You are on page 1of 3

AUG2011

BORANG PENGESAHAN BAYARAN YURAN
JAMBORI MALAYSIA KE-12 & TERENGGANU INTERNATIONAL SCOUT JAMBOREE 2011, 19 – 25hb November 2011 , Kem Pengakap Telaga Batin , Kuala Terengganu.

PERAK DARUL RIDZUAN Berikut adalah jumlah RASMI bagi kontingen ___________________________ yang akan menyertai JAMBORI MALAYSIA KE-12 & TERENGGANU INTERNATIONAL SCOUT JAMBOREE 2011

_____ Ahli Pengakap
121

354

_____ Lelaki
80

229

_____ Wanita
41

125

_____ Kakitangan Kontingen _____ IST / Urusetia _____ Jumlah Keseluruhan Wakil
475 -

_____ Lelaki _____ Lelaki
-

_____ Wanita _____ Wanita
-

Berikut adalah butiran bayaran yuran pendaftaran yang telah di bayar melalui butiran akaun seperti berikut ; NAMA BANK NO AKAUN ALAMAT BANK JUMLAH BAYARAN KAEDAH BAYARAN MAYBANK 5581 0910 1545 BIDOR, PERAK RM 33,750.00 (i) KIRIMAN WANG SISTEM GIRO ANTARA BANK. TARIKH BAYARAN NO RUJUKAN BAYARAN PENGAKUAN :
KHAIRUL BIN HAJI ABU KASSIM 680116085029 Saya ___________________________________ bernombor kad pengenalan _________________ selaku

RM 4,250.00 (ii) CEK DEPOSIT 54-08106 03 OKTOBER 2011 0459/0034

30 SEPT 2011 0810273G356465

Ketua Pengakap Negeri / Ketua Kontingen / PERAK DARUL RIDZUAN mengesahkan butiran yang _______________________ diberikan diatas adalah BENAR. Bersama borang ini lampiran slip / bukti bayaran turut dikepilkan. Nama Tanda Tangan : Tarikh Cop Rasmi : 3 OKTOBER 2011 :
KEGUNAAN SEKRETARIAT JAMBORI MALAYSIA KE-12 Tarikh Penerimaan Borang Tarikh Pengesahan Bayaran Catatan Disemak Oleh Disahkan Oleh

: KHAIRUL B. HAJI ABU KASSIM