Birralee International School Trondheim

Bispegate 9C, 7012 Trondheim, Norway Mrs Trude Farstad Principal

November 2011 Dear Sir/Madam, Work Week This letter is to confirm that Birralee students in Year 9, 10 and 11 (8.-10.klasser) will be having Work Week during Week 3 (9-13 January) 2012. All the students have to find a place to work in during the week. The objective of the week is for the students to experience the 'real world' of work. Working hours should be in accordance to employers’ requirements, and students should complete their working hours no later than 14:45 (School hours). The school expects them to be punctual, polite and hard working at all times. They will be visited by a teacher during the week and a contact name and telephone number will be provided for the employer. The school and student greatly appreciate the support that the community of Trondheim provides during this time. Yours faithfully Trude Farstad Principal Til den det måtte angå, Arbeidsuke Dette brevet bekrefter at Birralee elever i Year 9, Year 10 og Year 11 (8.-10. klasser), vil ha sin arbeidsuke i uke 3 (9-13 January) 2012 Samtlige elever må finne en arbeidsplass hvor de kan arbeide denne uken. Hensikten med arbeidsuken er å gi elevene erfaringer fra arbeidslivet. De kan jobbe tilsvarende en normal skoledag, altså fra 8.30-14.45. Elevene bør gjøre arbeidsoppgaver som arbeidsgiver tilrettelegger for og gir eleven stimulerende utbytte. Skolen forventer at elevene er punktlige, høflige og arbeidsomme til enhver tid. De vil i løpet av uken få besøk av en lærer, som også vil være skolens kontaktperson. Kontaktinformasjon vil bli gitt til arbeidsgiver før uken starter. Vi verdsetter all støtte og hjelp fra lokalsamfunnet i Trondheim. Mvh, Trude Farstad Principal

Mailing Address Bispegate 9C 7012 Trondheim

E-mail Address principal@birralee.no

Homepage www.birralee.no

Telephone +47 73 87 02 60

Fax Number +47 73 87 02 65

Org. Number 935 259 044

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful