You are on page 1of 1

I.C.P. d.o.o. Donjevakufska b.b.

Bugojno
Tel: +38730 270 045, Fax: +38730 270 262 Registracija: 051-0-Reg-06-000143 Kantonalni sud Novi Travnik IDB:(4)236364500007
Transakcijski račun: 1990520009575449 ABS banka dd Sarajevo 3060510000362288 Hypo Alpe Adria

Broj: 362-09-08 Datum: 19.09.2008

Ministarstvo finansija/financija Federacije BiH Mehmeda Spahe 5, 71000 Sarajevo

Predmet: Zahtjev za odobrenje kompezacije Molimo Vas da nam odobrite kompezaciju na iznos od 49.262,25 € između I.C.P. doo Bugojno, i De Vries Non-ferro Gieterij B.V. iz Holandije. Kompezaciju radimo zbog toga što je inostrano pravno lice De Vries Non-ferro Gieterij B. V. glavni kupac, a također i dobavljač. Prilozi: - kopije ulaznih i izlaznih faktura - kopije carinskih deklaracija - takse od 7 KM

S poštovanjem

Azema Bečirović ______________ direktor