Ápolás és betegellátás BSC szak (ESZIL_BAB

)
Ápolás és betegellátás szak 2011-ben induló csoport 2011/12/1 1 félév Kód Tantárgy Elıtan. köv. Félévi óraszám Kredit A tárgy oktatója a 2011/12/1 félévben (tavalyi év alapján) Kırösiné Szigethy Zsuzsanna dr. Sárvári István Kırösiné Szigethy Zsuzsanna dr. Lukácsné Saller Mária Maár Róbert Csányi Attila dr. Krankovits Melinda Sziva Miklósné Konczosné Szombathelyi Márta Kiss Zoltán dfgdf lauszem@t-email.hu tel: 30- Szilágyi Erzsébet 686-4760 3177 esafrany@gmail.com 30/5163900 3116 Atkinson Bugovics Zoltán Pszichológia OSIRIS 1999. eg1001 Társak és társadalmak tt1203 3017 Szíjártó Miklós Farkas-Koppány Varsányi Judit Traxner A. LGB_EG069_1 Munkavédelem 3 1 Elérhetısége új tel.szám: 3070 30/5512143, zsuzsa.korosi@gmail.com 30/9737832 istvan.livi@index.hu új tel.szám: 3070 30/5512143, zsuzsa.korosi@gmail.com sallerm@sze.hu 3313, 30/8629696 70/4511425 maarrobert@gmail.com Tarsoly E Elıírt jegyzet (tavalyi év alapján) Funkcionális anatómia Medicina 1997 eg0401 Biokémia HIETE 1998 eb0201 u.a., mint élettan

LGB_EG039_1

Anatómia I.

-

12

4

LGB_EG041_1

Biokémia

-

6

2

Gaál Ö.

LGB_EG068_1

Biológia Egészségfejlesztésegészségnevelés Egészségügyi mőszaki alapismeretek Élettan – kórtan I. Informatika (alapok)/COEDU Közgazdaságtan/COEDU Menedzsment ismeretek/COEDU

-

6

2

LGB_EG033_1 LGB_EG035_1 LGB_EG043_1 LGB_SZ003_1 LGB_AK007_1 LGB_SV010_1

-

6 3 12 0 6 0

2 1 4 4 2 2

Linda Ewles-Ina Simnett

Egészségfejlesztés elıadásvázlat

Ormai S

élettan-kórélettan Medicina 2004. eg0601 Informatika (Novadat 2006) sz0031 Közgazdaságtan ak0021 Cégmenedzsment, cégvezetés sv0203 Munka és tőzvédelem Semmelweis, 2000 ag1703(ag1702) Latin nyelvkönyv HIETE 1999

LGB_EG005_1 LGB_AK024_1 LGB_EG047_1 LGB_SM006_1

Orvosi latin Proszeminárium/COEDU Pszichológia I. (személyiséglélek-tan) Szociológia/COEDU

-

6 0 6 0

2 0 2 2

Szemánné Deme Andrea Kovács Miklós Sáfrány Eszter Páthy Ádám

(szociálpszichológia ) Groehman H . PAMOK számla Csordás Adrienn 2 újtelszám: 30-3894886 óra (30 óra gyakorlat .2820 704510880 Ft x hallgató . eg0562 Sebészet és traumatológia Med. javítani!) Zborovján Ferencné 3592.hu Fizioterápia Medicina 2001 eg0441 Gyógyszertan Kádix Bt 2001 eg9801 LGB_EG046_1 Mikrobiológia közegészségtanjárványtan Ádány Róza - 12 4 Lırincz Borbála dr. Bp. zborovj@sze. Félévi óraszám Kredit A tárgy oktatója a 2011/12/1 félévben (tavalyi év alapján) Kovácsné dr. Tóth Ágnes (6)+vizsgadíj. gunther@petz.hu. Páthy Ádám Kovácsné Tóth Ágnes Kovácsné Tóth Ágnes Kovácsné Tóth Ágnes Kovácsné Tóth Ágnes 3116 Demsy Boros István . 1998 eg0473 Korszerő orvosi diagnosztika és terápia 2006. McPhee. (12 óra . tantárgy neve Gyógyszertan.1994 eb0301 elıadásvázlat Kutatómunka az ápolásban eg3201 Fejezetek a filozófia történetébıl TT0301 elıadásvázlat elıadásvázlat elıadásvázlat elıadásvázlat LGB_EG047_3 Pszichológia III. .a 20/444-8530. népegészségtan és megelızı orvostan eg0903 Szociológia szociálpszichológia és magatartástudomány ápolókank SEMM. LGB_EG040_1 30 6 Kovácsné dr. 30/435-4098 LGB_EG044_1 Fizioterápia I. LGB_EG045_1 Gyógyszertan 12 4 Kiss Olivér dr.hu a tantervmódosítás miatt) 06209363940 borcsa@indamail. 2000 eb0601 LGB_EG040_2 Ápolástan alapjai II. kisso@axelero.Tierney.gyor. LGB_EG039_2 LGB_EG043_2 LGB_EG041_1 LGB_EG043_2 3 1 Csermerly M Vágvögyi Á.Tóth Ágnes Elérhetısége Kovács J. 3 óra Kovács Valéria dr. - 6 6 6 3 6 6 2 2 2 1 2 2 Guntner Tibor dr.Selvin A Buchenham M LGB_EG047_2 6 2 Ottó Mariann LGB_EG050_1 LGB_EG039_2 Belgyógyászat és geriátria LGB_EG043_2 12 4 Fehér Rózsa dr. LGB_EG036_2 Etika II (szakmai) LGB_EG006_1 6 2 új telszám:30-3894886 Nosza M Elıírt jegyzet (tavalyi év alapján) A modern orvosi etika alapjai Medicina 1997 eg0062 Ápolástani ismeretek Semm. Melania Kiadı.a megadott óraszám nem jó. köv.Ápolás és betegellátás szak 2010-ben induló csoport 2011/12/1 Kód 3 félév Tantárgy Elıtan.hu Szerk. 20/314-1129. Papadakis: LGB_EG055_1 LGB_EG059_1 LGB_EG031_1 LGB_SM035_1 LGB_EG110_1 LGB_EG107_1 LGB_EG109_1 LGB_EG108_1 Sebészet Mentálhigénie Kutatásmódszertan I. Jakab Renáta dr. Társadalomfilozófia Mesterséges enterális táplálkozás Fertıtlenítı eljárások Komplex rehabilitáció emlımőtét után Inkontinencia LGB_EG039_2 LGB_EG043_2 Kis l 9 6 3 Gunther Tibor dr. 9 óra óra 3591 Vizsga Rácz István dr.

LGB_EG050_1 LGB_EG055_1 LGB_EG050_2 150 28 gyakorlat nincs jegyzet LGB_EG056_2 Spec. köv. tagnes@sze. szülészet . Klin. Vál) Mesterséges enterális táplálkozás Fertıtlenítı eljárások Komplex rehabilitáció emlımőtét után Inkontinencia LGB_EG050_1 LGB_EG050_2 27 9 Kovácsné dr.nıgyógyászat szakáptana Kreatív technikák (szab. csecsemı és gyermekgyógyászat..hu. Ism. Félévi óraszám Kredit A tárgy oktatója a 2011/12/1 félévben (tavalyi év alapján) Zborovján Ferencné tárgyfel és a vizsgadíj is az övé(0 óra). Vál) Gyógypedagógia (szab.Tóth Ágnes 23.Ápolás és betegellátás szak 2009-ben induló csoport 2011/12/1 Kód 5 félév Tantárgy Elıtan. PAMOK számla 4700/hallgató/hét (1 hét 10 óra) Elérhetısége Elıírt jegyzet (tavalyi év alapján) LGB_EG050_3 Belgyógyászati geriátriai és sebészeti szakáptan területi gyak. 30/389Csordás Adrienn 4 óra 4886 gyakorlat nincs jegyzet LGB_SM029_1 - 6 1 Azizi Zouheirné Németh Judit tájékoztató van 1 óra és nincs kontakt óra! Azizi Zouheirné Németh Judit Kovácsné Tóth Ágnes Kovácsné Tóth Ágnes Kovácsné Tóth Ágnes Kovácsné Tóth Ágnes gyakorlat nincs jegyzet LGB_SM031_1 LGB_EG110_1 LGB_EG107_1 LGB_EG109_1 LGB_EG108_1 - 6 6 3 6 6 2 2 1 2 2 gyakorlat nincs jegyzet gyakorlat nincs jegyzet gyakorlat nincs jegyzet gyakorlat nincs jegyzet gyakorlat nincs jegyzet .

Medicina Könyvkiadó Rt. EG6002 gyakorlat nincs jegyzet LGB_EG049_1 Aneszteziológia és intenzív terápia Közösségi/multikulturális ápolás és területi gyakorlata Otthonápolás és területi gyakorlata LGB_EG056_1 6 2 Kiss Olivér dr.Ápolás és betegellátás szak 2008-ban induló csoport 2011/12/1 Kód 7 félév Tantárgy Elıtan. 20/444-8530. kisso@axelero. gyak díja Fogarasi Zoltánnak számlázandó zborovj@sze. 2003. Félévi óraszám Kredit A tárgy oktatója a 2011/12/1 félévben (tavalyi év alapján) Elérhetısége Elıírt jegyzet (tavalyi év alapján) Pénzes István-Lencze László Az aneszteziológia és intenzív terápia tankönyve.hu 30/4354098 Dr. Budapest. köv. 1000 Ft/hallgató/nap Fogarasi Zoltán (12 óra elmélet) 20 óra = 2 nap területi gyakorlat 1000/Ft/hallgató/nap 1 nap ter.hu LGB_EG052_1 LGB_EG056_2 42 8 Zborovján Ferencné Zborovján Ferencné (6 óra elmélet) 30 óra = 3 nap területi gyakorlat. 2001 EG1605 LGB_EG053_1 LGB_EG050_2 37 7 LGB_EG054_1 Oxiológia és toxikológia LGB_EG050_1 32 4 20/9470238 . Gıbl Gábor Oxyológia .hu 30/4354098 gyakorlat nincs jegyzet zborovj@sze.. Semmelweis Kiadó.