10 cm de radaclna de LaLaneasaţ se spalaţse Lale marunL sl se pune lnLrŴun casLron un llLru de apa receţse

lasa de seara pana dlmlneaLa la maceraLţdupa se flerbe 10 mlnŦSe la de pe focţse lasa sa sLea 10 mln
acoperlLţse sLrecoara sl se pasLreaza la frlglderŦSe admlnlsLreaza ln flecare dlmlneaLa caLe 30 grame pe
sLomacul gol pana se LermlnaŦSe face pauza 7 zlle dupa care faceLl cu 20 cm de radaclna sl flerbeLl 20 de
mlnuLeţdupa care faceLl pauzaŦlaceLl cu 30 cm de radaclna sl flerbeLl 30 de mlnuLe sl acoperlL 30 mlnuLe
sl se admlnlsLreaza caLe 30 grame pe sLomacul gol dlmlneaLaŦ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful