You are on page 1of 7

POSLOVNO KOMUNICIRANJE

syllabus akademska godina 2011./2012.

Split, listopad 2011.

Syllabus – Poslovne komunikacije 2 .

. godina – 5.unist.unist.predavač sbezic@oss. iur.Syllabus – Poslovne komunikacije OSNOVNI PODATCI O KOLEGIJU Naziv kolegija Bodovi Status kolegija Godina i semestar studija Ukupno sati Jezik predavanja Vrijeme održavanja nastave Kod POSLOVNO KOMUNICIRANJE 6 ECTS Obvezan 3.hr 021 339 369 091 33 44 846 utorak 09:00-10:00 vrijeme utorak 14:00 – 15:00 mjesto Livanjska 5/III . dipl. dipl. semestar predavanja 30 sati Vježbe 30 sati Hrvatski jezik Predavanja R četvrtak 16:15 Predavanja I četvrtak 16:15 vježbe R srijeda 14:15 vježbe I ponedjeljak 18:15 SSTP26 OSNOVNI PODATCI O NASTAVNICIMA Nositelj kolegija e-mail Telefon GSM konzultacije Asistent e-mail Telefon GSM konzultacije Smiljana Bezić.hr 021 348 900 021 339 369 091 33 44 186 ponedjeljak 09:00-10:00 vrijeme ponedjeljak 14:00 – 15:00 mjesto Livanjska 5/III Franjo Zubak. fzubak@oss. iur.

12. 24. 10. virman. 27. 2011. Osposobljenost u prepoznavanju pravnih izvora koji uređuju poslovno i službeno komuniciranje te tehnike i oblika poslovnog komuniciranja kao uvjeta uspjeha u poslovnim odnosima. 2011. 2011. 11. 12. 12. 10. 8. 2011. 10. 9. Predavanja vježbe Predavanja 3. 10. 2011. 2011. narudžbenica. 20. 4. vježbe Predavanja vježbe Predavanja vježbe Predavanja vježbe Predavanja vježbe Predavanja vježbe Predavanja vježbe Predavanja Tema Uvod u predmet Definiranje komunikacije Osnove i principi poslovnog komuniciranja Sadržaj poslovnog komuniciranja Format papira Oblici poslovnog komuniciranja Načela poslovnog komuniciranja Vrste poslovnog komuniciranja Poslovni jezik Čl. molba za zapošljavanje. 7. 1. 10. 10 do 21. Stoga je cilj kolegija usvajanje i savladavanje temeljnih znanja za uspješnu komunikaciju u poslovnom okruženju. reklamacija. Učinkovita i pravovaljana komunikacija efikasno rješava i zaustavlja probleme. 11. 17. oglas. kolokvij Radni odnosi Natječaj. 4 . 15. Radni odnosi Ugovor o radu. 5. 11. životopis. otklon primjeri Račun.Syllabus – Poslovne komunikacije O KOLEGIJU Sve poslovne namjere i potencijale moguće je realizirati isključivo komunikacijom. opoziv. 11. zaključnica primjeri Komisijski zapisnik. 2011 8. 2011. 3. 2011. 2011. Cilj kolegija Kompetencije koje se stječu PLAN RADA Tjedan datum Oblik nastave Predavanja vježbe 2. nagodba 1. Zakona o trgovačkim društvima Omotnice i ISO normatizacije Struktura poslovnog pisma Oblici pisma Ponuda i upit primjeri Narudžba. 13. 6. ugovor. ugovor o djelu Službeno dopisivanje 1.

d. odluke Pismohrana. Rouse. 12. Rijeka.: Pisano poslovno komuniciranje. S. Zagreb. 2005. 19.M. Zakon o javnoj nabavi Zakon o obveznim odnosima Zakon o trgovačkim društvima Zakon o elektroničkom potpisu Zakon o općem upravnom postupku Zakon o arhivskom gradivu i arhivima Zakon o radu Pravilnik o primjeni zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Pravilnik o općim uvjetima za obavljanje poštanskih usluga Poslovni savjetnik Lider Tajnica Dopunska literatura Pravni izvori Časopisi 5 . Školska knjiga. S. rješenje Prezentacija Prezentacija Administrativno dopisivanje Poziv. i Šincek.R. razvrstavanje 2. zapisnik.: Poslovna komunikacija. S.o. 26. Bezić. 12. S. i Šincek. M. Split. 22.. 2012. 2012. 12. 14. 2003. prijem pošte. 2009. 01.: Poslovne komunikacije. 13. Fox.: Opća i poslovna komunikacija. Zagreb. 01. POU Zagreb.Š. LITERATURA Obvezna literatura Bezić. Naklada Žagar. 2006.Syllabus – Poslovne komunikacije vježbe Predavanja vježbe Predavanja vježbe Predavanja vježbe Zahtjev. J. Bezić. Veleučilište u Splitu. 2008. 2012.o. Hrvatska sveučilišna naknada.: Tehnika komuniciranja 1. 01. Vodopija. registraturna građa Urudžbeni zapisnik. Zagreb. 2006. M. Školska knjiga. kolokvij 11. 2011.: Tehnika komuniciranja 2. Rouse. Masemdia. žalba.

Syllabus – Poslovne komunikacije NAČINI PROVJERE ZNANJA Elementi ocjenjivanja Nazočnost na nastavi i vježbama 1. kolokvij 2. kolokvij Konačni ispit Postotak udjela u konačnoj ocjeni 10% 40% 40% 10% PRIJEDLOG TEMA ZA ZAVRŠNI RAD Tijek komercijalnog poslovanja Dopisivanje u špediterskom poslovanju Dopisivanje u radnim odnosima Ugovori o radu na određeno vrijeme Ugovori o radu na neodređeno vrijeme Komunikacija i informatizacija Komunikacija i automatizacija Nomotehnika Uredsko poslovanje Komunikacije s bankama Komunikacije sa osiguravajućim društvima Prezentacije Sastanci Sredstva komunikacije 6 .

Syllabus – Poslovne komunikacije 7 .