You are on page 1of 24

Ganguan Seksual di Universiti

Siti Hawa Ali


Unit Perkebangan Kesihatan Wanita, PPSP,
Kampus Kesihatan
Seminar Mamahami dan Menangani
Gangguan Seksual di Universiti
22 Mei 2007
adangan Perbincangan
Sorotan Kajian 1986-88
Sorotan Kajian Luar Negara
Kedudukan isu masa kini
Mengapa penting meneliti isu ini
Sorotan kajian (Dis.1986- Jun 1988)
"Kejadian Gangguan Seksual Di Dalam Kampus
USM
Anjuran Persatuan kakitangan slam (PK)
USM dan Pusat slam USM
Mengapa penyelidikan awalan dibuat berita
gangguan seksual yang sering timbul
Dikendalikan oleh Biro Wanita PK; Penyelaras
Badriyah Hj. Salleh, penyelidik- Siti Hawa Ali, Syarifah
Norhaidah, Mardiana Abd.Karim, Siti Hawa hik, Norsila
Daim, Siti Hayati Abdullah, bu Wizny Khairul, Norita
Mohamad
Perkongsian dapatan
Punca kejadian hampir kesemua
kumpulan responden yang pernah
mendengar mengenai gangguan seksual
(terutama dikalangan responden lelaki),
kecuali sebahagian besar pekerja wanita
meIaporkan bahawa mangsa kejadian
bertanggungjawab mencetuskan kejadian
gangguan seksual pakaian, perlakuan,
bentuk fizikal dan percakapan mangsa
dihubungkan dengan kejadian
Bagi yang belum pernah mendengar
(kecuali kumpulan pelajar lelaki)
menganggap mangsa bukan punca
kejadian
Kumpulan berautoriti berpendapat kedua-
dua mangsa dan pengganggu bersalah
"tepuk sebelah tangan tak berbunyi
Kumpulan pelajar mencadangkan duduk
berdekatan boleh menimbulkan kehendak
untuk mengganggu
Pandangan golongan autoriti
GS hanya 'berlaku secara paksaan'
GS hanya 'kes teruk' seperti rogol siulan
hanya gangguan perasaan, suatu kenakalan
GS - Suatu kenakalan remaja
GS menimbulkan 'rasa serba salah'
Dilakukan oleh yang lebih 'berkuasa'
Usaha merendahkan satu pihak 'mencela atau
menjatuhkan mertabat wanita
Tindakan yang konsisten antara perbuatan
dengan niat
1adual 1: Taburan kekerapan ubahsuaian` bagi responden yang PERNAH mendengar ~gangguan seksual dan menganggap
perkara di bawah sebagai gangguan seksual.

Kejadian/Perkara
Usikan lisan di dalam
kampus
Kedudukan1antina
Siulan
BK PJ DS RK
Usikan
lisan di
luar
kampus
Usikan
tanpa
lisan di
dalam
kampus
Usikan
tanpa
lisan di
luar
kampus
Perkosaan Penganiayaan
Iizikal,mental
& emosi
Eksploitasi
media
Lelaki 62.5 56.5 63.6 73.9 70.4 69.2 63.6 70.8 89.7 84.6 88.9 PekerjaPerempuan 55.6 35.1 57.5 56.8 64.1 69.0 59.5 73.8 91.3 91.1 68.9
Lelaki 44.1 41.5 28.1 50.8 52.4 52.5 55.9 54.4 89.1 83.9 68.3 PelajarPerempuan 33.0 32.3 21.0 43.4 47.3 59.4 62.1 67.5 94.4 86.8 69.2

Petunjuk:

BK Bilik Kuliah DS Desasiswa
PJ Pejabat RK Reakreasi
1adual 2: Taburan kekerapan ubahsuaian` bagi responden yang TIDAK PERNAH mendengar ~gangguan seksual tetapi
mengetahui perkara-perkara di bawah ini berlaku:-

Kejadian/Perkara
Usikan lisan & tanpa
lisan di dalam kampus
Kedudukan1antina
Siulan
BK PJ DS RK
Usikan lisan &
Tanpa lisan di
luar kampus
Perkosaan Penganiayaan
Iizikal,mental &
emosi
Eksploitasi
media
Lelaki 40.0 21.9 27.3 21.9 41.2 37.1 20.6 24.2 28.1 PekerjaPerempuan 68.6 26.2 36.7 33.3 40.0 53.1 48.1 53.7 51.9
Lelaki 73.8 48.3 17.6 46.7 53.2 46.4 41.8 33.3 46.3 PelajarPerempuan 81.3 54.9 24.6 61.5 62.2 72.6 70.5 64.3 56.3

Petunjuk:

BK Bilik Kuliah DS Desasiswa
PJ Pejabat RK Reakreasi

Kejadian yang diketahui ('85-'87) oleh
responden berlaku dalam kampus
2 pelajar dirogol oleh pengawal keselamatan
Percubaan merogol dekat bangunan HBP
Rogol berlaku dekat Bangunan Kimia
Rogol oleh pengawal keselamatan dekat DTSP selepas
menangkap pelajar mengadakan hubungan seks
Mengintai,mencuri pakaian dalam wanita, masuk bilik
mandi wanita desasiswa
Pencerobohan oleh orang luar
Mencabul kehormatan oleh pengawal keselamatan
Pengawal keselamatan mencium pelajar wanita
Gangguan semasa riadah pagi
Pensyarah mengganggu pelajar
Ketua jabatan mengganggu kakitangan
adangan tindakan -responden
Membaiki infrasturktur dan peraturan dalam
kampus berciri keselamatan
Mengambil tindakan yang tegas kepada pesalah
Melaporkan kepada pihak N & TN
Menimbulkan kesedaran mengenai GS
Beri kebebasan kegiatan sosial pelajar asalkan
tidak bersifat 'liar'
Memberi kesedaran mengenai GS
Lebih teliti dalam pemilihan pengawal k'matan
Tubuhkan unit pencegah maksiat khas
Antara adangan kajian
Mewujudkan saluran pengaduan dan
siasatan yang rapi untuk pelajar dan
pekerja
PKAP dan PKA mengadakan jawatan-
kuasa meneliti persoalan GS
Meneliti bantuan kepada mangsa tidak
timbul menjadi mangsa kejadian dan
bantuan (cth. Pemberian cuti belajar)
Memberi kefahaman mengenai GS kerana
ramai responden berpegang kpd. Mitos
GS
Kajian Gangguan Seksual
"Gelfrand, Fitzgeralds and Drasgow (1995)
membahagikan GS kepada 3 jenis:
Gender harassment - verbal and non verbal
behaviours that are insulting, degrading or
hostile
unwanted sexual attention broad range of
sexual behaviours eg. From repeated request
for dates to persistent attempts to establish
unwanted sexual relationships
Sexual coercion uses of threats or bribes to
solicit sexual involvement in order to gain job- or
school related benefit which may or may not
implicitly stated
(in Matchen and De souza, 2000, p.297)
Kajian Gangguan Seksual di Univesiti
1989 University ambridge: "1 in 10
students suffered unwanted sexual
attention from academic staff
Durham university: "2/3 women students
experienced unwelcome sexual attention
Sheffield Med. Sch.: "1 in 4 students/
lectures aware of reported sexual
harassment (Wilson, 2000)
Kajian universiti Amerika melaporkan 30%
kejadian GS di kalangan pelajar wanita
(wilson 2000)
Jika definisi diluaskan termasuk 'humor'
dan tutur kata bersifat seksual kejadian
meningkat 70% (Fitzgerald, 1990)
Kajian di Hong Kong, 1dpd. 4 pelajar
wanita mengalami berbagai bentuk GS.
Pelajar mahu universiti mengambil
tindakan -80% mahu intervensi Universiti
(Tang et all, 1996)
Pelajar Asia lebih bertoleransi dengan perilaku
GS (Kennedy & Gorzalka, 2002)
Pelajar lelaki Asia dan bukan Asia lebih
menyetujui mitos GS (ibid)
Kajian antara universiti Australia -23 Uni-1992/
20 Uni- 1993 mendapati laporan kejadian adalah
rendah. (Potter, 1994 in Mikhailovich & olbran, 1999)
Tempat pengaduan utama pelajar adalah pusat
krisis, perkhidmatan perubatan Universiti, pusat
kauseling Universiti, polis dan pejabat dekan
(Mikhailovich & olbran, 1999)
Gangguan seksual keatas pensyarah
"contra power
Sexist remarks in evaluation forms
Suggestive looks
Body language, physical advances
Uninvited sexual comments
Offered sexual favors in exchange of
preferential treatment
(Matchen & Desouza, 2000)
Kebimbangan ahli fakulti
Bimbang akan dituduh secara tidak adil
Kakitangan lelaki lebih memberi perhatian,
kemungkinan mengubah tingkah laku
Ahli fakulti tidak berjumpa pelajar secara
berseorangan
Membuka pintu apabila berjumpa pelajar di
pejabat masing-masing (Sandra Nicks, 1996, p.80)
Kebimbangan menggangu produtiviti akademik
Kesan hubungan dengan pelajar
Tidak lagi merasa kebebasan dalam kampus
Fokus kajian GS
Pendefinisian GS, persepsi,makna, pengukuran
GS dalam organisasi; perbezaan pandangan
umum, beza lelaki dan wanita
Pendekatan keatas GS pendekatan jenayah
dan hukuman, pendekatan promosi kesihatan
Prevalen dan kejadian dalam kampus; siapa
mangsa, pemangsa, jenis kejadian
Persepsi pengurusan ke atas GS
Saluran pengaduan mangsa, tindakan/
pengendalian GS/ budaya menyalahkan
mangsa
Keadaan masa kini di USM
Kejadian GS ada berlaku,cth. 11 dpd 33 pelajar
mengaku berlaku GS pada diri; 32 (97%)
mengaku pernah dengar kejadian dalam
kampus (W, 2006); kejadian wujud juga di
kampus kesihatan
Pengaduan dibuat oleh pihak ketiga
Mangsa tidak berani membuat pengaduan resmi
Tiada saluran pengendalian
Tindakan bersifat amaran umum
Tiada tindakan/ keengganan mengambil
tindakan
Mengapa penting meneliti isu
ganggual seksual di kampus
"Sexual harassment in an academic setting
has been found to diminish the overall
quality of educational experience of
targeted women, damaging both their
career success and well-being
(Matchen & De Souza, 2000, p296)
Rujukan
Jim Matchen and Eros De souza, (2000)The
sexual harassment of faculty members by
students; $ex RoIes, 42 (3/ 4), pp295-306.
Fiona Wilson, (2000) The social construction of
sexual harassment and assault of university
students, JournaI of gender studies, 9 (2), pp
171- 187.
Sandra D. Nicks,(1996) Fear in academia:
concern over unmerited accusations of sexual
harassment, Journal of Psychology, Jan. 130
(1), pp. 79-82.
Katja Milkhailovich & Juliana olbran, (1999)
hanging the rules: Responding to sexual
assault in Australian University; Journal of
Higher Education Policy & Management, May
l21 (1), pp71-80.
atherine Sa-Kum Tang et all, (1996) Sexual
Harassment of hinese ollege Students,
Archives of Sexual Behavior, April 25 (2) pp.201-
214.
M. Alexis Kennedy & Boris B. Gorzalka, (2002)
Asian and Non Asian Attitudes Toward Rape,
Sexual Harassment & Sexuality, Sex Roles,
April, 46 (7/8) pp. 227-239.