You are on page 1of 3

ACTA

Reuni rgan Coordinador de lAlumnat (OCA) Data: 1 de desembre de 2011 La reuni sinicia a les 13:30h i finalitza a les 15:00h

Assistents Delegats Lorena Sanchez 3er periodisme 02 Laura Sierra 4rt periodisme 01 Arantxa Lopez 4rt periodisme 01 Anna Tatche 3er periodisme 01 Oriol Rodriguez 3er periodisme 01

Emma Estecha 1er Publicitat Joan Villatuba 1er Publicitat Marc Berengueras 2on Publicitat Carlota Reies 1er periodisme 03

Juntaris Carlota Galls Periodisme Aina Ramis Periodisme Elisabeth Roura Periodisme Diana Gimenez Periodisme Eva Garcia Publicitat i Relacions pbliques David Rubio - Publicitat i Relacions pbliques Adri Roca Publicitat i Relacions pbliques

Claustrals Gemma Domnguez i Garcia - Periodisme

Excusats Valentina Rojo 3er Periodisme 01 Gabriel Rodrguez Juntari CAV Pol Larraza Juntari CAV

Ordre del dia 1. Valoraci de les eleccions a la Junta de facultat i presentaci dels nous juntaris 2. Informe de la ponncia CEUAB 3. Informe de la reuni deganat OCA celebrada el dia 16/11 4. Eleccions a Secretari/a de lOCA pel curs 2011-2012 5. Valoraci de la docncia impartida el primer trimestre del curs 2011-2012 6. Prcs i preguntes

Acords 1. Valoraci de les eleccions a la Junta de facultat i presentaci dels nous juntaris Es valora positivament la participaci en comparaci amb les eleccions anterios, tot i que segueix sent molt baixa. 2. Informe de la ponncia CEUAB Sexposa el desenvolupament de la ponncia per la votaci de les esmenes al reglament del CEUAB, celebrada el 29 de novembre. LOCA decideix posicionar-se davant del desenvolupament de la ponncia i shi posiciona en contra per 13 vots a favor, 0 vots en contra i 3 vots en blanc. LOCA insta a tornar a repetir la ponncia amb les mateixes condicions que shavia de realitzar el dia 29 de novembre de 2011. 3. Informe de la reuni deganat OCA celebrada el dia 16/11 Sacorda posposar aquest punt fins la propera reuni. 4. Eleccions a Secretari/a de lOCA pel curs 2011-2012 Sacorda posposar aquest punt fins la propera reuni. 5. Valoraci de la docncia impartida el primer trimestre del curs 2011-2012 Sacorda que tots els delegats faran arribar per correu electrnic a lOCA una valoraci sobre la docncia impartida en el seu grup classe. Es resolen els dubtes que tenien alguns delegats sobre el sistema davaluaci i el programa de lassignatura.

6. Prcs i preguntes No nhi ha.