P. 1
Speech

Speech

|Views: 6|Likes:
Published by DanilaAndreea

More info:

Published by: DanilaAndreea on Nov 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2013

pdf

text

original

Guvernul României este autoritatea publicã a puterii executive, care funcționeazã în baza votului de încredere acordat de Parlament și care

asigurã realizarea politicii interne și externe a țãrii și exercitã conducerea generalã a administrației publice. Guvernul are rolul de a asigura funcţionarea echilibrată şi dezvoltarea sistemului naţional economic şi social, precum şi racordarea acestuia la sistemul economic mondial în condiţiile promovării intereselor naţionale Structura organizatorică a Guvernului este formată din: • aparatul de lucru al primului-ministru, • Secretariatul General al Guvernului, • departamente şi alte asemenea structuri cu atribuţii specifice. Aparatul de lucru al primului-ministru este o structură organizatorică fără personalitate juridică, alcătuită din: • corpul de consilieri ai primului-ministru; • corpul de control al primului-ministru; • aparatul tehnic al corpului de consilieri; • cabinetul primului-ministru; • cancelaria primului-ministru; • compartimentul cu probleme speciale; • compartimentul documente secrete; • compartimentul care asigurã protocolul primului-ministru. Activitatea corpului de consilieri si a aparatului tehnic al acestuia este coordonatã de unul dintre consilieri, desemnat prin decizie a primului-ministru. Secretariatul General al Guvernului are următoarele atribuţii principale: a) asigură armonizarea proiectelor de acte normative înaintate de ministere; b) urmărește modul de realizare a Programului de guvernare; c) asigură, în domeniul său de activitate, buna derulare a relaţiilor cu Parlamentul şi cu ministerele; d) organizează şi pregăteste şedinţele Guvernului; e) asigură respectarea procedurilor privind pregătirea, elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative care se înaintează Guvernului, precum şi a procedurilor de supunere spre adoptare a acestora, potrivit reglementărilor în vigoare; f) asigură reprezentarea Guvernului în faţa instanţelor judecătoreşti, împreună cu ministerele care au obligaţia de a pune în executare hotărârile Guvernului împotriva cărora s-au formulat acţiuni în justiţie; g) urmărește îndeplinirea de către organele de specialitate ale administraţiei publice centrale a măsurilor şi a sarcinilor stabilite în cadrul şedinţelor Guvernului; h) elaborează proiectul bugetului anual pentru aparatul de lucru al Guvernului; i) elaborează şi urmăreste realizarea planului de investiţii, în domeniul său de activitate; j) execută operaţiuni financiare privind fondurile aprobate în bugetul acestuia, destinate realizării acţiunilor iniţiate de structurile din aparatul de lucru al Guvernului; k) organizează şi desfăşoara acţiuni de relaţii externe şi de protocol la nivelul Guvernului, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe; l) coordonează activităţile unităţilor care funcţionează sub autoritatea sa; m) elaborează sau avizează, după caz, proiectele de acte normative în domeniul său de activitate. Secretariatul General al Guvernului coordonează în mod direct activitatea unor: • organe de specialitate ale administraţiei publice centrale; • regii autonome. Faţă de aceste regii Secretariatul îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege pentru ministrul de resort

Altfel spus. fiecare. ca structură specializată de elaborare. iar ca membrii ai Guvernului în faţa Parlamentului. organizate şi conduse potrivit legii şi care se subordonează Guvernului. serviciile publice cuprinse în sfera de competenţă.U. care are rol de coordonare şi sinteză în domenii de interes general. Departamentul este condus de un demnitar care nu are calitatea de ordonator de credite. datorită investirii în funcţie de către Parlament şi răspundere în faţa Guvernului. în toate domeniile şi sectoarele de activitate. organizarea şi funcţionarea serviciilor publice ale ministerului.Departamentul este o structură organizatorică în aparatul de lucru al Guvernului. Ministerele conduc din punct de vedere administrativ. datorită rolului pe care-l are Guvernul în exercitarea administraţiei publice pe întreg teritoriul ţării. . Departamentul de Control şi Anticorupţie al Guvernului are competenţa să constate orice încălcare a prevederilor actelor normative în vigoare. care sunt înfiinţate. Cele trei departamente ale aparatului de lucru al Guvernului sunt: Departamentul pentru Relaţia cu Investitorii Străini se află în subordinea directă a primului-ministru. fiind instituţii de specialitate ale acesteia. în cadrul aparatului de lucru al Guvernului. Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială. coordonare şi realizare unitară a politicii de atragere a investiţiilor străine cu o valoare de minimum 10 milioane dolari S. fiecare funcţie de ministru implică o dublă responsabilitate: răspunderea în faţa puterii legislative. la alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului. fără personalitate juridică şi unităţi în subordine. Ministerele reprezintă o altă componentă a administraţiei publice centrale. subordonat primului-ministru. a ministerelor sau în coordonarea ori sub autoritatea acestora. în ministere.A. asigurând: legătura dintre politic şi administrativ. În exercitarea atribuţiilor care îi revin acesta poate emite ordine cu caracter individual. Miniştrii răspund pentru întreaga activitate a ministerului pe care îl conduc în faţa Guvernului. gestiunea financiară a fondurilor publice prin buget. precum şi la autorităţi administrative autonome. în conformitate cu atribuţiile Guvernului.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->