Pengujian Pencernaan Kadar Glukosa Urin Kadar Glukosa Darah Protein Serum Protein Urine Kreatinin Urine Kreatinin

Plasma Kolesterol (Liberman) Kolesterol (Zlatkis-Zak) Kadar Kalsium Darah Kadar Hemoglobin Kadar Besi Serum Alkalimetri Asidimetri

Iodometri Oksidimetri Argentometri .