ORIKI DE APERTURA DEL OROGBO

ALA L’OPO MOFI WA O ALA OSI MO FI WA E L’ OPO L’OMÓ NLÓ WA NRE KE BA O MEJI KETU OTUN OROGBO RERÉ L’OMO NLÉ OMI OROGBO ELEDA L’OMO (OMO ORISA) OU ÒRÍSA SHANGO