1

CAPITOLUL 8

COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI ORGANIZAŢIONAL 8.1. CE REPREZINTĂ COMPORTAMENTUL ORGANIZAŢIONAL?

Comportamentul organizaţional, se referă la atitudinile şi comportamentele indivizilor şi grupurilor în organizaţii. În prezent, comportamentul organizaţional face obiectul unei discipline academice de sine stătătoare. Disciplina comportament organizaţional studiază sistematic aceste atitudini şi comportamente şi asigură capacitatea de a înţelege cum să le conducem eficace şi să le schimbăm. [7, p.6] Ea studiază, de asemenea, cum putem structura mai bine organizaţiile şi cum sunt acestea afectate de evenimentele din jurul lor. Cei care studiază comportamentul organizaţional sunt interesaţi de atitudini – cât de mult sunt satisfăcuţi oamenii de slujbele lor, cât sunt de dedicaţi scopurilor organizaţiei sau cât de mult se sprijină promovarea femeilor sau a minorităţilor în posturi de conducere. Comportamentul organizaţional, concept specific al comportamentului consumatorului, desemnează manifestarea pe piaţă a consumatorilor de tip colectiv. [6, p.156-158]. Comportamente ca: inovarea, cooperare, conflictul, resemnarea sau căderile etice sunt arii importante de studiu pentru comportamentul organizaţional. Majoritatea lucrărilor de specialitate tratează comportamentul consumatorului ca atribut esenţialmente al individului. Domeniul comportamentului organizaţional (al întreprinderii), respectiv al consumatorilor de tip colectiv (firme, organizaţii guvernamentale, politice etc.), se bucură de o tratare mai puţin extinsă în literatura de profil, cu toate că semnificaţia sa este de o importanţă hotărâtoare pentru derularea corespunzătoare a funcţiilor conducerii consumatorilor colectivi. Deşi există o serie de elemente comune comportamentului economic al individului şi comportamentului întreprinderii, care permit realizarea unor analogii, elementele specifice acestuia din urmă se conturează într-un domeniu distinct de cercetare. [6, p.156-158] În esenţă, a descifra comportamentul organizaţional este util deoarece se referă la oameni şi natura umană. Se poate ridica întrebarea: cum au putut atâţia oameni experimentaţi, capabili, să facă greşelile care

2

au condus la falimentul unor mari firme? Această întrebare este interesantă – chiar dacă nu suntem interesaţi de anumite bunuri – deoarece aparent aceşti oameni au acţionat împotriva interesului lor personal. Aceasta pare a fi contraintuitiv. De aceea, trebuie să înţelegem de ce organizaţiile alocă resurse din ce în ce mai mari unor produse sau strategii falimentare. Comportamentul organizaţional cuprinde însă şi analize interesante de succes, nu numai de eşec. Ca oricare altă disciplină, domeniul comportamentului organizaţional are un număr de scopuri unanim acceptate. Cel mai important dintre acestea este prevederea (anticiparea), explicarea şi determinarea comportamentului care apare în întreprinderi. a) Anticiparea comportamentului organizaţional Atât în interiorul cât şi în afara organizaţiilor, pentru viaţa de zi cu zi, este esenţial să putem anticipa comportamentul celorlalţi. Viaţa noastră devine mult mai uşoară dacă putem anticipa anumite momente neplăcute. În organizaţii, este de un deosebit interes să putem prevedea când oamenii vor lua decizii etice, vor crea produse inovative sau se vor angaja în acte considerate “antisociale”. Comportamentul foarte constant care apare în organizaţii permite prezicerea viitoarelor sale apariţii. Totuşi, prezicerile lipsite de instruirea necesară nu sunt întotdeauna aşa de precise. Prin studiu sistematic, domeniul comportamentului organizaţional asigură fundamentarea ştiinţifică, aceea care ne ajută să ne îmbunătăţim anticipările referitoare la întâmplările din organizaţii. b) Explicarea comportamentului organizaţional Un alt scop al comportamentului organizaţional îl reprezintă explicarea evenimentelor din organizaţii - de ce apar acestea? Prezicerea şi explicarea nu sunt sinonime. Societăţile arhaice păreau capabile să prevadă apusul regulat al soarelui, dar erau incapabile să explice unde se duce soarele sau de ce se duce acolo. În general prezicerea exactă precede explicarea. [1, p.48] Comportamentul organizaţional este interesat în mod special în a determina de ce oamenii sunt mai mult sau mai puţin motivaţi, satisfăcuţi sau hotărâţi să demisioneze. Să explici evenimentele este mult mai complicat decât să le prezici. Pentru o anumită activitate, un comportament particular poate avea mai multe cauze. Mai mult, explicarea devine şi mai dificilă ca urmare a faptului că, pentru anumite întâmplări sau comportamente, cauzele fundamentale se pot modifica în timp. Abilitatea de a înţelege comportamentul este o condiţie necesară pentru a-l putea controla. [1, p.49] c) Managementul comportamentului organizaţional

3

Managementul, este definit ca “arta de a face ca lucrurile să se realizeze în organizaţii”. [2, p.57] Managerii procură, alocă şi utilizează resurse fizice şi umane pentru a atinge scopuri. [2, p.58] Definiţia aceasta nu include o prevedere asupra felului în care se realizează aceste scopuri. În măsura în care comportamentul poate fi prezis sau explicat, el poate fi controlat sau condus. Aceasta înseamnă că, dacă putem înţelege motivele unui serviciu de înaltă calitate, ale unui comportament etic sau orice altceva, atunci putem acţiona corect pentru a-l conduce eficient. Dacă prevederea şi explicarea constituie analiza, atunci managementul constituie acţiunea. Din nefericire, vedem prea multe cazuri în care managerii acţionează fără analiză, căutând o soluţie rapidă a problemei. Rezultatul este adesea dezastruos. Important nu este să supraanalizezi o problemă. Mai degrabă este necesar să ataci problema cu o înţelegere sistematică a ştiinţei comportamentului. d) Cercetarea în comportamentul organizaţional Cercetarea reprezintă o cale de a învăţa prin colectarea obiectivă şi sistematică de informaţii. Aici obiectivă şi sistematică sunt cuvinte cheie şi acestea sunt caracteristicile care separă studiul atent al comportamentului organizaţional de opinie şi bun simţ. [1, p.68] Înţelegerea modului în care se desfăşoară cercetarea este importantă pentru studiul comportamentului organizaţional din câteva motive. Cercetarea în domeniul comportamentului organizaţional este realizată de către oameni de ştiinţă în domeniul comportamentului, care au pregătire în domeniul psihologiei aplicate, în management sau al sociologiei aplicate. [26, p.121] Onea defineşte, după Geert Hofstede, comportamentul organizaţional (cultura organizaţională) care reprezintă o “programare mentală colectivă, ce deosebeşte membrii unei organizaţii de membrii altei organizaţii”. [12, p.81] În aceeaşi lucrare, elementele culturii sunt definite de Edgard Schein ca “soluţii învăţate ale problemelor”. El identifică două tipuri de învăţare ale acestora: a. rezolvarea pozitivă a problemei - în această situaţie grupul încearcă răspunsuri variate până se ajunge la rezolvarea problemei; b. evitarea anxietăţii - situaţia în care un răspuns deja învăţat este repetat pentru că se ştie că rezolvă situaţia, evitând astfel starea de anxietate. “Soluţiile” găsite pentru evitarea acestor situaţii se concretizează în ritualuri, modele de gândire şi de comportament, transmise din generaţie în generaţie. Stabilitatea elementelor culturale bazate pe reducerea

4 anxietăţii este mai mare decât a celor bazate pe rezolvarea pozitivă a problemelor. să analizezi. prezumţiile şi paradigmele. E destul de dificil să asculţi şi să accepţi păreri contrare celor personale. În astfel de organizaţii managerii lucrează cu oamenii. toleranţa faţă de ideile altora. Iată câteva întrebări de la care am putea pleca în evaluarea impactului propriei culturi organizaţionale asupra managementului: § § Cum reacţionează organizaţia la idea de schimbare? Se practică delegarea autorităţii sau nu? § Angajaţii sunt selectaţi şi în funcţie de compatibilitatea cu cultura organizaţională? Li se explică importanţa acestui impact încă din momentul în care sunt în postura de candidaţi? § Se încurajează iniţiativa? Dar cooperarea? § Se practică un management autoritar sau unul participativ? Părerile “cui” contează? Se iau în considerare ideile personalului de execuţie? § fildeş”? Managerii lucrează “printre oameni” ori în “turnul lor de § Care credeţi că sunt caracteristicile managementului (bazat pe o anumită cultură organizaţională) cu implicaţii pozitive în rezultatele firmei? Oamenii preferă evitarea anxietăţii. să te pui de acord. preferă să acţioneze conform unor scheme prestabilite. “printre oameni”. Valoarea conduce individul către un anumit comportament. acceptarea unui alt mod de rezolvare a situaţiei. Şi. chiar dacă altele sunt condiţiile. dacă va reprezenta soluţie pentru problemele cu care acesta se confruntă. “corect” iar indivizii sunt învăţaţi “cum trebuie să facă” într-o anumită situaţie. acest lucru se practică şi. duce la rezultate deosebite. cultura poate ajuta organizaţia să evolueze sau dimpotrivă. cel mai adesea. va transforma valoarea în prezumţie. care (culmea!) să nu-ţi aparţină. cum ar spune românul. Într-o lume în care mediul este în continuă schimbare. totuşi. să găseşti cea mai bună soluţie. astfel încât lucrurile să iasă “ca lumea”. pentru că “se ştie” ceea ce este “drept”. Elementele de bază ale culturii organizaţionale sunt valorile. iar . în culturile în care se încurajează exprimarea propriilor opinii. Paradigmele culturale sunt alcătuite din mai multe prezumţii ce formează un model coerent. chiar dacă a intervenit schimbarea. care. Am teoretizat puţin subiectul pentru a oferi o bază conceptuală ideilor care urmează.

acestă problemă provine dintr-o teorie formală existentă în domeniu. Ei au convingerea că cel mai bun lucru este să acţioneze conform vechilor proceduri. pe termen lung. Câteodată. 8. [12. acel mod va fi întărit. [12. Încă din momentul recrutării. Înnoirea nu este admisă şi această situaţie poate avea consecinţe dintre cele mai dramatice pentru organizaţia respectivă. totul este ca “per ansamblu” cultura individului să fie compatibilă cu cea a organizaţiei. Este de la sine înţeles că indivizii nu se pot “plia” perfect pe cultura unei organizaţii. Ideile lor se dovedesc de multe ori nepreţuite.2. fiind implicaţi direct. p. Aşadar.5 participarea angajaţilor la luarea deciziilor este un mod de lucru considerat normal. Cultura organizaţională reprezintă un aspect deloc de neglijat. percepţiilor indivizilor. Din cele prezentate putem trage următoarea concluzie: modul de conducere şi de lucru al managerilor duce la naşterea unui anumit tip de cultură organizaţională. pentru că ei. candidaţii la posturile organizaţiei trebuie să fie informaţi şi familiarizaţi referitor la acest aspect. Deloc neglijabilă. ea “dând tonul” acţiunilor. o dublă interdependenţă. Ce putem face cu aspectele culturale care nu concordă cu cultura noastră organizaţională? Psihologii consideră că cel mai bine este să le ignorăm. cât şi organizaţia (care va obţine o eficienţă scăzută din partea unui individ în care a investit). Încurajând o acţiune. Fiecare are particularităţile sale culturale individuale. în cadrul acestui capitol. managerii pot să cadă în aşa-numita “miopie strategică”. pot să vadă mai bine ceea ce nu merge în munca lor. în general.82] În culturile ancorate pe păstrarea tradiţiilor. pentru că altfel.85] Orice cercetare a comportamentului organizaţional începe cu o problemă despre muncă sau organizaţii. care nu acceptă schimbarea. asemeni reflexului condiţionat al lui Pavlov. un mod de rezolvare a unei situaţii într-un anume sens. va pierde atât individul (care se va simţi nemulţumit). a făcut obiectul unui capitol dedicat în totalitate considerăm că nu mai este necesară o analiză detaliată a acestei probleme. COMPORTAMENTUL SOCIAL ŞI ORGANIZAŢIILE ECONOMICE . comportamentelor. O altă problemă care trebuie să preocupe organizaţia este asigurarea compatibilităţii culturii individuale a angajaţilor cu cultura organizaţională. Cum problematica cercetării în marketing. p. iar cultura organizaţională consacră un anumit mod de conducere şi acţiune. să nu răspundem în nici un fel (nici măcar negativ).

în general. reprezintă grupuri temporare care se întâlnesc pentru a realiza obiective particulare sau pentru rezolvarea unor probleme specifice. În cazul grupurilor formale. p. De exemplu.98] Apartenenţa la grupuri este importantă din două motive. suntem interesaţi de factorii care conduc organizaţiile la formarea unor astfel de grupuri şi de uşurinţa cu care grupurile pot fi menţinute şi conduse. suntem preocupaţi de factorii care determină apariţia lor în cadrul formal de muncă. Alte tipuri de grupuri formale de lucru sunt echipele speciale şi comitetele. [26. atitudinile şi comportamentele noastre. Ele sunt mecanismul social prin care achiziţionăm multe dintre credinţele. p. grupuri etnice etc. [24. Grupurile sunt. p. p. Totuşi. Comitetele. Formarea ambelor tipuri de grupuri este afectată de oportunităţile de interacţiune. Ele sunt special concepute pentru a canaliza eforturile individuale într-o direcţie corespunzătoare. În primul rând. pentru specialiştii din domeniul comportamentului.62] Interacţiunea este aspectul esenţial al grupului. valorile. cum ar fi generarea de idei pentru îmbunătăţirea productivităţii.6 Grupurile şi munca în echipă Folosim ocazional cuvântul grup în vorbirea de zi cu zi – grupuri de interese.99] Grupurile formale de lucru. este util să luăm în considerare factorii care conduc la formarea grupurilor. sunt grupuri. Cel mai obişnuit grup formal este constituit dintr-un superior şi subordonaţii care îi dau socoteală acelui superior. grupurile exercită o influenţă deosebită asupra noastră. ea indică cine este şi cine nu este în cadrul grupului. În cazul grupurilor informale. de asemenea. [25. sunt grupuri stabilite de către organizaţii în ideea de a facilita realizarea scopurilor organizaţionale. Echipele speciale. [24. potenţialul . angajaţii care fac “tele-naveta” pot fi parte a grupului lor de muncă de la birou chiar dacă trăiesc la câţiva kilometri depărtare şi comunică printr-un modem.54-56] Formarea grupurilor Pentru a ne familiariza cu rolul grupurilor. permanente care se ocupă cu sarcini repetitive care se situează în afara structurilor grupurilor de lucru uzuale. un grup constă din doi sau mai mulţi oameni care interacţionează independent pentru a realiza un scop comun. Interacţiunea dintre membrii grupului nu trebuie să fie neapărat faţă în faţă şi obligatoriu verbală. importante deoarece ele ne asigură contextul în care noi putem exercita influenţă asupra altora.

De regulă atitudinile grupează indivizii după anumite criterii. [24.27] De exemplu. iar angajaţii pentru a protesta faţă de concedierea unui coleg. vizitând clienţii). cei dominaţi pot căuta compania celor supuşi. [10. caracteristicile personale ale membrilor pot influenţa formarea şi menţinerea grupurilor. scopuri socialemoţionale cum sunt stima şi siguranţa. dar şi cei opuşi se atrag uneori. atitudini sau personalităţi diferite dar complementare. deoarece interacţionează constant.7 de atingere a scopurilor şi caracteristicile personale ale membrilor grupului. ale şedinţelor faţă în faţă sau ale reţelelor electronice.28] Potenţialul de realizare a obiectivelor Potenţialul de realizare a obiectivelor este un alt factor care contribuie la formarea şi menţinerea grupurilor. p. p.199] De exemplu. Atunci când oamenii sunt capabili să interacţioneze unii cu alţii. Acest lucru înseamnă că oamenii cu atitudini similare tind să fie atraşi unii de alţii. p. [10.59] Oportunităţi de interacţiune O condiţie prealabilă evidentă pentru formarea grupurilor este posibilitatea de interacţiune. Atunci când organizaţiile alocă personal pentru grupuri formale de lucru. Străinii pot să se adune informal în timpul unui dezastru natural. Aici vorbim. ele o fac distribuind în cadrul grupului oameni cu abilităţi. este adevărat că oamenii similari se simt atraşi unii de alţii. p. Similar. despre atracţia şi gruparea informală. p. desigur. [7. ei sunt capabili să recunoască faptul că ar putea avea obiective comune şi că pot să realizeze aceste obiective prin încredere reciprocă. Obiectivele fizice (cum sunt construirea unui pod) sau scopuri intelectuale (proiectarea podului) sunt adeseori realizate mai eficient ca urmare a împărţirii cu grijă a muncii între membrii grupului. . organizaţiile sunt adeptele birourilor mari şi deschise.223] Atunci când ne referim la caracteristici de personalitate. pentru a susţine grupurile de muncă formale. de asemenea.197] Caracteristicile personale ale membrilor În final. salariaţii “interni” (cum ar fi consultanţii pe probleme tehnice de la sediul central) dezvoltă o mai mare solidaritate informală decât angajaţii “externi” (cum sunt tehnicienii care fac muncă de teren. Grupurile pot realiza. Formal. organizaţiile pot folosi grupurile de luare a deciziilor pentru a putea partaja riscul legat de o decizie dură. p. [13. [13.

[11. cu structura sa socială definitivată. presupune ca grupul. Compromisul este adesea necesar. Funcţionarea. presupune momentul în care membrii rezolvă problemele care au provocat răbufnirea şi dezvoltă consensul social. Confruntarea şi critica apar pe măsură ce membrii se hotărăsc dacă să continue pe calea pe care se dezvoltă grupul. Organizarea pe bază de roluri şi responsabilităţi este adeseori una dintre problemele acestui moment. se ajunge la un acord asupra normelor şi grupul devine mai coeziv. Stadiile tipice ale dezvoltării grupurilor Conducătorii şi instructorii au observat că multe grupuri se dezvoltă trecând în timp printr-o serie de stadii.61] Dezvoltarea grupului Chiar şi cele mai simple grupuri sunt în realitate dispozitive sociale complexe care necesită un anumit grad de negociere şi de încercare/eroare. reprezintă acel stadiu în care apare adeseori conflictul. Normarea. corespunde situaţiei în care anumite grupuri. adeseori. [7. în cadrul grupului se poate introduce un contabil practic. înainte ca membrii săi individuali să înceapă să funcţioneze ca un adevărat grup. ambiguă şi membrii sunt conştienţi de dependenţa lor. Împlinirea. anumite grupuri se destramă atunci când apar concedieri sau restructurări în cadrul întreprinderii. p. Ce facem noi aici? Ce le place celorlalţi? Care este scopul nostru? Situaţia este. unii cu alţii. În această fază de destrămare. p. [14. p. să dedice energiile îndeplinirii sarcinilor. Formarea. răbufnirea.224] Fiecare stadiu prezintă membrilor o serie de provocări pe care ei trebuie să le rezolve pentru a putea trece la stadiul următor Aceste stadii sunt următoarele: formarea. sunt obişnuite riturile şi ritualurile care afirmă succesul anterior al grupului (cum ar fi ceremoniile şi . creativitatea şi asistenţa mutuală sunt temele proeminente în acest stadiu.8 Pentru a contrabalansa un agent comercial impulsiv şi creativ. ce au o durată de viaţă definită se destramă după ce şi-au atins scopurile. De asemenea. funcţionarea şi destrămarea. Informaţiile şi opiniile circulă liber între membrii grupului. Răbufnirea. corespunde momentului în care membrii grupului încearcă să se orienteze prin tatonare. Se recunoaşte interdependenţa. normarea. poate chiar avar.152-153] Destrămarea. cum ar fi echipele speciale şi cele de proiect.

Membrii exprimă aceseori sprijin emoţional unul faţă de altul. Portet o apreciază pe Connie Gersick [15. p. Începe cu prima întâlnire şi continuă până la punctul de mijloc al existenţei grupului. [11. Echilibrul întrerupt Atunci când grupurile au un termen specific de realizare a unei sarcini. Prima întâlnire este critică pentru stabilirea a ceea ce se va întâmpla de acum înainte în această fază. putem observa o cu totul altă ordine de dezvoltare decât cea descrisă mai sus. Faza 2. Această tranziţie poate consolida informaţiile culese anterior sau poate marca o abordare cu totul nouă. a denumit-o modelul echilibrului întrerupt al dezvoltării grupului. Tranziţia marchează o schimbare în abordarea pe care o are grupul iar modul în care el se descurcă cu această schimbare este esenţial pentru înregistrarea oricărui progres. Tranziţia de mijloc. [15.154] Modelul stadiilor este un instrument util pentru urmărirea dezvoltării grupurilor. Alături de multe grupuri de lucru din lumea reală. abordările şi precedentele pe care membrii grupului le dezvoltă la această primă întâlnire ajung să domine prima jumătate din viaţa grupului. grupul face progrese vizibile foarte mici spre scopurile sale. p. identificarea neplăcerilor şi eliminarea acestora. Faza 1.241]. deciziile şi abordările adoptate la punctul de mijloc sunt transpuse în Faza 2. o schimbare a activităţii grupului ce se petrece la mijlocul drumului şi o goană finală pentru realizarea sarcinii. Nevoia de a merge înainte este evidentă şi grupul poate cere consultaţii din afara lui. de exemplu).242] .9 petrecerile). Gersick a studiat grupurile de studenţi lucrând la un proiect comun (Proiectul de Licenţă. p. Apare la aproape exact jumătatea distanţei în timp până la termenul pe care îl are grupul. la fel cum prima întâlnire a făcut-o pentru Faza 1. dar ea cristalizează activităţile grupului pentru Faza 2. deoarece munca ei de cercetare a condus la descoperirea acestei succesiuni. Deşi adună informaţii şi ţine şedinţe. Bune sau rele. Presupunerile. Echilibrul înseamnă stabilitate şi cercetarea a relevat porţiuni de stabilitate a grupului întrerupte de o întâlnire critică de început. pentru a vedea dacă succesiunea evenimentelor li se potriveşte şi lor. Ea se termină cu o întâlnire finală care dezvăluie o explozie de activitate şi o mare preocupare faţă de modul în care cei din afară apreciază produsul muncii grupului.

că grupurile par frecvent a fi diferite unele faţă de altele. sentimentele şi activitatea în maniera în care grupul a fost organizat încă de la început. [7. În practică. În realitate. Alte caracteristici structurale sunt aşteptările pe care membrii le au unii de la alţii (normele). cu atât membrii lui au o satisfacţie mai ridicată? Teoretic. [17. da. înţelegerile referitoare la “cine ce face” în cadrul grupului (rolurile). a) Mărimea şi satisfacţia Cu cât un grup este mai mare. desigur. Este posibil adeseori să găsim cauzele acestor diferenţe în ceea ce priveşte interacţiunea. p. p. dar cu puncte de vedere diverse. Diferenţele cele mai evidente ar putea cuprinde modul în care membrii interacţionează unii cu alţii. să zicem un şef şi subordonatul său.227] Mărimea grupului De un lucru putem să fim siguri – cel mai mic grup se compune din doi oameni. În plus. cele mai multe grupuri de lucru.63] Structura grupului se referă la caracteristicile organizării sociale a grupului. La un nivel informal. la felul în care el este “adunat împreună”. Pe măsură ce mărimea grupului creşte.64] Caracteristicile de bază în jurul cărora variază grupurile sunt mărimea grupului şi diversitatea membrilor. au de obicei între 3 şi 20 de membri. p. încorporând membri mai mulţi. inclusiv echipele speciale de lucru şi comitetele. membrii grupurilor mari declară destul de consecvent o mai mică satisfacţie referitoare la apartenenţa la grup comparativ cu cei care se găsesc în grupuri mai mici. STRUCTURA GRUPULUI ŞI CONSECINŢELE ACESTEIA Este cunoscut. grupurile mai mari asigură membrilor posibilităţi mai mari de a lega prietenii cu oameni care să le împărtăşească atitudinile şi care să aibă aceleaşi nevoi sociale. p. [17.3. [23. ca urmare a lipsei de timp şi de energie care ar fi necesare. recompensele şi prestigiul oferite diverşilor membrii ai grupului (statut) şi cât de atractiv este grupul pentru membrii săi (coeziune). şansa de a te putea ocupa să fructifici aceste oportunităţi ar putea scădea. ar putea provoca conflicte şi disensiuni care acţionează împotriva satisfacţiei membrilor. grupurile mari. ceea ce simt membrii faţă de grup şi modul în care funcţionează efectiv grupul. timpul disponibil pentru participarea verbală din partea fiecărui membru . pe măsură ce ocaziile de a-ţi face prieteni cresc.243] Care este cauza acestei contradicţii aparente? Pe de-o parte.10 8.

pentru sarcinile aditive. [7. reprezintă dificultăţile întâlnite în activitatea grupului ca urmare a problemelor de motivare şi coordonare a unor grupuri mai mari. [23. grupurile mai mari pot acţiona mai bine până la un punct. ca şi la altele similare. echipei de evaluare pentru un împrumut? Răspunsul la întrebări de acest gen. oare grupurile mai mari funcţionează mai bine decât cele mici? Această întrebare are o mare relevanţă pentru deciziile practice care se iau în organizaţii. p. În rezumat. pentru sarcini aditive şi disjunctive. [22. p. Oricum ar fi privită. problemele de comunicare şi de luare a deciziilor cresc odată cu mărimea. performanţa grupurilor care îndeplinesc sarcini disjunctive creşte şi ea odată cu mărimea grupului deoarece creşte probabilitatea ca grupul să includă un individ cu performanţe superioare. dar cu costuri crescătoare determinate de eficacitatea membrilor individuali. p. Evident.4. Acestea înseamnă că putem prevedea performanţa potenţială prin adunarea performanţelor individuale ale membrilor grupului. De asemenea. Câţi oameni trebuie să aloce o bancă. p. p. De aici: Performanţa reală = performanţa potenţială – pierderile de proces Sarcinile conjunctive. . [22. PIAŢA BUNURILOR INDUSTRIALE ŞI COMPORTAMENTUL DE CUMPĂRARE AL FIRMEI Piaţa bunurilor industriale (comerciale) este uriaşă: majoritatea organizaţiilor se ocupă doar cu vânzarea produselor către alte firme. De aceea.135] 8. sunt acele sarcini în care performanţa grupului este limitată de către cel mai slab membru activ al grupului.228] Anumite sarcini sunt sarcini aditive. performanţa potenţială a grupului creşte odată cu mărimea acestuia. performanţa pentru sarcinile pur conjunctive ar trebui să scadă o dată cu creşterea mărimii grupului.132] Alte sarcini sunt disjunctive.244] b) Mărimea şi performanţa Dacă lăsăm satisfacţia deoparte. mulţi oameni se inhibă atunci când participă la grupuri mai mari.134] Pierderile de proces. [22.133] De-a lungul celor două paragrafe precedente a fost folosită în mod consecvent formularea “performanţă potenţială” din următorul motiv – pe măsură ce sarcinile executate de grup devin mai mari. p. [22. Acest lucru înseamnă că performanţa potenţială a grupului depinde de performanţa celui mai bun membru al său. ele încep să sufere de pe urma pierderilor de proces. depinde de sarcina pe care grupul o are de realizat şi de ceea ce înţelegem printr-o bună performanţă.11 scade. Chiar în condiţiile celor mai bune intenţii.

piaţa bunurilor comerciale diferă semnificativ de piaţa bunurilor de consum.75] În sfârşit.12 această activitate depăşind cu mult amploarea desfacerilor către consumatorii individuali. Totuşi. O creştere neînsemnată a cererii consumatorilor poate determina mari creşteri ale cererii firmelor.391] a) Structura pieţei Operatorul de pe piaţa bunurilor comerciale are de-a face. cumpărarea . existenţa mai multor cumpărători şi un efort de cumpărare mult mai profesional.104] Astfel. [8. cererea firmelor este o cerere derivată întrucât.1. Multe pieţe de bunuri industriale se caracterizează printr-o cerere inelastică.4. prelucrat şi revândut de mai multe ori înainte de a ajunge la consumatorul final. piaţa bunurilor industriale se aseamănă cu piaţa bunurilor de consum. cererea totală a firmelor pentru numeroase produse nu este afectată semnificativ de schimbările de preţ. o creştere cu numai 10% a cererii consumatorilor poate cauza o creştere cu 200% a cererii firmelor pe parcursul următoarei perioade. natura unităţii de achiziţionare. Uneori. Cererea firmelor pentru numeroase bunuri şi servicii comerciale tinde să se schimbe mult mai repede decât cererea pentru bunurile de consum. [9. tipurile de decizii şi procesul de decizie implicat. Caracteristicile pieţei bunurilor industriale În anumite privinţe. p. mai ales pe termen scurt. achiziţiile firmelor sunt făcute de agenţi special pregătiţi care învaţă permanent cum să cumpere în condiţii cât mai bune. Piaţa bunurilor industriale este. [9. [3. 8.391] Principalele diferenţe se referă la structura şi cererea pieţei. de asemenea. Motivul îl constituie faptul că un produs este adesea cumpărat. dar şi mult mai importanţi cumpărători decât operatorul de pe piaţa bunurilor de consum. de obicei. piaţa bunurilor industriale se caracterizează printr-o cerere mult mai fluctuantă. Amândouă implică prezenţa unor oameni care îşi asumă rolul de cumpărători şi care iau decizii de achiziţie pentru a-şi satisface propriile nevoi. în cele din urmă. p. ea derivă din cererea pentru produse de consum. mult mai concentrată din punct de vedere geografic. Cumpărarea industrială oferă un anumit număr de similitudini cu cumpărarea bunurilor de larg consum. b) Caracteristicile unităţii de achiziţionare În comparaţie cu achiziţiile consumatorului individual. p. în mod normal. Adesea. achiziţiile făcute de firmă implică. cu mult mai puţini. p. În plus.

în special) joacă. cumpărare nouă. Diferenţele esenţiale provin din puterea economică a cumpărătorului. [3. specificaţii). de exemplu) conduc la întărirea puterii cumpărătorului faţă de vânzător. de asemenea. În domeniul industrial (în funcţie de complexitatea tehnică a produselor cumpărate). Relaţiile dintre cumpărători şi vânzători nu sunt deci identice cum sunt cele în cazul bunurilor de larg consum în care cumpărătorul este lipsit de putere faţă de vânzător. decizia finală este în general mai lungă decât pentru bunurile de larg consum. Diferiţi membrii intervin mai mult sau mai puţin puternic conform tipului de cumpărare (de rutină. punând astfel în evidenţă jocul mediului social.105] Cumpărarea industrială prezintă multe analogii cu luarea deciziei în familie. Această competenţă asociată practicilor de punere în concurenţă a furnizorilor. calitate. p. mod de control.105] Criteriile de alegere utilizate în decizia de cumpărare sunt mai explicite. decidenţi. [3. întreprinderea în sine influenţează mediul. penalităţi etc. cu privire la specificaţii. cumpărarea industrială este un proces de decizie de grup. De altfel. importanţa acestor relaţii se dovedeşte a fi foarte ridicată în domeniul industrial unde există negocierea schimbării unui număr mare de clauze. timp de livrare. 105]: ® ® ® ® ® prescriptori. a nevoii de interacţiune. [3. Ele se poartă atât asupra vânzătorului (fiabilitate. un rol important în luarea deciziilor de cumpărare. filtre între furnizori şi utilizatori. ca atare. consilieri. cumpărare nouă modificată). în care au loc multiple influenţe.106] Conform importanţei pe care . cumpărătorii sunt formaţi atât din punct de vedere tehnic cât şi al practicilor de cumpărare. Din acest motiv. p. competenţă tehnică) cât şi asupra produsului (preţ.13 industrială este influenţată de către caracteristicile individuale ale cumpărătorului. Această importanţă a forţei de vânzare. subliniază necesitatea de abordare a căii negocierii. p. cumpărători etc. consecinţe ale rolului jucat [3. de utilizare a multiplilor furnizori (pentru a repartiza riscuri cauzate de greve. Mediul (economic. căci acestea sunt persoane care cumpără pentru întreprindere şi. criteriile pe care le utilizează în decizia sa de cumpărare şi din organizaţia din care face parte. preţ şi formule de revizie. capacitate de producţie. Într-adevăr. Grupul care participă la decizia de cumpărare constituie un nucleu sau centru de cumpărare.

[17.137] În sfârşit. este un participant obişnuit la procurarea produselor de bază.245] a) Tipurile de decizii şi procesul decizional Cumpărătorii colectivi (firmele) au de luat decizii de achiziţie mai complexe decât deciziile pe care le iau consumatorii individuali. p. p. la o anumită distanţă faţă de clienţii lor.14 cumpărătorul o acordă acestor criterii.96] b) Alte caracteristici ale pieţei bunurilor comerciale . până la găsirea soluţiilor şi la executarea operaţiunilor care au loc după vânzare.106] Cu cât procesul de achiziţie este mai complex. operatorii de pe piaţa bunurilor comerciale lucrează “cot la cot” cu clienţii lor pe parcursul tuturor etapelor procesului de cumpărare. experţi tehnici şi din conducerea superioară a firmei. [18.218] Procesul de achiziţie în care sunt implicate firmele tinde să fie mult mai formalizat decât procesul de cumpărare la care participă consumatorii: achiziţiile mari efectuate de către firme necesită adesea existenţa unor specificaţii tehnice detaliate. o întreprindere care are o orientare largă spre tehnologie va acorda mai multă importanţă nevoilor inginerilor săi decât nevoilor cumpărătorilor. ordine de cumpărare scrise. alcătuit din specialişti. de către produs sau de o asociere a caracteristicilor lor. Organizaţia căreia îi aparţine cumpărătorul exercită o influenţă asupra comportamentului cum ar fi mărimea. Astfel. o studiere atentă a furnizorilor şi o aprobare oficială. p. Achiziţiile implică adesea mari sume de bani. decizia poate fi astfel influenţată de către vânzător. Dimpotrivă. Comitetul de achiziţionare. cu atât este mai probabil ca la procesul decizional să participe mai mulţi oameni. orientarea sa (tehnologie. în procesul de achiziţie în care sunt implicate firmele. contacte între mai mulţi oameni de la diferite niveluri ale organizaţiei cumpărătoare. Prin urmare. de obicei. cost) influenţează atât tipul deciziei (intim legată sau individuală) cât şi tipurile de criterii folosite. de la sprijinirea clienţilor în identificarea problemelor. Firma cumpărătoare ar putea chiar să elaboreze manuale în care să se prezinte amănunţit etapele procesului de cumpărare. luarea în calcul a unor considerente complexe de ordin economic şi tehnic. [21. firmele au nevoie de mai mult timp pentru a lua deciziile. ofertanţii trebuie să dispună de un personal de vânzare bine pregătit care să trateze cu cumpărători la fel de bine pregătiţi. cumpărătorul şi vânzătorul sunt adesea mult mai dependenţi unul de altul. Întrucât achiziţiile sunt mult mai complexe. gradul său de centralizare. Operatorii de pe piaţa bunurilor de consum se află. [18. p. O mare întreprindere descentralizată va favoriza deciziile legate de centrele de cumpărare. p. [3.

Firmele practică adesea un sistem de achiziţii bazat pe reciprocitate (barter). Ambele pot fi repetitive. cât şi cele industriale pot fi specializate şi originale. de rutină. avioane. Deosebirea principală derivă din faptul că achiziţia de bunuri industriale constituie o activitate profesională. oarecum diferit de cel întâlnit pe piaţa de consum – mai ales datorită naturii derivate a cererii pentru bunurile care nu se adresează consumatorului individual. p. [9. cum sunt materialele de birou (birotica) sau serviciile bancare ori de asigurări. De asemenea. p. de obicei. un preludiu al consumului. cum sunt componentele. o etapă primară dintr-un proces de investiţie din care se urmăreşte obţinerea unor câştiguri economice. Reciprocitatea.396] 8. ale materiilor prime şi ale unor produse intermediare. în mod normal. preferând să elimine intermediarii. fără a intra în componenţa produselor sau proceselor de fabricaţie. întreprinsă în numele unor organizaţii formale.214] Ca urmare. aparent.2. Fiecare din ele poate fi influenţată de factori sociali şi poate fi rezultatul unor decizii de grup şi nu individuale. Printre ele se numără pieţele produselor primare.273] Totuşi. îmbrăcând aspectul unei activităţi intens raţionale. eventual la un nivel predefinit. deosebirile respective nu trebuie exagerate. pare a fi un proces mult . maşini de împachetat. apelând la furnizorii care cumpără de la ei. Atât achiziţiile de bunuri de consum. Totodată. p. nici un proces de decizie. decât să-l achiziţioneze direct şi aceasta se întâmplă indiferent dacă este vorba de maşini de imprimat. [22. [19. cât şi pentru cei implicaţi. copiatoare sau aparate de găurit. în special pentru produse mai complexe din punct de vedere tehnic sau mai scumpe. centrale electrice.4. Firmele preferă din ce în ce mai mult să cumpere echipamentele în sistem leasing. după cum s-a mai arătat.15 Achiziţia directă. În timp ce cumpărarea de bunuri de consum este. achiziţia industrială atrage riscuri mai mari. Firmele cumpără adesea direct de la producători. dacă nu direct. fără să antreneze. atât pentru organizaţie. ale mijloacelor de producţie. Comportamentul de cumpărare al firmei Pieţele de bunuri industriale implică transferul de produse şi servicii între firme de afaceri sau între organizaţii de alte tipuri. include elementele care înlesnesc producţia. Comportamentul cumpărătorului de bunuri industriale este. achiziţia industrială este o activitate care face parte din managementul strategic al companiei şi are loc la concurenţă cu activitatea de achiziţie a celorlalte firme – indirect. Leasing – ul. cumpărarea industrială reprezintă. De aceea.

ar afecta grav familia cumpărătorului. modele complexe ale proceselor decizionale. stimulii de marketing. modelele achiziţiilor industriale par a fi dominate de factori determinanţi care trec dincolo de ipotezele simplificatoare. de natură neeconomică şi. în sfârşit. până la factorii emoţionali şi politici care influenţează cumpărarea maşinilor de serviciu – care dezvăluie piedicile din calea logicii economice care ar trebui să caracterizeze. asupra raţiunilor economice. operatorii de marketing doresc să cunoască modul în care firmele vor răspunde la varietatea stimulilor de marketing. [22.52] Ca şi în cazul creării modelelor comportamentului de cumpărare de pe piaţa de consum. [21. psihologice. se pot face aprecieri similare asupra percepţiei selective. condiţiile de livrare.273] De fapt. operatorul. [20. tehnice şi comportamentele. procesele de achiziţii la nivelul organizaţiilor. p. asupra personalităţii şi motivaţiei individuale. acţionează asupra organizaţiei cumpărătoare şi determină anumite răspunsuri din partea cumpărătorului. distribuţia şi promovarea. punerea la punct a unor modele ale achiziţiei industriale seamănă îndeaproape cu cea a modelelor de consum. culturali şi concurenţiali. care încearcă să surprindă comportamentul de cumpărare. aprecieri care pot duce doar la decizii parţial raţionale. Printre acestea se numără modele tip “sarcină”. asupra limitărilor cognitive. stimulii respectivi constau în cele patru componente ale mixului de marketing: produsul.45] . emoţionale şi altele. în cea mai mare măsură. [22. politici. Pentru elaborarea unor strategii de marketing corespunzătoare. Există multe exemple – de la agenţi recompensaţi pentru obţinerea unor reduceri cât mai mari de preţ în locul unor preţuri minime. cumulând consideraţiile economice. Aceşti stimuli influenţează comportamentul organizaţiei şi dau naştere la reacţii ale cumpărătorului: alegerea produsului sau a serviciului. p.16 mai complex şi mai nesigur decât achiziţia de consum. astfel încât el să poată transforma stimulii în acte de cumpărare. care limitează motivaţiile factorilor de decizie la nevoia de maximizare a eficienţei economice şi tehnice. Alţi stimuli includ factorii care acţionează asupra mediului firmei: economici.273] Înainte de toate. Dar acest lucru nu este obligatoriu: agenţii economici au resurse mult mai mari pentru a înfrunta riscul şi nesiguranţa şi pot suporta consecinţele unor erori de aprovizionare care. cantităţile comandate. pe piaţa de consum. asupra stării sociale şi dinamicii de grup. Un model standard de comportament de cumpărare al firmei presupune că. p. p. modele “nonsarcină”. În ambele sfere. alegerea furnizorului. service-ul şi cele de plată. care pun accent pe influenţele sociale. Ca şi în cazul consumatorului individual. preţul. trebuie să înţeleagă ceea ce se petrece în interiorul organizaţiei. tehnologici. precum şi alţi stimuli. microeconomice.

astfel încât agenţii cumpărătorului să poată economisi timp. Furnizorii tradiţionali încearcă să menţină calitatea produselor şi a serviciilor. implicit. Ei propun adesea un sistem de comandă automat. Există trei tipuri principale de situaţii de cumpărare. Situaţia nouă. [9. p.17 În interiorul organizaţiei. cu cât costul sau riscul este mai mare. Aceşti furnizori caută să ajungă la cumpărător prin comenzi mici. de obicei. cu atât mai mare va fi numărul de participanţi la luarea deciziei şi. p. Aceasta se efectuează în condiţii de rutină de către compartimentul de aprovizioare. astfel încât să atragă atenţia cumpărătorului. Reachiziţionarea modificată. activitatea de cumpărare se axează pe două componente principale: centrul de achiziţionare. care necesită o anumită cercetare. care poate impune o cercetare amănunţită. Reachiziţionarea modificată impune. Bazându-se pe satisfacţia produsă de achiziţiile trecute. Furnizorii care nu au fost luaţi în considerare de firmă caută să ofere ceva nou sau să exploateze potenţiala insatisfacţie a acesteia. cumpărătorul face o nouă comandă fără să recurgă la modificări ale comenzii anterioare. În astfel de cazuri. efortul de culegere a informaţiilor. Furnizorii de la care s-a achiziţionat marfa pot deveni nervoşi şi se pot simţi strânşi cu uşa. cumpărătorul doreşte să modifice specificaţiile produsului.397] La o extremă se află reachiziţionarea directă. O firmă care cumpără un produs sau un serviciu pentru prima oară se va găsi în faţa unei “situaţii noi”. Practic se desprind patru întrebări legate de comportamentul de cumpărare al firmei: Ce decizii de cumpărare iau firmele? Cine participă la procesul de cumpărare? Care sunt cele mai puternice influenţe care se manifestă asupra cumpărătorilor? Cum iau firmele deciziile de cumpărare? [9. care este o decizie de rutină. astfel încât ei vor încerca să facă tot posibilul pentru a-şi păstra clienţii. condiţiile în care se realizează tranzacţia sau chiar furnizorii. Furnizorii cu care firma nu a mai făcut afaceri pot vedea în reachiziţionarea modificată o ocazie de a veni cu o ofertă mai bună şi a iniţia o nouă afacere.396] Ce decizii de cumpărare se iau la nivelul unei firme? Firmele trebuie să ia o serie de decizii atunci când se implică în procesul de achiziţionare. cumpărătorul pur şi simplu alege furnizorii din lista de care dispune. alcătuit din personalul implicat în luarea deciziei de cumpărare şi procesul decizional de cumpărare. În cazul acestei situaţii. O situaţie nouă reprezintă pentru ofertant cea mai mare oportunitate şi . mai mulţi participanţi la luarea deciziei decât în cazul reachiziţionării directe. În cazul acesteia. pe care să le mărească apoi în timp. Reachiziţionarea directă. Numărul acestora depinde de natura situaţiei în care are loc cumpărarea. La cealaltă extremă se găseşte situaţia nouă. preţurile. La mijloc întâlnim reachiziţionarea modificată.

de distribuţie şi alte servicii. limitele de preţ. p. astfel încât acestea să corespundă dorinţelor cumpărătorului pentru o derulare cât mai rapidă a operaţiei. [20. p. [9. În cea de-a doua etapă. de regulă. iar cele mai multe decizii le va lua în cazul apariţiei unei situaţii noi. Vânzătorii recunosc din ce în ce mai mult faptul că. guvernele apelează la furnizori care livrează componentele şi asamblează sistemul. această practică a debutat cu achiziţionarea de către stat a sistemelor de apărare şi comunicaţie. cantităţile comandate. de control al stocurilor. Numită cumpărarea de sisteme. funizorul vinde un sistem de producţie. furnizorii.92] Vânzarea sistemelor reprezintă o strategie de marketing care asigură atragerea şi păstrarea clientelei.253] Vânzarea şi cumpărarea de sisteme Multe firme cumpărătoare preferă să rezolve anumite probleme apelând la un singur vânzător. p. În prima etapă. ci şi dispozitivele de aplicare şi utilizare. Contractul este adesea adjudecat de firma care oferă cel mai complex sistem capabil să satisfacă nevoile cumpărătorului. Cine participă la procesul de cumpărare al firmelor? Cine cumpără mărfurile şi serviciile de care au nevoie organizaţiile lucrative? Unitatea care ia decizii de cumpărare în cadrul unei organizaţii este numită centru de achiziţionare. furnizorul vinde un anumit grup de produse înrudite: de exemplu. vinde nu numai aspiratorul.18 provocare. În loc să cumpere şi să asambleze toate elementele. [26.398] Vânzarea sistemelor este un proces alcătuit din două etape. În acest ultim caz. iar participanţii la luarea deciziilor influenţează fiecare alegere. [9. de asemenea. cumpărătorul trebuie să ia decizii referitoare la specificaţiile produsului.399] Centrul de achiziţionare include toţi membrii organizaţiei care îndeplinesc unul din următoarele cinci roluri în procesul decizional de achiziţionare: . servicii de asistenţă şi informaţii. dar le va oferi. El nu numai că va încerca să exercite o influenţă cât mai puternică asupra cumpărătorilor. condiţiile de livrare. termenele de livrare şi condiţiile de service. p. fiind definită ca “totalitatea indivizilor şi a unităţilor care participă la procesul de luare a deciziilor de achiziţionare”. Deciziile de cumpărare specifice Cumpărătorul va lua cele mai puţine decizii în cazul reachiziţionării directe. cumpărătorii preferă această metodă şi au adoptat vânzarea de sisteme ca pe un instrument de marketing. Ordinea acestor decizii variază în funcţie de fiecare situaţie în parte.

3. agentul de cumpărare – poate să-şi asume toate rolurile şi să fie singura persoană implicată în decizia de cumpărare. cumpărătorii sunt adesea cei care decid ori cel puţin cei care dau aprobare. o influenţă importantă. [5. Decidenţii – cei care au dreptul oficial sau neoficial să selecţioneze sau să aprobe furnizorii finali de la care se va efectua aprovizionarea. cumpărătorii vor 1.81] Care sunt principalii factori ce influenţează firmele cumpărătoare? Firmele sunt influenţate de mai mulţi factori atunci când iau deciziile de cumpărare. Acest centru reuneşte un complex de roluri de achiziţie asumate de oameni diferiţi pentru achiziţii diferite. Achizitorii – persoanele cu autoritate oficială în alegerea furnizorului şi stabilirea condiţiilor de achiziţie. p. furnizând informaţii pentru evaluarea variantelor. Cumpărătorii pot contribui la stabilirea specificaţiilor produsului. [8. centrul de achiziţionare poate cuprinde 20 sau 30 de persoane situate pe niveluri ierarhice şi în compartimente diferite în cadrul organizaţiei. Pentru anumite achiziţii de rutină.400] Pentru achiziţiile mai complexe. care este influenţa relativă a participanţilor şi ce criterii de evaluare utilizează fiecare participant la luarea deciziei. În multe cazuri. Spre exemplu. o persoană – să spunem.166] Centrul de achiziţionare nu este o unitate fixă şi formal identificată în interiorul unei organizaţii cumpărătoare. 4. Personalul tehnic are. [9. În interiorul organizaţiei. 5. Ei cred că. “Paznicii” – cei care controlează fluxul de informaţii. Operatorul de marketing trebuie să înveţe cine este îndreptăţit să participe la luarea deciziilor. Ei ajută adesea la definirea specificaţiilor. . p. În achiziţiile de rutină. Conceptul de centru de achiziţionare constituie o provocare la adresa activităţii de marketing. 2. În achiziţiile mai complexe. mărimea şi componenţa centrului de cumpărare variază în funcţie de tipul produselor şi al situaţiilor de achiziţionare. din categoria cumpărătorilor ar putea face parte funcţionarii superiori care participă la negocieri. dar ei au cel mai important rol în alegerea vânzătorilor şi în negociere. Alţi paznici sunt reprezentaţi de personalul tehnic sau chiar de către secretare. Anumiţi operatori de marketing consideră că influenţa cea mai puternică o exercită factorii economici. agenţii de achiziţionare au adesea autoritatea de a-i împiedica pe agenţii de vânzare să ia contact cu utilizatorii ori cu decidenţii. p. în mod special.19 Utilizatorii – membrii organizaţiei care vor utiliza produsul sau serviciul. utilizatorii iniţiază propunerea de cumpărare şi ajută la definirea specificaţiilor produsului. Influenţatorii – persoanele care influenţează decizia de cumpărare.

atitudinea faţă de risc). Recunoaşterea problemei poate fi rezultatul acţiunii unor stimuli interni sau externi. educaţia.20 alege furnizorul care va oferi cel mai mic preţ. ® organizatorici (obiective. conjunctura concurenţială). toate cele opt etape enumerate mai sus. Formularea specificaţiilor produsului. de obicei. 2. funcţia. 4. Analiza rezultatelor. 7. personalitatea. ® individuali (vârsta. empatie. 1. 3. 6. proceduri. Descrierea generală a nevoii. Cum se iau deciziile de cumpărare? În mod normal etapele procesului de cumpărare al firmelor în raport cu situaţiile de cumpărare importante sunt următoarele: 1. Culegerea de ofertă. operatorii de marketing se axează pe oferirea unor puternice avantaje economice pentru cumpărători. statut. 8. sisteme). putere de convingere). 2. În acest sens. condiţii de livrare. conjunctura politică şi legislativă. structura organizatorică. sau cel mai bun produs ori serviciu. Descrierea generală a nevoii . conjunctura economică. Firmele cumpărătoare care se confruntă cu o situaţie nouă de achiziţie parcurg. ritmul schimbărilor tehnologice. Recunoaşterea problemei. Alegerea furnizorului. următorii factori sunt consideraţi a avea o influenţă deosebită asupra cumpărătorilor: ® de mediu (nivelul cererii primare. Pe scurt. Specificarea procedurii de execuţie a comenzii. Căutarea furnizorilor. Cumpărătorii care fac reachiziţionări modificate sau directe pot sări peste anumite etape. Recunoaşterea problemei Procesul de cumpărare începe când o persoană din interiorul companiei recunoaşte o problemă sau o nevoie care poate fi satisfăcută prin achiziţionarea unui anumit produs sau serviciu. ® interpersonali (autoritate. politici. vor fi trecute în revistă etapele specifie unei noi achiziţii. ® cumpărători. 5. În esenţă. puterea de cumpărare a banilor.

adică o prezentare a caracteristicilor şi a cantităţii necesare din produsul dorit. studiind anuarele comerciale. oferte scrise detaliat sau prezentări oficiale din partea fiecărui furnizor potenţial. 4. Când produsul este complex sau scump. Un contract . cumpărătorul va cere. căutând în baza de date sau telefonând altor companii pentru recomandări. Specificarea procedurii de execuţie a comenzii Cumpărătorul trece la specificarea procedurii de execuţie a comenzii după ce a ales furnizorul. cumpărătorul invită furnizorii calificaţi să-şi expedieze ofertele. anumiţi furnizori vor trimite numai un catalog sau un agent de vânzări. centrul de achiziţionare va întocmi o listă cu caracteristicile pe care ar trebui să le aibă furnizorul şi importanţa relativă a acestora. de regulă. adesea cu ajutorul unei echipe specializate în analiza valorii.21 După ce a identificat o nevoie. Formularea specificaţiilor produsului Organizaţia cumpărătoare va formula specificaţiile tehnice ale produsului. Specificaţia include comanda finală care va fi trimisă furnizorului ales. reparare şi operare. Căutarea furnizorilor Cumpărătorul va trebui să treacă la căutarea furnizorului pentru a găsi cea mai bună sursă de aprovizionare. 5. Alegerea furnizorului Membrii centrului trec în revistă propunerile şi fac selecţia furnizorului sau a furnizorilor. 7. reprezintă o metodă de reducere a costului. cumpărătorii utilizează contractele globale în locul ordinelor de achiziţie periodice. Un contract global creează o relaţie pe termen lung în care furnizorul promite să-l reaprovizioneze pe cumpărător când doreşte acesta. pentru o anumită perioadă de timp. Cumpărătorul poate alcătui o listă cu furnizorii calificaţi. condiţiile de returnare a produsului şi garanţiile. Vânzătorul va avea un stoc de produse şi va livra marfa către cumpărător atunci când acesta îi va transmite comanda prin calculator. Analiza valorii. 6. Drept răspuns. Cererea de ofertă În etapa formulării cererii de ofertă. standardizate sau produse prin metode mai puţin costisitoare. Pe parcursul etapei de alegere a furnizorului. prin care se studiază atent componentele pentru a vedea dacă acestea pot fi reproiectate. 3. În cazul serviciilor de întreţinere. la preţuri stabilite dinainte. cumpărătorul va pregăti o descriere generală a ei.

cultura organizaţională. El înseamnă. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 8. care consideră adeseori influenţa sa ca fiind înţeleasă de la sine. că ei au fost expuşi în acelaşi fel la ele şi că au un minim de înţelegere comună a lor. Ce este “cultura organizaţională”? Încă de la început trebuie să precizăm că nu este uşor de definit cultura organizaţională. să solicite cantităţi mai mici. Analiza rezultatelor îl poate determina pe cumpărător să continue.5. aceste credinţe.1. această atmosferă sau personalitate sunt mai evidente dacă comparăm ceea ce înseamnă să lucrezi în organizaţii foarte diferite. valorile şi ipotezele împărtăşite care există într-o organizaţie”. în mod frecvent.22 global elimină procesele costisitoare de renegociere a aprovizionării ori de câte ori marfa este cerută. cumpărătorul trece în revistă performanţele furnizorului. valori şi ipoteze determină normele care apar şi modelele de comportament care se nasc din aceste norme. Sunt importante alte câteva caracteristici ale culturii: • Cultura reprezintă un adevărat “mod de viaţă” pentru membrii organizaţiei. El poate contacta utilizatorii şi le poate cere să-şi ierarhizeze satisfacţiile. Sarcina furnizorului este să monitorizeze aceiaşi factori utilizaţi de cumpărător pentru a fi sigur că i-a oferit acestuia satisfacţia aşteptată. ea tinde să fie destul de stabilă în timp. Acest contract permite cumpărătorilor să facă mai multe comenzi şi.5. 8. p. [25. reducându-se astfel nivelul stocurilor şi cheltuielilor de stocare. Analiza rezultatelor În această etapă. În plus. Cultura unei organizaţii devine evidentă. deşi acest lucru se poate întâmpla. Termenul “împărtăşite” nu înseamnă neapărat că membrii organizaţiei au ajuns la un acord unanim acceptat asupra acestor probleme. [9. numai atunci când este comparată cu cea din alte organizaţii sau atunci când este supusă schimbării. Spus formal. o dată ce o cultură este bine . p. să modifice ori să renunţe la înţelegerea cu furnizorul.214] La rândul lor. totodată. cultura poate fi înţeleasă ca reprezentând “stilul. Acest stil.407-412] 8. mai degrabă. atmosfera sau personalitatea unei organizaţii”. constă în “credinţele. Informal. valori şi credinţe de bază. • Deoarece cultura implică ipoteze.

p.23 stabilită.278] Cultura este cu adevărat o variabilă socială. Din această cauză. Acest lucru este deosebit de important în organizaţiile descentralizate. Astfel. • Conţinutul unei culturi poate implica factorii interni dar şi externi organizaţiei. Punctele tari ale culturilor puternice Organizaţiile care au culturi puternice au câteva avantaje potenţiale asupra celor cărora le lipseşte o astfel de cultură. se dezvoltă subculturi deosebite care reflectă diferenţele dintre departamente sau diferenţele ocupaţionale sau de instruire. o cultură poate sprijini inovaţia. o cultură poate sprijini lozinca “clientul înainte de toate” sau comportamentul lipsit de etică faţă de concurenţi. credinţele. chiar traversând orice altă subcultură care poate exista. orientate spre echipă. • Cultura poate avea un impact foarte mare asupra performanţei organizaţionale şi a satisfacţiei membrilor săi. credinţele. reflectând însă un aspect al influenţei sociale de care este necesar să ţinem cont în această direcţie. cultura nu este o consecinţă automată a tehnologiei. p. În culturile slabe. Extern. produselor sau dimensiunii unei organizaţii. pe de altă parte. La rândul lor. asumarea de riscuri sau secretul informaţiei. diferitele părţi ale organizaţiei pot învăţa unele de la altele şi îşi pot coordona eforturile. Poate o organizaţie să aibă mai multe culturi? Răspunsul este da. Culturile slabe sunt din această cauză mai fragmentate şi au un impact mai mic asupra membrilor organizaţiei. [7. credinţele. . [7.278] Conceptul de “cultură puternică” Anumite culturi au un impact mai mare decât altele asupra membrilor organizaţiei. deşi ne va veni destul de greu să identificăm detaliile culturii slabe. asigurând continuitate socială. p. [7. În organizaţiile eficace. cultura puternică asigură un consens referitor la “despre ce este vorba în această organizaţie” şi pentru ce există ea. Intern.278] Cu alte cuvinte. mâna dreaptă (de exemplu. producţia). valorile şi ipotezele care constituie cultura sunt tot atât de intense pe cât de larg sunt răspândite în întreaga organizaţie. Toate organizaţiile au o cultură. valorile şi ipotezele sunt implantate mai puţin puternic şi/sau mai puţin răspândite în cadrul organizaţiei. Adeseori. valorile şi ipotezele sunt sprijinite puternic de majoritatea membrilor. Valorile şi ipotezele integratoare ale culturilor puternice pot facilita astfel de comunicaţii. ea poate persista în ciuda fluctuaţiei personalului. finanţele) ştie ce face mâna stângă (de exemplu. În culturile puternice. Coordonarea.

310] Adică. p. . valori şi ipoteze care sprijină o concurenţă internă puternică.87] Există un acord din ce în ce mai larg acceptat cum că o cultură puternică contribuie la succesul financiar şi la alţi indicatori ai eficacităţii organizaţionale atunci când cultura sprijină misiunea. suntem tentaţi să considerăm că o cultură puternică produce conflicte puternice în cadrul organizaţiei.281] Patologie.24 Rezolvarea conflictelor. [22. Culturile puternice se pot amesteca rău. două dintre ele sunt împinse sub drapelul aceleiaşi companii. De regulă. Practic situaţia poate conduce la faptul că o cultură puternică poate distruge abilitatea de a inova a unei companii. p. ocupaţii care lasă cu greu timp pentru a face şi afaceri. [7. Succesul financiar. atâta vreme cât putem evita slăbiciunile discutate în continuare. p. Acest lucru înseamnă că. strategia sau scopurile specifice ale unei organizaţii se pot schimba ca răspuns la presiunile externe şi o cultură puternică ce a fost potrivită în cazul succesului din trecut poate să nu fie de ajutor în noua situaţie. s-ar putea să ne aşteptăm ca intensitatea asociată cu ipotezele şi valorile puternic păstrate ar putea conduce la fricţiuni între membrii organizaţiei. în cazul în care. Ciocnirile culturale. Rezistenţa la schimbare. secretomania şi paranoia. valorile centrale împărtăşite pot fi un mecanism puternic care să ajute în final la rezolvarea conflictelor. punctele tari discutate mai sus pot fi translatate pe ultima linie din contul de profit şi pierdere pentru a demonstra succesul financiar? Răspunsul pare a fi da. ca urmare a unei achiziţii sau fuziuni. consensul referitor la valorile comune şi comportamentul corespuzător care fac ca o cultură să fie puternică se pot dovedi foarte rezistente la schimbare. Cu toate acestea. p. [24. culturile puternice pot fi un punct slab în anumite circumstanţe. p.282] Asemenea culturi pot fi bazate pe credinţe. Misiunea. strategia şi obiectivele organizaţiei. Anumite culturi puternice pot ameninţa eficacitatea organizaţională pur şi simplu fiindcă sunt într-un anumit sens patologice. [7.280] Slăbiciunile culturilor puternice Dacă privim cealaltă faţă a medaliei. Aduce bani o cultură puternică? Adică. [7.

indiferent dacă sunt sau nu interesaţi de operaţiunile care decurg din ea. cum este o cumpărare nouă. cum este cazul achiziţiei unui nou sistem de prelucrare a datelor. iar membrii săi sunt dificil de identificat în situaţiile de cumpărare mai complexe. p. Cea de-a doua diferă prin faptul că se desfăşoară. dacă se implică. eventual în numele altora. cumpărătorii sau factorii efectivi de achiziţie sunt cei care. deşi. în general. Există apoi factorii de influenţă. Utilizatorii sunt persoanele care declanşează iniţierea secvenţei de decizie. Structura sa diferă de la tranzacţie la tranzacţie.2. . Cumpărările repetate directe pot fi delegate fără probleme unor agenţi de achiziţie profesionişti.25 8. adică un grup de persoane însărcinate cu elaborarea deciziei de cumpărare. ei joacă de regulă un rol important în determinara specificaţiilor produsului. într-o astfel de situaţie de cumpărare mai puţin frecventă. Organizaţia îşi creează astfel un aşa numit centru de cumpărare (vezi noţiunea de “centru de achiziţionare”). cât şi a zonei de activitate pe care o reprezintă. În sfârşit. Contextul social Atât cumpărarea de pe pieţele de consum. În cazul cel mai complex. De exemplu. [16. acţionând în cunoştinţă de cauză. incapacitatea unui furnizor de a înţelege care este configuraţia de putere în organizaţia cumpărătoare a dus. [22. într-o situaţie de cumpărare nouă. nu de puţine ori. Stabilirea precisă a componenţei centrului de cumpărare nu este o sarcină simplă. [16.114] Este bine să reţinem că procesul de cumpărare industrială are o natură politică. participarea unor manageri cu poziţii diferite. cu statut şi responsabilităţi funcţionale diferite. de regulă. În plus. în cadrul căreia responsabilitatea pentru cumpărarea este repartizată în mod deliberat. oamenii îndeplinesc roluri complexe şi încheie interacţiuni complexe. în interiorul unei structuri organizaţionale precise. ei sunt manageri din eşalonul superior. apar aşa-numiţii factori de barieră. de regulă. atât în privinţa nivelului. pot fi necesare interacţiuni multiple ale mai multor persoane cu funcţii de răspundere.276] În cazul cel mai simplu.5. cât şi cele industriale sunt influenţate de factori sociali. negociază condiţiile şi depun comanda.277] O cumpărare nouă implică. dar nu sunt agenţi de achiziţie specializaţi. care se străduiesc să asigure produsului cerut anumite atribute dorite de ei sau să impună favorizarea unui furnizor. p. Ideile specialiştilor cu privire la persoanele care participă la elaborarea unei decizii anume sunt diferite şi depind de metodologia folosită. achiziţiile industriale se fac de un singur agent de cumpărare. înainte de a-l lăsa să ajungă la factorii de decizie. p. care au posibilitatea de a înlesni sau de a bloca fluxul informaţional şi care intervin în mod sigur asupra lui. indiferent dacă iau sau nu parte la ea.

se mulţumesc adesea să lase negocierile pe seama celor mai mici în grad. p. [21. p. Pentru deciziile importante. de regulă. Taylor trecând în revistă o tehnică aplicată iniţial pentru bunurile de larg consum şi exemplificată de Moriarty (1983) într-un studiu despre comportamentul consumatorului pe piaţa terminalelor non-inteligente de date.58] Segmentarea pieţei industriale Asemănările dintre procesul de cumpărare de pe piaţa de consum şi cel de pe piaţa industrială. Pe baza unui sondaj amplu al cumpărătorilor de asemenea terminale. Posibilitatea de a controla rolul de “barieră” al managerilor de aprovizionare este deosebit de valoroasă. totuşi. Moriarty compară o astfel de segmentare dominată de furnizor cu cea care rezultă în urma luării în considerare a beneficiilor căutate la produs. interesul pentru abordările mai complexe. Controlul asupra informaţiei şi comunicării este esenţial pentru achiziţiile industriale. Chiar dacă se obişnuieşte să fie clasificate pieţele industriale în funcţie de anumiţi factori necomportamentali. mai ales în domeniul produselor cu distribuţie de masă. care înregistrează cam două treimi din vânzări. pentru analiza comportamentului organizaţieiclient. puterea de cumpărare nu se află neapărat la cei care dispun de o autoritate formală în organizaţie. iar influenţarea deciziei de cumpărare nu este limitată la o zonă anume de activitate. [20. Totuşi. au îngăduit o folosire tot mai largă a conceptelor şi tehnicilor de cercetare-dezvoltare la domeniul bunurilor de consum şi limitate. p.278] O evoluţie deosebit de interesantă o prezintă segmentarea pieţelor industriale conform avantajelor căutate de cumpărători. din care 40% cumpăraseră produse IBM. Ştiind că numai ei singuri pot valida deciziile. dar este dominată de IBM.26 la eşecul tranzacţiei. Segmentarea s-a bazat. după care le aşteaptă deciziile pentru aprobarea finală. Cei care decid pentru IBM sunt cumpărători care riscă puţin. cum sunt: produsul. Studiul lui Moriarty arată că aparatura IBM atrage îndeosebi firmele mari (cu peste 1000 de angajaţi) şi pe cele din sectoarele financiar şi de distribuţie.67] Această piaţă conţine 40 de furnizori concurenţi. managerii care au autoritatea finală de a face achiziţii (în special în situaţia complexă de cumpărare nouă) sunt. de multe ori. . ani de-a rândul. doar la acesta. Deţinătorii de putere din centrul de cumpărare pot fi identificaţi prin observarea atentă a comunicării verbale şi non-verbale a managerilor. mărimea companiei. a crescut. cei anonimi şi mai puţin vizibili dintre toţi membrii centrului de cumpărare. [23. poziţia geografică şi tipul furnizorului. pe împărţirea clienţilor în: cumpărători IBM sau nu. care iau în considerare comportamentul de cumpărare şi consum.

În timp ce abordarea mixului de marketing defineşte firma ca pe o entitate separată. Abordarea reţelelor însă. de către specialiştii care descriu pieţele industriale sub forma unor reţele de organizaţii care îşi clădesc relaţii stabile şi pe termen lung. abordarea reţelelor subliniază că informaţia de piaţă este primită şi interpretată în timpul schimburilor de pe piaţă. alegând terminale susţinute de o gamă largă de produse software şi echipamente complementare. pe baza mix-ului de marketing. în cursul cercetării de piaţă. ceea ce generează probabil această situaţie. accentuează importanţa în timp a interacţiunilor lor. În schimb. modelul reţelelor se preocupă mai degrabă de ansamblul resurselor şi acţiunilor vânzătorului şi cumpărătorului şi de interdependenţele dintre ele. Companiile lor cumpără un număr de terminale semnificativ mai mare. fără legătură cu interacţiunile comerciale uzuale. ca parte a relaţiilor comerciale uzuale. de regulă. efectuată prin acte separate de investigaţie. Participanţii la elaborarea deciziei de cumpărare a produselor IBM manifestă o nevoie mai mare de încredere în produsul cumpărat decât omologii lor din organizaţiile care nu cumpără de la IBM.52] Abordarea tipică a pieţelor. cea de-a doua adoptă o perspectivă a sistemelor deschise. [19. Pieţe văzute ca reţele Orice sistem de referinţă are utilitatea şi limitele sale. adoptă punctul de vedere al furnizorului şi se concentrază pe o perioadă de timp unică. Abordarea dominantă în marketing presupune că informaţia este adunată. Persoanele care preferă produsele IBM au mai multă experienţă în achiziţia de terminale decât cei care preferă alţi funizori. de departamentele de procesare a datelor din firmele-client. deşi conservatorismul lor contrazice în mare măsură creativitatea pe care şi-o atribuie. angajată în convingerea sau influenţarea prin alte mijloace a consumatorilor şi . În timp ce prima abordare delimitează clar firma. şi consideră că deciziile lor sunt îndrăzneţe. Este bine să trecem în revistă observaţiile critice aduse sistemelor descrise în acest subcapitol. nu pot fi fixate. sub controlul unui manager de marketing. prin urmare. aflate în relaţie unele cu altele. de obicei. în care frontierele firmei sunt determinate doar de elementele de comportament şi. În loc de a separa valorile schimbate la punctul de desfacere în cele patru componente ale mix-ului de marketing. Ele interpretează mediul pieţei ca pe o vastă reţea de firme. p. compatibile cu calculatoarele “mainframe” existente la firmele lor. Achiziţiile de la IBM sunt achitate. trasându-i frontiere legale şi constitutive.27 dornici să-şi consolideze poziţia în ochii şefilor lor prin achiziţii evident “sigure”.

Dar există şi diferenţe care trebuie să fie înţelese de companiile care doresc să vândă produse şi servicii către stat. p. [9.28 concurenţilor. de asemenea. care constituie un element de discontinuitate considerabil. cele două pieţe. au caracteristici şi nevoi suplimentare. oferă mari oportunităţi pentru multe companii. p. închisori şi alte instituţii care asigură bunuri şi servicii oamenilor pe care îi au în îngrijire. mai puţin. el pune un accent important pe relaţiile frecvente şi pe termen lung dintre participanţii la tranzacţii. furnizând un antidot util pentru viziunile prea restrictive asupra pieţei. este alcătuită din: şcoli.163] 8. în această secţiune finală vom analiza caracteristicile speciale ale pieţelor instituţionale şi guvernamentale. [9. Mulţi operatori de marketing creează diviziuni separate pentru a satisface caracteristicile şi nevoile speciale ale cumpărătorilor instituţionali. [13. a) Piaţa instituţională Piaţa instituţională. p. spitale. [4.6. probabil. care nu pot fi incluse în categoria pieţelor de bunuri comerciale. PIAŢA INSTITUŢIONALĂ ŞI GUVERNAMENTALĂ Până acum. societăţi de asistenţă socială. să identifice factorii care influenţează comportamentul cumpărătorului şi să înţeleagă procesul decizional de achiziţie. Multe din aceste analize se aplică. se potriveşte.413] b) Piaţa guvernamentală Piaţa guvernamentală. Totuşi. celor noi. organizaţiilor instituţionale şi guvernamentale. vânzătorii trebuie să localizeze persoanele care iau deciziile-cheie. p. Totuşi. cea de-a doua abordare pune accentul pe cooperarea şi încrederea dintre firme.280] Un asemenea model novator. [9. p. Pentru a reuşi pe piaţa guvernamentală. mai ales situaţiilor de cumpărare repetată directe ori modificate şi.413] Achiziţiile guvernamentale şi cele ale firmelor sunt similare în multe privinţe. aplicat predominant pe pieţele industriale dar cu potenţial şi pentru pieţele de consum.412] Multe pieţe instituţionale se caracterizează prin bugete reduse şi clienţi siguri. Astfel. pe mecanismele lor comune de control al conflictului. Instituţiile diferă unele de altele în privinţa surselor de finanţare şi a obiectivelor. . discuţiile despre achiziţiile făcute de diferite organizaţii s-au axat pe comportamentul de cumpărare al firmelor.

preferând să aleagă ofertanţii care au. mobilă şi birotică.413] Factorii de influenţă a achiziţiilor guvernamentale. p. Uniunea Europeană prin Comisia Economică . firmele mici. chiar şi atunci când firmele străine au oferte superioare. p. p. Politicienii vor lupta să obţină contracte importante pentru firmele din domeniul lor de interes sau pentru circumscripţiile electorale unde au fost aleşi. Achiziţiile militare revin. Cumpărătorilor guvernamentali li se cere să favorizeze: domeniile şi firmele în dificultate.29 Organizaţiile guvernamentale pot opera la nivel naţional sau local. firmele care evită discriminările rasiale (unde este cazul).413] Criteriile neeconomice joacă. în cazul proiectelor complexe. care implică costuri substanţiale de cercetare şi dezvoltare şi riscuri mari. cumpărătorii guvernamentali sunt influenţaţi de factorii de mediu. autovehicule.416] Guvernele vor cumpăra. cât şi în cel militar. birouri executive şi alte unităţi desfăşoară activităţi de aprovizionare. pe baza unui contract negociat. Întrucât deciziile lor de cumpărare sunt un subiect al dezbaterilor publice. cele mai mici preţuri. organizaţiile guvernamentale sunt pur şi simplu “îngropate” în birocraţie. de asemenea. comitete. Fiecare ţară încearcă să favorizeze firmele autohtone. organe administrative. [9. sau când există o concurenţă redusă. un rol crescând în achiziţile guvernamentale. de sex sau de vârstă. [9. agenţii. Ca şi în cazul cumpărătorilor individuali şi colectivi (firme). de la parlamentari până la grupurile private interesate de modul în care statul cheltuieşte banii contribuabililor. [9. în sarcina ministerului de resort. În anumite cazuri. de regulă. comisii. Uneori.413] Achiziţiile guvernamentale sunt atent urmărite din exterior de numeroase persoane. de asemenea. interpersonali şi individuali. totuşi. organizatorici. combustibili) şi standardizarea procedurilor de achiziţie. Trebuie completate numeroase formulare şi obţinute multe semnături înainte ca achiziţia să poată fi efectiv realizată. operaţiile de achiziţionare centralizată favorizează cumpărarea unor bunuri des utilizate în sectorul civil (de exemplu. cumpărătorii guvernamentali aleg furnizorii şi în funcţie de calitatea superioară a produselor pe care le oferă sau de reputaţia firmei. unităţile de achiziţionare de la acest nivel activează atât în sectorul civil. Organizaţiile guvernamentale cer potenţialilor furnizori să trimită ofertele. [9. Ele tind să favorizeze furnizorii interni. Numeroasele departamente guvernamentale. p. Nivelul naţional este cel mai important. de obicei. ceea ce a condus la numeroase plângeri din partea firmelor multinaţionale.

determinându-i pe furnizori să investească în tehnologie pentru a reduce costurile. care şi-au manifestat de nenumărate ori nemulţumirea faţă de procedurile guvernamentale de achiziţie. accent pe ofertele cu preţuri mici. . [9. Cum iau cumpărătorii guvernamentali deciziile de cumpărare? Practicile de cumpărare guvernamentale par adesea complexe şi frustrante pentru furnizori. p. Guvernul este. încearcă să le elimine cu ajutorul unei legislaţii foarte flexibile. amânări în ce priveşte luarea deciziilor. Când caracteristicile produsului sunt atent specificate. Cheltuielile guvernamentale totale sunt determinate de către oficialii aleşi şi nu de un efort de marketing realizat pentru dezvoltarea pieţei. p. Mari firme doresc să coordoneze ofertele şi să le pregătească ştiinţific. p. Aceste proceduri includ.30 Europeană. din 1992. diferenţierea produsului nu constituie un instrument de marketing.305] Taylor trece în revistă un studiu realizat de către o echipă de cercetători. gândită şi aprobată cu ocazia întâlnirii de la Maastricht (Olanda). p. îndemnându-le pe gospodine să folosească nu numai carne de calitatea întâi. [16. reglementări excesive. multă birocraţie.417] 8.128] Multe dintre companiile care vând guvernului nu sunt orientate către piaţă. după cum s-a mai arătat. necesară armatei ci şi „organe” precum inima. să culeagă informaţii despre concurenţă şi să realizeze o mai bună comunicare a competenţelor companiei. schimbări politice. [14. în general. cooperant în privinţa furnizării informaţiilor despre nevoile şi procedurile sale de cumpărare şi este adesea tot atât de nerăbdător să atragă noi furnizori pe cât sunt aceştia dispuşi să găsească noi clienţi. [17. rinichii. măruntaiele etc. Nici publicitatea sau vânzarea personală nu contează mult pentru câştigarea unei licitaţii deschise. care s-a angajat într-o serie de studii pe această temă. avându-l în frunte pe psihosociologul american de origine germană Kurt Lewin. să propună proiecte care să corespundă nevoilor guvernamentale (şi nu doar să răspundă cererilor guvernamentale). Chiar dacă există asemenea obstacole. UN NOU MODEL PSIHOSOCIAL AL COMPORTAMENTULUI În perioada celui de-al doilea război mondial guvernul SUA era preocupat de modificarea comportamentului alimentar al populaţiei.7. Achiziţiile guvernamentale se bazează pe preţ. vânzarea către guvern poate fi realizată în scurt timp.34] Mai multe companii au acum compartimente de marketing care se ocupă de pieţele guvernamentale.

comportamentul consumatorului reprezintă variabila externă a unei relaţii din care fac parte personalitatea umană şi contextul spaţiotemporal. pentru celelalte trei grupuri s-a folosit tehnica discuţiilor în grup: moderatorul lega mai întâi problema nutriţională de efortul de război şi de sănătatea generală. inspirându-se din topologia matematică. iniţiind apoi o discuţie în care gospodinele relevau care ar putea fi obstacolele în calea schimbării obiceiurilor alimentare şi cum s-ar putea depăşi aceste obstacole. la valoarea nutritivă a diferitelor sortimente de carne şi la modalităţile de preparare a acestora. p. Discuţiile la domiciliul subiecţilor purtate după o săptămână au demonstrat că doar 3% dintre femeile care asistaseră la expozeuri serviseră inimă. Taylor consideră comportamentul uman (B) dependent de doi factori: persoana (P) şi mediul (E). p.69] În urma acestor studii şi.E) În acord cu teoria câmpului psihologic propusă de psihosociologul american. el a decis să compare două metode diferite: trei grupuri ascultau conferinţe referitoare la legătura dintre problema nutriţională şi efortul de război. rinichi sau măruntaie. [21.31 Într-un experiment preliminar Lewin a folosi şase grupuri de câte trei până la şase voluntari. în timp ce dintre femeile care participaseră la discuţiile de grup 32% pregătiseră aceste măncăruri [21. şi-l exprimă simbolic prin formula: B = f(P.70] BIBLIOGRAFIE . Dispunând de numai trei sferturi de oră pentru fiecare dintre aceste grupuri.

McKibbin. (coordonator): Real managers.: Marketing. Dryden Press. 11. Teorie şi practică. Kotler Ph. 1992. 1986. 5. 16.. Crawford M. Bucureşti. Cluj-Napoca. Mintzberg H. 2. 1988. 1993. .. Engel J. P.F. Pop. Wall Street Journal. Bucureşti. 2005 13. Johns G. 1992. divisions of race and gender are deep. Editura Curier Marketing. Dubois Ph. 3.: The new office etiquette. Mâlcomete.32 1. 1998. C. Advances on Consumer Research. Bucureşti. Editura Teora. New York. 8. coordonator: Marketing. 2003. Canadian Business. Blackwell. 7. International Journal of Research in Marketing. 1994. R. 1993. Florescu. Răulea C. California.: Personality and organisation.: Work-force study finds loyality is weak. Harper&Row. 1987. Al N. Argryis C. Bucureşti. Kotler despre marketing. (coordonatori).: Management education and development. 19. 1982.: Lack of communication burdens restructurings. McGraw Hill. 15. Likert R. 1984. Pinson C. 18. Coediţie Marketer-Grup Academic de Marketing şi Management.: Un nou model psihosocial al comportamentului..: The nature of managerial work. M. 14.: Consumer Behavior. 10. Florescu C. Editura Markmedia. 9.: Managementul Marketingului..D. 3. Editura Economică. Management Review.: Comportament organizaţional. 1992. 1998. 6. Luthans F. McGraw-Hill. vol I. L. Porter L. 1997. Marketing. 2003.: Get innovative or get dead. Sibiu. Harper&Row. Editura Economică.W.. Chicago. 1973. 1981. 11. Editura Psihomedia.. 2002 17. New York. New York. 4. Cambridge.: Cultura organizaţională şi management. Wall Street Journal.E. A.: Perspectives of Involvement: Current Problems and Future Directions. Jolibert. Rigon J. Kotler Ph. Ballinger. Editura Economica. Dicţionar Explicativ.E.L.. Onea A. 12. New York.: New patterns of management..A. Peters T. Rotschild M. Bucureşti. Shellenbarger S...: An Implicit Theory to Consumers Inferential Judgments about products. Bucureşti.

Free Press. 21.. Valette-Florence P. 22. 1987. 26. 25.: The evolution of management thought. Valette-Florence P.: The theory of social and economic organisation.: The principles of scientific management. Simon H. Jolibert.W. Academy of Management Executive. Université de Grenoble. . 1988. 1990. 1986. 23. Taylor F. New York. 1974. Thomas M.: Making management decisions: The role of intuition and emotion. 1998. These de Sciences de Gestion. Actes du Colloque de l' Association Française du Marketing. Wren D. 1987. Norton. 24. New York. Bucureşti. Isenberg.: Manual de Marketing Editura Codecs.: Un essai empirique de clarification des approche de style de vie.: Les styles de vie en matiere commerciale. A. New York.A. Willey. Weber M.33 20. 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful