Chào mừng các lớp

12B… 12B… 12B…

Thế nào là LÀM kinh tế?

Thế nào là HỌC kinh tế?

CHỌN kinh tế hay không?

GIÁ TRỊ

CỘNG THÊM

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

TIỀN, LỢI ÍCH

Tăng giá trị cho sản phẩm, dịch vụ

Quy trình sản xuất Cách thức thực thi Nghệ thuật quản trị Làm chủ

Thích hay không? Năng khiếu hay không? Phù hợp hay không?

Cần thiết hay không?

Thích hay không? Thích bây giờ và sau này vẫn thích? Thích chưa chắc là làm được? CHẮC CHẮN… DÁM… LIỀU…

Năng khiếu hay không? Kiến thức: khối A và khối D Tố chất: Sáng tạo và khác biệt Lãnh đạo

CÓ SẴN… TRAU DỒI…

Phù hợp hay không? Bản thân Môi trường ỦNG HỘ… NGĂN TRỞ…

Cần thiết hay không? Nhu cầu xã hội Tự tạo cơ hội Chủ động… Bị động…

5 Wives

WHO

WHY

WHAT

WHERE

WHEN

1 Husband
HOW

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful