You are on page 1of 1

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MAI DICH VỤ TƢ VẤN GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ

Trụ sở Điện thoại Website E – mail

: Thôn Gà, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội : (84) 4. 22194866 Fax: (84) 4. 38801040 : www.tim1s.vn/iscsvietnam : iscs.consultant@gmail.com

Thƣ ngỏ
(V/v: Tham gia hỗ trợ xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế) Kính gửi: Quý Công ty! Ngày nay, việc áp dụng các Hệ thống theo tiêu chuẩn Quốc tế, các công cụ cải tiến năng suất chất lượng và các mô hình quản lý tiên tiến là nhu cầu cấp thiết đối với mọi Tổ chức/ Doanh nghiệp để thích ứng với quá trình hội nhập, đặc biệt là nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững của chính Doanh nghiệp. Đồng hành cùng sự phát triển của các Tổ chức/ Doanh nghiệp Việt Nam, Công ty TNHH

Thƣơng mại Dịch vụ Tƣ vấn Giải pháp Quản lý và Công nghệ Quốc tế (ISCS) luôn
chú trọng vào việc nắm bắt thông tin và triển khai các dịch vụ trong lĩnh vực năng suất chất lượng nhằm mang lại giá trị cao cho khách hàng. Là một tổ chức chuyên nghiệp trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng các Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Quốc tế như ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000/HACCP, BRC, IFS, GMP, GLOBALGAP, SA 8000, OHSAS 18000, ISO 17025, TQM, 5S…Chúng tôi gồm các chuyên gia với kinh nghiệm, chuyên môn, kiến thức và lòng nhiệt huyết nghề nghiệp đã tư vấn thành công cho nhiều doanh nghiệp thuộc mọi loại hình kinh doanh với các quy mô khác nhau trong việc triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống Quản lý theo các tiêu chuẩn Quốc tế và các công cụ hỗ trợ quản lý, cải tiến năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Với phương châm hoạt động “ Tin cậy - Chất lƣợng - Hiệu quả ”. ISCS luôn đi đầu trong việc cung cấp các giải pháp thiết thực, cải thiện hiệu quả quản lý nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp; Thu nhận một cách có chọn lọc các kiến thức, kinh nghiệm từ các mô hình quản lý thành công trên thế giới; Cải tiến liên tục bên cạnh những bước nhẩy đột phá. Đó là chiến lược phát triển của các Doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh thị trường hội nhập hiện nay và cũng là mục tiêu hoạt động của ISCS. Chúng tôi luôn cam kết cung cấp dịch vụ với chất lượng cao, thỏa mãn nhu cầu tối đa của khách hàng. ISCS xin trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp đã và đang quan tâm tới các Dịch vụ của chúng tôi, tạo điều kiện cho chúng tôi cơ hội được giới thiệu và tìm hiểu nhu cầu của Quý Doanh nghiệp.

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MAI DICH VỤ TƢ VẤN GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ

NGUYỄN KIM CƢỜNG