ANGAJATUL IDEAL DRAFT PROIECT „...........................................

I.MISIUNE: Implementarea in cadrul tinerilor, inca din timpul studiilor, a rolului de angajat, prin implicarea in cadrul de proiecte de voluntariat, prin dezvoltarea abilitatilor de comunicare, interactionare si a spiritul competitiv. II.OBIECTIV Crearea unui proiect pilot prin distribuirea de sarcini si roluri care sa simuleze cadrul organizational, sa stimuleze spiritul proactiv III.ANALIZA SWOT Puncte forte ale proiectului : • Aplicabilitatea- esantion variat caruia i se adreseaza • Practicabilitate/Fezabil: proiectul aduce beneficii tinerilor prin faptul ca ii pregateste pentru mediul organizational • ........ • .............. Puncte slabe : • ..... • ........... • ........... • ............... Oportunitati : • Posibilitatea de atragere de fonduri europene • Posibilitati de parteneriate cu universitati nationale si internationale • ............. • ...................... Amenintati: • Lipsa fondurilor de bugetare • Lispsa motivatiei a tinerilor • ...................................... • .................................

V................ PLANUL DE DESFASURARE Actiune1: Stabilirea obiectivului de proiect precum si a cadrului organizatoric: • Grup tinta (studenti anul 1-3 facultate ) • Scop • Resurse • Durata • Logistica • ... IV.Buget Actiune 2.........Concluzie : Analiza Swot indica faptul ca proiectul este aplicabil.................... insa necesita o organizare riguroasa......... care sa respecte planul d.................IMPLEMENTARE VII...BUGET ESTIMATIV VI.......... ..... REZULTATE . Stabilirea bugetului estimativ si atragerea de sponsorizari • • • ..GRAD DE REALIZARE VIII......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful