Allan és Barbara Pease

Miért hazudik a férfi? Miért sír a nő?

ALLAN és BARBARA PEASE

Miért hazudik a férfi? Miért sír a nő?

PARK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST

A fordítás alapjául szolgáló eredeti kiadás: Allan & Barbara Pease: Why Mcn Lie and Women Cry Orion Books Ltd, London, 2002

Fordította:

Komló Zoltán
A versbetéteket (20. és 23. oldal) N, Kiss Zsuzsa fordította illusztrálta:

Barka Ferenc
A fínykí'-pek jogl-ijlajdatso.sah Advi^rdsircg Arch?ves 229; Bndg&nan Arr Libra^y 231,234, 237 balta, 249 lent; finjpks 279 jobb™ feni: Getty liíiüges 227, 236 jobbra, 238 ÍWra, 244, 249 Í'CHÍ, 272, 281 /iwf; HüJton/Getty 237/fHí; Kobai Colk-etioo 217, 233 feni, 243; Pasira Pktures 235, 241 halm, T-I*) balra: Picture BaE?k 233 balra leni; Pöpptdoto 225; Rex Fcatures 236 balra, 24] jobbra, 267, 274, 275,277, 281 lent; Robws Hardirig Photo Libfarv 240, 242; Roníld Grafit Archivss 237 jobbra fent, 23H jobbra; Rlpswi-ar ínc 265 A 161, is a 207. aidaion ralá iható grafika aííredcri kiíidás illusztrációinak fdbasíiiálssavai készük.

© Allan Pease, 2002 Hungárián translation © 2003 Komló Zoltán Magyar kiadás © 2003, 2005 Park Könyvkiadó, Budapest Szerkesztette: Zsolt Angéla Műszaki szerkesztő: Szabados Erzsébet A borítót tervezte; Barka Ferenc Számítógépes tördelés: Aimea Kft.

Bevezető
Pucéran, nedvesen és éhesen szüleiünk. Aztán minden csak egyre rosszabb lesz.
KÍNAI KÖZMONDÁS

Vajon miért hazudik a férfi? Miért érzi úgy, hogy mindenben ne­ ki kell kimondania a végső szót? Miért ódzkodik a tartós kapcso­ lattól? Másrészt viszont miért sír a nő, ha el akar érni valamit? Miért nem tud néha elhallgatni? És miért nem kezdeményezi gyakrabban a szeretkezést? A nemek közti szakadék, félreértés, konfliktus ugyanúgy hoz­ zátartozik az emberi élethez a huszonegyedik században is, mint Ádám és Éva ősviszálya idején. Három évtizede kutatjuk a férfi és nő közti különbséget, kísérletezünk, végige lemeztünk már több kilométernyi filmanyagot, könyvet írunk, előadunk a televí­ zióban, tájékoztató konferenciákat tartunk, s ezalatt több tíz­ ezerszer megkérdezték tőlünk: miért viselkedünk mi, férfiak és nők a magunk jellegzetes módján. A levelek, telefonok és e-mailek mind-mind olyan emberektől érkeztek, akiket zavarba ejtettek a másik nem tettei, s reményvesztetten és tehetetlenül próbálták ér­ telmezni őket. Ennek hatására írtuk meg a Miért hazudik a férfi? Miért sír a női című könyvünket. Ebben összeszedtük a világ minden sarkából érkezett 40 leggyakoribb olvasói és hallgatói kérdést, és tapasztalataink, kutatásaink, felméréseink, a legfris­ sebb tanulmányok, a különféle tudományok és nem utolsósor­ ban a józan ész segítségével igyekeztünk válaszolni rájuk..Azután használható megoldásokat dolgoztunk ki, amelyek megmutatják a helyes irányt a másik nemmel való kommunikációban.

5

A Miért hazudik a férfi? Miért sír a nő? azokkal a nagy alap­ kérdésekkel foglalkozik, amelyekkei a nők vasárnap hajnali egy­ kor gyötrik magukat. Mondjuk, hogy „miért bámul meg a pasi más nőket?", vagy „milyen alapon írja elő, hogy mit tegyek, és hogyan gondolkodjam?". A férfiak vasárnap délelőtt 10 körül vesződnek az igazán bonyolult dolgokkal, amikor vagy egyedül ébrednek, vagy arra, hogy a szerelmük nem ál! szóba velük. Sor­ ra vesszük az ő kérdéseiket is, mint például hogy „miért ködösít a nő?", „miért rágja folyton a párja fülét?" vagy „miért pont va­ sárnap reggel 10-kor kell összeszednem a zoknimat?".

A nőt csak addig aggasztja a jövő, amíg férjhez nem megy. A férfit egészen addig nem aggasztja a jövő, amíg meg nem házasodik.

A tudomány ma már képes megmagyarázni, hogy a nő miért be­ szél olyan sokat, miért köntörfalaz, miért kíváncsi az ismerősei életének legapróbb részleteire és miért kezdeményezi olyan ritkán a szexet. Ma már azt is evolúciós és biológiai okokkal magyaráz­ zuk, hogy a férfi egyszerre csak egyfélét képes csinálni, hogy utál vásárolni, juszt sem kér útbaigazítást, azt szereti, ha a vécépapír­ guriga vége nem a fal felé lóg, és szinte semmit sem tud a barátai magánéletéről, holott együtt pecáztak a hétvégén. A Miért hazudik a férfi? Miért sír a nő? rengeteg olyan nyilván­ való dologra mutat rá, amely a legtöbb ember figyelmét elkerüli. Valószínűleg te is észrevetted már, hogy sok nő szinte biológiai kész­ tetésből gusztálgat és vásárol díszpárnákat vagy rendezi át a búto­ rokat a pasijának, aki éjjel, amikor hazaoson, orra bukik bennük. Hogy milyen kevés nő fogja fel az unos-untig újrabámuSt sportköz­ vetítés izgalmait, vagy milyen ritkán éli meg a férfi az élet csúcspont­ jának, ha egy menő divatkreáció felbukkan egy végkiárasításort.

6

Miért olyan nehéz a férfinak és a nőnek? A hímnemű léthez mára komoly elhivatottság kell. A 60-as évek óta, amikor is a feministák sikeresen kezdték felemelni szavukat, a nők öngyilkossági rátája 34%-kal csökkent, a férfiaké viszont 16%-kal nőtt. Ennek ellenére a figyelem középpontjában még mindig a nők nehéz sorsa áll. A 20. század második felében, amikor a nők belekóstoltak a szabadság ízébe és kiásták a férfiakkal a csatabárdot, a párkap­ csolatokra és házasságokra rendre óriási nyomás nehezedett. A nők dühösek voltak, a férfiak pedig csak néztek, mint borjú az új kapura. Korábban generációkon át egyértelműen elvált a két szerep. A férfi volt a ház ura. Ő kereste a kenyeret, a szava tör­ vény volt, és világosan körvonalazódtak azok a területek, ahol ő hozta a döntést. Védelmezett és gondot viselt. A feleség látta el az anyai, háziasszonyi, magántitkán és ápolónői feladatokat. A fér­ fi is tudta a kötelességét, a no is. Egyszerű volt az élet. Ám egyszer csak minden változásnak indult. A vicces tévésoro­ zatok és reklámok a pipogya férfit idiótának kezdték bemutatni, szemben az éles eszű nővel, aki különb a férfinál. Egyre több nő hallgatott az egyenlőség hívó szavára. Ám a nők láthatóan tud­ ták, mit akarnak és hová tartanak, sok férfi viszont úgy érezte, hogy csak kullog utánuk.

Ha egy nő nyilvánosan felpofoz egy férfit, mindenki azt képzeli, hogy nem a férfinak van igaza,

A férfiak gyakran mintha nem értették volna a szabályokat. Az egyenlőtlenségek miatt szót emelő nő például együttérzést váltott ki, a férfit ugyanezért nó'gyűlölőnek bélyegezték. Ma mái,tíz íérfibecsmérlő vicc jut egy nőcsúfolóra. íme egy tipikus példa a na­ pi e-mail áradatból:

7

azt ígérte. ám egyedülálló férfi 50 családból csu­ pán egynek áll az élén. M. a férfiak meg­ döbbennek: Mi a férfi? A pénísz működését kiszolgáló szerkezet. Becslések szerint a felsőoktatásban tanuló nők 4-5%-a bulimiában szenved. elvesztette a követendő mintákat. Korábban soha ennyi férfi-legyen bár ifjú vagy aggastyán-nem követett el öngyilkos­ ságot (a listát a japánok vezetik)." Vagy a legújabb vicc. apáknak és családfenntartóknak kell lenniük.„Mi az. Nagy-Britanniában minden ötödik család feje egyedülálló nő. amelyen a nők csámcsognak. És ha a férfi? Tévedés. a stressz és szövődményei. akár nem. Ugyanez a baj 300 férfi hallgató közül mindössze egyet sújt. A hímnem nincs tisztában a fel­ adatával.akár akar. Napjainkban a nyugati világban a nők nagyjából 50%-a dolgo­ zik . Ma már őket is fenyegetik a hagyományos férfibetegségek: a gyomorfe­ kély. 8 . ha a nő lemászik a fáról? Evolúció. feminizmus a férfinői egyenlőtlenséget felszámoló mozgalomnak indult. feloldozza a nőket a mosogatódézsához kényszerítő láncokból. ami tagadhatatlanul depresszióba sodorja az egész férfinemet. Ezeknek a nőknek ma egy személyben anyáknak. Sok férfi már a nemek háborújáról beszél.anapság a nőkre is nehéz idők járnak. a szívroham. kiesett a szerepéből. A.

ennek megfelelően a nó'i agy teker vények a gyermek­ nevelésre. -gondolkodásban és alapértékek­ ben. a problémamegoldó. és idő' előtt kiszállni mégis- 9 . Ez a könyv olyan térképet kíván az olvasó kezébe adni. A férfiak úgy érzik. a táplálásra és a hozzátartozók iránti szerető gondosko­ dásra álltak be. és egyre magányosabbak. A párkapcsolat ápolása nem játszik fontos szerepet a féríilélékben. A nők túlhajszolják magukat. Következésképpen a férfi vagy egyáltalán nem is próbálkozik párkapcsolattal. hogy az adott viszonyban nem találja a helyét. A tudományos kutatások. és töké­ letes ellentétben áll alapvető emberi késztetéseinkkel és biológiai beállítottságunkkal. Nők írják az emberi kapcsolatokról szóló könyvek zömét és 80%-ban nők vásárolják meg őket. A leg­ több párterapeuta is nő. Ez az állapot természetellenes. Valamennyien el­ vesztettük a fejünket. a hibák kijavításáról szólnak. hogy a férfi és női agy tekervényei más-más célokra és felada­ tokra alkalmasak. a férfiak hibáiról. Az ilyen könyvek többnyire a férfiról. a családfenn­ tartó. a nők női gondolkodást és viselkedést várnak el tőlük. Előfordul. vagy hamar feladja. és megmu­ tatja a sikertelen rajtokat. Miért van annyi bajunk egymással? A nő a fejlődés során a gyermekszülésre és a fészek védeimezésére szakosodott.és cselekvésmód túlságosan bonyolult. gyakran dü­ hösek. Van tehát értelme annak a kijelentés­ nek. Sok tekintetben ez igaz is. A férfi fejlődése egészen más munkaköri leírást hozott magával: ő a vadász. az üldöző.Előrejelzések szerint 2020-ra a nyugati világban élő nők 25%-a lesz tartósan egyedülálló. különösen az agy korszerű vizsgálati módszerei megerősítik ezt. hogy a nők jobban törődnek a párkapcsolat­ tal. mivel számára a női gondol­ kodás. Az elfogulatlan megfigyelőben ez azt a benyomást keltheti. amely átsegít a kapcsolatok útvesztőin. a zsákutcákat. a trükkös kanyarokat. a védelmező. mint a férfiak.

amely rögtön párzás után megöli a hímet . már Ismeri valamennyit. már biztos meg is érti .csak könnyebb. hogy nem figyel rá. ha túl érzékeny volna. mint a nő. A no saját állítása szerint érzékeny férfira vágyik. Soha nem vádolja. Csak a egyszerűen azt hiszi. A nőstény meghatározott idő­ ben tüzelni kezd. Ha a nő egyetlen férfit ismer. a hímek pedig integető karokkal mind köréje gyűlnek. egészséges és kielégítő kapcsolatra vágyik. a férfi ismerheti bár az összes nőt. a nőstény polip nem nyafog a testsúlya mi­ att. semmi szükség hát felkészülésre vagy előtanul­ mányokra. Vagy vegyük például a polipot. a hím pedig nem aggodalmaskodik. A fekete özvegy vagy az imádkozó sás­ ka .ami téves feltételezés. de azt már nem szeretné. és nem véletlenül . aki szereti őt. A férfinak nincs sok fogalma a finom különbsé- 10 . és soha nem sóvárog „lassabb" karokkal ölelő pár után. Nincsenek tolakodó. melynek karjai a legszimpatikusabbak. A nőstény ekkor kiválasztja azon egyedet. A nő rendszerint úgy okoskodik: a férfi. Egyszerű.is ismeri a párosodás játékszabályait. „Ellentétes" nemnek hívjuk egymást. és zöld utat ad neki.egymás ellentétei vagyunk. De a polipok so­ hasem vitatkoznak a hím és a nőstény közötti különbségekről. mint beismerni a kudarcot. egy szép napon majd rátalál a tö­ kéletes kötelékre. udvarlási. párkapcsolati rituáléja nem megy olajozottan — más fa­ joknál mindez simán zajlik. aprócska agyú állat. a szexről vagy a hozzá vezető úttól. Pedig a férfi pontosan ugyanolyan jó. HI-LEN ROWLAND Mi vagyunk az élőlények egyetlen olyan faja. amelynek a párzási. mégsem ért meg egyet sem. hogy va­ jon a nősténynek is jó volt-e. Az ember azonban határtalanul bonyolult. tanácsokat osz­ togató hozzátartozók. és híven tartja magát hozzájuk.

amelyeknek alapelveit a legtöbb ember követheti a másik nemmel folytatott kapcsolatában. mindenütt begyűjtöttük és egybevetettük a párkapcsolati és kutatási eredményeket. melynek olvasását férfiolvasóinknak ajánljuk. izgalomból és gyarapodásból. ha­ nem cselekednek. és az életnek sok olyan területével foglal­ kozik. Minket viszont a törzsfejlődés arra kényszerít. A párkapcsolat az összes többi állat számára egyértelmű procedúra: a fajfenntartás eszköze. hogy tudatosan törekedjünk a lehető' legjobb viszonyra a másik nemmel. amely segíthet a konfliktusok kezelé­ sében. amelyekről ritkán gondolkodunk el. mert csak így van esélyünk a boldog életre. mim előző könyvünk. De egytől egyig igaz történetek. amit akar. és első nekifutásra mindjárt 11 690 olyan találat közül válogathatsz. 11 . ők nem gondolkoznak. a Miért nem képesek többfelé figyelni a férfiak. A könyvünkben le­ írt viselkedési formák. Pötyögd he az internetböngészőbe a „párkapcsolat" vagy a „nemi élet" szavakat. amely egy jó kapcsolat velejárója lehel/' Világ körüli utazás A Miért hazudik a férfit Miért sír a nő? eggyel magasabb fokra vezet a párkapcsolatok létráján. Nem fogja föl. hogy mit akar a férfi. Ez. Munkánk során igyekez­ tünk egyetemes témákat felvetni. vagy amelyekről egy­ szerűen tudomást sem veszünk. csak így ve­ hetjük ki jogos részünket abból a mulatságból. és miért nem tudnak eliga­ zodni a térképen a nők?. általános problémákat megfo­ galmazni és praktikus megoldásokkal előállni. és hogyan kell megadni neki. más helyzetekben azonban a kemény és férfias viselkedés a kívánatos.gekró'I. helyzetek és megoldások nem vonatkoznak mindig mindenkire. hogy a nő érzelmeire kell érzékenyen rea­ gálnia. A könyv megírása előtt 30 orszá­ got jártunk be. a könyv megrajzolja az ilyen kátyúból kivezető utak térképét. A nőket megtanítjuk megérteni.

de sokkal boldogabb lesz az életed. hogy életedből kigyomláld a fájdalmat. sokkal. az Fran­ ciaországba látogatva minek szólalna meg angolul. ha jól kijössz a másik nemmel és ren­ desen viselkedsz a szerelemben. barátja vagy szomszédja .az olvasó partnere. Aki csak angolul beszél. könnyen emészthető stílusban tálalunk. amelyből megtudhatjuk az illető nyelv néhány alapkifejezésének kiejtését: 12 . A Miért hazudik a férfi* Miért sír a nő? valódi esélyt kínál. any­ ja. Ha vi­ szont egy francia utazik egy angol ajkú országba. fia. amelye­ ket humoros. akkor ésszerű a feltételezés.Ha legtöbbször sikerül megtalálnod a hangot azzal. hogy sikereket érjünk el a másik nemnél. két nyelven kell beszélnünk: „férfiul" és „nőül". akivel együtt élsz vagy dolgozol. Könyvünk mindent egyszerűbbé tesz. a szenvedést és a zűrzavart. A válások 100%-a házassággá kezdődik. apja. hogy az összes pár mintegy 60~80%-a vá­ lasztja a válást az együttmaradás helyett. Magyará­ zatot adunk a „másik oldal" . lánya. A megoldás egy egyszerű nyelvkönyv. Telis-fele van roppant meg­ győző praktikus tanácsokkal és tudományos tényekkel. ha halat akar rendelni sült krumplival? A franciák úgyse fogják érteni. Új nyelvet kell tanulni Ahhoz. Nagy-Britanniában például az esküvőtől számított 4 éven belül minden második házasság felbomlik. ha grillezett csigára vágyik? A helyieknek nem fog öszszeáílni a kép. A legtöbbeknek sajnos ebbe még mindig sokszor bele­ törik a bicskája.viselkedésére. rainek beszélne franciául. anyósa -apósa. és ha ehhez hozzávesszük a házasságnak még a gondolatától is idegenkedő párokat.

A könyv írása és előzetes kutatásaink során jobban megértettük egymást. Bújjak a másik nem bőrébe? Gyakori kérdés: „Azt tanácsolják. és akkor is elnyerjük a helyiek szerete­ tét és segítőkészségét. mint a másik nem?" Szó sincs róla! A mo­ biltelefonhoz használati utasítás is jár. egymás hűséges szeretői és jó barátai. a beprogramozás sok örömmel. És amikor a férfi megérti. A Miért hazudik a férfi? Miért sír a no? írásakor szemé­ lyes tapasztalatainkra is támaszkodtunk. hogy a nő máshonnan érkezett. a szomszédainkat. a testvéreinket. hogy úgy gondolkodjam. remélhetőleg elfogulatlan és kiegyensúlyozott képet adnunk a férfi és nő kapcsolatáról. Nem ment mindig minden 13 . eltéró' agyműködését. könynyebb lesz eltűrnie másfajta viselkedését. a szüleinket. A működés elsajátítása. Közvetlen tapasztalatok Mi.azzal már elboldogulunk. hogy telefonműsze­ részt próbál faragni belőle. csak mert ellátta használati utasítás­ sal? Tulajdonképp a Miért hazudik a férfi? Miért sír a női is olyan használati utasítás a másik nemhez. Ki tesz szemrehányást a telefontársaságnak. tanulsággal és szórakozással jár. hogy melyik gombot kell megnyomni a kívánt hatás érdekében. sikerült sokféle nézőpontból összetevődő. Az emberekre jó benyomást tesz. amelyből kiderül. ha nem vagyunk túl jók a nyelvükben. mind­ járt képes lesz hasznosítani a nő tapasztalatait és életszemléletét. ha azt látják valakin. négy gyönyörű gyermek szerető szülei va­ gyunk. Amikor egy nőben tudatosul a férfi fejlődéstörténete. a munkatársainkat. hogy igyek­ szik megérteni másokat és kifejezni önmagát. e könyv szerzői boldog házasságban élünk. és úgy érezzük. be­ széljek és cselekedjem. az unokatestvéreinket.

a megajándé­ kozott általában örül és hálás az ajándékért. kérd ki a hozzád tartozó férfi véleményét a könyvünkről. Következésképpen csak elvétve ke­ veredünk vitába a hozzánk közel állókkal. mert a férfiak imádnak hangot adni véleményüknek. de az esetek többségében az emberek zömével érzésünk szerint jól kijöttünk.zökkenőmentesen. Még jobb. Az élet nem mindig tökéletes. sokan valóban azzal a megjegyzéssel ajándékozták életük párjának: „Ez kell neked! Olvasd el ától cettig . és miért nem tud­ nak eligazodik a térképen a nők? című legutóbbi könyvünk világ­ síkerét követően (eddig több mint hatmillió példányban kelt el és 33 nyelvre lefordították) néhány férfi megvádolt. amit valamennyien méltányolnak is. mellyel meglepem Miért nem képesek többfelé figyelni a férfiak. " Ha egy nő nőt lep meg egy önfejlesztő könyvvel. csak rendszerint. amely fo­ gódzót keres a női gondolkodás és viselkedés megértéséhez. Te. 14 . amely segíthet fejlő­ désében. Gra­ tulálunk! Te. meg is jelöltem neked azokat a részeket. ha befizeted őt valamelyik párkapcso­ lati szemináriumunkra. amivel persze megbántja és kiborítja a nőt. hogy megne­ hezítettük az életét. Egy férfi azonban vérig sértődhet. Jelöld meg azokat az oldalakat. kedves nőolvasónk. A hozzájuk tartozó nő kínzóeszköznek hasz­ nálja könyvünket .panaszolták ~. Ajándék.löki el vísszautasítóan. „Nem kell!" ~. kedves férfiolvasónk. amelyeket cl akarsz vele olvastatni. mert a vitákban örökké Allanre vagy Barbarára hivatkozik. amelyeket nem szabad ki­ hagynod.sőt. és felejtsd a könyvet a dohányzóasztalon vagy a vécében. és a nő elégedetlensé­ gének jelét láthatja benne. olyan kisebbséghez tartozol. Ez a munkánk mindenütt a nők kedvence lett.

ós a férfinak évente egy hónapot végig kell menstruálnia. mert a no nem vet­ kőzteti le gondolatban a férfit. hogy jó dolog nőnek lenni.i férfi pedig csak irodalmi értékeiért lapozgatja majd a Playboyt. tisztában van vele.. Az ösz~ s/es vécéülőkét leszögezik. a no csak a reklám alatt fog fecsegni. hiszen a férfinak az autó­ szerelő igazat mond. Aligha. Néhány ezer éven belül legalábbis ez nem fog megvaló­ sulni. mint hat női bugyi. kezelni és szeretni a különb­ ségeket. A no talán majd élvezettel nézi a körbe-karikába szágul­ dó versenyautókat. fél tucat alsónadrág még mindig olcsóbb. Az emberek beszélgetés közben nem bámulják a mellkasát. a bevásárlás aerobikedzésnek fog számítani. mint majom a köszörű­ kövön. Azt mondják. jó dolog férfinak lenni. . és ha 20 évvel fiatalabb férjet választ. Tánc közben nem fest úgy. a csokoládé pedig csak egy gyors falás neki. mint annyi más. mint a legkisebb királykisasszony. Azt is mondják. Cserébe minket is szeretni és dédelgetni fognak.. Lehet. a ráncok csak karakteresebbé teszik az ar­ cát. akivel társalog. Addig is próbáljuk megérteni. Jó szórakozást a könyvünkhöz! Barbara és Allan Fease . hogy egy nap valóban hasonlítani fog egymásra a férfi ós a nő. hogy úgy néz ki. megáll neki a taxi. és a hímnemű főnök halálra rémül a titokzatos nőgyógyászati nyavalyáktól. és szépít­ kezéshez nem kell eltűnni a szobából.Es végül.

.

kínoz .-■>■.Első fejezet ZSÖRTÖLODES Az egyik egyszerűen képtelen leszállni a másikról :'!H í 1 / I i í '/. szekíroz. vkitiek a nyakán '<>& gyötör. idegesít. rágja vki íülét... Zsörtölődő melléknév állandóan morgolódó személyre.crel. papucs alatt tart. elsősorban nőre használják . perlekedik. nyaggat. in.sőrtolödik ige bosszant. veszekszik. zaklat. szid.

.

hogy nézel ki. Az olyasféle tanácsok ismétel­ getése. A zsörtöló'dés bizonyos fajtáit építő jellegűnek tekintik. hogy törődnek a másikkal. amiért a nedves törülközőt az ágyra hajítja. gyógyszerek beszedésére. morgolódnak és panaszkodnak. hogy ők törődnek a másikkal. hanem előtte keresd meg a térképen! Hányszor kell még elmondanom?" vagy „Nem tudnál egy kicsit jobban ügyelni arra. Ők magabiztosak. a férfiak azonban-e. ha menet közben meg találnának feledkezni róla. Ugyan hol tartana egy csomó fér­ fi. Ök úgy élik meg. tö­ rött dolgok megjavítására. A nők hasonlóképpen úgy érzik.zt rit­ kán látják így. vagy ha már nem tud leszokni róla. amiért a leveteti: zokniját szanaszét hagyja a ház- 19 . hogy zsörtölődne. és rendsze­ resen csináltasson koleszterin vizsgálatot? Bizonyos esetekben a zsörtölődés még az életüket is megmentheti. hogy csak emlékeztetik életük párját bizonyos szükséges dolgok elvégzésére: a háztartási teendőkre. A no megrója a férfit. A férfiak nem zsörtölődök. aki kipasszírozza belőle.A zsörtölődés kifejezést szinte kizárólag féríiak használják nők jellemzésére. ők a vezetők. rendrakásra. mint hogy „Ne indulás után.és finoman emlékeztetik a nőket arra. Na persze kritizál­ nak. A nők többsége tagadja. annak egészen más a társadal­ mi megítélése. hogy melyik a követendő ösvény. akkor legalább mozogjon. hogy ne igyon annyi sört és ne egyen annyi gyorsételt. amikor átjönnek a barátaim?" bámulatos áílhatatosságukra és mindenekfölött arra vall. kiszúrják a hibákat. de mindig kizárólag a nők érdekében. ha nem volna az életében egy nő. mindig a saját bölcsességükre hallgatnak . Ha viszont egy férfi zsörtölődik. hogy a zsortölŐdés annak bi­ zonyítéka.

A nők azért szeretik. amit tesz . hogy az agykárosodást szenvedett. amit csinál.noha tudja. és apránként csen­ des bosszankodást idéz elő. hogy ki itt a főnök. akinek régóta szenvedő partnere iránt együttérzéssel viseltetnek. a „Férfidal" már megjelenésekor sláger lett.ban és amiért elfelejti kivinni a szemetet. hogy csak úgy tud hatni a férfira. ezért . Barátnői sem őt tartják zsörtöló'dőnek. Seao Morley kupléja. mert olyasmiről szól.indo­ koltnak érzi. és azóta is számtalanszor sokszorosították az interneten. aki kalapáccsal úgy fejbe verte a feleségét. Úgy érzi. aki szerint a férfit a zsörtölődés késztette erőszakra. a zsörtölődés kikezdi a lelkét. Egy hongkongi férjet. Ez a rögeszmém.titkon talán mindig is tudtak. hogy a zsörtölődés hajszolta tettéhe. A férfiak meg azért kedvelik. amit . Én nagyok a teremtés koronája. Amikor azonban a nő ismételgetni kezdi az utasításait. hogy az igazság talaján áll. Egyedül az Egyesült Álla­ mokban évente több mint 2000 olyan eset fordul elő. Tudja. Annál is könnyebb lesz engem betörnöd. megtanuld ám. hogy idegesítő. 20 . hogy a zsörtölődés néha eredménnyel járhat. amikor valamiért pa­ naszkodik. hogy ki a főnök. Mint valami csöpögő' csap. A férfiak gyűlöletének a világon min­ denütt a zsörtölődés a kedvenc tárgya. amikor a feleséggyilkos férj azt állítja. fene bánja. Az egyik strófa így kezdődik: Drágám. amíg egy nap be nem vésőd­ nek. hanem a férfit lustának vagy nehezen kezelhetőnek. azaz a férfiak rájönnek. hogy bosszantó. mert arról szól. ha addig ismételgeti az utasításokat. a férfiagy rendszerint csak egyetlen dolgot hall: zsörtölődést. de meggyőződése. hogy folytassa. csak enyhe börtönbüntetésre ítélt a bíró.

hogy minden nő panasz­ kodik és zsörtölődik. A Miért nem képesek többfelé figyelni a férfiak. a férfi morog A nő zsörtölődik. hogy a felesé­ gük állandóan zsörtölődik velük. Akkora feszültséget okoz a panaszait hallgatni. aki Pa­ pucs jeremynek nevezte magát. hadd tíí ló rázhassam. ezt az e-mailt küldte nekünk: „A segítségüket szeretném kérni. hogy néha engedek.. de én egészen addig nera hittem neki. egészen addig. Feleségem a zsörtölődök király­ nője. A haverjaim is azt mesélik. Nem jól van ez így — örülnöm kéne. Már ott tartunk. Ha nincs kedvem szeretkezni.A nő zsörtölődik. zsörtölődik velem. amikor ó . amíg meg nem házasodtam. hogy vége a üuinkaidőnek. és le nem szállna rólam. mnint éppen a férjeket tárgyalták ki. hogy a kettőnk érintkezése kizárólag arra szorítkozik. mit nem tettem meg aznap. hogy ő közli velem. csak hogy 21 . l'olyton panaszkodik. hogy a nők született zsör­ tölődök? Kérem. a férfi utasít. El tudják ezt képzelni? Inkább bent maradok dolgozni. abban a hónapban vagy amióta összeházasodtunk.ikarja. Szőke nő: „A férjem soha semmivel sincs megelégedve^ . és mehetek haza hozzá. és miért nem tud­ nak eligazodik a térképen a nők? elolvasása után egy férfi. hogy én kérem meg a főnökö­ met. Apám annak idején mindig mondta. segítsenek!" Véletlenül kihallgattunk egy étteremben egy női társaságot. amíg le nem fekszem. Igaz. hogy hazafelé már a kocsiban megfáj­ dul a fejem. annyit morog velem. azon a héten. mint hogy hazamenjek. A helyzet annyira elmérgesedett. és én már egyetlen percig sem bírom tovább a szőrszálhasogatását. hogy beteszem a lábam a házba. panaszáradatát és molesztálási t Attól a pillanattól kezdve.

hogy az elöljáró­ ságon panaszt tegyenek feleségük zsörtölődése vagy „korholása" miatt." Barna nq: „Akárcsak Steplien! Mindig talál valami hibát abban. harapdál vagy majszol". amerikai és európai törvények egészen a tizenkilen­ cedik századig lehetővé tették a férjek számára. Ha kicsípem magam. Régi idők zsörtölődése A történelemben mindig is a nőket mondták zsörtölődőknek. mint érte. A nőnemű főnévnek hím­ nemű megfelelője nincs. mintsem a morgolódását hallgassam. képtelen vagyok a kedvére tenni. Ha meg slamposan öltözöm. hogy a nó'k zsörtölődnek?" A társaság erre kacajra fakad. Néha úgy érzem. A vétkes asszonyt egy felfüggeszthető székbe kötözték. De addig mondja. a korábbi vét­ ségek számától függött. azon panaszkodik. hogy inkább belemegyek. kisebb vétket elkövetőket és cserfes asszonyokat büntettek vele. amikor s barátaival vacsorázni megyünk. Ha ügyük bizonyítást nyert. de nincs sok köszönet benne. mint Őt. hogy az ő kedvükért jobban megerőltetem magam.befogja a száját." Harmadik nő: „Akkor miért mondják folyton a férfiak. amit csinálok. hogy talán a barátait vonzóbbnak találom. Van úgy. Az alámerítések száma a bűn súlyától. prostituál­ takat. Aztán azzal jön. jelen­ tése: „rágcsál. 22 . majd előre megszabott időre belemártották a legközelebbi folyóba vagy tóba. azért nyafog. hogy nincs hozzá kedvem. A vízbemártó szék remekül működött az Egyesült Ál­ lamokban és Nagy-Britanniában. nem figyelek a megjelenésemre. hogy nem törődöm vele. a feleséget „vízhemártó szék­ re" ítélték. A zsörrölődést jelentő angol „nag" szó skandináv eredetű. Az angol. s boszorkányokat.

hogy hagyjanak fel a perlekedéssel. ha megveszett. alábbi verséből is láthatjuk. Ha azonban férjük vagy szomszédaik másodszor is panaszt emeinek ellenük. bármilyet. Hogy Összedől mindjárt a ház. ez Aktus méltóan ünnepélyes. Vízbemártó alkalmatosság. . barátom. Vizet érezvén a parázs Felsistereg." Benjámin "West 1780-ban publikált. már így adatott: Újból tóba merítsd legott. hadonász. Ha asszony ordít. Szájat tép s rágja a fület. bősz villanás. Ünnepli s rettegi a város. ott. Ennek okáért elrendeljük: a temp­ lomban szólíttassanak fel. Elég. Ha nő viszályt szít. Fölhúzzák. ládd. A bájos bűnös székbe tér. kijár a szék. s dühösb. úgy lehet. Barátom. kiáltsd. Azután a tó nyeli el: Ne hidd. Mint a róka. hogy célt érsz ennyivel.Egy brit bírósági jegyzőkönyv részlete 1592-ből: Walter Hycocks asszonya és Péter Phülips asszonya közhábo­ rító veszekedő fehérszemély. büntetésük vízbemártó szék legyen. Fogsz te nyelveddel bírni még. mennyire komolyan vették a férfiak a zsörtölődést az elmúlt szá­ zadok során: A vízbemártó szék Tó széliben. 23 . Fölötte a törvény hatályos.

a háló­ szoba ajtaján lötyög a kilincs.. a leorainsteri illetőségű Jenny Pípes volt 1809-ben. hogy kiviszed a szemetet. ott kiagyaltak valami ennél is szörnyűbbet. Azt reméli. A szerkezetet a fej­ re a szájba helyezett fémrúd rögzítette. hanem mert egyszerűen véget akar vetni a szóáradatnak. Nigel. „a szájkosárral". Tűz víz ellen eleve vesztes. amely megakadályozta a nyelv mozgását.. akit bűnösnek találtak „közhábo­ rító veszekedésben". vidd ki a szemetet!" Szünet. 24 . satöbbi." Az összetett zsörtölödés: „A ház előtt derékig ér a fű. Egyes nők művészi tökélyre fejlesztették a zsörtölődést. Az utolsó nő. a hátsó ablak pedig még mindig szo­ rul. ha ágát. hogy zsörtölődnek. Rendszerint pusztán egy cél elérésének eszközé­ ül használják. Hidegvérből kifogyni kár. satöbbi. ettől azonban még nem élvezik. Mit érez a zsörtölődő? A zsörtölődő személy mindig abban reménykedik. Kürt? Még mindig ott van. ba cserfes. ha nera is azért." Ujabb öt perc múl­ va. Nő. megígérted. A nők tudják. Egyes nÓk úgy végez­ ték. leány. A tévéantennát mikor fogod beállítani?. hogy áldoza­ tát a bűntudat felébresztésével valamiféle pozitív cselekedetre sarkallhatja. fejükön vasálarccal. Ahol a vízbemártó szék nem bizonyult elég szigorú büntetésnek.". „Kürt. amely­ nek öt alaptípusát sikerült megkülönböztetnünk: Az egytémájú zsörtölödés: „Kürt. mert belátja tévedését. tettekre ösztökélheti. hogy a többi asszony elrettentésére körbevezették Őket a vá­ roson. és vízbemártó székre ítéltek. „Mi lesz azzal a szeméttel.S harmadszor ismételd akár.

amikor a férfinak arra volna szük­ sége. ma este csak mértékkel iszol./." A megelőző zsörtöló'dés: „Remélem. annál inkább visz■. A zsörtölő- 25 .A jó szándékú zsörtölődés: „Bevetted már a gyógyszeredet. közvetett és nega­ tív emlékeztető a mulasztásaira vagy a hiányosságaira. Amikor a zsörtölődés parttalanná válik. ha folytonosan a bűnösségét hangoztatják. boldogtalanná válhat. hogy elengedhesse magát.iivonul azok mögé a védőfalak mögé." A példálózó zsörtöló'dés: „Moira azt mondja. a zsörtölődő viszonya A környezetével igencsak elmérgesedhet. minél többet zsörtölődnek vele. A férfiak csak még job­ ban eleresztik a fülük mellett a nyaggatást. meg hizlal is. a tettetett süketség vagy a leve távirányítója. mégsem látnak más ki­ utat. ami tovább tüzeli a no ingerültségét és ~. nem tesz jót a koleszterinednek. a horpályos uzenetek. a búskomor ábrázaf. ha megismétlődne a tavalyi botrány.dühét.egyes esetekben . Az áldozat. Rendsze­ rint a nap végén kerül rá sor.. Dalé. egyedül maradt. Rá­ ismernek önmagukra és a saját szavaikra. és sértetté." Hzeken a leírásokon rendszerint a nők nevetnek a legjobban. az emiékezetkiesés. Ilyen fal lehet az újság. a számítógép. az otthoni munka. Ray? (is ne egyél pizzát. Te a nyár vé­ cére sem fogsz végezni vele. Nem szeretnénk. hogy a túlzásba vitt zsörtölődés teljesen tönkreteheti a kap­ csolatokat.. és senki sem szereti. Shanc már kitísztíttatta a kerti grillt. A végén ágy érezheti. amelyek megőrjítik a zsörtóló'dó't. és holnap vendégség lesz náluk. az önsajimiat és a vádaskodás céltáblája lenni. Régóta tud­ juk. Senki sem szeret az elfojtott harag. Mit érez az áldozat? A férfi szemszögéből a zsörtölődés folytonos.

mivel az áldozat úgy érzi.dot mindenki kerüli. Egyre inkább úgy érzi: csapdába esett. hogy segítségével a földkerekségen akármelyik férfit képesek túlbeszélni és túlzsörtölődni. annál jobban elszigetelődik. míg végül magára marad a sértettségével. Pszichiátriai Intézet. a nyelvi kifejezésre szolgálnak. A zsörtöió'dés egyetlen tényleges eredménye a zsörtölődő és áldo­ zata közötti kapcsolat megromlása. mellőzött lett és elszigetelő­ dött. amitől az áldozat talán még jobban szenved. 2001. Minél többet zsörtölődik valaki. 26 . folytonosan védekeznie kell. London. és az agynak azokat az aktív területeit mutatják (feketével). Miért Jobbak a nők a zsörtölődósben? A nők agyszerkezete olyan. amelyek a beszédre. Férfi Nő ki agy beszédre és nyelvi kifejezésre szolgáló területei. Grafikusan így ábrázolhatók az egymással beszélgető és érintkező férfiak és nők. A követke­ ző ábrák 50 férfi és 50 nő agyának rétegfel vételei alapján készül­ tek.

i férfiakénál..szörnyű főnöke van! ~. és beérte vol­ na egy egyszerű „igen" vagy „nem" válasszal is. A többvágányúság akár egyetlen mondaton belül is megjelenhet: Bili: „Sue eljön karácsonyra?" Debbie: „Azt mondta. és Nathan is elvesztette az állását. mert az utóbbi időben a gazdasági helyzet miatt lelassultak.a nők egyszerre négy-öt labdával is képesek zsonglőrködni. A férfiak csak három ilyen hang­ színt ismernek fel. A női agy többvágányú . Ez megmagyarázza. hogy Diana kap-e a főnökétől." stb. hogy korán jöjjön. vagy azt. plusz egy háttérben zajló beszél­ getésre figyelni. Vilá­ gosan látható. egymástól független témáról képesek beszélni egyazon tár­ salgás közben.női szemszögből -~ a fér­ ünk miért olyan hallgatagok és h o g y . Telefonálás közben képesek lefuttatni egy programot a számítógépen. hogy »igen«. és ötféle hangszínt használnak a témaváltásra vagy a lényeg hangsúlyozására. jodie pedig nem tud elszabadulni a munkából . elmehetnénk ruhát vásárolni Emma esküvőjére. attól is függ.A sötét területek funkciója a beszéd és a nyelvi kifejezés.. mert Adrián kocsija szerelőnél van. stb." Bili: „Ez most azt jelenti. és lehet. hogyan alakulnak . Adriantől szabadnapot. mert Andrcw-nak orvoshoz kell mennie. ha idejében el tud jönni. hogy »nem«?" Debbie: „Hát. Ehelyett kapott 27 .a férfiak szemszögéből . én meg azt gondoltam. úgyhogy most újat kell keresnie. és ezért Diana kénytelen. Bili úgy gondolta. hogy Fiona nem jön.... megkérhetnénk Rayt. és mindeközben egy csésze kávét kortyolgatni. attól függ..i szőnyegrendelések. hogy a nők beszéd kapacitása lényegesen nagyobb . hogy egy szimpla kérdést tett föl..a nők miért olyan szószátyárok. következésképpen gyakran elvesztik a fonalat. és. szóval Sue azt mondta. Több. hogy . hogy ha őr és Lent a vendéghálószobában helyezzük el. amikor egy nő beszél hozzájuk.

kilenc különböző témát és tíz embert érintő vá­ laszt. maradjon csöndben. A férfiak agya egy vágányon jár.férfiak számára már az is ne­ hézséget okozhat. ezért egyszerre csak egy dolog­ ra tudnak koncentrálni. Egyes . elvéti a ki­ járatot. aztán a nőt okolja. kikap­ csolja a rádiót. Amikor egy férfi kinyitja a térképet. A férfiaknak szelektív hallásuk van. ezért inkább kimegy megön­ tözni a kertet. hogy járás közben rágógumit rágjanak. Ha a nő a körforgalomban szóval tartja. 28 . Most frusztráltnak érzi magát. Araikor megszólal a telefon.nemritkán magas beosztású . mindenkit megkér.egy tóbbvágányű. amiért beszélt hozzá. hogy felvehesse.

és ilyenkor a feszültség annyira felgyülemlik az áldozatban. ám gyakran arra is számítanak.. jelenték­ telen méítatlankodásokra bontják. indirekt számonkéré­ sekkel hozakodnak elő. triviális. mert eleve benne van a kudarc eshetősége. mert jogom van hozzá". hogy az úgyis kudarcot fog vallani. még keser­ vesebben vádaskodik vagy követeli a jogait. hogy visszavág.A férfiak agya egyvágányú." A problémát apró. Ez már tál sok nekik. Erőtlen. Nem mindig lehet azonban csapot-papot otthagyni. Miért nem használ soha a zsörtölődés? A zsörtölődés legfőképpen azért nem használ. Legnagyobb hibájuk egész látásmódjukban áll. közvetett fogalmazásban hangzanak el. ami gyakran odáig fajul. aminek elke­ seredett veszekedés lesz a vége. 29 . nem vagy hajlandó össze­ szedni a levetett ruháidat. Nem tudnak egyszerre szeretkezni és olyan kérdésekre válaszolni. Nem azt mond­ ják: „Elvárom. hogy fi­ zikai távolságot iktat önmaga és a zsörtölődő közé. Ezek a „számonkérések" általában vélet­ lenszerű csoportokban. hogy miért nem vitték ki a szemetet. úgyhogy egyszerűen kikapcsolnak. hogy sza­ vaik majd tettekre sarkallják áldozatukat. Ebből ala­ kul ki az Ördögi kör: a zsörtölődő felemeli a hangját. A férfiak számára az egyik legnagyobb problémát az jelenti.. Ez pedig időnként akár fizikai erőszakba is torkollhat.. te soha nem viszed ki a szemetet. hogy Ü többvágányúság olykor a zsörtölődés során nyilvánul meg. az áldozat viszont még inkább fedezékbe húzódik. A zsörtölődök azt remélik. hanem így fogalmaznak: „.. vagy hogy nega­ tív reakciókat fognak kiprovokálni áldozatukból.

. hogy elvegye a főnöktől az állását. Olyan ez egy férfi számára. mint a főnöke. 30 .talán csak tudat alatt . diszharmóniát. befolyásosnak. amellyel kifáraszthatja. mintha folytonosan egy szúnyograj csipked­ né. és könnyen erőszakos fizikai reak­ ció lehet a vége. Ez a zsörtölődés csúcspontja. egész hétvégén halálra dol­ gozom magam. és mintha képtelen volna agyoncsapni a rovarokat.. hogy ne lazsáljon. hogy ezt vagy azt nem tet­ te meg. hogy emeljek. akár zsörtölődni is elkezdhet a főnökével. mennyi hiányossága van. és megértetheti vele. finoman figyelmeztetheti. „Nem kérek én sokat tőled. Amikor a titkárnő' szekálja a főnököt. visszafelé sül el és mind­ két felet vesztes helyzetbe hozza. „leránthatja a saját szintjére" áldozatát. Ha a titkárnő rájön.. Ha azonban nyeregben érzi magát. hacsak a zsörtölődő és áldozata nincsenek intim kapcsolatban egymással. sőt nélkülözhetet­ lennek véli magát. de . te meg csak egész nap meredsz a tévére. a helyedben egy férfi már rég megjavítot­ ta volna a fűtést.. és. sértettséget és dühöt idéz elő.. A végén már azt érzi: jobban tudná csinálni. hogy a főnöke bizonyos dolgokat elmu­ lasztott megtenni. Végül is nagyrészt ez a dolga.. Az efféle zsörtölödésböl bom­ lasztó szokás lesz. A zsörtölődésben két ember közti hatalmi egyensúly fejeződik ki. mert már egy hete fagyoskodunk... a szemetet kivinni nem egy nagy dolog. A legrosszabb zsörtölődések színtere Munkahelyen ritkán tapasztalhatunk zsörtölődést.a zsörtölődésben olyan eszközt lát. amely csak óriási feszültséget..amit a férfiagy csak korlátozott mértékben képes dekódolni. nyilvánvalóan viszonyuk van. hogy valahogy kinézzen a lakás. hogy az orvos megtiltotta. és tudod nagyon jól. vagy egyszerűen el­ végezheti helyette a munkát. A titkárnőnek ah­ hoz talán nincs elég befolyása." Az ilyesfajta zsörtölődés értelmetlen. Mindenütt apró.. viszkető csípések érik.

ő k a szexuális erejüket használ­ ják arra. 31 . vagy elhanya­ golja az otthoni teendőket. férjek. Partnerük.inkább a maguk holmiját is oda hajítják. A zsörtölődés olyan emberek közt fordul elő. sem energiája. fiak-lányok és élettársak között.inkább Ók is oda hajítják a maguk holmiját. Hatalmi helyzetből operál. elismerést és ajánlatokat kaphat. hogy a nő kedvére tegyen. méghozzá nagyon is érzéki­ en. hogy elérjék céljaikat a férfiaknál. Annyira le­ köti Őket a romantikus ábrándozás. A fülig szerelmes nők sem hajlamosak zsÖrtölödésre. Rendszerint a szexi cicababák sem zsörtölődnek.A karriemő. ritkán zsör­ tölődik otthon. Itt semmi szükség a zsörtölődésre. szenvedélyes szeretkezésekről a ház minden sar­ kában. akkor vagy felfogad valakit. Nekik eszük ágában sincs a padlóra hányt koszos ruhák miatt zsörtölődni . közvetlen módon nem tud változtatni az életén. tőle telhetően szintén azon buzgólkodik. és nyíltan. Ha viszont a kapcsolat állandóvá válik. hogy észre sem veszik a padlón heverő ruhákat vagy az asztalon hagyott reggeli tányért. Nekik is van hatalmuk. aki majd hajlandó lesz gürizni helyette. a szexi cicababákból lehet a világ legnagyobb zsörtölődŐje. az életben erőtlennek érzi magát. ahol dicséretet. aki maga is a kapcso­ lat első mámorát éli át. Rendszerint el­ foglalja a „nagy egész" a munkahelyén. Ha férfi partnere nem hajlandó kivenni a ré­ szét a házimunkából. vagy pedig keres egy olyan partnert. erre nincs sem ideje.aki az otthoni köte­ lezettségekhez van láncolva. akik intim kap­ csolatban vannak egymással: vagyis feleségek. anyák. A szexi cicababák nem törődnek a padlón heverő ruhákkal . akit munkája kielégít és boldoggá tesz. noha más természetűi. hogy a viccbeli há­ zisárkány többnyíre a feleség vagy az anya . Ezért van az. vagy olyan buzgón szövöge­ tik terveiket vad.

mert az élete apróságok tárházává vált. Az a nö viszont. Sokszor még azzal sincs tisztá­ ban. Miért kell minden apróságon lovagolnia?" Azért lovagol „minden apróságon". inkább hagyná abba. Titkon tud­ ja. hogyan szabadítsa fel magát. a családi példák. . mert nem tudja.Ha mosogat. mindig tesz valami kis magvas megjegy­ zést. a filmek és tévéreklámok meggyőzték Őt. Zavarodott. mint ami neki jutott. ha a szőnyeget porszívózza.A karriernő anyagi és szellemi hatalmat sugároz. hogy többet érdemelne. ritkán zsörtölődnek.sóhajt fel a tizenéves Adam. hogy érzései egyetemesek. „Anyám mindig mindenből ügyet csinál . független és szabad. ha az 32 . és építsen fel egy jobb életet. hogy az igazán nőies nő­ nek a tökéletes feleség és anya szerepét kell eljátszania. de azt sem tudja. hogy a nő többet akar: több megbecsü­ lést a családjától fáradozásáért és több lehetőséget a jobb életre. vagy akik boldogan elfogadják a háztartás és a gyermeknevelés monoton szertartásait. normálisak és egészségesek. a női magazinok. Kutatásaink azt mutatják. bűntudatában azonban nem ké­ pes elismerni. Erős. hogy magára vonja a figyelmet. amely talán már nem is állja meg a helyét. hogy az olyan céltudatos nők. erőtlennek. A szexi cica­ babából árad a szexuális erő. Az évszázados sztereotipiák. Nem szeretné. de az agymosás hatására megpróbál egy olyan „igazság" szerint élni. A zsörtölődés jajkiáltás a megbecsülésért A zsörtölődés annak a jele. ha a sírjára ez a felirat kerülne: „A konyhatündérck királynője". akik heti több mint 30 órát dolgoznak. hogy az élet több annál. akit a mamája folytonosan szekíroz. frusztrál­ nak és röghöz kötöttnek érzi magát. Meg van zavarod­ va. A végén már azt kívánom. mit is gondoljon. Nehéz úgy magabiztosnak és erősnek lenni. Tudja. aki rendszeresen zsörtölődéssel cl. hogy nem tetszik neki a szerepe. elfojtott dühé­ ben könnyen eljuthat a toporzékolásig is.

nem robbantották föl és soha semmiféle nagyszabású szenvedést nem élt át. És itt a megoldás. mert a munkáját annyira nem méltányolja senki. Kínjai nem látványosak. A katonát dicsőítik. a férje vagy kedvese olyan. Na persze a mun­ kahelyén a férfi képes normálisan érintkezni az emberekkel. mint egy nagy gyerek. feí- 33 . látványosan megjavulna az életminősége. A családi béke fenntartásáért nem jár Nobel-díj. senki sem szereti és értékeli őket. a csen­ desen tűrő többség gyötrelmében osztozik. mert életét adta a hazáért.és amit megérdemel ~. azzal nagyrészt meg is szűnik a zsörtölődése. Az elnyomottak. Egy szőnyeget bárki ki tud porszívózni. ám az ő nevét sen­ ki sern fogja gránit emlékműbe vésni azért. Ádámtól azért próbálja kicsikarni a megbecsülést az édesanyja. Földhözragadt napi feladatai nem indokolják az erőteljes tiltakozást vagy a magas társadalmi megbecsülést. rutinszerű felada­ tok elvégzéséért. Ha a zsörtölődó'nek megadjuk az elismerést az apró.ember látástól vakulásig csip-csup. A sokat zsörtölődő nők rendszerint kudarcot kudarcra halmo­ zó. Az anyakomplexus Sok nő úgy érzi. A tökéletes bevásárlólista összeírásáért nem jár Pulitzer-díj. akik úgy ér­ zik. magányos és kiábrándult feleségek vagy anyák. hogy ő az egyetlen józan felnőtt a családban. mert életér a családjá­ nak szentéire. A tökéletes feleséger és anyát {legalábbis a szó szoros értelmében) még nem kínozták meg. kiszámítható és közönséges dologgal foglalkozik. ami­ ért esedezik . Ha Adam legalább néha megadná neki azt az elismerést.

hogy az ananász elrontaná a pizzát. A férfi szenvedélyét semmi sem lohasztja le jobban. Minél jobban lázad a férfi. Megoldások a zsörtöíődésre: Mondd ki. a nő annál inkább úgy viselkedik. márpedig ő utálja a kapribogyót. A férfi erre úgy is kezd visel­ kedni. Ez a viselkedésbeli eltolódás az első lépés azon az ingová­ nyos ösvényen. Végül mindketten eljutnak addig a pontig. a nő annál inkább zsörtölődik. eredményeket felmutatni. amikor már nem mint partnerre. Minél na­ gyobb az ellenállás. Egyes férfiak szerint a látszat csal. mint a nőtlenek. amint egyre feljebb emelték a hangjukat. Azonkívül. Az asszony azzal vádolta a férfit. mint egy alvajáró. mint egy igazi anya.való igaz . hogy egy éretlen. A nő ilyenkor sajnos kísértést érez. A vita azon robbant ki. a nőét pedig. ha a férfi va- 34 . hogy partnerét vásott kisfiú­ nak. mint az az érzés. önző és lusta kisfiúval van összezárva. hogy ő mit szeretne. amire gondolsz! Egy házaspár heves vitába bonyolódott egy pízzériában. szeretőre és jó barátra tekintenek egy­ másra. A férfi pepperonis-kapribogyósat akart. és . a nő hawaiit. Partnere pedig tisztá­ ban van ezekkel a képességeivel. hogy a pa­ sas otthon olyan. Ostoba­ ság. mint kolléganői. A kutatások szerint a nős férfiak láthatóan tovább élnek. ne pedig érett férfinak kezelje. hogy melyik kétszemélyes pizzát rendel­ jék. Az egész étterem elcsendesült. hogy soha nincs tekintettel arra. hogy az anyjával él együtt.adatokat megoldani. és éppen ezért dühíti. amely a kapcsolat leértékelődéséhez vezet.je­ lentősen többet is keres.

általában sokkal egyszerűbb apróságokat kipécézni. Szeretnék itt hagyni mindent. beillatosítani magát. hogy vajon mit fog válaszolni a férfi. és hogy a saját szükségleteiket és ér­ zéseiket háttérbe keil szorítaniuk. Tényleg olyan nagy kérés. hogy ezt tisztáznák. mire gondolnak. Ez a tendencia különösen a nó'kre jeliemző. gar­ garizálni. a másik hétre pedig szabadságot vennél ki. hogy bevásároljon vagy főzzön. aztán vé­ gül újra a feleségére nézett. Mit szólnál hozzá. Ehelyett a férfiak zöme felmordul. Úgy érzem. mint nyilvánosan boszszantani a másikat azért. csend követte. ha ásítva közlik. igaz? kérdezte végre-valahára. Ahelyett azonban. Sok nőnek rendkívül nehezére esik egyszerűen kiállni és azt mondani: „Nem élet ez így. amivel elveszthetik a férfi szerete­ tét. hogy most az egyszer ő választhasson pizzát? Az utolsó mondatot. semmi olyasmit nem csinálni. hogy nekem is jusson idom magamra? Úgy érzem. és vigyáznál rájuk. A nők gyakorta elvárják a férfiaktól. a padlót bámulta. „Nem a pizzáról van itt szó. Be­ lekortyok a borába. hogy kedves­ nek és édesnek kell lenniük. megfulladok. kivesz 35 . Et­ től a rengeteg pizzától csak meghízik." Ezt lénye­ gesen nehezebb kimondani és megtenni. Az nem siette el. Rengeteg kislányt még mindig abban a hitben nevelnek föl. és könnyebb lenne veiem élni. majd az étlapot. Az. és két hétre egyedül eltűnni. hogy két ember nem ért szót egymással. hogy milyen pizzát szeret. anélkül hogy ténylegesen kimondanák. egész étterem a fülét he­ gyezte. Felnőttkorukban is azt vallják. lefek­ szem"." A zsörtölődés gyakran világosan jelzi. és azokkal hergelni egymást. kikapcsolódni. nem kéne annyiszor pizzériában enniük. Feltételezik. boldo­ gabban jönnék vissza. ha egy hétre elvinném a gyerekeket az anyámékhoz. pizsamába bújni és utánuk"menni egy jó kis szeretkezésre. hogy „Olyan fáradt vagyok. Különben sem óhajt piz­ zán élni.laha is vette volna a fáradságot.Hanem az elmúlt 15 évről. akkor a férfi rohan fogat mosni. hogy ösztönösen megérezzék. hogy az Ő feladatuk megőrizni a békét. elsimítani a dolgokat. mert mindig is egészségesebben szeretett táplálkozni. . majd elvonulnak.

Megoldások a zsörtölődésre: Mondd el. mint annak idején. hogy a férfiak agyműködése viszonylag egyszerű. amit nem mond ki. az ugyan­ úgy bántja. mint akit kíheréltek. Ha a nők megtanulják nyíltan kimondani.a hűtőből még egy sört. Soha még csak meg sem fordul a fejükben. A kapcsolatokon belül szinte minden probléma . Ezért inkább befogja a száját. A nők ritkán kérdik meg: „Vajon miérr nem áll már velem szóba?" A férfiak azt gondolják: „A feleségem már nem vonzódik hozzám".hűtlenség. és megnézi a sport­ közvetítést a tévében. de ezt sohasem vitatják meg vele. hogy feleségük vagy partnerük valójában mire is gondol. a kanapéra telepszik. Ha a képébe vágod. hogy pont úgy nem kíván téged. hogy a mondanivalótok eljut a másikhoz. hogy mindig rosszul dönt. Ha ezt mindkét nem felismeri. fizikai vagy verbális erő­ szak. depresszió és zsörtölődés . végül egyedül nyomja el az álom azzal az érzéssel. amit érzel! Egy férfi nem fogja közölni veled. hogy úgy érzi magát. hogy amikor bünteted vagy zsörtölődsz vele. És azt sem fogja elmondani neked. A nő eközben egyedül üldö­ gél az ágyban. A nőknek meg kell érte­ niük. ha megdorgálod a viselkedése miatt. hogy életük párja kódoltan beszélt. de ettől még nem biztos. aki soha nem is fog tudni megfelelni az elvárásaidnak. 36 . hogy a pasi nera szereti és nem kívánja. két lábon járó szerencsétlenségnek érzi magát. hogy rengeteget beszélgettek.a rossz kommunikáció következménye. mint az anyját. Nem fogja el­ mondani. a férfiak sokkal készségesebben reagálnak. unalom. A folytonos zsörtölődés csupán egy mélyebb értetlenséget palás­ tol. Lehet. amit gondolnak. amikor az anyja szidta tizenéves korában. és szükségteleimé válik a ma még oly gyakori zsörtölődések jelentős része is. ezért nem­ igen van fogalmuk róla. máris könnyebben szót tudnak érteni egymással.

Sue vészjós­ ló arccal várja. M. mert helytelenül közelít hozzád. hogy egyenes beszéddel kifejezte volna valódi érzé­ seit. és kényelmesen élhessünk. Dániel meg folyton menekül a zsémbes nőszemélytől." Sue: (Dühödten) „ügy van. Amint Dániel védekező állásba helyezkedik. Márpedig ettől a bajok csak elmérgesednek.. közvetett módon ellenségességet közölt.ieiölt megszól a Ihatna.Ha életed párja zsörtölődik veled. valami mondanivalója van a számodra. hogy megoldják "a helyzetet. Azért nem figyelsz rá. Egyszerűen képtelenek elmondani. Folyton csak zsörtölődsz velem. amíg meg nem hallgatod. hogy pénzt keressek. hogy felesége. hogy mindent én csináljak!" Dantei: (Elmenőben) „Szállj le rólam! Eáradt vagyok. helyes! Menj csak ki a szobából! Már megint úgy viselkedsz. ha egyszer a családod lenne az első? Soha semmit nem csinálsz itthon tőlem várod el. mint egy gyerek. Szokás szerint már megint panaszkodsz és túlzói! Azért dolgozom ilyen sokáig. ami Dánielt védeke­ ző magatartásra késztette. de te nem figyelsz rá. Egyikük sem hallgat vagy figyel a másikra: Sue felteszi a régi le­ mezt. merre jársz! Kihűlt a vacsora te senkivel sem törődsz. csakis magaddal!" Dániel. megszűnik a kom­ munikáció.. addig fogja tehát ismételgetni. 37 . Tudod. hogy sose beszélnek egyenesen a férfiakkal. mit is éreznek valójában. Egyesié Dániel arra ér haza a munkából. „Ne kiabálj. mi a te bajod? Folyton elmenekülsz a dolgok elől. és soha nem vagy hajlandó semmit megbeszélni!" Sue ahelyett. de neked semmisem elég!" Sue: „Micsoda? Te olyan önző vagy! Mi lenne. pihenni szeretnék. ami lehetetlenné teszi. Megrögzött rossz szokásuk a nőknek. az asszony már le is csap: Sue: „Te senkire sem vagy tekintettel! Miért jössz már megint ilyen későn? Sohasem tudom.

mindörökre. amivel Sue Dániel idegeire ment: • • • • • Te senkire sem vagy tekintettel! Te olyan önző vagy! Te már megint úgy viselkedsz. Ha ez így marad. És a vitának is vége . Én ettől szenvedek [érzések]. Sue. és egyszer sem hívtál íöt [viselkedés]. íme. Dantei: „Nézd. egész héten későn jöttél haza. Nem tudtam. Én igenis becsüllek. mi a te bajod? Te folyton elmenekülsz a dolgok elől. az érzéseidet és a viselkedés rád gyakorolt ha­ tásait.Megoldások a zsörtöiödésre: Az „én" technika Ahhoz. Ezzel a technikával normális párbeszéd folytatható a partnerünk­ kel. Ezt a folytonos „te" helyett az „én" technika alkalmazásával érheti el. én megőrülök az aggodalomtól [következmény]. hogy így érzel. hogy Dániel figyeljen rá. Sue hogyan kezelhette volna Dánielt: Sue: „Dániel. A „te" folytonos emlegetése védekezést vált ki. hogy ítéletet mondana. Tudod. En nem kerüllek téged. mint egy gyerek. Sue-rtak először is nem volna szabad a férfi torkának ugrania. nem kell veszekednünk vele. Engem próbálsz kerülni vagy máshoz jársz? [értelmezés] Én már kezdem úgy érezni. Az „én" technika 4 részből áll. hogy Sue anélkül közölje Dániel viselkedésével kapcsolatos érzéseit. És nem 38 . Az egyes szám má­ sodik szemétyű kijelentések tol Sue a bíró vagy az esküdtek szerepé­ be kerül ~ olyan szerepbe. és ezzel védekezésre kényszeríte­ nie. a te értelmezésedet. én nagyon sajnálom. íme néhány „te". amelyet Dániel soha nem fog elfogadni. hogy nem becsülsz és nem tartasz vonzónak. Leírja a partnered viselkedését. Az „én" technika viszont lehetővé teszi.

hogy mostantól mindig fölhívlak. Megoldások a zsörtölődésre: Adj a férfinak egy békés fél órát! Egy hosszú munkanap után egy férfinak szüksége van úgy félórányi békére. Mire hazaérek. így alkalmazzuk ezt a technikát! Dániel: „Drágám. hogy muszáj egy kicsit egyedül lennem. ha sokáig bent kell maradnom. mert csökkenti a védekezést. Ezzel a technikával szinte lehetetlen bárkit is felidegesíteni. Sue. Én nem szeretném.pedig békén hagyja. muszáj megbeszélnem veled. Az egyes szám első személyű kijelentések akkor válnak be. hogy mi történt ma. ha a megfelelő mó­ don. nincs megfélemlítés. nincs feszültség. A fenti példában Dániel is. hogy utána beszélgethetünk. hogy muszáj volt túlóráznom. és győződ­ jünk meg róla. na­ gyobb Őszinteséget eredményez és tisztázza mindkét fél érzéseit. A legtöbb nő vi­ szont azon nyomban ráveti magát. nincs vita. a megfelelő hangszínben és a megfelelő idó'ben hangzanak el. Az utóbbi időben annyira be voltam havazva. és ez már óriási stressz nekem.járok én senki máshoz. hogy a másik ránk figyel. és ígérem. hogy energiát gyűjtsön a beszélgetéshez. Mikor lehet?" Ha Dániel beleegyezik egy időpontba ^és be is tartja). hogy leeresszek és kipihenjem magam? ígérem." Sue: „Édesem. drágám. és ezzel a félreértés is megoldódott." Az „én" technika azért hatásos. nekem iszonyúan hosszú és nehéz napom volt ~ tudnál adni egy fél órácskát. ha így ereznél. 39 . megszólalás előtt tehát várjunk néhány pillanatig. Sue is világosan megfogalmazta közlendőjét. én már annyira fáradt vagyok.

Minél inkább ki­ borítja a gyerek engedetlensége. hogy egyre-másra ismételgesse a kéréseit. hogy nem feltétlenül kell az első kérésre ugrania. a gyerek annál jobban ellenáll. Minél többet ismétli önmagát és panaszkodik. A gyerek rászoktatta a szülőt. hogy egy- 40 . Magaddal légy hajthatatlan. iVi kell készülnöd rá. csak fegyelemre és hajthatatknságra . és úgy gondolja. rábírni vagy kötelez­ ni valamire. hiszen . sőt követeléssel rábírnunk bizonyos viselke­ désre. meggyőzéssel. hogy a szülő nem is igazán várja el tőle. kijön a sodrából. És a gyerek máris megzavarodik.Megoldások a zsörtölődésre: Vedd rá a gyerekeket. hogy bármilyen problémát 30 napig kibírj uHKHhiilnílíís nélkül. nem pedig a gyerekkel szemben.Önmagáddal. A szülő oltotta belé a gyerekbe.az ő esze szerint . hogy cselekedjék. ne a gyerekkei. A gyerek pedig megtanulta. ahogyan reagál. hogy több alkalommai kell őt emlékeztetni.semmi rosszat nem követett el. Magyarázd el a gyereknek: te tudod. A gyermek ekkor zokon veszi a szülő dühét. hogy fogadjanak szót! A felelősségteljes gyermeknevelés során a gyerekeket a saját biz­ tonságuk. azt tartja a normának.az engedetlen gyermek vagy a zsörtölődő szülő? Ter­ mészetesen a szülő. Egy egyszerű „Gyere vacsoráz­ ni!" kérésből kitör a háború. De hol az a pont. ahol aggodalmunk zsörtölődésbe csap át? És ki vádolható a családban egy folytonosan zsörtölődő szü­ lő miatt . mielőtt engedelmeskedne. hogy automatikusan úgy rea­ gáljon. A szülő számára ez ördögi kör. annál dühösebb és hangosabb lesz. és ehhez semmi másra nincs szükség. jólétük és sikereik érdekében gyakran kell figyelmezte­ téssel. A zsörtölődő szülő/engedetlen gyerek szituáció könnyedén kor­ rigálható.

és összeszeded a ruhákat. arról már nem is be­ szélve. és ha nem reagál. hogy a koszos ru­ ha felhalmozódjon.csak egy kis zsörtölődést kell elviselnie. Úgy tűnik. hagyd. biztos le­ hetsz benne. hogy az a valaki módszeresen ránevelt.nevelj! Ha Önkéntelenül is folytonosan zsörtölődsz valakivel. Ki fogja be­ adni a derekát? Ha te. Mert ha nem. Azután világosítsd fel az engedetlenség következményeiről. és te engedelmes­ kedsz. Egy gyermek viselkedése a szülök jó vagy rossz nevelésének egyenes következménye. szeretném. amit akar. és találjon süket fülekre a nyafogás. ha fölszednéd a koszos cuccodat a hálószoba padlójáról. örökösen rimánkodsz valakinek. más se fogja. akkor nem fogom kimosni. nem számít. és beraknád őket a szennyestartóba. ő újra és újra megteszi. ő alkotja a szabályokat.. ha te nem teszed meg. Kö­ vetkezésképpen a végén te szeded össze a használt törülközőt. ami valószínűleg nem olyan nagy ár. és közöld. ahol a part szakad. milyen hevesen tiltakozol. hogy a gyereknek nincs mit felvennie. Tehát már be is tört. Ráadásul a gyermek jövendőbeli partnerei sem téged fognak szidni a gyerek rossz szokásai miatt. Mondjuk például." Itt lép működésbe az Önfegyelem és az eltökéltség. hogy ne hajigálja szét a nedves törülközőt a fürdőszobában. Talán durván hangzó következe­ tességed felelősségteljes magatartásra tanít. De a visszájára fordíthatjuk a fegyvert: a család összes gyerek és felnőtt tagjának ossz ki egy-egy tiszta törülközőt. Ha van önuralmad. és a végén nem marad szá­ raz törülköző.szer is elég együttműködésre kérni ó't. hogy azt tedd. akkor ott vagy. hogy mennyivel könnyebb lesz az együttélés. és mert azt gondo­ lod. mert nem szereted a rendetlenséget a fürdőszobában. az az Ő dön­ tése. Például: „Jade. hogy végül úgyis össze fogod szedni a törülközőt . 41 . Más szóval. Ne zsörtölődj . Valójában itt a másik tudja.

Amikor a vétkes zuhanyozni indul. akivel bármit meg lehet csinálni. 42 . Mondd meg. fe­ hérnemű és minden olyan tárgy esetében. a nedves törülközőt legközelebb a takarítószeres szekrény aljára rejted. hogy a bűnös törülkö­ zőjét kihajítod a hátsó udvarba. de vé­ gig kell csinálnod. vagy ha már lezuhanyozott. mivel sérti a tiszta otthonhoz való jogodat. hogy ha a padlón hagyják a nedves vagy piszkos törülközőjüket. aki betöri a másikat. és átkapcsolt zsörtölődő üzemmódba. akkor te elrakod. és megtanulja felakasztani a törülközőjét. Nem érdekel. Mondjuk. berakod a kutyaólba vagy akár a vétkes párnája alá. meg­ kérdi. amint gyűlt a hulladék. zavart és tiltakozást log kiváltani a vétkesekből. hogy bárkivel is zsörtölődj. Hétről hétre rothadó ételmaradék szaga lengte be a házat. nem pedig fordítva. Ezzel a módszerrel te leszel az. amit nem kéne szét­ szórni. és fölöslegessé válik a zsörtölődés. Mindössze két-három alkalomra lesz szükség. hogy szerda esténként vi­ gye ki a szemetet. egyúttal azt is eldöntőd. hogy majd vacsora után vag)' a film végén.hogy az az övék. s te válaszolsz. büdös törülközővel szárítkozni. Közöld. hogy továbbra is mindenki után rendet raksz. elveszíted tehát a jogod.a döntés az ő kezükben van. Ha viszont úgy döntesz. milyen kel­ lemetlen a nyirkos. mert szét­ hányja a holmiját. de mindig megfeledkezett róla. Megoldások a zsörtölődésrei Esettanulmány gyerekekkel A 13 éves Cameront azzal bízták meg. Aztán majd rájön. Ugyanez a technika jól beválik koszos zoknik. ők felelnek érte. különben alulmaradsz. A stratégia bevezetése ne­ vetgélést. O rendszerint azt mondta. hová teszed . hová tetted. Az anyja közben leszo­ kott a kérésről. fölaggatod a kerítésre. mert nem szereted a rendetlenséget a fürdőszobában. hogy te vagy az. Már az egész család rosszul volt a szemét emlegetésétől és bűzétől.

Mindezt kedélyes. az egész ágya tele volt rothadó szeméttel. Soha többé nem felejtette el kivinni a szemetet. Ők azt látják. amelyben mindkét fél győztesnek érzi önmagát. erőfeszítésüket el is ismerik. Más­ nap este. Az em­ beri természet legfőbb késztetése önnön fontosságtudatunk kielé­ gítése. akik valóban élvezik az otthonlétet.egyszerűen lepergett róla. Az egész család alig várta a következő szerda estét. amikor le akart feküdni. A kutatások újra és újra azt bizonyítják. higgadt hangnem­ ben. Nem vi­ szi ki Cameron a szemetet? j ó . Cameron anyja végül rájött. nem agresszívan. Ha nem zavarja a rothadó ételmaradék sza­ ga. bátran együtt alhat vele. hogy a teljes munkaidőben dolgozók kevesebbet zsörtölődnek. bűzös ágynemű volt (amit Cameronnak kellett kimosni. akik hosszú időszakokra elszigetelődnek a család többi felnőtt tagjától. de mivel nem teszi meg. Csak úgy bűzlött a hálószoba! A lecke ára a piszkos.mint rendesen . amikor Cameron . hamar olyan helyzetet te­ remthet. Közölte Camerormal. és elismeri. Azok a háztartásbeliek. hiszen eleve tisztában volt a következmények­ kel). hogy a zsörtöló'dés rendszerint jajkiáltás az elismerésért.Cameront ez azonban nem izgatta . hogy a fia idomította be a zsörtöló'désre. finom és egészsé- 43 .elfelejtette kivinni a szemetet. de határozottan adta elő. mint azok. ezért elhatározta. kényelmes otthont teremtenek. és úgy érzik. hogy az ő dolga volna kivinni a szemetet. hogy a zsörtölödésben van némi igazság. és arra is rájön. és kész volt eltűrni a zsörtölődést. hogy kezébe veszi az ügyet. Értsük meg a zsörtölődött Ha az áldozat őszinte önmagához. az egész család szenved a rothadó ételmaradék bűzétől Eztán következménye lesz az engedetlenségnek. hogy fontos dologgal járulnak hozzá a nagy egészhez. és büszkék rá. de akkor anyuka berakja a fiacs­ kája hálószobájába. felhajtotta a takaróját. hogy tiszta.

kérdezd meg magadtól a következőket: 44 . Zsörtöló'désre tehát azok hajlamosak. hogy a viszályhoz ő is hozzájárult. hogy mindenki más is olyan szerencsétlennek érezze magát. s ez még tovább bonyolítja a dolgokat. az ágyazás és a bevásárlás az évek során lélekölővé válhat. az áldozatnak el kell fo­ gadnia.feltéve hogy ők is megkap­ ják az igényelt elismerést és köszönetet. vagy szabadkoznak. ha felhagynak viselkedésükkel.ges ételeket főznek és gondoskodnak a családjukról. és belátják. kimen­ nek a szobából. mint ö. már előttünk is áll az az ember. Egyes nők kétségkívül jelentéktelennek érzik az életü­ ket. amiért nem tesz­ nek eleget a zsörtölődő kívánságainak. a konyhai takarítás. számot vet­ nek önmagukkal. amelyben mindenki győztes­ nek érezheti magát. hogy kínzójával egyenlő mértékben felel a zsörtölődés ért. Az áldozatnak el kell ismernie és elfogad­ nia. A zsörtölődés a rossz kommunikáció következménye. a házból. Könnyen teszik. Előfordul. hiszen bármikor kijelenthetik. aki a figyelem kicsikarása érdekében zsörtölődéshez folyamodik. és azon igyekszik. akik unalmas. hogy ők is hibásak. hogy a zsörtölődő a hibás. mindkét félnek akarnia kell a változást és a felelősség megosztását. Az áldozatok elhárítási mechanizmusokat fejlesztenek ki. Mivel a zsörtölődés igazságon alapul. hogy nem vesznek tudomást a zsörtöíó'dőről. A zsörtölődést segélykiáltás ként kell értelmezniük. monoton munkát végeznek és akik neheztelnek. megpróbálják elhallgattatni. Ha ehhez még hozzá­ vesszük a rendetlenkedő' gyerekeket. akik tíz perc alatt tönkrete­ szik az egész napos munkát. Az áldozat feladata Az olyan helyzet elérése érdekében. Ha áldozat vagy. A mosás. amiért otthon kell rosto­ kolniuk. hasonlókép­ pen nem hajlamosak a zsörtölődésre . a porszívózás. Pedig az egyetlen megoldás.

hogy a másik mitől van kiborulva? • Olyan hivalkodóan viselkedsz. ülj le a másikkal. Határozd meg kéréseid teljesítésének idejét. aztán hallgass. mintha az anyja vagy az apja volnál? Ragaszkodsz hozzá. hogy azonnal cse­ lekedjen. mert úgy te­ kinted: kenyérkereső vagy. Hátha neki jobb ötlete van. aki megérdemli az otthoni nyugal­ mat? • Egyszerűen csak lusta és hanyag vagy? • Harag rágja a szíved. hajlandó vagy leülni a másik­ kal és megbeszélni a dolgot? A zsörtölődő feladata Ha zsörtölődő vagy. hogy a másik értéktelennek ér­ zi magát? • Elismered a másik teljesítményét? • Megtagadod-e a házimunkában való részvételt. Fogalmazd meg igényeidet. és készülj fel a beszélgetésre az „én" technika alkalma­ zásával: • • • • Mondd el neki. mi keserít el téged. és figyeld partnered reakcióját. ezért nem vagy hajlandó megérteni a má­ sik problémáit? • Szeretnél boldog lenni? Ha valóban boldog szeretnél lenni.• Figyelsz a másikra? • Megérted. Ne ismételd önmagad. • Kérj segítséget tőle. tekintet nélkül pillanatnyi igényeire? Folytonosan ismé­ telgeted a kéréseidet? Ha a fenti kérdések bármelyikére igennel válaszolsz. gondoltál már rá. hogy a másik talán képte­ len teljesíteni a kívánságodat? llgy viselkedsz vele. 45 .

hogy a másik mitől van kiborulva? • Olyan hivalkodóan viselkedsz. ezért nem vagy hajlandó megérteni a má­ sik problémáit? • Szeretnél boldog lenni? Ha valóban boldog szeretnél lenni. aztán hallgass. és készülj fel a beszélgetésre az „én" technika alkalma­ zásával: • • • • Mondd ei neki. Fogalmazd meg igényeidet. Határozd meg kéréseid teljesítésének idejét. tekintet nélkül pillanatnyi igényeire? Folytonosan ismé­ telgeted a kéréseidet? Ha a fenti kérdések bármelyikére igennel válaszolsz. mert úgy te­ kinted: kenyérkereső vagy.• Figyelsz a másikra? • Megérted. 45 . ülj le a másikkal. aki megérdemli az otthoni nyugal­ mat? • Egyszerűen csak lusta és hanyag vagy? • Harag rágja a szíved. és figyeld partnered reakcióját. hajlandó vagy leülni a másik­ kal és megbeszélni a dolgot? A zsörtölődő feladata Ha zsörtölődő vagy. Hátha neki jobb ötlete van. hogy a másik talán képte­ len teljesíteni a kívánságodat? Ugy viselkedsz vele. mintha az anyja vagy az apja volnál? Ragaszkodsz hozzá. Ne ismételd önmagad. hogy azonnal cse­ lekedjen. mi keserít el téged. gondoltál már rá. • Kérj segítséget tőle. hogy a másik értéktelennek ér­ zi magái? • Elismered a másik teljesítményét? • Megfagadod-e a házimunkában való részvételt.

Aranyat. tömjént és mirhát vittek ajándékba. ahol megí. N A M I ŐRÜLETBE KERGETI A NŐT 1 i A három böics király a napkeleti csillagot követte Betlehembe.Második fejezet HpT HÍMNEMŰ HIBA.ilálfa a kisded Jézust. De tssi volna. ha három bölcs királynőről Jelt volna szó? .

.

hogy három bölcs király? Ki látott már ilyen valószínűtlen spektákulumot? Képzeld csak el. erős illatú növényi olaj)? És végezetül: mi az.ez a-történet a nők számára a férfinem valamennyi olyan jellegzetességét illuszt­ rálja. a tömjén (egy füstöléshez használt gyanta) és a mirha (egy. ahol jézus született. Először is azt képzelték. bizonyára nem voltak hajlandók sehol megállni és útbaigazítást kérni. Másodszor. leveleznek egymással. ■ " Ő sem kért senkitől útbaigazítást. hogy világra segítsék a kisdedet. Azután kiterelik az állatokat. amelytől kiborulnak. kitakarítják a já­ szolt. Ok bizony kértek volna útbaigazítást.király és Krisztus születésének története a világ egyik legtöbbször elmondott meséje. Ugyan akkoi. ha a történet három bölcs királynőről szólt volna. idejében érkeztek volna. hogy Ők követhessék. főznek egy tál ételt. Harmadszor. mint az arany.A három bölcs. és gyakorlatias ajándéko­ kat vittek volna. Mózes 40 évig vándorolt a pusztában. cumisüveget. és attól fogva bé­ ke honolna a Földön. például pelenkát. 49 .. hogy az ég­ bolt körülöttük forog: a napkeleten ragyogó csillag csak azért ke­ rült a firmámén tumra. mint­ hogy az esemény után több mint két hónappal érkeztek meg a jászolhoz. a balzsamozáshoz használt. játékokat és egy csokor virágot. mégis mihez kezdhet egy újszülött meg egy kimerült kismama olyasfajta aján­ dékokkal.

M. 1. M. gondol­ nom vagy mondanom. hogy a pasim mindig mindent a problé­ mamegoldás felől közelít meg. Miért van az. hogy a férfiak sohasem állnak meg és kérnek út­ baigazítást? 4.találtunk hét olyan kérdést. amelyet a nők a leggyakrabban tesznek fel a férfiakkal kapcsolatban. Miért kapcsolgatnak a férfiak a távkapcsolóval egyik csator­ náról a másikra? 3.Nehéz lenne kezelhető számjegyűvé lefaragni azon jellemvonáso­ kat. De egyik sem leküzdhetetlen. Tanácsokat osztogat. amelyek a férfiagy szerkezetével függnek össze.csöpögő csapról. Ő folyton félbeszakít azzal. amelyeket gyermekkorukban vettek fel. Miért csinálnak a férfiak akkora ügyet a vásárlásból? 6. hogy mit hogyan csináljak. és azokra. elromlott lámpá- 50 . Fantasztikus a problémamegoldó képes­ sége. hogy mit kéne tennem.iért vannak a férfiaknak olyan undorító szokásaik? 7. amelyek a nőket idegesítik a férfiakban. Mindenkit át lehet nevelni. akár nem! Amikor egyszerűen csak a napomat akarom elmesélni vagy az érzéseimről akarok be­ szélni. mi azonban ™ a női olvasóinktól érkezett több mint 5000 levél alapján . Miért szeretik a férfiak az otromba vicceket? A nők szerint a hímekre jellemző „rossz szokások" két kategóriá­ ba sorolhatók: azokra. ha az em­ ber tudja a módját. ha tárgyakról van sző . akár tetszik. 1.iért hagyják felhajtva a férfiak a vécéüló'két? 5. A férfiak miért javasolnak örökösen megoldásokat és osztogatnak tanácsokat? „Már kezd elegem lenni. A férfiak miért javasolnak örökösen megoldásokat és oszto­ gatnak tanácsokat? 2.

akik önnön sikerüket eredményekben. Minden­ nek eredményeként az agyukban kifejlődött egy úgynevezett vi­ zuális térérzékelő célpont bemérő terület. Biztos kéz kellett hozzá. és semmi okát nem látja. satöbbi . hogy képesek voltak elta­ lálni egy mozgó célpontot. egy-két dolgot meg kell értenünk a férfiagy működésével kapcsolatban. hogy sikeresen teljesítsék létük egyedüli feladatát: a célpontok el­ találását és a problémák megoldását. amely a táplálékukat vagy a családjukat fenyegette. Következésképpen egy férfi még raa is ezen szempontok alapján határozza meg önmaga értekér. ideges lesz. Ezért van az. Egy férfi önértékelését vagy az eredményei határozzák meg. Csak akkor kéri ki más véleményét egy prob- 51 . hogy felfogjuk. de arra képtelen. hogy milyen pontosan képes eltalálni egy mozgó zebrát. A férfi úgy érzi.ról. amelyek mind a tehetségüket kürtölik világgá vagy a problémamegoldó képes­ ségüket tükrözik. és az emberiség fennmaradásához azzal járultak hozzá. Olyan emberekké váltak. a férfiak miért osztogatnak mindenáron és minden apróság ürügyén tanácsokat. amely lehetővé teszi. aki képes'. teljesítményekben és problémamegoldó képességükben mérik. Ha meg nem fo­ ™ gadom meg a »tanácsa t«. az autóval vagy a számítógéppel kapcsolatos problémákról. hogy bárkivel is megbeszélje őket. Az őrület szélén álló Karén" Ahhoz.megol­ dani a saját problémáit. így szerezve meg a táplálékot. ő az egyetlen. hogy a férfiak imádnak rangjelzésekkel és kitünte­ tésekkel teleaggatott egyenruhát és sapkát viselni. hogy rám figyeljen. A férfiak a törzsfejlődés során vadásszá lettek. vagy az. hogy elejtsék az ehető célpontot vagy a feneva­ dat..

hogy a másik nem értékeli a mondanivalójukat. és ezért van az.lámáról. Cserébe az. Másoknak imád tanácsokat osztogatni és megoldásokat javasol­ ni. A férfi a tanácskérést gyengeségnek tartja. Következésképpen ha egy nő ad tanácsot egy férfinak kéretlenül. és a be­ széd fő célja maga a beszéd.nem szívesen fogadja. és rám figyelnél?". és megoldásokra sincs szüksége. akkor ne kérd ki!" És mindket­ ten úgy érzik. A férfi. 52 . hogy a nő megoldásra váró problémákról beszél.este a nő rendszerint a napközben történtekről szeret­ ne beszélni. mert a fér­ fi nem figyel arra. A no legtöbbször nem vár választ. ami bántja. akitől egy másik férfi tanácsot kér. amit mond. ha egy kicsit csendben maradnál. A nő ettől ideges lesz. meg akarja osztani az érzéseit. és ezt intelligens stratégiai húzásnak véli. mivel képtelen meg­ oldani a saját problémáit. akinek ki­ kérte a véleményét. A párok többségénél ez a probléma gyökere . üvölti az asszony. „Ha nem vagy kíváncsi a véleményemre . bóknak veszi a felkérést. „Mi lenne. megtiszteltetésnek érzi a felkérést. de a kéretlen tanácsokat . a férfi meg azért lesz dühös. a férfi azonban úgy gondolja. útban az ajtó felé. ha úgy érzi. mert a nő nem hajlandó elfogadni a tanácsait. hogy csak ritkán beszél arról. mert szerinte a saját problémáit neki magának kell megol­ dania. ezért elkezd megoldásokat javasolni.különösen egy nőtől . a férfi úgy veszi: a nő" szerint ő tehetségtelen. szakavatott ember tanácsára van szüksége.ordít viszszaa férfi a becsapódó ajtónak-. Miért idegesítik a nőket a férfiak megoldásai? A női agy az érintkezés szóbeli formájára szerveződött.

„Pompás! Ne­ gyedórányi csendes pihenő evésig". 53 . hogy elsimíthassa a saját problémáit. hogy szereti és megérti őt. ezeket másnapra kellett eltennie. futtában odaköszön Sarahnak. hogy ettől sokkal jobban fogja érezni magát.a nő pedig közömbösnek véli a férfit. Sarah hívásá­ ból tudja. majd leül a nappali­ ban. hogy az asszonynak pocsék napja volt. Hazaér. Több fontos problémát sem sikerült megoldania. hogy megoldást várnak tőle. hogy negyedóra múlva kész a vacsora. gondolja Andy. kezd szétesni az élete. elvesz­ tette a pénztárcáját és letörött a körme. Felhívja Andyt. a férfi azt hiszi. vagy úgy érzi. hogy megnézze a híradót. hogy képes lesz megoldani a problémáit. és megnyugtassa. Ó pedig kiöntheti a szívét valaki­ nek. hogy mikorra várható. Úgy érzi.Amikor a nő empátiát szeretne a férfitól. „Nagyszerű! Negyedórát beszélgethetünk evés előtt". de neki min­ denképpen kikapcsolódásra van szüksége. keresi a megoldásokat. A férfi kedves és megértő lesz. a figyelmetlenségével lebecsüli az érzéseit. Arra vágyik. és bejelenti. és pazar vacsorát készít abban a reményben. éreztesse vele. Hazafelé a kocsiban az agya túlórázik. ba majd hazaér. Az asszony ránéz a készülő ételre. Esettanulmány: Sarah és Andy Sarahnak nehéz napja volt a munkahelyén: a főnöke álló nap le nem szállt róla. hogy a férfi meghallgassa. A. gondolja Sarah. és szeretné megbeszélni a dolgot Andy ve]. a nő problémáinak megoldása a gondosko­ dás és a szeretet jele . De Andynek is nehéz napja volt. hogy evés közben meghitten elbeszélgetnek. férfi úgy gondolja. őt okolták egy adminisztrációs baklövésért. és tudja. aki töró'dik vele.

melyiket akarja előbb. Amikor reggel beértem. aki összevissza parancsolgat nekem és soha nem hallgat meg. hogy lehetetlen tartani a határidőt: vagy módosít rajta. Én ezt már nem bírom tovább.. mert még mindig azon az ó'rült sürgős Seinfeld-projekten dolgozom. El tudod ezt képzelni? Egyszerűen oda se figyelt rám. és hogy nem lesz időm mindkettővel végezni ilyen rövid idő alatt.." Sarah: jkezdi elveszíteni a lejét) „Hát ezt nem hiszem el! Én itt a főnökömről beszélek. mire jutottunk. vagy ad melléd valakit segítségül..." Andy: „Figyelj ide. „Nekem ez volt életem legszörnyűbb napja. hogy nem kíváncsi a kifogásaimra.. és hogy legyen a kampány az asztalán pénteken a munkaidő végére. Ha nem vagy kíváncsi a vé­ leményemre. (kezd kiborulni}. Aztán közölte. rögtön nekem esett a munkám minó'sége miatt.. Holnap menj be. hogy hét végére készöljek el vele. hogy azért nem készült még el.Sarah: „Milyen napod volt. és közöld vele. hogy mindkettővel nem tudsz végezni." Andy: „Ne csináld már. Amikor megpróbáltam elmagyarázni. mert hétfőre hívja be az ügyfelet. és közölte. ő félbeszakított. hogy megmutassa neki. akkor ne gyere nekem a problémáiddal. hogy mit kéne tennem. hogy elvégezzük az utolsó simításokat.. aztán témát váltott. Sarah. és már nem bírom tovább!" Andy: (fél szemmel még mindig a híreket figyelve) „Mit nem bírsz tovább?" Sarah: „A főnököm rám szállt. állj a sarkadra. ez nagyon egyszerű.. Miért nem tudsz egyszerűen végighallgatni? Már rosszul vagyok attól. Legszívesebben felmondanék. és tudni akarta. és mondd meg neki. szívem?" Andy: „Remek. Sarah. 54 . és péntek este 6-ra berendelt." Sarah. hogy a férfiak mindig mindent job­ ban tudnak. úgyhogy mondja meg. hogy miért nincs már kész az új reklámkampány. te meg azzal jössz. hogy mindkét projekt meglegyen.

Oldd meg őket magad, és ne panaszkodj itt nekem! Van nekem is éppen elég gondom, amiket - mellesleg - mindig magam oldok meg!" Sarah: {könnyekkel küzdve) „Hát akkor csak kapd fel a vizet! Majd keresek valaki mást, aki meghallgat, és nem azzal jön, hogy mit csináltam rosszul! Készíts magadnak vacsorát! Elmegyek, és nem tudom, mikor jövök hazai" A férfiak és nők mindenütt a világon nagyon is jól ismerik az ilyen jeleneteket. A végén Sarah cserbenhagyva, elárulva, meg­ bántva érzi magát. Andy pedig a megértést hiányolja, és meg van zavarodva, mert Sarah épp az imént kritizálta első számú képes­ ségét: a problémamegoldást.

Mit tehetett volna Andy? Pörgessük csak vissza ezt a jelenetet, és lássuk, Andy hogyan ke­ rülhette volna el, hogy rossz éjszakája legyen. Sarah: „Milyen napod volt, szívem?" Andy: „Remek. Van néhány munkahelyi probléma, amit reggelre meg kell oldanom; minden sokkal jobb lesz, ha alszom rá egyet." Sarak: „Nekem ez volt életem legszörnyűbb napja, és már nem bírom tovább!" Andy: „Nem mondod! Szegény drágám! Szeretném, ha mindent elmesélnél, de előbb adj nekem egy negyedórát, hogy elrendezzem a benti problémákat! Utána vacsora közben már tudok figyelni rád." Sarah: „Rendben van... Megnézem a vacsorát, és szólok, ha kész. Kérsz előtte egy pohár bort?" ..,.>.. Andy: „Köszönöm, szívem... jólesne."

55

Azáltal, hogy Andy egy kis nyugalmat kért, Sarah pedig megadta neki, a férfinak már van ideje elüldögélni, és elgondolkodni a sa­ ját problémáin. Sarah megnyugodott és boldog, mert vacsora közben lesz kinek kipakolnia, és ettől jobban fogja érezni magát. A vacsora a következőképpen zajlott: Sarak: „A főnököm rám szállt. Amikor reggel beértem, rögtön nekem esett a munkám minősége miatt, és tudni akarta, hogy miért nincs már kész az új reklámkampány. Aztán közölte, hogy hét végére készüljek el vele, mert hétfőre hívja be az ügyfelet, hogy megmutassa neki, mire jutottunk. Amikor megpróbáltam neki elmagyarázni, hogy azért nem készült még el, mert még mindig azon az őrült sürgős Scínfeld-projekten dolgozom..." Andy: {érdeklődéssel az arcán) „Drágám... ez rettenetes. Hát nem tudja, hogy eddig is milyen keményen dolgoztál? Olyan feszültnek látszol..." Sarab: „El sem tudod képzelni, milyen feszült vagyok! Na szóval, elkezdtem neki magyarázni, hogy azért nincs még kész, mert a Seínfeld-projekt nagyon időigényes. De a mondó­ kám közepén félbeszakít, és közli velem, hogy nem kíváncsi a kifogásaimra, és hogy legyen a kampány az asztalán pénteken a munkaidő végére. El tudod ezt képzelni?" Andy: (aggodalmas arccal, de megállja, hogy neadjon tanácsot) „Ez úgy hangzik, mint aki tényleg nagyon rád szállt..." Sarah: „Egyszerűen meg sem hallgat... témát váltott, és péntek este 6-ra berendelt magához, hogy elvégezzük az utolsó simításokat. Legszívesebben felmondanék, annyira feszült vagyok..." Andy: (átkarolva) „Tényleg nagyon nehéz napod volt, kedvesem. Mihez lenne kedved?" Sarah: „Alszom rá egyet, holnap korán kelek, és ha akkor sem tudok zöld ágra vergődni vele, akkor segíts kitalálni, mihez

56

kezdjek. Ma este túlságosan fáradt és feszült vagyok ahhoz, hogy erről beszéljünk. Köszönöm, hogy meghallgattál, drágám. Már sokkal jobban érzem magam..." Azzal, hogy Andy nem állt elő azonnali megoldásokkal, elkerül­ te a vitát, kapott egy pohár bort és nem volt kénytelen egyedül aludni a heverőn. Azzal, hogy Sarali békén hagyta Andyt, elke­ rülte a szokásos vitákat és jól érezte magát a bőrében.

Üzlet a másik nemmel
A férfiak és a nők igencsak eltérően intézik üzleti ügyeiket, és ha valamelyik fél nem fogja föl ennek jelentőségét, az az üzleti kap­ csolat pénzügyi katasztrófába torkollhat. A nők előbb személyes kapcsolatot szeretnének kialakítani egy férfival, mielőtt rátérné­ nek az üzletre, és mindenféléről csevegnek, sokszor magánügyek­ ről is, és így próbálják kideríteni, hogy milyen ember a másik és hogy megbízhatónak ítélhető-e. A férfiak gyakran tökéletesen félreértik ezt a megközelítést. A legrosszabb esetben azt hiszik, a nő ki akar kezdeni velük; a legjobb esetben pedig szinte rnindanynyian azt feltételezik, hogy a nő tanácsot kér tőlük a problémái­ ra. Ezután már feljogosítva érzik magukat, hogy megoldásokat javasoljanak, és megmondják neki, mit tegyen, gondoljon vagy mondjon. A nő azonban ezt egyáltalán nem veszi jó néven. Leírja a férfit mint olyasvakkit, aki nem hallgatja meg a másikat, és aki aligha venne róla tudomást, ha üzletet kötnének egymással. Egyre bi­ zonytalanabbá válik, hogyan is kezelje a férfit, aki zavarba jön és megrémül, hogy az üzleti kapcsolatuk zátonyra fog futni.'A. férfi­ aknak azt kell megérteniük, hogy a nőkkel még az üzleti életben is könnyebb szót érteni, ha a felek közt előbb személyes kapcsolat alakul ki. A nőknek pedig azt, hogy a férfiak kényelmetlenül érzik magukat, ha személyes témák kerülnek terítékre, és hogy ők sze-

57

rétnek rögtön a tárgyra térni. Ha ezt mindkét fél megérti, akkor mindketten hajlamosabbak lesznek kompromisszumot kötni ™ ami hosszú távon sokkal szilárdabb üzleti kapcsolathoz vezet.

Hogyan kerülhető el a vita a másik nemmel? Ha egy nő ideges, feszült vagy muszáj valakivel beszélnie, a leg­ egyszerűbb, ha közli a férfival: „Beszélnem kell veled egy-két do­ logról. bJem keli megoldás, csak hallgass meg." A férfi szívesen veszi az ilyen indítást, hiszen pontosan tudja, mit várnak tőle. Megoldás Ha egy nő beszél, és a férfi nem tudja eldönteni, hogy megoldást vár-e tőle vagy csak mondja a magáét, egy egyszerű kérdéssel tisztázhatja a helyzetet: „Azt szeretnéd, ha úgy hallgatnálak meg, mint egy fiú vagy mint egy lány?" Ha a nő a lányt választja, ak­ kor csak figyelnie kell. Ha viszont a fiút, akkor megoldást is ja­ vasolhat. Mindkét esetben jól fogják érezni magukat, hiszen mindketten tisztában vannak az elvárásokkal.

A nő rendszerint azt szereíné, hogy meghallgassák, nem pedig hogy kioktassák.

Összefoglalva, a tanácsadást a férfiak és a nők másként érzéke­ lik. Egy férfi a szeretet és gondoskodás jelének értelmezi, a nő vi­ szont úgy, hogy a férfi nem hajlandó meghallgatni őt. A tanulság egyszerű, de hathatós. A férfi empátiával hallgassa meg a nőt, kü­ lönösen ha az ideges, és ha nem biztos benne, hogy mit várnak tőle, kérdezzen. A nő pedig tegye egyértelművé a férfi számára, akinek kiönti a szívét, hogy mit vár tőle.

58

2. Miért kapcsolgatnak a férfiak a távkapcsolóval egyik csatornáról a másikra? Távkapcsoló: nőnemű főnév: Egyik tévécsatornáról a másikra való átkapcsolásra szolgáló készülék; hímnemű főnév: 2,5 per­ cenként 55 csatornán való pásztázásra szolgáló készülék Évezredeken keresztül a férfiak a nap végén hazatértek a vadá­ szatból, és az estét azzal töltötték, hogy a tüzet bámulták. Egy férfi hosszú ideig cl tudott üldögélni ebben a réveteg állapotban a barátaival egy haog nélkül, s a többi férfi sem várta el tőle, hogy megszólaljon, vagy hogy osztozzon az érzelmeiben. A férfiak szá­ mára ez a feszültségoldás értékes formája volt, így töltó'dtek fel a másnapi tennivalókra. A modern kor férfija is szívesen bámulja a nap végén a tüzet, de már olyan eszközök bevonásával, mint a sajtó, a könyvek, a távkapcsolók. Egyszer Afrika déli részén, a botswanai Kalahárimedencétől északra fekvő, isten háta mögötti Okavango-mocsáír­ nál jártunk. A falu egyik kunyhójának tetején, egy póznán nap­ elemmel működő műholdvevő lavórt vettünk észre. Bementünk egy csoport ágyékkötős busman közé, akik egy távkapcsolós té­ vé előtt ültek, és egymás után pásztázták végig a csatornákat.

A mennyországban minden férfinak három távkapcsolója van, és az összes vécéülőke fel van hajtva.

A férfiak csatornakapcsolgatását mindenütt minden nő szívből gyűlöli. Az elterjedt vicc szerint sokan távkapcsolóval a marká­ ban szeretnék eltemetni a férjüket. .. Egy hosszú nap végén a nők szeretnek kikapcsolódni valami­ lyen tévéműsorral, különösen azokkal a sorozatokkal, amelyek-

59

ben emberi viszonyok és érzelmes jelenetek láthatók. Az agyuk lehetővé teszi, hogy olvassanak a szereplők szavaiból és testbe­ szédéből, és szeretik megjósolni a párkapcsolatok fejleményeit. A reklámokat is szeretik nézni. A férfiak számára azonban a té­ vénézés teljesen másfajta folyamat, amely két fő ősztön kielégíté­ sére szolgál. Megoldás orientált, problémamegoldó agyuk minél előbb tudni szeretné a végeredményt. A csatornák közötti kap­ csolgatással elemezhetik az egyes műsorokban felmerülő problé­ mákat és mérlegelhetik a szükséges megoldásokat. Azonkívül a férfiak szeretnek megfeledkezni a saját problémáikról, miközben másokét kísérik figyelemmel, ami azt is megmagyarázza, hogy miért nézi hatszor annyi férfi az esti tévéhíradót, mint nő. Mivel pedig az agyuk egyszerre csak egy dologgal tud foglalkozni, az olyan emberek problémáit szemlélve, akikért nem kell felelőssé­ get érezniük, megfeledkezhetnek a saját aggodalmaikról. Ennélfog­ va a tévéhíradó olyasfajta feszükségoidóvá válik, mint az interne­ ten való szörfölés, az autóbütykolés, a kertönfözés, a gyúrás a konditeremben vagy kedvencük, a szeretkezés. Amíg egy férfi egy bizonyos dologra koncentrál, minden esetben meg tud feledkezni a saját gondjairól, és ilyenkor jól érzi magát.

A férfiak nem arra kíváncsiak, hogy mi megy a tévében, hanem arra, hogy mi megy a másik csatornán,

Ha egy not aggaszt egy probléma, édes mindegy, hogy a fentiek közül mit csinál - a z a probléma közben is foglalkoztatja többvágányú agyát, és ki kell beszélnie magából, hogy valamennyire is megk ön nyc b hü 1 j Ö n. Ez a nemek közötti alapvető különbség gyakran okoz bajt. A nó'k sokszor próbálnak meg beszélgetni a férfiakkal, ám a fér­ fiak újságot olvasnak, a csatornák között barangolnak, és nem

60

reagálnak az elhangzottakra, amiért gyakran éri őket provoká­ ció. „Mit mondtam az előbb?", kérdezik a nők. Legnagyobb csa­ lódásukra a férfiak rendszerint tudnak válaszolni. Hallották ugyan a másikat beszélni, de mivel agyukat jórészt az újságolva­ sás egyszerű feladata kötötte Se, nem igazán figyelték vagy ele­ mezték a mondanivalóját, ám a szavakat mégiscsak regisztrálták. A nők gyakran vádolják a férfiakat, hogy fényévekre vannak tőlük, miközben beszélgetni próbálnak velük. Ez a férfiakban za­ vart kelt, mert úgy érzik, gyakran elegendő a testi jelenlétük is. A nők azonban azt szeretnék, ha érzelmileg is jelen volnának. Egy nő zokon veszi a férfi nyilvánvaló figyelmetlenségét, és úgy értelmezi, hogy a másik semmibe veszi Őt. A férfi viszont azt ve­ szi zokon, hogy nem hagyják békén, pedig ő már megpróbált né­ hány megoldást javasolni, de egyik se felelt meg. Minél jobban nyomul a no, a férfi annál inkább ellenáll. És minél jobban ellen­ áll, a nő annál sértődöttebb lesz. A nőknek azt kell megérteniük, hogy a férfiak feszültségoldás gyanánt bámulnak a tűzbe, és ezt nem kell személyes sértésnek venni tőlük. A férfi egyszerre mindig csak egy dologról beszél. Többvágányú agya révén a nő viszont egy csomó dologról - múlt­ ról, jelenről, jövőről - tud egyidejűleg társalogni.

A férfi hallgatása nem jelenti azt, hogy nem szereti a nőt. Csak annyit jelent, hogy csöndre van szüksége.

A férfiaknak azt kell megérteniük, hogy a feszültségeiiybitéshez a nőknek olyan beszélgetésre van szükségük, amely nem vezet megoldáshoz.

61

A fészekőrző nőstények egyedül nem merészkedtek a hori­ zonton túlra. Miért van az. és különösképp akkor. nem leime-e jobb. hogy a férfiak sohasem állnak meg útbaigazítást kérni? Több mint 100 000 éven keresztül a férfiak agyuk térérzékelő ré­ szér használták a zsákmány felkutatására és a célpontok eltalálá­ sára. Al­ ternatív megoldásként megpróbálhatja elrejteni a távkapcsolót valahová. ezért a tereptárgyak alapján tanultak meg tájéko­ zódni . A tény sajnos az. ha venne magának egy készüléket . és utána mégis ha­ zakeveredtek. ahol életében csak egyszer járt. Ha pe­ dig egyik sem használ. ahol a férfinak soha nem jutna eszébe keresni. vagy nem. megtanultak érzésből visszatalálni a csapásukhoz.sohasem volt szükségük irányérzékre. amikor a kedvenc műsorát nézi. Az irányérzéke­ lés legvalószínűbb magyarázata szerint a férfiak jobb agyfélteké­ jében nagyobb a vaskoncentráció. és ezért képesek megérezni a mágneses északi pólust. Ezen idő' alatt elsajátították a tájékozódóképesség művésze­ tét. a nőnek el kell tú'nó'dnie azon. így nem is került bele a munkaköri leírásukba. egy tavat vagy 62 . így aztán vadászat közben messzire elkalandozhattak. hogy az északi irány megérzését megta­ nulni nem lehet: az ember vagy tudja.Megoldás A távkapcsoló problémájának megoldása érdekében a nónek hig­ gadtan meg kell beszélnie a férfival. A férfi ugyanezzel a képességével talál vissza az üléséhez egy sportmérkőzésen.vagy egy másik távkapcsolóf. a kocsijához egy emele­ tes parkolóházban és leli meg az utat valahová. hogy neki ez az idegeire megy. amire öt nőből csak egy képes. 3. Ha láttak egy fát. Ezért van az. hogy három férfiból több mint egy képes egy ablaktalan szobába lépve 90 fokos tartományon belül ráérezni és rámutatni az északi irányra.

Ha azt mondja neki. hogy kudarcot vallott első számú képességével. hogy máglyán éges­ sék meg.egy hegyei. amely megtervezi a legelőnyö­ sebb útvonalat. utána hajtson 5 kilométert északnak. ami kiváló térbeli játék a fiúknak. Ha nő vagy. egyben annak az elismerése is. fő­ leg ha nem akarsz gyalog továbbmenni. Egy férfi számára annak elismerése. és segítségével mindig neki lesz igaza. valószínűleg lemegy a térképről. Szereti a számítógépet? A legtöbb nagyvárosról már kapható olyan CD-ROM. akkor se kritizáld a sofőrt. Viszonylag kevés pénzért kitűnő megoldás. eltájékozódtak a környéken és haza is találtak. hogy menjen addig az úrig. ha már harmadszor mentek el ugyanazon garázs előtt. minden bizonnyal el is éri úti célját. 63 . hogy hogyan kell egy férfinak útba­ igazítania egy nőt. és hagyd ott a pasidnak a kocsiban. ahol egy hatalmas tölgyfa áll. akkor se adj neki ta­ nácsot. Ha viszont azt mondja. És gyakran inkább hagyná. a tájékozódással. az anyósülésen ülsz. aztán vegye az irányt a tó­ parton álló Nemzeti Bank melletti rózsaszín épület felé. ha a születésnapjá­ ra vagy karácsonyra vásárolsz. ezt kinyomtatva magatokkal víhetitek az útra. neki egy kézi műholdas navígálórendszert. hogy eltévedt. semmint hogy ezt elismerje egy nő előtt. sohasem téved el és örökké szeretni fog téged. Megoldás Vegyél egy térképet vagy címjegyzéket. Ez ahhoz is megadja a kulcsot. hogy a nyu­ gati leágazás harmadik kijáratánál térjen le a 23-as autópályá­ ról. A férfiak nem tévednek el pusztán alternatív úti célokat fedeznek fel.

Ezt a szokást a modern férfiak is örökölték az elő­ deiktől. Amikor a 19. amiért is kénytelen lesz megállni. Nyílt terepen ritkán végzik dolgukat.. Egy férfi száját ilyesmi soha­ sem hagyná el: „Hé. lehetőség szerint egy benzinkútnál. valójában a saját terület megjelölését rejti magában.Miért kell 4 millió sperma ahhoz. Fred. század elejéig kis kalyibák voltak valahol a ház mögött. mint a többi állat eseté­ ben. megyek a vécére. hogy sürgősen vécére kell menned. több másik nőt is magával vitt. század végén feltalálták a vízöblítéses vécét (állítólag Thomas Crapper). ő qgy tesz. a szerény klotyó saját helyiséget kapott a magánházakon és közintézményeken belül. néni jössz?" Amikor a férfiak a fürdőszobába indulnak. hogy megtaláljon és megtermékenyítsen egy petesejtet? Mert egyik sem hajlandó útbaigazítást kérni. mindig valamire. és ez csakúgy. pél­ dául falra vagy fára pisilnek. hogy vigyázzanak rá. hogy egyedül járjanak ki. Gyors és üzembiztos men rostra fégia bejelenteni. Ha egy nő használni akarta.. Amíg te a mellékhelyiségben vagy. és szükség esetén védjék meg magukat. és közben útbaigazítást kér. sohasem visznek magukkal segédcsapatát 64 . Miért hagyják a férfiak következetesen feiha|tva a vécéülőkét? A toalettek egészen a 20.elintézték a bokorban vagy valami függő­ leges dolog előtt. 4. A férfiak soha nem a toalettben pisiltek . mintha vásárolna. A férfiaktól viszont elvárták. A csoportos vécére vonulás gyakorlata azonban még ma is él a nők körébeo.

aki azon nyomban kiment. Miután Isten megteremtette a világegyetemei.5 . és könyörgött. és azt mondta Istennek. Isten ekkor Évához fordult. mondta. akkor legyen az Övé.M. amit el kell osztania Ádám és Éva között. így hát Isten Ádámnak adta. mert politikailag ez így korrekt. A mo­ dern lakásokat állítólag úgy tervezik és építik meg.egy olyan szerszám. hadd kapja őmeg. ba Ádám tényleg olyan nagyon szeretné. izgatottan lepisilt egy fát és mintát rajzolt a homokba. És Isten látá. hogy ma­ radt két dolog. és ezzel lealacso- 6. hogy azok egyformán szolgálják a férfiak és a nők kényelmét. hogy ne legyen vizes a nőnek.magyarázta . „Köszönöm". De ha utána nem hajtják le. „Nos. Szerintem a tiéd lehet". A művelethez a nők mindig leülnek. íme a másik dolog. bennük ülőkékkel a hölgyek és falra sze­ relt piszoárokkal az urak számára. ledorongolják őket. a férfiak azonban csak az esetek 10~20%-ában. hogy a férfiak a nyilvános toalettekben köte­ lesek ülve pisilni. Éva kegyesen mosolygott. hogy az állva pisilő férfiak „diadalmasan ünneplik férfiasságukat". Otthon a férfiak felhajtják az ülőkét. Sok férfi ezt nagyon zokon veszi. A nők miért nem képesek felhajtani az ülőkét a fér­ fiaknak? A világ egyes részein. aki majd utánuk ráül. amennyiben az otthoni vécék csak a nők igényeit szolgálják. amelynek révén tulajdonosa állva tud pisilni.aoapság a nyiívános illemhelyeken mindenütt külön helyiség van a két nem számára. Ádám ráizgult. észrevette. „És hogy hívják?" Isién visszamosolygott rá. és így szólt: „Ez a többszöri orgazmus. hogy ez jó. a férfiak azonban hátrányos helyzetben vannak. például Svédországban még tör­ vénybe is iktatták. Az egyik . válaszolta Éva."' Svédországban néhány évvel ezelőtt egy feminista csoport a pi­ szoárok betiltását követelte azon az alapon.

Mostanra művészi tökélyre fejlesztette tech­ nikáját: „repülő Superman" pozícióban a vécékagylóra hasal. külön fülkékkel. hogy a feleségével hogyan bir­ kóztak meg a folytonos vécéülőke-vitával: „A nőknek meg kell érteniük. vagy beleesik a kagylóba. 28 évi házasság után a feleségemnek sikerült megnevelnie. és he­ lyettük koedukált toaletteket alakítanak ki. Egyik férfi olvasónk arról írt. és úgy kell elintéznem a dolgomat. Többé nem szabad úgy pisilnem." Aztán ott van a reggeli erekcíó problémája ís. semmint a nemek egyenlőségével kapcsolatos viták miatt. Egy férfi bemehet egy vécéfülkébe {mert a piszoá­ rok mind foglaltak). és ami azt is megmagyaráz­ za. mint egy férfinak ™ állva. hogy egy összepisilt vécéülőkét talál. a bal nadrágszárát meg a cipőjét. amelyeket csak egy férfi tud megérteni. Még ha leül is.nyitják a nőket. Egyes helyeken. Én mondom. ál­ momban meg fog ölni. a péniszének mégis sikerűi elérnie. ami miatt a férfi­ nak kétszer olyan nehéz jól céloznia. bár inkább a takarékosság és az optimális helykihasználás okán. hogy ez nem nagy ár. A feleségem meggyő­ zött arról. Eleddig nem gyakorolt valami óriási hatást a globális vécézési szokásokra. mert én nem hajtottam le az ülőkét. Nem sok támogatást sikerült szerezniük. 2000ben egy holland vállalat bejelentette a világ eisó' „női piszoárjá­ nak" piacra dobását. Le kell ülnöm. a fütykös megbíz­ hatatlan. hogy lepísilje a vécépapírtekercset. hogy a férfiak pénisze néha a saját feje után megy. általában a trendi amerikai reklámcégeknél azonban fokozatosan kezdik kivonni a forgalomból a piszoárokat. hogy miért nedves a tapéta. tökéletesen becélozhatja a vécécsészét. akkor is jelentkez­ nek olyan jelentős mechanikai problémák. Máskülönben ha még egyszer úgy megy ki éflel a vécére. ne­ hogy valami mellécsurranjon. 66 .

ülőke fel van-e hajtva vagy nincs. hogy a?. ahelyett hogy szépen meg­ kérnék rá őket . Ha telik rá. hogy naponta fel kell mosnia a helyiséget. viszont felbosszantják Őket az olyan nők.. Fogékonyak vagyunk mi a higiéniával meg a fürdőszo­ ba tisztaságával kapcsolatos aggodalmaikra. Ha a férfi nem teljesíti a kérést. A Próféta állítólag csak egy alkalommal vizelt állva.„Meg kell érteniük a nőknek is. akik követelik. amikor a dolgok egyszerűen kicsúsznak a kezünk közül.. hogy férfias­ ságukat akár csak a legcsekélyebb mértékben is veszélyeztetve éreznék. a másik a tied. hogy hajtsák le. Megoldás Kérd meg a férfit.vagy elintéznék maguk. akkor csöndesen. hogy eltüntesse a padlóról az eltévedt csöppeket..anélkül. Mostan­ tól az ő feladata a vécétisztítás. hogy a muzulmán világban férfiak százezrei ülnek le naponta pisilni . hogy pisiljen ülve." A férfiakat tulajdonképpen nemigen érdekli. Ily módon mindketten élvezheti­ tek az általatok választott tisztasági és higiénés színvonalat. 67 . ami annyit jelent. mégpedig egy kertben. az ideális megoldás az.. ahol nem volt hová leülnie. s ezzel rendszerint megszű­ nik a probléma. Ha volna apatermé­ szet. Ez pillanatok alatt új. de határozottan fel kell világosítani. pozitív fényben tüntetheti fel az ülő helyzetet. egyszerűen vezess be új házirendet... ha két vécé van a lakásban az egyik az övé. Ez nem a mi hibánk. hanem az anyatermészeté. Ha ez nem győzné meg a férfit. hogy nem minden bűnben a fér­ fi a ludas. de vannak pillana­ tok. és nem kell görcsölnötök a másik miatt. ez a probléma nem is létezne.

5. És ennyi ruhával egy férfi akár kilenc évig is elvan. 68 . hi­ szen az irányváltoztatáshoz tudatosabb döntés szükséges. A férfiak korábbi. három nyakkendőt és két pár cipőt. ami képessé teszi őket arra. Dávid Lewis brit pszichológus megállapította. lázadó tömeggel szemben. A frizurája évekig vagy akár évtizedekig sem változik. Nem egészen 40 perc alatt ké­ pes az egész családnak karácsonyi ajándékot vásárolni december 24-én este fél öfkor. mégpedig teljesen egyedül. rendkívüli módon elbizonytalanítja őket. vadászó élete egy­ fajta csőlátást alakított ki bennük. A nők a maguk szélesebb perifériás látásával viszont könnyedén navi­ gálnak és cikáznak egy zsúfolt bevásárlóközpontban. hogy A pontról egyenes csapáson közvetlenül B pontra jussanak. Az okok nyilvánvalóak mindenki számára. három inget. Következésképpen a pénztárcája is sokkai tovább kitart. és aki tisztában van az agyuk berendezkedésével. A vásárlást a férfiak zöme egy kategóriába sorolja a prosztata vizs­ gálattal. Egy férfi több szezont Is kihúz egy pár cipővel egy öltönnyel és pár inggel. Miért csinálnak a férfiak akkora ügyet a vásárlásból? Férfinak lenni azért nagyszerű dolog. Az áruházak közötti cikázás. amely egy sikeres bevásárló kőrút­ hoz szükségeltetik. amit egy jéghideg kezű orvos végez el. A nők többsége számára viszont a vásárlás igen népszerű feszültségoldó tevékenység. Dr. mert nem egészen nyolc perc alatt tudsz magadnak venni két öltönyt. amit egy rendőr él át egy dühös. hogy a karácsonyi bevásárlás során a férfiak stresszérzete megegyezik azzal a stresszel. aki tanulmányozta a nők és férfiak eltérő törzsfejlődését. egy derékszíjat.

és helyette vett néhány leértékelt cikket . hogy egy csapat más férfival egyértelmű elképzelés. A férfiak fejlődésük során képesek lettek sebtében leölni egy álla­ tot. 69 .. hogy hazafelé ve­ gyen tejet. Ha semmit sem talál­ nak vagy még éretlen a gyümölcs. kenyeret és tojást. ahogyan az őseik a táplálékot gyűjtötték: egy csa­ pat másik nővel egész napra kivonultak valahová. Egy férfi kudarcnak tartaná. így szeretnek vásárolni is. megszagolva. valami ízletes dolgot látott nőni. milyen évszak van. az időkoriátok pedig nem lé­ nyegesek. vásárlási tipp férfiaknak: a tekepályáknál 4 fontért új cipő kapható. leg­ alábbis emlékei szerint. A férfiak számára ez a tempó felfoghatatlan. hiszen nagyszerű napjuk volt. és úgy térnek haza. Elfelejtette. hová készül.a rá jellemző gyors zsákmányejtéssel.. és közben egymással cse­ vegnek egy csomó össze nem függő témáról. A nők viszont ugyan­ úgy vásárolnak. hogy milyen az Idő. majd hazatérni. milyen színű a sminkje. Nincs szükség konkrét célra vagy irányra. megnyomogatva. esetleg szardiniával és pillecükorral fog hazatérni. hogy érzi magát aznap. Egy nő aszerint válogatja össze öltözékét. a szék karfájára hajított ruháját. amit csak találnak. Ezért van az.62. Egész álló nap szeszélyes útvonalon ide-oda vándorol­ nak. mi a divat. cél. akkor is izgatottak. hogy az asszony mire kérte. kivel fog találkozni és mit fog csinálni. megtapogatva és megízlelve minden érdekességet. és üres kézzel térjen ha­ za. hogy erőfeszí­ téseik eredményeképpen nemigen tudnak felmutatni semmit. ahol valaki. hogy ha egy férfit megkérnek. feladat vagy időkorlátozás nélkül egész napra nekiinduljon a világnak. Egy férfi pusztán megszagolja..

kanyarodás. sebes­ ség meg ilyesmi. és azt kérdi: „És mindezt egy egyszerű bevásárlás kedvéért?!" De ne feledd. ösztönözd Őt. tehát ösztönzés­ re van hozzá szüksége. Még azt a kocsit is szeretik. ízesítéseket. hogy egy not ezen a ponton már a hányinger kerülget. mit kíván. és ve­ gyél neki valami nyalánkságot. A férfiak sze­ retik kézben tartani a dolgokat. például csokoládét.A kutatások azt mutatják. A folyosók között cikázva tűzz a férfi elé világos célokat — már­ kákat. 70 . „vezetni" a kocsit és használni térbeli tájékozódási képességeiket . Sok férfi ilyenkor halk Brrrrrmmmmm hangot is hallat. Előfordul­ hat. Kérdezd meg tőle. a vásárlás nincs bekötve a férfi agyába. em­ lékezetbői vásárolni és minden jópofa árut megvizsgálni. szögek. a férfiak viszont jobban szeretnek egyenes vonalban haladni. hogy keresse meg a legelőnyösebb árakat. ha eredménnyel jár. és gratulálj neki. sűrűn simogasd meg. de mást nemigen.ezzel ismét lehetősége nyílik használni a tér­ beli képességét és megtalálni a megfelelő megoldást. mint kissrác korában. hogy egy férfinak pozitív élménnyé tegyük a vásárlást. Vannak azonban mód­ szerek. hanem az általa okozott stressz miatt az egészségükre is káros ez a tevékenység. hogy a férfiak nemcsak hogy utálják az élelmiszer. Ezért van az. Mindig kérdezd meg tőle.és ruha vásárlást. hogy szerinte hogy fognak legjobban elférni az élelmi­ szerek a kocsiban . mivel az még nagyobb próbatétel elé állítja térbeli tá­ jékozódási és irányító képességüket. Hogyan vásároljunk élelmiszert? Mindig hagyd. hogy a hím tolja a bevásárlókocsit. méreteket. hogy mindig ugyanazzal a rakománnyal térnek haza például az egyedülálló férfi konyhaszekrényében találhatunk 26 zöidbabkonzervct és 9 üveg paradicsomszósz!. és listából dolgoznak. A nők imádnak cikázni a szupermarketben. amelynek beragadt a kereke.

A férfiak vásárlási szokásaihoz egy tyúkkísérlet adta meg a-kulcsot. hogy vonzók legyenek. rögtön vásárolni kezd. a megölt bivaly koponyáját a fejükre és követ erősítettek a péniszük végére.Ruhavásárlás Sok nőnek olybá tűnik. aztán küldd el vadászni. A férfiak bemázolták az ar­ cukat és a testüket. A ruhavásárlásra is ugyanazok a motivációs alapelvek érvénye­ sek. mire máshogy kezdték kiválogat­ ni a színes tápot. az anyagokat és az ártartományokat. Nem lepődhetünk hát meg azon. Legalább százezer éven keresz­ tül a nők úgy öltöztek. Tyúkokat hímhormonnal etettek. Először az utolsó szemig felesipegették a vörös 71 . A férfíagyat felépítése csak egyetlen feladatra engedi koncentrálni.add meg a férfinak a mérete­ ket. Mi mindig fogjuk egymás kezét. hogy elriasszák az ellenségeiket. Mire lehet következtetni abból. a színeket. hogy a tudósok felfedezték a férfiak­ ban . mint az élelmiszer-vásárlásra . Ha elengedem.ASF. és ez nincs is messze az igazságtól. a férfiak viszont úgy. mintha a férfiakat arra programozta vol­ na be a természet. hogy ronda ruhákat vásároljanak maguknak. ha egy féri? jól öltözött? A felesége ügyesen válogatja ki a ruháit.különösen a heteroszexuális férfiakban . csontot raktak az orrukba. ALLAN PF.a ronda ruhákra programozott gént.

hogy „A zöld jobban áll. ha ne adj' isten valaha szükség lenne rá. Ha a nő kint hagyja a férfit a próbafülke előtt az unott férjek számára kijelölt ülésen. Ha a férfi előtt próbálja fel a szerelést. tehát kudarcot fog vallani. Ha kisebbet. a nő rögtön azzal vádolja. megijed. utána jöttek a sárgák. hogy úgyse találja el a helyes választ. amellyel létra nélkül tökéletesen szabályos lyukakat fúrhatna fejjel lefelé a gipszmennyezetbe. vagy csupán hozzon oda egy ruhát a bolti fogasról. A legtöbb férfi vásárlás közbeni figyelmét még ezzel a straté­ giával is csupán mintegy 30 percre lehet feltornászni. Ha mégis ragaszkodsz hozzá. Ha egy nő arra kér egy férfit. és minden nyolcadik férfi téveszti a vörös. hogy egy csomó pénzt spórolsz meg azzal.úgy térhessen haza. mert tudja. akkor mindig kell neki adni vala­ mi rágcsálnivalót. mint a sárga?". 72 . és sohase nyag­ gassa összehasonlító kérdéssel. a férfiagy korlátozott ké­ pességekkel bír a minták és formák összeválogatására. ha vala­ miből többet veszel. hogy vásároljon neki. hogy elvidd vásárolni. vagy az aranyszínű?". akkor egy nagy mű­ szaki bolt mellé menjetek. meg kell adnia a kívánt darab pontos méretét. Megoldás Egy férfinak egyszerre csak egy feladatot adj. értékeltesse vele egytől tízig az egyes göncöket. hogy „A kék ruha áll jobban. A többi tyúk famely nem kapott a hímhormonból) összevissza ette a különböző színű magokat. Sohase kérdezd tőle. A legtöbb férfinak két pár cipője van.legrosszabb esetben . Ha a férfi egy számmal nagyobbat akaszt le. a kék vagy a zöld színt. hogy kipróbálta a legújabb Rlack & Deckcr hat­ lövetű elektromos kanyarfúrór.magokat. A férfi ettől ideges lesz. hogy a pasas szerint ő kövér. és ne próbáld meg­ győzni arról. ahonnan ~. hogy meghízott.

Másodiknak. a koszos gatyát és az illetlen tájak vaka­ rását utálják. Joseph Pojul 1832-ben Le Petomane címen híres műsort mutatott be a párizsi Moulin Rouge-ban. L. hogy egyáltalán észreveszik. például hango­ kat utánoz vagy egy Öngyújtóval kék lángcsóvát lövell át a szobán. az önkifejezés és a férfias ösz-szetartozás kiapadhatatlan forrása A szellentés a nők számára egyetemlegesen elfogadhatatlan. A világ leghíresebb szellentőművésze. jóval több elfogadhatatlan szokásuk van. hímnemű főnév: A szórakozás. a kutatások azonban ezt nem támasztják alá. hogy különböző körülmé­ nyek között milyen szellemeseket tud produkálni. Azért jó férfinak lenni. mint a gyermek­ bénulás ellenszerének felfedezését. Ennélfogva kevésbé valószínű. hogy a nemi szervedet eligazgasd. mert nem kell kimenni a szobából. a böfögésf. a mosdatlanságot. A férfiak 10 éves koruk tá­ ján jönnek rá erre a jó mulatságra. De a listavezető a szellentés. a böfögési gyakorlatok következnek. Ezeket nagyobb teljesítménynek tartja. szorosan a szel­ lentés nyomában. Bevezetésnek elmesélt egy történetet. hogy a férfiaknak. ha a nő bántóan tapintatlan. amikor is egy kisfiú teljesítmé­ nye ahhoz a képességéhez kötődik. melynek sze- 73 . mint nektk. A férfiak könnyebben elfogadják az általuk rossznak ítélt női szokásokat és kevesebb figyelmet for­ dítanak a részietekre. Miért van a férfiaknak annyi undorító szokásuk? A nők mindenütt arról panaszkodnak. mint a nők. Szellentés: nőnemű főnév: Az emésztés kellemetlen melléktermé­ ke. A nó'k a férfias szokásokból a legjobban az orrpiszkálást. még ha az egészséges test és étkezés jele is.6.

74 . A szél megre­ ked a rendszerben. ahol más gázokkal keveredve kirobban a mit sem sejtő világba. és kórházba kellett Őket szállítani. és bár jó részét felböfögjük. mini a nők? Mert a nők állandóan beszélnek. és a cső végéhez csatlakoztatott fuvolán eljátszotta a himnuszt.5 liter gázt eresztenek ki maguk­ ból átlag 12-szeri szel len réssel. 30-40%-a szén-dioxid. Miért szellentenek többet a férfiak. A fér­ fiak naponta átlagosan 1. így nem hagyják megnőni a nyomást. a nőknek mindössze 2. ami elegendő volna egy kisebb léggömb felfújására. hogy attól lehet a legnagyob­ bakat szellenteni. mint a férfiak. 1956-ban a londoni Bemard Clemniensnek -méréssel igazolva . Szellentési statisztika Amíg a férfiak 96. a maradék 5-10% pedig metán (a bánya katasztró­ fákat okozó sűjtólég fő alkotóeleme) és hidrogén (amely bombá­ ba zárva egész városokat képes elpusztítani). nem csoda. A fenekébe dugott csövön keresztül elszívott egy cigarettát.5 liter gázt bocsátanak ki magukból. olyannyi­ ra. hogy egyesek elájultak. A nó'k naponta átlagban hétszer szellemé­ nek.5-2. és 1-1.sikerült egy szellemest 2 perc 42 másod­ percig elnyújtani. A nők állítólag sokkal nagyobbakat kacagtak. A szellemessel kiszabadult gáz 50-60%-a nitrogén.replőít figyelemre méltóan változatos hangrepertoárrai jellemez­ te. Ezen gázok egyik legjobb forrása a tojás. a maradék átjut a vékonybélbe. hogy szokott szellenteni.1%-a hajlandó ezt a tényt elismerni.3%-a bevallja.

étkezés után pedig kávé he­ lyett egy csésze mentateát hajtanak fel. a hagy­ ma.Bűnös élelmiszerek A leginkább szellentéskeltő ételek közé tartozik a karfiol. Bizonyítottan segít a ki­ egyensúlyozott étrend is. amivel globális felmelegedést okoznak és tágítják az ózonrétegben lévő lyukat. a brokkoli. Előtte ihat. Következésképpen a vegetáriánusok sokkal többet szellentenek. Ha ő mégis kitart a gyors falás mel­ lett. araitól gyakran szellenf. ahol a fogások sohasem tartalmaznak egyszerre szénhidrátot és fehérjét. 90%-kaí csökken a szeílentés szaga. valamint a borsmentával és gyömbérrel ké­ szült termékek. Rágd meg alaposan az ételt. Ne hagyd. a kenyér. amelyre ha ráülünk. Az atmoszférában lévő metángáznak mintegy a 35%-át a szarvasmarhák és a juhok szellentik a levegőbe. Azonkívül vedd rá a férfit. hogy a pasi két órával lefekvés előtt gázkeltő ételeket egyen. és közben ne nézd a tévét.és zöldség­ félék. folyamodj drasztikusabb taktikához. a sör. a fokhagyma. a korpa. mindig szeretett nyilvános 75 . a káposzta. de lényegesen kevésbé büdösét. Mutass jó példát. Kapható egy faszénnel töltött párna is. a gázmen­ tesítő készítmények. és így sokkal valószínűbb. ame­ lyekben nincs annyi gázkeltő anyag. A fejlődő gáz mennyiségét csökkenti a széntabletta. a bab. de az evés közben elfogyasztott víz felhígítja az emész­ tőnedveket. Megoldás Jó ellenszer. hogy utána bekövetkezik a szeílentés. a hordós fehérbor és általában a gyümölcs. egyél las­ san. hogy étkezés közben ne igyon vizet. ba a férfiak egészséges ételeket fogyasztanak. Vegyük az egyik olvasónk példáját: Nigel valahányszor Sharonnal volt.

hi­ szen rendszerint fülig elvörösödött és zavart képet vágott. hogy mennyire elmegy a kedvünk a szextől. Sharont hitték a tettesnek. harmadszor pedig. Nigel rettentően viccesnek találta . így figyelmeztették egymást őseink a közelgő veszedelemre. 7. Amikor a körülöt­ tük állók a házaspár felé fordultak.egészen az eseményt követő hatal­ mas veszekedésig. és fennhangon megszólal: „Tessék. Ha például egy csimpánz meg­ ússza az oroszlán támadását. A férfiakkal szemben gyakorta a legmeggyőzőbb eszköz az. hogy a viccek poénja valamilyen ka­ tasztrófára van kihegyezve. hátraveti a fe- 76 . A jól sikerült csíny után fapofát vágott. ha a hálószobában szellent. cserébe sokkal aktívabb szexuális életben lesz része.helyen. például áruházban szellemem. kevesebb gázfejlesztő ételt fogyaszt. Ha a férfi figyel az étrendjé­ re. hogy képes legyen kezelni a tragikus eseményeket vagy azok kö­ vetkezményeit. Az ágyban megeresztett szellemest viszont „az igaz szerelem próbájának" nevezte. ki volt az. hogy senki ne sejtse. Felvilágosíthatjuk a férfit. szívem!" Gyakran a háziállatok is a segítségünkre lehetnek. hogy adott esetben elismerje az igazságot. és hangosan megdorgálni. A nevetés múltunkban gyökerezik. Miért szeretik a férfiak az otromba vicceket? A férfinál a humor háromféle célt szolgál: először. Ellenkező esetben .mondta fenyegetően . hogy reper­ toárjával a többi férfival szemben előnyt szerezzen. Sharoü gázmentes övezeteket alakított ki a hálószobában és a konyhában. feliramodik egy fára. ha jó viselkedés esetére kilátásba helyezünk egy kiadós szeretkezést. másodszor. Ezért van az. továbbá megkérte a férfit. hogy nyilvános helyen legalább két perccel a várható szellentés előtt szóljon. aho­ gyan a majmok teszik még ma is.a retíküljéből elő fog venni egy guriga vécépapírt. A szellentés hangjára vagy szagára a legegyszerűbb odafordulni a kutyához vagy a macskához.

a sírás pe­ dig félelemkifejező reakció. A nők mégsem gyártanak belőle viccet. amelyeknek végkimenetelét ne­ héz előre megjósolni. Kukucs! . hogy az iménti félelemreakció el­ lenére már tudja. és úgy hahotázik. amivel azt jelzi. és a mulatság és derültség állandó fórrá- 77 . hogy a férfiak megszállottan viccelnek tragédiákkal. Az amerikai Rochester Egyetemen állí­ tólag megtalálták a férfihumo. Miért adnak nevet a férfiak a farkuknak? Mert nem akarják. A büdös ribanc mindenkivel lefekszik. borzalmas eseményekkel és a tulajdon farkukkal. az agy jobb oldali homloklebenyében.jét. 3. és nem kezelik a humor forrásaként. mire szegényke első reakcióként felsír ijedtében. A nevetés a sírás kiterjesztése. A nemek közötti egyik lényeges különbség az. Agy rétegfel vételek mutatják. amelyek a jobb agyféltekét stimulálják. akár az ember. 2. csak veled nem. mely a férfiak agyát stimulálja: 1. hogy a férfiak inkább azokon a dolgokon nevetnek. Mi a különbség a ribanc és a büdös ribanc között? A ribanc mindenkivel lefekszik. Amikor pedig rájön. viszonylag szelíd vicc. hogy egy vadidegen döntsön helyettük. hogy az egész csak trükk volt. hogy a helyzet nem életveszélyes. ~>. A férfi nemi szerve védtelen helyzetet foglal el {úgy látszik. A férfiak a lépésről lépésre logi­ kusan felépített vicceket szeretik.játszik óvatlanul egy felnőtt egy kisgyerekkel. Íme néhány. a nők viszont épp fordítva. Is­ ten mégiscsak nőnemű). amint születéstől fogva világosan megfigyelhető a csecsemőknél. Ezzel figyelmezteti csímpánztársaít a veszélyre. Mi a különbség egy menstrwáló nő és a terrorista között? A terroristával lehet tárgyalni. nem becézgetik. elneveti magát. A nő nemi szerve az emberi szaporodás elképesztő teljesítményére képes és biztonságosan el van rejtve.r forrását a jobb szem fölött.

Egyes férfiak olyan viccet is el tudnak mesélni. A női humor az emberi kapcsola­ tokból és a férfiakból táplálkozik. Oszama bin Ladennek 53 testvére. akinek másnap lesz az esküvője. amelyet még negyedik általánosban hallottak. Szeretkezés után mit mondasz a pasidnak? Mindegy. 13 felesége.sául szolgál a hímek számára. A férfiak agya elképesztő memiyiségű viccet képes tárolni. Úgyis alszik. A vicc a férfiak fontos kommunikációs csatornája. Miért nem tettetik a férfiak az orgazmust? Mert szándékosan egyik sem vágna olyan pofát. 3. Milyen a tökéletes szerető? Hajnali kettőig nyomja. amikor pillanatragasztót kennek vagy szigete­ lőszalagot ragasztanak a vécéüló'kére. arról viszont fogalmuk sincs. szeptember 11-e vagy az Oszama bin Laden ellen indított hajtővadászat idején a férfíagy azonnal akcióba lendület. 78 . vagy pucéron és részegen a lámpaoszlophoz láncolják a cimborájukat. Diana hercegnő halála. amikor szellentőversenyt rendeznek. Például: 1. a világ e-mail-hálóza­ taira és faxkészülékeire rátelepednek a fekete humor hímnemű megszállottjai. Valahány­ szor valamilyen globális ttagédia történik. amikor egy mozgó autóból a pucér feneküket mutogatják egy csoport idősebb apácának. 28 gyereke és 300 millió dollárnál is nagyobb vagyona van. azután csokoládévá válik. A férfiak halálra röhögik magukat. Mégis az amerikaiak szertelen életmódját gyűlöli. A nők zöme számára mindez egy csöppet sern mulatságos. 2. hogy hívják a gyerekeik barátait.

erősíti az immunrendszert. gyakran for­ dul drogokhoz. „Úgy nevettem. amitől természetes eufória fogott el. Az a csiklandós érzés az agyadból jött. A nevetés és a sírás pszichológiai és fiziológiai szempontból szoros kapcsolatot mutat. Az alkohol oldja a gátlásokat és nevetésre ingerel. mit éreztél. a férfiak viszont visszafojtják érzéseiket. hiszen az a gyöngeségükről tanúskodna. Aki képtelen nevetni az életen. amely endorfint bocsátott a vérkeringésedbe. hogy a boldog emberek ritkán betegszenek meg. hogy a könnyem is kicsordult!" A könny enkefalínt tartalmaz. Ha fájdalmas eseményben van részünk. a boldogtalanok viszont még szerencsétleneb­ bé. Valósággal elszálltai. és közben nem mutatnak érzelmet. és a véráramba kerül. alkoholhoz vagy szexhez. természetes nyugtató­ anyag.A férfiak és a nők gyökeresen másképp kezelik a komoly érzelmi témákat. Hogyan enyhíti a fájdalmat a humor? A nevetés és a sírás hatására az agyban endorfin szabadul fel. hogy átélje ugyanezt az érzést. nyugtató hatással van a szervezetre. és ilyenkor az endorfinnal és az enkefalinnal mintegy érzéstelenítjük önmagunkat. a foly­ ton-folyvást panaszkodó szerencsétlenek pedig egyik betegségből a másikba esnek. ezért a jó kedélyű emberek többet nevet­ nek a részegségtől. Ez a magyarázata annak. ami endorfint szabadít föl. Egy kiadós nevetés után az ember gyakran sírva fakad. ami szintén fájdalomcsillapító. olykor erőszakossá válnak. A nők egy szerencsétlenség vagy tragédia fölött nyíltan kimutat]ák érzelmeiket. Gondolj vissza. amikor legutóbb valaki olyan viccet mesélt. Az endorfin olyan vegyi anyag. A férfiak viccben „beszélnek" egy eseményről. amelynek öszszetétele a morfiuméra és a heroinéra hasonlít. 79 . sírva fakadunk. hogy hétrét görnyedtél a rö­ högéstől.

A neverés érzésteleníti a testünket. A humornak gyógyereje van. Ezért torkoll gyakran sírásba egy-egy nevetési roham.kor enkefalirt szabadulna fel. a nevetés sí­ rásba csap át. hogy a nevetés pozitív hatása — a szervezet saját fáj­ dalomcsillapító anyagainak felszabadítása révén .Haldoklik az öreg paraszt." Sok vicc alapja az.mennyire erősíti az immunrendszert. Valósá­ gos esemény láttán azon nyomban sírva fakadnánk. a nők szemében viszont ilyenkor szívtelennek és érzéketlennek tűnik. de az is előfordul. fiam. és szerveze­ tünkben ek. az arról szóló viccen annál jobban fog nevetni. serkenti a memóriánkat. Mi itt falun természetes halálai szoktunk meghalni. Ha lecsap ránk a valóság. kitágulnak ütőereink. tehát viccet mesélnek róla. Világszerte számos kutatás bizonyítja. nevetünk és endorfint szabadítunk föl. és ak­ kor nevetésre fakadunk. min­ den másnál hatékonyabban tanít és meghosszabbítja az életün­ ket. A lelki fájdalmat a férfiak többnyire ezzel a módszerrel kezelik. 80 . Mivel azonban tudjuk. hogy nem a valóságban megtörtént eseményről van szó. ezért sírunk egy-egy érzelmi vál­ ságban. megvéd a betegségektől. izmaink pedig ellazulnak. hogy mentálisan nem vagyunk képesek elfogadni a halál tényét. erősíti az immunrendsze­ rünket. Nevetés után egyenletessé válik pul­ zusunk. hogy valakivel valami szerencsétlenség vagy fájdalmas dolog történik. és ezzel mintegy kiteregetik a dolgoL A nők viszont viccek nélkül. amivel érzéstelenítjük magunkat. Ha egy férfinak nehezére esik beszélnie valamilyen érzelmi ese­ ményről. például ha valakink meghal. mélyebbeket lélegzünk. városi rokona megkérdi: „Hívjak orvost?" „Nem kell. A férfiak nemigen beszélnek a szexuális életükről más férfiaknak. szemléletesen részletezve beszélik meg barátnőikkel a szexuális életüket.

És valahányszor valami tragédia törté­ nik. hogy képtelen vagy megbékélni a vicc tárgyát képező problémával. mondd neki. EbbŐI még nem követke­ zik. Az ilyen választásokkal csak azt bizonyítod mások előtt. auszt­ rál vagy feminista viccek. Ha a vicc szellemes.Ne sértődj meg! Amíg írek élnek a földön." Vagy: „Miből látszik. és-szeret­ néd. és még ha azok is. Ha mégis folytatja. mint szégyenkezni. Sőt lehet. hogy az érintettek valóban buták. ha abbahagyná.te húzod fel az orrod. Dönthetsz úgy is. Megsértődni ugyanolyan negatív érzelem. mint az angolok. megjelennek a róla szóló viccek is. zavarba jönni vagy megbán­ tódni. hogy mi okozhatja a du­ gót. a durva vicctől nem lesznek okosabbak. hogy megsértődsz. Ezen döntésed pedig azt kürtö­ li világgá. mert valaki olyan viccet me­ sél. az angolok pedig folyton ausztrál viccekkel traktálnak ben­ nünket: „Mi a különbség Ausztrália és a joghurt között? A jog­ hurtban legalább van kultúra!" „Miért olyan kiegyensúlyozottak az ausztrálok? Mert mindkét fülük mögött van valami. amellyel megszüntethető a probléma. amely szerint a honfitársaid buták. nem vagy ura az érzéseidnek vagy képtelen vagy szembenézni egy adott helyzettel. ír viccek is lesznek. hogy nincs elég önbizalmad. de attól még a dugó dugó marad. Dönthetsz úgy. Csakhogy ilyenkor nem mások bán­ tanak meg . Ha egy férfi örökösen idétlen vicceket süt el rossz helyen vagy rossz időben. Persze meg is lehet sértődni." Az ilyesfajta viccek tömkelege ellenére mi nem a sértődést vá­ lasztottuk. Meg ázsiai. mi is pont úgy kacagunk rajta. Semmi értelme dühöngeni. 81 . akár olyan megoldást is találhatsz. hogy később átfazonirozzuk őket az új-zélandiakra vagy az amerikaiakra. hogy ez neked nem tetszik. Mi. Ha megpróbálod higgadtan elemezni. egyszerűen hagyd fa­ képnél. e könyv szerzői Angliában élő ausztrálok va­ gyunk. hogy egy ausztrál hidegfejű? Deres a halántéka. és keress magadnak jobb szórakozást. hogy feldü­ hödsz a forgalmi dugó miatt.

soha­ sem találnak semmit. A férfi. hogy a férfiak mind a padlóra hajigálják a levetett ruhát. akit felszólítasz.akárcsak az ő anyjuk ™ gondoskodó és anyáskodó. hogy beskatu­ lyázhatják. A nó'k agyát arra programozta be a természet. és meg­ kérdezed: „Tudsz egyáltalán olyan viccet. akik sohasem nőnek föl. Egy új kapcsolat kezdetén a legtöbb nő boldogan elvállalja az új férfi fölötti anyáskodás szerepét. hogy nyilvánosan megaláztad. nem hajlandók útbaigazítást kérni. Azt állítják. hogy gondos­ kodjanak és anyáskodjanak . a férfi az anyjának fogja tekin­ teni.különösen a fiúgyermekeikkel. nem segítenek a házimunkában. különösen ha te vagy a vendéglátó. és a végén elmenekül. akik . A nőnek meg kell értenie. de amikor rájön. aki szexuálisan vonzónak találná az anyjáf. És bár­ mikor elkápráztathatod a vendégeidet. hogy kell a nőkkel bánni. csak cl kell magyaráznod. ha nem kerülgeted a forró kását.Egy vacsoránál már komplikáltabb lehet a helyzet. elvár­ ják. megkeseredhet a szája íze. amelyik nem disznó? Vagy minden vicc az?" Ez aztán a vacsoraasztal fölötti társalgást általánosabb beszélgetés felé terelheti a humor jellegéről. hisztizni fog vele. hogy ne meséljen illetlen vicceket. Mert nincs az az egészséges férfi. Rendet tesznek utánuk. pénzt adnak nekik és megóvják Őket az élet megpró­ báltatásaitól. kivasalják a holmijukat. hogy a férfiak és a nők miért nevetnek annyira másfajta vicceken! Az anyjától tanulta Egyes nők úgy tekintenek a férfiakra. hogy ha folytonosan anyáskodik. Ilyenkor talán az a jobb taktika. Persze a fiaik is olyan nőkhöz fognak majd von­ zódni. hogy hibáz­ tak. hogy nem is konyít a házimunkához. a kedvenc ételeiket főzik. hogy kiszolgálják őket és sohasem ismerik be. esetleg úgy érzi. Ennek következtében sok fiú úgy lép át a férfikor­ ba. ami csak még több botrányos vicc mesélésére ösztönzi. ordítozni. és azt se tudja. mint rossz kisfiúkra. 82 .

Ha például egy férfi a padlóra szórja a ruháját vagy a vizes törülközőjét ahe­ lyett. hiszen mindez rendszerint épp az ellenkező hatást váltja ki a hímekből. ne gúnyolódj. hogy a férfiból nem fészekőrző lett a fejlődés során. hogy te azt szeretnéd. Ha elpa­ kolja a dolgait. ingre vagy törül­ közőre lesz szüksége. Ha továbbra is vétkezik. akkor rád vár ez a feladat. akár felnőtt az illető. Ha az anyja nem tanította meg rá. de meg kell érteni. A lényeg. Másrészt ha állandóan rendet raksz egy férfi (vagy fiú) után. A férfiak mindenütt egy- 83 . Ha történetesen tiszta gatyára. jól fogod érezni magad a társaságukban. hogyan működik a férfiak agya. hogy a cuccait legközelebb egy műanyag zsákban a szekrénybe fogod tenni vagy az ágya alá. az már legyen az ő gondja. a rosszról pedig nem kell tudomást venni. mint hogy összeszedi a saját ru­ háját. Ne a műhelybe vagy más olyan helyre. és a rend általában nem természetes számára. rá kell nevelni. Ha szanaszét hagyja a szerszámait vagy a barkácsolása félig kész termékeit. hogy anyja helyett anyja leszel. ugyancsak közöld vele. akár gyerek. szelíden magyarázd el. Ha át akarod nevelni az emberedet. hogy azokat is be fogod rámolni egy szekrénybe vagy fiókba. ha a szennyestartóba tenné. ki kell bírnod. te döntöttél úgy. hogy valaki a kedvedre tegyen. hogy a szennyestartóba tenné. hogy előre közöld a szándékodat. jó magatartást jutalmazni kell. Ha megérted. és ebben a sze­ repben akár boldog is lehetsz. hogy nem rakhatsz rendet. egy mosollyal vagy köszönömmel jutalmazd az együttműködést. A. ne szedd össze a holmiját. meglátod. és te majd ki­ mosod. Ily módon legalább tudni fogja. hiszen ezzel csak megerősí­ tenéd a kellemetlen viselkedésében. Ha viselkedése sérti a rendes otthonhoz való jogodat. ne ítélkezz. hogy hol keresse. higgadtan magyarázd el. Egyes nők nem hajlandók olyan alapvető' dol­ gokat megköszönni a férfinak.A férfi átnevelése Ha azt akarod. ahol kényelmesen hozzájuk férhet. ne tá­ madj. vagy a sufniba.

És akkor mindkét nem boldogao élhet. hanem tartsd őket a kezedben. de az agyuk egy srófra jár.formák . akár Timbuktuban.talán más a bőrszínük. hogy mi az a hét hímnemű hiba. míg meg nem hal. . ami az őrületbe kergeti őket. A lényeg. hogy ne veszekedj az életedben szerepet játszó fér­ fiakkal. a kultúrájuk vagy a hitviláguk. ne haragudj rájuk és ne mássz a falra tőlük. Talán. Meg aztán ha legközelebb megkérdezzük a nőket. hogy háromnál nem jutnak tovább. lehet. akár 'Triesztben élnek.

Harmadik fejezet MIÉRT SÍR A NŐ? Az érzelmi zsarolás veszélyei ^% ^ .

.

és ily módon kisebb büntetést kapjanak valamilyen helytelen visel­ kedésért. EbbÓI a fejezetből a nyájas olvasó felismerheti maga körül azokat az embereket. mit tesznek. jajveszékel 87 . Néha észre sem veszik. itatja az egere­ ket. Ez a vezérlő mechanizmus vagy szándékos. nyüszít. siránkozik. amelyekben az emberek szívből. hogy akaratunk érvényesítése érdekében hogyan manipulálunk másokat az érzel­ meinkkel. Miért sírunk? Sír: ige pityereg. például mert megcsalták a férjüket vagy bolti lopáson értek ó'ket. de igen sokszor mások érzelmeinek manipulálására is használják könnyeiket. könnyezik. bőg. tudván. amit magától nem tenne meg. akik ilyen taktikával próbálják mani­ pulálni vagy akaratuk alá hajtani.olyasmire kényszeríteni. hogy ettől a másik fél rosszul érzi magát. Vannak helyzetek. vinnyog. Most azt az oldalát fogjuk megfontolni. hogy megpróbáljanak szánalomra méltónak mutatkozni.a férjet. gyermeket. mit lehet velük kezdeni. és vizsgáltuk meg. őszintén sírnak. A nők azzal a céllal is sírva fakadhat­ nak. A cél a másikat . ám a nők gyakran veszik elő az érzelmi zsarolás eme fegyverét. szülőt vagy barátot . zokog. hüppög. mégis humoros formában tekintettük át a ne­ mek közötti különbségeket. bömböl. vagy tudat alatti. így könnyebb lesz manipulálni. Az itt következő történetek mindegyike igaz . A férfiak ezzel csak hébe-hóba élnek. Egy szituációra adott válaszként sírva fakadnak.t d d i g komolyan.csupán a neveket változtattuk meg a bűnösök védelme érdekében. szeretőt.

és elsődleges célja szeretetteljes és védelmező' érzéseket kelteni a felnőttekben. amit akar.*r . A nők hét különböző jelentést képesek megkülönböz­ tetni egy csecsemő sírásában. és a szem belső sarkában lévőkét könnycsatornán át távozik az orrüregbe. már sírva születünk. V. A könny a szem feletti könny mirigy ben termelődik. és így következtetik ki. a köiinycsa torna a lefolyó. Az emberi könny háromféle célt szolgál: segít tisztán tartani a szem felszínét. kiválasztja a szervezetből a stressz közben terme­ lődött nedveket és vizuális vészjelzésként funkcionál érzelmileg erősen telített szituációkban.A sírás közös vonásunk a többi élőlénnyel. aki érzéssel sír. i A könnyniirigy a csap. A csecsemő a sírással éri el. mint a férfiak? A sírás velünk együtt születik. az arcunkon gördülnek le. Erős érzelmi töltésű vagy lesújtó körülmények között azok a többletkönnycseppek. Miért sírnak többet a nők. és ezt a viselkedést egyes nők felnőttként állan­ dósítják. amelyeket a könny csatornák nem tudnak elég gyorsan elvezetni. hogy mire 88 . de az ember az egyetlen lakója a szárazföldnek.

amely megöli a baktériumokat és védi a szemet a fer­ tőzésektől. aki a barátnőjére a védelmező szülő szerepét osztja. Stresszcsökkentés A könny vegyelemzése azt mutatja. amelyek a szemtisztítást végzik. Szemtisztítás Sok zoológus úgy véli. 89 . hogy a nők olyankor is képesek „jól kisírni magukat". úszóhárfyás végtag­ jaink és lefelé néző orrlyukaink fejlődtek. amely tompítja az érzelmi fáj­ dalmat. A könny endorfint is tartalmaz. A sírás arra szolgál. 2. ezért a többiek könnyebben megtámadják. Férfit ritkán látni nyilvánosan sírni. A nők azonban a mások .előtti érzelemnyilvánítással a bizalmukat mutatják ki. hiszen evolúciós szem­ szögből nézve az érzéseit kimutató férfi . ha nincs különösebb okuk a sírásra. Ez lehet a magyarázata annak. A sírásnak három ismert célja van: 1. ami egyenes következménye a női agy eró'sebh érzelmi reakciói­ nak. hogy az arcunkon stressz ha­ tására legördülő könnycseppek másféle fehérjéket tartalmaznak. Gyengének látszik. A könny egy lizozimnek nevezett enzimet is tartalmaz. mivel a síró félből ilyen­ kor csecsemő lesz. A szervezet ezt a funkciót nyilvánvalóan a stressz okozta mérgező anyagok kiürí­ tésére használja. amelyek lehetővé tették a hatékony úszást. mint azok. amikor nagyrészt vízben éltünk.van szüksége. A könnymirigy folyadékot bocsát a szembe. a szervezet egyik természetes fájdalomcsillapítóját. hogy ez a funkció egy olyan korszak ma­ radványa.ezzel a jellegzetességgel más főemlősöknél nem találkozunk.különösen más férfiak társaságában ™ veszélynek teszi ki magát.elsősorban más nők . A nők könnymirígyei aktívabbak a férfiakénál. s ezt a könnycsatornák mintegy lefolyóként az orrüregbe vezetik. hogy kimossa a szemből a sót és más szenynyezŐ anyagokat .

annak csillogni vagy szikrázni kezd a szeme. de annyi könnye még nem termeló'dik. Titkárnőképzőt végzett. Szerette a mozgalmas életet: partikra járt. márkás ruhákat viselt. majd egy igazgató személyi asszisztenseként helyezkedett el. Ahhoz elég 90 . Esettanulmány: Georgina története Georgina vonzó. drága lakást bérelt. A könnyek vizuális jelzésként szolgálnak a többiek számára. Érzelmi jeladás A fókák és a tengeri vidrák kicsinyeik elvesztése miatti bánatuk­ ban sírnak. Amikor valakin erős érzelmek lesznek úrrá. amely érzésből és érzelmi manipuláció céljából is sír. a másik manipu­ lálásának módszertanát fogjuk megvizsgálni. luxusautón száguldozott. intelligens nő volt. hogy az arcára csorduljon. és elősegítik az oxitocin nevű hormon termelését. hogy tisztában vagyunk a sírás céljaival. amely ölelésre. habusgatásra ébreszt vágyat az emberben. A sírás és az érzelmi zsarolás A zsarolás mechanizmusa Most. Ilyen a szeme a büszke szülőnek vagy sze­ retőnek. A fókák és a vidrák nem manipulálják egymást a könnyeikkel Ezt csak az ember teszi.3. amikor könnytől párásán visszaveri a fényt. A szárazföldön azonban az ember az egyetlen olyan élőlény. hogy öleljék magukhoz és vigasztalják meg a sírót.

tehetősnek látszó úriember volt az ille­ tő. vége. hogy a megélhetésért dolgoznia kell. de nagyszabású társadalmi életét rendszerint a lovagjai finanszí­ rozták. A bűntudat.illet­ ve most már Pamela ~ hamarosan randevúzgarní kezdett a főnö­ kével. rengeteget utazott. . egy gyönyörű gyermeke. Mindene veszélybe került . az otthona. Greame-rael. Paraelára változtatta a ne­ vét.> Pamela le volt sújtva. Georgina . De nem sokáig. és egy nagy könyvelőcégnél helyezkedett el. Az egész már a múlté. Ismét találkozni szeretett volna vele. kész. alias Pamela élete. Idősebb. hogy az előző élete végül is nem volt olyan nagyon rossz. élete biztonsága. hogy nem volna-e kedve luxushosztesznek állni. ha előző életére fény derülne a férje és a barátai előtt. új otthona. 91 . és meg­ hívta ebédre. Kellemesen telt Georgina. Néhány napi alapos megfontolás után Georgina elfogadta a férfi ajánlatát. Társadalmi élete és munkahelyi kötelezettségei nem fértek össze egymással. anyagi biztonsága és rengeteg barátja. Frank azonban erősködött. Georgina azonban utálta. Elköltözött. boldog­ ságban eltöltött év után gyermekük született. a lelkiismeret és egy erőszakos inci­ dens hamarosan ráébresztette.. Volt egy nagyszerű férje.a férje. és 9-re beérni az irodába. a gyermeke. Egy reggel Frank kereste telefonon. hogy a megélhetési költségeit fedezni tudja. és hamarosan élvezhette is a kedvére való életet. Porsche ja volt meg jachtja. Egyre nagyobb megerőltetést jelentett a számára egy-egy görbe éjszaka után kikászálódni az ágyból.pénzt keresett. Hosztesz korában Frank a törzsvendége volt. Felvetette Georginának. aki szeret­ te őt. mert akkor díjazása egy bizonyos száza­ lékáért bemutatná egy széles klientúrának. és három. Pamela visszautasította. hiszen aligha szeretné. és láthatóan nem dolgozott. Egy este egy partin kiöntötte a szívét egy férfinak. Végül össze is házasodtak. akivel ott is­ merkedett meg. hogy a találkozás Pamela érde­ ke.

büntetéssel és valami nagyra értékelt dolog elvesztésével. Mozzanatai érvényesek minden olyan szituációra. a bűntudattal Ellenállás: az áldozat kezdeti vonakodása az együttműködés te­ kintetében Teljesítés: a zsaroló követeléseinek kielégítése Folytonosság: az újabb követelések szükségszerű bekövetkezése A legtöbben el sem tudják képzelni. hanem a not is. Eb­ ből a fejezetből kitűnik. Noha a férje. íme az elemek és a szereplők: Áldozat: aki bűntudatot érez vagy valamilyen felelősség terheli Zsaroló: az a személy. Frankét zsarolá­ sért egy év börtönre ítélték. Greame jól viselkedett. hogy a hozzájuk közel állók is élhetnek ezzel a manipulatív stratégiával. fizetnie kell. nincs más választása. aki ismeri az áldozat gyenge pontját Követelés: fizetés a hallgatásért vagy az együttműködésért Fenyegetés: riogatás leleplezéssel. Pamela a rendőrséghez fordult. hogy az élete örökre megváltozott. hogy kik ezek az emberek az életedben és hogy mit keli tenned a semlegesítésükre. 92 . és úgy érez­ te.Pamela végül találkozott Frankkel. Ez a zsarolás bűncselekményének klasszikus esete. Pamela tudta. Három hónap múlva Frank újabb követeléssel állt elő. de ekkor már nemcsak pénzt akart. Pamelának volt némi spórolt pénze. aki 10 000 dollárt követelt a hallgatásáért. amelyben valaki személyes haszna érdekében megpróbál manipulálni. az ilyen embereket egyszerűen „modortalannak" vagy „tolakodónak" tartják.

ha nem teszel eleget az akaratának. Rosemary férje és az anyósa sohasem kedvelték egymást. és Rosemary születés­ napi meglepetés partiját tervezgette vele. Rosemary szive elszorult: tudta. és folyton el­ lentétet szított a házaspár között. „Nem va­ gyunk egymás tulajdonai. és ezeket a bizalmas is­ mereteket arra használja fel. borral kínál- 93 . hogy csak egy munkahelyi barát volt". De Rosemary nem tágított. aki dúlt-fúlt dühé­ ben. tudja. hogy kémkedik utána. Az anyós szerint Greg nem volt elég jó a lányához. hol vagy sebezhető. vagy kilátásba helyezi.Érzelmi zsarolás Az érzelmi zsarolás során egy hozzád érzelmileg közel álló sze­ mély enyhe büntetéssel lényeget. Gregnek. Esettanulmány: Rosemary története Greg. Amikor a férfi hazaért. de Greg várható reakciójával is pontosan tisztában volt. amit hallott. Egy nap azzal jött Rosemarynek. és bemutatta őket egymásnak. „Ha nem bízol meg bennem. hogy az a nő a bár tulajdonosa. így Greg végül kénytelen volt beismerni. felelte Rosemary. Ismeri legrejtet­ tebb titkaidat. Alaposan megfontolta. Két évvel később Rosemary anyja elesett. hogy engedelmességre kényszerítsen. jfJ Aznap este különösen gondosan csinosította ki magát és Greg kedvenc ételét készítette el. Majd erőnek erejével le­ cipelte Rosemaryt a bárba. és mire kiengedték. legyengült és elbizonytalanodott. „Lehet. mondta. és azzal vádolta az asszonyt. hogy magukhoz kell költöztetnie az anyját. újra át kéne gondolnunk a kapcsolatunkat". hogy meglakolsz." Rosemary elmondta. mikor hozza szóba a témát. Négy hónapot töltött kórházban. A zsaroló minden létező erősségedet és gyöngeségedet elle­ ned fordítja. hogy az egyik barátja egy másik nővel látta Greget egy környékbeli bárban.

hogy telt a napja. és könyörgött. hogy az anyó­ sa hozzájuk költözzön." Greg megfogta a kezét. Rosemarynek biztos sze­ retője van.. hogy megha­ ragszol rám. és megkérdezte. „Úgysem fogod megérteni." „Na de Rosie". te mit ereznél. Próbáltam elhes­ segetni a gondolatot." Hosszan rázkódott a zokogástól. kezd­ te." Azzal könnyekre fakadt Greg átkarolta. „Minden rend­ ben van. Greg. Greg. de tudom." Greg is kezdett ideges lenni. mi lelt?". „Az anyámról van szó". ha újra eles­ ne. „Rettenetesen érzem magam. „Rosie. Majd túl leszek rajta. mi a baj. megpróbálom megérte­ ni. Rosemary és az anyja azonban tud- 94 . hogy Greg nyugodt és higgadt.ta. Rosemary megborzongott. és azt nem bírnám elviselni". Ne haragudj. akkor nem kellene áldozatot hozni érte? Hát nem ez az igaz szerelem? Nem csupa kompromisszum a házasság? Önzőnek és aljasnak érezte magát ~ ahogy Rosemary előre tudta.. de. és nagyon aggódom miatta. És ne aggódj. esedezve tekintett fel a férfira. boldogulnék. meg­ tört hangon. félek. ha ide költözne. „Nem. hogyan mondjam el".. Greg végül belement egy egy hónapos próbaidőbe. „Kérlek. „Én csináltam valamit?" Rosemary szomo­ rúan ingatta a fejét. „Nem is tudom. Ha valóban szereti Rosemaryt. mégis halálra gyötör a tudat. nem tudom. biztatta Greg. mi a baj. mondta. Az asszony könnyeível küszködve megrázta a fejét. aki segítene neki. Biztos." Greg már a legrosszabbra gondolt.. Én csak. kérdezte. már biztos volt benne. mondta szelíd. „Megromlott az egészsége. mi történt. aztán vett egy mély levegőt. nincs senki. isten bizony. mihez kezdjek.. hogy olyan szörnyű?" Rosemary. ha a te mamádról len­ ne szó. Greg aggódva meg­ kérdezte.. te nem tehetsz semmiről. hogy mondja el. Szeretnék gondoskodni róla. „Nem. ó . még mindig könnyek között. megtörölte a szemét. Mire a vacsorához ültek. Greg. A desszert után a kezébe temette az arcát. „Mondd el. De Rosemary két napot átsírt. s Greget lassan bűntudat fogta el. Greg. mondd el. Greg először kereken nemet mondott az ötletre. hogy egyedül van abban a házban.

és arra kényszerítette. akik ilyen taktikákkal próbálnak meg manipulálni. Összeállt a minta. hogy ahányszor tiltakozni fog. ahogy fütyülnek. 95 . és a végén ő fogja rosszul érezni magát. lehet. hogy passzív-agresszív játszmát folytat. hogy olyasmit tegyen. vagy rávenni. és sohasem pontosan azt mondja. aki elgyengült és bűntudatos lett. lehetetlen lesz kitenni a szűrét. jól átgondolt érzelmi zsarolá­ sára. amit gondol. hogy amint az Öregasszony átlépi a küszöböt. hogy úgy táncolj. könnyeket és vádaskodásokat fog kiváltani. Greg pedig tisztában volt vele. midó'o élete pár­ ja érzelmi hullámvölgybe került Zsaroló: Rosemary. Ismerd fel magad körül azokat. ha nem Rosemary szája íze szerint alakulnak a dolgok Ellenállás: az együttműködés kezdeti megtagadása Teljesítés: Greg beadja a derekát Rosemarynek Folytonosság: az elkerülhetetlenül bekövetkező újabb veszekedé­ sek és könnyek Mindenki ismer legalább egyvalakit. Az érzelmi zsarolás mindig rombolóan hat a megzsarolt személyre. mint Greggel Rosemary. aki már alkalmazta vele szemben az érzelmi zsarolás taktikáját. amire eleinte nem volt hajlandó.ta. aki ismerte Greg gyenge pontját Követelés: az anyós odaköltöztetése Feiayegetés: a hallgatólagos szeretetmegvonás. hogy hasonló szituációt teremt. Lehet. Rosemary és Greg történetében megtalálható a manipulatív szán­ dékú érzelmi zsarolás összes tipikus eleme: Áldozat: Greg. A legtöbben sohasem döbbennek rá ba­ rátaik vagy családtagjaik tudatos. egyszerűen csak rámenősnek vagy agresszívnak tartják az így nyomuló szeretteiket.

A nó'k .A leggyakoribb érzelmi zsarolók a családtagok és a közeli barátok. hogy megérdemli-e. hogy sikeresen működtessék ezeket a kapcsolatokat. semmint hogy nyíltan közöljék. és nem is tudja. A cél elérése érdekében gyakorta inkább folyamodnak érzelmi zsaroláshoz. A zsarolás kényelmes megoldásnak tűnik. Az agy berendezésük lehe­ tővé teszi. Mindig is Ők ápolgatják a kapcsolatot a párjukkal. Akár észreveszed. a gyerekekkel. mint tettesei az érzelmi zsarolásnak. vagy amit az adott körülmények között nem tartasz bölcs dolognak. A teljesítés so­ rán a zsaroló elérte.nem szívesen mondják ki pontosan. amit nem akarsz. Te pedig elkerülhetetlenül neheztel­ ni fogsz. mivel elkerülhető vele a konfrontáció. amiért ilyen helyzetbe hoztak. akár nem. mit és mikor szeretnének. a családtagokkal vagy a különböző társadalmi csoportokkal.az evolúció során kialakult bé­ kefenntartó szerepük miatt . és ez­ zel a visszautasítást kockáztassák. amit kér. A végén olyasmibe mész bele. hogy tegyen meg valamit. A férfiak és az érzelmi zsarolás A férfiak lényegesen többször áldozatai. 96 . A fészek órzöjeként mindenekelőtt szeretetre vágynak. amit akarnak. Sok no önbizalomhiányban szenved. a zsarolóval való kapcsolatod hosszú távon megváltozik. Ok jobban szeretik nyíltan megkérni a másikat. hogy rosszul érezd magad és hogy bűntuda­ tod legyen az ellenállás miatt.

Vadász korukban a férfiak rákényszerültek a konfrontáció­ ra. amit akarnak. Az érzelmek tekintetében a férfiak agyműködése jóval egysze­ rűbb. érzelmek nélkül vitatná meg. 97 . mint a nó'k. és így tovább. A férfiak jól megtervezett. hogy mindenki más értsen egyet az­ zal. megvizsgálva az érveket és ellenérveket. amit akarnak. A nők jobban szeretik az érzelmi zsarolást. A férfiak gyakran elvárják vagy gyengéd erő­ szakkal ragaszkodnak hozzá. egyenes úton érik el azt. házi ápolónő felfogadására.A férfiak is ékek az érzelmi zsarolással. az érzelmi zsarolás trükkjét használják céljuk eléréséhez. Ha egy férfi azt akarná. hogy érzelmi zsaro­ láshoz folyamodnak. de sokkal ritkábban. A témát aztán sallangmentesen. ezért nyíltabban tudnak beszélni. A nők csak elvétve kerültek olyan helyzetbe. ahonnan Ők diktálhattak. akik szeret­ kezésre próbálják rávenni barátnőjüket. Azok a fiatalemberek például. és ennek sok nő eleget is tesz. ezért évszá­ zadokon keresztül fortélyokra és ravaszságra kellett hagyatkoz­ niuk. ha valamit el akartak érni. A férfiak a történelemben fontosabb pozíciókat töltöttek be. Esetleg tervvel állna elő a ház kibővítésére. de ennél messzebb nem menne a manipulációban. hétvégi lazítások­ ra. Olykor azonban a férfiakkal is előfordul. a sorsdöntő tárgyalás előtt valószínűleg venne egy csokor virágot a partnerének. hogy az anyja hozzájuk költözzön. és az agyuk is ilyen módon fejlődött tovább.

Nagyon kedvellek. és elindult a kapu felé. teljesen félreértet­ tem a jelzéseidet. „Én is igazán kedvellek. én azt hittem. nagyon jól megvagyunk egymással. mi a baj. Legyél ve­ lem türelmes." Erikát ez nem győzte meg. hogy ugyanúgy kívánja a szexet. Majd har­ madszor is. és szeretett volna szeretkezni vele.. de a lány eltolta a kezét. mielőtt a lány kibontakozott az ölelésből. Jobban meg akarlak ismerni.. és a blúzával babrált.. „Bocs. „Ne csináld. de most még nem szántam el magam." Damian elszontyolodott. mint én". Hosszú. mondta. meg akarom mutatni.suttogta.. de a lány érthetetlenül ellenállt. mondta. és leállította a motort. „Odavagyok érted . Damian végül kibontakozott az ölelésből. A harmadik randin megnéztek egy filmet és elfogyasztották a fiú előzetes számításainál jóval drágább vacsorát... Csókolgatni kezdte Erikát." Damian az orrát a lány füléhez érintette. „De még túl korai. Ilyet még soha senkivel nem éreztem. kérlek. mondta. „Na de.Szeretkezni akarok veled.Esettanulmány: Damian története Damian kétszer randevúzott Erikával. szenvedélyes csó­ kokat váltottak. ne. Öt perc múlva a fiú megpróbálta felhúzni a lány szoknyáját. . hogy Erika önkén- 98 . Aztán újra. aztán simogatni kezdték egymást. „Damian. te is úgy ér­ zel. sajnálom. Szerintem eljött az ideje. A lány segített a gombolkozásban." Erika azonban elhúzódott. na".. „Erika. majd Da­ mian megállt egy gyéren megvilágított parkban.. mint ő. és Damian természetesnek vette." Olyan feldúltnak látszott. Damian egyre türel­ metlenebb lett. mondta. Még csak háromszor találkoztunk. Kedvelte Erikát. kiká­ szálódott a kocsiból. és meg­ kérdezte. én is nagyon kedvellek".. „Te is akarod. Úgy érzem. Majd eljön annak is az ideje. Damian. holott az ó szíve is megmoccant. úgy sajnálom. de én nem akarom".. mennyire szeretlek.

" „Ha de Erika . Végül ott volt Damian burkolt fenyegetése. De ha te nem érzel így. Megszokták. fi ezt fizikaslag is ki szeretné fejezni. „Te jó fej vagy. erőskö­ dött. akkor hagyjuk most abba. sze­ retnék többet veled lenni. ettől előjönnek az anyai ösztöneik. Erika. Erika egyre zaklatottahbá vált. amilyent el akart kerülni. hagyta magát érzelmileg zsarolni. hol vannak Erika gyenge pontjai. Itt Damian volt a zsaroló. amivel olyan helyzetbe került. De mivel a fiú úgy fogalmazott. Kapcsola­ tuk utána még két hétig tartott. mondta. be akarta indítani a motort. holott korábban már kiderült. Ezzel pedig utat nyitott Damian eló'tt. hogy igenis szereti.. hogy van köztünk valami. A fiú tudta. „Ugyan! Te nem sze­ retsz! Sajnálom. Erika az áldozat.." A slusszkulcsért nyúlt." Erika végül szeretkezett Damiamial azon az éjszakán. mielőtt túlságosan belebonyolódnék. Az ilyen manipulatív alapon induló kapcsolatok rendszerint 99 . tévedhetetlen. A nők látni sem bírják a feldúlt fér­ fiakat.felelte Damian ™ én nagyon bírlak. Amikor Damian azzal vádolta Erikát. én tényleg kedvellek". amikor tehát elgyengülni látják. „Damian. Ha ezr nyíltan kimondta volna. a szex pedig a kö­ vetelés. mé­ lyen megrendülnek. „Ne.rnmden találkozáskor követelte a szexet." Damian szomorúan rázta meg a fejét. a lány azt érezte. és könyör­ telenül ki is használta őket. a lány feladta az ellenállást. hogy az megszabaduljon fájdalmától. Hülyét csináltam magamból... de én egyszer már megégettem magam. hogy az egész kap­ csolatot is kész felrúgni. „Csak kell még egy kis idő. hogy csak egyféleképp oszlathatja el a fiú gyanú­ ját: ha beleegyezik a szexbe. a lány másképp reagált volna.tel énül is megszánta. és a fiú most már.. hogy nem szereti. Felejtsük el ezt az egészet. én tényleg azt hittem. hogy nem tudná még egyszer elviselni a fájdalmat. ha nem az történik. hogy a férfi erős. amit ő akar. és szeretnének segíteni a férfin. Saj­ nálom. Damian". és egy fér­ ..

szülő. anyós. íme az érzelmi zsarolók néhány tipikus fenyegetése és kilátás­ ba helyezett büntetése. ha­ csak nem fojtják el csírájában. hogy nem szeretsz." „Ha szeretnél." 100 ." „Mindig is utáltam veled a szexet." „Világgá fogok menni ~. barát. Némelyik talán a számodra is ismerősen cseng. Szülő: „Azok után." „Kitagadlak az örökségemből. ha már a kapcsolat indulása is manipuláción alapúit? Az érzelmi zsarolás romboló hatású. megtennéd." Szerető: „Mindenki ezt csinálja." „Miért csinálod ezt? Az én vérem vagy!" Férj/feleség: „Nem hiszem el. amiket érted tettem." Gyermek: „Más szülök ennyit meg tudnak tenni. De ők jobban szeretik a gyereküket." „Az utolsó filléredből is kiforgatlak." „A nővéremet jobban szeretitek. A zsarolás a családon belül zajlik. Soha többé nem fogod látni a gyerekeket. néha még munkaadó is. hogy ilyen önző vagy. és a taktika nemzedékről nemzedékre öröklődik." Volt partner: „Pert zúdítok a nyakadba.majd valaki örökbe fogad.halálra vannak ítélve. gyermek." „Te nem is szeretsz engem igazán. Az érzelmi zsarolás gyakori taktikái Az érzelmi zsaroló lehet szerető. Hiszen hogyan is érezhetné bizalmat és tiszteletet egymás iránt két ember. férj vagy feleség. mint engem." „Világos. Talán jobb lenne szakítani. Neked mi bajod?" „Ennyit az ember elvárhat a szeretőjétől. mint ti.

amit akarnak. ahogy én akarom." „Nem gondolja. Talán keress másikat. megbánod. És tessék." Munkaadó: „Ezzel csak megnehezíti a munkatársai dolgát. a kórházban fogok kikötői. ezért a zsarolás tűnik a legegyszerűbb és legcélravezetőbb módszernek arra." „Gondoskodom róla." „Lefogadom." Barát: „Én biztos megtenném érted. amit akarnak . így bánsz velem." „Állítólag én vagyok a legjobb barátod. hogy meg­ kapják. „Ha nem úgy viselkedsz. hogy a szüleik is élnek ezzel a módszerrel. a férfi a 101 . Esettanulmány: Juiia története Ahogy julia gyermekei cseperedtek. Nekik lesz nehezebb. Valahányszor meglátogatta. hogy erre a média is kíváncsi lesz.különösen ha tudják. nemsokára megha­ lok. John mellett tölteni." „Nem hallott még zaklatásról?" A zsaroló mondanivalója. hogy érzelmi zsarolással elérhetik. amikor nekem van rád szükségem." „Én mindig melletted álltam. voltak hajlandók ágyhoz láncolt nagybátyjuk. Koruk és termetük miatt a gyerekek vi­ szonylag tehetetlennek érzik magukat. julia emiatt bűntudatot érzett." „Ha nem gondoskodtok rólam.öreg vagyok már." „Miattam ne aggódjatok ." A gyermekek már korán megtanulják.Anyós/após: „Mindenemet a kutyamenhelyre hagyom. hogy a neve szóba se kerüljön előléptetés­ kor. nagyon jó ügyvédre lesz szüksége. hogy lojalitással tartozik nekem és a cégnek?" Munkavállaló: „Ha engem kirúg. egyre kevesebb időt.

Sosem volt gazdag. mennyi mindent téti1 értetek. És a gyerekek is ugyan­ azt tették. és kényeztetett benneteket. Ahelyett. 102 .Magányos. hogy visszakapják az erőszakoskodást. Júlia tehetetlennek érezte magát. és alig várja. Az osztályzat be fog számítani az év végi jegyembe. és nem tudom. hogy láthasson benneteket. „Annyi házi feladatot kapunk a suliban. úgyse hallja. mondta a tizenöt éves Bemard. . „És dög unalmas nála. amikor még kicsik voltatok? Mindig Ő vigyázott rá­ tok. Egy kis szórakozás nekem is jár. a bará­ taimra is alig jut időm. Nem akarunk menni. akik érzel­ mileg zsarolták juüát. „Na de mami. vagy hogy lefoglalja Őket a lecke. mégis min­ den pénzét rátok költötte. és kész." A gyerekek olykor abszolút mesterei a manipuláció művészeté­ nek. hazudnia kell. ha elhasalnánk a vizsgán? Úgy voít. mondta. John bácsi Öregszik. meddig lesz még velünk ™ mondta a gyerekeknek. de most meg egy nagy dolgozatot kell írnom földrajzból. hogy a gyerekek iskolai kiránduláson vannak. hogy ma reggel veled megyek.gyerekek felől érdeklődött. Júlia mindig úgy érezte. „Figyeljetek ide. és megpróbált erkölcsi és ér­ zelmi nyomást gyakorolni a gyerekeire. Emlékeztek. érzelmi zsarolással élt." Mindez azonban süket fülekre talált a gyerekeknél. vagy hogy valami kü­ lön feladat miatt nem tudtak jönni. amit mon­ dunk. És különben se zsarolj bennünket! Ez nem tisztességes. hiszen már megtanulták a játékszabályokat. A gyerekeiket rutinszerűen zsaroló szülök számíthatnak rá. vagy egyszerűen utasítást adott volna a helyes eljárásra. olyan süket". ha besavanyodnék?" A tizenhat éves Katié is a zsarolás szakértője volt. nem? Ugye te sem szeretnéd. és ugye te sem szeretnéd. Nem lehet mihez kezdeni. „Ugyan már. mami". és olyasmiket talált ki. Ha nem csinálom meg rendesen. nagy bajban leszek. hogy higgadtan és nyugodtan érvelt volna. Különben is.

márpedig a bűntudat a zsaroló legha­ tékonyabb eszköze. Ha behódol valaki az érzelmi zsarolásnak. srácok! Ha a szüléitek nem adnak 1 fontot. Ekkor azonban Stephen megismerke­ dett egy növel. néhány hetes egyedüllét után újra megjelenik.rájön. hogy a férfi anyját. mint utóbb . teljesen beletemetkezett a munkájába. Minél szorosabb egy kapcsolat. Stephen legalábbis azt hitte. Camilla ugyan beleegyezett. egyre tovább dolgozott. Camilla titkon abban bízott.Az érzelmi zsarolással élő apák-anyák gyerekei még a szüleiknél is nagyobb mesterei lesznek a zsarolásnak. nem is szeretnek benneteket!" 18 fontot sike­ rült begyűjtenie. hogy a kala­ pomba dobjátok. a kapcsolat jövőjét ez a minta fogja meghatározni. hogy szétköltözzenek. anná! nagyobb a bűntudat. hogy a férfi úgysem lesz képes tartani az ira­ mot. de nem gon­ dolta komolyan. Tudta. teljesen feldúlta a szét- 103 .felhívta Stephen anyját. hogy közös megegyezéssel. Egyszer egy vándorkomédiást néztünk London utcáin. hogy nyomon kövesse a férfi életét. és elkiáltotta magát: „Hé.inkább előbb. és visszakönyörgi magát. Előadása végén odafordult az elbűvölt gyerekekhez. milyen üres és értel­ metlen is az élete nélküle. és . Esettanulmány: Stephen története Stephen és Camilla öt év házasság után közös megegyezéssel el­ váltak. f Camilla magánkívül volt a haragtól Rendszeresen. aki a leányaként szerette őt. hogy Stephen valóban képes lesz elszakadni tő­ le. Stephen azonban nem került elő. Azt hitte. Egyre keményebben.

hogy sajnálja.válásuk. de már nem kötődött hozzá érzelmileg. hogy óriási hibát követett el. Camilia azonban nem kapott észbe. Meg­ hallgatta a sirámait. és könyörgött. de köztük mindennek vége. hogy megbeszéljék a dolgot. Egy­ szerűen nem vette észre. a férfi akaratlanul is visszasodródott vol­ na Camillához. Szerencsére az új barátnő. Chrissie látta. a leglehetetlenebb időpontokban hívogatni kezdte Stephent. hogy látogassa meg. és azt is tudta. Sem­ mi pénzért nem térne vissza hozzá. Camilia megva­ dult. de közölte. jó lenne. Könnyek között hívta fel Stephent. hasztalan próbálta vigasztalni. vonakodva bár. és szeretne vele ta­ lálkozni. hogy sajnos megismerkedett va­ lakivel. hogy írjon egy levelet Camillának. ő lenne a felelős a tragédiáért. Stephen azonban addigra már el­ távolodott tőle. hogy Camilia az Ő visszaszerzésére szán- 104 . hogy a lányuk aggasztó lelkiálla­ potba került. és elbűvölően csacsogott . ha törődnének vele. Rávette Stephen anyját. Aztán minden al­ kalommal zokogva közölte. A legtöbb nőhöz hasonlóan Chrissie is látta. hogy Stephen a mit sem sejtő ál­ dozat. és mondja meg nekik. Stephen. hogyan tovább. Még mindig rokonszenves volt aeki Camilia és igazán kedvelte öt. hogy öngyilkos lesz. Rettenetesen megijesztette az öngyilkossággal va­ ló fenyegetőzés.csakúgy. Éjjel-nappal. de beleegyezett a találkozóba. Stephen nélkül mindennek vége. Ha Chrissie nem lépett volna közbe. Ca­ milia elővette a humorát. Stephen nem tudta eldönteni. A férfi tehetetlennek érezte magát a nő könnyei­ vel szemben. Chrissie továbbá meg­ kérte Stephent. és reméli. hogy be­ sétáljon egy már nem kívánt kapcsolat csapdájába. Amikor az anya beszámolt az új nőről. hogy Camilia is boldog lesz. amelyben ha­ tározottan közli. Chrissie gyors felfogása megóvta Stephent attól. Az asszony egy nap azzal hívta föl. és úgy érezte. hogy úgy érzi. hogy mi történik. hogy hívja fel Camilia szüleit. mint megismerkedésük idején. hogy Camilia érzel­ mi zsarolással él. és a kezébe vette a dol­ gok irányítását.

életük párja befolyásolha­ tó. arról meg végképp nincs fogalmuk.érzelmekkel szembesítik őket. A férfiak té­ nyekkel.dékosan használta az érzelmi zsarolást. de azt kívánják. Főleg akkor. O azonban nem ilyennek látta magát. csendes természet. A bűntudat óriási nyomásként nehezedik az áldozatra. aki megszokta. ha tudják. A férfiak az olyasfajta egyértelmű témákat szeretik. Fér­ je. mégis olykor a sarkunkra kell állni. A nők ezt ki is használják. 105 . melyik párt politikája viszi cló're az országot.rendszerint a nők . álta­ lában nem tudnak mit kezdeni velük. csak hogy a békét megőrizze. Esettanulmány: Irene története Irene istenáldotta természet volt. másokról gondoskodó nő soha nem helyezte saját érdekeit a másoké elé. A nyugodt. De már senkit sem iz­ gat. Stephen nem akart visszamenni Camillához. és ehhez is kel­ lett volna tartania magát. Amikor mások . Mindannyian sajnálják. vidám és lojális teremtés volt. hogy behódoljon az ural­ kodó férfinak. lépjen már tovább. ho­ gyan kezeljenek egy érzelmes nőt. mindig mindennek úgy kellett lenni. Nagyvonalú. Bob viszont rendkívül követelődző és féltékeny volt. Ca milla még mindig fel-felbukkan a pálya szélén. A férfiak sokszor a saját érzelmeikkel sem tudnak mit kezdeni. és esze ágában sem volt kárt tenni magában. adatokkal cs a konkrét valósággal operálnak. Gyakran hajolt meg mások akarata előtt vagy tette félre a saját érdekeit. Stephen és Chríssie a következő évben összeházasodtak. melyik sör okozza a legenyhébb másnaposságot. Senki sem kíván cinikus lenni másokkal. jószívű. meglátogatja a férfi anyját és „a régi szép időkről" cseveg. De azért a férfiak is képesek céljaik érdekében az érzelmek húr­ jain játszani. ahogy ő akarta. és élje a saját életét. mint hogy melyik a jó csapat.

Irene". nem elég nagy. „Már megint csak magadra gondolsz". A régi nem elég gyors. Több időt tölthetnénk a gyerekekkel." Irene aggódni kezdett. az asszony kis híján elájult. Állandó feszült­ ségben élek. mondta haragosan. nem bírja tovább. túl bonyolult kezelni és műszakilag is elavult -» mondta. Annyi minden tennivaló volna még a ház kö­ rül. te meg egy évvel elhalasztanád a csónakvásárlást. mert a régi már roncs. „Ezt most nem engedhetjük meg magunknak". az egyetlen kikapcsolódásom a vasárnapi pecázás. Tudta. „Hát ezt nem hiszem el. hogy nekem is lehetnek igényeim? Egész héten keményen dolgozom. mondta. és elfogadható áron meg is találta. minden erejét kiszívták. ráadásul nagyon is jó ötlet idén nyáron meg­ venni. amikor majd megfosztod őket attól. „De Bob. Az még soha nem for­ dult meg a fejedben. felelte. mondta. Már körülnézett. igaz? Te vagy az. „Te aztán törődsz a gyerekekkel. én. hogy eltartsam a családot. hogy együtt lehessen a csa­ lád." Bob érzéketlen maradt. 106 . hogy merre járnak és mit művelnek. Nekik is szükségük van erre a csónakra!" Újabb két napig tartó feszültség után Irene úgy érezte. hogy hó végén vehetek magamnak egy új kocsit. és útonútfélen lerobban. és ha esetleg egy kisebb. aki folyton amiatt aggódsz. Végül elhatározta. „Nem". „Éppen csak hogy kifizettük a gyerekek tandíját.Egy napon Bob bejelentette. Muszáj valami elfoglaltságot találni a srácoknak a hétvégékre. az asszony a vé­ gén már úgy érezte. én. „Bob." Bob három napig megkeserítette Irene életét. hogy megérem a napot." Bob erre nem volt vevő. Soha nem gondoltam volna. hogy megpróbál kompromisszumot kötni. „Én. „Az a csónak jövőre már drágább lesz. különben még belekeverednek valamibe. Amikor kimondta az árat. akkor hoszszabb távon mindkettőre futná. és megígérted. mással sem törődsz. gondolkodtam arról a csónakról. mert vízisízhetnének is. amit keres." Bob erre feldühödött. ezt most nem engedhetjük meg magunknak. hogy új motorcsónakot akar ven­ ni. használt autót vennék.

és örökre megfosztja magát az akaratérvényesítés képességétől. a gyerekek rossz társaságba keveredése az asszony önzése miatt. Ha a-z illető újra és újra behódol a zsarolónak. mint bárki. 107 . Tudja. hogy elmagyarázza Bobnak: a kö­ vetelése nem megvalósítható. aki váltságdí­ jat követelő levelet vagy közvetlen fenyegetést kap. alternatíva felvetése Teljesítés: Irene végül beadja a derekát Folytonosság: Bob tovább zsarol. végül elveszíti önbizalmát.és most kikötőt akar bérelni neki a mólón. Irene ugyanúgy zsarolás áldozata lett. és minden rendben lesz. hogy boldoggá tegye a családját Zsaroló: intim kapcsolatuk folytán Bob ismerte Irene minden tit­ kos érzését Követelés: Irene járuljon hozzá egy új csónak vásárlásához Fenyegetés: bűntudat a férj egészségének megromlása miatt. a rettenetes feszültség a családban Ellenállás: Irene próbálkozása. hogy meglesz az is. hogy eléri célját Az érzelmi zsarolás tönkreteszi az áldozat énképét. Irene végűi kiöt­ lőit egy megoldást. most kikötőhelyet akar szerez­ ni. Áldozat: Irene gyenge pontja a családjával szembeni kötelesség­ tudata.hogy Bob képes a végtelenségig húzni. Visszamegy dolgozni teljes munkaidőben. és a gyerekek is egyre ide­ gesebbek lettek a házban uralkodó feszültségtől. a gyerekek iránti szeretete és az a vágya. hiszen tudja. hiszen ugyanazt a taktikát fog­ ja alkalmazni. Semmiben sem tér el egymástól a zsarolás mint bűncselekmény és a zsarolás mint az érzelmi ráhatás eszköze. Bob megvette a csónakját .

és ké­ szek mindent megtenni céljuk elérése érdekében. hogy megvitassák a helyzetüket és fontolóra vegyék a lehetőségeket. és kétségbeesetten rettegnek. hogy azzá tegyenek. Valahányszor egy szülő megadja ma­ gát a hisztériás rohamnak. el kell dön­ tened. Ha áldozat vagy. Bizonytalan az énképük és nehezen viselik a visszautasítást. hogy elveszítik. Soha ne feledd: az érzelmi zsaroló olyan. ami lehetővé teszi a zsaroló számára. hogy még botrányosabb követe­ lésekkel álljon elő. Hogyan kezeljük az érzelmi zsarolót? Az érzelmi zsarolók rendszerint erősnek és eltökéltnek látszanak. egy érzelmi zsarolónak készíti elő a terepet. hogy belemész-e a szituációba vagy teszel valamit ellene. hiszen e csúf módszer elsajátí- 1. Nincs annyi önbizalmuk.Gyötörni fogja az önbizalom hiánya. mint a rossz gyerekek.holott ezek a tulajdonságok éppenséggel őket jellemzik. és ha nem teljesítik azonnal. De bizonyos idő alatt le is le­ het szoktatni valakit a zsarolásról. Előállnak egy követeléssel. hiszté­ riás rohamot rendeznek.08 .Sok tekintetben olyanok. Mások mindig úgy bánnak veled. A zsarolók rendszerint szájhősök. mit akarnak. amijük van. csak elvétve áll így a dolog. hogy érzelmi zsaroló áldozatává váltál. Ha úgy érzed. Noha azt a benyomást keltik. és ennek megfelelően is keli bánni vele. ahogy engeded. Rend­ szerint az áldozatukat vádolják azzal. nemtörődöm vagy ériközpontú . mint a szájhős vagy mint a rossz gyerek. engedted. a félelem és a bűntudat. hogy ÖnzŐ. hogy tudják.

fenyegetései és vádaskodásai. Hozzájárulásod nélkül a zsaroló tehe­ tetlennek érzi magát. ez a te döntésed. mielőtt dönte­ nénk. hogy igazad van. gyakorold tehát őket. csúfos kudarcokra és kemény munkára kell tehát felkészülnöd. mindig legyenek kéznél kész válaszaid. Ne győzködd. hogy te vagy az. amíg a véreddé nem válnak." „Látom." . akit zsarolnak. Gondolkozzunk el rajta. hogy ne legyen olyan nehézfejü." „Másképp látjuk a dolgokat. Ehhez a magatartás béli változáshoz elszá­ nás és türelem kell. de nem tehetek róla. de ez akkor sem járható út." 109 . „Látom. Lehet. Ne pró­ báld megérteni a zsaroló érzéseir. Valójában tehát a te kezedben van az irányítás. hogy te mit érzel. hogy a zsarolónak a te beleegye­ zésedre van szüksége akciójához. különben nem kérné tőled. Amikor elkezdenek áradni a zsaroló követelései." „Azt hiszem./ . Először azt kell felismerned. hogy ezek nem jönnek kapásból. és az a fontos. Mit mondjunk a zsarolónak? „Nos. ha lehiggadtál. hogy ezt kell érezned. Soha ne próbál­ kozz viszontzsarolással. ha gyengeséget mutatsz. nem vagyunk egy véleményen.tásához is idő kellett. hogy engedélyezd szándéka megvalósítását.." „Lehet. majd akkor beszéljük meg. boldogtalan vagy. A hatalmadat pedig csak úgy veszítheted el. csalódott vagy. ezt alaposan át kell gondolnom. Soha ne feledd." „Most szemmel láthatóan dühös vagy. és ne vállald magadra a felelősséget a helyzetért.-'. Beszéíjük meg ké­ sőbb." „Nos." „Sajnálom.

húzd meg a hatá­ rokat. Amíg csendben van. amit tesz. A zsarolók tisztelik azt. Óvakodj a viszontfenyegetéstől. A zsaroló tehetetlennek és kétségbeesettnek fogja magát érezni. a zsaro­ ló egy ideig bizonyára csendben marad vagy duzzogni fog. és ebből erőt merít.de csak akkor szabad. hogy „Majd ha te is hajlandó vagy beszélni. de muszáj megőriznie a méltóság látszatát. ne érts vele egyet. Amikor a zsaroló is a sötétben marad Néha maga a zsaroló sincs tudatában annak. hogy tépelődsz. Az ál­ dozat gyakran ezen a ponton adja be a derekát. Csak mondd azt. és maradj megingathatatlanul azokon belül. hogy egy éjszaka a saját otthonában megerőszakolták. ne vitatkozz a zsarolóval neveld őt. ezért dicsérd egyéb jó tu­ lajdonságait. bármit mond is. Az imént tárgyalt reakciókkal megváltoztathatod a zsaroló visel­ kedését.Ha nem gyengülsz el. ha elutasítod az azonnali tárgyalást. Ha a zsaroló kényelmetlen helyzetbe hoz. Charlene Smith dél-afrikai újságírónő lebilincselő könyvében leírja. és utána a ható- 110 . mert ha megszólalsz. aki legény a gáton. ha a zsaroló kész felnőtt módjára és racionálisan megvitatni a helyzetet. akkor ért is hajlandó leszek". Ha kompromisszumra kerül a sor. A szituációt végül muszáj megoldani . Ne veszekedj. a zsaroló tudni fogja. a sértegetéstől és a zsaroló sebezhető pontjainak megtámadásától. te is hallgass.

hogy beszéljen arról. Teli voltak bűntudattal. . De nem mindegyik­ nek. 111 . hogy az erőszak az ő hibájuk volt. Az írónő könyvében elbeszéli. mint amilyent ő is átélt. A gyerekek gondoskodtak magukról. és erót adott sok asszonynak. csak éppen szabad szemmel láthatatlanok voltak. Annál is könnyebben bújhatott a zsa­ roló szerepébe. melyből végül megerősödve került ki. csak másképpen. Az asszony megke­ reste Charlene-t. a ház lepusztult. Az egyik nő. Mi lett volna. és megdöbbentő dolgokat volt kénytelen végig­ hallgatni. Ráadásul a nemi erőszak témája tabu volt. hogy nyomozzák ki a támadóját. Az asszony valószínűleg nem volt tudatában annak. amelyeket ő mért a családjára. és ezzel támadói rabszolgájává vált ." hogy érzel­ mileg zsarolja a családját. az erőszak hatására ott­ hagyta a főiskolát. mi­ vel úgy érezték. a férjével másik környéken vetetett házat és elhanyagolta a három gyermekét meg az otthonát. aki ugyanilyen traumán esett át. Charlcne kertelés nélkül közölte vele. Abban az időben Dél-Afrika mutatta a világ legrosszabb statisztikai ada­ tait: 26 percenként erőszakoltak meg egy nőt.írja Charlene Proud OfMe cí­ mű könyvében. aki felhívta az írót.ságok nyakára járt. milyen rettenetes hatással volt rá az eset. Az erőszakoskodók ütései valóságosak voltak. a férjét pedig hatalmá­ ba kerítette a szomorúság és a tehetetlenség. hogy érzelmi zsa­ rolásával ugyanolyan szenvedésre kényszeríti a családját. megsemmisítőbbek." Az áldozatok akaratlanul is átterhelhetik az érzelmi zsarolás következményeit a családtagjaikra és a barátaikra. és csak kevés áldozat vette a bátorsá­ got. azok viszont.Az ő gyalázatos viselkedésüket másolta. ami történt. „Mary teljesen belemerült az önsajnálatba. mivel a férje és a gyerekei képtelenek volta|i-tiltakozni vagy ellentámadásba lendülni.

amelyet később egyre ne­ hezebb lesz leállítani. „De miért nemí". Megkérhetik az asszony egy bizalmas barát­ nőjét. amíg kezességet nem vállalt érte egy hitelügyletben." A nő végül . ha házon kívül keresik a segítséget. mint mondta. Amikor a zsarolás életfogytig tartó büntetéssé válik Ha megadod magad az érzelmi zsaroló kezdeti fenyegetőzésének. aki immúnis az érzelmeivel szemben. „Nem csupán magamnak kérem ezí a hitelt. ez a legkeve­ sebb. Időnként szükség lehet olyasvalakire. „Ha igazán szeretnél. pszichológiailag és anyagilag is tönkreteheti az áldozatot. „Együtt akarjuk leélni az életünket. Képes vele megbénítani áldozatait. Együtt fogjuk csinálni. hogy lépjen közbe. amiken keresztülmentünk. és ezért segíthet megakasztani az Önsajnálat önpusztító körét. ezzel kellemetlen folyamat indulhat el. Gyakran a bűntudat a zsaroló arzenáljának legfélelmetesebb fegyvere. a kettőnk jövője érdekében. Vagy fordulhatnak pszichológushoz vagy pszichiáterhez. A férfi könyörgött neki. megtennéd ezt a kis semmiséget". Egy ismerősünket addig szekálta a vőlegénye. amit elvárhatok tőled. ha a gye­ rekek nem lettek volna házon kívül? Talán sohasem történt vol­ na meg az erőszak. aki kí­ vül áll a zsaroló érzelmi hatókörén.ha a férj aznap este korábban megy haza? Mi lett volna. akkor akár most rögtön le is fújhatjuk az egészet!" Napokig zajlott a vita.odabiggyesztette 112 . az ő hitelképessége nem elég a kölcsönhöz. hogy legyen a kezese egy hitelfelvételnél. A zsaroló végül érzelmileg." Végső fegyverként ezt dobta be a nőnek. Ilyen esetben a zsaroló áldozatai jobban teszik. hiszen. A nő eleinte ellenállt. hogy aláírja a szerző­ dést: „Mindazok után. kérdezte a férfi. amelyre egy cégautó vásárlá­ sához volt szüksége. hogy egy vacak hitel erejéig sem bízol bennem.az udvarlástól elva­ kulva és a férfi elvesztésétől való félelmében . Ha úgy ér­ zed. mondta a férfi.

A vőlegény pedig már régen lelépett. és kevés esélyed lesz a boldogságra. hogy a férfi valójában semmirekellő hazudozó. Földműves közös­ ségekben különösen erős nyomást gyakorolhatnak a szülők a leg­ idősebb fiúra {vagy a legfiatalabbra. A lányok érzelmi zsarolása rendszerint más formát ölt. hogy attól koldul. amelyet még ma is nyög. kötelességtudatból lemondtak a saját boldogságukról. Nehezen gyógyuló sebeket üthetnek a szülők is. már késő volt. aki csak közelít hozzá. hogy maradjon otthon. Ha teh/át sírsz. akik egész életükben idós szüleiket gondozták. az érzelmi zsarolás kelle­ metlen és utálatos. Pedig a fiú esedeg más jövőt képzelt el magának. olyan bűntudatot kelt benne. ha ő bizonyul engedékenyebb­ nek). örökre benne ragadhatsz. Amikor a zsaroló a szerelem megvonásával fenyegetőzik. és neheztelni fog a szüleire. Az ilyeneknél általában találunk egy betegeskedő anyát vagy apát. sok nő könnyű célponttá válhat. annak legyen alapos oka. Később. szakmát tanulni vagy szí­ nészképzőbe iratkozni. Akármilyen helyzetben fordul is elő. Vala­ mennyien hallottunk olyan asszonyokról. aki eltökélte. egész biz­ tos csapdában fogja érezni magát.az aláírását a kipontozott vonalra. saját vállalkozást indítani. aki két hétnél tovább egyetlen munkahelyen sem tud megmaradni és fűnek-fának tar­ tozik. . Beadta a derekát a zsarolónak. hogy ha a lánya saját életről meré­ szelne álmodni. a szerelemre és a bűntudat nélküli élet élvezetére. amikor rájött. súlyos adósság szakadt a nyaká­ ba. És a nő azóta sajnos minden férfira gyanakszik. és vigye tovább a családi gazdaságot. Talán utazni sze­ retett volna. Ha enged az érzelmi zsarolásnak. Ha egyszer eljátszod az áldozat szerepét.

.

<LeL^.í'!'i.pomrend szeréről.íi..Negyedik fejezet A NOK SZIGORÚAN TITKOS PONTRENDSZERE Hogyan rontsuk el egy férfi egész hetét? ITÍST. •«'"'' ' . . qjK.^^iIJ. ( 1 " 1.p:.. „Sivíts' t »* i j ~ . 1 .ífLfMl. S " ■».-m» erSWW A legtöbb férfihoz hasonlóan Andy sem hallott soha a nők titJs^. "li'ii í 6 ' " ' f||f i 1^ í> ' ' í r ? .A"i_»JSi.^iÍsa. ft. ' 9 •.(^.. hogy csak úgy megjátszhatja az eszet "justiiie előtt. ^ I yw^ * nf. Azt hitte." n s > » « i > f .

.

Szerették ugyan egymást. Mark jól ke­ resett. három csemetéjük boldogan és ki­ egyensúlyozottan cseperedett és minden évben külföldön nyaraltak. A tanácsadónak a következőket mondták: Kelly: „Mark csak a munkájának él. hogy próbaképpen szét kéne költözni.bár be­ leegyezett . Nekem olyan férfi kell. és nem kell nyaggatnom. megállapodtak." Mark: ^elképedve) „Nem hiszek a fülemnek. a cég a végtelenségig. aki engem akar. hogy én vagyok a gyerekek anyja is. nekik kettőjüknek kellene megol­ daniuk a dolgot.fogalma sem volt róla. Csak a cég.Mark és Kelly a világ szemében a tökéletes pár volt. Mark pedig elbizonytalanodott. Mindezt én 117 . aki gondoskodik rólam. a ruháidat meg az éksze­ reidet. Unom már. hogy elmennek egy házassági tanács­ adóhoz. Mark viszont . A zárt ajtók mögött azonban a kapcsolatuk problémás volt. és egyszerűen nem értette. ahová a gyerekek járnak.. mi valahol a fontossági sorrend végén tanyázunk. Mit jelent az. hogy részt vegyen a család életében. Kelly. A baj az volt. Mintha nem is léteznénk.. Amikor egy este addig jutottak. hogy Kelly speciális női pontrend­ szerrel értékeli a házasságukat. de a folytonos veszekedések megzavar­ ták. Megfeledkezik rólam is meg a gyerekekről is.. apja is.titkon úgy érezte. kiborították és kétségbe ejtették óTiet. Kelly boldog volt a gondolattól. hogy Marknak .a férfiak többségéhez hasonló­ an . gyönyörű házban laktak. Kelly mintha folyton dühös lett volna. a kitűnő iskolát. hogy én nem gondoskodom rólad meg a gyerekedről? Nézd csak meg a gyönyörű házunkat. és soha semmit nem tesz értünk. mi történik..

A nők nemcsak adják a pontokat.. Én főzök." Mark.nyújtom neked meg a gyerekeknek! Igen. az apróbbnak és kevésbé fontosnak tűnő lépések sorozatával 118 . mikor vittél el utoljára csak úgy vacsorázni! Meséld már el.. hogy nem is ér­ tik. amely a férfit a fűnyíró gép.. de az eredményjelző tábla is náluk van! Amikor egy férfi és egy nő elhatározza. A férfiak csak a nagy egészet látják A íérfiak szeretnek hátralépni. hogy szeretlek. igaz.. csak dolgozol.. hogy a nők folyamatosan pontozzák a partnerük kapcsolaton belüli teljesítményét. keményen dolgozom. én takarítok. és úgy kerülnek vele összeütközésbe.. hogy mindannyian így élhessünk és minden szépei megkaphas­ sunk az élettől. Mindkettő csöndben feltételezi. de te ezt soha nem értékeled! Mindig csak zsörtölődsz.." Kelly: (dühösen) „Te semmit sem értesz. sohasem beszélik meg apró részletekig. én gondoskodom a családról. hogy szeretsz. de annál jelentősebben hozzájárulni az élet­ hez. amit addig. a nőt pedig a fazék mellé képzeli. Te mást sem teszel. tudod. hogy ilyen pontozási rendszer egyál­ talán létezik. Hétről hétre megszakadok értetek a munkában. úgy fog viselkedni. Mark? És szerintem soha nem is fogsz! Mindent én csinálok.." A legtöbb férfinak fogalma sincs róla. hol rontották el a dolgot. hogy mikor mondtad legutóbb. hogy ki mit fog beleadni a kapcsolatba. én szervezem a társadalmi életünket. mint a szülei. és a „nagy egészet" szemlélni. és hogy annak a hagyományos szerepnek fog megfelelni. hogyan kell beindítani egy adag mosást? Meséld el nekem. hogy együtt fog élni.. (megütközve) „Kelly.. A férfi­ ak zömének eszébe sem jut. én mosok. A partnertől kapott pontszámok •mindig közvetlen hatással vannak a férfiak életminőségére. Mikor ürítetted ki utoljára a mosogatógépet? Tudod te egyáltalán. és inkább kevesebbszer.. hogy a másik to­ vábbra is azt fogja nyújtani..

A rendszeresen ajándékozott egy-egy szál rózsa viszont azt mutatja. A nők akciónként vagy ajándékonként egy pontot adnak. De a kapcsolaton belül megítélt pontok 95%-a a megtörtént vagy meg nem történt mindennapos apróságokért jár. Valójában csak ez számít a nőknek. ők az akció vagy az ajándék nagysága szerint pontoznának. ezért ők szerteágazóbb kis döntéseket hoznak egy fennálló kapcsolat számtalan bonyolult ügyében. hogyan pontoznak a nők. Ha egy kocsit vesz a nőnek vagy álmai gyé­ mántgyűrűjét.viszont nem bíbelődni. Magyarán a pontokat a végrehajtott cselekedetek szá­ ma alapján kapja. A nők agyába viszont a finom részletek vannak bevésve. Ha például egy férfi egyetlen szál rózsát vesz a párjának. nem pedig egyetlen tett nagysága. Ha összesze­ di a piszkos ruháját vagy szerelmet vall a nőnek. hi­ szen ők csak teszik a dolgukat. szintén egy-egy pontot kap. azért hat pontot is kaphatna. Egy nő mindössze egyetlen pon­ tocskát ad mindenért. azért is egy pontot kap. amit a partnere tesz a kapcsolatban. függetlenül a tételek nagyságától Ha a férfiaknak is volna pontozási rendszerük. és nem hajtanak tudatosan a 119 . füg­ getlenül a tett nagyságától. akkor is csak egy pontot kap. hogy mindig a nő jár a férfi eszében. Egyetlen szál ró­ zsa nyilvánvalóan a nőnek szól. ám egy intim szerelmes megnyilvánu­ lásért akár két vagy több pont is jár. Ha egy hat szálból álló rózsacsokrot vesz. természetesen pluszpontokat kap. egy egész csokor azonban szoba­ dísznek is értelmezhető. minősége vagy eredménye alapján. Egy férfi talán nem sűrűn ajándékozza meg a partnerét. Ha viszont hat héten át minden héten ven­ ne egy szál rózsát. A féríiak zömének fogalma sincs. Ha egy férfi kifesti a házat. de ha megteszi. valami nagy ajándékkal rukkol elő. azért egy pontot kap.

ő nem hagy­ ná. a férfit pedig meglepi és felher­ geli a vádaskodás. és jó emlékezőtehetségük révén évekig képesek halmozni a pontokat. a nő szemszögéből azonban ez csak öt . hogy idáig fajuljanak a dolgok. ha kiegyenlítettebb volna az eredmény. 3:l-es eredménynél máris el­ kezdene panaszkodni. úgy vélnék. Magukban ugy gondolják. hogy az eredmény a végén kiegyen­ lítődik. A nők szemében nem a mérei. A nőknél a pontozás nera tudatosan. amit Ők tesznek érte. hogy valami nem stimmel. hogy nem tesz semmit sem. Ha a férfiak pontoznának. és a rendszert minden nő ösztönösen követi. hogy egy kapcsolatban mikor ho­ gyan áll az eredmény. Ez a dif­ ferencia számos félreértéshez vezet férfiak és nők között. A nők pontoznak és nem felejtenek. és viszonozza. hiszen ha neki is volna ilyen pontrendszere. 120 . hogy a partnerük nemsokára hálás lesz nekik. A nők tudják.pontszerzésre. Eddig fogaima sem volt róla. Ekkor aztán azzal vádolja a férfit. A nők kitűnő pontozók. A nő akár 30:1-ig is szó nélkül hagyhatja. A heti öt­ napos munkáért megítélésük szerint legalább harminc pont járna. hanem tudat alatt zajlik.munkanaponként egy ™ pon­ tot ér. hanem a gyakoriság a lényeg. hogy minél jelentősebb a tett vagy nagyobb az ajándék. és csak akkor kezd el panaszkodni. A férfinak fogalma sincs róla. hogy a férfiak mindig is úgy vélték: a méret a lényeg. Továbbra is mindent megtesznek a férfinak. és szeretné. hogy ő többet invesztál a kapcsolatba. annál több pontot érdemel. abban a hiszemben.

mégpedig a másik szemével nézve. a kapcsolat szempontjából jelentősért pedig maxi­ mum 30. íme. Lorraine vitte a házat és gondoskodott két gyermekükről. építgette az üzletét.Brian és Lorraine kísérlete Brian bróker volt. Mint átlagosan boldog házas­ pártjellemezték magukat. hogy 30 napon át na­ ponta pontozzák a kapcsolatukat befolyásoló megnyilvánuláso­ kat. és azt sem. Látható­ an egyikük sem osztott sok büntetőpontot. hogy a pontokat hogyan. Brian értékelése a hónapról Brian tevékenysége Brian pcmtszámai 30 5 5 3 1 2 3 2 2 5 Lorraine pontszámai 5 1 1 1 2 -1 ■A Heti öt nap munka Látogatás az anyósnál A gyerek repülőgépmodelljének összeszerelése Kerti hússütés a barátokkal Éjszakai zajok forrásának kiderítése Olajcsere a kocsiban Ereszcsatorna megtisztítása a levelektől Családi ebéd a Pizza Hutban Kocsímosás Éjszakába nyúló munka -" . mikor vésik be. esténként sokáig dolgozott. hogy melyik tevékenység kap pontot. illetve ami­ kor efféle teszteket végeznek. a 30 napos teljesítmény részleges összefoglalása. Megkértük őket. a legjobb arcukat mutatják. találkozott az ügy­ feleivel. A kisebb teljesítményért egy pont jár. Nem volt szabad megbeszélniük.4l i 121 . Felesége. Az idegesítő húzásokért büntetőpontokat kellett adni. Ennek két valószínű oka lehetett: az együtt élő párok hajlamosak figyelmen kívül hagyni vagy megszűrni egymás rossz tulajdonságait.

1 J. 1 3 1 1 1 3 2 2 2 I 1 1 3 rolna Amivel Brian több pontot szerezhetett volna Helyére teszi a vizes törülköző)ér Zöldséghám ozás A gyerekek korai lefektetése Hazaérve tévézés helyett velem beszélget Végighallgat és nem javasol megoldásokat Felhív. amikor fáztam A bejáratnál tett ki. mert esett Kinyitotta előttem a kocsi ajtaját Bemelegített a kocsiban. mielőtt beszálltam Megélesítette a húsvágó kést A gyorshívóba tette a mama számát Kinyitott egy nehezen nyíló befőttes üveget Megdicsérte a főztömet 2 3 1 2 2 2 3 3 10 2 1 1 1 3 2 4 1 2 0 1 1 1 l 1 4 . hogy későn fog hazaérni 1 1 2 5 6 3 122 .A pH-érték kiegyenlítése a medencében Futballmeccs a gyerekkei A számítógépes szaklap átolvasása Döglött egér eltüntetése a kertből Festékvásárlás a garázshoz Bokorültetés A család hétvégi fuvarozása Lorraine törölt cipőjének megragaszlása Virág/csokoládé és pezsgő vásárlása Festmény felakasztása a falra A szemeteskuka kivitele Kilincsjavítás Bók Lorraine-nek az új frizuráért Fűnyírás A gyerek bringájának megjavítása A sztereó hangszórók átrendezése Bnan pluszpontja Lorraine-nél Odaadta a kabátját:.

és hajlamosabbak több ponttá] jutalmazni az apró. Mivel a férfiak agya térorientációjú. a nő viszont játéknak látta. a fizikai és térbeli vonatkozású feladatokra több pon­ tot adnak. mint a nők. személyre szóló vagy intim megnyilvánulásokat. Valójában nem is emlékezett 123 . hogy fontosabb vagyok a gyerekeknél Eljön velem vásárolni Romantikus képeslapot ad ajándékba Táncra perdül a konyhában Kipakolja a mosogatógépet Érdeklődéssel végighallgat A szennyestartóba teszi a piszkos ruhát Elmondja. ez csak egy pontot ér. hogy elmondja: szeret Beágyaz Szeretkezés előtt megborotválkozik Megmasszírozza a fejem és a lábam Megcsókol Tapizás nélkül csókol meg ISIem nyomogatja a távkapcsolót Nyilvános helyen kéz a kézben mutatkozik velera Érezteti velem. Amikor például Brian egy este megdicsérte Lorraine főttjét. hogy velem beszélgessen Felhív. az asszony három pontot adott. mint a nagyobb feladatokat. Lorraine viszont úgy látta. hogy hiányzom neki Lehajtja a vécéülőkét 10 2 2 3 1 1 3 1 3 2 3 3 5 4 2 1 3 1 3 1 A listák több dologra is rámutatnak. A nők rendszerint egy pon­ tot adnak minden egyes házimunkáért. amit a férfi elvégez. Brian például öt pontot ítélt magának azért. mert segített a fiának összerakni egy repülőgépmodellt. hogy egyáltalán kapott pontot. hogy kitakarít a konyhában Lehalkítja a tévét. A férfi számára ez ügyességet igénylő. a férfinak viszont sejtelme sem volt róla. és büszke volt a teljesít­ ményére.Hétvégi programot szervez kettesben Felajánlja. nehéz feladat volt.

hogy mindjárt otthon lesz. és még csak fel sem fogta. hogy szereti és hiányzik neki. Hi­ szen Brian egyszerűen csak „gondoskodott a feleségéről". és elmondja. Az estébe nyúló munkaidő a férfi vélemé­ nye szerint öt pontot ért. ezért legalább tíz pont jár (a heti őt munkanapért adott pontszám egyharmada). Briannek a férfiak többségéhez hasonlóan eszébe sem jutott. csokoládét és pezsgőt vett. amikor fáztam". Brian jelentős mennyiségű pontot szerzett olyan apróságok­ kal. pedig éppen elégszer hallotta ezt az anyjától és a nagyanyjától is. úgy gondolta. Te állj a mosogató mellé. „Kitűnő ötietí . Ügy vélte. hogy a pluszkere­ setből jobban fognak élni." Brian úgy gondolta. mint hogy „odaadta a kabátját. és ezért pontot veszített.már rá. Lorraine azonban mindössze négy pontot ítélt meg ne­ ki. az asszonynak. hogy ilyesmit mondóit. hiszen sok pénzt adott ki. „Mi lenne. hogy egy nő főztjénck dicséretéért pont járhat. én meg majd a kanapéra ülök. mint vele. hogy egy ilyen apróságért is lehet pontot kapni. legalább három pontot szerezhetett volna. egyszerűen meg sem fordult a fejében. valójá­ ban azonban az asszony úgy gondolta. annál több pontot fog kapni. és szellentek. Ha felhívta volna az asszonyt a munkahelyéről. minél többéi dolgozik. és ezért nem is került fel a listájá­ ra. Amikor viszont egy csokor virágot. ha ma este pozitúra! változtatnánk?" kérdezte a férfi. hogy az apró­ ságok rengeteget jelentenek a nők számára. 124 . hogy többet törődik a munkájával. Lorraine viszont csak egyet adott érte.felelte a nő. de a túlórák miatt kevesebb ideje jutott az otthoni ap­ róságokra. majd újra felhívja. Nem mintha megfeledkezett volna róla. és Lorraine majd csodálja érte.

az élel­ miszer-vásárlás. a banki ügyintézés. hiszen ideje legnagyobb részét a munkahelyén töltötte. mint Briané. a fürdetés. Büntetőpontok Valahányszor az egyik fél olyasmit tesz. két alkalommal pedig 6 kezde­ ményezte a szexet. alkal­ manként egy-egy pontot kapott. Az olyan ismétlődő tevékenység. mint a padlóra hányt koszos ruha vagy a vi­ zes törülköző összeszedése. de a legtöbbjére csak alacsony pontszámot adott. amikor nekem nem volt hozzá kedvem Brian büntetőpontjai Lorraine-nek Beszélt hozzám. a meseolva­ sás vagy a gyerekek fegyelmezése mind egy-egy pontot ért. a szám lafizetés. a há­ ziállatok gondozása..Lorraine értékelése a hónapról A Lorraine saját tevékenységét tartalmazó lista négyszer olyan hoszszú volt. Minden egyes ténykedést részletesen leírt. a növények megöntözése. Lorraine egy este megvakarta a férfi hátát. amennyit önmagának adott a heti 50 órás munkáért. a főzés vagy az ágyazás. és ezt a férfi egyenként tíz ponttal jutalmazta. T> -2 -6 -5 -3 125 . A porszívózás. Brian sohasem volt szemtanúja Lorraine mindennapos tevékenységének. amiért három pontot kapott. amikor tévéztem Nem volt hajlandó szeretkezni Zsörtölődött Egyszerre túl sok mindenről beszélt -fi -10 -5 -6 . ezért az asszony fáradozásait összes­ ségében énekelte 30 ponttal: ugyanannyival. ami dühíti vagy zavarja a másikat. a mosás. büntetőpontokat kell levonni. Lorraine büntetőpontjai Briannek Barátok előtt kritizált Baráti vacsora közben szellentett Idegen nőket bámult meg a bevásárlóközpontban Erőltette a szexet.a születésnapi üdvözlőkártyák elküldése. a családi program megtervezése.

a két fél ugyan­ akkora neheztelésr érez. Csak folyton emlékeztetem. ~ Elállta előlem a kilátást!" ~ A kísérlet végeztével Brian Önmagának 62 pontot adott. hogy a kapcsolat ponteredménye kiegyenlített. Lorraine önmagának 78 pontot adott. Briasit lesújtotta az eredmény. A párhuzamos pontozás azt is megmutatja. hogy több pénzt vihessen haza.„En nem szoktam őt szekálni. mintha minden a legnagyobb rendben volna. „Hogy érted azt. Hogy megkönnyítse Lorraine dolgát. Bríannek azonban csak 48-at. de ezt annak tulajdonította. es­ ténként még tovább bent maradt a munkahelyén. Érezte ugyan. a nő viszont nem. a legkisebb gyermekük születése óta Lorraine egy kissé eltávolodott tőle." Brian olyasmire panaszkodott. különben soha nem csinálna meg semmit. hogy egy éve. elégedetten nyugtázta tehát. és fogal­ ma sem volt róla. Lorrainenek pedig 60-at. hogy amikor a férfi akarja a szexet. hiszen az asszony erről soha egy szót sem szólt. 126 . amit Brian nyilváno­ san követett el. és biztosan feszült. hogy az asszonynak több lett a tenniva­ lója. Ez megmagyarázta az évek óta benne forrongó sértődöttséger. amit Lorraine csinált vagy nem csinált. Lorraine viszont inkább olyasmire. Lorraine és Brian reakciója Lorraine úgy érezte. Eddig úgy járt el a kapcsola­ ton belül. hogy megbámultam? tiltakozott Brian. mi bujkál Lorraine-ben. hogy a pontarány 30 ponttal Brian javára billent.

súlyos válságra derített fényt. Lorraíne otthon becsapottnak és megbántottnak érezte magát. Soha nem téte­ lezik fel.ez azzal a kijelentéssel volna egyenértékű. Ily módon nem fog­ nak neheztelni. hogy a férfiak agyát a nagy egész át­ tekintésére programozta a természet. Brian pedig még jobban ráhaj­ tott. tehát a kapcso­ lat minden bizonnyal jó formában van. Sok minden azért nem szerepel a férfiak listáján. A nők sohasem felejtenek. hogy egy férfi megérti a nok pontozási módszerét. amir a múlt héten tettek érted. hogy az asszony ezt várja tőle. sem a fiaik nem tudnak. hogy pont járhat érte. ha az eredmény a férfiak javára billen. És ezért aztán ne maradjon el a dicséret. hiszen . abban a hiszemben.megvárják. Minden férfi egyforma. feltételezik. hogy a férfiak és a nők mennyire más módszerrel pontoz­ nak. így megy ez a férfiak világában . de azt is. hogy az eredmény kiegyenlített. A férfiaknak rövid az eszük. és hogy a férfiak azt hiszik. Ha nem kérdezel. ajestvéreik. A mulatság­ nak ígérkező. egyszerű teszt. Ugyanak­ kor ösztönözniük kell a férfiakat. 127 . hogy ne keverjük össze őket.Ez a kísérlet felnyitotta Brian és Lorraíne szemét. mert nem gondolják. amit te tettél értük. MARILYN MONROt. A férfiakat nem arra programozta a természet. ez olyasvalami. Elfelejtik mindazt a jór. a támogatásukat vagy a taná­ csukat. hogy apró kívánságaikat is ki­ elégítsék. sem az apjuk. Csak az arcuk más.az Ő nézőpontjukból . amíg a másik kérdez. Megoldás nőknek A nőknek eí keli fogadniuk. nagyobb tettekért röbb pontot fognak kapni. amivel csupán azt kellett volna bizo­ nyítani. hogy kifejezett felké­ rés nélkül felajánlják a segítségüket. hogy a másik alkalmadan az adott feladatra. aminek a létezéséről sem ők.

egy mosogatás vagy a szájfrissítő használata ugyan­ annyit . hanem hosszú ideig halmozzák a pontokat és sohasem felejtenek. Teszt az olvasónak A pároddal tíz napon át Brianhez és Lorraine-hez hasonlóan ti is jegyezzétek fel és pontozzátok az összes olyan megnyilvánulást. hogy a partnere ho­ gyan ítéli meg ezeket a dolgokat. amelyben egyik fél sem érzi magát sértettnek vagy kihasználtaak. 128 . mint valaha is el tudtátok volna képzelni. Azért ragadják meg tőled a sze­ xet ma. a nó' a férfi minden egyes tettére egy pontot ad. az életminősége hihetetlenül meg fog javulni. egy bók a küísejére. hogy az eredmény a te javadra billen. hogy erről akár csak említést is fog tenni. Ha egy nő úgy érzi. mert két hónappal ezelőtt üvöltöztél az anyjukkal. ezáltal kiegyenlítődik az eredmény és csökken a feszültség. De ha észben tan ja. A 15%-osnáI kisebb eredménykülönbség igen ki­ egyensúlyozott kapcsolatra utal. hogy a férfinak nem kell olyan keményen dolgoznia. nem való­ színű. Ilyenkor a férfinak rá kell kérdeznie. és a szerelmi életedre keresztet vethetsz. dühös lesz. hogy egyikőtök boldogtalan.Megoldás férfiaknak A nők nemcsak pontoznak. Ez nem jelenti azt. hogy párja kedvében jár. Ha deficitbe ke­ rül. mint a havi fizetés vagy a ház kifestésé. hogy rnit kíván tő­ le a nő. A negatív eredményt elért félnek úgy kell jóvátennie hibáit. Egy csokor virág. és nagyobb boldogságban lesz részetek. a 30% fö­ lötti különbség pedig azt jelenti. egy rendcsinálás. Értékeljétek az eredményt. s ennek a mintának a segítségével változtathattok szokásaitokon.néha még többet is ~ számít. amely a kettőtök kapcsolatát érinti. hogy könnyen kialakulhat feszültség. és csak az érzelmi támaszt nyújtó apróságokért kaphatsz na­ gyobb pontszámot. A 15-30%-os különbség már annyi félreértést mutat. és az apróságokra is veszi ma­ gának a fáradságot. eltávolodik tőled. Ne feledd.

. se nem rosszabb. mint ha bankkölcsön alatt nyög három gyerekkel meg egy kutyával.Összefoglalás Egy csomó pont megszerzése nem kerül nagyobb erőfeszítésedbe. Végezetül. Brian viszont így reagált: „Pontozás? Az meg mire jó?" A legtöbb férfi­ hoz hasonlóan ö sem sejtette. Ami­ kor megkértük Briant és Lorralne-t. ha felhívják rá a figyelmét. Egy pár másképpen pontoz. Köszönettel: . Kedves Barbara és Allén! Ez a teszt teljesen megváltoztatta a kapcsolatomat a barát­ nőmmel. hogy a nők táblázatot vezetnek. amikor a kapcsolat új irányt vesz. A másik nem pontrendszere se nem jobb. amióta együtt vagyunk. mint amennyit már most is kifejtesz a kapcsolatod érdekében. mint bármi­ kor a bárom év alatt. Lorraine pontosan értette. a férfiak többsé­ ge azonban csak akkor ébred rá. aki elvégezte a tesztet. és most szeretném megosztani veletek a tapasztalataimai arról. mint a tiéd. hogy a másik hogyan értékeli a dolgo­ kat.. végezzétek el a pontozásos tesztet. Boldog Jack 129 . egyszerűen más. egyik férfiolvasónk. Egy férfi és egy nő vitájában a nő a leggyakrabban ezr mondja: „Azok után. az aláb­ bi példát küldte nekünk a női pontozás kilengéseiről. amit érted tettem! Te olyan lusta vagy. és ennek megfelelően változtatni magatartásodon. hogy megbizonyosodjatok az etedmény ki­ egyenlítettségéről. hogyan pontoznak a nők. Pusztán meg kell értened. hogy soha semmiben nem segítesz!" Időről időre. hogy vegyenek részt a kísér­ letben. hogy mit szeretnénk. Most sokkal jobban kijövünk egymással. ha csak korlátok feleiősség nehezedik rá. A nők tisztában vannak ezzel.

amikor a kukáskocsi már elment A használt edényt a mosogatógépbe teszed A mosogatóban hagyod az edényt Az ágy alatt hagyod Felhajtva hagyod a vécéülőkét Az éjszaka közepén hagyod felhajtva a vécéülőkét {a barátnőd pedig terhes) Lepisiled az ülőkét A vécécsésze mellé pisilsz Ha elfogy a vécépapír. új gurigát teszel ki Ha elfogy a vécépapír. és találsz valakit Leütöd a golfűtővel A barátnőd apja volt az 130 . letolt nadrággal keresgélsz a lakásban Nem használod a légfrissítőt a fürdőszobában Beágyazol Beágyazol. ami a legközelebbi benzínkútíg elég volna Ellenőrzöd egy gyanús éjszakai zaj forrását.Mindennapos házimunkák Kíviszed a szemetet 4. mielőtt a barátnőd használja Annyi benzin sincs benne. hogy van-e benzin az autóban. papír zsebkendőt használsz Ha a papír zsebkendő is elfogyott. de nem találsz senkit Ellenőrzöd egy gyanús éjszakai zaj forrását. de a díszpárnákat elfelejted a helyükre tenni Az ágytakarót a gyűrött lepedőre teríted Szeilentesz az ágyban Ellenőrzöd.30-kor viszed ki a szemetet.

és egy régi ískolaíársaddal csevegsz Akit Charlotte-rtak hívnak Jövés-menés közben megfogod a barátnőd kezét. és közben megpaskolod a fenekét Ajándékok Virágot veszel neki. hogy fekete Öves dzsúdós vagy +5 -2 -9 +4 -5 0 -10 +5 +10 -25 -4 -í 0 -] 5 -25 -60 . de csak ha elvárja Nem veszel neki virágot. aztán odébbállsz.Társadalmi események Az egész parti alatt a barátnőd mellett maradsz Egy darabig vele maradsz. amikor elvárja Meglepetésül veszet neki virágot Saját kezűleg szedett vadvirágot hozol neki Amikor megszagolja. megcsípi egy darázs Autóvezetés Elvéted az irányt egy kiránduláson Elvéted az irányt. és eltévedsz Egy lepusztult városrészben tévedsz el Közelharcba keveredsz a helybeliekkel A barátnőd rájön. és szerelmesen nézel rá Jövés-menés közben „minden gondom és bajom" forrásaként mutatod be. hogy hazudtál. amikor azt mondtad.

.

il. . A nólk másról beszélgettek.l-n&'^i* A férfiak a legutóbbi horgászfogásukat tárgyalták meg.Ötödik fejezet A HÉT LEGNAGYOBB FÉRFIREJTÉLY MEGOLDÁSA mM i x.vn.

.

Miért félnek a férfiak elígérkezni? 3. Miért vannak úgy oda a férfiak a sportért? 7. Miért érzik szükségét a férfiak. Ennek pedig az az eredménye. hogy mindenben nekik legyen igazuk? 4. hogy a férfiak magatartása egyszerűen érthetetlen nekik. Az igazság azonban az. Hannali alig várta. 1. így hát megbeszélték. hogy a nők a saját nézőpontjukból próbálják elemezni a férfiak viselkedését. a felesége. Miért nem tudnak a férfiak szinte semmit a barátaik életéről? 2. mi történt: 135 . amelyek­ ben még több információt kértek tőlünk a nemek közötti különb­ ségről. Miről beszélnek valójában a férfiak a mellékhelyiségben? Az a baj. hogy a férfiak nem illogikusak . és miért nem tudnak eligazodni a térképen a nők? sikerét követően a nők el­ árasztottak bennünket olyan levelekkel és e-mailekkel. Amikor Julián'aznap este hazaért. hogy megtudja. Miért nem tudnak a férfiak szinte semmit a barátaik életéről? " Julián már egy éve nem találkozott Ralphfal.A Miért nem képesek többfelé figyelni a férfiak. mint a nőké. Miért tűnik úgy. íme a leggyakoribb kérdések: 1.pusztán csak másképpen jár az agyuk. hogy a férfiak egyszerre csak egy dologra ké­ pesek ? 6. Miért vannak úgy oda a felnőtt férfiak a kisfiús játékszerektől? 5. hogy az egész napot együtt töltik a golfpályán.

nem mondta. hogy a legutóbbi tengerentúli útján milyen üzletet ütött nyélbe." Hannah: „Na és. ki hány ütéssel ment végig a pályán. hogy mi van Ralph Bangkokban élő legkisebb lányával. a felesége egy héttel a kórház után?" Julián: „Fogalmam sincs.Hannah: „Milyen volt a napod?" Julián: „Jó. hogy a homokgödörrel meggyűlt a baja. amit a barátjától hallott. de arról fogalma sincs." Hannah: „Hogy érzi magár. nem. hogy a barátja épp most költözött el a feleségétől. hogy a bátyjánál Parkinson-kórt állapítottak meg és hogy a feleségét a helyi közösség Az év polgára címre jelölte. biztos mondta volna. gyerekeiről és csaiádjáról.. Ralph nem mondta." Hannah: „Ralph anyja jár még kemoterápiára?" Julián: „Ööö.. hogy jön ki a lányuk az új férjével?" Julián: „Hm.. hogy meg sem kérdezted?" Julián: „Hát. nem is tudom.. emlékezett rá.. Julián tudta." És így tovább. hogy egy­ szer majdnem egyetlen ütéssel talált bele a lyukba. hogy milyen gyártmányú és típusú kocsi vásárlásán tö­ ri a fejét.. Elraktározott viszont egy csomó nagyszerű viccet. De egyáltalán semmit sem tudott arról.. 136 . meg a viccre az apácáról meg a gomicsirkéröl. Tudott róla. hogy Raiph mennyit küszködik a helyi önkormányzattal az építési ter­ vei miatt... Egy férfi minden jó viccre emlékszik.. de ha volna valami gond." Hannah: „Nem mondta? Azt akarod mondani." liánnak: „Hogy van Ralph?" Julián: Jól. de szinte semmit sem tudott Ralph feleségéről.

golfozással. hogy kikapcsolják az agyukat. vagy pedig különféle ügyekről és eljárá­ sokról cserélnek információt. Ha egyikük pohárral a kéz­ ben mereng. vála­ szok .kerülnek szóba. Ezért ülnek be szívesen egy csöndes italra . hogy a férjük szinte semmit sem tudott meg a többiek ma­ gánéletéről. megoldások. A férfiak nem várják el a többi férfiról. De csak nagy ritkán esik sző köztük emberekről. Ennek az az oka. hogy a fér­ fiak miért térnek be munka után egy italra a kocsmába: Miért ülnek be egy italra a férfiak? 9.A férfiak munka után szívesen beülnek a barátaikkal egy-két órácskára egy italra. a kártyaasztalnál vagy a futbailmecscsen anélkül. akkor tények -» eredmények. és soha nem is erőltetik a szövegelést. és valami másra gondolnak. emberi érzésekről. és rendszerint nem vesz tudomást az érzésekről és az ér­ zelmekről. otthon pedig a nők mindig meglepve hall­ ják.5% szeszes italt fogyasztani 5. az nem nézeteltérésre utal: pusztán csak a tüzet bámulják.5% nőkkel ismerkedni 85% feszültséget oldani A férfiak úgy oldják a feszültséget.aki nem akar. mintha a tüzet bámulnák. annak nem kötelező beszélni. Órákat eltöltenek együtt horgászással. hogy a férfiak ezt a tevékenységet úgy élik meg. Ha a férfi barátok nem beszélgetnek. A férfiak agya eredmény­ orientált. hogy sok mindent mondanának egymásnak. a többiek ezt ösztönösen megérzik. Ha pe­ dig beszélgetnek. A leedsi egyetemen egy felmérés során azt kutatták. és békén hagy- 137 . hogy sokat beszéjen.

hogy beszéljen. Kivel találkoztál. csak ők a puszta tényekre és a kö­ vetkezményekre kíváncsiak. Nem mintha a férfia­ kat nem érdekelnék a barátaik. 2. Ha tehát a családtagjaid vagy az ismerőseid egészségi állapotá­ ra. az autókat és a különféle térbeli vonatkozá­ sú dolgokat vitatják meg. Soha nem biztatják arra. hogy valaki a felesége vagy a barátnője társaságában ne fűzze a többi nőt 138 .ják. Személyes dolgokra csak nagy ritkán kérdeznek rá. A férfiak azért jönnek össze. kapcsolataira vagy hollétére vagy kíváncsi. Miért félnek a férfiak elígérkezni? Elígérkezés: nőnemű főnév: vágyakozás a házasságra és a család­ alapításra. hogy a nők miért akarnak minden rész­ letet tudni a barátok vagy ismerősök életéről. hogy eredményekről és megoldásokról tárgyalja­ nak. akkor elmondaná. és végső szorultságában a barátaihoz for­ dul segítségért. vagy a másikra figyelnek. hogy vagy beszélnek. so­ ha ne a férfiakat kérdezd. mindig csak a nőket. Megoldás A férfiak nehezen értik. hogy nézett ki?" Amikor viszont beszélgetnek. hímnemű főnév: arra irányuló igyekezet. akkor a munkájukat. Egy férfi kizárólag akkor beszél má­ soknak a szorosan vett magánügyeiről. hiszen az agyukat úgy programozta be a természet. előmenetelére. ha képtelen megoldani valamilyen problémát. milyen napod volt. A nőktől eltérően a kettő együtt nem megy. meg hogy oldják a feszültséget. Egyszerre csak egy beszél. hiszen ha egy barát tudatni akarna valamit. Senki nem mond ilyet: „Mesélj. a sporteseményeket.

és kapcsola­ tot kezdjen vele. és elmondta. és ugyan­ ezt mondta el Sallyról. Másnap Sally felhívta Jodie-t. Jodie azonnal tárcsázta Sallyt. Azonnal odament hozzá. noha soha nem került szóba. mindenki kedvelte. és bemutatta neki Maryt. A következő három hétvégét együtt töltötték. megköszönte. amit Geoff mondott. hogy kapcsolatuk kizárólagos volna. Gcoffböl és Sallyből nagyszerű páros lesz. 139 . Jodie mintha fagyosan viselkedett volna. telefonszámot cseréltek. így van ez a férfiaggyal. Nagy­ szerűen szórakoztak a partin. Amint Geoff letette. Geoff boldogan mondott igent. és hogy szeretné jobban is megismerni. így hát a következő hétvégén meghívta a férfit a tengerpartra. Geoffen kívül mással nem randevú­ zott. hogy nagyon megkedvelte Geoffet. hiszen ezt sohasem beszélték meg. és Geoff megérezte. megismerje Geoffet. Sally számára az eltelt idő azt je­ lezte. és elismé­ telte neki. hogy ők egymáshoz tartoznak. így hát randevút szervezett nekik. Ugyanaznap este Geoff is felhívta jodie-t. és azt tervezték. ahogyan a nők. hiszen Mary jópofa lány volt. Geoff elhatározta. amelyre Sallynek szüksége volt. Csodálatos estét töltöttek együtt. De aztán annyiban hagyta a dolgot. Geoff története Már egy hónap telt el. Mary mókás egyéniségével mindig is az összejövetelek lelke volt. hogy össze ismertette őket. hogy újra találkozni fognak. Ez volt az a jel. Ettől zavarba jött. amikor Geoff megpillantotta Jo­ die-t. hogy nem kedveli Maryt. de Geoffnek halvány fogalma sem volt ró­ la. hogy Maryt viszi el a barátja születésnapi partijára. hogy nekivágjon. hogy ők ketten egy pár. és Geoff már hónapok óta nem találkozott vele. és egyszer-kétszer hét közben is elmentek moziba. Nem úgy értelmezi a kapcsolat fo­ galmát. aztán vacsorázni.Esettanulmány: Geoff és Sally jodie úgy gondolta.

. rögtön látta. hogy barátok maradnak. .azt hitte. Jodie tudta. 140 . de sejtelme sem volt róla. nem csak vele. A férfi érezte. de csak elvétve fektetnek megközelítően heves érzelmi energiát egy kapcso­ latba. hogy homlokegyenest ellenkező irányba tartanak. Elhatározták.. Amint előrelátható volt. hogy Geoff ígérkezzen el. Amikor azonban a lány ajtót nyitott. Elmagyarázta.még mielőtt elterjedne a pletyka . Három órán keresztül próbálta rendbe hozni a dolgokat Sallyvei. és a hétvégére majd kiheveri. hogy ő nem gondolta magukat egy párnak . a lány talán a menst­ ruáció előtti feszültségtől szenved. Sally legalábbis így döntött. Amikor Sally értesült a partiról. hogy újra láthassa Sallyt. ahogyan a férfiak szinte vallásos szenvedéllyel lángolnak egy sportcsapatérf. hogy kisírt a szeme. Geoff úgy gondolta.neki kell elmondania Sallynek. Ragaszkodott a szabadságához. és azt remélte... Ez volt az első alkalom.. mi a probléma. de nemigen fűlött hozzá a foga. hogy megbeszélték egymással az érzelmeiket. Sally azt akarta. A nők számára gyakran misztikus az a mód. dühös az arca. és ráadásul a barátaink előtt! Mióta találkozgatsz vele? Szereted? Lefeküdtél vele? Válaszolj!" . és rájöttek. és áthívta magához estére. hogy valami nem stimmel.Geoff nem hitt a fülének. hogy Geoff nem Sallyt vitte el a pattira. ő és Geoff nagyszerűen kijönnek egymással. nagyszájú csajt. könynyekben tört ki. Felhívta Geoffet. de Geoffnek esze ágá­ ban sem volt..Jocfie története Jodíe-t megdöbbentette. bár nem tudta. hanem valami Mary nevezetű. de soha nem lesznek egymás szeretői. hogy ezt . A kártyák kiterítése Geoff már alig várta. nem is ment simán. Egy férfi gyakran eltitkolja az érzelmeit a szeretett nő előtt. Szóhoz sem jutott. Sally egy csomó másik sráccal is randevúzik. hogy mi lehet a baj. hiszen azt hitte. ta­ lán a kedvenc ételét főzte. „Hogy tehetted ezt velem? ™ hüppögte -.

A faj fennma­ radása szempontjából ésszerű volt. A nők kötelezettség­ vállalását . és ezért van az is. hogy tudatosan döntsünk tetteinkről. Abban azonban különbözünk a többi állatfajtól. a párjukat meg­ csaló férfiak számára tehát sohasem kifogás az. de annak semmi értelme nem lett volna.monogám. ami­ kor a kedvenc csapata játszik . de ennek a nyilván­ való odaadásnak még csak a közelébe sem ér. Hogy lehet valaki ilyen rendületlenül lojális egy maroknyi mélynövésű. Ezeknél mindkét nem egyforma méretű és színű. akikkel még csak nem is találkozott soha és akik magasról tesznek rá. Ha odaadó férfit keresel. hogy oly sok férfinak nehezére esik a monogámia egy kapcsola­ ton belül.beleértve az embert is . nem különösebben értelmes sportoló fazonhoz. a hímek fajfenntartási okokból min­ dig is poligámok voltak. amely le­ hetővé teszi. hogy fejlett agyunkban nagyméretű homloklcbeny alakult ki. A legtöbb faj . Ezért húzzák-halaszrják a férfiak. hogy egy nőstény­ nek 10-20 hímje legyen.különösen ha az veszít. hogy az ösztön ve­ zérelte őket. ha nőről van szó? Amióta ember él a földön. annyian pusz­ tultak el vadászat vagy harc közben. akkor irány az elmegyógyintézet.de szemmel láthatóan lobbanékonnyá és szenvedélyessé válik. hiszen egyszerre úgyis csak egy ivadékot képes megszülni.hímjének agya nem a monogámia programját követi.például a ró­ ka és a liba . ameddig csak lehet. Férfiból mindig hiány volt.legalábbis amíg az utódok nem válnak önállóvá — a pszichéjükbe programozta a természet. hogy elígérkezzenek egy nőnek. Mindig van választási lehetőség. külsőre általában meg sem lehet Őket különböztetni egymás­ tól. MAI! WEST 141 . Az állatfajoknak mindössze 3%-a . hogy a hímnek 10-20 nősténye legyen. a túlélők számára tehát ab­ szolút ésszerű cselekedet volt az özvegyeket a háremükbe fogadni. hisz így a génjeiket is könnyebben tovább adhatták.

nem kell megokolniuk a tetteiket. mondják kárörvendve. azt mondják: úgy jönnek-mennek. hogy mindez valaha is megvolt neki. Ugyanakkor azonban szerelmet. hogy kimon­ dod az igent. nem kell megszólalniuk. és ettől gyenge és te­ hetetlen lesz. még a tüsszenteshez is engedélyt kell majd kérned. nevetnek ilyenkor. mit gondolt?" . ha nincs hozzá hangulatuk. hogy a nő megfosztja a szabadságáról.A nők számára világos. amit a nő akar. amennyit csak akarnak. hogy az elígérkezés a szabadság tel­ jes elvesztésével egyenlő. hogy ha egy nő társuk egy férfival „járogat". amióta világ a világ. hogy rád teszik a karperecet. nehéz volna megmondani. Geoffel együtt a férfiak többsége azonban idegenkedik ettől a fel­ fogástól. napjainkban azonban a legtöbb férfinak igen 142 . hogy ponto­ san miféle szabadságra is gondolnak. Röviden: mindent. akkor az kapcsolat. Sally panaszára — „Mégis. így van ez. nem keli igazolniuk a viselkedésüket. rendszerint egyedülálló férfiaktól: „Most. hogy megszilárdítsa a kapcsolatot." A vőlegények ro­ vására elkövetett egyik leggyakoribb vaskos tréfa gyanánt a ha­ verok a SEGÍTSÉG! szót írják az esküvői cipő talpára. teli bendőt és forró éjszakákat is akarnak. „Abban a pillanatban. Aztán jön a figyelmeztetés. Márpedig manapság hány férfi állíthatja. hogy lőttek a szerencsétlen addigi életének. és egyikük sem randevúzik mással.a válasz ez: egyáltalán nem gondolt semmire sem. hogy nem beszélnek a nővel a jövőről. és annyi nőjük lehet. Ha mégis megszorongatjuk őket. A férfiak az ilyesfajta gúnyolódásra gyakran úgy reagálnak. ahogy a kedvük diktál­ ja. illetve hogy a házasságban mindezt elve­ szítette volna? Ez az életmód valamikor talán létezhetett az ősi Arábia háremeiben. Noha sok férfi azt állítja. Amit a legtöbb férfi gondol Ha egy férfi tartós kapcsolatra vagy házasságra lép. vagy épp az el­ lenkezőjét teszik annak. „Bú­ csút inthetsz a házad felének és a nemi életed 90%-ának!". A legtöbb férfi azért tart attól. rád kattintják a bilincset". a barátai azon viccelődnek. mert úgy érzi.

hogy hogyan éreznek iránta és hogy mit akarnak kezdeni a kapcsolattal. Egy kapcsolat nem más. hogy párkapcsolat van köztetek.gon­ dolataiban. mint meg­ szerezni a jogosítványt. és be kell tartanod őket. Tréfál­ kozhat például azzal. hogy a fér­ fit megfosztanák szabadságától. barátságot. nem pedig a vadak és az ellenség megértése. Egy kapcsolatba belépni olyan. amíg nem beszéltél erről a pasival. máskü­ lönben Örök életedre gyalogos maradsz. A férfiak nem olvasnak másejc. a férfi majd megérti a célzást. vagy beszélhet arról. Megoldás A tartós kapcsolatnak még csak a gondolata sem fordult meg ed­ dig Geoff fejében. hogy máris nyakig benne van abban. ezért a nőnek kell megkérdezni.a férfi nem fogja venni az adást. Ne feledd. amitől félt. Az még csak eszükbe se jut.ha szerelmet. Ha autót akarsz vezetni. hogy . hogy milyen nagyszerű dolog szeretkezni. hogy irtó­ zik a szorosabb szálaktól. Teljes szabadságot akarsz? Költözz egy lakatlan szigetre. szexet és gondviselőt akarsz. cserébe neked is fel kell ajánlanod valamit. hogy — ha már úgyis egymáshoz tartoznak boldogan főz neki egy csésze kávét. Soha ne feltételezd hát. ahol nincsenek szabályok. aztán reggel együtt ébredni. Meg kell tanulnia nyíltnak és őszintének lenni.kevés rá az esélye. mint a szabályokról folytatott tárgyalássorozat . meg kell tanul­ nod a közlekedési szabályokat. akkor világosan a tudomására kell hoznia. hiszen ők már egy pár.Geoffhez hasonlóan . nem érdemes szemérmesen abban reménykedni. Olyan nincs. Ha egy no azt gyanítja egy férfiról. a férfiak eredeti rendeltetése a vadászat és a harc. és többnyire nem fogékonyak a nők lelkiállapo­ tára. A férfiak nem gon­ dolatolvasók. érzelmi szükségleteik fogékony felismerése. A nők pedig cserébe szerelmet. Mert minden esély megvan rá. hogy akár csak bele is kóstolhasson egy ilyen életbe. hogy a kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon. oda­ adást és lojalitást várnak. A férfiak nyíl- 143 .

James Bond. nem elég el­ várnia. tehát ha egy nő odaadásra vágyik. Tarzan. rendszerint egy kisebb. megbízhatóak. Ezek a szuperhősök időnként mintha szívesebben látnának maguk mellett egy lovat vagy ku­ tyát. a Fantom pedig valószínűleg árkon-bokron túl jár. és megoldja őket. meg­ tennéd. aki sohasem siránkozik a problémákon. A férfiak szemében a nyíltság a tisztelet jele. azt kérnie kell. Mrs. több bajt okoz. sohasem beszél­ nek vissza és nem hazudtolják meg a hőst. Csupa-csupa magányos férfi. hogy hányszor lehet felhozni a témát. hogy kemények le­ gyenek. és közölni fogják 3 nővel. hogy ne járna sikerrel. soha ne sírjanak és mindenben kitűnjenek. lárzan ideje jó részét azzal tölti. A könyvek és a filmek hagyományos férfi sztereotípiáinak többségéhez hasonlóan a kis­ fiúk hősei is ritkán tévednek. hogy kizárólagos viszonyt szeret­ nének-e vagy sem. Miért érzik szükségét a férfiak. hogy ide-oda lengedez a dzsungelban. mint amennyi hasznot hajt. Ha feltűnik is egyegy női partner. Zorro. mivel az állatok hűségesek. Rocky és a Fantom. Es természetesen ritkán fordul elő. Superman a biztos haláltól menti meg Lois Lane-í. ha Dianna nem kever folyton bajt. hanem inkább ne­ kilát. hogy kiteszed a két gyermekünket az iskolánál?" 3. jelentéktelenebb férfi. Batman vagy Lady Zorro sohasem lé- 144 . hogy már egymáshoz tartozunk. Annak is van azonban határa. Szerepmodelljeik között volt Superman. hogy Jane-t kihúzza a pácból. Szomorú fényt vet egy kapcsolatra. A fiúktól elvárják. a Pókember. nagy ritkán nő. Némelyiküknek segédje is van. Batman. és sohasem mutatják ki gyengeségü­ ket vagy érzelmeiket. Batgírlnek például mindig Batman siet a segítségére. hogy mindenben nekik legyen igazuk? A modern férfi ezen jellemvonásának megértéséhez megkell vizs­ gálnunk nevelkedésüket.tak. ha a nő ilyesmit kény­ szerülne mondani: „Most.

1. a hó'srső pedig rendszerint még mindig Barbie-baba. A pár­ kapcsolati tanácsadó meglátogatása is egyenértékű azzal a meg­ alázó beismeréssel. a férfi ezt hallja: „Reménytelen eset vagy. hogy nincs igazuk. A legtöbb férfi már magától az ötlettől is védekezővé vagy támadóvá válik. és kérdezzük meg. az arra vall.45 . A képregények még ma is óriásoknak ábrázolják a ke­ mény fickókat. a férfi ezt hallja: „Használhatatlan vagy. Azt hinné. Ezért van az. de ha a nőről önfejlesztő köny­ vet kapna ajándékba. hogy valami baj van vele. az illető védekezni kezd. mérhetetlenül felháborodna." A férfi habozás nélkül adhat sza­ kácskönyvet a nő születésnapjára.tezett. miot egy dióval tömött gumi óvszer. Mikor egy no ezt mondja: „Álljunk meg. merre kell menni". hogy ha nem képes megtenni valamit vagy megoldani egy problémát. aki többet tud nálad. hiszen azzal beismer­ nék. anatómiailag lehetetlen keblekkel. hogy Mindig a keresztneve. hogy mint férfi csődöt mondott. aki megtudja oldani a problémát. Majd keresek egy másik férfit. ahogy van. csak azt nem tudtam. reszelős a hangjuk (magas tesztoszteronszint). A Magányos Lovas magányos férfi. a nő azt akarja mondani. már a vérévé vált. hogy nem elég jó úgy. mély." Mire a fiú férfivá érik. „Az Igazihoz meniem feleségül. izmaiktól úgy festenek. hogy ha egy nő kétségbe vonja egy férfi szavait vagy tetteit. aki messzire kerüli a tömeget. Ke­ ressünk egy másik férfit. aki megjavítja a kocsit". A férfiak­ nak nehezére esik kimondani: „Bocsánat"." Amikor a nő így szól: „Hívok egy szerelőt.

és megkérdeznénk itt va­ lakitől. hogy nincs igaza. mert nem tudja megoldani a feladatot. mondja azt: „Köszönöm. Azzal vádolja a nó't. Megoldás A nőnek kerülnie kell minden olyan megnyilvánulást. de ezek a táblák olyan zavarosak. Ez annyira a rögesz­ méjévé válik. a nő dicsérje meg. hogy melyik a jó elágazás. hogy tévedett." Más szóval: nem a pasas a hibás. Ha a férfinak megy a dolog. Ne arról beszéljen. amelytől a férfi úgy érezheti. Ha egy nő tanácsot ad egy férfinak. a férfi ezt úgy értelmezi. hanem mondja ezt: „Nagyszerűen megy ez neked. Például ne mondja ezt: „Te sosem tudod. a férfi azonban azt veszi ki a szavaiból. hanem inkább öntse ki az érzé­ seit. és ezért folyton elkésünk!". drágám. hogy lassan már a nő is irányító típusnak látja ön­ magát." Vagy ami még jobb. merre járunk. hogy szereti és törődik vele. hogy a nő nem bízik benne. drágám. Kitű­ nően idetaláltál. í- 147 . vegyen neki egy műhol­ das navigációs rendszert — azzal majd mindig megleli a helyes irányt. és képtelen egymaga megbirkózni a feladattal.nem?" A nő válasza minden esetben ugyanaz: „Én csak segíteni próbálok!" Hiszen ő csak azt éreztefte a férfival. job­ ban érezném magam. hogy irányítani akar. Amikor meg­ érkeznek úti céljukhoz. hogy mennyire nincs igaza a férfinak. ha megállnánk.

holott semmi mást nem csinált. óriás szemű.mint az összes többi tűzőgép. Könnyen megmagyarázható. amelyeket hetente kellett cserélni. Amikor a férfi bará­ tai meglátogatják. a szögek és a távolság becslésére ~ ez a vadászagy. ahogy mozognak benne a kerekek és a tárcsák. Három ceruza­ elemmel működött. mint amikor egy nő egy szatyor pénzt fizet ki egy ennivaló. miért reagál a két nem ilyen elté­ rő módon ezekre a dolgokra. és nem tudja megállni. A sötét foltok az aktivált részeket jel­ zik. Nem azért. Brazíliá­ ban gyártott p! üss mackó ért. csak egy kapcsot nyomott egy darab papírba . Gerry me­ sélte. Az alábbi ábrán az látható. A női látogatók viszont pillantásra sem méltatják a szerkezetet. hogy amikor reggel felkel. Az agy térérzékelő részét használjuk a sebesség. és közben kacagnak a gyönyö­ rűségtől. és egymás után nyomják a kapcsokat a papírba. mindannyian körülállják. Miért vannak úgy oda a felnőtt férfiak a kísfíüs játékszerekért? Gerry barátunknak egy minitévé méretű elemes tűzőgépet aján­ dékoztunk a születésnapjára. hanem mert egy rakás kerék meg tárcsa forgott benne körbe-körbe. Gerry azonban elolvadt ettől a ketyeréföl. hogy valakit ekkora izgalomba hozhat egy ilyen aránytalanul drága készülék.. és a fürdőszobába indul. 148 . Ez a férfias viselkedés azonban pontosan ugyanaz. hogy ne nyomjon 4-5 kapcsot egy darab papírba. csak mert „. csak hogy lás­ sa. icipici orrú. villogó fényekkel világított és igazi motorhangot hallatott. ahogy a kerekek zúgva körbeforognak. egyszerűen lehetet­ len lett volna otthagyni". lecö­ vekel az asztalnál. a tűzőgép mellett. Átlátszó műanyag háza volt. mert tűzőgép volt. amikor valaki a térbeli tájékozó­ dási képességeit használja.4. látni lehetett. Ugy né­ zett ki. mintha az űrsiklóból szerelték volna ki. Ámulatba ejti Őket. hogy az agy mely területei villannak fel. amely a lehető' legalantasabb munkát végzi a házban..

ami elkészíthető. 2001. A férfiak imádják a próbatételt. villog és clemmcl működik. labdarúgásra. egy könyvespolcnak vagy bármi olyasminek az összeszerelése jelent. műszaki üzletbe ésironcstelepre. tolatásra és mechanikai eszközök működtetésére használt területei. amin nyomógomb. nukleáris fegyver. Pszichiátriai Tutczct. ami távirányítóval mozgatható. ahol olyasmi található. egy számítógépasztalnak.szerelési útmutató keli.Nő Férfi Az agy autóvezetésre. verseny mo­ torcsónak. űrhajó és bármi. a férfiak barkácsáruházba. összeszerelhető vagy működés közben megfigyelhető. aprító-szele telő. kézi GPS navigációs készülék.lehető­ leg megfejthetetlen . így elégítve ki elleoállha- 149 . éjjellátó készülékkel ellátott puska. egy repülőgépmakettnek. A férfiagy térérzékelő berendezkedése miatt a férfiak és a fiúk minden olyasminek a rabjává válnak. mo­ tor vagy mozgó alkatrész van. egy M-készletnek. Ilyen például minden videojáték. igazi kutyaként viselke­ dő robotkutya. amit egy klasszikus vitorlás hajónak. elektromosan mozgatható függöny. Ha a mosógépnek távirányító­ ja volna. hangokat ad ki. bonyolult műszerfalú autó. Barkácsfeladatok Az egész „csináld magad" üzletág a férfiagy térérzékelő' részét cé­ lozza meg. London. számítógépes szoftver. A kisfiúk játékbolt­ ba járnak. a férfiak valószínűleg még a mosástól sem riadnának vissza. amihez . egy játék vasútnak.

megvizsgál egy-két elektromos csiszológépet. mondja. Rendre nem jutnak hozzá. tehát raostantól se zuhanyozás. de azonnal dühösek lesznek. se vécé haszna lat. amíg meg nem javította a csapot. a no fel­ sóhajt: „Hívjunk vízvezeték-szerelőt!" Ez azonban egy férfi szá­ mára a térbeli tájékozódási képessége ellen intézett támadás. és előtör belő­ lük a tulajdonosi büszkeség. majd újra össze­ rakni egy autó motorját. Ráadásul egy vízvezeték-szerelő hor­ ribilis összeget kér egy ilyen semmi kis munkáért is. ha felveted.tatlan vágyukat a térbeli tájékozódás iránt. arra fog­ nak fölébredni. majd szétszedi a szerkezetet. ami megtetszik neki. Vasárnap késő délután (a meccs után) tehát a férfi. aki elutasítot­ ta a vízvezeték-szerelő segítségét az elromlott vécéöblítő ügyé­ ben. ezért gyakran befejezetlen alkotások maradnak szana­ szét a házban. hogy nem jó a méret. de a régit sem tudja visszarakni. hogy képesek darabjaira szedni. A férfiak térérzékelő kényszere a lakásban meglehetősen dühí­ ti a nőket. rníveí nem találja. kipróbál egy pneumatikus fúrót. mivel az átlag férfi kilenc percig képes valamire kon­ centrálni. elzárja a vizet. Otthon kide­ rül. 150 . Vagy 45 percig ténfereg az üzletben. mire elindul a barkácsáruházba. végül talál egy hasonló méretűnek látszó tömítőgyűrűt. hogy megbeszélted volna a ház urával. Talál egy látha­ tóan elhasználódott tömítőgyűrűt. A fiúk ösztönösen úgy gondolják. Ő is meg tudja csinálni. Főbenjáró sértésnek számít anélkül hívni vízvezeték-szerelői. közben szemügyre veszi az Összes térbeli játékot. a vizet viszont addig nem nyithatja ki. Ha például nem működik a vécé. hogy amint peíyhedzeni kezd az álluk. hogy megreparálják az elromlott tárgyakat. hogy majd valaki más megcsinálja helyettök. A barkácsbolt már bezárt.

hogy ó" maga oldotta meg a problémát. amíg nem beszél­ te meg a dolgot élete párjával. A férfiak és a fiúk között nincs rnás különbség. Ehe­ lyett inkább közölje a férfival. pénzügyi szakembert. különben a pasi azt fogja hinni. hogy majd nyil­ vánvaló lesz. 151 . Ha a kocsija fura hangot ad ki. hogy a férfiak többsége előbb fürészelné le a fél lábát. úgy érezheti. A nőnek addig sohasem szabad vízvezeték-szerelőt.Sok no egyszerűen nem érti meg. tatusintért vagy bármilyen. például egy hatalmas tatu zabálja a kar­ burátort.azaz a „fiús játékszerek" . mint hogy beismerje: nem tyd valamit megjavítani. Mindebből a tanulság: egy férfinak mindig térérzékeléssel kapcsolatos játékszert vegyél ajándékba. csak a játékok ára. Abban reménykedik. Ezzel ugyanis a saját fogyatékosságát látná he a fér­ fiagy első számú képessége . még ha fogalma sincs róla.a térbeli tájékozódás és a probléma­ megoldás . minden esetben felnyitja a motorháztetőt. Manapság a legtöbb üzleti vállalkozást nők indítják be. térbeli tájékozódással foglalkozó hímet hívnia. hogy mit is kéne keresnie. mi a gond. és belenéz. számítógép-technikust.terén. hogy a nő szerint ő nem konyít a térbeli tájékozódáshoz. Sohase ajándékozz neki virágot vagy egy szép képeslapot: ezek neki sem­ mit sem jelentenek. Ha ugyanis a férfi hívja ki a vízvezeték-szerelőt. hogy mi a teendő. kérje ki a véle­ ményét és szabjon neki határidőt.99%-át még mindig fér­ fiak jegyeztetik be. de a sza­ badalmak ~.

S. Ettől van az. hogy a férfiak agya miért egyfókuszú. A jobb és bal agyféltekéjét összekötő szerv. hogy a férfiak egy terület elhivatott szakértőjévé váljanak. közben másokra figyelni és beszélni hozzájuk. Ez az egyetlen célra tartó. és miért nem tud­ nak eligazodni a térképen a nők? című könyvünkben már részle­ tesen bemutattuk. Olyan mennyiségű reakció érkezett erre a fejezetre. A világ mű- Corpus caiJosum A férfiak agya „rekeszekre" tagolódik. a corpus callosurn át­ lagosan 30%-kal vékonyabb. és minden szobában Jegalább egy fő funkció állna. Miért tűnik úgy. ha megszólal a telefon? A világ Összes nője egy emberként így panaszkodik: „Ha újságot olvas vagy tévét néz. hogy a férfiak agya rekeszekre tagolódott és specializálódott. hogy a férfi az életben mindenből egyszerre csak egyet ké­ pes csinálni. akkor egy férfi miért nem tud? Miért halkítja le a tévét. mint a nőknél. amely az összes többitől függetlenül működik. és akár 30%-kal is kevesebb összeköttetés létesül az agyféltekék között. 152 . hogy a fér­ fiak miért csak egyvalamit képesek csinálni egyszerre. mintha az egész agy tele volna pici szobákkal. hogy a férfiak egyszerre csak egy dologra képesek? Miért nem képesük többfelé figyelni a férfiak. mégis ez teszi lehetővé. nem halija. hogy itt most újra összefoglaljuk. amit mondok!" Ennek az az oka. és mintegy 30%-kal kevesebb kapcsolatot létesít a két félteke között. A nők többségének nem fér a fejébe. Ha egy nő tud olvasni. Egyszerűen fogalmazva olyan. mint egy átlagos nőé. koncentrált megközelítés a nők sze­ mében ugyan korlátoltnak tűnik.

Mint­ ha genetikailag a polip rokonai volnának. hogy egy férfi mobiltelefonálás közben autóbalesetet szenvedjen. A hivatalban egyszerre csak egy témát tárgyalj. közben kihangosítós telefonon társalogni. okosabb. Ha sikerrel. A nők zö­ me több. hogy a pasi szinte egyáltalán nem hall. és az agyról készült rétegfelvételek asit bizonyítják. miközben borotválkozik hacsak nem akarod szándékosan megsebesíteni! Annak a valószínűsége. egy új recept alapján főzni és tévét nézni. és attól 153 . ha egyszerre csak egy dologgal bízod meg a férfit. kétszer akkora. Ha éles szer­ számmal dolgozik. még alvás közben is aktív. és megpróbálsz szólni hozzá. Ne feledd: sohasem szabad a férfihoz szólnod.szaki szakembereinek 96%-a férfi . hogy a világon a személyi asszisztensek 96%-a nő. ez az „egyszerre csak egyet" mentalitás. Ez a ma­ gyarázata annak. egymástól független dolgot is el tud végezni egyidejűleg. Képesek autót vezetni. Az egyik legfontosabb dolog. gyakran eltéveszti a kijáratot. megsérti magát. ami­ kor térképet olvas vagy tolat a parkolóban.. Egy időben képesek te­ lefonálni. hogy egy férfi miért kapcsolja ki a rádiót. a legjobb stratégia. feszültségek nélkül akarod elérői a végeredményt. és látni fogod. hogy a nők agya sohasem kapcsol ki. . sminkelni és rádiót hallgatni.és ó'k a saját területükön ki­ tűnő' teljesítményt nyújtanak. mint a nők esetében. Ez a fő oka annak. A női agy több feladat egyidejű végrehajtására képes. és megszólal a telefon. Fia körforgalomban valaki szól hozzá. Nézz meg egy olvasás közben készült M Rí-felvételt egy férfi agyáról. ha aznap este inkább ven­ déglőben vacsorázol. Ha azonban egy férfi fó'z új receptből. amit egy nő valaha is megtanul­ hat a férfiakról.

hogy ö maga rúg kapura és szerzi a gólokat. akkor aztán rátérhetsz a következő' pontra. Ér­ zelmileg annyira azonosul a csapatával raeccsnézés közben. és üvölt a gyönyörűségtől. mintegy a vadásztevékenység helyette­ sítésére. hogy úgy érzi. 6.s férfiak még ma is vadász­ nak. ha „elejti a vadat". A sport révén a férfiak egy-egy vadászcsapat tagjai lehetnek. a térbeli tájékozódási képességüket használták fel a táplálékszerzésre. amíg a férfiak nem elégedettek az ered­ ménnyel. mintha a valóságban is ö játszana. modern labdajátékot. a férfiak azonban tovább rúgják a labdát. íís ami a legfontosabb. Gyermekkorukban a lányok babákon gyakorolják a gyermeknevelést. mi­ közben a nők élelmet gyűjtögettek és felnevelték a gyerekeket. ma is léte­ ző. Kedvenc sporfcsapata elszánt követőjeként a férfi újra egy va­ dászcsapat tagja lehet. arról képzeleg. űzték és becserkészték a vadat. Miközben a pályán száguldó hőseit nézi. Miért vannak úgy oda a férfiak a sportért? A férfiak évezredeken keresztül csapatostul jártak vadászni. Agya felméri a sebes­ ségeket. a szögeket és a labda irányát. a fiúk pedig vadászgyakorlatként labdát rug­ dosnak és kergetnek. ezt a dinamikus képességüket azonban a fejlett mezőgazdasági technikák a tizen­ nyolcadik század végére szinte teljesen fölöslegessé tették. Valójában tehár százezer év alatt nem sok változott . szeretkezés közben sohase kérdezz semmit.mindaddig ne térj el. 154 . Felnőtté válva a nők a babát gyerekre cse­ rélik. A fér­ fiak 1800 és 1900 között találták ki szinte az összes. Futottak. a nők pedig gyereket nevelnek.

igaz. hogy bármiféle értelmeden versengésre készek. amikor férfiak fura repülő­ szerkezeteket eszkábálnak össze. jég^kerékpárversenyre. vagy a nagy hasúak bajnokságára. felidézni a majdnem berúgott gólokat és az elkövetett taktikai hibákat. a közvetlen szomszédok nevét továbbra sem tudják. a forgalom ritmusához való alkalmazkodás és a tolatás mind­ mind a férfi mennyország része. mintha ó'k ís éreznék az övön aluli ütéssel leterített ökölvívó fájdalmát. nemigen akadt Nagy-Britanniában férfi. Amikor 1966ban Anglia megnyerte a világbajnokságot Németország ellen. ha nem érte­ nek egyet az ítélettel . vagy hogy mi lehetett volna az eredmény. Félelmetes ez a képesség . egy ivóversenyre. akár ténylegesen. Az autóvezetés szinte mindenestül a térbeli tájékozódás képessé­ gén alapul. A férfiak annyira odavannak az autóvezetésért. aki utolsónak marad állva. és szinte sírva vitatkozni. az unokatestvérek. vagy olyan őrültségre. hogy órákon át képesek más férfiakat nézni a té­ vében. de egy érzelmi kapcsolatban szinte soha. A boksz­ meccset bámuló férfiak összegörnyednek. ahol hatalmas sörpocakot viselő férfiak esnek egymásnak. a kanyarodás. A férfiakat meccsnézés közben elragadhatják az érzelmeik.Szóban gyalázzák a bírót {bár az nem hallja ó'ket). és egy hídról 155 . a sebességvál­ tás. a hátukra kötözik. akár csak nézőként. mint ahogy azt sem.„Ez neked szabálytalanság? Te idióta! Szemüveget a bírónak!!!" Képesek megtanulni az eredményeket. Mondjuk. amint körbe-körbe vezetik a versenyautókat. hogy mit kellett volna tennie egy-egy játé­ kosnak. ahol az győz. A sebességek. a szögek. aki ne tudta volna felso­ rolni a játékosok nevét. részletesen felidézni évekkel azelőtti meccseken rúgott gólokat. hogy mikor van anyák napja. A férfiak annyira megszállottjává válhatnak a sportnak.

akkor elhagy. Nagyon fog hiányozni az a kedves asszony. amelynek során a férfi ismét egy csapathoz tartozhat.a folyóba vetik magukat. két lehe­ tőséged van. monoton munkát végző férfi­ ak a legnagyobb sportrajongók. Megoldás Ha a partnered egy sport vagy egy hobbi megszállottja. hogy mit várnak tőlük. amit a munkája révén már nem tud elérni. a legkevésbé érdeklődnek a sport iránt. A sport viszont olyan következetes tevékenység. követendő szerepmodel­ iek. Megjósolható. és egy csomó új barátra tehetsz szert. és nincsenek világos. és a franciaországi családi nyaralással szemben előnyben részesít egy egész szezonra szóló futballmeccsbérletet. milyen sok „sportözvegy" van még ott rajtad kívül. és a nők is minden irányból támadják őket. akik szerint mun­ kájuk izgalmas és kielégítő. és élvezi a sportesemény társadalmi részét. Ha unod is az adott sportot. azok viszont. Ez a magyaráza­ ta annak. hogy a nő­ ket nemigen érdeklik az ilyesfajta sportok. Tájékozódj az ér­ deklődési körében és legyél jól értesült. hogy egy férfi a már igencsak esedékes ebédlőasztal helyett inkább egy golfütökészletet vásárol. ami iesz. hogy a képzeletszegény.elsődleges agyi képes­ ségeik nagyrészt fölöslegessé váltak. senki sem próbálja megváltoztatni vagy kritizálni. hogy te is beállsz mellé. a többieknek im­ ponálni fog a megértésed. Menj el vele egy sport­ rendezvényre. „A feleségem bejelentette: ha nem hagyom abba a szurkolást a Manchester Unitednek. Nincsenek egyértelmű előírások arra nézve." A világ zavarossá vált a férfiak számára . És ezért van az is. ha nyer a csapata. lesz. 156 . sikerélménye van. Az egyik. és meglepetéssel fogod tapasztalni.

aki kiborította Őt! A nők képesek a vécén ülve a válaszfalon át beszélgetni egymással. hogy elmehess vásárolni. és for­ dítsd önmagádra. A nagyszabású sportrendezvényeket tedd különleges al­ kalommá a száraára. a különböző terméktípusok. extra méretű fülkéket szereltek be a nó'í mosdóba a mély és jelentőségteljes beszélge­ tések céljára. és az sem szokatlan.. vagy használd ki az időt. A kiborult nőket azonnali csoportterápiában részesítik. Ne veszekedj. és egy­ más közt. 7. de idegenekkel is csereberélik a kozmetikai szereket. és Is­ ten irgalmazzon a férfinak. csak hogy folytathassák a megkezdett beszélgetést. hogy együtt lehess a barátaiddal vagy a családoddal. kitárgyalják a saját ruhájukat és a többiekét („Láttad azt a nőt abban a lila ruhában? Én a helyé­ ben elsüllyednék a szégyentől!"). számba veszik.A második lehetőség az. amikor nyilvános helyen együtt vonul­ nak el a mellékhelyiségbe?" A válasz: mindenről és mindenki­ ről. mennyire értékeled a jelentő­ ségüket. Megbeszélik.. Sőt. és kibeszélik a maguk és a barátaik minden elkép­ zelhető személyes problémáját. hogy a sportszenvedélyét arra hasz­ nálod. Smínkigazítás közben előjön­ nek a kikészítési technikák. ismeretlene­ ket kérnek meg rá. Vagy tarts vele. az egyik birmin­ ghami éjszakai klubban két vécékagylós. 157 . milyen az adott műintézmény a többihez ké­ pest. ki a ciki. ahol eddig megfordultak. Miről beszélnek valójában a férfiak a mellékhelyiségben? Először hadd válaszoljuk meg a férfiak egyetemes kérdését: „Miről beszélnek a nők. hogy két nő egy fülkét használ. hogy ki a jó fej. vagy hogy te is találj magadnak valami hobbit. Hadd lássa. hogy gurítsák be a vécépapírt az ajtó alatt. ne versenyezz egy férfival a sport vagy a hobbija miatt.

Egyáltalán semmiről. semmikor. amiig az összes fül tanú el nem hagyta a helyiséget. mégis válaszoltam: »Egész jól!«. Soha. A férfivecékben viszont gyakran hallani olyan ropogást. Mire a másik pofa: »Aha. És egy férfi nyilvános illemhelyen sohasem elegyedik szóba egy ismeretlen­ nel. de ha mégis előfordul. mi ütött belém. így hát bementem a másodikba. mondtam zavartan. Soha. nem bratyizok soha idegenekkel egy országúti pihenőhely férfivécéjében. ha a vécén trónolnak és soha­ sem kapják el mások tekintetét. a leghangosabb szellentés tulajdonosa pedig győzedelmesen hagyja el a fölkét. Ma sem tudom. A női vécében ritka vendég a szellentés. amely ékesen szemlélte­ ti a férfivécében uralkodó síri csönd lényegét: „Észak felé hajtottam az autópályán. ha nagy rés van a válaszfal alatt. Alighogy leültem. semmilyen körülmények között sem. én sem állok szóba. Soha­ sem beszélgetnek más férfiakkal. hogy vagy?" Mint a többi férfi. mert beszélgethetnek egymással. amikor egy pihenőnél meg­ álltam. ha a legjobb barátjukkal vannak bent. Meg sem szólalnak. a másik fülkéből megszólalt egy hang: »Hello. és ezt-azt átadogathatnak.A női mosdók olyan társalgóhálózatok ós tanácsadó központok.semmiről. merre tartasz?" 158 . Még akkor is a minimális szinten tartják a társalgást. Visszatérve tehát a kérdésünkre: Miről beszélnek a férfiak a mel­ lékhelyiségben? A válasz pedig . amely korlátozza a kapcsolatteremtést a szomszéddal. mint augusztus 20-án. a tettes addig rejtőzködik a fülkében. Az első fülke foglalt volt. érdekes emberekkel lehet találkozni. a nők viszont imádják.. A vécéfülkékben a férfiak jobban szeretik a padlótól a mennyezetig érő válaszfalat. ahol új.. íme egy férfiolvasónktól érkezett levél. hogy használjam a mosdót.

semmint hogy egy vadidegen mellé álljon. irány északi • < Mire hallom ám. mint a szemkontaktus.. de . és sohasem elegyednek szó­ ba idegenekkel." Egy férfinak olyan érzés egy másik férfi mellett állni a nyilvános vécében.. a harmadik pedig a két előbbi között a középsőt.mint valami hülye .. visszahívlak. hogy messze kerüljön az újonnan érkezőktől. Soha. az első férfi. ahogy a pasi idegesen mondja: -Figyelj csak. aki bejön.Gondoltam. A negyedik rendszerint már inkább bemegy az egyik fülkébe. Ha egy sorban öt piszoár van. A férfiak mindig némán maguk elé merednek. aki esetleg rápillanthat. . ez elég bizarr.válaszol­ tam neki: » Amerre te. A következő az első férfitól legmesszebb esőt választ­ ja.. az ajtótól legtávolabbi! választja. A férfiak Inkább a haiál. mini nyitott sliccel utazni a liftben. mert egy idióta a másik fülkéből folyton válaszol a kérdéseimre!«" A férfiak piszoárválasztáskor teniletíoglaló szertartást is elvé­ geznek.

.

' Martinnak (36) még mindig az anyja vásárolja az alsónadrágját. hog. .Hatodik fejezet A VETÉLYTÁRSNŐ A FÉRFI ANYJA jaiie csak a nászéj szakájukon döbbeni' rá.

.

„így van". majd meg­ parancsolta.Volt egyszer két asszony. következete­ sen boszorkánynak. így válaszolt: „Két anyós. azt kérdezte: „Itt maradhatok néhány napig?" Persze . mondta Salamon király. mi legyen a bigámia büntetése.válaszoltam. aki mindkettejük lányának házasságot ígért. házsártos vénasszonynak vagy hárpiának ábrázolják őket. kiáltotta az egyik asszony. a férfitársaságok és a tévékomédiák tréfálkozásának állandó céltáblái. „Ne!". „ebből is látszik. hogy amikor Lenint megkérdezték. hogy az ifjút vágják ketté. kiáltott fel a király udvartartása. amíg meghalsz. A király meghallgatta az asszonyok történetét. akik Salamon király elé járultak. hogy kettévágják!"." A sárkány belépője Az anyósok valószínűleg több viccet ihletnek. hogy ő az igazi anyós. hadd jusson mindkettő­ nek belőle. Amikor ajtót nyitottam. mint a földkerek­ ség bármely más embercsoportja. „Ne ontsunk vért! Vegye e! a másik asszony lányát!" A bölcs király nem habozott. He feledjük. Mi a különbség az anyós és a keselyű között? A keselyű megvár­ ja. és csak akkor zabálja ki a szívedet. „A férfi ve­ gye feleségül a másik asszony lányát". egy if­ jút cipelve magukkal. és becsuktam az ajtót." Az anyósom ma reggel becsöngetett. mondta. 163 . A kabarék. „De hát ő elnézte volna.

" A férfiak zöme nem a nehéz természetű anyósok miatt kínlódik. hogy a férfiakat az anyósuk irritálja. az anyós aligha zavar sok vizet. mindháromról. és az iráni érdeklődtek. de ez többnyire csak vicc.az após nem elég röhejes figura. ami biztos . „Biztos. aki nem hajlandó elengedni dédelgetett „hercegnőjét". és a válások egyharmadát az anyósok nyakába varrják. Lehet. Még a legendás arizonai Giovanni Vigliottinak . 164 . de mégsem utálják érte. Ha pedig a leányt az élete párja boldoggá teszi. A legtöbb férfi tisztában van ezzel. amelyben arról értesítettek. az inkább az após lesz. Lehet. rendszerint nem az asszony anyja kavarja a vihart. hogy temetésről. nem valódi baj. Ha valamelyik öröm szülővel meggyűlik a bajunk.Miközben azonban az anyósok valóban problémát okoznak sokak házasságában. amire végül ítéltek. hogy az anyósom megboldogult. Kutatásaink újra és újra azt bizonyítják. Csak hát nemigen vannak apósvíccek . Az anyósprobléma nem dominál a férfiak életében. A régi lengyel közmondás szerint „az anyós szívéhez a lányán át vezet az út". A lányos anyák többsége boldognak szeretné látni a gyermekét.aki 1949 és 1981 között a saját nevén és 50 álnéven 104 házasságot kötött is lényegesen kisebb problémát okozott a 104 anyós. bosszant­ ja. mint a 34 év börtön. hogy a férfiak anyósa váltja ki a legtöbb nyilvános panaszt. hogy a férfi anyja jelenti a valódi veszélyt. szekálja.válaszoltam -. Kaptam ma egy e-mailt. hamvasztásról vagy balzsamozásról gondoskodjanak-e.

" Nem minden anyós rossz Persze nem minden anyós szolgál rá a boszorkány névre. Az asszony alaposan szemügyre veszi a nőket. tolakodó anyós. és eljegyzik egy­ mást. birtokolni vágyó. sok meny életét mégis tönkreteszi a minden lében kanál. a válságokat nem tudja kezelni. hogy rém ellenszenves. Az anya megkérdezi. Három nővel toppan be a vacsorára: egy sző­ kével. melyik a leendő menye.feleli az anya ~. A férfi azt válaszolja: kíváncsi volt. gyötrődik. hogy az anyósok mintegy 50%-a bajkeverő. sőt ép­ penséggel segítőkész és nemes lelkű családtag. A ufahi állami egyetemen végzett kutatások sze­ rint a házasságok több mint 50%-ában jelentós problémák adód­ tak a meny és a férj bajkeverő. érzelmi problé­ máit az anyóson verik le. „Abból .a nő keresztje A családok többségében a valódi drámát a férfi anyja. majd kijelenti: „A vörös. És gyakran-^elŐfordul az is.A férfi anyja . szenved ~ vég­ ső esetben még a házassága is veszélybe kerül. hogy a mama kitalálja-e. akaratos anyja között. miért ho­ zott magával három nőt egy helyett. megoldani. aki nem képes elvágni a fia köldökzsinór­ ját. Az ilyen nő állandóan bajban van az anyósával. 165 ." „Miből jöttél rá ilyen gyorsan?". vagyis a nó' anyósa rendezi. A utahi állami egyetem kutatásai ugyan azt mutatják. kérdezi a fia. hogy a fiatalok a maguk hiányosságait. egy barnával és egy vörössel. csak tűr. Ugyan nem minden anyós szolgál rá az általános utálatra. a másik 50% viszont semleges. Egy férfi megismerkedik egy csodálatos nővel. A férfi még aznap este elviszi újdonsült menyasszonyát az anyjához bemutatni.

Mindezzel a végsókig feszítette a húrt. Mindez egy kapcsolatban nehezen kezelhető a partner számá­ ra. főz rá. Az anyám soha nem panaszkodott rám. és nem az anyját okolni mindenért. takarít utá­ na. hogy mindez­ zel a szeretetét fejezi ki. hanem kényeztetett. semmihez sem ért. Az anyád szörnyeteget csinált belőled. nyolc órát dolgozni? EgyáitaMo nem is tiszteled a nőket. vasalni. hogy fél éve együtt élünk. és ne vádolj mindig másokat!" Sok anya úgy adja tovább a fiát az életében felbukkanó követke­ ző nőnek. hogy mindent a nőnek kell csinálni: mosni. amit a nő kíván tőle. látom. mint egy disznó .Esettanulmány: Anita és Torrt Még csak fél éve voltak házasok. A végén a fiú ott áll. Már felnőtt ember. takarítani. olyan akadékoskodó vagy. majdani párkapcsolatában felmerülő problémákat készíti elő. kimossa és kivasalja a ruháját. és én ezt nem fogom tovább tűrni. hogy előbb jól elrontja. de nem érdemes folyton kritizálni a férfi anyját. neki kell viselnie a felelősséget a tetteiért. akármit csináltam is!" Anita: „jól van . amikor repedések jelentkeztek az újonnan meglelt boldogságon.egyszerűen nem bírok tovább élni veled!" Tom: „Nem! Veled van a baj. lommal lehe­ tetlen együtt élni. A ruháját szanaszét hagyta. Kényezteti. Anita: „Tom. 166 . ahol épp kibújt be­ lőle. Meggyőződése." Tom: „Mi köze van ehhez anyámnak? Te csak maradj a tárgynál. Most. Anita úgy érezte. Minden szobából disznóólat csinált. valójában azonban a fiú későbbi életé­ ben. mert mindent az any­ ja csinált helyette. Te azt hiszed. olyan vagy. főzni. hanem sokkal célravezetőbb ránevelni a férfit arra.beszéljünk az anyádról. hogy az agyamra mész! Otthon ez nem fordult elő. a vizes törülközőt a padlóra hajigálta. hogy nem neveit.

éret lenség. de előfordul­ hat. A fiúk azonban ritkán beszélgetnek bármi­ ről is az anyjukkal. hogy kapcsolatot alakít­ son ki a barátja anyjával. hogy kettejüket vagy mindhármukat féltékenység. Az anyósoknak folyton azon jár az eszük. Ez viszont féltékenysé­ get válthat ki a partnere anyjából. Amikor azonban a házasságban állandósulnak a viszonyok. önzetlen és segítőkész. hiszen egy háromsze­ replős kapcsolatban lehet mindhárom szereplő érzelmileg ki­ egyensúlyozott. hogy egy lány inkább a saját anyjára támaszkodik. és időről időre részletesen megbeszél vele minden apróságot. hiszen jó stratégia anyukát a maga ol­ dalára állítani. másképp nem vehet részt a család életében. Következésképpen az anyós nemigen kap in­ formációt. önzés. birtoklási vágy. az anyós élete pedig unalmasan csordogál. mintha két nő veszekedne egy férfin. csupán jó szándékra. hiszen a menyük rendszerint szorosan kötő­ dik a saját anyjához. A fiúnak és a menynek nyíltan és felnőtt módon kell kezelnie a szituációt. független. Az anyák részt akarnak venni a gyermekük életében. főként ha egyetlen gye­ rekről van szó. hogy mit csinálhat a fiuk.Ezek a problémák nagyon bonyolultak. ezért úgy érzi. 167 . mint az anyósára. hogy kirekesztették a fia új családjá­ ból. Teljesen normális dolog. Vajon rendesen eszik? Vajon olyan tiszta a lakás. hogy az anyósok kényes helyzetben vannak. csak ha állandó jelenlétével beerőszakolja magát. függőség. az egész olybá tűnhet. Semmi "másra nincs szükség. amilyennek lennie kell? És így tovább. De minden problémára van megoldás. Nem jó anyósnak lenni Nem szabad megfeledkeznünk róla. érzelmi labilitás vezérli. Az udvarlás időszakában a nő gyakran tori magát. és úgy gondolja.

vá­ rosban vagy akár országban élünk. Munkánk során az em­ beri érintkezés minimalizálására e-mailt írunk. mert csak úgy lesz mindenki boldog. kihasználták. de mindkét félnek megértőnek kell lennie. és helyreállította a kapcsolatukat. A szülőknek fi­ gyelemre van szükségük. Életünk egyre sűrűbbé válik. az idősebbek azonban csak a telefont és a személyes találkozást ismerik. Mark segítségével JuJjc közvetlenül az esküvő előtt rátalált az anyjára. Indiában és Afrika egyes részein a férjezett nő „elválik" a saját szüleitől. Ha a meny jó vi­ szonyban van a saját anyjával. A múltban a nagy családok egy házban él­ tek. Esküvő után az anyóst gyakran kihagyják a játékból. Ke­ vesebb időnk jut az emberi érintkezésre. manapság nem ritka. hacsak nem alakított ki szoros kapcsolatot a menyével. a gyerekeknek viszont a szűkebb csa­ ládjukra kell az idő. hogy nem ugyanabban a faluban. és gyakran részletes megállapodásban 168 . Franre támaszkodott az esküvői ruha meg a menü kiválasztásában és a szokásos előkészületek megszervezé­ sében ~ mindabban. és egyre kevesebb időnk jut a legkö­ zelebbi szeretteinkre is. Számos országban a házastárs szüleivel való kap­ csolatot pontosan előírják. hogy a férje anyja ugyanolyan fontos családtag. mint a sajátja. akire hirtelen már nem volt szükség. miot a szüleink.Esettanulmány: Mark és Julié Mark és Julié az esküvőt tervezte. és a férje szüleivel él egy fedél alatt. úgy érezte. Sarahval. A mi generációnknak súlyos probléma a szülőkkel való kapcsolat tar­ tása. Az igyekezet a családi élet részévé vált. meg­ fosztották a szeretet melegétől. Egy nézeteltérés miatt Julié már három éve nem beszélt az édesanyjával. becsapták. és keresnie kell a megoldást. amit más körülmények között a tulajdon anyjával beszélt volna meg. a tágabb körről már nem is beszélve. anyának és apának szólítja őket. ezért aztán inkább Mark anyjára. Fran. hajlamos megfeledkezni róla.

idővel megszokják egymást. amint megismerkedtek. Diana szemszögéből Ádám és Éva volt a legboldogabb és legszerencsésebb pár a világon. mert egyiküknek sem volt anyósa.69 .szentesítik. a 22 éves Richárd. ott maradt neki a fia. A nyugati kultúrában azonban a férfi és nő viszonya minden mással szemben elsí'fbbséget élvez . Richárd és Diana Bernadetté szemszögéből Bernadetté épp negyven múlt. mit keresne hát egy másik nőben? Azok az üresfejű nőcskék. és hogy az esküvőig még bármikor meggondolhatják magukat. hogy az ágyban oromét lelje bennük. Úgy érezte. Bernadetté azt hitte. amikor a férje elhagyta. Richárdot nem érdeklik a lányok. de Diana úgy gondolta. jóravaló fiatalember. érzelmi támasza volt. a fiú sohasem vitte el bemutatni az anyjának. Minden gondoskodást és kényelmet megadott neki. ápolta. Csak azt furcsállta. mondta a barátainak. szerette ~ hát most rajta a sor. Bernadetté nem részesítette valami meleg fogadtatásban. Tréfának vet­ te a megjegyzéseit. 1. Addig várt. Richárd tisztá­ ban van vele: születésétől fogva az anyja nevelte. hogy amíg együtt jártak. és nem törődött a családjával. nyilvánvalóan csak arra jók. Diana azonnal megkedvelte Richárdot. Mindig is ivott. Esettanulmány: Bernadetté. akikkel néhanapján randevúzott. hogy talán nem kéne elkapkodni a házasságot.az anyós/após pedig a viccek céltáblájává válik. Sebaj. az majd gondoskodik róla. amíg be nem jelentették az el­ jegyzést. hogy mindezt viszonozza. „Csakhogy megszabadultam tőle!".

mikor jön „haza" ki­ festeni a házat. amíg megfordu körülötte a világ. Feltartja az égőt. hogy folyton azt hallgassa. és végtelen beszélge­ tésekbe bonyolódott a fiával. Richárd ekkor már csak az anyja kívánságát leste. Diana próbált barátságos lenni. amint Diana és Richárd víszszatértek a naszóiról. hogy pokolbéli anyóst kapott. Amikor Richárd nem volt a közelben. Az öregasszony még azzal is megvádolta a menyét. hogyan kell megfőzni Richárd ked­ venc ételét. Travist. és megvárja. A gondok azonnal megkezdó'dtek. megbeszélni egy problémát vagy elvinni ó't vásárolni.A ceremónián aztán Bernadetté rendkívül modortaianul visel­ kedett. Két évre rá Diana megszülte fiát. és mindenkivel közölte. Bernadetté szinte mindennap beállított. és nem volt tekintettel Diana igényeire. nyílt sértéseket vágott a fejéhez. Megkérdezte. Kíván­ ságlistája végtelennek tetszett. hogy az anyaságra tanítgatta volna Dianát. minden bejelentés nélkül. Ahelyett. Mindent tudott. minden percben fel- 170 . Diana kerülni kezdte az anyósát. de ezt min­ den alkalommal letagadta. ha Diana elmondta Richárdnak. Berna­ detté szinte a fiával helyettesítette a férjét. Bernadetté hamarosan fizikailag is visszatért Diana mindennapi életébe. Hány anyós kell egy villanykörte cseréjéhez? Egy. Bernadetté Travis megszállottjává vált. és átvette a marsallbotot. Bernadetté Diana szinte minden mozdulatában kifogást talált. hogy ez a házasság nem lesz hoszszú életű. Diana nemsokára ráébredt. de hamarosan belefáradt. hogy éket ver anya és fia közé. hogyan kell puha otthont építeni köré. folytonosan kritizál­ ta őt. megjavítani a csöpögő csa­ pot. és segített a cse­ csemő' körül. meglocsolni a kertet. ekkor viszont Bernadetté rákapott a minden esti telefonra.

Sohasem bírálta őt. mindent. hogy az apja semmirekellő. a kedvenc ételeit fó'zte. és se vége. és rendszeresen kritizálta. Az anyja folyton azt hajtogatta. sértegette Dianát. hogy valahány­ szor hazavitte az anyjához egy barátnőjét. amit tesz. és csak magában füstölgött. Azonkívül úgy érezte. és most már rajta a sor. gondolta. amíg ki nem mosta és ki nem vasalta. Diana kirekesztettnek érezte magát. Miután Richárd és Diana összeházasodott. az ö kötelessége gondoskodni az anyjáról. Diana végül belefáradt a vitába. Minden áldott este felhívta. de a férfi úgy vélte. hogy ugyanazt a ruhadarabot még egy­ szer felvegye. ő pedig felelősséget érzett iránta. Bernadetté folyton körülöttük sertepertélt. egyszerűen csodálatos­ nak tartott. hogy ameddig csak lehet. gondolta. Richárd szemszögéből Richárdnak a szülei válása után hiányzott ugyan az apja. a kapcsolat hamaro­ san felbomlott. és beleszeretett. Dianát birtoklási vágy gyötri. de Diana annyira féltékeny volt erre a kapcsolatra. de a ház határozottan csöndesebb lett. szörnyű csapdába esett. hogy Bernadetté beszüntette a látogatásokat.kapkodta és a karjában ringatta. Elhalmozta gondoskodásával és gyöngédségével. amikor Richárd nekikészült az esti ejtőzésnek. és az anyja különben is csak segíteni akar. Bernadetté folyton hívatlanul és bejelen­ tés nélkül állított be. mint Őt. Volt azonban egy problémája az anyjával. összeszedte és kimosta a ruhá­ ját. Aztán megismerte Dianát. féltékeny és éretlen volt. aki majd jobban fogja sze­ retni ezt a szörnyeteget. 171 . és sohasem engedte. beágyazott. Diana időről időre megpróbálta megbeszélni a problémáit Richárddal. hogy a ház ura legyen. épp. Elha­ tározta. Richárd egyetlen problémája az volt. In­ kább Richárd járt el hozzá hétvégenként. se hossza csevegésbe kez­ dett. Bernadetté elveszi tőle a kicsit. De hát. Richárd véleménye sze­ rint Diana önző. távol tartja az anyjától. és segített neki a ház körüli teendőkben. biztosan nagyon magányos egyedül a házban. Diana úgy érezte.

a férjük/fiuk bevoná­ sa nélkül. A nőknek ezt egymás közt kell elintézniük. Bernadetté rohant segíteni. A férfi szerette Dianát. Ha élhető életet akarnak. A feleségnek okosan kézben kell tartania a szituációt. Ha ez így megoldódik. és miközben folyik a csata. az anyósgyűlölet masz- 172 . erősödik az egójuk. de már kezdett az idegeke menni az érzelmi kitö­ réseivel. mint másokban. mindenki győztesnek érezheti magát. A nők magától értetődő módon tették ezt a barlang­ ban a túlélés érdekében. Egyes országokban rosszabbul állnak a dolgok. Tipikus problémamegoldó agyával Richárd arra gon­ dolt. hogy két nő miattuk veszekszik egymással. folyton náluk volt. Az ilyesfajta dráma nem szokatlan. Az anyósa tanácsai fel­ becsülhetetlenek voltak. neki szövetségesre van szüksége. egyszerűbb lenne újra egyedül. aztán ha­ zaérve a felesége meg az anyja vitáiban kell igazságot tennie. Amikor TYavis megszületett. Oroszországban. és a problémákat szigorúan megtartani az anyós-meny körletben. folyton vitatkozott Bernadettétel. ahol sok ifjú házaspár a szülőkkel együtt lakik a szűkös lakáshelyzet miatt. és hogy ne kényszerüljenek belerángatní a férfiakat a problémáikba. hogy egész nap keményen dolgozik. hogy száműzzék a feszültséget. nem igazság. mint hogy az anyósa bepanaszolja a férjé­ nek. és ma. mosta a babaruhát és gondoskodott Travisról. a modern világban is ezt kell ten­ niük a túlélés érdekében. Las­ san úgy érezte. A férfiak még akár élvezhetik is. A világ összes családjában ezt játsszák. Más se hiányzik egy nőnek. anyósnak és menynek szövetséget kell kötnie. és vég nélkül panaszkodott Richárdnak az anyjára. A gyer­ meknevelés újdonság volt Diana számára. Magának akarta Travist. és nem ellenségre.Mi a különbség az anyós és a daganatos betegségek között? Utóbbiak között akad jóindulatú is. Diana mégis vonakodott megfogadni Őket.

aki nem bírta tovább elviselni. mint egy medve ölelése: agyonnyomja az embert". Van egy karneváli síp.az­ tán beperelte kártérítésért. A férje elhagyta. aki tönkretett egy házasságot. A Mamadrama című amerikai dokumentumfilm úgy jellemzi az ölelését. Mi a különbség az anyós és egy rotweller között? A rotweller végül elereszti az embert. Amikor Sylvester Stallone bejelentette. Ausztráliában egy asszonnyal közölte a gyógyszerész. az anyja így nyilatkozott ország-világ előtt: „Nem kellene oltár elé vezetnie azt a lányt. A Florida állambeli Lutzban egy feleség. Én meghalni is képes volnék érte. Spanyolországban a suegrítis nevű be­ tegséget állítólag az anyósok okozzák. amikor egy­ szer kijelentette: „Az én szememben egy nö sem elég jó Sylvesternek. hogy az anyósa fényképe még nem elég felhatal­ mazás arra. Delhiben külön börtönszárnyat tartanak fenn olyan anyósoknak." intő jel lehetett volna. a masasuegras. az ellenségeskedés pedig időnként teljesen nyílt is lehet. A zsidó anyós még inkább a nevetség tárgya. hogy a férje az anyját védelmezi. elindította a válást . amelynek jelentése: „öld meg az anyóst". és gunyoros karikatúra formájában az arcára tetováltatta a há­ zsártos anyja ábrázatát. Az anyós-meny probléma már a kezdet kezdetén kialakulhat. Jennífer szerel­ mes. Spanyolországban és Olaszországban be lehet perelni kártérí­ tésért az olyan anyóst. Az intézményt folyamatosan túlzsú­ foltság fenyegeti. és felbontották a házasságot. gyógyszert adott be a férjének. hogy arzént adjon el neki. Jennifer Flavint. Sze­ rintem egy kicsit közönséges.szív kultúrája fejlődött ki. akik túlzott hozományt követeltek a menyüktől." 173 . amivel nincs is semmi baj. Az indiai fővárosban. de túl fontosnak érzi magát. hogy feleségül veszi állapotos ba­ rátnőjét. hogy „szeretetteljes.

akik mind más-más elképzelésekkel és prioritásokkal rendelkeznek. Fel kell ismernie. A fenti esettanulmányból Diana például ezt írhatná: 174 . amikor is az anyósa mint autonóm személyiségre tekinthet rá. Ennek a négy­ szemközti kapcsolatnak a megerősítése révén kevesebb probléma jelentkezik. hogy ha egyáltalán nem szentel időt a jövendőbeli anyósa megszelídítésé­ re. amit a másik kettő közötti szövetségnek érzékel. szükségszerűen a menynek kell hidat verni. hogy pontosan mik is a problémák. és papírra kel] vetnie. Ha egy kapcso­ latnak már az elején jelentkeznek a problémák. araikor majd többen lesznek a családban. Az egyik fél ba­ josan fog engedni olyasvalaminek.nagyon valószínű. nem pusztán mint a fia házastársára. Ha viszont a válasz „igen". hogy a problémák meggyökerezzenek.bár addig figyelmének középpont­ jában az elsődleges kapcsolat állt . Ha azonban hagyták.Számos esetben azonban hiába próbál mindhárom érintett el­ fogadható megoldást találni és egyezségre jutni. Először a következő kérdéseket kell megválaszolniuk: • Mindketten tisztában vannak-e vele. ajánlatos házassági tanácsadóhoz fordulni. szeretetteljes cs hosszú életet akarnak-e leélni egymás mellett? • Meg akarják-e oldani a problémát? Ha a kérdések bármelyikére „nem" a válasz. Meg kell próbálnia valamennyi időt kettesben eltölteni vele. Ebben a szakaszban tehát a két leginkább érintett félnek kell megoldania problémákat . akkor férjnek és feleségnek Je kell ülnie. akkor baj lesz. és . a házasság későbbi szakaszában már nagyon nehéz kielégítő meg­ állapodást nyélbe ütni három ember között.a fiúnak és a menynek. hogy létezik a probléma? • Boldog. hogy az udvarlás és a házasság közti idó véges.

hogy továbbra is irá­ nyítsa Richárdot. • Bernadetté túl sok figyelmet követei magának Richárdtól. aki elvégezné a kisebbnagyobb munkákat. amikor csönde­ sen együtt szeretne lenni a család. és folyton felborul a programunk. hogy úgy engedelmeskedjen neki. • Az anyám bűntudatot ébreszt bennem. . és zsarnokoskodik Richárd felett. • Az anyám megpróbál segíteni Dianának. és rajta keresztül Dianát és Travist-is. akitől elvárja.. Bernadetté­ nek semmi köze hozzá. de ő nem akar osz­ tozkodni Travisen. A házaspár hagyta. de Diana fütyül rá.. Mindent tudni akar és minden megmoz­ dulásunkban részt akar venni. • Az anyám mellett nincs férfi a háznál. ha nem teszek eleget a kívánságainak. miért dühös állandóan mindenki. Richárd pedig ezt írhatná: • Az anyám magányos. • Nem értem. aki ezért nem tölt elég időt a családjával. és Diana nem érti meg. • Bernadetté folyton kritizál. Richárd sohasem vágta el az anyjával összekötő köldökzsinórt. • Bernadetté kotnyeles.. amikor én csak szeretnék jól kijönni mindenkivel. • Bernadetté minden este éppen akkor telefonál. 175 . és nem fogadja meg értékes gyermeknevelé­ si tanácsait.. hogy nekem mint fiának kötelességem segíteni rajta. és nekünk kel) őt megvigasztalnunk. . mint egy gyerek. nem tartja tiszteletben a képessé­ geimet. A probléma most már Diana és Richárd problémája. vagyis nincs magánéle­ tünk.• Bernadetté bejelentés nélkül állít be.„Még" nem repült ki a fészekből és nem nó'tt fel.

milyen messzire mehet el. hát akkor miért nem húzták meg a határokat Bernadetté számá­ ra is? Diana azt állítja. Richárd és Diana a házasságkötés után nem húztak meg ilyen határokat. hogy neki és Richárdnak szükségük van rá. ha telefonálna. mint lefektetni az alapszabályokat és meghúzni azokat a vonalakat. Tudják. Önmaga balszeren­ cséjének lett a kovácsa. és ál­ talában úgy érzik. Tapasztalatlanok. Nem szabott határt Bernadette-nek. hogy nagyra értékelnék. amelyeket mások nem léphet­ nek át. és addig rendszerint mások által megszabott határok között éltek. amelyeket még egymással szemben sem léphettek át. Bernadette-et tehát rá kell nevelni ar­ ra. A fiatalok nagyon könnyen beleeshetnek ebbe a csapdába. Nem elég határozottak. azokat a vonalakat. ami­ kor először merültek fel a problémák. Diana és Richárd házasságában kettejük között meghúzták a határokat. Diana is akaratlan résztvevője a helyzetnek. Közölni kell vele. Ha van határ. Szabjunk határt Határt szabni annyit jelent. hogy Bernadetté korlátlanul feldúlja a házasságát és a családját. El kell neki magyarázni. mit jelent átlépni a magánélet határait. mielőtt átjön. mindenki tudja. amit az ifjú házasoknak meg kell tanulniuk. hogy a család többi tagja csak segít a taná­ csaival. A határokat meghúzni és határozottnak lenni két olyan létfon­ tosságú dolog.A köldökzsinórt legjobb a születés után rögtön elvágni. azzal bajt zúdítanak a fejükre. Tulajdonképpen hagyta. hogy Bernadetté hívatlanul és bejelentés nélkül állít be hozzájuk. 176 . hogy ha átlépik.

limitálnia kell az anyja telefonhívásait. de a menetrendben meg kell állapodnia Dianával. Bernadetté végül majd túlteszi magát rajta. Hármasban kell megbeszélniük a dolgot egy túlfűtött érzelmektől mentes idő­ szakban. Az anyósom és én 20 évig boldogan éltünk. A probléma jelentós részben meg­ oldódik. Az is határprobléma. Azután megismerkedtünk. hogy Bernadetté a családhoz tartozónak érezhesse magát. Dia­ nának határozottnak kell lennie. Travis nevelésével kapcsolatban Bernadetté ismét csak átlépett egy meg nem húzott határt. és köszönjön szépen el. ha csak a megbeszélt időpontban látogatja őket. Bernadetté érthető módon erre majd kitaszított­ nak fogja érezni magát. Ri­ chárd és Diana azt is felajánlhatja. Ha leteilt az idő. Meg kell köszönnie Bernadette-nek a gondoskodást. hogy Richárd­ dal megállapodtak Travis nevelésében. és azt be is akarják tartani. és hogy a bejelentés nélküli látogatások gyakran kényelmetle­ nek számukra. Richárd közölje az anyjával. de ezek a határok.77 . tíz percben . és alkal­ mazkodik a helyzethez. Richárd valóban köteles segíteni ne­ ki. és megadják Bemadette-nek a telefonszámát. Diana is fel­ ajánlhatja a segítségét. hogy ettől még ugyanúgy szeretik őt. hogy Bernadetté elvárja Richárdtól a há­ za körüli teendők ellátását.mondjuk. Richárdnak egy Dianával egyeztetett időtartamban . de az az ő baja. ha a közelben keresnek egy ezermestert.hogy magukban pihenhessenek vagy közösen dolgozhassanak. 1. Még az is megoldás lehet. Hang­ súlyozni kell. hogy dolga van. hogy összevont születésnapi és karácsonyi ajándékkém egy évig fizetik a számláit. és megsértődik. de le kell szögeznie.

járjon olvasókörbe. hogy mozduljon ki sűrűbben otthonról. Gyeptekézzen. Helyesen teszed. Richárdnak is és Dianának is arra keli őt bátoríta­ nia. ha hagyjuk. Diana minden problémája megoldható a határok meghúzásával és azok tiszteletben tartatásával. alaposan átrágtátok. hogy valódi érdeklődést mutassanak az „új" élete iránt. 178 . ha hajlandó vagy elfogadni a bűnösségedet. végezzen kisegítő munkát valamelyik ételkihordó szervezetnél." „ Önző vagy. bánni fogod. hogy naponta sétáljon 10 kilométert. Ha rá tudod venni az anyósodat. és valószínűleg ilyesfajta bú'ntudatébresztő érzelmi zsarolással fog visszavágni: „Azok után. Mások csak akkor tehetnek bűntudatossá. Arra is készen kell állniuk. BernadeEte eleinte ki lesz borulva. hogy segítenie kell az anyjának abban. mint az apád. és ebben a szakasz­ ban érzelmileg támogatniuk kell őt. egy röpke hét múlva már 70 kilométerre lesz tőled. iratkozzon be a nyugdíjaskhibba.A legfontosabb azonban az." „Majd ha nem leszek. amíg fel nem veszi a saját ritmusát." Ez a taktika azonban csak akkor válik be. megvizsgáltatok minden lehetséges reakciót és készek vagytok megbirkózni velük." „Olyan magányos vagyok mostanában. jelentkezzen önkéntes ápolónőnek a kórházba. A dolog nem könnyű. amit értetek teltem!" „Ki máshoz fordulhatnék?" „Te már nem is törődsz velem. hogy a családon kívül is találjon magának érdeklődési te­ rületet. egy tanfolyamra. amit teszel.

Nagy a kísértés. csak szögezzék le újra és újra." Bernadetté következő reakciója esetleg a segítség . különösen ha a visszavágás keményebb. felnőtt és boldog életet akar élni. de ezt nem szabad megtenniük. hogy ők ezt az utat választották. hogy megszakít­ sák vele a kapcsolatot. akkor nero szabad engedniük. mama! A menetrend. végül . Egy este megkérdezi a menyétől: „Mondd.Folyamatosan tá­ jékoztatniuk kell őt a családi eseményekről. Ezekre a reakciókra lehet számítani.Az anyós már több hete vendégeskedik a fiataloknál. mint képzelték. amit nem olvastam?" „Igen. de ha Richárd és Diana független. Akár még a kiragadással is fe­ nyegetőzhet. még mindig átköltözhetnek egy másik városba.megtagadása lesz. hogy kialakítsa a saját életét.egészséges. ugyanakkor támo­ gatni őt abban. Ha empátiával és szeretettel fognak neki a határvonalak meghúzásának. és miodezen erőfeszítések sem oldják meg a problémát. . Ha pedig minden kötél szakad. Az egész folyamat közben szeretetteljesnek kell lenniük Eernaderte-tel és támogatniuk kell őt.vagyis a gye­ rekfelügyelet . lányom. felnőtt és élvezhető kapcsolat fog kialakulni köztük.és elkerülhetetlenül . Ne próbálják megmagyarázni vagy megindo­ kolni a döntéseiket. van még olyan könyvetek.

.

'v / )/ ■ < * • <JW \\ ^ ■7 XA ./ 3 Trevor. .Ví ^ V.Hetedik fejezet A NOK TITKOS NYELVE i \ -i ... Akárhova. ha nő szók luwzá. csak elbújni akart.

„Há­ lából teljesítem egy kívánságodat. kiugrik belőle egy dzsinn. és azt kérdi: „Egy. és azt dünnyögi: „Épp bogy csak ki­ kászálódtam ebből a lámpásból.Egy régész egy ókori ásatási terepen a kőtörmelék között egyszer csak egy porlepte öreg lámpásra bukkan.vagy kétsávos legyen az az autópálya? " . még mindenem el van gémbe­ redve." A régész egy darabig gondolkodik. hány kilométerre van Anglia Franciaországtól? Ez műszaki lehetetlenség! Kívánj valami mást!" Az ember tűnődik egy ideig.". majd így szól: „Szeretitek egy hidat. Van fogalmad róla. és fáradt vagyok. „Kiszabadítottál'. Ahogy törölgeti róla a port. Anglia és Franciaország között!" A dzsinn a szemét forgatja. kiáltja. majd így szól: „Szeretnék szót érte­ ni a nőkkel!" A dzsinn elsápad. rajta autópályával.

Miért 5. azok azonban. Miért 4. hogy az alábbiak egyike-másika elég hi­ hetetlen lesz. Igen valószínű. gyűjtöttük és regisztráltuk a válaszokat. Kutatásainkat különféle nemzetiségű és bőrszínű férfiakkal vé­ geztük. Miért 3. Több mint egy évtizeden át kutattuk a férfiak és nők kommu­ nikációját. Ezek a titkok a legtöbb férfit szórakoz­ tatják és zavarba is hozzák. És ami még fontosabb. hogy az egyes pontokat ellen­ őriztesd le a közvetlen környezeted bármelyik nőtagjával. a különbségek kezelésére stratégiákat dolgoztunk ki. Ennek eredményeként most elmondjuk az ót leggyako­ ribb kérdést. és a különb­ ségek megmagyarázására az emberi viselkedéstudományt is segít­ ségül hívtuk. Miért beszélnek annyit a nők? rágódnak a nők mindenféle problémákon? túloznak a nők? nem térnek a nők soha a lényegre? kíváncsiak a nők minden apró részletre? 183 . akik alaposabban megismerkednek velük. Miért 2. amelyet a férfiak a noi kommunikáció módszereivel kapcsolatban föltesznek.Férfiolvasóink számára a könyv egyik legfontosabb fejezete kö­ vetkezik. a másik nemmel való kapcsolatteremtés­ nek egy új szintjét érhetik el. ezért azt javasoljuk. íme a kérdések: 1. és megvilágítjuk a kérdések mögött hú­ zódó fondorlatos logikát.

mert attól féltek. ha összegyűlnek (vásárolnak). A nők bármilyen tevékenységbe fogtak is együtt. A sötét területek jelzik az agy aktív részeit. A női jellem más nők és gyerekek csoportjában.és nyelvi központjai. a hímek ott üldögéltek némán. A nőknek a be­ szédhez nincs szükségük sem indokra. a kötődés eszközeként folytonosan csacsogtak. Azért beszél­ nek.1. A nők azonban még ma is foly­ ton csacsognak. és miért nem tudnak eligazodni a térképen a nőkf című könyvünkben már részletesen foglalkoztunk ezzel a jelenséggel. A férfiak manapság sem igen beszélnek horgászás vagy vadászat közben. A Miért nem képesek többfelé figyelni a férfiak. London. 2001. hogy el­ riasztják a zsákmányt. A természet fejlődésének színtere a begy volt. a barlang kö­ zelében fejlődött ki. 184 . mozgó célpontot keresve maguknak. FérH Nő Az agy bestéd. amelyet itt most röviden összefoglalunk. A kötődésnek és a szoros kapcsolatok kiala­ kításának képessége az egyedek életben maradása szempontjá­ ból döntő tényező volt. Miért beszélnek annyit a nők? A férfiak egyáltalán nem értik a nők óriási csacsogokapacitását. Pszichiátriai Imézet. sem célra. hogy kapcsolatot teremtsenek. Az ábrán az egymással beszélgető férfiak és nők MRi-agyíelvételei láthatók. A férfiak vadászat vagy halászat közben nem beszéltek.

és azután még könnyedén képes újabb egy órát csevegni a telefonon. Egy férfi erre így reagál: „Miért nem akkor mondtad el. Hasonlítsuk ezt öszsze a férfiak napi 2000-4000 szavas maximális teljesítményével. és miért nem tudnak eligazodni a térképen a nŐkí című könyvünk­ ben már bemutattuk.és nyelvi képességek magyarázzák az egyes beszédproblémák jelentős nemi különbségeit: féífiak kö­ zött mintegy háromszor-négyszer gyakoribb a dadogás és tízszer annyi a súlyos diszlexia. hogy a nó'nek még mindig van vagy 4000-5000 szó a tarsolyában! Két nő egész nap együtt lehet. és máris láthatjuk. 185 . nem beszéltem túl sokat!'' Nagyrészt az eltérő beszéd. amikor vele voltál?" ' f \ t. hogy a női agy milyen nagy mértékben aktivizálódik a beszélgetési és nyelvhasználati funk­ ciók során. mint a nők körében. hogy a női agy minden erőfeszítés nélkül 6000-8000 szót képes produkálni naponta. > „Remeiéin. A Miért nem képesek többfelé figyelni a férfiak. és akkor arra ér haza. Egy dolgozó férfi szóalkotó kapacitása esetleg már a délután közepére kimerül. miért okoz problémát a párok számára a nők beszédkapacitása.Ezek az agyfeivételek azt mutatják.

hogy megbízik a másikban. hogy kifejtse a saját véleményét. hogy kötődjön a másikhoz. adatokat vagy megoldásokat akar közölni. vagy ha azt akarja. Sajnálatos módon a férfiak azt hiszik. a nő pedig min­ dig tévedne. állandó megoldási javaslatai miatt. hiszen a nők „beszéde" teljesen más. és megoldásokat javasol. A legtöbb férfi „csak akkor beszél. ha egyetért azzal. Ők a beszédet és a nyelvet tények és adatok közlésére használják. Női szemszögből a férfi. Egy férfi csak akkor beszél egy másik férfinak személyes problé­ mákról.A férfiak agya a megoldások keresésére. pontosan a megosztott bizalmas közlések miatt. és nincs szüksége megoldásokra. Ez komoly problémákat okoz a nők­ kel való kommunikációban. A női „beszéd" egyfajra jutalmazás. és nem hagyja. más szóval a probléma­ megoldásra vari berendezkedve. Másrészt viszont amikor egy nő valakivel megosztja az érzéseit vagy a problémáit. hogy a férfi folytonosan fél­ beszakítja. a másikhoz való kötődés cél­ jára szolgál. A nők agya folyamatközpontú. A nő azonban főleg azért beszél. hogy neki legyen igaza. amit a másik mond. azaz amikor tényeket. hogy a partnere elfogadottnak és fontosnak érezze magát. a megkérdezett férfi megtisztelve érzi magát. akkor ahhoz nem szól. amiért kikérik a véleményét. ha a nő panaszkodik. ezért folytonosan félbeszakítják őket a megol­ dási javaslataikkal. A férfiak agya megoldásközpontú. ha viszont valakit nem kedvel. 186 . ha a nő kedvel vagy szeret va­ lakit. hogy a másik tudhatja a megoldást. Nem csoda hát. akkor beszél hozzá. mert nem tudnak velük mit kezdeni. a nők azért beszélik meg velük a problémáikat. Egyszerűen fogalmazva. mintha mindig azt akarná. Ahogy már korábban kifejtettük. ha úgy érzi. ezzel azt mutatja ki. ha van mondanivalója". olybá tűnik.

akkor elnémul.-> . ha megállás nélkül beszél hozzá. A férfiak­ nál azonban nem válik be . és mondd meg a férfinak. amit mond. A férfi mondani­ valója nem lényeges. Csakhogy a férfiak szeretik a csöndet. hanem azt fejezi ki.. hogy meghallgasson. Ennek az ellenkezője is igaz. az a részvétele.ők az extra „békét és csöndet" rá­ adás jutalomnak értékelik. a legegyszerűbb. Nem kell mást tenned. hogy a nők „beszédének" fő célja maga a beszéd. Ha a no nem állhat vagy nem szeret valakit.de nem szó szerint. Amikor tehát egy nő azzal fenyegető­ zik. Ha egy nő büntetni akar egy férfit. hogy „Soha többé nem állok szóba veled!". ezt komolyan kell venni . hogy el­ mesélik a napjukat . akkor nem panaszkodik. Föl akarják vidítani magukat. hozzád akarnak bújni azzal. vagy ha büntetni akarja. Megoldás férfiaknak Értsd meg. Állapodjatok meg a beszélgetés időpontjában. A csöndet egyfajta büntetésnek használja. és ez más nőkkel szemben nagyon is hatékony taktika. és ne adjon ta~ 187 . A nők a csöndet a férfiak megbüntetésére használják. ami számít.megoldásokra nincs szükségük. hogy megbízik benned. Megoldás nőknek . csak hallgasd meg és biztasd őket.Ha egy nő bizalmasan közöl veled valamilyen személyes dolgot. ha nem ért egyet azzal. és közben folyton váltogatja a témát. csak azt szeretnéd.

térj határozottan a tárgyra. székrekedéshez.. J o e é s az éjféli vita Lisa és Joe összeköltözés ük idején rengeteget vitatkoztak egy­ mással. hogy nem szólsz hozzá. Beszéddel oldják a stresszt. Azzal. hogy egyszerre csak egy dologra koncentrálnak. mint a férfiak. Ne használd ellene a csendet. hogy bármiféle követ­ keztetésre jutnának. Esettanulmány: ü s a . hogy a stressz beépül a szervezetébe. hogy Lisát arra nevelték. Ha egy férfi ten­ ne ilyet. Ennek az a veszélye. el ölről-hátulról. és próbál­ ja megtalálni a megoldást. amivel azonnal elő is állnának. mert közben lazíthat. Ha valamit el akarsz ve­ le intézni. A nó'k úgy kezelik a stresszt. az interneten va­ ló szörfözésre vagy a bajómodell-építésre koncentrálni. ha valami másra gondolnak vagy mással foglalják el magukat. aki másoktól vár megoldásokat. hogy jobban meg tudnak birkózni a stresszel. Miért rágódnak a nők mindenféle problémán? A nők átlagosan hét évvel tovább élnek. és ezzel kirekesztik gondolataikból a problémákat. gyomorfekélyhez vagy szívrohamhoz) vezethet . csak jóval éjfél után értek véget. Egyvágányú agyuk képes a hírekre. a tévére. O élvezi ezt a csöndes időszakot.. Ennek el­ sősorban az az oka.nácsot. Az volt a probléma. Stresszhelyzetben az a férfi. hogy alaposan kibeszélik. a többi férfi azt gondolná: tehetetlen alak. egy há- 188 . elnémul. A férfiak egy stresszes napot úgy tudnak elfelejteni. aki nem foglalja el magát vala­ milyen egyéb tevékenységgel. mert csak ki fogsz borulni. 2. amiért észre sem veszi. visszahúzódik.remélhetőleg nem egyszerre. Vitáik gyakran az éjszakába nyúltak. a kertöntözésre. minden oldal­ ról megrágják a problémájukat anélkül. ami stressz betegségekhez (például hasme­ néshez. meg is feledkeznek a problémá­ ikról.

zaspár soha ne feküdjön le. és felőle a nézeteltérésük függőben is maradhatott volna. A férjemmel elhatároztuk. és felejtsük el az egészet. RODN'KY DANGERFIELD 189 . amíg a végére nem járunk a vitának. Előbb béküljenek ki és csókolják meg egymást. hogy acidig soha nem fekszünk le. joe meg úgy érezte.US PILLÉR A férfiak számára rejtély. aztán hagyják az egészet. Két elmélet van arra. Márpedig a oői agy fo­ lyamatalapon működő kommunikáló gép. hogy újra és újra ugyanazokat a köröket teszik meg. különösen késő éjszaka. A férfiak azt szererik. Szeretnek elvo­ nulni a saját kis sziklájukra. A nők szererik kívesézni tetteik és érzéseik minden egyes aspektusát. A férfiak ebből a lehetőségből inkább nem kérnek. miért akarnak a nők a végére járni egy nézeteltérésnek.amíg újabb vita nem kerekedett belőle. aztán irány az ágy. Ezért csak mondta és mondta a magáét az aktuális problémával kapcsolatban . O inkább jól kivitatkozta volna magát. hogyan kell vitatkozni a nőkkel. de még egyik sem vált be. ha jól kivitatkozzák magukat. PHYÍ. Egy éjjel fél évig fenn maradtunk. A nap végére már a lelkét is kibeszélte. amíg a vitájukat le nem zárták. Lisa oldani szerette volna a benne lévő feszültséget. Joe ezzel nem tudott mit kezde­ ni. és igyeke­ zett mindkettejük számára elfogadható döntésre jutni. és valami másra gondolni.

és majd akkor térjetek vissza rá. Könyörületesen hallgasd végig. a jövedelme vagy a kifogott hal 190 . A különbség az. hogy mit mondott egy nő haí vagy nyolc hónapja. Ez sok­ kal könnyebb. mint nem létező problémákat megoldani. Ha valamire nem tudsz rögtön válaszolni. Erről ne is álmodj. és mondd neki: ha szüksége van rá. elvárása a férfinemtől: mindegy. drágám. és abban reménykedsz. a mostani vitában úgysem érvényes. a nők pedig az érzelmeket.A nők békét akarnak kötni és minden nézeteltérést elsimítani. Egy férfi kiszínezi a beosztása jelentőségét. a nők is. A női nem 105. Megoldás A nő kitárgyalja a problémát. 3. te mindig meghallgatod. hogy a beszélgetéstől általában minden csak rosszabb lesz. de most képtelen vagyok ezzel a problé­ mával foglalkozni. Mondd ne­ ki: „Ne haragudj. hogy a férfiak a té­ nyeket és adatokat túlozzák el. hogy a nő egyszer majd csak kifogy a szóból. hogy nem napolhatnátok-e el a témát. de ne feledd: a megkönnyebbüléshez túl kell esnie a beszélgetésen. Meggyőződésük. mint ha nem szólsz egy szót sem. Miért túloznak a nők? A férfiak is túloznak. tapintatosan kérdezd meg a nőtől." Ezzel a magatartással többet érsz el. ráadásul egy csomó pontot gyűfjthetsz vele. és ágy fest. hogy a beszélgetéstől mindenki jobban fogja érezni magát. mintha az egésznek nem volna semmi értelme. A férfiak viszont úgy vélik. Megbeszélhetnénk ezt holnap/a hétvégén/a jövő héten? Addigra átgondolom. amikor a vita heve már lecsillapodott.

amit vala­ ki csinált vagy mondóit. söröskorsót szorongató számitógépfechnikusokba habarodnak bele. és magával viszi. hogy egyszerre végezzem el a házimunkákat és tö­ rődjem a gyerekekkel. hogy két férfival legyenek egyszerre. hogy ne hagyd szanaszét a vi­ zes törülközőidet. ami saját beszélgetéseikben tökéletesen elfogadott." 191 . Amikor a nők tódítanak. sok­ kal többet fantáziálnak az életről és a kapcsolatokról. mint a férfiak. a másik takarít. aki vág­ tató fehér lovon közeleg. Túlzásokba bocsátkozva sokkal érdekesebben és Izgalmasabban lehet beszélgetni a kapcsolatokról. Egy szociológiai felmérés szerint a nők legnagyobb álma." • „Elvárod. akikkel szombat este ismerked­ nek meg a Fehér Lő fogadóban.nagyságát. A legtöbb nő imád álmodozni a gyönyörű hercegről. Az egyik főz. szeplős képű. holott kivétel nélkül vörös hajú. hogy mit éreznek ők vagy mások azzal kapcsolatban. mindig arról van szó. A nők köztudottan eltúlozzák a szavakat és az érzelmeket. íme néhány gyakori példa a női túlzásra: » „Milliószor megmondtam már. és része a nők tár­ sasági létének. A nők agya az emberekre koncentrál. a kocsija teljesítményét vagy azt. hogy hány bomba nö­ vel randevúzott életében. és képzelgésük felnagyítása még érdekesebbé teszi a beszélgetéseket.

hogy a közös barátok előtt a pasija gyöngédnek mutatkozzon. ahol és amikor a férfi ugyanezt a bűnt követte el. soha nem hagyod. még telefonálás közben is. WRsr A FÉRFIAKRÓL A nők. „Tegnap este se. gesztikulálnak. tiltakozik. Egymillióhoz volna kedvem . hogy el­ követte-e a bűnt vagy sem. a dátumokat és az időpontokat. hogy saját véleményem legyen! Folyton ezt csinálod velem!" A férfi ezt hajlamos szó szerint venni.• „Azt hittem. A nő eltúlozta érzelmeit. és példá­ kat is hoz fel a védelmére. A nő csak azt akarta. bár beszédkapacitásuk túlburjánzó." • „Soha többé nem állok szóba veled!" A férfiakat elkeseríti a nők túlzása. Pedig nem számít. mondván. amit tényeknek és ada­ toknak vélt. in­ formációközlésben és -fogadásban testbeszéddel is élnek.de csak egyenként. a férfi pedig azzal szállt vitába. hogy a nők beszéd közben a karjukat lengetik. a szavakat pedig szó szerint dekódolja. hiszen az ő agyuk tényekre és adatokra támaszkodik a megértésben. amikor megláttam abban a ruhában!" • „Mindig ezt csinálod velem. a nő késó'bb azt vágja a fejéhez: „Te mindig letor­ kolsz. A férfi erre sér­ tődötten és méltatlankodva elvonul. ám a férfiak ebből csak hármat képesek 192 . A nó'k öt hangszín segítsé­ gével kommunikálnak. grimaszolnak. A test­ beszéd feltárja a nők érzelmi állapotát. A hang­ szín közvetíti a mondanivaló értelmét. MAI. dehogy csinálja ezt folyton. hónapok óta se csináltam ilyet!" A nő a választ visszauta­ sítja. A férfiak gyakran csak anynyit látnak. és vi­ tába szállni vele. a legtöbb női beszélgetés­ ben a hatás 60-80%-át ezzel érik el. Ha például egy férfi barátok clótt mond ellent egy oó'nek. és sorolni kezdi a helyeket. „Ez nem igaz!". az érintkezésben. meghalok.

hiszen az üzenetek többsége nem ver­ bális. Kifutottam az időből. érdektelenül ment. majd otthon kávézunk. hogy romantikus vacsora vár rám. Vacsora közben a be­ szélgetés nyögvenyelősen. hogy szombat este 6 körül találkozunk a kedvenc éttermünkben. Tudtam. zsebre vágta az ajándékot. én meg ezalatt reme­ kül szórakoztam a barátnőimmel. Luké elmotyo­ gott egy „köszönömöt". Úgy döntöttünk. megebédel­ tünk. azzal büntet. 193 . Neki különleges ajándékot vettem: egy pár gyönyö­ rű arany mandzsettagombot az esti öltönyéhez. akikkel nemigen találkoztam azóta. izgatott voltam. Aznap Luké meccsre ment a haverjaival. és kicsit késve érkeztem az étterembe. A nők számára az égvilágon semmi problémát nem jelent olyan szavakat használni. hogy már mint valóságra emlékszik vissza rá. hogy lássam Luke-ot. Mintha fényévekre lett volna tőlem. kávézgattunk és mindenféle apró-cseprő dologról beszél­ gettünk. hogy mit vásároltam. milyen nagyszerű napom volt a barátnőimmel. gondoltam. Hogyan csapja be magát egy nő? A nőnél gyakran előfordul. elmondtam. Furcsa hangulatban volt. hogy nem szól hozzám. és a testbeszéd meg a hang­ szín a íö kommunikációs csatornájuk. ö már ott üldögélt. és megvacsorázunk. hogy gondolatban addig ismételget egy jelenetet. Következésképpen a női beszélgetésben nem túl fontosak a szavak. Nekik az érzelmek számítanak. és megmutogattam neki. hogyan is: Megbeszéltük Luke-kal. már alig vártam. Elnézést kértem a késésért. Jessica alábbi leveléből kiderül. és csak ült ott szó nélkül. amelyeknek semmi közük a beszélgetés­ hez.felismerni. hogy Luke-kal összekerültünk. Vásároltunk. és bámult ki az ab­ lakon. csak mogorváskodik velem. A szavak az üzenet hatásának mindössze 7-10%-ában játszanak szerepet. Amikor megérkeztem.

mi lehet. Tudtam már. Valamit gyanítottam. Luké egyenesen a nappaliba ment.. aztán nem bírtam tovább. értsd meg.. és kö­ vetelem. Rájöttem. rá gon­ dol. közeledik a vég. hogy ki az. Ezek azt hiszik. nehogy megbántson vele. Tíz percre rá Luké is ágyba bújt. Lefeküdtem. Csak ültem.. amiért nem vettem észre. Megfogadtam. és már aludt is. hogy megbámulja azt a kis loryót. hogy így nem tudok tovább élni. hogy másnap szembesítem a helyzettel. hogy egy nó'nek szüksége van túlzások­ ra egy érzelemdús beszélgetés során. és legnagyobb meglepetésemre magához ölelt. majd csak otthon hozakodom elő vele. hogy igaz az a gyanú.Hazafelé csönd volt a kocsiban. bekap­ csolta a tévét. törtem a fejem. hogy majd beleó'rültem. De utána egyszerűen lefordult rólam. hogy én vak vagyok?! Vagy 15 percet ültem ott a nappaliban. és 194 . és ne vedd öt szó szerint. próbálj a valódi érzéseire figyelni. Aznap éjjel Luké ezt gondolta: Veszítettek az angolok. Debbie. ami egy ideje már gyötör: van valakije.. csak nem akarja elmondani. ahogy a csípőjét riszálja az iro­ dában. hogy mondja el az igazat. és ne igazítsd helyre mások előtt. és szeretkez­ tünk egyet. Ügy éreztem. vagy ez csak futó kaland? Miért nem képesek a férfiak őszinték lenni? Én csak azt tudom. A szeme mintha azt mondta volna. So­ hase nevezd „tragikának". Nem utasítottam el a közeledését. Luké most biztos idiótának gondol. de még nem akartam semmit sem mondani. Ki az a másik nő? Szereti őt. és a végén álomba sírtam magam. hogy köztünk mindennek vége. Még órákig feküdtem ébren. Ahogy hazaértünk. Megoldás Ha férfi vagy. és bambán bámulni kezdte. és rávillantja a hülye mosolyát. Az is kezdett világossá válni. Egy­ szerűen lépj egy kicsit hátra. Annyira ki voltam borulva. hogy nagy baj van. De legalább dugtunk egy jót. de úgy döntöttem. az a miniszoknyás kolléganője! Magam eló'tt láttam.

ezért ragaszkodniuk kell a tényekhez. hogy ne edd meg a szalámit. Könyvjelzőket kell dugdosnom a szóáradatba. Folyton ezt csinálja velem. Úgy látom. Egyszerre 4 vagy 5 különböző gondolatsor­ ral is képes játszi könnyedséggel zsonglőrködni. hogy kitalálják akaratukat. „Mit mondott a szalámiról?" „Nem ő. és kordába kell szorítaniuk a túlzásaikat . Tegnap például ahogy a konyhában tett-vett. miközben ő mellékesen felvet­ te a fonalat. ahol mindezek figyelmen kívül hagyása igen zavaró és költ­ séges lehet. a beszélgetésnek éppen me­ lyik fonalát vágja el. hogy valójában mit is mondott az igaz­ gatónője. hogy a férfiak min­ dent szó szerint vesznek.ne akard megmondani neki. hanem te".« " „Tessék?". Mintha elvárnák a férfiaktól. én meg alig tu­ dok lépést tartani vele. 4. ol­ vassanak gondolataikban. hogy mit gondoljon vagy mit mond­ jon. a barátnői mind tudják Őt kö- 195 . hogy követni tudjam. válaszolt dühösen. Miért nem térnek a nők soha a lényegre? A férfiak úgy látják: a nők sokszor Összevissza beszélnek. mit éreznek ilyen­ kor a férfiak: A feleségem művészi tökélyre fejlesztette az indirekt beszédet.különösen a munkájuk­ ban. Máskorra tartogatom. A nőknek viszont azt kell felismerniük." Én csak álltam ott értetlenül. Ezt a homályosságot úgy hívják. kerül­ getik a forró kását ahelyett. egyszer csak így szólt: „Ma a vezetőségi értekezleten azt mondta az igazgatónőm: »Ne edd meg a szalámit. és próbáltam átírni a beszélgeté­ sünket a fejem poros irattárában. kiáltottam fel. és elmesélte. hogy indirekt beszéd. „Én mondom neked. hogy egyenesen rátérnének a lényeg­ re. Egy férfiolvasónk leveléből megtudhatjuk.

felné­ zett a munkájából. és azt képzelte. A feleségemnél viszont még nem üle­ pedett le. mire ő: „Nincs". ha visszajöt­ tem a műszaki áruházból. és fé­ lig már engem is meggyőzött. Majd később meg­ próbálom kibogozni és elsimítani a dolgot. amelyet a legtöbb nős férfi ismer. nem Őt! Ma levittem egy nagy balom szennyest a garázsba. hogy nem szól hozzám. de előbb bekapom a szalámis szendvicsemet. hogy ez ve­ lem is így van. Amikor noszogattam. de továbbra is hallgatott. akkor miért mész a műszaki áruházba?". Már majdnem egy óra is eltelt. abban az eltéveszthetetlen. letakarítottam egy pol­ cot." Vagy fél órát foglalatoskodtam a garázsban. A. van-e valami probléma. könnyes szemmel azt üvöltötte: „Te soha nem viszel el engem moziba!" Passz . engem hívtak moziba. hogy megkér­ dezte. hogy igaza van. az a műszaki áruház már lerágott csont. még mit kell megcsinálnom. végén meg volt róla győződve. Na de mikor volt már az a beszélgetés? Azóta már egy fél tucat más beszédtémával tömtem tele a memóriámat. Hogy beszélhet egy ilyen intelligens nő ilyen hebrencs módon? „Akarsz ma moziba menni-". és azt mondtam neki: „El kell mennem a műszaki áruházba. Amikor visszamentem a házba. Megkérdeztem. de azt mondtam: „ Nem " . arrébb tettem pár dobozt. Végiggondoltam.merthogy a garázsban volt dol­ gom. hogy én nem figyelek rá. gyanakvó testtartásban.vetni. érdeklődött összefont karral. „Mire van szükséged?" „Semmire! Miről beszélsz?" „Ha nincs szükséged semmire. és azt kérdezte: „Miért?" „Mit miért?" . Jólesett.kérdeztem vissza. mire észbe kaptam. Őrjöngő Raymond \96 . beindítottam egy adag mosást. kérdezte.azt hittem. de nekem meg a két fiamnak agykárosodást okoz. még mindig a felszínen volt.

ezért vált a férfi teljesen tanácsta­ lanná. indirekt beszélgetést. mondanivalóju­ kat hallgatólagosan beleértik a szavaikba. vagyis csak céloznak arra. hiszen nekik van érzékük a valódi jelentés kibogozásához. hogy mellőzi az agressziót. Lehet. össz­ hangot teremt másokkal azáltal. mint egy eímegyógyintézeti ápolt­ tal. ha a nők a munkahelyükön fo­ lyamodnak indirekt beszédhez. hogy elkerüljék a nézet­ eltérést és könnyebben kötődjenek. mert nem tűntek domináns­ nak vagy agresszívnak. Raymond felesége is több vágányon futott egyszerre. hogy egy nő ötletei és kívánságai pusztán azért nem valósulnak meg. logikus és szervezett gondolatokat és. vagy egyszerűen belefojtják a szót: „Ezt már ezerszer megbe­ széltük". „Meddig fog még ez tartani?" vagy „Már nagyon fá­ rasztó ez a beszélgetés. A férfiak egyenes beszédet használnak. „Mire akarsz kilyukadni?".A nők az érintkezés során gyakran használják az indirekt beszé­ det. és azzal vádolják őket.kapcsolatot épít. amelynek célja a harmónia megőrzése. Mint már mondtuk. hiszen a férfiaknak nehezükre esik követni egy többvágányú. A nó'k indirekt beszédének célja van ." Indirekt beszéd a munkahelyen Problematikusnak bizonyulhat. a férfiak agya a vadászat követel­ ményeihez fejlődött ki egyfókuszú szerkezetként. a konfrontációt és a disszonanciát. és mindent szó szerint vesznek. „Mi ennek a lényege?" Azután úgy beszélgetnek tovább a nővel. Ilyesféleképpen reagálnak: „Mit akarsz ezzel mondani?". miről beszél­ nek. hogy azt sem tudják.informá­ ciókat kell előadni. Férfiak esetében viszont katasztrofális lehet a ha­ tás. mert fér- 197 . Ha a nők egymás között használják az indirekt beszédet. Igencsak zava­ rónak tartják. A férfiak számára világos. rit­ kán támad félreértés. Evolúciós szempontból az indi­ rekt beszéd tette lehetővé a nők számára. hogy a nők beszélgetéseiből hiányzik a szerkezet és a cél. és nem vezet semmire. Ez az eljárás tökéletesen illik a nők álta­ lános magatartásához. hogy dönteni tudjanak. amit akarnak.

. hogy a férfiak üres te­ kintettel merednek rá. mint „Aha". barátságosan hunyorítottak. hogy nagyszerű munkát végzett. a várható haszon 200000 dollár volt. Amikor azonban belekezdett. Tudta.elkezdte több szá­ lon futtatni az előadását. hogy megtudja az eredményt. Marié klasszikus áldozata volt ennek. és általában véve érdeklődő­ nek motatkoztak. Az volt az érzése. és igyekezett bemutatni. A nagy napon Marié kifogástalan öltözékben. hogy ez az egyetlen lehetősége. Fél évig tartó tárgyalás után Marié végre lehetőséget kapott. Mondd meg neki. A férfi főnökök Marié távozása után egy kávé mellett így beszél­ gettek: Marketingigazgató: „Fiúk. Egész előadása zsonglőrmutatvánnyá vált. én elvesztettem a fonalat. „Úgy van!". és megpróbált érdeklődést kicsiholni belőlük azzal. hogyan függenek össze a dol­ gok egymással. A nők bátorítóan rámosolyogtak. akaratlanul is mellőzve a férfiakat. a haját feltűzte. hogy kritikusan ítélik meg. hogy visszaugrott az előző diára. észrevette. hogy valójában mit is akar. szolid kosztümben jelent meg.. és alig várta. figyelmet kifejező hangokat hallattak. A végén abban a meg­ győződésben távozott. amíg már álmából felriadva is tudta. laza. már csak hozzájuk intézte szavait. indirekt beszédet használt. ezért . és addig gya­ korolta a prezentációt a táblánál. hogy adja be írásban a javaslatot. Marie-t felizgatta a nők reakciója.fi főnökének sejtelme sincs róla." 198 . hogy egy jelentős pénzügyi befektetőnek bemutassa a cég új rek­ lámkampányát. természetes sminket rakott fel. van valakinek fogalma.nehogy lankadjon a figyelmük . „Ühüm". A hallgatóság nyolc férfiból és négy nőbó'l állt. hogy mi a fe­ néről beszélt?" Ügyvezető igazgató: „Nincs. Marié 30 percet kapott az előadására. olyasféle.

A nőknek tudniuk kell. A nők sokszor arra számítanak. nehogy ostobának nézzék. A nő a munka világában legyen egyenes a férfival. Ha egy férfi a munka során nem tudja követni egy nő szavait.. és beismerni. gyakran inkább úgy tesz. és egyszerre csak egy témái kínáljon fel megfontolásra. Ki vagyok borulva vagy gondom van Én akarom "lé fogod sajnálni De csak ha én is egyetértek Naná. gyakran úgy tesz. lényegre törő vála­ szokkal és határidőkkel. Marié a mai napig is várja a választ. hogy ha egy férfi nem tud­ ja követni valakinek a szavait. de egyik férfinak sem akaródzott feltenni a kezét. hogy miről be­ szél vagy hogy mi mivel függ össze... A férfiak azonban ezt egyszerűen képtelenek fölfogni. mintha értené.Marié több szálon futtatta előadását és indirekt beszédet hasz­ nált férfiak előtt. hogy. napirendekkel.. Bombázd őt menetrendekkel. hogy ideges'. akiknek fogalmuk sem volt róta. hogy életük párja majd megérti.vagyok! Érts egyet velem! Valami drága dolgot akarok 1. mintha értené.99 .. hogy. A férfi életkorától függetlenül egyenes beszédet vár el a nőtől. A hallgatóság nőtagjai meg voltak elégedve az előadásával és kérdéseket tettek fel. Indirekt beszéd otthon Amikor egy no azt mondja. hogy sem­ mit sem értett. Beszélnünk kell Nekünk kell Sajnálom Te döntesz Nem vagyok ideges Meg kell tanulnod kommunikálni Szeretsz? valójában azt gondolja.. dekódolja és követi az indirekt beszédet.

Bar­ bara dúlt-fúit mérgében. ha 16 éves fia. Azt kérdezte: „Nincs kedved kitakarítani a kony­ hát?" Nincs az a tizenéves fiú. és ez alól Adam sem kivétel.. takarítsd ki a konyhát. védekezett a fiú. de a fiúknál falra hányt borsó. 200 . ha lefekvés előtt tanulnál egy órácskát." Ez az indirekt megközelítés a lányok­ nál beválik. mire dél körül hazaérek a bevásárlásból". több eredményre vezetett volna. nincs ked­ ved kitakarítani a konyhát a kedvemért?". mint az imént. jő. kérlek. A fiúknak nincs „kedvük" a házi munkához kerek perec utasítani keli őket. Egy határidőhöz kötött. aminek nem fogsz örülni Löttyedt a combom Esettanulmány: Barbara és Adam Barbara vásároioi készült a barátnőivel.". hogy indirekt beszédet használt. di­ rekt kérés. hogy az anyja ezt meg ezt szeretné. akinek „kedve" volna kitakarítani a konyhát. A fiú agya hallja. kérdezte. még rosszabbul festett. Adam közben kitakarítja a konyhát. és szerette volna. hogy mire ő a barátnőivel hazaér. oltsd el a lámpát Csak a szexre tudsz gondolni? Olyasmit tettem..Nagyon kedves vagy ma este Mennyire szeretsz? Legyél romantikus. Ezt a problémát maga Barbara idézte elő azáltal. a konyha még mindig úgy nézett ki. jött motyogva a válasz. például „Adam. Sőt.. mi­ előtt elmegyek!". „Adam. Azt képzelte: Adam majd rájön. a konyhának ragyognia kell. mintha bomba­ találat érte volna.. „Hát. Aznap este Barbara így szóit Adamhez: „Szeretném. „De hát este akartam megcsinálni. de ténylegesen nem utasították rá. Mire Barbara visszatért a barátnős kirándulásról.

a hímneműek pedig értékelik az egyértelmű pa­ rancsokat. csak dőlj hátra. hallgasd meg. Megoldás Nők számára: az indirekt beszédet nők használják más nőkhöz való kötődésre." Ha így teszel. de azt akarják. és ne ajánlgass megoldásokat. Ez csak újabb vitához vezethet. de gyakorlással elérheted a kí­ vánt eredményt. közvetlen utasítás. hogy egy szalma­ szálat is keresztbe kéne tenned.ezért nem teszi meg. Egy férfi soha ne használja ezt a szót egy nő küllemének jellemzésére. Legföljebb szabj neki határidőt: „Szeretném megnézni a hétőrás híreket. és felenged benne a feszültség anélkül. rendszerint jól kibeszéli magát. „Adam. és neked nehezedre esik követni a cselekmény szálát. Egy olvasónk elküldte a rendszeres vitáik során előforduló Indi­ rekt női kifejezések szótárát: „Nagyszerű" A nők ezt a szót a viták végén használják. drágám. Egy másik nővel szemben ez igaz is lehet. hogy a közvetlen beszéd agresszív és barátságtalan. bol­ dog lesz. hiszen ők is azon érintkeznek. és lefekszel-" Közvetlen utasítások esetén a félreértésnek nem­ igen van helye. aztán feljövök elköszön­ ni. tanulj egy órát a szobádban. és a körülötted lévő férfiakkal is kevesebb lesz a nézeteltérésed. hogy a nő kijelenti: „Nagyszerű!" 201 . A hímek számára azonban teljesen normális a közvetlen beszéd. de addig csak rád figyelek. Először ralán nehéznek fog tűnni. Sok nő attól fél. nekik van igazuk. Ha az anyja a rádió mellett vagy a tévé előtt ta­ lálja őt tanulás helyett. A hímneműek kezelésének egyetlen realista módja a határidős. amely azzal végző­ dik. vita kerekedhet a dologból. A férfiakkal csakis közvetlen nyelven beszélj. hogy a férfi fogja be a száját. amikor úgy vélik. Férfiak számára: ha egy nő beszél hozzád.

„Öt perc" Nagyjából féi óra. és nem is érti. de meg ne próbáld újabb hazugsággal kivágni magad. miért pazarolja az idejét. engem nem érdekel. „Semmi" Azt jelenti: „valami". A „semmi" gyakran egy olyan vita kezdetét jelzi. A közeli jövőben. mert a szemetet a pasi csak az­ után viszi le. Hangos sóhaj Vagyis szerinte te idióta vagy. és a „nagyszerű" szóval lesz vége. mit csináltatok tegnap éjjel" vagy „Úgy? És ezt most higygyem is el?" Majd közli. „Folytasd" (normál állású szemöldökkel) Azt jelenti: „Feladom" vagy „Csinálj. ami még hátravan a futballmeccsből. különben jön a „Folytasd" (felhúzott szemöldökkel). aki a legszívesebben megfojtana egy fér­ fit. amely „öt percig" fog tartani. amelynek eredményeképpen a nő kiborul a „semmitől". és még vagy „öt percig" fog beszélni hozzád. nagy bajba kerülsz. Például: „Úgy? Beszéltem a bátyáddal. amit éppen tettél. ha már kifortalta a tervét. mire lehiggad. „Úgy?" Mondat elején az „úgy" rendszerint azt jelzi. hogy ha­ zugságon kapott. 202 . A „semmi'1 rendszerint annak a nőnek az érzését írja le. miköz­ ben a ruháidat hajigálja kifelé az ablakon. Férfi megfelelője az az öt perc. „Rendben van" Alaposan át akarja tehát gondolni. mivel fizessen vissza azért. és a „nagyszerű" szóval fog véget érni. A „rendben van" gyakran társul a „nagyszerűvel" és a „folytasddal" (felhúzott szemöldökkel). „Folytasd" (felhúzott szemöldökkelj Ez olyan kihívás. amit akarsz. hogy „nagyszerűen" érzi magát." Ezután rendsze­ rint néhány percen belül jön egy másik „Folytasd" (felhúzott szemöldökkel). miért áll le veled vitatkozni a „semmiről". amit a „semmi" és a „nagyszerű" követ. és tu­ dom.

és utána jön a „hangos sóhaj". „Róbert? A középiskola óta nem találkoztatok! Hogy van?" „Remekül. Békülés „va­ lamelyik nap" várható. „Köszönöm szépen" Egy nő akkor mondja ezt.. majd végül jön a „hangos sóhaj". „Ki voit az?". a felesége. és folytatta az olvasást. hogy érzéketlenül megbántottad. Róbert". mert úgyis azt fogja mondani. 203 . Szia. akik újságot próbálnak olvasni. Ha nem mon­ dasz igazat.. mi a baj.. hogy megmagyarázod. hogy beszél­ hetsz. érdeklődött az asszony. kérdezte Debbie. kérdezte az asszony. Miért kíváncsiak a nők minden apró részletre? Josh egy este éppen újságot olvasott. Minél tovább cifrá­ zod a kifogásaidat. majd letette. válaszolta Josh. Felvette. amit tettél. mondta.". Ha felajánlod. hanem felajánlás. mit mondott?". hogy előhozakodhass a kifogásaiddal vagy indokaiddal arra vonatkozóan. jól megy neki. egy csomó „úgygyal" és „felhúzott szemöldökkel" fűszerezve.. hanem azt közli. válaszolta josh azon férfiak bosszús hangnemében. „Semmi fontosat. „Valóban?" Nem az állításod valóságtartalmát vonja kétségbe. hogy „semmi". rendben. ha elege van be­ lőled. remekül van". „Csak ennyi mondanivalója volt 10 év titán? Hogy remekül van?"." „Szóval. 5. és időnként felmordulva vagy tíz percig figyelt. A „hangos sóhaj" után nehogy megkérdezd.„Csak tessék" Ez nem kijelentés. hogy egy szavadat sem hiszi. amikor megcsörrent a tele­ fon. annál hangosabbak és gúnyosabbak lesznek a „valóbanok".. a végén jön a „rendben van".. Azt jelzi. „Egy régi iskolatársam. A nő lehetőséget ad.. jön a „csak tessék". „jó..

remekül van. a nő azt hiszi. Egy nem mindennapi bal­ esetben elvesztette a heréit. josh értelmezésében egyszerű volt a történet: Róbert 15 éves korában otthagyta az iskolát. ké­ sőbb misszionárius lett Afganisztánban. hiszen az ö szá­ mára a szavak arra valók. belépett a francia idegenlégióba. hogy könnyebben viselje a fájdalmat. hogy Róbert remekül van -Josh semmi értelmét nem látta kérődzni a történe­ ten. 204 . és azt állítja. hogy a férje transzszexuális. A mama öngyilkos lett. Josh szempontjaból semmi szükség nem volt erre a társalgásra. aki Afrikába szeretne köl­ tözni és lepratelepet alapítani . Róbert rászokott a kábítószerre.. ő és hét örökbe fogadott brazil gyermeke vegetáriánus lett. és a sógorát szere­ ti.amit Róbert tervbe is vett most. hogy tá­ mogassa magányos édesanyját. Debbie azonban tudni akart minden apró részletet. Josh számára mindez egyértelmű volt. és addig-addig ismételtette a férfival a beszélgetést. és most újra a városban van az új fejeségével.. és a tálibok rabszolgája lett. majd kiengedték. A lényeg. aki ideg-összeroppanást kapott. de letartóztatták a ke­ resztény vallás terjesztéséért. amíg minden részletet meg nem tudott. A férfi szerint viszont a nő túl sokat beszél és állandóan faggatja. De nem. férfiak számára a részletek elhanyagolhatók. hogy kötődjünk a másikhoz... A. Ez a beszélgetés a férfi és női agy egy alapvető különbségére vi­ lágít rá. hogy kiengedték a börtönből és elejtették ellene a gyilkosság vád­ ját. Debbie-nek ugyebár muszáj volt őt nyaggatnia min­ den apró részletért. Egy éjszaka egy szíppantős kocsi tartályában megszökött. Ha a fér­ fi keveset beszél.Aztán nekilátott a keresztkérdéseknek. egy leszbikus prostituáltból lett apácával. már nem szereti. amikor kiderült. és elment selyemfiúnak. később pedig kard nyel ők ént dol­ gozott a Moszkvai Nagycirkusznál. hogy életében nem érezte még ilyen jól magát. csatlakoztak a Jehova Tanúihoz. mint valami ügyvéd.

aki a gondját viseli.. hogy a társaság tagjai vagy a családok mi­ vel foglalkoznak.. igyekezz több részlettel szolgálni. nem szükséges 205 . milyen új „kisfiús játék­ szert" vásárolt a többi férfi. azért egy kicsit akarják is.arról a nők mesélnek el ne­ kik mindent a hazafelé úton. aki hajótörést szenvedett Elle MacPhersonnal. és igen. Ne feledd.. mik az álmaik és a céljaik arra az évre. vidd el egy hosszú sétára. Nem mintha a nők mindenbe bele akarnák ütni az orrukat. felszámolják a terrorizmust. az a vicc a pasiról. ki miben lehet a segítségükre. így minden apró részletet tudnia kellett a csoport minden egyes tagjának és azok családjának állapotáról. Megoldás Ha férfi vagy. mint egyébként. De az eseményen részt vevők magánéletéről vajmi keveset tudnak . ha a férfi nem tér vissza a vadászatból vagy a harcból. a hosszú távú túlélést progra­ mozta be agyukba a természet. Olyan volt számára ez a baráti tár­ saság. és a csoport életben maradása érdeké­ ben aktívan érdeklődött irántuk. A férfiak tudni fogják. Ha tehát egy nővel beszélsz. hogy a nők pszichéjébe kódok kíváncsi­ ság a személyes részletek és információk után a kapcsolatok fennmaradását szolgálja. hogy állnak a párkapcsolatok.. Az életben maradása múlt azon. ezért kell tudniuk. és csak hagyd.. hogy képes-e kötó'dni a csoport tagjaihoz. hogy ki hogy van a csoportban.. hogy legyen. alaposan megvizsgálják Bob új vörös sportkocsiját. mint valami biztosítási kötvény.A női agy részletkereső programja A nó' az emberiség fészekőrzője ként szoros baráti körről gondos­ kodott. Ily mó­ don nagy gyakorlatra tehetsz szert. nos. hová készülnek nyaralni a barátaik. Azt is tud­ ja. hogy megy a gyerekeik­ nek az iskola. milyen az egészségi állapotuk. megbeszélik. Bújj bele a melegítődbe.. a nő tudni fogja. hadd beszéljen.. értsd meg. hogyan győzte le Anglia futball­ ban Németországot. hol lehet jól horgászni. Amikor egy társadalmi esemény után a férfi és a no leül beszél­ getni. és megtárgyalják.

koncentrálnod vagy válaszolgatnod ™ nem kell semmiféle erőfe­ szítést sem tenned. És ne kérdezd folyton. Ha nő vagy. hogy „Figyelsz te rám egyáltalán?" meg hogy „Mit is mondtam az előbb?" . határozd meg az időtartamot. csak hallgasson végig. hogy nem muszáj megoldásokat javasolnia. ha beszélni akarsz. legyél precíz és szabatos. Otthon közöld a férfival. Hivatali tárgyalásokon gyorsan térj a lényegre. hogy a túl sok részlet megőrjíti és halálra untatja a férfiakat. és mondd meg ne­ ki. azt értsd meg.

in\t-j.: fi ■? 5 j V X v u .. f / I ->Sí> rm Vk '«s~^v-' «e? ís r.j_^-TT" . JS^*V ÖÍJ-^S.■ ^ ^ • ^ • í J < - ^'i .Nyokadik fejezet NŐI SZEXEPILTESZT Vonzód vagy taszítod a férfiakat? hí ic_í..^ J> í.

.

mi lesz rólam az első benyomása? A leg­ több no szeretné tudni. amely megmutatja. A válaszok nem előre kiszámítható sorrendben követik egymást. A férfíagynak bizonyos női formákra. A személyiségjegyek vonzerőre gyakorolt ha­ tását később tárgyaljuk. mintha egy férfi értékel­ ne téged egy fénykép alapján. rövid szoknyát veszel magas sarkú cipővel.Milyen cipó"ket Őrzöl a gardróbszekrényedben? 209 . hogy milyen benyomást keltesz vagy nem keltesz egy férfiban. milyen jó . tehát nem lehet csalni. kényelmes . a megjelenésen és a tálaláson alapul. Az alábbiak közül melyik jellemzi leginkább a testedet? a) Vékony/egyenes b) Kisportolt/izmos c) Erőteljes/körte formájú 2. amikor először megpillant.cipőben c) Csinosan öltözöl. hogy Ádám Évába botlott: ami­ kor egy férfi megpillant. színekre.Végezd el a tesztet! Mmikor egy zsúfolt szobában tekinteted egy férfi tekintetével ta­ lálkozik. A teszt kizárólag a testfelépítésen. ezért dolgoztuk ki ezt a tesztet. de azért elegánsan öl­ tözöl fel b)Nem túl elegáns alkalmi ruhában jelensz meg. hogy hangsúlyozd a lábadat 3. textúrákra és testbe­ szédjelekre adott reakcióin alapuló tesztből megtudhatod. Az első randevún milyen ruhával igyekszel jó benyomást kelteni egy férfiban? a) Nadrágot vagy hosszú szoknyát veszel. arányokra. Ez a teszt olyan. egész pontosan hogyan fog reagálni rád? Ezen a kérdé­ sen a nők azóta törik a fejüket. mennyire vonzó a férfiak számára. méretekre.vagy kevésbé jó — minősítést kapsz. 1.

A derékbőséget oszd el a csípőbőséggel. elegáns nadrágkosztümöt 5. mit érzel? 210 .és csípőbőségedet. amely elrejti a nem tökéletes részeket b) Rövid. majd számold ki a derék-csípő arányt. A te arányod: a) 80% feletti bf 65-80% c) 6 5 % alatti 6. leomló szerelést. hogy magadra vonjad a figyelmét 7. hogy írja le a fenekedet? a)Jó nagy b) Lapos. hogy ne lássa jól a testedet b) Párhuzamos lábbal elébe állsz c) Játszol a hajaddal. mégis divatos 4. akinek láttán remeg a térded. középmagas sarkú c) Alacsony vagy lapos sarkú. a derékbőséged pedig 75 cm. keszeg vagy izmos c) Kerekded/őszibarack formájú 8. ha megkérnéd. Mérd meg a derék. Ha végigsimítasz a hasadon. milyen testtartást veszel fel? a) Megpróbálsz leülni vele. Mit mondana egy ismeretlen. akkor nálad ez az arány 7 5 % . melyiket választanád? a) Hosszú.a) Magas sarkú vagy bokapántos tűsarkú b) Divatos. Ha például a csípőbőséged 100 cm. Ha úgy vehetnél új ruhát. amely kiemeli az eló'nyeidet c) Testre szabott. hogy az ár nem számít. Amikor egy vonzó férfival csevegsz. nyalogatod az ajkadat. testhezálló. ringatod a csípődet és simogatod a tested. mély kivágású ruhát.

milyen test rejtőzik alatta b)Dögös melltartót és kivágott ruhát c) Testhez álló. mit veszel fel? a) Bő ruhát. hogy a legjobb formádat hozzad 11. milyen formát adott volna neked? a) Vékony/szÖgletes/izmos b) Csupa hajlat ej Kerek 12. amely kiemeli az alakodat 10. a) A legújabb divat szerinti színek és stílusok b}Jobb szereted a természetes külsőt c) Az arcod a palettád. vékony vagy kúp alakú b) Átlagosan hosszú és vastag c) Rövid. Jellemezd a sminkedet. megbillented a csípődet. Ha a barátaidat megkérnéd.r> ■ 14.a) Feszes/izmos b) Sima/lapos c) Kidudorodó/kerek 9. Ha felkérnének. hogy írják le az arcodat. előrehajolsz és csókot dobsz a kame­ rának 13. a kezed a csí­ pődre teszed és elbiggyeszted az ajkad c) Kidülieszted a hátsódat. 211 . vastag és erős :. amiből nem derül ki. és rengeteg sminkre van szükséged a nap minden szakában.' . Hogyan lehet jellemezni a nyakadat? a)Hosszú. Amikor a lányokkal mész el este szórakozni. hogy állj modellt a Vogue magazinnak. milyen pózt vennél fel? a) A hajadat felhúzod a fejed tetejére és a válladon át nézel hátra b)ívbe feszíted a hátadat. feszes ruhát. Ha Picasso iefestett volna.

himbálódzó füíönfüggó egy rakás gyémánttal 17. Melyik ajakrúzst választanád? a) Semleges/természetes szín b j Elénk vörös c) A legújabb divat szerinti szia 16. A hajad: a) Hosszú b) Középhosszú c) Rövid 20. és kedvedre választhatsz fülbevalót. Hogyan jellemezné egy férfi a szemedet? a) Hatalmas/gyermeki b)Manduiavágású c) Kisebb/keskeny 18. Nézd meg a tükörben az orrodat. Az Oscar-díj átadására készüísz. de barátságos 15. és szexis szeretnél lenni. Gyertyafényes vacsorára készülsz. Hogyan jellemeznéd a megjelenésedet? 212 . gombszem c) Átlagos 19.ezt mondanák: a) Elegáns/karakteres b) Babaarc nagy szernmei c) Nem kifejezetten szép. Egy karikaturista hogyan rajzolná le? a) Nagyobbacska b) Kicsi. Melyik a tiéd? a) Pici gyémánt vagy igazgyöngy b) Közepes méretű fülbevaló szép kővel c) Hosszú.

kérdés A=5 pont B=3 pont C=l pont 2. kérdés A=l B=3 C=5 9. kérdés A=l B=5 C=3 12. kérdés A=l pont B=5 pont C=3 pont 7. kérdés A=5 B=9 C=7 8. kérdés A=7 R=9 C=5 3. kérdés A=5 B=3 C=l 11. kérdés A=5 pont B=7 pont C=3 pont 4. kérdés A=3 B=5 C=l 213 .a) Lezser b) Szexis c) Elegáns A pontszámaid 1. kérdés A=3 pont B=5 pont C=7 pont 10. kérdés A=3 pont B=5 pont C=l pont 13. kérdés A=3 B=5 C=l 15. kérdés A=5 B=3 C=7 5. kérdés A=5 B=7 C=3 14. kérdés A=5 B=3 C=1 6.

a férfiakat pedig testbeszéddel irányítod. 100 pont vagy több Szexi cicababa Amint meglátnak a férfiak. hogy állsz a szexualitással. és további Ötleteket merít­ hetsz eredményeid további javításához. ha épp ebédelnek. mitől döglik a légy. és soha nem szenvedsz hiányt randevúban. Ha pontjaid száma 66 és 214 .16. A következő fejezetből megtudha­ tod. Az építő­ munkások csak akkor vesznek észre. miért eredményes az. és megvalósulnak vágyaid. A férfiak imádnak rád nézni. 66 é s 99 pont között Elegáns kisasszony A nők többsége ebbe a kategóriába tartozik. hogy a férfiak első látásra beléd essenek. Le a kalappal a szexuali­ tásod előtt. kérdés A=l B=5 C=3 18. és alig várják. Ha 78 és 99 között van a pontjaid száma. Te aztán tudod. jól el tudod adni magad. kérdés A=9 B=7 C=5 20. horogra akadnak. hogy kifogd őket. és folyton megkörnyékeznek. kérdés A=5 B=9 C=7 Most pedig add össze a pontszámaidat. kérdés A=l pont B=3 pont C=5 pont 19. Az építőmunkások kezében megáll a szerszám. kérdés A=5 pont B=3 pont C=l pont 17. és utánad fütyülnek. Mérsékelt esélyeid vannak rá. akkor csak nchány területen kell erősítened. és lássuk. amit teszel.

Lehet. hogy a férfiak már első pillantásra vonzód­ janak hozzád. hogy a személyiség fontosabb a megjelenésnél. hogy elkápráztathasd a szellemességeddel és a kedvességeddel? Anélkül is tudsz javítani a tálalásodon. és jobban fogsz örülni az életnek. Taián azt mondod. Azt hiszed. Ám az intellektuális és fo­ gékony férfiak is ki vannak szolgáltatva a saját ösztöneiknek. A következő fejezetből megtudha­ tod. az csak tiszta haszon! Az előnyös tulajdonságaidat kiemelő ruhákkal is álcázhatod a testi hiányosságaidat. dolgozz keményebben a fizikai megjelenéseden. Ugyan mivel vonzód magad­ hoz a megfelelő férfit. hogy fel kellene adnod a meggyőződésedet. mit kell tenned. azonkívül fittebbnek és egészségesebb­ nek érzed magad. mint a cipőmére­ tük. akit hip­ notizálni lehet a fizikai megjelenéssel. A férfiak nem tehetnek róla. de nem ártana javítanod a megjelenéseden. Ha még fér­ fit is találsz. hogy téged nem érdekel az olyan sekélyes férfi. leg­ alábbis eleinte. Ha például elkezdesz kon­ diterembe járni. akiknek az IQ-juk kisebb. máris vonzóbb le­ szel a férfiak szemében. hogy jobb legyen az alakod. és jobb eredményeket érhetsz el. hogyan nö­ veld a vonzerődet. Csak egy a bökkenő. 65 pontig Tulajdonképpen fiú vagy Az építőmunkások malac vicceket mesélnek neked. . hogy nincs ínyedre. téged viszont pillantásra sem méltatnak. és azt is elmagyarázzuk.78 között van. hogy több férfi között válogathass! A következő fejezetből megtudhatod. hogy miért bukik sok férfi az olyan nőkre. és bizonyos fokig igazad is van. hogy a nyilvánvaló­ an nőies jegyekhez vonzódnak.

.

csak így sikerült.." jessica Nyúl ..Kilencedik fejezet MITŐL LÓG KOCSANYON ROGER NYÚL SZEME? A nő nemi vonzerejének hatalma „Én nem vagyok rossz...

.

Kim viselkedésében azt látta. ami jót tett az önérzetének. Nem­ sokára azonban már a baráti összejöveteleken is úgy festett.Esettanulmány: Kim é s Dániel története Kim és Dániel egy évig jártak. és imád belépni a szobába. amelyekben Dániel szerint úgy nézett ki. 213 . Már nem sminkelte magát. Dániel azt hitte. és Dániel már észrevett más nőket is. szeret neki öltözni. hogy a testápolás csak idő. mint az anyja. mielőtt összeházasodtak. és majd erőt vesz magán. Kim külsejétől Dániel lehervadt. a tökéletes partnert vélték meg­ lelni a másikban. Dániel azt szerette Kimben. csendeseti érlelődött a harag. Flörtöltek is vele. Házasságuk építményén repedések jelentek meg. hogy az ő és a barátai kedvéért az asszony egy kicsit se hajiandó megerőltetni magát. Munka után otthon rendszerint rózsaszín bársony pongyolá­ ban meg papucsban volt. Kezdte irritálni. sminkelte magát. és kezdte kerülni a szexuális közeledést.legtöbbjük gondosan ápolta. és olyan cuccokat viselt. Dánielben lassan. egy férjes asszonynak már senkit sem muszáj lenyűgöznie. Kim azt mondta. semmi smink. talán a munkahelyén adódtak nehézségei. ahol Dániel rajongó tekintettel várja. és még élesebbé tette Kim otthoni elhanyagolt­ ságát. és az volt a véle­ ménye. nem borotválta a lábát. hogy olyan ápolt. hogy a íelesége csak mun­ kába menet csinosítja ki magát. és valahányszor ránézett. Négy év házasság után Kim megváltozott. mint valami roncs. Mivel a férfi vizuális lény. és a. Munkahelyén a nők csinos ruhákban jártak. ügy érezte: jól választott. pénz.és energia pazarlás. Mind­ ketten élvezték a kapcsolatokat. Mintha már nem törődött volna vele. otthon meg lomposan jár. Kim úgy érezte. hogy néz ki otthon vagy a baráti Összejöveteleken. a haját csak ritkán fésül­ te.

nem tetszik. hogy nern kertel. aztán néhány egyszerű stratégiát alkalma­ zol. 220 . Ezzel nem azt akarjuk mon­ dani. De ha megérted a vonzódás folyamatát. Ebben a fejezetben azokat az Összetevőket fogjuk megvizsgálni.Elhatározta. mint Cameron Díaz vagy Brad Pitt. hogy vonzzuk és megtartsuk partnerünket. Az asszony először dühös lett.módon közelít a szexuális vonzerőhöz. nem ilyennek hitte! Dániel nem tudta megfogalmazni az érzéseit. amelyeket őseink életkörülményei alakítottak ki. hogy mindannyiunk agyában vannak olyan visszamaradt viselkedésminták és reakciók. fizikai kívánatosságunkat pedig kevesebb mint tíz másod­ perc alatt méri fel. Az evolúciós pszichológia egyik alaptétele azt mond­ ja ki. hogy aki nem úgy néz ki. a politikai kor­ rektségtől és a személyes ízléstől. Az em­ berek 90%~a az első négy perc alatt alakítja ki rólunk a vélemé­ nyét. és most egy kolléganőjé­ vel. hogy egyál­ talán megemlítette a dolgot. Az itt bemutatandó ősi biológiai jel­ zések tudat alatt fejtik ki hatásukat. Nos hát. hogy olyan objektívek lehes­ sünk. már nem is lehet sikeres a másik nemnél. Sekélyes alak. fizikai megjelenésünk befolyásolja azt a ké­ pességünket. amelyek kívánatossá és egymás számára vonzóvá teszik a férfiakat és a nőket. amennyire csak lehetséges. Kim pedig egy női csoporthoz szegődött. amilyen. és nem értette. és már bánta. és mi akaratlanul is reagá­ lunk rájuk. jade-del él együtt. vagy a személyiségnek és az intelligenciának? Ebben a fejezetben mindkettőt meg fogjuk vizsgálni. Tetszik. Fél év múlva Dániel elhagyta Kimet. minek nagyobb a hatalma: a szépségnek és a fizikai vonzerőnek. amely minden férfit csirkefogónak tart. Az evolúciós pszichológia direkt ™ és olykor kelle­ metlen . és közli Kimmel az érzéseit. Az eredmény érde­ kében eltekintettünk a romantikus szerelemtől. még vonzóbbá válhatsz. miért nem szereti a férfi olyannak.

majd újra felfogott. hogy az erdő zöld ten­ gerében vonzó legyen. A nők azért kedvelik az idősebb férfiakat. Az emberek is szépnek találják a virágokat. akiknek jegyei lehetővé teszik számukra. Azért színes. A szépség és a nemi vonzerő alapvetően egy és ugyanaz. Mindenki bizonyos . kódolt üze­ netek. hogy génjeiket sikeresen örökítsék át a következő nemzedékre. „szép" eredetileg annyit tett: „szexuálisan izga­ tó".biológiai szinten . hogy egy gyümölcs zöld. Tudnunk kellett. A férfiak biológiai vonzódása olyan nőkre irányul. érett. Ezek olyan kibocsátott. hogy mennyire tartjuk alkalmasnak a céljainkra. hogy a nők miért vonzódnak az idősebb férfiakhoz. hogy a saját éietben maradásunk érdekében értékelni tudjuk a szükséges információkat a növényekről és virá­ gokról. tájékoztat. mérgező vagy veszélyes-e. amelyek kívánatossá tehetik egy esetleges társ számára. a szépség biológiai célja 221 . aki . Információkat közöl magáról az állatok­ nak és a rovaroknak. Ugyanez a folyamat játszódik le az em­ beri szépséggel kapcsolatban is. A vonzerő ezen ősi jeleire adott reakciókat a természet bevéste mindkét nem agyába. hogy hol és milyen állapotban van az éle lem forrás. mert tapasztaltabbak és több anyagi erőforrással rendelkeznek.A szépség elmélete A virág nem ok nélkül szép. hogy a jó megjelenés egészségre. ami azt is megmagya­ rázza. savanyú. a betegségek hiányára vall.érzékelhető és nem érzékelhető . Az evolúció során agyunk megtanulta. A nő számára az a vonzó férfi.jeleket bocsát ki magából. Ez a reakció azért fejlődött ki bennünk. amelyek azt közlik a másik személlyel.éielmet és biztonságot nyújt a gyermeknevelés során.

Ashmore. A Torontói Egyetemen ele­ mezték az 1976~os kanadai választások eredményét. a kedvesség és a tehetség. hogy reagáljunk mások fizikai megjelené- 222 . és hogy az agyunk ar­ ra van beprogramozva. A vonzó emberek jobb álláshoz. ha megszegik a szabályokat.tetszik. hogy döntésüket tudat alatt hozták meg.a bizonyítékok fo­ lyamatosan azt igazolják. hogy a jelölt megjelenése befolyásolta-e ítéle­ tében. magasabb fizetéshez jutnak. nem tetszik . és kiderült. A szavazók körében vég­ zett utólagos felmérés szerint a szavazók 73%-a határozottan ta­ gadta. jobban hisznek és gyakrabban nézik el nekik. Makhijani. hogy a másik nemet szaporodási célból magunkhoz vonzzuk. mint a kevésbé vonzó társaiknak. Amit a tudomány is bizonyít Egy kutatás {Eagly. Ez pedig azt jelenti. hogy ez így van. Ha valakinek azt mondjuk. mint az ó'szinteség. hogy még csak nem is tudtak róla. biológiai érte­ lemben azt közöljük. az in­ telligencia. hogy a jelölt megjelenése befolyásolta volna a döntésében. hogy szép és vonzó.pedig az. hogy a vonzó jelöltek két és félszer annyi szavazatot kaptak. hogy szeretkezni akarunk vele. rigy. és csak minden nyolcadik szavazó volt hajlandó egyáltalán el­ gondolkodni azon. Politikailag talán korrekt volna tagadni a vonzerő döntéseinkre gyakorolt hatását. Longo) szerint a jó megjelenésű embereknek automatikusan és öntudatlanul olyan pozitív tulajdonságokat tulajdonítunk. de . Bili Clinton erre az élő bizonyíték. mint a kevésbé vonzók {Efran és Pattersonj.

Dönthetünk úgy. korunk férfija 223 . A Massaehusettsi Közkórhéz agykutatói „szép" nőkről készített fényképeket mutattak heteroszexuális férfiaknak. hogy az egészséget tegyék kívánatossá. és azt is megmagyarázzuk. valamint az. változtatni is tudunk bizonyos dolgokon. mint az intelligenciájuk vagy a vagyonuk. hogy a férfiak és a nők mit találnak vonzónak egymás testében. a szépségversenyeket pedig pusztán azért találták ki. A vonzerővel kapcsolatban az utóbbi 60 év szinte valamennyi kutatása ugyanarra az eredményre jutott. tö­ rékeny nőiesség mindent átlengő levegőjével. hogy ezek a képek az agynak ugyanazokat a területeit aktiválják. A mai külső a fiatal­ ságot és az egészséget hangsúlyozza. és arra az eredményre jutottak. A következő két fejezetben 23 olyan nagyszabású kutatás eredmé­ nyeit tesszük közzé. amelyekből kiderül. és ha akarjuk. Ezen eredmények alapján vonzerejük szerint rangsoroljuk az egyes testrészeket. mint a kokain és a pénz. A női test Mitől indulnak be leginkább a férfiak? A nyugati világban a tizenkilencedik században a divatos női megjelenés a sápadt arc volt.sere. az orcán enyhe pírral és a finom. hogy az adott testrész miként fejti ki hatását. hogy vonzóvá tesszük magunkat. a férfiak számára vonzóbb. mint az elmúlt 600 év festői. hogy mit tudnak kezdeni a testükkel. Szerencsére megjelenésünk számos tényezőjét képesek va­ gyunk befolyásolni. költői és írói: a nők megjelenése és teste. Nincs ez másképp a politi­ kailag korrekt huszonegyedik században sem.

Először azt elemezzük. A női test állandóan mú'ködó'. mit árul el a testbeszéd nyaktól lefelé. hogy magára vonja a férfiak fi­ gyelmét. de . KÍNAi KÖZMONDÁS Az azonban.a tartós partnerre vonatkozó krité­ riumai ezekkel nem esnek egybe. amelyek a párválasztásunk mikéntjével függnek össze. hogy kicsoda is valójá­ ban. még mielőtt hallanád beszélni. mint gondolkodik. mozgó szexuális jelzőrendszerként fejlő­ dött ki kifejezetten arra a célra. A fejezet végén foglalkozunk azokkal a nem fizikai ténye­ zőkkel. Ott fog­ juk tárgyalni a férfiak második. mintha fénykép alapján becsülnénk fel egy po­ tenciális partnert. nyolcadik és kilencedik számú vágykel tőjét. 224 . az ágyasban a szépséget keressük.ugyanazokat az azonnali dolgokat keresi a nőkben. hogy a férfiakat mi teszi vonzóvá a nők számára.mint majd látni fogjuk . majd a fejezet végén az arc jelzéseit gyűjtjük csokorba. mert a legtöbbjük jobban lát. A férfiak azért helyezik a megjelenési az ész elé. Ezen jegyek alapján vonzódsz valakihez. de ezt majd később fogjuk tárgyalni. et­ től gyökeresen eltér. A feleségben az erényt. hetedik. vagy tudnád. mint elődei. GKRMAIKE ÍJREER Eló'ször csupán a test fizikai jellegzetességeit és domborzati viszo­ nyait elemezzük.

225 4. Hosszú nyak . Kisportolt testalkat 2. Telt kebel 4. Félgömb alakú fenék 7.Férfivágykeltők. Lapos has 11. Domború vulva 13. Hosszú haj 9. Igéző szem 8. Gömbölyű csípő/Keskeny derék 6. ívelt hát 12. Kis orr 10.oit testalkat lf hát nibölyíí kény derék ilakú «k. Hosszú láb 5. fontossági sorrendiben: 1. Hosszú láb . Érzéki száj 3.

úgy tizennyolctól hu­ szonötig . vágykeltő: Kisportolt testalkat A férfiakra a legnagyobb vonzerőt a kisportolt testű nő gyakorolja. Marilyn Monroe-nak 48-as mérete és nagyon vastag lábszára volt. hogy a nő hátul- 226 . hogy a szemből kö­ zelítő hímet magához vonzza. Tipikusan ilyenek a férfimagazinok kihajtható középső oldalán látható kebeiesodák.a női kebel megbolondítja a férfit. a veszély elkerülésére és szükség esetén az utód megvédésére is. A legtöbb férfi azért részesíti előnyben a teste­ sebb nőket. mert a zsírfölösleg segít a szoptatás­ ban. A főemlősök csecse a vemhességtÖl függően erősen megnő vagy lelohad. A mélyen dekoltált ruhák és a keblet megemelő melltartók a kivágás révén csak erősítik ezt a jelzést azáltal. Az erőteljes. Kevés nő tudja. a női emlő azonban rendszerint tartósan duzzadt. hiszen a hím hátulról hágta meg a párját.1. 3. vágykeltő: Telt kebel A szexualitás és termékenység csúcsán . és arra utal. Legna­ gyobbrészt egyetlen világos célra szolgál: szexuális jeladásra. mint a soványakat. amelyek nem vesznek részt a tejtermelés­ ben. A kebel legnagyobb részét a gömbölyded formát biztosító zsírszövetek alkotják. így a kebel megnagyobbodott. A gyermektelen nők mellbimbója rózsaszín. Alul­ táplált árva gyerekből a férfiak nem csinálnak szexszimbólumot. a nőstény majmoknak pedig egyáltalán nincs em­ lőjük. hogy a világ egyik szexszimbólumának. és viszonylag kevéssé változik meg a terhesség idején. hogy a no alkal­ mas a gyerekszülésre. a gömbölyű. fitt test az egészség jele. az anyáké sö­ tétebb barnás. az erotikus táncosnők melle és a szexepil reklámfogásával élő hirdetéseken megjelenő formák. Ám az ember felegyenesedett és két lábon jár. húsos far játszotta a főszerepet a hímek csábításában. Amikor az emberszabásúak még négy lábon jártak.

a jobb mell fölött.nézetét imitálják. Melyik a kebel és melyik a fenék? Döntsd cl! Desmond Morris zoológus felfedezte. Ez lehet a magyarázata annak. amelynek apró mirigyei szexuális tevékenység közben olyan illatot bocsátanak ki magukból. amikor az embernek . A jelenség azoknak az időknek a marad­ ványa.sok más főemlőshöz hasonlóan -~ még nagyobb alomnyi utódja volt. a hónalj közelében. mások azonban kihasználják és előnyt kovácsolnak belőle. A miiói Vénuszon is felfedezhető egy har­ madik kebel. amikor először hal­ lanak a dekoltázs jelentőségéről. amely hatással van a férfiagyra. és ezért a tápláláshoz több szervre volt szüksége. hogy kétszáz nőből egynek kettőnél több keble van. Végezd el a kebelpróbát! Kevés férfi képes különbséget tenni a dekoltázs és a fenék közel­ képe között. hogy a férfiak miért szeretik a fejüket a nő keble közé temetni. A mellbimbót egy bimbóudvarnak nevezett. Miért képtelen a férfi a szemkontaktusra? Mert a mellnek nincs szeme. rózsaszín vagy bar­ na folt veszi körül. Egyes nők elszörnyednek. 227 .

hogy szexuá­ lisan kezd felnőni. vágykeltő: Hosszú láb Az olyan nő. a harisnyagyártók pedig növelhetik az eladásokat. a Barbie-babáké mesterségesen megnyúj­ tott.a férfiak többsége mohó érdeklődést tanúsít mindegyik iránt. mivel a figyelme oda irányul. a férfinak felszalad a szeme a nő lábán. Ha a nők nemi szerve a hónaljukban volna. a férfiak aligha méltatnák akár csak egyetlen pillantásra is a lábukat. a lába hirtelen megnyúlik. Ezért társí­ tották a hosszú lábat mindig is a heves szexualitással. mint egy kis cit­ rom. mindig ma­ radandó benyomást kelt a férfiakban. és a lábhossz-testma­ gasság arány gyermekkorban nem is igen változik. 4. hogy egy nőnek gyönyörű bosszú karja van. mint egy görögdinnye . Konstatálnák viszont. A nőnek leszalad a szeme a harisnyáján. és már alkalmas a gyerekszülésre. A női láb mint szexuális jelzés igen egyszerű elven alapul. a hormonok elárasztják a tes­ tét és nővé érlelik. ha akkora. ahol a jobb és a bal láb találkozik. Lábhosszúsága szavak nélkül is erőteljesen jelzi a férfiak számára. A Miss "World és Míss Universe versenyek döntó'seinek az átlag­ nál hosszabb a lábuk. Nem számít. micsoda gyönyörű bicepsze vagy tricepszc van! A dolgok jelenle­ gi állása szerint azonban nemigen hallani olyasmit egy férfitól. és imádja a dekoltázsokat. vagy olyan. akinek a lába mintha a hónaljáig érne. hogy a férfiak a legtöbb kebelfor­ mát és -méretet szeretik. ha termé- 228 .Minden felmérés azt mutatja. Amikor azon­ ban egy lány eléri a pubertáskort. Minél többet lát egy férfi a mi­ nél hosszabb lábból. A csecsemők a test­ méretükhöz képest rövid lábbal születnek. annál szexisebbnek találja a látványt.

20 éves korukra általános testi növekedésük megáll. és ezután a lábuk akár 10%-kal is rövi­ debbnek tűnhet. A legtöbb nő öntudatlanul is megérti az extra hosszú láb va­ rázserejét. ami hosszú távon gerincproblémákhoz is vezethet. figyelmen kívül hagyja a tüdő­ gyulladás veszélyét vagy a magas sarok kényelmetlenségét. amilyen­ nel a természet élő embert soha nem ajándékoz meg. Tizenéves lányok mamái gyakran panaszolják. Pusztán azért. A férfiak azért 229 . csak hogy hosszabbnak tűnjék a lába. holott ezt a benyomást gyakran csak a lányok aránytalanul hosszú lába kelti. hogy vonzó legyen a férfiak számára. mint pubertás korban. és gyakran még hidegben is magas sarkú cipőben és rövid ruhában jár. már tinédzserként megtanulja hatásmechanizmusát. hogy a lányuk túl rövid szoknyát hord.keiket a kírakatbábuk olyan hosszú lábán mutatják be.

vágykeltő: Gömbölyű csípő/keskeny derék A nők évszázadokon keresztül fűzőtől és mindenféle derékszűkítő szerkezetektől szenvedtek. Az ellenállhatatlan nőiesség hajszolásában időnként még a deformálódott bordakosarat. a hátuk íveltté válik.imádják a magas sarkú cipőt. izmos lábbal szemben. 230 . és egyúttal jobb tejelválasztást is jelez. ha az életkora és hüvelykben mért derékbősége megegyezett. Ezért számít a legmagasabb sarkú és a bokapántos tűsarkú cipő a leg­ hatékonyabb szexuális segédeszköznek. A legtöbb férfi a kerekded. A tizenkilencedik században a nők csípő. A tizenkilen­ cedik században egy lánynak akkor volt ideális a derékmérete. a nehéz légzést. de a fut­ ballista vádlifól már lelohad a lelkesedésük. A kutatások kiderítették. csak hogy elérjék a tökéletes homok­ óra formát. Az ilyen cipő azzal fokozza a nők szexepiijét. hogy nem terhesek. az összesaj­ tolt szerveket és a vetélést is eltűrték. mert abban a nők visszakapják ti­ nédzserkori. hogy egy nő ruhájának hossza és ci­ pősarkának magassága a menstruációs ciklussal együtt változik. a lábfejük kisebbnek tűnik. Tanulság szülők számára: a menstruációkat követő tizennegyedik és tizennyolcadik nap között ítéljék szoba­ fogságra a lányukat! 5. a feneküket kénytelenek hátratoini. hogy így jelezzék jó gyermekszülés! esélyeiket. amivel azt mutatták. tehát szabad a pálya. hogy a lábuk hosszabb lesz. Szeretik a kisportolt lábat. a medencéjük pedig előretolódik. vastagabb lábat előnyben részesíti a vékonyabb. nagyfokú termékenységről tanúskodó lábukat. Peteérés idején öntudatlanul is többet mutató ruhát és magasabb sarkú cipőt vesz fel. bordáikat pedig műtéti úton távolíttatták el.és fenékmérctük kiemelésére turnűrt viseltek. a hasukat pedig kisebbítette és laposabbá tette. A fűző még tovább hangsúlyozta csípő­ jüket. mett a zsírfölösleg hangsú­ lyozza a férfi és női láb közötti nemi különbséget.

Az anyatermészet úgy intézte. A gömbölyű formát választottam. amelyet a férfiak leghevesebb figyelme köve­ tett.minél in­ kább eltér az ideálistól. 231 . ROSEANNE A kitűnő egészségnek örvendő és a gyermekszülésre íeginkább al­ kalmas nő csípő.? 1890-beii a lányok így indultak az esti mulatságba. és . azaz derékmé­ rete a csípó'méretének 70%-a. Ha ez az arány meghaladja a 80%-ot. hogy a szív. hogy a fölösleges zsír a lét­ fontosságú szervektől távol rakódjon le. Az írott történelem során mindig is ez volt az az arány.akár felfelé. annál csekélyebb lesz a vonzereje. hiszen ez az arány a méh és a petefészkek körüli zsíreloszlásra utal. a férfiak kezdik elve­ szíteni érdeklődésüket. A 100%-ot meghaladó aránnyal rendelkező nők kevés érdeklő­ dést keltenek. hogy formába hozom magam. akár lefelé . és szavak nélkül utal a gyengébb termékeny­ ségre.és derékbőségének aránya 70%. Elhatároztam. ezért van az.

amely nemigen leplezi gömbölyded idomait. A vézna és túlsúlyos nők közül azok kapták a legtöbb szavazatot. hogy ennyi szakember véleményét kikéri a biztos diagnózishoz". A leg­ vonzóbbnak a 70% körüli aránnyal rendelkező. örülök. Az odalép. A kí­ sérlet figyelemre méltó eredménye volt. félrehúzza a lepedőt.az agy és a herék körűi nincs zsír. Arra az eredményre jutott. hogy a férfiak számára szexuálisan a 67-80%-os arány a legvonzóbb. Azokon a oŐkön. Egy fehér köpenyes fiatalember lép az ágyhoz. Devendra Singh. hogy a férfiak még ak­ kor is a 70%-os csípő-derék arányt értékelték a legmagasabb­ ra. A helyi kórházban egy gyönyörű nőt tolnak az altatóorvos szo­ bájába. feleli. hogy vonzerő szerint osztályozzák őket. „de a szobafestéssel mindjárt készen leszünk. Ez magyarázatot ad a homok- 232 . „de mikor fognak már megoperálni?" Az első férfi megrázza a fejét. felhajtja a lepedőt. mondja. a nő nyugtalankodni kezd: „Doktor úr. akiknek mé­ hét eltávolítónak. akiknek a legkarcsúbb volt a dereka. mint a férfiakon. ha a nő különben testes volt. a texasi egyetem evolúciós pszichológus pro­ fesszora 50 évre visszamenőleg megvizsgálta a Miss Amerika szépségverseny résztvevői és a Playboy-ny úszik testi vonzerejét. átlagos súlyú nőket találták. de a 70% körüli csípő-derék arány mit sem változott." Singh professzor kísérlete során vézna. Aztán odaint egy másik fehér kö­ penyest. hogy ezen időszakban az ideális szexszimbólum testsúlya átlagosan 6 kilogrammal csökkent. A nővér magára hagyja egy lepedő alatt. Megállapí­ totta. a szaporodószervek hiánya miatt úgy halmo­ zódik fel a pocak körüli zsír. „Fogalmam sincs". és szemügyre veszi a nő pucér testét. Amikor már egy harmadik férfi is ugyanezt te­ szi. túlsúlyos és átlagos sú­ lyú nők fényképét mutatta meg férfiak egy csoportjának. és ar­ ra kérte őket. és vizsgálgatni kezdi a nő tökéletes homokóra alakját.

Egyes országokban a riíík még mindig szoros fűzőt cs csípőtömést hordanak.óra forma nem múló népszerűségé­ re és arra is. hogy legtöbbjük a bűvös csípő-derék aránnyal rendel­ kezik. É / ' 233 . hogy a Coca-Cola cég miért ezzel a palackformával jelent meg a háborúban a katonák között. de pusztán a csípő megbil leütése elég a 70%-os csípő-derék arány hangsúlyo?ásara és a férfiak fjgydrnének felkeltéséri:. de alaposabban megvizsgál­ va őket kiderül. Auguste Rcnoir tizenkilencedik szá­ zadi művész híresen dimdi nőket festett.

de annyira. hogy a nyilvánosság előtt az egész testüket ruha fedje.6. hogy a fiatal nők fenékméretük csök­ kentése érdekében fenék felvarráshoz és zsírleszíváshoz kezdtek Tizenkilencedik századi nő turnűrben és egy afrikai szépség a maga hús-vér valóságában. A tizenkilencedik század elvárta a nőktől. A női fenék jelentős mennyiségű zsírt tárói. ha fel akarták hív­ ni magukra a férfiak figyelmét. A fiatal nők. hoJotr egyes afrikai országokban még ma is az. túlzott zsírpárnák kimen­ tek a divatból. A huszadik század vége felé a mértéktelen evésre és a gyengébb egészségi állapotra utaló. és egyúttal vész­ tartalékként is szolgál ínségesebb időkre. A kidudorodó hátsó a női szexualitás ősi jele. amely­ nek felhasználására a szoptatás során kerül sor. vágykeltői Félgömb alakú fenék A férfiak a gömbölyű. hasonlóan a teve púpjá­ hoz. őszibarack formájú feneket tartják a leg­ vonzóbbnak. és az ókori Gö­ rögországban akkora tiszteletben tartották. hogy a hatalmas. hogy templomot is építettek Aphrodité Kallipügosznak. kidudorodó hátsó egykor vonzó forma voit. Ezzel a szteatopügiának nevezett állapottal egyes dél-afrikai törzseknél niég ma is találkoz­ ni. turnűrrel alkották újra a hatalmas hátsó látványát. A kőkorszaki szobrászat és festészet tobzódik a hatalmas. A modern nők már nehezen hiszik. „a szép fenekű istennőnek". kidudorodó fenekű nők ábrázolásában. 234 .

folyamodni. vágykeltő: Lapos has A nők hasa gömbölydedebb. 10. A hastánc az utóbbi időben ismét népszerűvé vált testgya­ korlás! forma. hogy tulajdonosa nem terhes. hogy még hangsúlyosabb legyen ez a ringatózás. de e tant' erotikus történetéről csak kevés résztvevőnek van fogalma. tömörnek és gömbölyűnek mutatják a feneket. Marilyn Monroe állítólag kér centimétert levágott a bal cipője sarkából. ami biztosan magára vonja a férfitekin­ teteket. izmaikat ritmikusan. A hastánctanfolyamokká! Dunát lehetne rekeszteni. lapos has pe­ dig egyértelműen arról tudósít. és manapság ezek a táncok a „hagyományos néptánc" finomkodó leple alatt élnek tovább. mint a férfiaké. körkörösen moz­ gatva orgazmusban részesít­ sék. a sima. noha csak ke­ vés nőnek van fogalma annak eredetéről. en­ nélfogva nyitva az út a kérők előtt. Ezért is vannak a konditennek és jógatanfolyamok világszerte zsúfolásig hasízomgyakorlatokat végző. Egykor háremhöl­ gyek járták uruknak és parancsoiójuknak abból a cél­ ból. 235 . mivel ezek hangsúlyozzák. és menet közben ringatózik. Népszerűek lettek a drága farmerok is. hogy ráülve. A hawaii és tahiti me­ dencetáncnak hasonlóak a gyökerei. a tökéletes vasalódeszka állagú hasra törekvő nőkkel. A magas sarkú cipő viselője ívelt háttal és kitolt fenékkel jár.

az alsó szélesebb. hogy eltúlzott ívbe feszíti a hátát.próbáld csak ki most rögtön. Ha nem hiszed. kérd meg akármelyik nó't. 236 . és legyen minél szexisebb. Iveit hát és domború vulva Az ívek és hajlatok nőiességet és termékenységet sugallnak. Következésképpen a férfiak világszerte a gömbölyű idomú nőket imádják. meg­ billenti a csípőjét és egyik vagy mindkét kezét a csípőjére helyezi. és ezzel nagyobb eséllyel von­ ja magára a figyelmet. A hát további ívelésével a fenék kidudorodik. gerincük alsó sza­ kasza pedig íveltebb a férfiakénál. vágykeltő. hogy álljon fel.11. és az első dolga rendszerint az lesz. a geo­ metrikus és szögletes formák viszont férfiasak. és 12. hogy minél több helyet foglaljon el. A nők há­ tának felső része keskenyebb. hogy vegyen fel szexi pózt. Gyerünk . a mell pedig eló'reugrik. Kérd meg akármelyik nőt.

például a ndebele. Boldog nő a burmai karén törzsből. és a kifutókon a modellek nyaka ma is hosszabb. felékszerezve látni. kúp alakú női nyak a nemi megkülönböztetés erőteljes jegyévé vált. a xhosa és a maszai nép körében . egyre több karika kerül rájuk. e formának az a rendeltetése. karcsúbb. a zulu.13. mint a nő­ ké. Számos dél.és kelet-afrikai törzsnél . minr az átlag nőkc. Tudja. a karikaturis­ ták pedig a nőiesség hangsúlyozása érdekében eltúlozzák. és ahogy szép lassan nővé érnek. Ezzel a hosszabb. a férfiak szeretik csókolgatni. Kefertiti és Olivc Oyl meg nyújtón nyak ár is bálványozták. Ezen a testrészen a szerelmesek is szívesen elidőznek. vágykeltő: Hosszú nyak A férfiak nyaka rövidebb. hogy vadászat és csata közben megvédje Őket a nyaktörésről. és folyamato- 237 . hogy a lehető icgjobbaü néz ki. vastagabb és erőteljesebb.a fiatal lányok ezüstkarikákat viselnek a nyakukon.

A női arcot akkor minősítik egyeteme­ sen „csinosnak". hanem eltörne. Egészében véve a széles mosolyt és a védtelenség látszatát szeretjük. a megnyúlt nyak nem volna képes megtar­ tani a fejet. A világ valamennyi emberfajtája általában az olyan ar­ cot kedveli. amely a leghitelesebben sugallja. és úgy deformálják a kulcscsontot. kiemelkedő arc­ csonttal. 238 . ha gyerekes jegyeket mutat fel.san utána igazítják Őket. hogy alkalmas az egészséges szaporodásra. A oyakkaríkák sú­ lyuknál fogva lehúzzák a fejet. Ha ezeket a nyakhuza­ lokat eltávolítanánk. Az arc figyelemfelkeltő ereje A szép emberi arcokhoz való delejes vonzódásunk kulturális gyö­ kereinktől függetlenül épült be lelkünkbe. hogy a nyak 45 fokban előre ferdül. telt ajakkal és az arc hosszúságához képest nagy szem­ mel. ami ezekben a kultúrákban a szépség legfőbb jele. Nőknél a legkedvel­ tebb a kis arc rövid állal. A karikák megnyújtják a nyakat. finom állkapoccsal. A játok állatok a kisbabák arcának ka rak ter jegyeit másolják ■ ■ ■ ezért fizetnek értük aránytalan árat az elsősorban női vevők.

A legvonzóbb a babaarcú nő,

Ezek a jegyek erős atyai késztetéseket váltanak ki a férfiak agyá­ ból, és hatalmas vágyat, hogy viselőiket megcriíitsék, megöleljék és védelmezzék. A nőket az anyai reakció készteti ösztönösen ar­ ra, hogy puha gyerekjátékokat vásároljanak, amelyek ilyen „ter­ mékeny" válaszokat váltanak ki. A kutatások azt mutatják, hogy a férfiak számára a tizenkéttizennégy éves lányok arca a legvonzóbb, mivel egyesíti magá­ ban a fiatalság védtelenségét és a szexuális érettség serdülőkori eló'képét. Ezért okoz a nőknek rettenetes szorongást az örege­ dés. Gondoljuk csak el, hány nő fordul manapság plasztikai sebészhez, hogy megőrizze, sőt visszaszerezze fiatalos küllemét. A plasztikai sebészek nemegyszer babaarcot vesznek mintául munkájukhoz.

2. vágykeltő: Érzéki száj Az ember az egyetlen olyan főemlős, amelynek nem a száján be­ lül van az ajka, hanem az arc külső felén. A zoológusok úgy vé­ lik, a nők ajka a nemi szerv tükörképeként fejlődött ki, hiszen méretük és vastagságuk egyforma, szexuális izgalmi állapotban pedig, ahogy megtelnek vérrel, egyaránt megduzzadnak. A „genitálís visszhang" nevű reakció, mely erőteljes jelzést bocsát ki a hímnemű mcgftgyeíők számára, akkor alakult ki, amikor az ember felegyenesedve kezdett járni. Az ajakrúzst 6000 éve ta­ lálták fel az első egyiptomi szépségszalonokban" a genitális visszhang megjelenítésére. És csak egyetlen színben létezett: a vörösben. Azért szeretik a férfiak, ha a hozzájuk tartozó aszszony ajakrúzst használ és kifesti a szemét, mert e mesterséges eszköz azt kürtöli világgá, hogy a nő érdeklődik vagy éppenség-

239

gel vágyat érez a férfi iránt. Az élénkvörös ajakrúzs az egyik legerotikusabb női jelzés: egy szexszimbólum bizonyosan nem választ más színt.

A nő arca festővászon, amelyre mindennap ráfesti önmaga korábbi portréját.
PICASSO

T

+■ .

Izgalmi állapot vagy egy forró bók vörosödést idézhet eló' az arc hajszálereiben - ezt nevezzük pirulásnak --, amit az ajakrúzs ha­ tékonyan újrateremt. A púder makulátlan simaságot ad a bőr­ nek, a fiatalság, a jó egészség és a jó gének látszatát keltve. Évezredeken keresztül a nők fülcimpájának hosszát az érzéki­ ség jelének értelmezték, és ezt az összefüggést Afrika egyes ré­ szein és Bomeó szigetén még ma is ismeri a kelabit és a kenyah törzs. A modern nők hosszú, himbálódzó fülbevalókkal érik el ugyanezt a hatást. Számítógépen generált képekkel végzett kísér­ letek tanúsága szerint minél hosszabbra lóg le egy nő fülbevaló­ ja, a férfi válaszadók annál érzékibbnek látják. A feministák éppen ezért vetik eí a kozmetikumokat vagy a fülbevalót, de a párkapcsolatban élő nők ismerik e jelzések fér­ fiakra gyakorolt hatását, és romantikus légyottokon ki is hasz-

240

4
■**£.

.-F
ftorneói kelahst asszony vonzónak tartott megnyújrott fülcimpáival. Más nők ugyanezt a harást hosszú fülbevalóval érik el.

nálják. Ugyanezen az alapon ha egy nő azt akarja, hogy a mun­ kájában komolyan vegyék, kevesebb szemfestékkel és szolidabb ajakrúzzsal kell beérnie. A túl sok smink a férfi ügyfelekből ak­ kor épp nem kívánt gerjedelmet, a női ügyfelekből pedig félté­ kenységet válthat ki.

7. vágykeltő: Igéző szem A nagy szemet szinte minden kultúrában vonzónak tartják. A smink megnagyobbítja a szemet és újrateremti a gyermeki kül­ lemet. Az arc alsó feléhez viszonyítva nagyobbnak tűnő szem ol­ talmazó érzéseket kelt a férfiakban. Amikor egy nő vonzónak ta­ lál egy férfit, a pupillája kitágul, márpedig a szempillafesték, a szemhéjfesték és a szemkihúzó azt a benyomást kelti, mintha a nő folyamatosan érdeklődne a másik nem iránt. A kontaktlen­ cse azt az illúziót kelts, mintha a nő szeme csillogna, a pupillája pedig kitágulna, ami azt is megmagyarázza - ahogyan Testbeszéd című könyvünkben (Park Könyvkiadó, 1989-2003) is beszámol-

241

tünk róla ~, hogy a fényképes kísérletek során a férfiak miért ta­ lálják „furán vonzónak" a kontaktlencsét viselő nőket. Általá­ nosságban a férfiak előnyben részesítik a világosabb szemszínt, a fehér bőrű férfiaknál pedig a gyermeki kék szem vezeti a listát.

S

i
A modern nők akkor kezdtek kozmetikumokat alkalmazni, amikor az 1920-as években nagyobb számban léptek ki a mun­ kaerőpiacra. Azóta a női kozmetikai és piperecikkipar globálisan évente több mint 50 milliárd dollárt termel - és a nagy üzlet azon alapul, hogy e szerek szexuális jelzések illúzióját keltik az arcon. A smink nélkül fényképezett nó'i hírességek képeit rendszeresen ujjongva mutogatják a női magazinok címoldalain, csak hogy a többi no jobban érezze magát. Sajnálatos módon azonban már annyira elszoktunk a smink nélküli arc látványától, hogy egyes nők smink nélkül csúnyának tartják magukat, és a festéket maszknak használják, amely mögé elrejtőzhetnek, nem pedig egyszerű segédeszköznek, amellyel arcukat még csábítóbbá és rejtélyesebbé tehetik. A férfiak jobban vonzódnak a természetes­ nek ható sminket, mint a vakolatszerű álcát viselő nőkhöz.

9, vágykeltö: Kis orr
A kis orr is a gyermekkorra emlékeztet, és a férfiakból szintén ol­ talmazó, szülői érzéseket vált ki. A képregényrajzolók ezt nagy­ ban kihasználják, és nagy szemű, pici, gomborrú figurákat alkot­ nak, hogy így férkőzzenek a közönség kegyeibe.

242

Bambinak, Barbie-nak és Minnie Egérnek is parányi az orra.

Nagy orrú manökent sehol sem látni. A plasztikai sebé­ szek rendszerint úgy szabják át az orrot, hogy 35—40 fo­ kos szögei zárjon be az arc­ cal, ezáltal gyermeki külle­ met adva viselőjének. Ma­ napság már a férfi színészek is költenek orrkisebbítŐ mű­ tétekre, hogy megfeleljenek a huszonegyedik század új hermafrodita férfiimázsának.

4

8. vágykeltő: Hosszú haj Ha egy hajkoronát sohasem vágnának le, 110 centiméteresre nő­ ne meg. Egyetlen hajszál élettartama hat év, naponta 80-400 haj­ szálunk hullik ki, és az ember - ellentétben a többi állattal - nem vedlik. A szőkéknek 140 000, a barnáknak 110000, a vörösek­ nek pedig 90000 hajszáluk van. A szőkék más tekintetben is előnyt élveznek. A szőke hajú nők ösztrogénszintje magasabb, mint a barnáké, ami a férfiakat láthatóan megkapja. Az ilyen nő­ ket termékenyebbnek tekintik, és ez rögtön vonzza is őket - ez volna a valódi oka annak, hogy a szőkéken jobban lehet vicce­ lődni? A szőke haj egy nő fiatalságának erőteljes vizuális jele is, hiszen gyermekszülés után a haj megsötétedik. A valódi szőkék­ nek a íanszőrzete is szőke.

243

A valódi szőkék olyanok, mint egy jó ing a gallér mindig illik a mandzsettához.

A hosszú haj évezredeken keresztül a nőiesség szimbóluma volt. A férfiak és a nők haja között nincs észlelhető anatómiai különbség, a frizuránk azonban nem egyforma, amióta Szent Pá) apostol a ko­ rinthosziakhoz írott levelében kijelentette, hogy a férfiaknak rövid hajat kell viselniük Isten dicsőségére, a nőknek viszont hosszú hajat a férfi dicsó'ségére. Manapság, 2000 év eltekével, egy olyan korban, amelyet nagyrészt a nemek közötti egyenlőség jellemez, még mindig ez az általános szokás. Divatok jönnek, divatok mennek, de általá­ nosságban a férfiak ma is rövid hajat viselnek, a nők pedig hosszút. Közvélemény-kutatást végeztünk 5214 brit férfi körében, hogy szexuálisan a hosszú vagy a rövid hajú nők vonzzák-e őket. Az eredmény előre látható volt: 74%-uk a hosszú hajú nőket találta szexuálisan vonzóbbnak; 12%-uk a rövid hajú nőkre szavazott; ■" A *| id ■, ■ \ i mi iS ^ a többieknek mindegy volt. Az ókorban a hosszú, fényes haj egészséges, jól táplált testre utalt, viselője egészségügyi előéletéről és az utódnemzésre való alkál­ másságáról árulkodott. A hosszú hajról azt tartották, hogy a nő­ nek érzéki bájt ad, a rövid hajú nőket viszont úgy ítélték meg, hogy komolyabban állnak az élethez. Mindebből világosan le­ vonható a tanulság: a nŐ viseljen hosszú hajat, ha a férfiakat akar­ ja vonzani, a munkában viszont hordjon rövid vagy feltűzött fri­ zurát. A komoly karrierben vagy

jjfc " J \ Q

"1

£
i

244

a férfi szakmákban a hosszú haj tehertétel lehet egy magas pozíció­ ban lévő nő számára. Pamela Anikrsonból vagy Anna Kwrnyikovából például - noha a legnépszerűbb nők közé tartoznak boly­ gónkon - soha nem lesz az Egyesült Államok elnöke.

Vonzerő és pornográfia A pornográf képek nézegetése szinte kizárólag férfitevékenység: az internetes pornográf honlapok 99%-a a férfiakat célozza meg, a meztelen férfiakat ábrázoló képek zömét pedig meleg férfiak­ nak szánják. A nőknek meg kell érteniük, hogy a férfiak a férfi­ agy számára vonzó formákat és hajlatokat keresik az interneten. Amikor egy férfi egy nőről készült pornográf képet néz, sohasem az jut az eszébe, hogy vajon tud-e főzni, zongorázni, vagy hogy a világbéke megteremtésére törekszik-e. Kizárólag a hajlatok és formák vonzzák, és arra az elképzelt lehetőségre való célzás, hogy a nő befogadná a génjeit. Soha nem jut eszébe azon morfon­ dírozni, hogy a nő kedves személyiséggel rendelkezik-e. A korábbi férfínemzedékek is szívesen legeltették a szemüket nőkről készült erotikus képeken, főleg festményeken. A ruhátlan nőket szoborba öntő, lerajzoló vagy lefestő művészek szinte kizá­ rólag férfiak voltak.

A férfiak Imádják a reneszánsz művészetet és ennek semmi köze ahhoz a rengeteg, meztelen nőt ábrázoló szoborhoz. De komolyan!

Sok nő köti az ebet a karóhoz, hogy azokat a mai férfiakat, akik odavannak a régi mesterek pucér nőkeí ábrázoló festményeinek művészi értékéért, valójában csak a képek pornográf értéke ér-

245

70%-os csípŐ-íicrék arány. de az alakjától egyéb­ iránt intelligens férfiak millióínak csorgott a nyála. bimbózó mell és lapos has. 246 . Emlékezzünk csak. Az ábrázolt nők szeme mindig tág pupillájíí. amelyek a női vonzerő jeleiről itt említett Összes informá­ ciót felmutatják. a ha­ juk hosszá. Ezek a rajzok érett női testet ábrázolnak egy tíz-tizenkét éves kislány arcával. Esten a rajion a lábat a teljes restmagasság 63%-ára nyújtották meg. gyakran szalaggal lófarokba kötve. hogy jessica Nyúl csupán ceruzarajz volt . az orruk kicsi. hosszú nyak. Ezek a képregény formában előadott kemény pornóképek magukon viselik a női testbeszéd itt tárgyalt jeleit. az álluk keskeny.néhány vonal egy darab papíron ■-. Hentai rajzok Manapság rengeteg pénzt hoznak a japánból származó Hentai rajzok. és kétszer-három­ szor akkora.dekli. A férfiak szá­ mára minden a formáról szól. A tipikus Hentai rajz ide van a fériíagy szániára vonzó jelekkel: gyermeki arcvonások. mint a szájuk. becsült nézőközönségük pedig több mint 30 mil­ lió férfi. ami a valóságban lehetetien.

hogy a nőies jegyek hangsúlyozásával magára vonja a potenciális kérők tekintetét. a bikínishow. és ez a gondolat világ­ szerte nők milliói számára vált vonzóvá. hogy a divatmodellek elnőietlenedtek. a Miss Universe szépségverseny nézőinek viszont több mint 70%-a férfi. A mai nőknek két alapvető öltözködési kódexük van: a ^ u n k a helyi és a magánéleti megjelenés. A munkahelyi viselet egyenlő versenyt biztosít számukra a férfiakkal és más nőkkel a karrier 247 . A punk. a nők abból a célból öltözködtek. fekete ajakrúzst használtak. A heteroszexuális férfiak nemigen járnak divatbemutatókra. hogy most már a megjelenésben is eljött az egyenlőség a férfiak és a nők között.a nő belső szépsé­ ge többet nyom a latban. mintha kábítószer hatása alatt állnának. hogy már nem fontos így öltözködni . a toprongy és hasonló stílusok a férfiakat voírzó öltözkö­ déssel való szembeszegülés formájaként jelentek meg. Ogy vélték. Mielőtt az 1%0-as években elindult volna a nőmozgalom. és még a szemük alá is feltűnő sötét karikákat húztak. amelyet sok férfi kísér aktív figyelemmel. Az egyetlen divatbemutató. A feministák azt mondták a nőknek.Hogyan hat a nők ruhája a férfiakra? A női küllem hatásának tárgyalásakor az öltözködés történetét sem hagyhatjuk figyelmen kívül A női ruha célja évszázadokon át az volt. és azt akarták velük a világ tudomására hozni. hogy vonzóak legyenek a férfiak számára és hogy lefőzzék a többi nőt. mint a külseje. és olyan nőket akar látni. végre meg­ szabadulhatnak attól a nyomasztó kötelezettségtől. akik testük jelzéseivel ősi reakciókat váltanak ki agyukban. testük csont és bőr lett. hogy mindig jól kell kinézniük a férfiak előtt. A vonzerő tagadása az öltözködésben az 1990-es évek végére odáig fajult.

Pamela Anderson megnagyobbíttatta a mellét. tisztessé­ gesnek és megbízhatónak ítéljen? Ha olyan területen dolgozol. ahol férfiaknak kell eladnod műszaki vagy szervezési szaktudáso­ dat. de ezt sohasem fogjuk megtudni. Ha vi­ szont olyan üzletágban mozogsz. mint a mű­ tét). Egyedül Amerikában évente több mint egymillió ember dönt úgy. akkor a tárgyalt jelzések jó részét nagy hatásfokkal alkal­ mazhatod. például fodrász vagy. Plasztikai sebészet A megjelenés tökéletesítésére manapság egyre többen választják a plasztikai korrekciót (a korrekció jobban hangzik. ahol az áru a nőies megjelenés. a hatalom. hogy a sikeres­ ség. kozmetikumokkal vagy divatos ruhákkal ke­ reskedsz. és lehetővé teszi a számukra. mert úgy lát­ juk és halljuk. hogy a szakmádban hitelesnek. a fontosság és a kívánatosság megjelenítésével t ülte gyének a többi nőn.„vadászmezején".aminek következtében mindkettőjüknek óvakodnia kell a napsütéstől és a forró radiátortól! Az is elképzel hété). az agyafúrt fényképezéssel és a plasztikai sebészettel 248 . a személyi edzőkkel. Michael Douglas összeszükíttette a szemét. hogy az imént tárgyalt jelzések kibocsátá­ si módjának tökéletesítésével megnőjön az önbizalmuk és javul­ jon az énképük. Az emberek legfőképpen azért vá­ lasztják ezt az eljárást. az ékszereidnek. Milyen megjelenést vár el tőled az. a sminkmesterekkel. A sikeres munkahelyi viselet titka egyszerű. a frizurád­ nak és a ruhádnak ahhoz. a koreográfusokkal. akire hatással akarsz lenni? Az ö véleménye szerint milyennek kell lennie a sminkednek. az eddig tárgyalt csábító jelzések zöme nem helyénvaló.A leggyakoribb páciensek a hírességek. hogy a világ legszexisebb nője valahol Afganisztánban rejtőzködik egy fekete lepel alatt. hogy a kés alá fekszik. a táplálkozási szakemberekkel. hogy szexisnek lenni együtt jár a divatos ruhákkal. Michael jackson és Cher mindenét átszabatta .

Henrikbe?.herezsákot" viselt. 249 . A kozmetikai korrekció nem új találmány.. hasonlóan a spanyol Don Carlos is olyan hatalmas péniszvedőt viseltj hogy a ruhadarab előbb lépett a tetembe. szifilisztől megnyomorított férfiasságának hangsú­ lyozására még VTTL Henrik is péníszvédőt. boginem változtatta meg a külsejét. Már évszázadokká! a zsírleszívás és a meliiniplantátumok előtt léteztek kitömött haris­ nyák pipaszár lábú férfiak számára. turnú'rök a nők csípőjének és hát­ sójának szélesítésére. VT11. mint a gazdája.n még ma is azt állítja.V v . 40 centis fűzők duci nők szá­ mára. vagyis . Apró. csakhogy az övé ékszerekkel és jelvé­ nyekkel volt teliszórva. hogy versenyre keljen a hasonló ruhadarab­ ban feszítő francia királyi fenséggel.

és csak elvétve ábrázol valódi embert. és miért nem tudnak eligazodni a térképen a nők? című könyvünk 15 000 fér­ fi és no válaszát dokumentálja. Ezeknek a képeknek a zöme olyasféle tech­ nológiák eredménye. Mindegyiktől azt kérdeztük. és sosem lesz belőle kívánatos társ. hogy mit keresnek a partnerükben. Japánban a leggyakoribb plasztikai műtét a szem megszel esi tése. hogy meg vannak elégedve az eredménnyel.Egy átlagos héten az átlagember több mint 500 „tökéletes" emberi lény képével találkozik magazinokban. esetleg elgondolkodsz a plasztikai korrekció lehetőségén. ha nem akarod rondának érezni magad. újságokban. Az érem másik oldala A Miért nem képesek többfelé figyelni a férfiak. amitől kerekebb lesz a szem. a számítógépes grafika és a speciális megvilágítás. mint a fehér emberek. senkit nem fognak jobban szeretni. azok közül ugyanis. és a műtét során ezt a harmadik lebenyt távolítják el. mint az amerikai retus. A japán szemhéj háromrétegű a fehér bőrűek kér rétegével szemben. Ne olvass női magazinokat. Azt azonban tudni kell. még csak a problémák sem szűnnek meg senki életében. hogy a páciens úgy nézzen ki. a legtöbben azt állítják. Aki a külső alapján ítél. annak valami nagy baj van az önbizalmával. a hangsúlyos smink. Ha forradás vagy anyajegy rútítja arcod. hogy egy plasztikai műtértői senki sem lesz jobb ember. pla­ kátokon és a tévében. akiken ilyen műtétet végeztek. 250 .

z A lista tételei magától értetődően vizuáli­ sak. és a futó kalandoknál be is válnak. Egyéniség 2. Ez azonban nem változtat a tényen. Fenék 4. Formás test 2. hogy egy nőt a fizikai megjelenése alapján ítéljenek meg. A B listán azonban már a „jó megjelenés" az egyetlen vizuális tétel. mint az. Egy nő öltözködése. 251 . Értelem 4. hogy a férfiak a nők­ kel való első találkozásuk alkalmával a vizuális képre koncent­ rálnak. amink van. a férfiakat pedig felszínesnek és sekélyesnek bélyegzik. Először. A. sminkje.Íme a válaszok: Amit a férfiak keresnek A. A legtöbb nő tudja ezt. A feministák többsége már a gondolattól is iszonyodik. és szeretik nézegetni a vonzó nőket. Jó megjelenés 3. Jó megjelenés 1. GÁBOR ZSAZSA Ez a felmérés két dologra világít rá. Humor Az A lista tartalmát már értjük — a férfiak a vizuális típusba tar­ toznak. hogy a férfiak első megközelítésben elsöprő mértékben vizuálisan reagálnak a nőkre. amit a férfiak egy hosszú távú partnerben keresnek. 50%-ban pedig abból. Hosszú távú partnerben 1.Első pillantásra B. amit mások belénk látnak. Mell 3. a tudományos kutatások pedig újra és újra ezt bizonyítják (bár ezt nem „politikailag korrekt" elismerni). fellépése és ápoltsaga tehát több pontot ér. A szexuális vonzerő 50%-ban abból áll. és a tálalás a testnél is fontosabb.

A legtöbb férfi kiábrándul abból a nőből. a há­ zasságkötés után azonban ezt már nem tartotta szükségesnek. hogy mások hogyan reagálnak rád és miként viszonyulnak hozzád. Megoldás A megjelenésed hatással van arra. hogy vicceket mesél. ügy vélik. Kisebb-nagyobb mértékben megjelené­ sünk legtöbb eleme fölött hatalmunk van. öntudatlanul is azon mérik a nők feléjük irányuló tiszteletét vagy érzéseit. hogy a külső jobban passzol­ jon a személyiséghez. hiszen ő a külsejétől függetlenül is szereti a férfit. hogy nevet a férfi viccein. vagy hogy kicsi-e a melle. Úgy ér­ zik. a férfiakat a hosszú távú partner esetében jobban érdekli a nő teljes személyisége. hogy elcsábítsa őket. Egy nő számára azonban érthetetlen ez a gondolko­ dásmód. intelli­ genciája és humorérzéke. Mivel a vizuális elemek fontosak a férfiak számára. az igazság azonban az. a nő kihasználta a megjelenését. minta resté. hogy mégis ezt tesszük. aki csak a kollégáinak öltözködik. de azért a „jó megjelenés" még itt is előkelő helyen szerepel. A nagymamád talán azt mond­ ta: „Az ember ne ítéljen a külső ytán". hogy ha a nŐ időt fordít a megjelenésére. akkor vonzó szeretne lenni a számuk­ ra. A válások során a férfiak egyik legsúlyosabb panasza az. Azonkívül befolyásolja a sa­ ját énképedet és viselkedésedet is. Másodszor. A sok-sok testápolási 252 . A női megjelenést szerencsére jelentős részben befolyásolni lehet. arait a külsejükkel tesznek vagy nem tesznek.hogy van-e egypár kiló súlyfölöslege vagy néhány mitesszere. hanem azt. hogy a házasságkötés után a feleségük elhanyagolta a külsejét. A nő részéről a humorérzék nem azt jelenti.

A könyvesboltok zsúfolásig vannak ugyanilyen témájú könyvekkel. A testsúly is teljes mértékben kontrollálható.felelte a férfi. fizesd be magad a születésnapodra egy orrplasztikázásra vagy egy mellna­ gyobbításra. ahogyan szeretnél. Ha feltétlenül szükségesnek véled. Ahogy Heléna Rubinstein fogalmazott. ahol égy formálhatod az alakodat. ülni. öltözködni. Keress egy táplál­ kozási szakembert. ho­ gyan tegyük a legelőnyösebben közszemlére testi adottságainkat. és megtanítja a vásárlóknak. f IKLKN'A RUBINSTEIN* 253 . ha már ősz öregasszony leszek?" . A huszonegyedik században már semmi sem indo­ kolja. de némi erőfeszítést mu­ száj tennie a külseje. hogyan kell helycsen étkezni. csak lusta. hogyan válasszák ki és vigyék fel a kozmetikumo­ kat. „Persze . beszélni. csak lusta. aki megtanítja. az adottságai kiemelése érdekében. Számos nagy­ áruház kínál ingyenes sminkelési szolgáltatást. járj el egy fitneszklubba. hogy ne úgy nézz ki. a ruházati áruházak pedig boldogan adnak tanácsot a ruhák kiválasztásában és viselésében. csúnya nő nincs.kérdezte a nő. hogyan kell járni. „Akkor is szeretni fogsz. ahogy csak akarod." Nem azt akarjuk sugallni. hogy egy nő sok más nőhöz hasonló­ an legyen a megjelenése megszállottja.és viselkedési tanfolyam mind azt tanítja. melyik frizura áll nekünk a legjobban. Csúnya nő nincs. a fehérnemű-bemutatókon pedig megtanulhatjuk. a fogorvosunk rendbe teszi a fog­ sorunkat. A jó fodrász megmondja. sminkelni és így tovább. Majd írok is neked.

érzelmi és szak­ mai önbizalomból eredó belső izzás. Olyan emberek termékei ezek. mint a cukrot. a nők pedig az acélos bicepszekért. mint a nép­ szerűség.És arni a legfontosabb. de ezt nincs értelme átkozni. mint a testhez.és lám. és arra várnak. a kutatások mégis azt bizonyítják. így már kime- 254 . ha gya­ rapítód ismereteidet és többet tudsz az életről. Mindenki vonzó­ dik azokhoz. bevált formula szerint megírták a szöveget és a zenét . hogy egy nő megjelenése egy kapcsolat során bármikor vonzhatja vagy taszíthatja a férfit. Lehet. veszik. akikkel érdekes témákról beszélgethet. hogy néha rossz az ido.nem számít. méltányta­ lanságnak és igazságtalanságnak nevezni vagy utcai demonstrá­ ciót tartani miatta. kesztyűvel vagy napolajjal. A kulcselem a szexuális. mert otthon ülnek. hogy mit akarnak a vásárlók. A világ legjobb muzsi­ kusait nem ismerjük. mennydörög és zuhog. és észre sem fogják venni a testi hibáidat. Összegzés Tény. kabarral. az tény. azzal is vonzóbbá teheted magad. Magyarán. Ha ezt elfogadod. Sok nőt ez bánt. hogy a férfiak rajonganak a hetyke mellért. Igazságtalan­ ságnak vélik. látni fogod. amilyen .végső soron — a hosszú távú kapcsolatoknak több közük van a lélekhez. hogy ha egy férfinak ősz a haja vagy ráncos az ar­ ca. azt egyszerűen öregnek. akik kikalkulálták. hogy a legnépszerűbb és legjobban fogyó felvételeket nem a világ legjobb muzsikusai írták és adják elő. hogy felfedezzék őket. azt előkelőnek és bölcsnek tartják. A vonzó külső is pontosan olyan. mi a véleményed róla. felkészülhetsz rá esernyő­ vel. De hát ami tény. Az is tény. ha viszont egy nőnek. kalappal. Az időjárás olyan. legyél igazán ér­ dekes egyéniség. Ha a világ bármelyik slágerlistáján megnézed a 40 legmenőbb popdalt. hogy .

amit úgysem tudsz megváltoztatni. hát vál­ toztass rajta.hetsz a szabadba. és azon pa­ naszkodni. kedvedet lelheted az időjárásban. Ne veszekedj velük. Ugyanígy van ez a férfiak gondolkodásmódjával is. . és jól érezhe­ ted magad. Ha bármilyen szempontból elégedetlen vagy a külsőddel. hanem irá­ nyítsd őket. Nmcs értelme a négy fal között kuksolni.

.

Tizedik fejezet FÉRFI SZEXEPILTESZT Csó'dömek vagy meztelen csigának látnak a nők? ^ «**« rtífl#* .

.

hányadán állsz a nőkkel. A következő fejezetben pedig a titkokra is fény derül. és a női részt­ vevő megkér. ha megkérnéd őket. hogy valójá­ ban mit keresnek a nők egy férfiban. de ha hébe-hóba kirúg a hámból. hogy jellemezd a testalkatodat. Mit válaszolsz? a) V alakú b) Szögletes c) Kerekded 2. kérd meg egy-két nőnemű barátodat.riogy állsz a nőkkel a vonzerőd tekintetében? Ellenállhatatlannak tartanak vagy visszataszítónak? Lenyűgözőnek vagy undorítónak? Végezd csak el ezt a tesztet. A Várom a párom című tévéműsorban szerepelsz.a nyitott kapcsolat a jövő útja 3. akik segít­ ségükkel pontosan megítélhetik önnön szexepiljüket. az csak jót tesz egy tartós kapcsolatnak c) Nincs szükség hűségre . Ha elvégez­ ted. és megtudod. A teszt pontszámait a külső és olykor más jegyek alapján adják a ook a férfiaknak. hogy jellemezzék a fenekedet? a)Jó nagy 259 . Mit mondanának a nők. Végezd el a tesztet! 1. Szerintem egy férfinak: a) 100%-ban monogámnak kell lennie b)Ödaadónak kell lennie. hogy a kérdések alapján értékeljenek téged. azután vesd össze az eredményeket.

Mennyi hajad van? a) Nagyjából a fele még megvan (pj. kopaszodó homlok) b) Majdnem mind megvan c) Kopasz vagy borotvált 5. Hogyan jellemezné egy nö a szemedet? a) Távol ülő/hideg b) Vidám/pajkos c) Kedves/barátságos 8. Több nőt is megkérsz. Mit válaszolnak? a) Mosolygós b) Semleges vagy lefelé görbülő c) Kedves/barátságos 6.Milyen a humorérzéked? a) Reménytelen vagy a humor terén b) A társaság lelke vagy c) Még csiszolnod kell rajta 7. kiugró állkapocs c) Kisebb orr és áll 9. Nézz a tükörbe. és írd le az álladat és az orrodat! a) Átlagos.b) Kicsi és feszes c) Keszeg vagy lapos 4. hogy írják le a szádat. A combod: a) Izmos/inas b) Hosszá/sovány c) Kerek 260 . láthatóan illik az arcodhoz b) Markáns orr.

A te arányod: a) 100% vagy annái több b) 85-95% c) 85%-nál kevesebb 12. Számít a méret? Véleményed szerint a nők úgy vélik. rengeteg nő lesz ott. a csípőbőséged pedig 107 cm. szomorú vagy nyugtalan. Ha egy nő ideges.: a) Valószínűleg észre sem vennéd bJAzonnal kiszúrnád c) Ha egy kicsit elbeszélgetnél vele. hogy a pénisz mérete: a) Nem fontos b) Lényeges c) Nagyon fontos 14. Ha például a derékbőséged 91 cm. de jobb szeretsz részmunkaidőben dolgozni b)A korodhoz és a tapasztalatodhoz képest átlagos c) Jelentősen átlag fölötti 11. Ha egy nő végigsimítana a pocakodon. Mit veszel fel? a) Elegáns nadrágot és inget. Mérd meg a derékbőségedet. mit érezne? a) Egy hordót vagy a Michelin-babát b) Kockahasat c) Lapos felületet 13. kifényesített cipőt b) Tréningruhát futócipővel c) Farmert inggel és utcai cipővel 15.10. oszd el a csípőbőségeddel. akiknek imponálni akarsz.'-' 261 . A jövedelmed: a) Átlag alatti. akkor az arányod 85%. Meghívtak egy partira. talán rájönnél ■. és úgy hallod. majd szorozd meg lÖO-zal.

kérdés A=l pont B=4 pont C=5 pont 10. kérdés A=7 pont B=5 pont C=3 pont 4. Társaságban általában: a) Szakállt hordasz b) Simára borotvált vagy c) 3 napos borostát viselsz 17. kérdés A=3 B=7 C=5 6. kérdés A=3 pont B=5 pont C=4 pont 7. kérdés A=3 pont B=5 pont C=9 pont 2. Mennyire széles az érdeklődési köröd? a) Sokat tudsz az emberekről. kérdés A=5 B=3 C=l 12. kérdés A=9 B=l C=0 5. kérdés A=3 B=5 C=l 11. kérdés A=3 B=7 C=S 3. kérdés A=l B=9 C=4 9. helyekről és dolgokról b}Elég sok témához hozzá tudsz szólni c) A saját területed szakértője vagy A pontszámaid 1. kérdés A=l B=5 C=4 262 . kérdés A=3 B=l C=5 8.16.

nehogy túlsá­ gosan tökéletes legyen a megjelenésed. kérdés A=3 pont B=4 pont C=5 pont 14. 90 pont vagy több Menő fej Ez igen! Te aztán vonzód a csajokat. amelyből ötleteket meríthetsz a fejlődéshez. Az önimádó férfiból nem kérnek. amelyekreJíevesebb pontot kaptál. Megfele­ lő jelzéseket küldesz a nők felé. ügyesen kiemeled a fizikai adott­ ságaidat. hogy vonzóvá tedd magad a nők számára. hogy állsz a szexualitás terén. amid van. vagy hogy elszálltai magadtól. Átlagosan használod ki. kérdés A=l B=9 C=7 Most pedig add össze a pontszámaidat. hogy nem vagy természetes. és olvasd el a következő fejezetet. Csak nézd meg azokat a kérdéseket. hogy vonzódjanak hozzád. 47 és 89 pont között Papírtigris A legtöbb férfi ebbe a kategóriába tartozik. márpedig ez nagyon el fudja venni a nők kedvét. kérdés A=5 B=l C=3 17. Ha a 47 ponthoz vagy köze- 263 .egy kis fejlődésért.13. De vigyázz. kérdés A=9 B=7 C=3 15. Egy nő sem akar a párjával lök­ dösődni a tükör előtt. Ha kö­ zelebb vagy a 89 ponthoz. nem kell a szomszédba menned. és lássuk. mint egy mágnes. mert a nők még azt talál­ ják hinni. kérdés A=5 pont B=3 pont C=l pont 16.

Gondolj csak arra. hogy az a férfi. hogy előre jussanak az életben. és valószínűleg azt hiszed. Ha mégis vonzó szeretnél lenni a nők számára. mint a nők. mind élvhajhász. akik fogékonyak az igényeikre. amikor a körülötted lévő nők egyszer csak más szemmel néznek rád! . hogy a mellékutcákban kóborolsz. milyen mulatságos lesz. és akikben megvan az ambíció és az ész ahhoz. 46 pontig Kivert kutya Elvagy azzal. az alapoktól kell kezdened a kemény munkát. akik meg tudják őket nevettetni. aki jobban szereti a nőket a sörnél. A haverjaid többet jelentenek neked. Szerencsére ezek legtöbbje megtanulható.lebb. hogyan. A következő fejezetből megtudhatod. akkor bi­ zony segítségre szorulsz! A nők az olyan férfiakat szeretik. akik­ nek határozott egyéniségük van.

:eny csípő Férfi vonzás testrészenként . -i has 3.Tizenegyedik fejezet A FERFIVONZERO 1 1 1 JX. Kei 7. feszt' K-% ■-u.x\ Mire gerjed a nő? 6. Háromnapos . Kicsi. Szeles váll mellkas.isportolt testalkat 2. Markáns orr 11. izmos Í . .

.

erős férfiak­ hoz vonzódnak. amelyek gondoskodnak az utó­ dok lehető legjobb genetikai öröksé­ géről. Russell Crowe-hoz vagy Bruce "Wíllishez hasonló kemény férfit ke­ resnek. amely arról szói. amely azt az üze­ netet hordozza. vagy­ is rendelkezzen olyan erényekkel. hogy a férfi génjeinek egészséges és sikeres hordo­ zója lehet.mint már mondtuk . mert .IZ fejezet. A nők agya két ellentétes követelményt támaszt a fér­ fival szemben: hogy legyen kemény és legyen lágy. A huszonegyedik században a nőnek azonban többre van szüksé­ ge. a végtagok egyforma hosszú­ ságúak. De 267 . hogy mi vonzza a nőket szexuálisan a férfiakhoz. a férfitest szexuális vonzereje viszont egyszerűbb és lényegre törőbb. Erre a tulajdonságra például a férfitest szimmetriájából következ­ tetnek: a test bal oldala tükrözi a jobbot. amely a íórfigerjedelmet tárgyalja. Kemény. az életben maradás nagyobb esélyéről. szemlátomást fele olyan hosszú. A női szexepil kifinomult. és nem a testet. A nők az idők kezdete óta elsősorban az egészséges. mint elődeinek: olyan férfit akar. aki az érzelmi szükségleteit is kielégíti. Ez azért van így. Ok inkább a szimmetrikus arcot keresik. mint az a fejezet. Ebben nem sok változás történt. Ehhez a nők John Waynehez. akik képesek neki és gyermekeinek megszerezni az élelmet és védelmet nyújtani. összetett jelenség. A férfiak eltérően tekintenek a nőkre.a női test szexuális jelzőkészülék.

amelyeknek szárnya szimmetrikus. Az embernél viszont az. Más szóval. hogy melyik férfiarc tetszik nekik. A férfitest szimmetriája fontosabb a nőknek. Peteérés idején a markáns. mivel ezek rugalmasabban képesek leküzdeni az életben felmerülő problémákat és akadá­ lyokat. hogy egy no szimmetrikus . a nőstény tehát nem véletlenül szemeli ki a párzásra az ilyen hímeket. a menstruációs ciklus szerint is ingadozhat.férfihoz vonzódik-e. havonta egyszer befizetné­ nek egy egy éjszakás kalandra Russell Crowe-val. és általában a szimmetrikus állatok is tovább ma­ radnak életben. és részben tovább örökítik az utódokra is. Amikor a legnagyobb a fogamzás esélye (a nő menstruációs cik­ lusának közepe táján). mint a férfiarcé . Ez a rugalmasság a génjeikben van. Sok állatnál és rovarnál is pontosan ugyanez a helyzet. hogy a nőket a ciklusuk befolyásolja abban. menstruáció idején viszont inkább az ápolt külalakhoz.ezért vonzódnak gyakran még a bokszbajnokokhoz is szép nők. a nők egy futó viszonyra a szimmetrikus keménységet választják. A skor­ piólégy nősténye például csak olyan hímekkel hajlandó párzani. A szimmetrikus virág is vonzóbb a méhnek. férfias vonásokhoz vonzódnak. mint a nem szimmetrikusak. A skorpiólegyek számára a szimmetria egyfajta egészségügyi igazolás.vagy kemény . mert több nektár rej­ tőzik benne. 268 . Egy skóciai felmérés azt mutatta.mindkét nem a fiatalság és egészség jelének tekinti a szimmetriát.

De pusztán a megjelenés alapján megítélve a vonzerőt (és itt éppen ezt tesszük} a szimmetria jelentős szerepet játszik a nők általános választásában. Kutatási ada­ tok szerint ha a tárgyalóteremben mindenkinek bekötnék a szemét. hogy a legte­ hetségesebb szélhámosok szinte mindig jóképű emberek. íme ezek a tulajdonságok. Úgy tűnik. fontossági sorrendben. alapvetően más ítéletek születnének. hogy nö­ veli a másokra gyakorolt vonzerejét. enyhébb büntetést kapnak és ki­ sebb pénzbírságot rónak ki rájuk (Castelloe. A férfiak a férfitest bizonyos jellemzőivel vizuálisan váltanak ki szexuális reakciókat a nőkből. férjet a nők a táplálékszerző képesség alapján választanak. Elkeserítő. Ha a vádlott jobb megjelenésű volt. mint az áldozat. hogy szimmetrikus-e vagy sem. de legalább mindenkinek megvan az esélye. 269 . a vonzó emberek a bíróságon is kedve­ zőbb elbírálásban részesülnek. Ez a magyarázata annak is. aki hajlandó invesztálni a kapcsolatba és a gyermeknevelésbe. és bárki tudatosan eldöntheti. mint a kevésbé vonzóak. Pennsylvania államban megvizsgál­ ták 74 férfi vádlott vonzerejét büntetőperük kezdete előtt. és kide­ rült: a vonzó vádlottak nemcsak hogy enyhébb büntetést kaptak. mindegy. 1990). hogy javítson a megjelenésén. Wucnsch és Moore. Mi több. mint a kevésbé vonzók (Hammermesh és Biddle). de a jó géneket már másfelé keresik. de kétszer akkora valószínűséggel úszták meg a börtönbüntetést. Amit a tudomány is bizonyít Az Egyesült Államokban végzett felmérések szerint a vonzó férfiak 12-14%-kal többet keresnek. 1978). átlagosan 5623 dollár kártérítést ítélt meg a bíróság.Hosszú távra azonban a nők inkább olyan férfit választanak. és a vádlottakat senki se látná. 1991. fordított eset­ ben viszont 10051 dollárt (Knlka és Kessler. Más esetben a gondatlanságért kirótt kártérítések nagyságát ta­ nulmányozták. Downs és Lyons. DNS-vizsgálatok szerint Nagy-Britanniában a házasságban született gyermekek 10%-a nem a férjtől származik.

és arra utal. Kedves szem 7. Nagy pénisz 11. és ez a különb­ ség rendkívül vonzó. hogy a férfi képes megszerezni a táplálékot és elűzni az ellenséget. Háromnapos borosta 1. ott a férfi szögletes és kemény.stimulálják a néík agyát. vágykeltő: Kisportolt testalkat A nők álma a V alakú. A V forma azért is vonzó a nők számára. Az erős. 2. Ahoí a nő gömbölyű és lágy. Kicsi. hogy elbírják a súlyos fegyvert és haza tudják vonszolní az elejtett zsákmányt. atletikus testű férfi. Lapos has 10. Keskeny csípő és izmos láb 9. csípője keskeny. 270 . A férfiak azért fejlődtek ilyenné. vágykeltő: Széles váll és mellkas. Széles váll és mellkas. miközben a potenciálisan alkalmas partnereket mérik fel. Kisportolt testalkat 2. az ál­ lítólagos nemi egyenlőség korában is . a női test viszont vállban keskenyebb. Markáns orr és áll 8. Dús haj 5. kisportolt test a jó egészség jele.amikor a dudorodó bicep­ szek és a széles mellkas már vajmi kevés gyakorlati jelentőséggel bír . feszes fenék 4.A legnépszerűbb női vágykeltők i. izmos kar 3. Ezek a jegyek még ma. csípőben pedig kiszélesedik. Érzéki száj 6. izmos kar A vadászó hím felsőteste széles. mert az ő fordított V alakú restüknek épp az ellentéte.

de nagyon nem szeretik az izomembereket. Ugyan­ ez a funkciója a mell. erősebben hajítani. A nők vonzódnak a jó formájú férfi felsőtesthez. Feljegyzések sokasága bizonyítja. .ahogy a férfit is férfiasabbá teszik a váll-lapok.is. és ezzel szexuálisan stimulálja a nők agyát. A fitt. mint a nőé. Az ember genetikai alapstruktúrája szerint ugyanis nő. A hónaljszó'rzet felfogja az ízzadságm irigyekből származó feromon pézsma illatát. A férfiak mellkasának nagy tüdőt kell befogadnia. hogy pontosabban tudjanak célozni. mert úgy érzik: az ilyen férfit jobban érdekli a saját szépsége. A szőrös férfihónalj is erős nemi jelleget mutat. hogy vállban szélesebbnek tűnjenek és nagyobb helyet foglaljanak el. ezért a hímnemű újszülött is mellbimbóval és emlőmirigyekkel jön a világra. A férfi mellkason megvannak a nó'i táplálószervek ~ a mellbim­ bó és az emlőmirigyek . annál nagyobb tisztelet övezte és annál nagyobb hatalommal bírt. mint például a második világháború koncentrációs táborainak éhínsé­ ge volt. egészséges megjelenéstől beindulnak.és ágyékszőrzetnek is.A széles váll férfias jegyét gyakran azok a nők is lemásolják. hogy a férfímell is ké­ pes tejet termelni olyan szélsőséges körülmények között. Minden ötvenedik mellrákos beteg férfi. amely hatékonyabb oxigénellátást és légzést biztosít futás és a zsákmányú'zés közben. az Arnold Schwarzenegger-típusú fér­ fiaktól viszont lelohad a lelkesedésük. mint a 271. mint a nőké. Ilyenkor kezüket a csípő­ jükre helyezik. még ma is „dagad a keble a büsz­ keségtől". A férfiak alsókarja hosszabb. Minél nagyobb volt egy férfi mellkasa. és náluk a beteg­ ség tragikus végkifejlete sokkal hamarabb bekövetkezik. akik határozottnak akarnak látszani. Ha korunkban egy fér­ fi valamit sikeresen véghezvisz. azaz jobb táplálék szerzők legyenek. A váiltömés egy tárgyaláson rámenős nőt mutat . A férfiak vonzerő tekintetében el­ hanyagolható mellbimbója a szexuális játékban azonban szerep­ hez jut. a kamasz fiúk a jó felépítésű felsőtestet még mindig a férfiassággal azonosítják.

nőknél. Azért nem hallunk erről, mert a hagyományosan női be­ tegség diagnózisa rendszerint annyira feszélyezi az érintetteket, hogy inkább nem beszélnek róla.

3. vágykeltő: Kicsi, feszes fenék A hím majmoknak - az emberrel ellentétben - nincs hátraugró, félgömb alakú hátsójuk. Amikor az ember megtanult két lábon járni, a faj-izmok jelentős mértékben megnyúltak, hogy képes le­ gyen egyenesen állni. A fenék mindig is viccek céltáblája volt, erre a testrészünkre egyszerre derültséggel vegyes megvetéssel tekin­ tünk. A fénymásoló gépek meghibásodásának 23%-át az okozza, hogy valaki ráül a gépre, és az lemásolja az illető ülepét. Miért ér­ dekli hát annyira a nőket a férfiak feneke, láttára miért viszket a tenyerük, és miért imádnak helyes hátsójú férfiak fényképében

I

l
1"

i

1t
272

A

{•■

gyönyörködni? A kicsi, tömör fenék mindenütt a nők kedvence, de csak kevesen vannak tisztában ennek a mágneses vonzerőnek az okával. A titok nyitja az, hogy a szeretkezés erőteljes lökéseihez feszes, izmos hátsó szükségeltetik. A kövér vagy löttyedt fenekű férfiak­ nak nehézséget okoz ez a kemény mozdulat, és kénytelenek a tel­ jes testsúlyukat bevetni hozzá. Márpedig a nők számára ez ko­ rántsem ideális, hiszen a férfi rájuk nehezedő sűtya kényelmetlen, és a légzést is megnehezíti. Ezzel szemben a kicsi, feszes tomporú férfiak lényegesen hatékonyabb munkát ígérnek.

A pasi kis, feszes fenekében a nő a logamzás ígéretét iátja.

A pucér fenék elnáspángolása régóta kedvenc foglalatossága sza­ distáknak és mazochistáknak, és ezt számos férfi és nő találja sze­ xuálisan izgatónak. A kivörösödött fenék a nő szexuális izgatott­ ságának állapotára emlékeztet, a tomporban lévő idegvégződések fokozott izgatása révén pedig a nemi szerv is izgalomba jön. Ma­ gyarán, amikor egy no egy férfi hátsóját paskolja, valójában érék­ ei óra ösztönzi.

4. vágykeltő: Dús haj
A történelem során a fejünkön lévő szörzetet mindig a nyers fér­ fias ero szimbólumának tartották. A középkorban a hajnak má­ gikus erőt tulajdonítottak, a levágott hajtincseket a szeretők a nyakukban hordták vagy babonás ceremóniákon használták fel. A szerzetesek a haj leborotválásában az Isten színe előtti aláza­ tosság jelét látták. Amikor Sámson elvesztette a haját, ■minden ereje elszállt. A dús hajzat mindig a férfiúi erőt és hatalmat jelké­ pezte, és éppen ebben rejlik a vonzereje.

273

Minden második nő számára oagyort fontos, hogy a férfinak 1T; dús haja legyen. A maradéknak ez nem annyira lényeges, és közülük sokan a kopaszodó vagy Borot­ vált fejet is vonzónak tartják. A férfiak örökletes kopaszodá­ sát a férfi nemi hormonok túlter­ melése okozza. Ezek a hormonok elárasztják a szervezetet, és blok­ kolnak bizonyos hajhagymákat, rendszerint a fejtetőn. A kopasz férfiak magasabb hormonszintjük miatt általában agresszíva bbak, mint a dús hajúak, és ezáltal a ko­ paszság a férfiasság jelzésévé válik. A kopasz fej férfias jelzése hangsúlyozza a férfi és nő közötti nemi különbségeket, és sok oó't fel izgat.

T

Van, aki csak a kopasz fejet fátja, Másokra úgy hat, mint egy szexgép napeleme.

Kísérletünkben számítógépes manipulációval férfifejeken a ko­ paszság különböző fokozatait állítottuk elő. A kísérletben részt ve­ vőktől azt kértük, hogy képzeljék el a fejeket munkahelyi környe­ zetben, és mondják el róluk első benyomásukat. Minél kopaszabb volt egy férfi, annál nagyobb hatalmat és sikert tulajdonítottak ne­ ki, és annál simábban engedték volna érvényesülni az akaratát. A ha (koronával megáldott férfiakat pedig kevésbé befolyásosnak és rosszabbul.fizetettnek gondolták. A kopasz fej tehát a tesztoszteron jelenlétének erőteljes megjelenési formája. Sok férfi aggódik meglévő vagy közelgő kopaszsága miatt, és elkeseredik, hogy nem-

274

igen tud mit tenni ellene - lévén hogy a kopaszság elkerülésének egyetlen biztos módja a pubertáskori kasztráció, amit senkinek sem ajánlunk. Pedig a kopaszságért cserébe a férfi a hatalom és a szexualitás megnevekedett tekintélyét kapja. Amikor a később hatalmas sikert aratort Rude aná Politkatty Incorrect Jokes (HarperCoílms) ÍDurva és politikailag inkorrekt viccek) című könyvünkhöz az anyagot gyűjtöttük., azt találtuk, hogy a kopaszságról csak a férfiak mesélnek vicceket, a nők csak el­ vétve. Hogy miért? Mert a nők átérzik a kopasz férfiak feszengését, és mert a tar fej férfias szimbólum. Sok nő szemében tehát a kopasz­ ság nem vicces hiányosság, hanem épp ellenkezőleg: erény. Beindul­ nak és forrón csókolgatják, cirógatják a férfi pőre feje búbját.

5, é s 6. vágykeltő: Érzéki száj é s kedves szem Ha férfi írja le a nő ajkát vagy szemét, ilyen szavakat használ: ned­ ves, szexis, elragadó, hívogató, érzéki, erotikus. Az érzéki szájú vagy kedves szemű férfi leírásakor a nok ilyen szavakat: gondoskodó, fi­ nom, érzékeny, óvó, szerető. Ezeket a szavakat azonban nem betű szerint, nem a fizikai jellemző leírására használják, hanem sa­ ját benyomásaik kifejezésére. Ez újabb bizonyíték a nemek közötti különbségre: a férfiak magát a jellegzetességet látják, a nők viszont mögé látnak, és az érzelmet keresik benne. A nő szeme fehérjéből több látszik, mint a férfiéból, mert a női agy kis távolságú kommu­ nikációs eszközként működik. A szem fehérje segít a közvetlen érintkezésben, mert lehetővé tc-

275

szi, hogy figyelemmel kísérjük a másik tekintetének irányát, ami a magatartásának áruló jele lehet. Az állatok szeme fehérje nem "vagy csak alig látszik, hiszen ők az emberrel ellentétben a nagyobb távol­ ságban lévő többi állat testjeleit figyelik. A nők jobban kedvelik a sötétebb szemű férfiakat, mivel a világos szem gyermekibbé teszi az arcot. 7. vágykeltő: Markáns orr és áll A férfiak orra, álla és szemöldöke azért lett olyan markáns, hogy harc vagy vadászat közben" megvédje őket az ütésektől, és így a férfiasság erőteljes szimbólumaivá váltak. A magasabb tesztoszteronszintű férfiak állkapcsa eró'sebb, jobban eló'reugrik, mint a töb­ bi férfié, az előretolt állkapocs pedig a kihívás gesztusa. A kecske­ szakáll optikailag megnagyobbítja az állat, és hűvösen szenvtelen­ né teszi a férfit. Sokan sátáni vonást látnak a kecskeszakállban, ami a munka világában megnehezítheti viselője elfogadását. A be­ húzott állat a félelemmel társítjuk, és mivel a gesztus a pedáns szi­ gorra emlékeztet, ezért nem népszerű a nők körében. Egy férfi orrának nagyságát a rómaiak óta a pcniszméretével hoz­ zák összefüggésbe, de - Pinocchio legnagyobb csalódására - olyan kutatási eredmény nem áll rendelkezésünkre, amely ezt a mítoszt alátámasztaná. Az orr és a pénisz egyetlen közös vonása, hogy mindkettő kiáll a testből. Az azonban bizonyított, hogy a szexuá­ lis izgalom állapotában a férfiak orra megdagad a vértől, és a hő­ mérséklete a péniszéhez hasonlóan akár hat fokot is emelkedhet.

8. vágykeltö: Keskeny csípő és izmos láb Egyetlen főemlősnek sincs olyan hosszú lába, mint az erős, szikár férfinak, a keskeny csípő pedig a gyors futást teszi lehetővé nagy távolságokon, üldözés és vadászat közben. A nők széles csípőjük miatt nehezebben futnak, mert alsó lábszáruk és lábfejük a test-

276

súlyuk kiegyensúlyozására gyakran oldalra áll. Az Egyesült Álla­ mok egyik vezető ne uro pszichológus professzora, dr. Devendra Singh kimutatta, hogy a nők a 90%-os csípő-derék aránnyal ren­ delkező férfiakat találják a legvonzóbbnak {ugyanezt az arányt részesítik előnyben a „nőies" leszbikusok a „férfias" leszbiku­ soknál). A férfi lába azonban csak annyiban vonzó a nők számá­ ra, amennyiben a férfias hatalom és kitartás szimbóluma.

9. vágykeltő; Lapos has Az ősi időkben, amikor szűkösen volt élelem, a hordóhasínint a magas társadalmi státus jele azt hirdette, hogy tulajdonosa ren­ delkezik a szükséges forrásokkal, annyit ehet, amennyi belefér.

277

Az élelemmel bőségesen ellátott mai társadalmakban a kidudo­ rodó potrohot már a mértéktelen evés és az elhanyagolt egészség jelének értékelik. A határozott hasizmok sohasem tartoztak a férfitest legfontosabb elemei közé. Az ilyen külsőt a fitneszklubok és a kondigépgyártók erőltetik ránk, midőn kétségbeesetten próbálnak bennünket meggyőzni arról, hogy nem élhetünk jól fejlett kockahas nélkül. Ilyet Herkulesen és He-Manen kívül egyetlen hős sem viselt, még Superman és Batman sem. Termé­ szetesen az ő hasuk is lapos, de mégsem olyan, mint egy mángor­ ló. SŐt, sok régi hős inkább egy Dunkin' Donuts-hirdetésre em­ lékeztetett.

10. vágykeltő: Nagy pénisz
Az összes főemlős közül az ember hímjének van a legnagyobb pénisze. A pénisz hosszát évezredeken keresztül a szerelmi erővel és vitézséggel hozták összefüggésbe, holott az erő az agyban székel, és nem a szervben. Bár az interneten sok digitálisan felnagyított szerszám csodálható meg, a hivatalosan mért leghosszabb pénisz 35,5 centiméteres, a testméret, az orrméret vagy a cipőméret és a pénisz mérete között pedig semmiféle kapcsolat nincs. Az erekció állapotában lévő pénisz átlagos mérete 14 centiméter, a legtöbb nő hüvelye 9 centi hosszú, az érzékeny pontok többsége pedig az első 5 centin belül helyezkedik el, amelynek vége felé található a G-pont. A valóságban egy erekcióban 7,5 centis férfi precízebb szolgáltatást nyújthat, mint egy tízennyolcas, mivel a rövidebb pontosabban képes eltalálni a megfelelő tartományokat. Azok a nők, akiket látható izgalomba hoz egy hosszú pénisz, inkább a szerv férfias erejére reagálnak, semmint a hosszúság révén várha­ tó fizikai teljesítményre. A boldog kapcsolatban élő nőket nem­ igen foglalkoztatja a pénisz mérete, de egy keserű szakítás után bosszúból sokan lekicsinylik volt partnerüket.

278

A megközelítés más. ami éppen a fordítottja annak.. hogy szexuális iz­ galomba kerüljenek a férfi nemi szerv látványától. az iissenet ugyanaz." Az evolúció a nőket nem programozta be arra. Végül idegesen a kezébe adja merev szerszámát. Óvatosan. Tétován vetkőzni kezd. hogy talán nem fog kiderülni a mérete. „Köszönöm". simogatva kihámozza a lányt a ruhájából. ami a férfiakkal történik. 279 . - - •". hogy örökké nem odázhatja el a dolgot. A férfi pornómaga- s yyvV : --K Űj-guineai beim szülöttek ünnepi péniszrokkal. mert az a meggyőződése. lejjebb veszi a világítást. Végül rájön. lent úszók Speedo nadrágban. azt remélve. „de nem dohányzom. így hát idegesen felhívja magához a lányt. hogy túl kicsi a pénisze. mondja erre a lány.Egy fiatalember rettegve halogatja a szeretkezést a barátnőjével.

ha meztelen férfit nézeget. amely felér a férfiak Speedójával. 11. A péniszméret csak a férfierövel való történelmi összefüggése miatt áll a női kívánságlisták 10. Nincs az a melléfogás a női divatban. vágykeltő: Háromnapos borosta Az emberhím az egyetlen főemlős. a tokot a nyakukba akasztva megemelik. A férfinak. elakad a szava. A nőből. ÚjGuineában a férfiak közszemlére teszik egyméteres tokba bújta­ tott péniszüker.vagy hátuinézetben. és úgy parádéznak. Az ilyen képek csak a meleg férfiak körében aratnak sikert. ha meztelen nőt nézeget. Szakállas majom nem létezik. mint a teste többi részén. helyén. amely jelentősen hosszabb szorzetet képes növeszteni az arcán. A nagy szerv tulajdono­ sa feltehetően nagy tiszteletnek örvend a többi férfi körében. Ehhez a megnyilvánuláshoz a legtöbb nyugati férfi a Speedo úszónadrággal került elérhető közelségbe. a csimpánznak sem volt kipödört bajusza. rendszerint kitör a nevetés.zinokban a nők széttárt lábbal láthatók. ám a nők számára készük férfi pornó­ képek piacra dobásának valamennyi próbálkozása meghiúsult. A csimpánzok egész testét egyforma hosszúságú szőr borítja. Minél nagyobb egy férfi tesztoszteron szintje egy 280 . álló vagy fekvő pózban. Csitának. A hosszú arcszőrzet növekedését a férfi hormo­ nok okozzák. elöl.

Mi a hiba a képen? adott napon. egy beteg vagy feszült férfinak ezért sem kell túl gyakran borot­ válkoznia. Következésképpen a háromnapos borosta a férfiasság erőteljes vizuális jeleként szol­ gál. akiket a nők egyébként kisfiúsnak ítélnének. és ezt különösen hatékonyan használják ki azok a férfiak. teljesítményekre kész ember benyomását kelti. A legtöbb nő szerint például Tom Cruise sokkal szexisebb borostás állal. J'J V" ■• ™ * 281 . A stressz és a betegségek csökkentik a tesztoszterontermelést. annál erősebben borostásodik. Ugyanakkor az a férfi. aki már délben esti borostával büszkélkedhet. mint simá­ val. Tom Cruise háromnapos mackós borostával villog.

hogy az egész kapcsolatot képes komolyan befolyásolni. de . 282 . intelligens. hogy a férfi legyen gondoskodó. Ha a férfinak jó teste van. Egyéniség 2. Inkább a bá­ násmódjuk alapján mérik le a férfiak szerelmét. amikor Russell Crowe vezeti a listáját . de nem csinálnak belőle kardinális kérdést. A férfiakkal ellentétben a nők nem a férfi megjelenése és ápoitsága alapján ítélik meg az iííető érzéseit. Ez a férfiak és nők közötti alapvető különbség rengeteg haragot és félreértést okoz mindkét oldalon. Humor 3. azt a nő ráadásnak érté­ keli. A nők a férfiak vizuális jellegű értékelésével ellentétben azt akarják. hogy a nők a következő­ ket keresik a férfiakban: 1. A nőknek meg kell érteniük: megjelené­ sük annyira fontos a férfiak számára.Amire a nőnek hosszú távon szüksége van A felmérések eredményei azt mutatják. A nőknek viszont csak egyetlen listájuk van.rendszerint ez a legkevésbé fontos a számára. hogy mit keresnek egy tartós part­ nerben. A férfiaknak pedig azt kell meg­ tanulniuk. Fogékonyság 4. Az ízléstelenül öltözködő vagy pocakot eresztő férfi a nőknek talán nem tet­ szik. hűséges és megértő. humoros. hogy viselkedésükön mérik a nők a kapcsolat mély­ ségét.kivéve azt a havi egy-két napot. j ó testfelépítés A férfiaknak két listájuk van: az egyiken az első benyomásokat írják össze. Értelem 5. a másikon azt.

A nők is szeretik. és miért nem tudnak eligazodni a térképen a nők? című könyvet. fogékony az igényeire. különösen az első találko­ zás alkalmával. A közvélemény-kutatások következetesen fontosnak mutatják a férfiak számára a nők testi vonzerejét. de a férfi testformája és megjelenése nem játszik létfontosságú szerepet hivatali vagy társadalmi pozíciójában. csupán extra ráadás. több témához is hozzá tud szólni. De nem tudja megszerezni. céljai között szerepel az életminősége folya­ matos javítása és tetőtől talpig heteroszexuális. amikor is kevesebb mint tíz másodperc alatt fel­ mérik az adott nő vonzerejének mértékét. megértő és kész kommunikálni. aki szelíd. Máskülönben hogyan magyarázhatnánk Gérard Depardieu sikerét? A nők a párválasztást ugyanazzal az értéklistával kezdik. Vásárolj olyan könyveket.A nő olyan férfit akar. a Miért nem képesek többfelé fi­ gyelni a férfiak. Megoldás Ha még vonzóbb férfi akarsz lenni. humorérzék-fejlesztés. barátkozás. Bármelyik főis­ kolán vagy tanfolyamon megtanulható a helyes kommunikáció. először is a kommunikációs és kapcsolatépítő képességeidet kell fejlesztened. Kitűnő forrás­ nak ajánljuk saját munkánkat. amelyekből megtud­ hatod. Ha egy férfi ké­ pes elszórakoztatni egy nőt. Mert aki ilyen. Amint a listából is láthatod. a nők azokat a férfiakat szeretik. akik képesek elszó­ rakoztatni őket. annak már van fiúja. sohasem lesz hiá­ nya randevúkban. hogyan gondolkodnak és éreznek a nők. valamint Barbara De AngeÜs Wbat Women Want Men to Know (Mit kell tudni a férfinak a no szerint?) című 283 . ha emberük vonzó. de aki erős. befolyásolás. gondoskodó. mint amelyikkel befejezik. kemény és férfias is egyben.

akiken látszik. Könnyű megmondani. amit akar — csak kifogások vannak. és egy csomó új témáról társa­ loghatsz a nőkkel. Nem muszáj Donald Trampnak lennie. elég. A férfiak frizurája. amelyik a legjobb volt életükben. Legalább háromévente változtasd meg hajviseleted. Ne panaszkodj.ezzel stimulálod a nők agj'ának ősi rekeszeit. Évezredeken át a férfiak látták el élelemmel a nőket. Még a saját lábu­ kon megálló. táncolni is tud (nem feltétlenül egyszerre). hogy melyik volt a férfi legjobb korszaka: még mindig az akkor divatos frizurát hordja. Lehet. Az a férfi. mi­ előbb vegyél tehát táncórákat. és hozd magad formába. járj fitneszklubba. az agyára . Aztán pedig mozdulj ki a kényelmes kuckódból. aki főzni is. hogy előrehaladnak. dolgozz! .művét. amelyeken lát­ hatóan dolgozik is. Végezz el egy főiskolai kurzust. ha vannak tervei és céljai.eredeti programozása szerint . Végezetül.akkor is hatással van egy szórakozóhelyekre járó férfi. A nők vonzódnak azokhoz a férfiak­ hoz. annál az évnél. amellyel bővíthetcd általános műveltségedet. független nŐk is vonzódnak azokhoz a férfiakhoz. A tánc mindig is a női előjáték egy formája volt. Semmi oka nincs a férfinak. akik határozottan javí­ tani akarnak az életben betöltött pozíciójukon. hogy a nőt nem érdeklik különösképpen a férfi anyagi erőforrá­ sai. akik hatékony védelmezőnek és eltartónak mutatkoznak. hogy ne azt tegye vagy szerezze meg. a legnépszerűbb pasik közé tarto­ zik a környéken. tanulj meg tehát főzni . ba­ jusza vagy szakálla gyakran megreked 20 éves koruknál. és keress magadnak egy jobb állást.

- «M . . eS Férfi a mindent eldöntő hazugságví/sgálaton. s s is {í>*'*!'i'ii~.'^4j'ik b e n n . meijiséVt„h4. . ..a. y-t--. .Tizenkettedik fejezet JOL ALL NEKEM EZ A CUCC?" Miért hazudnak a férfiak? .jy ív..

.

holott megígérte. Mindig mondj igazai . esküdözik. hogy ő sosem beteg. De te nagyon jól tu­ dod. hogy a pofádba vágják az igaz­ ságot .szívesebben hallgatod azt. hogy a kutyá­ nak sem tűnik fel. a kutyája vagy az anyja nem érezte jól magát. Ezeket azért kö­ vetjük el. A hazugságok többsége kegyes hazugság. az anyja már rég meghalt. hogy félrevezessen másokat Ki hazudik? Mindenki. hogy erőszak és durvaság nélkül tudjonk együtt élni másokkal.A férfi. NÖi ösztönöd azt súgja. nem akarod. hogy valami nem egészen gömbölyű. de tudod. mert ó. Gyanakodni kezdesz. de nem találsz rajta fogást. mint a rideg. hiszen gyakran inkább a tapintatosan eltorzított igaz­ ságot akarjuk hallani. melynek során valaki szándé­ kosan arra törekszik. kutyája pe­ dig nincs. barátságtalan tényeket. vagy hogy illik az arcodhoz. hogy pompás. aki most lépett be az életedbe. Lehet. hogy az irodai asztalfiókjában még őriz róla egy képet. hogy már túl van a volt feleségén. amikor is mindenki a legjobb színben igyekszik feltüntetni magát. A barátnőd tegnap este nem jött el. hogy hazudtak neked? Hazugság: főnév olyan cselekvés. Ha hatalmas orrod van. A legtöbb hazugságra az első találkozások során kerül sor.aztán futás! KÖZMONDÁS 287 .

azt mondtad valakinek.. amit mondtál vagy nem mondtál neki. Mícbelle." Te mikor hazudtál legutóbb? Nos jó. Amikor eladásra hirdet­ ted meg a házadat. hogyan reagáltak volna mások? Egy dolog biztos: nem volna már se barátod. Adam. a lakberendezési stílusa vagy az új partnere. milyen kitűnő állapotban van az autó. és azt magyaráztad. te fess hústorony. falán valójában nem is ha­ zudtál. se munkád. Esetleg egy csöppet eltúloztál valamit a hitelkérelmeddel vagy a munkahelyi felvételeddel kapcsolatban. Teljesen reményfelen anya vagy. A hazugság így nézett volna ki: „Szia. És miért nem vágod ki a szőrt az orrodból?" „Gyönyörű ez az új kocsi." „Szia. vagy nem akartad. talán elfelejtetted megemlíteni." „Te olyan jő anya vagy. nagyszerűen nézel ki. vagy csak füllentettél egy kicsit. hogy közvetlenül fö~ 288 . Ha pontosan azokat a szavakat ejtetted volna ki. Miért nem mutatod meg egy bőrgyógyásznak azo­ kat a ronda pattanásokat az arcodon? Pocsékol öltözöl. hogy valaki rossz következtetésre jusson ab­ ból." Ezek a mondatok igazak. hogy tőled hallja meg a barátod a rossz hírt. pedig dehogy . amelyek átfutottak az agyadon. nehogy megsértsd mások érzéseit. A két hiperaktív porontyod biztos egy perc alatt hazavágja. amit vettél. Talán csak egy kis ke­ gyes hazugság volt . Képzeld csak el a következő beszélgetést: „Szia. Miért nem hordasz melltar­ tót. csak hagytad. Maria. Amikor a kocsidat adtad el. hogy legalább ne lógjon az a löttyedt melled?" „Szia. hogy jobb színben tűnj föl. akivel az elmúlt héten kapcsolatba kerültél. most hol volnál? Kórházban? Vagy talán börtönben. hogy a motorból folyamatosan szivárog az olaj. hogy tetszik a frizu­ rája. Adam. Maria. Michelle. nem tettéi róla említést.Ha mindenkinek igazat mondtál volna. Rettenetesen nézel ki.

válltömést. hogy még mindig milyen sok hajad van. így aztán a másik ki­ spekulálja. Egy kis gyakorlással könnyedén felismerhetővé válnak a hazugság visel­ kedésbeli jelzései.hogy előnyünk származzon belőle vagy hogy ne okozzunk fájdalmat. aminek akarod — ez mind hazugság. és azt fogják hinni. A barátok és a szeretők belegabalyodtak a kötelesség hálójába.tötte egy légi folyosó húzódik. STEPHEN K1NG Két okból szoktunk hazudni . hogy lenyűgözze a férfit. hogy tekintélyt színlelj. hogy a lábad hosszabbnak tűnjön a valóságosnál. gondosan kisminkelte ma- 289 . és ezt a többség képtelen eltitkolni. aki az alkalom­ ra úgy öltözött fel. Esettanulmány: Sheelagh és Dennis története Dennis vacsorázni hívta az otthonába Sheelagh-t. hogy rá tudsz szedni másokat. A szülők hazudnak a gyerekeiknek a szexről. Fodrászhoz ment. gondolván. Esetleg befestetted a hajad. lelkifurdalást vagy kényelmetlenséget éreznek hazugság közben. Hordtái valaha is magas sarkú cipőt azétt. hogy szexeinek. a tizen­ évesek meg a szüleiknek arról. Csak az ellenségünk mond igazat. Szerencsére a legtöbben bűn­ tudatot. mííkörmöt vagy sminket? Esetleg nyíltan letagadtad a sú­ lyodat vagy a korodat? Mindannyian folyamatosan hazudunk egymásnak. Nevezd őket. hogy igazat mondanak-e vagy hazudnak neki. szőke csíkokat melíroztatott a hajába. és vég nélkül hazudoznak. és a dekódolásuk is megtanulható. hogy hét évvel fiatalabbnak nézz kis vagy a néhány megmaradt fürtö­ det ráfésülted a kopasz foltra.

hallása. És elég dörzsölt volt ahhoz. mindkét fél személyes előnyö­ ket próbált kovácsolni a helyzetből. Ahogy a no a ragyogásban sütkérezve ült. majd udvariasan a gyer­ tyafényes asztalhoz vezette. a füle mögé pedig pár csepp drága fran­ cia parfümöt csöppentett. és ezzel megnövelje a tesztoszteronszintjét. lenyűgözte a látvány. a hangulatvilágítás és a halk zene normális esetben nem tartozott Dennis életstílusához. Az étkezőben Dennis egy gyö­ nyörű virágcsokrot nyújtott át a nőnek. hogy kedveli . a kandallóban pattog a tűz. a fiilébe klípszct tett. Amikor belépett. A pezsgő. Kizárólag azért csípte ki magát. szaglása és tapintása . akikkel addig randevúzott. hogy a férfi minél nagyobb figyelmet fordít­ son rá. Vad. Tompa fények.fokozott izgal­ mi állapotba került.látása. ha így rendezi be a színpadot. Dennis szexet akart. Sheelagh szívesebben fogja tel­ jesíteni kívánságát. hogy stimulálja a férfi agyának a szexualitásért felelős területét. hogy csak beszéljen. a háttérben halk zene.az Ópiumot. azért tör- 290 . És feltételezte. Sheelagh-t teljesen lenyűgözte a férfi gondoskodása és érzékenysé­ ge — annyira más volt. kissé lenge szexis ruhába bújt. a nő szemébe nézve mosolygott. Szándékosan bocsátotta ki a 9. észrevette a férfin azt az arcszeszt. gyertyafényes vacsorának hívjuk. amit aznap este mondtak vagy tettek. Dennis csakis Sheelagh ked­ véért rendezte meg színjátékát. amit Dennis teremtett az estére. Szalonképes kifejezéssel ezt a jelenetet romantikus. mint a többiek. Másrészt Sheelagh is legalább akkora hazug volt. beszédtémája pedig általában a sport körül forgott. és lassan töltött egy pohár pezsgőt. Dennis figyelmesen hallgatta. és biztatta. A valóság azonban az. hogy a férfi is pontosan ugyanúgy érez iránta. Mellékesen váltottak néhány szót a nő mun­ kájáról meg a nap eseményeiről. hogy tud­ ja. amelyről 6 említette. fejezetben tárgyalt szexuális jelzéseket. mint Dennis. Az Összes díszlet egy alaposan kidolgozott csel része volt.gát. hogy mindkét oldalon komplett hazugsággyár működött. féktelen szexet. Min­ den érzéke . lábára magas sarkú cipőt hú­ zott. Minden.

mindketten hevesen tilta­ koznának. aki feltűnően érdeklődött iránta. a saját előnyére akar ártani vagy kárr okozni az áldoza­ tának. intelligensnek. és ami­ kor megkérdezik tőle. Az orvos.tént. az szán­ dékosan. A földműves zsidókat rejteget a nácik elől. aki segíteni akar másokon. a jóindu­ latú hazugság. hogy a papával és a mamá­ val minden rendben. az egész es­ te hazugságon és csaláson alapult. Az álnok hazugság viszont veszélyes. vannak-e zsidók a házában. kemény és fáj­ dalmas igazsággal. hogy meg­ bántsuk vagy megsértsük egymás érzelmeit a rideg. aki kedvesnek. Gerri egyedül nevelte gyermekét. így nemigen járt társaságbáj ezért amikor a fia óvodájában találkozott egy egyedülálló apával. Röviden. megmenti a gyermeket a még nagyobb trau­ mától. Amint már megtárgyaltuk.ami 291 . a rosszindulatú hazugság és az álnok hazugság. Tet­ te hősiesnek minősül. érzékenynek. Gertit például egyszer egy barátnője óva intette egy férfitól. akik álgyógyszert. mivel aki ezzel él. vagyis placcbót írnak fel a betegeiknek. és megkímél bennünket attól. A kutatások szerint a betegek 30-40%~a jobban lesz a placebótól. A mentős. Ám ha szembesítenénk a sze­ replőket ezzel az alapvető igazsággal. hogy ja­ vítsa a hangulatát. hogy személyes előnyökhöz jussanak. a kegyes hazugság beépült társasági érintkezésünk szövetébe. A jóindulatú hazugsággal az él. Hazugságfajták A hazugságnak négy alaptípusa van: a kegyes hazugság. letagadja. Egyik barátnőnket. mulatságosnak és . aki hazudik a betegnek a halálos ágyán. aki a kiégett kocsi maradványai közül kihúzott gyereknek azt hazudja. a szó szoros értelmében szintén hazugok.

politikusok kézen­ fekvő célpontjai az előnyszerzésből elkövetett álnok hazugság­ nak. a nő meg ott maradt a csőd szélén. hogy minden pénzét írassa rá. Lehet. Az álnok hazugságok terjesztőinek eltökélt szándéka. Ez a hazugság mindig szándékos.oldalán a su­ gárzó Margie-val. majd meglépett a készpénzzel. nehogy a gyermeke érzelmileg kötődjön valamelyik barát­ jához. 292 . hogy nem szól Margie-nak. hogy Margie különben sem hitt volna neki. akik ezeket a nyilvánvalóan hazug sztorikat lehozzák az olcsó bulvárlapokban és magazinokban. A közfigyelem középpontjában éló' emberek. Azt mondta Gerrinek. attól a pillanattól kerülte a férfit. és ez rendszerint megsemmisítő és maradandó követ­ kezményekkel jár. hogy küsse őt a riválisa kezéről.érdeklődőnek látszott iránta. Az álnok hazug­ ság célja a bosszú vagy az előny. hogy a férfi hírhedt szoknyavadász. A meghamisítás során hamis ínformációt közölnek úgy.a legfontosabb . ugyanúgy hasznot húznak az ügyből. akkor ő is a hazugság bűnét követte el. mint az áldozatok üzleti. milliárdosok. Gerri később véletlenül megtudta. aki mindig is óvatos volt a férfi­ akkal. A megtévesztő hazugságnak két fó fajtája van: az elhallgatás és a meghamisítás. Az elhallgatás során valójában nem hazugság hangzik el. ezúttal az elhallgatás révén. Gerri. mint­ ha igaz volna. például színészek. Az álnok hazugságot: vagy pletyka terjesztést gyakran használ­ ják fegyverként versenyhelyzetekben is. hogy ez a férfi valamikor ravaszul rávette egy régi barátnőjét. Alig­ ha vethetjük Gerri szemére. Tegyük fel. Margie hamis információt közölt Gerrivel egy kí­ vánatos férfiról azzal a céllal. hanem információt tartanak vissza. el volt bűvölve. hogy fönkretegyék áldozataik jó hírnevét. Egy hónappal később vé­ letlenül összefutott vele egy bevásárlóközpontban . Az újságírók. Margie azonban csírájában elfojtotta a bimbózó románcot. hogy ezt nem árulta el Margie-nak. De ha Gerri úgy döntött. aki profin töri össze a női szíveket. politikai vagy művészi ellenfelei. sohasem véletlen.

és növeljék ön- 293 . Mindegy. A hazudozók típusai A „természetes hazudozó" olyan valaki. politikus vagy kém lesz belőle. hogy képtelen hazudni. és az egyik elterjeszti azt a hazugságot. hogy pletykákat híresztelnek el valamelyik ellenfelük szexuális különcségéről. kötik az ebet a karó­ hoz. a legtöbb nó'nek sejtelme sincs róla. mert ezt úgyis észreveszik rajta. Számos természetes hazudozó felnőttkorában is kamatoztatja ezt a tehet­ ségét. A „nem természetes hazudozó" olyan személy. Képzeljük el a ha­ tást. Politikai pártok esetében sem ritka. Ugyanannak a nőnek a kegyeire pályázik két férfi. ha bevallja az igazságot. hogy ezzel vívják ki a nők tiszteletét. de bízik abban a képességében. akivel egy nőt összehozhat a sors. hogy elkerülje a rettenetes büntetése­ ket. és védőügyvéd. mások nagy szakérte­ lemmel adják ki magukat ügyvédnek. üzletkötő. hogy sohasem tudnának hazudni. milyen botrányos vagy nehezen hihető az álnok hazugság. orvosnak és sikeres üzlet­ embernek. Gyakran azért tanult meg hazudni a szüleinek. hogy már van feleségük. Amikor akcióba lép. és már gyermekkora óta gyakorolja. Ezek a szegény balekok egész életükben mindenkinek mindenről igazat mondanak. hogy rá tud szedni má­ sokat. amerre csak járnak. amelyeket rá róttak volna. mi folyik. akinek igenis van lelki­ ismerete. valaki majdcsak beszennyező­ dik: az effajta hazugságnak ez a működési elve. és így haragot keltenek és bajt kevernek. Egyes romantikus hazudo­ zók elhallgatják. a romantikus hazudozó. ha elég sarat dobálunk. ügynök. hogy vetélytársának valamilyen sze­ xuális úton terjedő betegsége van vagy pedofil.Egy cég például hamis ínformációt terjeszt legfőbb vetélytársa pénzügyi nehézségeiről. színész. Az egyik legveszélyesebb hazudozó. akit gyermek­ korában meggyőztek a szülei.

hogy a romantikus hazudozók áldozatai könnyen átejthetők. máskülönben értelmes nőről az derül ki. és ezzel áldozatát magába liabarítani. Cserébe úgy tesz. A romantikus hazudozó titkon James Bondnak hiszi magát. de ez nem így van.kárt képesek okozói a nőknek. sőt ostobák. A terapeuták várótermei zsúfolásig vannak olyan intelligens és tehetős nőkkel. ami a barátai vagy a családja számára nyilvánvaló. Ha a férfi bárhol a világon bizalmi ál­ lásra pályázna. hogy pénzt. és szépen prosperálnak az internetes csevegőszobákban. hát miért ne lehet­ ne az akkor is. lakást.nön szexuális vonzerejüket. vagy letagadja azt. Néhány.és egyéb ügyeit. akik áldozatul estek egy-egy romantikos hazudozónak. Jó ötlet. amikor a saját anyagi helyzeted és az érzelmeid fo- 294 . Az ilyen hazudozóknak csak a kép­ zeletük szab határt. A nő vak lesz a hazug­ sággal szemben.ér­ zelmi. pszichológiai és gyakran anyagi . A romantikus hazudozó legfőbb te­ hetsége éppen az. hogy képes végigjátszani egy hihető hazugsá­ got. mintha izgalmat és szerelmet kínálna neki. ez teljesen bevett eljárás volna. ahol különben is mindenki hazudik és ahol bármi megtörténhet. szexet és egyéb efó'nyöket csaljon ki a gyanútlan nőből. hiszen mély érzelmi sebeket ejt a nőn. A romantikus hazudozó célja általában az. ha két barátnő megállapodik: amikor az egyik őrülten beleszeret a „nagy <5"-be. Sokan úgy vélik. Az ilyen találkozások okozta érzelmi kár és meg­ tépázott önbecsülés nagyobb baj az anyagi javak elvesztésénél is. mert mindig ugyanahhoz a férfitípus­ hoz vonzódik. hogy sorozatban vált áldozattá. aki eztán már képtelen lesz megbízni a férfiakban. Mindennek eredményeképpen hatalmas . a másiknak joga van lenyomoztatni az illető pénz. A romantikus hazudozók bárhol felbukkanhatnak.

Ugyanez vonatkozik a hosszú távú partner kiválasztására is. A legjobb információfor­ rás ilyenkor az illető volt partnere. nyilván szeretnél minél többet megtudni az illetőről és a múltjáról. hogy szeretik az igazságot. Az emberek azt állítják. Ez egyesek szemében kémkedés­ nek tűnhet ugyan. hogy vonzóbbá tegye magát előtted. valójában azonban azt akarják igazságnak hinni. józan és tiszta ma­ rad? Mert kutyából nem lesz szalonna. nem hagyja ott az állását.R Ha valaki azért fogy le. Ha egy nagyvállalat személyzeti vezetője volnál. Ha te vagy valamelyik bará­ tod „véletlenül" összefut vele. akik ezt az óvatosságot „a szerelem mindent legyőz" frázisával utasítják vissza. a drogokról vagy vállal állást.rognak kockán? Azok a nők. rendszerint újra és új­ ra besétálnak a romantikus hazudozók csapdájába. vajon valóban meg­ őrzi karcsúságát. Csak az önmagunk érdekében végrehajtott változások tartósak és maradandóak. amit szeretnek. de Japánban például sok szerelmes számára bevett gyakorlat. első randevú előtt a család bemutatja fia vagy lánya életrajzát a leendő vő vagy meny családjának. Ez a módszer megakadá- 295 . szokik le az alkoholról. Még az. rendszerint röbb mint készségesen szolgál fontos információkkal. és valaki felelős­ ségteljes bizalmi állásra pályázna nálad. KOBfíRT RJNGF. Ha hinni kezdesz neki. motivációja ta­ lán kétségbe vonható. Egyedül az őszinteségen alapuló kapcsolatok maradnak tartósak. nyo­ mozást végez és tárgyalásokat folytat.

hogy tetszik. hogy a barátnője jól néz ki az új sze­ relésében. Egy nő szemrebbenés nélkül állítja. Ugyanilyen körülmények között egy férfi távol marad. hogy milyen féktelenek voltak fiatal korukban. vagy egyszerűen azt hazudja. Ilyenkor azt mondja a ruháról. Amiben eltérnek. A nők a kapcsolat biztonsága érdekében hazudnak. hogy ne kényszerüljön hazugságra. hogy jó színben tűnjön fel Ez a fő különbség a férfi és a női hazugságok között. A nők rendszerint azért hazudnak. és csak akkor hazudik. Egy férfi azért. És amikor egy férfi valóban hazudik. ha kiprovokálják a vélemé­ nyét. „nem ta­ lálom a szavakat"). közvetett hazugsággal él („mit is mondhatnék?". hogy mások jobban érezzék magu­ kat.lyozza. Minden tartós termék előéletét ellenőrizni kell: a szere­ lemét is. A férfiak azért hazudnak. Ne ess áldozatául se a romantikus kliséknek. se a tom­ boló hormonoknak. hogy „érdekes" vagy „csi­ nos". hogy mások jobban érezzék magukat. hogy a férfiak és a nők nagyjából ugyanannyiszor hazudnak. a férfiak pedig azért. hogy a potenciális pár eljövendő életét elhallgatott bűnök terheljék. Érzelmi ügyekben szívesebben választják az Őszinteséget. Egy nő azért hazudik. ki. az a hazugságok tartalma. és imádnak arról hazudozni. holott úgy néz. hogy jó színben tüntessék föl magukat. azt a nők többsége kiszúrja. hogy elkerüljék a vitát. Ki hazudik többet? A nők zöme buzgón állítja. hogy a férfiak sokkal gyakrabban ha­ zudnak. 296 . minr ők. A tudományos kutatások és kísérletek azonban azt mutatják. mint egy zsák krumpli.

hogy egy kalóriadús desszert nem rontja el a fogyókú­ ráját. mégis azt állíthassa magáról. hol­ ott valójában a Pizza Hutnál dolgozom pizza futárként. Az igazság szabaddá tesz. a Massachusettsi Egyetemen Róbert Fcldman 121 párt tanulmányozott harmadik személlyel való tár­ salgásuk közben. például amikor valaki hamisan azt állította magáról. de először felkavar. milyen voltam?" 2002-ben Amherstben. és azonosíttatott ve­ lük minden kicsi vagy nagy hazugságot. hogy egy multinacionális cég élelmiszer-kereskedelmi részlegének második embere vagyok. hogy valaki elszívjon napi két csomag cigarettát. hogy valakit kedvelnek. Összesítve. Ez'teszi lehető­ vé. a résztvevők 62%-a tízpercenként átlagosan kéthárom hazugságot mondott. a többiektől pedig azt várta el. egy másik harmadukat úgy instruálta.Tipikus férfihazugság azt állítani. pedig valójában utálták. hogy nem dohányos. amely a nőket hazugságra kényszeríti: „Na. A résztvevők egyharmadától azt kérte. például azt mondták. MALPANCOASV A hazugság leggyakoribb formája az öncsalás. hogy tűnjenek hozzáértőnek. Az első számú férfikérdés. hogy adják egyszerűen önmagukat. hogy le­ gyenek rokonszenvesek. amelyet a beszélgetés so­ rán elkövettek. 297 . hogy egy rockzenekar sztárja. Ezután végignézette a részt­ vevőkkel a róluk készült videofelvételeket. Egyes hazugságok kegyesek voltak. vagy meggyőzze ma­ gát arról. Má­ sok már szélsőségesebbek voltak.

akkor egyértelműen hazudik. De távol tart­ ja tőled. Pedig nem. A nők fogékonyak a testbe­ szédre és a hangjelzésekre.A bizonyítékok egyértelműek: a nők pontosan annyit hazud­ nak. mintha a férfiak többet hazudná­ nak. hogy a volt feleségével jobb volt a szex." Ezt a hazugságot könnyű lefülelni. csak másképpen. hogy hol és mikor. és nem engedi. csak kell neki valaki.jó. beteg. Senkinek semmi oka azt állítani. va­ lószínűleg azért. hogy találkozzatok. és egyáltalán nem akar tőle semmit. mindegy." Az a férfi. ha elmondja az igazat. külö­ nösen ha a szavak is szétfolynak a beszélő szájában. „Mi csak barátok vagyunk. aki megcsalta a párját. hogy a volt feleségével pocsék volt a szex. Neki ugyanis mindig egy­ forma . és szeretné.csak össze van zavarodva. akivel elbeszélgethet. Ha azt állítja. „A volt feleségemmel pocsék volt a szex. „Dehogyis feküdtem le azzal a nővel.kivéve ha részeg. nehéz idők járnak rá. emiatt a férfiakat sokkal többször kapják rajta. akkor is hazudik. ha meglátogatnám. 298 . mivel — az ő esze szerint ." Azt állítja. és én csak segíteni akarok. csak egy barátra van szüksége. amitől úgy tűnik. Ha egy férfi azt állítja. Gyakori férfihazugságok „Nem vagyok részeg. Variációk ugyanerre a témára: de hiszen leszbikus. hogy nem részeg . az ésszerűnél jóval bővebben hazudozik. hogy felbosszantson. hogy találkozzatok. mint a férfiak. Ezért nem akarja." A férfiak számára a szex az egyik biztos pont az életben .mindig jó. semmit sem érez irántam . mint veled. hogy csupán jó pajtások azzal a növel. Csak folyton rajtakapják őket.semmit sem nyerhet azzal.

a hangszínváltásokat és a testbeszédet. hogy az átlagos nőnek mindkét agyféltekéjében 14-16 fontos funkció lép műkö­ désbe a személyes érintkezés közben. Az már más kérdés. ha valóban szereti őt. a hazudozó annál több nyomra vezető jelet hagy maga után.-. Egy férj például nem könnyen hazudik a feleségének. mert rendszerint olyan érzelmeket tartalmaz. ezért könnyedén hazudnak mindenkinek. Minél nagyobb a hazugság és minél nagyobb az érzelmi töltete. Ennek a különleges női érzékenységnek célja van: az idege­ nekkel szembeni területvédelem és a gyermekekkel való kommu- 299 . hogy ezeket a jeleket észre vesszük-e vagy sem.ők senkihez sem kötődnek érzel­ mileg. telefonon sokkal jobban megy neki. Az agyról készült MRÍ-felvéteíekből kiderül. de háborúban min­ den nehézség nélkül képes hazudni az ellenségnek. szemtől szemben egy nőnek akár csak egy icipici hazugságot is nehéz beadni a tettenérés ve­ szélye nélkül. A nők többsége könnyedebben képes egy férfi szemé­ be hazudni .Miért nem jön be a hazugság? A legtöbb hazugságot azért lehet tetten érni. és nem kommunikációs feladatokra fejlődött ki. Mi­ nél közelebb vagyunk a másikhoz. Pontosan ez a titka a beteges hazudozóknak . a hozzá fűző érzelmeink miatt annál nehezebben hazudunk neki. Miért olyan profik a nők a hazugság leleplezésében? A legtöbb férfi tisztában van vele. a legtöbbünkben érzelmi viharok támadnak. Ha már hazudnia kell.és általában meg is ússza. és nagyrészt ez a je­ lenség magyarázza a „női megérzés" ismert jelenségét. A férfiak­ nak tipikusan csak 4-7 ilyen agyfunkciója van. amelyek látható vagy szóban meg­ nyilvánuló jelzőfényeket gyújtanak. Ezek dekódolják a szava­ kat. hiszen a férfiagy térbeli. Ha ezeket a jeleket megpró­ báljuk elrejteni..

Az FBI-ügynököket megtanítják a „mikro-arckífejezések" — az arcon hazugság közben megjelenő'. és ez a magyaráza- 300 . Ez lassított felvételt készítő kamerákkal történik. A férfinak hajszálra el kell találnia a célpontját. A legtöbb férfi még csak elképzelni sem tudja. nem pe­ dig az. hogy az állatok ér­ zelmeit (egy kutya boldogságát.nikáció. hogy elbeszélgessen vele. tanácsot adjon neki vagy meg­ próbálja megérteni. A nők agya képes felfogni ezeket a jelzéseket. futó. A vadászó férfi célja mindig is az volt. ho­ gyan is nézhet ki egy zavarodott kutya. apró. a másodperc törtrészéig Összeráncolta a szemöldökét. éhsége. Ez azzal a további előnnyel jár. félelme. hogy egyetlen pillantással képes legyen különbséget tenni utóda fájdalma. dühét vagy zava­ rát) felfogják. sebesülése. Amint már korábban megtárgyaltuk. Ugyanezen okból a nők még arra is képesek. ami lehetővé teszi számos információ egyidejű feldolgozását. hogy hajszálra eltalálja a célpontját. Bili Clintonról például kimutatták. hogy mielőtt válaszolt volna a Monica Lewinskyre vonatkozó kérdé­ sekre. amit mondanak nekik és be­ szélni. a nők agya többvágányú. következésképpen sok testbeszéd­ jelet eíszalasztanak. a másodperc tört­ részéig tartó kifejezések ~ elemzéséte. szomorúságát. A férfiak a maguk egyvágányú agyával egyszerre csak egy információra koncentrálnak. Egy nőnek szüksége van arra. figyelni arra. szomorúsága és boldogsága között. Muszáj pillana­ tok alatt felmérnie a fészkéhez közelítő emberek magatartását vajon barátságosak vagy agresszívek? Az életben maradás e ké­ pessége nélkül védtelenek volnának és veszélybe kerülhetnének. így nem folytat vele mély értelmű beszélgetéseket. hogy a nők egyszerre képesek olvas­ ni a testbeszéd jeleit.

a férfiak viszont általában megfeledkeznek a hazugságaikról. hogy a nőket sokkal nehezebb lóvá tenni. arra a megállapításra jutott. hogy tárgyalópartnerként gyakran miért kapcsolnak gyorsabban. de annak is. felidézésére és a nyelvhasználatra szolgáló része . Inkább hívd föl vagy küldj ne­ ki e-mailt. Miért emlékeznek mindenre a nők? Egy vizsgálat. hogy szemtől szembe hazudsz egy nőnek. A fiúknál a jobb. a Kelet-karoltnai Egyetem pszichológusa vezetésével a buffalói New York-i Állami Egyete­ men végeztek. hogy a 8-11 éves fiúk és lányok az agyuk más-más részét használják az arcok és arcki­ fejezések felismerésére. A nők hamarabb rájönnek a hazugságokra. hogy érzékeljék az arckifejezés finom változásait és értelmezzék az emberek hangulatát.teli van öszfrogénreceptorrai. mint a fiúknál. Ez a különbség segíti a lányokat abban. ezért a nők job­ ban emlékeznek az érzelmi töltésű eseményekre. és a jövő­ beli viták muníciójául tárolják is őket. a lányoknál viszont a bal agyfélteke működik.- 301 . Szájról vagy szemből olvasni finomabb megkülönböztetést kíván. -. amelyet Erik Everhart. Tanács férfiaknak Ne pocsékold az idődet arra. hogy mit hazudtak és kinek.ta nemcsak annak. Ez neked túl nagy feladat.az agynak az emlékek tárolására. és a lányoknál korábban kifejlődik. A nők kitűnően emlékeznek rá. A hippocarapus . mint a férfiak. mint az egész arcról megítélni az érzel­ meket.

A középiskolások 61%-a és a főiskolások 32%-a vallotta be. „Bajba kerülhetek valami miatt. annál nagyobb valószín őséggel csap be má­ sokat. ha az kell cél­ jaik eléréséhez". csal és lop. amit nem követtem el?" . Mindkét diákcsoport mintegy egyharmada válaszolta. „Akkor jó. az álláspályázaton vagy a felvételi be­ szélgetésen. hogy egy áhított állás elnyerése érdekében hajlandó iemie hazudni a szakmai önéletrajzában. 302 . 3630 főiskolás és 2092 fel­ nőtt vett részt. mert nem csináltam meg a házi feladatomat. csalni. A kutatók azt találták. A felmérésben 3243 középiskolás. A középiskolásoknak 33%-a. Nyugtalanító módon a mintában részt vevő 15-30 évesek 73%-a szerint „a legtöbb ember csal vagy hazudik. lopni Minél fiatalabb valaki.kérdezi a diák." A felmérés szerint a középiskolások 83%-a és a főiskolások 61 %-a hazudott a szüleinek az előző évben. hogy az előző évben egyszer csalt a vizsgákon. hogy az elmúlt egy év során ellopott valami­ lyen árut az áruházból. 2002-ben az Egyesült Államokban egy közel 9000 tizenéves és felnőtt körében elvégzett országos felmérés azt mutatta. és hogy mindkét nem nagyjából ugyanannyiszor hazudott. hogy legalább egyszer már meg is tette. a főiskolás diákoknak pedig 16%-a vallotta be. a főiskolások 16%-a pedig bevallotta.A fiatalok hajlamosabbak hazudni. „Nem" feleli a tanár. hogy a 15-30 évesek egy jelentős része készséggel hazudik. hogy az őszintétlenség és egyéb etikát­ lan viselkedés kevésbé dominál a 30 év felettiek körében.

mert maguk megrögzött hazudozók. mint egy rakás szerencsétlenség! Tessék vidám arcot vágni!" A gyerekek vegyes üzeneteket kapnak a hazugsággal kapcso­ latban. amelyek következetesen jobb értékelést kapnak a többieknél az őszinteség tekintetében.Ennek a tanulmánynak az alapján könnyű volna azt állítani. amikor a nagyi megcsókol!" vagy „Ne állj úgy ott. hogy udvarias dolog úgy tenni. hogy mindenki más is olyan. A hazug viselkedési sémák fiatal korunkban alakulnak ki. hogy az amerikaiak egytó'l egyig hazudnak és csalnak. de azt is mondják nekik.és még ezek azok az országok. A szü­ lők azt tanítják gyermekeiknek.és valószí- 303 . és a világ tele van hazugokkal. akik szerint senkiben sem szabad megbízni. Miért hazudik nekem mindenki? Vannak emberek. Mondjuk. hogy sok gyermek főleg a szigo­ rú büntetés miatt válik olyan leleményes hazudozóvá felnőtt ko­ rára. a nyugati világban mindenfelé elvégzett hasonló felmérések azonban ugyanezt a tendenciát mutatják . A második -. mintha tetszene nekik a születésnapi ajándék. mint ó'k. Sajnos mindez csak tünete a társadalmakat átható. és az értékek valódi változását tükrözi. és feltételezik. Ezek általában két okból gondolják így: először. és a srác jól hallhatóan azt mondja az anyjának: „Hogy lehet valaki ilyen kövér?" A legtöbb szülő nem fogja fel. mélyebb morális válságnak. az utcán elmegy egy kövér ember a gyerek mellett. A leg­ több igazságot azok a gyerekek mondják ki. és a tekintélyt parancsoló személyek hatására felnőtt korunkban újra aktivizálódnak bennünk. és ez felnőtt korukban is kihat a viselkedésükre. hogy az őszinteség a legjobb po­ litika. akiket ezért rendsze­ rint megbüntetnek. Az ilyesfajta kifeje­ zésekkel pedig hazugságra is tanítják a gyerekeket: „Ne nézz így rám!". „Mutass örömet.

Ha a gyerekektől megköveteled. A testvér vagy a gyerek hazugsága jobban fáj.kiiktathatod az életedből. mit gondolnak vagy éreznek valójában a többiek. 304 . hogy ki akarnád iktat­ ni az illetőt az életedből. így nem lepődünk meg rajta. de hajlamos vagy megbocsátani neki. mert minél közelebb áll hozzád valaki. arra tanítod őket. hogy elkerüljék a negatív reakciódat.legalábbis ideiglenesen .nűbb ~. hogy a környékére se megyünk többé. hogy igazat mondjanak. hogy neked mindenki hazudik. a használtautó-kereskedőről eleve feltételezzük. mint egy ismerősé. megsértődsz vagy bosszút lihegsz. de őt . A skála másik végén. Ha úgy érzed. Egy szülő vagy testvér álnok hazugsága például mélyebb sebet ejt. mert mindig is a testvéred vagy a gyereked marad. mert az igazság nincs ínyedre. mondjuk. hogy védekezésből hazudjanak. mivel eltor­ zítják az igazságot.ok az. hogy hazudik. aki mindig agresszí­ van vagy lobbanékonyan reagál az igazságra? Ha mások azt lát­ ják. Miért fáj annyira a barátok és a családtagok hazugsága? Minél meghittebb egy kapcsolat. A közeli barát hazugsága is fáj. sohasem fogod megtud­ ni. mivel kevéssé valószínű. amikor megmondják neked az igazat. aztán meg­ bünteted őket. hogy feldühödsz. ha valóban megteszi. akkor először a saját magatartásodat kell vizsgálat alá vetned ~ a másik ember csak az egyenlet egyik fele. Ki akar igazat mondani olyasvalakinek. annál nagyobb fájdalmat okoz a másik csalása. és elkerül­ heted a vele való találkozást. annál jobban bízol benne és annál jobban megnyílsz előtte. és nyílván úgy döntünk. mindenáron el fogják kerülni az őszinteséget. Ha sértődősnek ismernek. hogy a viselkedésük kényszerít másokat hazugság­ ra.

és azt mondja: „Lerobbant a kocsi. hogy valakivel ta­ lálkozód van.. nem.. reggeli után átmentem a bátyámékhoz. az nem utal önmagára. mint ha azt mondaná: „Lerobbant a ko­ csim. Kérdezz csak meg valakit. ÖÖö.. Fejben szám­ talanszor elpróbálja a hazugságot. ösztönösen megpróbálják távol tartani magukat a hazug­ ság tényétől. Az Egyesült Államokban az FBI hamis alibit szol­ gáltató gyanúsítottak szavait elemezve fedezte fel ezt az értékes adalékot. az ebéd után voít. mert először szerelőhöz kellett vinnem a ko­ csit. hogy mit csínált az elmúlt hétvégén. Aki hazudik.. Vegyük azt az esetet. akiről ép­ pen hazudnak.. de nem jelenik meg. mert lemerült a mobilom." Óvakodj a hibátlan alakítástól! KÍNAI KÖZMONDÁS 305 ..Kuics a hazugok leleplezésére Mivel a legtöbben kényelmetlenül érzik magukat hazugság köz­ ben." A hazug és az elefánt Akár az elefánt." A hazudozók annak a személynek a nevét is kerülik. Ha később felhív.. a megrögzött hazudozó sem felejt.. és rendszerint hibátlan alakí­ tást nyújt. mint hogy: „Nem volt szexuális kap­ csolatom Momcával. ösztönö­ sen gyanakvóbbá válsz. a mobil meg lemerült". és kerüli az „én" és az „engem" szavakat. valószínűleg valami ilyesmit fog mondani: „Hát. és nem is tudtalak fölhívni. aztán. Inkább azt mondják: „Nem volt szexuális kap­ csolatom azzal a nővel".

Hogyan olvassunk a kimondott szavak között? Volt már valaha részed olyan beszélgetésben. és életében nem hallott még semmiféle Charlotfe-ról. és már elengedte magát. mert megpróbálja helyes sorrendbe rakni a dolgokat. mint egy kanári. hogy egy nem létező érzés- 306 . A tehetséges hazudozók begyakorolták a válaszokat. hogy valaki megpróbálja palástolni az igazságot. har­ madszor rendszerint már nem tud ugyanúgy válaszolni a kérdé­ sekre. Nem úgy a hazug ember. megúszta. általában szaggatot­ tan beszél és csapong. és a sztorija egy kissé másképpen fog elhangzani. amikor a kezdetben hiteles partneredet. a végén úgyis elárulja magát. mint elsó're. mert túlzottan bízik az alakításában. hogy valaki hazudik neked. tegyél egy újabb ikszét a gyanús jelek táblázatába. és szóról szóra ugyanúgy felelnek. hogy ismételje el a hazug­ ságot. vagy úgy akar félrevezetni. majd kérd meg. A hazugsággal társuló feszültség miatt a hazudozó hangja ma­ gasabb fekvésű lesz. Azután tarts egy kis szünetet. minél többet beszélt. amely arra utal. Ismétlés a tudás anyja Ha úgy véled. és a pasid nagy hévvel magyarázza. Aztán kérd meg. és csak ritkán sül bele. hogy a gyanúsított azt gondolja. hogy biztos téves hívás volt. tégy úgy. köz­ ben pedig úgy trillázik. hogy harmadszor is ismételje meg a szavait. mintha min­ den szavát elhinnéd. Ha a telefonon üzenet van valami Charlottetól. annál kevésbé találtad meggyőzőnek? Vizsgáljunk meg néhány olyan gyakran használt szót és kife­ jezést. Mivel a máso­ dik ráadásra nem volt felkészülve.Amikor valaki felidézi egy nap eseményeit. Neki tökéletesen elpróbált forgatókönyve van.

de talán elhiszed. hogy kevésbé legyen őszinte. hogy a beszélő éppen arra készül. Ha lebuksz. Az éles szemű emberek öntudat­ lanul dekódolják ezeket a szavakat." Amilyen mértékű a meggyőzési kísérlet. miérí nem képesek bizalmas kapcsolatba kerülni veled az emberek. Egyesek egyszerűen rászoknak az ilyesfajta kifejezések használa­ tára. és a „zsigereikben érzik". amit én akarok. A beszélő úgy érzi. becsületes. szeretlek". hogy észrevették-e ezeket a kifejezéseket a be­ szédedben. Nagy különbség van az adóellenőrnek és a feleségnek beadott hazugság között. ha mondom" gyakran azt jelenti. olyan fokú a csalás. a „kétség sem férhet hozzá" pedig már egyértelmű figyelmeztető jel. az adóellenőr továbbra se száll le rólad. vagy hogy amit mond. becsüle­ tes és nyílt. Az „őszintén szólva". hihetetlenül hangzik. mint a „becsületszavamra. a „becsületsza­ vamra" és a „nyíltan megmondom" kifejezés azt jelzi. szavahihető vagy az igazsághoz hű akarsz lenni. azt fogod tenni. senkit sem kell meggyőznöd szándékodról. A „kétségtelenül" okot ad a kételkedésre. bogy higgy nekem. és ha igen (ami valószínű). ami ettől hamisan cseng. „Nem ez a legjobb ajánlat. akkor majd megérted. mint ahogy állítja. 307 . ez a lehető legjobb ajánlatom" fordítása ez. hogy nem fogsz neki hinni." A „Szeretlek" sokkal hihe­ tőbb. Kérdezd meg a barátaidat. Öntudatlanul is így vezetnek be egy őszinte kijelentést. „Ha sikerül el­ érnem.ró'l igyekszik meggyózni. rokonaidat és munkatársaidat. ezért a mondanivalóját úgy vezeti be: „Hidd el. A „hidd el. Például az „őszintén szólva. hogy a beszélő megpróbálja Őket becsapni." További variációk: „Nem vicc" és „hát hazud­ nék én neked?" Ha őszinte.

Az olyan kifejezések, mint „oké?" és „igaz?" arra kényszerí­ tik a hallgatót, hogy egyetértsen a beszélő' álláspontjával. „Egyetértés?,, igaz?" A hallgató kénytelen azt válaszolni, hogy „igaz", még ha nem ért is egyet a beszélő álláspontjával. Az „igaz?" azt is jelzi, hogy a beszélő kétségbe vonja, hogy a hall­ gató felfogja, miről van szó.

„Csak" és „mindössze"
A „csak" és „mindössze" szavakat a következő mondatrészek je­ lentőségének csökkentésére, a bűntudat enyhítésére vagy a ké­ nyelmetlen következmények miatti felelősség elhárítására hasz­ náljuk. A „csak öt percet kérek tőled" kifejezést az idó'fecsérlÖk és azok használják, akik akár egy óráig is fel akarnak tartani, ez­ zel szemben az „öt percet kérek tőled" jobban körülhatárolt és hihetőbb fordulat. A „tíz perc" kifejezés rendszerint húsz és hat­ van perc közötti, meghatározatlan idéítartamot jelent. A „csak 9,95 font" és a „mindössze 40 font letét" kifejezést arra használ­ ják, hogy meggyőzzenek bennünket: az ár elhanyagolható. Az „én is csak ember vagyok" azoknak a szavajárása, akik nem vál­ lalják a felelősséget a baklövéseikért; a „csak azt akartam mon­ dani, hogy szeretlek" a bátortalan szerető igényét palástolja arra, hogy kimondja: „szeretlek", és nincs az a nő, aki hinne annak a férfinak, aki ezt mondja: „Mi csak barátok vagyunk." Amikor azt hallod, hogy valaki a „csak" vagy a „mindössze" szót használja, el kell gondolkodnod rajta, hogy vajon miért akarja csökkenteni a mondanivalója jelentőségét. Vajon azért, mert nem eléggé magabiztos ahhoz, hogy azt mondja, amit való­ ban érez? Vagy szándékosan félre akar vezetni? Vagy megpróbál kibújni a felelősség alól? A válaszra a „csak" és a „mindössze" szövegösszefüggésben való tüzetes vizsgálata deríthet fényt.

308

.Megpróbálom
Ezt a kifejezést azok használják rendszeresen, akik rendszeresen sikertelenek vagy kudarcot vallanak, és már előre be akarják je­ lenteni, hogy alkalmasint nem tudják megcsinálni az adott fel­ adatot, sőt egyenesen arra számítanak, hogy csődöt mondanak. Amikor valakit arra kérnek egy párkapcsolatban, hogy legyen hűséges, és azt mondja, hogy „megpróbálom", vagy ami ezzel egyenértékű: „mindent megteszek", a küszöbönálló kudarcot jel­ zi. Ez a kifejezés lefordítva azt jelenti: „Kétlem, hogy képes vol­ nék rá." Amikor az illető végül valóban csütörtököt mond, kijelenti: „Nos, én megpróbáltam", amivel csak azt bizonyítja, hogy alig­ ha állt szándékában vagy nemigen bízott abban, hogy képes lesz hű maradni. Ha ezt a kifejezést hallod, kérd meg az illetőt, hogy legyen egyértelmű, mondja azt, hogy „megteszem" vagy „nem te­ szem meg", és viselkedjen is úgy. Jobb, ha valaki nem azt teszi, amit akarsz, mint ha „megpróbálja", és nem sikerül neki. A „megpróbálom" csak annyira megnyugtató, mint a „talán". A „tisztelettel" azt jelenti, hogy a beszélő kevéssé vagy egyálta­ lán nem tiszteli, sői egyenesen lenézi hallgatóságát. „Értékelem a megjegyzéseidet, de ha elmondhatom, kérlek tisztelettel, nem ér­ tek veled egyet." Ez a mondat a „micsoda marha!" terjengős meg­ fogalmazása, és arra szolgál, hogy jól pofon vágja a hallgatót, miközben azért tompítja is az ütés erejét. Az alábbi kifejezésekkel a beszélő állításának igazáról próbál­ ja meggyőzni a hallgatót, holott lehet, hogy csak el akarja hitetni szavait. Ne feledd azonban, hogy önmagában egyik kifejezés sem biztos jele az őszintétlenségnek, mert mindegyik csakis a saját szövegkörnyezetében értelmezhető. „Bízz bennem" „Semmi okom sincs hazudni" „őszintén szólva"

309

„Ez az igazság" „Miért hazudnék?" „Hogy teljesen nyílt/őszinte legyek veled" „Hát tennék én ilyesmit?" A lelepleződés elkerülésére irányuló másik gyakori húzás olyan kifejezések alkalmazása, amelyek a hazudozót az embereknek abba a kategóriájába sorolják, akiknek nem lehet szemrehányást tenni, hiszen magasabb tekintélyeknek felelnek meg. íme néhány példa: „isten színe előtt" „Az anyám sírjára esküszöm" „Isten a tanúm" „Istenre esküszöm" „Sújtson le rám Isten haragja" Most nem a valóban hivő és vallásos meggyőződéssel bíró embe­ rekről beszélünk. Ok nem érzik szükségét, hogy hitükkel vagy meggyőződésükkel próbáljanak meggyőzni másokat őszintesé­ gükről, hiszen ők a meggyőződésük szerint élnek. A pápa száját sohasem hagyná el ilyesmi: „Atyáin sírjára esküszöm, sújtson ha­ lálra isten haragja, ha nem mondok igazat." Mások hasonlóképpen használhatják fel az őket befogadó szervezeteket, a kitüntetéseiket vagy a családi neveltetésüket ar­ ra, hogy meggyőzzenek bennünket őszinteségükről. íme néhány ilyen, esetleg ismerősen csengő példa: „Nem ezt tanultam a szüleimtől" „Lojális alkalmazott vagyok" „Az ilyen és ilyen csoport/klub tagja vagyok" „Nem vagyok én olyan" „Soha nem alacsonyodnék le idáig" „Nekem ilyen és ilyen kitüntetésem van"

310

Az írt a lényeg, hogy a morális tartású embereknek nincs rá szük­ ségük, hogy ezt folytonosan bizonygassák mások előtt, hiszen ők az értékeik szerint élnek, és ezt mások is látják. A fenti reakciók a kérdés megkerülésére szolgálnak.

Számítógépes hazugságleleplezés A számítógép fejlődésével a technológia a hazugságfelismerés há­ rom érdekes módját tette lehetővé. A legismertebb hazugságvizs­ gáló a poligráf, amely a légzést, a vérnyomást és a pulzust méri, s a hazugságot a csalás közben fellépő fiziológiai változások alap­ ján ismeri fel. Ilyen lehet a pulzusszám és a vérnyomás növekedé­ se vagy csökkenése, valamint a légzésben és az izzadásban bekö­ vetkező változás. Ha valaki igazat mond, ezek az értékek nem változnak. Még ma is erősen vitatott kérdés, hogy a poligráf mennyire pontos műszer. Az Amerikai Poligráf Szervezet szerint az elmúlt 25 évben több mint 250 vizsgálatot folytattak, amelyek azt bizonyították, hogy a polígráfteszt pontos módszer. A legfris­ sebb kutatások kiderítették, hogy az új, számitógépes poligráfrendszer pontossága a 100%-hoz közelít. Már az amerikai tévék beszélgetős műsoraiban is látni ilyen készülékeket, amelyekkel a vendégek partnerük bűnösségét, ártatlanságát vagy hűségét pró­ bálják bizonyítani. A poligráf bizonyítékát azonban a bíróságok csak akkor fo­ gadják el, ha a vizsgálatot a bíró végzi. A gyakorlott hazudozók kevésbé szoronganak, mint a kezdők, és néha sikeresen átmen­ nek a poligráf teszten, másrészt az igazmondó embereket is anynyira meg lehet ijeszteni, hogy szorongani kezdenek, és hazug­ nak minősíti Őket a gép. Az emberek között olyan fiziológiai különbségek vannak, amelyek megbízhatatlanná teszik a porigráfot. .;,-.

311

Mit árulnak ei a hangszálaink? A hangfeszültség-elemzés során elektronikus úton vizsgálják meg az igazság és a csalás közti feszültségszint-különbséget. Az eljá­ rásban olyan elfogadott fiziológiai mutatókat mérnek, mint a küzdés vagy menekülés automatikus reakciója. Ez a technológia állítólag hatékony a telefonbeszélgetések és a magnószalagok ér­ tékelésében, és a gyártók szerint tíz füllentésböl nyolcat leleplez. A mintegy 50 dollárba kerülő hordozható készülék matematikai módszerekkel számítja ki az emberi hangban lévő feszültségszin­ teket, amelyek a hazugság közben megváltoznak, mert ilyenkor kevesebb vér jut a hangszálakba. Az elnökjelöltek vitája során ilyen készüléket használtak a Time magazin riporterei Al Gore és George W. Bush szavainak elemzésére. Három vitában Bushnál 57, Gore-nál pedig 23 hazugságot regisztráltak.

Az agy fényképezése hazugság közben Ruben Gur és Dániel Langleben, a Pennsylvania Egyetem Orvo­ si Karának pszichiáter professzora MIU-vel {mágnesesrezonan­ cia-leképező készülékkel) végzett kísérletükben kimutatták, hogy az agy hazugság és őszinteség esetén másféleképpen műkö­ dik. Egy-egy kártyalapot - például kor ászt - és 20 dollárt adtak 18 önként jelentkezőnek, majd agyi aktivitásukat MRí-vizsgálatnak vetették alá. A rétegfelvételek készítése közben a számító­ gép különböző kártyalapokat mutatott a vizsgált személyeknek. A kutatók azt kérték tőlük, hogy amikor a megfelelő kártyalap - esetünkben a kör ász - feltűnik, hazudják azt, hogy nem az a jó lap. Az;t mondták a résztvevőknek, hogy ha el tudják hitetni a ha­ zugságot a számítógéppel, több pénzt fognak kapni. A számító­ gép azonban előre tudta, hogy kinek milyen lapja van és mikor fog hazudni.

312

A résztvevőd agyáról hazugság közben készült rétegfelvételekbŐI kiderült, iiogy jelentősen megnőtt az aktivitás az agykéreg azon részében, amely hét-nyolc centivel a homlok közepe mögött helyezkedik el, valamint a bal mozgatókéregben, amely pár cen­ tire a koponya belsejében, a bal fül közelében van. Gur és Langleben úgy vélekedik, hogy ez a felfedezés a poligráfteszt végét jelentheti, hiszen az MRI a gondolatok különböző fajtái között is különbséget tud tenni. A poligráf az agyból szár­ mazó jeleket ugyanúgy értelmezi, amikor valaki hazudik vagy amikor a közelgő vakáció izgalmaira gondol, holott a két gondo­ lat között ég és föld a különbség. Az MRi-rétegfelvéteíek viszont térbeli felbontást adnak, ez a probléma is megszűnik tehát. A San Antonió-i Agykutató Központ adjunktusa, dr. jia-Hong Gao is hasonló kísérleteket végzett, amelyek eredményei azt mu­ tatták, hogy amikor valaki úgy tett, mintha elvesztette volna az emlékezetét, a jobb és ba! agyfélteke egyaránt aktivizálódott. Az agyról készített felvételek négy fő területen mutattak aktivitást: a frontális előtti és a frontális, a parietális, a halánték- és a kéreg alatti lebenyben. A parietális lebeny az agy számítóközpontja.

A hang áruló jelei A hangnak három olyan jellemzője van, amely elárulhatja a ha­ zugságot: a magasság, a sebesség és az erő. Stresszes állapotban a feszültségtől a hangszálak összehúzódnak, a hang sipító lesz, meg­ nő a beszéd sebessége és hangereje. A kutatások azt mutatják, hogy hazugság közben az emberek mintegy 70%~ának magasabb lesz a hangja. Ezzel szemben ha a hazudozó alaposan végiggon­ dolja a meséjét és felkészül a hatékony előadásra, alacsonyabb hangfekvésben szólal meg, lehalkítja a hangját és lassabban be­ szél. Amikor valakit váratlanul rajtakapnak az igazság elferdítésén, valószínűleg hirtelen ötölni-hatolni, hebegni kezd, beszéd közben meg-megáll, mert nem volt ideje elpróbálni a hazugságot.

313

Ez férfiaknál jobban érzékelhető, mint nőknél, mivel az ö agyuk nem rendelkezik annyi nyelvi vezérlő eszközzel. Amikor egy férfi elnyeli a szavakat, valószínűleg hazudik, mivel az ilyen beszéd ar­ ra utal, hogy agya egyszerre több dologgal igyekszik megbirkózni.

Amikor valaki elharapja a választ a nyílt kérdésedre, kezdj gyanakodni,

Az itt tárgyalt jelek tehát stresszre, és nem feltétlenül tudatos ha­ zugságra utalnak. Az emberek egy elhanyagolható hányada jól elvan a hazugságaival, és nemigen mutat stresszre utaló jeleket, mások - például politikai vagy vallási fanatikusok - ténylegesen ei is hiszik a saját hazugságaikat, ennélfogva seramiféle jelét nem is mutatják a csalásnak. De a legtöbb hazudozó számtalan jellel árulja el magát.

A testbeszéd értelmezése Testbeszéd című könyvünkben már kifejtettük, hogy az emberek közötti üzenetváltások 60%-át testünk jelzései adják. Olvasd el azt a könyvet, mivel itt ezt nem fogjuk részletesen tárgyalni. Né­ hány olyan jelzést azonban megemlítünk, amely akkor válik lát­ hatóvá, amikor valaki hazudik, Korábban már megfigyeltük és rögzítettük, hogy mind a férfiak, mind a nok sokkal többször babrálnak az arcukon, amikor haboznak, bizonytalanok, túloz­ nak vagy hazudnak. A férfiak gesztusait könnyebb észrevenni, mert szélesebbek és gyakoribbak, mint a női jelek. Ilyen gesztus a szem és orr dörgölése, a fülámpa huzigálása és a gallér rángatása. Bili Clinton például 26 alkalommal érintette raeg orrát vagy arcát az esküdtszék előtt, miközben a Monica Lewiiiskyre vonat­ kozó kérdésekre válaszolt.

314

csupán olyasmi játszódik le az agyában. mint amikor igazat mondanak. hogy hazudik. amiről nem akar beszélni. Arra jöttünk rá. és legalább három jelet kell észrevenned. hogy épp az imént hazudott. a nyakát vakargatja. a szemét dörgöli.az arc bal oldala tükrözi a jobb oldalát. Ha valaki a szemét dörgöli. a fülét huzigálja." Számos ázsiai 315 . abból még nem következik. Nem biztos.Gesztuscsoportok Soha ne a többi gesztustól vagy a körülményektől elszigetelt egyes gesztusokat értelmezd. amely nem szívből jön. Látszik a szemén Valószínűleg téged is arra tanítottak egykor. mert nem nézel a szemembe. hogy teljesen őszinte legyek. akkor ésszerű a feltételezés. hogy aki hazudik. arcki­ fejezésük nem szimmetrikus. hogy a hazugságra utaió gesztusok csoportban jelennek meg. Ez igaz is a nyugati és európai-kultú­ rákban felnőtt gyermekekre. A valódi mosoly azonban hirte­ len jön és szimmetrikus . hogy hazudsz. hogy valóban viszket vagy fáj a szeme. akik ezt hallották az anyjuktól: „Tu­ dom. hogy valaki hazudik. mielőtt azt feltételeznéd. vagy egyszerűen fáradt. tisztelettel". miközben ilyesmit mond: „bízz bennem. ujjaival a szája körül matat vagy az orrát dör­ göli. hogy hazudik. Ha folyton meg­ érinti az arcát. lehet. Amikor az emberek olyan érzést próbálnak kimutatni. higgy ne­ kem. de valószínűleg valamit rejteget. Ha valaki a szájához vagy az orrához érinti a kezét. Mosolygás A nők és a férfiak hazugság közben ugyanannyit mosolyognak. Más szóval ferde a vigyoruk. az soha nem néz a szemedbe. A hamis mosoly lassan jön és aszimmetrikus.

hiszen az annak a jele. Ugyanez a jelenség játszódik le akkor is. és sze­ me kiszárad az erőltetett szemkontaktustól. A chicagói Szagló. hogy hazugság közben a férfiak pénisze is megduzzad. ennek elmaradása tehát a csalás leleplezésében csupán érintőlege­ sen játszhat szerepet. Azonkívül a vérbeli hazudozók nagyon is értenek ahhoz. szerve­ zetében egy katekolamin nevű anyag szabadul fel. A mcgnövekedett vérnyomástól megduzzad az orr. a jobbkezes hazudozók bal felé. 316 . húzd le a nadrágját. megnő az orra. hogy nő a feszültség a hazudozóban. Érdekes megemlíteni.és dél-amerikai országban azonban a hosszas szemkontaktust ud­ variatlannak vagy agresszívnak tartják. A hazug ember lelep­ lezésében az is segíthet. hogy amikor valaki hazudik. hiszen ez a mozdulat azt mutatja. Amikor viszont kitalálnak egy sztorit. hogy hazugság közben is megtartsák a szemkontaktust. Amikor a jobbkezesek egy valóban megtörtént eseményt idéznek fel. a benne lévő idegvég­ ződések pedig bizseregni kezdenek. hogy a kérdés elhangzá­ sa után merre néz. A sűrűbb pislogásra már érdemes felfigyelni. hogy elmúljon a „viszketés". és ezt a jelzést szinte lehetetlen meghamisítani. hogy amikor valaki hazudik. a balkezesek jobb felé néznek. amikor valaki ideges vagy dühös. ha megfigyeljük. a jobb agyfélteké­ jüket használják és bal felé néznek. amelytói az orr belsejében lévő szövetek megduzzadnak. A Pinocchio-hatás A véráramról különleges kamerákkal készített felvételek azt bi­ zonyítják. hogy a pasid hazudik-e vagy som. Ha tehát nem tudod el­ dönteni. hogy agyá­ nak éppen melyik felét használja. Ez a duzzadás sza­ bad szemmel nem látható. a Öai agyféltekéjüket használják és jobb felé néznek. itt tehát már nem érvé­ nyes a szabály. Egyszerűen fogalmazva. Ez a megfigyelés nem bombabiztos.és ízlelöszerví Kutató Alapítvány munkatársai arra jöttek rá. de a csalás erőteljes jele. aminek következtében élén­ ken dörgölni kezdjük az orrunkat.

Ez védekező Ösztön. hogy hazudjanak neked 1. Figyelj arra. és megfordítva. se a karod. 8. A hazudozó gyorsan túl akar esni a dolgon. Ez összhangot te­ remt köztetek. Ha ilyesmiket mond: „HALLOM. és beszélj az ó' stílusában. hogy tisztá­ ban vagy azzal. 10. Ezt a kényszeredett mo­ solyt mindkét nem használja az Őszinteség színlelésére. hogy egy férfi kozmetikázza az igazságot: 1. ké­ nyelmetlenül fogja érezni magát. 2. hogyan gondolkodik. 6. hogy higgy neki. Az agy megpróbálja megakadályozni. és dőlj hátra. Soha ne mondd el. Elrejti a kezét. Ne tedd keresztbe se a lábad. Hadarni kezd. Például a szo­ ba ajtaja felé fog nézni. Összeszűkül a pupillája. 9. amit mondasz!" vagy „Ez jól 317 . hogy mit tudsz . hogy az arc bármilyen visszacsatolást mutasson. Tetszeni akar neked. Igent mond és a fejével nemet int. Rángatózik az arca. Keresztbe rakja a karját és/vagy a lábát. 3. és így nehezebben fog tudni hazudni neked. hogy a partnered hazudik. 2. 6. Tedd „nyitottá" magad az igazságra. 5. Tükrözd a testtartását és a mozdulatait. amelyek arra utalnak. hogy amikor ezt csinálja. akkor nem hazudik. Rosszul ejti ki a szavakat vagy motyog. Hatolj be a személyes zónájába. A hazudozó azt hiszi. 7. Te ülj a magasabb székre. Ha közel mész hozzá.ne áruld el. Eltúlozza a barátságosságot/nevetést. Ilyenkor a férfi félrenéz. Elfordítja a tekintetét. Ez a megfélemlítés enyhe formája. Összeszorított ajakkal mosolyog. 4. 5.További árulkodó jelek. 4. A férfiak zsebre dugott kézzel könnyebben tudnak hazudni. 3. Ha nem akarod.

Az olyan agresszív kérdések. Abban a pillanatban. akkor tudhatod. mint egy féltégla" vagy „MEGFAGYOTT a vér az ereimben". vagy legalábbis nem folyamo­ dik máskor ugyanahhoz a hazugsághoz. akkor tudni fogod. hogy elmondja az igazat. Minden. akkor tudhatod. Egyesek úgy fognak bámulni. vagy „mit mondtál. Arra kértük női olvasóinkat. van rá esély.HANGZIK". hogy vizuális típus. minden esélyed elszáll. amelyekkel a férfiak tényleges gondolataikat leple­ zik. hogy mindent bevall töredelmesen. Kitűnő teszt. hogy valamire negatívan reagálsz. mintegy a fülével gondolkodik. Meg kell könnyítened neki az igazmon­ dást. 8. hogy ez újra megtörténjen?" Ha azt hiszi. amit mond. Ne vegyél tudomást a hazugság­ ról. és mondd neki ezt: „Hogyan kerülhetjük eí. Mindig hagyj neki kiutat. 9. mint az elemiben a tábla előtt (vizuális tí­ pus). Ha idomulsz beszél­ getőtársad gondolkodásmódjához. megint mások rit­ must ütögetnek a hetükhöz (érzékelő típus). hogy visszavonhas­ sa a szavait és bevallhassa az igazat. hogy „TELIBE TÁLAIT. Te is ugyanúgy beszélj hozzá. egyforma súllyal essen a latba. hogy küldjék meg nekünk azokat a kifejezéseket. Végezetül nézzünk néhány ilyen fordulatot. Finom kérdéseket tegyél fel. hogy leszálltai róla. hogy ez lesz belőle" vagy „LÁTOM már. azonnali összhangot terem­ tesz kettőtök kőzött. esetleg csak még makacsabbá teszik a hazudozol. ha megkéred. hogy hangzás alapján. 318 . mikor ér­ tél az étterembe?" 10. pél­ dául: „mit is mondtál. hogy mondja el az ábécét. amit mondott. mintha nem jól hallottad vagy nem értetted vol­ na. hol voltál?". Adj neki egy utolsó esélyt. mások elénekiik az ábécét (auditív típusi. hogy „miért nem hívtál fel?" meg hogy „valaki mással voltál?". l'égy úgy. Adj neki „egérutat". Ne vádaskodj. mire gondolsz". Ha olyasmit mond. hogy az érzései vezérlik. Soha ne mutasd ki a meglepetésedet vagy a megdöbbenésedet. Ha azt mondja: „LÁTHATTAM volna. 7. Maradj higgadt.

„Segíthetek megcsinálni a vacsorát?" 4.a hazugság 1." 319 . 9. „Mostanában többet mozgok. drágám.az igazság „Nem látom." ják a szerelmünket. 10. egypár szál rózsát." 2. 8." „Megvágtam az ujjam. 12. kések. és ez igazolja is egyébként igazolhatatlan magatartásomat. mi a szövege a a memóriám." 5. 11. csupa domborulat. szívem." és közelebbről is meg akartam nézni. „A sarki virágáruslány igazi úgyhogy hoztam neked csinibaba volt. „Nem hallom a tévét túl sokat dolgozol." „Alapos okom van rá. nem akadt a kezem­ be." „Semmi ésszerűség nincs benne. tudom az összes eddigi kocsim rendszámát." Amit gondol ." „Nem a tárgyak bizonyít­ „Már megint elfelejtettem az évfordulónkat. hogy úgy vezessek." „Pihenj egy kicsit." Gilligan szigete vezérdallamának. akivel először csókolóztam. milyen pocsék „Emlékszem." „Hívd a mentőket! Mindjárt meghalok. száguldó autók „Nagyon jó kis film. „Sehol sem találom. „Ez nevetséges. „Miért nincs még az asztalon?" „Kimerült az elem a távkapcsolóban. hol lakik a lány. „El fogunk késni." 3." „Még mindig beszélsz? " „Ez érdekes." „Tydod." és meztelen nők vannak benne." „Pisztolyok.Férfifrázisok Amit mond . tehát biztos nem is létezik. 7." „Éppen rád gondoltam." 6. mint egy dühöngő őrült." a porszívótól. de a születésnapodat elfelejtettem.

" „Szép a melled." „Igazán szoktam segíteni „Egyszer a szennyestartó mellé a házimunkában." „Megpróbállak levenni a lábad­ ról azzal. 23. és a nők sohasem fogják megérteni a férfiakat. hogy ne legyen jogod más pasikkal lefeküdni." „Nem találom a zoknimat. „Halvány fogalmam sincs. mit mondtál az előbb." „Feszültnek látszol ." „Szeretlek." hajítottam egy koszos törülközőt." akarok veled.hadd „Tíz percen belül szeretkezni masszírozzalak meg." „Beszélgessünk. még egyet ne ebben a szerelésben. És ezt a férfiak és a nők sohasem fogják megérteni." „Fantasztikusan nézel ki „Nagyon kérlek. „Hallottam. és a vécépapír is elfogyott. hogy milyen mély. 17. mert éhen halok. 21." 14. 24." „Hiányoztál." „Micsoda harcias." próbálj fel. 18. „Soha nem kerülünk ki pontosan tudom. és anyapótlékra is szükségem van." „Nem tévedtem el." A férfiak sohasem fogják megérteni a nőket. 22. a srácok éhesek. 19." „Szeretkezzünk most rögtön. de most már befoghatnád a szádat.13." merre járunk. hátha kedved támad szeretkezni velem. ." „ Utána le szeretnék feküdni „Felkérhetem?/Felhív­ hatom valamikor?/ Nincs kedve moziba/ vacsorázni jönni?" „Hozzám jössz feleségül?" „Azt akarom. feminista leszbika!" „Nem akart velem lefeküdni." „Csinos ez a ruha. innen élve. Őszinte ember vagyok. 15. 20. 16.

Tizenharmadik fejezet A VADÁSZ SZÖGRE AKASZTJA AZ ÍJÁT NYUGALOMBA VONULÁS .

.

Az orvostudomány fejlődése következtében nemcsak a lakosság egyre nagyobb hányada éri meg ezt a kort. és 46-ról 72 évre fog nőni. 323 . Minden öregben ott lakik egy fiatal és azon tűnődik. Népesedési hullámhegy 1945-ben véget ért a második világháború. a halálukig dolgoztak vagy a gyermekeik tartották el Őket. azok szegénységben éltek./V fejlett országokban elképesztő tempóban no a nyugdijaskorí' megközelítők száma.940 eló'tt csak a lakosság egy kis hányada élt 65 évnél tovább. Az 1946 és 1964 között születettek tartoz­ nak ide. Az 1940-es évektől a 2020-as évekig az emberi átlagéletkor vi­ lágszerte több mint 50%-kal lesz magasabb. Az utóbbi 60 évben megduplázódott azoknak a száma. hogy mi történt. 2020-ra több mint 1 milliárd ember lesz 60 évesnél idősebb. de nyugdíjba vonulása után is jóval tovább él. Akiknek nem sikerült kivívniuk az anyagi függetlenségüket. akik a munkából visszavonul­ va még legalább 10 évig élnek. Ezt a jelenséget nevezik an­ golul baby boomnak. s a világon robbanás­ szerűen megnőtt a születések száma. 1. közülük az USA-bárt 76 millióan mostanában kezdenek nyugdíjba menni.

Az el­ ső pár hónapban ezt is tette. Idejét majd idilli boldogságban tölti .napozik. méghozzá igen hevesen. étterembe jár. A pénzintézetek erőteljes marketingtevékenységet folytatnak az egyéni nyugdíjalapok mellett. Ruthtal vásároltak egy gyönyörű. Az 1993-ban született japán nők várható életkora 82. Az Egyesült Államokban például ez az arány 1952 óta 9:1-ről 4. és olyan lesz az éle­ te. 2010-re Ja­ pánban kevesebb mint két aktív dolgozó jut egy nyugdíjasra. és két hét múlva be is költöztek. valamint a nyugdíjazás és párkapcsolatuk kérdése. a másik pedig a nők és a nyugdíjas partner. hogy a japánok élnek a világon a legtovább. amely­ re eddig kevés figyelmet fordítottak: az egyik a nyugdíjazás pszi­ chológiai hatása a férfiakra. mint valami hosszú nyaralás. Feleségével. Sok országban bevezették a kötelező nyugdíj-hozzájárulást. A könyvesboltok polcai roskadoznak a pénzügyi függetlenség kialakításáról és a nyugdíj tervezésről szóló könyvek alatt. Graham ledolgozta a felmondási idejét. problémát okoz azonban a hozzájárulást befizető dolgozóknak a nyugdíjasokhoz viszonyított száma. A nyugdíjtanácsadás jö­ vedelmező üzletág lett. amit mindig is szerettek a nyaralásokban. De van itt két kialakuló probléma. úszik.l-re zuhant. 324 . Graham története Graham azt hitte.A fejlett országok költségvetésük jelentós és egyre növekvő részét kénytelenek ezen idősödő réteg ellátására költeni. De aztán beütött az időskori de­ presszió. visszavonul a tengerpartra. és ezt a helyzetet még tovább bonyolítja az a tény. a férfiaké pedig 76. de Graham még nem tett különbséget a zsúfolt munkanapok közé beerőltetett vakációk élvezete és élete hátralévő évei között. kerttel és úszómedencével. ejtőzik.25 év.51 év. tágas házat közel a tengerparthoz. A kormányok mindenütt a világon folyamatosan dolgoznak a problémán. sokáig alszik. Már alig vár­ ták a mulatságot.

de olyan ember lett belőle. Graham és Ruth új barátokra tettek szert. Már nem zsonglőrködött egyszerre két-három dologgal. a mindennapi szellemi stimulá­ ció. Hiányoztak neki az emberek.Mint a legtöbb nyugdíjas koré férfinak. Fontos beosztást töltött be. A problémamegoldásnak befellegzett. tárgyalásokra járt. hanem mindennel csak szöszmötölt. hogy időt nyerjen. Az önazonossága hirtelen elvesztésétől mérhetetlenül szenvedő Graham hamarosan egyre több figyelmet próbált kicsikarni Rudiból. Szakmájában jól ismerték és tisztelték. Sőt. A teg­ nap még fontos úrból láthatatlan ember lett. Szertefoszlott a státusa. az ebédek és vacsorák száma úgy megszaporodott. hogy pontosan tudta. Hirtelen beléhasított. mi a teendője. alig úszott. Grahamiiek is a mun­ kája körül forgott az élete. új embereket tanított be és mindenkinek megoldotta a prob­ lémáját. Most meg a nap minden percében Grahammel kellett foglalkoznia. a munkahelyi légkör. Kedvenc és vissza-visszatérő refrénje ez volt: „Mi van ebédre?" Mieló'tt Graham nyugdíjba ment volna. akadályozta őt a szabad cse­ lekvésben. és éjjel is gyakran arról álmodott. hogy mi­ kén!1 fogja kitölteti! azt a rengeteg szabad idejét. Aggódni kezdett. A tengerparton viszont senki sem ismerte és senkit nem érdekek a véleménye. hogy Grahamiiek jót tett volna. A munkahelyéről hiába várta a hívást. Kapcsolatuk kezdett feszültté válni. és csak hébe-hó­ ba tett-vett a kertben. Beleunt a napozásba. egy tengerparti öszvérkaravánba csöppent. Idővel mégis minden visszatért a régi kerékvágásba. folyton a lába alatt volt. Szomorú. Ruth azt tehet­ te. de idővel ezek a hívások is gyérültek. Gyanította. hogy égető szükség van a szolgálataira. hogy 325 . ami­ lyen az előző életében nem lehetett.. Telefonon egy darabig még tartotta a kapcso­ latot a kollégáival. Nappal folyton a munkán járt az agya. hogy midőn kiugrott a munkahelyi expresszvonatból. amihez csak kedve volt. hogy kitöltse az időt. Több mint 40 éven át minden áldott reggel úgy kelt föl. Életében most először nem volt semmi dolga. ha nekilát fogyókúrázni.

de erről soha senkivel nem be­ szélt. Sok férfi számára a nyugdíj maga a katasztrófa.ez az egészsége rovására megy." A nő üres tekintettel mered rá.feleli -. amelybe akár bele is lehet halni. Mivel a munkaerőpiac szereplőinek 40--5Ö%-a nő. akik a lottófőnyereményt nyerik meg vagy hatalmas összeget örökölnek (ez minél fiatalabb korukban következik be. Másfél évvel az álomnyugdíj elérkezése után Graham hirtelen súlyos szívrohamot kapott.Biztos tudja. és ez agyuk szerkezetének különbségére világít rá. Ugyanez vonatko­ zik azokra a férfiakra is. Egy híres üzletember nyugdíjba vonulása után először vesz részt egy társadalmi eseménynek számító koktélpartin. 326 .nyújtja a kezét. de ha megkeresi a házigazdái. kiszúr egy vonzó női. „Hello . ki vagyok. „Én nem . ő majd biztosan az eszébe juttatja." A két nem és a nyugdíjas élet A férfiak és a nők eltérő módon kezelik a közelgő öregséget és a nyugalomba vonulást. hogy a nyugdíjba vonulás pszichológiai problémái náluk is ugyanúgy jelentkeznek. azt képzel­ nénk. majd toronyiránt elindul feléje. mint a férfiaknál. még az orvosával sem. annál rosszabbul viselik). Körülnéz a helyiségben. . A férfiak és nők agyá­ nak eltérő szerkezete és prioritásaik különbözősége miatt azon­ ban ezt egész másként élik át.

amelyek képessé tették tulaj­ donosát. távolságok és Nő Férfi Vadászaira használt területek az agyban Pszichiátriai intézet. hiszen az ö legfőbb probJémájuk az újonnan nyugdíjazott férfiak kezelése. hogy ezt . szögek. könnyen belerokkannak a szerencsébe. Az emberiség életben tartásában a férfi dolga világos és egyszerű volt: ehető célpontot kellett találni és le kellett teríteni. és elin­ dultak élelmet keresni a családjuk számára.ügyesen megtegye.Ha a férfiak örökölnek vagy megütik a főnyereményt. A nyugdíjazással szembesülő férfiak problémájáról már számta­ lan könyvet írtak és felmérést végeztek el. 2000.de csak ezt . egészségük megrokkan és korán meghalnak. A vadász felhagy a vadászattal A férfiak legalább százezer éven keresztül reggel fölkeltek. Az agynak ez a vízuális-térérzékelő területe sebességek. Következésképpen a férfiagyban olyan speciális területek fejlődtek ki. de a nyugdíjba vonuló és nyugdíjaskorukban nem dolgozó nőkről mindeddig nemigen végeztek kutatást. Lomion. 327 .

A mai sport a vadászat helyettesítésének egy formája. Miért vált fölöslegessé az ősi vadász? A tizennyolcadik század végére a fejlett mezőgazdasági technikák az élelemszerzés céljából űzött vadászatot feleslegessé tették. Következésképpen a modern labdajátékok 90%-a 1800 és 1900 között alakult ki a vadászat helyettesítésére. 328 . ez az agy vadászó része.a cserkészést. nem vé­ letlen tehát. hogy a női agyról készült felvételek miért mutat­ nak csak minimális aktivitást a térérzékelő területeken. Mindkettő magában foglalja a vadászat valamenoyi ele­ mét . Ezért van az. és két pótlékkal vigasztalták magukat: a munkával és a sporttal. A nők fészekőrzók lettek. hogy már nem kell célpontot űzniük és leteríte­ niük. Napjainkban a férfiak ezt a területet használják a párhuzamos folatásos parkolásra. a célzást és a célpont eltalálását. ám a nők­ ről ez nem mondható el. Ez megmagyarázza. hogy életben tartsák a következő generációt. hogy a legtöbb férfi a munkája és a sport megszállottja. és az agy aktív térérzékelő területeit mutatják (feketével). az űzést. ahogyan az ábrán lát­ ható. Több tízezer éven át a férfiak munkája a vadászat volt. Az előző oldalon látható ábrák 50 férfi és 50 nő agyának rétegfelvételei alapján ké­ szültek. Az ő agyukban ennek a feladat­ nak megfelelő területek fejlődtek ki . hogy agyuk szerkezete olyan. labdajátékokra és mozgó célpontok eltalálására.térbeli koordináták mérésére alkalmas. Egy­ szerűen fogalmazva. hogy 30 méter távolságból eltaláljanak egy mozgó zebrát.nekik sohasem az volt a dol­ guk. a videomagnó beprog­ ramozására. a térkép­ olvasásra. szerepük az volt. az autópályán való besorolásra. A fér­ fiakat elkeserítette.

Nem elég. a nők 70-80%-a pedig a családját. Ennek következtében a nyugdíjas nők továbbra is ápolják az addig ki­ épített társasági kapcsolataikat. a nők viszont rend­ szerint a kapcsolataik minősége szerint ítélik meg saját értékü­ ket. hogy többé már nem várták cl tőlük. Precízen konfigurált vadászó agya a sző szoros értelmében munka nélkül maradt. hanem már egyáltalán semmire sem kellettek. amelyekre munkában töltött életük során sohasem volt idejük. 329 . de nincs hová mennie. És a nyugdíjas nők? A férfiakkal ellentétben a nők többsége általában zökkenőmen­ tesen.A huszadik század még nagyobb csapást tartogatott a férfiak számára: a nyugdíjazást. És éppen ebben rejlik a mo­ dern nyugdíjas férfi problémája. problémák nélkül lép át a nyugdíjaskorba. hogy tudja az Összes választ. hogy a férfiak 70-80%-a világszerte a munkát tekinti élete leg­ fontosabb részének. vagy pedig könnyedén újakat teremtenek. senki nem tö­ rődik vele. hogy eltaláljanak egy mozgó célpontot. A rendelkezésükre álló időtöbbletet olyasmikre használják fel. A nyugdíjas abból ismerhető fel. csak nem kap egyetlen kérdést sem. amit mindig is tettek. egyszerűen „jól elvan az életével". A férfiak mindig munkájuk és teljesítmé­ nyeik alapján határozták meg önmagukat. vagy olyan új feladatok után néznek. A tetejébe egy isten háta mö­ götti tengerparton csücsül. Szépen fel­ öltözött. ahol senki nem ismeri. A férfiak és a nők értékeit firtató felmérések azt mutatják.

amit feszültségekkel 330 . Jennifer valódi izgalommal fogadta a nyugdíjazását. társal­ kodónő. Bár ke­ nyérkereső élete véget ér. ráadá­ sul . feleség és szerető. hogy férjével. Egyszerűen végzi to­ vább a dolgát. ápoló. Úgy készülődött a nyugdíjra.lesz ide­ jük megismerni egymást. és gyakran mindez. Péter folyton csak dolgo­ zott. megházasodtak. Magya­ rán. jenni­ fer és Péter végre maguk rendelkezhettek az életük fölött. Nyugdíjba vonulás után sok nő beiratkozik egy-egy olyan cso­ portba. hogy még nem ismeri a férjét. A nők identitása többrétegű. nagymama. Ő sohasem megy nyugdíjba. Egy asszony bármikor lehet kenyérkereső. Visszamegy tanulni. ahol elmélyülhet hobbijában vagy érdeklődési körében. Az asszony néha úgy érezte. amelyekre sohasem jutott idejük. Péter és Jennifer története jennifer már nagyon várta. egyszerre. Péterrel az oldalán nyugdíjba mehessen. több időt tolt másokról való gondoskodás­ sal vagy belép egy sportklubba. miattuk tehát már nem kellett aggódniuk. A gyerekek felnőttek. a nők a kapcsolatot. és gyakran még az estéket meg a hétvégéket is hivatali meg­ beszéléseken vagy társaságokban töltötte.gondolta .noha már sok éve voltak házasok . Elete na­ gyobbik részében ápolónőként dolgozott. otthonteremtő. Most viszont ~. amelynek során emberekkel kerül kapcsolatba. egy idegennel él együtt. Nincs dráma. az összes többi réteget megőrzi. Szinte mindig olyan tevékenysé­ get választ. Akkor majd lesz lehetőségük megvalósítani álmaikat.A férfiak a teljesítményt értékelik. mint a második mézes hetekre. anya. társasági ember.Jennifer gyakran úgy érezte. megmarad az identitása.

vagy hogy vele akarok-e maradni.Imádom azt a szabadságot. hogy már teljesen kizárta öt az életéből. és kétlem. „Nagyon jó nyugdíj ásnak lenni . 331 . Most. mint a sajátját. hogy az egy napon talán majd segítséget kér tőle. Nem is értem. beleszól az életébe. hogy va­ laha is volt. rosszul fizetett munkának talált. így nem sok ideje maradt önmagára. és nemigen volt lehetősége az előrejutásra. És az is gyakran előfordul. meg hogy a volt kollégái milyen ritkán hívják fel tanácsot kérni. Azt sem tudom. és azon búslakodott. könnyekhez. mint annak idején a beosz­ tottjait. Később olasz tanfolyamra jelentkezett a helyi főiskolán. sőt váláshoz is vezethet. jennjfer tudta. Az egyetlen dolog." Gyakran a nyugdíjas társ kezelése okozza az egyik legnagyobb problémát a nők számára. úgy kezeli. és beiratkozott egy művészeti iskolába is. Ez akár vitákhoz. Egyre kevesebb időt töltött otthon. hogy a nőt okolja a saját szerencsétlen­ ségéért. kéretlenül megoldásokat és tanácsokat osztogat neki. De néhány hónap elteltével megneheztelt rá. hogy a fér­ fi depressziós. amiért az ő nyugdíjas életét is úgy megkeseríti. de nem tudta rávenni. Soha semmit nem akart csi­ nálni. A nyugdíja­ zása után végre szabadnak érezte magát. mit láttam én va­ laha is Péterben. Úgy érezte. . Eleinte ö is otthon maradt a férjével. amit utá­ lok. A férfi mindig mintha a nő „lába alatt" vol­ na. Péter azonban nyugdíjazása után a reggeli felkeléstől az esti le­ fekvésig örökösen rosszkedvű volt. hogy szeretem-e még egyáltalán. hogy életünkben először vagyunk együtt. Hetente három­ szor úszni járt egy csoporttal.mesélte egy közeli barátjá­ nak. csak ücsörgött otthon. hogy a cég dolgai milyen simán mentiek nélküle. hogy este haza kell mennem. azt remélve. Ráadásul a munkája mellett még ott volt a gyer­ meknevelés is. hogy beszéljen az érzéseiről. hogy semmi közös sincs bennünk. Egyre többet járt el a barátaival.teli. kétszer teniszezni. rájöttem.

ahol nincs kalória.Ingyenes. mert az aszszony ragaszkodott az egészséges táplálkozáshoz és a testmoz­ gáshoz. hogy munkahelyi élete hamaro­ san véget ér. Egy mesés palotához érnek.kérdezi a férfi. „De mi csak sovány. Annyit ehetsz.az identitásuké. „Semennyibe . Ez itt a mennyország. alacsony koleszterintartalmú ételeket eszünk" .rikácsolja. és meghalnak. . mégis karcsú és egészséges maradsz. amennyi beléd fér.mondja a férfi. . . „Semennyibe feleli Szent Péter. és akár éle­ tük legnehezebb időszakának is bizonyulhat. „ Ne aggódj ." Azután megmutatja a ház mögötti csodálatos golfpályát.Ez itt a mennyország. „De mennyibe fog ez kerülni?" kérdi a férfi. sót­ lan. egy egész élet során annyi tudást és tapasz- 332 . ínycsiklandó fogásokkal. sűrű tejszínes öntetekkel." Erre a férfi felrikolt.feleli Szent Péter. megmu­ tatja nekik az étlapot. „De mennyibe kerül a klubtagság?" .Ingyen van. Nem is a munkájuk elvesztése okoz akkora stresszt. hanem valami sokkal nagyobb dolognak az elvesztése .Egy 70 éves házaspár kitűnő egészségnek örvendett. már tíz éve itt lehetnénk!" Miért nem bírja a férfi a nyugdíjas életet? A nyugdíjazás a legtöbb férfi számára nagy esemény. és a feleségéhez fordul: „De hülye vagy! . . Űgy érzi. gyakran még a gondolatát is elhessegeti. Ez itt a mennyország. A mennyorsz &g gyöngyökkel kirakott kapujában Szent Péter fogadja és ve­ zeti be őket új életükbe.Pia nem erőlteted azt a sok egész­ séges ételt meg a testmozgást. amely telis-tele van bőséges. Amikor egy férfi közeledik a nyugdíjkorhatárhoz.feleli Szent Péter." Végül végigvezeti őket a golfpályához tartozó éttermen. Egy nap autóhaleset éri őket.

mondják ~. hogy azt munkaadói és munkatársai úgyse tudják nélkülözni. Sok férfi. végre szabadon meg is valósíthatják ó'ket. gondolták. Az újabb nemzedékeknek megvannak a maguk ötletei és megoldá­ sai. és amikor az asszisztensük nem pattant az utasításukra. A legtöbb férfi esetében azonban ez aligha történik meg. amikor azt vették észre. hogy konzultálniuk kellene másokkal. hogy a búcsúztatón elhangzó „Isten veled" valóban a búcsút je­ lenti. hogy bármikor bemehessenek. most nem érek rá. és megoldhassák a problémát. hogy tudják . Aki nem is szerette olyan nagyon a munkáját.talatot gyűjtött össze.és fogják is . másrészt továbbra is nélkülözhetetlen fogaskerekek maradnak a gépezetben. ha a „va­ dászcsapatnak" továbbra is szüksége volna rá a vad üldözésében. A férfi mindig azt szerétre hinni. Majd „telefonközelben" lesznek. az is szeretné. hanem azt felelte: „Egy pillanat. hogy a kollégák méricskélik az irodájukat. új megoldásokkal próbálkozhatnak anélkül. mivel képtelen szembenézni a helyzettel. hogy akkor tanácsadóként fog működni. és most úgy érzik. Az a tény vi­ szont. úgy éri. azzal nyug­ tatgatja magát. mint egy lórúgás. Egyrészt nem kell hosszú órákat a munkahe­ lyen tölteni. amikor öreg számítógépüket vadonatúj modellre cserélték." De még ekkor sem fogják föl. amely­ hez csak nekik van meg a kellő tudásuk és tapasztalatuk. hogy a vadászcsapatnak szüksége van rá. Úgy ér­ zik.nélkülözni. 333 . ez jó húzás lesz. Az utolsó munkanapot a férfiak gyakran ütik el tréfával: már érezték. hogy közel a vég . ezért folytathatja a munkáját.

hogy könnyű lesz. Általában a harag jelei utalnak arra. akik nem tervezték meg előre az életüket. a mézeshetek gyorsan elmúlnak. egykedvű és rövid élet lesz a vége. Nagyon fontos felismerni ezt a szakaszt. a depreszszió állandósulhat. gyak­ ran a partnerét vagy a családját veszi célba. Úgy érzi. Szánalmas kiáb­ rándultsággal mesél azokról a dolgokról. Azok a nyugdíjas férfiak. A depresszió akár észrevétlenül is támadhat. De ha nem készültek fel alapo­ san a nyugdíjas életre. amiket nem sikerült el­ érnie.az elfogadás. a kiemelt társadalmi helyzet és a fontosság­ tudat hírtelen elvesztése hamarosan utat enged a depressziónak. Egy férfi identitásának elvesztése sok tekintetben egy szeretett ember halálához hasonlít. az alkoholba vagy a kábítószerekbe. elveszíti élet­ kedvét és tétlenné válik. Nem érti. Nem kapkodnak el semmit. Volt munkahelyét azzal vádolja. folyton megbetegednek. Először elutasítják. influenzás lesz és kisebb betegségek kapják el. a munkatársak.remélhetőleg . mert ha nem sike­ rül túljutnia rajta vagy ha nem fordul szakemberhez. hogy nem készítette fel a nyugdíjas életre. hogy a depresszió szakasza kezd elmúlni.mondogatja. abban a hiszemben. Beletemetkezik az evés­ be. A bará­ tok. Rendszeresen megfázik. nem kell senkinek. A férfi másokat okol kilátástalan helyzetéért.A férfi nem tud megállni a lejtőn Egyes férfiak lazán fogják fel a nyugdíjazást. kezdeményezőereje elszállt. 334 . „Tudják is ők. értékei szer­ tefoszlottak. aminek egy boldogtalan. A nyugdíjas férfi először is kiábrándul új életéből. a harag és végül . mit ér­ zek" . azt tesznek és ak­ kor. aztán jön a de­ presszió. munkáltatója miért nem veszi vissza részmunkaidőben vagy tanácsadói minőségben. amit és amikor kedvük van. Visszahúzódik.

és nagyon ügyesen osztotta be a saját idejét. rajzol egy térképet. hogy hová akarnak menni és ott mit akarnak vásárolni. Mire 50 éves ko­ rában úgy döntött. a pénz­ ügyek és a társadalmi meg a családi programok irányítását. Ta- 335 .és úgy érzi. Ha Yvonne olyan üzletbe tért be. Most már ő akar lenni a család ügyvezetője. tudni akarta. amely nem volt benne a menetrendben. hogy nyugalomba vonul. de Barry ágy döntött. Yvonne miért költ annyit fölöslegesnek tű­ nő dolgokra. hogy mostantól együtt fogják csinálni. Világéletében a kuta­ tómunka megszállottja volt: imádta a tényeket meg a számadato­ kat. és elkez­ dődnek a rendszeres veszekedések.és 4 hét alatt Yvonne élete rettenetes rém­ álommá vált. Nem voltak anyagi nehézségeik. majd ő elkészíti az időbeosz­ tást. Egy nap el is érke­ zett a nyugdíj ideje . Yvonne története Rarry 20 éves korára kitanulta a vízvezeték-szerelést. Mindig is lelkesítette a gondolat. A partnert persze ingerli az ügyeibe való beavatkozás. már felépített egy igen sikeres vízvezeték-szerelő' céget. meglátogatják a gyerekeket meg az unokákat. Ön­ kéntes alapon átvette a családi kasszát. ő a legjobb a szakmában. hová és miért kerül. utazgatnak. Yvonne kezdett megőrülni. Az asszony szeretett vásárolni. hogy át akarja venni a háztartás. A haragot gyakran úgy vezeti le. de Yvonne minden mozdulatába bele akart szólni. és úgy érez­ te. Ez még csak hagyján. Barry most a háztartást próbálta volna igazgatni. hogy egy nap majd nyugdíj­ ba megy. ez megdöbbentő íllojalitásról tanúskodik. és ő porciózta ki a kony­ hapénzt. mégis minden egyes fillérről tudni akarta. 6 volt a főnök. és 25 éve­ sen már önállóan dolgozott a szakmában. Barry tudni akarta az indítékot. és akkor minden idejét Yvonne-nal töltheti.

és miközben a próbafül­ kében volt. hogy olyan sokra van szükségük. hogy Yvonne-nak mindössze két melltartóra van szüksége. Barry úgy érezte. Aznap egyetlen melltartót se vett . hogy in­ kább sürgősen kimos valamit ~. és megdöbbentette. Yvonne azt mondta. Azután megosztotta a ve­ vőkkel a helyzettel kapcsolatos gondolatait.szóval mi lesz reggel az első dolgod?" „Talán porszívózok egy kicsit. meg még amit kell. hogy a férje bosszús legyen.elhatározta. 336 .mert úgy döntött. „Az orvos nem rendel egész nap . „Holnap mit csinálsz?" -kérdezte a férfi. Yvonne-nak ez már sok volt.nem akarta. hogy mindennap reggel 8-tól óránként vezessen határidőnaplót. mint egy koncentrációs tábor lakója. ezért arra kérte. Barry közben odakint adatgyűjtést végzett a melltartókról az eladók és a vásárlók körében . amiért olyan so­ káig vacakol. egyszerűen képtelen volt kezelni a dolgot. Yvonne úgy érezte magát.kinek hány melltartója van. Hogy lehet terv nélkül élni? Egyik nap. hogy a férfi kedvében járjon. annál több már pénzki­ dobás." Amikor még 10 órára se került elő . „Orvoshoz megyek"válaszolta az asszony. Azt azonban észre sem vette. hogy Yvonne napjai sokkal eredményesebbek lennének. Barry odakint az unott férjeknek rendszeresített szé­ ken ücsörgött. Barry nyugtalankodni kezdett. Az asszony szélsebesen próbálgatta a melltartó­ kat . egyedül.Ián nincs még elég ruhája vagy cipője? Egy alkalommal Yvonne egy új melltartót szeretett volna venni. amihez kedve van. mosok. ha gyakorolná a hatékony időbeosztást. ami Barry napirendjében szerepelt. és még egy sor hasonló statisztikai kérdést tett fel. hogy az asszony éppen azt teszi. miért olyan drága egy melltartó és mennyi a várható élettartama. „Először kitakarítom a zuhanyozót." Barry fegyelmezett. Ha Yvonne nem azt csinálta. hogy majd máskor visszamegy. Az ő élete mindig órá­ ra pontosan volt beosztva. miért gondolják a nők. Alapos megfontolás és elemzés után arra a következtetésre jutott. szervezett agyába ez nem fért bele.

talán életükben először reggeli.Nekem tökéletes a memóriám. „Az egészben a legrosszabb a feledékenység" . hogy ki mire képes és milyen szerepet tölt be. és azon morfondírozom. „és én is vissza akarom kapni a magamét!" Egy nyugdíjas házaspár ül az ebédlőasztalnál.mond­ ja az asszony. ha egy házaspár között viták robbannak ki ar­ ról. és az öregségről beszélget.kiáltja." Az asszony erre szomorúan elmosolyodik.makacskodik. le is kopogom. hogy va­ jon épp most értem-e föl vagy most akarok-e lemenni. ebéd és vacsora közben. „Neki is meg kell legyen a saját élete!".Nekem soha nem volt ilyen problémám. sőt még túl is teljesítette a feladatait. „Velem ilyen még egyáltalán nem fordult elő .kérdezi a férj.A múlt héten is valamelyik nap ott állok a lépcső tetején.válaszolja a nő. „Ezt hogy érted?" . menekült Barry előjegyzési rend­ szerétől. és azon mélázom. Lassan. Látják. A nyugdíjas élet árnyoldalai Veszélyes helyzet. mert a partne­ rek azt kezdik érezni.hüledezik a férfi. hogy éppen indulok-e valahová vagy most értem haza. mondta a barát­ nőinek. „Tegnap meg ülök a kocsiban." „Micsoda? . „Hát. hogy sehogyan sem férnek meg egymással. majd riadtan fölnéz." Kettőt koppant az asztalon. . . de biztosan 337 . A nők megsértődnek. Figyelik a férjüket . folyton belemerülök valamibe. milyen sok szabad ideje van . Yvonne ki-kiosont a házból. hogy mit is csináltam ." A férfi megköszörüli a torkát. aztán elfelejtem.hogy Yvormc minden estére mindenféle órabeosztás nélkül is el­ végezte. . és ki akarok szállni. „Ki az?" . mert úgy érzik: felborult boldognak és ren­ dezettnek hitt életük.mégsem ajánlaná fel soha a segítségét.

Ö hozza meg mindazokat a döntéseket. A két életszakasz között az a döntő különbség. annak ajánlatos szaktanácsadásra járnia. A korai nyugalomba vonulás. akkor a férfi érzi magát elutasítottnak. célorientált környezetben töltik. aki nem tervezte el gondosan előre nyugdíjas életét. Ha a sok stresszel járó foglalkozást űző fért' úgy megy nyugdíjba. hogy most már mindent a férfi irányíthat.magas beosz­ tású vezetők vagy orvosok . hogy nincs mit csinálnia. de az öngyilkos­ ság se ritka ilyen élethelyzetben. míg túljut rajtuk. korán meghal. meg az ezzel járó magányt és boldogtalanságot. elválik. nagy­ jából öt év. és annak a férfinak. Ha a dolgok elfajulnak. hogy nincs mit csinálnia. és boldog. Az ilyen férfiak a keményen fegyelmezett és szerve­ zett környezet után a nagy semmiben találják magukat. Azok a férfiak. A nyugati és európai országokban annak a férfinak a várható életkora. Nagyon fontos ezeknek a fázisoknak a felismerése. ezért még jobban fi­ gyelni kell rá. felveszik a kesztyűt. akik a nyugdíjas élet első három szakaszát túl­ élik. aki úgy megy nyugdíjba. rendszerint elfogadják az új fázist. Mivel a férfiak munkaképes életkoruk 30-40 esztendejét fesze­ sen szervezett. nyugdíjas életüknek is ilyennek kell lennie. évekbe telhet. 338 . hasznos.körében ez az idő mindössze két év és öt hónap. a várható élet­ kor emelkedése és a jobb egészség tendenciája mellett nyilván a nyugdíjas életszakasz is meg fog hosszabbodni. Amikor a felszínre tör. hogy elkerülje a negatív magatartás állandósulását. a pár szétköltözik.nŐ bennük a sértettség és a harag.Aki nem esik át gyorsam a bajo­ kon. amelyek egész hátralévő életére kihatással lesznek. új életet terveznek maguknak. A sok stresszel járó foglalkozást űzők . félreértettnek és értéktelennek.

aki cserébe teljesíti há­ rom kívánságát. A korai tervezés segít felkészülni a jövőre . ha lehet. hogy valakinek nyugdíjaskorában kell felké­ szülnie a nyugdíjra. hogy annak idején kiheréltettél!" 339 . Először készíts munkatervet. hogyan képzeled ei a nyugdíjas életedet. fogjátok végrehajtani.hipp-hopp. „Na . kéz­ írással. majd az egyes tételeket fejtsd ki részletesen. Egy öregasszony megment egy tündért. és elmosolyodik. A felmérések szerint aki korán kezdi tervezni nyugdíjas napjait.és min­ den várható veszélyére. hogy legyen újra fiatal és szép .Akcióterv A tervezést már évekkel a nyugdíjba votiulás előtt meg keli kez­ deni. Vitasd meg a tervet a partne­ reddel is. hogy változzon délceg király­ fivá . mert minden valószínűség szerint vele közösen. most saj­ nálhatod. Az asszony első kívánsága az. A tündér ekkor köddé válik. Általánosságban véve azonban minél hama­ rabb megkezded a tervezést.mondja. már ott is áll előtte. és azt kívánja.egy másodperc. Harmadiknak rámu­ tat kedvenc cicájára. annál jobb. mint bármilyen más nagy élettervhez. Második kívánsága az.és egy szentpillantás alatt így is lesz. Lehet. a délceg királyfi odalép a lányhoz. Az előnyugdíjazások miatt azonban erre nem mindig van lehetőség. és megfogja a kezét -. az sokáig fog éini jó egészségben. és már az is. írd le. hogy le­ gyen gazdag . A nyugdíjazáshoz is ugyanúgj' kell hozzáfogni.

hogy mindkettőjüknek meglegyenek a maguk programjai és barátai. mindenki számára hozzáférhető testedzési program létezik. és annál jobb lesz az életed minősége. 340 . de megfontolandó a tánc. de hát eb­ ből neked rengeteg van! Minél többet edzel.. amit a barátaikkal. amit közösen végez. hogy a barátaival belép egy goííklubba.Társadalmi tevékenység Legyen olyan tevékenység. kérj tanácsot a fölösleg leadásához. és hétvégenként pár órát sétálhat a környező vidéken. A testedzés ugyan időbe telik. mindig lesz miről beszélgetniük. hogy mindketten külön-külön is jó barátokra tehetnek szert ™ akiket meghívhatnak és bemutathatnak a társuk­ nak. A nő művészeti iskolába \áx. amit a férfi és a nő külön-külön. és dönthet úgy. aztán olyan. Ha túlsúlyos vagy. Akkor a saját. majd alakíts ki helyes étrendet egy olyan könyvből. A séta is kitűnő. amely nyugdíjasok számára ír elő étkezési sza­ bályokat. annál tovább élsz. Közös programként a házaspár beiratkozhat egy tánciskolába vagy beléphet egy turistaszöverségbe. így amikor újra együtt vannak. Egészség Kezdd alapos kivizsgálással. és hetente moziba megy a barátnői­ vel. végül pedig olyan. Az a lényeg. Manapság számtalan. A férfi például egyedül beiratkozhat a helyi főiskola befektetési kurzusára. az úszás vagy a biciklizés. és nem kell feloldódniuk egyetlen identitásban. pontosan körülhatárolható identitásukat is megőrizhetik. További ráadás.

amelyre egé­ szen addig nem jutott ideje. a kuglizás vagy a céllövészet nyújthat térbeli élvezetet. bizonyosan olyan képességek­ re volt hozzá szüksége. festés. Az tehát a feladata. számitógépes ismeret vagy pénzügyi szakértelem. mondja az egyik. „Én láttam!". jótékonykodás A nyugdíjasok többsége az ilyesféle tevékenységtől rendkívül elé­ gedettnek és éltékesnek érzi magát. gyűjt számukra pénzt. tovább adható másoknak. és többé már nem érzi magát fontosnak. térbeli tájékozódóképességet kívánó tevékenységben vegyen részt. hogy gyorsan helyreállítsa identitását.Sportolás A nyugdíjazás sok férfit ajándékoz meg azzal a lehetőséggel. amiről tudással vagy tapasztalatokkal rendelkezik . „Ti láttátok. Három öreg golfozik. nekem nagyon rossz már a szemem". hiszen a férfiak számára a legnagyobb belső ösz­ tönzés a fontosság érzése. madarászaton és egyéb olyan.kertészkedés. A kevésbé aktívak számára az íjászat. megszámlálhatatlan társadalmi szer­ veződés segíti a rászorultakat. Bármi volt is a férfi foglalkozása. Bármi. kérdi az ütő. identitását és a nagy egészben való szerepét részben elvesz­ ti. És ez az önértékelés megőrzé­ sének a kulcsa. „Akkor mutasd meg!" „Nem tudom. sajnos el­ felejtettem! " Közösségi munka. Amikor egy férfinak véget ér a munkás élete. mondja a másik. merre repült?". hogy vadászaton. Számos egyházi jellegű jótékonysági szervezetnek van égető szüksége segítő kézre. a ház karbantartása. különféle tárgyak gyűjtése ~. Ez lehet valamilyen szakmai. Az egyik elüti a labdát. 341 . amely messzire re­ pül. j ó ötlet például a golf. „Én nem. a horgászat vagy a bowiing. amelyeket mások is fel akarnak majd hasz­ nálni vagy el akarnak tőle tanulni.

időskorban is sok férfi . ahol kamatoztathatják tudásukat.számára teszik lebetó'vé a szex élvezetét. Sok férfi indított már sike­ res vállalkozást a nyugdíjazása után. mások pedig olyan alkalmi munkákat vállalnak. „ És mit szo­ kott ebédelni?" „Csülkös bablevest. és ne húzódozzon a szoros kapcsolatok le­ hetőségétől." „Na és hogy áll a koleszterinje?" „Minta cö­ vek. és nagyobb óvatosságra van szükség. vagy megpró­ bálsz szert tenni további jövedelemre. hogy barátot keres­ sen a másik nemből. mit szokott maga reggelizni?" „Rántottát tíz tojásból. A csinos. mint a Viagra. A párban élő férfiak és nők fordítsanak időt a szexre. még több oka van rá. Ha eddig távol állt tőled az ilyesmi.és nó . főleg ba különleges körülmények állnak fenn. Az olyan szerek. doktornő. kezdj el meditál­ ni vagy jógázni. feleli az öreg. minta cövek!" Pénzügyi tervezés Itt két választási lehetőség van: vagy elfogadod a nyugellátás korlátait és gondos tervezéssel kijössz a pénzből. Ha a férfi vagy a nő egyedülálló. Mondja." „Es vacsorára?" „Szalon­ nát meg kolbászt. 342 .Lelki élet A Iciki élettel kapcsolatos tevékenységek jó esetben vallási életedbe illeszkednek. Szexuális élet A boldog. tapaszta­ latukat és képességeiket. uram. szalonnával". fiatal doktornő így szól a 75 éves pácienshez: „Nem tet­ szenek a leletei. egészséges életnek a kielégítő szexuális élei is szerves része.

ugyanúgy oldjuk meg őket. hogy olvasni fogsz-e vagy inkább szunyókálsz egyet. A nyugdíjas életben azonban a régi szokásaink nem érvénye­ sek. és leülni egy könyvvel. Életed jói szervezetté válik. Tégy a fentiek szerint nyugdíjas életed első 30 napján. szervezett tevékeny­ ségek töltik ki. ak­ kor ez lesz az űj szokásod. de új szervezetet vagy klu- 343 . Beállhatsz tagnak vagy akár vezetőnek kedvenc jótékonysági szét vezeted be. mindezt nap mint nap egyszerűen megtesszük. Ha viszont eltervezed. azt kell eldöotened. kocsival megy be a munkahe­ lyére és 8-kor elkezdi a munkát. és ezt teszed egy hónapon át. Ebéd után pedig azt kell eldöntened. hogy mit is csinálj legközelebb. taníthatsz. mint leszaladni az újságért. Nem kell majd folyton eldöntened. reggelente. és mind­ ez új szokásoddá válik. Mindent összevetve. sportolhatsz. írhatsz könyvet.ha megfelelő elfoglaltságokat választottál magadnak . majd mindennap és egész nap szervezett tevé­ kenységgel foglalod el magad. és . és tartalmasnak fogod érez­ ni napjaidat. még az olyan egyszerű dolog esetében is. Az em­ bereket ugyanis ezen a ponton árasztja el az értéktelenség min­ dent elsöprő érzése. hogy mi legyen a következő teendőd. Ha pedig fölkeltél.megtalá­ lod új identitásodat. Aztán . az életünk rutinszerű. Sohasem késő új dolgokat tanulni. amikor felébredsz. kávét főzni. sé­ tálsz egy fél órát.még mielőtt felocsúdnál . de . hacsak nincs valami sürgetőbb teendőd.30-kor fölkel. nem kell tudatosan elhatá­ roznia. magabiztosak vagyunk és kézben tartjuk a dolgokat. hogy egy bizonyos időben fölkelsz. el kell döntened. Ha az ember dolgozik.az esetek többségében .máris itt az ebédidő.Az életszervezés művészete A megtervezett nyugdíjas élet legyen jól szervezett! Nyugdíjazás előtt egy napunk mintegy 90%-át ismétlődő. amitől igen nehéz megszabadulni. Hacsak nincs más terved. hogy munkánk során különféle problémákkal találkozunk. ahogy mindig is. hogy reggel 6. ha­ zavinni. lesznek céljaid. Lehet. hogy fölkelsz-e vagy sem.

ő nagyon élvezte a saját nyugdí­ jas életét. akiről azt hallotta. Az ivászat és a depresszió egymást táplálta. hogy itt szakember segítségére van szükség. sikeresen foglalkozik újonnan nyugdíjazott férfiakkal. és már alig várta.bot is alapíthatsz. munkája célokból. Sőt még az. és Paul gyorsan el­ indult a lejtőn. hogy a cég új tulajdonosai átszervezik a pénzügyi részleget. Ugy képzelte. Dana úgy döntött. és újdonsült boldogságát meg akarta oszta­ ni Paullai. 344 . Paul és Dana története Paul pénzügyi vezetőként dolgozott. Dana. méghozzá az övétől eltérő elképzelések alapján. és őt . 57 éves korában azonban a céget az egyik ver­ senytárs vette át. és kezdett depresszióssá vál­ ni. Ettől csak elhíznál. hogy Paul is kövesse. csak mítosz. Ezt a leg­ több férfi csak pár hétig bírja. unalmas fráter lenne belő­ led. és elmész aktrnodellnek. minden lehetséges. rádöbbent. is lehet.hűséges szolgálata hosszú évei után egyik napról a másikra leépítették. amelyet a nyugdíjalapok és a szerencsejátékok szer­ vezői támogatnak. Rábeszélte Pault. hogy fütyülsz a világra. ivott. határ­ időkből és előirányzatokból állt. hogy sok mindent csináljon. és magad is unatkoznál. 65 éves korában megy nyugdíjba. amit min­ dig is szeretett volna. amikor Paul elkomorodott állása elvesztése miatt. hogy menjen el egy nyugdíjas-tanácsadóhoz. A férfi csak ült otthon. valami véget ért. A tanácsadó segítségével Paul megértette érzései okát. hogy nincs mese. Na meg leégnél a napon. Ha van terved. Amikor meghallotta.vagy a felesé­ gük gyilkolja meg őket. a társa három évvel korábban ment nyugdíjba. hogy nyugdíjas életed hátralévő részében egy pálmafa alatt ücsörögsz. aztán megőrül tőle . és semmittevéssel töltöd a napjaidat. Jutott rá ideje. Az az elképzelés. Dana megrémült.

Először is részletes költségvetést készített nekik. kidob­ ják a régi szakácskönyveiket. a némileg magas vérnyomását és a koleszterinszintjét. Az orvosi vizsgálat szerint Paul jó állapotban volt. A pénzügyi tanácsadó nagyon megnyugtatta Pault. hogy odaköltöznek.és a szakember azt is megmutatta neki. hiszen már 25 éve vagy még ré­ gebb óta tervezték a nagy utazást. leszámítva a kilenckilónyi súlyfeleslegét. hogyan birkózhat meg élete most következő szakaszával.amely egyéni és közös céljaikat is figyelembe veszi. 345 . Aztán pihenésképpen nyaralás követke­ zik és a házaspár megtervezi élete hátralévő részét. befektetéssel és kettejük nyugdíjával együtt hogyan lesz elegendő a kiadásaik fe­ dezésére. A jó tanácsokat hallva Paulnak nagy kő esett le a szívéről. aki megis­ mertette vele az egészséges étkezési szokásokat és összeállított számára egy testedzési programot. •-' Elhatározták. ha úgy döntenének. hogy Paul végkielégítése némi megtakarítással. mihez kezd­ jenek hátralévő életükben. és olyan új receptekre térnek át. Azután elmagyarázta. A házuk eladásából származó bevétel 10-15 évig több mint elegendő lesz arra. a marhahúsban pedig benne marad az ember foga. A következő nagy próba az volt. hogy a reggeli merevedés derékban jelentkezik. Az első lépés alapos egészségügyi kivizsgálás. majd felkeres egy pénzügyi tervező irodát. hogy eldöntsék. hogy megéljenek egy nyugdíjas-települé­ sen. Olyan tervre volt szükségük. amelyet a tanácsadó vázolt fel előtte. Az öregedés csalhatatlan jele. Elment egy természetgyógyászhoz.. hogy változtatnak étkezési szokásaikon. j ó hangulatban utaztak et nyaralni. elfogadja a kihívást. Paul úgy döntött.

és mindketten megértették azokat a problémákat. amelyet megengedhetnek maguknak. „Mit tet­ tünk életünkben. Utána megállapodtak. és a testmozgás nekik is jót fog tenni. Az ütó'készlete megvolt. A házaspár írásba foglalta tervét és meghatározta a határidő­ ket. és tagja volt a klub választmányának. és megszemlélték művüket. olyan izga­ tottak lettek. hogy mindennap tesznek egy legalább 45 perces tempós sétát. havi kiadásaikat pedig beállítja egy olyan stabil szintre. Ezért Paul elhatározta. Dana egyszer egy héten már addig is eljárt teniszezni. akik ezt a te­ vékenységet űzték. Ennek az az előnye is meglesz. de semmiféle költ­ séges passziót nem tettek lehetővé. Most már csak egy olyan terület maradt. hogy új emberekkel ismerkedhetnek meg. és belépnek egy turistaklubba is. Beiratkoz­ tak egy tai-csi tanfolyamra. így elhatározta. Amikor hátradőltek. 346 .kérdezték meg önmaguktól. amelyet meg kellett tervezniük: a közösségi munka vagy jótékonykodás. hogy legnagyobb teljesítményük gyanánt felne­ veltek négy boldog. hogy egy percig sem tudtak tovább várni a megva­ lósítással. amelyek a család nélkül fe­ nyegetik őket. Paul korábban már néhányszor golfozott. amit megoszthatnánk a nálunk kevésbé szeren­ csésekkel? . amellyel havonta többször hosszabb kirándulásokra mehetnek.Kikért aggódunk a legjobban?" Arra jutottak. Paul mindig is aggódott a tizenévesek boldogulásáért. hol indítanak ifjúsá­ gi tanácsadó tanfolyamot. Járt egy kézi munkák őrbe is. Paul nekiállt megérdeklődni. Anyagi forrásaik fedezték megélhetésüket. .amelyek alkalmazkodnak étrendjük követelményeihez. és próbálkozott könyvírással. hogy belevág. sikeres és kiegyensúlyozott gyermeket. mivel azok a barátaik. mindig elíazultnak és nyugodtnak látszottak. de ~ bár nagyon élvezte — sohasem jutott ideje a rendszeres játékra. és beiratkozik. hogy felnőttoktatás keretében utánanéz egy könyvelői tanfolyamnak.

hogy a Miért hazudik a férfi? Miért sír a nő? című könyvünkben kínált eszközök minden férfinak és nő­ nek segíthetnek abban. és csak akkor kapnak ugyanannyit a kapcsolaton belül. hogy részletes elő­ jegyzési naptárat kell vezetniük. Nyugdíjaskoruk egyre inkább életük legszebb időszakának bizonyul. akkor válik csak lét­ fontosságúvá megtanulni a Miért hazudik a férfi? Miért sír a nő? valamennyi leckéjét. Amikor egy férfi és egy nő többet van együtt.Paul és Dana ma egészségesek és boldogok. élvezik az életet és segítenek másokon. Sok szerencsét! . Szilárd meggyőződésünk. kielégítőbb és szexuálisan forróbb legyen. megérteni egymás jó és rossz tulajdonságait.Hiszen csak akkor lesznek képesek boldog­ ságban. Olyannyira elfoglaltak. mint életében bármikor. Használd őket bölcsen és helyesen. mint amennyit a másiknak adnak. hogy kapcsolatuk szorosabb. békében és szeretetben élni.

Csapatunk. Ivor Ashfield. Diana Ritchie. John Hepworth. Sue Witliams és Trevor Doiby. Adam Sellars. Helen Richardson. Themi Garagounas. Esther Ranaen. Dorreen Carroll. Graham és Tracey Dufry. Frank és Cavill Boggs. John Allanson. Dorie Simmoads. Dennis Waitley. Richárd Cranium. Miké és Carol Pease. sőt időnként tudtukon kívül hozzájárultak ehhez a könyvhöz.Köszönetnyilvánítás Köszönetet mondunk mindazoknak. Kaz Lyons. Emma Noble. Len és Sue Smith. Andy és Justine Clarké. Desmond Morris. dr. Alán Garner professzor. Geoff és Sallie Burch. Ray Martin. Gary Skinner. Bért Newton. Bili és Beat Suter. . közvetve. Mark Victor Hansen. Kerri-Anne Kennerley. Yvottne és Barrie Hitchon. Debbie Mehrtens. Deb Hinckesman. amely velünk együtt járta végig az utat: Ruth és Ray Pease. Graham és josephine Rothe. Cameron és jasmine Pease. dr. Sandra és Loren Watts. Hona és Michael Hedger. dr. Melíssa. Tbny és Patrícia Earle. akik közvetlenül. Victoría Singéi.

Mondd el.. 36 Megoldások a zsörtöiődésre: Az „én" technika 38... amire gondolsz! 34 Megoldások a zsörtöiődésre. amit érzel! r.. Megoldások a zsörtöiődésre: Adj a férfinak egy békés fél órát! 39 349 .Tartalom Bevezető Miért olyan nehéz a férfinak és a nőnek? Miért van annyi bajunk egymással? 9 Világ körüli utazás I 1 Új nyelvet kell tanulni 12 Bújjak a másik nem bőrébe? 13 Közvetlen tapasztalatok 13 Ajándék. mellyel meglepem 14 És végül. 15 Eísö fejezet ZSÖRTÖLŐDÉS 7 A nő zsörtölődik..*. a férfi morog 21 Régi idők zsörtölődése 22 Mit érez a zsörtölődő? 24 Mit érez az áldozat? 25 Miért jobbak a nők a zsörtölődésben? 26 Miért nem használ soha a zsörtölődés? 29 A legrosszabb zsörtölődések színtere 30 A zsörtölődés jajkiáltás a megbecsülésért 32 Az anyakomplexus 33 Megoldások a zsörtöiődésre: Mondd ki...

nevelj! 41 Megoldások a zsörtöiődésre: Esettanulmány gyerekekkel Értsük meg a zsörtölődő!"! 43 Az áldozat feladata 44 A zsörtölődő feladata 45 Második tejeset 42 HÉT HÍMNEMŰ HIBA. Miért kapcsolgatnak a férfiak a távkapcsolóval egyik csatornáról a másikra? 59 Megoldás 62 3. hogy fogadjanak szót! 40 Ne zsörtölődj . AMI ŐRÜLETBE KERGETI A NŐT 1. Miért van az. Miért hagyják a férfiak következetesen felhajtva a vécéülőkét? 64 Megoldás 67 5. A férfiak miért javasolnak örökösen megoldásokat és osztogatnak tanácsokat? 50 Miért idegesítik a nőket a férfiak megoldásai? 52 Esettanulmány: Sarah és Andy 53 Mit tehetett volna Andy? 55 Üzlet a másik nemmel 57 Hogyan kerülhető el a vita a másik nemmel? 58 Megoldás 58 2. hogy a férfiak sohasem állnak meg útbaigazítást kérni? 62 Megoldás 63 4. Miért csinálnak a férfiak akkora ügyet a vásárlásból? 68 Hogyan vásároljunk élelmiszert? 70 Ruha vásárlás 71 Megoldás 72 350 .Megoldások a zsörtöiődésre: Vedd rá a gyerekeket.

Stresszcsökkentés 89 3. Szemtisztítás 89 2. Érzelmi jeladás 90 A sírás és az érzelmi zsarolás 90 A zsarolás mechanizmusa 90 Esettanulmány: Georgina története 90 Érzelmi zsarolás 93 Esettanulmány: Rosemary története 93 A férfiak és az érzelmi zsarolás 96 Esettanulmány: Damian története 98 Az érzelmi zsarolás gyakori taktikái 100 Esettanulmány: Júlia története 101 Esettanulmány. Miért van a férfiaknak annyi undorító szokásuk? 73 Szellentési statisztika 74 Bűnös élelmiszerek 75 Megoldás 75 7.6. Miért szeretik a férfiak az otromba vicceket? 76 Hogyan enyhíti a fájdalmat a humor? 79 Ne sértődj meg! 81 Az anyjától tanulta 82 A férfi átnevelése 82 Harmadik fejezet MIÉRT SÍR A NŐ? A Z ÉRZELMI ZSAROLÁS VESZÉLYEI Miért sírunk? 87 Miért sírnak többet a nők. mint a férfiak? 88 1. Stcphen története 103 Esettanulmány: Irene története 105 Hogyan kezeljük az érzelmi zsarolót? 108 Mit mondjunk a zsarolónak? 109 Amikor a zsaroló is a sötétben marad 110 Amikor a zsarolás életfogytig tartó büntetéssé válik 112 351 .

Kegyeílü.48 Barkácsfeladatok 149 5. Miért vannak úgy oda a felnőtt férfiak a kisfiús játékszerekért? 1. fejedet A NŐK SZIGORÚAN TITKOS PONTRENDSZERE A férfiak csak a nagy egészet látják 118 Brian és Lorraine kísérlete 121 Brian értékelése a hónapról 121 Lorraine értékelése a hónapról 125 Büntetőpontok 125 Lorraine és Brian reakciója 126 Megoldás nó'knek 127 Megoldás férfiaknak 128 Teszt az olvasónak 128 Összefoglalás 129 Ötödik fejezet A HÉT LEGNAGYOBB FÉRFIREJTÉLY MEGOLDÁSA 1. Miért tűnik úgy. hogy a férfiak egyszerre csak egy dologra képesek? 152 352 . Miért érzik szükségét a férfiak. hogy mindenben nekik legyen igazuk? 144 Esettanulmány: jackie és Dan 146 Nem bízol bennem? 146 Megoldás 147 4. Miért nem tudnak a férfiak szinte semmit a barátaik életéről? 135 Megoldás 138 2. Miért félnek a férfiak elígérkezni? 138 Esettanulmány: Geoff és Sally 139 Amit a legtöbb férfi gondol 142 Megoldás 143 3.

5 Nem minden anyós rossz 165 Esettanulmány: Anita és Tom 166 Nem jó anyósnak lenni 167 Esettanulmány: Mark és Julié 168 Esettanulmány: Bernadetté.6. Miért beszélnek annyit a nők? 184 Megoldás férfiaknak 187 Megoldás nőknek 187 2. Richárd és Diana Szabjunk határt 176 Hetedik fejezet 169 A NŐK TITKOS NYELVE 1. Miért vannak úgy oda a férfiak a sportért? Megoldás 156 7. Miért rágódnak a nők mindenféle problémán? 188 Esettanulmány: Lisa. Miért nem térnek a nők soha a lényegre? 195 Indirekt beszéd a munkahelyen 197 Indirekt beszéd otthon 199 Esettanulmány: Barbara és Adam 200 Megoldás 201 353 . Miről beszélnek valójában a férfiak a mellékhelyiségben? 157 Hatodik fejezet 154 A VETÉLYTÁRSNŐ .A FÉRFI ANYJA A sárkány belépője 163 A férfi anyja . Miért túloznak a nők? 190 Hogyan csapja be magát egy nő? 193 Megoldás 194 4. Joe és az éjféli vita 188 Megoldás 190 3.a nő keresztje 16.

5. fontossági sorrendben 225 1. vágykeitő: Igéző szem 241 9. vágykeltő: Hosszú haj 243 Vonzerő és pornográfia 245 Hentai rajzok 246 354 . vágykeltő: Kisportolt testalkat 226 3. vágykeltő: Érzéki száj 239 7. vágykeltő: ívelt hát és domború vulva 236 13. vágykeltő: Hosszú nyak 237 Az arc figyelemfelkeltő ereje 238 2. vágykeltő: Hosszú láb 228 5.Mitől indulnak be leginkább a férfiak? 223 Férfivágykeltők. Miért kíváncsiak a nők minden apró részletre? A női agy részletkeresö programja 205 Megoldás 205 Nyolcadik fejezet Női SZEXEHLTESZT 203 Végezd el a tesztet! 209 A pontszámaid 213 Kilencedik fejezet M I T Ő L LÓG KOCSÁNYON R O G E R N Y Ü L SZEME? Esettanulmány: Kim és Dániel története 219 A szépség elmélete 221 Amit a tudomány is bizonyít 222 A női test . vágykeltő: Félgömb alakú fenék 234 10. vágykeltő: Lapos has 235 11. és 12. vágykeltő: Gömbölyű csípő/keskeny derék 230 6. vágykeitő: Kis orr 242 8. vágykeltő: Telt kebel 226 4.

Érzéki száj és kedves szem 275 7. vágykeltő: Háromnapos borosta 280 Amire a nőnek hosszú távon szüksége vao 282 Megoldás 283 355 . izmos kar 270 3. vágykeltő: Keskeny csípő és izmos láb 276 9. vágykeltő. vágykeitó': Markáns orr és áll 276 8. vágykeltő: Széles váll és mellkas. vágykeltő: Kicsi. feszes fenék 272 4. vágykeitó': Lapos has 277 10. vágykeltő. Kisportolt testalkat 270 2. vágykeltő: Dús haj 273 5.Hogyan hat a nők ruhája a férfiakra? Plasztikai sebészet 248 Az érem másik oldala 250 Amit a férfiak keresnek 251 Megoldás 252 Összegzés 254 Tizedik fejezet FÉRFI SZEXEHLTESZT 247 Végezd el a tesztet! 259 A pontszámaid 262 Tí'í«iiegyedik fejezet A FÉRFIVONZERŐ TITKA MIRE GERJED A NŐ? Amit a tudomány is bizonyít 269 A legnépszerűbb női vágykeltők 270 1. vágykeltő: Nagy pénisz 278 11. és 6.

hogy hazudjanak neked 317 Férfifrázisok 319 356 . fiatalok hajlamosabbak hazudni. lopni 302 Miért hazudik nekem mindenki? 303 Miért fáj annyira a barátok és a családtagok hazugsága? 304 Kulcs a hazugok leleplezésére 305 A hazug és az elefánt 305 ismétlés a tudás anyja 306 Hogyan olvassunk a kimondott szavak között? 306 „Csak" és „mindössze" 308 „Megpróbálom" 309 Számítógépes hazugságleleplezés 311 Mit árulnak el a hangszálaink? 312 Az agy fényképezése hazugság közben 312 A hang áruló jelei 313 A testbeszéd értelmezése 314 Gesztuscsoportok 315 Mosolygás 315 Látszik a szemén 315 A Pinocchio-hatás 316 Ha nem akarod. csalni.Tizenkettedik fejezet „JÓL ÁLL NEKEM EZ A CUCC?" Ki hazudik? 287 Esettanulmány: Sheelagh és Dennis története 289 Hazugságfajták 291 A hazudozók típusai 293 Ki hazudik többet? 296 Gyakori férfihazugságok 298 Miért nem jön be a hazugság? 299 Miért olyan profik a nők a hazugság leleplezésében? 299 Miért emlékeznek mindenre a nők? 301 Tanács férfiaknak 301 A.

jótékonykodás 341 Lelki élet 342 Szexuális élet 342 Pénzügyi tervezés 342 Az életszervezés művészete 343 Paul és Dana története 344 .Tizenharmadik ícjezeí A VADÁSZ SZÖGRE AKASZTJA AZ ÍJAT NYUGALOMBA VONULÁS Népesedési hullámhegy 323 Graham története 324 A két nem és a nyugdíjas élet 326 A vadász felhagy a vadászattal 327 Miért vált fölöslegessé az ősi vadász? 328 És a nyugdíjas nők? 329 Péter és Jennifer története 330 Miért nem bírja a férfi a nyugdíjas életet? 332 A férfi nem tud megállni a lejtön 334 Yvonne története 335 A nyugdíjas élet árnyoldalai 337 Akcióterv 339 Társadalmi tevékenység 340 Egészség 340 Sportolás 341 Közösségi munka.

peaseinternational. Box 1260 Buderim Queensland 4556 Australia Tel.A következő konferenciájára vagy szemináriumára hívja meg vendégelőadónak AHan Pease-t! Pease International (Australia) Pty Ltd Pease International P.O.: 61 (07)5445 5600 Fax: ól (07) 5445 5688 E-rnaiJ: info@peaseinternational.com .com Pease Internationai (UK) Ltd Pease International Limited 183 High Street Henley in Arden West Midknds B95 5BA Uníted Kingdom Tel.com Weboldal: www.: 44 (0) 1564 795000 Fax: 44 (0) 1564 793053 E-mail: ukoffice@peasintemational.

és elküldjük önnek Allan Pease tecmék.és programkataló­ gusát! .Allan Pease további munkái: Videó műsorok Body Language Seríes Siienf Signals How to Make Appointments by Telephoné Audiokazetták The Body Language Workshop The Four Personality Types Workshop How to Make Appointments by Telephoné How to Develop a Powerfui Memory Könyvek Testbeszéd Memory Language Szó-beszéd "Write Language írjon.

Nyomtatta és kötötte a Kaposvári Nyomda Kft. .250897 Felelős vezető. Pogány Zoltán igazgató Prittted in Hungary .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful