KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

MODUL PENGAJARAN

MUZIK
TAHUN 1

Terbitan

Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum

2010

Aras 4-8. Kementerian Pelajaran Malaysia. Parcel E. atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah. Bahagian Pembangunan Kurikulum. fotokopi. Blok E9. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. . 62604 Putrajaya. mekanik. Kompleks Kerajaan Persekutuan. ilustrasi. rakaman.Cetakan Pertama 2010 © Kementerian Pelajaran Malaysia 2010 Hak Cipta Terpelihara. audio dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik.

masa dan tenaga. sebanyak 20 unit pembelajaran telah disediakan. Adalah diharapkan modul ini dapat dimanfaatkan oleh guru secara optimum bagi mencapai matlamat dan objektif Muzik sekolah rendah. murid juga berpeluang untuk mengaitkan perasaan. disediakan untuk membantu guru dalam Muzik Tahun 1. Pelbagai aktiviti kepada murid yang dirancang dan disaran bertujuan menyediakan peluang melaksanakan Modul ini dan pengajaran pembelajaran seperti yang dihasratkan dalam Dokumen Standard Kurikulum meneroka elemen muzik menerusi aktiviti muzikal seperti bernyanyi. persekitaran dan budaya mereka dalam setiap aktiviti muzikal dalam suasana gembira dan ceria. Dalam modul pengajaran Tahun 1. Selain itu.Modul Pengajaran Muzik Tahun 1 ini merupakan usaha Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) bagi membantu guru yang diberi tanggungjawab mengajar mata pelajaran ini. bermain alat muzik. BPK merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas sumbangan kepakaran. Modul ini juga disertakan dengan CD yang dimuatkan dengan lagu yang dicipta setiap unit untuk memenuhi keperluan setiap aktiviti yang terdapat dalam pembelajaran. Susunan modul ini berasaskan tema Aku dan Muzik yang merupakan platform awal kepada murid untuk memahami dan mengenal muzik. Kandungan modul ini merupakan cetusan idea dari pelbagai pihak yang begitu komited dalam menghasilkan modul ini. Guru perlu menjalankan pentaksiran untuk menilai tahap pencapaian murid dalam setiap unit pembelajaran. menghasilkan idea muzikal serta membuat aktiviti gerakan. iii .

Masa pengajaran 2 x 30 minit Kaedah atau cara yang digunakan untuk menilai pencapaian murid Merujuk kepada Kurikulum Muzik Sekolah Rendah Tahun 1. Pembelajaran yang mesti dikuasai oleh murid dalam 1 tahun. Aktiviti tambahan iv .PERINCIAN TAJUK KECIL UNIT PEMBELAJARAN Tema Elemen muzik yang perlu ditekankan semasa pengajaran dan pembelajaran Merujuk kepada Kurikulum Muzik Sekolah Rendah Tahun 1. Ilmu pengetahuan yang perlu dipelajari oleh murid.

ISI KANDUNGAN Pengenalan iii UNIT PEMBELAJARAN Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 6 Unit 7 Unit 8 Unit 9 Unit 10 Unit 11 Unit 12 Unit 13 Unit 14 Unit 15 Unit 16 Unit 17 Unit 18 Unit 19 Unit 20 2 6 10 12 14 16 20 22 26 30 34 38 40 42 46 48 50 54 58 62 v .

ISI KANDUNGAN LAMPIRAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : Pentaksiran Unit 2 : Cara memegang dan bermain rhythm stick : Cara memegang dan bermain kastanet : Pentaksiran Unit 5 : Pentaksiran Unit 7 : Pentaksiran Unit 8 : Contoh gambar boneka : Pentaksiran Unit 9 : Latihan menepuk irama mengikut detik 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 10 : Pentaksiran Unit 12 11 : Permainan ‘ Nenek Si Bongkok Tiga ‘ 12 : Carta frasa melodi 13 : Latihan mencipta melodi mudah 14 : Kad Ikon corak irama 15 : Permainan mencipta corak irama 16 : Kad Ikon dinamik kuat dan lembut 17 : Pentaksiran Unit 20 vi .

20 Borang Rumusan Pentaksiran Unit 1—20 RANCANGAN MENGAJAR Contoh Rancangan Mengajar Harian 88 89 90 91 92 96 SENARAI LAGU Senarai lagu Susunan CD lagu 102 107 PENGHARGAAN Penghargaan 109 vii .16 Borang Pentaksiran Unit 17 .ISI KANDUNGAN PENTAKSIRAN DALAM P&P Borang Pentaksiran Unit 1 .10 Borang Pentaksiran Unit 11 .5 Borang Pentaksiran Unit 6 .

.

UNIT PEMBELAJARAN .

1. Mengimprovisasi lirik lagu seperti ‘Selamat Pagi‘. Membuat pergerakan mengikut muzik. Pemerhatian : Borang pentaksiran ms.Tempo cepat dan lambat CD 1 Track 01 : Selamat Pagi (vokal) Track 02 : Selamat Pagi (instrumental) CD 2 Track 01 : Tanggal 31 (tempo cepat) Track 02 : Pahlawanku (tempo lambat) Track 20 : Selamat Pagi (detik) Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. pic. Menepuk detik asas 2. Menggunakan pergerakan asas berjalan atau berlari secara kreatif. 88 2. (CD 1 Track 01 dan 02) Membuat pergerakan asas untuk mengenal pasti perbezaan tempo cepat dan lambat (CD 2 Track 01 dan 02). ‘guru‘ dan ‘rakan‘ kepada lirik yang sesuai.cepat . 4. ( CD 2 Track 20) Menyanyi lagu sambil membuat gerakan mengikut tempo. Menggunakan perkusi badan seperti tepuk paha mengikut detik lagu sambil menyanyi mengikut tempo cepat dan lambat. . 3. 3. 1. Membuat pergerakan berdasarkan dinamik. 5. 2. CD 2 Track 01 dan 02 1. tempo dan bunyi. Menyebut lirik sambil menepuk detik lagu dengan bimbingan guru. 1. Menyanyi lagu sambil menepuk detik lagu.lambat 2. Menyanyi mengikut tempo. mengikut tempo yang ditetapkan. 2 .

CD 1 Track 01 3 .

CD 1 Track 02

4

CD 1 Track 02

5

Warna Ton Penerokaan suara manusia iaitu suara bercakap, suara menyanyi, suara memanggil dan suara berbisik - intonasi - pic tinggi dan rendah

CD 1 Track 03 : Mari Menyanyi (vokal) Track 04 : Mari Menyanyi (instrumental) CD 2 Track 03 : Audio pic tinggi dan rendah Track 21 : Pic tinggi dan rendah

Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo dan berkumpulan.

1. Lampiran 1 Unit 2 2. Borang pentaksiran ms. 88 3. CD 2 Track 21 (pic tinggi dan rendah)

1. Mendengar dan mengajuk warna ton suara manusia seperti bercakap, memanggil, berbisik dan menyanyi. 2. Menyanyi lagu Mari Menyanyi. (CD 1 Track 03 dan 04) 1. Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul. 2. Mengajuk pic dengan tepat. 3. Mendengar dan mengajuk pic tinggi dan rendah. (CD 2 Track 03) 4. Pentaksiran. Lampiran 1 Unit 2.

1. Menggunakan suara yang sesuai mengikut situasi. Contoh semasa di pasar dan bilik darjah. 2. Membuat pergerakan menunjukkan pic tinggi dan rendah berpandukan lagu Mari Menyanyi. 3. Membuat pergerakan menunjukkan pic tinggi atau rendah secara kreatif. 4. Soal jawab tentang warna ton. Contoh soalan: ― Antara suara berbisik dengan suara memanggil, suara mana yang lebih lembut?‖

6

CD 1 Track 03 7 .

CD 1 Track 04 8 .

CD 1 Track 04 9 .

2. CD 2 Track 20 1. 2. Membuat pergerakan mengikut muzik.tempo cepat / lambat 1. 1. hidung. Mengajar murid menepuk detik pada anggota badan. Memainkan perkusi mengikut tempo. mata. tempo dan bunyi. . 1. Membuat pergerakan menggunakan muzik tempo cepat atau lambat. Membuat pergerakan kreatif yang sesuai untuk menunjukkan tempo cepat dan lambat. (CD 2 Track 20) 2.detik lagu Tempo . (CD 2 Track 20) 3. Perkusi contoh : rhythm sticks Pengalaman Muzikal Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir. Menggunakan alat improvisasi seperti pembaris untuk menggantikan rhythm sticks. Lampiran 2 Unit 3 Murid memimpin aktiviti memainkan detik secara bergilir-gilir. 4. Contoh: paha. Membuat pergerakan berdasarkan dinamik. Memainkan detik mengikut tempo yang ditetapkan menggunakan rhythm sticks.Irama . 3. 10 .cepat dan lambat CD 2 Track 04 : Malaysia Baru (tempo cepat) Track 05 : Ilham Pujangga (tempo lambat) Track 20 : Selamat pagi ( detik) 2. Pemerhatian : Borang pentaksiran ms. pic. Permainan mengenal objek di dalam kelas menggunakan rhythm sticks mengikut detik lagu Selamat Pagi. dan bahu.88 2.

Permainan mengenal anggota badan sambil menepuk detik lagu.meja.kapur atau bakul adalah seperti berikut : bu ku bu ku bu ku bu ku 11 .CD 2 Track 20 1. ‘Rhythm sticks‘ ditunjukkan pada objek di dalam kelas yang mempunyai dua suku kata seperti buku. Menepuk detik lagu Dari bar 1-8 Dari bar 9- 2.

Menggunakan lagu popular duet lelaki dan perempuan. 1. Contoh: bunyi ‗boom‘ boleh dibunyikan dengan menghentak kaki. Mengaitkan warna ton dengan perkusi badan. Contoh: Suara lelaki angkat tangan. Aspresiasi Muzik Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir. Mengajuk bunyi persekitaran dengan suara. 1. 3. 2. Mendengar lagu dan membanding beza warna ton suara lelaki dan perempuan. CD 2 Track 22 1. Borang pentaksiran ms.suara lelaki dan perempuan CD 2 Track 06 : Joget Malaysia (lagu duet lelaki dan perempuan) Track 22 : Siapa Belum Siap (vokal) Penghasilan Muzikal Menghasilkan idea muzikal kreatif. Mengenal pasti warna ton suara manusia yang didengar. 12 . 1. 2.Penerokaan bunyi . Meneroka pelbagai bunyi menggunakan perkusi badan.suara dan perkusi badan Warna ton suara manusia . (CD 2 Track 06) Pentaksiran 3. dan suara perempuan turunkan tangan. Memainkan lagu yang membezakan warna ton suara dengan aktiviti yang sesuai. Menghasilkan pelbagai bunyi menerusi penerokaan suara dan perkusi badan dan perkusi mulut. 4. 5. 2.88 2. Menghasilkan bunyi persekitaran berdasarkan detik yang dimainkan oleh guru.

CD 2 Track 06 Contoh gambar nyanyian duet 13 .

1. tempo dan bunyi. . Borang pentaksiran ms.postur .dinamik kuat dan lembut Kemahiran asas dalam permainan perkusi tanpa pic. Membuat pergerakan mengikut dinamik kuat dan lembut berdasarkan muzik instrumental yang didengar. (CD 2 Track 07) 5. . Lampiran 4 Unit 5 (ii) 2. 3. Menggunakan alatan seperti skaf. sapu tangan untuk melakukan pergerakan kreatif menunjukkan dinamik kuat (f ) dan lembut (p ). Membuat pergerakan mengikut muzik.Ekspresi . 14 . Bermain kastanet secara konvensional.dinamik kuat / lembut. Memainkan perkusi mengikut detik. (CD 1 Track 02) 4. (CD 2 Track 07) 1.cara memainkan 2. Lampiran 3 Unit 5 (i). 3. CD 2 Track 23 1. Membuat pergerakan berdasarkan dinamik. 2. 2. Contoh: kastanet atau loceng. 1. pic.88 3. Contoh: Kastanet / loceng CD 1 Track 02 : Selamat Pagi (instrumental) CD 2 Track 07 : Audio dinamik kuat dan lembut Track 23 : Audio dinamik kuat dan lembut Pengalaman Muzikal Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir. Melakukan pergerakan yang menunjukkan dinamik kuat (f ) dan lembut (p ). Gerakan mengecilkan dan mengembangkan badan mengikut dinamik. Meneroka cara bermain perkusi tanpa pic. Memainkan detik lagu Selamat Pagi dengan kastanet. Guru boleh menggunakan perkusi tanpa pic yang berlainan.

CD 2 Track 07 & 23 dinamik kuat (f) dinamik lembut (p) 15 .

o. 1.u yang betul. Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik. Mengimprovisasi lirik dengan pergerakan yang sesuai. . Menggunakan lagu-lagu lain yang berkaitan dengan gerakan berdasarkan lirik. CD 1 Track 05 1. Menyebut lirik lagu Suka Hati dengan jelas mengikut irama lagu. 16 . 2.89 2. 3. 2. Membuat pergerakan mengikut muzik. Pemerhatian : Borang pentaksiran ms. Pergerakan mengikut lirik lagu.i.lagu aksi ( action song) 1. Membuat pergerakan asas mengikut arahan sambil menyebut pergerakan yang dilakukan. Menyanyi sambil membuat aksi mengikut lirik.Sebutan lirik . Contoh: jalan. lari dan lompat.pergerakan mengikut lirik CD 1 Track 05 : Suka Hati (vokal) Track 06 : Suka Hati ( instrumental) Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. 2.e. Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a. (CD 1 Track 05) 1.

CD 1 Track 05 17 .

CD 1 Track 06 18 .

CD 1 Track 06 19 .

Mud - riang dan sedih Tempo - cepat dan lambat

CD 1 Track 05 : Suka Hati (vokal) Track 06 : Suka Hati (instrumental) CD 2 Track 08 : Lagu mud riang Track 09 : Audio tempo cepat dan lambat Track 14 : Lagu mud sedih

Pengalaman Muzikal Membuat pergerakan mengikut muzik. Apresiasi Muzik Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

1. Lampiran 5 Unit 7 2. Borang Pentaksiran ms.89 3. CD 2 Track 24 (mud riang) 4. CD 2 Track 25 (mud sedih)

1.

1. Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik. - lagu aksi ( action song ) 2. Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. - mud (mud riang, sedih, marah dan takut)

Mendengar rakaman lagu pelbagai mud. (CD 2 Track 08, 09 dan 14) 2. Mengaitkan mud lagu dengan mimik muka sambil membuat gerakan yang bersesuaian. (CD 2 Track 24 dan 25) 3. Mendengar lagu dan membuat pergerakan kreatif berdasarkan mud yang didengar. 4. Meneka mud petikan lagu yang didengar. (CD 2 Track 24 dan 25)

1. Gunakan lagu kanak-kanak yang mempunyai mud riang atau sedih. Contoh : Burung Belatuk dan Aku Burung. 2. Membuat pergerakan asas yang sesuai. Contoh : Berjalan dan bergelop 3. Membuat pergerakan kreatif. Contoh : Berjalan seperti haiwan

20

CD 1 Track 05 & 06 CD 2 Track 08, 09,& 14

mud sedih

mud riang mud riang

21

Mud - marah dan takut

CD 1 Track 07 : Siapa Gurau Senda (vokal) Track 08 : Siapa Gurau Senda (instrumental) CD 2 Track 10 : Audio mud takut Track 11 : Audio mud marah

1. Lampiran 6 Unit 8 2. Borang pentaksiran ms.89 Apresiasi Muzik Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir. Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. 1. Murid mendengar lagu Siapa Gurau Senda. (CD 1 Track 07) 2. Menyanyi lagu Siapa Gurau Senda secara ’soal jawab’ ( call and response) mengikut mud. 3. Murid membuat mimik muka marah dan takut. 4. Murid mengenal pasti mud marah dan takut. (CD 2 Track 10 dan 11)

1.

2.

Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. - mud ( riang, sedih, marah dan takut ) Menyanyi dengan dinamik. - lembut (p) - kuat (f)

1. Menukarkan lirik lagu yang sesuai untuk mendapatkan mud sedih dan riang. 2. Melakonkan watak mengikut mud lagu.

22

CD 1 Track 07 23 .

CD 1 Track 08 24 .

Tamil : யா ரு யா ரு யா ரு இ டைஞ் சல் தந் த து யா ரு யா ரு யாரு என் தூக௃கத௃ டதக௃ கக டுத௃ த து த௄ான் தான் த௄ான் தான் ககா பம் ககா ள் ளா கத என் டை என் டை மன் னித௃ து வி டுங் கள் YAAR Yaaru yaaru yaaru idainjal thanthathu Yaaru yaaru yaaru en tuukkathai keduthathu Naan thaan naan thaan kobam kollaathe Ennai ennai mannithu vidunggal 25 . Muthiah Charles Sousai Lirik B.CD 1 Track 08 YAAR யார் Lee Chai Huat Lee Chong Yern Zaliza Bakhri S.

Lampiran 7 Unit 9 (i) Menyanyikan lagu Jenis Suara menggunakan ton-ton suara yang berbeza. 26 . 1. 2. 2. suara menyanyi. Menyediakan rakaman daripada pelbagai sumber untuk aktiviti permainan meneka suara. suara berbisik.89 3. Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul. CD 2 Track 12 1. Permainan meneka suara boleh dalam pelbagai bentuk. 2. Contoh: Aksi berbisik (duduk bersebelahan). Contoh : Lagu popular. (CD 2 Track 12) 1. Apresiasi Muzik Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir. Boneka Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. Guru memperkenalkan permainan boneka lelaki dan perempuan bagi membezakan ton-ton suara. bercakap ( duduk di kerusi). Lampiran 8 Unit 9(ii) 2.Warna ton suara manusia  suara lelaki dan perempuan  suara berbisik  suara bercakap  suara menyanyi CD 1 Track 09 : Jenis Suara (vokal) Track 10 : Jenis Suara (instrumental) CD 2 Track 12 : Audio warna ton suara 2. menyanyi ( berdiri) dan memanggil ( melambai). 1. Mengenal pasti warna ton suara manusia yang didengar. Borang pentaksiran ms. 3. suara memanggil. (CD 1 Track 10) Permainan meneka suara bercakap.

CD 1 Track 09 27 .

CD 1 Track 10 28 .

Tamil: இது தா னே னே சும் குரல் ஓ சை நான்னேசு கி னறன் இ து குரல் ஓ சை இது தா னே கிசு ¸¢Íக் கும் குரல் ஓசை நான் கிசு கிசுக் கும் குர னலா சை அ சழக்கும் குர லும் இது தா னே ந ண் ேர் க னள அசழக் கும் குர னலா சை ோ டி டும் குர னலாசை இது தா னே ல் ல ல ல லா லா ோ டி டு னவா னே Kuralosai Ithuthaaneh pesum kuralosai naan pesugiren ithu kuralosai Ithuthaneh kisukum kuralosai naan kisukisuppen Kisukum kuralosai alaikum kuralum ithuthane Nanbargaleh alaikum kuralosai paadidum kuralosai 29 .CD 1 Track 10 குரக ா¨º KURALOSAI Lee Chai Huat Lee Chong Yern Ridzlina Rizuan S. Muthiah Charles Sousai Lirik B.

Membuat pergerakan kreatif untuk menunjukkan bunyi kuat (f ) dan bunyi lembut (p ). tempo. Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik. pic. tempo dan bunyi. CD 1 Track 11 1. 4. (CD 2 Track 07) Murid menyanyi dan membuat gerakan berdasarkan lagu Gajah Menari. 1. . Guru memainkan dram bes untuk menunjukkan dinamik kuat dan kerincing untuk dinamik lembut.dinamik kuat / lembut 2. 1.Ekspresi . 3. tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. Lirik lagu Gajah Menari boleh diubah suai dengan tajuk binatang lain. 2.89 2. Borang pentaksiran ms. Apresiasi Muzik Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir. Membuat pergerakan berdasarkan dinamik. Murid bergerak mengikut dinamik kuat dan lembut. (CD 1 Track 11) Murid menyanyi dan membuat gerakan yang sesuai selepas lagu diubah suai kepada Tikus Menari. Gerakan bebas– murid bergerak dengan iringan bunyi dram bes dan kerincing.lagu aksi ( action song ) 3.dinamik kuat dan lembut Muzik dan Gerakan berdasarkan lagu Gajah Menari CD 1 Track : 11 Gajah Menari (vokal) Track : 12 Gajah Menari (instrumental) CD 2 Track :07 Audio dinamik lembut dan kuat Pengalaman Muzikal Membuat pergerakan mengikut muzik. .dinamik (kuat-lembut) 2. Mengenal pasti mud. 5. . Murid menyatakan sama ada bunyi tersebut kuat atau lembut. 30 . (CD 1 Track 12) 1.

CD 1 Track 11 31 .

CD 1 Track 12 32 .

CD 1 Track 12 யாடை YAANAI Hamid Bahruddin Lirik B. thedi thedi alaigiren enathu koottatthai Asainthu asainthu valapuram. virainthu idappuram Ting ting ting ting 33 . asainthu idappuram Bam bam bam bam Valaiyil vaalum eli naane siriya uruvame thedi thedi alaigiren enathu inaththaiye Virainthu odi valapuram.Tamil: S. Muthiah Charles Sousai தனி டம யா வட யில் வா ை யா ழும் எலி டை த௄ான் த௄ா கை அைர் ந்த காட் சிறி ய உரு டி க வ கம கத கத டி கத டி கத டி டி அட அட கி கேன் கி கேன் எை எை து கூட் ைத௃ டத து இைத௃ டத கய அ டசந்து அடசந் து வ ப் வி டரந்து ஓ டி வ ப் பு ேம் பு ேம் அடசந் து அடசந் து விடரந் து ஓ டி இைப் இைப் பு ேம் பு ேம் அ டசந்து அடசந் து வி டரந்து ஓ டி வ ப் வ ப் பு ேம் பு ேம் அ டசந்து இ ைப் பு வி டரந்து இ ைப் பு ேம் ேம் பம் திங் பம் திங் பம் திங் பம் திங் YAANAI Thanimaiyaana yaanai naan adarntha kaattile. asainthu asaithu idappuram asainthu asainthu valapuram. virainthu odi idapuram virainthu odi valapuram.

postur . Memainkan perkusi mengikut detik. (CD 1 Track 14) 1. Memainkan perkusi mengikut tempo. Borang pentaksiran ms. Murid menepuk corak irama mengikut degupan jantung yang didengar. Murid menyanyikan lagu Jantungku. Contoh : 2.Tempo . Perkusi 1. Lampiran 9 unit 11 Pengalaman Muzikal Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir. (CD 1 Track 13) 5.cepat .cara memainkan 2.lambat 1. Murid menyanyi sambil menepuk detik lagu. 3. . Murid menyanyi sambil memainkan perkusi mengiringi lagu Jantungku. Bunyi jam dinding boleh digunakan untuk menunjukkan detik yang konsisten. 34 . Murid memainkan perkusi mengikut tempo yang konsisten. 1.Tempo konsisten ( steady beat) CD 1 Track 13 : Jantungku (vokal) Track 14 : Jantungku (instrumental) CD2 Track 13 : Wawasan 2020 (tempo konsisten) 2. (CD 1 Track 13 dan 14) 4.90 2. . (CD 1 Track 14) 6. Guru mengimitasi bunyi degupan jantung.

CD 1 Track 13 35 .

CD 1 Track 14 36 .

37 .CD 1 Track 14 ITHAYA THUDIPPU Khalijah Mohamad Norshamsuri Shafie Tan Chee Keong Lirik B.Muthiah Charles Sousai இதய துடிப்பு இத ய துடிப் டப உ ண ரு ங் கள் ஒவ் கவாரு கை மும் துடிக௃கின்ே கத த௄ா டித௃துடிப் பு த௅ற்ப தில் ட இடே வனுக௃ கக த௄ாம் த௄ன்றி கசால் கவாம் ITHAYA THUDIPPU Ithaya thudippai unarunggal ovvoru ganamum thudikkindrathe naadi tudippu nirpathillai Iraivannukke naam nandri solvom.Tamil: S.

dinamik kuat dan lembut berdasarkan lagu I‘m Tall I‘m 4. Lampiran 10 Unit 12 2. Membuat pergerakan yang menunjukkan pic tinggi dan rendah.Pergerakan menunjukkan pic tinggi dan rendah CD 1 Track 15 : I‘m Tall I‘m Small (vokal) Track 16 : I‘m Tall I‘m Small (instrumental) CD 2 Track 21 : Audio pic tinggi dan rendah Lampiran 10 Unit 12 Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. Membuat pergerakan berdasarkan dinamik. Guru membuat demonstrasi cara menyanyi :i. postur berdiri ii. Menyanyikan lagu I‘m Tall I‘m Small dengan postur yang betul. postur duduk. Lampiran 10 unit 12 1. Memadankan gambar dengan pic tinggi dan rendah yang dimainkan oleh guru. 1. . Small. 1. Menyanyi dengan postur yang betul. Lampiran 10 Unit 12 dan CD 2 Track 03 3. 1. pic. Borang Pentaksiran ms.90 2. Membuat pergerakan mengikut muzik. Guru berbincang tentang ketinggian orang di dalam gambar.postur berdiri 2.postur duduk . 38 .

CD 1 Track 15 39 .

permainan nyanyian (singing games) 1. Menjelaskan cara permainan Nenek Si Bongkok Tiga. 3. Lampiran 11 unit 13 1.u yang betul. 2. Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik. Bercerita tentang Nenek Si Bongkok Tiga.o. Lampiran 11 Unit 13 boleh digunakan untuk sesi bercerita dan bersoal jawab. 4.i. Menyanyi lagu Nenek Si Bongkok Tiga.e. Menyebut lirik mengikut irama lagu.Pergerakan berdasarkan permainan nyanyian ( singing games) CD 1 Track 17 Nenek Si Bangkok Tiga (vokal) Track 18 Nenek Si Bangkok Tiga (instrumental) Lampiran 11 Unit 13 Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. 6. Lampiran 11 Unit 13. . (CD 1 Track 17) 5.90 2. Borang Pentaksiran ms. 40 . 2. Permainan Nyanyian ( CD 1 Track 17) 3. 1. Bersoal jawab dengan murid mengenai cerita tersebut. Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a. 1. Membuat pergerakan mengikut muzik. Memainkan permainan Nenek Si Bongkok Tiga sambil menyanyi.

CD 1 Track 17 41 .

Memainkan perkusi mengikut detik. Guru membimbing murid menepuk corak irama. 5. 3.Detik CD 1 Track 19 Suasana Pagi ( vokal) Track 20 Suasana Pagi ( instrumental) Perkusi : kastanet dan loceng Pengalaman Muzikal Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir. (CD 1 Track 20) . (CD 1 Track 19) Guru membimbing murid menepuk detik lagu Suasana Pagi.cepat .menyanyi dan bermain perkusi. 42 .Teknik konvensional bermain perkusi. (CD 1 Track 19) . Menyanyi lagu Suasana Pagi. 2. Memberi peluang kepada murid untuk memainkan alat perkusi yang berbeza. .kumpulan A menepuk detik (kastanet) .Tempo . 1. .90 1. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan.kumpulan B menepuk corak irama (loceng) Membuat persembahan kumpulan.lambat 4.postur . 1. 1. Menunjukkan cara bermain perkusi secara konvesional. 6. . Pemerhatian : Borang Pentaksiran ms. Menyanyi mengikut tempo.cara memainkan 2. Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

CD 1 Track 19 43 .

CD 1 Track 20 44 .

fazil M.Muthiah Lirik B.Rodzi M.Halim A.CD 1 Track 20 காட Zt.fazil Muzaiful Muzaiful A.Tamil: S.Rodzi Lirik B. Zaiton M.Muthiah Charles Sousai Charles Sousai காசலனந ரம் அ ழ கி ய னந ரம் பூக்கள் ேலரும் பூங் கா வ ேத் தில் ோ டும் ேற சவகள் ஓசை னகட் கு னத னதகம் யா வும் இத ோ ய் உள்ள னத கா சல ¾¢í ¸û ¾ý ´ Ç¢ ¨Â Å£Í §¾ ÀÍ ¨Á â Á¢ «Æ ¸¡ö¯ûÇ §¾ «¨ÉòÐõ ¸¡ ½ þ¾Á¡ö¯ûÇ §¾ þ¨È Åý À¨¼ôÀ¢ø ±øÄ¡õ« Æ §¸ KAALAI NERAM Kaalai neram alagiya neram pookal malarum poonggavanathtil paadum paravaigal ohsai ketkuthey thegam yaavum ithamai ullathey kaalai thinggal than oliyai viisuthey pasumai bumi alagaai ullathey anaitthum kaana ithamaai ullathey iraivan padaippil ellam alagey 45 . Zaiton KAALAI NERAM §¿Ãம் Zt.Halim M.Tamil: S.

Apresiasi Muzik Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir. Contoh lagu solo ( tekstur nipis) dan berkumpulan ( tekstur tebal). .Tekstur . 3.cepat . . Borang Pentaksiran ms. Murid menyanyi lagu Hong Cai 1.90 2. Persembahan Mendengar rakaman audio yang mempunyai tekstur nipis dan tebal. 1. (CD 2 Track 15 dan 16) . Menggantikan perkusi dengan alatan lain. Lagu ini menceritakan tentang seorang kanak-kanak yang comel. 1.guru dan murid berbincang 2.tekstur (solo-nipis dan kumpulan-tebal) (CD 1 Track 21) 3. 1. Mengenal pasti mud.nipis dan tebal Ekspresi -lembut (p ) -kuat (f ) CD 1 Track 21 Hong Cai Mei Mei (vokal) Track 22 Hong Cai Mei Mei (instrumental) CD 2 Track 15 Audio tekstur nipis Track 16 Audio tekstur tebal Perkusi Pengalaman Muzikal Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir. tempo. Mei Mei. Contoh c hopsticks.lambat 2. 46 . tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. Memainkan perkusi mengikut tempo. mempunyai mulut yang kecil sedang bermain sambil menyanyi. 2. Memainkan perkusi dalam kumpulan mengikut dinamik kuat dan lembut.

CD 1 Track 21 47 .

pic tinggi . 3. 48 .91 1. Lampiran 12 Unit 16 (i). 5. Murid menyanyikan melodi mudah yang mereka cipta. Penghasilan Muzik Menghasilkan idea muzikal kreatif. Guru melekatkan kad mi atau so pada carta tersebut.pic rendah 2. Lampiran 13 Unit 16(ii) 4. 7. Guru membimbing murid menyanyi pic yang dipaparkan berulang kali. 1. Borang Pentaksiran ms. (CD 2 Track 17) 2. 1. Murid melekatkan kad so atau mi pada lajur dalam carta yang disediakan. Murid menyanyi solfa mi dan so mengikut rakaman audio mi dan so.Mencipta melodi mi dan so CD 2 Track 17 : Audio solfa mi dan so Kad solfa mi dan so Lampiran 12 Unit 16(i) Lampiran 13 Unit 16(ii) Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. 6. Ciptaan melodi berdasarkan pic mi dan so. Guru memaparkan carta yang mengandungi 3 lajur. Mencipta melodi mudah menggunakan vokal sepanjang 1 frasa. Guru menyanyi frasa melodi dan murid mengajuk. 1. . Mengajuk pic dengan tepat.

CD 2 Track 17 ISYARAT TANGAN SOLFA MI SO 49 .

4. 2. . tempo.mud (sedih dan riang) Menepuk pola irama bar 1 dan 2 serta 9 dan 10. Murid mengenal pasti bunyi panjang-pendek yang terdapat dalam lagu. 2. 2. Mengenal pasti mud. 1. 50 . Melakukan pergerakan mengikut lirik lagu aksi Jom Mengira.91 1. 1. Menyanyikan lagu Jom Mengira.rangkap 2 dan rangkap 3. 1. Borang Pentaksiran ms. tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. Membanding beza bunyi panjangpendek yang terdapat dalam rangkap 1. . (CD 1 Track 23) 3.lagu aksi (action song). Guru menerapkan nilai disiplin ketika aktiviti gerakan. Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik. Guru memilih lagu pelbagai bunyi panjang-pendek untuk membanding beza.Corak Irama Bunyi panjang-pendek CD 1 Track 23 : Jom Mengira (vokal) Track 24 : Jom Mengira ( instrumental) Pengalaman Muzikal Membuat pergerakan mengikut muzik Apresiasi Muzik Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir. (CD 1 Track 23) 5.

CD 1 Track 23 51 .

CD 1 Track 24 52 .

Halim Lirik B. Muthiah Charles Sousai ´ý Ú Üð¼ø´ý Ú ¦Á¡ò ¾õ±ò ¾ ¨É ´ýÚ Üð ¼ø´ý Ú ¦Á¡ò¾õþÃñ§¼¾¡ý ´ý Ú Üð¼øþÃñ Î ±ñ½¢ôÀ¡Õí¸û ´ý Ú Üð¼øþÃñÎ ¦Á¡ò ¾õ ãý§È ¾¡ý ±ñ ½¢ ¼ Å¡ Õí¸û ´ý È¡ö §º÷ó §¾ ¿¡õ Å Ç Õõ ÀÕ Åò¾¢§Ä «È¢ × ÀÂý ¾Õ §Á ´ý Ú Üð¼øãý Ú ¦Á¡ò¾õ±ò ¾ ¨É ´ý ÚÜð ¼øãý Ú ¦Á¡ò¾õ¿¡ý§¸¾¡ý ´ý Ú Üð¼ø¿¡ý Ì ±ñ½¢ôÀ¡Õí¸û ´ý Ú Üð¼ø¿¡ý Ì Å¢ ¨¼Ôõ³ó§¾¾¡ý VAARUNGGAL ENNUVOM Ondru kuuttal ondru mottham etthanai ondru kuuttal ondru mottham irandethaan Ondru kuuttal irandu ennipaarunggal ondru kuuttal irandu mottham muundrethaan Ennida vaarunggal ondraai sernthe naam Valarum paruvatthile arivu payan tharume Ondru kuuttal muundru mottham etthanai ondru kuuttal muundru mottham naange thaan Ondru kuuttal naan gu ennipaarunggal ondru kuuttal naan gu vidaiyum ainthethaan Å¡Õí¸û ±ñϧšõ 53 .Fazil Rodzi A.CD 1 Track 24 Å¡Õí¸û ±ñϧšõ VAARUNGGAL ENNUVOM Zt Zaiton M.Tamil: S.

Murid menepuk corak irama yang dihasilkan oleh rakan. . Mengajuk corak irama yang diberi oleh guru dengan sebutan seperti ’pa’ dan ’ba’ sambil menepuk detik.postur . Pelbagaikan kad ikon.cara memainkan 3.Mencipta corak irama CD 1 Track 25 : Ikut Rentak ( vokal) Track 26 : Ikut Rentak ( instrumental) Perkusi Kad ikon corak irama Lampiran 14 Unit 18(i) Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. Perbanyakkan kad ikon lampiran 14 Unit 18(ii). Borang Pentaksiran ms. . 1. Mencipta corak irama mudah. Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir. 1. . Penghasilan Muzik Menghasilkan idea muzikal kreatif. Menyanyi dengan postur duduk yang betul.postur berdiri 2. .postur duduk . 54 . 2. 1.91 1. Lampiran 15 Unit 18(ii) .Murid memainkan perkusi corak irama yang dihasilkan oleh rakan.murid memainkan perkusi 4. Murid menyusun kad ikon untuk menghasilkan corak irama. Memainkan perkusi mengikut detik. (CD 1 Track 25) 2. Murid menepuk corak irama berpandukan ikon corak irama lampiran 14 Unit 18(i). 3. Menyanyi dengan postur yang betul.

CD 1 Track 25 55 .

CD 1 Track 26 56 .

CD 1 Track 26 57 .

2.91 dengan sebutan ‘la‘ menggunakan dinamik p atau f . 4. Menyanyi rangkai lagu 1. Membuat pergerakan berdasarkan dinamik. 1. Menyanyi dengan dinamik. Lampiran 16 Unit 19 2. Borang pentaksiran ms. Menyanyi rangkai lagu mengikut dinamik pada gambar yang ditunjukkan. tempo dan bunyi. Lampiran 16 Unit 19 3. pic. 1. . Membuat pergerakan beraksi berpandukan dinamik lagu yang dinyanyikan.lembut ( p ) .Ekspresi -dinamik kuat (f ) dan lembut (p ) CD 1 Track 27 : Sang Rimba dan Kucing (vokal) Track 28 : Sang Rimba dan Kucing (instrumental) CD 2 07 Audio dinamik lembut dan kuat Kad Ikon Dinamik Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. . Menyanyi lagu Sang Rimba dan Kucing mengikut dinamik yang ditetapkan.dinamik kuat / lembut 58 . Contoh: Sang Rimba-dinamik kuat Kucing-dinamik lembut. Membuat pergerakan mengikut muzik. Menggunakan topeng Sang Rimba dan Kucing untuk gerakan beraksi.kuat ( f ) 2. 1.

CD 1 Track 27 59 .

CD 1 Track 28 60 .

CD 1 Track 28 SINGGAMUM POONAIYUM Lee Chai Huat Lee Chong Yern Ridzlina Rid uan Lirik B.Tamil: S.Muthiah Charles Sousai º¢í¸Óõ â¨ÉÔõ ¸÷ஜிìÌõ º¢í ¸õ ¿¡ý¸õ À£ 羡üÈõ¾¡ý ´ý Ú ¿¡õÌ ÃÄ¢ø Á¡üÈõ¾¡ý ¸¡ ð Î ì Ìá ஜ¡¿¡ §É ±ý Ì Ã¨Ä ¦ºö и¡ðÎ ¿¡ý Á¢Â¡ù ¾¡ý Á¢Â¡ù â Á¢Â¡ù ¨É Á¢Â¡ù ¦º ø Äô À¢Ã¡ ½¢ « Ð ¾¡ý ±ý Ìà ¿¡ý §Ä «Æ ¸÷ Ìõ ¸÷ ÌÚõ ¸÷ Òõ ¸÷ ¯û Ç Å ý ¿¡ þ Ð §Å±ý Ìà §É §¾¡üÈò¾¢ø §Ä §¾¡üÈò¾¢ø´ýÚ ¿¡õÌà ĢøÁ¡üÈõ¾¡ý ¿õÌ ÎõÀõ´ý Ú ¾¡ §É SINGGAMUM POONAIYUM Garjikkum singgam naan gambiira thottram thaan kaattukku raajaa naane Naanthaan puunai sellappiraani naan alagum kurumbum ullavan naane Thottrattil ondru naam kuralil maattram thaan en kuralai seithu kaattu Miaw miaw miaw miaw athuthaan en kurale gar gar gar gar ithuve en kurale Thottrattil ondru naam kuralil maattram thaan nam kudumbam ondru thaane º¢í¸Óõ â¨ÉÔõ 61 .

e. Murid menyanyi lagu Jenis Suara mengikut carta lirik . CD 2 Track 26 1. tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar.guru dan murid berbincang 2.nipis (solo) dan tebal (kumpulan) CD 1 Track 29 : Suara Kita (vokal) Track 30 : Suara Kita (instrumental) CD 2 Track 18 : Ibu (tekstur nipis) Track 19 : Keranamu Malaysia (tekstur tebal) Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. 62 . Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a. (CD 1 Track 29) 3. Murid membanding bezakan tekstur tebal dan nipis.Tekstur .u yang betul. Mengenal pasti mud. Guru menggunakan petikan lagu lain dan murid membezakan tekstur tebal dan nipis.i. . Mendengar muzik vokal (solo dan berkumpulan). Murid menyanyi lagu Jenis Suara. Apresiasi Muzik: Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir. 1. tempo. Borang pentaksiran ms. (CD 2 Track 18 dan 19) .tekstur (solo-kumpulan dan nipis-tebal) 1.o. 2.91 2. 1. Lampiran 17 Unit 20 4.

CD 1 Track 29 63 .

CD 1 Track 30 64 .

கக ளுங் கள் எங் கள் இனி ய கு ர லி டை வா ரு ங் கள் கச ர் ந்து பாடு கவாம் ம கிழ் ச் சி யாக கப சு கவா ம் கி சு கிசுப் கபாம் சி று வர் சிறு மியர் த௄ாம் கே கே வாருங் க ள் பா டி டு கவாம் திரா ா ா ா ா ா ா ா ENGGAL KURAL Kelunggal oh..CD 1 Track 30 எங்கள் குரல் ENGGAL KURAL Khalijah Mohamed Chan Kit Yip Norshamsuri Shafie Susie Khor Lirik B..Tamil: S. kelunggal enggal iniya kuralinai Vaarunggal sernthu paaduvom magilchiyaaga Pesuvom kisukisupom siruvar sirumiyar naam he he Vaarunggal paadiduvom tra la la la la la la la 65 .Muthiah Charles Sousai கக ளுங் கள் ஓ.

.

LAMPIRAN .

Bulatkan gambar untuk pic kedua yang didengar sama ada pic tinggi atau pic rendah pic rendah pic tinggi 1 2 3 68 .Pentaksiran Unit 2 CD 2 Track 21 ( Pic tinggi dan rendah ) Arahan 1. 2. Dengar DUA pic yang dibunyikan.

Rhythm Sticks Cara memegang dan bermain rhythm sticks 69 .

Contoh perkusi tanpa pic : Kastanet Cara memegang dan bermain kastanet 70 .

Pentaksiran Unit 5 CD 2 Track 23 Arahan: 1. dinamik lembut dinamik kuat 1 2 3 71 . Dengar DUA bunyi daripada rakaman track 23. 2. Tandakan X pada gambar yang menunjukkan sama ada dinamik kuat atau lembut.

mud sedih mud riang 1 2 72 . Dengar lagu. Tandakan X pada gambar yang sesuai dengan mud lagu yang didengar.Pentaksiran Unit 7 CD 2 Track 24 (mud riang) & Track 25 (mud sedih) Arahan 1. 2.

2.Pentaksiran Unit 8 CD 2 Track 10 : Audio mud takut CD 2 Track 11 : Audio mud marah Arahan 1. Tandakan X pada gambar yang sesuai dengan mud lagu yang diperdengarkan. mud marah mud takut 1 2 73 . Dengar lagu.

Contoh Boneka Comel dan Mamat. Comel Mamat 74 .

Pentaksiran unit 9 CD 2 : Track 12 Arahan : Padankan gambar aktiviti di bawah pada perkataan yang sesuai berdasarkan ton suara yang diperdengarkan. berbisik menyanyi bercakap memanggil 75 .

Petunjuk: Simbol Ikon Jantung Simbol Not ti Tepuk ta ta-a 76 . mengikut detik yang konsisten ( steady beat). B.Pentaksiran Unit 11 Latihan menepuk irama Arahan : Tepuk pada tempat bertanda A. D. C.

77 . pic tinggi pic rendah 1. Dengar dua pic yang dibunyikan.Pentaksiran Unit 12 CD 2 : Track 21 1. 3. 2. Tandakan X pada gambar untuk pic pertama yang didengar. 2.

nenek akan meneruskan permainan. 2.Kumpulan B: memainkan permainan ‘ Nenek Si Bongkok Tiga‘. cucu akan mengambil alih tempat nenek dan meneruskan permainan. Salah seorang ahli dalam kumpulan B akan beraksi sebagai nenek yang ditutup mata sementara yang lain sebagai cucu berjalan dalam bulatan mengelilingi nenek mengikut detik lagu. . Jika salah. 4. 5.Pentaksiran Unit 13 CD 1 : Track 17 Permainan ‗ Nenek Si Bongkok Tiga ‗ 1. Si nenek akan beraksi mengikut lirik ketika rangkap kedua dinyanyikan. Jika betul. Nenek akan mencari cucu dan meneka nama cucu yang ditangkap. Murid-murid dibahagikan kepada dua kumpulan. 3.Kumpulan A: menyanyi lagu Nenek Si Bongkok Tiga. cucu nenek Kumpulan A Kumpulan B 78 . Kumpulan A akan menyanyi lagu Nenek Si Bongkok Tiga. 6. Aktiviti ini akan diulang dengan menukar peranan. .

Guru Murid s 2. Guru Murid s s m m s s m m Catatan : Guru boleh menyanyi dalam pelbagai irama.CD 2 : Track 17 Arahan : Guru menyanyi dan murid mengajuk 1. Guru Murid m s m s m s m s 4. Guru s s m s Murid s s m m m m s m m m s 3. 79 .

Arahan : 1. Baris 1 Pic 2 3 4 5 Petunjuk : Contoh isyarat tangan ( perlu diperbanyakkan). Murid melekatkan kad ikon mi dan so pada carta di bawah.Cadangan latihan mencipta melodi mudah. Murid menyanyikan ciptaan melodi mudah yang dicipta mengikut irama sendiri. 2. mi so 80 .

Kad Ikon Corak Irama Contoh Irama 1 Contoh Irama 2 Contoh Irama 3 Contoh Irama 4 81 .

82 . Arahan : 1. Susun kad-kad ikon berikut untuk mencipta corak irama. Kad ikon ini perlu diperbanyakkan untuk digunakan dalam permainan mencipta corak irama.Cadangan permainan mencipta corak irama menggunakan kad ikon. 2.

Rangkai lagu : Kad ikon menunjukkan dinamik kuat ( f ) dan dinamik lembut ( p ). dinamik kuat ( f ) dinamik lembut ( p ) 83 .

Tandakan X pada gambar yang sesuai dengan tekstur lagu yang didengarkan. 2.Pentaksiran Unit 20 CD 2 : Track 26 1. Nyanyian berkumpulan ( tekstur tebal ) Nyanyian solo ( tekstur nipis ) 1 2 84 . Dengar lagu.

.

.

PENTAKSIRAN DALAM P&P .

BIL NAMA SKOR 3 3 1 2 Bergerak mengikut tempo cepat dan lambat Mengenal pasti pic tinggi dan rendah PENTAKSIRAN UNIT 1.5 88 UNIT 2 2 3 13 3 Memainkan perkusi mengikut detik 4 5 Mendengar dan mengenal pasti dinamik kuat dan lembut JUMLAH SKOR Mengenal pasti warna ton suara manusia lelaki dan perempuan .

04 Skor 05 .17 Skor 18 .25 JUMLAH SKOR UNIT 1-5 JUMLAH SKOR UNIT 6 -10 JUMLAH SKOR UNIT 1-10 GRED B A GRED D C .10 Skor 11 .BIL NAMA MURID SKOR 2 2 2 Mengenal pasti mud riang dan sedih Mengenal pasti mud marah dan takut Membezakan warna ton suara manusia Membuat gerakan berdasarkan lirik 2 13 6 7 UNIT 8 Bergerak berdasarkan lirik lagu PENTAKSIRAN UNIT 6 -10 89 4 12 25 9 10 JUMLAH SKOR Skor 00 .

BIL NAMA SKOR 11 4 3 Menepuk mengikut detik berdasarkan muzik yang di dengar Mengenal pasti pic tinggi dan rendah Menyanyi sambil bermain Permainan Nyanyian 12 PENTAKSIRAN UNIT 11-15 90 UNIT 13 2 2 3 14 14 Memainkan perkusi mengikut tempo 15 Memainkan perkusi dengan dinamik lembut dan kuat JUMLAH SKOR .

10 Skor 11 .17 Skor 18 .25 B A GRED D C .04 Skor 05 .BIL NAMA MURID SKOR 16 2 2 2 Membezakan bunyi panjang dan pendek Mencipta dan memainkan corak irama Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembut Mengenal pasti tekstur vokal tebal dan nipis 2 14 JUMLAH SKOR UNIT 11-15 11 JUMLAH SKOR UNIT 16-20 25 JUMLAH SKOR UNIT 11-20 GRED Mencipta dan menyanyi melodi mudah 17 18 UNIT PENTAKSIRAN UNIT 16-20 91 3 19 20 JUMLAH SKOR Skor 00 .

9 GRED A Cemerlang B Baik C Memuaskan D Sederhana 92 .LAPORAN PENTAKSIRAN DALAM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 1 BIL NAMA MURID SKOR UNIT 1-20 GRED KOMEN GURU RUMUSAN PENTAKSIRAN JUMLAH SKOR Skor 36-50 Skor 21 .20 Skor 00 .35 Skor 10 .

.

.

RANCANGAN MENGAJAR .

Menyanyi mengikut tempo cepat dan lambat.9. Standard Pembelajaran 1.Mata Pelajaran Tahun Hari / Tarikh Masa Fokus Standard Kandungan Pendidikan Muzik 1 Cemerlang Isnin / 8 Mac 2010 60 Minit (8.40 pagi) Ekspresi: . pic. CD 1 : Track 01 (Selamat pagi – vokal) Track 02 (Selamat Pagi – instrumental) CD 2 : Track 01 (Tanggal 31 – tempo cepat) Track 02 (Pahlawan Ku – tempo lambat) Kad ikon : askar dan orang tua Penyerapan Nilai Kemahiran Berfikir EMK (Elemen Merentas Kurikulum) Berdisiplin – mengikut arahan Membezakan tempo cepat dan lambat. Menepuk detik lagu Selamat Pagi. Menyanyi Lagu Selamat Pagi mengikut tempo. Pengalaman Sedia Ada Bahan Bantu Mengajar Murid pernah menyanyi lagu kanak-kanak.tempo cepat dan lambat Pengalaman Muzikal 1. 2. tempo dan bunyi. Membuat gerakan berdasarkan dinamik. Kreativiti Menyanyi dengan mengubah tempo secara kreatif 96 . Membuat gerakan mengikut muzik. 2. 2. Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.40 . Objektif Pengajaran Pada akhir pengajaran murid dapat: 1.

3.  CD 1 Track 01  CD 1 Track 02 97 . Murid menyanyikan lagu Selamat Pagi mengikut tempo. 5. Murid mendengar dan memberi tumpuan kepada lagu Selamat Pagi.1. Orang tua berjalan lambat. Murid berkawad seperti askar. (Catatan : guru mempelbagaikan aktiviti menepuk detik seperti menepuk peha. 6. Strategi P&P/ABM/ Nilai  Set Induksi Tempo cepat (5 minit) dan lambat Gambar askar  Gambar orang tua 7. Guru membimbing murid mengikut tempo yanyikan lagu Selamat Pagi. 2. bahu dan pipi). Guru meminta murid menunjukkan orang tua berjalan. 2. Guru mempamerkan gambar askar. Guru menyoal murid. 2. Murid mendengar dan menepuk detik lagu Selamat Pagi dengan bimbingan guru. Guru mempamerkan gambar orang tua 4. Murid berjalan seperti orang tua.  CD 1 Track 01  CD 1 Track 02 Langkah 2 (10 minit) Menyanyi men. Guru mempamerkan gambar orang tua berjalan. Langkah 1 (10 minit) Menepuk detik 1.Masa/ Langkah Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran 1.  Kemahiran Contoh: Berfikir : Apakah perbezaan antara cara membanding askar berkawad dengan orang tua beza berjalan? Andaian Jawapan : askar berkawad cepat. Guru meminta murid menunjukkan cara askar berkawad.

Murid menepuk detik mengikut tempo cepat. 4. 5. Murid membuat gerakan lambat  CD 2 Track 02 dengan iringan lagu. Murid menepuk detik berdasarkan gambar ikon yang ditunjukkan oleh guru. Murid mendengar dan memberi  CD 2 Track 01 tumpuan kepada lagu Tanggal 31. (Catatan : guru mempelbagaikan aktiviti gerakan lambat) Langkah 4 (10 minit) Menepuk detik 1. Murid membuat gerakan cepat dengan iringan lagu.  CD 2 Track 01  CD 2 Track 02 4. Guru mempamerkan kad ikon orang tua berjalan. Guru membimbing murid menepuk detik mengikut tempo lambat. tempo cepat dan lambat 2. Guru mempamerkan kad ikon mengikut askar. (Catatan : guru mempelbagaikan aktiviti gerakan cepat) 3. Murid menepuk detik mengikut tempo lambat. 2. Contoh: berkawad. Guru membimbing murid untuk menepuk detik mengikut tempo cepat. 3. 98 . Murid mendengar dan memberi tumpuan kepada lagu Pahlawan Ku.  Kad ikon orang tua berjalan 5.  Kad ikon askar. Contoh : berjalan seperti orang tua.Masa/ Langkah Langkah 3 (10 minit) Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Strategi P&P/ABM/ Nilai Gerakan mengikut tempo 1. 6.

Kumpulan 1 cepat dan lammenepuk detik manakala kumpubat lan 2 membuat gerakan. Penutup (5 minit) Guru berbincang bersama murid tentang perubahan tempo yang dialami semasa menyanyi dan membuat gerakan.1.Masa/ Langkah Langkah 5 (10 minit) Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Strategi P&P/ABM/ Nilai Bergerak men. 2. 99 . Murid melakukan aktiviti menepuk detik dan gerakan berdasarkan gambar ikon yang dipamerkan oleh guru. Guru membahagikan kelas gikut tempo kepada 2 kumpulan.

.

SENARAI LAGU .

Muthaiah / Charles Soosai Nor Nabilah bte Amir Zafri Bakhtiar bin Mohd Salleh Rosman Adam : : : Unit Track Judul Lagu Lagu & Lirik Terjemahan Lirik Bahasa Cina Terjemahan Lirik Bahasa Tamil Penyanyi Susunan Muzik Recording & Mixing : : : : : : : : : 2 03 Mari Menyanyi Lee Chai Huat / Lee Chong Yern / Zaliza Bakhri Lee Huon Tee S. Muthaiah / Charles Soosai Nor Nabilah binti Amir Zafri Bakhtiar bin Mohd Salleh Rosman Adam Unit Track Judul Lagu Lagu & Lirik Terjemahan Lirik Bahasa Cina Terjemahan Lirik Bahasa Tamil Penyanyi Susunan Muzik Recording & Mixing : : : : 6 05 Suka Hati Lee Chai Huat / Lee Chong Yern / Zaliza binti Bakhri Lee Huon Tee S. Muthaiah / Charles Soosai Aaina Soraya Putri bte Mohamed Noor Bakhtiar bin Mohd Salleh Rosman Adam : : : : : 102 .Unit Track Judul Lagu Lagu & Lirik Terjemahan Lirik Bahasa Cina Terjemahan Lirik Bahasa Tamil Penyanyi Susunan Muzik Recording & Mixing : : : : 1 01 Selamat Pagi Lee Chai Huat / Lee Chong Yern / Zaliza Bakhri Lee Huon Tee S.

Muthaiah / Charles Soosai Nor Nabilah bte Amir Zafri Bakhtiar bin Mohd Salleh Rosman Adam 103 : : : : : : : : : : : : : : . Muthaiah / Charles Soosai Diana Adha bte Mohd Abid Nor Nabilah bte Amir Zafri Bakhtiar bin Mohd Salleh Rosman Adam 10 11 Gajah Menari Hamid bin Baharuddin Lee Huon Tee S.Unit Track Judul Lagu Lirik Terjemahan Lirik Bahasa Cina Terjemahan Lirik Bahasa Tamil Penyanyi Susunan Muzik Recording & Mixing : : : 08 07 Siapa Gurau Senda ( Adaptasi dari lagu ―Mexican Dance‖ ) Lee Chai Huat / Lee Chong Yern / Zaliza binti Bakhri Lee Huon Tee S. Muthaiah / Charles Soosai Nor Nabilah bte Amir Zafri Aaina Soraya Putra bte Mohamed Zafri : : : : Bakhtiar bin Mohd Salleh Rosman Adam Unit Track Judul Lagu Lagu & Lirik Terjemahan Lirik Bahasa Cina Terjemahan Lirik Bahasa Tamil Penyanyi Susunan Muzik Recording & Mixing Unit Track Judul Lagu Lagu & Lirik Terjemahan Lirik Bahasa Cina Terjemahan Lirik Bahasa Tamil Penyanyi Susunan Muzik Recording & Mixing : : : : 9 09 Jenis Suara Lee Chai Huat / Lee Chong Yern Ridzlina Riduan Kong Mee Yan S.

Unit Track Judul Lagu Lagu & Lirik Terjemahan Lirik Bahasa Cina Terjemahan Lirik Bahasa Tamil Penyanyi Susunan Muzik Recording & Mixing : : : : 11 13 Jantungku Khalijah binti Mohamed / Tan Chee Keong Norshamsuri bin Shafie Lee Huon Tee S. I‘m Small Traditional Children‘s Song Aaina Soraya Putra bte Mohamed Zafri Nor Farhana bte Mohd Hafidz Bakhtiar bin Mohd Salleh Rosman Adam : : Unit Track Judul Lagu Lagu & Lirik Penyanyi Susunan Muzik Recording & Mixing : : : : : 13 17 Nenek Si Bongkok Tiga Lagu Tradisional Kanak-Kanak Diana Adha bte Mohd Abid Nur Syahda bte Mohd Latif Bakhtiar bin Mohd Salleh Rosman Adam : : 104 . Muthaiah / Charles Soosai Nor Nabilah binti Amir Zafri Bakhtiar bin Mohd Salleh Rosman Adam : : : Unit Track Judul Lagu Lagu & Lirik Penyanyi Susunan Muzik Recording & Mixing : : : : : 12 15 I‘m Tall.

Unit Track Judul Lagu Lagu & Lirik Terjemahan Lirik Bahasa Cina Terjemahan Lirik Bahasa Tamil Penyanyi Susunan Muzik Recording & Mixing

: : : :

14 19 Suasana Pagi Zt. Zaiton / M. Fazil / Muzaiful / A. Halim M. Rodzi Lee Huon Tee S. Muthaiah / Charles Soosai Nor Nabilah bte Amir Zafri Bakhtiar bin Mohd Salleh Rosman Adam

:

: :

Unit Track Judul Lagu Lagu & Lirik Penyanyi Susunan Muzik Recording & Mixing

: : : : : : :

15 21 Hong Cai Mei Mei Chinese Folk Song Joanne Thang Mei Teng Isa Amri Rosman Adam

Unit Track Judul Lagu Lagu & Lirik Terjemahan Lirik Bahasa Cina Terjemahan Lirik Bahasa Tamil Penyanyi Susunan Muzik Recording & Mixing

: : : :

17 23 Jom Mengira Zt. Zaiton / M. Fazil / Muzaiful / A. Halim M. Rodzi Lee Huon Tee S. Muthaiah / Charles Soosai Noradila Syafira bte M. Zaidi Bakhtiar bin Mohd Salleh Rosman Adam

: : : : :

105

Unit Track Judul Lagu Lagu & Lirik Terjemahan Lirik Bahasa Cina Terjemahan Lirik Bahasa Tamil Penyanyi Susunan Muzik Recording & Mixing

: : : :

18 25 Ikut Rentak Lee Chai Huat / Lee Chong Yern Ridzlina Riduan Kong Mee Yet S. Muthaiah / Charles Soosai Tatiana Batrisya bte Rizman Bakhtiar bin Mohd Salleh Rosman Adam

:

: :

Unit Track Judul Lagu Lagu & Lirik Terjemahan Lirik Bahasa Cina Terjemahan Lirik Bahasa Tamil Penyanyi Susunan Muzik Recording & Mixing

: : : :

19 27 Sang Rimba dan Kucing Lee Chai Huat / Lee Chong Yern Ridzlina Riduan Kong Mee Yet S. Muthaiah / Charles Soosai Diana Adha bte Mohd Abid Bakhtiar bin Mohd Salleh Rosman Adam

: : : : :

Unit Track Judul Lagu Lagu & Lirik Terjemahan Lirik Bahasa Cina Terjemahan Lirik Bahasa Tamil Penyanyi Susunan Muzik Recording & Mixing

: : : :

20 29 Suara Kita Khalijah binti Mohamed / Chan Kit Yip/ Norshamsuri bin Shafie/ Susie Khor Lee Huon Tee S. Muthaiah / Charles Soosai Nurul Syazliana Binti Khairudin Bakhtiar bin Mohd Salleh Rosman Adam 106

: : : : :

CD 1 : VOKAL DAN INSTRUMENTAL Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Selamat Pagi ( Vokal ) Selamat Pagi ( Instrumental ) Mari Menyanyi ( Vokal ) Mari Menyanyi ( Instrumental ) Suka Hati ( Vokal ) Suka Hati ( Instrumental ) Siapa Gurau Senda ( Vokal ) ( Adaptasi dari lagu ―Mexican Dance‖ ) Siapa Gurau Senda ( Instrumental ) ( Adaptasi dari lagu ―Mexican Dance‖ ) Jenis Suara ( Vokal ) Jenis Suara ( Instrumental ) Gajah Menari ( Vokal ) Gajah Menari ( Instrumental ) Jantungku ( Vokal ) Jantungku ( Instrumental ) I‘m Tall , I‘m Small ( Vokal ) I‘m Tall , I‘m Small ( Instrumental ) Nenek Si Bongkok Tiga ( Vokal ) Nenek Si Bongkok Tiga ( Instrumental ) Suasana Pagi ( Vokal ) Suasana Pagi ( Instrumental ) Hong Cai Mei Mei ( Vokal ) Hong Cai Mei Mei ( Instrumental ) Jom Mengira ( Vokal ) Jom Mengira ( Instrumental ) Ikut Rentak ( Vokal ) Ikut Rentak ( Instrumental ) Sang Rimba dan Kucing ( Vokal ) Sang Rimba dan Kucing ( Instrumental ) Suara Kita ( Vokal ) Suara Kita ( Instrumental ) 107

CD 2 : PENDENGARAN DAN PENTAKSIRAN Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Tanggal 31 ( tempo cepat ) Pahlawanku ( tempo lambat) Audio Pic rendah dan tinggi Malaysia Baru ( tempo cepat ) Ilham Pujangga ( tempo lambat ) Joget Malaysia ( Duet lelaki dan perempuan ) Audio dinamik lembut dan kuat Audio lagu untuk gerakan (mud riang) Audio tempo cepat dan lambat Audio mud takut Audio mud marah Audio warna ton suara Wawasan 2020 ( tempo konsisten ) Makan Sireh ( mud sedih ) Audio tekstur nipis Audio tekstur tebal Audio solfa mi dan so Ibu ( tekstur nipis ) Keranamu Malaysia ( tekstur tebal ) Selamat Pagi ( Unit 1 ) (detik) Audio pic tinggi dan rendah ( Unit 2 ) Siapa Belum Siap .Vokal lelaki dan perempuan ( Unit 4 ) Audio dinamik kuat dan lembut ( Unit 5 ) Audio mud riang .Instrumental suka hati ( Unit 7 ) Audio mud sedih .Instrumental suka hati ( Unit 7 ) Audio tekstur tebal dan nipis 108 .

Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam usaha menyediakan modul ini. Pensyarah Institut Pendidikan Guru Malaysia dan Pensyarah Universiti yang menjadi panel penyediaan Modul Pengajaran Pendidikan Muzik Sekolah Rendah Tahun 1 Sekolah Seni Malaysia Johor Bahru ( Rakaman Lagu ) RTM (sumbangan lagu dalam CD 2 )   109 . Antara pihak yang terlibat ialah:  Guru-guru.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.