You are on page 1of 5

SecvenLele lecLlel MeLode

/
uozare
ConLlnuLul sLlnLlflc al lecLlel lormaLll de lucru CbsŦ
1ŦCrgan|zarea
co|ect|vu|u| de
e|ev|Ŧ2ŦÞregåt|rea
organ|smu|u|
pentru efortŦ
2'

10'
Ŵo
lunglme
dln
flecareŦ
1/4Ť 2/4Ť

Ŵadunarea colecLlvulul ţ
prezenLaŦ
Ŵallnlereaţ saluLulŦ
Ŵverlflcarea
echlpamenLululŦ
Ŵexercl(ll de ordlne ;l
forma(ll de pe locŦ
Ŵexercl(ll ;l [ocurl de aLen(leŦ

LxL8Cl1ll uL lnCALZl8Lť
ŴexerclLll de sLreLchlngŦ
ŴvarlanLe de mersť
+mers cu ocollrea
suprafeLel LerenululŦ
+mers pe varfurlŦ
+mers pe calcaleŦ
+mers pe parLea lnLerna
a label plclorulul
+mers pe parLea exLerna
a label plclorulul
+mers fandaLŦ
+mers ghemulLŦ

ŴvarlanLe de alergareť
+[oc de gleznaŦ
+alergare cu genunchll
susŦ
+alergare cu lovlrea
sezuLelŦ
+alergare cu pendularea
gambel lnalnLeŦ
+alergare cu forfecarea
plcloarelor lnalnLeţ lnapol sl
laLeralŦ
+pas salLaLŦ
+pas sarlLŦ

Ŵpe o llnleŦ
0 0 0 0 0 0

Ɗ

Ŵschlmbarea dlrecLlel
la sLgŦ La drŦ
Ƌ 0 0 0 0 0
Ƌ 0 0 0 0 0

ƊŴ2 llnllŦ
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Ŵpe 2 coloaneŦ
0 0
0 0
0 0
0 0

Ŵpe 2 coloaneŦ
0 0
0 0
0 0
0 0


ŦInf|uentarea
se|ect|va a
aparatu|u|
|ocomotorŦ
10'
2x8

2/4Ť 2/42x8

2/4Ť 2/44x4

2/4
4x4

2/4
4x4


2/4
EXERCITII PENTRU
DEZVOLTAREA
FIZICA ARMONIOASA.
Ŵ Lxercl(ll llbereť
LxerclLlul nrŦ1
P.I. Stând.
Exercitii pentru cap:
Extensii,aplecári,rotiri.

Exercitiul nr.2
P.I. Stând depártat, bratul
stg sus iar bratul dr. jos.
11Ŵ2 LxLensla braLelorţ drŦ
sus lar sLag [osŦ
13Ŵ4 LxLensla braLelorţ sLgŦ
sus lar drţ [os
13Ŵ6 LxLensla ambelor bra(e
sus cu arculreŦ
17Ŵ8 LxLensla brŦ [os cu
arculre pe lângá Lrunchl
LxerclLlul nrŦ2
P.I. Stând depártat
mâinile la piept
11Ŵ2exLensle cu arculre cu
braLele lndolLe
13Ŵ4exLensle cu arculre cu
braLele lnLlnse

Exercitiul nr. 3.
P.I. Stând depártat cu
bratele întinse sus pe
lângá cap.
11Ŵ2Ŧ LxLensla Lrunchlulul cu
arculreŦ
13Ŵ4Ŧ lndolrea Lrunchlulul
inalnLe cu arculreţ cu
ducerea braLelor spre vârful
plcloarelorŦ

Exercitiul nr. 4.
P.I. Stând depártat bratele
intinse inainte
11Ŵ2rasuclrea Lrunchlulul cu
arculre spre sLanga


Ŵ2 llnllŦ
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

ƊŦDezvo|tarea
apt|tud|n||or
motr|ce V]IŦ


4x4

2/4ţ 2/4

3/4ţ 3/4

1x8

3/4


1x8

3/4


S'

3lunglml
pe o
dlsLanLa
de 10mŦ
4/4

3lunglml
pe o
dlsLanLa
de 10 mŦ
4/4


1x

13Ŵ4Ŧaplecarea cu arculre a
Lrunchlulul cu aLlngerea
varfulul plclorulul sLang cu
malnlle
ldem ln parLea opusa
íxetcl(lol otŦ 5Ŧ
P.I. Stând depártat.
11Ŵ2 Þas fandaL lnalnLe pe
pŦ SLgŦ cu arculreŦ
13Ŵ4Ŧ Þas fandaL lnalnLe pe
pŦ drŦ cu arculreŦ

