SENARAI AJK PEMUDA UMNO BAHAGIAN PUTRAJAYA SESI 2008/2011

BIL 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. JAWATAN Pengerusi Tetap Tim. Pengerusi Tetap Ketua Pemuda Naib Ketua Pen. Setiausaha Ketua Penerangan Pen. Bendahari AJK 1 AJK 2 AJK 3 AJK 4 AJK 5 AJK 6 AJK 7 AJK 8 AJK 9 AJK 10 AJK 11 AJK 12 AJK 13 AJK 14 AJK 15 AJK 16 (dilantik) AJK 17 (dilantik) AJK 18 (dilantik) NAMA Sdr. Mohd Iqbal bin Abdul Salam Sdr. Musa bin Ahmed Y.Bhg. Datuk Ahmad Zaki bin Zahid Sdr. Mohd Hisamudin bin Yahaya Sdr. Ahmad Faizal bin Abdul Karim Sdr. Sdr. Sdr. Nazarul Hisham bin Sabardin Sdr. Mohamad Alwi bin Ghani Sdr. Khairul Hamizu bin Yusof Sdr. Ahmad Haromain bin Othman Sdr. Mohd Nasir bin Abdul Rahman Sdr. Khairil Anuar bin Ahmad Sdr. Zaidi bin Che Man Sdr. Azhar bin Abas Sdr. Mohd Rozi bin Husin Sdr. Nasru Syazwan bin Nawai Sdr. Mohd Zushaidey bin Zulkifli Sdr. Ahmad Fadhil bin Mansor Sdr. Syarizal bin Samsuddin Sdr. Amiruddin bin Musa Sdr. Romli bin Yahaya