3.

PRAVO POSLOVNOG NASTANA I SLOBODA PRUŽANJA USLUGA

S

Õ Temeljem prava na poslovni nastan, hrvatski državljani i hrvatska trgovačka društva će moći započeti i obavljati gospodarske djelatnosti u jednoj ili više država članica Unije, kao samozaposlene osobe ili osnivanjem trgovačkih društava ili podružnica. Õ Svi hrvatski poslovni subjekti, odnosno fizičke i pravne osobe, moći će privremeno pružati usluge u svakoj državi članici Unije i bez poslovnog nastanjivanja u toj državi. Õ Stručne kvalifikacije stečene u Hrvatskoj bit će priznate na području Europske unije, i to u većini slučajeva bez složenih administrativnih postupaka koji se na razini Unije stalno pojednostavljuju kroz sustav uzajamnog priznavanja.

Hrvatska se obvezala u potpunosti liberalizirati tržište poštanskih usluga do 31. prosinca 2012. godine.

PRAVO POSLOVNOG NASTANA I SLOBODA PRUŽANJA USLUGA
5

ve države članice Europske unije dužne su osigurati odgovarajući i potpuno nediskriminirajući pravni okvir za ostvarivanje prava poslovnog nastana, bez neopravdanih ograničenja. U Uniji usluge je moguće nesmetano pružati na teritoriju svih država članica.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful