Föreläsning Reglab

DEEPEDITION

D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

Digitala möten
RegLab 30/11 2011

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

Deeped Niclas Strandh
Digital Brand Strategist Digital Creative Director Social Media Guru

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

Deeped Niclas Strandh
Digital Brand Strategist Digital Creative Director Social Media Guru

Twitter: @deeped Facebook: deepeditiondigitalpr.com Blog: digitalpr.se

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

Sociala medier är...

DEEPEDITION

...kommunikation.

D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION

...kommunikation.

D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

Digitala plattformar för att dela kunskap, upplevelse och erfarenhet.

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

Socialt DNA

Socialt kapital

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

Socialt DNA

Socialt kapital

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

Kontroll? Manipulation?

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

Samarbete. Delaktighet.

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION DIGITAL PR AB D IGITALPR AB

Mikroblogg

Bloggar

Sociala Nätverk

Lokalisering

Mediadelning

Sociala medier
DISTRIBUERAD NÄRVARO
Sociala konsumenter

Sociala arbetsverktyg

Kunskapsdelning

Chat/Telefoni

Länkdelning

Källa och skapare: Niclas Strandh, DigitalPR+JMW Brit Staktson, JMW Kommunikation

DIGITALPR.SE

DEEPEDITION DIGITAL PR AB D IGITALPR AB

Mikroblogg

Bloggar

Sociala Nätverk

Lokalisering

Mediadelning

Sociala medier
DISTRIBUERAD NÄRVARO
Sociala konsumenter

Sociala arbetsverktyg

Kunskapsdelning

Chat/Telefoni

Länkdelning

Källa och skapare: Niclas Strandh, DigitalPR+JMW Brit Staktson, JMW Kommunikation

DIGITALPR.SE

DEEPEDITION DIGITAL PR AB D IGITALPR AB

Mikroblogg

Bloggar

Sociala Nätverk

Lokalisering

Mediadelning

Sociala medier
DISTRIBUERAD NÄRVARO
Sociala konsumenter

Sociala arbetsverktyg

Kunskapsdelning

Chat/Telefoni

Länkdelning

Källa och skapare: Niclas Strandh, DigitalPR+JMW Brit Staktson, JMW Kommunikation

DIGITALPR.SE

DEEPEDITION DIGITAL PR AB D IGITALPR AB

Mikroblogg

Bloggar

Sociala Nätverk

Lokalisering

Mediadelning

Sociala medier
DISTRIBUERAD NÄRVARO
Sociala konsumenter

Sociala arbetsverktyg

Kunskapsdelning

Chat/Telefoni

Länkdelning

Källa och skapare: Niclas Strandh, DigitalPR+JMW Brit Staktson, JMW Kommunikation

DIGITALPR.SE

DEEPEDITION DIGITAL PR AB D IGITALPR AB

Mikroblogg

Bloggar

Sociala Nätverk

Lokalisering

Mediadelning

Sociala medier
DISTRIBUERAD NÄRVARO
Sociala konsumenter

Sociala arbetsverktyg

Kunskapsdelning

Chat/Telefoni

Länkdelning

Källa och skapare: Niclas Strandh, DigitalPR+JMW Brit Staktson, JMW Kommunikation

DIGITALPR.SE

DEEPEDITION DIGITAL PR AB D IGITALPR AB

Mikroblogg

Bloggar

Sociala Nätverk

Lokalisering

Mediadelning

Sociala medier
DISTRIBUERAD NÄRVARO
Sociala konsumenter

Sociala arbetsverktyg

Kunskapsdelning

Chat/Telefoni

Länkdelning

Källa och skapare: Niclas Strandh, DigitalPR+JMW Brit Staktson, JMW Kommunikation

DIGITALPR.SE

DEEPEDITION DIGITAL PR AB D IGITALPR AB

Mikroblogg

Bloggar

Sociala Nätverk

Lokalisering

Mediadelning

Sociala medier
DISTRIBUERAD NÄRVARO
Sociala konsumenter

Sociala arbetsverktyg

Kunskapsdelning

Chat/Telefoni

Länkdelning

Källa och skapare: Niclas Strandh, DigitalPR+JMW Brit Staktson, JMW Kommunikation

DIGITALPR.SE

DEEPEDITION DIGITAL PR AB D IGITALPR AB

Mikroblogg

Bloggar

Sociala Nätverk

Lokalisering

Mediadelning

Sociala medier
DISTRIBUERAD NÄRVARO
Sociala konsumenter

Sociala arbetsverktyg

Kunskapsdelning

Chat/Telefoni

Länkdelning

Källa och skapare: Niclas Strandh, DigitalPR+JMW Brit Staktson, JMW Kommunikation

DIGITALPR.SE

DEEPEDITION DIGITAL PR AB D IGITALPR AB

Mikroblogg

Bloggar

Sociala Nätverk

Lokalisering

Mediadelning

Sociala medier
DISTRIBUERAD NÄRVARO
Sociala konsumenter

Sociala arbetsverktyg

Kunskapsdelning

Chat/Telefoni

Länkdelning

Källa och skapare: Niclas Strandh, DigitalPR+JMW Brit Staktson, JMW Kommunikation

DIGITALPR.SE

DEEPEDITION DIGITAL PR AB D IGITALPR AB

Mikroblogg

Bloggar

Sociala Nätverk

Lokalisering

Mediadelning

Sociala medier
DISTRIBUERAD NÄRVARO
Sociala konsumenter

Sociala arbetsverktyg

Kunskapsdelning

Chat/Telefoni

Länkdelning

Källa och skapare: Niclas Strandh, DigitalPR+JMW Brit Staktson, JMW Kommunikation

DIGITALPR.SE

DEEPEDITION DIGITAL PR AB D IGITALPR AB

Mikroblogg

Bloggar

Sociala Nätverk

Lokalisering

Mediadelning

Sociala medier
DISTRIBUERAD NÄRVARO
Sociala konsumenter

Sociala arbetsverktyg

Kunskapsdelning

Chat/Telefoni

Länkdelning

Källa och skapare: Niclas Strandh, DigitalPR+JMW Brit Staktson, JMW Kommunikation

DIGITALPR.SE

DEEPEDITION DIGITAL PR AB D IGITALPR AB

Mikroblogg

Bloggar

Sociala Nätverk

Lokalisering

Mediadelning

Sociala medier
DISTRIBUERAD NÄRVARO
Sociala konsumenter

Sociala arbetsverktyg

Kunskapsdelning

Chat/Telefoni

Länkdelning

Källa och skapare: Niclas Strandh, DigitalPR+JMW Brit Staktson, JMW Kommunikation

DIGITALPR.SE

DEEPEDITION DIGITAL PR AB D IGITALPR AB

Mikroblogg

Bloggar

Sociala Nätverk

Lokalisering

Mediadelning

Sociala medier
DISTRIBUERAD NÄRVARO
Sociala konsumenter

Sociala arbetsverktyg

Kunskapsdelning

Chat/Telefoni

Länkdelning

Källa och skapare: Niclas Strandh, DigitalPR+JMW Brit Staktson, JMW Kommunikation

DIGITALPR.SE

DEEPEDITION DIGITAL PR AB D IGITALPR AB

Mikroblogg

Bloggar

Sociala Nätverk

Lokalisering

Mediadelning

Sociala medier
DISTRIBUERAD NÄRVARO
Sociala konsumenter

Sociala arbetsverktyg

Kunskapsdelning

Chat/Telefoni

Länkdelning

Källa och skapare: Niclas Strandh, DigitalPR+JMW Brit Staktson, JMW Kommunikation

DIGITALPR.SE

DEEPEDITION DIGITAL PR AB D IGITALPR AB

Mikroblogg

Bloggar

Sociala Nätverk

Lokalisering

Mediadelning

Sociala medier
DISTRIBUERAD NÄRVARO
Sociala konsumenter

Sociala arbetsverktyg

Kunskapsdelning

Chat/Telefoni

Länkdelning

Källa och skapare: Niclas Strandh, DigitalPR+JMW Brit Staktson, JMW Kommunikation

DIGITALPR.SE

DEEPEDITION DIGITAL PR AB D IGITALPR AB

Mikroblogg

Bloggar

Sociala Nätverk

Lokalisering

Mediadelning

Sociala medier
DISTRIBUERAD NÄRVARO
Sociala konsumenter

Sociala arbetsverktyg

Kunskapsdelning

Chat/Telefoni

Länkdelning

Källa och skapare: Niclas Strandh, DigitalPR+JMW Brit Staktson, JMW Kommunikation

DIGITALPR.SE

DEEPEDITION DIGITAL PR AB D IGITALPR AB

Mikroblogg

Bloggar

Sociala Nätverk

Lokalisering

Mediadelning

Sociala medier
DISTRIBUERAD NÄRVARO
Sociala konsumenter

Sociala arbetsverktyg

Kunskapsdelning

Chat/Telefoni

Länkdelning

Källa och skapare: Niclas Strandh, DigitalPR+JMW Brit Staktson, JMW Kommunikation

DIGITALPR.SE

DEEPEDITION DIGITAL PR AB D IGITALPR AB

Mikroblogg

Bloggar

Sociala Nätverk

Lokalisering

Mediadelning

Sociala medier
DISTRIBUERAD NÄRVARO
Sociala konsumenter

Sociala arbetsverktyg

Kunskapsdelning

Chat/Telefoni

Länkdelning

Källa och skapare: Niclas Strandh, DigitalPR+JMW Brit Staktson, JMW Kommunikation

DIGITALPR.SE

DEEPEDITION DIGITAL PR AB D IGITALPR AB

Mikroblogg

Bloggar

Sociala Nätverk

Lokalisering

Mediadelning

Sociala medier
DISTRIBUERAD NÄRVARO
Sociala konsumenter

Sociala arbetsverktyg

Kunskapsdelning

Chat/Telefoni

Länkdelning

Källa och skapare: Niclas Strandh, DigitalPR+JMW Brit Staktson, JMW Kommunikation

DIGITALPR.SE

DEEPEDITION DIGITAL PR AB D IGITALPR AB

Mikroblogg

Bloggar

Sociala Nätverk

Lokalisering

Mediadelning

Sociala medier
DISTRIBUERAD NÄRVARO
Sociala konsumenter

Sociala arbetsverktyg

Kunskapsdelning

Chat/Telefoni

Länkdelning

Källa och skapare: Niclas Strandh, DigitalPR+JMW Brit Staktson, JMW Kommunikation

DIGITALPR.SE

DEEPEDITION DIGITAL PR AB D IGITALPR AB

Mikroblogg

Bloggar

Sociala Nätverk

Lokalisering

Mediadelning

Sociala medier
DISTRIBUERAD NÄRVARO
Sociala konsumenter

Sociala arbetsverktyg

Kunskapsdelning

Chat/Telefoni

Länkdelning

Källa och skapare: Niclas Strandh, DigitalPR+JMW Brit Staktson, JMW Kommunikation

DIGITALPR.SE

DEEPEDITION DIGITAL PR AB D IGITALPR AB

Mikroblogg

Bloggar

Sociala Nätverk

Lokalisering

Mediadelning

Sociala medier
DISTRIBUERAD NÄRVARO
Sociala konsumenter

Sociala arbetsverktyg

Kunskapsdelning

Chat/Telefoni

Länkdelning

Källa och skapare: Niclas Strandh, DigitalPR+JMW Brit Staktson, JMW Kommunikation

DIGITALPR.SE

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

Undehållande Efterfrågad

Igenkänning

Användbar

Tillfredställ ande

Personlig

Värde och nytta
Relevans Tillgänglig

Unik/egen

Trovärdig Inspirerande Spännande

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

gd, Ä

dia me

Sociala,medier

För

tjän ad, me

dia

Köpt,media

Reklam

PR

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

Strategin

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

Tid. Personer. Kunskap. Engagemang

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

Tid. Personer. Kunskap. Engagemang

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

Tid. Personer. Kunskap. Engagemang

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

Kommunika)onsstrategi
Sociala0mediestrategi

Customer0Services HR6strategi Produktutveckling

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

Lyssna/lär

Planera

Starta

Utvärdera

Jobba vidare

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

Strategi

Varför? Vem? Vad? Hur?

Taktik

DEEPEDITION
D IGITALPRAB DIGITAL PR AB

TESTA. VÅGA.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful