PREDMER I PREDRAČUN

KATALOG OPISA POZICIJA SA PROJEKTANTSKIM CENAMA Pripremni i istraživački radovi Građevinski radovi Zanatski radovi Vodovod i kanalizacija

Gradnja Sanacije Adaptacije Restauracije Konzervacije

Zlatibor Stojanović

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
KATALOG OPISA POZICIJA SA PROJEKTANTSKIM CENAMA

Pripremni i istraživački radovi Građevinski radovi Zanatski radovi Vodovod i kanalizacija

Beograd, 2004

Izdavač E-mail Tel. Autor Recenzenti Savetnik Konsultanti: Dip. ing. arh. Radojka Božović-Lopičić

S.A. "STudio 14", Beograd Studio14@beotel.rs 011/3088-005, 062/694-464 Zlatibor Stojanović Prof. Dr. Nađa Kurtović - Folić, dipl. ing. arh. Dipl. ing. arh. Zoran Jakovljević Prof. Milorad Dimitrijević, dipl. ing. arh. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI ISTRAŽIVAČKI RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA ZEMLJANI RADOVI ZIDARSKI RADOVI BETONSKI I ARM. BETONSKI TESARSKI RADOVI POKRIVAČKI RADOVI IZOLATERSKI RADOVI

Dipl. ing. građ. Julijana Milošević Mr. Misić Ljubiša, dipl. ing. tehn. Igor Kordik Dip. ing. arh. Radojka Božović-Lopičić Moma Milošević, tehn. Moma Milošević, tehn. Dip. ing. arh. Vesna Miladinović Dipl. ecc. Ljiljana Ivanović Pavlović Tomislav, tehn. Ing. građ. Jova Ivetić Dipl. ing. građ. Neđa Galić

GRAĐEVINSKA STOLARIJA STOLARSKI RADOVI LIMARSKI RADOVI STAKLOREZAČKI RADOVI KERAMIČARSKI RADOVI TERACERSKI RADOVI KAMENOREZAČKI RADOVI PARKETARSKI RADOVI PODOPOLAGAČKI RADOVI GIPSARSKI RADOVI FASADERSKI RADOVI LIKOREZAČKI RADOVI MOLERSKO FARBARSKI RADOVI TAPETARSKI RADOVI LIVAČKI RADOVI RAZNI ZANATSKI RADOVI VODOVOD KANALIZACIJA SANITARNI UREDJAJI Zlatibor Stojanović Dipl. ing. arh. Radojka Božović-Lopičić Dipl. ing. arh. Zoran Tucić 86-905335-0-8 1000 primeraka

Dip. ing. arh. Zoran. Jakovljević

Dipl. ing. građ. Dušan Pečenković Dragan Mihailović, tehn. Dip. ing. arh. Vojislav Mirković

Urednik Lektura i redakcija Korektura ISBN Tiraž

Copyright © 1990-2004 Zlatibor Stojanović Sva prava zadržana. Ni jedan deo ove knjige ne može biti reprodukovan, snimljen ili emitovan na bilo koji način: elektronski, mehanički, fotokopiranjem ili drugim vidom, bez pisane dozvole autora, izuzev za izradu pojedinačnih predmera i predračuna radova. U pripremi ove knjige učinjeni su svi napori da se ne pojave greške. Autor ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne greške i omaške u izloženoj materiji, kao ni za njihove posledice.

SADRŽAJ:
1. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI 2. ISTRAŽIVAČKI RADOVI 3. DEMONTAŽE I RUŠENJA 4. ZEMLJANI RADOVI 5. ZIDARSKI RADOVI 6. BETONSKI I ARM. BETONSKI 7. TESARSKI RADOVI 8. POKRIVAČKI RADOVI 9. IZOLATERSKI RADOVI 10. GRAĐEVINSKA STOLARIJA 11. STOLARSKI RADOVI 12. BRAVARSKI RADOVI 13. LIMARSKI RADOVI 14. STAKLOREZAČKI RADOVI 15. KERAMIČARSKI RADOVI 16. TERACERSKI RADOVI 17. KAMENOREZAČKI RADOVI 18. PARKETARSKI RADOVI 19. PODOPOLAGAČKI RADOVI 20. TAPETARSKI RADOVI 21. ROLETNARSKI RADOVI 22. SUVOMONTAŽNI RADOVI 23. GIPSARSKI RADOVI 24. FASADERSKI RADOVI 25. LIKOREZAČKI RADOVI 26. MOLERSKO FARBARSKI RADOVI 27. LIVAČKI RADOVI 28. RAZNI ZANATSKI RADOVI 29. VODOVOD 30. KANALIZACIJA 31. SANITARNI UREĐAJI 23 35 47 83 97 177 209 229 241 307 365 419 443 475 487 507 517 541 555 575 581 585 619 649 705 753 787 793 801 821 835

1

VRSTE I PODVRSTE RADOVA

1. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
1. Dozvole 2. Priključci 3. Saglasnosti 4. Priprema gradilišta 5. Skele 6. Ograde 7. Nadstrešnice 8. Signalizacija 9. Zaštite 10. Čišćenja 11. Pranja 12. Šut 13. Ostali pripremno završni radovi

23
25 25 26 27 28 29 29 30 30 31 31 32 32

4. ZEMLJANI RADOVI
1. Raščišćavanja 2. Široki iskopi 3. Temelji 4. Rovovi, šahtovi 5. Iskopi razni 6. Zaštitni radovi 7. Nasipanja, nabijanja 8. Planiranja 9. Obrada terena 10. Prevozi, odvozi 11. Ostali zemljani radovi

83
85 86 87 88 89 90 91 93 93 95 96

5. ZIDARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Obijanja 3. Skidanja 4. Rušenja 5. Probijanja 6. Temelji 7. Zidovi 8. Pregradni zidovi 9. Sendvič zidovi 10. Fasadne obloge 11. Fasadni elementi 12. Stubovi 13. Lukovi 14. Svodovi 15. Dimnjaci 16. Kanali 17. Šahtovi 18. Ostala zidanja 19. Rabiciranja 20. Plafoni 21. Podloge 22. Podovi 23. Stepenice 24. Staze 25. Ograde 26. Malterisanja 27. Fugovanja 28. Zidarske izolacije 29. Peći 30. Ostali zidarski radovi

97
99 107 110 114 120 121 122 125 128 129 132 133 135 136 137 142 143 146 147 150 151 153 155 156 158 159 168 171 174 174

2. ISTRAŽIVAČKI RADOVI
1. Snimanja i dokumentacija 2. Ispitivanja i dokumentacija 3. Arheološki iskopi 4. Obrada arheoloških nalaza 5. Ostali istraživački radovi

35
37 40 42 45 46

3. DEMONTAŽE I RUŠENJA
1. Nameštaj 2. Štemovanja, probijanja 3. Otvori 4. Malteri 5. Podovi, slojevi 6. Lamperije, zidne obloge 7. Zidovi, temelji 8. Serklaži, podvlake 9. Lukovi, svodovi, stubovi 10. Stepeništa 11. Tavanice, balkoni 12. Krovovi, pokrivač 13. Fasadna plastika 14. Limarija 15. Ograde, kapije 16. Staze, kolovoz 17. Vodovod i kanalizacija 18. Elektro instalacije 19. Grejanje i klimatizacija 20. Ostali radovi na demontaži i rušenju

47
49 49 50 52 55 58 59 63 63 64 66 68 70 73 75 76 77 80 81 82

2

6. BETONSKI I ARM. BETONSKI
1. Tamponi 2. Temelji 3. Mega šipovi 4. Zidovi 5. Serklaži 6. Nadvratnici 7. Nadprozornici 8. Podvlake 9. Venci 10. Stubovi 11. Lukovi 12. Svodovi 13. Ploče 14. Tavanice 15. Stepeništa 16. Podloge 17. Podovi 18. Staze 19. Ograde 20. Šahtovi 21. Kanali 22. Betonska galanterija 23. Ostali betonski radovi 24. ARMIRAČKI RADOVI

177
179 179 181 183 184 185 186 186 187 187 188 189 189 190 192 193 196 198 198 200 202 203 205 207

5. Mokri čvorovi 6. Terase 7. Ravni krovovi 8. Krovovi 9. Potkrovlja 10. Zidovi 11. Plafoni 12. Akustika 13. Podovi 14. Fasade 15. Dimnjaci 16. Ventilacioni kanali 17. Cevna mreža 18. Cevovodi i rezervoari 19. Klima kanali 20. Hladne ostave 21. Ostali izolaterski radovi

260 264 268 273 276 279 284 285 286 291 294 295 296 297 301 303 304

10. GRAĐEVINSKA STOLARIJA
1. Prozori krilo na krilo 2. Jednostruki prozori 3. Dvostruki prozori 4. Alu. prozori 5. Alu. - drvo prozori 6. PVC prozori 7. Krovni prozori 8. Šperovana vrata 9. Furnirana vrata 10. Jelova vrata 11. Borova vrata 12. Hrastova vrata 13. Alu. Vrata 14. Alu. - drvo vrata 15. PVC vrata 16. Metal - drvo vrata 17. Pregrade 18. Ostala građevinska stolarija

307
309 311 315 317 321 325 326 332 334 337 343 349 353 357 360 362 362 364

7. TESARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Temelji 3. Zidovi 4. Tavanice 5. Krovovi 6. Letvisanja 7. Opšivanja 8. Podovi 9. Oplate 10. Podupiranja 11. Ostali tesarski radovi

209
211 215 216 218 219 221 222 223 224 227 227

11. STOLARSKI RADOVI 8. POKRIVAČKI RADOVI
1. Demontaže 2. Pokrivanja 3. Prepokrivanja 4. Ostali pokrivački radovi

365
367 370 371 373 376 378 380 382 387 392 396 397 3

229
231 233 236 239

9. IZOLATERSKI RADOVI
1. Temelji 2. Temeljni i podrumski zidovi 3. Kapilarna vlaga 4. Podloge

241
243 246 252 254

1. Demontaže 2. Prozor krilo na krilo 3. Jednostruki prozori 4. Dvostruki prozori 5. Restauracija prozora 6. Šperovana vrata 7. Furnirana vrata 8. Jelova vrata 9. Borova vrata 10. Hrastova vrata 11. Ostala vrata 12. Restauracija vrata

13. Izlozi 14. Pregrade 15. Zidovi 16. Plafoni 17. Podovi 18. Stepeništa 19. Stepeništa spiralna 20. Ograde 21. Elementi krova 22. Oprema 23. Ostali stolarski radovi

398 399 401 402 404 406 409 410 412 413 417

14. STAKLOREZAČKI RADOVI
1. Demontaže 2. Ravno staklo 3. Termo staklo 4. Termo STOPSOL 5. Ornament 6. Armirano 7. Sekurit 8. Pamplex 9. Pancir 10. Klirit 11. Profilit 12. Prizme 13. Ogledala 14. Fasade 15. Ostali staklorezački radovi

475
477 477 478 479 479 480 480 481 481 481 482 482 482 483 485

12. BRAVARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Konstrukcije 3. Prozori 4. Vrata 5. Pregrade 6. Žaluzine 7. Rešetke 8. Stepeništa i ograde 10. Nadstrešnice, markize 11. Fasade i pokrivanja 12. Ograde i kapije 13. Ostali bravarski radovi

419
421 422 423 425 427 428 428 430 433 434 436 439

15. KERAMIČARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Zidovi 3. Podovi 4. Stepeništa 5. Fasade 6. Staze 7. Peći 8. Kamini 9. Bazeni 10. Ostali keramičarski radovi

487
489 489 491 496 496 498 499 500 503 504

13. LIMARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Krovovi 3. Pokrivanja i opšivanja olovom 4. Fasade 5. Krovne ivice 6. Kube 7. Dimnjaci 8. Uvale 9. Kalkani 10. Puc lajsne 11. Prozori 12. Oluci 13. Sampleh 14. Venci 15. Solbanci 16. Samarice 17. Balkoni 18. Nadzidak 19. Atika 20. Dilatacije 21. Ventilacije 22. Spušteni plafoni 23. Ostali limarski radovi

443
445 447 448 451 452 452 454 454 456 457 457 459 463 465 466 467 468 469 470 470 471 473 473

16. TERACERSKI RADOVI
1. Demontaže i rušenja 2. Podovi 3. Zidovi, stubovi 4. Stepeništa 5. Staze 6. Ostali teracerski radovi

507
509 509 512 513 514 515

17. KAMENOREZAČKI RADOVI
1. Demontaže 2. Zidovi 3. Sokle 4. Stepeništa 5. Podovi 6. Prozori 7. Vrata 8. Stubovi 9. Lukovi 10. Svodovi 11. Venci 12. Fasade

517
519 521 523 524 526 527 528 529 530 531 532 533

4

13. Ograde 14. Staze 15. Javni spomenici 16. Ostali kamenorezački radovi

534 536 538 539

18. PARKETARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Podloge 3. Podovi 4. Specijalni parketi 5. Pragovi 6. Lajsne 7. Završna obrada 8. Ostali parketarski radovi

541
543 544 546 551 552 553 553 554

6. Suvi malter 7. Oblaganje zidova 8. Pregradni zidovi 9. Potkrovlja 10. Zaštita od zračenja 11. Ugradni elementi 12. Podovi 13. Razni suvomontažni radovi

598 600 602 604 607 609 613 618

23. GIPSARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Otisci 3. Šabloni 4. Obijanja 5. Konstrukcije, rabic 6. Malterisanja 7. Gletovanja 8. Vučeni profili 9. Lajsne 10. Montaža ornamenata 11. Ornamenti od gipsa 12. Restauracija ornamenata 13. Veštački mermer 14. Ostali gipsarski radovi

619
621 623 623 624 626 630 632 633 634 635 639 643 646 648

19. PODOPOLAGAČKI RADOVI
1. Demontaže 2. Podloge 3. Tekstil 4. PVC 5. Guma 6. Linoleum 7. Industrijski podovi 8. Laminatne obloge 9. Lamelirani parket 10. Lamel parket 11. Pluto parket 12. Lajsne i razdelnice 13. Otirači 14. Ostali podopolagački radovi

555
557 557 560 560 564 564 565 568 569 570 570 571 572 573

24. FASADERSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Otisci 3. Šabloni 4. Obijanja 5. Preziđivanja 6. Zidanja 7. Rabiciranja 8. Malterisanja 9. Malterisanja ostala 10. Veštački kamen 11. Vučeni profili 12. Veštački kamen - vučeni profili 13. Montaža ornamenata 14. Ornamenti od cementnog maltera 15. Ornamenti od veštačkog kamena 16. Restauracija ornamenata 17. Termoizolovane fasade 18. Završna obrada 19. Ostali fasaderski radovi

649
651 653 653 654 656 657 658 660 664 667 673 675 678 682 686 690 693 698 702

20. TAPETARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Priprema 3. Tapete 4. Ostali tapetarski radovi

575
577 577 579 580

21. ROLETNARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Roletne 3. Održavanje 4. Ostali roletnarski radovi

581
583 583 584 584

22. SUVOMONTAŽNI RADOVI
1. Oblaganja plafona 2. Spušteni plafoni 3. Perforirani plafoni 4. Kasetni plafoni 5. Denivelacija plafona

585
587 590 592 594 596

5

25. LIKOREZAČKI RADOVI
1. Demontaže 2. Modeli 3. Restauracija modela 4. Kalupi 5. Izlivanja od gipsa 6. Izlivanja od cementnog maltera 7. Izlivanja od veštačkog kamena 8. Montaža ornamenata 9. Ornamenti od gipsa 10. Ornamenti od cementnog maltera 11. Ornamenti od veštačkog kamena 12. Restauracija ornamenata 13. Ostali likorezački radovi

705
707 709 713 717 721 725 729 733 737 741 745 749 752

29. VODOVOD
1. Demontaže i rušenja 2. Građevinski radovi 3. Mreža unutrašnja 4. Mreža spoljna 5. Ventili 6. Hidranti 7. PP aparati 8. Vodomeri 9. Ispitivanja 10. Ostali vodovodni radovi

801
803 806 811 811 813 815 816 817 818 819

30. KANALIZACIJA
1. Demontaže i rušenja 2. Građevinski radovi 3. Mreža unutrašnja 4. Mreža spoljna 5. Drenaža 6. Sifoni 7. Olučnjaci 8. Slivnici 9. Rešetke 10. Ispitivanja 11. Ostali kanalizacioni radovi

821
823 824 829 830 831 832 832 832 833 833 833

26. MOLERSKO FARBARSKI RADOVI753
1. Pripremni 2. Vrata i prozori 3. Zidovi i plafoni 4. Tapete 5. Lamperije 6. Strehe 7. Stepeništa 8. Podovi 9. Obrada fasada 10. Bojenja fasada 11. Zaštita fasada 12. Limarija 13. Ograde 14. Instalacije 15. Mobilijar 16. Ostali molersko - farbarski radovi 755 756 759 763 765 767 768 770 771 774 780 781 783 783 784 785

31. SANITARNI UREĐAJI
1. Demontaže 2. Umivaonici 3. Šolje 4. Bidei 5. Pisoari 6. Kade 7. Masažne kade 8. Kade sa kabinom 9. Bazeni 10. Armature za kade 11. Tuš kade 12. Tuš kabine 13. Masažne kabine 14. Armature za tuševe 15. Slavine 16. Pribor 17. Sudopere 18. Bojleri 19. Ostali sanitarni radovi

835
837 837 840 844 845 846 847 849 850 851 852 853 854 855 856 857 859 860 861

27. LIVAČKI RADOVI
1. Demontaže 2. Izrada i montaža 3. Restauracija 4. Ostali livački radovi

787
789 789 791 792

28. RAZNI ZANATSKI RADOVI
1. Kovački radovi 2. Vajarski radovi

793
795 799

6

Posveta
Mom pokojnom ocu Dragiši Stojanoviću i svim graditeljima Crnotravcima.

7

RECENZIJA RUKOPISA KNJIGE "PREDMER I PREDRAČUN RADOVA" AUTORA ZLATIBORA STOJANOVIĆA
Dobila sam na recenziju tekst knjige pod naslovom "Predmer i predračun radova, katalog opisa pozicija sa projektantskim cenama" autora Zlatibora Stojanovića. Knjiga ima preko 820 stranica teksta i obuhvata oblasti pripremnih i istraživačkih radova, građevinskih radova, zanatskih radova i radove na vodovodu i kanalizaciji. Tekst je podeljen na 31 poglavlja i to tako da prva tri poglavlja obuhvataju pripremne i istraživačke radove, sledećih šest poglavlja sadrže građevinske radove, od desetog do dvadesetosmog poglavlja obrađeni su različiti zanatski radovi, a poslednja tri poglavlja posvećena su radovima na vodovodu i kanalizaciji. S obzirom na obim svakog poglavlja, odnosno na veliki broj pozicija koji se njima obuhvata, teško je u recenziji predstaviti i oceniti sve što one sadrže. Zato se, nakon detaljnog pregleda knjige, daje mišljenje o ukupnom sadržaju poglavlja i ocenjuje značaj koji će knjiga imati prilikom korišćenja od strane zainteresovanih u graditeljskoj praksi. Radovi koji se opisuju u svim pojedinačnim pozicijama obrazloženi su jasnim jezikom i terminima koji su opšte usvojeni u graditeljskoj praksi, sa suverenim poznavanjem različitih vrsta materijala, najnovijih tehnologija i metoda rada. Svi podaci koji se iznose su proizašli iz dugogodišnjeg iskustva Zlatibora Stojanovića, koji je bio i još uvek je rukovodilac brojnih gradilišta u okviru kojih se radilo na zaštiti, konzervaciji, restauraciji i potpunoj obnovi spomenika kulture, ali i gradilišta potpuno novih građevina. Rukopis je, znači, rezultat sretnog spoja akumuliranog znanja i iskustva sa nesebičnom željom da se ono ponudi drugim korisnicima. Pojedina poglavlja izdvajaju se zbog svoje vrednosti koju imaju, s obzirom da se u njima obrađuju radovi koji su veoma osetljivi i koji se obavljaju prevashodno na gradilištima spomenika kulture. Na prvom mestu, tu su zastupljeni i precizno razrađeni istraživački radovi bez kojih se ne može početi nijedna aktivnost na zaštićenim građevinama. Ovi radovi su specifični i zato je za njihovo predstavljanje zaista potrebno dugogodišnje iskustvo tokom kojeg se razvila svest o značaju različitih vrednosti građevine, arhitektonske, konstrukcijske i stilske i o mogućnostima njihovog dodatnog proučavanja za vreme istraživanja. Drugo mesto po značaju za službu zaštite graditeljskog nasleđa zauzimaju fini zanatski radovi kojima se obavlja restauracija ili izvode novi dekorativni i upotrebni elementi. Izrada i ugradnja ili postavljanje umetničke bravarije, posebno likorezački radovi, detaljno su razrađeni i potpuno pokrivaju sve poslove od demontaže postojećih primera, preko izrade modela i modela rastauracija, pravljenja kalupa, izlivanja u gipsu, cementnom malteru, veštačkom kamenu do postavljanja dekorativne plastike. Za one koji se bave obnovom građevina ovi radovi su po svojoj specifičnosti i načinu kako su predstavljeni možda najkorisniji. Iako recenzent nije kompetentan za deo predračuna radova, ipak procenjuje da je za taj deo knjige svakako bila potrebna određena hrabrost i dodatni napor autora da rad pretoči u cenu koštanja. Visoko ceneći ideju Zlatibora Stojanovića da se predmer i predračun kao izuzetno značajan deo posla u radu na građevinama objedini u obliku priručnika, zatim uloženi trud u prikupljanju i obradi radova koji su specifični, retki i teško objašnjivi smatram da se knjiga može štampati u integralnom obliku. Posebno se ističe pionirski značaj koji će knjiga imati za osobe koje se navedenim poslovima bave u oblasti konzervacije i restauracije objekata i za koje će predstavljati pouzdani vodič kroz radove koje treba obaviti da bi se kvalitetno istakla spomenička vrednost graditeljskog nasleđa. Recenzent Dr Nađa Kurtović-Folić, profesor Arhitektonski fakultet Univerzitet u Beogradu

8

RECENZIJA PREDMER I PREDRAČUN KATALOG OPISA POZICIJA...

Pred nama je knjiga od preko 800 strana opisa, građevinskih, zanatskih i drugih radova primenjenih u građenju, sanaciji, rekonstrukciji, restauraciji i konzervaciji arhitektonskih objekata. Iscrpni opis pozicija izdiferenciran vrstama radova predstavlja svojevrstan poduhvat vredan svakog poštovanja. Nastala kao rezultat dugogodišnje prakse autora Zlatibora Stojanovića, rukovodioca brojnih gradilišta na spasavanju, revitalizaciji, restauraciji, konzervaciji istorijskih objekata ali i velikog broja novogradnji. Knjiga je podeljena prema vrstama graditeljskih radova na 31 poglavlja, u prvih tri su dati pripremni i istraživački radovi koji su u našoj praksi uglavnom bili na teretu izvođača radova. Narednih šest poglavlja obrađuju građevinske radove, a u sledećih osamnaest poglavlja zastupljeni su zanatski radovi među kojima su i umetničko vajarski i umetničko bravarski radovi. Naredna tri poglavlja obrađuju instalaterske radove kućnog vodovoda i kanalizacije. Istraživački radovi bitni za konzervatorsko restauratorske poduhvate su sasvim nova vrsta poslova sa kojima se osim konzervatora, građevinari znatno ređe sreću u praksi. Slično je i sa fasadersko zanatskim radovima, vajarskim i umetničko bravarskim u kojima se detaljno opisuju postupci pri restauraciji ili izradi novih dekorativnih i funkcionalnih elemenata. Autor prilazi opisima radova u svim poglavljima i pozicijama radova sa podjednakom pažnjom prikazujući ne samo vrste materijala već tehniku i tehnologiju izvođenja do najsitnijih detalja. Opisi su u profesionalnom smislu, primer više od korektnog poznavanja građevinske tehnike i izvođenja radova. Izvesne rezerve možemo staviti jedino na takozvane "projektantske cene" iz razloga što je autor mogao da pruži korisniku informaciju kako su iste formirane, mada u građevinskim normama postoje pravila i normativi za formiranje istih. Cela knjiga Predmera i predračuna predstavlja izuzetan primer do sada u našoj praksi prvi put sistematizovanih svih arhitektonsko građevinskih radova na takav način da predstavlja nezaobilazni priručnik svakom projektantu i izvođaču radova. Dopuna: Sa velikim zadovoljstvom konstatovao sam da je autor prihvatio moje sugestije i dopunio tekst u delu projektantskih cena i objasnio način formiranja istih. Ovom dopunom knjiga je dobila vrednost pravog građevinskog priručnika.

Recenzent Dip. ing. arh. Zoran Jakovljević Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

9

Zahvalnost
Svima koji su mi pomogli da priručnik bude bolji.

10

Priručnik
Priručnik nije udžbenik, i kao takav se ne može koristiti. U pripremi ove knjige učinjeni su svi napori da se ne pojave greške. Autor ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne greške i omaške, kao ni za njihove posledice.

UVOD O priručniku...
Priručnik "Predmer i predračun radova" nastao je kao skraćeni izvod Kataloga opisa pozicija sa projektantskim cenama iz kompjuterskog programa "Mungos", za elektronsku i automatizovanu izradu i obradu predmera i predračuna radova. Kompjuterski program će se komercijalno pojaviti krajem godine. Publikovanih tekstova i opisa pozicija za predmer i predračun radova gotovo i da nema. I ako ih ima, nalaze se u izvođačkim i projektantskim preduzećima, koriste se interno i čuvaju kao najveća poslovna tajna. Graditeljstvo je neiscrpno i nepregledno, ponekad i nepredvidivo. Svaki objekat je različit, a zahtevi projektanta određuju sadržaj opisa pozicija i kompletnog predmera i predračuna. I pored uloženog napora izuzetno je teško napisati katalog, sa opisima za svaki konkretan slučaj, a da on ne sadrži stotine hiljada opisa. Uzmimo na primer malterisanje: može se malterisati krečnim, produžnim ili cementnim malterom, beomalom, perlitom,... razmere 1:1, 1:2, 1:3, 1:2:5, 1:2:6, 1:3:9,... preko zida, stuba, plafona, stepeništa, fasade, ograde,... od opeke, šuplje opeke, giter opeke, bloka, kamena, betona,... u sloju debljine 2, 3, 4, 5, 6 cm. Broj pozicija samo za malterisanje može da iznese više hiljada. U katalog su uneti karakteristični opisi pozicija, jer je veoma teško pisati opise pozicija za apstraktan objekt. Prilikom izrade predmera i predračuna radova, preuzimanjem odgovarajućih pozicija iz kataloga, projektant mora pažljivo da pročita svaki opis pozicije i po potrebi unese odgovarajuće korekcije. Priručnik obrađuje klasično zgradarstvo, izgradnju, adaptacije, sanacije, rekonstrukcije. Posebna pažnja je posvećena restauratorskim i konzervatorskim radovima na nepokretnim kulturnim dobrima. Priručnik ne obrađuje montažne sisteme i prefabrikovan način gradnje.

O Predmerima...
Izrada predmera i predračuna radova je stručna, složena i osetljiva oblast graditeljstva. Za dobar predmer i predračun radova potrebno je poznavanje struke, tržišta materijala, radne snage, transporta, uslova izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, građevinskih mašina, uslova na terenu, vremenskih uslova i mnogih drugih elemenata. Gotovo svi sporovi između investitora i izvođača nastaju zbog nepotpunih ili nepreciznih predmera. To se najčešće odnosi na višak radova, izostavljene pozicije, neprecizne opise i način obračuna, kao i na nepoznavanje starih tehnologija i zanata kod adaptacije, rekonstrukcije, konzervacije i restauracije. Svaki predmer mora da sadrži precizne opise pozicija, uslove izrade i ugradnje, izbor i kvalitet materijala i način obračuna svake pozicije. Količine i projektantske cene predstavljaju takođe važne elemente predmera i predračuna. Greška u količinama, u principu je manje sporna, obzirom da projektanta Zakon obavezuje na preciznost. Projektantska cena, važna je za investitora kod odlučivanja o gradnji i kao orijentir prilikom prikupljanja ponuda. Literatura koja se odnosi na Predmere je veoma skromna. Osim Tehničara (priručnik), Građevinskih normi i Tehničkih propisa za završne radove gotovo i da ne postoji. "Iskustvene norme u građevinarstvu" -Komgrap, odnosno "Normativi i standardi rada u građevinarstvu" Građevinska knjiga, izvedene su iz "Prosečnih normi u građevinarstvu", klasifikovani su po šiframa
11

radova i pozicijama, sa dodatim radovima koji se odnose na mehanizaciju i nešto malo za nove materijale, dobili su i hiljade kratkih opisa operacija rada, dovoljnih za normative i analizu jedinačnih cena, ali nedovoljnih za opise pozicija predmera i predračuna radova. Dati opisi operacija rada, uslovno pozicija, praktično jedino i postoje u "Normativima". Mnoge stvari se u građevinarstvu "podrazumevaju", tu su tehnički propisi, uzanse, normativi, standardi, kontrole, atesti... Ali, za izvođača je jedino merodavno ono sto je upisano u ponudi i regulisano ugovorom. Pozicije koje nisu obuhvaćene ponudom, a predviđene su projektom, izvođač će izvesti po ceni koja se naknadno ugovara. Kod novogradnje, a posebno kod masovne stambene izgradnje, pozicije su standardne, jasne i tu ima manje sporova. Projekat sa predmerom i predračunom lako se sagledava, materijali su savremeni, operacije jednostavne i nema mnogo prostora za manipulisanje i nadmudrivanje između izvođača, nadzora i investitora. Međutim, kod rekonstrukcije i adaptacije starih objekata, a posebno kod restauracije spomenika kulture, upotrebljavaju se stari materijali i primenjuju stare tehnike izrade i obrade... Sve to treba opisati u pozicijama predmera. Mnogi projektanti koriste kratke opise pozicija, praktično naslove pozicija, i opšte uslove za vrstu radova čime pokušavaju da umanje slabosti datih opisa pozicija. Ovim se problem ne rešava, jer izvođač uvek nađe način da naplati ono što je izveo, a projektant propustio da napiše. Tipičan primer je: "Montaža cevaste fasadne skele. Obračun po m2." Teško je izvući jednu poziciju, iz konteksta Predmera, i analizirati je. Letimičnim pregledom ostalih pozicija, lako se utvrđuje šta je dato ostalim pozicijama, a što se odnosi na skelu. Šta može biti sporno, odnosno nesporno kod navedene pozicije? - Ukoliko nije navedeno ko obezbeđuje skelu, investitor ili izvođač, i da li isti izvođač i demontira skelu. Uglavnom se podrazumeva da je to obaveza izvođača, tako da on obično ne pravi probleme oko demontaže skele i smatra je svojom obavezom. - Ako nije naglašena obaveza uzemljenja skele. Izvođač mora to da uradi, zbog HTZ mera. - Zaštitna ograda oko skele, gradilišta, obično je nesporna, daje se posebno. - Ako je potrebna nadstrešnica ispod skele, odnosno iznad trotoara, ulaza i dr. a nema je u ostalim pozicijama, tražiće doplatu. - Ako skelu treba prekriti jutom ili sličnim materijalom, a ostalim pozicijama nije predviđena, tražiće doplatu. - Ako je potrebna svetlosna signalizacija oko skele, biće sporna. - Ako se skela postavlja na trotoaru i kolovozu i isti ošteti, popravka je nesporna, ali cena... - Ako nije posebno obračunata taksa za zauzeće trotoara, biće sporna. - Sporan može da bude i obračun. Da li se obračunava obim zgrade ili skele, da li se obračunava stvarna visina fasade ili se visini dodaje visina zaštitne ograde? Ako fasada ima ispade, konkavnu osnovu, šta je sa preklopima (u osnovi), kako obračunati prostornu skelu? Iz jedne naizgled jednostavne i jasne pozicije mogu da nastanu veliki sporovi, koje na kraju, po običaju, plaća investitor. Kvalitet materijala i izrade predstavlja poseban problem. Godinama je kod nas bila primarna masovna stambena izgradnja. I laicima je poznat kvalitet gradnje, koji je postao "standardan". To se posebno odnosi na finalnu obradu. Ako se želi kvalitetniji rad i materijal, mora se posebno zahtevati. Na primer, pod pojmom "gletovanje zida" većina podrazumeva "špahtlovanje zida", a ne nanošenje gipsnog maltera u sloju od nekoliko milimetara, sa gletovanjem do sjaja. Zašto se izvođač tako ponaša? Ukratko, postoje mnogi subjektivni i objektivni razlozi. - Obično, se izvođač bira na licitaciji ("Javna nabavka") ili prikupljanjem ponuda po pozivu. Da bi dobio posao izvođač često pribegava manjim cenama, tako da u fazi gradnje analizira ugovorene radove kako bi otkrio sve manjkavosti tendera i nadoknadio "propuste" i manje cene. - Često je uzrok slaba organizacija radova, dug period gradnje, inflacija... Kliznom skalom se ne može pokriti razlika u ceni, nedostatak finansijskih sredstava izvođača i investitora. - Stručnost direktnih izvršilaca, visokokvalifikovanih i kvalifikovanih radnika je često problematična. Mnoge kvalifikacije su stečene na kursevima za ubrzanu obuku majstora, što neminovno dovodi do pada kvaliteta. radova. - Mnogi stari zanati lagano odumiru. Sve je manje likorezaca, fasadera, kamenorezaca, kovača, livaca... Neki zanati se transformišu prema novim standardima i potrebama. Danas se pod kamenorezcem podrazumeva majstor koji radi na mašinskoj obradi ili ugradnji proizvoda od kamena. Naći majstora za ručno klesanje kamena za svod, luk, stub, kapitel, pravi je podvig. Bravar koji zna da uradi nešto od kovanog gvožđa je "umetnički bravar". Takvo stanje je u mnogim zanatima.
12

-

Mnogi problemi nastaju zbog kvaliteta i mogućnosti nabavke građevinskog materijala. Građa I klase koja se može kupiti na tržištu, praktično pripada III, ili u najboljem slučaju II klasi. Kupiti hrastovu dasku, dužine 4 m, širine 12-16 cm, I klase praktično je nemoguće. Ista je situacija sa pločicama, parketom, lakovima, bojama, limom. Zadnjih godina uvozni materijali delimično menjaju stanje na tržištu.

Treba navesti i činjenicu da su kod nas do skora, investicije u ogromnom procentu bile vezane za društveni sektor. Gradilo se za nepoznatog ili poznatog korisnika (društvenog), pa se preko mnogih grešaka, projektantskih i izvođačkih, kvaliteta izrade, vrste materijala i rokova olako prelazilo. Novo vreme donosi nove investitore - privatne, deoničarska društva, državne... Oni će zahtevati da se tačno ispune svi ugovoreni elementi. Iz izloženog se vidi da je formiranje cena složen proces u kome svi ulazni podaci moraju biti tačni, a obrađivač treba da poznaje tehnologiju izvođenja pojedinačnih operacija rada, uslove građenja, lokaciju objekta, a pre svega građevinske norme. Ako je sve izloženo poznato, postavlja se pitanje zašto dolazi do propusta u izradi predmera i predračuna radova (tendera, podloge za ponudu). U krajnjoj liniji kriv je autor predmera, formalno, i odgovorni projektant, sa svim objektivnim teškoćama i subjektivnim propustima. - Iako je proces projektovanja dug proces i timski rad, uobičajeno je da se obrađivač Predmera, uključuje u tim neposredno pred predaju projekta ili kada su svi rokovi prošli, sa tenzijom da se "što pre završi predmer". - Veoma mali broj stručnjaka, a pogotovo autora projekta, radi predmer i predračun radova. . - Osposobljavanje stručnjaka za izradu predmera je veoma složen i dugotrajan proces, naročito za radove na rekonstrukciji objekata, adaptaciji, konzervaciji... Neophodno je veliko iskustvo kako u projektovanju, tako i u različitim fazama izvođenja radova. - Činjenica je da se najobučeniji stručnjaci za izradu predmera nalaze u izvođačkim građevinskim preduzećima, gde rade na pripremi organizacije građenja, analizama i rukovođenju gradilištima. Godinama rade na izvođenju radova, na obradi ponuda, situacija, analiziraju projekte i predmere, traže greške, propuste, jer to njihovim preduzećima donosi novac. Posao na izradi predmera nije mnogo cenjen ni plaćen, kod nas u zemlji, tako da oni veoma retko prelaze u projektne biroe, čak i u okviru istog preduzeća, iako se radi o vrhunskim stručnjacima.

Tipovi predmera i predračuna radova
Prema načinu formiranja predmere i predračune možemo podeliti na tri tipa: 1. Jednostavan tip predmera i preračuna je pogodan za radove manjeg obima. Pozicije teku jedna za drugom bez razvrstavanja po vrsti radova. Sve pozicije nalaze se u jednom poglavlju. Ovaj tip je pogodan za radove manjeg obima, na primer za manju adaptaciju stana, kuće i slično. 2. Klasičan predmer i predračun podeljen je na vrste radova, u okviru kojih se nalaze pripadajuće pozicije. Na kraju predmera i predračuna nalazi se rekapitulacija po vrstama radova. Pogodan je za sve vrste radova. 3. Složen tip predmera predstavlja klasičan predmer dopunjen predmerima vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacija, mašinskih instalacija i dr. Svako poglavlje predmera ima svoju rekapitulaciju. Na kraju se daje zbirna rekapitulacija po poglavljima Ovaj tip se posebno primenjuje kod tendera, kada se iz različitih projekata jednog objekta (građevinsko zanatski, vodovod i kanalizacija elektroinstalacije, grejanje i klimatizacija...) izdvajaju predmeri i formira se elaborat za licitaciju.

Tenderi
Tenderi su podloge za prikupljanje ponuda na licitacijama ili po pozivu. Praktično to su predmeri, bez jedinačnih cena, na osnovu kojih će izvođač formirati ponudu.

13

Nekoliko reči o vrstama radova u katalogu
Nedavno mi je postavljeno pitanje "Gde mogu da pogledam tačan redosled vrsta radova za predmer i predračun?". Moj odgovor je bio "Ne znam, jedino ima nešto malo u građevinskom priručniku Tehničar". U Tehničaru su vrste radova za predmer i predračun podeljene u 15 vrsta, neke vrste su spojene, ima i nekih nelogičnosti. Tako su, na primer, molersko-farbarski radovi na 10 mestu, ispred keramičarskih, fasaderskih i gipsarskih radova. Zar nije logično da se završe keramičarski, gipsarski i fasaderski radovi, a zatim da se izvedu molersko farbarski radovi? S druge strane, gipsarsko-likorezački radovi su spojeni u jednu vrstu radova. Ovo može da bude dobro kada se radi o unutrašnjim, gipsarskim radovima. Ali ako se radovi izvode na fasadi na kojoj se nalaze ornamenti od cementnog maltera, veštačkog kamena ili terakote nije prihvatljivo iz dva razloga: Prvi je da se normativi odnose na rad sa gipsom i to samo na neke manje elemente (rozete, kapitele, stope i sl.) i drugi još važniji da ornamentalne fasadne plastike uopšte nema. Nema ni normativa za modelovanje. Likorezački radovi se sastoje od modelovanja ornamenata i figura na osnovu crteža i skica arhitekte ili postojećeg modela, izrade kalupa, odlivka i njihove montaže. Deo likorezačkog posla na montaži ornamenata, restauraciji i slično rade i gipsari i fasaderi. Zanati se prepliću. U priručniku su posebno izdvojeni likorezački radovi, ali pojedine operacije zadržane su i u gipsarskim i u fasaderskim radovima. Uvedene su i neke nove vrste radova: pripremno završni radovi, istraživački radovi, demontaže i rušenja, građevinska stolarija. Posebna dilema je bila, da li uvoditi vrstu građevinska stolarija. Gde pripadaju prozori, vrata ili pregrade od eloksiranog aluminijuma. U Bravarske. A PVC vrata, prozori, pregrade? Proizvođači od aluminijumskih i PVC profila ističu da proizvode građevinsku stolariju. I prozori i vrata od drvenog materijala nalaze se u građevinskoj stolariji, ali i u stolarskim radovima. U koju vrstu radova smestiti proizvodnju i montažu strukturalnih fasada? U staklorezačke ili bravarske, ili možda u radove na fasadi? A termoizolovane fasade (takozvane "Demit") u izolaterske ili fasaderske radove, a završnu obradu termoizolovanih fasada u fasaderske ili molersko-farbarske radove. U priručniku termoizolovane fasade nalaze se u izolaterskim, fasaderskim i molersko farbarskim radovima. Iznete su samo neke dileme. Neki novi materijali i tehnologije brišu strogu podelu zanata i zanatlija, odnosno razvrstavanja pozicija u različite vrste radova u predmeru i predračunu. Moj predlog redosleda i naziva vrsta radova, kao i podvrsta radova, nalazi se u priručniku. Podvrste su formirane radi lakšeg nalaženja i grupisanja pozicija u katalogu. Podvrste radova se ne pojavljuju u predmeru i predračunu radova.

Organizacija programa "Mungos", odnosno priručnika
Da bi korisnik mogao da se lakše snađe i pronađe određenu poziciju, priručnik je podeljen na vrste radova. Vrste radova podeljene su na podvrste, u okviru kojih su formirane pozicije. Podvrste su formirane po vrsti rada, elementu rada ili upotrebljenog materijala, i slede tehnologiju građenja. Isti sistem primenjen je i kod opisa pozicija u okviru podvrsta radova. Mnoge iste pozicije nalaze se u više vrsta radova. Na primer opis pozicije "izrada cementne košuljice" nalazi se u zidarskim, betonskim i podopolagačkim radovima, kao i u građevinskim radovima vodovoda i kanalizacije. Ideja je da se u svakoj vrsti radova nalaze i prateće pozicije, da korisniku pomognu da brže i jednostavnije formira predmer. U fasaderskim radovima nalaze se i razna obijanja, preziđivanja elemenata fasade, rabiciranja i slično. Ove pozicije rade i zidari i fasaderi, zato se u priručniku nalaze i u zidarskim i u fasaderskim radovima. Ali strogo gledajući po prosečnim normama obijanja, preziđivanja i slično nalaze se isključivo u zidarskim radovima. Navedene pozicije u fasaderskim radovima odnose se uglavnom na restauraciju i konzervaciju stilskih fasada sa vučenim profilima, pilasterima, ornamentima i slično. Veoma mali broj arhitekata, izuzev u Zavodima za zaštitu spomenika kulture, ima iskustva i znanja u restauraciju i konzervaciji stilskih fasada. Ovo je način da im se olakša izrada predmera i predračuna, odnosno da im priručnik bude i vodič. Ovaj princip primenjen je i u mnogim drugim vrstama radova.

14

Postoji više razloga za iznetu konstataciju. Na lokaciji obično ima dovoljno prostora za organizovanje gradilišta. U praksi se često svodi na satnine VKV. uslova građenja. Upotrebljavaju se i stari materijali. On formira jedinačne cene sa svaku poziciju i utvrđuje ukupnu vrednost ponude. PK radnike (dve grupe) i NK radnike (jedna grupa). jer se tehnologija određenih pozicija zasniva na starim tehnikama rada i starim zanatima. Više puta sam čuo pitanje "Šta je faktor i zašto je tako visok?". koje je teško nabaviti. jer su one u indirektnoj vezi sa projektantskim cenama. jer je to ponekad osnov za visinu kredita. Kod adaptacija. ali su osnovni: 1. restauracija i konzervacija tehnološki procesi su teže sagledivi. 2. ali na bruto satninu. Obično su to troškovi utovara. Svaka jedinačna cena je osnov za obračun izvedenih radova. Formiraju ih projektanti obično uz pomoć saradnika. Materijali su savremeni. Analiza faktora je kompleksan i složen postupak. za dizalice i slično. doprema je veoma složena. rekonstrukcije. Cena materijala Na fabričku cenu materijala dodaju se svi troškovi dopreme materijala na gradilište. 15 . sa zastojima kako bi se završe određene pozicije. Zanatlije i kooperanti se često prepliću. jer one nisu merodavne za izvođenje radova. ali pokušaću ukratko da izložim sam proces formiranja istih. iz prakse. Ima i suprotnih primera. Formiranju pojedinačnih cena često se olako prilazi. Faktor se obično kreće u rasponu od 4 do 5 na neto satninu proizvodnog radnika. Izvođačke cene formira izvođač prilikom pripreme ponude. Radovi teku u kontinuitetu.Cene U procesu projektovanja i gradnje razlikujemo projektantske i izvođačke cene: 1. restauracije i konzervacije. Najčešće služe investitoru gradnje za odlučivanje. Formiranje cena je složen proces sa tačnim ulaznim podacima i dobrim poznavanjem tehnologije izvođenja pojedinačnih operacija rada. Cena radnog časa Cenu rada po radnom času izvođač formira na osnovu plata radnika i faktora. 2. KV radnike (tri grupe). deponija. Neto plata određenog radnika deli se sa 182 (broj radnih časova u mesecu) i množi sa faktorom. ponekad samo trotoar ili čak i ulica (restauracija fasada). Osnovni ulazni podaci i normativi za analizu cena 1. KV i PK radnika. iz prihvaćene ponude. Često se tek po sondiranju i otvaranju konstrukcije utvrđuje metodologija rada. Pojedina preduzeća prilikom ugovaranja daju i niži faktor (prividno). Analiza cene kod novogradnje je daleko jednostavnija nego kod adaptacije. Ugovorene cene. Radi se o većim gradilištima gde se posvećuje velika pažnja pripremi i organizaciji gradilišta. lako se nalaze na tržištu. a ponekad i nepredvidivi. Na osnovu kvalifikacione strukture formiraju se grupe za VKV radnike (dve grupe). potrebnih pomoćnih prostora i magacina. što može dovesti do izmene projekta. lakše je uvoditi razne zanatlije ili kooperante. Posle prikupljanja ponuda ili licitacije predračunske cene više nisu važne. 2. lokacije objekta i građevinskih normi. Kod novogradnje tehnološki procesi i materijali su savremeni. su veoma važne za izvođača jer od njih zavisi rentabilnost gradnje i profit izvođača. Formiranje izvođačkih cena Izvođačke cene nisu tema priručnika. odnosno predračunske vrednosti investicije. Idealno bi bilo kada bi projektantske i izvođačke cene bile iste. mogu se dovoziti samo male količine materijala. a prema kvalifikacionoj strukturi radnika. po pozivu ili za licitaciju. Projektantske cene formiraju se u procesu projektovanja za izradu predračuna radova. Ako investitor želi da podigne kredit insistiraće da cene budu što veće. istovara u magacin ili na deponiju. transporta. rekonstrukcija. Često ima malo prostora za organizovanje gradilišta. količine u pozicijama su velike i lakše je organizovati proces gradnje. bez preplitanja ili zastoja u radu.

odnosno pozicije. Početkom pedesetih godina prošlog veka Ministar Vlade FNRJ . dobija se faktor 1. PTT usluge. rukovodioca radova.Prosečne norme u građevinarstvu I deo. naknadu za prevoz. To nisu efektivni radni časovi. preduzeće plaća doprinose za penziono i socijalno osiguranje i ostale zakonske obaveze. jer se mogu dovoziti samo male količine. Svi neproizvodni radnici zaposleni u izvođačkom preduzeću ostvaruju zaradu samo na osnovu izvedenih. materijale. zaštitnu opremu. kvalifikacionu strukturu radnika. sanitarni čvor i slično. klasifikovane po šiframa radova. materija sadrži predmet tehničkih uslova. Opis pozicije koja se analizira sa načinom obračuna. Uslovi za gradnju i lokacija objekta Uslovi za gradnju i lokacija objekta utiču na ukupnu cenu gradnje. Pored normativa. Visokogradnja . U faktor ulaze i sve zarade i doprinosi za administraciju. "Nove" norme. državni praznici. odnosno jedinačne cene. električna energija. izvršioca ili kooperanata. prostor za presvlačenje radnika. 6. Izuzetno je važno da se sagledaju i predvide operacije koje nisu navedene. alati. 16 . biće potrebne posebne dozvole za teretna vozila. I tu. magacionera i slično. Jedan radnik u toku godine može da ostvari 2184 časa (12 meseci x 182 časa) za koje prima platu. odnosno od iskustva i znanja obrađivača zavisi i kvalitet analize cene. posebne uslove u toku gradnje i slično.365. pojaviće se problem sa parkiranim vozilima i dopremanjem materijala. definiciju. Cene usluga Potrebno je pribaviti podatke o cenama usluga drugih. počinju problemi. Nedostatak normi je što nedostaju određene operacije u primeni pojedinih vrsta materijala i pojava nekih savremenih materijala i sredstava rada. Faktor opterećuju i svi ostali materijalni i nematerijalni troškovi poslovanja preduzeća kao što su gorivo. utroška materijala i transporta. merenja i način obračuna. sa dodatim radovima koji se odnose na mehanizaciju i na deo novih materijala. Normativi Za izradu analize cene potrebne su građevinske norme. Ako se podeli 2184:1600=1. svakodnevne pauze u trajanju od 30 minuta. u nekim izuzetnim slučajevima i 8. uglavnom. Ako se odbije godišnji odmor. Nekoliko reči o građevinskim normama. 3. prateće radove. izvođenje. Pored plate radnik prima i druge naknade regres. kancelarijski materijal. Tehnički uslovi sadrže i "Posebne uzanse o građenju". koje se sastoji od tri dela: . troškovi održavanja poslovnog prostora. nešto kasnije i Građevinska knjga "Normativi i standardi rada u građevinarstvu" izvedene su iz "Prosečnih normi u građevinarstvu". spoljnih. odnosno fakturisanih radova. kao i posebni zahtevi.365. tako da je faktor već 1. vrste. industrijskoj gradnji objekata. organizacija za završne radove u građevinarstvu SFRJ (ZAVRAJ) izdala je "Tehničke uslove za izvođenje završnih radova u građevinarstvu".Prosečne norme u građevinarstvu II deo. bolovanja. sredstva rada i slično. 4. topli obrok. 1973 godine Poslovna zajednica. Lako se pronalaze potrebni podaci. Za objekat koji se nalazi u centralnoj gradskoj zoni. Prilagođene su masovnoj. poslovođu. a podrazumevaju se za tu poziciju. Norme su veoma jasne i pregledne. deponije. koji su primarni. To približno iznosi 1 u odnosu na platu. Niskogradnja . gde važe posebni uslovi režima saobraćaja.365.365+1=2. izvedene iz prvobitnih. Zanatstvo Usvojene norme su se primenjivale za kalkulaciju predračunskih i izvođačkih cena. Kad se sve to uzme u obzir dobija se faktora 4 do 5.Zamenik Predsednika Saveta za industriju i građevinarstvo doneo je Rešenje o usvajanju prosečnih normi u građevinarstvu. koji nisu obuhvaćeni pomenutim normama. dobile su i hiljade kratkih opisa operacija rada za normiranje i analizu jedinačnih cena. sa veoma malim izmenama i dopunama. 7. kancelarija. Cene transporta i mehanizacije Potrebno je pribaviti podatke o cenama za transport i mehanizaciju. 5. Na malom gradilišnom prostoru teško će se organizovati magacini. Prosečne norme u periodu 1952-1970 godine više puta su štampane. Za analizu pozicije važno je da je opis pozicije precizan i da su određeni materijali.Normativi priznaju za utrošak radnog vremena samo direktno potrebno vreme za izvođenje svake pojedinačne operacije rada. alat i drugo. Početkom sedamdesetih godina Komgrap je izdao "Iskustvene norme u građevinarstvu". viša sila (vremenske prilike) videće se da radnik u toku godine može da ostvari maksimalno oko 1600 radnih časova. Za radnika treba obezbediti odeću.Prosečne norme u građevinarstvu III deo. Pored normativa norme su sadržale i uslove i način obračuna pojedinih pozicija. vrsta i kvalitet. koje sadrže normative rada.

Normativ utrošaka sitnog peska x cena sitnog peska . durisol. kamen. nego po normativu. 3.Ne vidi se vrsta podloge preko koje malterišemo (opeka.Normativ utrošaka separiranog šljunka x cena separiranog šljunka . .Normativ utrošaka cementa x cena cementa .Normativ utrošaka električne energije (mešalica) .) i razmera maltera. 17 . analize cene malterisanja za zadati slučaj. Obračun po m2.Normativ utrošaka maltera za perdašenje x cena maltera za perdašenje .Normativ utrošaka kreča x cena kreča . opis pozicije. visoke ili niske temperature utiču na produktivnost rada i proces sušenja. ." .Da li je zid stari ili novi? Na objektu starom više desetina godina može se očekivati mnogo deblji sloj maltera.Normativ utrošaka radnog vremena PKV radnika za perdašenje x cena radnog sata .Normativ utrošaka vode x cena vode . a koji utiču na cenu.Normativ utrošaka radnog vremena KV radnika za perdašenje x cena radnog sata ..Normativi prenosa svih materijala od gradilišnih deponija do mesta spravljanja maltera x cena radnog sata .Količina utiče na organizaciju i produktivnost rada.Normativ utrošaka radnog vremena KV radnika za izradu grunta x cena radnog sata .Veoma je važna visina zida za malterisanje.Normativ utroška vremena potrebnog za spravljanje maltera x cena radnog sata Pomoćna analiza cene za 1 m3 maltera za perdašenje Sve cene su bruto cene na gradilištu .pomoćna analiza 2 .Normativi prenosa svih materijala od gradilišnih deponija do mesta spravljanja maltera x cena radnog sata . . Kada se sve to izračuna dobija se cenu malterisanja po 1 m2. Analiza se radi obično u više koraka: 1. Ako je zid zidan slabim malterom i rastresen biće potrebno i posebno nabacivanje cementnog šprica . Ovo je tipičan.Normativ utrošaka vode x cena vode . blok.Troškovi postavljanja pomoćnih skela (može da bude i posebna analiza) Napomena: U normativu utroška radnog vremena KV i PKV radnika sadržano je i čišćenje radnog mesta po završenom malterisanju. Obračun po m2. kao i dimenzije prostorija.Vremenski period malterisanja. jer one koje bitno utiču na produktivnost a time i na cenu.. betonski zid..Normativi prenosa maltera od mesta spravljanja do ugradnje x cena radnog sata . rabic. ali bez odnošenja šuta. da je analiziramo i da pokušamo da vidimo gde su moguće greške ili elementi koji nisu uzeti u obzir prilikom analize.Normativ utrošaka maltera za grunt x cena grunta . . "Malterisanje zidova produžnim malterom. Pomoćna analiza cene za 1 m3 maltera .Normativ utrošaka radnog vremena PKV radnika za izradu grunta x cena radnog sata . a pri niskim temperaturama potrebno je dodati i aditive.Analiza cene Uzmimo na primer jednostavnu poziciju: Malterisanje zidova produžnim malterom. U analizi su uzeti odgovarajući ulazni parametri za spoljni i unutrašnji transport..Normativ utrošaka kreča x cena kreča .pomoćna analiza 1 . Da li je izračunata cena za svako gradilište ista? Da li je nešto propušteno? Da se vratimo na početak.grunta Sve cene su bruto cene na gradilištu .Normativ utrošaka cementa x cena cementa . Pri visokim temperaturama mora se posvetiti posebna pažnja negovanju maltera. a samim tim i cenu.Normativ utrošaka električne energije (mešalica) . Analiza cene malterisanja . školski primer.Normativ utroška vremena potrebnog za spravljanje maltera x cena radnog sata 2.

3.Na analizom utvrđenu cenu malterisanja uticaće i tržišni uslovi. Izvođač sagledava ceo posao globalno. Mnoge cene znaju "napamet". Cene materijala su veoma važne. uglavnom. Uvećani deo sadrži transport. mora da uradi analizu cene. transporta i pomoćnog materijala. odnosno radnici koji se bave kalkulacijama. 5. masažne kade i slično) velikoprodajna cena je uvećana za 30 %.. 4. Nema ni konstantnog odnosa između cene ugrađenog materijala i cene utrošenog rada. Primer: Nabavka građe i izrada krovne konstrukcije. KV i PK radnika u građevinskim preduzećima. visine dizanja i ostalih uslova procenjuje ukupnu cenu 1 m3 ugrađene građe. na primer 25000 din/m3." cena materijala je 0 a rad 100% ili "montaža masažnog bazena ili tuš kabine" koja može da košta i više od 6-7000 € a cena ugradnje je minimalna u odnosu na nabavnu cenu. To su. Utrošak građe za razne krovove kreće se u rasponu od 0. da su komercijalne službe fabrika veoma efikasno slale cenovnike. Ako su količine male ili velike imaće posebne procene. Cena zavisi i od primarne delatnosti izvođača. sa svim troškovima rada. Kod pozicija gde se samo ugrađuje finalni proizvod (vrata. procene. Ako ima neki razlog za sumnju. za razliku od osamdesetih i devedesetih godina. odnosno zaradu i prema tome koriguje cene. na osnovu iskustva. Prvi veliki izvor cenovnika bio je Beogradski sajam građevinarstva. mehanizacije i slično. i u okviru njega manipuliše pojedinim cenama. 18 . Sledilo je prikupljanje bruto cena radnog časa VKV.08 retko 0. krovni prozori. Da bi se na licitaciji dobio posao od njegove procene zavisiće smanjenje ili povećanje cene. Cena jelove građe je oko 12000 dinara/m3 2. Treba istaći. transporta i slično i formirane su jedinačne cene. Projektantske cene u priručniku U priručniku su date "projektantske cene" po jedinici mere za svaku pojedinačnu poziciju. velikoprodajne fabričke cene. transporta i približne normative. Tokom vremena izvođač prati date jedinačne cene i realizaciju. njegova cena biće velika i obrnuto. Čarobne formule. transporta. transporta. Obračun po m2. konsultacija ili pomoću normativa. materijal franko utovaren u vozilo u sedištu proizvođača ili velikoprodajne cene materijala na skladištima u Beogradu. Prikupljene su sve potrebne cene materijala za ugradnju. Kod adaptacija i rekonstrukcija veoma je važno da se sagleda da li su predviđene pozicije sa tačnim količinama i od te procene zavisi cena. koji su imali ponekad i više od desetak strana. strateški. Procenjena cena izrade krovne konstrukcije je 25000x0. ako u opisu pozicije nije naglašeno po m2 horizontalne projekcije. Znaju cene materijala. a manje za zanatske. Iskusan izvođač zna dva podatka za formiranje približne cene: 1. Za priručnik projektantske cene su formirane na sledeći način. ponekad i na osnovu njih formira ukupnu cenu. Zoran Jakovljević je insistirao da napišem formulu ili obrazac pomoću kojih sam formirao projektantske cene. U zavisnosti od tipa i složenosti krovne konstrukcije. treći poziv telefonom i beleženje cena i četvrti obilazak više desetina stovarišta i prodavnica i prikupljanje pojedinačnih cena i cenovnika. Iskustvene cene Izvođači.06-0. dnevnica na "crno". prozori. rada. drugi poziv telefonom fabrike posle koga sledi fax ili slanje poštom. bez velikih analiza. nažalost. ugradnju. odnosno koliko radnik može da izvrši zadatog posla u toku jednog dana ili sata. nema. posle dugogodišnjeg rada na analizi cena i izvođenju radova lako i brzo formiraju cene.09 m3/m2 horizontalne projekcije krovne konstrukcije.06=1500 dinara/m2. Napomena: Poneki izvođač će pokušati da krovnu konstrukciju obračuna po m2 kose površine krova. Za svaku poziciju utvrđeni su približni troškovi materijala.. porez na usluge i zaradu izvođača. Recenzent arh. Na primer "iskop zemlje za. formiraće veće cene za građevinske radove. Ako je predviđena mala količina predmerom a ponuđač proceni da će stvarna količina biti velika. ako on izvodi recimo građevinske radove a njegovi kooperanti zanatske radove. izvođačkih cena zanatskih usluga..

d. "Delo") i molersko-farbarske radove("Lik").. parketarske.. a. Primer: 1.. 19 .promenljiva A..Cene istih ili sličnih proizvoda različitih proizvođača dosta se razlikuju.. rukovođenjem gradilišta (i formiranjem izvođačkih cena) ili izvođačkim nadzorom. Pozicije su u podvrstama složene po tehnološkom procesu. a svaka vrsta radova na podvrste. fasaderske . koliko je to bilo moguće. mada su mnoge od njih očigledne..... Opis pozicije. Na primer kod prozora i vrata (drvenih) cene različitih proizvođača. Opis pozicije. Opis pozicije. limarske ("Liming"). Promenljiva B. Primer: Pozicija "Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo.. Korisnik bi se veoma teško snalazio u toj količina materijala.. Cene su izražene u Evrima. Stvarni redni brojevi su: 1. gipsarske..promenljiva B. Opis pozicije. Treba napomenuti da se gotovo svi konsultanti bave izvođenjem radova... Pozicija sa opisom koji sadrži promenljive numerisana je rednim brojem. Opis pozicije. opisa pozicije..." ima promenljivu "dimenzija 60x60 cm". za isti tip i veličinu. likorezačke ("Zanat".. Promenljiva A. koja se menja 16 puta.. Redni broj pozicije u priručniku Priručnik je podeljen na vrste radova. U podvrsti pozicije su numerisane rednim brojem od 1 do n... a promenljive su označene sa a. jer bi bio nepregledan.. c. ipak pregledom narednih nekoliko pasusa može se videti da se svaka pozicija sastoji iz rednog broja..promenljiva D. Jedinačne cene formirane su sa velikoprodajnim cenama materijala i sa uključenim porezom na usluge. a da su štampane sa punim opisom pozicija priručnik bi imao više od 4000 strana.. dimenzija 60x60 cm.. teracerske. Opis pozicije.. teško bi uočavao razlike između pojedinih sličnih a različitih pozicija.promenljiva C.. 2.. Priručnik ima 13166 pozicije. keramičarske. Konsultacije o formiranim cenama obavljene su za stolarske radove ("Beoenterijer")... Neprihvatljivo je štampati toliku količinu materijala iz dva razloga: 1. O formatizovanju priručnika U kompjuterskom programu "Mungos" sve pozicije su napisane sa punim opisom.. 5. a cena štampe bila bi visoka. 2. b. Označavanja koja se koriste u ovom priručniku U priručniku su primenjene standardne oznake i tipografske tehnike koje olakšavaju snalaženje u tekstu. jedinice mere i projektantske cene. c. Opis pozicije. 5. Da je štampana 16 puta.. razlikuju se i do 100%.. b.. 3. 4. ostali deo opisa pozicije je isti. staklorezačke ("Staklopan").promenljiva A.. kao i sa mnogim ekspertima za radove i cene u pojedinim oblastima. Priručnik bi morao da se podeli u četiri knjige.. Promenljiva D. Promenljiva C.. zauzela bi više strana i što je još važnije korisnik priručnika bi se teško snalazio.

Čas 4. 2. Preostali deo opisa pozicije detaljnije opisuje način rada.00 € 20 . Prva rečenica. Cementnog maltera. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. 4.. a. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. je ispisana bold (podebljana slova) i sažeto opisuje poziciju. dat je način obračuna po jedinici mere. Delimično obijanje maltera . mereno uraslo. način obračuna. kg i slično. Obračun po m3 zemlje. sa odvozom. mereno uraslo.. Jedinica mere može biti m1.. Primer: 10. Po radnom času.. iskošena slova.. m3 11...50 € 40. vrste materijala. Ne skraćeni opisi pozicija su: 1.Opis pozicije u priručniku i promenljive Opis pozicije je pogodbeni opis za izvršenje određene usluge sa potrebnim materijalom. Jedinice mere i promenljive Za svaku poziciju. Krečnog maltera. m3 b. Obijanje cementnog maltera sa zidova .00 € € 4. Jedinica mere može biti promenljiva. Primer: 1. Obračun po radnom času. b. m2. Pojedini opisi pozicije su napisani u skraćenom obliku. Čas Način obračuna i jedinice mere su: 10. Produžnog maltera. Obijanje krečnog maltera sa zidova . debljine.. Obijanje produžnog maltera sa zidova . a. paušalno.. komad.. jer sadrže iste opise ali imaju jedan ili više promenljivih parametara.. 3. vrsta rada ili materijala. c. naslovna. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. m3. odnosno zadati opis pozicije. Obračun po m3 zemlje. Obično su promenljive dimenzije.. sa odvozom. 4.. Opis pozicije koji sadrži jednu ili više promenljivih koje su ispisane italic. Po m3..50 0. posebne zahteve. sa odvozom. Obijanje krečnog maltera sa zidova. jedinica mere za obračun. Delimično obijanje maltera.

Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Krečnog maltera. Obračun po m2 obijene površine. Obračun po m2 obijene površine.75 € Delimično obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. m2 2. Obračun po m2 obijene površine. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € c.00 = 21 . Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. otvori se odbijaju. Šut prikupiti. izneti. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti. Otvori se odbijaju. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. otvori se odbijaju. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. a.00 = Obijanje cementnog maltera sa unutrašnjih zidova. Otvori se odbijaju.Izgled pozicija u priručniku i formiranom predmeru Opisi u priručniku pisani su od leve do desne margine. m2 x 175. Primer: U priručniku 1. Obračun po m2 obijene površine. U predmeru i predračunu radova opisi se pišu. Obračun po m2 obijene površine. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. izneti. U predmeru i predračunu 1. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 obijene površine. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom.00 = Obijanje produžnog maltera sa unutrašnjih zidova. x 120.75 € b. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. izneti. x 190. Šut prikupiti.50 € 4. Otvori se odbijaju. m2 4. radi uštede prostora. m2 3 x 140. m2 2. izneti. Produžnog maltera. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. m2 2. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Šut prikupiti. otvori se odbijaju. m2 1. na levoj polovini lista. m2 2. Obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. približno. Cementnog maltera. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 = Delimično obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. Obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova.

16. 14. 31. 8. 17.Vrste radova 1. 24. 3. 11. 7. 23. 15. 4. 19. 10. 22. 27. 5. 12. 29. 6. 18. 21. 30. 13. 26. BETONSKI TESARSKI RADOVI POKRIVAČKI RADOVI IZOLATERSKI RADOVI GRAĐEVINSKA STOLARIJA STOLARSKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI LIMARSKI RADOVI STAKLOREZAČKI RADOVI KERAMIČARSKI RADOVI TERACERSKI RADOVI KAMENOREZAČKI RADOVI PARKETARSKI RADOVI PODOPOLAGAČKI RADOVI TAPETARSKI RADOVI ROLETNARSKI RADOVI SUVOMONTAŽNI RADOVI GIPSARSKI RADOVI FASADERSKI RADOVI LIKOREZAČKI RADOVI MOLERSKO FARBARSKI RADOVI LIVAČKI RADOVI RAZNI ZANATSKI RADOVI VODOVOD KANALIZACIJA SANITARNI UREĐAJI 23 35 47 83 97 177 209 229 241 307 365 419 443 475 487 507 517 541 555 575 581 585 619 649 705 753 787 793 801 821 835 22 . 25. 28. 9. 20. 2. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI ISTRAŽIVAČKI RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA ZEMLJANI RADOVI ZIDARSKI RADOVI BETONSKI I ARM.

1. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Dozvole Priključci Saglasnosti Priprema gradilišta Skele Ograde Nadstrešnice Signalizacija Zaštite Čišćenja Pranja Šut Ostali pripremno završni radovi 25 25 26 27 28 29 29 30 30 31 31 32 32

23

1. Dozvole
1. Naknada za uvođenje gradilišne energije. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja električne energije. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obračun paušalno. Paušalno 2. 750,00 €

Naknada za uvođenje gradilišne vode. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja vode. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obračun paušalno. Paušalno 250,00 €

3.

Naknada za zauzeće trotoara. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja površine trotoara. U cenu ulazi i plaćanje takse za korišćenje za sve vreme trajanja radova. Po završetku radova dovesti sve površine u prvobitno stanje. Obračun po m2/Dan. m2/Dan 0,35 €

4.

Naknada za zauzeće glavne ulice i trotoara. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja površine trotoara i ulice. U cenu ulazi i plaćanje takse za korišćenje za sve vreme trajanja radova. Po završetku radova dovesti sve površine u prvobitno stanje. Obračun po m2/Dan. m2/Dan 0,65 €

5.

Naknada za zauzeće sporedne ulice i trotoara. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja površine trotoara i ulice. U cenu ulazi i plaćanje takse za korišćenje za sve vreme trajanja radova. Po završetku radova dovesti sve površine u prvobitno stanje. Obračun po m2/Dan. m2/Dan 0,50 €

6.

Naknada za zauzeće zelene površine. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja zelene površine. U cenu ulazi i plaćanje takse za korišćenje za sve vreme trajanja radova. Po završetku radova dovesti sve površine u prvobitno stanje. Obračun paušalno. Paušalno 600,00 €

7.

Naknada za seču stabla. Uputiti pismeni zahtev nadležnom organu za odobrenje za seču stabla. U cenu ulazi i plaćanje takse za seču. Obračun po komadu stabla. Kom. 100,00 €

2. Priključci
1. Naknada za uvođenje gradilišne električne energije. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja električne energije. U cenu ulaze i plaćanje takse za korišćenje za sve vreme trajanja radova i instaliranje glavnog gradilišnog ormana sa brojilom, osiguračima i ostalo. Obračun paušalno. Paušalno 750,00 €

25

2.

Naknada za uvođenje gradilišne vode. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja vode. U cenu ulaze i plaćanje takse i izrada priključka, šahta, vodomera i ostalo. Obračun paušalno. Paušalno 250,00 €

3.

Naknada za uvođenje gradilišnog telefona. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja telefonskog priključka. U cenu ulaze i plaćanje takse i instaliranje telefona sa aparatom. Obračun paušalno. Paušalno 250,00 €

4.

Naknada za priključak na elektro mrežu. Pismeni zahtev sa skicom uputiti nadležnom organu. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obračun paušalno. Paušalno 250,00 €

5.

Naknada za priključak na vodovodnu mrežu. Pismeni zahtev sa skicom uputiti nadležnom organu. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obračun paušalno. Paušalno 200,00 €

6.

Naknada za priključak na kanalizacionu mrežu. Pismeni zahtev sa skicom uputiti nadležnom organu. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obračun paušalno. Paušalno 200,00 €

7.

Naknada za priključak na PTT mrežu. Pismeni zahtev sa skicom uputiti nadležnom organu. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obračun paušalno. Paušalno 250,00 €

8.

Ugradnja repera na objektu i susednim objektima za praćenje eventualnog sleganja u svemu po uputstvu statičara. U određenom vremenskom periodu, a u dogovoru sa statičarem, vršiti merenja i voditi dnevnik merenja. Obračun paušalno. Paušalno 50,00 €

3. Saglasnosti
1. Naknada za hidrantsku mrežu kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadležnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obračun paušalno. Paušalno 2. 250,00 €

Naknada elektrodistribuciji kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadležnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obračun paušalno. Paušalno 500,00 €

26

3.

Naknada toplanama kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadležnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obračun paušalno. Paušalno 150,00 €

4.

Naknada komunalnom preduzeću kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadležnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obračun paušalno. Paušalno 75,00 €

5.

Naknada protivpožarnoj službi kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadležnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obračun paušalno. Paušalno 100,00 €

6.

Naknada sanitarnoj inspekciji kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadležnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obračun paušalno. Paušalno 100,00 €

4. Priprema gradilišta
1. Montaža i demontaža priručne barake za smeštaj alata, materijala i radnika. Baraku izraditi od montažnih elemenata ili dasaka debljine 1" sa drvenom konstrukcijom. Baraku pokriti daskama i ter papirom ili salonitom. Obračun po m2 barake, komplet. m2 2. 25,00 €

Dovoz vode na gradilište. Za izvođenje radova obezbediti cisternu ili metalnu burad i sukcesivno dopremati potrebne količine vode, za sve vreme trajanja radova. Obračun po m3 vode. m3 5,00 €

3.

Izrada prilaznih rampi-trepni, za dopremu materijala ili odvoz šuta. Trepnu izvesti od fosni i cevi za fasadnu skelu ili od drvene građe. Trepna je širine 1,0 m. Obračun po m1 trepne. m1 5,00 €

4.

Izrada radnih platformi, za izbacivanje zemlje, šuta ili za dopremu materijala. Platforme izvesti od fosni i cevi za fasadnu skelu ili od drvene građe. Obračun po m2 platforme. m2 4,00 €

5.

Montaža i demontaža koruba, za izbacivanje šuta. Korube izraditi od dasaka debljine 24 mm ili 48 mm ili postaviti specijalne cevi od plastičnog materijala. Obračun po m1 koruba. m1 5,00 €

6.

Izrada radnih nadstrešnica za rad, obradu građe i drugo. Radne nadstrešnice izraditi od fosni i cevi za fasadnu skelu ili drvene građe. Preko nadstrešnice od fosni postaviti sloj ter papira i pričvrstiti letvama i ekserima. Obračun po m2 izvedene nadstrešnice. m2 6,00 € 27

5. Skele
1. Montaža i demontaža metalne cevaste fasadne skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Na svakih 2,00 m visine postaviti radne platforme od fosni. Sa spoljne strane platformi postaviti fosne na "kant". Celokupnu površinu skele pokriti jutanim ili PVC zastorima. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. Obračun po m2 vertikalne projekcije montirane skele. a. Fasadna skela. b. Fasadna složena skela. c. Fasadna teška skela. 4. m2 m2 m2 5,00 € 6,00 € 7,50 €

Montaža i demontaža prostorne metalne cevaste skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana i propisno uzemljena. Postaviti radne platforme od fosni. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. Obračun po m3 skele. m3 5,00 €

5.

Montaža i demontaža skele, za unutrašnje radove, na zidovima i plafonima objekta. Skela mora biti statički stabilna i ako je metalna propisno uzemljena. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća samo jedanput. Obračun po m3 skele. m3 4,00 €

6.

Montaža i demontaža pomoćne cevaste skele, u objektu, za rad u prostorijama. Skela mora biti izvedena po svim HTZ propisima. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća samo jedanput. Obračun po m2 horizontalne površine. m2 2,50 €

7.

Montaža i demontaža pomoćne skele, napravljene od koza i fosni u objektu, za rad u prostorijama. Skela mora biti izvedena po svim HTZ propisima. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća samo jedanput. Obračun po m2 površine poda. m2 1,50 €

8.

Montaža i demontaža konzolne skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a, po datom projektu skele. Skela mora biti statički stabilna i propisno uzemljena. Postaviti radne platforme od fosni, a sa spoljne strane platformi postaviti fosne na "kant". Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. Obračun po m1 montirane skele. m1 30,00 €

9.

Montaža i demontaža viseće skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a, po datom projektu skele. Skela mora biti statički stabilna i propisno uzemljena. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. Obračun po m2 površine pokrivene skelom. m2 2,50 €

28

6. Ograde
1. Montaža i demontaža zaštitne metalne ograde, oko gradilišta, visine 2,00 m sa kapijama za ulaz radnika, vozila i mehanizacije. Kapije snabdeti bravama sa ključevima ili katancima. Ogradu pravilno ankerovati i ukosničiti kako ne dođe do prevrtanja. Ograda mora biti uredno obojena. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća jedanput, bez obzira da li se demontira i ponovo montira u toku radova. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Obračun po m2 ograde. m2 2. 7,50 €

Montaža i demontaža zaštitne ograde, od žičanog pletiva. Na svakih 2 m postaviti stubove za zatezanje pletiva, visine 2 metra. Postaviti kapije za prolaz i na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. Obračun po m2 ograde. a. Od žičanog pletiva. b. Od armaturne mreže. m2 m2 4,00 € 5,00 €

4.

Montaža i demontaža zaštitne ograde, od cevi za fasadnu skelu, visine 1,0 m. Na svakih 2 m postaviti stubove. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. Obračun po m1 ograde. m1 2,50 €

5.

Montaža i demontaža zaštitne ograde, od drvenih stubova i daščane oplate. Na svakih 2 m postaviti stubove visine 2 m. Postaviti kapije i table sa upozorenjem za prolaznike. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. U cenu ulazi i bojenje ograde. Obračun po m2 ograde. m2 6,00 €

7. Nadstrešnice
1. Izrada zaštitne nadstrešnice, ispuštene iz fasadne skele, iznad ograde i ulaza. Nadstrešnicu uraditi od čeličnih cevi za skelu sa kosnicima i ukrućenjima. Pokriti je daskama debljine 2" i ter papirom, koji se pričvršćuje drvenim letvama. Nadstrešnicu prima nadzorni organ, statičar. Širina nadstrešnice je 12,00 m, sa ulazima po potrebi. Nadstrešnica postaviti na visini od 2,50 m. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća se jedanput bez obzira da li se u toku radova, demontira i ponovo montira. Obračun po m2 nadstrešnice. m2 2. 7,50 €

Izrada zaštitne nadstrešnice. Nadstrešnicu uraditi od čeličnih cevi za skelu sa kosnicima i ukrućenjima. Nadstrešnica se pokriva daskama debljine 2" i ter papirom, koji se pričvršćuje drvenim letvama. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća se jedanput bez obzira da li se u toku radova, demontira i ponovo montira. Obračun po m2 postavljene nadstrešnice. m2 6,25 €

29

8. Signalizacija
1. Izrada i postavljanje tabli obaveštenja da se izvode građevinski radovi, sa osnovnim podacima o objektu, izvođaču, investitoru i projektantu. Tabla je dimenzija 200x100 cm. Obračun po komadu table. Kom. 2. 125,00 €

Izrada i postavljanje tabli i drugih oznaka sa upozorenjem, a po tehničkim propisima. Tabla je dimenzija 80x60 cm. Obračun po komadu table. Kom. 50,00 €

3.

Izrada i postavljanje signalnog osvetljenje gradilišta, postavljenog na ogradi i/ili skeli. Instalaciju pod naponom od 12 volti, sa svetiljkama zaštićenim mrežom, postaviti u dogovoru sa nadzornim organom, a u svemu prema propisu. Obračun paušalno, komplet izvedeno. Paušalno 375,00 €

9. Zaštite
1. Nabavka i postavljanje zastora fasadne skela, od jute. Celokupnu površinu skele pokriti jutanim zastorom. Juta mora biti prošivena po vertikali i pričvršćena za skelu, da ne "visi". U toku radova, ukoliko je potrebno, zastor popraviti. Obračun po m2 zaštićene površine. m2 2. 1,50 €

Nabavka i postavljanje zaštite za podove, od deblje PVC folije. Sva eventualna prljanja ili oštećenja poda padaju na teret izvođača. Obračun po m2 poda. m2 0,60 €

3.

Nabavka i postavljanje zaštitnog sloja peska, preko podova. Postaviti sloj ter papira sa preklopom i pažljivo nasuti sloj peska debljine 20 cm. Sva eventualna oštećenja poda padaju na teret izvođača. Obračun po m2 poda. m2 2,50 €

4.

Nabavka i postavljanje zaštitnih dasaka, preko podova. Postaviti sloj ter papira sa preklopom i zaštitu od dasaka debljine 1". Sva eventualna oštećenja poda padaju na teret izvođača. Obračun po m2 poda. m2 2,00 €

5.

Nabavka i postavljanje polietilenske folije, preko otvora na fasadi, vrata i prozora, radi zaštite. Foliju učvrstiti drvenim letvama, vodeći računa da se ne ošteti postojeća stolarija. Sva eventualna oštećenja padaju na teret izvođača. Obračun po m2 folije. a. Prozora i vrata. b. Izloga i portala. m2 m2 1,75 € 2,50 €

7.

Nabavka i postavljanje deblje polietilenske folije, preko nameštaja, radi zaštite. Sva eventualna prljanja ili oštećenja nameštaja padaju na teret izvođača. Obračun po m2 folije. m2 0,50 €

30

8.

Zaštita krovnih površina, od atmosferskih padavina debljom polietilenskom folijom. U toku prepokrivanja krova po potrebi zaštititi otkrivene površine PVC folijom. Obračun po m2 zaštićene površine. m2 1,00 €

9.

Zaštita tavanske konstrukcije, od atmosferskih padavina debljom polietilenskom folijom. U toku radova po potrebi zaštititi otkrivene površine PVC folijom. Obračun po m2 zaštićene površine. m2 1,00 €

10.

Zaštita tavanske konstrukcije, od atmosferskih padavina daskama i debljom polietilenskom folijom ili ter papirom. U toku radova po potrebi zaštititi otkrivene površine daskama i PVC folijom. Obračun po m2 zaštićene površine. m2 5,00 €

10. Čišćenja
1. U toku radova izvršiti više puta grubo čišćenje gradilišta od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 površine gradilišta. m2 2. 0,50 €

Čišćenje prostorija objekta, od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 očišćenje površine. m2 0,75 €

3.

Čišćenje trotoara oko objekta, od građevinskog šuta i drugo i prevoz na gradilišnu deponiju. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 očišćene površine. m2 0,50 €

4.

Čišćenje prostora u objektu i oko objekta, od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 očišćene površine. m2 0,60 €

11. Pranja
1. Čišćenje i pranje gradilišta, po završetku svih radova. Izvršiti detaljno čišćenje celog gradilišta, pranje svih staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina. Obračun po m2 očišćene površine. m2 2. 0,50 €

Čišćenje i pranje prozora i vrata, po završetku radova. Pažljivo mehanički očistiti sve površine i oprati vodom sa dodatkom odgovarajućih hemijskih sredstava. Obračun po m2 oprane površine. a. Prozora i vrata. b. Izloga i portala. m2 m2 0,50 € 0,60 € 31

4.

Po završetku radova očistiti od građevinskog šuta i oprati vodom pod pritiskom trotoar i kolovoz. Obračun po m2 očišćene i oprane površine. a. Kolovoz i trotoar. b. Staze i plato. m2 m2 0,50 € 0,60 €

12. Šut
1. Prikupljanje šuta na gradilišnu deponiju. U toku i po završenim radovima sa gradilišta prikupiti šut, višak zemlje i drugi otpadni materijal sa objekta, na gradilišnu deponiju pristupačnu za utovar u kamion. Obračun po m3 prikupljenog šuta. m3 2. 2,50 €

Prikupljanje šuta i odvoz šuta. Prikupiti šut, višak zemlje i drugi otpadni materijala, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 odvezenog šuta. m3 12,50 €

3.

Ručni utovar i odvoz šuta, sa gradilišne deponije. Utovariti šut na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 šuta, mereno u kamionu. a. Ručni utovar. b. Mašinski utovar. m3 m3 11,00 € 6,00 €

5.

Ručni utovar i odvoz zemlje sa gradilišne deponije. Utovariti zemlju na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 zemlje, mereno u kamionu. a. Ručni utovar. b. Mašinski utovar. m3 m3 10,00 € 5,00 €

13. Ostali pripremno završni radovi
1. Ručna seča stabla, vađenje panja i korena, prečnika do 10 cm. Stablo odseći, grane iseći, otkopati zemlju oko stabla i izvaditi panj i koren. Zemljom nasuti i nabiti zemlju. Stablo, grane, panj i koren utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po komadu stabla. a. Do 10 cm. b. Do 30 cm. c. Do 50 cm. 4. Kom. Kom. Kom. 10,00 € 50,00 € 150,00 €

Nabavka, utovar, dovoz i razastiranje plodne čiste zemlje u sloju po projektu sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja, zemlja zauzela projektovane kote. Izvršiti fino planiranje i valjanje drvenim valjkom. Obračun po m3 nasute zemlje. a. Čista zemlja. b. Plodni humus. m3 m3 12,50 € 20,00 €

32

6.

Izrada travnjaka na mestima označenim u projektu. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smese: - Festuca rubra 40 % - Festuca ovina 30 % - Poa pratensis 20 % - Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu, bez padavina i vetra. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom, a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do predaje radova. Obračun po m2 zatravljene površine. m2 2,50 €

7.

Izrada travnjaka sa košenjem na mestima označenim u projektu. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smese: - Festuca rubra 40 % - Festuca ovina 30 % - Poa pratensis 20 % - Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu, bez padavina i vetra. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom, a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do prvog košenja. Prvo košenje izvršiti kosom kada trava dostigne visinu 10-15 cm a drugo košenje izvršiti kosačicom. Obračun po m2 zatravljene površine. m2 3,50 €

8.

Izrada travnjaka sa nasipanjem humusa, sejanjem trave i održavanjem travnjaka. Izvršiti nabavku, utovar i dovoz i razastiranje plodne humusne zemlje u sloju debljine 10 cm sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja, zemlja zauzela projektovane kote. Izvršiti fino planiranje, valjanje drvenim valjkom i setvu travne smese: - Festuca rubra 40 % - Festuca ovina 30 % - Poa pratensis 20 % - Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu bez padavina i vetra. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom, a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do prvog košenja. Prvo košenje izvršiti kosom kada trava dostigne visinu 10-15 cm a drugo košenje izvršiti kosačicom. Obračun po m2 zatravljene površine. m2 5,00 €

9.

Nabavka i postavljanje busena sa travom. Sa postojećih površina skinuti sterilnu zemlju u sloju debljine 5 cm. Dovesti, razastreti i uvaljati humusne zemlje u sloju debljine 5 cm. Postaviti busen sa travom, izvaljati ga i pričvrstiti. Fuge između blokova busena popuniti zemljom sa malo travnog semena. Travu redovno zalivati i prvi put ručno kositi. Obračun po m2 obrađene površine. a. b. c. d. Sloj debljine 5 cm. Sloj debljine 10 cm. Sloj debljine 15 cm. Sloj debljine 20 cm. m2 m2 m2 m2 6,00 8,00 10,00 12,00 € € € €

13.

Sa postojećih površina izvaditi ruže. Ruže pažljivo izvaditi sa busenom, upakovati i predati investitoru. Obračun po komadu ruže. Kom. 1,00 € 33

14.

Nabavka i sadnja ruža. Na mestima označenim u projektu, iskopati jame kružnog oblika dimenzija 0,40x0,40 m. Izvršiti sadnju ruža sa dodatkom đubriva 3-5 kg uz svaku sadnicu. Posle sadnje zemlju ocankovati i dobro zaliti. Obračun po komadu ruže. Kom. 2,50 €

15.

Sadnja listopadnih sadnica. Na mestima označenim u projektu iskopati jame prečnika i dubine 0,50 m. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje, tresetnog đubriva i peska u odnosu 6:3:1. Prilikom sadnje sadnice zatrpati do 2/3 dubine jame napravljenom mešavinom, a gornju trećinu obogatiti dodatkom tresetnog đubriva sa 3 kg po sadnici. Nakon obavljene sadnje sadnice ocankovati i dobro zaliti. Obračun po komadu sadnice. a. Listopadnih sadnica. b. Četinarskih sadnica. Kom. Kom. 7,50 € 10,00 €

17.

Sadnja žive ograde. Na mestima označenim u projektu iskopati rov dubine i širine 50 cm. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje, tresetnog đubriva i peska u odnosu 6:3:1 i to po 9 sadnica po m1. Prilikom sadnje sadnice zatrpati do 2/3 dubine jame napravljenom mešavinom, a gornju trećinu obogatiti dodatkom tresetnog đubriva u količini od 5 kg po sadnici ili odstajalog stajskog đubriva. Nakon obavljene sadnje zemlju oko sadnice ocankovati i obilno zaliti. Obračun po m1 žive ograde. m1 15,00 €

18.

Sadnja puzavica. Na mestima označenim u projektu iskopati jame prečnika i dubine 0,30 m. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje, tresetnog đubriva i peska u odnosu 6:3:1. Mešavinu humusne zemlje iz jame obogatiti dodatkom tresetne zemlje sa 3 kg po sadnici. Nakon obavljene sadnje zemlju oko sadnice ocankovati i obilno zaliti. Obračun po komadu puzavice. Kom. 2,00 €

34

2. ISTRAŽIVAČKI RADOVI
1. 2. 3. 4. 5. Snimanja i dokumentacija Ispitivanja i dokumentacija Arheološki iskopi Obrada arheoloških nalaza Ostali istraživački radovi 37 40 42 45 46

35

1. Snimanja i dokumentacija
1. Snimanje fotografskim aparatom i izrada crno belih fotografija, veličine 9x11 cm. U cenu ulazi nabavka i razvijanje filma. Obračun po komadu fotografije. a. b. c. d. e. f. g. h. i. 10. Veličine 9x11 cm. Veličine 9x13 cm. Veličine 10x13 cm. Veličine 10x15 cm. Veličine 13x18 cm. Veličine 18x24 cm. Veličine 24x30 cm. Veličine 24x36 cm. Veličine 50x60 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 5,00 7,50 10,00 15,00 € € € € € € € € €

Snimanje fotografskim aparatom i izrada fotografija u boji, veličine 9x11 cm. U cenu ulazi nabavka i razvijanje filma. Obračun po komadu fotografije. a. b. c. d. e. f. g. h. i. Veličine 9x11 cm. Veličine 9x13 cm. Veličine 10x13 cm. Veličine 10x15 cm. Veličine 13x18 cm. Veličine 18x24 cm. Veličine 24x30 cm. Veličine 24x36 cm. Veličine 50x60 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 1,00 1,50 2,50 3,00 4,00 7,50 10,00 17,50 25,00 € € € € € € € € €

19.

Snimanje fotografskim aparatom sa crno belim filmom, sa 12 snimaka. U cenu ulazi nabavka i razvijanje filma. Obračun po komadu filma. a. Sa 12 snimaka. b. Sa 20 snimaka. c. Sa 36 snimaka. Kom. Kom. Kom. 10,00 € 15,00 € 25,00 €

22.

Snimanje fotografskim aparatom sa kolor filmom, sa 12 snimaka. U cenu ulazi nabavka i razvijanje filma. Obračun po komadu filma. a. Sa 12 snimaka. b. Sa 20 snimaka. c. Sa 36 snimaka. Kom. Kom. Kom. 12,50 € 17,50 € 27,50 €

25.

Izrada kontakt kopija, crno belih. Obračun po komadu kontakt kopije. a. Crno belih. b. Kolor. Kom. Kom. 1,00 € 1,50 €

27.

Izrada dijapozitiva, crno belih. Obračun po komadu dijapozitiva. a. Crno belih. b. Kolor. Kom. Kom. 5,00 € 6,00 € 37

29.

Izrada fotografija, crno belih, veličine 9x11 cm. Obračun po komadu fotografije. a. b. c. d. e. f. g. h. i. Veličine 9x11 cm. Veličine 9x13 cm. Veličine 10x13 cm. Veličine 10x15 cm. Veličine 13x18 cm. Veličine 18x24 cm. Veličine 24x30 cm. Veličine 24x36 cm. Veličine 50x60 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 0,60 0,75 1,25 1,50 2,00 5,00 7,50 10,00 15,00 € € € € € € € € €

38.

Izrada fotografija, u boji, veličine 9x11 cm. Obračun po komadu fotografije. a. b. c. d. e. f. g. h. i. Veličine 9x11 cm. Veličine 9x13 cm. Veličine 10x13 cm. Veličine 10x15 cm. Veličine 13x18 cm. Veličine 18x24 cm. Veličine 24x30 cm. Veličine 24x36 cm. Veličine 50x60 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 7,50 10,00 12,50 17,50 € € € € € € € € €

47.

Tehničko snimanje objekta, sa svim osnovama, izgledima, karakterističnim presecima i detaljima. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po m2 objekta. m2 5,00 €

48.

Tehničko snimanje fasada, sa svim izgledima, karakterističnim presecima i detaljima. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po m2 fasade. m2 1,50 €

49.

Tehničko snimanje detalja. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po komadu detalja. Kom. 10,00 €

50.

Tehničko snimanje sonde, sa osnovama, izgledima, karakterističnim presecima, profilima i detaljima. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po m2 sonde. m2 6,00 €

38

51.

Tehničko snimanje fortifikacije, sa osnovama, izgledima, karakterističnim presecima i detaljima. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po m2 fortifikacije. m2 7,50 €

52.

Tehničko snimanje nekropola, sa osnovama, izgledima, karakterističnim presecima i detaljima. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po m2 nekropole. m2 12,00 €

53.

Tehničko snimanje skeleta i pojedinačnih grobnih mesta, kao i priloga. Sve iscrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po komadu skeleta ili grobnog mesta. Kom. 35,00 €

54.

Tehničko snimanje i iscrtavanje pokretnog arheološkog materijala. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri. ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po komadu pokretnog arheološkog materijala. Kom. 25,00 €

55.

Snimanje video kamerom VHS. Izvršiti snimanja video kamerom sa VHS kasetom dužine 30 minuta. U cenu ulazi i nabavka video kasete. Obračun po komadu kasete. a. b. c. d. Dužine 30 minuta. Dužine 60 minuta. Dužine 90 minuta. Dužine 120 minuta. Kom. Kom. Kom. Kom. 30,00 40,00 50,00 60,00 € € € €

59.

Snimanje video kamerom Super 8. Izvršiti snimanja video kamerom sa Super 8 kasetom dužine 30 minuta. U cenu ulazi i nabavka video kasete. Obračun po komadu kasete. a. b. c. d. Dužine 30 minuta. Dužine 60 minuta. Dužine 90 minuta. Dužine 120 minuta. Kom. Kom. Kom. Kom. 40,00 50,00 60,00 70,00 € € € €

63.

Snimanje video kamerom BETA. Izvršiti snimanja video kamerom sa Beta kasetom dužine 30 minuta. U cenu ulazi i nabavka video kasete. Obračun po komadu kasete. a. b. c. d. Dužine 30 minuta. Dužine 60 minuta. Dužine 90 minuta. Dužine 120 minuta. Kom. Kom. Kom. Kom. 50,00 60,00 65,00 75,00 € € € € 39

d. Na zidovima. Sve otvorene sonde. b. Na stolariji. Kom. 25. foto i tehnički snimiti i nacrtati u razmeri. Obračun po komadu sonde. čeličnim četkama i ostalim alatima. Maltera. Kom. a. Pažljivo sondiranje maltera zidova. O rezultatima sačiniti izveštaj. Ispitivanja i dokumentacija 1. 3.50 10. Obračun po komadu sonde. e. skalpelima i ostalim alatima. foto i tehnički snimiti i iscrtati u razmeri. a. Kom. po nalogu i instrukciji projektanta. e. Međuspratne konstrukcije. Obračun po m2 površine. od opeke. po nalogu i instrukciji projektanta. Arhitektonsko sondiranje i ispitivanje sastava maltera i boje fasadnih zidova.00 7. Sondiranje vršiti pažljivo.00 € 17. skalpelima i ostalim alatima. metlicama. Obračun po komadu sonde.00 € 11. Na plafonima. Tavanske konstrukcije. Sondiranje i istraživanje elemenata objekta. 15. a.00 € 10. Kom. Pažljivo sondiranje slojeva boje na zidovima. a. O rezultatima sačiniti izveštaj i po potrebi uraditi foto dokumentaciju.2. Sve otvorene sonde.00 60. foto i tehnički snimiti i iscrtati u razmeri. Obračun po radnom danu. Kom. Temelje pažljivo očistiti špahtlama. m2 m2 4. Kom. Kom. Na drvenim plafonima. Dan Čas 50.00 35. Podova. Slojeve skidati špahtlama. Arhitektonsko sondiranje i ispitivanje sastava maltera zidova.00 € 5. Zidova. b.00 50. Obračun po komadu sonde. po nalogu i instrukciji projektanta.00 € 3.50 10. b. 7. Od kamena. Naslaga.00 € 40 . b. Kom. Od opeke. Po radnom satu. Po završenom čišćenju oprati vodom pod odgovarajućim pritiskom. Izvršiti otvaranja sondi. O rezultatima sačiniti izveštaj i po potrebi uraditi foto dokumentaciju.00 € Arhitektonsko sondiranje temelja.00 € € € € € 8. Kom. a. Kom. Kom. Kom. c. radi utvrđivanja sastava i prvobitne boje. c. Pažljivo čišćenje temelja.00 € € € € € 16. 15. d. Temelja.50 12. Slojeve skidati špahtlama.00 40. b. Obračun po komadu sonde. Po radnom danu. Kom. foto i tehnička snimanja i iscrtavanja u razmeri. Na lamperiji. Kom.00 € 10. Otvoriti sonde. 125.

00 € 4. a.19. b. Zidove pažljivo očistiti špahtlama. Izvršiti tehničko snimanje. Po završenom čišćenju oprati vodom pod odgovarajućim pritiskom. Po završenom čišćenju oprati vodom pod odgovarajućim pritiskom. od zemlje.00 € 25. Kom. m2 m2 m2 4. čeličnim četkama i ostalim alatima. b. a. Sondiranjem će se dobiti podaci i o eventualnim izmenama vršenim na objektu od vremena gradnje. metlicama. Pažljivo čišćenje bedema.00 € 27.50 € 5. Obračun po komadu uzorka. Pažljivo čišćenje bedema. Od opeke. a. f. c. Obračun po m2 objekta. Bedema. Ispitivanje uzoraka maltera. b. Drveta. Bedema. Instalacije grejanja. a. Kamena. Krune od kamena. Obračun po m2 površine. m2 m2 m2 5.50 0.75 0. Kom. a.00 0. Arhitekture objekta. Bedeme pažljivo očistiti špahtlama. d. Elektro instalacija.50 € 21. Konstrukcije objekta.75 0. od maltera. m2 m2 3. Na crtežima obeležiti sonde sa kojih su uzeti uzorci. Kom. Kaldrme. Vodovodne instalacije.50 1. Izvršiti sondiranja objekta radi dobijanja podataka o stanju objekta i konstruktivnog sistema.60 € € € € € € 41 . metlicama.00 € 30. c. Kanalizacione instalacije. m2 m2 m2 m2 m2 m2 1.00 € 5. čeličnim četkama i ostalim alatima. čeličnim četkama i ostalim alatima. 30. Krune od kamena.00 € 22. c. Svaki uzorak obeležiti i posebno spakovati. U saradnji sa Institutom za ispitivanje materijala uzeti uzorke sa karakterističnih mesta i izvršiti analizu sastava materijala i vremena ugradnje. metlicama. b.00 € 24.50 € 6. Pažljivo čišćenje zidova. e. izradu tehničke i foto dokumentacije. Obračun po m2 površine. od opeke. Bedeme pažljivo očistiti špahtlama. Ispitivanje i izrada dokumentacije arhitekture objekta. Po završenom čišćenju oprati vodom pod odgovarajućim pritiskom. Maltera. c. Kaldrme. Uzorke uzimati u prisustvu projektanta.50 € 2. b. Od kamena. Obračun po m2 površine.

materijala i radnika. sloj ter papira i pričvrstiti letvama i ekserima. Obračun po m2 ograde. Od armaturne mreže. a.50 € Montaža i demontaža zaštitne ograde. Baraku pokriti daskama i ter papirom ili salonitom. Baraku izraditi od montažnih elemenata ili dasaka debljine 1" sa drvenom konstrukcijom. vozila i mehanizacije.0 m. Kapije snabdeti bravama sa ključevima ili katancima. m2 25.0 m. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća jedanput. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. Montaža i demontaža priručne barake. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. visine 2. Arheološki iskopi 1. Postaviti fosne.00 € 5. preko konstrukcije nadstrešnice. Od žičanog pletiva.00 € 5. oko gradilišta. Izrada radnih nadstrešnica za rad. b. od žičanog pletiva. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. iznad sondi. m1 5. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Radne nadstrešnice izraditi od fosni i cevi za fasadnu skelu ili drvene građe.00 m sa kapijama za ulaz radnika. Na svakih 2 m postaviti stubove. za smeštaj alata. Izrada zaštitnih nadstrešnica. visine 1. Trepnu izraditi od fosni i cevi za fasadnu skelu ili drvene građe. m2 2. Izrada prilaznih rampi-trepni za dopremu materijala ili izvoz šuta. Ogradu pravilno ankerovati i ukosničiti kako ne dođe do prevrtanja. visine 2 metra. Trepna je širine 1. m2 8. komplet. Ograda mora biti uredno obojena. od cevi za fasadnu skelu. Obračun po m1 ograde. Obračun po m1 trepne. m1 2.3. m2 7.50 € 7. m2 m2 6. Obračun po m2 površine ograde. Obračun po m2 barake.00 € 42 .50 € 8. Nadstrešnice izraditi od fosni i cevi za fasadnu skelu ili drvene građe. Na svakih 2 m postaviti stubove za zatezanje pletiva. obradu građe i drugo. Preko nadstrešnice od fosni postaviti sloj ter papira i pričvrstiti letvama i ekserima. Obračun po m2 nadstrešnice. Obračun po m2 nadstrešnice.00 € 6.50 € 3. Montaža i demontaža zaštitne ograde. Montaža i demontaža zaštitne ograde. 7. bez obzira da li se demontira i ponovo montira u toku radova. Postaviti kapije za prolaz i table sa upozorenjem za prolaznike.

Zemlju nabiti i grubo nivelisati. m3 m3 m3 30. Mašinski iskop. Obračun po m3 zemlje. mistrija. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Šut. a.00 € 75.00 € 11. Iskopanu zemlju izbaciti. Obračun po m2 očišćenog terena. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Iskopanu zemlju utovariti.50 € 4. oprati ga. a. Bočne strane pravilno odseći. Do 4 m. Iskopanu zemlju prevesti i odložiti na gradilišnu deponiju.50 € 10. Ručno čišćenje terena od šuta i drugog otpadnog materijala.9. Posečenu vegetaciju. mereno uraslo. Obračun po m2 očišćenog terena. Bočne strane pravilno odseći. pre početka radova. m2 1. Arheološki iskop zemlje i šuta. dubine do 2 m. Ručni iskop. m3 m3 6. u širokom otkopu. mereno u kamionu. III kategorije. b. Obračun po m3 zemlje. III kategorije. Seča vegetacije. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. a dno nivelisati. obeležiti po mestu nalaza i datumu i odložiti u kese ili kutije. Posečeno šiblje i ostali otpadni materijal prikupiti. u širokom otkopu.50 € 14. uz stalno prisustvo arheologa. prevesti i nasuti predviđeni deo terena.00 € 43 . b. Seča gustog šiblja. metlica i slično. u širokom otkopu. a dno nivelisati. šiblje i ostali otpadni materijal prikupiti. Ručni iskop zemlje. Obračun po m3 zemlje. Iskopavanja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor arheologa. Iskop vršiti u slojevima veoma pažljivo uz upotrebu ašova. špahtli. Ručni iskop. izdvojiti arheološki materijal. Obračun po m3 zemlje. Ručni iskop zemlje. m2 1. mereno uraslo.00 € 3. sa odvozom. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. lopata.00 € 45. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b.00 € 2. Mašinski iskop. sa deponovanjem. c.25 € 18. m3 15. Bočne strane pravilno odseći. Obračun po m3 odvezenog šuta. m3 m3 12. šiblja i čišćenje terena. sa formiranjem sonde. a dno nivelisati. pre početka radova. a. Do 2 m. Iskopanu zemlju pregledati. zemlju i drugi otpadni materijal utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. a. mereno uraslo. mereno uraslo.00 € 12. III kategorije. Ručni iskop zemlje. krampova. Za značajnije arheološke nalaze u crtežima označiti položaj nalaza. utovariti na kolica i prevesti u neposrednu blizinu. Mašinski iskop.50 € 16. Do 6 m. sa nasipanjem. Ručni iskop. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m3 m3 9.

Iskopavanja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor arheologa. Šuta. lopata. Arheološko sondiranje terena. U toku i po završenim radovima sa gradilišta prikupiti šut. mereno uraslo. Iskop vršiti u slojevima veoma pažljivo uz upotrebu ašova. m3 6. mistrija. obeležiti po mestu nalaza i datumu i odložiti u kese ili kutije. m3 2. Obračun po m3 zemlje. Obračun po radnom danu. Iskopanu zemlju pregledati. Za značajnije arheološke nalaze u crtežima označiti položaj nalaza. izdvojiti arheološki materijal. Prikupljane šuta.00 € 27. špahtli. prevoz kolicima i slaganje na gradilišnu deponiju na udaljenosti do 50 m.50 € 5. metlica i slično. b. Arheološko sondiranje temelja.50 € 2. krampova. Za značajnije arheološke nalaze u crtežima označiti položaj nalaza. utovariti na kolica i prevesti u neposrednu blizinu.00 € 30. a.50 € 28.21. Obračun po m3 prikupljenog šuta. Obračun po m3 odbačene zemlje. Prikupljane postojećeg kamena. utovariti na kolica i prevesti u neposrednu blizinu. Iskopanu zemlju izbaciti. uz stalno prisustvo arheologa. b. Arheološko sondiranje bedema.00 € 44 . Po radnom času. izdvojiti arheološki materijal. obeležiti po mestu nalaza i datumu i odložiti u kese ili kutije. mistrija. utovar. Po radnom času. Postojeće strane iskopa fino okresati. Iskopanu zemlju izbaciti. oprati ga. Fino kresanje strana iskopa. Za značajnije arheološke nalaze u crtežima označiti položaj nalaza.00 € 25. Iskopavanja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor arheologa. m3 Čas 25.00 € 5. metlica i slično. Odbacivanje zemlje od ivica iskopa. mereno uraslo.00 € 5. višak zemlje i drugi otpadni materijal i odvesti na gradilišnu deponiju pristupačnu za utovar u kamion. Po radnom danu. izdvojiti arheološki materijal. mistrija. lopata. špahtli. a.00 € 23. m2 0. a. Čiste zemlje. krampova. oprati ga. utovariti na kolica i prevesti u neposrednu blizinu. Iskopanu zemlju pregledati. Iskop vršiti u slojevima veoma pažljivo uz upotrebu ašova. obeležiti po mestu nalaza i datumu i odložiti u kese ili kutije. b. lopata. Iskop vršiti u slojevima veoma pažljivo uz upotrebu ašova. a. Po m3. Iskopavanja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor arheologa. m3 m3 2. krampova.25 € 29. Po radnom času. Iskopanu zemlju izbaciti. m3 Čas 17. uz stalno prisustvo arheologa. Iskopanu zemlju pregledati. Po m3. Obračun po m2 površine iskopa. Dan Čas 55. metlica i slično. oprati ga. špahtli. Obračun po m3 zemlje. Iskopanu zemlju iz rova odbaciti na udaljenost od 2-5 m. b. Okresanu zemlju prikupiti i odvesti na gradilišnu deponiju. uz stalno prisustvo arheologa. Obračun po m3 kamena.

Do 30 cm.00 € 4. b. Iskopane delove posude pažljivo oprati i očistiti. sa gradilišne deponije. Otkopati zemlju u širokom otkopu. a. Od postojećih delova izvršiti rekonstrukciju. Obračun po m3 zemlje. a. mereno uraslo. Zemlju oblikovati po projektu sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja.50 € 36. Izvršiti fino planiranje i valjanje drvenim valjkom. Nabavka. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smese: . Kom. planiranje i nivelisanje terena u kosu rampu.00 € 33. Obračun po m2 zatravljene površine. zemlja zauzela projektovane kote.50 € 20. Kom. visine do 15 cm. b. Utovariti šut na kamion i odvesti na gradsku deponiju. nabijanje. m3 m3 12. dubine po projektu. Restauracija i konzervacija posude. m3 7. Mašinski utovar. Do 50 cm. b.Festuca ovina 30 % . bez padavina i vetra. m3 2. 60. Ručni utovar i odvoz zemlje i šuta. restauraciju i konzervaciju posude. a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. a. deponovanu prilikom iskopa. Kom. Ručni utovar. Obračun po m3 šuta.Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti i nabiti do potrebne zbijenosti.50 € 34. Obrada arheoloških nalaza 1.00 € € € € 45 . utovar. Iskop zemlje za izradu škarpe.Poa pratensis 20 % . mereno u kamionu. Obračun po komadu posude.00 € 35. mereno uraslo. Do 15 cm.00 € 6. Humusne zemlje. Polivanje nastaviti svakodnevno do predaje radova. dovoz i razastiranje plodne čiste zemlje. Delove koji nedostaju rekonstruisati od gipsa ili drugog materijala. Višak iskopane zemlje prevesti na deponiju gradilišta.00 160. Obračun po m3 zemlje. Izrada travnjaka na mestima označenim u projektu. c. m2 2. prema projektovanim niveletama.32. Izvršiti razastiranje. Za nasipanje koristiti čistu zemlju.00 125. m3 m3 11. Kom. Veće od 50 cm. Obračun po m3 nasute zemlje. d. Plodne čiste zemlje.00 210. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom. Nasipanje zemlje sa nabijanjem.Festuca rubra 40 % .

Sondiranja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora. Arhitektonsko sondiranje objekta. Obračun paušalno. Obračun paušalno. Arheološko sondiranje terena radi dobijanja originalnih nivoa. konstruktivnog sistema. odnosno naknadno ugrađeni kvaderi. Obračun po radnom času.5. Delove bedema pažljivo očistiti da se utvrde originali.00 € 4. i drugih konstruktivnih elemenata. podova. Sondiranja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora. Uraditi prateću tehničku i foto dokumentaciju. odnosno naknadne intervencije. Uraditi prateću tehničku i foto dokumentaciju. Uraditi prateću tehničku i foto dokumentaciju.00 € 6. Sondiranja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora. krovne konstrukcije. Ostali istraživački radovi 1. Sav arheološki materijal očistiti. lukova. Čas 6. Obračun paušalno. Sondiranjem utvrditi naknadno izvedene izmene na objektu. Paušalno 120. oprati i obraditi. Čas 6. tehnike zidanja. Uraditi prateću tehničku i foto dokumentaciju.00 € 46 . Obračun po radnom času. dovratnika.00 € 3. niša. ložišta. temeljnih zona. Sondiranja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora. Sondiranja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora. Uraditi prateću tehničku i foto dokumentaciju. Sonde tehnički. Paušalno 2. Paušalno 140.00 € Sondiranje i čišćenje rastresenih bedema. Uraditi prateću tehničku i foto dokumentaciju. radi dobijanja podataka o stepenu oštećenja temelja. Sondiranje i čišćenje rastresenih delova kapije i kvadera dovratnika. Paušalno 150. svodova.00 € 5. vrste maltera i slično. Arheološko sondiranje terena radi dobijanja originalnih nivoa i podataka o objektu. Obračun paušalno. geodetski i foto snimiti i iscrtati u razmeri. Delove kapije i dovratnike pažljivo očistiti da se utvrde originali. Sondiranja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora. Arhitektonsko sondiranje i istraživanje spojeva i sučeljavanja zidova. doprozornika. 250.

7. probijanja Otvori Malteri Podovi. temelji Serklaži. pokrivač Fasadna plastika Limarija Ograde. 17. DEMONTAŽE I RUŠENJA 1. svodovi. 15. stubovi Stepeništa Tavanice. 9. 13. 3. slojevi Lamperije. 19. 2. 16. zidne obloge Zidovi. 8. 5. 20.3. 11. kapije Staze. kolovoz Vodovod i kanalizacija Elektro instalacije Grejanje i klimatizacija Ostali radovi na demontaži i rušenju 49 49 50 52 55 58 59 63 63 64 66 68 70 73 75 76 77 80 81 82 47 . 12. 14. Nameštaj Štemovanja. 4. 10. 6. balkoni Krovovi. podvlake Lukovi. 18.

.

10. b. Preseka 50x50 cm. Za vodovodne cevi. Nameštaj deponovati u okviru objekta. c. izneti. Kom. a. Obračun po komadu rupe. 5. Obračun po komadu rupe. Nameštaj 1. Kroz zid pažljivo izvesti šliceve za postavljanje cevi. Kom.00 6. Plakar. Za kanale klimatizacije. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kom. Kom. d. Demontirane plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor.00 € € € € 10. Od opeke. a. Kom. m2 0. Šut prikupiti. Štemovanja. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kom. Kom. m2 1.50 15. e. Kom.50 10.50 € 7. c.0-10. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 6. Plakara. Preseka 10x10 cm.00 € € € € € Probijanje zida za prolaz vodovodnih cevi. 6. površine do 5. Vitrina. Šut prikupiti. Za cevi grejanja.00 35. Sudopere. Kom. b. Preseka 30x30 cm. Kom.00 80. iz prostora koji se adaptira. Do 5.00 25.25 € 11. Obračun po m2 površine prostorije. Nameštaj po završenim radovima vratiti na prvobitno mesto. c.00 € € € € Pažljiva demontaža plakara. a.00 35. d.00 50. Za kanalizacione cevi. Od 5. Kom. Kom. Bušenje rupa za postavljanje instalacija. iz prostora koji se adaptira.0 m2.00 100. Preseka 10x20 cm. a. e. probijanja 1. 5. c. tavanice i slično pažljivo probiti rupe za prolaz cevi za vodovod. 7. Pažljiva demontaža ugrađenog plakara. d. Kom.00 4. m1 m1 2. Kroz zidove.0 m2. Iznošenje postojećeg nameštaja.0 m2. Obračun po m1 šlica. Obračun po komadu plakara. izneti. preseka 10x10 cm.0 m2. d. Pažljivo šlicevanje zida od opeke za prolaz vodovodnih cevi. po m2. Demontirane plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor.00 12.00 75.50 € 2. Ormana. Preseka 20x20cm. Šut prikupiti.00 € € € € 10.0 m2. Od kamena. površine do 3. a.1. Od 10-20. Pomeranje postojećeg nameštaja. Obračun po m2 površine prostorije. Kom Kom.50 € 49 . b. m2 15. izneti. b. Obračun po komadu plakara. Kom.

00 m2. Šut prikupiti.00 m2. Kroz zid pažljivo izvesti šliceve za postavljanje cevi.00 € Pažljiva demontaža prozora.00 m2. površine do 2. Od kamena. b. Od kamena. Kom. m1 m1 10. Obračun po komadu prozora. Probijanje armirano betonske ploče. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu otvora. Kom. a.00 m2.12.00 € 16.00 € 18. Probijanje izvesti pažljivo. Obračun po m1 šlica. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. da se ne rastrese zidna masa. Od 2. Demontirane prozore sklopiti. Šut prikupiti. Od opeke. sečenje armature itd. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 135.00-5. preseka 25x25 cm.50 € 3.00 € 50 .00 € 10. Obračun po m2 zida. Šut prikupiti.00 € 14. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 m2.00 € 20. izneti. Kom. Prozore očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. a.00-5.00 m2.00 € 25. Probijanje pregradnog zida od opeke za izradu otvora vrata. 4.00 € 16. površine do 2. da se ne rastrese zidna masa. U cenu ulazi i pomoćna skela. a. Šut prikupiti. Od opeke. Štemovanje zidova za betonske stubove. b.00 € 18. Od 2. izneti. Obračun po m3 zida. Od kamena. 10. koji se ponovo se ugrađuju. Kom. m2 m2 25. c. Preko 5. Armirano betonska ploča. b. Šut prikupiti. U cenu ulazi i podupiranje. a. Do 2.00 € 45.00 € 15. Pažljivo rušiti delove zida. U cenu ulazi eventualno podupiranje i skela. b.00 € 7. Pažljiva demontaža prozora. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Kom. Pažljivo šlicevanje zida od opeke za prolaz kanalizacionih cevi. Kom. izneti. Obeležiti prozore i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete. Međuspratne konstrukcije sa puniocima.00 m2. b. da se ne rastrese zidna masa. b. c. izneti. Obračun po komadu prozora. Kom. m3 m3 85. Pažljivo rušiti delove zida. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Za serklaže.00 € 20. Otvori 1. Pažljivo rušiti delove zida. Do 2. Obračun po m1 šlica. Za stubove. U cenu ulazi i podupiranje. 30. 5. Kom. Preko 5. m1 m1 10.00 m2. otvor dimenzija 50x50 cm. a. a. Probijanje konstruktivnog zida od opeke za izradu otvora vrata. a. Od opeke.

preseka 20x20 cm. površine do 2. jer se ponovo ugrađuje.00 m2. Do 2. a.50 € 10. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Metalni prozor.00 m2. 4. Demontaža doprozornika od kamena. Obračun po komadu vrata.00 m2. b. a. Kom. koji se ponovo se ugrađuju. površine do 2. f. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Pažljiva demontaža vrata zajedno sa štokom.00 € 7.50 20. b. a. Dovratnika.00 15. c. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 20. b. c. Metalni izlog.50 € 19. površine do 2.50 € 10. Od 2.00 m2. izneti. Obračun po komadu vrata. Kom. e. b. g. Kom. Okvira vrata. Obračun po komadu prozora. a. d. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. c.7. Kom. Vrata očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Garažna vrata. Do 2. Kom. Pažljiva demontaža izloga od drveta sa prethodnim vađenjem stakla. Pažljiva demontaža krovnog prozora. Demontirana vrata sklopiti.00-5. Okvira prozora. Kom.50 € 15.00 € 25.00 € 25. Doprozornika. Drveni izlog.00 m2. Ulazna vrata. Pažljiva demontaža ulaznih vrata zajedno sa štokom. Kom. Obračun po komadu vrata. Materijal očistiti. Obračun po m2 izloga. Kom. Kom.00-5. Obračun po m1 doprozornika. 7.00 17. Demontiranu rešetku prozora utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor.00 € 35.50 € 17.00 € 13. Preko 5.00 17. Demontirane prozore sklopiti. Nadprozornika.50 € 7.00 € € € € € € € 51 .00 € 19. Kom. Obračun po m2 rešetke. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. b.00 € 16. a. c. Krovni prozor.0 m2. Kamen obeležiti. Pažljivo demontirati kamen. Pažljiva demontaža vrata. Demontirana vrata sklopiti. a.00 € 8. Obeležiti vrata i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete.50 25.00 m2. udaljenu do 15 kilometara. Kom. Preko 5. m2 m2 12. Šut prikupiti.00 m2. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. 15. Portala. 12. Od 2. Nadvratnika. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 17.00 m2. m2 2. Pažljiva demontaža rešetke prozora. Metalna vrata. b.

otvori se odbijaju. Produžnog maltera.4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 m2 2. Produžnog maltera. b. šut prikupiti. a. Obračun po m2 obijene površine. izneti. b. m2 2. b.00 € 52 .00 € 11. Obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova.50 € 3. m2 2. otvori se odbijaju. Obijanje maltera sa plafona. izneti. Pažljivo skidanje blatnog maltera sa bondručnih zidova. izneti i odložiti na gradilišnu deponiju. Mermernih ploča. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. izneti. Cementnog maltera.75 € 2. šut prikupiti. Produžnog maltera. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Obračun po m2 plafona. Keramičkih pločica. Obiti malter. otvori se odbijaju.00 € 3. Šut prikupiti. c. 4. izneti. m2 m2 m2 2. otvori se odbijaju. Obijanje maltera sa plafona sa plafonskom konstrukcijom od trske i letvi.00 € 2.75 € Delimično obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. Krečnog maltera. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 m2 1. a površinu opeke očistiti čeličnim četkama. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. b. Obračun po m2 obijene površine. c. a površinu fasadnih zidova opeka očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. otvori se odbijaju. Obiti malter. m2 1. a. Obračun po m2 plafona.50 € 7. Šut prikupiti. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Cementnog maltera. za ponovnu upotrebu.50 € 10. Šut prikupiti. Malteri 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 9. Krečnog maltera. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a.50 € 3. Cementnog maltera. Obračun po m2 obijene površine. Obiti pločice sa malterom i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Obračun po m2 obijene površine.75 € 12. izneti. Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom. Malter prikupiti. c. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. izneti.00 € 3. Obračun po m2 obijene površine. Krečnog maltera. Obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova.00 € 2. a. m2 m2 4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti.

b. Obračun po m2 obijene površine. a površinu kalkana čeličnim četkama i oprati vodom. samarica. Cementnog maltera. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Po dva najbolje sačuvana elementa plastike izabrati sa nadzornim organom i pažljivo demontirati za izradu modela i kalupa. da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. a. Krečnog maltera. a. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. otvori se ne odbijaju. vučenih profila (venaca. Šut prikupiti. izneti.00 € 53 . Krečnog maltera. b. izneti. Produžnog maltera. Krečnog maltera. da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. solbanka i dr.) i skinuti livene elemente plastike.50 € 4. Krečnog maltera. m2 m2 m2 3. m2 m2 2. Obijanje krečnog maltera sa kalkanskih zidova. samarica. ali se ništa ne razvija i ne dodaje. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Cementnog maltera.50 € 26. otvori se odbijaju. Obračun po m2 obijene površine fasade. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. vučenih profila (venaca. Obijanje vršiti sa pravilnim odsecanjem ivica.15. b. izneti.). a čeličnim četkama opeku i očišćene zidove oprati vodom.50 € 4. Obračun po m2 obijene površine.00 € 21. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Oštećene livene elemente plastike skinuti. a. Obračun po m2 sokle.00 € 3. Produžnog maltera.00 € 4. a čeličnim četkama opeku i očišćene zidove oprati vodom. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom.00 € 24. b. Produžnog maltera. Cementnog maltera. Pre obijanja maltera na svakoj vrsti vučenog profila ostaviti po dva najbolje sačuvana profila u širini 2030 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil. Cementnog maltera. Obiti dotrajali malter sa delova fasade. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom.00 € 3. a. a. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. otvori se odbijaju.00 € 28. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Obiti malter sa fasade. Šut prikupiti. Obijanje produžnog maltera sa sokle. Šut prikupiti. c. šambrana. izneti. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Malter obiti pažljivo. izneti.50 € 4. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 m2 3. a čeličnim četkama opeku i očišćene zidove oprati vodom.50 € 3. Obračun po m2 obijene površine. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm.00 € 2. b. Malter obiti pažljivo. Delimično obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova. Šut prikupiti. Cementnog maltera. Obračun po m2 obijene površine. Produžnog maltera. Produžnog maltera. m2 m2 2. Produžnog maltera. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. a.00 € 18. Pre obijanja maltera na svakoj vrsti vučenog profila ostaviti po dva najbolje sačuvana profila u širini 20-30 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. m2 m2 3. izneti. solbanka i dr. c. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Delimično obijanje produžnog maltera sa sokle.00 € 3. b. c. m2 m2 m2 3. šambrana. Delimično obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom.

Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. vodeći računa da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. izneti. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa sokle. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. šambrana.75 € 33. vodeći računa da se površina opeke ne ošteti. ali se ništa ne razvija i ne dodaje. Delimično obijanje veštačkog kamena i podloge sa sokle. Obračun po m2 obijene površine. Po obijanju veštačkog kamena i podloge klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati soklu vodom. solbanka i dr.) i skinuti livene elemente plastike. m2 7. Pre obijanja kamena na svakoj vrsti vučenog profila ostaviti po dva najbolje sačuvana profila u širini 20-30 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veštački kamen. Pažljivo obijanje maltera sa svodova i lukova.00 € 35. solbanka i dr. Obračun po m2 obijene površine fasade. Po dva najbolje sačuvana elementa plastike izabrati sa nadzornim organom i pažljivo demontirati za izradu modela i kalupa. Šut prikupiti. izneti. Obračun po m2 obijene površine. Veštački kamen obiti pažljivo. m2 3. vučenih profila (venaca. samarica. Obračun po m2 sokle. m2 7.30. Šut prikupiti. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i očišćene zidove oprati vodom. Obračun po m2 obijene površine. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. da se zidani delovi vučenih profila ne oštete.00 € 34.50 € 31. Šut prikupiti. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veštački kamen. šambrana. Oštećene livene elemente plastike skinuti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. otvori se ne odbijaju. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom. m2 3. Po obijanju veštačkog kamena i podloge klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom. izneti. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica. Delimično obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veštački kamen.). izneti. otvori se odbijaju. vučenih profila (venaca.00 € 36. Šut prikupiti. Obiti dotrajali veštački kamen sa ravnih delova fasade. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. samarica. Delimično obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova. otvori se odbijaju. m2 3. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Obijanje veštačkog kamena izvršiti pažljivo. m2 6. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova. Obiti veštački kamen i podlogu sa fasade. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom. Šut prikupiti. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati soklu vodom. m2 6. Obračun po m2 obijene površine. a površine svodova i lukova čeličnim četkama i oprati vodom. Obijanje maltera izvršiti pažljivo. Šut prikupiti.00 € 54 .50 € 32. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica. Obračun po m2 obijene površine. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom.

Šut prikupiti. Šut prikupiti. upakovati.50 € 5. m2 2. Obračun po m2 poda. slojevi 1. štafni i sloja peska. Obračun po m2 poda. m2 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. štafnama i slojem peska. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Slepi pod i štafne skinuti. Skinuti nasip izneti. b. Skidanje poda od parketa zajedno sa lajsnama. Od vinaza. Šut prikupiti. Obračun po m2 poda. Brodski pod. otvori se odbijaju. a. Po m3. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Od kamena. e. Od itisona. Od vinfleksa. izneti.00 € 25. slepi pod. Šut prikupiti. 1. m2 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 m2 m2 m2 0. c. Obračun po m2 ograde.00 € 55 . b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Podovi. Obračun po m2 poda.00 € 10. m2 6. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati ogradu vodom. Tapison skinuti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. a. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skidanje poda od tapisona. Čišćenje fuga zidova od opeke.00 € 3. Po m2. izneti. b. Skidanje slepog poda. Od opeke. izneti. Skidanje brodskog poda zajedno sa lajsnama. Od tapisona.25 € Skidanje brodskog poda sa slepim podom. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € 38. Obračun po m2 očišćene površine. m2 2. izneti. Parket skinuti. d.00 € € € € € 9. a. m2 m2 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. upakovati. m2 m3 3.90 1. štafne i lajsne skinuti.75 0. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa ograde. zajedno sa lajsnama.25 € 1.75 0.90 0. Brodski pod skinuti. debljine do 10 cm. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. a zidne površine čeličnim četkama i oprati vodom. Skidanje nasipa ispod podova. Od jumba. Obračun po m2 slepog poda. Obračun po m2 poda.00 € 4. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.37.

Obračun po m2 sloja.00 € 31. m2 m2 m2 m3 5.00 120. Od mermernih ploča.00 8. d. Od teraca. Po m3.00 10. Do 6 cm. m2 m2 m2 3. a. m2 2. Skinuti sloj razbiti. Od keramičkih pločica.00 € € € € 26. Lajsne demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Prag demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. a. m2 m2 4. Skidanje poda. a. b. Od kamenih ploča. Kom. postavljenih u cementnom malteru. Obračun po m2 poda. Do 15 cm. Šut izneti. b. b. cementne košuljice. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.25 4.50 € 18. Obračun po m2 poda. Šut izneti. Obiti pločice i skinuti podlogu do betonske konstrukcije. d. Obračun po m1 lajsni. Pažljiva demontaža praga vrata. Po m3. Od klinker pločica.50 4. b. b.00 8. b. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. d. Do 12 cm. Skidanje podnih mermernih ploča. debljine do 8 cm.00 3. Cementna košuljica ispod poda.00 10. c. izneti. m1 m1 0. a.50 € 19. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 m2 m2 3. Šut izneti. Skidanje poda od opeke sa skidanjem podloge. Obračun po komadu praga.12. Do 8 cm. Obračun po m2 poda.50 € 1.00 € € € € 30. Pod. c. Od teraco ploča. Lajsne. Sokle.00 75. Šut prikupiti. Cementnu košuljicu skinuti do betonske konstrukcije.00 € 3. 1. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. šut izneti.00 € 6. a. c. Do 8 cm.50 € 5. Ploče demontirati i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. Skidanje poda od keramičkih pločica. Opeku očistiti od maltera i složiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. postavljenih u cementnom malteru. m2 m2 m2 m3 6. Do 10 cm. Pažljiva demontaža drvenih podnih lajsni. debljine do 6 cm. c.00 € 56 . Obračun po m2 poda. šut izneti. Rušenje betonske podne ploče.00 € 22. Skidanje sloja betona ispod poda. cementna košuljica.00 € € € € 16. Obračun po m2 poda. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od granitnih ploča.

složiti po vrsti. Keramičkih pločica. Pločice očistiti od maltera i složiti. Šut prikupiti. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 m2 10.00 € 36. Obračun po m2 poda. šut izneti. c. Slepi pod.00 € 4.50 € 57 . Šut prikupiti. Pažljiva demontaža podnih keramičkih pločica. Brodski pod. izneti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Mermernih ploča. Obračun po m2 poda. Obračun po m2 poda. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. postavljenih u cementnom malteru. Opeku očistiti od maltera i složiti. Teraco ploča.00 € 9. m2 5. Parket.50 € 38.00 € 9. Obračun po m2 poda.00 € 12. visine do 15 cm. Brodski pod sa slepim podom. postavljenih u cementnom malteru.33. složiti po vrsti. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Kamen očistiti od maltera. a. izneti. Demontaža poda od opeka sa skidanjem podloge. Kamenih ploča. složiti po vrsti.50 € 41. Ploče očistiti od maltera i složiti. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Granitnih ploča. očistiti. Obračun po m2 poda. očistiti. složiti po vrsti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. štafnama i slojem peska. Pažljiva demontaža parketa sa slepim podom. Pločice i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. očistiti. očistiti. zajedno sa lajsnama. Klinker pločica. Šut izneti. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. m1 1. Šut prikupiti. c. m2 m2 m2 15. Demontaža sokle od kamena. a. m2 5. Demontaža poda od kamenih ploča. Obračun po m1 sokle. upakovati. Šut prikupiti. štafni i sloja peska. Parket i lajsne pažljivo demontirati. m2 1. Obračun po m2 poda. m2 m2 3. b. b. Šut izneti. Ploče demontirati i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. Pažljiva demontaža brodskog poda zajedno sa lajsnama. Brodski pod pažljivo demontirati. štafne i lajsne pažljivo demontirati. šut izneti. Pažljiva demontaža slepog poda.00 € 42. m2 4.00 € 10. b.50 € 35. upakovati. izneti.00 € 45. štafne i lajsne pažljivo demontirati. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. zajedno sa lajsnama. Pažljiva demontaža parketa zajedno sa lajsnama. upakovati. Obračun po m2 poda. slepi pod. izneti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. upakovati.00 € 37.

c. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 m2 1. Skidanje plafonske konstrukcije od trske i letvi. izneti. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 1. izneti.50 € 2. Od heraklit ploča i štafni. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 plafona. Izdvojiti upotrebljiv materijal. Obračun po m2 lamperije. a. Lamperije. a. Izdvojiti upotrebljiv materijal. izneti. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti.50 € 6. Šut prikupiti. m2 m2 2. Šut prikupiti. Obračun po m2 plafona. Izdvojiti upotrebljiv materijal. Šut prikupiti. m2 m2 m2 3.50 € 2. Izdvojiti upotrebljiv materijal. Od rabica i armaturne mreže. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. a. Skidanje spuštenog plafona od gips kartonskih ploča sa konstrukcijom. m2 m2 2.00 € 7. Gips kartonske ploče. Plafon "Amstrong". b. Lamperije sa filungama.6. a. Lamperije sa konstrukcijom. Šut prikupiti.50 € Skidanje sa plafona lamperije sa konstrukcijom. Šut prikupiti. a. Skidanje daščanog plafona. Od letvi i blatnog maltera. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. 3. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Plafon "Hanter Daglas". a. Obračun po m2 lamperije.00 € 2.00 € 1. Od letvi i trske. Šut prikupiti. Lamperije. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Skidanje sa zidova lamperije sa konstrukcijom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti.50 € 11.00 € 58 . m2 m2 2. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. b.50 € 4. b. Obračun po m2 plafona. izneti. Šašovca. b.00 € 9. c. m2 m2 2.00 € 2. zidne obloge 1.00 € 8. Obračun po m2 plafona. Lamperije sa konstrukcijom. m2 1. Skidanje plafonske konstrukcije od letvi i blatnog maltera. Daščanog plafona. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 2. izneti. Skidanje konstrukcije lamperije. Lamperije. Obračun po m2 lamperije.

a.00 € € € € 21. c. Pažljiva demontaža lamperije sa plafona. očistiti. izneti.00 € 6. a. a površinu opeke očistiti čeličnim četkama. Obračun po m2 lamperije. Od špar betona. m3 m3 35. otvori se odbijaju.00 € 52. Pažljiva demontaža lamperije sa zidova. b. po m1. Od armiranog betona.00 € 23. d.50 € 125. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 7. m3 m3 m3 55. b. izneti.50 € 17. Obračun po m3 temelja. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Od betona. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. temelji 1. m2 m1 2. m2 m2 4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Daščanog plafona. Šut prikupiti. upakovati. Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom.00 € 42. Rušenje temelja od opeke. c. izneti. Obračun po m2 strehe. a. Od opeke. Opšivke strehe.00 € 3. Mermernih ploča. a. m2 m2 4. Rušenje betonskog temelja izvesti ručnim ili mašinskim putem.00 € 0. složiti po vrsti. upakovati. Čeone daske strehe. m2 m2 m2 m2 6.75 € 15. Opšivku strehe obeležiti. Zidovi. a. 3. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 7. Lamperije sa filungama. b.13. izneti. Skidanje opšivke strehe. Demontaža opšivke strehe. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Izdvojiti upotrebljiv materijal. Obračun po m2 strehe. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti.50 10. b. izneti. izneti.00 € 59 . Šut prikupiti. Šut prikupiti. pažljivo demontirati. Obračun po m2 plafona. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Šašovca. Lamperije. očistiti. Lamperiju demontirati. Šut prikupiti. Keramičkih pločica. Od kamena. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. složiti po vrsti. Obračun po m2 obijene površine. a. Čeone daske strehe.00 9. Opšivke strehe.50 € Rušenje temelja od betona. Šut prikupiti. Lamperiju demontirati. Šut prikupiti. m2 m1 6. Obiti pločice sa malterom i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. izneti. Obračun po m3 temelja.00 € 2. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Lamperije sa filungama. Lamperije.

izneti. Drvene grede složiti na deponiju gradilišta.00 € 7. izneti. Rušenje zidova od opeke u produžnom malteru. nadvratnicima i svim oblogama na zidu.00 € 12. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 9.50 € 15. Rušenje zidova od kamena.00 € 16. izneti. U cenu ulazi i pomoćna skela. Nosećih zidova. Rušenje sokle od kamena. b. Šut prikupiti. Nadzitka.00 € 13. Obračun po m3 zida. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. izneti. Fasadnih zidova. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. c. U cenu ulazi i pomoćna skela. otvori se odbijaju. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. m3 m3 m3 50. Obračun po m3 zida. m3 m3 40. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m3 kalkana. Obračun po m3 zida. Rušenje bondručnih zidova sa ispunom i blatnim malterom. U cenu ulazi i pomoćna skela. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima i svim oblogama na zidu. Obračun po m3 sokle. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje zidova od siporeks blokova. m3 40. m3 35. Upotrebljive siporeks blokove očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju.00 € 60 . Rušenje fasadnih zidova od opeke u produžnom malteru. izneti. U cenu ulazi i pomoćna skela. Šut prikupiti. izneti. izneti.00 € 55. Šut prikupiti. Šut prikupiti. otvori se odbijaju. Konstruktivnih zidova. m2 10.00 € 52. Kalkana. Upotrebljive blokove očistiti od maltera i složiti na deponiju. m3 47. otvori se odbijaju. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Upotrebljiv kamen očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti. otvori se odbijaju. izvaditi čatmu i skinuti drvene grede. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 55. Obračun po m2 zidova. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. m3 52. Šut prikupiti. nadvratnicima i svim oblogama na zidu.50 € 8. Šut prikupiti. Obiti blatni malter. Šut prikupiti. Rušenje zidova od blokova. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. Rušenje zidova kalkana od opeke u produžnom malteru. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. Obračun po m3 zida. Upotrebljivi kamen očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju.6. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Obračun po m3 zida. m3 55. izneti. otvori se odbijaju. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima.

00 € 61 . Obračun po m2 zida. e. otvori se odbijaju. Šut prikupiti. Dimnjak pažljivo porušiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela. Dimnjak pažljivo porušiti. Debljine 25 cm. m3 82. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.25 € 18. pažljivo demontirati. nadvratnicima i svim oblogama na zidu.17. Šut prikupiti. kamen očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. izneti. Pažljivo rušenje temelja od kamena. izneti. Obračun po m2 zida. izneti. Obračun po m3 dimnjaka. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela. Obračun po m1 venca. a. sa obeležavanjem kamena. Obračun po m3 dimnjaka.00 8. za ponovnu upotrebu. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. m2 m2 m2 m2 m2 5.00 € € € € € 23.00 € 27. m1 1.00 7. Debljine 15 cm. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela. Obračun po m3 zidova. Rušenje pregrade od luksfer prizmi. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje dimnjaka etažnog grejanja. m3 75. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m3 75. pažljivo demontirati. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m3 60.00 € 24. Opeku očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Rušenje pregradnih zidova od opeke debljine 7 cm. d. za ponovnu upotrebu.00 € 25. c.50 € 26. m2 4. Pažljivo porušiti temelj. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. Obeležiti kamen. Demontaža drvenih temeljnih greda. Debljine 12 cm. Šut prikupiti. izneti.50 € 28. pažljivo demontirati. Obračun po m3 dimnjaka. U cenu ulazi i pomoćna skela. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Debljine 10 cm.00 12. visine do 20 cm. Rušenje dimnjaka od opeke u produžnom malteru iznad krova. Šut prikupiti. Rušenje dimnjaka od opeke u produžnom malteru. izneti. za ponovnu upotrebu. Demontaža venca od kamena. m3 42. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju.00 6.50 € 29. Obeležiti temeljne grede. Šut prikupiti. Debljine 7 cm. izneti. Demontaža zidova od kamena. Obračun po m3 temelja. b. Šut prikupiti. izneti. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. m1 14. Šut prikupiti. Dimnjak sa dimnjačkom kapom pažljivo porušiti. Obračun po m1 greda. Obeležiti kamen. izneti.

utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 32. kosnike. Demontaža pregradnih lako montažnih zidova. izneti. upotrebljiv materijal očistiti.50 € 31. izneti. stubove. Obračun po m2 zidova. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 zidova. izneti. upotrebljiv materijal očistiti.00 € 36. spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.50 € 33. izneti. m2 10. Izvaditi čatmu. Obeležiti talpe. Šut prikupiti.25 € 34. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. demontirati drvene elemenata. grede i slično. izneti. m2 4. kosnike. m2 4. Obračun po m2 pregrade. Pregrade pažljivo demontirati. upotrebljiv materijal očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Pregrade pažljivo demontirati. Demontaža drvenih zidova. Demontaža staklene pregrade. m2 4.50 € 37. m2 5. obloženih gips kartonskim pločama. spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti. Šut prikupiti. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Pregrade pažljivo demontirati. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža montažnih pregrada. pažljivo demontirati. jer se ponovo ugrađuju. jer se ponovo ugrađuju. Drvene elemente. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Pregrade pažljivo demontirati. m2 6. Šut prikupiti. Demontirati drvene elemente. grede i slično. upotrebljiv materijal očistiti. m2 17. Demontaža lako pregradnih zidova. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 pregrade. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. izneti. spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.25 € 62 . Obračun po m2 pregrade. gips kartonskih ploča i termo izolacije. kosnike. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 zidova. Šut prikupiti. izneti. Pažljivo demontirati pregradu. Demontaža bondručne konstrukcije zidova. Zidovi se sastoje od roštilja od gredica. jer se ponovo ugrađuju. Obiti blatni malter i prikupiti na gradilišnu deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 zidova. Obračun po m2 pregrade. Obeležiti stubove. grede i slično. Šut prikupiti. upotrebljiv materijal očistiti. Šut prikupiti.30. Obeležiti stubove.00 € 35. m2 12. Demontaža bondručnih zidova. izneti. Šut prikupiti. Demontaža drvene pregrade.

a. m3 m3 27.00 € 5. Od kamena. a. U cenu ulazi i pomoćna skela. izneti. izneti. stubovi 1. b. Šut prikupiti.00 € 110. a. Demontaža zida od luksfer prizmi.00 € Rušenje lukova od opeke. spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Pažljivo demontirati luksfer prizme i ram. Serklaži. Rušenje svodova od opeke. Greda. Obračun po m2 zida.00 € 9. Nadprozornika. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 7. Podvlaka. Nadvratnika. c. m1 m1 m1 3. b. c. Rušenje izvesti pažljivo.00 € 63 . Od kamena. 3. c. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. svodovi. Obračun po m1 nadvratnika. Od opeke.00 € 8. Šut prikupiti. Podvlaka. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Serklaža.50 € 4. Šut prikupiti.50 € 6. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Podvlaka. Od opeke. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. izneti.00 € 60. Rušenje armirano betonskih serklaža. m1 m1 m1 6. izneti. Obračun po m1 nadvratnika. Obračun po m3 svodova. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pažljivo demontirati nadvratnik. Obračun po m3 lukova. za ponovnu upotrebu.00 € 125. b. grubo očistiti i složiti u magacin.00 € Demontaža čeličnih nosača nadvratnika. a. Obračun po m3 stubova. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti. izneti. a. U cenu ulazi i pomoćna skela. Nadvratnika. Nadprozornika. b. za ponovnu upotrebu. m3 m3 m3 125. Od kamena. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 € 35. Od opeke. b. Obračun po m3 serklaža. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m3 m3 65. Rušenje stubova od opeke. m2 6. podvlake 1. Pažljivo demontirati nadvratnik.50 € 7.38. Lukovi. Materijal pažljivo očistiti. Šut prikupiti. grubo očistiti i složiti u magacin. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 75.50 € 9. m3 m3 50. Šut prikupiti. b. Demontaža drvenih nosača nadvratnika. U cenu ulazi i pomoćna skela. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. 4. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju.

00 € 3. Šut prikupiti. m2 5. Od kamena. Šut prikupiti. Rušenje podesta.50 € Rušenje stepeništa od opeke starog formata. Obračun po m2 ploče. a. m3 m3 100. izneti. Upotrebljiv kamen očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Stepeništa 1. izneti. b. m3 m3 55. Demontaža svoda od opeke. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Rušenje stepenika od opeke. Obračun po m1 stepenika.50 € 5. očistiti opeku i deponovati na gradilišnu deponiju.00 € 85. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Od opeke. Obračun po m3 stepenika. Pažljivo demontirati svod od opeke. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Obračun po m3 stepeništa. Rušenje stepenika od betona. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Obračun po m3 stepeništa. m3 35. Šut prikupiti. Od opeke.00 € 120. m3 m3 75. Obračun po m3 stuba. Rušenje stepeništa izvesti pažljivo. izneti. Obračun po m3 luka. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti opeku i deponovati na gradilišnu deponiju. izneti. Od kamena. od armiranog betona. Rušenje stepeništa izvesti pažljivo. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 65. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. 2. a.00 € 64 . m1 4. U cenu ulazi i pomoćna skela. očistiti opeku i deponovati na gradilišnu deponiju.00 € 9. Od opeke.00 € 6. Rušenje stepenika od kamena. izneti. a. Rušenje stepeništa. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža stubova od opeke. U cenu ulazi i pomoćna skela. Demontaža lukova od opeke. Obračun po m3 svoda. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. sečenje armature itd. Pažljivo demontirati stubove od opeke. b. sečenje armature itd. Pažljivo demontirati lukove od opeke.00 € 4. m1 2. Šut prikupiti.00 € 10. U cenu ulazi i pomoćna skela. Od kamena. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.7. m3 30. Rušenje podesta izvesti pažljivo. U cenu ulazi i pomoćna skela. sa stepenicima. izneti. m3 52. Šut prikupiti. Obračun po m1 stepenika.00 € 11. U cenu ulazi i pomoćna skela. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

Od teraca. Stepenike grubo očistiti i složiti u magacin. m1 m1 m1 2. m1 6. Šut prikupiti. Obračun po m1 stepenika. Delove obloge očistiti i složiti u magacin. Od tapisona.50 5. Obračun po m1 stepenika. m3 47. m2 5. Demontažu izvršiti pažljivo. b. Šut prikupiti. Od kamena.50 € 9. Obračun po m2 stepeništa. za ponovnu upotrebu. a. Od kamena. podest. Demontaža metalnog stepeništa. b.00 3. izneti.00 € 0. Od teraca. Demontaža obloge stepenika od drveta. Rušenje stepenišnog kraka sa stepenicima. c. ogradu. m1 m1 m1 m2 2. za ponovnu upotrebu. Rušenje obloge stepenika od teraca sa podlogom. Šut prikupiti. Šut prikupiti. b. Delove stepeništa grubo očistiti i složiti u magacin. izneti. Rušenje stepenišnog kraka izvesti pažljivo.00 € 14. Obračun po m2 ploče. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m1 stepenika. m2 10. Šut prikupiti. Obračun po kg konstrukcije stepeništa.75 € 5. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. Od drveta.50 € 6. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 3. c. Obračun po m3 kraka stepeništa. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Od pločica.00 € € € € 13. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. delove konstrukcije stepeništa očistiti i složiti u magacin. sečenje armature itd. Demontaža stepenišne metalne konstrukcije. izneti. Rušenje kose ploče stepeništa. izneti.7. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Pažljivo demontirati oblogu stepenika stepeništa da se ne ošteti. gazišta. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1 ograde. Od drveta. izneti. za ponovnu upotrebu. c. za ponovnu upotrebu.00 € 14. a. Rušenje kose stepenišne ploče izvesti pažljivo. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. sečenje armature itd.00 € 8. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 16.00 € 19. d. izneti. m1 m1 m1 4. po m2. a. izneti. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pažljivo demontirati metalnu konstrukciju stepeništa.00 € 65 . Pažljivo demontirati drvene stepenike. Šut prikupiti. Demontaža stepenika od drveta. Od metala. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od kamena. Kg 2.50 € 15. Rušenje ograde stepeništa od opeke.

Od drveta. Od kovanog gvožđa. Šut prikupiti.00 € 1. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Upotrebljiv materijal očistiti. Delove obloge očistiti i složiti u magacin. izneti. izneti. sečenje armature. e. Šut prikupiti. izneti.50 € 25. Šut prikupiti. a.00 15. U cenu ulazi i pomoćna skela. d. Livene ograde. izneti.22.00 6. d. Obračun po m2 tavana. m2 2.00 € 5.50 € € € € € 11. Obračun po m2 tavana. Armirano betonske ploče. Tavanice od monte. Šut prikupiti. m2 m2 m2 m2 m2 17. Betonske tavanice. a.50 7.00 € 3. b. Rušenje armirano betonske ploče zajedno sa serklažima i podvlakama.50 10. Tavanice. Metalne ograde. Obračun po m2 tavana. e. Obračun po m2 podesta. Demontaža obloge podesta od drveta. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Skidanje blatnog maltera sa karatavana. Obračun po m2 ploče. Skidanje blatnog maltera i daščane oplate karatavana. Šut prikupiti.00 € 7. Demontaža drvene ograde stepeništa. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Drvene ograde.00 12. b. Skidanje drvene tavanske konstrukcije.50 € € € € € 66 . Obračun po m1 ograde. 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m1 m1 m1 m1 m1 6. Od kamenih ploča. Upotrebljiv materijal očistiti. za ponovnu upotrebu. Upotrebljiv materijal očistiti. Od metala i stakla. delove ograde očistiti i složiti u magacin. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 2. za ponovnu upotrebu. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. c. Od tapisona. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 16.00 € Skidanje daščanog karatavana. Balkonske ploče. m2 m2 m2 5. c. Obračun po m2 tavana. Rušenje betonske ploče izvesti pažljivo. balkoni 1. a. izneti.50 € 4. m2 3. Sitnorebraste tavanice. Demontažu izvršiti pažljivo. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. m2 5. Šut prikupiti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Pažljivo demontirati oblogu podesta da se ne ošteti. c. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 12.50 14.

Kom. upotrebljiv materijal očistiti. Betonske tavanice. Demontaža drvene tavanske konstrukcije. Šut prikupiti. c. izneti. izneti. Šut prikupiti. Letve sa plafona pažljivo demontirati. Kom.50 25. b. Rušenje drvene međuspratne konstrukcije sa svim oblogama sa gornje i donje strane. za ponovnu upotrebu. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Kom. izneti. Demontaža čeličnih nosača međuspratne konstrukcije. Obračun po m2 karatavana. Demontaža talpi karatavana. Drvene grede obeležiti i pažljivo demontirati. m2 3.00 17. Tavanice od monte. Obračun po m2 karatavana. Talpe obeležiti i pažljivo demontirati. izneti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 18.25 € 21. d.00 20.00 € 19. Demontaža daščanog karatavana. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kom. Obračun po m2 tavana. Šut prikupiti. Obračun po m2 plafona. 26. sečenje armature itd. Šut prikupiti. očistiti. Obračun po m2 tavana. izneti. Drvene grede pažljivo demontirati. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.10. e. Šut prikupiti. Sitnorebraste tavanice. m2 1. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 6. Demontažu izvršiti pažljivo. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu.00 € € € € € 16. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. m1 3. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1 nosača.50 € 67 . Šut prikupiti. Probijanje armirano betonske ploče. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Probijanje izvesti pažljivo. Balkonske ploče. Upotrebljiv materijal očistiti. Kom. Obračun po m2 konstrukcije. Demontaža drvene međuspratne konstrukcije. grubo očistiti i složiti u magacin.00 € 17. m2 8.00 30. izneti. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 20. Armirano betonske ploče. Obračun po komadu otvora.50 € 11. m2 12. izneti. a. Pažljivo demontirati nosače. Šut prikupiti. U cenu ulazi i pomoćna skela. Demontaža drvenih letvi plafona. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. m2 5. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

b. m2 0. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skinute letve utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € 4. Krovovi. Skidanje grbina i slemena od slemenjaka. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.12. m2 m2 1. b. izneti. pokrivač 1. c. Od mediteran crepa. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. c. Obračun po m2 kose površine. izneti.75 € Skidanje krovnog pokrivača od ćeramide. Od slemenjaka. Obračun po m2 kose površine. sa podlogom. Skinuti izolaciju na bezbedan način. Hidro izolacije. b. Šut prikupiti. Obračun po m2 letvisane površine. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a.00 € 6.00 € 1.75 € 15.00 € 12.75 € 1. Termo izolacije. b. Od falcovanog crepa. Šut prikupiti. Od biber crepa. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od ćeramide. Šut prikupiti. Skidanje krovnih letvi.00 € 9. a. Šut prikupiti. Od ćeramide. Od ćeramide. a. izneti. Obračun po m2 izolacije. Skidanje hidro izolacije krova. m1 m1 m1 1. izneti. m2 m2 m2 2. a.00 € 1. a. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. m2 1. Šut prikupiti. Od salonit ploča.25 € 2. Od lima. 4. Od salonita. Od eternit ploča. Skinuti eternit ploče na bezbedan način. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Grbine i slemena skinuti sa krova na bezbedan način. Skinuti crep na bezbedan način. m2 m2 m2 1. Šut prikupiti. c. Obračun po m1 grbina i slemena. Obračun po m2 kose površine. Skinuti ćeramidu na bezbedan način.50 € 1. Skidanje krovnog pokrivača od eternit ploča. m2 m2 2.50 € 2.00 € 14.50 € 68 . Skidanje daščane podloge sa krovne konstrukcije. Obračun po m2 kose površine. izneti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Skidanje krovnog pokrivača od biber crepa.00 € 2. Daske pažljivo skinuti.

Ćeramidu pažljivo demontirati. Obračun po m2 kose površine. sa podlogom.50 2.00 € 2. b. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 4. b. Demontaža krovnog pokrivača od lima. Od ćeramide. Šut prikupiti. a. Skinutu građu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 m2 3. Od biber crepa. Obračun po m2 kose površine. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Rogova krova.50 € 2. m2 m2 5. Crep pažljivo demontirati. Lim pažljivo demontirati. e. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. c. izneti. spustiti. izneti. Šut prikupiti. c. Obračun po m2 kose površine. Od biber crepa. Od salonita. Od salonit ploča. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. spustiti. m2 m2 m2 3. a.00 € 2. Kamene ploče pažljivo demontirati. Od mediteran crepa. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.16. c.00 € 10. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 1.50 € € € € € 23. Od slemenjaka.50 € 69 .50 2.00 € 31.50 € 28. Šut prikupiti. Obračun po m2 kose površine. Obračun po m1 slemena i grbina.00 2. dvostruko pokrivanje. Eternit ploče pažljivo demontirati. a. spustiti. Od šindre. Krovne konstrukcije. Od salonit ploča 105x122 cm. Demontaža krovnog pokrivača od ćeramide. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.00 € 25. b. m2 3.00 € 5. Ćeramidu pažljivo demontirati. izneti.50 € 18. m1 m1 m1 3. Obračun po m2 horizontalne površine. a. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od kamenih ploča. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Demontaža grbina i slemena od ćeramide. Od eternit ploča. Od ćeramide. spustiti. prosto pokrivanje. Demontaža krovnog pokrivača od kamenih ploča. Šut prikupiti. izneti. Od ćeramide. Od biber crepa.50 € 2. spustiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža krovnog pokrivača od eternit ploča. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti.00 € 30. spustiti. b.00 3. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Od falcovanog crepa. jednostruko pokrivanje. m2 m2 m2 m2 m2 2. d. Obračun po m2 kose površine. Skidanje drvene krovne konstrukcije. b. Demontaža krovnog pokrivača od biber crepa.

očistiti. Demontaža konzole balkona a. b. Obračun po m2 nadstrešnice. Obračun po m2 kose površine. Demontažu plastike izvesti pažljivo. Demontaža krovnih letvi. 50.50 € 40.50 € 37. sve očistiti i složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 m2 5. Demontaža drvene krovne konstrukcije. Demontaža metalne zastakljene nadstrešnice. Fasadna plastika 1. očistiti. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Demontaža rogova krova. Restauracija plastike plaća se posebno. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m1 rogova.00 € 4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a.50 € 70 . za ponovnu upotrebu.00 € 35.34. Letve pažljivo demontirati. finim likorezačkim alatom. b. Pronaći mesto ankerovanja. Kom. Prvo demontirati staklo a zatim metalne delove nadstrešnice. Dimenzija 50x100 cm.00 € 100. m1 m1 5.00 € 13. izneti.50 € 39. Dimenzija 200x100 cm. Demontaža friza a. Visine h=50 cm. očistiti i osloboditi plastiku i odložiti u gradilišni magacin.00 € 20. Podloge od dasaka. dimenzija 20x60 cm. Šut prikupiti. Rogove pažljivo demontirati. Demontaža konzole a. oznake NN.00 € 12. Krovne konstrukcije. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. 1. Dimenzija 30x90 cm. m2 6. Rogova krova. m1 0. Obračun po m2 kose površine. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kom.00 € 6. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Daščanu podlogu pažljivo demontirati.00 € 2. izneti. c.50 € 2. Kom. izneti. b. očistiti. Šut prikupiti. Dimenzija 20x60 cm. Obračun po m2 kose površine. Šut prikupiti. 8. očistiti. Kom. Demontaža ornamentalne plastike konzole. m2 1. Demontaža daščane podloge sa krovne konstrukcije. Obračun po komadu konzole. izneti. b. a. Krovnu konstrukciju pažljivo demontirati. Visine h=20 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Podloge od talpi. Kom. m2 m2 1. Šut prikupiti.50 € 15. Dimenzija 150x40 cm.

Demontaža ugaone rozete a. Dimenzija 100x50 cm. Dimenzija 120x50 cm.00 € 11. Kom.50 € 71 . Demontaža trakastih zubaca a. 15. Dimenzija 80x80 cm.50 € 13. 5. b.00 € 23. Dimenzija 70x30 cm. Dimenzija 100x100x50 cm. Kom. Kom. b. Kom. Kom. Kom. b. Demontaža nadprozorne ploče a. b.00 € 25. 12. Kom. 20. 22. Demontaža balustera a. b. 10. Kom. Kom. Kom. Kom. 7. Visine do 80 cm. Demontaža trakaste kime a. Prečnika do 150 cm.00 € 17.00 € 7. Dimenzija 50x50x40 cm.50 € 9. Dimenzija 100x50 cm. b. b. Visine do 50 cm.00 € 19. b. Kom. b. Dimenzija 30x30 cm. 22. m1 m1 3.00 € 31.00 € 27. Dimenzija 50x40 cm. Demontaža stope pilastera a. b.8. Kom.00 € 30.00 € 50. Dimenzija 200x80 cm. 5. Kom. b. Kom. Dimenzija 50x80 cm. Dimenzija 200x80 cm.50 € 60.00 € 12. Kom. Kom. Demontaža rozete a.00 € 29.50 € 10. 10. Kom. Dimenzija 100x50 cm. Visine do 30 cm. Dimenzija 100x50 cm.50 € 15. b. Demontaža slova a. Kom. Demontaža završca otvora a. m1 2. Dimenzija 50x50x40 cm. 25. Visine do 10 cm. b. Širine do 30 cm.50 € 20.00 € 20. Dimenzija 30x30 cm. Demontaža girlande a. Visine do 70 cm. Kom. Demontaža podprozorne ploče a. Demontaža stope stuba a.00 € 15. Kom. Kom. Širine do 15 cm. Dimenzija 50x40 cm. Kom. Demontaža kapitela pilastera a.00 € 21. Prečnika do 80 cm. Dimenzija 100x100x50 cm. 4.50 € 22.50 € 60. Kom. Demontaža kapitela stuba a.00 € 25.00 € 33.00 € 40.

Kom. Kom. Kom. b. Dimenzija 60x80 cm. Kom. Demontaža grba a.00 € 59. Visine do 50 cm. Demontaža reljefne ploče a. 15. 3. b. Visine do 50 cm. b. Dimenzija 60x80 cm. b.00 € 42. Dimenzija 100x150 cm. Dimenzija 50x50 cm.00 € 37. 25. Visine do 90 cm. Kom. Kom. Demontaža meduze a. 20. b. Demontaža maske a. Visine do 250 cm. Kom. Dimenzija 100x100 cm. Kom.00 € 125. Dimenzija 100x150 cm.00 € 55. 15. Demontaža vaze a. Kom. Dimenzija 50x50 cm.00 € 45.00 € 57.00 € 49. Dimenzija 100x100 cm. Visine do 70 cm. Kom.35. Kom.00 € 5.00 € 40. 25. Kom.50 € 38. Dimenzija 100x100 cm. Demontaža poklopne ploče ograde a. Demontaža polubalustera a.00 € 47. Dimenzija 50x50 cm. b. Dimenzija 80x80 cm.00 € 50. 75. Dimenzija 50x50 cm. 20. 75. Kom.00 € 72 .00 € 40. Visine do 150 cm. Visine do 150 cm. b.00 € 60. Kom. Kom. Demontaža glave a. 25. Demontaža poprsja a.00 € 60. m1 7. b. Kom. 20. b. Kom. Visine do 250 cm.00 € 125. Kom. Demontaža karijatide a. Kom. b.00 € 40. Kom. Visine do 120 cm. 15.00 € 50. Preseka 50x20 cm. Demontaža merkura a. b.00 € 50. 30. Demontaža kartuša a.00 € 40. Kom. Visine do 150 cm. Kom.00 € 51.00 € 44. Kom. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 150x200 cm. b. Demontaža školjke a.00 € 53.00 € 50. Kom. Kom. Dimenzija 100x100 cm. Demontaža skulpture a.

50 € 14. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju. Ivice ravnog krova sa šoderlajsnom. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. upakovati. pažljivo demontirati. upakovati. Obračun po m1 limarije. Opšivku demontirati. d. Krovne prozore demontirati. Iksne. Veterlajsne. Po m2. f.00 1. m2 m2 m2 m2 2. a. Kom. Limariju demontirati.50 1. Kom. Obračun po komadu prozora. Obračun po m1 opšivke.00 2. b. Opšivku demontirati.00 2. Demontaža opšivke dimnjaka. Dilatacije.00 1.00 € 6. izneti. upakovati. 7. izneti. koji se ponovo postavljaju. Demontaža krovnih prozora. upakovati. Do 300 m2. Skidanje krovnog pokrivača od lima. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. c. Demontaža opšivke krovnih prozora. Obračun po komadu prozora. e. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € € € € € € € 73 . dimnjaka i drugih elemenata. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. c. Paušalno Paušalno Paušalno 125.00 2.00 2. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. olučnih vertikala. m1 m2 1. Kom. 3. Od lima. 5. sa objekta horizontalne površine do 100 m2. 12. olučnih vertikala. upakovati. dimnjaka i drugih elemenata. g. Limariju demontirati. opšivki prozora. m1. Demontaža oluka. m1 m1 m1 m1 m1 m1 2.00 € 12. a. Po m1. Krovnih "sendvič" pokrivača. Puc lajsne.00 € 175.50 € 13. Kalkana. Obračun paušalno. Fasadnih "sendvič" pokrivača.75 3. a. Dimnjaka. a. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Limarija 1.00 € 225. b.50 € 2. Kube od lima. Obračun po komadu prozora. Lim skinuti sa krova na bezbedan način. a. Krovne prozore obeležiti.14. d. Obračun po m2 krova. Do 200 m2. Šut prikupiti. Kom. opšivki prozora. b. Demontaža krovnih prozora. Do 100 m2. b. c. Krovnih prozora.00 3.50 € € € € 10. Prozora kubeta.50 € Demontaža svih oluka. b.00 € 6.

Obračun po m2 opšivke. Opšivke nadzidaka. Solbanaka. samarica. Viseći oluk.00 € 39.21. Obračun po m1 sampleha. Obračun po m1 snegobrana. Olučne cevi. m1 2. b. Obračun po komadu ventilacione kape. d. Iksne. viseći i cevi. Opšivke ograde. Demontaža oluka. Ispod oluka. Demontaža snegobrana. Vodoskupljač demontirati.00 € 33. Opšivku demontirati. upakovati. b. Krajcovanih uvala u betonskoj rigoli. Iznad oluka. upakovati. upakovati.00 1.25 1. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Opšivku demontirati. m2 m2 2. Demontaža ventilacione kape. Raznih venaca.25 € 1. samarica.25 1. Obračun po m1 opšivke. Podeonog venca.25 € € € € € 38. b. m1 m1 1. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 2. Obračun po m1 opšivke. Demontaža opšivke glavnog venca. d.50 € 28. Opšivku demontirati. Demontaža sampleha ispod oluka. a.50 € € € € 27.50 € 23.25 1. 1. c. upakovati.50 1. Demontaža opšivke iksne. Obračun po komadu vodoskupljača. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Oluke demontirati. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. a. Demontaža opšivke solbanka. Opšivku demontirati. a. Kom. Oluka. upakovati. c. Glavnog venca. 2.75 € 74 . m1 m1 m1 m1 m1 1. a. m1 m1 m1 m1 1. Opšivke balkona. Snegobran demontirati. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € 1. b. Ležeći oluk. upakovati. Ventilacionu kapu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 3. Demontaža vodoskupljača. po m2. c. e.50 1. Kom. Opšivke atike. b. m1 m1 m2 1. a.50 € 2. Obračun po m1 olučnih horizontala.25 € 30.

Od kamena. Pronaći mesto ankerovanja. Drvene. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža balustera ograde. zidane u produžnom malteru. Pažljiva demontaža drvene ograde. b. Šut prikupiti.50 € 15. Demontažu balustera izvesti pažljivo. Opeke očistiti od maltera i složiti za ponovnu ugradnju. Ograde. dimenzija 100x240 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Kom. Restauracija plastike plaća se posebno. Drvenu ogradu pažljivo demontirati. a. Kom. m2 m2 2. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 10.00 € 42. očistiti i osloboditi plastiku i odložiti u gradilišni magacin. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Kamen očistiti od maltera i složiti za ponovnu ugradnju. očistiti. Obračun po m2 ograde. Šut prikupiti. Obračun po m3 ograde. Metalne. Kom. izneti.00 € 4.15. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. za ponovnu upotrebu.00 € 5. Demontiranu kapiju sklopiti. 6. 7. kapije 1. Pažljiva demontaža drvene kapije. Obračun po komadu balustera.50 € Rušenje balkonske ograde od opeke. b. m3 100.00 € 9. m3 45. Metalne. Obračun po m3 ograde. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Opeke očistiti od maltera i složiti za ponovnu ugradnju. Drvene. m3 90. Šut prikupiti.50 € 6. Pažljiva demontaža ograde od kamena. Obračun po m3 ograde. Šut prikupiti. a. izneti. finim likorezačkim alatom.00 € 75 . Rušenje balkonske ograde od betona. Šut prikupiti. 3. Obračun po komadu kapije. Od opeke.00 € 7. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. zidane u produžnom malteru. m3 m3 35. Rušenje ograde od opeke. izneti. Obračun po m3 ograde.

Obračun po m2 trotoara. Šut prikupiti.00 € 80. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 4. Od kamenih ploča. Rušenje kolovoza izvesti zajedno sa skidanjem podloge. m1 m1 7. izneti.00 6. Odvojiti tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. a.50 € € € € 10.00 € 7. Od kamena. m2 m2 m2 m2 7. Od kamena.00 € Rušenje asfaltnog kolovoza. m2 m2 m2 m2 4. Pažljivo demontirati ivičnjake.50 € 5. Od betona. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 4. Odvojiti tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Od kaldrme. 12. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. d. Šut prikupiti. m2 m2 m2 5. Pažljivo demontirati kamen. Skinuti sve slojeve.00 € 4. Obračun po m3 kolovoza. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje staze od betona. Odvojiti tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Od betona. Šut prikupiti. b. Obračun po m2 staze. m2 2. Rušenje ivičnjaka izvesti zajedno sa skidanjem podloge. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 12. c. Demontaža trotoara od kamena. Rušenje staze izvesti zajedno sa skidanjem podloge. m1 m1 5. Od kamena.50 3. Od kamena. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. izneti. Od betonskih elemenata. Šut prikupiti. Od opeke. Rušenje staza od asfalta sa svim slojevima. a.00 6. Od opeke. Obračun po m2 staze. Rušenje ivičnjaka od kamena. debljine do 20 cm. Skinute ivičnjake. Staze.00 € € € € 16. Rušenje trotoara izvesti zajedno sa skidanjem podloge. a. b. a. Šut izneti.50 5.00 € 76 . izneti. Betonski. Obračun po m1 ivičnjaka. izneti. kolovoz 1. b. Šut prikupiti. Od betona. a. a. Od betona. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. d. Rušenje trotoara od betona. c. b.00 5. Asfaltni. b.50 € 5. Demontaža ivičnjaka od kamena. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.16. c. Od kamenih ploča. izneti. Od opeke. m3 m3 60.00 € 3. Obračun po m2 trotoara. Obračun po m1 ivičnjaka. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju.

i. m1 m1 7. Prečnika 1".50 3. h. g. Prečnika 2".50 4.75 2. Pažljiva demontaža baterije za vodu.00 3.75 2.00 € 17. Kom. Prečnika 1". a. Prečnika 1/2". Prečnika 5/2". Demontirati vodovodnu mrežu.50 € 2. Prečnika 3".25 1. Demontirati ventil i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. po izboru investitora. Objekat površine do 100 m2. Prečnika 3/4". b.50 € 77 .75 0.50 1. Pažljiva demontaža ventila prečnika 3/8". utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km. Od betona. Kom. b.00 2. Paušalno 2.50 3.25 1. Prečnika 6/4". Kom. Obračun po komadu baterije. d. Prečnika 1/2". 1. e. i. e.00 1. Obračun po m1 cevi.75 1. Kom. Demontaža rigola od kamena. utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b.00 1. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju.00 5.00 € € € € € € € € € 20. Prečnika 6/4". Kom. Prečnika 3". Kom. Vodovod i kanalizacija 1. Pažljivo demontirati rigole. po izboru investitora. po izboru investitora.18. Prečnika 5/4". Od kamena. a.50 1. f. po izboru investitora.00 € Demontaža vodovodne mreže od pocinkovanih cevi prečnika 3/8". izneti. Prečnika 5/4". d. Tuš baterije.50 € 5. Kom. a. c. g. Baterije za vodu. Prečnika 3/4". Obračun po komadu ventila. Prečnika 5/2". Kom. Demontirati bateriju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti. 80. Prečnika 3/8". Kom. 2. a. b. Kom. Demontaža vodovodne mreže od pocinkovanih cevi Demontirati vodovodnu mrežu. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 0. Prečnika 2". Obračun po m1 rigole. h. c. Prečnika 3/8". Obračun paušalno. f.00 € € € € € € € € € 11. Kom.

Obračun po komadu umivaonika. Demontirati kadu sa baterijom i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Demontirati odvodnu rešetku i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. po izboru investitora. Kom. b. Kom. Demontirati WC šolju. b. Pažljiva demontaža sudopere. po izboru investitora. Pažljiva demontaža pisoara sa ventilom. Demontirati sudoperu i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.00 € 33. Demontirati pribor za kupatilo i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Tuš kade i baterije. Demontirati umivaonik. Demontirati bojler i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Obračun po komadu vodokotlića. 6.50 € 29. Pažljiva demontaža WC šolje.50 € 27. po izboru investitora. Kom. 6. Obračun po komadu šolje. po izboru investitora. Pažljiva demontaža umivaonika sa sifonom i baterijom. Kom. po izboru investitora. 4. Kom 1. po izboru investitora. 12. 8. Pažljiva demontaža pribora za kupatilu.00 € 32.00 € 25. Pažljiva demontaža vodokotlića i cevi. Kade i baterije.00 € 30.22. sifon i bateriju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Obračun po komadu pribora. Kom. Obračun po komadu bojlera. Pažljiva demontaža bojlera. Pažljiva demontaža odvodne rešetke.00 € 78 . Pažljiva demontaža kade i baterije za vodu. 2. Kom. 6. Demontirati bide i bateriju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Protočnog bojlera.00 € 5. po izboru investitora. a. 10. 4. Kom. Obračun po komadu sudopere. Bojlera. po izboru investitora.50 € 26. po izboru investitora. Demontirati pisoar i ventil i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. vodokotlić i cev i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Kom. Kom. Kom. Obračun po komadu kade. Obračun po komadu rešetke.50 € 8. Obračun po komadu bidea.00 € 23. prečnika 50 mm.00 € 28. Pažljiva demontaža bidea sa baterijom. Demontirati vodokotlić i cevi i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. a. Obračun po komadu pisoara. vodokotlića i cevi. po izboru investitora. Kom.

50 2.00 € 90.00 € € € € € € € € 51. Prečnika 300 mm. Demontaža kanalizacione mreže od keramičkih cevi. Demontirati baštenski hidrant i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. c. Prečnika 150 mm. po izboru investitora. Obračun po m1 cevi.00 4. Od PVC cevi. Prečnika 100 mm.50 € 36. utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km. g. Prečnika 75 mm.00 1.00 € 35. Objekat površine do 100 m2. 5. b. Demontirati vodomer i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.00 3. Prečnika 100 mm.75 3. e. e. Pažljiva demontaža poklopca za šaht. f.50 2. po izboru investitora. Obračun paušalno.50 2. po izboru investitora. Objekat površine do 100 m2. b. po izboru investitora. b. Obračun po m1 cevi. Od keramičkih cevi. po izboru investitora. Prečnika 150 mm. Prečnika 400 mm. Paušalno Paušalno Paušalno 125. a. h. a. Demontirati kanalizacione cevi. Obračun po komadu poklopca. po izboru investitora. d. c. utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km. Demontaža hidrantske mreže.00 € 37. Obračun po komadu hidranta. Demontirati hidrantsku mrežu. Obračun po komadu hidranta. Demontirati kanalizacione cevi. Kom. Demontirati poklopac šahta sa ramom i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Obračun po komadu vodomera.00 € 42. utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km. Demontirati kanalizacione cevi. po izboru investitora. 2. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 1. Demontirati protivpožarni hidrant i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Demontaža baštenskog hidranta. Demontaža gvozdeno livenih kanalizacionih cevi prečnika 50 mm.25 1. Pažljiva demontaža vodomera.00 € 38. Od livenih cevi.50 € € € € € 79 . Demontaža protivpožarnog hidranta. Prečnika 200 mm. c.00 2.00 2. Prečnika 70 mm. m1 m1 m1 m1 m1 1. Paušalno 60.00 € 75. Kom. 7. 10. Prečnika 250 mm. Demontaža keramičkih kanalizacionih cevi prečnika 75 mm. Kom.50 € 39. Prečnika 125 mm. po izboru investitora. Obračun po paušalno. d. Prečnika 125 mm. utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km.50 3.34. a. Prečnika 50 mm. Kom.

Kom. Demontaža gajger olučnjaka. Obračun po komadu grejalice. Kom. d.00 € 62. utičnica i slično. Obračun po komadu svetiljke. b. Kom. Pažljiva demontaža poklopca za kanalizacioni šaht. 15. Lustera. Kom.00 € 18. Gajger olučnjaka. Plafonjere. Neonske lampe. Bojlera. b. Elektro instalacije 1. Kom.50 1. c.00 10. Kom. Pažljiva demontaža grejalice.60. Kom. 6. Radove mora da obavi stručno lice i to obavezno pre početka radova na demontaži objekta. Pažljiva demontaža prekidača. a. Pažljivo demontirati gajger olučnjak.00 € 80 . Konzole za mrežu. Demontirani materijal predati investitoru ili odvesti na deponiju. Obračun po komadu. Pažljiva demontaža električnog brojila. 1. po izboru investitora. b. objekta površine do 200 m2. Obračun po komadu poklopca.00 4. Preduzeti sve sigurnosne mere. Svetiljke.00 € 10. Kom. Obračun po komadu električnog brojila.00 € 12.00 € 13.00 € € € € € Pažljiva demontaža svetiljke. Kom. Obračun po komadu gajgera. Kom. a. Demontirati električno brojilo i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. po izboru investitora. Demontirati grejalicu i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. po izboru investitora. Razvodne table. a. Obračun paušalno. Kom.00 6. 5.50 2. po izboru investitora.50 € € € € 10. 12. b.75 € 11. 6. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Demontirati poklopac šahta sa ramom i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Električnog brojila. a.00 6.50 1. 0. Demontirati prekidače i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Konzole. e. Paušalno 175. c. Demontirati svetiljke i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Kom. d. po izboru investitora. Razvodnog ormana. Dom slivnika. očistiti. Kom. Kom. Pažljiva demontaža elektro instalacije. Grejalice. Kom.

Držača radijatora. f. 3. Pažljiva demontaža gromobranske instalacije sa pakovanjem.00 7. k. g.00 20.00 25. b. a. e. Kom.00 15. Obračun po m1 mreže. Pažljiva demontaža kompletne protivpožarne. objekta površine do 200 m2.00 € 15.00 € 19. d. Grejanje i klimatizacija 1. Paušalno 250. Šibera.00 0. po izboru investitora.50 € Demontaža ventila sa odnošenjem i skladištenjem na deponiju udaljenu do 15 km.00 € 2. h. po izboru investitora. 1. objekta površine do 200 m2. Kom. Obračun paušalno.75 5. Ventila. Kom. Pažljiva demontaža gromobranske instalacije.00 € € € € € € € € € € € 81 . Obračun po komadu ventila. odnošenjem i skladištenjem na deponiju udaljenu do 15 km.14. a. Paušalno 50.75 € 16. Kom. m1 m1 1.50 300. Demontirati protivpožarnu instalaciju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Kom. Kom. Cirkulacione pumpe. Kotla. po izboru investitora. Kom. m1 0.00 150. po izboru investitora. j. Klima kanala.50 3. Ekspanzionog suda. i. Obračun po m1 instalacije. Demontaža cevne mreže sa odnošenjem i skladištenjem na deponiju udaljenu do 15 km. Kom. Cevne mreže grejanja. Kom. Demontirati gromobransku instalaciju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Klimatizera. Radijatora. po izboru investitora. Klima uređaja.00 6. b. Čilera. Fan coil aparata. Kom. Kom. c. Obračun paušalno.

Reklame. Pažljivo rušenje objekta. Izvršiti kompletnu demontaža svih delova lifta i njegovo skladištenje na deponiju udaljenu do 15 km. a prostor očistiti. 25. Obračun po m2 bruto površine objekta. m2 2.00 € 9. Opeku očistiti i složiti za ponovnu ugradnju. Šut utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Paušalno 600. Kom. Elemente peći deponovati za ponovnu ugradnju ili predati investitoru. Držača zastave. vodeći računa da se kaljevi ne oštete i sve delove fino očistiti. Obračun paušalno.75 75. Držač deponovati za ponovnu ugradnju ili predati investitoru. Kom. 7. Demontaža lifta.50 € € € € 40. 4.00 0. Upotrebljiv materijal očistiti i složiti na gradilišnu deponiju ili odvesti na lokaciju koju odredi investitor. Garnišle. Kom. Obračun po komadu kamina. Preduzeti sve mere za bezbednost radnika i susednih objekata. Kućnog broja. Delove kamina deponovati za ponovnu ugradnju ili predati investitoru. 80. vodeći računa da se elementi ne oštete i sve delove fino očistiti. Kaljevu peć pažljivo demontirati.20. Kom. po izboru investitora. 150x100 cm.00 1.00 € Demontaža kaljeve peći. Kom. a. Ostali radovi na demontaži i rušenju 1. Obračun po komadu peći. Demontaža kamina. Kom.00 € 8. objekta visokog do četiri sprata.00 € 82 . c. d. b. Obračun po komadu držača. Demontaža držača zastave. Kamin pažljivo demontirati. U cenu ulazi i demontaža elektro i drugih instalacija.

ZEMLJANI RADOVI 1. nabijanja Planiranja Obrada terena Prevozi. 11. 8. 10. odvozi Ostali zemljani radovi 85 86 87 88 89 90 91 93 93 95 96 83 . 3. 9. šahtovi Iskopi razni Zaštitni radovi Nasipanja. 4. 6. 7. Raščišćavanja Široki iskopi Temelji Rovovi. 2.4. 5.

.

50 € Sečenje postojeće niske vegetacije i šiblja sa čišćenjem terena pre početka radova. 12. Kom. Kom. Prečnika do 50 cm.00 40. Prečnika do 20 cm. Kom.00 € € € € € 85 . Ručna seča stabla prečnika do 10 cm. Stablo i grane iseći utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € € € € € 10. otkopati zemlju oko stabla i izvaditi panj i koren. c. Stablo. Prečnika do 30 cm. Ručna seča stabla prečnika do 10 cm sa vađenjem panja i korena. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. mereno u kamionu. 1. e. Obračun po komadu panja. Posečeno šiblje i ostali otpadni materijal prikupiti. Kom. Šut.00 € € € € € 15. Kom. a. grane iseći. Mašinsko čišćenje terena od šuta i drugog otpadnog materijala.1. Prečnika do 10 cm. Prečnika do 50 cm. Prečnika do 30 cm.00 42. Kom. Obračun po komadu stabla. d. mereno u kamionu. d. Prečnika preko 50 cm. Prečnika do 10 cm. Kom. Posečenu vegetaciju.00 25. Stablo odseći. d.50 75. Kom. m3 5.00 € 4.00 10. e. Ručno vađenje panja i korena stabla prečnika do 10 cm. Prečnika do 20 cm. Otkopati zemlju i izvaditi panj i koren. Kom. c. Kom. zemlju i drugi otpadni materijal utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 2. b. zemlju i drugi otpadni materijal utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut.00 125. Obračun po komadu stabla. Prečnika do 50 cm.00 40. Prečnika do 30 cm.00 75. Obračun po m3 odvezenog šuta. b. a. m2 1. 5. panj i koren utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Kom. Kom.00 € 5.50 25. Panj i koren utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 25. Prečnika preko 50 cm. grane. Ručno čišćenje terena od šuta i drugog otpadnog materijala. Sečenje postojećeg gustog šiblja pre početka radova.00 € 3. 10. Kom. Rupu panja nasuti zemljom sa nabijanjem. Zemljom nasuti i nabiti. Obračun po m2 očišćenog terena. Prečnika do 10 cm. a. Prečnika preko 50 cm. c. m3 15. šiblje i ostali otpadni materijal prikupiti. Kom. b. Kom. Obračun po m2 očišćenog terena.00 50. Obračun po m3 odvezenog šuta. e. Raščišćavanja 1.00 50. Prečnika do 20 cm.

a. 40.00 € 85. c. Šut.00 € 60. m3 m3 m3 12.00 € 32. terena sa deponovanjem. Debljine do 10 cm. Debljine do 30 cm. 5. mereno uraslo. m3 m3 m3 6. Iskopanu zemlju utovariti na kolica.00 € 9. b.00 € 125. c. Široki iskopi 1. Iskop za podrum.50 € 2. c. što ulazi u cenu. Prečnika do 35 cm. za završnu obradu. a dno nivelisati.50 € 15. terena sa odvozom. Iskop oko objekta. Obračun po m2 terena. Prečnika do 15 cm. Kom. Bočne strane pravilno odseći. b. a. a. za završnu obradu. a. Obračun po m3 zemlje. što ulazi u cenu. Bočne strane pravilno odseći. Upotrebljiv humus. 4. d. Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € Ručni iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. Debljine do 20 cm. Iskop za podrum. Obračun po komadu stabla. odvojiti na posebnu deponiju.00 € 25.50 12. Upotrebljiv humus. Iskop terena. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kom. Debljine do 30 cm. b. b.00 € 22. Mašinsko čišćenje terena i skidanje površinskog sloja zemlje debljine do 10 cm. pažljivo porušiti bedem i izvaditi panj i koren stabla. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. c. Kom. prevesti i deponovati na gradilišnu deponiju. odvojiti na posebnu deponiju.00 € 12. mereno uraslo. Po m3. Prečnika do 30 cm. a dno nivelisati.00 € 2. Debljine do 10 cm. Ručni iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. Upotrebljiv humus. za završnu obradu.00 € 40. što ulazi u cenu.00 € 7. odvojiti na posebnu deponiju. Debljine do 20 cm. a. m3 Čas. Obračun po m3 skinute zemlje. Po m3. panj i koren stabla utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 m2 m3 1. 50. b. Ručno čišćenje terena i skidanje površinskog sloja zemlje debljine do 10 cm.50 € 86 . Prečnika preko 50 cm. Prečnika do 50 cm. Obračun po m3 zemlje. Iskop oko objekta. Kom. b.50 2.00 € 1. Mašinsko čišćenje terena i skidanje površinskog sloja zemlje. Obračun po m2 terena.20. Iskop terena. Kom. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. Drvo i grane odseći. Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € € € € 29. m2 m2 m2 1. Ručna seča stabla prečnika do 15 cm izraslog iz bedema. a. b. Obračun po komadu panja. sa vađenjem panja i korena. Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Po radnom času. c.00 2. Razbijanje eksplozivom panja stabla prečnika do 30 cm.

Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. a. Iskop oko objekta. 15. Iskop oko objekta. m3 m3 m3 3.00 € 15. sa nasipanjem. m3 m3 m3 2. mereno uraslo. Obračun po m3 zemlje. b. Iskop za podrum. Iskopanu zemlju izvesti.00 € 5.00 € 10. c. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. terena sa odvozom. Bočne strane pravilno odseći. terena sa deponovanjem. a. Iskopanu zemlju utovariti na kolica.00 € Ručni iskop zemlje III kategorije sa nasipanjem terena. Bočne strane pravilno odseći. Ručni iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. a dno nivelisati.50 € 3.00 € 5. a dno nivelisati.00 € 9. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama.00 € 12. Obračun po radnom času mašine. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Iskop za podrum. Iskop oko objekta. mereno uraslo. mereno uraslo. Obračun po m3 zemlje. terena sa nasipanjem. prevesti i nasuti predviđeni deo terena. za formiranje podrumskog prostora i temelja objekta.00 € 87 . Čas m3 m3 40.00 € 3. sa odvozom.00 € 10. b. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. mereno uraslo. m3 2. a. terena sa nasipanjem. Po m3.50 € 18. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Bočne strane pravilno odseći. a. Iskop terena.50 € 5. za formiranje podrumskog prostora i temelja objekta. c. a dno nivelisati. Obračun po m3 zemlje. m3 Čas 4. c. c. Iskop terena. Zemlju nabiti i grubo nivelisati. sa nabijanjem. Ručni iskop zemlje III kategorije sa odvozom. mereno uraslo. Iskopanu zemlju utovariti na kolica. a. Iskopanu zemlju prevesti i deponovati na gradilišnu deponiju. prevesti i nasuti predviđeni deo terena. Obračun po m3 zemlje. b. Temelji 1. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Obračun po m3 zemlje. m3 m3 m3 9. Bočne strane pravilno odseći. Bočne strane pravilno odseći. Obračun po m3 zemlje. sa odvozom. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu.00 € 2. Po radnom času. a dno nivelisati. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Zemlju nabiti i grubo nivelisati. Iskop za podrum. Iskop terena.50 € 40. mereno uraslo. a dno nivelisati. b. Iskop oko objekta. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama.00 € 6. b. m3 10. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu.7. Iskop terena. Iskop za podrum. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Iskopanu zemlju prevesti i nasuti u slojevima predviđeni deo terena. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu.

d. Ručni iskop zemlje u lamelama dužine do 1. mereno uraslo. mereno uraslo. Obračun po m3 zemlje. b. Ručni iskop zemlje III kategorije za temelje objekta. d. a. Obračun po m3 zemlje. b. b.3. a. za izradu novih spuštenih temelja. U cenu ulazi i eventualno razupiranje.0 m. mereno uraslo. Nakon iskopa dno temelja očistiti špahtlama. Višak zemlje prevesti kolicima. Za temelj ograde. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Dubine do 2.25 5.00 € Ručni iskop rova u zemlji III kategorije za postavljanje vodovodne mreže. a. Nakon iskopa dno temelja očistiti špahtlama. a dno nivelisati. Ručni iskop rova u zemlji III kategorije za postavljanje kanalizacione mreže dubine do 2. Za temelj samac. mereno uraslo. f. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Zemlju izbaciti i odvesti na gradilišnu deponiju.00 5. g. Za temelj objekta.00 6. h.00 9. U cenu iskopa ulaze i razupiranja i obezbeđenje rova. Obračun po m3 zemlje.0 m.00 € 4. Iskopanu zemlju odbaciti od rova.00 m ispod postojećih temelja.00 9. a dno nivelisati. e. U cenu ulazi i eventualno razupiranje.50 7. m3 35. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama.25 7. Zemlju izbaciti i odvesti na gradilišnu deponiju. mereno uraslo.50 5. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama.50 € € € € 88 .00 € 12. Za kružni temelj samac. 4. Obračun po m3 zemlje. c. Za trakasti temelj. Bočne strane pravilno odseći. šahtovi 1. Iskopanu zemlju prevesti kolicima.00 m ispod postojećih temelja. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Iskop izvesti prema napravljenom i odobrenom rasporedu. Po završenim radovima zemlju nasuti i nabiti u slojevima. metlicama i oprati vodom. Bočne strane pravilno odseći.00 € 15. m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 6.50 6. a dno nivelisati. Rovovi. Dubine do 4.0 m. Iskop izvršiti u širini temelja. Obračun po m3 zemlje.00 € € € € € € € € 11.00 € 25. U cenu iskopa ulaze i razupiranja i obezbeđenje rova. Za telefonsku mrežu. Po završenim radovima zemlju nasuti i nabiti u slojevima. m3 m3 m3 10. m3 25. Za temelj terase. Višak zemlje prevesti kolicima. cela širina temelja betonira se istovremeno. Iskop izvršiti u širini 1/2 temelja a drugu polovinu iskopati nakon betoniranja prve polovine temelja i vezivanja betona. Bočne strane pravilno odseći. c. Za vodovodnu mrežu. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. Za temelj stepeništa.0 m. za izradu novih spuštenih temelja. Ručni iskop zemlje u lamelama dužine do 1.00 9. m3 m3 m3 m3 10. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. metlicama i oprati vodom. Za temelj ivičnjaka. Za mrežu grejanja. u širini 1/2 temelja. Iskop izvesti prema napravljenom i odobrenom rasporedu. Za elektro mrežu. c. Dubine preko 4.

c. Obračun po m2 iskopane zemlje.50 € 2. Dno nivelisati.00 17. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Iskopanu zemlju prevesti kolicima. Za telefonski šaht. Iskopanu zemlju prevesti kolicima. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Obračun po m2 iskopane zemlje. c. a. m3 7. Obračun po m3 zemlje.50 11.50 € 12.00 11. Ručni iskop zemlje III kategorije za vodovodni šaht. Ručni iskop zemlje III kategorije za staze debljine 10 cm. a. mereno uraslo. a. Po m3. Mašinski iskop rova u zemlji III kategorije.00 12. Po radnom času. Debljine 10 cm. a. Bočne strane pravilno odseći. Bočne strane pravilno odseći. a dno nivelisati. b. c. a.8. m2 m2 m3 1. Za šaht hidrofora.00 11. Iskopanu zemlju prevesti kolicima. mereno uraslo. a dno nivelisati. m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 10.50 € Ručni iskop zemlje III kategorije za trotoare debljine 10 cm. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. a dno nivelisati. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. g. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Za septičku jamu. c. e.50 € 89 . a dno nivelisati.00 € 42. Bočne strane pravilno odseći. Višak zemlje prevesti kolicima. d. Debljine 20 cm. b. Ručni iskop zemlje III kategorije za pod debljine 10 cm. mereno uraslo.50 € 16. Bočne strane pravilno odseći. b. Iskopanu zemlju prevesti kolicima. f. m2 m2 m3 1. Obračun po m3 zemlje. Obračun po m2 iskopane zemlje.50 € 5. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Debljine 20 cm. Iskopi razni 1. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Debljine 20 cm.75 € 12. Debljine 10 cm. Po m3. Bočne strane pravilno odseći. m2 m2 m3 1. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Obračun po m3 zemlje. Ručni iskop zemlje III kategorije za odvodni kanal. 4. Iskopanu zemlju odbaciti od rova.50 € 7. Po m3. Za vodovodni šaht.50 € 12. m3 Čas 6. Po m3.50 € 2. Za šaht grejanja. b. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Iskop izvesti prema projektu. Debljine 10 cm. Za šaht kanalizacije.00 € € € € € € € 15.00 11. Za šaht elektroinstalacija.50 € 2. a dno nivelisati. b. Iskopanu zemlju prevesti. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama.

Iz rova.00 € Montaža i demontaža zaštitne ograde iskopa od cevi za fasadnu skelu visine 1. m2 2.00 € 3.50 € 6.00 € 13. Bočne strane pravilno odseći. Obračun po m1 ograde. Vodu koja se pojavljuje u rovu izbaciti ručno ili pumpom. m1 2.20 € 3. b. Ručni iskop zemlje III kategorije za kolovoz debljine 20 cm. Obračun po m1 rova. Iskopanu zemlju prevesti. Mašinski iskop zemlje III kategorije za kolovoz debljine do 20 cm.0 m. Iz iskopa. Obračun po m2 iskopane zemlje. a.10.50 € 10. Obračun po m1 ograde. Obračun po m2 platforme. Debljine do 20 cm. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Odbacivanje zemlje od ivica iskopa.00 € 5. Po m3. a. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. a dno nivelisati. m1 m2 4. Razupiranje rova izvršiti građom odgovarajućeg preseka i daskama debljine 2". a po propisima za ovu vrstu radova.50 € 4. m1 2.50 € 6. Izrada radnih platformi za izbacivanje zemlje ili šuta. c. b. Montaža i demontaža zaštitne ograde rova od cevi za fasadnu skelu visine 1. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. m2 5. Obračun po m3 odbačene zemlje. m2 m2 m3 2. Bočne strane pravilno odseći. Obračun po m2 oplate. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Debljine 30 cm. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. c. a dno nivelisati.25 € 5. Iskopanu zemlju prevesti kolicima. b. a. Iskopanu zemlju. 2. m3 2. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Debljine do 30 cm. odbaciti na udaljenost od 2-3 m. Crpljenje vode iz rova.0 m. m2 m2 m3 0.50 € 3. Platforme izraditi od fosni i cevi za fasadnu skelu ili drvene građe. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. od ivice iskopa. Zaštitni radovi 1. Razupiranje iskopanog rova fosnama. Obračun po m2 iskopane zemlje. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Debljine 20 cm.80 € 1.00 € 90 . Po m3.

mereno uraslo.00 € 14. c. Obračun po m3 zemlje.00 2. d. Ispod staza. nabijanje i fino planiranje šljunka. Za nasipanje koristiti zemlju. m3 m3 m3 2. m3 15. Rova za kanalizaciju.00 € 15. Obračun po m3 zemlje. Šljunak nasuti u predviđenom sloju i nabiti. Ispod podova.00 € 8. c.25 € € € € € 91 . Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. e. Obračun po m2 nabijenog šljunka. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima. Nabavka i razastiranje šljunka ispod temelja. ispod temelja. Rova za vodovod. transport. m3 3.7. Nasipanje sondi zemljom. Ispod betonske ploče. deponovanu prilikom iskopa. Ispod podova. c.00 2. Ispod trotoara. Nasipanje rova zemljom. Rova.00 € 3.25 € 5. Za nasipanje koristiti zemlju. Obračun po m3 nabijenog šljunka. mereno uraslo. Obračun po m3 zemlje. nabijanja 1. mereno uraslo. m3 m3 m3 16. Nasipanje terena zemljom. Nasipanja. m3 2.50 € 3. a. deponovanu prilikom iskopa. Nasipanje iskopa zemljom. Nabavka. a. Ispod trotoara. 2.50 € 2. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 10 cm. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti.00 € 12. Ispod temelja. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. m3 2. m3 2. razastiranje u slojevima. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima. Za nasipanje koristiti zemlju. Obračun po m3 zemlje. mereno uraslo. Za nasipanje koristiti zemlju.50 2. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Obračun po m3 nabijenog šljunka.00 € 9. b.50 € 4. b. deponovanu prilikom iskopa. Za nasipanje koristiti zemlju. a. Ispod temelja.25 2. deponovanu prilikom iskopa. do potrebne zbijenosti. deponovanu prilikom iskopa. Obračun po m3 zemlje. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. m2 m2 m2 m2 m2 2. mereno uraslo.00 € Nasipanje prostora pored temelja zemljom. b.

50 € 4. Pesak nasuti i pažljivo nabiti u slojevima. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. b.00 € 24. Ispod i preko postavljenih cevi nasuti pesak. Ispod betonske ploče.50 € 22. drvenim nabijačima. drvenim nabijačima. Nabavka i razastiranje sloja peska ispod podova. Posebnu pažnju obratiti na nasipanje peska oko cevi. Za kanalizacionu mrežu. a. drvenim nabijačima.00 € 92 .00 € 19. m3 m3 17. preko tucanika. m2 m2 2. Debljine 10 cm. m3 12.00 € 29. Nasipanje peska u rov. Nabavka i nasipanje tucanika ispod staza.00 € 28. a. b. Obračun po m3 nabijenog tucanika. c. Ispod poda. m3 10. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima. Debljine 20 cm.50 3. Šljunak sipati u slojevima i pažljivo nabiti drvenim nabijačima.75 € € € € 21. m3 m3 15. Preko postavljenih drenažnih cevi i tucanika nasuti prirodan šljunak.17. Nabavka i nasipanje peska u rov za vodovodnu mrežu. Tucanik nasuti i pažljivo nabiti u slojevima. Za vodovodnu mrežu. m3 20.00 € 31.50 3. Nabavka i nasipanje kamena u rov. Preko postavljenih drenažnih cevi nasuti tucanik predviđene granulacije. a. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 20 cm. Ispod trotoara. Nasipanje peska. Obračun po m3 nabijenog tucanika. Obračun po m3 nabijenog peska.75 3.50 € 30.00 € 16. Obračun po m2 nabijenog šljunka. Obračun po m3 nabijenog šljunka. Nabavka i nasipanje peska u rov sa elektro mrežom. d. Nabavka i nasipanje sloja šljunka u drenažni rov. Obračun po m3 kamena. m2 m2 m2 m2 3. Nasuti kamen predviđene krupnoće u slojevima i nabiti. Ispod i preko elektro mreže nasuti pesak. ispod staze. Nabavka i nasipanje peska u slojevima i planiranje Pesak pažljivo nasuti i nabiti u slojevima. Tamponski sloj peska nasuti u slojevima.00 € 26. i fino isplanirati. Ispod staze. Pesak nasuti i pažljivo nabiti u slojevima. drvenim nabijačima. Obračun po m3 nabijenog peska. b. Obračun po m2 nabijenog peska. m3 15. m3 12. Nabavka i nasipanje krupnijeg tucanika u drenažni rov. a. Preko isplaniranog terena nasuti i razastreti tucanik predviđene granulacije u slojevima i izvršiti nabijanje motornim valjkom uz potrebno kvašenje. Obračun po m3 nabijenog peska. b.

g. Izvršiti fino planiranje i valjanje drvenim valjkom. Terena. Sa iskopom do 30 cm. c. Staze i platoa.00 € 16. Ručni iskop zemlje III kategorije za izradu odvodnih jarkova. a.Festuca ovina 30 % . a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave.50 € 2. bez padavina i vetra.50 0.50 0.75 1.50 0. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Polivanje nastaviti svakodnevno do predaje radova. Zemlju oblikovati po projektu sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja.00 € Nabavka.Poa pratensis 20 % . m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 1. Sve površine grubo i fino isplanirati sa tačnošću od +/-2 cm. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. Poda. Plodne čiste zemlje. zemlja zauzela projektovane kote. Sve površine grubo i fino isplanirati sa tačnošću od +/-2 cm. odnosno skidanje zemlje i izvoz na gradilišnu deponiju.8. Škarpe. dovoz i razastiranje plodne čiste zemlje. Obračun po m3 zemlje. Planiranje zemlje za izradu podloge poda. b. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom. Odvodnih jarkova.50 € 9. a. utovar. b. Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 2. Trotoara.50 € 93 . b. 8. 3. Odvodnih rigola. e.75 0. d. c. Izrada travnjaka na mestima označenim u projektu. Dna temelja. mereno uraslo. Sa iskopom do 10 cm. b. a dno nivelisati. m3 m3 12. m3 m3 14.00 € 5.Festuca rubra 40 % . Obračun po m2 zatravljene površine. f. a. Bočne strane pravilno odseći. Obračun po m2 planirane površine.50 € € € € € € € Planiranje i nivelisanje terena sa iskopom do 10 cm.50 € 20. Obračun po m2 planirane površine. U cenu je uračunati i potrebno popunjavanje i nabijanje odnosno skidanje zemlje. Humusne zemlje.50 € 3. U cenu ulaze i popunjavanje i nabijanje. Dna rova. Planiranja 1.Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu. m2 m2 m2 1.00 0. Sa iskopom do 20 cm. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smese: . a. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Obrada terena 1. Obračun po m3 nasute zemlje.

Izrada travnjaka sa košenjem na mestima označenim u projektu.Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu. Izvršiti nabavku. Dovesti. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom. Prvo košenje izvršiti kosom kada trava dostigne visinu 10-15 cm a drugo košenje izvršiti kosačicom. m2 m2 m2 m2 6. m2 3.00 € 13.Poa pratensis 20 % .00 € 8. bez padavina i vetra. Obračun po m2 obrađene površine.Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu bez padavina i vetra. izvaljati ga i pričvrstiti. Sa postojećih površina skinuti sterilnu zemlju u sloju debljine 5 cm.Festuca ovina 30 % . Polivanje nastaviti svakodnevno do prvog košenja. Sloj debljine 20 cm. sejanjem trave i održavanjem travnjaka. Sloj debljine 10 cm. Fuge između blokova busena popuniti zemljom sa malo travnog semena. m2 5.40 m. Sloj debljine 15 cm. Polivanje nastaviti svakodnevno do prvog košenja. iskopati jame kružnog oblika dimenzija 0. Na mestima označenim u projektu. Nabavka i postavljanje busena sa travom. a. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom. Sloj debljine 5 cm. Kom. Ruže pažljivo izvaditi sa busenom. Posle sadnje zemlju ocankovati i dobro zaliti. utovar i dovoz i razastiranje plodne humusne zemlje u sloju debljine 10 cm sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja.50 € 94 . Izvršiti fino planiranje. c. b. Sa postojećih površina izvaditi ruže. Obračun po komadu ruže. d. zemlja zauzela projektovane kote. Travu redovno zalivati i prvi put ručno kositi.Poa pratensis 20 % . Postaviti busen sa travom. Obračun po m2 zatravljene površine.00 8. Obračun po komadu ruže.00 10. valjanje drvenim valjkom i setvu travne smese: . 1. upakovati i predati investitoru. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smese: . 2.00 12. Prvo košenje izvršiti kosom kada trava dostigne visinu 10-15 cm a drugo košenje izvršiti kosačicom. Nabavka i sadnja ruža.Festuca ovina 30 % .40x0. razastreti i uvaljati humusne zemlje u sloju debljine 5 cm. Izrada travnjaka sa nasipanjem humusa. a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Kom. Obračun po m2 zatravljene površine. a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave.00 € € € € 12.50 € 7.Festuca rubra 40 % . Izvršiti sadnju ruža sa dodatkom đubriva 3-5 kg uz svaku sadnicu.6.Festuca rubra 40 % .

m3 m3 2. mereno u kamionu. b. Kom. 2. Utovariti zemlju na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Mešavinu humusne zemlje iz jame obogatiti dodatkom tresetne zemlje sa 3 kg po sadnici.00 € 6. Obračun po m3 šuta.14. a gornju trećinu obogatiti dodatkom tresetnog đubriva u količini od 5 kg po sadnici ili odstajalog stajskog đubriva. Obračun po komadu sadnice. mereno u kamionu. Prevozi. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Šuta. a. Na mestima označenim u projektu iskopati rov dubine i širine 50 cm. b. Obračun po m3 prikupljenog šuta. Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje. višak zemlje i drugi otpadni materijal i odvesti na gradilišnu deponiju pristupačnu za utovar u kamion. Prilikom sadnje sadnice zatrpati do 2/3 dubine jame napravljenom mešavinom. Ručni utovar. b. Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje. a. Prikupljane šuta. Nakon obavljene sadnje sadnice ocankovati i dobro zaliti. Obračun po komadu puzavice. b. tresetnog đubriva i peska u odnosu 6:3:1 i to po 9 sadnica po m1. m1 15. m3 m3 11. Na mestima označenim u projektu iskopati jame prečnika i dubine 0. 3. Obračun po m1 žive ograde. Sadnja žive ograde.00 € 17. a gornju trećinu obogatiti dodatkom tresetnog đubriva sa 3 kg po sadnici. tresetnog đubriva i peska u odnosu 6:3:1. Mašinski utovar. Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje. Kom.00 € Ručni utovar i odvoz šuta sa gradilišne deponije. Prilikom sadnje sadnice zatrpati do 2/3 dubine jame napravljenom mešavinom. Kom. a. odvozi 1. Nakon obavljene sadnje zemlju oko sadnice ocankovati i obilno zaliti. Utovariti šut na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 16.00 € 95 . Ručni utovar i odvoz zemlje sa gradilišne deponije. Čiste zemlje.50 m. Nakon obavljene sadnje zemlju oko sadnice ocankovati i obilno zaliti. Ručni utovar. Na mestima označenim u projektu iskopati jame prečnika i dubine 0. Obračun po m3 zemlje. Sadnja puzavica. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Mašinski utovar.00 € 5. a.50 € 2. U toku i po završenim radovima sa gradilišta prikupiti šut. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke.00 € 10. Četinarskih sadnica. Listopadnih sadnica.30 m.50 € 10.00 € 5. m3 m3 10. Sadnja listopadnih sadnica. tresetnog đubriva i peska u odnosu 6:3:1. 7.

m2 2. dubine po projektu. Obračun po m2 površine iskopa. m3 7.11. Postojeće strane iskopa fino okresati. m2 0. Fino kresanje strana iskopa. Bočne strane pravilno odseći. Obračun po m3 zemlje.50 € 3. Mašinskim putem izvesti nabijanje nasipa. Ostali zemljani radovi 1. utovar.00 € 4. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € Iskop zemlje za izradu škarpe. mereno uraslo. prevesti kolicima. nabijanje. planiranje i nivelisanje terena u kosu rampu. m3 6. Iskop izvesti prema projektu. m3 2. Obračun po m2 nasipa. Sakupljanje postojećeg kamena. Višak iskopane zemlje prevesti na deponiju gradilišta. Otkopati zemlju u širokom otkopu. mereno uraslo. Izvršiti razastiranje. Iskopanu zemlju izbaciti.00 € 96 . Ručni iskop zemlje III kategorije za bunar. a dno nivelisati. Okresanu zemlju prikupiti i odvesti na gradilišnu deponiju. Nabijanje nasipa. 25. Obračun po m3 zemlje.50 € 5. prevoz kolicima i slaganje na gradilišnu deponiju na udaljenosti do 50 m. prema projektovanim niveletama. Obračun po m3 kamena.

28. 18. 17. 3. 2.5. 20. 13. 16. 25. Demontaže Obijanja Skidanja Rušenja Probijanja Temelji Zidovi Pregradni zidovi Sendvič zidovi Fasadne obloge Fasadni elementi Stubovi Lukovi Svodovi Dimnjaci Kanali Šahtovi Ostala zidanja Rabiciranja Plafoni Podloge Podovi Stepenice Staze Ograde Malterisanja Fugovanja Zidarske izolacije Peći Ostali zidarski radovi 99 107 110 114 120 121 122 125 128 129 132 133 135 136 137 142 143 146 147 150 151 153 155 156 158 159 168 171 174 174 97 . 23. 10. 6. 4. ZIDARSKI RADOVI 1. 21. 27. 14. 11. 8. 26. 9. 24. 30. 15. 12. 22. 5. 19. 29. 7.

.

Obračun po komadu plakara. Demontirane prozore sklopiti. Kom. Do 2. Obračun po komadu prozora. b. 5. Pažljiva demontaža metalnih prozora. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obračun po komadu prozora. Kom. Preko 5. Demontirane plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Kom. Kom.00 m2. Kom. Obračun po komadu prozora.0 m2. c. Pažljiva demontaža vrata zajedno sa štokom. 7.00 € 7. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor.00 m2. b. Obračun po m2 površine prostorije. Demontirane prozore sklopiti. Plakara.00-5. Od 2. Ormana.00 m2.00-5.00 € 12.00 m2. b. 7.00 € 99 . Kom. Obračun po komadu rešetke.00 € 13. Do 2. c.00 € 25.00 m2. a. Obeležiti prozore i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete. m2 1. Pažljiva demontaža prozora. Pažljiva demontaža prozora. Kom. Obračun po komadu vrata. Prozore očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju.00 m2. Kom.00 € 10. 5. Kom. a.00 m2. Nameštaj deponovati u okviru objekta. a. a. Kom. koji se ponovo se ugrađuju. 3.1. 10. b. Pažljiva demontaža plakara. Od 2. Demontaže 1.00 m2.00 € 18. Kom. Kom.50 € 15. površine do 2. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor.00 € 25. 6.00-5. Obračun po komadu prozora.00 m2.00 m2.50 € 9. površine do 2.00 m2. Kom. c. Demontirane prozore sklopiti.00 € Iznošenje postojećeg nameštaja iz prostora koji se adaptira. Demontirana vrata sklopiti. 7. Kom.50 € 15. na udaljenost do 15 km.00 € 15. površine do 2. Do 2. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Preko 5.00 m2. Od 2. Demontaža prozorskih rešetki sa čišćenjem i odvozom na deponiju koju odredi nadzorni organ.00 € 8. veličine do 3.25 € 4. Pažljiva demontaža krovnih prozora. Preko 5.

Metalnih vrata. Šut prikupiti.50 € 10. očistiti. Pažljiva demontaža drvenog izloga sa prethodnim vađenjem stakla. Kom. zajedno sa lajsnama. Obračun po komadu praga. izneti. Kom. upakovati. Pažljiva demontaža parketa zajedno sa lajsnama. Obračun po m2 poda. b. m2 5.00 m2. a. Obračun po m2 izloga. površine do 2. štafnama i slojem peska. 12.00 m2.00 € 28. Šut prikupiti. m2 m2 12.00 € 35. Kom. upakovati. b. Obračun po komadu vrata. izneti. Materijal očistiti. Obračun po komadu vrata.00 € 19. Pažljiva demontaža parketa sa slepim podom. Do 2. Metalni izlog. Pažljiva demontaža vrata. složiti po vrsti. c.50 € 22. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Kom. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. slepi pod.00 € 24. Pažljiva demontaža praga vrata.00 € 7. Parket i lajsne pažljivo demontirati. Sokle. sve očistiti i složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.75 € 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od 2. izneti. Lajsne. m1 m1 0. Šut prikupiti. Obračun po m2 nadstrešnice. Vrata očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Drveni izlog. štafne i lajsne pažljivo demontirati. Obeležiti vrata i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete.00-5. a. Obračun po m1 lajsni.00 m2. koji se ponovo se ugrađuju.00 € 26. m2 4. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Ulaznih vrata. Prag demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Kom. složiti po vrsti. Demontaža metalne zastakljene nadstrešnice.50 € 30. b. očistiti. c. Prvo demontirati staklo a zatim metalne delove nadstrešnice. Parket.00 € 29. Garažnih vrata. 15. Demontirana vrata sklopiti.00 € 100 . Kom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pažljiva demontaža ulaznih vrata.00 € 25. b.00 m2. Obračun po m2 poda. 1. m2 6. Kom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Preko 5.00 € 25. a. a. Pažljiva demontaža lajsni od drveta.16. udaljenu do 15 kilometara. Lajsne demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.

30. a. d. Od mermernih ploča. Lamperije. Šut prikupiti. Obračun po m2 plafona. Ploče demontirati i podlogu skinuti do betonske konstrukcije.00 € € € € 43. Pažljiva demontaža poda od kamenih ploča.00 € 10. m2 1. b. a. b.00 € 9. m2 m2 m2 15. Šašovca. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. upakovati.50 € 39. Pažljiva demontaža poda od opeka sa skidanjem podloge. Obračun po m2 poda. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Opeku očistiti od maltera i složiti.00 € 6. Pločice očistiti od maltera i složiti. Pažljiva demontaža lamperije sa zidova. m2 1. Od teraco ploča. očistiti.00 € 38. Obračun po m2 plafona. Demontaža sokle od kamena. Od keramičkih pločica.00 9. c. Pažljiva demontaža drvenih ukrasnih letvi daščanog plafona. Obračun po m1 sokle. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. složiti po vrsti.50 10.50 € 31. postavljenih u cementnom malteru. očistiti. Lamperije sa filungama. visine do 15 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Šut izneti. a. Obračun po m2 lamperije. c. šut izneti. postavljenih u cementnom malteru. šut izneti.00 € 12.25 € 44.50 € 34. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pločice i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. Pažljiva demontaža lamperije sa plafona. Pažljiva demontaža poda od keramičkih pločica. upakovati. m2 m2 m2 m2 6.00 € 9. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Obeležiti drvene elemente lamperije i pažljivo demontirati. izneti. Slepi pod i štafne pažljivo demontirati. m1 1. izneti. jer se ponovo ugrađuje. složiti po vrsti. štafni i sloja peska. Obračun po m2 poda. Demontaža slepog poda. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Lamperije. Obračun po m2 poda. Kamen očistiti od maltera. m2 5. Od kamenih ploča. Letve sa plafona pažljivo demontirati. Šut prikupiti. Šut prikupiti. a. Obračun po m2 poda.00 € 35. Od granitnih ploča. b. Lamperije sa filungama. Šut izneti. Daščanog plafona. Šut prikupiti. Od klinker pločica. c. m2 m2 4.00 7. Ploče očistiti od maltera i složiti. Lamperiju demontirati. m2 m2 m2 8. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 101 . b. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti.

ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € € € € € 102 .50 10. m2 4. Mermerne ploče pažljivo demontirati i očistiti od maltera. Pažljivo demontirati oblogu stepeništa da se ne ošteti. Od drveta. c. Demontaža lako pregradnih zidova. b.00 6. m2 10. obloženih gips kartonskim pločama.50 € 53. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od kamenih ploča. upotrebljiv materijal očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Demontažu izvršiti pažljivo. b. Pregrade od luksfer prizmi. c. spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. gips kartonskih ploča i termo izolacije. Šut prikupiti. Od tapisona. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. za ponovnu upotrebu. Pregrade od stakla. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pregrade pažljivo demontirati.00 € € € € € 52.00 € 6. Obiti malter sa zidova i spojnice klamfama očistiti do dubine 2 cm. izneti. Demontaža drvene ograde stepeništa. Obračun po m1 stepenika.50 € 59. d.00 € 56. izneti. e. c. a. upotrebljiv materijal očistiti.25 4. Šut prikupiti. Obračun po m2 ploča. Obračun po m2 pregrade. Demontaža drvene pregrade. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.25 6. Od metala i stakla. Delove obloge očistiti i složiti u magacin. b. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. a. izneti. Zidovi se sastoje od roštilja od gredica. Livene ograde.00 5. Od kovanog gvožđa.00 € 1. Montažne pregrade. za ponovnu upotrebu. m1 m1 m1 m1 m1 6. Drvene pregrade. Pažljiva demontaža zidnih mermernih ploča zajedno sa podlogom. za ponovnu upotrebu.00 € 47. Od tapisona. b.00 6. Od drveta.50 7.75 € 6. Obračun po m2 pregrade.00 12. Demontaža obloge podesta od drveta. Lake pregrade. Šut prikupiti. izneti. c. m2 m2 m2 m2 m2 4. a. Od kamenih ploča. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 0. d. Drvene ograde. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. m2 m2 m2 5. Pažljivo demontirati oblogu podesta stepeništa da se ne ošteti. delove ograde očistiti i složiti u magacin. m1 m1 m1 4. Pažljivo demontirati pregradu. Demontaža obloge stepeništa od drveta. Šut prikupiti. Obračun po m1 ograde. otvori se odbijaju. Obračun po m2 podesta. a. Delove obloge očistiti i složiti u magacin. e. Metalne ograde. Šut prikupiti.46.

Čeone daske strehe. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 karatavana. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 103 . Demontaža opšivke strehe. izneti. m2 6. izneti. Drvene grede obeležiti i pažljivo demontirati. a. m1 3. Šut prikupiti. Strehe. Obračun po m2 stepeništa.00 € 14. za ponovnu upotrebu. Demontaža stepenišne metalne konstrukcije. m2 10. m2 m1 6. Od kamena. Demontaža daščanog karatavana. m2 3. Demontažu izvršiti pažljivo. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € 6. izneti. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. Drvene grede pažljivo demontirati. Šut prikupiti. Demontaža talpi karatavana.00 € 73. Obračun po m2 karatavana.00 € 71.64.00 € 68. Obračun po m2 strehe. b.00 € 74. Od drveta. Pažljivo demontirati drvene stepenike. Obračun po m2 tavana. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. c. Demontaža drvene međuspratne konstrukcije. a. Demontaža stepenika od drveta. Demontaža drvenih tavanjača međuspratne konstrukcije. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 72. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. delove stepeništa grubo očistiti i složiti u magacin. Demontaža drvene tavanske konstrukcije. Drvene grede obeležiti i pažljivo demontirati. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1 stepenika. Pažljivo demontirati metalnu konstrukciju. Obračun po m1 tavanjača.00 € 2. Šut prikupiti.50 € 70. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu.50 € 65. pažljivo demontirati. Stepenike grubo očistiti i složiti u magacin. m2 6. izneti. očistiti. Šut prikupiti. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Opšivku strehe obeležiti. m1 m1 m1 2. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. m2 5. Od metala. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. za ponovnu upotrebu. Obračun po m2 tavana. upotrebljiv materijal očistiti. izneti. Talpe obeležiti i pažljivo demontirati. Šut prikupiti. po m1.

m3 m3 55. demontirati drvene elemenata. Demontaža čeličnog nosača. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Šut prikupiti. Demontaža bondručnih zidova. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 17. za ponovnu upotrebu. Obeležiti stubove. m1 m1 m1 m1 3. b. d. m1 1. Podvlaka. Šut prikupiti. Obračun po m2 zidova. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1 greda. kosnike. Demontaža stubova od opeke. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. pažljivo demontirati. za ponovnu upotrebu. c. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. kosnike. Obeležiti temeljne grede. pažljivo demontirati. Obračun po m3 zidova.00 € 104 . grede i slično. Demontaža drvenih zidova. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. pažljivo demontirati. Šut prikupiti. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 7. jer se ponovo ugrađuju. Obeležiti talpe.50 € 76. Obračun po m1 venca. Pažljivo demontirati stubove od opeke. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Obeležiti kamen. grede i slično. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. grede i slično. za ponovnu upotrebu. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Šut prikupiti. Demontaža drvenih temeljnih greda. a. Demontirati drvene elemente. Pažljivo demontirati nosač. Šut prikupiti. Šut prikupiti.50 € € € € 83. Obračun po m3 stuba.00 € 77. izneti. m2 12. stubove. Šut prikupiti. jer se ponovo ugrađuju. m2 10. očistiti opeku i deponovati na gradilišnu deponiju. Obiti blatni malter i prikupiti na gradilišnu deponiju. jer se ponovo ugrađuju. izneti. Nadvratnik. Obračun po m1 nosača. Obračun po m2 zidova. b. izneti. Demontaža zidova od kamena.50 € 78. kosnike. izneti. Od kamena. pažljivo demontirati. Nadprozornik. grubo očistiti i složiti u magacin. Obeležiti kamen. a. Od opeke.50 € 84. Demontaža bondručne konstrukcije zidova.50 € 79.50 9. m3 82. Obračun po m2 zidova. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obeležiti stubove.50 4.00 € 65. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Drvene elemente. Izvaditi čatmu.75. visine do 20 cm. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 85. Nosač. Šut prikupiti. m1 14. za ponovnu upotrebu. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Demontaža venca od kamena.

Kamene ploče pažljivo demontirati. Pažljivo demontirati lukove od opeke. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.87. Od falcovanog crepa. Kom. Demontaža krovnog pokrivača od eternit ploča. očistiti i deponovati na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 kose površine.00 € 5. spustiti. b. izneti. Šut prikupiti.00 € 92. Ćeramidu pažljivo demontirati. Od opeke. Od salonit ploča.50 € 102.00 € 105 . b. očistiti opeku i deponovati na gradilišnu deponiju. b. izneti. Obračun po m2 kose površine. izneti. iznad krova. Šut prikupiti.50 2. Eternit ploče pažljivo demontirati. U cenu ulazi i pomoćna skela. spustiti. Od eternit ploča. a. Šut prikupiti. Obračun po m2 kose površine. a. U cenu ulazi i pomoćna skela. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od ćeramide. Šut prikupiti. Šut prikupiti.00 3.00 € 91. Od biber crepa.00 2. Crep pažljivo demontirati.50 € 2. spustiti. Pažljivo demontirati svod od opeke. Od kamenih ploča. Obračun po m3 svoda. a. prosto pokrivanje. m3 m3 100. a. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. d. Šut prikupiti. jednostruko pokrivanje. izneti. e. Obeležiti i pažljivo demontirati elemente dimnjaka. Obračun po komadu dimnjaka. a. b. Demontaža dimnjaka. Demontaža krovnog pokrivača od ćeramide. Od šindre. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od opeke.50 € € € € € 97.00 € 89. Obračun po m3 luka. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 4. m3 m3 75. Obračun po m2 kose površine. m2 m2 5. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. izneti. izneti. Od biber crepa.00 € 120.50 2. Šut prikupiti.00 € 99. a. Od kamena. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. dvostruko pokrivanje. Demontaža krovnog pokrivača od biber crepa. U cenu ulazi i pomoćna skela. Demontaža krovnog pokrivača od kamenih ploča. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. spustiti.00 € 10. Od biber crepa. c. c. očistiti opeku i deponovati na gradilišnu deponiju. Demontaža svoda od opeke. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od mediteran crepa. Od ćeramide. m2 m2 m2 3. b. sa podlogom. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Demontaža lukova od opeke. Od salonit ploča 105x122 cm. izneti. Od kamena. 150. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.00 € 2.00 € 85. m2 m2 m2 m2 m2 2.

Od slemenjaka. Rogova krova. očistiti. m1 0.50 € 113. dimenzija 100x240 cm. Demontaža drvene krovne konstrukcije. Krovnu konstrukciju pažljivo demontirati. Drvene.50 € 108. b. m2 m2 1. b. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. b. Šut prikupiti. m2 1. m1 m1 m1 3. očistiti. b. Metalne. Podloga od dasaka. očistiti. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. m2 3. Šut prikupiti.00 € 116. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti.50 € 114. Demontiranu kapiju sklopiti. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Pažljiva demontaža drvene ograde. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € . m2 m2 5. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € 111. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti. Obračun po m2 kose površine. Rogove pažljivo demontirati. Drvenu ogradu pažljivo demontirati. spustiti.50 € 15. Lim pažljivo demontirati.104. očistiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1 slemena i grbina. Obračun po m2 kose površine. a. Demontaža krovnih letvi. a. Obračun po m2 ograde. Demontaža grbina i slemena od ćeramide. očistiti. Demontaža krovnog pokrivača od lima. Šut prikupiti. Letve pažljivo demontirati. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Daščanu podlogu pažljivo demontirati. Podloga od talpi. Metalne. a. spustiti. Obračun po m2 kose površine. 7. Pažljiva demontaža drvene kapije. izneti. izneti. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € 2. Ćeramidu pažljivo demontirati. Obračun po m2 kose površine. Krovne konstrukcije.50 € 1. Od salonita. izneti. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po komadu kapije. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obračun po m1 demontiranih rogova. Od ćeramide.00 € 2. Kom. a.00 € 2.50 € 6.00 € 105. Kom. 106 m2 m2 2. Drvene. Šut prikupiti.00 € 109. Demontaža daščane podloge sa krovne konstrukcije. Šut prikupiti. izneti. c. Demontaža drvenih rogova krovne konstrukcije.

50 5. Obračun po m1 ivičnjaka. 6.50 € 107 . izneti. m2 m2 m2 m2 7. c. b. a. Od kamena.50 € 3. Demontaža ivičnjaka od kamena. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju.00 € 2. 4. a.50 € 5. Pažljivo demontirati ivičnjake. izneti.00 € 126. Krečnog maltera. izneti. izneti.75 € 2. Obračun po m2 obijene površine. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti.00 6. c. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 119. Od kaldrme. za ponovnu upotrebu. Od betona. Od opeke. Obračun po komadu balustera. Obračun po m2 obijene površine. Obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. d. m1 m1 7.50 € 5. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 2.00 6. c. izneti. Od betona. Šut prikupiti. finim likorezačkim alatom. Cementnog maltera. b. Demontaža balustera ograde. Demontaža rigola od kamena. b. Pažljivo demontirati rigole. Šut prikupiti. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Od kamena.00 € 120. b. Produžnog maltera. Demontažu balustera izvesti pažljivo. Pažljivo demontirati kamen. očistiti i osloboditi plastiku i odložiti u gradilišni magacin.75 € Delimično obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. a.00 € 3. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Cementnog maltera. Krečnog maltera. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Pažljiva demontaža ograde od kamena. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Restauracija plastike plaća se posebno. Obijanja 1. otvori se odbijaju. Obračun po m1 rigole. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Kom. Pronaći mesto ankerovanja. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a.118. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od kamenih ploča. m2 m2 m2 1. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Od kamena. izneti. m2 m2 m2 2. Produžnog maltera. m3 80. Šut prikupiti. Obračun po m2 trotoara. Demontaža trotoara od kamena. Obračun po m3 ograde. m1 m1 7.00 € € € € 124. Kamen očistiti od maltera i složiti za ponovnu ugradnju. otvori se odbijaju.

Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. m2 m2 4. m2 m2 m2 2. b.7.00 € 11. a čeličnim četkama opeku i očišćene zidove oprati vodom. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Obračun po m2 obijene površine. Obiti malter. a. a površinu fasadnih zidova opeka očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. Krečnog maltera. a površinu opeke očistiti čeličnim četkama. Obračun po m2 obijene površine. a. Šut prikupiti.00 € 3. m2 2. Obračun po m2 obijene površine. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 3. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. izneti. izneti.00 € 18. Cementnog maltera. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Produžnog maltera. Cementnog maltera.50 € 10. Obiti malter.00 € 108 . Obijanje maltera sa plafona zajedno sa plafonskom konstrukcijom od trske i letvi. šut prikupiti. Pre obijanja maltera na svakoj vrsti vučenog profila ostaviti po dva najbolje sačuvana profila u širini 2030 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. solbanka i dr.50 € 4. vučenih profila (venaca. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. Produžnog maltera. otvori se odbijaju. c. Obiti pločice sa malterom i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm.50 € 9. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom. Obračun po m2 plafona.00 € 2. b. Pažljivo obijanje blatnog maltera sa bondručnih zidova. otvori se odbijaju. za ponovnu upotrebu. Krečnog maltera. Obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova. Malter obiti pažljivo. otvori se ne odbijaju.) i skinuti livene elemente plastike. izneti. da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. Obračun po m2 obijene površine. Krečnog maltera. Po dva najbolje sačuvana elementa plastike izabrati sa nadzornim organom i pažljivo demontirati za izradu modela i kalupa. izneti. samarica. otvori se odbijaju. m2 1. Delimično obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova. izneti. a. šut prikupiti. m2 2. Obračun po m2 obijene površine fasade. Obiti malter sa fasade. Mermernih ploča. b. m2 m2 m2 3. Obračun po m2 plafona.50 € 4. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter.00 € 3. c. Keramičkih pločica.50 € 3. Obijanje maltera sa plafona. izneti i odložiti na gradilišnu deponiju. Cementnog maltera.75 € 12. Produžnog maltera. m2 m2 m2 3. c. ali se ništa ne razvija i ne dodaje. šambrana.00 € 15. Malter prikupiti. otvori se odbijaju.

izneti. m2 m2 2. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. vučenih profila (venaca. m2 3. Obiti dotrajali malter sa delova fasade. izneti. izneti.75 € 109 . Obijanje krečnog maltera sa kalkanskih zidova. m2 m2 2.50 € 24. Delimično obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. a čeličnim četkama opeku i očišćene zidove oprati vodom.50 € 32. b. Oštećene livene elemente plastike skinuti. otvori se odbijaju. vodeći računa da se površina opeke ne ošteti. Šut prikupiti. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. izneti. Šut prikupiti. a čeličnim četkama opeku i očišćene zidove oprati vodom. Krečnog maltera. a.00 € 2. a površine svodova i lukova čeličnim četkama i oprati vodom. Produžnog maltera. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom. Obijanje produžnog maltera sa sokle. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. m2 3. Šut prikupiti. samarica. Pažljivo obijanje maltera sa svodova i lukova. a površinu kalkana čeličnim četkama i oprati vodom. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova. b.00 € 28. da se zidani delovi vučenih profila ne oštete.50 € 26.). solbanka i dr.00 € 3. Malter obiti pažljivo. Cementnog maltera. otvori se odbijaju. Cementnog maltera. Šut prikupiti. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veštački kamen. b. Obijanje maltera izvršiti pažljivo. izneti. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. b.00 € 4. a. Obračun po m2 sokle. Cementnog maltera. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Šut prikupiti. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica. Šut prikupiti. Krečnog maltera.00 € 30. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Delimično obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidove. Produžnog maltera. m2 m2 m2 3.00 € 4. m2 m2 3. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pre obijanja maltera na svakoj vrsti vučenog profila ostaviti po dva najbolje sačuvana profila u širini 20-30 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Obračun po m2 obijene površine. Šut prikupiti. Obračun po m2 obijene površine. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. a.50 € 4. Obračun po m2 obijene površine. Po obijanju veštačkog kamena i podloge klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom. Delimično obijanje produžnog maltera sa sokle.21. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 obijene površine. m2 3. Produžnog maltera. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Produžnog maltera. Obijanje vršiti sa pravilnim odsecanjem ivica. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. šambrana. c. Obračun po m2 obijene površine. Obračun po m2 obijene površine. otvori se odbijaju.50 € 31. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm.

Veštački kamen obiti pažljivo. m2 7. šambrana. otvori se ne odbijaju. Oštećene livene elemente plastike skinuti. Čišćenje fuga zidova od opeke. m2 110 1. izneti. Brodski pod skinuti.00 € 36. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 obijene površine. Obračun po m2 očišćene površine. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati ogradu vodom. m2 6. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veštački kamen. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Po dva najbolje sačuvana elementa plastike izabrati sa nadzornim organom i pažljivo demontirati za izradu modela i kalupa. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. da se zidani delovi vučenih profila ne oštete.00 € 34. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa ograde. Delimično obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. izneti.) i skinuti livene elemente plastike. Šut prikupiti. samarica. m2 6. Obiti veštački kamen i podlogu sa fasade. Šut prikupiti. Pre obijanja kamena na svakoj vrsti vučenog profila ostaviti po dva najbolje sačuvana profila u širini 20-30 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil.25 € 1. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. vučenih profila (venaca. izneti. Šut prikupiti.00 € 35. Obračun po m2 sokle. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Obračun po m2 obijene površine. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 37.33. Delimično obijanje veštačkog kamena i podloge sa sokle. a zidne površine čeličnim četkama i oprati vodom. izneti. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa sokle. izneti. b.50 € 3. Obiti dotrajali veštački kamen sa ravnih delova fasade. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i očišćene zidove oprati vodom. m2 6. Od kamena. Obijanje veštačkog kamena izvršiti pažljivo. solbanka i dr. a. Obračun po m2 obijene površine fasade. Obračun po m2 ograde. Od opeke.). Skidanje brodskog poda zajedno sa lajsnama. ali se ništa ne razvija i ne dodaje. Obračun po m2 poda. šambrana. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati soklu vodom. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veštački kamen. vodeći računa da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. otvori se odbijaju.25 € . Skidanja 1. m2 m2 1. izneti. samarica. vučenih profila (venaca.50 € 38. solbanka i dr. Po obijanju veštačkog kamena i podloge klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati soklu vodom. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica. m2 7.

izneti. Obračun po m2 poda.2. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda. Obračun po m2 poda. a. Obračun po m2 slepog poda. m2 1.00 € 4.00 € 3. Skidanje poda od keramičkih pločica. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Obračun po m2 poda.00 € 12. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Skidanje poda. Po m2.50 4. debljine do 10 cm. Skidanje poda od tapisona. Šut prikupiti. d. Cementne košuljice ispod poda. šut izneti. a. slepi pod. štafni i sloja peska. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skidanje slepog poda. Od jumba. Tapison skinuti. b. c. upakovati. izneti. m2 m2 m2 m2 3.50 € 18. Po m3. m2 2. Od vinaza. m2 2. Obračun po m2 poda. Od keramičkih pločica. Šut prikupiti. e. Skidanje poda od parketa zajedno sa lajsnama. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. a.90 0. štafne i lajsne skinuti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € € € € € 9.00 € € € € 16. izneti. Poda.75 0. m2 2. b. Skidanje brodskog poda sa slepim podom. m2 m2 m2 m2 m2 0. zajedno sa lajsnama.25 4. Skidanje nasipa ispod podova. Od klinker pločica. Brodski pod. cementne košuljice. Obračun po m2 poda.00 3. b. m2 m2 4. Od tapisona. Od itisona. cementne košuljice. Skinuti nasip izneti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. upakovati. Opeku očistiti od maltera i složiti. štafnama i slojem peska. Skidanje poda od opeke sa skidanjem podloge. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. m2 m3 3. Od teraco ploča. Šut izneti.75 0. Od teraca. postavljenih u cementnom malteru.00 € 25. Parket skinuti.50 € 111 . a. Slepi pod i štafne skinuti. Šut prikupiti. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.90 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obiti pločice i skinuti podlogu do betonske konstrukcije. Obračun po m2 poda. c. Od vinfleksa.00 € 3. Cementnu košuljicu skinuti do betonske konstrukcije.50 € 10. d.

Skidanje poda od mermernih ploča. Šut prikupiti. Plafon "Amstrong". izneti. m2 m2 2.50 € 31. Ploče demontirati i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. izneti.50 € 28. Skidanje sloja betona ispod poda. a. postavljenih u cementnom malteru. Skidanje konstrukcije lamperije. Lamperije. Po m3. izneti.00 € 2. m2 1. b. a. Obračun po m2 plafona.00 € 22. Daščanog plafona. a. Šut prikupiti.00 € 6. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. šut izneti. Šut prikupiti. Od mermernih ploča. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. b. Obračun po m2 lamperije.00 € 36. m2 m2 m2 1. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. Lamperije. c. m2 m2 2.50 € 4. Lamperije sa filungama. Izdvojiti upotrebljiv materijal. Šut prikupiti.50 € 1. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m2 poda. izneti. b. Debljine 6 cm. d. m2 m2 m2 m3 6.00 € 2. c. Obračun po m2 plafona.50 € 5. Skidanje daščanog plafona. Skidanje plafonske konstrukcije od letvi i trske.00 € 37. Obračun po m2 plafona. m2 m2 m2 3. Debljine 8 cm. a. a. Lamperije sa konstrukcijom. Izdvojiti upotrebljiv materijal. Izdvojiti upotrebljiv materijal. Šut prikupiti. Šut izneti. Skinuti sloj razbiti. Od granitnih ploča. c. Šašovca. Gips kartonske ploče.50 € 112 . utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 8.00 € 1.00 10.19. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m2 lamperije. Obračun po m2 betona.00 € 33.50 € 2. Lamperije sa konstrukcijom. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. a. m2 m2 m2 3. Plafon "Hanter Daglas". debljine 6 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skidanje sa zidova lamperije sa konstrukcijom. Od letvi i trske. Skidanje spuštenog plafona od gips kartonskih ploča sa konstrukcijom. a. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. m2 m2 2. Od kamenih ploča. b. Obračun po m2 lamperije. Skidanje sa plafona lamperije sa konstrukcijom.00 120. izneti.00 € € € € 26. Izdvojiti upotrebljiv materijal.00 € 2. c. b. Od rabica i armaturne mreže. izneti. Debljine 10 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

b. c. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 41.75 € 1. izneti. m2 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 42. Šut prikupiti. m2 m2 m2 2. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Obračun po m2 kose površine.00 € 45. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 5. Od eternit ploča. Skidanje blatnog maltera i daščane oplate karatavana. b.39. a. c. Upotrebljiv materijal očistiti. Skidanje krovnog pokrivača od eternit ploča.75 € 48. izneti. Od letvi i blatnog maltera. Obračun po m2 tavana.50 € 2. Od lima.50 € 44. Šut prikupiti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 1. Upotrebljiv materijal očistiti. Od salonit ploča. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 3. izneti. Šut prikupiti. sa podlogom. Od heraklit ploča i štafni. Skinuti eternit ploče na bezbedan način. Skidanje blatnog maltera sa karatavana. Upotrebljiv materijal očistiti. Šut prikupiti. Od falcovanog crepa.25 € 2.00 € 113 . utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skidanje krovnog pokrivača od ćeramide. izneti. b. m2 2.50 € 1. Skidanje plafonske konstrukcije od letvi i blatnog maltera. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skidanje drvene tavanske konstrukcije. a. a. Obračun po m2 kose površine. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. m2 m2 2. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. izneti. m2 m2 2. Od ćeramide. Skidanje daščanog karatavana. Obračun po m2 tavana. Od biber crepa. m2 m2 m2 1. Od mediteran crep. Obračun po m2 plafona. Šut prikupiti. Skinuti ćeramidu na bezbedan način.50 € 4. Od ćeramide.00 € 50. Skinuti crep na bezbedan način. Skidanje krovnog pokrivača od biber crepa. Obračun po m2 kose površine. b.00 € 43. Obračun po m2 tavana. Obračun po m2 tavana.

Debljine 25 cm. e. izneti. izneti. m2 m2 1. Obračun po m2 strehe. b. a. Šut prikupiti.50 € 4. Skidanje hidro izolacije krova.50 € 2. Skidanje opšivke strehe.50 € 62.50 € 2.00 € € € € € . utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti.00 € 60. Šut prikupiti.00 6. Od slemenjaka.00 € 2. Krovne konstrukcije. Debljine 10 cm. m2 m2 3. Šut prikupiti. nadvratnicima i svim oblogama na zidu.00 12. Grbine i slemena skinuti sa krova na bezbedan način. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 8. a. Obračun po m1 grbina i slemena. c. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rogova krova. Rušenja 1. Debljine 12 cm. Šut prikupiti. Od salonita. Od ćeramide. Skinute letve utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Rušenje pregradnih zidova od opeke debljine 7 cm. Skidanje grbina i slemena od slemenjaka. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 m2 m2 m2 m2 5. Skidanje daščane podloge sa krovne konstrukcije. Šut prikupiti.75 € 61. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. Skidanje krovnih letvi. Hidro izolacije. Obračun po m2 letvisane površine. b. Opeku očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skinutu građu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 0. Obračun po m2 zida. izneti. d. c. Obračun po m2 horizontalne površine. a. Debljine 15 cm.75 € 58. m2 0. b. Strehe. Skinuti izolaciju na bezbedan način. b. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. otvori se odbijaju.00 € 1. a. b.00 € 56. Obračun po m2 kose površine. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Daske pažljivo skinuti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skidanje drvene krovne konstrukcije.53. m1 m1 m1 1. m2 m1 2. Čeone daske strehe. Obračun po m2 izolacije. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 7. m2 1. izneti. Izdvojiti upotrebljiv materijal. Termo izolacije. a. 114 Debljine 7 cm.

c. b. Fasadnih zidova. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. Nadzitka. Rušenje zidova od opeke u produžnom malteru. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 16. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 13. Nosećih zidova. U cenu ulazi i pomoćna skela. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m3 47. Upotrebljiv kamen očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. izneti. otvori se odbijaju. otvori se odbijaju. Obračun po m2 zida. m2 4. U cenu ulazi i pomoćna skela. izneti. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima i svim oblogama na zidu. U cenu ulazi i pomoćna skela. U cenu ulazi i pomoćna skela. izneti. Obračun po m3 sokle. m3 55. Upotrebljivi kamen očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. izneti.00 € 52. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. Rušenje pregrade od luksfer prizmi.00 € 55.00 € 15. Šut prikupiti. Šut prikupiti. otvori se odbijaju. Šut prikupiti. Obračun po m3 kalkana. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju.00 € 14. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Obračun po m3 zida. Rušenje zidova od siporeks blokova. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. b. izneti. a. Obračun po m3 zida. a. Šut prikupiti. Rušenje zidova od kamena.6. Rušenje fasadnih zidova od opeke u produžnom malteru. Obračun po m3 zida. izneti. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. m3 m3 40. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Upotrebljive siporeks blokove očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 115 . Šut prikupiti.50 € 10.25 € 7. m3 35. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. m3 52. Šut prikupiti. Rušenje sokle od kamena. m3 m3 m3 50. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. otvori se odbijaju.50 € 8. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Konstruktivnih zidova. Rušenje zidova kalkana od opeke u produžnom malteru.00 € 55. otvori se odbijaju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Kalkana. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Rušenje zidova od blokova. Obračun po m3 zida. Obračun po m3 zida. m3 40. Upotrebljive blokove očistiti od maltera i složiti na deponiju. izneti. Šut prikupiti. izneti.

00 € 75. Od kamena. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. izneti.00 € 18.00 € 25. Rušenje lukova od opeke. m2 10. m3 m3 125. Dimnjak pažljivo porušiti.00 € 19.00 75. Obračun po m3 dimnjaka. c. izneti. Obračun po m3 stubova. Od opeke. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Po m3. b. U cenu ulazi i pomoćna skela. Serklaža. izneti. izneti. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Debljine do 12 cm. Šut prikupiti.50 € 21. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od kamena. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.17.00 € 23. U cenu ulazi i pomoćna skela. m3 m3 65. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 dimnjaka. izneti. Šut prikupiti. Od opeke.00 € € € € 31. Od opeke. Obračun po m3 dimnjaka. a. izneti. Rušenje dimnjaka etažnog grejanja. m3 m3 50. Drvene grede složiti na deponiju gradilišta.00 10. d. Od kamena. Rušenje dimnjaka od opeke u produžnom malteru iznad krova. Rušenje izvesti pažljivo. Dimnjak pažljivo porušiti. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m3 svodova. Šut prikupiti. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela. m3 60. Rušenje dimnjaka od opeke u produžnom malteru.00 € 20. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. izvaditi čatmu i skinuti drvene grede.00 8. a. m3 42. Obračun po m3 lukova.00 € 60. Obiti blatni malter. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 116 . debljine do 8 cm. b. Šut prikupiti. Šut izneti. Rušenje bondručnih zidova sa ispunom i blatnim malterom. Debljine do 15 cm. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju.00 € 110. m2 m2 m2 m3 5. Šut prikupiti. b. Obračun po m2 poda. Obračun po m3 serklaža. b.00 € 27. izneti. m3 m3 27. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela. U cenu ulazi i pomoćna skela. Rušenje armirano betonskih serklaža. izneti. Dimnjak pažljivo porušiti. Rušenje betonske podne ploče. Rušenje stubova od opeke. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Podvlaka. Rušenje svodova od kamena. m3 75. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela. Debljine do 8 cm. Obračun po m2 zidova. Šut prikupiti.50 € 35.

utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. sečenje armature itd. Balkonske ploče. Šut prikupiti. m2 2. Rušenje balkonske ploče. Obračun po m2 ploče. U cenu ulazi i pomoćna skela. m1 6. Skinutu građu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 34.00 € 45. Rušenje kose ploče stepeništa. Opeke očistiti od maltera i složiti za ponovnu ugradnju. U cenu ulazi i pomoćna skela. d. a. izneti. Rušenje drvene međuspratne konstrukcije sa svim oblogama sa gornje i donje strane. Rušenje balkonske ograde od betona. m3 45.00 € 41.33. Obračun po m2 ploče. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Rušenje kose stepenišne ploče izvesti pažljivo. Šut prikupiti. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 € 35. Obračun po m1 ograde.00 16. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje betonske ploče izvesti pažljivo. m2 12. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Sitnorebraste tavanice. Šut prikupiti. U cenu ulazi i pomoćna skela. Šut prikupiti. Rušenje balkonske ograde od opeke. Obračun po m2 ploče. Šut prikupiti.00 € 44. Rušenje drvene krovne konstrukcije. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. izneti. e. m2 12. Obračun po m2 konstrukcije. zidane u produžnom malteru.50 14.00 12. m2 5. Rušenje ograde stepeništa od opeke. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. izneti. sečenje armature. m2 m2 m2 m2 m2 17.00 € 117 . sečenje armature itd. Obračun po m3 ograde. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 ploče. b. izneti. izneti. m2 5. Betonske tavanice.50 € 43. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Rušenje armirano betonske ploče zajedno sa serklažima i eventualnim podvlakama. Rušenje balkonske ploče izvesti pažljivo. sečenje armature itd. Upotrebljiv materijal očistiti. m3 90. izneti. Šut prikupiti. Rušenje podesta izvesti pažljivo.50 € € € € € 40. c.00 € 42. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti.00 15. Tavanice od monte. Obračun po m3 ograde. Armirano betonske ploče. Obračun po m2 horizontalne površine. Rušenje podesta.

Od teraca.25 € 4. m3 35. Rušenje obloge podesta od keramičkih pločica sa podlogom. sa stepenicima. Rušenje stepeništa izvesti pažljivo. U cenu ulazi i pomoćna skela. m3 52. Šut prikupiti. m2 m2 m2 4.00 € € € € 56. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1 stepenika.00 € 50. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. a. Rušenje stepeništa. izneti. sečenje armature itd. Rušenje stepenišnog kraka sa stepenicima. m3 30. po m2. U cenu ulazi i pomoćna skela. m3 47. sečenje armature itd. Šut prikupiti.00 € 52. Rušenje stepenika od kamena. a. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. m1 2. izneti. Od teraca. Šut prikupiti. Rušenje stepenika od betona. Rušenje stepenišnog kraka izvesti pažljivo. Rušenje stepeništa od opeke starog formata. Od teraca.50 € 48. Upotrebljiv kamen očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. izneti. m1 4.00 3. Obračun po m3 stepeništa. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti.50 5. Obračun po m2 podesta. Šut prikupiti. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.25 € 4. d. m1 m1 m1 m2 2. Obračun po m1 stepenika.50 € 51. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. c. Obračun po m3 stepenika. Od ploča kamena. b. U cenu ulazi i pomoćna skela. od armiranog betona.00 € 49. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 47. Rušenje stepenika od opeke. Rušenje stepeništa izvesti pažljivo. Obračun po m3 stepeništa. c. Od keramičkih pločica. izneti. Od ploča kamena.50 € 118 . Rušenje obloge stepenika od teraca sa podlogom.46. Obračun po m1 stepenika. Obračun po m3 kraka stepeništa. izneti. izneti. Od keramičkih pločica. Šut prikupiti.00 3.

Od opeke. c.00 € 3. c. a. b. Od kamena.50 4. Obračun po m3 temelja. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 61. Preduzeti sve mera za bezbednost radnika i susednih objekata. m2 40. Šut prikupiti. Odvojiti tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti.50 € € € € 71. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. b. Obračun po m3 ograde.00 5. b.00 € 55. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od armiranog betona.50 € 73. izneti. Obračun po m1 ivičnjaka. zidane u produžnom malteru. Od opeke. Od kamena. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Od betona. Rušenje trotoara izvesti zajedno sa skidanjem podloge. a. d. Rušenje ivičnjaka od kamena. Od betona. Rušenje betonskog temelja izvesti ručnim ili mašinskim putem. Obračun po m2 trotoara.50 € 5. m3 m3 35. a prostor očistiti.59. Obračun po m3 temelja. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od opeke. m3 m3 35. Šut prikupiti. Obračun po m2 staze. Skinute ivičnjake. izneti. m2 m2 m2 m2 4. Pažljivo rušenje objekta. Rušenje ograde od opeke.50 € 74. Opeke očistiti od maltera i složiti za ponovnu ugradnju. Upotrebljiv materijal očistiti i složiti na gradilišnu deponiju ili odvesti na lokaciju koju odredi investitor.50 3. Rušenje staze od betona.00 € 67. Obračun po m2 bruto površine objekta.00 € 64. c.00 € 4. Rušenje staze izvesti zajedno sa skidanjem podloge. Rušenje trotoara od betona. Od opeke. Rušenje temelja od betona. Od kamenih ploča. b.00 € 125. a. Šut prikupiti. Rušenje temelja od opeke. izneti. Rušenje ivičnjaka izvesti zajedno sa skidanjem podloge. m3 m3 m3 65.00 € 42. a. Od betona. Odvojiti tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 42. U cenu ulaze i demontaža elektro i drugih instalacija. m2 m2 m2 5. izneti. Od betona. Od kamena. a.00 € 119 . m1 m1 5. b. izneti. Šut utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15 km. Od špar betona. Od kamena. Od betonskih elemenata. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

U cenu ulazi i podupiranje. Za vodovodne cevi. Obračun po komadu rupe. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kroz zidove.00 € 120 .50 10. izneti.00 € € € € 10. Šut prikupiti. izneti. c. Probijanje armirano betonske ploče. Za kanale klimatizacije. izneti.00 € 18. a. e. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 50. 6. Obračun po komadu rupe. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. preseka 10x10 cm. Od kamena. m1 m1 2. d. sečenje armature itd. U cenu ulazi i podupiranje. Od opeke. Šut prikupiti. c. Probijanje izvesti pažljivo. Šut prikupiti. Pažljivo šlicevanje zida od opeke za prolaz kanalizacionih cevi. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Bušenje rupa za postavljanje instalacija. Preseka 10x20 cm. Kom. Kroz zid pažljivo izvesti šliceve za postavljanje cevi. da se ne rastrese zidna masa. b. Obračun po komadu otvora. da se ne rastrese zidna masa. b. Međuspratne konstrukcije sa puniocima. m3 m3 85. 5. 30. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti.00 € 14.00 € 16. Kom.00 25.00 € 16. Pažljivo rušiti delove zida. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Od kamena. Šut prikupiti. Kom. a.50 € 12. Od kamena. Preseka 50x50 cm.00 6.00 80. b. Kom. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. 10. Kom. Za kanalizacione cevi.00 € 20. U cenu ulazi i pomoćna skela. Kom. b. otvor dimenzija 50x50 cm.5. d. Od opeke. izneti. Preseka 20x20cm.00 € 45. Obračun po m3 zida. Probijanje konstruktivnog zida od opeke za izradu otvora vrata. Probijanje pregradnog zida od opeke za izradu otvora vrata. Preseka 10x10 cm. Šut prikupiti.00 € € € € € Probijanje zida za prolaz vodovodnih cevi. Kom. Probijanja 1. Kom.00 100. a. Od opeke. a. Kroz zid pažljivo izvesti šliceve za postavljanje cevi. Šut prikupiti. m2 m2 25. Za cevi grejanja. a. b. Kom. Obračun po m2 zida. Armirano betonske ploče. Od kamena. a. Pažljivo rušiti delove zida.00 € 135. Obračun po m1 šlica. m1 m1 10. Pažljivo šlicevanje zida od opeke za prolaz vodovodnih cevi. b. Kom. Šut prikupiti. a. Kom. Od opeke.50 € 7.00 35. tavanice i slično pažljivo probiti rupe za prolaz cevi za vodovod. Obračun po m1 šlica. Preseka 30x30 cm.

utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Trakasti temelj.00 17. Obračun po m3 temelja. Redove zidati po uzoru na prvobitne. a. a poslednju spojnicu. po datim detaljima. Temelj samac. Kom. izneti.50 € 28.00 20. Podziđivanje temelja vršiti u lamelama.00 € 121 .00 € 7. Dno postojećeg temelja pažljivo očistiti i oprati. Balkonske ploče. m3 190. izneti. Po završenom zidanju spojnice ispuniti malterom. b. Temelj samac.00 € Zidanje temelja kamenom u cementnom malteru. Šut prikupiti.00 € € € € 27. Podziđivanje postojećeg temelja opekom u cementnom malteru. Bušenje rupa za postavljanje čeličnih ankera. Obračun po komadu rupe. m3 m3 85. Po završenom zidanju spojnice ispuniti malterom. po uputstvu statičara. Po završenom podziđivanju temelja spojnice ispuniti malterom. što suvljim malterom spravljenim sa "jedinicom" i pažljivo nabiti drvenom lopaticom. Preziđivanje temelja. m3 120. 3. b. Tavanice od monte. sa najviše tri spojnice u jednoj tački. Opeku očistiti i koristiti za preziđivanja. Spojnice moraju da budu pravilne. Pažljivo štemovati zid za izradu oslonca za postavljanje čeličnih nosača.50 € 6. U cenu ulazi i pomoćna skela.23. Po vezivanju novog temelja izvršiti podbijanje spojnice. Obračun po komadu otvora. a. Kom. m3 105. na sastavu starog i novog temelja ostaviti praznom u visini od oko 5 cm. Zidanje temelja punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Obračun po m3 temelja. Preziđivanje temelja kamenom u cementnom malteru. Probijanje armirano betonske tavanice. b. punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6.50 25. Sitnorebraste tavanice. Pažljivo štemovanje zida za izradu oslonca. c. Kom. 12. Šut prikupiti. m3 m3 90. Kom. Kom. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Obračun po komadu oslonca. Rupe su dubine do 60 cm. Zidati sa što tanjim spojnicama. 7. Na uglovima ugraditi veće komade kamena.00 € 5. Trakasti temelj. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a zatim ispod njega ozidati novi temelj. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. Probijanje izvesti pažljivo. Pažljivo porušiti rastresene delove. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. Obračun po m3 temelja. Po završenom zidanju spojnice ispuniti malterom.00 € 6. Postojeće temelje vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti. a. d. sečenje armature itd.00 € 100. Očistiti i oprati mlazom vode i isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". 30. Kom. Temelji 1. Po završenom zidanju spojnice ispuniti malterom. Obračun po m3 temelja.00 € 95. Armirano betonske tavanice. Obračun po m3 temelja.

Postojeće zidove štemovati (prosecati) u lamelama dužine 80-100 cm visine neophodne za rad.00 32. zalepiti Kondorfleks V4 i naneti drugi vruć premaz bitumena "MTH". Zidovi 1. Blokove pre ugradnje kvasiti vodom. debljine do 30 cm. 5. Opekom starog formata.00 € € € € 122 . Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Podziđivanje temelja vršiti u lamelama. izneti.8.00 125. Debljine zida 60 cm. Spojnice očistiti do dubine 2 cm. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. m3 210. c. Obračun po m3 zida. Zidanje zidova. Debljine 19 cm. Debljine zida 30 cm.00 € € € € Zidanje zidova punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. na sastavu starog i novog temelja ostaviti praznom u visini od oko 5 cm. d. b. Zidanje zidova šupljim blokovima dimenzija 19x19x25 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. d. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. što suvljim malterom spravljenim sa "jedinicom" i pažljivo nabiti drvenom lopaticom. Punom opekom. b.00 € € € € 7. Po m3. Obračun po m2 zida. Zidati sa što tanjim spojnicama.50 40. c.00 50. Zidove raditi sa pravilnim slogom. b. m1 m1 m1 m1 25.00 120. Podziđivanje postojećeg temelja kamenom u cementnom malteru. U cenu ulazi i pomoćna skela. Debljine zida 75 cm. otvori se odbijaju. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m3 180. Debljine 25 cm. Zid zazidati punom opekom.50 32.00 130. Obračun po m1 zida. a zatim ispod njega ozidati novi temelj. Po završenom podziđivanju temelja spojnice ispuniti malterom. Šupljom opekom. po uputstvu projektanta. otvori se odbijaju. d=25 cm i više. a. Izrada horizontalne hidroizolacije presecanjem zidova od opeke. Obračun po m3 temelja. Giter opekom. m2 m2 m2 m3 20. Po vezivanju novog temelja izvršiti podbijanje spojnice. Dno postojećeg temelja pažljivo očistiti i oprati. naneti vruć premaz bitumena "MTH". Debljina zida je 19 cm. a poslednju spojnicu. Voditi računa o rasporedu i redosledu lamela i obaveznom preklopu Kondorfleksa između lamela.00 € 6. d.00 € 9. a. donju površinu zida oprati i poravnati cementnim malterom.50 100.00 22. U cenu ulazi i pomoćna skela. otvori se odbijaju. Malter premazati bitulitom "A". po uputstvu statičara. c. Debljine zida 45 cm. m3 m3 m3 m3 110. punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. po datim detaljima. Obračun po m3 zida. a. Debljine 29 cm.

Po m3. Ukupna debljina zida je 30 cm. m2 m2 m2 m3 22. Debljina zida je 19 cm.00 € 23. a. m2 m2 m2 18. Debljine 19 cm. Vezu između nosećih i pregradnih zidova ostvariti ostavljanjem šmorceva po vertikali ili pomoću aluminijumskih klinova. a.00 € 26. U cenu ulaze i nadvratnici. sa ispunom šupljina betonom MB 20. Blokove pre zidanja kvasiti. Debljine 30 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. b. Pre zidanja blokove dobro očistiti i pokvasiti vodom da malter ne pregori. c. Prvi red blokova postaviti preko sloja cementnog maltera. Pre zidanja blokove dobro očistiti i pokvasiti vodom. Svi otvori se odbijaju. Obračun po m3 zidova. Zidanje zidova hladne ostave durisol blokovima debljine 25 cm sa dodatnim Tarolit pločama debljine 5 cm sa unutrašnje strane (4 cm Stiropor ploče + 1 cm durisol). Obračun po m2 zidova. Svi otvori se odbijaju.00 24. b. serklaži. razmere 1:3. Zidanje zidova siporeks termo izolacionim blokovima građevinskim lepkom po sistemu blok veze. Debljine 20 cm. Zidanje izvesti po uputstvu proizvođača. d. Debljine 25 cm. Obračun po m2 zida.00 € 22.00 35. Vezu između nosećih i pregradnih zidova ostvariti ostavljanjem šmorceva po vertikali ili pomoću aluminijumskih klinova. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 zida. Blokove pre ugradnje kvasiti vodom.00 € 24. Debljine 30 cm. m2 26. c. Zidanje zidova giter blokovima dimenzija 19x19x25 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 34. Debljine 20 cm. b. otvori se odbijaju. Debljine 29 cm.00 € € € € 18. Šupljine napuniti posle postavljanja dva reda blokova. Zidanje izvesti po uputstvu proizvođača.50 € 123 . a. c. Zidanje zidova debljine 20 cm durisol blokovima dimenzija 50x20x25 cm. b. m2 m2 10. Debljine 25 cm. Zidanje zidova siporeks termo izolacionim blokovima u produžnom malteru razmere 1:3:9 po sistemu blok veze. m3 120. Eventualna usecanja za serklaže ulaze u cenu zidanja. Debljine 15 cm.00 € 20.50 25. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 42. Obračun po m2 zida. Debljine 10 cm. Debljine 14 cm. Pre zidanja blokove dobro očistiti i pokvasiti vodom da malter ne pregori. d. Zidanje zidova debljine 14 cm šupljim betonskim blokovima u cementnom malteru. debljine 10 cm.00 110. m3 130. a ostale redove usuvo. Vezu između nosećih i pregradnih zidova ostvariti ostavljanjem šmorceva po vertikali ili pomoću aluminijumskih klinova.00 € 19. Debljine 25 cm. armatura.00 € 12.10. Obračun po m2 zida. termo izolacionim blokovima 10x60x25 cm u produžnom malterom 1:3:9 ili građevinskim lepkom po sistemu blok veze. Zidanje izvesti po uputstvu proizvođača. Zidanje siporeks zidova. Svi otvori se odbijaju. Eventualna usecanja za serklaže ulaze u cenu zidanja. Obračun po m3 zidova. a. m2 m2 m2 m2 20.00 € € € € 14. oplata i podupirači. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm.

sa najviše tri spojnice u jednoj tački. m2 m2 12. Debljine 15 cm. a vidne površine i ivice pritesane. slog po izboru projektanta.00 € 35.50 € 75. Na uglovima ugraditi veće i pravilnije komade kamena. Šupljine zaliti betonom MB 20. po uputstvu proizvođača. m2 m2 m3 17. Blokove prilikom ugradnje ne vlažiti. a malter staviti preko cele dodirne površine. Zida se cementnom malteru spravljenim sa prosejanim šljukom "jedinicom". Obračun po m2 zidova. m3 120. Zidanje zidova debljine 14 cm šupljim betonskim blokovima u cementnom malteru. Debljine 25 cm. b. Obračun po m2 zida. vodeći računa da se šupljine ne zapune. Debljine 20 cm. Kamen za zidanje mora biti jedar. c. Blokove pre zidanja kvasiti. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Kamen za zidanje mora biti jedar. U cenu ulazi i pomoćna skela. Na uglovima ugraditi veće i pravilnije komade kamena. dimenzija 39x19x20 cm. m3 225. Zidati sa pravilnim prevezima.00 € 124 . m3 110. U cenu ulazi i pomoćna skela.26. U cenu ulazi i pomoćna skela. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. a. d. sa najviše tri spojnice u jednoj tački. sa spojnicama debljine 10 mm. Debljine 30 cm. Obračun po m3 zida. Debljine 14 cm.50 € 28. U cenu ulazi i pomoćna skela. m3 180. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. Obračun po m2 zida. Zidanje zidova pritesanim kamenom u cementnom malteru. Zidati kamenom sa pravilnim prevezima. Zidanje zidova debljine 20 cm šljako betonskim blokovima T-20. Zidanje zidova kamenom sa libažnim slojevima od opeke starog formata. Zidanje zidova kamenom u cementnom malteru.00 € 36. U cenu ulazi i fugovanje. Na svakih 80-120 cm visine zidati libažni sloj od 3-4 reda opeke starog formata. Obračun po m3 zida. prevezi pravilni. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. Na uglovima ugraditi veće i pravilnije komade kamena. b.50 € 22. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Zidanje zidova lomljenim kamenom u cementnom malteru. Debljine 20 cm. b. slog po izboru projektanta. Kamen za zidanje mora biti jedar. Zidati produžnim malterom. sa zalivanjem šupljina. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 € € € € 32.00 € 38. a.00 11. razmere 1:3. Po m3. Debljine 25 cm.00 17. razmere 1:3 ili lepkom za gas beton. prevezi pravilni. Obračun po m3 zida. Zidanje zidova gas betonskim blokovima debljine 15 cm cementnim malterom. Polaganje blokova vršiti u horizontalnim redovima. Kod vertikalnih spojnica malter staviti samo u trakama duž dodirnih površina spoljne ivice.00 € 37.50 19. slog po izboru projektanta. Debljine 20 cm. po uputstvu projektanta. a. m2 m2 m2 m2 9.00 € 14. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. Obračun po m3 zida. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. c.

Obračun po m2 zida. otvori se odbijaju. Obračun po m3 zida. Debljine 12 cm. c. prevezi pravilni. Na uglovima ugraditi veće komade kamena. Opekom starog formata. Lomljenim kamenom. U cenu zida ulazi i izrada serklaža. Po završenom zidanju spojnice očistiti. U cenu ulazi i pomoćna skela. Zidanje pregradnih zidova debljine 6. Postojeće zidove vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti.5 cm punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Pažljivo porušiti rastresene delove. Preziđivanje zidova debljine 25 cm i više. Na uglovima ugraditi veće komade kamena. obrada kamena i pomoćna skela.00 € 70. Prevez raditi na pola opeke. U cenu ulaze i nabavka. otvori se odbijaju. Redove zidati po uzoru na prvobitne. a. Debljine 25 cm. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice.50 € Zidanje pregradnih zidova debljine 6. Prevez raditi na pola opeke. Punom opekom. m3 600. a po završenom zidanju očistiti ih dubine 2 cm.00 € 42. Debljine 6. Redove zidati u tehnici po projektu. sa pravilnim prevezima. Redove zidati po uzoru na prvobitne. m3 m3 90. opeku očistiti i složiti za ponovnu ugradnju.00 € 40. Postojeće zidove vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti. m2 m2 m2 9.00 € 140. Obračun po m3 zida.5 cm punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Marka betona je MB 20. Podlogu očistiti i oprati mlazom vode i isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Pritesanim kamenom. m3 m3 110. bez lasa. a. sa izradom serklaža. Preziđivanje zidova pritesanim kamenom u cementnom malteru.00 € 125 .00 € 14.00 € 8. sa pravilnim prevezima. m2 m2 11.00 € 12. uzengije Ø 6/25. punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. b.39. 4. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Pregradni zidovi 1. a. b. m3 m3 60. b. b.00 € 27. b. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. sa najviše tri spojnice u jednoj tački.5 cm. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje.5 cm. Preziđivanje zidova kamenom u cementnom malteru. Debljine 6. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom.00 € 110. Na uglovima ugraditi veće komade kamena. Obračun po m2 zida. U cenu ulazi i pomoćna skela. Zidanje zidova obrađenim kamenom u cementnom malteru. U cenu ulazi i pomoćna skela. U visini nadvratnih greda. otvori se odbijaju. Kamen za zidanje mora biti zdrav. a. a. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Obrađenim kamenom. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. Obračun po m3 zida. Kamenom.00 € 44. a armatura serklaža 2Ø8. Obračun po m3 zida. ili na visini od 200 cm uraditi armirano betonske serklaže dimenzija 7x15 cm. Zidati sa pravilnim spojnicama. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Debljine 12 cm. oplata i pomoćna skela. armatura. U cenu ulazi i pomoćna skela.

oplata i pomoćna skela. Po završenom zidanju spojnice očistiti.50 € 126 . a. armatura.5 cm šupljom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Po završenom zidanju spojnice očistiti. m2 m2 m2 10. Debljine 15 cm. Prevez raditi na pola opeke. c. a armatura serklaža 2Ø8. Zidanje pregradnih zidova debljine 6. m2 m2 m2 10. Debljine 6. U cenu ulazi i pomoćna skela. U cenu zida ulazi i izrada serklaža. Obračun po m2 zida. a armatura serklaža 2Ø8. ili na visini od 200 cm uraditi armirano betonske serklaže dimenzija 7x15 cm. U cenu zida ulazi i izrada serklaža.5 cm. ili na visini od 200 cm uraditi armirano betonske serklaže dimenzija 7x15 cm.00 € 30. otvori se odbijaju. Zidanje pregradnih zidova debljine 6. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Debljine 25 cm.00 € 16. Debljine 6. a armatura serklaža 2Ø8. a. m2 m2 13. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 17. oplata i pomoćna skela. Debljine 12 cm. a. Zidanje pregradnih zidova debljine 6.00 € 17. Debljine 6. Prevez raditi na pola opeke. U visini nadvratnih greda. uzengije Ø 6/25. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Debljine 6. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Po završenom zidanju spojnice očistiti. b. sa izradom serklaža.5 cm giter opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6.6. otvori se odbijaju. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. m2 m2 12. Obračun po m2 zida. Marka betona je MB 20. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Prevez raditi na pola opeke. otvori se odbijaju. b. otvori se odbijaju. Po završenom zidanju spojnice očistiti. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 zida. m2 m2 11. Po završenom zidanju spojnice očistiti.00 € 9.5 cm. otvori se odbijaju. b. sa izradom serklaža. Prevez raditi na pola opeke. otvori se odbijaju. Zidanje pregradnih zidova debljine 6. U visini nadvratnih greda.50 € 11. b.00 € 19. b. armatura. a.5 cm šupljom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Marka betona je MB 20. a. U cenu zida ulazi i izrada serklaža. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način.50 € 18. Zidanje pregradnih zidova debljine 7 cm opekom starog formata 7x15x30 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6.5 cm. Debljine 7 cm.00 € 15.00 € 32. armatura. sa izradom serklaža. Debljine 12 cm.5 cm.00 € 15. c. b. Prevez raditi na pola opeke. Obračun po m2 zida. Zidanje pregradnih zidova debljine 7 cm opekom starog formata 7x15x30 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. ili na visini od 200 cm uraditi armirano betonske serklaže dimenzija 7x15 cm.5 cm giter opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Marka betona je MB 20. oplata i pomoćna skela. Debljine 12 cm. Obračun po m2 zida. Debljine 7 cm. Debljine 12 cm. m2 m2 12. uzengije Ø 6/25. Obračun po m2 zida. U visini nadvratnih greda.00 € 13. Prevez raditi na pola opeke. uzengije Ø 6/25. a.00 € 15. Debljine 30 cm. Debljine 15 cm.

Kod vertikalnih spojnica malter staviti samo u trakama duž dodirnih površina spoljne ivice.00 € 31. otvori se odbijaju. Po završenom zidanju spojnice očistiti. a. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Zidanje pregradnih zidova debljine 12 cm punom fasadnom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. U cenu ulazi i pomoćna skela. Debljine 29 cm. Debljine 10 cm. Opeka ne sme da bude isprljana malterom. Obračun po m2 zida. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 m2 m2 12. Debljine 12 cm. Obračun po m2 zida. Debljine 24 cm.20. Debljine 29 cm.00 € 17.00 € 26. b. c. Obračun po m2 zida. Debljine 25 cm. Zidanje pregradnih zidova debljine 19 cm šupljim blokovima 19x19x24 u produžnom malteru razmere 1:2:6. Polaganje blokova vršiti u horizontalnim redovima. Prilikom zidanja raditi prevez na pola bloka. Debljine 19 cm. Obračun po m2 zida.50 € 10. a vezu sa ostalim zidovima izvesti na pravilan način. vodeći računa da se šupljine ne zapune. Debljine 20 cm. c. Prilikom zidanja raditi prevez na pola bloka. a.50 € 28. Izrada pregradnih zidova debljine 7 cm gips pločama. otvori se odbijaju. b. Zidanje pregradnih zidova debljine 19 cm giter blokovima 19x19x24 u produžnom malteru razmere 1:2:6. Zidati sa ukrućenjem spojnica. kajlovanjem i zatvaranjem fuga između zidova. m2 m2 m2 22.50 € 23. Debljine 7 cm. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Blokove prilikom ugradnje ne vlažiti. U cenu ulaze i fugovanje. b.00 € 30. Po završenom zidanju spojnice očistiti. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 m2 m2 20. Obračun po m2 zida.50 € 127 .00 € 26. a. Zidati sa produžnim malterom u sloju debljine 10 mm. dimenzija 39x19x7 cm.50 € 15. b.50 € 32. m2 m2 7. a malter staviti preko cele dodirne površine. b.00 € 57. Po završnom zidanju zid fugovati tehnikom po izboru projektanta. Izrada pregradnih zidova debljine 10 cm gas betonskim blokovima u cementnom malteru razmere 1:3. a. U cenu ulazi i pomoćna skela. Debljine 7 cm. serklaži i pomoćna skela.50 € 35. Debljine 14 cm. Debljine 19 cm. podova i plafona. m2 m2 30. Debljine 24 cm. Obračun po m2 zida. a vezu sa ostalim zidovima izvesti na pravilan način. ili lepljenjem lepkom po uputstvu proizvođača. m2 12. c. a.50 € 27. Zidanje pregradnih zidova debljine 7 cm šljako betonskim blokovima P-7.

a. 12+5+12=29 cm. Spojnice sa spoljne strane očistiti. a sa unutrašnje. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida. 12+5+12=29 cm. b. U cenu ulazi i pomoćna skela. b.00 € 8. prema vazdušnom sloju dersovati. a.2 cm. otvori se odbijaju. Za zidanje fasadnom opekom. Blok+termoizolacija+blok. Preko sastava gips kartonskih ploča zalepiti bandaž trake i pregletovati ih.50 € 32. prema vazdušnom sloju dersovati. prve klase u boji po izboru projektanta. po 4 komada na m2 zida. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida. Fasadna opeka+termoizolacija+fasadna opeka. Blok+vazdušni sloj+termoizolacija+opeka.6 mm. 19+4+5+12=40 cm. otvori se odbijaju.00 € 25. termoizolacije 5 cm.50 € 57. a sa unutrašnje strane dersovati.00 € 37. b. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6. 12+4+5+12=33 cm.50 € 128 . U cenu ulazi i pomoćna skela. ukupne debljine 12+5+1. a.50 € 46. Konstrukciju za postavljanje gips kartonskih ploča izraditi od drveta ili pocinkovanih profila debljine 0. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. m2 m2 m2 45. 19+8+1. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploča mineralne vune i parne brane PE folije. m2 m2 19. prema termoizolaciji dersovati. Zidanje sendvič zidova od opeke 12 cm.2 cm. Na fasadnoj strani spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2 po uputstvu projektanta. U cenu ulazi i pomoćna skela. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6. Zidove međusobno povezati ankerima. Spojnice sa spoljne strane očistiti. 19+5+12=36 cm.2=18. a. m2 m2 m2 31. Opeka+vazdušni sloj+termoizolacija+opeka. Spojnice sa spoljne strane očistiti. a. Zidove međusobno povezati ankerima. Blok+termoizolacija+gips karton. vazdušnog sloja 5 cm i opeke na kant 7 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. 12+5+19=36 cm. vazdušnog sloj 4 cm. PE folije i opeke 12 cm. Zidove međusobno povezati ankerima. a sa unutrašnje. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera.2 cm. vodeći računa da se vazdušni međuprostor ne zapuni malterom. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploča mineralne vune i parne brane PE folije.2=18. m2 m2 27. koristiti samo cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. otvori se odbijaju.50 € 5. po 4 komada na m2 zida. Blok+termoizolacija+opeka.2 cm. otvori se odbijaju. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida. prema termoizolaciji dersovati.00 € Zidanje sendvič zidova od opeke 12 cm. 12+5+12=29 cm. c. Zidanje sendvič zidova od opeke na kant 7 cm. Fasadna opeka+termoizolacija+blok.50 € 45. Spojnice sa spoljne strane očistiti. Opeka+vazdušni sloj+opeka. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6.9. ukupne debljine 12+5+12=29 cm. c. c.00 € 37.2=28. otvori se odbijaju. termoizolacije 5 cm. Opeka+vazdušni sloj+opeka. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Fasadna opeka+termoizolacija+opeka. m2 m2 m2 30.00 € 52. 19+4+5+19=47 cm. ukupne debljine 7+5+7=19 cm. Zidanje sendvič zidova od fasadne opeke 12 cm. b. Sendvič zidovi 1. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida. PE folije i opeke 12 cm. ukupne debljine 12+5+12=29 cm. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6. 12+5+1. 3. termoizolacije 5 cm. PE folije i gips kartonskih ploča 1. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6 i međusobno ih povezati ankerima. a sa unutrašnje. 19+5+19=43 cm. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploča mineralne vune i parne brane PE folije. b. Opeka+termoizolacija+gips karton. 7+5+7=19 cm. PE folije i opeke 12 cm. po 4 komada na m2 zida. termoizolacije 5 cm. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploča mineralne vune i parne brane PE folije. a sa unutrašnje. vodeći računa da se vazdušni međuprostor ne zapuni malterom. Opeka+termoizolacija+opeka.50 € 11. 12+5+12=29 cm. Zidanje sendvič zidova od opeke 12 cm. Blok+vazdušni sloj+termoizolacija+blok. ukupne debljine 12+4+5+12=33 cm.

Iznad otvora izvesti armirano betonski serklaž dimenzija 12x15 cm betonom MB 20 i armaturom +2Ø8 i uzengijama Ø 6/20. u produžnom malteru razmere 1:2:6. Slog mora biti pravilan. koristiti samo cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. a. vazdušnog sloja 4 cm. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Na fasadnoj strani spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2 po uputstvu projektanta. debljine 12 cm. otvori se odbijaju. m2 m2 30. Obračun po m2 fasadne obloge. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Punom opekom. ukupne debljine 12+5+1.50 € 57. termoizolacije 5 cm.00 € 32. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6. Giter opekom. Zidove međusobno povezati ankerima. Fasadne obloge 1.50 € 10. U cenu ulazi i fugovanje. 12+4+5+12=33 cm. a. Preko sastava gips kartonskih ploča zalepiti bandaž trake i pregletovati ih. 12+4+5+19=40 cm.50 € 15.50 € 62.14. Vezu sa konstruktivnim zidom izvesti ankerima. Konstrukciju za postavljanje gips kartonskih ploča izraditi od drveta ili pocinkovanih profila debljine 0. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Zidanje obloge fasadnih zidova punom opekom debljine 12 cm. po 5 komada na m2.6 mm. prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida. Na fasadnoj strani spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2 po uputstvu projektanta. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. vodeći računa da se vazdušni međuprostor ne zapuni malterom.00 € Zidanje fasadne obloge fasadnom punom opekom. a. 12+4+5+12=33 cm. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploča mineralne vune i parne brane PE folije. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. prve klase u boji po izboru projektanta.00 € 16. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Fasadna opeka+ vazdušni sloj + termoizolacija +blok. a sa unutrašnje strane dersovati. b. prve klase u boji po izboru projektanta.50 € 129 . 3. PE folije i opeke 12 cm. Obračun po m2 zida sa serklažom. Za zidanje fasadnom opekom. b. b. Zidanje sendvič zidova od fasadne opeke 12 cm. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploča mineralne vune i parne brane PE folije. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. termoizolacije 5 cm.2=18. m2 37. PE folije i gips kartonskih ploča 1. Fasadna opeka+ vazdušni sloj +t termoizolacija+fasadna opeka. Šupljim opekom. a sa unutrašnje strane dersovati. po uputstvu projektanta. Zidove međusobno povezati ankerima. Za zidanje fasadnom opekom. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Zidanje sendvič zidova od fasadne opeke 12 cm. m2 m2 15. m2 m2 m2 42. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica.2 cm. Fasadna opeka+ vazdušni sloj+termoizolacija+opeka. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida. koristiti samo cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. ukupne debljine 12+4+5+12=33 cm. Punom opekom.2 cm. otvori se odbijaju. c.

Obračun po m2 obloge. U cenu ulazi i fugovanje. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom.50 € 19.00 € 8. Oblaganje betonskih zidova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela.00 € 15.00 € 10. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom. Obračun po m2 obloge.00 € 6. sa vazdušnim prostorom d=6 cm. m2 17. izolacija i pomoćna skela. Oblik. Obračun po m2 zida. Između betonskog stuba i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Obračun po m2 obloge. a. Izrada obloge debljine 19 cm fasadnih sendvič zidova između nosećih betonskih stubova. Oblaganje betonskih serklaža opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6. m2 27. Slog mora biti pravilan.50 € 130 . Oblaganje betonskih stubova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije. U svakom petom redu na 50 cm naizmenično ispustiti iz fasadne obloge vezače za prevez sa unutrašnjim zidom. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. m2 14. m2 45.50 € 11.00 € 13. m2 16. Bez termoizolacije u ceni. dimenzija 29x19x19 cm. Oblaganje betonskih stubova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6. Sa termoizolacijom u ceni. a. po uputstvu projektanta. b.50 € 7. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela. Oblogu zidati silikatnim fasadnim blokovima bele (crvene) boje. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Zidanje fasadnih zidova punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. Oblaganje betonskih zidova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Obračun po m2 fasadne obloge. "Marko Orešković" Apatin. izolacija i pomoćna skela. po uputstvu projektanta. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Slog mora biti pravilan. Obračun po m2 zida. dimenzije i kvalitet opeke mora odgovarati standardima. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. b. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. m2 m2 22. Bez termoizolacije u ceni. m2 m2 19.5. Sa termoizolacijom u ceni. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela. Između betonskog i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm. Obračun po m2 zida.

Sa termoizolacijom u ceni. otvori se odbijaju.00 € 18. Opeku očistiti i prezidati zidove. izolacija i pomoćna skela. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm.00 € 131 . Preziđivanje fasadnih zidova. b. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela. Oblaganje betonskih zidova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6. prezidati ili blokovati rastresene delove fasadnog platna. Između betonskog serklaža i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm. m2 16. oprati vodom pod pritiskom i dobro natopiti retkim cementnim malterom. Obračun po m3 zida. Preziđivanje i blokovanje rastresenih delova fasade. a. opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. Demontiranu opeku očistiti od maltera i ponovo ugraditi sa potrebnim dodatkom opeke. m2 m2 21. a podlogu očistiti. Rastresene delove pažljivo izvaditi. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom. izolacija i pomoćna skela. Bez termoizolacije u ceni. Bez termoizolacije u ceni. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom. Sa termoizolacijom u ceni. Sa termoizolacijom u ceni.50 € 20. Između betonskog i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm.50 € 17. a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom. Obračun po m2 zida. izolacija i pomoćna skela. Obračun po m2 obloge. Oblaganje betonskih serklaža opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije. Obračun po m2 površine fasade. Oblaganje betonskih zidova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije.00 € 22. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela. b.14. opekom starog formata u produžnom malteru. debljine 25 cm i više. m2 18. Po obijanju maltera sa fasade. a. Obračun po m2 zida. Između betonskog serklaža i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm.00 € 16. koje se posebno plaća. Pažljivo porušiti rastresene delove. b.00 € 19. Oblaganje betonskih serklaža opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije.00 € 23. očistiti od maltera i oprati mlazom vode. m2 m2 21. a. Bez termoizolacije u ceni. m3 170. Obračun po m2 obloge. Obračun po m2 obloge. m2 m2 21. m2 16.00 € 18. Oblaganje betonskih serklaža opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6.00 € 18.

Visine preko 50 cm. Šambrane vrata. 6. m2 32. Ležište venca isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom".50 20. m1 m1 m1 m1 m1 11. Ležišta za atiku isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Samarice. Šambrane prozora. m2 35.50 17. Opeku otesati za formiranje profila i ozidati atiku sa pravilnim prevezima. po projektu i detaljima. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Fasadnu oblogu povezati sa jezgrom od betona specijalnim ankerima Ø 3 mm od nerđajućeg čelika. Visine do 25 cm. Zidanje venca visine do 25 cm opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. Obračun po m1 venca. Zidanje pilastera opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6.50 € 11. e. po projektu i detaljima. Obloga se sastoje se od pune opeke debljine 12 cm sa po tri reda fasadne opeke na svakih 38 cm sa spoljne strane. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. a. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. m1 m1 m1 32. U cenu ulaze i izolacija i pomoćna skela. Oblaganje betonskih zidova punom opekom.00 € 90. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica.00 12. Obračun po m2 atike. b. m2 22.50 € 7. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Zidanje solbanka prozora opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6.50 € 65. Zidanje pilastera punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. Ležište solbanka isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Visine do 50 cm. Solbanka prozora. d. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela.24.00 € 9. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. Opeku otesati za formiranje profila i ozidati solbank sa pravilnim prevezima. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom.00 € € € € € Zidanje atike opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. Fasadni elementi 1. Obračun po m2 pilastera. Timpanona. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica.00 12. Obračun po m1 solbanka.00 € 132 . Obračun po m2 pilastera. c. termoizolacije od Vunizola FS Plus debljine je 8 cm i polietilenske folije 0. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera.00 € 8. m2 21. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. po uputstvu projektanta. Obračun po m2 obložene površine. a. po uputstvu projektanta.04 cm između betona i termoizolacije. Opeku otesati za formiranje profila i ozidati venac sa pravilnim prevezima. b. c. fasadnom opekom i termoizolacijom.

Preziđivanje atike opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom".50 15. očistiti od maltera i oprati mlazom vode. Prezidati pilaster po uzoru na prvobitni.00 160. m2 180. Preziđivanje pilastera opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. Pažljivo porušiti rastresene delove. Pre zidanja venca podlogu natopiti cementnim špricom. Opeku očistiti i po potrebi otesati nove komade. b. c. Opeku očistiti i po potrebi otesati nove komade. a. Obračun po m1 ozidanog venca. b.00 € 18.50 € 13. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Obračun po m3 atike. Giter opekom. Opeku očistiti i po potrebi otesati nove komade. Obračun po m1 solbanka. a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". c. Obračun po m2 pilastera. Preziđivanje solbanka opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. Opeku očistiti i po potrebi otesati nove komade. c.00 11.00 € 19. Stubovi 1. Pažljivo porušiti rastresene delove.00 145.50 € 55. m1 17. a. m2 24. očistiti od maltera i oprati mlazom vode.00 € 42. Pažljivo porušiti rastresene delove. očistiti od maltera i oprati mlazom vode.00 € € € € 133 . a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Timpanona. Šambrane. Prezidati atiku po uzoru na prvobitnu. m3 m3 m3 m3 140. a. Prezidati solbank po uzoru na prvobitni. Zidanje stubova punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. b.00 € € € € 17. d. Prezidati venac po uzoru na prvobitni. Šupljom opekom. Zidanje izvesti u pravilnom slogu.00 12. Opekom starog formata.12.00 € 12. Preziđivanje venca visine do 25 cm opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. očistiti od maltera i oprati mlazom vode. Solbanaka. Samarice. d. Visine do 25 cm. Obračun po m1 venca. U cenu ulazi i pomoćna skela. m1 m1 m1 m1 10. Punom opekom. a spojnice po završenom zidanju očistiti do dubine 2 cm.00 135. Visine preko 50 cm. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. a spojnice uvući 2-3 cm. Zidanje i fugovanje venca od kamena u cementnom malteru 1:3. po uputstvu projektanta. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Visine do 50 cm. Pažljivo porušiti rastresene delove. m1 m1 m1 25. Obračun po m3 stubova.

Obračun po m2 obzidane površine.00 € 7. m3 625. fuguje se i ostaje vidna.50 € 18. a. Zidanje stubova ograde kamenom u cementnom malteru. Bez termoizolacije u ceni.00 € 9. prevezi moraju da budu pravilni. b. Pažljivo porušiti rastresene delove. da se ne pojave fleke. m2 15. Oblaganje betonskih stubova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije. U cenu ulaze i nabavka kamena i pomoćna skela.50 € 12. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. m3 m3 80. očistiti od maltera i oprati mlazom vode. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 17.00 € 90. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm.50 € 10.00 € 6. Redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom i redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. Debljina obzide je 15 cm. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Obziđivanje armirano betonskih stubova opekom starog formata u produžnom malteru. Sa termoizolacijom u ceni. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Prilikom zidanja voditi računa da ne curi mleko i malter. Pre ugradnje kamen kvasiti vodom. Obračun po m3 stubova. m2 m2 22. po uputstvu projektanta. bez lasa. Zidanje stubova obrađenim kamenom u cementnom malteru. a fugovanje izvesti u tehnici po izboru projektanta. izolacija i pomoćna skela. Slog mora biti pravilan. Od opeke starog formata. vidnu površinu i ivice. Obračun po m3 stubova. m3 140. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Zidanje stubova pritesanim kamenom u cementnom malteru. Pre ugradnje kamen kvasiti vodom.00 € 134 . U cenu ulazi i pomoćna skela. Zidanje stubova punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela. m3 210. b.00 € 8. Fugovati cementnim malterom i očistiti kamen. bez lasa. Oblaganje betonskih stubova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6. Obračun po m3 stubova. Kamen pritesati. Obračun po m2 obloge.5. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Kamen za zidanje mora biti zdrav. m3 275. U cenu ulaze i nabavka i obrada kamena i pomoćna skela. Obračun po m2 obloge.00 € 13. Obračun po m3 stubova. Preziđivanje stubova punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Spojnice očistiti i pripremiti za fugovanje. Obračun po m3 stubova. a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". po uputstvu projektanta. Opeka mora biti crvene boje i kvalitetna. a. Između betonskog stuba i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm. Kamen za zidanje mora biti zdrav. Nabavka i obrada kamena plaća se posebno. Od pune opeke. Opeku očistiti i prezidati stubove.

podupirači. m3 m3 m3 350. b. Obrađenim kamenom. Pritesanim kamenom. Obrađenim kamenom. Lomljenim kamenom. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. Redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama uz pomoć vođice. podupirači i pomoćna skela. Obrađenim kamenom. U cenu ulaze i oplata sa remenatama.15. Obračun po m3 lukova. Preziđivanje stubova od lomljenog kamena u cementnom malteru.00 € 180. Redove zidati po uzoru na prvobitne. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Obračun po m3 lukova. Obračun po m3 lukova. a. Pre ugradnje kvasiti ga vodom i redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. bez lasa.00 € 375. 4.00 € 5. Preziđivanje lukova pritesanim kamenom u cementnom malteru. Giter opekom. b. Obračun po m3 stubova. Obračun po m3 lukova. a. Kamen za zidanje mora biti zdrav.00 € 13. pomoćna skela i fugovanje. Postojeće stubove vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. Pritesanim kamenom.00 € 475.00 € 135 .00 € Zidanje lukova punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. U cenu ulazi nabavka i obrada kamena. Očistiti i oprati mlazom vode ležišta lukova i isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". U cenu ulazi i pomoćna skela. Opekom starog formata. a. Po skidanju oplate opeku i fuge sa unutrašnje strane luka očistiti.00 € 140. m3 m3 460. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. b.00 € 360. m3 m3 800. podupirači i pomoćna skela. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Preziđivanje lukova punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. po uputstvu projektanta. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Pritesanim kamenom. Zidanje lukova punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Opeku očistiti i prezidati lukove. Pažljivo porušiti lukove da se opeka ne ošteti. Lukovi 1. b. c. sa dodatkom opeke po uzoru na postojeću. m3 460. Punom opekom. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. b. m3 m3 m3 90. Spojnice moraju da budu pravilne.00 € 7. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. a. Postojeće lukove vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti. Po završenom zidanju očistiti spojnice i opeku. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice.00 € 1 100. m3 m3 375. podupirači i pomoćna skela. podupirači i pomoćna skela.00 € 425. c. Obračun po m3 lukova. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. sa pritesanim vidnim površinama i ivicama. Lukove prezidati u tehnici po uzoru na prvobitnu. a. Punom opekom. Zidanje lukova pritesanim kamenom u cementnom malteru. Redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama uz pomoć vođice. Opekom starog formata. sa pravilnim spojnicama.00 € 9. oplata sa remenatama. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica.

Pre ugradnje kvasiti ga vodom i redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. podupirači i pomoćna skela. Preziđivanje svodova pritesanim kamenom u cementnom malteru. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. pomoćna skela i fugovanje. Opekom starog formata. Postojeće svodove vrlo pažljivo demontirati da se kamen ne ošteti. c. b. Zidanje svodova pritesanim kamenom u cementnom malteru. Punom opekom. Pritesanim kamenom. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. a. Obračun po m3 svodova. Pritesanim kamenom. Spojnice moraju da budu pravilne. po uputstvu projektanta. U cenu ulazi nabavka i obrada kamena.00 € Zidanje svodova punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. Obračun po m3 svodova. a. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. podupirači i pomoćna skela. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. a. Obračun po m3 svodova. Opeku očistiti i prezidati lukove. sa pritesanim vidnim površinama i ivicama. Svodovi 1. c. Kamen za zidanje mora biti zdrav.00 € 7. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Svodove zidati u tehnici kao prvobitna. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Obrađenim kamenom. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. podupirači i pomoćna skela. Obračun po m3 svodova. uvučene do 2 cm u odnosu na ravan svoda. Po završenom zidanju očistiti spojnice i opeku.14.00 € 410. podupirači i pomoćna skela. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. krstati svod. Redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. Obrađenim kamenom.00 € 345. m3 m3 m3 400. Obračun po m3 svodova. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. Spojnice moraju biti iste debljine. Opekom starog formata. b. b. Očistiti i oprati mlazom vode ležišta svodova i isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom".00 € 600. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom.00 € 1 100. 4. Po skidanju oplate opeku i fuge sa unutrašnje strane svoda očistiti. a. podupirači. m3 m3 825. oplata sa remenatama. sa dodatkom opeke po uzoru na postojeću. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. krstati svod. m3 425.00 € 550. Opekom starog formata. Giter opekom. m3 m3 m3 320.00 € 136 . bez lasa. b. Zidanje svodova punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Obrađenim kamenom. b.00 € 5. m3 m3 m3 320. Punom opekom.00 € 430. Pažljivo porušiti svodove da se opeka ne ošteti. Preziđivanje svodova punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 € 375.00 € 10.

Pri vrhu dimnjaka po uzoru na postojeće ispustiti opeke radi formiranja venca. mereno po spoljašnjem obimu. debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 € 6. Unutrašnju stranu dimnjačkih kanala obraditi prilikom zidanja. Kom. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 zida. u produžnom malteru razmere 1:2:6. po uputstvu projektanta. a. 3. 4. m2 12.55 mm. Postojeći dimnjak porušiti po projektu i uputstvu projektanta. Obračun po m3 dimnjaka. Nabavka i ugradnja dimnjačkih štucni od pocinkovanog lima debljine 0. mereno po spoljašnjem obimu. Obračun po komadu vratanaca.00 € 9.00 € 210. Nabavka i ugradnja dimnjačkih vratanaca od pocinkovanog lima debljine 1. Kom. a.50 € 7. Punom opekom. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Punom opekom. Opekom starog formata.15. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 4.00 € 137 . Opekom starog formata. debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obziđivanje dimnjačkih metalnih kanala punom opekom. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Unutrašnju stranu dimnjačkih kanala obraditi prilikom zidanja. m3 210. 7. Prilikom zidanja koristiti četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara dimenzijama fuga. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Obračun po m3 dimnjaka. Kom. Fuge sa spoljne strane obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Obračun po komadu štucni. Dimnjaci 1. pripremiti za malterisanje ili dersovati. 6.0 mm. pripremiti za malterisanje ili dersovati. Obračun po m2 zida. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Spojnice sa spoljne strane po završenom zidanju očistiti do dubine od 2 cm. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Unutrašnju stranu dimnjačkih kanala obraditi prilikom zidanja. U cenu ulazi i pomoćna skela. b. m3 m3 160. b.00 € 10.00 € Zidanje dimnjaka punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. Nabavka i ugradnja dimnjačkih vratanaca od betona. Pri vrhu dimnjaka ispustiti opeke radi formiranja venca. Obračun po komadu vratanaca. Spojnice sa spoljne strane po završenom zidanju očistiti do dubine od 2 cm. Preziđivanje postojećih dimnjaka punom opekom sa nabavkom opeke.00 € 180. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. uvučene do 2 cm. Slog mora biti pravilan.00 € 8. Obziđivanje dimnjačkih kanala u tavanu punom opekom. m2 14. m3 m3 190. Obračun po m3 dimnjaka. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Horizontalne i vertikalne spojnice moraju biti iste debljine. Zidanje dimnjaka punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6.

Unutrašnju stranu dimnjačke kape obraditi. Po detaljima i uputstvu projektanta uraditi oplatu za dimnjačku kapu i armirati. Po završenom zidanju spojnice očistiti. očistiti do dubine od 2 cm. Horizontalne i vertikalne spojnice moraju biti iste debljine. Obračun po m2 zida. Obračun po komadu kape. Prilikom zidanja koristiti četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara dimenzijama fuga. Kom. Obračun po m2 zida. a.11. Spoljne strane malterisati i obraditi produžnim malterom. po uputstvu projektanta. Spojnice sa spoljne strane. b.00 € 15.00 € 138 . Dimnjačku kapu betonirati sitnozrnim betonom. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom.00 € 17.00 € 28. Kom. Debljine 7 cm.00 € 13. a. Izrada dimnjačke kape od armiranog betona. U cenu ulazi i pomoćna skela. Unutrašnju stranu dimnjačkih kapa obraditi prilikom zidanja. U cenu ulazi fugovanje i pomoćna skela. 75. pripremiti za malterisanje ili dersovati. uvučene do 2 cm. Debljine 7 cm. Debljine 12 cm. Debljine 12 cm. a. Fuge sa spoljne strane obraditi cementnim malterom razmere 1:2. obrada i pomoćna skela. Po detaljima i uputstvu projektanta uraditi oplatu. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Kom. b. U cenu ulazi i pomoćna skela. Punom opekom.00 € 19. Zidanje dimnjačke kape punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. 95. Slog mora biti pravilan. dimnjačku kapu armirati i kapu betonirati sitnozrnim betonom.00 € 21. po završenom zidanju. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. pripremiti za malterisanje ili dersovati.00 € 16. a. Obračun po komadu kape. 100. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. obrada i pomoćna skela. Izrada dimnjačke kape od natur betona. m2 m2 12. 75. Unutrašnju stranu dimnjačke kape obraditi. Obziđivanje dimnjačkih kanala u tavanu i iznad krova punom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Zidanje dimnjačke kape punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Debljine 7 cm. Kom. Obračun po m2 zida. Opeka ne sme da bude isprljana malterom. b. Opekom starog formata. Obračun po komadu kape. b. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Kom. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Unutrašnju stranu dimnjačkih kapa obraditi prilikom zidanja.00 € 20. U cenu ulaze i izrada. Obziđivanje dimnjačkih kanala u tavanu i iznad krova punom fasadnom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Debljine 12 cm. Obziđivanje dimnjačkih kanala u tavanu i iznad krova šupljom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 € 17. m2 m2 13. Obračun po komadu kape. U cenu ulaze i izrada. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 110. Kapu izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 21.

sa preklopom od 5 cm.5 cm. 80x80 cm. Dimnjak Ø 13.00 60. minimalno 30 mm. 95x95 cm.22. Prekid prekriti bakarnim ili olovnim limom debljine 1. preko suve i obrisane cevi. Dimnjak završiti elementom "Venturius" za pojačanje protoka i zaštitu dimnjaka. k.00 € € € € € € € € € € € € 35. e. Cevi dimnjaka spajati sa produžnim malterom razmere 1:2:6. 66x66 cm. Dimnjak Ø 30 cm.00 200. Izraditi oplatu i betonirati sitnozrnim betonom. Dimnjak Ø 45 cm. Između betonske ploče i dimnjačke cevi ostaviti prekid za svakih m1 visine dimnjaka po 2 mm visine. c. podbetoniranjem prve cevi. Između betonske ploče i dimnjačke cevi ostaviti prekid za svakih m1 visine dimnjaka po 2 mm visine. Dimnjak Ø 30 cm. da je dimnjak elastično pričvršćen za konstrukciju. U cenu ulaze i izrada. minimalno 30 mm. e. Izrada dimnjačke kape od armiranog betona. b. Uže od mineralne vune omotati oko priključka za dimnjačka vratanca i svakog priključka da se omogući dilatacija. Obračun po m1 komplet izvedenog dimnjaka.5 cm. Preko obloge od opeke postaviti betonsku ploču. Na sastavima blokova omotača oko cevi omotati dilataciono uže od mineralne vune. Debljina spoja cevi je 7 mm.00 525. spoljnih dimenzija 29x29 cm.00 50. a. Ako se za gorivo upotrebljava plin ili slično upotrebiti specijalan kit otporan na kiseline.5 cm u odnosu na blok omotača. preko suve i obrisane cevi. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 35.00 125. Stiropor) i zaliti betonom. U otvor za prolaz dimnjaka kroz međuspratne konstrukcije između blokova omotača i konstrukcije postaviti tvrdu izolaciju (pluta.5 cm. Neposredno ispod krova postaviti konzolnu ploču koja nosi oblogu dimnjaka. Dimnjak Ø 50 cm. odnosno da dimnjačka cev radi nezavisno od omotača. Preko obloge od opeke postaviti betonsku ploču. g. 36x48 cm. 36x36 cm. preko ovlažene cevi.00 150. 90x90 cm. Debljina spoja cevi je 7 mm.00 € € € € € 139 . d. sa preklopom od 5 cm. 50x50 cm. b. 29x29 cm. Obračun po m1 komplet izvedenog dimnjaka. Dimnjak Ø 60 cm. 29x41 cm.00 130. Cevi dimnjaka spajati sa produžnim malterom razmere 1:2:6.5 cm. 108x108 cm. Dimnjak Ø 20 cm. Obračun po komadu kape. Šamotnu dimnjačku cev smaknuti za 16. Dimnjak Ø 16 cm. Šamotnu dimnjačku cev smaknuti za 16. Uže od mineralne vune omotati oko priključka za dimnjačka vratanca i svakog priključka da se omogući dilatacija. Prekid prekriti bakarnim ili olovnim limom debljine 1. Ako se za gorivo upotrebljava plin ili slično upotrebiti specijalan kit otporan na kiseline. Kom. Dimnjak Ø 25 cm. Neposredno ispod krova postaviti konzolnu ploču koja nosi oblogu dimnjaka.00 190. j. Dimnjak Ø 70 cm. Oblogu zidati fasadnom opekom i fugovati je. po detaljima i uputstvu projektanta. 75x75 cm.00 € 23. Zidanje YU troslojnog montažnog jednostrukog dimnjaka sa ventilacijom prečnika dimnjačkog kanala 13. f. Stiropor) i zaliti betonom. U otvor za prolaz dimnjaka kroz međuspratne konstrukcije između blokova omotača i konstrukcije postaviti tvrdu izolaciju (pluta. obrada kape i pomoćna skela. Dimnjak završiti elementom "Venturius" za pojačanje protoka i zaštitu dimnjaka. i.00 100. Unutrašnju stranu dimnjačke kape obraditi. 40x40 cm. Zidanje YU troslojnog montažnog jednostrukog dimnjaka prečnika kanala 13. c.00 475.00 70. da je dimnjak elastično pričvršćen za konstrukciju. Dimnjak Ø 13. podbetoniranjem prve cevi. Debljina spoja blokova omotača je 10 mm.00 375.00 600. Dimnjak Ø 16 cm. Preko temelja montirati dimnjak. 60x60 cm. Oblogu zidati fasadnom opekom i fugovati je. h. m1 m1 m1 m1 m1 50. spoljnih dimenzija 29x41 cm. a. 70. Spoljne strane malterisati i obraditi produžnim malterom. Dimnjak Ø 20 cm. Na sastavima blokova omotača oko cevi omotati dilataciono uže od mineralne vune.00 40.00 700. Preko temelja montirati dimnjak.5 mm. mineralna vuna.5 mm. l. Dimnjak Ø 25 cm.5 cm u odnosu na blok omotača. "Građevinar" Bačka Palanka. Dimnjak Ø 55 cm. 50x64 cm. Dimnjak Ø 40 cm. 55x70 cm. odnosno da dimnjačka cev radi nezavisno od omotača. d. 55x55 cm. Debljina spoja blokova omotača je 10 mm. "Građevinar" Bačka Palanka. mineralna vuna. preko ovlažene cevi. Dimnjak Ø 35 cm. 40x54 cm.

spoljnih dimenzija 36x64 cm. Oblogu zidati fasadnom opekom i fugovati je. Pre početka zidanja spojnice dobro pokvasiti i paziti da malter ne iscuri. U otvor za prolaz dimnjaka kroz međuspratne konstrukcije između blokova omotača i konstrukcije postaviti tvrdu izolaciju (pluta. preko suve i obrisane cevi. U toku zidanja sa unutrašnje strane malterisati kanal. spoljnih dimenzija 29x29 cm. Plašt od lakog betona spaja se u spratu samo sa jednom sastavnom fugom i ona se prekriva etažnom pločom. podbetoniranjem prve cevi. Šamotnu dimnjačku cev smaknuti za 16. Dimnjak Ø 45 cm. Dimnjak sa priključcima izvesti po detaljima. k. da je dimnjak elastično pričvršćen za konstrukciju. Dimnjak završiti elementom "Venturius" za pojačanje protoka i zaštitu dimnjaka. Cev etažnog YU dimnjaka izrađena je od plemenitog čelika. preko ovlažene cevi. Obračun po m1 komplet izvedenog dimnjaka.00 € € € € € € Zidanje YU troslojnog montažnog dvostrukog dimnjaka prečnika kanala 2x16 cm. preseka 25x45 cm produžnim malterom.5 mm. da unutrašnjost kanala ostane glatka. U otvor za prolaz dimnjaka kroz međuspratne konstrukcije između blokova omotača i konstrukcije postaviti tvrdu izolaciju (pluta.f. po projektu i detaljima.00 € 110. Dimnjak Ø 50 cm. 33x33 cm. Debljina spoja cevi je 7 mm. šupljine se ne odbijaju. Zidanje samostalnih dimnjaka punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. usled zagrevanja. Preko obloge od opeke postaviti betonsku ploču.00 € 51. minimalno 30 mm. 60x77 cm. 80x99 cm. odnosno da dimnjačka cev radi nezavisno od omotača. Kanal izolovati ter papirom na mestu prolaska kroz međuspratnu konstrukciju da se obezbedi rad dimnjaka. Nabavka i izrada troslojnog etažnog montažnog YU dimnjaka prečnika kanala 16 cm. sa preklopom od 5 cm. Dimnjak Ø 2x20 cm. a.5 cm u odnosu na blok omotača.00 € 140 . mineralna vuna. Preko temelja montirati dimnjak. Dimnjak Ø 55 cm. m1 m1 m1 m1 m1 m1 225. Cevi dimnjaka spajati sa produžnim malterom razmere 1:2:6. Stiropor) i zaliti betonom. a.00 475. Oblogu zidati fasadnom opekom i fugovati je. 40x73 cm.50 € 80. m3 225. j. U cenu ulaze i pomoćna skela. Neposredno ispod krova postaviti konzolnu ploču koja nosi oblogu dimnjaka. Po završetku zidanja dimnjaka kroz svaku etažu izvršiti ispitivanje zaptivenosti spojnica.00 € 48. Između betonske ploče i dimnjačke cevi ostaviti prekid za svakih m1 visine dimnjaka po 2 mm visine. b. Zidanje sabirnih dimnjaka. 66x84 cm. 90x115 cm. g. Dimnjak Ø 2x16 cm. Dimnjak Ø 60 cm. Stiropor) i zaliti betonom. Dimnjak Ø 35 cm. 46. b. Ako se za gorivo upotrebljava plin ili slično upotrebiti specijalan kit otporan na kiseline. "Građevinar" Bačka Palanka. 29x29 cm. Na sastavima blokova omotača oko cevi omotati dilataciono uže od mineralne vune. da je dimnjak elastično pričvršćen za konstrukciju. "Građevinar" Bačka Palanka. i.00 325. propuštanjem dima kroz otvor priključka ili vratanca. tipa "Šund".00 750. Dimnjak Ø 40 cm. otpornog prema koroziji. Dimnjak Ø 16 cm.00 600. Uže od mineralne vune omotati oko priključka za dimnjačka vratanca i svakog priključka da se omogući dilatacija. Obračun po m1 komplet izvedenog dimnjaka. isisivač. Dimnjak Ø 20 cm. Sa spoljne strane očisti spojnice i fugovati ih. Na vrhu dimnjaka izvesti dimnjačku kapu. 36x64 cm. mineralna vuna. m1 m1 62. Preko obloge od opeke postaviti betonsku ploču. sa niskom specifičnom gustinom. Obračun po m3 dimnjaka. Debljina spoja blokova omotača je 10 mm. projektu i uputstvu proizvođača.00 675. Prekid prekriti bakarnim ili olovnim limom debljine 1. Dimnjak završiti elementom "Venturius" za pojačanje protoka i zaštitu dimnjaka. m1 22. 95x120 cm. termo izolacije i plašta od lakog betona. 75x93 cm. U cenu ulaze i svi fasonski elementi za priključak i pomoćna skela. m1 m1 75.00 € 50. h. Neposredno ispod krova postaviti konzolnu ploču koja nosi oblogu dimnjaka. Obračun po m1 komplet izvedenog dimnjaka.

m2 6.00 € 141 . naneti prvi sloj maltera i narezati ga. malter ne sme da bude redak da ne curi i da opeka ne povuče mleko.00 787.D. c. Pre početka dersovanja površine zidova očistiti i otprašiti.00 € € € € € € € € 60.00 925. Fugovanje dimnjaka od opeke cementnim malterom. Obračun po m1 komplet izvedenog dimnjaka. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Spojnice dobro ispuniti malterom i obraditi na način po izboru projektanta. a ivice oštre i prave. Površine za fugovanje očistiti. f. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom i perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. d. U cenu ulazi i pomoćna skela. Dersovanje dimnjaka od opeke produžnim malterom. u tavanskom prostoru.52. Obračun po m2 malterisane površine. Dimnjak Ø 45 cm. Dimnjak Ø 55 cm. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 675. raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka.IMS 35 dimenzija 100x100 cm.00 862. Omalterisane površine moraju biti ravne.50 € 61. Prvi sloj.50 825. Malterisanje dimnjaka od opeke produžnim malterom u jednom sloju. "Građevinar" Bačka Palanka. m2 5. Malter ne sme da bude redak da ne dođe do curenja materijala. Dimnjak Ø 40 cm. Dimnjak Ø 80 cm.50 € 62. Dimnjak Ø 50 cm. u toku montaže. Dimnjak Ø 35 cm. Po završenom fugovanju spojnice i opeku očistiti. Preko temelja montirati dimnjak. Spojnice dobro ispuniti malterom. raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka. h. Dimnjak Ø 60 cm. m2 3. bez preloma i talasa. e. Omalterisane površine moraju biti ravne. a ivice prave. Po završenom dersovanju lice očistiti. Sa spoljne strane montirati metalne lestve sa ogradom i gromobranskom instalacijom. Zidanje YU slobodno stojećeg dimnjaka YU. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj. b. Radove izvesti po tehničkim podacima i uputstvu proizvođača.50 900. koji čine plašt. Obračun po m2 dersovane površine. Dimnjak Ø 70 cm. Dimnjak izvesti od šamotnih cevi debljine 35 mm termoizolacije od mineralne vune debljine 80 mm i prefabrikovano armirano betonskih elemenata.00 712. g. Podlogu pokvasiti i naneti sloj. bez preloma i talasa. Malterisanje dimnjaka od opeke produžnim malterom u dva sloja.00 € 63. Elemente prednapregnuti na licu mesta. "jedinice". Na vrhu postaviti dimnjačku kapu i zaštitnik. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. Obračun po m2 fugovane površine. otprašiti i oprati vodom. "jedinice".50 750. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 8. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". a prečnika dimnjačkog kanala 35 cm. Obračun po m2 malterisane površine. grunt. a. grunt. Podlogu pokvasiti.

00 € 6. Obziđivanje ventilacionih kanala u tavanu i iznad krova punom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Obračun po m1 komplet izvedenog kanala. Radove izvesti po uputstvu proizvođača. Kanal izolovati ter papirom na mestu prolaska kroz međuspratnu konstrukciju. isisivač. Prilikom zidanja paziti da malter ne iscuri. Zida u produžnom malteru. da unutrašnjost kanala ostane glatka. preseka 25x45 cm produžnim malterom. Debljine 12 cm. m2 m2 12. b. a. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. da unutrašnjost kanala ostane glatka. b. "Građevinar" Bačka Palanka. da unutrašnjost kanala ostane glatka. Kanal izolovati ter papirom na mestu prolaska kroz međuspratnu konstrukciju.00 € 3. Debljine 12 cm. Obziđivanje ventilacionih kanala u tavanu i iznad krova šupljom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Opeka ne sme da bude isprljana malterom. vratanca i pomoćna skela. U cenu ulazi fugovanje i pomoćna skela. Obračun po m1 ventilacionog kanala. m2 m2 13. isisivač. Obračun po m2 zida. Debljine 7 cm. Zidanje YU ventilacionog kanala spoljnih dimenzije 410x250 cm.00 € 142 . Na vrhu kanala izvesti dimnjačku kapu. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Debljine 12 cm. Obračun po m2 zida. Kanal postaviti od industrijski izrađenih elemenata od lakog betona.00 € 14.00 € 17.5 cm. Debljine 7 cm. a. m1 20. da se obezbedi rad kanala usled zagrevanja. Na vrhu kanala izvesti dimnjačku kapu.50 € Zidanje sabirne ventilacije. m1 25. b. isisivač. U cenu ulaze i svi fasonski elementi za priključak i pomoćna skela. Presek matičnog kanala je 30x30 cm i sekundarnog 20x20 cm sa zidovima debljine 2. m2 m2 21. Zidanje sabirnih kanala za izbacivanja smeća od elemenata betonskih blokova.00 € 8. U cenu ulazi i pomoćna skela. Pre početka zidanja spojnice dobro pokvasiti i paziti da malter ne iscuri. da se obezbedi rad kanala usled zagrevanja. a. Kanal izolovati ter papirom na mestu prolaska kroz međuspratnu konstrukciju. Pre početka zidanja spojnice dobro pokvasiti i paziti da malter ne iscuri. Na vrhu kanala izvesti dimnjačku kapu. U cenu ulaze i svi fasonski elementi za priključak. m1 2. Debljine 7 cm.00 € 28.00 € 4. Obziđivanje ventilacionih kanala u tavanu i iznad krova punom fasadnom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Kanali 1. Obračun po m1 komplet izvedenog kanala. 17. U cenu ulaze i svi fasonski elementi za priključak i pomoćna skela. U cenu ulazi i pomoćna skela. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. pripremiti za malterisanje ili dersovati. pripremiti za malterisanje ili dersovati. da se obezbedi rad kanala usled zagrevanja. Obračun po m2 zida.16. tipa "Šund".

Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Debljine 12 cm. Debljine 12 cm. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". ispuštanjem opeke ili armaturom. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 m2 14. Obziđivanje vertikala instalacija šupljom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. perdašena. Obračun po m2 zida. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. Obračun po m2 poda. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm.00 € 16. m2 8. Debljine 7 cm. m2 6. Po završenom zidanju spojnice očistiti. a. Obziđivanje vertikala instalacija punom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. gletovana. Svaki peti red povezati sa konstruktivnim zidom.00 € 12. U cenu ulaze i oplata.50 € 17. razmere 1:3. b. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati.10. Obračun po m2 košuljice. U cenu ulaze i oplata. Izrada armirano betonskih temelja šahtova marke MB 25. Gornju površinu poda gletovati do crnog sjaja i beton negovati. Obračun po m2 zida. Izrada perdašenog poda šahta od betona debljine 6 cm marke MB 15. m3 2. m2 m2 14. Obračun po m3 temelja. Obračun po m2 košuljice. a.00 € 3. armatura i tampon šljunka. razmere 1:3. U cenu ulazi i pomoćna skela. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. pripremiti za malterisanje ili dersovati.50 € 6. Debljine 7 cm. Izrada cementne košuljice šahta debljine 3 cm.00 € 17. m2 7.00 € Izrada armirano betonske temeljne ploče šahta marke MB 25. Obračun po m2 poda. 100. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. ispuštanjem opeke ili armaturom. Izrada cementne košuljice šahta debljine 3 cm.00 € 143 . Svaki peti red povezati sa konstruktivnim zidom. m2 10. pripremiti za malterisanje ili dersovati. b. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Izrada gletovanog poda šahta od betona debljine 6 cm marke MB 15. Gornju površinu poda perdašiti i beton negovati. Šahtovi 1. Obračun po m3 temelja. armatura i tampon šljunka. Gornju površinu košuljice gletovati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne.00 € 5. m3 120.50 € 4.

Obračun po m3 šahta. a. Na vrhu postaviti suženi deo visine 60 cm a iznad armirani prsten. Pri vrhu šaht stepenasto završiti. m2 m2 19.00 € 15. Pri vrhu šaht stepenasto završiti. za prihvatanje poklopca preko betonskog serklaža. m3 110. Obračun po m2 dersovane površine. m3 m3 110. Izrada kanalizacionog šahta prečnika 100 cm. za prihvatanje poklopca preko betonskog serklaža. za prihvatanje poklopca preko betonskog serklaža. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. Izrada armirano betonske ploče šahta. U cenu ulaze i oplata i armatura. malter ne sme da bude redak da ne curi i da opeka ne povuče mleko. penjalice i pomoćna skela. Pri vrhu šaht stepenasto završiti. Gornju površinu izravnati i beton negovati. koji se posebno plaća. Obračun po m2 ploče. Zidanje PTT šahta punom opekom u produžnom malteru. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom.00 € 8. Obračun po m1 šahta. U ploči ostaviti otvor i postaviti nosač poklopca šahta.00 € 9. penjalice i pomoćna skela. a. U cenu ulaze i serklaž. Zidanje šahta za vodomer punom opekom u produžnom malteru. m1 90. od prefabrikovanih elemenata. Zidanje šahta punom opekom debljine 12 cm u produžnom malteru. U cenu ulaze i serklaž. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm i dersovati. penjalice i pomoćna skela. m3 95. Prilikom zidanja na svakih 30 cm ugraditi penjalice. Ploču armirati mrežastom armaturom. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Obračun po m2 šahta. b. U cenu ulaze i serklaž.00 € 16.50 € 144 . Po završenom dersovanju lice očistiti. U cenu ulazi i pomoćna skela. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm i dersovati.00 € 14. Pri vrhu šaht stepenasto završiti. po statičkom proračunu i betonirati betonom MB 30. U prsten ugraditi poklopac. penjalice i pomoćna skela. Obračun po m3 šahta. Prilikom zidanja na svakih 30 cm ugraditi penjalice. u cementnom malteru. Obračun po m3 septičke jame. m2 15. Izbetonirati armirano betonsku podlogu od betona MB 20 i preko nje postaviti prefabrikovane armirano betonske prstenove. Zidanje septičke jame punom opekom debljine 25 cm.00 € 110.00 € 13. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm i dersovati. Prilikom zidanja na svakih 30 cm ugraditi penjalice. penjalice i pomoćna skela. b. U cenu ulaze i serklaž. Debljine 25 cm. za prihvatanje poklopca preko betonskog serklaža. koji se posebno plaća.00 € 35. m2 2. U cenu ulaze i serklaž. sa dersovanjem zidova. Šaht za hidrofor. Debljine 12 cm. Dersovanje zidova šahta produžnim malterom. Spojnice dobro ispuniti malterom. Površine zidova dobro očistiti i otprašiti. Prilikom zidanja na svakih 30 cm ugraditi penjalice.7. Obračun po m2 šahta. m2 60.00 € 11. Šaht za vodomer. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Zidanje šahta punom opekom debljine 12 cm u produžnom malteru. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm.

Kom. 157 kg. Kom.5x80 cm. sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost.5x39 cm. Kom. Kom.50 € 18. d. slab prometni put. Prečnika 62.5 cm. 35 kg. Kom.00 47. Kom. Kom. Rešetku postaviti po detalju. Prečnika 70 cm. Prečnika 62. Površine zidova dobro očistiti i otprašiti. 154 kg. Omalterisane površine gletovati do crnog sjaja.00 155. Prečnika 62. e. 82. Obračun po komadu poklopca. tranzitni promet. Kom.00 175. Dimenzija 60x50 cm. m2 11. 30. Kom. pešački i zatvoreni put. Kom. c. Kom. d. 10. Nabavka i postavljanje gvozdeno livenog poklopca sa ramom za šaht. Malterisati produžnim malterom u dva sloja.00 160. 104 kg.50 62. slabo prometan put. a po ugradnji bojiti bojom za metal. Kom. 176 kg. Površine zidova dobro očistiti i otprašiti. Kom. b. Kom. tranzitni promet.00 € 20. Penjalice pre ugradnje minizirati dva puta. 145 kg. Malterisanje zidova šahta produžnim malterom. Prvi sloj raditi sa prosejanim šljunkom "jedinicom" a drugi.00 € € € € € 145 . i. 25 kg. k. o.00 100.17.5 cm. tranzitni promet. Livena rešetka je za slab prometni put. Prvu penjalicu postaviti na 80 cm od poda. dimenzija 40/25 cm. 50 kg. širine 40 cm i dubine 20 cm. Prečnika 60 cm. 54 kg. 165 kg. pešački. Prečnika 80 cm.00 145.50 150. Prečnika 62. za vodomer. pešački. Obračun po m2 malterisane površine. Prečnika 60 cm. Kom. c. Malterisati u dva sloja. 28 kg. prečnika 50 cm i težine 25 kg. Kom.00 € 19. pešački. 36 kg.50 60. Prečnika 62.5 cm. a po ugradnji bojiti bojom za metal. Nabavka i ugradnja penjalica od FZC profila Ø 20 mm. tranzitni promet. tranzitni promet. Dimenzija 70x70 cm. Dimenzija 60x60 cm. Malterisanje zidova šahta cementnim malterom. Prečnika 60 cm. Obračun po komadu penjalice.5 cm.00 45. Kom. Obračun po komadu poklopca. 40 kg.00 35.50 85. 163 kg.5 cm.00 105. Prečnika 62. 95 kg. Dimenzija 61x46 cm. Obračun po m2 malterisane površine.00 € € € € € € € € € € € € € € € 36. a ostale na međusobnom odstojanju od 35 cm. tranzitni promet. Kom.00 165. 3. Prečnika 62. n. Nabavka i postavljanje gvozdeno livene kišne rešetke sa ramom. pešački. Kom. Poklopac je za pešački saobraćaj. Prečnika 50 cm. Kom. lakši promet.5 cm. tranzitni promet.00 97. Kom. tranzitni promet. 81 kg. l. tranzitni promet. f. Prečnika 70 cm. 62 kg. h.00 120. Dimenzija 44.00 € 21. m2 7. pešački i zatvoreni put. j. Prvu penjalicu postaviti na 80 cm od poda. Penjalice pre ugradnje minizirati dva puta. Dimenzija 29.5 cm. Obračun po komadu penjalice. a ostale na međusobnom odstojanju od 35 cm.00 42. sa sitnim peskom.50 65. prvi sloj raditi sa prosejanim šljunkom "jedinicom" a drugi sa sitnim peskom. pešački i zatvoreni put. 107 kg. m. Poklopac postaviti u nivou terena. a. g. Nabavka i ugradnja penjalica od kutija 20x30 mm. Pre malterisanja zidove isprskati cementnim mlekom. perdaš. b. Kom. prečnika 60 cm i težine 96 kg. e. 96 kg. 135 kg. a. Pre malterisanja zidove isprskati cementnim mlekom.

Zidanje santrač zidova bunara debljine 12 cm punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. m2 m2 m2 40. Zida se opekom usuvo. Pre zaziđivanja u postojećem zidu oštemovati šmorceve za prevez. Portala. Obračun po m3 otvora.00 € 146 . Pre zidanja u postojećem zidu oštemovati šmorceve za prevez. d. Obziđivanje kade punom opekom na kant u produžnom malteru razmere 1:2:6. Raznih otvora. Zidanje izvesti u pravilnom slogu.00 € 65. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. m3 m3 m3 m3 m3 130. Prilikom zidanja raditi prevez na pola opeke. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Otvora vrata. Otvora prozora. Obračun po m2 zida.18. Opeka ne sme da bude isprljana malterom. Zaziđivanje otvora prozora opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Obračun po m2 zida. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica.00 115. Obračun po m2 zida. U cenu ulazi i pomoćna skela. Debljine 12 cm.00 € 12. Zidanje santrač zidova bunara debljine 15 cm opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. Pre zidanja u postojećem zidu oštemovati šmorceve za prevez.00 125. m3 180. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Zidanje bunara kamenom debljine zida 30 cm.50 € 7.00 € 50. a. e. Obračun po m1 šlica. Zidanje bunara punom opekom debljine 7 cm. m2 20. 6.00 € 13. m2 22. c. Zidanje santrač zidova bunara debljine 12 cm punom fasadnom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. a spojnice po završenom zidanju očistiti do dubine 2 cm. b.00 € € € € € Zaziđivanje šliceva opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Niša i slično. Debljine 7 cm. b. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Kamenom. a. m1 7.00 € 14.00 140. debljine 30 cm. Obračun po m2 zida. m2 28. c. U cenu ulazi i fugovanje. Zida se pritesanim kamenom u cementnom malteru spravljenim sa "jedinicom". U cenu ulazi i pomoćna skela.00 110. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Obračun po m3 zida bunara. Ostala zidanja 1. Prilikom zidanja raditi prevez na pola opeke.00 € 11.50 € 8. m2 18. Obračun po m2 bunara. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Prilikom zidanja raditi prevez na pola opeke.

Postaviti je kao podlogu za rabic pletivo. Ø 5 mm sa okcima 15/15 cm. sa okcima 15/15 cm. Po m2. Rabic pletivo postaviti preko armaturne mreže i vezati je za nju. ankerima ili slično i preko nje vezati pocinkovano rabic pletivo.00 € 8. m2 5. Rabic pletivo postaviti i pričvrstiti za podlogu. Po m1.15. U cenu ulazi i pomoćna skela. fiksirati za plafon pijavicama. Ø 5 mm. U cenu ulazi i pomoćna skela. sa okcima 15/15 cm. Zidanje ispune oko bondručne konstrukcije opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. Konstrukciju izraditi od armaturne mreže ankerovane za pod i plafon. Ø 6 mm. a. a.00 € 5. brkovima i slično.00 € Nabavka i postavljanje pocinkovanog rabic pletiva. Preko mrežaste armature postaviti i vezati pocinkovano rabic pletivo. m1 m2 5. b. Rabiciranje plafona rabic pletivom i armaturnom mrežom. Obračun po m2 plafona. Rabiciranje plafona rabic pletivom. Obračun po m2 plafona. Konstrukciju plafona izraditi od mrežaste armature Ø 6 mm.00 € 9. Obračun po m2 plafona. sa okcima 20/20 cm. Preko armaturne mreže pričvrstiti pocinkovanom žicom pocinkovano rabic pletivo. m2 m2 3.00 € 19. Obračun po m2 obložene površine mrežom. Izrada plafonske konstrukcije ispod drvenih tavanjača od armaturne mreže i rabic pletiva. Obračun po m2 rabicirane površine. sa okcima 15/15 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 8. U bondručnu konstrukciju ukucati ankere ili veće eksere za vezu sa opekom.50 € 5. m2 8. Po završenom zidanju spojnice očistiti.00 € 2. m2 8. U cenu ulazi i pomoćna skela. Preko mrežaste armature postaviti i vezati pocinkovano rabic pletivo. Mrežastu armaturu pričvrstiti ankerima. 3. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 16.00 € 147 . U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 konstrukcije. Izrada spuštenog plafona od rabic pletiva i konstrukcije od armature. Nabavka i postavljanje mrežaste armature Ø 5 mm. sa okcima 15/15 cm. b. koje se posebno plaća. Izrada rabic konstrukcije za pregradne zidove. Obračun po m2 plafona. Konstrukciju spuštenog plafona izraditi od armature Ø 6 i 10 mm i mrežaste armature Ø 6 mm. m2 11.00 € 7. Obračun po m2 zida.00 € 6. U cenu ulazi i pomoćna skela. Rabiciranja 1. Mrežastu armaturu.

U cenu ulazi i pomoćna skela. U cenu ulazi i pomoćna skela. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 5.00 € 18. Preko bondručne konstrukcije postaviti mrežastu armaturu ili ukucati eksere i postaviti brkove. ankerima ili slično i za nju vezati pocinkovano rabic pletivo. a ekserima za drveni bondruk. Obračun po m2 rabicirane površine. Obračun po m2 rabicirane površine. Obračun po m2 rabicirane površine. Preko fasade postaviti mrežastu armaturu Ø 6 mm sa okcima 15/15 cm i ankerovati je za fasadu. Preko kanala postaviti mrežastu armaturu.00 € 148 . Rabiciranje šliceva rabic pletivom i armaturnom mrežom. Rabiciranje površina fasade. Rabiciranje kanala rabic pletivom. Pocinkovano rabic pletivo vezati za postavljenu mrežastu armaturu. Pocinkovano rabic pletivo postaviti i vezati za postavljenu mrežu ili brkove. Rabiciranja zidnih površina bondručne konstrukcije. m2 4. m2 7. m2 6. Pocinkovano rabic pletivo postaviti i vezati za postavljenu mrežu ili brkove. U cenu ulazi i pomoćna skela. Rabiciranje drvenih greda rabic pletivom.00 € 16. Rabiciranje kostura mrežastom armaturom i rabic pletivom. Rabiciranje površina fasade. fiksirati za zidove pijavicama.00 € 15. Rabiciranje bondručne konstrukcije rabic pletivom. Preko kostura postaviti mrežastu armaturu i preko nje vezati pocinkovano rabic pletivo. Preko drvenih greda postaviti mrežastu armaturu ili ukucati eksere i postaviti brkove. m2 5. Obračun po m2 rabicirane površine. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 11. m2 5. U cenu ulazi i pomoćna skela. Preko fasade postaviti pocinkovano rabic pletivo i ankerovati ga za fasadu.00 € 14. Obračun po m2 rabicirane površine. Pocinkovano rabic pletivo vezati za mrežastu armaturu. Obračun po m2 rabicirane površine. Ø 5 mm sa okcima 15/15 cm. Obračun po m2 rabicirane površine. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 7. Pocinkovano rabic pletivo vezati preko postavljene armaturne mreže. m2 6.00 € 13. m2 4. preko armaturne mreže. Preko zidova postaviti pocinkovano rabic pletivo i ankerima učvrstiti za zidove.10.00 € 17. Obračun po m2 rabicirane površine.00 € 12. Mrežastu armaturu. Obračun po m2 rabicirane površine. Rabiciranje kostura rabic pletivom.

Izrada konstrukcije i rabiciranje lažnog plitkog svoda ispod plafonske konstrukcije. m2 m1 5. Rabic pletivo vezati za mrežastu armaturu.00 € 23. sa okcima 15/15 cm. Pocinkovano rabic pletivo vezati preko postavljene mreže ili brkova.00 € 3. Obračun po m2 rabicirane površine. a. a zatim povezati armaturom Ø 6 mm. Obračun po m1 luka.40 € 7. c. Obračun po m2 obložene površine. Konstrukciju izraditi od armature Ø 10 mm i ankerovati je za plafon i zidove. Po m1. c.50 € 25.00 € 9.00 € 22. Pocinkovano rabic pletivo vezati preko postavljene mreže ili brkova. m2 m1 5. Postaviti konstrukciju od armaturne mreže. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 poda. m2 7. Širine 50 cm. Obračun po m2 poda. a. Po m2. kao armature cementne košuljice. Konstrukciju izraditi od armature Ø 10 mm i ankerovati je za podlogu.00 € 29. m2 4. a. Rabiciranje košuljice poda. m2 m2 15. preko armaturne mreže. a zatim povezati armaturom Ø 6 mm. b. po detaljima i uputstvu projektanta. Širine 15 cm. kao armature cementne košuljice. Preko konstrukcije plitkog svoda postaviti mrežastu armaturu Ø 6 sa okcima 15/15 cm i vezati pocinkovano rabic pletivo. m2 6. Zatvaranje instalacija rabic pletivom. Polukružni svod. Rabiciranje čeličnog stuba rabic pletivom. Plitki svod. Širine 30 cm. Po m2. U cenu ulazi i pomoćna skela. m1 m1 m1 5. Preko konstrukcije luka postaviti mrežastu armaturu Ø 6 sa okcima 15/15 cm i vezati pocinkovano rabic pletivo. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 27. b. U cenu ulazi i pomoćna skela.19.00 € 149 .00 € 30. Obračun po m2 rabicirane površine. Rabiciranje čeličnog nosača rabic pletivom. U cenu ulazi i pomoćna skela. Postaviti mrežastu armaturu Ø 6 mm. Izrada konstrukcije i rabiciranje lažnog luka širine 15 cm. Po m1.00 € 3. a. Rabiciranje košuljice poda. Preko čeličnog nosača postaviti mrežastu armaturu ili privariti brkove. ankerovati je za zid i preko nje vezati pocinkovano rabic pletivo. po detaljima i uputstvu projektanta. i pocinkovano rabic pletivo preko podloge. Preko čeličnog nosača postaviti mrežastu armaturu ili privariti brkove. Obračun po m2 svoda. Postaviti pocinkovano rabic pletivo preko podloge. b.50 € 20.

m2 m2 7. Na razmaku od 30 cm. Preko mrežaste armature postaviti i vezati pocinkovano rabic pletivo. m2 m2 4. Plafoni 1. Jednoslojne trske. b. Rabic pletivo postaviti preko armaturne mreže i vezati je za nju. a.50 € 150 . Letvama 24/48 mm. Letvama 24/48 mm. m2 11. Obračun po m2 plafona. 3. U cenu ulazi i pomoćna skela. na razmaku od 15 cm. Obračun po m2 plafona. Nabavka i izrada plafonskog drvenog roštilja od jelovih letvi preseka 24/48 cm. Letvama 48/48 mm. Oko vretena naviti i uvaljati mešavinu blata sa slamom u sloju debljine 1-2 cm. Od cepanog drveta izraditi vretena dužine 80-90 cm. fiksirati za plafon pijavicama. m2 m2 3. da se ostavi dovoljno prostora za prodiranje maltera. Letvisanje izvesti suvim. Obračun po m2 letvisane površine.00 € 12. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 7. Obračun po m2 plafona. Dvoslojne trske. b. Plafon formirati postavljanjem blatnih vretena izmedju tavanjača. Mrežastu armaturu. Na razmaku od 15 cm. pravim i kvalitetnim letvama. Obračun po m2 plafona. kao nosača termoizolacije i gips kartonskih ploča. Letvisanje izvršiti suvim. optimalne dužine. U cenu ulazi i pomoćna skela. optimalne dužine. pravim i kvalitetnim letvama. sa okcima 15/15 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. pravim i kvalitetnim letvama. Postupak ponavljati dok vreteno sa blatom ne dostigne debljinu od 10 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. ankerima ili slično i preko nje vezati pocinkovano rabic pletivo. Konstrukciju spuštenog plafona izraditi od armature Ø 6 i 10 mm i mrežaste armature Ø 6 mm. Ø 5 mm sa okcima 15/15 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 10. Nabavka i postavljanje jednoslojne trske na plafonu.00 € 3. Izrada i postavljanje plafona od "kolenika". m2 17.50 € 5. a. Trsku postaviti razređeno.00 € 7. na razmaku od 30 cm. Nabavka i letvisanje plafona jelovim letvama preseka 24/48 mm. m2 m2 2. Izrada spuštenog plafona od rabic pletiva i konstrukcije od armature.00 € 11.00 € 8.00 € 9. na razmaku od 30 cm. Rabiciranje plafona rabic pletivom i armaturnom mrežom.50 € 2. Rabiciranje plafona rabic pletivom. Obračun po m2 plafona. b.20. b. Obračun po m2 plafona. m2 8. m2 5. optimalne dužine. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 plafona. Letvisanje izvršiti suvim. a.00 € Nabavka i postavljanje jelovih letvi preseka 24/48 cm sa donje strane rogova. Letvama 48/48 mm. a. U cenu ulazi i pomoćna skela. približnog preseka 3x5 cm.

Debljine 10 cm.50 € Izrada rabicirane cementne košuljice debljine 3 cm. m2 9.00 11. Obračun po m1 konstrukcije. Izrada cementne košuljice debljine 3 cm. Izrada konstrukcije holkela na sastavu plafona i zida. šablone. m2 2.00 € € € € 151 . po statičkom proračunu i betonirati. Izrada podloge od lako armiranog betona debljine 6 cm marke MB 20. m2 m2 m2 m2 7. Obračun po m2 košuljice. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Podlogu za košuljicu.00 € 14.00 € € € € 8. očistiti i oprati. Izrada armirane cementne košuljice debljine 3 cm. Konstrukciju izraditi od drvenih nosača ankerovanih za zid i plafon.00 16. Konstrukciju izraditi od nosača savijene armature Ø 10 ankerovane u zid i plafon.00 13. a beton negovati. kao podloge. m2 m2 m2 m2 12. d. Košuljicu negovati dok ne očvrsne. Podlogu armirati mrežastom armaturom. Debljine 12 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Debljine 6 cm. razmere 1:3 i negovati je dok ne očvrsne. Gornju površinu betonske podloge izravnati. Obračun po m2 podloge. m1 5. Debljine 8 cm. postavljenom u sredini sloja. razmere 1:3. Izrada konstrukcije holkela na sastavu plafona i zida. Podlogu za košuljicu. Izrada podloge od betona debljine 6 cm marke MB 15. b. U cenu ulazi i pomoćna skela. a beton negovati. m2 12. Debljine 8 cm.00 € 4. 7. od armature i rabica. očistiti i oprati. Obračun po m2 košuljice.00 14. Obračun po m2 košuljice. c. razmere 1:3. Obračun po m1 konstrukcije. sa okcima 15/15 cm. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". postavljenim u sredini sloja.00 € 3. pre nanošenja košuljice. Podloge 1. Obračun po m2 podloge. Debljine 12 cm. očistiti i oprati. kao podloge. c. U cenu ulazi i armatura. Podlogu za košuljicu. pre nanošenja košuljice. Preko konstrukcije postaviti pocinkovano rabic pletivo i vezati ga. Armirati je rabic pletivom. m1 6.00 18. d.13. Debljine 10 cm. postavljenih na rastojanju od 50 cm.00 € 21. Debljine 6 cm. skrojenih u vidu polukružnog šablona i postavljenih na rastojanju od 50 cm. Preko polukružnih šablona nakovati letve 24/48 mm i obložiti trskom. a. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Gornju površinu betonske podloge izravnati. pre nanošenja košuljice. kao podloge. b. Preko nosača na razmaku od 10 do 15 cm postaviti podužnu armatura Ø 6 koja povezuje nosače. a.00 9. Košuljicu negovati dok ne očvrsne. Armirati je mrežom Ø 6 mm.

00 € 14.00 € 16. m2 m2 m2 10.50 € 10. pre nanošenja perlitnog betona.00 € 14. otprašena i odmašćena. Debljine 6 cm. c. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. Preko podloge obavezno izvesti zaštitni sloj od sitnozrnog betona. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača. "Termika" Zrenjanin. otprašena i odmašćena. Debljine 5 cm. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja.5 MPa. estriha. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. b. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. Izrada podloge. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. c. m2 m2 m2 11. otprašena i odmašćena. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. otprašena i odmašćena. po podlozi razliti cementno mleko. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. Pošto je betonska masa penasta i meka. pre nanošenja perlitnog betona. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Debljine 5 cm. c. po podlozi razliti cementno mleko. po podlozi razliti cementno mleko. Podloga mora biti čista.00 € 13. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. a koji se posebno plaća. Obračun po m2 podloge. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Podloga mora biti čista. a zapreminska težina perlitnog betona 258 kg/m3. a.12.72 MPa. Pošto je betonska masa penasta i meka. Podloga mora biti čista. Obračun po m2 sloja za izravnanje.00 € 12. estriha. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona.00 € 15. Pošto je betonska masa penasta i meka. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. b. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. Izrada podloge. Debljine 5 cm. "Termika" Zrenjanin. Čvrstoća na pritisak je 0. od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Obračun po m2 sloja za izravnanje. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC.5 MPa. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. Debljine 6 cm. a. "Termika" Zrenjanin. od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 1 debljine 5 cm. a zapreminska težina perlitnog betona 258 kg/m3. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. a koji se posebno plaća. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. m2 m2 m2 8. Izrada sloja za izravnanje od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 5 cm. Pošto je betonska masa penasta i meka. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Debljine 6 cm. Pripremiti Superbet 1 po uputstvu proizvođača. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb.00 € 21. Podloga mora biti čista. Debljine 8 cm. a. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. U periodu 152 . Čvrstoća na pritisak je 2. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3. po podlozi razliti cementno mleko. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. pre nanošenja perlitnog betona. Izrada sloja za izravnanje od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 1 debljine 5 cm. Čvrstoća na pritisak je 0. Preko podloge obavezno izvesti zaštitni sloj od sitnozrnog betona. pre nanošenja perlitnog betona. "Termika" Zrenjanin.00 € 18. Debljine 8 cm. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. Pripremiti Superbet 1 po uputstvu proizvođača. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. b.

Gornju površinu izravnati i podlogu negovati. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0. debljine 3 cm. Gornju površinu košuljice uglačati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne. e.00 € € € € € 29.očvršćavanja beton orošavati vodom. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Košuljicu armirati rabic pletivom.00 € 12.5 MPa. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". razmere 1:3.00 € 4. 7. 24. Debljine 6 cm. Košuljicu armirati rabic pletivom. m2 9. Izrada perdašene cementne košuljice. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. m2 2.50 € 22. Obračun po m2 košuljice. po uputstvu proizvođača "Prvi maj" Čačak. c. Debljine 10 cm. a čvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3. Obračun po m2 košuljice. Obračun po m2 podloge. Debljine 10 cm. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. c. m2 m2 9. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne.00 € 3.50 € Izrada gletovane cementne košuljice. debljine 3 cm. Gornju površinu košuljice uglačati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne.5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem.00 36.00 45. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. Obračun po m2 košuljice. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora. d. Debljine 8 cm. Debljine 5 cm. m2 11. m2 13. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. razmere 1:3. Obračun po m2 podloge. Izrada rabicirane i gletovane cementne košuljice. debljine 3 cm. a.00 € 16. a.00 € Izrada podloge od lakog betona Stirocem debljine 2 cm. debljine 3 cm. a. Debljine 8 cm.00 27. postavljenim u sredini sloja. Preko podloge može se direktno postaviti pod od parketa ili keramičkih pločica. Debljine 4 cm. Čvrstoća na pritisak je 2. Izrada podloge od keramzita debljine 6 cm. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". postavljenim u sredini sloja. b. Debljine 6 cm. Izrada rabicirane i perdašene cementne košuljice.00 18. b. Zapreminska težina ugrađenog Stirocema je 500 kg/m3. razmere 1:3. Obračun po m2 podloge. Debljine 2 cm.72 MPa. m2 m2 m2 10. cementa sa odgovarajućim dodacima i vode. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Debljine 6 cm.50 € 12.00 € 153 . m2 m2 m2 m2 m2 9. Obračun po m2 košuljice. razmere 1:3. b. Podovi 1.

m2 m2 16. u sloju cementnog maltera. po uputstvu projektanta. Obračun po m2 košuljice. a. a spojnice ispuniti peskom.00 € 154 .00 € € € € 11. a. b. Betonske ploče postaviti u sloju peska debljine 10 cm. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. postavljenom u sredini sloja. U cenu ulazi i nabavka betonskih ploča. Od pune opeke. dimenzija 30x30x3 cm. m2 21. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati.5. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Od uspravno (25) postavljene opeke. Od nasatice postavljene opeke. b. a spojnice fugovati i ploče očistiti. m2 m2 m2 m2 18. Od opeke starog formata. d. Po završetku fugovanja i vezivanju maltera pod ručno brusiti i premazati zaštitnim sredstvom. Dimenzija 30x30x3 cm. po uputstvu projektanta. Obračun po m2 poda. Izrada poda od pune opeke. Od uspravno (25) postavljene opeke. Obračun po m2 poda. d. a. razmere 1:3. Od opeke starog formata. Izrada poda od pune opeke. razmere 1:3.00 € 18. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". U cenu ulazi i nabavka betonskih ploča. sa okcima 15/15 cm.00 € 15. Spojnice fugovati. Izrada i brušenje poda od opeke starog formata. Izrada poda od betonskih ploča. Obračun po m2 košuljice. c.00 23. a opeku očistiti. Spojnice ispuniti peskom. Armirati je mrežom Ø 6 mm. Pod zaliti cementnim mlekom. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm.00 13.00 17. a. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima.00 € € € € 15. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju peska debljine 10 cm. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. razmere 1:3. Dimenzija 40x40x3 cm. Izrada armirane i perdašene cementne košuljice. Izrada poda od betonskih ploča.00 26. Dimenzija 30x30x3 cm. u pesku. Izrada armirane i gletovane cementne košuljice. Gornju površinu košuljice uglačati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne. b. dimenzija 30x30x3 cm. postavljenom u sredini sloja. Armirati je mrežom Ø 6 mm. Obračun po m2 poda. a opeku očistiti. u cementnom malteru.00 € 19. m2 11. debljine 3 cm. u cementnom malteru. Obračun po m2 poda. m2 14. sa okcima 15/15 cm.00 17. b. u sloju peska.00 € 6. c. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Spojnice fugovati. Od nasatice postavljene opeke. razmere 1:3. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm.00 22. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Obračun po m2 poda. a opeku očistiti. Dimenzija 40x40x3 cm. m2 m2 m2 m2 11.00 € 7. m2 m2 20. Od pune opeke. debljine 3 cm. razmere 1:3.00 € 16.

Obračun po m2 poda.00 € 8. Izrada stepenika od horizontalno postavljene pune opeke.00 11. Postavljene stepenika fugovati cementnim malterom a kamen očistiti.00 € 23. Obračun po m1 stepenika. Dimenzija 30x30x3 cm. po uputstvu projektanta. m2 25. Obračun po m1 stepenika.00 € 155 . Od opeke starog formata.00 € € € € Izrada i brušenje stepenika od horizontalno postavljene pune opeke. po uputstvu projektanta. Obračun po m2 košuljice.00 € 110. u cementnom malteru.00 9. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. razmere 1:3. Nabavka. dimenzija 40x40x5 cm. Izrada poda od teraco ploča. Gornju površinu košuljice obraditi po izboru projektanta. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. m1 15. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. m2 m2 22. Stepenike izraditi od peščara i postaviti u sloju betona. Od pune opeke. m1 m1 m1 m1 8. a opeku očistiti. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Spojnice fugovati. u sloju cementnog maltera. m2 20. Pod zaliti cementnim mlekom. a spojnice fugovati i ploče očistiti. c. Izrada cementne košuljice preko stepenika. Dimenzija 25x25x3 cm. Od pritesanog kamena. razmere 1:3. U cenu ulazi i nabavka kulije ploča. u cementnom malteru. Obračun po m2 poda. Izrada poda od kulije ploča. po uputstvu projektanta. u sloju cementnog maltera. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Pod zaliti cementnim mlekom. 5. Od obrađenog kamena. b.00 12. razmere 1:3. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. a. U cenu ulazi i nabavka opeke. b. Po završetku fugovanja i vezivanju maltera stepenice ručno brusiti i premazati zaštitnim sredstvom. U cenu ulazi i nabavka teraco ploča. Stepenice 1. a spojnice fugovati i ploče očistiti. b. d. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. Spojnice fugovati. obrada i postavljanje stepenika od pritesanog kamena. a.00 € 6. Obračun po m1 stepenika. a.50 € 22. Od nasatice opeke starog formata. razmere 1:3. U cenu ulazi i nabavka opeke. Od nasatice opeke. razmere 1:3. dimenzija 25x25x3 cm.20. m1 m1 75.50 € 22. a opeku očistiti.

Dobro pečenu opeku postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm.00 13. Kamen oblutak postaviti u sloju peska. Spojnice fugovati cementnim malterom i kamen očistiti. m2 47. U cenu ulaze nabavka opeke. Izrada kaldrme. a. postaviti u slogu po projektu i detaljima. Spojnice ispuniti peskom. U cenu ulazi i nabavka kamena. Izrada poda od pune opeke.00 23. u cementnom malteru. podloga od peska i ispuna spojnica. a. U cenu ulaze nabavka ploča. u pesku. d. sa cepanom vidnom stranom.00 € 11. 5. Sa nabavkom kaldrme. a opeku očistiti. m2 m2 15.00 € 10. u sloju peska i sa zalivanjem spojnica cementnim malterom. Obračun po m2 staze. Od uspravno (25) postavljene opeke.00 € € € € Izrada staze od pune opeke. u cementnom malteru.00 € 14. b. d. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Od opeke starog formata. Staze 1. Spojnice ispuniti peskom. U cenu ulazi i nabavka kamena. u pesku. sa ručno dorađenom vidnom stranom. m2 m2 m2 m2 18. a ploče očistiti.00 17. razmere 1:3. Od nasatice postavljene opeke. po uputstvu projektanta. Zdrave i jedre kamene ploče postaviti u sloju peska debljine 10 cm.00 22. b. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Spojnice fugovati. vodeći računa o pravilnom padu postavljenih površina kaldrme.50 € 12. U cenu ulazi nabavka kamena. c.24. a opeku očistiti. po uputstvu projektanta. a. Od pune opeke. podloga od peska i ispuna spojnica. izrada podloge i fugovanje spojnica. U cenu ulaze i nabavka opeke i fugovanje. u cementnom malteru razmere 1:3. Spojnice fugovati cementnim malterom i kamen očistiti. u pesku. Obračun po m2 staze. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju peska debljine 10 cm. izrada podloge i fugovanje spojnica. Obračun po m2 staze. Izrada staze od cepanih i rezanih ploča kamena dimenzija 30x40 debljine 3-4 cm. m2 m2 m2 m2 11.00 26. Izrada staze od pločastog kamena debljine 5-6 cm. Obračun po m2 staze. u cementnom malteru. m2 62. Od postojeće kaldrme. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. U cenu ulazi nabavka kamena. b. Sa nabavkom kaldrme. Izrada kaldrme.50 € 11. m2 m2 18. Od pune opeke. u cementnom malteru razmere 1:3. Obračun po m2 staze. Obračun po m2 staze.00 17. Kamen oblutak postaviti u sloju peska. Od opeke starog formata. Izrada staze od rezanog i dorađenog pločastog kamena dimenzija 30x40 debljine 3-4 cm.00 € € € € 9. Od postojeće kaldrme. fuge obraditi i kamen očistiti. Od nasatice postavljene opeke. postaviti u slogu po projektu i detaljima. Spojnice popuniti peskom. vodeći računa o pravilnom padu postavljenih površina kaldrme. po uputstvu projektanta. Od uspravno (25) postavljene opeke. Zdrave i jedre kamene ploče. a. b.00 € 156 .00 € 9. Spojnice zaliti cementnim malterom. m2 35. c. Zdrave i jedre kamene ploče. Obračun po m2 staze.

a. Obračun po m2 staze. Spojnice fugovati. b. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. a ploče očistiti.00 € 157 . a ploče očistiti. sunđerom pokupiti i ukloniti vezivo.50 € 24. Obračun po m2 staze. U cenu ulazi i nabavka kamena. razmere 1:3 i zaliti cementnim mlekom. Obračun po m2 staze. u cementnom malteru. podloga od peska i ispuna spojnica. Obračun po m2 staze. m2 m2 22. m2 17. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Dimenzija 25x25x3 cm.00 € 22. Izrada staza od kulije ploča. Izrada staze od kulijea. a ploče očistiti. dimenzija 30x30x3 cm. U cenu ulaze nabavka ploča. Granitne kocke postaviti u sloju peska. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. Obračun po m2 staze.50 € 12. u pesku. u cementnom malteru. Od postojeće kaldrme. u pesku.00 € 23. razmere 1:3 i zaliti cementnim mlekom. a. Sa nabavkom kocki. b. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. U cenu ulaze nabavka ploča. razmere 1:3 i zaliti cementnim mlekom. Spojnice ispuniti peskom. Teraco ploče postaviti u sloju peska debljine 10 cm. dimenzija 25x25x3 cm. dimenzija 30x30x3 cm. a ploče očistiti. Izrada staze od teraco ploča. fuge obraditi i kamen očistiti. u cementnom malteru. dimenzija 10x10x10 cm. Prilikom postavljanja kaldrme voditi računa o pravilnom padu. Izrada staze od teraco ploča. vodeći računa o pravilnom padu postavljenih površina. a. m2 m2 20. Sa nabavkom kaldrme. Dimenzija 30x30x3 cm. dimenzija 40x40x5 cm. a. Od postojećih kocki. Spojnice ispuniti peskom. Kamen oblutak postaviti u sloju cementnog maltera spravljenog sa prosejanim peskom "jedinicom".00 € 18. Dimenzija 40x40x4 cm. m2 m2 16.00 € 18. Izrada staze od granitnih kocki. m2 28. Kada malter malo povuče. Izrada kaldrme. U cenu ulazi i nabavka kulije ploča. Spojnice zaliti cementnim malterom. U cenu ulazi i nabavka betonskih ploča. Obračun po m2 staze.00 € 25. a. Izrada staza od betonskih ploča. a ploče očistiti. Dimenzija 30x30x3 cm. Obračun po m2 staze.00 € 11. Spojnice popuniti peskom. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. m2 m2 22. Dimenzija 30x30x4 cm. m2 25.50 € 25. b. u cementnom malteru.00 € 21. Izrada staze od betonskih ploča.00 € 27. m2 m2 20. b. dimenzija 30x30x3 cm. Spojnice fugovati. b.16. Spojnice fugovati. Betonske ploče postaviti u sloju peska debljine 10 cm. Obračun po m2 staze. tako da ostane oblutak vidan. u pesku. Dimenzija 40x40x4 cm.00 € 20. U cenu ulazi i nabavka teraco ploča. podloga od peska i ispuna spojnica. U cenu ulazi i nabavka kocki. Prilikom izrade staze voditi računa o pravilnom odvodnjavanju. Sitniji kamen oblutak postaviti u sloju cementnog maltera spravljenog sa prosejanim peskom "jedinicom".

Lomljenim kamenom. Obračun po m3 stubova. Kamen za zidanje mora biti zdrav. m3 190. m3 m3 m3 180. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. a spojnice po završenom zidanju očistiti do dubine 2 cm. 6. Punom opekom. Giter opekom.00 140. d.00 € € € € € Zidanje ograde punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Slog mora biti pravilan.00 € 900. b. m3 m3 m3 110. po uputstvu projektanta. a. Obrađenim kamenom. Obračun po m3 stubova. b. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Zidanje ograde lomljenim kamenom u cementnom malteru. c. Pre ugradnje kvasiti ga vodom i redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. bez lasa. Punom opekom. Zidanje stubova ograde lomljenim kamenom u cementnom malteru.00 € 475. e. U cenu ulazi i pomoćna skela. Zidanje ograde punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. po uputstvu projektanta. b. m3 m3 m3 m3 m3 115. c. U cenu ulaze i nabavka kamena i pomoćna skela. Lomljenim kamenom. što pravilnijeg oblika i kvalitetan. Pre ugradnje kvasiti ga vodom i redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. Blokovima. Šupljom opekom.00 140.00 € € € € 11. Ograde 1. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. a.00 € 625. Obračun po m3 ograde. c. Šupljom opekom. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Opekom starog formata.00 € 7. Pritesanim kamenom. d. m3 210.00 € 750. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. U cenu ulazi i pomoćna skela. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Obrađenim kamenom. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. m3 m3 m3 m3 130. Obračun po m3 stubova. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera.25. a. a. Blokovima. Zidanje stubova ograde punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. Pritesanim kamenom.00 120.00 140. Slog mora biti pravilan. Na vrhu stubova izvesti kape. Obračun po m3 ograde. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. bez lasa.00 130. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Zidanje stubova ograde punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Zidanje izvesti u pravilnom slogu.00 € 15. Opekom starog formata.00 110. b.00 € 158 . Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Obračun po m3 ograde. što pravilnijeg oblika i kvalitetan. c. U cenu ulaze i nabavka kamena i pomoćna skela.00 130. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Kamen za zidanje mora biti zdrav.00 € 12.

m3 m3 m3 75.00 € 120. Obračun po m2 špricane površine. Nabacivanje cementnog šprica preko betonskih površina. Redove zidati po uzoru na prvobitne. Naneti sloj debljine 3-4 mm ne sme ispuniti spojnice.00 € 180.00 € 23. b.00 € 20. a. Obrađenim kamenom. Ogradu prezidati po uzoru na prvobitnu i sa pravilnim prevezima.18. Obračun po m3 ograde. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Pritesanim kamenom. a. m3 m3 m3 90. Lomljenim kamenom. b. Punom opekom.00 € 3. Pažljivo porušiti ogradu da se opeka ne ošteti.00 € 125. Obrađenim kamenom. Obračun po m3 ograde. Postojeće stubove vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti. Na uglovima ugraditi veće komade kamena.50 € 159 .00 € 140. c. cementnim mlekom sa dodatkom oštrog prosejanog rečnog peska u razmeri 1:1. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm.00 € 150. Malterisanja 1. Preziđivanje ograde punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. a. c. m2 3. Pritesanim kamenom. Pre špricanja betonsku površinu pokvasiti. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. b. cementnim mlekom sa dodatkom oštrog prosejanog rečnog peska u razmeri 1:1.00 € Nabacivanje cementnog šprica preko plafona. Preziđivanje stubova od lomljenog kamena u cementnom malteru. Nabacivanje cementnog šprica preko zidnih površina. U cenu ulazi i pomoćna skela. sa pravilnim spojnicama. Očistiti i oprati mlazom vode ležišta ograde i isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". 2. Pre špricanja zidne površine pokvasiti. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. Opeku očistiti i prezidati ogradu. cementnim mlekom sa dodatkom oštrog prosejanog rečnog peska u razmeri 1:1. Obračun po m3 stubova. m2 2. m2 2. m3 m3 90.00 € 26. Obračun po m2 plafona. U cenu ulazi i pomoćna skela. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 špricane površine. Preziđivanje ograde od lomljenog kamena u cementnom malteru. Opekom starog formata. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Lomljenim kamenom. Postojeću ogradu vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti.

odležalog najmanje 30 dana. Obračun po m2 malterisane površine. m2 m2 m2 m2 9. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. a ivice oštre i prave. da ne dođe do "kokičenja" i dodati usuvo pripremljenu mešavinu cementa i peska. Malter naneti preko pokvašene podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. raditi cementnim malterom razmere 1:4 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka. m2 9.4. bez preloma i talasa. spraviti sa sitnim i čistim peskom. Omalterisane površine moraju biti ravne. Prvi sloj. grunt. bez preloma i talasa. Obračun po m2 malterisane površine. "jedinice" i gašenog kreča. grunt. grunt. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja".50 € 6. Razmere 1:3. Obračun po m2 malterisane površine. raditi krečnim malterom razmere 1:3 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka. Omalterisane površine moraju biti ravne. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati razređenim malterom. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom. d. bez primesa mulja i organskih materija. Malterisanje produžnim malterom u dva sloja. Razmere 1:4. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja".50 € 8. b. Malterisanje produžnim malterom u dva sloja. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. grunt. bez primesa mulja i organskih materija. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati mlekom.00 € € € € 160 . da ne dođe do "kokičenja" i dodati pesak.00 15. Obračun po m2 malterisane površine. a ivice oštre i prave. Malterisanje krečnim malterom u dva sloja. Drugi sloj razmere 1:4 spraviti sa sitnim i čistim peskom. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Prvi sloj. bez primesa mulja i organskih materija. m2 8. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Pre malterisanja površine očistiti i isprskati mlekom. Malterisanje krečnim malterom u dva sloja. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. raditi krečnim malterom razmere 1:3 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka. "jedinice" i kreča. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Omalterisane površine moraju biti ravne. m2 6. Prvi sloj. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati razređenim malterom. Pre malterisanja površine očistiti i prskati retkim cementnim mlekom. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Malterisanje cementnim malterom razmere 1:4 u dva sloja. c. bez primesa mulja i organskih materija. spravljenim sa gašenim krečom. Kreč rastvoriti u vodi i procediti kroz gusto sito. a ivice oštre i prave.50 € 7. "jedinice" i kreča. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja".00 12. Prvi sloj. a ivice oštre i prave. spravljenim sa gašenim krečom. Razmere 1:2 Razmere 1:1. Obračun po m2 malterisane površine. grunt. Omalterisane površine moraju biti ravne. bez preloma i talasa. bez preloma i talasa. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. bez primesa mulja i organskih materija. Prvi sloj. raditi produžnim malterom debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka. Drugi sloj. Malter stalno mešati da se cementno mleko ne izdvoji. a. Omalterisane površine moraju biti ravne. odležalog najmanje 30 dana. "jedinice" i cementa. spraviti sa sitnim i čistim peskom.00 10. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Malter naneti preko pokvašene podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. razmere 1:3. "jedinice" i gašenog kreča. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji.50 € 5. bez preloma i talasa. m2 7. Kreč rastvoriti u vodi i procediti kroz gusto sito. Drugi sloj. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. raditi produžnim malterom debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka. razmere 1:3. a ivice oštre i prave.

Od opeke.50 12. Šliceva. Pre malterisanja zidne površine dobro očistiti i isprskati cementnim mlekom. bez preloma i talasa. Od opeke. sastavi sa postojećim površinama ne smeju biti vidljivi.00 € 25.00 € € € € € € € € € 24. c. m2 6. Malterisanje zidova. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 7. f. Od blokova. "jedinicom" i izravnati ga. bez preloma i talasa. naneti sloj maltera. b. Drugi sloj krečnog maltera razmere 1:3 debljine 1 cm naneti preko suvog i pokvašenog prvog sloja.50 8. raditi krečnim malterom razmere 1:3 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka. bez preloma i talasa.50 9. Na prosušeni prvi sloj naneti drugi. Od kamena. bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Pre malterisanja zidne površine nakvasiti vodom i isprskati cementnim mlekom.00 14. d.00 9. Obračun po m2 malterisane površine. Naneti sloj maltera spravljen sa prosejanim šljunkom. a. c.00 € 4. Od šljako betonskih blokova. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. razmere 1:3. Podlogu pokvasiti. e.00 10.00 € 2. U cenu ulazi i pomoćna skela. Zazidanih otvora.00 € 161 . Obračun po m2 malterisane površine. "jedinicom". Omalterisane površine moraju biti ravne. naneti prvi sloj maltera i narezati ga.50 € 9. da između stabljika prolazi malter i obuhvata trsku. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 7. a ivice oštre i prave. Preko heraklita. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. i. g. Prvi sloj. "jedinice" i kreča.00 € 26. Prvi sloj. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". b. U cenu ulazi i pomoćna skela. Drugi sloj. grunt.00 € 15. Krpljenje šliceve. h. spravljen sa prosejanim šljunkom. podloge za lepljenje pločica produžnim malterom. m2 8. Od blokova. Malterisanje zidova od opeke produžnim malterom u dva sloja. spraviti sa sitnim i čistim peskom. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati razređenim malterom. m2 m1 m1 11. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. b. Od durisol blokova. a. grunt. raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka. Malterisanje zazidanih otvora produžnim malterom u dva sloja. Prvi sloj debljine 1. Omalterisane površine moraju biti ravne i rapave.5-2 cm uraditi od čok maltera spravljenog od kreča i peska u razmeri 1:1 sa dodatkom seckane kudelje. a. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Obračun po m2 malterisane površine. Malterisanje zidova od opeke krečnim malterom u dva sloja. spravljen sa sitnim peskom i fino ga isperdašiti uz kvašenje. Preko rabica. m2 m2 m2 7. Od opeke starog formata. "jedinice". Voditi računa da trska bude dovoljno retka. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". c. Od betona.00 8. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. Obračun po m2 malterisane površine. Površine moraju biti ravne. Obračun po m2 malterisane površine. bez primesa mulja i organskih materija. Malterisanje zidova obloženih trskom krečnim malterom. U cenu ulazi i pomoćna skela. Od opeke starog formata. Omalterisane površine moraju biti ravne.00 € 7. a ivice oštre i prave.12.

29.

Malterisanje zidova od opeke malterom spravljenim sa beomalom u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. a. Od opeke. b. Od opeke starog formata. c. Od blokova. m2 m2 m2 8,50 € 10,00 € 8,00 €

32.

Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke, bez perdašenja, perlitnim termoizolacionim malterom Permal u više slojeva, debljine do 3 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove očistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti čiste i oslobođene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti oslobođeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu čvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu čvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Pripremiti malter Permal i nabaciti ga u vidu šprica na zid, u debljini do 1 cm. Sledećeg dana nastaviti malterisanje, nanošenjem drugog sloja maltera Permal, a preko pokvašenog prvog sloja. Ovaj sloj nabaciti u debljini 1,5 do 2 cm, bez ikakvog ravnanja. Narednog dana se preko prethodno pokvašenog drugog sloja izraditi vođice od, do željene debljine 3 cm (max. 5 cm). Polja između vođica popuniti malterom nešto iznad vođica, a zatim drvenom ravnjačom ukloniti višak maltera iznad vođica. Pri tome se dobija relativno ravna površina malo grublje strukture nego što je uobičajeno kod sitnozrnih maltera. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Omalterisane površine zaštititi senčenjem od direktnog sunčanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obračun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. e. f. Od opeke. Od opeke starog formata. Od blokova. Od šljako betonskih blokova. Od siporeksa blokova. Od betona. m2 m2 m2 m2 m2 m2 9,00 10,00 8,00 8,50 8,00 11,50 € € € € € €

38.

Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke, sa perdašenjem, perlitnim termoizolacionim malterom Permal u više slojeva, debljine do 3 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove očistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti čiste i oslobođene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti oslobođeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu čvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu čvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Pripremiti malter Permal i nabaciti ga u vidu šprica na zid, u debljini do 1 cm. Sledećeg dana nastaviti malterisanje, nanošenjem drugog sloja maltera Permal, a preko pokvašenog prvog sloja. Ovaj sloj nabaciti u debljini 1,5 do 2 cm, bez ikakvog ravnanja. Narednog dana se preko prethodno pokvašenog drugog sloja izraditi vođice od, do željene debljine 3 (max. 5 cm). Polja između vođica popuniti malterom nešto iznad vođica, a zatim drvenom ravnjačom ukloniti višak maltera iznad vođica. Finu završnu obradu (perdašenje) izvesti razređenim Permal malterom posle sušenja poslednjeg sloja. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Omalterisane površine zaštititi senčenjem od direktnog sunčanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obračun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. e. f. Od opeke. Od opeke starog formata. Od blokova. Od šljako betonskih blokova. Od siporeksa blokova. Od betona. m2 m2 m2 m2 m2 m2 10,00 11,00 9,00 9,50 9,00 12,50 € € € € € €

162

44.

Malterisanje zidova od opeke perlitnim termoizolacionim malterom Supermal u jednom sloju, debljine do 3 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove očistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti čiste i oslobođene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti oslobođeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu čvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu čvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Ukoliko zid nije dovoljno pokvašen postoji opasnost da dođe do "pregorevanja" maltera, te da isti otpadne. Na površinu za malterisanje postaviti drvene ili metalne vođice željene debljine malterisanog sloja. Pripremiti špric za malterisanje TermikaŠpric, prema uputstvu proizvođača. Korišćenjem povećava se otvoreno vreme rada do 10 puta duže (otvoreno vreme rada oko 2 minuta). Pripremljeni špric nabaciti na pokvašenu zidnu površinu i dok je još mokar odnosno vodenosjajan na njega nabaciti malter za 1 cm deblje od postavljenih vođica. Ako na zidu špric izgubi sjaj treba prestati sa nabacivanjem maltera i ugraditi novi špric preko osušenog šprica, pa nastaviti sa malterisanjem. Kada se ispuni polje između dve vođice višak maltera iznad vođica odrezati metalnom ravnjačom i to naslanjanjem ravnjače na vođice pod uglom od 45° i povlačenjem odozdo na gore. Zatim ravnjaču prisloniti uz zid i jednim potezom od dole na gore zaravnati malter. Nikakvo naknadno dodavanje maltera ili perdašenje nije dozvoljeno. Preporučeno je malterisati svako drugo polje između vođica. Polja koja budu prvo omalterisana, nakon uklanjanja vođica, služe kao vođice za izostavljena polja. Kod malterisanja izostavljenih polja nabaciti špric i na bočne strane već omalterisanih polja. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Omalterisane površine zaštititi senčenjem od direktnog sunčanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obračun po m2 malterisane površine. A. Zidovi od opeke, blokova, siporeksa. a. Debljine do 3 cm. b. Debljine do 5 cm. Zidovi od betona. a. Debljine do 3 cm. b. Debljine do 5 cm.

m2 m2 m2 m2

9,00 € 12,00 € 10,00 € 13,00 €

B.

48.

Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke isušivim malterom Izolit DRYER, "Dramin" Zemun. Izolit DRYER je jednokomponentni praškasti proizvod grube (za osnovni sloj) i fine (za završni sloj) granulacije. Ugrađen, omogućava isparavanje kapilarne vlage i zadržava rastvorene soli, "šalitru". Osnovni sloj pripremiti mešanjem, tri minuta, Izolit DRYER-a sa vodom u odnosu 7,5:1 i naneti u slojevima debljine 1 cm, sa razmakom od jednog dana između slojeva. Nanete slojeve negovati prskanjem sitnim kapljicama, da naneti materijal ne "pregori". Završni sloj pripremiti mešanjem sa vodom u odnosu 4,2:1 i naneti u sloju debljine do 0,5 cm na ovlaženu površinu. Nakon tri dana, malter se može dalje obrađivati gletovati i bojiti disperzionim bojama. Obračun po m2 malterisane površine. a. Od opeke. b. Od kamena. c. Od betona. m2 m2 m2 22,00 € 24,00 € 27,00 €

52.

Malterisanje zidova vodonepropusnim malterom Polimag SBT-02V, "Prvi maj" Čačak, specijalnim polimerom modifikovanim dvokomponentnim cementnim malterom, otpornim na habanje, zamor materijala, naprezanja i temperaturne razlike. Podlogu pripremiti da bude čvrsta, čista, bez prašine i suva. Na podlogu naneti dvokomponentni Polimag špric, pripremljen sipanjem tečne komponente, potom praškaste i mešanjem tri minuta mikserom. Polimag špric nabaciti na podlogu da odleži 24 časa. Preko šprica naneti Polimag malter u sloju debljine 1-2 cm. Površinu obraditi po izboru projektanta. Obračun po m2 malterisane površine. a. Sa Polimag SBT-02V, d=1-2 cm. b. Sa Polimag SBT-04V, d=2-3,5 cm. c. Sa Polimag SBT-04V, d=3,5-5 cm. m2 m2 m2 25,00 € 37,00 € 50,00 €

163

55.

Malterisanje sokle vodonepropusnim malterom Polimag SBT-02V, "Prvi maj" Čačak, specijalnim polimerom modifikovanim dvokomponentnim cementnim malterom, otpornim na habanje, zamor materijala, naprezanja i temperaturne razlike. Podlogu pripremiti da bude čvrsta, čista, bez prašine i suva. Na podlogu naneti dvokomponentni Polimag špric, pripremljen sipanjem tečne komponente, potom praškaste i mešanjem tri minuta mikserom. Polimag špric nabaciti na podlogu da odleži 24 časa. Preko šprica naneti Polimag malter u sloju debljine 1-2 cm. Površinu obraditi po izboru projektanta. Obračun po m2 malterisane površine. a. Sa Polimag SBT-02V, d=1-2 cm. b. Sa Polimag SBT-04V, d=2-3,5 cm. c. Sa Polimag SBT-04V, d=3,5-5 cm. m2 m2 m2 30,00 € 45,00 € 55,00 €

58.

Malterisanje plafona preko trske krečnim malterom. Prvi sloj debljine 1,5-2 cm uraditi od čok maltera spravljenog od kreča i peska u razmeri 1:1 sa dodatkom seckane kudelje. Voditi računa da trska bude dovoljno retka, da između stabljika prolazi malter i obuhvata trsku. Drugi sloj krečnog maltera razmere 1:3 debljine 1 cm naneti preko suvog i pokvašenog prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 plafona. m2 10,00 €

59.

Malterisanje plafona preko trske krečnim malterom u dva sloja, spravljenim sa gašenim krečom. Prvi sloj, čok, raditi krečnim malterom razmere 1:1 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice", gašenog kreča odležalog najmanje 30 dana sa dodatkom seckane kudelje. Kreč rastvoriti u vodi i procediti kroz gusto sito, da ne dođe do "kokičenja" i dodati pesak. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Voditi računa da trska bude dovoljno retka, da između stabljika prolazi malter i obuhvata trsku. Drugi sloj krečnog maltera razmere 1:3 debljine 1 cm naneti preko suvog i pokvašenog prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. m2 12,00 €

60.

Malterisanje plafona od opekarskih blokova krečnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati razređenim malterom. Prvi sloj, grunt, raditi krečnim malterom razmere 1:3 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i kreča. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj, razmere 1:3, spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. m2 9,00 €

61.

Malterisanje plafona od opekarskih blokova produžnim malterom. Preko podloge nabaciti cementni špric. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka, "jedinice". Podlogu pokvasiti, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 plafona. a. b. c. d. e. f. Opekarskih blokova. Betonske ploče. Ploča sa rebrima. Durisola. Heraklita. Donje površine balkonske ploče. m2 m2 m2 m2 m2 m2 11,00 12,50 18,00 14,00 13,00 12,00 € € € € € €

164

67.

Malterisanje plafona produžnim malterom preko rabic pletiva. Rabic pletivo isprskati dva puta cementnim mlekom. Zatim naneti sloj gustog maltera da obuhvati rabic pletivo. Grunt spraviti sa prosejanim peskom "jedinicom" i naneti na plafon. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 plafona. m2 16,00 €

68.

Malterisanje stubova od opeke produžnim malterom u dva sloja. Površine stubova očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. a. Od opeke. b. Od kamena. c. Od betona. m2 m2 m2 10,00 € 12,00 € 11,00 €

71.

Malterisanje lukova od opeke produžnim malterom u dva sloja. Površine lukova očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. Od opeke. Od kamena. Od betona. Preko rabicira. m2 m2 m2 m2 20,00 25,00 22,00 26,00 € € € €

75.

Malterisanje svodova od opeke produžnim malterom u dva sloja. Površine svodova očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. e. f. Svodova od opeke. Krstatih svodova od opeke. Pruskih svodova od opeke. Svodova od kamena. Krstatih svodova od kamena. Rabiciranih svodova. m2 m2 m2 m2 m2 m2 22,00 30,00 22,00 25,00 35,00 28,00 € € € € € €

81.

Malterisanje dimnjaka od opeke produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka, "jedinice". Podlogu pokvasiti, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom i perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. m2 8,50 €

165

82.

Malterisanje fasade produžnim malterom u dva sloja. Površine fasade očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. m2 11,00 €

83.

Malterisanje fasade malterom spravljenim sa beomalom u dva sloja. Pre malterisanja fasadne površine očistiti i isprskati mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. m2 10,00 €

84.

Malterisanje fasadnih zidova od siporeksa produžnim malterom u dva sloja. Pre početka malterisanja zidove dobro očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Na vlažnu zidnu površinu naneti sloj maltera spravljenog sa prosejanim šljunkom, "jedinicom". Na prosušeni prvi sloj naneti drugi, spravljen sa sitnim peskom i fino ga isperdašiti uz kvašenje. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. m2 7,50 €

85.

Malterisanje fasadnih zidova od opeke, bez perdašenja, perlitnim termoizolacionim malterom Permal u više slojeva, debljine do 4 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove očistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti čiste i oslobođene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti oslobođeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu čvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu čvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Pripremiti malter Permal i nabaciti ga u vidu šprica na zid, u debljini do 1 cm. Sledećeg dana nastaviti malterisanje, nanošenjem drugog sloja maltera Permal, a preko pokvašenog prvog sloja. Ovaj sloj nabaciti u debljini 1,5 do 2 cm, bez ikakvog ravnanja. Narednog dana se preko prethodno pokvašenog drugog sloja izraditi vođice od, do željene debljine 4 cm (max. 5 cm). Polja između vođica popuniti malterom nešto iznad vođica, a zatim drvenom ravnjačom ukloniti višak maltera iznad vođica. Pri tome se dobija relativno ravna površina malo grublje strukture nego što je uobičajeno kod sitnozrnih maltera. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Omalterisane površine zaštititi senčenjem od direktnog sunčanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obračun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. e. f. Od opeke. Od opeke starog formata. Od blokova. Od šljako betonskih blokova. Od siporeksa blokova. Od betona. m2 m2 m2 m2 m2 m2 10,00 11,00 9,00 9,50 9,00 12,50 € € € € € €

91.

Malterisanje fasadnih zidova od opeke, sa perdašenjem, perlitnim termoizolacionim malterom Permal u više slojeva, debljine do 4 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove očistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti čiste i oslobođene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti oslobođeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu čvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu čvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Pripremiti malter Permal i nabaciti ga u

166

vidu šprica na zid, u debljini do 1 cm. Sledećeg dana nastaviti malterisanje, nanošenjem drugog sloja maltera Permal, a preko pokvašenog prvog sloja. Ovaj sloj nabaciti u debljini 1,5 do 2 cm, bez ikakvog ravnanja. Narednog dana se preko prethodno pokvašenog drugog sloja izraditi vođice od, do željene debljine 3 (max. 5 cm). Polja između vođica popuniti malterom nešto iznad vođica, a zatim drvenom ravnjačom ukloniti višak maltera iznad vođica. Finu završnu obradu (perdašenje) izvesti razređenim Permal malterom posle sušenja poslednjeg sloja. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Omalterisane površine zaštititi senčenjem od direktnog sunčanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obračun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. e. f. 97. Od opeke. Od opeke starog formata. Od blokova. Od šljako betonskih blokova. Od siporeksa blokova. Od betona. m2 m2 m2 m2 m2 m2 11,00 12,00 10,00 10,50 10,00 13,50 € € € € € €

Malterisanje fasadnih zidova od opeke perlitnim termoizolacionim malterom Supermal u jednom sloju, debljine do 10 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove očistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti čiste i oslobođene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti oslobođeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu čvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu čvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Ukoliko zid nije dovoljno pokvašen postoji opasnost da dođe do "pregorevanja" maltera, te da isti otpadne. Na površinu za malterisanje postaviti drvene ili metalne vođice željene debljine malterisanog sloja. Pripremiti špric za malterisanje TermikaŠpric, prema uputstvu proizvođača. Korišćenjem povećava se otvoreno vreme rada do 10 puta duže (otvoreno vreme rada oko 2 minuta). Pripremljeni špric nabaciti na pokvašenu zidnu površinu i dok je još mokar odnosno vodenosjajan na njega nabaciti malter za 1 cm deblje od postavljenih vođica. Ako na zidu špric izgubi sjaj treba prestati sa nabacivanjem maltera i ugraditi novi špric preko osušenog šprica, pa nastaviti sa malterisanjem. Kada se ispuni polje između dve vođice višak maltera iznad vođica odrezati metalnom ravnjačom i to naslanjanjem ravnjače na vođice pod uglom od 45° i povlačenjem odozdo na gore. Zatim ravnjaču prisloniti uz zid i jednim potezom od dole na gore zaravnati malter. Nikakvo naknadno dodavanje maltera ili perdašenje nije dozvoljeno. Preporučeno je malterisati svako drugo polje između vođica. Polja koja budu prvo omalterisana, nakon uklanjanja vođica, služe kao vođice za izostavljena polja. Kod malterisanja izostavljenih polja nabaciti špric i na bočne strane već omalterisanih polja. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Omalterisane površine zaštititi senčenjem od direktnog sunčanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obračun po m2 malterisane površine. A. Zidovi od opeke, blokova, siporeksa. a. Debljine do 4 cm. b. Debljine do 6 cm. c. Debljine do 8 cm. d. Debljine do 10 cm. Zidovi od betona. a. Debljine do 4 cm. b. Debljine do 6 cm. c. Debljine do 8 cm. d. Debljine do 10 cm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 10,00 15,00 20,00 24,00 11,00 16,00 21,00 25,00 € € € € € € € €

B.

99.

Malterisanje fasadnih zidova od opeke isušivim malterom Izolit DRYER, "Dramin" Zemun. Izolit DRYER je jednokomponentni praškasti proizvod grube (za osnovni sloj) i fine (za završni sloj) granulacije. Ugrađen, omogućava isparavanje kapilarne vlage i zadržava rastvorene soli, "šalitru". Podloga na koju se nanosi Izolit DRYER može biti opeka, kamen, beton, opekarski ili betonski blok. Osnovni sloj pripremiti mešanjem, tri minuta, Izolit DRYER-a sa vodom u odnosu 7,5:1 i naneti u slojevima debljine 1 cm, sa razmakom od jednog dana između slojeva. Nanete slojeve negovati prskanjem sitnim kapljicama, da naneti materijal ne "pregori". Završni sloj pripremiti mešanjem sa 167

vodom u odnosu 4,2:1 i naneti u sloju debljine do 0,5 cm na ovlaženu površinu. Nakon tri dana, malter se može dalje obrađivati gletovati i bojiti disperzionim bojama. Obračun po m2 malterisane površine. a. Od opeke. b. Od kamena. c. Od betona. m2 m2 m2 24,00 € 26,00 € 29,00 €

102. Malterisanje sokle cementnim malterom razmere 1:3 u dva sloja. Pre malterisanja površine očistiti i prskati retkim cementnim mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi cementnim malterom razmere 1:4 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i cementa. Malter stalno mešati da se cementno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj razmere 1:4 spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Obračun po m2 malterisane površine. a. Razmere 1:3. b. Razmere 1:2 c. Razmere 1:1. m2 m2 m2 10,00 € 12,00 € 15,00 €

105. Malterisanje sokle cementnim malterom razmere 1:3 u dva sloja sa gletovanjem do crnog sjaja. Pre malterisanja površine očistiti i prskati retkim cementnim mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi cementnim malterom razmere 1:3 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i cementa. Malter stalno mešati da se cementno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj razmere 1:3 spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Završnu površinu gletovati do crnog sjaja. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Obračun po m2 malterisane površine. a. Razmere 1:3. b. Razmere 1:2 c. Razmere 1:1. m2 m2 m2 12,00 € 14,00 € 18,00 €

27. Fugovanja
1. Fugovanje zidova od opeke cementnim malterom. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i obraditi na način po izboru projektanta. Malter ne sme da bude redak da ne dođe do curenja materijala. Po završenom fugovanju spojnice i opeku očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. e. f. 7. Zidova od opeke. Stubova od opeke. Lukova od opeke. Svodova od opeke. Venaca od opeke. Dimnjaka. m2 m2 m2 m2 m2 m2 5,00 6,00 8,00 8,00 7,00 6,00 € € € € € €

Fugovanje kamina od opeke cementnim malterom. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i obraditi na način po izboru projektanta. Malter ne sme da bude redak da ne dođe do curenja materijala. Po završenom fugovanju spojnice i opeku očistiti. Obračun po komadu kamina. a. Kamina. b. Dimnjačke kape. Kom. Kom. 35,00 € 12,50 €

168

9.

Fugovanje zidova od fasadne opeke cementnim malterom. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i obraditi na način po izboru projektanta. Malter ne sme da bude redak da ne dođe do curenja materijala. Po završenom fugovanju spojnice i opeku očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. e. Zidova. Stubova. Lukova. Svodova. Venca. m2 m2 m2 m2 m2 8,00 9,00 11,00 12,00 9,50 € € € € €

14.

Fugovanje zidova od opeke starog formata produžnim malterom sa dodatkom granulata od tucane opeke. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i završno obraditi tako da budu neznatno uvučene u odnosu na ravan zida. Zbog velike hidroskopnosti opeke starog formata malter ne sme da bude previše redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja opeka. Fugovanje poveriti iskusnim majstorima. Pre početka radova izvođač je dužan da napravi više probnih uzoraka. Sastav maltera i načina fugovanja pismenim putem odobrava projektant pre početka radova. Po završenom fugovanju lice zida očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. e. Zidova. Stubova. Lukova. Svodova. Venca. m2 m2 m2 m2 m2 10,00 11,00 13,00 14,00 11,50 € € € € €

19.

Fugovanje zidova od obrađenog kamena cementnim malterom. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i obraditi na način po izboru projektanta. Malter ne sme da bude redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja kamena. Po završenom fugovanju spojnice i lice očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. e. Zidova. Stubova. Lukova. Svodova. Venca. m2 m2 m2 m2 m2 7,00 7,00 11,00 10,00 8,00 € € € € €

24.

Fugovanje zidova od kamena cementnim malterom sa dodatkom granulata od tucanog kamena. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i završno obraditi tako da budu neznatno uvučene u odnosu na ravan zida. Zbog hidroskopnosti kamena malter ne sme da bude previše redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja kamena. Fugovanje poveriti iskusnim majstorima. Pre početka radova izvođač je dužan da napravi više probnih uzoraka. Sastav maltera i načina fugovanja pismenim putem odobrava projektant pre početka radova. Po završenom fugovanju lice zida očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. Zidova. Stubova. Lukova. Svodova. m2 m2 m2 m2 9,00 9,00 13,00 12,00 € € € €

28.

Fugovanje zidova od lomljenog kamena cementnim malterom sa dodatkom granulata od tucanog kamena. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i završno obraditi tako da budu neznatno uvučene u odnosu na ravan zida. Zbog hidroskopnosti kamena malter ne sme da bude previše redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja kamena. Fugovanje poveriti iskusnim majstorima. Pre početka radova izvođač je dužan da napravi više probnih uzoraka. Sastav maltera i načina fugovanja pismenim putem odobrava projektant pre početka radova. Po završenom fugovanju lice zida očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. Zidova. b. Stubova. m2 m2 9,00 € 10,00 € 169

30.

Fugovanje zidova od pritesanog kamena cementnim malterom sa dodatkom granulata od tucanog kamena. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i završno obraditi tako da budu neznatno uvučene u odnosu na ravan zida. Zbog hidroskopnosti kamena malter ne sme da bude previše redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja kamena. Fugovanje poveriti iskusnim majstorima. Pre početka radova izvođač je dužan da napravi više probnih uzoraka. Sastav maltera i načina fugovanja pismenim putem odobrava projektant pre početka radova. Po završenom fugovanju lice zida očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. e. Zidova. Stubova. Lukova. Svodova. Venca. m2 m2 m2 m2 m2 11,00 12,00 12,00 13,00 11,00 € € € € €

35.

Fugovanje zidova od obrađenog kamena cementnim malterom sa dodatkom granulata od tucanog kamena. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i završno obraditi tako da budu neznatno uvučene u odnosu na ravan zida. Zbog hidroskopnosti kamena malter ne sme da bude previše redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja kamena. Fugovanje poveriti iskusnim majstorima. Pre početka radova izvođač je dužan da napravi više probnih uzoraka. Sastav maltera i načina fugovanja pismenim putem odobrava projektant pre početka radova. Po završenom fugovanju lice zida očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. Zidova. Stubova. Lukova. Svodova. m2 m2 m2 m2 7,00 8,00 10,00 11,00 € € € €

39.

Dersovanje zidova od opeke produžnim malterom. Pre početka dersovanja površine zidova očistiti i otprašiti. Spojnice dobro ispuniti malterom, malter ne sme da bude redak da ne curi i da opeka ne povuče mleko. Po završenom dersovanju lice očistiti. Obračun po m2 dersovane površine. m2 3,00 €

40.

Dersovanje zidova od opeke cementnim malterom. Pre početka dersovanja površine zidova očistiti i otprašiti. Spojnice dobro ispuniti malterom, malter ne sme da bude redak da ne curi i da opeka ne povuče mleko. Po završenom dersovanju lice očistiti. Obračun po m2 dersovane površine. m2 4,00 €

41.

Dersovanje zidova od kamena cementnim malterom. Pre početka dersovanja površine zidova očistiti i otprašiti. Spojnice dobro ispuniti malterom, način dersovanja po uputstvu projektanta. Malter ne sme da bude redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja kamena. Po završenom dersovanju lice očistiti. Obračun po m2 dersovane površine. m2 5,00 €

42.

Dersovanje zidova šahta produžnim malterom. Pre početka dersovanja površine šahta očistiti i otprašiti. Spojnice dobro ispuniti malterom, malter ne sme da bude redak da ne curi i da opeka ne povuče mleko. Po završenom dersovanju lice očistiti. Obračun po m2 dersovane površine. m2 2,50 €

170

28. Zidarske izolacije
1. Nanošenje hladnog premaza bitulita "A" preko betonske podloge. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Obračun po m2 obrađene površine. m2 2. 1,00 €

Nanošenje hladnog premaza bitulita "A" preko zidova. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Obračun po m2 obrađene površine. m2 1,50 €

3.

Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. Obračun po m2 postavljene površine. m2 1,00 €

4.

Postavljanje jednog sloja ter papira preko betonske podloge. Beton dobro očistiti, premazati bitulitom "A" i postaviti jedan sloj ter papira sa preklopima po 15 cm. Obračun po m2 postavljene površine. m2 1,00 €

5.

Postavljanje dva sloja ter papira preko betonske podloge. Beton dobro očistiti, premazati bitulitom "A" i postaviti dva sloja ter papira sa preklopima po 15 cm. Slojevi postaviti unakrsno. Obračun po m2 postavljene površine. m2 2,00 €

6.

Izrada horizontalne hidroizolacije, lepljenjem ter papira. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C, stalno mešati i naneti u sloju 2-3 mm. Bitumensku traku zalepiti odmah, sa preklopom 15 cm. A. Kraberoid i jedan sloj Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MPH" - kraberoid 150/100, zalepljen za prethodni sloj Obračun po m2 izolacije. Kraberoid i dva sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MPH" - kraberoid 150/100, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MPH" Obračun po m2 izolacije. Kraberoid i tri sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MPH" - kraberoid 150/100, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MPH" - kraberoid 150/100, za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. - vruć premaz bitumenom "MPH" Obračun po m2 izolacije.

m2

5,00 €

B.

m2

7,00 €

C.

m2

9,00 € 171

9.

Izrada horizontalne hidroizolacije, varenjem Kondora. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. A. Varen Kondor 4 mm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondor 4, varen za podlogu Obračun po m2 izolacije. Varena dva sloja Kondora 4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondor 4, varen za podlogu - Kondor 4, varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Obračun po m2 izolacije.

m2

5,00 €

B.

m2

8,00 €

11.

Izrada vertikalne hidroizolacije. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. A. Varen Kondor 4 mm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondor 4, varen za podlogu Obračun po m2 izolacije. Varena dva sloja Kondora 4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondor 4, varen za podlogu - Kondor 4, varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Obračun po m2 izolacije.

m2

6,00 €

B.

m2

9,00 €

13.

Zidanje zidova od opeke debljine 7 cm radi zaštite hidroizolacije i formiranja vazdušne izolacije. Zidati cementnim malterom razmere 1:2 na odstojanju 6,5-10 cm od konstruktivnog zida, na koji osloniti ispuštene vezače. Vezače ispustiti u svakom četvrtom redu na odstojanju 75-100 cm i pre ugradnje ih umočiti u vruć bitumen. Prilikom zidanja voditi računa da malter ne upadne u međuprostor između ozidanih zidova. Obračun po m2 zida. a. Debljine 12 cm. b. Debljine 15 cm, opeka starog formata. m2 m2 17,50 € 20,00 €

15.

Polaganje blatnog maltera preko karatavana u sloju debljine 10 cm. Blatni malter spraviti od ilovače, pleve i slame i postaviti preko karatavana. Gornju površinu zagladiti mistrijom. Obračun po m2 karatavana. m2 6,00 €

16.

Presecanje kapilarne vlage zida od opeke debljine do 30 cm Izolitom 5, "Dramin" Zemun. Iznad terena, na visini po projektu, obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe prečnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida. Rupe bušiti u dva horizontalna reda, na visinskom rastojanju oko 20 cm. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm, a rupe drugog reda

172

smaknute su na pola u odnosu na prvi. Rupe bušiti sa obe strane zida, na istoj visini, izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta, odnosno do potpunog zasićenja zida. Rupe zasićenog zida popuniti tečnim cementnim malterom. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU. Obračun po m1 izolovanog zida. a. b. c. d. 20. Debljine do 30 cm. Debljine do 45 cm. Debljine do 60 cm. Debljine do 75 cm. m1 m1 m1 m1 30,00 40,00 50,00 60,00 € € € €

Presecanje kapilarne vlage zida od kamena debljine do 50 cm Izolitom 5, "Dramin" Zemun. Iznad terena, na visini po projektu, obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe prečnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida. Rupe bušiti u dva horizontalna reda, na visinskom rastojanju oko 20 cm. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm, a rupe drugog reda smaknute su na pola u odnosu na prvi. Rupe bušiti sa obe strane zida, na istoj visini, izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5. Ako je zid od kamena veoma porozan, rupe napuniti tečnim cementnim malterom, rupe pročistiti i osušene naliti Izolitom 5. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta, odnosno do potpunog zasićenja zida. Rupe zasićenog zida popuniti tečnim cementnim malterom. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU. Obračun po m1 izolovanog zida. a. Debljine do 50 cm. b. Debljine do 75 cm. c. Debljine do 100 cm. m1 m1 m1 50,00 € 70,00 € 100,00 €

23.

Presecanje kapilarne vlage zida od betona debljine do 20 cm Izolitom 5, "Dramin" Zemun. Iznad terena, na visini po projektu, obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe prečnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida. Rupe bušiti u dva horizontalna reda, na visinskom rastojanju oko 20 cm. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm, a rupe drugog reda smaknute su na pola u odnosu na prvi. Rupe bušiti sa obe strane zida, na istoj visini, izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta, odnosno do potpunog zasićenja zida. Rupe zasićenog zida popuniti tečnim cementnim malterom. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU. Obračun po m1 izolovanog zida. a. Debljine do 20 cm. b. Debljine do 30 cm. c. Debljine do 45 cm. m1 m1 m1 30,00 € 40,00 € 50,00 €

26.

Izrada hidroizolacije zida od opeke Izolit Penetratom YU, "Dramin" Zemun. Malter obiti, zid očistiti čeličnim četkama, spojnice produbiti do dubine 2 cm i zid oprati vodom. U Izolit Penetrat YU, jednokomponentni prah, dodavati postepeno vodu i mešati, do gustine paste i ostavi da odstoji 5-10 minuta. Spojnice popuniti i dersovati. Osušen zid nakvasiti vodom i četkom horizontalno premazati zid pastom Izolit Penetrata YU. Postupak ponavljati sa još dva premaza, vertikalno i horizontalno. Prethodni sloj mora biti suv, sušenje traje 12-24 h. Obračun po m2 obrađene površine zida. a. Od opeke. b. Od kamena. m2 m2 12,50 € 10,00 €

28.

Izrada hidroizolacije zida od betona Izolit Penetratom YU, "Dramin" Zemun. Malter obiti, zid očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. U Izolit Penetrat YU, jednokomponentni prah, dodavati postepeno vodu i mešati, do gustine paste i ostavi da odstoji 5-10 minuta. Osušen zid nakvasiti vodom i četkom horizontalno premazati pastom Izolit Penetrata YU. Postupak ponavljati sa još dva premaza, vertikalno i horizontalno. Prethodni sloj mora biti suv, sušenje traje 12-24 h. Obračun po m2 obrađene površine zida. m2 7,50 €

173

29. Peći
1. Zidanje ognjišta opekom starog formata sa ilovačom i šamotnim brašnom. Ognjište izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po komadu ognjišta. Kom. 2. 190,00 €

Zidanje ognjišta opekom sa ilovačom i šamotnim brašnom. Ognjište izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po komadu ognjišta. Kom. 170,00 €

3.

Zidanje peći opekom starog formata sa ilovačom i šamotnim brašnom. Peći izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po komadu peći. Kom. 120,00 €

4.

Zidanje furune opekom starog formata sa ilovačom i šamotnim brašnom. Furunu izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po komadu furune. Kom. 225,00 €

5.

Zidanje kamina opekom starog formata sa ilovačom i šamotnim brašnom. Kamin izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po komadu kamina. Kom. 325,00 €

30. Ostali zidarski radovi
1. Postavljanje prozora, veličine do 2,00 m2. Rad izvršiti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po komadu prozora. a. Veličine do 2,00 m2. b. Veličine 2,00-5,00 m2. c. Veličine preko 5,00 m2. 4. Kom. Kom. Kom. 10,00 € 15,00 € 22,50 €

Postavljanje vrata, veličine do 2,00 m2. Rad izvršiti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po komadu vrata. a. Veličine do 2,00 m2. b. Veličine 2,00-5,00 m2. c. Veličine preko 5,00 m2. Kom. Kom. Kom. 10,00 € 15,00 € 20,00 €

7.

Pažljivo čišćenje zidova špahtlama od naslaga stare boje. Obračun po m2 očišćene površine. m2 1,00 €

8.

Zidarsko krečenje zidova i plafona. Zidove opajati i dva puta okrečiti. Obračun po m2 plafona. m2 1,50 €

174

9.

Postavljanje rešetki na prozorima. Rad izvršiti u svemu prema detaljima. Obračun po komadu rešetke. Kom. 10,00 €

10.

Postavljanje table sa nazivom ulice. Izbušiti rupe, postaviti metalne tiplove i zašrafiti tablu. Obračun po komadu table. Kom. 15,00 €

11.

Postavljanje table sa kućnim brojem. Izbušiti rupe, postaviti plastične tiplove i zašrafiti tablu kućnog broja. Obračun po komadu table. Kom. 6,00 €

12.

Postavljanje držača zastave. Izbušiti rupe, postaviti metalne tiplove i zašrafiti držač. Obračun po komadu držača. Kom. 7,50 €

13.

Postavljanje garnišli. Izbušiti rupe, postaviti tiplove i zašrafiti garnišlu. Obračun po komadu garnišle. Kom. 5,00 €

175

ADITIVI
ZA BETON I CEMENTNI MALTER ADITIVI su hemijski dodatci betonu i cementnom malteru radi poboljšanja mehaničko fizičkih karakteristika istih. Prema svojstvima i mestima preporuke za ugradnju, ADITIVI se dele u sledeće grupe: I grupa: ADITIVI za betoniranje u uslovima niskih temperatura. 1. REOBET ZA MRAZ T-10ºC, dodatak za betoniranje pri temperaturi vazduha do -10ºC. 2. REOBET ZA MRAZ T-25ºC, dodatak za betoniranje pri temperaturi vazduha do -25ºC. 3. REOBET UH 232, ubrzivač vezivanja. II grupa: ADITIVI za izradu vodonepropusnih betona - VDP. 1. REOBET ZA VDP-M30, dodatak za marke betona MB30. 2. REOBET ZA VDP-M50, dodatak za marke betona MB50. III grupa: betona. 2. kategorija čvrstoće. 3. 4. 20 do 50MPa. IV grupa: REOBET SPK 989, superplastifikator za proizvodnju betona svih REOBET SPR 949, superplastifikator za beton i cementni malter. REOBET LIGNOPLAST, superplastifikator za marke betona od ADITIVI - plastifikatori i superplastifikatori. 1. REOBET FLUID 150, superplastifikator za visoke čvrstoće

ADITIVI - RETARDERI. 1. REOBET FLUID 100, superplastifikator za dug transport betona. 2. REOBET RETARDER, odlaže početak vezivanja cementa na visokim temperaturama. 3. REOBET SPRD-80, kombinacija plastifikatora i retardera. V grupa: ADITIV- AERANT. 1. REOBET SPA-828, kombinacija plastifikatora i aeranta. VIgrupa: ADITIV- AERANT. 1. REOBET SPA-828, kombinacija plastifikatora i aeranta. 2. SN VEZA ČA-29, dodatak betonu za vezu starog i novog betona.

Zbog svojih specifičnih karakteristika i prednosti kod primene ADITIV-a, preporučljivo je konsultovati proizvođača radi definisanje tipa i pravog tehničkog rešenja. Svi navedeni ADITIVI su iz proizvodnog programa hemijske industrije "Prvi Maj" Čačak.

176

6. BETONSKI I ARM. BETONSKI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Tamponi Temelji Mega šipovi Zidovi Serklaži Nadvratnici Nadprozornici Podvlake Venci Stubovi Lukovi Svodovi Ploče Tavanice Stepeništa Podloge Podovi Staze Ograde Šahtovi Kanali Betonska galanterija Ostali betonski radovi ARMIRAČKI RADOVI 179 179 181 183 184 185 186 186 187 187 188 189 189 190 192 193 196 198 198 200 202 203 205 207

177

00 2.00 € 14. U cenu ulaze i armatura i tampon šljunka. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. MB 30. e. armatura i tampon šljunka. d.00 € 5.00 € 120. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. b. m3 m3 m3 125. Beton ugraditi i negovati po propisima.75 3. a. b. Izrada armirano betonskih temelja marke MB 20. m3 2.25 2. Šljunak nasuti u predviđenom sloju i nabiti. Obračun po m3 nabijenog šljunka. MB 30. Nabavka i nasipanje tucanika ispod staza. razastiranje u slojevima.50 2. c. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima. c. 4. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. transport.00 € 179 . Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima. Ispod staza. Obračun po m3 nabijenog šljunka. b. Ispod trotoara. Ispod podova. nabijanje i fino planiranje šljunka. Nabavka. Ispod temelja.50 € 150. ispod staze. MB 25. U cenu ulaze i oplata. Ispod betonske ploče. Ispod staze. Temelje armirati po projektu. Ispod trotoara.50 3. m3 m3 m3 100. a. Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 20 cm.00 € 2. Izraditi oplatu i temelje armirati po projektu. Obračun po m3 temelja. b. a. Beton ugraditi i negovati po propisima. 15. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm.00 € Izrada armirano betonskih temelja marke MB 20. d. m3 15. Ispod temelja.00 € Nabavka i razastiranje šljunka ispod temelja. detaljima i statičkom proračunu.00 2. Obračun po m3 temelja. Obračun po m2 nabijenog šljunka.00 € 15. b. c. m3 m3 m3 16. MB 25. a. detaljima i statičkom proračunu. c.25 € € € € € 10. Temelji 1. MB 20.00 € 137. do potrebne zbijenosti. m2 m2 m2 m2 m2 2. Preko isplaniranog terena nasuti i razastreti tucanik predviđene granulacije u slojevima i izvršiti nabijanje motornim valjkom uz potrebno kvašenje. Ispod poda.00 € 110. Obračun po m3 nabijenog tucanika. Obračun po m2 nabijenog šljunka. Ispod betonske ploče. Tamponi 1. c. m2 m2 m2 m2 3. Ispod trotoara. MB 20.50 3. Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 10 cm.75 € € € € 14. ispod temelja. Ispod podova.1. a.

Beton ugraditi i negovati po propisima.00 € 13. m3 m3 m3 80. Nakon vezivanja betona spoj između dna postojećeg temelja i novo betoniranog temelja podbiti suvim betonom spravljenim sa "jedinicom". MB 20. Nakon iskopa zemlje dno temeljnog zida dobro očistiti špahtlama i čeličnim četkama od zemlje i oprati vodom. MB 30. a. MB 15.00 € 130. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. U cenu ulazi i tampon šljunka. c. Podbetoniranje postojećih temelja u lamelama dužine 1. MB 20. b. MB 15. Beton ugraditi i negovati po propisima. MB 20. Pre početka radova izvođač je obavezan da napravi redosled betoniranja lamela. m3 m3 m3 75. detaljima i statičkom proračunu. c.00 m betonom MB 30. a. MB 20.00 € 10. Obračun po m3 temelja. MB 25. uz obaveznu saglasnost statičara. c. U cenu ulaze i oplata i tampon šljunka. MB 25. U cenu ulaze i oplata.7. b. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. a. b. Obračun po m3 temelja. a. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 € 25.00 metara. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. MB 20.00 € 110. Postaviti oplatu i izvršiti podbetoniranje do visine 4-5 cm ispod postojećeg temelja. m3 m3 m3 110. MB 25. Obračun po m3 temelja.00 € 19. m3 m3 m3 130.00 € 120. Izrada temelja samaca od nabijenog betona marke MB 15. Izraditi oplatu i temelje izvesti po projektu i detaljima. MB 30. Armaturu pripremiti dužine 2.00 € 120. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 € 22. Izrada armirano betonskih temelja samaca marke MB 20. Temelje armirati po projektu. U cenu ulaze i oplata i tampon šljunka. MB 15.00 € 95. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m3 temelja. Izrada temelja samca od nabijenog betona marke MB 15. Izraditi oplatu i temelje izvesti po projektu i detaljima.00 € 16. m3 m3 m3 85. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. armatura i tampon šljunka. MB 20. a. Temelje izvesti po projektu i detaljima. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 € 145.00 € 160. Obračun po m3 temelja. Izrada temelja od nabijenog betona marke MB 15.00 € 90. MB 25. U cenu ulaze i armatura i tampon šljunka. MB 25.00 € 85. c. U cenu ulazi i tampon šljunka. m3 m3 m3 100. MB 15. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. c. b. Zatim izvesti ostale lamele po utvrđenom 180 .00 € 95. a prilikom ugradnje po 50 cm sa svake strane saviti radi preklopa sa susednim lamelama. Izraditi oplatu i temelje armirati po projektu. Obračun po m3 temelja. Temelje izvesti po projektu i detaljima. b. MB 25. detaljima i statičkom proračunu.00 € 110.00 € 100. c. Izrada temelja od nabijenog betona marke MB 15. b. Izrada armirano betonskih temelja samaca marke MB 20. a.

00 € 181 . Dimenzija 20x20 cm. m1 m1 6. U cenu ulaze i oplata. Kom. betoniranjem i podbijanjem temelja.00 € 27. Obračun po komadu ugrađenog repera. 30. Beton ugraditi i negovati. b. Izrada temelja za ivičnjak od nabijenog betona marke MB 20. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu pored temelja. Izraditi oplatu i temelje armirati po projektu.00 € Ojačavanje temelja armirano betonskim prstenom. Iskopanu zemlju prevesti i odložiti na gradilišnu deponiju.00 € 3. Beton ugraditi i negovati po propisima. Postojeće temelje očistiti od zemlje i oprati vodom. Pre početka radova očitati nivelmanom nulte vrednosti postavljenih repera i ponoviti očitavanja nakon završetka radova na podbijanju mega šipova i poduhvatanju postojećih temelja. Ručni iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu pored temelja. m3 225. trnove. Izvršiti obeležavanje ose šipova i ugrađivanje repera za osmatranje eventualnih deformacija objekta pre. Obeležavanje ose šipova i ugrađivanje repera. Temelje izvesti po projektu i detaljima. Obračun po m3 prstena temelja. O rezultatima merenja sačiniti pismeni izveštaj. sa čišćenjem.00 € Merenje nultog opažanja objekta. Obračun po m3 zemlje. armiranjem. U cenu ulaze i oplata i tampon šljunka. 50. Iskop zemlje izvesti tako da je kota dna iskopane zemlje 20 cm viša od donje ivice postojećeg temelja.00 € 3. a. Kom. Obračun po m3 zemlje. m3 26 375. armatura. dimenzija 20x20 cm. a dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti i odložiti na gradilišnu deponiju. a dno nivelisati. mereno uraslo. m3 10. kao priprema za podbijanje šipova ispod postojećih temelja. a prema projektu i datim kotama. 2. Betoniranje izvesti betonom MB 20. a zatim iz njih ispustiti ankere. Bočne strane pravilno odseći. mereno uraslo. m3 5.00 € 4. oplatom. Dimenzija 30x20 cm. a prema projektu i datim kotama. Iskop zemlje izvesti tako da je kota dna iskopane zemlje 20 cm viša od donje ivice postojećeg temelja. preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. u toku i posle utiskivanja šipova. Mega šipovi 1. Obračun po m1 izvedenog temelja. Bočne strane pravilno odseći. izrada i ugradnja ankera i tampon šljunka. od betonskog gvožđa za vezu sa betonskim prstenom.00 € 8. Obračun po broju (komadu) merenja. Obračun po m3 temelja.rasporedu. preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. U cenu ulazi kompletan rad i materijal. detaljima i statičkom proračunu.

mereno uraslo. Bočne strane pravilno odseći. Prečnika 273 mm. b. Prečnika 219 mm. Obračun po komadu lamele. Izraditi i postaviti čeličnu konstrukciju. Prečnika 168 mm. Prečnika 159 mm. "mega" šipa izraditi od konstrukcije 2Ø159 mm dužine l=45 cm na čeličnom nosaču 2U20.00 € 6. b. Prečnika 323. Šipove utisnuti do potrebne dubine. Dužina za obračun se meri od donje ivice glave šipa do vrha početnog elementa utisnutog šipa. Glavu. ispod temelja.9 mm m1 m1 m1 m1 m1 42. c. c. završni elemenat. e. Sve elemente međusobno spojiti zavarivanjem po celom obimu. a dno nivelisati.30 m. Poduhvatanje.5. Postojeće površine dna temelja očistiti od zemlja i obraditi radi pravilnog naleganja hidraulične prese prilikom utiskivanja čeličnih "mega" šipova. m3 12. Prečnika 168 mm. a širina zavisi od stope temelja.00 € 9. temeljne stope čeličnom konstrukcijom.00 € € € € € 19. odnosno 1.50 8.5 puta veće od dozvoljenog opterećenja. odnosno šipa. Izrada i ugrađivanje betona MB 20 u šipove. Radne jame služe za potrebno utiskivanje "mega" šipova.00 € € € € € 14. Prečnika 273 mm. Izrada i postavljanje čeličnih "mega" šipova. Dimenzije radnih jama ispod dna temelja su 0. Obračun po m3 zemlje. prečnika 159 mm. Obračun komadu ugrađene glave šipa.20 m i dubine 1. pored temelja. postaviti i utisnuti odgovarajućom hidrauličnom opremom. Prečnika 323. Iskopanu zemlju prevesti i odložiti na gradilišnu deponiju. a prema projektu i datim kotama. Čeličnu konstrukciju raditi i postaviti u lamelama dužine 1. prečnika 159 mm. a. m3 15. odnosno svakog elementa. Elemente međusobno zavariti po celoj dužini. Prečnika 219 mm. odnosno šipa. a.00 € 7.30 m. 100.20 m. d. Visina iskopa zavisi od dubine fundiranja temelja. i u njega uneti sve neophodne podatke za ovu vrstu rada.00 80. Kom. Nakon utiskivanja u čelične elemente "mega" šipove ugraditi beton.00 50. e. Obračun po m3 zemlje. Obrada temeljnih spojnica. ojačanje. Kom. Bočne strane pravilno odseći. dopremiti.00 65.20x1. za obezbeđenje potrebne sile 1.00 € 182 . Dimenzije radnih jama su 1.50 m. radi prenosa opterećenja sa objekta na utisnute "mega" šipove.20x1.30 ispod dna temelja.00 € 8. 80. Obračun po komadu lamele. Početni elemenat specijalno oblikovati u radionici. a dno nivelisati. Obračun po m1 utisnutog šipa. Dubina potkopavanja stope temelja je 1. Za vreme utiskivanja voditi zapisnik o utiskivanju svakog šipa.70x1. d. kao ojačanje temeljne stope. Izrada i postavljanje glave čeličnog "mega" šipa.00 120. Ručno potkopavanje stopa temelja u zemlji III kategorije za radne jame. Čeličnu konstrukciju izraditi od 2 NP 20 nosača međusobno spojena i zavarena po celoj dužini. Kom.00 12. Elemente za "mega" šipove izraditi u radionici. Obračun po m1 utisnutog šipa.9 mm m1 m1 m1 m1 m1 5. a iskopanu zemlju prevesti i odložiti na gradilišnu deponiju.00 6. radi vertikalnosti pri utiskivanju. Ručni iskop zemlje III kategorije za radne jame. 60.00 10. Prečnika 159 mm. mereno uraslo.

Temeljni zidovi. Mašinski utovar i odvoz viška zemlje i šuta sa gradilišne deponije. Obračun komadu glave šipa. Ručni utovar i odvoz viška zemlje i šuta sa gradilišne deponije. Obračun po m3 betona.00 € 300. 10.00 € Izrada armirano betonskih zidova MB 30. podupirači. U cenu ulaze i oplata.00 € 7. Na svakih 15 metara raditi dilatacione fuge. Kajlovati postavljenu čeličnu konstrukciju ispod temelja i glavu šipa pomoću čeličnih ploča raznih debljina. c. Zidovi 1. detaljima i statičkom proračunu. Zidovi. mereno u kamionu.00 € 183 . Izraditi oplatu zidova i armirati po projektu. Kružni zidovi. m3 6. b. Obračun po m3 ugrađenog betona. U cenu ulaze i oplata. m3 11. podupirači. U međuprostor ispod donje površine temeljne stope i 10 cm od donje ivice glave šipa ugraditi beton i nabiti ga.20. b. Potporni zidovi. Beton ugraditi i negovati po propisima. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata i armatura. Izrada glatkih armirano betonskih potpornih zidova MB 30.00 € 22. Kom.00 € 21. m3 m3 m3 150. c. b. Obračun po m3 šuta. U cenu ulaze i oplata. Izrada armirano betonskih temeljnih zidova MB 20. armatura i pomoćna skela. Kajlovanje glave "mega" šipa. u lamelama ispod temelja. m3 190. armatura i pomoćna skela. a. armatura i pomoćna skela. 4. fetne. detaljima i statičkom proračunu. Obračun po m3 betona. c. Utovariti zemlje i šuta na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. Izrada oplate i ugrađivanje betona MB 20.00 € 23. mereno u kamionu.00 € 270.00 € 220. Izraditi oplatu temeljnih zidova i armirati po projektu. Izraditi glatku oplatu zidova i armirati po projektu. m3 m3 m3 225. Obračun po m3 betona. Beton ugraditi i negovati po propisima. Beton ugraditi i negovati po propisima. Potporni zidovi.00 € 4. m3 270. Izraditi glatku oplatu sa nakovanim letvicama prema vidnoj strani potpornog zida i armirati po projektu. a.00 € 260. podupirači. Suterenski zidovi. detaljima i statičkom proračunu. m3 m3 m3 275.00 € 180.00 € 10. Izrada glatkih armirano betonskih zidova MB 30. Podrumski zidovi. Zidovi. Obračun po m3 betona. detaljima i statičkom proračunu. Utovariti višak zemlje i šuta na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kružni zidovi. Obračun po m3 šuta.00 € 175.

m3 170.00 € Izrada armirano betonskih serklaža.11. Serklaži 1. MB 20. Sastave armirati i betonirati. Izraditi glatku oplatu za zidove po detaljima i projektu. Nabavka i postavljanje montažnih pregradnih ploča "Siporeks". Beton ugraditi i negovati po propisima. a. armatura i pomoćna skela. Obračun po m3 betona.00 8. Nabavka i postavljanje montažnih zidnih ploča "Siporeks".00 € 16. ugraditi i negovati po propisima.50 12. U cenu ulaze i oplata. Obračun po m3 betona. U cenu ulaze i oplata. detaljima i statičkom proračunu. podupirači. Beton spraviti sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. MB 30. U cenu ulaze i oplata. Izrada zidova od nabijenog betona MB 20. armatura i pomoćna skela. Preseka 25x20 cm. MB 25. Beton ugraditi i negovati po propisima. m3 290. Sastave armirati i betonirati. Ploče postaviti po detaljima i projektu. m3 160. MB 25. Izrada potpornih zidova od nabijenog betona MB 20. Izrada vodonepropusnih armirano betonskih zidova MB 30. Beton ugraditi i negovati po propisima.50 € 175. m3 120. podupirači i pomoćna skela. Obračun po m3 betona. Izraditi oplatu zidova i armirati po projektu. Obračun po m1 serklaža. Preseka 20x20 cm.00 € 15. MB 20.00 10. b. b. MB 20. c. 4. detaljima i statičkom proračunu. m3 m3 m3 150. U cenu ulaze i oplata. Izrada temeljnih zidova od nabijenog betona MB 20. Izrada armirano betonskih serklaža marke MB 20. Obračun po m2 ploča. d. Preseka 25x20 cm.00 € 14. Izraditi oplatu i serklaže armirati po projektu. Izraditi oplatu i serklaže armirati po projektu. podupirači i pomoćna skela.00 9. Izraditi oplatu temeljnih zidova po detaljima i projektu. Beton ugraditi i negovati po propisima. a. Obračun po m2 ploča. U cenu ulazi i dizanje ploča. Ploče postaviti po detaljima i projektu. U cenu ulazi i dizanje ploča. MB 25.00 € 12. Izraditi oplatu temeljnih zidova po detaljima i projektu. e.00 9. Preseka 25x20 cm.00 € € € € € € 184 . m2 30. U cenu ulaze i oplata. preseka 20x20 cm. marke MB 20. f.00 € . Preseka 20x20 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m3 betona. Preseka 20x20 cm. 13.00 € 162. U cenu ulaze i oplata. m1 m1 m1 m1 m1 m1 7.00 € 5. armatura i pomoćna skela. m2 26. MB 30. c. podupirači i pomoćna skela. detaljima i statičkom proračunu. Obračun po m3 serklaža. MB 30.

MB 25. postaviti (uvući) armaturu Ø 10 sa uzengijama Ø 6. Santrač grede izraditi prema detaljima i uputstvu statičara i projektanta. Preseka 25x20 cm.00 9. u. Preseka 30x20 cm. MB 30. MB 20.50 15.00 10. MB 20. a. Na svaka 2. g. Obračun po m1 nadvratnika. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 3.00 17. Preseka 30x25 cm.00 12. podupirači. k. MB 30. MB 20. Beton ugraditi i negovati po propisima. i.50 20. Preseka 30x25 cm. t.00 € Izrada armirano betonskih nadvratnika.25 5. marke MB 20. MB 25. Po završenom betoniranju skinuti oplatu. Preseka 20x20 cm. l.00 7. Preseka 7x20 cm.00 15. b.00 6. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata. m. d. s. 4.00 € 13. preseka 7x20 cm. MB 30. Preseka 30x20 cm. koje su trule. Preseka 12x20 cm. MB 30. i. MB 25. Izraditi oplatu i nadvratnike armirati po detaljima i statičkom proračunu. v. e. Preseka 30x20 cm. Preseka 20x20 cm.00 13.00 m visine u zidovima nalaze se drvene serklažne grede. MB 30. Obračun po m3 betona. 13. MB 20. Preseka 7x20 cm.00 € 6. Preseka 20x20 cm.50 4.00 16. MB 20. podupirači. Preseka 25x25 cm. MB 30. h.00 € 212. MB 25. MB 25.50 € 225. Izvaditi postojeće drvene grede (santrače) iz zida. Preseka 30x20 cm. Preseka 12x20 cm. r.00 8.00 € 15. armatura i pomoćna skela. b.00 17. Preseka 25x20 cm. a. n.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 185 . MB 25. o. MB 25. Nadvratnici 1. m3 300. U postojećem zidu a u saradnji sa projektantom oštemovati otvore. Preseka 25x25 cm.00 € Betoniranje armirano betonskih santrač greda (serklaža).00 12. MB 30. MB 25. Preseka 30x25 cm. armatura i pomoćna skela. marke MB 20. Preseka 12x20 cm. c. Preseka 25x25 cm. izraditi oplatu i uliti beton torkret aparatom. h. f. m1 m1 m1 11. j. U cenu ulaze i oplata. p. Preseka 25x20 cm. betonom MB 30. otvore očistiti i zazidati.g.00 10. m3 m3 m3 200. Preseka 30x20 cm. MB 30. Približne dimenzije greda su 16x18 cm. MB 30.00 11. MB 20. MB 20.00 18. Preseka 30x20 cm. Obračun po m3 nadvratnika. MB 20. MB 25. Izraditi oplatu i nadvratnike armirati po detaljima i statičkom proračunu. Preseka 7x20 cm. MB 20. c. Izrada armirano betonskih nadvratnika.00 8.

MB 30. armatura i pomoćna skela. Beton ugraditi i negovati po propisima. MB 30. MB 30. marke MB 25. Preseka 20x20 cm. Nadprozornici 1. Obračun po m3 podvlake. Izrada skrivenih armirano betonskih podvlaka. Preseka 25x25 cm. Preseka 25x25 cm. MB 25.00 15. MB 30.00 € 250. b. Preseka 30x20 cm. a.00 € € € € € € € € € € € € € € € 8.00 12. 3. MB 25.00 € 275. Preseka 25x20 cm.00 € 5.50 20.00 10.00 11. podupirači. marke MB 20. armatura i pomoćna skela. b. detaljima i statičkom proračunu. c. preseka 20x20 cm.00 € Izrada glatkih armirano betonskih podvlaka. Izrada armirano betonskih podvlaka. MB 20. MB 25.00 € 300.00 16. m3 m3 250. h. a. i. Obračun po m1 nadprozornika. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 10. Preseka 30x25 cm. Obračun po m3 podvlake. m. marke MB 20. m3 m3 275. b.00 18. MB 20. k. Izraditi oplatu sa podupiračima i podvlake armirati po projektu.00 13. Podvlake 1. detaljima i statičkom proračunu. MB 25. Preseka 30x20 cm. U cenu ulaze i oplata. U cenu ulaze i oplata. MB 20. j. b. Preseka 30x20 cm. a. Preseka 20x20 cm. Izraditi oplatu i nadprozornike armirati po detaljima i statičkom proračunu. MB 30. MB 20. marke MB 25. Beton ugraditi i negovati po propisima. o. 4. Beton ugraditi i negovati po propisima. MB 25. MB 20. f.00 12.50 15. armatura i pomoćna skela. Obračun po m3 nadprozornika. Preseka 20x20 cm. podupirači. g. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 8. Obračun po m3 podvlake. MB 30. Izraditi oplatu i nadprozornike armirati po detaljima i statičkom proračunu. Preseka 30x25 cm. podupirači.00 9. Izraditi glatku oplatu sa podupiračima i podvlake armirati po projektu. MB 25. Beton ugraditi i negovati po propisima. Izraditi oplatu sa podupiračima i podvlake armirati po projektu. U cenu ulaze i oplata.7. Preseka 30x25 cm. marke MB 25. a. l. d.00 € 186 . n. MB 30. m3 m3 230. e. MB 20. podupirači.50 € 225. m3 m3 m3 200. MB 25. Preseka 25x20 cm. MB 30. armatura i pomoćna skela. Izrada armirano betonskih nadprozornika. armatura i pomoćna skela. detaljima i statičkom proračunu. podupirači. Preseka 25x25 cm. a. c. Preseka 25x20 cm. U cenu ulaze i oplata. MB 25. MB 25.00 17.00 17.00 € 212. MB 30. U cenu ulaze i oplata.00 € Izrada armirano betonskih nadprozornika. b.

MB 25. MB 25. U cenu ulaze i oplata. Beton ugraditi i negovati po propisima. MB 25. Obračun po m1 stubova. m3 m3 m3 220. m3 450. U cenu ulaze i oplata. U cenu ulaze i oplata.00 € 10. c. a. b. Preseka 25x20 cm. Do 20 cm. od armiranog betona MB 25.00 12.00 € 9.50 15. a. marke MB 20. Obračun po m1 venca.00 12. MB 20. Venci 1. detaljima i statičkom proračunu. Stubovi 1. U cenu ulaze i oplata.00 € Izrada armirano betonskih stubova. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m3 podvlake. Preseka 25x20 cm. armatura i pomoćna skela. Do 10 cm. Preseka 25x25 cm.00 € 235.00 € 250. Izraditi oplatu sa podupiračima i podvlake armirati po projektu. a. Izrada profilisanih venca ortogonalne projekcije do 10 cm sa pripadajućim serklažom.00 45.00 17. f. U cenu ulaze i oplata. marke MB 20.00 € € € € Izrada profilisanih venca sa pripadajućim serklažom. m3 m3 240. Izraditi oplatu i stubove armirati po projektu.00 25. Izrada armirano betonskih stubova. m1 m1 m1 m1 15. Izrada armirano betonskih kontra podvlaka. detaljima i statičkom proračunu. Obračun po m3 stubova. podupirači i armatura. e. b.00 € € € € € € € € 187 . armatura i pomoćna skela.00 11. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m3 venca. MB 20. Beton ugraditi i negovati po propisima. podupirači. preseka 20x20 cm. MB 20. podupirači i armatura. MB 30.00 35. 5. Preseka 20x20 cm. b. Preseka 25x20 cm. Uraditi profilisanu oplatu sa podupiračima i vence armirati po detaljima i statičkom proračunu. d.00 15. MB 25. Izraditi oplatu i stubove armirati po projektu. c. MB 30.00 € 260. Do 25 cm. Preseka 20x20 cm. detaljima i statičkom proračunu. armatura i pomoćna skela.7. d. h. podupirači. b. Preseka 25x25 cm.00 13. Preseka 20x20 cm. podupirači. a. c. MB 25. Do 15 cm. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 10. MB 30. Uraditi profilisanu oplatu sa podupiračima i vence armirati po detaljima i statičkom proračunu. MB 20. od armiranog betona MB 25. 4. MB 30. Beton ugraditi i negovati po propisima. g. marke MB 25.

Obračun po m3 stubova. b. Izrada glatkih armirano betonskih stubova. marke MB 20. vodeći računa da ostaje vidan. s. Preseka 30x20 cm. Beton pažljivo ugraditi.i. U cenu ulaze i oplata. m3 2. Preseka 30x30 cm. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 19. MB 20. MB 30. Obračun po m3 lukova. MB 25. detaljima i statičkom proračunu. U cenu ulaze i oplata. 22.50 20.00 17. MB 30.00 € 275. b. U cenu ulaze i oplata. r. Preseka 30x20 cm.00 25. MB 25. Lukovi 1. U cenu ulaze i oplata. b.00 50. MB 20. Preseka 20x25 cm. a. MB 30. Preseka 30x20 cm. Izraditi oplatu sa podupiračima i lukove armirati po projektu.00 € 11.00 27. Preseka 30x25 cm.00 40.00 18. d. detaljima i statičkom proračunu. c. MB 20. a. Izrada lukova od armiranog betona marke MB 30. m3 m3 m3 250. m. Beton ugraditi i negovati po propisima. Preseka 30x30 cm. m3 m3 m3 250. Obračun po m3 stubova. m1 m1 m1 m1 20. marke MB 20. Beton ugraditi i negovati po propisima. MB 25. detaljima i statičkom proračunu. nabiti i negovati. MB 20. armatura i pomoćna skela. c.00 € 300. MB 25. 600. Preseka 30x30 cm. armatura i pomoćna skela. MB 20.00 18.00 € 300. MB 30. p. k. Preseka 12x25 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. podupirači.00 € € € € 188 .00 14. MB 30.50 25. MB 30.00 € 25. Obračun po m3 lukova. a. marke MB 30. Izraditi oplatu sa podupiračima i lukove armirati po projektu. MB 25. armatura i pomoćna skela. o. podupirači. Preseka 25x25 cm. detaljima i statičkom proračunu. preseka 12x25 cm.00 € Izrada lukova od armiranog betona.00 € 275.00 16. Preseka 25x25 cm. n. Preseka 25x30 cm. podupirači.50 € € € € € € € € € € Izrada armirano betonskih okruglih stubova.00 22. Izraditi oplatu i stubove armirati po projektu. Preseka 30x25 cm. Izraditi glatku oplatu i stubove armirati po projektu. Preseka 30x25 cm. j. armatura i pomoćna skela. c. podupirači. l.

Debljine 6 cm. detaljima i statičkom proračunu.00 32. detaljima i statičkom proračunu. m2 190. U cenu ulaze i oplata. Obračun po m3 svodova. a. a. b. armatura i pomoćna skela. podupirači.00 € 6. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 45. Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati po projektu. Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati po projektu. podupirači. m3 850. c. Ploče 1. debljine 6 cm. podupirači.00 € Izrada armirano betonskih svodova debljine 15 cm. U cenu ulaze i oplata. marke MB 30. U cenu ulaze i oplata. 600. podupirači. marke MB 30.00 € Izrada armirano betonskih ploča. m2 m2 m2 m2 m2 m2 30. Debljine 12 cm. armatura i pomoćna skela. d. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 € 170. Debljine 15 cm. Izraditi oplatu sa podupiračima i svodove armirati po projektu. Obračun po m3 svodova. Debljine 8 cm. Obračun po m3 izlivene ploče. marke MB 30. Obračun po m2 izlivene ploče. Izrada armirano betonskih ploča marke MB 30. Izrada krstatih svodova od armiranog betona. Beton ugraditi i negovati po propisima.12. armatura i pomoćna skela. armatura i pomoćna skela. c. b. Beton ugraditi i negovati po propisima. detaljima i statičkom proračunu. detaljima i statičkom proračunu. m3 2. Izraditi oplatu sa podupiračima i svodove armirati po projektu. Izraditi oplatu sa podupiračima i svodove armirati po projektu.00 € 5. f.00 € 230. Debljine 30 cm. m2 m2 m2 120.00 50. Izrada krstatih svodova od armiranog betona debljine 20 cm. Obračun po m2 svodova. marke MB 30. Obračun po m2 svodova. podupirači. Beton ugraditi i negovati po propisima. armatura i pomoćna skela. U cenu ulaze i oplata.00 € 13. 250. detaljima i statičkom proračunu. U cenu ulaze i oplata. Debljine 10 cm. Debljine 14 cm. Izrada armirano betonskih svodova marke MB 30. armatura i pomoćna skela. Svodovi 1. detaljima i statičkom proračunu. Debljine 20 cm. podupirači. m3 2.00 € € € € € € 189 . Izraditi oplatu sa podupiračima i svodove armirati po projektu. U cenu ulaze i oplata. Debljine 16 cm.00 40.50 35. Beton ugraditi i negovati po propisima. e.

podupirači. c. za raspone veće od 3 m. Betonirati betonom marke MB 30. Debljine 8 cm.00 65. m2 m2 m2 40. armatura i pomoćna skela. m2 m2 55. debljine 12+4 cm. detaljima i statičkom proračunu. U cenu ulaze i fetnenosači sa podupiračima. Beton ugraditi i negovati po propisima. debljine 12 cm. m3 300. Obračun po m2 tavanice. m3 275. U cenu ulaze i oplata. b. m2 m2 m2 m2 50. Blokove prethodno obraditi postavljanjem armature u žljebove i popunjavanjem cementnim malterom. Betonirati betonom marke MB 30. a. Debljine 16+4 cm. Izrada krstatih armirano betonskih ploča.00 € 17. Obračun po m2 izlivene ploče. a. detaljima i statičkom proračunu. Oplata mora ostati najmanje 14 dana. TM 3. Pre betoniranja izvršiti pranje oslonaca. detaljima i statičkom proračunu.00 € 45. Izrada polumontažne tavanice. U cenu ulaze i oplata.00 € 9. Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati po projektu. podupirači. Svako rebro mora biti naslonjeno minimum 5 cm na oslonac i armatura prepuštena još 10 cm. Oslonce rebara izravnati cementnim malterom. Ploču i rebro armirati po projektu i detaljima. Oplata mora ostati najmanje 14 dana. Obračun po m3 izlivene ploče. tipa "Fert". podupirači. Obračun po m3 izlivene ploče. Beton ugraditi i negovati po propisima. Debljine 12 cm. armatura i pomoćna skela. marke MB 30. d. Obračun po m2 tavanice.50 € 20. Ploču i rebra armirati po projektu i detaljima.00 € Izrada međuspratne tavanice TM-3. Debljine 14+6 cm. Debljine 14 cm.00 60. Tavanice 1. b. Debljine 20+5 cm. Debljine 16 cm.00 € 48.8. marke MB 20. b. Ploče armirati po projektu. Beton ugraditi i negovati po propisima. marke MB 30. Izraditi oplatu sa podupiračima i balkonsku ploče armirati po projektu. U cenu ulaze i fetne-nosači sa podupiračima. debljine 6 cm.00 € 14. U cenu ulaze i oplata. Gotove nosače postaviti preko fetni-nosača. U cenu ulazi i armatura. Beton ugraditi i negovati po propisima. b. c. Izrada balkonskih armirano betonskih ploča. Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati po projektu. m2 m2 m2 15. Debljine 6 cm. Postaviti rebro za ukrućenje. Izrada krstatih armirano betonskih ploča. detaljima i statičkom proračunu.00 € 60.00 55. debljine 16+4 cm. Debljine 16+4 cm.00 € 190 . Debljine 10 cm. 4. armatura i pomoćna skela. Debljine 12+4 cm. Debljine 18 cm. a. marke MB 30. TM 5. Obračun po m2 izlivene ploče. Izrada lako armiranih betonskih ploča.00 € 14.00 € € € € 13. c. a.

Montažni elementi se izvode od betona MB 40 i armirani su mrežastom armaturom. Nabavka i postavljanje montažnih međuspratnih ploča "Durisol". Blokove prethodno obraditi postavljanjem armature u žljebove i popunjavanjem cementnim malterom. Obračun po m2 ploča. Monta 14. Sastave armirati i betonirati.00 € 16.6. U cenu ulaze i fetne-nosači sa podupiračima. Ploču i rebra armirati po projektu i detaljima. Izrada međuspratne tavanice. Gotove nosače postaviti preko fetni-nosača. Nabavka i postavljanje montažnih krovnih ploča "Durisol". Tavanicu izvesti od armirano betonskih montažnih elemenata raspona prema statičkom proračunu i detaljima. debljine 8+4 cm. b. Obračun po m2 tavanice. Sastave armirati i betonirati. debljine 25+5 cm.00 € 13. tipa "Avramenko". Obračun po m2 tavanice. debljine 16+4 cm. m2 75. Izrada međuspratne konstrukcije. c. Obračun po m2 ploča. debljine 8+4 cm. m2 m2 m2 m2 m2 40. Monta 12.50 45. e. U cenu ulazi i dizanje ploča. Ploču i rebra armirati po projektu i detaljima. U cenu ulazi i dizanje ploča. ukupne debljine 15 cm. oplata i podupirači. debljine 14+4 cm. m2 35. m2 40. Ploče postaviti po detaljima i projektu.00 € 15. U drugoj fazi naliva se beton debljine 9 cm istog kvaliteta kao prethodni i postavlja mrežasta armatura iznad oslonca u svemu prema detaljima. m2 45. debljine 20+5 cm. Širina elemenata je 2. Izrada armirano betonske međuspratne OMNIA tavanice. Betonirati betonom marke MB 30. Oslonce rebara izravnati cementnim malterom. Obračun po m2 tavanice. Ploče postaviti po detaljima i projektu. d.00 metara. Betonirati betonom marke MB 30.00 50. U cenu ulazi i dizanje ploča. U cenu ulazi armatura i oplata.00 42. Obračun po m2 ploča. debljine 12+4 cm. Ploče postaviti po detaljima i projektu. U cenu ulazi i dizanje ploča. Rebro mora biti naslonjeno minimum 5 cm na oslonac i armatura prepuštena još 10 cm. a debljina 6 cm. Monta 16. Monta 20.00 60. a. m2 80.00 € 12. Monta 8.00 € 191 .00 € 14. Nabavka i postavljanje montažnih krovnih ploča "Siporeks". tipa Monta 8.00 € € € € € 11. m2 40. U cenu ulaze i armatura. Nabavka i postavljanje montažnih međuspratnih ploča "Siporeks". Ploče postaviti po detaljima i projektu. Oplata mora ostati najmanje 14 dana. Sastave armirati i betonirati. Obračun po m2 ploča. Sastave armirati i betonirati.

00 € 5. Obračun po m3 betona. Izrada armirano betonskih kosih ploča stepeništa marke MB 30. Izraditi oplatu stepenika po detaljima i projektu. m3 100. 80. armatura i pomoćna skela. a preko sloja šljunka. armatura i pomoćna skela.00 € 9. Izraditi oplatu kosih ploča i armirati po projektu. Obračun po m3 betona. m3 125. m1 7. podupirači. Stepenike betonirati preko kose ploče.50 € 4. podupirači. detaljima i statičkom proračunu. m3 240. U cenu ulazi i oplata. Obračun po m1 izvedenih stepenika. m3 125. Obračun po m3 betona. Izrada armirano betonskih obraznih nosača marke MB 30. armatura i pomoćna skela. Izrada armirano betonskih kosih ploča i stepenika stepeništa marke MB 30. Stepeništa 1. U cenu ulaze i oplata. m3 2. U cenu ulazi i oplata. detaljima i statičkom proračunu. U cenu ulaze i oplata. Izrada kose stepenišne ploče i stepenika od nabijenog betona MB 20. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 € 192 . Obračun po m3 betona. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 € 3. Izraditi oplatu kosih ploča i stepenika i armirati po projektu. Beton ugraditi i negovati po propisima. m3 240. Beton ugraditi i negovati po propisima. detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. Beton ugraditi i negovati po propisima. Izrada armirano betonskih temelja stepeništa marke MB 20. U cenu ulaze i oplata.15. Izraditi oplatu kosih ploča i podesta i armirati po projektu. Beton ugraditi i negovati po propisima. Izrada temelja stepeništa od nabijenog betona MB 20. Obračun po m3 betona. Temelj betonirati preko sloja šljunka. Izrada betonskih stepenika od nabijenog betona MB 20. Ploču betonirati istovremeno sa stepenicima. Obračun po m3 betona. m3 260. U cenu ulazi i oplata. detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m3 betona. Izrada armirano betonskih kosih ploča i podesta stepeništa marke MB 30. detaljima i statičkom proračunu. m3 220. armatura i pomoćna skela. podupirači. Kosu ploču betonirati preko sloja šljunka. U cenu ulazi i oplata i armatura.00 € 8.00 € Izrada kose stepenišne ploče od nabijenog betona MB 20.00 € 6. podupirači. Beton ugraditi i negovati po propisima. Izraditi oplatu temelja i armirati po projektu. Izraditi oplatu obraznih nosača i armirati po projektu. Obračun po m3 betona. U cenu ulazi i oplata. U cenu ulaze i oplata.00 € 7.

Izrada armirano betonskih rektifikovanog stepeništa marke MB 30. kao podloge. sa okcima 15/15 cm. debljine 6 cm. 7. debljine 6 cm . Debljine 10 cm. Izraditi oplatu stepeništa i armirati po projektu. očistiti i oprati. postavljenim u sredini sloja. Debljine 8 cm. Izrada armirano betonskih podesta stepeništa marke MB 30.00 18. podupirači. pre nanošenja košuljice. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". razmere 1:3. Armirati je rabic pletivom.00 € 11. armatura i pomoćna skela.00 € € € € 193 . očistiti i oprati. U cenu ulazi i armatura. postavljenom u sredini sloja. Debljine 8 cm. pre nanošenja košuljice. armatura i pomoćna skela. Obračun po m2 podloge. Izraditi oplatu podesta i armirati po projektu. d. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". marke MB 20. m3 200. m2 2.50 € Izrada rabicirane cementne košuljice debljine 3 cm. Podloge 1. Obračun po m2 košuljice. razmere 1:3. Debljine 6 cm. m2 12. Izrada cementne košuljice debljine 3 cm.00 € 3. kao podloge. a. marke MB 15. Beton ugraditi i negovati po propisima. Debljine 12 cm. Obračun po m2 košuljice. Obračun po m2 podloge.00 € 4. Gornju površinu betonske podloge izravnati. Izrada podloge od lako armiranog betona.00 16. Debljine 10 cm.10. Podlogu za košuljicu. m2 m2 m2 m2 7. Podlogu za košuljicu. Debljine 12 cm.00 € € € € 8. očistiti i oprati. detaljima i statičkom proračunu. kao podloge. Izrada armirane cementne košuljice debljine 3 cm. po statičkom proračunu i betonirati. U cenu ulaze i oplata. Obračun po m3 betona. b. Beton ugraditi i negovati po propisima. Podlogu za košuljicu. a.00 11. b.00 13. pre nanošenja košuljice. m2 m2 m2 m2 12. Obračun po m2 košuljice. Košuljicu negovati dok ne očvrsne. c. Izrada podloge od betona.00 € 16. U cenu ulaze i oplata. Armirati je mrežom Ø 6 mm. a beton negovati. d.00 14. Gornju površinu betonske podloge izravnati. Debljine 6 cm. detaljima i statičkom proračunu. Podlogu armirati mrežastom armaturom. c. a beton negovati. podupirači.00 9. m2 9. Košuljicu negovati dok ne očvrsne. m3 320. Obračun po m3 betona. razmere 1:3 i negovati je dok ne očvrsne. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom".

Preko podloge obavezno izvesti zaštitni sloj od sitnozrnog betona. "Termika" Zrenjanin. b. Obračun po m2 podloge. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. "Termika" Zrenjanin. Izrada podloge. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. po podlozi razliti cementno mleko. Podloga mora biti čista. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. Izrada podloge. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. Pošto je betonska masa penasta i meka. a zapreminska težina perlitnog betona 258 kg/m3. Podloga mora biti čista. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3. estriha. Debljine 5 cm. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. "Termika" Zrenjanin.5 MPa. c. Čvrstoća na pritisak je 0. m2 m2 m2 11. otprašena i odmašćena. od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 5 cm. Debljine 6 cm. estriha. c. otprašena i odmašćena. pre nanošenja perlitnog betona. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. Debljine 6 cm. Pripremiti Superbet 1 po uputstvu proizvođača. Podloga mora biti čista. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. a. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona.00 € 18. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. a.72 MPa. a koji se posebno plaća. Obračun po m2 sloja za izravnanje. Debljine 6 cm. Čvrstoća na pritisak je 0. b. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 1 debljine 5 cm. pre nanošenja perlitnog betona. "Termika" Zrenjanin.00 € 15.00 € 21. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. m2 m2 m2 8. po podlozi razliti cementno mleko. pre nanošenja perlitnog betona.00 € 13. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. Obračun po m2 sloja za izravnanje.00 € 12. otprašena i odmašćena. m2 m2 m2 10. Pošto je betonska masa penasta i meka. pre nanošenja perlitnog betona.00 € 16. Preko podloge može se direktno postaviti pod od parketa ili 194 . Pošto je betonska masa penasta i meka. Debljine 8 cm. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Podloga mora biti čista. Preko podloge obavezno izvesti zaštitni sloj od sitnozrnog betona. po podlozi razliti cementno mleko. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača. Pripremiti Superbet 1 po uputstvu proizvođača. c. Debljine 8 cm. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom.00 € 14. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Izrada sloja za izravnanje od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 1 debljine 5 cm. otprašena i odmašćena. Čvrstoća na pritisak je 2. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja.12. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. a. Pošto je betonska masa penasta i meka. Izrada sloja za izravnanje od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 5 cm. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. b. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. a koji se posebno plaća.5 MPa. Debljine 5 cm.00 € 14. a zapreminska težina perlitnog betona 258 kg/m3. po podlozi razliti cementno mleko. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama.50 € 10.

Preko sloja za pad obavezno izvesti hidroizolacioni i zaštitni sloj. Debljine 10 cm. Debljine 8 cm. Gornju površinu izravnati i podlogu negovati. b.00 12. a beton negovati. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 m2 10. Obračun po m2 podloge.00 € 195 . Izrada sloja za pad ravnog krova od betona prosečne debljine 4 cm marke MB 15. 24. b. Debljine 6 cm.00 20. Debljine 8 cm. d. pre nanošenja perlitnog betona. b. Debljine 2 cm. Obračun po m2 podloge. d. Gornju površinu betonske podloge izravnati.5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem. Čvrstoća na pritisak je 2. c. Obračun po m2 podloge.00 € € € € 39. po uputstvu proizvođača "Prvi maj" Čačak.00 € € € € 35. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3. m2 m2 m2 22. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. Debljine 8 cm. Debljine 5 cm.00 15. Debljine 6 cm. Debljine 6 cm. Čvrstoća na pritisak je 2. Debljine 8 cm. Izrada sloja za pad. otprašena i odmašćena.00 € 12. b. d.00 € 35. a. po uputstvu proizvođača "Prvi maj" Čačak. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0. Podloga mora biti čista. c. Obračun po m2 podloge. b.5 MPa. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Pošto je betonska masa penasta i meka. Debljine 4 cm. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora. Zapreminska težina ugrađenog Stirocema je 500 kg/m3. Debljine 10 cm.00 € 45. kao i termoizolacije. cementa sa odgovarajućim dodacima i vode.00 27. Izrada podloge od keramzita debljine 6 cm. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. b.50 € 12. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb.5 MPa. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3. Debljine 10 cm. a.5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem.72 MPa. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača. a. c. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0. a koji se posebno plaćaju.00 36. m2 m2 m2 10.00 € 16. Debljine 6 cm. Obračun po m2 sloja za pad.00 € € € € € 29. Debljine 10 cm. Debljine 10 cm. po podlozi razliti cementno mleko. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora. a čvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1. a. a čvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. Debljine 8 cm. a.00 € Izrada podloge od lakog betona Stirocem debljine 2 cm. e. m2 m2 m2 m2 m2 9. a. Obračun po m2 sloja za pad. c. c. Debljine 5 cm.00 12. m2 m2 m2 m2 6.50 € 31. "Termika" Zrenjanin. Izrada sloja za pad od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 4 cm.00 45. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Debljine 6 cm. cementa sa odgovarajućim dodacima i vode.72 MPa. ravnog krova od lakog betona Stirocem prosečne debljine 5 cm. Debljine 4 cm.keramičkih pločica. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. Zapreminska težina ugrađenog Stirocema je 500 kg/m3.00 8. m2 m2 9.00 18.00 10.

Izrada rabicirane i perdašene cementne košuljice debljine 3 cm. m2 m2 m2 m2 12. Debljine 10 cm. marke MB 20.00 16. Obračun po m2 poda. a. a. marke MB 20. armiran i perdašen. Debljine 8 cm. Obračun po m2 košuljice.50 14. Obračun po m2 košuljice.00 13. Debljine 10 cm. armiran i gletovan. Debljine 12 cm. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. d. m2 7. razmere 1:3. razmere 1:3.00 15. Izrada betonskog poda.50 € 18.00 25. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Gornju površinu košuljice gletovati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne. Gornju površinu gletovati do crnog sjaja i beton negovati. b. m2 9.00 € 196 . Debljine 12 cm.00 € € € € 13. m2 m2 m2 m2 11. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. d. Debljine 8 cm. 5. c. Obračun po m2 košuljice. Gornju površinu gletovati do crnog sjaja i beton negovati.00 € € € € Izrada betonskog poda.50 € € € € 9. d. Debljine 6 cm.00 20. c. Obračun po m2 poda. Debljine 6 cm. Debljine 8 cm.00 € 19. b. Debljine 12 cm. b. b. marke MB 15. m2 m2 m2 m2 15. Armatura ulazi u cenu poda. Izrada gletovane cementne košuljice debljine 3 cm. prema projektu i statičkom proračunu i betonirati. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. d.00 11. debljine 6 cm.50 21. razmere 1:3. Pod armirati mrežastom armaturom. m2 m2 m2 m2 9. Košuljicu armirati rabic pletivom.00 € € € € 17. Izrada betonskog poda. Gornju površinu isperdašiti i beton negovati. Izrada perdašene cementne košuljice debljine 3 cm. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Izrada betonskog poda. debljine 6 cm. Debljine 10 cm. prema projektu i statičkom proračunu i betonirati. Pod armirati mrežastom armaturom. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". a. debljine 6 cm. Debljine 10 cm.00 17.00 17.00 15. Obračun po m2 poda.17. c.00 13. c. Gornju površinu perdašiti i beton negovati. marke MB 15. Debljine 6 cm. postavljenim u sredini sloja. Debljine 8 cm. Armatura ulazi u cenu poda. a. perdašen. m2 11. gletovan. Podovi 1. Debljine 12 cm. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Obračun po m2 poda. debljine 6 cm. Debljine 6 cm. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati.

"Prvi maj" Čačak. 2-6 dana po izradi košuljice.00 € 28. Izrada armirane i perdašene cementne košuljice debljine 3 cm. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. m2 13. razmere 1:3. U cenu ulazi i nabavka betonskih ploča. Armirati je mrežom Ø 6 mm. m2 m2 20. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. Dimenzija 30x30x3 cm. Armirati je mrežom Ø 6 mm. promaje. postavljenom u sredini sloja. Košuljicu armirati rabic pletivom.00 € 19. Crveni. a ploče očistiti. otpornost na habanje. sa okcima 15/15 cm. mlevenog cementnog klinkera i pigmenta ugraditi na mestima gde je potrebna visoka čvrstoća na pritisak i savijanje. Na svežu betonsku masu naneti (posuti) suvu mešavinu FER BETON APC-12 i obradu izvršiti mašinskim rotacionim gladilicama. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom".00 € 22.00 € 23. U cenu ulaze nabavka ploča. Košuljicu na bazi eruptivnih stena porfirske strukture. b. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". m2 m2 16.00 € 26.00 € 18. Obračun po m2 poda.50 € 15. b. Izrada poda od betonskih ploča dimenzija 30x30x3 cm. c. sa okcima 15/15 cm. razmere 1:3. Izrada poda od betonskih ploča. Košuljicu štititi od brzog sušenja. u cementnom malteru. Gornju površinu košuljice gletovati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne. Dimenzija 30x30x3 cm.00 € 21. Zeleni. Fuge ispuniti trajno elastičnim kitom. Gornju površinu košuljice gletovati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne. a ploče očistiti. postavljenom u sredini sloja. vodonepropusnost i otpornost na mehanička oštećenja kao što su valjanje. Izrada košuljice sive boje FER BETON APC-12. m2 14. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. b. kotrljanje. Obračun po m2 poda. debljine 3-5 mm. Spojnice ispuniti peskom. Betonske ploče postaviti u sloju peska debljine 10 cm. minimalne marke MB 30. Izrada armirane i gletovane cementne košuljice debljine 3 cm. Izrada rabicirane i gletovane cementne košuljice debljine 3 cm. dimenzija 30x30x3 cm. Spojnice fugovati. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Dimenzija 40x40x3 cm. a. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. do završetka ugradnje. Pod se može eksploatisati posle 14 dana. dok se mešavina u potpunosti ne utisne u podlogu. Obračun po m2 poda. Podloga mora biti armirano betonska ploča. Dimenzija 40x40x3 cm. Obračun po m2 košuljice. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. FER BETON APC-12 ugraditi "sveže na sveže" i bez prekida.00 € 197 . Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". a. grebanje i brušenje. Obračun po m2 košuljice. udaranje. Sivi. m2 m2 m2 12.20. m2 11. direktnog sunca ili niskih temperatura. iz koje uzima vodu. razmere 1:3. a. u pesku. Obračun po m2 košuljice. Posipanje i obradu vršiti dok se ne utroši predviđena količina FER BETON APC-12 (5-10 kg/m2) i dobije horizontalna i glatka površina. postavljenim u sredini sloja. Dilatacione fuge širine 6-8 mm rezati po projektu. razmere 1:3 i zaliti cementnim mlekom. podloga od peska i ispuna spojnica.00 € 15.

Izraditi oplatu i temelje armirati po detaljima i projektu. m2 m2 m2 m2 m2 8. U cenu ulazi i nabavka betonskih ploča. Debljine 15 cm. Beton ugraditi i negovati. Beton ugraditi i negovati.00 € 19. d. Izrada armirano betonskih temelja ograde marke MB 20. Gornju površinu staze obraditi po uputstvu projektanta i beton negovati. Debljine 8 cm. dimenzija 30x30x3 cm. Izrada staze od betona.00 22. Izrada staze od betonskih ploča.00 17. Izraditi oplatu i soklu ograde armirati po detaljima i projektu.00 € 13. a.50 € € € € € Izrada staze od lako armiranog betona. marke MB 30. c. e. m3 2. Spojnice ispuniti peskom. a. Obračun po m3 sokle ograde. a. Gornju površinu staze obraditi po uputstvu projektanta i beton negovati. Stazu armirati mrežastom armaturom. debljine 6 cm. podloga od peska i ispuna spojnica. Debljine 12 cm. marke MB 20. Staze 1. Obračun po m2 staze. Ograde 1. Obračun po m2 staze. b. Izrada staza od betonskih ploča.00 € 15. 125.00 20. Dimenzija 40x40x3 cm. m2 m2 16. Betonske ploče postaviti u sloju peska debljine 10 cm. b. Debljine 10 cm. razmere 1:3 i zaliti cementnim mlekom. m2 m2 m2 m2 m2 12. e. m2 m2 20. armatura i tampon šljunka. U cenu ulaze i oplata. 6. po statičkom proračunu i betonirati. c. U cenu ulaze nabavka ploča. Spojnice fugovati. Debljine 15 cm. Dimenzija 30x30x3 cm. U cenu ulaze i oplata i armatura. b. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima.00 14. Debljine 12 cm. Dimenzija 30x30x3 cm. a. Debljine 10 cm. u pesku. dimenzija 30x30x3 cm.18. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm.50 15. Obračun po m2 staze. a ploče očistiti. Obračun po m2 staze. m3 200. Debljine 6 cm. Debljine 8 cm. Debljine 6 cm.00 12. b.50 € € € € € 11. Dimenzija 40x40x3 cm.00 € 19. debljine 6 cm. d.00 10. Obračun po m3 temelja. a ploče očistiti. u cementnom malteru. U cenu ulazi i armatura.00 17.00 € Izrada armirano betonske sokle ograde marke MB 20. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm.00 € 198 .

Izrada armirano betonske poklopne ploče ograde marke MB 20. U cenu ulaze i oplata i armatura.00 € 7. Obračun po m3 poklopne ploče ograde. Izrada balkonske armirano betonske ograde marke MB 20. Obračun po m3 ograde. Izrada armirano betonskih stilskih stubova ograde marke MB 20. U cenu ulaze i oplata i armatura. Nabavka i postavljanje ogradnih betonskih elemenata "Og-6". Beton ugraditi i negovati.00 € 11. Izrada armirano betonske profilisane poklopne ploče ograde marke MB 20. Obračun po m3 poklopne ploče ograde. U cenu ulaze i oplata i armatura. Izrada armirano betonske poklopne ploče ograde balkona marke MB 20. Izraditi oplatu i poklopnu ploču ograde armirati po detaljima i projektu. Beton ugraditi i negovati. m3 200.50 € 199 . Beton ugraditi i negovati. dimenzija 40x20x12 cm. Izraditi oplatu i poklopnu ploču ograde armirati po detaljima i projektu.00 € 5. m3 175. m3 175. U cenu ulaze i oplata i armatura. Obračun po m3 stubova. m3 220. m3 175. Beton ugraditi i negovati. Izraditi oplatu i stubove armirati po detaljima i statičkom proračunu.00 € 12. Obračun po m3 sokle ograde. m3 220. Izraditi oplatu i ogradu armirati po detaljima i projektu. Beton ugraditi i negovati. Spojnice fugovati tehnikom po izboru projektanta. Izrada balkonske glatke armirano betonske ograde marke MB 20. Obračun po m3 stubova.00 € 6. Beton ugraditi i negovati. U cenu ulaze i oplata i armatura. U cenu ulaze i oplata i armatura. m3 220. Izraditi oplatu i soklu ograde armirati po detaljima i projektu.00 € 4. Elemente postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2.00 € 9. Izraditi glatku oplatu i ogradu armirati po detaljima i projektu. u boji po izboru projektanta. Obračun po m3 ograde. Izrada armirano betonske profilisane sokle ograde marke MB 20. m2 17. Obračun po m3 ograde.3. Obračun po m2 ograde. Izraditi oplatu i ogradu armirati po detaljima i projektu. Beton ugraditi i negovati.00 € 8. m3 225. m3 190. U cenu ulaze i oplata i armatura. Obračun po m3 poklopne ploče ograde.00 € 10. U cenu ulaze i oplata i armatura. Izrada armirano betonskih stubova ograde marke MB 20. Beton ugraditi i negovati. Izrada armirano betonske ograde marke MB 20. U cenu ulaze i oplata i armatura. "Zidar" Bečej. Beton ugraditi i negovati. Izraditi oplatu i stubove armirati po detaljima i projektu. Izraditi oplatu i poklopnu ploču ograde armirati po detaljima i projektu.

Gornju površinu izravnati i beton negovati. m3 2. Gornju površinu košuljice gletovati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne. U cenu ulaze i oplata. U cenu ulaze i oplata. 125. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm.00 € 3. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". m2 10. Izrada armirano betonskih temelja šahtova marke MB 25. m2 32. Ploču armirati mrežastom armaturom i betonirati betonom MB 30. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm.00 € 7. Obračun po m2 ograde. Elemente u boji po izboru projektanta. Obračun po m2 poda.00 € 20. Gornju površinu gletovati do crnog sjaja i beton negovati. Obračun po m2 poda. Obračun po m2 košuljice. U ploči ostaviti otvor i postaviti nosač poklopca šahta. m3 175. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati.13. dimenzija 60x40x10 cm. "1. Obračun po m3 betona. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Obračun po m3 temelja. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. U cenu ulaze i oplata i armatura. Gornju površinu isperdašiti i beton negovati. koji se posebno plaća.00 € 5. armatura i tampon šljunka. Izrada gletovane cementne košuljice debljine 3 cm.50 € 6. m2 15. Spojnice fugovati tehnikom po izboru projektanta. Izrada gletovanog poda šahta od betona debljine 6 cm marke MB 15. Šahtovi 1. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". m2 10. Izrada perdašene cementne košuljice debljine 3 cm. m2 19. maj" Lapovo. postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2.00 € Izrada armirano betonske temeljne ploče šahta marke MB 25. Izrada perdašenog poda šahta od betona debljine 6 cm marke MB 15. m2 8. razmere 1:3. Nabavka i postavljanje ogradnih betonskih brušenih elemenata "Meba". Obračun po m2 košuljice.50 € 200 . Obračun po m2 ploče. armatura i tampon šljunka. Izrada armirano betonske ploče šahta. razmere 1:3.00 € 4.

00 € 10.8. Prvu penjalicu postaviti na 80 cm od poda. Pri vrhu šaht stepenasto završiti.00 € 210. armatura. Prvu penjalicu postaviti na 80 cm od poda. a.00 € € € € 14. Pre malterisanja zidove isprskati cementnim mlekom. U ploči ostaviti otvor i ugraditi poklopac septičke jame. U prsten ugraditi poklopac. Malterisanje zidova šahta produžnim malterom. a po ugradnji bojiti bojom za metal. m3 175. Malterisati u dva sloja.00 225. Beton sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost ugraditi i negovati po propisima. penjalice i pomoćna skela. Obračun po komadu penjalice. Kom. m2 m3 25.00 190. Obračun po m3 zidova jame. sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. Kom.00 € 18. Na svakih 30 cm ugraditi penjalice. dimenzija 40/25 cm. Penjalice pre ugradnje minizirati dva puta. Prvi sloj raditi sa prosejanim šljunkom "jedinicom" a drugi sa sitnim peskom gletovati do crnog sjaja. Izrada armirano betonskog šahta betonom MB 25. penjalice i pomoćna skela. Na svakih 30 cm ugraditi penjalice. Izbetonirati armirano betonsku podlogu od betona MB 20 i preko nje postaviti prefabrikovane armirano betonske prstenove. Nabavka i ugradnja penjalica od FZC profila Ø 20 mm. m2 11. a ostale na međusobnom odstojanju od 35 cm. Za PTT. armatura. b. 5.50 € 17. Izraditi oplatu i armirati po detaljima i statičkom proračunu. debljine zidova 10 cm.00 € 16. Obračun po m3 zidova šahta. perdaš. Za hidrofor. Pre malterisanja zidove isprskati cementnim mlekom. dimenzija 40/25 cm.00 € 19. Površine zidova dobro očistiti i otprašiti. Malterisati produžnim malterom u dva sloja. a ostale na međusobnom odstojanju od 35 cm. Na vrhu postaviti suženi deo visine 60 cm a iznad armirani prsten. Površine zidova dobro očistiti i otprašiti. Obračun po komadu penjalice. koji se posebno plaća.00 € 201 .00 200. b. penjalice i pomoćna skela. Izraditi oplatu i šaht armirati po detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. Malterisanje zidova šahta cementnim malterom. a po ugradnji bojiti bojom za metal. za prihvatanje okvira poklopca. c. Prvi sloj raditi sa prosejanim šljunkom "jedinicom" a drugi. Obračun po m2 zidova šahta. Izrada šahta za vodomer od armiranog betona MB 25. armatura. Za kanalizaciju.00 € 15. m2 7. Obračun po m2 malterisane površine. sa dodatkom aditiva. Izraditi oplatu i armirati po detaljima i statičkom proračunu. Izrada armirano betonske septičke jame MB 25. Beton ugraditi i negovati po propisima. Za vodomer. Izrada kanalizacionog šahta prečnika 100 cm. Debljine 10 cm. m1 90. Nabavka i ugradnja penjalica od kutija 20x30 mm. U cenu ulaze i serklaž. Po m3. 3. U cenu ulaze i oplata. U cenu ulaze i oplata. a. sa sitnim peskom. Obračun po m1 šahta. penjalice i pomoćna skela. Penjalice pre ugradnje minizirati dva puta. m3 m3 m3 m3 180. d. od prefabrikovanih elemenata. Obračun po m2 malterisane površine. U cenu ulaze i oplata.

liveni luk i oplata. Betoniranje kanala za instalacije. b. Spojnice fugovati tehnikom po izboru projektanta. b. Beton ugraditi i negovati.21.50 € . Dno kanala raditi u padu. Izrada betonskih rigola od betona marke MB 30. m1 m1 11. b. a po projektu. Debljine zida 10 cm. debljine zidova 10 cm. Obračun po m1 kanala. Dno kanala uglačati. Obračun po m1 rigole. Po m3. sive. m2 m3 32.00 € 6. u boji po izboru projektanta. a na najnižoj tački kanala ugraditi liveni luk Ø 100 mm za odvod vode. Obračun po m1 rigole.00 € 24. Obračun po m2 razvijene površine kanala. po m1. Dimenzija 30x25x10 cm. m1 m2 m3 27.00 € 9. u boji po izboru projektanta.00 € 290. debljine zidova 10 cm.00 € 220. dimenzija 40x40x12 cm. a. Po m3. m2 m3 22. Izvesti razdelnice i zaliti ih bitumenom. m1 30. Betoniranje kanala za instalacije sa poklopcima. kao oslonac za rešetku. armirati i betonirati betonom MB 20. m1 12.50 € 3. Nabavka i postavljanje betonskih rigola.00 € 5. Postaviti oplatu i betonirati betonom MB 20. a. U cenu ulazi i oplata. Pre betoniranja postaviti ram od ugaonika 30/20/3 mm sa ankerima. Dimenzija 40x40x12 cm. Izraditi oplatu rigola i betonirati preko sloja šljunka. Izvesti razdelnice i zaliti ih bitumenom. Izraditi oplatu rigola i armirati po detaljima i projektu.00 € 202 . a po projektu. koji ulaze u cenu. Beton ugraditi i negovati.00 € 11. Obračun po m1 rigole. Rigolu betonirati preko sloja šljunka. Rigole postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. a. Preko kanala postaviti izlivene pokretne armirano betonske poklopce. U cenu ulazi i oplata i armatura. kao oslonac za rešetku. U cenu ulazi i ugaonik i oplata. U cenu ulaze i ugaonik. b. Po m3. bele. Kanali 1. Betoniranje kanala za odvod vode 25x30 cm. Dimenzija 40x40x12 cm. c. po m2. 2. Obračun po m1 poklopaca. "Zidar" Bečej.00 € 15. Debljine zida 10 cm. Pre betoniranja postaviti ram od ugaonika 30/20/3 mm sa ankerima. Obračun po m2 razvijene površine kanala.00 € 200. debljine zidova 10 cm. Postaviti oplatu. m1 17. maj" Lapovo. a. Debljine zida 10 cm. Izrada armirano betonskih rigola od betona marke MB 30. prema projektu. "1. Nabavka i postavljanje rešetkastih poklopaca kanala 35x50x5 cm. U cenu ulaze i armatura i oplata.

Preseka 24x18 cm. Sve šupljine elemenata popuniti humusnom zemljom.50 € 6. Nabavka i postavljanje belih betonskih ivičnjaka na kant. Preseka 24x24 cm. bele. Preseka 18x12 cm.50 € 19. Elemente postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. a. u boji po izboru projektanta. Elemente postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2.00 € 8. 40x40x12 cm. Preseka 24x20 cm.00 € 5. b. maj" Lapovo. dimenzija 48x32 cm. Obračun po m2 postavljene površine. Dimenzija 40x20x6 cm. po uputstvu projektanta.00 € 13. spojnice blago uvući u odnosu na ivičnjak i obraditi. Nabavka i postavljanje baštenskih betonskih ivičnjaka. Ivičnjake postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. m2 19. c. m1 m1 7.00 16. 3. Dimenzija 100x20x6 cm. Boja elemenata i način fugovanja spojnica po izboru projektanta.50 € € € € 12. Dimenzija 40x40x12 cm. a. Obračun po m1 ivičnjaka.22. "1. Ivičnjake postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Preseka 20x24 cm. dimenzija 40x20x6 cm. Spojnice fugovati i blago uvući u odnosu na ivičnjak. m1 m1 11. "Zidar" Bečej. Ivičnjake spojiti cementnim malterom. "1. maj" Lapovo. a. b. maj" Lapovo. Obračun po m2 postavljene površine. Nabavka i postavljanje belih betonskih položenih ivičnjaka. sive.50 € 14. dimenzija 60x40x10 cm. Boja elemenata i način fugovanja spojnica po izboru projektanta. Nabavka i postavljanje betonskih elemenata "Meba". Obračun po m1 rigole. m2 17.00 22. maj" Lapovo. a. za ogradu. Preseka 12x18 cm.00 € 203 . m2 15. preseka 18x12 cm. dimenzija 60x40x10 cm. Spojnice fugovati i rigole očistiti. za parking. Obračun po m2 postavljene površine.00 20. Spojnice fugovati i blago uvući u odnosu na ivičnjak. Dimenzija 40x40x12 cm. Rigole postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. dimenzija. "1. Betonska galanterija 1. d. Obračun po m1 ivičnjaka. Obračun po m1 ivičnjaka. m1 m1 m1 m1 12. Sve šupljine elemenata popuniti humusnom zemljom. Boja elemenata i način fugovanja spojnica po izboru projektanta. Elemente postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Nabavka i postavljanje belih brušenih betonskih elemenata "Meba". preseka 12x18 cm. b.00 € Nabavka i postavljanje betonskih rigola. "1. b.50 € 17. Preseka 18x24 cm. maj" Lapovo.00 € 15. "1. Nabavka i postavljanje betonskih elemenata "trava beton". za parking. b. m1 m1 m1 12. Ivičnjake postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2.

dimenzija 10x20x6 cm. bele. Dimenzija 10x20x6 cm. m2 17.00 22.50 € 16. debljine 6 cm. h.3x24x5 cm. Dimenzija 10x20x8 cm. Debljine 5 cm. "1. za ogradu. sive. Spojnice fugovati i ploče očistiti. b. Debljine 8 cm. m2 16.00 25. Nabavka i popločavanje sivim betonskim pločama. po uputstvu projektanta. d. "1. Debljine 10 cm. Obračun po m2 postavljene površine. bele. Debljine 15 cm. Debljine 8 cm.00 19. debljine 8 cm. dimenzija 13.00 € 25. Debljine 6 cm.00 20. Obračun po m2 postavljene površine. "1. Debljine 6 cm. b. a. sive. dimenzija 33x15x17 cm. f. bele. Boja elemenata i način fugovanja spojnica po izboru projektanta.00 25.00 19. bele.00 20. Debljine 8 cm.00 22. bele. Obračun po m2 postavljene površine. Nabavka i popločavanje sivim Poligonal pločama. Boja elemenata i način fugovanja spojnica po izboru projektanta. Debljine 6 cm. maj" Lapovo. Spojnice fugovati i ploče očistiti. sive. d. Dimenzija 10x20x8 cm. debljine 5 cm. c. a. Debljine 10 cm.50 € € € € 28.00 30. Dimenzija 10x20x6 cm. Nabavka i popločavanje sivim "S" pločama. m2 m2 m2 m2 15. c. debljine 6 cm. Elemente postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. e. sive. bele. Nabavka i postavljanje betonskih elemenata "Og-6".00 20. maj" Lapovo. Debljine 8 cm. Debljine 15 cm. bele. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2.00 22. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. bele. a. Nabavka i popločavanje sivim "S" pločama. m2 m2 m2 m2 17. dimenzija 40x20x12 cm. sive.00 17. b.00 € € € € € € € € 204 . a spojnice fugovati po uputstvu projektanta. Obračun po m2 postavljene površine. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Debljine 8 cm. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2.3x24x5 cm. d. g. bele.50 € € € € 24. sive. po uputstvu projektanta. sive. a. Obračun po m2 postavljene površine. maj" Lapovo. maj" Lapovo. b. maj" Lapovo. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 15.50 € € € € 20. Debljine 8 cm. Obračun po m2 postavljene površine.00 20. "Zidar" Bečej. sive. d. c.15. "1. Nabavka i popločavanje sivim "Behaton" pločama. sive. dimenzija 16x20 cm. dimenzija 13. Spojnice fugovati i ploče očistiti. c. bele. m2 m2 m2 m2 16. Debljine 5 cm.00 20.00 23.00 18. Debljine 6 cm. sive. po uputstvu projektanta. "1.

Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0. Debljine 15 cm. m3 190. U cenu ulaze i oplata. Obračun po m1 poklopaca. Izrada krovnog roštilja od armirano betonskih stubova i podvlaka. Zapreminska težina ugrađenog Stirocema je 500 kg/m3.50 € 4. Pragove preseka 15x20 cm izvesti u betonu MB 30 sa armaturom po detalju. a preko postavljene trake od Kraberoida. Obračun po m3 ugrađenog lakog betona. sive. detaljima i statičkom proračunu. m2 m2 m2 m2 m2 m2 14. U cenu ulaze i armatura. Izraditi oplatu za stubove i podvlake i armirati po projektu.00 20. bele. a. Nabavka i popločavanje u sloju peska sivim "Behaton" pločama. dimenzija 16x20 cm. sive. preseka 25x10 cm. Beton sa dodatkom aditiva za vodonepropustivost ugraditi i negovati. Pragove uštemovati u masu zida i pod balkona.36.00 20. Obračun po m3 betona. Ploče postaviti u sloju peska i spojnice fugovati po izboru projektanta. Podprozorne serklaže izliti preko unutrašnje obloge fasadnog sendvič zida i termoizolacije. U cenu ulaze i armatura. Obračun po m1 serklaža. cementa sa odgovarajućim dodacima i vode. Debljine 10 cm. oplata. m1 30.00 € € € € € € 42. f. oplata i traka od Kraberoida. Konstrukciju izliti od betona MB 30. podupirači i armatura.00 35.5 MPa. Obračun po m1 praga. m1 25. c. m1 7. Debljine 10 cm. a čvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1. Izrada armirano betonskih oluka marke MB 25. bele. m3 2. 400.00 19.00 € Izrada pragova od armiranog betona na balkonskim vratima. Obračun po m1 oluka. maj" Lapovo.00 € 5. Debljine 15 cm.00 € 23. podupirači i pomoćna skela. Nabavka i postavljanje rešetkastih poklopaca kanala 35x50x5 cm. m1 12.5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem. Izrada armirano betonskih podprozornih serklaža. bele. "Zidar" Bečej. sive.00 € 205 . e. po uputstvu proizvođača "Prvi maj" Čačak. Ostali betonski radovi 1. u boji po izboru projektanta. Obračun po m2 postavljene površine. debljine 5 cm. Debljine 8 cm. b.00 16. Debljine 8 cm. d. Izrada ispune od lakog betona Stirocem. U cenu ulaze i štemovanje. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora. Izraditi glatku oplatu sa podupiračima i oluke armirati po detaljima i statičkom proračunu.50 € 3. "1.

00 € 10. Pripremljenu smesu naneti gletelicom ili špahtlom preko čiste. Betoniranje stepenika u bazenu. Obračun po m1 stepenika. Obračun po m2 obrađene površine. Obračun po m3 betona. m1 21. vratanca i pomoćna skela. m2 6. "Dramin" Zemun. isisivač. Za zimske uslove minimalna količina cementa iznosi 350 kg/m3 betona. Presek matičnog kanala je 30x30 cm i sekundarnog 20x20 cm sa zidovima debljine 2. Kanal izolovati Kraberoidom na mestu prolaska kroz međuspratnu konstrukciju. Obračun po m3 ugrađenog betona.00 € 12. Postaviti armaturu i pod betonirati MB 30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. Popunjavanje manjih oštećenja u betonskim elementima u sloju debljine 0-2 mm dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit REPARATOR S. Trajanje mešanja betona treba da iznosi 2-3 minuta. Obračun po m2 obrađene površine. Izraditi oplatu za zidove i armirati po projektu. čvrste i ovlažene betonske podloge. Betoniranje armirano betonskog poda bazena. Dodavanje aditiva betonu za betoniranje pri niskim temperaturama do -10ºC. Masu za ugradnju pripremiti mešanjem praškaste i tečne komponente. "Dramin" Zemun. m1 30. Pripremljenu smesu naneti gletelicom ili špahtlom preko čiste.00 € 9. detaljima i statičkom proračunu. U cenu ulaze i armatura i oplata.00 € 7. m3 270.00 € 8. čvrste i ovlažene betonske podloge. Obračun po m1 komplet izvedenog kanala.6. Betonirati sa betonom MB 30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. Reobet za mraz T-10ºC. Zidati u produžnom malteru i paziti da malter ne iscuri i da unutrašnjost kanala ostane glatka. Izrada sabirnih kanala za izbacivanja smeća od montažnih betonskih elemenata. Prilikom primene aditiva "Reobet za mraz T-10ºC" obavezno se treba pridržavati tehničkih uslova kod betoniranja na niskim temperaturama. kao i uputstva proizvođača za njegovu primenu i doziranje.00 € 13. "Dramin" Zemun. Ako je brzina vetra veća od 2 m/sec površinu betona štititi pokrivanjem. Pripremljenu smesu naneti gletelicom ili špahtlom preko čiste. m2 20. m2 14. m3 260. a prema uputstvu proizvođača. "Prvi maj" Čačak. Postaviti armaturu i stepenike betonirati sa betonom MB 30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost.5 cm. Obračun po m2 obrađene površine. Na vrhu kanala izvesti dimnjačku kapu. Masu za ugradnju pripremiti mešanjem praškaste i tečne komponente. da bi se obezbedio rad kanala usled temperaturnih promena. čvrste i ovlažene betonske podloge. m3 15. U cenu ulaze i svi fasonski elementi za priključak. Betoniranje armirano betonskih zidova bazena debljine 15 cm.00 € 11. Popunjavanje manjih oštećenja u betonskim elementima u sloju debljine 3-6 mm dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit REPARATOR M. U cenu ulazi i armatura.00 € 206 . Namenjen je betoniranje pri niskim temperaturama vazduha do -10ºC. debljine 20 cm. U cenu ulaze i armatura i oplata. Popunjavanje manjih oštećenja u betonskim elementima u sloju debljine 7-12 mm dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit REPARATOR L. Masu za ugradnju pripremiti mešanjem praškaste i tečne komponente. Obračun po m3 betona. a prema uputstvu proizvođača. a prema uputstvu proizvođača.

Namenjen je za izradu vodonepropusnih betona i za povećanje otpornosti betona prema uticajima vode i mraza spolja na očvrsli beton. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. Nabavka i postavljanje glatke armature Č240/360. Preko Ø 12 mm. Dodavanje betonu aditiva za izradu vodonepropusnih betona marke MB 30. Kod primene aditiva "Reobet za VDP-M30" treba se pridržavati uputstva proizvođača vezane za tehničke karakteristike i doziranje. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Ako je brzina vetra veća od 2 m/sec površinu betona štititi pokrivanjem. Obračun po m3 ugrađenog betona. Do Ø 12 mm. b. "Prvi maj" Čačak. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Reobet za VDP-M30. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. Preko Ø 12 mm.20 € 4.00 € 15. m3 30. Obračun po kg armature. ARMIRAČKI RADOVI 1. "Prvi maj" Čačak. Voditi računa da vodocementni faktor bude što niži i da beton bude pravilno ugrađen i negovan. preseka do Ø 12 mm. Prilikom primene aditiva "Reobet za mraz T-25ºC" obavezno se treba pridržavati tehničkih uslova kod betoniranja na niskim temperaturama.30 € 1. kg kg 1.14. a. m3 10. Namenjen je betoniranje pri niskim temperaturama vazduha do -25ºC. Armaturu očistiti. kg 1. kg 2. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar.30 € 1. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. kg kg 1. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. preseka do Ø 12 mm.00 € 24. Nabavka i postavljanje glatke armature Č340/500. Nabavka i postavljanje glatke armature Č340/500. Nabavka i postavljanje rebraste armature ČBR 400/500.30 € Nabavka i postavljanje glatke armature Č240/360. iseći. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Armaturu očistiti. Za zimske uslove minimalna količina cementa iznosi 350 kg/m3 betona. Obračun po kg armature. iseći. Trajanje mešanja betona treba da iznosi 2-3 minuta. iseći. iseći. Do Ø 12 mm. Reobet za mraz T-25ºC.50 € 207 . Armaturu očistiti. a. Minimalna količina cementa iznosi 350 kg/m3 betona. b. kg 1. Armaturu očistiti. Obračun po kg armature.40 € 5. Obračun po kg armature. iseći. Obračun po m3 ugrađenog betona. Armaturu očistiti. 1.50 € 7. Dodavanje betonu aditiva za betoniranje pri niskim temperaturama do -25ºC. Obračun po kg armature. kao i uputstva proizvođača za njegovu primenu i doziranje. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima.

Armaturu očistiti. preseka do Ø 12 mm. j.20 € € € € € € € € € € € € 208 . b. f. Za pod. kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 1.40 1.30 1. Za serklaž.40 1. g. kg 1. Za venac. Za balkon. c.8.25 1. a. a.30 1. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar.20 1.30 1. iseći. d. Obračun po kg armature. Za stub. Armaturu očistiti.40 € 10. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Nabavka i postavljanje rebraste armature ČBR 400/500. e. Obračun po kg armature. Do Ø 12 mm.20 1. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. Za trotoar. Za podvlaku. b. k. iseći. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima.25 1. kg kg 1. Za ploču. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. Nabavka i postavljanje mrežaste armature ČBM 500/560. iseći.40 1.40 € 1. Obračun po kg armature.50 € 11. Za tavanicu.25 1. h. i. l. Preko Ø 12 mm. Armaturu očistiti. Za stazu. Za stepenike i podest. Za temelj. Nabavka i postavljanje armature Č240/360 za temelje.

10. 11. 7.7. 2. 3. 6. 5. Demontaže Temelji Zidovi Tavanice Krovovi Letvisanja Opšivanja Podovi Oplate Podupiranja Ostali tesarski radovi 211 215 216 218 219 221 222 223 224 227 227 209 . 4. 9. 8. TESARSKI RADOVI 1.

.

Izdvojiti upotrebljiv materijal. izneti.00 € 11. Skidanje brodskog poda zajedno sa lajsnama. b. izneti. Brodski pod. m2 m2 2. Slepi pod i štafne skinuti. Skidanje slepog poda. Po m3. Demontaže 1.50 € 3. izneti. izneti. Obračun po m2 poda. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. Obračun po m2 plafona.00 € 8.00 € 10. b. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Sa zidova. izneti.50 € 2. Obračun po m2 lamperije. Obračun po m2 poda. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.1. Skidanje nasipa ispod podova. b. b. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti. Obračun po m2 poda.00 € 1. Skidanje lamperije sa zidova sa konstrukcijom. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Od letvi i trske. Sa plafona. m2 2. Od rabica i armaturne mreže. Šut prikupiti. Skidanje plafonske konstrukcije od letvi i trske. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 2. Obračun po m2 slepog poda. Brodski pod skinuti.00 € 6. debljine do 10 cm. štafni i sloja peska. slepi pod. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € 211 . a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 25.00 € 4. zajedno sa lajsnama. Šut prikupiti. Obračun po m2 lamperije. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Sa zidova. Šut prikupiti. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Sa plafona. Obračun po m2 lamperije. Skidanje konstrukcije lamperije. Skidanje lamperije sa zidova. m2 1. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. 1.25 € Skidanje brodskog poda sa slepim podom. m2 m2 2. štafne i lajsne skinuti. Izdvojiti upotrebljiv materijal. Po m2. štafnama i slojem peska. a. Skinuti nasip izneti. m2 1. m2 m3 3.00 € 3. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. a. m2 m2 1. Izdvojiti upotrebljiv materijal. Šut prikupiti.

00 € 0. Šut prikupiti. Šut prikupiti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obiti blatni malter. Upotrebljiv materijal očistiti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Skidanje plafonske konstrukcije od letvi i blatnog maltera. Obračun po m2 letvisane površine. m2 1. Rušenje bondručnih zidova sa ispunom i blatnim malterom. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. Rogova krova. Obračun po m2 tavana.50 € 19. Šut prikupiti.50 € 2. Čeone daske strehe. izvaditi čatmu i skinuti drvene grede. Skinutu građu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Skinute letve utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.75 € 17. Šut prikupiti. m2 12. m2 10. Drvene grede složiti na deponiju gradilišta. Skidanje drvene krovne konstrukcije. Od letvi i blatnog maltera. Šut prikupiti. Skidanje krovnih letvi.00 € 22.50 € 2. izneti. izneti. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Upotrebljiv materijal očistiti.00 € 23. m2 5.50 € 21. b. m2 m2 3. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Skidanje opšivke strehe. izneti. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. Skidanje daščanog karatavana. Skidanje drvene tavanske konstrukcije. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 strehe. Obračun po m2 plafona.00 € 212 . utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Opšivke strehe. Obračun po m2 kose površine. m2 m1 2. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Upotrebljiv materijal očistiti. izneti. Obračun po m2 konstrukcije. Od heraklit ploča i štafni. a. Šut prikupiti.50 € 24. izneti. Rušenje drvene međuspratne konstrukcije sa svim oblogama sa gornje i donje strane. Izdvojiti upotrebljiv materijal. Šut prikupiti. a. b. Šut prikupiti. Obračun po m2 horizontalne površine.00 € 15. izneti. Obračun po m2 tavana. Krovne konstrukcije.3.75 € 18. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Daske pažljivo skinuti. m2 m2 2. Skidanje daščane podloge sa krovne konstrukcije. Obračun po m2 zidova. m2 0. m2 2. izneti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. a.

Demontaža drvenih letvi plafona. m2 m2 3. Šut prikupiti. Obeležiti šašovac i pažljivo demontirati.50 € 27. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.25 € 36.50 € 38. izneti.50 10. a. Šut prikupiti.00 € 35. Brodskog poda sa slepim podom. Demontaža opšivke strehe. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. očistiti. b. Pažljiva demontaža lamperije sa zidova.00 7. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 4. Obračun po m2 zidova. Demontaža slepog poda. Obračun po m2 lamperije. Letve sa plafona pažljivo demontirati. Brodski pod pažljivo demontirati. Slepi pod i štafne pažljivo demontirati. Obračun po m2 poda. m2 m2 m2 m2 6. m2 10. a. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. upakovati. upakovati.25 € 213 . utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Lamperije. Lamperije sa filungama.00 € 4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 6. Šut prikupiti. štafni i sloja peska. Čeone daske strehe. jer se ponovo ugrađuje. Šut prikupiti. Obračun po m2 pregrade. očistiti. Obračun po m2 poda.00 € € € € 32. m2 1. Lamperije sa filungama. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 2. Obračun po m2 plafona. Obračun po m2 strehe. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Daščanog plafona. Šut prikupiti. Brodskog poda. a. Lamperiju demontirati. Demontaža drvene pregrade. upotrebljiv materijal očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti. upakovati. m2 m1 6.00 € 34. upakovati.50 € 28. Lamperije. m2 m2 4. izneti. po m1. Demontaža plafona od šašovca.00 9.25. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Šašovca. Šut prikupiti. Pažljivo demontirati pregradu. izneti. Pažljiva demontaža lamperije sa plafona. složiti po vrsti. složiti po vrsti. složiti po vrsti. očistiti. Opšivke strehe. izneti. Šut prikupiti. očistiti. d. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. pažljivo demontirati. c. b. Pažljiva demontaža brodskog poda zajedno sa lajsnama. izneti. Opšivku strehe obeležiti. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 plafona. Lamperiju demontirati. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. složiti po vrsti. b. m2 1.

Obračun po m2 tavana. izneti.00 € 47. Šut prikupiti. Šut prikupiti. a. izneti. Drvene grede pažljivo demontirati. Šut prikupiti. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. b. Drvene elemente. Obračun po m1 rogova. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. grede i slično. m2 3. Demontaža drvene krovne konstrukcije. Obračun po m2 kose površine. m2 8. pažljivo demontirati. očistiti. Demontaža rogova krova. upotrebljiv materijal očistiti. Šut prikupiti. m2 m2 1. izneti. Rogove pažljivo demontirati. Drvene grede obeležiti i pažljivo demontirati.00 € 40. kosnike. Podloge od dasaka. Krovne konstrukcije. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Demontaža drvene tavanske konstrukcije. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Letve pažljivo demontirati. izneti. b. Obračun po m2 zidova.00 € 49. Talpe obeležiti i pažljivo demontirati.00 € 48. Demontaža talpi karatavana. Šut prikupiti.00 € 46. Rogova krova. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. stubove. Šut prikupiti. jer se ponovo ugrađuju. m2 1. očistiti. Krovnu konstrukciju pažljivo demontirati. Obračun po m2 karatavana. m2 12. Šut prikupiti. Demontaža daščane podloge sa krovne konstrukcije. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. m2 6. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 kose površine. m2 5.50 € 42. Obračun po m2 karatavana. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. Demontaža krovnih letvi. Obračun po m2 kose površine. Demontaža drvene međuspratne konstrukcije. a. m2 m2 5. Podloge od talpi. očistiti. Obeležiti talpe. Daščanu podlogu pažljivo demontirati.00 € 2. Demontažu izvršiti pažljivo.39. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti.50 € 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 44. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Demontaža drvenih zidova. Demontaža daščanog karatavana. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti. izneti.50 € 214 . očistiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 45. m1 0. Obračun po m2 tavana. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.

Šut prikupiti. m2 2. Pažljiva demontaža drvene ograde. m3 m3 825. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju.50 € 53. Borove temeljače. Obeležiti stubove. delove koji se zamenjuju novim po uzoru na postojeće.50 € 2.00 € 550. kosnike. Obiti blatni malter i prikupiti na gradilišnu deponiju. Određene delove temeljača pažljivo odseći i zameniti novim od hrastove građe. jer se ponovo ugrađuju. Obračun po m3 tavanjača. Nove temeljače zaštititi i impregnirati i pažljivo ugraditi. Tavanjače pregledati i u dogovoru sa projektantom odrediti. Izvaditi čatmu. m2 10.00 € 51. Obračun po m2 ograde. 3. izvršiti zaštitu i impregnaciju i pažljivo ih ugraditi. Obračun po m2 zidova. grede i slično. Demontaža bondručne konstrukcije zidova. Nabavka i postavljanje hrastovih greda temeljača. m1 1. Obračun po m3 temeljača. Pregled i zamena trulih i dotrajalih delova hrastovih tavanjača. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti. Drvenu ogradu pažljivo demontirati. Borove temeljače. Hrastove temeljače. b. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. grede i slično. a. Šut prikupiti.00 € 215 . m3 m3 750.00 € 5. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Temelji 1. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Temeljače izraditi od suve i prvoklasne hrastovine. pažljivo demontirati. m3 m3 925.00 € 420. Šut prikupiti. Obeležiti temeljne grede. Tavanjače pregledati u dogovoru sa projektantom odrediti koje se menjaju. m2 17. Obračun po m3 temeljača. Demontaža bondručnih zidova. kosnike. Obeležiti stubove. izneti. Tesarski ih obraditi. izneti. demontirati drvene elemenata. Temeljače zaštititi i impregnirati.00 € Pregled i zamena trulih i dotrajalih hrastovih tavanjača novim. Nove delove temeljače pažljivo postaviti sa svim vezama po detaljima i uputstvu projektanta. Demontirati drvene elemente. Obračun po m1 greda. Demontaža drvenih temeljnih greda. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju.50. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pažljivo ih demontirati. po uzoru na njih obraditi nove od hrastove građe.50 € 52. izneti. Hrastove temeljače. Šut prikupiti. Hrastove temeljače. Borove temeljače. a.00 € 475. jer se ponovo ugrađuju. za ponovnu upotrebu. a. izneti. Obračun po m2 zidova.

na razmaku od 50 cm. kosnike i poklopače bondručne konstrukcije. Na zidovima. Obračun po m3 ugrađene građe. m3 m3 850. Borove temeljače. Hrastove temeljače. Obračun po m2 postavljene površine.50 € 3. U potkrovlju. m3 460.50 € 6.00 € 2. Građa mora biti od kvalitetne i suve hrastovine. Grede zaštititi potapanjem ili mazanjem više puta ksilolin kombijem ili nekim sličnim sredstvom. detaljima i uputstvu projektanta. Nabaviti. Iz greda izvaditi eksere. m3 m3 750. Sve elemente pažljivo ugraditi. Nabavka i izrada drvenog roštilja od štafli preko drvenih zidova. optimalne dužine. m2 3. b. Izrada konstrukcije zidova.00 € 3. Preko štafli obostrano postaviti horizontalnu konstrukciju od letvi preseka 24/48 mm.00 € 216 . Izvršiti zaštitu i impregnaciju građe. Iz postojećih greda izvaditi eksere. U cenu ulazi i nabavka starih greda.00 € 7. pravih i kvalitetnih jelovih štafli. c. Borove temeljače.00 € Izrada konstrukcije zidova u potkrovlju od štafli preseka 48/48 mm. Zidovi 1. koja se posebno plaća. U cenu ulazi i pomoćna skela. Nabavka i izrada zidnog drvenog roštilja.00 € 450. m2 m2 m2 2. detaljima i uputstvu projektanta. stubove. Obračun po m2 površine roštilja. a. Nabaviti jelovu građu. Obračun po m3 bondručne konstrukcije. Obračun po m3 temeljača. od jelovih letvi preseka 24/48 cm. a. obraditi i postaviti drvene temeljače. detaljno pregledati i očistiti i izvršiti plombiranje oštećenih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. Temeljače zaštititi potapanjem ili premazom više puta ksilolin kombijem. Hrastove temeljače. Letvisanje izvršiti suvim. grede detaljno pregledati i očistiti i izvršiti plombiranje oštećenih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. na razmaku od 30 cm. b. 425.00 € 9. U cenu ulazi i pomoćna skela. b.00 € 3. Jako oštećene grede zameniti starim zdravim gredama. m3 2. a.7. optimalne dužine. Obračun po m2 konstrukcije zida. Izrada bondručne konstrukcije. Unutar konstrukcije postavlja se mineralna vuna. zaštititi od crvotočine i impregnirati. Obrada i postavljanje postojećih hrastovih temeljača po detaljima i uputstvu projektanta. a u svemu prema originalnim i uputstvu projektanta. m2 7. Roštilj raditi od suvih. pravim i kvalitetnim letvama.00 € 350. Obračun po m3 temeljača. Na plafonu. na razmaku od 30 cm. Obrada i postavljanje postojećih hrastovih temeljača sa zamenom jako oštećenih. obraditi i postaviti konstrukciju zidova po projektu. po projektu.

Obračun po m2 postavljenog pletera. po izboru projektanta. obraditi i postaviti drvene stubove. gljivica i truljenja sa dva do tri premaza. a. Postavljanje postojećih drvenih zidova od brvana i greda po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m3 građe.00 € 14.50 € 15. po projektu. m2 4.00 € 12. po projektu. zaštititi od crvotočine i impregnirati. Građa mora biti prvoklasna i suva hrastovina. Paušalno 75. tavanice. obraditi i postaviti zidove od hrastovih brvana. Obračun po m2 vertikalne projekcije. Obračun po m2 obrađene površine. Probijanje izvesti pažljivo po uputstvu projektanta. m3 825.8. Nabaviti građu. U cenu ulaze i eventualna izrada okvira i poduhvatanje konstrukcije. Drvo zaštititi potapanjem greda ili premazom više puta ksilolin kombija. izvaditi eksere.00 € 11. Građa mora biti od prvoklasne i suve hrastovine. hemijskim sredstvom. Elemente sa svim vezama pažljivo ugraditi. algi. izvršiti zaštitu i impregnaciju. m3 725. po uzoru na njih nabaviti i obraditi nove hrastove grede. Nabaviti građu. zaštititi od crvotočine i impregnirati. b. Borovi. drvo očistiti i izvršiti plombiranje oštećenih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta.00 € 217 . Elemente sa svim vezama pažljivo ugraditi. Obračun paušalno. temeljače i poklopače trema. Nove grede pažljivo postaviti. Grede detaljno pregledati. Izrada hrastove konstrukcije trema. Pleter od cepanog topolovog drveta izraditi i postaviti dok je drvo u sirovom stanju. Elemente za zamenu pažljivo demontirati. Pregled i zamena trulih i dotrajalih drvenih elemenata bondručne konstrukcije i tavanjača novim hrastovim gredama. Drvene elemente konstrukcije krova. detaljima i uputstvu projektanta.00 € 13.00 € 10. mereno sa spoljne strane. U cenu ulazi i eventualna nabavka i ugradnja brvana od stare građe. Probijanje otvora za vrata u zidu od brvana. Hrastovi. Izrada pletera bondručne konstrukcije. Izrada zidova od hrastovih brvana. m3 m3 550. Zaštitni premaz drvenih elemenata zidova. detaljima i uputstvu projektanta. Elemente bondručne konstrukcije i tavanjača pažljivo pregledati i u dogovoru sa projektantom obeležiti delove koji se menjaju. m2 27. tavanjače i drugo zaštititi od insekata. Obračun po m3 ugrađene građe. m2 75.00 € 300. Obračun po m3 konstrukcije trema.

Nabavka i postavljanje međuspratne drvene konstrukcije. b.00 35.50 € 4. detaljima i uputstvu projektanta.50 € 5. Hrastova. po m2. po m3. zameniti zdravim gredama od stare građe. 22.00 € 8.50 675. Konstrukciju izraditi od suve. detaljima i uputstvu projektanta. izvršiti zaštitu i impregnaciju. c. Pažljivo demontirati dotrajale elemente. U cenu ulaze i podupiranja. m3 m3 475. Borova.00 € € € € 12. m3 425. detaljima i uputstvu projektanta. Pregled i zamena trulih i dotrajalih drvenih elemenata međuspratne konstrukcije novim borovim gredama. prave i kvalitetne borove građe. a. Nabavka i postavljanje drvenih tavanjača. Izrada konstrukcije za izravnanje drvenih tavanjača. Drvo zaštititi potapanjem ili premazom više puta ksilolin kombijem ili nekim sličnim sredstvom. u dogovoru sa projektantom. Nove grede pažljivo postaviti. Hrastova. Obračun po m3 ugrađene građe. Tavanjače ojačati obostrano nakivanjem drvenih talpi. prema statičkom proračunu i uputstvu projektanta. po m2.00 € 218 . letvama i daskama. izvršiti zaštitu i impregnaciju. Pregledati i pripremiti ležišta za nove grede. obezbeđenja i pomoćna skela. Obračun po m3 ugrađene građe. b. Obračun po m2 podne površine. m2 42. po m3.00 € 35. a. Konstrukciju izraditi od suve. Konstrukciju raditi od suve. Izravnati razliku između ugnutih tavanjača i slepog poda štaflama. b. Borova. m2 2. Borova. Na osloncima pripremiti ležišta tavanjača. U cenu ulazi i pomoćna skela. Jako oštećene tavanjače. po m3. a po uzoru na originalne. Pre ugradnje grede zaštititi i impregnirati. Nove grede pažljivo postaviti. po projektu. grede detaljno pregledati. Obrada i ugradnja postojećih drvenih tavanjača po detaljima i uputstvu projektanta. a. Hrastova. U cenu ulazi i pomoćna skela. Na osloncima pripremiti ležišta tavanjača. Na osloncima pripremiti ležišta tavanjača Nove tavanjače pažljivo postaviti. prave i kvalitetne borove građe. Sa projektantom pregledati i odrediti elemente konstrukcije za zamenu. izvršiti zaštitu i impregnaciju. Obračun po m2 površine. Hrastova. m3 m3 m2 375. po projektu. Tavanice 1. po projektu.00 € 3. c. m2 12. Iz postojećih greda izvaditi eksere. d. Borova. Obračun po m3 postavljene međuspratne konstrukcije. prave i kvalitetne borove građe. Nabavka i postavljanje međuspratne drvene konstrukcije.00 € 675. po uzoru na njih nabaviti. U cenu ulaze i nabavka starih tavanjača.50 € Obostrano ojačavanje postojećih tavanjača.00 € 750. m3 m2 m3 m2 375. Obračun po m2 podne površine. Hrastova. po m2. Obračun po m3 postavljenih tavanjača. po m3. U cenu ulazi i pomoćna skela.4.00 22. obraditi i ugraditi nove grede. očistiti i izvršiti plombiranje oštećenih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta.

Izrada dvovodne krovne konstrukcije od suve jelove građe.50 € 30.00 40. Obračun po komadu prozora. Na grbinama (uglovima) postaviti profilisane remenate. Složeni krov. kotvi. Obračun po m3 ugrađene građe. Badže izvesti u svemu prema projektu i detaljima. Obračun po m2 obrađene površine. Na mestima oslonaca drvenih greda postaviti sloj Kraberoida i grede ankerovati.00 € 17. Krovovi 1. 30. a. m2 m2 17. Sa projektantom pregledati i odrediti elemente konstrukcije za zamenu. Borova. U cenu ulaze i podupiranja. Pre ugradnje tavanjače zaštititi i impregnirati.00 25.00 € 5. kotvi. Četvorovodni krov.50 32.00 30. Obračun po m2 horizontalne projekcije krova.00 € 219 .00 27. zavrtnjeva. Nabavka i postavljanje drvenih fosni preko drvenih tavanica. po uzoru na njih nabaviti. tavanice. m3 600. Kube izvesti u svemu prema projektu i detaljima. a.00 € 10. zaštititi i impregnirati. algi. Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih badža i ojačanja od flah gvožđa. Obračun po m2 horizontalne projekcije badže. m2 35. d. gljivica i truljenja sa dva do tri premaza. klamfi. Krov sa ležećim prozorima. Na mestima oslonaca drvenih greda postaviti sloj Kraberoida i grede ankerovati.00 € 9. prave i kvalitetne borove građe. Izrada konstrukcije krovnih badža od suve jelove građe. Krov izraditi u svemu prema projektu i detaljima. hemijskim sredstvom. Pregledati i pripremiti ležišta za nove tavanjače. Drvene elemente konstrukcije krova. Fosne pažljivo postaviti. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 20. po izboru projektanta. Zaštitni premaz drvenih tavanjača. zavrtnjeva. Krov sa rešetkastim krovnim nosačima. Pažljivo demontirati dotrajale tavanjače.00 € 675. Obračun po m2 postavljene površine. klamfi i slično. b. Krov sa badžama. e. Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih elemenata i ojačanja od flah gvožđa. Dvovodni krov. m2 4. c. 8. b. Pregled i zamena trulih i dotrajalih drvenih tavanjača novim borovim gredama. Hrastova. koje će prihvatiti daščanu oplatu za pokrivač od lima. obraditi i ugraditi nove grede.00 35.14. g. tavanjače i drugo zaštititi od insekata. b. f. Hrastova.00 € 16. Izrada konstrukcije kubeta od suve jelove građe. Mansardni krov. Kom. kotvi. Uraditi sve propisane tesarske veze elemenata kubeta i ojačanja od flah gvožđa. obezbeđenja i pomoćna skela. zavrtnjeva. Pre ugradnje građu zaštititi i impregnirati. Borova. Obračun po m3 ugrađene građe. Fosne su debljine 5 cm od suve. a. Konstrukciju prozora izvesti u svemu prema projektu i detaljima sa tesarskim vezama. m3 m3 450.50 € € € € € € € Izrada konstrukcije krovnih ležećih prozora od suve jelove građe.

detaljima i uputstvu projektanta. klamfi.11. b.00 400. b.00 € 12. m2 9. a. Krovnu konstrukciju postaviti po projektu. Zamena dotrajalih i oštećenih elemenata krovne konstrukcije.00 € 13. U cenu ulaze i podupiranja i obezbeđenja. Grede pregledati izvaditi eksere i očistiti. Krovnu konstrukciju postaviti po projektu. 200. Izvršiti pažljivo demontažu dotrajalih elemenata krova. Postavljanje demontirane krovne konstrukcije. Krov postaviti po projektu. Premazati je tri puta sadolinom ili nekim sličnim sredstvom. Uraditi ojačanja od flah gvožđa. f. U cenu ulaze i podupiranja i obezbeđenja. Grede detaljno pregledati izvaditi eksere. Drvene elemente konstrukcije krova. zavrtnjeva. Zaštitni premaz drvenih elemenata krova.00 € 220 . zavrtnjeva. tavanjače i drugo zaštititi od insekata. Do 30%. Restauracija i montaža demontirane krovne konstrukcije. e.00 300. detaljima i uputstvu projektanta. gljivica i truljenja sa dva do tri premaza. m2 m2 m2 12. b.50 € 15. Kapu uraditi po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 20. a. Rožnjača. klamfi. Obračun po m3 ugrađene građe. Stubova. od iste vrste drveta i obradom. Od suve četinarske građe po uzoru na demontirane elemente obraditi nove i ugraditi ih sa svim potrebnim vezama. kotvi.00 € 20. Zamena dotrajalih i oštećenih rogova krovne konstrukcije. m3 m3 m3 m3 m3 m3 350. kotvi. očistiti i izvršiti plombiranje slabih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. Postavljanje demontirane krovne konstrukcije sa dodatkom građe do 10%. m3 425. hemijskim sredstvom.00 300. Obračun po m2 horizontalne projekcije krova. Dotrajale elemente krova zameniti novim. a.00 € 19. Krovne konstrukcije sa badžama. zavrtnjeva. c. m2 4. Izrada i montaža hrastove drvene dimnjačke kape. algi. Obračun po m2 horizontalne projekcije krova.00 450.00 € 30. po izboru projektanta.00 € 16. Kosnika. Do 50%. Grede pregledati izvaditi eksere i očistiti. Venčanica. detaljima i uputstvu projektanta.00 € 18. Uraditi sve propisane tesarske veze i ojačanja od flah gvožđa. Obračun po komadu dimnjačke kape.00 420. Izvršiti pažljivu demontažu dotrajalih rogova. c. d.00 € € € € € € 2. Rogova. Uraditi ojačanja od flah gvožđa. Obračun po m3 ugrađene građe. klamfi. Obračun po m2 horizontalne projekcije krova. kotvi. Drvo zaštititi potapanjem ili premazom više puta ksilolin kombijem. tavanice. Krovne konstrukcije. Obračun po m2 obrađene površine. Kom. Klješta. Do 10%. Od suve četinarske građe po uzoru na demontirane elemente obraditi nove i ugraditi ih sa svim potrebnim vezama.

a. Za falcovani crep na 32 cm.50 € 2. Obračun po m2 letvisane površine. Za gusto pokrivanje na 15 cm. Obračun po m2 mereno po kosini krova. Nabavka i izrada plafonskog drvenog roštilja od jelovih letvi preseka 24/48 cm. od jelovih letvi preseka 24/48 cm. pravim i kvalitetnim letvama. pravim i kvalitetnim letvama. Na 70 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Preseka 48/48+24/48 mm. e. b. optimalne dužine. b. Na 15 cm. Za mediteran na 33. optimalne dužine.5 cm.50 € 6. preko daščane oplate. a. Letvisanje izvesti suvim. 48/48 mm. b.00 2. Preseka 24/48 mm. Za krunsko pokrivanje na 25 cm.00 € 221 . 24/48 mm. a. optimalne dužine. m2 m2 m2 m2 m2 2. Letvisanja 1. b. niz krov i paralelno sa rogovima preko daščane oplate. paralelno sa rogovima. U cenu ulazi i pomoćna skela. b. Letvisanje izvršiti suvim. za stvaranje vazdušnog prostora ispod pokrivača. Obračun po m2 plafona. d. 6. Letvisanje krova letvama 24/48 mm. na razmaku od 23 cm za jednostruko pokrivanje biber crepom.50 € € € € 10.75 2. 24/48 mm. Preseka 2x24/48 mm. a. pravim i kvalitetnim jelovim letvama. 48/48 mm. Obračun po m2 mereno po kosini krova. m2 m2 5. Nabavka i letvisanje plafona jelovim letvama preseka 24/48 mm. Preseka 48/48 mm. na razmaku od 30 cm. Letvisanje izvršiti suvim. d. a.00 € 18.50 3. optimalne dužine. Letvisanje izvesti suvim. 24/48 mm. m2 m2 1. Preseka 48/48 mm.50 2. Obračun po m2 plafona. pravim i kvalitetnim jelovim letvama. optimalne dužine. c. na razmaku od 50 cm za pokrivanje krova salonitom. Na 50 cm. Letve postaviti na razmaku od 40 cm. Na 100 cm. Nabavka i izrada zidnog drvenog roštilja. U cenu ulazi i pomoćna skela. Letvisanje izvesti suvim.50 2. 24/48 mm. Letvisanje krova letvama 24/48 mm. a.00 € 14. 24/48 mm.25 € 12. Za jednostruko pokrivanje na 23 cm. Obračun po m2 mereno po kosini krova. Na 30 cm. b.75 € 3. c. optimalne dužine. Preseka 48/48 mm.6. m2 m2 4. Obračun po m2 mereno po kosini krova. 48/76 mm. na razmaku od 30 cm.00 € 16.00 € € € € € Letvisanje krova letvama 48/48 mm. Letvisanje izvesti suvim. pravim i kvalitetnim letvama. Preseka 24/48 mm.50 2. b. Na 70 cm. a. m2 m2 4. pravim i kvalitetnim jelovim letvama. m2 m2 3. 48/76 mm.00 € 7. Letvisanje izvesti suvim. optimalne dužine. Preseka 24/48 mm. za stvaranje vazdušnog prostora ispod pokrivača. pravim i kvalitetnim jelovim letvama.00 € 6. na razmaku od 15 cm. m2 m2 m2 m2 2.75 3. Letvisanje krova letvama 2x24/48 mm.

Obračun po m1 konstrukcije.00 € 11. Preseka 24/48 mm. a. c. Konstrukciju izraditi od drvenih nosača ankerovanih za zid i plafon. kubeta. Daske debljine 24 mm od suve. Nabavka i postavljanje jelovih letvi preseka 24/48 cm sa donje strane rogova. kao nosača termoizolacije i gips kartonskih ploča.00 € 222 .00 € Nabavka i postavljanje daščane podloge preko uvala krovne konstrukcije. b. prave i kvalitetne jelove daske.00 € 8. Obračun po m2 postavljene površine. kao podloga za pokrivač od lima. Nabavka i postavljanje daščane obloge plafona. Daske debljine 24 mm od suve. Izrada konstrukcije holkela na sastavu plafona i zida. Nabavka i postavljanje daščane podloge preko krovne konstrukcije. Preko polukružnih šablona nakovati letve 24/48 mm i obložiti trskom. Plafona. Debljine 48 mm. Nabavka i postavljanje daščane obloge konstrukcije badže. Obračun po m2 postavljene površine. m2 m2 2. optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati. Obračun po m2 plafona. U cenu ulazi i pomoćna skela. Daske debljine 24 mm od suve.00 € 6. m2 m2 m2 7. b. Obloga se prikiva. Obračun po m2 letvisane površine.00 € 12. a. prave i kvalitetne jelove daske.00 € 9. na razmaku od 30 cm. Daske debljine 24 mm od suve. Daske debljine 24 mm od suve.00 € 15. m2 12. m2 15. Debljine 24 mm. b. Obračun po m2 postavljene površine. Oplata se prikiva preko remenata. Debljine 30 mm. prave i kvalitetne jelove daske.50 € 22. m1 5. Uvala. Nabavka i postavljanje daščane obloge. odnosno oplate. optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati.50 € 10. Opšivanja 1. optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati. U cenu ulazi i pomoćna skela. kao nosač termoizolacije i plafona. a. Preseka 48/48 mm. optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati. Obračun po m2 postavljene površine. Venca. a. b. prave i kvalitetne jelove daske. prave i kvalitetne jelove daske. Letvisanje izvršiti suvim. Kosog plafona. 4. m2 m2 9. skrojenih u vidu polukružnog šablona i postavljenih na rastojanju od 50 cm.20.00 € 3.00 € 7. m2 m2 10. optimalne dužine. optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati. pravim i kvalitetnim letvama.

na razmaku od 50 cm. po detalju. Daske spojiti na pero i žljeb i zakovati u slepi pod. Debljine 24 mm. Nabavka i postavljanje dasaka debljine 24 mm preko tavanjača. Hrastov pod. Sučeljavanja gerovati i soklu pričvrstiti mesinganim holšrafovima sa tiplovima na razmaku do 80 cm.2 cm. prave i kvalitetne jelove štafle. m2 m2 10. Sokla ulazi u cenu poda. a. Obračun po m2 poda. debljine 2. b. bez čvorova i suv brodski pod izraditi po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 25.00 € 9. debljine 22 mm. a. Daske spojiti na dodir i zakovati. a.00 € 7. m2 m2 22. Obračun po m2 površine poda. bez čvorova i suv brodski pod izraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Preseka 48/76 mm. sa slepim podom. Hrastov pod. b. Debljine 24 mm.25 € Nabavka i postavljanje slepog poda od dasaka debljine 24 mm. Prvoklasan. Podovi 1.50 € 15. b. Jelov pod. m2 m2 m2 15. Borov pod. prave i kvalitetne jelove daske.50 € 45. c. na pero i žljeb. Debljine 48 mm. Obračun po m2 površine poda. Pored zidova postaviti hrastovu profilisanu soklu visine 8 cm. bez čvorova i suv brodski pod izraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 24 mm. m2 m2 8. a. Obračun po m2 poda. b.2 cm.00 € 20.00 € 50. Obračun po m2 površine poda. Nabavka i postavljanje jelovog brodskog poda debljine 22 mm. Sučeljavanja gerovati i soklu pričvrstiti mesinganim holšrafovima sa tiplovima na razmaku do 80 cm. Sokla ulazi u cenu poda. optimalne dužine. Obračun po m2 poda.00 € 223 . debljine 2. debljine 2. na 70 cm. Nabavka i postavljanje štafli 48/76 mm. Daske spojiti na pero i žljeb. a. Jelov pod. c. m2 m2 5.00 € 17. Postaviti suve. Daske postaviti između tavanjača. za nošenje poda. optimalne dužine.00 € 4. m2 m2 7. Hrastov pod. Borov pod. 3. Postaviti suve. Daske spojiti na pero i žljeb. od suve. na 50 cm. Prvoklasan. b. b. Nabavka i postavljanje jelovog brodskog poda debljine 22 mm.00 € 40. Debljine 48 mm. Sokla ulazi u cenu poda. Preseka 48/76 mm.2 cm. Daske spojiti na dodir i zakovati. preko podloge od perlita. Pored zidova postaviti hrastovu profilisanu soklu visine 8 cm. prave i kvalitetne jelove daske optimalne dužine. Nabavka i ugradnja borovog brodskog poda. b. a. prave i kvalitetne jelove daske. Debljine 48 mm. Sučeljavanja gerovati i soklu pričvrstiti mesinganim holšrafovima sa tiplovima na razmaku do 80 cm. Daske spojiti na dodir i zakovati. Borov pod. a.00 € 12.50 € 5. Slepi pod postaviti od suvih jelovih dasaka debljine 24 mm.00 € 19. Nabavka i postavljanje slepog poda između tavanjača od dasaka debljine 24 mm. Obračun po m2 površine poda.8. Postaviti suve. Pored zidova postaviti hrastovu profilisanu soklu visine 8 cm. Prvoklasan. optimalne dužine.00 € 15.00 € 30.

a. bez čvorova i suv brodski pod izraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Zidova.00 € 5. Demontirati je pažljivo i bez potresa. m2 m2 5. 3. Obračun po m2 poda. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. bez čvorova i prave lajsne. c. Oplate 1. Nabavka. Izrada i postavljanje jelovih lajsni na sastavima poda i zidova.00 € 5. Borove lajsne. Demontirati je pažljivo i bez potresa. po datim detaljima. m2 11.50 € 20. Obračun po m2 površine oplate. Temeljnih zidova. Demontirati je pažljivo i bez potresa. a unutrašnju od neobrađenih. a sučeljavanja gerovati. a. Prvoklasan. a lajsne pričvrstiti mesinganim holšrafovima sa tiplovima na razmaku do 80 cm.00 € 9. Obračun po m2 površine oplate. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje potpornog zida. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje temeljnih zidova. dvostrana. Borov pod. Hrastov pod. po tačno označenim merama. Nabavka. Zidova. Pored zidova postaviti suve. a.17.00 € 6. m2 m2 m2 12. Temelja samca. Jelov pod. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. Hrastove lajsne. Obračun po m2 površine oplate. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje temelja.00 € 224 . Izrada i postavljanje jelovog brodskog poda debljine 22 mm. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i gredica odgovarajućeg poprečnog preseka. Obračun po m1 lajsni.50 € 3. m1 m1 m1 2. debljine 24 mm.50 € 7. Daske spojiti na dodir. c. Obračun po m2 površine oplate. m2 7. Postaviti prvoklasne i suve lajsne. jednostrana.50 € 17. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom.00 € 11. b. Spoljnu oplatu raditi od obrađenih dasaka. Oplatu izraditi od jelove građe II klase. a. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i gredica odgovarajućeg poprečnog preseka. Lajsne pričvrsti mesinganim holšrafovima sa tiplovima na razmaku od 80 cm. m2 m2 m2 8.00 € 9. Sučeljavanja gerovati. Jelove lajsne. na dodir. Temelja. b.50 € Nabavka. Nabavka. b. b. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i gredica odgovarajućeg poprečnog preseka.50 € 37. c. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje potpornih zidova.

Preseka 25x25 cm. Demontirati je pažljivo i bez potresa.50 € 13. Demontirati je pažljivo i bez potresa.00 € 12. b. Nabavka. m2 m1 6. c. Za montu. b. Preseka 30x30 cm. Obračun po m1 oplate. a. c. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm sa podupiračima. Nabavka. Demontirati je pažljivo i bez potresa. a. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm ili 48 mm. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Obračun po m2 tavanice. m2 7.00 € 2. b. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje armirano betonske ploče.00 € 11. Za A.00 € 6. Demontirati je pažljivo i bez potresa.00 8. Demontirati je pažljivo i bez potresa. m1 m1 5. U cenu ulaze i podupirači.50 € 15. Obračun po m2 tavanice.50 € 19.00 € € € € 225 . Uraditi je po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom.00 € 7. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. postavljanje i demontaža oplate za betoniranje tavanica sa montažnim gredicama i puniocima.00 € 17. Obračun po m2 površine oplate.00 6. Nadprozornika.50 € 10. Po m2. Preseka 25x25 cm.50 10. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm. sa podupiračima. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i gredica odgovarajućeg poprečnog preseka.00 € 18. koji ulaze u cenu oplate. po m1. Obračun po m2 površine oplate. ploču. Za A. a. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm sa podupiračima.8. ploču sa vidnim podvlakama. Nabavka. Za balkonsku ploču. na licu mesta. po m1. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje nadprozornika i nadvratnika preseka 25x25 cm. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje stubova preseka 25x25 cm. U cenu ulaze i podupirači. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. Nabavka. m2 m2 6. b. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje podvlaka. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i fetni sa podupiračima. Nabavka. Demontirati je pažljivo i bez potresa. m1 m1 m2 11. Nabavka.B. Obračun po m1 oplate. a. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje nadprozornika. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. b. Nabavka. Visine do 25 cm.B. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. d. U cenu ulaze i podupirači. Nadvratnika. Po m2. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje serklaža. m2 2. Obračun po m2 površine oplate. m2 m2 m2 m2 7. po m1. Oplatu izraditi od fetni sa podupiračima. Preseka 30x30 cm. c.

c.00 € 15. Izrada. a.00 € 33. Širine do 25 cm. b. b. Remenate i oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i fetni sa podupiračima. Nabavka. Izrada.50 € 22. Za plitki svod.24. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Demontirati je pažljivo i bez potresa.50 € 20. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm. b. Premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. Demontirati je pažljivo i bez potresa.50 € 30. Širine do 50 cm.00 € 36. postavljanje i demontaža oplate za izradu luka širine do 25 cm. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. c.00 € 30. c. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje profilisanog venca ortogonalne projekcije do 25 cm. U cenu ulaze i podupirači. Obračun po m1 stepenika.00 € € € € € 29. b. m2 m2 m2 m2 m2 15. Obračun po m1 venca. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i fetni sa podupiračima.00 11. Po m2. Za svod. Za podest. Remenate i oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i 48 mm i fetni sa podupiračima. Preko 50 cm. a.00 12. Nabavka. a. e. a. U cenu ulaze i podupirači. Do 50 cm. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje stepeništa i podesta. m1 m1 m1 12. d. Za krstati svod. Obračun po m2 površine svoda. a.00 11. Do 25 cm. Za kolenastu ploču. m1 m1 m2 10. U cenu ulaze i podupirači. po tačno označenim profilima i merama.00 € 30. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. Nabavka. po tačno označenim merama. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje stepenika. postavljanje i demontaža oplate za izradu svoda. Obračun po m2 površine oplate. Za obrazni nosač.50 10. Za stepenište i podest. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm ili 48 mm sa svim podupiračima. Za kosu ploču. po tačno označenim merama. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Demontirati je pažljivo i bez potresa.00 € 37.00 € 226 . Obračun po m1 luka. m2 m2 m2 28. m1 2.

Postaviti rezu i katanac. komplet.00 € 55. 75.50 m. Međuspratne konstrukcije. Montaža i demontaža zaštitne ograde od drvenih stubova i daščane oplate.00 € Izrada zaštitne nadstrešnice. Oplatu izraditi od fetni sa svim podupiračima.00 € 5. postavljanje i demontaža oplate za betoniranje tavanica sa gotovim gredicama i puniocima.10. Postaviti kapije i table sa upozorenjem za prolaznike. Nabavka. Postaviti stubove. Kom. Obračun po komadu kapije. Oplatu izraditi od gredica i podupirača. Tavanske konstrukcije. m2 6.00 € Podupiranje krovne konstrukcije. Obračun po m2 barake.00 € 5. Podupiranje zidova radi probijanja otvora. Na svakih 2 m postaviti stubove visine 2 m. izraditi kapiju sa dva krila i okovati kovačkim šarkama. demontira i ponovo montira. Podupiranja 1.00 € 227 . Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. Krovna konstrukcija se podupire radi intervencije na zidovima ispod nje. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća se jedanput bez obzira da li se u toku radova. 25. b.0 m. Baraku izvesti od montažnih elemenata ili dasaka debljine 1" sa drvenom konstrukcijom. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Kom. m2 2. Obračun po m2 ograde. materijala i radnika.0x2.0x2. m2 m2 m2 6. Montaža i demontaža priručne barake za smeštaj alata. Izrada i montaža tesarske kapije dimenzija 3. b. koji se pričvršćuje drvenim letvama.00 € 4. Konstrukciju za podupiranje izraditi od gredica i podupirača. Dimenzija 3. m2 5.50 € 11.25 € 3. Obračun po m1.0 m.0x2. Kapiju i stubove obojiti. postavljanje i demontaža podupirača za podupiranje zidova i međuspratne konstrukcije radi probijanja novih otvora. Krovne konstrukcije. Baraku pokriti daskama i ter papirom ili salonitom. Ostali tesarski radovi 1. Pokriti je daskama debljine 2" i ter papirom.0 m. Obračun po m2 tavanice. U cenu ulazi i bojenje ograde. m1 12.00 € 4. Obračun po m2 nadstrešnice. Dimenzija 1. a. a. Obračun po m2 površine. Nadstrešnica postaviti na visini od 2. 10. m2 2. Nabavka. c. Nadstrešnicu uraditi od drvene građe ili čeličnih cevi za skelu.

sa šarkama. m2 12. da se tavanski otvor može nesmetano zatvarati. Podijum izraditi sa potkonstrukcijom od drvenih greda jelove građe. visine po 25 cm. Kom.6. Vezu izvesti prema detaljima i uputstvu projektanta. Podijum izvesti u svemu prema projektu i detaljima. Korube izraditi od dasaka debljine 24 mm ili 48 mm ili postaviti specijalna cevi od plastičnog materijala. Izrada novog podijuma sa četiri stepenika. Obračun po m2 prskane površine. Montaža i demontaža koruba za izbacivanje šuta.00 € 8. 100. Nabavka i montaža drvenih sklopivih stepenica za tavan objekta.50 € 228 . hemijskim sredstvom.00 € 7. m2 4. m1 5. Konstrukciju stanarskih ostava uraditi od jelovih štafli 5x8 cm sa ispunom od letvi preseka 24/48 mm. Obračun po komadu stepenica.00 € 12.00 € 10. Obračun po m3 građe. izrađenih od letvi. Drvene elemente konstrukcije krova. Postavljanje zatega od hrastove građe. Demontirati postojeće zatege i na njihovo mesto postaviti nove hrastove zatege prečnika 25 cm. rezom za katanac i katancem. Zaštitno prskanje drvenih elemenata protiv požara i insekata.00 € 9. Izrada stanarskih ostava. Obračun po m2 obrađene površine. Stepenice pričvrstiti za pod tavana i sklopiti na tavan. tavanice. Zatege pričvrstiti kotvama za zid i preko ispuštenih ankera Ø25 mm koji ulazi u gredu. Obračun po m2 urađenih zidova. m2 30. m3 800. tavanjače i drugo zaštititi od insekata. Podpatosnice podijuma izvesti od falcovanih dasaka na pero i žljeb.4 cm. Na svaku postaviti vrata dimenzije 80x200 cm. Obračun po m1 koruba. Obračun po m2 podijuma. debljine 2. po izboru projektanta. algi. Zaštitni premaz drvenih elemenata. tavanjače i drugo zaštititi od požara i insekata specijalnim impregnirajućim sredstvima.00 € 11. tavanice. dimenzija 8x10 cm. Drvene elemente konstrukcije krova. gljivica i truljenja sa dva do tri premaza. m2 3.

4. 2.8. Demontaže Pokrivanja Prepokrivanja Ostali pokrivački radovi 231 233 236 239 229 . 3. POKRIVAČKI RADOVI 1.

.

Demontaže 1. a. Termo izolacije. Skinuti ćeramidu na bezbedan način. m2 m2 1. a. 4. Od ćeramide. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. izneti. Grbine i slemena skinuti sa krova na bezbedan način. m1 m1 m1 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skidanje hidro izolacije krova. izneti. b. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. c. Od ćeramide. b. Skinuti eternit ploče na bezbedan način.00 € 2.00 € 12. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 1. Šut prikupiti. m2 1. Obračun po m2 kose površine. sa podlogom. Skidanje daščane podloge sa krovne konstrukcije. Skidanje krovnog pokrivača od biber crepa.00 € 6. b. Daske pažljivo skinuti. c. Od mediteran crep. izneti. Skidanje krovnog pokrivača od eternit ploča. Od slemenjaka. Hidro izolacije. Od salonita. Skidanje krovnih letvi. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 9. Šut prikupiti. c. m2 m2 m2 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 1.00 € 14.75 € Skidanje krovnog pokrivača od ćeramide. m2 0. Obračun po m2 izolacije.50 € 231 . Šut prikupiti. Skidanje grbina i slemena od slemenjaka. a. Skinuti crep na bezbedan način. izneti. Skinute letve utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Od biber crepa. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti.75 € 1. b.50 € 2.00 € 1. Šut prikupiti. Od salonit ploča. izneti. m2 m2 m2 2. Od eternit ploča. Skinuti izolaciju na bezbedan način. Šut prikupiti. Obračun po m2 kose površine. Obračun po m2 kose površine. m2 m2 2.1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od falcovanog crepa. Obračun po m2 kose površine. Od lima. Obračun po m1 grbina i slemena. a. Obračun po m2 letvisane površine. izneti. Šut prikupiti. Od ćeramide.50 € 4.75 € 15.25 € 2.

Obračun po m2 kose površine. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Šindru pažljivo demontirati. b. spustiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Ćeramidu pažljivo demontirati.50 € 2. m2 m2 m2 3.50 2. spustiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od slemenjaka. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od šindre. m2 m2 m2 m2 m2 2. prosto pokrivanje. a. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Demontaža krovnog pokrivača od lima. izneti. b. Šut prikupiti. a. Eternit ploče pažljivo demontirati. sa podlogom.50 € 1. Demontaža grbina i slemena od ćeramide. jednostruko pokrivanje. Demontaža krovnog pokrivača od kamenih ploča. Obračun po m2 kose površine.00 € 29. a. Od ćeramide. izneti. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. spustiti. m2 17. izneti. Od ćeramide. Šut prikupiti.00 € 2. spustiti.00 3. Demontaža krovnog pokrivača od eternit ploča. spustiti. Od biber crepa. Lim pažljivo demontirati. m1 m1 m1 3. Pre demontaže izvršiti obeležavanje šindre i izraditi plan postojećeg stanja.50 € 32. dvostruko pokrivanje.50 2. Kamene ploče pažljivo demontirati. Od biber crepa. Šut prikupiti. m2 m2 4. b. Demontaža krovnog pokrivača od ćeramide. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od ćeramide. Ćeramidu pažljivo demontirati. Demontaža krovnog pokrivača od šindre. a.00 2. Demontaža krovnog pokrivača od biber crepa. Obračun po m2 kose površine. spustiti. a.00 € 23.50 € € € € € 21. Od mediteran crepa. d. izneti. Od kamenih ploča. c. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.00 € 10. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Od salonit ploča 105x122 cm. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od salonita.00 € 28.16. Od salonit ploča. spustiti. Od biber crepa. Obračun po m2 kose površine.00 € 2. izneti. Šut prikupiti. Obračun po m2 kose površine. Od falcovanog crepa. b. Obračun po m1 slemena i grbina. Obračun po m2 kose površine. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. m2 m2 5. izneti.00 € 5.50 € 232 . Od eternit ploča. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. c. e. Šut prikupiti. Šut prikupiti. m2 3. Crep pažljivo demontirati. c.50 € 26.

15. Crep mora biti ravan. očistiti. neoštećen i kvalitetan. Crep mora biti ravan. U prvom i poslednjem redu postaviti po dva reda crepa.00 € 3. Daščanu podlogu pažljivo demontirati. m2 1. m2 13. a. očistiti. Obračun po m2 postavljene površine. Obračun po m2 postavljene površine.00 € 5. Podloga od dasaka. Nabavka i postavljanje mediteran crepa. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. U prvom i poslednjem redu postaviti po dva reda crepa. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. m2 13. neoštećen i kvalitetan.33. U prvom i poslednjem redu postaviti po dva reda crepa. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od slemenjaka u produžnom malteru. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Nabavka i postavljanje falcovanog crepa. Nabavka i jednostruko (prosto) postavljanje ravnog biber crepa. Demontaža daščane podloge sa krovne konstrukcije.00 € Nabavka i gusto postavljanje ravnog biber crepa. Demontaža krovnih letvi. izneti. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od slemenjaka u produžnom malteru. Crep mora biti ravan. neoštećen i kvalitetan. Nabavka i dvostruko (krunsko) postavljanje ravnog biber crepa. m2 m2 1. neoštećen i kvalitetan. Obračun po m2 postavljene površine. b. izneti. m2 20.50 € 2.00 € 34. Šut prikupiti. Crep mora biti ravan.50 € 233 . koje ne naležu na donji crep celom svojom vidnom dužinom postaviti trake od cinčanog lima veličine 5x34 cm. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. neoštećen i kvalitetan. Ispod dodirnih spojnica gornja dva crepa. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Crep mora biti ravan.00 € 4. Letve pažljivo demontirati. Obračun po m2 kose površine.50 € 2. m2 2. Obračun po m2 postavljene površine. m2 20. Pokrivanja 1. Podloga od talpi. Obračun po m2 kose površine. Obračun po m2 postavljene površine.

Obračun po m2 površine krova. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati hafterima od pocinkovanog lima.00 € 9. Nabavka i postavljanje stare ćeramide u malteru. Horizontalni. preko daščane podloge i ter papira. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera. Ćeramidu pažljivo postaviti u produžnom malteru. Nabavka i postavljanje ćeramide sa štafnama postavljene daščane podloge i hidroizolacije. prema detalju.6. slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru.00 € 10. m2 42. Prostor između donjih površina ćeramida i dna kanala salonita mora ostati čist radi strujanja vazduha i privremenog oticanja vode u slučaju oštećenja krovnog pokrivača. ručno izrađene. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati za štafne hafterima od pocinkovanog lima. Paralelno sa rogovima prikovati impregnirane štafne. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati hafterima od pocinkovanog lima. Preko podloge. rabica. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. prikovati impregnirane štafne. Horizontalni. Horizontalni. m2 40. Ćeramida postaviti preko postavljene podloge od salonita. prema detalju. Obračun po m2 površine krova. Nabavka i postavljanje stare ćeramide. Donju površinu štafni premazati bitulitom neposredno pre zakucavanja. Ćeramide gornjeg reda postaviti preko sloja gustog produžnog maltera.0 m. m2 32. U cenu ulaze i postavljanje štafni. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati za štafne hafterima od pocinkovanog lima. m2 35. m2 45.50 € 234 .50 € 8. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati hafterima od pocinkovanog lima. Obračun po m2 površine krova. Prostor između donjih ćeramida mora ostati čist radi strujanja vazduha i privremenog oticanja vode u slučaju oštećenja krovnog pokrivača. Ćeramide pažljivo uglaviti jednu preko druge u produžnom malteru. paralelno sa rogovima. U cenu ulaze i postavljanje štafni.00 € 7. preko daščane podloge ter papira. na osovinskom razmaku od 1. Nabavka i postavljanje usuvo stare ćeramide. Donju površinu štafni premazati vrućim bitumenom neposredno pre zakucavanja. Obračun po m2 površine krova. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Ćeramide pažljivo uglaviti jednu preko druge u kanal salonita. Horizontalni. Obračun po m2 površine krova. Paralelno sa strehama postaviti horizontalne trake od rabic pletiva širine 20 cm. Ćeramidu pažljivo postaviti u produžnom malteru. Obračun po m2 površine krova. Obračun po m2 površine krova. Nabavka i postavljanje ćeramide preko betonskog krova.50 € 11. Nabavka i postavljanje ćeramide usuvo.00 € 12. ručno izrađene. koji mora odgovarati ćeramidi. m2 40. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera. Ćeramide pažljivo uglaviti jednu preko druge. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Ćeramidu pažljivo postaviti usuvo. Ćeramide gornjeg reda postaviti preko sloja gustog produžnog maltera. preko daščane podloge i ter papira. m2 37. ručno izrađene. slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Horizontalni. Ćeramidu pažljivo postaviti usuvo. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Nabavka i postavljanje ćeramide sa štafnama i rabicom a preko daščane podloge i hidroizolacije.

slemena i grbina. Obračun po m2 postavljene površine. dva do tri puta. Obračun po m2 postavljene površine. m2 10.00 € 15. m2 32.00 € 14.50 € 19. m1 5. Boja eternit ploča po izboru projektanta. detaljima i uputstvu projektanta. da ne dođe do preklapanja više od tri debljine tabli. Nabavka građe.00 € 235 . Obračun po m2 postavljene površine. Obračun po m1 slemena i grbina. sa preklopima širine 15 cm. a ploče u polju dijagonalno. dimnjaka. debljine 6 mm. Table postaviti sa preklopom i pričvrstiti pocinkovanim zavrtnjima debljine 6 mm sa podmetačom i pocinkovanom pločicom. prozora i slično) postaviti paralelno sa ivicama. U cenu ulaze i postavljanje ter papira obrada slemena i grbina. Uglove određenih tabli saseći. Nabavka i postavljanje slemena i grbina krovnog pokrivača od salonit ploča. izrada i postavljanje krovnog pokrivača od hrastove šindre. Eternit ploče pored horizontalnih i vertikalnih ivica (strehe. Nabavka i postavljanje slemena i grbina krovnog pokrivača od eternit ploča. m1 5. Pokrivanje eternit pločama veličine 40x40 cm. Pre postavljanja šindru impregnirati potapanjem ili mazanjem više puta ksilolin kombijem. po detaljima i uputstvu projektanta. Kamene ploče postaviti i pričvrstiti pocinkovanim ekserima. Poklapače postaviti u produžnom malteru i sastave obraditi. Po završenom postavljanu krovnog pokrivača isti premazati "Bakrilom" ili sličnim sredstvom. Obračun po m1 slemena i grbina. Nabavka i postavljanje krovnog pokrivača od kamenih ploča debljine 6-8 cm. Nabavka i postavljanje talasastog salonita dimenzija 105x122 cm. Drugi sloj ter papira lepiti vrućim bitumenom sa filernim i vlaknastim dodacima.00 € 16. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina. a donji vrh ploče prihvatiti limenom uzanom pocinkovanom podvezom. Šindru izraditi i postaviti po projektu. suva i bez čvorova. slemena. Ter papir postaviti u dva sloja. sa preklopima širine 15 cm. m1 6. preko daščane oplate.00 € 18. Obračun po m1 slemena i grbina.50 € 20. Obračun po m1 slemena i grbina. da formiraju borduru. Obračun po m2 postavljene površine. Ter papir postaviti u dva sloja. Dijagonalno postavljene ploče na obe zasečene strane zakovati za podlogu pocinkovanim ekserima sa širokom glavom. Ćeramidu postaviti u produžnom malteru i sastave obraditi. Prvi sloj prikovati pocinkovanim ekserima sa širokom glavom. Drugi sloj ter papira lepiti vrućim bitumenom. Nabavka i postavljanje slemenjaka i grbina krova od poklapače. m2 35. kalkana. Nabavka i postavljanje slemenjaka i grbina krova od ćeramide.13. preko daščane podloge. debljine 4 mm. Građa za izradu šindre mora biti kvalitetna. Prvi sloj prikovati pocinkovanim ekserima sa širokom glavom. m2 14. U cenu ulaze i postavljanje ter papira. Eternit postaviti po šemi za postavljanje eternita i uputstvu projektanta.00 € 17. m1 7.

Pokrivač postaviti po projektu. Prestige traditional. Crep pažljivo demontirati.50 € 4. "Tegola canadese".00 29. detaljima i uputstvu projektanta. f. Prestige elite. gusto pokrivanje. a. b. utovariti i odvesti na gradsku deponiju.00 € 9. šut prikupiti. Classic. Šindru pričvrstiti za daščanu podlogu. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od biber crepa.00 € 12. prosto pokrivanje. slemena i slično. Nabavka i postavljanje krovne bitumenske šindre. šut prikupiti. Prestige standard. d. po izboru projektanta. m2 m2 9. Dotrajalu ili nedostajuću šindru zameniti istom od suvog i kvalitetnog drveta. m2 2. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od slemenjaka u produžnom malteru. bez čvorova. Obračun po m2 postavljene površine. Biber crepom. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. U cenu ulaze i pokrivanje uvala.00 31.00 25. Postojeću šindru detaljno pregledati. Mediteran crepom. 10. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 12. koja se obračunava posebno. Standard.00 25. Crep pažljivo demontirati. Biber crepom. Obračun po m2 postavljene površine. b. Oštećen ili vitoperan crep odbaciti. grbina. Falcovanim crepom. Ispod dodirnih spojnica gornja dva reda crepa. Obračun po m2 postavljene površine.21. Oštećen ili vitoperan crep odbaciti. Crep postaviti gusto sa dodatkom do 20% novog po uzoru na postojeći. Obračun po m2 postavljene površine. e. Tegolu postaviti po uputstvu proizvođač i projektanta. a. koje ne naležu na donji crep celom svojom vidnom dužinom postaviti trake od cinčanog lima veličine 5x34 cm.00 € € € € € € € € 3. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od falcovanog crepa. Izvršiti zaštitu potapanjem ili mazanjem više puta ksilolin kombijem. Po završenom postavljanu krovnog pokrivača isti premazati "Bakrilom" dva do tri puta. Crep pažljivo demontirati.00 € 22. m2 m2 11. tipa Standard. Master. gusto. Oštećen ili vitoperan crep odbaciti.00 15. Crep postaviti jednostruko (prosto) sa dodatkom do 20% novog po uzoru na postojeći. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru.00 15. U prvom i poslednjem redu postaviti po dva reda crepa. h. Obračun po m2 pokrivene površine.00 € 236 . izvaditi eksere. šut prikupiti. Crep postaviti sa dodatkom do 20% novog po uzoru na postojeći. Postavljanje krovnog pokrivača od postojeće šindre. a.50 13. U prvom i poslednjem redu postaviti po dva reda crepa. Traditional.00 € Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od biber crepa. Prepokrivanja 1. nerđajućim ekserima sa širokom glavom ili nerđajućim spojkama. očistiti i izvršiti plombiranje slabih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od istog drveta. m2 25. g. očistiti i pripremiti za postavljanje. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. očistiti i pripremiti za postavljanje. c. b. Prestige kompakt. dvostruko (krunsko). očistiti i pripremiti za postavljanje.

Ćeramidu pažljivo demontirati. Obračun po m2 površine krova. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati hafterima od pocinkovanog lima.00 € 8. Ćeramide gornjeg reda postaviti preko sloja gustog produžnog maltera. Ćeramide pažljivo uglaviti jednu preko druge. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću. prema detalju.50 € 7. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću. Ćeramidu pažljivo postaviti u produžnom malteru.0 m.50 € 9. m2 17. šut prikupiti. preko betonske ploče. rabica. paralelno sa rogovima. m2 17. Preko podloge. U cenu ulaze i postavljanje štafni. preko daščane podloge i ter papira. preko štafni. preko daščane podloge i ter papira. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera. Obračun po m2 površine krova. šut prikupiti. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati za štafne hafterima od pocinkovanog lima. šut prikupiti. Paralelno sa strehama postaviti horizontalne trake od rabic pletiva širine 20 cm. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od ćeramide. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću. Obračun po m2 površine krova. Ćeramidu pažljivo demontirati.50 € 10. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati hafterima od pocinkovanog lima. Oštećene ili vitoperne ćeramide odbaciti.6. Oštećene ili vitoperne ćeramide odbaciti. Ćeramidu pažljivo postaviti usuvo. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati za štafne hafterima od pocinkovanog lima. Prostor između donjih ćeramida mora ostati čist radi strujanja vazduha i privremenog oticanja vode u slučaju oštećenja krovnog pokrivača. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću. očistiti i pripremiti za postavljanje. Ćeramidu pažljivo demontirati. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Oštećene ili vitoperne ćeramide odbaciti. očistiti i pripremiti za postavljanje. očistiti i pripremiti za postavljanje. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera. u malteru. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od ćeramide. Obračun po m2 površine krova. Oštećene ili vitoperne ćeramide odbaciti. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 površine krova. m2 20. rabica. u produžnom malteru. Horizontalni. očistiti i pripremiti za postavljanje. preko štafni i rabica. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od ćeramide. Paralelno sa rogovima prikovati impregnirane štafne. Ćeramidu pažljivo demontirati. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. prema detalju. preko daščane podloge i ter papira. prikovati impregnirane štafne. Oštećene ili vitoperne ćeramide odbaciti.00 € 237 . Ćeramide pažljivo uglaviti jednu preko druge u produžnom malteru. slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Ćeramidu pažljivo demontirati. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. m2 15. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od ćeramide. Donju površinu štafni premazati bitulitom neposredno pre zakucavanja. Horizontalni. Horizontalni. preko betonske konstrukcije krova. očistiti i pripremiti za postavljanje. preko daščane podloge i ter papira. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od ćeramide. na osovinskom razmaku od 1. šut prikupiti. Donju površinu štafni premazati vrućim bitumenom neposredno pre zakucavanja. U cenu ulaze i postavljanje štafni. šut prikupiti. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Horizontalni. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. m2 22. slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću.

Obračun po m2 postavljene površine. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pokrivač izvesti po projektu. izneti. Demontaža i ponovno pokrivanje krova kamenim pločama. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina. Pre demontaže sve table salonita obeležiti. Oštećene ili vitoperne slemenjake odbaciti. m1 5. šut prikupiti. očistiti i pripremiti za postavljanje. šut prikupiti. Šut prikupiti.00 € 14. Slemenjake pažljivo demontirati. Pre demontaže izvršiti obeležavanje šindre sa izradom plana postojećeg stanja. Obračun po m1 grbine i slemena. Demontaža i ponovno pokrivanje krovnog pokrivača od salonit ploča 105x122 cm. Po završenom postavljanu krovnog pokrivača premazati sa "Bakrilom" dva do tri puta. U cenu ulaze i postavljanje ter papira i obrada slemena i grbina. sa dodatkom nove do 25%. m2 42. Obračun po m2 postavljene površine. Drugi sloj ter papira lepiti vrućim bitumenom. Kamene ploče pažljivo demontirati. Izvršiti zaštitu potapanjem ili mazanjem više puta ksilolin kombijem. Prvi sloj prikovati pocinkovanim ekserima sa širokom glavom. Pokrivač izvesti po projektu. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Demontaža i ponovno postavljanje grbina i slemena krova od ćeramide. Šindru pažljivo spustiti. Salonit pažljivo demontirati. Šindru pregledati i plombirati oštećene delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od šindre. Demontaža i ponovno postavljanje grbina i slemena krova. izneti. sa dodatkom novih ploča do 25 %.11. sa preklopima širine 15 cm. m2 17. Po završenom postavljanu krovnog pokrivača premazati sa "Bakrilom" dva do tri puta. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. detaljima i uputstvu projektanta. m2 35. detaljima i uputstvu projektanta. izvaditi eksere. pregledati i plombirati oštećene delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. Šut prikupiti. Obračun po m2 postavljene površine. izvaditi eksere. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću. Nabaviti nove kamene ploče po uzoru na postojeće. sa poklapačama. m1 5. Ćeramidu pažljivo postaviti u gustom produžnom malteru. m2 10. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. bez čvorova. utovariti i odvesti na gradsku deponiju.00 € 12. Obračun po m2 postavljene površine. Podlogu od ter papir postaviti u dva sloja. po detaljima i uputstvu projektanta.00 € 238 . Šindru koja je dotrajala ili nedostaje zameniti istom od suvog i kvalitetnog drveta. očistiti i oštećene odbaciti. kako bi se postavile na ista mesta. Izvršiti zaštitu potapanjem ili mazanjem više puta ksilolin kombijem. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. sa dodatkom novog salonita do 25%. Table postaviti sa preklopom i pričvrstiti pocinkovanim zavrtnjima debljine 6 mm sa podmetačom i pocinkovanom pločicom. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od šindre.50 € 15. očistiti. a oštećeni odbaciti. Kamene ploče postaviti i pričvrstiti pocinkovanim ekserima. Pre demontaže izvršiti obeležavanje šindre sa izradom plana postojećeg stanja.50 € 13. Slemenjake postaviti sa dodatkom do 20% novih ili starih po uzoru na postojeće.00 € 16. Oštećene ili vitoperne ćeramide odbaciti. očistiti i pripremiti za postavljanje. Slemenjake pažljivo postaviti u gustom produžnom malteru. Obračun po m1 grbine i slemena. Ćeramidu pažljivo demontirati. Šindru pažljivo spustiti.

Obračun po komadu slemenjaka. Kom. a.00 € 5 Pokrivanje ogradnih zidova falcovanim jednostruko. m1 m1 5. a. b. Zamena polomljene ćeramide na slemenima i grbinama. Obračun po komadu ćeramide. Biber crepom dvostruko. Kom. Ćeramidu postaviti u produžnom malteru razmere 1:2:6. Zamena polomljenih poklapača na slemenima i grbinama. Biber crep postaviti u produžnom malteru razmere 1:2:6.4. Kom. Pregledati krov. m1 m1 5. Falcovanim crepom u dva reda. 3. U jednom redu. oštećene ili polomljene slemenjake pažljivo demontirati.50 € 12.50 € 12. 0.00 € 6. Falcovani crep. Obračun po m1 ogradnog zida. a b Falcovanim crepom u jednom redu.75 € 1. Obračun po m1 ogradnog zida. 2. Polomljene slemenjake i šut odvesti na gradsku deponiju. po uzoru na postojeći. Novopostavljena ćeramida mora biti po uzoru na postojeću. m1 m1 7.50 € Pokrivanje ogradnih zidova biber crepom jednostruko. Pokrivanje ogradnih zidova ćeramidom u jednom redu. Mediteran crep. očistiti ležišta i postaviti nove po uzoru na postojeće. Polomljenu ćeramidu i šut odvesti na gradsku deponiju. b. b. Obračun po m1 ogradnog zida. Novopostavljena ćeramida mora biti po uzoru na postojeću. Biber crep. oštećen ili polomljen crep pažljivo demontirati i postaviti novi. U dva reda. Pregledati slemena i grbine. Polomljeni crep odvesti na gradsku deponiju. Polomljenu ćeramidu odvesti na gradsku deponiju. Slemenjake postaviti u produžnom malteru i sastave obraditi. Ćeramidu postaviti u produžnom malteru i sastave obraditi. Pregledati slemena i grbine.50 € 7. Obračun po komadu crepa. oštećene ili polomljene ćeramide pažljivo demontirati. oštećenu ili polomljenu ćeramidu pažljivo demontirati i postaviti novu. a.00 € 7. Biber crep postaviti u produžnom malteru razmere 1:2:6. Pregledati krov. Ostali pokrivački radovi 1. Zamena polomljenih ćeramida. Obračun po komadu ćeramide.10 € 1. Zamena polomljenog biber crepa. c. Biber crepom jednostruko. 1. očistiti ležišta od maltera za novu ugradnju.10 € 10. Kom. 2.50 € 11. Kom.50 € 239 . Kom.

utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Čišćenje krova pokrivenog ćeramidom. Spraviti slabiji produžni malter i obraditi grbine i slemena. Obračun po m2 površine krova. Postojeće grbine i slemena očistiti od ispucalog maltera. Zamazivanje grbina i slemena od ćeramide. Šut prikupiti.50 € 240 . m2 2. m1 2. Postojeće rastinje ukloniti i očistiti ćeramide. Obračun po m1 grbine i slemena. izneti.50 € 14. Pažljivo očistiti krovne uvale. Spraviti slabiji produžni malter i obraditi grbine i slemena.50 € 15. Zamazivanje grbina i slemena od poklapača. m1 2.13. Postojeće grbine i slemena očistiti od ispucalog maltera. Obračun po m1 grbine i slemena. Paziti da se ne oštete redovi ćeramida.

4. 21. 8. 11. IZOLATERSKI RADOVI 1. 18. Temelji Temeljni i podrumski zidovi Kapilarna vlaga Podloge Mokri čvorovi Terase Ravni krovovi Krovovi Potkrovlja Zidovi Plafoni Akustika Podovi Fasade Dimnjaci Ventilacioni kanali Cevna mreža Cevovodi i rezervoari Klima kanali Hladne ostave Ostali izolaterski radovi 243 246 252 254 260 264 268 273 276 279 284 285 286 291 294 295 296 297 301 303 304 241 . 15. 20.9. 14. 10. 16. 19. 17. 9. 12. 13. 2. 3. 6. 7. 5.

.

Kondor 3.00 € 3. Kondor 3 sa dva sloja Bitumena. sa preklopom 15 cm. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.vruć premaz bitumenom "MTH" .hladan premaz bitulitom "A" .hladan premaz bitulitom "A" .Kondor 3.00 € m2 10. na temperaturi višoj od 10 stepeni.hladan premaz bitulitom "A" .00 € Nanošenje sloja bitumena "MBH" sa premazom bitulita. zalepljen za podlogu . Temelji 1. B. Izrada hidroizolacije temelja. m2 8. Obračun po m2 izolacije. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.vruć premaz bitumenom "MTH" . Obračun po m2 obrađene površine.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.00 € 243 .Kondorfleks V3. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Obračun po m2 obrađene površine. m2 2.Kondor 3.vruć premaz bitumenom "MTH" .00 € m2 13.vruć premaz bitumenom "MTH" . Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. D. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Bitumensku traku zalepiti odmah. C. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.00 € m2 11. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MTH" . Dva Kondora 3 sa dva sloja Bitumena.Kondor 3. Nanošenje hladnog premaza bitulita "A" preko temelja. 1. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.1. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Kondorfleks V3 sa dva sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . na temperaturi višoj od 10 stepeni. zalepljen za podlogu . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . A. m2 2. .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.Kondor 3. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. zalepljen za podlogu . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MTH" . Dva Kondora 3 sa tri sloja Bitumena.

Obračun po m2 izolacije. Kondorfleks V3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.Kondorfleks V3. m2 15.hladan premaz bitulitom "A" . Dva Kondorfleksa V3 sa dva sloja Bitumena. Kondor 4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena.Kondorfleks V3.vruć premaz bitumenom "MTH" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.Gralbit I-1/10. m2 17.hladan premaz bitulitom "A" . m2 17.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.00 € I. Dva Kondorfleksa V3 sa tri sloja Bitumena. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.vruć premaz bitumenom "MTH" .hladan premaz bitulitom "A" . Kondor 3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MTH" . m2 16.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.Kondor 4.Gralbit I-1/10. zalepljen za podlogu .00 € F.vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. zalepljen za podlogu .Kondorfleks V3.Kondorfleks V3.Gralbit I-1/10. . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Kondor 4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MTH" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .00 € 244 . zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MTH" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" . m2 15.Kondorfleks V3.hladan premaz bitulitom "A" .Kondor 4. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.Kondor 3.vruć premaz bitumenom "MTH" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" .E.00 € G.00 € H.00 € J. .vruć premaz bitumenom "MTH" . . Obračun po m2 izolacije. zalepljen za podlogu . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.vruć premaz bitumenom "MTH" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. zalepljen za podlogu .Gralbit I-1/10. . m2 14.hladan premaz bitulitom "A" . zalepljen za podlogu . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .

Varena dva sloja Kondora 4. m2 16. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. sa preklopima 10 cm.00 € B.vruć premaz bitumenom "MTH" . . varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm.00 € C. varen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MTH" . A. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . m2 13. Varena dva sloja Kondorfleksa V4. m2 5.Kondor 4. Traku zalepiti celom površinom. Obračun po m2 izolacije. varen za podlogu .Gralbit I-1/10.Kondorfleks V4. m2 18. zalepljen za podlogu . Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom.hladan premaz bitulitom "A" . Traku zalepiti celom površinom. varen za podlogu Obračun po m2 izolacije. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.hladan premaz bitulitom "A" . Obračun po m2 izolacije.00 € L. Kondorfleks V4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Kondorfleks V4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena. Varen sloj Kondor 4.Kondorfleks V4.Kondorfleks V4. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.K.Kondorfleks V4. varen za podlogu 245 . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . na temperaturi višoj od 10 stepeni.Kondor 4.vruć premaz bitumenom "MTH" . razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.Kondor 4. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.Kondor 4. m2 9.Gralbit I-1/10. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. sa preklopima 10 cm. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.vruć premaz bitumenom "MTH" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Izrada hidroizolacije temelja.hladan premaz bitulitom "A" .00 € 15.hladan premaz bitulitom "A" . stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. A. zalepljen za podlogu . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. na temperaturi višoj od 10 stepeni. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva.00 € 18. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Varena dva sloja Kondora 4 i Bitumen.hladan premaz bitulitom "A" . Izrada hidroizolacije temelja. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. Obračun po m2 izolacije.hladan premaz bitulitom "A" .

Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. .00 € m2 9. Temeljni i podrumski zidovi 1.00 € 2. zalepljen za podlogu .Kondor 3.00 € B. varen za podlogu . na temperaturi višoj od 10 stepeni.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. m2 2. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varena dva sloja Kondorfleksa V4 i Bitumen. A. Bitumensku traku zalepiti odmah. 1. sa preklopom 15 cm.Kondorfleks V4. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Izrada hidroizolacije temeljnih zidova.Kondorfleks V4.hladan premaz bitulitom "A" . m2 12. varen za podlogu . m2 3. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.00 € 246 . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Kondor 4. Dva Kondora 3 sa dva sloja Bitumena. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm.vruć premaz bitumenom "MTH" . m2 15. na temperaturi višoj od 10 stepeni. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. B. .vruć premaz bitumenom "MTH" . Obračun po m2 obrađene površine.Kondor 3. Nanošenje hladnog premaza bitulita "A" preko temeljnih zidova.hladan premaz bitulitom "A" .00 € Nanošenje sloja bitumena "MTH" sa premazom bitulita preko temeljnih zidova. m2 11. Kondor 3 sa dva sloja Bitumena. zalepljen za podlogu . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Obračun po m2 obrađene površine. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Bitumen.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.Kondorfleks V4. Obračun po m2 izolacije. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.00 € 3.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.hladan premaz bitulitom "A" . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.hladan premaz bitulitom "A" .. m2 10. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Podloga mora biti suva i dobro očišćena.vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.00 € C.Kondor 3. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .

Dva Kondora 3 sa tri sloja Bitumena.00 € 9. zalepljen za podlogu 247 m2 18.Gralbit I-1/10.00 € B.vruć premaz bitumenom "MTH" . zalepljen za podlogu .00 € E. Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MTH" .hladan premaz bitulitom "A" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.hladan premaz bitulitom "A" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.C. . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . . m2 20.Kondorfleks V3.vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MTH" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.hladan premaz bitulitom "A" .Kondor 3. sa spoljne strane. Kondor 4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena.Kondorfleks V3.vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" . Kondor 3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.hladan premaz bitulitom "A" . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Izrada hidroizolacije temeljnih zidova.Kondor 4. zalepljen za podlogu . m2 17. Dva Kondorfleksa V3 sa tri sloja Bitumena.00 € F.Kondor 3. m2 15. A.vruć premaz bitumenom "MTH" . m2 12.00 € D. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .hladan premaz bitulitom "A" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.Kondor 3. Dva Kondorfleksa V3 sa dva sloja Bitumena. zalepljen za podlogu . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.vruć premaz bitumenom "MTH" . sa preklopom 15 cm.Kondorfleks V3. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MTH" . Kondorfleks V3 sa dva sloja Bitumena. zalepljen za podlogu . zalepljen za podlogu . Bitumensku traku zalepiti odmah. na temperaturi višoj od 10 stepeni.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.hladan premaz bitulitom "A" . .Kondorfleks V3.Kondorfleks V3. .

hladan premaz bitulitom "A" . Kondor 3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. m2 20. .00 € D. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. zalepljen za podlogu .Gralbit I-1/10. Izrada hidroizolacije temeljnih zidova. sa unutrašnje strane.hladan premaz bitulitom "A" . m2 18.vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" . . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.00 € E. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Kondorfleks V3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. Obračun po m2 izolacije. .00 € F. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.Gralbit I-1/10. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . m2 18. zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MTH" . A.Kondorfleks V4.00 € m2 19.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.Gralbit I-1/10.vruć premaz bitumenom "MTH" . Kondorfleks V4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. sa preklopom 15 cm. Bitumensku traku zalepiti odmah. zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MTH" .Gralbit I-1/10. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj..00 € 248 . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.vruć premaz bitumenom "MTH" .hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MTH" . na temperaturi višoj od 10 stepeni.Kondorfleks V4. m2 16.vruć premaz bitumenom "MTH" .hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.Gralbit I-1/10. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.Kondor 3.Gralbit I-1/10. Kondor 4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. zalepljen za podlogu . Obračun po m2 izolacije. C.hladan premaz bitulitom "A" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Kondor 4.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Kondorfleks V3. . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. zalepljen za podlogu . Kondorfleks V4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. m2 21.00 € 15.

smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Izrada hidroizolacije temeljnih zidova. m2 16.hladan premaz bitulitom "A" .Gralbit I-1/10.Gralbit I-1/10.00 € F. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" . .00 € 21. zalepljen za podlogu . Kondor 4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. m2 21.B.vruć premaz bitumenom "MTH" .Kondorfleks V3. .vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. Kondorfleks V3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. m2 19. Traku zalepiti celom površinom.vruć premaz bitumenom "MTH" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. zalepljen za podlogu . Obračun po m2 izolacije.hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MTH" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.hladan premaz bitulitom "A" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.Kondor 4. 249 .Gralbit I-1/10.hladan premaz bitulitom "A" . na temperaturi višoj od 10 stepeni.vruć premaz bitumenom "MTH" .Kondorfleks V4. Kondorfleks V4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena.hladan premaz bitulitom "A" . zalepljen za podlogu . Kondor 4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MTH" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Kondorfleks V4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MTH" . m2 18.vruć premaz bitumenom "MTH" . sa preklopima 10 cm.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.00 € E. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.00 € C. .Kondor 4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.Kondorfleks V4. zalepljen za podlogu . m2 15. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva.Gralbit I-1/10. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.vruć premaz bitumenom "MTH" .00 € D. zalepljen za podlogu .Gralbit I-1/10. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Obračun po m2 izolacije.

Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije za zaštitu od podzemne vode visine do 4 m. Varen sloj Kondor 4. postavljene preko armirano betonske podloge iznad tla i unutrašnje strane podrumskih zidova. m2 13. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . varen za podlogu .hladan premaz bitulitom "A" . varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm.Kondor 4. .00 € 26. m2 8.15 mm .hladan premaz bitulitom "A" .Kondorfleks PF4 . m2 5. Preko završene hidroizolacije mora se izvesti armirano betonska kontra ploča i armirano betonski zidovi. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .hladan premaz bitulitom "A" .aluminijumska folija pregovana d=0. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. Obračun po m2 izolacije. Traku zalepiti celom površinom.A. sa preklopom 15 cm.Kondor 4.Robust ploče debljine 6 mm.Kondor 4. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm.Kondorfleks V4.Kondor 4.00 € B. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.00 € 25.00 € D. varen za podlogu Obračun po m2 izolacije. Bitumensku traku zalepiti odmah. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. sa preklopima 10 cm.hladan premaz bitulitom "A" . Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. a koji se posebno plaćaju. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste betonske podloge i zidne površine. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Obračun po m2 izolacije. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. m2 9.vruć premaz bitumenom "MBH" .Kondorfleks V4.Kondorfleks V4. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.Kondor 4. . m2 12.Kondorfleks PF4 250 .vruć premaz bitumenom "MBH" .vruć premaz bitumenom "MBH" . Varena dva sloja Kondorfleksa V4. Izrada hidroizolacije temeljnih zidova.hladan premaz bitulitom "A" . na temperaturi višoj od 10 stepeni. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Varena dva sloja Kondora 4. varen za podlogu . posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. varen za podlogu Obračun po m2 izolacije. Varen sloj Kondorfleksa V4. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .00 € C. varen za podlogu . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .

Kondorfleks PF4 .hladan premaz bitulitom "A" . Debljine 5 cm.15 mm . KOD HORIZONTALNE IZOLACIJE: .Kondorfleks PF4 .vruć premaz bitumenom "MBH" .Robust ploče debljine 6 mm.Robust ploče debljine 6 mm.vruć premaz bitumenom "MBH" . od ekstrudirane polistirolske pene.Robust ploče debljine 6 mm.vruć premaz bitumenom "MBH" . b. . posebno se plaća Obračun po m2 izolacije. posebno se plaća KOD VERTIKALNE IZOLACIJE: . stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Obračun po m2 postavljenih ploča.50 € 9. na temperaturi višoj od 10 stepeni. m2 45. Debljine 4 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta. postavljene preko betonske podloge iznad tla i spoljnih strana temeljnih ili podrumskih zidova. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.Kraberoid blank .00 € 7. sa preklopom 15 cm. debljine 3 cm.hladan premaz bitulitom "A" . Bitumensku traku zalepiti odmah. .armirano betonska kontra ploča. . mase 33 kg/m3. "Styrodur" 3035 CS BASF. a.vruć premaz bitumenom "MBH" .zid od opeke. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste betonske podloge i zidne površine.vruć premaz bitumenom "MBH" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: HORIZONTALNA IZOLACIJA: . 45. m2 27. c. posebno se plaća Obračun po m2 izolacije. U cenu ulazi i pomoćna skela.vruć premaz bitumenom "MBH" . Debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje na spoljnim podrumskim zidovima termoizolacionih ploča.. m2 m2 m2 6.armirano betonska kontra ploča.Kondorfleks PF4 . .Robust ploče debljine 6 mm.00 € 251 .vruć premaz bitumenom "MBH" .aluminijumska folija pregovana d=0. Ploče postaviti po projektu.00 € 28.Kondorfleks PF4 .15 mm . Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.aluminijumska folija pregovana d=0.Robust ploče debljine 6 mm.armirano betonski zid.vruć premaz bitumenom "MBH" .vruć premaz bitumenom "MBH" . posebno se plaća VERTIKALNA IZOLACIJA: .00 € Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije za zaštitu od podzemne vode visine do 4 m.

Osušen zid nakvasiti vodom i četkom horizontalno premazati pastom Izolit Penetrata YU. Kapilarna vlaga 1. Postupak ponavljati sa još dva premaza.00 70. Osušen zid nakvasiti vodom i četkom horizontalno premazati zid pastom Izolit Penetrata YU. m2 7. e.00 105. Malter obiti.00 90. Debljine do 15 cm.00 180. Debljine do 100 cm. m2 m2 12. Debljine do 120 cm. n. a u zemlji PCT/YU 98/00020. HIO-protecion system. Prethodni sloj mora biti suv. Debljine do 140 cm.00 170. Izrada hidroizolacije zida od opeke Izolit Penetratom YU.00 245. Debljine do 200 cm. Prethodni sloj mora biti suv. Od kamena. Od opeke. stvarajući novu monolitnu spojnicu zida. dodavati postepeno vodu i mešati. Debljine do 70 cm. Injektirana masa mora u potpunosti da ispuni ceo profil šine i da adhezijom čvrsto spoji šinu sa gornjom i donjom površinom reza. Obračun po m1 zida. U Izolit Penetrat YU. Debljine do 110 cm.00 150. Debljine do 90 cm. Izrada hidroizolacije zida od betona Izolit Penetratom YU.31. Presecanje vršiti u lamelama širine od 20 do 30 cm. p. Debljine do 160 cm.00 MPa. i. je min.00 135. a vertikalna krilca preuzela u potpunosti vertikalno opterećenje. sušenje traje 12-24 h.50 € 3. Debljine do 50 cm. Malter obiti. h. jednokomponentni prah. jednokomponentni prah. vertikalno i horizontalno. Obračun po m2 obrađene površine zida. Postupak ponavljati sa još dva premaza. "Dramin" Zemun. zid očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. Debljine do 250 cm. Kao vodonepropusnu barijeru ugraditi plastične polukrute profilisane HIO-master šine. k. b. o. Debljine do 60 cm. debljine do 15 cm i postavljanjem HIO-master šina. l. do gustine paste i ostaviti da odstoji 5-10 minuta.00 32. d. spojnice produbiti do dubine 2 cm i zid oprati vodom. vertikalno i horizontalno. b.00 210. novom spojnicom. Spojnice popuniti i dersovati. m. a. Debljine do 30 cm.00 55. c. 42 MPa. r. Debljine do 180 cm. 9. g. do gustine paste i ostaviti da odstoji 5-10 minuta. sušenje traje 12-24 h.00 € 33. f. Čvrstoća na pritisak same šine je min.00 350.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € 252 .00 700. Pre ugradnje visinu HIO-master šina preciznim brušenjem optimizovati prema visini reza da bi šine samostalno svojom konstrukcijom sprečila sleganje objekta. j. Debljine do 80 cm.50 € 10. Izrada horizontalne hidroizolacije presecanjem hidrauličkim mašinama zidova od opeke. "Dramin" Zemun.00 120. Postojeće zidove preseći elektrohidrauličkim mašinama visokih perfomansi i dijamantskim reznim alatima. Rezove injektirati posebno razvijenom vodonepropusnom cement polimernom masom kontrolisanog kvaliteta.00 500. a u kombinaciji sa injektiranom masom. zid očistiti čeličnim četkama. Obračun po m2 obrađene površine zida. Debljine do 40 cm. P-273/98. HIO-tehnologija je zaštićena međunarodnim patentom br. dodavati postepeno vodu i mešati. U Izolit Penetrat YU.00 300. Novi Sad. Iz reza odstraniti prašinu. a. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 25. Debljine do 320 cm.

na visinskom rastojanju oko 20 cm. d.00 910.00 320. Debljine do 40 cm.00 50.00 275. a u zemlji PCT/YU 98/00020. a rupe drugog reda smaknute su na pola u odnosu na prvi. Debljine do 100 cm.50 40. Debljine 30 cm. Debljine 60 cm. p. Debljine do 140 cm. Izrada horizontalne hidroizolacije presecanjem hidrauličkim mašinama zidova od kamena ili mešanog materijala. donju površinu zida oprati i poravnati cementnim malterom. debljine do 30 cm. c.00 32. Novi Sad. Šut prikupiti.00 220. Kao vodonepropusnu barijeru ugraditi plastične polukrute profilisane HIO-master šine. odnosno do potpunog zasićenja zida. Debljine do 80 cm. m. j. d. 9. a. Presecanje vršiti u lamelama širine od 20 do 30 cm. Rupe zasićenog zida popuniti tečnim cementnim malterom. naneti vruć premaz bitumena "MTH". P-273/98. c.00 72. Obračun po m1 izolovanog zida. Malter premazati bitulitom "A".00 450. Debljine do 75 cm. d.18. o. Rezove injektirati posebno razvijenom vodonepropusnom cement polimernom masom kontrolisanog kvaliteta. na istoj visini. Debljine do 320 cm. Debljine do 60 cm.00 120. Debljine do 90 cm.00 235. HIO-tehnologija je zaštićena međunarodnim patentom br. b. 42 MPa. Izrada horizontalne hidroizolacije presecanjem zidova od opeke. Debljine do 15 cm.00 40.00 90. Debljine do 120 cm. debljine do 15 cm i postavljanjem HIO-master šina.00 € € € € 253 . obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe prečnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida. Debljine do 45 cm. je min. Obračun po m1 zida. Iz reza odstraniti prašinu. m1 m1 m1 m1 25.00 50.00 140. Pre ugradnje visinu HIO-master šina preciznim brušenjem optimizovati prema visini reza da bi šine samostalno svojom konstrukcijom sprečila sleganje objekta. Debljine do 30 cm. Debljine 45 cm. Debljine do 60 cm. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta. Iznad terena. b. k. Debljine do 160 cm. HIO-protecion system. Postojeće zidove štemovati (prosecati) u lamelama dužine 80-100 cm visine neophodne za rad. a. Postojeće zidove preseći elektrohidrauličkim mašinama visokih perfomansi i dijamantskim reznim alatima. "Dramin" Zemun. Debljine 75 cm. Čvrstoća na pritisak same šine je min. n. g. Debljine do 180 cm.00 42. Presecanje kapilarne vlage zida od opeke. Debljine do 50 cm. l.00 MPa. Voditi računa o rasporedu i redosledu lamela i obaveznom preklopu Kondorfleksa između lamela. na visini po projektu. Debljine do 110 cm.00 650. novom spojnicom. zalepiti Kondorfleks V4 i naneti drugi vruć premaz bitumena "MTH". m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 32. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rupe bušiti sa obe strane zida. a u kombinaciji sa injektiranom masom. Debljine do 70 cm. e.00 € € € € 36. Injektirana masa mora u potpunosti da ispuni ceo profil šine i da adhezijom čvrsto spoji šinu sa gornjom i donjom površinom reza. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU. Obračun po m1 zida. r. Zid zazidati punom opekom. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm. Debljine do 250 cm. b.00 175. izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5. Debljine do 30 cm. Rupe bušiti u dva horizontalna reda.00 390. debljine do 30 cm. a vertikalna krilca preuzela u potpunosti vertikalno opterećenje.00 155. izneti.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € 32.00 60. m1 m1 m1 m1 30. stvarajući novu monolitnu spojnicu zida. h. f. Debljine do 200 cm.00 195. Izolitom 5. b. i.

Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta. m2 10. Obračun po m2 obrađene površine. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Rupe bušiti sa obe strane zida.00 € Nanošenje sloja bitumena "MBH" sa premazom bitulita.00 € 100. Debljine do 45 cm. na visini po projektu. rupe pročistiti i osušene naliti Izolitom 5. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.00 € 40. Obračun po m2 obrađene površine. b. izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5. Izolitom 5. Obračun po m1 izolovanog zida. m2 2. Izolitom 5. Obračun po m1 izolovanog zida.40. Debljine do 75 cm. obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe prečnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida. na visini po projektu. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm. Debljine do 50 cm. debljine do 20 cm. Rupe bušiti u dva horizontalna reda. obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe prečnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida. na visinskom rastojanju oko 20 cm. odnosno do potpunog zasićenja zida. na istoj visini. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Presecanje kapilarne vlage zida od kamena. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Izrada hidroizolacije preko betonske podloge iznad tla. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. m1 m1 m1 30. rupe napuniti tečnim cementnim malterom. izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5. a.hladan premaz bitulitom "A" . A.dva sloja polietilenske folije. Rupe bušiti sa obe strane zida. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm. Debljine do 20 cm. debljine do 50 cm. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Bitumensku traku zalepiti odmah. odnosno do potpunog zasićenja zida. zalepljen za podlogu .00 € 254 . Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU. na visinskom rastojanju oko 20 cm. Podloge 1. "Dramin" Zemun.00 € 3. na istoj visini. "Dramin" Zemun. Rupe zasićenog zida popuniti tečnim cementnim malterom. 1. Nanošenje hladnog premaza bitulita "A" preko betonske podloge iznad tla. Iznad terena. c. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. a rupe drugog reda smaknute su na pola u odnosu na prvi. Iznad terena. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Debljine do 30 cm. na temperaturi višoj od 10 stepeni. a rupe drugog reda smaknute su na pola u odnosu na prvi. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.vruć premaz bitumenom "MBH" . na temperaturi višoj od 10 stepeni. Rupe zasićenog zida popuniti tečnim cementnim malterom. a. Rupe bušiti u dva horizontalna reda. Presecanje kapilarne vlage zida od betona.00 € 4.00 € 70. Ako je zid od kamena veoma porozan. Kondor 3 sa dva sloja Bitumena.00 € 43.00 € 50. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta. c. m1 m1 m1 50. sa preklopom 15 cm.vruć premaz bitumenom "MBH" .Kondor 3. b. m2 2. Debljine do 100 cm. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU.

Dva Kondora 3 sa dva sloja Bitumena.00 € D.vruć premaz bitumenom "MBH" .vruć premaz bitumenom "MBH" .dva sloja polietilenske folije.dva sloja polietilenske folije.B.00 € 255 .hladan premaz bitulitom "A" . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.Kondorfleks V3. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Kondorfleks V3.hladan premaz bitulitom "A" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . zalepljen za podlogu . .00 € F.vruć premaz bitumenom "MBH" .dva sloja polietilenske folije.vruć premaz bitumenom "MBH" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.dva sloja polietilenske folije.vruć premaz bitumenom "MBH" .vruć premaz bitumenom "MBH" . m2 17.Kondorfleks V3.Kondor 3.hladan premaz bitulitom "A" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Dva Kondora 3 sa tri sloja Bitumena.dva sloja polietilenske folije.vruć premaz bitumenom "MBH" . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. zalepljen za podlogu . m2 14. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MBH" .Kondorfleks V3.00 € E.00 € C. Dva Kondorfleksa V3 sa dva sloja Bitumena. m2 19. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Kondor 3.Kondorfleks V3. . m2 13. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. . Kondorfleks V3 sa dva sloja Bitumena.hladan premaz bitulitom "A" .hladan premaz bitulitom "A" . zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MBH" .vruć premaz bitumenom "MBH" . zalepljen za podlogu . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.Kondor 3.vruć premaz bitumenom "MBH" .Kondor 3. m2 12. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MBH" . zalepljen za podlogu . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. . Dva Kondorfleksa V3 sa tri sloja Bitumena. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.

m2 19.00 € 256 . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. sa preklopom 15 cm. .Gralbit I-1/10. zalepljen za podlogu . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. varen za podlogu . Varen sloj Kondor 4. Kondor 4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva.Kondor 4. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.hladan premaz bitulitom "A" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .dva sloja polietilenske folije. sa preklopima 10 cm.00 € B.Gralbit I-1/10. m2 8. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.hladan premaz bitulitom "A" . Izrada hidroizolacije preko betonske podloge iznad tla. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Gralbit I-1/10. . varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm.dva sloja polietilenske folije. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Kondorfleks V3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. m2 11.G.Kondor 4.vruć premaz bitumenom "MBH" .vruć premaz bitumenom "MBH" . Bitumensku traku zalepiti odmah. A. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. zalepljen za podlogu . Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. .vruć premaz bitumenom "MBH" .vruć premaz bitumenom "MBH" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MBH" .dva sloja polietilenske folije. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.00 € 11.hladan premaz bitulitom "A" .Kondor 4.Kondor 3. . A.dva sloja polietilenske folije. m2 18. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.Kondor 4. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Kondor 3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. zalepljen za podlogu .hladan premaz bitulitom "A" .hladan premaz bitulitom "A" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .00 € 13. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varena dva sloja Kondora 4. Izrada hidroizolacije preko betonske podloge iznad tla.vruć premaz bitumenom "MBH" .vruć premaz bitumenom "MBH" .00 € H.dva sloja polietilenske folije.Kondorfleks V3.vruć premaz bitumenom "MBH" . Traku zalepiti celom površinom. m2 16. varen za podlogu . Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.

Izrada hidroizolacije preko betonske podloge iznad tla. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. .Kondorfleks V4. Kondorfleks V4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena.00 € C. sa preklopima 10 cm. Izrada hidroizolacije preko betonske podloge iznad tla. zalepljen za podlogu .hladan premaz bitulitom "A" . varen za podlogu .Gralbit I-1/10. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom.dva sloja polietilenske folije. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.hladan premaz bitulitom "A" . zalepljen za podlogu . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.Kondorfleks V4.Kondorfleks V4. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Traku zalepiti celom površinom.dva sloja polietilenske folije.vruć premaz bitumenom "MBH" .00 € 18. m2 15.00 € D. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.dva sloja polietilenske folije.hladan premaz bitulitom "A" . . varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm.Gralbit I-1/10. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. m2 18. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. sa preklopima 10 cm.vruć premaz bitumenom "MBH" .Kondor 4. Kondor 4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.Kondor 4. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. . Traku zalepiti celom površinom. na temperaturi višoj od 10 stepeni. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Kondorfleks V4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. A.Kondor 4. Varena dva sloja Kondora 4 i Bitumen. zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MBH" .vruć premaz bitumenom "MBH" .hladan premaz bitulitom "A" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.B. m2 18. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.00 € 17. . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. varen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MBH" . posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. m2 20.vruć premaz bitumenom "MBH" . na temperaturi višoj od 10 stepeni.vruć premaz bitumenom "MBH" . 257 .hladan premaz bitulitom "A" . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.Gralbit I-1/10. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .dva sloja polietilenske folije.Kondorfleks V4.vruć premaz bitumenom "MBH" .

vruć premaz bitumenom "MBH" . b.50 € € € € € € 36. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 € 21.50 7. Debljine 10 cm. Debljine 20/15 mm. "Vunizol T plus" debljine 2 cm. m2 m2 4.00 10. Debljine 2 cm.00 € € € € € € 30.00 € 5.Kondorfleks V4.00 € 8.00 € C.hladan premaz bitulitom "A" . m2 13. "Vunizol Z plus" debljine 2 cm.Kondorfleks V4. a. Ploče postaviti po projektu. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku vrlo tvrdih ploča. po detaljima i uputstvu projektanta. b. a. e. Debljine 2 cm.25 5. Obračun po m2 izvedene izolacije. Obračun po m2 izvedene izolacije. d.00 € m2 11. datim detaljima i uputstvu projektanta. URSA PIP-20/15 mm. Debljine 3 cm. B. Debljine 3 mm. m2 18. varen za podlogu .00 € 9. Debljine 5 cm.50 7. Debljine 2x3 mm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 4.hladan premaz bitulitom "A" . Debljine 8 cm. e. Debljine 8 cm. gustine 120 kg/m3.50 12. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu iznad hidroizolacije. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu iznad hidroizolacije.50 5. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .00 13. Debljine 4 cm. Debljine 10 cm. a. c.00 € 24. Debljine 3 cm. Debljine 6 mm. m2 m2 m2 5. m2 m2 m2 m2 m2 m2 4. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih ploča. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju podloge. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Nabavka i postavljanje izolacionih ploča od mineralne vune. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 5 cm. kao zaštite hidroizolacije. a. Nabavka i postavljanje Robust ploča debljine 3 mm. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.dva sloja polietilenske folije. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm.00 15. po detaljima i uputstvu projektanta.vruć premaz bitumenom "MBH" .00 € 258 . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Kondorfleks V4.vruć premaz bitumenom "MBH" . f. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Bitumen. gustine 150 kg/m3.00 8. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.dva sloja polietilenske folije. varen za podlogu . b.. Debljine 4 cm. d. c. Obračun po m2 poda.dva sloja polietilenske folije. f. Debljine 30/25 mm.50 6. b. c. Varena dva sloja Kondorfleksa V4 i Bitumen. .

50 9. Debljine 5 cm. ekstrudirani polistiren (XPS). Obračun po m2 postavljene površine. a. debljine 3 cm. Debljine 33/30 mm. a. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 3 cm. b. Ploče postaviti po projektu. preko podloge. 41. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. Gralbit I-1/10. Debljine 4 cm. URSA PIP/T-23/20 mm.00 € € € € € 55. Dva sloja. mase 30 kg/m3. m2 m2 m2 6.00 € 2.00 € 8. Debljine 23/20 mm. Obračun po m2 izvedene izolacije. Gralbit na sastavima preklopiti za 15 cm.00 € € € € 45. m2 m2 1.00 8. po uputstvu proizvođača. Postavljanje jednog sloja Kraberoida 150/100. od ekstrudirane polistirolske pene. debljine 3 cm. m2 m2 m2 m2 m2 6. Obračun po m2 postavljene površine.00 10. a. c.00 7. Nabavka i postavljanje preko podloge termoizolacionih ploča. m2 m2 1. Obračun po m2 izvedene izolacije. m2 m2 m2 m2 m2 6. e. Debljine 5 cm. mase 36 kg/m3.00 € 5. a. m2 m2 m2 m2 5. Debljine 8 cm. Debljine 6 cm. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Debljine 6 cm. m2 m2 1. m2 m2 4. b. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. b. b. Jedan sloj. Debljine 50/45 mm. d.00 € 9. URSA SECO 500. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. Obračun po m2 postavljene površine. c. e. Dva sloja.00 9. URSA FOAM N-III-L.00 € 59. Postavljanje sloja Gralbita I-1/10. Jedan sloj. b. c. d. Debljine 8 cm. a.00 € 2. Debljine 55/50 mm. a. Nabavka i postavljanje termoizolacionih ploča. Styrodur 2800 C. b. Gralbit I-2/10. Debljine 53/50 mm.00 € 57. Obračun po m2 postavljene površine. Debljine 40/35 mm. datim detaljima i uputstvu projektanta. Dva sloja.00 € 61. d. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. Debljine 3 cm.00 11. URSA SECO 41. Debljine 43/40 mm. Jedan sloj.00 15. d. a.00 € 2.00 € Nabavka i postavljanje teških izolacionih ploča od mineralne vune.00 7.00 € € € € € 50. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju podloge. po detaljima i uputstvu projektanta.c. e. datim detaljima i uputstvu projektanta.00 7. b.00 14. Debljine 4 cm.00 10.00 € 259 .

00 € 5.Kondorfleks V4.dva sloja polietilenske folije.Kondorfleks V4. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . varen za podlogu .15 mm. sa preklopima 10 cm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . sa preklopima 10 cm.00 € B. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Izrada hidroizolacije mokrog čvora. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. folije. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. Izrada hidroizolacije mokrog čvora. Traku zalepiti celom površinom. Al. . A. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. varen za podlogu . posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. A. m2 15. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. varen za podlogu . Varena dva sloja Kondorfleksa V4 i Bitumen. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Postavljanje jednog sloja Al. na temperaturi višoj od 10 stepeni. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm.Kondorfleks V4.Kondorfleks V4.63. na temperaturi višoj od 10 stepeni.hladan premaz bitulitom "A" . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge i podići uz zidove po detalju projekta.vruć premaz bitumenom "MPH" .hladan premaz bitulitom "A" . .dva sloja polietilenske folije.00 € 260 .vruć premaz bitumenom "MPH" . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. m2 2. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Varen sloj Kondorfleksa V4.dva sloja polietilenske folije. m2 18. debljine 0. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. m2 11. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Bitumen. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.00 € B. Traku zalepiti celom površinom. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Varena dva sloja Kondorfleksa V4.hladan premaz bitulitom "A" . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. m2 9. Obračun po m2 postavljene površine.Kondorfleks V4. Mokri čvorovi 1.dva sloja polietilenske folije.hladan premaz bitulitom "A" . varen za podlogu . razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.Kondorfleks V4.00 € 3.

5 kg/m2 .5 kg/m2 . m2 21. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Kondorfleks V4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .hladan premaz bitulitom "A" .5 kg/m2 . Gralbit i Poliazbitol.C. hladna pasta 2-2. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.dva sloja polietilenske folije.Kondorfleks T4. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm.dva sloja polietilenske folije. varen za podlogu . varen za podlogu .Kondorfleks V4.00 € 261 . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge i podići uz zidove po detalju projekta. Traku zalepiti celom površinom. hladna pasta 2-2.staklena mrežica po celoj površini . .5 kg/m2 . zalepljen i pomeren 50 cm. . Varena dva sloja Kondorfleksa T4 i Poliazbitol. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Poliazbitol. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. varen za podlogu . hladna pasta 2-2.vruć premaz bitumenom "MBH" .dva sloja polietilenske folije.dva sloja polietilenske folije.Kondorfleks T4.vruć premaz bitumenom "MBH" . A.Gralbit II-1/10. .00 € C.hladan premaz bitulitom "A" .Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora . m2 20.Poliazbitol. preklopi 15 cm. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora .Kondorfleks T4. sa preklopima 10 cm. varen za podlogu .Poliazbitol.00 € B.Kondorfleks PF4. preklopi 15 cm. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. hladna pasta 2-2. Varen sloj Kondorfleks T4. Varena dva sloja Kondorfleksa PF4 i dva Poliazbitola. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. m2 28. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Gralbit II-1/10.hladan premaz bitulitom "A" . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora .Kondorfleks PF4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .00 € 6. Izrada hidroizolacije mokrog čvora. na temperaturi višoj od 10 stepeni.vruć premaz bitumenom "MPH" Obračun po m2 izolacije.5 kg/m2 . m2 18. Gralbit i Bitumen. Varen sloj Kondorfleksa V4. m2 18. hladna pasta 2-2.Poliazbitol. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.hladan premaz bitulitom "A" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Poliazbitol. . varen za podlogu . zalepljen i pomeren 50 cm.Poliazbitol.hladan premaz bitulitom "A" .00 € D.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora .

Debljine 2 cm. zalepljen i pomeren 50 cm. Obračun po m2 poda. "Dramin" Zemun.hladan premaz bitulitom "A" . Debljine 5 cm. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. hladna pasta 2-2. hladna pasta 2-2. 6-8 h. sloj naneti posle 6-8 h. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. .vruć premaz bitumenom "MBH" . Završni. a.00 € 11. d. Debljine 2 cm.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora . dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX.Poliazbitol. Masu za premazivanje pripremiti mešanjem tečne i praškaste komponente. m2 m2 m2 m2 m2 4.Gralbit II-1/10. b.00 € 12. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih ploča. treći.00 € 10.00 € 262 .5 kg/m2 . m2 m2 m2 m2 m2 4. Četkom naneti prvi sloj i utisnuti mrežicu. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. c. odmašćena i bez pukotina. gustine 120 kg/m3.dva sloja polietilenske folije. Obračun po m2 poda. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku vrlo tvrdih ploča. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. preklopi 15 cm.Kondorfleks PF4. varen za podlogu . Debljine 3 cm.50 € 12. Debljine 3 cm. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Traku zalepiti celom površinom. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.staklena mrežica po celoj površini . preko betonske podloge. Posle sušenja. c. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije.50 € 7. Izrada hidroizolacije mokrog čvora. sa preklopima 10 cm. Debljine 8 cm. visoke i niske temperature.5 kg/m2 .10. "Vunizol T plus" debljine 2 cm.00 € 17. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .00 € 8. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge i podići uz zidove po detalju projekta. Debljine 4 cm. po detaljima i uputstvu projektanta.25 € 5. d. e. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. a. po detaljima i uputstvu projektanta. Izrada hidroizolacije mokrog čvora. Betonsku podlogu pripremiti da bude čista. m2 22.50 € 7. naneti drugi sloj i utisnuti drugu mrežicu. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu ispod hidroizolacionog sloja mokrog čvora.50 € 5. Izolit POLIFLEX je otporan na UV zrake.50 € 6. i ugraditi u roku od 20-30 minuta. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu ispod hidroizolacionog sloja mokrog čvora. Boja po izboru projektanta. b. "Vunizol Z plus" debljine 2 cm. gustine 150 kg/m3. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. m2 28. Debljine 4 cm. na temperaturi višoj od 10 stepeni.Poliazbitol. e.

c. Nabavka i postavljanje teških izolacionih ploča od mineralne vune.00 7. e. a. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvučnu izolaciju ispod hidroizolacionog sloja mokrog čvora. datim detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 43/40 mm. datim detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje na zidovima mokrog čvora termoizolacionih ploča. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. b. Obračun po m2 poda. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Ploče postaviti po projektu. Nabavka i postavljanje na zidovima mokrog čvora termoizolacionih ploča. datim detaljima i uputstvu projektanta. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju poda mokrog čvora. mase 30 kg/m3. a. Obračun po m2 poda.50 5. b. Debljine 6 cm. c. debljine 3 cm.50 € € € € 263 . Debljine 3 cm. od ekstrudirane polistirolske pene. m2 m2 m2 m2 7. a. Ploče postaviti po projektu. URSA FOAM N-III-L. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 m2 8. m2 m2 m2 m2 6. Debljine 6 cm.00 11. Obračun po m2 poda. b.00 12. Debljine 4 cm.00 € € € € 40. debljine 3 cm. b. m2 m2 m2 m2 6. c. ekstrudirani polistiren (XPS). mase 30 kg/m3. Debljine 6 cm. Obračun po m2 poda. debljine 2 cm. Debljine 3 cm. URSA FOAM N-WPZ-I. c. d. Debljine 4 cm. Debljine 4 cm.00 7. ekstrudirani polistiren (XPS). Debljine 5 cm.00 8. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. Debljine 3 cm.00 7. Debljine 6 cm.00 10. Styrodur 2800 C BASF. Styrodur 2800 C BASF. URSA PIP/T-13/10 mm. Debljine 5 cm.50 9. d. Obračun po m2 poda. Debljine 4 cm.00 10. c.00 8. b. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 23/20 mm.00 9.00 € 32. m2 m2 m2 m2 m2 3. d.00 11. debljine 3 cm.00 € € € € 36. Debljine 5 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta. d. Obračun po m2 zida. Debljine 53/50 mm. d. mase 30 kg/m3. Nabavka i postavljanje na podu mokrog čvora termoizolacionih ploča.22. URSA FOAM N-IIIPZ-I. ekstrudirani polistiren (XPS). Nabavka i postavljanje na podu mokrog čvora termoizolacionih ploča.00 € € € € 31. Nabavka i postavljanje na zidovima mokrog čvora termoizolacionih ploča.00 9. a. Debljine 13/10 mm. mase 36 kg/m3. od ekstrudirane polistirolske pene.00 € € € € € 27. debljine 3 cm. m2 6. Debljine 33/30 mm.00 11.00 9. mase 36 kg/m3. a.

Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. Obračun po m2 postavljene površine.00 € 46. a.00 € 2. Obračun po m2 postavljene površine.hladan premaz bitulitom "A" . Postavljanje jednog sloja Al. .hladan premaz bitulitom "A" .Kondorfleks V4.00 € 2. sa preklopima 10 cm. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. a. Izrada hidroizolacije terase. b.44. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Postavljanje jednog sloja Kraberoida 150/100. m2 m2 1. b. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.Kondorfleks V4. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Bitumen.00 € 3.00 € 6. Varen sloj Kondorfleksa V4.00 € 48. Izrada hidroizolacije terase. m2 9. b. m2 2.00 € 2. Obračun po m2 postavljene površine. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. m2 m2 1. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Al. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.15 mm. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Jedan sloj. Obračun po m2 postavljene površine. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. URSA SECO 500. Terase 1. Dva sloja. Traku zalepiti celom površinom. a. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Dva sloja. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . varen za podlogu .dva sloja polietilenske folije. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva.hladan premaz bitulitom "A" 264 . m2 m2 1. A. Jedan sloj. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. Dva sloja. Jedan sloj. debljine 0.00 € B.00 € 50. sa preklopima 10 cm. Traku zalepiti celom površinom. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . m2 15. URSA SECO 41. folije. varen za podlogu . po uputstvu proizvođača.Kondorfleks V4. Varena dva sloja Kondorfleksa V4. na temperaturi višoj od 10 stepeni. A. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.dva sloja polietilenske folije. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .

hladna pasta 2-2. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. varen za podlogu . razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.vruć premaz bitumenom "MPH" .00 € C. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Poliazbitol. A. B. sa preklopima 10 cm.hladan premaz bitulitom "A" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .00 € m2 18.Poliazbitol.Poliazbitol.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora . Gralbit i Bitumen.Kondorfleks V4. zalepljen i pomeren 50 cm. . varen za podlogu . preklopi 15 cm.Gralbit II-1/10.Kondorfleks V4. Varena dva sloja Kondorfleksa PF4 i dva Poliazbitola. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. m2 16.vruć premaz bitumenom "MPH" .hladan premaz bitulitom "A" . . m2 11.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora .5 kg/m2 .00 € 265 .dva sloja polietilenske folije.hladan premaz bitulitom "A" . varen za podlogu . m2 20. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.Kondorfleks V4.hladan premaz bitulitom "A" . varen za podlogu . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MPH" Obračun po m2 izolacije. m2 28. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .00 € C. Varena dva sloja Kondorfleksa T4 i Poliazbitol. hladna pasta 2-2.dva sloja polietilenske folije. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva.00 € 6.dva sloja polietilenske folije. hladna pasta 2-2.Kondorfleks PF4. Varen sloj Kondorfleksa V4.Kondorfleks T4.5 kg/m2 . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. .Kondorfleks V4.5 kg/m2 . Traku zalepiti celom površinom.Poliazbitol.dva sloja polietilenske folije. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora .00 € B.staklena mrežica po celoj površini . hladna pasta 2-2. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom.Kondorfleks V4. varen za podlogu . Varena dva sloja Kondorfleksa V4 i Bitumen. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: ..vruć premaz bitumenom "MBH" . varen za podlogu . m2 14.5 kg/m2 . varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm.Kondorfleks PF4.Poliazbitol. .hladan premaz bitulitom "A" .Kondorfleks T4. Izrada hidroizolacije terase.dva sloja polietilenske folije.

c. treći. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu terasa. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Izrada hidroizolacije terase.Gralbit II-1/10. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. tako da mu nije potrebna zaštita od sunca u letnjem periodu. i ugraditi u roku od 20-30 minuta. Posle sušenja. . Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu terasa. m2 24.Poliazbitol.Kondorfleks T4.50 € 6.50 € 7.Kondorfleks PF4.hladan premaz bitulitom "A" . b.Gralbit II-1/10. po detaljima i uputstvu projektanta. zalepljen i pomeren 50 cm. Debljine 5 cm. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. preko betonske podloge. 6-8 h. UV zrake i termootporan je. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. hladna pasta 2-2.dva sloja polietilenske folije.dva sloja polietilenske folije.00 € 11. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.Poliazbitol. Debljine 3 cm.00 € 12. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Izrada hidroizolacije terase. Obračun po m2 izvedene izolacije. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku vrlo tvrdih ploča. odmašćena i bez pukotina. . sloj naneti posle 6-8 h.00 € 266 .00 € 10.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora . Izolit POLIFLEX je otporan na visoke i niske temperature.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora . hladna pasta 2-2. a. gustine 150 kg/m3.Poliazbitol. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.5 kg/m2 . "Vunizol Z plus" debljine 3 cm. varen za podlogu . varen za podlogu .00 € 15. m2 30. sa preklopima 10 cm.staklena mrežica po celoj površini . posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX. Varen sloj Kondorfleks T4. c. m2 21.vruć premaz bitumenom "MBH" . b. Četkom naneti prvi sloj i utisnuti mrežicu. gustine 120 kg/m3.D.50 € 6. m2 m2 m2 5. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih ploča. zalepljen i pomeren 50 cm.5 kg/m2 .50 € 7. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Masu za premazivanje pripremiti mešanjem tečne i praškaste komponente. "Dramin" Zemun. Gralbit i Poliazbitol.5 kg/m2 . Traku zalepiti celom površinom.vruć premaz bitumenom "MBH" . Boja po izboru projektanta. a. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 5 cm.hladan premaz bitulitom "A" . Debljine 4 cm. Debljine 4 cm. Debljine 3 cm. Betonsku podlogu pripremiti da bude čista. preklopi 15 cm. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije. naneti drugi sloj i utisnuti drugu mrežicu. preklopi 15 cm. m2 m2 m2 5. Obračun po m2 izvedene izolacije. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Završni. hladna pasta 2-2. "Vunizol T plus" debljine 3 cm.

po detaljima i uputstvu projektanta.00 € 9.00 € 7. Debljine 4 cm.00 € 23. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. Debljine 13/10 mm. URSA SECO 500. Jedan sloj.00 € 36. Nabavka i postavljanje izolacionih ploča od mineralne vune.50 € 9.00 € 8. Debljine 20/15 mm.00 € 31. Dva sloja.18. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. datim detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 40/35 mm. a. c. c. URSA FOAM N-III-L.00 € 8. URSA PIP-20/15 mm. mase 33 kg/m3.00 € 6. a. Debljine 33/30 mm. a. b. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju terase.00 € 2. Debljine 4 cm. Debljine 50/45 mm.00 € 7. po uputstvu proizvođača.50 € 5. Debljine 55/50 mm. m2 m2 m2 m2 m2 3. Obračun po m2 izvedene izolacije. Styrodur 3035 CS BASF. po detaljima i uputstvu projektanta. d.00 € 28. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju terase. a. Debljine 23/20 mm. a. m2 m2 1. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvučnu izolaciju terase. debljine 3 cm. Obračun po m2 poda. m2 m2 m2 m2 m2 4. Debljine 43/40 mm.00 € 10. Nabavka i postavljanje termoizolacionih ploča.00 € 267 . c.00 € 7. c. b. m2 m2 m2 6. e. a. m2 m2 1. Obračun po m2 izvedene izolacije. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. b. m2 m2 m2 6.00 € 34. b. e. Nabavka i postavljanje na terasi termoizolacionih ploča. po detaljima i uputstvu projektanta. Ploče postaviti po projektu.00 € 9. b. Obračun po m2 poda. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Nabavka i postavljanje teških izolacionih ploča od mineralne vune. mase 36 kg/m3. Debljine 5 cm. b. Debljine 3 cm. URSA PIP/T-13/10 mm. Debljine 30/25 mm. Debljine 3 cm. Jedan sloj. URSA SECO 41. ekstrudirani polistiren (XPS). Debljine 5 cm. od ekstrudirane polistirolske pene. Obračun po m2 postavljene površine. Debljine 53/50 mm. debljine 3 cm.00 € 2. Obračun po m2 postavljene površine. Dva sloja.00 € 5. d.

Obračun po m2 izolacije.Kondorfleks V4 varen. Posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva.hladan premaz bitulitom "A" . na temperaturi višoj od 10 stepeni. preklopi 10 cm.00 € 7.cementna košuljica. sa preklopom 15 cm. posebno se plaća c) HIDROIZOLACIJA . hladna pasta 2-2.38.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora kroz krov . A. Al. Varena dva sloja Kondorfleksa V4. 2 kg/m2 . b.polietilenska folija. Postavljanje jednog sloja Kraberoida 150/100. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm.00 € 2. Postavljanje jednog sloja Al.Solarfleks Al. .15 mm.Poliazbitol.kamena vuna. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.hladan premaz bitulitom "A" . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. b) TERMO IZOLACIJA . Obračun po m2 postavljene površine. m2 53. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: a) PARNA BRANA .5 kg/m2 e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE . Obračun po m2 postavljene površine. sa preklopom 15 cm. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Traku zalepiti celom površinom.00 € 268 . Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. Dva sloja. m2 m2 1. sa preklopima 10-15 cm. . debljine 8 cm. m2 2.TRABIS N. folije. debljine 0. URSA SECO 500 . sa preklopom 15 cm. Izrada hidroizolacije ravnog neprohodnog krova.00 € 40.Kondorfleks V4 varen. a. Poliazbitol. Jedan sloj. pomeren 50 cm i preklopi 10 cm. "Vunizol T plus". tačkasto lepljen "MBH" masom 1 kg/m2. . Ravni krovovi 1. Bitumensku traku zalepiti odmah. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.Gralbit II-2/10.neprohodan krov . 120 kg/m3 . Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom.vruć premaz bitumenom "MBH".

B. "Vunizol T plus".Kondorfleks T4 varen. pomeren 50 cm i preklopi 10 cm. m2 56.hladan premaz bitulitom "A" . Varena dva sloja Kondorfleksa T4.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora kroz krov .kamena vuna.kamena vuna.Kondorfleks PF4 varen. debljine 8 cm. hladna pasta 2-2. posebno se plaća c) HIDROIZOLACIJA . pomeren 50 cm i preklopi 10 cm.vruć premaz bitumenom "MBH". dva sloja Poliazbitola. . . . tačkasto lepljen "MBH" masom 1 kg/m2. 150 kg/m3 .Kondorfleks PF4 varen. b) TERMO IZOLACIJA . tačkasto lepljen "MBH" masom 1 kg/m2. 120 kg/m3 .hladan premaz bitulitom "A" . URSA SECO 500 .neprohodan krov .polietilenska folija.Poliazbitol.5 kg/m2 .TRABIS N. hladna pasta 2-2. . hladna pasta 2-2.00 € 269 .Poliazbitol. .5 kg/m2 e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: a) PARNA BRANA .Solarfleks Al. sa preklopom 15 cm.Gralbit II-2/10.cementna košuljica.polietilenska folija.hladan premaz bitulitom "A" .Solarfleks Al. debljine 8 cm. dva sloja Poliazbitola.5 kg/m2 . Obračun po m2 izolacije.staklena mrežica po celoj površini .Kondorfleks T4 varen.5 kg/m2 e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE . Obračun po m2 izolacije. 2 kg/m2 . Varena dva sloja Kondorfleksa PF4. URSA SECO 500 .Gralbit II-2/10.Poliazbitol. preklopi 10 cm.hladan premaz bitulitom "A" . "Vunizol Z plus". sa preklopom 15 cm.staklena mrežica po celoj površini . sa preklopom 15 cm. posebno se plaća c) HIDROIZOLACIJA .vruć premaz bitumenom "MBH".neprohodan krov . .TRABIS N. preklopi 10 cm.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora kroz krov . hladna pasta 2-2. b) TERMO IZOLACIJA . m2 60.cementna košuljica. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: a) PARNA BRANA .Poliazbitol.00 € C. 2 kg/m2 . sa preklopom 15 cm.

.cementna košuljica.5 kg/m2 e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE . b) TERMO IZOLACIJA . pomeren 50 cm i preklopi 10 cm.hladan premaz bitulitom "A" . tačkasto lepljen "MBH" masom 1 kg/m2. . A. . hladna pasta 2-2.Kondorfleks V4 varen. na temperaturi višoj od 10 stepeni. betonske ploče.hladan premaz bitulitom "A" . .kamena vuna. B.Poliazbitol. . Traku zalepiti celom površinom.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora kroz krov .Poliazbitol. 120 kg/m3 . sa preklopom 15 cm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: a) PARNA BRANA . . Posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.Gralbit II-2/10. "Vunizol T plus". sa preklopima 10-15 cm. URSA SECO 500 . sa preklopom 15 cm.polietilenska folija. tačkasto lepljen "MBH" masom 1 kg/m2. sa preklopom 15 cm. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.vruć premaz bitumenom "MBH".TRABIS N. URSA SECO 500 .kamena vuna.TRABIS N.polietilenska folija. hladna pasta 2-2. URSA SECO 500 . Izrada hidroizolacije ravnog prohodnog krova.Kondorfleks V4 varen.5 kg/m2 270 .hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MBH". Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Bitumensku traku zalepiti odmah. preklopi 10 cm. "Vunizol T plus". hladna pasta 2-2. sa preklopom 15 cm.pesak. 2 kg/m2 .Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora kroz krov . Poliazbitol. Varena dva sloja Kondorfleksa V4.Gralbit II-2/10.Kondorfleks T4 varen. preklopi 10 cm. 2 kg/m2 . m2 49.polietilenska folija.Poliazbitol. debljine 8 cm. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. posebno se plaća c) HIDROIZOLACIJA . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: a) PARNA BRANA .staklena mrežica po celoj površini .00 € Varena dva sloja Kondorfleksa T4. b) TERMO IZOLACIJA .prohodan krov . sa preklopom 15 cm. posebno se plaća Obračun po m2 izolacije.hladan premaz bitulitom "A" .Kondorfleks T4 varen. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom.cementna košuljica.4. dva sloja Poliazbitola. debljine 8 cm.5 kg/m2 . pomeren 50 cm i preklopi 10 cm. 120 kg/m3 . posebno se plaća c) HIDROIZOLACIJA .

dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX.00 € Varena dva sloja Kondorfleksa PF4.Gralbit II-2/10. m2 55. preklopi 10 cm.Kondorfleks PF4 varen. Masu za premazivanje pripremiti mešanjem tečne i praškaste komponente. UV zrake i termootporan je. Četkom naneti prvi sloj i utisnuti mrežicu. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije. betonske ploče. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije. . debljine 8 cm. Izolit POLIFLEX je otporan na visoke i niske temperature.Poliazbitol. betonske ploče.5 kg/m2 .hladan premaz bitulitom "A" .00 € 8.hladan premaz bitulitom "A" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: a) PARNA BRANA . . Posle sušenja. Boja po izboru projektanta.staklena mrežica po celoj površini . dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX. pomeren 50 cm i preklopi 10 cm. Završni. URSA SECO 500 .pesak. treći. posebno se plaća Obračun po m2 izolacije. C.polietilenska folija. sa preklopom 15 cm. posebno se plaća c) HIDROIZOLACIJA . hladna pasta 2-2. treći. Postojeća hidroizolacija mora biti dobro zalepljena za podlogu.prohodan krov . .00 € 271 . URSA SECO 500 .Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora kroz krov . Izolit POLIFLEX je otporan na visoke i niske temperature. 6-8 h. Izrada hidroizolacije ravnog krova.cementna košuljica. preko betonske podloge. hladna pasta 2-2.kamena vuna. Posle sušenja. sloj naneti posle 6-8 h. tako da mu nije potrebna zaštita od sunca u letnjem periodu. Izrada hidroizolacije ravnog krova. klobuci sanirani i čista. Završni. Četkom naneti prvi sloj i utisnuti mrežicu. UV zrake i termootporan je. "Dramin" Zemun. sloj naneti posle 6-8 h. 6-8 h.prohodan krov . m2 52. tako da mu nije potrebna zaštita od sunca u letnjem periodu.00 € 7. posebno se plaća Obračun po m2 izolacije. URSA SECO 500 . i ugraditi u roku od 20-30 minuta. m2 24.Poliazbitol.e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE . preko postojeće hidroizolacije. 150 kg/m3 . b) TERMO IZOLACIJA . Betonsku podlogu pripremiti da bude čista. sa preklopom 15 cm. odmašćena i bez pukotina. Masu za premazivanje pripremiti mešanjem tečne i praškaste komponente.5 kg/m2 e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE .TRABIS N.Kondorfleks PF4 varen. "Dramin" Zemun. Boja po izboru projektanta. i ugraditi u roku od 20-30 minuta. m2 26.vruć premaz bitumenom "MBH".polietilenska folija. "Vunizol Z plus". naneti drugi sloj i utisnuti drugu mrežicu.polietilenska folija. naneti drugi sloj i utisnuti drugu mrežicu. 2 kg/m2 . tačkasto lepljen "MBH" masom 1 kg/m2.pesak. dva sloja Poliazbitola.

00 30.00 18. a.00 11.00 15. d. Sastave i uglove bandažirati. Debljine 12 cm. Debljine 10 cm. c. Debljine 4 cm. d.9.00 8. e. g.00 € € € € € 27. od ekstrudirane polistirolske pene. Debljine 5 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 4 cm. m2 m2 m2 m2 m2 6. Debljine 10 cm. Debljine 4 cm. Sastave i uglove bandažirati. od ekstrudirane polistirolske pene. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Ploče postaviti po projektu. debljine 3 cm.50 7. b.00 14.00 20. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvučnu izolaciju. b.00 7. Debljine 8 cm. c. Styrodur 3035 CS BASF. Debljine 4 cm.00 20.00 14. mase 45 kg/m3. Debljine 5 cm.50 9. debljine 3 cm.00 € € € € € 32.00 € € € € € € 22. c. gustine 150 kg/m3. Obračun po m2 izvedene izolacije. debljine 3 cm. a.00 € € € € 272 . f. Debljine 3 cm. Debljine 3 cm.00 18. Debljine 10 cm. mase 35 kg/m3. m2 m2 m2 m2 12. po detaljima i uputstvu projektanta.00 10. Debljine 8 cm. c. Styrodur 4000 CS BASF. debljine 3 cm.00 18. Nabavka i postavljanje na ravnim krovovima termoizolacionih ploča. Ploče postaviti po projektu. e. Debljine 8 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta. datim detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 6 cm. Obračun po m2 postavljenih ploča. d. Debljine 14 cm. Obračun po m2 postavljenih ploča. Debljine 10 cm. Debljine 8 cm. URSA FOAM N-III-L. a. a. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu ravnih krovova i slično. Sastave i uglove bandažirati. a. b. od ekstrudirane polistirolske pene.00 € € € € € € € 16. ekstrudirani polistiren (XPS). m2 m2 m2 m2 m2 m2 6.00 7.00 12.00 15. d. Debljine 5 cm. e. Obračun po m2 poda. Debljine 3 cm. Debljine 4 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku vrlo tvrdih ploča. b. Styrodur 5000 CS BASF. Debljine 3 cm. Debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje na ravnim krovovima termoizolacionih ploča. mase 33 kg/m3. datim detaljima i uputstvu projektanta. e. m2 m2 m2 m2 m2 8.50 12. f. "Vunizol Z plus" debljine 3 cm. Debljine 5 cm.00 8. Nabavka i postavljanje na ravnim krovovima termoizolacionih ploča. c. Obračun po m2 postavljenih ploča. mase 36 kg/m3. Nabavka i postavljanje na ravnim krovovima termoizolacionih ploča. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 5.00 24. b. d. Ploče postaviti po projektu.00 16.

ravnog krova od lakog betona Stirocem. a. po datim detaljima. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. Prikovanu ivicu preklopiti 15 cm i lepiti narednom trakom. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. Debljine 8 cm. Bitumensku hartiju postaviti preko daščane podloge prikivanjem uz gornju ivicu trake nerđajućim ekserima sa širokom glavom. Debljine 5 cm. m2 3. Drugi sloj smaknuti i postaviti kao i prethodni. Nabavka i postavljanje krovne podloge prikivanjem i lepljenjem sastava Kraberoida 100/100. Krovovi 1.00 € Nabavka i postavljanje prikivanjem krovne podloge od dva sloja Kraberoida 100/100. Nabavka i postavljanje prikivanjem krovne podloge od Kraberoida 100/100. cementa sa odgovarajućim dodacima i vode. b. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0. a. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Obračun po m2 sloja za pad. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Obračun po m2 krovne površine.00 15. 2. Bitumensku hartiju postaviti preko daščane podloge prikivanjem uz gornju ivicu trake nerđajućim ekserima sa širokom glavom.00 € 35. c.00 12. pre nanošenja perlitnog betona. po uputstvu proizvođača "Prvi maj" Čačak. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. "Termika" Zrenjanin. otprašena i odmašćena.72 MPa. Izrada sloja za pad. a koji se posebno plaćaju. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3. Preko sloja za pad obavezno izvesti hidroizolacioni i zaštitni sloj. krovnog papira sa 500 gr/m2 bitumena. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. m2 2. d. Izrada sloja za pad ravnog krova od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Pošto je betonska masa penasta i meka. Obračun po m2 krovne površine. Debljine 10 cm. Podloga mora biti čista. krovnog papira sa 500 gr/m2 bitumena. Debljine 5 cm. Na traku naneti vruću bitumensku masu "MPH" u sloju 2-3 mm i odmah zalepiti. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. Debljine 6 cm. pomerene najmanje za 50 cm. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. krovnog papira sa 500 gr/m2. m2 m2 m2 m2 10. po podlozi razliti cementno mleko. prosečne debljine 5 cm.00 € € € € 40.00 20.50 € 3. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. Bitumensku hartiju postaviti preko daščane podloge prikivanjem uz gornju ivicu trake nerđajućim ekserima sa širokom glavom. c. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora.5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem. Debljine 10 cm. a čvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. m2 3. Obračun po m2 krovne površine. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača.00 € 8.00 € 273 . Obračun po m2 sloja za pad.00 € 45. Preklope traka dobro pritisnuti i sabiti teflonskim valjkom. Nastavke traka postaviti naizmenično. Zapreminska težina ugrađenog Stirocema je 500 kg/m3. kao i termoizolacije.5 MPa. b. m2 m2 m2 22.36. Prikovana ivica se preklapa 15 cm. Prikovanu ivicu se preklopiti 15 cm narednom trakom. Čvrstoća na pritisak je 2.

"Izolim" bitumensku traku na nosaču od poliesterskog filca ugraditi preko betonske podloge lepljenjem bitumenskom masom "PBM". Obračun po m2 izvedene izolacije. Obračun po m2 izvedene izolacije. Suve i očišćene površine od betona premazati bitulitom "A" ili ekobitulitom "A". sa spoljne strane ispod pokrivača. Debljine 4 cm. c. Nabavka i ugradnja "Izolim" trake. Nabavka i ugradnja "Izolim" trake. Drugi sloj smaknuti i postaviti kao i prethodni. Preklopi traka se zagrevaju toplim vazduhom ili gasnim plamenikom. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. URSA FOAM N-III-I. krovnog papira sa 500 gr/m2 bitumena.00 7. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. Prikovanu ivicu preklopiti 15 cm i lepiti narednom trakom. po datim detaljima. datim detaljima i uputstvu projektanta. m2 8. m2 m2 m2 m2 m2 m2 6. dobro pritisnu i sabiju teflonskim valjkom. d.00 16. termoizolacionih ploča. m2 5. Preklope traka zagrejati toplim vazduhom ili gasnim plamenikom. Obračun po m2 izvedene izolacije. Prikovanu ivicu preklopiti 15 cm i lepiti narednom trakom.00 € 9. dobro pritisnuti i sabiti teflonskim valjkom. lepljenjem za betonsku podlogu krova vrućom bitumenskom masom "PBM. Debljine 10 cm. Zalepljenu traku preklopiti 15 cm narednom trakom.4. Nabavka i postavljanje krovne podloge prikivanjem i lepljenjem sastava dva sloja Kraberoida 100/100. Traku ugraditi prikivanjem uz gornju ivicu trake. Preklope traka zagrejati toplim vazduhom ili gasnim plamenikom. mase 36 kg/m3. Nabavka i postavljanje na krovu preko drvene oplate. lepljenjem Poliazbitolom za betonsku podlogu krova. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. Preklope traka zagrejati toplim vazduhom ili gasnim plamenikom. Debljine 3 cm. f. debljine 3 cm. dobro pritisnuti i sabiti teflonskim valjkom. Na traku naneti vruću bitumensku masu "MPH" u sloju 2-3 mm i odmah zalepiti. Obračun po m2 krovne površine.00 8. Preklope traka dobro pritisnuti i sabiti teflonskim valjkom. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. m2 6. prikivanjem za daščanu podlogu krova.00 € 8. Na suv sloj premaza naneti pastu "Poliazbitol" kita u sloju 2-3 mm i zalepiti "Izolim" traku. prikivanjem za betonsku podlogu krova.00 € € € € € € 274 . "Izolim" bitumensku traku na nosaču od poliesterskog filca ugraditi preko betonske podloge pneumatskim zakivcima sa podloškama. e. Nabavka i ugradnja "Izolim" trake. Debljine 6 cm. m2 5. m2 10. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. Na suv sloj premaza naneti vruću bitumensku masu "PBM" u sloju 2-3 mm i odmah zalepiti "Izolim" traku. "Izolim" bitumensku traku na nosaču od poliesterskog filca ugraditi preko daščane podloge prikivanjem uz gornju ivicu trake nerđajućim ekserima sa širokom glavom. Debljine 8 cm.00 € 5. Nabavka i ugradnja "Izolim" trake. a. Obračun po m2 postavljenih ploča.00 10. Debljine 5 cm.00 14. "Izolim" bitumensku traku na nosaču od poliesterskog filca ugraditi preko betonske podloge lepljenjem hladnom pastom "Poliazbitol" kita. Zalepljenu traku preklopiti 15 cm narednom trakom.00 € 7.00 € 6. Obračun po m2 izvedene izolacije. ekstrudirani polistiren (XPS). Prikovanu ivicu preklopiti 15 cm i lepiti narednom trakom. Suve i očišćene površine od betona premazati "A" ili ekobitulitom "A". dobro pritisnuti i sabiti teflonskim valjkom. Bitumensku hartiju postaviti preko daščane podloge prikivanjem uz gornju ivicu trake nerđajućim ekserima sa širokom glavom. b.

Termoizolacioni sloj betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC.00 16. Debljine 6 cm. Pripremiti Superbet 1 po uputstvu proizvođača. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije.00 € 275 . mase 33 kg/m3. c. visoke i niske temperature. URSA SECO 2000. debljine 3 cm. "Termika" Zrenjanin. Preko sloja perlitnog betona obavezno izvesti hidroizolacioni i zaštitni sloj. Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije. a. po uputstvu proizvođača. Debljine 3 cm. Styrodur 3035 CS BASF. Debljine 10 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta. Završni. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. a. od ekstrudirane polistirolske pene.00 € 27.00 € € € € 25. Posle sušenja.5 MPa. Debljine 6 cm. Četkom naneti prvi sloj i utisnuti mrežicu. b.00 € € € € € € 21. "Dramin" Zemun.00 € 28. m2 m2 1. a koji se posebno plaćaju. Debljine 8 cm. Obračun po m2 postavljene površine. Obračun po m2 postavljene površine. c. Debljine 5 cm. Obračun po m2 izvedenog sloja. b. m2 2. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja.50 15. Debljine 5 cm. Izrada hidroizolacije limenog krova dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX.00 20.50 8.00 17. m2 m2 m2 m2 m2 m2 6. 6-8 h. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. URSA SECO 41. Jedan sloj. termoizolacionih ploča. Dva sloja. m2 m2 m2 m2 10. Masu za premazivanje pripremiti mešanjem tečne i praškaste komponente. Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije. otprašena i odmašćena. po uputstvu proizvođača. po podlozi razliti cementno mleko. Debljine 8 cm. Čvrstoća na pritisak je 0. pre nanošenja perlitnog betona. b. URSA SECO 41. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Debljine 4 cm. Obračun po m2 postavljenih ploča.50 € 29. Debljine 10 cm. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. Izrada termoizolacionog sloja ispod krovnog pokrivača od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 1 debljine 5 cm. d. po uputstvu proizvođača.00 12. m2 28. Pošto je betonska masa penasta i meka. d. a zapreminska težina perlitnog betona 258 kg/m3. Boja po izboru projektanta.00 € 2. Nabavka i postavljanje na kosom krovu preko drvene oplate. Podlogu od lima očistiti od korozije i odmastiti. m2 2. e. Ploče postaviti po projektu. Podloga mora biti čista.50 12. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom.50 10. Obračun po m2 postavljene površine. i ugraditi u roku od 20-30 minuta. sloj naneti posle 6-8 h. Obračun po m2 obojene fasade. URSA SECO 4000.15. ispod pokrivača. URSA SECO 500. treći. f. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. URSA SECO 41. a. Izolit POLIFLEX je otporan na UV zrake. naneti drugi sloj i utisnuti drugu mrežicu.

Potkrovlja 1. gustine 50 kg/m3. a. e. b.00 13. a. Debljine 14 cm. Debljine 12 cm.00 12. b.00 11.00 9. Debljine 14 cm. Debljine 14 cm. m2 m2 m2 m2 m2 4. e.00 10. b. Debljine 12 cm. debljine 5 cm.75 10.50 8.00 12.00 € € € € € 21.00 € € € € € 276 . "Vunizol P plus". b. a. Debljine 8 cm. gustine 80 kg/m3.75 6. debljine 5 cm.75 9. Debljine 10 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. po detaljima i uputstvu projektanta.50 8. Obračun po m2 izvedene izolacije. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na bituminiziranom papiru. d. Debljine 10 cm. Debljine 8 cm.50 6.25 € € € € € 11. d. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu potkrovlja.00 7. m2 m2 m2 m2 m2 4.25 10. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča.25 11. Debljine 10 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. po detaljima i uputstvu projektanta. "Vunizol JBS plus". "Vunizol L plus". gustine 35 kg/m3. Debljine 5 cm. 6. a. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča. m2 m2 m2 m2 m2 6.25 € € € € € 16. Debljine 5 cm. e. Debljine 10 cm. Debljine 5 cm. debljine 5 cm. a. Debljine 8 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. e. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 5 cm. c.00 7. gustine 100 kg/m3. Debljine 8 cm. debljine 5 cm. Debljine 12 cm.50 8. Debljine 14 cm. d. m2 m2 m2 m2 m2 5. Debljine 5 cm. c. debljine 5 cm. Debljine 14 cm.00 8. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju potkrovlja. Obračun po m2 izvedene izolacije. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu potkrovlja. b. "Vunizol S plus".9. Debljine 12 cm. d. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu potkrovlja. Debljine 8 cm. c. d. e. m2 m2 m2 m2 m2 5. c.50 15. gustine 60 kg/m3. Debljine 12 cm. c.50 8. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu potkrovlja. po detaljima i uputstvu projektanta. "Vunizol M plus".50 € € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. Debljine 10 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije.

Debljine 10 cm. Debljine 140 mm. e.00 € € € € € € 277 . Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu potkrovlja. Debljine 2x60 mm. debljine 100 mm. Debljine 80 mm. e. b.00 € € € € € 31.00 11. Debljine 10 cm.75 9. b. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na aluminijumskoj foliji. po detaljima i uputstvu projektanta. debljine 100 mm.25 8. Debljine 8 cm. Debljine 100 mm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu potkrovlja. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 m2 m2 6.00 € 9. Debljine 100 mm. Debljine 2x50 mm. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju potkrovlja. Debljine 120 mm.50 13.00 15.00 9. d. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 7. Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju potkrovlja. Debljine 12 cm. debljine 5 cm. Debljine 100 mm. a.00 8. f. d.00 14.00 8. Debljine 120 mm. debljine 5 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. URSA LIP. Obračun po m2 izvedene izolacije. gustine 100 kg/m3. a. Debljine 8 cm. Debljine 14 cm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 6. Debljine 120 mm. b. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 5 cm.50 15. URSA SF 35. b. Obračun po m2 izvedene izolacije. b. URSA LIF. c. a. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 € € € € 43. Debljine 2x50 mm.26.50 10.50 € € € € € 36.00 7. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na staklenom voalu. m2 m2 m2 8. Debljine 140 mm. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 m2 7. c.00 € 7. Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune. c. Debljine 12 cm. a. c. m2 m2 m2 m2 m2 6. po detaljima i uputstvu projektanta. debljine-80 mm.00 6. d.00 8. c. a. gustine 100 kg/m3. Nabavka i postavljanje lakih ploča od mineralne vune.00 € 39. "Vunizol JVS plus". Debljine 2x50 mm. Ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju potkrovlja. Obračun po m2 izvedene izolacije. "Vunizol JALS plus". Debljine 14 cm. d.00 9. e.

b. debljine 100 mm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 3. između rogova. mase 33 kg/m3. Debljine 4 cm. Debljine 5 cm. postaviti po projektu. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. jednostrano obložen Al. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. Debljine 160 mm. Dva sloja.00 15.00 8. Debljine 180 mm. c. Neopor. po detaljima i uputstvu projektanta. d. e. a.00 € 70. Debljine 120 mm. Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune.00 € € € € € 54. folijom. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju potkrovlja. od ekspandiranog polistirola sa grafitom. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. b. Debljine 140 mm. Dva sloja. Debljine 4 cm. debljine 3 cm.50 5. b. URSA SF 40.00 11.00 7. URSA SECO 41.00 10. Obračun po m2 izvedene izolacije. Jedan sloj.00 € € € € 68.00 11. c. d. m2 m2 1. po uputstvu proizvođača.00 10. c. Nabavka i postavljanje izolacije potkrovlja. Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune. Jedan sloj. debljine 100 mm. Debljine 6 cm. e. Debljine 120 mm.00 € 278 .00 9. Debljine 100 mm. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 m2 m2 7. po detaljima i uputstvu projektanta. a. Debljine 3 cm. Debljine 10 cm. Styrodur 3035 CS. Obračun po m2 postavljene površine. m2 m2 1. b. a. Nabavka i postavljanje izolacije potkrovlja od termoizolacionih ploča. datim detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 m2 8. debljine 3 cm. d.00 9. b. od termoizolacionih ploča.50 9.00 3. a. a. c. Debljine 8 cm. Obračun po m2 postavljenih ploča.49. od ekstrudirane polistirolske pene. d. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju potkrovlja. URSA LIF/Alu. Obračun po m2 postavljenih ploča. datim detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 3 cm.50 7. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Termoizolacione ploče Neopor-a. a. Debljine 8 cm. Ploče postaviti po projektu. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 € 2. f. Debljine 140 mm. URSA SECO 500.50 9.00 € 2.50 € € € € € € 64. Obračun po m2 postavljene površine. Debljine 160 mm.00 € € € € 58. m2 m2 m2 m2 6. b.50 4. Debljine 100 mm.

c. m2 4. Postavljanje jednog sloja Kraberoida blank 150/100. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu pregradnih zidova. d. Debljine 5 cm. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. m2 m2 m2 m2 3. Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije. c. m2 m2 m2 m2 4. d.00 10.00 € 10. Dva sloja. Debljine 8 cm. a. Debljine 10 cm. folije. Postavljanje sloja Gralbita I-1/10. gustine 60 kg/m3. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča. Nabavka i postavljanje jednog sloja paronepropusne polipropilenske folije. Debljine 5 cm. Obračun po m2 postavljene površine. Jedan sloj. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom.75 5.00 8. m2 2. URSA SECO 41. a. b.50 € 75. "Vunizol M plus". gustine 75 kg/m3. Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije. po uputstvu proizvođača. a.50 8. URSA SECO 41. Obračun po m2 postavljene površine.50 € 73. debljine 3 cm. Obračun po m2 postavljene površine. b. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom.75 € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča.50 5. Obračun po m2 izvedene izolacije. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 izvedene izolacije. m2 2.00 € 77. "Vunizol P plus". Obračun po m2 postavljene površine. Obračun po m2 postavljene površine. Gralbit na sastavima preklopiti za 15 cm.00 € 2. po uputstvu proizvođača.15 mm. 5. Debljine 10 cm. URSA SECO 700. Obračun po m2 postavljene površine. m2 1.00 7. po detaljima i uputstvu projektanta. b. URSA SECO 41. Debljine 3 cm. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. Debljine 3 cm. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. URSA SECO 4000. URSA SECO 2000. po uputstvu proizvođača. Debljine 8 cm. debljine 0.72. m2 2. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu pregradnih zidova.00 € € € € 279 . Al.00 € 74.00 € 78. Postavljanje jednog sloja Al. Zidovi 1. m2 m2 1. debljine 3 cm.

00 6. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu zidova i slično. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu pregradnih zidova. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča.50 € € € € 29. a. a. Debljine 5 cm.50 € € € € 17. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 m2 5. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na aluminijumskoj foliji. "Vunizol FS plus". Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 3 cm. Debljine 8 cm. "Vunizol JALS plus". a. d. Debljine 3 cm. "Vunizol JVS plus". debljine 3 cm. "Vunizol JMS plus". Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu pregradnih zidova i slično. gustine 80 kg/m3. c.50 10.00 € € € € 21. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu zidova i slično. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na staklenom voalu. d. Debljine 10 cm. b.00 8. "Vunizol JMS plus". Debljine 5 cm. a. Obračun po m2 izvedene izolacije. gustine 100 kg/m3. Debljine 10 cm. b.50 11. m2 m2 m2 m2 6. d.50 6. m2 m2 m2 m2 5. d.50 6.00 11. Debljine 8 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. b. gustine 80 kg/m3. Debljine 5 cm. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na aluminijumskoj foliji. c. debljine 3 cm. Debljine 8 cm. m2 m2 m2 m2 5. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na bituminiziranom papiru. m2 m2 m2 m2 4.75 9. Obračun po m2 izvedene izolacije.25 9. po detaljima i uputstvu projektanta.00 7. debljine 3 cm. Debljine 5 cm. gustine 100 kg/m3. Debljine 8 cm.00 11. b. gustine 100 kg/m3. po detaljima i uputstvu projektanta. debljine 3 cm.00 6.00 € € € € 25. a. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 10 cm. c. c. po detaljima i uputstvu projektanta.50 8.75 9. debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju pregradnih zidova i slično. "Vunizol JBS plus". Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. gustine 100 kg/m3.75 6. Debljine 3 cm. b. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na bituminiziranom papiru. b. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 10 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 11. m2 m2 m2 m2 5. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju pregradnih zidova i slično.75 11. a. Debljine 3 cm. Debljine 10 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. d. Debljine 8 cm.9.25 8.00 € € € € 13. c. debljine 3 cm.00 € € € € 280 . d. c.

00 € Nabavka i postavljanje na zidovima termoizolacionih ploča. Debljine 3 cm. debljine 40 mm. 43. datim detaljima i uputstvu projektanta.00 € d.00 € d. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 izvedene izolacije. d. m2 6.00 € b. Debljine 5 cm. Ploče postaviti po projektu. m2 6. m2 3.00 7. Debljine 6 cm.00 € Nabavka i postavljanje ploča od mineralne vune. Debljine 60 mm. Obračun po m2 postavljenih ploča. Debljine 2 cm.00 € e.00 8. Debljine 80 mm. m2 8.00 16. m2 3. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju pregradnih zidova. a. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. datim detaljima i uputstvu projektanta. URSA FOAM N-III-PZ-I. a. Debljine 8 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 10 cm.00 € b. m2 5. b.00 6. mase 30 kg/m3. Debljine 4 cm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 2. Debljine 4 cm.00 € c. debljine 40 mm. Debljine 100 mm. m2 8. ekstrudirani polistiren (XPS).00 € Nabavka i postavljanje laganog samonosivog izolacionog filca od mineralne vune. debljine 2 cm. Debljine 10 cm. Debljine 100 mm.00 14. f.50 € € € € € € € 281 . Obračun po m2 poda. Debljine 8 cm. Debljine 40 mm. Obračun po m2 izvedene izolacije. c. samogasiv. Debljine 50 mm. Nabavka i postavljanje laganog samonosivog izolacionog filca od mineralne vune. URSA LIF/S. Ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju pregradnih zidova. Debljine 40 mm. URSA FOAM N-W-PZ-I. Debljine 6 cm. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu.00 5. m2 6.00 € € € € € € 55. Debljine 80 mm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 6. Stiropor. Debljine 80 mm. Debljine 60 mm. Debljine 60 mm. a. debljine 3 cm. c.00 € 38. b. Debljine 50 mm. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 2. m2 5.00 € b. ekstrudirani polistiren (XPS). Obračun po m2 poda. 48. URSA PPS. Debljine 100 mm.00 10.00 € c. Debljine 50 mm. g. mase 16-20 kg/m3.00 € e.33. m2 4. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju ispod gips kartonskih ploča. m2 5. a. Nabavka i postavljanje na zidovima termoizolacionih ploča. e. f. m2 5. d. a.00 € d.00 4. m2 8. datim detaljima i uputstvu projektanta.00 € c. URSA LIF/S.50 3. e.00 7.00 € e. mase 36 kg/m3. m2 3. m2 4. Nabavka i postavljanje na zidovima termoizolacionih ploča. 49. m2 4. Debljine 3 cm. Debljine 40 mm. debljine 40 mm. debljine 2 cm. Debljine 5 cm. po detaljima i uputstvu projektanta.

a. f.00 € € € € € 74.5 cm.00 10. od ekspandiranog polistirola sa grafitom. Debljine 2. od ekspandiranog polistirola sa grafitom. Debljine 5.00 15.00 6.00 3.00 16. m2 m2 m2 m2 m2 9. Nabavka i postavljanje na unutrašnjim zidovima termoizolacionih ploča. Debljine 2 cm. Styrodur 2800 C BASF. a.50 € € € € € € € 69. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 m2 m2 5. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm.5 cm. Neopor. Debljine 3 cm. mase 30 kg/m3. debljine 2. Ploče postaviti po projektu. b. c.00 € € € € € 86. Obračun po m2 postavljenih ploča. Debljine 2 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. g. Debljine 8 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 2.50 3. e. postaviti po projektu.00 12. detaljima i uputstvu projektanta.50 9. Neopor. b. a. d. e. Debljine 10 cm.00 7. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 8. Styrodur 2800 C BASF. Ploče postaviti po projektu. d. m2 m2 m2 m2 m2 6. Nabavka i postavljanje u sendvič zidovima termoizolacionih ploča. Debljine 4 cm. e. Debljine 3. Debljine 10 cm.00 4. datim detaljima i uputstvu projektanta. debljine 2 cm. b. d.50 4.50 7.50 5. mase 30 kg/m3. Obračun po m2 postavljenih ploča. od ekstrudirane polistirolske pene. datim detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 4 cm. Debljine 8 cm.00 7. e.00 7. b.50 10. debljine 2 cm.62. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 2. Obračun po m2 postavljenih ploča. Termoizolacione ploče Neopor-a. Ploče postaviti po projektu. m2 m2 m2 m2 m2 m2 3. Nabavka i postavljanje termičkih mostova na fasadnim zidovima od termoizolacionih ploča. d. Nabavka i postavljanje na zidovima izolacione dvoslojnih kombi ploča. Debljine 5 cm. postaviti po projektu. Debljine 4 cm. debljine 3 cm. Debljine 5 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Termoizolacione ploče Neopor-a.50 9. od ekstrudirane polistirolske pene. Debljine 8 cm. Debljine 4 cm. Nabavka i postavljanje na unutrašnjim zidovima termoizolacionih ploča. Obračun po m2 postavljenih ploča. f.50 € € € € € € 81.50 17. Debljine 10 cm. Debljine 7. e.00 5.00 6. Debljine 3 cm. dimenzije ploča 50x200 cm. TAROLIT. Debljine 3 cm. debljine 2 cm. Debljine 8 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 postavljenih ploča.5 cm.50 20.0 cm.00 € € € € € 282 . c. Debljine 2 cm. c. datim detaljima i uputstvu projektanta. a. a. Debljine 6 cm. d.5 cm. c. Debljine 6 cm. b. c. Sastave i uglove bandažirati rabic pletivom.

debljine 4 cm.00 € 2. Ploče postaviti po projektu. Debljine 5 cm. detaljima i uputstvu projektanta. Ploče postaviti po projektu. URSA SECO 41. Debljine 7.50 € 107. d. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. detaljima i uputstvu projektanta. Postavljanje jednog sloja Al. Obračun po m2 postavljenih ploča. Al. a. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. Dva sloja. Postavljanje jednog sloja Kraberoida blank 150/100.5 cm. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Obračun po m2 postavljene površine. a.00 € 2. a. m2 m2 1. debljine 0. Obračun po m2 postavljene površine.00 12. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. U cenu ulazi i pomoćna skela. U cenu ulazi i pomoćna skela. dimenzije ploča 50x200 cm. m2 m2 1.5 cm. c. Debljine 10 cm.5 cm.5 cm. b. Sastave i uglove bandažirati rabic pletivom.50 17.5 cm. b. c. debljine 3. Nabavka i postavljanje jednog sloja paronepropusne polipropilenske folije. folije.00 € 12. po uputstvu proizvođača.00 12. Debljine 5. Dva sloja. Debljine 2.15 mm.00 € 106.5 cm. m2 m2 10. Obračun po m2 postavljene površine. Debljine 2. TAROLIT.00 € 109. URSA SECO 41. Obračun po m2 postavljenih ploča.00 € 104. Ploče postaviti po projektu.00 € 283 . detaljima i uputstvu projektanta.50 17. Obračun po m2 postavljene površine. Debljine 3.5 cm. m2 m2 m2 m2 9. b.00 € 2. Obračun po m2 postavljene površine. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. U cenu ulazi i pomoćna skela. a.00 10. Jedan sloj. m2 2. Debljine 7. a. URSA SECO 500.0 cm. a. TAROLIT.00 10. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. d. b. Debljine 3. m2 m2 1. m2 1.50 € 102. Dva sloja. m2 m2 m2 m2 m2 9. Jedan sloj. b. po uputstvu proizvođača.0 cm.5 cm. Sastave i uglove bandažirati rabic pletivom.50 € € € € 100. Nabavka i postavljanje na zidovima izolacione troslojnih kombi ploča. e. Jedan sloj.50 20.00 € € € € € 96. Debljine 5. Nabavka i postavljanje na zidovima izolacionih ploča. Nabavka i postavljanje izolacionih ploča od "Poliuretana". Debljine 4 cm. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. b.91. URSA SECO 700. debljine 2. Obračun po m2 postavljenih ploča. dimenzije ploča 50x200 cm.

c. perforiranih kaseta i slično. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju spuštenih plafona i slično. po detaljima i uputstvu projektanta.00 8. e.00 5.00 7.00 10. m2 m2 m2 3. Debljine 100 mm. po detaljima i uputstvu projektanta. gustine 50 kg/m3.50 € 4. c. perforiranih kaseta i slično. Debljine 3 cm. a. debljine 40 mm. debljine 3 cm. Obračun po m2 postavljenih ploča. Debljine 5 cm. a.00 6.00 € € € € € 15. "Vunizol M plus". Debljine 8 cm. Debljine 40 mm. Debljine 60 mm.00 7. a. Obračun po m2 plafona. po detaljima i uputstvu projektanta. d. g. c. URSA LIP. Ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju plafona i slično. Debljine 50 mm.00 € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku lako mekih ploča.00 € € € € € € 284 . b. gustine 35 kg/m3. Debljine 50 mm. Nabavka i postavljanje termoizolacionih ploča. b. Debljine 5 cm. a. c. Debljine 8 cm. Debljine 3 cm. c. Debljine 3 cm. 4. debljine 40 mm.00 7. m2 m2 m2 m2 m2 3. a. debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Debljine 80 mm.00 € 10. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 plafona.00 6. "Vunizol S plus". b. e. Debljine 40 mm. "Vunizol L plus". d.00 16. Debljine 10 cm.75 € 5. Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune.00 € 6. m2 m2 m2 3. e. m2 m2 m2 m2 m2 m2 6. Nabavka i postavljanje ploča od mineralne vune. Debljine 8 cm. b. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvučnu izolaciju plafona. po detaljima i uputstvu projektanta. d.00 4. Debljine 4 cm. a.00 14.50 € 6. c. Plafoni 1. Obračun po m2 izvedene izolacije. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku specijalno mekih ploča. b. Obračun po m2 plafona. debljine 3 cm.11. Debljine 8 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu spuštenih plafona. URSA FOAM N-III-I. Debljine 6 cm. URSA PPS. Debljine 80 mm. m2 m2 m2 3. b. m2 m2 m2 m2 m2 3. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. debljine 3 cm.25 € 4. Obračun po m2 izvedene izolacije. mase 36 kg/m3. Debljine 3 cm.50 € 7. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu spuštenih plafona i slično.00 € € € € € 20. Debljine 60 mm. Debljine 5 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. ekstrudirani polistiren (XPS).00 5. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu spuštenih plafona.00 4. gustine 60 kg/m3.00 € 7. Debljine 100 mm.

Debljine 10 cm.75 € € € € 13. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na staklenom voalu. m2 m2 m2 m2 5. po detaljima i uputstvu projektanta. debljine 3 cm.00 8.00 7.12. Obračun po m2 izvedene izolacije. "Vunizol S plus". m2 m2 m2 m2 3. 5. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. gustine 50 kg/m3. c. Obračun po m2 izvedene izolacije.50 4. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu akustičnih elemenata.50 8. c.75 6. Debljine 3 cm. d. po detaljima i uputstvu projektanta. komora i slično. Debljine 5 cm.25 4. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča.50 € € € € 285 .50 € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. "Vunizol P plus". gustine 100 kg/m3.00 10. "Vunizol M plus". "Vunizol JVS plus". Debljine 8 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča.75 5. debljine 3 cm.50 8. d. gustine 60 kg/m3. a. b. b. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 m2 3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu akustičnih elemenata. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu akustičnih kabina. d.00 7. Debljine 8 cm. a. gustine 75 kg/m3. Debljine 3 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. gustine 35 kg/m3. Debljine 10 cm. a. Debljine 5 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. b. b.00 € € € € 17. Debljine 10 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. d. a. a. m2 m2 m2 m2 4. Obračun po m2 izvedene izolacije. debljine 3 cm. Debljine 3 cm. b. Akustika 1.25 8.50 5. Debljine 10 cm. Debljine 10 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu akustičnih elemenata. c. c. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 8 cm. Debljine 8 cm. d.50 6.50 10.00 6. po detaljima i uputstvu projektanta. debljine 3 cm.00 € € € € 9. Debljine 3 cm. c. m2 m2 m2 m2 3. debljine 3 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. "Vunizol L plus". Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu akustičnih elemenata.

Debljine 20 mm. Debljine 40 mm. e. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku prošivenog ili neprošivenog filca u zatvorenoj PVC foliji. m2 m2 m2 m2 m2 m2 4.50 12. Debljine 4 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih ploča. c.50 6. Debljine 8 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju toplih i plivajućih podova. Debljine 5 cm. f. Obračun po m2 poda. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju podova. m2 m2 m2 m2 4.00 € € € € 25. Debljine 8 cm. "Vunizol Z plus". Akustične ploče od mineralne vune postaviti kao dodatnu termo i zvučnu izolaciju akustičnih elemenata. Debljine 2 cm.00 8. a. gustine 150 kg/m3. gustine 100 kg/m3. Debljine 5 cm. "Vunizol JVS plus". c. "Vunizol T plus". Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju akustičnih elemenata u obliku kaseta i obloga i slično. Debljine 3 cm. a. Debljine 5 cm. URSA AKP-1/V. gustine 120 kg/m3. b. Debljine 10 cm.00 € € € € 13. f. Obračun po m2 poda. debljine 2 cm. c. Debljine 3 cm. debljine 2 cm. Nabavka i postavljanje akustičnih ploča od mineralne vune sa voalom. b. b. debljine 20 mm.00 7. Debljine 10 cm.50 7. po detaljima i uputstvu projektanta.00 11.00 13.00 6.00 € € € € € € 286 . po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 2 cm.50 5. Debljine 50 mm. Obračun po m2 izvedene izolacije. po detaljima i uputstvu projektanta.50 € € € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku vrlo tvrdih ploča.00 9. m2 m2 m2 m2 6.00 5. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 10 cm. 7. d. m2 m2 m2 m2 m2 m2 4. Debljine 8 cm. Debljine 3 cm.00 10. d. a. a.25 5. d. d. debljine 3 cm.00 15. c. Debljine 30 mm.50 7. Debljine 4 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. b. e.21.00 7. Podovi 1.

Debljine 43/40 mm. Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune.13. Debljine 50 mm. URSA PIP.00 6. Debljine 30/25 mm.00 3. g.00 4. d. a. Debljine 55/50 mm. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 140 mm. Debljine 13/10 mm. URSA PIP. Debljine 53/50 mm. c. Nabavka i postavljanje podnih izolacionih ploča od mineralne vune.00 € € € € € 18.00 8. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju poda ispod cementnog estriha. Nabavka i postavljanje teških podnih izolacionih ploča od mineralne vune. URSA PIP/T. m2 m2 m2 m2 m2 4. Debljine 13/10 mm. Obračun po m2 izvedene izolacije. e.00 € € € € € 28. debljine 20/15 mm. d. b. c. Debljine 60 mm. Debljine 100 mm. m2 m2 m2 m2 m2 4.00 5. Debljine 40 mm.00 5. b.00 6. Debljine 23/20 mm.00 9. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 10. po detaljima i uputstvu projektanta.00 9. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 5. Debljine 80 mm. Debljine 120 mm. po detaljima i uputstvu projektanta. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju u sistemu plivajućeg poda. c. c. Debljine 40/35 mm. URSA PIP/T.00 € € € € € 23.00 9. Debljine 33/30 mm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 2. b. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju u sistemu plivajućeg poda. po detaljima i uputstvu projektanta. debljine 13/10 mm. Debljine 53/50 mm. b. Debljine 43/40 mm.00 7. d.00 10. d.00 € € € € € € € 287 .00 8. m2 m2 m2 m2 m2 3. debljine 20/15 mm. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 33/30 mm. Debljine 20/15 mm. e. e. Debljine 50/45 mm. Nabavka i postavljanje podnih izolacionih ploča od mineralne vune. a. d. debljine 40 mm. a. c. po detaljima i uputstvu projektanta. debljine 13/10 mm. e. a.00 6. Debljine 40/35 mm.00 5. m2 m2 m2 m2 m2 3. b.00 7. po detaljima i uputstvu projektanta. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju između potpatosnica poda.00 5.00 8. e. URSA LIF. Debljine 23/20 mm.00 € € € € € 33. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju poda ispod cementnog estriha. Debljine 50/45 mm. Debljine 20/15 mm. Debljine 55/50 mm.00 9. f. Debljine 30/25 mm. Nabavka i postavljanje teških podnih izolacionih ploča od mineralne vune. a.00 7.

Styrodur ploče postaviti kao termo izolaciju podova. Debljine 3 cm.00 € € € € € 45. Styrodur 4000 CS BASF.50 10. debljine 3 cm.00 14. Debljine 8 cm. e. Debljine 5 cm.40. Debljine 5 cm.00 9.00 8.00 10. termoizolacionim pločama. Styrodur ploče postaviti kao termo izolaciju podova. mase 35 kg/m3.00 € € € € 53. c. c. Styrodur ploče postaviti kao termo izolaciju podova.00 14. Obračun po m2 poda. m2 m2 m2 m2 8. po detaljima i uputstvu projektanta. Styrodur 2500 C BASF. e. od ekstrudirane polistirolske pene. datim detaljima i uputstvu projektanta. d. b.00 7. Debljine 5 cm.50 11. m2 m2 m2 m2 m2 6.00 8.00 12. Debljine 4 cm. b. m2 m2 m2 m2 7. ekstrudirani polistiren (XPS). mase 33 kg/m3. Debljine 5 cm. Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča.00 15.00 14. Debljine 3 cm. m2 m2 m2 m2 7. Debljine 5 cm. Debljine 3 cm. m2 m2 m2 m2 m2 8. debljine 3 cm. a.00 24. Debljine 8 cm.00 € € € € € 288 . magacina i sl. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. Debljine 6 cm. Obračun po m2 poda. Debljine 4 cm. Obračun po m2 poda. Debljine 8 cm. a.00 18. a. po detaljima i uputstvu projektanta. od ekstrudirane polistirolske pene. Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča. c. mase 30 kg/m3. d. Styrodur 3035 C BASF. c. d. po detaljima i uputstvu projektanta. c. Nabavka i postavljanje podova industrijskih hala. URSA FOAM N-III-I. od ekstrudirane polistirolske pene. debljine 3 cm. Styrodur 2800 C BASF. mase 25 kg/m3. Debljine 10 cm. Debljine 3 cm. mase 36 kg/m3. debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 poda. Debljine 8 cm. d.00 € € € € 49. Debljine 4 cm. Styrodur ploče postaviti kao termo izolaciju podova.00 8.50 10. b. d. a. debljine 3 cm. b.00 € € € € 57.00 11. Debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča. Debljine 8 cm. od ekstrudirane polistirolske pene. Debljine 4 cm. b. Obračun po m2 poda. a. Debljine 4 cm.

Obračun po m2 poda. jednostrano premazan specijalnim bitumenom i posut ekspandiranim pluta granulatom. estriha.5 MPa. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. po detaljima i uputstvu projektanta. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. samogasiv i elastificiran. c. veličine zrna 5-10 mm postaviti po projektu. Stiropor. Nabavka i postavljanje podnih termo izolacionih ploča od "Poliuretana".00 € € € € € 71. debljine 5 cm. Styrodur ploče postaviti kao termo izolaciju podova. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača. Izrada podloge. Stiropor ploče postaviti kao termo izolaciju podova.00 9. termoizolacionim pločama.00 30. Debljine 8 cm. m2 m2 m2 m2 m2 3.62. a. po podlozi razliti cementno mleko. od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 1. Debljine 4 cm. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. d. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja.50 € 10. debljine 3 cm.00 5. Debljine 6 cm. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. c. Obračun po m2 podloge.00 15. Debljine 2 cm. Preko podloge obavezno izvesti zaštitni sloj od sitnozrnog betona. Izrada podloge. Obračun po m2 poda. otprašena i odmašćena. Nabavka i postavljanje podova industrijskih hala. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona.00 4. magacina i sl. Poliuretanske ploče postaviti kao termo izolaciju podova.00 € € € € 66. Styrodur 5000 CS BASF. Debljine 4 cm. a. b. a. b. b. a koji se posebno plaća. debljine 5 cm.00 20.00 € 74. Debljine 5 cm. m2 m2 10. debljine 10 mm radi smanjenja buke od udara. pre nanošenja perlitnog betona. Obračun po m2 poda. težine 20-25 kg/m3. Podloga mora biti čista. pre nanošenja perlitnog betona.00 € 77.00 6. Podloga mora biti čista. detaljima i uputstvu projektanta. "Termika" Zrenjanin. Debljine 4 cm. od ekstrudirane polistirolske pene. m2 m2 m2 m2 12. b. Plutafon izrađen od natron papira. po detaljima i uputstvu projektanta. po detaljima i uputstvu projektanta.00 € 12. Pošto je betonska masa penasta i meka. Čvrstoća na pritisak je 0. Debljine 8 cm. po podlozi razliti cementno mleko. po potrebi po obodu prostorije ostavi 289 . Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. Pripremiti Superbet 1 po uputstvu proizvođača. debljine 4 cm. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Nabavka i postavljanje podnih ploča "Plutafon". otprašena i odmašćena.50 € 73. m2 m2 m2 8. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Obračun po m2 poda. estriha.00 € 14. m2 4. od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3. Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča. a. d. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. "Termika" Zrenjanin. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. a zapreminska težina perlitnog betona 258 kg/m3. c. Debljine 3 cm. debljine 2 cm. Debljine 5 cm. e. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. mase 45 kg/m3. Debljine 5 cm. Debljine 3 cm.

Gralbita I-1/10.00 € 2. a. Debljine 8 cm. od lakog betona Stirocem. Dva sloja. Gralbit na sastavima preklopiti za 15 cm.00 € 2. b. Obračun po m2 poda. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. 80. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Zapreminska težina ugrađenog Stirocema je 500 kg/m3. a. Dva sloja.00 36. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0.00 € € € € € 85. b.72 MPa. m2 m2 1. d.dilatacioni žljeb. folije.5 MPa. Gralbita I-2/10.00 € 2. b. b.5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem. Obračun po m2 poda. Debljine 5 cm. m2 m2 4. Čvrstoća na pritisak je 2.00 € 93. kao i termoizolacije. m2 m2 1.00 18. Postavljanje jednog sloja Kraberoida blank 150/100. Obračun po m2 poda.50 € 12. Debljine 8 cm. po uputstvu proizvođača "Prvi maj" Čačak. a.00 € 290 . cementa sa odgovarajućim dodacima i vode. Obračun po m2 poda. a. Preko podloge može se direktno postaviti pod od parketa ili keramičkih pločica. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. debljine 0. c. m2 m2 m2 m2 m2 9. m2 m2 m2 10.00 € 16. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Debljine 6 cm. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. Obračun po m2 postavljene površine. Dva sloja.00 € 89. a čvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1. Obračun po m2 podloge. Obračun po m2 podloge. m2 m2 1. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora.00 € 5. m2 2. b.00 27. b. Debljine 10 cm. a. Postavljanje sloja Gralbita I-1/10.00 45. URSA SECO 500. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Jedan sloj. Debljine 2 cm. Jedan sloj. a. URSA SECO 41. Postavljanje jednog sloja Al. Pošto je betonska masa penasta i meka. Debljine 6 cm.00 € 91. c. po uputstvu proizvođača. debljine 2 cm. Al.15 mm. Jedan sloj.00 € 87. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. e. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Debljine 4 cm.00 € Izrada podnog sloja.

od ekspandiranog polistirola sa grafitom. e.00 10. Neopor. Debljine 10 cm.00 12.14. Debljine 8 cm.5 cm. samogasiv.50 10. Debljine 5. Debljine 8 cm.50 10. m2 m2 m2 m2 m2 9. m2 m2 m2 m2 m2 m2 2. Dvoslojne ploče (Tarolit+Stiropor) postaviti po projektu. Debljine 6 cm. b.00 € € € € € 22. m2 m2 m2 m2 m2 9.5 cm. dimenzija ploča 50x200 cm. postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade preko građevinskog lepka-maltera i ankerovati specijalnim tiplovima.5 cm. sa pripremom za izradu termo fasade.50 € € € € € 12. b. utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka. e.00 € € € € € 291 .0 cm.50 20. samogasiv.00 11.00 14.50 3.50 7. a. Fasade 1. d. b. Obračun po m2 postavljenih ploča. e. Debljine 4 cm.50 € € € € € € Nabavka i postavljanje na fasadi termoizolacionih ploča. Troslojne ploče (Tarolit+Stiropor+Tarolit) postaviti po projektu. Debljine 7.0 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 obrađene fasade.50 17. a. Sastave i uglove bandažirati rabic pletivom.00 12. a. Ploče postaviti po projektu. Preko ploča naneti sloj građevinskog lepka.50 4. Debljine 2. Nabavka i postavljanje na fasadi termoizolacionih ploča. Stiropor.50 6. d. debljine 2. Debljine 10 cm.00 17. a. mase 16-20 kg/m3. mase 16-20 kg/m3. utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka. Debljine 5. Stiropor ploče postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade preko građevinskog lepka i ankerovati specijalnim tiplovima. c. Debljine 3 cm. debljine 2. e. Obračun po m2 postavljenih ploča. TAROLIT. Debljine 8 cm. Debljine 6 cm. Debljine 5 cm. Debljine 6 cm. Debljine 4 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. debljine 3 cm. detaljima i uputstvu projektanta. TAROLIT.5 cm. c. b. Nabavka i postavljanje na fasadi termoizolacionih ploča. debljine 3 cm. debljine 2 cm.00 12. Sastave i uglove bandažirati rabic pletivom.5 cm. e.50 5. Preko ploča naneti sloj građevinskog lepka. Debljine 2.50 € € € € € 17. d.5 cm. b. sa pripremom za izradu termoizolovane fasade. Debljine 3. Debljine 3. Debljine 2 cm. d. Obračun po m2 obrađene fasade.50 8.5 cm. c. Debljine 7. Termoizolacione ploče Neopor-a. 7. Nabavka i postavljanje na fasadi termo izolacionih troslojnih kombi ploča.50 8. d. a. Debljine 3 cm. dimenzija ploča 50x200 cm. f. Debljine 5 cm. Debljine 5 cm.50 20. Debljine 4 cm. Obračun po m2 postavljenih ploča. c. m2 m2 m2 m2 m2 7.5 cm. Nabavka i postavljanje na fasadi termo izolacionih dvoslojnih kombi ploča. Stiropor.00 10. Debljine 3 cm. c.00 11. m2 m2 m2 m2 m2 7. datim detaljima i uputstvu projektanta. detaljima i uputstvu projektanta.

debljine 30 mm. Debljine 60 mm.00 € € € € 43. Ploče postaviti po projektu.00 € € € € € € 292 . Debljine 5 cm. gustine 100 kg/m3.00 4. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 2. debljine 30 mm.5 cm. d. d. Debljine 4 cm.00 12. po detaljima i uputstvu projektanta. c.25 6.00 7. Obračun po m2 izvedene izolacije. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 5 cm. debljine 4 cm. debljine 4 cm. URSA LIP/S. debljine 4 cm. "Vunizol P plus".00 5. a. b.50 8. f. Debljine 100 mm. b. f. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča. Nabavka i postavljanje fasadne. Debljine 50 mm. Debljine 3. Debljine 10 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu fasadnih zidova.00 7. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 € € € € 39.00 10.00 10. Debljine 5. Fasadne ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju obzidane. po detaljima i uputstvu projektanta.00 4. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu fasadnih zidova. Debljine 80 mm. a. neprovetravane fasade. URSA VIP. po detaljima i uputstvu projektanta. c. Obračun po m2 izvedene izolacije. d. m2 m2 m2 m2 5.00 € € € € € € 49.00 8. c.00 9. m2 m2 m2 m2 4. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu fasadnih zidova. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča.50 € € € € 31. a. c. Debljine 4 cm.00 5. e. Debljine 30 mm. Fasadne ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju obzidane.00 6. Debljine 8 cm. b. Debljine 7. debljine 2. d.75 11. Debljine 60 mm. Debljine 8 cm. Debljine 5 cm.50 17. m2 m2 m2 m2 5.00 3. a. Debljine 8 cm. Obračun po m2 postavljenih ploča.25 5. detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 100 mm. hidrofobne izolacione ploče od mineralne vune. b. c. d. a.5 cm. b. a.0 cm. Nabavka i postavljanje fasadne. hidrofobne izolacione ploče od mineralne vune.5 cm. Debljine 80 mm. provetravane fasade. Debljine 40 mm. Debljine 10 cm. TAROLIT. po detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča.00 8. Debljine 30 mm. b. gustine 60 kg/m3.00 5. Debljine 4 cm. Debljine 50 mm. m2 m2 m2 m2 9.5 cm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 2. dimenzija ploča 50x200 cm. gustine 75 kg/m3. c. Debljine 10 cm.00 8. "Vunizol FS plus".27. m2 m2 m2 m2 m2 m2 3. "Vunizol M plus". Nabavka i postavljanje na fasadi termo izolacionih ploča. e. Debljine 40 mm.00 6.75 € € € € 35. d.

00 7. ankerovati ih specijalnim tiplovima. URSA FOAM N-III-PZ-I. Debljine 6 cm. a. d. Debljine 60 mm. m2 m2 m2 m2 m2 5. Obračun po m2 obrađene fasade. f. m2 m2 m2 m2 m2 m2 8.00 10. Obračun po m2 postavljenih ploča. c. hidrofobne izolacione ploče od mineralne vune. sa pripremom za izradu Fasolit T fasade. m2 m2 m2 m2 m2 6. Debljine 20 mm. debljine 3 cm. hidrofobne izolacione ploče od mineralne vune s jednostrano nalepljenim staklenim voalom.00 9. m2 5. Debljine 80 mm.00 7.00 € € € € € 72.00 6.00 16. e.00 10. m2 m2 m2 m2 m2 m2 7. Fasadne ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade preko građevinskog lepka i ankerovati ih specijalnim tiplovima. Debljine 40 mm.00 € 73. a. URSA TIP/S-V. termoizolacionih ploča. Debljine 3 cm.00 10.55. b. Debljine 30 mm. URSA FIP. f. provetravane fasade. Nabavka i postavljanje. b. b.00 14. Debljine 30 mm. datim detaljima i uputstvu projektanta. mase 30 kg/m3. Nabavka i postavljanje fasadne. Debljine 5 cm. ekstrudirani polistiren (XPS). po detaljima i uputstvu projektanta. datim detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 40 mm. Debljine 4 cm. sa unutrašnje strane fasadnih zidova. Debljine 50 mm.00 € € € € € € 61.00 14. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 € € € € € 293 . URSA FOAM N-W-PZ-I. Debljine 60 mm. c. Obračun po m2 obrađene fasade.00 8. debljine 20 mm.00 10. debljine 2 cm. prema detaljima i uputstvu projektanta. e. Debljine 40 mm. Obračun po m2 postavljenih ploča. debljine 40 mm. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. Debljine 8 cm. URSA FIP. a preko njih postaviti varenu pocinkovanu mrežu.00 12. termoizolacionih ploča. d. debljine 20 mm. ekstrudirani polistiren (XPS). sa pripremom za malterisanje Fasolit D fasade. Nabavka i postavljanje. utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka.00 € € € € € € 67. Nabavka i postavljanje fasadne.00 12. Fasadne ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade. Preko ploča naneti sloj građevinskog lepka. U cenu ulazi i armaturna mreža. po detaljima i uputstvu projektanta.00 11. sa unutrašnje strane fasadnih zidova. e. Fasadne ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju obešene. d. mase 36 kg/m3. d. c. Debljine 80 mm.00 8. Debljine 60 mm.00 8. a. a. b. Nabavka i postavljanje fasadne. Debljine 100 mm. Debljine 80 mm. e. c.00 9. Debljine 20 mm. Debljine 50 mm. hidrofobne izolacione ploče od mineralne vune. Debljine 50 mm.

d. gustine 150 kg/m3. debljine 20 mm. a.00 € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana opletenih kudeljnim koncem. Debljine 5 cm. Gajtan od kamene vune upotrebiti za protivpožarnu zaštitu dimnjaka. po detaljima i uputstvu projektanta. "Vunizol M plus". Debljine 3 cm. 5.00 7. "Vunizol G plus". Debljine 5 cm. debljine 3 cm. a. c. po detaljima i uputstvu projektanta.00 € 27. Debljine 5 cm. "Vunizol G plus". Ploče postaviti po projektu. Debljine 3 cm. Obračun po m2 postavljenih ploča. debljine 2 cm.50 9. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu dimnjaka. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 2 cm. debljine 2 cm. a. Debljine 5 cm. gustine 150 kg/m3. Debljine 5 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. obloženih staklenim voalom ili Al. b. Obračun po m2 izvedene izolacije. mase 30 kg/m3.50 € 27.50 € 8. Gajtan od kamene vune upotrebiti za protivpožarnu zaštitu dimnjaka. d. m2 m2 m2 22. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana. datim detaljima i uputstvu projektanta. gustine 60 kg/m3.00 € € € € 15. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana opletenih pocinkovanom žicom.50 9.50 € 25. gustine 150 kg/m3. Styrodur 2800 C BASF. debljine 2 cm.00 5.50 € 11. "Vunizol G plus". Debljine 2 cm. Debljine 4 cm. Debljine 2 cm.00 € 28. Debljine 2 cm. Debljine 3 cm. Debljine 10 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. c. c. m2 m2 m2 m2 5. Nabavka i postavljanje na sokli termoizolacionih ploča. folijom. a.50 € 32. m2 m2 m2 20. b. Debljine 3 cm. m2 m2 m2 25. Debljine 3 cm. od ekstrudirane polistirolske pene. Dimnjaci 1. b. m2 m2 m2 m2 4. po detaljima i uputstvu projektanta.00 6. c. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 € 294 . Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča.78. b.00 € 22. a. c. Debljine 8 cm.50 7. Gajtan od kamene vune upotrebiti za protivpožarnu zaštitu dimnjaka. b.

Debljine 10 cm. Debljine 2 cm. 5. d.75 5. Debljine 5 cm. c. Obračun po m2 izvedene izolacije. debljine 3 cm.00 € 295 . c. po detaljima i uputstvu projektanta. debljine 2 cm. ventilacionih kanala. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 5 cm.00 11. debljine 2 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. a. b. po detaljima i uputstvu projektanta.00 7.00 € 22.50 € 16. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu ventilacionih kanala. a. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana. Debljine 3 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. Obračun po m2 izvedene izolacije.75 6. Debljine 2 cm. Debljine 5 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana. Debljine 10 cm. Ventilacioni kanali 1. d. b. gustine 150 kg/m3. "Vunizol JALS plus". Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca. "Vunizol L plus". Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. d. m2 m2 m2 20. opletenih kudeljnim koncem. "Vunizol G plus". a. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu ventilacionih kanala.75 € € € € 9. a.00 € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. m2 m2 m2 m2 3.00 8.50 4. Debljine 8 cm. c. opletenih staklenim koncem. "Vunizol G plus". na aluminijumskoj foliji. gustine 100 kg/m3. m2 m2 m2 m2 5.50 6. Obračun po m2 izvedene izolacije.75 9. c. po detaljima i uputstvu projektanta. a. Debljine 3 cm. debljine 3 cm. b. m2 m2 m2 m2 3.00 € 30.50 € 25.16. gustine 150 kg/m3. b. gustine 60 kg/m3. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. Debljine 10 cm. Gajtan od kamene vune upotrebiti za termoizolaciju cevovoda. c. Debljine 8 cm. Debljine 3 cm.50 € 27. "Vunizol M plus". b. Gajtan od kamene vune upotrebiti za termoizolaciju ventilacionih kanala. Debljine 3 cm. m2 m2 m2 22. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu ventilacionih kanala. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. debljine 3 cm.50 8.00 € € € € 13. gustine 50 kg/m3.

50 4. b. po detaljima i uputstvu projektanta. Ø 48 mm. Ø 140-168 mm. 296 Ø 15 mm. j. obloga 100 mm.50 9. e. Ø 28 mm.00 9. obloga 30 mm. Ø 76 mm. m2 m2 m2 m2 5.50 6. debljine 2 cm. Debljine 2 cm. obloga 100 mm.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € .50 15. Debljine 20 mm. n. Termo i zvučna izolacija cevi Ø 15 mm oblogama.00 8. d. opletenih pocinkovanom žicom. Obračun po m2 izvedene izolacije. m2 m2 m2 25. c. a. Gajtan od kamene vune upotrebiti za termoizolaciju ventilacionih kanala i slično.00 38. obloga 20 mm.00 8.00 € 27.00 5. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana. obloga 30 mm. b. obloga 100 mm. r. Ø 102-108 mm.00 6. s. a. URSA LM 2. po detaljima i uputstvu projektanta. obloga 80 mm.50 26.19. obloga 20 mm. Ø 194-219 mm.00 22. obloga 20 mm. Obračun po m1 obloženih cevi. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 2.50 € 32. o.00 20. debljine zida 20 mm. obloga 80 mm. od mineralne vune i nalepljene jednostrano ojačanom Al. obloga 100 mm. m. Ø 70 mm. Ø 18 mm.00 35.00 40. Ø 89 mm. i. Cevi obložiti kružnim izolacionim oblogama od mineralne vune sa nalepljenom aluminijumskom folijom i sastave zalepiti jednostrano lepljivim aluminijumskim trakama URSA. Ø 324 mm. obloga 30 mm. Debljine 3 cm. k. Debljine 5 cm. Ø 45 mm. obloga 70 mm. v. debljine 20 mm.50 3. Ø 42 mm. U cenu ulaze i čišćenje i bojenje cevi minijumom. Samonosive lagane ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju ventilacionih kanala. d. p. Debljine 50 mm. Nabavka i postavljanje samonosivih laganih izolacionih jastuka. Cevna mreža 1.00 7. Ø 35 mm.00 45. l. h. c. obloga 40 mm. obloga 20 mm.00 3. f. Ø 60 mm. Ø 64 mm. Ø 114-133 mm. a. gustine 150 kg/m3. Debljine 40 mm. folijom. Ø 57 mm. "Vunizol G plus". t. obloga 70 mm.00 5. g. Ø 42 mm. u.00 9.50 13. URSA RS 1/ALU. Debljine 30 mm. Ø 28 mm.00 14. Obračun po m2 izvedene izolacije. Ø 22 mm.00 € € € € 17. c.50 8. obloga 50 mm. obloga 40 mm. obloga 100 mm. obloga 70 mm. obloga 50 mm. obloga 40 mm. x. b. Ø 273 mm.50 € 22.

00 7. x. Ø 140-168 mm. Ø 18 mm. obloga 20 mm. Ø 273 mm. a veoma grube površine slojem Poliazbitola.00 € 3. Ø 70 mm. obloga 40 mm. Ø 57 mm. i. URSA RS 1. Ø 48 mm.50 4. Batu-traku izrađenu od polimer bitumenske mase i aluminijumske trake. obloga 100 mm.00 3. h. Ø 324 mm.00 14. U cenu ulaze i čišćenje i bojenje cevi minijumom. Ø 102-108 mm. debljine zida 20 mm. Suvu podlogu dobro očistiti. obloga 100 mm. obloga 70 mm.00 4. obloga 30 mm. m2 2. p. Ø 35 mm. obloga 30 mm.00 30. d. obloga 100 mm. Ø 60 mm. Ø 64 mm.24. Zaštita metalnih cevi prethodnim hladnim premazom bitulitom "K". obloga 40 mm.50 5. c. m2 6. v. Površine moraju bitu suve. obloga 20 mm. Obračun po m2 obrađene površine. obloga 20 mm. l.00 17. Ø 114-133 mm. r. m2 3. Obračun po m2 obrađene površine. Ø 45 mm. sa jedne strane samolepivu i zaštićenu silikoniziranim papirom. obloga 100 mm. Ø 42 mm. Ø 22 mm.00 8. Ø 15 mm. Obračun po m2 obrađene površine. obloga 20 mm.00 9. Bitulit "K" naneti četkom ili prskanjem. k. Suvu podlogu dobro očistiti. obloga 50 mm. obloga 70 mm. Ø 28 mm. Bitulit "K" naneti četkom ili prskanjem. f.50 12.00 36. m. Ø 28 mm. Zaštita cevi od korozije ugradnjom samolepive "Batu-trake". obloga 100 mm. Termo i zvučna izolacija cevi Ø 15 mm oblogama. e.00 24. na temperaturi višoj od 10 stepeni. ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta.00 € Zaštita metalnih površina prethodnim hladnim premazom bitulitom "K".00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 18. obloga 70 mm.00 13. j.00 € 297 . obloga 40 mm. g.00 40.50 2.00 3. Ø 76 mm. Cevi obložiti kružnim izolacionim oblogama od mineralne vune i sastave obaviti pocinkovanom žicom. Ø 42 mm.00 26. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 1. t.00 5. b. o. Obračun po m1 obloženih cevi. Ø 89 mm. 1. obloga 30 mm. n. obloga 80 mm.00 35. čiste i odmašćene. obloga 80 mm. obloga 50 mm. s. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Ø 194-219 mm.50 6. a. Porozne površine obraditi bitulitom "K". u. Cevovodi i rezervoari 1.

sa preklopom 15 cm. Zaptivanje spojeva različitih materijala ugradnjom obostrano samolepive "Kontakt-trake". obostrano samolepivu i zaštićenu silikoniziranim papirom. m2 m2 14. a veoma grube površine slojem Poliazbitola. Obračun po m2 obrađene površine. Površine metalnih cevi premazati prethodno bitulitom "K". a veoma grube površine slojem Poliazbitola.00 € 7. sa jedne strane samolepivu i zaštićenu silikoniziranim papirom.00 € 8. Porozne površine obraditi bitulitom "K". Kondor 4. Spojeve pažljivo zalepiti. Površine metalnih cevi premazati prethodno bitulitom "K". Površine moraju bitu suve. m2 m2 10. u sloju 2-3 mm i odmah zalepiti bitumensku traku. m2 10. a. Porozne površine obraditi bitulitom "K". Jedan sloj. Dva sloja. čiste i odmašćene. Obračun po m2 obrađene površine. sa jedne strane samolepivu i zaštićenu silikoniziranim papirom. b. Posebnu pažnju posvetiti obradi sastava.00 € 6. varenjem. Spojeve Kontakt-trake preklopiti najmanje 25 mm a mesto preklopa uvaljati. Trake lepiti celom površinom. a veoma grube površine slojem Poliazbitola. Obračun po m2 izvedene izolacije. m2 9. Batu-traku izrađenu od polimer bitumenske mase i aluminijumske trake.00 € 6. Obračun po m2 izvedene izolacije. ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Zaptivanje spojeva procepa ili šavova ugradnjom samolepive "Batu-trake". Kontakt-traku izrađenu od polimer bitumenske mase nanete obostrano na traku od staklenog voala. lepljenjem. Izuzetnu pažnju posvetiti varenju spojeva. ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve Kontakt-trake preklopiti najmanje 25 mm a mesto preklopa uvaljati. da se ne bi slegli dodaci i vidu taloga. Pre lepljenja drugog sloja trake Kondora 4 skinuti foliju i zalepiti drugi sloj Kondora 4. Antikorozivna zaštita cevi ugradnjom obostrano samolepive "Kontakt-trake".00 € 8. Izrada antikorozivne zaštite metalnih cevovoda sa dva sloja Kondora 4. Podloga mora biti suva i očišćena. Sledeći sloj lepiti za prethodni sloj Kondora 4. Obračun po m2 obrađene površine. Premošćavanje fuga i pukotina ugradnjom samolepive "Batu-trake". m2 9. Jedan sloj. čiste i odmašćene. čiste i odmašćene.00 € 5. Površine moraju bitu suve. Varenje bitumenskih traka Kondora 4 vršiti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. Porozne površine obraditi bitulitom "K". Dva sloja.4. Izrada antikorozivne zaštite metalnih cevovoda sa dva sloja Kondora 4. b. Porozne površine obraditi bitulitom "K". obostrano samolepivu i zaštićenu silikoniziranim papirom. ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Površine moraju bitu suve. Obračun po m2 obrađene površine. Na suv sloj premaza bitulita "K" naneti vruću bitumensku masu. ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. a. Površine moraju bitu suve. Kontakt-traku izrađenu od polimer bitumenske mase nanete obostrano na traku od staklenog voala. m2 9. sa preklopom 10 cm. čiste i odmašćene.00 € 10. Bitumensku masu "Termobit" zagrejati najviše do 180 stepeni C i stalno mešati. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. a veoma grube površine slojem Poliazbitola. Podloga mora biti suva i očišćena.00 € 298 . Batu-traku izrađenu od polimer bitumenske mase i aluminijumske trake.

m2 m2 m2 m2 5. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na bituminiziranom papiru. u sloju 2-3 mm i odmah zalepiti bitumensku traku Kondor 4S. d. "Vunizol JBS plus". m2 m2 16. Jedan sloj. gustine 100 kg/m3.00 6. Na suv sloj premaza bitulita "K" naneti vruću bitumensku masu. d.25 8. b.00 € 8. Bitumensku masu "Termobit" zagrejati najviše do 180 stepeni C i stalno mešati. Debljine 3 cm. Debljine 50 mm. Posebnu pažnju posvetiti obradi sastava. Pre lepljenja drugog sloja trake Kondora 4S skinuti foliju i zalepiti drugi sloj samolepivog Kondora 4S. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu cevovoda. debljine 3 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. Jedan sloj. Spojeve pažljivo zalepiti. Obračun po m2 izvedene izolacije. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 5. a.00 € 14. Debljine 3 cm. Lamelne jastuke od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju cevovoda prečnika cevi većih od 324 mm.00 € 10. f. Dva sloja. Površine metalnih cevi premazati prethodno bitulitom "K". Debljine 10 cm. Debljine 8 cm. Debljine 80 mm.00 10. po detaljima i uputstvu projektanta. rezervoara i slično. rezervoara i slično. Dva sloja.00 7.50 8. Obračun po m2 izvedene izolacije. Trake lepiti celom površinom. d. m2 m2 13. Izuzetnu pažnju posvetiti varenju spojeva. po detaljima i uputstvu projektanta. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. b. Nabavka i postavljanje izolacionih lamelnih jastuka od mineralne vune i nalepljene jednostrano ojačanom Al. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju cevovoda.00 6. "Vunizol JVS plus". Sledeći sloj lepiti za prethodni sloj Kondora 4S. debljine 3 cm. c.00 6. Debljine 100 mm.00 12. b. Debljine 40 mm. e. gustine 100 kg/m3. po detaljima i uputstvu projektanta. a.12. debljine 20 mm. da se ne bi slegli dodaci i vidu taloga. Debljine 10 cm. g. URSA LM 2. Debljine 5 cm. Debljine 20 mm. a. Obračun po m2 izvedene izolacije. Izrada antikorozivne zaštite metalnih cevovoda sa dva sloja Kondora 4S. Izrada antikorozivne zaštite metalnih cevovoda sa dva sloja Kondora 4S. b. a. folijom. b. Debljine 60 mm.00 € € € € € € € 23.00 € 16. Varenje bitumenskih traka Kondora 4S vršiti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom.00 15. lepljenjem. Debljine 5 cm.50 € € € € 299 . Obračun po m2 izvedene izolacije. a. Površine metalnih cevi premazati prethodno bitulitom "K".50 9. Debljine 30 mm. Podloga mora biti suva i očišćena.50 10. c.00 11. Podloga mora biti suva i očišćena. sa preklopom 10 cm. c. m2 m2 m2 m2 5. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na staklenom voalu. varenjem.00 € € € € 27. Debljine 8 cm.

00 7. d. m2 m2 m2 m2 3. rezervoara i cisterni. Debljine 5 cm. c.75 9. b. m2 m2 m2 m2 4. Debljine 3 cm. Debljine 3 cm. Debljine 10 cm.50 5.00 10. a.00 € € € € 47. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu cevovoda i rezervoara. "Vunizol JMS plus".00 11. Obračun po m2 izvedene izolacije. rezervoara i cisterni. d. a. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na pocinkovanom merkur pletivu. d. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. "Vunizol T plus".00 8. Debljine 5 cm. c. Obračun po m2 izvedene izolacije. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu cevovoda. c.50 € € € € 300 . Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. Debljine 10 cm. debljine 3 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na aluminijumskoj foliji. Debljine 3 cm. debljine 3 cm. "Vunizol JALS plus".75 € € € € 43. debljine 3 cm.50 8.50 11. Debljine 8 cm.00 € € € € 35. b.75 5. Debljine 8 cm. a. gustine 75 kg/m3. m2 m2 m2 m2 5.31. Debljine 5 cm. Debljine 10 cm. debljine 3 cm. b. po detaljima i uputstvu projektanta. b. Debljine 8 cm. c. Debljine 3 cm.50 € € € € 39. Obračun po m2 izvedene izolacije. m2 m2 m2 m2 5. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 8 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu rezervoara. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih kaširanih ploča. "Vunizol P plus". po detaljima i uputstvu projektanta. gustine 100 kg/m3. Debljine 8 cm.00 7. Debljine 10 cm. Debljine 10 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih kaširanih ploča. po detaljima i uputstvu projektanta.25 9. gustine 60 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu rezervoara.50 7. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu cevovoda.50 6. a. a. c. d. gustine 120 kg/m3. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 m2 6. gustine 100 kg/m3. d. "Vunizol M plus". po detaljima i uputstvu projektanta.00 13.00 10. debljine 3 cm. b.

c. m2 m2 m2 20. Debljine 2 cm. c. U cenu ulazi i folija.50 € 27. "Vunizol S plus". b.50 € € € € 301 .00 € 53. a. "Vunizol G plus". po detaljima i uputstvu projektanta. zvučna i protivpožarna izolacija cevovoda.00 € 22.50 € 19. "Vunizol G plus". Obračun po m2 izvedene izolacije. a. "Vunizol R plus". Nabavka i postavljanje rinfuzne kamene vune. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 3 cm. zvučna i protivpožarna izolacija cevovoda. Debljine 5 cm. Gajtan od kamene vune postaviti kao termoizolaciju cevovoda. debljine 3 cm. a.25 4. b. Kamenu vunu postaviti kao termo. Debljine 3 cm. gustine 150 kg/m3. Klima kanali 1. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu klima kanala. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana opletenih pocinkovanom žicom. Debljine 10 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana opletenih kudeljnim koncem. Rinfuzna mineralna vuna. Rinfuzna mineralna vuna u džakovima. "Vunizol G plus". a. Gajtan od kamene vune postaviti kao termoizolaciju cevovoda.00 € 27.00 € 30. Obračun po m2 izvedene izolacije. b. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 3 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 25. gustine 35 kg/m3. u sloju debljine 10 cm i polietilenske folije.50 6. Obračun po m2 izvedene izolacije. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana opletenih staklenim koncem. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku specijalno mekih kaširanih ploča na Al. b. foliji. gustine 150 kg/m3. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 5 cm.00 € 55. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 5 cm. m3 m3 140.51.00 € 61. debljine 2 cm.50 € 25. m2 m2 m2 m2 3. a. U cenu ulazi i folija. m2 m2 15. c. d. Debljine 5 cm.50 € 58. "Vunizol R plus".00 7. Debljine 8 cm. debljine 2 cm.00 € 150. b. Obračun po m3 izvedene izolacije.50 € 32. Debljine 2 cm. Debljine 3 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. gustine 150 kg/m3. debljine 2 cm. m2 m2 m2 22. b. a.00 € 30. Debljine 20 cm. Debljine 2 cm. c. Gajtan od kamene vune postaviti kao termoizolaciju cevovoda. Debljine 10 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo. Nabavka i postavljanje rinfuzne kamene vune.

m2 m2 m2 m2 5. a.50 8. Obračun po m2 izvedene izolacije. b. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju klima kanala. gustine 50 kg/m3. debljine 3 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. po detaljima i uputstvu projektanta. a. c. d. po detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na bituminizira-nom papiru.00 6.00 6. b.00 € € € € 17. e.00 6. debljine 3 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 20 mm. debljine 20 mm. "Vunizol L plus". Debljine 30 mm. Debljine 8 cm.00 10. b. Debljine 3 cm. foliji. Debljine 60 mm. d. debljine 3 cm.25 8. Debljine 8 cm.00 6. b. Debljine 8 cm. b.50 8.00 7. gustine 100 kg/m3.25 8.50 9. Debljine 8 cm. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na staklenom voalu. Debljine 100 mm. Samonosive lagane ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju klima kanala. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 5.50 10. c. "Vunizol JVS plus". a. f. m2 m2 m2 m2 3.00 € € € € € € € 302 . "Vunizol JBS plus". d. Obračun po m2 izvedene izolacije. c.50 € € € € 21. Debljine 3 cm.00 12. d. "Vunizol JVS plus".75 6. folijom. Debljine 5 cm. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 m2 5. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku lako mekih kaširanih ploča na Al. Debljine 5 cm. Debljine 10 cm. d. Obračun po m2 izvedene izolacije.50 4. Debljine 3 cm. debljine 3 cm.00 € € € € 9.00 15. c. Nabavka i postavljanje od kamene vune u obliku prošivenog ili neprošivenog filca u zatvorenoj PVC foliji. Debljine 50 mm. po detaljima i uputstvu projektanta. gustine 100 kg/m3. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 3 cm. Debljine 40 mm. g. Debljine 10 cm. Debljine 5 cm. Nabavka i postavljanje samonosivih laganih izolacionih jastuka od mineralne vune i nalepljene jednostrano ojačanom Al.50 10.5. Debljine 80 mm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju klima kanala. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu klima kanala. a. Debljine 10 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. c. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu klima kanala. gustine 100 kg/m3. Debljine 10 cm.50 € € € € 13.00 11. m2 m2 m2 m2 5. URSA LM 2. a.

Obračun po m2 poda. a. Debljine 15 cm. Debljine 15 cm. m2 m2 m2 m2 5.00 10. Debljine 8 cm.00 € € € € 9. Debljine 5 cm.00 14. Debljine 5 cm. d.75 13. mase 36 kg/m3. debljine 5 cm. debljine 5 cm. ekstrudirani polistiren (XPS). Debljine 8 cm. a. m2 m2 m2 m2 5.20.00 € € € € 303 . debljine 5 cm. b.00 € € € € 17. d.50 8. ekstrudirani polistiren (XPS).50 16. 5.00 € € € € 13. a.00 16. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu hladnih ostava i slično. Debljine 10 cm. c. Debljine 10 cm. po detaljima i uputstvu projektanta.00 14. Obračun po m2 izvedene izolacije. po detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na staklenom voalu. b. debljine 5 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu pregradnih zidova. debljine 5 cm. "Vunizol P plus". a. b.00 8. gustine 75 kg/m3. "Vunizol JVS plus".00 16. Obračun po m2 poda. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča. Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča. m2 m2 m2 m2 8. Hladne ostave 1. d. c. Debljine 5 cm. Debljine 5 cm. mase 36 kg/m3. po detaljima i uputstvu projektanta.00 € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča.00 14. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvučnu izolaciju hladnih ostava. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvučnu izolaciju poda hladnih ostava. Debljine 10 cm. Debljine 8 cm. c. d. Obračun po m2 izvedene izolacije. gustine 60 kg/m3. "Vunizol M plus". a. d. Nabavka i postavljanje na zidovima i plafonima termoizolacionih ploča. c. m2 m2 m2 m2 8. b.50 10.00 7. c. URSA FOAM N-III-PZI. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm.00 10.00 8. Obračun po m2 izvedene izolacije. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu pregradnih zidova. po detaljima i uputstvu projektanta. b. Debljine 8 cm. gustine 100 kg/m3. Debljine 6 cm. URSA FOAM N-III-L.00 10. Debljine 15 cm. Debljine 10 cm. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 m2 5. Debljine 6 cm. po detaljima i uputstvu projektanta.

Obračun po m2 postavljene površine. Na suve i očišćene površine sastava naneti trajno elastični git i obraditi ga odgovarajućim alatkama. a.00 € 2. Nabavka i postavljanje jednog sloja paronepropusne polipropilenske folije.50 € 8. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. Ostali izolaterski radovi 1.50 € 12. po uputstvu proizvođača. po uputstvu proizvođača. Obračun po m2 postavljene površine. folije. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom.00 € 5. m2 2. po uputstvu proizvođača. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. b. URSA SECO 41. m2 m2 1. Obračun po m2 postavljene površine. m2 m2 1. Postavljanje jednog sloja Kraberoida blank 150/100.00 € 2. b. Obračun po m1 spojnice. Al. Obračun po m2 postavljene površine. Obračun po m1 spojnice. a.50 € 6. URSA SECO 2000. Postavljanje jednog sloja Al.21. Obračun po m2 postavljene površine. Dva sloja. URSA SECO 700.00 € 2. URSA SECO 41.00 € 11. a. m2 m2 1.50 € 304 . Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. Zaptivanje spojnice oko prozora trajno elastičnim gitom. Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije. po uputstvu proizvođača.00 € Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Zaptivanje sastava limene opšivke i dimnjaka trajno elastičnim gitom. Na suve i očišćene spojnice naneti trajno elastični git i obraditi ga odgovarajućim alatkama. m1 0. Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. Jedan sloj. URSA SECO 41.15 mm. m1 1.00 € 7. URSA SECO 41. 3. Jedan sloj. Obračun po m2 postavljene površine. Dva sloja. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. debljine 0. URSA SECO 500. b. Jedan sloj. m2 2. m2 2. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Dva sloja. URSA SECO 4000. Obračun po m2 postavljene površine.00 € 10. m2 1.

Obračun po m1 prozora. ekološkim premazom Policem. Na suve i očišćene površine sastava naneti Purpen i nakon sušenja obraditi ga odgovarajućim alatkama. četkom ili valjkom. premaz Policem Prajmera. Premaze naneti unakrsno. Boja Policema po izboru projektanta.00 € 14. Obračun po m1 prozora. Premaze naneti unakrsno. m2 10. i naneti u dva premaza. Obrada betonskih zidova bazena hidroizolacionim zaštitnim i završnim ekološkim premazom Policem. Policem je dvokomponentna polimerom modifikovana smeša na bazi cementa.70 € 16. Na podlogu naneti. četkom ili valjkom. čista. Policem je dvokomponentna polimerom modifikovana smeša na bazi cementa. Zaptivanje sastava drvenog prozora i zida Purpenom. Obračun po m2 obrađene površine. Obrada betonskih zidova rezervoara za pitku vodu zaštitnim i hidroizolacionim.5 mm sanirati POLISANOM. Vremenski razmak nanošenja premaza je 24-72 h. po uputstvu proizvođača. Na suve i očišćene površine sastava naneti Purpen i nakon sušenja obraditi ga odgovarajućim alatkama.50 € 15. Zaptivanje sastava metalnog prozora i zida Purpenom. m1 0. Policem premaz pripremiti. premaz Policem Prajmera. Vremenski razmak nanošenja premaza je 24-72 h. Eventualne naprsline veće od 0. Na suve i očišćene površine sastava naneti Purpen i nakon sušenja obraditi ga odgovarajućim alatkama. "Prvi maj" Čačak. m1 1. Obračun po m2 obrađene površine. Zaptivanje sastava PVC prozora i zida Purpenom. "Prvi maj" Čačak. čista. bez prašine i suva. Eventualne naprsline veće od 0. četkom ili valjkom. m1 0. Podlogu pripremiti da bude čvrsta. Na podlogu naneti.13.5 mm sanirati POLISANOM. četkom ili valjkom. m2 12. i naneti u dva premaza. Obračun po m1 prozora.00 € 305 . Podlogu pripremiti da bude čvrsta. bez prašine i suva. Policem premaz pripremiti. po uputstvu proizvođača.00 € 17.

.

13. . 14. GRAĐEVINSKA STOLARIJA 1. . 16. 9. 11. 3. 7. 6. 2. 5.drvo vrata PVC vrata Metal . 15. 10.drvo vrata Pregrade Ostala građevinska stolarija 309 311 315 317 321 325 326 332 334 337 343 349 353 357 360 362 362 364 307 .10. Prozori krilo na krilo Jednostruki prozori Dvostruki prozori Alu. prozori Alu.drvo prozori PVC prozori Krovni prozori Šperovana vrata Furnirana vrata Jelova vrata Borova vrata Hrastova vrata Alu. 12. Vrata Alu. 4. 17. 18. 8.

.

Dimenzija 140x140 cm. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm.00 405. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni.00 360. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode.00 340. Kom. a.00 220. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Dimenzija 100x140 cm. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Kom. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. g. b. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 60x60 cm.00 350. dimenzija 80x80 cm. j.00 275. c. Dimenzija 80x80 cm. Prozori krilo na krilo 1. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 140x180 cm. c. n. l. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 140x100 cm. Kom. Dimenzija 100x100 cm. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 225. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 260.00 320.00 € 245. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 80x80 cm. Kom. Dimenzija 140x120 cm. sa kapcima. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Kom.00 250. Dimenzija 100x100 cm. f. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 160x120 cm. Dimenzija 80x120 cm. Kom. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Dimenzija 120x120 cm. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. e. Obračun po komadu prozora.1.00 105. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 140x140 cm. Kom.00 340. Kom. Kom. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. b. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo. a.00 550. d. Dimenzija 120x140 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. d. Obračun po komadu prozora. 15.00 € € € € € € € € € € € € € 29. Dimenzija 120x120 cm. Kom.00 245.00 360. f. Kom. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Kom. h. Kom. k. Dimenzija 100x140 cm. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta.00 550. Kom. Kom. Kom. i.00 320.00 310. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. k. Dimenzija 80x80+30 cm. 160. Kom. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo sa platnenom roletnom. Dimenzija 140x180 cm. Kom.00 175. h. j. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. l. dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 80x120+30 cm. b. Kom.00 250. Kom. m. Kom. Dimenzija 160x120 cm.00 405.00 490. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 140x100 cm. e.00 430.00 € 309 . Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 180x140 cm. i. Kom. Kom.00 155. dimenzija 80x80+30 cm. 75. m. g.00 230. a. Kom. 155. Kom. Kom.

00 400. Dimenzija 140x120+30 cm. Kom. 330. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. k. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 120x100+30 cm.00 205. dimenzija 80x80+30 cm. f. Kom. f. l. d. Kom.00 520. Kom.00 330.00 225.00 € € € € € € € € € € € € € 57. Kom. d. Kom.50 450. Kom. Dimenzija 140x120+30 cm. g. Kom. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. e. Kom. h. Kom. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode.c. Dimenzija 120x140+30 cm.00 315. k. Dimenzija 180x140+30 cm. k.00 510. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Dimenzija 80x120+30 cm.00 510. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Dimenzija 140x140+30 cm. Kom. b. Dimenzija 100x140+30 cm. Dimenzija 100x140+30 cm. Dimenzija 140x120+30 cm. m. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Kom. l. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo sa aluminijumskom pokretnom eslinger roletnom. Kom. Kom. a. Dimenzija 120x120+30 cm. Dimenzija 120x100+30 cm. Kom.00 595.00 585. Kom. Dimenzija 100x140+30 cm. m. i. Kom.00 260.00 395.00 355. Dimenzija 160x120+30 cm. Dimenzija 180x140+30 cm. Kom. Dimenzija 140x100+30 cm. Kom. j. Kom. Kom. Dimenzija 140x140+30 cm. g. Dimenzija 180x140+30 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 420. d. Dimenzija 100x100+30 cm. Kom. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. Kom. Kom. h.00 300.00 325.00 445. g.00 370. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 160x120+30 cm. Kom.00 370. Kom.00 375. Kom.00 € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo sa drvenom pokretnom eslinger roletnom. Obračun po komadu prozora. e. h. Dimenzija 120x140+30 cm. dimenzija 80x80+30 cm. c. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm.00 345. 160. Dimenzija 140x140+30 cm. m. i.00 420.00 € € € € € € € € € € € € € 310 . Dimenzija 80x120+30 cm.00 250. Kom.00 480. Dimenzija 140x180+30 cm.00 560.00 420. j. i. Dimenzija 140x180+30 cm. Obračun po komadu prozora. Kom. e. b. 43. Kom. 135.00 315. Kom. Dimenzija 140x100+30 cm. Dimenzija 120x140+30 cm.00 325. j. l. Kom.00 590. Kom. Dimenzija 140x100+30 cm. Dimenzija 80x80+30 cm. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 120x120+30 cm. Dimenzija 120x100+30 cm. Dimenzija 120x120+30 cm. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm.00 345. Dimenzija 140x180+30 cm. Dimenzija 160x120+30 cm.00 525. Kom. Dimenzija 100x100+30 cm. c. f. a.00 355. Kom. Kom. Dimenzija 100x100+30 cm. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta.00 375.

j.00 260. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. 55. m. Dimenzija 160x120+30 cm. Kom. l.00 290. k. 125.00 275. Kom. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 100x100 cm. Kom. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Kom.00 155.00 € € € € € € € € € € € € € € 311 .71. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode.00 260. a. Kom. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € 2. Dimenzija 140x180+30 cm. j. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 60x60 cm. d.00 380. Kom. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. i. Dimenzija 80x80+30 cm. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. f. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. a. l. e. h. Dimenzija 180x140 cm. m. Kom. Dimenzija 140x180 cm. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo sa PVC pokretnom eslinger roletnom. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom.00 230. b.00 270. Dimenzija 100x140+30 cm. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Dimenzija 120x100+30 cm. Kom. dimenzija 60x60 cm. Kom. Kom.00 210. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 120x120 cm. Kom. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Dimenzija 140x100+30 cm. Kom.00 210. Kom. Kom. e. Kom. g.00 180. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora. Dimenzija 120x140+30 cm. h. Dimenzija 120x100 cm. c. Dimenzija 180x140+30 cm.00 75. dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 140x120+30 cm. g.00 405. b.00 325. Kom. Dimenzija 80x120 cm.00 185. Dimenzija 140x140 cm. Kom. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 100x100+30 cm.00 185.00 150. Dimenzija 140x120 cm. k. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 120x120+30 cm. Dimenzija 160x120 cm. Kom.00 300. Kom. Dimenzija 140x100 cm.00 480. Obračun po komadu prozora. f. Dimenzija 140x140+30 cm. Kom. Jednostruki prozori 1.00 185.00 170.00 315. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Dimenzija 80x80 cm.00 120. Dimenzija 80x120+30 cm. i. c.00 105. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 485. n. d.

Dimenzija 140x120 cm.00 85. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 100x140 cm. b. d.00 230. e. Dimenzija 100x140 cm. Kom. Dimenzija 80x120 cm.00 215. Kom. Dimenzija 100x100+30 cm. Dimenzija 140x180 cm. b. dimenzija 60x60 cm. Kom. Dimenzija 80x80 cm. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. f. Kom. i. f. po šemi stolarije i detaljima. b. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. dimenzija 80x80+30 cm. j.15.00 € 312 . i.00 315.00 215. Dimenzija 140x120 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. g. k. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 345.00 260.00 410. Kom. c.00 265. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Dimenzija 160x120 cm. Dimenzija 60x60 cm. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Kom. Kom. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. e. j. Dimenzija 100x100 cm. h. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Kom.00 140.00 € 210. Obračun po komadu prozora.00 € € € € € € € € € € € € € € 43. Obračun po komadu prozora. 125. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Kom. Kom. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Dimenzija 120x100 cm.00 180. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 120x120 cm.00 285. Obračun po komadu prozora. po šemi stolarije i detaljima. a. dimenzija 80x80 cm. g. d. Dimenzija 120x100 cm. 70. Dimenzija 120x120 cm. m. Kom.00 255.00 280. Dimenzija 160x120 cm. c. Dimenzija 120x140 cm. l.00 € 195. Kom. Dimenzija 80x80+30 cm.00 170. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Kom. Kom. Dimenzija 140x180 cm. l. 130.00 260. Dimenzija 140x100 cm. Kom.00 175. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa platnenom roletnom. k. Kom. sa kapcima. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 100x100 cm.00 190. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 80x120+30 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. a.00 320. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. h. po šemi stolarije i detaljima. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume.00 240. Dimenzija 140x140 cm. Kom. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Kom. a. Dimenzija 140x140 cm. m.00 120. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa drvenom pokretnom eslinger roletnom. Dimenzija 180x140 cm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Kom. Kom.00 190.00 € € € € € € € € € € € € € 29. Kom.00 195. Kom.00 320. Dimenzija 80x120 cm.00 420. Kom. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Dimenzija 120x140 cm. n. c. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Dimenzija 80x80 cm. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Kom.

00 340.00 210. i. h.00 200. f. Kom. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. g. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. 105. Dimenzija 120x120+30 cm. Dimenzija 120x140+30 cm. k. Dimenzija 100x100+30 cm.d. Kom. Dimenzija 120x100+30 cm. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Dimenzija 80x120+30 cm. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. k.00 185. c. Dimenzija 120x100+30 cm. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € 313 .00 345. Dimenzija 120x140+30 cm. c. Dimenzija 80x80+30 cm.00 170. 57. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 235. Dimenzija 100x140+30 cm.00 400. Kom. l. Dimenzija 120x140+30 cm. g.00 235. Dimenzija 120x120+30 cm. b. Kom. dimenzija 80x80+30 cm. d. j. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 140x120+30 cm. i. Dimenzija 180x140+30 cm. Dimenzija 80x120+30 cm.00 275. Kom. Dimenzija 140x120+30 cm.00 205. Kom. Obračun po komadu prozora. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 265. l.00 € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa aluminijumskom pokretnom eslinger roletnom. Dimenzija 140x140+30 cm. Dimenzija 140x100+30 cm. a. i. Dimenzija 140x180+30 cm.00 € € € € € € € € € € € € € 71.00 380.00 225. Kom. Kom.00 345. Dimenzija 100x140+30 cm. Kom. Kom. e. j. Kom.00 240. Kom. Dimenzija 180x140+30 cm. Dimenzija 120x100+30 cm. Dimenzija 160x120+30 cm. f. e.00 215. Kom.00 450.00 240. h. d. h. Kom. a. Kom. Kom. Dimenzija 120x120+30 cm. Dimenzija 140x140+30 cm. Kom. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa PVC pokretnom eslinger roletnom. Kom. Dimenzija 140x180+30 cm.00 290. m. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 140x100+30 cm. Kom. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom.00 380. Dimenzija 140x100+30 cm.00 155. Kom. j. Kom.00 385. Kom. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x140+30 cm. m. Dimenzija 160x120+30 cm. Dimenzija 160x120+30 cm. Dimenzija 80x80+30 cm.00 290. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta.00 275. b. Dimenzija 140x180+30 cm. Dimenzija 100x140+30 cm. Dimenzija 180x140+30 cm. l. 270. Kom.00 460.00 330.00 285. Kom.00 305. g. Kom. 90. Dimenzija 100x100+30 cm. Kom. Dimenzija 140x120+30 cm. Kom. Kom.00 150. Kom.00 135. e. Kom.00 315. f. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Obračun po komadu prozora. Kom. k.00 240. Kom. m. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Kom.

d. Dimenzija 160x120 cm.00 360.00 365.00 570. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 120x100 cm. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Kom. Dimenzija 140x100 cm.00 300.00 640. Kom. Dimenzija 100x100 cm. Kom.00 520. Kom. Kom. b. Kom. Dimenzija 140x180 cm.00 535. h.00 530. a. f. i. 250. Kom.00 140. Dimenzija 60x60 cm.00 235. h.00 460. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 180x140 cm.00 205. m. Kom. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm.00 340. po šemi stolarije i detaljima. Izrada i postavljanje jednostrukih hrastovih prozora. Dimenzija 120x120 cm. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Kom. a. Dimenzija 120x100 cm. Prozore i kapke brusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. f.00 325. sa kapcima.00 € € € € € € € € € € € € € 314 . m.00 420. Kom. Kom. Kom. c. Dimenzija 180x140 cm. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Kom. Kom. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume.00 825. k. dimenzija 60x60 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 380. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Dimenzija 160x120 cm. Dimenzija 120x140 cm.00 530. Kom. Kom. Izrada i postavljanje jednostrukih hrastovih prozora. e. Prozore obrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. Obračun po komadu prozora. g.00 315. i. Kom. j.85. l. Kom. Kom. Dimenzija 120x120 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 480. b. Kom. Dimenzija 80x120 cm. d.00 825. Dimenzija 80x80 cm. c. Kom. Dimenzija 140x140 cm. Kom. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. zastakljenih termo staklom i finalno obrađenih. Kom. 110. Dimenzija 100x140 cm. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 80x80 cm. k. j. g. Dimenzija 140x180 cm. Kom.00 680. l.00 335. Dimenzija 120x140 cm.00 € € € € € € € € € € € € € € 99. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 140x120 cm. e. zastakljenih termo staklom i finalno obrađenih. n.00 560. Dimenzija 140x140 cm. Kom. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Kom. Dimenzija 80x120 cm. Kom. dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 140x100 cm. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta.00 455.

Kom. Kom. l. Dimenzija 80x80+30 cm. Kom. Kom. Dimenzija 140x170+30 cm. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Dimenzija 120x120 cm. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. v. Kom.00 520. Dvostruki prozori 1. Dimenzija 180x200+30 cm. Dimenzija 100x100 cm. Obračun po komadu prozora.00 310.00 450. s. Dimenzija 180x200 cm. Kom. u. Kom. Dimenzija 240x140+30 cm. s.00 365. Kom. Dimenzija 180x140 cm. Kom. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 60x60 cm. Kom. i.3. p. Dimenzija 120x120+30 cm. f.00 520.00 490. Dimenzija 100x140 cm.00 700.00 480. Kom. Kom.00 585. k.00 780.00 585. Dimenzija 140x100+30 cm. m.00 300.00 810. Kom. Dimenzija 100x170+30 cm.00 355. Kom. Kom.00 390. po šemi stolarije i detaljima. p. Kom. Dimenzija 180x140+30 cm. Kom. c. Kom. Dimenzija 120x100+30 cm. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 120x170 cm. Kom. Dimenzija 120x200+30 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. b. dimenzija 60x60 cm. t. Kom. Dimenzija 120x170+30 cm. 110.00 720. Dimenzija 140x120 cm. po šemi stolarije i detaljima. o. e. Kom. Dimenzija 120x200 cm.00 715. i.00 430. Kom. e. Kom. Dimenzija 140x140+30 cm. Dimenzija 240x140 cm. Dimenzija 180x170 cm. Kom. u. Kom. Dimenzija 180x170+30 cm. Kom. Kom.00 1 080. d. k. Dimenzija 140x100 cm.00 780.00 320. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. l. Kom. m.00 280. Kom. Kom. j. f. n. g. c.00 235. Dimenzija 240x170 cm.00 140. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora sa drvenom pokretnom eslinger roletnom. Dimenzija 100x170 cm. Kom. 200. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora.00 520.00 240. h.00 450. Dimenzija 100x100+30 cm.00 210. Dimenzija 120x140+30 cm. Kom. a. Kom. Dimenzija 140x200+30 cm.00 455.00 625. Kom. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. t. d. b. Dimenzija 80x120+30 cm.00 680. Dimenzija 140x140 cm. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. r. Kom. Dimenzija 140x120+30 cm. 23.00 340. g. h. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 80x80 cm. r. Kom. Dimenzija 240x170+30 cm.00 425. Kom. Kom.00 325. o.00 700.00 520. Dimenzija 120x140 cm. Kom. a.00 1 260. dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 140x170 cm.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 315 . Kom. n. Dimenzija 140x200 cm. Dimenzija 100x140+30 cm.00 940. j.00 530.

Kom. p. Kom. j. Dimenzija 140x100 cm. Kom. l. Kom. s. e.00 765. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 140x170 cm. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 140x200 cm. Dimenzija 180x140 cm.00 660.00 870.00 1 010. c. Kom. Kom. i.00 160.00 660. i.45.00 570. Dimenzija 100x170 cm. Kom. Dimenzija 80x80 cm. t. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x140 cm. d. Kom.00 470. Dimenzija 120x100 cm. l. Dimenzija 180x200 cm.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 316 . Kom. Dimenzija 120x140 cm. a. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 180x170 cm. Dimenzija 120x170 cm. Kom. a. Dimenzija 120x200 cm. Dimenzija 140x100 cm. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Dimenzija 240x140 cm. Kom. Kom. Dimenzija 180x200 cm. c. Dimenzija 120x140 cm. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni.00 305.00 920. Kom.00 790. o. v. g.00 395.00 270. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom.00 580. r. Dimenzija 140x120 cm.00 760. Kom. u. p. Kom. j.00 430. sa kapcima. dimenzija 80x80 cm. m. k.00 420. Kom. Kom.00 460. Dimenzija 120x170 cm. Dimenzija 60x60 cm. Kom. Kom.00 460. Kom. Kom.00 750.00 400. Kom. m. f. Dimenzija 80x120 cm.00 230. Kom. Kom. 120. Dimenzija 180x170 cm. Dimenzija 240x170 cm. Dimenzija 240x140 cm. b. Dimenzija 240x170 cm.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 67. Dimenzija 100x140 cm. Kom. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila.00 590.00 500. Kom. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Obračun po komadu prozora. Kom. h. Kom. n.00 900. Dimenzija 120x120 cm. Kom. Dimenzija 140x170 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. n. h. Kom. k. t. Dimenzija 180x140 cm.00 570. Kom. Dimenzija 100x100 cm.00 355. Kom. b. Obračun po komadu prozora.00 660. Dimenzija 140x200 cm. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora.00 325. Dimenzija 100x100 cm. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 120x120 cm.00 335. po šemi stolarije i detaljima.00 400. Dimenzija 120x200 cm.00 650.00 250. Dimenzija 80x120 cm. s. Kom. u. e. Kom. Dimenzija 100x170 cm. Dimenzija 140x140 cm. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. g. o.00 460. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora sa platnenom roletnom.00 530.00 390.00 400. dimenzija 60x60 cm. Kom.00 370. r. Kom. d. Kom. 190. Kom. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila.00 875. f.

00 520. Kom. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom.00 610. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Kom. Kom.00 585. Kom. Prozore izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom. Kom. Kom. prozori 1. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta.00 455. Dimenzija 100x100 cm. Kom.00 690. Dimenzija 120x140 cm. Kom.00 360. dimenzija 60x60 cm. Kom. Kom. c.00 875. Alu. 155. Dimenzija 180x170 cm.00 195. Kom. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. zastakljenih Flot staklom i finalno obrađenih. l. Dimenzija 120x100 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 140x170 cm. b. 105.00 845. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom.00 490. Kom. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 140x170 cm. k. Kom. Kom. f. Dimenzija 180x140 cm. Kom. po šemi stolarije i detaljima. sa kapcima. Prozore obrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka.00 650. Izrada i postavljanje zastakljenih aluminijumskih prozora. po izboru projektanta. g. Kom. zastakljenih Flot staklom i finalno obrađenih. Kom.00 440. Dimenzija 80x80 cm. a.89. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 180x170 cm.00 740. dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 100x100 cm.00 € 317 . c. Dimenzija 80x80 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 290. k. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 140x140 cm.00 € 120. Izrada i postavljanje dvostrukih hrastovih prozora.00 780. Kom. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. d. e. Dimenzija 140x140 cm. po šemi stolarije i detaljima. Okov i ton eloksiranog aluminijuma. Prozore i kapke brusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. Dimenzija 60x60 cm. a. dimenzija 60x60 cm. b. Kom. Dimenzija 60x60 cm. a. Kom. j.00 1 080. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 80x120 cm. Obračun po komadu prozora.00 1 200. Kom. b. vulkanizovanom na uglovima. d. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € 4. Kom. Dimenzija 140x100 cm. j. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 80x80 cm. Izrada i postavljanje dvostrukih hrastovih prozora. l.00 600. Kom. f.00 420. Kom. 300. g. h. Kom.00 490. m. Dimenzija 100x140 cm.00 650. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 80x120 cm.00 € € € € € € € € € € € € € € 103. Dimenzija 140x120 cm. m. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 120x120 cm. e.00 420. i. h. Kom.00 690. Dimenzija 140x100 cm. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Kom.00 500. Kom.00 455. i. Obračun po komadu prozora. n.

Dimenzija 140x100+30 cm. Kom.00 190.00 235. Dimenzija 100x100+30 cm.c. Okov i ton eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 80x80+30 cm. g.00 € € € € € € € € € € € € € € 318 . 170. e. Kom. Dimenzija 120x120 cm. po izboru projektanta. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 140x180+30 cm.00 300. dimenzija 60x60+30 cm. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 120x140+30 cm. i. Dimenzija 100x140+30 cm. Kom. Dimenzija 80x120 cm. e.00 425. Dimenzija 140x140+30 cm. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 120x120+30 cm. f. Dimenzija 140x140 cm. U cenu ulaze i zastakljivanje. Kom. vulkanizovanom na uglovima. l. i. m. l. Okov i ton eloksiranog aluminijuma. k. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € € 29. Kom. Prozore i kapke izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom. Kom.00 385. vulkanizovanom na uglovima.00 150. 200. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 160x120+30 cm.00 375. Kom.00 375. e. Kom.00 € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih aluminijumskih prozora. i. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Kom. Dimenzija 100x140 cm. g. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 120x100 cm. Kom.00 190. n. h. Kom. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom.00 160. f. Dimenzija 140x140 cm. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. b. Dimenzija 140x100 cm.00 875.00 190. k. Kom. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 120x100+30 cm. dimenzija 60x60 cm. 15. Kom. Dimenzija 100x140 cm. c. Kom.00 320. Kom. Kom.00 210. Dimenzija 180x140 cm. Obračun po komadu prozora. c. m. Kom.00 540.00 575. Dimenzija 140x120+30 cm. Kom.00 845. Dimenzija 180x140+30 cm. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 60x60 cm. d. h. sa kapcima. kapci.00 375. Kom.00 390.00 625. j.00 440. Prozore i roletne izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom.00 285. Kom.00 525. Dimenzija 140x180 cm. Dimenzija 160x120 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 620. h.00 520. d. Kom.00 270. Kom. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Kom.00 625.00 515. Dimenzija 80x80 cm. a. Kom. n. Kom. f. Dimenzija 180x140 cm. Kom. Izrada i postavljanje zastakljenih aluminijumskih prozora sa eslinger roletnom. Obračun po komadu prozora. Kom. l. Kom.00 210.00 735. Kom.00 265. m. Kom.00 260. n. Kom. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 140x100 cm.00 425. a. b.00 710. 140. po izboru projektanta. Dimenzija 140x120 cm. Kom. Dimenzija 80x120+30 cm.00 620. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. d. j. Kom. Dimenzija 140x180 cm. k. Kom. Prozorske kapke izvesti sa pokretnim rebrima.00 190. Kom. Dimenzija 120x140 cm. j. Dimenzija 160x120 cm. g.00 275. Dimenzija 60x60+30 cm.

b c. k. d. dimenzija 60x60 cm. a.00 770.00 510.00 € € € € € € € € € € € 54. Nabavka i postavljanje zastakljenih fiksnih prozora.00 € € € € € € € € € € € 319 . Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Dimenzija 80x80 cm. Kom. c. Kom.00 1 025.00 215. a. Dimenzija 180x140 cm. Kom. j. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 80x140 cm. sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka. dimenzija 100x140 cm. od eloksiranog aluminijuma sa termoprekidom "Nissal-ALT". Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Kom. Dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 60x60 cm. e. e. c. f. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Dimenzija 120x140 cm. po izboru projektanta. Kom. Dimenzija 80x140 cm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova.00 195. Okov. od eloksiranog aluminijuma sa termoprekidom "Nissal-ALT". Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Dimenzija 60x80 cm. Okov i boja prozora.00 290. f. Prozor zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Kom. dvokrilni. po izboru projektanta. Kom. Kom.00 310. j. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 80x80 cm. Kom. Kom. Dimenzija 60x80 cm. k. Dimenzija 80x60 cm. Kom. Kom. Dimenzija 100x140 cm. b.00 215.00 625. Dimenzija 100x140 cm. h. za zaštitu od insekata. dvokrilni.00 485. Dimenzija 200x140 cm.00 330.00 220. Boja prozora. Kom. 200. Obračun po komadu prozora. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom. Kom. sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka.00 585.00 360. Dimenzija 100x140 cm. d. Kom. Dimenzija 200x140 cm.00 540. Kom.00 390. Kom. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 180x140 cm. i. od eloksiranog aluminijuma sa termoprekidom "Nissal-ALT". dvokrilni. dvokrilni.00 € € € € 58. Kom. Kom.00 960. dvokrilni.00 260. Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora. Dimenzija 120x140 cm. Kom.00 850. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 140x220 cm. Kom. Dimenzija 140x140 cm. Lamele se obrću oko horizontalne ose. Obračun po komadu prozora. i.43. Kom.00 390. između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. po izboru projektanta.00 230. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka. dimenzija 60x60 cm. Kom.00 440. Kom. g. Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora sa kapcima. g. d. između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Dimenzija 140x140 cm. b. boja prozora i kapaka. h. uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Dimenzija 80x60 cm. dvokrilni. Obračun po komadu prozora. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Kom. a. Kom.00 415. 160. 360.

00 280. b c. Kom. Dimenzija 160x140 cm. Kom. 170. h. Dimenzija 140x140 cm. Okov.69.00 € € € € € € € € € € € 84. dimenzija 160x140 cm. dimenzija 160x140 cm. uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. sa višekomornim sistemom profila. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. po izboru projektanta. Kom. Dimenzija 200x140 cm. Dimenzija 100x220 cm. po izboru projektanta. j. dvokrilni. Kom. sa višekomornim sistemom profila.00 € 950. Dimenzija 120x140 cm.00 255. Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora sa kapcima.00 165. d. Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora. a. Dimenzija 60x80 cm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. za zaštitu od insekata. Kom. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. a. od eloksiranog aluminijuma "NissalALS". Obračun po komadu prozora. Prozor zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Dimenzija 100x140 cm. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Okov i boja prozora. Obračun po komadu prozora. po izboru projektanta. Dimenzija 160x140 cm.00 410.00 195. Dimenzija 200x140 cm. sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka. Kom. dvokrilni.00 440. 135. Kom. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. d. Kom. Dimenzija 140x220 cm. Kom.00 € € € € 320 . Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora. Nabavka i postavljanje zastakljenih fiksnih prozora. b. c. Dimenzija 140x140 cm. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. b. a. od eloksiranog aluminijuma sa termoprekidom "Nissal-ALT". po izboru projektanta.00 190.00 € 71. 1 400. sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka. Kom. Obračun po komadu prozora.00 180. od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS". Kom. g.00 385. i.00 245. Boja prozora. između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Obračun po komadu prozora. a. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Dimenzija 200x140 cm. boja prozora i kapaka. Dimenzija 80x140 cm.00 220. Kom. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 140x140 cm. Kom. između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. b.00 305. k. f. Dimenzija 80x80 cm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom. Kom. e.00 € 1 500. dimenzija 60x60 cm. Kom. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Dimenzija 100x140 cm.00 180.00 € 73. dimenzija 100x140 cm. Kom. Lamele se obrću oko horizontalne ose. 850. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. dvokrilni. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Dimenzija 80x60 cm. Dimenzija 60x60 cm. Kom. Okov i boja prozora. Kom. Kom. od eloksiranog aluminijuma sa termoprekidom "Nissal-ALT".

Obračun po komadu prozora. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima.00 720. po izboru projektanta. Dimenzija 140x140 cm. dvokrilna. sa višekomornim sistemom profila. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora od eloksiranog aluminijuma i drveta. Dimenzija 80x120 cm. Kom. Dimenzija 80x80 cm. sa višekomornim sistemom profila.00 415. po izboru projektanta. d. Obračun po komadu prozora. Završnu obradu drveta izvesti lazurnom bojom u tri sloja i lakirati. od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS".00 160. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu prozora. Kom. Dimenzija 80x60 cm. Kom. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Kom. Dimenzija 160x140 cm. za zaštitu od insekata. b. po izboru projektanta. Lamele se obrću oko horizontalne ose. Kom. od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS". Dimenzija 180x140 cm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm.00 885. Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora sa kapcima. sa višekomornim sistemom profila. sa termo prekidom. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm.00 495. Dimenzija 80x140 cm. a.00 110.00 € 1 320. Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom.drvo prozori 1. Alu. Kom. Dimenzija 100x140 cm.00 € € € € 321 . Dimenzija 200x140 cm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka.00 € € € € € € € € € € € 99. uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Prozore izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma i drveta vlažnosti do 10 %. Dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 160x140 cm. Kom.00 575. ton eloksiranog aluminijuma i boja drvenih elemenata prozora. j. dimenzija 60x60 cm. . Dimenzija 200x140 cm. dvokrilna. h.00 525. Kom. c. Okov i boja prozora. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 120x140 cm. 325.00 930. Kom. 1 250. b. d. a. f. Dimenzija 60x60 cm.88.00 355.00 € 101. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. i. za zaštitu od insekata. Dimenzija 60x80 cm. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora sa kapcima. c.00 355. dvokrilna. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM gumom.00 € 5.00 € 820. b. a. Okov. dimenzija 60x60 cm. Okov. Kom. vulkanizovanom na uglovima. Kom. Kom. po izboru projektanta. Dimenzija 200x140 cm. Okov. boja prozora i kapaka. dimenzija 160x140 cm. Dimenzija 140x140 cm. a. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom. 100. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Kom. od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS". Lamele se obrću oko horizontalne ose. Kom. 770. b. g. e. Kom.00 800. Kom. Obračun po komadu prozora. boja prozora i kapaka. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. k. Kom. Kom. dimenzija 160x140 cm.00 150. Dimenzija 100x100 cm. Kom.

00 200. Kom. Kom.00 195. d. i. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 140x120 cm. Kom.00 640. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Dimenzija 140x180 cm. Kom. l. Dimenzija 100x140 cm. Kom.00 290. m. Kom. ton eloksiranog aluminijuma i boja drvenih elemenata prozora. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 120x100+30 cm. sa termo prekidom. f.00 175.00 300. n.00 530. Kom. Dimenzija 160x120+30 cm.00 € € € € € € € € € € € € € € 29. Završnu obradu drveta izvesti lazurnom bojom u tri sloja i lakirati. k. Dimenzija 100x140 cm.00 620.00 285.00 390. Kom.00 340. i.00 € € € € € € € € € € € € € € 322 . m. f. k. Dimenzija 140x180+30 cm. vulkanizovanom na uglovima.00 640. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 140x180 cm. Kom. Dimenzija 140x140 cm.00 550. 175. Kom. po izboru projektanta. Kom.00 460. vulkanizovanom na uglovima. Kom. 205. dimenzija 60x60+30 cm. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Dimenzija 180x140 cm. po izboru projektanta. Kom. j. Dimenzija 160x120 cm.00 390. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 120x140+30 cm.e. h. 200. m. g. Dimenzija 140x140+30 cm. Dimenzija 180x140 cm. Prozorske kapke od eloksiranog aluminijuma izvesti sa pokretnim rebrima. Okov. dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 120x120+30 cm. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora od eloksiranog aluminijuma i drveta sa aluminijumskim eslinger roletnama. Dimenzija 160x120 cm. Kom.00 550. Kom. e.00 640. Dimenzija 60x60 cm. c. Dimenzija 100x140+30 cm. Kom. l. d. Kom. b. Kom. e. Kom. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM gumom. h. Dimenzija 140x100+30 cm.00 445. c. Kom. Kom.00 225. g. Kom. Kom.00 400. Obračun po komadu prozora. h. n. f. Dimenzija 140x100 cm. Kom.00 320. Kom. Dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 120x140 cm. b. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM gumom. k. Dimenzija 180x140+30 cm. Kom. Dimenzija 80x120 cm.00 € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih prozora.00 390. Kom. od eloksiranog aluminijuma i drveta. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 80x120+30 cm. Završnu obradu drveta izvesti lazurnom bojom u tri sloja i lakirati. Dimenzija 120x120 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 875. Kom.00 390.00 545. Kom.00 300. Dimenzija 100x100 cm. sa kapcima. Kom. Okov. 15. Dimenzija 100x100+30 cm. j. Kom. a. n.00 280. Dimenzija 60x60+30 cm. sa termo prekidom.00 200. Dimenzija 140x120+30 cm.00 240. Dimenzija 120x120 cm.00 750.00 225. Dimenzija 140x140 cm. Prozore izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma i drveta vlažnosti do 10 %. Dimenzija 140x100 cm. a. Prozore izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma i drveta vlažnosti do 10 %.00 900. Kom. Kom. l. Kom. Kom.00 750.00 530. g. Kom. Kom. j. i. Dimenzija 140x120 cm. ton eloksiranog aluminijuma i boja drvenih elemenata prozora.00 445. Kom.

Od mahagonija a. Dimenzija 120x140 cm. Kom. e. Kom.00 345. Dimenzija 80x60 cm. a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza. sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. k. d.00 260. g. Kom. Dimenzija 140x220 cm. Okov i boja prozora. d. Dimenzija 200x140 cm. Kom. Dimenzija 180x140 cm. Kom. Dimenzija 140x140 cm.00 380. Kom. Dimenzija 200x140 cm. Kom. Kom. g. sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. po izboru projektanta. po izboru projektanta. Dimenzija 60x60 cm. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. od eloksiranog aluminijuma i drveta "Nissal-ALD". od eloksiranog aluminijuma i drveta "NissalALD".00 360. Kom.00 680. dvokrilni. h. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 100x140 cm.00 330. Kom.00 405. Nabavka i postavljanje zastakljenih fiksnih prozora. Dimenzija 60x80 cm.00 580. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. dvokrilni. a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza. Od smreče ili jele a. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila.00 260.00 € € € € 323 .00 440.00 320. Kom. A.00 650. dvokrilni. Dimenzija 140x140 cm. b. Kom. dimenzija 100x140 cm.00 185. 150. Dimenzija 140x140 cm. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B. Kom. Kom. f. Dimenzija 120x140 cm. i. Kom. j. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most.00 280.00 520.43. Dimenzija 80x140 cm. f. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 60x80 cm. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Dimenzija 80x60 cm. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 100x220 cm. Kom. Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora. Dimenzija 60x60 cm. koji površini daje svilenkast mat izgled. c. Dimenzija 80x80 cm.00 470. 165. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. dimenzija 60x60 cm.00 190. dvokrilni. Kom. Prozor zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Dimenzija 80x140 cm. c.00 215. k. b.00 300.00 230. b. Kom. Obračun po komadu prozora. Kom. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Kom. j. Kom. h. Kom. a. e. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom. 65. Boja prozora. c.00 200. Kom.00 230. Kom. dvokrilni.00 550. Dimenzija 100x140 cm.00 185. Dimenzija 140x140 cm. Kom. dvokrilni. d. i. Dimenzija 80x80 cm. koji površini daje svilenkast mat izgled. Kom. Zaptivni materijal rađen je od EPDM profila.

Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom. a. Dimenzija 60x60 cm. Kom. 800. Dimenzija 120x140 cm. koji površini daje svilenkast mat izgled. Obračun po komadu prozora. Kom. Dimenzija 200x140 cm.00 € € € € € € € € € € € 80. Obračun po komadu prozora. Kom.00 360. Kom. za zaštitu od insekata. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora sa kapkom. po izboru projektanta.00 890. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila.00 780. a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza.00 € 324 . 1 280. i. Okov.00 360. dimenzija 160x140 cm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom. Kom. dvokrilni. koji površini daje svilenkast mat izgled. Dimenzija 200x140 cm. f. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom. Kom. b. Okov i boja prozora.00 € 82. po izboru projektanta. Lamele se obrću oko horizontalne ose. h. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. d. b.00 500.00 395.69. Dimenzija 80x80 cm. po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Dimenzija 160x140 cm. uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Dimenzija 100x140 cm. Kom. c. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom. 320. dimenzija 160x140 cm. Kom. j. za zaštitu od insekata. dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 60x80 cm. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora od eloksiranog aluminijuma i drveta "NissalALD".00 1 000. Obračun po komadu prozora. k. sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. boja prozora i kapaka. Okov. dvokrilni. Kom. Kom. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. a. b. Dimenzija 140x140 cm. Lamele se obrću oko horizontalne ose. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. koji površini daje svilenkast mat izgled.00 570. Kom. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. od eloksiranog aluminijuma i drveta "Nissal-ALD". e.00 € 850. Kom. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom. Dimenzija 200x140 cm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Dimenzija 80x60 cm. Kom. sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Kom. Dimenzija 160x140 cm. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. dvokrilni.00 € 1 350. uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza.00 1 040. boja prozora i kapaka. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Dimenzija 140x140 cm. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. a. Kom. a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza. Dimenzija 180x140 cm. g. Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora sa kapcima od eloksiranog aluminijuma i drveta "Nissal-ALD".00 620. Dimenzija 80x140 cm.

00 650. Obračun po komadu prozora. Kom.00 210. Okov i boja prozora. Kom. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. dimenzija 60x60 cm. Kom. Dimenzija 120x100 cm. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila. l. Kom. Kom. Kom.00 865. Okov i boja prozora. 140. 15.00 € € € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora. Kom.00 € 220. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 60x60+30 cm. c.00 435. Obračun po komadu prozora. d. j. sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima. h.00 530. Kom. n. c.00 775.00 210. Dimenzija 100x100 cm. a.00 390.00 435. Dimenzija 120x140 cm.00 365. c. Kom. Dimenzija 60x60 cm. d. Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 80x120 cm. b. Dimenzija 140x180 cm. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Kom. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 160x120 cm. dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 80x80+30 cm. Kom.00 170. vulkanizovanom na uglovima. Kom. Dimenzija 140x140 cm. 110. Dimenzija 140x180 cm. Kom.6.00 € 160. Kom. Kom. Dimenzija 100x100 cm. l. e.00 € 325 . g. Dimenzija 140x120 cm. f. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 160x120 cm. Kom. Dimenzija 140x120 cm.00 260. sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima. i. g. b.00 185. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 120x100 cm. f. Kom. Dimenzija 100x140 cm.00 330. Kom. k. Dimenzija 80x80 cm. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. h.00 530. Dimenzija 180x140 cm. vulkanizovanom na uglovima.00 195. po šemi stolarije i detaljima. Okov i boja prozora. Kom. Prozorske kapke od tvrdog PVC-a izvesti sa pokretnim rebrima. Kom. sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima. n. m. 195. sa kapcima. Dimenzija 120x120 cm. Kom. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila.00 130. po izboru projektanta. e. Kom. Dimenzija 80x80 cm. Kom. Kom.00 325. dimenzija 60x60+30 cm. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta. Kom. PVC prozori 1. Dimenzija 120x140 cm. i. Dimenzija 80x120+30 cm. Kom. b. Kom.00 260. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 60x60 cm. Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora sa PVC eslinger roletnama. a. po izboru projektanta.00 220. Dimenzija 100x140 cm. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. vulkanizovanom na uglovima. m. j.00 345.00 390.00 340.00 225. k. Kom. Kom. Dimenzija 80x120 cm. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom.00 460. Dimenzija 120x120 cm. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila.00 € € € € € € € € € € € € € € 29.00 650. Kom. Kom. a.

Kom. Kom. n.00 305. Na vrhu prozora nalazi se ventilacioni otvor sa filterom.00 510. Dimenzija 160x120+30 cm.00 € d. ukupne visine profila do 90 mm. j. Kom. Dimenzija 140x180+30 cm. h. Dimenzija 100x140+30 cm. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača. Kom. Dimenzija 140x120+30 cm. Dimenzija 120x100+30 cm. sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora. Kom. ukupne visine profila do 90 mm. zaštićen jednim slojem laka i zastakljen termo izolacionim flotiranim staklom 4+16+4 mm. Kom.00 430.00 € g. Kom.00 280.00 250. 300. Kom.00 € e. Dimenzija 120x140+30 cm. Dimenzija 180x140+30 cm. Kom. b. Dimenzija 180x140+30 cm. Dimenzija 100x140+30 cm. Kom. 395. 325. g. d. Kom. Kom. Kom. m. A. Dimenzija 78x140 cm.00 335. Kom.00 440. Obračun po komadu prozora. i. po izboru projektanta. 390.00 620.00 € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora sa Alu. Dimenzija 100x100+30 cm.00 515. Kom. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. dimenzija 78x140 cm. Obračun po komadu prozora. h. po šemi stolarije i detaljima. Kom.00 € b.00 520.d. Dimenzija 78x98 cm. Kom. Dimenzija 120x100+30 cm. "Velux" tip GZL. Kom. vulkanizovanom na uglovima. k. Kom.00 495. e. Dimenzija 78x160 cm. Dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 78x118 cm. f. l. Dimenzija 100x100+30 cm. Kom. Kom. Dimenzija 140x180+30 cm. Dimenzija 120x120+30 cm. Sa opšivkom prozora oznake EDH. 430.00 260. sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima. 160. za crep i talasaste krovne pokrivače. Kom. Kom. Dimenzija 66x118 cm.00 410. 240. Kom. Dimenzija 80x120+30 cm. Kom. Kom.00 180. Dimenzija 160x120+30 cm.00 € € € € € € € € € € € € € € 7. Kom. a. Dimenzija 140x120+30 cm.00 410. i. a. 295. Dimenzija 114x110 cm. Dimenzija 140x100+30 cm. e. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Kom. Kom.00 350.00 335. c. l.00 285.00 285. Kom. k. Dimenzija 140x140+30 cm. m.00 300. n. g.00 € 326 . punjenim argonom. Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ručicom na vrhu krila. Dimenzija 140x100+30 cm. f. Dimenzija 120x140+30 cm.00 285.00 € f. eslinger roletnama. Kom. dimenzija 60x60+30 cm. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila. 355.00 360. j.00 590. Dimenzija 60x60+30 cm.00 € c. Dimenzija 114x140 cm. Prozor je izrađen od nordijske borovine. Dimenzija 120x120+30 cm. Okov i boja prozora. Kom. 43. Krovni prozori 1. Dimenzija 140x140+30 cm.

a. šindru i druge ravne krovne pokrivače. Dimenzija 114x110 cm. Dimenzija 66x118 cm.00 € c. Kom. Kom.00 € d. 360.00 € 327 B. 580. 550. zaštićen sa dva sloja laka i zastakljen termo izolacionim staklom 4+16+4 mm. Dimenzija 78x118 cm. Kom. 390.00 € g. Dimenzija 78x160 cm. Kom. punjenim argonom. sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. Dimenzija 78x118 cm. Dimenzija 78x160 cm. 420. 435. 615.00 € b. dimenzija 78x140 cm.00 € Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDS. za tegolu. Dimenzija 78x98 cm.00 € d. 550. ukupne visine profila do 90 mm.00 € c. 460. 325. 525. Dimenzija 114x110 cm. Kom. Dimenzija 78x140 cm. Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora. Kom. Kom. 400.00 € c. 420.00 € d. Dimenzija 114x140 cm.00 € b.00 € f. 395. Kom. 355. šindru i druge ravne krovne pokrivače. Dimenzija 78x140 cm. C. Kom. Dimenzija 78x118 cm. Dimenzija 78x140 cm. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). Dimenzija 66x118 cm.00 € f.00 € Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDW. Dimenzija 78x118 cm. Kom.00 € f. Kom.00 € c. Prozor je izrađen od nordijske borovine. 480.B. Dimenzija 78x118 cm.00 € e.00 € b. za tegolu. za mediteran crep. Kom. Kom. 430.00 € g.00 € e. Kom. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače. a. 550. Dimenzija 66x118 cm.00 € d. a. 300. . ukupne visine profila do 90 mm. Dimenzija 78x98 cm. Dimenzija 78x98 cm.00 € e. Na vrhu prozora je ventilacioni otvor sa preklopom i ugrađenim filterom za zaštitu od prašine i insekta.00 € d. 395.00 € g. 550. Dimenzija 114x140 cm. Dimenzija 78x140 cm. Dimenzija 78x140 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Sa opšivkom prozora oznake EDW. 415. a.00 € f. Kom. Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. Kom. Kom. Kom.00 € f.00 € Sa opšivkom prozora oznake EDS. Unutrašnje staklo je flotirano a spoljno od kaljenog stakla. 295. 330. Dimenzija 114x140 cm. Dimenzija 78x160 cm. Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ručicom na vrhu krila. Obračun po komadu prozora. Kom. A. Kom. 615. 275. 460.00 € b. Kom. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). Kom. Dimenzija 114x118 cm. 415. a.00 € c. Dimenzija 78x98 cm. Kom. ukupne visine profila preko 90 mm. Kom.00 € e. za crep i talasaste krovne pokrivače.00 € g. Dimenzija 78x160 cm. 395. Kom. Kom. Dimenzija 66x118 cm. Dimenzija 114x118 cm.00 € C. Dimenzija 114x118 cm. Dimenzija 114x140 cm. 22.00 € g. Dimenzija 78x160 cm. Kom. Kom. Kom. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača. 505. 300.00 € b. Kom. 280. Dimenzija 66x118 cm. Dimenzija 114x140 cm. 505. Dimenzija 78x98 cm. ukupne visine profila preko 90 mm. 525. za mediteran crep. 355.00 € e. "Velux" tip GGL. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače.

f.00 € c.00 € g. za crep i talasaste krovne pokrivače. Kom. Kom. 64. Dimenzija 66x118 cm.00 € e.00 € b. 600. 885. a.00 € b. Kom. Dimenzija 78x160 cm. Dimenzija 78x98 cm. 690.00 € Kom. Kom. Kom. Dimenzija 114x118 cm.00 € Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDW. za crep i talasaste krovne pokrivače. Kom. Kom.00 € g. Kom. 520. F. ukupne visine profila preko 90 mm. za mediteran crep. za tegolu.00 € d. 615. 630. Kom. a. 745. 895. Unutrašnje staklo je flotirano a spoljno od kaljenog stakla. d. oznake EDS. 925.00 € f. Dimenzija 78x98 cm. oznake EDS. 620. a.D. Sa bakarnom opšivkom prozora.00 € d. Kom. Kom.00 € Kom. 770.00 € f.00 € c.00 € Kom. 650. 650. 930. 600. Kom. Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDH. Dimenzija 78x98 cm. Dimenzija 78x118 cm.00 € c. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače. za tegolu. 710. Dimenzija 78x160 cm. 780. Kom. 890. za tegolu. šindru i druge ravne krovne pokrivače. Kom. Kom.00 € e. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače. Dimenzija 78x140 cm. sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. c. Dimenzija 78x118 cm.00 € b. ukupne visine profila preko 90 mm.00 € d.00 € 595. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača. a. 545.00 € Sa bakarnom opšivkom prozora. za crep i talasaste krovne pokrivače. Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDW. Kom. punjenim argonom. Dimenzija 78x160 cm. za mediteran crep. Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDW. Dimenzija 66x118 cm. Dimenzija 78x118 cm. Kom. 600. Prozor je izrađen od nordijske borovine.00 € 328 . Kom. Obračun po komadu prozora. Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora. Kom.00 € E. Dimenzija 114x140 cm. šindru i druge ravne krovne pokrivače. dimenzija 78x140 cm. Dimenzija 78x140 cm. Kom. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače. Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDS. b. Dimenzija 66x118 cm. 710. 580. zaštićen sa dva sloja laka i zastakljen termo izolacionim staklom 4+16+4 mm. Dimenzija 114x140 cm.00 € f. Kom. Kom. Dimenzija 114x140 cm.00 € e. Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ručicom na vrhu krila. 610. Na vrhu prozora je ventilacioni otvor sa preklopom i ugrađenim filterom za zaštitu od prašine i insekta. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. Dimenzija 78x140 cm. ukupne visine profila preko 90 mm.00 € 620. Kom. Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDH. "Velux" tip GPL. šindru i druge ravne krovne pokrivače. Dimenzija 114x118 cm. ukupne visine profila do 90 mm. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). e. 545. ukupne visine profila do 90 mm. ukupne visine profila do 90 mm. za mediteran crep. Dimenzija 114x118 cm. ukupne visine profila do 90 mm. 845.00 € g. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). Kom.

Dimenzija 114x140 cm.00 € d. Dimenzija 78x140 cm. a. Kom. 685. 665.00 € d. 720. Dimenzija 114x118 cm. 495. 600.00 € b. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača. Kom. Dimenzija 66x118 cm.00 € e. 665. Kom. ukupne visine profila preko 90 mm. Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora.00 € b.00 € f. 475. 570.00 € e. Dimenzija 78x98 cm. Kom. 455. Kom. Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. . Kom. Kom. Dimenzija 78x140 cm. dimenzija 78x140 cm. Unutrašnje staklo je flotirano a spoljno od kaljenog stakla. Kom. 670. A. Kom. Kom.00 € Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDW.00 € c. "Velux" tip GGU. Dimenzija 114x118 cm. 780. Kom. Dimenzija 78x118 cm.00 € c. za mediteran crep. Dimenzija 78x98 cm. Kom. Kom. Kom. a. Dimenzija 78x98 cm. Dimenzija 66x118 cm. Prozor je izrađen od laminirane drvene srži i završno obrađen belim vodootpornim poliuretanom i zastakljen termo izolacionim staklom 4+16+4 mm. za tegolu. 450. Obračun po komadu prozora. Kom. 450. Kom. 545. ukupne visine profila do 90 mm.00 € f. za mediteran crep. Kom. Na vrhu prozora je ventilacioni otvor sa preklopom i ugrađenim filterom za zaštitu od prašine i insekta.00 € c. ukupne visine profila preko 90 mm.00 € Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDS. Kom. 680. 600. Kom.00 € Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDW.00 € f. C.00 € e. 720.00 € c. šindru i druge ravne krovne pokrivače.00 € e. za crep i talasaste krovne pokrivače. Kom. Dimenzija 78x98 cm. Dimenzija 78x140 cm.00 € f. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). Dimenzija 114x118 cm. ukupne visine profila do 90 mm.70.00 € b.00 € f. Kom. za crep i talasaste krovne pokrivače. Kom. Dimenzija 66x118 cm.00 € e. Dimenzija 114x140 cm. 854. 665. Dimenzija 114x118 cm. 525. 850. E. Kom. 775. Dimenzija 114x118 cm. Dimenzija 78x98 cm. Dimenzija 114x140 cm. Dimenzija 78x140 cm.00 € d. Dimenzija 78x118 cm. a.00 € d.00 € Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDH. sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. Dimenzija 114x140 cm. Kom. 435. Dimenzija 66x118 cm.00 € b. 1 000. Kom. a. Kom. 630. 545. Kom. punjenim argonom. ukupne visine profila do 90 mm. Dimenzija 78x140 cm. Dimenzija 78x118 cm. Kom. Dimenzija 78x118 cm. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače. Dimenzija 114x140 cm. 455. 995. Kom. Kom. D. Dimenzija 78x118 cm. a.00 € 329 B. Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ručicom na vrhu krila.00 € c. Dimenzija 66x118 cm. 430.00 € b. 495. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače.00 € d.

890. ukupne visine profila preko 90 mm.00 820. Krilo prozora je obešeno sa strane.00 € e. A. Dimenzija 66x118 cm. 970. Dimenzija 78x98 cm. leve ili desne. punjenim argonom. Prozorom i ventilacionim preklopom se električno upravlja sa infracrvenim daljinskim upravljačem. Kom. Dimenzija 78x98 cm. Kom. 1 040. 895. 945. Kom. C.00 € g. Dimenzija 114x140 cm. Dimenzija 78x118 cm.00 € d. punjenim argonom. 915. Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). Kom. 945. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 78x140 cm.00 € f. 915. 920.00 € e. Na vrhu prozora je ventilacioni otvor sa preklopom i ugrađenim filterom za zaštitu od prašine i insekta. Unutrašnje staklo je flotirano a spoljno od kaljenog stakla. za tegolu. Dimenzija 78x140 cm. Dimenzija 114x118 cm. za mediteran crep. za tegolu. Kom. 1 010. 1 040. Kom.00 970.00 € f.00 € c. ukupne visine profila do 90 mm.00 € Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDW. 910. Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora.00 € € € € € € 106. Dimenzija 114x118 cm.00 € B. Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ručicom na vrhu krila. Kom. Kom. d.00 € f. Kom. otvara se ka spoljnoj strani i zastakljeno je termo izolacionim staklom 4+16+4 mm. Dimenzija 78x118 cm.00 € c. 950. Kom. Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača. Dimenzija 114x118 cm. Dimenzija 66x118 cm. Prozor je izrađen od joniziranog aluminijuma i poliuretana i služi za izlaz na krov. Dimenzija 66x118 cm. Dimenzija 78x98 cm.00 € g.00 € e. 330 . zaštićen sa dva sloja laka i zastakljen termo izolacionim staklom 4+16+4 mm. za crep i talasaste krovne pokrivače. 1 110. dimenzija 78x140 cm. 1 075. Dimenzija 78x118 cm. sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH.00 € d. 1 040. Kom. Kom. b. sa poliuretanskom opšivkom. Kom. sa daljinskim upravljanjem. Kom. Dimenzija 78x160 cm. oznake EDS. Dimenzija 114x140 cm.00 € c. Kom. Dimenzija 114x140 cm. šindru i druge ravne krovne pokrivače. f.F. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 78x118 cm.00 645. 970. 285. 1 070. 1 070.00 € b. e. Kom. Sa bakarnom opšivkom prozora. Kom. Kom.00 € d. 1 110.00 € b. Kom. Kom. Dimenzija 78x160 cm. "Velux" tip INTEGRA GGL. c. Kom. šindru i druge ravne krovne pokrivače. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm).00 € 107. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače.00 700. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača. 910. 665. a. Kom. a.00 750. Dimenzija 78x160 cm. ukupne visine profila do 90 mm. a. Dimenzija 66x118 cm. Kom. Dimenzija 78x140 cm. Dimenzija 78x140 cm.00 € b. dimenzija 54x83 cm. Kom. Kom. Prozor je izrađen od nordijske borovine. Dimenzija 78x98 cm. Dimenzija 114x140 cm. "Velux" tip GVT. Kom. Kom. Kom.00 € Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDS.00 € g. Dimenzija 114x118 cm. a.

00 75. b.00 57.00 106. a. Nabavka i postavljanje PAL venecijaner roletne za"Velux" prozor. Kom.00 79. Obračun po komadu tende. Kom. Za prozor 78x160 cm. Kom. od aluminijumskih traka.00 57. d. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača i ugraditi venecijaner roletne. Kom. 87. Za prozor 78x140 cm. c. Obračun po komadu prozora. Za prozor 78x118 cm. Obračun po komadu roletne. dimenzija 78/140 cm. Za prozor 78x160 cm. e. dimenzija 78/140 cm.00 91. b. Za prozor 66x118 cm.00 36. Kom. c. Nabavka i postavljanje RHL unutrašnje roletne za "Velux" prozor. a. Za prozor 114x140 cm. Unutrašnje roletne sa spoljnim reflektujućim termo slojem su pogodne za spavaće sobe.00 € € € € 331 . Za prozor 78x160 cm. d. Kom. Za prozor 78x140 cm. Za prozor 78x140 cm. Venecijaner roletne su izrađene od aluminijumskih traka premazanih Termo-Stop slojem. f. Za prozor 66x118 cm. i dihtovano EPDM zaptivačima. Kom.00 120. Nabavka i postavljanje DKL unutrašnje roletne za "Velux" prozor.00 64. Kom. Kom. Kom.00 60. Kom. Kom. Kom. g. f. Kom. Kom. e. Dimenzija 74x115 cm.00 83. Kom. Kom.00 74. Kom. Kom. Kom. a. Unutrašnje roletne su izrađene od kvalitetnog pamuka otpornog na prljanje. Kom.00 36.00 36.00 85. Kom. Za prozor 78x118 cm. Dimenzija 64x85 cm. dimenzija 78/140 cm. Za prozor 114x110 cm.00 340. Dimenzija 84x115 cm. Za prozor 78x98 cm. b. 62. dimenzija 78/140 cm. f. Kom. c. f.00 € € € € € € € 149.00 100. Prozor je izveden u kombinaciji aluminijuma (spolja) i drveta (unutrašnja strana). Za prozor 78x118 cm. Kom. Kom. Za prozor 78x98 cm. 270. Za prozor 114x110 cm.00 70. g. d. g. Za prozor 114x140 cm. Za prozor 114x110 cm. 32. 45. d. Obračun po komadu roletne.00 108. a.128. Dimenzija 74x85 cm. e. Kom. c. Za prozor 78x98 cm. c. Može se postaviti zajedno sa unutrašnjom roletnom. Kom. Kom. Kom. Krilo prozora zastakljeno je termo izolacionim staklom 4+15+4 mm. Kom.00 315.00 45. Obračun po komadu roletne. Za prozor 78x98 cm. Za prozor 78x160 cm.00 290. b. Kom. d.00 36.00 € € € € € € € 142.00 57. Za prozor 114x140 cm. a zadržava toplotu i otporna je na vremenske uslove. Za prozor 78x118 cm. Za prozor 114x110 cm. g.00 57.00 79. Za prozor 114x140 cm.00 45. Za prozor 78x140 cm. Crna mrežica propušta prigušenu svetlost.00 € € € € € € € 135. Za prozor 66x118 cm.00 € € € € € € € 156. a. Kom. potpunu zamračuju prostor. b. Nabavka i postavljanje krovnog prozora "Nissal" dimenzija 64x85 cm sa krovnom opšivkom. e. Nabavka i postavljanje MHL spoljne tende za "Velux" prozor. Za prozor 66x118 cm.

c. Kom. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih obostrano šperovanih vrata. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Obračun po komadu prozora. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. 265. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 75x95 cm. Dimenzija 105x205 cm. Obračun po komadu vrata. dimenzija 54x78 cm. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 65x112 cm. po izboru projektanta. b. Nabavka i postavljanje krovnog prozora. d. dvokrilna.00 285. b. Dimenzija 105x205+60 cm. Kom.00 320. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 € 295. Kom. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača i ugraditi venecijaner roletne. Dimenzija 130x210+60 cm. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. dimenzija 105x205 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 € 5. sa krovnom opšivkom.00 € 332 . Kom. Kom. po šemi stolarije i detaljima.00 € € € € € 165. Dimenzija 65x110 cm. Kom.00 340. d. Kom. Dimenzija 130x210 cm. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Dimenzija 85x112 cm. bezbojno impregniran i zaštićen opšavom od aluminijumskog lima. dimenzija 54x85 cm. e. b. "Bravo". po šemi stolarije i detaljima.00 330. dvokrilna. dvokrilna. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. e. tri usadne šarke po krilu.00 255. Na podu postaviti gumeni odbojnik. a. c.00 € € € € € 8. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača i ugraditi venecijaner roletne. sa krovnom opšivkom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. obojenog elastičnim poliesterskim lakom (RAL 8019 polumat).00 255. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 74x145 cm. a. Dimenzija 105x205 cm. dimenzija 105x205 cm. a. 225. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kom. "Rapi" Beograd. Šperovana vrata 1. 3.00 € Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom. Kom. 160. Krilo prozora zastakljeno je termo izolacionim staklom 4+12+4 mm. b.00 € 290. dimenzija 105x205+60 cm. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata. od aluminijumskih traka premazanih Termo-Stop slojem. Dimenzija 74x112 cm. po izboru projektanta. Kom.160. Dimenzija 54x85 cm. po izboru projektanta. Dimenzija 80x140 cm. Obračun po komadu vrata. Kom. 190. Krilo prozora zastakljeno je termo izolacionim Flot staklom 4+16+4 mm i dihtovano trajno elastičnim zaptivačima EPDM. Kom. Dimenzija 54x78 cm. Prozor je izrađen od visokokvalitetnog drveta smreke. tri usadne šarke po krilu. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. b.00 385. Obračun po komadu vrata.00 305. Kom. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm.00 € 260. Dimenzija 130x210 cm. Kom. a. Kom. Kom. 195. Nabavka i postavljanje krovnog prozora. Dimenzija 75x115 cm.

Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 140x205 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 135. b. Dimenzija 70x205+60 cm. Kom. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm.00 135. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. tri usadne šarke po krilu. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom. Dimenzija 70x205+60 cm.00 € € € € 21. 120. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kom. Dimenzija 80x205 cm. i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 90x205+60 cm. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. dimenzija 70x205 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. 115.00 € € € € 13. Dimenzija 130x210+60 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 105x205+60 cm. dimenzija 70x205 cm. po izboru projektanta.7. po izboru projektanta. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. b. a. Dimenzija 80x205+60 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. po izboru projektanta. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. dimenzija 105x205+60 cm. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu vrata. Kom. 130. dvokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. c. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. dimenzija 70x205+60 cm. b.00 € € € € 17. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. d. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. Dimenzija 80x205 cm. d. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata P2 sa nadsvetlom. po šemi stolarije i detaljima. Na podu postaviti gumeni odbojnik. a. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. tri usadne šarke po krilu.00 110. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 200. Kom.00 € 9. dvokrilna. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata P2. a. b. 95.00 210. Dimenzija 140x205+60 cm. c. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. po šemi stolarije i detaljima. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 130.00 140. a. Dimenzija 90x205 cm. po izboru projektanta. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom. Izrada i postavljanje jednokrilnih obostrano šperovanih vrata. dimenzija 70x205+60 cm. Kom.00 105.00 € 325. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. dvokrilna. Dimenzija 90x205 cm. Obračun po komadu vrata. dvokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 125. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom. tri usadne šarke po krilu. d. Kom. b. po izboru projektanta. Dimenzija 140x205 cm. Vrata zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Dimenzija 70x205 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. a. Kom. Obračun po komadu vrata. 225. Obračun po komadu vrata. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm.00 150. Kom.00 € 333 . c.

Obračun po komadu vrata. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm.00 150. Kom.00 € 230. Kom. Dimenzija 140x205 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih kliznih obostrano šperovanih vrata. Kom. a. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku. a. b. d. d.00 € € € € 33. a. dvokrilna. d. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 € Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata P3. dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 140x205+60 cm.00 130. b. 25. Kom. Obračun po komadu vrata. 125. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 70x205+60 cm.00 € 9. Kom. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. po šemi stolarije i detaljima.00 € € € € 29. Dimenzija 80x205+60 cm. Kom. Dimenzija 80x205 cm. dvokrilna.00 € 325. Dimenzija 140x205+60 cm.00 205. c. b. Dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. po izboru projektanta. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. b. tri usadne šarke po krilu.00 € 195. 160. po šemi stolarije i detaljima. po šemi stolarije i detaljima. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga. Kom. Dimenzija 105x205 cm. Kom. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. Dimenzija 80x205 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 90x205+60 cm. a. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 90x205+60 cm.00 € 334 .00 210. dvokrilna. c. Dimenzija 140x205 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. po izboru projektanta. dvokrilna. 140. tri usadne šarke po krilu. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 135. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Kom. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom.c. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. tri usadne šarke po krilu.00 140. po izboru projektanta. dimenzija 70x205+60 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih vrata. Dimenzija 90x205 cm. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 130x210 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. dvokrilna. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata P3 sa nadsvetlom. Furnirana vrata 1. 135. 230. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Obračun po komadu vrata. dimenzija 70x205 cm. dimenzija 105x205 cm.

tri usadne šarke po krilu. po izboru projektanta. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. b. b. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 70x205 cm. tri usadne šarke po krilu. bravu ukopavajuću sa dva ključa. po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 € 360.3. dimenzija 105x205+60 cm. Dimenzija 105x205+60 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. d. a. Postaviti okov od mesinga. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 80x205 cm. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 70x205+60 cm.00 240.00 155. Dimenzija 130x210+60 cm. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Izrada i postavljanje jednokrilnih ulaznih furniranih i zastakljenih vrata P2 sa nadsvetlom. Dimenzija 130x210 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. dvokrilna. a. Kom. Kom. Obračun po komadu vrata. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. dimenzija 70x205 cm.00 € € € € 17. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Kom. Kom. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. Kom. Dimenzija 105x205+60 cm. Dovratnik izvesti u širini 335 . b. b. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Obračun po komadu vrata. d. tri usadne šarke po krilu. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dvokrilna. Kom. a. po izboru projektanta.00 € 5. b. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. Kom.00 € 380. tri usadne šarke po krilu. Kom. Postaviti okov od mesinga.00 € € € € 13. dimenzija 105x205 cm. 260. 145. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. c. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Dimenzija 140x205 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. po izboru projektanta. dimenzija 70x205 cm.00 € 375. po izboru projektanta. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata sa nadsvetlom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Postaviti okov od mesinga. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. c. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. 290. Dimenzija 140x205+60 cm. dimenzija 105x205+60 cm. Postaviti okov od mesinga. Kom. dimenzija 70x205+60 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P2. po šemi stolarije i detaljima. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata. 260. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Obračun po komadu vrata.00 € 9. Obračun po komadu vrata. 190.00 200. Kom. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P2. dvokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. Dimenzija 130x210+60 cm. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Dimenzija 105x205 cm. a. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih vrata sa nadsvetlom.00 310.00 165. dvokrilna. po izboru projektanta. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. tri usadne šarke po krilu. dvokrilna.00 220. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. Postaviti okov od mesinga. Obračun po komadu vrata.00 € 7. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. a.

00 290. Kom. a. Dimenzija 90x205 cm.00 215. Kom. Dimenzija 70x205+60 cm. 245.00 € € € € 33. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po izboru projektanta. c. Kom. Obračun po komadu vrata. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 195. dimenzija 80x205 cm. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. 21. Kom. b. b. Vrata zastakliti mat staklom i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. ramovska konstrukcija krila obostrano je obložena šper pločom debljine 4 mm furnirane hrastovim furnirom I klase. 185. Dimenzija 80x205+60 cm. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 70x205 cm. dvokrilna. dimenzija 70x205+60 cm.00 300. Kom.00 € € € € 29. Kom. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. a. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. b. Vrata zastakliti mat staklom. Dimenzija 70x205+60 cm.00 280. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dvokrilna. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. po izboru projektanta. b. Kom. Kom.00 € € € € Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P2 sa nadsvetlom. c. debljine 5 mm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dimenzija 70x205 cm. 175. Izrada i postavljanje jednokrilnih i furniranih kliznih vrata. Kom.00 € 340. Dimenzija 90x205+60 cm. dimenzija 70x205+60 cm.00 195. Dimenzija 140x205 cm. c. Kom.00 205. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 140x205+60 cm. d. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Dimenzija 80x205 cm.00 195. po izboru projektanta. Kom. a. Dimenzija 140x205 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P3. ramovska konstrukcija krila obostrano je obložena šper pločom debljine 4 mm furnirane hrastovim furnirom I klase. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 140x205+60 cm. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. 185. po šemi stolarije i detaljima. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Postaviti okov od mesinga. tri usadne šarke po krilu.zida i opšiti lajsnama. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku od hrastovine. d. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. po izboru projektanta. c. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 70x205 cm. Obračun po komadu vrata. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Vrata zastakliti mat staklom i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. Obračun po komadu vrata. 205. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. d.00 185. Postaviti okov od mesinga.00 € € € € 25. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 80x205 cm. tri usadne šarke po krilu. a. dvokrilna. Obračun po komadu vrata. Kom. Dimenzija 90x205 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P3 sa nadsvetlom. Obračun po komadu vrata. b.00 280. dvokrilna. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 80x205 cm. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Dimenzija 140x205 cm. dvokrilna.00 225. a. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Postaviti okov od mesinga. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. d.00 € 336 . Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom.00 205.

Obračun po komadu vrata.00 € 325. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. sa filungama i profilacijom. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. a.00 € 9. Obračun po komadu vrata. dimenzija 105x205 cm. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 130x210+60 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 110x220 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. 260. a prag od hrastovine. Na podu postaviti gumeni odbojnik. 225. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Na podu postaviti gumeni odbojnik. 275. Dimenzija 110x220+60 cm. dimenzija 110x220 cm.00 € 350. dimenzija 105x205+60 cm. po izboru projektanta. 375. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 105x205 cm.00 € 7. dimenzija 105x205 cm. Kom. po izboru projektanta. 325. od punog drveta. Dimenzija 130x210 cm. tri usadne šarke po krilu. sa filungama i profilacijom. a prag od hrastovine. Izrada i postavljanje ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. Obračun po komadu vrata. Izrada i postavljanje ulaznih vrata sa nadsvetlom. po šemi stolarije i detaljima. Kom. po izboru projektanta. po šemi stolarije i detaljima. b. Kom. Kom. Dimenzija 130x210+60 cm. po izboru projektanta. dimenzija 110x220+60 cm. Izrada i postavljanje ulaznih vrata od punog drveta.00 € 5. Kom. b. a. dvokrilna. b. a prag od hrastovine. Postaviti okov od mesinga. Na podu postaviti gumeni odbojnik. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. tri usadne šarke po krilu. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. 3. a prag od hrastovine. Izrada i postavljanje ulaznih vrata od punog drveta. Dimenzija 105x205+60 cm. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 € 425. a. po šemi stolarije i detaljima. po šemi stolarije i detaljima. Kom. a. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 105x205+60 cm. dvokrilna.00 € Izrada i postavljanje ulaznih vrata sa nadsvetlom. dvokrilna. a prag od hrastovine. po šemi stolarije i detaljima. a prag od hrastovine. Dimenzija 130x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. dimenzija 105x205+60 cm. od punog drveta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i nadsvetlo zastakliti ornament staklom debljine 6 mm.00 € 360. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Izrada i postavljanje ulaznih zastakljenih vrata od punog drveta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 € 390. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. 300. Kom.00 € 337 . a. po izboru projektanta. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 € 11. od punog drveta. b.10. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Jelova vrata 1. dvokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Dimenzija 105x205 cm. tri usadne šarke po krilu. Kom. b.00 € 500. tri usadne šarke po krilu. dvokrilna. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. tri usadne šarke po krilu. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. b. po izboru projektanta. Dimenzija 130x210+60 cm. Dimenzija 130x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Postaviti okov od mesinga. Kom. a. Obračun po komadu vrata. dvokrilna.

c. d. četvorokrilna. c.00 280. tri usadne šarke po krilu. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 240. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata od punog drveta. dimenzija 70x205+60 cm. dvokrilna. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata sa šprosnama. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Dimenzija 70x205 cm. Kom. dvokrilna. po izboru projektanta. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. od punog drveta. Dimenzija 90x205+60 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po izboru projektanta. Kom. b.00 350.00 450. dvokrilna.00 260.00 € € € € 23. Dimenzija 80x205 cm. tri usadne šarke po krilu. Kom. Kom.00 170. Dimenzija 70x205+60 cm. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 140x220+60 cm. Kom. d. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 70x205 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata od punog drveta. Dimenzija 80x205 cm. tri usadne šarke po krilu. Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata sa nadsvetlom. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. od punog drveta. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 € € € € € € 29.00 210. Dimenzija 210x220 cm. po izboru projektanta. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Obračun po komadu vrata. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. tri usadne šarke po krilu. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. b. Kom. 145. 140. po šemi stolarije i detaljima. b. bravu ukopavajuću sa dva ključa. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i 338 .00 155. po izboru projektanta. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 180. trokrilna. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. f.13. Dimenzija 90x205 cm.00 € € € € € € 19. Kom. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. trokrilna. Dimenzija 140x220 cm. Kom. Dimenzija 90x205+60 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. b. Dimenzija 260x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. po izboru projektanta. Dimenzija 90x205 cm. četvorokrilna. e. od punog drveta.00 160. Obračun po komadu vrata. Na podu postaviti gumeni odbojnik. 195. po šemi stolarije i detaljima.00 € € € € 33. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 225.00 145. e. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. f. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. bravu ukopavajuću sa dva ključa. d. c. a. Kom. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 80x205+60 cm.00 350.00 450. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 210x220 cm. Dimenzija 70x205+60 cm. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. d. c.00 300. Dimenzija 80x205+60 cm. a.00 165. Obračun po komadu vrata. Kom. Dimenzija 260x220 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. dvokrilna. dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 140x220+60 cm. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. Dimenzija 140x220 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dimenzija 70x205 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. 130. Kom. Kom. tri usadne šarke po krilu. a. Dimenzija 70x205 cm. a. Kom. dimenzija 70x205 cm.

00 330. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 390. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom. 290. Dimenzija 70x205+60 cm.00 520. Dimenzija 80x220 cm. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Kom. b.00 € 445. Kom. 180. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dimenzija 260x220 cm. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. četvorokrilna. po izboru projektanta.00 275. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. c. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. c.00 450. a. po šemi stolarije i detaljima. sa filungama i profilacijom. Dimenzija 90x205+60 cm.00 € € € € € € 45. d. trokrilna. dimenzija 80x220 cm. a. Dimenzija 90x205 cm.00 250. Kom. dvokrilna. od punog drveta.00 € 52. Kom. 300. Dimenzija 140x220 cm. po izboru projektanta. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 € € € € € € Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata od punog drveta. četvorokrilna. 210. tri usadne šarke po krilu. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. b. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Kom. Dimenzija 140x220 cm. Kom.00 € € € € 49. d. Dimenzija 70x205 cm. Kom. Kom. dvokrilna. 260.00 520. Obračun po komadu vrata. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. b. e.pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. f. Kom.00 290. rubni zatvarač. Dimenzija 100x220 cm. a. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po šemi stolarije i detaljima. tri usadne šarke po krilu. dvokrilna. rubni zatvarač.00 230. c. Dimenzija 140x220 cm. c. c. Obračun po komadu vrata. a. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 100x220 cm.00 € 285. sa filungama. Kom. b.00 € 200. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. sa kapkom. Kom. Kom. dimenzija 70x205 cm.00 € 330.00 € 339 . Kom. Dimenzija 80x205 cm. dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 210x220 cm. dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 260x220 cm. Kom. Kom. tri usadne šarke po krilu. dvokrilna. Dimenzija 140x220 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 320. Dimenzija 90x205 cm. a. 39. tri usadne šarke po krilu. trokrilna. Dimenzija 80x205 cm. Vrata. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. b. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. e.00 420. dvokrilna.00 310. Dimenzija 80x220 cm. Obračun po komadu vrata. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Dimenzija 200x220 cm. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. f. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata sa nadsvetlom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po šemi stolarije i detaljima.00 440. Dimenzija 140x220+60 cm. d.

a. Kom. Dimenzija 100x220 cm.00 € 580.00 € 400. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. tri usadne šarke po krilu. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. sa drvenom eslinger roletnom. sa aluminijumskom eslinger roletnom. po izboru projektanta. 220. po izboru projektanta. po šemi stolarije i detaljima. Kom.00 € 560. Kom. Obračun po komadu vrata. dimenzija 80x220 cm. c. dvokrilna. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 80x220 cm.00 € 300. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Kom. c. a. rubne zatvarače. a. po izboru projektanta. 365. dvokrilna. rubni zatvarač. b. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 58. sa PVC eslinger roletnom. Obračun po komadu vrata. b. Kom. dvokrilna. po izboru projektanta. Kom. 240. Dimenzija 100x220 cm.00 € 340 . Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. c. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dvokrilna. dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 100x220 cm.00 € 420. rubni zatvarač. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta.00 € 67. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 80x220 cm. Obračun po komadu vrata. sa platnenom roletnom. a. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 61. tri usadne šarke po krilu. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po izboru projektanta. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta.00 € 465. Dimenzija 140x220 cm. c. Dimenzija 100x220 cm. b. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. po šemi stolarije i detaljima. 275. dimenzija 80x220 cm. Obračun po komadu vrata. b. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Dimenzija 140x220 cm. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Dimenzija 80x220 cm.00 € 390. c. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dimenzija 80x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. tri usadne šarke po krilu. dvokrilna.00 € 64. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. rubni zatvarač. dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 80x220 cm. Kom.55. tri usadne šarke po krilu. Kom. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. po šemi stolarije i detaljima. tri usadne šarke po krilu. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 80x220 cm.00 € 265. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. b.00 € 325. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. 420. rubni zatvarač. Obračun po komadu vrata. a.00 € 250.

Kom. Obračun po komadu vrata. b. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. tri usadne šarke po krilu. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu vrata. a. rubne zatvarače. tri usadne šarke po krilu. dvokrilna.00 € 500. po izboru projektanta. sa kapkom. sa aluminijumskom eslinger roletnom. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta.00 € 735. a.00 € 79. b. a.00 € 630. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. dimenzija 80x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. c. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. dimenzija 80x220 cm. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. b. Kom. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. tri usadne šarke po krilu. Kom.00 € 740. rubne zatvarače.00 € 470. Obračun po komadu vrata. c. dimenzija 80x220 cm. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 660.70. Kom. rubne zatvarače. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 100x220 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 € 341 . Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. sa drvenom eslinger roletnom. Dimenzija 140x220 cm. Kom. rubne zatvarače. c. Kom. sa PVC eslinger roletnom. 480. Dimenzija 100x220 cm. a. Obračun po komadu vrata. dimenzija 80x220 cm. 425.00 € 82. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 80x220 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. c. Dimenzija 140x220 cm. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. tri usadne šarke po krilu. po izboru projektanta. Dimenzija 80x220 cm. a. Kom. 600.00 € 73. Kom. po šemi stolarije i detaljima. dvokrilna. Kom. dvokrilna. dimenzija 80x220 cm.00 € 870.00 € 525.00 € 675. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. tri usadne šarke po krilu. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 € 450. po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 € 76. dvokrilna. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. b. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dvokrilna. Dimenzija 100x220 cm. 410. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. Kom. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. po izboru projektanta. Dimenzija 80x220 cm. Kom. po izboru projektanta. rubne zatvarače. b. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. Dimenzija 100x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. c. po izboru projektanta. Dimenzija 80x220 cm. sa platnenom roletnom. 455. Vrata.

Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 96. Kom. sa filungama i profilacijom. Dimenzija 140x220 cm.00 € 89. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dve klatno (špilter) šarke po krilu.00 € 93. b. Kom. tri usadne šarke po krilu. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Postaviti okov od mesinga. dvokrilna. dvokrilna. Izrada i postavljanje jednokrilnih klatno (špilter) vrata od punog drveta. Kom.00 € 342 . Izrada i postavljanje jednokrilnih kliznih vrata od punog drveta. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. 325. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 230x210 cm. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 110x220 cm. Obračun po komadu vrata. Kom. Vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 6 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. četvorokrilna. Dimenzija 240x210 cm. Postaviti okov od mesinga. Kom.00 € 650.85. Kom. Obračun po komadu vrata. b. c. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. po izboru projektanta. a. b. četvorokrilna. Izrada i postavljanje jednokrilnih klatno (špilter) vrata od punog drveta. Dimenzija 260x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 105x205 cm. sa zastakljenim delom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. trokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. b. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 230x210 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. tri usadne šarke po krilu. Kom. b. Kom. a. dimenzija 105x205 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih vrata od punog drveta. b.00 € 87. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih klatno (špilter) vrata od punog drveta. po izboru projektanta. Dimenzija 80x205 cm. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. dve klatno (špilter) šarke po krilu. Dimenzija 240x210 cm. dimenzija 110x220 cm. a. dimenzija 230x210 cm. Obračun po komadu vrata.00 € 720.00 € 650. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 105x205 cm. 450. 455. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dve klatno (špilter) šarke po krilu. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 140x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. dimenzija 230x210 cm. po izboru projektanta.00 € 520. a. dvokrilna. 355.00 € 680. c. dvokrilna. Dimenzija 140x220 cm. dvokrilna. Kom. Kom.00 € 91. Obračun po komadu vrata. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Obračun po komadu vrata. Kom. po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a. 260. Kom. trokrilna. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih vrata od punog drveta. po šemi stolarije i detaljima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Obračun po komadu vrata. a. 390. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Dimenzija 105x205 cm.00 € 585. dimenzija 80x205 cm.00 € 390. dvokrilna. Kom. Dimenzija 260x220 cm. Dimenzija 140x220 cm.00 € 540.

00 € 5.00 € 7.00 € 460. a. a prag od hrastovine. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Dimenzija 130x210 cm. Kom. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. dvokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. a prag od hrastovine. a prag od hrastovine. tri usadne šarke po krilu. Obračun po komadu vrata. trokrilna. b. tri usadne šarke po krilu. sa filungama i profilacijom.00 € 510. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Na podu postaviti gumeni odbojnik. tri usadne šarke po krilu. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 343 . po šemi stolarije i detaljima. dvokrilna. Dimenzija 105x205+60 cm. Dimenzija 230x210 cm. Dimenzija 130x210+60 cm. Obračun po komadu vrata.00 € 780.00 € 420.00 € 11. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. dimenzija 105x205+60 cm. Obračun po komadu vrata. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 110x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu vrata. Obračun po komadu vrata. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 260x220 cm. 585. a. Dimenzija 130x210 cm. po šemi stolarije i detaljima. Kom. po izboru projektanta. Kom. Kom. dvokrilna. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. 340. po izboru projektanta. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 105x205+60 cm. Kom. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. 3. a. Dimenzija 130x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. 290. a. dimenzija 105x205 cm. dimenzija 105x205+60 cm. a. Postaviti okov od mesinga. Kom. Postaviti okov od mesinga. b. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. 420. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 110x220 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. dimenzija 105x205 cm.00 € 460. Kom. Dimenzija 130x210+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. b. po šemi stolarije i detaljima. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. b. a. po izboru projektanta. c. četvorokrilna. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih vrata od punog drveta. po izboru projektanta. a prag od hrastovine. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm.99. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. tri usadne šarke po krilu. Kom. Postaviti okov od mesinga. Kom. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. tri usadne šarke po krilu. Postaviti okov od mesinga. dvokrilna. Dimenzija 105x205 cm. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata. dimenzija 230x210 cm.00 € Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata sa nadsvetlom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Izrada i postavljanje borovih ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom.00 € 550. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Kom. b. dvokrilna. 390. dvokrilna. Borova vrata 1. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata sa zastakljenim delom. po izboru projektanta. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. Kom. Dimenzija 240x210 cm. a prag od hrastovine. 360.00 € 650. Dimenzija 105x205 cm. tri usadne šarke po krilu. b.00 € 9. sa filungama i profilacijom. Na podu postaviti gumeni odbojnik.

a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm.00 220. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Obračun po komadu vrata. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 € 650.00 € € € € 23.00 200. bravu ukopavajuću sa dva ključa. e. 180.00 € € € € € € 29. Kom. f. po šemi stolarije i detaljima. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata sa nadsvetlom.00 220. Na podu postaviti gumeni odbojnik. četvorokrilna. dvokrilna. a. Kom. a.00 210. Kom. dimenzija 70x205 cm. d. dimenzija 70x205+60 cm. c. Kom. Dimenzija 200x220 cm. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. Dimenzija 110x220+60 cm. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Kom. po izboru projektanta. Kom. tri usadne šarke po krilu. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. tri usadne šarke po krilu. dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205+60 cm.00 350. 175.00 465. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 140x220+60 cm. profilacijom i nadsvetlom. Kom. dvokrilna. Dimenzija 90x205+60 cm.00 340. 200. Postaviti okov od mesinga. a. 4900. Kom. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. po izboru projektanta. dvokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. trokrilna.00 € 13. a prag od hrastovine. Kom. po šemi stolarije i detaljima. tri usadne šarke po krilu. d. Dimenzija 80x205+60 cm. trokrilna.00 590. dimenzija 110x220+60 cm. po izboru projektanta. dimenzija 70x205 cm.00 320. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 590. Postaviti okov od mesinga. b. b. po šemi stolarije i detaljima. b. Dimenzija 260x220 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. Dimenzija 80x205 cm. po izboru projektanta. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata. a. Dimenzija 90x205 cm. c.11. Dimenzija 260x220 cm. Dimenzija 80x205 cm. četvorokrilna. Kom. po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. dvokrilna. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 130x210+60 cm.00 235. Dimenzija 140x220+60 cm. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. Kom. c. dvokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. f. b. Dimenzija 70x205+60 cm. sa filungama. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata. Obračun po komadu vrata. tri usadne šarke po krilu. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Kom. tri usadne šarke po krilu. bravu ukopavajuću sa dva ključa. d. Dimenzija 200x220 cm. Postaviti okov od mesinga. po šemi stolarije i detaljima. a.00 235. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata sa nadsvetlom. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. 185.00 365. Dimenzija 70x205 cm.00 210. Kom. Dimenzija 140x220 cm. c.00 € € € € 344 . Kom. Dimenzija 90x205 cm. b. Kom. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. e. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima.00 € € € € € € 19. Postaviti okov od mesinga. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 70x205+60 cm. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dimenzija 90x205+60 cm.00 465. d. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 190.

bravu ukopavajuću sa dva ključa. po šemi stolarije i detaljima. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. d.00 295. rubni zatvarač. Dimenzija 80x205+60 cm. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Dimenzija 260x220 cm. dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 200x220 cm. dimenzija 70x220 cm. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. tri usadne šarke po krilu. po izboru projektanta. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. po izboru projektanta. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dimenzija 90x220 cm. a. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. tri usadne šarke po krilu. b. po izboru projektanta. Na podu postaviti gumeni odbojnik. dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 100x220 cm. Kom.00 € € € € 49.00 550. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. četvorokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine.00 € 345 . četvorokrilna. 380. c.00 € 545.00 420. a. rubni zatvarač. f. Dimenzija 140x220 cm. Obračun po komadu vrata. 255. Kom. Obračun po komadu vrata. Postaviti okov od mesinga. Kom. sa filungama. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 575. Dimenzija 210x220 cm. Postaviti okov od mesinga. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata sa šprosnama. Dimenzija 80x205 cm.00 380. Kom. Dimenzija 70x220 cm. Postaviti okov od mesinga. Na podu postaviti gumeni odbojnik. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 360. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. c. Dimenzija 140x220 cm. Kom. d.00 € € € € € € 39. Kom. Dimenzija 90x205+60 cm. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. e. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 400. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom.33. tri usadne šarke po krilu. Kom. Dimenzija 80x220 cm. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. po izboru projektanta. trokrilna. sa kapkom. Kom. dvokrilna. Kom. Dimenzija 80x220 cm. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. d. c. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 510. Kom. Vrata. 360. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve borovine. Postaviti okov od mesinga. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata.00 275. a. Dimenzija 140x220 cm.00 € 340. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. f. Obračun po komadu vrata. b. Kom.00 390. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata. Kom. c. 220. a. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 140x220+60 cm. 340.00 € 52. Dimenzija 70x205 cm.00 675.00 € € € € € € 45. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 260x220 cm. dimenzija 80x220 cm. b. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata. po šemi stolarije i detaljima. sa filungama i nadsvetlom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. b. Dimenzija 70x205+60 cm. Kom. Dimenzija 140x220 cm. po izboru projektanta.00 590. Obračun po komadu vrata. b. a. dimenzija 80x220 cm. c.00 € 400. Postaviti okov od mesinga. po šemi stolarije i detaljima. e.00 675. dvokrilna. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 90x205 cm.00 € 240. trokrilna. dvokrilna. dvokrilna. dvokrilna. Obračun po komadu vrata.

Kom. po izboru projektanta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. c. po izboru projektanta. Postaviti okov od mesinga. tri usadne šarke po krilu.00 € 320. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata sa drvenom eslinger roletnom. Obračun po komadu vrata.00 € 460. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. rubni zatvarač. Dimenzija 80x220 cm. c. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po izboru projektanta. Dimenzija 80x220 cm. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 100x220 cm. rubni zatvarač.00 € 360. Kom. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim 346 .00 € 67. b.00 € 470. po izboru projektanta. Dimenzija 80x220 cm. dimenzija 80x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. c. dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. 330.00 € 325. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata sa aluminijumskom eslinger roletnom. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata. Dimenzija 140x220 cm dvokrilna. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve borovine.00 € 700. Kom. Kom. Obračun po komadu vrata. Kom. Kom. dimenzija 100x220 cm. a. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. b.00 € 58. Dimenzija 80x220 cm. dvokrilna. Obračun po komadu vrata.00 € 61. dimenzija 80x220 cm. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Kom. tri usadne šarke po krilu. b. a.55. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine.00 € 685. b. c. Postaviti okov od mesinga. 435. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine.00 € 64. rubni zatvarač.00 € 425. Kom. Postaviti okov od mesinga. po šemi stolarije i detaljima. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 140x220 cm. rubni zatvarač. dvokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 550. tri usadne šarke po krilu. po šemi stolarije i detaljima. a. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dimenzija 80x220 cm. Vrata. a. Dimenzija 100x220 cm. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. tri usadne šarke po krilu.00 € 70. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Postaviti okov od mesinga.00 € 540. Dimenzija 100x220 cm. 285. rubne zatvarače. dimenzija 80x220 cm. 510. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu. Postaviti okov od mesinga. Kom. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata sa platnenom roletnom. 285. Dimenzija 80x220 cm. c. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Postaviti okov od mesinga. Obračun po komadu vrata. dvokrilna. po izboru projektanta. Kom. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. rubne zatvarače. sa kapkom. b. po šemi stolarije i detaljima. a. Kom. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata sa PVC eslinger roletnom. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom.

premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. 73. Kom. Kom. Kom. 575,00 € 630,00 € 885,00 €

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa platnenom roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubne zatvarače, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 475,00 € 525,00 € 950,00 €

76.

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa drvenom eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubne zatvarače, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 720,00 € 790,00 € 1 040,00 €

79.

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa aluminijumskom eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubne zatvarače, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 c, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 545,00 € 600,00 € 880,00 €

82.

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa PVC eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubne zatvarače, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 510,00 € 560,00 € 810,00 €

85.

Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih klatno (špilter) vrata, dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 425,00 € 675,00 € 347

87.

Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih klatno (špilter) vrata sa zastakljenim delom, dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 6 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 455,00 € 725,00 €

89.

Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih klatno (špilter) vrata, sa filungama i profilacijom, dimenzija 110x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 110x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 585,00 € 845,00 €

91.

Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih kliznih vrata, dimenzija 80x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku od borovine. Postaviti okov od mesinga, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 340,00 € 520,00 €

93.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih borovih vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 480,00 € 620,00 € 840,00 €

96.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih borovih vrata sa zastakljenim delom, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x220 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 580,00 € 780,00 € 910,00 €

99.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih borovih vrata, sa filungama i profilacijom, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x220 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 780,00 € 850,00 € 975,00 €

348

12. Hrastova vrata
1. Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata, dimenzija 105x205 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. 3. Kom. Kom. 450,00 € 650,00 €

Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 105x205+60 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205+60 cm. b. Dimenzija 130x210+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 520,00 € 720,00 €

5.

Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata sa zastakljenim delom, dimenzija 105x205 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 550,00 € 680,00 €

7.

Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom, od punog drveta, dimenzija 105x205+60 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205+60 cm. b. Dimenzija 130x210+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 580,00 € 780,00 €

9.

Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata, sa filungama i profilacijom, dimenzija 110x220 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 110x220 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 650,00 € 850,00 €

11.

Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata, sa filungama, profilacijom i nadsvetlom, dimenzija 110x220+60 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 110x220+60 cm. b. Dimenzija 130x210+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 780,00 € 975,00 € 349

13.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. f. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 200x220 cm, trokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 260,00 290,00 320,00 500,00 725,00 900,00 € € € € € €

19.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x220+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 290,00 325,00 365,00 560,00 € € € €

23.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih zastakljenih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. f. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 200x220 cm, trokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 285,00 310,00 340,00 520,00 720,00 910,00 € € € € € €

29.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih zastakljenih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x220+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 310,00 340,00 360,00 550,00 € € € €

350

33.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih zastakljenih vrata sa šprosnama, dimenzija 70x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. f. Dimenzija 70x220 cm. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 90x220 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 210x220 cm, trokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 390,00 420,00 450,00 580,00 840,00 975,00 € € € € € €

39.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata, sa filungama, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. Kom. 520,00 €

40.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata, sa filungama, dimenzija 80x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. f. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 200x220 cm, trokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 520,00 550,00 585,00 780,00 910,00 1 040,00 € € € € € €

45.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata, sa filungama i nadsvetlom, dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x220+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 585,00 620,00 650,00 880,00 € € € €

49.

Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih hrastovih vrata, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubni zatvarač, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 340,00 € 370,00 € 540,00 €

351

52.

Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih hrastovih vrata, sa kapkom, dimenzija 80x220 cm. Vrata, dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubni zatvarač, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm, postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 600,00 € 660,00 € 910,00 €

55.

Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih klatno (špilter) vrata, dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 650,00 € 1 040,00 €

57.

Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih zastakljenih klatno (špilter) vrata, dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti Flot ravnim providnim staklom debljine 6 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 680,00 € 1 100,00 €

59.

Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih klatno (špilter) vrata, sa filungama i profilacijom, dimenzija 110x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 110x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 845,00 € 1 200,00 €

61.

Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih kliznih vrata, dimenzija 90x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku od hrastovine. Postaviti okov od mesinga, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 90x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 450,00 € 780,00 €

63.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih hrastovih vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 780,00 € 975,00 € 1 350,00 €

352

66.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih hrastovih vrata sa zastakljenim delom, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 910,00 € 1 170,00 € 1 430,00 €

69.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih hrastovih vrata, sa filungama i profilacijom, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 1 170,00 € 1 300,00 € 1 560,00 €

13. Alu. Vrata
1. Izrada i postavljanje zastakljenih ulaznih jednokrilnih aluminijumskih vrata, dimenzija 105x210 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti jednostrukim ornament staklom debljine 5 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x210 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. 3. Kom. Kom. 485,00 € 845,00 €

Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS" tip V/VI, dimenzija 103x210 cm. Konstrukcija vrata je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Krila vrata zastakliti jednostrukim ornament staklom debljine 4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 103x210 cm. b. Dimenzija 126x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 510,00 € 670,00 €

5.

Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS" tip VII, dimenzija 103x210 cm. Konstrukcija vrata je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Krila vrata zastakliti termo izolacionim refleksnim Flot staklom d=5+12+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 103x210 cm. b. Dimenzija 126x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 830,00 € 1 200,00 €

353

7.

Izrada i postavljanje jednokrilnih aluminijumskih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma, sa ispunom i dihtovati EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva ključa i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 180,00 210,00 245,00 340,00 € € € €

11.

Izrada i postavljanje jednokrilnih aluminijumskih zastakljenih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma, sa ispunom i dihtovati EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva ključa i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i dihtovati gumom. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 225,00 240,00 255,00 340,00 € € € €

15.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih aluminijumskih vrata, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 290,00 € 320,00 € 450,00 €

18.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih aluminijumskih vrata, sa kapkom, dimenzija 80x220 cm. Vrata i kapak izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i komarnikom. Krila vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 615,00 € 650,00 € 875,00 €

21.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih aluminijumskih vrata sa eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Eslinger roletne izvesti od aluminijuma. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 475,00 € 515,00 € 715,00 €

354

24.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 295,00 € 500,00 €

26.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata sa kapcima, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja prozora i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 660,00 € 1 010,00 €

28.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALT", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka, između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 360,00 € 610,00 €

30.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata sa kapcima, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALT", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka, između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja prozora i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 760,00 € 1 160,00 €

32.

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. c. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. 940,00 € 1 020,00 € 1 180,00 € 355

35.

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata sa kapcima, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. c. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. 1 630,00 € 1 730,00 € 2 025,00 €

38.

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALT", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka, između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. c. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. 1 145,00 € 1 240,00 € 1 430,00 €

41.

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata sa kapcima, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALT", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka, između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. c. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. 1 750,00 € 1 950,00 € 2 275,00 €

44.

Izrada i postavljanje kliznih zastakljenih aluminijumskih vrata, dimenzija 100x220 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, termo prekidom i sistemom zaptivanja, po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aluminijuma, brava i boja vrata, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 200x220 cm. Dimenzija 240x220 cm. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 520,00 700,00 960,00 1 020,00 1 200,00 € € € € €

356

49.

Izrada i postavljanje garažnih aluminijumskih dvokrilnih vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 1 040,00 € 1 240,00 € 1 430,00 €

52.

Izrada i postavljanje garažnih aluminijumskih zastakljenih dvokrilnih vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti ornament staklom d=6 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 1 075,00 € 1 260,00 € 1 460,00 €

14. Alu. - drvo vrata
1. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, dimenzija 105x210 cm. Vrata izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i drveta, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti jednostrukim ornament staklom debljine 5 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Drvene elemente vrata finalno obraditi i lakirati. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x210 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. 3. Kom. Kom. 550,00 € 875,00 €

Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata od aluminijuma i drveta, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi u kombinaciji od eloksiranog aluminijuma i drveta, sa ispunom i dihtovati gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva ključa i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Drvene elemente vrata finalno obraditi i lakirati. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 195,00 225,00 260,00 375,00 € € € €

7.

Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi u kombinaciji od eloksiranog aluminijuma i drveta, sa ispunom i dihtovati gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva ključa i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i dihtovati gumom. Drvene elemente vrata finalno obraditi i lakirati. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 260,00 270,00 285,00 370,00 € € € € 357

11.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i drveta, sa termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava, tri šarke po krilu i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Drvene elemente vrata finalno obraditi i lakirati. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 310,00 € 340,00 € 480,00 €

14.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, sa kapkom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i drveta, sa termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i komarnikom. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 635,00 € 675,00 € 940,00 €

17.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, sa eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i drveta, sa termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Eslinger roletne izvesti od aluminijuma. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 495,00 € 530,00 € 750,00 €

20.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma i drveta "Nissal-ALD", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom, a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza, koji površini daje svilenkast mat izgled. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 400,00 € 670,00 €

22.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma i drveta sa kapkom "Nissal-ALD", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom, a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza, koji površini daje svilenkast mat izgled. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Vrata zastakliti

358

termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. 24. Kom. Kom. 765,00 € 1 175,00 €

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata, od eloksiranog aluminijuma i drveta "NissalALD", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom, a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza, koji površini daje svilenkast mat izgled. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. c. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. 995,00 € 1 080,00 € 1 240,00 €

27.

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata od eloksiranog aluminijuma i drveta, sa kapcima, "Nissal-ALD", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom, a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza, koji površini daje svilenkast mat izgled. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. c. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. 1 670,00 € 1 800,00 € 2 080,00 €

30.

Izrada i postavljanje kliznih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, dimenzija 100x220 cm. Vrata izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i drveta, sa termo prekidom i sistemom zaptivanja, po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aluminijuma, brava i boja vrata, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 200x220 cm. Dimenzija 240x220 cm. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 550,00 740,00 980,00 1 050,00 1 260,00 € € € € €

359

15. PVC vrata
1. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih PVC zastakljenih vrata, dimenzija 105x210 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti jednostrukim ornament staklom debljine 5 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x210 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. 3. Kom. Kom. 450,00 € 820,00 €

Izrada i postavljanje jednokrilnih PVC vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa dva ključa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 160,00 180,00 210,00 290,00 € € € €

7.

Izrada i postavljanje jednokrilnih PVC zastakljenih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa dva ključa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i dihtovati gumom. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 210,00 230,00 250,00 310,00 € € € €

11.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih PVC vrata, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 270,00 € 300,00 € 420,00 €

14.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih PVC vrata, sa kapkom, dimenzija 80x220 cm. Vrata i kapak izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i komarnikom. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 600,00 € 640,00 € 840,00 €

360

17.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih PVC vrata sa eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata i roletne izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 370,00 € 400,00 € 520,00 €

20.

Izrada i postavljanje kliznih zastakljenih PVC vrata, dimenzija 100x220 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava i boja vrata, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 200x220 cm. Dimenzija 240x220 cm. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 485,00 620,00 875,00 940,00 1 140,00 € € € € €

25.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih PVC vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 975,00 € 1 170,00 € 1 360,00 €

28.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih zastakljenih PVC vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu i boja vrata, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti ornament staklom d=6 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 1 010,00 € 1 200,00 € 1 400,00 €

361

16. Metal - drvo vrata
1. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata u metalnom štoku, dimenzija 70x205 cm. Krilo izvesti kao ramovsku konstrukciju sa saćem i obostrano obložiti hrastovom furniranom šper pločom debljine 4 mm, I klase, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, tri usadne šarke po krilu, bravu ukopavajuću sa cilindričnim uloškom i tri ključa, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Metalne delove obojiti zaštitnom bojom za metal. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 70x205 cm. b. Dimenzija 80x205 cm. c. Dimenzija 90x205 cm. 4. Kom. Kom. Kom. 175,00 € 190,00 € 200,00 €

Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata sa štokom od eloksiranog aluminijuma, dimenzija 70x205 cm. Krilo izvesti kao ramovsku konstrukciju sa saćem i obostrano obložiti hrastovom furniranom šper pločom debljine 4 mm, I klase, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, tri usadne šarke po krilu, bravu ukopavajuću sa cilindričnim uloškom i tri ključa, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 70x205 cm. b. Dimenzija 80x205 cm. c. Dimenzija 90x205 cm. Kom. Kom. Kom. 200,00 € 215,00 € 230,00 €

17. Pregrade
1. Izrada i postavljanje pregrade od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim hrastovim panelom, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, po šemi i detaljima iz projekta. Pregradu finalno obraditi, po izboru projektanta. Obračun po m2 pregrade. a. Aluminijuma i furniranog panela. b. Aluminijuma i medijapan ploča. c. Aluminijuma i oplemenjene iverice. 4. m2 m2 m2 90,00 € 75,00 € 70,00 €

Izrada i postavljanje pregrade sa vratima od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. Pregradu sa vratima izvesti u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim hrastovim panelom, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, po šemi i detaljima iz projekta. Krila vrata izraditi kao ramovsku konstrukciju sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm i obložiti hrastovim panelom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, tri šarke po krilu, bravu ukopavajuću sa cilindričnim uloškom i tri ključa, po izboru projektanta. Pregradu sa vratima finalno obraditi. Obračun po m2 pregrade. a. Aluminijuma i furniranog panela. b. Aluminijuma i medijapan ploča. c. Aluminijuma i oplemenjene iverice. m2 m2 m2 100,00 € 85,00 € 80,00 €

362

7.

Izrada i postavljanje pregrade sa vratima od eloksiranog aluminijuma, furniranog panela i termo stakla. Pregradu sa vratima izvesti u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim hrastovim panelom, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, po šemi i detaljima iz projekta. Pregradu u gornjem delu zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima. Krila vrata izraditi kao ramovsku konstrukciju sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm i obložiti hrastovim panelom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, tri šarke po krilu, bravu ukopavajuću sa cilindričnim uloškom i tri ključa, po izboru projektanta. Pregradu sa vratima finalno obraditi. Obračun po m2 pregrade. a. Aluminijuma i furniranog panela. b. Aluminijuma i medijapana. c. Aluminijuma i oplemenjene iverice. m2 m2 m2 135,00 € 115,00 € 110,00 €

10.

Izrada i postavljanje zastakljene pregrade od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim panelom, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, po šemi i detaljima iz projekta. Pregradu u gornjem delu zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima. Pregradu finalno obraditi, po izboru projektanta. Obračun po m2 pregrade. a. Aluminijuma i furniranog panela. b. Aluminijuma i medijapan ploča. c. Aluminijuma i oplemenjene iverice. m2 m2 m2 115,00 € 100,00 € 95,00 €

13.

Izrada i postavljanje zastakljene pregrade sa vratima "Nissal MPZ 60" od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranih aluminijumskih profila i obostrano ih obložiti furniranim panelom, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, pregradu u gornjem delu zastakliti dvostrukim Flot staklom debljine 4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima, po šemi i detaljima iz projekta. Krila vrata izvesti kao ramovsku konstrukciju obostrano obloženu sa furniranim panelom i sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm. Okov od eloksiranog aluminijuma, brava ukopavajuća sa cilindričnim uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu po izboru projektanta. Pregradu sa vratima finalno obraditi, po izboru projektanta. Obračun po m2 pregrade. a. Sa furniranim panelom. b. Sa medijapan pločama. c. Sa oplemenjenom ivericom. m2 m2 m2 110,00 € 95,00 € 90,00 €

16.

Izrada i postavljanje zastakljene pregrade sa vratima "Nissal MPZ 60" od eloksiranog aluminijuma i gips kartonskih ploča. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranih aluminijumskih profila i obostrano ih obložiti vatrootpornim gips kartonskim pločama debljine 15 mm, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, pregradu u gornjem delu zastakliti dvostrukim Flot staklom debljine 4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima, po šemi i detaljima iz projekta. Krila vrata izvesti kao ramovsku konstrukciju obostrano obloženu sa furniranim panelom i sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm. Okov od eloksiranog aluminijuma, brava ukopavajuća sa cilindričnim uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu po izboru projektanta. Pregradu sa vratima finalno obraditi, po izboru projektanta. Obračun po m2 pregrade. m2 100,00 €

17.

Izrada i postavljanje zastakljene pregrade sa vratima "Nissal MPZ 60" od eloksiranog aluminijuma, cementno azbestnih ploča i furniranog panela. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranih aluminijumskih profila i obostrano ih obložiti cementno azbestnim pločama i furniranim panelom, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, pregradu u gornjem delu zastakliti dvostrukim Flot staklom debljine 4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima, po šemi i detaljima iz projekta. Krila vrata 363

Nabavka i postavljanje jednokrilnih harmonika vrata tipa "Akordijal"sa oblogom od skaja. a. Dovratnik grundirati. po izboru projektanta. Sa medijapan pločama.00 € 90. Nabavka i ugrađivanje jednokrilnih harmonika vrata sa dovratnikom od jelovine. brava ukopavajuća sa cilindričnim uloškom i tri ključa. tri šarke po krilu po izboru projektanta. a.00 € 115. b. b. Obračun po m2 otvora vrata. m2 m2 m2 140. Dvokrilna vrata. proizvođač "Nissal". Pregradu sa vratima i plakarima finalno obraditi. Dvokrilna vrata. Obračun po m2 pregrade. brava ukopavajuća sa cilindričnim uloškom i tri ključa. Dvokrilna vrata. a. po izboru projektanta. Krilo snabdeti šinom u gornjem delu štoka i vođicom krila u podu.00 € 18. Obračun po m2 vrata. b.00 € 5. pregradu u gornjem delu zastakliti dvostrukim Flot staklom debljine 4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima. Pregradu. po šemi i detaljima iz projekta. Okov od eloksiranog aluminijuma. 3.00 € Nabavka i ugrađivanje jednokrilnih harmonika vrata sa dovratnikom od hrastovine. Sa furniranim panelom. Krilo vrata izraditi od lamela povezanih profilima. deo sa furniranim panelima i sa vratima finalno obraditi. m2 m2 65. Lamele se obložiti hrastovim furnirom. Jednokrilna vrata. Obračun po m2 otvora vrata.izvesti kao ramovsku konstrukciju sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm i obložiti hrastovim panelom. Jednokrilna vrata. Vrata postaviti po uputstvu proizvođača. Krilo snabdeti šinom u gornjem delu štoka i vođicom krila u podu. m2 m2 90.00 € 364 .00 € 110. 100. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranih aluminijumskih profila i obostrano ih obložiti furniranim panelom. Krila vrata izvesti kao ramovsku konstrukciju obostrano obloženu sa furniranim panelom i sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm.00 € Izrada i postavljanje pregrade sa vratima i plakarima "Nissal MPZ 60" od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. tri šarke po krilu po izboru projektanta. Lamele se obložiti ultrapasom u boji po izboru projektanta. m2 18. Jednokrilna vrata. Vrata i dovratnik tri puta obojiti lazurnim bojama i lakirati. Krilo vrata izraditi od lamela povezanih PVC profilima. Obračun po m2 pregrade. m2 m2 75.00 € 125.00 € 75. Ostala građevinska stolarija 1. Sa oplemenjena iverica. a. c. sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune. b. Okov od eloksiranog aluminijuma.

17. 6. 8. 3. 12. 7. Demontaže Prozor krilo na krilo Jednostruki prozori Dvostruki prozori Restauracija prozora Šperovana vrata Furnirana vrata Jelova vrata Borova vrata Hrastova vrata Ostala vrata Restauracija vrata Izlozi Pregrade Zidovi Plafoni Podovi Stepeništa Stepeništa spiralna Ograde Elementi krova Oprema Ostali stolarski radovi 367 370 371 373 376 378 380 382 387 392 396 397 398 399 401 402 404 406 409 410 412 413 417 365 . 5. 20. 2.11. 13. 21. 16. 18. 22. 10. 11. 19. 23. 15. STOLARSKI RADOVI 1. 14. 9. 4.

.

Demontirane plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obračun po komadu plakara. Obračun po komadu vrata.00 m2. b. Kom. c. Kom.00 m2.00-5.50 € 15.00 € € € € Pažljiva demontaža plakara. Preko 5. Obračun po komadu prozora. Kom. c. Od 2. 7. Obračun po komadu prozora.0 m2. Od 10-20. Do 2. Kom. Obeležiti vrata i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete. Preko 5. Vitrina. Obračun po komadu prozora.00 m2. Do 2.00 € 11. Ormana. Preko 5. Kom.0-10.00 € 18. veličine do 5.50 € 15. koji se ponovo se ugrađuju. Demontirane prozore sklopiti. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Preko 5.00 € 35.00 € 25. Pažljiva demontaža prozora.00 m2. a. a.00 m2. Demontirane plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor.0 m2. Od 2. 7.00 4. b. Pažljiva demontaža vrata zajedno sa štokom. Kom. Prozore očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Po m2. Kom.1. Kom.00 m2. b.00 € 15. Kom.00 m2. Od 2. Kom. Kom.00 € 14. c.00 € 18. Vrata očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. 5.00-5. Od 2.00 € 25.00 m2. Pažljiva demontaža krovnih prozora. Demontirane prozore sklopiti. Kom. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor.00 m2. površine do 2. Obračun po komadu vrata. Plakara. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. c. a.0 m2. Demontaže 1. m2 15. Pažljiva demontaža ugrađenog plakara. veličine do 3.00 35. c. b.00 m2.00 m2.0 m2.00 € 367 . Obeležiti prozore i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete. Kom. a. Kom. c. površine do 2.00 m2. a.00 m2. Obračun po komadu plakara. Kom.00 m2.00 € 10. 5. koji se ponovo se ugrađuju. b. Do 2.00 75.0 m2. a. Kom Kom. 15. Demontirana vrata sklopiti. Od 5. Do 2.00-5.50 € 8.00 € 15. Kom.00 m2.00-5. površine do 2. Do 5. d. Kom. 10.00 € 25. Pažljiva demontaža prozora.00 m2. Pažljiva demontaža vrata. b. površine do 2. 4.00 € 12.

m2 m2 4. Šut prikupiti. Obračun po m2 poda. m2 m2 3. Brodski pod pažljivo demontirati. štafni i sloja peska. jer se ponovo ugrađuje. 1.00 € 4.00 € 25.50 € 24.50 € 30. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 plafona. Lamperije sa filungama. očistiti. 12. Obračun po m1 lajsni. Brodski pod.00 € 27. Ulazna vrata. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Materijal očistiti. Prag demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Pažljiva demontaža lajsni od drveta. b. a. udaljenu do 15 kilometara. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. izneti. Obračun po m2 lamperije. Šut prikupiti.00 € 32. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. a. Pažljiva demontaža izloga od drveta sa prethodnim vađenjem stakla. a.50 € 17. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.21. Sokle. Obračun po m2 izloga. složiti po vrsti. Pažljiva demontaža praga vrata. Pažljiva demontaža lamperije sa zidova. Pažljiva demontaža brodskog poda zajedno sa lajsnama. izneti. Demontaža slepog poda. b. Lamperije. izneti. Obračun po komadu praga.75 € 1. Obračun po komadu vrata. Slepi pod i štafne pažljivo demontirati. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 m2 7. složiti po vrsti.00 € 9. a. upakovati. Brodski pod sa slepim podom. Šut prikupiti. Demontirana vrata sklopiti. Garažna vrata.50 € 29. Obračun po m2 poda. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. b. izneti. Obeležiti drvene elemente lamperije i pažljivo demontirati. očistiti. Lamperije sa filungama. upakovati. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor.50 € 23. Šut prikupiti. m1 m1 0.00 € 368 . Lajsne. m2 7. Kom. Kom. Lajsne demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. složiti po vrsti. Pažljiva demontaža ulaznih vrata zajedno sa štokom. Lamperiju demontirati. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti.00 € 6. upakovati. Pažljiva demontaža lamperije sa plafona. a. Kom. b. Lamperije. m2 1.

00 € 41. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Pažljiva demontaža drvenih ukrasnih letvi daščanog plafona. Šut prikupiti. za ponovnu upotrebu. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža obloge stepenika od drveta. Obračun po m2 strehe. dimenzija 100x240 cm. izneti.50 € 42.50 € 38. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Obračun po m2 podesta. izneti. m2 m1 6. Obračun po m1 ograde. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m1 2. izneti. delove ograde očistiti i složiti u magacin. Opšivku strehe obeležiti. Šut prikupiti. očistiti. Šut prikupiti. m1 4. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. m1 6. jer se ponovo ugrađuje. Šut prikupiti.34. Čeone daske strehe. izneti. Obračun po m1 stepenika. b. pažljivo demontirati. Delove obloge očistiti i složiti u magacin. Demontaža obloge podesta od drveta.50 € 43. Pažljivo demontirati oblogu stepenika stepeništa da se ne ošteti. a. Pažljiva demontaža šašovca sa plafona.50 € 37. izneti.00 € 2. Opšivke strehe. po m1. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 2. Demontažu izvršiti pažljivo. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 7. Demontaža stepenika od drveta. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Delove obloge očistiti i složiti u magacin. Obračun po m1 stepenika. Demontaža drvene ograde stepeništa. Pažljiva demontaža drvene ograde. m2 5. Obeležiti drvene elemente plafona i pažljivo demontirati.50 € 369 . m2 1. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Daščani plafon. Obračun po komadu kapije. Drvenu ogradu pažljivo demontirati. za ponovnu upotrebu. Obračun po m2 plafona. Obračun po m2 ograde. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Stepenike grubo očistiti i složiti u magacin. Šut prikupiti. 7. Pažljivo demontirati oblogu podesta da se ne ošteti.00 € 39. Šut prikupiti.00 € 40. za ponovnu upotrebu. izneti. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Letve sa plafona pažljivo demontirati. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. za ponovnu upotrebu. izneti. Demontaža opšivke strehe. Kom. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. b. Demontiranu kapiju sklopiti. Šašovac. m2 m2 10. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pažljiva demontaža drvene kapije. Obračun po m2 plafona. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Pažljivo demontirati drvene stepenike.25 € 35.

Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. c.00 320. j. Dimenzija 180x140 cm. dimenzija 80x80 cm. Kom.00 105. b.00 430. i. Kom.00 175. i.00 260. Dimenzija 140x120 cm. g. Dimenzija 140x100 cm. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. f. h. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta.00 320. Obračun po komadu prozora. c. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. b. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 140x140 cm.00 155.00 275. Kom. Dimenzija 80x80 cm. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume.00 250. Dimenzija 100x100 cm.00 550. h. a.00 € € € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo. k. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo sa drvenom pokretnom eslinger roletnom. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo.00 340. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 120x140 cm. Prozor krilo na krilo 1. Obračun po komadu prozora. e. Dimenzija 140x140 cm. Kom. Dimenzija 80x80 cm. m. Kom. Dimenzija 80x120+30 cm. 155.00 405. 70. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume.00 360. a. k. Dimenzija 140x180 cm. Kom. Dimenzija 100x100+30 cm. Kom. Kom. Dimenzija 80x120 cm. po šemi stolarije i detaljima.2. dimenzija 80x80+30 cm. d. Kom.00 245. Dimenzija 160x120 cm. Dimenzija 100x140+30 cm.00 550. Kom. Kom. Kom. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Kom. j. Kom. Dimenzija 60x60 cm.00 350. Kom. Kom. g. l. Dimenzija 100x140 cm. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € 29. m. n. Kom.00 250. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Dimenzija 160x120 cm.00 360.00 220. e. Kom. Dimenzija 120x100 cm. sa kapcima. c. Dimenzija 180x140 cm.00 490. Kom. po šemi stolarije i detaljima.00 405. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 80x80+30 cm.00 220. f. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 120x140 cm. Kom. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Dimenzija 140x120 cm. Obračun po komadu prozora. Kom. Dimenzija 120x120 cm. 160.00 330.00 230. d. Kom.00 360. l. d.00 245.00 € € € € 370 . Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni.00 310. b. dimenzija 60x60 cm.00 345. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 100x100 cm. Kom. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Kom. 15. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Dimenzija 100x140 cm. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 140x180 cm. Kom.

Kom. Dimenzija 120x140+30 cm.00 180. Dimenzija 80x80 cm. g. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 120x140 cm. i. Kom. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora. l. Kom. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 180x140+30 cm. Kom. c. Dimenzija 100x140 cm. Jednostruki prozori 1. Kom. h.00 265. po šemi stolarije i detaljima.00 190.00 70. Dimenzija 140x180 cm. Kom. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode.00 410. i. k. Kom. Dimenzija 140x140+30 cm. k.00 370. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 140x120+30 cm. Dimenzija 180x140 cm. h.00 270. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Dimenzija 140x180 cm. Dimenzija 140x100 cm. Obračun po komadu prozora. g. Kom.00 480. Obračun po komadu prozora. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Kom.00 560. n. Dimenzija 60x60 cm. Kom.00 320. Dimenzija 120x120 cm.00 260. Kom. Kom.00 400.00 420. sa kapcima. e.00 260. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. f. Kom. Dimenzija 140x120 cm.00 120. Dimenzija 120x100+30 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 100x100 cm. dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 120x120 cm.00 280. b. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x120 cm. Kom. Dimenzija 140x180+30 cm. Dimenzija 140x100+30 cm. Dimenzija 160x120 cm. Kom. i. Kom. f.00 590. Dimenzija 140x100 cm. k. f. Kom. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode.00 230. Kom. m.00 210. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm.00 150.00 € € € € € € € € € 3. Dimenzija 100x140 cm. Kom. 55. h. Dimenzija 80x120 cm. g. d. j. l.e.00 € € € € € € € € € € € 371 .00 230. Kom. dimenzija 80x80 cm. Kom. Kom. a.00 240. b. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora.00 170. Kom. Dimenzija 100x100 cm. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Kom. 15.00 155. m. e. Kom. Dimenzija 120x140 cm.00 185.00 375. Dimenzija 120x120+30 cm. j.00 105. j. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. a.00 165. Kom. Kom. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm.00 285. Kom. Kom. d.00 510. c. Dimenzija 80x80 cm. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Kom.00 170. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 160x120+30 cm. 315. Kom. 125.

29. Dimenzija 100x140 cm. Kom. Dimenzija 140x120+30 cm. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. i.00 240. Kom. Kom. Kom. m. 345. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 160x120+30 cm. 130. j. Dimenzija 140x100 cm.00 450. j. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. c.00 400.00 200.00 120. Dimenzija 80x80 cm. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom.00 210. dimenzija 60x60 cm.00 180.00 270. l. Obračun po komadu prozora. d. Dimenzija 180x140+30 cm. k. Kom. dimenzija 80x80+30 cm.00 € Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa platnenom roletnom. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta.00 € 372 . Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Kom. m. Dimenzija 80x120+30 cm. b. Prozore izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kom. e.00 € € € € € € € € € € € € € € 43. Kom. Kom. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 120x140+30 cm.00 380.00 270. Kom. Kom.00 290.00 140. Kom. k.00 340. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Kom. Kom. m.00 285. Kom. i. g. 110. n. c. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Kom. Dimenzija 100x100 cm. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Kom.00 190.00 € 420. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa drvenom pokretnom eslinger roletnom. Kom. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu prozora. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. po šemi stolarije i detaljima.00 € € € € € € € € € € € € € 57.00 € 140. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. Dimenzija 80x120 cm. zastakljenih termo staklom i finalno obrađenih. h. b. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Dimenzija 120x140 cm. Kom. f. f. b.00 320. Dimenzija 140x140+30 cm. Dimenzija 180x140 cm.00 195.00 320.l. Kom. a. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 140x180 cm. Kom. Dimenzija 120x120+30 cm. l.00 460. Dimenzija 140x120 cm. d. g.00 220.00 220. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 140x100+30 cm. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Dimenzija 60x60 cm. Prozore obrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. Kom. Kom. Dimenzija 180x140 cm. Kom. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Kom. Dimenzija 160x120 cm. Kom. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 100x100+30 cm. dimenzija 60x60 cm.00 90.00 175. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Kom.00 305. Dimenzija 80x80 cm.00 250. Dimenzija 120x100+30 cm. Dimenzija 160x120 cm. Izrada i postavljanje jednostrukih hrastovih prozora. Dimenzija 80x80+30 cm. Kom. Dimenzija 140x180+30 cm. a. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. h. e. a. 70. Dimenzija 100x140+30 cm. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom.

00 825. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 100x170 cm.00 300. Kom. Dimenzija 100x140 cm. 250.00 825. Kom.00 140.00 360. Dimenzija 100x100 cm. Kom.00 360. a. j. Dimenzija 120x100 cm. g. h. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 140x120 cm. Kom. g.00 560.00 340.00 460. l. Dimenzija 180x140 cm. Kom. b. Kom. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. l. Dimenzija 140x180 cm. Kom. dimenzija 60x60 cm.00 420.00 240. Dimenzija 140x100 cm. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. 210. Dimenzija 80x80 cm. Kom. Kom. e. Dimenzija 80x120 cm. j. Kom. Dimenzija 140x140 cm.c.00 460.00 530. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. m. Kom. i. zastakljenih termo staklom i finalno obrađenih. Kom. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Kom. f. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. f.00 340.00 310. Dimenzija 120x140 cm. 71.00 340. Obračun po komadu prozora. Kom. Dimenzija 100x140 cm. i.00 640. c. Dimenzija 160x120 cm.00 325. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora. f. Dimenzija 180x140 cm. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. b. dimenzija 80x80 cm.00 380. k. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 120x170 cm. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € 4. Dimenzija 80x120 cm. m. Kom. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 140x180 cm. Obračun po komadu prozora. c. Kom.00 210. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 80x120 cm. Prozore i kapke brusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. Kom. e. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 80x80 cm. g. Kom. a. h. d. d. e. Dimenzija 160x120 cm. sa kapcima. 110. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 100x140 cm.00 300.00 480. Dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 120x140 cm. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode.00 520.00 460. j. Kom. k.00 370. Kom. Kom. i.00 680. Kom.00 280. Kom. Kom. Dimenzija 120x120 cm.00 530.00 € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje jednostrukih hrastovih prozora.00 310. Kom.00 325. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 140x140 cm. Kom. n. po šemi stolarije i detaljima. Kom.00 € € € € € € € € € € 373 . Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. d. Kom. Kom.00 530. Kom.00 570. Kom. Kom. Dimenzija 100x100 cm. h. Kom. Dimenzija 140x100 cm. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Dimenzija 120x100 cm. Dvostruki prozori 1.

Obračun po komadu prozora. po šemi stolarije i detaljima. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. Kom. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. j. Kom.00 450. p. Dimenzija 120x140 cm.00 365.00 480. Kom.00 520.00 340. Kom. p. Obračun po komadu prozora. k. g. Dimenzija 100x140+30 cm. Kom. Dimenzija 80x120+30 cm.00 580.00 430. Dimenzija 140x100 cm. Kom.00 810. Dimenzija 120x100+30 cm. v.00 420. c. Dimenzija 180x140 cm. Kom. Kom. Dimenzija 140x120 cm. u.00 € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora sa drvenom pokretnom eslinger roletnom. Dimenzija 180x140+30 cm. Kom. po šemi i detaljima iz projekt.00 160.00 1 080. Kom. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 140x100+30 cm. Kom. Kom. o. Kom.00 400. Kom.00 240. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora sa platnenom roletnom. Kom. h.00 780. Kom. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 700. Dimenzija 140x200 cm.k.00 500. Dimenzija 100x170 cm.00 720. Dimenzija 120x200 cm. Dimenzija 180x170+30 cm. f. a.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 45.00 680. g.00 490.00 720. Kom. t. Dimenzija 240x170 cm. Dimenzija 140x120+30 cm. 120. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. dimenzija 60x60 cm. Kom. Kom. Dimenzija 100x100+30 cm. Dimenzija 180x170 cm. Kom. Kom. Kom. dimenzija 80x80+30 cm.00 1 260.00 450. n. Kom. j. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 180x200 cm. l. Dimenzija 140x140+30 cm. Kom.00 580. o. b.00 340.00 780. d. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 140x170+30 cm. r. Dimenzija 100x170+30 cm. Kom.00 520. Kom. Dimenzija 120x120+30 cm. Kom. Dimenzija 120x170+30 cm. Dimenzija 120x100 cm. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Dimenzija 240x140+30 cm. Dimenzija 120x170 cm.00 250. l. Kom. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Kom.00 325. Dimenzija 140x140 cm.00 520.00 225. b. f. t.00 € € € € € € € € € € 374 .00 400. 200. Kom.00 625. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x170 cm. d. Kom. h. Kom. Kom. m. 520. Dimenzija 120x200+30 cm. i. i. Dimenzija 180x200+30 cm. r. Kom. e. s. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Dimenzija 60x60 cm. a. Kom.00 350. Dimenzija 140x200+30 cm. s. Kom. Dimenzija 120x140+30 cm. 23. Dimenzija 80x120 cm. Kom. Dimenzija 80x80+30 cm.00 700. Kom.00 530. e. Dimenzija 240x170+30 cm. u.00 940. m. n. Kom. Dimenzija 240x140 cm. c. Dimenzija 80x80 cm. Kom.00 390.00 320.

00 € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora.00 430. Dimenzija 140x170 cm. s. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 80x80 cm. Kom. Dimenzija 180x170 cm. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta.00 420. 575. Dimenzija 240x140 cm. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni.00 395.00 760. n.00 460.00 470. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Kom.00 485. f. Kom. Kom. h. Dimenzija 120x100 cm. h. Dimenzija 180x170 cm. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih hrastovih prozora finalno obrađenih. Dimenzija 80x80 cm. Prozore obrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. r. e. d. o. Kom. Kom. a. Kom.00 875. Dimenzija 240x170 cm. sa kapcima. Dimenzija 240x170 cm. j. Kom. l. Prozore izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. p.00 650.00 € € € € € € € € € € € 375 .00 650. d.00 900. u.00 390. Kom.00 440. Dimenzija 140x100 cm. j.00 360. Kom. u. Kom.00 460. Kom. g.00 305. Dimenzija 180x140 cm.00 920. a. p.00 750.00 450. Kom. g. v. s. Kom.k. n. po šemi stolarije i detaljima. 190.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 89. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Dimenzija 140x200 cm. Kom.00 460.00 800. Dimenzija 180x140 cm. Obračun po komadu prozora. m. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Dimenzija 140x200 cm. Kom. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila.00 570. k. t. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 120x140 cm. Kom. b. i. Dimenzija 180x200 cm.00 1 010. Dimenzija 140x170 cm. Dimenzija 120x170 cm. Dimenzija 100x170 cm. Dimenzija 120x200 cm. 67. f. Kom. r.00 870. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 140x120 cm. l. Kom. Kom. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 140x100 cm.00 580. Kom. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Kom. Kom. t. Kom. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 140x140 cm.00 270. Dimenzija 120x100 cm. Kom. Dimenzija 140x120 cm. Kom. Dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 100x100 cm. k. 155.00 370. Dimenzija 80x120 cm. b. Kom. o.00 195.00 460. e. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 120x120 cm.00 760. Kom.00 400.00 520. Dimenzija 240x140 cm. Dimenzija 80x120 cm. Kom. i.00 660. c. m.00 490. c. dimenzija 80x80 cm. Kom.00 590. Kom. Kom.00 290. Dimenzija 120x200 cm. Kom.00 420. Kom. Kom. dimenzija 60x60 cm.00 660. Dimenzija 180x200 cm. Kom.00 530.

Dimenzija 240x200 cm. Dimenzija 80x120 cm. a. Kom. Obračun po komadu prozora. Kom. Dimenzija 140x170 cm.00 600.00 40. d. Dimenzija 60x100 cm. Kom. Kom. Dimenzija 100x120 cm.00 420.00 25. 25. g.00 650. f. a. d. Dimenzija 140x120 cm. dihtuju i lako se zatvaraju. Kom. h. po šemi stolarije i detaljima.00 740. Kom. m. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. Kom. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih hrastovih prozora. d. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 180x140 cm. f. Kom. Kom. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kom. Dimenzija 180x200 cm. Kom.00 610. Oštećen i okov koji nedostaje zameniti novim po uzoru na postojeći. Kom. Kom. Kapke izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Kom. Dimenzija 100x100 cm. c.00 50. 300. Kom.00 75. Kom. dihtuju i lako se zatvaraju. Kom. l.00 50. i.00 100. b. Dimenzija 120x140 cm. Falc i ivice prozora obraditi da krila fino naležu. Kom. Prozore i kapke brusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka.00 500.50 40.00 20. Kom. Po potrebi podesiti mehanizam za zatvaranje. Dimenzija 180x140 cm. pregledati i izvršiti ampasovanje. Dimenzija 180x170 cm.00 € 103. Kom. Dimenzija 140x170 cm. b. 7. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Dimenzija 180x170 cm. Dimenzija 120x100 cm.00 70. Restauracija prozora 1. k. finalno obrađenih. sa kapcima. f. m.00 1 200. Obračun po komadu prozora.00 650. Kom. Kom.00 € € € € € € 376 .00 875.00 € 840. n. b. Dimenzija 60x100 cm.00 € € € € € € € € € € € € € 5. Kom.00 € 780. 15.00 690. Dimenzija 120x140 cm. Kom. Dimenzija 240x200 cm. a. e. c. 580. Dimenzija 120x140 cm.l. Kom. dimenzija 80x80cm.00 690. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. j. Dimenzija 100x120 cm. c. Dimenzija 140x170 cm. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 100x140 cm. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 120x120 cm. Falc i ivice prozora obraditi da krila fino naležu. Kom. e. dimenzija 60x100 cm.00 € € € € € € Postojeće prozore sa okovom. pregledati i izvršiti ampasovanje. Postojeće prozore. Po potrebi podesiti mehanizam za zatvaranje. Kom. Kom.00 1 080. e. Dimenzija 140x170 cm. dimenzija 60x100 cm. Dimenzija 180x200 cm.00 32.

Restauracija prozora sa finalnom obradom. Dimenzija 60x100 cm. 7. Kom. Okov pregledati. Dimenzija 240x200 cm. Kom. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. a. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem.00 225. po uzoru na postojeće. Dimenzija 180x200 cm. očistiti i popraviti. Dimenzija 120x140 cm. dimenzija 60x100 cm. Okov pregledati. po uzoru na postojeći. Kom. e. Kom. Dimenzija 100x120 cm. Obračun po komadu gurtne. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na 377 . Obračun po komadu automata.00 70. Sa prozora pažljivo skinuti naslage i boje. d.00 210. 7. Obračun po komadu automata. Zamena skakavice prozora. po izboru i uputstvu projektanta. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. Kom. Dimenzija 120x140 cm.00 € € € € € € 29. Kom. Kom.00 100. e. 5.00 € 17. a pokvarene delove popraviti ili zameniti novim. Dimenzija 100x120 cm. Postojeći pokvaren automat eslinger roletni demontirati.00 50. Zamena automata eslinger roletne. Kom. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem. Kom. Postojeći pokvaren automat eslinger roletni demontirati i postaviti nov. Obračun po komadu skakavice. Sa prozora pažljivo skinuti naslage i boje. Kom. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem. po uzoru na postojeću. po uzoru na postojeće.13. d. Popravka automata eslinger roletne. Dimenzija 140x170 cm. Okov pregledati. Kom. Kom. f. do čistog drveta.50 € 16.00 100. Dimenzija 140x170 cm. do čistog drveta. b. Dimenzija 180x200 cm. a. Sa prozora pažljivo skinuti naslage i boje. 35. pažljivo zameniti novim od iste vrste drveta. Kom. oštećene delove. Obračun po komadu prozora. 15. Postojeću skakavicu za fiksiranje otvorenog spoljnjeg krila prozora pažljivo demontirati. Postojeću oštećenu gurtnu eslinger roletni demontirati i postaviti novu. do čistog drveta. c.00 130. Kompletan prozor detaljno pregledati i ampasovati. Kompletan prozor detaljno pregledati i ampasovati.00 € 15. Kom.00 € € € € € € 23. Restauracija i sanacija prozora. pažljivo zameniti novim od iste vrste drveta. očistiti i popraviti. Prozor prebrusiti finom šmirglom i zaštititi slojem bezbojne lazurne boje. dimenzija 60x100 cm. Dimenzija 60x100 cm. oštećene delove. Prozor prebrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. c. 50. Nabaviti i postaviti novu skakavicu po uzoru na prvobitnu. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju.00 175.00 75. Kom. sve oštećene delove sanirati plombiranjem slabih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" (ili sličnim) i strugotinom od iste vrste drveta. Kom. Zamena gurtne eslinger roletne. b. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju.00 275.50 € 14. Obračun po komadu prozora. f. Kompletan prozor detaljno pregledati i ampasovati. Restauracija prozora. Dimenzija 240x200 cm. dimenzija 60x100 cm. očistiti i popraviti.

Dimenzija 130x210 cm. 195. Dimenzija 100x120 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 60x100 cm. Obračun po komadu vrata. 195. a. Kom.00 € 9.prvobitne i postaviti. po šemi stolarije i detaljima. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 130x210 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Dimenzija 120x140 cm. dimenzija 105x205 cm. Dimenzija 130x210+60 cm. Dimenzija 105x205 cm. Kom. Kom. d. Dimenzija 130x210+60 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po šemi stolarije i detaljima. 160. Obračun po komadu vrata.00 80. e. a. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. c. Kom. Obračun po komadu vrata. dimenzija 70x205 cm.00 225. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa.00 150. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. po šemi stolarije i detaljima. Kom. tri usadne šarke po krilu. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Kom. 225. Kom. tri usadne šarke po krilu. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. po izboru projektanta. dvokrilna. tri usadne šarke po krilu. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata. Obračun po komadu prozora. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 140x170 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih obostrano šperovanih vrata. Na podu postaviti gumeni odbojnik. dimenzija 105x205+60 cm. Kom. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa.00 € € € € € € 6. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. 3.00 € Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 € 5.00 300. Kom. a. Dimenzija 105x205+60 cm. po izboru projektanta. dimenzija 105x205 cm. dvokrilna.00 125. b. po izboru projektanta. Kom. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Kom. b. Izrada i postavljanje jednokrilnih obostrano šperovanih vrata. Dimenzija 105x205 cm. po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. a. 60. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper 378 .00 € 325. Kom. tri usadne šarke po krilu. Šperovana vrata 1. po izboru projektanta. b. dimenzija 105x205+60 cm. Dimenzija 180x200 cm.00 € 290. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 € 7. Kom. f. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom. b. Na podu postaviti gumeni odbojnik. a. Drvo prebrusiti finom šmirglom i zaštititi potapanjem ili premazom više puta ksilolin kombija. b.00 € 260. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 105x205+60 cm. Dimenzija 240x200 cm.00 € 290. dvokrilna. dvokrilna.

c. 95. Dimenzija 70x205 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Obračun po komadu vrata.00 € € € € 21. Dimenzija 80x205+60 cm. po šemi stolarije i detaljima. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 90x205+60 cm. d.00 € € € € 25.00 115. 13. Obračun po komadu vrata. Kom. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm.00 140. dvokrilna. Dimenzija 80x205 cm. tri usadne šarke po krilu.00 200. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom. c. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. b. c. dvokrilna. Izrada i postavljanje jednokrilnih kliznih obostrano šperovanih vrata. po šemi stolarije i detaljima. Kom. d. po šemi stolarije i detaljima.00 210. Kom.00 150. Dimenzija 140x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 80x205 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 150. dimenzija 70x205 cm.00 130. a.pločom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. tri usadne šarke po krilu.00 200. d. 130. Kom. Kom. Dimenzija 140x205 cm. dimenzija 70x205+60 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 € 379 . Vrata zastakliti mat staklom i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x205+60 cm. Dimenzija 140x205 cm. Dimenzija 70x205+60 cm.00 € € € € Izrada i postavljanje jednokrilnih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. 160. b. Kom. 120. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm.00 140. dimenzija 80x205 cm. Obračun po komadu vrata. a. dimenzija 70x205+60 cm. po izboru projektanta. c. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. b. Dimenzija 70x205 cm. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. d. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta. Dimenzija 80x205 cm. dvokrilna. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dimenzija 90x205 cm. dvokrilna. b. a.00 € € € € 17. po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. a. Kom.00 105. Dimenzija 140x205+60 cm. b. Kom. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 € 225. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. 120. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. Dimenzija 80x205+60 cm.00 140. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 130. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 70x205+60 cm. a. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. po izboru projektanta. Dimenzija 90x205 cm. dvokrilna. Dimenzija 90x205+60 cm.

a. tri usadne šarke po krilu. Na podu postaviti gumeni odbojnik. b. Furnirana vrata 1. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano 380 . po šemi stolarije i detaljima. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dimenzija 105x205 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata.00 € 360.00 165. Dimenzija 90x205 cm. po izboru projektanta. dimenzija 105x205 cm. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Dimenzija 105x205+60 cm. b. Postaviti okov od mesinga. b. c. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Kom. b. po izboru projektanta. 290. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. d. furniranom hrastovim furnirom I klase. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 130x210 cm. po šemi stolarije i detaljima.7. po izboru projektanta.00 220. Kom. po izboru projektanta. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom. Kom. Kom. dvokrilna. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. tri usadne šarke po krilu. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. dvokrilna. dimenzija 70x205 cm. Postaviti okov od mesinga. Obračun po komadu vrata. Kom. dvokrilna. 145. a.00 € € € € 13. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. furniranom hrastovim furnirom I klase. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. 260. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 105x205 cm. tri usadne šarke po krilu. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P2. tri usadne šarke po krilu. Izrada i postavljanje jednokrilnih ulaznih furniranih i zastakljenih vrata P2 sa nadsvetlom. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Dimenzija 80x205 cm. furniranom hrastovim furnirom I klase. Obračun po komadu vrata. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. tri usadne šarke po krilu. b.00 € 5. 260. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. po izboru projektanta. 225. dimenzija 70x205+60 cm. Kom. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih vrata. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x205 cm.00 155.00 € 9. a. dimenzija 105x205+60 cm.00 € Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih vrata sa nadsvetlom.00 € 7. a. Dimenzija 130x210+60 cm. Dimenzija 70x205 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata sa nadsvetlom. Dimenzija 130x210+60 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 € 390. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 105x205 cm. Kom. Postaviti okov od mesinga. Postaviti okov od mesinga. a. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm.00 € 360. po šemi stolarije i detaljima. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. dimenzija 105x205+60 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Obračun po komadu vrata. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Kom. Postaviti okov od mesinga. dvokrilna. Dimenzija 105x205+60 cm. furniranom hrastovim furnirom I klase. furniranom hrastovim furnirom I klase.00 € 325. dvokrilna. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. 3. Dimenzija 130x210 cm. Obračun po komadu vrata. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm.

Dimenzija 80x205 cm. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku od hrastovine. Kom. tri usadne šarke po krilu. Kom. ramovska konstrukcija krila obostrano je obložena šper pločom debljine 4 mm. Dimenzija 80x205+60 cm. furniranom hrastovim furnirom I klase. a. b. a. c. bravu ukopavajuću sa dva ključa. dvokrilna. 190.00 200. furniranom hrastovim furnirom I klase.00 205. Dimenzija 140x205 cm. dimenzija 80x205 cm. ramovska konstrukcija krila obostrano je obložena šper pločom debljine 4 mm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 70x205+60 cm.00 € 340. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 € € € € 21. dvokrilna. Postaviti okov od mesinga. po izboru projektanta.00 195.00 € € € € Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. tri usadne šarke po krilu. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 70x205+60 cm. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 140x205+60 cm. Kom.00 215.00 € € € € 25. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata sa nadsvetlom. b. furnirane hrastovim furnirom I klase. 17. po šemi stolarije i detaljima. c. Kom. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Kom. Dimenzija 80x205 cm.00 280. a. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. tri usadne šarke po krilu. dimenzija 70x205 cm. Postaviti okov od mesinga.00 300. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih i furniranih kliznih vrata. po izboru projektanta. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 90x205+60 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Obračun po komadu vrata. dvokrilna. Obračun po komadu vrata. b. furnirane hrastovim furnirom I klase. d. 205. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 90x205 cm. po izboru projektanta. dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 140x205 cm. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 140x205+60 cm. Kom. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Kom. c. Kom. d. Dimenzija 80x205+60 cm. Kom. Kom. d. Dimenzija 90x205+60 cm. Obračun po komadu vrata. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.obložiti šper pločom debljine 4 mm. Postaviti okov od mesinga.00 225. dvokrilna. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. a. Obračun po komadu vrata. Kom. b. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 210. 185. 245.00 300. Vrata zastakliti mat staklom i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 70x205 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 € 381 .

Dimenzija 130x210+60 cm. Kom. b. sa filungama i profilisanim elementima. dimenzija 110x220+60 cm. a prag od hrastovine. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. tri usadne šarke po krilu. dvokrilna. od punog drveta. Dimenzija 105x205+60 cm. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Dimenzija 130x210+60 cm. Izrada i postavljanje ulaznih vrata sa nadsvetlom. Kom. Dimenzija 105x205 cm. po šemi stolarije i detaljima. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. sa filungama i profilacijom. Dimenzija 110x220 cm. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 130x210+60 cm. a prag od hrastovine. a prag od hrastovine. Izrada i postavljanje ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. dvokrilna. Kom.00 € 9. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 € 360. Kom. dvokrilna. dimenzija 110x220 cm. a prag od hrastovine. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po izboru projektanta. dimenzija 105x205 cm. a. tri usadne šarke po krilu.00 € 325. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 110x220+60 cm. Izrada i postavljanje ulaznih zastakljenih vrata od punog drveta. a. Obračun po komadu vrata.00 € 11. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 105x205 cm. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. 375. Kom.00 € 500.00 € 7. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po izboru projektanta. Kom. dvokrilna. od punog drveta. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 € Izrada i postavljanje ulaznih vrata sa nadsvetlom. od punog drveta. Dimenzija 130x210 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 € 382 . Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 € 350. Kom. a. a prag od hrastovine. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. tri usadne šarke po krilu. Postaviti okov od mesinga. 275. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Jelova vrata 1. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. tri usadne šarke po krilu. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Dimenzija 130x210 cm. b.8. Obračun po komadu vrata. b. Postaviti okov od mesinga. dimenzija 105x205+60 cm. Izrada i postavljanje ulaznih vrata od punog drveta. tri usadne šarke po krilu. 3. po izboru projektanta. dimenzija 105x205+60 cm. po šemi stolarije i detaljima. a prag od hrastovine. Izrada i postavljanje ulaznih vrata od punog drveta.00 € 425. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 130x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. dvokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. b. b. Obračun po komadu vrata. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. 325. Obračun po komadu vrata. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 105x205+60 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm.00 € 5. po izboru projektanta. a. 260. dimenzija 105x205 cm. 225.00 € 390. po izboru projektanta. 300. po izboru projektanta. b. dvokrilna. a. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa.

00 € € € € 23. Dimenzija 260x220 cm. f.00 € € € € 33. dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. dvokrilna. b. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € € € € € € 19.00 160. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 70x205+60 cm.00 160. po izboru projektanta. Kom. Dimenzija 140x220+60 cm.00 450. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 260x220 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata sa nadsvetlom. po šemi stolarije i detaljima. Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata od punog drveta. Kom. 130. Kom.00 € € € € € € 29. po šemi stolarije i detaljima. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Dimenzija 80x205 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 245.00 230. po izboru projektanta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom.00 155. trokrilna. tri usadne šarke po krilu. Na podu postaviti gumeni odbojnik. dvokrilna. Dimenzija 90x205 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. b. Dimenzija 90x205+60 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. a. Dimenzija 80x205 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. po izboru projektanta.00 360. Kom. Kom. dimenzija 70x205 cm.00 180. e. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. Kom. Kom.13. Kom. c. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. c. a. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. a. Dimenzija 70x205+60 cm.00 280. četvorokrilna. dvokrilna. dimenzija 70x205+60 cm. dvokrilna. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 210x220 cm. tri usadne šarke po krilu. Kom. 140.00 145. Obračun po komadu vrata. tri usadne šarke po krilu.00 320. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata sa šprosnama. Dimenzija 80x205+60 cm. d. od punog drveta. po šemi stolarije i detaljima. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata od punog drveta. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu vrata. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 140x220 cm.00 280. b. po izboru projektanta. e. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Na podu postaviti gumeni odbojnik. bravu ukopavajuću sa dva ključa. dimenzija 70x205+60 cm. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 70x205 cm. tri usadne šarke po krilu. b. Na podu postaviti gumeni odbojnik. f.00 170.00 210. Dimenzija 140x220+60 cm.00 450. Kom. 195. d. a. Dimenzija 210x220 cm. po izboru projektanta. 145. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i 383 . Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. d. od punog drveta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Dimenzija 80x205+60 cm. Kom. trokrilna. četvorokrilna. od punog drveta. Kom. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 140x220 cm. c. d.00 360. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. c. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.

c.00 440. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. dvokrilna. Dimenzija 260x220 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. sa filungama i profilisanim elementima. b. po izboru projektanta. a. Kom. f. Kom. b. trokrilna.00 € 384 . Kom. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Kom. b. Kom. Kom. po šemi stolarije i detaljima. c. b.00 520. po izboru projektanta. Kom.00 330. Dimenzija 140x220 cm. dimenzija 80x220 cm.00 € € € € 49. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. po šemi stolarije i detaljima. d.00 € 200. Dimenzija 90x205 cm. dimenzija 70x205+60 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 € 330. četvorokrilna. Dimenzija 140x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Obračun po komadu vrata. tri usadne šarke po krilu. Obračun po komadu vrata. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 210x220 cm. a.00 520.00 390.00 230. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. tri usadne šarke po krilu. d. Dimenzija 140x220 cm. Obračun po komadu vrata. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata sa nadsvetlom. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 100x220 cm.00 € 285. Kom. 39. Kom. Obračun po komadu vrata. Kom.00 330. Kom. e. po šemi stolarije i detaljima. dvokrilna.00 310.00 250. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. f. c. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. od punog drveta. rubni zatvarač. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom.00 € € € € € € 45. Dimenzija 100x220 cm. Kom. sa filungama. po šemi stolarije i detaljima.00 € 52. c. Na podu postaviti gumeni odbojnik. 210. Obračun po komadu vrata. a. Kom.00 € 450. Dimenzija 200x220 cm. četvorokrilna. Kom. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a.00 € € € € € € Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata od punog drveta. dvokrilna. b. c.00 300. Dimenzija 80x205 cm. e. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. dvokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 260x220 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dimenzija 70x205 cm. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. po izboru projektanta. Vrata. Kom. Dimenzija 70x205 cm.00 280. Kom. Dimenzija 90x205 cm. Kapak izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. 300. po izboru projektanta.pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. 180. bravu ukopavajuću sa dva ključa. dvokrilna.00 420. Dimenzija 140x220 cm. sa kapkom. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x220 cm. Kom. dimenzija 80x220 cm. Kom. Dimenzija 80x205+60 cm. d. dimenzija 70x205 cm. Kom. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 80x205 cm. 260. a. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 90x205+60 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 140x220+60 cm. rubni zatvarač. 290. trokrilna. tri usadne šarke po krilu.00 450. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm.

Dimenzija 80x220 cm.00 € 450. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 80x220 cm.00 € 385 .55. Kom. po izboru projektanta. c. dimenzija 80x220 cm.00 € 525.00 € 400. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom.00 € 58. rubne zatvarače. 410. dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 100x220 cm. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. tri usadne šarke po krilu. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. tri usadne šarke po krilu. rubne zatvarače. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. sa drvenom eslinger roletnom. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 140x220 cm.00 € 630. b. 365. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. sa platnenom roletnom. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. po izboru projektanta.00 € 660. dvokrilna. Obračun po komadu vrata.00 € 67. dvokrilna. a. c. Kom. b. Dimenzija 140x220 cm. dimenzija 80x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. tri usadne šarke po krilu. Vrata.00 € 580. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 740. a. b. Kom. Kom. rubne zatvarače. po šemi stolarije i detaljima. Kom. 420. Dimenzija 140x220 cm. dvokrilna. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 100x220 cm. po izboru projektanta. a. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta.00 € 570. sa drvenom eslinger roletnom. a. tri usadne šarke po krilu. Kom. Dimenzija 100x220 cm. po izboru projektanta. Kom. Dimenzija 100x220 cm. Kom. b.00 € 870. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Kom. rubne zatvarače. dimenzija 80x220 cm. c. c. b. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 100x220 cm. dvokrilna. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 80x220 cm.00 € 64. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima. c. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 € 61. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. 480. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 € 460. sa kapkom. Kom. Obračun po komadu vrata. Obračun po komadu vrata. Kom. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. 600. dimenzija 80x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. a. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. rubni zatvarač. Kapak izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. po izboru projektanta. Kom. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.

sa zastakljenim delom. 455. a. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 105x205 cm.00 € 710. Postaviti okov od mesinga.00 € 540. Kom. četvorokrilna.00 € 650. Dimenzija 230x210 cm. četvorokrilna. dvokrilna. trokrilna. Kom. Vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 6 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. dvokrilna. po izboru projektanta. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom.00 € 72.00 € 520.00 € 386 . Obračun po komadu vrata. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Izrada i postavljanje jednokrilnih kliznih vrata od punog drveta. dvokrilna. b. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih vrata od punog drveta. dimenzija 110x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. trokrilna. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. c. sa filungama i profilisanim elementima. Dimenzija 140x220 cm. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku. 260. po šemi stolarije i detaljima. po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih klatno (špilter) vrata od punog drveta. Dimenzija 140x220 cm.00 € 390. po izboru projektanta. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. 450.00 € 580. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom.00 € 74. Dimenzija 105x205 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 240x210 cm. po izboru projektanta. Kom. dvokrilna. b. Kom. 350. dve klatno (špilter) šarke po krilu. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. dimenzija 230x210 cm. a. 325. Izrada i postavljanje jednokrilnih klatno (špilter) vrata od punog drveta. dimenzija 105x205 cm. Dimenzija 230x210 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dvokrilna. Dimenzija 240x210 cm. Kom. Kom. Dimenzija 110x220 cm. Dimenzija 260x220 cm. c. po šemi stolarije i detaljima. po šemi stolarije i detaljima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. b. b.70. Obračun po komadu vrata. dimenzija 105x205 cm. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih vrata od punog drveta. dimenzija 80x205 cm. a. Obračun po komadu vrata. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. dve klatno (špilter) šarke po krilu.00 € 81. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 € 650.00 € 76. Kom. po izboru projektanta. Kom.00 € 580. Postaviti okov od mesinga. a. Obračun po komadu vrata. Obračun po komadu vrata. dimenzija 230x210 cm. dvokrilna. b. Dimenzija 140x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. tri usadne šarke po krilu. po izboru projektanta. a. po šemi stolarije i detaljima.00 € 78. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. b. a. tri usadne šarke po krilu. Izrada i postavljanje jednokrilnih klatno (špilter) vrata od punog drveta. Dimenzija 260x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. 390. Dimenzija 80x205 cm. dve klatno (špilter) šarke po krilu. Obračun po komadu vrata.

trokrilna. po šemi stolarije i detaljima. četvorokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. 390. Postaviti okov od mesinga. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. po izboru projektanta. Dimenzija 105x205+60 cm. Izrada i postavljanje borovih ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 105x205 cm. dimenzija 230x210 cm. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa.84. Dimenzija 105x205 cm. a prag od hrastovine. 350. a prag od hrastovine. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih vrata od punog drveta. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine.00 € 460. Kom. Kom. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 130x210 cm. 420. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. b. tri usadne šarke po krilu. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 110x220 cm. po izboru projektanta. b. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dvokrilna. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 130x210+60 cm.00 € 387 . dimenzija 105x205+60 cm. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. b. Postaviti okov od mesinga. a. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. dvokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. 290. b. a prag od hrastovine. po šemi stolarije i detaljima. 580. Borova vrata 1. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa.00 € 5. po izboru projektanta. sa filungama i profilisanim elementima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine.00 € 780. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta. dvokrilna. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata sa zastakljenim delom. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. tri usadne šarke po krilu. dvokrilna. po šemi stolarije i detaljima. Kom. a prag od hrastovine. a. Dimenzija 260x220 cm. tri usadne šarke po krilu. Kom. Kom. b. a. Dimenzija 130x210 cm. a. a.00 € Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata sa nadsvetlom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Dimenzija 130x210 cm. Dimenzija 105x205+60 cm. po šemi stolarije i detaljima. tri usadne šarke po krilu. 330. dimenzija 105x205 cm. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. a prag od hrastovine. Kom. a. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Postaviti okov od mesinga. 3. Postaviti okov od mesinga. b. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa.00 € 7. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. Dimenzija 240x210 cm. sa filungama i profilacijom. Kom. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata.00 € 550.00 € 650.00 € 9. Obračun po komadu vrata. Kom. tri usadne šarke po krilu. Kom. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata. dvokrilna.00 € 420.00 € 510. dimenzija 105x205+60 cm. Obračun po komadu vrata.00 € 450. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 110x220 cm. Obračun po komadu vrata. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. po izboru projektanta. dvokrilna. Obračun po komadu vrata.00 € 9. dimenzija 105x205 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. c. Dimenzija 230x210 cm. Dimenzija 130x210+60 cm.

11. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 200x220 cm. d. dimenzija 70x205 cm. e. b. a. Dimenzija 140x220 cm. c. Dimenzija 140x220+60 cm. a prag od hrastovine. 175. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Na podu postaviti gumeni odbojnik. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata. Kom. trokrilna. tri usadne šarke po krilu. Postaviti okov od mesinga. profilacijom i nadsvetlom.00 590. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 90x205+60 cm. dvokrilna. Kom. Kom. a. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dimenzija 70x205+60 cm. c. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Kom. dimenzija 70x205+60 cm. dvokrilna. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata. Kom. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 110x220+60 cm. d. Kom. tri usadne šarke po krilu. 480. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Kom. Obračun po komadu vrata.00 € € € € € € 29. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 80x205 cm.00 320.00 200.00 590. četvorokrilna. b. tri usadne šarke po krilu. Kom. po šemi stolarije i detaljima. dvokrilna. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 70x205 cm. Kom. dimenzija 70x205 cm.00 210. Postaviti okov od mesinga.00 € € € € 23. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. po izboru projektanta. Postaviti okov od mesinga. dvokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine.00 240. po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata.00 € 13. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata. četvorokrilna. Dimenzija 260x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata sa nadsvetlom.00 190. Dimenzija 80x205+60 cm. a. f. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 70x205+60 cm. b. Obračun po komadu vrata. c. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine.00 360. f. po izboru projektanta. c. Kom. Dimenzija 70x205+60 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. tri usadne šarke po krilu. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 70x205 cm. Kom. e.00 € € € € 388 . Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. b. Kom. Kom. trokrilna. Dimenzija 80x205 cm.00 350. Kom. Kom. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 80x205+60 cm.00 235.00 460. a. sa filungama. dvokrilna. d. po izboru projektanta. Dimenzija 200x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine.00 220. Dimenzija 140x220+60 cm. Kom. po šemi stolarije i detaljima.00 € € € € € € 19. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 110x220+60 cm.00 340. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 210.00 € 650. b. Postaviti okov od mesinga. Kom. 185. Na podu postaviti gumeni odbojnik. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 460.00 220. Kom. 180. 200. Dimenzija 130x210+60 cm. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 260x220 cm. d.

Kom.00 550. Dimenzija 80x220 cm. dimenzija 80x220 cm. dimenzija 70x205 cm.00 € € € € € € 45. e. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 210x220 cm. Kom. tri usadne šarke po krilu. a. Obračun po komadu vrata.00 € € € € 49. Dimenzija 70x205+60 cm. po izboru projektanta.00 380. bravu ukopavajuću sa dva ključa. sa filungama i nadsvetlom. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dimenzija 80x205 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 200x220 cm.00 € 540. Postaviti okov od mesinga. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Postaviti okov od mesinga. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. 255. Dimenzija 80x220 cm.00 510. Kom. rubni zatvarač. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata. dimenzija 70x205+60 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Na podu postaviti gumeni odbojnik. c. Obračun po komadu vrata.33. trokrilna. a. Kom.00 295. Kom. Obračun po komadu vrata. b.00 570. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 389 . Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Dimenzija 260x220 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 340.00 420. f. Kom. Kom. Dimenzija 70x220 cm. Kom. 340. Dimenzija 140x220 cm. Postaviti okov od mesinga. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga. b. Kom. Dimenzija 70x205 cm. dvokrilna. dimenzija 70x220 cm. c.00 € 390.00 360. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. f. Kom. dvokrilna. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu vrata. dvokrilna. Kom. sa kapkom. dvokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. 360. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu.00 400. Dimenzija 90x205+60 cm. d. rubni zatvarač. po izboru projektanta. a. Dimenzija 140x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine.00 675. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata sa šprosnama.00 390. a. četvorokrilna. d. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu vrata. Kom. Kom. trokrilna. po izboru projektanta. e. c. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x220+60 cm. b. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 80x220 cm. sa filungama.00 € 240. Kom. 380.00 590. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. tri usadne šarke po krilu.00 € 52. c. Dimenzija 90x220 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Kapak izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Dimenzija 140x220 cm. d. po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve borovine. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. dvokrilna. b. c. Kom. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. b.00 275. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dimenzija 90x205 cm. četvorokrilna. Vrata. tri usadne šarke po krilu. 220. a.00 675. Dimenzija 260x220 cm.00 € € € € € € 39. Kom. po izboru projektanta. Kom. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata. Dimenzija 100x220 cm.

Dimenzija 140x220 cm. Kom. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa platnenom roletnom. Kom. 430. Dimenzija 140x220 cm.00 € 70. Dimenzija 80x220 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 80x220 cm. Postaviti okov od mesinga. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih dvostrukih vrata. dimenzija 105x205 cm. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. b. rubne zatvarače. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. dvokrilna. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 80x220 cm. b. dvokrilna. po šemi stolarije i detaljima. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Postaviti okov od mesinga. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. po izboru projektanta. a. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu.00 € 680. Kapak izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za 390 . Kom. Dimenzija 100x220 cm.00 € 470. dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine.55. Obračun po komadu vrata. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 100x220 cm. po izboru projektanta. b. Kom.00 € 950. a. b. Kom.00 € 525. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa drvenom eslinger roletnom. rubni zatvarač. Kom. 570. Kom. a. po izboru projektanta. Dimenzija 80x220 cm. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a.00 € 700. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih klatno (špilter) vrata. dve klatno (špilter) šarke po krilu. po šemi stolarije i detaljima. po šemi stolarije i detaljima. c. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima. c. Dimenzija 100x220 cm. dimenzija 80x220 cm. Postaviti okov od mesinga. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 140x220 cm. 720. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Kom. Postaviti okov od mesinga. po izboru projektanta. 480. Vrata. c. po izboru projektanta. dimenzija 80x220 cm. rubne zatvarače. c.00 € 64. rubni zatvarač. Kom.00 € 1 040. Dimenzija 140x220 cm. Kom. Dimenzija 100x220 cm. Kom. a. dvokrilna. Postaviti okov od mesinga. Kom.00 € 790. Postaviti okov od mesinga. Kom. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 80x220 cm.00 € 880. sa kapkom. Obračun po komadu vrata.00 € 550. Kom.00 € 58. tri usadne šarke po krilu. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Obračun po komadu vrata.00 € 630. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve borovine. Kom.00 € 67. tri usadne šarke po krilu. dvokrilna. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm.00 € 61. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata. dvokrilna. rubne zatvarače. dimenzija 80x220 cm. b. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dimenzija 80x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. 510. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata sa drvenom eslinger roletnom.

dvokrilna.00 € 76. b. Obračun po komadu vrata. Kom. Kom. tri usadne šarke po krilu. 580. Dimenzija 240x220 cm. Postaviti okov od mesinga.00 € 84.impregnaciju.00 € 780. a. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. četvorokrilna. dvokrilna. dvokrilna. tri usadne šarke po krilu. dimenzija 230x210 cm.00 € 620. Obračun po komadu vrata.00 € 675.00 € Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih klatno (špilter) vrata. dimenzija 80x205 cm. Kom. Dimenzija 140x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. a. Obračun po komadu vrata. a. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 240x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 80x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih kliznih vrata. dvokrilna. b. Dimenzija 260x220 cm. Postaviti okov od mesinga. b. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku od borovine. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Postaviti okov od mesinga. Kom. po izboru projektanta. sa filungama i profilacijom. a. dvokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine.00 € 391 . a. po izboru projektanta. b. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom.00 € 840. po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih klatno (špilter) vrata. Dimenzija 105x205 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Dimenzija 230x210 cm. 72. c. 780. c. Kom. sa filungama i profilacijom. c. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. b. 580. dimenzija 105x205 cm. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. četvorokrilna.00 € 78. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih borovih vrata sa zastakljenim delom. Dimenzija 240x210 cm. 425. dimenzija 110x220 cm. Kom. 480. po izboru projektanta. dvokrilna. Dimenzija 260x220 cm. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa.00 € 520. Dimenzija 140x220 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po izboru projektanta. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. dve klatno (špilter) šarke po krilu.00 € 910. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 230x210 cm. Kom. trokrilna. po šemi stolarije i detaljima. po šemi stolarije i detaljima. dvokrilna. Kom. Vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 6 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Postaviti okov od mesinga. Kom. 450. dve klatno (špilter) šarke po krilu. a. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih borovih vrata. dimenzija 230x210 cm. Obračun po komadu vrata. Kom. b. četvorokrilna. Obračun po komadu vrata.00 € 840. Dimenzija 105x205 cm. Kom. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih borovih vrata.00 € 74.00 € 81.00 € 840. a. b. Kom. Dimenzija 230x210 cm. tri usadne šarke po krilu. 360. Kom. Postaviti okov od mesinga. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta. trokrilna. Dimenzija 110x220 cm.00 € 975. trokrilna. Dimenzija 260x220 cm. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 140x220 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 € 725. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine.

Dimenzija 105x205+60 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Dimenzija 105x205 cm. 580. dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. 550. Dimenzija 105x205 cm. Postaviti okov od mesinga. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Kom. Kom. tri usadne šarke po krilu. a. Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata. Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata. 450. a. dimenzija 110x220 cm. Vrata. Kom. Kom. b. dimenzija 110x220+60 cm. tri usadne šarke po krilu. Kom. Dimenzija 130x210 cm. b. dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. po izboru projektanta. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. Vrata. po izboru projektanta. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 105x205 cm. dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 € 680. Postaviti okov od mesinga. po šemi stolarije i detaljima. b. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa.00 € 7. dvokrilna. b. Obračun po komadu vrata.00 € 5. po šemi stolarije i detaljima. po šemi stolarije i detaljima. tri usadne šarke po krilu. Postaviti okov od mesinga. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 710. dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 € 11. a. sa filungama i profilacijom. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Vrata. dimenzija 105x205 cm. dvokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 130x210 cm. Obračun po komadu vrata.00 € 840.00 € 780. sa filungama. dimenzija 105x205+60 cm. Dimenzija 110x220+60 cm. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Kom. b. tri usadne šarke po krilu. Vrata. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. 650. Dimenzija 130x210 cm. Kom.10. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 130x210+60 cm. Kom. po izboru projektanta. po izboru projektanta. Postaviti okov od mesinga. po šemi stolarije i detaljima. Na podu postaviti gumeni odbojnik. a. Na podu postaviti gumeni odbojnik. a. Postaviti okov od mesinga. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. od punog drveta. 520. Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata. dvokrilna. Kom. 3. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. b.00 € 392 . 780.00 € Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata sa nadsvetlom. Dimenzija 105x205+60 cm. Dimenzija 130x210+60 cm. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 110x220 cm. dvokrilna. Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata sa zastakljenim delom. tri usadne šarke po krilu. Kom. dvokrilna. Hrastova vrata 1. profilacijom i nadsvetlom. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa.00 € 975. po izboru projektanta. Vrata. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 130x210+60 cm.00 € 9. dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Obračun po komadu vrata. a. dimenzija 105x205+60 cm. Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. tri usadne šarke po krilu.00 € 650. Kom. Obračun po komadu vrata. dvokrilna. po izboru projektanta. Postaviti okov od mesinga. Vrata.

b. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. dimenzija 70x205+60 cm. f. Dimenzija 90x205+60 cm. Kom. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 140x220 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. c. Kom. Kom. Dimenzija 200x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. dvokrilna.00 730. trokrilna. Dimenzija 140x220+60 cm. e. b. bravu ukopavajuću sa dva ključa. po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. Obračun po komadu vrata. Kom. Postaviti okov od mesinga. f.00 € € € € € € 19. Kom.00 340. po izboru projektanta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. b. tri usadne šarke po krilu.00 500. po izboru projektanta. Dimenzija 70x205 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 335. d. četvorokrilna. tri usadne šarke po krilu. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom. Postaviti okov od mesinga. tri usadne šarke po krilu. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 70x205+60 cm. dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 € € € € 23. Dimenzija 90x205 cm. 260. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi 393 . Dimenzija 260x220 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih zastakljenih vrata. Dimenzija 80x205+60 cm.00 560. e. Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Na podu postaviti gumeni odbojnik. dimenzija 70x205 cm. Kom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 140x220+60 cm. 290.00 365. 285.00 320. četvorokrilna. Dimenzija 90x205 cm. a. d. Kom.00 290. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih zastakljenih vrata sa šprosnama. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata sa nadsvetlom.00 € € € € 33. d. dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Kom. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Kom. Dimenzija 90x205+60 cm. Kom. Kom. c. Dimenzija 70x205+60 cm. 315. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. trokrilna. Kom. po izboru projektanta. Postaviti okov od mesinga. dimenzija 70x220 cm. c. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 260x220 cm.00 360. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. po šemi stolarije i detaljima.00 520. a. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.13. Dimenzija 80x205 cm. dvokrilna. Kom. a. Dimenzija 200x220 cm. Dimenzija 70x205 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. b. dvokrilna. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. Kom. po šemi stolarije i detaljima. po šemi stolarije i detaljima.00 550.00 310.00 € € € € € € 29.00 325. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Obračun po komadu vrata. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. tri usadne šarke po krilu. Kom. po šemi stolarije i detaljima.00 715. Kom. po izboru projektanta.00 910. Kom. tri usadne šarke po krilu. c.00 910. d. Postaviti okov od mesinga. dvokrilna. Dimenzija 140x220 cm.

Dimenzija 260x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. po šemi stolarije i detaljima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 580. Dimenzija 80x220 cm. b.00 880. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. trokrilna. rubni zatvarač. Dimenzija 210x220 cm. dvokrilna. dvokrilna.00 € € € € € € 45.00 550.00 780.00 € 52. Kom. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. po izboru projektanta. Dimenzija 140x220 cm. b.00 975. Kom. Kom. Kom. po izboru projektanta. Dimenzija 140x220 cm. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih hrastovih vrata. Kom. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 140x220+60 cm. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih hrastovih vrata. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Kom. e. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. 390.00 620. Postaviti okov od mesinga.00 585. Kom. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. a. dvokrilna. Vrata. po izboru projektanta. a. Postaviti okov od mesinga. Kom. Kom. Dimenzija 90x205+60 cm. četvorokrilna. dve 394 . po šemi stolarije i detaljima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. trokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. rubni zatvarač. sa filungama i nadsvetlom. d. c.00 € 660. c.00 910.00 € 540. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 90x220 cm. Dimenzija 100x220 cm. f. dimenzija 70x205 cm. Kom. Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih klatno (špilter) vrata. f. Obračun po komadu vrata.00 660. dimenzija 80x220 cm. b. sa kapkom. 600. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom.00 420. Dimenzija 80x205 cm. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Kom. Dimenzija 140x220 cm.bezbojnim premazom za impregnaciju. a. Kom. Dimenzija 70x205 cm. d. e. Dimenzija 200x220 cm.00 € 910. c. dimenzija 80x220 cm. dimenzija 105x205 cm.00 1 040. Na podu postaviti gumeni odbojnik. 520. a. bravu ukopavajuću sa dva ključa. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom.00 € 55.00 € 370. dimenzija 70x205+60 cm. 335. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata. b.00 € € € € € € Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata. Dimenzija 80x205+60 cm. Postaviti okov od mesinga.00 840. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 260x220 cm. Kom. Dimenzija 80x220 cm. po izboru projektanta. Kom. Postaviti okov od mesinga. c. Kom. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 450. četvorokrilna. dvokrilna. Kom. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. b. Kom. Kapak izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Dimenzija 90x205 cm. Obračun po komadu vrata. dvokrilna. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 80x220 cm. tri usadne šarke po krilu. Obračun po komadu vrata. sa filungama. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 70x205+60 cm. tri usadne šarke po krilu. 580. Obračun po komadu vrata. tri usadne šarke po krilu. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 70x220 cm. Kom. c. 39. a.00 € € € € 49. d.

Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih klatno (špilter) vrata. Kom.00 € 69. po izboru projektanta.00 € Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih zastakljenih klatno (špilter) vrata. po izboru projektanta. dve klatno (špilter) šarke po krilu.00 € 1 160. b. Kom. po šemi stolarije i detaljima. a. Kom. Kom. dvokrilna. a. Dimenzija 105x205 cm. a. Dimenzija 230x210 cm. Postaviti okov od mesinga. a. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. sa filungama i profilacijom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dimenzija 230x210 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga. b.00 € 395 . b. Kom. dvokrilna.00 € 63. Vrata zastakliti Flot ravnim providnim staklom debljine 6 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. 680. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 140x220 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x220 cm. dve klatno (špilter) šarke po krilu. po izboru projektanta. dimenzija 90x205 cm. 1 150. četvorokrilna. Postaviti okov od mesinga. Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih kliznih vrata. 840. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 240x210 cm. Dimenzija 105x205 cm. dimenzija 230x210 cm. Obračun po komadu vrata.00 € 61. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 230x210 cm. Kom. Dimenzija 240x210 cm. Kom.00 € 66. po šemi stolarije i detaljima. trokrilna. po šemi stolarije i detaljima. trokrilna. 450.00 € 1 550. dimenzija 105x205 cm. Postaviti okov od mesinga. a. b. Obračun po komadu vrata. dvokrilna. c. Dimenzija 230x210 cm. Kom. Dimenzija 91x205 cm. četvorokrilna. a. b. Kom. c. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 € 1 350. po šemi stolarije i detaljima. 780. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. dvokrilna. Dimenzija 260x220 cm. Kom. dvokrilna. c. dvokrilna. b. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 240x210 cm. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa.00 € 1 100. Dimenzija 140x220 cm. U podu postaviti vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima. Dimenzija 260x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Obračun po komadu vrata. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kom. 650. po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. Kom.00 € 975. po izboru projektanta. Kom. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu. Kom. dvokrilna. b. Kom.00 € 1 300.00 € 1 420. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa.00 € 780.00 € 59. po šemi stolarije i detaljima. Kom. a. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih hrastovih vrata sa zastakljenim delom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. trokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 140x220 cm. sa filungama i profilacijom. dimenzija 230x210 cm.klatno (špilter) šarke po krilu. Dimenzija 260x220 cm. tri usadne šarke po krilu. Obračun po komadu vrata.00 € 1 040. tri usadne šarke po krilu. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 110x220 cm. masku od hrastovine i okov od mesinga. Dimenzija 110x220 cm. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih hrastovih vrata. 900. Obračun po komadu vrata.00 € 1 200. po izboru projektanta. Kom. 57. četvorokrilna. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih hrastovih vrata.

Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 230. po šemi stolarije i detaljima. po šemi stolarije i detaljima. b.00 € 110. Dimenzija 90x190 cm. Dimenzija 80x205 cm. 160. b. Kom. Ostala vrata 1. Dimenzija 90x205 cm. a. Nabavka i ugrađivanje jednokrilnih harmonika vrata. Na podu postaviti gumeni odbojnik. b. Krilo vrata izraditi od lamela povezanih profilima. Obračun po komadu vrata. Obračun po komadu vrata. Obračun po m2 otvora vrata. tri usadne šarke po krilu. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 10.00 € Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata u metalnom štoku. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata sa štokom od eloksiranog aluminijuma.00 € 400. dimenzija 70x205 cm.11. a. Kom. Lamele obložiti hrastovim furnirom. Dimenzija 80x205 cm.00 € 12.00 € 180. Obračun po komadu vrata. Dvokrilna vrata.00 € 215. c. a. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. a. Dovratnik uraditi od jelovine i grundirati. Vrata i dovratnik obraditi i izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. 4. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dimenzija 70x205 cm. tri usadne šarke po krilu. Kom. Kom. dimenzija 90x190 cm. Kom.00 € 200. bravu ukopavajuću sa dva ključa. po šemi stolarije i detaljima. c. Kom. Kom. Kom. c. Metalne delove obojiti zaštitnom bojom za metal. 200. m2 m2 65. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dvokrilna. Dimenzija 130x240 cm. dvokrilna. po izboru projektanta. Dimenzija 90x205 cm. Jednokrilna vrata. Lamele obložiti ultrapasom u boji po izboru projektanta. Krilo snabdeti šinom u gornjem delu štoka i vođicom krila u podu. Dovratnik od hrastovine. 200. Izrada i postavljanje hrastovih tesarskih vrata. m2 m2 90. Jednokrilna vrata. Nabavka i ugrađivanje jednokrilnih harmonika vrata. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po m2 otvora vrata. Kom.00 € 75. b. Dvokrilna vrata. Okov od kovanog gvožđa izraditi i brunirati po detaljima i uputstvu projektanta. I klase. b. a.00 € 7. Dimenzija 70x205 cm. Vrata i dovratnik tri puta obojiti lazurnim bojama i lakirati. Krilo vrata izraditi od lamela povezanih PVC profilima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 € 396 . Krilo izraditi kao ramovsku konstrukciju sa saćem i obostrano obložiti hrastovom furniranom šper pločom debljine 4 mm. Dimenzija 120x210 cm. dimenzija 70x205 cm.00 € 300. Krilo snabdeti šinom u gornjem delu štoka i vođicom krila u podu. I klase. Krilo izraditi kao ramovsku konstrukciju sa saćem i obostrano obložiti hrastovom furniranom šper pločom debljine 4 mm. po izboru projektanta.

Dimenzija 105x210 cm. dihtuje i lako se zatvara. dvokrilna. a. Zamena šildova i trukera vrata.00 € 397 . Sa vrata i dovratnika pažljivo skinuti sve naslage. Falc i ivice vrata obraditi da krilo fino naleže. dimenzija 90x205 cm. Obračun po komadu vrata.00 60. Falc i ivice vrata obraditi da krilo fino naleže.00 € € € € 9.00 € 325. Kom. 18. Dimenzija 140x260 cm. dimenzija 105x210 cm.00 € 225. Kom. Kom. Kom. d. 12. Kom. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. zaštititi i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. Postojeću bravu na vratima zameniti novom. Obračun po komadu brave. a. 5. dimenzija 90x205 cm. dvokrilna. Dimenzija 140x280 cm. b. do čistog drveta. po izboru projektanta. Kom. Postojeću bravu na vratima zameniti novom.00 € 12.00 35. d. pregledati i ampasovati. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. Obračun po komadu vrata. 15.00 45. Kom. dvokrilna. po izboru projektanta. Po potrebi podesiti bravu vrata. po izboru i uputstvu projektanta. b. Kom.00 € € € € Postojeća vrata sa okovom. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 140x260 cm.00 45. a. Kom. 25. oštećene delove. Kompletna vrata detaljno pregledati i ampasovati. Obračun po komadu vrata. Kom.00 € 10. 25. Dimenzija 130x240 cm. Postojeće aluminijumske šildove i trukere sa vrata demontirati i zameniti novim. c.00 30. pregledati i ampasovati. Restauracija ulaznih vrata. očistiti i popraviti. po uzoru na postojeću. 40. Bravu isporučiti sa dva ključa. dihtuje i lako zatvara. Dimenzija 120x220 cm. Dimenzija 90x205 cm. Kom. Dimenzija 105x210 cm. b. Kom. Okov pregledati. sa finalnom obradom. po uzoru na postojeće. Restauracija vrata 1. Dimenzija 120x220 cm.00 50. Postojeća vrata. Postojeće mesingane šildove i trukere sa vrata demontirati i zameniti novim. Kom. pažljivo zameniti novim od iste vrste drveta. Obračun po komadu vrata.12.00 € 11. po uzoru na postojeću. Dimenzija 90x205 cm. 150. Zamena šildova i trukera vrata. Brava je sa cilinder uloškom i tri ključa. Dimenzija 105x210 cm. Kom. Kom. Obračun po komadu brave. Vrata prebrusiti finom šmirglom. c. Oštećen i okov koji nedostaje zameniti novim po uzoru na postojeći. c. dvokrilna. Po potrebi podesiti bravu vrata.00 € 13. dvokrilna. dvokrilna.

m2 m2 75. Izlozi 1. očistiti i popraviti. očistiti i popraviti. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. Izlog izraditi sa parapetom sa filungama. m2 m2 110. Sa vrata i dovratnika pažljivo skinuti sve naslage. a.00 375. Kom. Kom. Dimenzija 105x210 cm. dimenzija 105x210 cm. Drvo prebrusiti finom šmirglom i zaštititi potapanjem ili premazom više puta ksilolin kombija.00 € 175. Kom. Kom. Dimenzija 105x210 cm. d. Okov pregledati. profilisanim lajsnama i trakslovanim elementima od prvoklasne i suve borovine. Obračun po komadu vrata. po uzoru na postojeće. po detaljima iz projekta.00 € 150. Dimenzija 80x205 cm. a. dvokrilna. do čistog drveta.00 € 22. b. Dimenzija 130x240 cm. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem. Dimenzija 140x280 cm. 3. b. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti.00 € 125. oštećene delove. Izlog hrastov. c. Dimenzija 90x210 cm. Obračun po m2 izloga. b. 125. po uzoru na postojeće. Izrada i ugradnja borovog izloga. Restauracija ulaznih vrata. dvokrilna. dvokrilna. po detaljima i projektu. b. c. Dimenzija 120x220 cm. a. Dimenzija 140x260 cm. dimenzija 80x205 cm. Kompletna vrata detaljno pregledati i ampasovati. Obračun po komadu vrata. Izlog borov. Dimenzija 140x260 cm. Sa vrata i dovratnika pažljivo skinuti sve naslage. Kom. Kom. Vrata zaštititi jednim slojem bezbojne lazurne boje. 75. b. a.00 180. c. pažljivo zameniti novim od iste vrste drveta. Kom.00 € 19. Dimenzija 120x220 cm.00 € Izrada i ugradnja borovog izloga sa parapetom. Izlog obraditi lazurnim bojama i lakom. Restauracija unutrašnjih vrata.00 € 398 . Obračun po m2 izloga. Izlog hrastov.00 € € € € 13. do čistog drveta. dvokrilna. Restauracija i sanacija vrata. Obračun po komadu vrata. Kom. po izboru i uputstvu projektanta. Izlog izraditi od prvoklasne i suve borovine sa profilisanim elementima. dvokrilna. pažljivo zameniti novim od iste vrste drveta. sve oštećene delove sanirati plombiranjem slabih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" (ili sličnim) i strugotinom od iste vrste drveta. dvokrilna. dimenzija 90x210 cm. Sa vrata i dovratnika pažljivo skinuti sve naslage.16. Vrata prebrusiti finom šmirglom i zaštititi slojem bezbojne lazurne boje. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti.00 € 125. po izboru i uputstvu projektanta. Kompletna vrata detaljno pregledati i ampasovati. Kom. Okov pregledati. očistiti i popraviti. Kom. do čistog drveta. 100. Izlog obraditi lazurnim bojama i lakom. oštećene delove. Okov pregledati. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. a.00 260. Izlog borov. Kompletna vrata detaljno pregledati i ampasovati.00 € 250. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. Sve površine prebrusiti finom šmirglom.00 € 200. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem.

Obloga borovo drvo. Izlog izraditi sa profilisanim elementima od prvoklasne i suve hrastovine. Obračun po m2 pregrade. ugradnja i zastakljivanja hrastovog izloga. c. c. Sa termo staklom d=6+20+6 mm. Oblogu.00 € 70. sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune. c. Izrada i postavljanje pregrade od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. Obračun po m2 izloga. Pregrade 1.00 € 175. a.00 € 85.00 € 75. Aluminijuma i oplemenjene iverice. Pregradu sa vratima finalno obraditi.00 € 225. b. Izlog zastakliti Flot staklom debljine 6 mm i finalno obraditi lazurnim bojama i lakom. Izlog izraditi sa profilisanim lajsnama i trakslovanim elementima. b. tri šarke po krilu. b. ugradnja i zastakljivanje hrastovog izloga sa parapetom. po izboru i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 90. Pregradu sa vratima izraditi u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim hrastovim panelom.00 € Izrada i postavljanje pregrade sa vratima od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. Sa kaljenim staklom d=10 mm. b.00 € 80. m2 m2 m2 45. m2 m2 m2 175. Obloga hrastovo drvo. Oblaganje konstrukcije izloga punim borovim drvetom. Aluminijuma i furniranog panela. a. Krila vrata izraditi kao ramovsku konstrukciju sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm i obložiti hrastovim panelom. Sa staklom d=6 mm. Aluminijuma i oplemenjene iverice. a. a. c. Obračun po m2 izloga. sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune.00 € 90.00 € 8. Obračun po m2 razvijene površine. Aluminijuma i medijapan ploča.00 € 11. Obračun po m2 pregrade. Obloga panel. Izrada. po detaljima i uputstvu projektanta. parapetima sa filungama od prvoklasne i suve hrastovine. m2 m2 m2 100. a. okvir i profilisane lajsne izraditi od prvoklasne i suve borovine. Aluminijuma i medijapan ploča. m2 m2 m2 140. Sa kaljenim staklo d=10 mm. Pregradu finalno obraditi.00 € 399 . po detaljima iz projekta.00 € 55. Sa termo staklom d=6+20+6 mm. bravu ukopavajuću sa cilindričnim uloškom i tri ključa. Izrada. Sa staklom d=6 mm. Aluminijuma i furniranog panela. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Oblogu izloga obraditi lazurnim bojama i lakom. po izboru projektanta. po izboru projektanta. Izlog zastakliti Flot staklom debljine 6 mm i obraditi lazurnim bojama i lakom. b. po detaljima iz projekta. Pregradu izraditi u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim hrastovim panelom.00 € 200.00 € 14. po izboru i uputstvu projektanta. 4.00 € 250. po šemi i detaljima iz projekta. po šemi i detaljima iz projekta.5. c.

7. Izrada i postavljanje zastakljene pregrade od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. m2 m2 m2 110. m2 100. sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune. po šemi i detaljima iz projekta. tri šarke po krilu po izboru projektanta.00 € 16. pregradu u gornjem delu zastakliti dvostrukim Flot staklom debljine 4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima. cementno azbestnih ploča i furniranog panela. Aluminijuma i oplemenjene iverice. po šemi i detaljima iz projekta. po šemi i detaljima iz projekta. brava ukopavajuća sa cilindričnim uloškom i tri ključa. a. b.00 € 17.00 € 110.00 € 95. po šemi i detaljima iz projekta. Pregradu u gornjem delu zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima.00 € 90. bravu ukopavajuću sa cilindričnim uloškom i tri ključa. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranih aluminijumskih profila i obostrano ih obložiti cementno azbestnim pločama i furniranim panelom. po izboru projektanta. c. po izboru projektanta. c. po izboru projektanta. Pregradu sa vratima finalno obraditi. Izrada i postavljanje zastakljene pregrade sa vratima "Nissal MPZ 60" od eloksiranog aluminijuma. Aluminijuma i furniranog panela. m2 m2 m