BSKT_JPNS2

BAHAGIAN I – PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN BAGI GURU NAMA NO.KP NO.FAIL JAWATAN : AMAT JAMRIN BIN TAJUDIN : 641120-12-5335. : JP(SB)/C2-04/6965 : PPPLD DGA32

PETUNJUK PRESTASI BI L PROGRAM/AKTIVITI Kualiti Kuantiti Masa Kos TARIKH PELAKSANAA N

PENCAPAIAN SEBENAR Seteng ah Tahun Akhir Tahun CATATAN

1

GURU MATA PELAJARAN 1.1 Kehadiran Ke Sekolah 1.2 Rancangan Pengajaran Tahunan(RPT) 1.3 Rancangan Pengajaran Harian(RPH) 1.4 Melaksanakan Pengajaran AP 1996/SPI AP 1996/SPI AP 1996/SPI 196 hari 8 jam Jan-Dis Jan-Dis 50% 100% 100% 100%

1 kali setahun 52 minggu 21 kali 1 jam

Jan-Dis

75%

90%

Jan-Nov

75%

100%

5 Menyediakan nota kepada murid TUGAS KHAS ( PANATIA MUZIK ) 2 3.BSKT_JPNS2 Dan Pembelajaran(P&P) 1.2 Perjumpaan SPI semingg u 30 minit 15-20 minit Jan-Nov 75% 100% SPI 45 kali KPA 2/91 SPI KPA 2/91 SPI 4 kali setahun Minimum 18 kali 1-2 jam 1 kali sebula n Jan-Nov 50% 50% 75% 75% Jan-Nov PETUNJUK PRESTASI BI L PROGRAM/ AKTIVITI Kualiti Kuantiti Masa Kos TARIKH PELAKSANA AN PENCAPAIAN SEBENAR Seten Akhir CATATAN .1 Mesyuarat 3.

2 5.1 Kurikulum KPA 2/91 SPI 5.JOHN KPA 2/91 SPI KPA 2/91 SPI Minimum 18 kali Minimum 12 kali Setiap Bulan Setiap Bulan Jan .Nov 50% 75% .2 Sukan & Permainan (BOLA BALING) Jan .2.2.Nov 50% 4 Kali 2 Jam Jan – Nov 75% Setiap mingg u Setiap bulan 2 kali setahu n Jan .1 Kokurikulum Unit Beruniform (ST.1.BSKT_JPNS2 gah Tahun LATIHAN DAN PEPERIKSAAN MURID 3 Latihan SPI 117 murid Ujian SPI 117 murid Peperiksaan SPI 117 murid MESYUARAT 4 5.Nov 75% Tahun 100% 100% Mei & Okt 75% 100% 5.Nov 75% Jan .1 Panatia 100% 75% AMBULANCE) 5.

...........3 Kelab & Persatuan ( Bahasa KPA 2/91 Melayu) SPI Tandatangan Pegawai Yang Dinilai Pertama Minimum 12 kali Setiap Bulan Jan ........................ …...........BSKT_JPNS2 5..................................................2. Nama PYD : AMAT JAMRIN BIN TAJUDIN Tarikh : 20 OKTOBER 2011 .......................Nov 50% 75% Tandatangan Pegawai Penilai ...... Nama PPP : Tarikh : .

$! ! .

$! ! .

7.809.2:7/  %&$$ !%&  08:.3 4.30$04. 8023: ./7.3!03.7.3 ! !  23: .7 .:3  #.7.3349.3 #!  0. 48    %# !$ !!$# $0903. 80-:.:3.7.3!03.2  .3.3..3 8 .:3 %../..3 !02-0.3.$! :.7.399 .3%..05...:3             %% &#&%!#  0.8. .  030/. 7 %.3.3 $! .8. !.2 . ..3 4.3 4.9 !07:25.3.7..3 8  #. .2 .3.3 #!%  ..3 .3!03.3 8 $!  239  239 .3.

:3 32:2 !.809.$! .

  .3 4.        .$! .

$%*!$    !# #.

 809.3 $! 2:7/ .3 $! 2:7/ .5 23: $09. !.3.9.%'% %!!#$&# !%&&!#$%$   :.9  :.9. !05078.:3 %.5 -:.8.399 .:3  48 %# !$ !!$# $0903.3 4.:3       %% .3 4.3  $&#% $!  2:7/ 0 9  :7::2   !. &..3 . $09. 7 %.

5 :. 32:2 .          4:7::2   &3907:31472 $% &  !. 32:2 .3 4.5 :.3   . 32:2 .5 :. .3 $09.3 $09.$!  .2 $09.

$! .3.  $:.3   !.3 4.3 !072.

.3 .    .9:.3!0.  0.2.$! .33.3 4..:  %.0.3.9.!%#%& %.- !078..3/.7 % #      !.8.

!079.3 4.3.7    .$! .!03.2.             .9.3!0.!!! %. %.2..3/.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful