Berikan contoh/bukti bagaimana media mendatangkan kesan ke atas masyarakat

dan sebaliknya, contoh/bukti bagaimana masyarakat mempengaruhi media.

Nedia mendatangkan kesan ke atas masyarakat