You are on page 1of 15

Hng dn ci t Smart Monitor

Hy lm theo cc bc sau y ci t Smart Monitor cho my ch ( dnh cho c s d liu ca Smart Monitor) 1. a a CD phn mm ng dng ca Smart Monitor vo CD-ROM. 2. Click vo biu tng ca SmartMonitor_Install_1.0.0RC9a. Setup Wizard s xut hin nh sau. Xin vui lng click Next tip tc.

3. Trong trang License Agreement , chn I accept the agreement v click Next

4. Xc nh v tr ch cho Smart Monitor. Th mc mc nh c hin th nh di y. Bn c th click Browse thay i v tr. Sau , click Next tip tc.

5. Hng dn ci t hin th v tr ch m bn mun ch nh. Nu khng c vn , ch cp nhp Install thc hin ci t.

6. Hp thoi pop-up s xut hin thng bo cho bn PHP l yu cu cho Smart Monitor. Click Yes.

7. Sau , hp thoi pop-up s xut hin thng bo bn Apache l yu cu ca Smart Monitor. Click Yes.

8. Sau , hp thoi sau y s xut hin thng bo bn Wpcap l yu cu cho Smart Monitor. Click Yes.

9. Vic ci t bt u. Xin vui lng ch.

10. Khi gii nn cc tp tin hon tt , hp thoi Setup ci t Apache s xut hin . Click OK.

11. Installation Wizard cho Apache s xut hin nh sau. Click Next tip tc ci t.

Nu n khng cn thit cho bn ci t Apache, vui lng i n bc 20. 12. Trong mn hinh sau y, chn I accept the v click Next

13. Trong mn hnh sau y, click Next

14. in vo tt c thng tin cn thit v click Next.

15. Chn Typical v click Next

16. Xc nh th mc ch. Bn c th click Change xc nh th mc khc ci t Apache. Sau , click Next.

17. Trn mn hnh sau y, click Install.

18. Cc file tng ng s c ci t cho h thng ca bn. Vui lng i .

19. Khi mn hnh sau xut hin, click Finish.

20. Sau , Setup wizard s hng dn bn ci t Wpcap. Click OK tip tc.

Nu n l khng cn thit cho vic ci t Wpcap, bc thc hin tip theo l bc 26. 21. Khi mn hnh sau y xut hin, click Next tip tc.

22. Trong mn hnh sau y, click Next ln na.

23. Trong trang sau, click I Agree

24. Setup wizard bt u ci t WinPcap vo my ca bn. Vui lng ch.

25. Khi trang sau y xut hin, vic ci t hon thnh. Click Finish.

26. Tip theo, Setup wizard s hin th mn hnh sau y. Click Next tip tc.

27. Khi hp thoi sau y xut hin, click OK.

28. By gi, hp thoi sau y xut hin thng bo bn rng bn ang truy cp vo trang ch ca SmartMonitor vi username/password mc nh ca admin/admin. Vui lng click OK.

29. Trc khi bn bt u s dng Smart Monitor, vui lng click Finish trc thot khi Smart Monitor setup wizard.

30. Sau khi hon thnh vic ci t, chng trnh chnh Smart Monitor s t ng gi v trnh duyt s bt ln mt ca s ng nhp ( giao din qun l Smart Monitor) cho bn truy cp. Nu a ch IP c cu hnh chnh xc, tt c my tnh trong mng LAN c th s dng trnh duyt IE truy cp Smart Monitor mt cch d dng.

31. Nu kt ni mng khng c x l mt cch chnh xc hoc a ch IP khng c thit lp ng, mt mn hnh tm kim c th xut hin nh hnh sau y: