You are on page 1of 20

EDU 3012: PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

:
FALSAFAH DAN DASAR


TA1UK:
DASAR SEKOLAH SATU ALIRAN


KUMPULAN KULIAH: S


NAMA PENSYARAH:
ENCIK THO SIEW WEI


NAMA AHLI KUMPULAN
NAMA NO. ID
AIN SHAKINAH BINTI AZMI D20101038224
NOOR AZIRAH BINTI 1IBRIL D20101038235
NATRAH BT IBRAHIM D20101038237
NURUL AMILIN BINTI 1AMALULAIL D20101038219
TARIKH SERAH: 25 FEBRUARI 2011

40
1.0PENGENALAN
Menurut Jabatan Penerangan Malaysia (2008), cadangan penubuhan sekolah satu aliran
telah dicetuskan oleh ProI. Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim selaras untuk
merealisasikan matlamat 1Malaysia yang diaspirasikan oleh Perdana Menteri Dato Seri
Najib Tun Abdul Razak. Tujuan utama cadangan ini diajukan adalah untuk
menyatupadukan tiga kaum utama di Malaysia supaya negara terus makmur tanpa
perbalahan antara tiga kaum terbesar di negara ini. Sejurus cadangan ini diutarakan,
timbulnya beberapa isu yang yang hangat dibincangkan oleh ahli-ahli politik dan tokoh-
tokoh akademik. Persoalan utama yang timbul ialah, adakah sekolah satu aliran ini dapat
menyatupadukan kaum di Malaysia?

Menyentuh mengenai cadangan penubuhan sekolah satu aliran, ramai pihak
membantah cadangan ini terutamanya dari kaum bukan bumiputera kerana menurut
mereka suasananya kurang menarik serta bimbang anak-anak mereka terpengaruh dengan
adat resam orang Melayu dan Islam. Sikap dan Iahaman agama yang terlalu kuat juga
menakutkan bukan Melayu terhadap sekolah kebangsaan. Dalam perspektiI lain, Perdana
Menteri menyatakan bahawa sistem pendidikan satu aliran sebenarnya telah pun
diamalkan tetapi kebanyakan daripada kita tidak Iaham peranan sistem sekolah
kebangsaan. Beliau menjelaskan, semasa kerajaan membentuk sistem sekolah
kebangsaan dahulu, sekolah-sekolah aliran Cina dan Tamil sudah pun ada. Kerajaan
memberi bantuan kepada sekolah aliran tersebut dengan harapan pada akhirnya murid-
murid dari sekolah itu kelak menyertai sekolah kebangsaan seterusnya membentuk sistem
sekolah satu aliran.
2.0KONSEP DAN PENGERTIAN
2.1Konsep
Sekolah Satu Aliran ini hanyalah satu cadangan dan konsep sekolah ini pada
ringkasnya ialah menghapuskan sistem sekolah yang pelbagai dan disatukan menjadi
satu sistem sekolah tunggal yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa
pengantar, bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dan bahasa ibunda orang Cina serta
India diperkukuh dan diperluaskan pengajarannya. Rektor Kolej Yayasan Melaka,
ProI Datuk Dr Ramlah Adam (2008) berpendapat cadangan itu bukan sesuatu yang
baru dan pelaksanaannya dapat mengeratkan perpaduan kaum yang pada hari ini
semakin membimbangkan di Malaysia. Negara Malaysia amat sesuai mengamalkan
sekolah satu aliran ini memandangkan situasi pembelajarannya membolehkan semua
murid bergaul dan berinteraksi sesama mereka di luar kelas.Senario inilah yang
diharapkan akan membantu menjalinkan perseIahaman dan perpaduan yang lebih
jitu bermula daripada peringkat yang lebih awal.

Abdul Kadir Jasin (2008),dalam blognya menyatakan konsep sekolah satu aliran
ini adalah setiap kanak-kanak, tanpa mengira agama, bangsa, status sosial dan lokasi,
belajar dalam satu darjah yang sama, menggunakan bahasa pengantar yang sama dan
mengikuti kurikulum yang sama. Menurut tokoh pendidikan, ProI Datuk Dr
Kamaruddin,sistem pendidikan satu aliran ialah sistem pendidikan yang
menggunakan satu bahasa pengantar di sekolah. Ia bertujuan mewujudkan perpaduan
dan integrasi nasional. Menurut beliau, wujudnya sisitem pendidikan yang
menggunakan satu bahasa pengantar , secara tidak langsung akan mewujudkan satu
sistem nilai dan budaya sosial. Melalui sekolah satu aliran, murid kaum lain masih
berhak mempelajari bahasa ibunda masing-masing di samping membolehkan mereka
memupuk dan mencapai matlamat perpaduan dan integrasi nasional menerusi
pendidikan.Menurut pencadang sekolah satu aliran, ProI Emeritus Tan Sri Khoo Kay Kim
konsep sekolah aliran ialah semua pelajar akan ditempatkan di sekolah yang sama
dan penggunakan bahasa pengantar yang sama. Namun begitu bahasa ibunda setiap
kaum akan diselitkan sebagai sebahagian daripada kokurikulum di bilik darjah.
Menurut beliau lagi, sekolah satu aliran penting untuk menyatupadukan rakyat
Malaysia dan ia bersesuaian dengan konsep Satu Malaysia yang dilancarkan oleh
Perdana Menteri kita iaitu Dato` Seri Najib Tun Abdul Razak.

Beliau berkata sistem pendidikan yang mengamalkan sekolah pelbagai aliran
ketika ini tidak membantu rakyat menyelami makna sebenar gagasan 1Malaysia.
Katanya, sejak dari kecil lagi rakyat sudah diasingkan mengikut aliran dan bahasa
ibunda masing-masing dan apabila dewasa, semangat kerjasama dan perseIahaman
sukar untuk dijalankan. Walaupun terdapat beberapa pihak yang membantah
cadangan pembentukan sekolah satu aliran, mereka yang berbuat demikian perlu
menilai semula sejauh mana sistem pendidikan ketika ini boleh membantu
mengukuhkan pembentukan sebuah negara bangsa.

2.2Pengertian
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, sekolah bermaksud tempat untuk belajar
dan mengajar. Dalam Akta Pendidikan, sekolah dideIinisikan sebagai suatu
tempat dimana 10 orang pelajar atau lebih yang biasanya diajar sama ada di dalam
sebuah atau lebih bilik darjah ataupun padang. Kamus OxIord (1969) menyatakan
sekolah adalah institusi untuk member pendidikan kepada para pelajar. Di
Malaysia, sistem persekolahan bermula sejak seseorang itu berumur enam tahun
hingga ke Tingkatan 5 atau Tingkatan 6. Pendidikan pra sekolah bermula seawal
umur empat tahun hingga enam tahun. Seterusnya, pendidikan rendah bermula
dari Tahun 1 hingga Tahun 6, dan menerima kemasukan kanak-kanak berumur 7
tahun sehingga 12 tahun. Manakala sekolah menengah awam boleh dilihat
sebagai pelanjutan sekolah rendah. Para pelajar perlu belajar dari Tingkatan 1
hingga Tingkatan 5.

Perkataan sekolah sebenarnya berasal daripada Bahasa Greek iaitu Scholein.
Sekolah juga terdiri daripada sebuah bangunan atau tempat yang berIungsi
untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar, yang belajar di situ. Struktur sekolah
moden mungkin dilengkapi dengan kemudahan teknologi (IT) atau sekadar bilik
darjah sahaja. Di samping itu, sekolah biasanya mempunyai beberapa tenaga
pengajar atau guru bagi mengajar serta membimbing para pelajar.Kebiasaannya
seseorang itu akan melalui beberapa jenis sekolah dan institusi pendidikan
bermula dari tadika,sekolah rendah, sekolah menengah dan akhirnya ke
peringkat universiti. Kebanyakan negara mempunyai sistem pendidikan Iormal,
yang biasanya diwajibkan ke atas setiap rakyat di negara itu. Namun secara
umumnya, sekolah rendah dan sekolah menengah masing-masing dikhaskan
untuk kanak-kanak kecil dan remaja bagi melanjutkan pelajaran masing-masing.
Selain itu, sekolah satu aliran membawa maksud sistem pendidikan yang
menggunakan satu bahasa pengantar di sekolah menurut ProI Datuk Dr.
Kamruddin seorang tokoh pendidikan di Malaysia. Malah menurut beliau sekolah
satu aliran ini juga bertujuan untuk mewujudkan perpaduan dan integrasi
nasional. Berdasarkan pendapat beliau dengan wujudnya sisitem pendidikan yang
menggunakan satu bahasa pengantar , secara tidak langsung akan ia akan
mewujudkan satu sistem nilai dan budaya sosial. Tambahan itu,melalui sekolah
satu aliran, murid kaum lain masih berhak mempelajari bahasa ibunda masing-
masing di samping membolehkan mereka memupuk dan mencapai matlamat
perpaduan dan integrasi nasional menerusi pendidikan.

3.0ISU, CABARAN DAN PENDEKATAN
3.1Hak Sama Rata
Isu dan Cabaran
Setiap warga Malaysia mempunyai hak dan tanggungjawab yang serupa. Namun begitu,
bagi rakyat yang berketurunan Melayu, mereka mempunyai hak yang istimewa
berbanding bangsa lain di Malaysia. Hak-hak istimewa orang Melayu ini bukanlah
peraturan baru, malahan hak-hak ini telah tercatat dalam Perjanjian Persekutuan Tanah
Melayu 1948, dan perjanjian-perjanjian ini telah pun diamalkan di negeri-negeri Melayu
yang tidak bersekutu sebelum penjajahan berlaku lagi. Tetapi, masih terdapat sesetengah
pihak yang risau akan kedudukan kaum mereka apabila sekolah satu aliran ini
dilaksanakan. Ini juga menjadi alasan apabila mereka menolak sekeras-kerasnya
mengenai cadangan ini. Sedangkan telah termaktub dalam Perjanjian Persekutuan Tanah
Melayu bahawa sememangnya kaum Melayu mempunyai hak keistimewaannya.

Menyentuh mengenai isu hak istimewa, ramai pihak mempersoalkan kedudukan
orang Melayu dalam organisasi sekolah termasuklah dari pihak pengurusan sekolah
sehinggalah organisasi atau persatuan pelajar jika sekolah satu aliran ditubuhkan.
Sebelum ini jika di sekolah jenis kebangsaan, merekalah yang menguasai atau
mendominasi jawatan-jawatan yang ditawarkan. Oleh sebab itu, mereka membantah
sekolah satu aliran kerana sememangnya kaum Melayu akan mendominasi kembali
jawatan di sekolah dan mereka akan merasa tergugat jika keadaan ini berlaku.
Kebanyakan guru akan berasal dari kaum bumiputera dan ramai kaum bukan bumiputera
khuatir akan berlakunya sikap pilih kasih antara kaum. Jadi, malanglah nasib pelajar
bukan bumiputera kerana mereka akan dianak tirikan oleh guru mereka sendiri,
sedangkan hal ini tidak akan berlaku di sekolah jenis kebangsaan.
Khu Eian Chun Bc. Ed (agr.Sc) UPM, M.Ed, (TVE) dari Universiti Kebangsaan
Malaysia dalam suratnya kepada Y. Bhg. ProI. Dr. Teo Kok Seong, seorang pensyarah di
Universiti Pendidikan Sultan Idris, menyatakan:
Cuba bayangkan jika sekolah ini benar-benar berlaku
dan siapakah yang akan memegang tali terajunya? Siapakah
yang paling berkuasa ke atasnya? Siapakah yang paling
berhak? Sudah tentulah jawapannya orang Melayu. Ini adalah
kerana orang Melayu adalah majoriti, bumiputera dan
pentadbir negara Malaysia. Bolehkah nanti mereka berjanji
akan mempastikan kesamarataan pendidikan sekolah satu
aliran antara ketiga-tiga kaum?

Ini dengan jelas menunjukkan perasaan kaum lain mengenai
penubuhan sekolah satu aliran
Selain itu, pihak tertentu juga menyatakan pendapat mereka bahawa sekolah satu
aliran ini bukanlah satu cara yang eIektiI bagi merealisasikan Gagasan 1Malaysia.
Mereka menyatakan bahawa banyak lagi cara yang lebih baik bagi meningkatkan
perpaduan kaum. Tambahan lagi, mereka juga berpendapat bahawa sekolah satu aliran ini
akan lebih membuatkan perpaduan kaum di Malaysia semakin berkurangan akibat
pelbagai perkara yang tidak diningini apabila kedudkan mereka di sesebuah sekolah
menjadi tergugat.

Pendekatan
- Guru perlu bersikap adil
- Setiap kemudahan di sekolah perlu diberikan secara sama rata.
- Daripada cabaran di atas, apa yang boleh pihak kerajaan jalankan adalah dengan
menyediakan satu pelan induk untuk menjalankan sekolah satu aliran ini. Di dalam
pelan induk ini termasuklah kuota atau pengadilan dalam kedudukan kaum minoriti di
dalam sesebuah sekolah. Selain itu, apa yang boleh kita jalankan ialah mengadakan
kempen untuk meyakinkan mereka bahawa sekolah satu aliran ini akan dilaksanakan
menepati dan merangkumi kesamarataan terhadap semua kaum. hal seperti ini
seharusnya tidak membinbangkan pihak-pihak terlibat.
- Ini kerana terdapat juga sekolah-sekolah menengah yang terdiri dari pelbagai kaum,
tidak pula mereka merasa tergugat. Sebenarnya, tiada apa yang perlu dirisaukan
mengenai isu ini, kerana segalanya boleh diselesaikan dengan adil dalam membina
satu pelan induk yang sempurna dalam melaksanakan sekolah satu aliran ini. Mereka
tidak seharusnya mementingkan kaum mereka dan mengenepikan kesan positiI yang
boleh terjadi dengan adanya sekolah satu aliran ini sebagai satu medan perpaduan
rakyat Malaysia terutamanya pelajar.
-

3.2Penghapusan Identiti Bangsa
Isu dan Cabaran
Cuba kita renung-renungkan, tenung-tenungkan, dan Iikir-Iikirkan kembali dalam
membincangkan tentang isu sekolah satu aliran ini, secara langsung ataupun tidak
langsung, terdapat beberapa isu telah timbul. Contohnya seperti penghapusan identiti
kaum dan etnik di Malaysia. Terdapat beberapa cabaran yang acap kali dibincangkan
atau dikupas dalam perkara ini. Antaranya adalah ibubapa tidak mahu kebudayaan
unik yang menjadi identiti kaum mereka akan terjejas, ibubapa juga bimbang untuk
menghantar anak mereka ke sekolah kerana khuatir bahasa ibunda mereka
dimansuhkan dan mereka tidak mahu berlakunya perkahwinan campur antara kaum
dan etnik di mana budaya dan adat mereka akan terhapus.

Isu- isu ini telah dibangkitkan selepas ProI. Emiratus Tan Sri Dr Khoo Kay
Kim yang merupakan seorang tokoh sejarah telah menyokong cadangan Mukhriz
Mahathir agar sistem pelbagai sekolah dihapuskan. Sistem ini akan digantikan dengan
sistem tunggal di mana bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, bahasa Inggeris
pula akan dijadikan sebagai bahasa kedua dan bahasa ibunda orang Cina serta orang
India diperkukuh dan diperluaskan pengajarannya. Dipetik daripada Utusan Malaysia
pada 2 Disember 2008, ProI Emiratus Tan Sri Dr Khoo Kay Kim telah menyiIatkan
bahawa, cadangan Mukhriz yang juga Ahli Parlimen Jerlun merangkap ahli majlis
kerja Pemuda Umno ini adalah sangat baik dan menyamai cadangan dalam Penyata
Razak 1956 dan Jawatankuasa Barnes (1950). Namun begitu, cadangan ini telah
mendapat tentangan daripada pelbagai pihak terutamanya orang Cina dan India.
Sehubungan itu yang menjadi persoalan ialah bilakah 'semua kaum¨ akan bersedia
menerima sistem sekolah satu aliran itu. Dan apakah yang telah dilakukan untuk
memastikan ia dilaksanakan (Abdullah, 2009).Hal ini kerana ia telah mencetuskan
bermacam- macam isu yang jika dibiarkan boleh membawa masalah kepada
perpaduan antara kaum seperti barah yang merebak dan membunuh secara diam.


Antara cabaran yang banyak dibangkitkan rata-ratanya menyentuh kepada
elemen etnik dan kebudayaan. Kebudayaan merupakan sesuatu yang amat penting
bagi setiap kaum atau etnik. Dengan kebudayaan yang pelbagai dan unik ini jugalah
yang menjadikan sesebuah etnik itu dapat dibezakan dengan etnik yang lain.
Memandangkan ia adalah antara sesuatu yang berharga, maka setiap individu
daripada kumpulan etnik itu akan cuba dengan sedaya upaya untuk mempertahankan
kebudayaan masing-masing yang warisi sejak zaman berzaman. Hal yang sedemikian
telah menyebabkan cadangan untuk menubuhkan sekolah satu aliran ditentang hebat
oleh sesetengah masyarakat di Malaysia ini terutamanya oleh etnik Cina dan India
dengan alasan masing-masing ingin tradisi dan kebudayaan mereka dikekalkan.

Selain daripada itu, bagi tentangan mengenai bahasa ibunda mereka akan
terhapus jika mereka menyokong dasar ini, mereka sebenarnya ingin bahasa ibunda
mereka dijadikan seebagai bahasa penghantar dan bahasa Melayu menjadi bahasa
kedua semasa perlaksanaan sistem sekolah satu aliran itu. Tetapi hal ini tidak
mungkin akan dilaksanakan oleh kerajaan. Cabaran ataupun masalah berbangkit
sememangnya banyak yang perlu ditempuhi oleh pihak kerajaan dan pihak-pihak lain
yang berkenaan. Etnik Cina dan India sekeras-kerasnya menyatakan yang mereka
ingin menjadikan bahasa ibunda mereka sebagai bahasa penghantar dan agama serta
kebudayaan masing-masing sebagai yang utama dalam perlaksanaan sekolah satu
aliran itu kelak. Mereka juga ingin sistem perlaksanaan sekolah tersebut dijalankan
seperti sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil (SJKC dan SJKT) kerana pada
mereka,sistem persekolahan tersebut adalah yang terbaik. Hal ini menambahkan lagi
masalah kerana tidak mungkin sesebuah sistem persekolahan menggunakan dua
bahasa penghantar yang waktu pada satu masa. Mereka berasa sangat khuatir
terhadap bahasa yang menjadi salah satu identiti bangsa masing-masing akan terhakis
dan lenyap apabila anak mereka dihantar untuk belajar di sekolah satu aliran kelak.Jika kita kaji dan renungkan semula, isu Malaysia sebagai sebuah negara
berbilang kaum adalah penting untuk kita Iikirkan. Kita dapat melihat perbezaan
bukan sahaja dari segi etnik, ekonomi, kebudayaan malah dari segi agama.
Bayangkanlah betapa akrabnya hubungan antara kaum jika sejak berumur 6 tahun
mereka dapat bergaul mesra sehingga tingkatan 5 ketika mereka berumur 18 tahun.
Inilah resepi paling baik dalam membentuk bangsa Malaysia tanpa mengira
kaum dan agama. Kerajaan mementingkan perpaduan di antara semua kaum tanpa
memikirkan hal-hal yang negatiI. Tetapi terdapat segelintir ibubapa yang bimbang
dan khuatir untuk menghantar anak mereka ke sekolah ini kerana menteliti mereka
yang berada di takuk yang lama. Mereka menganggap bahawa jika anak-anak mereka
dibiarkan bebas bergaul dengan rakan-rakan daripada kaum lain,mereka bimbang
anak mereka akan menjadi rapat dan akhirnya akan memilih pasangan hidup mereka
yang terdiri daripada kaum yang berlainan. Hal ini bertentangan dengan agama
mereka. Seperti kaum Melayu, mereka tidak dibenarkan sama sekali untuk bertukar
agama walau dengan apa alasan sekalipun, maka jika seorang pelajar Melayu ingin
berkahwin dengan pelajar Cina, maka pelajar Cina itulah yang perlu memeluk agama
Islam. Maka inilah perkara yang menjadi salah satu titik tolak kepada penentangan
kepada dasar sekolah satu aliran ini.

Pendekatan
Pendekatan yang boleh diambil bagi menyelesaikan hal ini adalah menubuhkan kelab
etnik bagi semua kaum yang ada dalam sekolah itu dan menyediakan kemudahan-
kemudahan yang diperlukan. Contohnya menubuhkan Kelab Tarian Singa yang
diketuai oleh guru yang ariI tentang tarian singa. Hal ini supaya kelab tersebut kekal
aktiI di sekolah dan sekolah mempunyai tarikkannya yang tersendiri. Pihak sekolah
juga boleh menghantar peserta-peserta dari kelab ini ke pertandingan-pertandingan
luar supaya mereka dapat membanggakan kaum mereka dan secara tidak langsung
masyarakat dapat didedahkan dengan keunikkan kaum-kaum di Malaysia.


Walaupun Bahasa Melayu digunapakai sebagai bahasa pengantar utama di
sekolah tersebut, pelajar kaum Cina dan India tetap diwajibkan untuk mengambil
Bahasa Cina dan Bahasa Tamil sebagai matapelajaran wajib mereka. Contohnya
Bahasa Cina wajib diambil oleh semua pelajar cina dan Bahasa Tamil ini juga turut
dijadikan matapelajaran wajib kepada pelajar India. Bahasa- bahasa ini juga boleh
diambil sebagai matapelajaran pilihan kepada kaum-kaum lain yang berminat. Di sini
langsung tidak timbul isu di mana bahasa ibunda sesuatu kaum akan terjejas atau
akan terhapus. Sikap mereka yang terlalu mementingkan kebudayaan masing-masing
ini sedikit sebanyak akan menambahkan kerumitan dan menyebabkan keadaan
menjadi tegang. Ketegangan ini juga,jika tidak dikawal akan dikhuatiri menyababkan
hubungan antara etnik di Malaysia ini menjadi semakin rapuh dan renggang.

Isu pertukaran agama sepatutnya tidak menjadi masalah kerana hal pertukaran
agama itu bergantung sepenuhnya kepada anak mereka. Seperti yang kita sedar
bahawa dasar sekolah satu aliran ini bertujuan untuk mengeratkan perpaduan kaum.
Tidak pernah terlintas untuk menjadikan perkahwinan antara kaum sebagai motiI
utama dalam dasar ini. Mentaliti ibubapa yang terlampau mengutamakan agama
sehingga menolak perpaduan negara haruslah dikikis sehingga ke akar umbi. Lihat
sahaja Sekolah Victoria Institution yang merupakan contoh terbaik Sekolah Satu
Aliran di negara ini. Semua ibu bapa moden dari kaum Melayu, Cina dan India
berlumba-lumba mahu menghantar anak-anak mereka belajar di sekolah itu. Lihat
juga bagaimana mesranya pelajar-pelajar dari ketiga-tiga kaum bergaul mesra dan
bersaing secara sihat dalam pelajaran. Guru-guru, staI juga mempunyai komposisi
ketiga-tiga kaum ini. Begitu juga dengan Persatuan Ibu Bapa dan Guru juga diwakili
oleh ketiga-tiga kaum. Lihat sahaja betapa seronoknya pelajar bergaul mesra semasa
bersukan dan apa juga kokurikulum yang lain. Sekolah ini juga cemerlang dalam
akademik. Pemikiran ibubapa itu sendri harus dibuka luas bagi membolehkan anak-
anak mereka bergerak maju dalam pendidikan yang kian mencabar ini.3.3Pemansuhan S1K
Isu dan Cabaran
Ramai pihak menunjukkan rasa tidak puas hati dengan cadangan penubuhan sekolah
satu aliran ini kerana takut sekolah jenis kebangsaan akan dimansuhkan. Tan Sri
Ainuddin Wahid, salah seorang tokoh pendidik di Malaysia menyatakan, bahawa
sekolah satu aliran sepatutnya dilaksanakan sebelum merdeka lagi seperti yang
dicadangkan 48 tahun lalu oleh Allahyarham Aminuddin Baki yang pada ketika itu
menjadi Penasihat Pelajaran Negara. Ainuddin menjelaskan, cadangan Aminuddin
disuarakan itu kerana beliau telah menjangkakan masalah perkauman pasti akan
timbul di kemudian hari jika sistem pendidikan berasaskan pelbagai aliran diteruskan
berikutan setiap kaum mendapat pendidikan di sekolah yang berlainan dan tidak
berpeluang untuk bergaul sesama sendiri dan memahami budaya msaing-masing.

Kata -kata beliau terang lagi jelas dapat menjawab semula isu yang telah
dibangkitkan yang mempersoalkan sistem sekolah satu aliran yang baru ingin
diwujudkan sekarang. Jika sekolah satu aliran ini ditubuhkan, maka sekolah jenis
kebangsaan akan di mansuhkan. Hal ini kerana, semua pelajar akan menjalankan
persekolahan mereka dengan menggunakan sistem persekolahan yang sama iaitu
sekolah satu aliran. Ini menjadi satu cabaran untuk melaksanakan sekolah satu aliran
kerana, etnik lain tidak bersetuju terhadap penubuhan sekolah ini juga kerana mereka
terpaksa menggunakan Bahasa Melayu sepenuhnya semasa sesi pengajaran dan
pembelaran. Justeru, perkara ini nyata lebih menguntungkan kaum Melayu.
Kurikulum di sekolah kebangsaan sekarang juga terlalu berorientasikan kaum
Melayu. Jika dibandingkan di SJK mereka dahulu, mereka bebas untuk belajar dan
bertutur dalam bahasa ibunda mereka. Sejak daripada kecil, mereka telah dilahirkan
dan dibesarkan berlatar belakangkan etnik dan kebudayaan masing-masing. Semasa
menerima pendidikan awal di sekolah tadika dan sekolah rendah juga mereka telah
dibiasakan untuk bertutur menggunakan bahasa ibunda mereka. Tetapi, apabila
memasuki alam sekolah menengah, mereka terpaksa bersekolah di sekolah yang
menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar.
Selain itu, masalah komunikasi juga menjadi penghalang untuk melaksanakan
sekolah satu aliran, Jika komunikasi terbatas maka proses pengajaran dan
pembelajaran tidak dapat dilakukan secara optimum disebabkan tiada komunikasi dua
hala. Hanya para guru yang bercakap, tetapi pelajar hanya mendengar dan tidak mahu
memberikan pandangan dan idea kerana mungkin disebabkan perasaan malu ataupun
takut ditertawakan oleh rakan-rakan kerana tidak Iasih Berbahasa Melayu. Situasi ini
amatlah merugikan pelajar kerana masalah komunikasi telah menjadi penghalang
bagi mereka untuk berkomunikasi seterusnya bertukar- tukar idea dan pandangan.
Jika perkara yang terjadi ini terus dibiarkan begitu sahaja tanpa memirkan cara yang
sesuai untuk mengatasinya, maka Malaysia akan kekurangan pelapis untuk menjadi
pemimpin pada masa hadapan yang terdiri daripada seorang yang betul-betul
berkeyakinan dan berani bersuara.

Cabaran terakhir untuk isu ini ialah pembelajaran agama di sekolah. Kesulitan
berlaku apabila semua agama meninginkan keadilan, di mana sekolah perlu
menyediakan semua jenis rumah ibadat dalam bagi bersikap adil kepada semua
agama. Hal ini mengundang kepada kos yang begitu tinggi sedangkan keadaan
ekonomi Malaysia kini masih lagi berada pada tahap yang kurang memuaskan.
Seterusnya ialah apabila tiba untuk sesuatu perayaan yang lebih menjurus ke arah
keagamaan. Adakah semua pelajar perlu terlibat walaupun dari agama yang lain? Ini
sememangnya menimbulkan lagi kesulitan dalam pengurusan sesebuah sekolah.
Pendekatan
Justeru itu, pihak kerajaan dan pihak yang berkaitan telah berbincang bagi
mencari pendekatan yang sesuai bagi menyelesaikan masalah yang timbul. Bagi
memuaskan hati semua pihak, cadangan penubuhan sekolah satu aliran ini telah dikaji
semula. Pelbagai elemen-elemen penting telah diperkasakan agar, jika sekolah ini
telah mendapat persetujuan untuk melaksanakan sekolah satu aliran pada suatu hari
nanti, tidak banyak masalah yang akan timbul.
Pemantapan kurikulum yang adil untuk semua kaum dan bukan hanya
menguntungkan satu kaum harus di lakukan. Bagi mengelakkan pelajar bukan
bumiputera tercicir dari pelajaran akibat kekangan bahasa, satu kelas intensiI perlu
diadakan untuk pelajar-pelajar ini supaya mereka Iasih untuk berbahasa Melayu.Jika
di Sekolah Kebangsaan, pembelajaran tentang agama Islam dilaksanakan untuk
pelajar Islam, maka pembelajaran tantang agama kaum masing-masing bagi yang
terlibat juga perlu diadakan di Sekolah Satu Aliran itu nanti. Sekolah satu aliran tidak
akan membawa apa-apa masalah dan tidak mungkin mendatangkan akibat yang
negatiI, sebaliknya dari satu sudut lain, ia akan membantu mewujudkan hubungan
harmoni antara kaum. Mereka yang menentang cadangan sekolah satu aliran ini
adalah mereka yang tidak mengutamakan cita-cita dan rakyat Malaysia untuk
membentuk sebuah negara yang bersatu padu.

3.4Pengaruh Pemimpin Politik
Isu dan Cabaran
Seperti mana yang diketahui oleh umum sememangnya menjadi lumrah bagi
manusia untuk menerima atau membantah sesuatu perkara yang baru dicadangkan
atau diusulkan. Malah seperti yang dapat kita lihat di negara kita yang tercinta ini
setiap usul yang diutarakan oleh para pemimpin negara akan mendapat reaksi positiI
mahupun negatiI. Barubaru ini cadangan untuk melaksanakan Sekolah Satu Aliran
ini telah disebut oleh ahli sejarawan ProI Emeritus Tan Sri Dr Khoo Kay Kim, beliau
telah mencadangkan penstrukturan semula sistem pendidikan nasional termasuk
pelaksanaan aliran tunggal untuk merealisasikan konsep 1Malaysia. Malah menurut
beliau lagi, sistem sekolah yang ada pada hari ini iaitu sekolah pelbagai aliran tidak
membantu rakyat memahami erti sebenar konsep 1 Malaysia itu.

Namun begitu cadangan ini telah menimbulkan pelbagai reaksi daripada
setiap pihak. Sebagai contoh banyak pihak yang menentang akan tetapi ada juga
pihak yang menyokong. Antara pihak yang menentang adalah dari parti politik
pembangkang iaitu Mursyidul Am Pas, Datuk Nik Aziz Nik Mat berkata, beliau tidak
bersetuju dengan langkah mewujudkan sekolah satu aliran kerana ia akan menyekat
kaum Cina dan India daripada menguasai bahasa ibunda mereka. Menurut beliau
juga, ``Islam menyebut bahawa bahasa itu nikmat daripada Tuhan. Berlainan bahasa
dan kulit menandakan kebesaran Allah. Jadi perlu diberi peluang kepada tuan punya
bahasa untuk guna bahasa mereka,'' ujarnya. Tambahnya lagi, kerajaan juga perlu
membenarkan kewujudan sekolah aliran Cina sebagai menghormati bahasa dan
sastera kaum itu yang telah lama wujud. ``Kalau orang Cina sekat bahasa Melayu,
kita rasa macam mana. Orang Cina begitu juga, dia ada sastera dia, bahkan sastera dia
lebih tua daripada sastera dunia lain, '' katanya. Di samping itu itu menurut beliau lagi
langkah untuk mewujudkan sekolah satu aliran perlu dikaji secara mendalam bagi
memastikan ia tidak memberi kesan negatiI kepada negara pada jangka masa panjang.

Isu ini juga ditentang keras oleh Pengerusi Persatuan Dong Zong iaitu Dr Yap
Sin Tian. Menurut beliau, sekolah satu aliran ini bukannya mempromosikan
perpaduan nasional, sebaliknya perlaksanaan sisten sekolah satu aliran hanya akan
menghalang persatuan dan mencipta ketegangan antara kaun di Malaysia. Di samping
itu, beliau mendesak kerajaan dan perti politik di Malaysia untuk menyatakan
pendirian mereka tentang negara bangsa dalam konsep 1 Malaysia. Menurut beliau
lagi rakyat Malaysia seharusnya menerima kenyataan bahawa Malaysia adalah
sebuah "negara multi-nasional" (sebuah negara yang mengandungi dua
atau lebih kumpulan etnik yang diklasiIikasikan dari segi agama, bahasa, atau
warna) dan bukannya "negarabangsa" (konsep satu negara , satu bangsa, satu budaya,
satu bahasa dan sistem satu aliran satu sekolah).

Mengikut pendapat Naib Presiden MCA,Datuk Dr. Fong Chan Onn pula
MCA mencadangkan supaya sistem pendidikan yang ada sekarang dikekalkan dan
tidak diganti dengan sekolah satu aliran. Walaubagaimanapun beliau memberi
pendekatan ataupun cadangan agar sekolah-sekolah kebangsaan serta sekolah-
sekolah jenis kebangsaan dibina berhampiran bagi menggalakkan interaksi di antara
pelajar. Lantaran itu merancang program-program seperti hari keluarga dan sukan
secara bersama supaya mereka boleh berinteraksi dengan lebih erat antara satu sama
lain. Seperti yang kita ketahui zaman persekolahan adalah zaman dimana untuk
memupuk integriti dan semangat muhibah antara kaum di negara ini. Hal ini kerana
kita seharusnya menyemaikan semangat setiakawan sejak dari muda lagi agar tidak
lagi timbul isu perkauman dam semangat kekitaan di kalangan rakyat di negara ini
sesuai dengan kata pepatah melentur buluh biarlah dari rebungnya`. Hubungan rapuh
antara kaum akibat suasana sosial, ekonomi dan politik yang tidak begitu baik boleh
menjadi satu bom jangka yang berbahaya. Oleh itu konsep sekolah satu aliran ini
sewajarnya dilaksanakn bagi kepentingan kita bersama demi menuju ke arah negara
yang harmonis dan tidak ada lagi syak wasangka antara kaum yang akan menjadi duri
dalam daging sekiranya tidak diatasi dengan segera.

Pendekatan
Antara pendekatan yang dapat dicadangkan bagi usul ini ialah para pemimpin
politik tidak seharusnya terus bersikap mementingkan kaum masing- masing dan
hanya memikirkan soal masa depan dan populariti politik masing-masing. Selagi
persepsi ataupun pemikiran sebegini masih berada di dalam minda mereka selagi
itulah usaha perpaduan kaum hanya bersiIat luaran. Malah melalui konsep sekolah
satu aliran sebenarnya tidak menghalang para pelajar daripada mempelajari bahasa
ibunda masing- masing. Hal ini kerana subjek Bahasa Tamil mahupun Bahasa
Mandarin akan diwajibkan terhadap para pelajar berbangsa Cina dan India untuk
mempelajari bahasa ibunda masing-masing. Selain itu bagi para pelajar Melayu dua
subjek ini akan menjadi akan menjadi subjek elektiI. Iaitu bagi para pelajar Melayu
mereka diberikan peluang untuk mempelajari bahasa kawan- kawan mereka yang
berlainan bangsa. Tambahan itu para pemimpin politik juga bolehlah menghantar
anak-anak mereka ke sekolah satu aliran ini. Hal ini bagi meyakinkan rakyat
mengenai keberkesanan sekolah satu aliran ini, seterusnya menggalakkan mereka
untuk turut menghantar anak mereka ke sekolah tersebut.
Perlu diingatkan bahawa IalsaIah pendidikan barat ada menyebut bahawa
pendidikan adalah benteng pertahanan negara. Ini bermakna kekuatan tentera
bukanlah benteng utama pertahanan negara, sebaliknya adalah pendidikan. Ada juga
benarnya IalsaIah tersebut. Maka oleh sebab itu sebagai pendekatannya, sistem
pendidikan negara tidak seharusnya dijadikan sebagai permainan dan alat untuk
ujikaji sesuatu dasar ataupun cetusan idea yang ragu-ragu.
4.0PENUTUP
Pendidikan telah lama dianggap sebagai satu elemen penting bagi menyatupadukan
rakyat. Aspek perpaduan kaum perlu diberi perhatian serius dan penekanan yang
menyeluruh oleh semua pihak. Generasi awal terutamanya para pelajar sekolah rendah
perlu didedahkan betapa pentingnya perpaduan dalam arus masyarakat Malaysia yang
bersiIat majmuk ini. Mahu tidak mahu, perkara ini turut melibatkan sistem pendidikan
negara kerana melalui pendidikanlah, generasi pelajar dapat membentuk dan
mencorakkan masyarakat Malaysia pada masa hadapan. Ianya selaras dengan pepatah
Melayu iaitu ' melentur buluh birlah dari rebungnya¨. Mereka ini perlu dan semestinya
didedahkan bahawa perpaduan kaum begitu bermakna dan akibat buruk yang akan timbul
daripada sikap curiga mencurigai di antara mereka. Matlamat ini boleh dicapai dengan
berkesan dan lebih cepat jika pendidikan di negara ini menggunakan satu sistem
berbanding pellbagai aliran ketika ini. Ia akan mewujudkan satu sistem nilai dan budaya
sosial. Pengwujudan sistem pendidikan yang menggunakan satu bahasa pengantar juga
diberi jaminan tidak akan menggugat bahasa ibunda kaum lain seperti yang dibimbangi
selama ini.

Ibu bapa serta guru perlulah memainkan peranan serta memikirkan masa depan
generasi akan datang. Jika perpaduan tidak dipupuk dari awal ini dikhuatiri akan tercetus
kembali tragedy 13 Mei yang mana telah meragut banyak nyawa. Tragedy itu masih lagi
segar di ingatan setiap rakyat Malaysia. Pembentukan sekolah satu aliran juga
bersesuaian dengan gagasan 1Malaysia pada masa kini. Maka semua pihak perlulah
bersetuju dengan pembentukan sekolah satu aliran tersebut. Walaupun terdapat kebaikan
dan keburukan mengenai sistem tersebut, perkara ini masih boleh diperbaiki dari semasa
ke semasa.


5.0BIBILIOGRAFI
Abdullah Sani Yahaya (2005). engurus sekolah. Bentong: PTS Publications

Abdullah Hassan (2009). Sekolah satu aliran. kesan dan implikasinya. Diperoleh
daripada
http://ipm.upsi.edu.my/index.php?option÷com¸content&view÷article&id÷374:satu-
aliran&catid÷21:berita&Itemid÷77 pada 18/02/2011 11:55 pm.

A Kadir Jasin (2008). Harapan kepada sekolah satu aliran. Diperoleh darripada
http://kadirjasin.blogspot.com/2008/12/harapan-kepada-sekolah-satu-aliran.html
pada 22/02/2011

Hoh, K. S. (2009, NOVEMBER 2). Resounding ´No´ to single stream school system.
Retrieved FEBRUARY 22, 2011, Irom THE SUN:
http://www.thesundaily.com/article.cIm?id÷39700

ILYAS, F. (2009, OCTOBER 28). Sokong sekolah satu aliran. Retrieved FEBRUARY
22, 2011, Irom UTUSAN ONLINE:
http://www.utusan.com.my/utusan/inIo.asp?y÷2009&dt÷1029&pub÷Utusan¸
Malaysia&sec÷Muka¸Hadapan&pg÷mh¸01.htm

Jabatan Penerangan Malaysia (2009). Penubuhan sekolah satu aliran. Diperoleh daripada
http://pmr.penerangan.gov.my/index.php?option÷com¸content&task÷view&id÷511
4&Itemid pada 22/02/2011

Kamus Dewan Online Edisi Keempat. Sekolah. Diperoleh daripada
http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k÷sekolah

Mohd. Salleh Lebar, 1992. Perubahan Pendidikan Di alaysia.
Kuala Lumpur: Quantum Books.

Mahmud Sarlan, M. M. (2009). Bahasa alaysia. Malaysia: Pelangi Publishing Group
Bhd
.
Abdullah, D. (2009, 12 18). Sekali Lagi Dasar Satu Aliran. Retrieved 2 22, 2011, Irom
UTUSAN ONLINE:
http://www.utusan.com.my/utusan/inIo.asp?y÷2009&dt÷1218&pub÷Utusan¸
Malaysia&sec÷Rencana&pg÷re¸08.htm

 ! 03:7:9 ,-,9,3 !0307,3,3 ,,8,  .,/,3,3 503:-:,3 804, 8,9: ,7,3 90, /.09:8,3 40 !741 2079:8 %,3 $7 7 44 , 2 80,7,8 :39: 2070,8,8,3 2,9,2,9 ,,8, ,3 /,857,8,3 40 !07/,3, 03907 ,94 $07 ,- %:3 -/: #,, %::,3 :9,2, .,/,3,3 3 /,:,3 ,/,, :39: 203,9:5,/:,3 9, ,:2 :9,2, / ,,8, 8:5,, 30,7, 907:8 2,2:7 9,35, 507-,,,3 ,39,7, 9, ,:2 907-08,7 / 30,7, 3 $0:7:8 .,/,3,3 3 /:9,7,,3 92-:3,-0-07,5,8:,3,3,3,9/-3.,3,340,
,549/,3944
944,,/02 !0784,,3:9,2,,392-:,, ,/,,804,8,9:,7,33/,5,9 203,9:5,/:,3,:2/,,8, 03039: 20303, .,/,3,3 503:-:,3 804, 8,9: ,7,3 7,2, 5, 202-,39, .,/,3,3 3 907:9,2,3, /,7 ,:2 -:,3 -:25:907, 07,3, 203:7:9 2070,8:,8,3,3,:7,3203,78079,-2-,3,3,
,3,2070,907503,7:/03,3 ,/,9 708,2 47,3 0,: /,3 8,2 $,5 /,3 1,,2,3 ,,2, ,3 907,: :,9 :, 203,:9,3-:,30,:907,/,5804,0-,38,,3 ,,250785091,3 !07/,3, 03907 203,9,,3 -,,, 88902 503//,3 8,9: ,7,3 80-03,73, 90, 5:3 /,2,,3 909,5 0-,3,,3 /,75,/, 9, 9/, 1,,2 507,3,3 88902 804, 0-,38,,3 0,: 2030,8,3 802,8, 07,,,3 202-039: 88902 804, 0-,38,,3 /,:: 804,
804, ,7,3 3, /,3 %,2 8:/, 5:3 ,/, 07,,,3 202-07 -,39:,3 05,/, 804, ,7,3 90780-:9 /03,3 ,7,5,3 5,/, ,73, 2:7/
2:7//,7804,9:0,203079,804,0-,38,,380907:83,202-039:88902 804,8,9:,7,3     

7/.8 808.203.7 3 802..7-./.: 804.. 503. .8.32070.9:. 03:7:9 944 503//.38....35.3.2037.7.9.3 3. 89.3.202-40.5.3 3907.35075.39.343805804.8..7.8.3 /.38.9/.9 5075.9:-.3808:.9: 7 .9:. / :.3 5075.3 ..3 !741 . .388902804.3 203:3. /.3 507801.2...9: . 0.9...9:8848.8.  -/:.8.5.9:-..7.7.503.3 /.28..9.5.3 /507:.7./. .3 2.75.38.2.2..7. -.7/804. 2.3.20250.-079::.2.9: . 8.5073. 0.47.2  -07503/. 8.38.3.320::/.9. ./.7 80.2.8./.3 202-.3 -073907.5:8.3 /.-:3/.253202-40.8502-0.33... . 03:7:9 -0.7 0.307880-.30-.3 5075.848.3   .503. 20307:8 503//.33..3 .320::/.350-.3../:.7.39: 203..: 80-.7://3 88902 503//..2.9: 88902 804.. 202:5: /.2.83/8..34./:. !741.3 .3 503.8. 2:7/ -07..3 203:3.3 /.8.843.: /.9: 7.7.3/.3 0.3 8.503. 3/.3203.38.83  /.8 3..2.3 2:7/.3 -..2-43.2.0/:...3 /.3 3907.3 8.7 -.9:.8.3 9:-:.:2 ..3/8. 88902 503//.3 50./:./.3 -.2.3 203:9 :7::2 .809.8 -0..3 3 ./ 8...39.9:7#.9:.8079.5.9808:..5.203.3. 9.3 43805 804.3 ..7: /.74 3.-.3 -:/.3 .9.. 2070./.9 20307. 73.8 -07.38.2..3. $.843./.. -.8..8.39. 88902 503//.2.7.8./. 0. #0947 40 .33.3 203:3..3 ..33202.389:..8 $03..3/.3 203.39.7.9: 88902 3.3 0- 9:-072:.8. 203:3.8./.. $!!#% 43805 $04.9:..203..3802:.. 3 5.33..8.8 3. /.3-.3.:2 ..9:/./7.8.3 804. /507:: /.3202-2-.3. 9:3.83 2./../.38:3.3-./:.3 5../.83.-:3/..7.: ::/3.

/.7.2:80.7%.3 /809.-:3/. 50. 4:7::2 / - /. 8.380-:.5.7.3 203./. 03.2.. /...804. /.2 80-:. 50./:..3 05.2 9.3 43805 $.7 0..: -07.  0. //0138.8.3203072.-%:3-/:#. .83 2./.7 .30.9.03:7:9503.78. 5..39: 7. ..2 43805 804.9 80-....80.3.:5:3 907/.3  . . 47.. /.3.: 2.9..3.3.2.83.3 7. 3 9/.9 9.7.3 09.3 .3 3.3502-039:.3 203. /0.83 /./.3 80-..9.02.7  . 80.3 !7412079:8%.9 -0-07.3 03:7:9.:3 .2 2.9.9:.2.9.3 / 804..7.75.2..3 -07-:.8.9.2:3-09:-.9..3 202-.7.7.. 8:.-07:2:7 9..3 9: -07:2:703.8.9 2030./...3 50393 :39: 203./.:3 3..7.8:.7 :39: /.9:5.... 802.9:.2:8 147/ 203.3 804.3-.3..9: 9025.39.8.. 802:.//.9.  !03079.7.8.3 8.9:39:-0.3./.3 502-039:.:0--/.5 .3.:0-.9 ..3.38.5.8. 202-.8. 50-. 88902507804..7 507: -0.3 8:. -072:.29.: .:3 $0907:83.7.3 703/.9 /02.. . 7... 03:7:9 -0.3 /.3 /.3 /03.:3 /.9 804.7.9. 50.-. -07808:.3 203:9 .39: 203::.503.:3 803.3 ..7.3$744. 804.3. -:3/.9.9..8.2 9.3804. . 80-.3 ....7 /.3.8.9: .3 09. 703/..9/2.3-.3503:3.%.3 .3 80-.:33.2 -40 /. 20303.3 !03//.7. 3 -40 202-.3 .%3.7 . .3 804.2. 804.94 $07.809.:2 .. .7 %3.9 8:/..3 /.3 .3 /9025. .3 507: 203. 3899:8 :39: 202-07 503//.7 .7.. 88902 503//. 808047.39.8.. 802:.:5:35.039079. 2.3.350.3:9.80.3 2070.:%3.2. /.3 40 !07/. 8./.:3 3.3.7. 80-03.. !. .9.357. :2:7 025..0%3.9 07..9: .. 503//..5.3 804.. 80.8. .3 -. 9.3. 5.3/80025.3 804. 88902 503//.-072.3 -072:.8:/9025. 50. !03//. .38.8.3 507801.3 804..9: .-.3.. ..3 . /.-072:.3. .7 /. /..

27://38047.. 203:7:9 !741 .2:3 80. 07/.3 804.3 9: 804.7. 8. . 700 .: 9025.203:7:9-0. 8.79.7 / 89: $97:9:7 804.3 .350.::7:-.7 .2-.8 809. /.3 203:3. 8.3 8./.9: ..:/03..5. 503.7. -0-07.9-0..3.9: -.3.3 5075. 2025:3.8.3:3.3 -072:.3702.33907....7.9.3 -. 20250.2.7.3 8.403 $04. :2:23.73..32: 05.: 804. 2.20307:8503//.38:3 . %.. 907/7 /.7 80.7 8079. 203..3503/.75.3 3 :./.9.3.75.8.7....8.3.39. -:3/.3 /.8.3      .3 3899:8 503//.843.:2 .8:/ 88902 503//.7.3 9: 20.3 30. 20303.3 0 .88902503//.9: -. 848.8.3 20.9.83 /. 202:5: /. 2. 50.8 -07.83 2./:.39.25. 038 804.  8.8..83. 2.3 -0.3 .83 2.253 9: 804.: -0-07. 20303.8.253 202-40.3 203.83 $0..-. 88902 503//. 503. :.3 203:3./:.5.. . -07.32.3 804..3 2070.3 -:/.9 / 30. /. /.. 804.9.9: .: 80.8.. 0 5073.73. 50. 202-2-3 5.7..3 3907.7...9: ... 80-03..9: 7 .. 80-:..843.7 / 804.7.3::/3.5 /03.3 2:7/ .. 9/. . -.5.7 - /. 804. 2025:3.3./.7.8 3.0.9 5075.3:9. /.7 -.9: 88902 3.7.9.3/..3 20::/..3 02:/. 808047.3 9: .5. /. 903.9. /./.8.3 -071:38 :39:203.9:3.3/.3944503//. -079::. 503.83 / 8. 9: .:804.8.3 . .3.3 :39: 20::/.3 90344 % .8. 703/.!07. . . /.. 24/03 2:33 /03.0789 0-./.83 2.3 202-.9 . -...-.7 . 2.3 :39:.7 0-.20.5 7.3 1472./. 8.3 . 703/.33.3 8.. 804.3 2.9: $.

. .3 0.. -07-.8.. $& #!% .3 3 -07. 907:. 0.:2-:..8- 50.3 804.8..8 07. 803.3 40 :7: 2070.7./ .:-.3. 2025:3..39.39.3..7.3 0/:/:..5./.: 5078.3 0.2 !07. 8920.9. 202-.9..-.3 2070..38. .0380-.7 -:.:2 0. .8.8:.80202..9: .3 3 :.:/804. 97.3 %.. /. 7.3..7.3 !0780:9:. 8007.9072.3 203/423.8..:2 ..9:7.3 8920.3 /.9 . 5. 7. . 3 90.3 47.3 50.9:.:2 2070. :. 804. 2034...8.08920.3 78. 8.3 2070.8 .39/. 3.: .98080903.8.:3./ 2. 0. 2070.3807:5..3 -.:2025:3.3.9.3 -07.3   .3 507. 80202..8907/. .-0780:9:80-0:2503.3.7.33 $0/.5... 2070.3 / 804.:2-:25:907.-.9: .3 207.5 5 .5:3/..2.37.7.2. 8920../.3 /9:-:.3. 804. .2.38..39/.5.: .3 .:20. 47.3-07.7 5.9: .83.33.3 .3507. 038 0-..3 -:25:907.: /./.3.3 .9:-/.8 02-. ..3.. /..  03039: 20303./.8 804.9 .3 203:.3!0780:9:.2..3 .-. 203... .: 203/423.3.3 0..33..97 . .3 $09.3.9.3. . 8: .3 /9.3 0 80-.3:3.7.3-07.7.8 . 907.3:7:.3 3 /. 0.8. .3-:25:907. . 803/7 80/.3/3 -.3 $0-0:2 3 . .3.2!07.2 47. 20250784. 9072.3.7: 2. 47.7 .: 2070. 8.. 07..: .8 . 8.: 0-.38... 507.. .7. 804.5 2..3.#.3%. .3-07.39..5.38.390.9.3 / . %09.: 3 -:.33.: /.3 0/:/:.38.3. 8:/../. 5. .2:3-09: -.9 /.3 -0709:7:3. 503:7:8. 8. / 804.3 07.3 .3/3007 30070..$.2025:3...3.3.3390.- 9: 2070..9.:.-.. 20303..3.9.

7.:2 .: .9/.7..3 .301091-.3-405..8.3/78 203.507.83. 203. 5.:2/.2.5.3 5039.8..3907.9079039::.3./..3 9.:49.7.33-:.8 203:3:.3 20303.39 2070.9.3 5.7 &3.30--.3 02503:39:20..8.0789 0-.3..5802:.9.3.3-07:7.:2 .5..8..3804..93.5.3 $0.35038.804.3 507.-./-7 30..3 -07:..9.5.3$:9.8:. !741 7 %044$043 8047..2..9./.2-.7.33. 2.9.: 3 .3...9/. 2070.-.33/::39:203.39/.7 -03.7.92070..5.3./:.:.3 2030/.9.8.  ..8. 47.3 2025.-.3 0..:2 3 /03.30-202-:.7.35075./.8. .20/:/:.8...8.7.33/:39072.7..203..9:..804.8./..3 5075..9.89.3 0.0789!03//...28080-:.8.7.9: .. $0. 503:-:.804. 3 -03./8080-:..5.39: 5.3207.3 :-. 907.3 503//.3.3 0.7:83.9.3 2020.3.33 /.9:50.75. /.5..3..7.203.9:.-..3 :3 .7. / .3 8.3 08.3. 40.8 .3 ./03. 804.7.2.3 . 9039:. &!  / %' /.2 50.3:208. -. .7..38.3.8050793 80...3..39. 47.-..502:/./....804..3/.-..8.2033..8..380.479 -:25:907.33 ..3 5..3..3-409. 3..8.507:/-07....-.9:.7.07.3-.804.3/804.3.:503.. 07. 9.3 . .2070.802..9.3.:3.32070.9:..203.3. $..3 .9 50-.5.7.9./907:..05.: .38.7 $.9-./ $09. ./ &3. 0 ./. $.7 -07.32070.9:.3804.3.9: .5..9  !03/0.3...8.:2 %.3.9. -07.3.7.28:7.09.-07503/.0/:/. $:/.202-3-./..: /.8.3503/.8./333. 070.35../.9 .39: .3 -07.3/.3 804.33./:.5.907-.9.3/.3 :7:507:-078..7.:223479/ /.3..3. ../. 8.3 20305.3.

.8.804../.3507:/78..8./:.//03.8./.3..3 -40907.32030305.8./.3 20303.//.3. 804. 307.33 070. 9/.35075.7.3.3907/7/.9:.20303. 8..7:83.3.354891...3.3.8.3 7.9.73.:.5.5:.3.9:20/.3.9 $0-03.3./..7             .33/:.3380-..9:50.2.5.9:.8:3 07.7..:22070.907/.308.80.2202-3.207.804... 9.3/03.907:.80.2070.220.:2 9/.38025:73.907:9.3804.2020393.750-.8.9:.-40/8008.50...

.3.. ...2 507. 2..3503.3/03. . /.3 9: .3. /-.3$7744.3 :39: 202.:.5:8.3.3 .9 -. ./.3 -/:..97. 907:9. 503.3907.2 202-3.: 0-:/.3 ./..3 903:3 903:3.3202-:3:80... 5.8. 3 07..3 /./...3 :7 .3093/. .-:3/. 07.7308  .3 207:5.9. 509/.25:7 . -:-.802-07 !74127.  .9. 203/.8.. !. 8.97 -... 9./..7. /./..3.7.8.3..2 8: .3/507:. 3 39.7203 07:3 207./. .2 .3 3.3. :./507::/.3 203.3. 2..8..9. .3.8.3.38:3 .5..3/0399 .2031.:2 /.3 .290..9:8%.8.7.. / 2.3 90.. .3 203.3/..-:/./.2..9-0-07.: /:5./.92070.3 02-.33.&234 3 .8./:.3.:2/.. 802:.39.8 07.. 5.9.5.7.8 -:-.38:3 907/.3.3093/2. -./.2 2.3/.3 -.3 ./. -./.3 .5:8.7.33..5.3-.09:8.3.38..3 -0780/. 2.39. /.3 17 17..: -07..8 /.  !03.3 -072.9:8 %.7.:3.3 3/..3..3 944 80.9: ..3 3 80.32070-...7.3.39.8.5./.78890250-.8.3 :-.3..7 -.3 :3 .3 /.3/.5. %07/.8..3:. 88902 804. 47./ /0399 .8.8 !741 27. 5075.7. #.9.!02:/. 9/. 3078 5:.3 .39.7. . 05..3 $89023. 2070../. -././. 2.7 .3 8: 804.7.&9:8.... $0:-:3.3 9070.:2 2070.3 :7 .:2 .8079.5:8  8: 8: 3 90.805079503... 203. /..47. 2070./.9 9039.3.75.8:90...2!03.380-...3.3 .7.3.3.3 88902 9:3.: 80-.3/0399.3 8047./-3. 50-./ 50784. /-.3 9: .3 3/.5:8. 203072.9: .:2805079-. /.3 3 90./. 2 ..7.2.3 :39: 203.3 8005.-. 703:3 703:3.38:.3. -2-.3.8. .3 203.89.3 $7 7 44 .. 0.39.0/:.5 . 90..5.7.7..-..3. 9/.5. 507..39.5. .3. 203443 . :.3.-. .. -:3/. /2.47.3 -40 202-.3 2070.. 90.804.3 9039.:5:3 9/.3 :. 8..8.92-: 43943.5.3 /. 8:/./.75.2:3 -09: .9-0-07. 0 804..

7.83.8.3. 808:.83 2.8 /..3 -07.8.3.2. 9/.2.. 90780-:9 /.5.380/..3 . -.3203.3 907..... 093 9: /... 0-:/. -.:5.3 :9.7.-.2070. 070.39 80202. 5.32.8.3. 88902507804..8..9./.... 503.9: . :...-.9:/0399-...3. 33 88902 507.8.. 2070.3 207:5.3 .3 /... -../0.30.39..83 2. 2:33 ./. 07./. 203.2 507. 507. .3 804.3 2..3. 33 -.. 40 093 3..7.3 93 3..9: ..3 .7 3 2070.2 $ /.9 40 8080903.:39:2025079. 203443 /.9.3 -0703.:5:3 2.3.5.3203./. 0/:.3 805079 804..2.30939:../.. 88902 507804.: 203.07.7.33.3.8..3 .8. 2.. 2:33 8080-:.8.9. 8007.350-.3 3/.-:3/...:2.9./03.39.3907-.9 :..8.7880.3-.7.8.3 -.3...5.3804..3 . /.3../ -.3 -..3.3:33:.3 9: 0.3. 2070./.9: 5.97 907.83. 070.2.3.83 2.3 .8. . /.3 0-:/.3.8.:25:.8 07.8.3507:/9025:405. 9039.3 0-:/.9: 2..8079.3 88902 804.3 90.3 .35.39..8.3.390780-:9.5 3/. 503.5:8 . 80-03. -:3/. 3 907:9../8/.5-.8.7. /. 7./8.9:. 8. 203039: 05..30-:/.7:39:-0.3 .  .3.3.8.8.3.3 $% 07./. 8.3 /:...9:.2.39.3 9: %09.7.3:39:203:-:. /-..3 3./.3.7.9 50393 -.2-.3 /. 39.8..-. 8././.38.7 .83 2.3/.. . 2070.3.83 80-...833397... 8. -. 809..3 3/. /.8.8.83.9: .3 .8.3 7..3 804.5.3 0-:/. /03.. 33203. 5.3 02.380/02.73.... 038 0-.503.8.5 .3-07.3 .3.8.. /../.3 800-.3 8080-:.2.3. . -:3/.:093 03. 3 9/.32070...3 203:3.8.3/.....9 /-0.9.2070.3 808:. 2.38../: /././.3 20303.9 / .80-.3.39.7/804.3 %.7/. 00203 093 /. -07.3.3 40 07. .7. 802./.2030-. 9: -.30-.3 2070.8.3/9039.2. .-. 2..32..30-:/.3. 0.3 093 .809.7 /.3907.3  $0.303.:-.-. .3 /03.3 203.. -07-.7.75. 2070.39.75..9: .

3./. 80. . /-. 9. 802:.3 /03.3 203. .8.3 /. /. 203:-:.:2 9.9:..-90780-:90.. 9/.203008.:3 2070.5.2. . .7.5.50. ..38.3..8.- %.9/. 50393 :39: 9.9 507-0.7.91 %09.3 8.9..:2 .3 50.:2/.3 0. ..3 80.3 !03/0.5:3 2.9 20./:.: 33 -07. 2070.7.3-07..9:..3..3.3 2030/.8.9//0/.8..35. 2027. 17.3 .3 8.3 :.38:5./...:2 0.75.:2 2070. /.3 2.: 2087.35.- 3 0 5079..3/3.2.3 907803/7 !.3 . 80.. /.3 02:/.3 9.3/03. -07-.39. .7 .- 093 -.2. 3.38:3 2..3 .383.3..:2. /.75..2 804..2.3 / .203.3. -2-.8.3-40/..3 .3 7.7 8:5. .5..: 2070. .3 -2-.5.32025.3 /507:..7.7.73..:2 . 2070.2070. .3 -:. 93.3 $3.7 0. .. 3 07.3 -07. .3. 8. . 05.3 .9 800397 -:-.../.8 -07.3 30.7.39. 2037.7 0.2--.:3 3. /.5..3 43943.3 7..:.3 :. :. /-03.3 804.40:7:.2..:2 .9 -07./. 802:..5. 2070. 0 804.9: 99 94.:2 . 8.3.9. 9..7.3. . 9/. 80-:.3 09. .7 80 .. 70805 5..:2 .. .3.5 907/. .3 -.2070. 503039. . :39: -079:. ./.203:-:.3 703:3..3. /.3.: /03.3 2070.3 .91 / 804.9.7.0./9.3/:52070.. 3 -079039.5-. $05079 . 9: /.2.3 /.. .7 ... 2. 2025:3. 2070.8. -09. .73./.7.3 /09:.3203. /.3 .:2/. 203909 2070. 9. 804.7804.33  !03/0.3 05. 507.39.2 202-039: -. 508079.3..7./.719039./7.2.3 80..3.7.3.: /03.73.9 202-.3 5079. /.350. /.3 .3/3. 8047.3 02:/. .97 :39: 203..33. -40 203..7.30.3.. -07:2:7 9.3 2020393. 30./.3 907/7 /.39...5.3/03. . 80-. :-:3.5.8..3507:2020:. /.3.30:3... .3.3.5.3 5075. .39.9/.3 ..2 . 803.-3./..7 80 093 04342 0-:/.3 ..7.3 -0-. 8: .3.3 802:.  . -07:2:7 9. /./ 8.8.3 . 07. 070.7 508079. ..

4394 907-.37.3 $04.5. 90739. 90780-:9 50.3  8:5079:.7.9:.7804.3 9070.7 :9...3 07:29.2-./.8.7.:2 %/.8.2.3 -078.5079:.:2..3..50.3 :39: 203.7.9 8.5. -: -.3.7..2...7.3 907./:.. .2 3 :. 425488 09.3 207:5./2. 5073.203.8.7 .:2020393. / 804.3-:.: 2087.50.3 . /.2.3 0.39.2070.2.3!078.. -.8. 4009.805... 3..9 -:-.:5:3 .:2 0.50.3 / 30.3.7.../.:2 .8.. 8.8.3 .5./.5:/..9:. %.7:8.35075.7 50.3 203.2 .7 .8.093/.3 :7: :7: 89.. .: .3..7./:. -.83 2. 909.. '..: 203:9.2.3..: 203.. 3 $02:. -078:.:2 -07../90./.2.-/. 9.2- . 9: .. 0 .3703.:2 80-.9. 503.3-0723. . 80/./.35.9.-0707. -. 24/03 /.9/.3. 2. 4:7::2 .39.- 2070.-./.:/. 2034. 50.-.: 3.. 2025:3.3 9. -40 /.. .3.3 ../802. :..2 80-.7-07.5. . .7.3....3 .7 -.2 /.. $04.83 3 80/9 80-...-09.. 2070.7 . ...3..7:8/-:.9: .7./.5 /.8 -.73   ...9.8 .3. 803. 9. .97203.3 2030-..2.3 . 0.. /.. 92-: 8: / 2. 2491 :9.2.3 :-:3.3 ./. $05079 . . 80-.7.39:3 80503:3..9 :.7. 5075. $04. .8.8 :39: 203.3 30.:2087. :.9:93... 808:.-. 202-40.3 2.3 3/. 2.2.3.3/:.98. 43943. 50.3907.50.8.3:7::..802.. 05./.: /:3./02 !027.2-80-.8.3203..3..3 /.9:7:9 /.3 . -0.3 507.8074343.3. /.2-40 802:.7.5.9/. 9./. 3899:943 .-./03. .2 50.5:8 $.9: 7.305.52070..3 203.7 09./.. -:3/.3 090.3.3 .8.3 /...1 :..:2 3.7 3/.3 3 -079::.3.8.8. 9: -07. /8 803. 2070.9 /.25.3 80. -07:2-.3.0207.:2 .. 2087.:23 09::.3907.. .3 -:-..9...8.5.%.3.7. :2-.7 :2- ..2503//.9 83 .39.3:39:20307.3 .3 .3 3/.947...:2 .50. 9:803/7 . 8.38:3 9/. 3.9.7 3 039.07.3. /.3.- 05.5.-.39.3 /.. 3 :..3203.7 / 804.33:.30-:/.7 /.3. /. -. 3 :. $.32.

./.3 2. !02..3 5.9:./. 804..8. 0...3503:-:.3 2.503... 0.3 80..2.. /-.8.3 /.. 8047.3. 907.3 20250784..9. 804.3804. 203072.3 :.88902503//.9: .9: . 3://3 2030.3 .7. 2070. / 804.3:39:20. 203.39. 90.3.-.9 503//. 20303.3 . -0.. 093.3 -. 2070..3804.3 9./. /.:2.3 2.3 9: 07. 3 07..3 093 /.3 . /-. 50..8 :39: -0.7 /.7./.:2 203/.. 9.8. 203:3..5.2 -.7.3 / 804.-07809::907.8: .3804.89 ..9.203:3:.3 / $ 2070..8.3 ..3 .3 . -0-.7.9: 804.7.7.9 203./8. / 804.:2 0.:2 0. -0750:.3 805.3.3 203.3 -07:9.7. 3 3.3 3203../.5 .: 90.:9 804.9/03..3 -07.3 /. 507.38:.9/.3 :8907: 507.: . -0.8.3 3 /9:-:.. .07.. 2070.28..8..3./.3 -.5.3 . 2070.8..39/. 9: 203....7.7.3 804.3 92-:/02:/.-.8.:: 2070.3 /2./ !03.38.38.: :7::2 / 804.3 2070.9:.7.8.3 3 07.3.3 -079:9:7/.350-.2 23://3 . 805079 .7.3.8.. -:3/.3.83  .9 !0.:3 . $0.37..7 . 802.8.3 809. 09.7.3 .3 %.83 2.3:.3:39:-07. 8: .3. 202.7 .5. -:3/.-.3 .. 808 503. 9075.3/3.7.0.3 07.3 203:3.. 804. 9.3 5.9:.3.3 .3 80.5503:-:.7: 33 /::/.3.8.3 88902 507804. /. 503//.3. .-.3 :39: -079:9:7 203:3.3.3 0.: 40 .7 -0.3.9.39. 8.3 ..3.9. 0- 203:39:3.3 23://3 /8:.7.5:. 9075..8.2070. 203.3202.38..- 802:.8 /.2. %09.0.: 80503:3.8.3 /-08.7.90. 0-.8.7.3-07./..3 $7 3://3 .3 -07.3 . 038 0-.3.. /. /03.3.3.2 804.8.9: .:80-.3 -.: 907... 8.9:93.: -0747039. 2070.7.3.. /-..8.:808. .. 703/./ 8..83 $02..3 / 2.3/907:8.3 0-:/. 8.3 507804./.9.38:.5..7. ..3 88902 804..8.7./..3 8. .3 944 503// / .3 80-0:2 207/0.3 2.7.3 #.2-:/.3 203:3.8.75.8. -07804.7.3 502-0.803/7/. .2.3 9/.5 . 8.3 90.3 /.8.8.3$ 8:/.38:.8.. 802:.9: .. :.3 /..3 . 038 0-.

7. .8.3 202:./3907:8/-.:2 .3.. /.:2 /...8 .3 :7.3 2. 3 203:3/. 8:..3./ 503...9.$0.3 . 804..3 5.42:3.3 . .9: . -079:.3 .8 2.5 ..3407.3 :39: 20.. 802:.39.35.8 907-.42:3.804..7.3507..3 0- 203:7:8 0 .7 9:.7. 2...9. 3 2.3.7:8 / ..3 .83.8.3 /.7.7/.:.3.. .5 909.8.3 ./503. 203:39:3.9/..2.9802:. 802:.:9/9079.7...3/.3503:-:.507.: .3 50..3 :7::2 .3 90./...8./.7.7 07..  .3 804.3 802:././.:.. 203/.3 0:7.2503:7:8.2.39: 2.7 ...39/.. !0-.: $9:..2.3.3.33.. 8..8.3 $0907:83. 42:3.3.307.:5:3 9.7.8.5.7.3 -. 574808 503. 203008..3.9.3 0.9./.9: .3 / 2.3 -07.3 8. :39: 808:..83 .3 -09: -09: -070.3.3/. 802:.3 808:.3 ..8.203/03.07.3 -:.3.8. 203. ..3/..1.9/.7 503/0.-.8. -./.3/0.8:. .08:9. .7 -:./.3 -.7.502-0.3 .9. /507./ 05./ :39: 802:.33 80202..3 .9. :39: -0742:3.8 80907:83. -..9..:7:.3-07.7507:907-.-..9 507809::.8. 0.9:.9: . 48 ..3907. 2...8. !03/0. 8047.3390.7.32.-. . 3 90..9: .2032-:.2.3.2027./.-.5.9: 507.3 0../.2.3 50. 2070.3./ 502253 5.39 9/.3 907/7 /.-.3.3.3 7. 9.7 /0.3-09:8. 202:.39.3 92-: .3 -09: 93 80/. 5.807-. 8.:5:3/..3.7 3. 9-.7.. 20333.2..392-: !02.802:.8..7.3 05././.38080-:.3.5..5 .3.8/:.2:33/80-..3 . 804. -078.-.3 .5. .3 :8907: 9: 5. 203.3.380.9. 207:.3..8.9 /../. .3 /..35.9. ..3.3. 038 7:2.2. -07.3 50..3-07.0.3 5.3 /.550.203..: 202-07.7.5. -07-3.50.7:39:8:3./. :39: 203.. 2.8 90.3/.3 ..3-078:. 07.39/..7./804.. 00203 00203 50393 90.3907..8.5./..3:39:20./. . .3 -07. 08:9.2. 2030..7. .5.2 -. 507: 2030/...3 804.58 :39: 203..3 5.3 04342 . .3804.8.4592:2/80-.3 808:.:.3 502-0.5. 42:3.3/.7.3.75.

: .: 90.3 /.3 $04.3.. 5.9:7.. 5.3 .39:3.3 203443 39.7.8.3 .3$7744..3 390.39: 20::/.7.7 /. 203:9..2.3 .:9/. :.-.3 $05079 2.8.7 8.. $0-. .. .3 202-.3 .3./:  !03.3 9/.7.8 390381 507: /. 8. 502-0. 3 809.9 9./.3.3:39:50.3/09. 20::/.. .3 203039.9. 203. 0-..3 :39: 50.3 7. 808:.854891 2.-. .39.8.2:3 -09: ../.-:25:907.3.3 202-.. 2070.39... 809. . 203.3 .3:8.3 . .3.3 .7 8. 8.50225330.:2 070.3!7412079:8%..2.:40:2:280202. .7./.3 804.33.5.7: -.9:.39/.3 203039..88902503//.9:5.3 . 03:7:9 -0.1.. /.8.9 ./.3 :-:3.7.3.8./.3405.3..8: 50. 70. -:3/.9../..39.7:!02253!49 8:/.79 549 502-.3203/.: . . 907.3. .8.8.3 07.207980-03.9. 5.7 5. :39: 203072.75.: /:8:. . /. ..83 2.9: 8:/:9 .7 50.9 / 30.3 30.8.8 . 203:7:9 -0.7.7 50. ...3.0.507:/.3 50-.9:.3 . 2:33 203/. -.3 9.9:  .3 502-0..:2 3./.7: /...7: 3 .39.3 909.$./80-:940.3.5. .8 /.3 -. 2. -.39/.3/$04.5:8:. /.3 907-.50-. 203:..3-078.7.9:804.2 /.743805. ..7. ...9.9 0./. ..9: .5../. :39:2070.3 907..33.91 .9 . 8.3 43805 .9-07.39:7./.-.3. /. 88902804. $.3 203039.:2 2.4394 -.3 3 90.3..9: 0.3 9/.2 2.9.8:39:-07-..91 80-..5 . 8.3 802:.3503897:9:7.80.3.30.2070.5.3.39 $04. . / $04.83 -.5 5.7.38..3.3 3 .2 -0.3 :39: 20. 9.9.8. .970. .8..7.9 .: .7..9202. .7.3 .3 9039./.: 202-.. /.8.3/:9.3 .7.5. -07809:: /03./. .9::78/:2!. ..8.75.7. 2032-:.9: 7.. . :39: 202-039:80-:.../ :27.7243 .9: .738:5.. 202-..3. -0. 2.843../.:5:3 30.3 . 805079 .3 -.7.7 3 .8.9:..7./..3 804. /.39:3.3 2030.3 .9: 507... 9072.3 3/.3. ..7.3 ..8. 2070.7.3.3.2.

3:9203. 203072.3 :. 80-.2.3203.:2 9: .8.59.9. .9 -.39 /03...7.7.9:8.3 8:./..39.03. .3 /2.9 ..39.9: 7 43 .3.8..3.3 .8:5.  03:9 503/.3 ..3. 203/.7. /..7./:. 03:7:9 -0.%:. 07./9039.39. 3 .:-. /.. 202574248.3  8:3:. :39: 203.3 203.2070. 7.3 3..3 30./.9:-.. .8907...3.38.81..3 88903 804.3. 8..3 804.8.9 -. . /..3/.: .-09::. -.8.30. 804.2. 804.3.3-.9:7.3 -.8.7. .8907.2-. 8.38.9: ..3 /.8.... 8..3 203.9105./.3 503/7.9..7 .8. ::/ ++.7... .3 3 -:.3 . 0380-.3 90.7.3 804.3 0::/. 7.3 9: 207. 09.. . 507: 202-03. . -07.30-08.7.5 $3 %.3 8079.3 3907.3 /.7. 8.2..8..843.3 /.3.7./.../. 8.9.3 .8.3. .843..9: .-40-073907. 307..: 804.090.:..8 /.9:. 0-...2./507:/-0750:.3.3 8.3 093 .2.:3/.330.3 .9:. 80.38.8.22.-078.8.9.33..3 507: /.3 33 5:.35:3. %.:0-:25:.92:-.7.. 203..35078.8.3 9/.7.2 5747.-.9:-. 80-:.9. -. 50. :39: 20::/.3.33.8.2 43805 . 0. 2070..3 .39.: .9/.3.202-0708.7.9:. ++8.3.34343.3 507804.8.2.3 .3 03:7:9 -0..2:9 3.7.22030-:9-.2./.3 07.7. 8.3 804. -.3.73.9:32..7. 203472.38.7.. .307.-. 80-.7 804. :39: :3./. /.3-:./.7 0:. 507.3..3.80.9:804. 9039. 80.305. .3 5079 549 / .9: ./:3.3 5747./. /.9:30. 07.7.2.9: .5.7..7..:5:3 ..7.8. 438058.7. 8..3 /.7.3.9.38..3 -.3..2 -.75.3 8:5.3 .: 9. 203. :39: 202:5: 39079/.253 9: -0. -.3 9. 8./.8907.38.38.3 5075. . 30.8/03..3 /0.3..: 202-07 503/0. 0-9:..9:-:/..3 80..3/:3/:.7.3.: 47.73.3 3.3/-3.:2/ 30.8.7 80 .89. 88902 503//.8. 30.- !708/03 .3/.. .257.2 805079 .8907./.3.3 $05079 .5:3 -0.9/./. 804..2..2539:9:203:7:9-0. /.5.7.33.75.:....3 3..3802.: . /.30./.39.9 .3 2070. . :.8. 202.. 8./.8.3889028.9./..3. 80-:.7:83.840!0307:8!078. -..30-07.: 203/08.8.9.5. 80..9:.

7. 3 -.83 /. 88902 503//.3 907.:5:3 .39/. 3.3 -.3.: 7. 80.3 3 80907:83. 2..72438/.3 7.9 / 30.3..3 903907. 503/0. .7.3 /.:2.  !03/0.3 84.3. . 80.:2 2. 3 -072..73.7 9/./.7. 1.3 39.3.9: ..3 .39.-. 2.. /05.9/. 050393.3 2070.3 203.: 43805 804. 907:8 -078. 8:-0 3. :-:3.3 80-03. 20039:7-::-.5079.3.83 . 8.8/03...3.9:/. 9:.8.503//.2..50.3 -....3 -.:/:. 80-.9 :.-03903:9.9 :39: :..7...2/./.39. -03. 20250.//:7 /. -40. 20..2 23/.8. 3 07.70./.83 $0.5: . :39:9:7:9203.8.3.7./03.9/.38.3.:2.:2.: .7.770-:33..9: -42 .3 203.. 90780-:9 .. 502253 549 :.7...9.. 50.39. . .8..3.3 -./. .7. /. 0:.3203.503/0.:5:3..3. 2030-:9 -.808:.7. 3 808:.3. .2 802.7 .7..8. 1.3 80-. / /.. . 40 80-.7.39/.7:83.7./.-09:-..3 545:.83 2. 9/./..3/0./.8. 503//.9: .3 2070.3 -07-.3 -07.3.- 9: 80-.8. 8:-0 .3 5.3 9: 5.2 2..5. 503//.37./.7..3.3 ..3 :39: 20250.3 .8.3. -:3/.7./.3807.848.8.3 . /-07./.83 2. 9/.3 80-03 2../:.3.3 .9.3 /.. -:3/.09:8. 8.7.3 30. 8.7:83.3.2070. 2.3.-.9. %.3 7.98:.3 3/. %..5 2020393.: 2070./ 8. :8../.7.50.5 5. 30.3-..7 0.3 .83 $0.73.7 -.9.... 2070..330.8.2-.9.83 2.:..9: -.90780-:9 !07: /3.:5:3 5027. 04342/..37.38007.7.75.3 3 .502253 549 9/.3.7.9 809. 5078058 .3.3 /.7 /.7. .7 -.3 /.0804.7 -07-.3..3. 2070. 2027...9.3.3 3 80./.9..5. 0 804.505./.8 -07.7:83.7.2.3 50:.9: .1..9..39.3 802.. 0-0708.:8:3.9 20303. 203. 92-: 8: 507..5.73 . 20.3.7.7 2:/. 203.7.8.3549. -0781. 0 9: 43805 804..8.. 80.7.3 804.9.8.7. -03903 5079.9.1./8:-00091 . 20302.7 -.9 09.:2 . :39: 20250.3 / .73.3. 8. 203. /.3.38.79 549 2. 5072.9 .3 /. 50.39.3 30..3 ..3 80..-40 203.3/.3 9: -.. 5075.33. .83 2../02 203::0.3.3.9: .3/..3. -:. -078. 80. /..9..5.

 5.3 /..9 850 5075.:2 507: /-07 507.3 /03.. 203.3 ...3 0- ./:.9. 8...3.9. 907:9.3 2..5.8-40/507-.3 .7.7.3 .7 804.3.3-.7.3 30.:5:3907/.5.7.9: -.: 507.3 /.3  -: -.: 9/. 203.9 3 -40 /.9:889023.23.7. 703/./. 848.320303. /03.7 /..8.:2-09:-072.3.3 .309.3 203.3 -09./.8.. 802:.3 203:3./:.3/:.9-:7:..9 . /-07 . 503.:7..7. 0802.3..8 /03../:.47. /.3/.3 8..9:5. //0/./.9 202-039: /.7.3 :.390780-:9 .3.5. 202.90-.. / .. 3 203:3. 3507:/.5075.3-:/.3..2 .7.3 2030:7: 40 802:. !02-039:.5 7.3 88902 503//.0/0.5 80-.3/-2-. 2. 507:. 5. 8.3.7802.. 5075. :7: 507:.2..38020893.0/9:2. 50.3 /.7 :. -07808:./. 2027. .3 8.8.8.39/.9 .75.97. .8.8. /05..5. .39/./.3.8. 07. 80.3./. 507: //0/.32.8 50... 20. 3 9:7:9 20-.8 .8.3/350-.3907./5:5:/. 5..9..39.8.: 503//.8.:9-. .:7.9..3 .8.3.3.7.3 5030. 070.9: 88902 -07-.3.38. -:3/.30-:7:.:2 ../:.3 2.-./. 2.3 807:8 /. 2. 80.9:.3 80.9: 20039:7-::-7.8. -07809::/03.: .    . 8079.3 -0781..8.8890290780-:9 507.2.3804.3 . 5.3 90. !03::/.3 7.9: .3 .2: 3 .8.5.9: 00203 50393 -..7:8 2.3 505.392-: /.3 -0708.3 / 30..207.3 .3 8079..3.9. 0307.9-.. 503933.09:8 02-.5. 3 .8. 5.3502-039:.3 0307..9./:.9 .8.770-:33.3. 8.5 .39.2. !&%&! !03//.3 804..32.97..9 2..9 .. 0..3 88902 503//.320::/.7.7 / 3. 2070.3805079 ..3 809.3 507.8..7. 503//..3./.7. %7.90..3 203:.05. 0307.7.2.5075.

9:.308.83.  03:7:8804. 50740 /. 03943!%$!:-..325. 995..3  $04..88..$.3/.9438 -/:.7.75.8.3. # -/:./.

.

52 :58 0/: 2.

.79.0..3/0 5545943.0 /8.9/-079.7.9: .42*.3 . 902/5./.439039 .

.

83  .775./7.305./.8.5.3 50740/. 52  . 995./.7.9:.804.7.

.

83 -48549 ./7.42..

 .

.

/.7. 8.5. 804..3 92  5./..7.3 05.9: .

.

28.0/#&#  1742%$& 995.  4 $   '# #084:3/3 4 948308970.4488902 #0970.

.

 . 908:3/.42.

0 .0/ #&#  1742&%&$ 995.12/  $    % #  $443 804..3 #0970.7.9: .79. 8.

.

42 2.3 . :9:8.

3.:9:8.

314 .3* .-.5.3 52* 92 .75.8.3./.3804.8.*.:.8.7.3 50740/.  !03:-:.3!0307.85 /9 5:-&9:8..3. 995..9:. 80.9./.

.

2.3.527 50307.3 4.

/.3/0 5545943.8.42*.0 / 902/5..439039 9.

.

75.  . 50740/.3 330/80025.9 $04. 995./.2:80.

.

2.5752 /-5 4.

8.!0..7$...3!03//.8.00-..8..  :..8.9:7.3!:-8374:5 / -/:..7..0/  1742 &%&$  995.$0.:25:7":.7. . 4/ $.39:2448  .   $0.8.7 !07:-..3   .3.3 #0970.85804. .2:/$.

.

42 2. :9:8.3 .

:9:8.3.

.85 /9 5:-&9:8.314 . 80.. 570* 92   .8.3.3* .#03.

 .