You are on page 1of 68

00000.

00000
_________
______
________
DKKAT!
SINAV BALAMADAN NCE AAIDAK UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Adnz, soyadnz, T.C. Kimlik Numaranz ve snav salon numaranz yukardakilerden farkl
ve kitapk zerine basl olan fotoraf size ait deilse bunu salon bakanna belirterek size
ait soru kitapnn verilmesini salaynz.
2. Soru kitap numaranz yukarda verilmitir. Bu numaray cevap kdnzdaki ilgili
alana kodlaynz. Bu kodlamay cevap kdnza yapmadnz veya yanl
yaptnzda cevap kdnz deerlendirilemez.
3. Bu sayfann arkasnda yer alan aklamay dikkatle okuyunuz.
AKADEMK PERSONEL VE LSANSST
ETM GR SINAVI (ALES)
(lkbahar Dnemi) 24 Nisan 2011
SORU KTAPII NUMARASI
Bu numaray cevap kdnzdaki ilgili alana kodlamay unutmaynz.
1. Bu soru kitap, Akademik Personel ve Lisansst Eitimi
Giri Snavnn Saysal Blmne ait Saysal-1 ve Saysal-2
testleri ile Szel Blmne ait Szel-1 ve Szel-2 testlerini
iermektedir.
2. Testin tm iin verilen cevaplama sresi 180 dakikadr
(3 saat).
3. Testteki her sorunun sadece bir doru cevab vardr. Bir soru
iin birden ok cevap yeri iaretlenmise o soru yanl
cevaplanm saylacaktr.
4. Bu kitapktaki sorularn cevaplar, kitapkla birlikte verilen
cevap kdnda ayrlm olan yerlere, kurun kalemle
iaretlenecektir. Cevap kd buruturulmayacak, zerine
gereksiz hibir iaret konulmayacaktr.
5. Deitirmek istediiniz bir cevab, size verilen silgiyle,
cevap kdn rselemeden, temizce siliniz ve yeni
cevabnz iaretlemeyi unutmaynz.
6. Bu testler puanlanrken her blmdeki doru
cevaplarnzn saysndan yanl cevaplarnzn
saysnn drtte biri dlecek ve kalan say o blmle
ilgili ham puannz olacaktr. Bu nedenle, hakknda
hibir fikriniz olmayan sorular bo braknz. Ancak,
soruda verilen seeneklerden birkan
eleyebiliyorsanz kalanlar arasnda doru cevab
kestirmeye almanz yararnza olabilir.
7. Snavda uyulacak dier kurallar bu kitapn arka
kapanda belirtilmitir.
AIKLAMA
1. Cep telefonu ile snava girmek kesinlikle yasaktr. ar cihaz, telsiz, fotoraf makinesi vb. aralarla; cep
bilgisayar, saat, her trl bilgisayar zellii bulunan cihazlarla; silah ve benzeri tehizatla; msvedde kd,
defter, kitap, szlk, szlk ilevi olan elektronik aygt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, aler,
cetvel vb. aralarla snava girmek kesinlikle yasaktr. Bu aralarla snava girmi adaylar mutlaka Salon Snav
Tutanana yazlacak, bu adaylarn snav geersiz saylacaktr. Snava kalem, silgi, kalemtra, saat vb.
arala ve kulaklk, kpe, bro vb. tak, herhangi bir metal eyayla girmek de kesinlikle yasaktr.
Yiyecek, iecek vb. tketim malzemeleri de snava getirilemez. Adaylar snava effaf ie ierisinde
su getirebileceklerdir.
2. Bu snavda verilen toplam cevaplama sresi 180 dakikadr. Snav baladktan sonra ilk 135 ve son 15
dakika iinde adayn snavdan kmasna kesinlikle izin verilmeyecektir.
3. Snav evrakn teslim ederek salonu terk eden aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar snava alnma-
yacaktr.
4. Snav sresince grevlilerle konumak, grevlilere soru sormak yasaktr. Ayn ekilde grevlilerin de
adaylarla yakndan ve alak sesle konumalar ayrca, adaylarn birbirinden kalem, silgi vb. eyleri istemeleri
kesinlikle yasaktr.
5. Snav srasnda, grevlilerin her trl uyarlarna uymak zorundasnz. Snavnzn geerli saylmas, her
eyden nce, snav kurallarna uymanza baldr. Kurallara aykr davranta bulunanlarn ve yaplacak
uyarlara uymayanlarn kimlik bilgileri Salon Snav Tutanana yazlacak ve snavlar geersiz saylacaktr.
6. Snav srasnda kopya eken, ekmeye kalkan, kopya veren, kopya ekilmesine yardm edenlerin kimlik
bilgileri Salon Snav Tutanana yazlacak ve bu adaylarn snavlar geersiz saylacaktr. Grevliler kopya
ekmeye ya da vermeye kalkanlar uyarmak zorunda deildir; sorumluluk size aittir.
Adaylarn test sorularna verdikleri cevaplarn dalmlar bilgi ilem yntemleriyle incelenecek, bu
incelemelerden elde edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya ekildiini gsterirse kopya eylemine
katlan adayn/adaylarn cevaplarnn bir ksm ya da tamam iptal edilecektir.
Snav grevlileri bir salondaki snavn, kurallara uygun biimde yaplmadn, toplu kopya giriiminde
bulunulduunu raporlarnda bildirdii takdirde, SYM takdir hakkn kullanarak bu salonda snava giren tm
adaylarn snavn geersiz sayabilir.
7. Cevap kdnda doldurmanz gereken alanlar bulunmaktadr. Bu alanlar doldurunuz. Cevap kdnz
bakalar tarafndan grlmeyecek ekilde tutmanz gerekmektedir. Cevap kdna yazlacak her trl
yazda ve yaplacak btn iaretlemelerde kurun kalem kullanlacaktr. Snav sresi bittiinde cevaplarn
cevap kdna iaretlenmi olmas gerekir. Soru kitapna iaretlenen cevaplar geerli deildir.
8. Soru kitapnz alr almaz, sayfalarn eksik olup olmadn, kitapkta basm hatalarnn bulunup bulun-
madn ve soru kitapnn her sayfasnda basl bulunan soru kitap numarasnn, kitapn n
kapanda basl soru kitap numarasyla ayn olup olmadn kontrol ediniz. Soru kitapnzn sayfas
eksik ya da basm hatalysa deitirilmesi iin salon bakanna bavurunuz.
9. Size verilen soru kitapnn numarasn cevap kdnzdaki Soru Kitap Numaras alanna kodlaynz.
10. Snav sonunda soru kitapklar toplanacak ve SYMde tek tek incelenecektir. Soru kitapnn bir sayfas
bile eksik karsa snavnz geersiz saylacaktr.
11. Cevap kdna yazlmas ve iaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanllk olmas hlinde
snavnzn deerlendirilmesi mmkn olamamaktadr. Tarafnzdan yazlmas ve iaretlenmesi gereken bu
bilgilerde eksiklik ve/veya yanllk olduunda durumunuz Snav Salon Tutananda belirtilecektir.
12. Soru kitapnn sayfalarndaki bo yerleri msvedde iin kullanabilirsiniz.
13. Sorular ve/veya bu sorulara verdiiniz cevaplar ayr bir kda yazp bu kd dar karmanz kesinlikle
yasaktr.
14. Snav salonundan ayrlmadan nce, soru kitapnz ve cevap kdnz salon grevlilerine teslim etmeyi
unutmaynz.
00000.00000
Aadaki saylardan hangisi say dorusu zerinde
sfra en yakndr?
A) B) C) D) E)
ifadesinin deeri katr?
2 A) B) C) D) E)
ileminin sonucu katr?
A) B) C) D) E)
1.
2.
3.
Farklar 6, toplamlar 20 olan iki doal saynn
arpm katr?
78 84 86 91 96 A) B) C) D) E)
olduuna gre, x katr?
1 2 A) B) C) D) E)
ileminin sonucu katr?
A) B) C)
E) D)
6000 6400 8000
9000 9200
4.
5.
6.
Dier sayfaya geiniz.
2011-ALES-lkbahar SAYISAL-1 TEST
Snavn bu blmnden alacanz standart puan, Saysal Arlkl ALES Puannzn (ALES-SAY) hesaplanmasnda 0,35; Eit
Arlkl ALES Puannzn (ALES-EA) hesaplanmasnda 0,4; Szel Arlkl ALES Puannzn (ALES-SZ) hesaplanmasnda 0,2
kat saysyla arplacaktr.
BU BLMDE CEVAPLAYACAINIZ TOPLAM SORU SAYISI 50'DR.
SAYISAL BLM
1
Yukardaki karma ilemine gre, toplam
katr?
5 6 7 8 9 A) B) C) D) E)
a, b, c birbirinden farkl birer pozitif tam say ve
olduuna gre, aadaki sralamalardan hangisi
dorudur?
A) B) C)
E) D)
7.
8.
a, b, c ve d gerel saylar ve olmak zere,
olduuna gre, d aadakilerden hangisine
eittir?
A) B) C)
E) D)
a, b ve c pozitif tam saylar ve
olduuna gre
I.
II.
III.
ilemlerinden hangilerinin sonucu ift saydr?
A) B) C)
E) D)
Yalnz I Yalnz II I ve II
I ve III II ve III
9.
10.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
2
olduuna gre, ifadesinin deeri katr?
A) B) C) D) E)
olduuna gre, ifadesinin alabilecei en
byk deer katr?
A) B) C)
E) D)3 4
Meral, parasnn yarsyla bir ayakkab, sonra da kalan
parasnn yarsyla bir gmlek alyor.
Meralin 30 TLsi kaldna gre, ayakkabnn fiyat
ka TLdir?
45 60 75 80 90 A) B) C) D) E)
11.
12.
13.
Ali (A), Deniz (D) ve Gamze (G)nin yalar arasnda
oranlar vardr.
Ali, Denizden 5 ya kk olduuna gre, Gamze
ka yandadr?
16 18 24 30 36 A) B) C) D) E)
Bir marketten alnan 4 paket karabiber tartlm ve
aadaki deerler bulunmutur.
1. paket: 109,8 g
2. paket: 110,7 g
3. paket: 111,2 g
4. paket: 111,9 g
Buna gre, bu drt paketin arlklarnn ortalamas
ka gramdr?
A) B) C)
E) D)
110,9 111 111,1
111,2 111,3
14.
15.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
3
Bir futbol takmnn bir sezon boyunca att ve yedii
gollerin says toplam 120dir. Bu takmn att gollerin
says yedii gollerin saysnn dr.
Buna gre, bu takm sezon boyunca ka gol
atmtr?
36 40 48 52 60 A) B) C) D) E)
Aadaki dorusal grafik bir maln al fiyatyla sat
fiyat arasndaki banty gstermektedir.
Bu mal 40 TLye satldnda maln satndan ka
TL kr elde edilir?

al fiyat (TL)
10
6
sat fiyat (TL)
8 10 12 14 16 A) B) C) D) E)
16.
17.
ki belediye otobs her gn ayn anda D durandan
hareket etmekte ve belirli bir gzergh takip ederek
tekrar ayn duraa dnmektedir. Otobslerden biri bu
gzergh 45 dakikada, dieri 1 saat 15 dakikada
tamamlamaktadr.
Bu otobsler, saat 7:00de duraktan hareket edip
aralksz sefer yaptna gre, ilk kez saat kata ayn
anda tekrar D duranda olur?
A) B) C)
E) D)
9:30 9:45 10:15
10:30 10:45
18.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
4
00000.00000
19. - 20. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE
CEVAPLAYINIZ.
basamakl bir ABC says iin simetrik fark
biiminde tanmlanyor.
olduuna gre, A katr?
2 3 4 5 6 A) B) C) D) E)
eitlii salandna gre, B aadakilerden
hangisi olamaz?
0 1 2 3 4 A) B) C) D) E)
19.
20.
21. - 22. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE
CEVAPLAYINIZ.
42 kiinin katld bir bilgi yarmasnda yarmaclar 20
ile 70 arasnda puanlar almtr. Aadaki grafikte her
bir puann kaar yarmac tarafndan alnd
gsterilmitir. rnein bu yarmada 40 puan alan
2 yarmac vardr.
Bu yarmada 50nin aasnda puan alan yarmaclar
elenmi, 50 ve zerinde puan alanlar ise finale
kalmtr.

20
30
40
50
60
70
2 4 6 8 10 12
alnan
puanlar
yarmac
says
Yarmadan ka yarmac elenmitir?
18 20 22 24 26 A) B) C) D) E)
Finale kalan yarmaclarn aldklar puanlarn
ortalamas katr?
56 58 61 63 65 A) B) C) D) E)
21.
22.
Dier sayfaya geiniz.
2011-ALES-lkbahar
5
23. - 24. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE
CEVAPLAYINIZ.
Saatteki hz 90 km olan bir ara A noktasndan,
saatteki hz 120 km olan baka bir ara ise B
noktasndan ayn anda birbirlerine doru hareket ediyor.
Bu iki ara C noktasnda karlatktan 8 saat sonra
Adan hareket eden ara Bye varyor.
B ile C noktalar arasndaki uzaklk ka kmdir?
600 630 660 680 720 A) B) C) D) E)
A noktasndaki ara hareketinden ka saat sonra
Bye varmtr?
14 15 16 17 18 A) B) C) D) E)
23.
24.
25. - 26. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE
CEVAPLAYINIZ.
DKKAT! SORULARI BRBRNDEN BAIMSIZ
OLARAK CEVAPLAYINIZ.
Be katl bir binann zemin katnda bulunan asansre
belli sayda kii binmitir. Tek numaral katlarda o anda
asansrde bulunan kiilerin inmi, ift numaral
katlarda ise o anda asansrde bulunan kiilerin yars
kadar kii asansre binmitir.
Asansre zemin katta 18 kii binmise 3. katta
asansrden ka kii inmitir?
4 5 6 7 8 A) B) C) D) E)
3. kattan 4. kata kan asansrde 2 kii varsa zemin
katta asansre ka kii binmitir?
12 15 18 21 24 A) B) C) D) E)
25.
26.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
6
27. - 28. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE
CEVAPLAYINIZ.
Bir i yerinde eit yazc bulunmaktadr. Bu
yazclardan bir sayfa kt alma sreleri yledir:
A yazcs: 6 saniye
B yazcs: 4 saniye
C yazcs: 3 saniye
B yazcsndan 15 sayfa kt alnan srede C
yazcsndan ka sayfa kt alnr?
16 18 20 21 24 A) B) C) D) E)
Ayn anda balayarak bu yazcdan 4 dakika
boyunca kt alnyor.
Buna gre, alnan ktlar toplam ka sayfadr?
160 180 190 200 220 A) B) C) D) E)
27.
28.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
7
00000.00000
29. - 31. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE
CEVAPLAYINIZ.
DKKAT! SORULARI BRBRNDEN BAIMSIZ
OLARAK CEVAPLAYINIZ.
Aadaki dorusal grafikte, bir aracn 100 km yol
aldnda tkettii benzin miktarnn, yolun eimine
bal olarak deiimi verilmitir.
Grafikteki eimin olmas aracn yoku aa,
+ olmas da yoku yukar hareketini ifade etmektedir.

10 20
5
10
15
eim (derece)
tketim (litre)
0 -5
Bu ara eimi 6 olan 15 kmlik bir yokuu ktnda
ka litre benzin tketir?
0,9 1 1,2 1,5 1,6 A) B) C) D) E)
29.
Bu ara eimi 5 olan 8 kmlik bir yolda tkettii
benzinle dz (eimi sfr) bir yolda ka km gider?
2 3 4 5 6 A) B) C) D) E)
Aada A, B ve C ehirlerinin konumu modellenmitir.
A ile B arasndaki uzaklk 200 km, B ile C arasndaki
uzaklk 100 kmdir.
