LES

AA
V

NTGUARDES

Curs 2011-2012 1.- TEORIA (Avantguardes-EuropaCatalunya)
Avantguarda: conceptes, moviments, autors i obres: http://www.slideshare.net/Manelic/les-avantguardes Avantguarda a Catalunya: http://www.slideshare.net/sicafe/avantguarda-a-catalunya

2.- JOAN BROSSA -VIDA-OBRA

Joan Brossa –biografia i obra: El prestidigitador de la paraula

3.- CONCEPTE DE POESIA VISUAL I OBJECTUAL

Recerca d’ informació sobre què és la poesia visual i objectual a les pàgines del bloc. Copiar en un word, totes les
definicions que es trobin. Per tal de preparar el projecte d’elaboració d’un poema objectual. (s’hauran de portar a classe)

http://lletra.uoc.edu/especial/brossa/ http://www.joanbrossa.org/

4.- ANTOLOGIA DE LA POESIA ESCRITA DEL POETA
• •

Lectura dels textos de l’antologia Comentari temàtic de cada poema

• •

Situació dels textos dins la producció poètica de l’autor Caracterització dels recursos propis de l’avantguarda
ESTRUCTURA DEL PODCAST: -

Títol del poema Nom de l’autor Llegit per....................de 1r de btx. Col.legi Sant Miquel dels Sants. Àudio-text: Introducció i tancament amb música (arxiu de sons i música: biblioteca multimedia Ministerio de Educación )

5.- TALLER DE POESIA
Elaboració del projecte seguint el model següent:

PROJECTE DE POESIA VISUAL-OBJECTUAL
1.- PLUJA D’IDEES (partint de la temàtica d’aquest curs: el virus VHS)
Es tracta d’anotar de manera caòtica i desordenada paraules associades al camp semàntic del virus VHS, tenint en compte que s’ha treballat a la matèria de Ciències pel Món Contemporani.

2.-VISUALITZACIÓ DE MODELS DE POEMES VISUALS

LS:

CHEMA MADOZ - a l’aula: http://www.chemamadoz.com/gallery1.htm?
(PROPOSTA DE TREBALL: ANÀLISI COMPARATIVA DE LA POESIA VISUALOBJECTUAL DE BROSSA I LA DE CHEMA MADOZ)

ART

http://www.olorvisual.com/ http://www.artsantamonica.cat/ http://www.youtube.com/watch? v=JrEHd68IDQc&feature=youtube_gdata_player

I

CIÈNCIA

3.- SELECCIÓ DEL TEMA I TÍTOL
Es farà una aproximació del que serà el missatge comunicatiu del poema a través de definir amb una frase el tema del poema i també un possible títol, susceptible a ser canviat al final de tot el muntatge

4.- MATERIAL: ELEMENTS VISUALS I PLÀSTICS A UTILITZAR
S’hauran de concretar els materials que s’utilitzaran i s’especificarà la possible afinitat o associació d’aquest amb la temàtica triada.

5.- ESBÓS DEL POEMA VISUAL

6.- ELABORACIÓ DEL POEMA S’haurà de portar el material necessari, concretat en el projecte, per tal d’elaborar-lo a classe.

7.- PRESENTACIÓ ORAL i ESCRITA
S’haurà de seguir un model de presentació oral que és el següent: a) El títol i la temàtica del poema. b) Comentari literari. (veure model a http://www.scribd.com/doc/74015229/EXEMPLE-DECOMENTARI)

Elaboració de la fitxa final del poema

-TÍTOL: (tot en majúscules) -TEMÀTICA: Definir amb una frase la temàtica del poema. -COMENTARI (Significació temàtica)

-MATERIALS: Material que s’ha utilitzat i la justificació per afinitat o associació d’idees o conceptes.

-NOM i COGNOMS: -CURS I GRUP: -DATA PRESENTACIÓ: -ASSIGNATURA: -PROFESSORA:

6.- RUTA POESIA VISUAL
a) Aquí teniu els poemes que visitarem. Heu de portar un plànol dels diferents llocs:

POESIA URBANA. ITINERARI PER BARCELONA
• • 1- POEMA TRANSITABLE EN TRES TEMPS. Velòdrom d’Horta

2- EL LLAGOST. FAÇANA DEL COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES Col·legi d’Arquitectes i Aparelladors c/ Bon Pastor, • • 3- HOMENATGE AL LLIBRE Cruïlla Passeig de Gràcia - Gran Via. 4- L’ANTIFAÇ Les Rambles (al mig – a terra. Davant de l’església de Betlem) 5- LLETRES GIMNASTES. (Botiga El Ingenio) c/ Raurich, 6 6- CENTRE D’ARTS SANTA MÒNICA C/ Santa Mònica no 7 (Final Rambles a la dreta) 7- BÀRCINO Plaça Nova (Catedral)

• •

CADA GRUP HA DE TREBALLAR, ABANS D’ANAR A BARCELONA,ELS SEGÜENTS ASPECTES DELS DIFERENTS POEMES O ESPAIS:

UBICACIÓ: lloc on es troba el poema (situació al google maps) ORIGEN i DESCRIPCIÓ: • què va motivar a realitzar aquest poema i a situar-lo en l’espai en què es troba • descripció:materials,mides,colors,textures.... SIGNIFICACIÓ: significació del poema. Relació amb el lloc on s’ubica. Podeu cercar informació en les webs anteriors sobre cada poema visual.
NOTA: s’entregarà aquesta feina de tornada cap a Vic.

7. PROJECTE JOAN BROSSA 2.0
TEMÀTICA i EINES 1. Ruta de la poesia visual a Barcelona Eines: • Prezi de la ruta • Vídeo: presentació in situ dels diferents poemes visuals. 2 grups diferents treballant amb el mateix protocol de guió: o Grup 1: poemes de l’1 al 4 o Grup 2: del 5 al 7 (dedicar més temps al centre d’arts Santa Mònica • Woices (audioguia català-anglès). Han de ser grups que dominin la llengua anglesa perquè han d’enregistrar el text en les dues llengües. 2. Projecte global Joan Brossa Eines: • Prezi de: ruta (només una mostra), treball a l’aula, tallers, presentacions orals, exposició portes obertes. • Vídeo: mostra de la ruta per Barcelona, treball a l’aula, tallers, presentacions orals, exposició portes obertes. • Llibre digital: mostra de la ruta per Barcelona, treball a l’aula, tallers, presentacions orals, exposició portes obertes. Llibres digitals: issuu,myebook. • Web: mostra de la ruta per Barcelona, treball a l’aula, tallers, presentacions orals, exposició portes obertes. Eines:googlesites, wix 3. Biografia de Brossa

 Eines:
• bitstrips Revisió, correcció del dipity (curs anterior) Realització d’un còmic sobre la biografia del poeta

4. Organització exposició portes obertes: Disseny del logo Disseny dels cartells Invitacions Disseny de l’exposició Catàleg (paper i digital) Fotografia de cada poema per al catàleg digital Muntatge de l’exposició Atenció al públic el dia de portes obertes

TEMPORiTZACIÓ Setmana 28-11/13-12:
• Avantguardes i Brossa • Informació web poesia visual i objectual • Cerca d’informació sobre els diferents aspectes de la ruta Brossa • Pluja d’idees per al poema visual • Selecció del poema per a l’àudio

Setmana 19/22-desembre
• Taller de poesia visual a l’aula • Ruta poesia visual a Barcelona

Setmana del 9 al 13-gener

Taller de poesia visual: realització del poema visual a l’aula Joan Brossa 2.0: treball per equips a l’aula. Cal portar tot el material recopilat (fotos, imatges, vídeos.....) per fer el treball

Setmana del 16 al 20 de gener

• Presentacions orals i lliurament dels poemes visuals i dels treballs 1 i 3 • Els treballs que inclouen els tallers a l’aula, les presentacions i l’exposició es lliuraran posteriorment.

AVALUACIÓ
(Sobre els treballs de l’aula. Els conceptes i la teoria s’incorporaran a l’examen final d’avaluació junt amb altres temes del currículum)

Taller de poesia objectual
40%

Realització i resultat final: originalitat, adequació (tema-gènere), fitxa tècnica

Comentari (seguint les pautes marcades al protocol

Presentació oral ( dicció, empatia, expressivitat)

Podcast 10%

Joan Brossa 2.0 50%

(la informació de la sortida: ubicació i significació dels poemes de la ruta per Barcelona, es comptabilitza com a deures d’aula)