Psihicka Magija

Živorad Mihajlović – Slavinski

KLJUČEVI PSIHIČKE MAGIJE

2

UVODNE NAPOMENE
“Svi znamo što će učiniti zaljubljen čovjek da bi došao do žene koju voli. A koliko će više učiniti ljubavnik Mudrosti u potrazi za svojom božanstvenom gospodaricom?” Ove riječi, koje potiču od velikog majstora magije prije nekih 450 godina, veoma točno opisuju duhovno stanje čovjeka koji krene Stazom hermetizma u traganju za svojim Istinskim JA, mudrošću, svjetlošću i Istinom. Teško da je moguće ljepše opisati osjećanja čovjeka kome ne da mira plamena želja da zaviri iza prividne strane života, u potrazi za njegovom suštinom i smislom. Kakve ga sve prepreke očekuju na toj trnovitoj Stazi? Kritika i ismijavanje okoline, prijatelja i srodnika, apeli da se vrati “normalnom životu” i, što je najgore, glas sopstvenih slabosti koje mu podmuklo šapuću da napusti cijelu stvar. Ipak, nikakve prepreke neće ga zaustaviti na Putu Bez Povratka. Prilikom pisanja knjiga koje predstavljaju novost u bilo kojoj oblasti, postoji neka vrsta obaveze autora da na samom početku definira pojmove koje upotrebljava, razgraniči predmet o kome piše od srodne problematike itd. Moram priznati da osjećam izvjesnu averziju prema takvom pristupu. Razlog je vjerojatno taj što sam u mnogim knjigama iz oblasti hermetizma/okultizma samo na takve elemente nailazio. Mnogi autori napišu knjigu, ili više njih, u kojoj redaju definiciju za definicijom, fraze koje imaju prizvuk naučnosti, nagovještaj mistike i slične obladne za ništav sadržaj. Kad do ete do kraja knjige, shvatite da ste ostali praznih šaka. Osim definicija i visokoparnog fraziranja niste ništa dobili. Kad steknete izvjesno iskustvo, steći ćete istovremeno sposobnost da takvu knjigu prepoznate, a njenog autora prozrete poslije nekoliko desetina stranica. Iz tog razloga kad god nai em, čitajući literaturu iz oblasti hermetizma (joge, magije, Kabale, Tarota itd.) na knjigu koja liči na udžbenik eksperimentalne psihologije, osjetim podozrenje. Veliki su izgledi da njena vrijednost neće biti veća od papira na kojoj je pisana. Zato je u ovoj knjizi proces definiranja sveden na minimum, a pojmovi su odre eni ponekad znatno docnije nego što se javljaju prvi put u tekstu. Neke stvari, koje se značajne za početnika, ponovljene su više puta, uvijek pri tome osvijetljene su druge strane. Da počnemo od same psihičke magije. Psihička magija je jedna grana Zapadne hermetičke/okultne tradicije. Magija nije, kako to neupućeni misle, vještina ruku, iluzionizam i va enje zečeva iz cilindra. Ne, MAGIJA JE SPOSOBNOST IZAZIVANJA PROMJENA U SVIJESTI PO SOPSTVENOJ VOLJI. Ovako magiju definiraju svi priznati autoriteti i sve hermetičke škole dostojne spomena. Ova knjiga, prva ovakve vrste kod nas, pisana je u vrijeme kada je čovjek zakoračio na mjesec kada srce jednog čovjeka, presa eno rukom kirurga, kuca u grudima drugog i kada se najrazvijenije zemlje nalaze na pragu postindustrijske ere. Očekivalo bi se da su tkz. “tajne nauke” davno pokopane. Pa ipak, nije tako. Hiljadama godina stara psihička magija življa je nego ikad. Tiraža knjiga iz ove i srodnih oblasti dostigao je u svijetu zapanjujuću veličinu. Magijske organizacije, lože, bratstva i udruženja doživljavaju novi procvat. Egzaktna nauka, do skoro kruto usmjerena u oblast strogog objektivizma, počinje da osmatra krajičkom oka široko polje okultnog iskustva. Takva interesiranja bila bi ranije proglašena za naučnu jeres. Što je sa vama, koji sada držite ovu knjigu? Kakav je vaš stav? Da li ste ikada čuli za psihičku magiju? Neću mnogo pogriješiti ako kažem da vas je naslov knjige orijentirao u pravcu iščekivanja da vidite kakvi su to ključevi, koja “vrata” otvaraju i što se uz njihovu pomoć može postići. Istovremeno se nadam da ne očekujete čarobne formule, očišćene od svakog napora, koje će od vas napraviti moćnog maga, od čije volje drhte ljudi i kome zlatnici padaju s neba. Psihička magija djeluje, ona djeluje efikasno, ali čovjek koji korača njenom Stazom mora često zastati da bi obrisao znoj sa čela. Nije teško shvatiti da putnik,

3

koji se uspinje ka planinskim vrhovima izgubljenim u daljini, ima sve širi vidik što se više penje, ali da su za veće visine potrebni veći napori. No, vrijeme je da pre emo na stvar. Ovu knjigu pisao sam na isti način kao i prvu – “Psihički trening indijskih fakira i jogija”, Pisana je kao praktičan udžbenik koji treba da vam pruži osnovna teoretska znanja hermetizma/ okultizma i da vam stavi u ruke praktične ključeve operativne magije, kojima možete, u izvjesnoj mjeri, manipulirati okolnostima socijalnog i fizičkog svijeta u kome živite. Pretpostavljam da ste moju prvu knjigu proučili a ne samo pročitali. Ako niste, moram da vas opomenem da to svakako učinite, ukoliko želite da postignete optimalne rezultate. Jer mnoga vježbanja - naročito vježbe mentalne koncentracije, koje su zajedničke orijentalnim i zapadnim hermetičnim sistemima samorazvića - ne mogu ponavljati u ovoj knjizi. Isto donekle važi za vježbe autosugestije i autohipnoze. ŠTO OVA KNJIGA MOŽE UČINITI ZA VAS Glavna karakteristika ove knjige je njena praktičnost, Ovo je UDŽBENIK. U njemu su detaljno opisane izvjesne psihomagijske tehnike i magijske formule koje daju sasvim odre ene rezultate, pod uvjetom da ih se pridržavate i uložite u njihovu primjenu izvjestan napor. Steći ćete dublji uvid u smisao života, patnje i smrti. Upoznati ćete provjerene metode za rješavanje problema svakodnevnog života, jer psihička magija je namjerno, voljno izazivanje promjena u sopstvenoj svijesti i svijetu oko nas. Knjiga je pisana svakodnevnim jezikom, tako da je čovjek prosječne inteligencije može shvatiti ulažući izvjestan napor. Naravno, sresti ćete nove termine, pred vas će izroniti potpuno nov svijet svijet magije i hermetizma, koji će vas pri prvom čitanju zbuniti. To je neizbježno. Put iz konfuzije do jasnog shvaćanja izloženog materijala je ponovno čitanje knjige. Jedan od dobro poznatih savjeta za efikasno proučavanje hermetičke literature je pročitati istu knjigu sedam puta uzastopno. “Ključevi psihičke magije” osvijetliti će vam vještinu primjene čudesnih snaga ljudskog duha. Psihički zakoni stariji su od bilo koje religije ili filozofije. Ostali su potpuno neizmijenjeni tokom razvoja ljudskog društva, ali su izvanredno primjenljivi na većinu životnih problema. Od vas se zahtijeva, odmah na početku, da prihvatite izložena znanja kao radnu hipotezu koju treba provjeriti. Zatim izvjesna ustrajnost u primjeni izloženog, a tada prosudite vrijednost knjige. Činjenica je da se magijske tehnike, ovdje obra ene, mogu primijeniti za popravljanje materijalnog i socijalnog statusa i sticanje materijalnih vrijednosti. Takva primjena obra ena je detaljno u poglavlju “PRINCIPI VIZUALIZACIJE”, ali se provlači i kroz ostale dijelove knjige. U tome nema ničeg lošeg, pod uvjetom da materijalni napredak nije samom sebi cilj. Osnovna stvar je UVID DA SU NAŠE SPOLJAŠNJE OKOLNOSTI ODRAZ UNUTRAŠNJEG STANJA I DA ĆEMO PROMJENOM UNUTRAŠNJEG STANJA IZMIJENITI I SPOLJAŠNJE OKOLNOSTI, A NE OBRNUTNO!!! Od ove strane nadalje počinjete veliku avanturu traganja za novim aspektima sopstvenog bića i cijelog univerzuma. Sjećate li se kada ste u djetinjstvu ulazili u mračne odaje pune stvari, e koje ste se sapletali i sa kojima ste se sudarali? Nešto vas je plašilo u mraku. Kada bi najzad, pipajući grozničavo, našli prekidač za svjetlo i okrenuli ga, dogodilo bi se čudo. Cijela odaja izgledala bi drugačije. Stvari koje su nas prethodno plašile, tada bi nam ulijevale spokojstvo. Put kojim treba ići, da se ne bi sapletali, postao bi jasan sam po sebi. Hoćete li da upalite svjetlo? Počnite od slijedeće strana.

Biljni svijet je još uvijek na nivou nesvjesne egzistencije. Nema nepokretne materije. učenja uvjetovanjem. Ipak. ispod nepromjenljive spoljašnje forme orgijaju strahovite energije atoma. Masivan i grub. što se manifestira na bilo koji način sadrži u sebi iskru spiritualne svijesti. Da se zadržimo na posljednjoj rečenici. daju svojom velikom brzinom utisak čvrstine.biljno carstvo. tako da svi svjetovi viših formi sadrže elemente svijeta ispod sebe. Tako er su interesantni eksperimenti sa muzikom. Važi i obrnuto . Sve što postoji. Čovjekova uro ena težnja za ulaganjem napora. ali su forme u kojima se život javlja beskonačno promjenljive i polimorfne. koja kod čovjeka postaje očigledna. Me utim. pokopana ispod neprozirne materije. osjetljivost biljnog svijeta daleko prevazilazi široko rasprostranjeno mišljenje. Čuli ste da postoje biljke sa pokretljivim laticama cvjetova. Da li je mrtva materija na primjer komad olova? Na prvi pogled jeste. savršenije forme egzistencije/kretanja. sve se kreće ka višim i savršenijim formama egzistencije. . jer ono što je postalo iz nečeg mora u sebi sadržati elemente svoga uzorka. Tako mora biti. Jakim bojama cvjetova one privlače insekte. U procesu evolucije svijet nižih formi služi kao baza razvića višeg svijeta. Energija. koji se brzo kreće. odnosno nekako je “zapamtio”. On je naučio i zadržao naučeno. privlačenju i odbijanju djelića materije postoji univerzalna harmonija i smisao. rekli smo. prisutna je u svakom mineralu. Tokom evolucije spiritualna svijest ostaje vječito ista i nepromjenjiva. još uvijek u vidu duboke nesvijesti. One su sposobne za najniži vid učenja. posjeduje mineralnu komponentu. ovaj se sklopi i odmah počinje proces asimilacije ovako stečene hrane.4 PSIHIČKA EVOLUCIJA Po učenju hermetizma život je jedan i nedjeljiv. Na taj način čovjek. Oni pokazuju težnju za kristalizacijom na unaprijed odre en zakonit način. a svako kretanje je život. jer. U skladu sa rečenim mineralni svijet biva asimiliran u carstvo iznad svog . Takav eksperiment izveden je prije nekoliko godina na Tibingenškom univerzitetu. Biljni svijet predstavlja višu formu vibracija na spirali evolucije. nego njihovi srodnici bez takve stimulacije. uz koju neke biljke bolje napreduju. Variraju spoljašnje forme. dok lako prolazi iste svijesti ispod velova materije koji je pokrivaju. Elektroni. daju utisak kompaktne površine. Skorašnji eksperimenti pokazuju da biljke UČE. napredovanje ka višim i savršenijim oblicima svijesti. za otkrićem. To kretanje je. Ako se takav cvijet draži dodirom u točno odre enim intervalima i svaki put mu se da “nagrada” u vidu insekta. koje se sklapaju kada su nadražene dodirom sa unutrašnje strane. Različiti nivoi na ljestvici spiritualne evolucije jesu različiti stupnjevi otkrića jedne iste svijesti ispod velova materije koja je pokrivaju. Materija. tako da cijeli fizički univerzum vibrira životom. Moguće je eksperimentalnim putem stvoriti uvjetni refleks kod biljaka čiji cvjetovi pokazuju pokretljivost latica. Sve forme života podložne su zakonu Evolucije. najviša forma u evolutivnom procesu. iako se te sposobnosti manifestiraju na nesvjesnom nivou. gdje se formiraju nove. kroz koju strijela ne može da prodre. ali ipak živ. Velovi materije koncentrirani do stupnja izvanredne gustine i neprovidnosti omotavaju iskru svijesti u njima .svijesti koja se ispoljava ZAKONITIM STRUKTURAMA i harmoničnim kretanjem elektrona. ali su slojevi materije koji prekrivaju istu univerzalnu svijest sada već znatno tanji. Kad insekt u e u cvijet. U zapadnoj hermetičkoj tradiciji sve je SVIJEST. Nema nežive materije. Ovakvi eksperimenti predstavljaju potvrdu hermetičkog učenja da biljke posjeduju izvjesne sposobnosti koje se pripisuju višem svijetu. što se kreće. poslije većeg broja ponavljanja cvijet će naučiti da se zatvori u odre enom trenutku čak i kad nije nadražen dodirom. Podjela svijeta na živu i neživu materiju je lažna.ista spiritualna iskra. nema mrtve materije. U vječitom kretanju. U fizičkom univerzumu najniži stupanj razvitka čini svijet minerala. predstavlja odraz (u mikrokozmosu) općeg zakona Evolucije (u makrokozmosu). krećući se harmonično kružnim putanjama oko jezgra. Na sličan način paoci točka. i Život su tri vida manifestne egzistencije. mogli bi kratko reći.

ali vjerni glasu intuicije koji ih tjera naprijed. Da bi realizirao cilj evolucije čovjek ne treba sebi ništa da doda. Spiritualna Kozmička svijest ostaje ista u svijetu minerala ili u čovjeku. Apsolutni Duh. tokom evolucije. pak. bez primjetne želje da ga mijenja sve dok ih život jače ne pritisne. ne mogu ugušiti radoznalost o tome što leži iza horizonta. čovjek nije samo životinja koja misli. U formama nižim od čovjeka velovi materije koji prekrivaju. biljni svijet nastao iz neorganskog. Ovako ispričana priča izgleda . Ali smisao ljudske egzistencije nije istovjetno shvaćen na obje strane. koje spiritualnu iskru u njemu ispoljavaju u većoj mjeri. Kao što sam rekao. Drugi. sami. koji rješava odjednom sve probleme? Pogledajte svijet oko sebe? Koliko će ljudi poslušati glas svog srca i krenuti u traganje za nepoznatim. Neiskusan čitalac (mislim nenaviknut da misli na hermetički način) može steći utisak da Spiritualna svijest postepeno nastaje. na prvom mjestu. kopa kroz naslage mraka i neznanja. zamračuju Spiritualnu svijest jako su gusti i neprozirni. U stalnoj evoluciji oblika kretanja životinjski svijet stekao je nove osobine. zadržavanja stečenog iskustva i njegove primjene u novim situacijama. Dobro će se izmrcvariti dok im se put ne ukrsti sa ljudima slične sudbine koji su. Nadsvijest itd. škola mudrosti itd. savla ujući svijet oko sebe (naučnici) odn. odn. a to za nas znači otkriću Spiritualne svijesti u sebi. Dok na svoje ZAŠTO ne na u odgovor ZATO oni pate od spiritualne gladi i nemira.kako da pojačanjem napora ubrzamo svoju psihičku evoluciju. koji su u manjini. jer tkz. Razvijajući se intelektualno i spiritualno čovjek ustvari prodire u sebe. Hermetizam nas upravo tome uči . Možda ćete se zapitati zašto se ljudi. već je. pojačanjem napora. okultnih učenja. nazovite ih kako hoćete. mučeni godinama sopstvenim sumnjama podgrijavanim od najbliže okoline. putem gdje ne čekaju opipljive nagrade i društvena priznanja? Da li se ljudi opredjeljuju za velike napore ili njihovo izbjegavanje? Odgovor se nameće sam. skratiti na jedan ljudski život ili nekoliko ljudskih života. Satori. Ogromna većina ljudi prihvaća svijet onakav kakav je. On mora iz sebe da izbaci ono što mu smeta na putu do istine. Stekao je mnogo veću mogućnost učenja. koju su mudraci drevnih vremena nazivali Kozmička Svijest.5 Za hermetičko učenje o evoluciji svijesti važno je istaći da životinjski svijet nastaje iz biljnog svijeta kao što je. hermetizma. mineralnog svijeta. Najviša forma života je čovjek. da bi dospio do vječite iskre koja svijetli duboko u njegovom biću. tako i po hermetičkom učenju (hermetizam je uistinu “sveta nauka o čovjeku”). do spiritualne svijesti u nama. Tu važi isti princip koji važi za mehaničko kretanje tijela . Granicu izme u ova tri vida manifestiranja vibratornih aktivnosti teško je povući. iza pojavne strane svijeta koja se natura čulima.što je veća brzina. mora se savladati veći otpor. koja razbiju igračku da bi vidjela što je unutra. Neki ljudi. Jedni će tražiti konačnu Istinu u svijetu prirodnih fenomena. Upravo sada došli smo do razloga postojanja tkz. razvijajući se kroz seriju formi od minerala do čovjeka. nikako! Spiritualna svijet ostaje vječito ista kroz promjenljive oblike preko kojih se evolucija odvija. koja upotrebljava oru a za proizvodnju itd. Traganje za sobom je traganje za Istinom koja je u nama. a ne van nas. Najzad će se naći u grupi hermetista ili Tragača za Istinom (“Svaka ptica svome jatu”). isti put prije njih prešli i dalje odmakli na Stazi. Drugi će tražiti zakopano blago u sebi (hermetisti). već tada dobiva najjači mogući impuls ubrzanja. me utim. ne napregnu da do u do tog uzvišenog cilja. Postoje dvije vrste takvih ljudi. psihološko biće koje teži sopstvenoj samorealizaciji. otkriću Istinskog JA. prijelazni oblici sadrže osobine susjednih svjetova. napušteni. ubrzanje se sastoji u povećanju napora da se uklone prepreke i probiju velovi neznanja na putu do svoga Istinskog JA. Kozmička evolucija se ne završava sa čovjekom. kako po egzaktnoj nauci. Samadhi. reagirati će na njegove izazove spontanim pražnjenjem svoje elementarne prirode (umjetnici). Čovječanstvo kao cjelina napreduje polako i postepeno na Kozmičkoj spirali ka višoj formi svijesti. svi ljudi.. Oni liče na veliku djecu. Ne. ako žele da ulože veći napor mogu da napreduju brže. “tajnih nauka”. Put koji će čovječanstvu kao cjelini uzeti vjekove i milenijume može se.

stazama koje su usmjerene van čovjeka pogrešan pravac. Nauka nikad ne može zadovoljiti čovjekove potrebe materijalnim sredstvima. mjeseca i planeta našeg sunčevog sistema. Sumnje će često natjerati Sljedbenika da digne ruke od cijele stvari. Sve znanje Starog Egipta bilo je prikazano u obliku kroz koji ga ljudski duh najbrže asimilira . Ako pobliže osmotrimo obje grupe. jer je u osnovi svake organizirane socijalne grupe počivao neki obred magijske prirode. astrologija (astronomija). svojim elementima.”) Te slike. koncentriranog simboličkog značenja. potpuno različit. Dizanje piramida ne predstavlja izraz sujevjerja. njena masa. Izmislili su vrstu kockanja Tarotovim kartama i tako je Tarot pušten u svijet. već fiksiranje postojećeg magijskog znanja. Tarot ima 78 stranica ili karata. kako se često tumači u udžbenicima povijesti. tako da se osnivačem svih tajnih nauka smatra bog Tot nazvan kasnije u grčkoj mitologiji Hermes Trismegistos (TriPuta-Najveći Hermes). Hermetizam te potrebe eliminira kretanjem ka višim ciljevima.u formi slika. vuče svoje korijene iz starog Egipta. nema mu povratka! Morati će da se vrati na Stazu jednog dana i nastavi put točno od onog mjesta gdje je dezertirao. predstavljaju vidljive elemente Keopsove piramide. kakvom je znamo danas. pošto ne vode do cilja. Na osnovu proučavanja kozmičkih utjecaja procjenjivano je vrijeme dolaska i intenzitet poplava Nila. egipatski magi su odabrali medij koji ne može da omane . Mi jednostavno mislimo da je traganje za smislom života. Smiriti čovjekov nemir zadovoljenjem njegovih želja isto je što gasiti vatru benzinom. U svojoj dugoj historiji Tarot je bio svjedok nastanka i propasti mnogih civilizacija. Ali ne za dugo! Tko jednom zakorači Stazom. U krajnjoj liniji to se svodi na zadovoljavanje čovječjih potreba. Kad ih dostigne. Najsposobniji mladi ljudi uzimani su grupe za okultni trening pod supervizijom iskusnih svećenika. bili su u isključivom posjedu svećenika-maga. koju je teže zadovoljiti. Zadovoljenje jedne želje vodi javljanju nove. Hermetičke nauke stare su koliko samo ljudsko društvo.zlo u čovjeku. čine “Knjigu Tota”. Da bi obezbijedili vječitu trajnost ovoj filozofskoj mašini. izračunati sa zapanjujućom točnošću 2900 godina prije Krista. svi ti i mnogi drugi podaci. mitovi pričaju svoje. Svaka predstavlja na simboličan način jedan ključ hermetičke mudrosti. I u hermetizmu više ih je koji žele da budu pokazivači pravca nego putnici. jogu i slične stvari znaju. predvi anje doga aja putem ritualnih metoda. Od efikasne primjene hermetičkih znanja svećenika-maga zavisila je čitava ekonomija Egipta. Nauka teži da zemaljski život učini lakšim. U rimskoj klasifikaciji bogova to je Merkur. Udaljenost zemlje od sunca. Nju čovjek osjeća dokgod je odvojen od svoje istinske prirode bilo spoljnim bilo unutrašnjim barijerama. spomenute potrebe izgledaju sasvim drugačije. Zapadna hermetička tradicija. Medicina. (Stara kineska poslovica kaže: “Jedna slika vrijedi 10. . pismenost (tada istinska magijska vještina pristupačna malom broju upućenih). Na primjer. Ime Tot kasnije se transformiralo u Tarot. vidjeti ćemo da je pokretačka snaga aktivnosti i naučnika (umjetnika) i hermetista potpuno ista težnja za uklanjanjem patnje. Rezultat je ipak. Naravno. vrijeme sjetve i žetve i donošenja svake za državu važne odluke. služeći kao serija ključeva do vječite mudrosti. Nije čudo što neki autoriteti hermetizma smatraju Keopsovu piramidu i Tarot najvišim produktima ljudskog genija. iz svog iskustva. da je ovo točno. Keopsova piramida predstavlja. Psihička magija je u Egiptu bila domena aktivnosti društvene elite.6 mnogo jednostavnije nego što to biva u praksi. nepobitan dokaz ogromnog magijskog znanja stare egipatske civilizacije.000 riječi. Oni čitaoci koji se duže (dvijetri godine) “interesiraju” za okultizam. promjer i obim zemlje. čija je svrha bila zaštita grupe i olakšanje njene aktivnosti. ali je sam preživio do danas. Samo spiritualno slijep čovjek ne može da vidi masu naučnih podataka uzidanih u tu gra evinu. Čovjekove želje i potrebe rastu mnogo brže nego mogućnosti njihovog zadovoljavanja. Nešto veće poznavanje hermetičkih simbola služi kao putokaz do smisla ovih genijalnih tvorevina. za srećom. kako neki nazivaju Tarot. Da se ukratko pozabavimo simboličkim sistemom Tarot. jer su one po svojoj prirodi psihološke.

Mnoge škole okultne mudrosti ugasile su se jer je njihov fizički oslonac (grupa ljudi koja na fizičkom planu sačinjava organizaciju) bio uništen. Mnogi vrijedni rukopisi su tada spaljeni. Četiri osnovne grane Tarota su: alkemija. utirući put egzaktnoj nauci . Iz perioda srednjovjekovnih progona Sljedbenika hermetizma potiče običaj polaganja zakletve tajnosti bratstvu. U Engleskoj je uzeo maha. Zahvaljujući poznavanju psihološke metodologije. Na sreću Sljedbenika hermetičke tradicije srž cijelog učenja može se predstaviti Tarotovim kartama (ključevima) i kompleksnim kabalističkim dijagramom . Vin Vestkout pronašli u nekoj antikvarnici. Rituale Zlatne Zore komplirao je najveći egiptolog i okultista tog vremena Mek Gregor Meters iz tajanstvenog šifriranog rukopisa. tako da je Tarot živa struktura. kojim ćemo se detaljnije pozabaviti kasnije. Svaka kultura davala je svoj doprinos osnovnom fundusu znanja. me u kojima su najistaknutiji bili Papus i Stanislas de Guaita. koji su Dr. O opisanim doga ajima ja ne znam ništa sigurno (ako je lično iskustvo kriterij sigurnosti. kratko vrijeme po svome nastanku. koji izlažu sljedbenici Zlatne Zore. predstavlja pokušaj transplantacije orijentalnog hermetizma (Joge i Vedante) na Zapad. a neki unikati neprocjenjive vrijednosti sklonjeni na sigurno mjesto. Mogu samo da garantiram da sistem treninga kabalističke magije. bio sam u sretnom položaju da primijenim strogu . U prvoj polovini ovog vijeka objavljena su tri monumentalna hermetička rada. ali ono što nas treba da se tiče jeste efikasnost metoda koje je MekGregor Meters dešifrirao ili sam izmislio (kako neki tvrde). Astrolozi su.Drvetom života. U Americi se brzinom epidemije širio spiritistički pokret i pokret Kršćanske Nauke. “Magija u teoriji i praksi” (Alister Krauli) i “Mistična Kabala” (Daien Fočun). ispod razvalina spoljašnjih formi tinjala je neugasiva težnja za Istinom. Najveće doprinose dali su mislioci Asirsko-Babilonske kulture. astrologija.7 Hermetičko znanje. Danas većina hermetičkih organizacija vrijednih spomena ne traži takvu zakletvu. To su “Drvo Života” (Izrael Regardie). na sreću kasnijih generacija Tragača za hermetičkim znanjem. loži. Na taj način objavljivanje spomenuta tri rada predstavlja kršenje zakletve tajnosti.kemiji. negdje oko 1955/56 godine. magija i Kabala. Sve četiri doživjele su u periodu Srednjeg vijeka naglo opadanje uslijed progona inkvizicije. Cijela stvar zakukuljena je gustim velom misterije. Vudmen i Dr. Tada su u Francuskoj ugledale svjetlost dana knjige slavnog maga Elifasa Levija (čije je pravo ime Alfons Luis Konstant). Nove Misli (New Thought) i pokret Duhovnog Jedinstva (Unity). Teozofski pokret koji. iz kojih su kasnije nastale mnoge škole tkz. nije statičko. koja čini plemenitu srž ljudskog bića. Ipak. a ono to JESTE). Istinska renesansa hermetizma u Evropi počela je u drugoj polovini prošlog vijeka. procvat i propast. naročito metode registriranja subjektivnih doživljaja (kontroliranog sistematskog samoposmatranja). grupi. jer sam na Stazu došao mnogo kasnije. izučavajući utjecaj kozmičkih zračenja na ljudsku sudbinu krčili put astronomiji. u krajnjoj liniji. Vo a Zlatne Zore MekGregor Meters tvrdio je da je poslije nekog vremena stupio u kontakt sa izvorom iz koga je potekao rukopis. Dobro je poznato u krugovima hermetista da najveći fond rariteta iz oblasti okultizma i magije posjeduje Vatikanska biblioteka. Stare Grčke (Pitagorina škola) i drevna Hebrejska misao. DAJE REZULTAT ozbiljnom i istrajnom Sljedbeniku. Stvar je nejasna u velikoj mjeri zato što je MekGregor Meters zahtijevao od svih članova svoga bratstva polaganje nevjerojatno striktnih zakletvi tajnosti u vezi znanja koje je prenosio na njih. koga je slijedila čitava plejada hermetista u prošlom i ovom vijeku. me utim. ali je takav liberalni stav produkt najnovijeg vremena. Sva tri nose pečat Zlatne Zore. jer su autori tih radova u ovom ili onom periodu bili podvrgnuti njenom magijskom sistemu duhovnog treninga. Po skrovitim tavanima usamljeni alkemičari tragali su za Kamenom Mudrosti (to je simboličan naziv za proces transformacije sopstvene prirode u savršen medij više svijesti). Sve što znam o Zlatnoj Zori čuo sam iz TREĆE RUKE ili sam pročitao u mnogobrojnim knjigama koje opisuju njen nastanak.

Zov Staze je postao neodoljiv. pretvara se u aktivnog Sljedbenika. Gledano na duže staze uvid je osnovna poluga otkrića i u egzaktnim naukama. S vremena na vrijeme takav čovjek čuje nešto o sugestiji. Uzdah olakšanja izaziva kod svakog početnika susret sa ostalim Sljedbenicima. hermetičkim treningom bude se . druge autore itd. uzeti u ruke knjigu koju je već prekrila prašina ili će naići na novu slične prirode. podložni istim slabostima i prožeti istim nadama. Proučavati alkemiju. fakirizmu. Iznenada se javlja jaka želja da se opisano lično doživi i provjeri. hipnozi. doživljava se kao vrlina koja neurotičara čini boljim od ostalih smrtnika. slijedeći nesvjesni impuls. Naizmjenična hla enja i bijela usijanja za Stazu ponoviti će se više puta u životu Sljedbenika. roditelja i prijatelja ne može odvratiti novodošlicu od Staze. koja će u razgovoru povući onu istu strunu koja je ranije tako snažno treperila i odjednom će se stara ljubav razbuktati novom. Na primjer. Ne treba se nadati da će neko podmetnuti pleća pod naše breme. okultnim naukama itd. koja u praksi više liči na seriju velikih naprezanja. To ga na neki način zainteresira. jer nitko ne može izbjeći kozmički zakon ritma ili akcije i reakcije. Jednog dana Sljedbenik će. a ne strah što će kolegenaučnici reći o predmetu njegovog ispitivanja. Ali avaj! poslije akcije dolazi reakcija. tako i hermetizma UVID odnosno POSVEĆENJE (INICIJACIJA). Moje čvrsto ubje enje je da će dominantna oblast istraživanja naučne psihologije krajem ovog vijeka biti oblast vančulne percepcije i okultnog iskustva. sa manje ili više jasnim uputstvima za praktičnu primjenu. Tada će Sljedbenik privremeno poslušati savjete okoline i naizgled zaboraviti svoju ljubav. razne grane Joge i uopće sve što nosi pečat tajanstvenosti služi veoma često kao utočište neurotičara nesposobnih za normalan. koji se u hermetizmu nazivaju Crna Noć Duše. Navodno. čekajući povoljnu priliku da se ponovo rasplamsa. Od takvog kontakta Sljedbenik ne smije da očekuje olakšanje svojih teškoća. nikakvo ubje ivanje okoline. ne mrdnuvši prstom da ih primjene na svoj život. Istinsko samorazviće nije ništa drugo nego savla ivanje problema. aktivan život. Možda će naići na osobu. Ali ispod pepela ugašene vatre ne prestaje da tinja žar. Sljedbenik treba da zna da on nije izuzetak da ni ostalim Tragačima na Stazi ne ide sve glatko i da svi apsolutno svi na Stazi. Pasivni čitalac. a ne njihovo izbjegavanje. magiji. Kad kažem da su kabalistički metodi psihičkog treninga validni. daleko većom snagom. Tada se može neposredno uvjeriti da su to ljudi od krvi i mesa. voli o tome da čita u zabavnim časopisima i st.8 kontrolu i registriranje rezultata svojih eksperimenata. Takvim stavom Jung je stekao reputaciju mistika me u naučnicima. neosjetno za samog sebe. MORAJU PROĆI KROZ POTPUNO ISTE TEŠKOĆE PRIJE ILI POSLIJE. Drugi to ne mogu čak i kad bi htjeli. Neće nitko! Moramo ga iznijeti sami. umjesto da se realno sagleda i aktivnim zahvatom eliminira. Protekli period pasivnosti tumači se kao period slabosti. Sada se Sljedbenik sa utrostručenom voljom baca na naporne vježbe samorazvića. jogi. Nikakvo rezoniranje. ali za duže vrijeme interesiranje ostaje pasivno. Ta knjiga često upućuje na druge knjige. magiju i astrologiju je veoma ozbiljna stvar za priznatog naučnika. Služi na čast Karlu Gustavu Jungu što je stavio na kocku svoju reputaciju naučnika i krenuo putem beskompromisnog istraživača. čuda se ne dešavaju preko noći i naš Sljedbenik počinje da se hladi za cijelu stvar. Važno je da Sljedbenik unaprijed zna za periode hla enja (oni postoje u svim ljudskim aktivnostima). nego na niz uzbudljivih avantura. Život većine ljudi koji krenu hermetičkom Stazom ima izvjesnih sličnosti. Jednog dana “slučajno” mu do e do ruku knjiga koja opisuje neku oblast “tajnih nauka”. Na Stazi se nastavlja točno od one tačke gdje se stalo. na koga djeluje samo že za saznanjem Istine. Na ovom mjestu moram istaći da hermetizam. Tu se odnosi na uvi anje novih odnosa izme u predmete i pojava. U ovakvim slučajevima sopstveni poremećaj. to kažem stojeći na gornjoj osnovi. Čudno je da malom broju psihologa pada na pamet da je stožer kako dinamičke psihologije. Takvi ljudi u stanju su da godinama “proučavaju” Jogu i hermetizam. U dinamičkoj psihologiji i hermetizmu uvid je shvaćanje sopstvene psihodinamike i odnosa sa spoljašnjim svijetom.

Zapamtite da je svaki lanac jak točno onoliko koliko njegova najslabija karika. Na taj način praktičan rad svodi se na eliminiranje slabosti (kroz naporan rad sa Drvetom Života i ostalim operativnim tehnikama). Mnogo puta sjetiti će se . da se orijentira u odnosu na spoljnim svijet i svijet subjektivnih iskustava. Ipak.9 psihičke sposobnosti. ili do koga Sljedbenik može doći individualnim treningom. Ali na raznim stupnjevima evolucije dobivaju se sve nova posvećenja. Logično je još jednom postaviti pitanje . ali nije imao ni mrvu ličnog iskustva. njegovu svrhu i metode ubrzanja lične psihičke evolucije. Sa gledišta psihološke dinamike to stanje bi se moglo opisati spajanjem svih Arhetipova u svjesnu cjelinu (Jungovo učenje o Arhetipovima biti će kasnije objašnjeno. kome teže sva hermetička učenja i discipline. Poslije svakog dužeg napredovanja javlja se potreba da se putnik pribere. Približili smo se kraju ovog poglavlja. ali je osjećao da je “iznad svega tog”. tijelo je cijelo čovječanstvo. predstavlja dubok uvid u život. ne eliminira hermetičkim sredstvima. pa da mu se lice razvuče u prezrivu grimasu. Ovakvo stanje se teško može shvatiti.Što je cilj psihičke evolucije kome teže Sljedbenici hermetičke Staze. Prst je istovremeno ruka. Možda je najadekvatnije uspore enje sa stanjem orgazma. orijentira dokle je stigao i koliko još ima ići. takvu orijentaciju daje mu posvećenje – čovjek na izvjestan način postaje sposoban da sebe objektivno sagleda. odrastao čovjek. Najveći dio vremena provodio je u čitanju. Ne treba isticati da ogroman rad čeka svakog tko krene Stazom. Bjekstvo od problema nije lijek ni od čega.. bez bolećive pristranosti. što je najvažnije. jer predstavlja psihološku osnovu magije. ruka je tijelo. Dovoljno je bilo pred njim spomenuti novac. Ovaj slučaj navodim kao veoma čest. ako ih pošteno ne sagleda i. iznad ljudske sebičnosti i egocentrizma. živio je sa majkom. je TOTALNI UVID u sopstvenu prirodu. Na primjer. svjesnu psihičku evoluciju čini uklanjanje sopstvenih nedostataka. provlačiti će se tokom cijelog njegovog rada. nažalost. jako daleko od toga. Slično stanje svijesti izazivaju neke halucinogene droge. U orgazmu nestaje granica izme u objekta i subjekta. a ne na pričanje što može ovaj ili onaj i što kažu knjige. ne radeći ništa godinama. a naši pokušaji da ga sada shvatimo svode se na korištenje konačnih kategorija. svakome pada u oči nedosljednost takvih ljudi. U hermetičkoj literaturi starijeg datuma proces davanja posvećenja (inicijacije) opisivan je kao identičan sa Kozmičkom Sviješću. Saitorijem kod Zena i Nirvanom u budizmu. Da su potrebna mnoga odricanja. Na taj način posvećenja u zapadnom hermetizmu identificirano je sa Samadijem kod Joge i Vedante. Na drugi način rečeno cilj evolucije. a ne gomilanje suhoparnih činjenica i sterilnih znanja. Ne postoji izolirani objekt koji se opaža i o kome se misli. Zato ispitajte. dugim šetnjama. a oni su “iznad toga”. živio je godinama na majčin teret. budućnost i sadašnjoj jednovremeno. Neki to stanje nazivaju Kozmičkom Sviješću. ali sa kratkotrajnim efektom i štetnim posljedicama. Sjećate se. Najkraće rečeno to je dostizanje kvalitativno novog stupnja svijesti i voljno funkcioniranje na tom nivou. Vedantu). jer je transcendentalno. Ima mnogo tako suptilnih duša u ovom našeg svijetu. Posvećenje koje se dobiva u grupnom radu. razmišljanju o oslobo enju duše od ponovnog ra anja i sličnim problemima. kao u svakom treningu koji daje rezultate. Slabosti koje čovjek ima na startu. jer u njemu nestaju granice izme u subjekta i objekta. njihovi kontradiktorni stavovi i postupci. mada ne treba pomisliti da ih ima mnogo kao autobusnih stanica. On. Istina je. osnovne motive svoga interesiranja za hermetizam. penzionerkom. Sljedbeniku postaje jasnije njegovo mjesto u svijetu i put koji ga čeka. SVE JE SVE JE SVE. umio o tome lijepo da priča itd. Čovjek nema nikakav sadržaj u svijesti. svijest i odnos sa svijetom. prošlost. ne postoji samo prst. želeći da skrate taj dugi put? Kako to stanje izgleda? Što pri tome osjećamo? Itd. Takve slabosti ispoljiti će se u hermetičkim aktivnostima daleko prije nego u svakidašnjem životu. a ZNA SVE. (Jogu. Poznavao sam jednog “teoretičara” hermetizma koji je o svakoj njegovoj grani znao po nešto. Tada za Sljedbenika Sve postaje Sve.

10 Sljedbenik riječi jednog velikog hermetiste: “Naći će samo onaj tko traži. Vrata će se otvoriti samo onom tko dugo i uporno kuca!” .

halucinacija. koje Sljedbenik ne može po volji da prekine. Na sreću. konfuzijom uzroka i posljedice izvodi se pogrešan zaključak da je takva osoba poludjela od “bavljenja okultnim naukama”. ovaj od trećeg itd. glasova i sličnih fenomena. Što je u tome svemu istina? Postoje dva razloga za takve priče. ona će vam reći da je to čula od nekog drugog. u potpunosti kontrolira situaciju. takvi slučajevi su izuzetno rijetki. Ako uspijete da stupite u kontakt sa imenovanom osobom. Kod šizofreničara izvanredno jako osjećanje straha potiče najvećim dijelom od toga što bolesnik ne može da prekine stanje u kome se nalazi. Šizofreničar će vam reći da se nalazi istovremeno pored vas i u susjednoj sobi. Svako spontano javljanje vizija. da bi preko njih. Vo e takvih grupa obično su agresivni psihopati. Oni se javljaju spontano. koje ZAISTA JESU FORMIRANE ISKLJUČIVO OD MENTALNO POREMEĆENIH OSOBA RAZLIČITIH PATOLOŠKIH KATEGORIJA.histerici. Čest sadržaj misli bolesnika je lični utjecaj. da je u stanju da bude na dva mjesta istovremeno. a sljedbenici nervno labilne osobe . Prvi je taj što su spoljašnje manifestacije psihičke magije i duševnih oboljenja. naprotiv. vide ljude i bića koje nitko osim njih ne vidi itd. poludio itd. kao medija. bilo njegov utjecaj na drage ili utjecaj okoline na njega. On je u takvim slučajevima PASIVAN. da moraju poslušati naredbe nevidljivih gospodara i dr. U takvom slučaju svako vježbanje mora se odmah prekinuti. već će reći da su to čuli od čovjeka kome se apsolutno može vjerovati. kasnije. homoseksualci. koliko će fenomen trajati i može po volji da ga prekine. nameću mu se. naročito šizofrenije. predstavlja patološki simptom. Mentalno poremećena osoba ne može da kontrolira opisane fenomene. Različiti slojevi svijesti treniranog hermetiste dobro su odvojeni jedni od drugih i pregrade me u njima padaju samo onda kad on to hoće. protiv volje bolesnika. da mogu da prolaze kroz zatvorena vrata i zidove. Ovdje ne uzimam u obzir crnomagijske organizacije. Volja je u svakoj magijskoj operaciji ključni direktivni faktor. Trenirani hermetista. Često se u takvim grupama na u osobe koje nisu senzitivne. lanac kao da nema kraja. Zastrašujuće halucinacije ga progone. Sjetite se da smo psihičku magiju definirali kao IZAZIVANJE PROMJENA U SVIJESTI PO VOLJI. Kod mnogih duševnih oboljenja prisutni su simptomi čulnih iluzija. Vjerojatno će svakoga interesirati princip praktične diskriminacije hermetičnih i psihopatoloških fenomena. Ipak gdje ima dima ima i vatre. već potencijalni šizofreničari. sadomazohisti i slični). Drugo. Najčešće su opsjednuti idejom da su začarani. On je njima opsjednut. često tvrde da mogu da čuju i vide što se doga a na drugom kraju svijeta. lakše stupili u kontakt sa višim planovima. Po pravilu ljudi vam neće navesti konkretnu osobu. Postoji jedan jedini princip a to je VOLJA. da čuju misli ljudi iz svoje okoline. koliko će trajati. Može se čuti kako je taj i taj “malo skrenuo”. porobljeni. On ne može svojom voljom odrediti kada će se fenomen javiti. opsesivnost i sl. senzitivce (osobe sa razvijenom ekstrasenzornom percepcijom).. jer samo prakticiranje magijskih tehnika ima mnogo elemenata efikasne psihoterapije. kada izbije duševna bolest. da je bavljenje “takvim stvarima” siguran put za duševnu bolnicu. . O crnoj magiji novog doba reći ću ukratko nešto u sljedećem poglavlju. me u ljudima koji su nešto naučili o hermetizmu. On SVOJOM VOLJOM odre uje kad će početi da prima utiske sa viših planova (astralnog i mentalnog). a sasvim je ispuštena iz vida činjenica da je bila poremećena prije nego što je došla u kontakt sa hermetizmom. niti može da ga okonča po volji.11 MAGIJA I MENTALNI POREMEĆAJI Veoma često može se čuti mišljenje. potencijalni narkomani i osobe sa poremećajima seksualnog života (nimfomanke. neke okultne grupe traže tkz. Kako hermetisti operiraju sa višim planovima egzistencije . u velikoj mjeri slične.astralnim i mentalnim planom . Takvi ljudi čuju nestvarne glasove.mnogi fenomeni hermetizma imaju veliku spoljašnju sličnost sa mentalnim poremećajima.

12 Kao što vidite. . diskriminacija je veoma jednostavna.

To je lažan i izvještačen stav. Treba da budu u stanju da razlikuju bijelo od crnog.13 CRNA MAGIJA DANAS Psihička energija je. to je najčešće izraz njegove slobodne volje. Tako se. Sa hermetičkog stajališta znamo što je dobro za nekog čovjeka. psihičko liječenje. Najveći broj crnomagijskih organizacija. Svijet je pun spiritualnih zloupotreba. tako da osobe zainteresirane za hermetizam mogu doći u kontakt sa različitim grupama. Ipak. razviće mentalnih sposobnosti itd. govori o crnoj ili bijeloj magiji. Ponekad se pod terminom crna magija podrazumijeva isključivo primjena hermetičkih tehnika za nanošenje zla i organizirano djelovanje u tom pravcu. kad. Biti nesposoban da se tako postupi označava blago patološko stanje slabosti volje. Neke organizacije deklariraju se kao bijele. operacije u kojima se vrši žrtvovanje živog bića (životinje) i sl. Na takve i slične mislio je onaj koji je rekao: “Put za pakao popločan je dobrim namjerama”. Ne smije se na čovjeka djelovati protiv njegove slobodne volje. potpuno obogalje i unesreće dijete za cijeli život. jer je to u njegovom interesu? Vidimo da se u situaciju upliće faktor slobode volje. Na taj način vi se suprotstavljate njegovoj volji. Sasvim druga stvar je nametati ljudima to što smo okarakterizirali kao dobro. tvrdeći da svome djetetu žele samo najbolje. Tako su tipične bijelomagijske operacije tkz. svoju slabost proglašavaju za vrlinu pa svoju slabost volje ogrću plaštom ekstremne dobrote. Tome nasuprot. Bez obzira što proklamiraju. Činjenica je da čovjek mora prvo sebe da zadovolji. kao što su seksualno perverzne orgije i grupna drogiranja. kako to često biva. molitve. neutralna . Tada može zadovoljiti čitav svijet.ni dobra ni loša. Kad netko zahtijeva izvjesnu stvar od nas. Takvi ljudi stalno se žale da im okolina nije uzvratila njihovu dobrotu. Klasične crnomagijske operacije su vračanje sa ciljem nanošenja zla nekoj osobi. Ovdje ću se zadržati na općim momentima. Na taj način hermetička aktivnost polaže etički ispit ako: 1. Iz izloženog može se steći utisak da je veoma lako povući granicu izme u bijele i crne magije. Ne nanosi nikome zlo u bilo kojem vidu i 2. ali je u takvom slučaju kozmički zakon na vašoj strani. U mnogim knjigama o magiji kaže se da je crna magija primjena psihičke energije za nanošenje zla. Ako ne krši ničiju slobodnu volju. U Americi glavne zone crnih . postanu sposobni da prodru na više planove egzistencije. Ovu temu obraditi ću sa praktične strane u poglavljima o psihičkom napadu i psihičkoj samoobrani. Situacija se dalje komplicira činjenicom da moramo sebe zaštititi od djelovanja drugih ljudi. zar ne? Ukoliko se takav zahtjev kosi sa integritetom vaše ličnosti. izazivanje straha i mržnje. jer kod nas ne postoji nijedna organizirana bijelomagijska grupa (bar koliko ja znam). ma kako uzvišen motiv ležao u osnovi takvog djelovanja! Konačno tko smo mi da odre ujemo što je za nekog dobro. Možda je za naše čitaoce ovo suvišno naglašavati. veliki broj naših ljudi radi u inostranstvu. da li ga smijemo natjerati da to prihvati. ostaje činjenica da su to crnomagijske organizacije. Ima ljudi koji. ali pribjegavaju upotrebi halucinantnih sredstava. a crne organizacije ne vrijedi ni spominjati. pribavljanje naklonosti osobe suprotnog spola magijskim sredstvima. kao svaka druga vrsta kozmičke energije. Sjetite se roditelja koji. Dobra ili zla je njena primjena. bijela magija ima za rezultat produkciju dobra u bilo kojem vidu. uklanjanje karakternih nedostataka. nalazi se u Sjedinjenim Državama i Engleskoj. Upotrebu droga racionaliziraju tvr enjem da se Sljedbenicima tako predočava što ih čeka poslije završenog treninga. razvivši nadčulne sposobnosti. dužni ste da ga odbijete. koje u posljednje vrijeme niču kao pečurke poslije kiše. obzirom na primjenu psihičke energije. Dublje razmatranje pokazuje da stvar nije tako jednostavna. kao i druge inkriminirane aktivnosti koje zakon progoni. a što zlo? Možemo reći samo što je za nas dobro.

umjesto poljupca u ruku ljubi se. Satanski rituali predstavljaju zaista obećanu zemlju za proučavanja psihijatara. Davno je rečeno: “Čega se pametan stidi.14 organizacija su Kalifornija i Nju Jork. opet pred svim sljedbenicima. da bi se pridružili nekom hipi klanu i tako čine isto bez inhibicija i kompleksa krivice. Zato moramo prihvatiti zlo u svakom obliku. kao akt prokletstva. Neke grupe predstavljaju se kao avangarda novih socijalnih kretanja. . koji predstavlja povratak na poganske. nova religija Satanizma uči čovjeka životnim radostima i uživanju u svemu što tijelo i čula mogu da pruže. širokoj upotrebi halucinogenih droga. biti će nam odmah jasno sa kakvim ljudima i sa kakvom “religijom” imamo posla. Umjesto takvog lažnog vjerovanja. U crnomagijskim ritualima red stvari je sasvim izvrnut u odnosu na kršćanske mise i bogosluženja. on je oličenje zla. univerzalno. jer je takav svijet čiji je on tvorac. Ako primijenimo kriterij zdravog razuma. okrenut naopako. Glavni simbol bijelog ili evolutivnog hermetizma je petokraka zvijezda ili pentagram. jer je većina crnomagijskih rituala ustvari neki od poznatih kršćanskih rituala obavljen unatraške. Umjesto ljubljenja križa vrši se masovno pljuvanje. Kršćansku zapovijed “Ljubi bližnjeg svoga” potpuno doslovno su primijenili u životu. Prosječan satanista u odnosu na hipika ima znatno manje kose na glavi. Ali. normalno odgojen čovjek smatra za zlo i nedopustivo. koje je čovječanstvu donijelo samo nesreću. Poznata Kršćanska molitva “Oče naš” izgovara se unatrag prekidana skaradnim povicima. Ako Boga ima.. a kao sasvim dozvoljeno smatra se ono što prosječan. Ima i komičnih momenata. u većini ovakvih kultova. kažu. obuzdavanje. Zlo je. jasno je zašto se pribjegava. vjerovanje da je tijelo grješno itd. Interesantno je da mnoge crnomagijske organizacije traže opravdanje za svoje postojanje i aktivnost u moralu novog doba. sljedbenici satanizma traže način da nesputano izraze svoj seksualni nagon. Križ se crta na tabanima nogu tako da za vrijeme crne mise gaze po njemu. Zato su se pretvorili u prave “vjernike” nove religije. time se lud ponosi”. Pošto je moralna cenzura prilično jaka i kod relativno poremećenih ljudi. koji čine ono što im nalaže “njihov Bog”. Pri tome ne ispoljavaju mnogo mašte. To većinom nisu mladi ljudi. Psihološki gledano. je simbol crne magije. Satanizam odgovara ljudima kojima je potrebno oslobo enje od osjećanja krivice kada se ponašaju normalno. Isti taj simbol. vrhovni žrec u razgolićenu zadnjicu. pljuvanjem i mokrenjem po kršćanskim simbolima i praćena seksualnim orgijanjem. Podvrsta crne magije je kult vještica (witchkraft). Kontrola čula. mnogobožačke religiozne rituale. kažu žreci nove religije. a mnogo više sala na stomaku. Raširen je običaj odavanja počasti vrhovnom svećeniku. Veoma čest element crnih rituala je defloracija novog člana grupe od strane poglavara u prisustvu cjelokupne crne “pastve”. proizvod je srednjovjekovnog mračnjaštva.

Kad se u tekstu spomene položaj za vježbu. Pri dužem vježbanju nekom smeta ivica stolice. Sa rukama je proces nešto lakši.15 POLOŽAJ. ali kako neki ljudi više vole ležeći položaj. rečeno je da se vježba u sjedećem položaju. Počnite sa mišićima koji zatežu kožu na tjemenu glave i čelu. Oni su gotovo neprekidno u stanju velike napetosti. Ako ste usvojili ležeći položaj. U takvom stanju javlja se takozvana “čulna glad” . Na ite širok kaiš pa ga vežite prije početka vježbe. kako bi sebi olakšali praktičan rad. Jaki zvučni stimulusi ne napadaju samo organ sluha. Ukoliko to nije slučaj sa vama. jer bi poremećena cirkulacija krvi dovela do utrnulosti. Jedino je važno da čovjek može da se. morate sasvim olabaviti. Relaksacija znači opuštanje. Oni čitaoci koji su proučiti moj prvi udžbenik “Psihički trening indijskih fakira i jogija” neće imati nikakvih teškoća sa relaksacijom. RELAKSACIJA I DISANJE Svi sistemi okultnog treninga kako istočne tako i zapadne hermetičke tradicije teže reintegraciji ličnosti na novim osnovama. Noge treba da su cijelom dužinom sastavljene. Sve kasnije opisane tehnike radite u ovom položaju u regularno vrijeme. Možete primijeniti i neki drugi postupak. jasno je da ga mogu primijeniti. to je uvijek ovaj položaj ili neki drugi koji ste usvojiti i koji je zadovoljio spomenute kriterije (prava kičma i sastavljene noge). To je drugi zahtjev. Pošto tjelesna stanja djeluju na mentalne procese i pošto mentalni i emocionalni procesi utiču na sistem endokrinih žlijezda. noge treba da su vam sastavljene od stopala do genitalne zone. Da bi aktivnost ovih mišića što bolje osjetili. da ne bi došlo do krivljenja kičme. koji su sve vrijeme nesvjesno napeti. u vježbi Srednjeg Stupa. Kičma mora biti prava. čiji su mišići relaksirani. Na primjer. duže vrijeme neometano koncentrira. morate naučiti da se opustite. To znači da mišiće tijela. Treba da opustite mišiće svih dijelova tijela. tehnikom relaksacije stvara se zatvoren krug veoma povoljnih utjecaja. koji ćete sami napraviti od drveta ili dvije deblje stare knjige. To je moguće ako vježbate u ležećem položaju. Ruke su opuštene. ili nešto treće. To će dovesti do zatezanja kože na glavi. Ovo ponavljam jer je jako važno. koji bi koncentraciju na zadatak učinila nemogućim. Zatim prije ite na mišiće lica. Tako ćete lako otkriti u kome pravcu ide suprotan proces . Nastavite sa relaksacijom jedne po jedne grupe mišića sve do prstiju na nogama. pokazuju tendenciju da se razmaknu. vizualizacije i dr. Za vrijeme vježbanja disanja. od stopala do prepona. Kako su duh i tijelo neraskidivo povezani. relaksiran.za nadražajima. Rješenje je i ovdje vrlo jednostavno. tako da formiraju prav ugao. U takvom slučaju dobro je staviti pod stopala nešto nalik na podmetač. koliko joj uro ena anatomska krivina dozvoljava. jer sprečava cirkulaciju krvi u nogama. Ovdje ću vam dati samo osnovne direktive s napomenom da u njihovim granicama možete vršiti sve moguće lične adaptacije. Mnogi ljudi nemaju nikakvu kontrolu nad njima. Treba da vam vise sasvim beživotno dok se dlanovima oslanjaju na butine. U skladu sa zapadnom tradicijom savjetujem vam sjedeći položaj na tvrdoj stolici ili postelji. To može biti i fotelja. Savijene su u koljenima. To može biti i platnena marama. ali takva čija se površina ne ugiba previše. sasvim je logično što svi sistemi psihičkog razvića stavljaju poseban naglasak na izmjenu u osnovnim psihofizičkim funkcijama. noge su prave cijelom dužinom. Zato usvojite položaj koji vam to omogućava. tako da počivaju sa dlanovima na butinama ili koljenima. iznad koljena. Razumljivo mišiće koji drže kičmu uspravnom ne možete opustiti. Suvremen način života dovodi sve dijelove tijela u manju ili veću tenziju. glavno je da vam drži noge spojene i da ne steže.proces relaksacije. . dobro je da ih prvo maksimalno napnete. Ne smije da bude previše stegnut. U takvoj situaciji nalazimo se od ro enja i zato čovjek stanje zvučne izolacije doživljava kao neizdrživo. glavno je da se opustite. Noge. vrata i grudi. koji imaju izvanredne efekte u životu i van hermetičkih aktivnosti. već čitavu površinu kože. jer bi vam tijelo klonulo. koji neki ljudi ne mogu da zadovolje bez pomoćnih sredstava. koja će biti kasnije opisana.

Kad ste se relaksirali. 2. brojeći u sebi do 4. Kad ste se relaksirali. tako povećavajte trajanje faza. Zatim. U svakom slučaju. Kontrola disanja leži u osnovi mnogih hermetičkih operacija. u odnosu na minimalne napore koji se u nju ulažu. ALI U OKVIRU JOGA SISTEMA! Kada jednog dana budete imali iza sebe bogato iskustvo. na primjer u impregnaciji psihičkih slika energijom. I u svakodnevnom životu. Kako vam se pluća budu postepeno navikavala na usvojeni ritam. gotovo prestaje da diše. Pauza sa praznim plućima. Kada 10 ciklusa po ritmu 5:5:5:4 ne budu izazivali u vama primjetan napor. što karakterizira orijentalne metode. njeno akumuliranje u nervnim centrima i. gledano sa formalne strane u ovom sistemu treninga nema zatvaranja nosnica rukom i naizmjeničnog disanja. Pauza sa ispunjenim plućima. jer je koncentracija u tijesnoj vezi s ritmom disanja. Pogledajte nervozne i rasijane ljude. mada su sa formalne strane jako slični. njeno upražnjavanje izaziva takvih tjelesnih simptoma na osnovu kojih Sljedbenik može da se lično uvjeri u istinitost cijele stvari i tako do e do opipljivog dokaza da ne gubi vrijeme uzalud. jer su neke zajedničke za oba sistema. Od vježbanja tamo opisanih možete raditi. razvija se sposobnost mentalne koncentracije. sve dok ne dostignete (poslije nekoliko mjeseci svakodnevnog vježbanja) ritam 20:20:20:4. plitko i isprekidano. Kako dišu? Dali im je disanje duboko i odmjereno ili brzo. To naravno ne važi za sve vježbe. Odmah na početku moram da vas opomenem da se istočnjački sistemi disanja ne smiju miješati sa zapadnim. što je za praktičan rad veoma važno. udahnite lagano i postepeno. Vježba disanja treba da traje 10 punih ciklusa. To je razlog zbog koga svi sistemi mentalnog treninga posvećuju veliku pažnju ovom procesu. van . VEĆ SE UVIJEK DIŠE NA OBJE NOSNICE. Bio je u pravu neznani indijski mudrac koji je prije nekoliko tisuća godina rekao: “Kontrola disanja je ključ do svih spiritualnih uspjeha”. Izdišite lagani dok brojite do 4 i najzad treba da vam isti toliki period (4 sekunde) pluća budu bez zraka tj. Kada je jako usredsre en čovjek primjetno usporava disanje. prazna. s tim da period kada su pluća prazna ostaje uvijek 4 sekunde. Naprotiv! Pranajama je izvanredno efikasan sistem za kontrolu psihičke energije preko kontrole disanja. zaista neprocjenjiva.16 Proces postepene relaksacije trajati će ukupno nekoliko minuta. prije ite na vježbe kontrole disanja. Naravno. jedna od njih je uvijek manja ili više neprolazna. Kada vam disanje po ritmu 4:4:4:4 ne bude stvaralo osjećanje napora. što je za početnika naročito važno. Kako budete napredovali Stazom nailazit ćete na sve šire mogućnosti primjene ritmičkog disanja u operativnim tehnikama. U sistemu zapadnog hermetizma kontrola disanja ide po modelu četvoropolnog magneta Tetragramatona (o Tetragramatonu vidi kasnije) 1. talismanskoj magiji i dr. Nemojte nikako ići preko tog ritma! Ovakvim ritmičkim disanjem postiže se značajna kontrola psihičke energije. kad steknete potrebnu rutinu.. Izdisaj i 4. 8:8:8:4 itd. zatim na ritam 7:7:7:4. jer je njena vrijednost. dok vam se sve grupe mišića ne opuste. jer je u periodu kada su pluća prazna čovjek PASIVAN. Neke hermetičke škole uče da se period kada su pluća prazna ne smije povećavati. prije ite na ritam 6:6:6:4. povećajte trajanje faza na 5 sekundi tj. za razliku od tri ostale faze. Carska pranajama omogućava brzo unošenje nervne energije u organizam. U tome ima istine. 3. Ovom opomenom ne želim da umanjim vrijednost pranajame. Vježba disanja treba da traje 10 punih ciklusa. moći ćete se upuštati u kombinacije elemenata različitih sistema. vježbu ljuljačke (“carsku pranajamu”) i disanje kroz kosti. Ne možete pogriješiti u procjeni. usporedo sa savla ivanjem tehnika psihičke magije. Za početnika takva aktivnost je veoma opasna. Kontrola disanja opisana u “Psihičkom treningu” je sistem sam za sebe. (Poslije nekoliko nedjelja vježbanja. Zadržite zrak u plućima dok brojite do 4. dišite po ritmu 5:5:5:4. Udisaj. treba da skratite cijeli proces na nekoliko sekundi. Naglašeno vam savjetujem da radite vježbu ljuljačke. Kontrola disanja dovodi do značajne kontrole psihičke energije.

. čuven po svojim radovima krajem prošlog i početkom ovog vijeka. Tada je pola bitke dobiveno. dao je veoma oštroumnu opasku u vezi sa disanjem i relaksacijom (koje smo označiti kao osnovne komponente hermetičkog treninga). Kontrola disanja i relaksacija su tablica množenja praktičnog hermetizma. Jedan hermetista. Zato po svaku cijenu treba zadržati relaksaciju i smiren ritam disanja. ritmičko disanje ima veliku primjenu. U svakom interpersonalnom konfliktu. Gubi onaj kod koga dolazi do neuro-muskularne tenzije i čija se dijafragma podiže tako da je disanje brže i površnije. kaže on. U svakom slučaju kontrola ova dva procesa predstavlja veliki napredak.17 hermetičkih implikacija. kako u svakidašnjem životu. Kada god je potrebno da se usredsredite . Smiriti ćete se i koncentrirati ćete se bolje i efikasnije. Bez njihove kontrole dalji napredak postaje nemoguć. ako ikako možete uradite nekoliko ciklusa ritmičkog disanja. tako i u hermetičkom treningu. pobje uje ona strana koja posjeduje veći stupanj relaksacije i mirniji ritam disanja. donesete važnu odluku ili obavite važan razgovor. Kasnije su opisane ostale komponente psihičkog napada i odbrane.intelektualno radite.

psihičke energije. Sanjalica nema čvrste osnove pod nogama. Ta promjena sastoji se u promjeni stanja psihičkih vibracija naše svijesti. To mora biti valjan okultni simbol. ma kakve napore ulagali. u manjoj mjeri. On podsjeća na stepenice koje vode sa nižeg kata na viši. Njegove misaone konstrukcije nemaju temelje. Potrebna je neka vrsta psihičkog transformatora. ali nema nikakvu magijsku snagu. da bi dostigli viša stanja svijesti ili se spustili duboko u labirinte sopstvene duše. racionalno. On je medijator. Ali. Operacije izvedene s njim su utoliko efikasnije. suštinska razlika postoji. Zaista je teško shvatiti kakva je veza izme u zamišljanja nekih stvari napr. neemocionalno. Zamislite čovjeka koji se zaglibio u močvari. posrednik izme u dva plana egzistencije. jer ga ljudi upotrebljavaju hladno. Prividno to je ista aktivnost kao fantaziranje. Što je njegov problem? Da na e čvrst oslonac pod nogama! Sve dok ne uspije u tome. dok čitate ove redove. On nikada iz stanja u kome se nalazi ne može da pre e u stanje izgra eno u mislima. Kakav genijalni uvid?! Time je sve rečeno. Na primjer. to je nemoguće. grčko slovo Pi (Pi-3. Shvaćate li? Slijedeće je najvažnije. čvrst oslonac. za razliku od postojećeg stanja. ali se one razlikuju od naših sjećanja iz djetinjstva točno onoliko koliko se mi razlikujemo od djeteta koje je te priče slušalo otvorenih usta. Dugom upotrebom odre enog simbola u misaonoj aktivnosti za njega se vezuje sve veća količina emocionalne. jer djeluju preko naših uspomena iz djetinjstva. Kada bi.14) je u upotrebi hiljadama godina. Naivan čitalac može steći pogrešan utisak da sama dugotrajna upotreba simbola akumulira u njega energiju. Jasno vam je da za uzdizanje na viši plan morate imati siguran. Bajke iz tog vremena (“Hiljadu i jedna noć”) pune su magijskih riječi koje junacima priča otvaraju vrata za realizaciju njihovih želja. Takve “čarobne riječi” za nas su stvarnost i na to se morate navići prije ili poslije. Da bi ostvarili svoje želje. Nema ulaganja emocionalne energije pri njegovoj upotrebi. odnosno daje mu snagu. provjeren u operacijama bezbrojnih hermetista i u našem ličnom radu. Upravo takav transformator je dobar hermetički simbol.u njihovom energetskom punjenju. Zvučni magijski simboli i formule bliži su čovječjem shvaćanju. da bi se mentalno i spiritualno razvili. A to je ono što svi želimo! Pazite! Znanje hermetičkih simbola i magijskih operacija sa njima predstavlja SIGURNU ODSKOČNU DASKU ZA PRODOR U ŽELJENO STANJE!! Smisao hermetičkih simbola je u njihovoj sposobnosti transformacije jedne vrste psihičkih vibracija naše svijesti u drugi vid i u akumuliranoj psihičkoj energiji koja je za njih vezana . neće moći napolje. sanjarenje. Što je duže simbol u upotrebi i što je emocionalna investicija u njega veća. Netočno! Duga upotreba kao takva ništa ne znači. svi koji se njime služe izazivali u sebi emociju radosti što su riješili neki problem služeći se njime. Ako to nije slučaj. kao što mijenjate valnu dužinu radioaparata uključujući se u drugu emisiju. Vidjeti ćete kasnije da se praktičan rad svodi na koncentrirano mišljenje o stvarima koje u tom trenutku ne postoje (to jest ne postoje na nivou fizičke. morate promijeniti plan egzistencije na kome djelujete (o četiri plana egzistencije biti će riječi kasnije). već ulaganje energije pri njegovom korištenju. nećemo moći da se uzdignemo na viši nivo egzistencije. odakle imamo širi vidik na svijet oko sebe. ostalim. utoliko je veća njegova operativna vrijednost. koje će nas sa jednog nivoa misaonih vibracija prenijeti na drugi. materijalne realnosti). Da li znate Jungovu definiciju simbola? Evo je: “Simbol je psihološka mašina koja transformira energiju”. vizualnim i.zvučnim. Takve magijske formule postoje i one djeluju.18 SMISAO I SNAGA HERMETIČKIH SIMBOLA Za neupućenog početnika ne malo iznena enje predstavlja saznanje da se hermetički rad i primjena magije svode na različite operacije sa simbolima . Za takvu promjenu neophodno je sredstvo. Morate izmijeniti duhovno stanje. obojenih lopti u svome tijelu i izazivanja opipljivih promjena u materijalnom svijetu. U stanju u kome ste sada. to sada neutralno slovo vremenom bi postalo moćan hermetički simbol radosti ili rješavanja problema. Sama koncentracija na njega i njegovo .

zar ne?). Potiče iz starog Egipta. modusi mišljenja u ljudskom društvu i nauci (naizmjenična dominacija materijalističkog i idealističkog pogleda na svijet). O praktičnoj primjeni ovog moćnog simbola biti će detaljno riječi u poglavlju “Magijski Ritual Pentagrama”. mnogo vjekova prije pojave kršćanstva. Me utim. da stadija sposobnosti da održava svoju sredinu tj. Sposobnost misaonog manipuliranja pentagramom znači mogućnost samozaštite i efikasnog usmjeravanja energije. čim se formira svijest. koji nije ograničen samo na ljudsku rasu. Kasnija javljanja simbola imaju sve veći značaj i izazivaju sve snažniju emocionalnu reakciju. elektromagnetski. ako se zna njegova tehnička primjena. . Nemojte pasti u grešku identificiranje križa sa kršćanstvom! Križ je simbol star najmanje 4000 godina.19 izgovaranje na magijski način (o tome u poglavlju o vibriranju) pomagalo bi Sljedbeniku naše Staze da LAKŠE RIJEŠI NEKI PRAKTIČAN PROBLEM ILI IZAZOVE U SEBI EMOCIJU RADOSTI KAD JE UTUČEN itd. Zato. Po tome modelu odvijaju se osnovni mehanički. Da se vratimo na hermetičke simbole od čije inteligentne primjene zavisi naša efikasnost u rješavanju problema u ovom često grubom životu. Bezbrojne generacije hermetista ulagale su u njega psihičku energiju. sa najvećim ulaganjem emocionalne psihičke energije.. sva snaga križa kao hermetičkog simbola je u ogromnoj akumulaciji psihičke energije. Simbolizirao je (i danas to čini) čovječju dominaciju nad četiri osnovna kozmička elementa. zato i SAMO ZATO KRIŽ JE MOĆAN SIMBOL MAGIJE!!! Jedino vam je potrebno tehničko znanje hermetizma da bi ga mogli najefikasnije primijeniti. percepcija nekog predmeta ili situacije izaziva u našem centralnom nervnom sistemu reakciju. Najopćiji hermetički simbol je krug. jednako služiti kršćanina. Odmah na početku postavlja se pitanje nastanka simbola. elektroni. Jer energija uloženog napora ili emocija ne može nestati! Pogledajmo dva moćna magijska simbola. biološki. Kasnije je. nade i vjeru (to su sve energetske manifestacije. univerzalni simboli imaju u svojoj osnovi izvjestan kozmički princip. tako da on vjekovima služi kao moćna psihološka mašina koja transformira energiju. kroz najduži vremenski period. u simbol. Me utim. ona mora da se “spotakne” o takav univerzalni simbol. budistu ili ateistu. Zato je krug univerzalna mandala ili simbol. taj simbol sad nosi njegovo obilježje. moda itd. na neki način postaje dio njega. križ je dobio pored svog osnovnog značenja i uži kršćanski smisao. Čim se materija razvije. drugim riječima povrati našu unutrašnju ravnotežu. iz perioda kada je u tom regionu prakticirana visoko potentna magija. upućujući mu svoje posljednje snage. Jedini uvjet je znati kako da ga primijenimo. Koji su simboli najefikasniji i prema tome za nas najinteresantniji? To će biti simboli koje je najveći broj ljudi upotrebljavao. Opažaj. jer predstavlja njegov odraz. formiranjem kršćanske religije. koja je na neki način adekvatna svome uzroku. Da li proizvoljan znak može postati simbol neke vrijednosti ili djelovanja? Jesu li simboli slučajno nastali ili postoji zakonitost u njihovom formiranju koja je univerzalna za ljudski rod? Da vidimo kako se formiraju. Stotine i stotine tisuća ljudi umirali su u tom znaku. Milijuni ljudi ginuli su u tom znaku i zadnja misao bila je njemu upućena. vjerojatno i više. sa crvenom ružom u sredini. Po kružnoj putanji kreću se nebeska tijela. Tako počinje ulaganje emocionalne energije u simbole. jer se on u najvećoj mjeri poklapa sa unutrašnjom suštinom svijesti i materije uopće. onda ćemo u novim situacijama koje nas izvode iz ravnoteže uložiti napor da prizovemo onaj isti objekt ili situaciju koji su postali činilac spokojstva. zadovoljstva itd. Bezbrojni hermetisti koncentrirali su se na njega pri mentalnim operacijama. Ukoliko taj objekt ili situacija izazove u nama veći broj puta osjećanje spokojstva. On će. voda u prirodi. smirenja. U originalnom obliku to je bio zlatni križ jednakih krakova. križ i petokraku zvijezdu (pentagram). koju je bezbroj ljudi investiralo u njega. Kada je čovjek investirao izvjesnu količinu emocionalne energije. Iz toga razloga i SAMO IZ TOG RAZLOGA PENTAGRAM JE MOĆAN OKULTNI SIMBOL!! U svijetu misli i osjećaja (mentalni i astralni plan Kabale) on je živ i aktivan energetski koncentrat. Isti je slučaj sa petokrakom zvijezdom (Pentagramom). u svom vječitom kretanju. psihički i drugi procesi.

20 Izme u arbitrarnih i univerzalnih simbola razlika je u trajnosti. Arhetipovi su “primordijalne slike” skrivene u najdubljim slojevima svake individue. . Arhetipovi se naslije eni kroz moždanu strukturu koju čovjek ra anjem donosi na svijet. Mnoge operativne tehnike svode se na rad sa simbolom nad simbolima – Magijskim Drvetom Života. da bi podsvjesni slojevi ljudskog bića stupili sa njima u kontakt. Univerzalni simboli. javljaju se uvijek iznova u novim civilizacijama i zato ih srećemo kod svih naroda. U njima se nataložena tisućugodišnja iskustva ljudske rase. Tijesno povezani sa učenjem o simbolima su ARHETIPOVI ili praslike ljudske rase. Da bi došli do svijesti čovjeka energetski koncentrati iz svijeta misli i osjećanja (mentalni i astralni plan) moraju navući odeždu simbola. Svjesne operacije sa arhetipovima predstavljaju visoki nivo Kabalističke magije. koji se sa propašću neke civilizacije gube.

kao što je to slučaj sa Prvim He. Ova tri elementa kao cjelina čine takozvanu PRVU PORODICU koja sama. a četvrti elemenat Tetragramatona nazivamo Drugo He. Sve što postoji. da bi se ova dva slova He razlikovala. Neki ortodoksni Židovi nazivaju ga “Neizgovorljivo ime”. negativan i materijalan. Njegov simbol je broj 2 i hebrejsko slovo He. prava razlika nije u nazivu. jer reflektira u sebi kvalitete i prvog i drugog elementa. 4. Kada Jod izvrši djelovanje na He. već u prirodi. najgrublji). što je postojalo i što će postojati dolazi u egzistenciju po formuli Tetragramatona.21 TETRAGRAMATON: MAGOKABALISTIČKA FORMULA Psihički kalauz do cjelokupnog magijskog učenja je riječ ili formula ili “Ime”. “Jahve”. koja predstavlja pasivan . Da bi nešto nastalo u prostoru i vremenu osim ovog aktivnog. ali to je sekundarno. koje je tako er He. kao što dijete održava svojstva oba roditelja. potrebno je plodno tlo. Akademski termin je Tetragramaton. Taj element je pozitivan. na prvom mjestu. Tetragramaton prožima i povezuje sva četiri svijeta. Obratite pažnju na slijedeće izlaganje. Obratite pažnju “Ono”. Drugo He nije pasivno. Slovima latinice Tetragramaton se prikazuje ovako: J H V H. Tetragramaton ustvari nije ime. psihička i magijska formula. zemlja. 2. Ono je Jod novog ciklusa stvaranja. Ono ima istu ulogu kao Jod u prvom slučaju. kao takva. Umetanjem samoglasnika dobiva se riječ JEHOVAH ili JAHVE. Pravi smisao Tetragramatona je u tome što je to univerzalni princip koji se manifestira u svim sferama života.“Jehova”. “Zakon Svih Zakona” i dr. Da bi nastao nov život nije dovoljan samo aktivan element. tako da je riječ ovdje prikazana obrnutim redom. na hebrejskom se čita se desna na lijevo. Postoje četiri plana kozmičke egzistencije ili četiri svijeta (naš fizički svijet samo je jedan od njih. što je tradicionalno Božje Ime u svetim tekstovima. jer se na ovom mjestu početnici lako zbunjuju. Kao šio vidite to su samo suglasnici. Ono što jeste i Ono što će biti”. postojati PRVI AKTIVAN ELEMENT ili snaga koja pokreće. Kao što vidite. Hebrejska slova koja čine Tetragramaton predstavljaju simbole na različitim kozmičkim planovima. 1. jer ONO PREDSTAVLJA JOD SLIJEDEĆE PORODICE. ODNOSNO SLIJEDEĆEG CIKLUSA STVARANJA. jer se me u sujevjernima Tetragramaton ponekad prevodi sa Bog. na primjer Jehovini svjedoci. odnosno na svim kozmičkim planovima ili svjetovima. “Jeve ili samo “Zakon. nešto što će služiti kao baza ili nosač aktivnog Joda. koje se sa starohebrejskog prevodi na više načina . koja se primjenjuje za rješavanje najrazličitijih problema. Četiri hebrejska slova koja ga sačinjavaju jesu: Jod. Njegov simbol je broj 1 i slovo Jod (J). imajući po jedan svoj elemenat na svakom od njih. primarnog principa neophodan je i drugi element. jedno nazivamo Prvo He. Simboliziraju ga broj 3 i hebrejsko slovo Vau. prijemčiv. Uzmimo za primjer vječiti proces obnavljanja života na zemlji. a ne “On”. Oslobodioci groba Jehove (ne znam sasvim točno). dinamičan i aktivan. tako i za realizaciju ideja koje predstavljaju odraz svjesne čovječje volje. Da bi nešto nastalo u prostoru i vremenu mora. za razliku od zadnjeg slova u formuli. Simbolizira je broj 4 i slovo Drugo He. jer je od starih Kabalista smatrano tako svetim da se smjelo izgovoriti samo jednom godišnje. Naravno. Svaku fazu simbolizira jedno hebrejsko slovo. već je aktivno. Kao što se vidi formula se zaista izgovara kao Jehova. kako u razumijevanju samog sebe. Taj element je PASIVAN. predstavlja četvrti element. He Vau i drugo He. kao ekran za njegovo projektiranje. Prvo značenje Tetragramatona je: “Ono što je bilo. ali se naziva “DRUGO HE”. Me utim. Ovaj treći element je neutralan. što doslovno znači “četvoroslovna riječ”. već verbalna. Postoje neke vjerske sekte u čijem se nazivu sreće ova riječ. inicira proces. Zrno žita pada na zemlju. Ovo slovo He naziva se PRVO HE. kao rezultat tog djelovanja javlja se treći element. Ovaj element je pasivan. Ovo ponavljam. ali njihovi pripadnici nisu ni u kakvoj vezi sa magijom odn. Kabalom. 3. Kratko rečeno Tetragramaton je magijska formula.

ona nužno počinje da shvaća i odražava te odnose. Ostala je zabilježena misao velikog Lao Cea: “Od 1 potiče 2. NALAŽENJA SIGURNOSTI U SKLONIŠTU! U toj ideji otjelovljena je VOLJA DA SE NA E ZAKLON. Tu spadaju tako er sve vrste gra evina koje će ikada u budućnosti biti zamišljene i konstruirane. Zemlja je pasivan i prijemčiv Prvi He.22 ekran za djelovanje aktivnog Joda. Ipak. od 2 potiče 3. koje će doći na red u budućnosti. koji postoje i koji će ikada biti izmišljeni. Kao rezultat djelovanja Joda na Prvi He (sjemena na plodno tlo) nastaje nova biljka.ARHETIPSKI SVIJET To je svijet čistih ideja. Od ovih ideja potiču svi mogući oblici manifestiranja. OLAM BRIAH . Gotovo identično shvaćanje Formule Stvaranja Univerzuma imali su kineski mudraci Starog i Srednjeg vijeka.Olam Acilut . opipljivom. suptilnog i neopipljivog ka čvrstom. Ovako izloženo učenje o Tetragramatonu vjerojatno vam izgleda čudno. svijet. sve do faraonskih piramida (zakloni za mrtve) i suvremenih gra evina. U formuli J H V H ovaj svijet predstavljen je slovom “J”. koja odražava osobine i prvog i drugog elementa. sjetite se onoga što sam rekao u poglavlju o simbolizmu – postoje univerzalni kozmički principi i odnosi i uvijek kada svijest dostigne odre eni nivo na ljestvici evolucije.KREATIVNI SVIJET Na ovom planu egzistencije čiste ideje Arhetipskog Svijeta pretvaraju se u pojedinačne modele ili kreativne kalupe ili sheme. Prema Formuli Tetragramatona postoje 4 plana egzistencije ili 4 svijeta.je plan volje i čistih ideja. Olam Jecirah ili Formativni Svijet i Olam Asiah ili Materijalni Svijet OLAM ACILUT . “nalaženja sigurnosti u skloništu” postaje misaoni. čistu ideju ZAKLONA. a od 3 potiče cijeli svijet!” Koliko nedokučive mudrosti u ovim jednostavnim riječima?! Kakvo neprevazi eno utiranje Staze generacijama Tragača za Istinom! Po učenju hermetičkih škola. Mali su izgledi da ste ranije imali priliku ovako nešto čuti. Ideja “zaklanjanja”. Ovom svijetu magija pripisuje elemenat vatre. šatori. nadstrešnice. Moglo bi se povjerovati da je učenje o Tetragramatonu u isključivom posjedu zapadne hermetičke tradicije. duhovni model za neku specijalnu vrstu gra evina ili zaklona. . Proces stvaranja univerzuma (i svega ostalog) ide od finog. Ova volja-da-se-na e-zaklon je jedan isti osnovni pojam. Tu spadaju sva skloništa naših predaka . plan. Ti planovi egzistencije ili svjetovi jesu: Olam Acilut ili Arhetipski Svijet. Sve one imaju u osnovi arhetipsku. Sve troje zajedno predstavljaju novi život. čista ideja koja egzistira iza svih mogućih oblika skloništa koji su ikada postojali. kolibe. pećine. Na taj način Arhetipski Svijet . Na njemu egzistiraju osnovni pojmovi i ideje inherentni najdubljoj prirodi Univerzalne Kozmičke Energije. koji je sada Jod novog ciklusa. svaki od elemenata Formule Tetragramatona ima svoj izraz ili nivo. Svaki plan predstavljen je simbolički jednim slovom Formule JHVH. Kozmička energija koja djeluje na ovom planu sadrži modele svih kuća i skloništa koja su ikada napravljena (ili samo zamišljene u prošlosti) i svih koje postoje (ili se o njima misli) u sadašnjosti. Olam Briah ili Kreativni Svijet. Ovom svijetu magija pripisuje element zraka. čista ideje kuće je IDEJA ZAKLANJANJA. U formuli Tetragramatona ovaj svijet predstavljen je prvim slovom He. Isti takav slučaj je sa modelima svih pojedinih formi. koji simbolizira proces ekspanzije svijesti. ali ne sadrži one o kojima nitko nije mislio. grubom.šupljine u drveću. Na primjer. na kome egzistira i koji predstavlja.

uspijeva da se za trenutak uključi u dječju igru. koji simbolizira fluidnu plastičnost astralne supstance. vlada nižim planom. materijalni objekt. Već sam spomenuo vjerske sekte Jehovinih svjedoka i njima . u dječjem zabavištu. psihičkih slika. . zove se Astralnim Svijetom ili Planom Astralne Svjetlosti.FOMATIVNI SVIJET Na ovom nivou egzistencije arhetipske ideje. Izuzetak je adept najviše kategorije. stvarnu gra evinu koju opažamo čulima. kroz odre eni model skloništa. Treba da date sve od sebe da ta primjena bude plodna i mudra. Da nešto od rečenog ponovimo. iznad svega. ostaje nam da se pozabavimo sa preostala tri nivoa. koji je već dostigao najviše nadsvjesno stanje. sposobnosti koncentracije misli. Vršeći djelovanje na višim planovima.inkarnirano ljudsko biće . izazivamo posljedice ovdje “dolje” na zemlji. Kako je za nas taj nivo funkcioniranja svijesti izvan domašaja. Viši planovi su kauzalni uzročni planovi u odnosu na niže planove. ali zbog toga nije dijete. čija je suština solidnost. zamisli i želje ne vrijede mnogo sve dok ih ne prizemljimo.MATERIJALNI SVIJET Ovo je svijet stvarnih formi i energetskih (materijalnih) kretanja koja utiču na naša čula. Olam Asiah je fizički. on voljno ostaje u tjelesnoj formi da bi povukao za sobom Stazom Svjetlosti izvjestan broj psihički zrelih učenika. drugim riječima stvarajući uzroke “gore”. On živi kroz tjelesne funkcije. Olam Jecirah ili Formativni Svijet je sinonim za ASTRALNI PLAN ili plan emocionalnih energija. konačno formira u odgovarajući opipljiv. upornosti. svijet snaga koje djeluju iza vela fizičkih stvari. Znanja hermetizma odnosno psihičke magije i to operativnog i praktičnog znanja. To je svijet misli i misaonih. Iako je završio svoju psihičku evoluciju. Olam Briah ili Kreativni Svijet naziva se u hermetizmu jednostavnije MENTALNIM PLANOM. pored navedenih naziva. sprovedene su u aktualnu ekspresiju. posljedica.volje. materijaliziramo na fizičkom planu. ali koji u suštini nije više čovjek. OLAM ASIAH . Ovaj plan predstavljan je drugim slovom He u Tetragramatonu i elementom zemlje. hrabrosti. spajanje sa Kozmičkom Sviješću na nivou Ketera (vidi strukturu Drveta Života).. On je sličan mudrom vaspitaču koji. To je plan procesa. i na njemu funkcionira. jer postoje mnoge budalaste primjene Tetragramatona. Arhetipskog svijeta. uro enih i stečenih. Ovdje se ideja sklanjanja. U vezi sa izlaganjem učenja o četiri Svijeta Kabale važno je istaći da viši plan uvijek dominira. Što to znači u svakodnevnom realnom životu? To znači da ćemo primjenjivati magokabalističku Formulu Tetragramatona u skladu sa znanjem koje smo stekli. Magija ovom svijetu pripisuje slovo Vau u formuli Tetragramatona J H V H i element vode. inercija. Naše ideje.” i slična 2. Od svojstava ili crta ličnosti. specijalizirane u kreativne modele.23 OLAM JECIRAH . po Joga terminologiji Avatara. U hermetizmu ovaj svijet. opipljivost. Odmah da napomenem da će čovjeku sve dok je to što jeste . Da bi se izazvale promjene na planu na kome fizički egzistiramo i krećemo se moramo biti sposobni da prodremo do viših planova. ali njegovo carstvo nije od ovoga svijeta. Naš cilj je uzdizanje na više planove i sposobnost bar djelomičnog funkcioniranja na njima. osjeća. ako želimo da se “PROMJENE U MATERIJALNOM SVIJETU DEŠAVAJU U SKLADU SA NAŠOM VOLJOM” kako glasi Kraulijeva definicija psihičke magije. materijalni svijet. ustrajnosti i. Ovdje se odvijaju različite aktivnosti u kojima kozmička energija ostvaruje svoje modele. Efikasnost našeg djelovanja na ovim planovima zavisi od: 1. koji su planovi efekata. misli. počinje da ih konkretizira. a ne podataka “kada se rodio Paracelzus. govori itd.biti nemoguće da dostigne nivo Olam Aciluta. mi izazivamo željeno djelovanje na nižim planovima.

To je jedan od ciljeva ove knjige. već ću tokom daljeg izlaganja ukazivati na primjenu Formule.direktnu i očiglednu primjenu Tetragramatona imamo kod procesa stvaralačke vizualizacije. ali NESVJESNO. bilo u fizičkom univerzumu (Makrokozmosu) bilo u čovjeku (Mikrokozmosu) odigrava po Formuli Tetragramatona. . koje ga kvalificira za samostalno izvo enje zaključaka. ali kako ide konkretna primjena Tetragramatona?” Ne može se dati uzak odgovor na ovo pitanje. Čitalac sa nešto većim iskustvom. Njihova primjena Formule je na nivou sujevjerja. vjerojatno je shvatio da se svaki proces stvaranja. Sticanje hermetičkog znanja treba da vam omogući svjesnu primjenu Tetragramatona. koristeći moć koncentrirane imaginacije i neke druge tehnike. koje obožavaju kozmičku energiju u vidu naivne. koja je mnogo efikasnija. To znači da u svakom svom stvaralačkom aktu primjenjujmo Formulu Tetragramatona. to jest prilikom hermetičke operacije u kojoj svoje želje i ideje pretvaramo u stvarnost. djetinjaste predstave Boga kao dobrog čike sa sijedom bradom. Najopćenije rečeno . Vaša primjena Tetragramatona treba biti na nivou efikasnog hermetičkog znanja.24 slične. Vjerojatno se čitalac-početnik na ovom mjestu pita: “Sve je to lijepo i krasno.

slika koju formirate kroz napor kreativne imaginacije. ona će se tokom vremena realizirati . Cjelokupno učenje hermetizma predstavlja. morate je prvo formirati u svom duhovnom oku. Da ponovimo: “Kako je gore. Fizički plan je najgrublji. ustvari palicu. Njegovo porijeklo zakukuljeno je u mitove. Ispred Maga je stol stabilan i čvrst. taj štap je jednak sa obje strane. a desnom. koje ćete od sada na dalje često sretati. planu misli. To su: MAČ .KAKO JE VAŠOJ PSIHIČKOJ SLICI. u jednom ili drugom vidu. Hermetizam svoje poruke saopćava na simboličan način. morate formirati oštru i jasnu psihičku sliku željene okolnosti. ukazati ću samo na osnovne. tako da se o tom ne može ništa odre eno reći. Neke praktične primjene imati ćete prilike da vidite u ovom udžbeniku. Tokom vremena sami ćete otkrivati sve nove. detaljno opisan u knjizi “PSIHIČKI TRENING INDIJSKIH FAKIRA I JOGIJA”. tako je dolje”. sa dva identična. kojim je potvr eno ono što se u hermetizmu zna vjekovima . Hermesov zakon predstavlja magijsku formulu realizacije. Otud . Na stolu četiri osnovna simbola psihičke magije. koji je njegov mitski tvorac. Najkraće rečeno. Kada steknete iskustvo u sagledavanju životnih pojava na hermetički način moći ćete sami da se uvjerite u neslućene mogućnosti primjene Hermesovog zakona.simbol elementa zemlje. A kako je dolje. Pošto je ovo nova materija za većinu čitalaca. U krajnjoj liniji to nije važno. Laički posmatrano ovaj ključ je veoma jednostavan (vidi sliku). tako je dolje. Ničeg jednostavnijeg od ovakve formulacije.“DOLJE”. ALI U SVIJETU MISLI!!! Ukoliko je energetsko punjenje te slike dovoljno veliko (a to znači ukoliko više emocionalne i misaone energije u nju ulijevate). Prikazan je čovjek koji lijevom rukom pokazuje na tlo na kome stoji. zastati ćemo s vremena na vrijeme da ga ponovo spomenemo. U trenutku kada ste je formirali u imaginaciji. da ostvarite neku okolnost u materijalnom. i dole i gore. odraz ovog zakona. TAKO JE U REALNOM ŽIVOTU!! Misaona slika. Otud . fizički plan egzistencije. kad nešto zamislite sasvim jasno ono tada .simbol elementa vode i NOVČIĆ . a tokom vremena. svakako pripada višim planovima egzistencije. Iznad glave Maga neku vrstu nadstrešnice čini ružičnjak sa crvenim ružama koje su simbol želja. Zakon analogije (Hermesov zakon) glasi: “Kako je gore. U uzdignutoj desnoj ruci drži veoma kratak štap. visoko uzdignutom upire u nebo. odnosno transformacije ideja i želja u materijalnu stvarnost. To je karta po imenu Ma ili Čarobnjak. ŠTAP . One su STVARNE! Iz tog razloga. Negdje se sreće pod imenom “Zapis sa smaragda”.prijeći će sa misaonog plana na plan materijalne realnosti. Implikacije Hermesovog zakona gotovo su bezbrojne. PEHAR . U literaturi ovaj zakon poznat je tako er pod imenom Zakon Hermes Trismegistosa. tako je dolje”. svakidašnjeg životu.25 ZAKON ANALOGIJE Osnovni zakon hermetizma je zakon analogije ili Hermesov zakon.psihičke slike ili produkti imaginacije su elektromagnetske tvorevine.simbol elementa vatre. zadebljanja na oba kraja. Moram da vas podsjetim na eksperiment sovjetskih naučnika. što nam vizualnim putem prenosi poruku Hermesovog zakona – “Kako je gore. To na prvom mjestu znači . iza koje se krije beskonačno polje praktične primjene.simbol elementa zraka. koje kroz koncentriranu volju Maga treba da prije u sa misaonog plana na materijalni. Drugim riječima. Važna je njegova praktična operativna vrijednost za suvremenog čovjeka. ako želite da stvorite. najdoljnji. tako je gore”. ta okolnost ili stvar VEĆ POSTOJI. Prema tome. tako da spomenuti zakon ima svoj simbolički izraz u Prvom Ključu Tarota ili Prvom Arkanumu ili Prvoj Karti Tarota.“GORE”. kako budemo napredovali kroz tekst ove knjige.

26

postoji u svijetu misli, koji mi nazivamo mentalnim planom i na putu je da se realizira, da prije e na plan opipljive, materijalne realnosti. U slijedećem poglavlju, koje obra uje principe magijske operacije vizualizacije, razraditi ćemo zajedno Hermesov zakon.