Bu aracn Adan Cye giderken tkettii benzin
miktar 21 litre olduuna gre, B ile C arasndaki
yolun eimi ka derecedir?
(A ile B arasndaki yol dz (eimi sfr), B ile C
arasndaki yol yoku yukardr.)
4 6 8 10 12 A) B) C) D) E)
30.
31.
Dier sayfaya geiniz.
2011-ALES-lkbahar
8
32. - 34. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE
CEVAPLAYINIZ.
DKKAT! SORULARI BRBRNDEN BAIMSIZ
OLARAK CEVAPLAYINIZ.
Bir irket, sponsor olduu atletizm kulbnn
sporcularna kazandklar madalya bana tevik dl
vermektedir. Tevik dl altn, gm ve bronz
madalyalar iin srasyla 3, 2 ve 1 birim deerindedir.
Kulp sporcularnn kazandklar bronz madalya says
gm madalyalarn iki kat, gm madalyalarn says
da altn madalyalarn katdr.
Buna gre, irketin altn madalyalar iin verdii
tevik dl tm dln kata kadr?
A) B) C)
E) D)
32.
Kulp sporcular, 14 madalya kazanarak irketten
toplam 25 birim deerinde tevik dl almtr.
Sporcularn kazandklar altn ve gm
madalyalarn toplam says, bronz madalya saysna
eit olduuna gre kazanlan altn madalya says
katr?
1 2 3 4 5 A) B) C) D) E)
Kulp sporcular, yalnzca altn ve gm madalya
kazanmtr. Her bir sporcu ya altn ya da gm
madalya kazanmtr. Bu madalyalar iin irketin vermi
olduu tevik dlnn % 84 altn madalyalara
karlk gelmektedir.
Buna gre, kulpte en az ka sporcu vardr?
6 7 8 9 10 A) B) C) D) E)
33.
34.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
9
35. - 37. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE
CEVAPLAYINIZ.
Aadaki grafiklerin birincisinde bir lkedeki A, B, C, D
ve E rnlerinin 2000 ylndaki ihracat miktarlar,
ikincisinde ise bu rnlerin 2001 ylndaki ihracatnn
2000 ylna gre art ve azal miktarlar verilmitir.

100
200
350
400
150
2000
ihracat miktar (ton)
A B C D E
rn
200
250
2001
600
A
B
C D
E
ihracattaki deiim (ton)
rn
100
150
Hangi rnn 2001 ylndaki ihracat en dktr?
A B C D E A) B) C) D) E)
D rnnn 2001 ylndaki ihracat 2000 ylna gre
yzde ka artmtr?
100 125 140 150 160 A) B) C) D) E)
2001 ylnda hangi rnn o ylda yaplan toplam
ihracat iindeki pay % 10dur?
A B C D E A) B) C) D) E)
35.
36.
37.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
10
38. - 40. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE
CEVAPLAYINIZ.
5x5lik kareli kt kullanlarak farkl desenler
hazrlanyor. Bunun iin kttaki baz kareler
boyanarak boyanmam karelerden oluan ayrk
blgeler oluturuluyor.
Bu desenlerde, her ayrk blgedeki karelerden birine o
blgedeki kare says yazlyor.
RNEK:
Aadaki desen, 7 karenin boyanmasyla
hazrlanmtr. Bu desende ayrk blge vardr.
Soldaki blgede 8, sadakinde 4 ve alttakinde 6 kare
vardr.
Yukarda verilen kareli kttaki K karesinin
boyanmasyla elde edilen desende toplam
ka olur?
8 9 10 11 12 A) B) C) D) E)
Yukardaki desende A, B, C, D ve E karelerinden
hangisi boyal olmasayd toplam 14 olurdu?
A B C D E A) B) C) D) E)
Aadaki kareli kdn baz kareleri boyal verilmitir.
Boyama ii, verilen saylara uygun olarak tamamlanarak
bir desen hazrlanacaktr.
Bu desen hazrlandnda K, L ve M karelerinden
hangileri boyal olur?
A) B) C)
E) D)
Yalnz K Yalnz L Yalnz M
K ve L L ve M
38.
39.
40.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
11
41. - 43. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE
CEVAPLAYINIZ.
Birim kplerle oluturulmu aadaki yapnn stten,
nden ve sol yandan grnmleri izilmek isteniyor.
rnein, bu yapya nden bakldnda aada verilen
ekildeki taranm kareler grlr.
Bu grnmn kda izilmii ise yledir:
Bu yapya sol yandan bakldnda ka kare grlr?
3 4 5 6 7 A) B) C) D) E)
Bu yapnn stten grnmnn kda izilmii
aadakilerden hangisidir?
A) B) C)
E) D)
Bu yapdan harflerle belirtilen kplerin hangisi
karlrsa nden grnmn kda izilmii
deimez?
A B C D E A) B) C) D) E)
41.
42.
43.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
12
44. - 46. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE
CEVAPLAYINIZ.
DKKAT! SORULARI BRBRNDEN BAIMSIZ
OLARAK CEVAPLAYINIZ.
Aadaki tabloda bir manavn satt iki eit elmann
al ve sat fiyatlar verilmitir.
Isparta Amasya
Al fiyat (TL) 1,20 1,60
Sat fiyat (TL) 1,50 2,40
Bu manavn bir kilogram elmay bir hafta depolama
maliyeti 10 kurutur.
Bu manav iki eit elmadan toplam 100 TLlik alp ald
elmalar depolamadan satarak 35 TL kr elde ediyor.
Manav, ka kg Isparta elmas almtr?
40 50 60 65 75 A) B) C) D) E)
44.
Bu manav 50 kg Amasya elmasn 2 hafta depoladktan
sonra satyor.
Manav, bu sattan ka TL kr elde etmitir?
12 20 24 30 40 A) B) C) D) E)
Bu manav 40 kg Isparta ve 10 kg Amasya elmasn
3 hafta depoladktan sonra satyor.
Manav, bu sattan ka TL kr elde etmitir?
4 5 6 7 8 A) B) C) D) E)
45.
46.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
13
Aadaki gibi kare biimindeki bir kuman her bir
kenar 3 e paraya blnp taral ksmla gsterilen
kuma paras kesilerek karlyor.
karlan kuma parasnn alan 100
olduuna gre, kare biimindeki kuman bir kenar
uzunluu ka cmdir?
15 20 25 30 50 A) B) C) D) E)
Yukardaki verilere gre AFCD yamuunun alan ka
dir?
12 13 14 A) B) C) D) E)
47.
48.
O merkezli ember
ekildeki emberin yarap 2 birim olduuna gre,
taral blgenin alan ka birim karedir?
A) B) C)
E) D)
Hipotens uzunluu 6 birim olan bir dik genin
alan 9 birim kare olduuna gre, evresi ka
birimdir?
A) B) C)
E) D)
12 15 17
49.
50.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
SAYISAL-1 TEST BTT.
14
00000.00000
ileminin sonucu katr?
A) B) C)
E) D)
8 10 12
olduuna gre, x katr?
0 1 A) B) C) D) E)
eitsizliini salayan ka tane x tam says vardr?
10 11 12 13 14 A) B) C) D) E)
1.
2.
3.
a ve b pozitif tam saylar olmak zere,
olduuna gre, bnin alabilecei en byk deer
katr?
7 11 15 19 23 A) B) C) D) E)
olduuna gre, A says ka basamakldr?
6 7 8 9 10 A) B) C) D) E)
x bir tam say olmak zere
ifadesinin alabilecei en byk deer katr?
2 3 4 5 6 A) B) C) D) E)
4.
5.
6.
Dier sayfaya geiniz.
2011-ALES-lkbahar SAYISAL-2 TEST
Snavn bu blmnden alacanz standart puan, Saysal Arlkl ALES Puannzn (ALES-SAY) hesaplanmasnda 0,35; Eit
Arlkl ALES Puannzn (ALES-EA) hesaplanmasnda 0,2 kat saysyla arplacaktr.
BU BLMDE CEVAPLAYACAINIZ TOPLAM SORU SAYISI 50'DR.
SAYISAL BLM
15
basamakl 8AB ve 4AB saylarnn toplam 1246
olduuna gre, toplam katr?
5 6 7 8 9 A) B) C) D) E)
0, 2, 3, 4 ve 5 rakamlarnn yle basamakl ABC
says, kalan ikisiyle de iki basamakl DE says
oluturuluyor.
Buna gre, ABC ve DE saylarnn toplam en fazla
ka olabilir?
545 563 572 584 591 A) B) C) D) E)
olduuna gre, bu a ve bler iin aadaki
eitsizliklerden hangisi hibir zaman salanmaz?
A) B) C)
E) D)
7.
8.
9.
eitsizliini salayan xlerin kmesi aral
olduuna gre, toplam katr?
A) B) C)
E) D)
a ve b pozitif tam saylar iin
olduuna gre toplam katr?
13 14 15 16 17 A) B) C) D) E)
ifadesinin arpanlarndan biri olduuna gre
dieri nedir?
A) B) C)
E) D)
10.
11.
12.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
16
denkleminin zm kmesi aadakilerden
hangisidir?
A) B) C)
E) D)
1
0,
21
4,
33 1
,
2 4
1
2
3
2
Verilen a ve b pozitif saylarnn geometrik ortalamas
biiminde tanmlanmtr.
olduuna gre, katr?
A) B) C)
E) D)
n ve m birer doal say olmak zere
kmeleri tanmlanyor.
Buna gre, kmesinin elemanlarnn toplam
katr?
120 150 160 180 200 A) B) C) D) E)
13.
14.
15.
Bir havayolu irketi, yolcularna scak veya souk
iecek ikram etmektedir. Her scak iecein servisi
30 saniye ve her souk iecein servisi 20 saniye
srmektedir.
Bu havayolu ile seyahat eden 72 yolcuya yaplan
servis 32 dakika srdne gre, yolcularn ka
souk iecek imitir?
24 28 32 36 40 A) B) C) D) E)
ki sporcu evresi 400 m olan ember biimindeki bir
pist zerinde ayn noktadan, ayn anda, zt ynde
komaya balyor. Biri dierinden dakikada 10 m daha
fazla yol alyor ve kou baladktan 40 saniye sonra
sporcular ilk kez karlayor.
Buna gre, yava koan sporcunun hz dakikada
ka metredir?
290 295 300 310 315 A) B) C) D) E)
16.
17.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
17
Bir kurbaa bir merdivende eit olaslklarla ya bir
basamak ya da iki basamak zplayarak yol alyor.
Zeminde bulunan bu kurbaann 2. basamaa
uramadan geme olasl nedir?

kurbaa
1. basamak
2. basamak
3. basamak
zemin
A) B) C)
E) D)
18.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
18
00000.00000
19. - 20. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE
CEVAPLAYINIZ.
Aadaki ekilde bir hedef tahtas gsterilmitir. Bu
hedef tahtasnda yazl olan saylar bulunduklar halkal
blgelere ait puanlardr.
Yarmaclar bu hedef tahtasna ok at yapyor ve
oklarn isabet ettii blgelerin puanlar toplanarak
yarmacnn puan belirleniyor.
Mertin atlarnn ikisi ayn blgeye dieri de farkl bir
blgeye isabet etmitir.
Buna gre, Mertin puan aadakilerden hangisi
olamaz?
11 12 13 15 17 A) B) C) D) E)
Sibel atta da hedef tahtasnda farkl blgeleri
isabet ettirmi ve 29 puan almtr.
Buna gre, Sibelin en az puan ald at ka
puandr?
1 3 5 7 9 A) B) C) D) E)
19.
20.
21. - 22. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE
CEVAPLAYINIZ.
DKKAT! SORULARI BRBRNDEN BAIMSIZ
OLARAK CEVAPLAYINIZ.
Bir ktphanede en incesi 0,2 cm ve en kaln 5 cm
olmak zere eitli kalnlkta pek ok kitap vardr.
Ktphane grevlisi bu kitaplarn bazlarn 30 cm
uzunluundaki bo bir rafa yerletirecektir.
Ktphane grevlisinin rafa yerletirdii kitaplarn
en kaln 4 cm olduuna gre, rafta en fazla ka
kitap olabilir?
120 125 131 133 135 A) B) C) D) E)
Ktphane grevlisi rafa en incesi 1 cm olan 19 kitap
yerletirdiinde rafta hi bo yer kalmamtr.
Buna gre, grevlinin yerletirdii kitaplarn en fazla
ka tanesinin kalnl 1 cm olabilir?
14 15 16 17 18 A) B) C) D) E)
21.
22.
Dier sayfaya geiniz.
2011-ALES-lkbahar
19
23. - 24. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE
CEVAPLAYINIZ.
Dik koordinat dzleminde bir robota (0,0) noktasndan
(6,4) noktasna gitmesi iin 6 tane x ve 4 tane y
harfinden oluan komutlar veriliyor. x harfi robotun
1 birim saa, y harfi ise 1 birim yukarya gitmesini ifade
etmektedir. Robot, hareketini komutlarda verilen x ve
ylerin srasna uygun olarak yapmaktadr.
rnein, xxyyxxxxyy komutu verildiinde robot ekildeki
gibi hareket etmektedir.
Robota yyxxyyxxxx komutu verildiinde robot
aadaki noktalarn hangisinden gemez?
A) B) C)
E) D)
Robota bu ekilde ka deiik komut verilebilir?
A) B) C)
E) D)
23.
24.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
20
00000.00000
25. - 27. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE
CEVAPLAYINIZ.
Yazl, tersten yazl ile ayn olan saylara palindrom
say ad verilmektedir.
rnein, 3, 44, 505, 1991 saylar birer palindrom
saydr.
200 ile 350 arasnda ka tane palindrom say vardr?
12 14 15 16 18 A) B) C) D) E)
25.
2011 saysndan byk ilk palindrom say ABBA
olduuna gre, toplam katr?
2 3 4 5 6 A) B) C) D) E)
3e kalansz blnebilen ka tane drt basamakl
palindrom say vardr?
30 32 36 40 44 A) B) C) D) E)
26.
27.
Dier sayfaya geiniz.
2011-ALES-lkbahar
21
28. - 30. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE
CEVAPLAYINIZ.
ki kefeli terazide drt farkl kiloda arlk kullanlarak
eitli nesnelerin arlklar llmek isteniyor. Bunun
iin terazinin bir kefesine bu arlklardan bazlar (ya da
hepsi), dier kefesine ise geri kalanlardan bazlar (ya
da hibiri) ile arl llmek istenen nesne koyuluyor.
Terazi dengede kalyorsa nesnenin arl belirlenmi
oluyor.
rnein, elimizde 3, 5, 15 ve 17 kiloluk arlklar olsun.
Terazinin bir kefesine 5 ve 17 kiloluk arlklar, dier
kefesine de 15 kiloluk arlk ile arl 7 kilo olan bir
nesne koyulduunda terazi dengede kalr. Bylece 7
kiloluk bir nesnenin arln lebilmi oluruz.
2, 4, 8 ve 11 kiloluk arlklar kullanlarak
llebilecek en hafif nesne ile en ar nesnenin
arlklar toplam ka kilodur?
25 26 27 28 29 A) B) C) D) E)
28.
2, 5, 7 ve 11 kiloluk arlklar kullanlarak aadaki
arlklardan hangisi llebilir?
17 19 20 22 24 A) B) C) D) E)
3, 7, 12 ve 15 kiloluk arlklar kullanlarak aadaki
arlklardan hangisi llemez?
17 21 22 25 27 A) B) C) D) E)
29.
30.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
22
31. - 33. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE
CEVAPLAYINIZ.
DKKAT! SORULARI BRBRNDEN BAIMSIZ
OLARAK CEVAPLAYINIZ.
Bir i yerinde alanlarn tm evrensel kme (U)
olmak zere
kmeleri tanmlanyor.
Aadakilerden hangisi Kadn matematikilerin tm
yabanc dil bilmektedir. nermesine karlk gelir?
A) B)
C) D)
E)
31.
Yukardaki emada gsterilen taral blge
aadakilerden hangisini ifade etmektedir?
Yabanc dil bilen erkek matematikiler
Yabanc dil bilmeyen kadn matematikiler
Yabanc dil bilen fakat matematiki olmayan
kadnlar
Matematiki olmayan fakat yabanc dil bilen kadnlar
Matematiki olmayan ve yabanc dil bilmeyen
kadnlar
A)
B)
C)
D)
E)
Yukardaki emaya gre, aada verilen
nermelerin hangisi dorudur?
Matematikilerin tm yabanc dil bilmektedir.
Matematiki olmayan erkeklerin tm yabanc dil
bilmektedir.
Matematiki olmayan kadnlarn tm yabanc dil
bilmektedir.
Yabanc dil bilenlerin tm kadn matematikilerdir.
Erkek matematikilerin bazlar yabanc dil
bilmektedir.
A)
B)
C)
D)
E)
32.
33.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
23
34. - 36. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE
CEVAPLAYINIZ.
DKKAT! SORULARI BRBRNDEN BAIMSIZ
OLARAK CEVAPLAYINIZ.
Bir fabrikada, retilen rn says, altrlan ii says
ve toplam maliyet arasnda aadaki gibi dorusal
bantlar vardr.


rn
says
0 400
ii says
10
50
ii
says
0
50
toplam maliyet (TL)
500
3000
Fabrikada 50 ii alyorsa ve her rn 9 TLye
satlyorsa kr, toplam maliyetin % kadr?
10 20 30 40 50 A) B) C) D) E)
rn says 300 ise toplam maliyet ka TLdir?
2000 2100 2400 2500 2700 A) B) C) D) E)
rn bana den maliyet 15 TL ise fabrikada ka
ii alyordur?
20 24 25 27 30 A) B) C) D) E)
34.
35.
36.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
24
37. - 39. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE
CEVAPLAYINIZ.
Bir sahil eridinde 12 metrelik yaya yolu ile deniz
arasnda birbirine paralel 9 metrelik kumlu blge ve
7 metrelik akll blge vardr. Aadaki ekil bu
durumu modellemektedir.
Yrme hz yaya yolunda saniyede 3 m, kumlu blgede
1 m ve akll blgede ise 0,2 mdir.

A
B
C
D
9
7
12
Yaya yolu
Kumlu blge
akll blge
Deniz
A noktasndan C noktasna kumlu blgenin iinden
yryerek gitmek en az ka saniye srer?
9 10 12 15 18 A) B) C) D) E)
37.
A noktasndan B noktasna, oradan da D noktasna
yryerek gitmek en az ka saniye srer?
26 34 48 54 66 A) B) C) D) E)
A noktasndan D noktasna bir doru boyunca
yryerek gitmek ka saniye srer?
36 42 45 50 55 A) B) C) D) E)
38.
39.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
25
40. - 42. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE
CEVAPLAYINIZ.
Ahmet, 4 ve 5 litrelik iki kova yardmyla be gn
boyunca bahesindeki bo havuza su tamtr.
Ahmetin su tamas ile ilgili olarak unlar bilinmektedir:
Kovalarn her ikisini de tamamen suyla
doldurmutur.
Her tamada iki kovay da kullanm ve bu
kovalarla pazartesi 5, sal 6, aramba 4,
perembe 3 ve cuma 5 sefer su tamtr.
Tama srasnda her iki kovadan da bir miktar
suyu yere dkmtr. 5 litrelik kovadan dkm
olduu bir gnlk toplam su miktar ortalama 2
litredir.
Be gn sonunda havuzda toplam 190 litre su
birikmitir.
Ahmetin 5 litrelik kovadan dkm olduu toplam
su miktar sefer bana ortalama ka litredir?
A) B) C)
E) D)
40.
Ahmet be gn boyunca toplam ka litre suyu yere
dkmtr?
17 18 19 20 21 A) B) C) D) E)
Ahmetin 4 litrelik kovadan dkm olduu bir
gnlk toplam su miktar ortalama ka litredir?
1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 A) B) C) D) E)
41.
42.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
26
00000.00000
Yukarda verilen ABCD dikdrtgeninin kegeni
3, kenar da 5 eit paraya ayrlmtr.
Dikdrtgenin alan 60 olduuna gre, LKCD
taral drtgeninin alan ka dir?
18 20 21 22 24 A) B) C) D) E)
Kenar uzunluklar birer tam say olan dar al bir
genin kenarlarndan biri 4 cm, dieri ise 7 cmdir.
Bu genin evresi en fazla ka cm olabilir?
16 17 18 19 20 A) B) C) D) E)
43.
44.
Yarap 1 m olan kre eklindeki balonun hacmini
iki katna karmak iin balonun yarap ka metre
olana kadar iirilmelidir?
A) B) C)
E) D)
2
Dik koordinat dzleminde verilen aadaki birim
emberin merkezi M(1,1) noktasdr.
A(0,1) ve B(3,0) noktalarndan geen d dorusu
birim emberi C(x,y) noktasnda kestiine gre,
x katr?
A) B) C)
E) D)
45.
46.
Dier sayfaya geiniz.
2011-ALES-lkbahar
27
Yukardaki ekilde A, O ve C noktalar dorusaldr.
Taral daire diliminin alan 9 olduuna gre,
x ka cmdir?
A) B) C)
E) D)
6


6 2


2
6


Birim karelerden oluan dikdrtgen biimindeki
aadaki kartonun AB ve CD kenarlar yaptrlarak bir
silindir elde ediliyor.
Bu silindirin P noktasnda bulunan bir karnca en
ksa yoldan giderek Q noktasna ulatna gre, bu
karnca ka birim yol almtr?
A) B) C)
E) D)
47.
48.
ekilde verilen O merkezli ember, kegen uzunluklar
10 cm ve 24 cm olan ABCD ekenar drtgenine iten
teettir.
Buna gre, emberin yarap ka cmdir?ABCD ekenar drtgen
AC 10 cm
BD 24 cm
=
=


A
B
C
D
O
A) B) C)
E) D)6 8
Dik koordinat dzleminde tam say koordinatl (m,n)
noktalar, ift olduunda krmzya, tek
olduunda ise maviye boyanyor.
Buna gre, koordinatlar ve
eitsizliini salayan noktalarn ka tanesi mavidir?
8 9 10 11 12 A) B) C) D) E)
49.
50.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
SAYISAL-2 TEST BTT.
28
00000.00000
1. - 4. SORULARDA, CMLE YA DA PARADAK
BOLUU ANLAM BAKIMINDAN EN UYGUN
BMDE TAMAMLAYAN SEENE BULUNUZ.
yk trnn tm dnyada ---- salayan Mark
Twain, zellikle Tom Sawyer ve Huckleberry Finnin
Maceralar adl yaptlaryla ---- gnllerinde taht
kurmutur.
aktarlmasn yaymland tm lkelerin
yazlmasn nesiller boyu
sevilmesini gemiten gnmze
gelimesini her dnemde sevilerek
yaygnlamasn okurlarn
A)
B)
C)
D)
E)
Doruyu arama abas olarak adlandrabileceimiz
felsefe, insanlar baz sorular zerine ----, onlardan
---- arr.
almaya zm retmeye
gzlem yapmaya konumaya
dnmeye sonu karmaya
cevap aramaya arm yaratmaya
dikkat kesilmeye deneme yapmaya
A)
B)
C)
D)
E)
Yaklak 300 bin yl nce Afrikada ---- bugnk
insan tr, 200 bin yl burada yaayarak oalm,
sonra teki ktalara ----.
balayan ulam
ortaya kan dalm
bilinen yaylm
gzlenen gemi
beliren tanm
A)
B)
C)
D)
E)
1.
2.
3.
Kimi tek bana bir arabay kaldryor, kimi dev
ktkleri yuvarlyor, kimi halatlarla balanm bir
ua ekebiliyor. Bu olaanst g gsterileri, bir
aksiyon filminin sahnelerinden alnma deil. ----.
Ortak noktalar, fiziksel olarak ok gl olmalar ve
inanlmaz rekorlara imza atmalar. ri csseleriyle
hemen dikkat eken bu adamlarn hepsi, glerini
Dnyann En Gl Adam yarmasnda bir ova
dntrm. Onlar iin dev arlklar kaldrmak,
bir tramvay tek bana ekmek bal bana bir
elence.
zleyenleri hayrete dren bu g denemelerini
gerekletirenlerin hepsi birer insan
Kimisi bu yaplanlarn imknsz olduunu ancak
hileyle gerek gibi gsterilebileceini iddia ediyor
Hlbuki buna benzer filmlerin ne tr abalar, ne
byk emekler harcanarak ekildiini herkes bilir
Rekor kranlar byk dllerle onurlandrlmyor
ama krdklar rekorun salad saygnlk onlara
fazlasyla yetiyor
Bu trden g gsterilerini izlemek pek ok kiiye
zevk veriyor
A)
B)
C)
D)
E)
4.
Dier sayfaya geiniz.
2011-ALES-lkbahar SZEL-1 TEST
Snavn bu blmnden alacanz standart puan, Szel Arlkl ALES Puannzn (ALES-SZ) hesaplanmasnda 0,4; Eit
Arlkl ALES Puannzn (ALES-EA) hesaplanmasnda 0,4; Saysal Arlkl ALES Puannzn (ALES-SAY) hesaplanmasnda 0,3
kat saysyla arplacaktr.
BU BLMDE CEVAPLAYACAINIZ TOPLAM SORU SAYISI 50'DR.
SZEL BLM
29
5. - 8. SORULARDA, BATA VERLEN CMLEDEN
KESN OLARAK IKARILABLECEK YARGIYI
BULUNUZ.
lki 17 Ekim 2011de olmak zere, her yl Trkiyede
de yaplacak olan yarmaya, nmzdeki yldan
itibaren Trk yarmaclar da katlabilecek.
Daha nceki yarmalar 17 Ekimde yaplmamtr.
2012de, yarmann Trkiyede yaplacak blmne
katlacaklar arasnda yabanc yarmaclarn
ounlukta olmas beklenmektedir.
2010 ve bundan nceki yllarda yarma, dzenli
olarak her yl yaplmamtr.
2011 ylnda yaplacak yarmaya Trk yarmaclar
katlmayacaktr.
17 Ekim 2011den nce alnan bir kararla,
yarmaya katlan lkelerin says artrlmtr.
A)
B)
C)
D)
E)
Bu antolojide, allmn aksine, airin son dnem
iirlerinden gemie doru bir seyir izleniyor.
Belirli konular ileyen iirler bir araya getirilmitir.
iirler yazl tarihlerine gre yeniden eskiye doru
sralanmtr.
Belirli bir yaznsal dnemin nl airlerine yer
verilmitir.
Yeni airlerin yeni iirlerine yer verilmitir.
Yer alacak iirlerin seiminde hazrlayann beenisi
esas alnmtr.
A)
B)
C)
D)
E)
5.
6.
Yazar, farkl sosyoekonomik zelliklere sahip
lkelerde yaanan iddet olaylarn, hem
istatistiklerden elde edilen bilgilere hem de kiisel
deneyimine dayanarak aktaryor.
Farkl lkeler birbiriyle karlatrlarak bir sonuca
ulalmtr.
Karlalan sorunlara zm yollar nerilmitir.
iddete kar alnan yasal nlemlerin yetersiz
kald vurgulanmtr.
Spor karlamalarnda yaanan iddet olaylar ele
alnmtr.
Yazarn kendisi de iddet ieren bir olayn iinde yer
almtr.
A)
B)
C)
D)
E)
Oyunlarndan ok, romanlaryla tannan
Cervantesin Byk Sultan adl yapt stanbullularla
ilk defa buluuyor.
Bu oyun stanbul dnda sahnelenmemitir.
Bu oyun, yazarn en nemli yaptdr.
Yazarn btn yaptlar ilgiyle karlanmtr.
Yazarn eitli trlerde yaptlar vardr.
Yazarn sahneye konan ilk yaptdr.
A)
B)
C)
D)
E)
I. geen yl ulalan 43,3 milyon adetlik sat
II. bir nceki yla gre satlarn yzde 20
III. izgi roman satlarnda bir patlama yaanan bu
lkede
IV. izgi roman olduunu gsteriyor
V. arttn ve satlan her sekiz kitaptan birinin
Yukardaki szler anlaml ve kurall bir cmle
oluturacak biimde sralandnda, hangisi batan
nc olur?
I II III IV V A) B) C) D) E)
7.
8.
9.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
30
I. tarihsel geliim srecinde kullanlan tekniklerin ve
motiflerin srrn zmek gerekiyor
II. fakat gnmzde yeniden canlandrlmaya allan
Trk ini ve
III. sonralar giderek unutulmaya yz tutan
IV. 14. yzyln ortalarndan balayp 17. yzyln
sonuna kadar en parlak dnemini yaayan
V. seramik sanat hakknda doru bilgi edinebilmek
iin
Yukardaki szler anlaml ve kurall bir cmle
oluturacak biimde sralandnda, hangisi batan
ikinci olur?
I II III IV V A) B) C) D) E)
I. szcklerin durgun sudaki yapraklar gibi
salnmasn bekleyen okurlar
II. inili kl metinlerden holanan bambaka bir
okur kitlesi var
III. metnin kendisini oradan oraya savurmas yerine
IV. bir yanda okuduu kitaba kendisini kaptrmak
isteyen
V. dier yanda ise beklenmedik anlarda tkezlemeyi
seven
Yukardaki szler anlaml ve kurall bir cmle
oluturacak biimde sralandnda, hangisi batan
drdnc olur?
I II III IV V A) B) C) D) E)
10.
11.
I. korunmasn salayan yeni bir gda paketleme
malzemesi
II. bilim insanlar, gdalarn bozulmasna neden olan
III. gelitirdiklerini duyurdular
IV. gdalarn daha uzun sre
V. bakterilerle mcadele ederek
Yukardaki szler anlaml ve kurall bir cmle
oluturacak biimde sralandnda, hangisi batan
nc olur?
I II III IV V A) B) C) D) E)
I. insanlara, dnmeden
II. popler olann peinden komay ve elindekinden
III. tketim ann dourduu kltr
IV. daha fazlasn istemeyi tlyor
V. sorgulamadan yaamay
Yukardaki szler anlaml ve kurall bir cmle
oluturacak biimde sralandnda, hangisi batan
ikinci olur?
I II III IV V A) B) C) D) E)
12.
13.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
31
I. kentlilik orannn, zaman iinde
II. yirmilerde seyreden
III. yzde seksenlere doru ykselmesi
IV. eitli toplumsal sonular dourmutur
V. cumhuriyetin kurulu yllarnda yzde
Yukardaki szler anlaml ve kurall bir cmle
oluturacak biimde sralandnda, hangisi batan
drdnc olur?
I II III IV V A) B) C) D) E)
Bir rafta, ilerinde nane, tarn, biber ve kekik bulunan
drt kavanoz yan yana durmaktadr. Bu kavanozlarn
renkleri yeil, mavi, sar ve krmzdr.
I. Krmz kavanoz, yeil kavanozla tarn kavanozu
arasnda durmaktadr.
II. Nane kavanozu, mavi kavanozla biber kavanozu
arasnda bulunmaktadr.
III. Sar kavanozdaki, kekik deildir.
Buna gre rafn iki banda hangi baharat
kavanozlar bulunmaktadr?
A) B)
C) D)
Nane ve biber Tarn ve kekik
Biber ve tarn Kekik ve nane
E) Biber ve kekik
14.
15.
Aadaki cmlelerden hangisi Bu renciler, deiik
kavramlar ayn szcklerle anlatmak zorunda
kalyorlar. yargsnn nedeni olabilir?
Yazdklarnda dil ve anlatm ynnden yanllar
bulunmas
Yazdklarnda pek ok yazm ve noktalama yanl
yapmalar
Yazacaklar konu hakknda aratrma yapmamalar
Sz daarcklarnn yeteri kadar geni olmamas
Dncelerini yazya dkememeleri
A)
B)
C)
D)
E)
Trilyonluk evlerin kitaplklarnda, kapaklar hi
almadan duran ve yalnzca ss eyas gibi grlen
kitaplar, aslnda hcre hapsindeki masumlardr.
Bu cmlede kitaplarla ilgili olarak anlatlmak istenen
aadakilerden hangisidir?
Asl ilevi dnda kullanld
Etkileyiciliini yitirdii
Trlerine gre snflandrlmad
Okunmaya deer bulunmad
Evlere grsel gzellik katt
A)
B)
C)
D)
E)
yaamnda, geldiin zaman boluk dolduran deil
gittiin zaman yeri doldurulamayan ol! szyle
aadakilerden hangisinin nemi vurgulanmak
istenmitir?
Verilen grevi zamannda bitirme
Her konuda fikir ileri srebilme
Takm almasna yatkn olma
Karsndakine saygl davranma
Herkesten daha ok bilgi ve birikime sahip olma
A)
B)
C)
D)
E)
16.
17.
18.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
32
Aadaki cmlelerin hangisi ayra iindeki szn
anlamn iermemektedir?
Belleini yitirmi, anlamsz dler iinde etrafa
glmser gibiydi. (sanma)
Onun konumalar, iirli bir dilin inceliine sahipti.
(beenme)
Karmak grnen insan ilikilerini kolayca
zebildiinden, herkese ok nemsenirdi.
(dn vermeme)
O olaylar srasnda arkadamn yannda olanlardan
biri de bendim. (tanklk etme)
Belleinin giderek yprandn, anlarnn yava
yava silinmeye baladn biliyordu.
(farknda olma)
A)
B)
C)
D)
E)
(I) Yetkililerce AB lkelerinde u anki ortalama yan
40n zerinde olduu aklanmtr. (II) Gelecekte
nfusun ok az artaca ve ortalama yan daha da
ykselecei sanlmaktadr. (III) 2025 ylnda, AB
nfusunun % 30unun 65 yan zerinde olmas
beklenmektedir. (IV) Aratrmalara gre Avrupallarn
ortalama dourganlk oran derken ortalama yaam
sresi artmaktadr. (V) Sonu olarak AB lkelerinde
2050 ylnda, almakta olan nfusun 48 milyonunun
yaamn yitirecei sylenebilir.
Bu paradaki numaralanm cmlelerin hangilerinde
kesinlik sz konusudur?
A) B) C)
E) D)
I. ve III. I. ve IV. II. ve IV.
III. ve V. IV. ve V.
19.
20.
(I) Bize kitabn saygdeer, ba stnde tanmas
gereken bir varlk olduu retilmiti. (II) Kitabn yere
konulmas bile yadrganrd kltrmzde. (III) Hatta
brakn kitab, sokakta bulunan yazl bir kt paras
bulunduunda alnp bir duvar kovuuna konurdu.
(IV) Peyami Safann, eski kitaplarn kaldrmlarda
satlmas karsndaki isyann hatrlayn. (V) Kitab
yerlerde srndren insanlarn asla ileri bir uygarlk
kuramayacan nasl da haykrmt!
Bu paradaki numaralanm cmlelerden
hangisinde parada anlatlanlarn nedeni
aklanmtr?
I. II. III. IV. V. A) B) C) D) E)
(I) Bir ilkretim okulunda yaplan syleiye katldm;
yalar 13-15 arasndaki ocuklarla iirden, denemeden,
okuyup yazmaktan sz ettik. (II) Onlara lhan Berkin
Bir Alageyik iirini okudum, bylenmi gibi dinlediler.
(III) lhan Berkin adn ilk kez duyduklarndan emindim.
(IV) yleyken o muhteem iirin musikisine kaplp kim
bilir ne hlyalara daldlar, zihinlerinde nasl taze alanlar
ald! (V) O dizelerin bysyle belki de kk
defterlerine acemice dizeler yazmaya balamlardr
bile.
Bu paradaki numaralanm cmlelerin hangisinde
kiisel dnceye yer verilmemitir?
I. II. III. IV. V. A) B) C) D) E)
21.
22.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
33
(I) Trkiye, meyve ve sebzede AB lkelerindeki retimin
% 60na denk gelen retim miktaryla, dnya liderleri
arasnda yer alan bir retici ve ihracat konumundadr.
(II) Tarmsal rnler asndan AB, Trkiyenin en byk
ticari ortadr ve Trkiye ABnin en byk tedarikileri
arasnda 5. srada bulunmaktadr. (III) Trkiyede
3900 lkemize zg olmak zere 12.400 bitki tr
mevcuttur. (IV) Dnyadaki sekiz gen merkezinden
ve dnyann nc byk tohum gen bankas
Trkiyededir. (V) Trkiye biyoeitlilikte en zengin
lkelerden biri olup Avrupadaki tm bitki trlerinin
% 75ine sahiptir.
Bu paradaki numaralanm cmlelerin hangisinde
karlatrma yoktur?
I. II. III. IV. V. A) B) C) D) E)
Edebiyat eserlerine verilen dller beni biraz korkutur.
Jri yeleri gerekten eseri mi oyluyorlar yoksa kendi
biricik stn zevklerini mi? Bazen pek emin
olamyorum.
Bu szleri syleyen bir kiinin korkusunun temel
nedeni aadakilerden hangisi olabilir?
dl kazanm bir yazardan beklenenin, tekilerden
farkl olmas
Oylama srasnda kullanlan ltlerin nesnel
olmamas
Yaran eserlerin sanatsal deerleri bakmndan
belli bir dzeyde olmamas
Yazarlarn dl kazanmak uruna dncelerinden
dn vermesi
Jride bulunan kiilerin edebiyat konusunda yeterli
birikime sahip olmamas
A)
B)
C)
D)
E)
23.
24.
Gcn gzlem ve mizahtan alan ykleriyle
tannmaktadr. yklerinde, konuur gibi yazmann
dourduu bir rahatlk ve akclk grlr. Toplumsal
bozukluklar, arpk kiilikleri ele alr. Kk olaylarn
anlatld bu yklerde yazar, iyimserlikten uzak ve
bilgilendirmeye ynelik bir yol seer.
Aadakilerden hangisi bu parada sz edilen
yazarn zelliklerinden biri olamaz?
Anlatmda doalla zen gsterme
Toplumun aksayan ynlerini konu edinme
Gldr gesinden yararlanmasn bilme
Okuru aydnlatmay amalama
Toplumsal olaylar yansz bir bak asyla
anlatma
A)
B)
C)
D)
E)
Hava iyiden iyiye soudu. Sonbahardan ka getiimiz
bu gnlerde akamlar bulabildiimiz birka para
odunla sobamz yakmaya alyoruz. Birbirine
yaslanm gibi duran eski evlerin arasndan szlen
souk bir rzgr, odun ve kmr kokusunu darack
sokaklardan uzaklara tayor. Mavi beyaz dumanlar bir
oraya bir buraya savrulup ge ykseliyor. Kular, son
lklaryla gnn bittiini haykryor. Belki birazdan kar
yaacak. Odamz snmaya balad. Eski sobamz, ince
bir trtyla ar ar yanyor.
Bu parayla ilgili olarak aadakilerden hangisi
sylenemez?
Yeteri kadar yakacan bulunmad sezdirilmitir.
Evin bulunduu evreye ilikin bilgi verilmitir.
Kularn sesi bir sz sanatyla yanstlmtr.
Mutlu olabilmenin azla yetinmeyi gerektirdii
vurgulanmtr.
Yoksulluu artran ayrntlara yer verilmitir.
A)
B)
C)
D)
E)
25.
26.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
34
Arimetin, suyun kaldrma kuvvetini hamamda;
Newtonun, yer ekimini elma aacnn altnda
kefetmesi trnden olaylar, rastlantya dayanyor gibi
gzkebilir. Ancak bu rastlantlar, bu konular zerinde
hi almam, hi kafa yormam sradan kiilerin
bana gelseydi sonu ne olurdu? Ar malzemelerin
tanmas iin tekerlein icat edilmesi ya da geceler
boyu mum altnda almak zorunda kalan
Edisonun elektrii bulmas gibi olaylar rastlantyla
aklamak ne kadar doru olur?
Bu parada aadakilerin hangisi vurgulanmtr?
Topluma yarar salamayan baz bulular zamanla
unutulmutur.
Gelimi teknoloji birok bilginin birletirilmesiyle
ortaya kmtr.
Bulularn ortaya konmasnda o konuda zihinsel
aba harcayan insanlar rol oynamtr.
Bilim ancak bireysel almalarn nda
gelimitir.
Her insan yenilikler ortaya koyacak kapasiteye
sahiptir.
A)
B)
C)
D)
E)
ocukluumda, Ankarann en eski mahallelerinden
biri olan Hacettepede pek ok insann ad, bana bir
baka isim ya da sfat getirilerek sylenirdi. Bu, ayn
isimde olanlar ayrt etmek iin kiilerin zelliklerinden
yola klarak bulunmu bir szck olurdu ou zaman.
ki Arif varsa biri Deli Arif, br Arabaclarn Arif; iki
Hasan varsa biri Manav Hasan, br Fotr Hasan
oluverirdi. Annemin ad da Halime olduu hlde
mahalleli, annemi Zehra Hanm diye tanr; terzilik
yapt iin de teki Zehralardan ayrmak zere adnn
bana Terziyi eklerdi. Annem bize hem analk hem
babalk yapar, terzilikten kazand ok az bir para ile
evimizi geindirmeye alrd. ok byk zorluklar
iinde yaamamza karn annemin sayesinde gelecee
olan umudumuzu asla kaybetmedik.
Bu parada aadakilerden hangisine
deinilmemitir?
Bir mahalle geleneinin zamanla nasl
deitiine
Takma adlarn hangi amala kullanldna
Anlatlan ailenin hangi koullarda yaadna
Takma adlarn konuluunda nasl bir yol
izlendiine
Annenin hangi ynden ocuklarna destek
olduuna
A)
B)
C)
D)
E)
27.
28.
Yalnzlk ylesine ac veren, rktc bir duygudur ki
insanlar bu duyguyla yzlememek iin her trl abay
gsterirler. Yalnzlk pek ok biimde karmza kar.
Bir insann tek bana yaamas gibi iinde yaad
topluma yabanclamas da bir yalnzlktr. Ait olunan
evrenin dna itilme sonucu yaanan yalnzl ya da
bir insann evresiyle ilikilerini kendi isteiyle en aza
indirerek yaamasn da bunlara ekleyebiliriz. nsann,
anlalmadn dnd ve kendisini kimsesiz
hissettii yalnzl da unutmayalm.
Bu parada yalnzlkla ilgili olarak anlatlmak istenen
aadakilerden hangisidir?
ok yaygn bir durum olduu
Bu durumdakilere yardm etmek gerektii
Bu duruma dmemek iin aba gstermek
gerektii
Bir sorun olarak yeterince nemsenmedii
Farkl trlerinin bulunduu
A)
B)
C)
D)
E)
Yeteri kadar oksijen alamayan ocuklarda, halk
arasnda kan koyuluu olarak bilinen alyuvar fazlal
vardr. Alnan oksijen az olduunda dokulara daha ok
oksijen tanabilmesi iin vcut alyuvar saysn artrr.
Havas temiz yerlere gittiinizde alyuvar says der,
kan berraklar ve ilevini normal biimde yerine
getirebilir. Havann kirli olduu bir yerde
bulunduunuzda ise alyuvar says artar ve kalp
normalden daha fazla alr.
Bu parada aadakilerden hangisine
deinilmemitir?
Kan koyuluunun neden kaynaklandna
Vcudun oksijen gereksiniminin hangi durumlarda
arttna
Vcuttaki alyuvar saysnn artmasna neyin neden
olduuna
Oksijeni bol olan yerlerde kanda ne gibi deiiklikler
olduuna
Kalp atlarnn artmasna neden olan bir koula
A)
B)
C)
D)
E)
29.
30.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
35
Son yllarn popler konularndan biri de kresel snma.
Bu konudaki grler ikiye ayrlyor. Sorunun nemli
olduunu dnenler de var, abartldn dnenler
de. Bu grleri yanstan pek ok kitap var piyasada.
Elimizdeki bu kitab benzerlerinden farkl klan, yazarn
kresel snma tehdidinin abartldn okuyucuya
gstermek iin kitaba birtakm aklayc dipnotlar ve
grafikler eklemi olmas. Kitabn yazar bu konudaki
grn yle aklam: Bugnk snma eiliminin
doal bir olay olup olmad, ne kadarnn insan
kaynakl olduu, sonraki yzylda ne kadar snma
grlecei bilinmiyor.
Bu parada sz edilen kitabn, benzerlerinde
bulunmayan zellii aadakilerden hangisidir?
Savunulan tezlerin ek bilgi ve grsel malzemeyle
desteklenmesi
Sorunun zmne ilikin nerilere yer verilmi
olmas
Konuyla ilgili en yeni bilgileri iermesi
Olaylarn, yaamn doal sonucu olduunun
savunulmas
Yeni ortaya kan baz bilgilerden yola klarak bir
sonuca ulalmas
A)
B)
C)
D)
E)
31. Uzun bir sredir yklerimi resimli-yazl olarak
dnyorum. Onlar nce yk olarak zihnimde
oluturup sonra izgi film hline getirmektense kafamda
oluturduum izgi filmleri yk hline dntrmeyi
tercih ediyorum. Gereklik dediimiz ey gnmzde
byk lde karikatrleiyor; abartl jestlerden,
mimiklerden, hzl hareketlerden, lklardan ve
grltlerden oluan bir dnya yaratlyor. Yani izgi
filmin kendine zg evreni, ete ve kemie brnyor
sanki. Gnmzde geleneksel olarak, birbirinden farkl
olduu dnlegelen sanat dallarnn birlikte
sunulduu pek ok yaptla karlayoruz. Son kitabm
da ite bu trden resimli-yazl-sinemasal-dz yazsal
bir kitap. Resim-yaz melezliinin ne lde baarl
olduuna karar vermekse gnmzn
okuyucu-izleyicisine dyor.
Bu parada yazar aadakilerin hangisinden sz
etmektedir?
Karikatrn ykye gre daha popler olmasndan
Sanatn her dalnda eitli yaptlar yaratlmasndan
Sanat eserlerinin hzla tketilmesinden
yklerde gereklerin eskisinden farkl biimde
yanstlmasndan
Karikatr sanatnn yeterince anlalamamasndan
A)
B)
C)
D)
E)
32.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
36
00000.00000
33. - 34. SORULARI AAIDAK PARAYA GRE
CEVAPLAYINIZ.
(I) Trk tketiciler arasnda yaplan bir aratrmaya
gre evre kirlilii nedeniyle saln bozulma riski
% 88, trafik kazasnda yaralanma riski % 87 ve gdalar
yoluyla saln bozulma riski % 86 olarak grlyor.
(II) Oysa AB lkelerinde benzer bir aratrmaya
katlanlarn % 40 salklarnn alnan gdalar
nedeniyle bozulabileceini dnyor. (III) Bu
dncelerin kaynan, Trk tketiciler iin bilim
insanlar ve doktorlar, Avrupallar iin ise tketici
rgtleri ve doktorlar oluturuyor. (IV) Uygun koullar
salansa bile gdalar tketiciye ulaana kadar rn
olumsuz ynde etkileyecek koullar oluabilir. (V) nsan
saln tehdit eden pek ok kimyasal madde de
zaman zaman rnn doal yapsn bozabilir.
(VI) Hatta uygun ileme teknikleri uygulandnda bile
ham maddenin besin deerlerinde ve biyo yararllnda
bir azalma sz konusu olabilir.
Bu para iki paragrafa ayrlmak istense ikinci
paragraf hangi cmleyle balar?
II. III. IV. V. VI. A) B) C) D) E)
Bu parann anlatmyla ilgili olarak aadakilerden
hangisi sylenemez?
kileme kullanlmtr.
Nesnel veriler kullanlmtr.
Koul bildiren cmleler kullanlmtr.
Olaslklar belirtilmitir.
Benzetmeden yararlanlmtr.
A)
B)
C)
D)
E)
33.
34.
Dier sayfaya geiniz.
2011-ALES-lkbahar
37
35. - 36. SORULARI AAIDAK PARAYA GRE
CEVAPLAYINIZ.
Gne sisteminin uzak blgelerinde bulunan, gaz devi
diyebileceimiz gezegenlerin ounda elverisiz hava
artlar hkm sryor. Biri dnda: Urans. Soluk mavi
renkli bu gezegende Satrn ve Jpiterin yzeyini
birbirine katan kasrgalardan eser yok. Urans, bitimsiz
sknetin tek adresi. Acaba neden? Gneten uzak
oluuna balayabilirsiniz ama sebep bu deil. nk
gazdan oluan gezegenlerdeki hava olaylarnn kayna
Gne deil kendi slar. rnein Gnee olan uzakl
Uransten daha fazla olan Neptnde belirgin hava
olaylar gze arpyor. Buna karlk Uransn sakin bir
gezegen oluunu aklamaya alan baz astronomlar,
Uransn kendi scakln alp gtren eyin Dnya
byklndeki bir gk cisminin Uranse arpmas
olabileceini dnyorlar. Sz konusu arpma
kuram, ilk bakta yana devrilmi gibi duran Uransn
dn eksenindeki sra d ann varlyla da g
kazanyor. Bylesine belirgin bir eksen yatklna
kocaman bir gk tann yol am olabilecei
dnlyor.
Bu paradan aadakilerin hangisi karlabilir?
Neptnn yaps gazlarla biimlenmitir.
Uransn bykl, scakl zerinde etkilidir.
Gne sisteminde yer alan gezegenler Gnein
etrafnda dner.
Dnya ile Uransn eksenleri ayn derecede eiktir.
Kimi hava olaylar gne sistemindeki arpmalar
tetikler.
A)
B)
C)
D)
E)
Bu parada aadakilerden hangisine
deinilmemitir?
Hangi gezegenle Gne arasndaki uzakln
Uransn Gnee uzaklndan daha fazla
olduuna
Uransn, gne sistemindeki teki baz
gezegenlerden hangi ynleriyle ayrldna
Satrn, Jpiter gibi gezegenlerin neden ok scak
olduuna
Gk cisimlerinin arpmasnn neye yol
aabileceine
Kimi gezegenlerde oluan rzgrlarn iddetine
A)
B)
C)
D)
E)
35.
36.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
38
37. - 38. SORULARI AAIDAK PARAYA GRE
CEVAPLAYINIZ.
Dou Anadoluda 10 ylm geirdim. Gezi, yzey
aratrmas ve kazlarla geen bu dnemde, blge
insannn boncuklarla yzyllardr sregelen ilikisini
kefettim. Yaplan kazlarda ok eitli ta ve cam
boncuk bulmutuk. Tak ve boncuklaryla gmlm
bir iskeletin yatt mezarn alna tank olmak;
boyun, el ve ayak bileklerini ssleyen, etrafa dalm
boncuk tanelerini toplamak ok heyecan vericiydi.
Blgede yaam olan toplumlarn sosyokltrel ve
sosyoekonomik yapsn ortaya koyabilecek bir
dnyayd boncuklar. Her biri Anadolu kltrlerine k
tutacak ifreleri saklyordu. Tarihin bu renkli tanklar
zerine yaptmz aratrmalar, sohbetler bizi blge
boncukuluu zerinde almaya yneltti.
I. Yaam ekli
II. Nfus yaps
III. Ekonomik durum
Bu paraya gre boncuklarla ilgili aratrmalarn
toplumlara ilikin olarak yukardakilerden hangileri
hakknda bilgi verecei sylenemez?
A) B) C)
E) D)
Yalnz I Yalnz II Yalnz III
I ve II II ve III
Bu parann anlatmyla ilgili olarak aadakilerden
hangisi sylenemez?
Terim kullanlmtr.
Aklama yaplmtr.
Farkl trde cmleler kullanlmtr.
znellik sz konusudur.
Alntya yer verilmitir.
A)
B)
C)
D)
E)
37.
38.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
39
39. - 40. SORULARI AAIDAK PARAYA GRE
CEVAPLAYINIZ.
Ak, lm, hastalk, zlem, umutsuzluk gibi evrensel
konular ileyerek yreimizin ince tellerine dokunur
tangolar. Balangta mutsuzlarn, dlanmlarn,
baarszlarn yaknmalarn anlatt iin yadrganan
tango, daha sonra ylesine beenilip tutuldu ki yalnz
vatan Arjantinde deil tm dnyada sevildi. 1915te
tango mzii ve tango dans Parise, oradan da tm
dnyaya yayld. Tangonun dnyay kasp kavurduu
1940l yllarda lkemiz de bu akmn dnda kalmad
doal olarak. Tangonun ok sevilmesi, tango plaklarnn
ok satlmas zerine lkemizdeki sanatlardan kimileri
tango mziine Trke szler yazmaya baladlar. Esin
Engin, Erol Bykbur, Orhan Avar gibi isimler, tango
zincirinin gnmze uzanan altn halkalar. Papatya
gibisin beyaz ve ince, Sevdim bir gen kadn,
Kemanmla ona bir ses verebilseydim eer gibi
unutulmaz arklar, dilimize sanki birer zdeyi gibi
yerleiverdi.
I. Balangta niin benimsenemedii
II. Hangi duygular yanstt
III. lk olarak nerede ortaya kt
IV. Kendine zg bir dansnn olduu
V. Gnmzde niin unutulduu
Bu parada tangoyla ilgili olarak yukarda
verilenlerden hangileriyle ilgili bilgi yoktur?
A) B) C)
E) D)
Yalnz III Yalnz V I ve IV
II ve III III ve IV
Bu parada Trkiyedeki tango mziiyle ilgili olarak
aadakilerden hangisine deinilmemitir?
Ne zaman tannmaya baladna
Hangi sanatlarn ilgilendiine
Unutulmayan yaptlar ortaya konulduuna
zgn tango mzikleri yapldna
ok ilgi grdne
A)
B)
C)
D)
E)
39.
40.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
40
41. - 42. SORULARI AAIDAK PARAYA GRE
CEVAPLAYINIZ.
nl ressam Henri Matisse, Bakalarnn etkisinde
kalmaktan hibir zaman kanmam. Etkilenmeme
telan, korkaklk ve zayflk olarak grrm. Ama
onlarn yaptklarn da aynen benimsemem. Sanat
kiiliimin, baka kiiliklerle kararak ve atarak
gelieceine, gleneceine inanrm. Sanat kiiliim
bu sreteki kavgalarmdan sa kamazsa yazgs
byleymi derim. demi.
Bu szleri syleyen Henri Matisse ile ilgili olarak
aadakilerden hangisine ulalabilir?
Farkl sanat anlaylarna yabanc kalmamay
yelemektedir.
Sanat anlayn farkl sanat dallarndan
yararlanarak oluturmutur.
Resimlerinde sade ve iten bir anlatm
amalamaktadr.
Sanat kiiliini baka baka kimliklere brnerek
oluturmaktadr.
Sanatnda d gc ve gereklik atma
hlindedir.
A)
B)
C)
D)
E)
Bu parada ressamn kavgadan sa kamamak
olarak nitelendirdii olay aadakilerden hangisi
olabilir?
Ressamn olumsuz eletirilerle karlamas
Resmin doru yorumlanmamas
Bakalarnn etkisinde kalmas
Sanat eseri retmekten vazgemesi
Konu seiminde tutucu davranmas
A)
B)
C)
D)
E)
41.
42.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
41
00000.00000
43. - 46. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE
CEVAPLAYINIZ.
DKKAT! HER SORUYU BRBRNDEN BAIMSIZ
OLARAK CEVAPLAYINIZ.
Ali, Burcu, Cengiz, Deniz, Erdem, Frat, Gamze, Hasan
ve rem; gl, nergis, papatya ieklerinden birini
sevmektedirler. Bununla ilgili aadaki bilgiler
verilmitir:
Ali, papatya sevmektedir.
Her tr iei seven er kii bulunmaktadr.
Erdem, Burcu ve Hasan ayn tr iei sevmektedir.
Gamze, rem ile ayn tr iei, Frattan ise farkl
tr iei sevmektedir.
Cengiz ve Deniz farkl tr iekleri sevmektedir.
Aadakilerden hangisi kesinlikle dorudur?
Erdem gl sevmektedir.
rem nergis sevmektedir.
Deniz ve rem ayn tr iei sevmektedir.
Frat ve Cengiz farkl tr iekleri sevmektedir.
Gamze ve Ali farkl tr iekleri sevmektedir.
A)
B)
C)
D)
E)
43.
Bu bilgilere gre aadakilerden hangisinin hangi
tr iei sevdii kesin olarak bilinmektedir?
A) B) C)
E) D)
Cengiz Deniz Erdem
Frat Gamze
Burcunun gl sevdii durumda, aadakilerden
hangisi kesinlikle yanltr?
Cengiz gl sevmektedir.
Deniz papatya sevmektedir.
Frat papatya sevmektedir.
Gamze nergis sevmektedir.
Hasan gl sevmektedir.
A)
B)
C)
D)
E)
Hasann nergis sevdii durumda, aadakilerden
hangisi kesinlikle dorudur?
Cengiz papatya sevmektedir.
Deniz gl sevmektedir.
rem gl sevmektedir.
Frat ve Deniz ayn tr iei sevmektedir.
Gamze ve Cengiz farkl tr iekleri sevmektedir.
A)
B)
C)
D)
E)
44.
45.
46.
Dier sayfaya geiniz.
2011-ALES-lkbahar
42
47. - 50. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE
CEVAPLAYINIZ.
DKKAT! HER SORUYU BRBRNDEN BAIMSIZ
OLARAK CEVAPLAYINIZ.
Bir kamu kurumunun binas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 olarak
numaralandrlan sekiz bloka ayrlmtr. Bloklar aras
geilerle ilgili aadakiler bilinmektedir:
Bloklar aras geiler tek ynldr.
1. bloktan 5. bloka, 3. bloktan 1. bloka, 5. bloktan
6. bloka, 6. bloktan 7. bloka, 8. bloktan 5. bloka
dorudan gei vardr.
4. bloktan 2., 6. ve 8. bloklara dorudan gei vardr.
Bu bilgilere gre aadakilerden hangisi
yanltr?
1. bloktan 6. bloka ulamak mmkndr.
3. bloktan 4. bloka ulamak mmkn deildir.
4. bloktan 1. bloka ulamak mmkn deildir.
5. bloka iki bloktan dorudan gei vardr.
8. bloka iki bloktan dorudan gei vardr.
A)
B)
C)
D)
E)
47.
4. bloktan 7. bloka gemek isteyen bir kii ile ilgili
aadaki ifadelerden hangisi kesinlikle dorudur?
5. bloktan geer.
6. bloktan geer.
8. bloktan geer.
nce 5. bloktan, sonra 8. bloktan geer.
nce 6. bloktan, sonra 5. bloktan geer.
A)
B)
C)
D)
E)
Aadakilerin hangisinde 3. bloktan yola kan bir
kiinin ulaabilecei bloklarn tm birlikte
verilmitir?
A) B) C)
E) D)
1, 5 1, 5, 6 1, 5, 8
1, 5, 6, 7 1, 5, 6, 8
Aadakilerin hangisinde ilk olarak verilen bloktan
dierine ulamak mmkndr?
A) B) C)
E) D)
2 3 3 8 6 3
7 1 8 7
48.
49.
50.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
SZEL-1 TEST BTT.
43
00000.00000
1. - 5. SORULARDA, NUMARALANMI
CMLELERDEN HANGSNN PARANIN ANLAM
BTNLN BOZDUUNU BULUNUZ.
(I) nsan gcne ihtiya duyan, gmen iileri
yollarna hallar sererek ieklerle karlayan 1960l
yllarn Avrupas oktan gerilerde kald. (II) Elli yl
nce Almanyaya giden Trk iilerin ekonomik
kalknma salandktan sonra lkelerine dnecekleri
dnlmt. (III) Artk Akdenize srekli devriye
gemileri gnderen, mlteci aknlarn durdurmak
iin her yolu deneyen bir Avrupa var. (IV) Hatta
ABDnin Meksika ile arasndaki snra rd
gvenlik duvarnn bir benzerinin Trakya snrmza
yaplmasn nerenler bile kt. (V) Byle giderse
modernizmin beii Kta Avrupas, yerini Kale
Avrupasna brakacak gibi gzkyor.
I. II. III. IV. V. A) B) C) D) E)
(I) Son zamanlarda uzun ve salkl yaam
konusunda yaymlanan kitaplarn saysnda bir art
var. (II) zellikle kent hayatnn insanlara dayatt
dengesiz beslenme ve youn stresin yol at
salk sorunlar bu kitaplara olan ilgiyi artryor.
(III) Dnem dnem gndeme gelen Akdeniz Diyeti,
Atkins Diyeti, York Testi gibi yntemler uzmanlarca
eitli ynlerden eletiriliyor. (IV) ounlukla
Avrupa ve ABD kaynakl olan bu kitaplarda verilen
bilgilerin toplumumuza ne kadar uygun olduu ayr
bir tartma konusu. (V) Ama yine de ortaya konan
bilgilerin uzun aratrmalara dayandrlm olmas,
onlarn gvenilirliini az da olsa artryor.
I. II. III. IV. V. A) B) C) D) E)
1.
2.
(I) Seramik sanatnda Erken Osmanl Dneminde
kullanlan tekniklerden biri, Bizans ve Seluklu
Dnemlerinde de bilinen, krmz hamur, beyaz
astar zerine izikleme ile desenlenen paralarn
transparan srla srland sgrafitto tekniidir.
(II) Farkl bir teknik olan ve yine Seluklularn
uygulad slip de Erken Osmanl Dneminde
yaplan seramiklerde kullanlmtr. (III) Slipte
krmz hamur zerine koyuca bir astarla yaplan
bezemeler, yeil, sar, firuze gibi renkli transparan
srla srlanarak tek renkle iki grnm elde edilir.
(IV) Bunlardan baka znike zg olan, ilk olarak
Erken Osmanl Dneminde kullanlan ve literatrde
Milet ii adn alan teknikte ise krmz hamur, beyaz
astar zerine boya ile yaplan zengin desenler yine
transparan srla srlanr. (V) znik atlyelerinde
retilmi tepsiler, kseler, marapalar, ibrikler,
srahiler, fincanlar, amdanlar trlerine gre
gruplanarak sergilenmektedir.
I. II. III. IV. V. A) B) C) D) E)
(I) Rock tarihinin en trajik lmlerinden biriydi
onunki. (II) iddetin her trne kar kmasna
ramen en byne maruz kalmasyd bu lm
trajikletiren. (III) O, Bara bir ans ver. derken
son duyaca sesin bir silah sesi olacan aklna
bile getirmemiti. (IV) Onun ok nce syledii
szler, o ldnde henz domam olanlarmzn
bile hayatna anlam katyor. (V) lmne ironi katan,
yaama byle veda etmesiydi.
I. II. III. IV. V. A) B) C) D) E)
3.
4.
Dier sayfaya geiniz.
2011-ALES-lkbahar SZEL-2 TEST
Snavn bu blmnden alacanz standart puan, Szel Arlkl ALES Puannzn (ALES-SZ) hesaplanmasnda 0,4 kat
saysyla arplacaktr.
BU BLMDE CEVAPLAYACAINIZ TOPLAM SORU SAYISI 50'DR.
SZEL BLM
44
(I) nsanlar arasndaki en etkili iletiim arac olan
dil duraan deildir, srekli bir geliim iindedir.
(II) Ne var ki hibir dil kendiliinden geliemez,
zenginleemez. (III) Kendi hline braklan dil
oraklar, verimsizleir. (IV) Bu nedenle, dilin
gelimesini istiyorsak ona gereken deeri vermemiz
gerekir. (V) Buna karn Trke, sahip olduu
szck says asndan olduka zengin bir dildir.
I. II. III. IV. V. A) B) C) D) E)
6. - 10. SORULARDA, NUMARALANMI
CMLELERN ANLAMLI BR BTN OLUTURMASI
N HANGLERNN BRBRYLE YER
DETRMES GEREKTN BULUNUZ.
I. Pek ok kii sosyolojinin, yolunu kaybettiini
dnyor oysa 19. yy.da Auguste Comteun
ortaya att fikirlerden doan bu bilimin tm sosyal
bilimlerin kayna olduu dnlmt.
II. Gnmzde sosyoloji ada entelektel kltrn
kysna itildi.
III. Yakn gemite ise sosyoloji, ilerici bir tarih
gryle ilikilendirilip modernitenin bilimi olarak
tantlmt.
IV. nl bir sosyolog son kitabnda bu dlanmaya
kar kyor.
V. Sosyolojinin sosyal bilimler iinde hl ok nemli
bir yer tuttuunu ispatlamaya alyor.
A) B) C)
E) D)
I. ile III. II. ile III. II. ile IV.
II. ile V. III. ile IV.
5.
6.
I. 19. yy.n, 1900 ylnda deil Birinci Dnya
Savann balad 1914te sona erdii sylenir.
II. rnein, bu arada ortaya kan Einsteinn teorileri,
dnya hakkndaki bilgilerimizin dayand ana
ilkelere meydan okuyordu.
III. Sakin geen bu yllarda da baz sesler iitiliyor ve
bunlar Avrupadaki eskiden kalma ynetici snfn
ortadan kaldrlaca ve yerleik dnce
biimlerinin btnyle deiecei bir dnemin
iaretini veriyordu.
IV. Belirtileri hissedilen bu deiim yalnzca sosyal ve
politik alanlarda gereklemiyordu.
V. 1914e kadar olan dnemde, frtna ncesi sessizlik
egemendi.
A) B) C)
E) D)
I. ile II. II. ile V. III. ile IV.
III. ile V. IV. ile V.
I. 2010 ylnn Mart aynda Floransadayken sokak
ressamlarnn bulunduu meydanda dolayordum.
II. Bir ressamn masasnn zerindeki resimler
dikkatimi ekmiti.
III. Milotun, kariyeriyle ilgili olarak anlattklar beni hem
artm hem de ok etkilemiti.
IV. Sonra sohbetimiz giderek koyulat.
V. Bu resimlerden beendiklerimi seerken ressam
Alfred Milotla tantm.
A) B) C)
E) D)
II. ile III. II. ile IV. III. ile IV.
III. ile V. IV. ile V.
7.
8.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
45
I. Mzecilik anlay, 1990l yllarn bandan beri
farkl bir kimlik kazanmaya balad.
II. Bunun belki de en arpc ilk rneklerinden biri,
Rahmi M. Ko Mzesidir.
III. Bu deiimin Trkiyedeki yansmasn son yllarda
zel teebbsn, zellikle kkl aile holdinglerinin
lkemize kazandrd zel mzelerde gryoruz.
IV. Buras hem meknn diliyle hem de meknda
sergilenen objelerin nitelikleriyle farkl bir mze.
V. Bu farkllk, mzenin bir yandan endstriyel
geliimin ve dnmn tarihine k tutmasndan,
bir yandan da eserlerin ilk oyuncak mzemiz, ilk
modern sanat mzemiz gibi klasik mzecilik
geleneinden farkl bir anlayla sergilenmesinden
kaynaklanyor.
A) B) C)
E) D)
I. ile V. II. ile III. II. ile IV.
III. ile IV. IV. ile V.
I. Hseyin Rahmi Grpnar, toplum iin yazaym
derken romann sanatsal zelliklerine, tekniine hi
zen gstermemitir.
II. Bu durum onun baarsna glge drm ve
yaptlarnn basit olarak nitelendirilmesine yol
amtr.
III. Ama tm kusurlarna karn Trk romanna
stanbuldaki gnlk yaamn canlln ve
scakln getiren odur.
IV. Bunun sonucunda yaptlar baz eletirmenlerce
kmsenmi ve hor grlmtr.
V. Nitekim bu konuda Ahmet Hamdi Tanpnar,
edebiyatmza sokak onunla girmitir, der.
A) B) C)
E) D)
I. ile II. II. ile III. III. ile IV.
III. ile V. IV. ile V.
9.
10.
Vazodaki ieklerden kokulu olanlarn bazlar
dikenliydi.
Bu bilgiye gre vazodaki ieklerle ilgili,
I. Dikenli ieklerin bazlar kokusuzdu.
II. Kokulu ieklerin bazlar dikensizdi.
III. Kokusuz ieklerin hepsi dikensizdi.
yarglarndan hangileri kesinlikle dorudur?
A) B) C)
E) D)
Yalnz I Yalnz II Yalnz III
I ve II I ve III
Gncelerde, gereklerden uzak, tek yanl bir resim
izilmesi ok karlalan bir durumdur. nk gnce
yazar genellikle sadece kzgnlk ya da mutsuzluk gibi
belli ruh durumlarn kaydeder ve tersi duygular
iindeyken gncesine bir ey yazmaz. Ayrca bu gnce
ya da mektuplar blm blm yaymlamak da bir
hatadr; zellikle, yaymlanmayan paralar yaayan
kiilerin duygularn ya da hretlerini olumsuz ynde
etkilememek kaygsyla karlyorsa. Yaymlanmayan
paralarla birlikte hemen her zaman, gnce ya da
mektup yazarnn gerek karakteri arptlm ya da
gizlenmi olur. Bu da krklklar, izgileri ve przleri
gizlenmi bir resmin ortaya kmasna yol aar.
Bu parada geen krklklar, izgileri ve przleri
gizlenmi bir resmin ortaya kmas szyle
anlatlmak istenen aadakilerden hangisidir?
Yazarn olumsuz duygularn yanstmama
Yaanan gereklere bal kalma
lgi ekmeyecek blmleri atma
zgn olmak iin abartdan yararlanma
Yazarn anlatt kiilere n yargsz
yaklaamama
A)
B)
C)
D)
E)
11.
12.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
46
mknsz bir ii baarmann tek yolu, baarmann
mmkn olduuna inanmaktr. sz aadakilerden
hangisine anlamca en yakndr?
yi bir balang, yar yarya baar demektir.
A. Gide
Hibir zafere iekli yollardan gidilmez.
La Fontaine
O iin baarlmasnn imknsz olduunu
bilmedikleri iin baardlar.
M. Twain
Baar gl olana glmser, baarszlk zayflara
ullanr.
O. Wilde
Baarszlk, daha zekice balama frsatndan baka
bir ey deildir.
H. Ford
A)
B)
C)
D)
E)
13.
I. E-kitapla basl kitab karlatrmak ok doru bir
ey deil. E-kitabn kullanlmasnn basl kitab
ortadan kaldracan zannetmiyorum. nk
Trkiyede insanlarn kitapla gerekten tanm
olduunu dnmyorum ben aslnda. Bu nedenle
basl kitap m, e-kitap m tartmasn yapmay
gereksiz buluyorum.
II. E-kitaba olan ilginin artmas iin zamana ihtiya
var. Bu konuda daha kapsaml bir e-kitap almas
yaplmas gerektiine inanyorum. Yaynclar
yaptklar ii daha ciddiye almak zorunda kalacaklar
bence.
III. Aslnda e-kitabn gzle grlr bir pazar pay yok
ve uzun bir sre de olmayacak gibi grnyor.
nk ncelikle e-kitabn okunmasn salayacak
aralarn kullanmnn lkemizde yaygnlamas
gerekir.
IV. Kt ve mrekkep kokusunu ok seviyorum ama
e-kitaba da kar deilim. Bir yazar olarak
kitaplarmn e-kitap olarak yaymlanmasna da
olumlu bakyorum.
V. zellikle lkemizde e-kitabn, basl kitaplarn
geleceini tehdit ettiini hi sanmyorum. Bir ylda
yaymlanan binlerce kitabn ancak birka yz
tanesinin satld lkemizde e-kitap, basl kitabn
ne varln tehdit edebilir ne de imdiki sat
miktarn drebilir.
E-kitapla ilgili yukardaki numaralanm
paragraflardan hangileri benzer dnceler
iermektedir?
A) B) C)
E) D)
I. ve III. I. ve V. II. ve IV.
III. ve V. IV. ve V.
14.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
47
(I) Dou Afrika kys aklarndaki Madagaskar Adas,
yaklak 150 milyon yl nce ana karadan ayrld. (II) Bu
yzden adada benzersiz bitki ve hayvan topluluklar
geliti. (III) Birok tr sadece bu adada yetiiyor yani
endemik. (IV) Yakn zamana kadar, adada 244 kurbaa
tr olduu bilinirken imdi bilinen tr says 460lara
ulat. (V) Aratrmaclar, buradaki tr zenginliine,
standart tr tespiti yntemleri yannda gen analizi
yntemini de kullanarak ulatlar. (VI) Aratrmaclar,
trleri adlandrp bunlarn ayrntl tarifini yaptktan sonra
bu trleri, tr tanmlamada temel alnan bir rnek olan
holotip ilan ediyorlar.
Bu paradaki numaralanm cmlelerin hangilerinde
terim ve aklamas birlikte verilmitir?
A) B) C)
E) D)
I. ve II. II. ve III. III. ve V.
III. ve VI. V. ve VI.
(I) Sait Faikin Haritada Bir Nokta adl yks, birok
yazarn, yazlarnda gnderme yapt benzersiz bir
ykdr. (II) Ayfer Tuna gre referans ykdr.
(III) ykde, Adaya yllar sonra dnen ve artk
yazmama karar vererek Adada hibir eye karmadan
yaamak isteyen bir yazarn yeniden yazmaya balay
anlatlr. (IV) yk, etkileyici bir sonla, etkileyici bir
cmleyle biter: Yazmasam deli olacaktm. (V) Burada
deli olacaktm sz ok ilgi ekmitir ve bu ykye
birok yazda gnderme yaplmasnn temel nedeni de
bu olmutur.
Bu paradaki numaralanm cmlelerin hangisinde
nesnellik sz konusudur?
I. II. III. IV. V. A) B) C) D) E)
15.
16.
(I) Son yllarda katldm her syleiye Edebiyat ne ie
yarar? sorusuyla balyorum. (II) Karmdaki okurlarn
kukular olabileceini batan varsayyorum demek ki.
(III) Kitabn artk, yaznsal deerinden nce kullanm
deerine bakld, ncelikle ilevsel bir meta olarak
alnp satld gnmzde yerinde bir soru deil mi?
(IV) Kitap piyasasnn koullarna gre yolunu belirleyen
okur da iinde savrulduu bu dnyann aktrlerinden
biri oldu. (V) Edebiyatn, soyut bir dnya kurduunu
ama zaman iinde insanda yeri baka hibir eyle
doldurulamayacak izler braktn nasl anlatmal
onlara?
Bu paradaki numaralanm cmlelerin hangisinde
belirtilenler, kitapla ilgili bak asn deitirmeye
yneliktir?
I. II. III. IV. V. A) B) C) D) E)
(I) eviri dnyasnn en nemli oyuncularndan biri
evirmenlerdir. (II) nk evirisi, bir kitab rezil de
edebilir, vezir de! (III) Bir kitap ne denli ustalkla
yazlm olursa olsun kt bir evirmenin eline derse
okunmayacak bir yapt hline gelebilir. (IV) Ama bazen
de Don Kiotun, yazar Cervantesin adn glgede
brakmas gibi evirmenlerin de yazarlarn adn
glgede brakt grlmtr. (V) Ortaya kan eviri
metni dzeyliyse, metne gereksiz mdahaleler
yaplmamsa, evirinin zerinde kafa yormanza gerek
kalmyorsa evirmenin baarsndan sz edilebilir.
Bu paradaki numaralanm cmlelerden hangileri
anlamca birbirine en yakndr?
A) B) C)
E) D)
I. ve II. II. ve III. III. ve IV.
III. ve V. IV. ve V.
17.
18.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
48
(I) O, dnyann en gl adam. (II) Uaklar halatlarla
bir yerden baka bir yere ekiyor, yzlerce kiloluk
arl kaldryor. (III) lk kez on alt yanda bu tr bir
yarmaya katlan sporcu, ikinci denemesinde ilk
rekorunu krd, 1998de Litvanya ampiyonu oldu.
(IV) 2001 ylndaki yarmada yan balar yrtlan
yarmacnn spor hayatnn bittii dnldyse de
sadece dokuz ay sonra o, tekrar lkesinin ampiyonu
oldu. (V) On kez lke ve kez dnya ampiyonu olan
dev atlet, on dokuz dnya rekoruna imza att.
Bir sporcuyu anlatan yukardaki numaralanm
cmlelerle ilgili olarak aada verilenlerden hangisi
yanltr?
I. cmlede, bakalarndan stn olan bir yan
belirtilmitir.
II. cmlede, I. cmlede belirtilenleri destekleyen
rnekler sralanmtr.
III. cmlede, spor hayatnn balangcyla ilgili bilgi
verilmitir.
IV. cmlede, beklentileri karlayamad
belirtilmitir.
V. cmlede, kazand baarlar zerinde
durulmutur.
A)
B)
C)
D)
E)
19. Kltrel yaamn vazgeilmezlerinden olan edebiyat
dnyasnda yazara kutsal ve dokunulmaz bir
yaratclk atfedilirken evirmen fazla nemli olmayan,
ikinci derece bir ile megul kii olarak nitelendirilmitir.
Oysa kltr aktarmn salayan en nemli
mesleklerden birisidir evirmenlik. eviri zellikle de
zorlu metinlerin evirisi ciddi emek, zaman, birikim ve
yeri geldiinde yaratclk isteyen bir itir. Durum
byleyken okurlar, ellerindeki eviri metnini, orijinal
metnin yazarnca yazlm gibi deerlendiriyor.
evirmenin varl yalnzca kt evirilerde
hatrlanyor. Yaynevleri, evirmenin emeini mmkn
olduunca ucuza satn almaya alrken kitap
eletirmenleri de evirmenin adn anmayarak emeini
grmezden gelebiliyor.
Bu parada aadakilerden hangisine
deinilmemitir?
evirmende bulunmas gereken zelliklerin neler
olduuna
evirmenliin toplumda nasl alglandna
evirmenlere gereken deerin verilmediine
evirmenlerin, emeklerinin maddi karln tam
olarak alamadna
evirmenlerin, yazar ve okuyucusuna kar
sorumluluklarna
A)
B)
C)
D)
E)
20.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
49
9. ve 12. yzyllar arasnda eitim-retim Avrupada
katedral okullarnda yaplyor ve papazlar tarafndan
yrtlyordu. Bu okullar Batdaki en nemli kltr
merkezi durumundayd. Bunlar bilimsel konulara kar
entelektel ilgi olumasn salamt ve eviriler
araclyla bu ilgi giderek yaygnlamt. Ancak
zamanla bu kurumlar eski nemini yitirdi ve bunlarn
yerine baka bir kurum ortaya kt. 1000 ylnda
talyann Bologna ehrinde, hukuk renmek isteyen
renciler renci loncas kurdular ve bu loncaya da
Univertitas adn verdiler. Yz yl sonra, Bologna
niversitesine tp ve felsefe faklteleri de eklendi. Bu
niversiteyi, Oxford, Cambridge, Padua, Ravenna, Paris
niversiteleri izledi. Buralarda retim elemanlar yine
din adamlaryd.
Bu parada aadakilerden hangisine
deinilmemitir?
Orta a Avrupasnda eitimde hangi derslere
arlk verildiine
Bilimsel kitap evirilerinin insanlarda bilgilenmeye
kar istek uyandrdna
Gemite din adamlarnn eitimde nemli bir rol
stlendiklerine
Katedrallerin gemite toplumun kltrel adan
geliimine katkda bulunduuna
Bologna niversitesinin nasl ortaya ktna
A)
B)
C)
D)
E)
Katldm bir toplantda birok air, yazd iirleri
okudu. Kimi monoton bir sesle, acemice; kimi de belirli
bir ustalkla, tiyatro sanatnn olanaklarn kullanarak
okudu iirlerini. En ok da onlar alkland. Hele birisi
iirini ylesine cokulu okudu ki salon, uzun alklarla,
bravo sesleriyle sarsld. nsan, duygusalln ie
kart bu gibi durumlarda, alklanan tiyatro muydu
yoksa iir miydi, diye sormaktan kendini alamyor.
Bu paraya gre iir okumayla ilgili olarak
aadakilerden hangisi sylenebilir?
Doal bir ses tonuyla okumann anlamay
kolaylatrd
Okunduu ortamn dinleyenleri etkilemede nemli
olduu
Gzel okuma ltlerinin nceden belirlenmesi
gerektii
Duygular etkileyecek ekilde okumann kimi zaman
iirin nne getii
Herkesin iirden ald hazzn farkl olduu
A)
B)
C)
D)
E)
21.
22.
Ahlak, insanlar arasndaki ilikileri dzenleyen temel
kurallarn ve deerlerin oluturduu bir btndr. Bu
kurallara gre her ey iin iyi ya da kt diyerek
deerlendirme yapar, bir yargya varrz. Gndelik
yaamda sk sk ahlaka vurgu yaparz. Ahlak kurallar
insanlarn elinde yazl belgeler hlinde bulunmaz.
Toplumdan topluma, devirden devre farkl zellikler
gsterebilir. Dnem dnem kimi ahlaki ilkelerin
yprand grlr. Ama bu durum onlara bir gn
gereksinim duyulmayaca anlamna gelmez. zellikle
kargaa ve kriz dnemlerinde, onlardan g alarak
ayaa kalkmak, ahlakn nemini ortaya koyuyor.
Toplumsal sorunlar sz konusu olduunda, insanlar
kendi davranlarn sorgulamaya ynelten bir g olan
bu kurallar deer kazanyor.
Bu cmlede ahlakla ilgili olarak aadakilerden
hangisine deinilmemitir?
Toplumsal yaamn temelini oluturduuna
Hi kimse tarafndan eletirilemeyen ynlerinin
bulunduuna
Her kltrde kendine zg kurallarnn olduuna
Toplumsal bellekte yaayan szl kurallar olduuna
Zamanla, ilkelerinin etki gcnn zayflayabildiine
A)
B)
C)
D)
E)
23.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
50
Dergilerde yaymlanan iirlerin byk bir ounluunun
dzeysizlii edebiyat evrelerince bilinen bir gerek. Bir
de pek ok kiinin iki dize yazp iir diye bilgisayar
araclyla birilerine gndermesi bu dzeysizlii
yaygnlatryor. iir, dilin ve dncenin yaratt anlam
gzellii, insann yaam karsndaki duruunun
fotoraf, zgn bir mimarlk rn, etki gcn kendi
iinde bytp glendiren bir kompozisyon,
btnsellii olan bir yapdr. Bu yapy gz ard edip
onun tek bir tan sanat diye sunmann ne yarar
olabilir!
Bu parada iirle ilgili olarak aadakilerden
hangisi vurgulanmaktadr?
Kolay oluturulan bir rn olarak deerlendirildii
Teknolojik olanaklar kullanlarak gelitirildii
airine bal olarak farkl nitelikler tad
Deerlendirecek kiilerin bu konuda yetkin olmas
gerektii
iir yaymclnn biim deitirdii
A)
B)
C)
D)
E)
24. Konumak kadar susmak da insana zgdr. Gnlk
yaamda, susmaya farkl anlamlar yklenmitir.
Herhangi bir duruma ses karmama, syleyecek szn
belki de beklentinin olmamas biiminde deerlendirilir.
Sosyal yaammzda da susmann nemini vurgulayan
dnce ve davranlarla ok karlarz.
Geleneklerimizi gzden geirdiimizde her koulda
susmadan yana bir tavr olduunu grrz. Oysa yeri
geldiinde konumak ve suskunluu yenmek iin
eitimin ve ok ynl bilgilenmenin yannda duyarlln
artrlmas da nem tar.
Bu parada suskunluun nedenleri arasnda,
I. geleneksel olarak benimsenmi olmas,
II. kalplam bak alarna bir kar k olmas,
III. tepkisizliin takdir edilmemesi,
IV. konuulan konu ile ilgili fikrin olmamas
durumlarndan hangilerinin rol oynadndan sz
edilmektedir?
A) B) C)
E) D)
I ve II I ve III I ve IV
II ve III II ve IV
25.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
51
Avn yiyen timsahn vicdan azab ektii iin gzya
dkt iddias bir ehir efsanesidir. Bu efsaneyi Orta
ada yaam bir ansiklopedi yazar retmi ve Bir
timsah su kenarnda ldrd bir adamn zerine
gzyan dker ve onu hemen yutar. diye yazm.
Oysa timsahn gzyalar, gznn korneasn
kayganlatrp bir tr gz kapa grevi gren saydam
zarn kornea zerinde kolayca hareket etmesine
yararm. Bu yzden belki de gzya denmesi bile
yanl. Yani timsahn gzyalarnn duygusal bir nedeni
yok. Ama yine de yaygn anlam nedeniyle timsah
gzyalar ho bir metafordur.
Bu paradan aadakilerin hangisine ulalabilir?
Bilimin ncelikli grevinin, toplumu doru bilgiye
ulatrmak olduuna
Bilim alannda dorulanmay bekleyen pek ok bilgi
bulunduuna
Yanll bilimsel olarak ispatlanan bilgilerin kolayca
terk edildiine
Yerleik baz bilgilerin bilimsel dayanaktan yoksun
olabileceine
Kkeni uzun bir gemie dayanan szlerin gnmz
koullarna uyarlanmas gerektiine
A)
B)
C)
D)
E)
26. Dergimizi bandan beri okuyanlarn gznden
kamayan bir ey vard: Kitap tantma yazlarna hi yer
vermemi olmamz. Yerimizin kstl olmas da bunun bir
nedeniydi. Ama biz bunu, gnmzde kitap eletirisinin
geldii duruma bir tepki olsun diye de yaptk. Bu tr
yazlarda zgn birka cmleye bile rastlayamamak can
skcyd, umut krcyd. Yeni kan bir iir kitabyla ilgili
olarak kaleme alnan yazy, airin ve kitabn adn
deitirdiinizde baka bir sanat ve kitab iin de
kullanabilirdiniz oysa. ablon yazlar, klie deyiler alp
ban gitmiti. airin daha nce yaymlam olduu
kitaplara, sanat yaamna hi deinilmiyordu. Bence bu
yazlar, kk ilan ya da duyuru metinleri kimliinden
kurtarp iirin doasna uygun olarak az szle ok
eyin sylendii yazlara dntrmek gerekir.
Bu parada kitap tantma yazlaryla ilgili olarak
aadakilerin hangisinden yaknlmamaktadr?
airlerle yaplan syleilere yer verilmemesinden
Farkl yaptlar iin ayn eylerin yazlmasndan
Yaptlarn, gerek zelliklerini yanstacak biimde
tantlmamasndan
Kalp szler kullanlmasndan
air hakknda verilen bilgilerin yetersizliinden
A)
B)
C)
D)
E)
27.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
52
Gnmzde hemen herkes ya kendisinin ya da bir
yaknnn hastal nedeniyle, Manyetik Rezonans
Grntleme (MRI) hakknda biraz bilgi sahibidir.
MRInn atas olan NMR (Nkleer Manyetik Rezonans)
cihaz ile tp bilimini ilk tantran kii olan R. Damadian
1971de NMR cihaznda inceledii kanserli fare
dokusunun, normal dokudan daha fazla hidrojen
ierdiini buldu. NMR cihaznn bu zellii ile canllarn
dokularnn incelenebilecei sonucuna vard. Ancak,
kimyaclarn kulland bu NMR cihazyla grnt elde
edilemiyor yalnzca dokulardaki hidrojen miktarlar
karlatrlabiliyordu. NMR konusunda uzman olan
Profesr P. Lauterbur, gelitirdii bir yntemle,
bilgisayar destei ile atomlarn dalm haritasn
oluturup grntye dntrd. Ardndan bir midyenin
dokularn grntlemeyi baard. Bu cihaz iin Nkleer
Manyetik Rezonans ad kullanlmaktan kanld. nk
hastalar nkleer kelimesinden yola karak radyoaktif
madde kullanldn dnebilirdi. Bu nedenle cihazn
ad MRI olarak deitirildi.
Bu parada MRI cihaz ile ilgili olarak aadakilerin
hangisine deinilmemitir?
Kim tarafndan gelitirildiine
NMR cihazndan farkna
Bugnk durumuna nasl geldiine
Neden MRI ad verildiine
Ne tr bir enerji kullanldna
A)
B)
C)
D)
E)
28. Bugn sanat tarihileri Picassonun adn Giotto ve
Michelangeloyla birlikte anarlar. nk onlarn eserleri
gibi Picassonunkiler de Bat resmine yeni bir yn
vermitir. Picassonun eserleri pek ok farkl ve daha
nce denenmemi biem ierir. Ressam arkada
Braque ile kbizmi gelitirmi, kolaj tekniini bulmu,
gerekstcln geliimine katkda bulunmutur.
Soyut resmi gelitirerek kendisini izleyen ressamlar
gereki resmin basksndan kurtarmtr. Soyut resmin
en nemli temsilcisi Picasso olmutur. Picasso,
yaamnn sonuna kadar her yl yzlerce yal boya
resim, izim, bask ve heykel yapmtr.
Bu paradan Picassonun sanatyla ilgili aadaki
yarglarn hangisine ulalamaz?
Varlklar, herkesin grd gibi deil kendi grd
biimde yanstmtr.
Deeri lmnden sonra anlalmtr.
Resimde yeni bir teknik gelitirmitir.
Sanatta daha yeni ve zgn olan aramtr.
Son derece retken bir sanatdr.
A)
B)
C)
D)
E)
29.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
53
00000.00000
30. - 31. SORULARI AAIDAK PARAYA GRE
CEVAPLAYINIZ.
Hafzadaki bilgiyi geri arma yani hatrlama
yntemiyle renilen bilgilerin, eitli ak emalar ve
kavramsal haritalar kullanlarak renilen bilgilerden
daha kalc olduu saptanm. Bu sonuca, hafzadaki
bilgiyi geri arma altrmas ile kavram haritalar
kullanarak detaylandrc alma yntemlerinin
karlatrld bir almayla ulalm. Bu alma iin
200 renci seilmi. Bu renciler iki gruba ayrlm.
Bir grup, verilen konuyu kitaba bakarak, kavram
haritalar ve ak emalar kullanarak renmeye
alrken teki grup, ayn konuyu geri arma yani
hatrlama yntemiyle alm. Bunun iin nce, verilen
kaynaktaki bilgiyi okumu, ardndan bu bilgileri
hatrlamaya alm. Uygulanan testler sonucunda iki
grubun da hatrlad bilgi miktarnn eit olduu
grlm. Bir hafta sonra bilgi dzeyleri tekrar
lldnde hafzadan geri arma yntemiyle
alanlarn teki gruba gre % 50 daha baarl olduu
grlm.
Bu paradan aadakilerin hangisine
ulalabilir?
renmede hangi yntemin daha etkili olduunu
renciler kendileri belirlemelidir.
Eitimciler genellikle retim tekniklerinden biri olan
detaylandrc alma yntemlerini kullanrlar.
Bilimsel konular renmede renciler arasnda
farkllk grlr.
Her alma yntemiyle edinilen bilgi ayn lde
kalc olamaz.
alrken kaynak kitap kullanan renciler, konuyu
daha iyi rendiklerini dnrler.
A)
B)
C)
D)
E)
Bu parada aadakilerin hangisine
deinilmemitir?
ki alma yntemi arasndaki farka
almann hangi amala yapldna
almayla ilgili ayrntlara
Aratrmann ka renci zerinde yapldna
alan rencinin her yntemle ayn baary
yakalayabileceine
A)
B)
C)
D)
E)
30.
31.
Dier sayfaya geiniz.
2011-ALES-lkbahar
54
32. - 33. SORULARI AAIDAK PARAYA GRE
CEVAPLAYINIZ.
Daha nce, yaad dnemin olaylarn yanstan stiklal
Harbimiz ve Hayatm adl iki kitab kaleminden kt
gibi yaymlanan Kzm Karabekirin, 1944te hazrlad
ttihat ve Terakki Cemiyeti adl almas da okurlarla
bulutu. Tarihimizin nemli dnemlerinden birinin
karanlkta kalm ynlerini aa karan kitapta, ttihat
ve Terakki adnn ortaya kndan 1909a kadarki
dnem, Cemiyet iindeki ak ve gizli eylemler gzler
nne seriliyor.
Bu paraya dayanarak aadakilerden hangisi
sylenemez?
Yazarn baz eserleri otobiyografik zellikler
tamaktadr.
stiklal Harbimiz ve Hayatm adl kitaplar 1944
ylndan nce kaleme alnmtr.
Kitaplarda baka kaynaklarda bulunmayan baz
bilgiler yer almaktadr.
ttihat ve Terakki Cemiyeti adl kitap, yazarn,
basks yaplan son eseridir.
Yazar o dnemin tarih olaylarna tanklk etmi bir
kiidir.
A)
B)
C)
D)
E)
Bu parada geen kaleminden kt gibi szyle
anlatlmak istenen aadakilerden hangisidir?
Kitaplardaki olaylarn kronolojik olarak sralanm
olmas
Kitaplarn gnmz Trkesiyle yeniden yazlm
olmas
Yazarn aktardklarnda hibir deiiklik yaplmam
olmas
Yazarn kiisel dncelerinin arlkl olmas
Kitaplarda daha nce ortaya konmam bilgilere yer
verilmi olmas
A)
B)
C)
D)
E)
32.
33.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
55
34. - 35. SORULARI AAIDAK PARAYA GRE
CEVAPLAYINIZ.
Son yllarda evlerimizdeki elektronik aletleri daha az
enerji harcayanlar arasndan seiyoruz. Mobilyalarn
evre dostu malzemelerden retilenleri ilgi gryor.
Ama bunlar yeterli deil. evreyi daha fazla
koruyabilmek iin ekolojik bir evde yaamak ok daha
nemli. Peki nedir ekolojik ev? Kendi enerjisini kendi
retebilen, su ve atk sistemlerinin evresel etkileri
dikkate alnarak tasarlanm evler Ekolojik evlerde,
insan sal ilk srada geliyor. Ekolojik evi oluturan
temel geler, doal, dnebilen, srdrlebilir, atk
retmeyen, insan salna zarar vermeyen ve enerji
kaybettirmeyen malzemelerdir. Bunun iin toksik madde
iermeyen, seramik, ahap, toprak, metal, bambu lifi,
cam, keten, kk boya, hasr gibi malzemeler tercih
ediliyor. Ekolojik evler temel enerji olarak gne, su ve
rzgr kullanyor. Ayrca bu yaplar, zerinde
bulunduu arazi parasna den gnein enerjisinden
en st dzeyde yararlanmaya alyor. Kullanlan suyu
arndrp depoluyor. Ayn zamanda, rzgrdan elde
edilen elektrii depolayp gerektii zaman kullanabiliyor.
Bu parada ekolojik evlerin sahip olduu zellikler
arasnda aadakilerin hangisine yer verilmemitir?
Mimari yapsna
Kullanlan enerji kaynaklarna
evreye olumsuz etkileri en az olacak malzemeyle
yapldna
nsan salna uygun olarak retildiine
retiminde kullanlan malzemelerin neler olduuna
A)
B)
C)
D)
E)
I. Tketilen enerji miktar
II. retilen evsel atk miktar
III. Kullanlan malzeme miktar
Bu paraya gre ekolojik evlerde, yukardakilerden
hangilerinin ekolojik olmayan evlere gre daha az
olmas beklenir?
A) B) C)
E) D)
Yalnz I Yalnz II Yalnz III
I ve II I ve III
34.
35.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
56
36. - 37. SORULARI AAIDAK PARAYA GRE
CEVAPLAYINIZ.
Sanyorum Simyac bugn yaymlansayd o kadar da
byk bir ilgiyle karlanmazd. nk artk piyasada bu
trden pek ok kitap bulunuyor. Her sorunun abucak
zmlenebileceini dnmemizi salayan, sadece
romann deil hayatn da akna kendimizi brakmamz
neren kitaplarn devri geiyor. Kaytsz artsz herkesi,
her eyi sevmemizi isteyen, katksz sevgiyle dnyann
gllk glistanlk olacan iddia eden yzlerce
psikolojik telkin kitab artk yalnz kariyer kitaplar ad
altnda okuyucuya ulayor ve dorusunu sylemek
gerekirse hi de ilgi ekmiyor.
Bu paraya dayanarak Simyac adl kitabn ilk
yaymlandnda byk ilgiyle karlanmas
aadakilerden hangisine balanabilir?
Gerek hayatta yaanan olaylar konu edinmesine
Bu tr kitaplarn ilk rneklerinden biri olmasna
Ele ald sorunlara mantkl zmler nermesine
nsan psikolojisini anlamaya ynelik olmasna
Benzer kitaplarn yaymlanmasna nayak olmu
olmasna
A)
B)
C)
D)
E)
Bu parada anlatlan durum aadaki deyimlerden
hangisini akla getirmektedir?
Sz altnda kalmamak
Unu eleyip elei asmak
Suyu kmak
Ucu birine dokunmak
Bin dereden su getirmek
A)
B)
C)
D)
E)
36.
37.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
57
38. - 39. SORULARI AAIDAK PARAYA GRE
CEVAPLAYINIZ.
Bugn Kamboya, Tayland, Laos ve Burma snrlar
ierisinde kalan Angkor, Khmer uygarl tarafndan
oluturulan, dnyann en nemli tapnaklarnn yer
ald blgedir. MS 9. yzylda kurulan Angkorun ana
yerleimi 1000 kilometre karelik bir alana yaylyordu ve
sanayi dnemi ncesinde kurulan en byk yerleim
yeriydi. artan bir mimari anlayla kurulan kanallar,
Angkorda su tama ve depolama sisteminin can
damaryd. Bu kanal sistemi her ey yolundayken
kusursuz alyor ve Angkorun gelimesini salyordu.
Fakat zamanla kalabalklaan Angkor blgesinde,
insanlar ihtiyalarn karlayamaz hle geldi. Altyapy
ihtiyalara uygun hle getirmek iin doa tahrip
edilmeye balanmt. Blge 15. yzyldan sonra bir
gerileme dnemine girdi. 19. yzylda yeniden
kefedilerek blgeyle ilgili bilimsel almalar balatld.
NASAnn ald radar ve uydu fotoraflar ve ultrasonik
incelemeler yardmyla yaplan almalarda tapnaklar,
yzlerce ev ve kanal ortaya karld. Bu alma
Angkorun yok oluunda, insann doay durmadan
tketmesinin etkili olduunu gzler nne serdi.
Bu parada Angkor blgesiyle ilgili olarak
aadakilerden hangisine deinilmemitir?
Nerede bulunduuna
Ne tr mimari yaplarn bulunduuna
Bilgi edinmek iin yaplan aratrmalarda nelerden
yararlanldna
Ticari adan tad neme
Aratrmalar sonucunda ne tr bulgulara
ulaldna
A)
B)
C)
D)
E)
Bu parann anlatmyla ilgili olarak aadakilerden
hangisi sylenemez?
yklemeye bavurulmutur.
Karlatrma yaplmtr.
Deyim kullanlmtr.
Ama bildiren cmle kullanlmtr.
Kiiletirmelerden yararlanlmtr.
A)
B)
C)
D)
E)
38.
39.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
58
00000.00000
40. - 42. SORULARI AAIDAK PARAYA GRE
CEVAPLAYINIZ.
M 500l yllarda Mezopotamyann kuzeyinde bir halk
yayordu. Bu da halk Perslerdi. mparator Dara
zamannda lke, Msrdan Hindistan snrlarna kadar
uzanan koca bir imparatorluk olmutu. mparator lkeyi
kendi istedii gibi ynetiyordu. Buyruklarnn, lkesinin
her yanna ayn zamanda ulaabilmesi iin yollar
yaptrd. Fakat Anadolunun bat sahillerinde yaayan
yonlar, byle buyruklara uymaya alk deillerdi. Ne bir
bakasnn uyruu olmak ne de Pers kralna hara
demek istiyorlard. Perslere kar ayaklanan yonlara
Atinallar da destek oldular. Bu durum mparator
Darann hi ama hi houna gitmedi. nce yonlar
susturdu sonra da Atina zerine yrd. Maraton
denilen yerde yaplan savata dmannn ordusundan
yedi kat byk bir orduya sahip olmasna karn Pers
ordusu yenildi ve kydan uzaklamaya balad. Ancak
Atina ordusunun komutan, Pers gemilerinin karadan
tam uzaklamadklarn ve Atina ynne doru dmen
krdklarn grd. Ne var ki Maratondan Atinaya deniz
yolu ile gitmek kara yolundan daha uzun sryordu.
Komutan, askerlerinden birini bir an nce Atinaya
ulap durumu bildirmesi iin grevlendirdi. Haberci o
uzun mesafeyi koarak geti ve Atinallar uyard. te
nl Maraton kousunun kayna, tarihteki bu olaydr.
I. Perslerin onlardan zorla para almas
II. Ky ticareti yapmalarnn engellenmesi
III. Bakalarnn egemenlii altnda bulunmaktan
rahatszlk duymalar
Bu parada yonlarn Perslere kar ayaklanmasnn
nedenleri arasnda yukardakilerden hangileri
saylmtr?
A) B) C)
E) D)
Yalnz I Yalnz II Yalnz III
I ve III II ve III
40.
Bu parada aadakilerden hangisine
deinilmemitir?
Pers mparatorluunun byklne
Pers kralnn yollar yaptrmasnn nedenine
Pers ordusunun yonlarla yapt savata neden
yenildiine
yonlara, Perslerle yaptklar savata kimlerin yardm
ettiine
yonlarn yaad blgeye
A)
B)
C)
D)
E)
Bu paradan aadakilerin hangisi karlabilir?
Atinallarn savata olaanst bir baar elde
ettii
Perslerin Msrllarla ok iyi geindii
mparatorlarn zorba insanlar olduu
yonlarla Atinallarn komu lkeler olduu
Tarihte savalarn gnmzdekilerden ksa
srd
A)
B)
C)
D)
E)
41.
42.
Dier sayfaya geiniz.
2011-ALES-lkbahar
59
43. - 46. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE
CEVAPLAYINIZ.
DKKAT! HER SORUYU BRBRNDEN BAIMSIZ
OLARAK CEVAPLAYINIZ.
Bir kitapseverin, ktphanesinde bulunan
Kemal Tahire ait Devlet Ana, Krduman, Sardere
ve Yol Ayrm,
hsan Oktay Anara ait Puslu Ktalar Atlas ve
Suskunlar,
Stephen Kinge ait orak Topraklar, Kujo, Maher
ve Tlsm
adl kitaplar okuma srasyla ilgili unlar bilinmektedir:
Birinci srada Devlet Ana, altnc srada Suskunlar
ve dokuzuncu srada Maher adl kitaplar okumutur.
Her hsan Oktay Anar kitabndan hemen sonra bir
Kemal Tahir kitab okumutur.
Kujo adl kitab Yol Ayrm adl kitaptan hemen
sonra, orak Topraklar adl kitaptan nceki bir
srada okumutur.
Drdnc ve onuncu srada bir Kemal Tahir kitab
okumutur.
Bu bilgilere gre aadaki ifadelerden hangisi
kesinlikle dorudur?
kinci srada Puslu Ktalar Atlas adl kitab
okumutur.
nc srada Krduman adl kitab okumutur.
Yedinci srada Sardere adl kitab okumutur.
Beinci srada orak Topraklar adl kitab
okumutur.
Drdnc srada Yol Ayrm adl kitab okumutur.
A)
B)
C)
D)
E)
43.
Bu bilgilere gre aadaki ifadelerden hangisi
kesinlikle yanltr?
kinci srada Stephen Kingin bir kitabn okumutur.
Tlsm adl kitaptan hemen sonra bir Kemal Tahir
kitab okumutur.
Onuncu srada okuduu Kemal Tahir kitab
Sarderedir.
Sekizinci ve dokuzuncu srada ayn yazarn
kitaplarn okumutur.
orak Topraklar adl kitab sekizinci srada
okumutur.
A)
B)
C)
D)
E)
Bu kitapsever,
I. beinci
II. yedinci
III. sekizinci
sralardan hangilerinde Stephen Kingin bir kitabn
okumutur?
A) B) C)
E) D)
Yalnz I Yalnz III I ve II
I ve III I, II ve III
Bu bilgilere gre aadaki ifadelerden hangisi
doru olabilir?
Suskunlar adl kitaptan sonra Tlsm adl kitab
okumutur.
Kujo adl kitab drdnc srada okumutur.
Sardere adl kitaptan sonra orak Topraklar adl
kitab okumutur.
Tlsm adl kitab onuncu srada okumutur.
Stephen Kinge ait kitab art arda okumutur.
A)
B)
C)
D)
E)
44.
45.
46.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
Dier sayfaya geiniz.
60
47. - 50. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE
CEVAPLAYINIZ.
DKKAT! HER SORUYU BRBRNDEN BAIMSIZ
OLARAK CEVAPLAYINIZ.
Bir kurumun dzenledii geziye Konya, stanbul, Adana,
Mula, Diyarbakr, anlurfa, Trabzon illerinden ikier
renci katlmtr. Bu geziye Ali, Berrin, Cengiz, Deren,
Evren, Frat, Gl, Havva, brahim, Kemal, Lle, Mustafa,
Nevin ve Osman adl renciler katlmtr. Bu rencilerin
hangi illerden geldiiyle ilgili olarak aadaki bilgiler
verilmitir:
Deren Muladan, Kemal Adanadan, Mustafa
Trabzondan gelmitir.
Ali ve Evren ayn ilden gelmitir.
Gl ve brahim ayn ilden gelmitir.
Berrin ve Lle Konya ya da stanbuldan gelmitir
ancak ikisinin geldii il birbirinden farkldr.
Bu bilgilere gre aadakilerden hangisi kesinlikle
dorudur?
Evren Konyadan gelmitir.
Gl Diyarbakrdan gelmitir.
Havva Muladan gelmitir.
Lle ve Frat ayn ilden gelmitir.
Cengiz ve Nevin farkl illerden gelmitir.
A)
B)
C)
D)
E)
47.
Bu bilgilere gre aadakilerden hangisi
kesinlikle yanltr?
Ali Diyarbakrdan gelmitir.
Nevin Adanadan gelmitir.
brahim anlurfadan gelmitir.
Havva ve Osman ayn ilden gelmitir.
Gl ve Lle farkl illerden gelmitir.
A)
B)
C)
D)
E)
Fratn Trabzondan geldii durumda Havva hangi
ilden kesinlikle gelmi olamaz?
A) B) C)
E) D)
Konya anlurfa stanbul
Mula Adana
Bu bilgilere gre aadakilerden hangisi Adanadan
gelmi olamaz?
A) B) C)
E) D)
Evren Cengiz Frat
Havva Osman
48.
49.
50.
2011-ALES-lkbahar
00000.00000
SZEL-2 TEST BTT.
61
1 A
2 E
3 A
4 D
5 C
6 D
7 B
8 D
9 A
10 D
11 B
12 D
13 B
14 C
15 A
16 C
17 E
18 E
19 A
20 E
21 C
22 D
23 E
24 A
25 C
26 A
27 C
28 B
29 C
30 C
31 E
32 C
33 D
34 D
35 E
36 D
37 B
38 E
39 C
40 C
41 B
42 E
43 D
44 B
45 D
46 B
47 A
48 A
49 B
50 D
SORU SIRA CEVAP
ADI SOYADI: MASTER KOPYA
SALONNO: 000000000
SALON SIRA NO: 001
KTAPIK KODU
ANAHTAR NUMARASI
0
TEST 1
2011 Akademik Personel ve Lisansst Eitimi Giri Snav (lkbahar Dnemi)
1 A
2 E
3 B
4 C
5 C
6 D
7 A
8 C
9 C
10 E
11 A
12 D
13 E
14 B
15 D
16 A
17 B
18 D
19 B
20 C
21 C
22 C
23 D
24 C
25 C
26 B
27 A
28 B
29 C
30 B
31 A
32 E
33 D
34 B
35 D
36 A
37 D
38 C
39 E
40 E
41 A
42 B
43 E
44 D
45 C
46 E
47 B
48 D
49 A
50 E
SORU SIRA CEVAP
ADI SOYADI: MASTER KOPYA
SALONNO: 000000000
SALON SIRA NO: 001
KTAPIK KODU
ANAHTAR NUMARASI
0
TEST 2
2011 Akademik Personel ve Lisansst Eitimi Giri Snav (lkbahar Dnemi)
1 E
2 C
3 B
4 A
5 D
6 B
7 E
8 D
9 B
10 C
11 E
12 D
13 A
14 C
15 B
16 D
17 A
18 E
19 C
20 B
21 E
22 A
23 C
24 B
25 E
26 D
27 C
28 A
29 E
30 B
31 A
32 D
33 C
34 E
35 A
36 C
37 B
38 E
39 B
40 D
41 A
42 C
43 E
44 D
45 A
46 C
47 E
48 B
49 D
50 E
SORU SIRA CEVAP
ADI SOYADI: MASTER KOPYA
SALONNO: 000000000
SALON SIRA NO: 001
KTAPIK KODU
ANAHTAR NUMARASI
0
TEST 3
2011 Akademik Personel ve Lisansst Eitimi Giri Snav (lkbahar Dnemi)
1 B
2 C
3 E
4 D
5 E
6 B
7 B
8 D
9 B
10 C
11 B
12 A
13 C
14 B
15 D
16 C
17 E
18 B
19 D
20 E
21 A
22 D
23 B
24 A
25 C
26 D
27 A
28 E
29 B
30 D
31 E
32 B
33 C
34 A
35 D
36 B
37 C
38 D
39 E
40 D
41 C
42 A
43 E
44 B
45 D
46 C
47 E
48 D
49 B
50 A
SORU SIRA CEVAP
ADI SOYADI: MASTER KOPYA
SALONNO: 000000000
SALON SIRA NO: 001
KTAPIK KODU
ANAHTAR NUMARASI
0
TEST 4
2011 Akademik Personel ve Lisansst Eitimi Giri Snav (lkbahar Dnemi)