SVEUČILIŠTE/UNIVERZITET „VITEZ“ U TRAVNIKU Fakultet poslovne ekonomije Školska godina 2010/2011 II godina – III semestar TEME

ZA SEMINARSKE RADOVE IZ PREDMETA

ISTRAŽIVANJE MARKETINGA
1. Istraživanje marketinga kao podrška marketing odlučivanju 2. Subjekti istraživanja marketinga u poduzeću 3. Naučni metoda kao osnova istraživanja marketinga 4. Planiranje istraživanja marketinga 5. Izvori sekundarnih podataka 6. Izvori primarnih podataka 7. Primjena uzorka u prikupljanju primarnih podataka 8. Kadrovi u prikupljanju primarnih podataka 9. Eksperiment u funkciji organiziranja primarnih podataka 10. Analiza prikupljenih podataka 11. Izvještaj o obavljenom istraživanju 12. MIS – marketing informacijski sustav 13. Predviđanje prodaje u poduzeću 14. IM za potrebe donošenja investicionih odluka 15. Istraživanja u međunarodnom marketingu 16. Utzicaj nove ekonomije u IM 17. Uticaj nove tehnologije u IM 18. Značaj podataka iz Statističkog godišnjaka Federacije BiH. za IM: 18.1. Teritorijalni ustroj FBiH 18.2. Stanovništvo FBiH 18.3. Bruto domaći proizvod 18.4. Investicije 18.5. Industrija 18.6. Građevinarstvo 18.7 Unutrašnja trgovina 18.8 Vanjska trgovina 18.9. Turizam 18.10 Zaposlenost.nezaposlenost i plaće 18.11. Cijene i troškovi života 18.12. Obrazovanje 19. Analiza aktivnosti istraživanja marketinga u preduzeću X 20. Vlastito istraživanje definisanog marketing problema na bazi upitnika i odabranog uzorka: 20.1. Kupovine na bazi emocija u samouslužnim prodavnicama 20.2. Ponašanje u potrošnji proizvoda ili usluga X u domaćinstvima 20.3. Poznavanje određenog brenda u domaćinstvima 20.4. Mišljenja studenata o kulturnom i zabavnom životu u mjestima gdje žive 21. Ostali prijedlozi studenata (samo uz odobrenje aistenta) VAŽNA NAPOMENA: Studenti trebaju uraditi seminarski rad prema uputstvima za pisanje seminarskog rada koje se nalazi na www.unvi.edu.ba na naslovnoj strani u meniju Uputstva. Pogledati slijedeća uputstva: Uputstvo za izradu seminarskog rada i Tehničko uputstvo za izradu seminarskog rada. Asistenti: Mr.Darijo Jerković Ana Matošević Dražen Laštro

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful