You are on page 1of 15

EL CÀNON MEDIEVAL EN LA POSTERITAT

QUINA VISIÓ HA PERDURAT DE L’EDAT MITJANA?

- Herència de la visió negativa dels humanistes italians, a l’ombra de l’esplendor


grecoromà  terminologia pejorativa: gòtic = dels gods, bàrbars.

- Visió negativa “agreujada” pel misteri i tenebrositat proposats a la visió romàntica.

- La visió de l’Edat Mitjana varia segons període, lloc i ideologia.

-Creença d’una influència posterior escassa  en realitat gran influència a corrents


artístics i de pensament posteriors

Els exemples no són aïllats, sinó petites il·lustracions d’una influència molt superior.
L’IDEAL DE L’EDAT MITJANA : dues visions contraposades

L’ideal varia segons el punt de vista: romàntic, victorià, positivista, marxista,


postmodern, etc.
Dues perspectives, basades en :
Alteritat Identificació / aproximació
· barbàrie, marginalitat · civilització i cultura
· tenebrositat, foscor, misteri · normalitat, familiarització
· mitologia i llegendes · desmitificació, anècdotes i costums
· irracionalitat · racionalitat
. Miracles, simbolisme, · descripció detallista de l’univers
onirisme medieval

Romanticisme Naturalisme

Tot i així, hem intentat reconstruir l’ideal general que ha arribat fins els nostres dies
EDAT FOSCA : visió decadentista i misteriosa

- La novel·la gòtica (s XIX) : Mary Shelley, Edgar Allan Poe, Horace


Walpole, Bram Stoker...

- Pintura romàntica

Cementerio del monasterio en la nieve, Friedrich, 1819


MÓN RURAL : castells
MÓN RURAL : castells

- Palacio episcopal de Astorga, León, s XIX / XX


- Palacio de Westminster, Londres, s XIX
-Strawberry Hill, Anglaterra, s XVIII
MÓN URBÀ : catedrals i torres

Les Due Torri, Bologna, s XII Torres Petronas, Kuala Lumpur, s XX


MÓN URBÀ : catedrals i torres

Catedral de Burgos, s XIII


MÓN URBÀ : catedrals i torres

Església Neogòtica Votiva, Viena, s XIX


Universitat de Pittsburgh, s XX
NOBLESA: L’ideal de cavaller
NOBLESA : L’ideal de cavaller

Tristan i Isolda
La bella dorment, Walt Disney, 1959

- Pel·lícula : El primer caballero, de John Woo


NOBLESA : L’ideal de dama
NOBLESA : L’ideal de dama

Dibuixos animats de Walt Disney, s XX

Cartell modernista d’Alexandre Riquer

- Poesia de Lord Alfred Tennyson (Època victoriana, s XVIII)


CLERGAT

Il.lustració d’un manuscrit s.XII

El nombre de la rosa, Jean-Jacques Annaud, 1986


POBLE : Folklore i tradicions populars