P. 1
Pengenalan elektrik

Pengenalan elektrik

|Views: 5,028|Likes:

More info:

Published by: Ummi Hayati Mohamaed Sani on Nov 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2013

pdf

text

original

Sections

 • Pengenalan
 • Hasil Pembelajaran
 • 1.1 Asas dan Prinsip Elektrik
 • a. Struktur atom pengalir dan penebat
 • Rajah 1.1: Struktur asas atom
 • Jadual 1.1: Taburan elektron atom kuprum
 • Rajah 1.2: Atom
 • Bilangan elektron valensi
 • Ciri elektrik Contoh unsur
 • Jadual 1.2: Kategori bahan berdasarkan bilangan elektron valensi
 • Rajah 1.3: Hukum Cas Elektrik
 • b. Sifat Pengalir dan Penebat
 • Rajah 1.4: Projek Penguji Keterusan Litar
 • Bahan Pengalir Penebat Bahan Pengalir Penebat
 • 1.2 Konsep Asas Elekktrik
 • Cas
 • Arus
 • Voltan
 • Rintangan
 • b. Arus Terus dan Arus Ulang Alik
 • Arus Terus (AT)
 • Arus Ulang Alik (AU)
 • c. Hukum ohm
 • d. Litar Siri dan Selari
 • Litar terbuka
 • Litar pintas
 • Rajah 1.11: Litar Terbuka
 • Litar siri
 • Rintangan dalam litar siri
 • Arus dalam litar siri
 • Voltan dalam litar siri
 • Litar selari
 • Rintangan dalam litar selari
 • Arus dalam litar selari
 • Voltan dalam litar selari
 • Contoh pengiraan kuantiti-kuantiti elektrik dalam litar selari
 • Rajah 1.15 Litar selari
 • Kebaikan litar selari
 • Rajah 1.16 Litar siri selari
 • Perbandingan antara litar siri dan litar selari
 • Litar siri-selari
 • Rajah 1.17 Gabungan tiga perintang dalam litar siri selari
 • 3.4.3 Komponen – komponen Asas Sambungan Litar Elektrik
 • Suis
 • Suis pisau
 • Latihan
 • Rumusan
 • 1.3 Sumber Tenaga Elektrik
 • Tenaga elektrik dapat dihasilkan melalui proses
 • Rajah 1.19 Sel Kering
 • Rajah 20 Sel basah
 • Rajah 21 Dinamo basikal
 • Rajah 21 Sel Solar
 • Rajah 22 Tenaga elektrik daripada tekanan
 • 1.4 Komponen Elektronik
 • 1.4.1 Komponen Pasif
 • b. Pemuat
 • Binaan Pemuat
 • Jenis Pemuat
 • Pemuat tetap
 • Pemuat boleh ubah
 • Kemuatan
 • Penggunaan pemuat :
 • Pearuh / Gelung / Induktor
 • 1.4.2 Komponen Aktif
 • Diod
 • Rajah 1.29: Simbol skematik jenis-jenis pearuh
 • Diod pemancar cahaya (LED)
 • Transistor (Simpang DwikKutub) - BJT
 • Memincang Transistor NPN
 • Memincang Transistor PNP
 • Transistor sebagai suis
 • Transistor sebagai penguat (amplifier)
 • Litar Bersepadu (IC)
 • Bahan
 • Bongkah Penyambung
 • 1.5 Penyambungan, Pemasangan dan Pengujian Projek
 • a. Lukisan Litar
 • Rajah Blok
 • Pengadun audio
 • mikrofon 1
 • Rajah Litar Bergambar
 • Rajah Litar Skematik
 • Rajah Papan Litar Bercetak
 • b. Penyambungan dan pemasangan
 • Susun Atur Komponen
 • Pematerian
 • Pengujian Litar
 • Ujian Keterusan
 • Langkah-langkah berikut perlu dilakukan dalam ujian jenis ini:
 • Rumusan:
 • Senarai Komponen:
 • S1
 • SP 1
 • C 1
 • J 1
 • Contoh Rajah Litar Bergambar (Pemasangan verobod 17 lubang X 24 baris)
 • SILA GUNAKAN ICON-ICON BERIKUT BAGI TUJUAN / MAKSUD SEPERTI YANG DINYATAKAN

Elektrik Dan Elektronik

Pengenalan Elektrik dan Elektronik akan membantu anda melaksanakan proses pengajaran pembelajaran dengan lebih berkesan mengikut matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Bahagian ini merangkumi enam tajuk iaitu Asas dan Prinsip Elektrik, Konsep Asas Elektrik, Sumber Tenaga Elektrik, Komponen Elektronik, Litar Elektronik Asas serta Penyambungan Pemasangan Dan Pengujian Projek.

Hasil Pembelajaran Di akhir bab ini anda seharusnya dapat 1. 2. mengenal pasti jenis, fungsi dan simbol komponen elektronik; mentafsir dan menterjemahkan litar skematik kepada litar bergambar dan sebaliknya; memasang dan menyambung projek elektronik yang mudah; menghasilkan projek elektronik mudah berpandukan litar skematik; dan lukisan bergambar. mengamalkan langkah-langkah keselamatan semasa melakukan kerja-kerja penyambungan dan pemasangan projek elektronik. melakukan ujian keterusan dan kefungsian menggunakan meter pelbagai

3. 4.

5.

6.

1-1

1.1

Asas dan Prinsip Elektrik a. Struktur atom pengalir dan penebat

Semua jirim terdiri daripada atom. Rajah 1.1 menunjukkan struktur asas suatu atom. Ianya terdiri daripada nukleus di bahagian tengah dan dikelilingi oleh elektron. Nukleus terdiri daripada proton dan neutron. Proton bercas positif manakala neutron tidak bercas. Kedua-dua zarah ini sentiasa kekal pada kedudukannya.

elektron proton (+) neutron P N orbit nukleus

Rajah 1.1: Struktur asas atom

Atom mempunyai elektron yang sentiasa bergerak mengelilingi nukleus dalam orbit (juga dikenali sebagai shell). Elektron membawa cas negatif dan beratnya ialah 1/1840 berat proton. Bilangan elektron bergantung kepada jenis atom, misalnya karbon mempunyai 6 elektron, kuprum mengandungi 29 elektron dan sebagainya. Dalam keadaan biasa bilangan elektron sesuatu atom adalah sama dengan bilangan proton. Atom mempunyai orbit berlapis-lapis. Setiap orbit mempunyai bilangan elektron dan paras tenaga yang tertentu. Orbit-orbit ini ditandakan dengan huruf K, L, M, N dan seterusnya. Orbit yang paling hampir dengan nukleus ialah orbit K dan orbit yang paling luar sekali dikenali sebagai orbit valensi. Elektron yang terdapat dalam orbit valensi dikenali sebagai elektron valensi. Bilangan maksimum yang boleh ditampung oleh setiap orbit ditentukan dengan menggunakan formula 2n2, di mana n mewakili nombor orbit mengikut kedudukan dari nukleus. Mari lihat satu contoh untuk memahami struktur suatu atom dengan lebih mendalam. Jadual 1.1 menunjukkan bilangan elektron bagi setiap orbit bagi atom kuprum yang mempunyai 29 elektron. Rajah 1.2 menunjukkan taburan elektron dalam atom tersebut

Orbit K L M N

Bilangan Elektron Setiap Orbit 2x(lxl)=2 2x(2x2)=8 2x(3x3)=18 1

Jadual 1.1: Taburan elektron atom kuprum Rajah 1.2: Atom

1-2

Elektron bergerak mengelilingi nukleus dalam orbitnya. Elektron-elektron ini kekal beredar dalam orbitnya kerana kesan daya tarikan di antara proton dengan elektron. Elektron yang berada hampir dengan nukleus lebih kuat terikat. Ianya sukar dikeluarkan dari orbit berbanding dengan elektron yang berada jauh dari nukleus. Jika elektron di orbit valensi dikenakan tenaga luar, ia akan keluar dari orbitnya dan menjadi elektron bebas. Terdapat berbagaibagai cara mengeluarkan elektron dari orbitnya. Antaranya adalah secara aruhan magnet, tindakan haba, kimia, cahaya, tekanan dan elektrik. Bilangan elektron valensi sesuatu atom menentukan ciri elektrik atom itu. Pertalian ciri elektrik dengan bilangan elektron valensi ditunjukkan dalam Jadual 1.2. Bilangan elektron valensi
1, 2 atau 3 4,5 5, 6 atau 7

Ciri elektrik
Pengalir Bahan separuh pengalir (Semikonduktor) Penebat

Contoh unsur
kuprum, emas aluminium karbon, silikon, germanium posforus, sulfur

Jadual 1.2: Kategori bahan berdasarkan bilangan elektron valensi Jika dua objek yang berlainan cas dihampirkan, objek tersebut akan menarik antara satu sama lain. Sebaliknya, jika dua objek mempunyai cas yang sama, ianya akan menolak antara satu sama lain Hukum ini digambarkan dalam Rajah 1.3. Hukum ini dikenali sebagai hukum cas elektrik dan menjadi asas penting untuk memahami bagaimana aliran arus elektrik terjadi.

Rajah 1.3: Hukum Cas Elektrik

1-3

b.

Sifat Pengalir dan Penebat

Pengalir

Ialah bahan yang membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Aliran arus dalam suatu pengalir tidak dapat bergerak bebas kerana halangan daripada elektron dan atom-atom dalam pengalir ini. Dalam bidang elektrik dan elektronik halangan ini dikenali sebagai rintangan.

Suatu bahan pengalir dengan rintangan yang rendah adalah pengalir yang baik. Kebanyakan logam seperti kuprum, aluminium, emas besi dan plumbum adalah bahan pengalir elektrik yang baik.

Rintangan yang diberikan oleh pengalir bergantung kepada empat faktor penting: (1) (2) (3) (4) Panjang bahan; semakin panjang suatu bahan, semakin tinggi rintangannya, Luas muka keratan bahan; semakin besar luas permukaan suatu bahan, semakin rendah rintangannya Jenis bahan; bahan yang berlainan mempunyai kerintangan yang berbeza Suhu; kebiasaannya semakin tinggi suhu bahan, semakin tinggi rintangannya

Adalah bahan yang tidak membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Satu bahan penebat yang baik mempunyai rintangan yang sangat tinggi. Contoh bahan penebat ialah plastik, kertas, getah, PVC dan kain. Kebanyakan penebat digunakan sebagai bahan untuk menghindarkan kebocoran arus elektrik. Namun begitu, arus masih boleh melalui suatu bahan penebat jika dikenakan voltan yang cukup tinggi.

Penebat

1-4

Terdapat satu lagi kelas bahan yang dinamakan bahan separuh pengalir (semikonduktor). Sifat rintangan bahan ini adalah di antara pengalir dan penebat. Silikon dan Germanium adalah contoh bahan separuh pengalir dan sering digunakan dalam pembuatan komponen seperti diod dan transistor.

Jawab soalan dibawah

Latihan 1.Pernyataan manakah yang benar mengenai atom? (A) Nukleus bergerak mengelilingi atom (B) Proton bergerak mengelilingi nukleus (C) Elektron bergerak mengelilingi nukleus

(D) Elektron dan proton berada dalam nukleus
2. Kumpulkan maklumat berkaitan struktur asas suatu atom. Bina satu alat bantu mengajar struktur atom berdasarkan maklumat yang diperolehi.

3.

Takrifkan istilah: (i) pengalir (ii) penebat

1-5

1-6 .4: Projek Penguji Keterusan Litar Bahan kaca getah udara emas karbon perak Pengalir Penebat Bahan kuprum tembikar plastik air kertas kain Pengalir Penebat Jadual 1.4 Gunakan alatan tangan yang bersesuaian Lakukan ujian keterusan bahan dalam Jadual 1.2 menggunakan hasil projek “Penguji keterusan litar” yang telah anda bina.Penguji Keterusan Litar .Bina projek “Penguji keterusan litar” berpandukan litar bergambar dalam Rajah 1.2: Kategori bahan pengalir dan penebat . Tandakan ( √ ) dalam ruangan berkaitan untuk menunjukkan sama ada bahan tersebut pengalir atau penebat bahan ujian prob A prob B 1kΩ Komponen dan bahan yang diperlukan adalah seperti berikut: Bongkah penyambung (5 A) Pemegang bateri 9V Diod pemancar cahaya (LED) Perintang tetap 1kilo ohm Wayar teras tunggal Bateri 9V Pena ujian + LED Rajah 1.

96 X 1018 elektron Cas (Q) = 6. Hubungan tersebut boleh ditulis dalam bentuk persamaan berikut: Cas (Q) Arus = Masa (t) = 4 coulomb I = Q t di mana. Berapakah jumlah cas yang terdapat dalam wayar tersebut? Penyelesaian: Diberi: bilangan elektron ialah 24. Kuantiti elektrik Cas Tenaga elektrik terdiri daripada cas positif yang dibawa oleh proton dan negatif oleh elektron. Contoh: Seutas dawai tembaga mempunyai 24.1. ianya dikatakan neutral. dan bercas negatif jika mempunyai lebih bilangan elektron. I disukat dalam ampere. Satu coulomb cas ialah jumlah cas yang dipunyai oleh 6. Suatu objek dikatakan bercas positif jika mempunyai lebih bilangan proton. Kuantiti cas elektrik (Q) ini disukat dalam unit coulomb (C). Kuantiti cas elektrik yang dibawa oleh satu proton dan satu elektron adalah sama besar.96 x 1018 elektron 1 coulomb ialah 6. Jika 1 coulomb cas mengalir melalui satu titik pada pengalir setiap saat.24 x 1018 proton (atau elektron).24 X 1018 elektron = Arus Arus elektrik (I) disukat dalam unit ampere (A). Jika objek itu mempunyai bilangan proton dan elektron yang sama banyak. Q dalam coulomb dan t dalam saat .96 X 1018 elektron bebas.2 Konsep Asas Elekktrik a. pengalir tersebut membawa arus sebanyak 1 ampere.24 X 10 18 elektron Oleh itu: 24.

Pertalian ketiga-tiga kuantiti ini dinyatakan dalam Hukum Ohm. Kuantiti rintangan (R) disukat dalam unit ohm (Ω). arus elektrik akan mengalir. Pengaliran arus ini disebabkan oleh voltan (V).5 A = Q t Voltan Apabila dua terminal suatu bateri disambungkan oleh pengalir. b.5 C/s 2. merentasi kedua-dua terminal bateri itu. Kejadian ini boleh ditunjukkan dengan menyambung satu mentol kepada kutub positif dan negatif satu bateri melalui wayar kuprum seperti di dalam Rajah 1. Voltan diukur dalam unit volt (V). Penyelesaian Diberi: Q = 75 C dan t = 30 s Cas (Q) Formula: Arus (I) = Masa (t) 75C Oleh itu: Arus = 30s = = 2. Semakin banyak elektron yang boleh dibekal dan diterima oleh terminal bateri tersebut. Rintangan Rintangan ialah suatu ciri bahan pengalir yang menghalang pengaliran arus elektrik di dalamnya. atau beza upaya. Arus akan mengalir melalui wayar Rajah 1. Arus Terus dan Arus Ulang Alik Arus Terus (AT) Arus elektrik ialah suatu pergerakan cas-cas.5 Litar asas arus terus . semakin tinggi voltannya. Satu bahan dikatakan mempunyai nilai rintangan 1 ohm apabila ianya dapat membenarkan arus 1 ampere mengalir dalam litar apabila voltan 1 volt dikenakan kepadanya. Satu terminal akan membekalkan elektron melalui pengalir tersebut manakala terminal yang satu lagi menerimanya.Contoh: Hitung nilai arus yang mengalir dalam satu litar elektrik apabila 75 coulomb cas elektrik melalui titik tertentu selama 30 saat.5. kuantiti rintangan (R) dalam litar tersebut akan menentukan jumlah arus (I) yang mengalir. Bagi satu nilai voltan (V) yang dikenakan pada suatu litar elektrik.

Aliran elektron ini menghasilkan arus elektrik yang dikenali sebagai arus terus (AT). elektron bebas bergerak dari satu atom ke atom lain dalam satu arah seperti yang digambarkan oleh Rajah 1. Dalam keadaan biasa.4 adalah tetap sepanjang masa. Mengikut satu ketentuan lain. Rajah 6menunjukkan keadaan pergerakan ini. Mari kaji kejadian arus terus dengan lebih mendalam.6: Pergerakan elektron secara rawak arah aliran arus + bateri Rajah 1. Rajah 1.4 dan Rajah 1. arus lazim (arus konvensional) mengalir daripada kuitub ke kutub negative. Arus (I) 0 Masa (t) Perhatikan arah aliran arus yang digambarkan dalam Rajah 1.7. Apabila kutub negatif dan positif suatu bateri disambungkan kepada hujung wayar tersebut. elektron bebas dalam wayar pengalir (seperti kuprum) bergerak secara rawak.8 menunjukkan gelombang arus terus melawan masa.7: Aliran Kuantiti arus dalam litar seperti dalam Rajah 1. Keadaan ini menghasilkan gelombang arus terus berbentuk garis lurus. Aliran arus seperti ini dikenali sebagai arus elektron.6 Dalam kedua-dua rajah ini arus mengalir daripada kutub negatif ke kutub positif bateri. Rajah 1.8: Bentuk Gelombang Arus Terus (AT) . Arus yang terhasil daripada bateri ini mengalir dalam satu arah sahaja dan dinamakan arus terus (AT). pergerakan elektron sehala wayar kuprum arah pergerakan elektron Rajah 1.dan filamen mentol menyebabkan mentol menyala.

5 menunjukkan gelombang arus ulang alik. I dan R ini dinyatakan oleh formula berikut: V I = R di mana: I dalam ampere.Arus Ulang Alik (AU) Bekalan elektrik daripada stesen janakuasa ke rumah.10 boleh membantu anda mengingati formula tersebut. sekolah. V dalam volt dan R dalam ohm. Seterusnya. Arus seperti ini dinamakan arus ulang alik (AU). c. Arah aliran arus ini sentiasa bertukar fasa dari positif ke negatif dan sebaliknya berulang-ulang. Perubahan arah aliran arus ulang alik disebabkan oleh perubahan kekutuban punca voltan secara berselang-seli. Rajah 1. Hukum ohm Hukum ini menyatakan bahawa arus (I) yang mengalir melalui satu beban dalam tertutup adalah berkadar terus dengan voltan (V) yang merentasi beban dan berkadar songsang dengan rintangan (R) beban tersebut dengan syarat suhunya tetap.9 menunjukkan bahawa nilai arus meningkat dari sifar ke maksimum pada fasa positif dan kemudian menurun ke sifar. Rajah 1.9 Gelombang Arus Ulang Alik Aktiviti: Buat bacaan lanjutan untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai jenis-jenis gelombang arus ulang alik selain daripada gelombang sinus.10: Segi Tiga VIR . Rajah 1. kilang dan sebagainya mempunyai ciri aliran arus yang berlainan. Bentuk gelombang seperti ini dikenali sebagai gelombang sinus. Contoh Pengiraan: Rajah 1. Arus (I) maksimum positif 0 Masa (t) maksimum negatif Rajah 1. Hubungan V. nilai arus ini akan menuju tahap maksimum pada fasa negatif dan kemudian kembali ke sifar.

5 A Beza upaya yang merentasi suatu beban ialah 12 V dan arus yang mengalir melaluinya ialah 0.Contoh 1: Hitung arus yang mengalir melalui beban 24 Ω jika sebuah bateri 12 V disambung merentasinya. Rintangan (R) = 0. Penyelesaian: Diberi : V = 12V.1.4 A. Sesetengah pelajar mendapati tajuk ini membingungkan kerana banyak perkara yang perlu diberi perhatian dan melibatkan kerja-kerja pengiraan.4 A d. mari pelajari apakah yang dimaksudkan dengan litar elektrik. Arus (I) = 24 Ω = Contoh 2: 0. I = 0. = 30 ohm .4 A V Formula: R = I 12V Oleh itu. anda perlu memahami ciri-ciri litar siri dan selari termasuk yang berkaitan dengan kuantitikuantiti elektrik. Litar Siri dan Selari Dalam tajuk ini anda akan pelajari jenis-jenis litar elektrik dan ciri-ciri penting setiap jenis litar. tajuk ini tidaklah sukar untuk dipelajari. R= 24 Ω V Formula: I = R 12V Oleh itu. Pada hakikatnya. Sebagai permulaan. Sebagai langkah pertama. Formula Hukum Ohm juga akan digunakan dalam tajuk ini. Anda juga akan mempelajari cara menganalisis suatu litar khususnya yang berkaitan dengan tiga kuantiti elektrik yang telah dipelajari dalam Tajuk 3. Kemudian membuat analisis atau pengiraan kuantiti-kuantiti mengikut jenis litar yang terlibat. Berapakah nilai rintangan beban tersebut? Penyelesaian: Diberi: V = 12 V. Langkah seterusnya ialah memahami cara bagaimana sekumpulan beban dalam suatu litar disambung – adakah ianya disambung secara siri atau selari.

wayar. (arus mengalir tanpa melalui beban). mentol. Arus tidak dapat mengalir melalui litar terbuka. suis.11: Litar Terbuka Litar tertutup suis Litar Rajah 1. haba. Satu contoh litar yang asas adalah terdiri daripada sel. Sebab-sebab litar terbuka: (a) suis terbuka (b) wayar terputus (c) beban terbakar (d) sambungan yang longgar Nilai rintangan dalam litar ini adalah infiniti. Contoh beban ialah: * peintang lampu alatan-alatan elektrik sumber elektrik pengalir beban Rajah 1. beban tidak boleh berfungsi. Arus tidak melalui jalan asalnya. Tenaga elektrik dapat dimanfaatkan jika ianya ditukar kepada bentuk tenaga lain seperti tenaga cahaya. Keadaan ini menyebabkan arus pengalir bersentuhan suis sumber elektrik pengalir beban Rajah 1. suis sumber elektrik pengalir beban Rajah 1. kepada satu atau lebih beban dan kembali semula ke sumber bekalan melalui dawai pengalir. dan mentol.Litar elektrik ialah laluan untuk arus mengalir daripada sumber elektrik.13: Litar Pintas .12 dikatakan litar tertutup. Oleh itu. Sekarang mari pelajari istilah-istilah penting berkaitan dengan litar elektrik asas. Sambungan antara sumber elektrik dengan beban* adalah lengkap. bunyi dan sebagainya oleh beban dalam suatu litar. Sumber elektrik mempunyai daya gerak elektrik yang mewujudkan beza upaya merentasi beban supaya arus dapat mengalir dalam litar apabila suis di tutup. Penggunaan tenaga elektrik dalam kehidupan harian adalah bergantung kepada litar elektrik.13). pembesar suara dan sebagainya. Litar terbuka Litar terbuka Rajah 1.12: Litar Tertutup Litar pintas Litar pintas berlaku apabila terdapat sentuhan di antara dua wayar terdedah (Rajah 1. Arus dapat mengalir dalam litar dan beban dapat berfungsi.11 ialah litar yang terputus dan tidak lengkap. Contoh beban ialah perintang. Setiap beban mempunyai rintangan. Anda boleh rujuk Rajah 4 . elemen pemanas.

dan beban atau perintang. Litar pintas sangat merbahaya kerana boleh menyebabkan kerosakan wayar pengalir dan kebakaran. Arus yang terlalu besar boleh meningkatkan suhu wayar. Arus elektrik tidak dapat mengalir dan litar tidak berfungsi jika mana-mana bahagian pada litar terputus atau terbuka. Arus elektrik tidak ada jalan lain kerana semua komponen elektrik disambungkan secara berurutan atau bersiri. Bagi mendapatkan jumlah rintangan dalam litar siri. formula berikut digunakan: Rj = R1 + R2 + R3 + … + Rn Rj ialah jumlah rintangan R2 ialah perintang 2 R1 ialah perintang 1 R3 ialah perintang 3 Contoh: Suis. Ianya terdiri daripada sumber elektrik. dan mentol. Litar elektrik ialah laluan untuk pengaliran arus. suis. S1 IR1 Vj Ij IR2 R1 VR1 Vj R2 VR2 Rajah 1. Litar siri Litar siri adalah susunan litar elektrik dengan hanya satu laluan arus. Rintangan dalam litar siri Jumlah nilai rintangan bagi perintang yang disambung secara siri dalam satu litar adalah jumlah semua rintangan. wayar penyambung.yang mengalir menjadi terlalu besar kerana wayar pengalir mempunyai rintangan yang sangat rendah. Sambungan litar siri membolehkan arus mengalir melalui setiap komponen. wayar. Litar elektrik yang mudah terdiri daripada sel.14: Litar selari . Litar elektrik penting kerana tanpanya tenaga elektrik tidak dapat digunakan dalam kehidupan harian.

terdapat beberapa laluan arus. aliran arus masih boleh mengalir melalui laluan yang lain. arus yang mengalir meningkat. Oleh itu. nilai voltan pada beban adalah sama dengan nilai voltan pada setiap laluan arus. jumlah rintangan dalam litar itu akan berkurangan kerana tendapat lebih laluan arus. In Voltan dalam litar siri Dalam litar siri. Semakin banyak laluan arus. nilai voltan pada setiap perintang akan susut. Arus dalam litar selari Dalam litar selari. arus yang melalui mana-mana bahagian dalam litar adalah sama. Bagi mendapatkan jumlah arus melalui perintang dalam litar siri. Jumlah susutan voltan pada setiap beban itu adalah sama dengan voltan punca bekalan. Litar selari Litar selari adalah sambungan litar elektrik dengan dua atau lebih laluan arus. litar selari digunakan untuk litar elektrik rumah.+ IRn Ij ialah jumlah arus Voltan dalam litar selari Dalam sambungan litar selari. semakin kurang jumlah rintangan. Kadar susutan bergantung kepada nilai rintangan dalam beban tersebut. Kuantiti arus yang mengalir melalui setiap laluan bergantung kepada nilai rintangan pada laluan yang berkenaan.. Jumlah arus dalam litar selari boleh dikira dengan menggunakan formula berikut:: Ij = IR1 + IR2 + …. arus yang mengalir berkurangan tetapi jika rintangan itu rendah. Jika satu laluan terputus. litar siri-selari digunakan di dalam radio. televisyen. Bagi mendapatkan jumlah voltan dalam litar. formula berikut digunakan: Vj = V1 + V2 + V3 + … + Vn Rintangan dalam litar selari Apabila perintang disambung secara selari. Jika rintangan laluan itu tinggi. formula berikut digunakan: IJ = I1 = I2 = I3 ….Arus dalam litar siri Dalam litar siri. Nilai voltan adalah sama pada setiap laluan arus dalam litar selari. dan dalam perusahaan elektrik dan elektronik Bagi mendapatkan jumlah voltan dalam litar selari. formula benikut digunakan: Vj = V1 = V2 = V3 .

R2 = 30 Ω dan Vj = 5V. R2 = 30 Ω dan Vj = 5 V Jumlah rintangan: Formula: 1 = Rj R1 1 + R2 1 + … + Rn 1 Oleh itu. 1 = Rj = 1 + 20 5 1 = 30 1 = 60 12 3 + 60 2 Rj = 12 Ω (ii) Beza upaya dalam litar selari adalah sama: V1 = V2 = Vj Oleh itu. dan IR2 jika R1 = 20 Ω.15. V1 = V2 = 5V .Contoh pengiraan kuantiti-kuantiti elektrik dalam litar selari Berpandukan Rajah 1. tentukan: (i) jumlah rintangan Rj (ii) beza upaya VR1 dan VR2 (iii) jumlah arus Ij arus IR1. Suis. S1 Vj Ij IR1 R1 VR1 IR2 R2 VR2 Vj Rajah 1.15 Litar selari Penyelesaian: Diberi: (i) R1= 20 Ω.

Formula berikut digunakan untuk mendapatkan jumlah rintangan dalam litar selari: i. jumlah arus. Ij = 5 V/12 Ω = 0. Litar siri-selari R2 R1 R3 Rajah 1.16 Litar siri selari Litar siri-selari merupakan gabungan litar siri dengan litar selari dalam satu litar yang sama. Rajah 1. perintang R2 dan R3 bersambung secara selari. arus I1 = 5 V/20 Ω = 0.16 menunjukkan bentuk asas suatu litar siri-selari.25 A Arus I2: Formula: I2 = V2/R2 Oleh itu. Setiap lampu dan alat elektrik dapat dihidupkan dan dimatikan secara berasingan. Kedua-duanya bersambung secara siri pula dengan perintang R1. Kerosakan atau kebakaran sesuatu lampu atau alat elektrik tidak memberi sebarang kesan kepada perkakas yang lain.17 A Kebaikan litar selari (a) (b) (c) (d) Semua lampu menyala dengan kecerahan yang sama terang. arus I2 = 5 V/30 Ω = 0. Rintangan dalam litar siri-selari . Voltan yang melintasi setiap perkakas elektrik adalah sama.42 A Arus I1: Formula: I1 = V1/R1 Oleh itu.(iii) Jumlah arus Ij: Formula: Ij = Vj/Rj Oleh itu. Dalam contoh ini.

bahagikan litar siri-selari itu kepada litar siri dan litar selari. Cari rintangan dalam litar selari dahulu.Rintangan dalam litar siri-selari dikira berdasarkan sambungan yang dibuat. Vj = V1 + V2 + V3 + ………… + Vn 3. Rj = R1 + R2 + R3 + ………… + Rn 4. Beza upaya merentasi setiap perintang 2. Untuk pengiraan. Perbandingan antara litar siri dan litar selari Litar siri 1. 1. R ialah I x R. 4. +In 1/Rj = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + …. Arus yang sama mengalir melalui semua perintang.…. + 1/ Rn Litar siri-selari Litar siri-selari terdiri daripada litar siri dan litar selari yang digabungkan bersama. Litar selari Arus yang mengalir melalui setiap perintang adalah bergantung kepada rintangan masing masing. 2. 3. Kira rintangan dalam litar selari dahulu dan kemudian campurkan nilainya dengan rintangan dalam litar siri. Rajah 17 menunjukkan contoh cara tiga perintang dapat digabungkan dalam litar siri-selari. Ij = 11 + 12 + 13 + ……………. oleh itu 10 ohm + 5 ohm = 15 ohm.. .. Beza upaya yang sama merentasi semua cabang. iaitu jumlah rintangan R2 dan R3 di atas Gunakan formula: 1 = Rj 1 = Rj 1 = Rj Rj 20 20 2 R2 1 + 20 1 + R3 1 1 = 20 / 2 Rj = 10 ohm (b) Kemudian campurkan 10 ohm itu dengan rintangan R1 = 5 ohm.

18(b) Penyelesaian (a) Diberi: R1 = 2Ω. R2 = 2Ω. R3 = 4Ω. Contoh 6: Jika R1= 2Ω. Dalam penyambungan litar. (b) gunakan formula untuk menentukan nilai setara rintangan siri dan rintangan selari (RjA dan RjB). R3 = 4Ω dan R4 = 4Ω Formula: Rj = RjA + RjB 1/RjA = 1/R1 + 1/R2 R1 R2 Rintangan setara: RjA = ----------R1 + R2 2X2 = ----------.18(a) Rajah 1.17 Gabungan tiga perintang dalam litar siri selari Untuk mendapatkan nilai jumlah rintangan setara litar siri-selari. R4 = 4Ω dan R5 = 3Ω hitungkan nilai jumlah rintangan bagi litar Rajah 18(a) dan 18(b).3 Komponen – komponen Asas Sambungan Litar Elektrik Suis 1. R2= 2Ω.(a) (b) Rajah 1. langkah berikut boleh diikuti: (a) kenal pasti kumpulan perintang yang bersiri dan selari. Suis juga digunakan untuk menukar aliran .= 1Ω 2+2 3. Rajah 1.4. suis digunakan untuk menyambung atau memutuskan aliran arus elektrik. (c) gabungkan RjA dan RjB untuk mendapatkan nilai jumlah rintangan Rj.