£xerci}iu/ nrŦ õŦ
P.I. Stând mâinile pe sold.
11Ŵ8 SárlLurl ca mlngea pe
locŦ
£xerci}iu/ nrŦ7
ÞŦl SLand cu malnlle pe
soldŦ
11Ŵ8 SarlLurl pe doua
plcloare lnalnLeŴlnapolŦ

uLZvCL1A8LA vl1LZLlť

LxŦ nrŦ 1
Alergare acceleraLá cu
aLlngerea vlLezel maxlmeŤ


LxŦ nrŦ 2
Alergare acceleraLa dln
dlferlLe pozlLll de plecareť
ghemulLţculcaL dorsalţculcaL
fronLalŦ


LxŦ nrŦ 3
5LafeLeŦ
ÞŦlŦ Þe doua coloaneţ numar
egal de elevlŤ
Ŵ prlmll de la coloane pleaca
ln alergare acceleraLaţ
ocolesc [alonul sl se lnLorc
pe exLerlor a[ungand lnapol


Ŵpe 2 coloaneŦ
* *
* *
* *
* *
SŦ Invå¡areaţ
conso||dareaţ
ver|f|carea
depr|nder||or
motr|ceŦ
6ŦDezvo|tarea
apt|tud|n||or
motr|ce I]kŦ


7Ŧ Ŧkeven|rea
organ|smu|u|
dupa efortŦ


1x


7'

S'

la coada coloanelţse va
execuLa pana se a[unge
lnapol la pozlLla lnlLlalaŦ

ÞŦlŦ Þe doua coloane asezaLe
faLa ln faLaţunul de la o
coloana avand mlngea ln
manaŦ
Ŵelevul cu mlngea vŴa pleca
prlmul ln alergare sl vŴa preda
mlngea la prlmul elev dln
cealalLa coloanaţ acesLa la
randu lul face acelasl lucruŦ
Ŵdupa predarea mlngllţ elevul
se aseaza la coada coloanel
unde a predaL mlngeaŦ

LxL8Cl1ll Þ8LCA1l1CA8L
ÞLn18u lnvA1A8LA
A8unCA8ll LA 1ln1A
Lx nrŦ1
colectivul clasei este impartit in
2 grupe asezate in linie cu Iata
la perete, Iiecare având
jucátorii numarati din 4 in 4 :
un elev arunca mingea in
perete si striga un numár, de
ex.2, iar jucátorii din ambele
echipe care au numárul strigat
cauta sa intercepteze mingea.
Cel care a prins-o arunca cu ea
dupá ceilalti jucátori, care
aleargá pentru a evita lovirea,
si schimba locul cu elevul care
a aruncat mingea in perete
s.a.m.d

Ex. nr. 2
Elevii sunt impartiti pe doua
echipe, asezate cu Iata la lada
de gimnastica plasata
transversal, la 8-10 m distanta.
Primii din Iiecare echipa au
cate 2 mingii de oina. Dincolo
de lada, un jucátor sta ghemuit
si tine 2 tablite colorate diIerit.
Acesta ridica dupá dorinta sa
una din tablite deasupra lázii,
mentinand-o 3s. componentii
echipei cáreia I-a Iost atribuita
culoarea respectiva la începutul
jocului trebuie sa arunce la
tinta, apoi recupereazá mingile
si revine la coada sirului.Ŵpe o coloanať
*
*
*
** *
* *
* *
* *

8. .Aprecierea
activitatii
desfasurate.'2'
Castiga echipa care are cele
mai multe lovituri .
ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ


ŴexerclLll de resplraLleŦ
ŴexerclLll de sLreLchlngŦ


Ŵapreclerea orelţ cu prlvlrea
la modul ln care sŴa
desfasuraLŦ
ŴLemele penLru acasaŦ
ŴsaluLul

°°¾°€nf n f #       # °–¯ ° € nf $ $              f °f fn n ½ °f f° f ¾f  €nf f n½f¯ °  n  °  €¯f ½ n  n©n f °    O.

@-.

  n ¾ n°– ff° ¯ ¾ +¯ ¾ n n f ¾½f€  ° +¯ ¾½ f€ +¯ ¾½ nfnf +¯ ¾ ½ ½f f ° °f ff ½n +¯ ¾ ½ ½f f °f ff ½n +¯ ¾€f° f +¯ ¾– ¯  ff° f –f +©n – °f +f –f n – °°n ¾¾ +f –f n f ¾  +f –f n ½ ° f f –f¯ °f° +f –f n €€ nf f ½nf °f° °f½ ¾ f f +½f¾¾ff +½f¾¾f    ¯f n ¾  –f°f f n n         9 –m f –f°¾¯ ½ ° €               ½ °    ¾n¯ f f n f¾– f       °   ½ nf°    ½ nf°           .

50.9:/7 48 @  °¾f f   ¾¾f¾f–©¾ @  °¾f f  ¾– ¾¾f ©¾ @ °¾ff¯ f ¾¾nfn @  °¾f  ©¾ n fn ½ i°–m°n n° !  $93/ /05g79.9 50397: 9038 .x00 L39380 8:8 50 3g.9 .x: 898:8.g7 7497  07.x:37  ! $93//05g79.9 -7...x:37  !  $93/ /05g79.7-7. °€ °f f ¾ nff f½ff n¯                       #      $ $     $ $   $    $      $   °                         #% !%#& ' %# # $  n  n° ! $93/ 07.9 230.9-7.5 !  $93/ /05g79.: -7.390 @ f¾n f °n n fn ¾½ ¾f°–f .900 393803.5059 @  °¾ n fn n f °  @  °¾ n fn n f °°¾  07.5 @  °¾f°nn fn @  ° f °n  °f° n fn n n f f ¾½ i€ ½nf  07.9:37 .

9 @ 9f¾ €f° f °f° ½  ½ – nfn @  9f¾ €f° f °f° ½  ½  nfn   n°  ! $93/23050 4/  @ m nf ¯°– f ½ ½ nf° && n && n° 9 f°  n ¯f° ½ && && ¾ @ f ½ f  ½nf °f° °f½   I@I@   °  –f fnn fm n f°– f ¯f¯     °  –f fnn ff ° €  ½ ½ nf  – ¯ nnf ¾f nnf  €°f    °  >f€  9 9 fnf° °¯f  –f   ½¯ fnf° ½ fnf ° f –f fnn ff  n ¾n ©f° ¾ ¾ °n ½  f©°–f° °f½ @ f½ nf f n fn f °n n f°– f f€ ½n ¾f°– n ¯f°  ¯°½f f½¾f   n°  .          f f f½ ° ¯n I$                     $ $ $ $  $   $  # °–¯ ½ ¾f°f ¯ $ °–¯ ½ ¾f°f ¯ $          ! $93//05g79.

       °mf f n°¾ f f  €nf f ½° ¯n        f f f½ ° ¯n $        ° f –f°¾¯ ½f €            #       #       f nf f nf° ¾ f nf ½f°f ¾ f©°– °f½f½f°ff  9 9 fnf° f¾ f €ff ° €ff ° f nf°f ff° ¯°– f °    ¯f°f   n ¯°– f f ½ nf ½¯ ° f –f ¾ f ½ f ¯°– f f ½¯  ° n fff nf°f fn ¾f f f° €fn fn f¾n ½f ½ f f ¯°–  ¾ f¾ ff f nf f nf° ° f½ f¯°– f  O.

@ 9@@ 9-@D-I@ D-.

4.@-@ ° .9.8.79950/4:.. 88.700.: .g947/3.70 .70.. 0.9/33 :300. .5470....70850./.g94789..-90. :3..:1.3 5070908897.L3. 97.50. :3:.90330.7:3.7:3.70.70.g230 870.9 .3907.:.05900230.x:.::970-:08. /023.4.70 .. .2-00 0.g 20393.44 /0. 0.:9.. 7:: ½ nf°f & & & &      && && && && .3507090 8 ..9.8:57.447.507090 10.05:9: 4.9.:.7:3.:33:2g7 /0 0 .9230.8:3925.90/1079 .g947 .5.7g50397:. ..97-:9. .8.02:9 89309. x39.230..40. 0..:4.g70../.80089025.1489.:3:2g7:897.9023/043.7/.50.9. !72/310.-90/0..078..4254303x 0./.70.7. 3. 0..5738 4.089.70.39.:00.89.50 ..7993 7:50..0.9.0.2-.:5070.5.:.7:3. 2 /  37 0.8.38./:5g/473x... 2/89.3/ :..g9473:2.7:.0.4.0./39.3/ 48 . /:5g.90....9.:0.:1. .30.

0.2:904. ..00 2...89.9.9:7   n ¾½f  n ¾ n°–  f½ n f  n ½ f f ¯ ° nf ¾ f ¾€f¾f  ¯ ½ °fnf¾f ¾f  .9 /081.070.90       #  # .70.70.9. 570.5.8:7.