CUPRINS

Editorial Ionescu Ovidiu ...............................................................................................................................pag. 3 Cuvânt introductiv, Bogdan Panait, ANPDC , Secretar de stat ...................................... pag. 6 Cuvânt introductiv, Theodora Bertzi, ORA , Secretar de stat ..............................................pag. 7 Autoportret Dl. Louis van Kessel, Președinte-Membru Fondator ANSE ..................................................... pag. 8 Condiția supervizării în România Mihaela Minulescu/Bogdan Lucaciu ...........................................................................................pag. Practici de supervizare Daniele Robin .................................................................................................................................pag. 6 Supervizarea – instrument esențial pentru o intervenție eficace Colette-Jourdan Ionescu................................................................................................................pag. 9 Nevoia de supervizare Florian Sălăjeanu ............................................................................................................................pag. 23 Violența în familie și impactul asupra copiilor Sonya G. Georgieva ........................................................................................................................pag. 25 România și supervizarea Ana Muntean ..................................................................................................................................pag. 29 Supervizarea un proces cu multe componente Karin Lunden ..................................................................................................................................pag. 39 Interviu D-na Georgeta Aprotosoaie, Director General Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți – Realizat de Ionescu Ovidiu ...................................................pag. 42 Reflecția ca o competență esențială a supervizării Siegfried Tatschl..............................................................................................................................pag. 44 Supervizarea profesională în centrul maternal Aurora Toea .....................................................................................................................................pag. 55 Care este diferența dintre supervizare și psihoterapie Ruth Werdigier ..............................................................................................................................pag. 60 

Supervizarea în formarea consilierilor Cornel Irimia ..................................................................................................................................pag. 62 Societatea germană de supervizare Louis van Kessel..............................................................................................................................pag 66 Filozofia supervizării profesionale, încercări de delimitare conceptuală și metodologică, abordări și curente Ionescu Ovidiu................................................................................................................................pag. 7 Despre efectul supervizării şi despre posibilităţile aplicării sale în sistemul pentru protecţia copilului Valentina Simeonova. ....................................................................................................................pag. 80 O introducere în practica supervizării în asistența socială Kieran O’Donoghue .......................................................................................................................pag. 83 Supervizarea în asistența socială în contextul reformei în domeniul protecției copilului în România Mirela Lavric. ..................................................................................................................................pag. 93 Autodezvoltarea prin pictura și tehnici creative pentru viitorii supervizori Gudrun Badtstuber ......................................................................................................................pag. 0 Supervizarea din perspectiva psihoterapiei și a psihoterapeuților Ileana Botezat Antonescu ...........................................................................................................pag. 03 Supervizarea apreciativă de grup în asistența socială. Utilizarea principiilor anchetei apreciative în procesul de supervizare Ștefan Cojocaru ...........................................................................................................................pag. 07 Supervizarea administrativă Marlene Ciornenschi ...................................................................................................................pag. 7 Supervizarea în terapia de familie Cadar Rozalia ................................................................................................................................pag. 24 Prezentare programe master supervizare...................................................................... pag. 34 Master Supervizare Universitatea de Vest Timișoara Master Supervizare Universitatea Baia Mare Master Supervizare și Planificare Socială Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ Iași Informații utile ...............................................................................................................pag. 42

2

Editorial

„Adevărul se trăieşte şi nu se învaţă academic“ Herman Hesse, Jocul cu mărgelele de sticlă (Das Glasperlenspiel, 943)

Ovidiu IONESCU

entru a deveni un bun profesionist în domeniul social, nu cu foarte mulți ani în urmă, acțiunea socială în România a promovat ideea formării specializate sau generale a intervenanților în munca socială în domenii de cunoaștere a societății în ansamblu și a dinamicii individuale a oamenilor. Filantropia s-a transformat într-o muncă riguroasă și tehnică, presupunând atât aptitudini și deprinderi, cunostințe necesare în procesul de intervenție în domeniul copilului și familei cât și o atitudine necesară. Ori, tocmai despre acest lucru dorește această revistă să vorbească, intervenția socială nu este conjuncturală, ci doar abordările. O intervenție de bună calitate în domeniul protecției copilului și a familiei presupune o muncă de reflecție a fiecăruia asupra lui însuși, o muncă de interogație și de comprehensiune precum și o reflecție ca în mitul lui Sisif în care înainte de a continua munca de a-și duce la bun sfârșit titanica sarcină de a urca greutatea pe munte, zăbovea pentru câteva

P

secunde, o metaforă a conștiinței și reflecției. Ori, tocmai din faptul că relația de ajutor presupune în primul rând o interacțiune între doi oameni, profesionist-beneficiar, o relație dominată mai degrabă de o tranzacție permanentă informații, emoții, afecte, schimburi, reflecții, ea nu poate fi obiectivată decât prin lentila unui terț și anume supervizorul. În România nevoia de a colabora cu un senior profesional pentru ghidare și sprjin a apărut la începuturile protecției copilului, programe internaționale sau inițiative locale au permis desfășurarea de intervenții de sprijin pentru profesioniștii care lucrau mai ales cu copiii abuzați, neglijați sau în domenii care presupuneau pe lângă expertiză și o anumită igienă mintală. În momentul de față putem vorbi de o angajare solidă pentru instituționalizarea practicii de supervizare mai ales în serviciile pentru copil și familie unde responsabilitatea e enormă iar o bună intervenție presupune și o reflecție periodică asupra managementului de caz, dificultăților și reușitelor.

3

ea presupune explorarea unor tehnici și proceduri de lucru.Așa e! exclamă uimit acesta. unii vorbesc în activitatea lor de cazuri grele și usoare. Cum de a fost posibilă o emergență de natura asta? Presupune psihanaliză mai mult decât alte doctrine (nu-mi place cuvântul dar n-am acum altul mai bun la îndemână) o reflecție asupra valorii intracțiunii umane și a proceselor implicate în „relația“ profesionist beneficiar ? Iată întrebări la care aceasta revistă va încerca să răspundă. nu este angajatul organizației și nu are relații de subordonare cu managementul. în al doilea rând mi-ați spus ceva ce oricum știam și în al treilea rând nu știți despre ce vorbiți. Au apșrut și bancuri simpatice pe aceasta tema („Un supervizor trecând pe lângă o turmă de oi se oprește în fața ciobanului impasibil și-l întreaba dacă dorește să îi spună repede câte oi are în turmă. care este oare cea mai potrivită abordare? Veți găsi în text și comentarii constructive privind oportunitatea unuia sau a altui tip de intervenție. să vorbim despre cazurile noastre bineînțeles păstrând confidențialitatea fără să considerăm dificultățile de relație. iată multe elemente care pot face subiectul supervizării. mă refer la cele profesionale. fain! Așa cum v-am promis vă rog să luați o oaie din turmă. managementul de caz așa cum este el promovat de standardul minim obligatoriu publicat de Ministerul Muncii – ANPDC pune în discuție elemente de procedură minimală și etalon de calitate privind abordarea cazurilor. supervizorii par a fi deja un fel de virii eruditissimi care nu fac decât să aterizeze condescendent pentru a verifica „maturitatea și adecvarea“ profesionistului. Un motto potrivit este unitate în diversitate. o încarcă în mașină la care păstorul îi spune: . Ce alte modele s-au consacrat în asistența socială modernă. în mașină sa decapotabilă supervizorul îi spune în 2 minute că are 1870 de oi. o verificare permanentă a calității muncii profesionistului și o evaluare a competențelor sau o angajare într-un proces de dezbatere a intervenției si un ajutor punctual sau pe termen lung pentru a duce un caz la bun sfârșit cu toate beneficiile pentru client în raport cu nevoile acestuia și în spiritul valorizării și a respectării drepturilor omului? În ce măsură supervizarea o putem asocia cu o anumită responsabilitate angajată la profesionistul care lucrează cu copilul. ce presupune supervizarea. urmează paradigme diferite. supervizorii sunt diferiți unii față de ceilalți. veți vedea ca profesioniștii care publică în acest Jurnal sunt de diferite orientări profesionale. zise pastorul. în loc de oaie mi-ați luat unul din câinii ciobănești!“ Cit. de promovare a bunelor practici și de igienă mintală a profesioniștilor din mica copilărie a provocat dezbateri aprinse de tip instituțional astfel încât în momentul de față două direcții sunt importante în valorizarea supervizării. la instituția care se hotărăște să angajeze supervisor? Vedem în supervizare o construcție triadică în care relațiile dintre asistentul social spre exemplu și client sunt reflectate în relația asistent social sau psiholog si supervizorul lor. Ruth Werdigier 2006) ori în această revistă vrem să dizlocăm și multe dintre miturile legate de supervizare pentru a reduce din teama funciară de schimbare și de „sancționare“. ’Dar de unde ați știut? Păi în primul rând. așa zisul middle-management sau profesionistul angajat de institutii să lucreze cu normă întreagă și să supervizeze angajații organizației și supervizorul cu care colaborează și care vine din afara instituției doar pentru supervizarea echipelor. Supervizarea ca activitate de management organizațional. Wow!. pune în discuție disponibilitatea și viața interioară a profesionistului și aduce cuvântul în centrul evoluției profesionale a lucrătorilor din protecția copilului și mă întreb adesea suntem noi oare pregătiți să vorbim despre noi înșine. exclamă pastorul.4 Acum 00 de ani pregătirea profesională a psihanaliștilor a presupus și parcurgerea de către candidații (pentru obținerea statutului de psihoterapeut) a unei analize personale ca etapă de formare iar supervizarea s-a dezvoltat în cămpul psihanalizei. Supervizarea este o acțiune multidimensională sau dimensionată. Ne dorim o solidarizare în jurul ideii de analiză a practicii profesionale și vrem ca toți cei interesați de aceast demers să nu idealizeze sau să intre în negarea ajutorului pe care îl poate oferi un supervizor iar pe lângă discutarea rolului supervizării și a funcțiilor să construim împreună acest concept. la supervizor. defecte sau incompetente ? . deja apar taxonomii și clasificări. ați venit nechemat. Făcând calcule pe un laptop. Pentru unii. clienții și profesioniștii la fel.Nu cumva dumneavoastră sunteți supervizor? . Fericit supervizorul ia o oaie. Ciobanul îi răspunde că dacă reușeste acest lucru îi dă o oaie.

sperăm că în acest număr al revistei să găsiți răspunsuri dar și alte linii de reflecție cu privire la rolul supervizării și modelele de intervenție. Autoritatea Națională pentru Protecția Drep- turilor Copilului-ANPDC și Oficiul Român pentru Adopții . Asociația Europeană iar activitatea de supervizare să fie inclusă cu elemente specifice ca și ocupație de sine stătătoare alături de supervizarea promovată de asociațiile de breaslă. le mulțumim tuturor celor care au sprijinit cu obstinație ideea supervizării și care în continuare sperăm că vor fi alături de cei care în viitor vor reuși să creeze Asociația Supervizorilor din România care să devina membră ANSE.Pregătirea profesională este suficientă? Găsim în revistă și exemple cu elemente istorice din experiențele altor colegi din Europa sau de peste ocean. comunicarea de echipă este un sprijin ? Dezbaterile inter-profesionale sunt eficiente. unul este de interdisciplinaritate. le mulțumim pentru disponibilitatea de a avea o contribuție la efortul românesc de instituționalizare și întelegere a beneficiilor supervizării. Pentru o muncă socială de calitate este nevoie de o grijă permanentă față de clienți. Aceștia și-au declarat disponibilitatea de a contribui pe termen lung la construirea unei practici riguroase în România și pot fi contactați fără probleme pe coordonatele pe care le-au atașat coordonatelor oferite de ei în revistă.ORA sprijină această practică și o consideră o condiție necesară implementării de programe de intervenție de înaltă calitate la nivelul serviciilor pentru copil și familie. Supervizarea are un rol profilactic și curativ. să nu ezităm să vorbim despre ceea ce facem. suntem pregătiți să lucrăm împreună? Iată câte interogații suscită acest subiect. educativ – formativ. în protecția copilului s-au stabilizat multe concepte noi. bune – rele. De asta depinde și bunăstarea profesioniștilor. de pregătire precum și de o interogație firească și nu de îndoială clinică față de munca pe care o desfășuram zilnic. În jargonul nostru profesional. astfel încât să putem în sfârșit vorbi de bunăstarea copilului și a familiei lui. Ovidiu Ionescu Coordonator publicație August. 2006 5 . cum putem analiza acest concept în contextul supervizării.

să interacționeze agreabil cu copilul. să identifice alternative viabile. În standardele minime obligatorii am introdus supervizarea ca o obligație a serviciilor pentru copil și familie și ca un element de garanție a calității. să găsească soluții potrivite.Cuvânt înainte: Supervizarea ca element de optimizare a serviciilor în domeniul protecției și bunăstării copilului și familiei Bogdan PANAIT Secretar de Stat ANPDC 6 „Una din prioritățile importante pentru ANPDC este profesionalizarea specialiștilor care lucrează cu copilul și asigurarea unui cadru de reflecție în care fiecare profesionist să își dezvolte competențele profesionale nu numai prin participare la formări specializate ci și prin colaborare și comunicare intra. ANPDC susține supervizarea ca un element de optimizare a calității serviciilor pentru ca responsabilitatea privind bunăstarea copilului și a familiei lui este un atribut al acestei instituții. împreună cu voința managementului instituțional la nivel local și încurajarea și suportul nostru să dezvoltăm o reprezentare socială și o percepție a supervizării nu ca un element de coerciție. alături de disponibilitate și capacitate de reflecție. În acest sens sper că. Închei prin a spera că această revistă va începe să clarifice din interogațiile și problemele pe care unii le au în privința supervizării și sper că în curând protecția copilului să se poată mândri că a devenit un spațiu de reflecție interdisciplinară și un domeniu de maximă competență“ . sanogen și cu toată responsabilitatea. există deja profesioniști cu experiență și care au câștigat în ultimii ani expertiză și au pregătire necesară și suficientă. familia. să ajungă să identifice obiective profesionale adecvate în raport cu beneficiarii și să intervină oportun. iar pe de altă parte există încă un curent de rezervă și circumspecție privind introducerea supervizării în bugetele județene sau locale ori cu privire la efectul de eficientizare a activității. știu că nu este încă la îndemână deoarece pe deoparte nu există încă suficienți specialiști care să asigure supervizarea. importantă este abordarea și viziunea strategică. o rutină profesională în care toți profesioniștii din protecția copilului să vorbescă despre intervențiile lor. pentru a asigura supervizarea și cred în interesul superior al copilului care este principiu primordial în acțiunea socială pe care o promovăm.și interprofesională. ci un demers sănătos de echilibru psihologic pentru profesioniști și de creștere a calității. Eu susțin cât pot de mult acest demers. Supervizarea este unul din elementele cheie. beneficiarii lor.

înţelegerea beneficiilor acesteia şi pregătirea profesioniştilor care vor îndeplinii atribuţiile de supervizare. cu beneficii la un nivel calitativ superior asupra clienţilor. performanţele profesioniştilor nu pot fi îmbunătăţite în mod autentic. Fără super- S vizare. O condiție a eficienței Secretar de Stat Oficiul Român pentru Adopții Theodora BERTZI upervizarea este o intervenţie profesionistă insuficient cunoscută şi valorizată în România. Supervizarea trebuie susţinută și în țara noastră iar această susţinere trebuie să aibă la bază două motive principale: importanţa crucială a rolului supervizorului în activitatea profesioniştilor care lucrează cu copii şi familii. În acest moment. Toţi profesioniştii care lucrează în domeniul protecţiei copilului ar trebui să fie sprijiniţi astfel încât să poată evolua atât din punct de vedere profesional. Rolul ei este recunoscut în multe ţări. acest demers al promovării supervizării presupune cunoaşterea scopului demersului.Cuvânt înainte: Supervizarea profesioniștilor din domeniul adopției și nu numai. precum şi existenţa standardelor minime obligatorii pentru serviciile de protecţie a copilului. Oficiul Român pentru Adopţii recunoaşte rolul determinant al supervizării în creşterea calităţii serviciilor de protecţie a copilului şi susţine promovarea supervizării în cadrul întregului sistem de protecţie a copilului. Dezvoltarea profesională şi cea personală sunt interconectate în acest domeniu. iar beneficiile acesteia sunt incontestabile. care prevăd obligativitatea suprevizării profesioniştilor care lucrează în cadrul acestor servicii. ca urmare a progreselor semnificative care s-au făcut în domeniul protecţiei copilului. cât şi personal.“ 7 . putem vorbi despre calitatea serviciilor de protecţie a copilului. Această calitate nu va putea fi atinsă fără existenţa supervizării.

am căpătat o oarecare experiență de „antrenare“ deși pe vremea aceea nu cunoșteam termenul M care conducea la performanțe mai bune ale elevilor. lucrul individual și de grup. Sistemul educațional al acestei instituții era concentrat pe conceptul de „orașul băiatului guvernator“. în pregătirea evenimentelor. să gestionăm anumite situații și sarcini pe care le aveam de îndeplinit acolo. teoria schimbărilor. Ambele situații mi-au prilejuit experiențe importante. De aceea am lucrat cu grupuri de persoane în vârstă în cadrul unui proiect comunitar dintr-o zonă muncitorească precum și într-un centru de educație informală pentru tineri aflați la locul de muncă. dezvoltare organizațională și teorii în asistența socială. Precizez acest lucru deoarece mi-a influențat enorm socializarea secundară. Când am împlinit 4 ani. În aceste condiții am învățat să funcționez în procesele de grup și m-am familiarizat cu anumite funcții de leadership.Auto-portret Louis Van KESSEL Președinte-Membru Fondator ANSE (Asociația Organizațiilor de Supervizare din Europa) 8 are parte a perioadei de liceu (gimaziu) am petrecut-o într-un internat școlar Romano-Catolic. Această largă perspectivă avea darul de a mă inspira. . Am învățat cât am putut de mult să devenim autonomi. În funcție de modul și măsura în care ne asumam responsabilitățile obțineam un titlu de cetățean. Aceste experiențe au avut o mare influență asupra alegerii pe care am făcut-o la intrarea în universitate. În aceste împrejurări. am fost ales ca secretar al comitetului de organizare a unor seri culturale în care elevii prezentau singuri anumite piese de teatru și muzică. ultimul domeniu reprezentând un câmp nou de interes și studiu în Olanda acelor ani. Am optat pentru pedagogie socială și andragologie (sprijinirea sistemelor umane pentru ameliorarea funcționării lor). Astfel m-am familiarizat cu dinamica de grup. Obiectivul principal al acestui program de studii era de a învăța combinarea și integrarea practicii și a teoriei și dezvoltarea teoriei practicii. terapie și educație pentru adulți. un grad de cetățenie cu privilegiile corespunzătoare.

Psihosinteza. a sistemelor politice. pe de alta parte ca prizonier pe o perioadă de 8 zile. Interacțiune centrată pe subiect. organizațiilor). training de echipă. Sunt asociate cu subiecte care par centrale în viața mea. trainingul. am putut să contribui la re-formarea și dezvoltarea metodologiei întregului domeniu an expansiune a educației adulților în Olanda.În această muncă practică am fost supervizat și am beneficiat de supervizare. Pe lângă aceasta mi-am început propria practică de training în relații umane. În perioada finală a studiilor am asistat ca și consultant din umbră. În 97. Astfel s-a dat o șansă existenței formărilor supraorganizaționale. 968). Imagerie ghidată afectiv. timp de nouă ani. Toate aceste activități și experiențe miau construit propriul drum pentru dezvoltarea profesională de viitor. Am fost impresionat de moștenirea culturală și ospitalitatea românilor. Pentru a ameliora acest gen de muncă m-am implicat într-o cooperare fraternală cu șefi de formare al altor organizații naționale din domeniul educației pentru adulți. am călătorit în tren și ca autostopist în Ungaria și România (ClujNapoca. un institut de formare (liceu popular rezidențial) în implementarea unei abordări din perspectiva dezvoltării organizaționale în munca sa educativă cu un spital de boli mentale care încerca să își înnoiască abordarea clientelei în direcția unei comunități terapeutice. Acest personal lucra cu tipuri diferite de sisteme de clienți (individuale dar și organizaționale) și erau contributori activi în schimbările socio-culturale din societatea noastră. Am participat de asemenea în anumite comitete de consiliere ministeriale în formarea continuă a educatorilor pentru adulți. Am căpătat variate impresii: pe de o parte. București. mi s-a oferit o funcție de însărcinat cu dezvoltarea personalului și dezvoltarea unei metodologii în cadrul biroului național al Asociației liceelor de masă rezidențiale din Olanda. Gestalt therapy. Comunicare Nonverbală. a domeniilor profesionale. În timpul vacanțelor am călătorit în așa zisele „țări de est ale Europei“ animat de convingerea că acolo se forma o nouă societate bazată pe dreptate. Am folosit atelierele de lucru. În timpul studenției. Putna. Iași. supervizarea are funcția de 9 . Astfel am câștigat o vedere largă și nuanțată asupra educației pentru adulți precum și asupra problemelor de învățare și dezvoltare existente în organizații. în Praga (Cehoslovacia. Sibiu. Bio dynamica. Mai târziu. Intervenție în conflict. Oradea). Un altul este „ optimizarea comportamentelor de autoreglare (autonomie) a indivizilor. grupurilor și organizațiilor prin antrenament“ iar al treilea. Aceasta era o funcție de pionierat care mi-a dat ocazia de a coopera cu profesioniști angajați în importantul domeniu al educației pentru adulți și am putut să îi sprijin în munca și dezvoltarea lor profesională. Terapie rațional—emoțională. transformarea cunoștințelor și a acțiunilor implicite în cunoștințe și acțiuni explicite și în cooperare cu colegii (învățare socială). Astfel am câștigat o experiență de consultanță în „lucrul cu sistemele sociale mari“ și în domeniul terapiei. Mai eram și editorul șef al unor programe multimedia (TV. laboratoarele. ca participant la festivalul internățional al tinerilor de la Sofia (Bulgaria. Bioenenergetica. care s-a petrecut în a doua jumătate a anilor șaizeci. După cinci ani am simțit că am nevoie de mai multă specializare.. 969) deoarece am fost arestat de poliție ca participant contra-revoluționar la o demonstrație de protest. a organizării universitare și a programelor de studii și în acest sens am îndeplinit diferite funcții la nivel de facultate și universitate. radio. Una din optțunile mele a fost formarea supervizorilor: din punctul meu de vedere. După cinci ani. broșuri) pentru a doua șansă de învatare în educația adulților. am fost angajat în schimbările vieții studentești. Meditație Zen. în 976. tehnici dramatice. dinamica de grup și dezvoltare organizațională. mi-am schimbat munca: am primit o funcție similară la nivel înalt în cadrul Centrului Național de Dezvoltare a Educației pentru Adulți. disciplinelor. Transactional Analysis. Unul din acestea ar putea fi numit „depășirea granițelor“ (a țărilor. În acest grup de formare autonom am avut ocazia unor cooperări intense cu colegi traineri din diferite domenii și cu o vastă experiență profesională. Principiile de dezvoltarea și metodologia pe care am implementat-o erau „de jos în sus“. Psychodrama. În această perioadă am luat parte. M-am familiarizat astfel cu puterea supervizării în dezvoltarea profesională a persoanei și în ameliorarea practicilor de sprijin și facilitare. la grupuri de formare de formatori în dezvoltare personală. Am contribuit la nivel național la rețeaua studenților. „crearea diferențelor“. Prin contribuția unor traineri externi am căpătat o bună ocazie de a mă familiariza cu diferite abordări în formare: T-grup training. învățarea din experiența prin reflecție. Dezvoltare organizațională. Aici.

Dezvoltarea profesională este un proces complex iar supervizorul poate contribui la acesta din plin și poate observa rezultatele procesului. concerte). Toată această activitate descrisă mai sus și experiența câștigată prin aceasta mi-au întărit convingerea că o cooperare internățonală largă în domeniul supervizării este de maxim interes pentru toată lumea. Unele au fost publicate în mai multe din următoarele opt limbi diferite (olandeză. Slovenia. engleză. În 98 am avut șansa de a primi un post de lector la un curs de formare de supervizori din Nijmegen (NL). am făcut parte din consiliul de conducere. În toți acești ani am realizat și alte proiecte (programe de formare. în primii șase ani de existență ai organizației europene de supervizare. În același timp am participat la dezvoltarea Asociației olandeze a supervizorilor (LVSB): în faza de pionierat. Mai ales ultima activitate s-a dovedit cu o mare putere de a mă inspira deoarece mă obliga la o confruntare cu tranziția facultății și a orașului dinspre Republica Democrată Germană spre o Germanie unită. Austria. Italia.0 a antrena profesioniștii într-un proces intensiv în care aspecte ale întregii complexități a interventților profesionale – desigur. Astfel am devenit autorul a peste 40 de articole în supervizare. M-a influențat în dezvoltarea mea personală și profesională ceea ce a fost un atu pentru îndeplinirea rolului de pregătire și fondare a ANSE (Asociația organizațiilor naționale de supervizori din Europa) și a rolului de președinte ANSE. în funcție de stadiul de dezvoltare al supervizatului și a muncii specifice pe care o are de îndeplinitsunt oglindite și reflectate ca și când ar fi văzute într-o oglindă măritoare. supervizări. Elveâia.în dezvoltarea supervizării și a formării personalului cu intenții de a deveni supervizori în Ungaria (Hoynol Imre Eygetem. Eu însumi am fost o perioadă de 25 formator pentru supervizare contextuală. De asemenea. maghiară. recunoscut de către guvernul olandez. am susținut cursuri într-un program nou inițiat la Rotterdam. de conținut. antrenament temporar pentru intervizare de grup. din 995 fac parte din personalul programului de formare în supervizare bazată pe Metoda Interacțiunii Centrată pe Problemă (Germania). Germany). la începutul anilor optzeci. intervizare. Prin contactele intense cu colegii și formatorii am aflat multe lucruri despre supervizarea și serviciile oferite în diferitele țări ale Europei. formare continuă și dezvoltare organizațională.l@hetnet. Croaâia. Am fost încontinuu preocupat de dezvoltarea unei teorii a practicii. din 200. Aceasta activitate a fost și o piatră de hotar în lărgirea contactelor internăționale: din 994 am devenit membru al comitetului edi- torial al revistei germane: „Organisationsberatung. În același timp. croată. Primele activități de formare în supervizare (pentru lucrul cu cazurile) au fost furnizate deja din 956. au fost colegii mei. pe o perioadă de câțiva ani. tipuri de schimbare a studenților. a început în Olanda în 968. the Netherlands. am făcut formări în supervizare în diferite țări ale Europei (Germania. circumstanăele socioeconomice și politice diferite precum și serviciile profesionale existente în diferitele țări ale Europei. 6703 EN Wageningen. Supervision. germană. așa cum am descris în articolul corespunzător din această revistă (vezi pagina:) Address: Boeslaan 9. am fost editorul general și membru al comitetului editor (983-997). slovenă. Maienfeld (CH). în cadrul Asociației supervizorilor din Olanda. am fost implicat – în cooperare cu colegii din Germania. teorie și practică a supervizării. La sfârșitul anilor optzeci am dezvoltat schimburi de experiență pentru profesioniști cu colegii supervizori din German ia. între 994-998. Email: kesselvan. sunt formator pentru supervizare și antrenament la Institutul de Știinte Sociale Aplicate (IAS). spaniolă și rusă). coordonatorul relațiilor cu străinătatea. Marea Britanie. Astfel am fost admis într-o lungă tradiție iar inițiatorii primelor activități. Câțiva ani mai târziu am fost invitat să susțin cursuri în supervizare la universitățile germane din Kessel și Berlin (Universitatea Humbold). Primul curs de formare a supervizorilor. dezvoltare de echipă) în diferite organizații. Nu în ultimul rând. Budapesta). m-am bucurat de diferite manifestări culturale (expoziții. educație pentru adulți. Mai târziu (200-2003) am contribuit la primul program de formare în supervizare din Croația (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu). în primii șase ani de existență a publicației trimestriale Supervizarea profesională în Olanda. Mai mult încă. operă. Rusia). antrenament (profesional). am fost membru al comitetului profesional care a pregătit strategia de calificare și înregistrare a supervizorilor abilitați în Olanda: am fost de asemenea. Începând cu 999-2004.nl Traducere: Ana Muntean . Toate aceste activități mi-au făcut o mare plăcere și m-au inspirat. Spania. Coaching“ (VS Verlag für Sozialwissenschaften.

DLRM. accepţiunea este adesea confundata cu sfera de descripţie şi conotaţiile termenului de „supraveghere“.DEX. ediţia 1998. publicarea lor. În Dicţionarul Explicativ al Limbii Române . reprezentarea.DER). Mihaela Minulescu Profesor universitar. În limba română. şi pentru a dispune. pază. a citi un text pentru a constata calităţile lor. membru al Comisiei pentru Psihologie clinică și Psihoterapie a Colegiului Psihologilor din România Dr. etc.“. Dicţionarul Enciclopedic Român . rectifică şi clarifică aceste conotaţii. apare doar cu sensul de: „a vedea un spectacol. un film. în limba curentă conotează control. O definiţie generală: Supervizarea este o activitate de formare continuă / consiliere legată de activitatea profesională şi orientată spre sarcini profesionale sau de pregătire profesională. București: Președinte al Comisiei de Psihologie clinică și Psihoterapie a Colegiului Psihologilor din România. Supervizarea este circumscrisă conceptului actual de formare continuă. Înţelesul actual al supervizării remodelează. Decan al Facultății de SociologiePsihologie. În acest context devine o relaţie de tip dialog creativ între supervizor şi cel / cei supervizaţi în care este promovată dezvoltarea profesională şi munca celui supervizat. Universitatea Spiru Haret. pentru ca individul să poată activa eficient şi cu satisfacţie în viaţa personală si să-şi integreze mai bine activitatea cu viaţa personală.Condiția supervizării în România Bogdan lucaciu Psiholog clinician și psihoterapeut. care. Pentru ce supervizare? Supervizarea aduce un câştig calitățiv în ceea ce priveşte: • reflexia asupra activităţii si lărgirea compe tenţei profesionale. termenul „supervizare“ nu există în dicţionarele de până în 1995 (Dicţionarul Limbii Române Moderne . . Termenul exista însă în cultura specifică formării pentru condiţia de psihoterapeut. Pătruns larg în limba română odată cu termenii şi activitatea managementului vestic. atenţie continuă (pândă). Supervizarea ajuta la reflexie în activitatea profesională. ori a recomanda achiziţionarea. urmărire şi autoritate.

sprijinindu-se pe teoria comunicării. Provine din registrul iniţiaticii religioase şi a fost preluat de psihoterapie. . presupune o atmosferă propice experimentării. este concepţia despre o relaţie arhetipală. termenii de „conducere“ şi „supervizare“ sunt confundaţi sau chiar inversaţi. dar şi o deschidere raţională şi rezonabilă privind domeniul profesional. Ea a fost preluată de aproape toate şcolile de psihoterapie. 2 Termenul este înţeles în sens larg. didactic al acesteia. un echilibru între confruntare şi susţinere. în timp ce supervizorul acestuia este un manager de nivel superior. O a doua viziune.m. devenind o parte a lui. • susţinerea unui demers adecvat privind sur sele de stres şi solicitările din activitatea profesională. Viziunea presupune o relaţie „deschisă“. informaţional. Ei sunt în acest caz şi responsabilii direcţi ai productivităţii în organizaţie şi au şi atribuţii de decizie. confruntare. este desemnat ca „supervizor“ cel cu poziţia managerială responsabilă cu funcţiile majore ale organizaţiei. • prevenirea demotivării profesionale („burn out“). Aceasta presupune in principiu şi relevarea unor aspecte „închise“ sau inconştiente din bagajul vieţii supervizatului şi supervizorului şi chiar din relaţia acestora. Ea pleacă de la mai multe premise empirice dintre care sintetizăm câteva: • Dezvoltarea personală a angajaţilor merge mână în mână cu dezvoltarea eficienţei lor profesionale.• promovarea resurselor individului si/sau grupului. o adecvare psihologică. mai ales prin formele ei psihodinamice. considerată romantică. între critică şi inţelegere. • adaptarea la diferite activităţi. În acest context este vorba de un superior la locul de muncă responsabil în cadrul organizaţiei cu dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor celor din subordine. supervizarea presupunând reflexie. • formularea de scopuri. • depăşirea unor situaţii de conflict între viaţa profesională şi cea personală. dintre magister şi emul. planificare. Această viziune poate fi eficientă atunci când activităţile supervizatului se desfăşoară „la vedere“ şi când prezenţa supervizorului nu tulbură procesul. preponderent individuală. adesea. iar soluţionarea crizelor instituţiei depinde de eficiență în comunicare care la rândul ei este legată de viaţa privată a membrilor gru pului instituţional. Din această perspectivă. total diferită de aspectul academic. iniţiatică dintre maestru şi ucenic. înţelegere şi depăşirea situaţiilor profesionale dificile (cazul dificil. Desigur că şedinţele de supervizare se desfăşoară separat de cele de lucru. • Procesul creşterii (şi menţinerii) eficienţei profesionale este unul personalizat şi fiecare individ are căi personale /specifice de dezvoltare. În mare se aplică în situaţii de producţie şi se referă la cei care se ocupă de productivitatea şi dezvoltarea muncitorilor începători. se poate observa că. acţiunile sau funcţiile profesionale ale celui supervizat. are un caracter de modelare afec tivă mai degrabă decât acela de transmitere de informaţie în sistem formal (asemănător cu transmiterea de „know how“ in raport cu „tehnologia“) . considerată pragmatică. În multe cazuri. replanificare mentală şi susţinere a unor deprinderi sau activităţi. Un superior al unui muncitor e un manager de prima linie. • Problematica profesională este una de grup.d. ş. pe teoriile funcţionării grupului. s-a dezvoltat ca o necesitate în cadrul managementului democratic. roluri sarcini și funcţii profesionale.). prin îndemnul şi activitatea didactică şi prozelitică a lui Sigmund Freud. rezolvare de probleme.a. Două viziuni asupra activităţii de supervizare Prima viziune. mai ales privind depăşirea unor dificultăţi specifice. conducere operativă. Chiar dacă se desfăşoară in planul „deschis“ al comportamentelor sau relaţiilor. date de regulile interne ale funcţionarii organizaţiei. O excelentă ilustrare a acestui tip de abordare apare în romanul lui Herman Hesse. • îmbunătăţirea competenţelor sociale. • îmbunătăţirea climatului de muncă. analiză. condiţia critică. • managementul de criză: reflexie. un climat de valorizare pentru toţi participanţii. • Transmiterea unor abilităţi profesionale. în sensul că priveşte activităţi profesionale observabile sau conştientizate de supervizat şi supervizor. dezvoltarea de stra tegii profesionale şi personale. etc.

în psihoterapie şi în consilierea psihologică. ca şi în terapie. În mod specific.. există module formative pentru calificarea ca supervizor şi / sau formator incluzând aici: evaluare şi planuri de terapie. supervizorul nu poate asista direct în actul terapeutic. asemănător cu cea a pacientului în terapie. În acest ideal. în funcţie de fiecare şcoală.P. sinteza experienţei profesionale şi autoevaluarea. teorie. în unele părţi se cere ca evaluarea de parcurs a procesului să nu fie făcută unilateral (supervizorul despre supervizat) ci bilateral (şi supervizatul înspre supervizor). Se preferă analiza trăirilor şi acţiunilor supervizatului în şedinţe individuale chiar si atunci când e vorba de terapia de grup sau in grup. În această viziune.Reichmann. diferit de tine. un exemplu clasic apare în Frieda Fromm . în momentul desăvârşirii ucenicului. În carte apare şi un argument ce este adoptat adesea de psihologi şi psihoterapeuţi. Ideea inter-supervizării continue prin căutarea unui alt maestru autentic. În cadru acesteia. Supervision of psychotherapy and Counseling. copyright 950. prezenţa acestuia denaturând relaţia terapeutică (şi chiar pe cea evaluativă!). condiţii ale contractului şi modele de supervizare. În plan simbolic este integrat. Landany. probleme cheie. pentru a „neutraliza“ introducerea în relaţia terapeutică cu pacientul. în povestirile personajului lui Hesse.. Open Univ. Josef Knecht se iniţiază in „jocul“ ocult al mărgelelor de sticlă. asimilat „nou născutului“. ce sunt un appendix implicit al romanului. viaţa personală a supervizatului fiind un plan secundar şi nu strict necesar pentru analiza din supervizare. A. The University of Chicago Press. Thenth impression 967. dacă e posibil. a propriilor fantasme patologice ce ar putea devia autenticitatea trăirilor pacientului ce sunt necesare însuşi procesului terapiei ( v. (N. 943). one interpersonal approach. precum în viziunile comportamentaliste. chapter ). M. Există diferite atitudini privind supervizarea în psihoterapie şi consiliere de la clasica accepţiune a supervizării ca terapie didactică la diferenţieri subtile ţinând de diferite şcoli de terapie. Nelson. dezvoltarea un plan de remediere. unde supervizorul poate fi prezent în activitatea celui supervizat. strategii şi intervenţii. Principles of intensive psychotherapy. până la accepţia ei ca o promovarea a competenţei şi excelenţei în practica profesională prin corectarea unor deprinderi şi acţiuni explicite. Making a place tho think. În acelaşi spirit.L. spre exemplu. Friedlander si M. Critical events in psychotherapy supervision. analizarea părţilor componente ale teoriei şi a aplicării lor relevante pentru fiecare dintre clienţii cu care lucrează supervizatul. Se uceniceşte. care pot afecta dezvoltarea sau formarea profesională a acestuia. în timp ce supervizarea este explicit educativă şi doar involuntar şi secundar evaluativă. dispare în neant. G. Shipton Ed. sunt importante trăirile pe care le mărturiseşte şi asociază supervizatul în raport cu pacientul prezentat în supervizare („obiec- tul“ activităţii lui). lângă un maestru. dacă ar fi să evaluăm componenta teoretică. în „noua competenţă“. am transcrie noi. Bristol 997).L. Modelul a fost întrupat de „analiza didactică“ din psihanaliză. Phoenix Books. În accepția lui Landay. transmiterea atitudinilor şi modelelor afective predomină asupra transmisiei de cunoştinţe si abilităţi. Aceasta şi datorită faptului că în relaţia individuală din psihoterapia clasică. se pune problema cunoaşterii teoriei respective. ca un simbol al înţelepciunii umanului şi ca o sinteză a ştiinţelor şi artelor.Jocul cu mărgelele de sticlă (Das Glasperlenspiel. De exemplu. 2005). Complementara problemei: „în ce măsură influenţează pacienţii viaţa privată a terapeutului?“ este. Viziunea aceasta este mai aproape de spiritul psihoterapiei în care relaţia cu pacientul este punctul central al activităţii şi unde evaluarea în oglindă este postura supervizatului. apare de asemenea. pe drept cuvânt: „în ce măsură supervizatul/ţii influenţează viaţa privată a supervizorului“ (v. etică. dezvoltare. în care „Magister Ludi“. anume că „adevărul se trăieşte şi nu se învaţă academic (‘doziert’ în limba germană)“. gradului de înţelegere şi de aplicare a conceptelor teoretice.A. Press. psihoterapia este explicit evaluativă. maestrul e sacrificat. precum şi aducerea la cunoştinţă a problemei şi. procese paralele. Autorii consideră că supervizarea are ca scop principal doar identificarea problemei de criză sau dificultăţilor din activitatea profesională a supervizatului. Privitor la proces 3 .

ex perimentate) de supervizat cu supervizorul. Ordine Publică şi Siguranţă Naţională. Comisia de Psihologie Educaţionala. organizaţii sau instituţii: în prin cipal. condiţie explicit formulată în unele şcoli de psihoterapie de exemplu. Un supervizat poate avea mai mulţi supervizori. psihologilor / psihoterapeuţilor în formare. 3. • Aspecte administrative si formale Între supervizat. cu o formare specială (teoretică şi practică) pentru activitatea de supervizare. Supervizarea poate fi cerută de angajator. Cine sunt supervizorii Sunt profesionişti cu experienţă şi /sau grade profesionale înalte. în general. supervizor şi forul profesional se stabileşte o relaţie contractuală.. În psihoterapie şi în psihologia clinică o mare parte din „materialul“ de reflexie şi prelucrare este însăşi trăirea şi atitudinea supervizatului. 4. de forul profesional sau de supervizat. explorarea strategiilor utilizate de terapeut în şedinţă şi explorarea relaţiei şi a procesului terapeutic. ascultân du-se unul pe celălalt şi clarificându-şi anumite probleme. contratrasferul supervizorului şi. în unele şcoli. de „copiere“ a stilului personal al „maestrului“. Legii 23 din 2004 În România noastră în România pentru acreditarea psihologilor pentru libera practică profesională este Colegiul Psihologilor din România. 2. • Supervizarea directă a lucrului cu clientul în are un practician lucrează cu un client real / grup real în prezenţa supervizorului – for mator. • Supervizare profesională amânată în care un practician relatează o situaţie sau un caz trăit în realitate (analiza unor înregistrări precum casetă video. Supervizarea se orientează spre acele sarcini ce vor fi prelucrate (discutate.şi conţinutul acestuia apar ca şi componente reflexia asupra conţinutului şedinţei terapeutice. şi au aceeaşi acreditare şi responsabilitate în faţa forului profesional. deprinderile de supervizare sunt corelate cu însăşi experienţa profesională. Psihoterapie si Consiliere Psihologică. Cu echipe. lărgind câmpul de experienţă pro fesională cu aportul conjugat al mai multor practicieni. • Supervizare în grup care permite discuţii privind mai multe cazuri cu diferite aspecte specifice. Comisia de Psihologie Clinică. Există tipuri diferite de supervizare Pornind din modelul supervizării în psihoterapie. 4 . supervizatul fiind obligat financiar faţă de supervizor iar supervizorul fiind girat de forul profesional în fata căruia răspunde de calitatea progresului profesional al supervizatului. revizuite. • Supervizare individuală ce permite aprofun darea stilului specific al celui supervizat în care se are în vedere nivelul de competenţă. Forul profesional desemnat legal cf. ceea ce. analiza pro cesului etc. • Intervizarea în care doi practicieni de ace laşi nivel se supervizează reciproc.). joc de rol. etc. desemnaţi de comunitatea profesională şi. cel mai mult experimentat până în prezent la noi în ţară putem deosebi mai multe modalităţi: • Supervizare didactică care se adresează în general. Aceşti supervizori pot să lucreze concomitent sau succesiv. Transporturilor şi Serviciilor. Consiliere Şcolară şi Vocaţională. la locul de muncă. condiţia de contratransfer în psihoterapie. Comisia de Apărare. nu în ultimă instanţă. care are patru comisii aplicative care eliberează Certificatele de liberă practică şi normează activitatea de supervizare în mod specific: . • • • Cum lucrează supervizorii Cu persoane individuale sau grupuri: în practica privată. psihoterapie şi consiliere. se referă la procesul paralel: modul în care procesul de supervizare reflectă procesul terapeutic.for mator. pentru activităţile de psihologie. Sunt discutate aspectele privind contratrasferul terapeutului. Lucrul cu mai mulţi supervizori limitează procesul de dependenţă. În general. în cadrul unui stagiu intensiv de for mare. • Supervizarea didactică practică a profe sionişti or în care un practician lucrează cu un coleg în prezenţa unui supervizor . Comisia de Psihologia Muncii.

5 . stabilind că aceasta practică trebuie recunoscută de asociaţia specifică de psihoterapie. specialist cu practică independenta. atestată de Colegiul Psihologilor.ro.supervizor.Fiecare comisie are un regulament propriu de funcţionare şi atestare. psiholog principal) cât şi a condiţiilor de supervizare. Pentru domeniile psihoterapiei şi consilierii psihologice Comisia de Psihologie Clinică şi Psihoterapie. Supervizorii ce îndeplinesc condiţiile fiecărei comisii.copsi. după criteriul afilierii la o scoală recunoscută de World Council of Psychotherapy şi de European Association of Psychotherapy. trebuie să facă o cerere şi să fie intervievaţi pentru a primi dreptul de supervizare. Amănuntele privind regulile de atestare şi condiţiile supervizării pentru diferitele comisii aplicative pot fi găsite pe siteul Colegiului Psihologilor: www. a adoptat criteriile Federaţiei Române de Psihoterapie şi a şcolilor formative pentru recunoaşterea calităţii de formator . în toate domeniile de activitate profesională atestate este prevăzută supervizarea ca o condiţie de formare profesională. În prezent. având criterii proprii atât pentru acreditarea nivelului profesional al psihologilor în domeniul lor (practicant sub supervizare.

desemnează o muncă de reflecţie şi analiză întreprinsă de către un profesionist asupra propriilor investiţii afective. care uneori se apropie de ceea ce numim „control“. „terapie de grup“. pentru el însuşi. unui supervizor pe care l-a ales după criterii personale. ANZIEU… . precum şi asupra mecanismelor inconştiente care ar putea interfera în relaţia cu celălalt. Aceste momente pot fi planificate săptămânal. în orarul de lucru sau pot fi planificate odată sau de două ori pe lună dar pot fi propuse şi în cadrul formării continue. „analiza practicilor“. asupra propriilor practici de a asculta. supervizarea desfăşurării alegerilor… . „supervizare instituţională“ sunt denumiri diferite pentru a desemna un mod angajat de a lucra al echipelor din domeniul medico-socio-educativ. în momentul dezvoltării noţiunii de „abordare grupală“.Practici de supervizare Daniele ROBIN. „Supervizarea“ este un concept utilizat în toate domeniile de activitate: supervizarea muncii. de obicei. BION. „supervizare de echipă“. Supervizarea echipei de profesionişti nu corespunde unui concept precis ci fiecare cu- . în sensul că este vorba despre o cerere făcută de către un profesionist. În cele ce urmează nu ne vom referi la supervizarea individuală care îmbracă un aspect particular. de a urmări sau acompania subiecţii în suferinţă se pot desfăşura în diferite cadre instituţionale. Acest tip de supervizare. plecând de la ROGERS. Acest concept s-a răspândit în mediul psiho-medico-socio-educativ prin anii 970. având un caracter obligatoriu pentru participanţi cu excepţia cazului în care aceştia sunt doar voluntari. Centrul pentru Cuplu și Familie Quimper Franța Profesor la Universitatea din Brest Doctor în psihologie clinică Terapeut familial 6 „Reglarea echipei“. cu ajutorul unui psiholog clinician. BALINT. Aceste momente de reflectare ale profesioniştilor implicaţi.

Primul contact are loc cel mai adesea între director sau reprezentantul său care se face purtătorul de cuvânt al echipei şi participă la fixarea cadrului administrativ de intervenţie. În acest moment se face apel la un supervizor. Pe de altă parte. Se utilizează adeseori.lucru extrem de important în perioadele conflictuale – dar şi o privire proaspătă care să permită un recul faţă de cotidian cu scopul de a ridica noi semne de întrebare. care va începe o muncă de reflecţie şi analiză cu echipa pluridisciplinară. această elaborare făcută cu un intervenient extern permite restaurarea unei structuri narcisice şi de identitate ale fiecăruia în cadrul echipei. sub aspectul simptomelor. scopul fiind relansarea capacităţii de lucru şi a dorinţei de investire. Intervenientul trebuie să acorde o atenţie particulară încărcăturii emoţionale puse în joc şi să menţină mereu în prim plan elaborări legate de practicile profesionale şi nu de problematicile personale ale participanţilor. o elaborare a conflictelor de grup şi a celor intrapsihice. precum şi a echipei în cadrul instituţiei. Supervizorul trebuie să fie exterior echipei şi instituţiei pentru a putea garanta o poziţie de neutralitate faţă de viaţa instituţiei. Prin el sunt fixate termenele care leagă supervizorul de instituţia respectivă şi fac din echipă. în funcţie de diferitele curente teoretice. că „supervizarea“ propune o analiză a dificultăţilor practicienilor în exerciţiul profesional. ea permite identificarea poziţiei fiecărui participant. unde fiecare îşi joacă rolul în rezonanţă cu celălalt = practica fiecăruia este influenţată de modul de funcţionare al instituţiei şi reciproc.rent teoretic îi dă propriul conţinut. ca regulă a intervenţiei de supervizare. Cele două definiri se încrucişează şi pot genera anumite rezistenţe în elaborarea intervenţiilor. Fiecare va fi invitat să îşi chestioneze sau poate să îşi cedeze propria poziţie. În acest tip de abordare. În primele momente ale grupului. a repetiţiilor. în general. în vreme ce „reglarea“ propune o analiză a funcţionării şi dinamicii instituţionale. relaţionările interne şi externe ale echipei sau a instituţiei. în momentul când se face intervenţia. Se consideră. Cadrul solicitării Solicitarea este făcută de către echipă şi este confirmată de către direcţiunea instituţiei. va cere atât un ajutor pentru a înţelege mai bine factorii care îi influenţează practica. indiferent de formulări. o diminuare a tensiunilor. a legăturilor instituţiei în funcţionarea sa la diferite nivele. al însătisfacţiilor… . Dar această intervenţie poate pune în pericol certitudinile şi deci poate fragiliza participanţii. fără a face diferenţieri. deşi nu în mod absolut obligatoriu. Este esenţial ca această limită a intervenţiei să fie clar formulată. istoricul. Supervizarea instituţională sau supervizarea de echipă Constă în a examina funcţionarea. prezenţa tuturor profesioniştilor din instituţie este indispensabilă. precum şi a unei reprezentări interne a colectivului. Acest cadru administrativ nu este întâmplător. termenii de „supervizare“ şi/sau „analiză a practicilor“. Acest tip de supervizare se dovedeşte necesară atunci când nivelul conflictului şi al suferinţei profesioniştilor din echipă tind să depăşească pragul de toleranţă iar simptomele devin invalidante pentru funcţionarea sau perenitatea grupului. Astfel. această distincţie este mai puţin evidentă. Aceasta din urmă. interlocutorul acestuia. între răspunsurile de natură sistemică la nemulţumirile instituţionale şi solicitările pentru o analiză clinică exclusivă. a punctelor de suferinţă. această distincţie este mai puţin operantă atunci când ţinem seama de faptul că practica clinică şi dificultăţile sale sunt circumscrise de contextul instituţional. pentru ca travaliul să devină posibil fără blocaje sau cu minime blocaje datorate jocurilor de putere. Vom încerca să diferenţiem cele două noţiuni înainte de a aborda diferitele concepte ale supervizării. Chiar dacă o astfel de diferenţiere este posibilă în momentul constituirii grupului şi a alegerii membrilor. cât şi o clarificare a problematicilor. mai ales în cazul unor legături ierarhice între membrii grupului. 7 . Aşadar în primul moment de acţiune a intervenientului se elucidează impactul prezenţei sale în instituţie pe timpul în care el va avea ca sarcină ascultarea cererilor echipei. cel mai adesea un psiholog. suficient de solide pentru a da fiecăruia un sentiment intern de securitate. practicile ce apar vor influenţa instituţia.

Psihologul supervizor nu aparţine echipei. căci el nu este în poziţie de formator sau de profesor. Reflecţia şi analiza se va centra pe „caz“. Este o muncă de reflecţie asupra ideilor grupului şi necesită o bună cunoaştere a fenomenelor instituţionale. să facă o evaluare a lor. faptul că e un grup deschis sau închis. aşezarea într-o altă perspectivă a elementelor desprinse. ruşine. De ce e necesară o analiză a practicilor profesionale? Pentru a nu cădea în stereotipie. idealizare) în practică. regulile de viaţă în comun care stabilesc o cale a individului de a funcţiona în grup şi invers. propria poziţie. El lucrează la ameliorarea răspunsurilor profesionale ale echipei cu privire la finalităţi sau misiuni. cu regularitate. tot ce ar putea avea un efect de dezorientare asupra practicii profesionale şi ar crea o suferinţă psihică. Fie că e vorba despre o supervizare de echipă. o postură defensivă. Pentru a face acest lucru este necesară consacrarea unui timp. va permite o lectură diferită a problematicii şi va pune sub semnul întrebării. 8 Cadrul analizei practicilor este un dispozitiv grupal care se referă la regulile explicite şi condiţionale ale funcţionării. a proceselor de grup. va deschide noi piste de reflecţie. în general. principiul confidenţialităţii (ceea ce se spune în grup nu are voie să iasă din grup). Traducere: Ana Muntean . El va utiliza competenţele fiecăruia. certitudinile existente. asupra orientărilor divergente. Reglarea ia în analiză cadrul instituţional ca „spaţiu tranziţional“ în sensul lui Winnicott. în sensul creării a ceva. angoasă. reformularea. • însoţeşte travaliul grupului. o echipă profesională are nevoie să reflecteze asupra practicilor sale. raportarea acestora la situaţiile concrete ale unei persoane sau a întregului grup. întrebări. favorizând condiţiile astfel ca fiecare să poată să se exprime. munca de reflecţie se va orga niza în jurul elementelor care au un ecou şi la ceilalţi membri ai grupului. în numele său propriu. frecvenţa întâlnirilor. să le analizeze. permiţând ca reprezentările psihice individuale şi colective să se conecteze într-un alt mod. luarea în considerare a diferitelor faţete ale obiec tului reflecţiei. când intervenţiile noastre sunt cu fiinţe umane aflate în dificultate sau într-o mare suferinţă. El evidenţiază distanţa între proiectul stabilit şi implementarea sa în practica de zi cu zi. au în comun realizarea unui spaţiu de reflecţie şi de elaborare în comun de către profesioniştii instituţiei. Prin această reflecţie de grup se va favoriza identifica rea şi definirea obiectului de reflecţie. invocând propria practică. valorile sau judecăţile sale asupra a ceea ce se spune. de reglarea echipei sau de analiza practicilor profesionale. Chiar şi cadrul de lucru reprezintă o elaborare a grupului. de a lua distanţă. aceste abordări ce diferă prin dispozitivul construit. Astăzi. cum ar fi: numă- rul de participanţi. Această analiză practică va da şansa profesinistului de a vorbi despre situaţiile relaţionale în mod personal. durata întâlnirilor. Ea vizează demontarea piedicilor care reprezintă spaţiul însuşi. de se opri asupra referinţelor teoretice subiacente. ca „eu“. aduc o schimbare a imaginii fiecăruia asupra obiectului „instituţional“ sau asupra obiectului „practici profesionale“. Suntem chemaţi să ne punem întrebări cu privire la limba instituţiei. constituie obiectul muncii clinice. Aceste spaţii timp de tranziţie. Acest lucru va permite echipei să-şi inventarieze şi denunţe legăturile pe care le are cu instituţia ca instanţă arbitrară care va naşte relaţii interpersonale între toţi utilizatorii instituţiei. să-şi pună întrebări. veghind la respectarea regulilor defini în prealabil. pentru fiecare. metodologia şi paradigmele teoretice de referinţă. Plecând de la evocarea unei situaţii de către un membru al grupului. este indispensabilă reflecţia asupra practicilor cotidiene. resituarea într-un ansamblu instituţional precis. Analiza practicilor profesionale Tot ceea ce relevă efecte legate de intersubiectivitate în relaţiile profesionale. a manifestărilor inconştiente. girând momentele de pauză. confruntarea lor cu obiectivele fixate. reflecţiei şi schimburilor de idei în echipă. Psihologul va realiza un dublu demers: • ajută grupul în gestionarea dinami cii sale.Reglarea echipei Reglarea echipei presupune un proces care începe în punctul în care se află echipa în acel moment. ceea ce îi dă ocazia unei priviri dinafară. tot ce se raportează la câmpul afectiv-emoţional (culpabilitate. El este acolo pentru a permite fiecăruia din grup să împărtăşească celorlalţi experienţa pe care o are până în acel punct. Psihologul nu va ocupa locul celui care ştie şi transmite ştiinţa sa.

htm. educație. Ea urmărește să dezvolte „luciditatea“. Acest articol se divizează în patru părți. vor fi trecute în revistă caracteristicile și rolurile supervizorilor și supervizaților.Trois-Rivières eneficiind de diferite tipuri de supervizare și supervizând mai bine de 20 de ani. 6 avril 2006). Putem să vorbim despre supervizare în diferite contexte: supervizare individuală sau în grup/de grup.ch/definitions. Obiectivul urmărit în cadrul acestui proces este o mai B mare autonomizare a supervizatului în cadrul unei activități de o incontestabilă calitate. medicină. Favorizează integrarea experienței și a materialului teoretic“ (Asociația Romanda a supervizorilor. percepțiilor. emoțiilor și acțiunilor sale. Definiția supervizării și contextele aplicării Supervizarea se referă la procesul de reflecție desfășurat de un supervizor asupra practicii unui beneficiar supervizat. supervizarea stagiarilor în diferite domenii de activitate (psihologie. supervizare în grupe de câte doi. http://www. Ajută în aceeași măsură în luarea distanței potrivite față de cazuri și deci în gestionarea mai potrivită a situațiilor complexe. În cea de-a doua parte. benevol sau remunerați având ca scop al intervenției ajutorarea persoanelor în nevoie este esențială. asistența socială. Prima încearcă să definească actul de supervizare și diferitele contexte ale aplicării ei. în cea de-a patra parte voi expune două exemple de intervenție ecosistemică axate pe reziliență. În cele din urmă. cuvintelor.Supervizarea – instrument esențial pentru o intervenție eficace Colette JOURDAN-IONESCU Profesor Departamentul de Psihologie al Universității Québec . supervizarea voluntarilor sau a intervenanților clinici în diferite categorii de populație ținta (persoane 9 .perechi. următoarea parte va fi dedicată obiectivelor și etapelor supervizării.superviseurs. etc). consider că supervizarea clinică oferită de profesioniști. „Supervizarea stimulează dezvoltarea profesională și personală și determină supervizatul să se interogheze asupra atitudinilor.

etc.. etc). viziune ecosistemică. Supervizorul trebuie să se centreze pe competențele profesionale ținând cont de mediul de muncă în care supervizatul își desfășoară activitatea. comunicarea permanentă cu partenerii. etc 20 Nota trad : Original „modeling“ . reamintirea faptului că în prim plan se află munca într-o atmosferă ludică. a angajamentelor. imagini secvențe filmate. plină de umor. metodelor2 și cunoștințelor supervizatul își va construi de fapt.. role de modelare3. etc). mențină și să dezvolte funcționarea pozitivă a beneficiarilor și a familiei acestora. favorizarea legăturii cu mediul (de ex. a valorilor sale. cerând supervizatului să consemneze periodic cele mai importante evenimente într-un jurnal profesional). 6. El se angajează să aducă în supervizare acele informații necesare bunului mers al activității și să informeze supervizorul de toate dificultățile întâmpinate. 2005. informația teoretică potrivită. • Facilitator (supervizatul trebuie să explore ze modele și să găsească propriul stil). de exemplu. 200). Caracteristici și roluri ale supervizorului și ale supervizatului Supervizorul trebuie să dispună de competențe clinice dovedite dobândite în formare profesională și formate în baza experienței în domeniul de activitate și necesită cunoașterea tipului de intervenție la care apelează. De aceea uneori 2 este bine să dispui în cadrul activității profesionale de mai mulți supervizori care să ofere modele diferite de intervenție. respect. descoperirea plăcerii lucrului bine făcut. persoane cu dizabilități.factori perturbatori. de ajutor. transformarea relației părinte-copil într-o relație mult mai călduroasă. supervizorul trebuie să-și asume 4 roluri: • Formator / Profesor. persoane maltratate. reamintirea principiilor intervenției (ascultare. analizarea conținutului a ceea ce munca socială trezește în supervizat. etc). telefonic sau sesiuni de supervizare punctuale. Supervizatul trebuie să fie motivat pentru exercitarea rolului social de intervenant. 8. explicarea către supervizat a obiectivelor individualizate pentru fiecare client și/sau familia acestuia subiecți ai relației de ajutor (de exemplu. În funcție de orientarea supervizorului. implementarea unei rutine securizante. • Consultant (pentru rezolvarea situațiilor problematice. Marziano. putem să utilizăm jocuri de rol. supervizatul se va integra optim. 7. reluarea scenelor care par dificile. confidențialitate. la școală sau la locul de muncă). care arată „cum trebuie făcut“ și indică. permite o practică reflexivă). asu pra acțiunilor sale). etc) în lucrul cu beneficiarii și în relația cu supervizorul. capabil de o bună lectură a situației de asistență. ca un fel de mijlocitor de reflecție. 4. în mediul profesional. 2. • Evaluator (oferă feed-back supervizatului. 3 Iar în caz de urgență. 2004). jurnal de bord. analizarea afectelor . 3. vizionarea de casete video. După Williams (2004). să-l susțină în dezvoltarea sa si să-l orienteze în intervenție pentru ameliorarea situației clientului pe care îl ajută precum și a familiei acestuia. etc) 5. să ascultăm și să comentăm situațiile prin care am trecut. În primă instanță. restaureze. În toate aceste cazuri. creșterea stimei de sine. empowerment. că va desfășura o activitate de calitate care va răspunde nevoilor clienților în tot acest timp respectând regulile de etică în vigoare. El trebuie să urmărească o funcționare de calitate (respectarea orarelor de lucru. atunci când e cazul. El trebuie să fie empatic. Obiectivele și etapele supervizării Putem identifica 0 obiective ale supervizării: . ajutarea supervizatului să explice aceste obiective și clienților. Putem. supervizorul servește drept model supervizatului. să poată oferi feed-back supervizatului. notarea și urmarea sfaturilor supervizorului care sunt de fapt niste notițe în jurnalul profesional. urmărirea dezvoltării legăturii supervizatului cu persoana sau familia pe care îi ajută în raport cu importanța acordată procesului de ajustare reciprocă care este acordajul (Jourdan-Ionescu. El este cel care se asigură că. propriul model de intervenție (Clifford et al. verificarea permanentă a acordajului profesionistului cu beneficiarii și familiile acestora (de exemplu. secvențe video din activitatea profesională. trebuie să fie echilibrat și să favorizeze.bolnave. observații din spatele unei oglinzii unidirecționale. supervizorul lucrează în ședințe regulate pe baza materialului adus în discuție de supervizat) situații din practica profesională.

au evaluat situația după care supervizorul a asistat voluntarul în toate acțiunile pe care ulterior le-a intreprins pentru ca dezvoltarea acelor copii să nu fie compromisă și pentru ca mama să înțeleagă impactul pedepselor sale excesive asupra relațiilor cu copiii. aici e mai mult o problemă de asigurare a cadrului/suport. 0. Este important de știut că accesul progresiv la o anumită autonomie pe care supervizarea îl facilitează se petrece și în cadrul relației supervizor-supervizat. verificarea permanentă a acordajului supervizatului cu supervizorul. Reamintirea limitelor este și ea importantă (limitele interioare ale profesionistului. Exemple din intervențiile clinice axate pe problematica rezilienței Pentru a susține cele spuse anterior iată două exemple din programe de intervenție vizând reziliența. Explorarea trecutului supervizatului este și ea o activitate esențială. • Un cuplu de voluntari (formați și în plină supervizare) având ca rol funcția de familie de sprijin pentru un copil neglijat și părinții lui foarte dezorganizați. În cadrul etapei a doua supervizorul trebuie să verifice faptul că supervizatul își îndeplinește cu succes funcțiile. Dar. au avut nevoie la un moment dat să se confrunte cu părinții neglijenți cronici care făceau cumpărături iraționale. în cadrul celei de-a treia etape vedem cum supervizarea se realizează mai mult la distanță supervizatul câștigând mai multă autonomie va recurge la sprijinul supervizorului pentru situații complexe. Definirea rolului de intervenant 2. În fine. Este vorba de a-l convinge de filozofia programului de supervizare în care se implică și funcțiile specifice în raport cu alți parteneri. limitele acțiunilor sale. ex) în timp ce fiul lor avea nevoie de niște încălțări noi (celelalte îi rămaseseră mici). pentru evenimente dificile sau pur și simplu pentru a se asigura că în anumite momente critice a procedat corect. a supervizorului și mai ales a supervizatului în câmpul social de intervenție . etc). Voluntarii și-au consultat supervizorul și au stabilit împreună care este conduita cea mai potrivită pe care să o afișeze în vii- 2 Nota trad: Rolul supervizării. Atunci când analizăm procesul de supervizare. neștiind ce să facă. constatăm că este vorba de o succesiune de trei etape (vezi figura ) care pot fi recunoscute în evoluția relației supervizor-supervizat. Trebuie oferită securizarea și încurajarea supervizatului în fata vizibilității scăzute a unor rezultate ale acțiunii de ajutor pe care acesta o oferă. Etapele supervizării • În cadrul unei acțiuni de sprijin a unor copii pentru realizarea temelor (acțiunea se petrecea acasă la domiciliu pentru a favoriza modeling-ul mamei și a crește reziliența familiei) voluntara observă un abuz fizic din partea mamei față de unul dintre copii.9. Acest episod a fost trăit foarte dificil conflictual de fiecare din protagoniștii poveștii. situații de supervizare a unor voluntari care sprijină copii-tineri cu risc: 4 . l-a întâlnit. Sprijinul acordat pentru integrarea în echipa profesională face și el parte din această primă etapă. Prima etapă constă în explicarea rolului către beneficiar4 și asigurarea lui de faptul că are capacitățile de a-și îndeplini cu succes rolul (ar trebui chiar ca fiecare intervenție să fie valorizată). a luat legătura cu un supervizor. Sprijin pentru autonomizare Figura 1. Cum acei voluntari începeau să se simtă siguri pe ei le-au spus direct părinților fără nici un fel de menajamente ceea ce gândeau despre comportamentul lor neglijent și despre acele achiziții nepotrivite în ciuda nevoilor evidente ale copilului. neadecvate în raport cu situația (home cinema acasă cu ecran lat. Asigurarea cadrului de lucru 3. valorizarea muncii depuse de supervizat și încurajarea acestuia să vadă progresele realizate chiar dacă sunt minore și să le restituie mai departe în relația de ajutor cu familiile.

22 . i-a securizat și asigurat permanent în munca lor cotidiană. C. i-a ajutat să stabilească distanța potrivită față de cazuri și față de sentimentele dificile pe care le trezeau în ei anumite situații complexe. Linda D. Diane D. Albi. Jantina R. Capacitatea de a acționa a supervizaților (reîntarită de discuția cu supervizorul) se reflectă în progresul făcut de părinți care au auzit și înțeles mesajul și astfel au luat măsurile potrivite dovedindu-și capacitatea de reziliență. supervizarea trebuie realizată de clinicieni cu experiență. Universitatea din Quebec-Trois-Rivières. În cadrul implementării unui program nou de intervenție. Naomi L. Pe măsură ce modelul de intervenție începe să fie cunoscut și unii dintre profesioniștii supervizați încep deja să fie recunoscuți în mediul profesional. Marisa G. supervizarea poate deveni mai lejeră însă trebuie întotdeauna să permită echipelor să rămână în comunicare și să nu acumuleze elemente perturbătoare pentru a putea vorbi în cele din urmă de o intervenție eficace. 67-76. et Rahn. i-a facut să se simtă parteneri eficace. supervizarea a permis atât intervenanților-profesioniști cât și voluntarilor însușirea unei filozofii a intervenției. Aș fi dat și alte exemple dacă ne-ar fi permis spațiul de revista. St. Intervention écosystémique individualisée axée sur la résilience. Macy. exemple care să ilustreze rea unor servicii de ajutor de mare calitate printr-o susținere permanentă a supervizatuTraducere: Ovidiu Ionescu lui. VA: James Madison University. Jourdan-Ionescu. 26 si 27 aprilie. Supervising the development of the C-I psychologist : An application of the multi-level supervision model. Antony (2004). Acest tip de abordare a permis mizarea pe relația supervizat-beneficiar pentru a permite celor din urmă să avanseze spre o conduită mult mai adecvată. BIBLIOGRAFIE Clifford.. A model of clinical supervision for preservice professionals in early intervention and early childhood special education. Harrisonburg. Aceștia se simțeau vinovați și nu credea că-și vor mai revedea beneficiarii cu care lucrau astfel încât întâlnirea a fost plină de emoție iar pregătirea supervizaților-voluntari le-a permis restabilirea relației și discutarea priorităților cu părinții care au reușit să conătientizeze mesajul. 25(3). Marziano. În toate programele de intervenție ecosistemică care vizează reziliența programe pe care le-am inițiat până acum. Bryte E. Williams. 22 (). Bricker.. Revista de Psihologie din Quebec. Atelier de formation à la supervision.. Teme centrale in educatia speciala a copiilor. Dizertatia de Doctorat. (2004). (200). 63-86. (2005).toarea întâlnire cu familia.

(2) asistenții sociali contribuie la îmbunătățirea și dezvoltarea bazei de cunoștințe a profesiei“.Nevoia de supervizare / supervizori Asistent social. () „asistentul social pune în practică cunostințele. Considerăm că aceste articole din legea 466/2004 stau la baza fundamentării diferitelor calificări în asistența socială cum ar fi supervizorul. Asistenții sociali au obligația de a-și îmbunătăți permanent cunoștințele și deprinderile profesionale și de a le aplica în practica“ și aln. Această lege. În acest context CNASR susține și promovează bunele practici în asistența socială și conform Art. Astfel că prima necesitate a apărut managerul de caz / managementul de caz urmându-i înde- 23 . () O „Asistenții sociali trebuie să își desfășoare activitatea numai în aria de competență profesională determinată de calificarea și experiența profesională. 25 aln. normele și valorile asistenței sociale pentru a interveni și a acorda asisțentă persoanelor sau comunităților la cererea acestora sau ori de câte ori situația o impune“ mai mult. 3 aln. Președinte Colegiul Național al Asistenților Sociali din România Florian sălăJEANU dată cu apariția legii 466 /2004 privind statutul asistentului social putem vorbi cu adevărat despre începutul reglementării profesiei de asistent social în România. conform art. alături de alte reglementări interne ale Colegiului Național al Asistenților Sociali (CNASR) deschide calea aplicării și respectării codului etic al asistentului social și a standardelor în asistența socială. Crearea de servicii specializate în asistența socială în ultimii ani a dus pe lângă apariția unei legislații specifice și la apariția unor standarde în munca asistenților sociali.

Se observă din practica curentă. Prin supervizare are loc o îmbunătățire a serviciilor oferite iar lipsa unei supervizari sau o supervizare care se confundă cu dominarea și controlul duce la o practica greșită în munca de asistență socială. Supervizorul/supervizarea în asistența socială este esențiala ca modalitate practică de a asigura servicii de calitate. Ținând cont de faptul că este o calificare recentă în țara noastră supervizorul are diferite funcții dar ceea ce ne dorim este să ajungă să dețină rolul de formator și mentor. elementele de competență și direcții de acțiune în supervizare. Acest standard este unul din documentele ce vor precede legislația cu caracter de reglementare a exercitării profesiei de asistent social în România. 24 . sprijinirea şi formarea asistenţilor sociali și direcţionează managementul de caz şi rezultatele acestuia. documentele care demonstrează intervenţia asistentului social arată și modificări în ceea ce privește abordarea cazului. În urma supervizării. Eficiența muncii în superviare este dată de calitatea înregistrării documentelor și de continuitate în urmărirea și transcrierea cazurilor.aproape supervizarea și rolul supervizorului în asistența socială. Supervizarea ca metodă de lucru este folosită pentru coordonarea. CNASR va aplica Standardul profesiei de asistent social elaborat de către World Learning unde conform competenței 6 privind supervizarea sunt prezentate formele. De asemenea respectarea codului etic și a standardelor în domeniu sunt elemente urmărite de către CNASR în raporturile cu membri săi. caracterizările. Nici o supervizare care se confundă cu coordonarea nu este o practică fericită. în situația unor organizații sau dgaspc-uri că rezultatele serviciilor oferite sunt în concordanță cu metoda de supervizare folosită.

Vassileva – VI stagii etc. conexiunile dintre membrii unei familii. el recunoaște posibilă prezența negativă a unor relații dintre părinți și copii. El crede că familia își reprimă copiii 25 . atașamentul. S. După V. Parkinson. în acest sens. El recomandă ca părinții să acționeze nu din necesitate ci pe baza unor valori și convingeri așa încât. relațiile din cadrul familiei trebuie umanizate. Rustomji and S. suportul și respectul sunt lucruri pe care părinții le datorează copiilor în vederea dezvoltării lor ca ființe echilibrate. în prezent“ și. Hadjiiski ne împărtășește opinia sa spunând că „ … relațiile. Pavri de asemenea recunosc D faptul că răbdarea și iubirea. trebuie să fie relații de atașament personal… Iubirea. Multe clasificări au fost create pe baza unor abordări de natura asta. onestă.Violența în familie și influența asupra copiilor – Diagnostic. psihologilor și profesorilor încă din cele mai vechi timpuri. M. E. Ericsson VIII stagii. Jeinot în ceea ce privește responsabilitățile și condițiile parentalității. îngrijirea tandră a părinților unul față de celălalt și față de copii trebuie să fie fundamental familiei“. sfântă “. familia determină o deformare a copiilor în cea mai precoce perioadă a vieții lor sociale. Există diferențe în abordarea lui H.Bulgaria sonya G. liniștite și încrezătoare. Iv. Shalva Amonashvili consideră că pregătirea copilului pentru viață este cea mai importantă obligație a lor însă recunoaște și faptul că un copil „trăiește acum.). GeorGieva intotdeauna problematica familiei și-a găsit locul în reflecția filozofilor. Reich. După spusele lui Jan Amos Comenski este „datoria părinților și porunca lui D-zeu“… să-și orienteze copiii către o viață sensibilă. Acestea sunt exprimate în subconștient cu accent pe conflict. Iată că sunt specialiști care studiază problemele copilăriei și ale familiei care indică parțile negative ale acesteia. Vederile lui Suhomlinski sunt asemănătoare. PF la RU „Angel Kanchev“ . Întotdeauna este văzută în contextul influenței pozitive pe care părinții o au asupra copiilor. practică și sugestii pentru a le depăși – Asistent Șef Dr. cu alte cuvinte. în care fundamentale sunt longevitatea mariajului și rolul de procreere al părinților (E.

26 impunând reguli forțându-i să se supună. Cu o polarizare pe diviziunea claselor. recrearea unor persoane din jur și a semnelor sociale asociate importante. Suntem martorii schimbărilor sociale în societatea modernă. Observația și interviurile luate unor copii între 9 și 7 ani din grupul violent au dovedit faptul că în familiile lor un impact major l-au avut confuziile și chiar lipsa de comunicare. orice formă de violență înceată și continuă determină dezvoltarea unei credințe iraționale de sens opus. el declară ca familia este un model de „socialism autocrat“. scăderea nivelului de educație al populației sunt tendințele negative în creștere. Mai specific după o listare a determinanților. Ca rezultat. droguri și alcool. se răspândește. În paralel. și e dovedit acest fapt în dezvoltarea copilului. pune control pe indivizi și grupuri și devine un potențial major pentru derularea unor acte negative de violență care amenință anumite grupuri sau chiar întreaga societate. gata să răspundă la violență prin violență. se dezvoltă un nou ambient emoțional.. există violență. pe de altă parte. „familii cu un toxicoman“. Aceptăm faptul că toate cele expuse au dovedit faptul că un comportament care își atinge adesea și foarte repede rezultatul dorit pentru că poate determina frica este unul din mecanismele cele mai puternice de a caștiga putere asupra celorlalți. încet. influențele pot veni. Este un fapt cunoscut că mulți copii care au crescut într-un mediu violent dovedesc același comportament violent însă nu se întâmplă acest lucru chiar cu toți copiii. Acestea afectează inclusiv familia. și-au redus nivelul caractăeristicilor morale relative la altruism ca de exemplu înțelegere și comportament asociat. Rezultatul este un cerc vicios în care fiecare luptă pentru supremație și în care nimeni nu apreciază un gest de simpatie.“familii cu o persoană care permanent este bolnavă“. diferit de tendința aceasta în dezvoltarea familiei. Pe deoparte au fost folosiți ca un fel de model de comportament în timp ce . „onoare “. Sugerând faptul că familia reprezintă un model al unei „mici afaceri sau intreprinderi“ sau un model al unei unități structurate de clase și paturi sociale distincte în social. din parte adultilor că de exemplu începând cu factorii biologici alături de circumstanțele ambientale – zgomote. familii cu un „membru criminal“. etc. pete de culoare sau afișe pe pereți. Există o mulțime de prejudecăți negative la părinți de genul „copiii sunt un obstacol în calea dezvoltării unei cariere. Un alt fapt este mediul social al persoanei și abilitățile ei cognitive chiar dacă sunt dezvoltate într-o direcție greșită. a victimelor. pentru identificarea circumstanțelor normale fizice și psihologice pentru dezvoltarea copiilor… unele din răspunsuri sunt publicate în acest eseu și sunt rodul unei munci practice cu copiii și familiile lor în casă cărora e limpede. Există credințe incorecte reprezentând conceptele de „ datorie “. ceea ce demonstrează și evidențiază dependența financiară a copiilor. „demnitate“. în calea realizării unui standard mai bun de viață. definirea opțiunilor pentru acțiunile care să . De aceea afirmăm faptul că. George Richardson și unii dintre cercetători explică comportamentul violent indicând doua dintre mecanisme posibile așa cum sunt descrise în ceea ce urmează: rezolvarea unei probleme. pentru identificarea copiilor susceptibili la agresiune. În anumite grupări entice aceste credințe stau la baza ambiției de a forma în adulți o identitate de grup care culminează cu acceptarea subordonării ca un comportament normal. au apărut structuri de o mare diversitate a relațiilor. temperatura. „autoritate “. Toate aceste aspecte nasc multe întrebări pentru a ințelege violența familială și pentru căutarea unor mijloace de a o împiedica. Aceste convingeri sunt cauza unei continue creșteri a actelor de violență din partea adulților. în calea plăcerilor personale“. culoarea camerei de locuit. cu alte cuvinte valorile care ne fac mai puternici și de succes. Și un ultim argument însă nu în cele din urmă fapt este situația în care prîntr-un astfel de comportament performerii obțin suport care le întărește ego-ul-identificarea cu puterea și succesul și chiar cu perspectiva non-pedepsei. Încet. bunăvoință și disponibilitate de a intelege – o lume în care nimeni nu vorbește de muncă în echipă sau prietenie. figurarea actelor de violență. Relațiile dintre adulți și copii sunt adesea circumscrise de diferite forme de violență începând cu atitudinea dictatorială a părinților și culminând cu violența sexuală uitându-se nevoia de îngrijire a unora dintre adulții cu probleme sau până la expulzarea copiilor din propria casă. creșterea analfabetismului. compasiune. statusurilor sociale ale diferitelor familii pentru care au aparut o serie intreagă de tipuri variate constante: familii dezorganizate.

probleme periodice. cu alte cuvinte au o gândire alternativă și sunt curajoși. Ipotezele despre cauzele agresiunilor pot fi identificate în termeni de caracteristici personale. acest test este totuși de succes. circumstanțe care susțin. prognoza cu privire al comportamentul celorlalți și îndeplinirea planului de acțiune. Ținând cont de aceasta schemă am inclus în interviurile pe care le-am desfășurat cu subiecții întrebări de genul: „Ce te-a suparat în acel moment?“. pictura și metode expresive de testare. • mulți dintre ei sunt dependenți de alcool. dependența ascunsă de societate dar conum persistent. se simt vinovate și rușinate. • legat de nivelul de educație se dovedește că au apreciere de sine scăzută și că desfășoară adesea munci monotone. Toate testele dau șansa copilului de a alege spectrul de suferință pe care îl experimentează el însuși. Independent de anumite caracteristici ale testului. Sunt încăpățânați și rectilinii. 27 . apreciere de sine scăzută. În acest scop „Metoda Mihailova“ (988) a fost adesea folosită. sceptici și suspicioși. probleme școlare. • Introverții cu un nivel de nevrotism ridicat aproape 9% sunt neîncrezători. nu acceptă să coopereze și să comenteze propriul comportament cu alte persoane însă într-o anumito masură se și conformează. au gândire critică. responsabili. dacă inițial le putem descrie ca fiind pozitive. Acest model de identificare a periodicitătii și formelor de abuz sexual sunt menite în perspectiva autorului. Consultarea copiilor cu scopul de a reduce din comportamentul violent ne-a ajutat și la diagnosticarea situațiilor de abuz sexual. Sunt adesea în afara tipologiei și se descriu ca și persoane cu agresivitate crescută. Conform auto-evaluărilor și caracteristicilor comparative între grupurile de studiu având în vedere copiii violenți-extrovertiți. Astfel. la success. sunt obediente. fără să uităm procedurile consultative ulterioare și actele de modelare în situații prelungite de testare a comportamentului. Rezultatele statistice privind părinții abuzatori sexuali indică faptul că: • sunt persoane fără un plan de viață foarte bine clarificat sau ambiție pentru un comportament constructiv 85%. stimuli care provoacă. întrovertiți și ambivertiți în procent similar cu un grad crescut de nevrotism completate cu un test de masculinitate-feminitate au dus la următoarele concluzii: • Extroverții cu un nivel crescut de nevrotism majoritatea 89% sunt predestinați actelor de leadership. sunt foarte dotați să realizeze predicții atunci când este posibil. Studiind documentele acestor copii. au relativ multe și variate experiențe sociale. pentru vârsta lor. comunicare redusă. Prin definiție. „De ce ai acceptat ca cel din față ta sa se comporte greșit. gândire combinatorică. Ideea este că ei pot să dovedească abilități și un sistem pozitiv de valori în contextul în care comportamentul este fixat. în ciuda faptului că nu sunt pregatiți pentru munca de echipă.nevoia de a fi ajutati. să găseasca cât mai bine posibil modalitați de a scoate copilul de instabilitatea psihotică in care se afla si din lipsa profunda de dorinta de a se socializa precum și modalităti de a elimina iregularitățile negative ale „psyche“. Rezultatele interviului ne arată următoarele: copiii care comit acte de violență sunt foarte bine orientați în mediul social și. arată că vor să se facă acceptați în grup și in societate și se simt responsabili pentru schimbarea personală. plângerile atipice.“ Nu ți-a fost frică că vor fi consecințe negative pentru tine?“. arat. partea negative rezidă din faptul că în zilele noastre școala nu mai încearcă să-i învețe și pe adulți același lucru. Cercetarea utilizând o auto-evaluare a dovedit faptul că nivelul auto-evaluării se reflectă după nivelul auto-evaluării gradului de violență. De asemenea iși planifică acțiunile. care îl fac particular și nu chiar de încredere. și alte surse vedem că este indusă o influență puternic negativă asupra lor. cunosc bine limbajul non-verbal și descoperă sensurile ascunse ale cuvintelor. tendința în gândire. ne referim la toate aceste proceduri și metode. proces in care caracterul este identificat cu metode ludice. necinstit?.ducă la un rezultat dorit. Ce ți-a dat curajul să faci ce ai facut?“. carnetul de sănătate. acestea sunt deprinderi personale care asigură prosperitatea unei persoane active. jurnalul școlar. • Extroverții cu aproape 77% nevrotism sunt deschiși pentru parteneriate. O altă rațiune pentru includere în studiu a fost vârsta. În mintea lor toate aceste deprinderi sunt supra adăugate. • Persoanele introvertite cu aproape 86% nevrotism. sunt încăpățânați.

creșterea suportului acordat părinților pentru pasistența și cooperare. • Mulți dintre ei sunt bărbati și sunt introvertiți tipici cu un nivel ridicat psihotic. În concluzie. tv. interzic sau… se supun depinde de ce parte a baricadei se află. de influența pe care părinții trebuie să o aibă asupra copiilor lor. sunt fundamentate și conduse de coordonatele egocentrice ale unor persoane care actționează nesigur și în baza frustrârilor. rezolvarea conflictelor. „inadecvare“. teatre. spațiului virtual. „discriminare“. „neajutorare“. asociații ale artiștilor. În mare este cunoscută partea familială după care se dezvoltă adulții. de interacțiunile cu școala. „securitate emoțională“. familie și instituții culturale. „protecție“. cutumele și obiceiurile. • identificării. „cunoaștere de sine“. blamează. influența prietenilor. grupuri de oameni. „întelegere asupra sensului vieții“ 28 . cu familia asupra: • identificării. Există schimbări în structura familială și in percepția rolurilor parentale care sunt dependente de circumstanțele sociale și economice. „abilităti și capacităti“ ca de exemplu „înțelegerea de sine în diferite circumstanțe“. întelegerii și acceptări legii privind protecția copilului și înțelegerea și aproprierea unor termeni ca „violența“. alcool. înțelegerii și acceptării codului familial cu responsabilitățile asociate. amenință. • dezvoltării abilităților parentale pentru asigurarea unui climat sigur al copiilor în mediul familial. • Convenției împotriva discriminării în educație. În zilele noastre. universități. etc. Valchev. persoane cu atitudini nihiliste față de lege și ordine. promovată din 966 de UNESCO. o societate care nu este liberă sau nu este eliberată și nu-și poate atinge obiectivul schimbării pozitive.. activitatea profesională și modelele culturale. Toți acești factori deblochează violența familialâ și sunt fundamentul formării unei societății constituite din oameni care au suferit violența cu un potențial evident de repetiție a pattern-ului. a televiziunii. ca de exemplu.• nu au sentimentul apartenenței și al datoriei nici față de propria familie nici față de familia părinților lor. Traducere: Ovidiu Ionescu Pe această linie de gândire. persoane care pedepsesc. Există constrângeri. O societate în care interacțiunile dintre persoanele afectate de droguri. familie și cultură. adeziune. insultă. El definește factorii favorabili unei dezvoltari armonioase a copiilor după cum urmează: „securitate fizică“. preocupare. • organizării de centre comunitare de mediere între familii și conducere. familie și educația comunitară. Cu alte cuvinte. relații intre membrii de familie și aici in relațiile dintre părinti modelele de relație sunt foarte schematice și nu exprimă sentimente de încredere. să intervină să lucreze în proiecte sociale. etc. familie și lege. să lucreze împreună cu școlile și comunitățile. acum mai mult ca niciodată asistenții sociali sunt necesari. lucrurile pe care părintii ar trebui să le ofere copiilor cu bunăvoință și bunăcredință au fost formulate de R. în condițiile schimbărilor sociale evidente perimetrul de influență ar trebui schimbat. radio. „apartenența și legături profunde familiale și cu prietenii“.

România și supervizarea

Conf Univ. - Univ. Vest Timiș

Psih. ana Muntean

ntreruperea formărilor academice în domeniul psiho-social din România, în 977, a generat, printre altele, și intârzierea introducerii supervizării în practica clinică. Consecințele acestei măsuri comuniste drastice, care se articula cu filosofia partidului comunist român, pentru care individul nu exista, -existau doar oamenii partidului și masele, precum și un ideal al omului de tip nou, multilateral dezvoltat, ființa perfectă, fără probleme, care nu avea nevoie de un sprijin de specialitate-, sunt mult mai ample. Absen\a specialiștilor, cvasi-absența unei vieți științifice în aceste domenii au condus la aberații în conduita profesională și la dezastrul îngrijirilor psiho-sociale în serviciile din România, așa cum a devenit cunoscut lumii în 990. În aceste condiții de separare impusă a domeniului psiho-social din România, de cercetările și dezvoltarea practici-

Î

lor în restul lumii, supervizarea nu era cunoscută, nici măcar conceptual. În ultimii ani, în paralel cu dezvoltarea rapidă, pe plan internațional, a supervizării și generalizarea funcționării ei, în România a inceput practicarea unei supervizări ad-hoc, mai ales în servicii create de către organizații neguvernamentale cu parteneri străini. Introducerea supervizării, ca ofertă venită dinafară, a fost suficientă pentru a genera impresia importanței ei în serviciile psiho-sociale, dar insuficientă pentru conceptualizarea și generalizarea ei în practică. Consecința directă și remarcabilă este recomandarea practicii supervizării în serviciile pentru copil și familie, prin documentele §i reglementările metodologice adiacente legislației 

Dicționarul limbii romane moderne (ed. Academiei RPR,958) face referințe doar la termenul de „a supraveghea“ și cuvintele înrudite.

29

de protecție a copilului. În cursul anului 2004, au apărut în Monitorul Oficial o suită de ordine guvernamentale care stipulau standardele minime obligatorii privind funcționarea unor servicii pentru copil și familie52. Toate acestea mentionează obligativitatea, ca standard minim, a „supervizării resurselor umane“. În practică însă, apar dificultăți în implementarea stipulărilor și a reglementărilor legislative. Standardele profesionale în asistența socială includ și ele supervizarea ca o competență specifică asistentului social. Există chiar riscul ca, într-un context profesional mai sărac informațional, să apară voci care să susțină că supervizarea reprezintă apanajul exclusiv al asistentului social. Începând cu anul universitar 2004-2005 a luat naștere în România primul program de studii post –universitare, la Universitatea de Vest din Timișoara, care oferă formare în domeniul supervizării. În pragul încheierii formării de un an, cu un număr considerabil de ore de formare practică și teoretică, cu o supervizare a studenților în rol de supervizori, de către formatorii din program, programul a fost transformat în masterat, cu o durată de 4 semestre, aducător de 20 de credite transferabile. Structurarea acestui prim program de formare în supervizare a fost făcută în colaborare cu supervizori și universități din Austria, Suedia, Germania, dar ținând seama de structurile și reglementările naționale. Anul universitar 2005-2006 aduce deschiderea unor noi programe de formare în supervizare, în cadrul altor universităti din țară: la Baia Mare, la Iași, la București. Bariere O piedică importantă în dezvoltarea supervizării ca practica (individuală, de echipă sau de grup) în România, o reprezintă mentalitatea moștenită din perioada comunistă. A nu numi lucrurile reale, a oculta aspectele emoționale, a sărăci comunicarea (teama de cuvânt, tea2

30

Serviciul de protecție a copilului in sistem residential, Centrele de zi, centrele de zi pentru copii cu dizabilități, Centrul de pregătire și sprijin a reintegrarii sau integrării copilului zn familie, Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, Centrul maternal, Centrul de primire în regim de urgență a copilului abuzat, neglijat, exploatat, Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat, Telefonul copilului, Centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării, exploatării copilului, Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii, Managementul de caz în protecția copilului.

ma de exprimare sinceră a trăirilor, teama și inabilitatea recunoașterii și a conștientizării trăirilor), a nu avea încredere în celalalt și a te ascunde de celălalt, a nu reflecta și evalua propriile acțiuni și consecințe, incapacitatea unei solidarități profesionale, sunt mecanisme defensive generalizate, încă puternic evidente la nivelul societății românesti. Neîncrederea și teama de a–ți dezvălui nesiguranța și limitele profesionale se leagă într-o filiație directă cu teama de securitate din perioada comunistă. În acea perioadă fiecare se simtea urmărit, „supravegheat“ „supervizat“, iar reacția a fost o solidă rejetare a ideii de a te asuma, de a deveni transparent precum și tendinta de a aluneca, de a „ te descurca “, de a juca roluri false. Această mentalitate moștenită generează mituri puternice care funcționeazăa la toate nivele existențiale: în practică, în imaginar și la nivel simbolic. Miturile legate de supervizare îngreuiază întelegerea și introducerea practicii supervizării în România. Se inregistrează o mefiență generală față de supervizare, care face ca practicienii noștri să rejeteze ajutorul de care ar putea beneficia prin supervizare. Această teamă naște o defensă ce se grefează pe mecanismele de apărare dezvoltate de intervenienți în confruntarea cu cazurile, în absenta unei supervizări. Supervizarea este percepută ca un control care ar putea periclita locul de muncă al intervenientului, în cazul în care acesta nu reusește să fie la înalțimea cerințelor practice. Locul de muncă este vital și trebuie păstrat indiferent de adecvarea sau inadecvarea la sarcinile aferente. Un alt motiv al întelegerii supervizării ca și „control“ și a respingerii ei este nevoia narcisică a practicianului de a se vedea eficient, profesionist, cel mai în măsura să… , și de a nu se descoperi față de nimeni (nici măcar față de sine însuși) în ceea ce reprezintă slăbiciunea lui profesională, nesiguranța sau greșelile inerente într-un mediu social atât de confuz încă și aflat la începuturi. Supervizorul este perceput ca un supraveghetor și în acest sens el este asimilat cu șeful care veghează, verifică, pedepsește, îndrumă, domină, decide… Concretizarea acestei trăiri reactive a profesioniștilor din domeniul asisțentei sociale de la noi este evidentă și în teoretizarea și promovarea „supervizării apreciative“, ca alternativ la „supervizarea axată pe problemă“ (Cojocaru, 2005). În această accepție, supervizarea hrăneste iluzia narcisică a intervenientu-

lui, lăsând într-un con de umbră problematică intervenției și a relației cu clientul, care ar impune un proces de reflecție comună a supervizatului și supervizorului. În loc să joace rolul unei oglinzi care mărește cu fidelitate detaliile, supervizarea devine o imagine falsificată a unei realități nu pe deplin întelese. Această teamă evidentă față de supervizare se întâlnește și se sprijină reciproc cu aspectele de democrație precară din anumite instituții medico-psiho-sociale, aspecte care se însoțesc cu joasa calitate a serviciilor. Autocrația destul de frecvent întalnită încă în sistemele sociale de la noi, în care șeful deține întreaga putere și responsabuilitate, dictează, controlează, există, împiedică atât respectarea drepturilor fundamentale ale omului cât și dezvoltarea unei responsabilități a intervenientului fată de beneficiar și a unei transparențe a actului profesionist. Supervizorul este văzut ca echivalent al șefului ierarhic iar atitudinea este una de fugă de responsabilitate în numele unei salvări superficiale a relației cu șeful. În același timp, intervenientul adeseori nu vede în șef un profesionist real pe a cărui expertiză să poată conta pentru a-și asigura propria dezvoltare profesională. În acest context, supervizarea este percepută ca fiind punitivă, având scopul de a „ pedepsi greșelile “, iar evaluarea greșelilor într-un sistem autocratic devine o problemă subiectivă, la bunul plac al șefului. Există însă și un mit pozitiv, un mit generat de practicarea izolată, cu supervizori străini, în servicii dezvoltate de catre ONGuri. Acest mit atribuie supervizorului, calităti de superman; el va salva serviciile, va rezolva toate problemele generale și particulare care grevează calitatea serviciilor medico-psiho-sociale din România. Mentalitatea, rezistentă încă la ideile egalitătii de gen, poate face ca apartenența la genuri diferite a supervizorului și supervizatului să conducă la dificultăți și conflicte în procesul supervizării. Faptul că nu exista un cod etic crește riscul unor astfel de probleme. Pe de altă parte, deși feminizarea serviciilor de ingrijiri sociale și de sănătate e o tendință generalizată în întreaga lume, la noi sunt mai multe femei decât bărbați, atât în servicii, cât și în rândul profesioniștilor care optează pentru o specializare în supervizare.

O definire empirică a supervizării, formulată de catre cei 8 studenți din cadrul primului program de formare în supervizare (20042005), al Universitătii de Vest din Timișoara, atribuie supervizării rolul de „ a clarifica si sprijini intervenientul in momentele de dificultate in relația cu clientul “. Supervizarea este vazută ca „un sprijin permanent, realizat prîntr-o consiliere profesională avizată, care asigură confortul si siguranța intervenientului în practică “. Supervizarea conduce astfel la creșterea stimei de sine a profesionistului care beneficiază de ea, a încrederii în capacitatea sa profesională, la precizarea identității profesionale, la identificarea precoce și confruntarea intervenientului cu mecanismele defensive pe care le pune în funcție, la evitarea unor artefacte păguboase pentru client. Studenții din programul de supervizare afirmă și că supervizarea trebuie să aduca celui supervizat informații utile, necesare în actul profesional, considerându-se implicit că supervizorul are un grad de expertizăprofesională în domeniul intervenientului care va conduce la mai buna și permanenta dezvoltare profesională și personală a acestuia, prin procesul supervizării. Supervizarea este vazută ca o invitație la introspecție, la reflecție și analiză, bază recunoscută a autodezvoltării. În acord cu aceste atribute ale procesului supervizării expectantele formulate de către studenții în programul de formare în supervizare sunt ca supervizarea să asigure un suport pentru managementul profesional și personal, protejând intervenientul de epuizare profesională. Cu referire la supervizarea de echipă, se așteaptă detensionarea echipei de intervenție și rezolvarea conflictelor din cadrul echipei. Atât pentru supervizarea individuală cât și pentru cea de echipă se consideră că supervizarea „ sprijină dorința de cunoaștere și dezvoltare a supervizatului “. O expectantă, tangentăsupervizării, exprimată de primii studenți în supervizare in România, a fost aceea ca supervizarea să asigure cadrul necesar unei intervizări, a unei consultanțe reciproce între colegii intervenienți din cadrul aceluiași serviciu. În domeniul expectantelor față de practica supervizării au fost formulate și probleme formale, specifice începutului oricarei specializări, cum ar fi : recunoașterea ca specializare a supervizării, delimitarea supervizării de atribuțiile serviciului personal din cadrul in-

3

inițierea unei asociații naționale profesionale afiliate la rețeaua europeană a supervizorilor. Gradul de responsivitate nu a diferit prea mult la ONG-uri . Am grupat trăsăturile pe cinci dimensiuni: a. comparativ cu serviciile de stat (. Cercetarea s-a efectuat prin colectarea unor informații solicitate prin chestionare. • criteriile de clasificare a informațiilor colectate la ultima întrebare. afirmă nevoia acută de supervizare. solicitând o reflecție în vederea completării. cu cel al grupului de răspunsuri din partea NGOurilor. Termenul limită de returnare a fost de două săptămâni. mai transparente. reprezintă aproximativ 4%). profesioniștii consideră în mai mare măsură că lucrurile necesită o ameliorare iar supervizarea ar putea fi o soluție. noua specializare inclusă în standardele de funcționare a serviciilor de protecție a copilului și familiei din România. 32 . • răspunsurile apar ca aparțințnd respondentului și nu ca o consemnare a reflecției comune a colectivului de lucru. abilități manageriale ale supervizorului. existentă unui cod etic și a unor standarde. în cadrul serviciilor. recunoașterea expertizei (profesionism și experiență) supervizorului de către supervizat și ceilalti. f. Au fost expediate un număr de 46 de chestionare catre DGASPC și 36 către ONGuri. dintre care cinci întrebări închise. supervizorul și munca în echipă. • a funcționat o selecție a respondenților. Interpretarea rezultatelor/dificultăti în implementarea supervizării Dată fiind experiența diferită a serviciilor din sectorul public comparativ cu cel privat. b. Acestea puteau fi completate individual de către angajații din servicii doritori sp o facp sau în urma unei discuții de grup sau de către un reprezentant al serviciului conform opiniilor personale.45%). ea nu este semnificativă și datele pot fi luate în considerare doar orientativ. sub aspectul reprezentărilor care există asupra supervizării. necesitând alegerea răspunsului și o singură întrebare deschisă. în vreme ce răspuns din 26. Climatul profesional din România și supervizarea O cercetare organizată în aprilie-mai 2005. la nivelul serviciilor sociale din structurile guvernamentale județene ( Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului) și a organizațiilor neguvernamentale ofertante de servicii medico-psiho-sociale din România a permis o mai bună ințelegere a climatului socio-profesional în care urmează a-și face loc și a fi valorizată noua specializare a supervizării. colegii din serviciile guvernamentale. am putea deduce faptul că NGO-urile sunt structuri mai democratice și mai deschise noului.stitutiei unde functionează intervenientul sau echipa care beneficiază de supervizare. reprezintă 3%. Un număr de 22 de DGASPC au returnat 32 de chestionare si 26 de chestionare s-au intors de la 5 NGO-uri. Nu a existat un consemn cu privire la modul de colectare a răspunsurilor. față de 72%. grupurile nu sunt ponderate și deci comparațiile sunt mai puțin relevante (de exemplu : răspuns din 32. în domeniul supervizării.7% comparativ cu . comparativ cu cel neguvernamental ? Care este profilul supervizorului creionat de asteptările globale ale profesioniștilor din România ? Încercăm să răspundem în cele ce urmează. afirmație care se face în mod empiric. formarea supervizorului. Chestionarele aveau o structură simplă. calități personale ale supervizorului. cu șase întrebări. d. La prima întrebare. există diferențe între modul în care este percepută supervizarea în sectorul guvernamental. Interpretarea comparativă a acestui rezultat ar putea conduce la ideea ca în NGO-uri. Răspunsurile primite fac un design al mediului socio-profesional. Considerați că supervizarea este necesară în serviciile medicopsiho-sociale din România ? diferențele sunt relativ considerabile: 88% din respondenții ONG-urilor. plata supervizării. c. ale cărei criterii nu ne sunt cunoscute. ceea ce duce la o sporire a idiosincraziei răspunsurilor. (deschisă) sunt discutabile. de asemenea. atunci când facem comparațiile și mai ales diferențele între grupul răspunsurilor returnate din partea DGASPC. Precizăm câteva aspecte critice ale cercetării : • statistic. e.

este în primul rând solicitat la nivel individual. a „supervizării“ practicate de șef. la nivelul echipei sau individual si la nivelul echipei. acest aspect dovedește neîncrederea și necunoașterea. nu înregistrează diferențe între cele două sectoare. Credeți că supervizorul trebuie să facă parte din personalul instituției unde lucrează sau să fie extern instituției ? înregistrează din nou diferențe mari. întărește preferința pentru supervizarea de echipă. a supervizării în rândurile profesioniștilor din serviciile medico-psiho-sociale de la noi. dar cu supervizori bine formați“ ne spun răspunsurile la aceste două întrebări. la cea de a patra întrebare pot fi interpretate fie ca izvorâte din informațiile pe care le dețin respondenții cu privire la supervizare. în sectorul guvernamental. Întrebarea privind proveniența supervizorului. în sectorul guvernamental. fie/și din teama și respingerea unei supervizări neprofesioniste care ar putea aduce prejudicii supervizaților sau/și calității serviciilor. răspunsul exprimă mai degrabă speranțele oneste ale respondenților într-o creștere a calității serviciilor precum și o informație generală pe care o au cu privire la efectele supervizării. marea diferență de alegere între cele două sectoare dă o ponderare a opțiunilor care duce la alegeri egale pentru supervizarea de echipă și cea dublă. Supervizarea este un proces care. creându-se o practică ce se evidențiază în răspunsurile primite. atât din punct de vedere istoric. În fapt. în măsura în care este cunoscutăa. În timp ce din sectorul neguvernamental răspunsurile par echilibrate. sectorul guvernamental). Acest lucru nu s-a întâmplat în sectorul guvernamental unde su- 33 . dovedește mai buna cunoaștere a modului în care se practică supervizarea. ne întărește impresia mefienței crescute fată de supervizare. Opțiunea pentru ambele tipuri de supervizare (individuală și de echipă). individul se consideră mai puțin expus și presat spre a face dezvăluiri într-o supervizare de echipă (Fleming. răspunsurile fiind cvasiunanim de acord cu creșterea calității serviciilor prin introducerea supervizării precum și cu nevoia unei formări speciale a supervizorului. Răspunsurile. cu o ușoară punere în umbră a supervizăarii individuale. majoritatea reclamând dubla supervizare (58%). 2003). acolo unde ea funcționează. Trebuie reamintit aici că. Întrebările privind utilitatea supervizării și nevoia de formare a supervizorului. Steen. foarte scăzută în sectorul guvernamental (22%) față de cel neguvernamental (58%). Cea de a doua întrebare. aceștia din urmă. Cum credeti că ar trebui să se desfașoare supervizarea : individul. precum și o încredere sporită în valențele benefice ale supervizării.Dacă ne gândim la afirmatia ipotetică inițială. Opțiunea crescută pentru supervizarea de echipă poate conduce la concluzia că în sectorul guvernamental există mai multe disfuncții conștientizate ale echipei. fiind formulată la un nivel general. în proporție de 69% consideră că supervizorul trebuie să vină din afara instituției (comparativ cu 47%. Așteptarea pozitivă cu privire la impactul supervizării asupra calității serviciilor este în acord cu practica supervizării în lume. opțiunea pentru supervizarea de echipa reprezinta 50% din totalul răspunsurilor. În profilul global al supervizorului. supervizarea a fost inițiată și practicată în ultimii ani. ca în sectorul neguvernamental există mai multa experiență de supervizare. Opțiunile reduse pentru supervizarea combinată: de echipă și individual. comparativ cu o supervizare individuală. aduce diferențe mari de apreciere cu privire la utilitatea supervizării la nivel de individ (profesionist) sau de echipă. Nu este de neglijat nici experiența implicită din DGASPC. al dezvoltării practicii. comparativ cu 23% din respondenți NGO-urilor. mai ales de catre profesioniști veniți din afară. la nivel global. în sectorul neguvernamental. din sectorul neguvernamental. cât și al funcționării actuale. congruente în cele două sectoare. „Trebuie să avem supervizare. Opțiunea majoră (aproape triplă) pentru supervizare individuală dublată de una de echipă. putem spune că supervizarea. O altă posibilă explicație însă este aceea generată de anxietatea față de supervizare. asupra întregii echipe. În vreme ce mai mult de jumătate (53%) din respondenții sectorului guvernamental susțin că supervizorul trebuie să fie din interiorul instituției. Întrebarea neafectând persoana respondentului. Dubla supervizare nu este atat de bine primita ( 22%). se bucură de credibilitate în rândul profesioniștilor din domeniul medico-psiho-social din România. în care supervizatul se confruntă direct cu supervizorul.

în sectorul guvernamental această caracteristică se plasează pe locul al doilea ca alegere. atunci ar fi bine ca acesta să aibăcaracteristici personale pozitive. în același timp. în relație cu supervizatul. facilitând obiectivitatea și eficiența procesului de supervizare. Supervizorul nu poate fi un membru egal al echipei pe care o supervizează el intrând într-un nou rol.pervizorul a fost mai degrabă șeful. prin noul statut care îl apropie de echipa de management a serviciului (Kadushin. de ansamblu și de detaliu asupra funcționării echipei. așa cum apar in tabel: Răspunsurile la cea de a șasea întrebare. Cea mai complexă informație a fost colectată la întrebarea ultima. În practica supervizării se consideră că supervizorul este mai degrabă o persoană externă echipei. din care practică o vedere. și unde în general. din interiorul institutiei. în urma unei pregătiri. cu scop specific. Aceasta era o întrebare deschisă și solicita enumerarea calităților supervizorului. față de 4 din sectorul neguvernamental. dar de regulă. Există mari diferențe (60%) între opiniile celor două sectoare in răspunsurile la această întrebare. „Exterioritatea“ este un aspect important al supervizării. Una din explicațiile posibile ale acestei situații este lipsa de familiariazare cu practica supervizării în contextul unei culturi în care „șeful“ este o persoană nu întotdeauna de o competență profesional larg recunoscută.crt. Interesant este faptul că atunci când un membru al echipei devine supervizor. care nu sunt atât de pregnante în profilul global al supervizorului (dar nici în cel al DGASPC sau NGO-urilor) se referă la inter-relaționarea acestuia cu ceilalți. Doar categoria deprinderilor de lucru în echipă. În vreme ce credibilitatea personală. respondenții din sectorul guvernamental au expectanțe mari (86 de caracteristici) privind calitățile personale ale supervizorului. Starea aceasta de fapt ar putea fi o cauză generatoare a diferențelor de opțiune între cele două sectoare. el capătă față de restul echipei pe care o va superviza o poziție exterioară. Este evidentă lipsa de formalizare a supervizării în mentalitatea personalului din serviciile guvernamentale. prin atributele alese de respondenți. procesul supervizării pare a fi mai puțin cunoscut. grupate pe cinci categorii Cu o medie de 6 caracteristici. a profilului profesional al acestuia. 2002). De vreme ce supervizorul este șeful. Am grupat cele 308 răspunsuri cuprinzând așteptările respondenților fată de supervizor în cinci categorii. Nr. întrebarea Posibilități de răspuns Expertiza recunoscută DGASPC (medie :6) Nr % 3 90 9 6 38 94 6% 46% 0% 8% 20% 00% NGO (media :4) Nr % 44 36 26 5 3 4 39% 3% 24% 4% 2% 00% Global (media :5) Nr % 75 26 45 2 4 308 22% 42% 5% 8% 3% 00% Diferența Nr % 3 54 7 35 20 23% 5% 4% 4% 8% 74% 6 Descrieți profilul Calități profesional al personale supervizorului (enumerați Formare calitățile). expertiza supervizorului este reclamată în cel mai înalt grad în neguvernamental. cu supervizatul nu se menționează în expectantele colectate. Ar fi de remarcat faptul că supervizorul este prea puțin înfățișat. Acest nou rol îl face să funcționeze „exterior“ echipei. Deprinderi de lucru în echipă Abilități de manager 34 Total (global) . fiind mult depașită de caracteristicile personale ale supervizorului. serviciului. distantă față de personal. Nimic însă despre relația directă.

să sugereze modalit]ți alternative de intervenție cu clienții. capacitatea de a da feed-back corect legat de comportamente ineficiente ale supervizatului. a unor modele de intervenție. Procesul supervizării asigură o permanentă reflecție asupra actului clinic și o evaluare a acestuia. Este de remarcat faptul că majoritatea caracteristicilor se plasează în interacțiunea cu supervizatul. în cazul unui grup sau a unei echipe. una din formele de prevenire a epuizării profesionale. care permite dezvoltarea celor mai bune practici în abordarea clienților serviciilor sociale. 2002): capacitatea de a stabili raporturi bune cu ceilalti. a face împreună… “. în același timp. să sprijine dezvoltarea încrederii în sine. așa cum apar menționate de supervizați ( Fleming. a NGO-urilor (seria 2) și profilul global (seria 3). bună. în general. să facă întâlniri de cel puțin o oră în care cel puțin 45 de minute să fie alocate discutării clientului și a intervenției.Cele trei profile ale supervizorului așa cum apar în răspunsurile venite din partea serviciilor DGASPC (seria 1). Vidal (2004-2005) da o definiție complexă a unei relații. Supervizarea promovează ameliorarea continuă a calității serviciilor. spunând că aceasta trebuie înțeleasă ca „… o mișcare mai mult sau mai puțin stabilă de investiri. putem spune că în serviciile DGASPC. acțiuni comune. de acțiuni care asociază doi sau mai mulți subiecți cu scopul unor realizări psihice. 35 . apărare. supervizorului i se cere să fie o persoană agreabilă. aspect aproape uitat sau doar implicit în caracterizările primite din partea respondenților nostri. reducând la caracteristica predominantă a portretului. dar și cu scopul de a asigura o protecție. de reprezentări. Pentru a exemplifica caracteristicile supervizorului descrise în culturi cu tradiție `n supervizare am ales una dintre descrierile a „zece dintre cele mai utile“ caracteristici ale supervizorului. dezvoltarea bunelor practici. Feed-back-ul supervizorului îl ajută pe supervizat să își depășească momentele de nesiguranță profesională care ar putea să îl conducă spre structurarea unor mecanisme defensive și epuizare profesională. împiedicând rutinarea. Steen. Concluzii Supervizarea își atinge scopurile sale generoase în cadrul unei relații profesionale speciale: relația dintre supervizor și supervizatul unic sau multiplu. să dea referințe bibliografice. să-l ajute pe intervenient să iși descopere și dezvolte propriul stil de lucru. Supervizarea sprijină o funcționare cu mai puține frustrări și îndoieli. în serviciile dezvoltate din sectorul privat. ca profesionist. Portertul descris de potențialii supervizați din serviciile noastre este destul de îndepartat de calitățile care se cer supervizorului în practica și literatura de specialitate vestică. o reîncadrare în dimensiunile unei practici responsabile cu clientul aflat in dificultate. asigurând o învățare permanentă. chiar din acest motiv. împliniri ale unor dorințe. supervizorului i se cere expertiza recunoscută de ceilalți profesioniști. ridicarea interdicțiilor. a intervenientului. supervizarea reprezintă un tip de formare continuă. Această practică evoluează într-un registru cu punct de început în respectarea drepturilor omului și un punct final. Expectantele supervizatului fată de client și intervențiile pe care le face în practică primesc o perspectivă realistă prin feed-back-ul supervizorului. sigură de sine și tolerantă. Din perspectiva clientului. Într-o concluzie simplificatoare. Din perspectiva supervizatului. într-un domeniu în care subiectul este ființa umană aflată în nevoie. majoritatea acestora pot fi aduse și clarificate în ședințele de supervizare. în acest sens. capacitatea de a da un feed-back pozitiv corect. Este. să dea ocazia supervizatului de a învăța prin observare sau materiale filmate. caderea în automatisme. prin consiliere și feed-back adecvat. de sănătate mentala și de corecție. supervizarea devine o reală șansă de dezvoltare și conștientizare progresivă a celor doi participanți în relație: supervizor si supervizat. supervizarea are ca scop promovarea și menținerea eticii în practica din domeniul serviciilor medico-psiho-sociale.

cu toate neajunsurile ei. aceea de protecție pentru toți actorii: profesioniști și clienți. În diferite culturi există diferite moduri și nivele de organizare a supervizării.. reacția de neîncredere și teamă este cu atât mai importantă cu cât se cunoaște mai puțin despre funcționarea și avantajele supervizării. care în urmă cu 5 ani începuse să ridice serioase probleme în lumea profesională și să impulsioneze căutarea unor soluții. Răspunsurile colectate confirmă faptul că a venit momentul introducerii supervizării în serviciile medico-psiho-sociale din România și a initierii programelor de formare. Studenții acestui program beneficiază de informație de specialitate în cadrul unei biblioteci care asigură. dar și în cele în care supervizarea își află începuturile oficiale doar în ultimul deceniu. se leagă de blocarea formării în profesiile psihosociale. Această defazare evolutivă a serviciilor românești. Avem însă nevoie. Germania.. Ca la orice noutate. studenții care se formează în supervizare ar necesita o formare anterioară într-o formă de psihoterapie. Această situație este întărită de credința că supervizarea poate fi făcută de către . reprezintă una din aceste cauze și are probabil o explicație în moștenirea comunistă în care realitatea nu putea fi spusă. În pregătirea practică a studenților. casete video. Frica de cuvânt. În condițiile absenței unui cod etic.. se plasează sub semnul începuturilor. Mai rămâne o sursâ de neliniște: formarea inițială a studenților în supervizare.. de o cultură în rândurile profesioniștilor. din țări în care supervizarea reprezintă o specializare bine precizată pe baza unor legi și reglementări dar și a unor practici larg acceptate. într-o societate în continuă schimbare. Acest lucru poate fi facilitat prin formatori cu expertiză în domeniu. Există încă prea puțini profesioniști din domeniul social din România care să dețină o astfel de formare și să rămână interesați de a continua dezvoltarea lor profesională prin inițierea în supervizare. 2004) care afirmă imposibilitatea sau absența unei nevoi clare de utilizare a supervizării. Cursurile sunt susținute de profesori din Austria. Formarea supervizorilor este un proces care a început deja la UVT unde funcționează un program de masterat în Supervizare. în care sâ fie percepută necesitatea supervizării. asta se face deja de mult. Cunoscând prețul stopării formării în aceste domenii. Conform normelor practicate în lume. generatoare permanentă de noi cereri de intervenție și suport. lucrări. În culturile cu tradiție în supervizare. Crearea acestei atmosfere favorabile supervizării presupune recunoașterea unor rezistențe sau intenții perverse (Ferrandi. Cercetarea noastră. pe perioada a 25 de ani. Existența atât de îndelungată a practicii supervizării și generalizarea ei in toate culturile la nivelul serviciilor medico-psiho-sociale reprezintă argumentul cel mai convingător privind nevoia de supervizare ca o sursă și o garanție a calității serviciilor. Iar supervizarea a putut să își joace cartea cea mare. așteptate de către profesioniști. în virtutea utilității pe care și-au dovedit-o. Se conturează un profil al supervizorului alcătuit în aceeași măsură din calități profesionale și umane ale supervizorului. aceeași profesori asigură supervizarea viitorilor supevizori. cu numeroasele consecințe care ne-au creat o imagine defavorabilă in lume.36 Avem nevoie de supervizare în serviciile psiho-sociale din România ? Să ne amintim înainte de toate că amploarea luată de practicile de supervizare din lumea vestică a secondat și diminuat teama de epuizare profesională. în domeniul supervizării. autodezvoltare sau consiliere. numeroase aspecte privind funcționarea serviciilor sociale. de la noi. introducerea noii specializări se confruntă cu anumite riscuri care nu pot fi neglijate și care vin atât din practicile tradiționale cât și din calitatea serviciilor care funcționează în cadrul cultural specific.“ exprimat la perspectiva introducerii oricărei noutăți în domeniul socio-uman își are cauze care ar necesita a fi conștientizate. instrumentul principal de lucru al supervizării. a unor standarde de formare. în aceeași măsură. suntem obligați să creăm șansa unei formări corecte. și nu în ultimul rând. profesionale. se reclamă cu claritate nevoia unei formări a supervizatului. să fie înțelese șansele pe care le creează introducerea acestei specializări pentru asigurarea unor servicii de calitate. a definirii specializării în documentele care reglementează ocupațiile din România și a unei asociații de specialitate. În România. dorind integrarea serviciilor noastre la nivelul celor europene și internăționale. conturează un răspuns pozitiv la întrebarea de mai sus. Suedia. cărți. inclusiv supervizarea. Laitmotivul românesc „ nu este nevoie de asta.

crearea unor organizații profesionale sunt tot atâți pași necesari pentru a asigura servicii de calitate. B. practice and perspectives. in Psychologues et Psychologies..Cadre technique dans l’analyse des pratiques professionnel les a orientation psychanalitique. F.La supervision pour les soignants en psychiatrie. 76. „ Supervision et regularisation d’equipes “ . NASW Silver Spring Maryland 3. Bernard. Berreley. Cei 8 studenți din cadrul primului program de formare de tip master în supervizare din România. (2004) – Regulation d’equipe a contre-courant… . eventual câteva noțiuni specifice care pot fi spicuite din lucrările de specialitate par suficiente.La supervision: demarche technique ou clinique?. În România ne aflăm în pragul confruntarii calității serviciilor sociale cu cele din Europa.. Baltimore. (2004).Supervision d’equipe: une pratique specifique de psychologue.I.. de a o defini ca specializare și de a-i reliefa valențele în eficientizarea serviciilor. nr. 5. R. Ferrandi.(2003).nr. Crutchfield. Crearea acestor mecanisme de control a calității supervizării. Haynes. San Francisco 2. Polirom. Fulton. Boston. R. R. 76.K. nr. prin maxima eficientizare a supervizării. Needham. „ Supervision et regularisation d’equipes “ 6. Gadeau. Steen. „ Supervision et regularisation d’equipes “ . „ Supervision et regularisation d’equipes “ 9. (988) – Common Sense Supervision. S. O confruntare în care nu putem rămîne la o mare diferență calitativă și cantitativă.. in Psychologues et Psychologies. Lespinasse. din interior. 76. (992). care nu mai lasă timp pentru o dezvoltare naturală.M. Brunner-Routledge 7. in Psychologues et Psychologies. M-F. crearea șanselor de formare a supervizorului.Fundamentals of clinical supervision.The Social Work Dictionary. 4. Alvin and Bacon.Supervision in Social Work. (2004). in Psychologues et Psychologies. MA: Allyn&Bacon. nu necesită cursuri teoretice de formare și nici o practică bine supervizată. (2004). Acest lucru ne cere o rapidă dezvoltare și schimbare a serviciilor. Ca o speranță pentru ameliorarea rapidă a serviciilor sociale. H. (2003)–Clinical Supervisor Training.Supervision and clinical Psychology. Barker. 37 . s-au angajat într-un pionierat care va conduce iîn viitorul apropiat la crearea unui cod etic al specializării și a standardelor în supervizare. (992). G. Liborel-Pocho. Ten Speed Press. (2004). cap. Fleeming.(2005)– Metode apreciative în Asistența Socială. Thomson Brooks/Cole 0.V. (987).orice persoană cu experiență sau orice șef. Kadushin. Introducerea supervizării conform unei corectitudini standardizate poate fi pârghia inspirației schimbărilor și a promovării rapide a calității serviciilor. theory. „ Supervision et regularisation d’equipes “ 4. nr.Nous Avons tous des lunettes. BIBLIOGRAFIE M. Ei au și sarcina explicită și implicită de a face cunoscută în România această specializare.. L.L. Cojocaru. L. Goodyear.. a promova bunele practici în țara noastră. New-York. P. A. in Psychologues et Psychologies. nr. (2003) Clinical Supervision in the helping professions: a practical guide. Columbia University Press. Jacqmin..76. (2004). și că deci. R. Supervizarea în asistența socială. „ Supervision et regularisation d’equipes “ 3. in Psychologues et Psychologies. 76. de sănătate mentală și de reabilitare avem nevoie de introducerea supervizării și de instituționalizarea ei prin crearea unor standarde de formare și funcționare.. J.76. Corey.L. La Valette. nr. R. New York 2. California 8. Moulton.

M. (993) – Interactional Supervision. New-York… 9. Mc Graw Hill. R.. „ Supervision et regularisation d’equipes “ 2.nr. 76. Norrie.M. L... Starrat. nr.Methodologie de la supervision d’equipe. E.. The Haworth Social Work Practice Press 6.J. Shulman. vol. (2002). Tchakrian.Handbook of Clinical Social Work Supervision. G. Poussin. A. Vidal. C. (994). Alternative. 2 7. folie a plusieurs… Une pathogenie des liens intersubjectifs.E. (2004-2005)-Folie a deux. in New Zeeland Journal of Psychology.-P. (2002)... J. București 38 . (995). A Redefinition. Boston.Politici sociale – România în context european. C. Ringer. 223 22.5. Zamfir.J. E. Munson. (2003) – Quality Parameters of supervision in a Correctional Context. NASW Press. nr. Dunod. in Psychologues et Psychologies. in Le journal des psychologues. Eggleston.La pratique de l’entretien clinique.Supervision.. (2004). T.J... Zamfir. 32. USA 20.. Sergiovanni. Paris 8.

Cuvântul supervizare apare însă menţionat mult mai devreme. Obiectivele pe termen lung sunt de a asigura clienţilor agenţiei. un proces cu multe componente Karin lunDen. PhD.se Profesor Asociat Master Supervizare in domeniul protecției copilului Universitatea de Vest . După Kadushin (992) cuvântul apare menţionat în titlul unei cărţi. primul curs de supervizare în psihoterapie a fost organizat în 970. în 983. supervizarea în asistenţă socială. s-a generalizat. 992). Deja în timpul celui de al doilea Război Mondial. menită să amelioreze competenţele profesionale ale supervizatului. Kadushin (992). centrată pe client şi făcută cu scopul de a ajuta supervizatul în mânuirea optimă a cazurilor şi. Obiectivele pe termen scurt sunt de a ameliora capacitatea profesională a celui supervizat. Supervizare. ajutorul pe care agenţia este mandată să îl ofere. Reprezintă şi un sprijin pentru lucrătorii din acest domeniu. Astăzi se consideră că în cazul în care lucrezi ca asistent social sau psiholog.Timișoara n lumea vestică. este obligatoriu să ai supervizare. ca supervizor. Universitatea din Goteborg. Psihoterapeut licenţiat. În timp. deja în 904. deoarece am făcut parte din primul grup şi am absolvit cursul. Supervizare educaţională.Lunden www. Ştiu bine acest lucru. în sfârşit. în dezvoltarea lor profesională. Bertha Reynolds (942) a scris despre supervizare şi diferitele faze ale procesului de supervizare. o mare doamnă a supervizării. supervizare metodologică. vorbeşte despre trei modele teoretice diferite în supervizare. de exemplu. există o oarecare incertitudine cu privire la ceea ce înseamnă supervizarea.socwork. Câţiva ani mai târziu au fost iniţiate primele cursuri de supervizare în asistenţă socială. supervizarea are o tradiţie îndelungată. În Suedia. Suedia Karin.gu.Supervizarea. Î Obiectivele supervizării în domeniul psiho-social sunt atât pe termen scurt cât şi pe termen lung. într-un mod optim (Kadushin. Rezultatul acestor scrieri a fost o carte. supervizarea adminis- 39 .definiţie Dacă examinăm literatura de specialitate. până recent utilizată ca şi curs în supervizare. supervizor Departamentul de Asistenţă Socială.

unde este vorba despre supervizarea pe care managerii o asigură angajaţilor. Supervizarea. Supervizarea şi relaţiile de supervizare sunt larg acceptate ca o contribuţie importantă la ameliorarea performanţelor profesionale. Unul din aceste cadre se referă la durata întâlnirilor de supervizare. 970). Gerald Caplan. integrează cunoştinţele teoretice cu cele practice. Hanningan. Cooper. a avut contribuţii nu doar în domeniul consultaţiei dar şi al supervizării (Caplan şi Caplan. de evaluare şi organizare (Naslund. câte 3 ore de supervizare.trativă. Este probabil mai uşor să relatezi despre ceea ce s-a vorbit decât despre modul în care s-a vorbit. Au fost identificaţi câţiva factori de acest gen. există riscul ca întâlnirile să fie întrerupte şi deci să se intervină într-un mod ineficient. mai ales în asistenţa socială. deprinderi. Recent. Căci. Şi ar trebui studiată. Naslund (2004) a intervievat educatori şi asistente medicale de psihiatrie din trei grupuri de supervizare. În Suedia vorbim despre orele de supervizare şi prîntr-o oră de supervizare înţelegem 45 de minute. de unu la unu. cum se pot ele schimba în timp şi factorii care contribuie la aceste schimbări. Nu vreau să spun că nu ar fi literatură scrisă asupra supervizării. Fothergill şi Coyle. El a afirmat că procesul de supervizare continuă în timp şi că este un proces care se desfăşoară între un profesionist cu anumite competenţe în domeniu şi unul sau mai m.2005). S-au dezvoltat în timp anumite cadre de lucru pentru supervizare. S-a urmărit de asemenea reliefarea expectanţelor supervizaţilor şi a experienţei lor legate de supervizare. În general. Dar majoritatea scrierilor aparţin unor clinicieni. 2005). Hanningan. Cooper. literatura descrie supervizarea ca pe o activitate care transferă cunoştinţe. Adams. Scopul cercetării era de a descrie grupurile supervizate. Un alt factor important este locaţia unde se desfăşoară supervizarea. cel mai frecvent se practică supervizarea de grup. Fothergill şi Coyle. Astfel frecvenţa şi durata întâlnirilor de supervizare par a influenţa eficienţa supervizării. Supervizarea individuală este cel mai adesea de 2 ore de supervizare. Studiul arată că cele mai frecvente supervizări sunt cele individuale. Asta înseamnă despre ce vorbesc ei în supervizare şi modul în care se lucrează în şedinţele de supervizare. consideră că au o supervizare mai eficientă decât cei care sunt supervizaţi la sediul unde muncesc. Experienţa suedeză În Suedia. Dacă membrii grupului aveau obişnuinţa de a lucra în grup. Din punct de vedere al clinicii este o mare nevoie de a studia eficienţa supervizării.ulţi profesionişti lipsiţi de aceste competenţe. Dar supervizarea este şi un proces pedagogic. Alegerea supervizorului s-a dovedit a fi un alt factor al eficienţei profesionale (Edwards. în procesul de supervizare. Procesele erau mult influenţate de tradiţie şi experienţă. Chiar şi în Suedia. Supervizaţii care îşi desfăşoară sesiunile de supervizare în alte spaţii decât cele unde muncesc. acest lucru 40 . Expectanţele se pot împărţi în două categorii: conţinutul şi metoda supervizării.eficienţa Ţinând seama de lunga istorie a supervizării este surprinzător faptul că până în acest moment există destul de puţine cercetări în domeniu. Burnard. cu referire la clienţi. Adams. a fost întreprins un studiu ce urmărea identificarea factorilor care influenţează eficienţa supervizării clinice a asistentelor medicale din domeniul sănătăţii mentale (Edwards. grupurile de supervizori preferă să părăsească locurile de muncă pentru a face supervizarea. Un factor ce s-a dovedit a nu avea nici o influenţă asupra eficienţei supervizării este tipul de supervizare. binecunoscut prin modelul său de consultaţie în domeniul sănătăţii mentale. O altă cale de a-ţi alege supervizorul este pe baza unor recomandări din partea altor profesionişti. atitudini din partea unui profesionist mai experimentat celui cu experienţă mai puţină. Există o listă a supervizorilor de unde profesioniştii îşi pot alege mai mulţi candidaţi pe care să îi invite pentru interviuri. În scopul investigării procesului de supervizare. 970). Burnard. Frecvenţa supervizării de grup este de două ori pe lună. Aceste cadre construite prin experienţă clinică sunt acum sprijinite de datele cercetării menţionate. De aceea avem aici un loc propice pentru cercetarea acestui tip de supervizare. 2004). Supervizorul are anumite responsabilităţi iar participarea la sesiunile de supervizare este aproape obligatorie (Caplan şi Caplan. Rezultatele au arătat că modul în care se lucrează în timpul întâlnirilor poate diferi de la un grup la altul. O altă tradiţie în supervizarea din Suedia este ca supervizatul să îşi aleagă supervizorul. Întâlnirile eficiente par a dura mai mult de o oră iar frecvenţa necesară este de cel puţin odată pe lună.

În Suedia. D. Second edition]. of Psychology. supervizarea ameliorează posibilităţile clienţilor de a beneficia de un ajutor mai eficient. se impune o formare specială a supervizorilor. Lauvås. B. Smedjebacken: Mareld och Ericastiftelsen. (992). cum supervizarea reprezintă o sarcină educaţională. Calificarea profesională formală a supervizorilor. Literatura de specialitate ne arată că supervizarea este eficientă. [Group Supervision].. P. Traducere: Ana Muntean cel mai adesea. dorinţa de schimbare şi asumarea practică a responsabilităţii influenţa în mod pozitiv dezvoltarea grupului. & Handal. Aşa cum au arătat şi alte cercetări. de grup. Supervizaţii erau foarte activi în alegerea supervizorilor. adesea este utilizată cu acest scop. A. Supervizarea era generalizată. nr. nr. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing.. Acest lucru era mai evident în cazul grupurilor de supervizare în care membrii grupului nu aveau experienţa de a fi supervizaţi. În opinia mea. cum ar fi sentimentele de încredere şi suport sunt importante în procesul de învăţare (Boalt Boethius şi Ogren. mă întreb adeseori cu privire la modul în care experienţa dobândită în şedinţa de supervizare este transferată în practică.se transfera în funcţionarea grupului de supervizare. Linköping University 8. experienţa supervizorilor se bucura de o înaltă apreciere. D. & Coyle. Factors influencing the effectiveness of clinical supervision. precum şi orientarea lor teoretică erau de importanţă minoră. rămâne încă de cercetat. Insyn i grupphandledning. criteriile de alegere a supervizorilor. Supervisionens organisering [The organization of supervision] Socialvetenskaplig tidskrift. Edwards. B. 4 . G. 405-44 3. 200. supervizaţii şi supervizorii. Grupphandledning. Începând cu anii 970 supervizarea este o practică generală în psihoterapie şi în munca psiho-socială. Ca supervizor cu experinţă. 2000). Supervisionens mål – professionalisering og personalpleje. 12. A. (942).200). Fothergill. & Ögren. Egelund. A. Burnard. în mod indirect. Hanningan. L. J. scopurile supervizării şi ameliorarea competenţelor profesionale. Reynolds. climatul grupului. Scopurile procesului de supervizare sunt direcţionate mai mult spre dezvoltare personală decât spre o creştere a cunoştinţelor teoretice sau a informaţiilor provenind din cercetări relevante în domeniu. Lund: Studentlitteratur. T.. S. New York: Russel and Russel. Doctorial thesis. Kadushin. 3 pp. Supervision in Social Work. Dept. M-L. nr. Ett bidrag till förståelsen av ett av de människobehandlande yrkenas hjälpredskap [Insight in group supervision. Boalt Boëthius. (200).. Egelund. Cu alte cuvinte. BIBLIOGRAFIE . mai ales din punctul de vedere al supervizatului.. 2 pp. majoritatea supervizorilor au urmat o formare specială în supervizare (Egelund şi Kvillhaug. Third edition. Learning and Teaching in the Practice of Social Work. Cooper. curiozitatea. P. 85-94 5. Pe de altă parte. (2000). T. (2004). New York: Columbia University Press 6. Deoarece se consideră că duce la creşterea competenţelor profesionale. A. 2. Dacă.. precum şi efectele asupra competenţelor profesionale. 80-200 4. O parte a studiului a investigat utilizarea supervizării. Rezultatele au arătat că 8% dintre profesionişti erau în supervizare. & Kvilhaug. Andra upplagan [Supervision and practical occupational theory. Cu scopul de a urmări supervizarea. (2002). (200) Handledning och praktisk yrkesteori. Aparent contribuţia ipotetică a supervizorilor la dezvoltarea competenţelor profesionale nu era foarte apreciată. 7. 2002). [Supervision goals – professionalizing and staff welfare]. Participanţii cu un grad mai mare de satisfacţie faţă de supervizare erau şi cei mai curioşi şi dornici de schimbare în grup precum şi mai responsabili. Näslund. (2005). C. Dorim să avem supervizori care să conducă la ameliorarea eficienţei profesionale. A contribution to the understanding of a helping tool for professionals]. J. în 70 de comunităţi din Suedia a fost întreprins un studiu mai larg ( Egelund şi Kvilhaug. Nordiskt Socialt Arbete. pp. Adams. & Kvillhaug.

Supervizarea asigură respectarea standardelor de bună practică și este de un real folos în respectarea cu maximă eficiență a abilităților din fișa postului.A.Interviu realizat de Ovidiu Ionescu 31 mai 2006 Interviu cu D-na Georgeta Aprotosoaie Director General Directia Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Mehedinti Geta aProtosoaie.I. Acum lucrăm la schimbarea acestei mentalități.: Există mai multe variabile care influențează performanțele personalului: competența și capacitatea de a realiza cum muncește.I. Dacă nu am avea un supervizor al activității cum am ști dacă ceea ce facem este bine? Cum am reuși să ne descarcăm de toată încărcătura emoțională pe care o acumulăm la fiecare caz? O. O.: Stimată Doamnă Director. în acest sens.I. Cum vă poate ajuta supervizarea în cadrul DGAS Mehedinți? G. jurist. e supervizarea o formă de învățare a meseriei? G. Mai ales în România unde abia acum avem și modele de bunăpractică.: În mod sigur.: Supervizarea este modalitatea prin care un supervisor desemnat autorizează activitatea profesioniștilor care lucrează în asistența socială și nu numai.: . . Trebuie ca supervizorul să identifice nevoile de formare ale personalului. este o bună ocazie să transmitem cititorilor poziția dumneavoastră în ceea ce privește imbunătățirea practicii profesio-nale și creșterea calității serviciilor pentru protecția copilului.A. în protecția copilului și vreau să vă intreb cum credeți că percep profesioniștii această intervenție? G. vă mulțumesc că ați acceptat să participați la acest interviu. Director DGASPC Mehedinți O.: Această nevoie de supervizare o definim ca un suport acordat de un senior unui junior profesional astfel incât să poată să desfașoare activitatea în condiții de bune practici și în același timp să învețe. 42 Foarte mulți dintre colegii mei asimilează supervizarea cu controlul. care este opinia dvs. Să începem prin a comenta puțin ideea aceasta a supervizării în contextul românesc.A.

Dar ca și colegii mei încă se tem. aţi avut pînă în prezent şi dumneavoastră oportunitatea să reflectaţi cu cineva la activitatea cotidiană şi în luarea deciziilor.I.: Care sunt planurile dumneavoastră pentru viitor în scopul dezvoltării acestei activităti și sensiblizării profesioniștilor pentru a se implica într-un astfel de proces de reflecție fără să fie refractari și să analizeze cu toată deschiderea activitatea lor pentru a o imbunătăți sau pentru a lua deciziile cele mai bune pentru clienți? G.: Care ar fi din punctul dumneavoastră de vedere funcţiile cele mai importante ale supervizării.I. O. 43 .I. element de bună practică în activitatea profesioniştilor care lucrează cu copilul şi familia lui.I.: Pregătirea profesională este necesară înainte de a desfăşura activităţi cu caracter social şi terapeutic. Colegii mei ar fi mai detaşați şi nu ar mai exista teama de „control“.A.: Aveți pe cine să contactați ca supervizor pentru a presta această activitate la Mehedinți? G. Acum suntem în perioada în care discutăm în direcție nevoia de supervizare.: Vreți să transmiteți un mesaj și colegilor dumneavoastră.I.A. cum? G.A.: Ce ajutor se poate acorda profesioniștilor care lucrează în mediul rural.: Eu ca director executiv am supervizor.A. Care este opinia dumneavoastră în acest sens? G. la rândul lor au nevoie de ajutor poate chiar foarte acut în acest moment? G.dacă există norme de formare Şi să contribuie la: .A.O.A. dar aștept solicitarea din partea lor. Totul este să știi cum să abordezi acest nou.: Pentru supervizare este nevoie de voinţă administrativă şi resurse astfel încât să fie integrată ca o activitate cotidiană firească în bugetul DGAS.: Există două abordari în ceea ce privește raporturile instituționale cu supervizorul.: Rezistența la nou există în fiecare colectiv.dacă echipa a fost bine selectată. O. este posibil să regăsiţi resursele necesare pentru acest lucru. oricât de multă teorie ar cunoaşte si oricât de multă practică ar avea.: Supervizarea este necesară.: Întotdeauna am găsit sprijin la conducerea Consiliului Județean. Și cred că și aici este nevoie de … supervizor. cu ce v-ar ajuta şi în virtutea căror roluri supervizorul ar sprijini bunăstarea copilului şi a familiei? G. a managerului.A. ce va determina să promovaţi această idee.dacă serviciile create sunt eficiente . M-am orientat și pentru colegii mei. directori generali sau șefi de servicii? G.A.I. Nu pot să le impun eu. Trebuie doar să explici și ca să explici trebuie să știi despre ce este vorba. O. O. abilităţile echipei . este valabil în orice profesie însă de ce nu este suficientă doar o bună cunoaştere a teoriei şi practicii astfel înct profesionistul să poată să işi desfăşoare intervenţia la cele mai bune cote profesionale? G. O. Toți avem nevoie de un feed-back pentru activitatea noastră. Dacă nu aş fi avut un supervizor oare credeţi că aş fi realizat tot ceea ce s-a realizat? O. Supervizorii asigură formarea la locul de muncă a asistenților sociali și oferț sprijin personal și emoțional fiecărui profesionist.: Considerăm ca un supervisor din afara instituției.atingerea indicatorilor de performanţă O..: Am 9 ani vechime în această muncă și sunt omul care a înfiinţat toate serviciile din direcţie. O.: Să identifice: . Trebuie să simtă nevoia supervizării și să-mi ceară. contractarea unui supervizor din afara instituției care să vină cu o anumită ritmicitate să discute cu angajații și să reflecte împreună cu ei fără prezența directorului.: Aceștia pot solicita supervizare de la profesioniștii noștri.A.. v-a ajutat acest lucru? G.I. O. Să nu mai aștepte.: În asistenţa socială se lucrează cu omul şi niciodată un profesionist nu poate afirma că ştie totul.: Sunteţi unul dintre managerii de instituţie socială care sprijină introducerea supervizării ca și.I.I.I.: Vă mulțumesc. unii promovează angajarea unei persoane în cadrul instițutiei care să îndeplinească rolul de supervisor și cealaltă abordare.

membru fondator al OVS ( Asociația Austriacă pentru Supervizare). şi de ce sunt supervizorii specialişti în reflecţie2. Între timp aceasta a devenit un fenomen răspândit în toată Europa.şi cu aceasta şi supervizarea . lider Grup Balint. Master de Supervizare. .Aceste conflicte nu pot fi soluţionate pur şi simplu prin ordonanţe şi regulamente. 44 Sunt recunoscător Angelei Gotthardt-Lorenz și lui Helmut Haselbacher pentru sugestiile aduse acestui articol.devine din ce în ce mai importantă. Universitatea din Viena. Director Executiv Grupuri Internaționale de Intervizare ANSE. Științe Aplicate în Asistența socială (subiect „social management“). membru fondator al ANSE (Asociația Organizațiilor Naționale de Supervizare din Europa).): Supervision und Organisationsentwicklung. AWS Baden). Schimbări profunde în imaginea meseriilor (profesionalizarea) exercită o puternică presiune asupra profesioniştilor şi duc la contradicţii în perceperea propriei meserii. Acest articol1 tratează următoarele probleme: din ce cauză în diferitele domenii din lumea muncii reflecţia . Apare nevoia reflecţiei. S-a pornit de la următoarele ipoteze: . Editura Leske und Budrich. Conferențiar la Universitatea din Viena Dept. Profesor Invitat Universitatea de Vest Timișoara. membru al HR Service & Supervizio Budapest. supervisor pentru supervizarea supervizorilor (Universitatea din Salzburg. în: Pühl Harald (ed.Reflecţia ca o competenţă esenţială a supervizării siegfried tatschl Supervizor și trainer OVS.Schimbările rapide din lumea muncii duc la apariţia unor cerinţe şi sarcini de muncă contradictorii. psihoterapeut și asistent social la Clinica de Consiliere pentru Copii si Orientare. Opladen 2000.Într-un număr din ce în ce mai mare de domenii supervizarea este pusă în joc pentru prelucrarea şi sprijinirea acestei nevoi de reflecţie. 2 Gotthardt-Lorenz Angela: Die Methode Supervision – eine Skizze. Pentru prelucrarea acestor conflicte este nevoie de colaborare şi reflectare din partea celor implicaţi. . cum ia naştere reflecţia. . nenumărate publicații de supervizare și management social.

pentru aceasta Schindler 984). Problemele care îl preocupă cu ocazia supervizării pe actualul îngrijitor de persoane cu handicap sunt „Trebuie să-i oblig pe clienţi la efectuarea muncii sau a unei teme de lucru? În ce măsură trebuie să satisfac preferinţele clienţilor referitoare la tipul de mun3 Sauer Joachim: Zur Geschichte und Tradition der Supervision in Österreich. Sepp Schindler a fost iniţiatorul supervizării în cadrul „Ligii pentru asistenţă a persoanelor suspendate de executarea pedepsei“ . cum este încurajarea specială a clienţilor. profesionalizare şi nevoia de reflecţie Exemplele prezentate aici se ocupă cu schimbările survenite în modalităţile de lucru şi în atitudinile faţă de muncă. fără o pregătire profesională specială sau câteodată rude implicate cu dăruire şi care au preluat sarcini de îngrijire sau de organizaţii orientându-se după experienţa lor de o viaţă ca şi mamă sau tată .care tocmai se instalase pe întregul teritoriu al Austriei . Competenţa de acţiune a asistentului este determinată în mare măsură de încrederea pe care o câştigă prin contactul cu clientul în cauză (cf.) care urmează să fie vândute la târgurile de Crăciun. dar şi ceea ce s-a făcut până acum trebuie să rămână reprezentabilă şi explicabilă atât faţă de propria persoană cât şi faţă de aşteptările noi. .au intrat în conflict cu noile cerinţe.): Supervision. profilul atelierului unde ei lucrează este legat de producerea unor obiecte de ceramică (vaze. În acest caz este întodeauna vorbă de o intensă controversă emoţională şi cognitivă cu identitatea profesională de până acum.pentru a-i veni în ajutor asistentului care asigura asistenţa persoanelor suspendate de executarea pedepsei în sarcina sa grea (rolul dublu) pe care o avea. care la început au fost oameni sufletişti. în noua sa activitate ca îngrijitor de persoane cu handicap este responsabil pentru un grup de zece oameni cu handicap intelectual şi cu deficienţe multiple. Nu numai acţiunile şi atitudinile noi trebuie să fie adecvate. fabricarea unei maşini din lemn este dorinţa lui arzătoare. 33 45 . scrumiere etc.. cum ar fi curăţirea şi sortarea cârămizilor vechi. cu ocazia unei reconstrucţii se ivesc şi munci. p. Unul dintre clienţi lucrează cu plăcere în lemn. Editura Orac... Un îndreptar pentru predarea competenţei în reflecţie completează analizele mele. Acest articol justifică aceste ipoteze pe baza experienţelor şi percepţiilor din propria experienţă ca şi supervizor şi prin referire la bibliografia din domeniu. „În 96 sa creat baza legală pentru asistenţa modernă pentru persoanele suspendate de executarea pedepsei . cerinţe care se datorează condiţiilor cadru schimbate. Îndrumătorii de lucru care s-au orientat după experienţa lor de ucenic sau de meseriaş s-au văzut dintr-o dată confruntaţi cu nişte cerinţe pentru care nu avuseseră experienţe precedente utilizabile. În plus. precum şi cu noile cerinţe faţă de persoanele aflate în câmpul muncii. Ansätze und Perspektiven in Österreich.“3 În organizaţiile care lucrează cu persoane cu handicap. Mobilurile pentru acţiunile schimbate trebuie să poată fi mediate şi lumii din jur într-un mod raţional. Acestor zece oameni trebuie să li se pună la dispoziţie munci corespunzătoare. Cu sprijinul acordat de Elisabeth Schilder. câţiva dintre ei provin din familii cu probleme majore şi prezintă serioase tulburări de comportament. în Luif Ingeborg (ed. Schimbare. şi anume între controlul. Un exemplu: Un fost şofer de camion care iniţial a învăţat meseria de instalator. Wien 997. Temporar.Premisa de bază pentru procesul de supervizare profesională este dezvoltarea competenţei de reflecţie.Tradition. Ca un exemplu deja istoric pentru relaţia dintre schimbările dintr-un domeniu vast de muncă şi intrarea în acţiune a supervizării ar fi aici descrierea apariţiei asistenţei pentru condamnarea cu suspendare. Colaboratorii. această nevoie de reflecţie a apărut deseori în timpul tranziţiei de la faza de pionerat la cea de instituţie profesionalizată. cu care este însărcinat din partea tribunalului. şi ajutorul individu- alizat conceput din punct de vedere terapeutic.Supervizorii sunt specialişti în reflecţia asupra situaţiilor de muncă şi asupra activităţii profesionale.

Cu experienţa şi rutina acumulată se formează siguranţa în acţiune.Tradition. iar la conflictele dintre subgrupuri să se reacţioneze în sens pedagogic. Căile familiare de livrare şi listele cu comenzi până acum au fost înlocuite cu o sarcină de lucru vagă. Corpul profesoral nu mai este totalitatea colegilor. posibilităţi pentru a se mişca liber şi a-şi înfăptui ideile proprii. Timpul de lucru este singurul cadru de încredere.că? Cum să mă comport dacă cineva se opune – că doar sunt oameni cu handicap şi nu sunt responsabili pentru comportamentul lor?“ În supervizarea în echipă este întodeauna subliniată de către conducere şi colegii cu experienţă cât de importantă este capacitatea de transpunere în situaţia clienţilor şi. Important este. Dacă ele s-au priceput pentru o perioadă mai lungă de a fi adminstratori. Wien 997 . progresiv. trebuie completate şi verificate planuri de îngrijire. care aduc cu ei informaţii adunate în 4 46 Tatschl Siegfried: Organisationssupervision und Organisationskompetenz als Antwort auf Herausforderungen des Wandels von sozialen Organisationen. de descărcare parţială. deoarece pe lângă munca zilnică. ca în nici un caz nu trebuie să se facă uz de forţă. fără a fi corespunzător pregătiţi din punct de vedere pedagogic. Editura Orac. În această funcţie are el experienţă în a-i motiva pe oameni să conlucreze voluntar. Pentru ca profesorii să nu se simtă împinşi în rolul de elevi. În procesul de supervizare încerc mereu să fac legături cu alte roluri care-i sunt familiare. atunci. că de fapt. ar trebui acţionat intuitiv. De multe ori o pregătire generală fondată din punct de vedere al specializării şi cunoştinţe de specialitate dobândite în plus nu mai ajung pentru a face faţă cerinţelor unui medic practicant. În plus. A fi director de şcoală se transformă repede dintr-o cinste într-un chin. noile cunoştinţe şi roluri profesionale trebuiau „echilibrate“ cu activităţile de până acum.). ca marfa comandată să fie livrată la data convenită. sunt şi ei dintr-odată notaţi cu ajutorul chestionarelor de „feed-back“. Şi la nivelul persoanelor de conducere s-a ajuns la conflicte asemănătoare. Competenţe sociale şi de comunicare sunt cerute la diferitele nivele de colaboratori. De acum înainte este vorba de a fi în permanenţă şapte ore pe zi împreună cu zece oameni foarte diferiţi. în: Luif Ingeborg (ed. ei s-au văzut confruntaţi cu noi generaţii de colaboratori care au intrat pe câmpul muncii beneficiind deja de o pregătire profesională şi de o experienţa practică adecvată şi care au pus sub semnul întrebării acele decizii ale conducerii care au fost de specialitate. dintr-odată persoana se vede confruntată cu cerinţe de calităţi manageriale pentru care nu sunt suficiente nici rolul de profesor şi nici experienţa profesională de până acum. în loc de liste cu comenzi. dacă cadrele didactice dezvoltă pentru abordarea feed-back-ului roluri şi identităţi noi. ca cea de comandant al pompierilor voluntari.4 Necesitatea de reflecţie apare şi datorită pretenţiilor şi comportamentului schimbat al clienţilor. iar din punctul de vedere al conţinutului ele puteau fi cuprinse cu privirea. Ansätze und Perspektiven in Österreich. În sistemul şcolar se află faţă în faţă elevi şi părinţi mai conştienţi şi profesorii care. ci de la fostul corp profesoral se aşteaptă consultaţă. Supervision . Contactele sociale cu cumpărătorii au fost reduse la momentul predării marfii. devine acum o povară precum şi un risc din punctul de vedere al sănătăţii şi cel social. Deseori acestă siguranţă este subminată de pacienţi care adoptă o poziţie mai conştientă faţă de medic. Din ce în ce mai multe organizaţii economice vând „soluţii“ şi consultanţă şi nu produse tehnice în exclusivitate. Singurătatea care îi aducea în clasă profesorului sentimente de autonomie. Direcţiile devin organizaţii de prestări de servicii. aceste noi instrumente se pot încetăţeni în şcoli numai atunci. Până acum a fost important. sau deseori chiar şi respingerea sarcinilor diverse care sunt din ce în ce mai mult delegate spre şcoală. deoarece. să facă faţă unor situaţii imprevizibile şi să aibă încredere în munca efectuată de ei. ei au trebuit să ia şi decizii de specialitate. iar „raporturile dintre părţi„ devine un proces de dialogare şi unul orientat spre client. perspicacitate. Acum. Calificări profesionale adiacente îngrijirii persoanelor cu handicap puteau chiar să intensifice tensiunea de a face faţă cerinţelor. să se lucreze cu ei ca și grup. la rândul lor.

chiar şi pentru individul în parte. Supervizarea este specializată în învăţarea unor tehnici pentru modelarea acestui proces. Istoria personală şi cea profesională trebuie integrate. Capacitatea de a fi singur devine şi în acest caz o povară riscantă pentru medic şi pacient. Ele se sustrag unei direcţionări simple şi cer întotdeauna procese reflexive şi de dialog care. studiile din Reichel Rene. instituţii sau chiar domenii întregi. îngreunează dezvoltarea noilor strategii şi a rolurilor necesare pentru a se putea lupta cu aceste noi solicitări. „cine sunt acum şi cine am fost“ să poată exista unul lângă celălaltul. Ea trebuie relaţionată cu tehnici noi exersate la cursuri şi training-uri şi pusă de acord cu atitudini noi. Un electorat din ce în ce mai pretenţios pune întrebări din ce în ce mai multe şi în legătură cu aparenţele. multe domenii de activitate vor fi confruntate şi mai tare decât în zilele noastre cu problema integrării a colaboratorilor din diferitele culturi de provenienţă şi de muncă. este faptul şi experienţa. Şi politica ca şi câmp al muncii este supusă schimbărilor profunde. Dar de obicei doar ea singură nu ajunge. ci cer competenţe reflexive de la toate părţile implicate. şi mandatarul politic are nevoie. Pentru a face faţă unei transparenţe mediatice nemiloase vor fi consultaţi aşa-numiţii „media-coaches“ şi „spin doctors“. A te adresa unui grup ţintă potrivit împrejurimilor şi cu mesaje corespunzătoare poate fi învăţat şi exersat.prealabil şi deseori formulează dorinţe specifice de tratament. St. reflexive. rolul luptătorului singuratic dezvoltat în forţă pe parcursul unui studiu îndelungat. Editura Votum.). pentru ca în sensul dezvoltării identităţii. capacitatea de dialogare sau competenţa în domeniu. Noi forţe de muncă pot fi achiziţionate pe durată scurtă doar prin migraţie. solicită însă procese interioare. Liebesbeziehung und Vernunftehe. Pölten 998 47 . Prescrieri de rutină vor fi puse la îndoială. 5 Frecvente sunt şi cazurile în care absolvenţii în specializarea de supervizare se îndreaptă pe parcursul pregătirii spre noi domenii şi furnizează aici contribuţii şi imbolduri valoroase pentru folosirea supervizării.şi adecvată situaţiei date. în viitorul apropiat. Viteza dezvoltării descrise mai sus creşte într-un mod razant şi se extinde pe domenii de muncă din ce în ce mai multe. Pentru a putea aborda într-un mod competent şi autonom aşteptările curente faţă de politicieni. Aceasta este şi o prevenţie împotriva prejudecăţiilor faţă de colegii de muncă „stră- ini“. Dvorak Karl (ed. Toate aceste competenţe trebuie să poată fi puse în mişcare potrivit situaţiei date şi într-un mod flexibil. solicită acţiunea flexibilă . că problemele care iau naştere cu acestea nu pot fi înlăturate doar cu ajutorul ordonanţelor. Sozialarbeit und Supervision. Münster 2002 6 Cf. Ele vizează grupuri de meserii. iar dorinţa pentru originalitate şi autencititate este şi ea prezentă. Nu mai ajunge doar carisma. fasc. Pregătirea universitară nu a înarmat şi pentru aceste noi provocări. În procesul concret de supervizare se va lua în considerare importanţa acestor schimbări. la rândul lor. 2/2002. Dar prin aceasta.cu implicarea celor care stau faţăn-faţă . pentru că în cazul conflictelor de muncă. Ceea ce leagă toate aceste dezvoltări şi întrebările care decurg din ele. Rolurile exersate trebuie puse în acord cu identitatea proprie. 6 5 Cf. Rezumat Abordările complexe ale problemelor descrise nu este expresia deficienţelor personale sau ale eşecului personal. SOZAKTIV. În percepţia supervizorie este vorba de fenomene care apar datorită condiţiilor de muncă schimbate precum şi a schimbărilor sociale şi tehnice care stau la baza lor. Dar autenticitatea cerută de acesta. pentru aceasta Buchinger Kurt: Supervision in Wirtschaftsunternehmen. Deseori problemele ivite nu vor putea fi soluţionate prin ordonanţe. disponibilitatea de a schimba medicul şi de a cere o „a doua opinie /second opinion„ creşte. în: Supervision. ca într-un proces reflexiv să cadă la învoială cu profesia de bază şi cu identitatea sa de până acum. cauzele obiective pot fi relevate. Alternanţa între procesele orientate spre interior şi cele orientate spre exterior cere o pregătire specială. Continua învăţare din experienţă este indispensabilă. Şi aici se dezvoltă un conflict deja cunoscut. Datorită îmbătrânirii societăţii şi odată cu scăderea natalităţii se ajunge în multe ţări europene la o pierdere dramatică a forţei de muncă tinere.

a îndrepta înapoi“ (ex. Deoarece este un om cu handicap nu se pot face prea multe. Dornbirn. la mediul ambiant. la persoane. Apar sentimente de panică. Alte descrieri ale conţinutului de idei sunt: „a reflecta. 200 Gotthardt-Lorenz Angela. Capacitatea umană de a-şi simţi aceste emoţii. a retrimite. a răspuns Bärlach. a lua ceva în considerare. Numărul persoanelor din echipă este stabilit de un plan al personalului. a se frământa. s-a mirat Hungertobel. acesta va în continuare clarificat: Constatarea de fapte În munca de supervizare prin fapte se înţelege ceea ce este vizibil.Reflecţia ca activitate esenţială a supervizării Verbul „a reflecta“ a fost preluat în secolul al XVII-lea din cuvântul latin reflectere „a îndoi înapoi“. Se iau decizii. în latină „animum reflectere“ „a-şi îndrepta gândurile spre ceva“). pentru aceasta conceptul referitor la dezvoltarea calităţii al Academiei Frey care pune în centrul analizei calităţii disponibilitatea de a angaja: QAP Qualität als Prozeß. de înţelegere a fenomenelor poate fi prezentat în trei paşi: . la suflet şi la spirit. Ordonarea sau organizarea unor spaţii ajută sau îngreunează anumite posibilităţi de întîlnire. când o scenă este iluminată din cele mai diferite unghiuri sau când se aleg „diferite căi de intrare în spaţiul aerian“.0 Exemplu: Am fost contactat ca supervizor de către echipa unui atelier pentru oameni cu handicap intelectual. Plastic exprimat. Damasio Antonio R. 1952 8 9 Cf.constatarea de fapte . Cu totul contrarii sunt reacţiile mele corporale în timpul supervizării când noul colaborator povesteşte despre refuzul de a lucra al unuia dintre clienţi.9 Acest proces „de apropiere“.pregătirea reflecţiei La baza acestei împărţiri în trei stă un model psihosomatic. a avea în vedere“. Aceste ore de supervizare declanşează la mine stări de deosebită oboseală şi faze de dezorientare şi de „a fi învăluit în ceaţă“. Unele sarcini de muncă sunt enunţate. Organigrame şi descrieri ale locurilor de muncă reglează competenţele şi domeniile de responsabilităţi. Exemplu: Întrebarea adresată prin telefon de către conducătoarea echipei a declanşat în mine o stare corporală de luciditate şi a trezit sentimente de curiozitate şi interes. Perceperea de emoţii şi sentimente În acest context prin emoţii se înţeleg reacţia corporală. Editura Benziger. a medita. a năzui. Pe baza exemplului deja prezentat mai sus referitor la supervizarea cu echipa a unui atelier pentru oameni cu handicap intelectual şi cu dizabilităţi multiple. Pe de altă parte situaţia devine insistentă.perceperea de emoţii şi sentimente . deoarece acest client ar putea „contamina“ prin comportamentul său şi pe ceilalţi din grup şi haosul s-ar răspândi. această atitudine de bază a comisarului Bärlach al lui Dürrenmatt reprezintă pentru mine o atitudine supervizorică de bază esenţială. persönliche Mitteilung Pentru o aprofundare a acestei distincţii cf. povestite sau văzute. Mannheim Dürrenmatt Friedrich: Der Verdacht.“8 „A lua în considerare toate posibilităţile“.7 Cum ia naştere reflecţia: „Acesta este un sfârşit neverosimil“. la spaţii sau la situaţie. Zürich. „Desigur“. „dar unul de încredere. Editura Econ Ullstein List. senzorială directă la cele întâmplate. München 2002 . Acesta se referă la corp. Pregătirea reflecţiei Faptele. acesta este ca şi cum s-ar pune peste unul şi acelaşi tablou folii colorate. altele se supun unei tradiţii. De concediat nu poate fi concediat. emoţiile şi sentimentele vor fi verificate pe fundalul anumitor concepte şi 0 7 48 Duden (989): Das Herkunftswörterbuch. Ar trebui să luaţi în considerare toate posibilităţile. Ceea ce a fost trăit şi ceea ce a fost perceput este verificat din punctul de vedere al tuturor posibilităţilor de înţelegere şi de explicare.: Ich fühle. Se pun acţiuni în mişcare. a chibzui. face posibilă ca să se dea calităţi diferite acestor reacţii corporale directe. also bin ich. Die Entschlüsselung des Bewußtseins. verificabil şi pentru alţii sau poate fi justificat prin declaraţii.

02/2003 Cf. comunicare la cel de al II-lea Congres Mondial pentru Psihoterapie Pozitivă. Concepte etnopsihanalitice. Încerc să găsesc analogii între situaţia sa momentană şi situaţiile profesionale mai vechi şi sprijin discuţiile despre aşteptările de acţiune concrete. la www. nevoia de siguranţă şi dorinţa de îndrumare în „munca cu sentimentele“ sunt de primă urgenţă. Faze tipice în grupuri. Concepte despre spaţiul public. pentru aceasta Petzold. Dominarea fricii în grupuri.Cultura (Teorii ale culturilor. „Limbajul psihologic“ al celorlalţi membrii ai echipei îi este vizibil străin.Concepte ale învăţării (Teorii ale învăţării. Aici „instrumentalizare“ înseamnă capacitatea de a se putea pune la dispoziţie pentru procesele de reflecţie cu propria persoană şi propriile abilităţi. El este copleşit de comportamentul indecis al conducătorului atelierului. Münster 2003. Interculturalitate) . Wiesbaden. Legalităţi. că în situaţia momentană de lucru. p.Grupul (Omul în grup. Dinamica de grup. Drees foloseşte aici noţiunea de instrumentalizare4.SUPERVISION: Theorie . El este atunci mai relaxat când poate să îndrume sarcini intime legate de meserie.Istoria3 (Istoria contemporană. Erfahrungen und Reflexionen anhand des Projekts HASI. Eu înţeleg.de/supervision . 0 4 Drees Alfred: Intuitive Dialoge in Therapie. Hilarion G. în Tatschl Siegfried: Wenn Supervisoren reisen. Dinamica istoriei. Editura Beltz. şi anume stabilirea de fapte /perceperea de emoţii şi sentimente / pregătirea/organizarea. Was bei europäischer Arbeit von Supervisoren und Supervisorinnen entsteht. pentru aceasta: Die Beschäftigung mit der Geschichte. Tabuuri) . Teorii ale personalităţii) . Cercetarea conflictelor. Teorii ale sistemelor) .Organizaţia (Teorii ale organizaţiilor. Eine interdisziplinäre Internet-Zeitschrift . Moduri tipice de comportament. Procesul descris mai sus.Praxis . Supervision und Beratung. când şi cum să împărtăşească celor supervizaţi percepţiile şi reflectăriile sale. Legalităţi în organizaţii. Va fi dezvoltată aşa-numita „ureche a treia“ pentru a auzi din cele spuse şi ceea ce s-a înţeles altfel sau ceea ce nu s-a spus. Supervizorii pun la dispoziţie ca şi instrument de lucru şi de cunoaştere persoana lor cu istoria şi experienţa ei specială. Pentru supervizor este întodeauna valabil să găsească momentul potrivit. 5-–9 iulie 2000 49 . Aceste concluzii vor trebui să ajute să se deschidă noi şi alte perspective de acţiune sau să se confirme decizii deja luate.Forschung.Munca şi meseria (Comportamentul oamenilor în contextul de muncă.Persoana (Omul ca individ. Confruntarea colectivă cu trecutul) Supervizarea şi capacitatea de „instrumentalizare“ Noţiunea de instrumentalizare are deseori sensul de a folosi pe cineva sau ceva în propriul folos.fpi-publikationen. descompunerea în unităţi a reflecţiei cere abilităţi/capacităţi specifice. Statutul meseriilor. în Supervision /2003.: Interdisziplinär beraten . Teorii ale dezvoltării. Purtarea de discuţii. Dinamica de rang. Teorii ale grupului.teorii pentru a înţelege situaţia prezentată de cei supervizaţi şi trăită cu ei.sich ergänzen: Überlegungen zu Beratung als Disziplin und Praxeologie in der modernen Wissensgesellschaft. Psihologia maselor) . Această capacitate de auto observare şi autoreflexie ajută ca în timpul acţiunii şi în 3 Cf. Izbucnirile sentimetale neprevăzute ale clienţilor sunt neobişnuite pentru el. Şi conducătorul atelierului se află într-o situaţie similară. se citeşte printre rânduri şi se aud şi semitonurile. Forme şi structura puterii. Procese ale învăţării. Funcţie şi rol) . Confruntarea. Exemplu: Sentimentele de panică mă fac să mă gândesc la clientul pe care îl irită noul conducător al atelierului. Düsseldorf/Hückeswagen. Pentru procesul de reflecţie asupra proceselor de muncă. Consultanţa2) 2 . astfel încât şi ei să poată fi consideraţi de sprijin şi de ajutor. Acest proces de reflecţie cere de fiecare dată din partea supervizorului cunoştinţe şi competenţe de acţiune adecvate din următoarele domenii: . următoarele etaloane de interpretare sau „căi de intrare în spaţiul aerian“ s-au dovedit a fi centrale. trăirea totală în trei paşi.Câmpul şi dinamica câmpului (Cunoştinţe despre câmpul de muncă în care are loc supervizarea.

În ariile corespunzătoare ale creierului nostru va fi imitată această mişcare. că dezvoltarea vorbirii s-a construit pe forme gestice timpurii. Aceasta ar putea să accentueze compasiunea: Deja Darwin ştia că nu numai sentimentele influenţează mimica. Că graniţele între imitarea lăuntrică şi imitaţia activă sunt curgătoare arată „efectul-cameleon“. se bazează pe o „imitare lăuntrică“ a acţiunilor persoanei în care te transpui. o suprafaţă care ar putea să fie implicată şi în vorbit. alţii în schimb trebuiau doar să le observe. Fiecăruia dintre noi este cunoscut fenomenul. Viena. şi capacitatea de subiectivizare (Sitjtze de Roos) sau de instumentalizare (Alfred Drees). 4. Psihologul canadian William Hutchison a descoperit la oameni operaţi la creier în stare conştientă. când în timpul şedinţei de supervizare adoptăm. pe o suprafaţă care se numeşte F5.94): transpunerea. Dar şi cu vorbitul: Regiunea F5 a maimuţelor. Persoanele pline de compasiune imită inconştient comportamentul şi expresia feţei ale oamenilor cu care simt. cum a numit-o Lipps. că vorbitul cu mâinile a precedat vorbitul cu buzele. când maimuţa aude doar zgomotul însoţitor al gestului. Unii participanţi au fost rugaţi să imite mimica. celule în care sunt planificate mişcări. Înţelegem ce se petrece în capul celorlalţi prin faptul că le simulăm.6 Prin aceasta se înţelege o structură a creierului care ne permite să percepem şi să interpretăm simţirea şi gândirea celorlalţi oameni. O încântătoare formă timpurie este reacţia unui copil mic. Dotarea neuronală determinată genetic a omului Una dintre cele mai fascinante domenii ştiinţifice din timpurile noastre sunt ştiinţele neurologice cognitive. aceeaşi poziţie ca şi cei care auz şi comunicarea prin gesturi arată o lucrare a lui Gallese: El a găsit neuroni-oglindă în F5. Neuroni oglindă există nu numai în cortexul premotor. F5 este responsabil pentru mişcări ale mâinii – una dintre argumentele în favoarea teoriei.Dotarea neuronală genetic determinată a omului . care se încălzesc şi atunci. ca suprafeţele în care se pregătesc sau se reprezintă acţiuni să fie legate de suprafeţe în care se nasc sentimente. Aceşti neuroni s-au încălzit dacă maimuţa a prins un obiect – la fel şi în cazul în care maimuţa a văzut că cel care conducea experimentul a prins obiectul. „neuroni-oglindă“. în cortextul cingular frontal (unde unii cercetători ai creierului presupun că ar fi centrul „eu„-lui. De Roos foloseşte pentru această capacitate termenul de subiectivizare. Citim din mimica şi gestica semenilor noştri cum se simt şi ce gândesc. când i se scoate limba: o face şi el. în care s-au găsit primii neuroni-oglindă. Legătura dintre centrele (pre)motorice – îndeosebi între neuronii-oglindă din aceştia – şi amigdala trece concomitent peste insula. Gallese a numit aceste celule în care se oglindeşte comportamentul altcuiva. Deci neuronii-oglindă au aşadar câte ceva în comun cu învăţatul. Această lucrare publicată în PNAS (online 8. este şi forma timpurie a centrului Broca. fără să vrem. Cercetătorilor din Los Angeles şi Roma le-a reuşit deja să demonstreze o astfel de relaţie pe persoană de test cărora s-au arătat chipuri care exprimau emoţii. Că deja la maimuţe există o legătură între .2003 5 De Roos Sijtze: Skills and methods of observation in supervision and coaching. Eu însumi trebuie să mă pot transpune în situaţia de a mă privi în timpul acţiunii mele şi de a percepe concomitent şi acţiunea celorlalţi. ci şi invers. Pentru tema noastră descoperirea aşa-numitelor neuroni-oglindă prezintă un mare interes. deci de sistemul limbic.) – în care fluxul de informaţii prin peisajul-creier poate urmărit (nachvollzogen) mai detailat – certifică un concept al psihologului german Theodor Lipps (85 . de care aparţine aproximativ amigdala rău famată ca „sediul fricii“. Rezultat: În ambele cazuri reţeaua suprafeţelor din creier in care – cu ajutorul spectroscopiei de rezonanţă nucleară – s-au văzut activităţi deosebite a fost aproape acelaşi. într-o parte a cortexului premotor. S-ar putea spune că sunt neuroni ai compasiunii. Din acestea deducem prognoze despre acţiunea lor următoare şi cu aceasta şi mobile pentru acţiunea noastră. Cu ajutorul diferitelor proceduri în urma cărora rezultă imagini.Istoria personală a indivizilor .“ Die Presse. unul dintre centrele vorbirii din creierul uman. comunicare la simpozionul al ÖVS. deoarece devine activ când se face ceva din propriul imbold) neuroni care s-au încălzit imediat. Un exemplu simplu: Bărbatul coboară sprâncenele – trebuie să fie furios – poate vrea să mă lovească – mai bine o iau la fugă. Această regiune a creierului va fi activată când celălalt face o mişcare sau când auzim numai zgomotul aparţinând de o mişcare. Salzburg 2003 6 50 „La începutul anilor ’90 echipa de cerecetători din jurul lui Vittorio Gallese de la Universitatea din Parma au găsit în creierul maimuţelor maki. Cine se constrânge să zâmbească se înveseleşte prin aceasta. se pot reprezenta între timp o multitudine de activităţi ale creierului.Instruirea şi specializarea Ele sunt premisele hotărâtoare pentru a putea dezvolta competenţa de reflecţie în domeniul perceperii/atenţiei/observării precum şi în abordarea şi interpretarea celor percepute/remarcate/observate. Pentru mecanismele neurale ale compasiunii trebuie să fie important.apropierea întâmplărilor să se poată obţine în acelaşi timp atât distanţare cât şi linişte. Se poate liniştit spune despre asta „a maimuţări“.4. 2. cum pacientul a fost înţepat în mână sau când medicul s-a înţepat în mână.5 rilor Premisele personale ale supervizo- Ca baze pentru capacitatea supervizorilor de a învăţa meseria reflectării şi cea de a îndruma reflectarea se pot observa trei aspecte: .

auditoriumnetzwerk. că alegerea meseriei. de supervizor are ceva de a face cu marea sensibilitate a candidatului de a se interesa de nevoi conştiente şi inconştiente ale altor oameni. în care copilul s-a comportat „corect“. Istoria personală Capacitatea înnăscută a omului de a se transpune în situaţia altcuiva. Alegerea meseriei şi personalitatea sunt pentru domeniul asistenţei sociale şi al psihoterapiei bine investigate şi documentate. conduce la o liniştire vizibilă şi realizează repede o bază de lucru adecvată atmosferei.„ în FORUM Supervision nr. Această aptitudine înnăscută poate fi formată şi folosită conştient. Aspekte angewandter Psychoanalyse. psihoterapie şi învăţare. (caseta audio poate fi obţinută la adresa www. Sunt cu ea într-un contact emoţional. când ducem concomitent mâna la gură sau căscăm împreună. îmi fac o impresie despre starea ei de agitaţie şi pot să mă gândesc în linişte la ce să fac cu această percepţie. Expresia din limbajul uzual „ceva ne mişcă“ primeşte/ găseşte astfel o explicaţie neurologică.“9 Din moment ce supervizarea nu este niciodată alegerea primei meserii. Microanaliza: Daniel Stern20 urmăreşte în terapia copiilor atent scene sau secvenţe scurte: Cine ce a făcut. p.şi nonverbal. capacitatea pentru empatie îşi capătă configuraţia şi reliefarea aparte în dezvoltarea personală a 7 individului. Genetic acest interes provine dintr-o legătură cu mama sau cu părinţii. în Herbrand Frank: Fit für fremde Kulturen: Interkulturelles Training für Führungskräfte. Câteodată găsesc important să mă desprind dintr-o poziţie a corpului pe care am adoptat-o inconştient. .iarăşi o „poziţie“ nouă. Prin punerea în practică a acestor cunoştinţe se deschid perspective interesante pentru consultanţă. în ce ordine. cine ce a spus cui…? 8 Cf. dezvolt o poziţie corporală proprie. workshop la al II-lea Congres Mondial de Psihoterapie.ca o contramişcare . ce sentimente au fost legate de ele.de). Diferite cercetări arată. de obicei a fost deja aleasă o meserie de bază pentru care capacitatea de transpunere este o componentă importantă. „Soluţia“ mea poate să provoace la persoana supervizată . că în mare parte comunicarea are loc para. Următoarele două concepte îmi sunt de mare ajutor. 38 5 . Dacă îmi însuşesc pentru un scurt timp ritmul de respiraţie a persoanei supervizate care a sosit în grabă. Copilul a dezvoltat abilităţi uimitoare în a satisface intuitiv această nevoie a mamei sale şi să se asigure astfel de „dragostea“. Şi motivele unor perturbări profunde de comunicare pot fi presupuse în aceste domenii neuronale. Reinbek bei Hamburg 977 Wittenberger Gerhard: „Über die Verwundbarkeit in der Supervisionsausbildung. El se simţea util şi aceasta dădea siguranţă existenţei sale. Aceste reflectări pot să le aduc atunci la rândul lor din nou în procesul de supervizare. Cu aceasta sunt din nou la percepţia mea proprie. . până la 38% pe felul cum sunt rostite aceste cuvinte (comunicare paraverbală) şi până la 55% pe limbajul corporal şi mimică (comunicare neverbală)“.7 Eficacitatea comunicării nonverbale se datorează neuronilor-oglindă. Viena 999 20 9 „Rezultatele cercetărilor dovedesc. Schmidbauer Wolfgang: Die hilflosen Helfer.. ca şi imagine oglindă a persoanei supervizate. cum. care duce de obicei la o mobilitate nouă în gândire.sunt supervizaţi. adică de cucerirea narcistică a părinţilor. că efectul unui mesaj se bazează numai 7% pe cuvintele folosite. Bern 2002. De regulă. Münster 993 Stern Daniel: Die Wirklichkeit zwischen Mutter und Kind..Dar chiar dezvoltarea şi perfecţionarea acestui sensorism deosebit îl va ajuta pe copil să supravieţuiească şi permite adultului să practice o astfel de meserie ca cea a supervizorului. a cărui echilibru narcisist depindea de un anumit fel. atunci intru într-un proces intensiv de interschimbare. Antrenarea observaţiei şi reflecţiei Supervizarea înseamnă a se uita cu atenţie pentru a obţine atât o privire de ansamblu cât şi pentru a surprinde detaliile.8 Referitor la alegerea meseriei de supvervizor se găsesc următoarele afirmaţii ale lui Gerhard Wittenberger: „Sunt de părere. acest procedeu înlesneşte apropierea de persoana supervizată. Editura Rowolth. supervizare. Über die seelische Problematik der helfenden Berufe. Editura Haupt.

absent. Punerea de întrebări referitoare la aceste sentimente şi reflecţia asupra lor este deseori cheia pentru a înţelege o situaţie sau o problemă pe care persoanele supervizate le aduc cu ei. Lambertus. când apar sentimente de bunăstare şi de bucurie mare. la început inconştient. că la unele persoane această abordare încetineşte ritmul de povestire şi totodată să deschidă o panoramă cu totul nouă. Această aptitudine face parte din dotarea cognitivă cu care se nasc oamenii. ele au o funcţie şi o importanţă pentru înţelegerea celeilalte persoane şi a sistemului ei. cu această poziţie profesională. Noţiunea de „fenomen de rezonanţă“ a fost marcată de către Heinz von Förster într-o discuţie cu Mony Elkaim2. Şi atunci este valabil să devii atent. de clientelă. să fiu martor la faptul. despre cu totul altfel de situaţii? Acum aş prefera să o iau la fugă. Mi se întâmplă în repetate rânduri. detaliat situaţiile alese. un moment scurt din punct de vedere al timpului va fi perceput amănunţit în detaliile sale. iar mai 52 Elkaim Mony: Wenn du mich liebst. stomac gol…)? Fluier dintr-odată/la urmă o melodie – care? Pregătirea reflecţiei Ce găndesc despre aceasta? Ce concluzii trag din aceasta? Ce fel de noi întrebări apar? Ce fel de cunoştinţe am câştigat în legătură cu nevoile mele de viaţă. Freiburg im Breisgau 1992 Elkaim Mony: A systemic approach to the therapist`s feelings. de la distanţă? Ce importanţă au aceste sentimente în raport cu acest câmp al muncii. răsunet. cu poziţia sarcinilor? Cum îmi interpretez sentimentele în raport cu cele povestite? Ce ar fi tipic pentru acest tip de organizare. individuală a vieţii.auditoriumnetzwerk. Punctul de plecare a constituit fenomenul că sentimentele care apar la terapeuţi sau supervizori sunt deseori sentimente pe care le descriu pacienţii şi în consecinţă asistenţii. Sentimentele care apar se raportează la istoria personală a supervizorului. această aptitudine va fi. care sunt sentimentele care apar în mine? Ce fel de sentimente/senzaţii provoacă în mine persoana supervizată? Cum mă simt eu în spaţiile respective? Apar amintiri despre situaţii similare. Viena 2002 . somnolenţă. Îndreptar pentru formarea percepţiei şi a reflecţiei Corespunzător reflectărilor de până acum referitoare la sprijinirea procedeelor de reflecţie ale supervizorilor se dezvoltă în supervizori un îndreptar interior pentru 2 formularea de întrebări care focalizează perceperea şi fac posibilă reflecţia: Constatarea de fapte Cine a fost implicat? Ce s-a povestit? Cine cât vorbeşte? Ce nu a fost menţionat? Ce acţiuni au fost stabilite? Ce fel de instituţie este aceasta? Ce fel de îndrumări scrise există? Cum arată structura organizaţională? Conform organigramei şi a fişei postului cine răspunde de ce? Unde se află obiectivul? Cum este dotat? Cum arată acolo? Care este ordinea de şedere obişnuită? Constatarea de emoţii şi sentimente Ce simt. ecou. să iau în braţe…? În ce fel de stare de spirit mă aflu – lucid.de). pentru fundalul cultural al celor care acţionează? Rezumat Reflecţia este competenţa esenţială a supervizorilor. când ele decurg într-un mod asemănător şi în contextul mai larg sau în organizarea întreagă. Pe de altă parte. comunicare la al III-lea Congres Mondial de Psihoterapie. Ea se formează prin istoria personală. să lovesc. În aceste scene. (caseta audio poate fi obţinută la adresa www. La baza acesteia stă aptitudinea de instrumentalizare. dezorientat? Ce fel de simptome corporale apar (durere de cap. modelele de acţiune sau decursurile atunci vor deveni clare. Pentru supervizare aceasta înseamnă să se povestească încă o dată precis. cu punctele mele tari şi slabe? Care sunt următorii paşi? Câştigul meu în cunoştinţe privit în urmă. Aceasta nu se referă doar la a percepe sentimente care de obicei irită – ca de exemplu mânia – şi de a înţelege funcţia lor.Potrivit acestui concept. Fenomenul de rezonanţă: în Duden rezonanţa este definită ca vibrare împreună. Atunci sentimentele sunt de fiecare dată legate şi de anumite modele de conduită. înţelegere şi efect. lieb mich nicht. Mai târziu. adesea alese intuitiv.

22. constructor de poduri (pontifex). supervizorii se oferă ca medii pentru înţelegerea acestor scene.“ (Gotthardt-Lorenz)27 Înţelegerea lumii muncii care a devenit mai complexă necesită un instrumentar corespunzător timpurilor. ci s-o poată privi distanţat din afară. ed. este nevoie şi de paşi de distanţare externă.târziu conştient formată. Această învăţare şi dezvoltare bilaterală a competenţelor. este un mediator care – atunci când este vorba de interpretarea cuvintelor divine – se vede între două instanţe. Fiecare interpretare – dezvoltare de semnificaţie – care are sens. 7 Jager Elisabeth: Die therapeutische Gemeinschaft. Bodenheimer explică necesitatea pentru aceasta „dintr-un principiu elementar care spune. în: Forum Supervision. Gerhard Leuschner / Gerhard Wittenberger. Supervizorii vin de dinafară şi fac doar trecător parte din sistemul supervizat. respectiv în organizaţie. ca pentru o comunicare bilaterală. adică ca şi trecerea de la un sistem la unul altul… Cine face acest lucru. pentru personalul colectivităţii terapeutice este deosebit de impotant. „Meşteşugul metodic al supervizării constă în a construi o punte între controversele despre procesele de comunicare în câmpul muncii. 2003. în: Web-site der ANSE: www.supervision-eu. Editura Reclam. La cerecetarea şi prelucrarea scenelor din cotidianul muncii. şi prezentarea şi trăirea acestor teme şi a emoţiilor legate de ele în sistemul de supervizare. loc. . ca: presbyter.“ 24 În cei 24 de ani care au trecut între cele două citate. Verfahren. în: Hans Strotzka (ed. p. Modelarea profesionistă a existenţei de „a fi străin“ permite implicarea dimensiunilor culturale şi istorice în procesul de reflecţie. Această distanţare este una care se petrece în interiorul supervizorului. cineva care trece de la un sistem la altul şi care mediază între sisteme.“22 În 978 Jager scrie referitor la supervizarea din spitalul de psihiatrie: „Referitor la cazul supervizorului. Indikationen. că un lucru nu poate fi interpretat niciodată în interiorul acelui sistem în care ne-a înfruntat. socială şi culturală faţa de sistemul supervizat. Din observatorii distanţaţi au devenit „călători în lucruri referitoare la reflecţia legată de muncă“. „Supervision in interkultureller Perspektive“. 386 Tatschl Siegfried: Wenn Supervisoren reisen. Wien 978.): Psychotherapie: Grundlagen. pentru a experimenta senzo22 23 rial necunoscutul şi asemănarea. Hotărâtoare pentru analiza acestui aspect sunt experienţele din cursul europenizării supervizării.org 25 26 Bodenheimer Aron Ronald: Warum? Von der Obszönität des Fragens. Ei îi sprijină cu munca lor pe persoanele supervizate în descoperirea şi dezvoltarea propriilor comptetenţe de reflecţie. Această atitudine caracterizează în general supervizarea. cum urmează: „Mi se pare important. Supervizarea şi formaţiunea ei specială „coaching“-ul sunt folosite pe nivele ierarhice diferite pentru a dezvolta orizontul profesional. Distanţa ca premisă pentru eficacitatea reflecţiei Producerea reflecţiei a fost descrisă mai sus ca nişte paşi de distanţare de la trăirea în ansamblul ei. oct. Pentru ca diferitele aspecte ale reflecţiei să fie făcute posibile. p. Urban und Schwarzenberg. loc. în anul 2002. Astfel are loc o distanţare spaţială. supervizarea a devenit parte integrantă a celor mai diferite domenii de muncă. Procesul analog de învăţare şi de dezvoltare are loc şi la cei care urmează să fie supervizaţi. fasc.“23 Inge Tutzer formulează aceasta. Freitag-Becker Edeltrud: Im Dialog mit der Andersartigkeit. Ea este premisa pentru ca lărgirii de sens să poată avea loc. Supervizarea reuşeşte prin poziţia autonomă distanţată şi prin examinarea atât emoţională cât şi cognitivă a proceselor de muncă şi a situaţiilor să se dezvolte mai departe metodic. Stuttgart 984. ca el să nu fie atras în împletitura acestei colectivităţi. Recuplări vor fi intreprinse de la un sistem la altul.25 26 Rezumat Distanţa este o caracteristică a supervizării. O serie de concepte şi de teorii slujesc ca fundal pentru interpretarea şi înţelegerea situaţiilor şi conflictelor de muncă percepute. să ne deplasăm în spaţiul celuilalt.cit. 24 Tutzer Inge: Erfahrungen aus der Internătionalen Supervisionsgruppe. întodeauna în contact şi în relaţie cu realitatea muncii şi cu realitatea socială şi personală a făcut ca între timp supervizarea să devină o poveste europeană de succes.cit. de la sistemul de supervizare la sistemul de muncă şi invers. acel inter-pres. trebuie înţeleasă datorită esenţei sale ca şi inter–pretatio. Fachhochschulverlag Frankfurt 2003 27 53 Gotthardt-Lorenz Angela. corespunzător schimbărilor din lumea muncii.

©Ćiril Ćiro Raič – Mostar28 În legătură cu supervizarea apare în repetate rânduri metafora cu podul. Aş dori să folosesc aici imaginea despre „Stari Most“ – „podul vechi“ de la Mostar.29 Ea exprimă mult din ceea ce pentru mine ca supervizor şi european reprezintă o dorinţă. „Stari Most“ legă între ele culturi şi religii diferite precum şi reprezentări valorice

deosebite. El face posibil întâlniri personale. Imaginea lui „Stari Most“ stă pentru învingerea abisurilor şi pentru sprijinirea şi înlesnirea schimburilor. Un alt aspect este confruntarea cu istoria colectivă. Faptul, că după distrugerea intenţionată „Stari Most“ va fi reconstruit într-un proces interactiv şi reflexiv, cu participarea tuturor părţilor implicate, este un semn împotriva resemnării în faţa experienţelor istorice traumatice.

Adress: A – 3470 Kirchberg am Wagram, Engelmannsbrunn 91 email: sigi.tatschl@aon.at Fax/phone 0043-2279-2856 Mobile 0043-664-45 19 522

28

Sunt foarte recunoscător lui Ćiril Raič pentru că mi-a pus la dispoziţie această fotografie. Zahvaljujem gospodinu Cirilu Raiču za fotografiju Starog Mosta.
29

54

Timp îndelungat, Stari Most, podul vechi de la Mostar a fost considerat ca şi simbolul înţelegerii dintre popoare precum şi un motiv pitoresc şi un obiectiv turistic. Realizarea deosebită din punct de vedere static de a construi în anul 566 un arc de pod din piatră de o satfel de dimensiune (î = 28 m, l = 2 m) merită admiraţie la fel ca şi estetica graţioasă a arhitecturii sale. Distrugerea în 993 în timpul războiului din Bosnia a acestui monument cultural a cutremurat întreaga lume. Comunitatea internăţională a făcut posibilă reconstrucţia „podului vechi“ cu folosirea blocurilor originale de piatră scoase din albia râului Neretva. Cf. catalogul însoţitor al expoziţiei din Muzeul de Artă din Viena: The bridge of Mostar / Die Brücke von Mostar, Wien 2000.

Supervizarea profesională în centrul maternal

Psih. aurora toea

Director CRIPS

„Supervizarea este principala modalitate prin care un supervizor desemnat de organizație autorizează activitatea individuală și colectivă a personalului și asigură respectarea standardelor de calitate. Obiectivul este crearea posibilității ca angajații să-și poată desfașura activitatea în conformitate cu fisa postului, cu maximum de eficiența posibilă. Nucleul procesului de supervizare îl constituie reuniunile periodice organizate dintre supervizor și supervizat(i). Persoana supervizată este participant activ la acest proces interactiv.“- (Brown si Bourne )

Centrul maternal dispune sau ar trebui să dispună de un sistem activ de supervizare a resurselor umane care permite funcționarea sa la nivel optim. Supervizarea este considerată o componentă cheie a gestiunii de calitate a resurselor umane, fiind indispensabilă în cazul oricărui serviciu care presupune o relaționare directă cu clientul. Este obligatorie nominalizarea unui supervizor pentru activitatea asistenților sociali/ educatorilor și relația acestora cu mama, copilul și familia. Este de preferat ca acest supervizor să fie un specialist cu studii superioare de specialitate din cadrul complexului de servicii în care este integrat programul de asistență sau din cadrul DGASPDC, respectiv al organizației neguvernamentale furnizoare de servicii.

55

În munca socială centrată pe familie este necesar ca asistentul social responsabil de caz sau educatorul care lucrează direct cu mamele și copiii lor să beneficieze de supervizare din partea unui specialist din exterior, pentru a fi consiliat în elaborarea și aplicarea proiectului individualizat de protecție, pentru a-și imbunătăți metodele de lucru și pentru a depași situațiile dificile in relația cu clientul sau/și stările de stress inerente unui loc de muncă în care se „tratează“ drame umane. Este practic un drept al specialistului de a cere și primi sprijin pentru rezolvarea problemelor profesionale sau provocate de stress-ul profesional. În același timp, furnizorul de servicii – DGASPDC sau organizația neguvernamentală - beneficiază în urma desemnării unui supervizor pentru centrul maternal deoarece poate asigura conducerea și evaluarea. Se bazează pe experienţa şi expertiza personală a persoanei supervizate. Dificultatea pentru supervizor constă în îndeplinirea unor roluri diverse care să sprijine responsabilii de caz/ managerii de caz/ personalul să muncească eficient, purtând în acelaşi timp răspunderea pentru rezultate şi ducerea la îndeplinire a misiunii centrului maternal. Ce fac supervizorii? Sprijină şi formează personalul care se ocupă de managementul de caz Conduc şi coordonează activităţile din cadrul programului Evaluează performanţa angajaţilor, eficienţa programului şi rezultatele pentru familiile beneficiare Contribuie la elaborarea de politici şi punerea acestora în practică Gestionează programe Asigură comunicare şi feedback Stabilesc relaţii de colaborare Negociază acorduri între organizaţii/ sisteme Intervin în rezolvarea de probleme pentru consolidarea sistemului de servicii pentru copii şi familii Competențe (Cooke și McMahon,

a. Competenţe de relaţionare b. Competenţe de coordonare c. Competenţe de orientare d. Competenţe de dezvoltare Fiecare dintre aceste domenii are anumite caracteristici asociate. Să le analizăm pe fiecare mai întâi separat şi apoi ca pe un întreg ca să vedem utilitatea anumitor caracteristici din fiecare categorie de competenţe în realizarea unei supervizări eficiente în sistemul de protecţie centrat pe familie. a. Competenţe de relaţionare Pentru a fi eficienţi în rolul lor, supervizorii trebuie să posede competenţe de relaţionare manifestate în interacţiunea lor cotidiană cu angajaţii. Iată câteva abilităţi din această categorie: capacitatea empatică, grija, flexibilitatea şi manifestarea unui stil suportiv de supervizare. Dacă supervizorul demonstrează asemenea abilităţi, personalul poate astfel percepe latura „mai umană“ a personalităţii acestuia precum şi sprijinul şi preocuparea lui faţă de eforturile angajaţilor. Când personalului i se permite să realizeze aceasta latură, supervizorul facilitează şi construieşte echipe în cadrul departamentului/biroului respectiv. Supervizorul constituie un model de rol pentru angajaţi. Prîntr-un comportament flexibil, el poate răspunde cerinţelor impuse atât de rolul său în continuă schimbare, cât şi de rolurile în schimbare ale programului şi ale organizaţiei ca întreg. b. Competenţe de coordonare Alte competenţe necesare realizării unei supervizări eficiente sunt cele de coordonare. Printre acestea se regăsesc: să fii un om pe care ceilalţi să se poată bizui, de încredere, să acorzi atenţie amănuntelor şi să te concentrezi pe rezultate. Supervizorul este un om de încredere atunci când atât personalul, cât şi organizaţia în sine pot avea încredere şi se pot baza pe el. Aici pot apare anumite probleme legate de rolul supervizorului: nevoile personalului şi cele ale organizaţiei pot să nu coincidă. Supervizorul este răspunzător atât în faţa unuia cât şi a celuilalt şi există momente în care cele două par în conflict. c. Competenţe de conducere Printre acestea se numără caracterul hotărât şi orientat spre realizarea sarcinii, la care se adaugă un stil directiv de supervizare

2002) 56

Există patru domenii de competenţă esenţiale pentru supervizorul din sistemul de protecţie a familiei şi copilului:

Prezentăm în continuare câteva aspecte teoretice și practice referitoare la munca în echipă multidisciplinară și la dezvoltarea echipelor eficiente. exceptând acele reuniuni și comunicări scrise care abordează aspecte confidențiale sau probleme specifice exclusiv personalului. aprecierea performanţelor. supervizarea personalului şi elaborarea de proiecte. acelorași cerințe de performanță și unor metode de abordare comune pentru care se consideră reciproc responsabili“ Termenul de echipă multidisciplinară.iar obiectivul este iniţierea acţiunii. Acestea implică creativitate. El trebuie să aibă o „viziune unitară“ şi abilitatea de a o exprima atât faţă de personal şi superiori cât şi faţă de comunitate. evenimente. Sunt absolut necesare următoarele elemente: a. care răspunde de asigurarea serviciilor de asistență. pentru a deveni echipă membrii grupului își vor defini pentru început scopul comun. Se recomandă amenajarea unui avizier și se poate pune la dispoziție o cutie pentru sugestii și opinii. A avea un stil directiv înseamnă a actiona spre realizarea unui obiectiv. trebuie să fie capabil să-si exprime propria viziune despre echipă dar şi să prezinte personalului perspectiva organizaţiei. Scop comun Persoanele trebuie să aibă obiective comune sau un motiv pentru a lucra împreună. încurajându-se comunicarea în scris. Echipa Conform definiției lui Katzenbach și Smith (993). b. scop comun interdependența angajare responsabilitate Să le explicităm. Conducerea poate implica evaluarea programelor. format din profesioniști cu specializări diferite. îngrijire. ci înțelegerea și conștientizarea de către fiecare persoană a scopului comun. se referă la un grup de lucru unitar. caracter novator. educare și pregătire a reintegrării familiale și sociale a cuplului mamă-copil. Comunicarea este indispensabilă unei organizații moderne. c. un supervizor eficient. fiind necesară nu doar definirea formală a acestuia. Este necesar ca în acest proces de comunicare internă să fie antrenate și mamele beneficiare. proiecte de viitor și li se vor solicita opiniile pentru îmbunătățirea activității. abilități. În concluzie. experiență. d. adaptat centrul maternal. b. spirit de colaborare şi îndrăzneală politică. flexibile si eficiente. relativ permanent. Competenţe de dezvoltare Ultima categorie de competenţe necesare supervizării eficiente o constituie competenţele de dezvoltare. activități profesionale specifice ei sunt la fel de importanți pentru reușita planului de servicii 57 . Acesta este nivelul în care supervizorul se confrunta cu imaginea de ansamblu: colaborarea intre serviciile comunitare. Interdependența Membrii grupului trebuie să înțeleagă că au nevoie unii de alții pentru atingerea scopului comun. Mamele vor fi informate despre activități. să transmită la rândul lor informații și să își exprime opiniile. a unui rezultat dorit. Utilizarea acestora în supervizare înseamnă orientarea spre schimbare – în cadrul propriului departament/birou şi/sau în cadrul centrului maternal pentru care lucrează. echipa este „un grup restrâns de persoane cu abilități complementare dedicate unui scop comun. voluntari și specialiștii colaboratori din alte servicii din comunitate. dat fiind că rolurile lor sunt complementare. Toate abilităţile menţionate mai sus sunt esenţiale în supervizare. asumarea de riscuri. Astfel. elaborarea de acorduri şi planificarea comunitară. Importanța comunicării interne și munca în echipă Managementul resurselor umane din centrul maternal asigură intervenția în echipa pluridisciplinară și o comunicare internă permanentă între personal. Trebuie să fie capabil de interacţiune cu alte servicii din sistemul de asistența socială si de protecţie a copilului şi să colaboreze cu acestea. Motivul pentru care este dificil să devii un supervizor eficient rezidă în faptul că eficienţa obligă la dezvoltarea competenţelor din aceste patru domenii. Deși fiecare membru al grupului are diferite specializări. Vor fi adoptate toate metodele și formele de comunicare – verbală și în scris – pentru ca toți angajații să fie la curent cu „viața internă“ a centrului maternal. d. pe scurt: a. Dar nu este suficient ca membrii grupului să fie nominalizați pentru a deveni o echipă.

toți membrii echipei trebuie să fie responsabili unii față de alții. ci un proces continuu. pozitivă şi relaxată. Responsabilitate Pentru obținerea unor rezultate semnificative. etc. În luarea deciziilor. Coordonatorul centrului. Grupul însuși trebuie să fie responsabil ca unitate funcțională într-un context organizațional mai larg față de DGASPC. există o atmosferă suportivă. iar încrederea se dobândește prin realizarea împreună a sarcinilor și prin conștientizarea rolului fiecărui membru al echipei. • Membrii. • Atmosfera din grup este lipsită de formalism. în calitatea sa de manager al resurselor umane. trei mai bine decât două. membrii echipei trebuie să fie proactive în luarea deciziilor și în exprimarea opiniilor pentru îmbunătățirea calității muncii. • Sprijinul reciproc este liber. membrii echipei trebuie angajați să își exprime opiniile. nu se fac atacuri la persoană. • Deciziile se iau prin consens (există un acord general clar şi toată lumea e dispusă să-l respecte) iar dezacordurile se discută. conform schemei următoare: Construirea echipei multidisciplinare nu e doar o activitate care are loc la începerea unui program nou. An Exercise) • Toţi membrii grupului urmăresc standarde înalte de calitate. • Membrii au deplină încredere reciprocă şi se bazează unii pe ceilalţi. se va implica în dezvoltarea echipei pentru a o face eficientă. că „două capete gândesc mai bine decât unul singur. se formulează şi se acceptă sarcini clare. • Membrii poartă multe discuţii şi toată lumea participă. c. Caracteristicile ideale ale unei echipei eficiente (Team building. În spatele fiecărei caracteristici se pot descoperi elemente relativ ușor de transpus în practică. se exprimă toate punctele de vedere. • Membrii grupului înţeleg clar obiectivele generale şi specifice precum şi sarcinile echipei şi le acceptă. Reciproc. Angajare Membrii echipei trebuie să fie convinși că numai deciziile comune sunt eficiente. 992). propunem o paralelă între grup și echipă (Maddux. serviciilor și echipei d. care cuprinde mai multe etape de dezvoltare. Grup versus echipa Pentru a înțelege mai bine ce înseamnă trecerea de la grup la echipă. O echipă eficientă are o serie de caracteristici ideale. sunt loiali unii altora. Oamenii se ascultă unii pe alţii. • Când se trece la acţiune. O echipă nu se poate construi în lipsa încrederii. în orice activitate de echipă și niște reguli deontologice asupra cărora fiecare membru al echipei ar trebui să mediteze. DSP.cuplului mamă-copil. inclusiv conducătorul. etc“. 58 . ONG-uri. care nu trebuie privite ca obiective imposibil de atins în realitate. • Conducătorul nu domină echipa şi nici nu i se supune fără rost. sau a unui an calendaristic. Criticile sunt constructive şi nu creează disconfort.

• Membrilor li se spune ce să facă și nu sunt consultați asupra celei mai adecvate abordări. Fac eforturi să-și înțeleagă reciproc punctele de vedere. nu conformitatea. • Membrii nu au încredere în motivația colegilor deoarece nu le înțeleg rolul. Unii se pot juca sau pot chiar întinde curse celor neatenți. deoarece nu sunt suficient de implicați în proiectarea obiectivelor unității. • Membrii comunică deschis și sincer. ECHIPA •Membrii își recunosc interdependenta și înteleg faptul că sprijinul reciproc este cel mai bun mijloc de realizare atât a motivelor personale cât și a celor de echipă • Membrii simt că munca și unitatea în care lucrează le aparțin deoarece sunt dedicați obiectivelor în stabilirea cărora s-au implicat. Ei se bucură de sprijinul echipei. Sugestiile nu sunt încurajate. Indivizii lucrează separat. •Membrii sunt încurajați să-și dezvolte abilitățile și să aplice în practică cele învățate. • Membrii pot fi beneficiari ai unor solide sesiuni de formare dar supervizorul sau alți membri ai grupului pot limita aplicarea celor învățate strict la munca fiecăruia. Conformitatea este deseori considerată mai importantă decât succesul. Întrebările sunt binevenite. Ei acționează pentru rezolvarea rapidă și constructivă a conflictului. Exprimarea opiniei/ dezacordului este privită ca manifestare a lipsei de suport. • Membrii sunt atât de circumspecți în ceea ce spun încât înțelegerea efectivă nu este posibilă. Intervenția supervizorului poate fi amânată și se poate ajunge până la deteriorarea gravă a lucrurilor. • Membrii recunosc faptul că apariția conflictelor constituie un aspect normal al interacțiunii umane iar situațiile de acest gen sunt privite ca oportunitate pentru idei și creativitate. • Membrii se regăsesc în situații conflictuale pe care nu știu să le rezolve.GRUPUL • Membrii sunt de părere că motivul pentru care se găsesc împreună este doar administrativ. • Membrii au tendința de a se concentra asupra propriei persoane. •Membrii contribuie la succesul organizației prin aplicarea abilităților și cunoștințelor de care dispun la realizarea obiectivelor echipei. ori de câte ori echipa singură nu ajunge la un rezultat sau în caz de urgență. • Membrii pot să participe sau nu la luarea deciziilor privitoare la grup. decizia finală aparține conducătorului. dezacordurile și sentimentele. • Membrii participă la luarea deciziilor privitoare la echipa dar își dau seama că. Atitudinea lor față de muncă este cea a unui simplu angajat. Obiectivul final este succesul. câteodată obiectivele lor se intersectează. 59 . opiniile. • Membrii lucrează într-un climat de încredere și sunt încurajați să-și exprime deschis ideile.

lucrează ca supervizor în instituții de sănătate și pregătește supervizori în companii și organizații mari mai ales pe tema managementul conflictului. Î Din punct de vedere behaviourist. în calitate de supervizor. ideologii. supervizor-psihoterapeut? Fiecare supervizor se instruiește într-o profesie de bază care îl ghidează ulterior în îndeplinirea rolului de supervizor. Ca și terapeut comportamental am învățat multe despre explorarea în profunzime a problemelor unui client în cadrul procesului de analiză. multe despre istoria problemei. a pierde statutul) și ca urmare rezultă un comportament de evitare. înaintarea în profunzime în istoria personală și s-ar putea să se concentreze mai mult asupra sistemului și a aspectelor organizaționale. factorii care o alimentează și beneficiile secundare ale acesteia.Care este diferența dintre supervizare și psihoterapie? ruth WerDiGier Biografie: Ruth Werdigier este terapeut cognitivcomportamental în Viena. 60 n calitate de specialist în terapia cognitiv-comportamentală și supervizor format m-am întrebat adesea care este diferența între aceste două roluri. Anxietate condiționată (a eșua. Problemele ridicate în cadrul sistemelor sunt: resurse limitate. Atunci când. Dar hai să vedem ce am putea învăța de la toate abordările și cum supervizarea ar putea profita de toate fostele modele de pregătire. a pierde iubire și afecțiune. presiuni economice. când lucrezi cu probleme legate de sistem raționalizezi și acționezi numai la nivelul practicii. Privind din cealaltă perspectivă. În plus față de această activitate de psihoterapeut. decizi să avansezi mai profund în problemele supervizatului atunci eviți să te confrunți cu realitățile sistemului. În ultimii 25 de ani a fost terapeut în practica privată. Cauți . Absența deprinderilor (ce să fac și cum să fac) 2. Supervizorii altor profesii s-ar putea să evite această aprofundare a problemei. problemele personale își au originea în două surse principale: . intenții ascunse și contradicții. Te avânți în lumea imaginară acolo unde nu trebuie să ai de-a face cu aridele situații profesionale cotidiene.

empatie. Traducerea: Ovidiu Ionescu zur Supervision. 995) (Hannes Brandau/Wolfgang Schüers. amintiri și patern-uri care îl incomodează în activitatea curentă. abilitatea de a reflecta procesele sociale. Întorcându-ne la Peter Hinnen (2005) a cărui definiție a supervizării este recucerirea resurselor supervizatului în domeniul său de activitate remarcăm faptul că el ridica o serie întreagă de probleme semnificative : . Bergisch Gladbach. un spațiu unde nu știe încă care va fi rezultatul sesiunii de supervizare. Deci. 2005. comportamentale.flexibilitate în asumarea anumitor roluri. poate că se pot combina cele două strategii.capacitatea de a adresa întrebările potrivite și capacitatea de a asculta răspunsurile. Bineînțeles că în ceea ce privește scopul supervizării. astfel. toate în același timp într-o abordare unitară. să permită clientului să depășească anumite granițe într-un spațiu special și într-o perioadă de tip nelimitativă.talentul de a percepe și observa. . EHP.ce resurse îți dorești. .ce resurse posezi în contextul tău personal și cum se face că nu le folosești în contextul profesional ? Pregătirea și experiența mea în terapia behavioristă mă ajută să înțeleg de ce oamenii acționează așa cum acționează. . să testeze succesul. politice. Mai târziu este important și scopul originar al supervizării. În ambele cazuri eviți expunerea la întrebări și idei neplăcute. Supervizarea. .und Übungsbuch 6 . Salzburg.deschidere față de problematici religioase și spirituale. perpetuezi problema făcând mult din același patern. . servește ca mijloc de recâștigare a resurselor individuale în câmpul muncii pentru un individ bineînțeles sau chiar pentru o echipă profesională. să-și planifice activitățile și să acționeze într-o manieră conștiincioasă și conștientă. Spiel. 2.să identificii soluții rapide. fie capabil să atingă obiective concrete. astfel încât să le poată explora și dezvolta. așa cum spunea într-o manieră minunată Peter Hinnen în articolul său publicat în „Supervision und Beratung“. diferite forme de supervizare și diferite concepte. Supervizarea ar trebui să determine supervizatul să: . Supervizorul nu știe ce dorește supervizatul de la el și uneori nici măcar su- pervizatul nu știe ce dorește sau ce strategie i s-ar potrivi cel mai bine.toleranța la conflict și haos. unde poate fi conștient de senzațiile corporale. sistemice și aspectele analitice. energie cunoștințe și deprinderi în contradicție cu slăbiciuni. deficite. De aceea trebuie identificate resursele supervizatului sau cele pe care echipa le are. . poate descoperii scheme vechi de comportament. Temele în supervizare sunt un permanent subiect de negociere între supervizat și supervisor și este un proces viu în care nici unul dintre cei doi nu știe în ce direcție va merge sesiunea de supervizare. posibilităti și limite ale procesului de supervizare. . unde își poate experimenta coflictele și le poate simți. însă pentru mine este evident că orice abordare și experiență anterioară are propriile avantaje iar supervizarea viitorului va include aspecte din toate teoriile incluzând aspectele raționale. dar la care nu au acces.rezistența și stăpânire de sine.ce resurse îți lipsesc și lipsesc și celorlalți în acest context ? . clientul este de accord asupra acestuia.conștientizarea unor probleme de ordin politic sau de ordin ecologic. în care să poată reflecta la munca sa. Supervizorul trebuie să dețină o mulțime de aptitudini și capacități pe care din fericire le-a învățat în timpul formării și cunoștințe ca de exemplu cunoștințe despre fundamentele folozofice și bazele eticii. Ca urmare eviți să susții persoana care este implicată în proces și. putere. Care sunt resursele de care ai nevoie într-o anumită situație profesională? Există forțe. .confruntare . .competente de consiliere. greșeli și probleme. atât pentru tine cât și pentru ceilalți în domeniul tău de activitate ? . etc. emoționale. Otto Müller Verlag. Are nevoie de competente personale ca de exemplu: .

Denis Diderot Director executiv Fundația Internățională pentru Copil și Familie Într-un mediu instituțional și întrun sistem pentru care supervizarea este încă o noutate.Supervizarea în formarea consilierilor cornel iriMia Doctor în psihopatologie al Universității Paris 7. o reflecție asupra supervizării conduce la punerea mai multor întrebări esențiale: .Care ar trebui să fie relația supervizorului și a supervizării cu organizația în care lucrează supervizatul? .Care este natura relației din supervizare? Care este raportul ei cu relația consilier – client? .Ce ar trebui să facă supervizorul pentru a asigura calitatea muncii celor supervizați? .Care este genul de relație care este cel mai profitabil pentru supervizare? .Ce ar trebui să facă un supervizor? .Care ar trebui să fie profesia supervizorului în raport cu cea a profesioniștilor supervizați ? (un psiholog poate fi supervizat doar de un .Care este rolul supervizorului în respectarea deontologiei profesionale de către cel supervizat? .În ce fel ar trebui realizată evaluarea supervizării pentru a facilita procesul de învățare / dezvoltare al supervizaților? . un lux greu de atins sau inutil.Ce este de făcut dacă supervizatul are unele probleme personale care îl împiedică să aibă o relație eficientă cu clientul său? (îi sugerăm o consiliere personală? un număr de ore de dezvoltare personală?) .Care sunt sarcinile și rolurile supervizorului și ale supervizatului? .Ce metode de învățare ar trebui utilizate? 62 .

Aceasta întoarcere spre sine periodică. 7. Munca în grup presupune o minimă siguranță pentru fiecare membru al grupului. atitudini uneori intime ceea ce determină dificultatea separării ei de o relație terapeutică care s-ar putea instala între supervizor și supervizat și care ar trebui evitată într-un astfel de cadru. 1. consultanța. activitatea administrativă. 2. Sarcinile supervizorului pot fi descrise și analizate în următoarele contexte: . 6. Munca în grup este o pregătire esențială pentru munca în echipă. siguranța care se capată progresiv. emoțiilor și al atitudinilor care țin de personalitatea fiecăruia. o auto-supervizare. sistematică nu devine fructuoasă decât atunci când există o relație profesională autentică cu supervizorul și cu membri grupului de supervizare. 3. Care sunt metodele de învățare cele mai utile în supervizare? A oferi informații direct. cu contribuția supervizorului care trebuie să obțină o libertate de expresie a supervizaților fără riscul de a fi „distruși“ de ceilalți membri ai grupului. Consilierul va putea realiza. analiza studiilor de caz. emoțiile legate de clienți ceea ce determină o conștientizare legată de acțiunile lor și ale celorlalți. consilierea. 3. ea cere realizarea unor schimbări nu doar în domeniul cunoștintelor ci și în cel al comportamentelor. 2. relația cu supervizatul. Supervizații învață unii de la ceilalți. la consilierul supervizat a unui „supervizor intern“. fiecare. aceasta ar trebui să se realizeze pe parcursul întregii sale activități profesionale. numeroasele experiențe diferite duc la clarificarea ideilor și sentimentelor prin explicare. comparare. o funcție interioară a celui supervizat. cunoștințe. În plus relația cu supervizorul poate evoca un raport cu o autoritate și astfel poate constitui o amenințare pentru propria independență și autonomie. demonstrația. învățarea prin experiență? Ar trebui ca metodele și stilul de învățare să se schimbe odată cu evoluția relației de supervizare? Relațiile din grupul de supervizare (când supervizarea nu este individuală) duc la o informare reciprocă a fiecăruia din membrii grupului. cu capacități. evaluarea. își corectează astfel mai ușor unele percepții sau clișee. Procesul de învățare Supervizatul ar trebui să dorească să descopere semnificația acțiunilor sale profesionale. relația concentrându-se pe munca cu clientul și mai puțin pe aspecte personale ale supervizatului. 5. după un anumit timp. atitudini utile. Supervizatul este într-o poziție de vulnerabilitate pentru că este determinat să își expună „ignoranța“ referitor la unele aspecte profesionale. Deasemenea. jocul de rol. din partea supervizorului sau colegilor manifestări de dispreț. Relația de supervizare Ce fel de relație este aceasta? Am putea-o situa între o relație de învățare și una de consiliere ? Care elemente ale acestei relații ar trebui negociate la începutul supervizării în cadrul unui contract? Supervizarea ajută la conștientizarea modului de a fi și de a acționa. Rezultă o motivare mai mare datorată grupului. monitorizarea. În timpul sesiunilor de supervizare membrii grupului își confruntă atitudinile. Presupunem că cei care cer o supervizare au nevoie de un forum în cadrul căruia să încerce să cu- 63 . clarificare. să își descopere propria identitate profesională. reproșuri. să aibă o distanță adecvată față de evenimentele vieții profesionale care au o rezonanță în viața personală. se realizează un inventar de probleme comune. Supervizarea de grup duce la o dezvoltare a capacității de percepere a celuilalt și a comunicării cu celalalt. o atitudine de respingere pentru ceea ce a făcut „greșit“. îi poate fi teamă că va primi. Relația în supervizare presupune lucrul cu emoții. pentru utilizarea forțelor colegilor din echipa care vin. Schimbarea provoacă a anumită anxietate. un asistent social doar de un asistent social sau este posibilă și o intersecție a acestor profesii ?) Unul din scopurile principale ale supervizării ni se pare a fi emergentă. procesul de învățare.psiholog. 4. Consilierea în cadrul supervizării Supervizarea nu este terapie.

se asigură de faptul că supervizatul este conștient de implicațiile acțiunilor / muncii sale. Care sunt criteriile care ar trebui utilizate pentru evaluare în supervizare ? Cum se poate realiza deschiderea celui supervizat și realizarea unei bune relații în supervizare dacă cel supervizat știe că va fi „notat“ la sfârșit? Ce fel de evaluare poate facilita învățarea în supervizare? Unele din principalele întrebări la care trebuie să răspundă evaluarea în supervizare sunt: care este acțiunea/serviciul eficient din punctul de vedere al clientului? Care este acțiunea/serviciul eficient din punctul de vedere al consilierului? Ce constituie o practică care respecta criteriile etice? 64 6. Relația cu beneficiarii este folosită drept punct de plecare pentru ca supervizații să învețe despre ei înșisi. să intre cu supervizatul într-o relație profesională. Grupul de supervizare caută răspuns la întrebări de genul: care intervenții sunt cele mai adaptate. de a împiedica presiunile inutile. cât efort este necesar din partea supervizaților.noască și să facă față sentimentelor și reacțiilor pe care le au lucrând cu clienții. Monitorizarea Supervizarea se asigură de continuitatea relației profesionale dintre consilier și client. 5. de a veghea ca fiecare să se exprime. În concluzie putem spune că supervizarea răspunde unei nevoi a profesioniștilor de a avea la dispoziție un forum de reflecție. Supervizare și consultanța Consultanța este una din principalele sarcini ale supervizorului și se referă la rezolvarea de probleme. Supervizorul ar trebui să fie gata să utilizeze strategii. Supervizorul are sarcina de a facilita interacțiunile. despre clienți și despre cele mai potrivite intervenții. Evaluarea formală este una din cele mai dificile sarcini ale supervizorului deoarece ea poate amenința relația de supervizare și poate influența viitorul profesional al consilierului supervizat. Cine este supervizorul ? Ni se pare important ca un supervizor să aibă față de meseria sa o stimă suficient de mare pentru a o putea transmite și pentru a-și dori ca un alt profesionist să se formeze și să se simtă bine în acea meserie. tehnici bazate pe interacțiune. de impactul organizației/sistemului în care lucrează asupra muncii lor și asupra clienților. Supervizare și evaluare Evaluarea presupune o parte informală – feed back de la supervizor către supervizat. cu posibilități actuale și potențiale dar și cu limitele sale. . Ea trebuie să răspundă la întrebări de genul: cum poate aborda supervizarea punctele critice ale muncii consilierul într-o anumită organizație. de calitatea acesteia și respectarea criteriilor etice. „ hărțuirea “ în cadrul grupului. pentru a-și clarifica problemele personale care sunt piedici majore în relația cu clientul? 4. cum se poziționează consilierul. în afara supervizării. dar și supervizorul față de organizație? Importanța organizației este majoră în stabilirea contractului inițial dintre supervizor și instituție. care este modul în care consilierul poate fi eficient cu acest client. Ce este de făcut dacă un consilier nu respectă criteriile etice ale muncii sale? Dar dacă nu realizează o muncă de calitate ? 7. inter-personală de o durată și ritm stabilite de comun acord. Aspectul administrativ al supervizării Supervizarea are rolul de a-i face conștienți pe consilieri de aspectele organizaționale. de a asigura învățarea. feed back de la supervizat către supervizor. la trecerea în revistă împreună cu supervizatul a aspectelor muncii de consiliere. Supervizorul stimulează și recunoaște participarea activă a supervizatului pe care îl respectă ca persoană cu un sistem de valori și intenții. Ce ar trebui să facă un supervizor în cazul în care un supervizat cere direct sau indirect ca sesiunile de supervizare să se transforme în propria terapie sau consiliere personală? Cât timp. de a susține pe fiecare membru din grup. Una din valorile comune grupului de supervizare ar trebui să fie certitudinea valorii de al ajuta pe client să progreseze spre autonomie.

SAGE Publications. 3. London.La supervision en travail social. Richard Nelson–Jones . ci și cum să devii adult în plan profesional. BIBLIOGRAFIE : .Practical Counselling and Helping Skills. London. Michel Carroll – Training Counselling Supervisors.(Reflecție înțeleasă aici ca fiind cea care contribuie la trecerea de la experiență la învățare. 65 . Brooks / Cole Publishing Company. Privat. 4. un adult experimentat. 986. Edward H. ea are și o funcție de căutare a sensului a ce se întâmplă în relația profesionist – beneficiar al serviciilor). Mathilde du Ranquet . Scissons – Counselling for results. 997. Supervizarea crează un mediu de realizare a acestei treceri. Supervizorul este mai aproape de un mentor – care nu este doar profesor. Elisabeth Holoway. Este vorba de o ucenicie în care nu se învață doar o meserie. 992. SAGE Publications. 2. nici un părinte ci un ghid. Paris. 999.

în 964 se înfiinţează prima specializare la Societatea Germană de Asistenţă Publică şi Privată la Frankurt/Main (azi: Berlin).îndeplinirea gândită a sarcinilor specifice şi de conducere. un curs. nu este o formare. Supervizarea acoperă aspecte personale.Societatea Germană de Supervizare louis van Kessel Conferențiar Coordonator pentru supervizare și training profesional la Institutul VDO pentru formare și consultanță avansată. În 989 se înfiinţează Societatea Germană de Supervizare ca asociaţie profesională a peste 3. Ea îmbunătăţeşte comportamentul oamenilor în rolurile profesionale şi a instituţiilor lor în context. A publicat lucrări de supervizare și coaching în peste 7 limbi de circulație. „Friendly visitors“ (vizitatori prietenoşi) şi „paid agents“ (agenţi plătiţi) sprijină organizaţiile caritabile în activitatea lor. este o explicare comună a unei probleme. munca pe proiecte. Departamentul Universității pentru Științe Aplicate Arnhem/ Nijmegen (Olanda). Președinte Fondator al ANSE (Organizația Europeană a Asociațiilor de Supervizare) în perioada 1997 – 2003. soluţionarea conflictelor . Supervizarea utilizează poziţia externă a consilierului pentru a permite înţelegerea unei probleme. gestionarea situaţiilor de criză. Lucrează ca formator în supervizare și coaching în numeroase țări europene. munca în echipă. Definiţie Supervizarea serveşte în principiu dezvoltării persoanelor şi organizaţiilor.acestea sunt domeniile în care consilierii pot da impulsuri importante pentru o înţelegere mai bună.500 de supervizori şi supervizoare şi aproape 30 de centre de formare. mai profundă şi astfel extinderea posibilităţilor de acţiune. supraveghează distribuirea de servicii şi bani şi se ocupă de activitatea voluntarilor. I Supervizarea se referă la comunicare şi cooperare în activitatea profesională. Conducerea. În 954 apare prima publicaţie de specialitate în Germania de după război. Supervizarea este reflecţie şi nu instrucţie. storia supervizării începe pe la sfârşitul secolului XIX în America de Nord. interactive şi organizaţionale. 66 . Beneficii Supervizarea este utilă pentru: .

formare profesională şi specializare. lucrările ştiinţifice pe această temă sunt susţinute ideatic şi material. În cadrul simpozioanelor ştiinţifice se pun întrebările de principiu ale profesiunii şi ale cercetării care se desfăşoară în cadrul ei. Supervizarea nu doreşte să izoleze în cadrul conflictelor şi afirmă că dezvoltarea oamenilor şi a organizaţiilor este esenţială pentru fiinţa şi comportamentul acestora şi nu poate fi împăcată cu interesele unei valorificări nelimitate a forţei de muncă. Specializarea certificată de Societatea Germană de Supervizare cuprinde cel puţin încă 500 de ore de curs pe parcursul a doi ani. peste 400 de ore de curs de aprofundare absolvite şi experienţa proprie ca supervizor – acestea sunt condiţiile minime pentru începerea unei specializări ca supervizor. acest SGS testează un „Model de proces pentru dezvoltarea calităţii supervizării“. Vezi Thomas Kurz (2002): Sociologie profesională. 5 ani de experienţă profesională practică. Din 2003. Excepţiile motivate obiectiv sunt pentru SGS un semn evident de onorare a altor căi de calificare şi specializare profesională.acestea. Aceste valori reprezintă o bază importantă pentru atitudinea unui consilier. Bielefeld 67 . Colaborarea cu agenţii de acreditare asigură legătura cu europenizarea studiilor superioare. . respectul şi respectarea valorilor . La acest proiect au participat până acum în mod voluntar peste 600 de membri. Un index cuprinzător al lucrărilor privind cercetarea efectelor din domeniul supervizării este în curs de elaborare. sunt concepte de bază cu care operează aplicarea supervizării.îmbunătăţirea proceselor de înţelegere la locul de muncă şi susţinerea muncii în echipă. a stabilit un statut al membrilor pentru domeniul comunităţii lor profesionale şi un cenzor. Societatea Germană de Supervizare a elaborat linii directoare privind etica în comportamentul profesional. SGS este parteneră în cadrul unor proiecte de cercetare ştiinţifică. precum şi numeroase alte servicii suplimentare.asigurarea structurilor nesigure din activitatea pe proiect. Ştiinţă SGS este legată în mod deosebit de ştiinţă şi cercetare.aprofundarea „lucrurilor din spatele lucrurilor“. Astfel. . În cadrul unui proiect de promovare a doctoratului.clarificarea relaţiei cu clienţii şi gestionarea ei adecvată. . Cei care aparţin profesiei sunt organizaţi într-o asociaţie profesională condusă de ei. Universităţile şi şcolile superioare au fost din totdeauna organizaţii partenere importante şi distinse pentru specializarea în domeniul supervizării.dezvoltarea calităţii fluxurilor de muncă şi a rezultatelor acestora. . al supervizării. emanciparea. supervizorii SGS dispun de o experienţă vastă în viaţa profesională.asigurarea stabilităţii personale şi a motivaţiei din viaţa profesională chiar şi în situaţii de muncă dificile. Etică Supervizarea este încă de începuturile sale un concept de consiliere legat de valori. Dreptatea socială. În 2002 s-a elaborat şi aprobat „Profilul profesional al consilierului SGS“.înţelegerea conflictelor în contextul muncii şi soluţionarea lor prin negociere. care permite soluţionarea independentă a plângerilor depuse de clienţii membrilor asociaţiei. La sediul Societăţii Germane de Supervizare se elaborează un sistem pentru certificarea managementului calităţii. printre altele. Transcript. . Calitate Sarcina principală a Societăţii Germane de Supervizare este asigurarea calităţii conceptului de consiliere. Sfaturile gratuite nu sunt aşadar specialitatea lor. . Evaluarea externă va fi făcută publică în 2006. acestea fiind mereu îmbunătăţite. Formare profesională Studii superioare. Profesia Cele 7 caracteristici ale unei profesii: .. Încă din 989 au fost create „Standardele pentru formarea ca supervizor“.planificarea dezvoltării profesionale. care va permite evaluarea calităţii activităţii practice de supervizare. al cărui discurs de specialitate este mai actual decât niciodată. . Doar cei care au parcurs acest drum pentru calificare pot dobândi calitatea de membru SGS şi pot purta titlul de „supervizor SGS“.

SGS este membru fondator al ANSE (Asociaţia Organizaţiilor Naţionale pentru Supervizare din Europa). ea face parte din numeroase reţele. Orientarea spre binele tuturor este legată de o motivaţie profesională altruistă. SGS este membru fondator al Societăţii Germane de Consiliere. Cooperarea şi parteneriatul sunt de la sine înţelese.2. Profesioniştii sunt experţi în relaţia lor cu clienţii. „Ziua germană a consilierii“ a reprezentat între 992 şi 999 manifestarea centrală a supervizorilor şi2 a celor pentru care aceştia muncesc. tinerii profesionişti sunt pregătiţi în cadrul unui model teoretic şi practic. conferinţe. îmbinând teoria cu practica. Din 2002 „Forumul Supervizare şi Politică“ realizează legătura dintre supervizare şi problemele sociale şi politice şi invită reprezentanţi ai altor discipline şi domenii ale societăţii la un schimb de idei. SGS face parte. 3. Discursul de specialitate SGS iniţiază. supervizarea este un format important şi profesionist de consiliere. pentru a maximiza şi utiliza potenţialul întregii branşe. Oferă o răspundere foarte mare şi cer o încredere puternică. din „Forumul Asociaţiilor de Supervizare“. în cadrul căreia numeroase asociaţii naţionale 68 .supervision-eu. Câteva dintre teme ar fi: – Supervizarea în asistenţa acordată copiilor şi tinerilor – Supervizarea în domeniul sănătăţii – Supervizarea în contextul sprijinirii medicii muncii – Supervizarea şi şcoala – Supervizarea şi munca sindicală – Supervizarea şi agricultura – Supervizarea şi predarea gestiunii la meşteşugari sau profesiile liberale – Supervizarea şi gender mainstreaming-ul – Supervizarea şi coaching-ul Munca de proiect a fost desfăşurată de grupe voluntare sau de către angajaţii sediului central. care a fost înfiinţată în 2004 ca organizaţie supraordonată şi de lobby a 28 de alte asociaţii profesionale şi de specialitate. Profesionalismul este caracterizat de o bază specifică de cunoştinţe. publicaţii de specialitate. pentru a promova colaborarea dintre supervizori dincolo de graniţele conceptuale sau ale asociaţiilor şi astfel. Profesorii universitari sunt membri ai profesiei. Colaborări SGS este membru fondator al Asociaţiei Organizaţiilor Naţionale pentru Supervizare din Europa – www. sprijină şi dezvoltă discursul profesioniştilor din domeniul supervizării către publicul de specialitate şi pe piaţa serviciilor de consiliere. Între 2004 şi 2007 SGS deţine preşedinţia acestei organizaţii.org (ANSE). care susţine contactele de specialitate şi de politici profesionale dintre supervizorii din întreaga Europă şi asociaţiile lor profesionale. pentru a detalia şi a prezenta profilul serviciilor oferite de supervizare. Pentru profesionişti se aplică de obicei reguli restrictive în ceea ce priveşte reclama. întruniri. Europa În multe din ţările europene. În seria de publicaţii a SGS de le editura Juventa au apărut până în prezent 7 volume care se adresează publicului de specialitate. a căror diseminare se face de obicei de către asociaţia profesională. alături de alte 7 asociaţii de specialitate. SGS este membru al Asociaţiei Germane pentru Asistenţă Publică şi Privată şi al Societăţii pentru Asistenţa Acordată Tinerilor. Profesioniştii deţin un monopol în ceea ce priveşte competenţele din domeniu şi sunt apreciaţi de către societate. care susţin supervizarea în Germania. 4. Asociaţia profesională stabileşte reguli de conduită specifice şi obligatorii. 7. fondată în 997. Activitatea profesională este un serviciu adresat tuturor şi se bazează pe valorile societăţii. care pot beneficia de serviciile acestei profesii. Numeroase evenimente de specialitate şi în special întruniri. de asemenea. Proiecte SGS a iniţiat în ultimii ani proiecte de diverse tipuri. Rezultatele proiectelor au fost aduse la cunoştinţa publicului (asociaţiei) în diverse forme – luări de poziţie. 6. conferinţe şi ateliere cu clienţii şi contractorii de supervizare asigură legăturile branşei şi al discursului acesteia cu aceia. 5.

Conducerea sediului central este subordonată direct preşedintelui asociaţiei. Angajaţii activează în domeniul procesării (4). Consilierii de alt profil şi asociaţiile acestora sunt parteneri importanţi în eforturile de a profesionaliza împreună consilierea. consilierea organizaţională şi training-ul. toate documentele descărcabile. Aici membrii şi persoanele interesate pot găsi numeroase informaţii de actualitate. interculturale şi legate de migrare sunt din punctul de vedere al SGS părţi importante ale calificării unui supervizor şi ale înţelegerii de sine a asociaţiei. Comisiile şi grupele de proiecte sunt constituite de către consiliul de conducere. Olanda. grupele regionale şi reţelele se organizează singure – cu sau fără sprijin din partea asociaţiei. în acest context trebuie menţionată în special participarea la consolidarea grupelor internăţionale de interviziune şi colaborarea pe teme legate de lobby. SGS lucrează cu mai multe asociaţii din ţările vecine. 8 angajaţi ai sediului central asigură aplicarea obiectivelor şi proiectelor asociaţiei într-o manieră corectă. Acestea susţin promovarea conceptului de consiliere al supervizării şi interesele profesionale şi de specialitate din cadrul acestei profesii. certificare şi formare. Estonia. Conferinţa liderilor grupelor regionale şi conferinţa centrelor de formare sunt organe importante formatoare de opinie în cadrul asociaţiei în ceea ce priveşte chestiuni profesionale şi de specialitate. precum şi o bază de date care facilitează persoanelor interesate căutarea unui supervizor adecvat. accesibilă la www. Formate înrudite SGS se ocupă profesional de serviciile de consiliere. Rusia.de. 69 . oferă posibilitatea clienţilor să acceseze uşor supervizori cu un anumit profil de consiliere. Baza de date cu consilieri ai SGS. informaţii şi materiale referitoare la întruniri şi alte activităţi ale asociaţiei. o listă detaliată cu membrii persoane juridice şi oferte de specializare în domeniul supervizării. Ungaria.). etc. Republica Cehă. Membrii Peste 3500 de supervizori şi aproape 30 de centre de formare sunt reunite în cadrul SGS. iar în teritoriu s-au organizat peste 40 de grupe regionale. Dintre acestea fac parte şi coachingul. de încredere şi în conformitate cu interesele diverşilor clienţi. Aproximativ 230 de membri activează permanent în comitete şi organe ale SGS. Probleme internăţionale.dgsv. Sediul Din 994 SGS dispune de un sediu propriu. precum şi cele trei comitete de adeziune. În segmentul destinat exclusiv membrilor sunt disponibile informaţii interne referitoare la asociaţie şi alte informaţii rezervate membrilor. Spania). Adunarea generală a membrilor. Centrele de formare ale SGS colaborează strâns cu organizaţii partenere din străinătate (de ex. Elveţia. Ei sunt sprijiniţi pe proiecte de către personal auxiliar. Membrii SGS cu deosebit de multă experienţă s-au constituit în „Reţeaua SGS de supervizare şi activitate interculturală“. SGS sprijină şi promovează proiectele ANSE. ca suveran al asociaţiei. ca referenţi de specialitate (2) şi în conducere (2). Aici converg toate căile operative ale asociaţiei.dgsv. medierea.din Europa s-au reunit pe o platformă de specialitate. Sediul aflat in vibrantul „cartier belgian“ din oraşul Köln este în acelaşi timp şi locul de întâlnire a numeroaselor comitete ale SGS şi punctul central de contact cu SGS. Membrii SGS sunt deseori calificaţi şi pentru aceste activităţi şi le pun la dispoziţie pe piaţa de consiliere alături de supervizare. din Lituania. Cooperarea şi integrarea alături de păstrarea şi accentuarea conturului supervizării sunt deosebit de importante pentru SGS. înrudite din punct de vedere conceptual şi operativ (Austria. Cei care doresc să se specializeze găsesc în acelaşi loc toate cursurile recente oferite şi certificate de SGS în domeniul supervizării. Italia.de este locul în care sunt concentrate majoritatea informaţiilor cu privire la supervizare şi SGS. pentru a stimula publicul de specialitate în legătură cu aspectele profesionale. Activitatea asociaţiei Implicarea voluntară a membrilor reprezintă coloana vertebrală a activităţilor SGS. stabileşte consiliul de conducere format din 2 membri. Grupele de lucru. Site Web Site-ul web www.

Documente „Statutul Societăţii Germane de Supervizare“ „Standarde pentru pregătirea ca supervizor“ „Profilul profesional al supervizorului SGS“ „Ghid de etică“ „Regulament pentru membri“ „Condiţii de adeziune“ (pentru persoane fizice sau juridice) „Regulament de certificare“ Broşura „Proiect model de dezvoltare a calităţii supervizării“ Broşura „Supervizarea – o contribuţie la calificarea activităţii profesionale“ Pliant „Cum se devine supervizor“ Reviste de specialitate Nucleul publicaţiilor de specialitate ale profesiei de supervizor este reprezentat de 4 reviste de specialitate – alături de numeroase alte reviste conexe: Supervision – om-muncă-organizaţie. Nu este disponibilă în comerţ.de Forum Supervision . Impressum Societatea Germană de Supervizare Str. www.de. www. www. Frankfurt. Weinheim.dgsv.fhverlag. Editura VS. Editura Psiho-Socială.de Organisationsberatung – Supervision – Coaching (Consiliere pentru organizaţii – Supervizare – Coaching).de Responsabil cu prezentul text: Jörg Fellermann Traducere: Ana Muntean 70 . www. Wiesbaden.freie-assoziation.de Freie Assoziation (Libera re). Serviciul de informare „SGS actual“ este revista membrilor SGS.50674 Koeln Telefon 0049-22-92004-0 Telefax 0049-22-92004-0 Info@dgsv. Luetticher -3 D. Fachhochschulverlag.de asocieGiessen. www.beltz.vs-verlag. Editura Beltz.

sunt ofițerii de probațiune și managerii de servicii. Ce a fost interesant în cercetarea făcută de O’Donoghue este faptul că au fost decelate două perspective. Subiecții care au răspuns la întrebarea „Care este. Donoghue). perspectiva situațională. Munson. definiția supervizării profesionale ?“ au dat răspunsuri atât de variate și nu relevă o definiție comună pe care să o angajăm iar cercetarea făcută de O’Donoghue pe două categorii profesionale din domeniul social relevă acest lucru. de fapt. După Munson (993) aceste perspective nu există într-o formă pură și. Cele două categorii. în literatura corespunzătoare. dezbaterea s-a desfășurat pe două filiere. perspectiva personologică și perspectiva interacțională. educație și cercetare. în care autorii iau în cosiderație atât rolul ecologic al supervizării cât și cel practic (Kadushin. și acesta este exemplul experimental. Înainte de a da cele două exemple și a dezbate ideea de supervizare din multiple per- 7 . Munson sugerează că sunt patru perspective dominante în virtutea cărora supervizarea este pusă în discuție: perspectiva organizațională. el susține faptul că ele sunt interdependente și intricate. domeniul clinic. de sănătate mintală. încercări de delimitare conceptuală și metodologică. în viziunea dvs. abordări și curente Consultant Bunăstarea Copilului Programul ChildNet World Learning Formator și Supervizor în domeniul bunăstării copilului Master Supervizare Universitatea de Vest din Timișoara Psiholog ionescu oviDiu onoghue. Această perspectivă reprezintă un curent nou în supervizare. Alături de aceste perspective adaugăm perspectiva D contextuală care recunoaște ecologia supervizării și influența contextului mediator în diverse sisteme în care supervizarea este implicată. iar discuția. În literatura pe care unii autori o consideră „jungla de supervizare“ nu există o definiție comprehensivă ori o mega teorie a supervizării profesionale care să-i descrie exhaustiv semnificația. metoda și obiectivele.Filozofia supervizării profesionale. Kadushin sugerează faptul că nu există o perspectivă unilaterală asupra supervizării care ar limita aria de cuprindere interdisciplinară și de implementare a acestui concept cu reale valențe în îmbunătățirea practicii profesionale a lucrătorilor din domeniile umaniste..

Ce constată el. de TOPOI (temele în datul cultural și idiosincraziile). paralelă. obligațiile? Care sunt aptitudinile necesare? La aceste întrebări răspunsurile pot fi de ordin practice sau ne pot deplasa către zone de reflecție în care să oglindim cu date științifice sau cu analize subiective pozibile scenario și reprezentări despre acest demers. să-i crească eficiența. find interesați de contextualizarea supervizării dar și de axiomatizarea acesteia îndeobste în cazul în care dorim să analizăm implicațiile sociale și filozofice să facem referință la modul in care autorii britanici Ian Fleming si Linda Steen (Supervision and Clinical Psychology / Brunner – Routledge 2004) se autoreprezintă ca și supervizori. supervizarea serveste ca și „gatekeeping“. Însă. privirea auto-critică constructivă este marota pe care o legitimează autorii de analize de supervizare mai ales în domeniul psihologiei clinice iar datele experimentale ar trebui în acest context să ne releve contextul în care din ce în ce mai mult se deplasează accentul de la pregătirea profesională care presupune reflecție asupra activității (Fr. Ian Fleming și Linda Steen ne precizează în cartea „Supervizare și psihologie clinică“ faptul că dat fiind avansul realizat în profesiunea de psiholog și pe frontul psihologiei a fost posibilă analiza critică precum și progresul realizat de supervizare și sisteme în raport cu suportul terapeutic oferit clienților. la ofițerii de probațiune sunt prezente toate cele patru perspective despre supervizare. sustin autorii. critică asupra programelor noastre. Este vorba de perspective diferite. . înțelegerea și auto actualizarea supervizatului (self-awarness-conștientizarea de sine) și de a potența capacitatea de rezolvare de probleme. cea mai comună este perspectiva organizațională care pune în discuție supervizarea în termeni de funcții. Aceștia ajung să trateze educația și formarea psihologilor clinicieni ca o profesie în sine (Peterson 995). De ce să suprevizăm pe cineva? Cum ajungem să supervizăm? Când ne legitimăm ca supervizori? Care sunt calitățile. funcție. înlocui sau susține diferite caracteristici ale programelor pe care le desfășurăm“. Mulți ani supervizarea clinică a servit ca și fundamentul forte al practicii clinice și in acest moment. însă în rând cu aceste priorităti de control a calității. perspectiva organizațională. procedura desemnată să asigure că acei care se califică ca și psihologi clinicieni sunt intr-adevăr potriviți să practice.. Oricum. analyse de la pratique) la introspecționism în cadrul practicii clinice înseși. perspectiva personologică și perspectiva interacțională. este timpul ca acest fundament să fie dezvoltat astfel încât practica avansată să poată fi susținută prin mijloace adecvate. (Peterson 995) După cum observăm. de comunicare. roluri. fiecare dintre noi trebuie să se înscrie într-un process de reflecție în acțiune asemenea îndeplinirii îndatoririlor educative. Este important deoarece vrem să comparăm datele analizei activității clinice și observațiile clinicienilor cu cele obținute de O’Donoghue în cercetarea sa. în interesul superior al clientului. „chiar dacă suntem formatori sau clinicieni. cu îndatoririle lor în calitate de „educatori de reflecție“. După acești autori (Ian Fleming și Linda Steen) scopul supervizării clinice este de a încuraja reflecția. grupul de studiu a fost eșanționat după ocupație. structurile. să punem în discuție totul referitor la acestea și să ne apropiem cât de mult posibil de răspunsurile raționale la intrebările pe care le avem înainte de a implementa. el se raportează la cele 4 perspective pe care le menționează inițial. De ex. obiective organizaționale. Dintre toate. Dacă ne întoarcem la O’Donoghue. subliniem metafora „educatori de reflecție“ (reflective educators). În principal supervizarea clinică dorește să dezvolte practica clinică. În aceeași măsură în care colegii lor adoptă modelul om de știintăpractician (theoretician – practician) acești formatori ai unei noi generații de clinicieni par a fi adoptat cea mai potrivită atitudine. Adică supervizarea privește în ansamblu mecanismele. În cele din urmă.72 spective pentru a decela temeiul filozofic și încadrarea sociologică merită menționat faptul că în psihologia clinică ideea de supervizare a fost mult mai avansatăa în modelele de pregătire date fiind coordonatele de dezvoltare precum și cele experimentale ale diferitelor abordări în psihoterapie și psihologia experiementală. Ei spun urmatorul lucru. Trebuie să aruncăm o privire atentă. corpusul organizațional. contextele. Deja criteriul de selecție a fost unul profesional.. În interiorul acestui grup de studiu și acolo răspunsurile au fost destul de diverse dacă luăm în considerare că autorul a utilizat un grup mic de studiu. perspectiva situațională.

importanței intervenției reflexive asupra calității muncii și aderarea la principiul interesului superior al clientului. Agenda va cuprinde activitatea de consiliere și sentimentele legate de această muncă. În cercetarea lui O’Donoghue mai exista o categorie experimentală și aceea este cea a managerilor de servicii. de exemplu. Perspectiva personologică. Managerii intervievați au oferit definiții care evidențiază perspectiva organizațională. o ilustrează așa: „Supervizarea asigură faptul că îți îndeplinești rolurile. Se vorbeste de interesul superior al clientului. pentru a monitoriza calitatea serviciilor oferite către clienți și să servească ca și porta de intrare. adică eu. Dintre acestea. pare că perspectiva situațională este cea mai comună în reprezentările lor. în calitate de manager de servicii. De exemplu subiecții răspund în virtutea acestei perspective astfel: „supervizarea este menită a mă ajuta să discut orice de natura personală“ care ar putea influența relația profesională intre ofițerul de probațiune și client.eficiența. comentariile și confruntarea. împreună cu reacțiile supervizorului. Asociația Britanică a Consilierii și Psihoterapiei definește supervizarea ca și „un cadru formal pentru consilieri în care să poată discuta în mod regulat despre activitatea lor. pentru cei care doresc să urmeze o anumită carieră “ Iată ce spun diferitele asociații profesionale care angajează o definiție preferențială în funcție de viziunea membrilor sau viziunea politicaly correct a membrilor boardului care pot fi considerați seniori ai profesiei și care stabilesc prioritătile și linia directoare a intervenției de acest tip. dezvoltarea practicii și creșterea gradului de întelegere a diferitelor probleme profesionale“.. este importantă deoarece cuprinde viziunea instituțională asupra dezvoltării personalului. În acest sens considerăm supervizarea ca un proces care menține standardele adecvate de consiliere și o metodă de consultare care diversifică orizonturile unui practician experimentat“ Unul din elementele cheie ale acestei definiții este acela că rolul capital al supervizării este acela de a proteja interesele clienților. susține că „promovează modele alternative de tratament pentru clienți“ 73 . în favoarea exprimării acestor predilecții personale“. Sarcina este de a lucra împreună pentru a asigura și dezvolta eficiența consilierilor în relația cu clientul. și vreau să fiu conștient de cele mai incomode tare. care clădește supervizarea ca abordare bazată pe experiența și caracteristicile persoanelor pe care le integrează în procesul de supervizare și îl influențează. funcțiile în conformitate cu cele ale organizației“ Definiția situațională poate fi considerată următoare. susține că „supervizarea clinică aduce practicienii și supervizorii experiementați pentru a reflecta împreună asupra practicii. Relația este evaluativă. Multe categorii profesionale au produs propria definiție despre supervizare de exemplu. etc. Supervizarea urmăreste identificarea soluțiilor la diferite probleme. supervizarea este văzută ca o a doua opinie atunci când te simți blocat într-o problemă sau când te poate ajuta să te redresezi pe linie dreaptă atunci când vrei să rezolvi o problemă legată de client. unul dintre subiecți. cu cineva care este mai experimentat în consiliere și supervizare. Să vedem ce ne răspund ei. și care își propune să atingă diferite obiective simultane pentru a dezvolta funcționarea profesională a juniorului. așa cum influențează practica profesională. dupa Linda Steen următoarea (Bernard și Goodyear): „O intervenție care este asigurată de un senior membru al unei profesii unui junior membru al aceleiași profesii. În interacțiunea mea cu clienții vreau să fiu sigur că nu înclin niciodată balanța indiferent ce se întâmplă. Unul dintre subiecții lui O’Donoghue spune : „Pentru mine este primordial faptul că instrumentul major în rolul meu de ofițer de probațiune sunt de fapt eu însumi . calitatea. funcțiile este. situațională și personologică. UKCC Colegiul Asistentelor Medicale în Marea Britanie. de selecție. Una din definițiile care acoperă până în prezent toate abordările și aspectele. La aceste mărturii haideți să adaugăm cele al Lindei Steen referitoare la psihologia clinică. de filtru. întinsă ca durată. Sunt cîteva tare care vin împreună cu acest instrument. cea mai reprezentativă este perspectiva organizațională pe care unul din subiecți.

o întrebare serioasă care se ridica este „ce considerăm noi că ar constitui un succes să un rezultat de succes?“. Procesele paralele sau mirroring (oglindirea.. Dominanta perspectivelor organizațională. a deprinderilor și creștere personală sunt în mod evident promovate. transfer și contra-transfer. munca propriu-zisă și persoanele implicate. Presupun recunoașterea paralelismului dintre supervizarea profesională și orice altă relație de suport. comunicarea și crește competențele personalului. învățarea experiențială în contextul pregătirii și formării supervizorilor. însă din toate punctele de vedere reiese faptul că prespectivele dominante sunt: organizațională. El susține că funcțiile supervizării sunt de „facilitare. suport. Rich de exemplu a revăzut 26 de autori de diferite construcții cu privire la funcțiile supervizării clinice și a dezvoltat și integrat un model al supervizării clinice. de terapeuți 74 . Munson consideră că fiecare din cele trei perspective se referă mai precis la conținutul promovat de agenții. propunând supervizarea sau mai-degrabă analiza personală ca proces firesc în devenirea profesională surpinde fenomene de proiecție. dezvoltare a personalului. și în relația de supervizare. Din perspectiva personologică managerii nu doresc ca angajații lor să „aducă problemele personale de acasă la serviciu“. După cum se observă există o varietate impresionantă de abordari și perspective. Rich(993) susține că funcția de facilitare este de fapt crearea unui mediu privilegiat care încurajează gîndirea creativă. presupune furnizarea competentă și etică a serviciilor către clienți în conformitate cu standardele organizației sau cele profesionale. caracteristicile de gender și cultura implicate în procesul de supervizare. Aceste concepte vin din literatura psihanalitică care. Dacă se realizează o analiză a celor două categorii profesionale se constată faptul că între ofițerii de probațiune și manageri există o diferență mare și anume aceștia definesc supervizarea din mult mai multe perspective decât managerii. socializarea acestuia și oferire de servicii“. În baza acestei recunoașteri. Funcția de oferire de servicii. autonomia. Au fost nenumărate încercări. reflexia) au fost considerate importante și tratate ca elemente esențiale în literatura de specialitate ca atare. standarde . dezvoltare profesională“. etică. cultură în general. Funcția de dezvoltare de personal presupune formare mediu de învățare în care aptitudinile de învățare sunt încurajate și oportunitățile pentru dezvoltare personală. de a evalua acest aspect și chiar au fost decelate câteva aspecte importante însă nenumărate obstacole s-au ivit și asta datorită dificultăților întâlnite în încercarea de a controla rețeaua de variabile interpersonale care sunt implicate în orice relație de supervizare sau relație terapeutică ce implică supervizor. (Ce formăm. situațională și personologică evidențiază faptul că respondenții au fost mult mai înclinati să alinieze reprezentările cu cele din literatura care privesc supervizarea din perspectiva funcțiilor pe care le îndeplinește.sau alt subiect care consideră supervizarea ca „o legatură între teorie și practică“ sau „mentoring. identificare. Corelații. iar această întrebare a fost ridicat de supervizori. practici. deplasare. terapeut supervizat și un client. În istoria supervizării întotdeauna a fost afirmată convingerea că supervizarea poate fi eficientă (Linda Steen). comportamentul și procesele emanente în cadrul supervizării puse în joc de către client și profesionist sunt reflectate în relația de supervizare dintre supervizor și profesionist în cadrul propus de supervizare (setting). pe cine formăm.conceptul de safe practice) și că fără această intervenție ar fi mult mai expuși la riscurile activității lor. Un alt aspect interesant este faptul că în analiza acestor categorii profesionale se relevă faptul că se așteaptă de la supervizare să aducă protecție grupurilor vulnerabile (personal sau clienți . situațională și personologică din punctul de vedere al ambelor categorii. În plus. ca în orice relație. susține Ian Fleming și Linda S. Sociali- zarea personalului este procesul prin care noii angajați sau cei care deja lucrează sunt integrați într-o cultură organizațională care presupune valori profesionale. cele grupate din rațiuni epistemologice aici sunt cele care sunt evidenăiate de subiecăii unei cercetări. în ce formăm ?) În general se vorbește de două mari arii procesuale: a) măsura în care procesele implicate în activitatea de supervizare se desfășoară paralel cu cele utilizate în practică și cea de-a doua. rolul pe care îl are problematica.

Lucrurile se complică atunci când vorbim de supervizare inter-profesională. probleme de putere. spun autorii. cercetătorii au ridicat intrebări greșite. una din provocările acestui raport privilegiat este îndeobște relația reflexivă. o formă subtilă de dezvoltare sprijinindu-se pe mecanisme de identificare. interpersonală. din nou se ridică două întrebari: „Poate formarea să fie eficientă (doar formarea?)?“ și „Știm ce să formăm ?“. conținutul și practica legată de aceasta nu sunt întotdeauna clare. formarea unor supervizori care să fie capabili să fie eficienți. un model al învățării experiențiale. relația de supervizare are o importanță capitală iar variabilele interpersonale joacă un rol fundamental. s-au introdus standarde de formare pentru supervizori. cu intervenții regulate în Elveția a intervenit pe lângă echipe profesionale în calitate de analist terapeut și specialist în psihodramă. Este. spațiu public. instituționalizată sau nu. Colegiul Național al acestora a stabilit 6 principii care stau la baza formării asistentelor. „La raison se penche sur elle-mêm“. procese paralele. în metalimbaj. În Marea Britanie Asociația de Consiliere și Terapie a lansat o serie de cerințe pentru „supervizori să se înscrie în formări cu caracter specific în vederea dezvoltării unor deprinderi de supervizare“ și codul etic a accentuat importanța formării pentru supervizori. analogic. membrana protectoare Eric Stern care este educator specializat și Director de instituție socială în Franța. probleme de consolidare. ne gândim dacă formarea este suficientă pentru a atinge un obiectiv de acest tip. Deja ridicarea problemei interdisciplinarității aduce în discuție de fapt transdisciplinaritatea pe care o subliniază procesul de supervizare și din acest punct de vedere poate fi necesar să situăm în primul rând supervizarea la confluența multor factori ce presupun ca relația de supervizare să aibă un caracter sau altul ca de exemplu. context politic. status și rol. educativă. după spusele lui M. Acest concept (în engleză. S-a susținut faptul că. un fapt este limpede. de depozitar al angoaselor de cunoaștere și a pulsiunilor relative la raportul de autoritate pe care îl presupune relația inițială și care determină transferurile. Eliade. după David Kolb) reprezintă un model de bază folosit de traineri în faza de design a training-ului pentru că îi ajută să atingă mai ușor obiectivele cursului de creștere a performanței participanților. Cerințele pentru aceste intervenții sunt altele decât formarea supervizorilor pentru psihologia clinică și dacă da în ce măsură? Vorbim despre deprinderi generale sau particulare când e vorba de supervizare (deprinderi specifice). obligativitatea supervizării a fost introdusă în 992 și accentuată în 996. Filozofia clasică surprinde și evocă relații maestru – elev în care dimensiunea reflexivă comună pune în discuție procesul de depășire de sine astfel încât înțelegerea (înțelegere=a vedea dincolo de lucruri) sau contingenta adică înțelegerea maxim empatică care determină seniorul să dea un răspuns cât mai adecvat ucenicului (răspuns care poate să fie verbal. contratransfer. Ce înseamnă în acest sens. de bună seamă. transfer. Eul și formarea profesională. Cât de mult psihologia clinică învață din conținutul de formare a altor profesii și ocupații? La această întrebare încă nu s-a găsit un răspuns pe măsură. imitație și cugetare în sinteza procesului de sprijinire a propriei gândiri pe gândirea celuilalt. Însă. nu are importanță) să fie o perspectivă coagulată.(Holloway 997). Ce este important de reținut este faptul că. Rolul supervizorului în acest registru este de continator. Ei și aici se constată că foarte mulți educaționaliști subscriu modelului experiențial al lui Kolb. în vederea demonstrării eficienței. Mulți psihologi clinicieni îi supervizează pe membrii altor domenii profesionale sau poate chiar primesc supervizare din partea acestora. Și. Experiential Learning Cycle. Această relație de o circularitate dinamică se dovedește a fi suportul unei dezvoltări de la senior la ucenic ale carei virtuți încă încercăm să le decelăm. in ciuda cercetărilor realizate. În asistența medicală spre exemplu. Plecând de la observațiile pe care le-a făcut în activitatea sa a reflectat asupra premi- 75 . Chiar dacă pentru alte profesii. problema de gender. Într-o cercetare Ellis (996) a analizat 44 de studii și a concluzionat faptul că mult din cercetarea empirică din psihologia clinic nu a fost riguros organizat și desfășurată. spațiu social.

selor care să-l conducă la o conceptualizare a supervizării. Nevoia de cunoaștere este intrinsecă unei dinamici naturale de menținere a echilibrului. SupraEul joacă un rol de referință. aici scop e unul cognitiv dar și pulsional. Frontiera iluzorie zntre psihosocial și psihoterapeutic declamă psihoeducativul ca domeniu de interferență. 76 Specific. În pregătirea psihanaliștilor precum și în pregătirea echipelor de intervenție socială rolul de supervisor este complementar celui de mentor . . ci presupune o reorientare permanentă spre scop. Acest du-te vino este un fel de metabolism al cunoașterii. de învățare presupune o mișcare identificatorie în sens psihodinamic dar și o imitație pe care eul o poate experimenta în încercarea de a „controla“ și de a menține homeostazia. Nivelul doi. Presiunea internă se exercită în aceeași măsură. Educația se ocupă de input și output. de psihanaliza și hermeneutică. O ludică a învățării. nevoia de homeostazie există în permanență. Eul membrana este supus asaltului stimulilor externi și interni în aceeași măsură. spațial relațional educativ nu e închis. spații relaționale concepute ca matrici suficient de continuatoare pentru a permite experimentarea si dialogul educativ sau învățarea dialogală. ceea ce susține că încearcă să facă este tocmai dorința de a crea și de a dezvolta în echipele profesionale sau cu alte grupuri de adulți și de copii. filtru între eu și ceilalți. domeniu interdisciplinar. Este imposibilă cunoașterea fără angajarea tuturor instanțelor psihice. Iată o altă reprezentare a reflectării și a spiralei educative posibile. după schema propusă de Stern. dar și de a se detensiona de elementele de conținere care sunt o noutate angoasantă. Referitor la învățarea experiențială. de cunoaștere și omnipotentă. este pasionat și caută permanent discriminarea elementelor de comunicare în toate formele ei posibile. În primul nivel spre exemplu deturnarea nu este de sens cât de creștere dinamică. ce intra și ce iese din sistem. de filozofia istoriei. de membrana protectoare.de terapeut. o conceptualizare dinamică a dezvoltării persoanei din punct de vedere educativ. Iată câteva reprezentări grafice ale acompanierii cadru și a procesului de analiză a practicii profesionale încercând să denomineze experimental punctele nodale ale relației. că presiunea externă Eul conține și reține lăsând traficul de informație să circule astfel devenind un fel de filtru. inconștientul. Interesat de etică. iar raporturile eu ceilalți sunt jalonate de intervenția mecanismelor de apărare și nevoii de narcisizare. și alți autori de sorginte cognitive comportamentală sau cu orientare de pedagogie scientifistă semnalează același pattern de „interiorizare“.. universitar în sensul pregătirii „universitas scientiarum“.

) Surmoi.Le moi membrane  77 Ca = inconștient sau zona pulsiunilor în topica freudiana (Fr. Supraeu = Instanța morală .

și este un continuum intre două extreme ăi se bazează pe fundamentele cunoașterii care susțin axa întelegerii situației. de escamotare. Vinovăția este un sentiment mai puțin pervaziv și afectează persoana mai puțin decât rușinea. Dunedin . eșecul trebuie recunoscut și judecat sau analizat intern sau extern.Problematica rușinii și a vinovăției în practica medicală – studiu clinic Cercetare realizată de Wayne Cunningham and Hamish Wilson2 Despre impactul supervizării în practica medicală Filozofia pozitivistă a medicinei și accentul pe cunoaștere poate induce un răspuns de tipul „rușine“ atunci când cadrele medicale pot percepe că au greșit în practică. Department of General Practice. intră într-un process de refacere. Dacă evaluarea internă și externă se concentrează pe potențialitatea situației și ignoră realitatea și actualitatea situației implicate foarte probabil că medical nu va putea aprecia corect și va eșua. Contrar vinovăției rușinea afectează întregul Eu al persoanei. În studiul privind plângerile față de actul medical autorii au raportat schimbări în modul în care medicii practică medicina. Senior Lecturer. Considerațiile asupra polarităților practicii medicale îi poate ajuta pe medici să răspundă la greșeli. că medicii. Limitarea acestei obiectivităti a devenit recunoscută în ultima parte a secolului 20 cu un accent din ce în ce mai evident pe rolul pacientului față de reușita tratamentului. jenei. premise Secole a fost considerat posibil că numai aplicând corect înțelegerea medicală. dacă expectațiile sociale sunt nerealiste (expectații internălizate de medic) percepția eșecului crește și mai mult. iar aceasta poate diminua abilitatea doctorilor de a accepta boala proprie. University of Otago. Această abordare îi permite medicului să exploreze experiența de boală a pacientului și să negocieze un plan de management cu beneficii mult mai mari decât atitudinea paternalistă. de recuperare. cunoașterea (anamneza. Diferența fundamentală este între „Am făcut chestia aia oribilă“(vinovăție) versus un eșec al selfului „Eu am făcut chestia aia oribilă“ (rușine)32. Implicația a fost că nici o schimbare nu s-a datorat unei modificări de 78 Wayne K Cunningham. Aceasta plasează eșecul undeva în afara doctorului. erori. Pentru medici ideea de a nu ști rămâne echivalentă cu un eșec și e încă puternică. Probleme legate de noțiunea de „a ști“ precum și „judecata“ și importanța rușinii ca răspuns au reieșit din studii realizate de autori pe mai multe arii: răspunsul medicilor dacă primesc o reclamație și rolul supervizării în practica medicală. Metoda centrarii pe pacient rămâne încă o paradigmă post-modernă. asta depinde de standardele lor particulare. biomedicina rămâne baza multor programe de pregătire medicală pentru practicieni și cercetatori. Wilson. Context. Implică conștientizarea greselilor si potentialul de a separa actiunea de selful persoanei în contrast cu internălizarea greșelii. Recunoaște faptul că nu există observator detașat și. Rușinea este o expunere a Eului 2 este o emoție direcționată catre Eu. De asta beneficiază atât doctorii cât și pacienții. Și mai mult. Îi permite medicului și societății să privească practica medicală din unghiuri diferite și să evalueze performanța pe mai multe axe cu recunoașterea complexitătii actului medical. Cum procedează medicii. Oricum o experiență emoțională puternică a persoanei. medicii care au primit o reclamație dar care ulterior a fost clasată. Celelalte sentimente sunt experiemtnate în raport cu prezența altor persoane. în afara eului acestuia îi reduce capacitatea de a restaura relațiile și de a învăța din experiența clinică. Dunedin School of Medicine. Este importantă legătura dintre rușine și noțiunea de cunoaștere. A rămas multă vreme filozofia de bază a medicinei. prin relația înseși cu pacientul. Totuși. Ne indică cum ne simțim noi față de Eul nostru. sau să răspundă unei reclamații disciplinare sau chiar să accepte o supervizare. sau malpraxis cu vinovăție mai mult decât cu rușine. Senior Lecturer. examinare și investigații) doctorii „știu“ cum să trateze pacientul. Ideea e că „rușinea“ induce un demers de ascundere. În a experimenta rușinea sau vinovăția. Iată un exemplu de abordare a unui sentiment care poate afecta intervenția practică medicală și acesta este rușinea. Nu e ușor de definit deoarece este un conflict psihologic în literatura de specialitate similar umilinței. Hamish J. retregere și dispariție.

Filozofia pozitivistă încurajează credințele conform cărora este posibil să „ști“ calea cea mai potrivită de a practica medicina.ch/Eric-Stern. Gânduri secunde.internalizare și că a fost mai mult un proces de supunere față de impuneri externe. Univers 999 6. Încheiere În contextul cunoașterii profesionale trebuie să ținem cont de variabilele inter-individuale și intersubiective așa cum în diagnoza psihologică se vorbește despre variabila subiect atât în clinică cât și în laborator. adesea profesioniștii sunt confruntati cu ei însiși iar educația alături de reflectarea experienței aduc o masură de responsabilizare față de complexitatea interacțiunii profesionale. Concluzii Medicii se judecă utilizând standarde interne și externe derivate din filozofia de bază a medicinei. În acest fel medicii vor percepe eșecul ca fiind separate de Eu. Wilfred Bion . a clinicii infantile. ea este legată tot timpul de o tehnică pozitivă de intervenție și transformare. zn domeniul protecției copilului. Ed. 2004 2. respingerea. permițând restaurarea relațiilor a legăturilor cu pacientul. îndreptând precepția asupra erorilor și permitând învățarea din experiență într-un mod pozitiv de care vor beneficia atât medicii cât și pacienții. o dimensiune de reflectare a experienței și o dimensiune etică care deschide drumul transdisciplinarității. Studiile asupra supervizării în medicina și locul ei în menținerea dispoziției profesionale a atras atenția asupra puterii și a percepției eșecului cu expunerea eului medicului. http: //www. Norma nu are drept funcție doar excluderea. cât dimpotrivă. a bunăstării familiei. Norma nu este numai. Indiferent de câmpul profesional. de un fel de proiect normativ“ BIBLIOGRAFIE . Barierele și obstacolele sunt deopotrivă benefic dar și toxice față de profesionist. supervizarea presupune o dimensiune educativă.educh. Dimpotrivă. Supervision and Clinical Psychology – Linda Steen. Kieran O’Donoghue 3. Daniela Roventa-Frumusani. Analiza discursului. Respondenții au raportat schimbări inclusiv negare în modul în care ei iși privesc munca: lezarea relației medic-pacient caracterizată prin pierderea încrederii în pacienti în general și schimbări cu privire la modul de a percepe socialul în general caracterizată prin cinism și pierderea plăcerii de a mai practica actul medical. Foarte puținp considerație este acordatp polaritaților existenței umane și tensiunilor accumulate de-a lungul practicii profesionale și faptului că nu este întotdeauna posibil „să ști“.htm 79 . Analiza practicii în Franța sau supervizarea în țările anglofone a apărut ca urmare a insuficientei cunoașterii și a deplasării de pe verbul „a ști“ pe verbul „a explora și a înțelege“. nu este nici măcar purtătoarea unui principiu de inteligibilitate. În științele sociale. Michel Foucault. S Freud 993 4.Făcînd transparentă natura pozitivistă a filozofiei medicale este foarte posibil să sărim peste răspunsul emoțional la eșec. Tritonic 2005 5. este un element de putere pe baza căruia un anumit exercițiu al puterii se simte fundamentat și legitim. de la rușine la vinovăție. Astfel dialectica mecanicistă devine deja deșuetă și aici nu pun în discuție nevoia de normă. Închei printr-un citat din Michel Foucault: „Norma (și aici ne gândim și la norma cunoașterii) este purtătoarea unei pretenții de putere. norma devine discutarea ei. Anormalii. Norma duce cu sine un principiu de calificare și un principiu de corecție. Ian Fleming. dar mai ales față de beneficiar astfel încat supervizarea în pregătirea profesională precum și cea în activitatea profesională ar trebui să devină o rutină de lucru. Philosophy of professional supervision.

ele arată faptul că sunt rezultatul unei presiuni considerabile. Direcţia „Standarde şi analiză“ Agenţia de Stat pentru Protecţia Copilului Sofia. mai ales cele ale asistenţilor sociali din Departamentele pentru protecţia copilului. Pe de o parte. • Lărgirea ariei de competenţe profesionale – a tehnicilor şi a metodelor de lucru. cifră care cuprinde plangerile. semnalările şi cererile de ajutor. Munca socială cu copiii este un O domeniu nou în Bulgaria. ci şi de lipsa practicii şi a experienţei. constatăm că activitatea Departamentelor pentru protecţia copilului s-a dublat într-un singur an. În comparaţie cu anul 2003. se consolidează din ce în ce mai mult. • Crearea unei dinamici inovatoare. dar pe de altă parte. Diferitele activităţi. obiectivelor şi scopurilor muncii cu copiii. iar stresul asistenţilor sociali este cauzat nu doar de volumul mare de muncă. dar şi de insatisfacţie au condus din păcate. aşteptările societăţii privind rezolvarea rapidă a problemelor diferitelor grupuri de copii în situaţie de risc au devenit foarte mari. Bulgaria 80 dată cu dezvoltarea sistemului de protecţie a copilului. care le-ar permite o mai bună evaluare a propriilor competenţe şi o mai bună imagine de sine. sentimentul de nesiguranţă. Tensiunea emoţională maximă. . • Introducerea unor noi perspective şi a unor moduri de reacţie. Una din modalităţile de a domina şi de a depăşi această tendinţă negativă este întărirea supervizării. proces care ajută la: • Elaborarea unei înţelegeri comune a sensului. când numărul a fost de 23 5. Analizele Agenţiei de Stat pentru protecţia copilului arată că numărul total al dosarelor rezolvate de Departamentul pentru protecţia copilului pe anul 2004 a fost de 50 804. în ultimul an la o puternică instabilitate profesională.Despre efectul supervizării şi despre posibilităţile aplicării sale în sistemul pentru protecţia copilului valentina siMeonova Director. aceste cifre arată că profesionalismul asistenţilor sociali se impune în ochii societăţii.

Aceasta este una din posibilităţile de recompensare a asistentului social care a dat dovadă de competenţă. Acest control are un caracter educativ. Supervizarea poate fi văzută şi ca o formă de cooperare între toţi membrii echipei departamentelor pentru protecţia copilului – adică o supervizare internă. Funcţiile şi efectele supervizării despre care am vorbit mai sus pot fi realizate în cazul în care supervizarea ar fi bine direcţionată. elaborarea unui sistem de calificare şi dezvoltare a carierei asistenţilor sociali care ar putea. echipa Agenţiei pune în aplicare mai multe tipuri de supervizare: • La cererea Departamentelor pentru protecţia copilului care întalnesc dificultăţi în activitatea cu copiii sau cand este un caz complicat. Este importantă organizarea procesului de supervizare ca un element necesar pentru organizarea funcţionării Departamentelor pentru protecţia copilului. pentru că nu este garantată de nicio resursă. de a diminua tensiunea emoţională. • Un control planificat. planificată şi pregătită. Această supervizare 8 . pe de o parte. Formarea asistenţilor sociali în cadrul Departamentelor pentru protecţia copilului este organizată doar în cadrul proiectelor ONGurilor şi rămane fixă – de obicei formarea ia sfarşit odată cu încheierea proiectului deoarece supervizarea nu este instituţionalizată prîntrun act administrativ sau legislativ. Nu toate universităţile au introdus încă supervizarea ca modul de învăţare în formarea de bază a studenţilor care studiază materii legate de protecţia copiilor. La ce nivel poate fi organizată supervizarea activităţii sociale? Una dintre funcţiile direcţiei de „Standard şi analiză“ din cadrul Agenţiei naţionale pentru protecţia copilului este de a pune în aplicare supervizarea pentru protecţia copilului. obiectivul este de a-i ajuta pe asistenţii sociali să depăşească tensiunea emoţională. să le furnizeze cunoştinţele în domeniul supervizării şi. Pe de o parte. care are exact pregătire de supervizor. • Oferirea unei mai mari siguranţe şi încrederi în sine pentru a îmbunătăţi calitatea activităţii sociale. acceptarea dificultăţilor propriei munci pentru a obţine mai multe satisfacţii profesionale. dezvoltarea supervizării ca posibilitate de îmbunătăţire a eficienţei activităţii sociale nu reprezintă încă un scop. pentru diferitele organisme şi ONG – uri. Aceasta din urmă este planificată şi condusă fie de către un responsabil din departament dacă este autorizat din punct de vedere profesional. „Asistent social – supervizor“ ar putea fi un nivel în dezvoltarea carierei. Obiectivul acestei supervizări este de a-i susţine pe asistenţii sociali din punct de vedere profesional pentru a depăşi dificultăţile inerente muncii lor. un progres în cariera asistenţilor sociali. potrivit unui principiu de rotaţie care să permită fiecăruia să joace rolul de supervizor. Din păcate. Lipseşte. dar şi îmbunătăţire a eficienţei activităţii sociale din întregul Departament. Obiectivul acestei supervizari este de a-i ajuta pe asistenţii sociali să înţeleagă mai bine miezul problemei. Din punctul de vedere al organizării şi în funcţie de cererile către Agenţie. de asemenea. iar pe de altă parte să le stârnească spiritul creativ. căci asistenţii sociali învaţă prin el noi tehnici şi metode de lucru care le vor îmbunătăţi competenţele profesionale. sentimentul de nesiguranţă şi de a găsi soluţii adecvate.• Găsirea unor forţe motivante. a constatat mari lacune în activitatea departamentului pentru preotecţia copilului. • La cererea direcţiei de „Control al dreptului copilului“ de pe lângă Agenţia de Stat pentru protecţia copilului. • Determinarea asistenţilor sociali de a conştientiza propriile greşeli şi de a înţelege propriile limite şi goluri. În această etapă. fie de diferiţi colegi de echipă. care. în Bulgaria nu există încă o piaţă a serviciilor de calificare la care să participe Universităţile pentru a forma cadre necesare în sistemul de protecţie a copilului. de a declanşa o analiză a situaţiei datorită luării în considerare a mai multor puncte de vedere. în sfârşit. efectuând acest control. să-i încurajeze în găsirea propriului stil de muncă în desfăşurarea practicilor sociale. pe de altă parte. fie de către un asistent social. care se efectuează conform unei agende şi care vizează diferite departamente pentru protecţia copilului din mai multe regiuni.

Pentru a aplica eficient acest control. îi ajută pe asistenţii sociali din departamentele pentru protecţia copiluTraducere: Ovidiu Ionescu lui. supervizarea este orientată spre procese. în care membrii să aparţină de direcţiile regionale „Asistenţă socială“. în activitatea departamentelor pentru protecţia copilului. 82 . nici structurile ierarhice decidente. să-şi amelioreze capacitatea profesională în cazul copiilor victime ale violenţei şi a celor cu comportamente deviante. dar şi la procesul care ne ajută să înţelegem evoluţia activităţii sociale pentru copiii din Bulgaria şi cum o putem face mai eficientă. Asistenţii sociali pot fi supervizați şi de către organisme din afara sistemului pentru protecţia copilului. O dovedeşte analiza ativităţii asistenţilor sociali din departamentele pentru protecţia copilului care se face regulat de către experţii Agenţiei de Stat pentru protecţia copilului. Această cercetare poate cu adevărat îmbunătăţi calitatea activităţii sociale şi eficienţa aplicării măsurilor pentru protecţia copilului. Aceste resurse ajută la crearea şi dezvoltarea unui sistem eficient de calificare şi de evoluţie a carierei profesionale a asistenţilor sociali. a procesului de supervizare. Acest proces îi va ajuta pe asistenţii sociali să răspundă la o întrebare pe care şi-o pun adesea „Cum sunt în munca mea?“. aceste echipe vor putea organiza procesul de calificare la locul de muncă. De asemenea. căci în procesul de supervizare obiectivul nu este luarea deciziilor.nu înlocuieşte nici discuţiile din cadrul echipei. Această supervizare este importantă pentru că ea aduce un punct de vedere exterior. este important ca personalul să fie bine instruit. Este vorba mai ales de echipe din ONG-uri care dispun de resursele şi de experienţa necesare. a unor responsabili ai departamentelor pentru protecţia copilului şi a unor asistenţi sociali recunoscuţi. Primele care s-au ocupat de sindromul „burn-out“ de care suferă asistenţii şi care au cercetat teama asistenţilor de a-şi mărturisi greşelile şi punctele slabe din activitatea lor au fost echipe din ONG-uri. precum şi la dezvoltarea eficientă a unei pieţe de servicii de calificare care să permită introducerea şi dezvoltarea. ceea ce va determina dezvoltarea supervizării interne în cadrul direcţiilor pentru protecţia copilului. În general. necesar pentru îmbunătăţirea obiectivităţii muncii. Resursele ONG-urilor pot şi trebuie să fie folosite pentru depăşirea tuturor problemelor menţionate mai sus. mai ales prin intermediul supervizării. Experienţa ultimilor ani a arătat că ONG-urile. Crearea unui sistem de calificare şi de evoluţie a carierei asistenţilor sociali va face posibilă organizarea unor echipe de supraveghere locală.

modele.O introducere în practica supervizării în asistența socială Kieran o’DonoGhue Lector principal al Școlii de Sociologie. Este foarte probabil ca 83 . d) noțiunea de cea mai buna practică a supervizării. Articolul se va încheia incurarâjand atât supervizorii cât și supervizații să transpună idealurile supervizării în practică. Este au- torul lucrărilor „Restoring Social Work Supervision“ (Reintroducerea Supervizării în Asisstența Socială) publicată de Thomson / Dunmore Press și „Supervising Social Workers: A Practical Handbook“ (Supervizând Lucrătorii Sociali: Ghid Practic) publicată de Școala de Sociologie. Noua Zeelandă Acest articol va prezenta o viziune de ansamblu asupra supervizării în asistența socială așa cum este aceasta descrisă în literatură și in cercetările de specialitate. Acest articol va acoperi următoarele arii: a) definiția și scopul supervizării în diferitele forme. El a publicat de asemenea o serie de articole privind supervizia în asistența socială în revista „Social Work Review“ și de asemenea. tipuri și medii de desfășurare. b) limitele și contractul supervizării. Știinte politice și Asistență socială a Universității Massey din Palmerston North. capitole privind supervizarea clinică și supervizarea de grup în colectii editoriale. Prezentarea autorului: Kieran O’Donoghue este lector principal al Școlii de Sociologie. Noua Zeeleandă. Chiar în timp ce dumneavoastră citiți această frază undeva în lume un lucrător social/ niște lucrători sociali și un supevizor/niște supervizori sunt implicați într-o activitate care se cheamă supervizare. Kieran predă de asemenea practica și teoria supervizării iîn asistența socială în cadrul Masteratului de Supervizare în Asistența socială din cadrul Universității Massey. c) ședințele de supervizare si modele practice de supervizare. Științe politice și Asistență socială a Universității Massey. Științe politice și Asistență Socială a Universității Massey din Palmerston North.

metodele și scopurile (ale supervizării) unitar (Rich. este unanim recunoscută ca fiind baza la (Kadushin. Aceste definiții au privit supervizarea ca fiind construită din mai multe perspective. Orișicum. 2002. Supervizarea se desfășoară „în direct“ și acest gen de supervizare este centrat pe dezvoltare și învățare. Conținutul supervizării este determinat de către ambii. Supervizorii nu îsi oferă în mod direct serviciile clienților ci influențează în mod indirect nivelul de servicii oferite clienților de către supervizați. Tsui. coordona și spori performanța de lucru a supervizaților în acel domeniu al activității de care el sau ea este considerat răspunzător. atât în contextul asistenței sociale cât și al meseriiilor înrudite (Rich. . forma. Cel mai important obiectiv al supervizorului este de a furniza clienților agenției cele mai bune servicii cu putință atât din punct de vedere cantitativ cât și calitățiv în concordanța cu politicile și procedurile agenției. ultimele două decenii au fost supraproductive în a produce o abundență de definiții despre supervizare. O’Donoghue. Virginia Robinson. conflictul cu echipa agenției. educaționale și suportive (Kadushin. definea supervizarea ca fiind „un proces educativ prin care o persoană posedând anumite materiale. particularitățile. 993. abordarea. tipul. Lucrătorul social este vizitat în acea agenție sau se duce să viziteze un supervizor consultant care îi va furniza supervizare. Definiții ulterioare au privit în general supervizarea dîntr-un punct de vedere funcțional incluzând funcțiile administrative. în mod special în ceea ce privește definiția supervizării (Kadushin și Harkness. 999). O’Donoghue. Implică observație directă și reflecție coumună asupra practicii supervizatului. 2002. 992. 976.conținutul. 993. 995). 949:53). Conținutul ședinței implică starea de bine a lucrătorului social în situații practice de lucru. modul și procesul supervizării să fie adaptat de cei care sunt implicați în mod direct sau indirect în supervizare și de către cadrul în care se desfășoară supervizarea. 2003). Definind supervizarea în asistența socială Literatura de specialtitate relevă cum supervizarea a evoluat. Comentatori ai istoriei timpurii ai supervizării au subliniat atât rădăcinile administrative cât și cele educative ale supervizării în asistența socială și au apreciat ca în anumite momente ale istoriei unul dintre aceste aspecte a avut mai multă importanță fată de celălalt (Kadushin și Harkness. Tsui. O’Donoghue. 992. Din acest punct de vedere definiția furnizată de Kadushin și Harkness (2002:23) se remarcă: Supervizorul este un membru al echipei administrative căruia autoritatea îi deleagă sarcina de a ghida. 993. 995. „Supervision in Social Casework“ (936). Folosindu-ne de imaginație putem să descriem următoarele scene: • Un lucrător social angajat de către un servicu de protecție a copilului se întâlnește pentru o ședință de supervizare individuală cu supervizorul acelui serviciu care are de asemenea responsabilități de management și managementul performanței asupra supervizatului. Schulman. 976. 995). s-a schimbat și dezvoltat de-a lungul timpului. Agenda acestei sesiuni de supervizare este stabilita de catre lucrătorul social aflat in rolul de supervizat. 2005). Această pleiadă de perspective a contribuit la comentarii cum ar fi că nu există nici o definiție sau teorie care să descrie întelesurile. Definiții ulterioare au comparat acest aspect educațional cu unul administrativ (Schulman. Schulmann. Autorul primei cărți despre superviza- 84 rea în asistența socială. Kadushin și Harkness. • Într-un spital se întâlnește un debutant în domeniul asistenței sociale cu un client și cu familia acestuia. 2005). Prezent se află și supervizorul lucrătorului social (un coleg cu mai multă experiență) și care lucrează în același domeniu. • Un lucrător social angajat de catre o agenție comunitară. 985. Deși definiția de mai sus nu diferă prea mult de cea găsită în ediția anterioară a lui Kadushin. supervizor și supervizat și implică o trecere în revistă a cazurilor. 2003. Supervizorul este de asemenea fie independent sau angajat în altă agenție. discuția pe probleme specifice și pe situații de risc și poate și despre încărcătura lucrătorului social și sentimentele lui legate de muncă. 2002. abilități și cunoștiințe își asumă responsabilitatea de a antrena o persoana mai puțin abilitata“ (Robinson. 985. gestionarea problemelor și a izolării.

Un studiu efectuat în Israel. Între acestea supervizarea clinică și supervizarea între egali sunt cele mai comune. categoriile. moduri. în care funcțiile specifice sunt îndeplinite cu scopul de a furniza cel mai bun/competent serviciu sau practica orientată către clienți (Kadushin și Harkness. 200. Munson. urmând apoi supervizarea managerială și mai apoi supervizarea studenților. rolurilor și limitelor asumate. supervizarea de echipă precum și alte moduri mai puțin frecvente de supervizare folosite pentru a suplimenta supervizarea „unu la unu“. 999. modurile. 995). Conceptul de mod de supervizare se referă la dimensiunea grupului de clienți care participă la supervizare. care examina diferențele între cele două tipuri de supervizare. tipuri și mediul de desfășurare a supervizării. condus de Itzhaky (200). Morrison. Kaiser. Este de asemenea livrată printr-o varietate de modalitătati (Brown și Bourne. 2003). Supervizarea externă este aceea furnizată de catre un supervizor care nu lucrează în interiorul organizației și care are mai degrabă un contractat de consultanță. profesional și social și în mod special de către noul val de management. Întelesul comun împărtășit în prezent în supervizarea din asistența socială conținut de către definiții descrie supervizarea ca fiind un proces. țintelor.993:37). Pe de altă parte. 2002. 2002. a relevat faptul că supervizarea externă furnizează mai multă critică constructivă decât cea internă și conduce mai mult către confruntare atunci când este adecvat și necesar. 996). culturală și interdisciplinară ca fiind cele mai puțin comune forme. moduri. 2003). Iată câteva forme comune de supervizare: • Supervizarea studenților (in training) • Supervizarea managerială (condusă de un superior și centrată pe gestiunea muncii) • Supervizarea clinică (supervizarea care este centrată pe transfer. În funcție de specificul proceselor. Aceste diferite moduri de supervizare precum și diferitele forme discutate anterior necesită o varietate de procese și relații între supervizor(i) și practicanț(i) (Brown și Bourne. O discuție interesantă are loc pe terenul supervizării în ceea ce privește categoriile de supervizare. categorii. 2003). 200. relaționare și accente puse pe funcții particulare. Morrison. activităților și relațiilor. De asemenea această 85 . Această discuție a condus la apariția a două categorii de supervizări: internă și externă (O’Donoghue. tipuri și medii. În Noua Zeelandă lucrătorii sociali participă la o multitudine de forme de supervizare. categorii. Formele. De exemplu pe de o parte supervizarea studenților tinde să pună accentul pe învățarea și dezvoltarea practicantului prin centrarea pe funcția educativă și de învățare șn cadrul relației profesor-student. având roluri și limite clar definite. 997. 996. cunosțintelor și calităților practicianului) • Supervizarea între egali (supervizare oferită de către un coleg de profesie altui coleg de același nivel de la o altă organizație) • Supervizarea culturală (supervizare care pune bază pe siguranța culturală a practicianului sau clientului și este oferită de către un supervizor care deține respectivele cunosțințe culturale) • Supervizarea interdisciplinară (supervizarea în care supervizorul și supervizații provin din discipline diferite – de exemplu asistența socială și consiliere sau asistența socială și asistența medicală) Fiecare din domeniile de mai sus diferă în procesualitate. Formele de supervizare sunt de fapt diferite domenii de supervizare cu arii particulare de interes. Aceste definiții au fost influențate de asemenea de schimbările produse în contextul organizațional. 999. precum și a funcțiilor particulare se definesc diferitele forme. O’Donoghue. tipurile si mediul Supervizarea în asistența socială exista într-o multitudine de forme. pe procesul practicii clinice și pe dezvoltarea abilităților. supervizarea managerială tinde să pună accentul pe procesul de achiziție care își plasează interesul pe funcțiile administrative în cadul relației angajator-angajat. 2002). Supervizarea internă este de obicei furnizată de către un supervizor angajat și care lucrează în interiorul organizației. În mod tradițional supervizarea individuală a fost primul mod de a oferi supervizare practicienilor (Kadushin si Harkness. o activitate și o relație (niște relații) bazate pe sarcini organizaționale. ideologia pieței libere și postmodernism (O’Donoghue. În Noua Zeelandă participarea la supervizarea individuală depășește cu mult participarea la supervizarea în grup. 200. profesionale și personale. profesionalizare și reglementare. Schulman.

998). 999. tipurilor și mediului supervizării subliniază faptul că supervizarea în contextul asistenței sociale este o activitate. 86 . 2005). Miller. verificările privind activitățile și planurile de activități precum și revizuirea/ concluzionarea unei situații sau acțiuni specifice au fost tipurile cele mai frecvent folosite. Munson.de unele consultații telefonice. 2002. Adams. Merită subliniat faptul că metoda „reamintire și revizuire“ împreună cu metoda observației par a fi cele mai des folosite în supervizarea clinică. Aceste tipuri includ următoarele supervizări: • Cu ușile deschise (informală. mai apoi pe supervizarea managerială și în cele din urmă pe supervizarea centrată compliantă și pe cerințele agenției. observația participativă. un proces și o relație ce depinde de o serie de variabile. audio sau video conferințe (Stofle și Hamilton. 200. Aceste descoperiri ilustrează faptul că baza pentru scopul și ținta. protocoale de observație etc. Cu alte cuvinte autoritatea supervisorului vine din trei surse. Ședințele de grup. Participarea supervizorilor în supervizarea externă se datorează faptului că în trecut aceștia erau implicați în supervizare de pe ambele poziții – ca supervizori și ca supervizați (O’Donoghue. ședințele de echipă și metoda observației au fost tipurile de contact cele mai puțin folosite (O’Donoghue. În mod tradițional. Munford. Trlin. modului. Sesiunile individuale implicând consultarea de caz. Trlin. Noțiunea de diferență de tipuri de supervizare provine din diferitele metode de furnizare a supervizării. online-supervision. Sprang. camere de chat. explică. tipuri și medii) sunt dinamice și fluide. Același studiu a descoperit de asemenea. justifică și evaluează/revizuiesc propria munca și cunoștințele. înregistrari audiovideo. și atunci când este cerută) • Consulttativă (bazată pe consultații regulate) • Reamintire și revizuire (sesiuni în care practicanții descriu. Munford. Validarea supervizării Validarea sau „dreptul de practică“ ca supervizor vine din aceeași sursă ca și acreditarea unui lucrător social de a lucra cu clienți provenind din interiorul organizației. Burton. că nu exista diferențe semnificative între supervizarea internă și externă atunci când vorbim despre ambiguitatea rolurilor și conflicte. nu acționează izolat. observația participativă. examinează indeaproape. tipul „cu ușile deschise“ și cel „consultativ“ par a fi metode ce tind a fi folosite în „supervizare managerială“ și în cea de tip „supervizare între egali“ (Kadushin și Harkness. categoriilor. Pe de altă parte. deciziile și acțiunile luate în timpul activității profesionale prin intermediul utilizării unui proces interpersonal de reamintire) • Observațională (implică folosirea metodei observației cum ar fi: observația pe viu. Progresele recente în tehnologia informației ridică probleme în ceea ce privește mediul în care se desfășoară supervizarea. Înainte de a trece la discutarea validării ca supervizor este necesar să afirmăm că discuția asupra formei. ad-hoc. În Noua Zeelandă prima dată s-a pus accentul pe supervizarea practicilor în asistența socială și a profesioniștilor. Dezvoltările tehnologice din acest domeniu tind să oglindească preocupările privind cyber-consilierea și sunt într-un stadiu embrionar (Geraty. profesiei și din partea persoanei care foloseste serviciul (O’Donoghue. 2002). De aceea mediul în care se face supervizarea a devenit subiect de discuție și pe terenul supervizării în mod particular datorită cercetărilor efectuate la Universitatea din Londra despre supervizarea on-line (vezi http://www. O’Donoghue. Zn Noua Zeelandă supervizații sunt implicați mai mult zn supervizarea internă.suplimentat. 2003). ci mai curând interactionează și există împreună într-o relație reciprocă în practica activității pe care o numim supevizare. supervizarea are loc față în faț.) Cele mai comune tipuri implicate în supervizare par a fi cele „consultativă“ și de tipul „reamintire și revizuire“ (Kadushin și Harkness. natura si interacțiunile dintre relațiile supervizării diferă între cele două categorii de supervizare. Mai mult.net/) și uzul tele-tehnologiei în supervizarea clinică (Miller. limitele și interacțiunile dintre acestea (forme. 2003). moduri. 2000). În SUA unele supervizări se desfășoară pe e-mail. 2003). 2005).a doua categorie de supervizare conduce la o autoritate formală mai scăzută și la o autoritate bazată pe competente mai mare decât în cazul supervizării interne. 2002. categorii. în timp ce supervizorii participă mai mult la supervizare externă decât supervizații.

Validarea profesională de a funcționa ca un supervizor vine din recunoașterea profesională ca și supervizor în asistența socială pe baza competenței de supervizare sau prin calitățile dobândite în cursul formării ca supervizor (O’Donoghue. relațiilor. Această diversitate a dus la necesitatea dezvoltării de politici de supervizare și a contractelor de supervizare sau a înțelegerilor ca și structuri care clarifică validarea supervizării. A treia validare este conferită de către de acreditare. cadrul și părțile implicate modelează relaționarea dintre cele trei forme ticiparea lor la supervizare (Morrison.În cazul organizației autoritatea supervizorului derivă fie din faptul că este angajat (în cazul în care este supervizor intern) sau contractat să ofere supervizare (în cazul supervizorului extern). 998. 2005). Contractele sau înțelegerile pe de altă parte există sub umbrela politicilor de supervizare și furnizează mijloace prin care validarea supervizaților poate fi afirmată și recunoscută. 200. Politicile de supervizare sunt un mijloc prin care organizațiile sau/și organizațiile profesionale pot specifica validarea supervizorului. stabili și sprijini dreptul supervizorului de a fi și de a se comporta ca supervisor și stabilesc și afirmă drepturile supervizaților în ceea ce privește alegerea supervziorului și par- Figura 1. 87 . Figura de mai sus ilustrează în formă de diagramă punctele cheie și relațiile dintre cele trei validări descrise șn aceasta secțiune. O’Donoghue. 2003). expectațiilor și proceselor folosite în supervizare. 996. rolurilor. Literatura de supervizare legată de contracte și înțelegeri subliniază că procesul de stabilire a unui contract de supervizare este la fel de semnificativ ca și conținutul lui (Morrison. 998). Brown și Bourne. În general. O’Donoghue. 200. responsabilităților. Contractul de supervizare Contractele de supervizare sunt folosite pentru a stabili o înțelegere împărtășită asupra scopului. Al doilea tip este autoritatea conferită prin intermediul recunoașterii și acceptării de catre practicant a faptului că organizația lui sau asociațiile profesionale ori consiliul de conducere a autorizat această persoană să fie supervizor. Primul tip este validarea conferită prin alegerea făcută de practician că aceasta este persoana pe care ei s-au decis să o ia ca supervizor. 2003. Validarea supervizorului practician supervizorului și ia una din următoarele două tipuri. validării. În Noua Zeelandă validarea organizațională tinde să domine atât pe cea profesională cât și pe cea oferită de supervizat datorită profesionalizării survenite în urma Actului de Înregistrare a Lucrătorilor Sociali din 2003. Kaiser. 997). Munford și Trlin. calificării formale ca supervizor de nivel postuniversitar existentă din 997 și a standardului de competență profesională a supervizorilor dezvoltat de Asociația Lucrătorilor Sociali din 2004 (O’Donoghue. Literatura sugerează de asemenea.

• Valisarea. Contractul scris furnizează un punct de referință care reține înțelegerile părților la un moment dat și la care se poate face referință pe viitor. Contractul de sesiune implică stabilirea unei înțelegeri în ceea ce privește ce se va întâmpla pe parcursul sesiunii. Mai mult a sublinia de asemenea. A militat pentru implicarea explicită a tuturor părților implicate în alcătuirea contractului de supervizare și în a aranjamentelor finale.4% dintre respondenți nu au avut nici o formă de contract (O’Donoghue. Exista două alte forme de contract care sunt în desfașurare pe parcursul existenței contractului de supervizare. Hewson (999) susține că numai printr-un proces deschis și transparent poate fi minimizată apariția comploturilor și a „agendelor ascunse“. a puterii și autorității. 2005). Acestea sunt contracte de sesiune și acțiuni contractuale.ca în procesul de alcătuire a contractului să fie incluse următoarele arii: • Împărtășirea experiențelor trecute. 2000). Oricum ar sta lucrurile în ceea ce privește tipul de contract este important ca toate părțile implicate în supervizare să împărtașească o înțelegere comună asupra următoarelor aspecte: • Ce se va întâmpla • Ce nu se va întâmpla • Ce s-ar putea întâmpla în supervizare Figura 2 de dedesubt însumează stagiile cheie și trăsăturile implicate în contractul de supervizare.6% dintre respondenți au avut un contract scris și că doar 2% dintre aceștia au avut un contract oral. de obicei. cel puțin trei părți: agenția. Morrison(200) împreună cu Brown și Bourne (996) furnizează linii directoare și exemple. a angajamentului împotriva practicilor opresive Hewson (999) a subliniat importanța rolului deținut de contract în a face din supervizare un proces deschis și transparent. Doar . modalitatea prin care se va înregistra. Aceasta nu este unica formă de contract ce va apărea pe parcursul supervizării. • Abordări. Munford și Trlin. 993). stocarea înregistrărilor. Tipurile de contracte existente în domeniul supervizării din asistența socială sunt de două feluri: contractul verbal și cel scris. locul de desfășurare. Cu toate acestea nu exista un format stabilit pentru contractul de supervizare. a valorilor și expectațiilor. Acțiunile contractuale implică stabilirea de înțelegeri asupra muncii ce va fi dusă la bun sfârșit pe parcursul ședinței de supervizare. Contractele scrise pe de altă parte se bazează pe memorie și / sau pe înregistrările participanților. Acțiunile contractuale pe de altă parte implică realizarea unei înțelegeri legate de activități care să rezulte dintr-o conversație purtată în ședința de supervizare (Shuman. Stadii ale contractului de supervizare . forme. precum și înțelegerea supervizării. frecvența. Contractele scrise sunt în mod deosebit importante în medii și relații în care este necesară dezvoltarea încrederii sau unde aceasta este la un nivel foarte scăzut (Hevson. Aceștia sunt în cel mai fericit caz într-un mediu în care cultura are o bază orală și în care există un nivel ridicat de încredere (Hawkins și Shohet. moduri. categorii și medii ale supervizării. tipuri. scopul și ținta • Codul etic al confidențialității • Aranjamentele practice (timpul. O cercetare națională a practicilor legate de supervizare în Noua Zeelandă (n=209) a descoperit că 86. faptul că contractele de supervizare implică. stabilirea agendei și a tehnicilor folosite) • Recunoașterea diferențelor. supervizorul și supervizații. remunerația) • Probleme legate de procesul supervizării (pregătirea. 999). 88 Figura 2.

Rich. Payne (994:44) de asemenea arată că autorii în general fac distincție între cele două aspecte dar se disting prin accentul pus pe importanța fiecăruia dintre ele. În această secțiune a articolului vom discuta pe scurt despre conținutul. 993). Lungimea ședințelor pare a varia de la 30 de minute până la doua ore. (b) structura și functia supervizării. o fază introductivă. în ședințele de supervizare cele mai frecvent discutate conținuturi sunt cazurile complexe care ridică probleme pentru supervizați din sfera etică. despre lucrătorul social (supervizatul) în relație cu munca lui. 2003. stabilirea agendei și rezumarea. centrată pe puncte tari. (c) structura agenției (organizației). problemele personale. Munford și Trlin. despre oamenii cu care lucrează. despre clienții și colegii acestuia. limitele. 2005). in timp ce relația de supervizare sa fie in final cea mai puțin discutata in aceste ședințe. În cadrul literaturii de specialitate a fost făcută o clasificare a diferitelor tipuri. încheiere. procesul și structura ședințelor de supervizare. 993). 993). (e) abordarea feministă. centrate pe soluții) si acele teorii care au fost dezvoltate în 89 . Trei astfel de sisteme de clasificări par a se distinge în cadrul acestei literaturi. Rich. poveștile de succes. urmate apoi de verificarea confortului. Acesta implică pregătire. 2005). o fază în care conținutul și scopul agendei este clarificat și ordonat. Harkness. Shulman. Tsui. Pe de altă parte. Al doilea sistem. Al treilea sistem este cel propus de O’Donoghue. 2005. Rich. 2002. Munford si Trlin au identificat că în Noua Zeelandă. 992). Modele de bune practici în supervizare Majoritatea literaturii publicate în domeniul asistenței sociale este dedicată abordărilor diferitelor modele de supervizare (O’Donoghue. 993. ingrijorarile supervizorilor. pregătire. Rich (993:37). cel al lui Payne (994) este mai simplistă și concede abordările supervizării ca fiind un continuu cu abordarea managerială la un capăt și cea profesională la celălalt capăt. Cel mai adesea conținutul ședințelor de supervizare este modelat de către oamenii implicați și de către cadru. Acest lucru s-ar datora exploziei de teorii dintre care o multitudine concurează pentru a fi folosite. Se pare că cele mai multe ședințe se desfășoară pe o perioadă de timp cuprinsă între 60 si 90 de minute (Kadushin. Munford și Trlin (2005) au descoperit că frecvența medie a ședințelor este de o dată la două săptămâni. 993). Cea mai des întâlnită lungime a ședințelor este cea cuprinsă între 60 și 90 de minute. planificare. Principalele aspecte legate de cadrul temporal al ședințelor de supervizare sunt lungimea ședințelor și frecvența acestora. stresul. revizuirea cazurilor importante. 993. O’Donoghue. În Noua Zeelandă O’Donoghue. În cazul ședințelor de supervizare din Noua Zeelandă cele mai frecvent apărute trăsături sunt deciziile și discuțiile. Munson (2002) afirmă că există o puzderie de abordări și modele în ultima perioadă de timp. Shulman. 2002. modele și abordari de supervizare a fost cererea unei moratorium (dispoziții legale) privind noile modele de supervizare (Rich. o fază de lucru și o fază de revizuire sau de sfârșit (Kadushin. Payne (994:44) explica că în supervizarea din asistența socială fie aspectele manageriale fie cele profesionale sunt dominante. Urmează apoi în ordinea importanței: încărcătura cazurilor. Cea mai frecvent întâlnită variantă pare a fi cea săptămânală sau o dată la două săptămâni (Kadushin.Ședințele de supervizare Cea mai comună formă de supervizare este ședința individuală (Kadushin și Harkness. problemele culturale. a descris situația ca fiind mai degrabă o „jungla a supervizării“ mai curând decât un nucleu coerent de cunoștințe. dezvoltarea profesională. Unul dintre rezultatele apariției acestei mulțimi de teorii. frecvența ședințelor variază de la săptămânal până la lunar. 2002). Cele mai rar raportate trăsături sunt evaluarea și concentrarea (O’Donoghue. Procesul ședințelor de supervizare oglindeste în general pe acela al interviului / anamnezei / anchetei sociale din sfera asistenței sociale. problemele cu colegii / managementul / organizația. problemele de echipă. Primul sistem este cel al lui Tsui (2005) care apreciază că modelele și abordările de supervizare se concentrează pe o combinație a următoarelor cinci componente: (a) teoria. abordări și modele (Tsui. dezvoltarea și formarea acestuia (Kadushin. Cu alte cuvinte ce este comun tuturor ședințelor de supervizare este că în general sunt implicate discuții despre munca supervizatului. 992). (d) interacțiunile dintre supervizor și intervizați. Munford și Trlin (2005) care consideră ca modelele supervizării pot fi clasificate în teorii practice sau bazate pe model (de exemplu centrate pe sarcină.

care la rândul lor au implicații în ceea ce privește dezvoltarea supervizării ca disciplină și practică de sine stătătoare (Tsui. (b) coerenței teoretice relative. Davys. 2002. modul. procesul și structura ședințelor de supervizare împreună cu reamintirea modelelor curente în ceea ce privește . cunoștințele. funcțională (a rolurilor sociale) și a înțelegerii). practica supervizării și natura relației de supervizare. întâlnirea nevoilor supervizaților în câmpul practicii. teoria integrativă. a învățării la adulți. (c) modelele practice permit supervizorilor și supervizaților să construiască pe ceea ce deja cunosc. O’Donoghue. Tsui. Au fost. 2005). probleme și participanți. O posibilă implicație a acestor rezultate este contribuția la dezvoltarea unui model coerent a „celei mai bune practici în supervizarea din asistența socială“. interacțiunea și practicile sigure se întâlnesc cu o relație suportivă. Munford și Trlin (2005) la respondenții cercetării lor ridică îngrijorări în ceea ce privește gradul în care supervizorii și supervizații construiesc și își folosesc propriile modele și abordări (Solas. și experiența practica. de asemenea. eficacitatea. Această privire de ansamblu a definit și descris în teorie ce implică supervizarea din asistența socială în ceea ce privește forma. 2005) mai curând decât în laxitatea supervizării lipsite de critică ca și scuză pentru „merge și așa“ și „dacă te simți bine fă-o“ din practica supervizării. deschisă. Respondenții cercetărilor au indicat anumite grade de eclectism semnalând că ei folosesc idei dintr-o largă arie de modele și abordări de supervizare. categoria. Gradul de eclectism identificate de O’Donoghue. Munford și Trlin (2005) consideră că în rândurile supervizorilor și supervizaților din asistența socială din Noua Zeelandă a existat o preferință clară pentru ideile modelelor practice și abordărilor cum ar fi supervizarea bazată pe puncte tari și a celei centrate pe sarcină. Figura 3 de mai jos furnizează o posibilă reprezentare schematică a acestui model. modelul teoriei dezvoltării și cel integrativ sunt mult mai reduse ca pondere. Cu toate că aceste raționamente sunt de înțeles ele ascund pe termen lung costuri în ceea ce privește inhibiții în construirea de teorii specifice. suport emoțional și /n dezvoltare precum și ajutor practic în asistarea supervizaților în a-și ajuta clienții să obțină rezultate pozitive. de încredere și sinceră a supervizorului. accesibilității și aplicabilității modelelor practice. Munford și Trlin (în presă) pun în discuție problema despre ceea ce este cel mai bine în legatură cu supervizarea din asistența socială din perspectiva celor 204 participanți la supervizare din Noua Zeelandă. Același supervizor trebuie desigur să demonstreze calități și atribute profesionale bine dezvoltate și să împărtășească cu ceilalti experiența de diagnostic. În același timp ideile din cadrul abordărilor specifice supervizărilor cum ar fi învățarea la adulți. Problema cheie aici este gradul în care acest eclectism în dezvoltarea și aplicarea propriilor teorii provine din reflecții asupra practicii propriuzise și dacă da măsura în care acestea sunt ancorate în dovezi și în context (O’Donoghue. O’Donoghue. abstractizării și complexității teoriilor supervizării. Gândind global în legatura cu modelele de supervizare Tsui (2005:9) semnealează că teoriile practice sunt adoptate în supervizare dintr-o mulțime de motive incluzând aici: (a) deficiențele din punct de vedere al accesibilității. se pare că cea mai bună practică este condiționată și de cadru (incluzând aici măsura în care este posibilă alegerea supervizorului). 2002) sugerează că cea mai bună supervizare posibilă implică o relaționare interpersonală constructivă între părțile implicate. trecute în revistă felurile în care se poate face supervizarea discutând procesul stabilirii contractului de supervizare. Este de asemenea de notat că modelele străine au fost preferate celor locale.mod special pentru supervizare (de exemplu teoria dezvoltării. Descoperă astfel că tabloul celei mai bune practici în domeniul supervizării constă într-un mediu favorizant al supervizării în care progresul. 004). Ife. caracteristicile participanților. 2004. Concluzii Acest articolul a prezentat o privire de ansamblu asupra bazei supervizării din asistența socială așa cum este ea descrisă de catre literatură și cercetări. În plus. familiarității. conținutul. tipul și mediul și a articulat validarea pe care este bazată practica supervizării. 90 Către cea mai bună practică în supervizare Redusă literatura privitoare la ce este cel mai bine legat de supervizarea în asistența socială (Kadushin si Harkness. Acest model constă într-un schelet care reiese din rezultatele studiilor și care furnizează fundația pentru „cea mai potrivită decizie“ privitor la cadru.

Modelul „celei mai bune practici în supervizarea din asistența socială“ supervizarea și practica supervizării eclectice. Secțiunea finală a articolului a încercat să sublinieze care este cel mai bun model al supervizării în asistența socială și să prezinte un model coerent al celei mai bune supervizări. Politici Sociale și Asistență socială.ODonoghue@massey. I. New Zealand: Massey University. A. http://members.aol. Palmerston North.Figura 3. Traducere: Daniel Pirvu K. ‘Cyber Practice“. (996). Davys. Se speră că definițiile și descrierile din sfera supervizării din asistența socială furnizat de acest articol.ac. 9 . (2000). A.nz Kieran O’Donoghue Lector Principal al Facultății de Sociologie. E. and Bourne. Brown. vor ajuta lucrătorii sociali și supervizorii în încercările lor de a-și actualiza idealurile asupra celei mai bune supervizări în mod practic. Universitatea Massey PB 11-222 Palmerston North – Noua Zeelandă BIBLIOGRAFIE .B.com/BehavioralsciCon/cyberhtml [accessed November 2000]. Perceptions Through a Prism: Three accounts of ‘good’ social work supervision. Buckingham: Open University Press 2. MSW Thesis. 3. The Social Work Supervisor. Geraty. (2002).

(998). A. Factors Relating to „Inferences“ in Communication Between Supervisor and Supervisee: Differences Between the Externăl and Internăl Supervisor’.nova. 8. Munson. M. New Zealand. A. Staff Supervision in Social Care. K. P. 2nd Edition. USA: University of Columbia Press. CA. Fall 998. R. New York. The future of social work supervision within New Zealand. (eds) (999) Training Counselling Supervisors.. New York. New York. 22.. 47. (2005). L.) (995) Encyclopedia of Social Work 19th Edition (3). 7. 5. (976). and Harkness. 2. MPhil Thesis. Shulman. and Trlin. Auckland. In Nash. Supervisory Relationships Exploring the Human Element. Kaiser. P. Washington DC. V. (2003). (993). (999). UK: Pavilion. In Edwards R. O’Donoghue. CA. Supervision in Social Work.O’Donoghue. M. 29. K. Brighton. Kadushin. Palmerston North. M. and Trlin. T. 27. K. J. July 2003. S. 0. (eds). Towards Informed Supervisory Practice. Professional Supervision Practice Under New Public Management: A Study of the Perspective of Probation Officers and Service Managers In the Community Probation Service.USA: NASW Press. USA: University of Columbia Press. (998). 25. New Zealand: Thomson/Dunmore Press. Philadelphia. and Holloway. 2373-2379. Hewson. Pacific Grove. Supervision in Social Work. New Zealand: Department of Social Policy and Social Work. 20 (). (4). A. (200). (In Press). London. 4th Edition. The New Social Worker. K. (200). K. Munford... . Supervision in Social Work. Kadushin. and Hopps J (eds. (949) The Dynamics of Supervision Under Functional Controls. Social Work Review 7 (4). Kadushin. 3rd Edition. Burton D. UK: Jessica Kingsley Publishers. In O’Connor A. M. J. 3rd Edition. Rich. 67-97. Sprang R. (). 37-78. 8. Shulman. USA: Haworth Press. A. (2). A Conference Paper Presented on July 2004 at The Weaving Together the Strands of Supervision Conference. Kadushin. Telehealth: A Model for Clinical Supervision in Allied Health. 28. Unpublished Manuscript Submitted to Social Work Review. K. (3). XIII (). O’Donoghue.. O’Donoghue. and Hamilton. 9. 9. 26. 6. Hawkins. G. USA: University of Columbia Press. R. USA: Sage Publications.. The Clinical Supervisor. Thousand Oaks. (200). Mapping the Territory: Supervision within the ssociation. (997). Australian Social Work. 5. M. Social Work Review. (2004). Morrison. Massey University. http://ijahsp. Restorying Social Work Supervision. London. 20.. in Carroll. Miller TW. and Shohet. Robinson. A. New York. 3. UK: Open University Press. (2005). Function. (985). Tsui. 46-64. Online Supervision for Social Workers. 27-35. Performance Review and Quality in Social Care. Supervision in Social Work. T. L. (2000). 43-58. (eds) Social Work Theories in Action. Supervision and Consultation. J. (2003). Washington DC. London. Palmerston North. UK: Jessica Kingsley Publishers. Supervising Social Workers: A Practical handbook. R. and Tsui.S. Munford. USA: University of Philadelphia Press. O’Donoghue. ‘Training Supervisors to Contract in Supervision“. (2002). 9-3. USA: Brooks/Cole. New Zealand: Massey University. Interactional Supervision. and Content of Clinical Supervision: An Integrated Model. Solas. 5. New York. USA: NASW Press. What’s Best About Social Work Supervision According to Association Members. Social Work Supervision: Contexts and Concepts. O’Donoghue. Handbook of Clinical Supervision. The Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice. Ife.html [accessed 9 March 2006] 4.htm [accessed 28 June 2002]. H. (994). Miller JM.edu/articles/vol2/MilleretalTelehealth. 2. and O’Donoghue. and Black S. Personal Supervision in Social Work. (999). C. A. E. K.. http://www.com/onlinesu. (992). Itzhaky. Making a real difference for staff and service users. Munford. 29-35. 23. Supervision In The Helping Professions 2nd Edition. D. O’Donoghue. The Clinical Supervisor. J. 6. Payne. (2002). R. Forward. 73-86. Buckingham. (2005). A Pilot Study in the Application of Repertory Grid Technology for Constructing and Construing Personal Models of Social Work Supervision. (995). 92 . (994).socialworker. 30. USA: University of Columbia Press. UK: Sage. The Form.4. Adams. (993). Palmerston North. 24. Stofle. 7. K.

reprezintă o garanție a calității acestor servicii. Pentru conturarea unui model de supervizare în asistența socială. supervizarea este realizarea activității prin intermediul altor persoane. Cu atât mai mult se accentuează creșterea calității serviciilor oferite copiilor și familiilor acestora. În esență. Supervizarea educațională: dezvoltarea educațională a fiecărui membru al echipei 93 . Alfred Kadushin pornește de la primele remarci referitoare la acest aspect ale lui John Dawson (926) care definea funcțiile supervizării în următorii termeni: Supervizarea administrativă: promovarea și mentinerea unor standarde bune de muncă. unul din primele domenii în care rezultatele au fost vizibile rapid. a parcurs deja etape importante. ultima fiind schimbarea legislației începând cu acest an prin punerea în aplicare a legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. coordonarea practicilor cu politicile administrative. derularea serviciilor în concordanță cu standardele existente și profesionalizarea personalului serviciilor. reforma în domeniul protecției copilului. Dificultatea pentru supervizor constă în îndeplinirea unor roluri diverse care să sprijine managerii de caz/personalul să muncească eficient. Realizarea supervizării în serviciile destinate copiilor și nu numai. asigurarea unui birou eficient și funcțional. punându-se accent pe calitatea serviciilor și profesionalismul cu care acestea sunt oferite beneficiarilor.ChildNet Supervizor și formator bunăstarea copilului Mirela carmen lavric chimbările din ultimii ani datorate reformei serviciilor sociale au determinat o modificare a abordărilor. Se bazează pe S experiența si expertiza personală a persoanei supervizate. purtând în același timp răspunderea pentru rezultate și ducerea la îndeplinire a misiunii organizației. Este binecunoscut faptul că supervizarea este un proces de interacțiune în care persoana supervizată are un rol activ. În mod special.Supervizarea în asistența socială în contextul reformei în domeniul protecției copilului în România Asistent Social – Specialist Bunăstarea Copilului World Learning .

deprinderilor și cunoștințelor profesionale recunoscute. Reynolds a făcut observația că deprinderile și valorile de administrare și lucrul cu cazul sunt mai mult asemanătoare decât diferite. În aceste agenții. Supervizorii sunt descriși ca profesioniști care au renunțat la practica directă (Shulman. având ca scop comun să întâmpine nevoile umane. O opinie alternativă în literatură sugereaza că supervizarea trebuie definită ca fiind ea însăși asistența socială practică. mediatorul. deseori. Chiar dacă conceptele de „a da“ și „a primi“ supervizare sunt acceptate ca părți integrale ale practicii de asistență socială. p. Trecker (97) afirma că supervizorii folosesc aceleași deprinderi. au existat ezitări în a defini supervizarea ca o metodă actuala de practică. academicienii. această temă a apărut periodic. asistența socia- 94 . 976. Edelwich & Brodsky. Istoria supervizării în asistența socială Asistența socială ca profesie s-a dezvoltat din multe discipline. Supervizarea suportivă: menținerea unor relații armonioase de muncă. 98. Argumentul este nu să promoveze relații terapeutice printre asistenții sociali practicieni. 980. nu să le practice direct. 969). Pettes (979) definea supervizarea ca „un proces prin care un asistent social practician capacitează un alt asistent social practician… să practice folosind cele mai bune abilități ale sale“. separată de cadrul conceptual acceptat de practica de asistență socială profesionistă (Gordon & Schutz. 985. Shulman. între echipa de management și cea de profesioniști. 24). ci mai curând să recunoască asistența socială practica la un alt nivel și dintr-o perspectivă diferită (Battle. 97). chiar dacă supervizorii utilizează deprinderi care sunt similare și paralele cu cele ale asistenților sociali. Distincția între asistenții sociali practicieni și supervizori este accentuată de ipoteza că supervizarea necesită un set de deprinderi. îndeplinesc munca prin același proces și demonstrează comportamente bazate pe aceleași valori și principii profesionale ca și orice asistent social practician. 990). Supervizarea în asistența socială a oglindit această dezvoltare complexă și. consultanți și manageri(Christian & Hannah. filozofii și grupuri. Crow & Odewahn. Unii autori au sugerat utilizarea tehnicilor de management și administrare decât deprinderile din asistența socială practică pentru a se descurca în procesul de supervizare (Bramhall & Ezell. Perlmutter. Perlman. 983. Mordock. astfel să nu „cadă înapoi“ în utilizarea deprinderilor de asistență socială practică. Supervizarea a fost denumită o activitate administrativă. teoreticienii și practicienii au căutat o definiție corectă pentru supervizarea în asistența socială. Funcțiile tradiționale atribuite supervizării au fost: administrativă. facilitatori. Bazat pe opinia alternativă conform căreia supervizarea este într-adevăr o metodă de asistență socială practică aflată în același cadru conceptual al valorilor. educațională și suportivă (Towle 963). Trecker. Supervizorii au fost identificați ca profesori. 982) și ca „personal administrativ al agenției… care au fost asistenți sociali înainte de a deveni supervizori“(Kadushin. ca răspuns la influențele interne și externe asupra profesiei. Kadushin. accentul a fost pus pe una sau pe alta din aceste funcții. 988. terapie. comportamente și atitudini diferite fată de cele pentru practica în asistența socială (Kadushin. cultivarea unui „esprit de corps“. Shulman (982) argumentează că. Aceste trei funcții ale supervizării ne conduc la concluzia că supervizorul este puntea de legătură. acelea de a preda și învăța. 986. Supervizorul ca profesor Începutul practicării asistenței sociale profesioniste formalizate în Statele Unite își are rădăcinile în organizațiile caritabile ale anilor 880. Keys & Ginsberg. scopul este să-i învețe pe practicieni acele deprinderi. un pas înlăturat și un proces paralel al practicii de asistență socială (Dimock & Trecker. Kneznek. De atunci. 982. 977. În momente diferite. 976. De-a lungul anilor. 99). 966. „Working Definition. Magee & Pierce. schimbările în orientarea către practica directă au fost reflectate în supervizare (Kadushin. Opinia tradițională este aceea că supervizarea reprezintă o entitate distinctă. 990).“ 958).într-o manieră calculată să evoce posibilitatea fiecăruia de a deveni folositor. capitolul următor explorează istoria supervizării în asistența socială și sugerează un model de supervizare bazat pe conceptele practice de mediere și ajutor mutual. teorii. 949. În urmă cu mai mult de 50 de ani. Munson (983) sfătuiește supervizorii să utilizeze un set de deprinderi total diferit. 985). 987.

iar supervizarea administrativă la teorii de structură. Reed. 903/979. Scherz. să conduca programe. cu supervizorul reprezentând agenția.lă era considerată un proces de lucru cu cazul „respectuos. 96. asistenții sociali angajați în diverse centre de consiliere. care acoperea un spectru larg de teorii de intervenție. Supervizorul ca facilitator În anii 920 s-a inregistrat o creștere a profesionalismului în practica de asistență socială și o expansiune în ariile igienei mentale și asistența copilului. dar rolurile supervizorului de profesor și facilitator au continuat să se mențină. În timp ce asistența socială este bazată pe ideea de interdependență intre oameni. Separarea supervizării de practică: o falsă dihotomie Reținerea de a recunoaște supervizarea ca o metodă legitimă de practică profesională a produs o falsă dihotomie între cele două. ca și la teorii de leadership și management. serviciile au fost orientate catre probleme ca bunăstarea copilului. interacțiunea dintre indivizi îi mediile înconjurătoare este facilitată prin existența relațiilor profesionale. Supervizorii în asistența socială au preluat anumite atribute ale terapeuților atâta vreme cât munca lor a început să includă ajutor acordat lucrătorilor pentru a deveni conștienți de și pentru a-și rezolva propriile lor conflicte intrapsihice (Towle. functionare și dezvoltare organizațională. paternalist și din afară“ (Perlman. Supervizarea reflectând încă o dată practici de teren. împrumutând din cunoștiințele bazate pe tratamentul psihiatric și psihanalitic. În anii 930. 969) și supervizarea era acordată de agenți plătiți care verificau administrativ munca „prietenoșilor vizitatori voluntari“ (Reynolds. reversul este mai adesea întâlnit în disciplinele de educație și afaceri. Organizațiile caritabile foloseau agenți platiti ca și administratori de programe. incluzându-l pe acela de profesor de metode pentru voluntari și. Această expansiune a condus la scăderea puterii influentei psihoanalitice. care înseamnă asistență financiară. s-a crezut că ei ar putea desfășura cu succes același proces cu clienții. De-a lungul vremii. rețele cu comunitățile și să negocieze cu sistemul birocratic complex (Dimock & Trecker. Cadrurile de referință pentru educație și afaceri sunt diferite de cel al asistenței sociale practice. In anii 950 si 960 schimbările profesiei au avut ca rezultat o practică devenită mai eclectică. 935/969). înlăturarea dezechilibrului între oameni și mediile lor și folosirea relațiilor profesionale pentru a obține această înlăturare. În 935 aprobarea Actului de Securitate Socială (Social Security Act) a creat un nou sistem de oferire a serviciilor sociale. Funcțiile de profesor și facilitator sunt mai aproape de serviciile clinice și reflectă metoda de lucru cu cazul. Contextele educaționale și 95 . După ce lucrătorii și-au îndeplinit cu succes această misiune. Cadrul de baza al asistenței sociale practice se centrează pe următoarele trei credințe: există interdependență între oameni. scopul profesiei este s asiste în diminuarea dezechilibrului dintre oameni și mediile lor. Ei erau răspunzatori de distribuția resurselor agenției în paralel cu supravegherea voluntarilor. pentru studenții care participau la acțiuni pe teren (Brackett. administrării i s-a conferit o importanță reînnoită. Conferința Milford din 929 a inclus prezentarea unei lucrări intitulată „Managementul personalului în Agențiile de Servicii Sociale“ (Munson. Serviciul oferit nu era terapie. 949. rolul supervizorului s-a extins. 958/979). 963). populație deservită și structuri administrative. Supervizorul ca administrator Administrarea ca parte a supervizării își are rădăcinile în originile practicii de asistență socială însă a urmat o cale de dezvoltare diferită de cea de profesor și facilitator. ci sprijin. Robinson. mai târziu. Funcția administrativă se referă la managementul resurselor și procedurilor agenției și reflectă metodele de afaceri. Supervizarea educațională conduce la teorii de învățare și predare. să dezvolte politici. și. Separând supervizarea de practică a necesitat ca supervizarea să fie definită prin criterii conceptuale diferite și opuse de fapt de cele care încadrau asistența socială profesionistă. persoane cu boli mentale și fizice și catre familie în general. 979) care făcea referire la drepturile și responsabilitățile angajaților și contractele care se încheiau între agenții și lucrători. deseori încercau metodele practice de insight therapy. să existe. Cele două funcții ale supervizării subliniate în această lucrare erau să mențină activitatea agenției la nivelul standardelor stabilite și să promoveze dezvoltarea profesională a personalului. Supervizorilor li s-a cerut să administreze agenții. În plus față de a sprijini populația aflată în sărăcie. 936).

Supervizorul este un mediator între grupul de sprijin . & Hale.96 de afaceri se concentrează pe relații ierarhice. Scopul se bazează pe credințele că mediul general trebuie să ofere oportunitatea și resursele pentru realizarea la maxim a potențialului indivizilor. Locul de muncă este un mediu în care trebuie să fie posibilă realizarea maximului de potențial profesional și să înlăture stresul și suferința legate de muncă. just și correct. Aceste definiții semnifică că „ceilalți“ sunt fără autoritate pentru auto-direcționare și că relația dependentă este unidirec’ionată (și este alții către supervizor). Aplicând la locul de muncă. „Working Statement on the Purpose of Social Work“ (98) proclama c„scopul asistenței sociale este să promoveze sau s. 982. Gardiner. Supervizorul ca asistent social Chiar dacă Schwartz (968) a dezvoltat modelul medierii ca o strategie de intervenție pentru munca de grup. și că oamenii trebuie tratați omenește. 980. competitive și bazate pe putere în cadrul cărora se acordă importanța membrilor individuali. Separând supervizarea asistenței sociale de cadrul profesional de asistență socială practică. a avut un profund efect asupra locului de muncă profesional și asupra asistenților sociali care lucrau acolo sau asupra supervizorilor. Sistemul de managementul afacerilor urmărește aceeași constructie în care persoanele în poziție de putere au autoritate să direcționeze activitățile acelora care nu au autoritate și putere (Davis & Watson.refacă o interacțiune mutual. Whyte. National Association of Social Workers.benefică între indivizi“. Este posibil și dezirabil să se structureze organizațiile ca să desfașoare munca de asistența socială folosind criteriul conceptual care sprijină disciplina profesională. Folosind cadrul de management al afacerilor. Nici unul din aceste modele nu recunoaște interdependența egalitară a indivizilor și nici unul nu demonstrează să aibă interes în rezolvarea dezechilibrului. aceste concepte au fost aplicate domeniului asistenței sociale prin intermediul definițiilor stabilite pentru funcțiile supervizării. Pornind de la cadrul educațional. aceste tranzacții între indivizi și altii în mediul lor trebuie să îmbunătățească demnitatea. 956). În ciuda divergenței cu practica asistenței sociale. Supervizarea ca asistenț. controleze și evalueze munca altora“. unii din ei fiind percepuți mai importanti decât altii (Davis & Watson. personalul agenției este redefinit ca un grup de sprijin reciproc al cărui interes comun și atribuție comună este de a oferi servicii grupurilor de clienți. Kadushin (976) descrie un supervizor ca „un ofițer administrativ… căruia i se dă autoritate să direcționeze. nu bidirecțională sau interdependentă. Arches (99) arăta că atunci când lucrătorii sunt constrânși la un asemenea mediu de muncă. Murphy & Pardeck. 982. 989. 956). Modelul medierii și ajutorului reciproc al lui Schwartz (968) este folositor în reconceptualizarea rolului supervizorului de la professor sau administrator-manager la asistent social. crește stresul la locul de muncă și burnout-ul (Bramhall & Ezell. teoria sa fundamentală este aceea că misiunea generală profesională a asistenței sociale este de a media procesul prin care indivizii relaționează ca parte a unei nevoi comune de auto-completare. Sistemul educațional este construit pe presupunerea ca deținătorii de cunoștiințe la nivel de expert vor distribui cunoștiințe altora care nu sunt la acest nivel (Gardiner. individualitatea și auto-determinarea fiecăruia. Aceste definiții referitoare la aplicarea potrivită a modelului medierii în toate practicile asistenței sociale sunt în mod particular aplicabile la supervizarea în asistența socială. Robinson (936) scria că supervizarea este „ un proces educațional în care o persoană cu un anumit bagaj de cunoștiințe … își ia responsabilitatea să pregăteasca o persoană cu mai puține cunoștiințe“.socială practic-: un model alternativ Am afirmat că nu este nevoie să se separe supervizarea de cadrul conceptual al asistenței sociale practice. Urmașii lui Schwartz afirmă că rolul general al asistenței sociale profesioniste este de „a media între indivizi/grupuri și sisteme în efortul de a restaura reciprocitatea“ (Farris. 97). Whyte. Edelwich & Brodsky. apare frustrarea. 989). 994). Murillo. obținerea resurselor. 98. având în vedere că dezechilibrul este în prezent creat prin interacțiunile competitive stabilite în aceste modele. Supervizorii în asistența socială pot fi agenți ai schimbării care să lucreze direct sau indirect in numele personalului pentru creșterea competentelor lor. 986. S-a creat un loc de muncă birocratic ca rezultat al folosirii modelului de management al afacerilor pentru structurile organizaționale care conferă roluri ierarhice și autoritare personalului. creșterea receptivitătii mediului organizațional și pentru a facilita interacțiuni la orice nivel.

abordarea „supervizarea persoanelor în mediile lor“. supervizații sunt împuterniciți să-și asume controlul pentru deciziile lor și sunt recunoscuți pentru experiența. Un loc de muncă neierarhic și necompetitiv se potrivește mai bine cu cadrul conceptual de asistență socială referitor la interdependența indivizilor și înlăturarea dezechilibrului persoană-mediu. „noi“ versus „ei“.reciproc autonom și reteaua sistemului care îl poate disturba. supervizaților și agențiilor asupra acestei realități. lucrătorii implicați și organizația. cunoștiințele și forța pe care ei o aduc grupului. pot de asemenea să fie adaptate așa cum este prezentat mai jos. care reprezintă supervizatul și locul de muncă. tensiunile uzuale aduse de situațiile de control și putere. Kieran O’Donoghue subliniază faptul că aceasta stimulează supervizarea critică reflectivă deoarece recunoaște impactul contextului social și politic asupra practicii directe cu clientul. cu asistentul socialsupervizor acționând pentru potrivirea dintre persoană și mediu. și supervizorul ca o persoană din afară. Kieran schițează astfel interacțiunile care apar într-un proces de supervizare a persoanelor în mediile lor: Persoanele și mediile în care acestea se află. Această relație devine asistența socială practică în actiune. În același timp. Referindu-se la practica actuală. Când grupul este definit ca un colectiv de părți interesate. astfel încât acestea să 97 . sunt reduse. Este mult mai probabil ca intervenția să fie construită pe baza punctelor tari și a resurselor părților implicate. Acest tip de reflecție critică este mult mai probabil să rezulte în cazul intervențiilor ce urmăresc realitățile sociale și percepția clienților.

Întrebările cheie de adresat în această evaluare sunt referitoare la cum teoria sau modelul de supervizare vizează macro și micro elementele? Nevoia unui ghid de realizare a supervizării în serviciile pentru copii Realitatea din țara noastră ne obligă să vorbim despre ceeea ce trebuie făcut în această perioadă în care trebuie să ne concentrăm din ce în ce mai mult pe calitatea serviciilor oferite beneficiarilor. – pentru funcţionarea eficientă a echipei/ rolurile fiecărui membru al echipei. Nevoia elaborării unui ghid. – pentru eficiența intervenţiilor. – pentru formare continuă. – pentru dezvoltare profesională.Cadrul de evaluare a teoriilor si modelelor de supervizare in asistența socială fie folosite ca și instrumente pentru evaluarea modelelor toretice de supervizare. – pentru suport. – pentru evitarea epuizării profesionale. standardele minime obligatorii ale serviciilor. . – pentru depăşirea obstacolelor în realizarea activităţilor. standardul profesiei de asistent social sau principiile recunoscute de realizare a supervizării. – pentru metodologia de lucru. set de proceduri de realizare a supervizării în serviciile pentru copil și familie a reieșit încă din primul moment în care s-a luat în considerare nevoia existenței activităților de supervizare în cadrul acestor servicii. Cei care vor fi supervizori dar și cei care vor trebui să fie supervizați vor trebui să știe cum se face acest lucru în cadrul aces- 98 tor servicii astfel încât să se respecte legislația în vigoare. Unul din primele lucruri de clarificat ar fi de dat răspuns la întrebarea „de ce se realizează supervizarea“? Supervizarea se realizează pentru: – cunoaşterea/îmbunătățirea procedurilor de lucru.

mecanismele defensive și fenomenul de epuizare profesională. Acreditarea supervizorilor se poate realiza de către colegiile breslelor. păstrează confidenţialitatea discuţiilor purtate în cadrul şedinţelor de supervizare. să intre cu supervizatul într-o relaţie profesională. la supervizare ( să stabilească cadrul. procesul paralel. capacitatea de a gestiona situaţii de criză. după cum arătam mai sus. ritmicitatea. resursele). Durata unui proces de supervizare este indicat să fie de cel puţin 6 luni. Ghidul trebuie să precizeze cine realizează (sau dacă este necesar) evaluarea supervizatului după finalizarea procesului de supervizare și cum se determină momentul în care trebuie sau poate fi terminat procesul de supervizare. Ca și tipuri de supervizare ce pot fi desfășurate în cadrul serviciilor pentru copil îi familie pot fi enumerate: – supervizare individuală pentru intervenţiile profesionale. – este mediator al echipei.supervizarea organizaţiei. accentuată ideea că nu trebuie să existe factori perturbatori în timpul supervizării. cu posibilități actuale și potenţiale. – supervizare de echipă (ex: profesionişti care lucrează pentru un caz). Un model de contract trebuie să fie oferit în anexa ghidului. –. – trebuie clarificată relaţia dintre supervizor și instituţie și să se sublinieze faptul că între supervizor și supervizat nu există relaţii ierarhice. – angajatorul să asigure accesul fiecărui angajat. Se pot aminti aici câteva tehnici de depașire a dificultăților ce pot apărea într-un proces de supervizare: intervențiile de tipul „must and can“. pentru a fi supervizor. – supervizare de grup: cu persoane având aceeaşi profesie. Trebuie menţionată importanța feedbackului din cadrul procesului de supervizare.– menţinerea/îmbunătățirea calităţii serviciilor. Un capitol important al ghidului trebuie să se refere și la responsabilităţile supervizorului pentru ca. Supervizorul încheie un contract cu instituţia pentru tipul de supervizare solicitat. – are relaţii directe numai cu supervizatul/supervizaţii. – trebuie să se facă distincţia clară între angajator/șef și supervizor astfel încât să se evite eventualele nelămuriri. Supervizorul stimulează și recunoaşte participarea activă a supervizatului pe care îl respectă ca persoană cu un sistem de valori și intenţii. Supervizorul trebuie să fie recunoscut de comunitatea profesională și ar fi oportun să existe un corp al supervizorilor acreditaţi sau să existe un site unde pot fi listaţi supervizorii împreună cu o prezentare a competențelor lor. formulează propuneri. costul şedinţelor. în contract fiind menţionate cel puţin următoarele: obiectivele supervizării și rezultatele aşteptate. cunoştinţe privind dinamica grupului. 99 . dar și cu limitele sale. el poate influența activitatea supervizatului care se răsfrânge în final asupra beneficiarilor. Dintre principalele responsabilități ale supervizorului se pot desprinde următoarele: – diseminează către supervizaţi standardele/ cadrul legal de muncă și se asigură ca activitatea acestora se realizează cu respectarea acestor standarde. jocurile strategice de depășire a proceselor nesănătoase ce pot apărea în triunghiul supervizor – supervizat și angajator/agenție/birou. inter-personală de o durata și ritm stabilite de comun acord. identificănevoile. un profesionist trebuie să demonstreze că deţine un set de competențe dobândite în urma experienţei acumulate și /sau a formărilor parcurse (de ex: cunoştinţe privind personalitatea. Cadrul de realizare a supervizării prezintă o deosebită importanță și trebuie menţionate elementele acestuia în conţinutul ghidului și de asemenea. Așa cum vorbeam și în subcapitolul anterior. transferul și contratransferul. abilități de comunicare și empatie cu supervizaţii). în funcţiile de nevoile identificate. care se pot grupa în cele patru domenii esențiale pentru siupervizor. stabilirea agendei și a locului acestor întâlniri. – realizează evaluări periodice. Supervizorul trebuie să fie pregătit să utilizeze tehnici bazate pe interacţiune. management. – supervizarea trebuie să fie încurajată de angajator. personalul este performant și asigură serviciu de calitate sau buna lor funcţionare. În ceea ce priveşte beneficiile sau responsabilităţile angajatorului în urma/pentru realizării procesului de supervizare a personalului pot fi menţionate următoarele aspecte: – motivarea personalului. frecvența întâlnirilor.

Silver Spring. New York: Farrar & Rinehart. Supervizatului trebuie să i se asigure confidenţialitatea și acest lucru trebuie stipulat în contract. T. O’Donoghue. • supervizarea este mandatată de politica/regulamentul agenției/angajatorului/biroului. New York: Free Press. 7. Astfel. R L. Social work supervision: Classic statements and critical issues. In P. • supervizarea este regulată și fără întreruperi. Harlow. R. • supervizarea ține cont de cultura si genderul participanților. față de care. 8. K. Supervision in social work. An introduction to clinical social work supervision. Longman. & Gummer. Edwards. C.). Learning and teaching in the practice of social work. gestionare resurse. Massey University. BIBLIOGRAFIE supervision: Classic statements and critical issues (pp. Kadushin. Supervizatul trebuie să aibă libertatea de a-și alege supervizorul. Munson. (Original work published 903) 2. dizabilitate. In C. Brackett. Munson (Ed. ghidul trebuie să precizeze pentru ce și cum se realizează unul sau celalalt tip de supervizare. C. de suport. 6-7). New York: Columbia University Press. England. H. de exemplu supervizatul nu ar putea să-și exprime nemulţumirile legate de jobul pe care îl are. Principii ale supervizării • toți asistenții sociali au nevoie de supervizare. Supervizarea externă se poate contracta pentru supervizarea echipei sau pentru supervizarea individuală a personalului. responsabilizare. B. cultură. Keys & L.. . Munson.). orientare sexuală și identitate. An Action Learning Approach. supervizatul. • supervizarea se bazează pe înțelegerea modalităților de învățare ale adulților. Ginsberg (Eds. Essex. (988). (Ed. 4. abilitare. J. A. Morrison. New York: Haworth Press. 3. • supervizarea se bazează/realizează în urma unui contract negociat care trebuie să aibă prevederi referitoare la rezolvarea conflictelor. metodologii. E. (979). în situaţia supervizării individuale. Relaţia cu supervizorul este una de egalitate. Social work 00 . agenția si profesia. • interesul superior al clientului/beneficiarului întotdeauna trebuie pus pe primul loc cu excepția situațiilor în care apar situații care amenință siguranța supervizorului sau a procesului de supervizare. (998) Supervising Social Workers: A Practical Handbook. E. • supervizarea promovează o practică anti-discriminatorie și anti-opresivă. -29). Înca o dată. (979). R. E. Reynolds. să respecte ritmul de lucru sugerat de acesta. (976). MD: National Association of Social Workers. (983). • supervizarea promovează o practică de dezvoltare. C.• este necesar să se elaboreze un cod etic al supervizării. (942). B. În standardele serviciilor pentru copil și familie se vorbește de posibilitatea/obligativitatea existenței supervizării interne și externe. New York: Free Press 5. de exemplu aici trebuie precizat că supervizorul păstrează confidenţialitatea asupra conţinutului şedinţelor de supervizare și nu raportează angajatorului supervizatului. • supervizarea consideră conultarea atunci când este nevoie cu privire la chestiuni legate de gender. supervizorul nu trebuie să fie seful direct. Este întotdeauna important să ne amintim că supervizarea este un parteneriat care implică: supervizorul. 6. New management in human services (pp. • supervizarea este o responsabilitate comună. School of Social Policy and Social Work. (993) Staff Supervision in Social Care. religie sau vârstă. Supervizarea internă se poate realiza pentru: management de caz. obligaţii și responsabilități. Management or social services: Current perspectives and future trends.). Supervision and education in charity. El are însă și obligaţia de a respecta agenda stabilită împreună cu supervizorul.

este un sprijin al procesului de reflecţie în sensul ameliorării calităţii muncii. cu privire la dezvoltarea şi sentimentele noastre. când supervizorul însuşi suferă de un astfel de sentiment de inferioritate şi nici măcar nu este pe deplin conştient de această problemă?! Este clar că există aici un risc de a nu-şi ghida foarte bine clientul. Viena: www. Pictura şi tehnicile creative ne pot ajuta să ne vedem blocajele şi să adoptăm o atitudine nouă faţă de propriile noastre sentimente. blocaje. bine reglate în structura lor. Dar a ajuta o persoană în procesul de reflecţie este posibil doar cu condiţia ca persoana care ajută să aibă o imagine clară despre ceea ce îi stă în puteri să facă. ne ajută să ne cunoaştem mai bine şi să ne dezvoltăm propria personalitate. în procesul de supervizare. resurse.gestaltungstherapie. este un sprijin ce încurajează o comunicare constructivă între persoanele care colaborează şi este un sprijin care lărgeşte posibilităţile de acţiune în domeniul de lucru. să îl sprijine pe celălalt. este absolut necesar să ne cunoaştem bine propriile sentimente şi subiecte care ne însoţesc de-a lungul vieţii şi care îşi au originea în biografia noastră. supervizorul. şcoala Erwin Bakowsky. S Cum va reacţiona un supervizor. Gudrun BaDstuBer upervizarea înseamnă faptul că cel puţin două persoane intră în contact direct. într-un mod emoţional. Pentru a fi capabili să acompaniem o persoană. „de ce“ şi „unde“ . 0 .Auto-dezvoltare prin pictură şi tehnici creative pentru viitorii supervizori Pedagog. într-un proces de reflecţie orientat spre sarcinile şi munca acestuia. în trecutul nostru. cu intenţia ca una din acestea. Este un sprijin pentru a reflecta asupra poziţiei personale şi a posibilităţilor de acţiune cu problemele şi conflictele. în al treilea an de formare în artterapie. A vedea mai clar răspunsurile la întrebările „de unde“. o imagine clară asupra propriilor conflicte. în cazul în care clientul îi cere să-l ajute să-şi depăşească sentimentele de inferioritate faţă de şeful său autoritar.at Mag. despre ceea ce nu poate face. clientul său.

Mijloacele utilizate în art-terapie permit rapid participanţilor să intre în contact cu propria interioritate. ele luminează laturile mai întunecate sau mai clare ale sufletului nostru. trădarea şi cinstea. G. lucrul în grup. crescând pe faleze neospitaliere şi căţărându-se cu greu pentru a-şi putea întinde crengile spre lumină sau când cu trunchiul lui acoperit de mii de răni mai mici sau mai mari se torsionează pentru a putea să supravieţuiască şi să-şi realizeze. p. I. noi le întâlnim încă mai tare atât în lumea externă cât şi în profunzimile sufletelor noastre. R.“ 2.. chiar şi azi. (200) Kreativ beraten. Badstuber . poveştile şi miturile ne arată cum putem trata laturile umbroase ale sufletului nostru. Jung et Marie Luise von Franz. Poveştile sunt şi un model inter-relaţional şi al constelaţiilor sistemice. poveştile nu sunt doar o lectură pentru copii ci ele ne arată şi ne ghidează prin marea înţelepciune ce o conţin. Jolanda Jacobi. Zürich gândurile şi sentimentele noastre. Căci dragostea şi şi ura. Ele reflectă sarcini. dându-le locul lor în viaţa noastră. Münster 200 02 Der Mensch und seine Symbole. Acolo unde se arată lumina. există şi umbră. Imaginaţiile. visele. Der Mensch und seine Symbole : :C. Henderson. în cei apropiaţi. 968 3. Prin ele intrăm în domeniul viselor noastre de zi şi a fluviului interior al simbolurilor.G. Jung. În munca mea mă bazez pe concepţia lui C. Simbolurile sunt intermediare între corp. Poveştile deschid accesul spre o comoară de simboluri colective care este de o mare importanţă pentru înţelegerea proceselor personale inconştiente. între popoare. la persoanele din vecinătate dar şi ca un conţinut al propriului suflet. Dacă putem primi într-un mod conştient impulsurile simbolice care vin din interior ele ne îmbogăţesc şi pot conduce spre o activitate şi o bucurie de viaţă mai intense. Joseph L. (992) Maltherapie. adică tendinţa naturală a fiecărei fiinţe umane de a se desfaşura. ne ajută să găsim ceva ce e deja în noi. în acelaşi timp. dotat cu substanţe hrănitoare este o minune. Tot ceea ce rămâne inconştient se proiectează în exterior. Copacul care se desfăşoară liber într-un câmp deschis. Chiar dacă cultura noastră are tendinţa de a exclude umbrele. fără a fi împiedicat de alţi copaci sau de stânci.267. cum ar fi mandala copacilor pictaţi simultan de toţi participanţii la grup. blocaje şi soluţii posibile în dezvoltarea umană. în traducere. între oameni. Copacul reprezintă unul din marile simboluri prin care Jung reprezintă procesul de individualizare. poveştile. Riedel. Arta . creşte. Creativitatea este o forţă care dă naştere la ceva nou şi. forma sa de pin. care preia ideea de entelechie.. a depăşi problemele cicatrizându-le. Acesta serveşte de intermediar între BIBLIOGRAFIE . tandreţea şi violenţa sunt tot atâtea aspecte ale căii pe care o parcurgem în procesul de individualizare. Reichel. fluviul vieţii şi interacţiunile prin care un participant acompaniază un altul în procesul picturii sunt tot atâtea mijloace care se bazează pe patru elemente: procesul creaţiei. suflet şi spirit. chiar în aceste condiţii vitrege. Asemănătoare viselor. simbolizarea proceselor interne. Aniela Jaffé. între realităţi şi dorinţe. Exerciţiile de imaginaţie care sunt introduse prîntr-un moment de destindere reprezintă o deschidere spre lumea interioară a simbolurilor. uitat sau refulat prin educaţia restrictivă ce am primit-o şi prîntr-o concepţie excesiv de raţională. R. În consecinţă. şi această recunoaştere în sine însuşi este absolut necesară pentru a putea construi relaţii tolerante cu ceilalţi. dar cât de admirabil este un pin mic. Rabenstein. întrevederea terapeutică şi relaţia între terapeutul şi grupul. dezvolta. „Conştiinţa nu este importantă doar ca pol opus al inconştientului dar are şi un important rol social: doar cel care este conştient recunoaşte răul care există în lume. Dar soluţia nu este excluderea umbrelor ci integrarea lor. ca un copac care în timp îşi închide rănile unor crengi rupte sau tăiate.G.

O axă de unificare o poate reprezenta relația de vindecare: relațiile din interiorul self-ului. Perspectiva sistemică oferă. în necesitatea ca psihanalistul să-și discute cazurile pe care le tratează într-un grup de prieteni având aceleași preocupări. în instituții și organizații. Ea este continuată și după terminarea formării. Între multiplele modalități terapeutice. Ulterior. devenind necesară instalarea unor condiții sociale mai largi pentru modelul de ajutorare. iar viața noastră este esențialmente relațională în procesualitatea și consțiinta sa. cu privire la practicarea psihanalizei. S Inovarea adusă de Carl Rogers a apărut din îngemanarea psihologiei individului și a mentalului cultural care acordau dreptul fiecărei persoane de a-și ca tine destinul în propriile mâini. un spectru cuprinzător asupra potențialului de vindecare și a proceselor de abilitare. de asemenea. supervizarea reprezentând una din cele trei componente ale trepiedului programului de formare al psihoterapeuților (alături de teorie și terapia personală). Aceasta nu înseamnă că relațiile exterioare ale clientului nu au un efect crucial asupra răspunsului sau la terapie. de creația căreia se leagă numele lui Carl Rogers. Autorul pune accentul pe faptul că viețile oamenilor sunt interconectate. relațiile 03 . Doctor în Știinte Medicale. Psihoterapeut Formator și Supervizor în Psihoterapia Psihanalitică și Psihoterapia Centrată pe Persoană. Condițiile teoriei sale aruncă o lumină asupra procesului care se desfășoară în interiorul microcosmosului angajamentului terapeut-client. Lector Universitar Facultatea de Psihologie Hyperion București ileana Botezat-antonescu upervizarea își are rădăcinile în moștenirea lăsată de Sigmund Freud.Supervizarea din perspectiva psihoterapiei și a psihoterapeuților Medic Primar Psihiatru. iar relația între personal și „boala“ societății are implicații vitale pentru munca terapeutică. pentru a depista mai bine ceea ce astăzi numim manifestări contratransferențiale. psihoterapia centrată pe client/persoană. ori de câteori cazurile clinice o solicită. toate metodele de psihoterapie și-au însușit această practică (individuală sau în grup). a reușit să-și extindă teoria și practica și în afara relației de consiliere și psihoterapie.

04

interpersonale, relațiile de grup și comunitare și relațiile între sisteme largi populaționale. Într-un mod cu totul specific, terapeuții și consilierii sunt instruiti pentru a se confrunta cu o schimbare excepțională: abilitatea de a se conecta empatic în mod profund, cu celălalt în cel mai mare grad de subiectivitate interioară și, de asemenea, capacitatea de a ști în mod substanțial și a da voie responsivității să se desfașoare asupra domeniilor în care clienții nostri își trăiesc lumea proprie a angăjarilor relaționale umane, în particular sensibilitatea la subcultura clientului și grijilor individului și, bineinteles, a perspectivelor pe care le aduce procesului de ajutorare. Accentul în supervizarea centrată pe client se pune pe congruența terapeutului în cadrul condițiilor considerate de Rogers „necesare și suficiente“ (Rogers, 975). Aceasta pare a contrasta cu practica supervizării din alte terapii (si uneori, chiar în terapiile cognitiv comportamentale, unde materialul clientului formează baza ședințelor de supervizare, iar discuțiile se limitează la probleme tehnice ce privesc comunicarea înțelegerii empatice sau a dezvoltării planului terapeutic și obiectivelor tratamentului. Supervizarea este procesul prin care terapeuții explorează lucrul lor cu clienții în mediul non-managerial împreună cu un coleg experimentat și suportiv. Supervizarea regulată este o cerință pentru acreditare în toate țările dezvoltate din Europa și la fel în România, ca și criteriu, prevăzut în Regulamentul de acreditare al psihoterapeuților Federației Române de Psihoterapie. Cele mi multe abordări ale supervizării pun accentul pe aceea că materialul din ședințele supervizate să includă de exemplu, lucruri referitoare la alianța terapeutică, probleme de diagnostic sau evaluare a clientului, tehnicile folosite de terapeut, aspecte etice și profesionale și, în tradiția psihodinamică, aspecte transferențiale și contratransferenâiale. Supervizarea centrată pe client schimbă accentul de la preocuparea individuală asupra clientului, pe structura self-ului (sine-lui) terapeutului/consilierului. În acest fel, aceștia au ocazia să traiască o relație eliberată de amenințare, care este suportivă și oferă înțelegere, astfel încât,împreună cu supervizorul, să poată explora într-un mod ne-defensiv, ceea ce procesul consilierii semnifică pentru ei, și cum trăiesc ei înșiși în relație cu proprii clienți. Auto-

rul aduce în continuare argumente pentru ca supervizarea să fie privită ca un proces bazat pe o relație care se conformează celor șase condiții necesare și suficiente ale lui Rogers. Relația este organizată în jurul unei abordări particulare a dezvoltării semnificației din experiență, și în consecință, promovează congruența și un locus intern pentru evaluare la supervizat. În final, se propune ca un astfel de abord al supervizării să fie în întregime concordant cu teoria fenomenologică a lui Rogers asupra personalității. În 999, Merry propune ca supervizarea centrată pe client să fie conceptualizată din rațiuni practice, ca o formă de interogare colaborativă. Această formă de investigare este în tradiția noii paradigme de cercetare calitătivă pe care Heron (98) și Reason(98) o caracterizează ca fiind democratică și egalitaristă, care tratează pe toți participanții ca având o contribuție egală la derularea cercetării. În contextul supervizării, investigația sau cercetarea consistă în tentativa de a ajuta consilierii să descrie și să dea sens experienței lor subiective de a forma și menține relații terapeutice cu clienții lor. Investigarea este concepută ca un proces colaborativ între supervizor și supervizat, iar aceasta confera un rol major calității relației dintre cei doi oameni. Abordarea centrată pe persoană se potrivește deosebit de bine tratării procesului de supervizare ca o formă de investigare colaborativă, deoarece, în toate manifestările sale (inclusiv psihoterapia centrată pe client) și adoptă un abord fenomenologic al descoperirii semnificatiei derivate din experiență. Investigarea colaborativă în supervizare este o atitudine mentală sau „un fel de a fi“ și nu poate fi reprezentata prîntr-o serie de pași sau strategii. Supervizorul și supervizatul cooperează și sunt parteneri egali în descifrarea complexelor semnificații ale relației terapeutice. Experiența subiectivă a supervizatului constituie datele primare, iar investigarea procesului este facilitată de supervizor, care își dedică atenția înțelegerii acestei experiențe subiective. Supervizorul adoptă ,conform teoriei și filosofiei generale, un model non-directiv în legătură cu procesul. Cu alte cuvinte, agenda va fi derivată de la preocuparea curentă a supervizatului, la focalizarea acestuia asupra autoexplorării, stimiulată în permanență de experiențele cu clienții săi. Desigur, materialul clientului este relevant, dar o extindere a teoretizării

despre clienți și istoriilor lor psihologice nu ar face, decât să abată atenția de la autoexplorarea supervizaților. Înregistrarea audio/video a interacțiunilor terapeut/client pot fi de un real folos, aducând informații valoroase asupra comportamentului, gândirii și sentimentelor terapeutului. Nu se va pune accentul pe diagnosticul, evaluarea sau etichetarea clienților sau comportamentului lor, clientul nefiind un obiect de analizat și evaluat, ci o persoană care să fie acceptată și înțeleasă. În plus, înregistrările pe bandă pot ajuta pe supervizor și pe supervizat să exploreze masură în care comportamentul și comunicarea manifestă a terapeutului este concordanță (congruentă) cu experiențele lor cu clienții și conștientizarea acestei experiențe. Scopul general al supervizării este asistarea supervizatului în procesul internalizării și comunicării condițiilor de bază, iar aceasta implică, în mod inevitabil, aspecte ce privesc experiența de congruență personală a supervizatului. Desi Patterson și Merry sunt de acord că supervizarea nu are menirea de a ocaziona o focalizare excesivă asupra problemelor personale ale supervizatului, se sugerează totuși, că dacă procesul supervizării nu include experiența personală (autocunoasterea) sa, aceasta ar putea fi privată de o zonă crucială a teoriei și practicii centrate pe client. Acolo unde problemele personale ale supervizatului interferează cu propria capacitate de a construi o relație centrată pe client, o oarecare explorare a acesteia devine inevitabilă în supervizare. Rezultatul unei asemenea explorări pare a lua forma unei decizii că supervizatul să intre într-o terapie personală (sau, eventual, o nouă transă), dacă problemele sunt grave sau persistă. Pe de altă parte, problemele pesonale, stimulate de experiențele cu clienții, constituie un material legitim pentru supervizare, deoarece rezoluția lor (măcar parțială) poate contribui la sentimentul de control pe care terapeutul îl are asupra vieții sale, sau asupra muncii cu clienții. Explorarea problemelor personale cu o rezolvare totală sau parțială ulterioară poate conduce, într-o masură, la reorganizarea selfconceptului, lărgind congruența între self-concept și experiență, și la consolidarea relațiilor terapeutice cu clienții. Dacă experiența supervizatului în timpul supervizării include dobândirea unei înțelegeri semnificative și consistente de tip congruent,

empatic și cu acceptare, atunci orice amenințare potențială la actualul self-concept care poate surveni din experiența cu clienții, poate fi întampinat în mod nedefensiv. Implicația pe care o are ipoteza lui Rogers „necesară și suficientă“, ca și teoria personalității, pentru supervizare, este ca un oarecare grad de creștere personală se produce inevitabil prin supervizare, deoarece mediul devine favorizant pentru aceasta și relația o promovează. De asemenea, în cadrul programului de formare al psihoterapeuților în terapia centrată pe persoană, în afara de obiectivele ce vizează orientarea atitudinală a consilierului/ terapeutului și a implementării tehnicilor specifice pentru însușirea acesteia, supervizarea se constituie într-un ajuto racordat studentului privind cazurile sale. Cea mai directă cale este de a urma o terapie, el însusi, facilitandu-i sensibilzarea la diferitele modalități de atitudini și sentimente pe care le trăiesc clienții, putândul face mai empatic la un nivel mai profund și mai semnificativ. Mă voi referi mai jos și la câteva aspecte ale supervizării promovate de psihoterapia psihanalitică. În terapia psihanalitică supervizarea este din ce în ce mai recunoscută pentru abilitățile și cunoștiințele necesare într-o oarecare masură distincte de acelea necesare pentru a fi un psihoterapeut competent. Literatura despre teorie și practica supervizării a explodat în ultimele decade, în unele țări fiind chiar impuse unele cerințe, ca supervizorii să urmeze programe de formare specifice, cu dovada competenței, suplimentar formărilor de psihanalist sau psihoterapeut psihanalitic. Multe din supervizările activităților cu pacienții suferind de tulburări severe se dovedesc benefice atunci când se concentrează asupra identificărilor proiective și introiective, mai ales când ele se reflectă în contratransferul personalului care îngrijește asemenea bolnavi. De aceea, supervizarea pe principii psihanalitice nu este importantă numai pentru cei aflatiîn formare pentru a deveni psihoterapeuți individuali psihanalitici, dar și pentru continuarea dezvoltării după calificare. Supervizarea are o relevanță specială și pentru cei care se întâlnesc cu persoane grav perturbate psihologic în diferite situații. Cu cât pacientul este mai tulburat, cu atât mai perturbant este contratransferul și mai vulnerabil este pa- 

05

cientul la aceste reacții ale personalului. Problemele suplimentare și suferința pe care chiar personalul o dezvoltă ca rezultat al contratransferului inconștient, nu trebuie minimalizate. De aceea, prin identificarea, conținerea și înțelegerea contratransferului pe care o supervizare reușită o poate realiza, calitatea asistenței psihologice dintr-o unitate de sănătate mintală se poate îmbunătăți semnificativ. În psihanaliza de grup, supervizarea se produce în domeniul realizării triangularizării instituționale, în interiorul căreia structuri latente semnificative pentru o anume organizație sunt relevante pentru înțelegerea cursului proceselor de producție și a aspectelor lor comportamentale. Supervizarea oferă în acest sens un spațiu în care specificul muncii respective poate fi simțit, perceput cu toate valențele sale inconștiente constrângătoare și anxiogene, și, în consecință, cu toate apărările care le aparțin, pot fi constientizate și astfel devin accesibile prelucrării. În sensul atribuit de Winnicott, supervizarea realizează un spațiu intermediar care crează posibilitatea amenajării unui mediu protector realizat prin delimitarea granițelor față de de ceea ce este perceput ca neplăcut sau amenințător. În ceea ce privește rolul unui supervizor într-o întreprindere, acesta are obligația să se descurce în situațiile-problemă. El trebuie să se preocupe de obținerea celor mai bune rezultate din partea angajaților, să reacționeze rapid atunci când lucrurile nu merg bine și să fie în stare să-și păstreze controlul. Această activitate presupune o situație stresantă și trebuie ca acestă să fie capabil să facă față acestei tensiuni. Aspectele esențiale ale muncii sub stres par să fie aceleași pentru toate meseriile și fie-

care și-a creat, se pare, un mod propriu de a rezista (inclusiv psihoterapeuții). Stresul survine atunci când cineva are prea multe de făcut într-o perioadă de timp scurtă sau atunci când problemele apar prea rapid pentru a se putea descurca .Dacă nu va face ceva pentru a micșora tensiunea, va face greșeli, mărind astfel tensiunea și stresul. Modul în care percepe lucrurile este deseori cauza stresului: totul există numai la nivelul minții. Ceea ce unii oameni văd ca pe o amenințare este perceput de alții ca o provocare, o ocazie de a fi creativ, o șansă de a se lansa în acțiune. Pentru a reduce tensiunea psihică ce poate apăsa pe angajat, acesta trebuie să fie pregătit de a stabili anumite limite în munca pe care dorește să și-o asume. Este bine să se concentreze asupra unei varietăți limitate de lucruri și să le facă așa cum trebuie, decât să-și asume riscuri mari și să lase în urma sa o serie de lucrări terminate pe jumătate. Dacă planifică înainte, anticipand posibilele greutăți, având planuri alternative și un anumit timp disponibil în caz de urgențe, va reduce stresul de a conduce, daca e vorba de un lider. Dacă activitățile sunt de așa natură încât pot genera multe crize și întreruperi, e necesară lăsarea la dispoziție de mai mult timp între sarcini. Și sunt recomandate diferite metode și tehnici în acest sens. De asemenea se are în vedere grija față de personal, cele mai bune rezultate obținându-se de la oameni atunci când sunt tratați ca oameni, nu ca resurse, ca indivizi cu propriile lor calități, cu îngrijorări și probleme personale care vor afecta atitudinile lor și cooperarea lor în muncă.

BIBLIOGRAFIE: 
. Godfrey T. Barrett-Lennard – The Helping Conditions in Their Context: Expanding change theory and practice in Person-centered & Experiential Psychotherapy-vol , Nr. &2, PCCS Books, 2002 2. Tony Merry - Roger’s Therapeutic Conditions: Evolution, Theory and Practice. Edited by Gill Wyatt, PCCS BOOKS, 200, UK. 3. C. R. Rogers-Client Centered Therapy, Constable, London, 997 Brian Martindale - Karnac Books, Supevision And its Vicissitudines, 200 4. A. Pritz, E. Vykoukal, Gruppenpsychoanalyse, Theorie, Technik, Anwendung, facultas 2003 5. Savedra, J. Hawthorn – Societatea Știință și Tehnică S.A., 996 

06

Supervizarea apreciativă de grup în asistenţa socială. presiunile din partea absolvenţilor. înţelegerea şi amplificarea acestora menite să ducă la o situaţie dorită şi intenţionată a beneficiarilor în urma intervenţiei. Iaşi Conf. dezvoltând servicii noi şi eficiente. domeniul asistenţei sociale a copilului a fost în ultimul timp un spaţiu de lucru inovativ şi reformator. Utilizarea principiilor anchetei apreciative în procesul de supervizare Catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială Facultatea de Filosofie Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“. 07 . de tinereţea şi ambiţiile noilor generaţii de profesionişti. Domeniul de referinţă care a reuşit să absoarbă mare parte dintre aceşti absolvenţi a fost asistenţa socială a copilului. de noutatea câmpului de acţiune. valo rificând principiile anchetei apreciative şi aplicarea acestora în cadrul interacţiunilor de grup stabilite în şedinţele de supervizare. Dr. Renunţarea la paradigma deficienţei în cadrul procesului de supervizare crează premisele unei abordări centrată pe identificarea punctelor tari ale beneficiarilor. Articolul descrie modalitatea practică de organizare a şedinţei de supervizare de grup şi a modului în care pot fi folosite principiile anchetei apreciative în cadrul acestui proces. Ştefan cojocaru Sinteza Acest articol abordează problematica supervizării de grup din perspectiva supervizării apreciative. Introducere Asistenţa socială în România a evoluat mult în ultimii nouă ani. mai ales odată cu finalizarea studiilor primelor promoţii de absolvenţi ai învăţământului superior de asistenţă socială. pe aprecierea. odată cu accederea la funcţii de conducere a asistenţilor sociali profesionişti. Impulsionat şi condiţionat de existenţa unor fonduri externe. Mai mult. competenţele acestora şi formarea personalului pe arii noi de intervenţie au dus la profesionalizarea accelerată a acestui domeniu al asistenţei sociale. reformând sisteme manageriale şi forme de intervenţie.

mai ales a oamenilor mai puţin pregătiţi. peste şi vidêre care înseamnă a 08 vedea. aflată deasupra celor care oferă servicii directe clienţilor are scopul de a asigura servicii de calitate: „supervizarea este un proces administrativ şi educaţional utilizat în agenţiile de asistenţă socială pentru a sprijini asistenţii sociali să-şi dezvolte abilităţile şi să asigure servicii de calitate clienţilor“ (Barker. pe. care are o poziţie parţial de management. stabilirea şi dezvoltarea politicilor în colaborare cu membrii comunităţii şi negocierea cu partenerii.. 976:2). generate de modul cum este văzută supervizarea.În paralel. la sfârşitul secolului al XIX-lea. un lucru este sigur: supervizarea este parte integrantă a practicii asistenţei sociale. supervizorul participă la managementul resurselor organizaţiei. este posibil să asistăm la un transfer de competenţe dinspre domeniile deja dezvoltate către cele aflate încă în perioada de explorare. Pe măsură ce s-au dezvoltat metodele. terapeuţi. canalizate sub forme diferite de intervenţie sunt o imagine a dinamicii domeniului asistenţei sociale şi a aprofundării modalităţilor de abordare a realităţii sociale în care trăim. supervizorii sunt implicaţi şi au responsabilităţi în ceea ce priveşte administrarea organizaţiei. Modelele de supervizare s-au schimbat de-a lungul anilor. în viziunea noastră. organiza şi a evalua munca altora“ (Kadushin. Iniţial. Datorită atenţiei care se acordă acestor domenii ale asistenţei sociale. aşa cum sunt voluntarii. această persoană nu oferă servicii directe. ei sunt descrişi ca profesionişti care au părăsit serviciile directe şi sunt personal administrativ. Odată cu dezvoltarea asistenţei sociale pe diferite segmente. în următoarea perioadă se va realiza o clarificare necesară a statutului asistentului social şi a implicaţiilor muncii sociale. supraveghere şi de monitorizare. tehnicile şi procedeele de intervenţie. manageri şi chiar administratori. în multe instituţii. Această poziţie. promovând direcţii. dar dirijează întreaga activitate cuprinsă în aceste servicii. „asistenţii sociali încep să semene cu muncitorii din industrie“ (Arches. ceea ce va genera o reconsiderare a domeniului asistenţei sociale. 995: 37-372). a fost conştientizată nevoia dezvoltării supervizării ca formă de sprijin şi de control pentru asistenţii sociali. de control. Mai mult. iar unii autori o văd chiar ca pe o „metodă a practicii în asistenţa socială“ (Weissman şi colab. reguli şi valori prin îndrumarea angajaţilor. influenţate fiind de teoriile despre intervenţia socială şi schimbarea structurilor organizaţionale. au fost abordate şi alte domenii ale asistenţei sociale care s-au concentrat pe alte categorii de populaţii vulnerabile: tineri delincvenţi. a fost văzută ca o activitate de supraveghere a voluntarilor care activau în diferite organizaţii pentru sprijinirea persoanelor defavorizate. studii de . consultanţi. Indiferent de accentul pus pe funcţiile supervizării. a privi) şi a fost conceput ca o activitate de supraveghere pentru organizarea eficientă a muncii. susţinută de un proces crescut de birocratizare. în SUA. parţial de sprijin pentru asistenţii sociali. 983: 44). la gestionarea şi distribuirea acestora. Punctele slabe ale accelerării acestui proces sunt. Supervizorii au fost consideraţi ca fiind formatori. supervizarea a devenit un proces complex al practicii sociale. În ultima perioadă atenţia a fost direcţionată asupra altor categorii de populaţii vulnerabile şi defavorizate: persoanele de vârsta a treia şi persoanele adulte cu dizabilităţi. Termenul de supervizare este o combinaţie a doi termeni latini (super care înseamnă deasupra. Kadushin descrie supervizorul ca pe „o persoană cu rol administrativ … care a primit autoritatea de a dirija. supervizarea activând doar latura sa administrativă. 976: 24). Toate aceste răspunsuri. persoane seropozitive HIV etc. dar „care au fost asistenţi sociali înainte de a deveni supervizori“ (Kadushin. Prin funcţia administrativă. lucrul la caz a devenit mai sofisticat. dezvoltarea politicilor de servicii şi de personal. managementul programelor. Funcţiile supervizării Punând accent pe funcţia administrativă a supervizării. de populaţiile de beneficiari şi de sursele de finanţare. Persoana cheie desemnată să organizeze activitatea şi să ia decizii în numele organizaţiei este supervizorul. persoane maltratate şi victime ale violenţei domestice. „Supervizarea în asistenţă socială a fost practicată în domeniu şi a fost menţionată în literatură de la începuturile practicii asistenţei sociale specializate“ (Brashears. 995:692). Cerinţele supervizării afirmă implicit calităţile pe care trebuie să le îndeplinească persoana desemnată să conducă acest proces: experienţă în asistenţa socială. 99:202).

Principiul construcţionist. Şi cercetarea-acţiune consideră că întrebările cercetării nasc modificări în organizaţie datorate prezenţei cercetătorului şi imaginaţiei pe care o declanşează (Miftode. Ca persoană de sprijin. cu alte cuvinte. condiţiile şi oportunităţile existente. 979:42). „supervizarea este un proces educativ prin care o persoană cu certe cunoştinţe (… ) îşi asumă responsabilitatea de a instrui persoane cu un nivel de cunoştinţe mai scăzut“ (Robinson. care ajută asistentul social să-şi dezvolte abilităţile. pe care-l aplică pentru fiecare caz în parte. pentru că „aşa cum floarea soarelui se orienteză spre soare.specialitate şi abilităţi manageriale. Din această perspectivă. Ca activitate de formare şi instruire. de fapt. rolurile fiecărei categorii de participanţi sunt construite astfel încât să poată genera cât mai multe definiţii ale situaţiei prezentate şi oportunităţi de interpretare care sunt negociate în cadrul interacţiunilor de grup. Supervizorul a fost văzut de unii autori (Kadushin. Această caracteristică a supervizării. Supervizarea nu se limitează însă doar la aspectul administrativ şi cel de sprijin. apud. De aceea. D. iar organizaţia este o construcţie a proiectării modalităţilor de intervenţie construite pentru diferite categorii de beneficiari. „un proces prin care un asistent social practician sprijină un alt asistent social practician (… ) să pună în practică propriile sale abilităţi“ (Pettes. Cooperrider consideră că orice organizaţie sau sistem social se schimbă în direcţia în care se focalizează atenţia cercetătorului. 2003: 393). care sunt construite social într-un proces relaţional. 976:24): administrativă. 979:3). Cojocaru. Conform principiului simultaneităţii. Shulman. În procesul de supervizare. 2005: 48) se referă la faptul că întotdeauna întrebările referitoare la cazurile prezentate în cadrul procesului de supervizare pot genera ele însele schimbări simultane ale modurilor în care este văzut şi interpretată intervenţia. 936:53). principiile şi practica asistenţei sociale sunt influenţate de supervizarea asistenţei sociale. ţinând cont de viziunea construcţionismului social. iar schimbarea organizaţională prin ancheta apreciativă înseamnă. Principiile anchetei aprecitive şi utilizarea lor în procesul supervizării de grup Cooperrider şi Whitney (2000: 3-27) consideră că ancheta apreciativă are la bază 5 principii. competenţele şi responsabilităţile pe care le au şi să-i ajute pentru a-şi rezolva problemele generate de contactul îndelungat cu beneficiarii serviciilor sociale. organizaţia este ea însăşi o realitate generată de multiple interpretări. care fundamentează modalitatea de a vedea intervenţia socială la nivelul interpretă- rilor despre realitate. Aceste principii ne ajută să fundamentăm teoretic modul de organizare a supervizării de grup apreciative. supervizorul a fost comparat cu un terapeut care are rolul de a-i ajuta pe asistenţii sociali să devină conştienţi de abilităţile. Acest principiu afirmă că organizaţiile sunt un rezultat al creaţiei umane. De aceea. 200: 30). reprezintă o adaptare permanentă a activităţii asistentului social la nevoile. pe care apoi să le aplice conform regulilor stabilite. 2003: 206). la fel organizaţia se direcţionează spre imaginea pozitivă a ei“ (Johnson şi Leavitt. al interacţiunii colective dintre indivizi şi al reconstrucţiei permanente generată de cunoştinţele. 993) ca un mediator al conflictelor dintre asistenţii sociali şi agenţie. asistentul social supervizat primeşte de la supervizor un model de abordare a clientului. Principiul simultaneităţii (Cojocaru. credinţele şi ideile noastre. colective şi coerente. „chiar şi cele mai inocente întrebări provoacă schimbări“ (Cooperrider şi Withney. 993. de sprijin şi educaţională. numind aceasta „proces heliotropic“ (990). în funcţie de sarcinile practice pe care trebuie să le îndeplinească asistentul social în cadrul serviciilor pe care le oferă. mai bine spus. Acest principiu formulat de Cooperrider 09 . ci este considerat şi un proces de educaţie continuă a practicienilor. iar de alţii ca „reprezentant al organizaţiei în raport cu angajaţii“ (Munson. Definiţia tradiţională a supervizării a fost construită pe trei funcţii esenţiale ale acesteia (Kadushin. schimbarea acestor interpretări şi construcţia unei imagini comune. supervizorul este o persoană resursă. Prin relaţia de supervizare. 974. Supervizarea a fost descrisă şi ca o formă de sprijin. Organizaţia este o manifestare a interacţiunilor dintre modelele noastre mentale legate de aceasta. acest principiu recunoaşte posibilitatea interpretărilor şi reinterpretărilor individuale ale participanţilor la şedinţa de supervizare generate de experienţele diferite ale participanţilor şi de valorile pe care fiecare le promovează. Munson. ca act educativ.

Principiul anticipării (Cojocaru. Se poate spune că cea mai bună cale de a prezice viitorul este să-l construieşti. imaginile. ci ca o gamă variată de soluţii identificate pentru depăşirea acestora în momentele respective. eşecurile sau situaţiile patologice. Principiul poetic (Cojocaru. conform căruia. Ei fac faţă deseori. Trecutul este văzut nu numai ca o sumă de nereuşite. sau de către managerul de caz. fiind o parte a lumii construite. acesta din urmă fiind încurajat să expună cazurile nu prin apelul la modelul disfuncţiei. Supervizarea apreciativă Evaluarea bazată pe problemă încurajează explicaţii de tip individualist asupra problemelor cu care se confruntă clientul. folosind resur- . metaforele utilizate în cadrul procesului de supervizare generează evenimente în funcţie de încărcătura lor emoţională şi de modul de interpretare a situaţiilor.0 (2000) anulează mitul. în procesul supervizării de grup se intenţionează ca participanţii să interpreteze pozitiv şi constructiv situaţiile dorite ale beneficiarilor. Cooperrider foloseşte exemplu efectului placebo utilizat în medicină şi efectul Pygmalion. 2005: 49) ne spune că destinul cazurilor prezentate în cadrul supervizării de grup este imaginea viitoare pozitivă construită prin interpretările individuale care influenţează evenimentele prezente. refuză să identifice clienţii cu lipsurile. care sunt acele persoane ce interpretează datele expuse de către prezentator. Principiul pozitiv (Cojocaru. „Atunci când condiţiile sociale. poveştile. pornind de la imaginile dorite prin interpretările prezente. Ideile. 989:35). bazată pe punctele tari ale clientului. Limbajul nu este doar o imagine a lumii. Deoarece. istoriile. în cazul nostru. „obişnuiţele de organizare şi de interpretare adesea omit viziunea pozitivă în favoarea analizei obstacolelor. prin descoperirea aspectelor pozivite şi realizarea schimbărilor inovative în corelaţie cu anticiparea unui viitor pozitiv. ci însăşi o formă a acţiunii sociale. cum ar fi sărăcia. 998: 5). pentru că harta precede realitatea: Pentru a argumenta acest principiu. prin identificarea şi evaluarea modului cum au fost depăşite problemele în trecut şi a resurselor disponibile pentru a depăşi situaţia prezentă. „Esenţa schimbării pozitive este una dintre cele mai mari şi mai largi necunoaşteri ale managementului schimbării astăzi“ (Cooperrider şi Withney.. 999: 248). reprezentările. care demonstrează că imaginea profesorilor despre elevi este un puternic predictor al performanţelor acestor elevi. pentru că managementul clasic al schimbării se concentrează pe analiza şi diagnoza problemelor sau deficienţelor organizaţionale. atenţia este îndreptată deseori exclusiv pe eforturile de a schimba comportamentul celor afectaţi“ (Weick şi al. managementul actual rămâne tributar perspectivei disfuncţionale. prezentatorul este încurajat să identifice rezultatele pozitive. are un caracter formativ. Acest principiu este exploatat prin participarea consultanţilor în cadrul supervizării de grup. rezistenţelor şi deficienţelor“ (Withney. Deprivările de ordin economic sau altele care limitează oportunităţile persoanelor pot fi depăşite atunci când asistentul social propune o intervenţie apreciativă. pe când evaluarea apreciativă reconsideră situaţia clientului prin explicaţii de ordin social şi de mediu. întâi analizăm situaţia şi apoi decidem schimbarea. Orice situaţie este regândită din perspectivă aspectelor pozitive şi ale potenţialului pe care clientul îl are. iar atunci când ne interesăm de anumite aspecte ale organizaţiei începem efectiv schimbarea în interiorul său. la rândul său. probleme şi tragedii. a acţiunilor practicienilor dar şi ale beneficiarilor. 2005: 48) se referă la faptul că acele cazuri instrumentate şi interpretate în cadrul supervizării de grup este un rezultat al multiplelor interpretări ale oamenilor exprimate prin limbaj care. Metaforele care descriu cazurile sau intervenţiile sunt modalităţi de acţiune socială pentru structurarea acestora. pentru că orice organizaţie se schimbă în unele situaţii fără a fi luată o decizie clară în legătură cu ea. pentru că situaţiile dorite şi intenţionate trebuie transmise în toată practica intervenţiei sociale. Cu alte cuvinte. Formularea şi punerea întrebărilor este una dintre cele mai de impact acţiuni ale agentului schimbării. „Perspectiva punctelor tari obligă asistenţii sociali să înţeleagă că indivizii aflaţi într-o situaţie de criză supravieţuiesc sau chiar se dezvoltă. pentru că ceea ce întrebăm vom găsi mai târziu în situaţia beneficiarilor. par să limiteze abilităţile persoanelor de a-şi organiza viaţa. 2005: 49) se referă la potenţialul şi forţa pe care o are aprecierea în managementul de caz. Perspectiva intervenţiei apreciative. aspectele funcţionale şi evenimentele de succes ale beneficiarilor şi ale lucrului său cu beneficiarii.

plecând de la ideea că aceste problemele pot fi ignorate. Acest transfer oferă posibilitatea reflecţiei asupra dezvoltării personale a asistentului social. modul de intervenţie apreciativă şi managementul de caz apreciativ nu ignoră problemele cu care se confruntă clientul. pornind de la aceste posibilităţi“ (Saleebey. împreună cu asistentul social. 995: 24). Din punctul de vedere al intervenţiei apreciative (Cojocaru. aceştia din urmă fiind principalii protagonişti. „ca o condiţie necesară pentru generarea unei intervenţii inovative prin care poate fi facilitată schimbarea situaţiei clienţilor“ (Rosenfeld. Practicienii sunt instruiţi pentru a vedea clienţii ca fiinţe umane inteligente. în cadrul întâlnirilor de supervizare. ce au învăţat din experienţa dificilă şi ce resurse au fost utilizate pentru a trece peste necazurile lor. Perspectiva apreciativă transformă profesionistul dîntr-un actor principal într-o resursă pusă la dispoziţia clienţilor. n. ca parte a strategiei . chiar dacă deseori doar decid să fie resemnaţi în acea situaţie. Rolul supervizorului este de a transfera interesul şi atenţia asistentului social asupra punctelor tari şi de a reevalua starea clientului din această perspectivă. În supervizarea apreciativă. pe potenţial mai degrabă decât pe constrângeri. familia). „A începe cu ceea ce este clientul“ (Saleebey. cum ar putea fi făcută analiza situaţiei plecând de la identificarea succeselor. pe posibilităţile viitoare în defavoarea problemelor trecute utilizând perspective multiple. Trebuie să ştim ce au făcut. el îi prezintă acestuia de la început „perspectiva vulnerabilă“ şi aşteaptă ca asistentul social să empatizeze cu el. Atunci când clientul apelează la asistentul social. 994: 353) este un imperativ care mută accentul intervenţiei de pe problemele clientului pe ceea ce face clientul şi ceea ce este capabil să facă în situaţia în care se află. prin evaluarea implicaţiilor pe termen lung. 2005: 47-59) ajută asistenţii sociali să depăşească situaţiile de criză şi. asistentul social prezintă probleme sau puncte slabe ale sale. Unii autori pun accent pe dirijarea clienţilor în auto-identificarea punctelor tari. Învăţarea din succese este considerată. „Identificarea punctelor tari nu este relevantă pentru client în timpul primelor întâlniri şi o centrare prematură asupra punctelor tari poate fi interpretată de către client ca o lipsă de înţelegere sau chiar ca un refuz din partea asistentului social [de a-i oferi sprijin]“ (Mc Quaide şi Ehrenreich. Atunci când. 997: 209). focalizându-se mai mult pe punctele tari decât pe lipsuri şi limitări. Supervizarea apreciativă utilizează idei postmoderniste. 2005: 85). familiile şi comunităţile pentru care lucrează profesioniştii sunt experţi în problemele cu care se confruntă. astfel parte a intervenţiei urmăreşte transferul de competenţe dinspre specialist spre client sau ceilalţi actori aflaţi în proximitatea clientului (de exemplu. supervizorul poate încuraja viziunea apreciativă. Supervizarea apreciativă (Cojocaru. să o elucidăm. accentul se pune pe evaluarea situaţiilor favorabile. pentru a învăţa din succes. prin abandonarea adevărurilor universale. Perspectiva punctelor tari ne învaţă însă că nu trebuie să neglijăm meca- nismele pe care le foloseşte clientul pentru rezolvarea problemelor şi dificultăţile sale. Diferenţele dintre intervenţia bazată pe problemă şi intervenţia apreciativă (construită pe punctele tari şi pe interpretarea apreciativă a situaţiilor) se regăsesc şi în modul diferit în care sunt văzute supervizarea clasică şi supervizarea apreciativă. Oamenii întotdeauna acţionează pentru rezolvarea propriei situaţii. Bineînţeles că acesta poate descrie starea sa în termeni de probleme sau limitări.].a. indivizii. care generează noi oportunităţi de învăţare.sele proprii pe care le identifică în perioade de criză [fără a fi obligatorie o intervenţie specializată. tocmai pentru a exersa şi a învăţa. Rosenfeld recomandă asistenţilor sociali şi supervizorilor. să înţeleagă şi să împărtăşească situaţia sa. trei tehnici: ) să adopte o atitudine reflexivă. ceea ce reprezintă o importantă resursă pentru rezolvarea problemelor. pentru că trăiesc situaţia şi o înţeleg cel mai bine. utilizând punctele tari şi resursele acestora pentru a depăşi situaţiile dificile şi pentru a le mări şansele de a-şi îmbunătăţi propria situaţie. 992:7-72). 2) să acorde o atenţie sporită clienţilor care au dezvoltat o atitudine flexibilă şi 3) să intre într-un veritabil parteneriat cu clienţii pentru a învăţa ceea ce ei ştiu. acestea reprezintă evenimente care pot fi resurse pentru provocările ulterioare. să găsim şi să construim soluţii. cu neplăcerile şi suferinţele lui. Chiar dacă uneori acţiunile întreprinse nu au succes. 997: 36-378). cum au făcut. Williams sugerează că supervizorul trebuie să aibă în vedere „starea supervizatului“ (Williams. Ca practicieni în domeniul social trebuie să abordăm această situaţie.

deoarece aceasta presupune un grad ridicat de autonomie a practicienilor şi a supervizorilor. Prin şedinţele de supervizare de grup se urmăreşte obţinerea unor soluţii la unele probleme. Organizarea şedinţei de supervizare Orele de desfăşurare a supervizării de grup se stabilesc în funcţie de timpul disponibil al membrilor grupului. De obicei. Prezentatorul urmăreşte să prezinte cazul. Prezentatorul expune cazul pentru discuţie. Pentru o bună comunicare. supervizorul furnizează grupului mai multe informaţii despre scopurile întâlnirii de grup şi asistentul social îşi prezintă cazul. care să ducă la modificarea practicii. pregătire etc. dar prîntr-o supervizare apreciativă se realizează în paralel o intervenţie apreciativă. fără multe postere. modalitatea de organizare şi care sunt rolurile celor prezenţi. prin participarea membrilor cu acelaşi rang din cadrul echipei. iar restul participanţilor rămân observatori. pentru reţinerea numelor. iar aceste documente vor fi predate prezentatorului (asistentului social supervizat). autonomie considerată factor de încurajare a independenţei angajaţilor şi scăderii loialităţii lor faţă de organizaţie. afinităţi. observatorii notează individual elementele propuse pentru dezbatere. Roluri în cadrul supervizării de grup În cadrul întâlnirii de supervizare de grup. rolul de facilitator poate fi preluat de către un membru al grupului. îndeplinit de către supervizor. În cadrul supervizării de grup. Uneori se pot folosi aparate de înregistrare (camera video. o şedinţă de supervizare de grup durează între 60 şi 90 minute. intervenţia realizată la nivelul cazului. Supervizorul informează participanţii despre regulile şedinţei de supervizare. astfel încât fiecare să vadă pe fiecare. În continuare vom prezenta elementele esenţiale ale organizării şedinţei de supervizare (Proctor. consultant. observator şi consultant (Proctor. tablouri etc. supervizorul poate folosi ecusoane. Supervizarea de grup este o întâlnire profesională. 997: 28). reportofon). descrierea modalităţilor de lucru şi rezultatele înregistra- 2 . planificată şi organizată având ca obiective: evaluarea unor situaţii specifice cu care se întâlnesc asistenţii sociali în practică. În general. terapia de grup etc. că există unele produse: cafea. mai ales dacă supervizorul este extern. inclusiv administrative. Supervizorul se asigură că scaunele şi mesele sunt poziţionate în cerc. aceasta poate construi noi competenţe pentru provocări viitoare ale organizaţiei. adică a persoanelor care ocupă poziţii echivalente în ierarhia organizaţională. mai ales dacă în urma şedinţei de supervizare se urmăreşte realizarea unor sesiuni de video interaction (sesiune de comentarii. feedback-urile primite din partea consultanţilor. Ea se aplică atunci când supervizaţii au suficientă experienţă în cadrul serviciilor pe care le oferă. observator şi ultima. Prezentatorului i se oferă această posibilitate de a alege consultanţii tocmai pentru că este în măsură să aleagă cele mai potrivite persoane. Uneori echipa de management a organizaţiei nu acceptă supervizarea apreciativă. lucrul pe acelaşi tip de cazuistică. din care prima este prezentator. Invitaţia pentru întâlnire este lansată cu 6-7 zile înainte de realizare şi tuturor participanţilor la grup li se reaminteşte de întâlnire cu o zi înainte de aceasta. pe baza experienţei înregistrate). În grupurile de supervizare cu experienţă. în funcţie de criterii personale: experienţă. apă minerală pentru a crea o atmosferă cât mai plăcută. pentru a nu distrage atenţia celor care participă. acesta alege jumătate din participanţi să fie consultanţi pentru cazul prezentat. întâlnim trei roluri ale supervizaţilor: prezentator. 997: 28). 997: 28). Acest lucru poate fi adevărat. Ce este supervizarea de grup? Supervizarea de grup este o formă a supervizării utilizată şi în asistenţa socială care se bazează pe interacţiunile din cadrul grupului de asistenţi sociali supervizaţi. rezolvarea conflictelor din cadrul grupului. care conduce la îmbunătăţirea serviciilor pentru clienţi. Şedinţa de supervizare de grup este o întâlnire la care participă asistenţii sociali pentru a identifica cele mai potrivite soluţii la problemele cu care se confruntă. Procesul de supervizare de grup poate fi aplicat numai în cazul în care există „un număr minim de trei persoane în grup“ (Proctor. ale asistenţilor sociali.dezvoltării personalului. În introducere. scopul pentru care îl prezintă în grupul de supervizare şi ce aşteptări are de la consultanţi. spaţiul este izolat şi aerisit. învăţarea din propria experienţă şi din experienţa celorlalţi. a doua. când grupul este suficient de consolidat şi când prezenţa supervizorului este acceptată de către membrii grupului. la care se adaugă cel de facilitator. atingerea unui nivel ridicat de succes al organizaţiei prin mobilizarea punctelor tari ale clienţilor şi ale practicienilor.

de rolurile asistentului social implicat în intervenţie. k) să aibă o atitudine pozitivă care să încurajeze participanţii. sau să fie tratat ca atare de către ceilalţi participanţi la şedinţa de supervizare. pot interpreta datele oferite de prezentator şi sprijină prezentatorul pentru clarificarea relaţiei cu beneficiarul său. Observatorii notează observaţiile pe care le au legate de caz. această discuţie dintre prezentator şi consultanţi durează între 30 şi 45 minute. În cadrul acestui grup. cald şi amabil. el precizează care dintre observaţii i se par mai utile pentru continuarea lucrului pe cazul prezentat. supervizorul are şi rol de „evaluator. protejează supervizaţii de întrebările tendenţioase care pot apărea ca rezultat al interacţiunii de grup. el ajută la selectarea celor mai potrivite idei de intervenţie şi moderează grupul. g) să maniferte fermitate în ceea ce priveşte păstrarea temei de discuţie. De obicei. Interpretările acestora legate de diferite arii ale prezentării sunt considerate feedback-uri pentru prezentator şi pot fi completate prin recomandări adresate acestuia. Consultanţii sunt persoanele desemnate de prezentator să interpreteze datele furnizate de acesta şi rolul lor este de a-l ajuta să ajungă la scopurile propuse pentru întâlnirea de supervizare. unul dintre observatori are rolul de a controla timpul fiecărei etape a procesului de supervizare de grup. dinamic. de comentariile legate de intervenţie şi rezultate. Prezentatorul răspunde întrebărilor adresate de către consultanţi şi interpretează comentariile realizate de către observatori. j) să fie prietenos. încurajează şi susţine supervizatul pentru a extrage cele mai relevante observaţii din partea consultanţilor şi a observatorilor şi se asigură că acesta oferă feedback la observaţiile primite din partea celorlalţi participanţi. El are şi rolul de a preveni situaţia ca asistentul social supervizat (prezentatorul) să devină client. Supervizatul prezintă cazul pe care doreşte să-l aducă în discuţie în aproximativ 20 de minute. f) să nu creeze imaginea specialistului care are răspunsuri la toate întrebările. După depăşirea acestei etape. Observatorii sunt persoanele care nu se implică în discuţie. totodată. e) să nu se implice prin oferirea unor răspunsuri din poziţia de expert sau consultant. răspunsurile şi întrebările consultanţilor. Facilitatorul are responsabilitatea de a organiza şedinţa de supervizare. astfel încât acesta poate să ajungă la obiectivele stabilite de la început. Supervizorul îndeplineşte rolul de facilitator al grupului de supervizare. Observatorii sunt cei care nu au fost aleşi de către prezentator. monitorizează prezentarea pe care o face supervizatul şi se asigură că acesta nu omite informaţii utile pentru analiză din partea celorlalţi. etc. h) să nu fie partizanul unor opinii exprimate de către consultanţi în timpul prezentării diferitelor puncte de vedere. El se asigură că toţi participanţii respectă situaţia profesională prezentată de su- pervizat şi este înţeleasă de aceştia ca şi relaţie profesională. Apoi urmează prezentatorul (asistentul social supervizat) care alege consultanţii. concluzii şi planul de acţiune pentru viitor. Pentru a monitoriza timpul alocat cazului şi. terapeut. ei observă expunerea prezentatorului. Etapele supervizării de grup Şedinţa debutează cu prezentarea de către supervizor a obiectivelor supervizării şi a sesiunilor de discuţie. k) să urmărească încadrarea discuţiilor în secţiunile prezentate la începutul şedinţei de supervizare. implicit şedinţa de supervizare. c) să trateze toţi participanţii cu respect şi în mod egal. se asigură că întrebările puse de consultanţi sunt puse în ordine şi în legătură cu subiectul aflat în discuţie. profesor şi consultant“ (Williams. de prezentarea cazului. l) să fie flexibil. d) să aibă răbdare cu persoanele care se exprimă cu dificultate şi să le încurajeze să comunice. capabil să extragă elementele esenţiale ale expunerii şi să ofere feedback atunci când supervizatul prezintă ideile care au fost expuse de consultanţi şi pe care le consideră utile. Pentru a-şi îndeplini rolul de facilitator. se preferă întrebări- 3 . supervizorul trebuie să respecte câteva reguli: a) să cunoască foarte bine cazul luat în discuţie şi prezentat de supervizat în cadrul întâlnirii de grup. fiecare observator prezintă comentariile sale pentru fiecare secţiune stabilită la începutul şedinţei de supervizare. Aceştia vor putea oferi comentarii verbale la finalul întâlnirii de supervizare. nu pun întrebări şi chiar spaţial ocupă o poziţie marginală în cadrul grupului. monitorizează agenda de lucru. b) să sprijine supervizatul să-şi stabilească obiectivele supervizării. i) să fie un ascultător activ. Ei pot pune întrebări pentru clarificare. De obicei. în funcţie de scopurile propuse de prezentator. 992: 74). după care consultanţii pun întrebări şi formulează recomandări.te.

de resursele necesare şi de caracteristicile echipei de asistenţi sociali. complex şi divers de informaţii legate de cazuistică. Simplitatea acestui model este dată şi de faptul că este structurat şi aplicabil oricărui grup de asistenţi sociali care optează pentru supervizarea de grup. clientul. Supervizorul sau facilitatorul poate fi o persoană din interiorul echipei sau externă acesteia. Întrebările au rolul de a clarifica unele neînţelegeri legate de descrierea făcută de supervizat şi de a aprofunda cazul. Alegerea acestei practici pentru supervizarea echipei de asistenţi sociali reprezintă o opţiune a echipei de management în funcţie de scopurile supervizării. Utilizarea modelului rămâne o opţiune a fiecărei echipe de profesionişti în parte. Şi în această etapă observatorii notează întrebările adresate de către consultanţi Etapa 3: Feedback-ul şi consultarea. sub îndrumarea supervizorului. Este etapa în care consultanţii. După introducerea realizată de supervizor. din întrebările consultanţilor şi din feedback-urile supervizatului la aceste întrebări. a consultantului. În acest timp. În această etapă se ia o pauză de 5-0 minute. În final. e) stabilirea în grup a unor criterii care duc la creşterea calităţii serviciilor. până se finalizează aceste întrebări. d) nivel ridicat. prezentatorul (asistentul social supervizat) prezintă cazul pe care doreşte să-l aducă în discuţie. iar pentru consultanţi este un moment de discuţii informale. În cadrul acestei etape observatorii notează datele semnificative. supervizarea de grup prezintă unele avantaje şi dezavantaje. modalitatea de lucru etc. dar ne-am oprit asupra acestuia tocmai datorită uşurinţei cu care poate fi organizată o şedinţă de supervizare de grup. a asistentului social şi a misiunii organizaţiei. El face o cerere de ajutor adresată echipei. observatorii notează individual informaţiile considerate relevante din prezentarea supervizatului. Urmează discuţiile la care participă toţi membrii grupului. c) un nivel scăzut de dependenţă a supervizaţilor faţă de supervizori. Spre final. 4 Etapa 5: Răspunsurile supervizatului. Este etapa în care supervizatul (prezentatorul) răspunde la întrebările primite din partea consultanţilor în legătură cu tema. Acest proces se repetă până se epuizează întrebările. fără ca supervizatul să discute cu membrii grupului despre subiectul supervizării. . urmărind rolurile fiecărui participant la întâlnire. Etapa 2: Etapa întrebărilor. Este etapa în care intervin observatorii. Consultanţii selectaţi de către prezentator din cadrul grupului pun pe rând întrebări supervizatului în legătură cu cele prezentate de acesta. Bernard şi Goodyear (998) prezintă unele avantaje ale supervizării de grup: a) economie de timp şi bani. care prezintă comentariile lor individuale legate de fiecare etapă în parte iar supervizorul realizează un sumar al celor discutate. b) oportunităţi de învăţare în grup. f) o viziune mai complexă a supervizaţilor în ceea ce priveşte intervenţia. g) oglindirea intervenţiei supervizaţilor şi modelarea acţiunilor lor prin interacţiunile cu ceilalţi. şi în această etapă răspunsurile date de consultanţi sunt analizate din perspective diferite: din perspectiva beneficiarului.le din partea consultanţilor. Nici un consultant sau observator nu are voie să întrerupă prezentarea răspunsurilor date de acesta. observatorii prezintă pe rând observaţiile lor legate de proces. dezbat subiectul de discuţie în funcţie de întrebările puse de aceştia. pentru că acestea pot ajuta supervizatul să găsească singur răspunsuri la acestea. Avantaje şi dezavantaje ale supervizării de grup Ca orice practică în asistenţa socială. problema. Pentru el este un timp de reflecţie asupra celor discutate. Etapa 4: Pauza de reflecţie. fiecare consultant adresează câte o întrebare. funcţie de nivelul de pregătire şi de obiectivele supervizării. Wilbur et al. propun o structură a grupului de supervizare în 6 etape (994: 262279) pe care le prezentăm în continuare: Etapa 1: Prezentarea informaţiilor şi cererea de ajutor. supervizorul prezintă procesul întâlnirii în cadrul şedinţei de supervizare şi anunţă următoarea întâlnire (ibidem). Etapa 6: Etapa analizei. Există multe modele de supervizare de grup. după care procesul se reia. după prezentarea sumară a cazului.

200. G. a II-a). 4.. vol. San Francisco. Clinical social work supervision (ed. S. 78. 936. 27-220. în Social Work. Kadushin. Tratat de metodologie sociologică. 9. 2003. Lumen. D. Apreciative Inquiry: Rethinking Human Organization Toward a Positive Theory of Change. Vol. „Supervisor – supervisee: A survey“. Family Therapy. vol 8 (4). Brashears. Cooperrider DL.20. Munson. „Positive image. atunci când au nevoie. Bernard. V. 7.). Social work supervision: Classic statements and critical issues. 5. C.P. Free Press. 40. Supervision in social casework: A problem in professional education.. Cojocaru. A. 30 (). A process for group supervision. V. K. J. Cooperrider.L.... „The bells that ring. Cuza“ Iaşi. Robinson. cum ar fi: a) confidenţialitatea privind cazurile poate fi încălcată dacă nu sunt clarificate şi respectate reguli stricte în ceea ce priveşte prezentarea acestora în şedinţele de supervizare. D. Arches. 2005. R. Vol. 3. SUA. 2. 8. „Building on succes: transforming organisations through an appreciative inquiry“. 36. pp. University of North Carolina Press. ANZJ. sep. pp. Columbia University Press. Appreciative Management and Leadership. or what to do when a client slips from your grasp and becomes owned by everyone else in the room“. 974. 288-298. „Social structure. 8.. Barker.. 9.. Jossey. . Polirom. Munson. Iaşi. b) grupul de supervizare nu poate înlocui supervizarea individuală şi consilierea supervizatului. „Assesing client strenghts..H. George Allen & Unwin.. 202.M. Staff and student supervision: A task-centered approach.G. F.E. 997. e) asistenţii sociali nu au la îndemână permanent posibilitatea de a discuta cu supervizorul. 979.Bass. Ancheta. 2. Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială şi Holt România. 995. Editura Lumen. 9-25. The Social Work Dictionary.L.. Copperider . „Ancheta Apreciativă – formă a cercetării – acţiune în schimbarea socială“. 997. pp. . BIBLIOGRAFIE c) unele aspecte ale dinamicii grupului pot influenţa negativ procesul de învăţare. I. în Social Work. Şt.. Pettes. Universitatea „Al. 979.. 0. . d) grupul de supervizare se poate concentra foarte mult pe problematică şi nu pe situaţiile particulare pentru că unii dintre membrii pot fi puţin interesaţi de subiect. positive action: The affirmative basis of organizing“. Goodyear... 976. Leavitt. 99.. Supervision in social work. New York.E.. 203–208. 29-36. aceiaşi autori prezintă şi unele dezavantaje ale supervizării de grup. Haworth Press. J. 990. în Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială. Stipes: Champaign.L. New York. burnout and job satisfaction“.. Chapell Hill. 995. Iaşi. Vol. C. IL. 2003. 5. 4. D. 998.E. Fundamentals of Clinical Supervision (2nd ed. New York. Johnson. NASW Press. pp. in Srivastva. Kadushin. Miftode. 5 .Pe de altă parte. „Supervision as social work practice: A reconceptualization“. W. Iaşi. Proctor. A. Metode apreciative în asistenţa socială. 2. 2000. 6. pp. 7. Cojocaru. 993. and Ehrenreich J. Needham Heights. Mc Quaide. MA. R. vol. Social Work.. London. S. 3. în Families in Society“. pp. supervizarea şi managementul de caz. 6. Withney D. D. în Public personnel management. Allyn & Bacon..

în Social Work. Longman. Alexandria.. „A strenghts perspective for social work practice“. J. 8. http://proquest. Agency-based social work: Neclected aspects of clinical practice. vol. W. 992. 997. Morris J. Sullivan.. 22. VA. Williams. Saleebey D. „Structured group supervision. NASW Press. The strengths perspective in social work practice.M. şi Kisthardt.R. W. 347-355. Hart G. New York: W. 20. Supervisors in Deed. Washington DC. 998. pp. 989. A. Vol. Roberts-Wilbur.P.7. A. Epsein. 33. vol. Rapp.. „Learning from succes: How to develop userfriendly social work“.. Let’s change the subject and change our organization: an appreciative to organizational change. A. 983.L. Vol... A pilot study. L.. 36-378.. 346-358. pp.W. şi Savage. Welfare. 27. Williams.. şi Betz R. 994. VAFT Newletter. C. D. Philadelphia. A.. Counsellor education and supervision“..umi. focus.39. H. Rosenfeld..M. în American Counselling Association. J. 72-8. Visual and active supervision: roles.. New York. pp. 262-279. 23. Weick. .. Withney. 24. 28. 25.P.. „Culture. în Society Dr. Saleebey D. în Social Work. Shulman.9. 995.. L. 26. 992. theory and narrative: The intersection of meaning in practice“. Weissman.. Norton. 2. Interactional supervision. 993. Wilbur M. techniques. 34. pp. 994. Temple University Press. pp.com 6 .

etc. Lucrarea de față este inspirată din volumul “ Common sense in supervision“ de Roger V. Fulton. Următoarele aspecte vor putea deveni puncte de reper în cadrul supervizării administrative. 3. dar tu ești cel care va depune efort pentru succes. pe care o coordonezi. 7 . Dar. superiorul tău are deja încredere în abilitățile tale de a fi un supervizor bun de când te-a trimis la formare în supervizare. conducătorului unei echipe.Supervizarea administrativă Marlena-Danela ciornenschi Licențiat în sociologie-asistență socială În prezent coordonator de programe Asociația „NOVA2002“ Galați Supervizor Fundația „Împreună“ . nu șefi. Câțiva pași pentru a merge spre succes: . probabil ai deja o mare cantitate de cunoștiințe și experiență în propriul domeniu care îți dau abilitatea de a rezolva problemele apărute. 2. de aceea depui efort pentru succes. Supervizarea îi va ajuta: • să devină lideri mai buni • cum să administreze firma. organizație. departament. pregătire. supervizori de succes. experiență și o cantitate mare de efort din partea ta. În următoarea lucrare noțiunea de supervizor se referă la persoana care conduce o intreprindere. societatea • cum să fie lideri. Cum să devii un supervizor de succes Cei mai mulți oameni pot fi. ca să ai succes în orice. Alți oameni te pot ajuta. echipei. Pentru a putea realiza cu succes acesta formă de supervizare. este important ca aceste aspecte să fie cunoscute de către supervizor. Obs. trebuie să ai cunoștiințe.Galați Supervizarea administrativă se adresează liderului. ai deja o atitudine pozitivă despre muncă și instituția/organizația.

Le-ai câștigat deja și le vei căpăta în fiecare zi. • Nu ești singur Mai multe idei. nu doar munca de birou cu formulare ci și problemele de peste zi. vacanțe mai lungi. Cum mânuiești asta? Fiind drept și deschis cu toti angajații. în timp ce îți păstrezi și tu starea de fericire și satisfacție la fel. depinde de ce vorbești și ce se vorbește despre tine. iar în ultima viziune să culegi fructele eforturilor depuse de ei în rezultate finale complete. vei putea obține benefi- cii. cu atenție specifică la liderii informali. • A te înțelege cu șeful Este o prioritate! El/ ea îți poate face viața foarte dificilă sau foarte ușoară. • A te pune față-n-față cu faptele Supervizare înseamnă să controlezi munca altor persoane și poate fi o experiența recompensată și plină de satisfacții. Câteva reguli de urmat: . la început poți simți că ziua nu are suficiente ore pentru tot ce ai de făcut. Când vor răspandi adevărul despre tine și organizație atunci este mai bine decât să răspândească bârfe false sau vorbe cu subînțelesuri. • Rolul tău Ca supervizor ești responsabil nu doar pentru propria activitate și performanță ci și pentru activitatea și performanța celorlalți. comună în aceasta lucrare. Pentru a experimenta experiența satisfacției și recompensei trebuie să experimentezi și dificultățile și furstrările din cadrul muncii cu echipa.Vei fi tratat mai bine de către alte nivele manageriale. nici accidental. Dacă te înțelegi cu șeful ai trecut deja peste o parte însemnată pe drumul spre succes în supervizare • Organizația informală Este partea neoficială a organizației. Salariul tău va crește considerabil. O echipă fericită poate face mai multe 8 . Aceasta nu-ți va da toate răspunsurile pentru a rezolva toate situațile. concepte dovedite și soluțiile le vei găsi într-o formă practică. doar atât cât ai nevoie pentru a lua informația necesară sau de a obține îndrumarea 2. concisă. Este format din membri obișnuiți. Cunoaște-le și înțelege-le. Acest proces nu poate fi realizat de unul singur. Ca urmare.cunoștiințele și relațiile lor. niciodată nu-l fă de rușine. deoarece un incident care este nesemnificativ pentru tine poate fi foarte important pentru angajați. El/ea are mai multă nevoie de tine decât ai tu nevoie de el. Îți poate da oportunitatea de a cordona activitatea mai multor oameni sau mai multor grupuri de oameni. care sunt respectați de ceilalți lucrători pentru experiența. și fiecare om are ciudățenii. calitatea vieții tale crește în formare spre a deveni supervizor. cheia succesului supervizării constă în abilitățile tale pentru rezolvarea situațiilor neobișnuite și unice din propria carieră.Având aceste calități nu va fi greu să construiești și sa ajungi la un adevărat succes ca supervizor. Doar tratează-i drept în propria munca și lasă-i să cunoască informațiile despre ce se întâmplă. Cu toate acestea. Ești tentat să iei munca acasă. altfel vei fi manipulat. Acestea te pot distruge sau te pot ajuta. nu te teme de șef. Problemele lor. • Moralul Moralul poate fi afectat pozitiv sau negativ. Ambele părți au propriile scopuri. dorințe si nevoi. Amintește-ți că munca lui se face cu ajutoruil mai multor oameni și tu esti unul dintre aceștia 3. angajații și supervizorii sunt diferiți. Bucură-te de aceste beneficii. Ține în frâu astfel de organizații informale. Vei avea mai mult acces către șefi și vei fi în stare să iei parte la politicile firmei și la luarea deciziilor. mai multă siguranță. nici intenționat. ține minte că fiecare șef este om. Ar fi imposibil pentru că toate situațiile. Treaba ta este să păstrezi ambele părți într-o stare de fericire rezonabilă și satisfacție. fiecare șef are ciudățenii. Este mai ușor decât crezi și merită efortul. Va fi în avantajul tău 4. Oamenii te vor respecta mai mult când vei fi bun în munca ta. Timpul tău poate fi un premiu. Sună dificil? Un pic copleșitor? Relaxeazăte. nu-i fura prea mult din timpul șefului. • Privilegiile executive „Executivul există pentru a confirma regula“ Chiar dacă nu ești cu adevărat un executiv. Munca ta cuprinde o arie mai mare. frustrările și insuccesele pot duce la încercări grele pentru ambele părți.Ei controlează sursele informațiilor care circulă între angajați și a bârfelor. Este structura de putere a angajaților. Trebuie să înveți să fii un „tampon“ între proprii supervizori și echipă.

Rezolvă conflictele interdepartamentale cu egalul tău din alte departamente. Dacă știi ce se întâmplă în departamentul tău poți descurca neînțelegerile sau filtra bârfele false înainte de a afecta moralul angajaților. Mergi la seminarii manageriale pentru a-ți ascuți abilitățile manageriale. rezultatele fac să nu merite bătălia. problemele tehnice în general sunt ușoare. Vei deveni un adevărat câștigator într-un lung drum. dar te lovești de rezistență nerezonabilă. Dar dacă ele se bazează pe un proces continuu. Astfel ei se vor simți mai bine și munca va merge mai bine. victimizările și lenea nu au ce căuta în biroul supervizorului • atitudinea. seminariile și fii la curent cu schimbările rapide din domeniu. bând cafea sau distrându-te • bârfa. nu pentru tine. Tu ca supervizor • • • • fii gata de muncă fii în timp. Folosește-o cu grijă! • Competiția între colegi Structura organizației este o piramidă care se îngusteaza spre vârf. Problemele. Nivelul maxim al moralului angajaților să fie scopul tău cel mai important. obișnuintele comportamentale vor crea un precedent (un model) pentru angajați. Fă-i să știe că tu cauți aceste recunoașteri. Problemele oamenilor sunt cele care provoacă cele mai multe dificultăți. sau poate să merite. • Conflictul interior Stai în propriul tău domeniu. ori nu ai avut de ales pentru a deveni supervizor. aspectul. te va costa mult în cele din urmă. În toiul competiției nu ataca pe la spate. Oricum. Cum ai putea să gresești? Ia o decizie Cea mai proastă decizie este să nu iei nici o decizie. Oricum în timpul formării în supervizare. criticile asupra lumii. asociații profesionale sau propria organizație va duce la întărirea motivației pentru muncă. alte organizații. cât și pentru organizație. nu toate deciziile sunt decizii bune. În atmosfera de fiecare zi încurajează-i să facă ca colectivul lor să funcționeze ca o echipă În afaceri. chiar dacă le câștigi. Vei plătii pentru judecata ta. numai atunci dacă nereușita acțiunii tale nu va influența performanțele departamentului tău. preferabil mai devreme îmbracă-te adecvat meseriei nu-ți rezolva problemele personale în timpul serviciului • nu petrece o oră citind ziarul. Frecventează orele teoretice. Ține minte: subordonații unui lider excelent au moralul excelent. nu vor putea fi decizii proaste. ocupă-te de treaba ta și fă-ți treaba folosind la maxim propriile abilități. altfel nu te făceau supervizor. 9 . Ca supervizor trebuie să cauți aceste tipuri de recunoaștere pentru proprii oameni și să-i stimulezi pentru a ajunge la asemenea performanțe. nic Fii profesionist din punct de vedere teh- Cunoaste-ți meseria. • Recunoașterea Înseamnă că angajații sunt mândrii de munca lor și de organizație. Când câțiva oameni buni (tu și colegii) sunt în competiție. Alege cu grijă bătălia în care să merite să lupți. Vei avea destul de lucru în propria muncă. Dacă i-ai dat oportunitatea de a rezolva conflictele în mod informal între voi doi. ești îndreptățit să apelezi la șef să vă asiste în rezolvarea problemei. Nu toate bătăliile merită să le porți. poate fi o competiție foarte grea. ci pentru ei. Dacă unul dintre angajați este tratat nedrept. toți ceilalți vor crede că vor fi următorii pe listă pentru un tratament nedrept.și mai bine decât o echipă nefericită. Recunoașterea externă pentru performanțe excelente din partea mass-media. Cea mai bună strategie globală în competitie este să fi loial. subordonații unui lider slab au moralul la pământ. pentru următorul nivel superior din piramidă. O organizație progresivă v-a deveni modaliatea ta de plată pentru o asemenea educație scumpă. Nu încerca să mediezi problemele altor departamente. Superiorii tăi cred în puterea ta de a lua decizii. Nu te lăsa exclus. Probabil ai o pregătire profesională bună în propriul domeniu. Bârfele și nedreptățile sunt dușmanul unei bune stări de spirit. atât pentru tine. efectele. Protejează-te pe tine tot timpul. Pentru ca o decizie să fie bună trebuie să aibă răsunet și să fie luată la timp. dar nici nu căuta mici necazuri. pentru că o merită.

când ai posibilitatea… etc “ – În cazuri de urgență sau de situații de prioritate absolută. Acceptă lucrurile pe care nu le poți schimba. De regulă el o să lase decizia să fie a ta. Câteva îndrumări: – În probleme de rutină – „ai putea… . Dacă transmiți o atitudine negativă. atunci nu mai este decizia ta. . Fi interesat și conștient. formulează posibilele strategii și ia în considerare consecințele la toate 4. Dacă vrei să menții o atmosferă sănătoasă și productivă la locul de muncă atunci ai nevoie de o atitudine sănătoasă și productivă pentru muncă și organizație. Odată ce te cunoști și te înțelegi pe tine însăți. Reține că șeful tău înțelege procesul de a lua decizii și trebuie să aibă încredere în tine și pe viitor. dute… ocupăte imediat. cunoscând propria putere și propriile slabiciuni poți să îți mărești puterea și să micșorezi slăbiciunile. dar nu fi panicat. rămâi la aceea decizie și împacă-te cu motivul pentru care ai luat aceea decizie. Uneori succesul sau eșecul depind de o simplă decizie. Ai vrea… . analizează faptele și să le revezi la modul obiectiv 3. sunt de preferat.Când poate fi luată o decizie: 1. vei fi considerat un om de succes. Dacă ai fi fost nu și-ar fi permis să te aibă. Totul e să ști cum să gestionezi stresul. Este decizia lui și el trebuie să-și asume responsabilitatea pentru asta. Yes! Acest stres ți-a daunat? Nu neapărat. Șansa ar fi ca de rareori să-ți spună un bun supervizor că ai greșit. etc “ – În mod normal un simplu „te rog “ urmat de „mulțumesc“. Nu te aștepta la prea multe Asigură-te că calitatea și cantitatea muncii pe care o aștepți este la un nivel rezonabil. dar schimbă lucrurile pe care le poți schimba. el îți da șansa să-ți modifici alternativa. vei putea să depășești cele mai dificile momente din carieră. Dacă ai o atitudine pozitivă referitor la munca ta și la obiectivele organizației. atunci angajații vor prelua asta. alege cea mai bună strategie și ia decizia de a o implementa Unele decizii pot fi luate într-o secundă. dar nu e necesar s-o schimbi. Dacă oamenii sunt împinși dincolo de limite pentru o lungă perioadă de timp ei se vor epuiza și productivitatea va scădea tocmai când e nevoie de ea cel mai mult. atunci cariera ta s-ar putea sfârși rapid. ordinele directe sunt corespunzatoare „fă… . sau o să te distrugi și nu o să mai valorezi nimic pentru nimeni. Chiar dacă nu este cea mai bună alternativă. Să dai ordine corecte Mulți supervizori greșesc grav în acest domeniu. dar nu-ți fă griji pentru toate nimicurile. Fă tot ce poți să menții sau să înbunătățesti organizația. Dacă sunt corecte sau în majoritate corecte. Păstrează-ți simțul umorului Păstrându-ți simtul umorului. unele în câteva zile. Gestionează-ți stresul personal Supervizorul a fost stresant. procesul de cunoaștere și de înțelegere al altora este mult mai ușor. Oricum. Cunoaște-te pe tine însuți Nimeni nu este perfect în toate punctele de vedere și în toate situațiile. atunci acțiunile si vorbele tale vor transmite asta și angajatilor tăi. Oricum toate sunt luate cumva. Stabilind standarde rezonabile poți să fi sigur că vor exista mai mulți angajați care pot și care vor să lucreze mai mult ca să ajungă la un liman într-o ocazie neașteptată. culege toate informațiile de care ai nevoie pentru a înțelege situația 2. Fi responsabil pentru acțiunile tale Asta înseamnă: bune sau greșite! Dacă ai luat o decizie ca și o solutie extremă. atunci profesia de supervizor nu este pentru tine și ar trebui sa alegi o altă cale pentru cariera ta. iar unele în câteva luni. El înțelege că nu vei putea fi perfect întotdeauna. 20 Păstrează o atitudine pozitivă Atât succesul tău cât și succesul echipei depind de atitudinea ta. Dacă nu poți lua o decizie sau în mod constant iei decizii greșite. Organizația există înainte să fi tu aici și o să existe mult timp după ce o să pleci. Dacă nu ai simtul umorului și lași frustrările să te aducă la blocaje. Dacă supervizorul tău spune că decizia ta a fost greșită și trebuie schimbată.

Fii tot timpul proaspăt bărbierit. Redu munca cu hârțoage. Îngrijeste-ți și tunde-ți și aranjează-ți părul. Această politică va fi în beneficiul 2 . Dacă obiectivele sunt stabilite și angajații lucrează din greu să termine mai repede. Machează-te nu prea strident. CÂȘTIGAREA RESPECTULUI • Păstrează o aparență personală plăcută. corectează eroarea și fă toți pașii necesari ca să te asiguri că n-o să se mai întâmple niciodată. efort și bani. Nu tolera minciuna. • Să ști ce se întâmplă. ai pierdut mult timp. Ținindu-ți la curent angajații despre ceea ce se întâmplă în organizație. • Încurajează-i să vorbească liber. Nu-ți fă de lucru. Lasă prejudiciile personale deoparte. Dacă sunt corect informați o să vină cu probleme concrete și vor avea încredere în proces. păstrează-ți greutatea sub control. Tratează-i pe toți în mod egal. Nu încerca să dai vina pe alții. Sunt foarte puține secrete necesare în majoritatea domeniilor. Investighează. 2.1. Dacă subordonații se descurcă bine atunci și tu te descurci bine. În timpul plimbărilor nu uita să vorbești cu alți supervizori și cu managerii la un nivel mai superior așa încât să ai o imagine de ansamblu și să anticipezi viitoarele nevoi ale departamentului tău. Ca să faci asta efectiv cu susținere din toate părțile trebuie să fi recunoscut ca un judecător imparțial al faptelor. Asigură-te că oamenii tăi cunosc regulile. Dacă angajații tăi nu vorbesc cu tine o să vorbească cu oricine altcineva și tu nu vei fi informat. analizează faptele și confruntă-te cu oricine care minte pentru a acoperi o problemă. Tu esti șeful. • Asumă-ți responsabilitatea pentru greșeli. Poți să planifici dinainte perioade mei lejere prin acordarea de concedii sau zile libere în perioadele în care nu se lucrează la vârf.Când lucrurile nu merg bine depinde de tine să găsești o soluție rațională. Ei o să-ți spună ce se întâmplă în realitate. Trebuie sa echilibrezi interesele de producție cu interesele oamenilor. Persoanele care merită să-i ai ca prieteni vor înțelege diferența dintre serviciu și familiaritatea din afara serviciului și o să te respecte. Nu tolera lipsa de respect și lenea. Dacă continuă într-o direcție greșită. nu-i decepționa. • Gestionează cu grijă prietenia cu subordonații. În cazul în care apare o urgență. Dacă ai cunoștiințe despre o problemă poți să o rezolvi. • Informează-ți angajații. arată ordonat. elimini zvonurile nefondate și le creezi o imagine de ansamblu. O regulă importantă pe care nu trebuie să o încalci niciodată este: idilele nu au ce căuta la locul de muncă. • Insistă pentru onestitate. Nu vei afla nimic decât ceea ce vrea cineva ca să ști. ei sunt resursa cea mai de preț. Trebuie să-ți faci timp pentru oamenii tăi. Cel mai important compliment pentru un supervizor este ca sa fie cunoscut de oamenii săi ca ferm dar corect. Dacă apare o greșeală. Tu ești supervizorul și tu răspunzi pentru tot ce fac oamenii. CÂȘTIGAREA ÎNCREDERII • Să fi disponibil. • Fi răbdător și calm. Nu fă favoritisme. și că trebuie să mențină standardul pe care-l aștepți de la ei. Nu sta în birou toată ziua. Persoanele care nu îți sunt prieteni vor folosi familiaritatea din afara serviciului pentru a avea avantaje în timpul serviciului. atunci ceea ce ți-ai propus să faci s-ar putea să nu continue în directia dorită. ceilalți vor aștepta de la tine o îndrumare și o soluție pentru problemă. • Fi imparțial. Dacă nu te poți controla vei deveni o parte a problemei nu o parte a soluției. Ieși și vorbește cu oamenii tăi. Dacă nu ști despre ea atunci nu poate decât să se agraveze și nu o mai poți controla. fortându-i să lucreze peste program. Fi deschis către idei noi. înțeleg cantitatea și calitatea muncii ce li se cere. • Evită activitățile inutile. bine sau rău. Trebuie să rezolvi conflictele dintre angajati. Dacă nu ești disponibil pentru consultare. Se va duce repede vestea că nu tolerezi lipsa de onestitate printre angajați. Fii îngrijit. Folosește-ți controlul de sine tot timpul. În anumite cazuri ești ca un judecător într-o instanță. • Păstrează disciplina. Poți să faci asta doar dacă gândești clar și rațional. Ca și supervizor ești într-o postură diferită de cel în care erai înainte.

„ Este mai ușor să previi decât ca să combați “La fel și cu problemele. Ușurează-le munca prin cursuri de pregătire. Ajută-i de câte ori poți. atunci păstrează această confidență pentru tine. Rezultatul? Ei nu o să mai vină niciodată cu vreo idee. despre cum își petrec timpul liber. • Ai grijă de oamenii tăi. Asigură-te că au toate pârghiile necesare pentru a își îndeplinii sarcinile de serviciu. o să îi determine să lucreze eficient. crezi că lor le va păsa de tine ? • Valoarea loialității. Loialitatea obținută în trecut poate fi neprețuită în viitor în majoritatea cazurilor. corecteză deficiențele înainte ca ele să cauzeze probleme. ascultându-i sau îndrumându-i. Protejează-i de decizii iraționale și de hotărâri nejustificate care ar putea să îi afecteze. • Ridică moralul oamenilor tăi. Daca nu îți pasă de oamenii tăi. • Respectă secretele subordonaților. Încearcă să înțelegi problemele angajaților. despre sănătatea lor. ceea ce va determina o creștere de productivitate. Devotamentul angajaților tăi poate fi determinant pentru succesul tău în organizație. Echipamentele de protecție trebuie să fie disponibile și în bună stare de funcționare. Protejează-ți oamenii. nu folosește nimănui. Dacă fac greșeli. Menținerea unui climat de muncă adecvat.care zone pot provoca probleme ? În măsura posibilităților. Dacă această confidență răsuflă. este obligația ta să pui în practică această decizie. Oamenii tăi sunt cel mai de preț bun. Niciodată să nu bârfești. Încurajează-i pentru a duce la bun sfârșit o muncă dificilă și de lungă durată. Sau nu le fă. În această idee. Ține minte că ei sunt persoane și nu obiecte. Împărtășeste-le din experiența ta și îndrumă-i pentru a reușii în cariera lor. • Anticipează zonele problematice. Promite să încerci dar nu promite ceea ce nu poți să garantezi. • Păstrează standardele de siguranță. Să nu uiți ca în măsură în care tu avansezi în ierarhia organizației. schimburi de experiență și tehnologii moderne. Învăță să deosebești punctele lor tari. în fața angajaților. • Încurajează ideile. Chiar dacă nu ești de acord cu decizia superiorului. Timpul petrecut cu ei se va regăsi în mărirea performanțelor actuale și de perspectivă.tău pentru rezolvarea situațiilor problematice și până la urmă va fi în beneficiul întregiii organizații. 22 • Ajută-ți oamenii să își îndeplinească îndatoririle. • Cunoaște-ți oamenii. ei vor ține cont de părerea ta în orice domeniu. Dacă le furi ideile și pretinzi că sunt ale tale o să se afle. sau cel puțin cu vreuna de care să nu fi auzit tu. în funcția pe care o deții. la fel și superiorii tăi trebuie să ia decizii. Tratează-i pe ceilalți așa cum ai dorii tu să fii tratat. în funcție de competențele lor. în opinia lor ești un simbol al puterii și al înțelepciunii. • Fă-te plăcut. Dacă ai grijă de angajații tăi și ei vor avea grijă de tine. în cuvântul tău și în capacitatea ta de a duce lucrurile la bun sfârșit. ajută-i că efectele lor să fie minime. Găseșteți timp pentru a vorbii cu ei despre viitor. atunci comunicarea dintre tine și toti angajați tăi este terminată pentru totdeauna. Făcând asta ei vor învăța că pot avea încredere în tine. Asigură-te că oamenii tăi cunosc modul lor de întrebuințare. În aceeași idee dacă promiți subordonaților că vei face ceva pentru ei atunci asigură-te că o s-o faci. Ascultă-i! Nu ești doar un șef. Stabilește reguli de siguranță ferme. precum și slăbiciunile lor. Vei face pe angajați să se simtă bine și le ridică moralul știind că au un cuvânt de spus într-o decizie sau în producție. Asigură-le timp liber pentru rezolvarea problemelor personale. Să te faci plăcut este ușor și nu te costă nimic. • Fii înțelegător. • Fă ceva ! Nu ignora problemele !Nu le ascunde – confruntă-te cu ele !Rezolvă problemele și fă în așa fel ca să te asiguri că nu o să mai apară în viitor. Gândește-te !. A critica decizia superiorului. • Ține-ți promisiunile. La fel cum tu ai luat o decizie. Încearca să le aflii pasiunile și nevoile. Întrebă-i despre familiile lor. mulți dintre subordonații tăi vor avansa odată cu tine. . În cazul în care un angajat se confesează în fața ta. pentru angajați. • Nu-ți critica superiorii.

L. În momentul în care ai toate datele și ți-ai făcut o imagine de ansamblu asupra problemei. Identifică toți factorii care au concurat la apriția unei probleme și află totul despre ei. • Fă-ți temele. • Fi organizat. poți să formulezi posibilele soluții. L. problemă despre care să nu știe nimic. O gândire creativă generează soluții creative! • Nu îl fă pe șef să se simtă jenat.• Interesează-te.Supervision and Consultation in R. • Notează-ți. După ce ai investigat cauzele problemei. University of North Carolina at Chapel Hill School of Social Work 2. Supervizorul va aprecia acest lucru și o să știe că. Consideră timpul acordat pentru a fi organizat și a rămâne organizat ca pe o asigurare a locului de muncă. Un calendar zilnic sau săptămânal va putea să-ți reamintească întâlnirile. V. sarcina unui supervizor este să o rezolve în așa fel încât activitatea să revină la normal în cel mai scurt timp posibil. Brown . Fulton. Roger? 996? Common sense in supervision 4.?995. din acest punct de vedere. Continuând în acest fel în curând nu o să mai ai nevoie să gasești nimic sau cel puțin nu în acest domeniu.994. Williams . nu mai este necesar implicarea lui. J&Jarvis?999-Introduction to supervision for Child Welfare Service. Intervievează toți angajații afectați sau implicați în problemă. informează-ți supervizorul. asupra celorlalte departamanete și asupra organizației ca un tot unitar. Bineînțeles trebuie să te uiți cu regularitate la calendar. Informeazăți supervizorul ! Nimic nu poate fi mai jenant pentru supervizorul tău decât ca supervizorul lui să-l întrebe despre o anumită problemă. Philadelphia: Open University Press 3. Shulman. Weil . Alderson. poți să procedezi rațional asupra rezolvării ei și poți să iei măsurile ce se impun pentru evitarea ei pe viitor. I &Hays . Analizează aceste soluții și gândește-te la efectele pe care acestea le vor avea asupra departamentului tău. A. Când apar probleme cea mai importanță. din acest punct de vedere. BIBLIOGRAFIE . planurile de vacanță. E. vei vedea lucrurile la modul mult mai calm și mai logic. ceea ce nu înseamnă că trebuie să devii un fanatic din acest punct de vedere. Ai prea multe probleme pe cap ca să te bazezi doar pe memorie. • Cănd ai terminat de investigat o anumită problemă. evenimentele și termenele limită. Fă-ți timp să te organizezi. Dacă ești bine informat.Edwards Encyclopedia of Social Work Washington 5. Dacă nu-ți notezi tot ce ai de făcut o să uiți să fi undeva sau să faci ceva și asta se va reflecta negativ în activitatea ta și va crea probleme și altora.Supervision and Cross System Manangement 23 . biletele de transport sau orice altceva în mai puțin de cinci minute înseamnă că ai probleme serioase. Dacă nu reusești să găsești rapoartele.&Bourne?996.The Social Work Supervisor . Este posibil ca un incident să te determine să consideri că ai nevoie de utilaje noi sau de intensificarea pregătirii personalului. ai rezolvat respectiva problemă și ai luat măsuri pentru ca ea să nu se mai repete pe viitor. M Zipper. • Fi creativ.

comportamental. format din membrii de familie care se află în relație și se interinfluențează reciproc. • familia nu se poate descompune în elementele componente. interinfluenţare între membrii familiei și între membrii familei şi terapeut. discuţie între 4 persoane diferită de o discuţie într-o cafenea datorită contextului. intra-familiale se produce o schimbare pe mai multe nivele: emoțional. strategii. care au îmbogatit tot mai mult posibilitățile de intrvenție. afirma că cheia reuşitei psihoterapiei familiei depinde de: . • problemele individuale ale membrilor familiei devin problematica familiei. terapeut – personalitatea acestuia 2. interacțional. teoria care stă în spatele intervenţiei . relaţia terapeutică 3. comunicațional. școli. 24 • finalitatea procesului terapeutic – în cadrul aceloraşi relații interpersonale. • terapia familiei este un proces acţional desfășurat într-un context specific – o convorbire. fiind posibilă folosirea teoriei și metodelor din diverse orientări. Jay Haley – cercetător în cadrul orientarii strategice. metod.Supervizarea în terapia de familie cadar rozalia Psiholog-Psihoterapeut Terapia de familie reprezintă un proces interacțional care se desfășoară într-un context specific cu scopul (finalitatea) unor schimbări. • de-a lungul timpului a cunoscut diverse orientări. mijloace. oferind teorii. spiritual. ci doar în relația.e • terapia de familie poate și trebuie să fie eclectică. interacțiunea dintre acestea. este interacţiune. • este un proces interactiv – nu este o sfătuire. Concepte fundamentale ale terapiei de familie • familia este văzută ca sistem = un întreg unitar.

ei aşteaptă sfaturi. Astfel el are nevoie de: . rezistența crescută la deschidere. etc).Spontaneitatea . catastrofe naturale. unde se cuprind familii defavorizate. să crească. de ce fac asta. vor doar o judecată „cine are dreptate“. datorită faptului că familia cu copii poate acţiona în diverse moduri (se bat. Relaţia: • să se formeze în interiorul familiei o relație plina de încredere ca membrii familiei să aibă impresia unei întâlniri pline de semnificaţie (să simtă că a avut sens întâlnirea) • această relație se clădește de la începutul terapiei în etapa numită „Joining assesment“ și se continuă pe tot parcurul procesului terapeutic. divorţ. „Mergem împreună pentru că pe Piști o să-l repare şi să fim martori.Concentrarea atenţiei. iii. etc) dacă: • există suficientă motivaţie a membrilor familiei • există unui terapeut care este pregătit în acest domeniu. • secrete nedezvăluite. • tulburări psihiatrice. cu scopul restructurării. • pierderi. căutarea locului de muncă.Acceptarea . şomaj. dar dacă întreabă despre probleme intime. • crize normative și paranormative. doar ca o discuţie.1. psihoterapia comunitară de familie –. pediatrie. imitația. ce să facă fiecare. • dacă nu se reuşeşte dizolvarea așteptărilor și convingerilor pline de prejudecăţi înca de la început. • preluarea modelului medical . Se urmărește cum pot fi motivate aceste familii pentru integrarea în comunitate.Creativitatea Personalitatea terapeutului este mai importantă decât în psihoterapia individuală. Contraindicaţii: • absenţa familiei – se pot totuşi folosi tehnici din psihoterapia familiei şi în terapia individuală având în spate dinamica relaţiilor familiei. daca ei nu vor să se schimbe. urmarea. Personalitatea terapeutului: . boală cronică. la ginecolog) • crearea cadrului intimităţii pentru a spune lucruri foarte intime • să se stabilească scopuri comune. să mobilizeze resursele existente în familie (nu acționează asupra cauzei.Toleranţa . • absenţa terapeutului adecvat . concrete. Să se întrebe: i. handicap. personale.oglindirea Este un moment foarte special pentru familie. eu voi ieşi afară“. 25 . • tulburări psiho-somatice. distributivitatea atenţiei 2. finalitatea întâlnirii 3. (ex. de cuplu. incurabilă. iv. ii.Teoria • foarte importantă. social.răspuns – Piști aparţine familiei. • blocaje în cadrul ciclurilor vieţii individuale. fără o bază teoretică consistentă. Se folosesc diverse procedee: susținerea. În occident a apărut o ramură nouă. cuplu: • în primul rând fiindcă este vorba de un necunoscut • nu ştie ce se va întâmpla la o întâlnire cu psihoterapeutul (ştie ce se întâmplă la stomatolog. • Folosirea combinării metodelor din diferite teorii trebuie să prindă contur în mintea psihologului. Indicaţia trebuie stabilită în funcţie de de motivaţia pentru psihoterapia familiei Este aplicabilă în majoritatea domeniilor (psihiatrie. realizabile (contract terapeutic) și să existe un scenariu despre viitorul.care implică mai mulţi membrii ai familiei. nu se rezolvă tulburarea psihiatrică). • comportamentale . cum Indicaţiile/ implicaţiile psihoterapiei familiei: Când anume este bine să se intervină cu psihoterapia familiei: • tulburări emoţionale. de familie. doliu (deces. când. lauda. neimplicarea membrilor familiei în responsabilitatea schimbării. cu ce scop.Flexibilitatea . pentru că familia este o unitate complexă în care nu se poate interveni real terapeutic.Activism crescut . aruncă cu jucării).

să o facă acceptată. bulimie) Avantajos: – să se facă pauze cu convorbiri cu observatorii. terapeutul poate să schimbe ceva din mers 26 . tată vitreg. flexibilitate. Este mai avantajos dacă este o organizaţie terapeutică a cărei parte este psihoterapia familiei. – problematica . bunica. Pentru terapeuţii debutanţi se poate schimba situaţia. pentru soţia mea“ Ex. au posibilitatea să schimbe mentalitatea. – să fie amenajat tehnic . – frecvenţele întâlnirilor. pe cine iubeşte mai mult. Dacă este tensionată atmosfera se despart în două. – Terapeutul are responsabilitatea asupra terapiei – Familia asupra schimbării Terapeutul hotărăște: – metodele. Trebuie valorizat că controlul este în mâinile sale şi ar dori ca părintele să rămână acolo. ci cele pozitive (ex. instituţii sociale. Nu trebuie pus copilul să spună cine are dreptate. nu doar să se aşeze (sunt metode cu mişcare) – să nu aibă aspect oficial. OBS. nu bănci de şcoală (spital). forţă. nu mai poţi face nici atât pentru mine şi copii) • Importanţa participării celor care lipsesc „noi suntem cel mai în măsură pentru copilul nostru. aşteptat. OBS. pe lângă tribunale) Dacă specialistul lucrează într-o instituţie rigidă (psihiatrie) este foarte greu să iasă din convingerea predominantă.o situaţie posibilă în cadrul terapiei de familie. care sunt avantajele lui dacă vine. doar în probleme de orientare şcolară să decidă împreună. Locul – cameră de mărime potrivită.dacă se întâmplă ceva care trebuie prelucrat – se face. ci pentru că este treaba lui să controleze această situaţie. copil. să facă propagandă psihoterapiei familiei. copil). este nevoie şi de tine“ • Dacă soţia sau membrii familiei nu îl pot convinge. unde să încapă măcar 5 persoane. colţ cu jucării. el poate replica violent. important. să convingă. licee. Aceasta concepţie influenţează psihoterapia familiei și nu se poate crea cadrul specific. este binevenit.nu este într-un vid relaţional) Sunt intervenţii continue. să se poată mişca. să aibă umor. primitoare – pentru familia cu copii să existe un loc. o măsuţă. biomedicală. familia nu trebuie să se ascundă – terapeutul va avea o altă calitate. interinfluenţe – să se folosească cuvinte adecvate ca ei să înţeleagă acest lucru. mamă. psihoterapeutul poate scrie o scrisoare (mai potrivită decât la telefon – poate fi recitit) –lucruri pozitive.avantajos să fie în camera cealaltă un televizor cu observatori – Terapia în cadrul familiei (în locuinţa personală). să sensibilizeze. de partea cui este. tată natural. dur. dar nu cu impunere. să aibă amenajare prietenoasă. Locul psihoterapiei familiei a. chiar dacă nu mai stă cu ei Ex. Controlul nu este pentru că este o persoană autoritară. mai ales în situaţii tensionate când familia se deschide mai greu. familia trebuie convinsă. Specificul organizaţiei este înscris pe uşă. tehnică – cum „curtăm?“ aceste persoane. dar cu oarecare flexibilitate (poate să deseneze sau să modeleze din plastelină). În cadru instituţionalizat (spital. dar îngreunează terapia cu prezenţa lui? – Sunt cazuri când bărbatul spune „sunt aici doar pentru că sunt foarte cumsecade. tatăl natural pe lângă cel vitreg. mai ales în cazuri cu tulburări de alimentaţie (anorexie. Cine ar trebui să ia parte la psihoterapia familiei . medicamentele trebuie săşi facă efectul“). (ex. este important ca psihologul să fie mai lejer.cei care trăiesc împreună . dacă nu pleacă. Practică particulară (privată) b. plecăm de la supoziţia că fiecare persoană are suflet.cel care este răspunzător pentru problemă să participe . să-i implicăm chiar fără să fie conştienţi. plastelină. culori. „nu este nevoie. Cum se convinge persoana care nu vrea să vină • Soţia dacă doreşte să convingă bărbatul este bine ca să comunice bărbatului nu aspectele negative. în diferite şedinţe (mamă. La telefon poţi să ieşi din rolul neutru binevoitor.să fie montată videocameră . cuvinte adecvate.

Pentru începutul terapiei – contact JOINING. dacă pot accepta. chiar telefonic problema renunţării. întărirea schimbării • recunoașterea și conștientizarea posibilității de remisiuni (recăderi). autodezvăluirii (ce înseamnă pentru dvs. oglindirea.ipoteza. unde aveți nevoie de ajutor?“ b. ce ar fi dacă nu ai mai sta între cei doi părinți. dacă este finanţată din altă parte total sau parţial.familia vrăjită modelaj jocuri comune • • • • • • • • • • • • 27 . singular să vorbească cu formulări concrete nu la modul general mesaje despre propria persoană să oprim disputele sterile care consumă din timpul util folosirea întrebărilor întrebări lineare reflexive strategice cartografierea interacţiunilor patologice. ca metode există reguli de comunicare încurajarea exprimării. programul (două ori pe lună). să se urmărească comunicarea structura: graniţele. am format niște cadre. chiar să semneze că este videocameră.terapia.care sunt modelele repetitive paralel cu structura să se observe sistemul de convingeri. formularea. cum se menține familia în unitate posibilitatea schimbării la fiecare nivel (ex.– familia să ştie. cum pot renunţa.îngemănate • schimbarea în structuri • să stea aici • să vorbeasca mama cu tata = indicații precise • schimbarea în comunicare – stilul indirect mascat spre direct și deschis (explicit) • un lanț repetitiv rigid se poate rupe prin găsirea alternativelor și propunerea. mijloace pentru probleme de comunicare. sugerarea lui “ce s-ar întâmpla dacă. scopuri și pornește faza de lucru propriu-zisă – oglindirea – reflectarea – modelarea – urmărirea – clarificarea expectanțelor – stabilirea scopurilor comune Ex. Faza de muncă În procesele de lucru: să se facă legătura cu problema și simptomele.a cercurilor tehnicile emisferei drepte simboluri metafore povestiri poze statui desen. ce fac bine. să se ştie de ei – prima dată – la începutul şedinţei se discuta problema banilor –onorariul (dacă e privată.. să fie pregătiți la modul realist • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Metode. sentimentelor (ce simți când spune asta?) ascultarea activă – să suporți tăcerea. înțelegerea trecutului • selectarea schimbărilor.încolăcite încercarea schimbărilor se petrece procesual.diagnoza. „din ce ați observat că vă ajută să veniți. ce ar fi dacă ai sta lângă mama?) toate merg paralel . liniștea sumarizarea.?) clarificarea (ce înseamnă fidelitatea?) încurajarea exprimării emoțiilor. reflectarea. cum a luat ființă această familie care sunt factorii de mediu care influențează toate aceste dimensiuni care sunt resursele. prelucrarea pierderilor din trecut. nu este ascunsă – observatorii trebuie prezentaţi. permanent în terapie. chiar intervenind în momentele importante rugăm persoana să vorbească la persoana I. feed-backul precizarea din când în când. Intervenția în psihoterapia familiei a. ierarhia.?“) • punerea sub semnul întrebării a sistemului de credințe • legarea trecutului cu prezentul. cât poate familia să suporte) – se discută înainte de prima întâlnire. subsisteme funcţionarea. chiar dacă nu se vor vedea niciodată. Working alliance (alianţa de lucru) – dacă familia știe de ce este acolo. credințele terapeutul să simtă atmosfera emoțională a familiei tot ce a cules să așeze într-o linie transgenerațională.

atâția nu pot fi vindecați de nimeni“ 4. ce s-ar întâmpla în familie.ex. Să privească de afară și să revizuiască întregul proces terapeutic. “dacă s-ar muta fiul cel mare. Dezamăgirea . „sunt atât de bolnavi. terapeutul nu le poate opri și îi determină culpabilizarea 3. Frustrarea – ex. Lipsa de mijloace unelte .“) • întrebări de scală (“gradul de încredere în cuplu de la 0 la 0. ce ar trebui să se întâmple ca să se apropie de 0?“) • întrebări cu zâna cea bună (“dacă ar veni zâna cea bună și v-ar satisface 3 dorințe. Lipsa de speranță . acumularea de energie pentru a rezolva singuri mai departe • terapeutul le propune că dacă vor avea probleme se pot întoarce • • • • . dar nu se întâmplă nimic 2.discuții despre teme irelevante 6.• • • • • • improvizări folosirea elementelor psihodramatice jocuri de rol. nu evoluează.. dacă ar dispărea ce efecte pozitive și negative ar avea asupra familiei. să observe cum se ceartă (nu sunt numai înăuntru) ci și din afară-conștiență dublăcare le transmite că dacă vreau pot controla 2. ce avantaje și ce dezavantaje ar avea?“ • darea de sarcini în timpul ședințelor și între ședințe • menține motivația pentru terapie • solidifică modificările noi apărute • încercările noi și responsabilitățile revin terapeutului în locul membrilor familiei • o parte din teme sunt teme de observatori . cel mai grav este să nu recunoști blocajul. „azi iarăși vine familia Popescu“ • lucrezi din plin. stil c) implicare. Analiza se face pe trei nivele: a) cadru/contract b) metode. doar că se stă pe loc.„acest bărbat mă va subjuga. Mania . „ieri am vazut o licărire în ochii lor. momentul • cel mai important mesaj al teoreticienilor: să recunoști că a apărut un blocaj. cum se poate soluționa • inventarierea excepțiilor – ce se întâmplă când nu se comportă așa • externalizarea – (ce face cu dvs depresia?) • efectul schimbărilor asupra familiei. repetă să ceară sarcinile chiar dacă nu are răspuns Pentru a identifica blocajele este foarte important ca terapeutul să observe propriile emoții (ex.ex. poate apare propunerea pentru încheierea terapiei c. le-a trebuit mult curaj și deschidere să discute despre lucruri intime (să găsească în sine resursele pentru a găsi motive autentice de laudă) Blocaje în terapia de familie • o parte importantă în orice terapie • în afara terapiei atât de multe alte aspecte pot interveni • pentru teoreticieni-este treaba terapeutului să recunoască blocajele. chiar dacă au venit aici împreună • întărirea autonomiei. monodramă orice altceva din formarea de psihodramă alte tehnici refreiming (reformularea cu o conotație pozitivă) • întrebări fanteziste de tip miracol (“ce ați face dacă . Mă voi comporta în așa fel încât să nu se poata lega de mine“ 7. Sentimentul incompetenței . va pune sub semnul întrebării competența mea. orice rezultat mic au avut și pentru că au venit. pe părinți. munca lor. la auzul numelui acelei familii) . care ar fi?“).potrivit la copii • colectarea trăsăturilor pozitive – (să spună 3 lucruri pozitive despre celălalt • căutarea tehnicilor de rezolvarea a problemei – fantezii. sarcini paradoxale-prescrierea simptomelor Când credem că s-au stabilizat schimbările pozitive. sunt certuri distructive în familie.este important să laude familia. ce simptome. dar azi suntem tot ca înainte“ 5. pe toată familia-critică. Încheierea terapiei desprinderea de terapie plus o sumarizare apariția consensului că s-a atins scopul recunoaşterea dacă s-a atins parţial scopul accentuarea faptului ca este realizarea. se uită la programare. transfer și contratransfer 28 . „de ce nu m-am făcut internist?“. mania către cineva Terapeutul să recunoască aceste sentimente și să se întrebe: cum va fi dacă intru cu aceste sentimente în următoarea ședință. Teama .ex..pozitive și negative.pe un membru de familie. simptomele au scăzut.

Abordarea sistemică presupune stabilirea unui contract intre supervizor și supervizat care să includă o listă / ordine de intervenţie. inteligibil. cu un soț care o neglijează. poziția de observator.„este treaba medicului să-l vindece“. Vor ca terapeutul să devină un element care să susțină starea patologică • cu antenele lor sesizează punctele slabe ale terapeutului și îi dau un rol care să corespundă cu rolul terapeutului din familia sa de origine • să sesizeze când față de un membru se trezesc anumite trăiri • reacționează la un anumit conținut • întrebarea este ce este. în terapie tind să primească de la bărbatul din cuplu ce nu primesc acasă • terapeutul să se bănuiască întotdeauna.este un motiv de eșec dacă membrii familiei nu înteleg de ce sunt acolo. nu precoce și periculos pentru familie. formulări adecvate • ei sunt specialiști în relațiile lor de familie. dar să știe „ce. care să răspundă următoarelor întrebări: rul: 1. Cadru/Contract . unde îi sunt limitele competenței. la familiile de rromi-relații de egalitatenu va funcționa) • s-ar putea ca terapeutul să-și dea seama dupa două teme că nu au un scop comun b. mai ales când familia este trimisă „probleme cu copilul la școală. care este scopul. formularea scopului în mod realist. Contextul în care îți alegi supervizo- • De ce m-ai ales pe mine ca supervizor? • Cine m-a recomandat? • Ai vreo legătură cu supervizaţii mei anteriori? • Ai mai avut experienţă de supervizat? (când / cum?) 29 . Trebuie explicat. contextul. să fie suspicios pe sine – „ce simt. supraponderal“. deschis • observă dacă cineva este distrus. distanțarea. terapeutul doar îi ajută • să accentueze cât de valoros este ajutorul lor • exprimarea. ocupate în muncă. Implicarea • familia are o mare capacitate să atragă și să implice terapeutul în propria problemă. acestea sunt probleme ale familiei de origine și miscă cel mai ușor poziția terapeutului • experiența personală (ex. care este tema care l -a implicat • terapeutul să recunoască: identificarea. dar mi se pare fără sens“). bucuros • încearcă să rezoneze cu ei c. neglijarea) determină identificarea cu acel copil care se află într-o situație asemănătoare • în terapia de cuplu. să le folosească doar acele metode pe care le stăpânește (dacă ai citit un articol despre o metodă. stil • terapeutul să știe la ce se pricepe și la ce nu. dacă se ocupă de această problemă vor fi beneficii pentru toată familia • să folosească un limbaj adecvat. să existe un consens între terapeut și familie în definirea problemei. relația • problemele neprelucrate în relația cu tatăl autoritar. sora. să nu se sperie să nu se stabilească scopuri străine culturii sau familiei (ex. situația tulbure actuală a propriului cuplu determină identificări • femeile terapeut din terapia de cuplu. cum mă influențează și cum influențează asta terapia de familie“ Dacă terapeutul cunoaște toate aceste aspecte și nu îi indică care este motivul blocajului solicită supervizare.dacă pentru familie este clar unde se află („am venit de dragul soției. împovărat. ambivalența cu mama martir. Supervizarea în terapia de familie Abordarea sistemică În supervizarea terapiei de familie se aplică cu precădere conceptele și metodologia abordării sistemice.) • metodele pot fi eclectice. clar. este bolnav. de ce și la ce folosește“ • în timpul terapiei să vadă dacă nu s-au îndepartat unul de altul și cum funcționează joining-ul • să vorbească curat. • nu sunt convinși că trebuie să fie acolo • trebuie să implice fiecare membru să fie motivat că. să-l facem să înțeleagă sensul . în propria funcționare patologică. rivalizarea cu fratele. ce l-a prins. nu este sigur că vei putea face asta timp de 60 min. cine când.a. Metode. să se pună la loc problema.

Prima pereche de ochelari „supervizatul ca persoană“: . evaluarea și criticarea ei în cadrul sistemului? În ce mod controlul acestora este sub control în acest sistem? Care sunt responsabilitățile majore ale sistemului? Cât este de clar cine ce are de făcut? Există expectanțe neplăcute pe care le am din partea supervizatului? Cum reuşesc să le manageriez? Cât de mulţumit sunt eu după această sesiune? Care-mi sunt gândurile. supervizorul decide să acţioneze pe trei nivele: • Nivelul sistemului psihic (persoana. sentimentele. pentru că a simţit că are nevoie. da. valori se regăsesc în acest caz? Cum pot fi ele folosite pentru a găsi soluţii? Structura formală corespunde cu cea informală? Cum reușeste supervizatul să facă dovada experienţei acceptate. 2. preconcepţii. reguli. așteptări. a ofertelor de servicii. individul) • Nivelul interacţiunii (grupul și interacţiunea din cadrul lui) • Nivelul organizaţional În fiecare dintre ele. supervizorul privește prin nişte ochelari speciali. Autoreflecția supervizorului: • • • • • • • • • • • • • • • Care sunt obiectivele despre care discutăm? Ce rol pot eu să am/ofer? Există oarece: mituri. secrete? Dacă.cum este el ca persoană din perspectiva datelor furnizate de el însuși: referinţe biografice. cum voi reuşi să mă protejez în fața lor? Care sistem de credinţe. pentru a găsi o soluţie și deci pe aceea îi va folosi prima dată. care a beneficiat de supervizare – oferă informaţii despre atitudinea supervizatului față de procesul de supervizare. să fiu activ sau pasiv? Cele „trei perechi de ochelari“ prin care este privită supervizarea În fiecare sesiune de supervizare. a reuşit supervizatul să mă atace? A reuşit să mă provoace. evoluţie. a. Supervizorul trebuie să decidă care din ochelari îl ajută cel mai mult în situaţia actuală. a fost trimis de un alt specialist.– Care este scopul celui care a solicitat supervizarea (posibil șef)? Este important rolul trimițătorului: – relevă motivaţia pentru supervizare: diferă în caz că a căutat într-o listă a supervizorilor. a identificat un blocaj în procesul terapeutic. dezvoltare. consecutiv. care ar fi consecinţele? • Cum va şti fiecare dintre participanţi că obiectivele au fost îndeplinite? Și care au fost modalitățile de atingere a lor? • Cum va ştii supervizatul că scopurile sale au fost îmbunătățite? 4. Fiecare dintre ele este importantă. Fiecare punct al supervizării aduce teme care pot fi privite prin fiecare din cele trei perechi de lentile. patternuri specifice și 30 . tabuuri. Definirea scopurilor: • Ce probleme trebuie abordate în supervizare? • Ce probleme nu trebuie abordate în supervizare? • Care sunt expectanțele supervizatului? • Cine va participa la munca de atingere a scopului și cum o va face? • Ce este necesar de întreprins pentru a imbunătății scopurile? • Presupunând că totul rămâne cum e acum. ce le-a lipsit? • Cine a avut cel mai mult / cel mai puţin de suferit în această situaţie? • Care ar fi consecinţele pozitive ale stării actuale? • Ce a funcţionat bine până acum și trebuie să rămâna aşa și în continuare? 3. sau a fost trimis de șef sau un coleg. Definirea problemei: • De ce doreşte supervizare acum? • De când a apărut problema? • Care este perspectiva în ceea ce priveşte persoanele implicate? • Care sunt așteptările în rezolvarea unor probleme existente deja? • Cine este implicat în asta? • Cât de reuşite au fost strategiile anterioare de rezolvare. scopuri.

obiectivele și limitele supervizării • contractul are o funcție logistică. ce poate și ce nu poate în funcție de propria sa curricula. chiar dacă sunt jenante (ex. fără a-și ancora superioritatea • Această atitudine îl va ajuta pe supervizat să se deschidă și să poată vorbi la modul sincer despre problemele întâmpinate. nu există dorinţa specială pentru schimbare. încearcă altceva În supervizarea terapiei familie se impune supervizarea de caz. te poți întoarce la el. iar conținutul este foarte important • trebuie să fie clar și bine făcut • clarifică și punctează anumite aspecte: timpul. plină de modestie. care sunt rolurile și responsabilitățile supervizorului și ale supervizatului • are rolul de a proteja părțile mai slabe. 2. ce educație are supervizatul • ce experiență are în domeniu • ce experiență are în supervizare (cât timp a participat la altă supervizare. dinamica grupului în ceea ce priveşte evoluţia persoanelor care îl compun c. soluţiile sunt deja găsite. A doua pereche de ochelari „ interpersonal“: . obiecţii. scopurile. cum interacționează. câți. momente dificile. totuși este necesară realizarea unei relații bazate pe încredere • Supervizorul trebuie să manifeste încă de la prima întâlnire o atitudine binevoitoare. vârsta • dacă s-au specializat în vreo altă formă de terapie • atitudinea față de a învăța și față de autoritate 3 . plângeri. dacă a avut o experiență bună sau proastă) • viața personală: incidente. Contractarea: • stabilește cadrul procesului de supervizare • contureaza și definește problema. necesită teme pentru acasă /obiective pe care să le studieze. să-și observe propriul comportament. reclamant / plângăcios – persoana caută pe cineva cui să i se plângă. clientul este expert b. se căută apreciere.modalitățile în care-l foloseşte în context social. supervizorul nu ştie mai mult decât supervizatul Reguli de bază ale supervizării: – să nu repari ceea ce nu este stricat – dacă lucrurile merg bine fă-le să fie mai multe – dacă lucrurile nu merg bine. cu cine. 3. speră că soluţia pentru problemele sale să fie găsită de alţii. cum se relaționează. durata. vizitator – deseori este recomandat de altă persoană.care este structura organizaţională în cadrul căreia apare problema care se ridică drept tema de supervizare Posibilele roluri ale supervizatului: 1.persoana are obiective clare. Supervizorul să-și dea seama de compețentele sale. nu există plângeri /reclamaţii din partea unor terți. copii. să conțină aspecte despre cum se poate rezilia contractul • trebuie să arate abilitățile supervizorului • în contract se poate trece 3 luni de probă și se poate opri supervizarea în caz că cunoștiințele. iar când începi acesta își începe procesul • contractul trebuie să fie scris. A treia pereche de ochelari „organizaţional“ .supervizatul în contextul acțional în care se manifestă. b. consumatorul: . implică un contract de colaborare. să reflecte. doreşte să facă ceva pentru schimbarea situaţiei . ce fel de supervizare. Etapele supervizării de caz în terapia de familie Alegerea supervizorului în așa fel încât supervizatul să fie compatibil cu supervizorul. frecvența. Prezumţii de la care pleacă supervizarea: a. stilul de lucru nu se potrivesc Interviul de supervizare • ce formare. Probleme de transfer și contratransfer). Stabilirea relației și contractarea Relația: • Nu este o relație terapeutică. ce gândește despre aceea supervizare.

supervizorul se va pregăti atât mental. îi poate cere să facă un referat asupra problemei. teama că va fi judecat.• ce expectanțe are în legătură cu procesul de supervizare. se intră mai în adâncul problemelor. Spre sfârșitul procesului de supervizare. mai târziu. de a prezenta cazul în mod inteligibil. Dacă supervizorul este din aceeași organizație putem avea perioade mai lungi de supervizare (5-6-0 ani). crede că nu are nici o problemă. antipatie mascată. dificultatea de a găsi metodele potrivite pentru deblocarea problemelor aduse. • • • • • • a. așteaptă sfaturi. cât și real. așteptări nerealiste față de supervizare. prin înțelegere mutuală. Partea de proces este mai lungă. dureri). Se ține cont de limitele stabilite la început prin contract. b. nu cere și nu acceptă ajutorul. lipsa abilităților de comunicare. criticat. atitudine de respingere. pe care să-l primească înainte cu două zile de întâlnire. nu critică. întrebări pentru confirmare) și nu va folosi întrebările interzise (de genul „de ce?“) Încheierea supervizării Supervizarea se va încheia la sfârșitul perioadei stabilite prin contract. • • • • • • • • • • 32 • . rușinea de a-și recunoaște greșelile. Dacă supervizorul este extern organizației. se descurcă singur. Pentru fiecare ședință de supervizare. dorința de a oferi soluții la toate aspectele semnalate. neacceptare a soluțiilor găsite.blocaje de comunicare. supervizorul se confruntă mai mult cu ceilalți. apariția fenomenelor de transfer și contratransfer. Supervizorul va pregăti supervizatul pentru ședințele de supervizare. pe măsură ce evoluează procesul. se centrează prea mult pe trăirile subiective ale supervizatului asumându-și rolul de psihoterapeut și ședința se transformă în ședințâ de terapie. blocaje care țin de supervizor : nepuținta de a se mula pe stilul de lucru al supervizatului. maxim 3 ani. afecțiuni organice. supervizorul alege un alt focus. supraimplicarea în realația de supervizare. defensivă. respingere a persoanei supervizorului. și de a impune propriul stil. începutul și sfârșitul sunt mai scurte. blocaje ale ascultării. în anumite cazuri este nevoie ca supervizatul să-și reorganizeze expectanțele. sau prin rezilierea contractului cerută de una din părți. să le facă mai realiste Desfășurarea supervizării O supervizare de lungă durată (0 ani) poate determina dependența de supervizare. supervizarea este mai scurtă: minim 2. Modul de acțiune în supervizare diferă în funcție de momentul procesului: la început supervizorul este mai precaut. stare subiectivă necorespunzătoare (probleme personale. se concentrează pe altceva. și se poate continua cu consultanță. îndrumare. trecând din rolul de supervizor în rolul de terapeut al familiei. Supervizorul va ține cont să aibă o atitudine potrivită în timpul conversației: respect umilință naturalețe empatie entuziasm măsurat Supervizorul va folosi întrebările potrivite pentru fiecare situație (întrebări informale. dar face analiza critică. fără a-și asuma responsabilitatea procesului care este transferată supervizorului. pune mai multe întrebări. Posibile blocaje în supervizare În supervizare pot apare blocaje. datorita mai multor factori și în diverse momente și nivele ale supervizării și se pot datora atât supervizatului cât și supervizorului. nepuținta de a sintetiza . blocaje care țin de supervizat neprezentarea la ședința programată. îndepărdându-se de specificul și scopul supervizării. incapacitatea de a pune în practică soluțiile. întrebări întoarse.

nu poate avea soluții la toate problemele și răspuns la toate întrebările. metodică. dezamăgire. • supervizorul trebuie să recunoască pe care dintre cele trei nivele s-a produs blocajul (relațional. iar supervizorul trebuie să recunoască aceste semnale și să reevalueze situația. 33 . • supervizorul trebuie să recunoască că nu este ambipotent. să-l facă să se simtă inferior.• identificarea cu problemele supervizatului sau cu unul din membrii familiei. acesta va avea efect și asupra supervizorului și a supervizatului. implicare). • în momentul când apare un blocaj. incapabil. manie. strategiilor identificate și aplicate în terapie. lipsa de speranță. dar și asupra procesului de supervizare. • ambii pot simți: frustrare. sentimentul incompetenței. • atât supervizorul cât și supervizatul trebuie să posede o autocunoaștere cât mai temeinică. respingere. • lipsa unui progres al familiei în urma soluțiilor. • atitudinea de superioritate care îl poate inhiba pe supervizat.

Prezentare programe master de pregătire a supervizorilor UNIVERSITATEA DE VEST Timișoara B-dul Vasile Pârvan nr. pozitivă asupra lucrurilor şi a relaţiilor inter–umane. în anul universitar 998 -999. Competenţe personale – capacitatea de a analiza şi evalua eficienţa intervenţiei – angajare etică în procesul de supervizare cu supervizaţii – capacitatea de a face faţă stresului şi de a–şi recunoaşte limitele umane şi profesionale – capacitatea de a avea o viziune contructivă./Fax: +40 256 592 FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE SECTIA: Asistența socială Telefon: 40/256/592347 FORMARE POST-UNIVERSITARĂ: MASTERAT SUPERVIZARE ÎN SERVICII SOCIALE ŞI DE SĂNĂTATE MENTALĂ Durata: 2 ani. 4 semestre Inițiat în an universitar: 2005-2006 Programul este organizat în cadrul Centrului de Educaţie Permanentă creat printr-un proiect Tempus (JEP-3428). 4. Competenţe privind domeniul supervizării: – cunoştinţe despre supervizare. diferite modele teoretice şi practice de supervizare – cunoştinţe privind personalitatea. mecanismele defensive şi fenomenul de epuizare profesională – cunoştinţe privind dinamica grupului – cunoştinţe privind managementul şi funcţionare organizaţională – legislaţia şi reglementările din domeniul supervizării II. Competenţe dobândite prin parcurgerea programului de master în SUPERVIZARE I. orientată spre a găsi soluţii – capacitatea de a gestiona situaţii de criză – capacitatea de a sprijini formarea continuă a supervizaţilor – capacitatea de a aplica în practică informaţiile din cursuri privind buna comunicare în procesul de supervizare şi relaţionare ierarhică 34 . Timişoara Tel.

Dezvoltarea unei comunicări constructive între persoane implicate în sarcini comune. Ameliorarea calităţii muncii şi în acelaşi timp a gradului de satisfacţie în muncă. în interacţiunea socială abilităţi de relaţionare internăţională. într– un anumit cadru social şi politic. de a coordona. – – – – – – – Ce înseamnă supervizarea ? – O metodă de acompaniere prin reflecţii împărtăşite a profesioniştilor. indiferent – Tipuri de supervizare – Supervizare individuală: în intervenţiile profesionale (cu efect de antrenament al profesionistului supervizat). Competenţe manageriale preocupare pentru o muncă de calitate capacitatea de a planifica activitatea. cu scopul menținerii eficienței. utiliza informaţiile (transparenţă în activitate) capacitate de a rezolva probleme. contrar unor opinii.– cunoaşterea unei limbi de circulaţie internăţională – capacitatea de a întocmi o lucrare scrisă şi a susţine o prezentare – capacitate de operare pe calculator – deprinderi de bază în cercetare (întocmirea disertaţiei) – capacitate de auto–analiză şi auto–evaluare – capacitatea de adaptare la situaţii noi şi creativitate – abilităţi bune de comunicare şi de a stabili relații empatice cu supervizaţii – – – – – – – III. Analizarea limitelor personale şi structurale (ale competenţelor. – Supervizare managerială: în cazul unor manageri cu o mare responsabilitate. respectarea drepturilor omului. care presupune schimbări. 35 . care doresc să analizeze anumite aspecte particulare care rezultă din structura muncii lor confruntată cu cea a organizaţiei. Creșterea calității serviciilor oferite clienților. Supervizarea reprezintă o necesitate pentru buna funcţionare profesională. – Supervizarea organizaţiei: făcută cu angajaţii unei instituţii. de a organiza un serviciu. Creşterea potenţialului de conduită profesională autonomă şi de colaborare a supervizatului. spirit democratic. Supervizarea este un proces dinamic. ale abilităţilor personale). putem să o asemănăm cu „o metodă de consiliere colegială“. cât şi în paralel cu sarcinile din cadrul organizaţiei. atât în cadrul și înafara organizaţiei de lucru. în scopul creşterii abilităţilor lor de lucru cu persoane aflate în dificultate sau la risc. – Supervizare de grup: grup format din persoane cu aceeaşi profesie. lua decizii. Identificarea şi reprezentarea propriei poziţii şi a capacităţilor de intervenţie în cadrul unor probleme sau conflicte. – Obiectivele supervizării Ameliorarea transparenţei şi a capacităţii supervizatului de înţelegere a sarcinilor şi acţiunilor proprii. dar funcţionând în cadrul unor organizaţii sau instituţii diferite. care solicită acest sprijin permanent în activitate. – confruntarea scopurilor organizaţiilor. în acest sens. Desfăşurându–se ca o reflecţie comună asupra unor aspecte profesionale. multiculturală. Prevenirea efectelor de epuizare profesională. – Supervizare de echipă: echipă care face intervenţii comune. Creşterea capacităţilor de acţiune a supervizatului în domeniul profesional în care acţionează. ale sarcinilor care trebuie îndeplinite. supervizarea nu se oferă doar atunci când apar problemele ci în permanență. ameliorarea condiţiilor de muncă în sensul creşterii eficienţei şi a satisfacţiei personalului. atât pentru începători cât şi pentru persoane cu experienţă. precum şi evitarea epuizării profesionale. intersectorială capacitatea de a planifica şi conduce un proiect capacitatea de a utiliza supervizarea ca pe o resursă de eficienţa profesională a persoanei în cauză. organizaţii. cu regularitate. – confruntarea sarcinilor diferite ale organizaţiilor din care provin. Interacţiunea profesională care are loc în procesul supervizării se bazează pe: – confruntarea unor motivaţii conştiente şi inconştiente ale tuturor actorilor implicaţi. achiziţii care au ca rezultat. – confruntarea unor istorii personale diferite. în cadrul aceleiaşi sarcini.

Practica de supervizare va fi evaluată la jumătate termen (după un an) şi la final. Organizarea specializării Programul se desfășoară în module lunare. • stabilirea unor relaţii de lucru cu supervizaţii prin care aceştia din urmă sunt acompaniați pentru a înţelege dinamica interacţiunilor cu clienţii şi rolul lor în această interacţiune. întrebările ca formă de intervenţie • întrevederea în supervizarea individuală şi cea de grup BLOC 3 Formalizarea supervizării 8 ECTS • alcătuirea protocoalelor de supervizare • comunicarea formală şi angajarea instituţională dintre supervizat şi supervizor BLOC 4 Conflictele 8 ECTS • soluţionarea conflictelor. cu un număr de minim 23 de ore de formare. managementul comunicării • transfer şi contratransfer în procesul de consiliere în supervizare • supervizarea conflictelor de grup şi în echipă 36 . prezintă un avantaj. în sfârşitul săptămânii. Evaluarea finală va fi realizată atât de către „studentul“ supervizat. Se fac evaluări permanente. de către beneficiarul supervizării studentului. rol de consilier. Vor avea loc minim 4 module. Absolvirea programului de master conduce la achiziţia a 20 de credite transferabile (ECTS). Fiecare student va beneficia pe parcursul formării (2 ani) de un minim de 32 ore de supervizare a unui caz de supervizare individuală şi 6 ore de supervizare de grup sau echipă (total: 48 de ore de supervizare individuală). în timpul celor 4 module. electronic şi video. plus modulul final de susţinere a dizertaţiei. practice şi deprinderi pentru: • acompanierea supervizaţilor în scopul integrării expertizei teoretice şi practice în intervenţiile psiho–sociale cu beneficiarii. cât şi de către supervizorul din program. Programul dispune de o bibliotecă proprie conţinând peste 000 de publicaţii de specialitate în domeniul psiho–social cu o informaţie recentă. pe suport hard. • acompanierea supervizaţilor în dezvoltarea capacității empatice şi a înţelegerii analitice astfel încât să poată selecta metodele de lucru cele mai adecvate. Cursul însumează 672 de ore de formare în cei doi ani (336 ore/an dintre care 63 de ore de formare teoretică şi 63 de practică. Certificatul va însoţi foaia matricolă a acestuia. Obiective didactice ale masteratului în supervizare Formarea celor 20 de viitori supervizori/ serie.Domenii care necesită supervizare – supervizarea poate fi aplicată în: viaţa profesională. Dizertaţia finală va cuprinde obligatoriu şi prezentarea filmată a unei întrevederi cu persoana supervizată de către student. individul prins în sistemul social • modele teoretice şi practice de supervizare BLOC 2 Întrevederea 8 ECTS • cum trebuie să se desfăşoare o întrevedere • tehnica de utilizare a întrebărilor. Admiterea Criterii de admitere: – Studii universitare în domeniul socio–uman – Cel puţin 5 ani de experienţă profesională în cadrul unei organizaţii sau instituţii de profil – Recunoaştere a capacităţii profesionale (2 recomandări ) – Vârsta de cel puţin 30 de ani – Cunoaşterea limbilor engleză şi franceză – Sunt apreciate formări anterioare (post–universitare. orele de practică includ supervizarea studentului). master sau alte formări cumulând un minim de 40 ECTS) – se cer cel puţin 40 de ore de psiho–terapie individuală sau de grup sau de dezvoltare personală – experienţa de a fi supervizat a candidatului. managerială şi în educaţie. • sprijinirea dezvoltării identităţii profesionale a supervizaţilor. compacte. Temele modulelor (blocuri): BLOC Introducere 8 ECTS • personalitatea proprie. de trei zile. în domeniul serviciilor psiho–sociale ţinteşte echiparea lor cu cunoştiţe teoretice. Supervizorul studentului va oferi un certificat studentului care absolvă programul.

de echipă şi organizaţională • etica supervizării BLOC 0 Cadrul legislativ al supervizării 8 ECTS • politici sociale • legislaţia în protecţia socială • legislaţia secundară şi reglementările privind supervizarea BLOC Tipuri de intervenţie 8 ECTS • diferenţiere faţă de alte tipuri de meta–intervenţii • supervizare/ consultanţă/ training/ psiho– terapie BLOC 2 Metode în supervizare 8 ECTS • consilierea • tehnica întrebărilor • metode creative • utilizarea reprezentărilor grafice BLOC 3 Interacţiunea (relaţionarea) specifică supervizării 8 ECTS • fazele de început ale relaţiei de supervizare • încheierea supervizării • evaluarea supervizării BLOC 4 Formarea continuă a supervizorului 8 ECTS • metode de educaţie a adulţilor • structura.com Pagina WEB: http:/www. / Fax: +40/256/494985 sau +40/256/26 958 E–mail: cepcopil@rdslink. Dizertaţia de absolvire a cursului va conţine elemente de cercetare ştiinţifică în acord cu standardele CNEA privind acreditarea studiilor de master. procesul şi fazele în supervizare • orientarea către client a supervizorului BLOC 5 Dizertaţia 8 ECTS • alegerea temei • cercetarea • alcătuirea lucrării • pregătirea prezentării • prezentarea teoretică şi a întrevederii de supervizare filmată Asigurarea calităţii ştiinţifice a lucrării va fi realizată prin susţinerea unui curs de alcătuire a cercetării în vederea întocmirii disertaţiei și prin lucrul permanent cu coordonatorul tezei.ro 37 . Timişoara Tel.rdstm.cepcopil. anamunteanpsy@yahoo.BLOC 5 Supervizarea individuală 8 ECTS • tehnici de consiliere • supervizarea ca sprijin moral • supervizarea ca educaţie • supervizarea administrativă • teorie a practicii supervizării • practica de supervizare individuală BLOC 6 Supervizarea de grup 8 ECTS • dinamica şi procesele grupului • tehnici de construire a unui grup • practica supervizării grupului BLOC 7 Auto–dezvoltarea 8 ECTS • cunoaşerea personală • art–terapie • imaginaţie şi simbolică BLOC 8 Supervizare organizaţională 8 ECTS • bazele dezvoltării organizaţiei/instituţiei • intervenţie sistemică de supervizare a unei organizaţii/ instituţii BLOC 9 Psiho–dinamica supervizării 8 ECTS • factori psiho–dinamici în supervizarea indi viduală • factorii dinamici în supervizarea de grup.ro. Persoană de contact: ANA MUNTEAN Coordonator program: SUPERVIZARE ÎN SERVICII SOCIALE ŞI DE SĂNĂTATE MENTALĂ Universitatea de Vest Timişoara Facultatea de Sociologie şi Psihologie B-dul Vasile Pârvan.

În cadrul MASTERULUI accentul este pus pe procesul de formare ca supervizori în asistență socială a absolventilor din țară.Master – Supervizarea în asistența socială UNIVERSITATEA DE NORD BAIA MARE Misiunea programului de master Numărul tot mai mare de asistenți sociali absolvenți după 994. și completează cunoștiințele de profil ale specialiștilor existenți în organizațiile de profil. Universitatea de Nord Baia Mare. funcțiile supervizorului. acumularea unei experiențe profesionale impune acoperirea tuturor nivelurlor de competență profesională. Teoria supervizării și modele. rolurile și abilitățile se concretizeaza în: – Formarea de supervizori în asistența socială – Sprijinirea cu informații de specialitate – Pregătirea viitorilor doctoranzi în asistența socială – Dezvoltarea cooperării universitare internaționale si integrarea învățământului superior din România pe plan european 38 . Din punct de vedere practic. Obiectivele programului de master Acest Master prezintă supervizarea ca o modalitate practică esențială pentru asigurarea unor practici competente de lucru cu beneficiarii în instituțiile de asistență socială. Calitatea serviciilor în asistență socială poate fi creată și menținută cu specialiști bine calificați. MASTERUL își aduce contribuția la completarea studiilor de specialitate pentru absolvenții din învățământul superior de specialitate din țară. Supervizarea în asistența socială asigură respectarea acestor cerințe profesionale. prin formarea de specialiști cu calificare recunoscută internațional și prin educația prin programe integrate de pregătire. care să aducă un plus în calitatea serviciilor sociale acordate diferitelor categorii de beneficiari și continuarea studiilor prin programe doctorale în țară și străinătate. diversificarea serviciilor de asistență socială unde aceștia își dezvoltă activitatea profesională. care practică asistența socială începând din anul 994. Masteratul se adresează ambelor funcții ale supervizării: de management și educațională. prin specializarea de MASTER – SUPERVIZAREA ÎN Asistența socială. Educație prin programe integrate Având în vedere aceste cerințe. dezvoltă la nivel de masterat studiul supervizării în asistența socială pentru pregătirea specialiștilor în domeniu.

Tel. Modulul I Obiectivul supervizării în serviciile centrate pe familie Cadrul de valori competitive al rolurilor de conducere Etapele tranziției de la statutul de asistent social la supervisor în asistența socială Cele cinci roluri ale supervizării și managementului de program Modulul II 5. Practici și procedee pentru angajarea de personal Sistemul de tutoriat Pentru parcurgerea Masterului sunt necesare 20 credite. Programa de învățământ este aceeași pentru toți studenții declarați admiși.School of Social Work Admitere – Interviu și analiza dosarelor profesionale – Cursurile se vor desfășura între anii 2005–2007. Taxa de studii este de Lector universitar Liviu Bozga Profesor asociat Florian Sălăjeanu 39 . eficiența programului și rezultatele pentru beneficiari Gestionarea de programe Asigurarea comunicarii între furnizorii de servicii și administratori Vizite de lucru și practica în instituții prestatoare de servicii de asistență socială Programe de conferințe și seminarii. cu alte organizații naționale în organizarea și desfășurarea unor programe și proiecte de pregătire.276 305 Curricula – 3 module – 9 cursuri a câte 0 credite – Susținerea dizertației – 20 credite . 2. 0262. internet) Accent pe abordarea laturii practice Formarea personalului care se ocupă de supervizarea în asistența socială Evaluarea performanței angajaților. 4. Victoriei nr. Cursurile și prelegirile tematice sunt oferite de: – Profesori universitari de la Universitatea de Nord Baia Mare – Profesori universitari de la Universitatea București și Universitatea de Vest Timișoara – Profesori invitați de la Rutgers University și Illinois State University . 76. Valoarea totală a masteratului este de 675 EURO pe perioada a trei semestre. Reuniunile de grup Modulul III 9. Baia Mare. Principii ale învățării la adulți 7. abilități de delegare 0. Elaborarea și afirmarea misiunii programului . Analiza performanțelor 6. – Înscriere – la sediul Facultății de Litere și Știinte. sunt încurajate astfel schimburile academice universitare.Cooperare internațională Programul MASTER va dezvolta și facilita colaborarea Universității de Nord Baia Mare cu profesori din cadrul Rutgers State University. cercetare și aplicare. – Sunt asigurate 5 locuri cu plată de la bugetul de stat. Maramureș. Managementul timpului și stress-ului.School of Social Work. 450 EURO/an plătibili în 2 tranșe. – – – – – – – – – Oferta educațională Specializarea este deschisă tuturor absolvenților de învățamant superior din țară și străinătate Oferta educațională completă (cursuri. Etapele constituirii echipei 8. contacte cu specialiști. 3. manuale. comunicarea cu studenții se realizează cu frecvență lunară (de obicei sâmbăta și duminica) și în cadrul Conferintelor de asistență socială – trimestrial în cadrul Laboratorului de asistență socială. Str. și Illinois State University .

pedagogi etc. să venim în întâmpinarea nevoii de pregătire permanentă a absolvenţilor facultăţii noastre. Catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială va organiza începând cu anul universitar 2006-2007. Supervizarea va asigura creşterea calităţii serviciilor sociale oferite atât în sistemul guvernamental. supervizarea în asistenţa socială şi planificarea socială în condiţiile în care deja legislaţia din domeniul asistenţei sociale recunoaşte competenţele supervizorului. Cursurile vor fi organizate în module tematice de câte trei zile consecutive. cea de-a doua direcţie. programul de master Supervizare şi Planificare Socială. licenţiaţi în domeniul ştiinţelor sociale şi umane: asistenţi sociali. sociologi. cât şi în cel nonguvernamental. evaluare programe. propunând o specializare pe domeniul supervizării şi al planificării sociale. Programul de masterat se adresează diverselor categorii de profesionişti. Prin tematica propusă se doreşte a fi o oportunitate pentru specializarea pe aceste domenii.. studiile de master specializate necesare ocupării acestor funcţii. psihopedagogi. Facultatea de Filosofie. destinate activităţilor practice şi realizate la locul de . suplimentar. psihologi. proiectare. în condiţiile în care integrarea României în UE va însemna nu doar presiuni exterioare. fiecare modul va avea un număr de ore. cerinţele necesare pentru ocuparea postului de supervizor. dar şi ai altor facultăţi. ci şi nevoia de a oferi specialişti care să fie capabili să elaboreze proiecte viabile.Un nou masterat la Iaşi: Supervizare şi planificare socială UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA“ IAŞI FACULTATEA DE FILOSOFIE CATEDRA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 40 Universitatea „Alexandru Ioaa Cuza“ din Iaşi. managementul serviciilor sociale. construirea strategiilor. Dorim. Relaţia de supervizarea este una dintre cele mai importante relaţii profesionale în domeniu asistenţei sociale. dezvoltare comunitară etc. de planificarea socială pune accent pe toate aspectele legate de schimbarea socială. Pe de altă parte. de aceea. să le evalueze şi să construiască strategii de dezvoltare în domeniul social. iar acest program de masterat va oferi oportunităţi pentru mulţi practicieni din domeniul asistenţei sociale de a se perfecţiona.

Managementul schimbării în asistenţa socială 4. 2. Ştefan Cojocaru Catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială Facultatea de Filosofie Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ Iaşi 4 . Dezvoltare comunitară 4.dr. Semestrul al III-lea Comunicarea intra şi interorganizaţională Managementul proiectelor de intervenţie Criza şi planificarea depăşirii crizei Interacţiunea Video (Video Interaction) în asistenţa socială Metode şi tehnici de intervenţie individuală şi de grup Semestrul I . Evaluarea programelor sociale 4. dar şi specialişti din afara Universităţii. Informatica în proiectele sociale 3. Elaborarea proiectelor de intervenţie Coordonatori: Prof. Metode apreciative de dezvoltare la nivel organizaţional . Parteneriatul public-privat în dezvoltarea programelor sociale 2. Strategii pentru dezvoltare socială Semestrul al IV-lea . ştiinţe politice. 4. ştiinţe ale comunicării. asistenţă socială.dr. acolo unde este posibil. psihologie. la instituţiile cu care Universitatea colaborează pentru activitatea practică de supervizare şi elaborarea unor proiecte realiste şi adaptate condiţiilor existente şi nevoilor din comunitate. 3. Semestrul al II-lea . Supervizarea în asistenţa socială 2. Maria Cojocaru Lect. economie. Planificarea socială 3.muncă al cursantului sau. Servicii sociale bazate pe comunitate 5. Evaluare şi dezvoltare profesională 2. 5. Cultura şi dezvoltarea organizaţională 3.Fiind un program interdisciplinar vor fi cooptaţi profesori şi conferenţiari de la secţiile de sociologie. care au gradul ştiinţific de doctor sau autorităţi recunoscute în domeniu şi care activează în diverse instituţii. Economia socială şi solidară 5.

Totodată. atât la nivel individual. Din dorinţa de a oferi instrumente practice pentru profesionişti. autorul ne aduce în atenţie rezultatele supervizării clasice (centrată pe problemă) şi a celei apreciative experimentate pe cazuri sociale cu risc de abandon al copilului. Volumul reprezintă un rezultat atât al documentării teoretice (mai ales pentru utilizarea construcţionismului social în intervenţia proiectată în domeniul asistenţei sociale). prin acest experiment. Studiu comparativ între sistemul guvernamental şi cel nonguvernamental / Supervizarea în asistenţa socială / Managementul de caz în asistenţa socială. volumul reprezintă o bună ocazie de familiarizare a profesioniştilor din domeniu cu perspectiva apreciativă. Ca rezultate se remarcă o eficacitate de trei ori mai mare în cazurile care au fost supervizate apreciativ faţă de cele centrate pe problemă. Ancheta. Volumul Metode apreciative în asistenţa socială. Asistenţa 42 . De aceea. precum şi un studiu despre metaforele organizaţionale utilizate de persoanele care lucrează în sistemul guvernamental şi cele care activează în cel nonguvernamental şi a modului cum poate fi realizată o schimbare a organizaţiei pornind de la interpretările pe care le au oamenii faţă de organizaţie. Procesul de supervizare prezentat în volum reprezintă o bogată sursă de inspiraţie pentru organizarea practică a acestui proces. precum şi al practicii asistenţei sociale. volumul reprezintă o dovadă a manifestării procesului paralel în supervizare şi a modului în care supervizarea influenţează modalităţile practice de lucru cu beneficiarii serviciilor sociale. ceea ce aduce în discuţie oportunitate dezvoltării unei asemenea practici sociale. Iasi. Astfel. Autorul sesizează cât de înrădăcinată este centrarea pe problemă în practica asistenţei sociale şi propune un nou model de intervenţie. Supervizarea apreciativă şi managementul de caz apreciativ sunt construite pe fundalul teoretic al construcţionismului social şi al anchetei apreciative. în volum este expus un experiment legat de efectele supervizării apreciative asupra practicii sociale şi a procesului paralel în supervizare. care câştigă tot mai mult teren în diferite sfere ale practicii sociale. Ancheta. cât şi la cel de grup. Editura Polirom. pornind de la jocurile supervizării. Totodată. autor Ştefan Cojocaru. Ovidiu Ionescu Metode apreciative în asistenţa socială. supervizarea şi managementul de caz.Informații utile: Semnalare CARTE socială din România este încă tributară centrării pe problemă. prezentate de către autor prin exemple practice. experimentarea supervizării apreciative realizată de autor reprezintă un argument în plus pentru realizarea supervizării în asistenţa socială la standarde de calitate. pe care autorul le rafinează şi operaţionalizează pentru a fi aplicate practic. iar volumul propus de Ştefan Cojocaru oferă exemple pentru răsturnarea paradigmei deficienţei. 224 pag. Din cuprins: Vulnerabilitate şi tipuri de populaţii vulnerabile / Ancheta apreciativă . cel apreciativ.renunţarea la paradigma deficienţei în asistenţa socială / Schimbarea socială şi forme ale intervenţiei sociale / Managementul prin valori. supervizarea şi managementul de caz a apărut pentru a sprijini profesioniştii din domeniul asistenţei sociale în ceea ce priveşte orientarea practicii sociale către renunţarea la paradigma deficienţei.

precum au fost lucrările lui Freud (Dora. dacă ne gândim la atât la interlocutorii lui Serge Lebovici din cadrul acestor înregistrări ca şi la noi. Micul Hans. Simon. Empatia este o senzaţie profundă care m-a făcut să acţionez ca substitut al tatălui. Bernard Golse.Arborele vieţii: elemente de psihopatologia bebeluşului Conceput înainte de toate ca un instrument de transmitere a unei cunoaşteri şi de reflecţie pornind de la vizionarea practicii unui pedopsihiatru de excepţie.“ Este o lectură captivantă şi deschizătoare de noi reflecţii clinice. A doua secţiune cuprinde capitole de reflectare teoretică şi clinică asupra procesului analitic în psihanaliza copiilor mici: „Stabilirea relaţiei psihanalitice“. Este empatia mea.şi transgeneraţionale. ceea ce n-am făcut suficient. atitudinea mea faţă de mamă şi bebeluş.ro) (august. Nu am putut face asta decât când a existat un acord între ei doi pentru a-mi oferi un rol. Diatkine şi J. R. Omul cu lupi. acesta ne invită în cabinetul său pentru a-l urmări în cadrul câtorva dintre consultaţiile psihoterapeutice pe care le-a condus şi înregistrat mai bine de 35 de ani la Bobigny. este şi faptul că avem sentimentul că această experienţă a constituit un moment de cotitură important pentru copil şi a contribuit la a-i oferi posibilităţi evolutive mai bune. 2006. care a permis ca bebeluşul să acţioneze asupra mamei. Acest pachet multimedia stă sub semnul transmiterii (inter. redate aproape verbatim şi discutate apoi. Jean-Paul Visier. care. Este relevant ce ne transmite însuşi Serge Lebovici despre clinica şi practica sa: „Reacţia mea nu constă în prea multe lucruri. Lucrarea de faţă este structurată în două mari secţiuni: prima cuprinde grupaje de consultaţii terapeutice cu o fetiţă de 3 ani şi jumătate. Marie-Rose Moro etc. Rene Diatkine şi Janine Simon Psihanaliza la vârsta mică: procesul psihanalitic la copil Este o carte destinată îndeosebi celor interesaţi de mişcarea ideilor psihanalitice. Lebovici .generatia. îi spun doar: „ Eşti un bebeluş frumos “. preţ editorial 35 lei 2. Şi mă retrag atunci când mama lui adoptă poziţia de mamă. nu este doar pentru că ne-a permis ilustrarea unui număr oarecare de cunoştinţe despre evoluţia psihismului infantil. „Fantasmele inconştiente“ etc. „Inconştientul copilului mic şi constituirea complexului Oedip“. S. până la începuturile vieţii. în timp. în detaliu.2006) 1. dar. Cartea este unul dintre rarele documente clinice de analiză şi prezentare a unui caz. Trebuia apoi să-l consolez pe tată că nu este tată.Editura Fundației Generația – Ce e NOU* Preluat de pe (www. de cei doi psihanalişti-autori. cei care avem acum posibilitatea de a-l vedea şi asculta) şi al legăturii. Cei doi autori. „Elaborarea interpretativă şi efectele ei“. discutându-le împreună cu alte personalităţi din domeniul psihanalizei şi psihiatriei copilului cum sunt Michel Soulé. Preşedintele Schreber). în orice caz. a căror colaborare a fost deosebit de armonioasă în practică şi prezentarea clinică.. Bucureşti. fără îndoială. 475 pag. Bertrand Cramer. ale Melaniei Klein (Richard). Serge Lebovici şi Joyce McDonald (Sammy) etc. care m-a făcut să acţionez asupra ei şi care a făcut ca mama să mă facă să acţionez. afirmau: „dacă psihanaliza Carinei ni s-a părut relativ satisfăcătoare. Profesorul Serge Lebovici. s-a îndreptat spre explorarea psihismului la vârste timpurii. mângâindu-i capul. am fă- 43 . EFG.

. Manzano. Serge Lebovici.. Deprivare şi delincvenţă. J. preţ editorial 8 lei 4. care permit o clasificare a configuraţiilor clinice cele mai frecvente şi este propusă o semiologie descriptivă şi dinamică a psihopatologiei relaţiei părinte-copil. preţ editorial 23 lei 5. Fanteziile bolnavului sunt o ilustrare remarcabilă a angoasei de fragmentare. temerile. 2002.Scenariile narcisice ale parentalităţii Practica îndelungată a autorilor privind intervenţiile psihoterapeutice scurte părinţicopii/adolescenţi (consultaţii terapeutice) le-a permis să degajeze un concept central. în care psihanalistul şi copilul participă la reconstrucţia istoriei timpurii a copilului şi a mediului său familial. Natura umană. 2002. Protejez relaţia dintre mamă şi bebeluş creând şi susţinând o relaţie eficace între ei în momentul în care mama simte că sunt pentru ea ca o mamă. D.“ EFG. este abordată o parte clinică în care sunt expuse rezultatele unei analize a diferitelor cazuri întâlnite în practica autorilor. le-a avut de-a lungul vieţii sale. a relaţiilor precoce cu mama. N.. de agresivitate. Lumea fantasmatică în care trăiesc aceşti copii este tragică pentru că ea le traduce angoasa: ea pune constant sub semnul întrebării sentimentul pe care îl au în legatură cu unitatea lor şi cu cea a celor cu care trăiesc. După o situare a elementelor fundamentale ale tehnicii autorilor în cadrul mai vast al psihoterapiilor de inspiraţie psihanalitică. este vorba de un desen realizat în comun. Fiecare din aceste configuraţii este ilustrată cu exemple clinice. numit de către ei scenarii narcisice ale parentalităţii. el participă viu la relaţia cu terapeutul în căutarea Self-ului autentic. acest gest presupunea o întreagă perspectivă de transmitere intergeneraţională. cu tatăl. El aprofundează tehnica squiggle ca pe „o cale simplă de a intra în relaţie cu copilul“. Bucureşti. Palacio Espasa. de devorare. copilul îşi exprimă sentimentele şi gândurile cele mai profunde..cut ca mama şi copilul să se împace. a luptei defensive prin intermediul căutării unei fuziuni imposibile: psihoza apare ca singurul mod de relaţionare care evită ruptura predelirantă care duce la neant. 2002. W. 200 pag. Evoluţia relaţiei terapeutice poate conduce la neo-structurări mai evoluate. Faptul că mama pacientului a urmat un tratament psihanalitic cu analista acestuia din urmă face posibilă o comparaţie între structurile psihopatologice ale fiului şi ale mamei. uneori tragică. Bucureşti. care îl completează pe cel al psihanalistului (şi invers).Consultaţia terapeutică a copilului D. Acest fragment de tratament permite discutarea nu doar a fecundităţii abordării psihanalitice. 340 pag. Zilkha . EFG. Un ultim capitol reuneşte concluzii clinice şi teoretice. Desigur. Bebeluşul şi mama lui. 44 . Bucureşti. 424 pag. EFG. respectând simptomul. pentru a enumera doar câteva dintre ele. În primele capitole ale acestei lucrări sunt prezentate diferitele aspecte ale acestui concept. Producţiile unui copil psihotic sunt interesante prin frumuseţea lor. Cartea cuprinde 2 de capitole care reprezintă tot atâtea descrieri ale unor consultaţii terapeutice pe care Winnicott. F. Winnicott aduce în teoria şi clinica psihanalitică lucrări clasice. Prin desenul său. Winnicott . Joyce McDougall – Dialog cu Sammy Această carte este consacrată prezentării unor documente referitoare la tratamentul psihanalitic al unui copil psihotic. Autorii încearcă să demonstreze că structura mamei a avut un rol activ în instituirea relaţiilor obiectale atât de perturbate cum sunt cele înscrise în carte. 448 pag. Cartea răspunde dorinţelor celor care ar dori să ştie ce se întâmplă în cursul unui tratament psihanalitic.W. suferinţa. Bucureşti. preţ editorial 30 lei 3. Winnicott regăseşte în cadrul terapeutic un „moment sacru“ în care relevarea de sine luminează un interior pâna atunci obscur şi conflictual. preţ editorial 23 lei În Consultaţia terapeutică a copilului. EFG. tratament condus de Joyce McDougall cu asistenţa tehnică a lui Serge Lebovici. unul dintre cei mai renumiţi psihoterapeuţi de copii. Sunt descrise scenarii tipice ale parentalităţii. a trăirilor timpurii. ci şi a utilităţii acestei forme de psihoterapie în astfel de cazuri. 2006. de referinţă în plan internăţional: De la pediatrie la psihanaliză. Joc şi realitate. Winnicott dezvăluie cu fineţe esenţialitatea explorării primelor interviuri clinice care pot oferi cheia cunoaşterii vieţii psihice a copilului.

Psihanaliză şi practică. „Valoarea consultaţiei terapeutice“ etc. 2005.“ EFG. Freud ne îndeamnă să parcurgem la rândul nostru traseul pe care l-a urmat el din momentul în care a descoperit inconştientul. Winnicott prezentându-le principiile. „Spaima de prăbuşire“. dezavantajele. „“Experienţa reciprocităţii mamă-copil“ etc. A doua parte. publicată postum. cu exemplificări de cazuri: terapia prin electroşocuri.6. Făcând ecou la tot ce este mai profund în fiinţa noastră. „Interviu psihoterapeutic cu un adolescent“. Pentru a arăta asta. preţ editorial 50 lei 7. prezentări de carte şi autori. Quinodoz) EFG. Prezentul volum. şi a lui Ray Shappard şi Madeleine Davis.“ (J. cura psihanalitică. este structurată cu precădere pe elemente de clinică şi tehnică winnicottiană în terapia copiilor: „Jocul squiggle“. Psihoterapia psihanalitică pentru copii şi adolescenţi. nu a făcut doar o descoperire. precum: „Deziluzia timpurie“. ca şi Freud în limba germană.. Din acest punct de vedere. terapia ocupaţională. Interesant în arhitectura acestui volum este segmentul dedicat altor psihanalişti renumiţi. „Despre utilizarea obiectului“. în care Winnicott reuşeşte o analiză minuţioasă într-o scriitură iscusită. avantajele. care au depus un efort remarcabil pentru a lucra manuscrisele lui Winnicott şi a le constitui într-un volum inedit de explorări psihanalitice în gândirea şi clinica renumitului psihanalist. existente la acea epocă. ce loc mai are în epoca noastră? 45 . Am utilizat. Clare Winnicott. ce nu l-a părăsit niciodată. Winnicott. pe care a conceptualizat-o. Clare Winnicott relata. Donald Woods Winnicott .. Interpretarea în psihanaliză“. se află încă în desfăşurare. 2006.-M. este o colecţie de articole despre diferite alte forme de terapie a maladiilor psihice. ce l-a condus în mod necesar spre aria de cercetare. lectura operei freudiene poate deveni punctul de pornire al unei explorări lăuntrice. ci o succesiune de descoperiri. lobotomia frontală. W. Jean-Michel Quinodoz – Citindu-l pe Freud – Descoperirea cronologică a operei freudiene „Mai este Freud de actualitate? Şi-au păstrat ideile sale valoarea universală? Dar metoda terapeutică ce decurge din ele. deoarece cuprinde diverse recenzii. Bucureşti. Mă refer la capacitatea sa de joacă. A patra parte. le voi răspunde că psihanaliza este cât se poate de vie: „revoluţia psihanalitică“. în cursul auto-analizei sale.preţ editorial 50 lei Celor care îşi pun astfel de întrebări.Spaima de prăbuşire: explorări psihanalitice O lucrare omagială. Despre alte forme de tratament. necrologuri. foarte amplu. cuvinte din limbajul de toate zilele. Bucureşti. De-a lungul întregii sale vieţi. 472 pag. 737 pag. pe cât posibil. după cum o numea Marthe Robert (964). este constituit din 4 secţiuni diferite ca şi conţinut: în prima parte. în modul său de a interacţiona şi în întreg stilul său de viaţă. pentru ca lectura uneia sau alteia dintre operele sale să ne vorbească şi să ne aducă ceva care ne atinge în mod personal. cuprinde articole despre principalele concepte teoretice şi despre practica clinică în psihanaliza copilului. într-o reflecţie asupra operei lui Donald Winnicott: „cheia esenţială a operei sale.. în memoria lui D. poate fi găsită în propria sa personalitate. sub coordonarea soţiei sale. fapt care nu a diminuat cu nimic complexitatea gândirii lui. referitoare la obiecte şi fenomene tranziţionale.. Din acest motiv citirea operelor lui Freud în ordine cronologică prezintă mai mult decât un interes istoric: este descrierea unui demers explorator ce ne poate servi ca ghid de-a lungul propriilor căutări interioare. Mi se pare important ca textele şi ideile lui Freud să fie accesibile oricui. am conceput Citindu-l pe Freud ca o abordare ce pune în evidenţă vitalitatea ideilor lui Freud şi ale psihanalizei. până când ne vom găsi propria cale. una antrenând-o pe alta.

Informații utile:

Cărți din fondul de informații al Master-ului de Supervizare de la Timișoara Biblioteca programului 
.Baltimore, M.L., Crutchfield, (2003) – Clinical Supervisor Training, Alvin and Bacon, Boston, New-York, San Francisco (CD și broșură) 2. Barker, R.L., (987) – The Social Work Dictionary, NASW Silver Spring Maryland 3. Bernard, J.M., Goodyear, R.K. (992) – Fundamentals of clinical supervision, Needham, MA: Allyn&Bacon. 4. Cojocaru, S.(2005) – Metode apreciative în Asistența socială, Polirom, cap. Supervizarea în asistența socială, 5. Ferrandi, R. (2004)- La supervision: demarche technique ou clinique?, în Psychologues et Psychologies, nr.76, “Supervision et regularisation d’equipes“ 6. Fleeming, I.,Steen, L. (2003)- Supervision and clinical Psychology, theory, practice and perspectives, Brunner-Routledge 7. Fulton, R.V., (988) – Common Sense Supervision, Ten Speed Press, Berreley, California 8. Gadeau, L. (2004) – Cadre technique dans l’analyse des pratiques professionnelles a orientation psychanalitique, în Psychologues et Psychologies, nr.76, “Supervision et regularisation d’equipes“ 9. Haynes, R., Corey, G., Moulton, P. (2003) Clinical Supervision in the helping professions: a practical guide, Thomson Brooks/Cole 0. Jacqmin, M-F., (2004) – Supervision d’equipe: une pratique specifique de psychologue, in Psychologues et Psychologies, nr. 76, “Supervision et regularisation d’equipes“ . Kadushin, A. (992) – Supervision in Social Work, Columbia University Press, New York 2. La Valette, B. (2004) – Nous Avons tous des lunettes, in Psychologues et Psychologies, nr. 76, “Supervision et regularisation d’equipes“ 3. Lespinasse, F. (2004)- La supervision pour les soignants en psychiatrie, în Psychologues et Psychologies,nr.76, “Supervision et regularisation d’equipes“ 4. Liborel-Pocho, H. (2004) – Regulation d’equipe a contre-courant…, în Psychologues et Psychologies, nr. 76, “Supervision et regularisation d’equipes“ 5. Munson, C.E., (2002) – Handbook of Clinical Social Work Supervision, The Haworth Social Work Practice Press 

46 

6. Norrie, J., Eggleston. E., Ringer, M. (2003) – Quality Parameters of supervision in a Correctional Context, în New Zeeland Journal of Psychology, vol. 32., nr. 2 7. Poussin, G. (994) – La pratique de l’entretien clinique, Dunod, Paris

8. Sergiovanni, T.J., Starrat, R.J., (2002) – Supervision. A Redefinition, Mc Graw Hill, Boston, New-York 9. Shulman, L., (993) – Interactional Supervision, NASW Press, USA 20. Tchakrian, A.M. (2004) – Methodologie de la supervision d’equipe, in Psychologues et Psychologies, nr. 76, “Supervision et regularisation d’equipes“ 2. Conlow, R. (200), Excellence in Supervision, Crisp Learning Publication 22. Boal, A. (2002) – Games for Actors and Non-Actors, Routledge 23.David J. Powel , (2004) – Clinical Supervision in alcohol and drug abuse counseling, Jossey Bass 24. Lahad, M. (2000) – Creative supervision, Jessica Kingsley Publishers 25 Poussin, G. (994) – La pratique de l’entretien clinique, Dunod 26. Rappe- Giesecke, K. (2003) – Supervision fur Gruppen und Teams, Springer 27. Ionescu, S. (998) – Paisprezece abordări în psihopatologie, Polirom 28. Ionescu, S. ( 2002) – Mecanismele de apărare, Polirom 

47

Informații utile:

Evenimente - conferințe
Societatea Internaţională pentru Psihiatria şi Psihologia Adolescentului - ISAPP Sub Înaltul Patronaj

OCTOMBRIE 2006

al Grupului la Nivel Înalt pentru Protecţia Copilului de pe Lângă Primul Ministru

organizează

CONFERINŢA REGIONALĂ PENTRU EUROPA DE EST

„Noi provocări în asistenţa adolescentului la nivel global şi regional“
Hotel Crowne Plaza Bucureşti, 27 - 29 Octombrie 2006

În luna august, achitarea taxei de înscriere se poate efectua, o dată pe săptămână, la sediul fundaţiei, între orele 2 şi 4, în zilele de: 4, , 8, 25, cu programare prealabilă: Tel./ Fax: (004 02) 336 695, (004 02) 330 6649 E-mail: generativ@rdslink.ro Daniela Luca: 0742 08 027 Teodor-Alexandru Pricop: 0722 882 77 Sediul: Bd Unirii Nr. 27, Bl. 5, Sc. A, Et. 3, Ap. 9, Sector 5, Bucureşti Vă informăm că participarea dumneavoastră la Conferinţa ISAPP se realizează prin plata unei taxe de înregistrare la acest eveniment. După achitarea taxei veţi primi confirmarea înscrierii dvs. prin e-mail. Taxa de înregistrare este în valoare de: 20 EUR (400 RON)/ persoană 80 EUR (250 RON)/ persoană (studenţi şi specialişti sub 35 ani). Persoanele care se înscriu până la data de 1.08.2006 beneficiază

de o reducere, taxa având valoarea de: 0 EUR (370 RON) / persoană 70 EUR (230 RON) / persoană (studenţi şi specialişti sub 35 ani) DATA LIMITĂ pentru înregistrare şi pentru plata taxei: 24 octombrie 2006 Modalități de plată: A. Prin ordin de plată/ transfer bancar (suma netă dată) Conturile deschise pentru achitarea taxei de înscriere sunt: EUR – RO87 BRDE 40S V667 7384 400 LEI – RO9 BRDE 40S V667 7376 400 BRD Agenţia Piaţa Romană – Fundaţia Generaţia B. În numerar, la sediul Fundaţiei Generaţia: Bd Unirii Nr.27, Bl.5, Sc.A, Et.3, Ap.9, Sector 5, Bucureşti Tel./ Fax: (004 02) 336 695, (004 02) 330 6649 E-mail: generativ@rdslink.ro 

48

* Vă rugăm să faceţi programare telefonică în prealabil.

VI. supervizare de grup.3. Costurile supervizării vor fi decontate cu chitanță. de a renunța dacă au schimbări majore în forma inițială a contractului. 3. sunt de realizare a scopului supervizării. Forma supervizării____________________________________ (supervizare individuală – început de carieră. Nume:_______________________________________Adresa:__________ ________________________________ 2. etc. Supervizarea are loc în timpul de lucru al supervizatului.. precum și datorită faptului că supervizatul consideră că nu se poate creea o relație cu supervizorul. Se notează luna și anul) 6. O schimbare a condițiilor de supervizare poate fi realizată între supervizor și cel care a solicitat supervizarea în cadrul serviciului și respectănd regulile în domeniu. Supervizarea . datele personale ale celor care solicită servicii de supervizare vor fi prelucrate confidențial pe calculator. și anume_____________ (ambient. Anularea contractului. 4.Model CONTRACT DE SUPERVIZARE I. Obiectul contractului. felul serviciului. corespunzătoare pentru continuarea supervizării Angajator (funcție) Nume/Semnătura Data Supervizor Nume/Semnătura Data 49 . Perioada de timp a supervizării ( ex. Obiectul contractului este aducerea serviciului de supervizare de către cel care onorează contractul (în continuare numit supervizor) vis-a-vis de cei care lucrează cu cel care a cerut contractul (în continuare numiți supervizați). Supervizat: Nume_____________________________________________ Ambient_____ _______________________________________ Sarcini profesionale____________________ _______________ (sarcini de bază. 2. în acest punct. timpul. desfășurarea ședinței. Sfârșitul supervizării ( până la max. Supervizor: . Începutul supervizării (data primei întâlniri) 5. Supervizorul este obligat să păstreze confidențialitatea privind procesul și conținutul supervizării față de alții. supervizare echipă. cadrul desfășurării) Ședințele vor dura cel puțin 50 de minute. Principii ale supervizării . supervizare performanțe) 2. Cel care a solicitat cotractul are dreptul de a anula .. Scopul supervizării/ puncte grele în supervizare . altele) IV. În baza obiectivelor supervizării care reies din obligațiile supervizorului și a celor de la punctul IV. frecvența și conținutul ședințelor. despre ce este vorba. Anularea contractului se poate face din motive speciale apărute între partenerii de contract cu efect imediat. iar dublul cel puțin 00 de minute. supervizare individuală – alte motive. Acest lucru devine valabil mai ales în cazul schimbării majore a situației supervizatului ( terminarea contractului de muncă.) Supervizorul se declara astfel de acord ca. Supervizorul prestează serviciile de supervizare conform standardelor muncii de supervizare. III. mutarea la un alt punct de lucru). Există în afara de asta alte relații de contract cu __ ____________________________. Cel care a solicitat supervizarea nu poate influența desfășurarea procesului de supervizare. dar poate avea loc un schimb de opinii între supervizor și supervizat în cadrul profesional. data contractului. înțelegerea dintre supervizor și supervizat: 4. Onorariu. VI. II. Locul desfășurării supervizării V.

juridică) 30 Euro (pers. 4 cod poștal 300223 Plata se face prin ordin de plată în cont nr. Pârvan. Bd. fizică) SEMNĂTURA: Decupați talonul și trimiteți-l pe adresa: Ana Muntean Universitatea de Vest. .TALON DE ABONAMENT Abonați-vă la revista organizației SN-CAN “Copiii de azi sunt părinții de mâine“ Pentru 40 Euro (persoană juridică) sau 30 Euro persoană fizică: veți primi patru numere de revistă “Copiii de azi sunt părin]ii de mâine“ NUME: ADRESĂ: DATA: TAXA: 40 Euro (pers. sucursala Bastion. RO22RNCB02550083569000 la Banca Comercială Română. nr. V.