Instala(ii de legare la pàmânt I

By admin
Salut dragi prieteni, dupá o pauzá un pic mai lungá, revin la
problemele noastre electrice si, asa cum am promis într-unul din posturile anterioare, o sá vorbim
despre instalatiile de legare la pámânt, numitá câteodatá mai simplu 'pámântare¨.
Pentru început, ca la orice initiere, trebuie sá învátám un pic de teorie!
Deci, sá vedem câteva deIinitii, ca sá stim despre ce vorbim:
Instala(ia de legare la pàmânt reprezintá totalitatea mijloacelor si másurilor prin care párti ale
unui circuit electric, párti conductoare care pot Ii accesibile ale unui echipament electric (párti
conductoare expuse) sau pártile conductoare din vecinátatea unei instalatii electrice (párti
conductoare externe) sunt conectate la pámânt.
O instalatie de legare la pámânt este alcátuitá din priza de pámânt si conductorul de legare la
pámânt.
Priza de pàmânt este un conductor metalic sau un ansamblu de conductoare metalice
interconectate sau alte párti metalice actionând în acelasi manierá, îngropate în pámânt si
conectate electric la acesta sau introduse în beton care are o supraIatá mare de contact cu
pámântul (de exemplu Iundatia blocurilor de locuinte). Rolul prizei de pámânt este de a permite
trecerea curentului în sol.
Prizele de pámânt, ca si constructie, pot Ii: artiIiciale, naturale, locale, simple, multiple,
complexe, de supraIatá (orizontale) sau de adâncime (verticale). Ca si Iunctionalitate, sunt:
pentru egalizarea potentialelor si pentru dirijarea potentialelor în sensul obtinerii unei anumite
distributii a potentialelor si nemodiIicarea potentialelor unora atunci când prin altele trec curenti
de deIect.
Conductorul de legare la pàmânt este un conductor care asigurá conectarea la priza de pámânt
a unei párti a instalatiei electrice, a elementelor conductoare expuse sau párti conductoare
externe sau interconecteazá electrozi ai prizei de pámânt.

Un Iactor important în constructia unei preze de pámântare este rezistivitatea solului.
Rezistivitatea solului (rezistenta speciIicá a solului) p este rezistenta, másuratá între douá Iete
opuse ale unui metru cub de pamânt (Iig.1). Rezistenta speciIicá este datá în Om
În tabelul 1 putem vedea rezistivitatea solului pentru diIerite tipuri de sol si beton.
Determinarea rezistivitátii solului este destul de diIicilá deoarece ea depinde puternic de gradul
de umiditate precum si de Iaptul cá solul nu are o structurá omogená, Iiind Iormat din straturi de
materiale diIerite.
Totusi, aparatele de másurá moderne, digitale, pentru másurarea rezistentelor de dispersie ale
prizelor de pámânt pot másura si rezistenta solului astIel putând Ii determinatá prin calcul,
rezisitivatea solului în cauzá.

In articolul urmàtor vom vedea constructia practica a unei pri:e de pàmant.

.708903x047/0/850780..7.42.90570.5../: /0:2/9.9gx84::0890/089:/0/1.x.-0:5:902.70.43897:. 2g8:7.84:: 708903x.9gL3970/4:g10x0 45:80..7089.89105:93/1/090723.9.0:3:2097:.90.00.84::50397:/1079095:7/084 -0943  090723.70.1.9:7g42403g 13/1472.0 50397:2g8:7.84:: Ý0890708903x.9/3897.239 1  #08903x.84::L3..9.9:7/0 2.907.9gL32 39.94725479.9.9. 708903x.39L3.90.g.9g573.x.:-/05.. &31.g84:3:.7008907089.:305700/05g239...57./07.704897:.59:.g0890/..70.:  7089.90.4::72g947.1.:2 /01.84::  #089.900/02g8:7g24/0730 /9.0/0.850.7089.850.0/10790  %49:  .0/0.84::.79.90.g/04.:30570/05g239   .43897:.:g   3./053/05:9073.0 57047/05g2395492g8:7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful