NORME TEHNICE

nr II nr nr III_IV Norma III_IVA B

Enunt

Varianta a

Varianta b

Varianta c

1

1

2

2

3

3

4

4

Valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ naturale pentru o instalaţie de paratrăsnete, în cazul NTE 5 Ω art 12.5.3 001/03 în care priza de pământ se execută separat faţă de prizele de pământ pentru instalaţiile electrice, trebuie să fie cel mult: Valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ artificiale pentru o instalaţie de paratrăsnete, în cazul NTE 5Ω 001/03 în care priza de pământ se execută separat faţă de prizele de pământ pentru instalaţiile electrice, trebuie să fie cel mult: Staţiile de transformare exterioare amplasate NTE în zone poluate 001/03 (niveluri de poluare III înalt şi IV) se realizează în sistem construcţii de tip: Normativul privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei instalaţiilor şi protecţia electrice pentru NTE 001/03 instalaţiilor tracţiunea electroenergetice de electrică c.a. împotriva supratensiunilor se aplică:

10 Ω

15 Ω

10 Ω art 12.5.3

15 Ω

Semiînalt art 13.6

Jos Ani Dobos:art 13.6

instalaţiilor electrice cu instalaţiilor electrice tensiunea din medii explozive nominală mai mare de 1000V art 2.1

5

Pentru echipamentele cu tensiunea cea mai ridicată mai mică sau NTE 5 001/03 egală cu 245 kV, nivelul nominal de izolaţie se defineşte prin: Pentru echipamentele cu tensiunea cea mai NTE ridicată mai mare 6 001/03 decât 245 kV, nivelul nominal de izolaţie se defineşte prin:

tensiunea tensiunea nominală nominală de ţinere de ţinere de scurtă la impuls de durată la frecvenţă trăsnet art 3.22.a industrială art 3.22 a

tensiunea nominală de ţinere la impuls de comutaţie

6

tensiunea tensiunea nominală nominală de ţinere de ţinere de scurtă la impuls de durată la frecvenţă trăsnet art 3.22.b industrială

tensiunea nominală de ţinere la impuls de comutaţie art 3.22. b

7

8

În zonele cu circulaţie redusă, valoarea 12,5 kV/m art NTE intensităţii câmpului 7 001/03 30 kV/m electric la 1,8m de 5.1.3.5 b suprafaţa solului nu trebuie să depăşească: Coordonarea izolaţiei echipamentelor din reţelele electrice metoda NTE 8 001/03 având tensiunea cea convenţională art metoda statistică mai ridicată 1 kV ≤ Us 5.2.1.a ≤ 245 kV se face utilizând: Coordonarea izolaţiei echipamentelor din doar metoda NTE reţelele electrice 9 001/03 având tensiunea cea convenţională mai ridicată Us > 245 kV se face utilizând:

20 kV/m

oricare dintre cele două metode prezentate la variantele a) şi b)

9

oricare dintre metoda doar metoda statistică convenţională sau metoda statică art 5.2.1.b

La LEA 110 kV cu stâlpi sub 40 m NTE 10 10 001/03 unghiul de protecţie va30° art 6.1.3 fi, pe toată lungimea liniei, de maxim: În cazul stâlpilor speciali de 110 kV mai înalţi de 40 m, NTE rezistenţa prizei de 11 11 001/03 10 Ω pământ măsurată la 50 Hz, nu trebuie să depăşească valoarea de:

45°

60°

5 Ω art 6.2.6 b

4Ω

12

12

13

14

15

16

Protecţia posturilor de transformare de 3-35 kV cu intrare aeriană, descărcătoare cu împotriva loviturilor rezistenţă NTE directe de trăsnet şi 001/03 împotriva undelor de variabilă pe bază de oxizi metalici supratensiune de art 7.2.7 trăsnet care se propagă pe LEA se realizează cu: Normativul de încercări şi măsurători pentru sistemele de protecţii, comandăNTE control şi automatizări cu tensiune până 002/03 din partea electrică a la 400 kVart 1 centralelor şi staţiilor se aplică instalaţiilor aferente staţiilor electrice: Verificările asupra sistemelor de protecţii, comandă-control şi numai în caz de NTE 002/03 automatizări aferente avarie părţii electrice a centralelor şi staţiilor, trebuie efectuat: Rezistenţa de izolaţie pentru circuitele de curent, de măsură şi de protecţie ale egală sau mai NTE 002/03 instalaţiilor de mare decât 2 MΩ automatizare din partea electrică a centralelor şi staţiilor trebuie să fie: Măsurarea rezistenţei de izolaţie pentru circuitele de curent, de măsură şi de protecţie a circuitelor primare ale NTE ale instalaţiilor de 002/03 automatizare din transformatoarelo partea electrică a r de curent centralelor şi staţiilor se referă la măsurarea rezistenţei de izolaţie

descărcătoare cu coarne

paratrăsnete

cu tensiune până la 220 kV

cu tensiune până la 750 kV

la punerea în în timpul uncţiune (PIF) rt 6 a exploatăriiart 6b

mai mare decât MΩ ab V

2

egală cu 2 MΩ

a circuitelor independente (nelegate galvanic) între ele cap V pct 3

între circuitele independente şi pământ cap V pct 3

verificarea Verificările corectitudinii verificarea preliminare comune marcajelor pentru corespondenţei ale instalaţiilor de panouri. poate fi neglijată dacă nu este mai mare cu ……. Contribuţia motoarelor 10%5% art 14 asincrone.2 probe revenire: nu trebuie să fie trebuie să fie egală mai mare decât obligatoriu cu valoarea indicată valoarea indicată de de fabrica fabrica constructoare constructoare 1 24 21 NTE 006 2 25 22 NTE 006 Pentru aparatele de comutaţie şi protecţie neglijabilă numai din circuitele electrice pentru aparate cu Neglijabilă axa 10 de joasă tensiune. pentru releele/ valoarea indicată NTE 20 002/03 funcţiile maximale. valoarea indicată valoarea coeficientului de fabrica (raportului) de constructoare revenire: nu trebuie să fie mai mare decât valoarea indicată de fabrica constructoare art 1. la 19 002/03 decât curentul de curentului de sarcină decât curentul de verificarea în regim de sarcină art 1. valoarea curenţilor pe fiecare fază trebuie: În cazul protecţiilor nu trebuie să fie prin relee în centrale şi mai mică decât staţii. faţă de curentul se calculează pe bază de formulă 15% . între datele din NTE 17 002/03 automatizări din verificări funcţionale echipamente.16 probe sarcină sarcină. de fabrica valoarea coeficientului constructoare art (raportului) de 1. dulapuri. proiect şi cele ale partea electrică a şiruri de cleme ale instalaţiei cap V centralelor şi staţiilor instalaţiei pct 1 se referă la: verificate cap V pct 1 În cazul protecţiilor prin relee în centrale şi nu trebuie să fie staţii. pentru releele / mai mică decât NTE 18 002/03 funcţiile minimale.1. izolaţie în SF6 valoarea reactanţei este.1.2 probe trebuie să fie egală obligatoriu cu valoarea indicată de fabrica constructoare În cazul protecţiei/ funcţiei diferenţiale a barelor colectoare din să fie mai mare să corespundă să fie mai mică NTE centrale şi staţii. la curentul iniţial de scurtcircuit I”k în cadrul reţelelor de joasă tensiune.

impedanţa de succesiune negativă aproape de este aproximativ egală generator Ani cu impedanţa de Dobos:art 16b succesiune pozitivă. Pandele. Alin etc. în cazul unui scurtcircuit departe de generator. simetric de rupere posturi de Ib Catalin transformare. curentul de se neglijează scurtcircuit monofazat: În calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu rezistenţele de tensiunea sub 1kV nu contact art 9d sunt luate în considerare: mai mare decât curentul de scurtcircuit simetric de rupere Ib egal cu curentul de scurtcircuit simetric de rupere Ib art 16 a3 6 29 26 NTE 006 indiferent unde departe de generator apare. numai dacă Ani Dobos:atr 16b este cu punere la pământ art 16b 7 30 27 NTE 006 nu există art 16c se calculează pe bază de formulă 8 31 28 NTE 006 impedanţele de defect impedanţele de art 9d scurtcircuit .de scurtcircuit iniţial calculat fără influenţa motoarelor: Raportul de transformare RT/XT în funcţie de mărimea transformatorului: Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit trifazat simetric. în cazul în care scurtcircuitul apare: În reţelele cu neutrul izolat. curentul de scurtcircuit iniţial I”k este egal cu: 3 26 23 NTE 006 Scade art 15 b creşte rămâne constant 4 27 24 NTE 006 curentul de scurtcircuit simetric de rupere Ib art 16a3 curentul de scurtcircuit permanent Ik art 16a3 curentul de scurtcircuit de şoc 5 28 25 NTE 006 Pentru calculul mai mic decât curenţilor de curentul de scurtcircuit într-un scurtcircuit sistem cu generatoare. motoare. curentul de Voicu art 16a pg scurtcircuit permanent 19 randurile 11 si Ik este: 12 În timpul scurtcircuitului bifazat..

Ani întotdeauna.12 .12 pg 15 aliniat 1 se prevăd blocaje În cazul în care corespunzătoare funcţionarea în pentru se montează paralel a două sau mai PE 17 40 37 102/86 împiedicarea indicatoare de multe surse este conectării în securitate.9 32 29 NTE 006 În calculul curenţilor de scurtcircuit în capacităţile reţelele electrice cu liniilor art 13 tensiunea sub 1kV Liliana art 9h sunt neglijate: impedanţele de scurtcircuit Ani Dobos:art 9h admitanţele în paralel cu elementele pasive (sarcini) Ani Dobos: art 9h 10 33 30 NTE 006 Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV se face în următoarele condiţii: scurtcircuitul este alimentat într-un scurtcircuitul este singur punct al scurtcircuitul este departe de reţelei de aproape de generator generator art 9a alimentare cu energie electrică art 9a impedanţele elementelor componente ale reţelei art 9c impedanţele de scurtcircuit 11 34 31 NTE 006 Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele valorile tensiunii electrice cu tensiunea de alimentare art sub 1kV se face 9c considerând constante: Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV se face considerând: 12 35 32 NTE 006 impedanţa pozitivă impedanţa pozitivă egală cu mai mare decât impedanţa impedanţa negativă negativă art 9e impedanţa pozitivă mai mică decât impedanţa negativă nu există în prescripţiile energetice o astfel de recomandare Amplasarea instalaţiilor electrice este interzisă. când nu se pot realiza blocaje. Ani evita această schemă: Dobos:art 3.2 . cu este permisă PE 14 37 34 102/86 de conexiuni şi unele excepţii. interzisă.2 în cazuri extreme. unei încălziri PE 15 38 35 102/86 nu se admite montarea aparatelor în locale. Ani Dobos:art 3. distribuţie în interiorul Dobos:art 2.7 încăperilor de cabluri: În cazul în care se admite cu temperatura minimă condiţia prevederii poate fi sub +5°C. se admite montarea de indicatoare de securitate . Ani staţiile de joasă Dobos:art 2. art 2. pentru a se paralel. tensiune se poate face: nota1 se admite în cazul în care fabricatul aparatelor permite acest lucru Liliana.

6 Culorile lămpilor care verde pentru indică poziţia poziţia deschis. iar în cazuri bine motivate. în plan orizontal în plan orizontal. aparate debroşabile. numai pentru indiferent de liniile cu tensiune tensiunea nominală a nominală mai liniei.7. de curent continuu sau de tensiuni diferite pot fi grupate pe acelaşi panou (dulap).3 de regula nu este permisă. în anumite Dobos:art 4. scurtcircuit a circuitelor electrice cu alb pentru poziţia deschis trebuie legate la pământ numai în anumite situaţii alb pentru poziţia închis Ani Dobos:art 4. mare de 20 kV.18 41 38 PE 102/86 Ca elemente de siguranţe separare în zonele de fuzibile.11 este obligatorie este obligatorie. pământ Ani Dobos:art 4.7 condiţii Întreruperea conductorului de PE 23 46 43 102/86 este permisă protecţie prin aparate de conectare: nu este permisă Ani Dobos:art 4.Ani lucru se folosesc: Dobos:art 3.30 Dispunerea barelor colectoare în PE 30 53 50 102/86 tablourile de joasă în plan vertical tensiune se recomandă să se facă: în plan vertical.9. cu excepţia anumitor cazuri art 5.9.4 .7 Circuitele de joasă tensiune de curent PE 22 45 42 102/86 alternativ. siguranţe fuzibile art 1.8.5.4.10 trebuie legate prin conductoare de Carcasele bateriilor de nu trebuie să fie PE 28 51 48 102/86 protecţie la condensatoare: legate la pământ.11 fie: Dimensionarea sau verificarea în condiţiile curenţilor de nu este PE 56 53 103/92 scurtcircuit a liniilor obligatorie.7 orice tip de întreruptor. art electrice aeriene cu 1. PE 32 55 52 102/86 aparatului de Ani Dobos:art conectare trebuie să 4. dacă sunt prevăzute dacă sunt cu întreruptoare prevăzute cu manuale.2. necondiţionat este admisă se recomandă să nu gruparea pe fie grupate pe acelaşi acelaşi panou panou (dulap) Ani (dulap). Ani Dobos:art 3. iar în cazuri bine motivate în plan vertical Ani Dobos:art 4.4 tensiunea nominală mai mică de 110 kV: PE 57 54 Nu este obligatorie dacă sunt 103/92 dimensionarea sau prevăzute cu verificarea în întreruptoare condiţiile curenţilor de automate.

