You are on page 1of 13

MAKLUMAT PEGAWAI

NAMA JAWATAN HAKIKI GRED JAWATAN SEKSYEN UNIT TARIKH MEMEGANG JAWATAN

: ABDUL MANNAN MORSHIDI : JURUTEKNIK (AWAM) : J 17 : PEMBANGUNAN PROJEK :: 01ST FEB, 1999

TARIKH TERAKHIR DIKEMASKINI : 02nd MAY 2007

Maklumat pegawai ini perlu dikemaskinikan setiap kali pertukaran pegawai berlaku.

“pile driving record” 5. Laporan kemajuan mingguan projek. “Site memorandum” . 3. Rekod harian tapak bina. “Approval chit” 8. “Summary of concrete test cube result” 7. “Summary of piling record” 6. 2. 4. Laporan kemajuan bulanan projek.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN 1.

kontraktor. 3 hari ii. iv. ii. Membuat penilaian bagi perbandingan dengan pengukuran pihak kontraktor. 3 hari 2 hari Satu unit untuk satu bulan. Tuntutan bayaran bulanan kontraktor i. Tuntutan arahan perubahan kerja (V.O. Membuat pemeriksaan dan pengukuran di tapak projek. Membuat laporan EOT untuk kelulusan pihak atasan. . Memeriksa dan menilai bahan-bahan binaan yang telah digunakan. Menyemak kiraan dan data di dalam borang V. Menyemak peratusan kemajuan kerja di tapak projek. 3 hari iii.) i. Menyemak dan membuat perbandingan. Jumlah unit bergantung kepada sesuatu projek. 3. 3 hari 2 hari 2 hari 3 hari Jumlah unit bergantung kepada sesuatu projek. 2. Jenis Kerja Tempoh menyiapkan satu unit Jumlah unit yang boleh disiapkan 1. ii. Menyemak laporan cuaca harian pihak kontraktor. Menyemak maklumat-maklumat dalam borang EOT.O.Norma kerja JAWATAN : JURUTEKNIK (AWAM) Bil. iii. i. 2 hari Mengurus permohonan “Extension Of Time” (EOT) pihak kontraktor.

Catatan Projek Pembinaan Jeti Di Kampung Kuala Segan. Mengawasi dan memantau aktiviti-aktiviti serta kualiti dan kuantiti yang dilakukan oleh pihak kontraktor di tapak bina. 2. . Tugas saya hari ini Melengkapkan dan merekod aktiviti-aktiviti dan penghantaran bahan-bahan binaan di tapak bina ke dalam buku rekod harian tapak bina.Senarai tugas harian Nama Jawatan Tarikh : Abdul Mannan Bin Morshidi : Juruteknik (Awam) : Bil. Projek Rancangan Perumahan Rakyat Kidurong 1.

Sealing against grout leaks. Expansion joints – filler Construction joints – painting. Shutters – dimensions.Senarai semak/checklist Jawatan : Juruteknik(Awam). Shutters – rigidity and bracing. Cleanliness. Weepholes. Checklist for inspection before proceed with concreting works.mixer. 12. etc. 13. 8. 10. 9. 2. Items Bar sizes.curing facilities. 5. 7. 4. Construction joint – scabbling. tying and rigidity. 6. spacing and cover. No. 1. 3. ) Comments Rectified BDA Rep. 11. Shutters – cleanliness and oiling. Date : _____________ : _____________ Contractor Date : _______________ : _______________ . Shutters – joint sealant rebates. Adequacy of plant and standby facilities (vibrator. Shutters – chamfers and splays.

Pembantu Teknik Jika kerja-kerja menepati pelan Pembantu Teknik lukisan dan spesifikasi kontrak. -Laksana pemeriksaan bersama. Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk buat Pengurus Seksyen UndangUndang/Peraturan Dokumen kontrak dan pelan lukisan spesifikasi.Arah untuk buat pembaikan. . Jika kerja-kerja tidak menepati pelan lukisan dan spesifikasi kontrak . 3. Serah kepada pengurus untuk Pembantu Teknik kelulusan Sijil Siap Bina (CPC). Jika kerja-kerja tidak menepati pelan lukisan dan spesifikasi kontrak. 7. 1. Pengurus/Pembantu Teknik/BOMBA/ Kontraktor/INF(M) Terima laporan keputusan BLD(M) pemeriksaan bersama. Bil. Laksana pemeriksaan bersama.Tandatangan untuk pengesahan. 8. 6. . Proses Kerja Terima arahan pemeriksaan. 5.) Jika kerja-kerja menepati pelan Pembantu Teknik lukisan dan spesifikasi kontrak. BOMBA. (Laporan Seksyen Penyelenggaraan. 4. Pembantu Teknik etc. kontraktor Laksana pra-pemeriksaan.Arah untuk buat pembaikan.Jawatan: Pembantu Teknik Awam Aktiviti : Urusan pemeriksaan tapak projeak yang telah siap untuk pengeluaran Sijil Siap Bina / Completed Practical Certificate (CPC). . untuk Buat kerja-kerja penyelarasan utuk Pembantu Teknik/ pemeriksaan. 2.

(Laporan Seksyen Penyelenggaraan.BOMBA .Terima laporan keputusan pemeriksaan bersama.

Spesifikasi kontrak 4. Standard Condition of Contract 2. (d) Sebaliknya. pihak kontraktor akan dibenarkan meneruskan langkah berikutnya.) Jika kerja-kerja mendapati plan lukisan dan spesifikasi kontrak. jika perlu. mereka dikehendaki melakukan penentukuran atau melaku semula penentukuran (jika sijil penentukuran sudah luput) sebelum kelengkapan pengujian dilulus untuk digunakan. Proses Kerja Seksyen UndangUndang/Peraturan 1.Dokumen kontrak 3. keputusan ujian berada di dalam lingkungan julat penerimaan seperti diperincikan dalam dokumen kontrak.dan lain-lain. (b)Mengadakan ujian ke atas bahan/kerja seperti yang dikehendaki dalam dokumen kontrak. sekira keputusan ujian tidak berada di dalam lingkungan julat penerimaan seperti diperincikan di dalam dokumen kontrak.Lukisan/pelan kontrak (a) Jika sub-kontraktor tidak memiliki EA (J29) / TA / sijil penentukuran atau memiliki (J17) sijil penentukuran yang sudah KONTRAKTOR luput. (c) Sekiranya. sub-kontraktor . -Tandatangan untuk pengesahan Jika kerja-kerja tidak mendapati plan lukisan dan spesifikasi kontrak -Arahan untuk buat pembaikan Serah kepada pengurus untuk kelulusan Sijil Siap Bina(CPC) Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk Bil.

4.0 Memastikan kontraktor menyediakan Laporan Bulanan yang mengandungi EA (J29) / TA (J17) rumusan kemajuan projek terkini di tapak bina berdasarkan Laporan Kemajuan Mingguan projek di tapak dan Lengkung-S untuk diserahkan kepada S.O.perlu melakukan semula atau memperbaikpulih kerja yang terlibat sebelum pengujian lain dilaksanakan. Kerja-kerja pembaikpulihan akan diulangi sehingga keputusan ujian dapat lulus.R secara bulanan = seperti di atas = .