CE ESTE UN DIRIGINTE DE SANTIER?

Diriginte de Santier - persoana fizica insarcinata de catre investitor cu verificarea calitatii materialelor si produselor puse in lucrare si/sau cu verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii. Diriginte de Santier si Inspector de Santier sunt una si aceeasi persoana, conform Ordinului nr. 448 / 3.04.2002 privind aprobarea Procedurii de autorizarea inspectorilor de santier, care schimba denumirea de Diriginte de santier in Inspector de santier. Legea nr 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (prin Norme Metodologice, cap.VI,sect.1,art.800,pct.2) impune obligativitatea urmaririi executiei lucrarilor prin diriginte de santier autorizat.

Acesta raspunde fata de investitor/ beneficiar, conform legii, pentru verificarea realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii, in baza unui contract de consultanta incheiat intre cele doua parti.Dirigintele de specialitate raspunde totodata fata de organele abilitate ale statului pentru executie conforma cu proiectul si cu reglementarile tehnice in vigoare. Dirigintele de santier (inspector de santier) il reprezinta pe investitor in relatiile acestuia cu toti factorii implicati (proiectanti, antreprenori, furnizori, prestatori de servicii) in realizarea unei constructii.

DE CE UN DIRIGINTE DE SANTIER? AVANTAJE.

Angajarea unui inspector de santier inainte de inceperea lucrarilor de constructii este nu doar obligatorie dar si foarte utila. Iata cateva dintre beneficiile acestei colaborari: • RESPONSABILITATE. O firma de constructii are un program de control al calitatii lucrarilor, mai bine sau mai putin bine pus la punct. Inspectorul de santier intareste controlul de calitate si certifica prin semnatura pe procese verbale, raspunzand in aceeasi masura cu constructorul in fata legii si a proprietarilor. Responsabilitatea este totala in conditiile in care, in locul unei firme, se lucreaza cu echipe de muncitori ”in regie proprie”, iar acestea nici macar nu apar in vreun act in Cartea Tehnica a Constructiei.

• ECONOMIE. De cele mai multe ori, bugetul initial al unei constructii este depasit cu sume importante. Aceste cheltuieli suplimentare “neprevazute” s-ar putea diminua considerabil printr-un control detaliat in toate etapele si sub toate aspectele. Spre exemplu, in contractul cu constructorii trebuie incluse anumite clauze pentru a evita plata unor lucrari incomplete sau de slaba calitate. Un alt exemplu: zidariile cu abateri de planeitate sau

neparalelismul dintre ele pot duce la cheltuieli insemnate de materiale si manopera la tencuirea acestora. Iar exemplele sunt nenumarate si difera de la o casa la alta, de la un constructor la altul. • CUNOASTERE. Deseori pe santiere, proprietarii doresc modificari de pereti, de pozitii de usi sau de instalatii abia dupa ce acestea au fost executate. Analizand in detaliu toate aspectele constructiei si cunoscand alternativele puteti lua hotarari in cunostiinta de cauza, evitand modificarile lucrarilor gata executate. Totodata va veti gasi in situatia de-a cunoaste fiecare detaliu al casei, ceea ce va deveni un mare avantaj in viitor, cand veti locui in acea casa SERVICII OFERITE

Pe baza termenilor contractului incheiat intre investitor si inspector, acesta din urma poate presta urmatoarele servicii: In perioada de pregatire a executarii lucrarilor, 1. Verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale prevazute de aceasta. 2. Verifica corespondenta dintre prevederile autorizatiei si cele ale proiectului. 3. Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor. 4. Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate si corelarea acestora. 5. Controleaza respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati pentru cerintele stabilite prin Legea 10/1995. 6. Verifica existenta in proiect a prevederilor fazelor determinante si a programului de control al proiectantului 7. Dupa caz, participa la pregatirea licitatiilor pentru executarea lucrarilor. 8. Participa la elaborarea contractelor si raspunde de introducerea in acestea a prevederilor referitoare la calitate. 9. Preda executantului amplasamentul liber de orice sarcina si bornele de reper precizate de proiect. 10. Participa impreuna cu proiectantul si executantul la trasarea generala a constructiei. 11. Preda constructorului terenul rezervat pentru organizarea de santier. In perioada de executare a lucrarilor, 1. Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, a proiectelor, a caietelor de sarcini si a reglementarilor tehnice in vigoare. 2. Verifica respectarea tehnologiilor de executie, in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare. 3. Interzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru lucrarile la care reglementarile tehnice au prevederi in acest sens. 4. Efectueaza verificarile prevazute in normele tehnice si semneaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor. 5. Participa la verificarea in fazele determinante si la intocmirea proceselor verbale de lucrari ascunse. 6. Verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate. 7. Interzice utilizarea de materiale, semifabricate si prefabricate necorespunzatoare sau fara certificate de calitate, fara agrement tehnic pentru materiale netraditionale sau din import sau fara declaratie de conformitate a calitatii. 8. Interzice utilizarea de tehnologii noi, fara agrement tehnic. 9. Asista la prelevarea probelor de la locul de punere in opera, conform caietelor de sarcini si normativelor in vigoare precum si a clauzelor contractuale speciale. 10. Urmareste executarea lucrarilor pe tot parcursul lor, admitand la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ.

Verifica respectarea cerintelor stabilite de Legea nr.04. • verifica existenta in proiect a prevederii fazelor determinante si a programului de control al proiectantului.urmareste executarea lucrarilor pe tot parcursul lor. 14. Inspectorii de santier adevarati sunt doar cei autorizati de catre Inspectoratul de Stat in Constructii.10 /1995 privind calitatea in constructii in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba solutiile initiale. Preia documentele de la executant si proiectant si completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale. demolarea lucrarilor executate necorespunzator si refacerea lor numai in baza solutiilor elaborate de proiectant. sistarea executiei. ale organelor abilitate precum si ale altor participanti la realizarea constructiei privind neconformitatile si neconcordantele aparute pe parcursul executiei. admitand la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ. • transmite proiectantului pentru solutionare sesizarile proprii. daca este cazul.Planul de verificari si incercari" si. conform Procedurii de autorizare a inspectorilor de santier. 1. Dirigintele de santier sau inspectorul de santier. 488 / 03. • urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului. • cere executantului. Preda investitorului actele de receptie impreuna cu cartea tehnica a constructiei. Transporturilor si Locuintei nr. si alte verificari suplimentare si semneaza documentele intocmite in urma verificarii. 15. • verifica respectarea parametrilor prevazuti in cartea tehnica a constructiei. • avizeaza dispozitiile de santier transmise de proiectant. aprobata prin Ordinul Ministrului Lucrarilor Publice. demolarea lucrarilor executate necorespunzator si refacerea lor numai in baza solutiilor elaborate de proiectant sau de persoane abilitate prin lege pentru elaborarea acestora si vizate de verificatorul de proiecte atestat MLPAT. activitatea de verificare valorica si decontare a lucrarilor executate. • urmareste respectarea programului de asigurare a calitatii de catre executant. a caietelor de sarcini si a reglementarilor tehnice in vigoare • interzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru lucrarile la care reglementarile tehnice au prevederi in acest sens: • efectueaza verificarile prevazute in . Efectueaza. 13. • verifica respectarea legislatiei in vigoare cu privire la materialele utilizate. La receptia lucrarilor. • verifica respectarea cerintelor stabilite de Legea 10/1995 privind calitatea in constructii.. • convoaca comisia de receptie la finalizarea lucrarilor. dupa caz. dupa caz. pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie documentele cartii tehnice a constructiei. 17. 12. Cere executantului..2002 .11. Transmite proiectantului pentru solutionare sesizarile proprii. in numele investitorului. Urmareste rezolvarea remedierilor cuprinse in anexa procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. sistarea executiei. In perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala. Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare si preda terenul detinatorului acestuia. • urmareste rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de receptie. 3. a proiectelor. ale executantilor sau ale altor persoane abilitate. Urmareste respectarea programului de asigurare a calitatii la executant. • participa la receptia lucrarilor si Tntocmeste actele de receptie. are urmatoarele atributii: • verifica proiectele: existenta tuturor pieselor scrise si desenate si corelarea acestora. 16. Participa la receptia lucrarilor. 2. Urmareste rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de receptie.

 controlul respectarii tehnologiilor de executie. acesta este angajat de catre investitor pentru verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii.  urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea terenului detinatorului acestuia la terminarea lucrarilor. informatiile putand fi accesate din acelasi loc si prin serviciile info-chiosc.  predarea catre executant a terenului rezervat pentru organizarea de santier. dirigintele de santier are urmatoarele obligatii legale:  verificarea existentei autorizatiei de construire.Dirigentia de santier .  urmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile proiectelor. precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la incadrarea in termenele de valabilitate. impreuna cu cartea tehnica a constructiei. cu precizarea fazelor determinante. ale reglementarilor tehnice in vigoare si ale contractului. Obligatiile investitorilor de a contracta serviciile de specialitate ale dirigintilor de santier sunt prevazute in Legea 10/1995 privind calitatea in constructii. executantului. din punct de vedere tehnic. in functie de care rezulta nivelul de autorizare necesar la angajarea dirigintelui de santier. corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in documentele de calitate. ordinul de aprobare. precum si domeniile in care se incadreaza lucrarile.  urmarirea lichidarii obiectiunilor cuprinse in anexele procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si realizarea recomandarilor comisiei de receptie.  predarea catre utilizator a actelor de receptie. aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica.prezenta dirigintelui este obligatorie 09 Februarie 2006 CE SPUNE LEGEA Dirigentia de santier este o activitate obligatorie si indispensabila de supraveghere tehnica a procesului de realizare a lucrarilor de constructii. prevazut in proiect. caietelor de sarcini. liber de orice sarcina. OBLIGATII SI RESPONSABILITATI In actiunea de supraveghere a executarii lucrarilor de constructii.  participarea impreuna cu proiectantul si cu executantul la trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper. respectiv. pe tot parcursul executiei acestora. o data cu efectuarea anuntului de incepere a lucrarilor de constructii. Ultima procedura de autorizare a dirigintilor de santier a fost aprobata de inspectorul general de stat Dorina Nicolina Isopescu. precum si domeniile de autorizare si valabilitate a autorizatiilor. pentru continuarea lucrarilor.  obligatia de a prelua documentele de la constructor si proiectant si completarea cartii tehnice a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale. Prin proiectul tehnic intocmit de proiectant sunt stabilite categoria de importanta a constructiei.  verificarea existentei in proiect a programului de control al calitatii. dupa efectuarea receptiei finale.  preluarea amplasamentului si predarea. punere in aplicare.  controlul corespondentei dintre prevederile autorizatiei si cele ale proiectului. titularul autorizatiei de construire trebuie sa aiba contractate serviciile de specialitate ale dirigintelui de santier.  asigurarea secretariatului comisiei de receptie si intocmirea actelor de receptie. Prin procedura se stabilesc modalitatile si tehnicile de autorizare. 1058/26 noiembrie 2005.  verificarea realizarii lucrarilor. admitand la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ. vDupa obtinerea autorizatiei de construire de la organele abilitate. iar obiectivul urmarit este realizarea nivelului calitativ al lucrarilor. contracte.  verificarea respectarii legislatiei cu privire la produsele pentru constructii. in contract si in normele tehnice in vigoare. . precum si procedura de aplicare fiind publicate in Monitorul Oficial partea I nr. proiecte. Autorizat de Inspectoratul de Stat in Constructii. existenta documentelor de atestare a calitatii. conform autorizatiei de construire si proiectului tehnic. LISTA DE ATESTARE Lista cu dirigintii de santier autorizati pe specialitati se afla afisata la sediul fiecarui inspectorat judetean in constructii si la cel al Inspectoratului in Constructii al Municipiului Bucuresti.

cu modificările ulterioare. B. cu modificările şi completările ulterioare. Lucrari hidrotehnice  6. în temeiul art. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii . Instalatii aferente constructiilor (categoriile de importanta A. 10/1995 privind calitatea în construcţii. de gaze. 257 din 1 noiembrie 2005 privind aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santierORDIN nr..S.C. de telecomunicatii. Partea I. 707/2001. metrou. cu consecinte negative asupra parametrilor de functionare a acesteia si cresterea costurilor prin refacerea lucrarilor la nivelul proiectat.I.. Lucrari de constructii silvice  8. industriale. de arhitectura sau cultura ORDIN nr. . va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Astfel. DOMENIILE DE ACTIVITATE PENTRU CARE SE AUTORIZEAZA DIRIGINTII DE SANTIER  1. tunele. 257 din 1 noiembrie 2005 Categorie: Ordin Data: 2006/2/21 ORDIN nr. C si D)  9. arheologice. Cai ferate. 13 pct. Produse pentru constructii  2. Art. ansambluri si situri istorice. 257 din 1 noiembrie 2005 privind aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 10 lit. tramvai  5. agricole si miniere de suprafata  3. 28 şi 29 şi al art. acolo unde titularii autorizatiilor de construire nu au angajat diriginte de santier. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. pentru transportul produselor petroliere  10. 5 pct. 2 Inspectoratul de Stat în Construcţii .S.S. termice. 1 Se aprobă Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier. inspectorul general de stat emite următorul ordin: Art. Drumuri. lucrarile de constructii nesupravegheate au generat diminuarea nivelului calitativ al constructiei. piste de aviatie.C. transport pe cablu  4. Constructii civile. poduri. Retele: electrice.I. aprobată cu modificări prin Legea nr. 272/1994. aprobat prin Decizia primului-ministru nr. şi ale art. Art. ale art. Monumente. Lucrari tehnico-edilitare si retele de apa si canalizare  7.C. 1 şi 7 din Ordonanţa Guvernului nr. prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.I. 24. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii . 397/2005.CALITATEA CONSTRUCTIILOR Importanta supravegherii tehnice a lucrarilor de constructii rezulta si din concluziile actelor de control intocmite de specialistii Inspectoratului de Stat in Constructii.

transporturilor şi locuinţei nr. se abrogă. 264 din 19 aprilie 2002. 1 La data intrării în vigoare a prezentului ordin. 4 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziţie contrară. 488/2002 privind aprobarea Procedurii de autorizare a inspectorilor de şantier. publicat în Monitorul Oficial al României. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii. transporturilor şi locuinţei nr. -****Ministrul transporturilor. 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor.Art. 1961 din 15 noiembrie 2005 pentru abrogarea Ordinului ministrului lucrărilor publice. Art. 1 (1)Prezenta procedură stabileşte cadrul normativ privind autorizarea diriginţilor de şantier în conformitate cu prevederile art. CAPITOLUL II: Cadrul legal Art. 488/2002 privind aprobarea Procedurii de autorizare a inspectorilor de şantier În temeiul art. cu modificările ulterioare. Gheorghe Dobre Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1058 din data de 26 noiembrie 2005 PROCEDURA din 1 noiembrie 2005 de autorizare a diriginţilor de şantier CAPITOLUL I: Prevederi generale Art. aprobat prin Hotărârea Guvernului . cu modificările şi completările ulterioare. ministrul transporturilor. b)Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii. construcţiilor şi turismului. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. construcţiilor şi turismului emite următorul ordin: Art. Partea I. precum şi domeniile de autorizare şi de valabilitate a autorizaţiilor. nr. 2 La baza prevederilor cuprinse în prezenta procedură au stat următoarele acte normative: a)Legea nr. Partea I. Ordinul ministrului lucrărilor publice. 10 lit. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. nr. Dorina Nicolina Isopescu ORDIN nr. Construcţiilor şi Turismului. publicată în Monitorul Oficial al României. 12 din 24 ianuarie 1995. Partea I. (2)Prezenta procedură stabileşte modalitatea şi tehnicile de autorizare. 10/1995 privind calitatea în construcţii. 272/1994. -****Inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii.

la solicitarea titularului de autorizaţie.C. reparaţii. 5 Prevederile prezentei proceduri se aplică pentru autorizarea şi reautorizarea diriginţilor de şantier. de modernizare. 193 din 28 iulie 1994. 397/2005. Art. Partea I. nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii I. (2)Autorizarea specialiştilor care exercită funcţia de diriginte de şantier este obligatorie atât în cazul verificării execuţiei construcţiilor noi. publicată în Monitorul Oficial al României. în termen de 6 luni de la expirarea perioadei pentru care a fost acordată autorizaţia. c)Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor. transformare.nr. 3 (1)Aplicarea prezentei proceduri are drept scop realizarea. 707/2001. Partea I. CAPITOLUL IV: Domeniul de aplicare Art. 708 din 5 august 2005. cu modificările şi completările ulterioare. 272/1994. cât şi a lucrărilor de intervenţie în timp. Art. nr.S. nr. aprobat prin Decizia primului-ministru nr. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României.LS. aprobată cu modificări prin Legea nr. a activităţii de autorizare a diriginţilor de şantier. modificare.C. nr.C. Art.I. publicată în Monitorul Oficial al României. 8 .S. 352 din 10 decembrie 1997. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. Art. precum şi alte categorii de lucrări de natura acestora. publicat în Monitorul Oficial al României. CAPITOLUL III: Scop Art. 766/1997. e)Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii . nu conduce la transferul de responsabilităţi de la persoana autorizată la organismul de autorizare şi nici nu îi exonerează pe aceştia de obligaţiile şi responsabilităţile ce le revin.. 536 din 1 septembrie 2001. 6 Autorizarea se referă la evaluarea capacităţii tehnice şi a experienţei profesionale a specialiştilor care solicită obţinerea autorizaţiei în vederea exercitării funcţiei de diriginte de şantier. Partea I. reabilitare. în mod unitar. 4 Autorizarea diriginţilor de şantier de către Inspectoratul de Stat în Construcţii . 7 Reautorizarea diriginţilor de şantier se face. consolidări. d)Ordonanţa Guvernului nr.

agricole şi miniere de suprafaţă: Tehnician de specialitate Şcoală tehnică de construcţii 10 ani Inginer CCIA. IF. CH. 3 ani Subnginer Inginerie Urbană şi Dezvoltare Regională (IUDR).Specialiştii. CAPITOLUL VI: Cerinţe şi domenii de autorizare Art. CFDP. crt. Produse pentru construcţii Inginer. precum şi cerinţele de studii şi experienţă profesionala obligatorii sunt cuprinse în tabelul de mai jos. 4 ani Subinginer Fac. c)verificare . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. CAPITOLUL V: Termeni utilizaţi Art.mod specific de efectuare a unei activităţi sau a unui proces.Inginerie Civilă (IC) 5 ani 2. b)procedura .confirmare prin furnizare de dovezi obiective că au fost îndeplinite cerinţele specificate. 10 (1)Domeniile de activitate pentru care se autorizează diriginţii de şantier. (2)Categoriile de importanţă ale construcţiilor sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor. industriale. INS. de chimie industrială (secţie de profil). arhitect CCIA. 9 În contextul prezentei proceduri termenii referitori la activitatea procedurală sunt definiţi după cum urmează: a)diriginte de şantier . IC*). CH. INS. Categoria de importanţă D Arhitect Institutul de Arhitectură 8 ani .persoană fizică însărcinată de către investitor cu verificarea calităţii materialelor şi produselor de construcţii puse în lucrare şi/sau cu verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii. 766/1997.1. TABEL Studii Nr. Domeniul de autorizare Nivel Specializare Vechime 1. angajaţi de persoane fizice sau juridice pentru urmărirea execuţiei lucrărilor ce se realizează pe teritoriul României se autorizează în conformitate cu prevederile prezentei proceduri. indiferent de cetăţenie. Institutul de Arhitectură 6 ani 2. Construcţii civile. CFDP.

3. IC 5 ani 3. Categoria de importanţă A Inginer CH. transport pe cablu: 3. IC. CCIA*). CCIA*).2. CH.1.1. IC*) 7 ani 3.2. Categoria de importanţă B inginer 3 ani Subinginer CCIA. piste de aviaţie. CH*). INS*). CH*). Categoria de importanţă D Inginer 3 ani Subinginer 4 ani 5. Facultatea de mine (galerii subterane) 5 ani 5. galerii subterane 5.4. IUDR. Lucrări hidrotehnice. CH*). Drumuri. IF*) 7 ani 5. Categoria de importanţă B Inginer 5 ani Subinginer CH. De alimentări cu apă şi de Inginer 5 ani . IUDR.4. De interes local Inginer CFDP. CCIA.edilitare şi reţele de apă şi canalizare 6. CCIA*). De interes naţional Inginer CFDP. poduri. Categoria de importanţă A Inginer CCIA. CCIA*).Inginer 3 ani Subinginer CCIA. CFDP.1. De interes judeţean Inginer 5 ani Subinginer CFDP.3. Lucrări tehnico . INS*). Căi ferate. IC*) 3 ani Subinginer 5 ani Tehnician de specialitate Şcoală tehnică de construcţii 8 ani 4. IC*) 5 ani 3. metrou.3. IC*) 5 ani 6. tunele. Categoria de importanţă C Inginer 3 ani Subinginer CH. IF*). CFDP*). CCIA. IC. CH*). Categoria de importanţă C Arhitect Institutul de Arhitectură 8 ani 2. IC 5 ani 2. CFDP*). IC 5 ani 2.2. tramvai Inginer 5 ani Subinginer CFDP 8 ani 5. CH*).

IF 8 ani 6. Instalaţii gaze*) Inginer 5 ani Subinginer INS. Electrice Inginer 5 ani Subinginer INS. CCIA. IC*). CCIA*). Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă A. Fac.2. . Reţele 9. B. De gaze Inginer 5 ani Subinginer Facultate tehnică de profil. de Silvicultură-Secţia construcţii: CFDP. IC. tehnică de profil 8 ani 8.1. Autorizare ANRGN 8 ani 9. Facultate tehnică de profil 8 ani 9.2. Instalaţii sanitare.3.canalizare şi reţele Subinginer CH. CCIA. IC 8 ani 7 Lucrări de construcţii silvice Inginer 3 ani Subinginer Fac. CCIA*). Facultate tehnică de profil. De îmbunătăţiri funciare Inginer 5 ani Subinginer IF. IC*). CFDP*). Facultate tehnică de profil 8 ani 8.1. CCIA*).2. Facultate tehnică de profil şi autorizare Electrica 8 ani 9. CCIA*). INS. IC*). CH. CFDP*). C şi D) 8. De telecomunicaţii Subinginer INS.4.3. CCIA*). CCIA. IC*). termoventilaţii Inginer 5 ani Subinginer INS. IC 5 ani 8. CH. INS. Termice Inginer 5 ani Subinginer 8 ani Inginer 5 ani Subinginer 8 ani 9. Instalaţii electrice Inginer 5 ani Subinginer INS. IC*).

Art.2. Consolidări Inginer. 13 Autorizarea diriginţilor de şantier se face de către Inspectoratul de Stat în Construcţii . vechime şi autorizare de specialitate. 10. Restaurări Arhitect Institutul de Arhitectura 8 ani *) Se iau în considerare situaţiile de vechime de cel puţin 2 ani în domeniul de autorizare.minimum 10 ani. dovedite prin carnet de muncă şi recomandări în domeniu. arheologice. B. b)dosarul candidatului compus din: curriculum vitae (conform modelului prevăzut în anexa nr. Monumente. 16 (1)Admiterea la examenul de autorizare se face pe baza: a)cererii scrise a solicitantului (conform modelului prevăzut în anexa nr. în unul sau mai multe dintre domeniile/subdomeniile prevăzute la art. 14 Comisiile teritoriale de autorizare au atribuţii de autorizare pentru toate domeniile de autorizare şi pentru toate categoriile de importanţă ale construcţiilor (A. cu condiţia respectării tuturor condiţiilor de studii. ansambluri şi situri istorice.Autorizare ANRGN 8 ani 9. prin comisiile teritoriale de autorizare. Art. CAPITOLUL VIII: Documentele solicitate în vederea autorizării Art. CAPITOLUL VII: Procedura autorizării Art. Art. 11 Un specialist poate fi autorizat. b)participarea la execuţia a 3 obiective din domeniul solicitat. Pentru transportul produselor Inginer 5 ani petroliere Subinginer Facultate tehnică de profil. dacă este cazul.C.S. C şi D). arhitect CCIA. la cererea sa.I. INS 8 ani 10.1.5. Art. 1 care face parte integrantă din prezenta procedură). 12 Derogările privind cerinţele de studiu în specialitatea necesară domeniului solicitat pot fi acordate de către inspectorul general de stat numai în situaţia în care solicitantul întruneşte în mod cumulativ următoarele condiţii: a)vechime în muncă în domeniul solicitat . Institutul de Arhitectură 8 ani 10. IC. 15 Componenţa şi regulamentul de funcţionare a comisiilor teritoriale de autorizare se stabilesc prin ordin al inspectorului general de stat. 2 . de arhitectură sau cultură 10. constituite la nivelul inspectoratelor teritoriale în construcţii.

(4)Pentru dosarele admise. 18 (1)Solicitanţii care în ultimii 5 ani nu au desfăşurat activităţi în domeniul pentru care solicită autorizarea trebuie să prezinte dovada privind participarea la o formă de instruire profesională în domeniul legislaţiei şi reglementărilor tehnice în construcţii.S. iar tematica cursurilor va fi avizată de către Inspectoratul de Stat în Construcţii I. solicitanţii vor prezenta cu 3 zile înainte de data examenului. (2)Cursurile de perfecţionare se vor organiza de instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 17 Admiterea la examenul de autorizare nu este condiţionată de funcţia deţinută la data solicitării autorizării de către specialistul respectiv. 19 Data stabilită pentru susţinerea examenului în vederea autorizării se comunică cu cel puţin 15 zile înainte. Art.care face parte integrantă din prezenta procedură).C. CAPITOLUL IX: Desfăşurarea examenului de autorizare Art. Art. Art. 20 Examenul de autorizare a diriginţilor de şantier cuprinde o probă scrisă şi una orală şi are scopul de a verifica cunoştinţele privind legislaţia şi reglementările tehnice în vigoare. Art. chitanţa de achitare a cheltuielilor de autorizare şi o fotografie de 3 x 4 cm. (2)Dosarul se depune la secretariatul comisiei de autorizare. (3)Dosarele care nu corespund exigenţelor impuse de prezenta procedură se restituie solicitanţilor în vederea completării acestora. nefiind obligatorie prezentarea la proba orală. care analizează şi comunică solicitantului domeniul (domeniile/subdomeniile) pentru care este admis să participe la examenul de autorizare. Art. 21 Bibliografia pentru examen va fi pusă la dispoziţie solicitanţilor admişi pentru examinare de către secretariatul comisiilor teritoriale de autorizare. la secretariatul comisiei. . 22 (1)Candidaţii care au obţinut nota 8 la proba scrisă sunt consideraţi admişi. diploma de absolvire (copie legalizată sau vizată de secretarul comisiei de autorizare) şi 2 recomandări din partea unor instituţii sau persoane fizice privind activitatea desfăşurată în domeniul pentru care solicită autorizarea.

23 (1)Rezultatul obţinut la examenul de autorizare se comunică oficial de către secretariatul comisiei de autorizare în termen de maximum 15 zile de la susţinerea examenului de către candidat. 30 Inspectorul general de stat poate dispune suspendarea sau anularea autorizaţiei de diriginte de şantier pentru neîndeplinirea corespunzătoare a responsabilităţilor şi atribuţiilor specifice. c)dovada achitării cheltuielilor de reautorizare. Art. (3)Modelul autorizaţiei este prevăzut în anexa nr.S. înregistrează autorizaţiile emise în registrul de eliberare a autorizaţiilor. 28 Reautorizarea se face în baza susţinerii unui interviu şi a achitării a 50% din cheltuielile de autorizare. www.C. 29 În vederea reautorizării. 25 Evidenţa autorizaţiilor şi a eventualelor sancţiuni se ţine de către Inspectoratul de Stat în Construcţii .C. 22 se pot prezenta la un nou examen în baza aceleiaşi taxe. lista persoanelor autorizate în domeniile de autorizare urmând a fi publicată în reviste de specialitate şi pe site-ul I. .S.isc-web. la propunerea inspectoratelor în construcţii teritoriale şi judeţene sau a investitorului. 3 care face parte integrantă din prezenta procedură.C. b)memoriu de activitate privind activitatea de dirigenţie de şantier efectuată în perioada de valabilitate a autorizaţiei. Art. Art. (2)Autorizaţiile se eliberează personal candidaţilor. 24 Inspectoratul de Stat în Construcţii . solicitantul trebuie să depună la secretariatul comisiei de autorizare pe raza căruia locuieşte sau lucrează următoarele documente: a)cerere prin care solicită reautorizarea. Art.S. 27 Candidaţii care nu au obţinut media minimă prevăzută la art. Art. 26 Autorizaţia are un termen de valabilitate de 4 ani. Art. Art. pe formularul tipizat al autorizaţiei fiind înscrise toate domeniile pentru care solicitantul a obţinut autorizarea.ro.I.(2)Sunt autorizaţi candidaţii care au obţinut la examenul de autorizare cel puţin media 7.I. Art.

verificarea existenţei şi valabilităţii tuturor avizelor.verificarea respectării legislaţiei cu privire la produsele pentru construcţii. 2. declaraţie de conformitate ori fără agrement tehnic (pentru materialele netradiţionale). 31 (1)Cheltuielile pentru autorizare sunt în valoare de 200 lei (RON) [2. a tehnologiilor şi procedurilor prevăzute pentru realizarea construcţiilor.studierea proiectului. Art. proiecte.preluarea amplasamentului şi a reperelor de nivelment şi predarea acestora executantului..000. contracte. precum şi a modului de . 11. 8. 8. CAPITOLUL X: Drepturile şi obligaţiile titularilor de autorizaţii Art. cu precizarea fazelor determinante. diriginţii de şantier au următoarele obligaţii: 1.C.I. 4.Art. vizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii . respectiv: existenţa documentelor de atestare a calităţii.verificarea concordanţei între prevederile autorizaţiei şi ale proiectului. acolo unde este cazul. 7. 3. corelarea acestora.S. 10. precum şi a îndeplinirii condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenele de valabilitate.verificarea existenţei autorizaţiei de construire.interzicerea utilizării produselor pentru construcţii necorespunzătoare sau fără certificate de conformitate. 10. 9. 33 În exercitarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. 5. respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestaţi şi existenţa vizei expertului tehnic atestat.participarea împreună cu proiectantul şi cu executantul la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper.verificarea existenţei programului de control al calităţii. acordurilor.predarea către executant a terenului rezervat pentru organizarea de şantier. 6.verificarea existenţei tuturor pieselor scrise şi desenate. cu excepţia domeniilor 6. corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în documentele de calitate. (2)Cheltuielile de autorizare se indexează anual prin ordin al inspectorului general de stat. libere de orice sarcina. a caietelor de sarcini.000 lei (ROL)] si se percep pe domenii de autorizare. persoane fizice investitoare/utilizatoare sau unităţi de consultanţă specializate în domeniul verificării calităţii. pentru care acestea se percep pe subdomenii. 32 Specialiştii autorizaţi au dreptul să ocupe o funcţie de diriginte de şantier în domeniul autorizat si să presteze această activitate pentru unităţi. 9 şi 10 din tabelul prevăzut la art.

caietelor de sarcini.urmărirea respectării de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate. 22. .urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare de şantier şi predarea terenului deţinătorului acestuia.interzicerea executării de lucrări de către persoane neautorizate conform reglementărilor legale în vigoare. 21. din punct de vedere tehnic. 14. a refacerii lucrărilor executate necorespunzător de către executant. în baza soluţiilor elaborate de proiectant şi vizate de verificatorul de proiecte atestat. demolării sau. 25.verificarea respectării tehnologiilor de execuţie.). 23. în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale. 18.participarea la verificarea în faze determinante.dispunerea opririi execuţiei. în contract şi în normele tehnice în vigoare. 27. 10/1995 privind calitatea în construcţii. 19. 26.efectuarea verificărilor prevăzute în reglementările tehnice şi semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor (procese-verbale în faze determinante.urmărirea realizării lucrărilor. aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică. 16.transmiterea către proiectant a sesizărilor proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei.interzicerea utilizării de tehnologii noi neagrementate tehnic. cu modificările ulterioare. după caz. 20.verificarea respectării prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea nr.preluarea documentelor de la constructor şi proiectant şi completarea cărţii tehnice a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale.preluare a condiţiilor impuse de acestea în proiect. pe tot parcursul execuţiei acestora şi admiterea la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ.urmărirea realizării construcţiei în conformitate cu prevederile proiectelor.verificarea existenţei şi respectarea Planului calităţii şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă. 17. 24.asigurarea secretariatului recepţiei şi întocmirea actelor de recepţie. ale reglementărilor tehnice în vigoare şi ale contractului.asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în operă. 13. procese-verbale de lucrări ce devin ascunse etc. 12. 15.

tunele. posesor/posesoare al/a B... în limitele atribuţiilor stabilite prin reglementările în vigoare şi ale contractului încheiat cu investitorul/beneficiarul............ 36 Autorizaţiile de inspector de şantier emise de Inspectoratul de Stat în Construcţii .... 34 Obligaţiile prevăzute la art.. ANEXA nr... proiectarea şi realizarea construcţiilor... Art.. 37 Reautorizarea inspectorilor de şantier.... 264 din 19 aprilie 2002...C...Construcţii civile..... transporturilor şi locuinţei nr.... Art..... 35 Diriginţii de şantier răspund în cazul neducerii la îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la art..categoria de importanţă D 2.. în conformitate cu prevederile Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier solicit înscrierea la examenul de autorizare/reautorizare ca diriginte de şantier pentru domeniul (domeniile): 1..... precum şi în cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzute în proiecte........ poduri...... Partea I.. dirigintele de şantier putând participa în calitate de reprezentant al investitorului/beneficiarului în toate fazele privind conceperea....28... industriale....Produse pentru construcţii 2.categoria de importanţă A 3...........1......... anterior intrării în vigoare a prezentului ordin îşi menţin valabilitatea până la expirarea termenelor pentru care au fost acordate...urmărirea soluţionării obiecţiunilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi urmărirea realizării recomandărilor comisiei de recepţie. de profesie ....... 488/2002 privind aprobarea Procedurii de autorizare a inspectorilor de şantier.Drumuri... caiete de sarcini....categoria de importanţă C 2... 1: Domnule/Doamnă inspector teritorial şef Subsemnatul/subsemnata ......../C... agricole şi miniere de suprafaţă: 2......S......... 33 nu sunt limitative..I. CNP .. seria ...... autorizaţi în baza Ordinului ministrului lucrărilor publice............ nr..... transport pe cablu: . Art.....4. .... domiciliat/domiciliată în ....... se acordă în condiţiile prevăzute de prezenta procedură.I..... publicat în Monitorul Oficial al României......3.....I....... CAPITOLUL XI: Dispoziţii finale Art...predarea către investitor/utilizator a actelor de recepţie şi a cărţii tehnice a construcţiei după efectuarea recepţiei finale.categoria de importanţă B 2.. 29....2. 33. în reglementările tehnice în vigoare şi în contracte. nr. piste de aviaţie.....

de interes local 4....pentru transportul produselor petroliere 10.categoria de importanţă C 5..diploma de absolvire (copie)...1...........instalaţii sanitare şi termoventilaţii 8.electrice 9.......de telecomunicaţii 9..3... 2: CURRICULUM VITAE Numele şi prenumele: .. Data: .2.galerii subterane 6..1.. .instalaţiielectrice 8......2..........două recomandări din partea unor instituţii sau persoane fizice...........Monumente.... metrou....Lucrări hidrotehnice: 5.2... de arhitectură sau cultură: 10.1...categoria de importanţă A 5.......1..........termice 9....de gaze 9.....de îmbunătăţiri funciare 7.chitanţa de achitare a cheltuielilor de autorizare (copie)....5.2.categoria de importanţă B 5... ANEXA nr. C şi D): 8.... Semnătura: ... arheologice.Lucrări tehnico-edilitare şi reţele de apă şi canalizare: 6.4.consolidări 10... ..3..Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă A..........3..de alimentări cu apă şi de canalizare şi reţele 6...... tramvai 5..5...Căi ferate.....1... ....de interes naţional 3.categoria de importanţă D 5....3.restaurări Anexez la prezenta cerere dosarul compus din: ........de interes judeţean 3... ..............1.4....instalaţii gaze 9.............Reţele: 9. ...2. B..3..o fotografie de 3 x 4 cm. ansambluri şi situri istorice... .......copie după carnetul de muncă (acolo unde este cazul).2........curriculum vitae..Lucrări de construcţii silvice 8.

... Trei variante Cei care vor sa aiba o casa au mai multe variante............. ANEXA nr.........000 de euro se poate achizitiona o casa cu o suprafata de pina la 140 de metri patrati si cu o curte.................... Cu aproximativ 100....................................................... institutul absolvit................. o reprezinta achizitionarea unui imobil „la cheie“ de la un dezvoltator de proiecte imobiliare................................. anul absolvirii): ............... Experienţa în muncă pentru fiecare domeniu de activitate pentru care s-a solicitat autorizarea (perioade........................................................................ conform unui studiu despre conditiile de viata in Romania.....4% stau in locuinte cu titlu gratuit...................... Semnătura: . Forme de perfecţionare urmate: ............................................................... Astfel............................................................................. Totul ţine de norocul pe care îl are cel care angajează meşterii Dorinta de a fi proprietar al locuintei este o caracteristica a romanilor....................... In aceste conditii..................................................................................... Locul de muncă şi funcţia: ........ instituţii..................... funcţii........... realizat de Institutul National de Statistica.................................................................... Doar 0........................ Prima......................... este clar ca cererea din partea cumparatorilor depaseste clar oferta..... Adresa instituţiei: ....................................................... iar 1..................... Domiciliul actual: .......... iar 1% inchiriate de la stat..................... Scumpirea apartamentelor de bloc a generat o crestere a interesului pentru construirea de case. in vreme ce 1......... lucru care se reflecta in preturile de pe piata imobiliara............................................... 3: Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1058 din data de 26 noiembrie 2005 Construirea unei case în regie proprie poate fi mai scumpă decât prin angajarea unei firme. Data: ...........8% dintre locuintele din Romania sint proprietate personala.... Telefon la serviciu: ............2% dintre cei intervievati stau in imobile inchiriate de la societati comerciale.......................Locul şi data naşterii: ...................................... si cea mai comoda......................... 95.............................................. Vechimea în muncă: ..........................6% sint locuinte inchiriate de la particulari.................................................... proaspatul ....... Pregătirea profesională (specialitatea.............. Este drept........ realizări): ........................

spune Octavian Ungureanu. spune Mihaela Petrescu. Cu materialele proprietarului. insa cu pretul unei calitati mai scazute a lucrarii. dispare TVA-ul pe manopera. ne-a spus un constructor fara firma. multe dintre ele avind ca activitate secundara comercializarea materialelor de constructii“. Capcanele pretului mic Nici selectarea unei firme de constructii nu este lipsita de riscuri. Totusi. la achizitionarea materialelor. Scapa insa de cautarea meseriasilor si a finisajelor. „In momentul in care constructorul incearca sa schimbe solutiile din proiect. se poate construi o casa «la rosu» cu 50 de euro metrul patrat. iar un client solicita oferta de la mai multe firme de constructii pina gaseste un pret realist. aceste firme pot apela la artificii care sa scada costurile. acesta nu este foarte mare. sa alegi una de 50. Fara TVA. prin angajarea unei echipe de mesteri. „Stati linga noi. de absenta unui contract care sa stipuleze obligatii pentru constructori in cazul in care se fac gresit anumite lucrari. Pe de alta parte. Asa e numit un contract la negru in care se angajeaza o echipa de muncitori care au sau nu o forma de organizare.000 de euro. pe care nici un constructor nu le poate respecta. Pe de alta parte. in mare parte. „Cea mai buna verificare pe care o poate realiza cel care vrea sa construiasca este o selectie de oferte. Cei care vor ca imobilul in care vor locui sa fie exact asa cum au visat pot fie sa-l realizeze in regie proprie.proprietar nu are nici un control asupra design-ului exterior si nici asupra materialelor utilizate. cel care construieste nu are un control eficient asupra lucrarii. Pot aparea insa probleme ulterioare. nici o factura. „Proiectele au antemasuratori. iar procesele-verbale nu au o parte reprezentata de constructor si e discutabil daca o eroare de executie e corijata de acei oameni sau nu“. pentru a iesi mai ieftin. directorul unei companii de constructii. O firma de constructii serioasa achizitioneaza volume mari si o parte din profit se realizeaza din preturile materialelor. fie sa incheie un contract cu o firma de constructii. „O constructie de 200 de metri patrati costa 360 de milioane de lei“. spune arhitectul Octavian Ungureanu.000 de euro si sa ajungi la 80-100.000 de euro pentru ca nu mai ai un control dupa ce incep lucrarile“. fara TVA“. din acela punem“. prin firma. pentru ca din cinci sau zece oferte se pot vedea preturile pietei“. a mai spus zidarul-sef. „la rosu“. din ala folosim. Operatiunea „mesterul“ Alegerea construirii unui imobil in regie proprie. daca scrie ca fierul trebuie sa fie de 14. Varianta firma O solutie o constituie angajarea unei firme de constructii care sa realizeze lucrarea. inseamna ca e o cautare perpetua pentru economii si arata ca pretul initial nu poate sa fie OK. „Regie proprie nu exista de-adevaratelea. in jur de 51 de euro metrul patrat construit. pentru a se incadra in pretul mic licitat. nici o garantie. la rosu. Manopera il va costa pe proprietar. in cazul in care apeleaza la un „meserias“. O regie proprie adevarata e destul de periculoasa: nu exista nici un fel de garantie. Ofertele echipelor de meseriasi sint asemanatoare cu firmele. „In general. Poti sa ai oferte realiste la 70. generate. prin angajarea unei echipe de constructori care lucreaza pe cont propriu. De asemenea. spune Octavian Ungureanu. o lista completa cu materialele care intra intr-o casa si se poate estima si manopera. economia realizata prin reducerea costurilor la manopera se pierde. si cantitatea de material solicitata de echipa care lucreaza poate sa depaseasca ceea ce este prevazut in proiectul realizat de arhitect. in principal. ceva mai mic decit in cazul firmei de constructii. „Orice firma de constructii achizitioneaza materiale de constructii si le si oferteaza la preturi mai mici decit se gasesc pe piata. a mai spus Mihaela Petrescu. precum si de dificilul proces de autorizare pentru construire. se crede ca daca apelezi la o firma de constructii pretul este mai mare. Nici aceasta operatiune nu este simpla. comparativ cu angajarea la negru a unor echipe de constructori. beneficiarul nu va primi nici un act. 200 de metri patrati in 45 de zile. fara contract In cazul angajarii unei echipe de meseriasi apare avantajul pretului. Pentru acesti bani. Scopul e ca dupa aceea sa ia restul de bani pina la cit ar fi cerut in mod normal. Sint destul de multi cei care aleg contracte care pornesc de la preturi mici. Daca scrie in plan ca se foloseste beton 300. Intr-adevar. este considerata cea mai rentabila varianta de catre cei care isi ridica o locuinta. adaugind ca poate construi. Singura solutie pentru el este sa stea la locul constructiei si sa urmareasca daca planul casei este respectat prin folosirea materialelor prevazute de arhitect. Daca reprezentantii unei firme vin cu sugestii de genul hai sa .

Exista si erori care ulterior vor creste costurile finisajelor. prin natura atributiilor . Esential pentru beneficiar este aspectul pe care. in functie de perioada pe care acesta va trebui sa o petreaca pe santier. Contract ferm Varianta construirii printr-o firma este preferabila in conditiile in care se incheie un contract ferm. deoarece anumite lucrari s-au executat gresit si trebuie refacute. Problema este ca in aceste cazuri deficientele apar in timp“.06. Cum finisajele reprezinta doua treimi din pretul imobilului. Informativ. Daca este un contract in care este prevazuta o suma ferma. incheie procesele. daca nu esti atent si se toarna betonul. mai spune Octavian Ungureanu. de aceea îl subliniez.2006 DIRIGINTELE DE SANTIER Dirigintele de santier este. Se pot incheia insa si contracte cu preturi de referinta“. spune Octavian Ungureanu. La montajul fierului. cheama proiectantul sa verifie lucrarile la fazele determinante. E singura persoana care poate sa verifice daca proiectul este realizat corect. De asemenea. Si constructorul are un responsabil tehnic. ci din vigilenta celui care investeste intr-un astfel de proiect. calificat corespunzator si autorizat de forurile competente. „Daca exista un contract. si proiectantul verifica. angajarea unei echipe de mesteri nu mai constituie un risc foarte mare. Cert este ca in cazul construirii unei case economiile care se fac nu vin neaparat din tarife. sa nu folosim caramida. „Sint multe persoane care ridica imobilul la rosu cu o firma si apoi apeleaza la echipe de muncitori. daca e chemat pe santier. dupa o perioada aceasta se desprinde. manopera si suma totala. „Apar astfel de probleme la lucrarile ascunse. atunci nu apar cheltuieli suplimentare. Important e sa fie si un contract bun. sa folosim BCA este un semn foarte prost si cine are un contract in derulare si i se intimpla asa ceva ar trebui sa fie foarte atent“. o tencuiala mai prost facuta se vede mai usor decit un beton prost turnat“. „Dirigintele de santier e o persoana atestata. ca. atunci se incarca din tencuiala. Trecind prin trei filtre. exista riscul ca acela care isi construieste o casa sa plateasca mult mai mult decit si-a planificat. De altfel. In cazul in care nu se lucreaza cu o firma. cu preturile materialelor. Nu trebuie acceptat un diriginte de santier din partea constructorului. spune Octavian Ungureanu. exista si responsabilitati. OK la finisaje In cazul finisajelor. daca se pune o hidroizolatie peste un perete prafuit. spune inginer Liviu Mihailescu. in baza unui contract ferm. Daca peretii sint strimbi. fie angajat al unei societati comerciale pe profil. Dirigintele le vede si ii atentioneaza pe constructori. Sursa: suplimentul Cotidianului – Casă şi Teren Data aparitiei: 05. nu mai ai ce face. Niste betoane prost turnate nu arata foarte diferit de unele bune. angajarea unui diriginte de santier costa intre 100 si 500 de euro.innadim stilpii. diriginte de santier. Avocatul inginer Pentru a se evita astfel de situatii neplacute este indicata angajarea unui diriginte de santier. pentru ca apare un conflict de interese.verbale si e cel care da bun de plata pe situatiile de lucrari prezentate de constructor. Un contract bun de executie trebuie sa contina devizul constructorului. desi stiu si cazuri cind dirgintele recomandat de constructor si-a facut treaba foarte bine“. e aproape imposibil sa se inregistreze probleme. fie persoana fizica autorizata. Erori grave Demersul este necesar deoarece erorile pot afecta chiar structura de rezistenta. atunci se realizeaza si economii mai importante. mai spune Octavian Ungureanu.

din punct de vedere legal. La predarea ? preluarea amplasamentului participa si reprezentanti ai proiectantului. parter si un etaj si anexele gospodaresti din mediul rural. Participa alaturi de investitori la elaborarea contractului de executie cu constructorul si raspunde de introducerea în contract a prevederilor referitoare la calitatea lucrarilor ce urmeaza a fi executate. precum si bornele de reper. Preda constructorului. pe baza de proces verbal. acesta mai trebuie sa: Verifice existenta în proiect a fazelor determinante si a programului de control al proiectantului.Responsabilitatile dirigintilor de santier în faza de pregatire a executarii lucrarii În aceasta etapa. Rolul dirigintelui de santier este de a asigura calitatea corespunzatoare a lucrarilor de constructii. receptia lucrarilor pe faze si receptia finala. mijloace de transport. Controleaza daca proiectele au fost verificate în conformitate cu prevederile legale. reprezentanti ai furnizorilor de utilitati.sale. optimitzând cheltuielile cu investitiile. în contract si în normele tehnice în vigoare. În momentul încheierii contractului dintre beneficiar si dirigintele de santier se va tine cont. investitorul trebuie sa încheie contracte cu acestia. Controleaza daca proiectul tehnic este corespunzator autorizatiei de construire si avizelor aferente. Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate si corespondenta dintre acestea. liber de orice sarcina. întrucât proiectantul nu are dreptul sa-si verifice singur propria prestatie. Conform legii. Exceptie fac numai lucrarile pentru locuinte parter. proiectul. dirigintele de santier are urmatoarele responsabilitati: Verifica existenta autorizatiei de construire si daca aceasta respecta prevederile legale (legea 50/1991 si legea 453/2001).Responsabilitatile dirigintilor în faza de executare a lucrarilor Urmareste realizarea constructiei în conformitate cu contractul. motiv pentru care contractul trebuie sa le stipuleze expres si punctual. separat fata de proiectanti. Preda executantului lucrarilor de constructii terenul destinat organizarii de santier si verifica valoarea lucrarilor de organizare determinate de proiectant. 1. începând cu pregatirea executarii lucrarilor. Acest lucru. etc. în mod obligatoriu. Revenind la atributiile dirigintelui de santier. proiectele întocmite vor fi verificate de personal calificat. modernizarii sau consolidarii unei cladiri existente. astfel stabilindu-se o baza corecta si concreta a obligatiilor contractuale ce-i revin dirigintelui de santier. executarea lucrarilor. este practic omul care reprezinta beneficiarul si îi apara interesele fata de executantii lucrarilor de constructii. dealtfel este normal. de faptul ca fazele mentionate mai sus cuprind si faze intermediare. cu caietul de sarcini si cu reglementarile tehnice în vigoare. amplasamentul constructiei. a proiectantilor. . Sa participe la pregatirea licitatiilor pentru desemnarea executantilor lucrarilor de constructii. 2. precum si în situatii speciale. Un alt aspect pe care tin sa-l subliniez în acest context este ca. precum si în cazul refunctionalizarii. Derularea unei investitii în domeniul constructiilor cuprinde mai multe faze. a furnizorilor de materiale. atestat MLPTL indiferent daca este vorba de o constructie definitiva sau provizorie. prestatorilor de servicii cu utilaje. Verifica respectarea tehnologiei de executie pentru asigurarea calitatii prevazute în documentatia tehnica. Participa împreuna cu proiectantul si executantul la trasarea lucrarilor de constructii.

3. Pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie: documentatiile tehnice elaborate de proiectanti si puse la dispozitia constructorilor. Are grija ca la fazele determinante. Verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate. În baza documentelor de la proiectant si executant completeaza cartea tehnica a constructiei. împreuna cu cartea tehnica a constructiei. Asigura implementarea de catre beneficiar a unui sistem de asigurare a calitatii în activitatile necesare realizarii constructiei pentru care a fost angajat. Urmareste întocmirea documentelor de aducere la îndeplinire a masurilor cerute de comisia de receptie. solicita sistarea executiei. Urmareste executarea lucrarilor pe toata durata lor. proprietarului terenului. Avizeaza dispozitiile de santier emise de proiectant. 4.Interzice utilizarea de lucratori neautorizati. 10/1995. Interzice utilizarea materialelor. aprobând plata numai pentru lurarile corespunzatoare calitativ. documentele doveditoare pentru activitatea de urmarire si asigurare a calitatii derulata pe durata executiei lucrarilor. Urmareste rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de receptie. dirigintele de santier are urmatoarele atributii: Participa la receptia lucrarilor si întocmeste actele de receptie.Raspunderile dirigintilor de santier în faza de receptie a lucrarilor În aceasta faza. în numele investitorului. Transmite proiectantului pentru solutionare. Urmareste ca executantul sa respecte masurile dispuse de proiectant sau de alte persoane abilitate. Patricipa la verificarea în fazele determinante si la întocmirea proceselor verbale de lucrari ascunse. Verifica. propuneri de solutii privind neconformitatile si neconcordantele aparute în executie. valori si deconteaza lucrarile executate. sau care nu au certificat de calitate sau agrement tehnic. acolo unde reglementarile tehnice au prevederi în acest sens. Verifica respectarea legii nr. Verifica respectarea programului de asigurare a calitatii de catre executant. documentatia tehnica si economica. Interzice utilizarea de tehnologii fara agrement tehnic. dirigintele de santier trebuie sa urmareasca rezolvarea remedierilor . Preda investitotului actele de receptie. precum si alte documente si documentatii elaborate în conformitate cu legislatia în vigoare. prefabricatelor si semifabricatelor necorespunzatoare. demolarea lucrarilor necorespunzatoare si refacerea lor numai în baza solutiilor elaborate de proiectant. Efectueaza verificarile prevazute în normele tehnice si semneaza documentele întocmite ca urmare a verificarilor facute. Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si preda terenul pe care au fost amplasate acestea. Daca este cazul.Raspunderile dirigintilor de santier în perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala În aceasta perioada. Participa la recepta calitativa a lucrarilor pe categorii de lucrari si semneaza procesele verbale de receptie calitativa împreuna cu constructorul. constructorul sa convoace reprezentantul Inspectiei Teritoriale în Constructii.

Dupa executarea lucrarilor de remediere. . De asemenea.prevazute în anexa procesului verbal de receptie. notifica executantul cu privire la deficientele aparute în perioada de garantie. dirigintele de santier predând cartea tehnica a constructiei beneficiarului constructiei si încheindu-si astfel activitatea de diriginte de santier. în cel mult 90 de zile. deficiente pe care constructorul trebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa. dirigintele are obligatia sa îl someze pentru respectarea acestora. se efectueaza receptia finala a lucrarilor. În situatia în care executantul nu respecta obligatiile contractuale. daca acestea sau datorat nerespectarii clauzelor contractuale de catre executant.