= 3 = PEMIKIRAN DAN KEPUASAN ORANG MELAYU TERHADAP PEKERJAAN: FOKUS KEPADA PEKERJA SYARIKAT JEPUN DI MALAYSIA ROHAYATI Paidi

Pengenalan Dasar Pandang ke Timur telah diilhamkan oleh bekas Perdana Menteri, Dr. Mahathir pada tahun 1981 bertujuan membina negara dengan cara mempelajari pengalaman dari negara-negara Asia Timur terutamanya Jepun. Kejayaan Jepun dipercayai terletak pada etika kerja yang baik, semangat bekerja yang tinggi, kebolehan mengurus serta sifat-sifat moralistik dan keinginan untuk terus belajar yang terterap di dalam diri masyarakatnya. Oleh itu, hubungan secara langsung dengan Jepun dianggap dapat memberi peluang kepada masyarakat Malaysia untuk belajar daripada Jepun dan seterusnya menyumbang kepada pengukuhan asas industri serta kemajuan ekonomi dan masyarakat. Kerajaan Malaysia sendiri telah mengambil pelbagai langkah bagi menarik minat pelabur Jepun untuk melabur di Malaysia.1 Kesannya, bermula pertengahan tahun 1980-an, pelaburan langsung ke Malaysia dari Jepun meningkat dengan mendadak. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Japan External Trade Organization (JETRO), pada tahun 2006 terdapat sebanyak 1245 buah syarikat Jepun di Malaysia dengan syarikat pembuatan merangkumi 56% daripada keseluruhan bilangan (rujuk Jadual 1). Jika dilihat peratusan sumbangan sektor pertanian dan perindustrian ke atas Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK), pada tahun 1982, sektor pertanian merangkumi sebanyak 21.1%, sektor perindustrian sebanyak 37.9% dengan sektor pembuatan menyumbang sebanyak 19.1%. Bagaimanapun, pada tahun 2002, sektor pertanian telah menurun kepada 9% manakala sektor perindustrian telah meningkat kepada 47.4% dengan sektor pembuatan merangkumi sebanyak 30.6% (rujuk Jadual 2). Di samping itu, kemasukan syarikat-syarikat Jepun ke Malaysia juga telah membuka banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Seiring dengan itu peratus pengangguran di Malaysia juga telah mengecil daripada 7.2% pada tahun 1988 kepada 3.5% pada tahun 2005 (rujuk Jadual 3). Jadual 1: Bilangan Syarikat Jepun di Malaysia Mengikut Sektor Tahun 2006 PEMBUATAN Makanan Tekstil Kayu 18 13 28 Jualan Pertanian & Perhutanan Perikanan BUKAN PEMBUATAN 153 0 0

1

0 (19.0 47. 2002 Jadual 3 : Bilangan Pekerja Mengikut Sektor dan Bilangan Pengangguran (ribu orang) Tahun Pertanian Pembuatan Perlombongan Lain-Lain Pengangguran 1988 1990 1995 2001 2002 2003 2004 2005 1889 1738 1527 1416 1424 1408 1476 1478 987 1333 1780 2184 2069 2131 2025 1990 29 482 37 356 32 248 3.6 100.1 44. peluang untuk memajukan diri.6 35 367 3.5 30 370 3.9 41.1 27 342 3. 2 .0 1992 14. Malaysia (JACTIM). Oleh kerana motivasi pekerja juga bergantung kepada faktor-faktor luaran seperti upah.5 3271 3578 4306 5730 6022 6301 6451 6539 1982 21.5 28 344 3.0 100.8) (30.4 43.6) Peratus Pengangguran 7.5 36 367 3.2 5.3 100. suasana di tempat kerja serta hubungan dengan pekerja lain atau orang atasan.1) (25. 2007 Kajian ini akan menjelaskan pemikiran masyarakat melayu terhadap pekerjaan. 2007 Jadual 2 : Peratusan Sumbangan Setiap Sektor kepada KDNK (%) Tahun Pertanian Perindustrian (Pembuatan) Perkhidmatan Jumlah Sumber: The World Bank Group.6 41.1 37.0 2002 9. Hasil kajian ini diharap dapat menyumbang dalam memperbaiki situasi pekerjaaan masyarakat melayu di Malaysia.Petroleum & Kimia Besi Mesin Elektrik & Elektronik Pengangkutan Lain-Lain (Pembuatan) 85 64 12 51 Perlombongan Pembinaan Perdagangan Perkhidmatan Estet Lain-lain (bukan Pembuatan) 0 86 103 27 97 46 0 35 547 295 Perbankan & Insurans 132 Pengangkutan Jumlah (Pembuatan) 698 Jumlah (Bukan Pembuatan) Jumlah : 1245 Sumber: The Japanese Chamber of Trade and Industry. kajian ini turut akan menjelaskan tahap kepuasan pekerja melayu terhadap pekerjaan dan tempat kerja mereka. Kajian akan cuba melihat kepada tahap motivasi dalaman pekerja melayu.1 Sumber: Asian Development Bank.

Akibatnya. laluan untuk masyarakat Melayu maju ke bidang perniagaan dan perindustrian telah tertutup dan mereka tersekat dalam dunia pertanian dan perladangan kecil-kecilan.4 Tetapi. Terdapat dua keadaan yang dianggap menjadi punca kepada kemerosotan taraf hidup masyarakat melayu. Sememangnya ia boleh dianggap sebagai satu kejayaan. Bagi mereka. purata pendapatan bulanan mereka adalah RM394 pada tahun 1970 dan RM3456 pada tahun 1999 bagi setiap rumah. industri ekonomi Malaysia (pada waktu itu Malaya) dikawal secara meluas oleh Inggeris. orang Melayu kurang gemar menukar cara hidup mereka.5 kali ganda. tetapi jika dibandingkan dengan masyarakat cina. tetapi masih terdapat jurang di antara taraf hidup masyarakat Melayu dan Cina. Pemikiran ini menjadikan anak-anak muda tersebut manusia yang lemah. pada tahun 1970 nilainya adalah RM172 dan pada tahun 1999 nilai tersebut telah meningkat kepada RM1984.7 Berbeza dengan orang Cina.24 pada tahun 1970 iaitu cina melebihi melayu sebanyak 2. Orang Melayu tidak mempunyai keinginan untuk berjaya. beza purata pendapatan bulanan isi rumah melayu dan cina ialah 1:2. 3 Sewaktu zaman penjajahan. untuk menukar kehidupan daripada seorang petani kepada seorang peniaga adalah sesuatu yang drastik. Kajian ini meletakkan punca orang melayu ketinggalan dari segi ekonomi adalah yang pertama. jika dilihat secara keseluruhan.24 kali ganda. walau bagaimanapun seseorang itu diletakkan. Keadaan pertama ialah masyarakat Melayu sebagai bekas jajahan Inggeris. keperitan sewaktu zaman persekolahan telah berakhir dan mereka boleh melalui kehidupan yang lebih mudah selepas itu. keadaan di mana orang Melayu diletakkan dan yang kedua. Dalam tempoh 29 tahun telah berlaku peningkatan dalam purata pendapatan bulanan isi rumah masyarakat melayu sebanyak 11. Ungku Aziz mengatakan. Keadaan ini menyebabkan masyarakat melayu menjadi lemah dan berasa takut untuk menghadapi risiko. tetapi juga dari segi politik.74. Masyarakat melayu diletakkan pada kedudukan yang lemah dalam dunia ekonomi yang dikuasai oleh Eropah terutamanya Inggeris dan juga kumpulan migrasi China yang sangat besar. kewangan dan tentera laut. Bagi mereka.5 Menurut Syed Amin Aljeffri pula.8 3 .2 Perbezaan ini semakin mengecil.6 Kajian yang dijalankan oleh Parkinson ke atas penduduk di perkampungan petani pula membuktikan orang Melayu tidak gemar kepada perubahan. tiada motivasi untuk terus belajar sebagaimana orang Jepun dan Eropah. Orang-orang Inggeris telah membuka ladang getah dan lombong yang besar serta menguasai perdagangan. kebanyakan anak muda Melayu beranggapan kehidupan menjadi mudah selepas tamat zaman persekolahan. orang melayu tidak cenderung untuk cemerlang dalam apa jua bidang yang diceburi. pemikiran orang Melayu itu sendiri.Pemikiran Terhadap Perkerjaan Jika dilihat kepada purata pendapatan bulanan isi rumah. Terdapat banyak kajian yang meletakkan punca orang Melayu ketinggalan dari segi ekonomi adalah cara pemikiran mereka sendiri. segala-segalanya bergantung kepada pemikiran dan usaha individu itu sendiri untuk menentukan sama ada dia berjaya ataupun tidak di tempat tersebut. Jika dikira berdasarkan nisbah. bukan sahaja dari segi ekonomi. manakala pada tahun 1999 nisbahnya adalah 1:1. Orang-orang melayu hanya mampu menguruskan tanah-tanah pertanian dan ladang getah yang kecil.

Selepas pulang daripada latihan. pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. setiap tahun syarikat tempat beliau bekerja akan menghantar beberapa orang pekerja untuk menjalani latihan di Jepun. Satu perkata penting yang perlu dipertimbangkan ialah setiap manusia memiliki emosi dan perasaan. orang Jepun sangat serius dan fokus dalam pekerjaan. beliau memilih untuk tidak menjalani latihan di Jepun dan terus kekal dengan kedudukan sekarang. Syed Amin menyatakan bahawa mereka ini tidak bertanggungjawab dan mementingkan diri sendiri. Menurutnya. Mereka ingin mencari pekerjaan baru. Di samping itu. Ismail Md Salleh. terdapat banyak lagi kajian yang menunjukkan sifat-sifat dan pemikiran orang Melayu. pekerja tersebut akan dinaikkan pangkat dan dipertanggungjawabkan untuk menyampaikan dan menunjukkan hasil yang telah dipelajari di Jepun. Berdasarkan kajian-kajian tersebut.9 Malahan terdapat pekerja lelaki Melayu. jika berasa puas hati dengan tempat kerja. di Malaysia terdapat ramai pekerja yang menukar pekerjaan atau sekurang-kurangnya merancang untuk menukar pekerjaan. Yoshimura 12 telah menjalankan kajian ke atas 161 orang pekerja (112 orang operator dan 49 orang staf) di syarikat Jepun di Malaysia. Oleh itu mereka akan menukar tempat kerja. Menurut Syed Amin lagi. Aspek kajian beliau terbahagi kepada tiga bahagian iaitu yang pertama berkaitan dengan latar belakang dan hubungan 4 . hampir kesemua responden menyatakan mereka berpendapat orang Malaysia tidak rajin atau tidak ramai yang rajin. Sekiranya berasa tidak puas hati dengan tempat kerja. Oleh kerana beliau bimbang tidak dapat menunjukkan hasil yang positif. Tingkah laku mereka akan berubah bergantung kepada suasana di tempat kerja. suasana di syarikat milik Jepun. Sewaktu menukar tempat kerja.10 Berkenaan dengan pekerja yang gemar menukar tempat kerja.11 Selain daripada kajian-kajian di atas. Tetapi ini adalah ciri-ciri orang Melayu secara umum dan tidak bermakna orang Melayu akan menunjukkan sifat sedemikian pada setiap masa dan di setiap tempat. milik barat dan milik tempatan adalah berbeza dan tingkahlaku pekerja-pekerja di setiap syarikat itu juga akan berbeza. Mereka berpendapat. orang Melayu seolah-olah memiliki pemikiran yang pasif dan tahap motivasi yang rendah. Ini menunjukkan tahap kesetiaan mereka terhadap pekerjaan dan tempat kerja adalah rendah. orang Melayu sering menuding jari kepada majikan. Antara alasan yang sering mereka gunakan ialah majikan tidak mengambil berat tentang pekerja dan peluang untuk mereka memajukan diri di tempat kerja tersebut adalah terhad. Keadaan ini dipanggil job hopping dan sering diketengahkan sebagai masalah di Malaysia.Menurut Dr. Sebab atau alasan yang sering mereka gunakan ialah ingin menukar angin ataupun suasana. Sebaliknya orang Malaysia banyak berbual-bual dengan rakan sekerja ataupun di telefon sewaktu bekerja. tahap motivasi dan semangat bekerja akan meningkat. Berdasarkan temubual yang dijalankan oleh Tachihori keatas 37 orang bekas pelajar Malaysia di Jepun. Contohnya. pekerja sekarang mudah jemu dengan apa yang dilakukan. Sebaliknya. majikan tidak boleh mengharapkan pekerja tersebut bekerja sepenuh tenaga mereka kerana secara normalnya wujud had dalam diri seseorang manusia. walaupun dalam industri pembuatan yang sama. Jika diletakkan di tempat kerja yang tidak menyenangkan. orang Melayu lemah dari segi kewangan dan pengurusan serta takut untuk mengambil risiko. sanggup menjadi leader operator pengeluaran untuk selama-lamanya.

pengurusan syarikat dan kebajikan. Tentang kedudukan tempat kerja. Aspek-aspek negatif pula ialah pengurusan sumber manusia dan peluang untuk naik pangkat di mana piawaian tidak jelas dan sukar difahami. teknologi tinggi. Berkaitan aspek yang pertama. latihan di Jepun. matlamat dan norma syarikat yang diletakkan terlalu tinggi hingga menjadi beban kepada pekerja. menitikberatkan pendidikan dan latihan serta berpeluang untuk naik pangkat. tempat kerja bersih dan lengkap dengan alat terkini. berdisiplin. Terutamanya bagi pekerja wanita. Mereka berpendapat pekerja tempatan di syarikat Jepun tidak berpeluang untuk naik pangkat dan syarikat Jepun tidak mempercayai kebolehan pekerja tempatan. mereka cenderung untuk memilih tempat kerja yang berhampiran dengan tempat tinggal. bersih. jadi lebih mudah untuk bekerja. Bagi aspek yang kedua pula. Di samping itu. item yang dinilai tinggi adalah syarikat Jepun mengambil berat tentang kesihatan. Kedua-dua kenyataan ini menerangkan bagaimana hubungan kekeluargaan yang kuat dalam diri pekerja Malaysia. Sebaliknya. kenalan atau keluarga. kajian mendapati kebanyakan orang Malaysia memperuntukkan sebahagian daripada pendapatan mereka untuk dihantar atau diberikan kepada keluarga. kandungan kerja. Ini bermakna mereka bersetuju dengan kenyataan-kenyataan tersebut dan berpuashati dengan keadaan tersebut. Sebab mereka memilih syarikat tempatan ialah kerana ianya syarikat Malaysia dimana bahasa pertuturan. Kebanyakan daripada mereka memperolehi maklumat tentang syarikat tersebut melaui rakan. gaji. item yang dinilai rendah adalah tugas pekerja Malaysia tidak berat. majoriti menjawab syarikat awam Malaysia dan keduanya syarikat Jepun. pekerja diberikan tugas yang boleh berpuashati dan 5 . masa depan. Garis panduan sewaktu memilih tempat kerja ialah gaji. Ikuta 13 pula telah menjalankan kaji selidik ke atas penduduk perkampungan Melayu berhampiran Kuala Lumpur bagi mengkaji pemikiran mereka terhadap pencarian pekerjaan terutamanya aspek yang ditekankan sewaktu memilih tempat kerja. kemudahan dan fasiliti serta berhampiran kawasan kampung. Bagi aspek yang ketiga iaitu penilaian pekerja terhadap syarikat Jepun. Jika dilihat kepada respon 97 orang pekerja Melayu yang di kaji selidik. syarikat sering mendengar idea pekerja. Selain itu. terutamanya pekerja operator. kebajikan pekerja dijaga sepenuhnya. budaya dan agama adalah sama. lokasi tempat kerja adalah faktor yang sangat penting sewaktu mencari pekerjaan. yang kedua berkaitan dengan sebab-sebab mereka bekerja di kilang Jepun dan yang ketiga berkaitan dengan keadaan mereka di tempat kerja. bersopan santun. kajian tersebut mendapati orang Malaysia cenderung untuk memilih tempat kerja yang berdekatan dengan tempat tinggal. pengetahuan mereka tentang syarikat tersebut sangat kurang dan ada yang tidak tahu bahawa mereka bekerja di syarikat Jepun. didapati pekerja operator banyak menggunakan cara tidak formal sewaktu mencari pekerjaan. antara aspek-aspek yang dinilai positif ialah kestabilan. Sewaktu ditanya di syarikat manakah mereka mahu bekerja. Bagi pekerja Malaysia. kebajikan. bagus untuk bekerjasama dan staf Jepun mudah didekati. Oleh sebab itu.kekeluargaan para pekerja. kebanyakan daripada mereka memilih tempat kerja yang berhampiran dengan kampung dan seboleh-bolehnya berdekatan dengan rumah tempat tinggal. Nishida14 pula telah menjalankan kaji selidik tentang tahap persetujuan pekerja Melayu dan Cina terhadap keadaan tempat kerja di syarikat Jepun berdasarkan empat item iaitu hubungan manusia.

Metodologi Kajian Kajian ini memfokuskan kepada pekerja Melayu peringkat pertengahan dan ke bawah di syarikat Jepun di Malaysia. Kebajikan 11. Oleh itu. Berikut adalah senarai 13 item yang terkandung di dalam borang kaji selidik: 1. Waktu bekerja dan cuti 9. Nishida turut bertanya tentang perbezaan dari segi budaya yang dirasai oleh pekerja tempatan berdasarkan tingkahlaku dan cara berfikir orang Jepun. Hubungan dan komunikasi 12. boleh difikirkan salah satu punca orang Melayu kurang berjaya adalah keadaan kerja mereka. Salah satu sebab orang Melayu ketinggalan dari segi ekonomi adalah pemikiran mereka terhadap pekerjaan. pemikiran orang Jepun tentang pengurusan kualiti dan cara orang Jepun mematuhi peraturan dan prosedur. Bilangan borang kaji selidik yang dapat dikumpulkan ialah Syarikat A sebanyak 31 naskah. Demografi responden Skala Likert tujuh mata (7 = sangat bersetuju. Tiga syarikat (Syarikat A. Pemilihan tempat kerja 3. sebagaimana yang disebut di atas. Sebaliknya. Sistem pengurusan Jepun 13. 50 naskah borang kaji selidik diedarkan kepada setiap syarikat. Data dikumpulkan melalui borang kaji selidik ke atas pekerja yang diedarkan melalui majikan. Latihan dan pembangunan 4. Ini bermakna mereka tidak bersetuju dengan kenyataan-kenyataan tersebut dan tidak berpuashati dengan keadaan tersebut. Objektif bekerja 2. Jika dilihat daripada hasil kajian-kajian di atas. Peluang menunjukkan kebolehan 7. perkara di mana pekerja Melayu rasakan betul-betul berbeza dari segi budaya adalah cara orang Jepun mematuhi masa. Isi kandungan borang kaji selidik dibahagikan kepada 13 item dan dalam setiap item terkandung beberapa soalan. Tetapi. Hasilnya. manusia tidak boleh bekerja dengan sempurna sekiranya berasa tidak puas hati kepada pekerjaan. Syarikat B sebanyak 42 naskah dan Syarikat C sebanyak 24 naskah. Keselamatan dan kebersihan 10. Kenaikan pangkat 8. semangat dan motivasi untuk bekerja akan lahir dengan sendirinya.pekerja menerima gaji yang mencukupi. 1 = sangat tidak bersetuju) digunakan untuk mengukur tahap kepuasan pekerja. Orang Melayu dikira kurang berusaha dalam bekerja. jika berasa puas hati dengan keadaan di tempat kerja. Syarikat B dan Syarikat C) telah dipilih sebagai kajian kes. Penilaian pekerja 5. orang Melayu berasa tidak puas hati tentang beberapa perkara di tempat kerja. 6 . Analisis dijalankan berdasarkan 13 item di atas. Gaji dan upah 6. Ketiga-tiga syarikat ini merupakan syarikat pembuatan alatalat elektrik dan elektronik dan terletak di Johor. Berdasarkan hasil kajian-kajian di atas dapat dilihat sedikit gambaran tentang pemikiran dan kepuasan pekerja Melayu terhadap pekerjaan.

Sewaktu memasuki Syarikat A. Tempat asal responden adalah Johor (23 orang). Gaji sebulan bagi pekerja di Syarikat A adalah RM2001~RM3000 bagi jawatan jurutera. Terdapat juga segelintir yang menjawab mereka akan lebih berusaha dan buktikan kepada majikan. Kaji selidik ke atas pekerja di tiga buah syarikat Syarikat A Syarikat A ditubuhkan pada tahun 1990 dan merupakan syarikat pembuatan alat-alat elektrik dan elektronik. Kedah. untuk kepuasan diri. Kebanyakan daripada mereka bekerja atas kemahuan sendiri. Tentang latihan dan pembangunan di Syarikat A. Dari segi jantina pula. kebanyakan daripada responden mengharapkan program latihan yang berkaitan dengan kebolehan menggunakan mesin 7 . Bilangan pekerjanya pada tahun 2004 adalah seramai 4212 orang dengan 24 orang pengurus dari Jepun. di mana keperluan memenuhi diri sendiri menduduki tempat kedua dalam diri mereka. untuk menguji kebolehan diri. Kelantan dan Sarawak (seorang dari setiap negeri). Objektif kedua adalah untuk mendapatkan pengalaman. seorang pembantu sumber manusia dan seorang setiausaha. data turut dikumpulkan melalui temubual dengan pihak majikan. pertama kandungan kerja dan yang kedua hampir dengan rumah.Selain daripada borang kaji selidik. untuk mendapatkan wang dan membantu keluarga. cara bekerja orang Melayu. Secara keseluruhannya mereka berpuas hati dengan Syarikat A. Kata kunci kepada kajian ialah pengurusan sumber manusia di Malaysia. Bilangan responden dari Syarikat A adalah seramai 31 orang yang terdiri daripada 10 orang jurutera. perkara yang mereka lakukan ialah menjalankan kerja lebih masa ataupun mencari pekerjaan baru. dan kurang daripada RM1000 bagi jawatan setiausaha. Negeri Sembilan (2 orang). RM1001~RM2000 bagi jawatan penolong jurutera. rujukan telah dijalankan ke atas kajiankajian yang lepas. Mereka berharap dengan bekerja mereka akan memiliki wang dan kehidupan akan menjadi mewah. kebanyakan daripada mereka menghabiskan masa dengan berehat di rumah atau meluangkan masa bersama keluarga. lelaki seramai 20 orang dan perempuan seramai 11 orang. hasil kajian lepas berkaitan pemikiran dan kepuasan orang Malaysia terhadap pekerjaan dan lain-lain lagi perkara yang berkaitan. Dapat dibuat kesimpulan bahawa objektif utama mereka bekerja adalah untuk memenuhi keperluan hidup. Bagi mendapatkan gaji yang tinggi. Latar belakang pendidikan responden adalah kelulusan ijazah (12 orang). Pada hari cuti. Sebagai panduan kepada penyelidikan. petunjuk ekonomi berkaitan syarikat Jepun di Malaysia. kebanyakannya berkaitan dengan kandungan kerja. untuk meningkatkan kualiti diri. Temubual bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang latar belakang dan pengurusan sumber manusia di setiap syarikat. fenomena pekerja di Malaysia. 17 orang penolong jurutera. Berkenaan dengan objektif bekerja. Faktor mereka memilih Syarikat A ialah. dapat dilihat sekiranya ada perkara yang tidak berpuas hati. Walau bagaimanapun disebabkan mereka memilih Syarikat A atas sebab kandungan kerjanya. diploma (13 orang) dan SPM (6 orang). 2 orang juruteknik sistem. Dasar Pandang ke Timur. juruteknik sistem dan penolong sumber manusia. Selangor. tetapi terdapat juga responden yang bekerja atas dorongan ahli keluarga. Terengganu (2 orang). majoriti responden menjawab untuk hidup. kebanyakan daripada mereka mendapat maklumat tentang jawatan kosong melalui kenalan ataupun internet.

satu pertiga daripada responden berpendapat pihak syarikat mengamalkan sistem senioriti dan dua pertiga berpendapat syarikat mengamalkan sistem kebolehan. Akhir sekali. Di samping itu. responden berpendapat peluang untuk naik pangkat di Syarikat A adalah rendah dan peluang untuk naik pangkat di syarikat barat lebih tinggi daripada syarikat Jepun. Seterusnya tentang keselamatan dan kebersihan. waktu bekerja. Berkenaan dengan kebajikan pekerja pula. hubungan dan komunikasi 8 . bukannya senioriti. responden berpendapat pengurusan masa di Syarikat A sangat ketat. Tentang sistem gaji pula. Kebanyakan daripada responden yang telah mengikuti program latihan syarikat berpendapat program tersebut berguna kepada mereka. mereka berasa peraturan pakaian di Syarikat A terlalu ketat. responden berasa kurang berpuas hati dengan sistem yang dilaksanakan. Seterusnya tentang sistem penilaian syarikat. Seterusnya tentang hubungan dan komunikasi. Dapat dilihat keseluruhan responden adalah staf dan peluang untuk berbual dengan majikan adalah tinggi di mana hampir kesemua responden pernah berbual dengan pengurus Jepun. Berkenaan dengan pengurusan masa.dan teknologi serta pengurusan kualiti (5S15) iaitu latihan yang berkait langsung dengan pembuatan. Hanya dua orang responden yang menyatakan peluang untuk naik pangkat di Syarikat A adalah besar dan segala-galanya bergantung kepada diri pekerja itu sendiri. keselamatan dan kebersihan. jadi hubungan antara pekerja tempatan dengan majikan menjadi lebih baik. majoriti berpendapat peluang tersebut agak kecil disebabkan persaingan yang sengit dan diskriminasi yang berlaku. satu pertiga daripada responden pernah makan bersama pengurus Jepun di kantin sewaktu tengahari dan ini menunjukkan hubungan baik antara pekerja dan majikan. tetapi secara keseluruhannya mereka berpuashati dengan Syarikat A. mereka berpuashati dengan masa yang diberikan untuk menunaikan sembahyang. Kesimpulannya. pihak majikan menyediakan OJT16 dan Off-JT17 yang diberi nama CDT (Core Development Training) di mana isi kandungan latihan adalah tentang kerja-kerja harian serta tanggungjawab ke atas kerja. responden tidak berasa sebarang ketidakpuashatian terhadap sistem itu sendiri. terdapat juga pengurus Jepun yang boleh berbahasa Malaysia. Tetapi di kalangan responden terdapat beberapa orang yang tidak pernah menyertai sebarang program latihan dan mereka tidak tahu program latihan bagaimana yang mereka perlukan. responden berpendapat peluang untuk mereka mengeluarkan pendapat di Syarikat A ada. Bagaimanpun. Walaubagaimanapun. kesemua responden bersetuju dengan sistem berdasarkan kebolehan. Bagi Syarikat A. Mereka berpendapat gaji yang diterima tidak setimpal dengan beban tugas yang dilakukan. responden berpendapat pengurus Jepun agak mudah didekati. secara keseluruhannya mereka berasa sedikit tidak puas hati kerana fasiliti untuk beriadah tidak lengkap dan pakaian seragam yang dibekalkan tidak mencukupi. Secara umumnya. Tentang kenaikan pangkat pula. item di mana responden berpuas hati adalah latihan dan pembangunan. tetapi pendapat tersebut kurang dihargai. Namun terdapat seramai 6 orang responden yang merasakan peluang untuk naik pangkat di Syarikat A langsung tiada dan mereka tidak mempunyai matlamat untuk naik pangkat di Syarikat A. Bagaimanapun. kebanyakan responden mempunyai matlamat untuk naik pangkat ke tahap yang lebih tinggi. tetapi berharap pihak majikan dapat lebih memperakui kebolehan mereka. Malah. Tentang peluang menunjukkan kebolehan. berkenaan dengan sistem pengurusan syarikat.

terdapat juga responden yang menyatakan mereka bekerja kerana sudah menjadi tanggungjawab. kelulusan diploma atau sijil (15 orang) dan kelulusan SPM (17 orang). Berkenaan dengan objektif bekerja. Tempat asal responden adalah Johor (32 orang). 9 . Sekiranya gaji yang diterima adalah setimpal. RM1100~RM2000 bagi juruteknik. kanaikan pangkat. Bilangan responden dari Syarikat B adalah seramai 42 orang iaitu 26 orang staf dan 16 orang pekerja pengeluaran. ingin mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Bagaimanapun. Kumpulan staf terdiri daripada jurutera (12 orang) dan setiausaha (14 orang). adalah sukar untuk menentukan jumlah kerja yang memenuhi kehendak setiap pekerja dan menentukan gaji yang setimpal dengan jumlah kerja tersebut. majoriti daripada mereka mendapatkan maklumat tentang jawatan tersebut melalui iklan di suratkhabar atau kenalan. RM670~RM1600 bagi pembantu stor dan RM450~RM800 bagi operator. RM900~RM2500 bagi setiausaha. faktor utama mereka adalah gaji dan bagi pekerja pengeluaran pula. pembantu stor (2 orang) dan operator (2 orang). 90% daripada mereka berfikir ingin mencuba pekerjaan lain. Secara keseluruhannya. tetapi bagi kes Syarikat A. majoriti responden menjawab untuk hidup. lelaki seramai 22 orang dan perempuan seramai 20 orang. Antara sebabnya adalah kerana pekerjaan sekarang terlalu berat. Kelantan (3 orang). Didapati kebanyakan responden meluahkan rasa tidak puas hati mereka terhadap pekerjaan kepada rakan sekerja. Latar belakang pendidikan responden pula terdiri daripada kelulusan ijazah (10 orang). kerja yang sedikit berat berkemungkinan tidak menjadi masalah. Selangor (3 orang). Bilangan pekerja pada tahun 2004 adalah seramai 2000 orang dengan pengurus Jepun seramai 26 orang. Dari segi jantina. peluang menunjukkan kebolehan. Hanya segelintir yang menjawab untuk mendapatkan pengalaman dan menguji kebolehan diri. Syarikat B Syarikat B ditubuhkan pada tahun 1978 dan merupakan syarikat pembuatan alat-alat elektronik. kebajikan dan penilaian pekerja. Tetapi terdapat juga responden yang menjawab mereka akan berusaha lebih gigih dan membuktikannya kepada majikan. Bagi staf. mereka berharap dengan bekerja mereka akan memperolehi wang dan kehidupan akan menjadi lebih mewah. faktor utama mereka adalah suasana di tempat kerja. Seperkara lagi yang menarik. Tetapi. Item di mana responden berasa tidak puas hati pula adalah gaji.serta sistem penilaian. gaji yang diterima tidak setimpal dengan beban tugas yang berat. terdapat di kalangan responden yang bekerja untuk mengisi masa lapang. Secara keseluruhannya responden berpuashati memilih Syarikat A. ingin melakukan kerja yang setimpal dengan gaji. Faktor utama mereka memilih Syarikat B adalah berbeza di antara pekerja staf dan pengeluaran. tindakan yang mereka ambil adalah melakukan kerja lebih masa. Objektif kedua terbanyak dinyatakan ialah untuk menampung kehidupan keluarga dan untuk mendapatkan wang. Bagi mendapat gaji yang lebih tinggi. Sewaktu memasuki Syarikat B. Terengganu (2 orang) dan Melaka (2 orang). Selain daripada itu. manakala pekerja pengeluaran terdiri daripada juruteknik (12 orang). disebabkan norma manusia mahu melakukan kerja yang sedikit tetapi mendapat hasil yang banyak. Oleh sebab itu pekerja berasa tidak puas hati. Kadar gaji sebulan pekerja di Syarikat B ialah RM2000~RM3700 bagi jurutera.

Berkenaan dengan pengurusan masa. sistem gaji. Daripada 41 orang responden. Secara keseluruhannya. Berkenaan dengan gaji. secara keseluruhannya responden tidak berpuas hati dengan sistem yang dilaksanakan. pekerja pengeluaran kurang berasa seronok dengan majlis yang dianjurkan. Manakala item dimana responden tidak berasa puas hati adalah sistem penilaian. Contohnya sewaktu pekerja jatuh sakit. Tentang sistem pengurusan syarikat pula. pendapat responden terbahagi kepada dua di ana setengah daripada mereka berpendapat Syarikat B menitikberatkan sistem pengurusan berdasarkan senioriti dan setengah lagi berpendapat syarikat menitikberatkan sistem berdasarkan kebolehan. secara keseluruhannya responden berpendapat mereka kurang berpeluang untuk menyatakan pendapat dan pendapat yang dinyatakan kurang dihargai. responden berpuashati dengan tahap keselamatan dan kebersihan Syarikat B. bagi responden. jawapan yang paling banyak dinyatakan adalah program berbentuk motivasi dan sebarang program yang bersesuaian dengan pekerjaan mereka. didapati staf lebih berpeluang berbual-bual dengan majikan Jepun berbanding pekerja pengeluaran. Syarikat B menilai pekerja berdasarkan mutu kerja. secara keseluruhannya responden berpendapat pengurusan masa di Syarikat B sedikit ketat. Mereka berpendapat gaji yang diterima tidak setimpal dengan beban tugas yang dilakukan dan tidak cukup untuk menampung kehidupan mereka.8% daripada pekerja pengeluar mempunyai matlamat untuk naik pangkat. Bagaimanapun. Tentang peluang untuk menunjukkan kebolehan mereka di tempat kerja. Bagaimanapun. peluang menunjukkan kebolehan dan kebajikan. item di ana responden berpuashati adalah pengurusan masa dan keselamatan serta kebersihan. Sebab yang paling banyak dinyatakan adalah untuk mencuba pengalaman baru. Walaubagaimanapun. Selain daripada itu 10 . Salah satu sebabnya adalah staf berkebolehan bertutur dalam Bahasa Jepun. tahap kepuasan responden terhadap sistem penilaian Syarikat B adalah rendah. perbezaan dapat dilihat diantara staf dan pekerja pengeluaran dimana tahap kepuasa staf lebih tinggi daripada pekerja pengeluaran. majoriti daripada responden bersetuju dengan sistem berdasarkan kebolehan.Tentang latihan dan pembangunan pekerja di Syarikat B. Walau bagaimanapun. 92% daripada staf dan 68. kehadiran dan disiplin dan ia dijalankan oleh pengurus dan pihak atasan. Secara keseluruhannya. Tentang kebajikan pekerja. pengurus Jepun agak mudah didekati. Bagi mereka peluang untuk naik pangkat di syarikat milik barat lebih besar daripada di syarikat milik Jepun. Berkenaan dengan hubungan dan komunikasi. Berkenaan dengan bentuk latihan yang mereka perlukan bagi meningkatkan mutu kerja masingmasing. staf dapat berehat lebih baik daripada pekerja pengeluaran. majoriti daripada responden pernah mengikuti program latihan yang dianjurkan oleh pihak syarikat dan berpendapat program tersebut berguna kepada diri dan pekerjaan mereka. hanya dua orang tidak terfikir untuk bertukar kepada pekerjaan lain dan selebihnya pernah atau selalu berfikir demikian. mereka berpuas hati dengan masa yang diperuntukkan untuk bersembahyang. majoriti daripada mereka berpendapat peluang untuk mereka naik pangkat di Syarikat B adalah kecil. Tentang kenaikan pangkat pula. Berkenaan dengan sistem penilaian pekerja. Tentang majlis makan malam yang dianjurkan syarikat juga. Responden berpendapat pihak syarikat tidak menghargai jasa mereka. Tentang keselamatan dan kebersihan pula.

lelaki seramai 11 orang dan perempuan seramai 13 orang. Faktor utama mereka memilih Syarikat C ialah kerana suasana tempat kerja yang baik dan kedudukannya yang hampir dengan tempat tinggal. Berkenaan dengan objektif bekerja. tetapi disebabkan mereka memilih Syarikat C atas sebab suasana tempat kerjanya yang baik. sekiranya timbul rasa tidak puas hati. Berkenaan latihan dan pembangunan. Latar belakang pendidikan responden adalah kesemuanya lulusan SPM. pihak syarikat telah menghantar tiga orang pekerja untuk mengikuti kelas Bahasa Jepun selama tiga bulan. Secara keseluruhannya mereka berpuashati memilih Syarikat C. mereka mendapatkan maklumat tentang jawatan kosong daripada kenalan ataupun iklan di surat khabar. tetapi mengharapkan pihak syarikat lebih menghargai jasa mereka. Tempat asal responden adalah Johor (16 orang). Berdasarkan jawapan responden. bosan dengan pekerjaan sekarang dan ingin mencari peluang yang lebih baik. mereka memerlukan latihan berbentuk motivasi dan bimbingan yang berterusan daripada ketua atau orang atasan. Kelantan (5 orang). Hampir kesemua responden bekerja atas kemahuan sendiri. mereka berharap dengan bekerja mereka akan memperolehi wang dan kehidupan akan menjadi mewah seterusnya keluarga akan menjadi senang. Selain daripada itu. untuk mendapatkan wang. Sewaktu memasuki Syarikat C. Syarikat C Syarikat C ditubuhkan pada tahun 1990 dan merupakan syarikat pembuatan alat-alat elektrik dan elektronik. Seterusnya berkenaan dengan sistem penilaian Syarikat C. 11 . Gaji bulanan responden adalah dalam lingkungan RM430~RM630. majoriti responden menjawab untuk hidup. Dari segi jantina. Selangor. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh pihak majikan. hanya satu pertiga pernah mengikuti program latihan dan kesemua yang telah mengikuti program tersebut berpendapat ianya berguna kepada diri mereka dan pekerjaan yang dilakukan. Terdapat juga segelintir yang menjawab dengan berusaha lebih dan buktikan kepada majikan. ianya berkaitan dengan suasana di tempat kerja. Terengganu dan Sabah (masing-masing seorang). responden tidak mempunyai rasa tidak puas hati terhadap sistem itu sendiri. Daripada keseluruhan responden. Secara keseluruhannya. untuk membantu keluarga. tetapi tiada hasil yang ditunjukkan. dimana dapat dibuat kesimpulan bahawa objektif utama mereka bekerja adalah untuk memenuhi keperluan hidup.terdapat sebab-sebab seperti tekanan. Responden juga tidak mempunyai rasa tidak puas hati terhadap sistem gaji Syarikat C dan berasa gaji yang diterima setimpal dengan beban kerja yang dilakukan. tetapi terdapat juga yang bekerja atas dorongan ahli keluarga. Salah satu sebab yang boleh difikirkan ialah kerana bentuk latihan yang diberikan oleh majikan kepada pekerja tidak selari dengan apa yang pekerja mahukan. Bilangan pekerjanya pada tahun 2004 adalah 141 orang dengan bilangan pengurus Jepun seramai tiga orang. Tindakan mereka bagi mendapatkan gaji yang lebih tinggi ialah dengan melakukan kerja lebih masa. Bilangan responden daripada Syarikat C adalah seramai 24 orang di mana kesemuanya adalah pekerja operator. Syarikat C mengaturkan pekerjanya supaya mengikuti program latihan yang ditawarkan oleh mana-mana pusat latihan dalam negara. terdapat juga responden yang menjawab mereka bekerja kerana sudah menjadi tanggungjawab.

Perkara ini sejajar dengan kehendak pekerja yang lebih bersetuju dengan sistem kebolehan berbanding sistem senioriti. mereka tidak dapat berehat sebaikbaiknya. peluang untuk naik pangkat bergantung kepada usaha sendiri kerana di Syarikat C bilangan pekerja adalah sedikit dan persaingan kurang sengit. bagaimanapun hampir 80% daripada mereka berfikir untuk mencuba pekerjaan lain. hampir kesemua responden berpendapat Syarikat C menitikberatkan sistem kebolehan. terdapat satu pertiga daripada responden tidak mempunyai matlamat untuk naik pangkat dan alasan mereka adalah kerana yang lebih penting adalah gaji bukannya pangkat. Tentang keselamatan dan kebersihan pula. berkenaan dengan sistem pengurusan syarikat. Mereka juga tidak berasa seronok dengan majlis makan malam tahunan yang dianjurkan. Seterusnya berkenaan dengan peluang untuk menunjukkan kebolehan. secara keseluruhannya responden berasa tidak puas hati tentang aspek tersebut.Tentang pengurusan masa pula. responden berpendapat peluang di Syarikat C adalah kecil dan sekiranya dapat mengeluarkan pendapat. Disamping itu. responden berasa peraturan berpakaian di Syarikat C sangat ketat. Secara keseluruhannya responden berasa puas hati memilih Syarikat C. Antara sebab mereka adalah tekanan kerja dan bosan dengan pekerjaan sekarang. Hampir separuh daripada responden tidak pernah berbual bersama pengurus Jepun dan tiada seorang pun di kalangan responden pernah makan bersama dengan pengurus Jepun. dua pertiga daripada responden mempunyai matlamat untuk naik pangkat dan separuh daripada mereka berpendapat mereka boleh merealisasikannya sekiranya berusaha lebih. Walau bagaimanapun. walaubagaimanapun secara keseluruhannya mereka berpuas hati dengan keselamatan dan kebersihan syarikat. Manakala item di mana mereka berasa tidak puas hati adalah kebajikan pekerja. responden tidak berasa pengurus Jepun mudah didekati. Bagi mereka. latihan dan pembangunan. item dimana responden berasa puas hati dengan Syarikat C adalah keselamatan dan kebersihan. Berkenaan dengan kebajikan pekerja. Akhir sekali. waktu bekerja. hubungan dan komunikasi. pendapat tersebut kurang dihargai atau dinilai. Tentang kenaikan pangkat pula. 12 . Berkenaan hubungan dan komunikasi. peluang menunjukkan kebolehan dan penilaian pekerja. Kesimpulannya. responden berpendapat pengurusan masa di Syarikat C sedikit ketat bagaimanapun berpuashati dengan masa yang diberikan untuk bersembahyang. Contohnya kemudahan untuk aktiviti riadah tidak disediakan. sistem penilaian dan gaji. bagi pekerja yang jatuh sakit dalam waktu bekerja.

1 = sangat tidak bersetuju. Sebab-sebab bekerja Apabila bercakap tentang pemikiran terhadap pekerjaan. hanya mata "6" hingga "2" ditunjukkan dalam rajah.Rajah 1 : Tahap kepuasan pekerja terhadap syarikat 6 berpuashati memilih syarikat ini sistem penilaian syarikat ini baik sistem penilaian syarikat ini adil syarikat menghargai sumbangan pekerja sistem gaji syarikat ini baik gaji yang diterima setimpal dengan beban kerja gaji yang diterima cukup untuk menampung kehidupan berpeluang untuk mengeluarkan pendapat orang atasan menghormati idea orang bawahan berpuashati dengan masa rehat yang ditetapkan mempunyai masa yang cukup untuk bersembahyang keselamatan pekerja dilindungi makanan di kantin bersih tandas sentiasa bersih majlis jamuan tahunan menyeronokkan dapat berehat secukupnya sewaktu sakit di tempat kerja pengurus Jepun mudah didekati 5 4 3 2 Nota : Skala Likert tujuh (7) mata digunakan. majoriti responden menyatakan mereka bekerja untuk hidup. Kajian akan cuba merungkai persoalan tersebut berdasarkan hasil kaji selidik ke atas pekerja-pekerja di tiga buah syarikat. 7 = sangat bersetuju. Sebab kedua yang banyak dinyatakan adalah 13 . pasti perkara pertama yang terlintas di fikiran adalah persoalan mengapa manusia bekerja. Hasil yang dapat dilihat daripada ketiga-tiga syarikat ialah. Petunjuk : Syarikat A Syarikat B (staf) Syarikat B (pengeluaran) Syarikat C Ciri-ciri pemikiran orang Melayu terhadap pekerjaan berdasarkan kes tiga syarikat 1. Bagaimanapun.

didapati ketiga-tiga syarikat menunjukkan hasil yang serupa iaitu majoriti responden menyatakan matlamat mereka dalam bekerja adalah untuk mendapatkan wang. Tanggungjawab yang dimaksudkan di sini adalah tanggungjawab kepada diri sendiri. Walau bagaimanapun. kecenderungan ini hanya dapat dilihat di kalangan responden Syarikat A di mana responden Syarikat A terdiri daripada para jurutera dan mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi. Jadi tujuan utama mereka bekerja bukan atas dasar kewangan tetapi lebih kepada meningkatkan karier masing-masing. didapati 10% daripada responden menunjukkan kecenderungan tersebut. Matlamat kerja Kenyataan di mana orang Melayu bekerja untuk memiliki wang bagi memenuhi keperluan hidup disokong oleh hasil kaji selidik tentang matlamat mereka dalam pekerjaan. Satu lagi perkara yang dapat dilihat ialah di kalangan orang Melayu terdapat pemikiran di mana mereka bekerja demi tanggungjawab. Jadi. terdapat juga segelintir yang menyatakan mereka bekerja atas dorongan agama. kesemuanya bekerja atas dorongan diri sendiri. Keinginan untuk bekerja Kemungkinan atas faktor-faktor di atas. Selain daripada segelintir responden tersebut. meningkatkan kualiti diri sendiri. Seperkara lagi yang dapat dilihat. peluang untuk mereka menggunakan kelebihan mereka adalah lebih tinggi berbanding dengan pekerja pengeluaran. Jawapan kedua terbanyak adalah berusaha lebih gigih. Berdasarkan kaji selidik. menguji kebolehan diri atau untuk memenuhi kebolehan diri menduduki tempat kedua kebanyakkannya adalah pekerja dari Syarikat A di mana majoriti mereka adalah jurutera. 5. Daripada kajian kali ini. Boleh dibuat kesimpulan bahawa tujuan utama mereka bekerja adalah untuk mendapatkan wang bagi memenuhi keperluan hidup diri dan keluarga. Jawapan yang kedua terbanyak diberikan adalah kehidupan yang mewah. 2. 3. Kecenderungan ini dapat dilihat pada jawapan yang diberikan oleh pekerja operator. ada dikalangan responden yang bekerja kerana didorong oleh keluarga. Perkara ini menunjukkan kekuatan hubungan kekeluargaan orang Melayu. tanggungjawab kepada keluarga.untuk mendapatkan wang dan sebab yang ketiga adalah untuk menampung kehidupan keluarga. 4. terdapat segelintir responden yang menjawab mereka akan mencari pekerjaan baru untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Selain daripada keluarga. Ini bermakna kebanyakan orang Melayu berharap dengan bekerja mereka akan memperolehi wang dan seterusnya kehidupan akan menjadi mewah. Responden yang memilih untuk mendapatkan pengalaman. Pertukaran kerja Daripada kajian kali ini. Terdapat juga yang menyatakan matlamat mereka adalah supaya beban keluarga menjadi lebih ringan. 90% yang lain berasa ingin mencuba pekerjaan lain daripada apa yang 14 . Tingkahlaku untuk mendapatkan gaji yang tinggi Satu lagi ciri-ciri yang dapat dilihat daripada kajian ke atas pekerja di tiga buah syarikat adalah orang Melayu memilih untuk melakukan kerja lebih masa bagi mendapatkan gaji yang lebih tinggi. tanggungjawab kepada agama dan tanggungjawab kepada negara. didapati hanya 10% daripada responden yang tidak terfikir untuk menukar kerja.

Bagi Syarikat C pula. Faktor memilih tempat kerja Orang Malaysia dikatakan cenderung untuk memilih tempat kerja yang berdekatan dengan tempat tinggal. banyak perkara yang dapat dilihat tentang pemikiran orang Melayu terhadap pekerjaan dan kepuasan mereka terhadap pengurusan syarikat Jepun di Malaysia. daripada 91 orang responden. selain daripada Johor. majoriti menjawab faktor suasana tempat kerja. Aktiviti masa lapang Hasil daripada kajian ke atas pekerja di tiga buah syarikat. jika dilihat kepada latar belakang responden. tetapi terdapat sesetengah perkara mereka berasa tidak puas hati. 7. bagi responden Syarikat A. Orang Melayu sanggup melakukan kerja lebih masa untuk mendapatkan gaji yang lebih. Tindakbalas atas ketidakpuashatian terhadap pekerjaan Secara keseluruhannya. Bagi Syarikat C pula. 6. Selain daripada itu. Daripada kenyataan-kenyataan ini. 9. Terengganu dan Sarawak. Majoriti yang lain bersetuju dengan amalan sistem pengurusan berdasarkan kebolehan pekerja. Sewaktu berasa tidak puashati terhadap pekerjaan. terdapat juga responden yang mengisi masa lapang dengan beriadah dan melakukan hobi sendiri. Tentang faktor mengapa mereka memilih tempat kerja sekarang pula. majoriti daripada mereka meluahkan rasa tidak puas hati tersebut kepada rakan sekerja. Terdapat juga segelintir responden yang melakukan kerja sampingan pada waktu cuti. Bagi Syarikat B pula.dilakukan sekarang. 8. Sistem pengurusan syarikat Berkenaan dengan sistem pengurusan syarikat. responden berpuashati memilih syarikat tempat mereka bekerja. Perkara pertama orang Melayu bekerja adalah untuk mendapatkan wang dan mereka menitikberatkan gaji dalam pekerjaan. majoriti menjawab faktor kandungan kerja. Sebab yang dinyatakan adalah pelbagai dan berbeza-beza. Contohnya sewaktu memilih tempat kerja. dapat dibuat kesimpulan bahawa 15 . majoriti menjawab faktor suasana di tempat kerja dan gaji. ramai yang meletakkan gaji sebagai ukuran dan terdapat ramai pekerja yang berfikir untuk bertukar tempat kerja kerana berasa tidak puas hati dengan gaji yang diterima sekarang. Kesimpulan Daripada analisis kaji selidik. terdapat juga responden yang berasal daripada negeri-negeri lain seperti Selangor. Bagi Syarikat B. hanya empat orang yang bersetuju dengan sistem pengurusan berdasarkan senioriti. Kelantan. Sebab yang paling utama bagi responden Syarikat A ialah kerana berasa tidak puas hati terhadap gaji dan kandungan kerja. didapati orang Melayu cenderung untuk menghabiskan masa cuti dengan berehat di rumah atau menghabiskan masa bersama keluarga. sebab utamanya adalah kerana ingin mendapatkan pengalaman baru dan berasa tidak puas hati dengan suasana di tempat kerja. Terdapat juga segelintir yang lebih memilih kenaikan gaji berbanding kenaikan pangkat. sebab utama yang diberikan dalah kerana berasa tidak puas hati dengan suasana di tempat kerja. Tetapi.

lebih ramai pekerja yang berpeluang menerima hadiah dan tahap kepuasan mereka akan tinggi. Sekiranya berasa tidak puas hati dengan gaji yang diterima. cara yang lebih baik adalah dengan memberikan upah berbentuk insentif.perkara yang dapat meningkatkan motivasi mereka untuk bekerja adalah perkara berbentuk kewangan. bukannya pengalaman yang mendalam. Perkara yang kedua ialah oleh kerana orang Melayu bekerja atas tujuan kewangan. salah satu cara untuk meningkatkan motivasi mereka adalah dengan menaikkan gaji dan memberikan kerja yang setimpal dengan gaji tersebut. bukan sahaja hasil yang ditunjukkan tetapi usaha para pekerja juga harus dipertimbangkan. Pengalaman yang dimiliki oleh orang Melayu adalah pengalaman yang luas tetapi cetek. bagi meningkatkan rasa kesetiaan mereka terhadap syarikat. Contohnya. Contohnya melibatkan pekerja dalam kumpulan projek. mereka akan menukar tempat kerja dengan alasan ingin mendapatkan pengalaman. syarikat memberi hadiah berbentuk wang kepada pekerja yang menunjukkan prestasi baik setiap bulan. Walau bagaimanapun. Selain daripada itu. Mereka berpuas hati sekiranya matlamat mereka iaitu gaji yang diterima tinggi dan syarat-syarat 18 untuk mencapai matlamat tersebut baik. pemikiran mereka terhadap pekerjaan perlu diubah. bagi memastikan mereka kekal dan khusyuk dengan pekerjaan yang dilakukan sekarang. tujuan utama orang Melayu bekerja adalah untuk memenuhi keperluan hidup. Sebagaimana hasil kajian. apabila beban kerja meningkat. tetapi sekiranya semua pengalaman tersebut adalah cetek. adalah penting untuk memenuhi keperluan kewangan mereka terlebih dahulu. Bagi mengubah tujuan tersebut kepada memenuhi keperluan untuk mengembangkan kebolehan diri. Ini bermakna. terdapat kemungkinan tahap kepuasan mereka terhadap gaji yang diterima akan menurun. Kemudian. Satu perkara yang perlu dipertimbangkan adalah lebih baik sekiranya syarikat memberi hadiah yang lebih kecil kepada lebih ramai pekerja. untuk selama-lamanya orang Melayu tidak akan menjadi pekerja yang benar-benar boleh bekerja. terdapat juga orang atasan yang menggunakan namanya untuk hasil kerja anak buahnya. Jika hanya menilai berdasarkan hasil kerja. mereka tidak akan menerima upah tersebut. faktor-faktor yang boleh membuatkan mereka terfikir untuk menukar tempat kerja perlu dihapuskan. Persoalannya di sini ialah. bagi memastikan orang Melayu benar-benar berkemampuan untuk melakukan sesuatu pekerjaan. akan ada pekerja yang tidak dinilai. Dengan itu. Oleh itu. agak sukar untuk menerapkannya ke dalam pekerjaan yang dilakukan. sewaktu menilai pekerja. Bagi pekerja yang telah berusaha bersungguhsungguh namun hasilnya gagal. Walaupun memiliki pelbagai pengalaman. membentuk Kumpulan QC 19 dan menggalakkan pekerja operator untuk 16 . Oleh itu. satu perkara yang lebih penting adalah bagaimana cara paling berkesan untuk menilai prestasi pekerja. Namun begitu. berbanding hadiah yang besar kepada seorang pekerja sahaja. adalah perlu melalui beberapa kali kegagalan supaya faham sepenuhnya dengan kerja tersebut. bagaimana cara untuk menjadikan orang Melayu lebih menumpukan perhatian kepada pekerjaan. langkah seperti melibatkan mereka dalam proses membuat keputusan boleh diambil. Dengan itu. Jika keadaan ini berterusan. Bagi menghasilkan sesuatu kerja yang sempurna. pekerja akan berasa diri mereka lebih dihargai oleh pihak majikan dan tahap motivasi mereka akan meningkat. Jadi. mereka kurang berminat terhadap pekerjaan itu sendiri. Sekiranya keperluan kewangan mereka telah dipenuhi barulah mereka dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada kerja yang dilakukan. Jadi.

menghormati agama mereka dan sering memberi semangat kepada mereka. sewaktu memberikan tugas. Oleh kerana orang Melayu gemar bergerak secara berkumpulan. semangat untuk bekerja akan timbul dalam diri mereka. mereka akan segera berasa tidak puas hati. Apa yang penting adalah mewujudkan rasa suka kepada pekerjaan yang dilakukan dalam diri mereka. berkemungkinan keseluruhan hidup akan 17 . majikan boleh bertegur sapa dan bergurau atau sekali sakala makan bersama dengan mereka sambil bertanya tentang keluarga dan sebagainya. sekiranya diberikan tugas yang bertepatan dengan minat mereka. 20 Jika majikan percaya kepada pekerja dan memberikan tugas yang memerlukan tanggungjawab. Oleh kerana mereka berkelayakan dan berkebolehan. Dengan ini akan timbul rasa hormat dalam diri mereka terhadap majikan seterusnya menimbulkan rasa ingin berusaha lebih keras bagi membantu majikan. mereka mengharapkan gaji yang tinggi daripada majikan. Tambahan lagi. Tetapi. mereka cenderung untuk berfikir bahawa gaji yang kecil memadai asalkan kerja yang dilakukan tidak berat. Sebaliknya.memberikan cadangan penambahbaikan dan lain-lain kaedah yang wajar dilakukan. oleh kerana tahap ekspetasi mereka terhadap gaji yang diterima adalah tinggi. tahap komitmen pekerja terhadap syarikat akan meningkat. Jadi. Tetapi. oleh kerana golongan pekerja ini mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi dan mempunyai pengetahuan khusus dalam sesuatu bidang. Perkara yang ketiga ialah walaupun orang Melayu mementingkan faktor kewangan dalam pekerjaan. bagi pekerja tahap bawahan pula. penting untuk mewujudkan rasa suka kepada tempat kerja dalam diri mereka. Apa yang ingin ditekankan di sini ialah. oleh kerana wujud tembok bahasa. Orang Melayu bukanlah golongan yang sanggup melakukan apa sahaja demi mendapatkan wang dan mereka sebenarnya memilih pekerjaan yang akan dilakukan. tindakan yang akan dilakukan ialah sama ada mengurangkan kerja yang dilakukan atau berpindah ke tempat lain yang menawarkan gaji yang lebih tinggi. Selain daripada itu. Dengan ini. sekiranya pihak syarikat menawarkan ganjaran kepada kumpulan yang dapat menyumbangkan idea terbaik. berkemungkinan tahap motivasi mereka akan meningkat dengan sendirinya. Sewaktu memberikan tugas adalah lebih baik sekiranya majikan menggunakan pendekatan seolah-olah meminta pertolongan bukannya memberi arahan. Sebagai buktinya. mereka juga akan berasa idea dan sumbangan mereka dihargai dan diperlukan di mana perkara ini dapat meningkatkan tahap kepuasan mereka. Sekiranya majikan tidak dapat memenuhi ekspetasi mereka. Bagi mereka. pekerja akan berasa lebih berbangga untuk melaksanakan tugas tersebut. semangat bersaing dalam diri mereka juga akan meningkat. perlu juga bagi majikan Jepun untuk mempelajari serba sedikit Bahasa Malaysia di samping memberi pengetahuan tentang Bahasa Jepun kepada pekerja tempatan. suasana di tempat kerja adalah lebih penting berbanding gaji yang diterima. Terutamanya bagi pekerja-pekerja profesional. Dengan ini. Mereka tidak gemar melakukan kerja yang berat dan tempat kerja yang sibuk. Ini kerana orang Melayu gemar kepada majikan yang faham dengan perasaan mereka. tetapi keinginan mereka terhadap wang bukanlah mengatasi segalanya. golongan pekerja ini sering mengharapkan orang atasan mereka sentiasa bekerja bersama-sama dengan mereka dan memberikan bimbingan secara langsung. sekiranya sebahagian daripada kehidupan manusia iaitu dunia pekerjaan dapat diperbaiki. adalah lebih baik untuk memberikannya dalam bentuk kumpulan. Bukan itu sahaja. dengan jumlah gaji yang sama tetapi beban kerja yang semakin bertambah. Di samping itu.

perlu difahami semula bahawa apa yang patut dipelajari dari Jepun adalah cara orang-orang Jepun melakukan sesuatu sewaktu bekerja. Oleh itu.menjadi lebih baik. bukannya cara pemikiran orang-orang Jepun terhadap pekerjaan. 18 . Syarikat Jepun pula perlu menyediakan ruang untuk pekerja tempatan mempelajari ilmu mereka dan melakukan pekerjaan dengan lebih baik demi kepentingan bersama.

2000. 2002. menggunakan alat-alat atau bahan-bahan sebenar yang digunakan sewaktu bekerja. Understanding the Malaysian Workforce. seiso (kebersihan).. 1998. マレーシアの社会と文化:マレー人の伝統と近代化. 6 Syed Amin Aljeffri. Md Nasrudin Md Akhir. http://www. 2003. Jesudason. 18 Syarat-syarat disini bermaksud kandungan kerja. クレイン. seiton (keteraturan).mida.my. Nishida Hiroko. 御茶の水書房. 15 Ogos 2004. マレーシアの諸政策と元留学生. Ekonomi Malaysia Edisi Kelima. 9 Petikan dari Utusan Malaysia. suasana tempat kerja dan lain-lain perkara yang perlu dilalui bagi mendapatkan gaji. 10 12 Yoshimura Mako. Suzuki Takashi. マレーシア、フィリピン進出日系企業における異文化間コミュニケーション摩 13 14 擦. 2007 19 . 5S merujuk kepada konsep pengurusan Jepun yang mengandungi lima unsur iaitu seiri (kerapian). Utusan Publications & Distributors Sdn. アジアの大都市[3]クアラルンプール・シンガポール. seiketsu (piawai) dan shitsuke (disiplin). Sekilas Pandang: Gaya Pengurusan Masa Kini. 2002. 法政大学出版局. 1998. 東南アジアの経済.html. 7 Zainal Kling. 2002. p130.Nota hujung 1 2 3 Rujuk laman web Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA). 井村文化事業社. 1998. 19 Kumpulan Kawalan Kualiti atau lebih dikenali sebagai QC Circle adalah kumpulan kecil yang dibentuk di sesebuah tempat kerja bertujuan untuk menjalankan aktiviti pengawalan kualiti dengan berbincang dan menyumbangkan idea secara berterusan. マレーシアの経済発展と労働力構造:エスニシティ、ジェンダー、ナショナ リティ. Longman. Petikan dari Utusan Malaysia. 8 Asma Abdullah. Malaysian Institute of Management. 17 Off-JT (Off-the-job training) menerangkan bentuk latihan yang dijalankan di luar daripada tempat bekerja dimana pelatih tidak dikira sebagai bekerja dalam waktu latihan. エスニシティと経済―マレーシアにおける国家・華人資本・多国籍企業. 16 OJT (On-the-job training) menerangkan bentuk latihan yang diberi pada waktu bekerja biasa. http://www. Ikuta Masato. dimuat turun dari laman web Japan Foundation.jpf. 2001 15 Diterbitkan dalam Asmadi Hassan. 1981. Dinamisme Politik dan Sosiobudaya Jepun.jp/j/urawa/world/chek/wld_03_05_05. Chamhuri Siwar. James V.gov. Bhd. 4 5 Tachihori Naoko. 2001. 多賀出版. Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Asia Timur. 16 Ogos 2004.go. 20 Asma Abdullah. 日本評論社. 11 Syed Amin Aljeffri.