scurtcircuit se ia în considerare: La dimensionarea sau verificarea liniilor electrice aeriene PE 62 59 103/92 pentru defecte cu punere la pământ. racordaţi în paralel cu calea de scurtcircuit: se are în vedere se recomandă să se numai pentru ţină seama de ea.3 rezistenţei echivalente a rezistenţei arcului instalaţiei de electric legare la pământ rezistenţei echivalente la locul de defect art 4. numai la PE 58 55 103/92 110 kV sau mai mare dinamice.5 condiţiile curenţilor de scurtcircuit: întotdeauna la efectele termice şi dinamice.8 (precizare) curentul de curentul dinamic scurtcircuit termic nominal echivalent valoarea la vârf a curentului de scurtcircuit art 5. efectele termice. se verifică. în art 1.4 Liliana art 3. punere la pământ.tensiune nominală până la 1 kV inclusiv: Verificarea liniilor electrice aeriene cu de regulă. se PE 60 57 103/92 consumatorilor neglijează. numai tensiunea nominală de la efectele de regulă.1 . se ia în considerare: natura defectului practic posibil care conduce la solicitarea cea mai mare a elementului art 4. supracurentul rezultat supracurentul în urma unei rezultat dintr-un Curentul de curentul nominal PE 59 56 103/92 conectări incorecte scurtcircuit scurtcircuit reprezintă: admisibil într-un circuit electric datorat unui defect art 3. impedanţa de regulă. se recomandă luarea în considerare a: Pentru dimensionarea sau verificarea diferitelor elemente la PE 63 60 103/92 efectele mecanice ale curentului de scurtcircuit. art consumatori cu 4. Pentru un element de instalaţie care se scurtcircuitul dimensionează sau se scurtcircuitul trifazat PE 61 58 103/92 trifazat fără verifică în condiţii de cu punere la pământ.2 puteri peste 10 MW.4 La calculul curenţilor de scurtcircuit.

profile) se verifică la: Din punct de vedere al solicitărilor la la solicitări la solicitări mecanice PE 69 66 103/92 la efectele termice scurtcircuit.La determinarea valorii de vârf a curentului de de prezenţa de temperatura scurtcircuit şi a aparatelor conductorului la PE 64 61 103/92 curentului de limitatoare de începutul scurtcircuit termic curent art 5.9 .8 electrice se verifică la: la solicitări mecanice Izolatoarele din la solicitări în condiţiile de PE 70 67 103/92 centralele şi staţiile arcul electric electromagnetice scurtcircuit Liliana electrice se verifică la: art 5. permanent (kA) (kAmax) art 5. solicitări mecanice solicitări PE 68 65 103/92 efecte termice conductoarele rigide art 5. se recomandă să se ţină seama: Verificarea aparatelor electrice la solicitări mecanice în cazul scurtcircuitul scurtcircuitul bifazat PE 65 62 103/92 curenţilor de monofazat cu punere la pământ scurtcircuit se face luându-se în considerare.6 electromagnetice (bare.1 ….2 si fig 2 de factorul pentru calculul valorii de vârf a curentului de scurtcircuit scurtcircuitul trifazat art 5.4 scurtcircuitului echivalent de 1 s. cablurile electromagnetice Liliana art 5.în raport cu curentul dinamic nominal al aparatului: direct proporţional cu Factorul pentru partea reală a calculul valorii de vârf impedanţei căii de PE 67 64 103/92 a curentului de scurtcircuit între scurtcircuit este: sursã şi defect Liliana art 5. de regula: Verificarea aparatelor electrice la solicitări mecanice în cazul valoarea de vârf a curenţilor de curentul de curentului de PE 66 63 103/92 scurtcircuit se face scurtcircuit scurtcircuit verificând ……….1 curentul de scurtcircuit simetric iniţial (kA) direct proporţional cu partea imaginară direct a impedanţei căii de proporţional cu scurtcircuit între durata defectului sursã şi defect Din punct de vedere al solicitărilor la scurtcircuit.

14 6 luni 2 ani 5º C 15º C 500 MΩ 1 MΩ .Armăturile.6 aluminiu se ia în considerare secţiunea: Armăturile.12 temperatură a izolaţiei care să nu fie mai mică de: Valoarea minimă de control a rezistenţei de izolaţie pentru barele PE 74 116/94 100 MΩ colectoare de medie tensiune este de: {!!!! 1000 MΩ art 13.10 valorile limită admise de normele 375°C – 400°C. în producătorului art funcţie de durata 6.1} nu trebuie verificate la solicitări în condiţii de scurtcircuit părţii de oţel solicitări mecanice şi termice art 5.10 electrice în condiţii de scurtcircuit: La verificarea stabilităţii termice a totală părţii de aluminiu.10 5. clemele. în funcţie de Temperaturile maxime materialul de de scurtă durată ale izolare. PE 72 69 103/92 conductorului de oţel(echivalentă). piesele de fixare ale se verifică la se verifică la conductoarelor din PE 71 68 103/92 solicitări mecanice solicitări termice art centralele şi staţiile art 5. clemele.3. piesele de fixare ale solicitări PE 73 70 103/92 conductoarelor din arc electric electromagnetice centralele şi instalaţii electrice se verifică la: 375°C – 400°C. art 6.2.9 echipamente şi instalaţii electrice de MT sunt valabile: Măsurătorile privind starea izolaţiei la transformatoare se PE 73 116/94 execută la o 10º C art 1. respectiv PE 74 71 103/92 componentelor materialul cablurilor nu trebuie mantalei să depăşească: exterioare şi de umplutură Buletinele de fabrică şi de la punerea în funcţiune pentru PE 72 116/94 1 an art 1.

75 76 77 78 79 80 81 82 În cazul bateriilor de acumulatoare.6 egală cu 1 MΩ 2 ani 2000 Ω 30% din valoarea măsurată la ultima PIF 2 MΩ Liliana art 5. staţii. o dată la: La măsurarea tensiunilor de atingere PE 2500 Ω 116/94 şi de pas se va simula 3000 Ω art 20. controlul nivelului electrolitului o dată pe PE de două ori pe lună 116/94 la bateriile de săptămână acumulatoare se efectuează: Rezistenţa de izolaţie la maşini (generatoare mai mică decât 1 mai mare decât 1 PE 116/94 şi compensatoare MΩ MΩ art 2.5 o dată pe săptămână o dată pe lună art 19.2(5) pg 45 . la valoarea măsurată PE măsurată la ultima 116/94 motoarele de curent la ultima PIF PIF art 3.2 sincrone) cu Un≤1000 V trebuie să fie: În cazul instalaţiilor de înaltă tensiune (centrale.6 acumulatoare se efectuează: În staţiile fără personal permanent. 1.5 omul cu o rezistenţă de: Rezistenţa de izolaţie a lagărului (în cazul 50% din valoarea lagărelor izolate). stâlpi PE 5 ani art 20. PT).5 MΩ 116/94 autotransformatoarelor 1 MΩ de putere la 20º C este de: 2 V art 19.2 alternativ. controlul nivelului electrolitului o dată în 24 de ore PE o dată pe lună 116/94 la bateriile de art 19.5 V tensiunea nominală de control pe element se consideră: În staţiile cu personal permanent. nu trebuie să fie mai mică decât: Valoarea minimă a rezistenţei de izolaţie a transformatoarelor şi PE 1. măsurarea 1 an rezistenţei de dispersie se face periodic. la măsurarea tensiunii la PE 1V 116/94 bornele elementelor.1 116/94 LEA.

simetrice de c.a. rămâne practic scade constantă art 2. se dublează .2 pg 83 referinţă iniţiale.În cazul încercărilor şi măsurătorilor efectuate la transformatoarele de tensiune din exploatare.29 2.a. în lipsa 2000 MΩ Liliana PE 83 116/94 1000 MΩ unor valori de art 7.29 componentei componentei simetrice de c. rezistenţa de izolaţie a înfăşurării de joasă tensiune trebuie să fie mai mare decât: 1500 MΩ 50 MΩ Liliana art7. rezistenţa de izolaţie a înfăşurării de înaltă tensiune trebuie să fie mai mare decât: În cazul încercărilor şi măsurătorilor efectuate la transformatoarele de tensiune din exploatare.2 pg 83 75 85 PE 134/95 Timpul minim de deconectare reprezintă: cel mai scurt timp între începutul suma dintre timpul unui curent de cel mai scurt de scurtcircuit şi acţionare al protecţiei timpul cel mai prima separare a şi cel mai scurt timp scurt de acţionare contactelor unui de deschidere al al protecţiei pol al aparatului întreruptorului art de deconectare art 2. în lipsa PE 84 116/94 150 MΩ 100 MΩ unor valori de referinţă iniţiale.a.24 Scurtcircuitul departe de generator PE 76 86 134/95 reprezintă un scurtcircuit în timpul căruia valoarea: componentei simetrice de c.

a liniilor se neglijează: 78 88 transformatoarelo r 79 89 reactanţele lor 80 90 la aceeaşi putere de bază şi tensiune de bază 81 91 reactanţele capacitive ale reţelelor 82 92 în schemele de secvenţă inversă. toate aceeaşi impedanţă PE acelaşi curent 134/95 impedanţele trebuie de bază art 3.a.1 pct II In calculul curenţilor de scurtcircuit.2 în schema de calcul prin: În cazul exprimării în unităţi relative. Liana art 3. în simetrice de c.5 schemele se neglijează: Pentru calculul curenţilor de în schemele de în schemele de PE scurtcircuit. precum şi la timpul de rupere art 3. în toate 1. secvenţă 134/95 secvenţă directă.valorile componentei alternative a În cazul unui curentului de scurtcircuit aproape de scurtcircuit la valoarea componentei curentul de şoc PE 77 87 134/95 generator trebuie timpul zero. . pentru rezistenţele PE calculul curenţilor de reţelelor Liana art reactanţele reţelelor 134/95 scurtcircuit.1 pct II determinate: regim permanent. valorile impedanţelor cuptoarelor maşinilor rotative art PE 134/95 directă şi inversă electrice cu arc 3. susceptanţa capacitivă homopolară.2 diferă esenţial numai în cazul: Toate elementele reţelei care intervin în calculul curenţilor de impedanţele lor PE rezistenţele lor 134/95 scurtcircuit se introduc art 3.2 raportate la: În reţelele electrice aeriene de înaltă tensiune.

valoarea medie a valoarea efectivă a curentului de curentului de scurtcircuit dintre scurtcircuit care curentul de momentul Curentul permanent de rămâne după scurtcircuit în PE 83 93 134/95 producerii scurtcircuit reprezintă: trecerea momentul funcţionării scurtcircuitului şi fenomenelor protecţiei momentul tranzitorii.1 .1 zero art 3.1 pct I scurtcircuit: cu 10 s după producerea scurtcircuitului are o amplitudine variabilă numai în prima parte a scurtcircuitului componenta periodică componenta alternativă a periodică curentului de componenta alternativă a scurtcircuit are o periodică alternativă În cazul unui curentului de valoare practic a curentului de PE 86 96 134/95 scurtcircuit aproape de scurtcircuit are o constantă pe scurtcircuit are o generator: valoare practic durata valoare ce variază în constantă pe scurtcircuitului timp. a curentului de curentului de generator. valoarea valoarea componentei În cazul unui componentei alternative a valoarea de vârf a scurtcircuit departe de PE 87 97 134/95 simetrice de c.a. generatorul nu are reglaj automat de tensiune.1 prezintă interes: scurtcircuit art 3.1 pct II durata numai dacă scurtcircuitului.14 protecţiei Reactanţa în momentul supratranzitorie cu 5s înaintea scurtcircuitului PE 84 94 134/95 longitudinală a maşinii scurtcircuitului Pandele Catalin art sincrone este reactanţa 2.28 calculată: În cazul producerii unui scurtcircuit are o valoare departe de generator practic constantă are o valoare ce PE 85 95 134/95 componenta periodică pe toată durata variază în timp alternativă a scurtcircuitului art curentului de 3. de regulă curentului de scurtcircuit la timpul scurtcircuit art 3. art funcţionării 2. art 3.

Cu ajutorul metodei PE 88 98 134/95 componentelor simetrice se face: calculul curenţilor de scurtcircuit simetrici art 3.2 scurtcircuitelor simetrice şi nesimetrice. toate impedanţele la tensiunea la care are loc defectul art 3. cuplate prin transformatoare.2 . departe de generator. art 3. pentru PE 91 101 134/95 întotdeauna valorile impedanţelor egalitatea lor directă şi inversă: În calculul curenţilor de scurtcircuit. în ambele în ambele cazuri art simetrice în cazul cazuri 3. se întocmeşte: Dacă se calculează impedanţele în impedanţele în ohmi curenţii de scurtcircuit ohmi şi în unităţi PE 90 100 134/95 şi în unităţi relative în puncte cu tensiuni relative se nu se modifică diferite: modifică doar în cazul scurtcircuitelor simetrice. în cazul schemelor cu mai multe trepte de PE 92 102 134/95 tensiune.2 Schema pentru calculul curenţilor de scurtcircuit. numai pentru o fază impedanţele în ohmi se modifică dar impedanţele în unităţi relative nu se modifică art 3.2 În calculul curenţilor se admite de scurtcircuit. componentelor PE 89 99 134/95 trei faze.2 fiecare impedanţă toate impedanţele la la treapta de aceeaşi treaptă de tensiune tensiune corespunzătoare. impedanţele pot fi raportate: se admite se admite egalitatea egalitatea lor în lor în cazul unui cazul unui scurtcircuit aproape scurtcircuit de generator. dacă se aplică teoria pentru toate cele numai pentru o fază.2 calculul curenţilor de calculul tensiunii scurtcircuit reţelei nesimetrici art 3.

respectiv dimensionează astfel respectiv 1% 5% pentru PE 34 94 104 155/92 încât să fie îndeplinite pentru racordurile racordurile electrice condiţiile de cădere de electrice aeriene şi aeriene şi pentru tensiune.4 5 % pentru racordurile electrice subterane.2 .4 puterii absorbite. care se determină în funcţie de puterea criteriilor totală instalată şi de constructive.1 0.1.2.2. Pentru conductorul de protecţie al coloanelor electrice colective se foloseşte o platbandă PE 36 96 106 155/92 50 mmp de oţel zincat sau vopsit sau o armătură sudată. subterane. Ani Dobos:art 3.1.1.33 93 103 155/92 branşamentelor PE Dimensionarea se efectuează pe baza: puterilor instalate ale aparatelor electrocasnice existente la consumator. Ani Dobos:art2. depăşeşte 10m.5 % pentru racordurile 10 % pentru Racordurile şi electrice racordurile electrice coloanele electrice se subterane. art 2. un coeficient de simultaneitate. Acestea nu pentru coloanele coloanele electrice trebuie să depăşească: electrice colective colective sau sau individuale individuale art 2.1 pot avea doua pot avea doua secţiuni dacă secţiuni dacă lungimea lungimea coloanelor coloanelor depăşeşte 15m. pentru racordurile electrice aeriene şi pentru coloanele electrice colective sau individuale 35 95 105 155/92 PE Conductoarele coloanelor electrice: trebuie să aibă secţiuni constante pe întregul traseu al coloanelor. având secţiunea de: 150 mmp 100 mmp art 3.

2 Racordurile electrice aeriene şi coloanele electrice individuale PE 110 155/92 se execută monofazat pentru valori ale curenţilor până la: Coloanele electrice PE 111 155/92 colective pot alimenta cel mult: Secţiunile transversale ale coloanelor electrice colective din PE 112 155/92 blocurile de locuinţe nu trebuie să depăşească.5 40 A 41 101 10 apartamente 20 de apartamente art 2.Conductorul de în cazul firidelor protecţie al coloanelor de branşament.2. în cazul utilizării aluminiului: Montarea dozelor de trecere este obligatorie în cazul în care PE 113 155/92 lungimea coloanelor în linie dreapta.1.7 3 x 95 +50 mmp 43 103 10 m 15 m art 3. la PE 37 97 107 155/92 electrice individuale bara de legare la trebuie să fie legat la pământ art 3.1.3 Branşamentul electric este partea din instalaţia de distribuţie firida de PE 38 98 108 155/92 a energiei electrice branşament cuprinsă între linia electrică şi: coloana electrică punctul de delimitare între distribuitor şi consumator.1.6 linia electrică Racordul electric este aeriană sau firida de branşament PE 39 99 109 155/92 partea din branşament subterană şi firidă şi coloană sau cuprinsă între: de branşament art colonele electrice 1. reprezentat de bornele contorului art 2. la conductoarelor borna de legare la sunt nu au valoare pământ de pe rama constantă pe toată metalică a tablourilor lungimea art 3.2.10 20 m . depăşeşte: coloana electrică şi bornele contorului montat la consumator 40 100 20 A 30 A art 2.2.6 30 de apartamente 42 102 3 x 50 + 25 mmp 3 x 70 + 35 mmp art 2.3 pământ: în cazul tablourile de doar dacă distribuţie ale secţiunile consumatorilor.1. pe orizontală.2.

2.2.2.58 150 A conductoarele de Siguranţele cu capac alimentare să fie filetat trebuie să fie 24 47 44 I7/2002 legate la montate în aşa fel şuruburile de încât: contact art 5.5 m PE 44 104 114 155/92 inferioară a firidelor 0.2.Distanţa între nivelul pardoselii şi partea 0. . tablourilor: La realizarea tablourilor şi barelor de distribuţie.1 de branşament trebuie să fie de: Amplasarea aparatelor este interzisă. distanţa minimă de izolare în aer între piesele fixe 15 mm 19 42 39 I7/2002 sub tensiune ale 10 mm art 5.2.62 diferitelor faze. art conductoarele este permisă.38 conductoarele de plecare spre consumatori să fie legate la şuruburile de contact conductoarele de alimentare să fie legate la duliile filetate 25 48 45 I7/2002 pe Montarea siguranţelor este interzisă.57 anumite condiţii. precum şi între acestea şi părţi metalice legate la pământ trebuie să fie de cel puţin: 1m este permisă. 4.1.79 nu există recomandări speciale cu privire la modul de montare Se recomandă ca legăturile pentru curenţi din interiorul tablourilor de joasă 21 44 41 I7/2002 tensiune să fie realizate din bare pentru curenţi mai mari de: 50 A 100 A art 5.4 – 0. art este permisă în 16 39 36 I7/2002 cu ulei în interiorul 5.23 instalaţiei de protecţie: este interzisă numai în cazul în care conductorul de protecţie este folosit drept conductor de nul. dar nu se recomandă.3 m art 3.2. 20 mm 20 43 40 I7/2002 Tabloul de distribuţie în plan orizontal trebuie montat: perfect vertical şi bine fixat art 5.

16 spaţiu special 27 50 29 52 31 54 45 153 46 154 Instalarea bateriilor de în încăperi 47 poate separate art fi: 7.3.c. faza L3 – de joasă tensiune se albastru închis.12 în dulapuri speciale nu este necesar un Ani Dobos:art 7. Art 7.1.1.a.12 curenţilor capacitivi.1.9 .3.42b vopsire. negru. faza L2 – 51 I7/2002 din tablourile electrice galben. faza L3 – faza L3 – roşu închis. se aplică la proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice aferente: Amplasarea instalaţiilor electrice 116 I7/2002 sub conducte sau se admite utilaje pe care se poate să apară condens: I7/2002 condensatoare Al otel faza L1 – roşu faza L1 – negru. faza L2 – L2 – verde galben.1e I7-2002. art întreruperea 7.. la depozite de protecţiei clădirilor materiale împotriva trăsnetelor pirotehnice şi explozive nu se admite art 3. marchează prin art 5. şi şi horticole art 115 1500V c. faza închis. indicativ 1. în încăperi şi în spaţii din 49 I7/2002 Cu art 5. întreruptoare automate care permit siguranţe fuzibile. închis.1. galben.1.3 b exterior cu mediu corosiv. astfel: Prevederile normativului pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni clădirilor agricole I7/2002 până la 1000 V c.1.6 se admite condiţionat Măsurile pentru evitarea contactului deţinut cu materialul 47 155 117 I7/2002 combustibil a elementelor de instalaţii electrice se aplică: numai la montarea numai la montarea aparentă a sub tencuială a elementelor de elementelor de instalaţii electrice instalaţii electrice atât la montarea aparentă cât şi la montarea îngropată Ani Dobos:art 3. pot fi realizate întotdeauna din: Sistemele de bare colectoare precum şi faza L1 – roşu derivaţiile acestora.Protecţia la supracurenţi a bateriilor de 26 49 46 I7/2002 condensatoare de joasă tensiune se realizează prin : întreruptoare manuale.16 Căile de curent ce nu se pot realiza în execuţie etanşă.

4. comutare şi cu risc de incendiu semnalizare similare sau de explozie art 4.1.9 Interzisă Ani Dobos:art 4.44 la conductoare de protecţie este: Folosirea elementelor conductoare ale construcţiei.3.33 permisă în anumite + 4.27a la latitudinea executantului 52 160 interzisă art 4.41 obligatorie 53 161 123 I7/2002 protecţia instalaţii din încăperi din instalaţii de categoriile celor instalaţii de comandă. pentru 122 I7/2002 permisă dubla funcţiune de protecţie şi de neutru este: Este obligatorie la suprasarcini pentru: admisă admisă doar cu condiţia interpunerii de materiale incombustibile art3.4.5. pe conductoarele de I7/2002 protecţie.9 49 157 Obligatorie Ani Dobos:art 3.1.9 execută cu distribuţie monofazată.1. a unor 54 162 124 + PE 102/92 elemente care pot produce întreruperea circuitului este: la latitudinea consumatorului .2.3 vezi condiţii intrebarea 46_43 Montarea.2.3 la latitudinea consumatorului 50 158 până la 50 A până la 20 A 51 159 Obligatorie art 4.Montarea pe materiale combustibile a 48 156 118 I7/2002 conductoarelor interzisă electrice cu izolaţie normală este: Alimentarea de rezervă a consumatorilor 119 I7/2002 echipaţi cu instalaţii recomandată electrice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor este: La consumatorii alimentaţi direct din reţeaua furnizorului de energie electrică. pentru valori ale curenţilor: Legarea în serie a maselor materialelor şi ‘interzisă Alin I7/2002 echipamentelor legate 121 Voicu art 4. până la 30 A art 120 I7/2002 instalaţiile electrice se 3.

38 6 mmp .29 Supunerea legăturilor este permisă la eforturi de întotdeauna tracţiune: este permisă în cazul este interzisă conductoarelor de 5.1. se face prin 61 169 131 I7/2002 16 mmp strângere mecanică cu şuruburi în cazul conductoarelor cu secţiuni mai mici sau egale cu: 10 mmp art 5.33 Legăturile conductoarelor din cupru pentru îmbinări o lungime a legăturii I7/2002 sau derivaţii care se 58 166 128 minimum 8 spire de cel puţin 1 cm fac prin răsucire şi matisare trebuie să aibă: Legăturile conductoarelor din prin răsucire şi 59 167 129 I7/2002 aluminiu pentru matisare îmbinări sau derivaţii trebuie să se facă: prin cleme speciale.3 numai în doze sau cutii de legătură 5.37 Legăturile barelor se numai cu ajutorul 60 168 130 I7/2002 numai prin sudare execută: şuruburilor Legarea conductoarelor la aparate.1.1. clemelor sau prin sudare 5.31 cupru minimum 10 spire. iluminat de siguranţă.1. prin presare cu scule prin lipire cu speciale sau prin cositor sudare 5.1.1. maşini.1. elemente metalice fixe.La circuitele electrice pentru alimentarea receptoarelor de importanţă deosebită 55 163 125 I7/2002 (receptoare din blocul aluminiu cupru sau aluminiu operator al spitalelor. etc) materialul conductoarelor este: Legăturile electrice în interiorul în interiorul golurilor între conductoare 56 164 126 I7/2002 tuburilor sau din elementele de izolate pentru îmbinări ţevilor de protecţie construcţie sau derivaţii se fac: 57 165 127 I7/2002 electrice obligatoriu cupru 5.34 cu ajutorul şuruburilor. o lungime a legăturii de cel puţin 2 cm şi să se cositorească art 5.

89 .40 Distanţa maximă admisă între două suporturi consecutive pentru susţinerea 63 171 133 I7/2002 izolatoarelor de fixare 3 m a conductoarelor electrice de joasã tensiune pe pereţii clădirilor este de: 4m axa5 5m Ramificaţiile din nu la mai mult de 1 m numai în zonele distribuţiile cu oriunde pe traseul 64 172 134 I7/2002 faţă de zona de fixare de fixare pe conductoare electrice conductelor pe suport suporturi 5.64 ţevi montate în pământ: este admisă numai pentru conductoare de cupru este admisă numai în încăperi Tuburile şi ţevile numai în încăperi în orice categorie de în care mediul nu 66 174 136 I7/2002 metalice rigide sau în care mediul nu încăperi sau mediu prezintă pericol de flexibile.1.Legăturile conductoarelor de 62 170 132 I7/2002 protecţie trebuie executate: prin sudare sau numai prin prin înşurubări cu înşurubări.1. în anumite condiţii Ani Dobos:art 5.1. cu pante de (1 … cu pante de (0.84 aproape orizontală.1.5 …1) perfect orizontală 2 ) % între doua % între doua doze doze 5. cu contrapiuliţe şi numai prin sudare contrapiuliţe şi şaibă inele de siguranţă elastică (şaibă elastică) 5.1.60 libere se execută: Instalarea conductoarelor este interzisă 65 173 135 I7/2002 electrice în tuburi sau 5. se utilizează: este coroziv 5.1.79 incendiu Tuburile şi ţevile metalice sau din 67 175 137 I7/2002 material plastic se instalează: Tuburile şi ţevile montate orizontal în încăperi în care se 68 176 138 I7/2002 poate colecta apa de condensaţie trebuie montate între doua doze în poziţie: numai aparent numai îngropat aparent sau îngropat.

92 interzisă 5.1. se poate face excepţie pentru tuburi metalice 5.141 5 cm .1.1.În încăperi de locuit şi similare se recomandă ca traseele tuburilor 69 177 139 I7/2002 1m orizontale pe pereţi să fie distanţate faţă de plafon la: 0. la 75 183 145 I7/2002 1 cm conducta punte se lasă capete de rezervă de: minimum 7 cm art 5.1. indiferent şi manta din în ţevi de protecţie.5 m circa 0. Art 5.1.1.3 m art 5. conductelor 5.103 admisă doar pentru tuburi cu diametru mai mic de 16 mm 15 cm faţă de pervazuri din material combustibil şi 20 cm faţă de pardoseală înglobat în tencuială sau instalate în golurile canalelor de beton. de traseu PVC trebuie montate: Curbarea pe lat a cel puţin de 2 ori cel puţin de 4 ori cel puţin de 10 ori conductelor INTENC 74 182 144 I7/2002 diametrul exterior diametrul exterior al diametrul exterior se face cu o rază de al conductelor.91 Montarea tuburilor de protecţie a conductoarelor este admisă fără 70 178 140 I7/2002 este strict interzisă electrice pe pardoseala restricţii combustibilă a podurilor: Îmbinarea tuburilor de protecţie a conductoarelor 71 179 141 I7/2002 admisă electrice la trecerile prin elemente de construcţie este: 3 cm faţă de pervazuri din Plintele de distribuţie material din PVC trebuie 72 180 142 I7/2002 combustibil şi 10 montate la distanţe de cm faţă de minim: pardoseală art 5. curbură egală cu: În dozele de aparat şi de derivaţie. 132 1 cm faţă de pervazuri din material combustibil şi 5 cm faţă de pardoseală 73 181 143 I7/2002 izolaţie Conductele punte cu aparent.130 trebuie evitată.139 al conductelor.1.

art 5. art 5. căldură sau şocuri mecanice: Întrerupătoarele.6-1.156 20% din lungimea necesară pentru a evita solicitarea la tracţiune.2. fază.16 minim 16 A lămpilor fluorescente se aleg pentru un curent nominal de: În clădirile de locuit se cel puţin două prize.18 încăpere de locuit: În camerele de copii din creşe.1.Pentru cordoanele flexibile pentru instalaţiile electrice 76 184 146 I7/2002 mobile. 151 I7/2002 prevăd în fiecare cel puţin o priză. comutatoarele şi (0. aparatului. 5.2. 148 I7/2002 conductoarele de butoanele de lumină de nul. montează. nu are importanţă.5 m 5. ulei.2.2.7 corozive.5) m de la axul butoanele de lumină se1m de la axul 1.15 trebuie montate: Întrerupătoarele. numai pe comutatoarele. spitale de copii. tracţiune. la înălţimea de: Întrerupătoarele şi comutatoarele din circuitele electrice 150 I7/2002 pentru alimentarea 6:00 AMminim 10 A 5.5 m de la axul 149 I7/2002 aparatului. 77 185 78 186 79 187 80 188 81 189 82 190 Amplasarea aparatelor. faţă de aparatului. 5.19 peste 2m următoarele înălţimi măsurate de la axul aparatului la nivelul pardoselii finite: .2. substanţe corecta art 5. grădiniţe. se admite echipamentelor şi condiţionat !!! receptoarelor electrice Muresan Dan este interzisă art 147 I7/2002 în locuri în care ar se admite recomanda aceasta 5. prizele trebuie 152 I7/2002 montate pe pereţi la peste 1m peste 1.15 nivelul pardoselii finite.2. cel puţin trei prize. şi numai pe conductorul pe fază sau pe nul. se prevăd lungimi suplimentare egale cu: (5 -10) % din 50% din lungimea lungimea necesară necesara pentru a pentru a evita evita solicitarea la solicitarea la tracţiune.7 putea fi expuse direct varianta ca fiind la apă.2.

faţă de elemente metalice în legătură cu pământul.3 m art 5.2.67 . pereţi) trebuie să fie de: Tablourile de distribuţie din locuinţe se pot instala astfel încât înălţimea laturii 88 196 158 I7/2002 2m de sus a tablourilor faţă de pardoseala finită să nu depăşească: nu trebuie prevăzut cu protecţie de minimă tensiune art 5.2.64 de construcţie (uşi pline.50 poate fi prevăzut sau nu cu protecţie de minimă tensiune.67 2.26 cel puţin 1.5 m 84 192 154 I7/2002 Siguranţele automate numai pentru cu filet se pot utiliza: separare atât pentru separare cât şi pentru numai pentru conectare şi deconectare sub deconectare sub sarcină sarcină art 5.2.Întrerupătoarele.237 atât pentru separare cât şi pentru numai pentru conectare şi deconectare sub deconectare sub sarcină sarcină 5.5 m Ani Dobos: art5.37 85 193 155 I7/2002 automate Întrerupătoarele se pot utiliza: numai pentru separare În cazul folosirii unui întrerupător general trebuie prevăzut 86 194 156 I7/2002 automat al tabloului cu protecţie de general de distribuţie. în funcţie de opţiunea proiectantului 75 mm 100 mm 2.2.2. minimă tensiune acesta: Distanţa de izolare în aer între părţile sub tensiune neizolate ale cel puţin 50 mm I7/2002 tabloului şi elemente 87 195 157 art 5. comutatoarele cu carcasă metalică nelegată la pământ sau conductor de protecţie şi prizele fără contact 83 191 153 I7/2002 cel puţin 1 m de protecţie se instalează în încăperi de producţie.2.2.25 m art 5. la o distanţă de: cel puţin 1.

86 întotdeauna dacă puterea instalată pe fiecare circuit nu depăşeşte 2 kW La stabilirea numărului de circuite 3 kW pe un circuit pentru iluminat 1 kW pe un circuit monofazat şi 8 kW I7/2002 normal se va respecta 93 201 163 monofazat şi 5 kW pe pe un circuit condiţia de a nu se un circuit trifazat trifazat art 5. se aleg 94 202 164 I7/2002 corpuri de iluminat pe 100 grade C 150 grade C suprafaţa cărora temperatura este de cel mult: I7/2002 Corpurile de iluminat grătar protector 95 203 165 dispozitiv pentru echipate cu lămpi cu îmbunătăţirea descărcări în vapori factorului de putere metalici se prevăd în 5.70 1m 3m 5m 1 kW 2 kW art 5.3. 8 m art 5.Coridorul de acces din faţa sau din spatele unui tablou se prevede cu o lăţime de cel puţin … măsurată 89 197 159 I7/2002 0.5 kW receptoarelor electrice cu putere nominală până la: Se admit doze comune dacă acestea pentru circuitele de funcţionează la 92 200 162 I7/2002 iluminat normal.25 orice tip de încăpere 5 kW pe un circuit monofazat şi 10 kW pe un circuit trifazat 200 grade C art 5.19 legătura la un conductor de protecţie .75 distribuţie formate din mai multe panouri având o lungime mai mare de: Este admisă racordarea prin prize la circuitul de 91 199 161 I7/2002 alimentare a 0.5 depăşi o putere totală instalată de: În încăperi cu praf.3.3. de aceeaşi tensiune prize.2.2. scame sau fibre combusibile.3.5 m între punctele cele mai proeminente ale tabloului şi elementele neelectrice de pe traseu Se prevede accesul pe la ambele capete pe coridoarele din dreptul tablourilor de 90 198 160 I7/2002 10 m art 5.2.2 de semnalizare: 0. de comandă şi art 5.

etc) se peste 5 kg aleg astfel încât să suporte fără deformări: Se admite alimentarea a mai multe receptoare electrice de forţă de aceeaşi natură (de ex.8 minimum 3 kW cu contact de protecţie art 5.4.9 în execuţie sub tencuială 1.3.5 kW 2 kW art 5. dibluri.4.1 de simultaneitatea numai de sarcinile numai de sarcinile de sarcinilor în regim în regim normal pornire normal şi de de funcţionare pornire art 5.23 de 5 ori greutatea de 3 ori greutatea corpului de iluminat.2 .3.8 la oricare dintre borne la borna conectata la partea filetata a duliei art 5.3. corpului de dar nu mai puţin de iluminat utilizat 10 kg art 5.5 kW art 5. motoare) prin acelaşi 101 209 171 I7/2002 8 kW circuit prevăzut cu protecţie comună la scurtcircuit.3.cu: În locuinţe se prevede câte un circuit de priză I7/2002 separat pentru 96 204 166 minimum 2 kW receptoare cu puteri de: Prizele cu tensiunea de în construcţie 97 205 167 I7/2002 230 V sunt capsulată întotdeauna: Stabilirea numărului de prize monofazate în clădirile de locuit şi 98 206 168 I7/2002 1 kW social-culturale se face considerând o putere instalată pe circuit de: Conductorul neutru se la borna din 99 207 169 I7/2002 leagă la dulia lămpii: interior Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (cârlige.3.27 10 kW 15 kW art 5. 100 208 170 I7/2002 bolţuri. dacă puterea totală instalată nu depăşeşte: Alegerea caracteristicilor dispozitivelor de 102 210 172 I7/2002 protecţie în cazul motoarelor se face ţinându-se seama: minimum 2.

cu numai cu dispozitive de dispozitiv de numai cu protecţie la protecţie la protecţie la suprasarcini.5a 5.4.5 kW 20 % din puterea transformatoarelor din post art 5.4.2 În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasă tensiune a 104 212 174 I7/2002 4 kW distribuitorului.9 Protecţia motoarelor la suprasarcină nu este 108 216 178 I7/2002 obligatorie condiţionat 0.1 kW art 5. pentru scurtcircuit şi scurtcircuit.6 kW pentru puteri ale acestora de până la: 2.Dimensionarea conductoarelor circuitelor de 103 211 173 I7/2002 alimentare în cazul motoarelor se face ţinându-se seama: de simultaneitatea numai de sarcinile numai de sarcinile de sarcinilor în regim în regim normal pornire normal şi de de funcţionare pornire art 5. puteri mai mici de 5 dispozitive de pentru puteri mai kW protecţie la mici de 5 kW suprasarcină art 5.8 1.4. pornirea directă a motoarelor trifazate se admite pentru o putere de până la: În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasa tensiune a 105 213 175 I7/2002 distribuitorului.6 30 % din puterea transformatoarelo r din post de regulă.4.5 kW art 5.4.5 kW . determinată prin calcul.4. nu va depăşi: Motoarele electrice alimentate prin 107 215 177 I7/2002 circuite separate trebuie prevăzute pe toate fazele: 5. puterea celui 106 214 176 I7/2002 transformatoarelo mai mare motor care r din post porneşte direct.5 kW 4 kW art 5.5a 7. 3 kW pornirea directa a motoarelor monofazate se admite pentru o putere de până la: La consumatori alimentaţi din posturi de transformare 10 % din putere proprii .

5 110 218 180 I7/2002 500 V se măsoară în MΩ c.11 accesibil în încăpere Puterea reactivă a bateriei de condensatoare în cazul cel mult 70% din cel mult 80% din I7/2002 compensării locale 113 221 183 si PE (individuale) la puterea de mers în puterea de mers în 120/94 receptoare de putere gol a receptorului gol a receptorului mare (motor asincron.38 volumul 3 de protecţie Ani Dobos art 7. în dispozitiv de anumite condiţii protecţie 5.7 .9 Rezistenţa de izolaţie a pardoselii se 112 220 182 I7/2002 măsoară în cel puţin trei locuri.11 Rezistenţa de izolaţie a unui circuit cu tensiune nominală > mai mică de 0.9 si art 4. 2 m de cca.11 multe motoare. dintre care unul aflat la: cca. pentru mai comun a unui 5.9 mai mare sau egala cu 2 MΩ Rezistenţa de izolaţie a instalaţiei electrice 111 219 181 I7/2002 se măsoară întotdeauna: numai între numai între fiecare conductoarele conductor activ şi active luate 2 câte pământ 2 atât între conductoarele active luate 2 câte 2.4. 1 m de elementul elementul conductor accesibil în conductor încăpere art 6. 0.c.1.5 m de elementul conductor accesibil în încăpere cca.Protecţia la tensiune nulă sau la tensiune 109 217 179 I7/2002 minimă. cât şi între fiecare conductor activ şi pământ art 6. transformator) trebuie să compenseze: În încăperile cu băi sau cu duşuri este volumul 1de volumul 2 de 114 222 184 I7/2002 permisă amplasarea protecţie protecţie dozelor de legături numai în: cel mult 90% din puterea de mers în gol a receptorului art 7.4. şi trebuie să aibă o valoare: mai mare sau egala cu 1 MΩ art 6.2. atunci când este necesară: se admite utilizarea în comun a unui este interzisă se prevede la dispozitiv de utilizarea în fiecare motor art protecţie.

2.1. (forta.8 receptoarelor numai dacă sunt de clasa de protecţie: În volumul 3. transformare de etc. în cazul iluminat şi 5% pentru iluminat şi 10% 297 I7/02 pentru instalaţiile alimentării de la instalaţiile altor pentru instalaţiile altor receptoare posturi de receptoare (forţă. se admite 185 I7/2002 montarea 0I II art 7. în cazul încăperilor cu băi sau este totdeauna nu este admisă cu nici este admisã 186 I7/2002 duşuri.19 abonat sau din centrale proprii: Căderea de tensiune în raport cu tensiunea nominală de utilizare.).19 în instalaţiile de iluminat alimentate din posturi de . în instalaţiile de 3 % din tensiunea 1 % din tensiunea 2 % din tensiunea NTE iluminat alimentate 311 007/08 nominală art direct din reţeaua de nominală nominală 5.2 protejează în tuburi: Căderea de tensiune în raport cu tensiunea de 3% pentru 3% pentru instalaţii 5% pentru utilizare a cablurilor instalaţii de de iluminat si 5% instalaţii de nu trebuie sa iluminat si pentru pentru instalaţiile iluminat si 10% 286 I7/02 depăşească. (forţă.9 prizelor: Instalaţiile electrice din materiale din clădiri situate în 187 I7/2002 electroizolante flexibile metalice zona litoralului se 7.1.18 (forta.115 223 116 224 117 225 286 297 311 312 În volumul 2.).3. Art 5.2. 5. instalarea admisă o condiţie condiţionat 7. etc altor receptoare reţeaua de joasa etc) art 5.18 joasă tensiune a operatorului de distribuţie. în cazul instalaţiile altor altor receptoare pentru instalaţiile alimentarii directe din receptoare (forta. în cazul încăperilor cu băi sau duşuri.). nu trebuie să depăşească: NTE Căderea de tensiune în 1 % din tensiunea 4 % din tensiunea 312 8 % din tensiunea 007/08 raport cu tensiunea nominală nominală nominală art nominală de utilizare. etc) tensiune a distribuitorului: Căderea de tensiune în raport cu tensiunea de 8% pentru utilizare a cablurilor 3% pentru 5% pentru instalaţiile de nu trebuie să instalaţiile de instalaţiile de iluminat şi 10% depăşească. etc. altor receptoare (forţă.1. etc.1.

este: condiţii anormale punct al liniei. Um. care poate Tensiunea maximă de maximă a tensiunii valoarea eficace a să apară în condiţii serviciu a liniei între faze. orizontală între axele adiacente unui plan orizontal. este definită ca fiind: a doi stâlpi stâlp terenul este plan. iar la săgeata maximă gabaritul la sol al liniei este cel minim.t. într-un de funcţionare moment oarecare Cap II 119 Secţiunea nominală a unui conductor funie PE 189 106/03 alcătuit din două metale se exprimă prin: valorile rotunjite ale secţiunilor ambele metale Cap II valoarea exactă a valoarea secţiunii secţiunii celei mai mari dintre conductorului.transformare de abonat. care PE 188 106/03 tensiunii între normale de electrice de joasă poate să apară în faze: funcţionare în orice tensiune. la care punctele de prindere ale semisuma conductoarelor se Deschiderea nominală distanţa măsurată pe deschiderilor reale găsesc în acelaşi PE 190 106/03 între stâlpii LEA j. nu trebuie să depăşească: 118 valoarea eficace maximă a tensiunii valoarea eficace între faze. cele două (aferente luată cu 2 celor două metale) zecimale 120 deschiderea convenţională. Cap II .

121 presiunea dinamică de bază dată de vânt. La determinarea zona valorile temperaturii încărcărilor normate meteorologică şi aerului şi coeficienţii PE 191 106/03 pentru calculul tipul de de corecţie a vitezei mecanic al LEA de j. se PE 193 106/03 10% 15%5% art 25 urmăreşte ca rezistenţele de calcul să nu fie depăşite în punctele de prindere ale conductorului în cleme. amplasament art 9 vântului şi grosimii se ia în considerare: stratului de chiciură Muresan Dan art 9 doar greutatea unitară a fasciculului (conductoarelor) 122 produce eforturi Acţiunea vântului şi mult mai mari chiciurei asupra PE 192 106/03 decât cele pe armăturilor. săgeata temperaturii chiciură art 26 maxim maximă a LEA se maxime art 26 calculează în: . consolelor conductoare sau şi izolatoarelor: stâlpi art 21 produce eforturi mult mai mici decât cele pe produce eforturi conductoare sau comparabile cu stâlpi şi aceste cele pe stâlpi sau eforturi se pot neglija conductoare Muresan Dan art 21 123 124 La dimensionarea conductoarelor. cu mai mult de: La dimensionarea LEA de joasă ipoteza ipoteza încărcării cu ipoteza vântului PE 194 106/03 tensiune.. la diferite ipoteze de funcţionare. prin calculul mecanic al conductoarelor LEA j.t.t.

marilor oraşe. utilizarea conductoarelor din PE 196 106/03 oţel-aluminiu sau aliaje de aluminiu. utilizarea conductoarelor din PE 195 106/03 oţel-aluminiu sau aliaje de aluminiu. unor justificări amplasamente cu tehnico-economice obstacole mai mici de 10 m) Liliana art 29 126 Pentru construcţia LEA j. prefabricaţi Muresan Dan art 35. stâlpi din: Metal art 35.t. (localităţi.t. în baza lacurilor.t. neizolate: este interzisă este admisă în este admisă în zonele zonele de de amplasament I amplasament II (câmpii. neizolate. să fie: La dimensionare. se PE 199 106/03 utilizează de regulă. amplasamente din precum şi zone construite. din considerente mecanice se recomandă ca PE 197 106/03 secţiunile minime ale 16 mmp conductoarelor LEA j. cu 10 m) Liliana art 29 obstacole mai mari de 10 m) 127 128 La dimensionare. 51 . cu amplasamente din obstacole mai mici de zone construite. lucrări de litoralul mării sau al reparaţii.125 Pentru construcţia LEA j.t. din aluminiu. să fie: În LEA j. neizolate: este interzisă este admisă în zonele de amplasament I este admisă pentru (câmpii.t. 51 beton armat. dealuri. din oţelaluminiu. din considerente mecanice se recomandă ca PE 198 106/03 secţiunile minime ale 20 mmp conductoarelor LEA j. neizolate. cu litoralul mării sau al excepţia centrelor lacurilor. dealuri. 36 25 mmp art 31 30 mmp 16 mmp 35 mmp art 31 129 lemn art 35.

etc. a diverselor PE 201 106/03 obiecte ca panouri. reclame. în punctul de săgeată maximă.: 100 daN art 43 250 daN 131 este interzisă este permisă numai cu acordul unităţii este permisă care exploatează linia necondiţionat electrică respectivă 132 133 134 La dimensionarea LEA j.5 smălţuire zincare art 36 3m 2..t. suporturi. dacă încărcările rezultate prin calcul depăşesc momentul maxim al stâlpului şi se PE 202 106/03 montează o ancoră.t. la determinarea încărcărilor tuturor stâlpilor. (console.. la sol. PE 203 106/03 vopsire armături) se protejează prin: Distanţa minimă pe verticală de la fasciculul torsadat al PE 204 106/03 LEA j. montat pe 4 m art 64 stâlpi. trebuie să fie de: 22.5 art 54 1. cabluri. cu valoarea recomandată de: Montarea pe stâlpii LEA j. placarde. dimensionarea acesteia se face la încărcări de calcul cu un coeficient de siguranţă de: Accesoriile LEA j.t. se ia în considerare o PE 200 106/03 500 daN încărcare suplimentară provenită din greutatea montorului şi a dispozitivelor de montaj.t.t.5 m ..130 La dimensionarea LEA j.

cu conductoare neizolate.t.135 Montarea fasciculelor LEA j. distanţa minimă pe verticală de la conductoare. distanţa minimă între cele două circuite trebuie să fie de: PE 206 106/03 în coronament vertical. distanţa minimă dintre fascicule trebuie să fie: La dimensionarea LEA j.t. în zonele cu circulaţie frecventă. în cazuri justificate art 66 întotdeauna în coronament vertical 0.15 m conductoarele neizolate.t. cu două circuite cu conductoare izolate PE 209 106/03 30 cm art 75 torsadate.t. sau zona meteorologică. având un circuit cu conductoare neizolate şi un circuit PE 210 106/03 cu conductoare izolate 30 cm art 75 torsadate. în coronament conductoarele vor fi orizontal art 66 montate: Indiferent de tipul coronamentului LEA j. pe faţadele PE 205 106/03 clădirilor se va realiza cu respectarea următoarelor: este interzisă pereţii trebuie să montarea pe fie din materiale distanţa de la fascicul pereţii încăperilor necombustibile şi la sol să fie de în care au loc rezistenţi din punct minimum 2 m procese termice de vedere mecanic Muresan Dan art art 65 65 136 137 138 139 140 În cazul LEA j. PE 207 106/03 distanţa minimă între 0. trebuie să fie de: La dimensionarea LEA j. în PE 208 106/03 punctul de săgeată 6 m art 71 maximă şi suprafaţa solului.t.t.5 m art 69 2m 3m 10 m 50 cm nu este normată Alin Voicu art 73 nu este normată 50 cm . în punctele de prindere nu va fi mai mică decât: La dimensionarea LEA j.

conductorul inferior al funcţie de nu va fi niciodată mai indiferent de PE 212 106/03 liniei de medie deschiderea dintre mică de 1.t.141 distanţa pe stâlp La dimensionarea între elementele LEA cu stâlpi comuni PE 211 106/03 liniei de medie şi pentru joasă şi medie joasă tensiune va tensiune: fi de minim 3 m circuitul de joasă distanţa pe stâlp între tensiune se elementele liniei de montează sub medie şi joasă circuitul de medie tensiune va fi de tensiune Liliana minim 1. a verticală de 7 m atelierelor de material rulant: se admite în condiţii de siguranţă mărită . la condiţia stâlpi art 79 stâlpi de săgeată maximă. distanţa pe verticală între se stabileşte în va fi de minim 1 m. se are fundaţii speciale în vedere ca măsură de siguranţă: deschiderea nu va depăşi 80% din valoarea deschiderii calculate art 84 interzicerea înnădirii conductoarelor art 84 145 La dimensionarea LEA j.5 m art 77 art 77 142 La dimensionarea LEA cu stâlpi comuni pentru joasă şi medie tensiune.5 m deschiderea dintre tensiune. şi conductorul superior al liniei de joasă tensiune 143 Realizarea liniilor aeriene de joasă tensiune pe aceiaşi PE 213 106/03 stâlpi cu instalaţii pentru transportul în comun: este permisă dacă troleibuzele sunt prevăzute cu limitator de cursă care să reţină captatoarele la este interzisă deconectarea accidentală a acestora de la linia de contact art 82 este permisă dacă la dimensionarea stâlpilor se ţine seama şi de încărcările datorate instalaţiilor de transport în comun şi distanţele între circuite sunt cele reglementate art 82 144 La dimensionarea liniilor electrice de realizarea unor PE 214 106/03 joasă tensiune. traversarea cu linia peste căi ferate în se face cu zona staţiilor. respectarea unei PE 215 106/03 nu se admite art 89 depourilor de distanţe minime pe locomotive.

t. la traversările şi apropierile faţă de drumurile situate în PE 217 106/03 interiorul localităţilor 0.2 m art 95 (urbane sau rurale).1 m nu este normată 148 se va prevedea deconectarea automată la puneri simple la pământ ale liniei de medie tensiune art 98 armăturile metalice ale tuturor stâlpilor se vor lega la conductorul de nul art 98 149 este permisă dacă distanţa minimă pe este permisă este interzisă art verticală între condiţionat. se amplasează: în zona de protecţie numai cu acordul unităţii în afara zonei de care administrează protecţie a drumului drumul şi luarea art 94 măsurilor stabilite de comun acord art 94 147 La dimensionarea LEA j. afara localităţilor. stâlpii LEA j.t. în funcţie 105 LEA şi construcţie de tipul construcţiei este de minim 2 m . necondiţionat stâlpii LEA j.. la traversările în zona de şi apropierile faţă de protecţie a PE 216 106/03 drumurile situate în drumului. se amplasează la o distanţă minimă de bordură de: LEA de joasă tensiune linia cu tensiune pe stâlpi comuni cu mai mică se va medie tensiune se PE 218 106/03 monta deasupra realizează cu liniei cu tensiune respectarea unor mai mare prevederi cum ar fi: Traversarea LEA de joasă tensiune peste construcţii în care se prelucrează sau PE 219 106/03 depozitează substanţe combustibile.t.146 La dimensionarea LEA j.t. inflamabile sau cu pericol de incendiu (explozie): 0.

este întotdeauna PE 223 106/03 pe elemente de interzisă clădire din materiale combustibile: este admisă condiţionat (cu condiţia ca între este admisă fasciculul şi peretele necondiţionat combustibil se interpune un material incombustibil) art 119 . celui mai înalt inflamabile sau cu stâlp din zonă art pericol de incendiu 105 (explozie): este permisă condiţionat (doar în “cazurile obligate” în care nu se poate respecta distanţa este interzisă minimă.150 Apropierea axului este interzisă la o LEA de joasă tensiune distanţa mai mică de construcţii în care de 1.5 ori se prelucrează sau înălţimea PE 220 106/03 depozitează substanţe deasupra solului a combustibile.t. măsurată la stâlp al LEA şi clădiri se realizează: clădirii art 117 săgeată sau orice parte a unei deviaţie maximă clădiri Muresan Dan art 117 153 Montarea fasciculelor de conductoare izolate torsadate ale LEA j. cu tratarea de comun acord între unităţile care administrează linia şi construcţia) art 105 151 Traversarea liniilor de se face cu LEA cu contact pentru tramvai conductoare PE 221 106/03 sau troleibuz de către este interzisă izolate torsadate LEA de joasă art 110 tensiune: se face respectându-se condiţiile de “siguranţă mărită” art 110 152 respectând o respectând o distanţă pe distanţă pe orizontală de Apropierea LEA de în funcţie de verticală de minim minim 1 m între un PE 222 106/03 joasă tensiune faţă de categoria de pericol a 2 m.

peste ape curgătoare. baraje. NTE conductoarele funie de 228 003/04 25 mmp oţel vor avea următoarele secţiuni minime: Sârmele de oţel se protejează utilizate la realizarea împotriva NTE conductoarelor funie 229 003/04 coroziunii prin de oţel şi a inimii de zincare clasa 2-a oţel a conductoarelor art 30 aluminiu – oţel: Folosirea armăturilor de protecţie împotriva NTE 230 003/04 arcului electric este 20 kV obligatorie la LEA cu tensiuni nominale de: Folosirea armăturilor de protecţie împotriva NTE arcului electric este 231 003/04 110 kV obligatorie la LEA cu tensiunea nominală de: 0.154 155 226 227 228 229 230 231 La traversarea şi apropierea LEA j.t. trebuie respectată o distanţă minimă de: Construirea LEA j.t. numai în terenuri silvice medie tensiune art 26 25 mmp art 28 35 mmp 20 mmp 16 mmp art 28 se protejează nu se protejează împotriva coroziunii împotriva cu grund epoxidic coroziunii 110 kV 220 si 400 kV art 37 220 kV art 37 400 kV art 37 .3 m 2 m art 121 este permisă condiţionat art 123 este întotdeauna permisă 110 kV. 1 m diguri. NTE 227 003/04 aliaje de aluminiu-oţel 16 mmp şi aliaje de aluminiu ale LEA vor avea următoarele secţiuni minime: Din considerente mecanice. conductoarele funie din aluminiu-oţel. este întotdeauna PE 225 106/03 lacuri sau canale interzisă navigabile sau în zona de protecţie a acestora: Conductoarele izolate NTE 226 003/04 pot fi utilizate la liniile 110 kV de: Din considerente mecanice. cu conductoare neizolate PE 224 106/03 faţă de poduri.

este acelaşi ca la mecanice. stâlpi de susţinere de NTE 236 236 003/04 respectiv cleme sau stâlpi de întindere tip întărit legături cu tracţiune limitată se folosesc la: Cleme sau legături cu stâlpi de susţinere de NTE reţinerea 237 237 003/04 stâlpi de întindere tip întărit Liliana art conductorului se 57a folosesc la: În cazul echipării trebuie să aibă NTE 238 238 003/04 stâlpilor cu mai multe toate aceeaşi circuite acestea: tensiune pot avea tensiuni diferite art 57c prin ruperea a două elemente de izolator dintr-o ramură stâlpi de susţinere de tip normal art 57a stâlpi de susţinere de tip normal pot avea tensiuni diferite cu maximum 10% între ele . la mărit de siguranţă. este mai mare stâlpii de întindere mic decât la stâlpii de nivelul de izolaţie: decât la stâlpii de întindere întindere art 41 În cazul lanţurilor multiple de întindere. determinate pe 5%10% art 38 15% baza tensiunilor nominale de ţinere se măreşte cu: La LEA de 110 kV. este mai NTE 234 234 003/04 marile traversări.În cazul izolatoarelor străpungibile. gruparea specială de încărcări (regim de avarie) se face: Cleme cu eliberarea conductorului. susţinere art 39 se consideră: pentru un grad din considerente Pentru stâlpii înalţi. numărul de izolatoare mai mare cu o mai mic cu o unitate egal cu cel de la unitate decât la NTE din lanţurile de 233 233 003/04 decât la lanţurile de lanţurile de întindere. formate din lanţurile de susţinere susţinere elemente tip capa -tija. izolator din două componente. verificarea elementelor de prin ruperea unui prin ruperea câte element de izolator unui element de NTE izolatoare şi a 235 235 003/04 clemelor şi armăturilor dintr-o ramură. numărul de izolatoare dintr-un NTE 232 232 003/04 lanţ. la art 44 ramuri.

pentru susţinerea întindere. prin conductoarelor. simultan în lungul liniei. la conductoarelor de sprijin. ca lungul liniei. pe linie. ca puncte prin întindere. in lungul capetele liniei liniei art 57b La dimensionarea stâlpilor se admite o NTE 243 243 003/04 depăşire a rezistenţelor de calcul cu maximum : 244 244 003/04 NTE 10% 5%3% art 58 Stâlpii de intervenţie numai în regim se dimensionează: normal art 59 numai în regim de avarie în regim normal şi de avarie ruperea ruperea ruperea conductoarelor în Pentru dimensionarea conductoarelor în conductoarelor în condiţiile unui condiţiile de vânt în condiţiile de vânt NTE stâlpilor în regim de 245 245 003/04 vânt perpendicular avarie se consideră.în mod curent pe linii pentru NTE Stâlpii de susţinere se 239 239 003/04 susţinerea folosesc: conductoarelor art 57a remedierea temporară a unor porţiuni de linii avariate pentru fixarea nu se folosesc la conductoarelor prin construcţia întindere reţelelor 240 NTE 240 003/04 Stâlpii terminali se folosesc la: fixarea conductoarelor prin se folosesc numai întindere la capetele ca stâlpi de colţ liniei art 57c se folosesc pe nu se folosesc la perioada normală NTE 241 241 003/04 Stâlpii de intervenţie: liniile electrice a funcţionare a aeriene liniei electrice se folosesc pentru remedierea temporară a unor porţiuni de linii avariate art 57d 242 242 003/04 NTE Stâlpii de întindere sunt utilizaţi pentru: fixarea fixarea conductoarelor. chiciură art 73 . simultan ipoteză de calcul: cu depunere de fără depunere de cu depunere de chiciură art 73 chiciură.

verificarea valorilor ne se face fiind NTE 253 253 003/04 rezistenţelor de constructivă dispersie ale prizelor de pământ se face: se face în cazul Montarea de în cazul folosirii trecerii LEA prin dispozitive conductoarelor de zone plane NTE 254 254 003/04 antivibratore pe protecţie cu fibră deschise. art 125 art 125 ne se face fiind se face conform inclusă constructiv în normelor specifice conductorul de nul al art 126 reţelei La executarea liniilor.în condiţiile montării numai a La stâlpii terminali cu circuitelor de pe o NTE 246 246 003/04 mai multe circuite. singură parte a verificările se fac: stâlpului tabel 17 nota 3 în condiţiile montării circuitelor de pe ambele părţi ale stâlpului nu se fac verificări la stâlpii terminali cu mai multe circuite Stâlpii şi accesoriile din beton se prevăd cu numai în cazul în mod obligatoriu numai în cazul NTE 247 247 003/04 dispozitive de legare stâlpilor pe care este art 99 stâlpilor speciali la pământ a părţilor montat aparataj metalice: La liniile electrice NTE aeriene de medie 248 248 003/04 Conifere art 104 foioase tari at 104 alte specii tensiune se pot utiliza stâlpi de lemn din: Stâlpii de lemn folosiţi la executarea liniilor NTE 249 249 003/04 electrice aeriene cu răşini trebuie să fie impregnaţi: cu substanţe speciale în instalaţii industriale de specialitate art 105 în pământ prin batere cu vibraţii la fiecare stâlp art 120 cu grunduri de exterior Stâlpii de lemn folosiţi în pământ prin la executarea liniilor 250 în alveolă de beton fundaţii burate art electrice aeriene se 112 montează: La LEA conductoarele la fiecare stâlp de la fiecare stâlp NTE 251 251 003/04 de protecţie se leagă la întindere special pământ: NTE 250 003/04 Se prevăd prize NTE artificiale de pământ 252 252 003/04 pentru dirijarea potenţialelor la: toţi stâlpii cu toţi stâlpii LEA din toţi stâlpii speciali ai aparataj ai LEA zonele cu LEA din zonele cu din zonele cu circulaţie circulaţie redusă. cu conductoarele active şi optică înglobată art deschideri de peste de protecţie ale LEA: 128 c 120 m art 128 a nu sunt necesare la executarea de LEA . circulaţie redusă. frecventă.

c) se admit denivelări de maxim 10%.2 .1. staţie de transformare destinată 110kV/20 kV sau post de Punctul de alimentare PE 256 256 101/85 alimentării unor staţie de conexiuni şi transformare este posturi de transformare de 100 20/0. între partile conductoarelor flexibile sub tensiune si alte părţi subtensiune sau legate la pământ. este instalat în exterior: în cabină metalică sau zidită Amplasarea instalaţiilor electrice în centrul de evitând utilizarea PE 259 259 101/85 pentru alimentarea putere al terenurilor agricole unor consumatori.2 transformatorul.2. PE 258 258 101/85 specială de stâlpi inclusiv art 2.1.4 kV transformare art kV/20kV 1.1.Pentru o linie electrică coincide cu zona este diferit de zona aeriană culoarul de este diferit de zona de de siguranţă şi cu NTE 255 255 003/04 de protecţie a trecere (de siguranţă a liniei zona de protecţie liniei funcţionare): ale liniei art 134 staţie de conexiuni de medie tensiune. art 5.4 cutie de distribuţie Postul de transformare de stâlp este acela al pe o construcţie cărui echipament.16 de producţie electrică: în toate cazurile pe terenuri aparţinând domeniului public traversarea traversarea barelor canalizării colectoare art 4. se amplasamentului sau forestiere face.2. 262 PE 262 101/85 Distanta minima de izolare în aer Ao reprezintă distanta minima: între părţile între părţile conductoare rigide conductoare rigide aflate sub tensiune aflate sub tensiune si si aparţinând unor elementele legate la faze diferite.5a localităţii se admit denivelări de maxim 5% . pământ.5c obligatorie la: La realizarea nu se admit planşeelor în PE 261 261 101/85 denivelări. de regulă: Dublarea lanţurilor de traversarea izolatoare pentru drumurilor şi PE 260 260 101/85 suspendarea căilor ferate conductoarelor. art coridoarele încăperilor 5.1.2 l) 257 257 101/85 PE Postul de transformare celule de 20 kV aerian are: stâlpi de beton direct pe stâlpii liniilor electrice aeriene art 2.1. este art 4.

2 amplasate în exterior trebuie sa aibă înălţimea de cel puţin: Posturile de transformare situate în pot avea ferestre mediul rural sau cele nu vor avea PE 265 265 101/85 protejate cu plasa de cu regim de ferestre.13 de cel puţin 3 m 2.17 .1.12 sârma.1.13 Temperatura minimă dintr-o încăpere cu personal permanent de exploatare a PE 267 267 101/85 10° instalaţiilor electrice cu tensiune mari de 1 kV.1. nu se admit luminatoare.14 Prin încăperile instalaţiilor electrice PE 268 268 101/85 cu tensiuni peste 1 kV. art 5. nu trebuie să scadă sub: 13° 16° art 5.11 este: Îngrădirile de protecţie definitive. exceptând trecerea conductelor cu apa calda.5 m pot avea ferestre prevăzute cu sticla armata. construcţie similar în mediul urban: În încăperile de PE 266 266 101/85 producţie electrică: este obligatorie prevederea iluminatului natural se poate prevedea iluminat natural şi artificial.3.Înălţimea minimă a stabilita în conductoarelor liniilor conformitate cu electrice la ieşire din PE 263 263 101/85 de cel puţin 2 m prevederile spatiile de producţie normativului PE 104 electrică de exterior art 4.17 nu se admite.1. fără flanşe art 5. art 5.1. folosind ţevi sudate. art 5. din incinta unei PE 264 264 101/85 instalaţii electrice 1.3.5 m 2 m art 4. pline sau cu plasa.1. este admisa trecerea conductelor cu fluide: nu se admite art 5.

pentru utilizarea face de către art 5. exploatarea lor se nu este recomandată. 1.2 puteri peste 63 kVA.9 2.1.4. transformatoare cu electrică uscată simultan mai mult de art 5. Instalaţia de ventilaţie de avarie din încăperea unei cuprinde cel puţin PE 273 273 101/85 instalaţii de distribuţie 2 ventilatoare.5 m 3.27 Montarea în aceeaşi încăpere a unor PE 270 270 101/85 instalaţii cu tensiuni diferite: Peretele de separaţie între celule la staţiile PE 271 271 101/85 interioare de medie tensiune se va prevedea: Acoperişurile si planşeele clădirilor si încăperilor în care se PE 272 272 101/85 găsesc instalaţii electrice trebuie sa fie executate din: scândura beton armat. art printr-o încăpere 5.5 m trebuie montată la o înălţime de: trebuie să asigure în 1 oră schimbarea cuprinde cel puţin unui volum de aer 2 ventilatoare de egal de 3 -5 ori mare putere.6. numai din demisolul clădirii exteriorul clădirii. 5.h) .2. sau cu fluide 50 de persoane: incombustibile.4.5 m art 6. art acoperita cu tabla.9 c) din subsolul sau de regulă.c) se pot amplasa transformatoare Deasupra încăperilor nu se amplasează nu se amplasează cu izolaţie în care pot să se afle PE 269 269 101/85 transformatoare.1.1.1.1.21 spaţiului.9 tampon Liana art 5. 5. locuinţe şi al clădirilor publice se va face: Platforma unui post de transformare aerian.1.1. Liana art 5.21 plin numai pentru plin pe toata plin pe o înălţime înălţimea înălţimea celulei. PE 275 275 101/85 amplasat pe 2 stâlpi. art 5. volumul încăperii. art 5. întrerupătorului.b beton sau scândura.2 c) se admite în cazul în care este recomandată. ce conţine echipamente cu volum mare de ulei: Accesul în posturile de transformare din din interiorul PE 274 274 101/85 interiorul blocurilor de clădirii. art de cel mult 2 m. aceeaşi organizaţie.3.

de regula: Se admite montarea la etajul I al clădirilor a transformatoarelor de PE 279 101/85 400 kVA putere cu ulei când acestea au puteri de pana la: Se admite instalarea. in încăperi comune cu instalaţiile de distribuţie de înalta si 1260 kVA inclusiv PE 280 101/85 joasa tensiune.2h 160 kVA 250 kVA art 6.3.4 tone b prin lipire prin sudare art 6.6.2i 630 kVA 1000 kVA art 6.3. de cel art 6. va fi cel puţin: Transformatoarele montate pe 2 stâlpi. PE 277 101/85 2.8.2 30 cm 1.3 b 1030 kVA inclusiv 800 kVA inclusiv 20 cm art 6. a doua transformatoare de putere în ulei cu o putere totala de: Sistemul de evacuare a uleiului din cuva unui PE 281 101/85 transformator.5 m 4.1f) Galbenă art 6.2 tone art 6. daca au cantităţi de ulei de peste: Îmbinarea conductoarelor din cu şuruburi art PE 283 101/85 instalaţiile de înaltă 6.b) albastră .6.3f mai simplu tip.3.3.276 277 278 279 280 281 282 283 284 Rezistenţa în timp la foc a peretelui dintre PE 276 101/85 3 ore transformatoarele de putere.7. se 10 cm realizează prin ţevi cu diametrul de: Transformatoarele de putere in ulei se prevăd cu cuve cu colectoare proprii de PE 282 101/85 ulei sau cu scurgere la 1 tona un colector comun sau la alte cuve.5 m art 6.2b 1.2d 7 ore 3.5 m sunt amplasate la o înălţime de cel puţin: Puterea transformatorului care PE 278 101/85 se montează în posturi 100 kVA pe stâlpi nu va depăşi. va fi vopsită roşie cu culoarea: 5 ore art 6.1f) tensiune se poate face: Conductorul (bara) PE 284 101/85 fazei S.3.7.7.

10 kV.10 kV. de sus în jos.4 kV.5 mmp pt. minime admise ale conductoarele de NTE 288 288 007/08 cablurilor de energie cupru si 2.5 mmp pt. energie 0. energie 6. energie 0. respectiv de 40 cm în montaj NTE fixare a cablurilor 290 290 007/08 orizontal si 80 cm nearmate. la manşonului manşoane. tabel 5. conductoarele de cupru si 4 mmp pt. având. energie 0. energie 20 kV.5. este: 292 292 NTE 007/08 1h art 5. 291 291 007/08 pe grupe de tensiune. sunt: Ordinea de aşezare a NTE cablurilor pe rastele.1 1 h 30 min polietilena reticulata Polietilena (XLPE) art 30 art 30 1. energie 6.5 m comanda control.5 mmp nu trebuie sa fie mai pt. energie 6.4 kV. conductoarele mici de: de aluminiu Se va prevedea o rezerva de cablu la lungimea pozarea cablurilor de necesara refacerii NTE 289 289 007/08 energie si de comanda o data a control. comanda control. lungimea minima: Distantele maxime de rezemare. comanda-control energie 20 kV fig 1 1.Limitele de rezistenta la foc a pereţilor si planşeelor încăperilor PE 285 285 101/85 ce adăpostesc 30 min echipament electric cu până la 60 kg ulei pe cuva sunt de: Pentru cablurile cu tensiuni cuprinse între NTE 287 287 007/08 10 – 30 kV se PVC recomanda alegerea izolaţiei din: Secţiunile transversale 1 mmp pt.4 kV 2m art 55(4)b La trecerea prin 1m planşee (in interior) sau la trecerea din pământ în aer (în exterior) cablurile montate în spatii de producţie sau cu pericol de deteriorări mecanice se protejează pe o . conductoarele de aluminiu lungimea necesara refacerii de trei ori a manşonului respectiv 50 cm în montaj 60 cm în montaj orizontal si 100 cm în orizontal si 100 cm montaj vertical în montaj vertical art 55 (1) energie 20 kV. conductoarele de aluminiu art 32 a lungimea necesara refacerii de doua ori a manşonului respectiv art 46a 2. conductoarele de cupru si 4 mmp pt.1.10 kV. în lipsa în montaj vertical indicaţiilor furnizorului.

înălţime de:

La tragerea a trei cabluri monofazate printr-un tub de protecţie, pentru a se NTE evita griparea, raportul 293 293 007/08 minimum 1,5 dintre diametrul interior al tubului si diametrul exterior al unui cablu trebuie sa fie: Se recomanda ca numărul de manşoane de legătura pe 1 km de NTE 294 294 007/08 linie nou-construita, 2 bucăţi pentru cabluri cu tensiuni de 1-30 kV, sa fie de maximum: Cablurile electrice pozate în sol, în apropierea NTE manşoanelor, trebuie 295 295 007/08 15 cm protejate fata de acestea prin amplasarea lor la o distanta minima de: Nivelul de izolaţie a NTE cablurilor este 296 296 007/08 caracterizat de valorile: tensiunilor nominale ale cablurilor;

minimum 2,5

minimum 2,8 art 62(3)a

4 bucăţi art 94

5 bucăţi

25 cm art 96

30 cm

c) tensiunilor nominale ale cablurilor şi rigidităţii dielectrice; rigidităţii dielectrice art 27

Secţiunea economică a conductoarelor cablurilor este cheltuieli de cheltuieli de NTE 298 298 007/08 secţiunea pentru care investiţii minime; exploatare minime; se realizează un regim optim economic, corespunzător unor: 299 299 NTE Cablurile de energie 6 kV inclusiv; art 10 kV inclusiv; 007/08 cu ecran comun peste 31 izolaţia conductoarelor ( cu câmp neradial ) se pot utiliza până la

c) cheltuieli totale minime. Art 29(4)

c) 20 kV inclusiv.

tensiunea de:

300

NTE 300 007/08

Învelişurile metalice de etanşeizare ale cablurilor de joasă tensiune :

pot servi drept c) nu pot servi pot servi drept conductor de nul, dar drept conductor de conductor de nul; numai în anumite nul. condiţii; art 31

Secţiunile cablurilor de comandă – control , din cupru, folosite la NTE 301 301 007/08 circuitele secundare 1 mmp; ale transformatoarelor de curent, nu trebuie să fie mai mici de:

1,5 mmp; art 32a

c) 2,5 mmp.

în fluxuri separate pentru cablurile în fluxuri separate de comandă pentru cablurile de NTE Pozarea cablurilor se 302 302 007/08 control şi energie de tensiuni recomandă a fi făcută: telemecanică faţă diferite; de cele de energie; art 45 art 45

într-un singur flux, indiferent de tensiune, pentru utilizarea eficientă a spaţiului disponibil.

La pozarea cablurilor de energie şi de c) necesară comandă- control se necesară refacerii necesară refacerii de refacerii o singură NTE 303 303 007/08 va prevedea la cutiile de două ori a trei ori a cutiei dată a cutiei terminale o rezervă de cutiei terminale terminale; terminale cablu având lungimea art 46b minimă: distribuţie joasă tensiune, distribuţie de medie Ordinea de aşezare a distribuţie de tensiune, fir-pilot cablurilor electrice sub medie tensiune, pentru telemecanică, NTE 304 304 007/08 trotuare, dinspre fir-pilot pentru distribuţie joasă partea cu clădiri înspre telemecanică, tensiune, iluminat zona carosabilă, este: iluminat public art public 60 Adâncimea de pozare în condiţii normale a NTE cablurilor cu tensiunea 305 305 007/08 0,5….0,6 m; nominală până la 20 kV inclusiv va fi, de regulă, cel puţin de: c) distribuţie joasă tensiune, fir-pilot pentru telemecanică, distribuţie de medie tensiune, iluminat public

0,7….0,8 m; art 59(1)a

c) 0,9….1,0 m

Adâncimea de pozare în condiţii normale a NTE cablurilor cu tensiunea 1…….1,2 m; 306 306 007/08 nominală peste 20 kV art 59(1)b inclusiv va fi, de regulă, cel puţin de:

1,3….1,5 m;

c) 1,5…1,7 m.

este permisă pentru înlăturarea deranjamentelor NTE Înnădirea cablurilor de 307 307 007/08 nu este permisă; comandă şi control ; cablurilor în funcţiune art 95

c) este permisă când lungimea traseului este mai mare decât lungimea de fabricaţie a cablului respectiv art 95

Distanţa dintre bornele de marcaj pe traseele 100 m; NTE rectilinii ale cablelor 308 308 007/08 pozate în afara zonelor art 101 locuite din localităţi va fi de:

120 m;

c) 80 m.

coeficienţii de Secţiunea unui cablu puterea absorbită tipul terenului pe care cerere şi NTE 309 309 007/08 se calculează în de consumatori se amplasează simultaneitate funcţie de: art 13 art 13 Cablurile de NTE 310 310 007/08 telemecanică se realizează din: Cupru art 28(3) Cupru sau Aluminiu (normele tehnice nu precizează) relee de protecţie art 49

Aluminiu

Protecţia cablurilor împotriva curenţilor doar în anumite 313 de scurtcircuit se cazuri speciale realizează cu: Adâncimea de pozare a cablurilor cu tensiunea nominală NTE 314 314 007/08 mai mare de 20 kV, în 0,8 m condiţii normale, nu trebuie să fie mai mică de: Zona de protecţie a cablurilor cu tensiunea NTE 315 315 007/08 mai mare de 1 kV 75 m pozate sub apă, trebuie să aibă o lăţime de:
NTE 313 007/08

siguranţe fuzibile art 49

0,5 m

1,2 m art 59(1)b

150 m

200m tab 5 pct 8

racordează de regulă: art 4.3.4.1.8 si art 7.3. 110 kV art 4.19 în interior art 4. este: suprasarcină definitii Racordarea la bornele receptoarelor a bateriilor de PE 320 320 120/94 condensatoare de joasă tensiune cu puteri sub 100 kVAr: se realizează obligatoriu cu posibilitate de deconectare manuală temperatura de suprasarcină temperatura mediului se realizează se poate realiza obligatoriu cu direct. este: La execuţia unei cutii terminale.Raza minimă de curbură a unui cablu NTE 316 316 007/08 de 20 kV cu izolaţie din material sintetic. fără aparataj posibilitate de de deconectare deconectare propriu art 4.1. pentru NTE rezerve se prevăd 317 317 007/08 următoarele lungimi minime necesare refacerii: Conductorul profilat este un conductor a NTE 318 318 007/08 cărui secţiune transversală nu are formă de: 15 x diametrul cablului anexa 5 25 x diametrul cablului 30 x diametrul cablului o singură dată a de trei ori a cutiei cutiei respective respective art 46b de două ori a cutiei respective elipsă Cerc definitii pătrat suma dintre temperatura Temperatura maximă mediului şi NTE 319 319 007/08 a unui conductor în temperatura de regim permanent.1 pe terţiarele ATurilor de 400/220/110 c) în reţelele de kV.4 în exterior în interior până la puteri de 250 kVAr pe treapta Bobinele de reactanţă în reţelele de PE 323 323 120/94 pentru compensare se 400kV.1 .7 automata Pentru compensarea individuala a motoarelor asincrone care sa nu care sa nu PE de medie si joasa depăşească 70% depăşească 80% din 120/94 321 321 si tensiune se recomandă din consumul de consumul de energie I7/02 conectarea la bornele energie reactiva al reactiva al motorului acestora a unor baterii motorului în gol în gol de condensatoare cu puteri: Bateriile de condensatoare de PE 322 322 120/94 joasa tensiune se recomanda sa se instaleze: care sa nu depăşească 90% din consumul de energie reactiva al motorului în gol art 4.

1.2 recomandă utilizarea de: La bateriile de condensatoare automatizate şi PE 326 120/94 fracţionate puterea pe 200 kVAr.1. baterii de PE 328 120/94 se recomandă a fi art 4.Compensatoarele c) în nodurile de statice pentru reglajul în nodurile de în staţiile de evacuare PE 324 324 120/94 interconexiune ale puterii reactive se vor sistem de 400 kV. se fracţionate.3.1 instala prioritar în: Pentru consumatorii care prezintă regim surse statice de deformant sau baterii de putere reactivă PE 325 120/94 fluctuaţii rapide de condensatoare reglabile cu sarcină (fliker). 328 c) baterii de condensatoare în trepte.4. PE 329 120/94 0. art 4. 150 kVAr.95 compensatoare sincrone) se face când factorul de putere este mai mic de: Compensarea puterii reactive se aplică în operatorului de operatorului de PE 330 120/94 instalaţiile electrice distribuţie măsurare ale: Bateriile de condensatoare pot fi PE 331 120/94 0.98 0. 329 0.3 treaptă la medie tensiune va fi cuprinsă între: Creşterea factorului de putere la consumatorii industriali şi similari mijloace naturale.1. art 4.4 kV art 4.4. făcută cu prioritate prin: Montarea surselor de putere reactivă specializate (baterii de condensatoare.4 montate în instalaţiile electrice de: 325 c) motoare sincrone 326 c) 250 kVAr art 4.8 condensatoare fixe. a puterii din centrale. tiristoare.3 327 c) 500 şi 2000 kVAr.92 cap1 330 consumatorilor industriali şi similari 110kV 331 . treaptă la joasă tensiune va fi de maximum: La bateriile de condensatoare automatizate şi 1000 şi 4800 kVAr. PE 327 120/94 fracţionate puterea pe 250 şi 1000 kVAr.2.4 20 kV art 4. SEN. art 4.

2 005 anclanşării automate a rezervei este: Probabilitatea de nerăspuns a k RAR=0.4 17 NTE 005 indicatori evaluaţi.1 filtre de armonici stare de insucces dată stare critică stare de succes dată stare critică k AAR=0.4 a kV care funcţionează transformatorului în gol.25 NTE reanclanşarea 005 automată rapidă Anexa 2 pentru LEA 110kV este: indicatori de performanţă.332 333 13 14 15 16 Puterea bateriei de condensatoare care compensează factorul max. 30% din puterea puterea nominală nominală a a transformatorului transformatorului art 4.05 k RAR=0. condensatoare se utilizează: Diagrama bloc este o NTE schemă logică care se stare de succes 005 construieşte în raport dată art 4 cu o: Arborele de defectare este o schemă de stare de insucces NTE calcul care se 005 dată construieşte în raport cu o: Probabilitatea de NTE nerăspuns a k AAR=0.7 bobine de reactanţă art 4. 20% din max. 40% din de putere al unui puterea nominală PE 332 120/94 transformator 20/0.20-0.3.3 k RAR=0.1 Anexa 2 k AAR=0.3-0.1. obţinuţi prin calcule previzionale pentru indicatori un interval de timp economici dat Liana si Elena art 1(5)a . nu trebuie să depăşească: Pentru compensarea factorului de putere baterii de PE 333 120/94 din reţelele de 400 kV.25-0. care se determină în Indicatorii de baza unor fiabilitate ai înregistrări ale instalaţiilor energetice comportării de-a sunt: lungul unui interval de timp parcurs art 1(5)a si 1(5)b max.

indicatorii care se referă la primirea din în punctele de reţea a energiei referinţă art 52 electrice necesare pentru alimentarea serviciilor proprii se vor evalua: în punctele de interfaţă art 36 si 37 în oricare dintre punctele precizate la variantele a) şi b) art 52 20 NTE 005 Analizele de fiabilitate analize calitative analize cantitative analize economice a instalaţiilor Liana si Elena art Liana si Elena art 6b art 52 energetice sunt: 6a În cazul staţiilor de conexiune sau de transformare. CT şi CHE). CET. în care secţiile de bare sunt conectate între ele printr-un întrerupător defect parţial a cărui defectare conduce la pierderea ambelor secţii. obţinuţi metodele şi elementele prin calcule de calcul al siguranţei previzionale în funcţionare a pentru un interval instalaţiilor energetice de timp dat se referă la evaluarea: art 1(6) indicatorilor de performanţă. care se determină în baza unor înregistrări ale unor indicatori comportării de-a economici lungul unui interval de timp parcurs art 1(5) 19 NTE 005 În cazul centralelor electrice (CTE.18 NTE 005 Prevederile indicatorilor normativului privind evaluaţi. această defectare va fi considerată: În cazul sistemelor de protecţie şi automatizări. indicatorii de fiabilitate se calculează în raport cu: 21 NTE 005 defect simplu art 27 defect complet 22 NTE 005 defecte ce conduc la refuzuri de defecte ce conduc la acţionare refuzuri de solicitare art 52 instalaţii de sine stătătoare art 53 defecte ce conduc la acţionări eronate (false sau neselective) art 52 în ansamblu cu instalaţiile primare care le solicită art 53 23 NTE 005 Fiabilitatea instalaţii în instalaţiilor aşteptare tehnologice cu elemente în regim de aşteptare se poate .

în cazul 2.5 s art 2.19b 111 PE 0223/87 1. în clădiri nu există nici o de zid prevedere legală nu există nici o prevedere legală 110 PE 0223/87 în aer liber art 2. de regulă. din 400 kV art 2. cu două trepte de transformatoare tensiunea primară de tensiune art 1. timpul de acţionare a protecţiilor nu trebuie să depăşească: 105 PE 0223/87 nu există nici o prevedere legală 106 PE 0223/87 nu există nici o prevedere legală 107 PE 0223/87 instalaţiile interioare de 110 kV art 2.15a conductoare neizolate flexibile în: Căile de curent din instalaţiile electrice de în instalaţiile înaltă tensiune se vor exterioare de 6realiza.analiza considerândule ca: Staţiile de transformare din maxim două sistemul energetic. astfel: Staţiile de conexiuni cu tensiuni peste 20 în aer liber art kV vor fi dispuse. în kV vor fi dispuse. de clădiri de zid regulă: Pentru limitarea solicitărilor termice ale echipamentelor şi căilor parcurse de curenţii de scurtcircuit.15b kV art 2.29a reţelelor până la 110 kV.staţiile de 6-20 kV realiza.15b 109 PE 0223/87 în interior. se vor instala: Căile de curent din instalaţiile electrice de instalaţiile înaltă tensiune se vor exterioare de 6. pentru reglajul în staţiile de înaltă în staţiile de medie tensiunii şi puterii tensiune art 1.37 tensiune reactive.19b regulă: Staţiile de conexiuni cu tensiuni peste 20 în interior. din 400 kV conductoare neizolate rigide.15a 108 PE 0223/87 sub formă de ţevi sub formă de bare în în instalaţiile staţiile de 6-20 kV art interioare de 110 2.17 110kV se vor realiza cu: Compensatoarele statice sau sincrone. de 2. de regulă.5 s 1.17 (autotransformatoare 400kV sau 220kV sau ) art 1.0 s .

5 Ω .19 1Ω considerare valoarea de perspectivă a curentului de scurtcircuit şi o rezistenţă a arcului la locul de defect de: 1. timpul de acţionare a protecţiilor nu trebuie să depăşească: Incintele staţiilor electrice pot fi lămpi cu vapori de lămpi cu prevăzute cu instalaţii sodiu art 2.29a lămpi cu vapori de mercur art 2. luându-se în 5 Ω art 3.5 s art 2. în cazul 2.4 10-15 ani sistematizare în perspectivă a reţelelor din zona respectivă.0 s art 2. ţinând seama de o perspectivă de: Toate elementele liniei prin care circulă curentul de scurtcircuit se verifică la stabilitate termică.112 PE 0223/87 113 PE 0223/87 114 PE 0223/87 115 PE 0223/87 116 PE 0223/87 Pentru limitarea solicitărilor termice ale echipamentelor şi căilor parcurse de curenţii de 2.5 s 1.5 s 1. timpul de acţionare a protecţiilor nu trebuie să depăşească: Pentru limitarea solicitărilor termice ale echipamentelor şi căilor parcurse de curenţii de scurtcircuit.0 s 1.5 s reţelelor de 220 şi 400 kV.29a scurtcircuit.64 până în 5 ani 2. în cazul reţelelor de 110 kV.64 incandescenţă electrice de iluminat folosind: Alegerea traseelor liniilor electrice aeriene trebuie să se bazeze pe o concepţie de dezvoltare şi 5-10 ani art 3.

.117 PE 0223/87 118 PE 0223/87 119 PE 0223/87 120 PE 0223/87 121 PE 0223/87 Drept criteriu de siguranţă în dimensionarea reţelei de medie tensiune se va considera că timpul de întrerupere. timpul necesar izolării elementului avariat şi realimentării tronsoanelor neafectate Drept criteriu de siguranţă în dimensionarea reţelei de medie tensiune se va considera că timpul de întrerupere.1 nu are importanţă de transformare de abonat vor fi: . posturileîn clădire de zid de tip aerian art 6.7 vor fi proiectate cu: Exceptând cazurile bine justificate. numărul de trepte al bateriei de 1% 2%3% art 5.41 condensatoare va fi astfel determinat încât şocul de tensiune ce apare pe barele de medie tensiune să nu depăşească: Posturile de un singur transformare de reţea cu două transformator art nu are importanţă urbană de tip interior transformatoare 6.20c mai mic decât mai mare decât unui consumator va fi……. în caz de avarie simplă va mai mic decât egal cu art 5. timpul necesar remedierii avariei pe una din căile de alimentare şi separării celeilalte căi avariate Pentru compensarea puterii reactive în reţelele electrice de medie tensiune.. în caz de avarie pe ambele căi de alimentare a egal cu art 5.21b mai mare decât fi……. în zonele rurale.

Metodologie privind determinarea secţiunii NTE economice a 401/03 conductoarelor în instalaţii electrice de distribuţie de 1 – 110 kV” se aplică numai pentru dimensionarea secţiunilor economice ale liniilor electrice noi pentru dimensionarea secţiunilor numai pentru economice ale verificarea gradului liniilor electrice de încărcare a noi şi pentru secţiunilor liniilor verificarea electrice existente în gradului de exploatare încărcare a secţiunilor liniilor electrice existente în exploatare art 3 .20 din: În zonele urbane cu densitate mare a PE în cablu subteran 022.7 3/87 de joasă tensiune vor fi proiectate: Exceptând cazurile justificate tehnic şi PE conductoare de conductoare izolate 022.122 123 124 125 126 Instalaţiile de legare la pământ ale LEA de oţel galvanizat oţel-aluminiu MT vor fi proiectate art 7. reţelele aerian art 9.economic.. reţelele aluminiu neizolate torsadate art 9.construcţiilor.2 3/87 aeriene de JT vor fi realizate cu: NTE 401/03/00 ..Metodologie privind determinarea secţiunii linii electrice linii electrice economice a aeriene cu tensiuni subterane (în cablu) NTE 401/03 conductoarelor în până la 110 kV cu tensiuni până la instalaţii electrice de inclusiv art 2 110 kV inclusiv distribuţie de 1 – 110 kV” se aplică la proiectarea de PE 0223/87 oţel cu cheltuieli de investiţie minime nu are importanţă LEA cu tensiuni până la 110 kV inclusiv linii electrice subterane (în cablu) cu tensiuni până la 20 kV inclusiv art 2 127 NTE 401/03/00 .Metodologie privind determinarea secţiunii economice a LEA cu tensiuni LEA cu tensiuni până NTE până la 220 kV 401/03 conductoarelor în la 400 kV inclusiv instalaţii electrice de inclusiv distribuţie de 1 – 110 kV” se aplică la proiectarea de NTE 401/03/00 ..

NTE (densitatea pentru alegerea 401/03 economică) se secţiunii foloseşte: conductoarelor în exploatarea liniilor electrice. neizolat) şi de NTE sarcina de calcul nominală a liniei 401/03 de curent normate izolaţia conductorului depind de abel 1 tabel1 130 NTE 401/03 de Densităţile economice materialul curent normate conductorului depind de tabel1 sarcina maximă numărul de ore de utilizare a sarcinii maxime tabel1 131 132 133 Atunci când sarcina maximă a unei viitoare LEA creşte cu o anumită rată în prima mai mică decât sarcina maximă NTE parte a perioadei de 401/03 analiză. pentru oportunităţii verificarea limitei de realizării unui încărcare economică circuit nou (LEA nouă) . în exploatarea liniilor pentru stabilirea electrice.128 NTE 401/03 de Densitatea economică determinată curent (jec) statistic reprezintă o mărime: de calcul rt 5g măsurată 129 tipul conductorului Densităţile economice tensiunea (izolat. sarcina atinsă în final art maximă de calcul 19b utilizată pentru stabilirea secţiunii economice a liniei este Adăugarea unui circuit suplimentar la o LEA curentul corespunzător NTE existentă se justifică 401/03 economic atunci când secţiunii curentul acesteia economice depăşeşte: Stabilirea secţiunilor economice ale LEA NTE investiţii minime 401/03 are la bază un calcul economic bazat pe criteriul: mai mare decât sarcina maximă atinsă în final egală cu sarcina maximă atinsă în final curentul curentul corespunzător corespunzător frontierei economice frontierei termice art 26 cheltuieli totale actualizate minime art 1 consumuri proprii tehnologice minime 134 în proiectarea Secţiunea economică liniilor electrice.

având în vedere asigurarea consumului de energie electrică a 5 – 9 ani . NTE Frontiera economică pentru alegerea 401/03 se foloseşte secţiunii conductoarelor în exploatarea liniilor electrice.5 puterea pentru care au fost dimensionate instalaţiile interioare ale consumatorilor 139 La dimensionarea reţelelor electrice de puterea reactivă PE 132/03 distribuţie. în exploatarea liniilor pentru stabilirea electrice.1. pentru oportunităţii verificarea limitei de realizării unui încărcare economică circuit nou (LEA nouă) 136 PE 132/03 Reţele electrice de distribuţie publică cuprind: reţelele electrice reţelele electrice de 110 kV staţii de destinate exclusiv destinate evacuării transformare 110 alimentării cu energie energiei electrice kV/20 kV destinate electrică a produse în alimentării zonelor consumatorilor centralele urbane şu rurale industriali electrice 137 suma puterilor Puterea activă valoarea maximă nominale ale tuturor valoarea medie a PE 132/03 instalată (Pi) a unui a puterii absorbite receptoarelor art puterii absorbite consumator reprezintă: 2.135 în proiectarea liniilor electrice.1.1. puterea maximă reactivă de calcul (Q) este definită ca fiind: PE 132/03 valoarea maximă a puterii absorbite suma puterilor reactive maxim absorbite de un grup de receptoare sau de consumatori art 2. A 140 La alegerea schemei şi 3 – 4 ani structurii reţelelor electrice de distribuţie.1.1 138 La dimensionarea reţelelor electrice de puterea activă PE 132/03 distribuţie.2.6 10 – 20 ani art 3. puterea instalată activă de calcul (Pc) este definită ca fiind: puterea activă pentru care se dimensionează un element de reţea la se va racorda un grup de “n” consumatori art 2.

se realizează pentru un profil final de maxim: În funcţie de profilul poate fi “cu bare staţiilor electrice 110 simple PE 132/03 kV/MT.3.4.2. sunt acelea în care: PT 20/0.4 kV racordate la staţiile electrice sunt destinate exclusiv alimentării consumatorilor de tip casnic .1a 141 în reţelele de MT: 20 kV art 3.zonei alimentate pentru o perspectivă de: Tensiunile standardizate pentru în reţelele de MT: PE 132/03 reţelele electrice de 10kV distribuţie: Tensiunile standardizate pentru în reţelele de MT: PE 132/03 reţelele electrice de 6 kV distribuţie: Staţiile de transformare de 110 kV/MT de distribuţie PE 25 MVA art 3.4.4.4 kV sunt PT 20/0.2.1a în reţelele de JT: 400/230 V art 3. cu racordare directă la PE 132/03 staţiile electrice de 110kV/20kV.2 alimentare 146 Reţelele electrice medie tensiune.3. schema nesecţionate” art electrică pentru partea 3.2 electrice de medie tensiune se vor realiza: în reţelele de JT: 400/230 V art 3.2.3. prin puncte puncte de de conexiuni art 3. echipate cu un transformator.4 kV sunt racordate prin racordate la staţiile linii de 20 kV la electrice prin barele de medie intermediul punctelor tensiune ale staţiei de conexiuni electrice art 3.1b în reţelele de JT: 380/220 V 142 143 40 MVA 63 MVA 144 este întotdeauna “cu poate fi “cu bare bare duble simple secţionate” secţionate” art 3.8 de MT: Din punct de vedere al modului de racordare la staţiile electrice de cu racordare PE 132/03 110kV/ 20 kV.8 145 cu racordare cu racordare indirectă prin indirectă.2 132/03 publică. reţelele directă art 3.2 PT 20/0.

racordate prin linii de tensiune la staţiile care. 20 kV direct la barele electrice de este alimentat din de medie tensiune ale transformare prin staţia electrică staţiei electrice puncte de prin linii de medie alimentare tensiune care au sau nu alte sarcini pe ele art 3.147 Reţelele electrice de medie tensiune.4 kV sunt racordate prin PT 20/0.4.2 de sticlă .2 149 cu neutrul izolat cu neutrul tratat Reţelele electrice de pentru curenţi pentru curenţi PE 132/03 distribuţie de medie capacitivi mai mici capacitivi mai mari tensiune pot funcţiona: de 10 A art 5.2 de 10 A Proiectarea unor reţele electrice care au neutrul tratat diferit de este interzisă art PE 132/03 alte reţele cu care 5.5.4 kV sunt linii de medie de conexiune. la rândul lui. în zone cu întreruperilor PE 132/03 funcţionare a reţelelor zone cu densitate densitate de consum admise de electrice va fi: de consum mare medie consumatori Pandele Catalin art 3.2 148 numărul PT de MT/JT şi de numărul şi durata Regimul de strâns buclat în buclat.4 kV sunt linii de 20 kV la racordate prin barele punctului PT 20/0.4 urmează a fi legate galvanic: LEA 110 kV se vor PE de porţelan 132/03 realiza de regulă cu izolaţie radial 150 este admisă condiţionat este întotdeauna admisă 151 Compozită art 10. cu racordare indirectă prin puncte de PE 132/03 conexiuni la staţiile electrice de 110kV/20kV. sunt acelea în care: PT 20/0.

1 accidentelor datorate: .2.152 Instalaţiile de legare la pământ constituie tensiunilor de defectării aparatului defectelor de PE principalul mijloc de atingere şi de pas 132/03 de comutaţie izolaţie protecţie împotriva art 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful