You are on page 1of 2

1.

Trang chủ: là sự thể hiện ngắn gọn và tổng hợp của các trang thành viên khác một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Bao gồm các trang con - Giới thiệu công ty - Trang tìm kiếm - Tin tức cần bán - Tin tức cần cho thuê - Các dịch vụ của công ty - Sản phẩm tranh đồng 2. Module cho thuê - Khu vực cho thuê: có 2 cấp, admin có thể tự tạo các khu vực. - Thông tin cho thuê: có 2 cấp hiển thị - Cấp 1: danh sách các tin cho thuê thuộc khu vực (Tiêu đề, địa chỉ, hình ảnh, giá, diện tích,..) - Cấp 2: thông tin chi tiết gồm : Hình ảnh, nội dung, giá,..). - Liên hệ thuê “ Order Now” Gửi thông tin đến người đăng tin hoặc ban quản trị - Nhiều danh sách bản tin thì phân trang - Thứ tự hiển thị các bản tin mặc định từ mới tới bản tin cũ hơn, và người quản trị có thể xét được các bản tin cho phép hiển thị hay không, và thứ tự hiển thị của ban tin đó. Ví dụ: - Khu vực Thanh Hóa-> cấp 1 - Trong Thanh Hóa có Phường Ba Đình là cấp 2 - Thông tin cho thuê trong khu vực có thể là admin đăng hoặc thành viên đăng, được trình bày theo nội dung của người đăng. - Admin kiểm duyệt trước khi đăng - Phần thể hiện chi tiết hình ảnh minh họa xem tốt nhất như click vào phóng to hình ảnh và Next hoặc Back danh sách các hình ảnh. - Admin có thể quản lý được toàn bộ những bản tin đăng ở mục cho thuê này. 3. Module cần bán: - Khu vực Bán: có 2 cấp, admin có thể tự tạo các khu vực. - Thông tin bán: có 2 cấp hiển thị - Cấp 1: danh sách các tin cần bán thuộc khu vực (Tiêu đề, địa chỉ, hình ảnh, giá, diện tích,..) - Cấp 2: thông tin chi tiết gồm : Hình ảnh, nội dung, giá,..). - Nhiều danh sách bản tin thì phân trang - Thứ tự hiển thị các bản tin mặc định từ mới tới bản tin cũ hơn, và người quản trị có thể xét được các bản tin cho phép hiển thị hay không, và thứ tự hiển thị của ban tin đó. Ví dụ: - Khu vực Thanh Hóa -> cấp 1 - Trong Thanh Hóa có P. Ngọc Trạo là cấp 2 - Thông tin bán trong khu vực có thể là admin đăng hoặc thành viên đăng, được trình bầy theo nội dung của người đăng. - Admin kiểm duyệt trước khi đăng - Phần thể hiện chi tiết hình ảnh minh họa xem tốt nhất như click vào phóng to hình ảnh và Next hoặc Back danh sách các hình ảnh. - Admin có thể quản lý được toàn bộ những bản tin đăng ở mục bán này. 4. Module tin tức và pháp luật - Liệt kê danh sách các tin tức - Gồm có : Hình ảnh, tiêu đề, Nội dung mô tả ngắn, Nội dung mô tả chi tiết. - Tim mới nhất - Danh sách các bản tin - Hiển thị có 2 câp: - Cấp 1: hiển thị danh sách các bản tin, có nhiều bản tin thì phân trang. Trong cấp một tả hiển thị “ Tiêu đề, hình ảnh minh họa, nội dung mô tả ngắn” - Cấp 2: hiển thị chi tiết bản tin đó và các tin liên quan. + + + + Module tin tức và pháp luật do admin đăng bài và quản lý. Admin có thể cho phép tin nào là tin mới. Trạng thái có hiển thị hay không. Vị trí hiển thị của các bản tin.

5. Module thành viên + Đăng ký. + Đăng nhập. + Quản trị thành viên. + Đăng tin rao vặt vào các mục bán và mua. + Quản lý tin tức đã đăng.

tiêu biểu Thành viên có thể quản lý toàn bộ thông tin của mình. . loại phòng. 8. thể loại. Cấp 1: list danh sách các dịch vụ Cấp 2: xem chi tiết một dịch vụ Dịch vụ và lời giới thiệu về công ty do admin đăng tin và quản lý Admin có thể quản lý được những tin đã đăng. .Trao đổi. lời giới thiệu”. danh mục cần tìm kiếm. vị trí hiển thị của các tin. nếu nhiều dịch vụ thì phân trang. + Tài khoản. + Như quản lý về tin đã đăng.+ + + + + Quản lý feedback.Được tìm kiếm trong toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu .Admin có thể đăng các quảng cáo. Khu vực cần tìm kiếm.Từ khóa tìm kiếm . 6.Khu vực cần tìm kiếm . Danh sách các dịch vụ của công ty Hiển thị danh sách các dịch vụ của công ty.Xác định cách hiển thị và vị trí hiển thị theo bản design. Admin có thể quản lý các tin có được hiển thị hay không. tìm kiếm theo các tiêu chí sau:” Từ khóa tìm kiếm. đối tác . Giá. Module tìm kiếm Tìm kiếm cơ bản: tìm kiếm theo các chức năng như sau: .Các vị trí quảng cáo . + Feedback của khách hàng. liên hệ của khách hàng với bản tin của mình đăng. hình ảnh. các tiện ích trong phòng. bản tin mới. .Quản lý các banner quảng cáo của khách hàng. + Và các thông tin khác.Quản lý các quảng cáo đã đăng. Module dịch vụ và giới thiệu về công ty Giới thiệu về công ty: có một bài giới thiệu về công ty bao gồm “Tiêu đề. Việc hiển thị các dịch vụ theo 2 cấp.Tìm kiếm nâng cao. 7.. liên kết các banner quảng cáo. + Admin có thể quản lý được mọi thông tin của thành viên. Module quảng cáo . Quản lý tài khoản Quản lý thông tin Hướng dẫn đăng tin Hướng dẫn thành viên tiêu biểu.. “ .