You are on page 1of 11

SOAP charting

SOAP charting • Subjective • Objective • Assessment • Plan .

• Impormasyon na nakuha sa pasyente • Chief complaint (Ano ang Naramdaman ng pasyente) • Kailangan nagsimula at gaano na katagal ang sakit • Ano ang ginawa ng pasyente at Mga gamot na ginamit. . SUBJECTIVE • Karagdagang sintomas na nararamdaman ng pasyente bukod sa chief complaint.

mataba o masigla).OBJECTIVE • General appearance (Ano ang nakikita sa pasyente tulad ng matamlay. • Nakakasagot at alam ang pangyayari. . pagod. payat.

OBJECTIVE • Vital signs • Temperature • Pulse rate • Respiratory rate • Blood Pressure • Weight in kilograms • Pain scale (10 bilang pinakasamasakit at 1 bilang pinakamababa) .

Para sa mga batang 2 taon pababa • Anthropometric measurement • Head circumference • Chest circumference • Abdominal circumference • Height and weight .

.OBJECTIVE • Physical examination (pag-eeksamin sa buong katawan ng pasyente mula ulo hanggang paa). Ito ay ginagawa na ng doktor.

• Laboratory exam • Kung may dalang resulta ang pasyente. ilakip sa file upang masuri ng doktor. OBJECTIVE .

• Problema o diagnosis ng pasyente base sa nakuhang impormasyon at eksaminasyon ng doktor. • Kelangan makuha ang tamang history ng pasyente Assessment .

• Health Teachings .PLAN • Mga Gamot na nireseta ng doktor • Laboratory exam • Pagbalik ng pasyente sa doktor upang masuri ang resulta.

• Mga gamot PLAN .