Adam, Eva şi Noe faţă în faţă cu genetica modernă

Traducere şi adaptare de Bogdan Mateciuc după dr. Robert Carter

E o surpriză pentru majoritatea oamenilor să audă că există numeroase dovezi că rasa umană se trage din doi oameni, doar cu câteva mii de ani în urmă (Adam şi Eva), că a existat o serioasă reducere a populaţiei în trecutul recent (în vremea Potopului) şi că a existat o singură dispersare a oamenilor în lume după aceea (Turnul Babel).1 Îi surprinde şi mai mult să afle că mare parte dintre aceste dovezi provin de la oamenii de ştiinţă evoluţionişti. De fapt, o mărturie a istoriei biblice a fost oferită de genetica modernă. Este evidentă pentru oricine, dacă ştie unde să caute! Pentru scopurile noastre, cele mai importante locuri unde trebuie să căutăm sunt cromozomul Y (care se găseşte la bărbat şi este transmis din tată în fiu) şi ADN-ul mitocondrial (un inel mic de ADN pe care îl moştenim de la mamele noastre; bărbaţii nu îl transmit copiilor lor). Aceste două bucăţi de ADN înregistrează nişte lucruri uimitoare despre trecutul nostru. În ultimele decenii s-a adunat o cantitate uriaşă de informaţii, cantitate care ne permite să răspundem la întrebări pe care nu am fi putut nici măcar să le luăm în considerare înainte. Instrumentele geneticii moderne ne permit să răspundem în mod precis la întrebări referitoare la istorie, deoarece genele noastre poartă în ele înregistrări care ne spun de unde am venit şi cum am ajuns unde suntem. Instrumentele care ne stau la dispoziţie sunt puternice. Facerea şi genetica Sunt două pasaje concise în relatarea Facerii pe care le putem folosi pentru a trage nişte concluzii referitoare la istoria genetică a omenirii. Vă rugăm să reţineţi că nu putem folosi aceste pasaje pentru animale (pentru că nu ştim câte din fiecare fel au fost create iniţial) sau pentru vreo specie de înotătoare („care mişună în ape” Facerea 1:21). Aceste afirmaţii se pot aplica doar oamenilor: „Atunci, luând Domnul Dumnezeu ţărână din pământ, a făcut pe om şi a suflat în faţa lui suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie” (Fac. 2:7) „Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu; şi, dacă a adormit, a luat una din coastele lui şi a plinit locul ei cu carne. Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie şi a adus-o la Adam.” (Fac. 2:21–22) Aceste afirmaţii simple au implicaţii profunde. Ele limitează cantitatea de diversitate pe care ar trebui să o găsim la oamenii care trăiesc astăzi. Biblia spune că rasa umană a pornit de la doar doi oameni. Dar cât de diferiţi erau acei doi oameni? Există o posibilitate contrariantă ca Eva să fi fost o clonă a lui Adam. Clonarea înseamnă prelevarea de ADN de la un organism şi folosirea lui pentru a face o copie aproape perfectă a originalului. Aici, Dumnezeu ia o bucată de carne, cu celule, organe şi, cel mai important, cu ADN-ul lui Adam, şi o foloseşte pentru crearea unei femei. Bineînţeles, ea nu putea fi o clonă perfectă pentru că era femeie! Dar dacă Dumnezeu a avut un genom şi l-a folosit pentru a o crea pe Eva? Tot ce ar fi avut de făcut era să lase la o parte cromozomul Y al lui Adam, să dubleze cromozomul X şi iată femeia instant! Nu ştim dacă Eva era din punct de vedere genetic identică cu Adam. Singurul motiv pentru care aduc asta în discuţie este faptul că noi avem două posibilităţi în modelul biblic de istorie genetică a omenirii: unul sau două genomuri iniţiale. Fiecare dintre rezultate este totuşi foarte diferit de majoritatea modelelor populare evoluţioniste,2 dar noi vom discuta gama de posibilităţi pe care ni le permite Biblia. Genomul tău este ca o enciclopedie (literal vorbind). Şi, ca orice enciclopedie, genomul se împarte în volume numite cromozomi, dar ai două copii ale fiecărui volum (cu excepţia cromozomilor X şi Y, femeile au doi de

B şi O) Oricum. întreaga populaţie a lumii a fost redusă la doar opt suflete. Există nişte locuri cu un grad mare de variabilitate care par să contrazică asta. în esenţă. fusese blestemată. ar putea fi www. deşi acestea sunt de obicei excepţii. Imaginaţi-vă că faceţi o comparaţie între două copii ale aceluiaşi volum puse una lângă alta şi găsiţi un cuvânt într-o anumită propoziţie ortografiat diferit în fiecare volum (poate „mână” şi „mînă”). ar fi existat două posibile variante în genom.X. dar asta nu schimbă faptul că.4 una sau mai multe dintre nurori ar fi putut fi fiicele ei. câţi cromozomi Y erau pe Arcă? Răspunsul este: unul. Şi reţineţi afirmaţiile din Facerea 9:19: „Aceştia sunt cei trei fii ai lui Noe şi din aceştia s-au înmulţit oamenii pe pământ”. „Şi a intrat Noe în corabie şi împreună cu el au intrat fiii lui. Există o şansă ca acestea să fie mai puţine. De exemplu. 3 sau 4 citiri originale. erau patru bărbaţi. Da. 9:18–19) Putem face multe deducţii importante pornind de la aceste afirmaţii. Punctul important de reţinut este că. ne aşteptăm la un maxim de trei linii mitocondriale în populaţia actuală a lumii. inclusiv genomul uman. Nu ştim în ce măsură mutaţia a apărut înainte de Potop. este rezonabil să presupunem că s-au produs mutaţii într-o mică măsură. Dar cum am văzut mai devreme. la o primă vedere. fiecare dintre fii a dus mai departe acelaşi cromozom Y.. Există totuşi indicaţii că Eva nu poate să fi fost o clonă. dar este posibil). Câte linii de cromozomi X erau pe Arcă? Asta depinde.odaiadesus. pe baza Facerii 7 şi 9. deci iată o genă cu mai mult de două versiuni. Aceasta este o indicaţie clară că soţia lui Noe nu a mai contribuit cu altceva la populaţia lumii. dacă Eva a fost o clonă a lui Adam. a avut loc o mare şi bruscă reducere a populaţiei. deoarece dacă ea a apărut. femeia lui şi femeile fiilor lui. ca să scape de apele potopului.3 Există trei versiuni principale ale genei grupei de sânge (A. Da. sunt doar câteva versete în Potop care ne ajută la modelul nostru. dacă a existat mutaţie într-o mică măsură înainte de Potop sau dacă unele dintre nurori au fost rude apropiate. Dacă Noe a avut o fiică după Potop (nu este de aşteptat. dar majoritatea sunt datorate mutaţiilor care au apărut la diferite subpopulaţii după Babel. Grupa de sânge ABO este exemplul de manual al unei gene cu mai mult de două versiuni. dar restricţionează variaţia la 2. iar bărbaţii au un X şi un Y).. Cel mult. Asta este o surpriză pentru mulţi. totusi. Cu nici o interdicţie în ceea ce priveşte căsătoriile între fraţi. toata variaţia genetică la oamenii de astăzi a putut încăpea în doi oameni.” (Fac. Dar toată creaţia. astfel încât s-ar putea să nu fie foarte înţelept să tragem concluzia că nu a avut loc nici un fel de mutaţie înainte de Potop. Ham şi Iafet. La aproximativ zece generaţii de la Facere. Dacă Eva nu a fost o clonă. Dacă îi numeri pe toţi obţii opt. atunci au fost şapte. mulţi dar nu toţi oamenii cu grupa O au ceva ce seamănă foarte mult cu un A mutant (mutaţia împiedică producerea trăsăturii A în celulele externe). În timpul perioadelor lungi de viaţă ale patriarhilor antideluvieni. dar Biblia nu spune că soţia lui Noe a avut copii după Potop (în acest caz fete). Dacă din întâmplare soţia lui Noe a transmis mai departe acelaşi cromozom X fiecăruia dintre cei trei fii (probabilitate de 25%). erau patru femei. dacă nu luăm în considerare mutaţiile care au apărut după dispersarea noastră pe glob. Aceasta este valabil pentru multe alte gene. 7:7) „Iar fiii lui Noe care au ieşit din corabie erau: Sem. aceste versete sunt profunde. Dintr-un număr neştiut de oameni. Câte linii de ADN mitocondrial erau pe Arcă? Răspunsul este: trei. Vine asta în întâmpinarea dovezilor? Absolut! Majoritatea locurilor variabile în genom vin în două versiuni şi aceste două versiuni sunt împrăştiate în lume.ro 2 . dar una dintre principalele versiuni este clar o mutaţie. dar Noe a dat cromozomul său Y fiecărui fiu al lui. Aceasta totuşi permite destul de multă diversitate până la urmă. nu aşteptăm mai mult de patru. Potopul şi genetica Ca şi în povestea Facerii.” (Fac. Se poate vedea că. Potopul ar fi trebuit să şteargă orice urmă a ei (orice urmă în cazul cromozomului Y). totuşi. totuşi ar fi fost patru posibilităţi în genom (pentru că fiecare din cromozomii iniţiali vin în patru copii). Dacă nu a existat o mutaţie (ceea ce este foarte posibil). Măsura în care s-a produs mutaţia ar putea fi o chestiune în discuţie. Aceştia sunt cei trei fii ai lui Noe şi din aceştia s-au înmulţit oamenii pe pământ. cu doar trei cupluri care se puteau înmulţi.

Potopul lui Noe! Turnul Babel şi genetica Turnul Babel a fost povestea de seară preferată a multor generaţii. în ciuda ratei mari a mutaţiei. Şi cum cromozomii X se recombină (la femei).5 Aceasta este o dilemă pentru evoluţionişti şi ei trebuie să recurgă la căutarea unei „excepţii reproductive” la bărbaţi. este o corelaţie frumoasă şi o putem lua ca atare. M şi N sunt separate de aproximativ opt mutaţii (o mica fracţiune din cele 16. Pretind că au derivat din linii mai vechi găsite în Africa. chiar a existat un eveniment de reducere. 11:4) Se pare că ei aveau o cultură omogenă. dar ce fac oamenii în această situaţie? Te-ai aştepta ca ei să se amestece după bunul plac. Dovezile din ADN-ul mitocondrial se potrivesc cu modelul nostru la fel de clar ca şi datele cromozomului Y. N şi R diferă doar prin câteva mutaţii. Dar ca şi celelalte. Ei nu spun că acestea provin de pe Arcă. sunt doar câteva versete care se aplică modelului nostru de genetică. Dar ce putem spune despre R? Este foarte asemănător cu N. În orice caz. Lipsa generală de diversitate între oameni este motivul pentru care modelul „Din Africa” afirmă că omenirea a trecut printr-o micşorare uriaşă a populaţiei. aproximativ patru mutaţii separă pe fiecare. dar cu siguranţă este fascinant să ne gândim la asta.” (Fac. În esenţă.500 de litere din genomul mitocondrial). Erau limba şi barierele culturale cele care i-au fi putut împiedica pe fiii lui Sem să se căsătorească cu fiicele lui Iafet? S-ar fi căsătorit fiicele lui Ham de bună voie cu fiii unuia dintre cei trei bărbaţi? Observaţi în Facerea 11:4 că ei ştiau despre posibilitatea de a se împrăştia şi de a se separa unul de altul şi în mod conştient au făcut invers! Oricum.000 (şi poate doar 10008) de supravieţuitori. asta a fost împotriva poruncii exprese a lui Dumnezeu care le spusese să se împrăştie (să populeze pământul). s-a găsit mult mai puţin decât a prezis majoritatea (evoluţionişti!). Încă o dovadă îşi face apariţia din cantitatea de diversitate genetică care a fost găsită la oamenii din toată lumea. După cum reiese. mai degrabă decât la femei. este vorba despre o cantitate considerabilă de material genetic. ne uităm în mod potenţial la o cantitate uriaşă de diversitate genetică în cromozomii X ai lumii. În primul rând. Astfel. Oricum. Vine asta în întâmpinarea dovezilor? Absolut! Se dovedeşte că cromozomii Y sunt similari în întreaga lume. până la aproximativ 10. cu mutaţii considerabile sau diferit în mare măsură). R diferă de N doar printr-o mutaţie. În al treilea rând. sau poate mult mai strâns înrudite una cu alta decât erau cu M? Nu vom şti niciodată. aşa că ne vom referi la ele folosind aceleaşi nume. Să presupunem că au existat zece generaţii de femei de la Eva la doamnele de pe Arcă. Dar e ea mai mult decât un basm? Este posibil să existe dovezi care să susţină această poveste despre rebeliune şi judecată? Ca şi istorisirile despre Facere şi Potop. sunt trei linii de ADN mitocondrial principale găsite în întreaga lume.6 Pentru modelul biblic. aceste versete sunt pe atât de profunde pe cât sunt de simple. în al doilea rând rasa umană nu este atât de bătrână şi nu a acumulat multe mutaţii. Asta ne dă indicaţii despre cantitatea de mutaţii care au avut loc la generaţiile dinaintea Potopului. Aceasta indică încărcătură de mutaţie care a apărut înainte de Potop. nu a fost găsit nici un cromozom Y „ancestral” (de ex. Se dovedeşte de asemenea că M. pe M şi N de Eva (poate patru mutaţii în fiecare linie în zece generaţii). până aproape de dispariţie. 11:1) „Şi au zis iarăşi: „Haidem să ne facem un oraş şi un turn al cărui vârf să ajungă la cer şi să ne facem faimă înainte de a ne împrăştia pe faţa a tot pământul!” (Fac.ro 3 . Pornind de la presupunerea că mutaţiile apar în egală măsură în toate liniile. www.nouă linii de cromozomi X. dar asta pe baza unei serii de presupuneri. grade mari de „conversie a genelor” în cromozomul Y sau poate o „maturare selectivă” care a şters toate celelalte linii masculine. Evoluţioniştii au numit aceste linii „M”. rasa umană a pornit de la doi oameni. El a luat problema în propriile mâini. motivul acestei lipse de diversitate este dublu. „În vremea aceea era în tot pământul o singură limbă şi un singur grai la toţi.odaiadesus. Conform spuselor evoluţioniştilor. Au fost N şi R surori. „N” şi „R”.

„Haidem. Şi i-a împrăştiat Domnul de acolo în tot pământul şi au încetat de a mai zidi cetatea şi turnul. fragmentul revine cu o altă referinţă la împărţirea de la Babel.odaiadesus. mutaţiile sunt specifice zonei geografice. La ce se referă asta? Multă lume crede că asta se referă la o împărţire a suprafeţei pământului (plăcile tectonice). ar fi fost aproximativ 150 de copii în generaţia lui Şelah. citatul spune „că în zilele lui s-a împărţit pământul”. Referindu-se la un descendent de a cincea generaţie a lui Sem. cât şi cu ştiinţa. Noe a avut 30 de copii. Când a apărut dispersarea? Cel mai bun indiciu al nostru legat de eveniment vine din Facerea 10:25. dar războaiele şi bolile au făcut totuşi victimele lor. Deci trebuie să ne punem întrebarea: „De ce sunt atât de puţini oameni în lume azi?” Răspunsul este că lumea este tânără şi că nu suntem aici de mii de ani. Aceasta se potriveşte atât cu contextul. aceste generaţii se suprapun. au apărut mutaţii la diverse linii. www. industria şi civilizaţia. multe dintre casele regale păgâne ale Europei de nord duc înapoi la Iafet. creşterea animalelor. Din moment ce bărbaţi şi femei din aceeaşi familie se amestecau cum voiau înainte. Am văzut deja că cromozomii Y au puţină variaţie între ei. populaţia actuală se potriveşte cu uşurinţă în modelul standard de creştere a populaţiei. după familii şi după naţii. Populaţia ar fi crescut repede dată fiind măsura în care populaţia de după Potop a restabilit agricultura.5% pe an). Actuala distribuţie a liniilor cromozomilor Y este o confirmare uimitoare a modelului biblic. În context. ci a folosit limba ca să le separe în funcţie de genealogia paternă! Aceasta are o însemnătate monumentală şi este cheia înţelegerii istoriei geneticii umane. Este o rată mare de creştere. Peleg este asociat cu Babel. legende despre potop şi genealogii străvechi comune şi păgâne care leagă oamenii de figurile biblice (de ex. aşa că să zicem că erau între 1. Interpretarea pe care o susţin este că acest pasaj se referă la împărţirea oamenilor la Babel. explică uimitoarea legătură culturală a oamenilor vechi – cum ar fi construcţia de piramide. Dumnezeu nu a separat naţiunile în funcţie de limbă. Mai este un verset în această secţiune pe care trebuie să îl discutăm: „Acestea sunt neamurile. Cât de mare era populaţia la momentul acela? Ne-am aştepta la o creştere rapidă a populaţiei.750 în generaţia lui Peleg.10 De fapt.. aproximativ 750 în a lui Eber şi aproximativ 3. folosind parametri foarte conservatori.9) Creşterea dramatică a populaţiei lumii în ultimele decenii este un fapt bine cunoscut. să Ne pogorâm şi să amestecăm limbile lor.000 de oameni în viaţă pe vremea lui Babel. Deoarece liniile au fost trimise în anumite zone geografice. Sortarea după tată duce la linii cromozomiale specifice în diferite locaţii geografice.ro 4 . 11:7–8) Sunt implicaţii însemnate care pornesc de la povestea Turnului Babel. Asta ar putea fi adevărat. şi dintr-înşii s-au răspândit popoarele pe pământ după potop” (Fac. Apoi a luat acea listă şi a folosit-o pentru a împărţi şi separa popoarele. În primul rând.000 şi 10. La această rată de creştere. dar nu putem şti sigur. aceasta a condus şi la un amestec de linii mitocondriale. 10:32) La Babel nu s-au separat generaţiile după limbă. Este ca şi cum Dumnezeu a pus toţi oamenii pe o foaie uriaşă şi a apăsat butonul „Sortează după tată”. dar ar presupune o cantitate mare de activitate geologică după Potop şi asta se presupune că ar fi apărut într-un timp istoric ale căror evenimente nu au fost înregistrate. Dacă presupunem că tot atâtea fete. Asta se potriveşte foarte bine cu datele disponibile. dar. Bineînţeles. Din perspectivă biblică. Vedeţi implicaţiile acestui simplu verset? La Babel. un bărbat numit Peleg. ca să nu se mai înţeleagă unul cu altul. fiul lui Noe. Dumnezeu a folosit limba ca să le separe în funcţie de genealogia paternă! Aceasta are o însemnătate monumentală şi este cheia înţelegerii istoriei geneticii umane. Acum adăugăm faptul că această mică variaţie este aproape întotdeauna specifică zonei geografice. Ham şi Iafet. Sunt numiţi 16 fii care li s-au născut celor trei fraţi Sem. începând cu 6 oameni şi dublând populaţia la fiecare 150 de ani reiese mai mult decât populaţia din acest moment (o rată de creştere de mai puţin de 0. La doar câteva versete după referirea la Peleg. Asta înseamnă că după ce au fost separate popoarele în funcţie de cromozomul Y.” (Fac. care se trag din fiii lui Noe.

Istoria omenirii e plină de reflux şi flux în funcţie de cum s-au amestecat sau s-au luptat oamenii. majoritatea Asiei. exact cum am prevăzut. A fost scrisă după ce a început dispersarea. pe măsură ce aceste trei linii mitocondriale amestecate au fost duse mai departe cu dispersarea cromozomului Y. unii s-ar putea aştepta să poată găsi o cantitate semnificativă de dovezi pentru Tabla Naţiunilor în datele genetice. Reflectă. Toate ideile din acea listă sunt lucruri redate clar în istorisirea Turnului Babel din Biblie. culturi separate s-au unit etc. deseori cu o ostilitate evidentă. limbi s-au schimbat. Teoria evoluţionistă „Din Africa” ne spune că a existat o singură dispersare a oamenilor. povestirea a fost scrisă de cineva din Orientul Mijlociu şi dintr-o perspectivă a Orientului Mijlociu. cum veţi crede cele cereşti?” Mulţi oameni de azi nu văd istoria în Biblie: prin urmare. Am aflat deja că sunt trei linii principale de mtADN. Australia. După Potop Ultima referinţă semnificativă rămasă în Biblie. Tabla Naţiunilor este o înregistrare a triburilor post-Babel. dar răspunsurile referitoare la detalii fine s-ar putea să ne scape pentru totdeauna. Istoria omenirii de la Babel încoace este foarte complicată. Ce s-ar întâmpla cu Creştinismul dacă istoria Bibliei sar dovedi a fi adevărată până la urmă? www. culturi au dispărut. iar toate acestea s-au întâmplat în trecutul recent. În primul rând. având centrul lângă Orientul Mijlociu şi călătorind prin Orientul Mijlociu cu trei linii mitocondriale diferite.ro 5 . Atacurile sunt de multe ori bazate pe afirmaţia că Biblia nu este credibilă pe baze istorice. din cine au descins ele şi unde s-au dus. Acesta este un subiect important pentru modelul creaţiei. se numeşte Tabla Naţiunilor. Se găseşte în Facerea capitolele 9 şi 10. ce să mai spunem despre teologie? Gândiţi-vă la ce i-a spus Iisus lui Nicodim în Evanghelia după Ioan 3:12: „Dacă v-am spus cele pământeşti şi nu credeţi. Adăugăm faptul că aceste trei linii sunt distribuite în lume mai mult sau mai puţin aleatoriu. implicaţiile spirituale sunt nesemnificative pentru ei. de asemenea. dar nu neapărat înainte ca aceasta să se termine.ADN-ul mitocondrial (mtADN) aduce o altă confirmare. Într-adevăr. Este incompletă deoarece sunt zone uriaşe ale lumii despre care nu se discută (Africa sub-sahariană. De asemenea.11 Cu alte cuvinte. multe s-au schimbat în anii care au urmat. diferitele mutaţii în fiecare din cele trei familii principale de mtADN sunt şi ele specifice zonei geografice. Genetica modernă poate răspunde unor întrebări importante.odaiadesus. cum au rezistat invaziilor sau au fost cuceriţi. o discreditează. Grupuri de oameni au migrat. Lumea nu priveşte Biblia într-o lumină pozitivă. Harta evolutivă a migraţiilor este izbitor de apropiată de istorisirea Bibliei a unei singure dispersări a oamenilor de la Babel. şi este important să reţinem câteva lucruri. Dacă Biblia este o sursă istorică exactă. iar dacă istoria Bibliei nu este exactă. totuşi. De fapt. Americile şi Oceania). care ne va ajuta să ne construim modelul nostru de istorie genetică a omenirii. fiecare linie din fiecare zonă a început să adune noi mutaţii. Adevărul nu este atât de simplu. cu oameni care călătoreau în grupuri mici prin teritorii care înainte nu fuseseră locuite. un instantaneu în timp. Europa de Nord.

k = rata de creştere anuală (experimentaţi cu diferite rate şi vedeţi ce se întâmplă) şi t = timpul (în ani). The table of nations. Înapoi. Înapoi. M.. Reconstructing human origins în the genomic era.. Înapoi. http://creation. 2008. The early history of man: Part 1.Referinţe şi note Vezi Nelson.. www. A. Harpending. 1993. 2009. Înapoi..000 de persoane sau mai puţin.R. The Neutral Model of evolution and recent African origins. http://creation.. CEN Tech J 4:67–92. Înapoi. and Hammer. Nature Reviews 4:598–612.. W. Sarfati. The human Y chromosome: an evolutionary marker comes of age. ABO Blood and Human Origins. Journal of Creation 23(1):70–77. numărul nostru a crescut şi s-a diversificat puţin şi apoi am părăsit Africa şi am colonizat restul lumii. Tyler-Smith. Acts & Facts 37(2):10. unde No = populaţia de început (6). Înapoi. Current Anthropology 34:483. Blood types and their origin (Countering the Critics). Da. Criswell D. D.A. 2003..W. 2006. Batten. 1990. Journal of Creation (numit atunci CEN Technical Journal) 11(1):31–32.. Journal of Creation [fost TJ] 17(1):21–23.. <www. et al. Where are all the people? Creation 23(3):52–55. 2001. Jobling. a survenit ceva brusc care a redus populaţia la 10.. Înapoi.C.org/article/3647>. 1997. Harvesting the fruit of the human mtDNA tree. R. Isaac şi Iacov s-au căsătorit cu rude apropiate din familia lor. The genetic structure of ancient populations. J. C. M. D..ro 6 . Interdicţiile de căsătorie cu rudele apropiate au fost date prima oară în Levitic 18 şi 20. la aproape 2.F. Puteţi face propria simulare în Excel. Înapoi.com/genetics-and-biblical-demographic-events. Înapoi.com/where-are-all-thepeople. Genetics and Biblical demographic events.odaiadesus. Carter. Oamenii moderni provin din acel eveniment. TRENDS în Genetics 22(6):339–345. 2006. H. Înapoi. O serie din cinci părţi a fost publicată în Journal of Creation (numit atunci CEN Technical Journal) la începutul anilor 1990. J... 2003. Avraam. Vezi Cooper. et al.W. Torroni.icr. Acum câteva zeci de mii de ani (datele diferă de la autor la autor).500 de ani de la Facere. Cea mai frecventă versiune a teoriei „Din Africa” afirmă că oamenii au trăit în Africa (ca Homo erectus) pentru aproape un milion de ani. Garrigan. Înapoi. Nature Reviews 7:669– 680. folosind formula N = Noekt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful