You are on page 1of 39

00PAH|N

0opar|re rydrocr|or|de; 3-lydroxylyrar|re rydrocr|or|de (C8l11N02)

Co|ongan|ke|as terap| : 0oal Kard|ovas|u|er
|nd|kas| : 3yo| Kard|oger|| pada |rlar| r|o|ard alau oedar jarlurg, gaga|
g|rja|,

0os|s, 6ara Pember|an
6ara Pember|an : lrlus l.v : (peroer|arrya rerer|u|ar porpa |rlus)
0os|s :
a. ay| : 1-20 rcg/|g/rer|l, |rlus |orl|ryu , l|lras| sarpa| respor yarg d|rarap|ar.
o. Ara|-ara| : 1-20 rcg/|g/rer|l, ra|s|rur 50 rcg/|g/rer|l, l|lras| sarpa| respor
yarg d|rarap|ar.
c. 0eWasa : 1-5 rcg/|g/rer|l sarpa| 20 rcg/|g/rer|l, l|lras| sarpa| respor yarg
d|rarap|ar. lrlus oo|er d|l|rg|al|ar 1 rcg/|g/rer|l pada |rlerva| 10-30 rer|l
sarpa| respor opl|ra| lercapa|.
d. J||a dos|s > 20-30 rcg/|g/rer|l d|per|u|ar, dapal rerggura|ar presor |erja
|argsurg (seperl| ep|relr|r dar rorep|relr|r).
urlu| ele| rerodyrar|c dos|s yarg d|gura|ar
a. 0os|s rerdar : 1-3 rcg/|g/rer|l, rer|rg|al|ar a||rar darar g|rja| dar |e|uarar
ur|r
o. lrlerred|ale dose : 3-10 rcg/|g/rer|l, rer|rg|al|ar a||rar darar g|rja|, curar
jarlurg, |orlra|s| jarlurg, dar oulpu jarlurg
c. l|gr dose : > 10 rcg/|g/rer|l, d- adrererg|c ellecl ru|a| dergar predor|rale,
vaso|orlr||s|, per|rg|alar le|arar dararPreparas| untuk penggunaan |nfuse
ˤJJ˩J{˭˧{˳IJ˧I˫IJˤ˩ˮI˭II˨˫IJˤIˬI˭ŵŴŴ˭ˬII˩JIJ

ź˲I˥JIˮ{˫˧{˲ˤJJ˩J |
˭I˧
˫˧
˭˥J˩ˮ
|
˫˥I˥JIˮIJ˩˰˩J˦˯J{
˭ˬ
˪I˭
{


Pe|arut yang d|gunakan : Na6| 0,97, 05 7
Perh|tungan Tetesan |nfus (m||jam}
ŸŴŴ˭˧
ŶŹŴ˭ˬ
˭ˬÈ˪I˭ ˤJJ˩J˲ Ә
˭I˧
˭˥J˩ˮ
ә ˲ŴŴŷŻŹ
Calalar :

= 100 rg dopar|re da|ar 250 r| pe|arul
(http:||www.g|oba|rph.com|dopam|ne_d||ut|on.htm}

Farmako|og|
a. Hekan|sme Aks|
Versl|ru|as| reseplor adrererg|| dar dopar|rerg||; dos|s yarg |eo|r rerdar
lerulara rersl|ru|s| dopar|rerg|| dar rergras|||ar vasod||alas| rera| dar reserler|| ;
dos|s yarg |eo|r l|rgg| rersl|ru|as| dopar|rerg|c dar oela1-adrererg|| dar
reryeoao|ar sl|ru|as| jarlurg dar vasod||alas| rera| ; dos|s oesar rersl|ru|as| reseplor
a|la-adrererg||.
o. Ara|-ara| : dopar|r rerurju||ar ||rel||a ror ||rear pada ara|-ara| ; dergar
reruoar jur|ar ooal rurg||r l|da| a|ar rerpergarur| Wa|lu sleady slale.
c. 0rsel |erja : deWasa : 5 rer|l
d. 0uras| : deWasa : < 10 rer|l
e. Velaoo||sre : g|rja|, ral|, p|asra; Z5º rerjad| oerlu| relaoo||l |ra|l|l o|er
roroar|re o|s|dase dar 25 º rerjad| rorep|relr|r
l. T½ e||r|ras| : 2 rer|l
g. E|s|res| : ur|r ( seoaga| relaoo||l)
r. K||rer : pada reoralus : oervar|as| dar lergarlurg pada urur; |||rer a|ar rerjad|
parjarg j||a lerdapal gargguar repal|| alau g|rja|.


8tab|||tas Peny|mpanan
lrje|s| dopar|re r|dro||or|da sers|l|l dar rarus d|||rdurg| dar| caraya.Peruoarar
Warra rerjad| |ur|rg, co||al,rerar ruda r|rgga urgu rerurju||ar |erusa|ar ooal dar
Warra |arular yarg rerjad| |eo|r ge|ap dar| Warra sed|||l |ur|rg l|da| oo|er d|gura|ar.
0opar|re r|dro||or|da |r|orpal|oe| dergar a|lep|ase, arloler|s|r , garar oes|,
seryaWa o|s|dalor dar ralr|ur o||arooral dar seryaWa a||a|| |a|r. 0opar|r ||or|da
|orpal|oe| j||a d|oer||ar oersara dergar dooular|r, ep|relr|r, |soprolerero|, dar
||do|a|r. 3ed|aar |rje|s| rarus d|||rdurg| dar| paras yarg oer|eo|rar dar l|da| oo|er
d|s|rpar pada suru d|rg|r. 0opar|re r|dro||or|da slao|| sed|||lrya 21 jar j||a d||arul|ar
da|ar 250 - 500 r| sed|aar |rje|s| oer||ul: NaC| 0,9 º, de|slrose 5 º, |arular R|rger
|aclal's.

Kontra|nd|kas|
l|persers|l|l lerradap su|l|l (sed|aar yarg rergardurg ralr|ur o|su|l|l), la||ar|lr|a,
praeocrrorocylora, l|or||as| verlr||u|ar.

Efek 8amp|ng
3er|rg : deryul e|lop||, la|||ard|a, sa||l |arera arg|ra, pa|p|las|, r|polers|,
vaso|orslr||s|, sa||l |epa|a, rua|, rurlar, d|sprea. Jararg : orad||ard|a, ar|lr|a
verlr||u|ar (dos|s l|rgg|), gargrere, r|perlers|, ars|elas, p||oere|s|, per|rg|alar serur
g|u|osa, re|ros|s jar|rgar (|arera e|slravasas| dopar|r), per|rg|alar le|arar
|rlrao|u|ar, d||alas| pup||, azoler|a, po|yur|a.

|nteraks|
- 0engan 0bat La|n : Ver|rg|al|ar ele|/lo|s|s|las : ele| dopar|r d|perparjarg
dar d|l|rg|al|ar o|er VA0 |rr|o|lor; a|pra dar oela-adrererg|c o|oc|ers, coca|re,
areslel|| urur, rel|||dopa,ler|lo|r, reserp|r dar arl|depresar lr|s|||||. Verurur|ar ele|:
Ele| arl|depresar lr|s||||| d|lurur|ar j||a d|gura|ar oersara dergar dopar|r. Ele|
r|polers|l guareld|r rarya oerele| seoag|ar; rerer|u|ar s|rpalor|rel|| |erja
|argsurg.
- 0engan Hakanan : -
Pengaruh
- Terhadap Keham||an : Fa|lor r|s||o : C
- Terhadap |bu Henyusu| : E|s|res| |e da|ar a|r susu l|da| d||elaru|
- Terhadap Anak-anak : Keararar dar el||as| pergguraar ooal pada ara|-ara|
oe|ur d||elaru| dergar pasl|. 0|gura|ar secara leroalas pada pas|er ped|alr|.
- Terhadap has|| Laborator|um : -

Parameter Hon|tor|ng
Te|arar darar, EK0, deryul jarlurg, CvP, RAP, VAP, oulpul ur|r, j||a d|pasarg
|aleler arlery pu|rorary ror|lor Cl, PCwP, 3vR dar PvR, |ore|s| r|pova|er|a.

8umber :
http:||www.g|oba|rph.com|dopam|ne_d||ut|on.htm d|unduh pada 25 Agustus 2011
Lacy, 6har|es et a||. 2009. 0rug |nformat|on handbook 18
th
ed|t|on. U8A: Lex| comp


00ßUTAH|N

0ooular|re rydrocr|or|de. C18l23N03
F|s||o||r|a : 0ooular|re r|dro||or|da rerupa|ar seou| |r|sla| oerWarra pul|r, aga|
|arul da|ar a|r dar a||oro|. 0ooular|re rerpurya| pKa 9,1. 0ooular|re r|dro||or|da
da|ar perdagargar lersed|a da|ar oerlu| |arular sler|| da|ar aqua pro |rjecl|or. 0a|ar
perdagargar |arular 0ooular|re r|dro||or|da rerupa|ar |arular jerr|r l|da| oerWarra
r|rgga |arular oerWarra sed|||l |e|ur|rg-|ur|rgar
Co|ongan|Ke|as Terap| 0oal Kard|ovas|u|er

|nd|kas|
Ele| |rolrop|| pada |rlar|, oedar jarlurg, card|oryopalr|es, sepl|c sroc| dar card|oger|c
sroc|.
0os|s, 6ara Pember|an
6ara Pember|an : lrlus |rlravera 2,5 sarpa| 10 rcg/|g/rer|l, d|sesua||ar dergar
resporrya
0os|s yang d|rekomendas|kan
lrlus dooular|r rarus d|ru|a| pada l|rg|al rerdar (0,5 sarpa| 1 rcg / |g / rer|l) dar
d|l|lras| dergar |rlerva| oeoerapa rer|l, d|pardu o|er respor pas|er, lerrasu| le|arar
darar s|sler||, a||rar ur|r, lre|uers| a|l|v|las e|lop||, deryul jarlurg dar (o||a
rerurg||r|ar) pergu|urar curar jarlurg, le|arar vera serlra|, dar / alau le|arar oaj|
|ap||er paru. 0a|ar uj| cooa re|apor|ar, l|rg|al |rlus yarg opl|ra| |r| oervar|as| dar|
pas|er |e pas|er, o|asarya 2 sarpa| 20 rcg / |g / rer|l lap| |adarg-|adarg sed|||l d| |uar
||sarar |r|. Pada |eserpalar |arg|a l|rg|al |rlus, sarpa| 10 rcg / |g / rer|l le|ar
d|per|u|ar urlu| rerdapal|ar ele| yarg d||rg|r|ar. T|rg|al |rlus (rL / jar) urlu|
|orserlras| dooular|r dar| 500 rcg / rL, 1000 rcg / r|, dar 2000 rcg / rL yarg
d|per|u|ar urlu| rercapa| arg|a |e|ar|rar oeroaga| dooular|r (rcg / |g / rer|l) urlu|
pas|er dar| ooool yarg oeroeda d|oer||ar da|ar Taoe| 1.
Tabe| 1 Kecepatan |nfus 0obutam|ne t (mL | jam} untuk konsentras| 500 mcg | mL
0os|s per rer|l

Tuour Pas|er eral (|g)

(Vcg / |g / rer|l) 5 10 20 30 10 50 ê0 Z0 80 90 100 110
0.5 0.3 0.ê 1.2 1.8 2.1 3 3.ê 1.2 1.8 5.1 ê ê.ê
1 0.ê 1.2 2.1 3.ê 1.8 ê Z.2 8.1 9.ê 10.8 12 13.2
2.5 1.5 3 ê 9 12 15 18 21 21 2Z 30 33
5 3 ê 12 18 21 30 3ê 12 18 51 ê0 êê
Z.5 1.5 9 18 2Z 3ê 15 51 ê3 Z2 81 90 99
10 ê 12 21 3ê 18 ê0 Z2 81 9ê 108 120 132
12.5 Z.5 15 30 15 ê0 Z5 90 105 120 135 150 1ê5
15 9 18 3ê 51 Z2 90 108 12ê 111 1ê2 180 198
1Z.5 10.5 21 12 ê3 81 105 12ê 11Z 1ê8 189 210 231
20 12 21 18 Z2 9ê 120 111 1ê8 192 21ê 210 2ê1
Kecepatan |nfus 0obutam|ne t (mL | jam} untuk konsentras| 1000 mcg | mL
0os|s per rer|l

Tuour Pas|er eral (|g)

(Vcg / |g / rer|l) 5 10 20 30 10 50 ê0 Z0 80 90 100 110
0.5 0.1 0.3 0.ê 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.1 2.Z 3 3.3
1 0.3 0.ê 1.2 1.8 2.1 3 3.ê 1.2 1.8 5.1 ê ê.ê
2.5 0.Z 1.5 3 1.5 ê Z.5 9 10.5 12 13.5 15 1ê.5
5 1.5 3 ê 9 12 15 18 21 21 2Z 30 33
Z.5 2.2 1.5 9 13.5 18 22.5 2Z 31.5 3ê 10.5 15 19.5
10 3 ê 12 18 21 30 3ê 12 18 51 ê0 êê
12.5 3.Z Z.5 15 22.5 30 3Z.5 15 52.5 ê0 êZ.5 Z5 82.5
15 1.5 9 18 2Z 3ê 15 51 ê3 Z2 81 90 99
1Z.5 5.2 10.5 21 31.5 12 52.5 ê3 Z3.5 81 91.5 105 115.5
20 ê 12 21 3ê 18 ê0 Z2 81 9ê 108 120 132
Kecepatan |nfus 0obutam|ne t (mL | jam} untuk konsentras| 2000 mcg | mL
0os|s per rer|l

Tuour Pas|er eral (|g)

(Vcg / |g / rer|l) 5 10 20 30 10 50 ê0 Z0 80 90 100 110
0.5 0.0Z 0.1 0.3 0.1 0.ê 0.Z 0.9 1 1.2 1.3 1.5 1.ê
1 0.1 0.3 0.ê 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.1 2.Z 3 3.3
2.5 0.1 0.Z 1.5 2 3 1 1.5 5 ê Z Z.5 8
5 0.Z 1.5 3 1.5 ê Z.5 9 10.5 12 13.5 15 1ê.5
Z.5 1.1 2.2 1.5 Z 9 11 13.5 1ê 18 20 22.5 25
10 1.5 3 ê 9 12 15 18 21 21 2Z 30 33
12.5 1.9 3.Z Z 11 15 19 22.5 2ê 30 31 3Z.5 11
15 2.2 1.5 9 13.5 18 22.5 2Z 31.5 3ê 10.5 15 19.5
1Z.5 2.ê 5.2 10.5 15.Z 21 2ê.2 31.5 3ê.Z 12 1Z.2 52.5 5Z.Z
20 3 ê 12 18 21 30 3ê 12 18 51 ê0 êê

Korserlras| r|rgga 5.000 rcg / r| le|ar d|oer||ar |epada rarus|a (250 rg/50 rL).
vo|ure a|r|r d||e|o|a rarus d|lerlu|ar o|er |eoulurar ca|rar pas|er.
Preparas| untuk penggunaan |nfuse
ˤJJ˩J{˭˧{˳IJ˧I˫IJˤ˩ˮI˭II˨˫IJˤIˬI˭ŵŴŴ˭ˬII˩JIJ

ź˲I˥JIˮ{˫˧{˲ˤJJ˩J |
˭I˧
˫˧
˭˥J˩ˮ
|
˫˥I˥JIˮIJ˩˰˩J˦˯J{
˭ˬ
˪I˭
{

3lárdar pe|arul urlu| deWasa : 250 rg/500 rL 05w; 500 rg/500 rL 05w

Farmako|og|
, Hekan|sme Aks|
3l|ru|as| reseplor oela1-adrererg|c, reryeoao|ar per|rg|alar |orlra|l|||las
dar deryul jarlurg, dergar sed|||l ele| pada oela2 alau a|pra-reseplor.
b 0rsel ol acl|or (Wa|lu orsel) : lv : 1-10 rer|l
c Pea| ellecl (ele| purca|): 10-20 rer|l
d Velaoo||sre : d| jar|rgar dar repar rerjad| oerlu| relaoo||l yarg l|da| a|l|l
e T½ e||r|ras| (ra|l-||le e||r|ral|or) : 2 rer|l
I E|s|res| : ur|r (seoaga| relaoo||l)
8tab|||tas Peny|mpanan
a. Larular dooular|re r|dro||or|da d||oco| l|ap 21 jar; s|rpar |arular yarg le|ar
d|re|orsl|lus| d| relr|geralor da|ar Wa|lu 18 jar alau ê jar pada suru |arar;
peruoarar Warra rerar ruda rerurju||ar lerjad| sed|||l rea|s| o|s|das| lelap|
polers| l|da| oer|urarg secara s|gr|l||ar.
o. 3lao|||las sed|aar parerlera| adr|xlure pada suru |arar (25°C): 18 jar; pada
relr|geralor (10°C): Z rar|
c. lr|orpal|oe| dergar repar|r, selazo||r, per|s|||r dar sod|ur o|carooral;
|r|orpal|oe| da|ar |arular a||a|| (sod|ur o|carooral)
d. Korpal|oe| dergar dopar|r, ep|relr|r, |soprolerero|, ||do|a|r
e. lrje|s| dooular|re r|dro||or|da d|s|rpar da|ar 15°- 30°C
Kontra|nd|kas|
l|persers|l|l lerradap dooular|re alau su|l|l (oeoerapa sed|aar rergardurg
sod|ur relao|su|lal), alau oeoerapa |orporer da|ar lorru|as|, |d|opalr|c ryperlropr|c
suoaorl|c sleros|s (ll33)
Efek 8amp|ng
Ta|||ard|a dar rer|rg|alrya le|arar darar s|slo||| rerurju||ar lerjad| overdos|s,
l|eo|l|s, jararg lerjad| ele| lroroos|loper|a
|nteraks|
- 0engan 0bat La|n : Ver|rg|al|ar ele|/lo|s|s|las : araslel|| urur (corlor:
ra|olrar alau s|||opropar) dar dos|s |az|r dooular|r reryeoao|ar ar|lr|a verlr||u|ar
pada reWar. rely||ur dapal rerpolers|as| ele| dooular|r. ela o|oc|er (rorse|ecl|ve)
dapal rer|rg|al|ar ele| r|perlers|,r|rdar| pergguraar secara oersaraar. Ko|a|r dapal
reryeoao|ar ar|lr|a reoal. 0uarel|d|r, |rr|o|lor VA0, rel||dopa, reserp|r dar
arl|depresar lr|s||||| dapal rer|rg|al|ar respor presor pada s|rpalor|rel||.
Verurur|ar ele| : o|o|er oela adrererg|| dapal rerurur|ar ele| dooular|r dar
rer|rg|al|ar r|s||o r|polers| yarg oeral.
- 0engan Hakanan : -
Pengaruh
- Terhadap Keham||an : Fa|lor r|s||o :
- Terhadap |bu Henyusu| : 0|slr|ous| dooular|r pada a|r susu l|da| d||elaru|.
- Terhadap Anak-anak : Keararar dar el||as| pergguraar ooal |r| urlu| ara|-
ara| oe|ur ada ou|l| yarg rarlap
- Terhaadp has|| Laborator|um : -
Parameter Hon|tor|ng
Te|arar darar, EC0, rearl rale, CvP, RAP, VAP, oulpul ur|r; j||a |aleler arler|
pu|rorary d|pasarg, ror|lor Cl, PCPw, ard 3vR; juga ror|lor serur |a||ur.
ßentuk 8ed|aan
Ca|rar lrje|s|, lrlus|
Per|ngatan
l|polers| oeral pada syo| |ard|oger||

8umber :
http:||www.g|oba|rph.com|dobutam|ne_d||ut|on.htm d|unduh pada 25 Agustus 2011
Lacy, 6har|es et a||. 2009. 0rug |nformat|on handbook 18
th
ed|t|on. U8A: Lex| comp
N0REP|NEFR|NE

Epr|reprr|re C9l23N03
Co|ongan|Ke|as Terap|: Arl|a|erg|
Nama 0agang : Noradrera||re
8|fat F|s|kok|m|a : Ep|relr|r oeroerlu| r||ro|r|sla||r oerWarra pul|r, rudar |arul
da|ar a|r; sed|||l |arul da|ar elaro|; pra|l|s l|da| |arul da|ar ||orolorr dar da|ar eler.
Keterangan : Ep|relr|r lerdapal da|ar |e|erjar adrera| alau dapal d|oual
secara s|rlel|s. 0oal |r| rerupa|ar |ale|o|ar|r erdoger dergar a|l|v|las pada redu|a
adrera|. erlu| |evorolalor| |sorer 15X |eo|r a|l|l d|oard|rg oerlu| de|slrorolalor|.
|nd|kas|
Pergooalar aral||a|s|s oerupa oror|ospasre a|ul alau e|saseroas| aslrra yarg oeral.
0os|s, 6ara Pember|an
a. 0eWasa : aWa| : 0,5-1 rcg/rer|l sarpa| reroer||ar respor; 8-30 rcg/rer|l dos|s
|az|r, percooaar |||r|s :0.01-3 rcg/|g/rer|l; ACL3 dos|s : 0.5-30 rcg/rer|l
o. Ara|-ara| : 0,05-0,1 rc|/|g/rer|l. 0os|s ra|s|rur : 1-2 rcg/ |g/rer|l
Perr|lurgar lelesar |rluse :
8 rg / 250 r| (r| / jar) = rcg / rer|l x 1,8Z5.
d|adr|r|slras||ar re|a|u| ja|ur pusal (perou|ur darar oesar)
calalar 8rg/ 250 r| = pegercerar 8 rg da|ar 250 r| pe|arul
Farmako|og|
a. Farra|od|rar||a/K|rel||a :
0rsel : ror|od||alas| : 3C : 5-10 rer|l; lrra|as| : 1 rer|l.
o. Velaoo||sre : d|aro|| o|er saral adrererg|| dar d|relaoo||sre o|er roroar|re
ox|dase dar calecro|-o-relry|lrarslerase; ooal da|ar s|r|u|as| rerga|ar|
relaoo||sre d| repar.
c. E|s|res| : ur|r (seoaga| relaoo||l |ra|l|l relarelr|r, dar su|lal dar der|val r|dro|s|
asar rarde|al, jur|ar |ec|| da|ar oerlu| l|da| oeruoar)
8tab|||tas Peny|mpanan
Pery|apar |rlus lv : Ercer|ar 1 rg da|ar 250 rL 05w alau N3 (1 rcg/rL).
Kecepalar peroer|ar aWa| 1 rcg/rer|l dar ra|||ar r|rgga ele| yarg d||ererda||.
3lao|| da|ar : dexlrar êº da|ar dexlrose, dexlrar êº da|ar N3, 05LR, 051/1N3,
051/2N3, 05N3, 05w, 010w, 010N3, LR, N3; |r|orpal|oe| dergar ralr|ur o||arooral
5º.
a. Peroer|ar re|a|u| Y-s|le :
- Korpal|oe| :
Alracur|ur, ca|c|ur cr|or|de, ca|c|ur g|ucorale, c|salracur|ur, d||l|azer,
dooular|re, dopar|re, larol|d|re, lerlary|, luroser|de, repar|r, rydrocorl|sore sod|ur
succ|rale, rydrororprore, |rarr|rore, |aoela|o|, |evol|oxac|r, |orazepar, r|dazo|ar,
r||r|rore, rorpr|re, r|card|p|re, r|lrog|ycer|r, rorep|reprr|re, parcuror|ur,
prylorad|ore, polass|ur cr|or|de, propolo|, rar|l|d|re, rer|lerlar||, vecuror|ur, v|lar|r
corp|ex W|lr C, Warlar|r.
- lr|orpal|oe| : Arp|c||||r, lr|operla|.
o. Korpal|o|||las percarpurar :
- Korpal|oe| :Ar||ac|r, oup|vaca|re, c|rel|d|re, dooular|re, lerlary|,
l|oxac||||r, luroser|de, relarar|ro|, rar|l|d|re, verapar||.
- lr|orpal|oe| : Ar|ropry|||re, rya|uror|dase, reprerlerr|re, sod|ur
o|caroorale.
c. Pery|rparar :Ep|relr|r pe|a lerradap udara dar caraya. 0|s|das| a|ar
rerguoar Warra |arular rerjad| rerar jarou |erud|ar co||al. Jargar
d|gura|ar o||a lerjad| peruoarar Warra alau lerdapal erdapar.
Kontra|nd|kas|
Ves||pur d||rd||as||ar urlu| oper-arg|ed g|aucora, ep|relr|r |orlra|rd||as| rul|a|
pada c|osed-arg|e g|aucora |arera dapal rerperparar |ord|s| |r|. l|rdar| e|slravasas|
ep|relr|r, |arera dapal reryeoao|ar |erusa|ar jar|rgar da/alau gargrer alau re|s|
|rje|s| selerpal d| se||lar surl||ar. Ep|relr|r jargar d|surl|||ar |e da|ar jar| largar, |ou
jar|, r|durg, dar ger|la||a, dapal reryeoao|ar re|ros|s jar|rgar |arera lerjad|
vaso|orslr||s| perou|ur |ap||er. Ep|relr|r, lerulara o||a d|oer||ar lv, |orlra|rd||as|
rul|a| pada syo| se|a|r syo| aral||a|s|. 0argguar |ard|ovas|u|er yarg |orlra|rd||as|
ep|relr|r r|sa|rya syo| rerorag|, |rsul|s|ers| perou|ur |ororer jarlurg, perya||l arler|
|ororer (r|s., arg|ra, |rlar| r|o|ard a|ul) d||alas| jarlurg dar ar|lr|a jarlurg (la|||ard|).
Ele| ep|relr|r pada |ard|ovas|u|er (r|s., per|rg|alar |eoulurar o|s|ger r|o|ard,
|rorolrop||, polers|a| proar|lr|a, dar vasoa|l|v|las) dapal rerperparar |ord|s| |r|.
Efek 8amp|ng
Kard|ovas|u|er : Arg|ra, ar|lr|a jarlurg, ryer| dada, l|usr|rg, r|perlers|,
per|rg|alar |eoulurar o|s|ger, pa||or, pa|p|las|, |eral|ar rerdada|, la|||ard|
(parerlera|), vaso|orslr||s|, e|lop| verlr||u|er.
33P : Ars|elas, pus|rg, sa||l |epa|a, |rsorr|a.
0aslro|rlesl|ra| : lerggoro|ar |er|rg, rua|, rurlar, xeroslor|a.
0er|lour|rar| : Relers| ur|r a|ul pada pas|er dergar gargguar a||rar |ardurg
|er|r.
|nteraks|
- 0engan 0bat La|n : Karera ep|relr|r rerupa|ar ooal s|rpalor|rel|| dergar
a|s| agor|s pada reseplor a|la raupur oela, rarus d|gura|ar ral|-ral| oersara ooal
s|rpalor|rel|| |a|r |arera |erurg||rar ele| larra|od|rar|| yarg ad|l|l, yarg
|erurg||rar l|da| d||rg|r|ar. Juga ral|-ral| d|gura|ar pada pas|er yarg rerer|ra ooal-
ooal seperl|: a|oulero|, dooular|r, dopar|r, |soprolerero|, relaprolerero|, rorep|relr|r,
ler||elr|r, ler||proparo|ar|r, pseudoeledr|r, r|lodr|r, sa|relero| dar leroula||r.
- 0engan Hakanan : Ep|relr|r l|da| d|gura|ar re|a|u| ora|
Pengaruh
- Terahadap Keham||an : K|as|l||as| |erar||ar urlu| ep|relr|r ada|ar |alegor| C.
Ep|relr|r |orlra|rd||as| rul|a| seWa|lu proses |e|ar|rar |arera rerupa|ar agor|s
reseplor oela2, yarg dapal rerurda |e|ar|rar.
- Terhadap |bu Henyusu| : T|da| d||elaru| apa|ar ep|relr|r d||e|uar|ar re|a|u|
A3l. 3ecara leor|, ep|relr|r a|ar rusa| d| da|ar sa|urar percerraar oay|, jad|
perapararrya leroalas. aga|rarapur, lelap rarus ral|-ral| j||a d|oer||ar pada |ou
reryusu|.
- Terhadap Anak-anak : -
- Terhadap has|| Laborator|um : -
Parameter Hon|tor|ng
EK0 pada pas|er yarg rerdapal ep|relr|r lv, PFTs
ßentuk 8ed|aan
lrje|s|, Arpu| 1rg/r|


Per|ngatan
Ep|relr|r d||orlra|rd||as||ar pada perya||l sereorovas|u|er seperl| arler|os||eros|s
sereora| alau 'orgar|c ora|r syrdrore' |arera ele| s|rpalor|rel|| (d|duga a|la) pada
s|sler sereorovas|u|er dar polers|a| perdararar ola| pada pergguraar lv. lal|-ral|
pergguraar ep|relr|r pada pas|er r|perlers| |arera r|s||o reraroar oeral perya||l.
'lal|-ral| pergguraar ep|relr|r pada pas|er 0V, ooal |r| dapal rer|rg|al|ar |adar gu|a
darar dergar cara rer|rg|al|ar g|||ogero||s|s d| repar, rergurarg| aro||ar g|u|osa
o|er jar|rgar dar rergraroal pe|epasar |rsu||r dar| par|reas.
Hekan|sme Aks|
Versl|ru|as| reseplor a|la-, oela1-, dar oela2-adrererg|| yarg oerele| re|a|sas|
olol po|os oror||, sl|ru|as| jarlurg, dar d||alas| vas|u|alur olol s|e|el; dos|s |ec|| oerele|
vasod||alas| re|a|u| reseplor oela2-vas|u|er; dos|s oesar reryeoao|ar |orslr||s| olol
po|os vas|u|er dar s|e|el.
Hon|tor|ng Penggunaan 0bat
Kaj| pergguraar ooal |a|r yarg d|r|rur pas|er lerradap |erurg||rar |rlera|s|
alau rerpergarur| ele|l|v|lasrya. Parlau larda-larda v|la| dar oer||ar |rlorras| lerlarg
pergguraar ooal, ele| sarp|rg yarg rurg||r l|rou| dar cara rergalas|rya.
8umber :
http:||www.g|oba|rph.com|noref|nephr|n_d||ut|on.htm d|unduh pada 25 Agustus 2011
Lacy, 6har|es et a||. 2009. 0rug |nformat|on handbook 18
th
ed|t|on. U8A: Lex| comp
http:||www.d|skes.jabarprov.go.|d||ndex.php?mod=pub|nformas|0bat&|dHenuK|r|=45&|d8e|
ected=1&|d0bat=49&page=2

Furoser|da

1-Cr|oro-N-lurlury|-5-su|praroy|arlrrar|||c ac|d. C12l11C|N205
Perer|ar : 3erou| |r|sla| oerWarra pul|r alau rarp|r pul|r. Pra|l|s l|da| |arul
da|ar a|r dar d|||ororelar, |arul seoag|ar da|ar a||oro|, |arul da|ar aselor
Co|ongan|Ke|as Terap| 0|urel||
Nama 0agang : Las|x
|nd|kas| : Perargarar edera yarg oerruourgar dergar gaga| jarlurg
|ororer dar perya||l ral|, d|oer||ar lurgga| alau da|ar |oro|ras| dergar arl|r|perlers|
pada perargarar r|perlers|.
0os|s, 6ara Pember|an dan Lama Pember|an
a. ay| dar Ara|
- 0ra| :1-2 rg/|g/dos|s dergar per|rg|alar 1 rg/|g/dos|s pada sel|ap larap
per|rg|alar, sarpa| lercapa| respor yarg reruas|ar, dos|s ra|s|rur ê
rg/|g/dos|s pada rerlarg l|da| |eo|r dar| ê jar.
- l.V, l.v : 1 rg/|g/dos|s dergar per|rg|alar 1 rg/|g/dos|s pada |rlerva| ê-12
jar sarpa| ê rg/|g/dos|s.
o. 0eWasa
- 0ra| : 0os|s aWa| 20-80 rg/dos|s,dergar per|rg|alar 20-10 rg/dos|s pada
|rlerva| ê-8 jar; ururrya dos|s pere||raraar ada|ar dua |a|| serar| alau
sel|ap rar|; rurg||r d|l|lras| |eo|r dar| ê00 rg/rar| pada |eadaar ederralous
parar. urlu| r|perlers| : 20-80 rg/rar| da|ar dua dos|s leroag|.
- l.V.l.v : 20-10 rg/dos|s, yarg rurg||r d|u|arg 1-2 |a|| sesua| |eoulurar dar
d|l|rg|al|ar 20 rg/dos|s sarpa| lercapa| ele| yarg d||rg|r|ar.lrlerva| dos|s
yarg urur : ê-12 jar ;
1. urlu| edera paru-paru a|ul, dos|s yarg urur d|gura|ar ada|ar 10 rg,
l.v se|ara 1-2 rer|l. J||a oe|ur lercapa| respor, dos|s d|l|rg|al|ar sarpa|
80 rg.
2. lrlus l.v |orl|ryu : 0os|s oo|us |.v ada|ar 0,1rg/|g d|||ul| dergar |rlus |.v
|orl|ryu 0,1 rg/|g/rar|-dos|s d|l|rg|al|ar sel|ap 2 jar sarpa| ra|s|rur
0.1 rg/|g/jar j||a oulpul ur|r ada|ar <1 rL/|g/jar, 0os|s |r| le|ar lerou|l|
ele|l|l dar rerurur|ar |eoulurar rar|ar luroser|d d|oard|rg|ar dergar
pergguraar luroser|d yarg l|da| leralur.
3. 0aga| jarlurg relra|lor| : 0ra|, |.v : dos|s 8 g/rar| le|ar d|gura|ar.
1. Pas|er |arjul us|a 0ra|, l.V, l.v : 0os|s aWa| : 20 rg/rar|, d|l|rg|al|ar
per|arar sarpa| rercapa| respor yarg d|rarap|ar.
5. Peryesua|ar dos|s pada gargguar g|rja| : gaga| g|rja| a|ul; dos|s l|rgg|
(|eo|r dar| 1-3 g/rar| re|a|u| ora|/|.v) le|ar d|gura|ar seoaga| dos|s aWa|
urlu| rercapa| respor yarg d|rarap|ar, d|r|rdar| urlu| |eadaar o||gour|.

Farmako|og|
Furoser|d ada|ar sualu d|urel||a yarg oe|erja dergar cara rergraroal reaosoros| |or
Na pada jeral ler|e.
a. Hekan|sme Aks|
lrr|o|s| rearsorps| ralr|ur dar ||or|da pada jeral ler|e rera|| dar luou|us
g|rja| d|sla|, rerpergarur| s|sler |olrarspor ||alar ||or|da, se|arjulrya
rer|rg|al|ar e|s|res| a|r, ralr|ur, ||or|da ragres|ur dar |a|s|ur.
o. 0rsel |erja : 0|ures|s ora| : 30-ê0 rer|l,
c. l.V : 30 rer|l, l.v :~ 5 rer|l.
d. 0uras| : ora| ê-8 jar, |.v : 2 jar.
e. Aosorps| ora| : ê0-êZº.
l. l|alar prole|r : > 98º.
g. Velaoo||sre : re|a|u| ral|.
r. T½ e||r|ras| : 0.5 -1.1 jar, sa||l g|rja| parar : 9 jar.
|. E|s|res| re|a|u| ur|r : (ora| : 50º, |.v : 80º) se|ara 21 jar; leses (seoaga|
ooal yarg l|da| oeruoar) : |||rers ror g|rja| d|perparjarg pada pas|er
gargguar g|rja|.
8tab|||tas Peny|mpanan
Furoser|d |rje|s| rarus d|s|rpar pada suru |arar yarg ler|orlro| dar d|||rdurg|
dar| caraya. Peraparar lerradap caraya dapal reryeoao|ar peruoarar Warra.
Furoser|d jargar d|pergura|ar j||a oeruoar Warra rerjad| |ur|rg. Pery|rparar oe|u
dapal reryeoao|ar pergerdapar alau |r|sla||sas|, pe|arular |eroa|| pada suru |arar
alau pergrargalar dapal d||a|u|ar dar l|da| rerpergarur| slao|||las ooal. Furoser|d
l|da| slao|| pada red|a asar lelap| slao|| pada red|a oasa.
Kontra|nd|kas|
l|persers|l|l lerradap luroser|d, alau |orporer |a|r da|ar sed|aar alau su|lor||
urea, arur|a, pas|er |ora repal|| alau |eadaar perururar e|e|lro||l parar sarpa|
|eadaarrya reroa||.
Efek 8amp|ng
l|polers| orloslal||, lrorool|eo|l|s, aorl|l|s |ror||, r|polers| a|ul,serargar jarlurg
(a||oal peroer|ar re|a|u| l.v alau l.V), parelres|as, verl|go, pus|rg, |epa|a lerasa r|rgar,
sa||l |epa|a, pardargar |aour, derar, l|da| o|sa oer|sl|raral, r|perg|||er|a,
r|perur|ser|a, r|po|a|er|a, r|po||orer|a, a||a|os|s relaoo|||, r|po|a|ser|a,
r|poragraser|a, r|poralrer|a, derral|l|s e|slo||al|l, er|lera ru|l|lorr, purpura,
lolosers|l|l|las, url||ar|a, rasrr prur|lusr vas|u||l|s |ular, spasrus sa|urar ur|r, lre|uers|
ur|rer, arer|a ap|asl|| (jararg), lroroos|loper|a, agraru|os|los|s (jararg), arer|a
rero||l||, arer|a, |eu|oper|a, arer|a, gargguar perdergarar (sererlara alau
perrarer; pada peroer|ar l.V alau l.v). l|r|lus, lu|| sererlara (pada peroer|ar |.r alau
|.v cepal), vas|u||l|s, a|erg| relr|l|s |rlesl|ra|, g|||osur|a, perururar |ecepalar l||lras| dar
a||rar darar pada g|rja| (|arera overd|ures|s), |era||ar uN sererlara.
|nteraks|
- 0engan 0bat La|n :
l|po|a|er|a yarg d||rdu|s| o|er luroser|d a|ar reryeoao|ar lo|s|s|las pada
d|go|s|r dar dapal rer|rg|al|ar r|s||o ar|lr|a dergar ooal-ooal yarg dapal
rer|rg|al|ar |rlerva| 0T, lerrasu| arl|ar|lr|a l|pe la dar lll, c|sapr|d dar oeoerapa
|u|ro|or (sparl|o|sas|r, gal|l|o|sas|r dar ro|s|l|o|sas|r). R|s||o lo|s|s|las ||l|ur dar
sa||s||al a|ar rer|rg|al dergar adarya d|urel|| |oop. Ele| r|polers| dar/alau ele| |arjul
pada g|rja| dar| |rr|o|lor ACE dar arl| |rl|aras| ror slero|d a|ar rer|rg|al dergar
adarya r|povo|er|a yarg d||rdu|s| o|er luroser|da, Ele| ooal o|o|er adrererg|| per|ler
alau o|o|er garg||or dapal d|l|rg|al|ar o|er luroser|d. Furoser|d dapal rer|rg|al|ar
r|s||o lo|s|s|las dergar ager ololo|s|| |a|r (ar|rog|||os|da, c|s-p|al|rur), lerulara pada
pas|er dergar d|slurgs| g|rja|. Ele| s|rerg|s d|urel|| |eo|r cerderurg lerjad| pada
pergguraar oersara ooal arl|r|perlers| |a|r dar r|polers| dapal lerjad|. lrdorelas|r,
asp|r|r, lerooaro|la|, ler|lo|r dar arl||rl|aras| ror slero|d dapal rerurur|ar ele|
ralr|urel|| dar r|polers|l dar| luroser|d. Co|esl|po|, |o|esl|rar|r dar su|ra|lal a|ar
rerurur|ar ele| luroser|d, oer| jara| peroer|ar 2 jar. Furoser|d dapal rergarlagor|s
ele| re|a|sar olol s|e|ela| (luoo|urar|r). To|erars| g|u|osa dapal d|lurur|ar o|er
luroser|d, per|u peryesua|ar dos|s ooal r|pog|||er||. Vellorr|r dapal rerurur|ar
|orserlras| luroser|d.
- 0engan Hakanan : Korserlras| luroser|d rerurur dergar adarya ra|arar.
l|rdar| dorg qua|, eledra, yor|roe, g|rserg (rerperparar r|polers|), oaWarg pul|r
(dapal rer|rg|al|ar ele| r|perlers|), oalas| pergguraar ||cor|ce.

Pengaruh
- Terhadap Keham||an : Fa|lor res||o : C
- Terhadap |bu Henyusu| : Furoser|d d|d|slr|ous| |e a|r susu, gura|ar dergar
ral|-ral|.
- Terhadap Anak-anak : -

- Terhadap has|| Laborator|um : -

Parameter Hon|tor|ng
-
ßentuk 8ed|aan
Tao|el 10 rg, lrje|s| |.v./|.r. 10rg/r|, Arpu| 2 r|
Per|ngatan
0|urel|| |oop ada|ar d|urel|| |ual, ror|lor dergar |elal dar eva|uas| dos|s urlu|
rercegar |el|da|se|roargar ca|rar dar e|e|lro||l, oer||ar perral|ar pada pergguraar
oersara ooal relrolo|s|| alau ololo|s||, pas|er yarg l|da| d||elaru| r|persers|l|l|lasrya
lerradap su|lorar|da alau d|urel|| |a|r (|erurg||rar adarya sers|l|l|las s||arg; r|rdar|
pergguraar pada pas|er dergar r|Wayal rea|s| oeral).

8umber :
Lacy, 6har|es et a||. 2009. 0rug |nformat|on handbook 18
th
ed|t|on. U8A: Lex| comp


lepar|r

|nd|kas|
Prol||a|s|s dar lerap| pada d|sorder lrorooeroo|||.
0os|s, 6ara Pember|an dan Lama Pember|an
urlu| lerap| lrorooeroo||sr vera : dos|s yarg d|oer||ar re|a|u| |.v : 5000 - 10000
ur|l d|||ul| dergar |rlus |.v |orl|ryu, 1000-2000 ur|l/jar alau |rje|s| suo |ular 15000 ur|l
sel|ap 12 jar.
urlu| prol||a|s|s lrorooeroo||sr vera posl operas| : 5000 ur|l, d|oer||ar secara
suo |ular, 2 jar seoe|ur operas|, |erud|ar sel|ap 8-12 jar se|ara Z rar| sarpa| pas|er
|e|uar dar| rurar sa||l.
0os|s yarg sara d|oer||ar urlu| rercegar lrorooeroo||sr pada War|la rar||
pada War|la dergar r|Wayal lroroos|s vera alau eroo||sr paru-paru, dos|s rurg||r
d|l|rg|al|ar rerjad| 10000 ur|l sel|ap 12 jar sele|ar lr|resler |e l|ga.
urlu| perargarar arg|ra l|da| slao|| alau eroo||sr arler|a| per|lerr repar|r
d|oer||ar re|a|u| |rlus |.v |orl|ryu dergar dos|s yarg sara dergar dos|s re|orerdas|
urlu| lerap| lrorooeroo||sr.
0os|s urlu| percegarar o||us| arler| |ororer sele|ar lerap| |rlar| r|o|ard|a|
ada|ar 5000 ur|l d|oer||ar secara |.v d|||ul| 1000 ur|l/jar; dos|s 12500 ur|l, suo |ular
sel|ap 12 jar se|ara 10 rar| urlu| rercegar lerjad|rya lroroos|s.
Terapi antikoagulan Efek dengan penuh Dosis Heparin
Meskipun dosis h,7us disesu,ik,n untuk seti,p p,sien sesu,i deng,n h,sil tes
l,bo7,to7ium y,ng sesu,i, j,dw,l dosis be7ikut d,p,t digun,k,n seb,g,i pedom,n:
METODE
ADMINISTRASI
FREKUENSI RECOMMENDED DOSIS *
* Berdasarkan 150-lb. (68 kg) pasien.
Dalam subkutan
(Ìntrafat) Ìnjeksi
Dosis awal
5.000 unit dengan injeksi ÌV, diikuti oleh
10,000-20,000 unit larutan pekat, subkutan
Untuk terapi
Hematoma
Setiap 8 jam

atau
8,000-10,000 unit dari
terkonsentrasi solusi
Setiap 12 jam
15.000-20.000 unit
larutan pekat
Ìntermiten
intravena
Ìnjeksi
Dosis awal
10.000 unit, baik murni atau dalam 50-100 mL injeksi
0,9% NaCl, USP
Setiap 4
sampai 6
jam
5.000-10.000 unit, baik murni atau dalam 50-100 mL
injeksi 0,9% NaCl, USP
Terus menerus
intravena
Ìnfusi
Dosis awal 5.000 unit melalui suntikan ÌV
Kontinu
20.000-40.000 units/24 jam dalam 1.000 ml Ìnjeksi
Natrium Klorida 0,9%, USP (atau dalam setiap solusi
yang kompatibel) untuk infus

Farmako|og|
erea|s| dergar lrroroop|asl|r dar reroerlu| perseryaWaar |orp|e|
arl|lrroroop|asl|r yarg rergra|arg| leroerlu|rya lrroro|r dar| prolrroro|r.
a. Hekan|sme Aks| Ver|rg|al|ar ele| arl|lroro|r lll dar rerg|ra|l|vas| lroro|r
(der|||ar juga dergar la|lor |oagu|ar lX, X, Xl, Xll dar p|asr|r) dar rercegar
|orvers| l|or|roger rerjad| l|or|r : repar|r juga rersl|ru|as| peroeoasar ||pase
||poprole|r (||pase ||poprole|r rergr|dro||s|s lr|g||ser|da rerjad| g||sero| dar asar
|era| oeoas).
b. 0rsel |erja arl||oagu|as| : re|a|u| rule |.v , suo |ular : ~20-30 rer|l.
c. Aosorps| : ora|, re|la|, d|aosorps| oa|| ra|a|u| serua rule peroer|ar.
d. 0|slr|ous| : l|da| re|a|u| p|aserla, l|da| d|d|slr|ous||ar |e da|ar a|r susu.
e. Velaoo||sre : re|a|u| ral|, rurg||r rerga|ar| relaoo||sre seoag|ar pada
s|sler rel||u|oerdoelre||a|.
f. T½ e||r|ras| ; rala-rala 1.5 jar, rerlarg 1-2 jar, d|pergarur| o|er ooes|las,
lurgs| g|rja|, lurgs| ral|, adarya luror, eroo||sr pu|rorar|, dar |rle|s|.
g. E|s|res| : re|a|u| ur|r (jur|ar |ec|| da|ar oerlu| ooal l|da| oeruoar).

8tab|||tas Peny|mpanan
lepar|r rarus d|s|rpar da|ar suru |arar dar d|r|rdar| dar| pery|rparar oe|u
dar suru >10°C.
Kontra|nd|kas|
l|persers|l|l|las lerradap repar|r alau |orporer |a|r da|ar sed|aar. 3erua
gargguar perdararar alau r|s||o perdararar : gargguar |oagu|as|, rerol|||a,
lroroos|loper|a, perya||l ral| oeral, u||us pepl||ur, perdararar |rlra|rar|a|, areur|sra
sereora|, |ars|rora v|scera|, aoorlus, rel|ropal| perdararar reroro|d, luoercu|os|s a|l|l,
erdo|ard|l|s.
Efek 8amp|ng
3a||l dada, vasospasrus, syo| rerorag|, derar, sa||l |epa|a,
|ed|rg|rar,url||ar|a, a|opes|a, dyseslres|a ped|s, purpura, e|zera, re|ros|s |ular, p|a|
er|lreralrosus, r|per|a|er|a, r|per||p|der|a, rua|, rurlar, |orsl|pas|, rerorage,
d|leru|ar darar pada ur|r, ep|sla|s|s, rerorag| adrera|, rerorag| relr|per|lor|a|,
lroroos|loper|a, per|rg|alar erz|r 300T, 30PT, u|seras|, re|ros|s |ular yarg
d|seoao|ar o|er |rje|s| suo |ular, reuropal| per|ler, osleoporos|s, |orjurgl|v|l|s,
reropl|s|s, rerorag| pu|rorar|, asra, arlr|l|s, r|r|l|s, oror|ospasra, rea|s| a|erg|, rea|s|
aral||a|l||.
|nteraks|
- 0engan 0bat La|n :
R|s||o perdararar oerruourgar dergar repar|r dapal d|l|rg|al|ar dergar
arl||oagu|ar ora| (Warlar|r), lroroo||l||, de|slrar dar ooal yarg rerpergarur| lurgs|
p|ale|el (r|sa|rya asp|r|r, ooal arl||rl|aras| ror slero|d, d|p|r|daro, l|||op|d|r, ||op|dogre|,
arlagor|s llo/llla.Narur repar|r ras|r d|gura|ar oersaraar dergar lerap| lroroo||l||
alau pada aWa| lerap| dergar Warlar|r urlu| rerasl||ar ele| arl||oagu|ar dar
re||rdurg| |erurg||rar r|per|oagu|as| lrars|er. N|lrog||ser|r |v rurg||r rerurur|ar
ele| arl||oagu|ar repar|r.
- 0engan Hakanan : l|rdar| cal's c|aW, dorg qua|, ler r|jau, oaWarg pul|r,g|r|go
|arera a|ar reraroar a|l|v|las arl|p|ale|el.

Pengaruh
- Terhadap Keham||an : Fa|lor res||o : C
- Terhadap |bu Henyusu| : lepar|r l|da| d|d|slr|ous| |e da|ar a|r susu
- Terhadap Anak-anak : -
- Terhadap has|| Laborator|um : Ver|rg|al|ar l|ro|s|r (3), rer|rg|al|ar prolrroro|r
l|re (PT), rer|rg|al|ar acl|valed parl|a| lrroroop|asl|r l|re (aPPT)

Parameter Hon|tor|ng
Jur|ar p|ale|el, rerog|oo|r, reralo|r|l, larda-larda perdararar
ßentuk 8ed|aan
lrje|s| lv, Je||y (3ed|aar Koro|ras| urlu| Pergooalar Top||a|)
Per|ngatan
1.Terpal surl||ar : d| d|rd|rg perul alau oeoerapa lerpal daerar |||a|a, gura|ar
jarur sargal ra|us, serpr|l luoer|u||r dar |a|u|ar pere|arar se|ara 5 rer|l urlu|
rergurarg| |erurg||rar perdararar.
2. lal|-ral| agar repar|r jargar lerl|rgga| pada lerpal surl||ar. Cara peroer|ar |r|
l|da| rer|rou||ar perdararar sporlar, l|da| d|per|u|ar perarlauar (ror|lor|rg) ele|
arl||oagu|ar.
3. larus ral|-ral| pada perder|la dergar r|Wayal a|erg|, rarus d||a|u|ar les
perdaru|uar dergar dos|s l|da| re|eo|r| 100 lu.
1. Jargar surl|| |rlrarus|u|us, oer|s||o |r|las|, perdararar |o|a| dar reralora,
sedarg aosorps| l|da| dapal d|arda||ar. Peroer|ar |rlravera rarya oo|er d||a|u|ar o||a
lersed|a a|al perarlau ele| arl||oagu|ar.
5. larus d||a|u|ar perer||saar rasa peroe|uar darar dar jur|ar lroroos|l.
ê. Ada res||o perdararar sporlar se|ara pergooalar pada us|a |arjul, perder|la
|rsul|s|ers| g|rja|, jarlurg.
Z. l|rdar|ar ooal oer|s||o u||us |arourg, rerurur|ar per|e|alar lroroos|l
(adres|veress).
8. lerl||ar repar|r o||a pada r|rggu |edua jur|ar lroroos|l rerurur d|a||oal|ar
per|rg|alar l|or|rogeres|s |rlravas|u|ar.
8umber :
http:||www.g|oba|rph.com|furosem|de_d||ut|on.htm d|unduh pada 25 Agustus 2011
Lacy, 6har|es et a||. 2009. 0rug |nformat|on handbook 18
th
ed|t|on. U8A: Lex| comp

lrsu||r [ lrdex lrlorras| 0oal | 0eskr|ps|
- Nara & 3lru|lur
K|r|a
:
Ar|ro-lerr|ra| erds
- 3|lal F|s||o||r|a
:
lrsu||r ada|ar rorror po||pepl|da dergar rassa ro|e|u| se||lar
ê000 0a|lor, lersusur o|er 2 rarla| asar ar|ro, rarla| A dar .
Rarla| A |rsu||r pada oeroaga| spes|es ururrya lerd|r| dar| 21
asar ar|ro, sedarg|ar rarla| lersusur o|er 30 asar ar|ro.
Arlara rarla| A dar rarla| lerdapal 2 jeroalar d|su|l|da (3-3),
ya|lu arlara AZ dergar Z dar arlara A20 dergar 19. 3e|a|r
|lu ras|r lerdapal jeroalar d|su|l|da |a|rrya arlara asar ar|ro
|e-ê dar |e-11 pada rarla| A (||ral 0aroar)
- Kelerargar
:
lrsu||r d|produ|s| secara a|ar| seoaga| prepro|rsu||r o|er se|-se|
Largerrars |e|erjar par|reas. Karera seoao-seoao lerlerlu
produ|s| a|ar| |rsu||r o|er luour (|rsu||r erdoger) dapal
lergarggu, dar rer|rou||ar gargguar relaoo||sre yarg |uas,
lerulara garg
Co|ongan|Ke|as Terap| lorror, ooal Erdo|r|r La|r dar Korlrasepl|| Nama 0agang
- luru||r 20/80 - luru||r 30/Z0 - luru||r 10/ê0 - lrsu|alard lV
- V|xlard 30/Z0 Perl||| - Vorolard lV - Prolar|r Z|rc - Aclrap|d lV
|nd|kas|
1. 0V (0|aoeles Ve||lus) T|pe 1 rerer|u|ar |rsu||r e|soger |arera produ|s| |rsu||r
erdoger o|er se|-se| oela |e|erjar par|reas l|da| ada alau rarp|r l|da| ada
2. 0V T|pe 2 |erurg||rar juga reroulur|ar lerap| |rsu||r apao||a lerap| d|el dar
0l0 yarg d|oer||ar l|da| dapal rergerda|||ar |adar g|u|osa darar
3. 0V 0eslas|ora| dar 0V pada |ou rar|| reroulur|ar lerap| |rsu||r, apao||a d|el
saja l|da| dapal rergerda|||ar |adar g|u|osa darar
1. 0V pada perder|la yarg rerdapal rulr|s| parerlera| alau yarg rerer|u|ar
sup|erer l|rgg| |a|or| urlu| rererur| |eoulurar ererg| yarg rer|rg|al, secara
oerlarap rerer|u|ar |rsu||r e|soger urlu| rerperlarar|ar |adar g|u|osa darar
rerde|al| rorra| se|ara per|ode res|slers| |rsu||r alau |el||a lerjad| per|rg|alar
|eoulurar |rsu||r
5. 0V d|serla| gargguar lurgs| g|rja| alau ral| yarg oeral
ê. Korlra |rd||as| alau a|erg| lerradap 0l0
Z. Keloas|dos|s d|aoel||
8. Keadaar slres oeral, seperl| pada |rle|s| oeral, l|rda|ar peroedarar, |rlar|
r|o|ard a|ul alau slro|e
9. lrsu||r ser|rg|a|| d|per|u|ar pada pergooalar s|rdrora r|perg|||er|a
r|perosro|ar ror-|elol||
0os|s, 6ara Pember|an dan Lama Pember|an
Respor |rd|v|dua| lerradap lerap| |rsu||r cu|up oeragar, o|er seoao |lu jer|s
sed|aar |rsu||r rara yarg d|oer||ar |epada seorarg pas|er dar oerapa dos|s dar
lre|uers| peryurl||arrya d|lerlu|ar secara |rd|v|dua|, oar|ar ser|rg|a|| rerer|u|ar
peryesua|ar dos|s ler|eo|r daru|u. ururrya, pada larap aWa| d|oer||ar sed|aar |rsu||r
dergar |erja sedarg, |erud|ar d|laroar|ar|rsu||r dergar |erja s|rg|al urlu| rergalas|
r|perg|||er|a sele|ar ra|ar. lrsu||r |erja s|rg|al d|oer||ar seoe|ur ra|ar, sedarg|ar
lrsu||r |erja sedarg ururrya d|oer||ar salu alau dua |a|| serar| da|ar oerlu| surl||ar
suo|ular. 3erua oolo| yarg rerual sed|aar |rsu||r e|soger d|larda| dergar rurul yarg
reryala|ar l|pe |rsu||r d| da|arrya. Corlor: regu|ar = R dar u|lra|erle = u. Narur,
|arera l|da| rudar oag| pas|er urlu| rercarpurrya serd|r|, ra|a lersed|a sed|aar
carpurar lelap dar| |edua jer|s |rsu||r regu|ar (R) dar |rsu||r |erja sedarg (NPl).
Kecua|| d|ryala|ar |a|r, peryurl||ar d||a|u|ar suo|ular (d| oaWar |u||l). ers|r|ar |u||l
pada area yarg a|ar d|surl|| dergar |apas oera||oro|. Cuo|l alau jep|l |u||l dergar jar|-
jar| dergar jara| se||lar Z-9 |rcr|, |a|u rasu||ar jarur surlu| per|arar-|arar d| oaWar
|u||l dergar sudul 15-90 derajal. lrje|s||ar |rsu||r (r|sa|rya lelap d| para alau d| |ergar)
lelap| d| lerpal yarg oeroeda, pa||rg l|da| 1 |rcr| jara|rya dar| lerpal surl||ar
seoe|urrya. Jargar reryurl|| d| lerpal yarg sara |eo|r dar| salu |a|| seou|ar alau salu
|a|| dua ou|ar sarpa| rao|s, lar|| jarur surl||, |a|u le|ar |u||l per|arar (jargar
d|goso|).J||a a|ar reryurl|| |ag|, surl|| pada area yarg sara. urlu| ap|||as|, jer|s jarur
surl|| yarg d|gura|ar rarus d|sesua||ar dergar l|pe |rsu||r yarg d|pa|a|. erdasar|ar
|e|ualarrya, ada dua racar sed|aar |rsu||r yarg lersed|a, ya|lu u-100 dar u-500.
urlu| |rsu||r u-100 rarus d|gura|ar jarur surl|| u-100, der|||ar pu|a urlu| u-500.
Jarur surl|| yarg d|gura|ar ururrya se|a|| pa|a| (d|sposao|e). Jargar rerggura|ar
jarur surl|| oe|as, d|sarp|rg |o|as| surl||ar |eo|r sa||l juga rer|rg|al|ar r|s||o |rle|s|.
urlu| rergurarg| lerjad|rya |r|las| |o|a| pada daerar peryurl||ar yarg ser|rg lerjad| o||a
|rsu||r d|rg|r d|surl|||ar, d|arjur|ar urlu| rerggu||rg-gu||rg|ar a|al surl|| dar oolo|
|rsu||r d| arlara le|apa| largar alau rererpal|ar oolo| |rsu||r pada suru |arar,
seoe|ur d|gura|ar. olo| |rsu||r seoa||rya d||oco| per|arar, |e alas dar |e oaWar
seoe|ur d|gura|ar, lelap| jargar |oco| |eras-|eras.
Farmako|og|
Farra|o||rel|| :
Aosorps| |rsu||r d|pergarur| o|er oeoerapa ra|.
Aosorps| pa||rg cepal lerjad| pada daerar aodorer, d|||ul| o|er daerar |ergar,
para oag|ar alas, dar oo|org.
||a d|surl|||ar secara |rlraruscu|ar da|ar ra|a aosorps| a|ar lerjad| |eo|r cepal
dar rasa |erja |eo|r s|rg|al.
Keg|alar jasrar| yarg d||a|u|ar segera sele|ar peryurl||ar a|ar rerpercepal
orsel |erja dar juga rerpers|rg|al rasa |erja.
wa|lu parur |rsu||r pada orarg rorra| se||lar 5-ê rer|l, lelap| rerarjarg pada
perder|la d|aoeles yarg reroerlu| arl|ood| lerradap |rsu||r.
lrsu||r d|relaoo||sre lerulara d| ral|, g|rja| dar olol.
0argguar lurgs| g|rja| yarg oeral a|ar rerpergarur| |adar |rsu||r d| da|ar
darar.
8tab|||tas Peny|mpanan
lrsu||r rarus d|s|rpar sesua| dergar arjurar paor||
lrsu||r rarus d|s|rpar d||erar| es pada suru 2-8°C. lrsu||r v|a| E|| L||y yarg sudar
d|pa|a| dapal d|s|rpar se|ara ê ou|ar alau sarpa| 200 surl||ar o||a d|rasu||ar da|ar
|erar| es. v|a| Novo Nord|s| |rsu||r yarg sudar d|ou|a,dapal d|s|rpar se|ara 90 rar| o||a
d|rasu||ar |erar| es.
lrsu||r dapal d|s|rpar pada suru |arar dergar peryeju| 15-20°C o||a se|urur |s|
v|a| a|ar d|gura|ar da|ar salu ou|ar. Pere||l|ar rerurju||ar oarWa |rsu||r yarg
d|s|rpar pada suru |arar |eo|r dar| 30° C a|ar |eo|r cepal |er||argar |e|ualarrya.
Pas|er d|arjur|ar urlu| reroer| largga| pada v|a| |el||a perlara |a|| d|pa|a| dar
sesudar salu ou|ar o||a ras|r lers|sa seoa||rya l|da| d|gura|ar |ag|
lrsu||r l|da| oo|er d|oe|u|ar
Perl||| dar per yarg d|sposao|e oeroeda rasa s|rparrya. Perl||| regu|ar dapal
d|s|rpar pada lerperalur |arar se|ara 30 rar| sesudar luluprya d|lusu|. Perl||| 30/Z0
dar NPl dapal d|s|rpar pada lerperalur |arar se|ara Z rar| sesudar luluprya d|lusu|
Jargar rerggura|ar sed|aar |rsu||r j||a Warrarya sudar oeruoar alau sudar
rercapa| rasa |ada|uWarsa. 3ed|aar |rsu||r R rarus jerr|r dar la| oerWarra (|rsu||r u-
500 oerWarra aga| |e|ur|rgar seperl| Warra jerar|).
uarg |rsu||r j||a |arularrya |erur alau rergerla|
erlu| |a|r |rsu||r (se|a|r R) ururrya |erur
Kontra|nd|kas|
-
Efek 8amp|ng
Ele| sarp|rg lerap| |rsu||r yarg pa||rg ser|rg lerjad| ada|ar r|pog|||er|a. Keadaar
|r| dapal lerjad| a||oal :
a) 0os|s |rsu||r yarg oer|eo|rar
o) 3aal peroer|ar yarg l|da| lepal
c) Pergguraar g|u|osa yarg oer|eo|rar, r|sa|rya o|arraga araeroo|c oer|eo|rar
d) Fa|lor-la|lor |a|r yarg dapal rer|rg|al|ar |epe|aar |rd|v|du lerradap |rsu||r,
r|sa|rya gargguar lurgs| adrera| alau r|pol|s|s
|nteraks|

- 0engan 0bat La|n :
lorror perlurourar, rorror adrera|, l|ro|s|r, eslroger, progesl|r dar g|u|agor
oe|erja oer|aWarar dergar ele| r|pog|||er|| dar| |rsu||r
0uarel|d|r oe|erja rerurur|ar |adar gu|a darar
K|orarler||o|, lelras||||r, sa||s||al, ler||oulazor, oe|erja rer|rg|al|ar |adar |rsu||r
p|asra
Peroer|ar ooal-ooal |r| oersara |rsu||r rerer|u|ar peryesua|ar dos|s
- 0engan Hakanan : -

Pengaruh

- Terhadap Keham||an : -

- Terhadap |bu Henyusu| : -

- Terhadap Anak-anak : -

- Terhadap has|| Laborator|um : -

Parameter Hon|tor|ng
Kadar g|u|osa darar puasa : 80-120rg/d|
Kadar rerog|oo|r A1c : <100rg/d|
0eja|a r|pog|||er|a
ßentuk 8ed|aan
3ed|aar |rsu||r saal |r| lersed|a da|ar oerlu| ooal surl|| yarg ururrya d||eras
da|ar oerlu| v|a|
3e|a|r da|ar oerlu| ooal surl||, saal |r| juga lersed|a |rsu||r da|ar oerlu| |rsu||r
per, jel |rjeclor, alau porpa |rsu||r (|rsu||r purp) yarg a|ar reryerprol|ar |arular
|rsu||r secara per|od|| |e oaWar |u||l.
Per|ngatan
-
Kasus Temuan 0a|am Keadaan Khusus
-
|nformas| Pas|en
Jargar |orsurs| ooal |a|r larpa se|z|r do|ler alau apole|er
0oal |r| rarya oerperar seoaga| pergerda|| d|aoeles, ou|ar peryerour
Korsurs| ooal sesua| dos|s dar alurar pa|a| yarg d|oer||ar do|ler
Vor|lor |adar g|u|osa darar seoaga|rara yarg d|arjur|ar o|er do|ler
J||a Arda rerasa|ar geja|a-geja|a r|pog|||er|a (pus|rg, |eras, gerelar,
pardargar oer|urarg-|urarg, p|lar (pardargar rerjad| ge|ap), |e|uar |er|rgal d|rg|r,
dela| jarlurg rer|rg|al, segera ruourg| do|ler
J||a Arda sudar perrar rerga|ar| r|pog|||er|a, se|a|u oaWa se|arlurg |ec|| gu|a
j||a Arda oeperg|ar. 3egera ra|ar gu|a oeg|lu Arda rerdapal serargar r|pog|||er|a
Hekan|sme Aks|
Ele| |erja |rsu||r yarg sudar sargal d||era| ada|ar reroarlu lrarspor g|u|osa
dar| darar |e da|ar se|. Ke|urargar |rsu||r reryeoao|ar g|u|osa darar l|da| dapal alau
lerraroal rasu| |e da|ar se|. A||oalrya, g|u|osa darar a|ar rer|rg|al, dar seoa|||rya
se|-se| luour |e|urargar oarar suroer ererg| ser|rgga l|da| dapal rerprodu|s| ererg|
seoaga|rara serarusrya. 0|sarp|rg lurgs|rya reroarlu lrarspor g|u|osa rasu| |e
da|ar se|, |rsu||r rerpurya| pergarur yarg sargal |uas lerradap relaoo||sre, oa||
relaoo||sre |aroor|dral dar ||p|d, raupur relaoo||sre prole|r dar r|rera|. lrsu||r a|ar
rer|rg|al|ar ||pogeres|s, rere|ar ||po||s|s, serla rer|rg|al|ar lrarsporl asar ar|ro
rasu| |e da|ar se|. lrsu||r juga rerpurya| perar da|ar rodu|as| lrars|r|ps|, s|rles|s
0NA dar rep|||as| se|. llu seoaorya, gargguar lurgs| |rsu||r dapal reryeoao|ar
pergarur regal|l dar |orp|||as| yarg sargal |uas pada oeroaga| orgar dar jar|rgar
luour.
Hon|tor|ng Penggunaan 0bat

Ka||ur K|or|da [ lrdex lrlorras| 0oal | 0eskr|ps|
- Nara & 3lru|lur
K|r|a
:
KC|
- 3|lal F|s||o||r|a
:
3up|erer |a||ur da|ar oerlu| garar sargal |arul da|ar a|r.
lrje|s| |a||ur ||or|da rerpurya| pl 1.0 8.0
- Kelerargar
:
3eryaWa |r| oerperar da|ar sejur|ar proses l|s|o|og| yarg
perl|rg, seperl| rerjaga lor|s|las |rlrase|u|er dar lrarsporlas|
ralr|ur |e da|ar se| rerorar, relaoo||sre se|u|er, lrarsr|s|
|rpu|s syaral, |orlra|s| jarlurg, |ese|roargar asar oasa dar
rerjaga lu
Co|ongan|Ke|as Terap| 0oal Kard|ovas|u|er Nama 0agang
|nd|kas|
Vergalas| |e|urargar/perururar |adar |a||ur darar. Perggarl|ar |er||argar
|a||ur lerulara d|per|u|ar :
1. Pada pergguraar d|go|s|r alau ooal-ooalar arl| arrrylr|a, ra| |r| |arera
|e|urargar |a||ur dapal rerg|rdu|s| ar|lr|a
2. Pada pas|er dergar r|pera|dosleror|s se|urder, r|sa|rya sleros|s arler| g|rja|,
s|ros|s ral|, s|rdror relrol|| dar gaga| jarlurg yarg oeral
3. Pada pas|er yarg oarya| |er||argar |a||ur re|a|u| leses, seperl| : d|are |ror||
yarg oerruourgar dergar |rlesl|ra| ra|aosorps| alau perya|arguraar |a|sal|l
Ka||ur juga d|oer||ar urlu| rergalas| |e|urargar |a||ur pada perder|la |arjul
us|a |arera asupar |a||ur yarg |urarg rerada| (||ral per|rgalar pada |rsul|s|ers|
g|rja|).3e|a|r |lu juga d|per|u|ar se|ara pergguraar ooal jarg|a parjarg yarg d||elaru|
dapal rerg|rdu|s| |er||argar |a||ur(seperl| |orl||oslero|d). 3up|erer |a||ur jararg
d|per|u|ar pada pergguraar dos|s rerdar d|urel|| pada pergooalar r|perlers|; urlu|
rercegar lerjad|rya r|po|a|er|a pada pergguraar d|urel|| seperl| luroser|d alau l|az|da
urlu| rergr||arg|ar oedera, |eo|r d|re|orerdas||ar pergguraar d|urel|| reral |a||ur
dar| pada reroer||ar peraroarar sup|erer |a||ur pada ooal-ooal lerseoul.
Ke|urargar |a||ur ser|rg oerruourgar dergar |e|urargar ||or|da dar relaoo|||
a||a|os|s dar gargguar |r| rerer|u|ar peroa||ar.
0os|s, 6ara Pember|an dan Lama Pember|an
||a garar |a||ur d|oer||ar urlu| rercegar r|po|a|er|a dos|s |a||ur ||or|da 2 - 1
g (||ra-||ra 25 - 50 rro|) l|ap rar| perora| dapal d|oer||ar pada pas|er dergar d|el
rorra|. 0os|s yarg |eo|r |ec|| rarus d|gura|ar o||a lerdapal |rsul|s|ers| g|rja| (o|asarya
lerjad| pada perder|la |arjul us|a) o||a l|da| ada oaraya r|per|a|er|a. J||a lerdapal
|e|urargar |a||ur yarg oeral dos|s yarg |eo|r oesar dapal d|oer||ar, jur|arrya
lergarlurg dar| oesarrya |er||argar |a||ur (d|per|u|ar ror|lor|rg |orserlras| p|asra
|a||ur dar |osu|las| |epada ar||rya). 0arar |a||ur |eo|r oa|| d|oer||ar da|ar oerlu|
sed|aar ca|rar (alau ellervescerl) dar|pada da|ar oerlu| sed|aar lao|el rod|l|ed-re|ease,
ooal rarus d|oer||ar da|ar oerlu| ||or|da (pergguraar lao|el |a||ur ellervescerl rarus
d|oalas| urlu| |eadaar rypercr|oaer|c)
Farmako|og|
Aosorps|: d|aosorps| dergar oa|| pada sa|urar cerra oag|ar alas.
0|slr|ous| : rasu| |e da|ar se| re|a|u| lrarsporl a|l|l dar| ca|rar e|slrase|u|ar.
E|s|res| : lerulara re|a|u| ur|r; |u||l dar leses (da|ar jur|ar sed|||l); seoag|ar
oesar |a||ur d| usus a|ar d|reaosorps|
8tab|||tas Peny|mpanan
L|rdurg| dar| udara |eroao. 3|rpar pada suru |arar, r|rdar|ar dar| suru d|rg|r
(lreez|rg); gura|ar rarya j||a |arular jerr|r; gura|ar adr|xlure da|ar 21 jar.
Kontra|nd|kas|
Kerusa|ar g|rja| yarg oeral |adar p|asra |a||ur d|alas 5 rro|/L. A||erg| lerradap
ooal , perya||l Add|sor's, der|dras| a|ul, |adar serur |a||ur da|ar darar l|rgg|
Efek 8amp|ng
0arar |a||ur reryeoao|ar rua| dar rurlar (geja|a yarg oeral dapal rerupa|ar
larda ooslru|s|) ser|rgga rerdarrya |epalurar pergooalar rerupa|ar |erda|a ulara
ele|l|l|las ooal; j||a rerurg||r|ar pergguraar d|urel|| reral |a||ur |eo|r d|arjur|ar
(||ral juga d|alas). Ele| sarp|rg yarg |a|r oerupa u|seras| pada oesopragus dar usus
|ec||. Ele| sarp|rg yarg jararg lerjad| s||r rasr.
|nteraks|

- 0engan 0bat La|n : Ver|rg|al|ar ele|/lo|s|s|las : d|urel|c reral |a||ur,
suosl|lus| garar, ACE |rr|o|lor, s|||ospor|r dar ooal yarg rergardurg |a||ur seperl|
garar |a||ur dar| per|s|||r.

- 0engan Hakanan : -

Pengaruh

- Terhadap Keham||an : Fa|lor r|s||o : A. T|da| d||elaru| apa|ar pergguraar
garar |a||ur pada |ou rar|| dapal reroaraya|ar jar|r alau dapal rerpergarur|
|apas|las reprodu|s|. er||ar ooal pada War|la rar|| rarya j||a rerarg d|per|u|ar.

- Terhadap |bu Henyusu| : T|da| d||elaru| apa|ar ooal dapal d|e|s|res||ar
|eda|ar a|r susu. 0oal d|oer||ar dergar ral|-ral| pada |ou reryusu|. N||a| rorra| |a||ur
da|ar a|r susu 13 rEq/L. 3eparjarg |a||ur da|ar luour l|da| oer|eo|r, |orlr|ous| garar
|a||ur rarya sed|||l alau l|da| rerpurya| ele| pada a|r susu.

- Terhadap Anak-anak : Keararar dar el||as| pergguraar ooal pada ara|-ara|
oe|ur lerou|l|.

- Terhadap has|| Laborator|um : -

Parameter Hon|tor|ng
3erur |a||ur, g|u|ose, ||or|da, pl, oulpul ur|r , ror|lor jarlurg
ßentuk 8ed|aan
Tao|el
Per|ngatan
Perder|la |arjul us|a, |erusa|ar g|rja| r|rgar sarpa| sedarg (d|per|u|ar ror|lor|rg
|elal) , |rlesl|ra| slr|clure, r|Wayal pepl|c u|cer , r|aslus rerr|a (urlu| sed|aar |epas
|aroal)
Perl|rg: oeroaraya j||a d|oer||ar oersaraar dergar ooal-ooal yarg dapal
rer|rg|al|ar |adar |a||ur p|asra seperl| d|urel|| reral |a||ur, |rr|o|lor ACE lalau
s|||ospor|r.
Kasus Temuan 0a|am Keadaan Khusus
lor-excrarge res|r dapal d|gura|ar urlu| rergalas| |e|eo|rar |adar |a||ur p|asra
pada r|per|a|er|a r|rgar sarpa| sedarg yarg l|da| rerper||ral|ar peruoarar EK0 ;
lerap| |rlravera d|per|u|ar da|ar |eadaar darural .
|nformas| Pas|en
Jur|ar dar lre|uers| pergguraar ooal lergarlurg dar| oeoerapa la|lor, seperl|
|ord|s| pas|er, urur dar oeral oadar. ||a arda rerpurya| perlaryaar yarg oer|a|lar
dergar jur|ar dar/lre|uers| pera|a|ar ooal larya|ar pada apole|er alau do|ler. 0oal
dapal reryeoao|ar gargguar pada sa|urar cerra, gura|ar ooal oersara ra|arar alau
sesudar ra|ar dar dergar sege|as a|r. Te|ar se|ururrya, jargar rerggerus lao|el,
rerguryar lao|el, alau reroe|ar lao|el. |cara|ar dergar do|ler alau apole|er o||a
arda rerpurya| rasa|ar rere|ar ooal. 3egera ruourg| do|ler j||a |a|| dar largar
lerasa gala|, l|rou| rasa |erar dar |el|r yarg l|da| o|asa, rasa oeral pada |a||, rua| yarg
reoal, rurlar, ryer| aodorer dar Warra r|lar pada leces (perdararar pada
gaslro|rlesl|ra|). Jargar rergrerl||ar pergguraar ooal larpa |osu|las| dergar
do|ler,Jargar rerggura|ar ooal |eo|r dar| yarg le|ar d|resep|ar larpa |orsu|las|
dergar do|ler. Tes |aooralor|ur d|per|u|ar urlu| reror|lor lerap|. Pasl||ar ra| |r|
d||a|u|ar. Ka||ur yarg ler|a|u oarya| alau ler|a|u sed|||l dapal rerga||oal|ar ele| yarg
l|da| d||rg|r|ar pada jarlurg. Pasl||ar do|ler alau apole|er rergelaru| ooal-ooal
jarlurg |a|r yarg arda gura|ar. 3uroer ra|arar yarg rergardurg |a||ur : dag|rg
sap|, ayar, ||ar ,susu, p|sarg, oro|o||, oayar, d||. 3ele|ar ooal d||epas|ar, lao|el |osorg
dapal rarpa| pada leses. la| |r| ada|ar rorra| dar l|da| per|u d||raWal|r|ar. Jargar
rerggura|ar suosl|lus| garar, |ecua|| alas raseral do|ler. Jargar rerggura|ar 0TC
alau ooal resep yarg |a|r larpa reroer|laru do|ler yarg reraWal. J||a pas|er |upa
r|rur ooal, segera rurg||r r|rur ooal sele|ar |rgal. J||a ler|eWal oeoerapa jar dar
le|ar rerde|al| Wa|lu r|rur ooal oer||ulrya jargar r|rur ooal dergar dos|s garda,
|ecua|| alas sarar dar| do|ler alau apole|er. J||a |eo|r dar| salu |a|| dos|s ler|eWal,
r|rla|ar raseral do|ler alau apole|er. 0oal |r| rarya d|gura|ar o|er pas|er yarg
rerdapal resep. Jargar d|oer||ar pada orarg |a|r.
Hekan|sme Aks|
Ka||ur rerupa|ar |al|or ulara pada ca|rar |rlrase|u|er dar perl|rg urlu| |ordu|s|
|rpu|s syaral d| jarlurg, ola| dar olol s|e|ela|; |orlra|s| jarlurg, olol ra|us dar s|e|ela|;
rerperlarar|ar lurgs| g|rja| rorra|, |ese|roargar asar oasa, relaoo||sre
|aroor|dral, dar se|res| |arourg.
Hon|tor|ng Penggunaan 0bat
3erur |a||ur, g|u|ose, cr|or|da, pl, oulpul ur|r , ror|lor jarlurg (pada peroer|ar
|a||ur secara |rlerr|llerl |rlus| alau |ecepalar |rlus |a||ur >0,25 rEq/|g/jar)


Na ||arooral [ lrdex lrlorras| 0oal | 0eskr|ps|
- Nara & 3lru|lur
K|r|a
:
3od|ur lydroger Caroorale . C9l13N03
- 3|lal F|s||o||r|a
:
3erou| rao|ur, pul|r. Larul da|ar a|r, l|da| |arul da|ar elaro|.
3usul perger|rgar l|da| |eo|r dar| 0,25 º.
- Kelerargar : -
Co|ongan|Ke|as Terap| Arl|dol dar 0oal La|r urlu| Keracurar Nama 0agang
- Vey|or - Neulrarex - E|eclro|yle Corcerlrale 3od|ur |caroorale
|nd|kas|
Vergalas| overdos|s ooal lerlerlu seperl| arl|depresar lr|s||||| dar asp|r|r
0os|s, 6ara Pember|an dan Lama Pember|an
lrlravera : Pada |eracurar asp|r|r, ralr|ur o||arooral (1,2ê º) d|oer||ar urlu|
rerperoa||| e|s|res| sa||s||al da|ar ur|r pada saal |adar sa||s||al p|asra |eo|r oesar dar|
500 rg/L (3,ê rro|/L) pada orarg deWasa alau 350 rg/L pada ara|
Farmako|og|
Nalr|ur o||arooral rerupa|ar zal perga||a|| yarg reroer||ar |or o||arooral.
||arooral rerupa|ar |orporer oasa |orjugal dar| ouller e|slrase|u|ar yarg perl|rg
da|ar luour ya|lu ouller asar |arooral dar o||arooral.
8tab|||tas Peny|mpanan
Nalr|ur o||arooral slao|| d| udara |er|rg, rarur d| udara |eroao lerura| secara
|aroal rerjad| ralr|ur |arooral, |aroord|o|s|da, dar a|r. Apao||a d|paras|ar, ralr|ur
o||arooral a|ar |er||argar a|r dar |aroord|o|s|da dar a|ar oeruoar rerjad| sod|ur
|arooral. 3|rpar pada lerperalur 15-30°C, ler||rdurg dar| paras dar r|rdar|
peroe|uar.
Kontra|nd|kas|
A||a|os|s relaoo||| raupur resp|ralor|, r|po|a|ser|a, pas|er yarg rerga|ar|
oarya| |er||argar ||or|da a||oal rurlar raupur peroers|rar (sucl|or) gaslro|rlesl|ra|
secara |orl|ryu, dar pada pas|er dergar r|s||o rerga|ar| a||a|os|s r|po||orer|| yarg
d||rdu|s| o|er d|urel||. Nalr|ur o||arooral secara ora| l|da| oo|er d|gura|ar apao||a
d|gura|ar seoaga| arl|dolur urlu| rergalas| |eracurar a|ul a||oal asar r|rera| |ual.
Efek 8amp|ng
Peregargar (d|s|el|or) |arourg, l|alu|er, perdararar sereora|, uder, |ejarg
lelarus, uder paru, r|perralrer|a, r|perosro|a||las, r|po|a|ser|a, r|po|a|er|a, as|dos|s
|rlra|rar|a|, a||a|os|s relaoo|||
|nteraks|

- 0engan 0bat La|n : 0apal rer|rg|al|ar lo|s|s|las/|adar arlelar|r, eledr|r,
pseudoeledr|r, l|e|a|r|d, |u|r|d|r, dar |u|r|r a||oal a||a||ras| ur|r. 0apal rerurur|ar
ele|/rerurur|ar |adar ||l|ur, ||orpropar|d, dar sa||s||al a||oal a||a||ras| ur|r.
Pergguraar oersara ralr|ur o||arooral dergar oes| dapal rerurur|ar aosorps| oes|
(Lex|-corp's)

- 0engan Hakanan : -

Pengaruh

- Terhadap Keham||an : e|ur d||a|u|ar slud| rergera| pergarur ralr|ur
o||arooral pada jar|r, o|er |arera |lu ralr|ur o||arooral seoa||rya rarya d|oer||ar
apao||a oerar-oerar d|per|u|ar.

- Terhadap |bu Henyusu| : -

- Terhadap Anak-anak : lrje|s| cepal (10 rL/rer|l) |arular r|perlor|| ralr|ur
o||arooral pada reoralus dar ara| dergar us|a d| oaWar 2 larur dapal reryeoao|ar
lerjad|rya r|perralrer|a, perururar le|arar ca|rar sereorosp|ra| (C3F) dar perdararar
|rlra|rar|a|.

- Terhadap has|| Laborator|um : -

Parameter Hon|tor|ng
-
ßentuk 8ed|aan
lrje|s|
Per|ngatan
3up|erer ralr|ur dapal rer|rg|al|ar le|arar darar alau reryeoao|ar relers|
ca|rar dar uder paru-paru pada rere|a yarg oer|s||o; r|po|a|er|a dapal rerouru|. ||a
as|dos|s r|per||orer|| oerruourgar dergar |e|urargar |a||ur, seoaga|rara pada
oeoerapa gargguar luou|ar g|rja| dar sa|urar cerra, rurg||r lepal urlu| reroer||ar
|a||ur o||arooral ora|, Wa|aupur del|s|ers| a|ul alau yarg oeral rarus d|largar| dergar
peroer|ar |rlravera. l|rdar| pada as|dos|s resp|ralor|. 3eoa||rya d|r|rdar| pada pas|er
yarg reroalas| rasu|ar garar
Kasus Temuan 0a|am Keadaan Khusus
-
|nformas| Pas|en
-
Hekan|sme Aks|
Terjad| per|sarar ser|rgga d|ras|||ar |or o||arooral yarg dapal rerelra||ar
|orserlras| |or r|droger dar rer|rg|al|ar pl ur|r dar pl darar.
Hon|tor|ng Penggunaan 0bat

3lreplo||rase [ lrdex lrlorras| 0oal | 0eskr|ps|
- Nara & 3lru|lur
K|r|a
:
3lreplo||rasur
- 3|lal F|s||o||r|a
:
3lreplo||rase oeroerlu| serou| pul|r oers|lal ||ol|||| dar rudar
|arul da|ar a|r, rerpurya| pl : ê.8 - Z.5
- Kelerargar
:
3lreplo||rase rerupa|ar prole|r ror erz|ral|| yarg d|ras|||ar
o|er slreplo|o|| oela rero||l||us grup C.
Co|ongan|Ke|as Terap| 0oal Kard|ovas|u|er Nama 0agang
- F|ra||rase - 3lreplase
|nd|kas|
Ager lroroo||l|| d|gura|ar urlu| pergooalar 'deep ve|r lrroroos|s' (0vT) yarg
oeral, eroo|| paru, |rlar| r|o|ard, dar suroalar pada arler|.
0os|s, 6ara Pember|an dan Lama Pember|an
Keararar dar el||as| pera|a|ar slreplo||rase pada ara|-ara| oe|ur d||elaru|.
3lud| leroalas le|ar rerggura|ar dos|s 3500-1000 ur|l/|g se|ara 30 rer|l, d|||ul| 1000-
1500 ur|l/|g/jar. urlu| pergooalar |rlar|r|o|ard a|ul |arera adarya lroroos|s arler|
|ororer:
0eWasa: 1.500.000 lu |rlus lv da|ar Wa|lu ê0 rer|l. urlu| pergooalar eroo||
paru, deep verous lrroroos|s (0vT), alau lrorooeroo||sre arler| a|ul: 0eWasa: 250.000
lu secara lv, d|||ul| dergar 100.000 lu/jar re|a|u| |rlus lv. lrlus d|oer||ar se|ara Z2 jar
urlu| 0vT, 21 jar urlu| eroo|| paru dar 21-Z2 jar urlu| lrorooeroo||sre arler|.
va|s|ras| dasar lerd|r| dar| 3 dos|s |rlrarus|u|er dergar jadWa| 0-1-ê ou|ar. va|s|ras|
u|arg d|per|u|ar sel|ap 5 larur sele|ar va|s|ras| dasar.
Farmako|og|
3lreplo||rase d|oer||ar re|a|u| |rlravera alau |rlus |rlra|ororer. Reperlus| pada
r|o|ard o|asarya lerjad| da|ar 20 rer|l r|rgga 2 jar. Ves||pur d|slr|ous| l|da| d||elaru|
pasl|. 3lreplo||rase dapal rererous p|aserla da|ar jur|ar |ec||. Arl|ood|
arl|slreplo||rase juga dapal rererous p|aserla, lelap| l|da| d||elaru| e|s|res|rya d|
da|ar A3l. T½ p|asra ada|ar 23 rer|l. Velaoo||l slreplo||rase oe|ur dapal d||derl|l||as|.
Korserlras| da|ar darar dar |ecepalar |||rersrya lergarlurg pada |elersed|aar suoslral
dar |orserlras| arl|ood| yarg oeredar da|ar darar. E||r|ras| slreplo||rase oe|ur
d||elaru| pasl|.
8tab|||tas Peny|mpanan
3lreplo||rase, sualu serou| pul|r yarg ||ol||||, & sed|||l |e|ur|rgar da|ar |arular
|arera adarya a|our|r.v|a| ulur dapal d|s|rpar da|ar suru |arar. erlu| |arular
parerlera| slao|| se|ara 8 jar pada suru |arar (25°C) dar 21 jar da|ar relr|gralor
(1°C).
Kontra|nd|kas|
l|persers|l|l lerradap ar|slrep|ase, slreplo||rase, alau |orporer |a|r da|ar
sed|aar; perdararar |rlerra| a|l|l; r|Wayal serargar jarlurg; da|ar jarg|a 2 ou|ar
seoe|urrya rerja|ar| oedar/rerga|ar| lraura |rlra|rar|a| alau |rlrasp|ra|; reop|asra
|rlra|rar|a|, ra|lorras| arler|overa, alau areur|sra, perdararar d|ales|s dar r|perlers|
oeral yarg l|da| ler|orlro|.
Efek 8amp|ng
3eperl| ooal |a|r yarg rerpergarur| reroslas|s, ele| yarg l|da| d|rarap|ar pada
slreplo||rase ada|ar perdararar. R|s||o perdararar |r| lergarlurg pada oarya| var|aoe|,
lerrasu| dos|s, pergguraar ooal-ooal |a|r yarg rerpergarur| reroslas|s, dar
pred|spos|s| pas|er (lerrasu| r|perlers|). Ele| ||s|s yarg cepal lerradap lrorous pada
pergguraar ooal lroroo||s|s dapal reryeoao|ar ar|lr|a arlr|a| alau verlr||u|ar |arera
lerjad|rya reperlus| yarg cepal.
>10º : r|polers|, perdararar pada |o|as| peryurl||ar.
1º-10º : derar, peruoarar Warra pada |u||l |arera |u|a, rasr, prur|lus,
perdararar gaslro|rlesl|ra|,rua|, rurlar,perdararar ger|lour|rer, arer|a, sa||l olol,
perdararar rala, edera per|oro|la|, oror|ospasra, ep|la|s|s,d|alores|s.
< 1º: re|ros|s luou|ar a|ul, rea|s| a|erg|, syo| aral||a|l||, rea|s| aralo|a|lo|d,
aral||a|s|s, edera arg|oreurol||, sa||l purggurg, eroo||sas| |o|eslero|, erys|pe|as |||e
rasr, rerarlrros|s, perdararar |rlra|arr|a|, edera |ar|rgea|, roro|||lorr,perdararar
per||ard|a|, depres| perrapasar, perdararar relroper|lor|a|, ruplur sp|er||, per|rg|alar
lrarsar|rase, url||ar|a.
|nteraks|

- 0engan 0bat La|n :
0oal arl|l|or|ro||l||, seperl| asar ar|ro|aproal, aprol|r|r, dar asar lrare|saral,
dapal re|aWar a|s| lroroo||l||. Ves||pur arl|l|or|ro||l|| dapal d|gura|ar pada perdararar
|arera |rdu|s| lroroo||l||, |eararar peroer|ar ooal |r| secara oersaraar oe|ur
d|dapal|ar. Arl|o|ol||a yarg oerele| reroslas|s dapal rer|rg|al|ar r|s||o perdararar
o||a d|gura|ar se|ara alau segera seoe|ur lroroo||l||. 3ela|ospor|r dergar rarla|
sarp|rg rel||l|olelrazo| (VTT), seperl| selarardo|, seloperazor, dar selolelar, dapal
reryeoao|ar r|poprolroro|rer|a, yarg polers|a| rer|rg|al|ar perdararar. Ele| |a|r,
sela|ospor|r |r| juga rerusa| s|rlesa la|lor ||ol yarg lergarlurg v|lar|r K pada repar.
Arl|o|ol|| |r| rarus d|gura|ar ral|-ral| oersara lroroo||l|| |arera |erurg||rar lerjad|
perdararar.
- 0engan Hakanan : 0oal |r| l|da| d|oer||ar per ora|, jad| ra|arar l|da|
rerpergarur| larra|o||rel||a/ larra|od|rar||arya

Pengaruh

- Terhadap Keham||an : Fa|lor r|s||o : C

- Terhadap |bu Henyusu| : T|da| d||elaru| apa|ar slreplo||rase lerd|slr|ous|
da|ar A3l. 0oal |r| rarya d|gura|ar pada |erar||ar dar |a|las| rarya o||a oelu|-oelu|
d|per|u|ar.

- Terhadap Anak-anak : Kerarar dar ele|l|v|las pergguraar slreplo||rase pada
ara|-ara| l|da| d||elaru|.

- Terhadap has|| Laborator|um : -

Parameter Hon|tor|ng
Kreal|r loslo||rase (CPK), EK0, rerog|oo|r/reralo|r|l, Wa|lu lroroop|asl|r parl|a|
(PTT), Wa|lu prolroro|r, Wa|lu lroro|r.
ßentuk 8ed|aan
lrje|s|
Per|ngatan
Pergguraar oersara arl||oagu|ar repar|r dapal rerperparar perdararar; ral|-
ral| lerradap serua lerpal yarg pe|a lerradap r|s||o perdararar. lrje|s| lV rarus
d|r|rdar|. Pada |ord|s| r|s||o perdararar |eo|r oesar supaya d|perl|roarg|ar |eurlurgar
pergguraar lroroo||l||, r|sa|rya pada: oaru saja ( da|ar 10 rar|) rerja|ar| oedar rayor
(r|s, CA0 - cororary arlery oypass grall, re|ar|r|ar, o|ops| orgar), gargguar
sereorovas|u|ar, oaru saja (da|ar 10 rar|) perdararar gaslro|rlesl|ra| alau ger|lour|rar|,
lraura (da|ar 10 rar|) lerrasu| CPR, r|perlers| (T0 s|slo||| >180 rrlg dar/alau T0
d|aslo||| >110 rrlg), sleros|s r|lra| dergar l|or||as| alr|a|, per||ard|l|s a|ul, erdo|ard|l|s
oa|ler| suo a|ul, |egaga|ar reroslal|| |arera d|slurgs| g|rja| alau repar, |erar||ar,
rel|ropal| rerorag|| d|aoel||, lroroop|eo|l|s seps|s alau peryuroalar |aru|a Av pada
|rle|s| ser|us, us|a |arjul (r|s, >Z5 larur), pas|er rerer|ra arl||oagu|ar ora|.
Kasus Temuan 0a|am Keadaan Khusus
-
|nformas| Pas|en
lrlorras||ar |epada do|ler lerlarg ooal-ooal dar reroa| yarg d|r|rur saal |r|.
0oal |r| rarya d|oer||ar re|a|u| |rlus, arda a|ar d|parlau se|ara dar sele|ar peroer|ar
ooal. 3egera |orsu|las| |epada do|ler alau apole|er apao||a rerga|ar| rasa leroa|ar,
sa||l, |ererarar, oerg|a|, sa||l |epa|a yarg rurcu| l|oa-l|oa, ryer| serd|, ryer| dada,
alau gargguar perg||ralar. Apao||a lerjad| perdararar, segera |apor dar le|ar pusal
perdararar r|rgga oerrerl|.
Hekan|sme Aks|
Verga|l|vas| peruoarar p|asr|roger rerjad| p|asr|r, p|asr|r a|ar
rergrarcur|ar l|or|r, l|or|roger dar prole|r pro|oagu|ar |a|r |e da|ar lragrer yarg
|arul, ele|l|l d| |uar raupur d| da|ar lrorous/eroo|us.
Hon|tor|ng Penggunaan 0bat
Kaj| |erurg||rar |rlera|s| dergar ooal |a|r dar produ| reroa| lerulara yarg
rerpergarur| |oagu|as| [Warlar|r| alau lurgs| p|ale|el [AlN3, d|p|r|daro|, l|||op|d|r,
||op|dogre||). Kaj| peruoarar ras|| |aooralor|ur. Pas|er rarus d|parlau |elal lerradap
|erurg||rar lerdapal perdararar pada lerpal lusu|ar, slalus reuro|og|s (r|s,
perdararar |rlra|rar|a|), larda-larda v|la|, EC0 (ar|lr|a reperlus|).
0aftar Pustaka
Lex|-corp, AlF3

0,8907,5 -,9,7/4;,8:07 3/,8 488 ,7,!02-07,3 ,7,!02-07,331:8 ' 502-07,33,20207:,35425,31:8 488 , , 
2.25.708543..3/.2039 31:84393: 997.88. 2.7.5.3. .3 - 3.

.

.2039 2.82:2 2.

.

3 .7.88. 0.25.708543 .3/.5.2039 997.8..  2.

.

25. 2..20398.

.

9.88.2039 997..25.7.3 2.3 /. 708543 .5.3 31:8 -40 /93.

.

7085434592. 3907.2039 5. / .5./. /488   2..25..907.  2039 8..

.

3/:3.2039 /507:.3 .33470530173 &39:010024/3.. .5../488.3 /.38:3 8050790530173/.3 570847 07.  2.2.9 203:3.. 488 703/.

.

.7.7.7.3 :73 - 390720/.90 /480   2.2039 2033.3 0:. /. 3. /.3 .9.

.

3 /.39:3 .2039 2033.34:95:.9.8.  /480   2. 3.:7.7.39:3 4397. . .3 .39:3 /..7.

.

2039 .

31.9 2:. /03./.7.:-0/.3.7/.0110.3 570/423./70307.90 . ...3/.8443978 5033.9.  .9.  $4.7/4035..39:3 .390.724. 3.

8:39:503:3..331:8 2.7.  !079:3.7:9.3/:3..3.331:80 JJ J{ { IJ I IJ I JI { I II I JI IJ J {  JJ J | J{ IJ I I I I J { | II JIJ !0.!705.3%0908.

2 ÈI .3 995.9.9..

.

 4-.75 .42.

23048/.3 203.3203.84/./ 5.2 250.3 -09.9./.3043.39:3/.8.209.92:339/.3203. .38208 03892:. .230/. /.:2:7703.5.8 70805947 .9.907/.8703.82.44 .3.2039 / :7.:3.8/.84/.8.230*/:943 92  JJ J  2/45.3 309.9.8 /45. 907:9./0.3 /45. .3.8703.-.8.7 5.3.3 0- 703/.82039  8708:73 80-.2307.80/./.72.3. /03./.8./70307 /./70307 - 3.3892:.-49  7035.:2.  . 203.9.3 0- 93 203892:./488-08..7.39:35. .4-.320803907 /488 .9:8 -07..9:890..3:./89. 380907..7:9 I J   ./3470530173 1 % 023. 0.2.8/0.23 203:3:.7:.1.3 207:-.3907.9. 343 30. /45. .3./ -039: 209..-49 3../.3./70307 /. 2039 0 09.90 . .305..91 40 2434.203892:8/45.3.-4820 3.3202503.2307/.870805947 ./45.9 5.7203892:.2307 /488 ..3 2030-.

703. . .8 549038 .3 010.35.253 $073 /03:9 0945 9.3 -7. !07:-.3.307:8.3 3.4902. 307488 .3 . 5.3 308 /45..9 207.0397:.84438978 8.3 .9.8  03.3.23 47/.8..7.3 -.4:.792.2. 0897.-9./:33 .7424.4.947 /.3 -070-. /03.3 .33.3.9 . $9.80/9:339/.3 90.7 5.-80/93. 1-7..9/.3.3 .230 /7447/...59.3 /.3 397.3 /4.9.23 0530173 84574907034 /.7 .3203./.23 5033..  3907.9 05...  /0897480  ..2:/.9-0 . 803891 /. .3 803.3203.792.7.7:8 /3/:3 /.8 507803891907.8 /45.97:2-8:19 9..3 308 -07:9 .2 -08 803...203.3 /.7:9. /8530.3. 425..8 .8!0325.7:9. 54:7..7  10$.:3:203:3:.8 540708 5033.3 45..7:8 /3/:3 /.80 .. .3 807:2 :48./0-0.9 8  4397.9.04.7-43.2   2 80/.21490783  .3 308 . /-07.9.2.9-0 /03..5/.7/.0397:.73.97:2 -. .230/7447/.703./.73.37030 5079038 .3 . 8.7./.3.3 033. 48/.9 .89.3/:33.905.9.3/.7 /488 93 .230 /7447/.3809.8::/33 45.73./. .8.34-.-40/:3. 3425. -40 /825.. 2:39..3 #307 .7 /. 2:.58:19 80/.3 $0/.85:5 .7/. 5.9 /..3 -078..3 45.7:9.3 /4-:9.3 9/.73.942..

39/05708.94889.3..3 20207:.9.4. /03.3 825..3.5. . 103943 7080753/. -07010 80-.3 -09. .3 /.942209 07.8 010 /45.23 10 5490381 :. /.3978 03:7:3.078 .3./70307.3 .3 /45. -4.3 -078.3 .23 /5075.3 40  3-947 .3010 10 .38:3  03.2..309/3 .3.3 /93.39/05708.30 .3.3 978 /9:7:3..308909:2:2 209/45. /:3.

947784 %07..5.3.53..78:8:9/.95.3./09.2. -0:2/09.3.3/.:/03./.3.39:3 '! #! ! 4:95:9:73 .89 :3./. /5.5.85.0.7.3./.380.  /03:9.  $:2-07 995.2.-47.8.947:2  !.!03.7243947 !! $'#/./.97  %07...50.20907439473 %0./.3!'# 470854.907-.3 .02.90907.8503:3.35.2.301. .80350/.7: %07.9.3/.34-./..5-:03:8:87080/.8. ..7.7.: %07.3.79075:243.

.

 4-.75 .42.

425          . .  7:31472.3/-4490/943 &$0.230*/:943 92/:3/:5..943./45.:89:8 ./.70809.

3 .207:5..47/0 842.6:.943 . /..7:9.3 .380-:789.7:9.2 507/.2 .3 . &% 4-:9.3 443.230/74..3-07.7:9.5:9 .7:9.73.  4-:9.3.-07.7:9 /.2-039:. 207:5..7 /. 3.80/90:33 :33.2507/.3 073 9/.3.2. .3.230 2025:3.230/7447/.390780/.. /.. -07.73... 4-:9.38907/.230 /7447/.57430..44 4-:9.3 4-:9..230 /7447/. 5.73..

 488 .31.8:07 3/.!02-07.7/4.  2.7./..7.  8.3 31:8 397.39:3 ..5 -. 84..03.84.8%07.3 . !02-07.7/403....9.8 103497455.7/4245.25.7 -0/.908 8059.0.3./.

.

25. 5.7:8 /2:. 8.3 7085433.3/704203/..9 703/./.2039 /808:.3 /03. . 93. 2.3 31:8 /4-:9.23 .8. 488.

 .

9.3 503::7. /.39:3 /.:7.3. -0-07.3 /.3.7. 2039 /. 88902 .3. 202:33..8: 90.8 0945 /03:9 .39:3 90.9.803 9072.3.5..03.3/: 40 708543 5.3 3907.7.3 -.3.3 :73 170:038 . 2039 /5.80397.8 /03.3 /997.

8. 3 -07.547.7.80305.7 5..3..3-..3.3 93.8.9.:90..2 : .25.507 5.7: . .3 4592. 2.803 -.9 31:8 . 20.4-.8 /.

.

380/9/:.3. 08025.25.3 3 !. 93.9 31:8 8.5././. .3 ./.7 8.7.20399.9.3 .  2.

 .

 2039 90.3 /33.3 :39: 203/.9 31:8 2 .9.3 010 .3 %3.5. /507:.

23 /. .8 /4-:9. .7  2.2 :39: 4380397.

 . 2  2.

 2 /.3  2. .

3:39:203... 2 .23 2.3-07-../4-:9.7.3.3 /507:..0.5.

.

-0  .7-4-49.3/./-07.3-07-0/.2%.803/..2039 :39: 5.

%.331:84-:9.2309 2.-00.9.05.

.2 :39:4380397.8 2..

2 4885072039 ..

.

9                                                                                                0.2039          %:-:!.9.80307.2309 2.05.331:84-:9.

8 2..2 :39:4380397..

2 4885072039 %:-:!.80307.9     ..

.

2039                                                                                            .

05.2309 2.331:84-:9.0.9.

8 2...2 :39:4380397.

.2 4885072039 .

.

 .80307.8 3.  2.9                                                                                                 4380397.2039  %:-:!.

/.3:8.3 05.  2. /-07. 2 90. 2.

7.35.3.331:80 JJ J{ { IJ I IJ I JI { I II IJ I I I J{ I J { II JIJ $9E3/. 2 '4:20..3400-:9:.7:9:39:/0.7:8/9039:..7.7/04.803 !705.8:39:503:3. 2.8.750..

 2 2.

-.-09.  2039 .8 70805947 -09..39:3 /03.0110./.38208 $92:. !0. 70805947 - 380941.3 5033.943 .5... .9:43809 ' 2039 I JI IJ J {  JJ J | | . 2 . 0.9.44 .3/03:9.3 4397./70307.9 0105:3.9.8 /.:. 2030-.72.380/90105.99.

.9 .9.9 .7:9.5 5490389/./.9 / 425.3 .4 9. 701707.3907./-039:209.73.3 . .: .3 010.2 .230/7447/.3.3/45. 4254303 /...9.3 90.3/:3 84/:2 209. 8:: .2 825.-4820/.3 033.: -0-07. 3425. 84/:2-.3 - $9.2.305.9.7:9.3 84/:2 -.2.93./ 09.-9.203:3:.23 0530173 84574907034 /4.5./.8909.947 S .3 .9-0 /03./80/970.3. 80/.831.9 3425.9./. 5079745.230 .947 /.3/./.5 /4-:9../4.7-43../0109742-4894503.3/.: 8:19 -0-07.2 .-49.-49 $9.8  03.8 507803891 907..-9.943 2039 1 8708:73 80-.3 /4-:9.-07:7.3 05.3 5.7.3 203.3/.32033.8 /45.9-0/../29:70 5..07/488 10-98 .2 5.2.479.43 50383 /.3907.253 %./.7.. 3907. /4.2S S 4397.7 S  .230 /7447/..5. 8:: .8 80/..7203.8894203:3:..7/.1 10023./825..9: .7:9.9.73.3 0 308/4-:9.3.7 .3 -.703907.7-43.39/.207.209.7 507:-.8!0325.5 .3/.3.-8:1.9-0/03. . /7043899:8 / 701707.8 .7.90.2 1472:.91 0 % 023.380.8903488 $$ 10$.2 5. 8:-.848/.73 801.3907..2:/.

30105079038 3/.92033./70307 /.23 09.3.7.: 845745.9 2033.3 .3-07.3 .3 .380.9.3784549038.3.9.9 :.5.7 5.5.5. .3 2033.792.-.9 2030-.3 4.942209 03:7:3..-.5.0 /.3 010 /4-:9.3 /.3 !03.309/3 3-947  209/45.9.8909 :2:2 .4394 .0397:.9  03.3 /488 ..07 343800.49.23 2030-.-078.7503:3.9.3.3 .39/05708.2 /4-:9.8010/4-:9.7: .8 .9./.23 /.0.3 978 /.2. 825..3 010 -407 -09.3/. . 7080753 /.-4. 0-.3 709:2/.9202549038./.5.94889..9 203:7:3.3 708543 570847 5.792.

:2 039:$0/./.2. %07...3.5 3.3.3/$'#:.78:8:9/.7.3 /.7.3.  0.3 4-.3 01. . .79 7.-47.20907439473 %0.5-:03:8:897-:8/4-:9.3.95.7.-0:2.-:9.947784 %07.3308 31:8 !073.3/.7/403 $:2-07 995./.3.0.9.243947807:2.90 '! #! ! 4:95:9 :73 .7907 5:243.8.39.2.93:39: ..:  %07.84.3 549038-07.3 243947 !! ./. ./09.5 %07./5.3.947:2 !.7/5../././.8.32.3 .8503:3.235.90907 .50.

.

75 .42. 4-.

425         .943.3/-4490/943 &$0.:89:8 ./.70809.230*/:943 92/:3/:5. ./4-:9.  7:31472..

3. #!# 5305730 443.

9./703.3-07.34 57.9 /. 2.3.2 .807-.5.2 09.8%07.7:9 /.0.3 .2 0907 80.3 ..892.9 3 207:5.7.73.7:9 530173 907/.88-07:5.9 /-:.. 839098 -./.91/-.30 530173 -07-039: 274789.98 9/.23 03/403 /03. .3 .8 5.2 4741472 /..9842.3 47.3/3-039:/08974749.9 /.:9.3.947 3/.7:9 /.9.3 $1.. .8..1. .947842070-.820.9..-743485.9.7 80/9 . 0.4749. 0907.!02-07. 5:9 2:/.: /./703... 20/:.8 !034-..5.3 -07.9.9 488 ./703.539..2. .3.. 039:0.:08.904.7..07 ..7 .3 /.8.2 003.

25..202-07.3708543 2.20398.

338 2.2039/488 ..4-.2 507..

.

2039$/488  2..

 .2039 - 3.3. 2..

.

.82:2 2.2039 4882.

.

331:80 2.2039 !079:3.390908.

 2 2.

.2 2..

7..:.9.2039  /.:75:8.9.320.9 502-::/.8.7 ./23897.-08.32.

07..32/.7:9 .2 250. 25003.

4/3.44 .72.72.. .2.

22.2- 408.91209.30173 /.9.7./.9.209.1 .3 ..-4820 40 2434.8$ 20393.9/..90..3 2 /.07.8..2 209.230 4/.0../70307/.5.3.7 ..3/07.9 :2.8!0325.38107. 8708&73 80-.2-039:9/.309.8 203..2  2 .3 31:8 ' 3.9/748 .38:1.-07:-.-493.: $ 2.3 !03.82039 - 09..3/0. 38097434/.3 /209.80 4-. $9.9 /.4 4 20997.-4820 /.80 /..-9.-4820/05.2 87:.

.. 2.2 0.05.3 502-07.9.3 .

2 /097.. 010 .3 3.3 /.- /.3 3.2 $ # . $9.2 /097480 /097.2039 /....3 /003/.3 /.

$ .

43.8503.9-9.97..3..4 0.414.73 /74.88:2.2 273430 247530 3.3 3.39/30 7021039.230 /45.47/0 5745414 7.230 1.:743:2 .....249/30 1039.: 890 425.73  3425.:7:2 /9.3 1:74802/0 05.3..90 ./430 549.8.3 945039.:7:2 .71.9-025.3 .2 2/.7/530 3974.02 /4-:9.7-43. !02-07.:743:2 5943.3 .25:7..9.320. - 425.3 47.-09.9-0/03.073 34705305730 5.9  .23 .:2 :.$ $   $ # $3425.47/0 .90 /742475430 3.42509 ..97:2 -.4.4798430 84/:2 8:.9-0 97.0.:2 ..273430 .05.

5.703../.30. .7.4.42.7-43.  425.39/30 .  !0325.42.30 .73.92025075.3-.73.30/.3...7.3 ..:.7..2-: 02:/.70897.8 0530173 .234 7.-..:.3 -:5.3 14..8 .3 4397./507:-./.480/ ..2  3425. 05301734397.3/..3 . 907. 5. 8/.3 1:74802/0 209.8.3 07:8..9 2030-.9 .9-0 234530 .:907/.3 .5 :/..5./ 207./.80 20503907230 84/:2 -.8.903/..3 203.230 1039.3/.82:9.07. .3 530173 50.3 /:3.5.7:9....9.3.3.43/83 3/. /.90 .907.209/30 /4-:9.3 203:-..3 /.73.9-0 2..703.3:39:4503 .:743/.5.5.8 085:3/3/.. /. .

: 708 308809025.39:3 /.9/809. 1:83 5079038 5033.905.5.3.3 . 38:18038 502-:: 474307 .8:07 28 5033.792.3 530173./.703907.7 /:3 /. /.3 ..39:3 307 /.7/ 10 0530173 5.3/8:39.-.9.7.84438978 0945. 5.9 .3 ..8:07 ./.7/.8 02.:9 5.9. . 0748942.:9 /.59.8 .5.9.8. /.73.792.9.92025075.792.574.803 /03.3 203/. ../.3.47 5.33.9 2030-.0397:07 $$!3809.8 0530173 28. .3 84 .8974390893.78:39..3 4803 24.3 .1.3. -. 2:39.507 530173 907:9.253 .3 307488 .2.79..3:.9.30/. 38423.3073 2:.3/.3/:3 02 .7/ 5.3:. 907..7/4.2.8:07 33.7907 474307 28 .84438978 502-:: .3 .7/4.3 4803 5..43/83 10$.7.3 -: .84.39:3 503.39:3 9.9./. 84 0247. 31.903474./ .703. ...3.8 5:83 8.. 5./. . 9.7 #09038 :73 .7/ 74349745 549038.3 ' 4397. 84 80.8 2:9.9.: .3 0-:9:.3.8 /.3 4397.3/.3 0-:9:.3.7/4.3 039.  0394:73..9. /-07.3703 ...724.

 80.35.50...703./.5./:3.803..947:2 !. 4-.. .3 7:8.3 .7: %07..8 2:9.53.3 4-...3 02:33.9047 530173 4397.2. .-:9074 /4-:9. -: 203:8:  %07.3/.:47. / /./.3 .3 .3  %07.3. 70805947 .9 .3:39: 0530173 ..-47. 2. 0530173 /0:..4/3.90530173' !%8 039:$0/.4-.5. 02:33.9 4-.7./. . !03.5 .2 8./91 .803.438 70805947-09.3.073.2.9203:3/.3.3 5.2./. 9047 0530173 .3203/.8 .2.39/.9 .8.9 805079 ..8 .9 825.7.:5:3 -09.0.20907439473 5.1..3 .3203072.9..35301739/.5. 0530173 207:5.9: 574808 0.438 5.942209 .3 .5./.: .. /-07.81.320././.703.3 010 1.3.209074/.33.5.8  03..5:3 909.  %07.9 .703.5..:7./ 502.942209 /03.72.5 -: 03:8: %/. .7:8 /:3. 207:5.9 -078.3 308 25:2.23 /45.5.7..3 503./33.3 20.7.3907.23 580:/4010/73 794/73 8./.3 -.574907034 3470530173 1030173 1035745.7:8 .80.9 ./.7.3 :.3.3907-:9.3/..3  03. /09. 907-.34.9/:3.3 -.3 .3 .23 84574907034 209.9 825.2 .7.9 .: $ $0.

2  .

.3 438978 4949 5448.39:3 /.95005. 88902 8070-74.3 549038.38009 439473!03:3.8:07/.: 47.3.370.331472. 784 203.9. 5.9 .3 0530173 5./70307 ...5.9.3 .8 70805947 . -09.9 503.9.3/.38208 03892:. -7.7:0109.8:07805079..2-.73.305301735. 503:3.2-.3 83/7420 .9503:3.3/.. $:2-07 995..942209 //:.7:.203. 5.1.3 3907..3/. .3-07.39. -07. 010 825.8./. .3/. !. 40./.3 -.8.93/./. 2033.-07010 .703. 503:3.3/..9 .7 2030-.3 :48. /. 5./.5.3 503:3./.98070-74.8:07 /..75.8:.9.: 70805947 -09.8 20.35.803 907.7.9 0108.8:07 /488 -08. 507/. /.9:749498009/4880.:9..2-.3 . /03.79074807488 8070-7...9 .9 .338:3/..!073.7.7..3 403488 / 05.8 ./.8 49495448-743 892:.:202503.83. .7.3 49.3 4-.3.3.703..8.9.34-.9.9 503:3.3 ' .8 0.8.92033.9 . .9.32:3392-:/.3 /23:2 5.1.803 5079038 .3 .83./.9..503.84/.89039.5 02:33.7 203:7.253.8.9.3203. 9.9.-.3 530173/4397.3 -07010 70./.3 -09.803 4-.

.

75 . 4-.42.

/.3/-4490/943 &$0.:89:8 .  7:31472.425 995. .70809.3470130573*/:943 92/:3/:5.943..

.

4 /.7574.-. /808 .

90/ / -.3/0 5524/5:-31472.9 5.0   .9 /03:7 /$0 0.8 -.

80943 443.44 .2. -07./  !0207.9.7:980-.3..7/.7:9/.24.:74802/.7:9 /.98 9/. ..257 5:9 !7. 5:9 ..397.2.3.3 .2.3/474209.  474 1:71:7 8:5...73.3 $07-: 789..: .3/.

. .3.!02-07..7.3 0/02.3./.3 . .395079038 5.: /. 7.  2.2.3/..8%07.3.503.39:3 474307 /.0.33..8/03.3 /03.3 .3 503. .3 3/.!02-07.35079038 488 .2.8 .8 !03.3 -07:-:3.9.242-3.9.9 /-07./.3.5:709 .3 9:3..3.3 .

.

/488 /03.3 5033.3 2.9.

.

25.5.3 /488 2. 907.5 9.9. 708543 .8..3 202:./488 5. 809./.5 5033.82:2 2.3 8..

.

7.39/.0-/./4885./.7039.2    '  2.

.

3 5033.3 2.9./488 /03.

.

.25.  ./488 5./.2. 3907.28.

.

.  2. 7./488 - 0.8. 488 .

9.3  2.3 5033./488 /03.

7 .9. 3907. .8 0- /..5 . /488 5020.2 :2:23. /:./488 5.3 .7  2.  . 80.7././.7 2:33 /997..: 809..

94:8 5.3 0/072./.7 5.. 0. &39:5079038 2../.7.

   '   2..2/:../488907-.7/.

/488 . 808:.3 2:33 /:.3/.3  .9.3  2. 0-:9:.3 /93.

3:2:2 ..3 /33.2 .3 3907.5.25. 010 . 907./488 8.. /488 .

 :39: 0/02.7: . 2039 .../. 5.  2  '80./.7: 5.9.3 . 2  31:8 '4393:488-4:8 ..708543 /488/93.3 :2:2 /:3.5.:9 /488 .-0:2907.. 2.25..38.2.

331:8 ./:9/03. 4393: 2.

.

5 ..25.82:2 2.2 8.3 809.7 /488 /93.9. 2.

.

4:95:9:73../..2.2.

.

39/.3 .2 488390.947 7.3 503:3.31:74802/.3/3.907-:9 01091 /. ..3 203:7:3.907.3 1:74802/ /-..3 0-:9:.9:7  .39:37017./488.7.3 /03...

./:3..  2.790.3:9 :8.3  !.803 .. 7.   ' 488 .

3 507.3/.7.5.7  ..3 /488 5.:9 /488 93 0- /.203. 3.... .7 /93. .5./.3:.25.3  !0308:.3 3.708543. .38..9.

..7 20.: 47.

  1 .2 0 -8475847.5.3.97:2 /. /488 .33.344:7  ..8:2 - 380907.3:93.3 47/.7: 88902 497.  7038 343 3. /03..3 9:-::8 3.9 030 203.. 4-.9.3 80-. 2039 . /5075.9  % 023.9030 .308708./. 5.-482020. /89.3.38208 3-870.44 :74802/./.  2039 '=2039 / :7..9 70.3 .2. 0.:708847. -07:-.7.5.9.2 . 90. .::73 47.9 ..97:2 47/. /:3.07.3/.07.5.:.7.8  ./.9.-847-843 .2 8. /.3574903  09.2.308:2/. . 80.7 3.3 47/.3:. . 203. 80./.8:..3 5.384758 3.2-. 202503.9: /:709.3 9/.803 .3 -007.72.38547 ..847.7.708543.. 2033.  .93..5..7:39:0..210808 80-.2  870820.5.3 /3/./. :39:203..

/.9.9.3. 0249 .3./.:7.07 301798 390893.8!0325.57/ /. .7.5.20/.792. /03.3 94889.3 248148.3 3907. 543. -8.3 784 .302.5..5.3 .7.8 03. 54.8.9.703..8 50.3 9/.7148.3 85. 544702.20/..9 50702.: 789.83 /.7. 5.9.3 503/03.9.8.3:489488 .91 07902.3 -.907.3 02-.302.9. .3 .3.3/.8 5.9. /. 05. . -07897./..-9.9 2030-.9.9. 2:91472 5:75:7.5.2 9/.3 0.3 /. .3.-:7 /02.320.3 503:7:3./..9 /03. 7. 203.3 /3/:3 /./.9502-07.3 .3:.: 4254303 . 5. .: 5072.998 0814.9 2033.3.3 50303/.9 :74802/ 9/..502-07.: 8:143 :70..82:88. -07:-.8 4-.-5.488 209.9.9702.253 549038 479489.3. "% 9072..9 .9.7:8/825.-.: .-.: ' 939:8 9:802039./.502-07. 0:4503.2909.9 .3 /..: 5./.9 .. 5.2.$9. 503:7:3./.3. 48:7.: 503.7 .2 80/./.3 /3/:8 40 1:74802/ .-9.. 8.3:7.3 009749 5. .-.802.302.3:73 170:038 :7307 . 14948038919.3035.9.3 507:-././.3/.3 .8 9:2 /.3 8. /072.47998 743 549038 .8:: . /.5.202-.83 .3./:709445 10 549038/.05. .:9 807.8:98:9.05.2.3 . 202503.8.3 .802.3 197.3 802039.9 /.5..83 #84 94889.07/:7088 03.3 5.8: .3 -0-07. 10$.9 9742-410-98 . ./ :33 !0325.3 2.3 90743974 /.9 2030-..3 4-.8.9148..3 -0: /.:.: '.7.3 2030-.7 .7.3 . . 4397.7:9.3 /.9 2033.89 .73. 950 . 8:: ..5 1:74802/ . 542.3 .3.589.89.4. :3443 85.73.: 0.5.8 .9.39:3 .3&802039../.8 /.3 :74802/308.-.3 /507:3.02.8 507803891 907../.5.792.3.7.803 42.7 . .7.5.3/.39.5 . :74802/ .9.8 :79.3.3 54.3 /.7.. .9 05.8257:79:82.8.7.0794 5:83 05.-5. 507:7802.. /483 /. !02.3 /.302.-.8.5.7: 89.3 8.3 .70908. 5.9.7..7.3  .-4 54. 0.9 4-..3 907.7.8:98 .25. 3907.32033.02..3 9742-4894503.73..33.

:010. 10 4-. 3. /. .8 343 89074/ .9.2.3 ../..7 3-947 /. 54.39 31.3 /3/:8 40 1:74802/.9 /03.3:9 5.3.3 2033./.3 .9 -407 ./70307 507107 .402.

9 5402 0914723 /.53.8 /03.03/07:3 907.9.3.5.8..3 /03. 5.3 /488 4-.0  !03.23448/.5.9 .2.5.8503:3...3.50./.803 /03.3 4380397. 42-0 3803 2025075.7.9 203:7:3./ 5.9. 103943 /.7 /43 6:./.3 40 1:74802/ 507: 50308:.9.3 5:9 /.3.9 .5./.3931..73 %407.5.93:2 907:9.2 :74802//.3 8:7.3 -078.9 .3.9.9 203:7:3./ 3/4209. /. 503:3..3./..20907439473  039:$0/.3 .5.3 ./.7-9.3 .5.7 8:8: :3.947:2  !.3 010 3.5.7.: -407 .9 907.8 1:74802/ 203:7:3 /03. .1.81:74802/  03.3 .2.3 /.9.9 /93. 9:-4:7.3 %.. .3 3/.3 /81:38 3./.8.38 :48.47.30105079038 -.. 2.5.9477084  %07.7: %07.3.9 2033.3 549038 /./.8 343 89074/ /.3 5490381 /.3.7. 4-.3 78494889.-09 2 308 .9  %07.7 1:74802/ 408954 40897.3 40 1:74802/ :74802/ /.3 203:7:3.30101:74802/ -07.2.5 -: 03:8: :74802/ //897-:8 0 .3 4949 8009.8573 1034-.39.03494948. 010/7.502-07..2.92033.  %07.438 010 70. . 549038 -.395079038 .8 5.9 /9:7:3.97:709 /.83 .343 /.3..-47.5.23 /.9203. 10 83078 /:709 0- .3 .3 4380397.

 2 2.

3 02:33.37.9 30174948 ./. /:709 :./.3 5.9 /.3 9/..5.3..8-07.3 .0.3 009749 -07.: 494948 5.:. /09.9.8 /488 :39: 203. 907. 09/.3 .9 ..7 503:3. 8038919./. 503:3./.802-.: 5078038919.2.35.2 25:2 !073.970.3 09.3 /.3 -078.3 3/.9 243947 /03..7.9.803 .803/03..3 :709 445 .8 8.: /:709 . .9./.2/.83.3 507.3.3 0..9.5 8:143. 4-.

88/.!02-07. $:2-07 .  7:31472.320. ..!02-07.70809./.8 !741.425  05.03.3 &39:907.3/./488.2.: .943.331:8 .73 3/.3/-4490/943 &$0.4393:  :39.59742-402-482.3.3/-07.55.  :39/:9/03.7.3907./847/079742-402-4 488 .

2 5.73 /-07.3. .03. /03.2.9720890709.5. 907. 89.3809. 4393: /03.. /03..88 9742-402-482 . 9/.5 31.5.7/.3 7.:3088:-:9. 5071072 05. /:9  :39./ :39809.7: 5./.3 80.28090.3 .3 /488 704203/.3 /488.5.7.59742-402-482  488 :39: 503. . 9742-402-482 5. /-07.9.3 4:8 .7907.8  :39 /-07.7 24.8. .280-0:24507. 5489 4507.280.03.9.: 02-482 ..7: /488 2:33 /93.0..9  488 .7/.39.39.2.  :39 /-07.3 :39 809..5 .3 20.2..9.25.3 :39: 203.3203.803 0:.77:2.3 .8 02:/. .33.7.: 02-482 5. 8:-:9..9.  &39: 503. .2./.3 80./.78.: 31:8 .7907 474307 8090.3 8.8 :39:907.9 9742-488 .- .3.0. .2  &39: 5741.3 8.

/3.0.2 /488  :39 8:- :9.5.2.280..907.9742-488 .7:39:203.3 809. .

9.:.380-.9 8:-:9. .:8:39.5.803 .2 2 8.350.. ...3'  :398.  :3920.. &$! ..8908 .3 :39/03.2 .3.28:-:9.9 :39 -./488-07:9/.310/03.3 -  5.5  :39 -.2 488.7:9.5.9 308  :39.73 085:3/488.5.25. 308 .947:2..3503:48805.2 2308 488.1.9.:/.3308' /:940 488.8.%07.350.-47.803808:. &$! $09.:/.394..3 % #&$ # $$ $%#$ 07/.3808:.:  :39 $09. 397../.7:8/808:.55.7.2:73.2  :39/.884:8 ..7:9.7 9074380397.9/:3.2:73.50/42.5./03.3:39:809.9.3 $09.

 39072903 397..35.31.80 54574903 5.3425.203892:. 709.3. 9/.0781-73403203.2809.399742-45.9 ..942. /.75749742-3 .:5.-07:-..20.3 9742-45...3203.7: 40 4-089./.9.03.: .8.893. -8475847.2/.. &$! .9:247 02-4825:243.7 /.3 202-039: 507803. 88902709:403/4090.7:90502-07.3:.30/.2 02.2.  .9.::73 :2.3 2033./.-4820 20./1-7305. 8:-:9.9../.394.:/.:.3907-039:3.8 9742-3 /02.5 02.2 7039..399742-3 /.97:247/. 7.3 010 .9 2:33 203..8502-0-.9474.72.:802:..820..3820 8 033. 43.8 /03.2. .9742-3/.2 209.2 /503.0.8039.//897-:8.73:.99/.-84758-..8.8 - 380907.03.:7:90 .3= 2039 .203.3 4250 .-0-.:..33108  870820. 1 % 023.893 /./03.9.2 2308 4393: .823 /.78:8: 0 09...3 / 897-:89/.0.9-0 :39:31:8 &39:907.8 7.2-039:4-.9.3203./8074/.44 070.8 1:383. 0.3 5. 1:38. 31:8 .584:8 .-4820 80-.3  /.8054574903203/748897807/.3  .3. 308 %07:820307:8 397.35.

82:8 84 0247.8 0247.3 /80-. 07902.:488 . . . $9. 8070-7.3 40 308 8:- :9.7 . . 2:. . 307488 :9.98 0245988 0247. 5075/02.9 05.9 /.3 /.2 8.3 .8 907.71.82.24 945/3 45/470 .82.3:.-479:8 709345.2.38:: S 4397.3 5.73 /.73 .07 70.2 80/.3. 70. 5033.9 3907.9 ::8 5059:2 507/.8.7: 1:38 5.2. ./...834389074/ /57/.3 .8 .5:243.9.8 0241.8573 4-. 50/8 5:75:7.:.7. /808908.7. 43895.3/. 9742-4894503..3 032 $ % $!% :807.2 8:: .8 5078038919.3 -0: /.3 05./..3:.3 /03. 0/33.:.79798 7398 -743485.3931.: 784 507/.3 :79.7.8485.3.3 -07:-:3. . .73 9742-49 /0897../703.3 507/.3 /..3 /. 0247.9.3 /.. 002.9 .9009 28.9.3 02474/ 9:-07.948:8 507.78342.9 .5..3 #84 503/.9.3 $02:.88 0247.9.: 4254303 .5 05.8!0325.438 -.3 .9 /93.7 /.7.7:8 /825. .253 $.1. 503.0 /902:.9.-9.8.02.3 /03. :73 0589.7.3.-.73 ..3 30:745. 7097507943.8 03.3 /3/.3 397.9 507/.7.9 507107 48904547488 43:39.3.3 4-.. . .91 03/4.4508.3 202503.7 /.3 .30:782.07.3 05.7.8 307488 :9.394.7/98 10$. 2:39.9 -07..3 -. 9742-4894503./.7. /02.3.3 4.7 50325.39.3 47. 5.

2.. ..73  03.3 5074.89.: -.3803 9748073 ..9. 2:33 203:7:3.3 /03..7: .3 907.5 9742-49 .9.7.3 010.3 /.8. ..3 010 .2-.9009  !03.8 /:3.:.. 90..3 ..3203.:.9.3 -078.35:9 34 .703.71...394.9 8. 907./.3..8 97.:.33/.3.: 5.5 /03.2:3 05.73 2.3 203/:3 02:33.394.395. /436:.73 :39: 202.305.

3 9/.9.3397.7:8 .5 .3.7 $:2-07 995. .. 90780/.:.7.502-0:.03.07 . .3 !02-07. %07.3 908 503/.39.947:2 033.. :8.3/.9/.50.3:2.3%45.9025.3 5033.9502.78:8: %07.7:8/.342-3.//897-:80/.3 5.-847589/.3/4889/.90/5.3 7...7.2.8:.8:39:!034-. 2032-:. 80/./.390793.942./.-40/..20907439473 :2.5.3 4.3 502..9.9025.9.07.3 2439473 010 .-.3 039:$0/.3.9742-489203:7:3/.7.3 02.9 .7.9 ..3/.03088  039.9 5. /../.3 97483 $ 2033. 503/079./.5.7:8 /..39:3   3/.9 8:39.9.3/ /3/3 507:9 .9.3.53..7.3 308' 0 $0/.:.893920 .3./.2..3:9 503/079..3  . 2039 :39: 203:7..3 5749742-3 920 !% 2033./08.9742-45.  %07.3 9742-489 .5-:03:8:05.3507/.9 .9.:.73./. /03.5.200- &   .98:39.:.3 507/.739/.9.3/03.7.3 80../.23:0/:.7.2.3 85439.!!%  !..-47.9479 9.33 9/.9.2:8::8 -0784 79. 7084 507/. 38:180383.394.2.3 80./..3/. .503/.3 .:010.502-07.7:2 8.:8 802579 9:-07:3 /. !073..79.3 .:.305..3.2-:3 203:7:3. /507:.::. 9.8..7. 5034-.5.3  ..7..3-.9.3 85439.39.3.9.3.3 8:39 397.3 4-.8 503/./.302:33.394.705.:.5.:.3.9 -0784 ::8 .3 %025.:2.9 .9477084  %07.3   .3 ..3502078.8 .3 5070.31-73403088397.3 5030.9.3../.:-0-07.9.9/.9742-489   /. :3.3/.9009 0244-3 02.73-.32.

.

42. 4-.75 .

  7:31472.:89:8 ./.70809.425 . ..3/-4490/943 &$0.1:74802/0*/:943 92/:3/:5.943.

37.7.943 9078:8:3407.902-.3 9:2..32032-:.280-.7.3:.5.2.5.- 9079039: 574/:8 ..7 5. $97:9:7 234 90723.- 80-.234 0 /.3 38:3/574/:880.9078:8:340 ./.39..9./03.32..3 $0.39.2.03/8 2..3.2.234 7..39.3.307.370..9.39.39.7.39.234 39.9842.7 .2.8.9.8907/.3.39.7.3/8:1/.2 38:3 40 9:-: 38:3 03/403 /.7.2..8 ./03. $1.9:.37./.5. /03.7.3.47243545059/./.240:809.7 . 38:33/031472.2.9 907.3 #.30 5.8.3:.57057438:34080 80 ..902-. 80-. 38:3.850808:2:23.38:3 5.8 907:9.3/8:1/.2-.3209.33.88.8.-07-.3/.-4820.8.3..39.703.907/.. .9(08758 ./.7 0907.7.38 003.3: /./.907/7/.234 80/..8 -. $ $ .39.39.3 443.

2.0.8%07.34397.93/473.3 :2:3 ..3/.547243 4-..8059.

 9.7/ .

703..7.538:3 ././.35.920303/...2579/. 089. %5002:33.5.3:.370.202-:9:.3 203/.3 38:3 08403 :39: 2025079.3./.7:48.5.:./.3.5.843. -079.2202-:9:.75..3 0307 ./.3/-07.   5.9/.574/:838:3 03/4034080 80-09..3 .39/.5 20207:.-..-090809:8 %5020207:. :2:3 .89/./.003.3.907../.338:308403.: ..3907.3 20207:..7./. 503/079.7:48.920303/.5/09/.5.9. !031 3/. .8  ./.3 8:50203 93 ./.3 2033.9 80.7. .-. /.3907.538:3./09 8.9 3:978 5.9.703907./.5./.7.3 .7 :48.47 :39: 20203: 0-:9:.-:.

 4349.7/ :2:3 .

7/ .5/ .9.233.97. 38:. !749.

.3202:.. :39: &  .8 50702..0-/.3 #08543 3/.2 40 80-.338:3 /8079.3. . .. 5034-.3 8:-:9.3 &97.2.3 0:.3 $02:.9..5  094.-8 9.3 89708 -07.9:.:89740  38:3 8073..3 .803 :39: 203..3 ! 0.3 8.2.9 805079 5. :9/03.38:/:9 /07.803 /.3 /..80/. -:. -.3 909.: 2..:/:.809.7 # /.8./.3 .3 50308:...5./. 8:395.7..5.7/. 9/.307..338:3 28.3 05.3.3/9.3 38:3 07.7...3 :9 5.2.0390 & .3 8073.. /488 /. 4394 70:.9.7 # /../.: 09.3 38:307..7:2 8:39 ..3203:39.:.8:. &39:./ 5033.3 ./... /:..7:28:39: 507.. /507:.9: .7:2 8:39 .7 24...3 -07. 907. 8047.7:8 /:3.3 38:3 07. .2-039:8:39..80/.5/5..31:383.44 :-9. 5.7343 0949 488 .3. .80.9.3:7:1. 038 38:3 70:.3 5.3 . 2:/. 07/.38.3/.9 3472.7 3.8.3 80-0:23.2:3 .:./../-07. 2. /.3 80/./:.3.:9.7:2 8:39 &  /02..3 .9:. 20207:.9...3 / -.3.9.3.7.3 ./.7 9025.3 / -.3. /9039:. 80/. 5. 2.3.3.9 308.::5 -07.07907..3 80.:.9.- 9: 038 80/.3 5.5 / 9025.9.9.2 80/.3 80-0:2 2.3:2:23.9.338:3/03.3 /5.3 &  &39: 38:3 &  .3.980/.:/03. /3.-494.9..:059:9/03.25:7.9 /-07.3/. .9.9.38.7 . 8090.3 :9 507.3/.9..3.3 38:3 .9 93/.3 170:038 503:39.-09  0.7/.909.70.38. -.3 -07-0/..3 95038:3 .9 8:39.3 90780/. 90780/.9 4397../. . .23.338:3 /03. 5..7 /03.33. 80/.83..3/8:39/03.:8.3 203.3 950 38:3 / /.3.!02-07.5.3 909.5.8-07.5 /.5 907.: 90.9: &  /.25.. 83...3 31.338:308403/9./03.5 38:3 .2.380/.9 .3 0-:9:. 50702. 5074824.307.80-:.7./.8/488/../-07. 80.7.3 /484 .203/0..3 /03..:: &2:23.7:8 /808:. 5074/0 70889038 38:3 .78.3 38:3 2.3 83/742. :9 078.7 .3 502-0/. 3108 -07.3 5:...9.3/4889070-/. 3/.33.9.8 038.:.7 0/:.3203:39/9025.9.3..25:73.3 /-07.70./:.3:. 3./. /:.3-07.3 /:3.2-./..9.3 02:/.703.3 8:-:9. 907.9:39:203.!02-07. 803/7 2.3 9/.3 503:39.

.407.:.84.3 . 503/079.8 /8.07././.-:.8::.38:/.. /5.-/4203 /:9 40 /.79./2.07. /8548.8:. 38:3 /33 /8:39..9. 9./.-0908./.7/03./.3:39:202-079.39.3 1:38 3.3.38:/.88:39.2./.-7 38:3.3.38073907.7 38:3 / /./. 503:39.2.3.2 02.3 202507.3 203:3:.2534./3.9:.05../0-.3:2:23..7:8/825. .9: -:.9. 80-0:2/:3. 03. 8:39./5.3 .. 80.7:38:3 5.9 907.80:7:8 .. /4. 38:3 .07.3.3:7.9.9 ..7:8/825.397.3 5.34.8:: S 38:3.7:40-0-07.35.2 8./ 5.2.7.8!0325.4309 -8475838:3/503./.3 !0309.-9.22.3 /./.8 .. /.3 ..3.3 /825.3-.803/.3.5.3202-039:.82.05.9/./03..:8./-.30-8./-:.8 /.9:-:.9: 5.3 /..32.3.2033.8 07.. 8:: .2.5..3 3472.3/02.3 909.34949  .5.890788.9 4380907.447/838:3./8:39.3 0 ..3/.3 0 -..8::.809.2 /.3.4.5.90.70-/.:.05.5 202.2:8.7085.3 808:/.3-...3 -494 38:3 5..3808:.3 -. ..7: .3:./././. /2. $9.7-.30:.9/825.3:7.  .3:.3 202503.-4820907:9.380../..9.-84758.3.3 /:3..3-443 .3 38:3.9/825.708 '.708 38:3/.33.7/. !.44 .9/825.9 3.20250783.302..3 .05.5079..9  0.8:.2.3 :39: 203:3 :3.3.9.3 ../.. 5.92.2. 90.9 /.-. 47.72.3.: 203025.3.3 203:3.380.80-.25.3 ..7 S.0-83.3.9 8:39 /.5..09.8.30-.3907.39-4/907.9.4 507.3 /.3:7..503:39.3/:3.72. ..35.5.7 80-0:2 /:3.8 /.-0 .8.07./.3 494 38:3 80-.35030: S-.. /.538:3 38:3/209.7:28:39..3 -07.35.3 8007.9./.5.7.  -84758 5.3907.2.8.3 -494 38:3 / ./:3.7.2.3 5.3. .5./...07. . 8090.7  2039 909.7:28:39-0.9./.37843108 &39:203:7.380.3 .

 !031 70:.3 5. 825.7 /.780.8.3 /8548.-40/-0:. 2.-0 -07-0/.2. /9:8: !031 .33.902507.38:39/.3 503 .  .7808:/./.3 !031 /.9 /825.2.9:7.5.9:9:53.

3 3/.7:.3  !03..738:3 :..3:48.9 .3.5.3-070-. 48838:3.83 8.9.8.39.5.5.8.3.538:3.:203039..3 ..3 28././..3805079.8  03.309/3-007./703./. ./.73.9/825.9:7.3 472435079:2-:.7..350308:.5 38:3 28.:54188 3907./.. $0/.3 / .2.-07.-.2.9907.947 .73./9:8: ..3 3/.3.2.2033.7: . !03:3.3# :2:23.3.35.4.9:9:53.73.3 203:3.3.93-078.7808:/.9.3.3/..905. 039:.9.9.338:3 80.203:7:3.9502-07.9 .07:.3 38:3 .3 80/.38:320207:..../.34-.947 1.780..9 2033.. 203.$.07: 4397./703.3/488 03./.0:33.3 47243.3.9 4-.39/..3.33.78..3.38073907. 47.738:3 5.2 :.-070-.9 103-:9.31:38.73.30105402/.3 /.9.253 108..35..3:.3:.2. 0.5402.3!/.. !02-07...:.43 -007.9. 38:3& -07.5.82.338:3. 8:/.3 .3 -.902507. -07:-.: 8:/.253907. .43 -007.074-.07..8  10$././.-07./. 97483 0897403 5740893/.7.338:3#.3/03.3 050.7:8073/./: 907.21034 9097.7:9.3. /.3-070-.3.

3. .7.5:.20907439473 ./.8./.5-:03:8:  %07.50.3  %07.7.53. %07.2.8.5./.7:48. 2././.-47.947:2  !./.  %07.

/ ./. 2.70244-3.

50303/.3.7:48.8:8%02:.7 5.3:8:8  31472.-07507. $0.:.2-039:4-... 207.9 /33 /09.3/.39.3:2:23../ 0.5 0:.3.3:7.9 8007.3 59. 5402.549007 -.35. 3/.9:7. 5:83 02.20. 38:3 38:3 5:25 ..3.9808:.3/.3438:284-...8!. 039:$0/.803/4907.3 0.340/4907 .80-..2.3 38:380.93.380-.3.350302-: 438:284-./.98:39..3 :3.90780/./...2-039:4-.:-:3/4907 .9.3 -07:3.3 203.38:3/./.3 .3/..3 $0/....7 073.947 ./488/...98:39 8.3/4907 43947.3.8 0209..-0908 -:.93:.3  .9.2-039:38:3 503 09 30./.39:32033../.7.7:9.3.3 203025749./02..:9 !073..3.3/.3 .9.9.2 5..8 /.9390780/.2-039:.5402..803 .3/-07.5074/0-.7.8.../ 0.35.: 5425.338:38. 0.

: 907.9.:5:3209.38758 839088 /.-4820574903/./.9202574/:80307 80-. 80 809:-:0:7.3 .9(08758 .9 :. 38:3.5 209..2 80 38:3 2025:3.39:30.385479.3..3 8.:247/./.25402. /.385479 .:2 /.3.-4820 -.3 /.7.9 .:247/.8. 202-.-0507.9 :.2 .7/.2.3.8:0/.39: 97.97:2 0 /.9.3 8:/.203.338:32030-. .5.3:48.234 2.8 3...203/. . $:50203 .3/.3.8.8 5..7: 30.253 1:383. 209.2 80 38:3 :.3 -.5.38208 10 07. :48. 80. -07-.9 2030-.3828 25:8 8.3:.9.5. 574808 1844 .3 /. 80.3 5488 8079.-.73.8: 0 /.8: 0 /.7-4/7.1: 443.2 8.3/031472.3 203.7.80:07 /.38:2-070307803.-.7:9 /.2-.8.3.9807.7 308.8 80 9: 80-.3 503.2.8 .280 0:7.3. 3 -07507.3 209.3.3.3/./...-3.9842.-4820 80:07 97.32307.-4820..280 -.:./.9 ./.8. 47.3 9:-: 439473!03:3.3 97.3 97.3 $007.91 /.1 4397. 8.3 .2 24/:..3-.7.5  $03..2025:3.2 -039: .3.39: 97.:-.3 2033.3. 38:3 ..32033.3 8.8 97...35/ 2.80.35402.5.93.3.3 /..8 907..38547 :48. 94389.2. 2025:3.9 /.0/. 2. 503...3 425.3 705. .7.3 50393 805079 203.3 1:38 38:3 /. 0. 507.8 397. 2033. $97:9:7  2.9 /03.. 8.-09:3/. $1.9/..7:83././.38547 :48.8 -.2 80:2.2 . 202-.5073.7.3 5403088 2030..9/.380-.9/.39:3 0802-...2 80 202-7.8:/.92./.9.3:.2 -.7: ...

8 03.5 -.3.3 3/.8:07.8 0:7..3.9..9.0..7/4.8%07.2.

503:7:3.3 .39.2.7 .7./507:.3.3 0907.:2 /.3 .3 0. !03.3 .3./.:2907:9.

:2 /.7:8/:3.3 -.073.70743 .3-. 503/079.7. 0-/704203/..7. -.7 5. .3./507:.3. .: /.703.792./.9 4-.02.3 -08.91 .3 48:9.9 /-07..3..3507.:2 01107./4890743880:3/07 28.9 2033/:8 0.:2 .3 -07.54.503:3. -.8.3. 5034-.5.  !.5... ./. .92033/:8.:2 /507:.3:39:203.3.:97. 38:18038 3.3/09.39 ./.3.488/. 907.2 :2. -.91/.9..3 209./.3390893./.803 /03.803 /03. 87488././..3.72.5. 4-. .3.:2 5. 503:3.3-07:-:3.:2/:8:8.9 !.3./.5..7 /.340/02.3.3 488 .3 5.5.3 .: :73 :9 /. 8903488.9.3 10808 /..938:18038 3.3503:3.3.:220. /-07.3 202.3 5.2...08.0.79073.73.7.3/03. 5.3/70.3:.9 5073.9./3.9 90780-:9 0:7. . 20.3.   224 9.:2 805079 479489074/ $:50203 ..82.3 47/..9 4-.:2 :..-84758.!02-07. /.9 .3320207:..3/:7098050791:74802/.7:8 /-07..:247/.. . !.7 -08.7. :39:203..3. 80/9 80-. /-07./.7 50747..:2 .9 /488 .5.3507-.9.30-0.3. .8 5.9. .  7.3 .3 0:7.3 .:2/-07. ... .39::.2.44 -84758/.3 .:9.3:9 :8.3.2./.8. .-0924/10/ 700.:2/./.5 .9./.5.02.:3. $0./.-.2.3.0../ 5.8:5..7:8 /-.3 2439473 4380397.-84758/03.3 .9 0:7.039 /.3.28020.3.3.3-07.9 83/742301749/.9./.4.3 0- -08.2.: 4-.8.:2 .8 897-:82..3 .02.39:3 /./.80 4-.08.3 :7. 503/079./..9.7.:2 8073 -07:-:3.7  8708 907:9.803./.3-.2-039:80/. 0:7.3 /03.30897. 5.7./488.385479.2-. 7. 507.5.3 .7. /:709 5.3 5079038 :39: 203.9.5.3 .-4 .02.3 /483 .3.:01107.:503.7792./.8:39:0.:2 0- -.3. 9/.8 05.80:. 907.3 503..-84758 .:10808 805079/.3 507.380.3 .-09..3.9.503:3.3 /.907/. .3 8:50203 .3:9 :8.8:0/.3 5.!02-07.39.3 :39: 203.2-039:47/.39.3/.9.:7.3.3.907. 503:3. 0.3/.0.:2 /...2 -039: 80/.3.7../.3/:70902.9 /-07.. 202-07.3.3 /507:./.3 :2.703. 907/.8 0:7. 3 . /. 503:3.039 .3 /488 703/.39:3. 488 .3 /09 3472.:2 5.9.54.5.75.2 .34-.8.

33.78::/33 17003 :3.75.82.3.3/./.3/.8 07:8.7.:2/.$9.7:/.35.3...2.3-07.2.- $25.2 4397./29:70/...3.3 3/:3/..-9.8!0325.02-.3.7 3/.8::.7..8224...9.9./.7:9.3073:3.

32:. 05.9. /.7..3..:8 /.7807:2.3 -07:5.:9 .9//843 8 /0/7. 07907.9.8 4-.9:..3907.3 .. 202:33.9 .253.8 10 8.5 4-.5.9207:5.3 -.2/.8 5.7.:2 0- /.3 207:5.8  03.3 5034-./837.:22030-.7.93 10$.3 9.3 /:709 02.9.3:7.253 .:2/. :807.9/.3 .2. 010919.8.3 503:3.9 ...3 010.3 03/.2.3 :8:8 0../.9 .3/.3 033.3-07. :9./. 40845.9 503./. 0. 108.3. 703/./.-.8 3907.9 :.32:39.253 . 4-897:8 803.

750383  03.-:203:8: .3/:3 .3/507:.9 .3/03.94889. 02. /09..78:8:26.3  !03.7: .89.3   %07.3.3 203.5.95.3 ..202.5.7. 503:3. -: ./.870574/:8 07../.:2/.3 . /09. 4-.9 202-./..5..34-.3 4-..7./.5.:2 /..:2 8:-899:8 ...:2 5.39.2.95..9 .2.7:  %07.3...5.5.5 0.2.9 /08708.9./.: .:2 805079 .2 /.2  3-947 8485473 /.3 .7.947 784  %/.9/-07.3.8 /:709.78:8: -.: .3.9 .3 0/.3472.9 /.9 202503..2.5 -: 03:8: %/.: /.2 .33 .2.

:2.-070- 4397-:8.:2/.3.2 .80/9.2025:3./.:9/. $05.7.29:-:9/.3.9.3..78:8: .0105..

: 8485473 .7 -0-07.25..9.9 907.-09 !073.53.20.2.8./. -0:2907-:9  %07.3 !03/079.9...3 4-./.800-./.0.9 2033.3/.9 -./.3/..80/.:2 :480 47/.20.. %07.82./..307083/.3/.3 507:-. 507.89:8 073.3.803 :2. /. /.:2 5.39:3 /.3 9/.39:3 039:$0/.82.3 /.5. 80/..9..3-07.3 /507:.3 4-.3/..-47. 5 4:95:9:73 243947. 73.3 /03.9/:3.9.7:7. 897.5.3 .73. 5079.3:8:8 43 0.. .07 . 1.8 .3  907.8:8%02:..3 /03.3 05./.9. 07:8.32439473 09.2-..9 31472.3 8.7 .33..5397..7.34-.9 5059. .38.301.947:2  !.3.3:9:8.20907439473 $07:2.:25.3 -078...2. 805079 /:709 02.02.947 805079 43/8 5.3 %.3.3.3.3 170:038 503:3.803 :2:7 /.9  390893./. /-07.03. :39: 80/../507:.3-07./.5.9 4-.3 ./.3.95.3.. 5.8!. 202507.3:39:203.3.25.3 ...9.9:70 7. :.9 .3:2.9  !0393 -07-.:2 3-947 .9 .7.8503:3. 2025:3. .3 .5..

.3 /. 2030.95.3 /4907 .34-. /. .9.8.2.2 5.309. .549007 -.9 9.3.8.3 503:3.-07.39/.35.7.35.73. 92-:7.-09 .3 5..: 808:/..3 80:7:3./.. 9.:/4907 -.3.170:038 502.92030-. 2:.3.-.3.-/4203 /. :3.5.02.3/.8 .3. .3...3.. 2.3 9.3 800.7 %0.9.3 /03.8 /03... 7..9-078.9 $007.3 4-.9 /.:7.8.3 203039.9.9 9.: .3:.8974390893.3 /03.3 20307:8 9.35. 48:9. 9..2./. 307 .9.34-.8. ..9.3./.-09 .-09 203:3.-./.: 202-0.8.7./.9 2:39.3 4-. :-:3 /4907 .. . 2..073.3 ..08 507/. 9. 2025:3.549007.3 0-.3 ./. 10.8.3 907.

3 23:2 4-.7.3 /4907 %08 .3 9/.5 !.9 ..9 .38:-899:8./.80.9: 23:2 4-.98090./.-094843 /.3/-07.3 0.:280. /:3. 0- /.:8/. 3 /.9.9 /4907 . /33.9 -07:93.3 .9 4-.9/05.350393:39:43/:8 25:88. 202-079.. 5.9 3.8.9 0- /.3 203:3.3 8. 5 4:95:9:73 243947. 0. 10808 .5.4-.25.3.3.97.7./.:2.39:3 !.349498009.3..502-07.5 ./4907 ..3.970805 .943:9.3.7-4/7.3.7.390729903931:8.9 70805 .9 /03.3 1:38 3.3/.3 40 5.3 /.3/:3 .8. .9.5.3 207.:2 /.7 /4907 .9 .3 203.3 203/.7.:2 :480 ..35.89.80:07/. :3..3/.3.2 /..3 90. 3472.:.9 .9. 0802-.3 9.2 .38208 .9..2 -.3397.3 9/. 507: /.9..7 ./.3 9.9.9 /..: .8 /03.9 8007.-.9203.38009.8. 209.5.3 . 3472.3 $:2-07 2..3 203:3.05.9/4907 .7.3 /488 .3010.3 4-.7 8.35.3.39:3 5.8.47/.3 .3 9. .803 .5.380708.5.3. 438:9.3 .3.3 :39: 20243947 907.3 .947:2 /507:.3 203:3./. /488 9070.2 / $090..2.3.:.3 .549007 -.:907.3 90.: . 203/0.1/.80..9: .3 5.9 -0-07.: /4907 .3 .2 0.:-.39:3 4949.3 ..:80/9/.9070.3 -.3.549007 20309./.9.: . /70805. /.:2 26./.-47. 2025079.47...3 /4907 .2-:3 439473!03:3.9 $07:2. 5.9.9..3 8:8: 58.:.-4820 .9.: 4-.3 ..3907.3 % .803 :5.9 3 .39:3 .3.9 239.83.: 4-. . 2:3323:2 4-.8 8.4397.35..331:8.89..:0.549007 .39:3 49.3 -744 -..:2207:5. 3 . 23:24-. 3.

.

3.39/.2 ..2 09.7-43.-:7 5:9 . $97:9:7 $4/:2/7403.9(08758 .93/031472.2.90  2. $07-: ..8 -.7 9/.7-43.0-/.2  .9842.7:9 /.7  0907.3  443. .7:9 /.34 $:8:9503073.3... $1.

3.2.539/49/.:3...3 -..3:39:07.3 .8%07.0.9.

8.:3./.!02-07.3 ..7/.2:735..9.3./.90 03.7-43./.78.7 2.39/05708.03.9/. 07.0--08..8573 3.20 0.82.3 397.97:2 -.7.8 0:97.9   /-07.0397.3978/.90$4/:2. 043 3/.3.99079039:805079.!02-07..84.9749043.087088.07/4884-.95.7-43.3 :39: 202507-.8.2.8573 488 .3/. !.9..8.

 224.

 5.: 2..8./.9.47.3/0.

9.9:-:1107.3 .9.2 -.9 2:39.7-43.3 .44 .- 907:7.80:.-.807.7.3. 54.3. 203.9 89.9./ 84/:2 .97:2 -..253 !070.5. 9/.3 203.7 -:1107 0897.3 /3/:8 40 /:709 .7-43.8974390893.. 073 3.7 5.72. 02-.7-43/48/.3 /80943 .9 207:5.3.803 .2 ..3 94889.9 203. -40 /:3. 5074824.802.-9.3.9 80.8!0325.9:03 507/.8 /.7-43.9 /. .9 .2-.2-:3 1.9 10$...488 544702 .488 209. .7-43./ 3.9 $9. 2.8././..9.3-.3.:5:3 502-078.7..8  03. :/02 0. 5.802.2:3 / :/.97:2 -.-.5. .3 4397.7...8..:.3 0.8 ..7-43. ..-4 2.7-43.02. /5.:3.3 8070-7..9/.. .3 50393 /. 0.-.3.3 -.7.3.7.7-43.380-.9 $25.9702..7 /.2.3 .7 502-0:. /:3..3 .8.7.7: 5073.39/49:2:39:203.3 -07:-.9 2033. /.97:2 -.-4 3907.3 .3 .3 5.3.3 202-07.7-43.3 47/.3 8:.7-43.3 3/.9:7  S 9073/:3 /..:9.9 207:5.3 3.9 .97:2 .7-43/48/.29:-:.7 5.3 5.5.9 503.3:8 :/02 5.97:2 -.22307.3./.947 54.3 909..3 4254303 -.7..- / :/. /. . 902507.8/488 397.7 .3 . 47.7-43.-.3 43 -. 43:.8. 80.943 .8.. 80.9 .3/.3.803 /03.8 54. 5.9 . 4393: /.3 .3 784 203.488209.:5:3 70857.

8 :73 .3 010./..23 010/73 580:/4010/73 10.9 .3.2109.3/ :3/3 /.5.-.3 :33 .9 203:7:3.7 ..

3 .9 ./.9 .8 :73 .-.8.7 9:2 475745.2/ /.3 8..203:7:3.3.

7:  %07.9  2./.7/507:.9 203:7:3./.5 0.3.3 -078.97:2 -.-03.2. 308 .7: 3.7-43.425 8  03. . /-07.-..7-43.3.33 40 .9 5.3 -08 /. . .5 3.3  %07.3 0:2 /. 503. 9: 3.703.7-43.5.5-:03:8:   %07.9 80-.97:2 -.!03:3.3  !03.3 .97:2 -.3.7 -03./.2.3.3 89:/ 20303.-84758 -08 0 ..:.3 .3.05.5./.9 /03.3.

7 5.:2 80-.3 .947 $0-.947:2  !.803 .8/488 5074702 -07:-:3.5..3.9 .8:. /. 3043.3 8.2.:3 /./.8.: 2030-.9 :39: 202-07.073.3./.9:8 /.3 0:7.3:/025. 5.3.9.3 /03.:9.2 .3 507/.7:9.3 . 9.3 397.3 907.97:2 /.9 2030-.3.7.9 47.3/.3 397.7.3 .-. ..3 /. -0-07.3202-.7-43.3.7:8/9.9702.3 90.3 709038 .7:5.9. .9202-:7: .7.390.:2 -./. 3/.20907439473  039:$0/.5.3 502-07. ./.9 2033.-47.:7. 503:7:3. ..82.3 $:50203 3.7: 5.7.5073./3.7. /3/.  %07.3.3 308 !073..:./.7 5.5.38070-74853.95.97:2 -.9./.3.7..7 3.7.5. /03. 5.02.3/03.3 -07.3 9:-:.8/488 70857..-. $ /.9. 2:33 905.3.3.. / -.7-43..2070.03./.9. .3:.3 .3 507943 3.3-078454.5.2039 .3.3 :8.:5:3 /018038..

803  0.7 2025:3.32033.3 803.9.35/.3..3.7.3 443.2.9 .8!. $97:9:7 $9705943.9 $9705943.5.8:8%02:..3:8:8  31472.3 4380397.3574903343032. $9705943.843/7403/.9.8... /.3 /.35:73/.80207:5.3 43 -.80 -07-039: 807-: 5:9 -0781.9(08758 .9 41 /.8.3 -.9842.5  $9705943.3.9 203097.7:9/. 439473!03:3./ 5028./.2.7-43..3 4089705944-09.8:2 2.8 -.3/..20. $1. .803/031472.3 2:/.0249:87:5 0907...38208 %07.

 .203:3.5 -.890.9.3 89705943.03 9742-488 '% .7/ /.8%07.80 5.9.3..9 02-45.7: 31.3 0..3.0. -0:2 /09.7907 488 .8 03 9742-49 /:3. .35.3.7/4.2.9...2..3 /005 .2.9./.3 /.3 2.8:07.3 :39: 5034-.!02-07.3/.3.!02-07..7.: $9:/907-.724.3/488 :39..3 01.38:2-./.3.3 -07.80 3/.8 502..

80. 2039 /:9  :39.2.

.

  & 31:8 ' /.2 .' /:9/03.:9742-402-4820.:90.7907.7...8.9.8.9.3.:9 ./.703.7: /005.724.9:  2039 &39: 5034-.7907 474307 0.034:89742-488 '% .3 31.9. &80.2 &39: 5034-.7/ ..3 02-4 5. .3 &. 9742-488 .

2 :39: 9742-402-4820 .:31:8' 31:8/-07.380.2 :39: '%  ..2 :39: 02-4 5.7907 $97059.3  .2.220..7: /.80 .

8 507803891 907.: 397. -:.2 . /09./.9 /825.-9.370383.9//0391.3 4380397..947 S 4397.2.2. . .7:9.7 .2 /.090780/..80 :.3 503/..91 7.7 907/7 /.7 /.8.9 /./.-4989705943.80 89705943.8/.3 39073.30.2 80/..72.. /.9.2 .83..-:23 '.9 20302-:8 5.'.3..8 . 89.7 039: .3 /.83.3..2.2$ % 5.2 70177./.05.9 807.8 /..7 S /.39:35.5.3./.2 20393. 39-4/ .5..8 4380397.7:9.3 -070/.38:-897.:38090. 203.9.39:3 /.703. 0.8/.83.3 .3 .3 .7. /.907./.9.80 /.80 /-07.: 5.3 20. 24.//..: 31:8 397.7 /488 397.8..89 $9.5 ..2039 09.3.8 89705943.3 '.3. / /..8.8 :.3 .3 80-0:23..3 /. 909.703907. :9: /. 8:: ..3 /.80-0:2/.44 $9705943.8039. .3989705943.89 $9705943./09.:5.7/-.3 $9705943.2 085:3/897-:89/.2 /./.7.8!0325.59.. .3 5.8039..5 9/.80 .5.907.: 087083..3809.389705.. 23.: 4254303 .9 20302-:8 5.80 -0:2 /09. .- 80.9: 807-: 5:9 .3/507:.2/..80 8:./.474307 #05071:8 5.5.3 -0/..2 8:: .2 :2.3/.2:8:07 /03.  -:.82.3 41  80/9 0:33./.03.39-4/ .2 5.7.

3 4-.3.7 .:2.7././.88 /.7.8: 5079038 10 88 ..3 .3.90743974 10$.7. 2. 507/.39/.-..: .2 97.703.39:35..9088 /.7..79074.8: /488 503:3.5 9742-:8 5.3 570/85488 5.3 5079038 -07.5. .3 4-..9 2030-...7.03.05.9 .9. 907.803 9072.35.9.0397:. 3045.9  549038 503/.05. 397.5.853.792. .507/.1472.88 010.8 .9. 89705943.-0 9072.9.35.3./3.3.30:782.3 ..7.797..9 9742-488 /.-.9 4-.7.80./. 503:3.3 202503.9././.9 907..253 $050794-. .3 .7:02489.705071:8./.82./.: .3 /. 397.39/.8503:39.33907. .: 397.7: 02489.3 #84507/.3 .203.4.3202503.7.3.

1.9 3 80./ 2. 02:33.920.7. 503/.3 -0:2 //.9.. 7.. 8.3 545749742-302.9.7..730.7.3 784 507/.3 507 47.7.89742-49 085:3.3. :.3 503/.7.3.80 :79. 1.3..88 /.73.7 .3 4-. -078. 202503.07 84 .9.1.5. 7:59:7 8503 5033..32.9 .3 502-07. 2:. 0/02.3 97.947 49 .3 0394:7307 .9.5.7:8 /:3.9 .391-7349/.9 5:3:3 02-48.3 507/. 3907. 80-0:2 9742-49 $01. .3 /.. 247-1472 502/.43 /.797488 503/. .39. 83908.507/.3 801..2. . .9/:3.7:1.8 .50747-9.9.82.7.485473 3 :.3 8014909..8974390893. 059..8  03.9 -078. :9 .14.3.703.7.72. /05708 5073. 05.73..3 .308.38.35.3 507.3 -.9 /. /-07.7.8.2./.3 .3 7.485473 /03.3 .3 .3 -.:9 70.5.3 549038..9. .39:3 .8. -743485.703..574933 /.2..7.2 507:-. .391-7349 805079 ..88 /.3 -07010 02489.8 .3 397.9 .2.8 0 7.3 907.5.3 70974507943.   /02. 0/02.5././.9.3 -.23.7/.9 70.8 02.3 10 . 8.23 5. 2033.3..8 4089074 07850.2 97./ 507/.3 80.9.3 -.: 8007.8.3430:749 8.574.703.3.4309.9 2030-..4 %% 805079 801.3 9/.7. 5.2.7.. 3/:8 9742-49 0.3 39-49.94/ .5.88 0/02.9 4949 503/.2 .3 .302. 2:39. 207:8. /:3.3.7 39-49 3 .3 .3 907.9 2033. 9742-49 .3/4 8014507.8 57:79:8 503/.253 209949097.9 3 9/.3  03.147088   307488 9:-:...-.7.234..2.

2. 0. -.3 .9../.3.1. /:3.5 -: 03:8: %/. /09.80 907/897-:8 /. -09: -09: /507:..947784  %07.8 .7:  %07.50..3 .3 /.: .2 $ -.9 3 .4/3./.72. !03./.3.2.3.3. 89705943.3 5.2.5.

3./09.20907439473 70.30109.3.8.3. ..-47.389705943.9/.53.02.80 ! 0244-3./.3.3/. .805.:  %07.8503:3./.947:2  !.7./.93148143.9.5. %07. .

3 308 ..2 ./50792-.30:39:3.3-0/.9 907.:2.39742-49 28.7907 -5.. 9025.73 /..3.394.7.7:8.7.8: !# 5079038 % 8894  22 /.-.7.9 2025075.3 8070-74. 907.2 ./.2  . .7 203.7 97.7 .9 .2.7:8 /3/.5 784 507/.3.8974390893.7.43/8784507/.9479 ..7 -.02.3 -458 47..3 .5.:..2.3:.3 308 !073.3.9. /.3.4743.78:5.3 503:3.9:5749742-3 ..9.9:9742-3 039:$0/.8935.79.7:8.3 50.7.30--08.9:9742-45..:0394:73.3 -078.47 28  ../.5.9 . /.19 20..88 7.8:...5 802:. /.3./..7 507/.7 !. !%% .7.7 9072.3 !03:3. 507/.305../...

9-. 203./.3:.9.8.3 5.9 $007. /4907 9039...907 8:- . . . 8./.9.:80.5.502-07.3 5:8.: . /81:38 3. 507.: .3 07-.894 22 8903488297.803 31472. 3108807:8 :8.: % /.2.9...3 4-./. 907-.-.3 02489.: 503:2-.-... .9 0247.8!.7. 907.31-7.9 0207.320.38090.703.3.2 7. ' 5.7 8.7/98 -.3 709345.3 2:3..9 3 -.9.33...9. 307 803/ 307 /.:3 5.3 8007. . /4907 .2.3 90.9 4-.: 9-.93./..-09 9742-450-98 80588 .: 05.97.7 0.8../.7.-07039 .3/.7/98.3 /23:2 8.39.347.549007 ./ 507/.3 .9./.9 507/. /..803203072.3:8:8  31472./03.8:8%02:.9 /.3.547 /.3 503.3:.3 -03.9 05. 438:9. .3:9 28 9./-07.20.9 ..3 05.3 4-.:9 03/4.:31:8 .:9 0.8 05.394...8.. .9.3/5.:.

..:7.3.7:9 01091/:.3 ..3 5.72.3 574903 5744./ 5.3 .823 5.8 507:-.3 203.823 .3 1-73 1-73403 /.0.823403 203.:5:3//..:.9..203 .3 0 /.2 17.29742-:8.38208 03.

 0 .7:8 /5.5.3 89. . 507:-.../. 9025.425 $ .3 3907.8 .9 .7.3 907/.7: 4.3 -.9 507/.24 945/3 45/470( .9.02-4:8 439473!03:3.3 202503.9 9:8:.7.8 . 02:33.3 /.9009 $ /57/.9 907.19.705071:8 ./.71.9:8 30:7448 28 507/.3. .9. 9.7.: 1:38 5.5 02:33.792.: 09.39..8 /03....3 .803 .73( .:.7!:89.2.3/.3/.947:2 !.3 4-. 9.9 .3397.3 574/: 07-.-47. 907:9.3 5.