Mậu3 Tân9 Quý4,8 Canh10 Thìn3 Dậu9 Tị6 Thân 10 Điểm vượng vùng tâm như sau: Tài

Quan Ấn NC Thực -1 +0,5 +05 +1 -0,5 Hoả Thổ Kim Thuỷ Mộc #3 1,8 25,9 15,84 #3,1 Tứ trụ này Thân vượng Kiêu ấn nhiều (do có Tân Dậu Canh Thìn đều là Kim) nên dụngthần 1 phải là Tài, đó là Bính tàng trong chi Tị. Thuỷ khắc hoả là Kị thần có 1đh, Mộc là Hỷ thần có -0,5đh, còn Thổ Kim cũng là Kị thần có 0,5đh. Đại vận của em bắt đầu từ 03h30’ ngày 18/7/1989, cụ thể như sau: 1.Nhâm Tuất: từ 3h30’ ngày 18/7/1989 đến 18/7/1999 2.Quý Hợi: từ 18/7/1999 đến 18/7/2009 3.Giáp Tý: từ 18/7/2009 đến 18/7/2019 4.Ất Sửu: từ 18/7/2019 đến 18/7/2029 5.Bính Dần: từ 18/7/2029 đến 18/7/2039 6.Đinh Mão: từ 18/7/2039 đến 18/7/2049 7.Mậu Thìn: từ 18/7/2049 đến 18/7/2059 Như vậy Thời bé từ 1-21 tuổi em em vào đại vận Nhâm Tuất, Quý Hợi là vận kị thần nên gặp nhiều gian nan vất vả, tức là tốt ít xấu nhiều hơn tốt. Từ 21-61 tuổi vào đại vận Giáp Tý-ẤT Sửu- Bính Dần- Đinh Mão đều là vận của Hỉ dụng thần nên đều Tốt. -Vận Giáp tý: bị canh vượng trong tứ trụ khắc do không có Hoả mà chi Tý là Thuỷ kị thần do đó vận này em cũng gặp khó khăn. Dụng thần phải Hoả. -Vận ẤT Sửu thì Ất hợp Canh trụ giờ hoá Kim là kị thần nên cũng là vận xấu, do

Em cũng nên kiểm tra lại các thông tin trên. hoặc trong phòng ở có nhiều cây cảnh có nhiều lá (chú ý là cẩn thận ở trong phòng ngủ phải thoáng vì ban đêm cây không nhả ô xy như ban ngày đâu mà nó cũng hô hấp như con người nên dễ bị thiếu ô xy khi ngủ là nguy hiểm đấy). như phải sống ở phương nam. (Sắp tới sẽ đến bài "Các cách giải cứu cơ bản" sẽ biết). Chính điều này có thể đã làm cho Hỏa và Thủy (nhất là Hỏa) bị thương tổn nên Tham đã gặp nhiều điều không thuận lợi như vậy.. nhất là trong rừng hay nơi có nhiều cây to. Bính vượng hợp với Tân trong Tứ Trụ nên nó bị giảm tốt một chút nhưng nó khắc Tân là kỵ thần nên vẫn còn tốt nhiều hơn xấu. Vận Ất Mão và Giáp Dần có Mộc rất nhiều là hỷ thần nhưng đáng tiếc Hỏa không có nên bị Canh Tân trong Tứ Trụ vượng khắc hoặc hóa Kim (ẤT với Canh). Vì vậy ở 2 vận này lại cần đến Hỏa rất nhiều để khống chế Kim. tức trong môi trường sống của người đó. Như vậy dụng thần của em vẫn là Hoả. Nói chung đây là một Tứ Trụ không được đẹp nên cần phải được bổ cứu bằng ngũ hành bên ngoài Tứ Trụ. Nói chung vận này tốt ít và cũng cần Mộc như vận Mậu Ngọ. -Vận Đinh Mão cũng tốt vậy. Em nên áp dụng theo phương pháp hành Hoả tôi đã nêu ở các bài trên. xấu nhiều tốt ít. nhưng đáng tiếc là chi Thìn hợp với Dậu trụ tháng hóa Kim là kỵ thần nên sự tốt đã bị giảm còn bị giảm thêm một chút nữa. Vận Ðinh Tị cũng là vận dụng thần nhưng Ðinh bị Quý chế ngự nên giảm tốt. lại có Chi dần sinh phù nên đây là đại vận tốt. như ở về hướng Ðông.đó dụng thần lại là Hoả -Vận Bính Dần là dụng thần.. Nếu đúng như vậy thì phải dùng nhiều Mộc trong môi trường sống để giải cứu.. Vận Mậu Ngọ có Mậu hợp với Quý trụ ngày hóa Hỏa thành công (Chú ý : Nhật can được xem là một can bình thường khi nó hợp với tuế vận hóa cục) mà chi là Ngọ không bị hình xung khắc hại thì đáng ra nó phải là đại vận huy hoàng nhất của cuộc đời nhưng đáng tiếc là Ất Mộc tàng trong Thìn trụ năm ở trạng thái tử tuyệt nên nó không có khả năng làm dụng thần thông quan cho sự tương xung của 2 hành Thủy và Hỏa. Vận Bính Thìn cũng là vận dụng thần. Thân mến Các vận Canh Thân và Kỷ Mùi đều là kỵ vận nên thường là không thuận lợi. . cũng như đưa thêm các thông tin từ nhỏ đến nay để mọi người kiểm định độ chính xác nhé. còn chi là Tị lại hợp với Thân hóa Thủy nên trở thành kỵ thần.

Em cũng có thể đổi tên sang hành Mộc (kể cả tên đệm). Đinh Mùi.nên viết bằng Mực màu đỏ hoặc nâu). Còn tên giấy khai sinh vẫn giữ nguyên. Người nhà nên gọi em theo tên mới . tên khấn báo Thần Phật gia tiên cũng theo tên mới này. Sang vận ẤT Mão –Giáp Dần dụng thần chính là Hoả: nên lúc đó thì em có thể dùng một mảnh gỗ của một gốc cây (cổ thụ càng tốt). sau cùng khắc tên cùng tứ trụ của em lên đó (nên viết bằng mực màu đỏ hoặc nâu). Thân mến. (mảnh gỗ nên làm thành hình chữ nhật dài và sơn màu xanh lá cây hoặc màu nâu để tăng tính Mộc của mảnh gỗ lên .Em có thể chọn một mảnh gỗ được lấy từ một gốc cây cổ thụ và khắc Tứ trụ. thủ tục cũng như trên. có thể tiện mảnh gỗ hình tam giác cân nhọn cao để tăng thêm Hoả khí. . tên của mình lên đó với mục đích làm cho hành Mộc vượng lên. nhưng cây đó phải bị sét đánh thì Hoả khí của mảnh gỗ mới mạnh và em cũng nên sấy thêm lửa cho mảnh gỗ này để hoả khí của nó tăng lên. Định Tị. Bính Thìn. Các ngày tốt trong 2 vận này sẽ là Bính Ngọ. đồng thời sơn màu đỏ rực càng làm tăng hoả khí của mảnh gỗ. có thể lên chùa làm lễ đổi tên và khẩn gia tiên. Vào vận này em cũng phải đổi tên sang hành hoả.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful