P. 1
01_CAP_B

01_CAP_B

|Views: 2|Likes:
Published by Ogner Cristina

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Ogner Cristina on Nov 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2014

pdf

text

original

Catalogul electricianului

Prize Ûi ÁntrerupŸtoare

Aparataj electric pentru locuinÍe

Catalog

2008

ProtecÍia instalaÍiilor electrice Án clŸdiri terÍiare

Control, comandŸ Ûi semnalizare

Tablouri electrice Ûi prize industriale de curent CanalizaÍie electricŸ prefabricatŸ

Iluminatul de siguranÍŸ Án clŸdiri

Calitatea energiei electrice

Componente de automatizare Án clŸdiri

RecomandŸri practice

Aparataj electric pentru locuinÍe

Prezentare generalŸ aparataj Domae

B2

ProtecÍie
Întreruptoare automate Întreruptoare diferenÍiale DescŸrcŸtoare de JT B4 B5 B6

O veste bunŸ, familia s-a mŸrit!

Control Ûi comandŸ
Contactoare CT Teleruptoare TL Automate de scarŸ MIN 3-3, MIN 3-4 ÎntrerupŸtor crepuscular IC 50 Detector de miÛcare CDM 180 ÎntrerupŸtor orar programabil Sonerie B7 B7 B8 B9 B10 B11 B11

Cofrete modulare Mini Pragma
Cofrete Mini Pragma pentru locuinÍe B12

Dimensiuni

Cofrete Mini Pragma montaj aparent Cofrete Mini Pragma montaj Áncastrat

B14 B15

Aparataj electric pentru locuinÍe

Prezentare generalŸ aparataj Domae
TradiÍie Ûi inovaÍie pentru o nouŸ lume a electricitŸÍii
În prezent Schneider Electric este singura companie din lume specializatŸ exclusiv Án soluÍii Ûi echipamente pentru distribuÍia electricŸ Ûi control industrial. Produsele create de Schneider Electric, sub marca Merlin Gerin sunt atractive Ûi funcÍionale, oferind soluÍii moderne pentru clŸdirile de locuit. Merlin Gerin garanteazŸ conformitatea aparatajului electric de interior cu normele romÊneÛti, aliniate la normele europene, cu privire la fabricarea materialelor destinate instalaÍiilor electrice din locuinÍe. n toate fabricile Schneider Electric funcÍioneazŸ respectÊnd sistemul de management al calitŸÍii conform ISO 9001/000 - asigurarea calitŸÍii produselor Ûi serviciilor furnizate. n majoritata fabricilor au adoptat sistemul de management al mediului ISO 14000. n Schneider Electric respectŸ directiva Parlamentului european 00/95/CE privind limitarea utilizŸrii anumitor substanÍe periculoase Án echipamentele electrice Ûi electronice (ROHS). n produsele noastre respectŸ cerinÍele esenÍiale stabilite Án directivele europene sau standardele aplicabile (marcŸ de conformitate è). Normele se clasificŸ dupŸ 3 domenii de aplicaÍie: Normele de material (de produs): SR EN 60898: pentru Ántreruptoare automate din locuinÍe; SR EN 61008: Ántreruptoare automate diferenÍiale; SR EN 60669-1: pentru aparataj electric de interior (prize Ûi ÁntrerupŸtoare). Norme de asamblarea a produselor SR EN 60439-3: pentru realizarea tablourilor electrice. Norme de instalare Sunt norme specifice fiecŸrei ÍŸri, chiar dacŸ existŸ foarte multe prevederi similare, de exemplu Án RomÊnia, Norma I7.

Marcajul è
O formalitate administrativŸ pentru vÊnzarea Ûi deplasarea liberŸ pe teritoriul Uniunii Europene a produselor. Declarat ca fiind obligatoriu prin directivele europene, marcajul è al produselor Domae satisface ambele cerinÍe: administrative Ûi legale: destinat autoritŸÍilor de supraveghere europene (autoritŸÍi vamale), declaraÍiile Ûi dosarele cu “marcaj è” sunt pregŸtite numai sub responsabilitatea fabricantului Ûi nu au prezentat nici o neconformitate la verificarea de cŸtre o organizaÍie a unei terÍe pŸrÍi. Numai mŸrcile de calitate, emise Ûi verificate de cŸtre o organizaÍie a unei terÍe pŸrÍi conferŸ garanÍia completŸ a funcÍionŸrii, compatibilitŸÍii Ûi siguranÍei Án conformitate cu standardele naÍionale Ûi internaÍionale.

Simbolurile calitŸÍii dovedesc conformitatea produselor cu standardul lor de referinÍŸ. Aceste standarde garanteazŸ: n siguranÍa instalatorilor n faptul cŸ produsele sunt adecvate utilizŸrii lor.

Schneider Electric garanteazŸ cŸ toate aparatele Domae vor avea simbolul de calitate Aenor . AceastŸ autorizare a fost acordatŸ atunci cÊnd au fost terminate testele executate Ántr-un laborator autorizat, Án prezenÍa unor terÍe parti independente. AceastŸ organizaÍie terÍŸ supravegheazŸ conformitatea cu simbolul de calitate prin intermediul unor noi teste intreprinse dupŸ eÛantionarea aleatorie.

B

ReferinÍa: produs disponibil Án stoc. ReferinÍa: pentru disponibilitate contactaÍi Centrul Suport ClienÍi.

Prezentare generalŸ aparataj Domae
Aparatajul Domae Merlin Gerin este creat pentru instalaÍiile electrice din locuinÍe, garanÍia calitŸÍii.
BranÛament electric

1. DescŸrcŸtoare de JT

Pentru protecÍia Ámpotriva supratensiunilor de origine atmosfericŸ a aparatelor electronice Ûi electrocasnice

2. Întreruptoare automate generale

Pentru protecÍia la suprasarcini Ûi scurtcircuit Ûi cu rol de izolare a instalaÍiei electrice casnice

3. Întreruptoare de curent rezidual

Pentru protecÍia Ámpotriva electrocutŸrii

4. Întreruptoare automate pentru protecÍia circuitelor de plecare

5. Teleruptor Ûi contactor

Pentru comada la distanÍŸ a diverÛilor consumatori

6. Conectori tip pieptene
Pentru conectare rapidŸ

7. Cofrete MiniPragma

Pentru un montaj uÛor Ûi estetic

www.casa.schneider-electric.ro

B3

ProtecÍie

Întreruptoare automate

Întreruptor automat Domae

ProtecÍia circuitelor electrice la suprasarcini Ûi scurtcircuite.
Capacitate terminale max. 5 mm Calibru (calibru max. de curent: 6, 10, 16, 20, 25 sau 32 A) Capacitate de rupere (curent max. de scurtcircuit: 4500 A)

CurbŸ declanÛare (CurbŸ C adecvatŸ pentru aplicaÍii casnice)

4500

ClasŸ de limitare: 3

Dimensiuni de gabarit (1, , 3 module)

date tehnice AutorizaÍie Conformitate cu standardele Marcaj Conexiune cu borne de protecÍie

AENOR SR EN 60898, CEI 60898 zonŸ pentru lipirea de etichete sau simboluri pe faÍŸ cablu rigid din cupru de max. 5 mm

Pentru plecŸri din tablourile electrice
tip 1P lŸÍime Án paÛi de 9 mm tensiune nominalŸ (V c.a.) 30 capacitate de rupere (A) 4500 calibru (A) 6 10 16 0 5 3 referinÍe curbŸ C 12479 12480 12481 12482 12483 12484

1P+N 

30

4500

6 10 16 0 5 3

19165 19166 19167 19168 19169 19170

Pentru sosiri Án tablourile electrice realizÊnd funcÍia de Ántreruptor general 
P 4 30 4500 10 16 0 5 3 40 12494 12495 12496 12497 12498 12499

3P

6

400

4500

10 16 0 5 3 40

11348 11349 11350 11351 11352 11353

numŸr poli Conectori de distribuÍie tip pieptene 1ph+N Domae 1P Domae P

lungime modul (2 paÛi) 13 module 1 module 1 module

referinÍe 14880 10387 10389

Exemple de scheme B4

Cap. J ReferinÍa: produs disponibil Án stoc. ReferinÍa: pentru disponibilitate contactaÍi Centrul Suport ClienÍi.

Întreruptoare diferenÍiale

Terminale de conexiune: Terminale pentru cabluri rigide din cupru

Marcaj de calitate Ûi autorizare: Aenor

Indicatorul poziÍiei polului neutru: N

SchemŸ

MarcŸ: Merlin Gerin InformaÍii tehnice ZonŸ de marcaj: Etichete utilizator 18 x 1 mm (tip recomandat SISmarker) MÊner cu 2 poziÍii: ON/OFF cu indicator O/I Identificarea gamei de uz casnic:

Ìurub de prindere: Cap Ûurub: lamŸ de 5 mm sau Ángropat PZ

Capacitate terminale max. 35 mm

Buton de test (se recomandŸ test lunar)

Calibru: (curent max. nominal: 25, 40 sau 63 A)

Tensiune nominalŸ (230 sau 400 V c.a.)

Sensibilitate (30 mA) Dimensiuni de gabarit ( sau 4 module)

Se asigurŸ o protecÍie diferenÍialŸ pentru mai multe circuite cu aceeaÛi destinaÍie. n conformitate cu SR EN 61008 n sensibilitate 30 mA , clasŸ AC n tensiune de utilizare: ® P: 30 V c.a. ® 4P: 400 V c.a. n capacitate borne 1 la 35 mm n curenÍi de 5 Ûi 40 A.
numŸr de poli P lŸÍime Án paÛi de 9 mm 4 sens. [mA] 30 In [A] 5 40 referinÍe 16790 16793

4P

8

30 

5 40

16807 16810

AsigurŸ o protecÍie diferenÍialŸ globalŸ pentru mai multe circuite, o soluÍie economicŸ pentru realizarea protecÍiei Án instalaÍiile electrice pentru locuinÍe. Exemple de scheme Cap. J www.casa.schneider-electric.ro B5

ProtecÍie

DescŸrcŸtoare de JT

ProtecÍia echipamentelor electrice Ûi electronice Ámpotriva supratensiunilor de origine atmosferice.

FuncÍia
n descŸrcŸtorul de joasŸ tensiune ÁmpreunŸ cu Ántreruptorul automat de deconectare sunt Án acelaÛi aparat (fac corp comun). n pre-echipat cu un accesoriu de conexiune pentru legŸtura electricŸ dintre descŸrcŸtor Ûi Ántreruptorul automat de sosire Án tabloul electric, un bloc terminal de ÁmpŸmÊntare Ûi un cablu de conexiune, pentru o rapidŸ implementare Án conformitate cu regulile de montaj.

date tehnice conformitate cu standardele curent maxim de descŸrcare Imax (8/0) curent nominal de descŸrcare In (8/0) calibru tensiune max. de funcÍioare continuŸ Án mod comun CM Án mod diferenÍial DM tensiune nominalŸ Un frecvenÍŸ nominalŸ indicaÍie: sfÊrÛitul duratei de viaÍŸ conexiune prin cabluri protejate

CEI 61643-1 EN 61643-11 10 kA 5 kA 0 A 75 V (fazŸ-pŸmÊnt, neutru-pŸmÊnt) 75 V (fazŸ-neutru) 1P+N: 30 V c.a. 3P+N: 30/400 V c.a. 50/60 Hz indicator mecanic roÛu cablu flexibil sau rigid cu terminal x 0,5 mm sau 1 x 4 mm fŸrŸ terminal

conexiune prin borne protejate fazŸ Ûi neutru cablu rigid de 16 mm pŸmÊnt cablu rigid de 16 mm livrate cu papuc de sertizat pentru ÁmpŸmÊntare

tip PF 1P+N, 10 kA PF 3P+N, 10 kA

lŸÍime Án paÛi de 9 mm 4 10

referinÍe 16612 16613

Exemple de scheme B6

Cap. J ReferinÍa: produs disponibil Án stoc. ReferinÍa: pentru disponibilitate contactaÍi Centrul Suport ClienÍi.

Control Ûi comandŸ

Contactoare CT Teleruptoare TL (relee cu impulsuri)
15370
date tehnice lŸÍime Án paÛi de 9 mm autorizare conformitate cu standardele numŸr de manevre pe zi totale marcaj semnalizare aplicaÍii circuit de comandŸ (bobinŸ) tensiune de comandŸ consum de vÊrf al bobinei (la 0° C) la cuplare la menÍinere conexiune prin cabluri protejate circuite de forÍŸ (contacte) numŸr calibru tensiune nominalŸ conexiuni prin borne protejate VDE, IMQ EN 61095 100 00 000 marcaje care se prind cu clips pe faÍŸ dacŸ bobina este sub tensiune Ûi contactele sunt Án lucru apare un semnalizator mecanic roÛu pentru iluminat, ÁncŸlzire, CMC 30 V c.a. 19 VA 15 VA 1, VA cablu flexibil sau rigid cu capŸt x 0,5 mm sau 1 x 4 mm fŸrŸ capŸt NO 0 A 50 V c.a. cablu flexibil sau rigid cu capŸt x 0,5 mm Ûi x ,5 mm sau 1 x 4 mm fŸrŸ capŸt

Comanda la distanÍŸ unui circuit monofazat prin comandŸ electricŸ de tip menÍinut.

Comanda la distanÍŸ unui circuit monofazat de iluminat prin comandŸ electricŸ de tip cu impulsuri. Se recomandŸ pentru controlul iluminatului din mai multe puncte ale unei ÁncŸperi, utilizÊndu-se ÁntrerupŸtoare cu revenire (butoane).

15508
date tehnice lŸÍime Án paÛi de 9 mm autorizare conformitate cu standardele numŸr de manevre pe zi totale frecvenÍŸ max. de comutare marcaj indicaÍia poziÍiei aplicaÍii circuit de comandŸ (bobinŸ) tensiune de comandŸ consum de vÊrf al bobinei (la 0° C) duratŸ impuls comandŸ manualŸ conexiune prin cabluri protejate circuite de forÍŸ numŸr calibru tensiune nominalŸ conexiuni prin borne protejate VDE EN 60899 100 00 000 5 comutŸri pe minut marcaje care se prind cu clips pe faÍŸ pe faÍa cu maneta I-O circuite de iluminat cu incandescenÍŸ, JT cu halogeni (sarcinŸ rezistivŸ), fluorescente, lŸmpi cu descŸrcŸri Án gaze (sarcini inductive) 30 V c.a. 19 VA 50 ms pe faÍa cu maneata I-O cablu flexibil sau rigid (cu sau fŸrŸ capŸt) x 0,5 mm la x 1,5 mm 1 16 A 50 V c.a. cablu flexibil sau rigid cu terminal x ,5 mm sau 1 x 4 mm fŸrŸ terminal

Exemple de scheme

Cap. J www.casa.schneider-electric.ro B7

Control Ûi comandŸ

Automate de scarŸ MIN 3-3, MIN 3-4
Caracteristici n tensiune nominalŸ: 30 V c.a. n frecvenÍŸ: 50 Hz n consum mai mic de 5 VA n circuit de forÍŸ: ® calibru contact de ieÛire: 10 A/30 V c.a. ® putere maximŸ comandatŸ: - iluminat cu incandescenÍŸ sau cu halogen 30 V c.a.: 1500 W - iluminat fluorescent compensat Án serie, sau necompensat: 000 VA - iluminat fluorescent compensat Án paralel (70 mF): 1000 VA n grad de protecÍie: IP0 conform EN 6059 n conexiuni: ® prin borne pentru cabluri pÊnŸ la 6 mm ® Tip de conexiuni: - MIN 3-3: 3 fire (ÁntrerupŸtoarele cu revenire conectate pe neutru) - MIN 3-4: 4 fire (ÁntrerupŸtoarele cu revenire conectate pe fazŸ) n temperaturŸ de funcÍionare: -10° C la +40° C n pe faÍa aparatului este un comutator cu poziÍii: ® funcÍionare automatŸ: de fiecare datŸ cÊnd se apasŸ un ÁntrerupŸtor cu revenire din circuitul de luminŸ, se reia iluminatul pentru 3 minute ® poziÍia ON: iluminat permanent.
tip lŸÍime Án paÛi de 9 mm  referinÍe 15360 15361

Se Ánchide Ûi se deschide un contact dupŸ 3 minute. Ideal pentru aprinderea luminii de pe casa scŸrii la un imobil, dar Ûi pentru iluminatul Án pivniÍe sau holuri, unde, de obicei se uitŸ lumina aprinsŸ. De fiecare datŸ cÊnd se apasŸ un ÁntrerupŸtor cu revenire din circuitul de luminŸ Án care este integrat, se reia iluminatul pentru 3 minute.

MIN 3-3

MIN 3-4

MIN 3-3 MIN 3-4

Conexiuni

MIN 3-3

MIN 3-4

Exemple de scheme B8

Cap. J ReferinÍa: produs disponibil Án stoc. ReferinÍa: pentru disponibilitate contactaÍi Centrul Suport ClienÍi.

ÎntrerupŸtor crepuscular IC 50

Acest ÁntrerupŸtor comandŸ Ánchiderea unui contact atunci cÊnd luminozitatea scade sub un anumit nivel prestabilit. ComandŸ deschiderea aceluiaÛi contact atunci cÊnd luminozitatea creÛte peste un anumit nivel prestabilit.

Caracteristici n tensiune nominalŸ: 30 V c.a. n frecvenÍŸ: 50/60 Hz n consum: , VA n celulŸ fotoelectricŸ (livratŸ cu dispozitiv de fixare): ® prag reglabil de luminozitate: la 50 lux ® ledul de supraveghere se aprinde de ÁndatŸ ce se atinge pragul setat n temporizarea la Ánchiderea Ûi deschiderea contactului: 10 secunde n calibru contacte: ® 10 A/50 V c.a., cos ϕ =1 (rezistiv) q A/50 V c.a. (inductiv) q putere maximŸ comandatŸ: - iluminat cu incandescenÍŸ sau cu halogen 50 V c.a.: 1000 W - iluminat fluorescent compensat Án serie, sau necompensat: 400 VA - iluminat fluorescent compensat Án paralel (18 mF): 10 VA n grad de protecÍie: ® IC 50: IP0 conform EN 6059 ® celula: IP54 n conexiune: ® IC 50: cu borne pentru cabluri pÊnŸ la 6 mm (este important sŸ se ÍinŸ seama de polaritate fazŸ L/neutru N) ® celula: cu cablu cu fire, care nu se va amplasa lÊngŸ cablurile de forÍŸ n temperaturŸ de funcÍionare: -10° C la +40° C.
tip IC 50 lŸÍime Án paÛi 9 mm 4 referinÍe 15267

Conexiuni

Pentru comanda unei puteri mai mari, se recomandŸ utilizarea unui contactor (CT)

Exemple de scheme

Cap. J www.casa.schneider-electric.ro B9

Control Ûi comandŸ

Detector de miÛcare CDM 180

Detectorii CDM 180 comandŸ aprinderea Ûi stingerea iluminatului prin detecÍia miÛcŸrilor persoanelor Ûi Án funcÍie de luminozitatea existentŸ.

Caracteristici n sursŸ de alimentare: 30 V c.a. ±10%, 50/60 Hz n unghi de detecÍie: 0° la 180°, configurarea unghiului de detecÍie cu fante acoperite n distanÍŸ de detecÍie: 0 la 1 m Án funcÍie de reglajul pantei Ûi al ÁnŸlÍimii instalaÍiei (,5 m) n reglaj al pragului de luminozitate pentru comanda iluminatului: la 1000 lux n reglaj al temporizŸrii Ántre ultima miÛcare detectatŸ Ûi stingerea luminii: 5 s la 1 min n putere lŸmpilor de iluminat: ® lŸmpi cu incandescenÍŸ: 1000 W ® lŸmpi cu halogen LV: 1000 W ® lŸmpi fluorescente cu balast compensat Án paralel: 10 x 40 W (cos ϕ = 0,5) ® alte tipuri de lŸmpi sau puteri mai mari: se recomandŸ control prin contactoare n grad de protecÍie: IP44 n clasŸ de izolaÍie: clasŸ II n consum: < 0,5 W n racordare: cabluri flexibile sau rigide x 1,5 mm n temperaturŸ de funcÍionare: -5° C la +40° C.
tip CDM 180 referinÍe 16974

Conexiuni

Exemple de scheme B10

Cap. J ReferinÍa: produs disponibil Án stoc. ReferinÍa: pentru disponibilitate contactaÍi Centrul Suport ClienÍi.

ÎntrerupŸtor orar programabil Sonerie
ComandŸ Ánchiderea Ûi deschiderea unui contact conform unui program zilnic (24 ore) reglat de cŸtre utilizator prin poziÍionarea segmentelor captive pe un cadran de programare. ÎntrerupŸtor orar programabil IH - mecanic Caracteristici n tensiune nominalŸ: 30 V c.a. n frecvenÍŸ: 50/60 Hz n consum: ,5 VA n rezervŸ de funcÍionare: 3 zile n calibru contacte: ® 10 A/50 V c.a., cos ϕ =1 (rezistiv) ® A/50 V c.a. (inductiv) ® pentru comanda unei puteri mai mari, se recomandŸ utilizarea unui contactor (CT) ® segmente de 30 minute n trecerea forÍatŸ pe ON sau OFF pÊnŸ la urmŸtoarea operaÍie de comutare n orŸ de varŸ sau de iarnŸ actualizatŸ prin rotirea Ûurubului central n rrad de protecÍie: IP0 conform EN 6059 n conexiune cu borne pentru cabluri pÊnŸ la 6 mm n temperaturŸ de funcÍionare: -0° C la +40° C.
tip IH lŸÍime Án paÛi 9 mm 6 referinÍe 16365

Conexiuni

Sonerie
Semnalizare auditivŸ pentru locuinÍe. 15320
date tehnice lŸÍime Án module de 9 mm nivel de sunet la 60 cm frecvenÍŸ tensiune nominalŸ consum conexiune cu borne de protecÍie transformator de tensiune 80 dB 50/60 Hz 30 V c.a. 5 VA cablu de 4 mm Nu

15321
date tehnice lŸÍime Án module de 9 mm nivel de sunet la 60 cm frecvenÍŸ tensiune nominalŸ consum conexiune cu borne de protecÍie transformator de tensiune 80 dB 50/60 Hz 8 la 1 V c.a. 3,6 VA cablu de 4 mm ref. 15213

Exemple de scheme

Cap. J www.casa.schneider-electric.ro B11

Cofrete MiniPragma pentru locuinÍe

Cofrete MiniPragma Prezentare
n curent nominal: 63 A n culoare: alb RAL 9003 n material: material izolant cu proprietŸÍi de autostingere Ûi rezistent la flacŸrŸ: 650°/30 s n grad de protecÍie Ámpotriva corpurilor solide: IP40 (protecÍie Ámpotriva corpurilor solide cu Ø > 1 mm) n grad de protecÍie Ámpotriva Ûocurilor: IK07 (protecÍie Ámpotriva Ûocurilor < joule/0,5 kg) n clasŸ de protecÍie Ámpotriva atingerilor indirecte: clasŸ . n capacitate: 4, 6, 8, 1, 18, 4 sau 36 module (1 modul = paÛi = 18 mm).

MiniPragma montate aparent
n Spate:
o uÛor de poziÍionat: - deschidere alungitŸ/ovalŸ centratŸ (echipat cu un obturator, izolaÍie de clasŸ ) - gŸuri ovale de reglaj a poziÍiei verticale (echipat cu un obturator, izolaÍie de clasŸ ). o convenabil de montat: InserÍia cablurilor prin zone pre-gŸurite. o conexiuni rapide: Blocuri terminale (pentru , 3 rÊnduri, opÍional pentru 1 rÊnd).

n Capac:

o design: - uÛŸ curbatŸ

o profesional: - identificarea circuitelor prin benzi autocolante (carcasŸ livratŸ cu cÊte o bandŸ pe rÊnd) - foi cu simboluri de lipit (de comandat separat).

montaj aparent

uÛŸ opacŸ uÛŸ transparentŸ capacitate Án module de 18 mm dimensiuni Án mm H L A

referinÍe

cofret

13341 13346 4 00 110 95

13342 13347 6 00 145 95

13343 13348 8 00 185 95

13344 13349 12 00 85 100

13380 13370 18 1 360 100

13912 13922 24 36 55 100

13913 13923 36 451 55 100

accesorii livrate cu fiecare cofret suport blocuri terminale bloc terminal (secÍiune gaurŸ: jumŸtate 10 mm Ûi jumŸtate 16 mm) obturatoare fracÍionabile reperaj obturare a Ûuruburilor de prindere pe perete (clasŸ ) protecÍie pentru Áncastrarea Án zidŸrie Áncastrare Án pereÍi cu adÊncituri accesorii lot de 10 obturatoare fracÍionabile Án 10 paÛi de 9 mm, alb RAL 9003 suport bornier bornier 

 x 16 integrate 1 bandŸ 1 ansamblu de 4 dopuri integrate 1 bandŸ 1 carton 1 kit 

 x 

 x 

13229 13361 13575 13362 13576 13363 13577 13364 13579

B1

ReferinÍa: produs disponibil Án stoc. ReferinÍa: pentru disponibilitate contactaÍi Centrul Suport ClienÍi.

Cofrete MiniPragma Prezentare

Suficient spaÍiu pentru cablaj

Reglaj simplu al verticalitŸÍii aparatelor

MiniPragma montate Áncastrat n CuvŸ:
o uÛor de montat Áncastrat: - subÍire (adÊncime: 7 cm) - montaj Áncastrat Án zidŸrie - kit pentru montaj Áncastrat Án gips carton (de comandat separat) ref. 13360. o convenabil de montat: InserÍia cablurilor prin zone pre-gŸurite. o conectare rapidŸ: Blocuri terminale (pentru , 3 rÊnduri, opÍional pentru 1 rÊnd).

n Capac:

o design: - uÛŸ curbatŸ

o profesional: - identificarea circuitelor prin benzi autocolante (carcasŸ livratŸ cu cÊte o bandŸ pe rÊnd) - foi cu simboluri de lipit (de comandat separat).

montaj Áncastrat

uÛŸ opacŸ uÛŸ transparentŸ capacitate Án module de 18 mm dimensiuni Án mm H L A P pentru montaj aparent

referinÍe

cofret

13351 13356 4 135 9 -

13352 13357 6 170 9 -

13353 13358 8 08 9 -

13354 13359 12 10 9 6

13375 13305 18 50 395 10 6

13932 13942 24 350 300 100 6

13933 13943 36 475 300 103

accesorii livrate cu fiecare cofret suport blocuri terminale bloc terminal (secÍiune gaurŸ: jumŸtate 10 mm Ûi jumŸtate 16 mm) obturatoare fracÍionabile reperaj obturare a Ûuruburilor de prindere pe perete (clasŸ )

integrate 1 bandŸ 1 ansamblu de 4 dopuri x 16 integrate 1 bandŸ - 

 x 

-

accesorii lot de 10 obturatoare fracÍionabile Án 10 paÛi de 9 mm, alb RAL 9003 suport bornier bornier kit pentru montaj Áncastrat Án gips carton

13229 13361 13575 13360 13362 13576 13363 13577 13364 13579

www.casa.schneider-electric.ro

B13

Dimensiuni

MiniPragma: montaj aparent

4

6 

4

8

1

36

18

B14

ReferinÍa: produs disponibil Án stoc. ReferinÍa: pentru disponibilitate contactaÍi Centrul Suport ClienÍi.

MiniPragma: montaj Áncastrat

4

6 

4

8

1

36

18

www.casa.schneider-electric.ro

B15

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->