ÛhLíLL 1UKZíí

Asezare geograIica

Cheile Turzii sunt amplasate in Podisul
Pordeiului, in apropierea municipiului Turda,
pe o supraIat de 176 hectare,. Pe o lungime de
3,5 km se intinde o despicatura adanca de 350
m ce a luat nastere prin adancirea treptata a
vaii paraului Hasdate inca din perioada
Pliocenului.
Cheile Turzii se dezvolta in prelungirea
culmii calcaroase de origine jurasica Rameti-
Bedeleu-Ciumerna, care se extinde in directia
nord-est spre Podisul Transilvaniei Iormand
Culmea Petresti.
Peretii Cheilor Turzii sunt inalti si abrupti,
creste ascutite, turnuri de piatra, valcele
pietroase, contraIorturi, grohotisuri, platouri
carstice si pesteri. Numeroasele retele de drenaj
carstic conduceau apele de precipitatii de pe
platourile inalte in valea principala, aparand
astazi sub Iorma unor pesteri ce dau deIileului
un aspect impresionant.


Cele mai renumite pesteri din aceasta zona
sunt:

O Pestera Filimon
O Pestera E. Nyärady
O Pestera Ungureasca
O Pestera Binder
O Pestera Hornarilor
O Pestera Modoloaia
O Pestera Ficiorilor
O Pestera Ascunsa
O Pestera Morarilor
O Pestera La Cuptor
O Pestera Liliecilor
O Pestera Calastur
O Pestera Copiilor

Clima
n general, clima este continental moderata, cu o etajare, in
Iunctie de altitudinea relieIului. Ea este determinati, in aIara de
pozitia geograIica a masivului, de circulatia generala a atmosIerei si
de structura supraIetei active
Hidrografia
Hsdatele 31 km; 215 km
2
) isi are obarsia in zona de contact a
Muntelui Mare cu dealurile periIerice. Strbate Depresiunea
Hsdatelor, Depresiunea Petrestilor pentru ca, in continuare, sa intre
intr-o zon calcaroas unde-si sculpteaz renumita cheie a Turzii,
declarat rezervatie natural, dupa care dreneaza un mic bazinet pentru
a patrunde apoi intr-un deIileu spat in oIiolite.
&
Fauna este o alta bogatie a acestor chei care adapostesc circa 70
de specii de pasari, numeroase specii de Iluturi, specii de pesti,
batracieni, reptile si mamiIere vulpea, mistretul, iepuri, caprioara,
veverita). Speciile de Iluturi intalnite apartin genurilor:
ODysauxes,
OHeterogynis,
Oublema,
O!ybalopteris.
Unele dintre speciile de pasari sunt considerate raritati, Iiind
declarate monumente ale naturii:
OFluturasul de stanca %ricodroma muraria),
ODrepneaua mare pus melba),
OMierla de piatra onticola saxatilis),
OPresura de munte mberi:a cia),
OAcvila de munte 6uila crysaètos),
OLullula arborea ciocarlia de padure) ,
OPernis apivorus viespar);
Alte animale protejate prin lege:
O'ulpe 'ulpes vulpes),
OPisica salbatica elis silvestris),
ODihor !utorius putorius%ŦFLORA
Cheile Turzii sunt remarcabile pentru vegetatia lor deosebit de variata si de bogata care
include numeroase relicte tertiare, glaciare, elemente stepice, balcanice si mediteraneene.
Flora regiunii cuprinde circa 1000 de specii de plante dintre care sunt relicte tertiare cum
ar Ii :
OScorusul $orbus dacica),
Oerula sadleriana,
O Usturoiul de stancarii llium obli6uum),
O Carcelul pedra distacya).
Exista numeroase specii daco-balcanice:
Ollium ammopylum,
O$cropularia lasiocaulis,
O %araxacum oppeanum,
ODiantus giganteus,
O$axifraga roceliana,
O$cabiosa banatica,
O $esleria rigida;
Dintre speciile alpine care au supravietuit pana astazi in Cheile
Turzii se numara:
Oster alpinus
O#anunculus oreopilus
ar dintre plantele mai rare din Romania intalnim
aici:
OaroIita cu petale albe sau roz Diantus
spiculifolius),
O'iola liliachie 'ioala fooi),
OSpinul arduus fissurae),
OUn neam de omag conitum collibotryon),
O'ulturica Hieracium tordanum),
OCephalaria radiata),
OO graminee decorativa renastrum decorum),
OTisa %axus baccata),
ODracocepalum
austriacum,
O ritillaria tenella,
Oentaurea atropurpurea,
ODapne creoru
O$orbus cretica,
O!rimula columnae,
ODoronicum columnae,
O!edicularis campestris;menintari si vulnerabilitati.
lllnd rezervaLle naLuralaţ Chelle sunL admlnlsLraLe de MlnlsLerul MedlululŦ AgenLla penLru ÞroLecLla
Medlululţ reprezenLanLa a MlnlsLerulul ln LerlLorluţ a semnaL o convenLle de cusLodle cu Conslllul
!udeLean (C!%ţ Lransferand admlnlsLrarea rezervaLlel forumulul [udeLeanŦ lncepand cu 2004 C!ţ ln callLaLe
de administrator al Cheilor, are datoria de a pastra curatenia, a stabili traseele turistice si a amenaja zona.
Turismul in aceasta zona nu se mai poate practica intr-un mod calitativ deoarece 'Cabana 'eche¨ a Iost
inchisa si o data cu ea si serviciile pe care le oIerea restaurant, bar si hotel).
n prezent in Cheile Turzii:
O Se arunca gunoaie peste tot;
O Se Iura stâlpii de marcaj si se sterg semnele ce delimiteaza rezervatia;
O Se pasuneaza in zona protejata;
O Se executa constructii ilegale sunt vandalizate amenajarile turistice;
O Se campeaza neautorizat;
O Se Iace zgomot si Ioc in interiorul cheilor;
O Apele aduc munti de gunoaie din satele din amonte;
O Se pescuieste si chiar se vaneaza in plina zona protejata, sIidand legile;
O Motociclistii vin o data pe an, in numar Ioarte mare, exact in aceasta zona atat desensibila din
punct de vedere ecologic;
O M-urile de la Luna Iac zboruri razante chiar deasupra cheilor, spre panica pasarilor
sianimalelor;
O exploziile de la carierele invecinate depasesc limitele admisibile si disloca stancile de peversanti;
nsa ea mai mare problema din eile %ur:ii sunt turistii. ulti dintre ei nu stiu sa aiba grifa
de frumusetea locurilor si nici sa protefe:e natura. Din pacate, aceasta problema este general
valabila in #omania. tat doar ca intr-un loc un aflux atat de mare de turisti se vede mai mult`
Adrian Muresan, consilier asistent Agentia pentru Protectia Mediului Cluj

..2.47:8 .24/07.9.9.079.:409... /:5.2.90.:3..08947.9 3.78:39..2.21070 .390. O70530.574.7.97..70/7030. ..74.:..0890.1. 289709: 05:7 ..047.4/742.%:7 /0. :390:.2:7.7... 088..08904.900 22 8..-.70.924810708 /0897:./:70  O!0738.9047 05708:30..:: /0.057490.0890/090723.:70507107..9.8:3/0 88.9.2.8. %7.. O!-.9..-.08978 O47 !:947:85:947:8%   .7 3:2074..343. O07.4. 439../0 549. O. ..8:57.5.0/05.7 90./02:390 6:. $50.9 13/ /0..90243:20390.80850../05.9005708:30..:32.30950397: .9:7./05..548908.5.3970 397 443.:/0..703:29.I948 O::.9341490 & ./01:9:7 850.8..70 8.0.907.70 3 1:3.7001:: .90/0..0.-4. 30307.:08 O0907438 O:-02.7.085.97:3/0.7.78.97007.7./.4393039.79303:747 O8.54397 :3/010:85../0..03 7059082.70 5:820-.1.9057300 O':50 ':508.3.78.1090.0 /747.79.903.. /0850.:..7.7-470. .99:/30./05089 -..459078 &300/3970850. 3.5..704-.:508 O!8./05..00.9:7 O:9:7.9:7.1./02:390 2-07.4393:.70...0/01:9:739.!0970894750397:.438/07.:50. .97.7.439.8:/089.8.8.4.0 $97-. 8/.9.8.32.7.98 O!708:7.03. 8/.:590.0307.

30030 47.7.39002.0 '4.3.8.4-49743 O':9:7.:/03:2074.2245:2 O$.530..70..7419.390:8 O$. O 7.. 703.39:8 85.70 00203908905.0.:2 ..439:2.3:3...0 O!0/.4:23.:897...17.8070../07...05.39..7 :24-6::2 O.:8:57..0 O&330.7047: O$47-:8. O$...3. 89.-08.7.3..70 .74. %.:70. O.7/.7.:509.9745:75:70.::847045:8 .47. O039..70 3.8/0-4.:74 .897:2/0.3.7/39705. O$0807....:2 ..2/042.909079.70:3..3.70.0 O:2.709..9.39:8.:573/0..-...9.708:3970.530.7.9...:8 O%.47:2 O%8.9.0: 50/7..09:95.:2 O79.0.0820/907. O&89:74:/089...53:8 O#.9./.009.3...300 %:7803:2.:14:8 O'4..3:2074.:2. /0850..47:8: $47-:8/./05.2300/0.9.3.2508978  .84.89.:8-..78.-48..7. 07. O!72:.32 .3:2 O.745:.3:2 O05..7.4..7..7.:2947/.4:23..7...909079. 3970850.3.0 O4743. .47/0480-9/0.:24550.7. O..71 O$.-050397:.70/3#42./89.80850. O7..9030.7/::8188:7.. # 00%:78:39702.4 -.. O07:.:.0.390/3970.O4 O$53: .0 -.7./. O8907.9.

78.-9.:307.20339.9 °  f °fff .

 ¾°f ¯°¾f .°¾ . – °f½ °9 nf .  ½ °f°ff.°¾ ° f¾ ¯°fn° ° n¾ n.

°¾  f°%.

% f°¾€ f° f ¯°¾f f f €¯© f° °n ½f° n.

0 .08.89.900/3.9057.08:39..8:30.7007.-97.80009:789..43807.70574-02.90/05.43....70./04.0/38.54.7902.709:789.9.9/02.8.-..70/09:78980.. O $000.047 O 0540/0.0/0700.947.8.903.39 -.90.32. O :70/0.343.:08908./0.9.-.:74783. 0.9...9..2..7....9.04249814.39 38.57490.3:708.047 O 500.:3.43897:.:34.1./300%:78:399:789 :9/397003:89:8. .3 33:2..:7..5.34/.3/00 O 494.9.7:3..:9.8808907802300.1489 3.390..7.90 .2900..203..0.:0..9/0.780.9/08038-.808.:7.08900307.3.30.89.0.7.3:802.3 ..'0.947..889039039.30..70/.2:9 /7.. %:782:3. /017:2:8090.3../23897.70 0..93.43.0/02. O $05... °nff /0.353.4.3..8:57.57490003.70041070.050890949 O $01:7. 7089.574-02.0 .:947.397 :34.397 :324/.2:39/0:34.:3.9/4./:.250./3 5:3.0..1:.050.8.047 85705..43.89.5..3390747:.0.0/050.047 .895/02.9. 81/.0 O $0.078.78490  3570039300%:7 O $0...24390 O $0508.89. ..7/0.8807.897.2.9..50397:!7490.0/0290.3#42....9:7.57490.3.3/..9.-.89.0/::: .89..43.-47:77../28-08/84.747 8..707003.44.714. 9.3.9.203.84/.9.90. 35.50.9 O $01.