P. 1
bulgaru.

bulgaru.

|Views: 10|Likes:
Published by Bulgaru Eduard

More info:

Published by: Bulgaru Eduard on Nov 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2013

pdf

text

original

Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative

ESEU
Managementul proiectelor – etape, metode de planificare, structuri organizaţionale. Compania bazată pe proiecte. Premise pentru succesul proiectelor şi cauze ale eşecului. Exemple şi studii de caz.

Bulgaru Eduard

Septembrie 2009

........................................ Premise pentru succesul proiectelor şi cauze ale eşecului....................................... Etape ale managementului proiectelor......................................... Structuri organizaţionale.................................... Premise pentru succesul proiectelor....4 1.......................................7 2...........2........................ Managementul proiectelor....6 II............................. Metode de planificare..................................3 1..............................2....................... Cauze ale eşecului proiectelor...............1............5 1............................8 2 ................1......................................................................................3......................Cuprins I....7 2.................................. Compania orientată pe proiecte.....................................................................

organizarea unei campanii de marketing sau a unui eveniment public. producţia în serie a automobilelor nu are o dată de sfârşit fixată în mod clar şi nici nu produce de fiecare dată un rezultat unic. fie în transformarea unei situaţii existente. pentru că ele ar fi irelevante în raport cu specificul activităţilor. 3 . în timp ce durata este finită. Continuând acest raţionament. putem să identificam câteva consecinţe care fac ca proiectele să necesite o abordare manageriala diferită de a celorlalte activităţi. care nu exista înainte de iniţierea proiectului. sau chiar reorganizarea unei firme. fiind delimitată de un început şi un sfârşit clar. Proiectele sunt activităţi unice ce trebuie să producă un set clar definit de livrabile pentru client în limite prestabilite de durată. Activităţile sunt acele lucruri pe care le facem în mod repetat şi care de fiecare dată produc un rezultat cunoscut. promovarea pe piaţă a unui nou produs. deschiderea unui nou magazin sau a unei reţele de magazine. Şirul exemplelor istorice ar putea continua. De fapt. Pornind de la cele două caracteristici specifice. fiecare automobil fiind identic cu celelalte produse în seria sa. Deşi există diferite definiţii ale proiectelor. Managementul proiectelor Managementul de proiect este o activitate relativ nouă. putem spune că proiectele reprezintă mijlocul prin care realizăm schimbările. cu toate că proiecte s-au făcut din cele mai vechi timpuri. Spre exemplu. Asupra acestui tip de activitate ar fi inutil să aplicăm tehnici de management de proiect. buget şi resurse. Toate aceste activităţi sunt proiecte pentru că toate posedă două caracteristici specifice: rezultatul obţinut este un produs sau un serviciu nou. elaborarea unui nou model de automobil şi lansarea sa în fabricaţia de serie reprezintă un proiect. implementarea unui sistem informatic pentru gestiunea întreprinderii. dar cred ca este mult mai util sa ne indreptam atentia catre proiectele zilelor noastre: construcţia unei clădiri. Exemplul cel mai frecvent utilizat este cel al piramidelor egiptene. Dacă la această afirmaţie adăugăm faptul că trăim într-o lume caracterizată de permanenta schimbare. toate proiectele au trei caracteristici comune – durata finită.I. fiecare proiect aduce cu sine o schimbare. lansarea unui nou model de automobil. constând fie într-un lucru nou. Totuşi. ajungem cu uşurinţă la concluzia că proiectele reprezintă mijlocul prin care putem progresa. unicitate şi livrabilitate. durata limitată şi noutatea rezultatului.

proiectarea unor aşteptări exagerate. Declanşarea proiectului (formarea echipei). exprimată de cel care comandă proiectul. în mod obligatoriu. informaţii cu privire la: obiectivele generale şi specifice ale proiectului. pentru a evita neînţelegerile sau neclarităţile. Propunerea de proiect include. Planificarea reprezintă o fază a proiectului pe lângă faza de execuţie. Ne putem imagina constucţia unei case. componenta echipei care deruleaza proiectul. Managerul de proiect identifică persoanele din organizaţie cărora le pot fi atribuite roluri şi responsabilităţi în proiect. se organizează munca. care durează din momentul în care se defineşte proiectul.1.1. Ideea unui proiect poate apărea ca urmare a unei dorinţe concrete de schimbare. sau a unor constrângeri (de exemplu. În faza de planificare arhitectul desenează planuri. alocarea resurselor. depus pentru atingerea unui 4 . Etape ale managementului proiectelor. raţiunile pentru care este propus respectivul proiect. detaliile de design. Nu trebuie de uitat faptul că înainte de a începe un proiect trebuie să ne asigurăm întotdeauna dacă avem sponsori şi clienţi bine precizaţi şi angajaţi. modul în care resursele sunt alocate fiecarei activităţi. Proiectul reprezintă un efort concentrat. Conceperea – formularea ideii de proiect. Planificarea proiectului (redactarea propunerii de proiect). riscurile pe care le presupune proiectul şi modalităţile de contracarare a lor. Prezenţa documentului scris reprezintă un semnal cu privire la seriozitatea înţelegerii. obligaţia ambelor părţi la respectarea acesteia. Rolurile şi responsabilităţile. structuri învechite ale sistemului de distribuţie sau un potenţial prost utilizat). În această etapă. coordonat. Metode de planificare A. transformare. C. sunt obţinute autorizaţiile necesare de la autorităţile locale. indicatorii de performanţă şi modalităţi de evaluare a succesului. timpii necesari. se găseşte locul de amplasare. pe baza planului şi a propunerii de proiect aprobate se coagulează efectiv echipa care va derula proiectul. metodele şi activităţile proiectate pentru a atinge aceste obiective. B. relaţiile de interdependenţă dintre acestea. datele de inceput şi de sfârşit ale activităţilor. în primul rând de uniformitatea şi de gradul de coagulare a echipei. Odata adjudecate ele trebuie prevazute într-un document scris. fezabilitatea. rezultatele aşteptate. este aleasă o companie de construcţii şi sunt finalizate toate aranjamentele. bugetul proiectului. Rolurile şi responsabilităţile sunt adjudecate la nivelul echipei. Între faza de planificare şi declanşare are loc aprobarea şi semnarea proiectului. în opinia mea. precum şi modul în care acestea se vor coordona şi armoniza la nivelul de ansamblu al echipei sunt explicate fiecărui membru în cel mai clar mod posibil. eşalonarea în timp a activităţilor. Succesul unui proiect depinde.

2. În felul acesta.obiectiv asumat de către fiecare membru al echipei în parte. Referitor la exemplul construcţiei unei case în această fază se pregăteşte locul şi fundaţia. eventualul eşec cauzat de aceşti factori poate fi evitat. E. Structuri organizaţionale Structura organizaţională a unui proiect cuprinde diviziunile funcţionale ale organizaţiei care sunt însărcinate să asigure susţinerea proiectului. ajută echipa de proiect să se dizolve. aria de cuprindere a proiectului. derularea proiectului are de suferit. se asigură că se închid conturile proiectului. sunt construiţi pereţii. Factorii interni sunt mai uşor de administrat. se testează operaţiile iniţiale. Derularea proiectului (faza de execuţie). ajută fiecare membru în parte să îşi asume noi responsabilităţi în organizaţia respectivă. se finalizează produsele. anunţă public închiderea proiectului şi rezultatele care au fost obţinute. calitatea produselor. D. eforturile acestuia devin cunoscute şi va dobândi sprijinul de care are nevoie la nivel organizaţional. se execută procesele de producţie. În orice caz. şi organizaţiile exterioare dacă acestea acordă de asemenea ajutor. 1. Managerul de proiect obţine aprobările pentru acceptarea rezultatelor finale. Indiferent cât de mare este presiunea sub care se lucrează. F. Dacă există inegalităţi marcate între care membrii echipei sau inegalităţi pronunţate între performanţele aceleiaşi persoane în momente de timp diferite. motiv pentru care devine esenţială împărţirea sarcinilor 5 . realizează o evaluare a proiectului pentru uz intern. termenele de indeplinire a sarcinilor şi de finalizare a activităţilor. În această etapă sunt urmărite variaţiile faţă de planul iniţial în ceea ce priveşte cele patru dimensiuni ale oricărui proiect: costurile/ resursele. Închiderea proiectului şi acceptarea oficială a rezultatelor acestuia. se realizează livrarea produselor la consumatori. Structura organizaţională poate fi foarte bine construită ca şi o organigramă de grupuri. se realizează partea electrică şi partea de instalaţii şi se realizează construcţia efectivă a casei. Se poate afirma ca reuşita unui proiect depinde de capacitatea organizaţiei promotoare de a elimina sau reduce la maximum efectele acţiunii unor factori interni sau externi. subliniază eventualele ţinte care nu au fost atinse. Faza de execuţie durează din momentul în care se realizează livrarea materialelor. aceasta ajută managerii să privească proiectul din punctul de vedere al responsabilităţilor. Organizaţiile evoluează de la unităţi funcţionale singulare la unităţi complexe implicate într-un mare număr de activităţi. Monitorizarea – cotrolul proiectului. evidenţiază performanţele. managerul de proiect trebuie să găsească timp pentru a anunţa în mod oficial proiectul la nivelul organizaţiei. întocmeşte şi înaintează rapoartele finale. informează partenerii în legătură cu închiderea proiectului şi rezultatele obţinute.

Luarea deciziilor este simplă şi eficientă. directorul trebuie să se implice în toate domeniile. Apar totodata noi funcţii al căror loc şi rol trebuie să fie stabilite. ceea ce face din structura simplă cea mai riscantă structură. Organizarea ierarhică reprezintă împărţirea unui proiect în grupuri sau unităţi de muncă. coordonarea şi cooperarea dintre oameni şi împărtăşirea unor obiective şi resurse comune (Figura nr. O structură simplă este caracterizată de relaţia fondator/proprietar cu toate posturile şi funcţiile angajaţilor. cei doi şefi trebuie să fie priviţi ca egali. trebuie să se ţină cont de faptul că este importantă gruparea oamenilor în aşa fel încât să fie asigurate comunicarea. limite de timp . 1 1. neînţelegând căruia dintre şefi trebuie să îi fie loial în cazul neînţelegerii dintre cei doi. să adopte politici şi priorităţi manageriale similare şi să acorde recompense şi sancţiuni corecte angajaţilor. Această dublă subordonare prezintă un dezavantaj. costuri. Există forme de organizare simple. Problema pe care o ridică acest tip de organizare constă în faptul că fiecare angajat ar avea doi şefi (un şef de producţie şi un şef funcţional).toate sunt elemente ale unei ecuaţii al cărei grad 6 . pentru că indivizii pot fi derutaţi. Figura nr. Un alt tip de organizare este cea matricială. Pentru ca acest tip de organizare să funcţioneze. personal. Compania orientată pe proiecte Companiile orientate pe proiecte sunt caracterizate prin strategii. Puterea este deţinută aproape în exclusivitate de o singură persoană. 1). structuri şi cultură organizaţionale specifice. organizare ierarhizată şi matricială. destinate managementului proiectelor. Resurse.între membrii organizaţiei. programelor şi portofoliilor de proiecte.3.

de complexitate creşte exponenţial pe măsură ce rezultatul final este mai ambiţios. fie la consorţii de firme. consultanţă şi servicii profesionale). training-uri şi călătorii) se confruntă cu diverse probleme. Tom Murphy. firma care nu îşi fixează ţinte ambiţioase se îndreaptă spre faliment. 26. Managementul de proiect este una dintre componentele succesului unei companii. 2006. un specialist în domeniu. orientarea proceselor şi empowerment. Managementul proiectului. Happy Projects. Reţele – proiecte. care însă nu este transparentă de fiecare data şi nu în toate domeniile. departamente şi centre de profit. aici firmele româneşti apelează din ce în ce mai mult la managemetul proiectelor. De aceea proiectele tot mai îndrăzneţe. Premise pentru succesul proiectelor În anul 1999. Asigurarea know-how-ului prin grupuri de experţi. Iar în mediul economic tot mai concurenţial din România zilelor noastre. ci şi subsistemele întreprinderilor. O nouă paradigmă a managementului. II. Organizaţia orientată pe proiecte are următoarele caracteristici1: Management by Projects este o strategie organizaţională explicită. în lipsa unei strategii corespunzătoare. care este caracterizată prin munca în echipă. Bucureşti. orientate spre rezultat şi care nu lâncezesc pe drum. iar administrarea lor nu poate fi concepută în absenţa unor soluţii software de calitate. Editura ASE. Nu numai întreprinderile. Acestea se pot raporta fie la întreaga organizaţie (ex. Organizaţiile bazate pe proiecte îşi conduc majoritatea activităţilor tratându-le ca pe proiecte. 7 . Premise pentru succesul proiectelor şi cauze ale eşecului 2. compartimentul de IT a companiei Royal Caribben International (companie specializată în “cruise line”. prin urmare se poate întâmpla ca uneori costurile cu astfel de soluţii să fie mai dificil de recuperat. a încercat să 1 Gareis. sunt din ce în ce mai des întâlnite. Proiectele şi programele sunt implementate drept organizaţii temporare. Roland. Competenţa managementului proiectului este asigurată printr-un PM Office şi de către un grup pentru portofoliul de proiecte. pot fi privite drept organizaţii orientate pe proiecte. ca de exemplu devizii. p. lanţuri – proiecte şi portofolii de proiect sunt obiecte de considerare ale managementului. Într-o companie care nu avea o strategie IT de viitor. Referitor la situaţia din România.1. în construcţii. managementul programului şi managementul portofoliului sunt procese de afeceri specifice.

2. Acest efort a inclus implementarea unui sistem informatic ERP – PeopleSoft. un producător de ciocolată de calitate şi alte dulciuri.redreseze situaţia prin metode care au adus un succes bine sesizat la nivelul companiei. “Integritatea stabileşte o fundaţie pentru orice ai vrea să faci”. şi anume echipelor business şi IT. $. dar s-au ales cu o pierdere considerabilă. Problemele identificate în eşecul implementării sistemului informatic SAP R/3 au fost: • • • • Implementarea unui proiect big-beng şi nu de tip pilot. a fost afectată de probleme majore atunci când au încercat să implementeze un proiect software şi alte aplicaţii informatice de la alţi doi furnizori.”dacă nu ai integritate. 2002. Practic. Nearmonizarea fluxului de procese în companie faţă de sistemul informatic. adoptând şi aplicaţiile informatice ale altor doi furnizori. restructurarea site-urilor publice. De asemenea. All Hands on Deck. 2 Source: Adapted from Kathleen Melymuka. spune Tom. March 4. El a implementat un proiect de 180 mil. Murphy a insistat asupra: • A creat spatiu şi atmosferă corespunzatoare pentru ca oamenii să aibă succese în activităţile lor. din Nordul Americii. iar departamentul de administraţie să facă aranjamente pentru training-uri şi călătorii. acestea conlucrând până atunci separat. numit Project Leapfrog. 8 . A încercat să organizeze şi să distribuie astfel sarcinile pentru ca în companie să predomine un respect reciproc la nivelul personalului2. nu ai nimic”. neinformarea corespunzatoare a funcţionarilor asupra noului sistem implementat. Nerepartizarea corespunzatoare a rolurilor pentru utilizatorii finali. Astfel. 2. • Respect. el a centralizat responsabilităţile administrative ca să dea managerilor mai mult timp pentru a se preocupa de personalul lor. Cauze ale eşecului proiectelor În anul 1999 Hershey Foods Corps. aceştia au început să se orienteze mai mult câtre furnizori. el a distrus zidul creat între compartimentul de IT şi alte departamente. • Echipe de lucru – mixarea echipelor de lucru. pp. automatizări adiţionale pentru a facilita activităţile de la nivelul companiei etc. pe care au reuşit să il aducă la bun sfârşit şi cu succes abia în 2002. care ar fi cel mai sigur în cazul de faţă. 30-31. • Metrice şi durată – Murphy a stabilit măsuri specifice performante ca să lase managerii săi să ştie exact ce au de făcut şi ce se aşteaptă de la ei. Intrarea în producţie a sistemului într-un sezon de vârf pentru companie. Computerworld.

2 Managementul proiectelor oferă un control bun asupra utilizării resurselor. Figura nr. 11. 21 iul. 1999. publicatia Computerworld. cap. 4 Hoffman. calitate mai înaltă şi marje de profit mai mari. se afirma că “managerii de proiect acţionează prea des ca politişti ai proceselor şi arhivatori de rapoarte şi pierd din vedere ceea ce ar trebui de fapt să facă – să se asigure că proiectele se desfaşoară corespunzator”. 2002. When bad things happen to good projects. Failed ERP Gamble Haunts Hershey. vol. Computerworld. 2). 2003. a demonstrat că. 2. Compania a avut nevoie de 30 de schimbări şi îmbunătăţiri a sistemului realizate în 60 de zile3. Thomas. 1. de fapt. 9 . fiind extrem de util în situaţiile când resursele disponibile în activitatea unei organizaţii sunt restrânse. succesele vor fi foarte rare. un analist consultant. Un bun management de proiect este un proces aflat într-o continuă îmbunătăţire. Computerworld. 5 Field Tom. Hershey Upgrades R/3 ERP System without Hitches. Este un proces în care se fac greşeli şi în care se învaţă din acestea. Un proiect reuşit şi bine organizat va duce la creşterea eficienţei 3 Sourse: Adapted from Craig Steadman.1997. Este un proces de studiere şi învăţare continuă. 67. p. 15 oct. CIO Magazine. pp. September 9.Joshua Greenbaum. and Todd Weiss. costuri mai mici. Într-un alt articol4. Pentru aceia care nu se pot devota acestui nesfârşit proces. Şi literatura de specialitate în domeniu a depistat cauzele tipice5 pentru eşecul unui proiect (Figura nr. Value of Project Management Offices Questioned. oferă relaţii mai bune cu clienţii şi timpi reduşi de dezvoltare a organizaţiei. eşecul companiei a avut drept cauză problemele de management a proiectului şi nu soft-ul în sine. 25. November 1.

care nu poate susţinut decât prin pre-existenţa unor abilităţi. cunoştinţe generale despre sistemele financiare. economice. iar munca depusă de manager în toate aspectele unui proiect reprezintă un efort. Cel ce conduce un proiect trebuie să aibă cunoştinţe din domeniul proiectului. El trebuie să ştie să comunice corect. Ca activitate organizaţională. caracteristici potrivite. să reziste în situaţii critice şi să formeze echipe puternice. toate sunt proiecte. iar fiecare dintre noi este pus înconştient în postura de manager de proiect în fiecare zi. 10 . de afaceri. utilizarea incompletă a personalului în intervalul de timp dintre finalizarea unui proiect şi iniţierea următorului proiect. creşterea costurilor anumitor activităţi. managementul proiectelor nu este deloc simplu. apariţia unor dificultăţi în organizare. Cu toate acestea managementul proiectelor conduce la creşterea complexităţii organizaţiei.activităţii în ansamblu. îmbunătăţirea coordonării interdepartamentale şi îmbunătăţirea moralului angajaţilor. O excursie la munte cu prietenii. competenţe. renovarea casei şi programul de weekend. Structurarea activităţilor organizaţiilor si chiar a vieţii private pe proiecte este un lucru natural. Managementul proiectelor devine o activitate din ce în ce mai dezvoltată. Proiectele devin complexe. prin orientarea spre rezultate.

publicatia Computerworld.Are You Setting Your Project Up for Success?. 7. March 4. Bucuresti. www. Roland – Happy Projects. 3. Jeff Mochal . Lucrarile seminariilor si simpozioanelor anuale ale Institutului de Management al Proiectului. Staging a Project . 15. 2006. 11 . B.Failed ERP Gamble Haunts Hershey.pm-solutions. 1999 and Todd Weiss . 6. 10.. 2007. Bic All. 12. Computerworld. http://www. 2006. 1996. Project Management Journal. Huston. 5.ro.managementul-proiectelor. vol.com. Thomas . Computerworld. 2002.Ranking of System Implementation Success Factors. Ed.ro. 2. Texas.Value of Project Management Offices Questioned. 13. dec. 15 oct. 7-16 sept. 4. www. November 1. Computerworld. 2003.Lectii de management de proiect.org. James J. Gary Klein si Joseph Balloun .1997. cap. Kathleen Melymuka .tenstep.Managementul proiectelor: Cum sa planificam eficient proiecte si sa le transpunem cu succes in practica. Codecs.All Hands on Deck. www.Bibliografie 1. 2000. Hoffman. Elenbass. 11.pmboulevard.When bad things happen to good projects. 2002. Craig Steadman . September 9. www. Gareis. Ed. CIO Magazine. Editura ASE. 14. Jiang. 9.markmedia. Tom Mochal.ro. 11.pmi.ro. Field Tom . 8. Lessel Wolfgang . Bucuresti. Bucuresti. 2. www. 21 iul.Hershey Upgrades R/3 ERP System without Hitches.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->