27

PRINCIPI VIZUALIZACIJE
Principi uspješne vizualizacije počivaju u potpunosti na Zakonu analogije, Za shvaćanje materije kao što je ova najbolje je da navedemo faktore koji utiču na efikasnost vizualizacije i da ih pojedinačno prikažemo. Da bi ga vi shvatili tako da od toga imate neke koristi, najbolje je svesti roman na kratku priču. Da nabrojimo faktore vizualizacije. To su: 1. Jasna, precizna, živa psihička slika. 2. Emocionalno uživljavanje, investiranje emocionalne energije u produkt naše imaginacije tj. u psihičku sliku, 3. Dostupnost želje koju hoćemo da realiziramo, 4. Poznavanje tehnika operativne psiho-magije i 5. Uložen napor volje Jasno vam je da se prvi faktor svodi na sposobnost koncentracije misli. Da li će slika biti živa, precizna i jasna ili nejasna i neodre ena zavisi isključivo od stupnja mentalne koncentracije. Emocionalno uživljavanje, ulaganje emocija u ono što vizualiziramo izgleda kao najnaivniji faktor. Me utim, bez ulaganja emocionalne energije sav rad je uzaludan, psihička konstrukcija je lišena života, nalik na elektromotor koji nema struje. Takav motor ne može dati nikakav koristan efekt. Faktor dostupnosti želje, koju hoćemo da realiziramo, obraditi ću kasnije detaljno, jer nepoznavanje tog faktora glavni je uzrok početničkih neuspjeha u operaciji vizualizacije. Poznavanje tehnika psihomagije stiče se napornim proučavanjem hermetizma i praktičnom provjerom naučenog. Cilj ovog udžbenika je upravo taj - da vam stavi u ruke ključeve psihičke magije da vas pouči kako da, kroz naporan trening, savladate operativne tehnike, tako da do u u vaš trajan posjed, kao sposobnost čitanja. na kraju knjige prije ite u mislima sve izloženo gradivo i procijenite da li sam u tome uspio i u kolikoj mjeri. Voljni napor uložen u realizaciju naših ideja i želja svodi se ne na naprezanje mišića, stiskanje zuba i tome slično, već zaista na napor volje koji mora da podupire čitavu konstrukciju. U praksi to se svodi na uporno ponavljanje procesa vizualizacije, veliki broj puta, što je daleko od toga da bude interesantno. Interesantno otprilike kao gledanje istog filma stotinjak puta. U detaljnoj razradi spomenutih faktora ići ćemo obrnutim redom. Ako ste se do sada navikli da na sve pojave gledate sa energetskog stajališta, neće vam biti teško da shvatite faktor napora volje, koji se u velikoj mjeri svodi na istrajno emocionalno ulaganje. Potrebno je veliki broj puta zamisliti istu psihičku sliku, da bi povećali njen energetski napon i izazvali prijelaz vizualiziranog objekta ili situacije sa plana misli na fizički plan. Proces djelovanja na mentalni plan kroz učestalo formiranje iste psihičke slike, podsjeća na proces magnetizacije željeza. Sjećate se, vjerojatno, iz osnovne škole kako se od komada željeza uz pomoć magneta pravi novi magnet. Ranije neutralni komad željeza, koji nije mogao da vrši nikakvo djelovanje poslije većeg broja prevlačenja postaje centar energetskog djelovanja - počinje da djeluje, da privlači komadiće željeza koja se nalaze u blizini. Veoma sličan proces odigrava se u procesu vizualizacije psihičke slike. Ako u imaginaciji držimo istu sliku nekoliko sekundi, neće se ništa desiti. Slika će postojati u svijetu misli relativno kratko vrijeme, kao i bezbroj drugih slika koje čovječanstvo neprekidno stvara. Zatim će, kroz slabašno zračenje, prijeći u drugu formu energije. Me utim, proces ponovljenog formiranja iste psihičke slike podsjeća na magnetiziranje na taj način, što je svaki pojedinačni akt zamišljanja psihičke slike nalik na jedno prevlačenje željeza magnetom. Poslije većeg broja takvog “energiziranja” psihička slika postaje relativno nezavisan izvor energije i energetskog djelovanja i počinje da ga ispoljava na ostale psihičke slike i fizički svijet. Tada u slici postoji veliki energetski naboj

28

(ova činjenicu morati ću da ponovim više puta!) koji, kad se dostigne odre ena koncentracija energije, prijelazi u novi kvalitet - transformira se u novu, drugačiju realnost, u kvalitet fizičkog, materijalnog svijeta. Kratko rečeno slika se materijalizira, želja je postala stvarnost. Na sličan način, kroz energetsko djelovanje, voda se pretvara u led, koji ima sasvim nova svojstva koja voda nije posjedovala. Glavni instrument ovakvog misaonog valjanja je dobro izoštreno dlijeto naše imaginacije, ali postoje, rekao sam, i drugi faktori koji podupiraju osnovni proces. Ponekad se pribjegava povezivanju psihičke slike sa neprekidnim izvorom emocionalne energije (to je slučaj kod dobro konstruiranog talismana), koji će održavati energetski potencijal slike. A KAKO JE U PSIHIČKOJ SLICI, TAKO JE U FIZIČKOJ REALNOSTI!! Ili, da se vratimo na Hermesov zakon - “Kako je gore tako je dolje”. Da napravimo kratku digresiju. Važi i stav suprotan gornjem: “Kako je DOLJE, tako je GORE!” Duh utiče na tijelo, ali i tijelo utiče na duh. Ako čovjeku date trankvilizatore ili smirujuće droge, one će fizičkim putem dovesti do duhovnog i emocionalnog smirivanja. Znači fizički faktor uticati će na psihičke. Niži fizički plan izvršiti će djelovanje na astromentalne planove. Ako date čovjeku čašu vina, postati će veseo. Dajte mu dvije – postati će lav. Dajte mu tri – postati će svinja!! Primjera za ovakvo djelovanje ima bezbroj. Tražite ih sami. Isplati se! Nas, sasvim prirodno, prvenstveno interesiraju utjecaj viših planova na niže planove. Drugim riječima, upotreba misli i emocija za izazivanje željenih rezultata na fizičkom planu. Zato je važno održati visok napon psihičke slike. Na tom principu počiva efikasnost dobrog talismana, konstruiranog od strane iskusnog hermetiste, koji zna što radi i kako (sasvim logično, odbaciti ćemo sve slučajeve bapskih vradžbina, koje su zasnovane na čistom sujevjerju i nemaju operativne osnove). Kako je čovjekov svjesni duh neprekidno angažiran na rješavanju brojnih problema praktičnog života, talisman je vrsta psihičkog kanala koji smo prokopali izme u neiscrpnih rezervi kozmičke energije u Kolektivnom Nesvjesnom ljudske rase i željenog objekta, odnosno situacije koju hoćemo da stvorimo ili održimo (ako je već postojeća). Ono što čini dobar talisman efikasnim je naša neprekidna NESVJESNA veza sa njim. Objekt je u stalnoj energetskoj vezi sa energijom naše nesvijesti, koja je dio Kolektivnog Nesvjesnog, dok smo istovremeno angažirani u svakidašnjim aktivnostima. Talisman je vrsta automatskog pilota naše želje, koji dozvoljava glavnom pilotu da se isključi iz upravljanja i provede par sati u prijatnom ćaskanju sa stjuardesom. U izlaganju o 4 Svijeta Kabale ili 4 plana egzistencije objasnio sam vam odnos našeg fizičkog plana egzistencije prema višim planovima. Date su vam informacije oko kojih se u hermetičkim organizacijama diže velika prašina i stvaraju sve moguće mistifikacije. Smatraju se kao tajna nad tajnama i od Sljedbenika, kojima se poslije mnogih odlaganja daju, zahtijevaju se najstrože zakletve šutanja. Budući da te informacije nisam dobio pod zakletvom, iznoseći ih ovdje ja ne kršim nikakvu zakletvu ili sličnu obavezu šutanja. Takve obaveze nemam ni prema kome. Budite pažljivi, jer mi se čini da to nije duhovna hrana koju početnik može lako da svari. Ako niste početnik, već ste stekli izvjesno iskustvo, onda znate što hoću da kažem. Postoji univerzalni, nadčulni kozmički medij koji prožima naš fizički svijet i utiče na njega na teško uočljiv način. To je Astralni svijet ili Astralni plan ili Astralna Svjetlost. Izme u Astralnog plana i spoljašnjeg fizičkog svijeta, sa koji kontaktiramo preko čula, postoji analogija i ravnoteža. Ravnoteža izme u astralne (misaone) forme jedne stvari i njene materijalne, fizičke manifestacije. Stvari stvorene na astro-mentalnom planu teže da materijaliziraju na fizičkom. Svaki proces stvaranja ide od duhovnog (astro-mentalnog) ka fizičkom. Sad dolazi najvažnija faza u izlaganju. Pročitajte izloženo nekoliko puta uzastopce! Veza izme u astralnog i fizičkog može se kontrolirati voljom čovjeka, koji na taj način postaje u velikoj mjeri tvorac svoje sudbine, jer je svjestan kreator okolnosti svoje

doktorsku diplomu u džepu. Evo o čemu se radi. ali je sasvim pristupačna zamjeniku ministra. odnosno volje. Vidjeli ste malo prije da sam faktor voljnog napora izložio ne kao teorijsku raspravu. Jedan od osnovnih aksioma hermetizma je da su spoljašnje okolnosti u kojima živimo i sva iskustva koja preživljavamo odraz našeg unutrašnjeg duševnog stanja. student medicine treba da vizualizira liječničku diplomu. zar ne? Ministarski položaj je van dostupnosti poštanskog službenika. Zato sanjarenja i jesu slatka. Ali ta promjena mora biti postupna. imaju jasnu tendenciju da se objektiviziraju. nekvalificirani radnik zvanje i spremu kvalificiranog. a ljudi su daleko jače privučeni mističnim frazama. čovjek koji je cijeli život proveo u neimaštini počinje da vizualizira milijunski dobitak na sportskoj prognozi. već samo stvari koje su u našem dohvatu. početi da je primjenjuje za ostvarenje želja iz oblasti snova.spremu i zvanje . najskuplje automobile. vilu od 10 soba itd. da postanu opipljive. To je DOSTUPNOST IDEJE ILI ŽELJE KOJU HOĆEMO DA MATERIJALIZIRAMO. ići ka većim. zapitati ćete. Čini mi se da je glavni razlog izbjegavanja većine hermetista da pišu o ovom faktoru njegova velika jednostavnost. udruženoj sa oštrom mentalnom slikom željene stvari ili situacije. Faktor poznavanja tehnika operativnog hermetizma teško je pojedinačno obraditi. Sanjalice. Kvalificirani radnik . pazite dobro! Doktorska diploma je izvan dohvata nekvalificiranog radnika. Nemojte se razočarati čitajući slijedeće izlaganje. već kao sasvim konkretnu operativnu tehniku. kad prvi put čuje za vizualizaciju. Ostvarenje spomenutih želja od strane čovjeka van čijeg su dohvata zahtijevalo bi potpuni poremećaj postojećih odnosa. kako fizičke tako i socijalne. ali je sasvim u granicama dostupnosti studenta medicine. operacije sa Drvetom Života i druge koje proces kreativne vizualizacije čine efikasnijim. Mora se poći od malih stvari. A suština volje je u snažnoj želji. Jedino misli izražene u vidu mentalnih slika.29 sredine. kroz mobilizaciju i usredsre enost volje. vjerujte. jer su ne samo protivne zdravom razumu (koji je zakon fizičkog plana egzistencije). pa postepeno. jer se pretapa u ostale faktore. ali koje je teško realizirati uobičajenim sredstvima. ministarsku fotelju. Na primjer. fantazeri koji znatan dio života provedu u razbuktalim tvorevinama svoje mašte nikada ne materijaliziraju svoje psihičke slike! Oni samo rasipaju energiju. Gdje je tu magija. Ma koliko se naprezao takav naivko neće realizirati svoje želje. Ovaj faktor u okultnoj literaturi skoro nitko ne spominje. Ali kad govorim o operativnim tehnikama u užem smislu onda mislim na specifične tehnike kao što su magijska turbina ili vrtlog. Njegovo sasvim logično objašnjenje našao sam u radovima Eduarda Piča. sasvim je vjerojatno da će čovjek. Prema tome da bi se izmijenio spoljašnji svijet mora se izmijeniti svijet naših misli i osjećanja. Faktor dostupnosti ideje koju želimo da realiziramo odnosi se sasvim logičnu činjenicu da ne možemo realizirati sve što nam padne na pamet. Pokušajmo da do emo do praktičnog zaključka. Koje ćemo želje pokušati da realiziramo vizualizacijom? Želje odnosno ideje koje su nam u granicama dostupnosti. u okvirima zdravog razuma! Pazite. Da prije emo sada na jedan od najvažnijih faktora vizualizaci koji daje izvanredno logičan ključ za razumijevanje uspjeha odnosno neuspjeha vizualizacije u većini slučajeva. Za mnoge početnike logika ovakvog izlaganja predstavlja gubitak slatkih iluzija jer. a zatim animirane snagom želje. Na taj način ŽELJE KOJE SU RANIJE BILE IZVAN DOMAŠAJA DOĆI ĆE POSTEPENO U DOHVAT SLJEDBENIKA!! Konkretno govoreći. Da bi se realizirala psihička slika mora se uložiti energija u proces stvaranja. ako čovjek ne može da postigne stvari koje su mu inače nedostupne? Tu je. filmske glumice u svom naručju. Prelazimo na ostale faktore uspješne vizualizacije. Iza njihovih fantazija nema napora. već su protivne zakonima efikasne psihičke magije. Dijete puzi prije nego što hoda i prije nego što trči. Ali pazite! Mora postojati aktivan duhovni napor (a to je prilično mučna stvar) iza vaše stvaralačke imaginacije.

ali koja nije reagirala na uobičajene načine za njenu realizaciju. ali na način koji bi mogli nazvati teoretskim. Kako primjeri iz života omogućavaju bržu asimilaciju materijala nego dugačka objašnjenja. konkurirao je za upis na postdiplomske studije. bar ne u toj oblasti. Riješio je da promjeni svoj život u skladu sa teorijama kojima je. do tada. prva ideja. gdje smo bili dobri drugovi. uzima za glavnog glumca u filmu. kako se članovi porodice raduju a prijatelji čude. osjećanje radosti i olakšanja. nisu nagovještavale neuspjeh. Ovaj uspjeh ga je toliko ohrabrio. jer . nitko nije mogao naslutiti kakve ga nevolje očekuju na univerzitetu. Svakog dana. Ipak za našeg propalog studenta to je bila najvažnija stvar na svijetu. Sve lijepe . Zamišljao je najzad kako se upisuje na drugu godinu studija. spolja gledano. punio glavu. Već poga ate kako je to izgledalo. U gimnaziji. spajanju sa Kozmičkim Duhom. može izgledati smiješnom primjena nečega što se zove magija u ovako trivijalnom slučaju. da je nastavio da primjenjuje tehniku vizualizacije prije svakog ispita. koji mu potom donosi svjetsku slavu. svašta pokušavao. naš propali student se trgao. ljubav sa svjetskim zvijezdama i gomile novca. Njega su svi. oslobo enju duše od ponovnog ra anja itd. Mnogi ljudi postigli su iste stvari uobičajenim sredstvima. visoke inteligencije i ostalih osobina ličnosti koje. tko nikada nije bio u sličnom iskušenju. Nikako nije uspijevao da položi ispite sa prve godine. Uzeti ću meni dobro poznat primjer mladića koji je godinama važio za propalog studenta. I. Pazite dobro! Naš propali student nije vizualizirao da dobiva premiju na lutriji. predvi ali sa mu lijep uspjeh.dobio je. Nekako pred kraj tog mračnog petogodišnjeg period. smatrali sasvim izgubljenim slučajem. a da ništa nije zapamtio). Polagao ih je redom jednog za drugim i za kratko vrijeme završio je fakultet. Kako su mu ocjene bile iznad minimuma potrebnog za naučno usavršavanje. život ga je do tada toliko lupao po glavi da je prva stvar. prva želja koju se riješio da ostvari bila sasvim jednostavna i sasvim realna u danim okolnostima .30 visokokvalificiranog. Četvorosoban stan je najvjerojatnije u zoni dostupnosti čovjeka koji je vlasnik trosobnog. zaljubljuje na prvi pogled u njega i odvodi ga na Floridu da se vjenčaju. Interesantno je da je sve to vrijeme. oduševljen njegovim izgledom. proučavao hermetizam. riješio se da pribjegne vizualizaciji i kroz njenu upornu primjenu ostvari svoju želju. Onako kako to čini većina ljudi koji se time “bave”. Nisam ga odavno vidio. uživljavajući se emocionalno. prodoru u nadsvijest. počev od srednje škole. ali i pet punih godina poslije završene srednje škole bio je još uvijek student prve godine. Vizualizirao je da je primljen. ali u njegovim očima ogroman uspjeh u odnosu na dotadašnje neuspjehe. o snagama koje posjeduju jogiji. što više sa vrlo dobrim ocjenama.želja da položi ispite sa prve godine. Kako mu sredstva kojima se do tada služio nisu pomogla (jer često je satima piljio u skripte.divne stvari. kojima su takva dostignuća sasvim obična stvar i koji za vizualizaciju nikad nisu čuli. Što više. Kao što vidite to je bila mala i skromna želja u očima posmatrača sa strane. ali nažalost daleko od stvarnosti i od male pomoći u rješavanju problema koje svi imamo. u prolazu Jugoslavijom. Polaskom na univerzitet kola su mu naglo krenula nizbrdo. poga ate. Njima svakako psiho-magija nije potrebna. zajedno sa članovima njegove porodice. Vizualizirao je dobivanje stipendije i . Ali u nekoj drugoj oblasti sigurno bi ima dobro došla. Nekome. Magijsku operaciju vizualizacije primijenio je na situaciju koje je bila u zoni njegovog dohvata. kako mu profesori poslije polaganja čestitaju. Ne. Promijenio je tri fakulteta. najčešće uvečer u postelji. ali imam sve osnove da vjerujem da je završio studije trećeg stupnja. Čitao je i razmišljao o višim stanjima svijesti. Primili su ga! Kratko vrijeme zatim saznao je za konkurs za dodjelu stipendija za naučni rad. ništa od svega toga. Bio je obrazovanja daleko iznad prosječnog. Izazivao je u sebi. Nije vizualizirao kako se milijarderka iz Amerike. nije vizualizirao da ga poznati režiser sreće na ulici i. Njegovi drugovi iz gimnazije već su dobivali diplome. navesti ću neke istinite slučajeve koje dobro poznajem. Na njegovu sreću (kažem “sreću” misleći “sreću u nesreći”). Ali nije se tu zaustavio. završio je prvu godinu. vizualizirao je sebe kako polaže ispite prve godine. ali je isto tako vjerojatno da je van dohvata čovjeka koji sa cijelom porodicom stanuje u nekomfornoj sobici.

jer je vizualizacija fundamentalni proces psihičke magije. Me utim. direktori. Ukoliko je čovjeku položaj na planu fizičke realnosti gori. Ranije nemogući prinosi postati će sasvim ostvarivi. Naučnici. koji bi složili djeliće mozaika. Da se vratim malo nazad na našeg propalog studenta. Ono što se nalazi u vašem duhu teži da se materijalizira. U hermetizmu na nekakav čudan način sve je povezano i isprepletano. jedini logičan put je da vizualizirate sticanje kvalifikacija i to počevši od one koja je u zoni dostupnosti. Skoro u svakoj fabrici ili ustanovi naći ćete osobe koje su počele od dna društvene ljestvice i uspele se do položaja na kome se nalaze. Magijska turbina zasniva se na Hermesovom zakonu ili zakonu psihičke atrakcije (kao što vidite Hermesov zakon poznat je pod velikim brojem naziva). povećanjem njegove površine. Zamislite siromašnog seljaka koji posjeduje mali komad zemljišta. To je: MAGIJSKA TURBINA ILI VRTLOG Magijska turbina je jedna od najefikasnijih tehnika vizualizacije i jedna od najjednostavnijih. utoliko su mu tvorevine mašte smjelije i lu e. Praktičnu magiju možete primijeniti ne samo za sopstveno dobro. U nekoliko rijetkih knjiga našao sam samo nagovještaje postupka. Godinama je bila zakukuljena iza mističnih fraza i nejasnih formulacija. ali sa dosta razloga. Ako ste sada nekvalificiran radnik. postoji psihičko magnetsko privlačenje izme u misaonog kalupa ili psihičke slike nekog predmeta u vašem duhu i objektivnog. tako da stvari ranije daleko van našeg dohvata bivaju postepeno njime obuhvaćene i sasvim logično spadaju unutar njegovih granica. koja predstavlja vizualizaciju na poseban način. Ali postepenim širenjem granica zone dostupnosti stvari koje su bile ranije sasvim nemoguće postale su ostvarive. počeo da vizualizira sebe kako brani doktorat. rukovodioci nisu se rodili kao takvi. već su takvi postali. povećati će se i ukupan prinos. Zato obratite pažnju na slijedeći materijal i povežite ga sa starim. Kako se zona dohvata ili dostupnosti širi. to ponavljam po tko zna koji put. prijatelji. Ako ste nezaposleni. koji se moraju uzeti u obzir. Naime. Kroz tehnike psihičke magije može se otkloniti strah. kako postaje član Akademije nauka i tome slično. Mnogi ljudi sasvim nesvjesno primjenjuju zakone uspješne vizualizacije čitavog života. tek onda je pravo vrijeme da mislite o lakšem ili bolje plaćenom poslu. u vrijeme kada se riješio da primjenom praktične magije izmijeni svoj život. Ako djelujemo nasuprot tih zakona. što je vrlo česta i pogrešna primjena vizualizacije. materijalnog predmeta. mora biti i sjenki. ma kakve agrotehničke postupke primjenjivao. Detaljan opis postupka mogao se dobiti samo u rijetkim okultnim organizacijama pod zakletvom tajnosti. Pravi razvoj predstavlja neprekidno širenje naše zone dostupnosti ili dohvata. može se privući odgovarajući seksualni ili bračni partner. Potpuno je shvatljivo da su takve želje nemoguće za realizaciju. na primjer voljenog djeteta. A običan ZDRAV RAZUM JE ZAKON FIZIČKOG PLANA EGZISTENCIJE!!! Važno je da shvatite da je svaki razvoj postepen i da počiva na izvjesnim zakonima. pretrpjeti ćemo neminovno neuspjeh. Sad ćemo preći na jednu od operativnih tehnika. jer su sada prirodno spadale unutar zone dostupnosti. nesigurnost. on nije. Čovjek ne . U primjeni tehnike psihičke magije hermetista ne smije nikad da zaboravi zakone koji vladaju na različitim planovima. sama površina zemljišta ograničava u velikoj mjeri ukupan prinos. stvari ranije nedostupne postepeno dolaze u njene granice. Kad ga dobijete. mogu se stvoriti poslovne i prijateljske veze umjesto usamljenosti. već za dobro druge osobe. Ma koliko se naprezao u obra ivanju.31 nema slike na kojoj je samo svjetlost. bez ključnih elemenata. a ne prije toga!! Sa činiocima koji utiču na uspjeh vizualizacije imati ćemo prilike da se srećemo uvijek iznova. u beznadežnoj situaciji u kojoj se nalazio. logično je da ćete vizualizirati dobivanje bilo kakvog posla. Kod našeg studenta takve želje bile su sasvim izvan zone dostupnosti. Vidite. postepenom kupovinom zemljišta.

Neka to sve budu neodre ene. Treba da zamislite kako se od vas. sa vodenim česticama koje kovitlac usisa sa morske površine i diže uvis. Na primjer.na mentalnom i astralnom planu. On rotira veoma brzo. Ne samo da mi privlačimo osobe sličnog mentalnog stanja. šireći se. da slikate sebe u centru i da OSJETITE U SEBI ZADOVOLJSTVO ŠTO VAM STVAR USPIJEVA. već su takva zbivanja odraz djelovanja prirodnog zakona uzroka i posljedice privlačenja i odgovora na privlačenje . mislim praktično iskustvo. Osnovni element u psihičkoj konstrukciji magijske turbine je polazna točka. stvari i situacije koje odgovaraju vašoj želji. Možda će mu spomenuti neku knjigu ili pisca. ili ćete poslije kratkog vremena skrenuti na prijatna sanjarenja. Da li će slika biti oštra ili neodre ena. dajući vidljivu formu svome kretanju. da li ćete uporno vizualizirati isti prizor. do sve većeg broja ljudi. Da li je cilj. One su realne! Sasvim je blizu pameti da će efikasnost vaše magijske turbine biti proporcionalna poštovanju principa vizualizacije. Mislim da ste već naučili da su psihičke slike elektromagnetne tvorevine. Nemojte me u tim ljudima vizualizirati neku poznatu osobu! To bi bio direktan utjecaj. Ne zaboravite da ovdje nema nikakvog čuda. slobodno zamišljajte situaciju koja vam najviše odgovara. Na isti način odbija ljude sa vibracijama koje nisu u skladu sa njegovim. Čovjek koji vizualizira držeći se principa iznijetih u ovoj knjizi naići će. Na neki čudan način dvije osobe će se sresti i takav susret imati će najbolje posljedice po obje. Razumijevanje ovog zakona baciti će svjetlost na mnoge pojave u životu koje do sada niste shvatili. one će mu privući osobe koje su u stanju da mu pomognu i okolnosti koje mu idu na ruku. mnoge svoje doživljaje i doživljaje prijatelja shvatiti ćete na novi način. tako da ljudi i situacije budu privučeni do centra u kome se nalazite. Neki operatori sa mnogo uspjeha dodaju glavnoj fazi preliminarni stadij. mentalnoastralni duplikat fizičkih stvari i doga aja. Prilikom ljetnih oluja vjetar često diže prašinu u kovitlac. počnite kretanje vrtloga u imaginaciji. već prvenstveno druge ljude koji imaju iste ili slične misaone vibracije. Ti krugovi psihičke energije dopiru. Ako budete ispravno primjenjivali ovu tehniku.aktivni i pasivni. I tako dalje. Zamislite kako taj mislima stvoreni vrtlog privlači. naizgled slučajno (!). koja je prva polovina realnosti. Odaberite prizor koji vam najviše odgovara. Najbolje da vrtlog zamislite u formi koju ste imali prilike vidjeti. Isto se može vidjeti na moru. od vas sve više širi u obliku lijevka. bezlične osobe “ljudi kao grupa”. često čovjek osjeća jaku želju za izvjesnom vrsto pomoći u svom poslu ili nekoj vrsti aktivnosti. Zamislite kako se taj vrtlog ili kovitlac idući od centra tj. stupiti ćete sasvim sigurno u kontakt sa ljudima i situacijama koje predstavljaju drugu polovinu realnosti – MATRIJALNU. bez obzira da li čovjek koji se njom služi svjestan toga ili ne. nalik na krugove na površini mirne vode u koju se baci kamen.32 privlači sebi samo predmete. a to je sam operator. To su dva vida djelovanja istog zakona . već smo na osnovu istog zakona privučeni njima. šire koncentrični krugovi. Ne trebate lupati glavu oko specifičnih detalja. koji želite realizirati u vašoj zoni dostupnosti ili van nje. koja je u ravnoteži sa psihičkom slikom. kao centra. dok se ne izgubi u beskrajnom svemiru. Najvažnije je da u mislima vidite što jasnije gornji proces. Treba da zamislite sebe kao centar vrtloga ili kovitlaca. ka vama. Vrlo čest slučaj je da čovjek “slučajno” svrati u neku . Glavna stvar je da “osjetite” snagu koja vuče ka centru vrtloga tj. Kada budete stekli izvjesno iskustvo u ovoj oblasti. na osobu koja će mu dati ključ za znanje koje traži. usisava u sebe ljude. Širi se. Da li ćete se emocionalno angažirati ili ne. Na sličan način čovjek sebi privlači informacije i znanja koja su mu potrebna. Ponavljam da je vizualizacija univerzalni proces OSTVARENJA ideja i želja. utičući na njih u skladu sa vašim planom. Kada se koncentrični valovi energije rašire sasvim daleko od vas. širi sve više i više. Ako kroz proces vizualizacije pokrene u aktivnost psihičke snage.

zaista ga možete materijalizirati. Djelovanje psihičke atrakcije doživljava se kao manifestacija prirodnog zakona. počnite da mijenjate svoja mentalna stanja. uz opis postupka vizualizacije. “Kako je gore. otkriti ćete sami izvjesne faktore (istina manje važne. Zašto bi ih onda ograničavali u djelovanju i sužavali im operativni prostor? Jedna od grešaka. Vizualizirati sebe na radnom mjestu. Iz tog razloga sve najgore mogu reći za pisce hermetičkih priručnika koji. gledano sa kozmičkog stajališta. ocu. koje u tom trenutku zauzima druga osoba. proučavanje i napor za praktičnu primjenu. Na primjer. ali vrijedne spomena) koje nijedan autor ne spominje. OKOLNOSTI I STANJA! ! ! Druga česta pogreška je vizualizacija odre enog predmeta. Tako ćete lakše otkriti faktore koji djeluju na uspjeh operacije SAMO U VAŠEM SLUČAJU! Potruditi ću se da vam ukažem na još neke greške koje početnici najčešće čine. Poznati su slučajevi. ali je ozbiljna greška vizualizirati ga. Rekao sam da kozmičke energije za svoje djelovanje imaju mogućnosti o kojima mi i ne sanjamo. Evo zašto. Kad čovjek asimilira znanje ovdje izloženo i primjeni ga u praksi. svojom socijalnom i fizičkom sredinom i iskustvima koja svakodnevno doživljavate. kao svaka druga vrsta energije neutralna ni dobra ni loša. Ako niste zadovoljni onim što vas okružuje.majci. mada je sasvim dozvoljeno vizualizirati TAKAV. bračnom drugu ili djetetu može desiti nesreća i kao posljedica te nesreće novac. ali ne “to mjesto”. a ne taj isti. zaista rješenja problema. na primjer tešku bolest. kao što je zakon gravitacije. Kako je u mislima i mentalnoemocionalnim stanjima. tako je u fizičkim i socijalnim okolnostima života! Osjećam da zadatak sebi postavljen ne bih obavio kako treba kad vam ne bih spomenuo još neke stvari koje utječu na uspjeh ili neuspjeh vizualizacije. ne daju ovakvu opomenu čitaocima. Neka stvar u posjedu prijatelja ili ro aka toliko vas privuče. Ako tako postupite i u tome ustrajete. koja se sreće kod mnogih ljudi. ako uporno i u skladu sa principima vizualizacije vizualizirate kako primate novac. ali na sasvim NEPREDVIDLJIV NAČIN! Što to znači? To znači da možete stradati u saobraćajnoj nesreći i dobiti novac od osiguranja. na primjer radno mjesto. ovakav ishod postaje prirodan i prema njemu se ima stav iščekivanja. biti ćete svjedok da će postepeno početi da se dešavaju promjene. Zato je dobro voditi evidenciju o svojim pokušajima ove vrste. neka od tih rješenja predstavljaju veliku nesreću za nas iako su. Isto važi i za okolnosti. TO JE IZVANREDNO OPASNA GREŠKA SA TEŠKIM POSLJEDICAMA PO OPERATORA! Ako nemate naviku da zamišljate stvari kojih se plašite. koje aktiviramo procesom vizualizacije imaju daleko veće mogućnosti za rješenje nekog problema. Sjećate se. Dobra ili loša je njena primjena. Ako budete nastavili sa praktičnim radom. stvari i okolnosti naći će put do vas. ovo vjerojatno . nego što naš svjesni duh može da pretpostavi. da vam se čini da će cijeli svijet izgledati drugačije ako je i vi budete imali. Zato možete vizualizirati “takvo” radno mjesto. VEĆ STVARI. To znači da se veoma bliskoj osobi . o novcu kao posljedici gubitka očiju. Nažalost. Pogrešno je vizualizirati TAJ predmet. je vizualizacija stvari i doga aja kojih se plašimo. ruke. tako je dolje”. Zato još jednom NE VIZUALIZIRAJTE NIKADA NOVAC. jer možete na njenu glavu navući zlo i nesreću. Sasvim je izvjesno da principi vizualizacije zaslužuju pažnju. Kozmičke snage. a ču enje nestaje. stavove i način mišljenja. Situacije koje želite. Znači takav. o kojima se u hermetičkim krugovima naširoko raspravlja. čiji mu sadržaj izmijeni cijeli život. Ili će mu pasti u oči informacija u novinama za koju se kasnije ispostavi da je predstavljala uvod u nov način života. Postupak koji kritiziram pogrešan je još iz jednog važnog razloga. Pouka iz svega izloženog može se kratko iznijeti na slijedeći način. zbog koje će to radno mjesto ostati upražnjeno i vama ponu eno. pri e polici za knjige i pažnju mu privuče knjiga.33 knjižaru. noge ili novca isplaćenog za smrt člana porodice. daje vašoj operaciji crnomagijski prizvuk. To je velika greška! Novac sam po sebi nije nikakvo zlo. koji je u posjedu drugih. Podvukao sam više puta da je psihička energija. Neću mnogo pogriješiti ako kažem da ste pomislili na mogućnost da vizualizacijom do ete do novca.

vizualizacija može imati nepredvidljivo djelovanje. ali u svakom takvom slučaju vi sami ste pokretač neželjenih posljedica. Pošto sam kroz cijeli taj period pokušavao da se zaposlim u Beogradu.dakle u skladu sa logikom fizičkog plana egzistencije . svoje ozareno lice i izazovite odgovarajuće emocije itd. Kao što ste vidjeli. Dalje od mene!” Predstavu je teško odbaciti. jer bi nam to uzelo mnogo prostora. pretvaranje originalne ideje u opipljivu materijalnu tvorevinu. Formula Tetragramatona nije ništa drugo nego formula stvaranja u kojoj se na mikrokozmičkom nivou (u ljudskom duhu) odigrava proces paralelan makrokozmičkoj kreaciji. To su procesi ra anja ideje. ali smo daleko od kraja magijskih tehnika povezanih sa procesom vizualizacije. jer ako ostane vakuum negativna predstava se vraća. Me utim dogodilo se baš tako. U jednom periodu svog života radio sam kao psiholog u malom mjestu. ponašanju i osjećanja. Ako krećete na polaganje ispita. Na kraju smo ovog poglavlja. koristeći uobičajeni postupak javljanja na konkurse za slobodna radna mjesta . Rad sa Drvetom Života predstavlja velikim djelom vizualizaciju na kompliciranijem. a materija i energija su isto.34 čitate sa nevjericom. nikakvu psihičku sliku iz koje se može naslutiti takav ishod. toliko je nestvarno zvučala.koje ni izdaleka ne predstavlja naivnu kemiju Starog vijeka. Vidjeti ćete u kasnijem izlaganju da je u hermetici sve tijesno povezano. pozitivnom. Umjesto toga usredsredite pažnju na sebe. ali i efikasnijem nivou. Albert Ajnštajn. Bilo mi je utoliko teže što sam se suočio sa nekorektnim stavom pretpostavljene osobe. vatri. Znate onu poslovicu: “Ne daj Bože što mi majka misli”. Ova opomena činila mi se smiješnom.zamislite sebe kako polažete ispit. opet ne dozvolite svijesti da formira negativnu predstavu. neka se dobar ishod reflektira na izrazu vašeg lica. Ako krenete da zamolite za uslugu čovjeka koji ih ne čini rado. Magijsko shvaćanje. Ova morbidna aktivnost veoma je česta kod roditelja u odnosu na njihovu djecu. U “duhovnom oku” okrenite situaciju i slikajte najbolji moguć ishod sadržaja. može da se dogodi da mi bude ponu en posao koji neću moći da prihvatim. pisala je. odgovorio je: “Materija je energija koncentrirana do tačke vidljivosti”. a na kraju me je opomenula da sasvim “precizno vizualiziram željenu situaciju” inače. čestitke kolega i prijatelja. Pri tome nemojte vizualizirati tu osobu na odre en način . Praktičan savjet za otklanjanje ovakvih otrovnih sadržaja iz svijesti je neprekidna kontrola misaonih sadržaja i njihovo razvrstavanje na pozitivne i negativne. Navesti ću jedan primjer iz svog iskustva. Psihička energija je najmoćniji vid kozmičke energije. ali ne i da mi oda nužno priznanje za uzvrat.to bi bio direktan utjecaj (vidi kasnije poglavlje “Psihički napad” i “Reinkarnacija i zakon karme”). koja je bila spremna da eksploatira moje znanje. Zapamtite dobro. Moramo sebi reći jasno kao da se obraćamo malom djetetu: “Ova predstava je negativna. kad su ga zapitali što je materija.zraku. njene ekspanzije. to je predstava straha. Javile su se dvije mogućnosti za zaposlenje. strah je privlačna snaga negativnog tipa.konačno sam pribjegao vizualizaciji. svako javljanje predstave r avog ishoda prekinite. bez ikakve sumnje. već njena precizna identifikacija. vodi i zemlji . O ovom pokušaju detaljno sam izvijestio svog supervizora iz hermetičke grupe čiji sam dopisni član bio u to vrijeme. Nije dovoljna nejasna svijest o prirodi neke predstave. Ta mi je osoba savjetovala da pribjegnem izvjesnim detaljima koje je suvišno spominjati. sve što nas slabi . Ta situacija teško mi je padala. kontrakcije i najzad materijalizacije tj. Sve što nas jača je pozitivno. . već iskustva. Takvim postupkom samo se privlači nesreća. ali sam uslijed izvjesnih okolnosti van svake kontrole. ukoliko nije zamijenjena nekom drugom. odvojen od porodice koja mi je živjela u Beogradu. Prošle su skoro dvije godine i situacija mi je postajala sve gora. Ovo tvr enje nije produkt bolesne uobrazilje. identificirate je kao negativnu i formirajte pozitivnu predstavu suprotnog sadržaja . Mnogo svjetlosti na magijsku upotrebu imaginacije baca učenje o osnovnim kozmičkim elementima . već simboličan izraz osnovnih procesa koji čine od ljudske svijesti kreativnu snagu. bio prinu en da obje ponude odbijem. ali takvi ljudi zaista postoje i nije ih malo.negativno.

to je njihova harmonija. harmoničan spoj ili ako hoćete dijalektičko jedinstvo suprotnih kvaliteta. Sasvim je pogrešno davati stupovima Drveta moralne kvalitete. koja služi za rješavanje različitih subjektivnih problema. iznenadnih uvida i sl. ostavljajući praktičnu primjenu za kasnije poglavlje. lijevi stup je pasivan. patnjazadovoljstvo. Sada ću vam dati školski opis Drveta Života. Desni stup čine Sefiroti 2. kako bi se to moglo naivno očekivati. koji je za praktičan rad najvažniji. Za rad u okviru ove knjige više je nego dovoljna tkz. Sefirot Daat nalazi se na shemi Drveta izme u Sefirota broj I (Keter) i Sefirota broj 6 (Tifaret). genijalni psihički kompjuter formiran u našoj podsvijesti regularnim vježbama vizualizacije i meditacije o svojstvima Sefirota i njihovim uzajamnim odnosima. Takvu dihotomiju srećemo u čitavom manifestnom univerzumu . IZBJEGAVAJUĆI EKSTREME!! Srednja Staza prikazana je na shemi Drveta Srednjim Stupom. Drugačije rečeno. 5 i 8. Lijevi stup čine Sefiroti broj 3. a samo izvo enje je lako i jednostavno. Ako smo. u psihičkoj evoluciji ljudske rase još uvijek u procesu formiranja. desni aktivan. niti je hladno zlo. toplo-hladno. R avo je njihova neuskla enost. dijagram postojećih kozmičkih snaga kako u makrokozmosu. rečeno terminologijom modernog vremena. plus Sefirot Daat.35 DRVO ŽIVOTA Fokalna točka oko koje rotira cjela filozofija Magije i Kabale je kompleksan simbolički dijagram poznat pod imenom Drvo Života. galaksiji. glavni rad se odvija u fazi pripreme operacije. U svom aktivnom vidu Drvo Života se svodi na izvanrednu psihološku mašinu. učenje . čine Sefiroti broj 1. kroz vizualizaciju i meditaciju programirali svoje Drvo Života kako valja. sve što postoji. pritisak-otpor itd. broj. Njegova efikasnost zavisi. U ovom poglavlju razmotriti ćemo njegovu strukturu kao filozofske mašine. Od sada nadalje upotrebljavati ću termin Sefirot. sve počevši od kretanja elektrona do izražavanja emocija može se klasificirati pod jedan od 10 Sefirota. na prvom mjestu. atribute ili svojstva i magijsku formulu koja ga budi u aktivnost. od valjanosti kojom je računar programiran. nedostatak balansa izme u ta dva energetska djelovanja. Tokom dosadašnje evolucije prvih 10 Sefirota su potpuno formirani.u atomu. U hermetičkom učenju toplo nije dobro. U svom pasivnom vidu Drvo Života je izvanredan sistem klasifikacije. On je na shemi Drveta sasvim izostavljen jer je. desni stup kozmičkih snaga. U magiji prevelika dobrota nije dobrota. tako da ostale tri skale neću ni navoditi da bi . već slabost! Prevelika oštrina prelazi u svirepost. Najčešće sretani parovi suprotnosti su: muško-žensko. Drvo Života je. 6. porodici itd. Drvo Života je. Ono ima 10 sfera ili plodova ili Sefirota. kao i u ostalim oblastima života. koja leže izvan zona razuma. Postoje 4 skale boja i zavisno od cilja operatora upotrebljava se u vizualizaciji odgovarajuća slika. kao i kod tehnoloških kompjutera. akcija-reakcija. raspore enih u tri stupa (vidi sliku). Lijevi stup je stup kozmičkih formi. Drvo Života ima 10 sfera ili Sefirota. svaka stvar. STAZE MUDROSTI. VEĆ SE DRŽI SREDNJE STAZE. “unutrašnjeg glasa”. praktičnih problema koje nameće svakodnevni život i za postizanje viših stanja svijesti. 4 i 7. Kraljičina skala boja. Svaki Sefirot ima svoje ime. Sam Sljedbenik treba svojom psihom da predstavlja Srednji Stup. ličnosti čovjeka. tako i u mikrokozmosu (čovjeku) i njihovih odnosa. ali evolucija teče dalje. rezultati takvog rada javljaju se iz podsvijesti automatski u potrebnom trenutku u obliku intuitivnog shvaćanja. Srednji Stup. 9 i 10. dobro-zlo. U hermetizmu.oblik energije. svijetlo-mračno. Onu što je dobro. Obratite pažnju na slijedeće. Po učenju kabalističke magije. Sefiroti imaju odre ene boje i sa tim njihovim aspektom mi radimo u najvećoj mjeri (kroz vizualizaciju). Drvo Života ima dva aspekta: aktivan i pasivan. svaka kozmička manifestacija. HERMETIZAM NE TEŽI ISKLJUČIVO POZITIVNOJ STRANI. koji nema broja.

svaki Sefirot ima magijsku formulu to jest riječi koje se na poseban način vibriraju i čije vibracije aktiviraju kozmičke snage inkarnirane u čovjeku. Svi vidovi kozmičke energije. bazirane su na Drvetu Života. O tome govori jedan od osnovnih aksioma magije: “Podsvijest je magijski posrednik. čiji su izraz spomenuti simboli. radeći kroz odgovarajuće slike. sve magijske operacije (bijele magije) su indirektne. Istinsku operaciju vrši podsvjesni sloj duha. Podsvijest je sloj duha kome se psihičke slike upućuju. imaju odre ene psihičke simbole (slike) koje ih predstavljaju. a svjesni duh je instanca koja odlučuje. Na taj način. Pored hebrejskog imena. Svjesnom manipulacijom simbola dovodimo sebe u položaj da možemo manipulirati snagama. tako da ću izostaviti sve što ne možete praktično primijeniti. koji mogu biti upotrebljeni u takvim operacijama.36 izbjegli konfuziju. Za početnika i onako ima previše materijala za proučavanje i praktičan rad. . vršene od ljudi treniranih u kabalističkim školama. vrši kontrolu i usmjeravanje”. Sve psihomagijske operacije.

država itd. Magijska Formula Čokmaha je: JAH. koju Jung naziva Libidom (pazite. X-zraci. KETER Njegov broj je 1. kroz koncentriran mentalni napor kanalizirale ogromne količine psihičke energije u tom pravcu. jer su vjekovima generacije hermetista. Boja mu je blještavo bijela . Je-Ho-Va. zar ne?) morate formirati u podsvijesti sopstveno Drvo Života. ograničenja koja nam nameću financijsko stanje. Sefiroti. BINAH Nosi broj 3. kozmički zraci i radar. Cijela konstrukcija Drveta podsjeća na školske modele strukture atoma. Putovanje avionom. Dalji rad je vaš. “čista” naučna istraživanja. Daleka budućnost. Binah predstavlja materinsku stranu stvari. Kada kroz vizualizaciju formiramo svoje Drvo Života. Pod ovaj Sefirot klasificiramo gra evine uopće. naći ćete ključ za vrata mudrosti i istinski kontakt sa kozmičkim snagama. jer se psihička energija.tkz. odnosno Arhetipu Drveta Života. Atributi Binaha su svi pojmovi koji pripadaju formi. sve u čemu snage evolucije treba aktivno da se manifestiraju. kao psihički simboli (sjetite se onog što sam rekao o simbolima) imaju strahovit energetski naboj.37 Ako želite da postignete bilo kakav značajniji rezultat magijskim tehnikama (a vi to želite. Ideje uopće. organizacija ili društvena institucija. Binah je Velika Majka drevnih religija u kojima je vladao matrijarhat. Sve što se manifestira na latentan ili pasivan način. Boja mu je siva. sa svoje strane.poslodavac. dok ono. Proces vibriranja Formula detaljno sam objasnio u jednom od slijedećih poglavlja. Nove organizacije. Da spomenem još jedan tehnički detalj. koji imaju brojeve od 1 do 10. Navesti ću izvjestan broj pojmova koji dolaze pod svaki Sefirot. Tu se uključuje nepregledna masa povezanih simbola iz religije i mitova Istoka i Zapada. već se vibriraju. Osnovni pronalasci. One se ne izgovaraju na uobičajen način. može lakše da djeluje kroz arhaične slike naših dubokih slojeva. Tu spadaju socijalne i zakonske restrikcije. Lijekovi. Pored Sefirota. postoje 22 Staze koje povezuju Sefirote. Da ovo pobliže razmotrimo. pozitivan pol. ne libido u Frojdovom smislu). Čokmah predstavlja primarnu mušku energiju. restrikciji. televizija. Fundamentalna istraživanja . pretpostavljeni u radnoj organizaciji. Magijska Formula Binaha je. Na prvom mjestu tu spadaju otac i očinski simbol. odn. bilo da je mašina. Stazama se kreće imaginacija u praktičnom radu. Prelazimo na analizu Sefirota i njihovih svojstava po numeričkom redu. kondenzirala u visokom stupnju iza Sefirotskih simbola. Pod Keter dolaze ovi pojmovi: Početak i kraj. Staze imaju brojeve od 11 do 32. ČOKMAH Njegov broj je 2. fizičko stanje. Radio. i psihizam. rezultati i ishodi. Nove ideje i nove koncepcije. statički elektricitet i magnetizam. ograničenju. tako da u ovu kategoriju dolaze sve stvari odn. U sistemu odnosa. To je daleko lakše nego što izgleda kad se prvi put o tome čita. koji nam pruža Drvo. Ovdje moram napraviti kratku digresiju. Iznena enja i neočekivani doga aji. spol. . Magijska formula Ketara je: E-HE-JEH. mi dajemo svoj duhovni doprinos grupnoj misaonoj formi cijele ljudske rase. Boja mu je crna. godine starosti itd. koji vam je vjerojatno pao u oči sa slike Drveta. Ekstrasenzorna percepcija. Ure aji koji stvaraju električnu struju. pojmovi koji se odnose na muškost (ne samo u seksualnom smislu). Sve magijske formule su vibratorne. Dobro je da razvijete naviku da stvari o kojima govorite i razmišljate automatski klasificirate po Sefirotima. suvremeni pojmovi koji oličavaju muški autoritet . Zatim. U najširem smislu glavni atribut Binaha je pasivna (ženska strana) kozmičke egzistencije.boja sunčeve svjetlosti. Elektronika.

Zabave. Ženski frizeri. Bogatstvo. Boja smaragdno zelena. NECAČ Ima broj 7. Žene. Tu spadaju: Energija. Zato kroz meditaciju pokušajte. njihov razvoj i usavršavanje. Smrt. Ovaj Sefirot dominira ispravnim odnosima . da izvučete sami neke koje nisam spomenuo. Ekspanzija. To je GEDULAH. Trebalo bi da sami izvedete ostale pojmove koji potpadaju pod Binah. Krzna. menadžeri. Česed ima još jedno ime koje se često sreće u literaturi. Kao što vidite. Oružje. Stvari i procesi kojima dominira Tifaret odnose se na sadašnjost. zadovoljstvo u lijepom. Nakit. izuzev kirurga (koji spadaju pod Sefirot Geburah. dom najizrazitija oblast ženske aktivnosti. na taj način. Mesari i klaonice. (Sefirot broj 5). sve što je povezano s porodicom. Život. milo mi je što vas vidim”. Za početnika su obično najinteresantniji ovi atributi Geburaha: Donošenje odluke i odlučna akcija. Glavni atribut Česeda je ljubav. Stara zdanja. već kao princip kozmičke atrakcije. Dugovi i njihova otplata. haljine. ali ne domaćice. Poboljšanje postojećih stvari.) pod ovaj Sefirot dolazi umjetnost. Socijalni odnosi. Liječnici. Magijska Formula mu je E-lo-him Gi-bor. pučevi i ratovi. Boja mu je svjetlo crvena. manikir. što možete zaključiti iz postavljenih granica klasifikacije. Plemenitost. stari planovi. Šefovi. dijamanti. rasnim. Glavni atribut Geburaha je korjenita promjena. Revolucije. stari ljudi. pomoći ću vam tako što ću navesti još izvjestan broj stvari.nacionalnim. Pod Binah spadaju: Antičke stvari i antikvari. Prijatni mirisi i parfemi. Tu spadaju emocije najšire shvaćene -korektno manifestiranje tog vida kozmičke energije a ne sentimentalnosti ili društvene konvencije (Znate već . Afrodizijaci. Inicijativa. Imaginacija i mentalne sposobnosti. Destrukcija. bolnice. Ali znajte da je najvrijedniji grumen zlata koji sami iskopate iz sebe. Oblast Binaha je veoma široka. Dakle. Magijska Formula Tifareta je: Je-ho-va E-lo-a veDa-at. Obratite pažnju na položaj Tifareta u konstrukciji Drveta. Magijska Formula: Je-ho-va Ca-ba-ot. Moć i uspjeh. kozmetika.“Dobar dan. Seksualna energija. Novac. Glavni atributi Tifareta su: Razvoj svake vrste. faktor balansa. Konflikti lični i interpersonalni. uživanje u muzici. idemo dalje. jer je porodica tj.38 domove. On je centar čitave konstrukcije i. Mladi ljudi. Moda. Šume i livade. GEBURAH Nosi broj 5. Zdravlje. Kritičko rasu ivanje i odluke bazirane na njemu. Zubarstvo. Policija i snage bezbjednosti. Ekstravagancije. . Magijska Formula mu je: El. Opći razvoj. Kako je ovo sasvim nova oblast za vas (vjerojatno ne griješim kad to kažem). Pazite. Boja mu je zlatno-žuta. Rudnici. ne na prošle ili buduće aktivnosti. Poljoprivreda itd. Tu spadaju: Plodnost. Iluminacija. Misaona špekulacija. ČESED Ima broj 4. direktori. ovdje vam neće biti teško da sami nastavite listu. Tjelesna vitalnost i snaga. Naslije e. ali ne ljubav kao sinonim za seks. Kirurgija i kirurzi. TIFARET Ima broj 6. Reklama (ali reklama luksuzne robe). Ljutnja i bijes. brzina. na osnovu danih atributa za svaki Sefirot. Sve vrste zadovoljstva. porodičnim i seksualnim. Boja plave.

srednje dijelove maslinasto i limun-žuto. Najviše teškoća imati ćete sa Malkutom. Istina. promjera 10-15 centimetara. MALKUT Ima broj 10. Da se zadržimo na ovome. DAAT Sefirot Daat namjerno sam ostavio za kraj.39 HOD Ima broj 8. Ovako zgusnut materijal zahtijeva velike napore da bi bio shvaćen. Magijska Formula mu je: Je-ho-va E-lo-him.kupovanje i prodavanje. jer on nema broja. Žene. kao i ostale komponente ljudskog bića. siguran sam da bi vrijednost svakog od njih bila 3 ili 4 puta manja. Sticanje i davanje znanja i informacija. u stvarnosti. pod koji dolaze konkretne materijalne stvari. već četiri boje odjednom. koji bi se mogao razraditi na prostor nekoliko puta veći. Poga anje. crna i boja r e. Potrebno je još nešto reći prije nego što prije emo na praktičar rad. Poga anje i cjenjkanje. Biološke funkcije života. Glavna svojstva: Atributi koje tradicija pripisuje Hermesu. Učenje i polaganje ispita. jer u zamišljenom balonu morate vizualizirati sve četiri boje. Psihička magija. Lekcije fizičkog plana realnosti moraju se naučiti u potpunosti prije nego što budemo u stanju da ga prevazi emo Ograničenja ovog plana moraju se prihvatiti i integrirati u naše biće. praktičan rad obojen značajnim naprezanjem mora biti vaš doprinos našem zajedničkom poslu. Glavni atributi: Opći javnost. Izdavanje knjiga i izdavači. Boja ljubičasta. posjed i imovina. snovi. Da sam sadržaj knjige razvodnio na 3 ili 4 naslova. Čulne reakcije. Promjene. Njegova boja je srebrno-siva. Glavni atributi Daata su intuicija i sinteza. zapadna hermetička tradicija tretira fizičko tijelo savjesno. Za mnoge sljedbenike najinteresantniji je slijedeći atribut Malkuta: Proces materijalizacije. a donji dio balona crno. JESOD Broj 9. Apstraktna matematika. Ugovori u pisanoj formi. Gornji dio zamislite u boji r e. Naivno je zatvarati oči pred činjenicom da imamo fizičko tijelo. Ovdje vam je dat minimum teorije i maksimum prakse. Objašnjenje je potrebno. Ima li . Za razlika od ortodoksnih istočnjačkih učenja koja zanemaruju fizičko tijelo. Malkut je Sefirot fizičkog svijeta. Tako er fizičko tijelo. Ali to je slučaj sa svim stvarima koje nešto vrijede u životu. Mlijeko i mliječni proizvodi. Pranje i kuhanje. da živimo u fizičkom univerzumu i da smo neraskidivo vezani sa prirodom. Inspiracija. Knjige i brošure. Pisanje i pisci. Biznis . a ISKLJUČIVO PRAKTIČAN RAD DA BI BIO ASIMILIRAN. A tako malo knjiga iz oblasti hermetistike posjeduje taj kvalitet. Ličnost i crte ličnosti. Sefirote vizualizirate kao obojene balone. fluktuacije. ideja i želja. Magijska Formula mu je: E-lo-him Ca-ba-ot. odnosno prevo enje apstraktnih stvari. psihičke pojave. To je kombinacija čiji sam veliki poklonik. gledajući u njemu izvor zla i iskušenja na putu duhovnog uspona. Rješavanje apstraktnih problema. Svjestan sam da je u ovoj knjizi na malom štamparskom prostoru kondenziran materijal. Podsvijest. maslinasta. Primijenjena nauka. Škole i univerziteti. Magijska formula: Ša-da-i El ča-i. Boja: Limun-žuta. Malkut predstavlja fizički univerzum i čovječje tijelo. Boja Hoda je narančasta. jer je ovo jedini Sefirot kod koga srećemo ne jednu. materijalnog nivoa egzistencije. Magijska Formula: A-do-na-i ha-A-rec. Literaturne sposobnosti.

Kao što je to uvijek slučaj sa grupama koje imaju veliki broj članova. vidite. Drvo Života ima 10 Sefirota. Mnogo. DA SE PODSJETIMO: 1. Sve što postoji u univerzumu i duši čovječjoj može se klasificirati pod jedan od 10 Sefirota. kako se pri tome osjećam itd. broj i Magijsku Formulu koja ga aktivira. nisam nikad prije tog vremena čuo. bilo je tu svega i svačega . Zato pre imo na praktičan rad sa Drvetom Života. Kičma cjelokupnog praktičnog hermetizma je dijagram zvan Drvo Života. Trudite se da iz navedenih atributa sami izvedete nove. u hermetizmu gram prakse više vrijedi nego tona knjiga. 7. To se postiže kroz vježbanja objašnjena kasnije u udžbeniku. Neke stvari će vas svakako zbuniti. vjerujte. Stalno me je zapitkivao kako sam postigao astralnu projekciju. u njihovu veliku vrijednost. koji je tada bio član Bratstva već više od 25 godina. 6. sljedbenika raznih grana Joge. Istovremeno se žalio na bezbroj slabosti koje mu zagorčavaju život. Tvrdio je da ga praktična primjena hermetike uopće ne interesira. Da bismo postigli praktičan rezultat. ne bih vam dao ni taj goli minimum teorije. Prije nekih 5 . antropozofa. uvjeriti ćete se. Kao psihološka mašina samorazvića i rješavanja praktičnih problema. Svaki Sefirot ima boju. lamaista. taj neosporno inteligentan čovjek pročitao je more knjiga. Upoznao sam veliki broj hermetista iz svih krajeva svijeta. Drvo Života služi za: 1. ali avaj! ništa sam nije doživio. 4. a prazno pričanje ostavite slabićima koji toliko vole svoju slabost da cijelog života ne poduzmu ništa da bi se od nje razveli. moramo u sopstvenoj podsvijesti formirati Drvo Života.teozofa. Osnovni proces je vizualizacija Sefirota u odre enim zonama našeg tijela. Ali to nitko živ ne može. koji predstavlja stup ravnoteže izme u ekstremnih manifestacija. .čitajte dalje! Morate cijelu knjigu pročitati 2-3 puta prije nego što pokušate da bilo što primijenite u praksi.40 čovjeka koji je naučio da svira violinu samo iz knjige ili je morao da uloži ogromne napore da bi od nje načinio izvor harmonije i ljepote? Bez “znojavog” angažiranja njegova muzika ne bi bila izvor ljepote koja prevazilazi ograničen trenutak u kome je nastala. Čovjek ipak mora znati što radi i zašto da bi bio spreman da uloži vrijeme i energiju. Klasifikaciju okultnog znanja i 2. već samo praktičnu primjenu. Ali kad do ete do stadija praktične primjene. Sefiroti su na Drvetu raspore eni u 3 stupa. Zapamtite glavne atribute svakog Sefirota.6 godina stupio sam u bliži kontakt sa jednom polu-javnom hermetičkom organizacijom u Stokholmu. Ono vjerno predstavlja odnose kozmičkih snaga u čovjeku i univerzumu. Nagrada je uvijek proporcionalna naporu uloženom u njeno sticanje. Ako budete samo donekle ustrajali u njihovoj primjeni. zar ne? E. a istovremeno je ispoljavao nevi enu radoznalost za ono što su drugi postigli. 5. Na sreću po ovu drugu. Sefirote povezuju 22 Staze. ortodoksnih budista. mnogo vremena. Deset opisanih Sefirota jesu istinski ključevi Kabale i psihičke magije. kao i mnogi prije vas. 3. Kabalista. sam je posjedovao izvanredno bogatu biblioteku hermetičke literature o svemu tome bio je u stanju da veoma učeno diskutira. 2. Kaže se da teorija i praksa idu ruku pod ruku. Sljedbenika raznih škola psiho-magije i još nekih za koje. već bi ostala nešto sasvim drugo – “struganje dlakama konjskog repa preko crijeva crknute mačke”. Nemojte kod njih stati . One nose brojeve od 11 do 32. onda nikako ne oklijevajte! Za pametne ljude najvažnija je PRAKSA. Kad bih mogao. Za praksu magije najvažniji je Srednji Stup. zato prije ite u taj tabor. Postao sam prilično intiman sa jednim starim hermetistom.

. Da bi se hermetičko znanje primijenilo u praksi. jer NE VRIJEDI IH IZGOVARATI NA UOBIČAJENI NAČIN!! 9. 10. Nešto dalje u knjizi opisan je proces vibriranja formula. Gram prakse više vrijedi nego tona knjiga. boju i Magijsku Formulu svakog Sefirota. Naučite napamet broj. Nagrada je srazmjerna uloženom naporu.41 8. potrebno je uložiti napor u njegovo savla ivanje.

osjećanje nemoći. Treba da ga vizualizirate tako da se Sefiroti poklapaju sa točno odre enim tjelesnim zonama. zahtijevaju istinskog filozofa da se takvo stanje ne bi odrazilo na veoma neprijatan način na naš emocionalni život i našu ličnost. Probleme i teškoće koji nas pritiskuju moramo pokušati da izmijenimo. Čokmah kod lijevog uha. Hod u zoni desnog.ne smijemo trpjeti! Kao što vidite. Ovdje je očita mala nepreciznost. a zatim koraknite unazad. Necač u zoni lijevog kuka. može izraziti sa 10 osnovnih brojeva. Neke naše nezadovoljene potrebe. Izvjestan broj problema ostaje uvijek prisutan jer. koja vodi izme u Scile naših želja i Haridbe nužnosti. zašto bismo trpjeli nešto što možemo izmijeniti nabolje. biti će u njegovoj prirodi hrapavih elemenata. bilo da su spiritualne. U praktičnom životu treba držati na umu jedan od osnovnih propisa hermetizma: moramo prihvatiti i hrabro podnositi ono što ne možemo izmijeniti. U oblasti pleksusa solarisa je Tifaret. Isto kao što se svaka veličina. čovjek doživljava kao potrebe. Drvo Života je vrsta psiho-kibernetskog kompjutera. izazivajući neodlučnost. Centar tog Sefirota je oblast skočnog zloba (članci nogu). problemi su komponenta naše prirode. Efikasnost njegovog djelovanja zavisi potpuno od valjanosti vašeg programiranja. jer se nijedna od njih ne odnosi na totalnost ljudskog bića. koji su odraz nesavršenstva. ali ono što možemo izmijeniti . lamentacije nad sopstvenom zlom sudbinom itd. u astro-mentalnim svjetovima i duši čovječjoj može se podvesti pod jedan od 10 Sefirota. U zoni lijevog ramena je Česed ili Gedulah. . jer suvremena psihologija ne smatra sunčevu svjetlost bojom. neefikasnost. Zapamtite. Čokmah i Binah dolaze pored glave na visini ušiju. opet je potrebno postaviti se u položaj Srednjeg stupa mudrosti izme u dva ekstrema. nedostatke u svojoj prirodi. Jesod se nalazi u zoni genitalnih organa.izmijeniti ga. Malkut vizualizirajte na slijedeći način. dokgod smo ljudsko biće. Da ponovim ono što sam ranije spomenuo. Sve dok čovjek ne postigne cilj spiritualne evolucije. Gledano sa hermetičkog stajališta. Da li sam sasvim jasan? Pazite. Sada obratite pažnju na tjelesne zone na koje padaju Sefiroti. psihološke ili materijalne. ali unatraške. koji izazivaju trenje sa okolinom. Me utim. Dijagram Drveta treba da zamislite nešto većim od sebe. Pogledajte shemu Drveta. kroz svakodnevnu istrajnu vizualizaciju. koji nas uglavnom nagone na usavršavanje. ponekad prelaze u svoju suprotnost. Oni djeluju (pošto nismo filozofi.to je zasljepljujuća boja sunčeve svjetlosti. U većini slučajeva jedini ispravan stav prema takvom stanju je . Da ponovim i drugu stvar. Shvatljivo je da će konfuzno programiranje dovesti do konfuznog i slabog rezultata. zamislite da ste Drvetu okrenuti le ima. ni okultnog ni zdravorazumnog. tako da Malkut zahvata dio nogu iznad članaka i spušta se nekoliko centimetara ispod stopala. ma koliko velika.42 PRAKTIČAN RAD SA DRVETOM ŽIVOTA Za praktičan rad neophodno je da. već ljudi koji u magiji vide sredstvo pomoći) kao jaka kočnica na evoluciju ljudskog duha. tako da je ustvari izvan tijela. jer svojim posljedicama čine više štete nego koristi. Nema nikakvog razloga. izgradite Drvo Života u svojoj psihičkoj atmosferi. Zadovoljavanje pojedinačnih potreba je površan postupak. On je uvijek iste boje . Treba naći Srednju Stazu mudrosti. SVE. Programiranje se sastoji iz aktivne koncentracije na željeni duhovni kvalitet. čiji ste vi mentalni konstruktor i programator. U zoni desnog ramenu je Geburah. tako da “u ete” u Drvo. Sve što postoji u fizičkom univerzumu. zahvaćajući dio poda na kome stojite. Na visini kukova vizualizirajte Necač i Hod. fizički objekt ili socijalnu situaciju. Binah kod desnog. Bilo kako bilo Keter uvijek vizualizirate kao blještavu svjetlost. Keter (broj 1) treba da do e iznad glave 7-8 centimetara. kao kad iznenada pogledate u sunce. Zatim u njega u ite. nedostaci.

Prvi korak je prihvaćanje života. U prvo vrijeme imati ćete bez sumnje dosta teškoća da sinhronizirate sve spomenute aktivnosti: Vizualizacije boje. Zatim predite na vježbu Srednjeg Stupa (njen sastavni dio je tehnika Kabalističkog Križa). Da kupite automobil i tako skratite vrijeme koje provodite u putu. Sefirot zaista zamišljate kao balon.43 Rješenje jednog problema povlači ra anje slijedećeg. Nemojte da vas zbuni što kažem da je sav prostor oko vas obojen. prijeći ću na praktičnu ilustraciju tehnike. sa svim iskustvima koja nam donosi. To treba da traje nekoliko minuta. Na osnovu zdravog razuma (zdrav razum je zakon fizičkog plana i mora se poštovati) zaključili ste da postoje tri moguća rješenja problema. Reakcija na opisani proces je stanje maksimalne prijemljivosti za sva sredstva koja vode željenom cilju. Meditacija ne smije biti bezbrižno puštanje mislima na volju. Tada zamislite cijeli prostor oko sebe ispunjen svjetlošću one boje koja karakterizira Sefirot i vibrirajte magijsku Formulu tog Sefirota. Tako stvorena slika predmeta (situacije) sama od sebe tone u podsvijest. Moramo pogledati na svoje trenutne probleme sa višeg stajališta. ako uložite samo polovinu energije potrebne da se nauči sviranje dječjih pjesmica na violini. zakašnjavate na posao bez svoje krivice i zbog toga imate mnogo neprilika. Svakodnevno gubite vrijeme na prijevoz. . koju smo privukli u auru operacijom Srednjeg Stupa. Pretpostavimo da radite daleko od mjesta gdje stanujete. postići ćete značajan uspjeh. jer je svjesna da je to za njegovo dobro. vjerujući da će ih to osloboditi napora itd. Pitaju što da rade pošto nemaju vremena za vježbanje. Za takvu primjenu ste sasvim kvalificirani. ili povoljnih uvjeta. vizualizaciju predmeta (situacije). u Sefirot pod koji spada željeni predmet ili situacija. Ovo vam garantiram. nemate snage za lično i profesionalno usavršavanje itd. Treći i četvrti korak su relaksacija i ritmičko disanje. Nevolja je u tome što se žale samo oni koji nisu uložili nikakav napor. 2. koji je r avo organiziran. (Posljednji momenat je veoma važan). 3. već da bi nas ojačala. Kao putokaz neka vam posluže liste atributa koje sam naveo o diskusiji o Sefirotima. Na primjer: 1. Negativna iskustva dolaze ne da bi nas slomila. radili vježbe vibriranja. niti prazno sanjarenje.neka se žale i dalje. ali to prihvaća sa radošću. Kabalističkog Križa i Srednjeg Stupa i kao vrhunac svega magijski Ritual Pentagrama. Istovremeno sa zamišljanjem boje i vibriranjem Formule vizualizirajte željenu stvar ili situaciju. ali tako da on svoju obojenu svjetlost zrači na sve strane oko sebe. Takvima mogu dati samo jedan savjet . kao što brižna majka gleda muke. Sljedeći korak je dovesti psihičku energiju. Ali svaki duži niz neprilika. traže lični kontakt. slobodno mi pišite i požalite se. Tokom dužeg perioda pokušavali ste na sve moguće načine da izmijenite situaciju i niste uspjeli. Ako poslije vježbanja od nekoliko nedjelja ne postignete uspjeh (naravno ako ste i ostale tehnike opisane u prvoj knjizi savladali). Zaključili ste da je sasvim opravdano pribjeći hermetičkim metodama. padanje i bol djeteta koje uči da hoda. već usredsre eno kruženje u mislima oko predmeta (situacije). Proces se sastoji u sljedećem. Ipak. Drugi korak je koncentrirano meditiranje ili razmišljanje o objektu ili situaciji koju želite da ostvarite. kao škole u kojoj treba da duhovno ojačamo i razvijemo se. a ranije vam je rečeno da se Sefirot zamišlja kao obojen balon od 10-50 centimetara u promjeru. koja je kasnije opisana. da bi ga sagledali sa svih strana. jer ste duže vrijeme proučavali Drvo Života i njegovu primjenu. iscrpljeni. Na čistom listu papira ispišite redom te tri mogućnosti. vibriranje formule i emocionalno uživljavanje. Da na ete nov posao u blizini mjesta gdje stanujete. kao moćan svjetlosni izvor. Kad stignete kući nervozni ste. vizualizacije Sefirota. Da na ete nov stan bliže radnom mjestu. Kako primjer može osvijetliti stvar daleko brže nego duge priče. teškoća i frustrirajućih iskustava mora se primjenom hermetičkih operativnih metoda eliminirati.

ali da vam nije lako do kupite auto. Da su vam prihodi jako visoki. da su vam prihodi sasvim niski.44 Razmotrili ste sve mogućnosti redom. uspjeha. Ovi metodi bazirani su na poznavanju svjesne i nesvjesne psihodinamike i korištenju sposobnosti latentnih u svakom čovjeku. vizualizirajte sebe kako ispisujete zadnju stranicu. U isto vrijeme sa vizualizacijom vibrirajte formulu Malkuta: A-do-na-i ha-A-rec. Sa druge strane. Ovu knjigu treba da savladate dio po dio. itd. Izazovite u sebi osjećanje zadovoljstva. Istovremeno neka vaše tijelo i prostor oko vas prožimaju vibracije Formule E-lo-him Ca-ba-ot. Analizom Sefirota. bilo bi glupo primjenjivati hermetičke metode. pisanje vam ne ide od ruke. slušate buku motora. Kako je ovo sasvim nova materija za vas. Pretpostavimo da ste čovjek koji u znatnoj mjeri živi od pisanja i zapali ste u dužu krizu. ili će vam se ukazati rijetka prilika ili ćete postati svjesni izvjesnih povoljnih okolnosti za koje ste do tada bili psihološki slijepi itd. proces izgleda kompliciran. Relaksirajte se. kad je daleko jednostavnije ući u prodavaonicu i kupiti automobil. ako upotrebljavate ležeći položaj. lezite na postelju. uporno i produktivno. vidjeti ćete da posjed. koji na cijelu okolinu zrači svojom bojom. da se ukratko osvrnemo na vaše mogućnosti za realizaciju odabrane želje. Cijeli okolni prostor ozračen je narančasto. Znači pretpostavljamo da ste srednjih prihoda. mada možete dodavati nove detalje na osnovnu shemu. jer bi ta stvar očigledno bila izvan zone dostupnosti. Ovu operaciju treba da ponavljate izvjesno vrijeme. Nema ničeg čudesnog u tome. zatim sebe kako ga vozite. ne bi ni pokušali da realizirate ideju o kupovini kola. Ovom tehnikom privukli ste u svoju mentalnu sferu ogromne količine energije i transformirali ste svoju podsvijest u moćan magnet. dodirujete volan. tako da će vam biti relativno jednostavno da sve komponente spojite u gore opisani proces praktične operacije sa Drvetom Života. Zakone uspješne vizualizacije već smo razmotrili. tako da ne živite u oskudici. Glavno je da film svaki put ponovite na isti način. Ustvari režirajte sami kratak film željenih doga aja onako kako vam najviše odgovara. Utoliko duže ukoliko je cilj ambiciozniji. ustajete sretni od stola. Poslije nekog vremena doći ćete u kontakt sa ljudima koji će vam ponuditi auto pod prihvatljivim uvjetima. osjećate miris benzina i sve ostale detalje koji doprinose jasnoći slike. Ali nije. na primjer boju r e. kako vam ljudi čestitaju itd. materijalna sredstva. Pošto pisanje spada pod Sefirot Hod. Magijska Formula Malkuta je A-do-na-i ha-A-rec. a da prve dvije mogućnosti nisu. Vizualizirati ćete sebe kako pišete. Malkut je četverostruko obojen. Tehnika srednjeg Stupa i cirkulacija energije u auri opisane su kasnije. Usred svjetlosnog zračenja boje r e vizualizirajte auto. Meditirajte neko vrijeme o smislu svog stanja i svojoj potrebi da kupite auto. Stvar koju ste zamislili (u ovom slučaju auto) razlikovati će se sasvim sigurno od materijalizirane. Uzmimo sada drugi primjer. Pretpostavimo da ste zaključili da je kupovina kola u zoni vaše dostupnosti. Jednom ili dva puta dnevno sjedite u položaj za vježbu ili. Obavite vježbu Srednjeg Stupa (prije nje vježbu Kabalističkog Križa). . ali će doći u vaš posjed. pa prema tome i automobili. Stvar na koju smo se na ovakav način usredsredili dolazi nam sasvim normalnim. Proces je sasvim prirodan i mnogi ljudi ga koriste u velikom dijelu života sa mnogo uspjeha. mjenjač brzine. Zatim izvršite cirkulaciju energije kroz auru. Zatim ispod svojih nogu vizualizirajte svijetli balon boje r e (Malkut). Kao što vidite. Praktičan rad sastoji se iz slijedećeg. tako da bez većeg naprezanja možete kupiti kola. iako nepredvidljivim kanalima. Sve činioce za i protiv. usredsrediti ćete se (pošto ste obavili sve preliminarne operacije) na svijetli balon koji zrači narančastom svjetlošću u zoni desnog kuka. ali u praktičnom radu možete odabrati bilo koju od 4 boje. spreman da privuče sve ono što vodi do cilja. pregledom liste atributa. dolaze pod Sefirot Malkut (broj 10). jedva dovoljni za goli život. kako se stranica za stranicom ispisana vašom rukom gomila na stolu.

45

Ova tehnika može se primijeniti za postizanje čisto subjektivnih ciljeva. Uzmimo za primjer da želite ojačati volju. To je jedna od fundamentalnih crta ličnosti, koja je u osnovi mnogih drugih: ustrajnosti, upornosti, samokontrole itd. Volja je atribut Sefirota Geburah (sjećate se da se on nalazi u oblasti desnog ramena). Poslije pripremnih operacija počinjete da vizualizirate sebe na način koji nedvosmisleno ukazuje na čovjeka jake volje. Cijelo vrijeme ste okruženi svjetlocrvenom svjetlošću. Istovremeno vibrirajte Magijsku Formulu Sefirota Geburah: Elo-him Gi-bor. Konstruirajte kratak film o kaosu koji vlada u nekoj instituciji, koji vi autoritativno sre ujete za kratko vrijeme. Ili vizualizirajte sebe pod presijom većeg broja ljudi, kako odbijate da se pokorite i cijelu situaciju, kroz ispoljavanje jake volje, preokrećete u svoju korist. Osjetite! Osjetite! OSJETITE! nesalomljivu volju u sebi. U slučaju da vam je volja ekstremno slaba trebati će vam duže vrijeme da je razvijete, ali ustrajte. Vrijeme će proteći i ovako i onako, zato bolje da bude ispunjeno napredovanjem nego stagnacijom. Uspjeh je vaš, samo ako uložite napor. Biti će vam velika nagrada zadovoljstvo, koje ćete sigurno osjetiti, kada vam neki prijatelj (sa kojim se niste duže vrijeme vidjeli) stavi primjedbu da ste se izmijenili. Okolina ne shvaća samu prirodu promjene ali je nepogrešivo osjeća. To je na prvom mjestu slučaj sa ljudima koji imaju razvijenu takozvanu socijalnu inteligenciju, odnosno sposobnost registriranja duševnih stanja i suptilnih promjena kod drugih osoba.

46

VJEŽBA SREDNJEG STUPA
Po učenju Kabalističkih škola, tri glavna sredstva za bu enje Sefirotskih centara u psihi jesu: 1. Psihička slika, 2. Boja i 3. Zvuk Kombinacija ova tri sredstva dovesti će do bu enja latentnih centara u psihi. Na prvom mjestu morate naučiti ime svakog Sefirota njihov položaj u odnosu na tjelesne zone, njihove boje i Magijske formule koje ih bude. Sjedite u položaj za vježbu. Relaksirajte se. Uradite nekoliko ciklusa ritmičkog disanja. Zatim prije ite na vježbu koja nosi ime KABALISTIČKI KRIŽ. Stanite uspravno sastavljenih stopala. Dignite desnu ruku visoko iznad glave, zamišljajući da njom dodirujete blještavu svjetlost. Vizualizirajte kako tu zaslijepljujuću svjetlost vučete naniže do svog čela. Dodirnite čelo tom rukom (desnom) i vibrirajte riječ ATEH. Ovako: Aaaaaa-teeeeeh. Zatim spustite ruku do pleksusa solarisa, zamišljajući kako vučete njom blistavu traku svjetlosti. Iako ruka ostaje za trenutak u oblasti pleksusa, svjetlosna traka se spušta do zone stopala, do Sefirota Malkuta. U pleksusu vibrirate riječ Malkut: Ovako: Maaaalkuuuut. Sad vam je tijelo probijeno od čela do stopala vertikalnim kopljem svjetlosti. Zatim dodirnite desnom rukom desno rame i vibrirajte tu riječ VE Geburah. Ovako: Veeee Geeee-buuuu-raaaah. Zamislite kako Sefirot Geburah svijetli kao malo zasljepljujuće sunce (pazite! U ovoj vježbi vizualizirate sve vrijeme bijelu svjetlost). Zatim vucite rukom traku svjetlosti do lijevog ramena i tamo vibrirajte riječ VE Gedulah. Ovako: Veeee Geeeeduuuu-laaaah. Sad vam tijelo prožima veliki križ blistave svjetlosti. Sastavite otvorene dlanove ruku ispred grudi i vibrirajte riječi: LE OLAM AMEN. Ovako Leeee -Ooooo-laaam Aaaaa-meeeeen. U tehnici Kabalističkog Križa Sljedbenik se obraća svome Istinskom Ja, svome Nadja i priziva ga u svoju svakodnevnu ličnost. Gore spomenute riječi znače: TI JESI - CARSTVO - MOĆ - SLAVA - ZAUVIJEK AMIN. Sad prelazimo na glavnu fazu, tehniku Srednjeg Stupa. Zapamtite, kad god radite tehniku Srednjeg Stupa, njoj uvijek prethodi Kabalistički Križ. Zamislite Sefirot Keter nekoliko centimetara iznad glave, kao loptu blještave bijele svjetlosti. Da bi formirali oštru sliku ne smijete siliti imaginaciju, jer bi to dovelo do tjelesne tenzije. Koncentrirate se mirno, bez vidljivog napora, kao da se prisjećate slike koju ste ranije vidjeli. Ako vas struja misli odvuče od svjetlosne lopte Ketera, mirno ali uporno vratite je nazad. Istovremeno sa vizualizacijom Ketera vibrirajte Magijsku formulu E-he-jeh. To je prilično otegnuto vibriranje koje se u pisanoj formi može predstaviti otprilike ovako Eeeeee-heeeeeee-jeeeeeeh. Većina hermetičkih škola smatra ovu formulu ili mantru najmoćnijom u cijelom ezoteričnom učenju. Oni me u vama koji vladaju staro-hebrejskim sigurno znaju značenje ove formule. Posljedica vibriranja Formule je bu enje aktivnosti centra. Treba da zamislite kako centar iznad glave fizički vibrira u skladu sa formulom. Vizualizacijom Ketera i vibriranjem formule dovodi se u sistem velika količina energije. Sad ta energija treba da se usmjeri naniže ka ostalim centrima koji sačinjavaju Srednji stup. To su, pored Ketera, Daat, Tifaret, Jesod i Malkut. Bu enje do tada uspavanih centara ima za posljedicu karakterističan osjećaj - utisak da vam kroz tijelo prolazi električna struja. Taj osjećaj ne mora da se javi na početku. Najčešće do njegovog javljanja dolazi poslije nekoliko nedjelja, ali kad se javi, utisak je nepogrešiv. Možda je najpreciznije pore enje tog osjećaja sa jakom utrnulošću. Osjećanje treperenja biti će najjače u pleksusu, vrhovima prstiju, jeziku, očnim kopcima i genitalnom regionu. Ako ste prije ove knjige proradili “Psihički trening indijskih fakira i

47

jogija”, prepoznati ćete ovaj utisak kao identičan sa efektom rada pranajame, naročito vježbe ljuljačke. Vrijeme je za kratku digresiju. U većini okultnih fenomena osjećaj treperenja u cijelom tijelu nepogrešiv je znak da je kontakt sa željenom energijom uspostavljen. Imao sam više puta prilike da čujem, u razgovoru sa ljudima koji su učestvovali u operacijama grupne ritualne magije, da je glavni simptom uspješnosti operacije baš taj osjećaj prožimanja tijela električnom strujom i visoka nervna i mišićna tenzija. Prilikom rada na tehnici Srednjeg Stupa senzacija treperenja biti će vjerojatno sasvim blaga, nalik na jedva primjetno mreškanje i treperenje koje u sebi nema ničeg neprijatnog. Prilikom vibriranja vokalna produkcija može biti jedva čujna, ali se vibracije moraju osjetiti. U poglavlju o vibriranju detaljno je opisano kako se to izvodi. Kad se postigne izvjesno iskustvo u vibriranju, vibriranje se može izvoditi samo u mašti ili zatvorenih usta. U ovom drugom slučaju ono podsjeća na brundanje ili zujanje, kao kad zatvorenih usta reproduciramo neku melodiju. Neke hermetičke škole savjetuju Sljedbenike da umjesto vibriranja Formule izgovaraju piskavim glasom, znatno iznad uobičajenog govornog tona. Moje iskustvo govori da je prva metoda bolja, jer lično možete osjetiti vibracije u željenom regionu. Naravno, vibracije u Keteru samo zamišljate, jer se on nalazi iznad i izvan glave. Pošto ste 3-5 minuta vizualizirali Keter i vibrirali Formulu, zamislite da se iz njega spušta traka blještave svjetlosti (široka 5-6 centimetara) kroz sredinu glave sve do sredine grla i tu se širi u svjetlosnu loptu iste veličine kao Keter. To je ista blistava svjetlost sunca. Magijska Formula Sefirota Daat, koji je smješten u oblast grla, jeste Jehova Elohim, što se izgovara vibriranjem svakog sloga: Jeeeee-hoooo-vaaaa Eeeee-looooo-hiiiiim. Magijske Formule navedene u ovoj knjizi često se sreću kao Božja Imena u Bibliji i ostalim religioznim tekstovima. U njima nema nikakve mistike. Osnova na kojoj su ponikle sasvim je empirijska. Obratite pažnju, molim vas, da moje izlaganje nema nikakvih religioznih implikacija. Djelovanje provjerenih i efikasnih zvučnih vibracija stoji svakome na raspolaganju. Ateista nije ni u kome pogledu u inferiornom položaju. Suština Formula je u tome da su one energetske šifre za različite konstituante čovjekove psihe, naročito za dublje slojeve našeg bića, kojih smo uglavnom nesvjesni. Nas se, na taj način, ne tiču teološka značenja Formula, niti njihov prijevod sa hebrejskog. Što više, teolozi koji mogu da vam precizno objasne značenje tih riječi obično nemaju nikakvog znanja o njihovoj psihološkoj primjeni, a to je jedino važno. Pošto ste 3-5 minuta vizualizirali Daat uz istovremeno vibriranje Formule, neka blistava svjetlosna traka nastavi da mili naniže do pleksusa solarisa, gdje se nalazi Sefirot Tifaret. Opet se formira svjetlosna lopta promjera 10-15 centimetara. Ovdje se vibrira Formula Jehova Eloa ve-Daat. Ovako: Jeeeee-hooooo-vaaaaa Eeeeee-looooo-aaaaa veeeee-Daaaaa-aaaaat. Trudite se da vibracije osjetite baš u oblasti koju zahvaća Sefirot. Neki ljudi, poslije izvjesnog vremena ovakvog vježbanja, osjećaju blagu toplotu u zoni gdje vibriraju Formulu. Nastavite da vizualizirate svjetlosnu traku kako se probija lagano u oblast genitalnih organa, gdje leži Sefirot Jesod. Kad stigne u tu oblast, traka se polako raširi u svjetlosnu loptu. Počnite odmah da vibrirate Formulu Šadai El Čai. Opet na isti otegnut način: Šaaaaa-daaaa-iiii Eeeeel čaaaaa-iiiii. Vibriranje magijske Formule u Jesodu, pored općeg efekta psihičkog treninga, ima poseban efekt sublimacije seksualne energije. Od ovakvog rada sa Sefirotom Jesod imati će posebno velike koristi ljudi sa jakim seksualnim nagonom i mladići i djevojke koji imaju problema sa masturbacijom. Srednjovjekovni alkemičari, koji su veliki dio svojih napora posvećivali mehanizmu transformacije ličnosti imali su na umu, pišući o preobraženju grubih metala u zlato, ovakve i slične procese. Kao što je to Jung pred kraj svog zamašnog opusa oštroumno uočio, oni nisu bili toliko naivni kako se može pogrešno

Ovako: Aaaaa-doooo-naaaa-iiii Haaaa Aaaaaaa-reeeeec. Svakoj vježbi cirkulacije prethodi vježba Srednjeg Stupa. u vidu blještavog kaiša ili trake (širine 5 do 10 centimetara) lagano spušta iz Ketera lijevom stranom lica i tijela. koji sprečavaju ispoljavanje legitimnih tendencija i koče spiritualnu evoluciju bivaju postepeno eliminirani. preko lijevog kuka. čiji je centar na nivou skočnog zgloba. tako da se svjetlosna lopta proteže dijelom ispod stopala i zahvaća dio poda. usisavajući energiju iz kozmosa. Treba da se trudite da ih u imaginaciji sagledate odjednom. ličnost postepeno postiže reintegraciju i novu slobodu. preko desne ruke. proces direktne psihičke samoterapije. Zamislite da svjetlosna kugla Ketera rotira u mjestu veoma brzo. odnosno dio podloge na kojoj noge počivaju. ili neku od tri preostale boje (rekao sam da Malkut ima 4 boje . duž lijeve ruke. Ako vježbate u ležećem položaju ona će biti sasvim prava. koja iz njega polazi i spaja Sefirote Srednjeg Stupa. Ona traje 15-20 minuta. Vibriranje magijskih Formula u Sefirotima ostaje isto. treba da vizualizirate potok svjetlosne energije kako se diže spoljašnjom stranom desne noge. zadržavaju blistavu boju sunčeve svjetlosti. nalik na pet malih sunaca. Za to vrijeme steći ćete izvjesnu rutinu. kao blistavo svjetlosno koplje koje zrači kroz sredinu tijela. ali to ne mijenja stvar. preko lijevog ramena. Poslije tog perioda prelazite na vizualizaciju Sefirota koji čine Srednji Stup u bojama koje im pripadaju. Kompleksi. Često se čuje da je vjekovima stara. Kad ste završili vizualizaciju Malkuta i vibriranje Formule. Zatim vizualizirajte kako se ta koncentrirana energija. Psihička slika Sefirota neće biti sve vrijeme iste oštrine. Budući da tjelesna. bez ikakve pauze. a Malkut ima boju r e. U ovom Sefirotu vibrira se magijska Formula Adonai Ha Arec. hiljadama godina stara tehnika psihičkog samoizlječenja i samorazvića. Sefirot Daat u grlu vizualizirate u srebrno-sivoj boji. sad mnogo veća količina energije flotira cijelim psihoemocionalnim sistemom. Blistavu bijelu svjetlost vizualizirajte u Sefirotima u periodu od 2-3 mjeseca. Zatim. na izvjestan način. Ako vježbate u sjedećem položaju. mentalna i emocionalna komponenta koegzistiraju u nedjeljivom jedinstvu. razvučeni izdisaj treba da traje koliko spuštanje energije iz Ketera u Malkut.48 zaključiti na osnovu plitkog izučavanja alkemijskih tekstova. To je provjerena. da li je suvremena? Na ovo pitanje svi oni koji su joj provjerili vrijednost u praksi odgovoriti će: ONA JE ISPRED NAŠEG VRIJEMENA!!! IZGRADNJA AURE . Vježba Srednjeg Stupa radi se jednom dnevno. Iz Jesoda svjetlosna traka se spušta do Sefirota Malkut. ponovo se koncentrirajte na Keter. da bi energetski potencijal nervnog sistema i ostalog tkiva bio podignut na visok nivo. vremenski nešto skraćena. Ako se ova tehnika radi savjesno u dužem periodu. svjetlosna traka biti će izlomljena u genitalnom regionu i koljenima. naivni su ljudi koji visoko simboličan jezik alkemije bukvalno shvaćaju. plus vrijeme posvećeno relaksaciji i ritmičkom disanju i Kabalističkom Križu. Važno je da duh vratite uvijek iznova kad odluta od objekta koncentracije. Tehnika Srednjeg Stupa je. Jesod je ljubičast. Neophodno je toj energiji dati odre en smjer. inhibicije i barijere izme u svjesnog i nesvjesnog duha. Tifaret u pleksusu u zlatno-žutoj boji. hermetička operacija Srednjeg Stupa ima dalekosežan efekt na harmoničan razvoj individue. To će biti jako teško. Pošto smo aktivirali psihičke centre (Sefirote). ali od vas nitko ne traži savršenstvo na početku.CIRKULACIJA PSIHIČKE ENERGIJE Ova vježba predstavlja dalju fazu tehnike Srednjeg Stupa. Taj potok svjetlosti mili naniže preko lijevog uha. Naprotiv. odnosno zone Sefirota Malkut. moram da vas upozorim. lijevom stranom vrata. Kao da se kozmička zračenja tu slijevaju i kondenziraju. Na svjetlosnoj traci blista pet lopti. Ovo spuštanje mora se sinhronizirati za izdisajem tj. desnom stranom tijela. Keter i svjetlosna traka. desnom .pogledajte koje!). spoljašnjom stranom lijeve noge sve do stopala. zamislite cijelu traku blistave svjetlosti koja ide od Ketera do Malkuta. Kad ste je završili.

odbacujemo svako sujevjerno objašnjenje. Svjetlosna struja ide površinom stopala unazad do peta. Kada treba vježbati. Ovo spuštanje energije treba da je sinhronizirano sa izdisajem. Čini mi se da je najzahvalnija primjena aure u takozvanom ”zaključavanju”. Uzdizanje svjetlosne struje iz Malkuta u Keter treba da sinhronizirate sa udisajem. Kad želite da radite na transformaciji neke želje na plan realnosti. koje su najefikasnije u interpersonalnim odnosima. a vjerojatno nikad i neće. Važno je da vizualizirate potok svjetlosti kako se kreće djelomično unutar vašeg tijela. u približno isto vrijeme svakog dana. Naizgled to je začaran krug. penje se zadnjom stranom nogu. Ima malo ljudi. Ako ponekad osjećate jaku odbojnost prema vježbanju. Detaljne instrukcije o raznim bojama aure. prije ite na drugu varijantu. Izloženo učenje prihvatite kao radnu hipotezu. stomaka i genitalija i izme u nogu sve do vrhova nožnih prstiju. jer se svjesno započeta aktivnost cirkulacije nastavlja na nesvjesnom nivou. vježba Srednjeg Stupa i cirkulacije. treba da radite svakodnevno ili skoro svakog dana. koliko često? Osnovnu vježbu Srednjeg Stupa. bar donekle. ritmičko disanje. grudi. ja ne mislim na sadržaj same molitve. odnosno lične psihičke sfere. Ovakva vrsta odbrane od spoljašnjih utjecaja je najefikasnija. U vašoj auri formira se neka vrsta zatvorenog psihoelektričnog kola. potrebna je izvjesna koncentracija. da vam opišem operativne tehnike KOJE DAJU REZULTATE. Zatim se koncentrirajte na Sefirot pod koji dolazi situacija ili predmet koji želite da realizirate. Kad ste obavili 6 ovakvih cirkulacija. Da bi izgradili auru. koji nagra uje dabre ljude . čak i na rukovodećim pozicijama u hermetičkim organizacijama. Ukoliko vam je aura propustljivija za spoljašnje utjecaje. Nadam se da sam uspio. Vježbe cirkulacije. on ide oko tijela omotavajući ga. koja će efikasno da nas štiti od tu ih misaonih vibracija. relaksacije. Važno je da li nešto može efikasno da se upotrijebi. ali jednim svojim dijelom zahvaća tkivo pored koga prolazi. VEĆ NA STAV čovjeka KOJU TU OPERACIJU VRŠI! Zašto je iskrena molitva često efikasna? Vjerojatno ste u stanju da sami date logičan odgovor. u kome Bog egzistira u vidu naivne antropomorfističke predstave dobrog djeda sa sijedom bradom. Naravno. spadaju u više domene psihičke magije. preko le a i potiljka nazad u Keter. radite nešto rje e jednom ili dva puta nedjeljno. utoliko je više preporučljivo raditi veći broj cirkulacija. pa je onda pošteno provjerite u praksi. To je. Ovaj proces sinhroniziran je sa udisanjem. koje automatski nastavlja svoju aktivnost. Na taj način cirkulacija energije sinhronizira se sa disanjem: Izdisaj-spuštanje energije. na primjer. tada postupite ovako: Obavite sve preliminarne aktivnosti .49 stranom vrata i lica natrag u Keter. bazirane na ritualima Zlatne Zore. Mnogi ljudi nesvjesno koriste tehnike slične bu enju centara Srednjeg Stupa. Ozračite cijelu okolinu bojom tog Sefirota i vibrirajte Magijsku Formulu. Pazite. Tako se u različitim aktivnostima sama aura vizualizira u različitim bojama.meditacija o cilju operacije i svom stanju. Neke hermetičke škole. Zamislite da vam potok svjetlosne energije leče iz Ketera naniže sredinom lica. najbolje je da radite ujutro ili uvečer. Kad se aura “zaključa” automatski se odbacuju sve nepoželjne misli. slučaj sa ljudima koji se često i KONCENTRIRANO mole. posvećuju veliku pažnju izgradnji aure i njenoj mnogostrukoj primjeni. koje sam upravo opisao. tako da prevazilaze unaprijed postavljena ograničenja ovog tečaja. onda tog dana pres:kočite vježbu. Bez ikakve pauze počinje suprotan proces. Naime. koje bi remetile koncentraciju. Pri svakoj seansi treba da uradite najmanje 6 ovakvih cirkulacija. koja je osnov čitave operativne magije. u koje vrijeme. Treba da ponovite najmanje 6 ovakvih cirkulacija. Tako formirana aura dalje služi kao efikasan psihoelektrični oklop za nesmetano prakticiranje koncentracije ili vizualizacije. da je materijalizirate. Na ovaj način vrši se OKULTNO ZAKLJUČAVANJE AURE. udisaj-podizanje energije. koji pošteno mogu reći da im je sve jasno. koje se koristi za nesmetano koncentrirano meditiranje. Teoretska osnova ne mora da vam bude sasvim jasna.

Svako drugo objašnjenje molitve je infantilno i nelogično. prilikom molitve mnogi NESVJESNO raspaljuju svoja osjećanja.mentalnom i astralnom planu. zar nije komično učiti ga i prisiljavati ga da radi ono što smo mi. Ako je molitva upućena Svemogućem i Sveznajućem Biću. strahovanja. koja je OPERATIVNA ENERGIJA ASTRALNOG PLANA! Veoma čest slučaj je da se. Davno je rečeno: “Vjera u uspjeh. predmet ili situacija za koju se moli drži pred očima u imaginaciji. već dolazi do maksimalne identifikacije sa Svemoćnim Duhom. čije se djelovanje kasnije ispoljava na fizičkom planu egzistencije. On se misaono uzdiže na planove koji su iznad fizičkog plana. U čovječjem duhu tada ne postoje sumnje. SUŠTINA EFIKASNE MOLITVE JE U JAKOJ MENTALNOJ KONCENTRACIJI!!! Kada se čovjek usredsre eno moli za postojanje nekog cilja. ograničeni u svakom pogledu. Ne samo to. koji su u odnosu na njega dominantni. U mnogim molitvama ljudi nesvjesno primjenjuju neke od operativnih tehnika magije. pri molitvi. tako da je psihička energija usmjerena na više planove. prostora i vremena. Na primjer. Na taj način primjenjuje se tehnika kreativne vizualizacije. uspjeha je pola”. planove uzroka . inhibicije. Nije teško zamisliti što znači takva koncentracija. što znači aktiviraju emocionalnu energiju. slabosti. zamisli kao dobro? . većina ljudi dok se moli upućuje svoje misli NEGDJE GORE. I dalje.50 i kažnjava zle. za njega ne postoje ograničenja logike.

NJIHOVO PRIZEMLJENJE. Bez takve svijesti i najmoćnije formule gube dosta od svoje snage. pod nazivom Mantra-Joga. Glavna stvar je da ga PROIZVEDETE ŠTO DUBLJE U GRLU. Postoje dokumentirane tvrdnje očevidaca da su neki primitivci umirali u akutnom šoku kad bi im rekli da su u snu izgovorili svoje pravo ime. mitovima i bajkama. povezane sa izgovaranjem odre enih riječi ili Formula predstavljaju koncentrat psihičke energije. osjetiti ćete. Mi obično nismo svjesni da nam prilikom govora cijelo tijelo jedva primjetno vibrira. Nažalost. Prvi je psihički energetski naboj ili energetsko punjenje. lake vibracije u njoj. koji. I danas me u pripadnicima nekih primitivnih plemena postoji tabu imena. u njegovim knjigama nećete naći nikakva praktična uputstva. izgovorite je lagano slog po slog: Jeeeeee-hoooooo-vaaaaaa. na primjer JEHOVA. Različite hermetičke škole Istoka i Zapada koriste različite formule za postizanje istih ciljeva. Drugi izvor moći Magijskih Formula je njihova uro ena snaga kao specijalnog oblika energetskih vibracija. Ovo objašnjenje postati će vam jasnije poslije izvjesne vježbe. Prelazimo na samu tehniku vibriranja Formula. bez ikakve sumnje. Pri tome se trudite da vam glas bude što zvučniji (to nikako ne znači ljepši za uho). Ovaj tabu bazira se na vjerovanju da su ime i objekt na koji se ono odnosi jedno isto i da saznati nečije ime znači steći moć nad njim. Čitaocu zainteresiranom za učenje Mantra-Joge preporučujem radove Artura Avalona. Da neke vrste riječi (zvukova) imaju izrazito djelovanje na ljudsku svijest i materijalni svijet predstavlja široko prihvaćeno uvjerenje. Zato su knjige. Varirajte eksperiment po svojoj volji. Vježbati se mora. Tada se vibracije jasno osjećaju. U svakodnevnoj komunikaciji koristi se “drugo ime”. u kojima su opisane operacije ritualne magije. Te vibracije su u skladu sa energijama astralnog i mentalnog plana i na osnovu tog odnosa. Vibriranje se može naučiti za kratko vrijeme. dakle takvog koji nema svijesti o njihovoj snazi. Veoma razgranato učenje na Istoku. Neka vam to bude prijatna igra. ako dan-dva vježbate takvo vibriranje u desnoj ruci. kao što to često biva u ovakvim radovima. koje je akumulirano na način koji sam objasnio govoreći o hermetičkim simbolima. To je to!! Naravno. Izgovaranje tih riječi ili Formula (vibriranjem) dovodi do aktiviranja povezane energije. Pazite dobro! Kad izgovorite datu riječ. Izvjesne psihičke slike. Kada se prvi put čita ovakvo štivo javlja se jaka tendencija da se odbaci kao izmišljotina sve u vezi sa “magijom riječi”. Istinita moć Magijske Formule potiče iz dva izvora. u rukama neiskusnog čovjeka. najčešće bezvrijedne. Osnovna poluga djelovanja je SVIJEST O SNAZI RIJEČI. odnosno Formulu. djelujući preko zvučnih magijskih formula. To znači da svoje pravo ime čovjek ne smije nikom reći ni pod kakvom prijetnjom. Ako sada duboko u grlu proizvedete dugačak glas a-a-a-a-a-a-a-a i pri tome se koncentrirate samo na desnu ruku. Ton treba da bude niži nego u svakodnevnom govoru. koristi isključivo snagu zvuka da bi probudilo psihičke snage astro-mentalnih centara (čakri) i tako omogućilo Sljedbeniku prodor u viša stanja svijesti. može se izazvati spuštanje viših nadfizičkih energija na fizički plan egzistencije. Pri vježbanju trudite se da vibracije osjetite samo u odre enom dijelu tijela. u kome visokim tonovima glasa i njihovom naglom promjenom izazivaju prskanje kristalne čaše bez ikakvog fizičkog kontakta. o kojoj se bez ikakvih mistifikacija govori u liječenju muzikom ili u poznatom triku opernih pjevača. Vibrirajte pojedine riječi . jer je svijest istinski magijski posrednik. Zaboravlja se na čudnu snagu zvuka. etimološku i magijsku strukturu Formula (mantri) nekoliko desetina godina. jer se energetska veza riječi i slika uspostavila kroz rad generacija hermetista. efekt će biti sve izrazitiji.51 MAGIJSKE VIBRATORNE FORMULE U operacijama psihičke magije istaknuto mjesto imaju Magijske riječi ili Magijske Formule. je proučavao vokalnu. ali je teško objasniti ga. jer je grudni koš neka vrsta rezonatora. za koje svi suplemenici znaju da nije pravo. koje se najdirektnije ispoljava u narodnim predanjima. Moram istaći činjenicu da na Magijske Formule nitko nema monopol.

Hermetička tehnika imena sastoji se iz dugotrajnih ponavljanja magijskog imena. Jer ne zaboravite. već da prihvaćenim medicinskim metodama možete pridružiti ovaj drevni postupak. Individualni rezultati pri upotrebi ove tehnike variraju. Ono to najčešće nije. stopala. već bilo koje riječi. vrhove pojedinih prstiju itd. U poglavlju o astralnoj projekciji pozabaviti ću se detaljnije ovim metodom. djeca obično dobijaju nadimke. koje je teško precizno lokalizirati. Svakome se doga alo da je. . Morate postići izvjesnu vještinu u tom procesu. cijelo tijelo vibrira. dovoljno je da u odabranom dijelu tijela. tako da se vibracije osjećaju u široj zoni. ali će se uložen trud svakako isplatiti. To ne znači da ćete zanemariti liječničku njegu. Nekada je nadimak skraćenica krštenog imena. Izgovaranje Formula na način koji koristimo u svakodnevnom govoru nema nikakvo djelovanje. Kada se preraste period ranog djetinjstva i stupi u grupu vršnjaka. Magijsko ime može biti ono koje smo dobili na krštenju ali ne mora. Ako se radi o bolesti unutrašnjih organa. na koji ste se koncentrirali.52 (otežući slogove) i lokalizirate ih u dio tijela koji želite . Ako ne budete postupili na zahtjevani način. opsjednut nekom riječi. Rezultat takvog ponavljanja bio je da je riječ ubrzo izgubila svaki smisao i izgledalo je nemoguće da ona ima bilo kakvo značenje. U tu svrhu ne moraju se koristiti Magijske Formule. sa potpunom koncentracijom na njega. vibriranje se usredsre uje aproksimativno. Njegovi efekti nisu daleko od iskustva bilo koje osobe. Čisto empirijski je utvr eno da koncentrirane vokalne vibracije imaju veoma povoljan efekt na oboljeli dio tijela. Pri takvoj aktivnosti dolazi do čudnih fenomena i iznenadnih dubokih uvida. Nadimak predstavlja u psihološkom smislu magijsko ime. pleksus solaris. Nije potrebno mnogo. Jedna od hermetičkih primjena zvuka odnosi se na takozvano magijsko ime. ili čak cijelo kršteno ime. osjetite vibracije izrazitije nego u ostalim dijelovima. jer je dat na osnovu nesvjesnih zapažanja koje okolina ima o pojedincu. U takvom slučaju ono jeste magijsko ime.dlanove ruku. genitalne organe. mnogo puta tu riječ ponovio. Nemojte olako preći preko procesa vibriranja! Efikasnost u privlačenju kozmičkih energija prilikom upotrebe Drveta Života i prilikom primjene Ritualne magije zavisi u velikoj mjeri od dobro savladanog vibriranja. Jedna od korisnih posljedica ovakvog vježbanja je mogućnost primjene vokalnog vibriranja za poboljšanje zdravstvenog stanja oboljelih dijelova tijela. efikasnost vaših operacija biti će znatno umanjena. Na tom fenomenu počiva hermetička upotreba magijskog imena.

. socijalna i druge hijerarhije neophodne su da bi se društvo kao cjelina razvijalo. da im se dominira. Svaka misao. Daleko od toga da se učenje o vibracijama ograničava na zvuke. Kako je čovjek i objekt i subjekt psihičke evolucije. a do skora nepoznati oblici vibracija . u kojima ništa ne doživljavamo. U svakodnevnim životnim okolnostima hijerarhija volje odnosno utjecaja uspostavlja se veoma brzo i spontano. dominantnog centra u interpersonalnim odnosima osnovna poluga interesiranja za hermetička učenja. Što je sa zvučnim izvorima koji vibriraju jednom u sekundi. Bilo bi idealno da su jedino postojeće hijerarhija znanja i etička hijerarhija. Nauka se danas vrlo brzo približava saznanju. Otuda potiče veliko interesiranje za hipnozu. politička. koji izaziva moćne zvuke u vasionskom eteru. Osjećanje čovjeka da je lišen slobode najjače izazivaju ljudi iz društvene sredine u kojoj se kreće. težnju da kroz aktivnosti drugih ljudi sopstvena volja do e do izražaja. da su mentalna i emocionalna stanja poseban oblik vibracija. ljudi iznad svega cijene i žele slobodu. koje je u posjedu hermetičkih škola vjekovima. da im se odre uje što da rade. psihički utjecaj ima svoje socijalno opravdanje. jednom u minutu ili danu? Pomislite na činjenicu da je zemljina kugla gigantski zvučni izvor. Ekonomska. realno postojeći kao i ostali registrirani oblici. facijalna ekspresija i gestikulacija samo su spoljašnji simboli unutrašnjeg stanja). U okviru istog plana egzistencije. slobodu od prisile drugih. do čega dolazi intuitivnim putem. svako osjećanje ima svojstveni nivo vibriranja. Kako se psihički utjecaj vrši psihičkim sredstvima (ton glasa.53 PSIHIČKI UTJECAJ Malo koja oblast hermetizma interesira početnika u tolikoj mjeri kao što je to slučaj sa psihičkim utjecajem. Makar i ne bili toga svjesni. Ima istine u tvr enju jednog psihijatra da hipnotizer u procesu hipnotiziranja nesvjesno uživa u osjećanju svemoći. Misao je poseban vid elektromagnetskog treperenja. zvuke čija je frekvencija jedna vibracija u godini dana.000 treptaja u sekundi.infracrvena i ultraljubičasta zračenja. Neću mnogo pogriješiti ako kažem da je želja da se postane neka vrsta aktivnog. zadržati ću se neko vrijeme na misaonim vibracijama i njihovoj indukciji. Životni put mnogih ljudi odre en je pokušajima da se. Van vidljivog spektra boja postoje registrirani. I dalje. Jedan od osnovnih postulata hermetike je da sve postoji kao poseban oblik vibracija. Neuravnotežena težnja za slobodom prelazi u sebi antagonistički aspekt težnju da se gospodari drugima. mišljenja. Postoji hijerarhija sposobnosti i upotrebe tih sposobnosti. jer u vjerovanju većine sposobnost izazivanja hipnotičkog stanja predstavlja vrhunsku manifestaciju dominiranja drugim ljudskim bićem. Zvuk čine vibracija od 16 do oko 25. Zvuci van tog raspona za nas ne postoje iako neprestano napadaju naša čula. Stupanj vibracija varira od jednog do drugog plana egzistencije. do e do osjećanja lične slobode. U današnjem kompetitivnom društvu to se često svodi na “jači”. aktivnosti. slobodu govora. Boje koje srećemo u prirodi i koje su sintetizirane u laboratoriji čine tako er različite vidove treperenja. Naši čulni organi predstavljaju prijemnike koji su u stanju da prime i obrade vibracije samo u vrlo ograničenim rasponima. Zato je logična težnja svakog čovjeka da se izvuče ispod tiranskog pritiska tu eg utjecaja i radi samo ono što mu sopstvena viša svijest nalaže. on svjesno teži da se razvije i postane bolji. od ekonomskih i društvenih restrikcija i propisa. Ljudsko društvo je hijerarhijska tvorevina. predstavlja neku vrstu dokaza da smo sami oslobo eni nevidljivih okova koje nam okolina cijelo vrijeme navlači. način gledanja. Hipnotizirati nekog učiniti ga bespomoćnim objektom sopstvene volje. Ipak. jer zemlji točno toliko treba da do e u početni položaj. Čvrsta materija izgleda čvrsta uslijed nevjerojatne brzine kojom elektroni vibriraju oko svojih centara. kroz podčinjavanje okoline. različita stanja imaju različit nivo vibracija. Nema ničeg nepokretnog niti mrtvog. ali nije tako. Van tih raspona su mukle zone.

čine da i druga tijela koje one pogode počinju da zrače svjetlost. to ne znači nekontroliranim emocijama. Koliko je intenzivniji doživljaj u prepunoj dvorani u kojoj masa predstavlja moćan izvor emocionalnih i misaonih vibracija. Kada formirate oštru. koji se manifestira na svim planovima egzistencije. Nekontrolirano ispoljavanje emocija je rasipanje psihičke energije. Misao je čelični projektil. Postoji nešto sasvim slično psihičkom džudu. Drugim riječima. Zagrijano tijelo zrači toplotu i zagrijava okolinu (pokreće istovjetne vibracije u njoj). Misaone forme nekog nekontroliranog čovjeka ispoljavaju se na astro-mentalnom planu kao nebulozne forme beznačajne sposobnosti za djelovanje. 2. Indukcija je tako er univerzalan proces. U hermetici se emocije često uspore uju sa vatrom. Ova se sposobnost. svodi na moć mentalne koncentracije. Velika količina emocionalne energije. poznavanje tehnika operativnog hermetizma. počinjući od posljednjeg Nešto slično trećem faktoru vidimo u fizičkoj borbi me u ljudima. Intenzitet emocija. Druga “tajna” hermetike jeste da je djelovanje emocionalne energije stostruko veće ako su angažirana ostala dva faktora. Ima nervoznih. koje emitira jedno svjetlosno tijelo. U oblasti misli i emocija (već ste naučili da su to astralni i mentalni plan. Kakav bi utisak ostavio na gledaoce? Djelovanje emocionalne energije dobro je poznato u hermetičkim učenjima. Stupanj mentalne koncentracije i 3. što znači da su one neka vrsta elektromagnetskih tvorevina. Ukoliko je jasnija psihička slika (slika je donekle neprecizan termin. ali kako je naziv psihička slika udomaćen. to su emocije za snagu misli. Svjetlosne vibracije. Poznavanje tehnika i metoda za vršenje utjecaja. I s pravom. Toplota se tako er inducira. zar ne?) važi isto princip indukcije. Palo vam je bez sumnje u oči kako vas i najbolja gluma ostavlja hladnim u sali sa malim brojem posjetilaca. U psihičkom utjecaju veliku ulogu igra sposobnost vizualizacije. čije će vam tehnike biti detaljno opisane na slijedećim stranicama. Postoje osobe koje se “zarazno smiju”. INDUKCIJA JE OSOBINA TIJELA. Zvučni izvor. Ne odlučuje samo snaga. već i znanje borilačkih vještina kao što su karate i džudo. zadržati ću ga). Razlike me u ljudima. dovedenih do približno istog nivoa frekvencije. Sugestivan čovjek djeluje preko istovjetnog mehanizma na okolinu . utoliko je jače njeno energetsko djelovanje. koje odlučuju o njihovoj sposobnosti da utiču na druge. jasnu živu sliku onog . Možda je još bolje pore enje sa metkom. koji treperi odre enom brzinom. KOJA SE NALAZI U IZVJESNOM STANJU VIBRACIJA DA IZAZIVAJU IDENTIČNE VIBRACIJE U DRUGIM TIJELIMA BEZ DIREKTNOG KONTAKTA.) biti daleko snažnije nego vibracije ljudi lišenih tih kvaliteta. pokreće istovjetne vibracije u okolnim tijelima. Zato ćemo se okrenuti drugom važnom problemu.on inducira svoja mentalna i emocionalna stanja u drugim ljudima. Razmotriti ćemo ove faktore obrnutim redom. Zamislite glumca koji igra ulogu bez emocionalnog uživljavanja. koncentrirana u jednom pravcu predstavlja izvanredno prodornu snagu i ima veliku sposobnost indukcije. ali vam oni spontano naviru iz sjećanja. Mogao bih vam navesti još veliki broj primjera. Poznato je da su histerični ispadi daleko lakši u masi nego pojedinačno.54 Utvr eno je da jaki elektroromagneti djeluju na psihičke slike. Snažna osjećanja predstavljaju ispoljavanje koncentrirane emocionalne energije. brzina i težina. a emocionalna energija barutno punjenje od koga zavisi snaga i probojna moć zrna. svode se na slijedeće faktore: 1. Tijesno povezano sa učenjem o vibratornoj prirodi svega postojećeg je učenje o indukciji. Nije daleko od pameti da će misaone vibracije ljudi raspaljenih jakim emocijama (pazite. razdražljivih osoba koje sve ljude oko sebe dovode u stanje razdraženosti. jer onu što je vatra za proizvodnju pare u parnom kotlu. ponoviti ću po tko zna koji put. Interesira nas koji su faktori u osnovi razlika me u ljudima (mislim na individualne razlike u kontekstu ovog poglavlja).

jer ovakav stav eliminira svaku moguću zloupotrebu i opterećivanje sopstvene karme (sudbine) involutivnim aktivnostima. nezavisne i snažne ličnosti. Operativne tehnike biti će vam objašnjene otvoreno. Ostvaren je zakon Hermesa Trismegistosa . te stvari ćete skoro trenutno zapaziti. Ako u vašoj svijesti. postoji nešto čega nema u vašoj sredini. Kada je ta stvar privučena. a naročito ono što vizualizirate. Ima Sljedbenika koji ne žele da utiču na ljude.“Kako je gore. Oni sa mnogo uspjeha nesvjesno primjenjuju hermetičke metode. I s punim pravom.ravnoteža je uspostavljena. Pomislite na ogromnu snagu koju sunčevi zraci imaju koncentrirani kroz lupu. a nemate je). To znači ona postoji u vašoj svijesti. tako da ih možete slobodno koristiti radi realiziranja svojih potreba. nasuprot pasivnog centra kakav je prosječan čovjek. zar ne? Ovo je još jedna oblast u kojoj je koncentracija ključni činilac. da utječe na njih psihičkim sredstvima. jer su operativne tehnike psihičke magije neefikasne bez odre enog minimuma koncentracije (bez angažiranja emocija. koje odgovaraju vašem duhovnom stanju. a to su aktivnosti koje nas na Stazi evolucije vuku nazad. Mentalnoj koncentraciji pridaje se veliki značaj u hermetičkim učenjima. a u vašem objektivnom svijetu je nema). odbijete svaki utjecaj koji nije u vašem najboljem interesu. biti ćete u stanju da automatski. želja da ne utječete ni na koga protiv njegove volje ne smije biti izgovor za njegovanje slabosti i pasivnosti.emocije. Čovjek jake koncentracije predstavlja faktor sa kojim se računa u psihičkoj atmosferi. Zato savladajte osnovne elemente ove vještine. već im je dominantna želja da se zaštite od takvog utjecaja i zadrže duhovnu nezavisnost. A stanje svijesti znači ono što mislite. u vašem objektivnom svijetu (na primjer želite novu odjeću. Kad shvatite fundamentalne principe psihičkog djelovanja. ne dozvoljavaju nikom da im “nameće volju”. odbijete svaki takav utjecaj i sačuvate integritet sopstvene ličnosti. Ako pažljivo posmatrate društvene interakcije oko sebe. Naša iskustva u objektivnom svijetu predstavljaju vjeran odraz naših stanja svijesti. Ipak. kad ste izloženi direktnom psihičkom napadu. Da li ćemo inducirati svoja stanja u okolini. što znači VRŠI NA NJIH UTJECAJ. odnosno misao materijalizirana. takav je objektivan svijet oko nas. Takva tvorevina inducira istovjetne vibracije u duhu drugih ljudi. Na ovom mehanizmu počiva hermetički ZAKON ATRAKCIJE . Samoobrana je vaša dužnost i ne smijete žaliti napore da biste se u tom pravcu razvili i izvještili. primjenjujući provjerene tehnike samoobrane. rade po svojoj volji i svaku svoju želju slobodno ispoljavaju. Kompletno ovladavanje navedenim faktorima . hermetičke metode – pretvoriti će vas u aktivan i pozitivan psihički centar. . doći će do energetske tenzije. Kakva su naša mentalna stanja. primjena u pojedinačnim slučajevima doći će spontano.55 što želite. tako je dolje”. svijest o postojanju takvog napada odmah će se javiti tako da ćete biti u stanju da. Što god se dogodi u objektivnom svijetu ima svoj izvor u našem svjesnom ili nesvjesnom duhu. bez svjesnog napora. bez kukuljice koja im se često navlači. Oni misle svojom glavom. U posebnim situacijama. uvjeriti ćete se da neki ljudi primjenjuju hermetičke tehnike obrane i napada bez ikakvog teorijskog znanja. nalaze put do vas. a zatim u podsvijesti.ljudi sličnih mentalnih stanja me usobno se privlače i nalaze. Sjetite se razlike izme u ogromne mase atmosferskog elektriciteta raspršenog na ogromnim prostranstvima i iste te količine elektriciteta koncentrirane u formi munje. koja privlači materijalnu stvar čiji duplikat je stvoren u svijetu misli. Materijalne stvari i situacije. koncentracija. misaone vibracije dobivaju sasvim definitivan oblik i veliku sposobnost djelovanja. tenzija popušta . vjerujete. Uspinjanje takvih ljudi spiralom psihičke evolucije je najbrže. Ljudi jake volje. Oba spomenuta faktora (emocionalna energija i koncentracija) prepliću se i poklapaju sa trećim. Postajući pozitivni i aktivni. osjećate. drugim riječima. očekujete. ili će drugi inducirati svoja stanja u nama zavisi u najvećoj mjeri od naše koncentracije.

Zato Sljedbenik Bijele Staze treba da izmijeni sebe iznutra. Drugi ljudi prihvaćaju moje sugestije. Moje misli su snažne i prodorne. postoji direktan i indirektan utjecaj. U hermetizmu (bijelom hermetizmu. svaka misao. Nasuprot tome indirektan utjecaj ne samo da je dozvoljen nego je i poželjan. Neophodna je vježba sa imaginarnom osobom (nikako nemojte zamišljati poznatu osobu) ili ogledalom. Na taj način utjecaj na druge nije nešto sa čime se treba igrati. jer crna magija je sasvim druga stvar) jedna od osnovnih aksioma je da Sljedbenik ne smije. Uzmite toplotni izvor u jednoj sobi (zagrijanu peć). javljaju se negativne posljedice takvog odnosa. Osnovni mehanizam njene izgradnje su vježba Srednjeg Stupa. normalno. JEDINO TADA SE U VAŠOJ MENTALNOJ ATMOSFERI STVARA STRUKTURA KOJA ODGOVARA UNUTRAŠNJEM STANJU. One me čine aktivnim u odnosu na druge ljude a njih pasivnim u odnosu na mene. koje. ujutro poslije bu enja. koja Sljedbeniku izgleda najlogičnija. Da prikažem to jednim uspore enjem. mora imati čvrstu osnovu od koje polazi. jer direktnim utjecajem slama njihovu slobodnu volju. sa cirkulacijom psihičke energije u auri i autosugestija u vidu formule. kao i čovjek koji se zagrijao. Zatim morate vizualizirati jasnu sliku opisane situacije. Vježba se sa nekoliko odabranih tvrdnji ili formula. Što će biti sa njim možete lako pretpostaviti ako ukažemo na Zakon Karme. aktivnom aurom. Kad bi peć osjećala kao čovjek vjerojatno bi doživljavala zadovoljstvo u ovakvom odnosu. jer oni su istovjetni sa principima samoobrane. Po zakonu Karme (o Karmi kasnije) svaki akt. jer su njihove posljedice za ličnu psihičku evoluciju sasvim različite. Ja sam jači od okoline. u psihičkom djelovanju NAMJERA ima veliku težinu. Ja dominiram svakom situacijom i namećem ljudima svoju volju”.. koji su izvor obostranog zadovoljstva i koristi.56 PSIHIČKI NAPAD Psihičko djelovanje na ljudsko biće može biti svjesno (namjerno) i nesvjesno (automatsko). vidi moj prvi udžbenik “Psihički trening. dok smo još u postelji ili neposredno prije padanja u san uvečer. Zato je najdalekosežniji savjet magije IZMIJENI SEBE IZMIJENITI ĆEŠ SVOJ SVIJET!!! Principi psihičkog napada ovdje su detaljno opisani. koja aktivno djeluje na okolinu. Zato se na početku formira rigidna. To znači: morate biti koncentrirani na sadržaj onog što govorite. po kome svako mora da plati štetu koju je počinio i primi nagradu za dobro koje je izazvao. većina ljudi želi da izbjegne. ili ako direktno peče kožu čovjeku željnom toplote. IZMIJENIVŠI SEBE ČOVJEK MIJENJA SVOJ SPOLJAŠNJI SVIJET!!! Rekao sam ranije da je u osnovi ličnog utjecaja princip psihičke indukcije. Sljedeća faza je priprema za direktnu fascinaciju. osjećanje i riječ imaju svoje posljedice. Čovjek kome je hladno prići će peći i zagrijati će se. Gledajte svoj lik u ogledalu tkz.”). naročito ako je svjestan toga. Na primjer. podsjeća na pokretan usijan komad željeza. osim indirektno. Razumije se formula nema nikakvog djelovanja ako ostali faktori nisu prisutni. Čovjek koji želi da postane sposoban da aktivno djeluje na okolinu. Drugim riječima. Ja odbijam svaki spoljašnji utjecaj. inducira toplotu u njima. nepropustljiva aura. utjecati na druge ljude. što je izuzetno težak karmički prekršaj. Neznanje nije obrana ni od čega. čovjek koji vrši direktan utjecaj. da bi ih trajno asimilirali. predaje je okolini .. koji na sve strane izaziva opekotine i bol. Utjecati direktno na nekoga hermetičkim sredstvima krije u sebi veliku opasnost.izaziva iste vibracije u okolnim predmetima tj. Da li ste namjerno ili slučajno nanijeli nekome bol čini svu razliku izme u vaše buduće patnje i slobode od patnje. impregnirajte svoju podsvijest ovakvom formulom: “Ja sam okružen snažnom. ako čovjek želi da izbjegne patnju. Na sreću. On zrači toplotu. Što više. u vrijeme uobičajeno za davanje autosugestija (ako želite da detaljnije upoznate metod autosugestije i autohipnoze. Ovo je ilustracija direktnog utjecaja. Tada će doći u sasvim nove odnose sa ljudima. Ali ako peć zrači toplotu preko mjere. Diskriminacija ove dvije vrste psihičkog djelovanja za Sljedbenika je veoma važna. To je indirektan utjecaj. fakirskim .

u usmjeravanju psihičkog djelovanja i odbijanju nepoželjnih utjecaja. Odaberite na ulici usamljenu osobu čija pažnja. ovdje je agresivna taktika najbolja. imati će znatno veći procent uspjeha od netreniranog čovjeka. a zjenice raširene (o vježbanju fakirskog pogleda vidi detaljno u “Psihičkom treningu indijskih fakira i jogija”.Oni me u vama koji su uspješno završili tečaj mentalne koncentracije opisan u “Psihičkom treningu”. ali ništa slično svijesti o procesima i principima psihičkog djelovanja. Same riječi formule nisu važne. Na tečajevima za obuku trgovačkih putnika znatan dio vremena posvećen je uvježbavanju tehnike direktnog utjecaja.57 pogledom. 1. u odnose uzajamne indukcije. već njihov duh. koncentracija na formulu automatski izaziva energetsko usmjeravanje i javljanje stava povezanog sa njim. Mogu se naći čak u nekim tečajevima hipnoze. poznat u Americi početkom ovog vijeka. uključujući Veliki tibetanski test (u kome se energijom misli okreće čioda koja pliva na površini vode). tako da su pravci vaših očiju paralelni. koje je neophodno u interakcijama ovakve vrste. bilo da je moguća mušterija ili ne. Na primjer. . čuješ li!” “Idi odmah od mene! Ostavi me na miru!” Naravno. takva osoba ne smije čitati novine. treba da imate nezainteresiran izraz lica. Mnogi uspješni trgovački putnici primjenjuju ovakve formule. tako da su laici sasvim neupućeni u tehnički postupak. Jedan trgovački putnik. bar na prvi pogled. VJEŽBA BR. dolazi samo od upornog vježbanja. Poslije izvjesnog uvježbavanja. Ove vježbe dobro su poznate u hermetičkoj literaturi. koji su tečaj koncentracije samo donekle savladali. To isto vježbajte sa ostalim odabranim formulama na primjer: “Ja ti namećem svoju volju”! “Ti osjećaš moju snagu i popuštaš”! “Skloni mi se s puta. (Zatim se sasvim koncentrirajte na formulu (misao) “Ja sam jači od tebe!” Potrudite se da osjetite da iz vas energija ističe i udara u oči zamišljene osobe ili lika u ogledalu. odmah bi joj uputio koncentriranu telepatsku sugestiju u vidu formule: “Ja sam jači od tebe! Ne odupiri se! Prihvati moje želje!” Kao i u ostalim vrstama sukoba. jer od efikasnosti ovakvog djelovanja zavisi zarada ljudi te profesije. postići će uspjeh koji će ih iznenaditi. Treba da ste iza nje. ali ako se uporno vježba sa nekoliko odabranih formula. bilo da je čovjek. možete prijeći na seriju vježbanja koje se rade sa realnim osobama. prema tome. primjenjivao je ovakav postupak. sadržaj formula povezuje se sa duhovnim stavom koji ih prati. Ogromna većina ljudi potpuno je nesvjesna ove vrste utjecaja. žena ili dijete. nije privučena ničim izrazitim. a istovremeno vizualizirajte sugeriranu stvar. Poslije izvjesnog vremena uvježbavanja opisane tehnike. Vježbanje sa zamišljenom osobom ili ogledalom daje vještinu u opho enju sa ljudima. svjestan procesa koji se odigrava. Tada možete objektivno provjeriti uspjeh pripremnog rada. U trenutku kada se osoba okrene i pogleda u vas. jer često pobje uje onaj tko zada prvi odlučni udarac. Samopouzdanje. Čim bi došao u kontakt sa nekom osobom. tako da ne primijeti da s njom eksperimentirate. Bila bi greška pretpostavljati da je svaki čovjek sa kojim se stupa u interpersonalne odnose i. Čak i Sljedbenici. prilikom koga gledate sugovornika “kroz oči”. Senzitivni ljudi osjetiti će vaše misli odmah. Morate u imaginaciji formirati jasnu sliku kako se ta osoba okreće i gleda u vas. Fiksirajte pogled ispod njenog potiljka i pošaljite joj koncentriranu telepatsku sugestiju: “Okreni se ovamo! Čuješ li? Okreni se ovamo i pogledaj u mene!” Kada telepatski zovete odabranu osobu. Vjerojatno ćete morati više puta da ponovite sugestiju i vizualizaciju prije nego što se osoba zaista okrene. ništa od svega ovoga ne izgovarate glasno. Postoji nejasna svijest o rezultatu uzajamnog djelovanja. koncentrirate se isključivo na sugestiju.

VJEŽBA BR. starije. Ta djelovanja imaju sasvim odre eni utjecaj na ljudsko biće i njegovo ponašanje. utvrditi ćete izvjesne pravilnosti u javljanju uspjeha i neuspjeha. smrti srčanih bolesnika. da se okrene na LIJEVU ili DESNU stranu. kao uostalom i njima suprotni . me utim. 4. Veoma često on će se uznemiriti na sjedištu prije nego što se okrene. mlade itd. odaberite osobu okrenutu vama le ima i uputite joj telepatsku sugestiju da se okrene. bioskop (naravno prije početka predstave) restoran i sl. Bar ne takve astrologije. većina iskusnih kirurga neće da vrši tešku operaciju za vrijeme punog mjeseca. Od takve kontrole bježi većina ljudi. Ova vježba je slična prvoj. jakim glavoboljama i nervnom razdražljivošću većine ljudi. pod naslovom “Ključevi astrologije”. “suhi periodi”.58 VJEŽBA BR. Ovo što sam rekao o “suhim periodima” ne znači da tada treba da dignete ruke od praktičnog rada. 3. Primijetiti ćete da postoje izvjesni periodi kad vam skoro ništa ne polazi za rukom. znajte da taj period neće dugo trajati. Na odabranog subjekta usredite se na način opisan u prvoj vježbi. 2. neka obrati pažnju na moju knjigu. pozorište.plodni periodi. Dovoljna je mala sveska sa nekoliko rubrika (za subjekte muškog i ženskog spola. Kad ste na javnom mjestu kao što je koncertna sala. Na spomenutim mjestima ljudi se nalaze u stanju iščekivanja. To su tkz. astrologija je jedna od njih. Nemojte pomisliti da sam neka vrsta advokata astroloških rubrika po časopisima i novinama. odmah dolazi do rapidnog napredovanja. U to vrijeme duševni bolesnici uznemireni su daleko više nego obično. kojih čovjek postaje sve više svjestan što duže vrijeme provede na Stazi. rezultat izvjesnih kozmičkih djelovanja u našem sunčevom sistemu. onda ona ima mjesta u hermetičkom učenju. Daljom logikom zaključivanja nije teško vidjeti da će u to vrijeme broj sukoba me u ljudima biti veći. Materijal u njoj izložen je na način koji od nje čini praktičan udžbenik. Kada se takav period završi. Ovo je varijacija druge vježbe. Evidencija pokazuje. kako već sami hoćete) u koje ćete unositi znak plus ili minus za svaki pokušaj. . Na početku ove knjige rekao sam da postoje 4 grane Tarota. Naprotiv. Sastoji se iz upućivanja telepatske sugestije osobi. za uspješan trening neophodno je izdržati kroz suhe periode. Nisam. Ljudi bez ikakvog hermetičkog znanja često se spotaknu na te činjenice i pridržavaju se njihove praktične logike. Na primjer. Zato je neophodno voditi evidenciju. Dobro je takav postupak primijeniti na sve vježbe ovog tečaja. VJEŽBA BR. koja će izaći iz štampe u toku 1972. Sunčeve bure. Koga interesira astrologija kao provjerena nauka o kozmičkim djelovanjima na ljudsko biće i njegov psihički razvoj. Ako tako postupite. Ali postoje izvjesne iskustvene činjenice. ne razmišljajući mnogo o dinamičkim silama koje iza toga stoje. pa im je senzitivnost pojačana. pravo stanje stvari. Tu nema zavaravanja. Ako proučavanje ovakvih djelovanja čini astrologiju. godine. kad sve lako ide. U alternaciji suhih i plodnih perioda očigledno se ispoljava kozmički zakon ritma. ubistava. koji su. Iskustvo ih je naučilo da su tada najjača krvavljenja. Zato kad vam uspjeh znatno opadne. razbojništava i sličnih prijestupa najveći. Dobro je voditi evidenciju o ovim eksperimentima. koja na javnom mjestu sjedi okrenuta vama le ima. odnosno jaka elektromagnetska pražnjenu na površini sunca. Policijske kartoteke pokazuju da je u to vrijeme broj silovanja. zadovoljavajući se nebuloznim ubje enjem da postiže “dobar uspjeh”. direktno su povezana sa naglim povećanjem broja srčanih udara. suradnja na poslu otežana itd.

RAPORT. Prva stvar u teleindukciji je uspostavljanje kontakta sa subjektom. Ako drži neka predmet u ruci. Deniel Vebster i Rufus Coate (obojica hermetisti velikog kalibra. Tko nije savladao bar donekle prethodne vježbe neće moći ni ovu. Psihodinamički posmatrano on je tada u gotovo identičnom odnosu kao da je fizička prisutan. Logično je da ćete odabrati takve riječi koje subjekt često upotrebljava.procesom vizualizacije formira se njegova slika u mislima. Zadnji stupanj vježbe. ali i teleindukcija ima svojih prednosti. Pored vizualizacije koriste se još neka sredstva i tehnike koje olakšavaju djelovanje. vjerojatno ste zapamtili iz ranijeg izlaganja. dostigli su nevjerojatan stupanj efikasnosti na ovom polju i dobili mnoge procese zahvaljujući sposobnost da u usta protivnika ili svjedoka ubace željenu riječ ili rečenicu. uvijek istrčavajući ispred njega sa riječima. tako da subjekt to vidi. telepatski. pošto će mnogi početnici-hermetisti odabrati (nesvjesno) isključivo ovakve aktivnosti za provjeru svojih sposobnosti. u prijevoznim sredstvima ljudima se uglavnom žuri. znatno manje poznat van hermetičkih krugova. seksualni magnetizam. da sjedne. Dvojica najuspješnijih američkih advokata prošlog vijeka. osoba koja poznaje hermetičke principe psihičke samoobrane ili te principe primjenjuje nesvjesno (što ne mijenja stvar) u stanju je da odbije sve takve utjecaje. koja je licem okrenuta prema vama. naravno glasno. Kod nekih aktivnosti uspjeh opita biti će iznena ujući. Sačekajte trenutak u subjektovom monologu kad on zastane tražeći adekvatan izraz i snažno mu sugerirajte riječ koju često upotrebljava. . “što sam htio da kažem”. “znate” i sl. rezultat je. Nije neophodno da postanete majstor u ovim aktivnostima. izbjegavajući teže eksperimente. da bi pokazali kako pažljivo prate izlaganje. TELEINDUKCIJA Slijedeći stupanj ličnog utjecaja. U astralnom i mentalnom svijetu. Neki ljudi to stalno rade u svakodnevnoj konverzaciji. Oni nastavljaju misao sugovornika. VJEŽBA BR. djelovanje pogleda i glasa. koji mu očigledno smeta. ujedno najteži. Prilikom djelovanja na daljinu subjekt prima sugestije operatora kao svoje originalne ideje i ne osjeća nikakvu potrebu da se odupre. Da se počeše po glavi. Treba da to isto postignete šutke. Ogromna većina ljudi učiniti će isto. ne postoje prostor i vrijeme. U kontakt se stupa na maločas spomenut način .imitacija. jeste ubacivanje u monolog sugovornika besmislenih riječi. Sljedbenik mu može pribjegavati prije nego što je savladao prethodno opisane vježbe. Treba forsirano staviti svoju riječ sugovorniku u usta. To su obično uzrečice kao “ovaj”. fizički kontakt pri rukovanju itd. Slijedeći stupanj je ubacivanje riječi koje logički dolaze u monolog i to u pauzi kada ih sugovornik traži. Naravno. u ličnom kontaktu još neki elementi stupaju u djelovanje . pogledajte kroz oči (fakirskim pogledom) i uputite joj telepatsku sugestiju: “Pogledaj na sat”! Vizualizirajte sugerirani sadržaj i istovremeno pogledajte sami na svoj sat. skoro isti kao da zaista jeste u vašem prisustvu. ali ako želite da se usavršite u tom pravcu vrata su vam otvorena. da ga spusti pokraj sebe itd. Na primjer. To je tkz. Neku osobu.. na primjer da ustane ili ako stoji pored sjedišta. Naravno. Vjerno registriranje rezultata nagoni nas da se provjerimo i na težim eksperimentima. To su aktivnosti kod kojih je stupanj imitacije veoma visok. jeste teleindukcija ili psihički utjecaj na daljinu. Tu leži jedan od razloga zašto treba voditi evidenciju. naravno bez znanja šire javnosti). Ako formirate jasnu psihičku sliku neke poznate osobe i obratite joj se kao da je prisutna. u pogledu mogućnosti za djelovanje na nju.59 Viši stupanj efikasnosti psihičke indukcije je sugerirati odabranom subjektu da izvrši neki nevažan pokret. 5 Ova vježba sastoji se iz telepatskog sugeriranja subjektima da izgovore neku kratku riječ ili kratku rečenicu.

po pravilu. kroz vizualizaciju slike subjekta. ma kako snažnog činite psihički nemoćnim naravno samo u odnosu na sebe. Ali čuje ih njegova podsvijest! Jer u osnovi psihičke nadgradnje ljudske rase leži Kolektivno nesvjesno. Opet mora da vas podsjetim na jednu važnu stvar. Ostalo je vama prepušteno. Ova činjenica nema veze sa sujevjerjem. U crnomagijskim operacijama intenzitet kontakta se povećava nekim predmetom koji služi kao medij. Poznata je stvar da havajski čarobnjaci KAHUNE imaju veliku moć nad domorocima a skoro nikakvu nad bijelim doseljenicima. Osvijetliti ću to ukratko. pa ipak SNAŽNO PORIČU MOĆ KAHUNA i tako impregniraju svoju auru psihičkim izolatorima. ali vi ste u odnosu na njega imuni. U stanju sna čovjek je sasvim pasivan. sanjivom stanju dajemo autosugestije. ne podvrgavajući se zakonima razuma. Svijest je odstranjena i energije podsvijesti. Na primjer. daje joj se ime subjekta na koga se djeluje. U svim tehnikama teleindukcije ovakvi predmeti su najčešći posrednik preko koga se odvija operacija. jer na njih ovakve operacije uglavnom nemaju djelovanja. zajedno sa Rudolfom Hesom). tako er se koristi za efikasno djelovanje na druge. Sada se. Ovi drugi. Opisani metod i sredstva često se koriste u ljubavnoj magiji. Tada su najefikasnije. Na taj način oni nesvjesno. krv i dr.u stanju sna. kao što je dio odjeće koji je subjekt nosio duže vrijeme. pramen kose. Domoroci. za većinu početnika. Najčešća procedura je napraviti voštanu figuru ljudskog oblika u čiji sastav ulaze neki od navedenih medija (kosa. treba mu reći. Psihička sfera u takvom stanju je sasvim propustljiva. ne vjeruju u magiju. Jungovo KOLEKTIVNO NESVJESNO IDENTIČNO JE SA ASTRALNIM PLANOM ILI ASTRALNOM SVJETLOŠĆU HERMETIZMA. Kad aktivno svjesno poričete postojanje utjecaja. dio nokta. izolirani. Ovu činjenicu koristimo kad sebi u polubudnom. menstrualni sekret subjekta upotrebljava se kao jedan od najjačih medija kako kod nas u Homolju tako u afričkoj VUDU-magiji i havajskoj KAHUNA-magiji. ekskretorni produkti itd. Tada je. oslobo ene cenzure. . Stanje pasivnosti. koji u moć kahuna slijepo vjeruju. već sa psihološkim stanjem dvije strane koje učestvuju u ovakvoj interakciji .Vidjeli ste u navedenim vježbama utjecaja na druge da je daleko lakše utjecati mislima (telepatskom sugestijom) na čovjeka koji nije jako koncentriran u odre enom pravcu. koja je jako raširena kod svih naroda. a koji je intimno vezan za subjekta operacije. a ne samo kod primitivnih. jer je uspjeh misaonog djelovanja mnogo veći kod pasivne osobe. koje sve ljude spaja i prožima. kao što voda povezuje sante leda. postavlja pitanje mehanizma djelovanja na daljinu. koje postoji u snu. ismijavaju kahune i ne plaše ih se. pa je insistirao da se masovne demonstracije i skupovi na kojima je govorio održavaju kasno uvečer. Malo kasnije vidjeti ćete da je glavni princip psihičke samoobrane aktivno PORICANJE postojanja utjecaja na vas. tako da mnoštvo misli drugih ljudi prodire u “našu kuću”. A kada je subjekt najpasivniji? Već znate odgovor . PORICANJE JE IZOLATOR U SVIJETU MISLI I OSJEĆANJA!! Na taj način za ljude koji ne vjeruju u psihičko djelovanje. Njegovo energetsko djelovanje i dalje postoji. koji u ovakvim slučajevima predstavlja istinsku žrtvu i tada se vrši djelovanje. on ih zaista ne čuje preko bubne opne. vi napadača. reagiraju slijepo i silovito.) Zatim se figura krsti. za magiju i vradžbine imaju puno dokaza za jačanje svog ubje enja. Ovu činjenicu poznavao je genije zla Hitler (koji se aktivno bavio crnom magijom i bio član crnomagijske organizacije Tule. koje po njenoj površini plivaju na većoj ili manjoj udaljenosti jedna od druge. ekstremno su podložni njihovom utjecaju tako da je smrt česta i sasvim provjerena posljedica njihovog djelovanja.60 Kada je postignut kontakt. Kako subjekt prima sugestije kada ih ne čuje? Činjenica je da ih on ne prima čulom sluha. odnosno sugerirati ono što želite.napadnutog i agresora. Savjetovao sam vam da odaberete upravo takve osobe za eksperimente. kako se obično misli. Najefikasnije vrijeme napada je noć. Očigledno je da sa ovakvim sredstvima bijela magija nema ničeg zajedničkog (osim što poznavanje tehničkog postupka olakšava obranu) tako da je bolje da sa ovakvim stvarima nemate posla.

To je sasvim logičan proces. zastrašujuće snove itd. pa sam insistirao da mi kaže što joj se dogodilo sa Pančom. Znači cijev bušite u mislima. Njena priča otkrila mi je malu crnomagijsku operaciju. a?” Ista stvar se ponovila nekoliko puta sa sve većim užasavanjem preplašene djevojke. tragajući za rijetkim knjigama iz oblasti joge i hermetizma. U društvu nekih njenih ro aka predstavili su joj ga kao hipnotizera. probudio. Aktivno se bavio hipnozom. jer imaginacija je na Astralnom planu aktivna živa snaga. Zainteresirao me je njen upadljiv strah. Ispod prozora je (to je bio stan u visokom parteru) stajao Pančo i. Očigledno je nastavio da djeluje na nju. Treće ili četvrte noći od početka tih nevolja nije više mogla izdržati. već zamišljate kako se cijev formira pod djelovanjem malog brzog vrtloga i kako postaje sve duža. Na početku svojih studentskih dana bio sam relativno intiman sa mladićem koga sam znao samo po nadimku. ovladavajući njome. koje su više od 70 godina van prodajne knjižarske mreže u Evropi i Americi. njena primjena u svrhe psihičkog napada i korištenje noćnog perioda za takve operacije. pasivnost slabost. koja je u to vrijeme bila rijetkost za muškarca (ovo pišem 1971. vidite ga u svom duhovnom oku. Pošto u hipnozu nije vjerovala kao u nešto realno. Zamislite da izme u sebe i neke osobe (pazite! ovog puta to je sasvim odre ena osoba) bušite tunel malog promjera nalik na cijev i da to bušenje vršite imaginacijom. Tek na prijetnje članova njene porodice Pančo je prestao da je uznemirava na ovako upadljiv način. a štete trajne. Unutar crnomagijskih operacija ovaj postupak je često u upotrebi. nalik na psihičku burgiju velike probojne moći. Aktivnost je snaga. otvorila je prozor. koja tu neposredno djeluje. Pančo ju je hipnotizirao. Vrtlog koji probija astralnu supstanciju treba da ima . ali ne daju specifične instrukcije KAKO da se operacija izvede. Neko vrijeme bio sam ga izgubio iz vida. zapitao je: “Zašto si izašla na prozor. zatim ju je poslije nekoliko uobičajenih opita. Pančo. spomenuti ću slučaj koji donekle poznajem. jer ste u tom stanju aktivni). O ovoj tehnici neki autori daju maglovite nagovještaje. gdje smo zajedno preturali kataloge. kada to više nije slučaj). Upravo u to vrijeme u jednom društvu mladih ljudi upoznao sam se sa djevojkom koja ga je znala i veoma jako ga se plašila. To su sve dobro poznate manifestacije psihičkog napada (naravno to su simptomi i mnogih drugih poremećaja). Opis ove tehnike može se naći samo u dvije-tri rijetke knjige. Stalnim posjetiocima biblioteke padao je u oči svojom dugačkom kosom. To znači na Kolektivno nesvjesno ljudske rase. Pri tome ne zamišljate nikakvo oru e. Ustvari zamišljate da se bušenje odvija. koje svaki Sljedbenik mora izbjegavati pod svaku cijenu (to naravno ne važi za autohipnozu.61 uslijed pospanosti. Na taj način utjecaj govornika na masu daleko je veći. jer je noću počela da dobiva jake napade gušenja. ali je dugo vremena poslije opisanog doga aja osjećala prema njemu samrtan strah. pružajući se ka osobi na koju želite da utječete. Od stanja sna pasivnije je samo hipnotičko stanje. ASTRALNA CIJEV Astralna cijev je malo poznata hermetička tehnika teleindukcije ili utjecaja na daljinu. Djelovanje se vrši na specifičan način. smješkajući se na način koji joj je sledio krv u žilama. željela je da vidi “kako to izgleda”. U ovoj operaciji hermetista djeluje direktno na Astralnu Svjetlost. Upoznali smo se u Narodnoj biblioteci u Beogradu. Sljedbenik Staze (u krajnjoj liniji svaki čovjek) mora uvijek težiti da bude aktivan. mada je bila veoma hladna januarska noć. Nikada nisam saznao njegovo pravo ime. Astralni plan ili supstanciju Astralnog svijeta. Ali priča se nije završila na tome. Ovako. pa je oko dva časa poslije ponoći ustala iz postelje i. Prije nego što prije em na tehniku astralne cijevi. cenzura svjesnog duha potisnuta ustranu i afektivne snage lakše prodiru u svijest. znojenja. Čak i kod psihoterapije korist od hipnoze za subjekta je mala i privremena. koju je smatrao univerzalnim fenomenom svih hermetičkih učenja. iz koga se vidi štetno djelovanje hipnoze.

To isto važi za bilo koju misaonu tvorevinu. stanje raporta je uspostavljeno i tada prelazite na davanje sugestija kao da ste u fizičkom kontaktu sa tom osobom. Tada. bačen u bilo kojem pravcu. ne može biti razorena misaonom i emocionalnom energijom. moći će da prosude o njenoj velikoj efikasnosti. Sjede u susjednim prostorijama. Jedna od posljedica ove činjenice je da netko sa strane može koncentriranim naporom cijelu vašu konstrukciju da presječe. Proces formiranja astralne cijevi podsjeća na proces magnetiziranja željeza jakim magnetom. nadam se. Evo još nekih tehničkih detalja o kojima početnici često pitaju. Kad to kažem. mislim na Bijela Bratstva. počinjete da nazirete logiku tajnosti izvjesnih djelatnosti okultnih loža. U privatnim telepatskim eksperimentima obično učestvuju dva partnera. One su aktivno angažirane u mnogim ilegalnim aktivnostima. pada na zemlju. pokušavajući da stupe u misaoni kontakt. Taj proces umnogome olakšava tehnika astralne cijevi. razori ili neutralizira misaonim izolatorom. U astro-mentalnim svjetovima važe zakoni drugačiji od naših fizičkih. već sredstvima koja pripadaju tom planu . vi uvijek poga ate cilj. čineći privremenu cijev kroz koju se može djelovati. Pošto sve što postoji ima dva aspekta . ako formirate astralnu cijev dok ležite u postelji. jer je manjih dimenzija od promjera cijevi. Na primjer. tako da ih čini mnogo boljim provodnikom za misaone vibracije nego inače. Kad se djeluje na daljinu uvijek se. crnomagijske organizacije ne treba ni spominjati. zamislite odabranu osobu na njenom drugom kraju. Neki. cijev može da ide od vas pravo u vis. Kad ste to postigli. već su misaona energija i subjekt magnetski privučeni jedno drugom. koji se kreće od čovjeka koji ga je stvorio. Trudite se da ga zamislite kako rotira veoma brzo. Magijska tehnika astralne cijevi leži u osnovi nekih fenomena čiji učesnici nisu toga svjesni. Kad vam se učini da je astralna cijev dovoljno dugačka. Oni Sljedbenici Staze koji posvete ovoj tehnici izvjesno vrijeme.62 desetak centimetara u promjeru. plan materijalne realnosti.fizičkim sredstvima. djeluje preko supstancije Astralne Svjetlosti. bratstva i sl. što je sinonim za Kolektivno nesvjesno ljudske rase. a drugi (prijemnik) da prima i dešifrira. Koliko cijev treba da bude dugačka. Takav je slučaj sa telepatijom. Vidjeli ste na većem broju primjera da je misao kreativna. zato što imaginacija ima na suptilne čestice astralne supstancije sasvim odre eno djelovanje . Tehnički postupak izgradnje astralne cijevi počiva na poznavanju principa astralne fizike. Vizualizirajte kako se taj prsten kreće kroz neodre en prostor i kako svojom rapidnom rotacijom pravi tunel. On liči na kolut dima koji neki pušači prave u mirnoj prostoriji. Senzitivan hermetista ne samo da će biti u stanju da djeluje preko cijevi.).pozitivan i negativan . Osoba će. Može biti usmjerena u neodre enom pravcu i može svaki put u drugom. Od čovjeka zavisi u kome smjeru će energiju upotrijebiti. Koncentrirana misaona energija UVIJEK POGA A CILJ. razumije se biti umanjena. čuju po nešto od onog što se govori sa druge strane. korištenje djece u ritualima i dr. ali NE MORA da bude duža od cijevi manjeg teleskopa. rekao sam. Kad djelujete preko cijevi.ona vrši polarizaciju tih čestica. Obično se unaprijed odaberu vizualni simboli ili riječi (nekad kratke rečenice) koje će jedan od njih (odašiljač) koncentrirano da emitira. što je rje i slučaj. često njima sasvim suprotni. To može biti osoba koja se nalazi sa druge strane astralne cijevi ili neko treći. Da li treba da bude usmjerena u pravcu u kome se subjekti zaista fizički nalazi? Ne mora. jer cilj u ovom slučaju nije pasivna meta. zadržavajući sve vrijeme svoju formu. U našem “astralnom bušenju” imaginacijom sve čestice astralne supstancije paralelno se postavljaju.jasno vam je da je misao tako er destruktivna energija. koje progone zakoni svih zemalja (upotreba opojnih droga. U takvim eksperimentima primijećeno je da sa povećanjem broja opita uspjeh . sve dok ne prije e sa astro-mentalnog na fizički plan. naravno. mjereno našim zemaljskim mjerilima? Najbolje je da je formirate sasvim neodre ene dužine. nego će veoma često dobijati vidove impresije o doga ajima koji se odigravaju sa druge strane ove astralne tvorevine. konstruktivna energija na višim planovima. magijske seksualne orgije. Sada. kao što kamen.

Izvjestan procent porasta uspjeha ide na račun formiranja astralne cijevi. Vi je ne uništavate. Već smo naučili da se psihička energija može primijeniti za postizanje sasvim suprotnih ciljeva.pozitivnu i negativnu. Koncentrirana misao poricanja egzistencije tu eg utjecaja formira u vašoj auri psihički izolator. neophodno je dodatno pojačanje obrane u vidu maločas spomenutog poricanja. koje nisu u našem najboljem interesu. činite impotentnom u odnosu na sebe. pokazuju podaci koji se mogu naći čak i u dnevnoj štampi. automatski odbija. Sada je čuveni kozmonaut pustio bradu i putuje Amerikom držeći predavanja o psihičkim moćima i vančulnom opažanju.63 primjetno raste. Strah stvara pukotine u auri. u susretu sa izrazito dominantnom. Koliko je poznato. ali ne sasvim. rastapanje. zapamtite. PSIHIČKA SAMOOBRANA Sve što postoji u univerzumu. koji svaki takav utjecaj neutralizira. Ovo puta na njihovoj destruktivnoj komponenti ili sposobnosti izolacije i neutralizacije. za slučaj da im zataji radio veza. podvrgavaju se treningu telepatskog prijenosa. svaka forma egzistencije u 4 svijeta Kabale. da u aktivnom djelovanju na ljude vi pozitivno. koji su svi posjedovali izrazite ekstrasenzorne sposobnosti. Ista je situacija sa njihovim kolegama u Americi. koji se prethodno tako er uvježbavao sa svojim partnerom. ima dvije strane . Poslije izlaganja o napadu. Prije svega ne smije postojati nikakav strah od druge osobe. bez većeg publiciteta. energijom impregnirana aura koja sve misli. najuspješniji je američki kozmonaut Edgar Mičel. Sovjetski kozmonauti. Oni su se nalazili. Pri povratku na zemlju uspešno je uspostavio telepatsku vezu sa 4 subjekta. Sjećate se da Kahune i Vudu-vračevi mogu da . već je neutralizirate. Posljedica ovakvog duhovnog poricanja i odgovarajuće vizualizacije je NEUTRALIZACIJA PSIHIČKE SNAGE DRUGE OSOBE ukoliko se na vas odnosi. Takav oklop je nepropustljiva. Hermetička mudrost nudi vjekovima stare i provjerene metode samoobrane. već unaprijed kao stalni psihički oklop koji štiti od nepoželjnih psihičkih utjecaja uopće. koji se kao član posade Apola14 prošetao. Takva obrana je najefikasnija. Da ovakve aktivnosti nisu rezervirane samo za deklarirane hermetiste. jer je aktivna i automatska. zajedno sa Alenom Šapardom. nestajanje. Od čovjeka zavisi da li će odabrati dobro ili zlo. na snazi misli. otvara vrata spoljašnjim uticajima. u 4 različita grada Amerike. površinom mjeseca. u vrijeme eksperimenta. Sada. Možda od ovakvih eksperimenata možemo očekivati značajne doprinose nama tako dragom hermetizmu. Ovo je osnovna poluga obrane u psihičkim konfliktima u ljudskom društvu. afirmativno inducirate u njihovoj svijesti ideju o svojoj snazi i utjecaju. Hermetika ne bi bila to što jeste kada nam ne bi dala u ruke sredstva obrane. Palo vam je u oči. agresivnom osobom. jer ako se zamijeni jedan od partnera novim eksperimentatorom. U psihičkoj odbrani vi obrćete ovaj proces VI PORIČETE POSTOJANJE PSIHIČKE SNAGE ILI UTJECAJA DRUGE OSOBE NA VAS i vizualizirate njeno raspadanje. Da li je to posljedica razvića telepatskih sposobnosti kod učesnika opita? U izvjesnoj mjeri jeste. Telepatskim putem Mičel je odašiljao i primao poruke sa velikom preciznošću. jasno vam je da su partneri NESVJESNO FORMIRALI TAKVU CIJEV IZME U SEBE. Me utim. ovaj nevidljivi misaoni štit može se formirati ne samo u urgentnim okolnostima protiv odre ene osobe. Što je najvažnije. Takva aura formira se u ranije opisanim vježbama Srednjeg Stupa i cirkulacije psihičke energije u auri. Tako su neki telepate došli do zaključka da im odre eni partner najviše odgovara. prelazim na metode psihičke samoobrane. uspjeh naglo opada. već da ih postepeno egzaktna nauka uzima pod svoje (često bez poznavanja osnovnih mehanizama). Sjetite se da tanka gumena rukavica čini strahovitu snagu električne struje sasvim bezopasnom. “Ja sam jači od tebe!” Ta ideja prenosi se iz vašeg duha indukcijom u subjektov duh. kad poznajete hermetičku tehniku astralne cijevi. koji počivaju na istim principima kao metodi napada.

Onaj prvi nije više nikada pokušao da dominira na taj način. vizualizirajte slijedeću sliku: Vi stojite okruženi plavom svjetlošću. u nešto manjoj mjeri. tako da taj pokret u svakom društvu može proći nezapažen. paralelno sa odgovarajućom vizualizacijom. takozvani korijen nosa (ovog puta ne gledate je kroz oči fakirskim pogledom) i uputite joj koncentriranu telepatsku sugestiju: “Ja poričem tvoju snagu”!. Pri tom čujete i vidite jedan drugog. Ja sam pozitivan u odnosu na svaki takav utjecaj. Čim se pojavi neka opasnost. koja ima jake tendencije ka dominiranju. Ako iznenada do e do tenzije. u interpersonalnim odnosima.64 utiču samo na sujevjerne. stupanju u novu društvenu grupu itd. poznat do sada samo u zatvorenim hermetičkim grupama. udara u vašu plavu auru i odbija se od nje u istom pravcu odakle je došla. Neki hermetisti dodaju osnovnoj formuli još neke elemente: “Ja poričem tvoju snagu! Nje nema! Ja neutraliziram tvoju snagu! Ona se rastapa i nestaje”! Ili. rastapa i gubi u okolnoj atmosferi. pri susretu sa nepoznatim ljudima. jeste automatsko navlačenje zamišljenog ogrtača plave boje. Da pre emo na praktičan rad. “Ti nemaš snage. To je slučaj. treba naporom volje da povratite opuštenost. Iz daljine do vas dolazi nešto nalik na svjetlosnu strelicu ili cik-cak strijelu nalik na munju. Ova tehnika mora se vježbati neko vrijeme. . poznati vo a jedne hermetičke organizacije. opisuje slučaj čovjeka koji se veoma često služio metodama psihičkog napada da bi dominirao ljudima. u kojima se osjećate ugroženim. ali njegov utjecaj ne dopire do vas. kad imate posla sa osobom od koje se treba braniti. na taj način što je vizualizirao sječiva kosačice. Naučio ga je pameti neki drugi hermetista. Njegov omiljen metod bio je da vizualizira debeo konac koji se pružao od korena njegovog nosa do mozga subjekta. Zato se svaki strah mora ukloniti iz svijesti (najbolji metod je uporna autosugestija). usredsredite se na točku izme u njenih obrva. kako se odbija od vas. kako rapidnim kretanjem sijeku na komadiće zamišljeni konac. koji vjeruju u njihovu moć i koji ih se plaše. njegov metod napada bio je mnogima poznat. Treba često da uvježbavate opisani gest. koje služi kao plodno tlo za sve štetne predstave. Ogrtač zamislite plave boje špiritusovog plamena. koji vam neko s le a pridržava. pa sebi daje s vremena na vrijeme adekvatne autosugestije: “Ja poričem svim ljudima moć da psihički utiču na mene protiv mojih interesa. Procesom uslovljavanja taj ritualni gest povezati će se sa slikom navlačenja zamišljenog plavog ogrtača. Zamislite da oblačite ogrtač plave boje. konvencionalnom upoznavanju. Kako nije umio šutjeti (a to je u hermetizmu veliki nedostatak). aurom plave boje koja podsjeća na plamen špiritusa. Daljim uprošćavanjem ovih pokreta možete zamisliti da navlačite ogrtač jednostavnim podizanjem i slijeganjem ramena. uvježbani gest navlačenja olakšati će vizualizaciju slike ogrtača. Hermetista ne smije da se plaši ničeg osim samog straha. Ukoliko u neprijatnoj situaciji uspijete da održite relaksaciju. Dobar metod obrane je zamisliti zid od stakla izme u sebe i agresivne osobe. Kasnije. sa kukuljicom koja pada preko lica. Jedna od najvažnijih komponenata uspješne samoobrane je RELAKSACIJA. U prisustvu agresivne osobe tenzija postaje izrazita i primjetna posmatraču sa strane. moguće sam Geret Najt. Ja ih neutraliziram ovim PORICANJEM!” Istovremeno sa impregnacijom aure ovakvom formulom. Zato u situacijama. vizualizirajući slijedeću psihičku sliku. uvjeti za povoljno odvijanje doga aja ispunjeni su u velikoj mjeri. koji se sastoji iz dizanja obje ruke uvis i nešto malo unazad (dok provlačite ruke kroz zamišljene rukave) i njihovog spuštanja. automatski dolazi do neuro-muskularne tenzije. Zamislite kako nešto nalik na zračenje dolazi od te osobe. Kad se sretnete sa agresivnom osobom. održite po svaku cijenu relaksiran stav. jedan od uvjeta je održati stanje relaksacije. nemaš! nemaš! nemaš!” Većina Sljedbenika za ovakve situacije priprema se unaprijed. Da bi manipulirali socijalnim situacijama kako treba. a to vam je cilj. To je jednostavan pokret. Zatim se u daljini gubi. Geret Najt. Izvanredno efikasan metod samoobrane. Strah je najnegativnije osjećanje.

veće znanje i razvijene sposobnosti. Ukoliko reakcija čitalaca na ovu knjigu bude povoljna. koje su na raspolaganju svakom prosječnom početniku. postoji veliki broj kompleksnih postupaka za čije savladavanje je potrebna duža vježba.65 Pored navedenih tehnika samoobrane. vjerojatno ću neke elemente više ritualne magije unijeti u slijedeću knjigu koja je u pripremi. čije je jedno od svojstava zaštita Sljedbenika od nepoželjnih utjecaja. samoobrana je samo jedno od svojstava tog rituala. . a ima ih mnogo. Ali zapamtite. opisan na kraju ovog udžbenika predstavlja izvanredno moćnu okultnu tehniku. Da spomenem na kraju da Ritual Pentagrama ili Petokrake Zvijezde.

Vaša volja je eliminirana iz stanja sna. U stanjima kao što je san.66 ASTRALNA PROJEKCIJA Mogućnost da se prevazi u okovi materije. koje služi kao nosač svijesti. Materija je najgušća. u čemu je stvar? Zašto odvajanje svijesti od tijela predstavlja hermetičku operaciju? I dalje. Većini ljudi čudna je i sama pomisao o napuštanju tijela. Idući od fizičkog do spiritualnog tijela struktura supstancije sve je finija. naravno. već stanja vibracija. nesvjestice. Nekad se sreće termin eksterioracija. često pisani šifrom) spominju. Zato je domi- . da čovjek u mislima može biti hiljadama kilometara daleko od mjesta gdje mu se nalazi fizičko tijelo itd. Vi ne možete da se po slobodnoj volji izdvojite iz fizičkog tijela. U spontanoj projekciji astralnog tijela čovjek je pasivan. To nisu katovi jedan iznad drugog. Najbolji prijatelji postaju smrtni neprijatelji. oduvijek je privlačila pažnju hermetista. čitave knjige koje detaljno opisuju magijsku operaciju u kojoj svijest napušta tijelo i nezavisno od njega funkcionira u svijetu misli i osjećanja. spisi i grimuari (magijski tekstovi. ne može da ga posmatra “s polja". uglavnom u zakukuljenoj formi. koristeći kao nosač astralno tijelo. tako je dolje”). razgovaramo sa umrlim ljudima. Sve što postoji. koja se doga a u snu. u VOLJI I NAMJERI. kao što je to slučaj sa većinom hermetičkih operacija. me usobno se prožimaju i koegzistiraju. Sjetite se onog što sam rekao o 4 svijeta Kabale. U snu sve postaje moguće. kraj postoji prije početka itd. Mnogobrojne knjige. kreće se slobodno i vrši aktivnosti sasvim nezavisna od fizičkog tijela. Ipak u ovakvim slučajevima čovjek angažira imaginaciju. da idete gdje hoćete i radite što hoćete. Kaže se da je misao slobodna. sada znate da su to mentalni i astralni plan egzistencije. jer istovremeno pripada u sva 4 svijeta. Da ponovim. Vi. napušta tijelo bez svjesne namjere i izvjesno vrijeme nevoljno boravi u astralnom tijelu. kako da ljudi nisu svjesni čitavog procesa. Kako o ovoj izvanrednoj okultnoj operaciji ne postoje podaci na našem jeziku. ima četverostruku egzistenciju. Obzirom na spomenuti kriterij volje i namjere. ne kontrolira situaciju i najčešće nije svjestan onog što se dešava. krećemo se brzinom misli. Pored fizičkog on posjeduje astralno. Čovjek nije izuzetak. hermetičke operacije koje dovode do osloba anja svijesti od tijela i njenog nesputanog funkcioniranja u astro-mentalnim svjetovima. drugi put astralno? Stvar je. svako biće ili predmet. Tokom sna svijest. najsuptilnija forma materije. a tijelo je još uvijek sjedište svijesti. mentalno i spiritualno tijelo. U snu se čovjek nevoljno projektira iz tijela. koje je u tim periodima u stanju maksimalne neaktivnosti. kao objekt. koja se odigravaju u istom prostoru.jednom se koristi fizičko tijelo. članci. Svi ljudi u izvjesnim stanjima napuštaju svoje fizičko tijelo i u astralnom tijelu. Čovjek u normalnim okolnostima ne može da napusti svoje tijelo (trenirani hermetista može. Duh je najviša. san ima svojstva četvrte dimenzije. truditi ću se da je osvijetlim do najsitnijih detalja. da ga gleda s le a i učini od njega objekt posmatranja “sa daljine”. dok ste u astralnom tijelu. pod djelovanjem halucinogenih droga i još nekim stanjima. a VOLJA JE KLJUČNI FAKTOR PSIHIČKE MAGIJE! ! ! Izdvajanje svijesti iz tijela naziva se astralnom projekcijom ili projekcijom astralnog tijela ili projekcijom svjetlosnog tijela.ali u krajnjoj liniji ista. stanju narkoze. da se napusti fizičko tijelo i nezavisno od njega funkcionira u čistoj svijesti. Na prvi pogled zavisnost svijesti od tijela nije lako shvatljiva. razlikujemo namjernu ili voljnu astralnu projekciju (to je hermetička operacija kojom ćemo se baviti u ovom poglavlju) i nevoljnu spontanu projekciju. Finija u pogledu nivoa vibracija . Kratko rečeno. U snu posjećujemo udaljena mjesta. Pa onda. zapisi. kreću se i obavljaju različite aktivnosti. tako da je cilj ovog poglavlja da vam omogući da sami izvedete tu operaciju). najgrublja forma duha (“Kako je gore. rodoskrnavljenje je često odnos koji nas ne zgražava nego uzbu uje. astralno tijelo odvaja se od fizičkog i svijest egzistira samo u astralnom tijelu. Nasuprot ovakvom stanju stvari postoje izjave iskusnih hermetista. letimo. Ne možete. kad je svijest u svakom od tih slučajeva centralni činilac . Vi ste PASIVNI u snu.

Sa godinama sposobnost astralnog tijela da formira nove ćelije slabi. Ovo posljednje za mnoge ljude je jedino postojeće. astralno i fizičko tijelo. tako je dolje”.prvo postoji na astralnom planu (naravno prije astralnog plana postoji na spiritualnom i mentalnom). Pored spiritualne iskre koja tinja u svakom. Po cijenu da vam smrtno dosadim ponoviti ću opet: Postoje 4 svijeta ili nivoa egzistencije. Razlika se svodi na različitu frekvenciju vibracija. lišenih čvrste osnove koju daje lično iskustvo. jer izaziva nevjericu. Supstancije fizičkog i astralnog tijela veoma se mnogo razlikuju. I samo astralno tijelo ima nekoliko komponenata. ma koliko primitivnom i zaostalom pripadniku ljudskog roda. Pa ipak. Hermetički trening treba da nam omogući da zadržimo sjećanja na našu astralnu aktivnost i da spriječimo da se nit mentalne aktivnosti naglo prekine pri prijelazu na vibracije budne svijesti. čovjek nije izuzetak. a zatim se materijalizira na fizičkom. jer pripadaju drugom svijetu. Kada se aktivnost svijesti obavlja u astralnoj komponenti koja je tijesno povezana sa fizičkim tijelom. tako da je konačan ishod dezintegracija fizičkog tijela. Tu stiče mnoga iskustva i znanja. koji se uzajamno prožimaju i koegzistiraju. Ono je kanal kojim libidinalna (Libido u Jungovom smislu) kozmička energija pritiče u fizičko tijelo. fizičko tijelo je duplikat astralnog. koje predstavljaju različite stupnjeve vibracija fluidne astralne supstancije. jer je u procesu kozmičkog stvaranja fizički plan egzistencije formiran posljednji. U slučaju prekida srebrnog užeta neminovno bi slijedila smrt fizičkog tijela. U samom trenutku bu enja vrši se transformacija jednog vida vibracija u drugi i tada se san može najvjernije reproducirati. Čovjek provodi otprilike trećinu života u astralnim sferama. Zato nam snovi izgledaju tako nestvarni. Preko srebrnog užeta astralno tijelo povezano je sa fizičkim u oblasti pleksusa solarisa. bilo voljne ili spontane. a stare i dotrajale bivaju eliminirane. ili preciznije rečeno. Na ovom mjestu može se postaviti pitanje kako se to ne dogodi u trenutku projekcije astralnog tijela. Astralno tijelo je točan duplikat fizičkog tijela.67 nantna želja mnogih Sljedbenika Staze da razviju svoje sposobnosti do točke kad su u stanju da izvedu operaciju voljne projekcije astralnog tijela. Ova materija je za većinu početnika. broj novoformiranih ćelija je manji od broja izumrlih. Od hrane. jer prijelaz na zemaljsku budnu svijest znači prijelaz na sasvim drugi nivo vibracija. postoje mentalno. Astralno tijelo ima dvostruku funkciju. on posjeduje ta finija tijela. ali su ona uslijed rascijepa u duhovnom funkcioniranju . Da bih nekako neutralizirao takav stav moram činjenice. Hranu i tekućinu koje uzimamo elektromagnetske snage astralnog tijela uobličavaju u tjelesnu formu i održavaju je u aktivnosti i životu. bez obzira da li je čovjek svjestan njihove egzistencije ili ne. budeći sjećanje na vilinske priče ranog djetinjstva. odnosno kontroliranog izdvajanja svijesti iz fizičkog tijela i njen prijenos u astralno tijelo. više puta ponoviti. Već poslije nekoliko minuta mnogi detalji sna su izblijedili. tekućine i kisika formiraju se (uz djelovanje elektromagnetskih energija astralnog tijela) neprekidno nove ćelije. Tu leži razlog zašto je teško zapamtiti aktivnosti i iskustva sa astralnog plana. rezultat je san koga se dobro sjećamo. astralno tijelo služi kao veza izme u čovječjeg mozga i centara svijesti u ostalim tijelima (mentalnom i spiritualnom). Materijalna supstancija fizičkog tijela u neprekidnoj je promjeni. Astralno tijelo služi kao model izgradnje našeg fizičkog organizma. Sve što postoji nalazi svoje mjesto na ta 4 nivoa egzistencije. koje su same po sebi sasvim jasne. veoma teška za asimilaciju. Bez astralnog tijela molekuli fizičkog tijela deformirali bi se u amorfnu masu protoplazme. koja ima nekoliko centimetara u promjeru. Naše tijelo zadržava relativno konstantan oblik ali je ono spoljašnja kora ispod koje se odigrava neprestana serija promjena. Sjećate se da je to slučaj sa bilo kojim postojećim entitetom . jer o ostalim nemaju nikakvu svijest. Slabljene kohezione snage naše astralne matrice dovodi do starenja i smrti našeg fizičkog tijela. Prilikom izdvajanja astralnog tijela uvijek se održava veza izme u astralnog i fizičkog tijela. Ta veza zove se SREBRNO UŽE. da bi ga održala u funkcionalnom stanju i drugo. u skladu sa Hermesovim zakonom “Kako je gore. Podsjeća na veoma elastičnu fluidnu struju energije.

Odabran materijal publicirao je. Osjetljivost na spoljašnje čulne nadražaje jako je smanjena. Lice je obično blijedo. tako da kroz istrajno prakticiranje tih magijskih tehnika dolazimo do praga svjesne projekcije. sa godinama ljudi postaju konzervativni. istaknuti hermetista i psihoanalitičar dr Izrael Regardie krenuo je Kraulijevim stopama. usred gomile ljudi. U poglavlju o ritualnoj magiji detaljno je obra en značaj veze izme u različitih planova egzistencije. To je. Ovo nam omogućava samo naporan psihički trening korišten vjekovima od onih KOJI ZNAJU. koje su se odnosile na kontrolu sna. odlika velikih adepta. Da se vratimo Zlatnoj Zori. kroz hermetički trening. U trećoj deceniji ovog vijeka engleski hermetista Oliver Fox objavio je svoja iskustva u oblasti astralne projekcije u knjizi pod istim nazivom (The Astral Projection). koje ću možda opisati u slijedećem hermetičkom udžbeniku. tvrdeći da nema prava da otkriva . Ovaj trening. Pored vježbe Srednjeg Stupa veliki značaj za svjesno prenošenje svijesti u astralno tijelo ima potpuna relaksacija mišića i ritmičko disanje. Ovakav njegov postupak izazvao je pravi rat sa većinom članova. Pored nje postoji još nekoliko tehnika. Organizam se. prekršio je zakletvu tajnosti datu bratstvu i objavio njegove rituale u svome časopisu “Equinox”. ovo kažem na osnovu ličnog iskustva. magijski Ritual Pentagrama i još neke kompleksnije rituale.tehnika kontrole sna. Disanje vrlo duboko i nešto ubrzano. Krauli je napao Regardiea. Nekih četvrt vijeka poslije Kraulijevog raskida sa Zlatnom Zorom. ovo sve važi za svjesnu projekciju.A. Rozenkrojcerskokabalističko bratstvo Zlatna Zora. U ovoj knjizi. Uslijed toga. godine objavio je monumentalni rad u 4 toma “Zlatna Zora” (“The Golden Dawn”). ako budem imao mogućnosti da ga štampam. Vo a bratstva MegGregor Meters prokleo ga je i ekskomunicirao. Priča se ponovila. U njoj je uglavnom obra en metod kontrole sna. biti će vam detaljno opisana jedna od tehnika za izvo enje astralne projekcije . osnovao magijsko bratstvo A. ogorčeno se upinjući da reforme iz vremena njihove mladosti budu posljednje. sa malim brojem Sljedbenika. koji su u sukobu stali na njegovu stranu. odnosno ostaju blokirana na astralnom planu. Ponavljam. koncentraciju misli. Negdje početkom ovog vijeka veliki hermetista Alister Krauli. koga mnogi smatraju uistinu najvećim. Neki autoriteti hermetizma iznose u knjigama. koje sam već spominjao. (Anonimni Adepti). da je moguće izazvati projekciju u sasvim normalnom stanju fizičkoj organizma. posjedovalo je istinske ključeve za operaciju astralne projekcije. prilikom svjesne projekcije nalazi u stanju jake ukočenosti. Operativno znanje moglo se dobiti u rijetkim hermetičkim bratstvima pod obavezom izuzetno strogih zakletvi tajnosti. Njihova vrijednost za ovu hermetičku operaciju je neprocjenjiva. nešto kasnije u knjizi “Magija u teoriji i praksi”. Frekvencija pulsa je povećana. Konkretnih informacija i detaljnih uputstava nije bilo. na primjer dok Sljedbenik sjedi u tramvaju ili na javnom mjestu. a to je jedino što vrijedi u ovako složenoj psihičkoj operaciji. tehniku Srednjeg Stupa. izme u fizičkog svijeta i astromentalnih svjetova. Vježbe Srednjeg Stupa i cirkulacije energije u auri olakšavaju svjesno odjeljivanje ili cijepanje psihofizičke cjeline. MOST izme u astralnog i fizičkog centra svijesti. Budući dugi niz godina Kraulijev lični sekretar i suradnik imao je pristupa samom izvoru informacija i tajnim spisima Kraulijevog Bratstva. težimo prodoru u astralne sfere i svjesnom vraćanju iz njih u stanje budne svijesti. u vidu serije strogo propisanih vježbanja. Transfer svijesti iz centralnog nervnog sistema fizičkog tijela u astralno tijelo izazvati će stanje potpune rigidnosti tijela i udova (ovdje se podrazumijeva svjesna projekcija. a imao sam priliku da čujem istu stvar u ličnim kontaktima. Kako to često biva u životu. Nisam imao prilike da to vidim. a ne za stanje sna. Do skora sve što je bilo dato u hermetičkoj literaturi o astralnoj projekciji svodilo se na lijepe priče za djecu. Ubrzo potom Krauli je. navodno. koju sam napisao sa jasnom namjerom da bude praktičan udžbenik. vizualizaciju astralnog tijela. koji cilja na psihičko razviće Sljedbenika. koja je već godinama raritet. 1937.68 nepovratno izgubljena. Za razliku od nje u snu je čovjek obično sasvim opušten). izgra uje vezu. u kome srećemo upravo suprotne tjelesne manifestacije.

Pored vašeg jastuka treba uvijek da se nalazi bilježnica sa olovkom. pa se konačno prihvatiti olovke i bilježnice značilo bi propustiti najvažnije. engleskog hermetiste Silvana Malduna. naročito prvih dana.69 javnosti podatke rezervirane za mali broj naprednih hermetista. U periodu bu enja. jeste PAMĆENJE SADRŽAJA SNOVA. U njoj je autor dao ništa manje nego 4 detaljno obra ena metoda projekcije. čitajući ovu knjigu. Na njenim koracima napišite “Snovi”. Neka to bude posebna bilježnica. jer bi on imao tendenciju da vas rasani. možda najvažnija. Remek djelo praktičnosti i koncentrat efikasnih uputstava od neprocjenjive vrijednosti za svakog ozbiljnog Sljedbenika je knjiga Eduarda Piča “Vještina i praksa astralne projekcije” (“The Art and Practice of Astral Projection”). postepen je proces. Već poslije nekoliko dana. Bu enje. Ništa zato. To stanje većina nas poznaje kao sanjivost. počnite da se prisjećate sadržaja sna. Najveći značaj ima način na koji. Važno je da proces prisjećanja započnete u stanju sanjivosti i da ne forsirate taj proces ni na koji način. da je pisac čvrsto stajao na osnovama praktičnog znanja. poslije toga nemate potrebe da snove zapisujete. Vjerojatno vam je dosta priče. osim kad je prouzrokovano naglom bukom. da niste ništa sanjali. prelazite na bilježenje sna. U ovoj tehnici polazna osnova je mehanizam koji se sreće u normalnom snu. Ipak. preko koje se može izazvati svjesno i voljno odvajanje svijesti od tijela i njeno nezavisno funkcioniranje na planu Astralne Svjetlosti. drmusanjem i sličnim uzrocima. Neposredno prije pada na zemlju čovjek se budi. jer je on veoma važan. Prilikom bu enja astralno tijelo se vraća dolje i točno se uklapa u fizički duplikat. Dok ste sanjivi i prisjećate se sadržaja sna. jer bi vam . Tog trenutka astralno tijelo se ponovo uklopilo u fizičko. Kroz tehniku kontrole sna postiže se ključni momenat operacije . zato upotrijebite ovakvu proceduru. Izme u sna a budnog stanja postoji GRANIČNO STANJE. ali je momenat izdvajanja i ponovnog spajanja važan element za operaciju voljne projekcije. nemojte napraviti nikakav nagao pokret. tako da ste u stanju da sadržaj sna prenesete na papir neposredno poslije bu enja. Naravno. Nemojte pomisliti da se sadržaj “Zlatne Zore” odnosi samo na astralnu projekciju. Ako idete na put duži od jednodnevnog morate je nositi sa sobom. to važi dok ne postignete voljnu projekciju. Daleko od toga! Podaci o tehnikama astralne projekcije čine sićušan dio tog monumentalnog rada. početi ćete da se prisjećate snova kao povezanih cjelina. ustati i obući se. Astralno tijelo nije nikako ograničeno na prostor iznad fizičkog. koja otklanja sanjivost. Nemojte se suviše intenzivno koncentrirati na sjećanje. Ulaganje većeg napora pokvarilo bi cijelu stvar. Često ćete imati utisak. jer jaka koncentracija predstavlja izrazito svjesnu aktivnost. On je isključivo opisao metod kontrole sna. jer je njen sadržaj previše težak i izazvao bi konfuziju. garantiramo vam ne više od 15. Uskoro će vam postati nemoguće da zapisujete sadržaj snova detaljno. već ide na dalja putovanja. Prva faza. Zato pre imo na praktične instrukcije za postizanje kontrole sna. na kome mjestu?” “Što sam ja radio?” “Jesu li oko mene bila poznata lica?” “Da li ljudi ili životinje?” “Da li sam razgovarao sa nekim?” “Što sam rekao?” “Da li je bilo nečeg prije toga?” itd. Čovjek koji ima ličnog iskustva u ovoj oblasti može lako da se uvjeri. za početnika “Zlatna Zora” nije. Poslije kratkog vremena primijetiti ćete da ste se razbudili. u graničnom stanju izme u sna i budnog stanja. sa sve većim bogatstvom detalja. Bilo kako bilo “Zlatna Zora” je nepresušni izvor informacija za svakoj ozbiljnog Sljedbenika Staze. a da vam detalji sna još uvijek naviru u svijest. Drijemati neko vrijeme po bu enju u postelji. a da nije prežvakavao ono što su drugi prije njega pisali. Otud je čest sadržaj snova padanje.SVIJEST O TOME DA SE SANJA. Koliko mi je poznato primjerci ove knjige predstavljaju skupe antikvarne raritete. neposredno poslije bu enja. ili nešto slično. ali je knjiga krcata svim mogućim eksperimentima iz ove oblasti. Postavite sebi seriju pitanja: “Gdje se san odigrao. protegnuti se. Slijedeća knjiga u kojoj se mogu naći relativno precizne instrukcije za ovu operaciju je “Projekcija astralnog tijela”. Obratite pažnju na slijedeći dio izlaganja. Prilikom sna astralno tijelo se odvoji od fizičkog i znatan dio vremena lebdi neposredno iznad njega.

prije ite na sljedeću fazu (sa bilježenjem snova ne prekidate sve dok ne postignete krajnji cilj . Pošteno govoreći. kao da ste lakši od zraka. počinjete da letite. Prvo savladajte proces eksterioracije svijesti. već preciznost kojom ih pacijenti reproduciraju. ulice sa vozilima i pješacima. Najbolje je da konstruirate san u kome se penjete u liftu ležeći na njegovom podu. bez ikakve upotrebe mišića. kao da skačete sa visokog tornja u vodu i počnite da letite. postepeno penje. Simboli. Opet treba da se uživite u osjećaj naglog zaustavljanja. kada ste u stanju da redovno reproducirate snove kao koherentne cjeline. Njihovi članovi tvrde da se poslije dužeg perioda ovakve prakse budno stanje i snovi stapaju preko blagih prijelaznih stanja. Sjećam se. koje teže da se ispolje i saopće svoju poruku. možete usvojiti isti postupak. Sa prozora se vinite u zrak. počnite da KONSTRUIRATE SAN. Zatim neka se lift spusti do prizemlja odakle ste pošli. provedenog u uzdizanju. Zamislite da dolazite do lifta (u svojoj zgradi ili nekoj drugoj gdje ste se nekada vozili liftom). To ne znači da vi treba da se ograničite na isto. Ležeći na le ima postepeno se penjite uvis i 2. Zadovoljio sam se bavljenjem snovima koliko je bilo potrebno za postizanje astralne projekcije. Sadržaj sna treba da ostane isti i da se iz večeri u večer ponavlja. Na taj način razvija se nov stav prema tom dijelu duševnog života i usporedo s njim mnogo veća sposobnost reprodukcije. u ite i lezite na njegov pod. daleko prevazilaze uložen napor. Ponavljam da sadržaj sna ne smije da se mijenja. Tajna je u tome što svi pacijenti pod psihoterapijom bilježe svoje snove.prvu svjesnu. kao posljedica te aktivnosti. U svakom slučaju prisjećanje i bilježenje snova. Ako živite u mjestu gdje nema visokih zgrada. Neka cijeli san (dizanje u liftu zajedno sa letenjem) ne traje duže od 2-3 minuta. Dio života. Treba da se uživite u taj osjećaj. konstruirajte san koji vam više odgovara. zatim krenite kuda vas srce vuče. Postoje Kabalistička bratstva koja posvećuje najveću pažnju aktivnosti prisjećanja i registriranja snova. u ite u stan (prostoriju) i do ite do prozora (sve vrijeme lebdeći u zraku kao balon). čitavih 24 časa dnevno zadržan kontinuitet svijesti. u vrijeme dok nisam pristupio bilježenju snova. Zato zapišite skraćen sadržaj. opisan u ovom poglavlju. drveće. Poslije izvjesnog vremena. Poslije nekoliko nedjelja savjesnog bilježenja snova. kad legnete u postelju. kad prije ete na ostale vježbe u vezi sa kontrolom sna. da li je to točno ili ne ja ne znam. voljnu projekciju). otvara pred Sljedbenikom nov čudesan svijet i unosi plamteću buktinju u podrume njegove duše. u kome vam se tijelo. kao ptica krilima. bitno je da u njemu postoje ova dva elementa: 1. Uvečer. otvarate njegova vrata i lijegate na pod. Neki zamišljaju da mašu rukama u zraku. Dok letite zamislite tlo ispod sebe kako bi izgledalo iz ptičje perspektive . Lezite na le a. Zatim se u mislima vratite (leteći) da prozora od koga ste počeli da letite. . koji je do sada bio prekriven mrakom zaborava. čiji se opisi tako često sreću u psihološkoj i psihoanalitičkoj literaturi. Na mjestu gdje bi u stvarnosti izašli iz lifta zamislite da on staje. uživljavajući se maksimalno u situaciju. Nastavite da vodite dnevnik snova i kasnije. kao da isti kratak film gledate uvijek iznova. Možete izmisliti kakav hoćete sadržaj. Možete posjetiti poznata mjesta i pokušati da ih sagledate odozgo. tako da je sve vrijeme. Kad pročitate opise snova date u Frojdovim djelima ne čini vam se nelogičnim njihov sadržaj. Sad zamislite da se vaše tijelo samo diže od poda lifta. Tada lift počinje da se diže. Ovako konstruiran san ponovite svake večeri 2-3 puta uzastopce. u vodoravnom položaju. obavljeno na način ovdje sugeriran.krovove kuća. Iza ite iz lifta. do ite do lifta. Ne možete zamisliti koliko ćete ovakvom praksom obogatiti svoj život. Ako vam to pomaže da izazovete življi utisak letenja. bašte i dr. uzdiže. izroniti će na punu svjetlost dana. kojima su snovi zasićeni u velikoj mjeri. bar ne bitno. da OSJETITE dizanje. ili osjećate strah od vožnje liftom (to nije rijedak slučaj). Korist i zadovoljstvo. postati će vam jasni predstavnici snaga podsvijesti. odakle imate slobodan vidik na sve strane. čudio sam se koherentnim i detaljima bogatim snovima.70 za to bilo potrebno previše vremena. jer i vaši snovi su iracionalni.

Ako se plašite visine. u svojoj knjizi “Projekcija astralnog tijela”. Kad budem doletio do krova te i te kuće (recite koje). Sad nastupa ključni momenat cijele operacije. Moći ćete da posmatrate stvari i pojave oko sebe i moći ćete da se krećete po volji. Utisnite što življe u imaginaciju prizor kako se budite na odabranom mjestu. Dižete se. do samog vrha cijevi.71 Silvan Maldum. stajanje na vrhu visokih zgrada ili planine. jer u sadržaju sna javiti će se element koji ne želite – PADANJE I PREKID SNA. Na njenom dnu je voda. prije nego što počnete sa praćenjem svog mnogo puta vi enog filma. Poslije nekoliko nedjelja ovakvog savjesnog vizualiziranja (kod nekih ljudi već poslije nekoliko dana) doći će do uobličavanja normalnog sna prema shemi koju ste konstruirali. ispunjen zrakom (madrac kakav se koristi za plažu). nemojte ga mijenjati. sasvim svjesni okolnosti. letenje. s tim što ćete se probuditi na odabranoj točki. Vizualizirajte ogromnu cijev. najčešće. I u ovom slučaju slobodni ste da san konstruirate kako vam najviše odgovara. odaberite točku na zemlji. Stajati ćete na poznatom mjestu. gledajući oko sebe novim očima. početi ćete da padate i najzad ćete pasti u postelju. Kad legnete u postelju. Zamislite da se nivo vode u cijevi naglo diže i vi se na taj način penjete uvis. Treba da se u snu PROBUDITE NA ODRE ENOM MJESTU. Prije ili poslije probuditi ćete se u svom ISTINITOM snu na odabranoj točki. Ona je uspravno postavljena. Čest element vaših istinskih snova biti će lebdenje u zraku. čuti ćete ritam disanja. Zaista ogroman! Jedan poznati suvremeni hermetista kaže da je uspjeh ovakve vrste polovina operativne magije. Na toj točki. Odaberite neku točku do koje uvijek dolazite u svom konstruiranom snu na primjer krov neke kuće ili vrh tornja ili drveta. Zato ne gubite samopouzdanje. jer je visoka kao višekatna zgrada. padanje itd. kao da ste izgubili težinu počinjete da lebdite. tako da će vam situacija sve kasnije izmicati iz ruku. tako da joj se vrh gubi u visini. Znači doći će do formiranja sna prema mehanizmu astralne projekcije. osvijetljeni su slabom svjetlošću neodre enog . daleko brži nego obično. na početku. a to znači da ćete zadržati punu svijest o situaciji i moći ćete da KRITIČKI PROCJENJUJETE SVOJ POLOŽAJ I OKOLINU. Tu ćete se istog trenutka probuditi i fiziološki. dižete. Svi predmeti oko vašeg fizičkog tijela. Vidjeti ćete svoje fizičko tijelo ukočeno na postelji. počnite da djelujete na sebe autosugestijom. biti ćete u stanju da se vratite svom fizičkom tijelu i da ga kritički osmotrite. Pošto se period kontrole nad situacijom značajno produži. Ponavljanjem eksperimenta periodi kontrole biti će sve duži. a zatim će vam kontrola izmaći iz ruku. svoje blijedo lice. Uspjeli ste u svjesnoj projekciji astralnog tijela. Usporedo sa uvo enjem ovog novog elementa u konstruirani san (bu enje). Lezite na madrac i to na le a. Znači period kontrole sna biti će u početku veoma kratak. Za kontrolu eksperimenta najvažniji je posljednji momenat ove magijske operacije. Na površini vode lebdi gumeni madrac. Ja se ne plašim da se probudim!” Ovakvu proceduru treba da ponavljate savjesno veći broj dana. kao i ono samo. Čini mi se da nije mnogo pretjerao. ali kad ste ga zamislili na odre en način.3 ili 4 metra. Pazite sad! Desiti će se. probuditi ću se. samo kratko vrijeme. savjetuje ljudima koji se nelagodno osjećaju u liftu da postupe na slijedeći način. veoma velikog promjera . Probuditi ću se! Probuditi ću se! Ja kontroliram svoj san. a zatim ćete osjetiti neku silu kako vas vuče dolje i nazad. ponovite desetak puta ovakvu autosugestiju: “Ja ću sada sanjati kako se penjem u liftu (ili na površini vode. odnosno kakav je već slučaj) i kako letim. Individualne varijacije u dužini vremena potrebnom da se postigne uspjeh su veoma velike. Nastavite da vizualizirate konstruirani san na potpuno isti način. dizanje u zrak vožnja liftom. slijedeće: U trenutku kad se probudite u snu postati ćete SVJESNI DA SANJATE što HOĆETE I KAKO HOĆETE!! Kratko rečeno uspeli ste da sadržaj sna stavite pod kontrolu!! Ne mogu dovoljno da naglasim koliki je to uspjeh u duhovnom samorazviću. jer psihološki ste bili budni od trenutku kad ste se PROBUDILI U SNU. Treba da vizualizirate sebe kako se budite otvarate oči i gledate oko sebe. Ovako postignuta kontrola sna traje.

čudesan svijet stvoriti će se pred njegovim očima. on će na Astralnom planu očekivati iste odnose. Početnik u svakom prodoru u više svjetova ima za polaznu točku svijet materijalne realnosti. već potiljka. jer takvi opisi samo golicaju radoznalost. Silvan Malduh je mjerio. tokom cijelog života gledali ste svoj lik u ogledalu. već samo simbolične nagovještaje. a tada mu priče drugih zaista nisu potrebne. Do tog trenutka. Na početku ove knjige rekao sam da je Astralni plan ili svijet Astralne Svjetlosti (ili Formativni svijet Kabale) krajnje plastičan i da odražava kao beskonačno ogledalo sve što se dešava. Ovo posljednje je najvažnije! Imaginacija. ili članovi hermetičkih organizacija. Intimno vjerujem da su autori takvih knjiga ljudi bez ikakvog iskustva. U nekim knjigama našao sam tvrdnju da je astralno tijelo spojeno sa fizičkim ne u regionu pleksusa. jer pleksus je zaista točka kontakta. Biti ćete u stanju da ga opipate rukom. Vaša desna ruka u ogledalu je lijeva i obrnuto. Na ovom stadiju operacije vidjeti ćete sasvim jasno SREBRNO UŽE. volja . već obrnutu. Većina knjiga o astralnoj projekciji uglavnom se ograničava na taj . osjeća i misli na fizičkom planu.opisni . koja će zbunjivati početnika? (Početnik je prilično neadekvatan izraz.aspekt.72 porijekla. broj svojih srčanih pulsacija. koji su za svakog isti. jer će mnogo vode proteći od trenutka kad je takva osoba uzela u ruke ovu ili sličnu knjigu. mada mu je struktura sasvim neodre ena . Oni prodaju bravu bez ključeva. jer mi nove pojave tumačimo u skladu sa svojim prethodnim iskustvom. koje vezuju svoje Sljedbenike striktnim zakletvama tajnosti. Svako tko je u operaciji projekcije došao do tačke da može kritički opažati sredinu i svoje tijelo. Ova pojava izaziva veliku konfuziju kod hermetista-početnika. Neću se zadržavati na detaljnom opisivanju Astralnog svijeta. Ako razdjeljak kose nosite na lijevoj strani glave. Sasvim nov. Prvi put vidjeti ćete sebe (svoje fizičko tijelo) onakvim kakvo zaista jeste. opipavajući srebrno uže rukom.podsjeća na nešto živo. složiti će se sa mnom. Što je u osnovi neprekidne promjenljivosti situacije. tako da onaj tko želi može da eksperimentirati na veliki broj načina. biti će sasvim zbunjen neprestanim mijenjanjem okolnosti. tako da će ne rijetko doći do ubje enja da je zapao u stanje transa ili delirija u kome je pomračena svijest. nepromjenljive odnose i fenomene koji se bezbroj puta ponavljaju na isti način. Kasnije ćete biti u stanju da se oduprete privlačnoj sili koja vas usisava u fizičku formu i biti ćete u stanju da je kritički posmatrate duže vrijeme. Prijeći ću sada na objašnjenje pojave neprekidne promjenljivosti situacije na Astralnom planu. jeste da se Astralni plan razlikuje od jednog do drugog čovjeka. Ovakva tvr enja su sasvim neosnovana. Kako je za svakog Sljedbenika polazna točka fizički svijet. fluidno i neuhvatljivo. do trenutka kad se kao drski uljez pojavila u svijetu Astralne Svjetlosti). Oni nemaju vrijednost sve dok Sljedbenik sam ne prodre u astralne sfere. koje povezuje astralno tijelo sa fizičkim. Od njegovih očekivanja neće ostati ništa. koji nemaju neophodan minimum teoretske podloge. Kratko rečeno. Pulsiranje se zaista osjeća. jer na Astralnom planu svi predmeti i bića su slabi izvori svjetlosti. Zato ću vam dati osnovne principe kretanja i djelovanja na Astralnom planu. lik u ogledalu ima ga sa desne itd. Prilikom prvih nekoliko projekcija usredsre ivanje pažnje na fizičko tijelo (kad ga posmatrate) ima za posljedicu prijenos svijesti u njega. a ono ne daje istinsku sliku vaše fizičke pojave. Ako ovakav šegrt napabirči tehničko znanje neophodno za projekciju i postigne je. Polazna pozicija utjecati će u velikoj mjeri na njegova iščekivanja. tako da oni nisu u stanju da iznose otvoreno detaljne instrukcije. čija je glavna karakteristika neuhvatljivost i promjenljivost. obični prepisivači tu ih opisa. Svjetlost je komponenta njihove unutrašnji prirode. ne dajući uz njega nikakve praktične instrukcije za prodor u svijet Astralne Svjetlosti. Osnovna činjenica. što za mnoge predstavlja prilično iznena enje. odnosno gubitak kontrole nad situacijom i prekid astralne projekcije. koja takve deskripcije čini izlišnim. budući da su detalji Astralne Svjetlosti produkt misli i osjećanja samog čovjeka. očekivati će stabilne forme.

Evo jednog primjera. VEĆ SVIJEST. Zato po cijenu da vam postanem krajnje dosadan. Metod Svjetlosnog Tijela. Prilike za korištenje novostečenih sposobnosti daleko su brojnije nego što se može navesti u jednoj knjizi. Čovjek sobom nosi cijeli svoj svijet . Drugi autori (ipak ih je jako malo) savjetuju još neke metode. Prirodno. Ono će biti najjače poslije prve projekcije. odnosno jasne točno koliko ste u stanju da ga jasno zamislite. Osim subjektivnih fenomena (produkata vaše imaginacije). za vrijeme astralne projekcije. To će vašim mislima dati neophodnu stabilnost. Na svakom od nas je da bira. djelovanja i protudjelovanja kozmičkih snaga.mentalna koncentracija je ključni faktor ove hermetičke operacije. Razlog više da proradite i savladate vježbe koncentracije opisane u “Psihičkom treningu indijski fakira i jogija”. metod korištenja droga (ovaj metod koriste isključivo crnomagijske organizacije) i . ponoviti ću još jednom . ranjivo i prolazno. kada pomislite na neki predmet. starenju i smrti. Nije važno sredstvo. tamo egzistiraju struje energije emocionalne erupcije. Sjetite se. STVARALAČKE SNAGE U SVIJETU ASTRALNE SUPSTANCIJE!!! Zapamtite ovo! To je ključ za magijsku operaciju materijalizacije naših želja. Jer ne pojavljuje se pred vama fizičko tijelo. Ovakvi postupci spadaju u oblast više magije. Bilo bi pogrešno da zaključite da je Astralni svijet sastavljen samo iz produkata vaše imaginacije. važan je cilj! A to je ovdje kontrola vaših misaonih procesa. Kratko rečeno biti ćete bacani iz situacije u situaciju i pred vama će iskrsavati predmeti i ljudi. Ovakvo uvjerenje ima za posljedicu znatno umanjenja straha od smrti. koje neprekidna struja vaših misli stvara. Ovo nije zabavni časopis. beskonačno polje ispoljavanja. Svi mentalno-emocionalni produkti ljudske rase sačuvani su u njemu kao univerzalnom filmu. koje je produkt lažnog vjerovanja da smo fizičko tijelo. ali bar neke morate. On je izvanredno plastičan i odražava sve što se u njega utisne. Ali što to znači u vezi spomenute konfuzije u koju zapadaju početnici? To konkretno znači da će situacija u kojoj se nalazite (na Astralnom planu) biti stabilna točno onoliko koliko je stabilna moć vaše mentalne koncentracije! Onog trenutka. podložno promjenama. Opisao sam vam jednu od tehnika astralne projekcije. zapravo njihove astralne forme. koji su ovdje sasvim konkretna snaga. . kao prvu ljubav. ali one će se otvoriti samo pred onima koji opisanu operaciju savladaju. Logično je očekivati da će jasna i živa psihička slika. ili ćete se naći u sasvim novoj situaciji pored njega ili će on iskrsnuti ispred vas. a nikad pred ljudima čija se aktivnost ograničava samo na čitanje. koju ćete pamtiti cijelog života. Psihički kompleksi koji egzistiraju u našoj podsvijesti javljaju se na Astralnom planu ispred i oko nas u vidu simbola. Nepobitno ćete se uvjeriti da VI NISTE FIZIČKO TIJELO. koja sa nje spada. Naravno. Uspješno sprovedena operacija astralne projekcije otvara vrata neslućenih mogućnosti Sljedbeniku hermetičke Staze. već tvorevina vaše kreativne imaginacije. Javiti će se novo osjećanje slobode i zadovoljstva. koncentraciju možete razviti i po instrukcijama neke druge knjige. Metod simbola. vjerojatno ste to uvidjeli još ranije. to je Kolektivno nesvjesno ljudske rase. Nije neophodno savladati sve vježbe koncentracije iz moje prve knjige. tako da ne mogu biti detaljno opisani u elementarnom udžbeniku kao što je ovaj. nezavisna od fizičkog tijela kao zmija od košuljice.eto nove promjene u okolnostima! Njen brat stajati će ispred vas. crte lica biti će mu uglavnom nejasne. taj predmet naći će se ispred vas! Ako pomislite na nekog prijatelja. Mnoge druge mogućnosti otkriti će se pred Sljedbenikom koji je uspješno savladao eksterioraciju svijesti. ustvari uvuku u svijest i abreagiraju bez dugog i zamornog procesa psihoanalize. metod Magijskog imena. stajati pred vama sasvim stabilno. Izvjesnim hermetičkim sredstvima oni mogu da se razore. sve dok vas sopstvene misli ne odvuku dalje.73 i osjećanja su KREATIVNE. po mom mišljenju najjednostavniju i za početnika najpristupačniju. bez obzira koliko je debela. koju je stvorila nečija svijest.okove materije koji ga prikivaju za fizički plan egzistencije i ključeve sopstvene slobode. realna osoba. Ako sada pomislite na brata te osobe.

možete je raditi u periodima pasivnosti . U uvjetima ovakve čulne izolacije. Već poslije kratkog vremena takve prakse ime kao da gubi smisao. sve dalje odlazi. upotrebu Magijskog imena u hermetizmu. onaj koji izgovara ime. Moram priznati da primjenjujući ovu metodu nisam kontrolirao situaciju nisam zapisivao trajanje vježbanja. imati ćemo teškoća da ga se sjetimo. dok glas dopire do vas iz fizičkog tijela kao iz robota. do tada duboko pokopana. broj utrošenih dana i dr. upotreba Magijskog imena podsjeća na metodu mantra-joge i metod autosugestije. Prije nekoliko godina imao sam interesantan razgovor sa mladim japanskim hermetistom. Spomenuo sam. Nameće se utisak da smo pogriješili. odnosno taktilni nadražaj. Kao što sam ranije spomenuo.. starogrčkom ili latinskom i treba da odrazi najdublje težnje Sljedbenika. koja je interesantna za metodologiju projektiranja. govoreći o magijskim vibratornim formulama. Ako za trenutak prekinemo ponavljanje imena. nastavite dalje. Tada ćete iznenada ugledati svoje tijelo. u kojoj je većina uobičajenih nadražaja otklonjena. tako da ne mogu da se pomjeraju. naglas ili u sebi. Takvi ljudi vjeruju da je samo njima pod kapom nebeskom dato da prodru u druge svjetove. prilikom putovanja itd. Sastoji se iz neumornih ponavljanja. a hermetizam traži aktivno učešće u svakom . U neobaveznom ćaskanju rekao mi je (njegovih riječi sjetio sam se prije kratkog vremena čitajući podatke o treningu kozmonauta) da je najjednostavniji način za postizanje astralne projekcije relaksacija praćena potpunom čulnom izolacijom. (Pored opisanog postoji i Magijsko ime koje napredni hermetisti biraju u tajnosti.prije spavanja u postelji. Nadimak se može dobiti i kasnije. ako čovjek ima dovoljno jake nerve da ih izdrži 24 ili 36 sati. Iskreno govoreći tada mi se opisani postupak učinio krajnje nelogičan. Veoma čest fenomen je nametanje impresije da netko drugi izgovara ime pored vas ili iz dubine vašeg bića. jedno od Magijskih imena Alistera Kraulija. da smo ga zaboravili. Ne uzbu ujte se. blokada sjećanja neće dugo potrajati. Temperatura treba da je takva da je ne osjećamo. na prvi pogled. tako da nikakav zvuk ne dopire do nas. kao što je rat kad neka osobina ličnosti. te riječi koju smo čuli hiljadama puta i koju smo mnogo puta neposredno prije te pauze ponovili. svog Magijskog imena. sasvim pasivan. Ukoliko ste ime izgovarali glasno. tako da je ne osjećamo. Kao da se taj dio vašeg bića nalazi na jednom kraju dugačkog hodnika na čijem ste vi drugom kraju. vaš nadimak. Postelja. Ako se vježba dugo i savjesno radi. Ono je najčešće na hebrejskom. Spomenuti ću još jednu stvar. Zatim će slijediti svi fenomeni koje sam opisao kod projekcije metodom kontrole snova. da to nije naš nadimak. ova situacija predstavlja čulnu izolaciju. relaksirati se na postelji u zamračenoj sobi. ali je istina . Uši začepljene voskom. To je slučaj u uobičajenim okolnostima. Ima ljudi koji bez ikakvog znanja hermetizma otkriju mogućnost projektiranja u astralne sfere i to čuvaju kao tajnu nad tajnama čitavog života. naglo izbije kao dominantna. Rekao sam da je Magijsko ime nadimak koji najčešće dobivamo od grupe vršnjaka u periodu djetinjstva. vidjeti ćete kako vam se usta monotono otvaraju pri izgovoru. ne sluteći da su istovjetna iskustva mnogima dobro poznata i davno opisana u knjigama. Zvuči zaista nevjerojatno svakome tko ovu vježbu nije probao. nekad i duže. jednog dana utvrditi ćete da se izvor zvuka sve više udaljava od vas. Kao da se udvostručujete i da drugi dio vašeg bića. koje se široko koristi u hermetičkim operacijama. u srednjem dobu ili čak u starosti. Takvi nadimci predstavljaju naše pravo lično ime. na koju se oslanjamo le ima i zadnjom stranom nogu mora biti udobna. Takvo je ime “Perdurabo”. pri čemu se mora izbjeći eventualno stezanje.nećemo moći da se sjetimo svog nadimka. Udove treba nekom vrstom nogavica i rukava fiksirati za postelju. rekao je. Ako radite ovu vježbu 10-15 minuta nekoliko dana uzastopce (kako ona ne zahtijeva veliki napor.). doći će sasvim sigurno do astralne projekcije. Spriječiti svako stezanje odjeće. jer je čovjek u toj situaciji. Naravno. vaše Magijsko ime izgledati će sve čudnije. koga sam “slučajno” sreo na putu od Londona do Toronta. Kratko rečeno. tako da se neću više na njoj zadržavati. što znači ustrajati ću). Potrebno je. dok čekate autobus. U svakom slučaju uložen napor se sasvim isplati.74 još neke.

Za to je potreban aktivan napor volje. Za nas je važna slijedeća činjenica: Svi učesnici eksperimenta imali su utisak da se UDVOSTRUČUJU. DA IM SE SVIJEST ODVAJA OD TIJELA. zar ne? Hajdemo malo u književnost. slične šizofrenim poremećajima. DA STOJE PORED SVOG FIZIČKOG TIJELA POSMATRAJUĆI GA KAO OBJEKT. on je krajnje aktivan. gdje je bio potpuno izoliran od spoljašnjih utisaka. instruktori su dovodili kozmonaute u situacije slične onoj koju je meni opisao hermetista . Aktivnost se sastoji upravo u naporu volje da se održi samokontrola. ali to nimalo ne mijenja stvar) i u vezi s njom iskustva gotovo identična iskustvima kozmonauta i iskustvima koje sam ranije opisao. DA POSJEĆUJU UDALJENA MJESTA OSLOBO ENI FIZIČKOG TIJELA!!! Odmah sam se sjetio Japančevih savjeta. Da bi ispitali kako djeluje čulna izolacija na satelitske posade. koja se javlja u napornom treningu kozmonauta. prije nekoliko dana pročitao sam članak o tkz. Pruvit. a kao točku kontakta spominje pleksus solaris. školski opis astralne projekcije! Što mislite. Naravno svi učesnici eksperimenta bili su uvjereni da su to čulne iluzije i halucinacije. da se neizdrživo stanje čulne izolacije i čulne gladi ne prekine. poludjeli su. U jednom trenutku doživljava astralnu projekciju (pisac je nije nazvao pravim imenom. Pruvit u svom astralnom tijelu prolazi kroz zidove. kažnjeni na taj način prije njega. “čulnoj gladi”.Japanac. Znači izolacija svih čula.75 procesu. Vjerojatno uvi ate da nije tako (pogledajte poglavlje “Magija i psihički poremećaj”. Što više Džons opisuje srebrno uže kao vezu izme u fizičkog i astralnog tijela. kako je Džons došao do toga? Slučajno??? . Ako se takvi eksperimenti budu nastavili u psihološkom laboratorijima. odnosno želja da se po svaku cijenu doživi neki čulni utisak. Tada se javlja stanje čulne gladi. da bi lakše izdržao kaznu. Da li ste čitali roman američkog književnika Džemsa Džonsa “Odavde do vječnosti”? Na jednom mjestu opisana su iskustva glavnog junaka Pruvita u samici vojnog zatvora. po savjetu prijatelja-hermetiste pribjegava relaksaciji i ritmičkom disanju koje traje satima. Što više sad mi je jasno da u ovakvom postupku operator nije ni izdaleka pasivan. biti će značajnih “otkrića”. Mnogi zatvorenici. Naprotiv. posjećuje udaljena mjesta itd. tako da je taj vid kazne smatran najtežim. tako da su lišeni čulnih nadražaja. Me utim.

76 RITUALNA MAGIJA Ritualna magija je grana “okultnih nauka” koja u najvećoj mjeri privlači pažnju onih Sljedbenika koji su stekli izvjesna znanja hermetizma. stiskanje zuba i pesnica u društvenim konfliktima nedvosmisleno ukazuje na čovječje životinjsko porijeklo. jer upravo razvijaju sposobnosti potrebne za višu ritualnu magiju – vizualizaciju. kao član hermetičke grupe. Ritualna magija ponovo vraća čovjeku svijest o smisli tjelesnih pokreta i gestikulaciji. Ona koristi drevne gestove da bi za njih vezanu energiju stavila na raspolaganje novoprobu enom i svjesnom ljudskom biću. čiji je cilj dovlačenje u polje djelatnosti velikih količina psihičke energije i njeno korištenje za egzaltaciju i ekspanziju svijesti Sljedbenika. Usprkos svega postoje rituali koji na neki su način konstruirani za početnike. Pretpostavljam da je ovo prvi tekst na našem jeziku o ritualnoj magiji (ceremonijalna magija je sinonim koji se često sreće). a čitaoci koji žele da se više informiraju ili usavršavaju u ovoj oblasti. u praskozorje svoje povijesti zapazio vrijednost gestova i njihovu tijesnu vezu sa psihičkom dinamikom. Kako su odnosi u ranim društvenim zajednicama bili relativno fiksirani. kao i gestikulacija koja nema socijalni već biološki koren i koja ukazuje na vezu čovjeka sa njegovim precima. mogu svoju radoznalost da zadovolje proučavanjem literature navedene na kraju knjige. predstavlja jedan od mnogih hermetičkih simbola. smirenost nervnog sistema i dr. ona je daleko intenzivniji oblik hermetičkog treninga nego meditacija. Kako ritualna magija koristi skoro sva čula istovremeno (zvučno vibriranje magijskih formula. jer je u svakom ritualu osnovna pokretačka snaga SVIJEST o njegovom značenju. kojom se do istih rezultata može doći na sporiji. izgubila vlast nad situacijom. ritualna magija sastoji iz svjesnog manipuliranja gestovima i vizualnim i zvučnim simbolima. vizualizacije i samokontrole da se ne bi u trenucima visokog psihičkog napona. Potrebno je bar djelomično znanje smisla simbola koji se u ritualu koriste. svojim tijelom i psihom. odre ene mirise koji su simbol probu enog stanja svijesti). Tu on sam. Za razliku od individualnog rituala. uzeti učešće u grupnom ritualu sa mnogo korisnih efekata. Postoji samo nedostatak znanja o procesu koji je u osnovi nekog pokreta. samokontrolu. Nema besmislenog gesta (tu činjenicu prezentirao je Sigmund Frojd Zapadnoj civilizaciji kao originalno otkriće). Ritualna magija ima korijene u mehanizmu psihičkog funkcioniranja Čovjek je složeni spoj mnogih svojstava čije sinkronizirano djelovanje daje najbolje rezultate u svim oblastima aktivnosti. u trenucima kad do e do snažnog javljanja emocija najstariji oblici emocionalnog ispoljavanja stiču prevagu i arhajski gestovi izražavaju svoju duhovnu komponentu. Tu spadaju bezbrojni gestovi i pokreti koji se sreću u svakodnevnim životnim situacijama. neki gestovi su postali ustaljena manifestacija odre enog duševnog stanja. koja je u posjedu istinskog znanja. početnik može. Pri tome se tehnički gledano. mada ta veza izmiče pažnji subjekta i naivnog posmatrača. Izmjenom životnih okolnosti tokom mnogih generacija znanje o prvobitnom smislu gestova pada u zaborav. tako da ću se držati elementarnih stvari. Svaka psihička aktivnost ima svoju paralelnu fizičku komponentu koja je sa njom tako intimno povezana. manje . opip simboličkih instrumenata. opisan u slijedećem poglavlju. Kroz takvu aktivnost često dolazi do iznenadnog bu enja latentnih sposobnosti Sljedbenika i naglih uvida u smisao sopstvene egzistencije na zemlji. a posebno psiho-magije. Ipak kako najdubiji slojevi kolektivnog nesvjesnog sadrže fiksirane uspomene cjelokupne povijesti čovjeka. sposobnost mentalne koncentracije. koji svaki spomena vrijedan ritual izaziva. odn. takav ritual per excellence je Ritual Pentagrama ili Petokrake Zvijezde. da bi se suštinski izmijenila promjenom fizičkih elemenata zajedničkog djelovanja. Čovjek je davno. što se u hermetici naziva INICIJACIJOM ili POSVEĆENJEM. kao što je ovaj. Iz izloženog proizlazi da ritualna magija nije za početnika. vizualizaciju simbola. držanje tj. Na primjer.

svih iskustava koje smo tokom života potisnuli. koristeći razra en postupak i tehnike. Me utim. Doživio bi samo uvrede. moramo izvršiti njenu ekspanziju pripajanjem svih dislociranih elemenata. psovala kao mornar i vodila ljubav kao Kleopatra. Spolja posmatrano teozofsko učenje je vodič do najmoralnijeg vida čovjekova egzistiranja na zemlji. zaštita). na primjer Prometej i Gilgameš). U prvoj polovini ove knjige ukratko sam opisao Arhetipove Kolektivne nesvijesti ljudske rase. čistoj formi. Arhetipovi sadrže u kondenziranoj formi sva iskustva ljudskog roda od njegovog nastanka do danas. tako da njihov spoj formira naše biće u Svjesnu Harmoničnu Cjelinu. Jer Joga i Vedanta su na prvom mjestu usavršavanje ličnog morala i sposobnosti. To je jedan od razloga zašto ljudi koji prakticiraju Hatajoga asane. Hermetička učenja čini njihova unutarnja suština. a najšire shvaćeno to je cilj čovječje egzistencije na zemlji. Najčešći su rituali posvećenja.a ritualna magija je jedna od metoda njenog postizanja . ne smiju naglo se izložiti djelovanju ritualne magije. Arhetip Heroja (težnja apsolutnom dobru. To moramo imati na umu. Takva situacija odgovara propuštanju struje visokog napona kroz provodnike koji to ne mogu podnijeti. Da se vratimo ritualnoj magiji. društveni parazit i sl. ali zato ništa manje realni. svih snaga i energija. sumnjičenja da je varalica. Jogu čini visoka senzitivnost. pridržavaju se striktnog vegetarijanstva itd. koji su planovi nevidljivi za netreniranog čovjeka. rafiniran lični moral i meditativno traganje za Apsolutom. Ruski hermetista Helena i Petrovna Blavatska inicirala je krajem prošlog vijeka Teozofski pokret. šire shvaćeno magije uopće. Iskustvo teozofskog pokreta treba da imaju na umu svi koji pokušavaju da presade orijentalna učenja na Zapad u neprilago enoj. Najpoznatiji su Arhetip Majke (čiji su atributi nježnost. Ovo je glavni cilj ritualne magije. Ritualna magija je u potpunosti metoda zapadne hermetičke tradicije koji odgovara našim uvjetima života. Ukrštanje nogu i dubljenje na glavi može izostati. a ne vanjske forme. Ritualna magija obraća se podsvijesti i preko nje postiže se spajanje sa nadsvješću.svodi se na pripajanje svih Arhetipova našem JA. Ekspanzija svijesti . rituali liječenja. poznat kao rušilac idola. ljubav. Da bi naša svijest postala kompletna i da bi podsjećala na pun magijski krug. kao što joga odgovara senzitivnim agresivnosti lišenim Hindusima. Kao i svi licemjeri uostalom. Veliki mag Alister Krauli. tako da se pri javljanju Arhetipova doživljava naglo pražnjenje emocija. Zamislite reakciju naše sredine na ponašanje čovjeka koji bi želio doslovno i vjerno presaditi kod nas način života jogija. Arhetip Mudraca i dr. upoznati izbliza Sljedbenici ovog učenja nisu ni izdaleka sveci novog doba. pisao je za Blavatsku da je pušila kao vulkan.77 spektakularan. Najpoznatiji pokušaj transplantacije orijentalne praktične filozofije na Zapadu je Teozofija. Znate kakve su posljedice takvog akta. Za njih je vezana ogromna količina psihičke energije. nego što govori. neradnik. Arhetip Oca (autoritet) Arhetip Djeteta (vječito radoznalo i nevino biće). Neka prvo bez sentimentalnosti pretraže osnove svoje ličnosti i svoje nedostatke. rituali izgradnje . odgovarala bi da Sljedbenici ne treba da gledaju što ona radi. različitim od našeg fizičkog plana. na podsvjesni duh. koji se brzinom epidemije raširio po cijelom svijetu. Čini mi se da rapidna ekspanzija teozofskog učenja u gra anskim krugovima Evrope i Amerike predstavlja reakciju na rastuće revolucionarne pokrete bazirane na materijalističkom učenju. poniženja. Logično je da će sa stapanjem svih univerzalnih iskustava u našem biću paralelno teći reintegracija cjelokupne psihičke energije koja je za njih vezana. a preko njega stupa u kontakt sa drugim planovima egzistencije. Ona djeluje. Ne smijemo zaboraviti da religiozni pokreti i pokreti praktične filozofije nose u sebi klicu ličnih nedostataka svojih osnivača. Svjesno JA na taj način posredno prodire kroz veo iluzija u četvrtu dimenziju. ali i sigurniji način. Klasifikacija rituala vrši se prema cilju u kome se ritual obavlja. rituali za uklanjanje neželjenih utjecaja. koja od čovjeka čine to što jeste. Blavatska je u ličnom životu daleko zaobilazila visoke etičke standarde koje je sama sastavila. a ne vježbanje asana. Kada bi joj ukazivali na raskorak izme u njenog učenja i ličnog ponašanja.

ČETIRI OSNOVNA PROCESA SVAKE LJUDSKE OPERACIJE. izazvati će stvaranje asocijacija. odnosno krajnju materijalizaciju. već bi se moglo reći da ta počinje u pravom smislu. da se u svijesti pacijenta počinju javljati univerzalni . u periodu kad do e do konstruktivnih odnosa i “pomirenja” izme u čovječjeg svjesnog i nesvjesnog duha. Vrijeme je da prije emo na magijski krug. radi samozaštite. Magijski novčić ili pentakl koji predstavlja fizički svijet i element zemlje. žuta ili boje zlata. tako da je pogodan za početnika sasvim skromnih prihoda. moramo kroz proces meditacije utisnuti u njih pečat svoje individualnosti. Ako se obraća Tifaretu. Magijski pehar. zlatna petokraka zvijezda. odjeća treba da mu je crvena. Riječ Mandala zapravo znači krug na hindu jeziku. Zatim magijski štap. nedostatak ustrajnosti itd. prikazan je Čarobnjak ispred koga leže spomenuti instrumenti. veza izme u tih simbola i energija u dubokim slojevima nesvjesnog. opisanom u sljedećem poglavlju. o kome se jako mnogo govori u hermetičkoj literaturi. Zlatna petokraka u uobičajenom položaju. On simbolizira mentalne snage maga i elemenat vatre. Za postizanje ovakvih ciljeva najčešće se koristi kompleksni simbol Drveta Života. To može biti sasvim mala zvijezda. pa se koncentracijom na odgovarajući Sefirot i prizivanjem one formule kozmičke energije čiji je on predstavnik otklanja nedostatak. ogledalo. putir ili čaša. na primjer slabost volje. koja se nalazi na koricama ove knjige. kroz individualnu meditaciju ti simboli dobijaju svoju individualnu magijsku vrijednost. Ako se čovjek koncentrira na primjer na Sefirot Geburah. (tri vrha okrenuta naviše. u kome kroz odgovarajući simbolizam cijela grupa prikazuje dramu ponovnog ra anja. boja odjeće sasvim nevažna. On simbolizira element zraka i suverenu volju maga. prevelika razdražljivost i senzitivnost.Sljedbenik glavni junak. Na prvoj Tarot-karti. prvoj Velikoj Arkani. nož ili bodež. Kratko rečeno. koji je univerzalni simbol ljudske rase. ostvarenje prvobitne želje ili ideje. Prakticiran od najvećeg broja hermetista je ritual kojim se otklanjaju distorzije karaktera. Sve magijske operacije (ritualne) obavljaju se unutar kruga. koji vam je opisan u ovoj knjizi. čiju imitaciju srećemo kod ma ioničara u vidu “čarobnog štapića”. Gotovo svi oni imaju univerzalnu vrijednost jer su čvrsto povezani sa energetskim koncentratima u Kolektivnoj nesvijesti ljudske rase. koji predstavlja astralne odnosno emocionalne snage maga i elemenat vode. ekspanziju osnovne ideje od koje je operacija potekla. Pažljiv izbor odjeće važi samo za operacije više magije koje ne možete izvršiti na osnovu materijala ovdje izloženog. ključ. odnosno kontrakciju energije koja već teži materijalizaciji. Što to praktično znači? Koncentrirano razmišljanje o njima. makar imalo nas prvi pogled naivne zaključke (na primjer zaključak da se ti predmeti često sreću u bajkama). Tako er u praktičnom radu sa Drvetom Života. možete biti odjeveni kako hoćete. kao što su kupovni privjesci koje djevojke nose na lančiću oko vrata. Radeći psihoterapiju Jung je zapazio. lampa i još nekoliko manje važnih predmeta. Glavni magijski instrument je magijski mač. Tako er se koristi prsten. tj. U Jungovom učenju Mandala ima istaknuto mjesto. Da bi postali i individualno vrijedni. a dva naniže) označava da je Sljedbenik usmjeren duž Evolutivne Staze. Da spomenem da je pri Ritualu Pentagrama. U vezi s njim ima najviše mistifikacija mada je značenje kruga u kontekstu Jungove psihologije sasvim jasno.78 karaktera itd. koju operator nosi na grudima. jer se psihička evolucija ne završava poslije prve inicijacije. u kojoj je kandidat . U grupnim ritualu najčešće je prakticiran Ritual Posvećenja. koji simboliziraju njegovu vlast nad 4 osnovna elementa ili jasno rečeno . Me utim i na višim stupnjevima treninga postoje odgovarajući Rituali posvećenja. U neophodne rekvizite za operacije ritualne magije spada odjeća odre ene boje (zavisno od tipa operacije i njenog cilja) i magijski instrumenti. A POSEBNO SVAKE PSIHO-MAGIJSKE OPERACIJE! ! ! Pored ova 4 instrumenta neophodna je.

. s tim što operator stoji licem okrenut istoku. Sve operacije i simbolički instrumenti rituala predstavljaju vrstu psihičke proteze.79 simboli. Najčešće se javlja četvorokut u krugu.fakir ne djeluje direktno na posmatrače on djeluje direktno na sebe. Što je u stvari uradio? Formirao je svoj magijski krug. Adept ritualne magije može cijeli proces da obavi imaginacijom. mise i dr. što je sasvim logično jer takav simbol počinje da se natura svijesti kad ona dostigne svoju harmoničnu reintegraciju. Na prvom mjestu izolira se od sopstvenih slabosti.. godina. kako kaže veliki mag s kraja prošlog vijeka Elifas Levi. rodom iz Homolja u Istočnoj Srbiji. bivaju tu neutralizirane. Ustvari svi oblici psihičkog liječenja (psihoterapije) i vaspitanja idu za tim da daju čovjeku ispravnu orijentaciju u svijetu u kome živi. Magijski krug crta se na podu prostorije u kojoj se operacija odvija ili na tlu. Zadnjih. U svojoj imaginaciji on formira živu sliku željenog doga aja koja inducira u svijesti posmatrača isto stanje.u imaginaciji je okružio sebe neprobojnom aurom. razvitkom rudarskog . navodi u knjizi “Tarot” ovakav slučaj iz svog iskustva. po njegovom zahtjevu. sjedeći sve vrijeme u fotelji. Svaki od dijelova odgovara jednoj strani svijeta. Poznati hermetista Sadu Mouni. poznati hermetista nije vidio od svega toga ništa. koji je na izvanredno plodan način spojio u sebi učenje istočne i zapadne tradicije.njegova subjektivna psihička slika ostaje subjektivna. Tako er formira svoje polje djelovanja. glavnog mehanizma ove vrste hipnoze . na primjer nečiji napad na njega. To je cilj svih hermetičkih tehnika. u čijem centru je eksperimentator. u kome je on vrhovni autoritet i pojave koje se kose sa tom idejom. Skrećem vam pažnju da je Kabalistički Križ psihomagijska tehnika i da nema religiozne implikacije. Neki ga dijele na 12 znakova Zodijaka. pomoću koje volja i imaginacija treba da se izdignu do najvišeg nivoa egzaltacije i efikasnosti. svaki po 90 stupnjevi. Ona to nije. Magijski krug simbolično predstavlja univerzum u malom. koju je izvodio nepoznati fakir. unutra koga je hermetista apsolutni suveren. Sjećate se. koja našim dubljim slojevima emitira poruku ispravne orijentacije izme u Nadsvijesti i fizičkog tijela s jedne strane i Snage i Razumijevanje sa druge. me utim daleko je logičnije dijeliti ga na 4 dijela. čiji je bio centar i jedini postojeći autoritet i tako sebe zaštitio od spoljašnje indukcije. Magijski krug se obično dijeli na 4 jednaka dijela. U toku pisanja ove knjige upoznao sam se sa mla im čovjekom. treba da stoje posmatrači. To što je kršćanstvo usvojilo križ kao svoj simbol ne znači da je magija kršćanska. koji su zračili iz psihičke slike fakira. Jung je krug smatrao za simbol uravnotežene kompletno integrirane ljudske psihe. sva magija je u volji. Zapitajte se što radi čovjek u aktivnosti samoobrane. Jung strukturu psihe upravo smatra četvoropolnom (sjetite se Tetragramatona). ako se operacija vrši na otvorenom prostoru. Psihološki gledano on se na taj način izolira od svih utjecaja koji bi mogli da potkopaju tu ideju. Unutar magijskog kruga on je svemoćan njegova subjektivna slika postaje relativno objektivna pojava. Inače. Najbitnije je zapamtiti da je nacrtani. Čitaoci koji su prije ove knjige imali u rukama “Psihički trening indijskih fakira i jogija” vjerojatno uvi aju podudarnost izme u magijskog kruga zapadne hermetičke tradicije i polja inducirane imaginacije u fakirskoj hipnozi. Ovo vam navodim da bi lakše shvatili univerzalnu povezanost hermetičkih fenomena. mogu imati magijski karakter ukoliko IZAZIVAJU PROMJNE U SVIJESTI UČESNIKA!! Da se zaustavimo za kratko vrijeme. Pazite sada! Van tog magijskog kruga fakir je nemoćan . svoj magijski krug. Iako se u svijesti ostalih posmatrača inducirala slika na koju se koncentrirao fakir. Sjećate se da fakir pri izvo enju masovne hipnoze crta na zemlji dva koncentrična kruga izme u kojih. mada neki kršćanski rituali. Glavna svrha diobe kruga. osim njega samog nitko je ne vidi. U malom provincijskom gradu u Indiji prisustvovao je produkciji masovne hipnoze. mada je to najuočljivije kod tehnike Kabalističkog Križa. Čim je osjetio pritisak misaonih talasa. pribjegao je veoma efikasnom načinu obrane . tako er. vidljivi krug samo pogodno sredstvo da se isti takav krug izgradi u imaginaciji. koji odgovaraju Formuli Tetragramatona i osnovnim kozmičkim elementima. jeste postići psihičku orijentaciju u odnosu na svijet oko nas.

liječenje frigidnosti. Obratite pažnju na slijedeće! Zaštita se sastoji iz CRVENOG KONCA KRUŽNO POSTAVLJENOG OKO CIJELE ZONE OPERACIJE! Ukoliko se mjesto ne okruži takvim koncem. To je čisto iskustvena primjena najadekvatnijih tretmana neke pojave. Usporedo sa tim. Jer osnova psihičke magije je jednostavna. Siguran sam da su ljudi koji ga sprovedu u djelo blago rečeno malo “pomjereni”. Krug crvenog konca je očito magijski krug zaštite. tako da se učesnici sporazumijevaju gestikulacijom. Obred koji mi je opisao imao je u sebi dosta crnomagijskih elemenata (žrtvovanje životinja). ali u praksi dolazi do poklapanja sa najefikasnijim postupcima. Izvodi se noću na usamljenom mjestu gdje se ukrštaju dvije staze. obrane. Ta energija je tada vezana za . Ovo je za većinu nova stvar. U ritualu učestvuju dvije osobe. odn. Ono što je predstavljalo doskorašnju tajnu magije nisu sredstva koja vode cilju (cilj je primjena svijesti i njena ekspanzija. mišljenja i emocionalnog doživljavanja predstavlja investiranje. zar ne?). Tu se naloži vatra na kojoj u velikom sudu vrije voda. jer neka od kostiju tako žrtvovanog mačka daje nevidljivost. vraćanje izgubljene potencije. bajkama i pričama za djecu. Ako se više puta izložite istim činjenicama (koje su zaista ČINJENICE). Otud crveni konac kružno postavljen. čuju se krici itd. što izgleda paradoksalno. Toliko jednostavna da je. Interesantno je. da bi mu to stavio na znanje. veliki noćni leptiri. Tada učesnici rituala vade jednu po jednu kost i stavljaju je sebi u usta. Druga interesantna stvar je postojanje rituala nevidljivosti kod svih naroda. Pogledajte na opisanom primjeru. Prvo krug. Takvi rituali sreću se kod mnogih naroda.80 bazena Bor. o kojima treba suditi samo na osnovu ličnog iskustva. Psihološki gledano želja da se stekne moć nevidljivosti odraz je infantilne tendencije da se sakrijemo pred okolinom. volje. sve u krajnjoj liniji svodi na koncentriranu upotrebu zvuka. da je tokom rituala potrebna zaštita. psihičke slike i ostalih čulnih utisaka. da iščeznemo sa svojim slabostima! Da se zadržimo još malo na mehanizmu djelovanja ritualne magije. Nas interesira nešto drugo. po kojima je ova oblast poznata u cijeloj Evropi. Suvremena dinamička psihologija uči da svaki objekt koga smo svjesni u svom psihološkom polju vezuje izvjesnu količinu naše psihičke energije (katekse). onaj koji ju je stavio u usta postane nevidljiv. U kipuću vodu baci se živ crni mačak. U magiji se. Na taj način energetsko mišljenje uvedeno je u suvremenu psihologiju. u homoljskim selima oživljavaju drevni magijski rituali. trošenje energije. Kada se nai e na pravu kost. slušanja. Svaki akt gledanja. vidjeli ste. Vjerujem da tvorac ovog obreda nikad nije čuo za Drvo Života i ritualne tekstove. gdje ima mnogo dima ima i vatre. po riječima Regardiea. a partner. oružja. mada nije bio upoznat sa tehničkim detaljima. ne smije se izgovarati ni jedna riječ. došlo je do velikog priliva obrazovanih ljudi i stručnjaka u te krajeve. a pored toga stvar koja izaziva nevjericu. ptice.na vatru nalijeću slijepi miševi. jer je nevidljivost moć koja se spominje od najranijeg početka magije. Od ovog čovjeka saznao sam interesantne stvari. Ovdje ne ulazim u pitanje logike ovakvog rituala. Njen psihološki smisao spomenuti ću ukratko malo kasnije. jer je to na skali boja koju ste prethodno obraditi boja Sefirota Geburah . učesnicima obreda javljaju se zastrašujuće halucinacije .boja rata. Ljude koji se time bave većina smatra zanesenjacima ili budalama. Kad čovjek nekog voli on u objekt ljubavi investira veliku količinu psihičke energije. koja prilično dugo traje. Tokom cijele operacije. Većina operacija homoljske magije ima za cilj sticanje naklonosti osoba suprotnog pola. potreban ogroman rad i napor da bi se ta jednostavnost shvatila. slika će se postepeno izmijeniti. u vezi našeg izlaganja. iskopavanje skrivenog blaga i sticanje magijske moći. Univerzalna primjena magijskog kruga. Zatim se ta kost koristi kao čarobni prsten iz priča ili kapa nevidimka. jer je o svemu znao po nešto. Sreće se u mnogim mitovima. već način upotrebe tih sredstava. Tokom razgovora spomenuo mi je ritual za sticanje nevidljivosti. čak kada za takve primjene ne postoji odre eno teorijsko znanje. klimne glavom. a zatim boja. U njoj se kuha tako dugo dokgod meso i koža ne spadnu sa kostura životinje. Što je sa bojom. Crvena boja je boja zaštite. Pa ipak.

Cijeli proces možemo usporediti sa paralelnim postavljanjem dva ogledala. koja reflektiraju sadržaj jedno drugog. vježbe Srednjeg Stupa i vježbe “ljuljačke” (ovo zadnje odnosi se na one koji su vježbali po programu “Psihičkog treninga”. Do ove točke hermetizam i zvanična psihologija idu ruku pod ruku. od nje dalje dolazi do razvoda. Čovjek kao da je izgubio dio sebe. emitirana energija zgusnuti će se u misaonu formu. Ako takav akt ne predstavlja slijepo pražnjenje emocija. stavlja nam u ruke duhovni čekić kojim ćemo. Na osnovu zakona psihičke indukcije ove vibracije imaju tendenciju da pojačaju emocije te iste osobe od koje je proces počeo i da izazovu slična osjećanja u drugim ljudima prema istom objektu. moramo prodrijeti. Na primjer. a naročito ako ta ideja izazove jasnu i živu psihičku sliku. Psihička slika je aktivirana i oživljena za sebe vezanom energijom. Taj utisak je nepogrešiv -. Na planovima egzistencije različitim od našeg fizičkog plana (astro-mentalnim planovima) postoje ogromne količine psihičke energije. Zovemo ih. bar povremeno. drugo reflektira dvije slike. Magija nas uči kako da transformiramo jedan vid energije u drugi. Te vibracije pojačavaju se emocionalnim uživljavanjem u sadržaj autosugestija i sada se originalno osjećanje pojačava.to je ono strujanje i treperenje u tijelu koje ste doživjeli kod ritmičkog disanju. zatim će prvo reflektirati tri slike i tako dalje ad infinitum. Ali nam suvremena psihologija ne govori kako je ta energija vezana. Kad se u nama javi odre ena emocija prema nekom objektu. Svi elementi koji pojačavaju koncentraciju i emocionalno pražnjenje uzeti su u obzir. Što se doga a u grupnom ritualnom radu. koja je bila uzrok naše patnje.prvo ogledalo će reflektirati sliku predmeta u drugom. Mi smo u vezi sa tim planovima samo povremeno i slučajno. već je povezan sa idejom da se nešto učini. Da ponovim još jednom istu stvar nešto izmijenjenim riječima. Iznad svega. Ukoliko izme u njih nema ničeg. Ovo objašnjenje baca svjetlost na djelovanje autosugestija. Sa tima svjetovima važe nas naše lično nesvjesno. kako da slijepu energiju pretvorimo u dobro kontroliranu snagu. učinimo pogonskom snagom svjesne psihičke evolucije. iskovati potkovicu svoje sreće. ona nam ne kaže kako da kontroliramo proces ulaganja energije. a to je psihička slika sa jakim energetskim nabojem. Gubitak objekta doživljava se kao velika nesreća. čak iako su do tada bili sasvim indiferentni. Na njima kozmička energija ima napon koji se . Ovakva psihička slika počinje sama emitirati energetske vibracije. tako da postaje stvarnost na planu Astralne Svjetlosti. Svi učesnici ceremonije osjetiti će van ikakve sumnje strahoviti priliv aktivirane kozmičke snage. počesto brišući znoj sa čela. Na taj način formira se veoma potentna. ali ako se bilo kakav predmet pojavi izme u njihovih paralelnih površina . to je prazan ekran. Princip psihičke indukcije. ni pouzdane. ali veze nisu ni jasne. mi doslovno prema njemu izbacujemo suptilnu ali snažnu formu energije. ta kozmička snaga krenuti će kroz kanal koji čini spomenuta vizualizirana psihička slika ili koncentrat. po ugledu na Junga Kolektivnom nesviješću ljudske rase. Psihička slika u svijesti svakog učesnika rituala odjednom će prerasti u nov kvalitet i svakome od njih izgledati će objektivna i živa. Ona nas uči kako da energiju. zajedno sa telepatskim djelovanjem. ONA NIJE JASNA! Ona ne objašnjava mnoge od svojih ključnih mehanizama. Me utim da bismo uzdigli svijest do višeg nivoa. Magija vas uči kako se psihička energija investira.81 objekt. ni uvijek funkcionalne. Sad dobro pazite! Ako formirana slika predstavlja simbol neke kozmičke snage koja počiva na Astralnom planu (dobar primjer je vizualizacija nekog Sefirota). jer je velika količina energije bila vezana za njega. energetski nabijena psihička slika ili bolje rečeno PSIHIČKI KONCENTRAT sa veoma snažnim energetskim vibracijama. kako je vezana i gdje se nalazi. Ona vas uči kako da tom energijom manipulirate. u kome je “ljuljačka” detaljno opisana. na te više nivoe egzistencije. predstavlja ključ za grupni ritual. pasivan i neaktivan. čovjek ima želju da razvije neko osjećanje u sebi. kada se veći broj ljudi koncentrira sa raspaljenim (ali kontroliranim!) emocijama na identičnu ideju ili psihičku sliku? Svaki objekt u zoni operacija simbolično predstavlja ideju ceremonije. Ta želja ispoljava se u vidu izvjesnih energetskih vibracija.

Taj spoj moramo sami stvoriti. Čovjek koji bi uspio da ne pomisli na magarca tako dugo vrijeme bio bi nužno adept najviše kategorije jer to pretpostavlja nezamisliv stupanj koncentracije i kontrole misli . Kroz hermetički trening napravio je od sebe energetski koncentrat. To stanje predstavlja eruptivno pražnjenje ogromnih količina energije. Hermetizam je drevna nauka. odnosa ili situacije. Ali sfere visoke magije rezervirane su za one koji će dublje da kopaju. raste njegov napon. svjesno koristi za dostizanje . što više smatra da je to najgori način za gubljenje vremena. Ovu drugu hermetista će prepustiti sujevjernim vračarama i histeričnim osobama. da bi se iskopala rupa ispod bukve potrebno je najmanje 15-30 minuta. Većina magijskih tehnika predstavlja razradu osnovnih principa. veza. skrenuo pažnju na misao izvanredno dubokog smisla (kad malo odmaknete Stazom ovaj način primanja važnih informacija postaje uobičajen). na primjer sliku željene stvari. Vidite i sami. i ne znajući. ako ne pomisliš na magarca dok ga iskopavaš”.emocionalnim uživljavanjem u vizualizirani sadržaj. do tada difuzan i neefikasan. Ta energija može se usmjeriti u psihičku sliku koju formiramo u duhovnom oku.točno na nivou adepta. Gornje izlaganje o formiranju psihičkih slika i njihovom prožimanju emocionalnom energijom ima dalekosežne posljedice za tehnički aspekt magijskih operacija. koji je u stanju da podnese napon viših vibracija i da energiju usmjeri kroz sebe u željenom pravcu. TO STE VI.82 sasvim razlikuje od napona naše svakodnevne mentacije. Sam taj spoj mora biti neka sredina izme u niskog napona svakidašnje svijesti i napona Astralne svjetlosti. pravu psihičku eksploziju. Da li ste razmišljali o mogućnosti da iskoristite strahovitu snagu seksualne energije? Vjerojatno ste svjesni činjenice da čovjekova osjećanja dolaze do klimaksa u stanju koje seksologija naziva ORGAZAM. vjerujte!! Da se vratimo ritualu. izme u naše svakidašnje svijesti (čiju ekspanziju želimo) i astromentalnih planova mora se izgraditi most. odnosno PROVODNIK VIŠEG NAPONA NEGO ŠTO JE TO PROSJEĆAN ČOVJEK!! Sad vam je jasno zašto adept može da postigne gotovo neshvatljive stvari u pore enju sa hermetistima-početnicima. Kako zadovoljiti zahtjev da se psihička slika prožme energijom? Odgovor znate i sami . Sjetite se prve Tarotove karte . počne da koncentrira. Tada energija sa točke većeg napona može da prije e na točku manjeg napona. preko koje će moći da se uspostavi kontakt. Kozmičku energiju sa viših planova sprovodite kroz sebe. Dalje. Kad te principe budete asimilirali u većoj mjeri. biti ćete u stanju da sami IZMISLITE ORIGINALNE TEHNIČKE POSTUPKE za rješenje nekog problema. u kojoj se seksualna energija. To vam je mnogo puta rečeno. A NE GDJE GA BUDALE TRAŽE!!! Jeste li shvatili ovo? Isplati se da dobro promozgate. seksualna magija je najpotentnija forma psihičke magije. Shvaćate li koliko će takva slika biti intenzivnije prožeta energijom? Ova tehnika spada u područje takozvane seksualne magije. već se razvija zahvaljujući doprinosima novih istraživača. Treba da u sebi izazovete kontakt izme u dva nivoa energije i svijesti. U jednom trenutku koncentracija postaje takva da munja preskače neutralni prostor i kontakt izme u dva pola je uspostavljen. ali on ne stagnira. Ovog trenutka pade mi na um stara mudra izreka: “Ispod svake bukve naći ćeš zakopano blago. Kad se atmosferski elektricitet. naročito energija orgazma. transformirate je i usmjeravate je na fizički plan egzistencije. JER BLAGO JE UVIJEK TAMO GDJE ON KOPA. NABIJENA EMCICIONALNOM ENERGIJOM I MAKSIMALNO EGZALTIRANA RITUALOM!!! Cijeli proces usporedite sa gromom.Maga ili Čarobnjaka (pogledajte naslovnu stranu knjige)! Prikazan je čovjek koji jednu ruku pruža uvis. koja služi za pribavljanje naklonosti osoba suprotnog pola. Nemojte je identificirati sa ljubavnom magijom. PAZITE! TAJ ENERGETSKI MOST JESTE NAŠA KONCENTRIRANA PSIHIČKA SLIKA. Čuo sam je od prijatelja koji nema nikakve veze s hermetizmom. Ne. drugu ka zemlji. Takvom čovjeku nije teško da do e do zlata gdje god hoće. On mi je. a da biste to postigli morate magijskim treningom i vježbanjem napraviti od sebe most.

Rečeno simboličnim jezikom alkemije. Lijepo rečeno! Lijepo. njihova alkemijska transformacija. ali izvanredno efikasna magijska tehnika Ritual Pentagrama ili Petokrake zvijezde.83 viših spiritualnih ciljeva. Možda ste jedan od ljudi (ili žena) koji su godinama tragali za ovakvim instrukcijama. mora prijeći na praktičan rad. a ne samo da je čita. Razmišljanje o izloženom. vizualizacija i rad sa Drvetom Života i. Pa kad ih držite u rukama . Svaki onaj koji želi da koristi ovu knjigu.UPOTRIJEBITE IH!!! . meditacija o simbolima. čudno i istinito! Za knjigu sa skromnim ambicijama kao što je ova dato je sasvim dovoljno materijala. U slijedećem poglavlju dana vam je elementarna. taj proces je pretvaranje grubih metala u zlato. po mogućnosti. za tehnikama koje su istinski magijski ključevi za labirinte sopstvenog bića i svijeta oko sebe. proučavanje srodne literature ostaje na samom Sljedbeniku.

Zatim je spustite dijagonalno naniže i nadesno do spoljašnje strane desne butine. poznati mag W. Tako ste sada nacrtali u zraku veliko slovo “V”. bio je u stanju da otvoreno ukaže na neke veze koje ostali pisci hermetičke literature uglavnom prešućuju. Efekti ovog rituala su balansiranje antagonističkih snaga u ličnosti. Posmatrajte vizualiziranu Petokraku nekoliko trenutaka. Način izlaganja je takav da raspaljuje želju čitaoca da sam krene Stazom i zaviri iza vela pojavne strane života. a zatim brzim pokretom zabodite kažiprst (desni) u njen centar i istovremeno vibrirajte riječ JEHOVA (Jeeeee-hooooo- . Budući slobodan od zakletve šutnje. a odatle dijagonalno naniže do tačke od koje smo pošli. Me utim. Postalo mi je jasno. Vrijeme je za praktičan rad. počevši od stadija šegrta magije do stadija adepta. zemaljske objekte. sticanje ispravne duhovne orijentacije. Prsti desne ruke stisnuti su svi u pesnicu osim kažiprsta koji je opružen. E. osloba anje od nesvjesnih konflikata i kompleksa. kao kad bi crtali kredom na tabli ispred sebe. u svojoj knjizi “Trening i rad maga” prenio je skoro doslovno Ritual Pentagrama. čije je djelovanje na duhovni razvoj i ubrzanje spiritualne evolucije čovjeka slavljeno od mnogih hermetista i autora okultne literature. Uradite Kabalistički Križ. ekspanzija svijesti. Treba da nacrtate veliku petokraku u jednom potezu. U njoj su do detalja opisani tajni magijski rituali. Ovaj ritual izložio je kao magijsku tehniku za “prizemljenje” viših kozmičkih energija na materijalni plan. Zatim od desne butine idete ukoso naviše do tačke nešto malo iznad lijevog ramena. Ako budete pažljivo proučili suštinu Tetragramatona. tako da kad završite fizički pokret. Nekih četvrt vijeka poslije Regardiea. Stanite uspravno. okrenuti licem istoku. Vježba Kabalističkog Križa radi se uvijek prije Rituala Pentagrama i uvijek poslije njega. pred vašim duhovnim okom ostane velika Petokraka. razviće moći vizualizacije i dr. Ovo su fizički pokreti rukom. a osnovice pored butina. da je u njegovom tumačenju Ritual Pentagrama primjena Tetragramatona za transformaciju ideja i želja u materijalne. To znači da morate zamišljati kako crtate Petokraku u zraku. poslije dugotrajnog proučavanja Pičovih knjiga. Sad treba da kažiprstom opružene desne ruke nacrtate u zraku veliku petokraku zvijezdu. “solidne”. već ga je (po sopstvenom tvr enju) asimilirao kroz samostalan rad sa simbolima i Tarot-kartama. Pič. Vizualizirajte kako desni kažiprst ostavlja za sobom široku traku plave svjetlosti. zatim vodoravno na desnu stranu do tačke koja se nalazi na visini desnog ramena (ili nešto više). koja svijetli plavim plamenom zapaljenog špiritusa. Od te tačke polazite naviše do tačke koja se nalazi nešto iznad glave. njegovu primjenu u Ritualu Pentagrama. samo izvrnuto. naglašavajući njegovo djelovanje kao obreda čišćenja sredine u kojoj će se odvijati magijska aktivnost tj. To je polazna točka i istovremeno završna. fizičku aktivnost mora pratiti paralelna mentalna aktivnost.84 MAGIJSKI RITUAL PENTAGRAMA Ritual Pentagrama ili Petokrake zvijezde je vjekovima star magijski ritual. Najdalje je u interpretaciji ovog rituala otišao američki hermetista. koji je primio Posvećenje u bratstvu Unutrašnje svjetlosti. godine. Slijedeća stvar je uliti naglo u ovako nacrtan Pentagram veliku količinu energije. kada je dr Izrael Regardie. jer hermetičko znanje nije dobio od okultnog bratstva. Petokraku počinjete crtati od spoljašnje strane lijeve butine. Stvar je u praksi daleko jednostavnija nego što izgleda dok samo čitate. Ovako. ne dižući kredu od table od početka do kraja. shvatiti ćete poslije dužeg meditiranja. Batler. a neki od senzitivnih čitalaca relativno brzo. Koliko je meni poznato Ritual Pentagrama pojavio se prvi put u štampanoj formi 1937. čiji je vrh nešto iznad sredine glave. prekršivši zakletvu tajnosti datu bratstvu. objavio knjigu “Zlatna zora”.

Vizualizirajte za trenutak. a pokušajte da zabodete mač u čeličnu ploču.85 vaaaaa). tako da za kažiprstom ostane plavi trag (vi en naravno samo u imaginaciji). Zatim: “Desno od mene je Mihael. Sad dolazi zadnja formula: “Oko mene plamte Pentagrami. Dok izgovarate jednu po jednu formulu (dok ih vibrirate) koncentrirajte pažnju na odgovarajući Pentagram. Stojite. Zato . Uz napor imaginacije pokušajte da zamislite cijeli prizor odjednom. To je veoma teško. jer to već znate): “Ispred mene je Rafael”. To znači sve što ste do sada vizualizirali. Oni se uklapaju savršeno skladno. zar ne? Od vas se traži da pokušate. Nastavite da se okrećete dalje na desno za novih 90 stupnjeva. u istoj plavoj boji i probodite ga vibrirajući riječ ADONAI (Aaaaa-dooo-naaaa-iiiii). koji plamte na 4 strane svijeta. Oni koji sposobnost nisu razvili do visokog nivoa imati će tako er koristi od ovog potentnog rituala. iako ih nećete biti odmah svjesni. Iznad mene je heksagram!” Vjerojatno znate da je heksagram šestokraka zvijezda. Poslije toga nastavite da vučete plavu crtu do centra prvog Pentagrama na istoku odakle smo pošli. Pazite! Heksagram pri tom ne vizualizirate. jer vam se on sad nalazi iza le a. Polako se okrećite za 90 stupnjeva na jug. Služeći se zakonom analogije (MakrokozmosMikrokozmos) iskusniji sljedbenik je vjerojatno shvatio da je barijera podignuta prvenstveno radi naših sopstvenih slabosti. licem okrenuti istoku. Zatim: “Iza mene je Gabriel”. Okruženi ste plavim prstenom svjetlosti. Sljedbenici koji su većinu opisanih vježbanja savladali sada će biti u mnogo boljem položaju (to važi za sve sa razvijenom koncentracijom. budući da ste zaštićeni od spoljašnjih utjecaja. Zatim se okrenite na sjever za 90 stupnjeva. To znači da u duhovnom oku držite sve 4 plave Petokrake i plavi prsten koji spaja njihove sredine. Spoljašnji utjecaj je iluzija ukoliko u našem biću ne postoje elementi koji su komplementarni spoljašnjem djelovanju. Na primjer. znači. vrijednost vježbanja vibriranja i ostale komponente treninga. već ponovo vizualizirate čitav prizor . Ruka neka vam ostane opružena. tako da vaše tijelo sa raširenim rukama formira veliki križ i pokušajte u tom položaju vizualizirati cjelokupnu situaciju. Ni sva voda ogromnog oceana ne može da potopi malenu barku. opet nacrtajte na isti način drugi Pentagram. Naročito je teška vizualizacija “zapadnog" Pentagrama. Na taj način mentalna konstrukcija predstavlja zaštitnu barijeru. ruku raširenih u obliku Križa. U svakom slučaju koristi od ovog rituala su ogromne. Sada široko raširite ruke na visini ramena. tako da na zapadu nacrtate treći Pentagram i probadajući ga vibrirate riječ EHEJEH (Eeeee-heee-jeeeeh). vizualizirate i crtate četvrti Pentagram i vibrirate riječ AGALA (Aaaa-gaaaa-laaaa). SVE DOK VODE NEMA UNUTAR NJE SAME! Da se vratimo ritualu. Sad će vam postati jasnija vrijednost rada sa Drvetom Života. Potrebna je prilično razvijena moć vizualizacije da bi se elementi rituala formirali u zahtijevane psihičke slike. Kad ste se okrenuli na jug. Kako je trening mentalne koncentracije dat u detaljima u mojoj prvoj knjizi. Ponovite tehniku Kabalističkog Križa. Dok vibrirate riječ koncentrirajte se na ideju da ulijevate energiju u centar Pentagrama. kada kažete desno od mene je Mihael. pažnja vam je usmjerena na desni Pentagram. odn.sva 4 plava Pentagrama i plavi prsten koji ih povezuje. To je kraj operacije.” Zatim: “Lijevo od mene je Uriel”. istih dimenzija. nalik na mač i korice mača. jer samo njegovo prakticiranje predstavlja izvanrednu vježbu za razvitak koncentracije. bez obzira na osnovu koje knjige su to postigli). Sad vibrirate slijedeće formule (ovog puta ne pišem vam kako da vibrirate. a ljudi su navikli da vizualiziraju ispred sebe. unutar koga mogu da se nesmetano odvijaju psihičke aktivnosti. magijski krug. naporne vizualizacije Sefirota. koji spaja centre 4 velika plava Pentagrama. U osnovi svakog rituala leži sposobnost mentalne koncentracije.

Ritual Pentagrama ima i viši vid. Treba da naučite ovaj ritual u potpunosti. Isto vrijedi za praktičnu primjenu vizualizacije. To će vam olakšati vizualizaciju. Radite ga ako ikako možete redovno. Pazite da se ne degenerira u prazno papagajsko ponavljanje. Dobro je prije početka vježbe zapaliti malo špiritusa ili jakog alkoholnog pića u plitkoj tacni. gestova i slika. Kao što možete naslutiti. Zatim ih otvorite i usporedite imaginarnu boju sa stvarnom.86 stisnite zube i izdržite neko vrijeme a tada će shvaćanje dubljeg smisla cijelog procesa početi da se pomalja kroz mrak i konfuziju riječi. Poslije kraćeg vremena shvatiti ćete da je Ritual Pentagrama konstruiran po shemi Tetragramatona. daleko kompliciraniji za praktično izvo enje. pa ga u imaginaciji reproducirajte što življe možete. Veliki broj hermetista uvijek prije rutinske vježbe koncentracije (vizualizacije) obavi ovaj ritual. ovaj ritual na izvanredno upečatljiv način podsjeća našu podsvijest na dinamiku procesa magijskog stvaranja. a do mnogih ćete doći intuitivno. a to znači 2-3 puta nedjeljno. ako za ovaj vid magije bude dovoljno interesenata. koji teče od osnovne ideje. Tokom cijelog hermetičkog “školovanja” vraćati ćete se mnogo puta na ovaj izvor snage i inspiracije. bez zastajanja da se prisjetite i bez ikakve nedoumice što u kom trenutku slijedi. Kada se stekne rutina. Zatvorite oči. preko njene ekspanzije i kontrakcije do konačne realizacije odnosno materijalizacije. savjetno je prije vizualizacije pristupiti Ritualu Petokrake. Možda ću se u slijedećoj knjizi-udžbeniku hermetizma vratiti na njega. Vjerujem da hoću. Ako ovom magijskom operacijom želite izazvati promjene u sredini u skladu sa sopstvenom voljom. on ne oduzima više od nekoliko minuta vremena. Ukoliko su vaša interesovanja probu ena u tom pravcu ili nekom drugom. bez obzira da li joj je cilj izazivanje odre enog duhovnog stanja ili dovlačenje u posjed materijalnog objekta. tako da ste u stanju da ga automatski izvodite. a čovjek se njime efikasno izolira od iritirajućih misaonih vibracija okoline. Koncentrirajte se na njegov miran plavičasti plamen. nagoviještenom u ovom priručniku. pišite mi. stavite mi to na znanje. . po shemi po kojoj se odvija svaka uspješna vizualizacija. Tokom daljeg hermetičkog usavršavanja nailaziti ćete na sve nove mogućnosti primjene. Konačno da spomenem da je Ritual Pentagrama dobra priprema za vježbe koncentracije.

Jasno vam je da će napr. Isto važi za okolnosti života u kojima se dijete rodi. nevolje i nesreće samo su druga strana rješenja. Isto tako naša budućnost zavisi od naše aktivnosti u sadašnjosti (naših postupaka. Neću raspredati o tome pošto vjerujem da se treba držati sadašnjosti i da je dugo razmišljanje o tome što će biti u budućem životu čest način da se pobjegne od obaveza koje nas sada čekaju. Odmah na početku htio bih da rasčistim sa iluzijom koja je veoma česta me u početnicima. koje se do krajnosti uprošteno prevodi kao “sudbina”. Činjenica je da učenje o reinkarnaciji na Zapadnjaka ostavlja utisak sujevjerja i nedostatka zdravog razuma. Kratko rečeno karma nas uči da svaki akt. koji je obojen skepticizmom i objektivizmom. Problemi. Kako je termin udomaćen i u zapadnoj hermetičkoj tradiciji. iluzijom da ih proučavanje hermetizma pošte uje nevolja u životu. Ovo nas dovodi do učenja o ponovnom ra anju ili reinkarnaciji. Nas prvenstveno interesira kako da u odnosu na zakon karme zauzmemo aktivan stav prema životu u svim njegovim vidovima. Ništa od svega toga! Naprotiv. od fizičkog izgleda čovjeka ili žene zavisiti u značajnoj mjeri njihova sudbina. misli i riječ). Istini za volju i do njihovog bržeg uklanjanja. u visokom stupnju. O karmi i reinkarnaciji napisano je more knjiga. svaka riječ. snaga manifestiranja tendencija. Po svoj prilici najviše bi odgovarao prijevod “uzrok i posljedica” što ćete vidjeti iz daljnjeg izlaganja. jer je aktivnost najvažnija strana hermetičkog učenja.87 REINKARNACIJA I ZAKON KARME Riječ karma ima veoma široko značenje. mada to svojim očima nikad nije vidio. Da vidimo kako ćemo. isto iskustvo ponavljati će se s neumoljivom upornošću. Oba pola iskustva imaju isključiv cilj da nas navedu da ih naučimo jednom zauvijek i tako ih eliminiramo sa puta koji nas čeka. isto onako kao što Zapadnjak ne dovodi u sumnju vjerovanje da se elektroni kreću oko protona. o poznatim ljudima koji su vjerovali u reinkarnaciju itd. Zamislite čovjeka koleričnog temperamenta čije su uro ene crte usmjerene ka . služeći se hermetičkim učenjem kao idejom vodiljom. Na taj način naše sadašnje stanje posljedica je naše aktivnosti u prošlosti. me utim. Da je moguće izmiriti učenje o reinkarnaciji i marksističko djelovanje u praktičnom životu pokazuje primjer pokojnog Džavaharlala Nehrua. Svijet je interesantan za čovjeka baš zato što čovjek može da ga mijenja. Pravilo da ima malo onog što vrijedi važi i ovdje. svaka misao. Nehru je svoju vjeru u reinkarnaciju tumačio načinom života. Da li je plod ljubavi uravnoteženih i sre enih roditelja ili je vanbračno dijete odgojeno u domu za napuštenu djecu predstavlja ogromnu razliku u iskustvima koja ga čekaju. energija. prijatnih iskustava i sreće. izmijeniti nešto što izgleda nepodložno promjeni . u najvećoj mjeri posljedica našeg uobičajenog načina mišljenja. a iskustva čine sudbinu. inteligencija. Malo je knjiga koje izlažu učenje o karmi na način koji može poslužiti kao vodič za praktičnu akciju. Nejasna vjera u zakon karme našla je svoj izraz u narodnoj poslovici “Što čovjek sije to će i žeti. u čijoj je ličnosti to izmirenje ostvareno na veoma plodan način. zadržati ću ga u izvornom obliku u daljnjem izlaganju. Utjecaj karme ispoljava se na dva načina: društvenom sredinom u koju dolazimo ro enjem i uro enim ili nasljednim crtama karaktera. Po kozmičkom zakonu akcije i reakcije posljedica uvijek mora biti jednaka uzroku. kretanje Stazom dovodi do javljanja većeg broja nevolja i nesreća za kraće vrijeme.” Naravno reakcija ne mora biti vremenski tako odre ena da je to neposredno uočljivo i najčešće nije. U praktičnoj djelatnosti nesumnjiv marksista. budući energetske manifestacije moraju imati sasvim odre ene posljedice. Dokgod to ne uspijemo. Takav utisak je. Istočnjak u nju vjeruje tako prirodno kao što diše. životni elan. pa čak i tjelesne karakteristike.svoju sudbinu. Većina autora na stotinama stranica raspreda o indijskoj mudrosti. Kada kažem naslije enim crtama karaktera onda mislim na njihove najšire implikacije kao što su temperament. To će nam najbolje pokazati praktičan primjer.

koja bi izazivala patnju i žaljenje za promašenim. Na kraju se postavlja pitanje: Što činiti sa bolnim iskustvima. Uslijed toga uro ene crte karaktera stvarale bi mu samo nevolje . Jer. jer je dat nasljednom strukturom endokrinog sistema). u hermetičkoj literaturi. U prvom trenutku zapadamo u strahovitu krizu. ali ono što možemo izmijeniti ne smijemo trpjeti! Neka naš kolerik izmijeni svjesnim naporom one crte ličnosti koje se mogu izmijeniti. Kad dijete uspješno savlada gradivo prvog razreda osnovne škole. ali bi uslijed toga njegov život bio serija razočarenja i nevolja. Zatim naglo dolazi do razvedravanja.88 dominiranju u me uljudskim odnosima. ka bučnom ispoljavanju svojih htijenja i sl. Takav čovjek zadržao bi svoj temperament (koji se ne može izmijeniti. Drugi je bio mudriji: “Ne. I u običnom govoru često se kaže za . Nijednu povoljnu priliku ne bi iskoristio. Mi ne možemo direktno izmijeniti spoljašnji svijet. u hermetičko učenje itd. To je Staza hermetičkog djelovanja. Na primjer. koje naš podsvjesni duh najlakše asimilira). nitko ga više u njcmu ne zadržava. veća je prilika za učenje i razvijanje sposobnosti. Jednom kad je taj problem savladan kroz mukotrpne napore. jer priča izaziva javljanje serije slika. kad stradamo u saobraćajnoj nesreći ili izgubimo blisku osobu? Vjerujem da će odgovor na ovo pitanje razočarati većinu početnika (mnogi očekuju da će bavljenje hermetikom otkloniti. Dva putnika su danima pješačili po kamenitom putu koji im je bolno ozlijedio noge. Doživljiaji naše karme. ista neprijatna iskustva stalno će se iznova gomilati pred nama na Stazi. o dvojici bosonogih putnika. Jedan je predložio: “Hajde da pokoljemo sva goveda na svijetu i njihove kože da prostiremo ispred sebe. Ista iskustva. koje naša kontrola reakcija ne može da izmijeni. kada se javljaju sumnje u sebe. koji se ne mogu izmijenti. u ispravnost sopstvenog načina života.znate kako to izgleda kad neznalica hoće da se nametne sredini. Tako je i u školi života. Obratite pažnju na slijedeće. Sve dok ga ne prihvatimo. to ne bi bilo dovoljno. čak kad bi mogli da oderemo kožu svih goveda na svijetu. tu je jedini odgovor. Svi veliki muzičari imali su probleme sa savla ivanjem osnovne tehnike sviranja (na primjer klavira). moraju se prihvatiti kao lekcije u školi života. Ne smijeju se izbjegavati! Kad ovakav zaključak prihvatimo kao istinit počinje pražnjenje ili abreagiranje naše karme. često navo ena. Kako da takav čovjek izmijeni sudbinu? Svojom aktivnošću. kao čarobnim štapićem. mi mijenjamo sam spoljašnji svijet. (Ovakav način izlaganja nekog učenja je vrlo efikasan. takve doga aje od njih zauvijek). To ne znači da majstor može da svira ne dodirujući tipke i sjedeći bezbrižno u fotelji. Bolje da uzmemo samo jednu kožu i napravimo od nje čizme. Na primjer. jer se u nama javlja sposobnost da se kriza riješi jednom zauvijek. Što će se desiti? Iskustva koja ga čekaju u životu imati će sasvim novi vid. sada će postati izvor zadovoljstva i samopouzdanja. Što je kriza jača. Krećući se Stazom svjesno. Ishod je ovakav. Njegov život bi bio serija promašaja i konflikata. ali su i OKOLNOST PRODUKT ČOVJKOVE AKTIVNOSTI!!! Mi moramo hrabro podnijeti ono što ne možemo izmijeniti. rekli smo ranije. Tada će naš meki tepih ići svuda sa nama”. sposobnosti ne bi razvio. To znači da je tehnika sviranja sad uglavnom riješen problem i ista stvar javlja se u sasvim novom svjetlu. ne -zaboravite drugu stranu medalje. Zamislite da je taj čovjek odrastao u porodici u kojoj cvjeta lijenost i nerad. Ali on je istinit i jedini vodi napretku na Stazi evolucije. mi brže prelazimo isti put od ostalih ljudi. Tome nas uči stara priča. Mijenjajući svoje reakcije. ali možemo izmijeniti svoje reakcije na doživljaje koji potiču od spoljašnjeg svijeta. gdje smo svi učenici. čovjek je produkt uvjeta i okolnosti. već može samo da olakša. pošto snage koje smo stekli savla ujući problem ostaju naše dokgod egzistiramo kao ljudsko biće. Uzdizanju na viši stupanj evolutivne ljestvice uvijek prethodi kriza. tako da gazimo po mekom”. neka transformira lijenost u vrijedno korištenje svake prilike koja se ukaže. a to znači DA SE VIŠE ISKUSTVA SPUŠTA NA NAŠU GLAVU ZA ISTO VRIJEME! Svojim evolutivnim uspinjanjem mi ta iskustva prizivamo. stečena sposobnost ostaje. a znanje bi mu bilo jadno.

zagaziti ćete u krizu. Uz izvjestan šok shvatiti ćete da ne volite druge ljude. već da nas ojačaju. učine. Jedan veliki mudrac. da suosjećanje sa drugima predstavlja odraz vašeg straha za sopstvenu kožu itd. a kratko vrijeme iza toga zatraži neku uslugu. Vaše osjećanje sopstvene vrijednosti ne smije zavisiti od lijepog mišljenja koje ljudi imaju o vama. Jasna. razmislite zašto to govore! To je istinska mudrost. Znajte da Tragači na Stazi Istine imaju izoštren njuh jedan za drugog. oni su na različitim nivoima psihičke zrelosti. Takozvano “dobro mišljenje” koje ljudi imaju o nekom je društveni izum. LJUBAV POD KONTROLOM VOLJE”! Kako budete napredovali Stazom. vi ga uklanjate iz svog života jednom zauvijek. ali ne pretjerujte u tome! Nemojte pokušavati da popijete njihovu gorku medicinu da bi im pomogli da ozdrave! To moraju sami. Pošto ste stekli uvid da iscereni glumac na sceni nije vaše istinsko JA. a to. da bi sačuvali iluziju dobrote. ustvari to je istinska mudrost življenja. Odbijte takav odnos! Nemojte slušati što ljudi govore. pored ostalog. neosjetljivi na njihove patnje. koji je mnogo toga preturio preko glave. ovako je učio: “Ne daj svetinje psima. Pretpostavimo da ste jedan od takozvanih lijepo vaspitanih ljudi”. osjećate pritisak u sebi da mu učinite tu uslugu. Kad volite sebe možete voljeti čitav svijet. prije oko 2000 godina. Sasvim iznenada izbija snažna i bolna kriza. Pogrešno osjećanje ljubavi i podmetanje vaših le a pod njihovo breme lišava ih mogućnosti da uče. Pokretačka snaga vaše glume bila je težnja da navedete druge da vas vole i da vas prihvate. Ali pazite! Ljudi nisu me u sobom jednaki.različitim ljudima na isto pitanje dajte različiti odgovore! Tome nas uči hermetička mudrost: “Na pitanje budale odgovori u skladu sa njenom ludošću! Očekivati da ljudi shvate ono što ne mogu isto je što vjerovati da će drveni nož sjeći kao oštar brijač. Inače ne! Vaš unutarnji glas je najbolji sudac da li ste u nekoj situaciji dobro postupili ili ne. što u praksi znači da ćete pošteno isčeprkati svoje stvarne motive na svjetlost svijesti. bolna iskustva karme dolaze ne da nas slome. lijepo vaspitane osobe. Pošto ste svoju lažnu ljubaznost i “lijepo vaspitanje” izvukli iz tunela nesvjesnog na nivo budne svijesti. inauguriranu od velikog Adepta Alistera Kraulija: “LJUBAV JE ZAKON. Tada. da je zreo čovjek. da se od te “dobre osobe” ima neka korist. prilično lukav i efikasan.89 nekog. Ovakav stav se ponekad naziva egoizmom. avaj! zakoračili ste hermetičkom Stazom. zaboravljajući da i ostali ljudi igraju istu igru. da ste zavidni. nedvosmislena svijest o izvještačenoj glumi dobrote eliminira istu za vječita vremena. služeći se istim metodama. iako ga nisu uvijek svjesni! . Suočeni ste sa mogućnošću da pošteno priznate svoju neiskrenost i glumu ili alternativom da navedete bezbrojne razloge kao opravdanje za svoje ponašanje. sa kojima ćete dolaziti u kontakt želeći da saznaju. Što to znači? To znači da ste naučeni da glumite sve moguće vidove ljubaznosti i osjećanja za koje se smatra da potiču od ljubazne. Poslije beznadežnog stanja u koje ste zapali dešava se čudo! (Sjetite se izreke “Uvijek je najmračnije prije svitanja”). Koliko vam se puta desilo da vas netko hvali na sva usta. Morate zadovoljiti sebe bez obzira na posljedice. Sa njima ćete moći da uspostavite odnose koji će biti izvor obostranog zadovoljstva. odnosno da jednostavno odbijete da ga sagledate. Ali. Ako želite istinski napredak na Stazi. istovremeno sa osjećanjem krivice koje prati takvo ponašanje. Zapamtite. ali je takvo ponašanje istinska ljubav.” Ipak neki ljudi. Nemojte se osjećati odgovornim za greške koje drugi ljudi. Ono mora zavisiti samo od mišljenja koje imate sami o sebi. vi se po prvi puta odvajate od njega. Pružite ruku da im pomognete. Napredak na njoj zahtijeva nemilosrdno samoposmatranje. Ne zaboravite jednu od osnovnih aksioma magije. Niti bacaj svoj biser pred svinje da ga izgaze u blato nogama svojim i vrativši se rastrgnu te. sasvim je sigurno da ćete osjetiti jaku želju da svoja otkrića podijelite sa drugima. Zato zapamtite . Ovo može izgledati sebično. makar vama veoma bliski. da se razvijaju. znači posmatranje svojih osjećanja prema drugim ljudima.

90 .

već jednostavno netko tko ne mora o njima da misli ima bolju polaznu poziciju. koja se često javljaju. Do njega se. osnovne faze u procesu psihičkog djelovanja. Ipak. Primjenjujte ih cijelog života kako su opisani. Pogrešno. Vegetarijanstvo stvara senzitivnost. Na neka od pitanja. Zainteresiranim čitaocima preporučujem svoju treću knjigu koja je nedavno objavljena: SIMBOLI HERMETIZMA ili KLJUČEVI OKULTNE MUDROSTI. može doći korištenjem Drveta Života ili koncentracijom na Tarot karte. da bi se navikli na terminologiju i usvojili hermetički način mišljenja. Da li pušenje i alkoholna pića utiču na uspjeh praktičnog rada? Početnici obično očekuju da su iskusni hermetisti neka vrsta nadljudi. Mnogi eminentni hermetisti su pušili. bez ikakvih nedostataka koji inače njih muče. Rad sa Drvetom Života predstavlja uvo enje tehnika višeg hermetizma u praktičan rad. Sada prelazim na strukturu izložene gra e. U hermetizmu duhan šteti isto koliko u svakoj drugoj oblasti. Zakoni vizualizacije su univerzalni. bar ne striktno vegetarijanstvo. logično. Kao kad se fabrika modernizira. Magijsko-kabalistički trening traži umjerenost u svemu pa i u hrani. eliminirati. neprekidno dobivam pisma od čitalaca koji traže dopunske informacije. jer je materijal težak za asimilaciju čak i osobama sa izvjesnim iskustvom. Čovjek koji se često hvata za čašu ne može postići veći uspjeh u našoj oblasti. nalazi izme u ekstrema apstinencije i pretjerivanja. Isto važi za Formulu Tetragramatona i učenje o osnovnim elementima. Stvar se donekle mijenja ukoliko takva navika izaziva osjećanje krivice. mada ljudi najviše žude za ličnim kontaktom sa nekim tko od njih . što je sasvim preživio metod da se neke oblasti rada sačuvaju za što uži krug ljudi. Sljedbenici kojima odgovara vegetarijanska hrana. a pored toga pogrešno interpretirana od strane popularne štampe. U oblast veoma visoke magije spadaju informacije o astralnoj projekciji. Borba protiv opisanih navika predstavlja izvanrednu priliku za jačanje volje. koji su. Zapadna hermetička tradicija odgovara uvjetima života kod nas.91 ZAVRŠNE NAPOMENE Prva knjiga koju sam objavio – “Psihički trening indijskih fakira i jogija” . Vjerujem da će ova knjiga izazvati još veću nedoumicu. Pri tome ne treba zanemariti opće klimatske uvjete. Tehnika Srednjeg Stupa ima izvanredno povoljan efekt na seksualnu funkciju.bila je po strukturi materijala daleko jednostavnija od ove. Umjerenost u seksualnom životu. Da li je vegetarijanstvo komponenta hermetičkog treninga? Nije. Alkohol je mnogo štetniji. ponoviti ću po stoti put. Mnogima vjerojatno još nije jasno kakva je razlika izme u obične vizualizacije i vizualizacije uz pomoć Drveta Života. Tada je mnogo štetnija i mora se. a prevelika senzitivnost u našim uvjetima života nije preporučljiva. čini trening podnošljivijim. Oni. Ovakva materija je kod nas sasvim nova. Kamen koji mu visi o vratu suviše je težak da bi mogao da ravnopravno trči sa ostalima. Svaki od ova tri izvora je jednako dobar. ponovno čitanje knjige. koji u velikoj mjeri uvjetuju vrstu hrane. da li prelaskom na rad sa Drvetom nastavljate rad sa elementarnom vizualizacijom itd. Najbolji vodič je lično iskustvo. Osim toga proučavanje srodne literature biti će od velike pomoći. treba da nastave sa njom. pa počne sa korištenjem kompjutera za efikasniju kontrolu procesa. koja se. a ne produkt naivne klasifikacije kemije Starog vijeka. je misliti da je sloboda od ovih dviju navika vrlina sama po sebi. kroz napor volje. Dan danas te informacije dobivaju se u hermetičkim organizacijama pod zakletvom tajnosti. Jedini dobar postupak je. koji se dosta razlikuju od uvjeta života u Indiji. pak. mada je bolje ako se može bez toga. po mom mišljenju. odgovoriti ću na ovom mjestu. Pazite! Vizualizacija je osnovni psihu-magijski proces u kome se koristi moć stvaralačke imaginacije za izazivanje željenih promjena. To je daleko od istine. autosugestije i ostale opisane tehnike. Postoje hermetisti od kojih se takvo znanje može dobiti sasvim slobodno. omogućavajući kontrolu seksualne energije. zatim.

Vi već znate da su 4 osnovna kozmička elementa simbolički prikaz 4 osnovna procesa u ljudskom duhu. vatra . ali je račun platio Krauli. zajedno sa nobelovcem Jitsom (W. Namjerno sam napisao ZEMLJA velikim slovima da bih podvukao činjenicu da bez realizacijc. tako da sam sebe ruinira poslije dužeg mučenja. a funte su u to vrijeme (krajem prošlog vijeka) zaista bile funte. a avantura najveća. Izvjesnom magijskom tehnikom usadi se u oblast lične nadsvijesti automatski mehanizam.) Ako je ekonomski nezavisan. Očekivalo bi se da čovjek. odnosno materijalizacije. koji je upućen u operacije sa različitim instancama svijesti. Izvršilac kazne je onaj dio nadsvijesti koji se u običnom govoru naziva savjest. Pazite sada dobro! Šutnja o nečemu na što ste obavezni spada pod posljednji element . jer to interesira veliki broj Sljedbenika. priznatim pjesničkim talentom i imovinom od 40. rizikovati lomaču. nije mogao odoljeti iskušenju kršenja zakletve. Serija nesretnih okolnosti sručila mu se na glavu. Bilo kako bilo. To je strahovita opsesija koja prekršioca stavlja na neprekidne muke. Držati u kući knjigu kao što je ova značilo je. To je razlog zašto hermetista. Zakletva se krši uglavnom iz istih razloga iz kojih se rade sve ostale r ave stvari. Najpoznatiji je Alister Krauli. B.čista ideja. ali može malo da učini kada grize samog sebe. Pa što se desi sa čovjekom koji prekrši zakletvu. U hermetičke krugove Engleske stupio je sa reputacijom briljantnog studenta Kembridža. Ne kažnjava ga nitko sa strane. Yeats) i tada je položio zakletvu tajnosti. Posvećenje je primio u Zlatnoj Zori. Budući neobuzdan rušilac autoriteta svake vrste. može da otkloni negativne posljedice svoga akta. Kršenjem zakletve osnovna poluga sigurnosti se izmiče i psihička konstrukcija ruši. koga često spominjem. predstavlja upečatljiv primjer samoruiniranja. već je zakletva tako usmjerena da prijestupnik kažnjava samog sebe. Zakletva tajnosti bratstvu od koga je primljeno znanje imala je opravdanje u vrijeme kada je hermetička aktivnost bila progonjena. jer se stiče utisak da je tu uložen napor najmanji. zapitati ćete? Tko ga kazni? Ovaj fenomen nepoznat je mnogim samoukim hermetistima.92 više zna. ČOVJEK KOJI NE ŠUTI LIŠAVA SAMOG SEBE ČVRSTOG OSLONCA POD NOGAMA. Pored toga njegova djelatnost više nema moć realizacije. Zakletve su bile vrlo striktne i nemilosrdne.ekspanzija ideje. ne može ništa da poduzme u svoju obranu. SAMOM SEBI IZMIČE TLO POD NOGU. nezavisan je i psihološki. To su: zrak . Da razmotrimo taj fenomen sa stajališta operativne magije. Čovjek koji bi prije pedesetak godina objavio knjigu o magiji u kojoj je nedvosmisleno ukazano na iznošenje zabranjenog znanja obezbijedio bi sebi izvanredan materijalni uspjeh velikim tiražom knjige.kontrakcija mogućnosti i ZEMLJA .materijalizacija ili ostvarenje ideje.000 funti sterlinga. Ovaj njegov akt imao je sretne posljedice po nas. U svakom slučaju takvih ljudi nije bilo mnogo. kule u zraku. rečeno važi za čovjeka koji je bio obavezan na šutnju. On. koji predstavlja stožer lične sigurnosti. Naravno. bez ličnog napora ništa se ne može postići. koja bi se prodavala po desetostrukoj cijeni od normalne. koji je dobio posvećenje pa prekršio zakletvu. Oni su tada dječija igrarija. opisan u mnogim knjigama. ostale Sljedbenike. Da kažem nekoliko riječi o zakletvi lojalnosti. obavezan je da sluša njegove savjete i zabrane (“Čiji kruh jedeš. u Srednjem vijeku. Njegov život. Griža savjesti koja se u ovakvom slučaju javlja prevazilazi sve što neupućeni mogu da zamisle. istina. Inače ne. Na prvom mjestu je novac. može da se brani kada napad dolazi spolja. sva tri ostala proccsa ne vrijede ništa. njegovu pjesmu pjevaš”. koji su prisutni u svakoj njegovoj aktivnosti. . voda . inercija. Čovjek koji sebe ne izdržava.element zemlje jer zemlja je nepokretnost. produkt fantazije. već zavisi od oca. pošto je natopljeno aromom mistike. a Sljedbenici fizički uništavani.

Nesumnjivo vam je pala u oči tijesna veza hermetizma i dinamičke psihologije. smijući se unaprijed rezultatima koje će imati pridržavanje takvih uputstava.Secrets of Mental Magis”) i “Vidovitost i okultne snage" (Clairvoyance and Occult Powers”). bez ikakve svijesti o tome. Ni voće se bere prije nego što sazri. Zato nemojte pokušavati da mijenjate svijet. koje onaj koji želi da usporedi materijal ovdje iznijet sa sličnim pristupima treba da prouči. što je protiv svih propisa bijele magije. on će se slatko nasmijati njenoj sadržini. Bila je u mladim danima član Zlatne Zore. . U njoj je odličan dugačak predgovor dr Vladete Jerotića. najbolji prijatelji napustili su ga zbog njegove silovite potrebe da dominira. Okretanje nalijevo je sigurno znak crnomagijske tradicije. pod kojim je bila dobro poznata u intelektualnim krugovima Engleske izme u dva svjetska rata. okrenuti će se i zaboraviti na sve što je pročitao. ali tu nema pomoći. To je. Nažalost mali dio njegovog plodnog opusa preveden je na naš jezik. Pošto joj je tako nalijepio etikete. Sljedbenik koji nema mnogo iskustva u praktičnom radu. Za početak bih preporučio radove poznatog okultiste Etkinsona (W. visok nivo magije. Reći će da je to ostatak srednjovjekovnog praznovjerja i neznanja. ali je potrebno veliko iskustvo da bi se shvatilo na što cilja. Ako knjiga kao što je ova do e do ruku nezrelog čovjeka. biti će sigurno neprijatno iznena en snagama koje je ne znajući prizivao. pored ostalih neobičnih crta ličnosti. djelovanju nesvjesnih snaga u našem životu itd. Ustvari pod velom simbolizma ona daje praktične instrukcije. Izmijenite sebe. Jungovo učenje je za svakog tko nije slijep. Tako na primjer u svojoj “Magiji” (“Magick”) daje instrukcije Sljedbeniku da se okreće na lijevu stranu. Zato da prije emo na stranu literaturu. danas su organizacije koje traže polaganje zakletve šutnje veoma rijetke. jer će mu iznijeto znanje izgledati kao obična budalaština ili produkt bolesne fantazije. imao veoma perverzan smisao za humor. ako uloži istrajne napore djelujući po Kraulijevim instrukcijama. Od najveće vrijednosti su njeni radovi. Većina njenih radova su teorijskog tipa. Ostavite ih za period kada budete imali više iskustva. koji daju presjek njegovog rada. Doživio je duboku starost u materijalnoj bijedi. Formulu Tetragramatona. Sve u svoje vrijeme. Naravno. “Trening i rad posvećenika” (“The Training and Work of an Initiate”) i “Mistična Kabala” (“The Mystical Kabbalah”). a kasnije je osnovala novo okultno bratstvo “Društvo Unutrašnje Svjetlosti”. iako samo teorijske. W. čije je pravo ime. Tako je u svojim ritualima namjerno davao Sljedbenicima pogrešne instrukcije. To su “Duhovna moć . Uz to je Jung težak za čitanje. Na sreću.to je ustvari zbirka članaka. Krauli je. me utim. jer se shvatilo da je najsigurniji veo tajnosti psihička nezrelost neupućenog. Čitanje knjiga iz te oblasti pomaže Sljedbeniku da dobije jasniju sliku o procesima svijesti. drogama i crnoj magiji. Viša faza. Nevolja sa prevedenom literaturom važi i za ostale autore. pjesnički talenat mu je prerano uvenuo.93 Dijete mu je umrlo u mukama u ranom djetinjstvu. jer problem nije u nedostatku inteligencije. slučaj sa psihoanalitičkom literaturom bilo koje orijentacije. Atkinson) koji je neke radove objavio pod pseudonimima Jogi Ramačaraka i Svami Pančadasi. skoro su iskopnile.tajne mentalne magije” (“Mind Power . vizualizaciju i sl. svako ubje ivanje takve osobe je jalov posao. Dobro je da svaki hermetista pročita njegovu knjigu prevedenu kod nas pod naslovom “Labirint u čovjeku” . odnosima svjesnog i nesvjesnog. Istovremeno takav čovjek primjenjuje. pošto se praktične tehnike ne mogu naučiti čitanjem njegovih djela. Radove Alistera Kraulija zaobi ite. neće moći da prodre kroz veo sigurnosti. Na našem jeziku nema gotovo ničega. izmijeniti ćete cijeli svoj svijet! Da se pozabavimo knjigama. već zrelosti. Psihički nezreo čovjek. ma koliko visok količnik inteligencije imao. Većinom su sasvim javne. U evolutivnoj (bijeloj) magiji okrećemo se isključivo u smjeru kazaljke na satu. ali i daleko teža je proučavanje radova Daien Fočun. Violeta Firt.

Me utim praktična provjera jednog eksperimenta uvjerila me je da spisateljica nije imala nikakvog ličnog iskustva. koji izgleda toliko besmisleno da je piscu jasno da ga nitko neće provjeravati. te knjige nije lako shvatiti. Za to mu je. Uzgred rečeno.94 Slijedeći na listi je W. sakupio sam nekoliko drugova i provjerio eksperiment. Ima ih raznih vrsta i raznih cijena. treba prihvatiti veoma rezervirano. ključ do vjekovne mudrosti”) “Tarot. me utim. ali vaši zaključci mogu biti drugačiji. Neke njegove tvrdnje. navela je ovakav opit: Ako 4 čovjeka stanu oko petog. osjeti se izgubljenim u moru knjiga sličnih naslova. Knjiga nije bila loše pisana. koja bi mu pomogla da se izvuče. meditacija. Pošto ne možete ništa sigurno tvrditi dok lično no provjerite. Ovaj eksperiment trebao je da dokaže vezu izme u ritmičkog disanja i levitacije (dizanje predmeta uvis bez fizičkog kontakta. rasprava o Velikoj Bijeloj Loži. samo primjenom psihičke energije). dobio sam je krajnjim naprezanjem. takve knjige godinama prolaze kod čitalačke publike. Jeftine karte dobre su isto toliko kao i vrlo skupe. već je iz većeg broja knjiga lijepo isprepisivala ono što joj je izgledalo interesantno. Pretrpjeli smo potpun neuspjeh. Moram vas opomenuti da postoji mnoštvo knjiga čiji pisci ne stoje na osnovama ličnog iskustva. vrijeme i napore. Njegovi radovi. Jedna od najboljih knjiga o Tarotu je: “Tarot. Prije nekih desetak godina došao sam do veoma čitane i u okultnim krugovima poznate knjige “Otkriće trećeg oka” od žene-autora Vere Stenli Alder. One se mogu kupili kod izdavača koji objavljuju hermetičku literaturu. Iskusnijim Sljedbenicama toplo preporučujem radove suvremenog. Za vaše dalje usavršavanje dobro je da nabavite novi špil karata. bez Arijadnine niti iskustva. Sa takvim knjigama samo ćete traćiti novac. Slučaj ovog autora lijep je primjer kako naizgled banalan doga aj može da odredi dalji tok života. The Key to the Ancient Wisdom”). Još nekoliko puta smo . onda će biti u stanju da ukrućenog subjekta podignu samo vrhovima prstiju i to svaki od četvorice eksperimentatora samo sa jednim prstom! kao da je sasvim lišen težine. Ne mogu da ne spomenem klasičan rad magije francuskog Adepta Elifasa Levija “Transcendentalna magija” koji je velikim dijelom baziran na analizi Tarot karata. naravno. Početniku zvuči nevjerojatno da se koncentracijom na karte čudnog izgleda i meditiranjem o njihovom simbolizmu mogu riješiti mnogi lični problemi i razviti sposobnost. kojima je stekao zavidnu reputaciju su: “Trening i rad maga”) (“The Magician: His Training and Work”) i “Magija i Kabala. otkuda potiču karte za igranje?” Njegov radoznali duh nije se zadržao na prvom obavještenju. po cijeni koja je daleko prevazilazila moje tadašnje mogućnosti. Spomenuti autori i knjige su po mome mišljenju najbolji. Kako su mi u to vrijeme dosadite knjige koje obećavaju čuda u dubokoj budućnosti. u kojoj je tehnika kontrole sna detaljno proučena na nekih 300 stranica.disanje. Najbolje je da ih Sljedbenik sam nacrta i oboji.” (“The Magic and Kabalah”). Ponekad se ubaci neki eksperiment. vidovitost. Govoreći o izvanrednom djelovanju ritmičkog disanja. E. Kad radoznali početnik dobije u ruke kataloge izdavačkih kuća koje objavljuju hermetičku literaturu. koji leži donekle ukrućen i ako ritmički dišu 1-2 minuta. Spomenuo sam na više mjesta simbolički sistem Tarot. Ukoliko se radi o ozbiljnijem tretmanu. o Adeptima hermetike itd. Butler. od Pola Fostera Keisa. O Tarotu je napisano mnogo knjiga nejednake vrijednosti. već suhoparne citatologije. čija je rascvjetala kultura počivala velikim dijelom na hermetičkim znanjima. me utim njihova vrijednost ne zavisi od visine koštanja. potreban uzor. što misliš. tako da je. Bilo je svega po malo . Njegovo interesiranje za Tarot počelo je u trenutku kada ga je jedan prijatelj zapitao: “Pol. hermetiste Naita Gareta: “Praktični vodič do kabalističkog simbolizma” (“The Practical Guide to Kabalistic Symbulism”) i “Praksa ritualne magije” (“The Practice of Ritual Magic”). koji je opći izvor hermetičkog znanja. slijedeći lanac sve starijih informacija došao do starog Egipta. Veoma dobra knjiga za detaljno upoznavanje sa tehnikom astralne projekcije je rad Silvana Malduna “Projekcija astralnog tijela”(The Projection of Ehe Astral Body”).

ali neće dozvoliti da ga duž tog puta jašete. majstori.95 ponovili istu stvar sa potpuno jednakim rezultatom. dakle neki činilac van nas. Savla ivanje ličnih problema je put samorazvića. Mnogi početnici žude za ličnim kontaktom sa čovjekom koji je prošao kroz iste teškoće prije njih. Tu je velika zabluda. Zato se čuvajte knjiga koje obećavaju brda i doline bez napora i u nebuloznoj budućnosti. Adepti i sl. Istinski Adept nikada neće podmetnuti le a pod naše breme. Ono što ne valja jesu očekivanja da će neka osoba. Takav akt bio bi daleko od njegove mudrosti. Na kraju još neke napomene. učiniti lakšim probleme koji nas muče. Poslije svega prijatelji su mi se slatko smijali. On će rado nagovijestiti put kojim morale ići. Tvrdnje nekih osoba da su učitelji. morate prihvatiti sa velikom dozom skepticizma: “Vjeruj onom tko istinu traži. ali sam se definitivno uvjerio da gram iskustva vrijedi više nego tona skupih knjiga. ali ne umiju da lete. Njihovi pisci su ptičice koje veoma slatko pjevaju. Ovakva tendencija sama po sebi nije nešto loše. Sumnjaj u one koji te uvjeravaju da su je našli!!!” .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful