Glavni problem koji se javlja u ovom projektu je manjak i indiferentnost mladih prema svim vidovima rekreativnih aktivnosti, i prema

svom zdravlju. Iz gore navedenih stavki stvara se potreba za organizovanjem sportskih, rekreativnih, edukativnih i kulturno-obrazovnih dešavanja i manifestacija,što je i glavni cilj ovog projekta. Aktivnosti koje će biti organizovane u sklopu projekta su realizacija edukativnih, a ujedno i interesantnih akcija koje će zaintigrirati mlade i aktivno ih uključiti u ovaj projekat. Aktivnosti koje će biti organizovane u sklopu ovog projekta su sledeće:       okupljanje i edukacija aktivista koji će uzeti učešće u realizaciji projekta, ostvarivanje saradnje sa ostalim omladinskim udruženjima koje se bave problematikom mladih približavanje ideje projekta mladima kroz razne reklamne kampanje, edukativne radionice kroz koje se edukuju mladi o zdravim načinima života i generalno njihovom položaju u društvu, organizovanje sportsko rekreativnih okupljanja mladih , predstavljanje projekta na mestima po kojima se inače okupljaju mlade osobe .

Krajnje očekivani rezultati kroz ovaj projekat su edukacija mladih osoba o njihovom zdravlju i podizanje svesti mladih kako mogu pozitivno uticati na isto. Redovno pratite web sajt projekta „Ti si bitan“ na web adresi www.tisibitan.com i svojim uključivanjem u aktivnosti pružate šansu svojim vršnjacima da imaju uvid u trenutnu situaciju i položaj mladih u društvu, i da pozitivno utičete na promenu položaja mladih. Projekat realizuje nevladina organizacija za edukaciju mladih o zdravom načinu života i razvoju alternativne muzičke scene “Space Motion” , dok projekat sufinansira Grad Novi Sad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful