P. 1
Unaico Sweden Legal Opinion Sv

Unaico Sweden Legal Opinion Sv

|Views: 70|Likes:
Published by Zoltan Eberhart

More info:

Published by: Zoltan Eberhart on Nov 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2011

pdf

text

original

PROMEMORIA Till: Från: Datum: Ämne: Mr. Frank Ricketts, Unaico Ltd.

Sascha Schaeferdiek och Mikael Björkman, G Grönberg Advokatbyrå AB 19 november 2010 Frågor från Unaico Ltd.

Vi har blivit ombedda att besvara frågorna nedan med avseende på Unaico Ltd:s verksamhet. Vid besvarandet av frågorna har vi förlitat oss på den information som tillhandahållits till oss i e-postmeddelanden (och därtill bifogade dokument) och telefonsamtal under augusti – november 2010 samt informationen på Unaicos webbplats under den nyssnämnda tidsperioden. Strider Unaicos kompensationsplan mot lokal lagstiftning, d v s indikerar den att fråga är om ett otillåtet pyramidspel? Som vi förstår kompensationsplanen får Unaicos medlemmar/distributörer provision endast baserat på faktisk försäljning av produkter och inte baserat på rekrytering av nya medlemmar. Vidare har vi förstått det som att inga avgifter behöver betalas för att bli medlem i Unaico och att medlemmar som köper Brons/Guld medlemspaketen erhåller produkter och utrustning av ett värde som motsvarar priset på paketen. Vi utgår vidare från att det inte finns några kostnader för medlemmar som inte uttryckligen framgår av dokumenten vi har granskat. Med beaktande av det ovanstående är vår bedömning att det är möjligt att framgångsrikt argumentera för att Unaico är ett lagligt MLM-system enligt svensk rätt och inte ett otillåtet pyramidspel. Strider överlåtelsen av optioner till Unaicos distributörer mot lokal aktiebolags- eller handelslagstiftning? Såvitt vi förstår medför optionerna för framtida certifikat som omnämns på Unaicos webbplats inte några rättigheter överhuvudtaget för innehavarna. Med beaktande av detta utgör optionerna inte finansiella instrument. På Unaicos webbplats anges uttryckligen att optionerna inte ger några andelar i företaget, rösträtt eller liknande rättigheter. Vi har också förstått att medlemmarna inte annars ges någon information som skulle kunna få dem att tro att optionerna faktiskt ger upphov till några rättigheter. Med beaktande av detta kan vi inte se att överföringen av optioner på Unaicos webbplats strider mot lokal lagstiftning. Strider överföringen av pengar mellan Unaicos distributörer mot lokal handelslagstiftning? Som vi förstår det betalas en del av distributörernas provision till distributörernas eplånbokskonton. Kontona är noterade i Euro. Balansen på ett e-plånbokskonto representerar distributörens kontotillgodohavande gentemot Unaico. Som vi förstår det kan distributörerna överföra medel mellan deras respektive konton. Enligt vår uppfattning innebär en sådan överföring endast att den aktuella distributören överlåter hela eller en del av sin fordran på Unaico till en annan distributör. En sådan fordringsöverlåtelse strider inte mot svensk lag. Under förutsättning att ovanstående antaganden är korrekta är den svenska lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar inte tillämplig, eftersom provisionen som Unaicos medlemmar/distributörer erhåller elektroniskt inte faller under definitionen av elektroniska pengar enligt lagen. Tillstånd från den svenska Finansinspektionen enligt lagen om utgivning av elektroniska pengar krävs därför inte.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->