You are on page 1of 53

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

BAB 1 : PENGENALAN
BIDANG PEMBELAJARAN: 1.1 Sejarah Perakaunan secara ringkas 1.1.1 Permulaan menyimpan rekod 1.1.2 Permulaan catatan bergu 1.1.3 Perkembangan sistem perakaunan 1.1.4 Pengenalan kepada MASB (Malaysian Accounting Standard Board) 1.2 Simpan kira dan perakaunan 1.2.1 Takrif dan tujuan simpan kira dan perakaunan 1.3 Bentuk-bentuk Organisasi Perniagaan 1.3.1 Pengenalan kepada: a) Keempunyaan tunggal b) Perkongsian c) Syarikat berhad 1.3.2 Perbezaan di antara: a) Keempunyaan tunggal b) Perkongsian c) Syarikat berhad 1.4 Konsep dan prinsip perakaunan yang asas 1.4.1 Berterusan 1.4.2 Pemadanan 1.4.3 Ketekalan 1.4.4 Materialiti 1.4.5 Entiti berasingan 1.4.6 Wang sebagai ukuran 1.4.7 Tempoh perakaunan 1.4.8 Kos sejarah 1.4.9 Prinsip catatan bergu 1.5 Kitaran perakaunan 1.5.1 Satu kitaran perakaunan yang lengkap bermula daripada dokumen sumber sehingga penyediaan penyata pendapatan dan Kunci Kira-Kira (Lembaran Imbangan).

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN 1


Mata Pelajaran Tarikh / Hari Tingkatan Masa Tajuk Objektif : : : : : : Prinsip Perakaunan Mengikut Jadual Waktu Persendirian Empat 80 Minit 1 Pengenalan 1.1 Sejarah Perakaunan Secara Ringkas 1.2 Simpan kira dan Perakaunan Di akhir Pengajaran dan Pembelajaran pelajar dapat: 1. Menerangkan perihal perkembangan sejarah sistem perakaunan (Aras 1) 2. Mengenalpasti badan yang mengawal sistem perakaunan di Malaysia (Aras 1) 3. Menghargai sumbangan perintis ilmu perakaunan (Aras 2) 4. Menerang dan membezakan antara simpan kira dan perakaunan (Aras 1) 1. Pelajar mempunyai pengalaman berurusniaga dalam kehidupan seharian 2. Pelajar telah biasa dengan penggunaan komputer Komputer , Perisian ASSETBase , kertas edaran Kerjasama, berhati-hati, jujur dan amanah. Mencari maklumat Inkuiri , Penyoalan, Penerangan

Pengetahuan Sedia ada BBM Nilai Murni KBKK Kaedah

: : : : :

AKTIVITI-AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Langkah / Masa Set Induksi (5 minit)

Isi Kandungan Permulaan

Aktiviti Guru Menyoal tujuan pelajar memilih Prinsip Perakaunan sebagai salah satu mata pelajaran elektif Menjelaskan kepentingan perakaunan masa kini dan mengaitkannya dengan matlamat peribadi pelajar (Cth kes-kes penyelewengan yang berlaku, cita-cita pelajar)

Aktiviti Pelajar Memberi respon terhadap soalan guru

Strategi / Kaedah / BBM/ Nilai / KBKK Strategi : berpusatkan pelajar & guru Kaedah : Penyoalan, penerangan Nilai :tekun, beri perhatian

Mendengar penjelasan guru

Langkah 1 (10 minit)

Program komputer dalam perakaunan

Menegaskan kepentingan kod etika dalam perakaunan dan mengaitkan dengan konsep perakaunan dalam Islam. Menerangkan perubahan dari kaedah catatan secara manual hingga komputer Menerangkan bahawa terdapat beberapa perisian perakaunan berkomputer yang boleh digunakan dalam industri Menerang secara ringkas tentang perisian ASSETBase.

Pelajar mendengar penerangan guru.

Strategi : berpusatkan guru Kaedah : penerangan Nilai :tekun, beri perhatian BBM: perisian ASSETBase , komputer KBKK: mengetahui perisian perakaunan yang diguna dalam menyediakan akaun.

Langkah 2 (10 minit)

1.1 Sejarah Perakaunan a. Permulaan menyimpan rekod

[H, M] Minta pelajar bersedia di hadapan komputer masingmasing [H,M] Minta pelajar mengakses perisian ASSETBase (menu nota ringkas, pengenalan, sejarah perakaunan) [L] Menayangkan perisian ASSETBase

Mengikut arahan guru

[H,M] Mengakses peisian ASSETBase [L] Melihat skrin

Strategi : berpusat pelajar Kaedah : inkuiri penemuan BBM : Kertas edaran, perisian ASSETBase, Nilai : tekun, teliti dan kerjasama KBKK : meneliti dan mencari fakta

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Langkah / Masa

Isi Kandungan

Aktiviti Guru versi 2.0 diskrin Mengedar kertas edaran 1 atau edaran 2 kepada setiap pelajar. Bantu pelajar melengkapkan jadual Minta beberapa pelajar membentangkan jawapan.

Aktiviti Pelajar

Strategi / Kaedah / BBM/ Nilai / KBKK

Membaca edaran

Melengkapkan jadual Beberapa pelajar membentang hasil dapatan masingmasing dan pelajar lain membuat pembetulan sebagai catatan tambahan. Menampal edaran 1 atau edaran 2 dalam buku latihan Melihat skrin. Mendengar penerangan tentang Luca Paciolli. Melengkapkan edaran 3 Mendengar penerangan guru Strategi : berpusatkan pelajar Kaedah : penerangan Nilai : menghargai sumbangan. Strategi : berpusatkan guru Kaedah : penerangan Nilai : berpandangan jauh Strategi : berpusatkan guru dan pelajar Kaedah : penerangan, inkuiripenemuan Nilai : kerajinan

Minta pelajar menampal hasil dapatan dalam buku catatan.

Langkah 3 (10 minit)

Permulaan catatan bergu

Menayang gambar 1 (Luca Paciolli) di skrin. Menceritakan sejarah ringkas berkaitan Luca Paciolli. Mengedarkan edaran 3 dan minta pelajar melengkapkannya Menayangkan di skrin lampiran 1 dan menerangkan perkembangan sistem perakaunan

Langkah 4 (10 minit)

Perkembangan sistem perakaunan

Langkah 5 (10 minit)

Pengenalan kepada MASB

Menayangkan logo-logo CPA, ACCA, MIA, LCCI dan MASB dan menerangkan secara ringkas fungsi badanbadan berkenaan

Mendengar penerangan guru

[H,M] Minta pelajar

Pelajar merujuk

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Langkah / Masa

Isi Kandungan

Aktiviti Guru mengakses perisian ASSETBase (nota ringkas, pengenalan, beberapa badan berkaitan profesion perakaunan/ bahan rujukan, persekitaran perakaunan, beberapa badan berkaitan profesion perakaunan) [L] Menayangkan perisian ASSETBase di skrin Mengedar kertas edaran 4 dan minta pelajar melengkapkannya. Guru menayangkan jawapan dan memberi penerangan ringkas

Aktiviti Pelajar perisian ASSETBase

Strategi / Kaedah / BBM/ Nilai / KBKK

Melengkapkan edaran 4 Menyemak jawapan dan mendengar penerangan guru [H,M]Pelajar mengakses perisian [L] Melihat tayangan di skrin

Langkah 6 ( 20 minit)

Simpan kira dan perakaunan

[H,M] Minta pelajar mengakses perisian ASSETBase (nota ringkas, pengenalan, Simpan kira dan perakaunan). [L] Menayangkan perisian ASSETBase di skrin Menerangkan dengan ringkas perbezaan di antara simpan kira dan perakaunan Mengedarkan Edaran 5 dan minta pelajar melengkapkannya. Selain menu nota ringkas, pelajar dicadangkan mengakses menu bahan rujukan dan buku teks untuk maklumat tambahan

Mendengar penerangan guru

Strategi : berpusatkan pelajar & guru Kaedah : Penyoalan, penerangan Nilai :rasional BBM: perisian ASSETBase KBKK: mencari maklumat

Melengkapkan edaran 5

Membincangkan

Menyemak jawapan

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Langkah / Masa

Isi Kandungan

Aktiviti Guru jawapan untuk pengukuhan fakta

Aktiviti Pelajar dan membuat pembetulan Memberi tumpuan Menampal dalam buku latihan

Strategi / Kaedah / BBM/ Nilai / KBKK

Penutup (5 minit)

Membuat rumusan

Membuat rumusan Minta pelajar menampal semua latihan yang dibuat dalam buku rujukan

Hasil Pengajaran dan Pembelajaran:a. Refleksi Guru : b. Pemulihan: c. Pengayaan: Pelajar boleh diberi edaran 6,7 dan 8 sebagai latihan tambahan.

KERTAS EDARAN 1
Anda dikehendaki menghurai sejarah perakaunan mengikut zaman.

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Perhatian: anda dikehendaki menujuk perisian ASSETBase di menu utama nota ringkas pembelajaran (pengenalan dan sejarah perakaunan) dan bahan rujukan.

Huraian : Zaman purba Mesir

Huraian : Zaman purba Greek

Huraian : Zaman purba Rom

Huraian : Abad 14

Huraian : Abad 20

KERTAS EDARAN 2
Suaikan kepada pasangan yang betul

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Urusniaga perdagangan dipercayai telah wujud di Babylon tahun 4000 s.m

Bukti awal menunjukkan dokumen perdagangan telah ditemui

Amalan perekodan urusniaga telah terbukti pada tahun 1122 -256 s.m

Tahun 400 s.m di zaman Tamadun Mesir

Tahun 3500 s.m

Dokumen yang telah dijumpai atas kepingan tanah liat.

Merekod perdagangan dengan menggunakan kertas paprus

Luca Paciolli

Orang pertama menggunakan sistem catatan bergu

Di zaman Dinasti Chao

GAMBAR 1 (DITAYANG DISKRIN)

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

LUCA PACIOLI

Pada tahun 1494 , telah menghasil sebuah buku Matematik yang bertajuk " Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportioni et Proportionalita " Beliau telah mengesyorkan supaya menggunakan : i. Sistem Catatan Bergu ii. Buku Memorandum iii. Jurnal

KERTAS EDARAN 3 Arahan: Sila akses menu Nota Ringkas Pengenalan Sejarah Perakaunan
2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

LUCA PACIOLLI

1.

Nyatakan 2 sumbangan Luca Paciolli dalam perakaunan i) ii)

LAMPIRAN 1 PERKEMBANGAN SISTEM PERAKAUNAN

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

10

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Abad ke 19 Perakaunan Sebagai Satu Profession

PERAKAUNAN KOS

PERAKAUNAN PENGURUSAN

PERAKAUNAN KEWANGAN

PERAKAUNAN SOSIAL DAN PERSEKITARA N

- Abad ke 19 - Wujud ekoran perkembangan proses perindustrian - Penentuan kos tetap, kos berubah serta cara penyerapan overhed kepada pengeluaran

- Abad ke 20 - wujud ekoran persaingan yang semakin sengit dlm perniagaan - maklumat diperlukan utk membuat keputusan perniagaan dan menguruskan perniagaan dengan berkesan

- Wujud apabila perniagaan semakin besar dan pemilik tidak dapat mengambil bahagian dalam pengurusan secara langsung - Akauntan diperlukan untuk mengumpul, menganalisis, mentafsir dan menyedia laporan

- memberi perhatian terhadap isuisu sosial dan persekitaran

LOGO BADAN-BADAN PROFESIONAL PERAKAUNAN CPA

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

11

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

ACCA

MIA

LCCI

MASB

KERTAS EDARAN 4 Arahan: Sila akses menu Nota Ringkas Pengenalan Badan Berkaitan Profesion Perakaunan

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

12

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

1. Padankan Badan Berkaitan Profesion Perakaunan berikut dengan ciri-ciri yang tepat.

Ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965


LEMBAGA PIAWAIAN PERAKAUNAN MALAYSIA (MASB)

Menerbitkan Piawaian Perakaunan

Pendaftar akauntan Badan professional perakaunan swasta yang tunggal di Malaysia Ditubuhkan di bawah Akta Pelaporan Kewangan 1997

INSTITIUT AKAUNTAN MALAYSIA (MIA)

Badan yang dikawal selia di bawah Akta Akauntan 1967


INSTITIUT AKAUNTAN AWAM BERTAULIAH MALAYSIA (MICPA)

Memberi latihan dan peperiksaan profesional

KERTAS EDARAN 5 JADUAL PERBEZAAN SIMPAN KIRA DAN PERAKAUNAN


Arahan: Sila akses menu 1) Nota Ringkas Pengenalan Simpan kira dan Perakaunan 2) Bahan Rujukan Perbezaan Simpan kira dan
2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

13

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Perakaunan

1) Lengkapkan Jadual di bawah dengan pernyataan, tanda atau x yang sesuai


SIMPAN KIRA CIRI-CIRI MAKSUD PERAKAUNAN

MENGENALPASTI URUSNIAGA YANG RELEVAN MENGEPOS KE LEJAR MENYEDIAKAN IMBANGAN DUGA MENYEDIAKAN PENYATA KEWANGAN MENGKLASIFIKASI, MENGANALISIS DAN MENTAFSIR PELAPORAN PENYATA KEWANGAN KEMAHIRAN PERAKAUNAN YG DIPERLUKAN

KERTAS EDARAN 6
Perhatian: anda dikehendaki menujuk perisian ASSETBase di menu utama nota ringkas pembelajaran (pengenalan dan sejarah perakaunan) dan bahan rujukan.

CARTA PERKEMBANGAN SISTEM PERAKAUNAN Tahun Peristiwa


2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

14

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

4000 SM

3500 SM

400 SM

Abad 1122 hingga 256 SM

Abad ke 14

KERTAS EDARAN 7 MICPA ( MALAYSIA INSTITUTE OF CERTIFIED Anda dikehendaki mengisi maklumat mengenai badan perakaunan ini. PUBLIC ACCOUNTANS

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

15

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

MASB ( MALAYSIAN ACCOUNTING STANDARD BOARD) PERAKAUNAN DI MALAYSIA

MIA (MALAYSIA INSTITUTE OF ACCOUNTANS)

TAKRIF
PERBEZAAN ANTARA SIMPAN KIRA DAN PERAKAUNAN

KERTAS EDARAN 8

TUJUAN
2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

16

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

SIMPAN KIRA

PERAKAUNAN

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN 2


Mata Pelajaran : Tarikh / Hari : Tingkatan : Masa : Tajuk : Prinsip Perakaunan Mengikut Jadual Waktu Persendirian Empat 80 Minit 1.0 Pengenalan 1.3 Bentuk-bentuk Organisasi Perniagaan

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

17

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Objektif :

Pengetahuan Sedia ada BBM Nilai Murni KBKK Kaedah :

: : : :

Di akhir Pengajaran dan Pembelajaran pelajar dapat: 1. Menyenaraikan ciri-ciri keempunyaan tunggal, perkongsian dan syarikat berhad. (Aras 1) 2. Membandingkan ciri-ciri organisasi perniagaan (Aras 1) 1. Pelajar-pelajar biasa berurusan dengan bentuk-bentuk organisasi perniagaan yang berbeza Komputer, Perisian ASSETBase ,Buku teks, kertas edaran Yakin, tekun dan patuh pada arahan Mencari fakta, menjawab soalan Penyoalan, inkuiri penemuan, perbincangan

AKTIVITI-AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Langkah / Masa Set Induksi (10 minit)

Isi Kandungan Permulaan 1.3 Bentuk-bentuk organisasi perniagaan

Aktiviti Guru Meminta pelajar menyebutkan contohcontoh organisasi perniagaan yang mereka tahu

Aktiviti Pelajar Memberi respon kepada arahan guru

Strategi / Kaedah / BBM/ Nilai / KBKK Strategi : Berpusatkan guru & Pelajar Kaedah : penyoalan KBKK:

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

18

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Langkah / Masa

Isi Kandungan 1.3.1 Pengenalan kepada milikan tunggal, perkongsian dan syarikat berhad

Aktiviti Guru Menayangkan gambar pelbagai jenis organisasi perniagaan dan menerangkan bahawa organisasi-organisasi perniagaan tersebut dapat dikelaskan kepada beberapa jenis [H] Minta pelajar bersedia di hadapan komputer masing-masing [M] Minta pelajar bersedia di hadapan komputer mengikut kumpulan masing-masing [H,M] Minta pelajar mengakses perisian ASSETBase (menu bahan rujukan, memahami organisasi perniagaan, bentuk organisasi perniagaan) [L] menayangkan perisian ASSETBase diskrin Mengedarkan edaran 1dan membimbing pelajar melengkapkan peta minda Mengedarkan edaran 2 dan 3 (ulangi langkah yang sama seperti di atas) Memaparkan jawapan secara berperingkat untuk semakan pelajar

Aktiviti Pelajar

Strategi / Kaedah / BBM/ Nilai / KBKK mengingat kembali

Melihat gambargambar yang ditayangkan dan mendengar penerangan guru

Langkah 1 (35 minit)

Mengikut arahan guru

[H,M] Mengakses perisian ASSETBase [L] Menumpukan perhatian kepada tayangan di skrin

Strategi : berpusat pelajar dan guru Kaedah : inkuiripenemuan BBM: Perisian ASSETBase , kertas edaran Nilai : Yakin KBKK: mencari fakta

Merujuk perisian ASSETBase untuk melengkapkan peta minda Mengulangi langkah yang sama

Menyemak jawapan

Langkah 2 ( 30 minit)

[H,M] Mengarahkan pelajar mengakses perisian ASSETBase di menu nota ringkas (pengenalan, bentuk

[H,M] Mengakses perisian ASSETBase [L] Memberi tumpuan kepada

Strategi : berpusat pelajar dan guru Kaedah :

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

19

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Langkah / Masa

Isi Kandungan

Aktiviti Guru organisasi perniagaan) [L] Menayangkan perisian ASSETBase di skrin Menerangkan secara ringkas perbezaan ketiga-tiga bentuk organisasi perniagaan Mengedarkan edaran 4 dan bimbing pelajar melengkapkan jadual berpandukan maklumat nota ringkas dan edaran 1,2 dan 3 yang telah dilengkapkan sebelum ini Membimbing pelajar menjawab Meminta pelajar menampalkan edaran 1 hingga 4 di buku latihan

Aktiviti Pelajar tayangan di skrin

Strategi / Kaedah / BBM/ Nilai / KBKK penerangan, penyelesaian masalah BBM: ASSETBase , kertas edaran Nilai : Yakin, tekun KBKK: menjawab soalan secara berpandu

Menumpukan perhatian kepada penerangan guru Melengkapkan jadual di edaran 4

Menampal edaran di buku latihan Mendengar rumusan guru dengan teliti.

Penutup (5 minit)

Membuat rumusan

Membuat rumusan mengenai topik yang telah dipelajari

Hasil Pengajaran dan Pembelajaran:a. Refleksi Guru : b. Pemulihan: c. Pengayaan : Edaran 5

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

20

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

KERTAS EDARAN 1

LIABILITI

LEJAR

DEFINISI

AKTA

BUKU CATATAN PERTAMA

MILIKAN TUNGGAL

KELEBIHAN

KELEMAHAN

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

21

Bab 1 : Pengenalan Rancangan EDARAN 2 Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

KELEBIHAN

KELEMAHANN

DEFINISI

PERKONGSIAN

LIABILITI
AKTA

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

22

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

EDARAN 3

KELEBIHAN

KELEMAHAN

SYARIKAT BERHAD

DEFINISI AKTA

LIABILITI

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

23

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

KERTAS EDARAN 4 Arahan: Sila akses/rujuk menu Nota Ringkas Pengenalan Bentuk bentuk organisasi perniagaan serta Edaran 1, Edaran 2 dan Edaran 3 PERBANDINGAN CIRI-CIRI ORGANISASI PERNIAGAAN 1) Lengkapkan jadual di bawah CIRI BILANGAN PEMILIK MILIKAN TUNGGAL PERKONGSIAN SYARIKAT BERHAD

SUMBANGAN MODAL

UNTUNG/RUGI

LIABILITI PENGURUSAN RISIKO KEWUJUDAN PEMBENTUKAN

CUKAI PENDAPATAN ENTITI UNDANGUNDANG


2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

24

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

KERTAS EDARAN 5
JENIS ORGANISASI PERNIAGAAN

Maksud:

Maksud:

Maksud:

PERBEZAAN ORGANISASI PERNIAGAAN Ciri-Ciri Keempunyaan tunggal 1. Penubuhan 2. Pemilikan 3. Modal 4. Pengurusan 5. Liabiliti 6. Jangka hayat perniagaan 7. Kadar cukai

Perkongsian

Syarikat Berhad

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

25

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN 3


Mata Pelajaran Tarikh / Hari Tingkatan Masa Tajuk Objektif : : : : : : Prinsip Perakaunan Mengikut Jadual Waktu Persendirian Empat Minggu 2 80 Minit 1.0 Pengenalan 1.4 Konsep dan Prinsip Perakaunan yang Asas Di akhir Pengajaran dan Pembelajaran pelajar dapat: 1. Menyenaraikan konsep-konsep perakaunan (Aras 1) 2. Menerangkan konsep-konsep perakaunan dengan menggunakan contoh (Aras 1) Pelajar telah biasa dengan peraturan dalam kehidupan seharian Pelajar telah membuka program ASSETBase versi 2.0 dan telah diberi taklimat tentang perakaunan Komputer, LCD, Skrin dan Perisian ASSETBase ,Buku teks, kertas edaran Kerjasama Berhati-hati Menjawab soalan, menyesuai fakta, mencari fakta Soal jawab, perbincangan, penilaian, inkuiri penemuan

Pengetahuan Sedia ada : BBM Nilai Murni KBKK Kaedah : : : :

AKTIVITI-AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

26

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Langkah / Masa Set Induksi (10 minit)

Isi Kandungan Permulaan Prinsip Perakaunan yang diterima umum (GAAP)

Aktiviti Guru Menayangkan beberapa situasi yang menunjukkan betapa perlunya peraturan dalam kehidupan seharian Menjelaskan bahawa peraturan juga sangat diperlukan dalam perakaunan. Oleh itu Prinsip Perakaunan Yang Diterima Umum (GAAP) telah dijadikan sebagai piawai yang digunapakai di seluruh dunia

Aktiviti Pelajar Menumpukan perhatian terhadap tayangan di skrin Mendengar penjelasan guru

Strategi / Kaedah/ BBM/ Nilai / KBKK Strategi : Berpusatkan guru & Pelajar Kaedah : KBKK:

Langkah 1 ( 35 minit)

Konsep dan Prinsip Perakaunan yang Asas: 1. Berterusan 2. Pemadanan 3. Ketekalan 4. Materialiti 5. Entiti berasingan 6. Wang sebagai ukuran 7. Tempoh perakaunan 8. Kos sejarah 9. Prinsip catatan bergu

[H, M] Minta pelajar bersedia di hadapan komputer masing-masing [H,M] Minta pelajar mengakses perisian ASSETBase (menu nota ringkas, pengenalan, andaian dan prinsip perakaunan yang asas) [L] menayangkan perisian ASSETBase diskrin Menerangkan secara ringkas setiap konsep dan prinsip perakaunan yang asas Mengedar Edaran 1 [H,M]Meminta pelajar mengakses menu bahan rujukan untuk mengisi tempat kosong. [L] Membantu pelajar mengisi tempat kosong dengan menayangkan menu bahan rujukan secara berperingkat

Mengikut arahan guru [H,M] Mengakses perisian ASSETBase [L] Menumpukan perhatian kepada tayangan di skrin

Strategi : berpusatkan guru, pelajar dan bahan Kaedah : penerangan , Inkuiri/penemuan BBM: perisian ASSETBase buku teks Nilai ; kerjasama, tekun KBKK: mencari fakta

Mendengar penerangan guru

Mengisi tempat kosong pada edaran 1

Menayangkan jawapan

Menyemak jawapan

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

27

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Langkah / Masa

Isi Kandungan

Aktiviti Guru dan minta pelajar menyemak jawapan masing-masing Mengedarkan edaran 2 dan minta pelajar melengkapkan jadual (aktiviti pengukuhan dan pengayaan)

Aktiviti Pelajar

Strategi / Kaedah/ BBM/ Nilai / KBKK

Melengkapkan jadual pada edaran 2

Langkah 4 (30 minit)

Latihan pengukuhan kumpulan

[H,M,L]Mengarah pelajar membentuk kumpulan Mengedarkan kajian kes dan minta pelajar berbincang untuk menyelesaikannya Meminta ketua kumpulan membentangkan jawapan masing-masing Membincang dan menilai jawapan pelajar Mengarah pelajar menampal kajian kes berserta jawapan yang betul di buku latihan

Membentuk kumpulan Berbincang untuk menyelesaikan masalah kes dan mencatat jawapan pada kertas majung Ketua kumpulan membentangkan jawapan secara bergilir-gilir Membuat pembetulan jika perlu Pelajar menampal kajian kes dan jawapan di buku latihan Mendengar rumusan guru.

Strategi : berpusatkan pelajar Kaedah : Inkuiripenemuan BBM: Kajian kes Nilai : tekun, berkerjasama KBKK: menyesuaikan fakta

Penutup (5 minit)

Rumusan

Merumuskan P & P hari ini.

Hasil Pengajaran dan Pembelajaran:a. Refleksi Guru : b. Pemulihan: Kertas edaran 3, Kertas edaran 4 c. Pengayaan : http://linamaz90.tripod.com/KONSEP_ASAS.htm#KONSEP nota tambahan

EDARAN 1

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

28

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Arahan: Sila akses menu Bahan Rujukan Konsep Asas Perakaunan Andaian dan Prinsip Asas Perakaunan 1) Lengkapkan tempat kosong dengan maklumat yang sesuai Bil 1 Konsep/Prinsip Huraian -Perniagaan dianggap akan terus beroperasi secara sehinggalah perniagaan mengumumkan sebaliknya -Penyata kewangan disediakan dengan mengandaikan . Kecuali perusahaan bercadang untuk -Untuk menentukan untung/rugi sesuatu tempoh, yang diperolehi bagi sesuatu tempoh mesti dipadankan dengan yang dikenakan untuk memperolehi hasil bagi tempoh yang sama 3 KETEKALAN -dan . Dalam penyata kewangan mesti dikekalkan dari suatu 4 MATERIALITI boleh mempengaruhi .yang dibuat oleh pengguna. -Materialiti bergantung kepada dan
2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

BERTERUSAN

2 PEMADANAN

tempoh ke tempoh berikutnya. -Maklumat dianggap material(matan) jika ia

29

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

. Sesuatu item yang dinilai dalam keadaan tertentu -Setiap item yang material perlu dipersembahkan secara .dalam penyata kewangan -Sesebuah perniagaan dianggap sebagai satu entiti yang dan .. daripada pemiliknya. -Penyata kewangan sepatutnya menyediakan maklumat tentang bukan tentang hal 6 WANG SEBAGAI UKURAN 7 TEMPOH PERAKAUNAN ehwal .. -Perakaunan kewangan hanya melaporkan maklumat yang boleh diukur dalam unit -Bagi tujuan pengukuran prestasi, usia perniagaan dianggap boleh dibahagikan kepada beberapa. -Kebiasaannya penyata kewangan disediakan .sekali. 8 KOS SEJARAH -Di dalam Kunci Kira-kira, aset dilaporkan pada 30

5 ENTITI BERASINGAN

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

kos .buakannya .. .. 9 PRINSIP CATATAN BERGU .. -Semua urus niaga perniagaan mempunyai .aspek/kesan -Ini bermakna catatan akan dibuat sebanyak ..kali di mana satu catatan dibuat di sebelah .. dan satu lagi di bahagian ..

EDARAN 1 (SALINAN GURU 1)

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

31

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Arahan: Sila akses menu Bahan Rujukan Konsep Asas Perakaunan Andaian dan Prinsip Asas akaunan 1) Lengkapkan tempat kosong dengan maklumat yang sesuai Bil 1 Konsep/Prinsip Huraian -Perniagaan dianggap akan terus beroperasi secara berterusan.. sehinggalah perniagaan mengumumkan sebaliknya -Penyata kewangan disediakan dengan mengandaikan usaha berterusan.. kecuali perusahaan bercadang untuk membubarkan perniagaan -Untuk menentukan untung/rugi sesuatu tempoh, hasilyang diperolehi bagi sesuatu tempoh mesti dipadankan dengan belanjayang dikenakan untuk memperolehi hasil bagi tempoh yang sama 3 KETEKALAN -.Persembahandan klasifikasi itemdalam penyata kewangan mesti dikekalkan dari suatu 4 MATERIALITI boleh mempengaruhi keputusan ekonomi..yang dibuat oleh pengguna. tempoh ke tempoh berikutnya. -Maklumat dianggap material(matan) jika ia

BERTERUSAN

2 PEMADANAN

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

32

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

-Materialiti bergantung kepada saizdan sifat.. sesuatu item yang dinilai dalam keadaan tertentu -Setiap item yang material perlu dipersembahkan secara berasingan.dalam penyata kewangan -Sesebuah perniagaan dianggap sebagai satu entiti yang bebasdan terpisah.. daripada pemiliknya. -Penyata kewangan sepatutnya menyediakan maklumat tentang perniagaan bukan tentang hal ehwal pemilik.. -Perakaunan kewangan hanya melaporkan WANG SEBAGAI UKURAN 7 TEMPOH PERAKAUNAN maklumat yang boleh diukur dalam unit kewangan -Bagi tujuan pengukuran prestasi, usia perniagaan dianggap boleh dibahagikan kepada beberapatempoh/jangka masa. -Kebiasaannya penyata kewangan disediakan setahun.sekali.

5 ENTITI BERASINGAN

8 KOS SEJARAH

-Di dalam Kunci Kira-kira, aset dilaporkan pada 33

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

kos asal/sejarah.bukannya nilai .. 9 PRINSIP CATATAN BERGU pasaran.. -Semua urus niaga perniagaan mempunyai dua.aspek/kesan -Ini bermakna catatan akan dibuat sebanyak dua..kali di mana satu catatan dibuat di sebelah debit.. dan satu lagi di bahagian kredit..

EDARAN 2

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

34

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Arahan: Isikan ruangan kosong dengan Konsep/Prinsip Perakaunan yang tepat Bil Situasi Konsep/Prinsip Perakaunan 1 Encik Ramasamy membeli sebuah kereta untuk kegunaan isterinya. Beliau tidak merekodkan pembelian ini ke dalam buku perniagaan. 2 Puan Siti mendapati perniagaannya mengalami kerugian. Dia telah mengarahkan akauntan syarikat melaporkan belanja tahun tersebut ke tempoh perakaunan akan datang untuk mengurangkan belanja di tahun semasa. Akauntan tersebut tidak setuju dengan tindakan beliau. 3 Ali memulakan perniagaan dengan membawa masuk tunai berjumlah RM10 000 sebagai modal permulaan. Beliau merekodkan urusniaga tersebut ke sebelah kredit Akaun Modal dan debit Akaun Tunai 4 Encik Leong membeli sebidang tanah dengan harga RM 40 000 5 Perniagaan Awan Biru telah ditubuhkan pada 1 Januari 2007. Perniagaan akan menutup semua akaun perniagaannya setiap 12 bulan iaitu pada 31 Disember setiap tahun. 6 Sebuah kenderaan dibeli dalam tahun 2005 dengan harga RM 50 000. Pada tahun 2007, nilai pasaran kenderaan menurun kepada RM 30 000. Penyata kewangan tahun 2007 perlu menyatakan nilai aset kenderaan pada harga RM 50 000 walaupun berlaku penurunan harga pasaran Bagi sebuah syarikat besar, pembelian mesin kira bernilai RM 400 direkodkan sebagai belanja perniagaan. Bagaimanapun, bagi sebuah perniagaan kecil ia mungkin direkod sebagai aset bukan semasa dan dikira susutnilai tahunan. Perniagaan Mesra menetapkan kadar susut nilai tahunan kenderaan sebanyak 5% mengikut Kaedah Garis Lurus. Beliau mengekalkan kadar tersebut untuk tahun-tahun berikutnya Encik Hardy membeli perabot baru untuk pejabatnya. Beliau akan membayar pembelian
2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

35

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

10

perabot itu pada bulan Julai 2007. Tempoh perakaunan perniagaan Encik Hardy berakhir pada Jun 2007. Puan Laila tidak menetapkan bila perniagaannya akan ditamatkan

KAJIAN KES

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

36

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

KAJIAN KES 1 Encik Aji memulakan perniagaan Mas Aji Enterprise yang menjual barangan tekstil pada 1 April 2006. Beliau telah menginsuranskan barang niaganya bermula pada 1 Jun 2006. Bayaran premium yang dikenakan ialah sebanyak RM2 400 setahun.. Jumlah ini telah direkodkan sebagai belanja insuran. Pada bulan Mei 2006, beliau telah mengambil segulung kain langsir untuk majlis perkahwinan adiknya. Perkara ini tidak direkodkan dalam mana-mana buku. Pada bulan yang sama, beliau telah membeli sebuah mesin daftar tunai yang berharga RM 500. Perkara ini telah direkodkan sebagai aset perniagaan.. Pada 31 Mac perniagaannya. Soalan: 1. Nyatakan Konsep Perakaunan yang dipatuhi oleh Mas Aji Enterprise. 2. Nyatakan Konsep Perakaunan yang tidak dipatuhi oleh Mas Aji Enterprise . 3. Nyatakan jangkamasa tempoh perakaunan Perniagaan Mas Aji Enterprise. 4. Bagaimanakah untung bersih sesebuah perniagaan ditentukan? 2007, beliau telah menyediakan Penyata Kewangan

KAJIAN KES 2

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

37

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Perniagaan Tan membeli kenderaan bernilai RM 70,000 pada tahun 2003 dan menetapkan kadar susut nilai ke atas kenderaan sebanyak 20% setahun daripada kos aset. Pada tahun 2005 Perniagaan Tan telah mengalami kerugian. Oleh itu pihak pengurusan telah mengubah kadar kepada 10% setahun dan mengubah kaedah pengiraaan susutnilai kenderaan pada tahun tersebut dan tahun-tahun berikutnya. Tujuan pihak pengurusan adalah untuk mengurangkan jumlah kerugian ketika Penyata Kewangan disediakan. Dalam Kunci kira kira, nilai kenderaan masih sama tetapi kadar susutnilainya sahaja yang diubah suai. Biarpun mengalami kerugian, perniagaan itu masih tetap diteruskan . Soalan : 1. 2. 3. 4. Nyatakan Konsep Perakaunan yang dipatuhi oleh Perniagaan Tan. Nyatakan Konsep Perakaunan yang tidak dipatuhi oleh Perniagaan Tan. . Nyatakan kadar yang sepatutnya digunakan oleh Perniagaan Tan. Apakah kesan ke atas nilai aset jika organisasi perniagaan tidak dianggap wujud berterusan?

KAJIAN KES 3.

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

38

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Pada tahun 2005, Perniagaan Ayer Molek membeli 3 unit komputer yang bernilai RM 6,000 sebuah untuk kegunaan perniagaan. Urusniaga pembelian itu telah direkod dalam Buku Tunai sahaja. Beliau juga telah mengekalkan nilai pembelian tersebut pada tahun-tahun yang berikutnya walaupun nilai pasaran telah menurun. Puan Anisa yang merupakan pemilik perniagaan tersebut telah membawa masuk perabut dari rumah untuk kegunaan perniagaan. Perkara tersebut tidak direkodkan kerana beliau beranggapan bahawa harta peribadi adalah juga harta perniagaannya. Soalan : 1. Nyatakan Konsep Perakaunan yang dipatuhi oleh Perniagaan Ayer Molek. 2. Nyatakan Konsep Perakaunan yang tidak dipatuhi oleh Perniagaan Ayer Molek 3. Bagaimanakah sesebuah perniagaan menentukan sama ada sesuatu butiran itu material atau pun tidak ? 4. Apakah kaedah merekod yang boleh digunakan untuk membolehkan kita menyemak ketepatan proses urusniaga?

KAJIAN KES 4

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

39

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Cik Aliya merupakan seorang akauntan yang baru dilantik. Beliau diminta menyediakan Penyata Kewangan bagi syarikatnya. Pengurus syarikat telah mengarahkan beliau menyediakan satu penyata yang menunjukkan jumlah keuntungan yang rendah agar cukai dapat dikurangkan. Beliau diminta mengurangkan jumlah hasil dan meningkatkan jumlah belanja. Cik Aliya juga mendapati bahawa tiada pelarasan dibuat ke atas belanja dan hasil dalam tempoh semasa. Cik Aliya juga mendapati bahawa pemilik banyak mengambil stok perniagaan untuk kegunaan peribadi tanpa merekodkannya. Selain itu kebanyakan asetaset perniagaan telah direkodkan pada harga pasaran dan bukannya pada harga belian. Soalan 1. Nyatakan prinsip atau konsep perakaunan yang telah dilanggar oleh perniagaan tersebut? 2. Apakah konsep perakaunan yang digunakan oleh Cik Aliya untuk menentukan keuntungan perniagaan tersebut? 3. Bagaimanakah ambilan barangniaga oleh pemilik seharusnya direkodkan? Nyatakan prinsip yang sepatutnya digunakan. 4. Bilakan lazimnya sesebuah perniagaan membentangkan laporan tahunan kewangannya?

KAJIAN-KAJIAN KES (RUJUKAN GURU)

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

40

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

KAJIAN KES 1 1. 2. 3. 4. Tempoh Perakaunan Prinsip Pemadanan, Entiti Berasingan 1 April 2006 sehingga 31 Mac 2007 (12 bulan) Untung bersih ditentukan dengan memadankan hasil dengan belanja

KAJIAN KES 2 1. 2. 3. 4. Kos Sejarah, Badan Berterusan Ketekalan 20 % daripada kos asal Aset perlu dilaporkan mengikut nialai semasa

KAJIAN KES 3 1. 2. 3. 4. Kos Sejarah Prinsip Catatan Bergu, Entiti Berasingan Dengan melihat kepada saiz dan sifat sesuatu butiran yang dinilai Prinsip Catatan Bergu

KAJIAN KES 4 1. 2. 3. 4. Prinsip Pemadanan, Entiti berasingan, Kos Sejarah Prinsip Pemadanan Debit Ambilan, Kredit Belian. Prinsip Catatan Bergu Hujung tempoh perakaunan

KERTAS EDARAN 3
2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

41

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Andai dikehendaki suaikan kepada pasangan yang betul


Bagi menentukan untung atau pun rugi dalam sesuatu tempoh, hasil yang diperolehi bagi satu tempoh mestilah dipadankan dengan belanja yang dikenakan dalam tempoh yang sama.

Entiti berasingan

Berterusan

Maklumat dianggap matan sekiranya maklumat itu, jika tidak didedahkan didalam penyata kewangan boleh mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh pengguna-pengguna

penyata kewangan

Asas Akruan

Maklumat Kewangan yang dilaporkan mestilah boleh diukur dalam unit kewangan.

Pemadanan

Usia perniagaan boleh dibahagikan kepada beberapa tempoh/ jangkamasa bagi tujuan mengukur prestasi

Maklumat Kewangan yang dilaporkan mestilah


Ketekalan dalam Persembahan Pihak pengurusan perlu menilai keupayaan sesebuah perniagaan untuk terus beroperasi sebagai satu usaha berterusan

Kematanan/ Materialiti

Aset dilaporkan dalam Kunci Kira-kira pada kos sejarah (kos asal) semasa belian.

Unit Kewangan

Sebuah perniagaan dianggap sebagai satu entiti yang bebas dan terpisah daripada pemiliknya

Tempoh / Jangkamasa Perakaunan

Persembahan dan klasifikasi item dalam penyata kewangan mestilah dikekalkan dari satu tempoh ke tempoh berikutnya kecuali terdapat perubahan yang signifikan dalam operasi

perniagaan.
Kos Sejarah Urusniaga dan peristiwa perlu diiktiraf apabila barangan atau perkhidmatan telah diberikan walaupun (tunai belum diterima atau dibayar).

KERTAS EDARAN 4

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

42

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Andaikan anda adalah En. Zahari Man yang ingin mempelajari Prinsip Perakaunan. Apakah prinsip dan konsep yang perlu dipelajari oleh En.Zahari Man. Prinsip/Konsep Contoh: 1. Keterangan

Berterusan

Pihak pengurusan perlu menilai keupayaan sesebuah perniagaan untuk terus beroperasi sebagai satu usaha berterusan

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. RANCANGAN MENGAJAR HARIAN 4

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

43

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Mata Pelajaran : Tarikh / Hari : Tingkatan : Masa : Tajuk : Objektif :

Pengetahuan Sedia ada BBM Nilai Murni KBKK Kaedah : : : :

Prinsip Perakaunan Mengikut Jadual Waktu Persendirian Empat 80 Minit 1.1 Kitaran Perakaunan Di akhir Pengajaran dan Pembelajaran pelajar dapat: 1. menyebut proses perakaunan (Aras 1) 2. melakarkan carta kitaran perakaunan (Aras 2) 3. menerangkan kitaran perakaunan dengan lebih terperinci (Aras 2) 1. Pelajar telah tahu Konsep dan Prinsip Perakaunan yang Asas 2. Pelajar pernah menggunakan program ASSETBase sebelum ini. Komputer, LCD, Skrin dan Perisian ASSETBase, Buku teks, gambar kitaran hayat nyamuk Kerjasama Berhati-hari Mengaitkan fakta, melukis, mengabungjalin fakta Konstruktivisme, Penyoalan, sumbang saran

AKTIITI-AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

44

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Langkah / Masa Set Induksi (5 minit)

Isi Kandungan Permulaan

Aktiviti Guru Menayangkan gambar 1 (kitaran hayat seekor nyamuk.) Minta pelajar memberi respon terhadap gambar yang ditayangkan Kaitkan pembelajaran hari ini dengan menyatakan bahawa perakaunan juga mempunyai satu kitaran. [H, M, L]Minta pelajar membentuk 8 kumpulan dan melantik ketua dan pencatat Memberi tajuk tugasan kepada setiap kumpulan Kumpulan 1 : Dokumen Kumpulan 2 : Buku Catatan Pertama Kumpulan 3 : Lejar Kumpulan 4 : Imbangan Duga Kumpulan 5 : Pelarasan Kumpulan 6: Penyata Kewangan Kumpulan 7 : Catatan Penutup [H, M] Minta pelajar bersedia di hadapan komputer masingmasing [H,M] Minta pelajar mengakses perisian ASSETBase (bahan rujukan, kitaran perakaunan) [L] menayangkan perisian ASSETBase diskrin Mengedar edaran 1

Aktiviti Pelajar Lihat gambar di skrin dan bersoal jawab dengan guru

Strategi / Kaedah / BBM/ Nilai / KBKK Strategi : berpusatkan bahan dan pelajar Kaedah : penyoalan, sumbang saran BBM: gambar kitaran nyamuk Nilai : beri tumpuan KBKK: mengaitkan dengan perakaunan Strategi : berpusatkan pelajar Kaedah : inkuriri , kumpulan BBM: perisian ASSETBase komputer Nilai : kerjasama, patuh pada arahan KBKK: mencari fakta

Langkah (25 minit)

Maksud dan contoh: 1. Dokumen 2. Buku Catatan Pertama 3. Lejar 4. Imbangan Duga 5. Pelarasan 6. Penyata Kewangan 7. Catatan Penutup

Membentuk kumpulan dan melantik ketua dan pencatat.

Mengakses perisian ASSETBase

Meneliti edaran 1 Mengisi tempat

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

45

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Langkah / Masa

Isi Kandungan

Aktiviti Guru

Aktiviti Pelajar kosong

Strategi / Kaedah / BBM/ Nilai / KBKK

[H,M]Mengarahkan pelajar mencari maklumat berkenaan tajuk tugasan pada perisian atau merujuk buku teks dan mengisikan maklumat tersebut di edaran 1 [L] Membantu pelajar mencari maklumat di skrin dan mengisikannya di edaran 1 Menayangkan jawapan untuk semakan pelajar Minta setiap kumpulan melukis kitaran perakaunan dengan menggabungjalin faktafakta tadi di atas kertas majung Minta setiap kumpulan menampal kertas majung di papan putih Meminta setiap kumpulan membentangkan hasil perbincangan Langkah 5 (20 minit) Penerangan tentang kitaran perakaunan Menayangkan gambarajah kitaran perakaunan yang betul dan memberi penerangan ringkas Mengedar edaran 2 dan bimbing pelajar melengkapkannya (Aktiviti pengukuhan) Mengarah pelajar menampal edaran 2 di buku latihan Penutup (5 minit) Membuat rumusan Merumus P&P pada hari ini

Membandingkan jawapan dan membuat pembetulan Berbincang untuk melukis kitaran perakaunan dan menampal hasil di papan putih. Strategi : berpusatkan bahan dan pelajar Kaedah : Konstruktiuvisme BBM: kertas majung Nilai : kerjasama KBKK: mengabung fakta dalam bentuk lukisan kitaran Strategi : berpusatkan pelajar dan guru Kaedah : penerangan BBM: perisian ASSETBase perakaunan Nilai : teliti, tegas KBKK: menerangan kitaran perakaunan Kaedah : penerangan Nilai : patuh pada

Langkah 4 (30 minit)

Melukis kitaran perakaunan

Membentangkan kitaran perakaunan yang dihasilkan Melihat slide dan mendengar penerangan guru

Melengkapkan edaran 2

Menampal edaran 2

Mendengar rumusan guru

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

46

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Langkah / Masa

Isi Kandungan

Aktiviti Guru

Aktiviti Pelajar

Strategi / Kaedah / BBM/ Nilai / KBKK arahan

Hasil Pengajaran dan Pembelajaran:a. Refleksi Guru : b. Pemulihan: c. Pengayaan :

GAMBAR 1 : KITARAN SEEKOR NYAMUK

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

47

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

EDARAN 1

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

48

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

ARAHAN: Isikan tempat kosong dengan menggunakan maklumat dari menu Bahan Rujukan (Kitaran Perakaunan) 2) DOKUMEN SUMBER a) Dokumen Sumber juga dikenali sebagai _____________________________. b) Tujuan penyediaan Dokumen Sumber adalah _______________________________, __________________________________ dan ______________________________. c) Invois terdiri daripada 2 jenis iaitu __________________ dan __________________ d) Nota debit yang dihantar oleh bank memaklumkan pelanggan simpanan mereka telah__________________kerana pembayaran tertentu. e) ____________________________dikeluarkan oleh perniagaan bagi tunai yang diterima dan jika perniagaan membuat pembayaran. f) Baucer Pembayaran mengandungi maklumat seperti _____________________, ________________________, _______________________, ___________________, ___________________________, dan _____________________________. 3) BUKU CATATAN PERTAMA a) Jurnal terdiri daripada ____________________ dan __________________________ b) _______________________dikhaskan untuk urus niaga yang serupa jenis dan kerap berlaku. c) _______________________disediakan untuk merekodkan urus niaga yang tidak sesuai di rekodkan ke Jurnal Khas d) _________________________dan _________________________digunakan untuk merekod urus niaga secara tunai. 4) LEJAR

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

49

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

a) Lejar terdiri daripada seluruh kumpulan ______________yang disediakan oleh entiti. b) Terdapat 2 jenis lejar iaitu _______________________dan ____________________. c) Lejar dibuat untuk _____________________________________________________ __________________________________________________untuk memudahkan penyediaan Penyata Kewangan. d) Peraturan _____________________________perlu diaplikasi dalam menyediakan akaun-akaun dalam lejar berkaitan. 5) IMBANGAN DUGA a) Imbangan Duga merupakan jadual yang menunjukkan senarai nama semua ________dalam lejar am dan ___________________setiap akaun tersebut. b) Maklumat daripada Imbangan Duga menjadi arkib maklumat untuk penyediaan____________________________. c) Imbangan Duga dapat menguji kesamaan sistem _____________________________. d) Imbangan Juga bertujuan untuk mengesan __________________________________. 6) CATATAN PELARASAN a) Catatan pelarasan dibuat untuk menentukan semua maklumat berkaitan sesuatu ________________________hanya mengambilkira urus niaga bagi tempoh tersebut. b) Catatan pelarasan dibuat melalui Jurnal _____ dan perlu dipindahkan ke __________ sebelum Imbangan Duga disediakan. c) Urus niaga tempoh hadapan dan semasa terdiri daripada _______________________, ______________________, _________________________dan _________________. 7) PENYATA KEWANGAN

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

50

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

a) Penyata Kewangan terdiri daripada ____________________, _________________________________________, ________________________dan _____________ _______________________________________. b) __________________________diguna untuk menilai prestasi perniagaan. c) __________________________memberi maklumat tentang kedudukan kewangan organisasi pada suatu titik tertentu. 8) CATATAN PENUTUP a) Catatan Penutup dibuat dalam Lejar _________ an dipos ke _________________sebelum bermulanya tempoh perakaunan yang baru. b) Catatan Penutup yang perlu dibuat ialah bagi menutup semua akaun _____________ dan __________________ ke Akaun Untung Rugi, pindahan __________________, ambilan dan ____________________________ke akaun untung tertahan atau ke akaun modal.

KITARAN PERAKAUNAN URUSNIAG 2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara A

51

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

DOKUMEN SUMBER

CATATAN PENUTUP

BUKU CATATAN PERTAMA

PENYATA KEWANGAN

LEJAR

IMBANGAN DUGA TERSELARAS

IMBANGAN DUGA

PELARASAN

EDARAN 2 1)

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

URUS NIAGA

52

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

1. 2.

1 2

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

53