Untuk mengawal dua litar berlainan pada masa yang sama. Untuk mengawal dua litar yang disambung kepada dua punca berasingan pada masa yang sama. antaranya ialah suis pisau dan suis togol. Terdapat berbagai-bagai suis. Aktiviti 1. Anda dikehendaki memahami konsep aasas elektrik dan menghitung kuantiti arus. Untuk mengawal dua litar yang disambung kepada satu punca. voltan dan rintangan dalam liatar siri dan selari. Contoh suis pisau mengikut kegunaan tertentu adalah seperti berikut: Untuk mengawal hanya satu litar sahaja. Suis disambung secara bersiri kepada beban dalam litar dan dipasang pada wayar hidup. 2. Perbezaan Arus terus Arus ulang alik Sumber Pengaliran arus Bentuk Gelombang Kebaikan . Suis pisau Suis pisau biasanya digunakan untuk penyambungan litar voltan rendah sahaja seperti membuat eksperimen di makmal.arus melalui berbagai-bagai litar. Kuantiti Cas Arus Voltan Rintangan Simbol Unit Aktiviti 2 Senaraikan perbezaan antara arus terus dan arus ulang alik.

Litar buka ialah litar yang tidak lengkap dan terputus.3 Sumber Tenaga Elektrik Selain daripada keperluan asas untuk hidup. Suis digunakan dalam litar untuk menyambung atau meutuskan aliran arus elektrik.) atau beza upaya di antara dua titik dalam unit volt. 7. 2.Arus elektrik tidak dapat mengalir melaluinya. Voltmeter mesti disambungkan secara selari dengan beban. tenaga elektrik juga perlu . Litar selari adalah sambungan litar elektrik yang mempunyai dua atau lebih laluan arus elektrik. Rumusan 1. 3. Litar pintas berlaku apabila arus mengalir secara terus dalam litar tanpa melaui beban atau jalan asalnya. Litar siri selari adalah gabungan litar siri dan litar selari. terangkan cara penyambungan meter pelbagai di dalam litar untuk mengukur voltan. beri satu contoh aktiviti di mana anda mengingkatkan kesedaran unsur keselamatan dalam sebuah bengkel. rintangan dan arus .e. 3. Bagi mencapai keinginan ini. Litar siri selari digunakan dalam kebanyakan perkakas seperti radio dan televisyen. Voltmeter digunakan untuk mengukur daya gerak elektrik (d. Mengikut pengalaman anda. kepada murid. 4. pelbagai barangan termasuk perkakas dan peralatan elektrik dan elektronik telah direkacipta. Perkembangan ini menyebabkan permintaan terhadap tenaga elektrik meningkat dan menjadi semakin penting. (b) Bagaimanakah konsep ini memberi implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran elektrik? Selaku guru KH.Latihan 1. (a) Huraikan kosep struktur atom and hubungannya dengan penebat dan pengalir. Litar pintas sangat berbahaya kerana boleh merosakkan komponen dan menyebabkan kebakaran. Jika satu laluan terputus. Di samping barangan pengguna. Arus yang mengalir dalam litar siri adalah sama pada mana-mana bahagian dalam litar. 2. 1. 8. manusia ingin meningkatkan keselesaan hidup. 5.g. Suis disambung secara bersiri kepaada beban dan dipasang pada wayar hidup. Litar tutup ialah litar yang lengkap dan arus elektrik dapat mengaliur melaluinya. Litar siri aadalah susunan litar elektrik dengan hanya satu laluan arus. 6. aliran arus masih boleh mengalir melalui lauan yang lain. Bincangkan.

tindakan kimia berlaku di dalam sel. Tenaga elektrik boleh dihasilkan daripada beberapa sumber tenaga lain seperti cahaya. Berikut adalah beberapa cara menjana tenaga elektrik Tenaga elektrik dapat dihasilkan melalui proses a. b. d. Terdapat sel kering dan sel basah ii.5 volt. Digunakan untuk alat-alat yang tidak memerlukan tenaga elektrik yang banyak . c. Sel kering Rajah 1. f. Dalam tajuk ini anda akan belajar mengenai pelbagai cara menghasilkan tenaga elektrik. f. Apabila sel kering digunakan. haba. dan kimia. b. a.dalam bidang industri dan perniagaan.19 Sel Kering a. Sel kering boleh didapati dalam berjenis bentuk dan saiz. Voltan sel kering yang biasa ialah 1. Sel basah . d. c. e. e. Tindakan kimia Tindakan Kemagnetan Tindakan Cahaya Tindakan Haba Tindakan Tekanan Tindakan Geseran Tenaga elektrik daripada tindakan kimia I. Jenis arus elektrik sel kering ialah arus terus. Tenaga elektrik untuk kegunaan harian banyak dihasilkan dengan tindakan kimia dan kemagnetan.

g. Arus elektrik boleh dijanakan apabila a. b. boleh dipenuhkan dengan air suling. iii. kelajuan pemotongan di antara pengalir dengan medan magnet ditambah ii.Rajah 20 Sel basah a. b. Bekas sel basah dibuat daripada plastik atau getah. Voltan sel asid plumbum biasa ialah 2 volt. Sel basah dapat menghasilkan tenaga elektrik yang banyak. Roda berpusing di dalam dinamo memutarkan magnet b. d. Bacaan meter tumpat kurang daripada 1. medan magnet bergerak memotong pengalir yang tidak bergerak Arus yang dihasilkan boleh ditambahkan sekiranya a. Plat positif berbilangan ganjil dan plat negatif berbilangan genap. magnet yang lebih kuat digunakan b. Sel asid plumbum ialah sejenis sel basah. Penghasilan arus melalui aruhan ialah prinsip yang digunakan di Dalam sebuah dinamo: Rajah 21 Dinamo basikal a. e. Putaran ini mengaruhkan tenaga elektrik di dalam gelung dawai yang . Apabila paras elektrolit berkurangan. h. Sel basah boleh dicas apabila tenaga elektrik menjadi lemah. c. f. satu pengalir memotong medan magnet yang tidak bergerak b. bilangan lilitan pengalir ditambah c.2 menunjukkan sel itu perlu dicas semula. Tenaga elektrik daripada kemagnetan: i.

natrium. selenium dan kalsium. Rajah 21 Sel Solar a. Alat ini disebut termokupel dan digunakan sebagai termometer untuk menyukat suhu haba dalam relau gas automatik dan oven. Prinsip ini digunakan dalam alat penyala gas. alat pemain piring hitam dan mikrofon. Tenaga elektrik yang dihasilkan seperti ini digunakan di dalam satelit. ii. ii. Tenaga elektrik daripada tekanan i. Tenaga elektrik daripada cahaya i. iii. Arus yang dijanakan oleh dinamo adalah arus ulang alik c. Teras besi meningkatkan lagi arus yang dijanakan d. b. Tenaga elektrik daripada haba: i.dililit di sekeliling teras besi c. ii. Sedikit arus elektrik terhasil apabila cahaya memancar ke atas permukaan bahan tertentu seperti kalium. Sedikit arus elektrik boleh dihasilkan apabila tekanan dikenakan pada sejenis hablur seperti kuartz dan garam Rochelle . Sel solar digunakan untuk menukar cahaya daripada matahari kepada tenaga elektrik. Kuasa elektrik yang dihasilkan bergantung kepada banyaknya tekanan dikenakan ke atas hablur yang terkapit di antara dua plat logam. Sel-sel solar digunakan dalam kalkulator dan kamera. . Arus elektrik boleh dihasilkan oleh dua logam berlainan yang dibelit dan dipanaskan. iv. iii.

Bahan yang menerima elektron itu menjadi cas negatif dan yang menghilangkan elektron menjadi cas positif. iv. Nyatakan perbezaan antara sel primer dan sel sekunder Sel Primer Sel Sekunder . lilin. Apabila dua bahan yang berlainan cas disambungkan. bulu binatang dan nilon digeserkan. elektron berpindah dari satu bahan ke bahan yang lain. kaca. iii. ii. Rajah 22 Tenaga elektrik daripada tekanan Tenaga elektrik daripada geseran: i.23Tenaga elektrik daripada geseran Latihan 1. Pergerakan cas elektrik ini dipanggil elektrik statik.Jangka galvani c. Rajah1. cas elektrik bergerak. Apabila benda-benda tertentu seperti getah keras.

2. pemuat dan pearuh.1 a. diod dan litar bersepadu. Komponen Pasif Perintang Perintang merupakan komponen yang paling biasa terdapat dalam suatu litar elektronik. kegunaan. 4. Ianya tidak memerlukan sebarang input untuk berfungsi. Contoh komponen pasif ialah perintang. anda mungkin kebingungan apabila melihat komponen-komponen yang terdapat pada satu papan litar. Komponen pasif ialah komponen-komponen yang tidak menyumbang kepada gandaan voltan. Apakah tenaga yang terhasil apabila arus mengalir melalui elemen pemanas? Apakah sebuah motor elektrik berputar. dan arus kepada suatu litar. Komponen ini juga boleh menghasilkan tindakan pensuisan dalam suatu litar. 1.4 Komponen Elektronik Sebagai seorang pelajar baru dalam bidang elektrik dan elektronik.4. Anda mungkin tertanya-tanya tentang apakah nama. Terdapat dua jenis perintang: Perintang tetap – perintang yang mempunyai nilai rintangan yang tetap Perintang boleh ubah – perintang yang nilai rintangannya boleh diubah-ubah Rajah 24: Contoh-contoh Perintang . apakah tenaga yang dihasilkannya? Apakah tenaga yang terhasil daripada diod pemancar cahaya? . simbol dan fungsi beberapa komponen elektronik. Kebanyakan komponen jenis ini dibina menggunakan bahan separuh pengalir. Contoh komponen aktif ialah transistor. binaannya dan pelbagai soalan lain mengenai komponenkomponen berbagai-bagai itu. 1. dan arus. Dalam tajuk ini anda akan diperkenalkan dengan jenis. Unit untuk menyukat rintangan ialah ohm (Ω). Komponen-komponen elektronik boleh dikelaskan sebagai komponen pasif dan komponen aktif. Komponen ini melesapkan tenaga elektrik dalam bentuk haba. Komponen aktif pula merupakan komponen yang mempunyai kebolehan an gandaan voltan. Kegunaan utamanya ialah menghadkan aliran arus dalam litar kerana adanya rintangan. Perintang juga digunakan sebagai pembahagi voltan. 3.

Mari kita pelajari cara menterjemah kod warna perintang yang terdiri daripada 4 jalur warna. Nilai perintang tetap dinyatakan dalam bentuk kod warna.25 menerangkan maksud jalur-jalur warna dan nombor yang diwakili oleh setiap warna.1 0.25: Kod Warna Perintang Contoh: Terjemahkan kod warna perintang berikut: hijau 5 hitam kuning 0 104 emas ± 5% . Rajah 1.Contoh perintang tetap dan boleh ubah serta simbol skematiknya ditunjukkan dalam Rajah 1.mewakili nilai pendarab Jalur 4 . Jalur 1 .01 Jalur 4 Had Terima ± 1% ± 2% ±5 ± 10 ± 20 Rajah 1.mewakili had terima Warna Hitam Perang Merah Oren Kuning Hijau Biru Ungu Kelabu Putih Emas Perak Tiada warna Jalur 1 Digit Pertama 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jalur 2 Digit Kedua 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 -1 10 -2 10 0 Jalur 3 Pendarab 1 10 100 1000 10000 100000 1000000 10000000 100000000 1000000000 0.mewakili digit pertama Jalur 2 . 25.mewakili digit kedua Jalur 3 . Suatu perintang tetap jenis karbon biasanya ditandakan dengan 4 atau 5 jalur warna pada badannya.

Pemuat tetap jenis tidak berkutub seperti . Binaan Pemuat Rajah 1. Pemuat jenis ini ada yang berkutub seperti pemuat elektrolitik.27.26: Jenis dan simbol pemuat Pemuat dibina daripada dua plat pengalir yang dipisahkan oleh bahan dielektrik seperti ditunjukkan dalam rajah 1. dan seramik. Bahan dielektrik adalah jenis penebat elektrik seperti udara. mika.Penyelesaian: Berdasarkan Rajah 1. Anda perlu pastikan pemuat berkutub disambung pada kekutupan yang betul. kertas. Pemuat Jenis pemuat Simbol Pemuat merupakan satu komponen pasif yang dapat menyimpan cas elektrik. Jenis Pemuat Rajah 1. Had terima maksimum Had terima minimum = = 500000 + 25000 = = 500000 – 25000 = = 525000 Ω 525 kΩ Ω 475000 Ω 475 kΩ Ω = = (50 X 10000) Ω ± 5% = 500000 ± 5% 500000 X 5% = ± 25000 Ω b. Sebaliknya pemuat membenarkan arus ulang–alik mengalir dalam litar. Jenis dan simbol pemuat ditunjukkan dalam rajah 1. nilai rintangan nilai had terima Maka.26. Ia boleh dicas dan dinyahcas. Pemuat mampu menghalang aliran arus terus apabila ianya dicas sepenuhnya.25: Warna hijau mewakili nombor 5 Warna hitam mewakili nombor 0 Warna kuning mewakili pendarab 104 atau 10000 Warna emas mewakili had terima ± 5% Oleh itu.27: Binaan Komponen kapasitor atau pemuat boleh didapati dalam banyak rupa bentuk dan saiz. Walau bagaimanapun kesemua kapasitor boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu pemuat tetap dan pemuat boleh ubah. Pemuat tetap Pemuat tetap ialah pemuat yang nilai kemuatannya tetap.

Nilai kemuatan sesuatu pemuat dinyatakan pada badan pemuat itu dengan menggunakan salah satu daripada cara berikut: • • • Nilai sebenar dicetak terus pada badan pemuat Nilai dinyatakan menggunakan kod warna Nilai dinyatakan menggunakan kod nombor tiga digit Cara menterjemah nilai pemuat yang dinyatakan dengan kod nombor ditunjukkan dalam contoh berikut: Kod nombor bagi pemuat dalam rajah 28 ialah 102. nilai yang dinyatakan oleh 102 dalam rajah 28 ialah: Rajah 1. Pemuat boleh ubah Pemuat boleh ubah ialah jenis pemuat yang nilai kemuatannya boleh dilaras. mika dan kertas pula boleh disambung tanpa mengambilkira kekutupan sambungannya. Kemuatan Kemampuan sesuatu pemuat untuk menyimpan cas dinyatakan dalam kemuatan.001 mikro Farad. C. jarak di antara dua plat – jika jarak di antara plat bertambah. nilai kemuatan akan berkurangan. Jadi.pemuat seramik. jenis bahan dielektrik – bahan dielektrik yang berbeza mempengaruhi nilai kemuatan sesuatu pemuat Penggunaan pemuat : Jenis Litar Litar Penapis Litar motor Litar penalaan Penggunaan pemuat Mengurangkan voltan riak atau meratakan gelombang untuk mendapatkan voltan malar Pembaik faktor kuasa litar Mengurangkan kesan gangguan hingar kepada alatan lain Menentukan kadaran frekuensi penjana dan frekuensi radio Spesifikasi pemilihan pemuat . Unit bagi kemuatan ialah farad.28: Kod nombor 10 X 102 = 1000 piko Farad = 10 nano Farad = 0. F. Dua digit pertama kod ini adalah nombor asas dan digit ketiga ialah pendarab. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kemuatan sesuatu pemuat ialah: • • • luas permukaan plat – jika luas permukaan plat bertambah. Nilai kemuatan dapat diubah sama ada dengan melaraskan luas permukaan plat yang berkesan atau jarak antara plat. nilai kemuatan juga bertambah.

Pearuh menentang arus ulang-alik. XL. Rajah 13 menunjukkan diod simpang dan simbol skematiknya. Nilai kearuhan sesuatu pearuh disukat dalam unit Henry.29: Simbol skematik jenis-jenis pearuh 1. Pearuh / Gelung / Induktor Pearuh dibina daripada dawai pengalir yang dililit dalam bentuk gegelung. Bahagian katod ditandakan dengan satu gelang yang tercetak berhampiran Rajah 1. Penentangan ini dinamakan regangan induktif.2 Komponen Aktif Diod • • • • Diod ialah komponen yang membenarkan arus elektrik mengalir dalam satu arah. Bahagian diod yang dibina daripada bahan jenis-P dinamakan anod (+) sementara bahagian bahan jenis-N dinamakan katod (-). H.30: Diod simpang dan simbol skematik • dengannya. Kebanyakan pearuh mempunyai rintangan yang rendah. Cantuman ini menghasilkan diod simpang. Diod dibina dengan mencantumkan bahan semikonduktor jenis-P dan jenis-N.Semasa memilih sesuatu pemuat untuk menyediakan sesuatu projek elektronik. Teras udara Teras ferit Teras besi Pearuh boleh ubah Pearuh praset Rajah 1. . Satu fungsi penting diod simpang ialah menukarkan arus ulang alik kepada arus terus.29 menunjukkan simbol skematik pelbagai jenis pearuh. Rajah 1. spesifikasi berikut perlu diberi perhatian: Spesifikasi Nilai kemuatan Had terima pemuat Voltan kerja Keterangan Nilai kemuatan dinyatakan samada dengan menggunakan kod tercetak atau kod warna pada badan pemuat Had terima menunjukkan kejituan julat nilai sebenar pemuat iaitu nilai kemuatan minimum dan maksimum Voltan kendalian maksimum yang mampu diterima oleh pemuat sebelum pecah tebat dielektrik dilampaui. Ianya biasa digunakan untuk menghasilkan voltan aruhan.4.

LED beroperasi pada voltan rendah (sekitar 1.5V). LED membenarkan arus elektrik mengalir sehala.• Diod mengalirkan arus apabila dipincang hadapan dan menghalang aliran arus apabila mendapat pincang balikan. b.BJT • • • dicipta pada 1948 membuka era baru dalam bidang elektronik sumbangan transistor kepada bidang elektronik: litar menjadi lebih kecil litar beroperasi tanpa kuasa pemanas – menjimatkan tenaga menggandakan isyarat dengan sumber voltan rendah peralatan elektronik lebih tahan lasak Binaan dan Simbol transistor BJT Terdapat dua jenis transistor BJT • . LED biasa digunakan sebagai penunjuk. Rajah 32: Bentuk fizikal dan simbol skematik LED • Ada tiga cara untuk menentukan kaki LED: a. dan yang jauh adalah anod. Kaki yang hampir dengan permukaan rata adalah katod. Bagi LED yang baru. Rajah 1. Lihat rajah 31 pincang hadapan pincang balikan Rajah 31 Cara memincang diod Diod pemancar cahaya (LED) • • • • • • Diod pemancar cahaya (LED) adalah satu jenis diod yang dapat memancarkan cahaya apabila mendapat punca voltan positif pada anod dan negatif pada katod.32 menunjukkan bentuk fizikal dan simbol skematik LED. c. kaki anod lebih panjang dari kaki katod Hujung kaki berbentuk bendera (di dalam badan LED) adalah katod Transistor (Simpang DwikKutub) . Perintang perlu disambung secara siri kepadanya untuk mengelakkan arus berlebihan mengalir melaluinya.

satu lapisan nipis bahan separa pengalir jenis-P diapit oleh bahan separa pengalir jenis-N Kaji binaan serta simbol skematik kedua-dua jenis transistor dalam rajah 33 dasar dasar pengeluar pengeluar Simbol Struktur transistor PNP Simbol Struktur transistor NPN Rajah 1.PNP --. (Kesilapan semasa membuat sambungan ini akan menyebabkan transistor rosak atau tidak berfungsi).pincang balikan Memincang Transistor NPN • Cara memincang transistor NPN dengan betul ditunjukkan dalam rajah 1. .satu lapisan nipis bahan separa pengalir jenis-N diapit oleh bahan separa pengalir jenis-P NPN --.33: Struktur asas dan simbol skematik transistor • • setiap bahan separa pengalir ini disambungkan dengan kaki (pin) nama dan fungsi kaki transistor adalah seperti dalam jadual 1: Nama Kaki tapak (base – B) pengeluar (emitter – E) pemungut (collector – C) Fungsi mengawal arus pemungut membekalkan cas-cas kepada pemungut mengumpulkan cas daripada pengeluar Jadual 1: Nama dan fungsi kaki transistor BJT • Memincang Transistor ► pengeluar dan dasar --.33.pincang hadapan ► pemungut dan pengeluar --. Beri perhatian khusus kepada kekutupan punca bekalan yang disambung kepada setiap kaki transistor.

arus pemungut (IC) dan arus pengeluar (IE). Apabila transistor dapat punca bekalan voltan yang betul (seperti dalam rajah 34).E C B VCE pincang hadapan pincang balikan Rajah 1. IB dan 95 .5% arus IE mengalir ke tapak menjadi arus tapak. IB dan IC ialah IE = IB + IC . Sebahagian kecil daripada elektron ini diresap oleh lohong di dalam tapak manakala majoriti elektron di tarik masuk ke dalam pemungut kerana kesan tarikan cas positif punca bekalan VCE.99% arus IE mengalir ke pemungut menjadi arus pemungut. proses berikut akan berlaku: Elektron dari sumber bekalan VBE akan menolak elektron pada pengeluar ke arah simpang. Pertalian matematik bagi IE. IC.34: Cara memincang transistor NPN Kendalian transistor NPN apabila dipincang dengan betul dapat diterangkan seperti berikut: Lapisan tapak sangat nipis (0. Sejumlah 1 .0025 cm) dan mempunyai sedikit sahaja lohong Lapisan pengeluar dan pemungut lebih tebal dan mempunyai lebih banyak elektron. Pergerakan elektron ini menghasilkan aliran arus tapak (IB).

arus pemungut (IC) dan arus pengeluar (IE). perhatikan bahawa: arus dalaman transistor melibatkan pengaliran lohong arus luaran transistor melibatkan pengaliran elektron Fungsi Transistor Transistor berfungsi sebagai suis elektronik Komponen ini juga berfungsi sebagai penguat untuk menggandakan arus.35: Cara memincang transistor PNP Apabila transistor dapat punca bekalan voltan yang betul (seperti dalam rajah 1.35 Beri perhatian khusus kepada kekutupan punca bekalan yang disambung kepada setiap kaki transistor. voltan atau kuasa . Kaki pengeluar (E) disambung kepada punca bekalan positif VBE. E C arus lohong B pincang hadapan pincang balikan Rajah1. Manakala majoriti lohong di simpang di tarik masuk ke dalam pemungut kerana kesan tarikan cas negatif punca bekalan VCE. Sebahagian kecil daripada lohong bergerak ke punca bateri VBE melalui tapak. (Kesilapan semasa membuat sambungan ini akan menyebabkan transistor rosak atau tidak berfungsi).35). proses berikut akan berlaku: Lohong pada pengeluar ditolak ke arah simpang oleh sumber bekalan VBE. pemungut (C) disambung kepada punca bekalan negatif VCE.Memincang Transistor PNP cara memincang transistor PNP dengan betul ditunjukkan dalam rajah 1. Pergerakan lohong ini menghasilkan aliran arus tapak (IB). • Merujuk kepada rajah 35.

Ketika ini transistor beroperasi dan menyebabkan arus besar mengalir dalam litar output. Aliran arus output menyebabkan lampu menyala dan transistor bertindak sebagai suis tutup.Transistor sebagai suis • Rajah 1.37: Taransistor sebagai penguat .37 menunjukkan contoh litar transistor yang berfungsi sebagai penguat. Apabila suis S1 ditutup. Rajah 1.36: Transistor sebagai suis Apabila suis S1 terbuka. tiada output dari transistor dihasilkan dan lampu dalam litar output tidak menyala.36 menunjukkan contoh litar transistor yang berfungsi sebagai suis. simpang pengeluar-pemungut mempunyai rintangan yang sangat tinggi dan menyebabkan transistor berada dalam keadaan tidak beroperasi. Keadaan ini menyebabkan arus yang mengalir dari pengeluar ke pemungut menjadi terlalu kecil. arus dapat mengalir dalam litar input dan menyebabkan rintangan simpang pengeluar-pemungut berkurangan. Kesannya. Kesimpulannya: Transistor akan off jika tapak-pengeluar tidak dipincang hadapan Voltan yang mengawal arus tapak menentukan nilai arus output Transistor sebagai penguat (amplifier) Rajah 1. Rajah 1.

Isyarat input a.). IC boleh dikelaskan dengan berbagai cara (seperti bentuk pakej.u. Pemproses mikro adalah satu jenis IC yang sangat besar dari segi bilangan komponen yand ada di dalamnya.litar pensuisan 'on' atau 'off' Contoh pakej IC ditunjukkan dalam rajah 1. sebesar 0. VLSI. Isyarat output yang dihasilkan adalah sebanyak 3V p-p (disukat menggunakan osiloskop). Gandaan voltan.LSI. IC juga boleh dikategorikan sebagai: ▪ ▪ • • IC analog .38: Contoh pakej IC Rajah 1. AV a.02V p-p dikenakan kepada tapak transistor Q1. Litar Bersepadu (IC) • • • • Litar bersepadu ialah komponen yang mengandungi transistor perintang. (Contoh: IC Pentium III mengandungi 6 juta transistor di dalamnya). bilangan komponen .38.02V p-p 150 Ini bermakna transistor Q1 mempunyai faktor penguatan sebanyak 150 kali ganda.u. dsb.39 Fungsi pin dan simbol skematik IC 555 . diod yang disepadukan menjadi sekeping cip.seperti amplifier radio IC digital . kapasitor. Rajah 39 pula menunjukkan fungsi pin IC 555 dan simbol skematiknya. Rajah 1. yang diperolehi dari litar tersebut ialah : AV = = = (V keluar) /(V masuk) 3V p-p/0.

40: Bongkah penyambung. Kelebihan menggunakan bongkah penyambung dalam pemasangan projek ialah pemasangan komponen boleh diubah-ubah dengan mudah. Rajah 1.Bahan Bongkah Penyambung • • • Bongkah penyambung (rajah 1. . Alat tangan yang diperlukan untuk memasang komponen kepada bongkah penyambung ialah pemutar skru mata rata bersaiz kecil atau pena ujian sahaja.40) digunakan untuk menyambung dawai dan komponen elektronik dalam pemasangan projek.

Saiz perintang menunjukkan kadar kuasa maksimum yang boleh diterima oleh perintang. Jumlah rintangan dalam litar selari adalah lebih kecil daripada nilai rintangan yang terkecil dalam litar tersebut. Perintang yan mempunyai kestabilan tinggi dapat mengekalkan rintangan dengan perubahan suhu dan jangka hayat. 3. Nilai rintangan bagi sesuatu perintang bergantung kepada kod warna perintang dan juga kod tercetak. 2. Had terima menunjukkan nilai minimum dan maksimum bagi perintang. Jumlah rintangan dalam litar siri adalah hasil tambah setiap rintangan dalam litar tersebut. 4. . 5.Rumusan 1. 6.

Dalam tajuk ini anda akan mempelajari caracara bagaimana simbol-simbol tersebut dapat disatukan untuk menghasilkan lukisan litar.5 Penyambungan. UNIT BEKALAN KUASA menukarkan bekalan voltan arus ulang alik kepada voltan arus terus yang diperlukan oleh sistem tersebut. isyarat-isyarat masukan beraras rendah daripada mikrofon diadun oleh PENGADUN AUDIO. Rajah blok juga memudahkan kerja-kerja mengesan kerosakan. a. maka bahagian yang mungkin rosak ialah sama ada penguat kuasa atau pembesar suara. Sesuatu blok disambung antara satu sama lain menggunakan garisangarisan anak panah untuk menunjukkan arah aliran isyarat atau pertalian di antara blok-blok.4 anda telah mempelajari jenis. jika tiada isyarat keluaran daripada pembesar suara sedangkan isyarat keluaran daripada pengadun dapat dikesan. rajah litar bergambar.41: Rajah Blok Sistem Penguat Kuasa Audio Penguat kuasa audio pembesar suara Dalam rajah 1.1. Setiap blok litar atau peringkat dilabelkan berdasarkan fungsinya. Dengan demikian. rajah litar skematik dan rajah papan litar bercetak (PCB). Pemasangan dan Pengujian Projek Dalam Tajuk 1. Rajah 41 menunjukkan contoh rajah blok satu sistem audio. simbol skematik dan kegunaan komponen-komponen elektronik. Ianya juga menunjukkan pertalian di antara peringkat-peringkat dalam suatu sistem elektronik. Lukisan Litar Rajah Blok Rajah ini terbina daripada blok-blok berlabel yang mewakili suatu litar atau peringkat. Isyarat yang dikeluarkan oleh pengadun (masih beraras rendah) ini kemudian dimasukkan pula kepada PENGUAT KUASA AUDIO. Contonya. hanya bahagian penguat kuasa atau pembesar suara sahaja yang perlu dibaiki. Rajah blok amat berguna untuk menerangkan sesuatu sistem yang kompleks dengan mudah. sumber bekalan AU Unit bekalan kuasa mikrofon 1 Pengadun audio mikrofon 2 Rajah 1. .41. Lukisan litar yang akan dipelajari ialah rajah blok. Penguat ini mengeluarkan isyarat beraras tinggi yang dapat membunyikan pembesar suara.

Rajah ini membolehkan kebanyakan orang memahami suatu litar dengan mudah kerana kurang berbentuk teknikal. Rajah Litar Skematik Apabila sesuatu projek menjadi semakin besar. litarnya akan menjadi semakin kompleks. Rajah litar skematik lebih sesuai digunakan untuk mempersembahkan suatu litar yang besar atau kompleks. pertalian di antara komponen-komponen semakin sukar dilihat. rajah litar skematik kelihatan membingungkan. Rajah ini membolehkan suatu litar besar dilukis dengan kemas dan dimuatkan dalam ruangan yang lebih kecil. Rajah 1. Label ini penting untuk pengenalan komponen. Oleh itu. rajah litar bergambar tidak sesuai digunakan untuk Rajah 1. Bilangan dan jenis komponen yang terlibat juga bertambah banyak dan berbagai-bagai. Ianya juga sesuai digunakan untuk membina projek elektronik yang kecil dan mudah. Jika litar kompleks dilukis menggunakan rajah litar bergambar. Rajah 1.42 Rajah Litar Bergambar susun atur fizikal sebenar sesuatu litar. rajah ini tidak jauh bezanya dengan peta jalan kerana kedua-duanya dilukis menggunakan simbol-simbol. Tambahan pula.Rajah Litar Bergambar Binaan sesuatu sistem elektronik boleh dipersembahkan dengan menggunakan rajah litar bergambar. Dalam rajah ini komponen-komponen dilukiskan menyerupai bentuk fizikalnya yang sebenar.43 menunjukkan rajah litar skematik bagi projek dalam rajah 1. Selain daripada simbol.42 Bagi orang yang tiada latar belakang elektronik.43: Rajah Litar Skematik mempersembahkannya. ruang yang diperlukan untuk melukisnya lebih besar.42 menunjukkan rajah litar bergambar suatu projek yang di pasang menggunakan bongkah penyambung. Jangan bimbang dengan keadaan ini kerana anda sudah mengenali simbol beberapa komponen elektronik dalam tajuk-tajuk yang lalu. Garisan-garisan digunakan untuk menunjukkan sambungan di antara komponen-komponen. Anda hanya perlu perbanyakkan latihan. . Biasanya satu rajah litar skematik disertakan dengan senarai komponen yang mengandungi maklumat penting mengenai sesuatu komponen. Ciri penting rajah ini ialah ianya menunjukkan Rajah 1. Rajah ini sesuai digunakan oleh orang yang baru menceburi bidang elektronik. Lukisan rajah litar skematik menggunakan simbol skematik piawai untuk mewakili sesuatu komponen tertentu. Sebenarnya. kesabaran dan ketelitian. komponenkomponen juga dilabelkan dengan huruf-huruf (seringkali berserta nombor) tertentu.

Dengan cara ini. Kaedah yang ekonomik jika litar yang sama hendak dihasilkan dengan banyak. Kedudukannya juga dilabelkan dengan label huruf (bernombor) untuk mengelakkan kesilapan semasa memasang komponen. Rajah 1. Kerja penting semasa melukis rajah litar jenis ini ialah menentukan susun atur komponen-komponen yang akan dipasang serta melakar balapan kuprum yang menyambungkannya. Rajah 1. Saiz sebenar sesuatu komponen perlu diberi perhatian semasa melukis rajah papan litar bercetak. (Papan litar bercetak seringkali dipanggil PCB singkatan bagi Printed Circuit Board). saiz dan ruang yang diperlukan oleh sesuatu litar yang hendak dipasang kerana saiz. Rajah Papan Litar Bercetak Peralatan elektronik komersial biasanya dipasang menggunakan papan litar bercetak. Kedudukan suatu komponen di atas papan litar bercetak boleh ditunjukkan dengan lukisan bentuk fizikal komponen berkenaan atau simbol skematiknya. Pembinaan litar boleh dijalankan dengan cepat – cuma perlu letakkan komponen di tempat yang disediakan dan pateri. 4. susun atur fizikal komponen-komponen yang bakal dipasang 2. 5. Binaan litar biasanya kecil kerana kurangnya penggunaan wayar-wayar penyambung. . kefahaman anda terhadap sesuatu litar juga akan menjadi lebih mudah. Pastikan anda melakar satu lubang untuk setiap pin (kaki) komponen. Kesilapan semasa memasang litar dikurangkan kerana pendawaian dan susunan komponen telah ditentukan lebih awal. anda perlu menguasai kemahiran menterjemah rajah litar skematik kepada rajah litar bergambar dan sebaliknya.44menunjukkan satu contoh projek elektronik yang dipasang menggunakan papan litar bercetak.44: Papan Litar Bercetak 1.Rajah skematik tidak memberi gambaran sebenar tentang perkara berikut: 1. Ciri ini menyebabkan penjimatan ruang. Ciri utama PCB ialah penggunaan balapan kuprum ‘tercetak’ menggantikan kebanyakan wayar-wayar penyambung komponen-komponen. Beberapa kebaikan PCB: Rajah 1.45 menunjukkan bagaimana suatu rajah papan litar bercetak disediakan berdasarkan rajah litar skematik. Pemasangan litar lebih kemas dan komponennya tersusun rapi 3. bentuk dan warna suatu komponen adalah berbeza-beza walaupun saiz simbolnya sama Bagi tujuan pembelajaran dan sebab-sebab yang lebih praktikal. 2.

(Larutan ferik klorida disediakan dengan melarutkan 250g hablur ferik klorida dalam 1 liter air). Cuci bod kuprum dengan air dan keringkan bod. 7. Langkah-langkah mencetak papan litar bercetak adalah seperti berikut: 1. . Dapatkan sekeping bod berlapik kuprum untuk cetakan PCB. 4. Tebuk lubang pada lubang pandu menggunakan gerudi mini berdiameter 1mm.Rajah 1. Berhenti menunar apabila semua bahagian kuprum yang tidak dikehendaki telah dikakis. 5. Langkah selanjutnya selepas rajah litar berkaitan disediakan ialah pemasangan dan penyambungan. Uji keterusan balapan dengan menggunakan meter pelbagai. Pindahkan rajah papan litar bercetak yang telah disediakan ke permukaan kuprum. Buat lubang pandu pada setiap tempat untuk memasukkan kaki komponen. Surih semula rajah yang telah dipindahkan ke atas permukaan kuprum dengan pen berdakwat kalis bahan kakis. 2. Punarkan permukaan kuprum dengan merendamkannya dalam larutan ferik klorida. Bersihkan permukaan kuprum dengan bahan penggilap logam atau atau berus keluli yang halus. 3.45 Rajah Papan Litar Bercetak Hasil lukisan rajah litar bercetak ini dipindahkan ke atas bod berlapik kuprum nipis untuk dicetak. 6. Saiz lukisan rajah ini biasanya sama dengan saiz sebenar papan litar bercetak yang akan dihasilkan. Bersihkan dakwat kalis bahan kakis dengan bahan pelarut yang sesuai (seperti thinner) 9. 8.

46 . latihan. Sesetengah cara melibatkan penggunaan bahan dan alatan yang murah dan mudah diperolehi.48. ujian dan kajian makmal. Pemasangan sementara melibatkan kerja pemasangan yang berubah-ubah serta pengujian dan pembaikan yang kerap. Komponen-komponen boleh digunakan berulang-kali untuk beberapa projek yang berlainan. Ada pula cara yang memerlukan peralatan dan kemahiran yang khusus. Pemasangan jenis kekal pula digunakan untuk membina projek yang telah mantap reka bentuknya dan biasanya melibatkan pematerian. Cuba anda kaji beberapa cara pemasangan projek yang biasa digunakan dalam penghasilan sesuatu projek elektronik seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. Penyambungan dan pemasangan Menghasilkan Projek Elektronik Penghasilan projek elektronik boleh dilakukan dengan berbagai cara menyambung dan memasang komponen-komponen elektronik. Pemasangan Projek Menggunakan Bongkah Kayu Berskru Atau Paku Rajah 1. Dalam tajuk ini anda akan pelajari cara pemasangan projek elektronik.46 dan Rajah 1. Pemasangan ini selalunya digunakan dalam kerja-kerja seperti mereka bentuk litar.48: Pemasangan Projek Menggunakan Verobod .47 hingga Rajah 1.47: Pemasangan Projek Menggunakan Bongkah Penyambung Rajah 1.b. Komponen-komponen sesuatu projek boleh dipasang secara sementara atau kekal. Rajah 1.

Anda perlu melakukan kerja pengujian litar. 2. . Rajah ini perlu disesuaikan dengan cara pemasangan yang dipilih. Sambungan yang salah bukan sahaja mengakibatkan litar itu tidak berfungsi bahkan boleh merosakkan komponen itu. Sambungan yang longgar menyebabkan litar terbuka dan projek akan gagal berfungsi. Komponen-komponen yang berkutub (seperti pemuat elektrolit. 5. Ambil satu komponen pada satu-satu masa dan susunkan mengikut kedudukan yang ditunjukkan dalam rajah litar yang dirujuk.IC) hendaklah disusun terlebih dahulu. 6. goyangkan badan komponen untuk memastikan sambungan itu mantap. 4. Beri perhatian kepada nilai dan jenis komponen yang diperlukan. Setiap kali suatu komponen dipasang. Kaki positif mestilah disambungkan ke punca voltan positif dan kaki negatif kepada punca voltan negatif. diod pemancar cahaya dan buzer piezo) di sambungkan mengikut kutubnya. Jika perlu. pastikan kaki komponen itu disambung dengan mantap. penerus terkawal silikon (silicone controlled rectifier – SCR dan litar bersepadu . Komponen lain yang berkaitan dengannya hendaklah disambungkan ke bahagian yang betul. Kaji susun atur komponen yang terbabit berdasarkan rajah litar yang disediakan. Dapatkan bahan yang diperlukan berdasarkan kepada cara penyambungan yang dipilih serta komponen-komponen seperti yang dinyatakan dalam rajah litar dan senarai komponen yang disertakan. Sambungan yang salah boleh merosakkan komponen. Anda perlu mengetahui cara-cara menalpasti kedudukan kaki komponen tersebut. Jika perlu. Uji semua komponen untuk memastikan ianya berkeadaan baik sebelum di pasang. 3. Perkaraperkara berikut perlu diberi perhatian semasa meyusun komponen di peringkat memasang (dan juga semasa melukis rajah litar): a. ubahsuaikan susun atur komponen dengan melukis semula rajah litar. Komponen-komponen berkaki tiga atau lebih (seperti transistor. Langkah ini dapat mengelakkan kesukaran semasa menyiapkan projek. Setelah sesuatu projek siap dipasang dan disemak jangan tergesa-gesa untuk mengenakan sumber voltan. semak semula susun atur komponen berdasarkan rajah litar. Setelah semua komponen dipasang.Susun Atur Komponen Pemasangan projek elektronik melibatkan langkah-langkah kerja berikut: 1. Anda perlu merancang susun atur komponenkomponen dengan teliti sejak dari peringkat awal pembinaan sesuatu projek. b.

kegagalan untuk sesuatu projek berfungsi sentiasa sedia menanti.49 Timah Pateri Apabila melebur (pada suhu sekitar 370oC). Hujung bit pemanas – bermuncung tajam atau rencung di satu sisi 3. Timah pateri boleh didapati dalam beberapa saiz mengikut diameter. Alat ini diletakkan pada pemegang khas yang disertakan dengan sejenis span apabila digunakan. Alat pemateri digunakan untuk meleburkan timah pateri.50 menunjukkan satu contoh alat pemateri elektrik yang sering digunakan dalam kerja elektrik dan elektronik. berusahalah untuk menguasai kemahiran memateri dengan baik.Pematerian Kerja memateri melibatkan penggunaan alat dan penguasaan kemahiran tertentu. Elakkan timah pateri lebur daripada terkena sambungan lain kerana ianya boleh menyebabkan litar pintas. Kadar kuasa – 20 hingga 40 watt 2. Timah pateri ialah satu aloi yang terdiri daripada campuran timah dan plumbum pada kadar 60:40 (iaitu 60% timah dan 40% plumbum). Kebolehan untuk menukar ganti bit apabila perlu Rajah 1. timah pateri bertukar menjadi cecair yang kemudiannya melekatkan bahagian-bahagian logam yang hendak dicantum. Timah pateri yang baik mengandungi bahan lakur atau fluks di bahagian tengahnya. Tetapi jika pematerian tidak dilakukan dengan sempurna. Fungsi bahan ini ialah: membantu mengalirkan timah pateri lebur mengelakkan pengoksidaan berlaku ketika kerja memateri mengasingkan lapisan oksida pada tempat yang dipateri Rajah 1. Oleh itu. Kerja ini tidaklah begitu sukar untuk dilakukan. Beri perhatian khusus kepada perkara-perkara berikut semasa memilih alat pateri: 1.50 Alat Pemateri dan Pemegang . Rajah 49 menunjukkan contoh timah pateri berserta bahan lakur. Rajah 1.

membentuk dan menyerap haba semasa memateri memotong dawai elektrik Rajah 1. Buat persediaan berikut: .51: Teknik Memateri Rajah 1.52 Hasil Pematerian Langkah-langkah memateri: 1.timah pateri disediakan secukupnya . Dapatkan hasil pematerian yang baik seperti dalam Rajah 1. Beberapa alat tangan yang sering digunakan adalah seperti dalam Rajah 1.53 dan kegunaannya adalah seperti berikut: Playar Muncung Tirus memegang benda kerja kecil. 5. Di samping alat kelengkapan pematerian.52 untuk mendapat sambungan yang baik.span telah lembabkan dengan air . 3.Rajah 1.kaki komponen yang hendak dipateri digosok sedikit dengan kertas las 2. Panaskan kaki komponen dan balapan kuprum dengan hujung bit secara serentak kira-kira 2 hingga 3 saat. Amalan tabiat kerja yang baik bukan sahaja dapat mengelakkan kecederaan semasa bekerja tetapi juga dapat memastikan alatan tersebut sentiasa berada dalam keadaan baik untuk satu tempoh yang lama. Kenakan timah pateri pada kaki komponen yang telah dipanaskan dan biarkan timah melebur (Lihat Rajah 51) 4. anda juga perlu mengenali dan menggunakan beberapa alat tangan lain dengan cara yang selamat dan betul. Alihkan timah pateri dan kemudian alat pemateri.53 : Alat Tangan Pemotong sisi memotong dawai elektrik dan kaki komponen .alat pemateri dipanaskan secukupnya .

Penjalur Wayar Spring menanggalkan penebat dawai elektrik Pemutar Skru melonggar dan mengetatkan skru dua jenis pemutar skru yang lazim digunakan ialah pemutar skru mata rata dan pemutar skru philip Penyedut Timah Pateri menyedut timah pateri yang hendak ditanggalkan daripada bod litar setelah lebur (digunakan serentak dengan alat pemateri) Beberapa lagi alat tangan lain mungkin diperlukan dalam kerja elektrik dan elektronik. Pada masa yang sama. Pemeriksaan Visual Semasa membuat pemeriksaan visual. Terdapat dua ujian yang perlu dilakukan iaitu ujian keterusan dan ujian kefungsian. Ujian Keterusan Ujian ini dilakukan untuk memastikan sambungan-sambungan yang dibuat mempunyai keterusan. tanda-tanda tertentu yang mungkin menyebabkan litar pintas dan litar terbuka dikesan melalui pemeriksaan dengan mata kasar. ujian ini juga dilakukan untuk mengesan keadaan litar terbuka dan litar pintas. Sila dapatkan maklumat lanjut mengenai alatan ini daripada bahan rujukan lain. Antara tanda-tanda yang perlu diperhatikan dan kesannya adalah seperti berikut: . Pengujian Litar Pengujian litar perlu dilakukan setelah pemasangan disemak. Ujian keterusan boleh dilakukan dengan dua cara: a. Langkah ini perlu dilakukan sebelum bekalan sumber voltan dikenakan kepada projek yang siap dipasang.

Keadaan ini menyebabkan projek gagal berfungsi. Kejadian litar pintas pula bukan sahaja menyebabkan projek gagal berfungsi tetapi juga b. pemeriksaan selanjutnya perlu dilakukan dengan menggunakan alat pengujian tertentu. Jika bacaannya sifar. Sentuhkan prob negatif dan positif kepada setiap punca penyambung bateri dan perhatikan bacaan nilai rintangan keseluruhan litar yang ditunjukkan oleh meter ohm. arus elektrik tidak dapat mengalir ke dalam bahagianbahagian tertentu litar seperti yang sepatutnya. Setkan meter pelbagai kepada fungsi meter ohm. pilih julat yang paling rendah dan buat pelarasan sifar (0 ohm).Tanda-tanda visual Sambungan kaki komponen longgar Kesan Kerosakan fizikal pada komponen yang dipasang Litar terbuka (seperti tanda hangus pada perintang tetap) Kaki komponen yang terdedah bersentuhan satu sama lain Timah pateri yang melimpah melepasi balapan lain Timah pateri menyambungkan dua komponen yang tidak sepatutnya bersambung Litar terbuka atau Komponen berkutub disambung dengan kekutuban litar pintas atau yang salah kerosakan komponen Apabila litar terbuka. 2. Langkah-langkah berikut perlu dilakukan dalam ujian jenis ini: 1. Oleh yang demikian. projek mempunyai litar pintas dan jika bacaannya infiniti. Satu daripada tujuan pemeriksaan ini ialah untuk memastikan bahawa jumlah rintangan keseluruhan litar yang dipasang tidak sifar atau infiniti. ubah kedudukan tuil suis beberapa kali sambil memerhatikan kedudukan jarum penunjuk meter. Meter pelbagai adalah satu alat pengujian yang paling biasa digunakan dalam pemeriksaan ini. Litar pintas . Pemeriksaan Menggunakan Alat Ujian Pemeriksaan visual tidak dapat mengesan beberapa keadaan tertentu pada sesuatu litar. Anda perlu menukar julat satu tahap lebih tinggi jika disyaki bahawa nilai rintangan keseluruhan litar melebihi bacaan maksimum yang boleh diukur oleh meter pada julat yang dipilih. Jika projek dipasang dengan suis. projek mempunyai litar terbuka. Perhatikan nilai rintangan yang ditunjuk oleh jarum penunjuk. Pastikan nilai rintangan yang ditunjukkan oleh meter itu tidak sifar atau infiniti.

litar terbuka atau kerosakan fizikal komponen dibaiki. pilih julat yang paling rendah dan buat pelarasan sifar (0 ohm). ada kalanya pemeriksaan secara visual tidak dapat mengesan dua balapan kuprum bersebelahan yang pintas (kerana limpahan timah pateri yang terlalu kecil).3. 8. Terbalikkan kutub prob dan ulangi langkah 2. Bacaan meter ohm sepatutnya menunjukkan bacaan infiniti (kecuali jika balapan bersebelahan memang sengaja disambung menggunakan wayar pelompat). 5. Setelah kedua-dua ujian keterusan telah dilakukan dan semua masalah litar pintas. Jika bacaan sifar ohm diperolehi. anda perlu pastikan perkara-perkara berikut sebelum menyambung bekalan voltan kepada projek: 4. 7. 6. Jika projek dipasang menggunakan verobod. Wayar merah adalah wayar positif (+) manakala wayar hitam adalah wayar negatif (-). Ulangi langkah 2 untuk memastikan masalah litar pitas telah diatasi. . Wayar-wayar penyambung bateri telah disambungkan mengikut punca yang betul. . barulah projek tersebut boleh dikenakan punca voltan. Sentuhkan satu prob pada satu balapan dan prob yang satu lagi pada balapan bersebelahan. Walau bagaimanapun. Voltan yang lebih tinggi boleh merosakkan komponen manakala voltan yang rendah tidak akan memberi kesan yang memuaskan. Projek yang memerlukan bekalan kuasa arus terus TIDAK boleh disambungkan ke soket bekalan kuasa elektrik 240 V arus ulangalik. Keadaan ini boleh dikesan menggunakan meter ohm mengikut langkah berikut: Setkan meter pelbagai kepada fungsi meter ohm. lalukan bit alat pemateri panas di sepanjang balapan untuk mencair dan membuang limpahan timah pateri. Pastikan voltan sumber bekalan kuasa elektrik adalah seperti yang dikehendaki untuk sesuatu projek berfungsi dengan sempurna.

Pematerian perlu dilakukan dengan menggunakan alat. Pemasangan kekal dibuat dengan memateri komponen pada verobod atau papan litar bercetak. bahan dan teknik yang betul supaya sambungan komponen mempunyai keterusan yang dikehendaki dan tidak pintas. Komponen yang mempunyai tiga atau lebih kaki perlu dipasang dengan kedudukan yang betul dalam litar. rajah litar skematik dan rajah papan litar bercetak. Komponen berkutub hendaklah dipasang mengikut kekutuban yang betul supaya projek dapat berfungsi dan komponen tersebut tidak rosak. • • • • • . rajah litar bergambar. Terdapat empat jenis lukisan litar dalam kerja-kerja elektronik iaitu: rajah rajah blok. Susun atur komponen bagi sesuatu projek elektronik boleh dirancang dengan melukis rajah litar bergambar dan rajah papan litar bercetak berdasarkan rajah litar skematik. Alat tangan perlu digunakan dengan cara yang betul dan selamat supaya kecederaan diri dan kerosakan alat serta projek yang dikerjakan tidak rosak.Rumusan: Dalam tajuk ini anda telah didedahkan dengan isi-isi pelajaran yang berikut: • Suatu projek elektronik dipasang secara sementara jika bahan seperti blok kayu berskru/paku dan bongkah penyambung digunakan.

• • • • Litar Skematik Pengesan Lembapan Senarai Komponen: R1 & R2 R3 R4 R5 C1 TR1 IC1 LED1 S1 SP1 Perintang tetap 1 kΩ ½ W Perintang tetap 100 kΩ ½ W Perintang tetap 10 Ω ½ W Perintang tetap 220 Ω ½ W Pemuat seramik 0. Rajah litar skematik juga menunjukkan binaan litar elektronik tetapi menggunakan simbol-simbol skematik. Rajah papan litar bercetak perlu dilukis berdasarkan rajah skematik untuk mencetak bod litar PCB. Rajah ini mudah difahami dan digunakan dalam kerja memasang litar mudah. Rajah litar bergambar menunjukkan binaan suatu litar elektronik menggunakan bentuk fizikal komponen.• Rajah blok mewakili peringkat-peringkat dalam sesuatu litar dengan blok-blok berlabel yang dihubungkan dengan garisan anak panah dan membantu dalam memahami litar dan kerja mengesan kerosakan. PCB dihasilkan dengan cara penunaran bod berlapik kuprum yang telah dilukis dengan rajah papan litar bercetak menggunakan larutan ferik klorida.01 µF Transistor CS 9013 (NPN) Litar bersepadu 555 Diod pemancar cahaya (sebarang warna) Suis SPST Pembesar suara (8Ω ½ W) Penyambung Bateri 9V Bateri 9V Plat sentuh Verobod Soket IC 8 pin . Rajah ini sesuatu untuk melukis litar yang besar dan lebih bersifat teknikal.

.

Contoh Rajah Litar Bergambar (Pemasangan verobod 17 lubang X 24 baris) S1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X + J2 LED 1 a − k J1 1 TR e J3 b c 1 8 IC 1 5 J5 R1 C1 R2 J4 R3 4 R5 R4 SP 1 Plat Sentuh 1 5 10 15 Arah balapan kuprum Nota: Bahagian bertanta ‘x‘ menunjukkan balapan kuprum perlu dipotong .

5 cm) 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X .NAMA: ________________________________________________ PROGRAM: _____________________________________________ NAMA PROJEK: _________________________________________ TARIKH: _________________________________________ Rajah Litar Bergambar (menggunakan verobod 14.5 cm X 6.

.

Masa rehat (panduan sebelum dan selepas sesi pembelajaran). Rujuk kepada individu tertentu yang pakar atau mahir. . Dokumen atau tugasan perlu juga disimpan atau diserahkan kepada pensyarah dalam bentuk ‘soft copy’.SILA GUNAKAN ICON-ICON BERIKUT BAGI TUJUAN / MAKSUD SEPERTI YANG DINYATAKAN Gunakan pita rakaman audio atau radio. Rancangkan jadual aktiviti mengikut masa yang ditentukan. Gunakan bahan-bahan multimedia.

Buatkan ujikaji. Buatkan catatan atau nota-nota penting. Rujukan surat khabar. isu-isu penting dengan membuat ulasan. Senarai penerangan makna ba gi sesuatu istilah. Senarai semak. Akses CD-Rom untuk bahan-bahan seperti yang dinyatakan dalam modul. Akses bahan pembelajaran dalam bentuk video atau VCD. Senarai buku-buku rujukan yang digunakan oleh penulis dalam penyediaan modul. Layari laman web untuk mendapatkan maklumat tambahan. Latihan untuk menguji kefahaman konsep-konsep. . Hasilkan bahan dengan disokong dengan grafik atau ilustrasi.

Dapatkan seberapa banyak maklumat di perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan... jadual. . Aktiviti Tutorial Itu saja yang perlu anda lakukan. Fikir mengenai soalan yang diberikan. lukisan). Sediakan geraf yang sesuai supaya dapat memberi gambaran yang lebih jelas.Panduan kepada pengguna. Satu soalan yang dibentuk untuk membawa pelajar secara beransur-ansur ke isi pelajaran. rajah.....SELAMAT BERJAYA. Hasilkan interpretasi anda mengenai sesuatu bahagian yang telah dibaca dengan cara lukisan atau lakaran (peta konsep.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->