P. 1
Seminarski Specijalni Bilansi

Seminarski Specijalni Bilansi

|Views: 322|Likes:
Published by Seka Gacesa

More info:

Published by: Seka Gacesa on Nov 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2013

pdf

text

original

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru

Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju

Seminarski rad
Tema: Bilans

stanja i bilans uspeha

Profesor Gaćeša

Student:

Željka

3 2. Bilans stanja i bilans uspeha…………………………………………………………………………………… ………5 Planski (predračunski) bilans stanja……………………………………………………………………. Bilans uspeha……………………………………………………………………………… ……………………. ……………………………………………………………………………………………. Stvarni (obračunski) bilans uspeha…………………………………………………………………….7 3.4.3 2.2.6 3. 2010.. Planski i stvarni bilans stanja…………………………………………………………………………………… …….5 3. 2. Vrste i klasifikacija bilansa stanja i bilansa uspeha………………………………………………4 3.Dr Nebojša Pušara 3049/06 br.3 Bilans stanja………………………………………………………………………………… ……………………. Sadržaj: 1.…7 3..1.indexa Beograd.3. Planski (predračunski) bilans uspeha……………………………………………………………….3.. 2 . Uvod………………………………..1. 2 2.2. Stvarni (obračunski) bilans stanja……………………………………………………………………….

Zaključak………………………………………………………………………………… ……………………………………. Literatura………………………………………………………………………………… …………………………………. na njeno funkcionisanje.10 1.9 5. ili mogu uticati... ekonomski i društveni razvitak koji sa sobom donosi neprekidno merenje uslova poslovanja i odnosa sa 3 .4. Uvod Osnovna pretpostavka funkcionisanja bilo kojeg privrednog subjekta je da menadzment pravovremeno raspolaže relevantnim informacijama o dagađajima u preduzeću i izvan njega koji utiču. Raspolaganje relevantnim informacijama je od posebne važnosti za preduzeće s obzirom na veoma brz tehnički.

Uvođenjem privrednog sistema na tržišni način poslovanja uslovila je korenite promene u zakonskom uređivanju poslovanja preduzeća i svih privrednih subjekata.1. ali da se dosledno primenjuju  da propisi budu rasterećeni nepotrebnih sadržaja i da se ista pitanja ne utvrđuju na više mesta. Računovodstvo je potrebno za interne i eksterne potrebe. Računovodstvo je od svog postanka bilo izvor najvećeg dela podataka potrebnih za donošenje odluka u preduzećima. Za donošenje optimalnih odluka potrebne su kvalitetne informacije koje trebaju omogućiti rešavanje problema. 4 . a eksterno ili finansijsko računovodstvo služi za obračune obaveza prema kupcima dobavljačima i državnim institucijama. 2. U savremenom tržišnom privrednom sistemu relevantno je:  da propisi budu jasni.njenom okolinom. PLANSKI I STVARNI BILANS STANJA I USPEHA 2. Interno računovodstvo ili menadžment računovodstvo zadovoljava potrebama organa upravljanja. U ovome radu određene i analizirane su sve funkcije računovodstva koje se primenjuju u poslovnoj praksi preduzeća. Poslovanje preduzeća se ne može ni zamisliti bez postojanja računovodstva kao registra poslovnih događaja i izvorišta mnogobrojnih poslovnih informacija. da propisa ne bude previše. Istovremeno taj razvitak uzrokuje rastuću složenost strukture privrednih institucija. Takva situacija postavlja sve veće I sve teže problee pred organe upravljanja. pregledni i razumljivi  da sadrže pravne I poslovne standard prihvaćene u razvijenim zemljama tržišne ekonomije  da se pravno poslovna regulative svede na razumnu meru tj. Bilan stanja Bilans stanja predstavlja sumarni prikaz stanja sredstava i izvora sredstava pravnog lica na određeni dan izražen u finansijskim pokazateljima. Ova okolnost donela je i novi pristup sa atnovišta uspešnog menadzmenta.

sto je u osnovi tačno. a klasificiraju se kao redovni prihodi i vanredni prihodi. neplaćene kazne. Bilans uspeha može ali i ne mora da sadrži i raspodelu ostvarenog poslovnog rezultata.2. Prema međunarodnim standardima prihodi uvećavaju sopstvenu imovinu.plaćanje kazne. kao i direktivama 4 i 7 Evropske unije. Bilans uspeha Bilans uspeha predstavlja sumarni prikaz elemenata za utvrđivanje poslovnog rezultata kao i sam poslovni rezultat ( pre i posle oporezivnja ) na određeni dan na kraju obračunskog perioda izražen novčanim pokazateljima. Bilans stanja predstavlja jedan od računovodstvenih iskaza koji se prema zakonu moraju sačinjavati na određeni način i na propisani dan. Redovni rashodi se javljaju u razlici prodatih učinaka i vrednosti prodatih učinaka uz uslov da su troškovi veći od prodajne cene učinaka. odustanice.Zakona). manjkovi.U izvore sredstava koji predstavljaju bilansnu pasivu uključuju se obaveze prema trećim pravnim ili fizickim licima. a klasificiraju se kao redovni rashodi (posredni) i neposredni rashodi. Zakon o računovodstvu nalaze da se bilans mora sačinjavati na kraju polugodišta (polugodišnji obračun) i na kraju godine ( godišnji obračun ). Vanredni prihodi po pravilu nisu vezani za učinke i predstavljaju neuobičajene stavke ili stavke prethodnog perioda koji deluju na povećanje sopstvene imovine kao npr. Redovni prihodi se javljaju u razlici prodatih ucinaka i prodajne vrednosti tih ucinaka uz uslov da su troskovi manji od vrednosti prodatih učinaka. Brojni autori smatraju da su elementi za utvđivanje poslovnog rezultata prihodi i rashodi. Sama raspodela tog rezultata se može iskazati i u posebnom računovodstvenom iskazu. Iskazivanje bilansnih pozicija se mora zasnivati na načelima procenjivanja ( Član 21. penali. Prema međunarodnim standardima rashodi umanjuju sopstvenu imovinu pravnog lica. Neposredni rashodi po pravilu nisu vezani za učinke i predstavljaju neuobičajene stavke ili stavke prethodnog perioda koje deluju na smanjenje sopstvene imovine kao npr. koje pokazuju da ta stanja trebaju da budu istinita i objektivna. neplaćena otpisana potraživanja i sl. otpis nenaplativih potraživanja. Prema izloženom poslovni rezultat bi se dobio na sledeci nacin: • vrednost prodatih učinaka • • troškovi prodatih učinaka redovni prihodi 5 . penali. Razlike se javljaju u načinu definisanja prihoda i rashoda kao osnove za utvrđivanje poslovnog rezultata. 2. viškove.

Sa stanovištan uslova kojima se bilansi sačinjavaju podela se moze izvršiti na: 1.rashoda. Konsolidacioni bilansi predstavljaju bilanse statično povezanih pravnih lica pri čemu se iz bilansa stanja i bilansa uspeha isključuju interni tj. Periodicni bilans je bilans koji se sacinjava u duzim vremenskim intervalima. koji su najcesce propisani zakonskim propisima. bilanse u redovnim-normalnim uslovima poslovanja 2. Pocetni I konacni bilans su bilansi koji se sacinjavaju na pocetku poslovanja preduzeca ili na pocetku godine i na kraju godine.3. prihoda. Probni bilans je bilans putem kojeg se vrši provera ispravnosti knjigovodstva ali se istovremeno pruža uvid u stanje sredstava. Pocetni bilans je karakteristican samo 6 . Vrste i klasifikacija bilansa stanja i bilansa uspeha Sa stanovišta subjekata za koje se sačinjavaju bilansi mogu biti: • Pojedinačni-izvorni Konsolidacioni • Pojedinačni bilansi su bilansi svakog pojedinačnog pravnog lica u kojima su sadržani svi ekonomski odnosi koji su imali odraza na njegovo poslovanje i poslovni rezultat. iskazuju stanja organizaciono povezanog sistema prema okruženju tog sistema. izvora sredstava.ekonomski odnosi. bilanse u posebnim-izuzetnim uslovima poslovanja U uslovima redovnog poslovanja tekuceg ili normalnog poslovanja bilansi se dalje mogu podeliti na: -probne bilanse -periodične bilanse -početne i konačne bilanse.• • • redovni rashodi vanredni prihodi vanredni rashodi dobitak gubitak • • 2.

Planski bilans stanja predstavlja kratkoročan ili tekuci plan poslovanja i iskazuje planirano stanje planskih pozicija na kraju godine za koju se donosi navedeni plan. Stvarni (obračunski) bilansi imaju istorijski karakter u iskazivanju stanja i poslovnog rezultata i uvek predstavljaju izraz prošlosti. Planski (predračunski) bilans stanja Računovodstvenim standardima je predviđeno da svako pravno lice u sklopu računovodstvenog planiranja. Planski (predračunski) bilani predstavljaju projekciju stanja i poslovnog rezultata subjekata na određeni dan budućnosti. a to su: 7 .Izvesno je da se taj bilans sačinjava kao godišnji planski bilans u smislu projekcije bilansnih pozicija na kraju tekuće godine. 3. Da bi se obezbedile osnove za izradu planskog bilansa stanja postoje. Svaki od pomenutih bilansa se sačinjava za potrebe posebnih uslova koji se javljaju u poslovanju pravnog lica. Konacni bilans uspeha iskazuje prihode. U tom smislu planski bilans predstavlja završni proces tekuceg planiranja. pri čemu se sintetički izražavaju u finansijskim pokazateljima svi oni ekonomsko-finansijski efekti koji se očekuju u poslovnoj godini. odnosno izrade računovodstvenih predračuna sačinjava planski ili predračunski bilans stanja. Sa stanovišta vremenske dimenzije bilansi se mogu podeliti na:  planski (predračunski) bilans  stvarni (obračunski) bilans. Bilanse u posebnim-izuzetnim uslovima poslovanja je moguće klasificirati na:  fuzioni (integracioni) bilans  difuzioni (deoni) bilans  poreski bilans  sanacioni bilans  likvidacioni bilans. odnosno mora da postoje brojni funkcionalni planovi pojedinih delatnosti. a zatim od kvantifikacije svih poslovnih aktivnosti koje se planiraju u tekućoj godini koje ce imati za posledicu promene na sredstvima i izvorima sredstava pojedinog pravnog lica. Kao što je rečeno planski bilans stanja se prvenstveno zasniva na stvarnom bilansu stanja iz prethodne godine. Što se tiče vremenske dimenzije sačinjavanja bilansa stanja postoji dilema u pogledu mogućnosti i racionalnosti. BILANS STANJA I USPEHA 3. a imaju uticaja na promenu stanja sredstava i njihovih izvora. Pocetni bilans uspeha ne postoji.1. rashode I poslovni rezultat na kraju poslovne godine.za bilans stanja.

484 68 1.375 68.350.358 101.250.250 690.097.45 1. plan troškova prometa.987 Plan za narednu godinu 4 1.3 80. preduzece planira sledeći godišnji bilans: • • • • • • • • • • • • Redni broj 1 1 2 I 3 4 5 6 7 8 II III O P I S 2 Vrednost prodatih proizvoda i usluga ostali poslovni proizvodi UKUPNO POSLOVNI PRIHODI (1+2) Tabela broj 1. plan istraživanja tržišta itd.5 1.061 Izvor: www.923 (3-8) DOBITAK (I-II) 157.751 ostali troškovi 91. mora se voditi računa i o inflaciji. Ostvareno u tekućoj godini 3 1. plan svih vrsta pogodnosti u korist potrošača.394 troškovi materijala 630. Polazna osnova za sačinjavanje planskog bilansa stanja je početni stvarni bilans stanja.115 187. Na sledećem primeru predstavićemo planski (predračunski) bilans.5 42.231. plan kanala distribucije i prodajne mreže.254. ukoliko je pojava u privredi prisutna. plan snabdevanja tržišta rezervnim delovima.plan privredne propagande. Na osnovu plana i nabavke proizvoda i roba na inostranom i domaćem tržištu.431 Usluge 36.Prilikom izrade planskog bilansa stanja čime se podrazumevaju i planske podloge za njihovu izradu.1 248. Na osnovu tog bilansa nužno je izvršiti transformaciju linijskih pozicija koje će se izvesno desiti.2 UKUPNO RASHODI 1.com 8 .418. plan servisa reklamacije.4 plate i naknade 220.541 troškovi energije 55.6 amortizacija 63. plan prodajnih cena.računovodstvo-ekonomskifacultet.100 50.plan marketinga plan proizvodnje plan sredstava za rad plan radne snage plan predmeta rada plan troškova plan kalkulacija gotovih proizvoda i usluga plan poslovnog rezultata i njihova raspodela plan obrtnih sredstava plan investicija plan istraživanja i razvoja plan društvenog standard Plan marketinga pojedinačno ili integralno obuhvata plan realizacije (prodaje) .

3. kao i po ugovorima pojedinačno. odnosno planove pojedinih delatnosti pravnog lica. Planski bilans uspeha se sačinjava u formi i po strukturi kako se sačinjava stvarni ili obračunski bilans uspeha. iskazujući novčanim merilima njihov kvantitet i kvalitet. Za istinitost i objektivnost bilansa stanja garantuju određena lica. zbog nepredviđenih i objektivno novih uslova rada sačiniće se rebalans plana za tekuću godinu. Na taj način se obezbeđuje efikasna analiza i računovodstveni nadzor. Planski bilans uspeha spada u domen kratkoročnog planiranja. Ukoliko realizacija značajno odstupa od planirane. služba plana vrši analizu ukupnog poslovnog rezultata. U slučaju inflacije u cilju obezbeđenja realnosti bilansnih pozicija nužno je u skladu sa standardima izvršiti revalorizaciju sredstava i izvora sredstava u cilju utvrđivanja efekta inflacije u tekućem poslovanju pravnog lica. To su isti planovi koje smo naveli prilikom izlaganja planskog bilansa stanja.2. 9 . Dileme se pojavljuju oko toga da li je potrebno planiranje neposrenih prihoda i neposrednih rashoda u okviru kojih se javljaju i prihodi ili rashodi koji će nastati po osnovu uticaja inflacije na poslovanje pravnog lica. sa obrazloženjem uzroka o novonastalim razlikama. prvenstveno sertificirani racunovođa. 3. Sačinjava se kao godišnji plan. Stvarni (obračunski) bilans stanja Stvarni bilans stanja predstavlja racunovodstveni obračun koji se sastavlja u obliku iskaza o stanju i procesima u prošlosti. Ako se razmatra struktura planskog bilansa uspeha neophodno je da se kao elementi utvrđivanja poslovnog rezultata planiraju troškovi učinka kao i vrednost učinka koji se planiraju ostvariti njihovom prodajom. a izražava se u finansijskim pokazateljima elemenata za izračunavanje poslovnog rezultata. Da bi se obezbedile osnove za izradu planskog bilansa uspeha nužno je sačiniti brojne funkcionalne planove. Svako pojedinačno pravno lice je obavezno da sačinjava stvarni bilans stanja u određenim zakonom propisanim rokovima. te da ga podnosi propisanoj instituciji na objavljivanje. Po završetku obračuna poslovnog rezultata od strane sektora za knjigovodstvo. takođe.kao i sam poslovni rezulat.Bilansna stanja imaju statički karakter i prikazuju planirane elemente uspeha na kraju godine ukoliko se radi o osnovnom planskom bilansu uspeha. kao i sam rezultat koji se planira na kraju godine. jedan od osnovnih planova pravnog lica.Usvojeni planovi na početku godine prate se i analiziraju u tekućoj godini. Sadrži bilansne pozicije koje služe za utvrđivanje poslovnog rezultata. Planski (predračunski) bilans uspeha Planski bilans uspeha predstavlja.3. Godišnji planski bilans uspeha predstavlja završni proces tekućeg planiranja.

tantiema i dividendi. pored zakonskih propisa. najvažnije je kada prihode treba priznati. koji dovodi do povećanja kapitala. kao sto su:  prihodi od prodaje  naknade  kamate  dividende i tantieme Cilj ovog Standarda je propisati računovodstveno obuhvatanje prihoda. na koji zakon računovodstvena profesija upućuje. prihod definise kao povećanje ekonomske koristi tokom obračunskog razdoblja u obliku priliva ili povećanja sredstava. ili smanjenja obaveza.3.4. čime se ostvaruju prinosi od kamata. Stvarni (obračunski) bilans uspeha Planski bilans uspeha u skladu sa računovodstvenim standardima pedstavlja računovodstveni obračun u obliku iskaza o stanju i procesima u prošlosti. osim onih povećanja koja se odnose na udele učesnika u vlastitom kapitalu. Kod računovodstvenog obuhvatanja prihoda. Tako na primer Međunarodni računovodstveni standard 18. Svako pojedinačno pravno lice je obavezno da sačinjava stvarni bilans uspeha najmanje u određenim zakonskim rokovima (u našim uslovima polugodišnje i godišnje). 10 . Prilikom sačinjavanja stvarnog bilansa uspeha. i da ga podnosi propisanoj instituciji. Ovaj Standard se primenjuje u računovodstvenom obuhvatanju prihoda koji nastaju iz sledećih poslovnih promena i događaja:  prodaja robe  pružanje usluga  korišćenje sredstava pravnog lica od strane drugih. nužno je respektovati računovodstvene standarde i kodekse. Prihodi predstavljaju prihode od redovnih aktivnosti pravnoga lica i iskazuju se pod različitim nazivima. Prihode treba priznati onda kada postoji verovatnoća priliva ekonomskih koristi u pravno lice i kada se te koristi mogu pouzdano izmeriti. Prihod se meri po fer vrednosti primljene naknade ili potraživanja. Prihodi obuhvataju prihode i dobitke. iskazujući novčanim merilima njihov kvantitet i kvalitet.koji proizilaze iz određenih vrsta poslovnih promena i događaja. Ovaj Standard utvrđuje okolnosti pod kojima će navedeni kriterijumi biti ispunjeni a time i prihodi priznati.

crkve. naučnom metodu kojim se kvantitativno obuhvataju ekonomske transakcije u cilju kontrole. pa i države u celini.231.3 amortizacija 80.950 194.3 305 43. Mišljenje da je računovodstvo samo savremeniji naziv za knjigovodstvo je pogrešno jer računovodstvo. analize i delovanja na ekonomske aktivnosti uopšte.350.552.484 OSTVARENO U PTOTEKLOJ GODINI 4 1.115 (3-8) DOBITAK (I-II) 187. Svako ko je uključen u ekonomsku aktivnost imaće koristi od razumevanja računovodstvenih informacija. ZAKLJIČAK Kada se govori o računovodstvu.357.5 usluge 42. Popunjava zahteve za kredit. danas se može govoriti o računovodstvu kao sistemu.računovodstvo-ekonomskifacultet.1 plate i naknade 248.4 102.418. Međutim računovodstvom se ne bave samo stručnjaci.45 82. prima stipendiju itd. sem 11 .481.3 79. PLANIRANO ZA PROTEKLU GODINU 3 1.500 745. ne samo u mikroekonomiji već i u makroekonomiji.5 1.357 troškovi energije 68. popunjava svoje račune.369 Izvor: www. mnogi misle da je reč o vrlo području kojim se bave i razumeju ga samo profesionalne računovođe. Skoro svako se svakodnevno bavi računovodstvom u nekoj formi. Računovodstvo je jednako vazno za uspešno delovanje kako pojedinca tako i preduzeća.Na datom primeru finansijskog plana predstavicemo ostvarenje i analizu bilansa uspeha: REDNI BROJ 1 1 2 I 3 4 5 6 7 8 II III O P I S 2 Vrednost prodatih proizvoda i usluga Tabela broj 2. Da bi bio uspešan u poslovnom svetu. vlade.5 UKUPNO RASHODI 1.500 71 1.com 4.484 PRIHODI troškovi materijala 690. svaki poslovni čovek (biznismen) treba da razume računovodstvene izraze.358 ostali troškovi 101. S obzirom na vrlo visok stepen razvijenosti računovodstva.55 ostali poslovni proizvodi 68 UKUPNO POSLOVNI 1.

Zavod za savremenu organizaciju 2. Beograd. 2008 Škarić-Jovanović K. 3. 1982 Čuković P. Sistemi obračuna troškova. Finansijsko računovodstvo. Budućnost računovodstva ukazuje da će se u budućnosti sve više koristiti kao merilo poslovanja preduzeća ali i na osnovu koga će se donositi odluke da u vezi planiranog rada preduzeća. Kroz računovodstvene izveštaje prati se efikasnost rada svake pojedine komercijalne sluzbe u okviru određene oblasti poslova. poslovanja. 1967 Kovačević M.. 5. 2009 www.knjigovodstva obuhvta i računovodstveno planiranje.racunovodstvo-ekonomskifakultet. 5..com www. 7.uvoduracunovodstvo. Beograd. Centar za izdavačku delatnost.. tehnika i osnovi organizacije. računovodstvenu analizu. Knjigovodstvo teorija. Beograd. Beograd.com 12 .Privrednik. Kroz računovodstvene analize i izveštaje sagledavamo uspešnost obavljenih komercijalnih poslova na pojedinim ugovorima.. Računovostvo.wikipedia. Teorija računa. 6. Literatura: 1.rs www. 4. računovodstvenu kontrolu i računovodstveno izveštavanje. Visoka turistička škola. Računovodstvo i računovodstveni izveštaji koji se vode u preduzeću omogućavaju računovodstvu donošenje važnih odluka iz poslovne politike preduzeća. 1970 Šikanjić B. 8. Beograd.. Jezdimirović M. Privredna štampa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->